Ang Kasanayan sa Pagsulat

Kagawaran ng Filipino at Panitikan Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
1

Bakit tayo nagsusulat?

2

Nakatatamad bang magsulat?

´ walang misteryong taglay ang mabuting panulat, ito ay kasanayang natutuhanµ Gonzales, 2005

4

Ang maretorikang pagsulat ay««
‡ isang mapanghikayat na paglilipat ng mensahe sa target na awdiyens. ‡ nangangailangan ng tiyak na layunin. ‡ nagtataglay ng iba·t ibang uri gaya ng personal, transaksyonal at pagkamalikhain. ‡ tumutukoy sa pinagsama-samang awtentikong karanasan ng manunulat na epektibong niyang inilalahad sa kanyang awdiyens. 

Kakayahang makapagtala o makapagimprenta sa papel ng mga karakter at simbolo upang makabuo ng mga salita, pangungusapo o talata Pisikal at mental na aktibidad para sa iba¶t ibang layunin isang kasangkapan sa pag-iisip Isang proseso
6

Mga Layunin sa Pagsulat 
Ekspresibong Pagsulat

a. Panulat na nagbibigayimpormasyon o impormatibo b. Panulat na nanghihikayat c. Malikhaing Pagsulat  Transaksyunal na Pagsulat
7

Proseso ng Pagsulat

komposisyon /produkto

8

7 Mahahalagang gawain sa paghahanda ng pagsulat 

Imbensyon Materyales Kaparaanan Organisasyon Istilo Pantulong-viswalisasyon Deliveri o paghahatid
9

Imbensyon(Bago Sumulat)

1. Pagpili ng Paksa 2. Pagsusuri ng mga tagapakinig o mambabasa 3. Pagdedetermina sa mga layunin 4. Pagpapahayag ng Tesis
10

1.Verbal 2.Viswal
11

1. Nareysyon o Pagsasalaysay 2.Diskriptiv o Palarawan 3.Ekspositori o Palahad 4.Pakatwiran o Pamatwid
12

Kung may kaparaanan, meron ding uri«

1. Akademiko 2.Teknikal 3.Jornalistik 4.Referensyal
13

Worksyap sa Maretorikang Pagsulat

Gabay sa Pagsulat
I. Introduksyon (15%) II. Diskusyon (75%)

III. Konklusyon (10%)

60 Minuto 9 min (15%) 45 min (75%) 6 min (10%)

Kontent Introduksyon Diskusyon Konklusyon

Mahahalagang hakbang tungo sa mabisang pagsulat 1. Ipokus ang atensyon sa
isang tiyak na ideya. 2. Pagpasiyahan ang tiyak na layunin sa pagsulat. 3. Mangolekta ng mga impormasyong makatotohanan, datos at ebidensyang susuporta sa ideya.
16

Mahahalagang hakbang tungo sa mabisang pagsulat
4. Planuhin ang papel at pumili ng mga materyales mula sa nakalap na impormasyon. 5. Gumawa ng burador. 6. Baguhin at irebisa ang burador.

17

Introduksyon
1. Mapamukaw na atensyong panimula a. Paglalahad ng isang detalyadong pangyayari b. Pag-uugnay ng maiikling pangyayari c. Paggamit ng biro d. Pagsipi (Qoutation) e. Mapanggulat na katotohanan (Startling facts) f. Pagtatanong g. Pagtukoy sa okasyong dinaluhan h. Pabula, Kasabihan, tula at rhyme i. Pagpapakita ng demonstrasyon 2. Maiangat ang motibasyon ng awdiyens na makinig 3. Mapatatag ang kredibilidad at rapport 4. Paglilinaw sa mga layunin at daloy ng tapik

Diskusyon
1. Kronolohikal 2. Spatial o Heograpiko 3. Papaksa 4. Sanhi-bunga 5. Suliranin-solusyon 6. Komparatibong pagtataya sa problema at solusyon 7. Lapit-kraytirya

Konklusyon

1. Pagbubuod at pagrerepokus 2. Pag-uulit ng sentral na ideya 3. Pagbibigay ng mapanghamong tanong sa awdiyens 4. Paglalahad ng mga hindi makakalimutang linya

Tayo nang magsulat!!!

21

asaynment 
Sumulat ng isang natatanging artikulo na

nagbibigay impormasyon tungkol sa
Iba t ibang kaugalian o kultura na hanggang ngayon ay sinusunod sa inyong lugar. Isama sa panulat ang epekto nito sa kanilang pamumuhay Halimbawang ikaw ay tagasulat ng isang kompanya ng sabon (pampaligo o panlaba), sumulat ka ng isang talatang magpapakita ng tungkulin ng iyong panulat na makakumbinse ng mga mamimili
22