You are on page 1of 7

BERIMAN KEPADA HARI

AKHIRAT
UNIT 5 :PERHIMPUNAN
DIMAHSYAR
MAKSUD MAHSYAR

Mahsyar dari segi bahasa


bermaksud tempat
berhimpun.Menurut istilah syarak
mahsyar bermaksud tempat
perhimpunan agung bagi seluruh
makhluk diakhirat setelah
dibangkitkan selepas dihidupkan
semula. Manusia akan dihimpun
dimahsyar untuk pengadilan dan
dihisab amalan mereka .
GOLONGAN MANUSIA
DIAHSYAR
ANBIYA,AULIA,DAN
SOLIHIN KAFIR,MUNAFIK,FASIKH
,DAN ASYI
• Golongan ini tidak • Mereka berada dalam
mengalami sebarang keadaan
kesusahan dan cemas,gelisah,dan
kesengsaraan menanggung pelbagai
dimahsyar. penderitaan
• Mereka berada dalam sementara menunggu
keadaan selesa dan perbicaraan.
tenang. • Ada yang berasa
panas seolah-olah
matahari berada
sejengkal diatas
kepala atau lebih
SYAFAAT DIMAHSYAR

Syafaat bermaksud
permohonan kepada Allah oleh
anbiya dan solihin untuk umat
dan orang yang diizinkan
mendapat syafaat.
JENIS-JENIS SYAFAAT
Selain daripada syafaat Uzma, Rasulullah
s.a.w.
memberi syafaat-syafaat yang lain
kepada orang
yang beriman. Antaranya ialah:
• Memasukkan orang soleh ke dalam
syurga tanpa hisab
• Meningkatkan darjat seseorang di
dalam syurga
• Membebaskan orang beriman daripada
api neraka
• Mengeluarkan orang yang beriman