Irbur.

I

Tromba I.

Tromba D.

Tromba 01.

Timpani.

Flanto traverse I

Flauto traverse n

Oboe I.

Oboe D.

Violioo I.

Violioo U.

Viola.

Soprano I.

Soprano D.

Alto.

Tenore.

Basso.

OI'gHllO e Continuo.

MAGlIIFICAT.

./1\ • • -.~ ~ ...
tJ ~ --
"
<
.tJ - .. '* -- ...... ...... -
I " ,_"., -
tJ ;J. .... '* i 41- ..
I - I --
·
·
r ---- I~' --- -
1\;,), r~ ~ 1:- ...... • ~t~_,~.
. .1
tJ t:- ---- - r~~ ~~~ ... ..
J'\;.J, i~' .. ~~. .. __

ItJ ..
,,~ -- -- - ~ ... .. 1_
{ ':.
-_. .. _~lIIII'
- -
-.-.
u •
"J.l .- .. r.t~ .. ,..- •
I vA>
........ -- •
-

tJ t- • ........ • ----
.- • • • ._
- - -
m"
I~
."
·
.,. • f. ...
·
·
" ~ • - 7 ZI

III

8

B.W XI.(I)

t . _ .

r~

.. 1 rZ -t=:'. ~- ~- :: .. _. - ._. I, E:"""-.

'~.::t: ,

j or . _ -h----=-

\i'~:E±::,t.. ;- -

:_.'!!!OO:::

~·--i-' F ±-. __ ._ _ __ .

\. ~-_._ - .- .-.- ·l

,~ . - >: --=1=

--.

-_.

_.

r-Ii .:::::

t::-:-_ -wRt~ ..

IIIIT

. --=-=

~J.

-l- .......•... ::-

t--

:i

1

_. -- .. __ . -:-:-:-

'* .. ::..-::-:: _ .. - . --

--

-

-

I

1

_.

--

w -- .. -._

1Rl--"'- -- _ ..

-==

=:>:

--.

-

I 1

J __ .... =:._

- ._. _ .. -------- _.. _.

I'U

"~...1i. _.::::::

--

~.-

~ .. -

- ....:::::::

-

.-

.-

I

-

-

-.-=~

.. - .. =

=

-

--

.. ~_._J

_ ..

--

._-

--

I

I

.Jl_ .

... .t:..:..=I

--F- - • .- ::t.-:__f~ -i-. E_._- iiit::

-#- -

........ -

-

- ---=

~ • ,iJ ~ ·~t.,,~ t:., .. -... ,.~ ........ IS
. ,. ~ .
u ':-'i ~ l;it $ *- j
.a .. ~JJ_ fr
. •
, IU I
I 11 I "'-I I
. I I
..I_
It)
I i ~
I
· I
!IU"~ -
... ~ I~ • ., ... ~ . __ ... I~' ~~. ~ ...
... !~F~F
~ .__
1l,iJ • • --- ..-l
- ~. ~.
t) ....... -._ ~
~ - - -
11.10
! . . - I~ • .,. ... It. I~' ---- -----
'*' .
IU ......... .....
1l,iJ I ...
. ,
IU ._.. .
..
11 «> - I
! .. :.- ---- ~
- -
U ...... ._..~
Il~ ......... 4- .. -
-- I
U ..
~ .. .. I~ ... -
-
-~ •

lin
II~
1110
· -
· .

· • • 1 r
· -
""
~ • ~_ ' --:r:---c--- • ~:f!:. .'.". ....
_- ~, ., .~
_---- _-
f) _"- "---, -- -
" . --
IJ
+-- • •
IV
IJ 1 ..

Ii]
........ -
. - 1
.
-.
I:" ~.- #h t!:"h._ ... .,. tt- ~ .~ ~ ~ ~ I
I
.. A. • s:
--. ~-
1- .", ,- ...
~ - fl. i .. ~ ...,.:f!:. ... _* ~ ~ ~ :~ .
c:
tJ _III"
.p~. f:~ ... ~~.ll:._ I__"" I- i
) I
. _'. • •
tJ -'III""
,
II ... _ II. I .. r--..-. I
..L3!. - -
1 ,
~
itJ --- ... -
---. IiiiiIII
~ .--- .. ,.,. ..
{ .. ~ --
tJ . ~ I ........
........ 1-
.M .- 11liiio.. - - =-
......
'1 l - - _.. -
Iv ...
~ ,. ,.
... • . ,. ., ~ ...
...*
-~
ro "
lEU
iJlq !
·
·
... • _" .,.
· ..... 1. I!!I!!!!Io.
" 4- ... -];7" .......
• 1IIIIIIII[
..... Ji ~ B,W.XI. (r)

r~---L

u=: 11.

.....

-

1

\

".-

--

I

-

" It)

i

I

If)

~.~I~tJ~~~~::'~.~"'~~~-=~~.I~-;~i~~-1'"~. ~.~~~~~~.::.~~. ~~~~~~-L~~_~~'_ ~~~~~:::-::~_-

tJ !ilia - _ I11III -" __

..... .._
* .. - ........ .........
~
. -
.. .,. ,
• • ~ ~~ ,. •. ~ ,. _L I~ _._ _L _L
I - \1..,

I

-'I') ,;------------- ------------ • • .. tt _ .. -
. _ ~. ~
I It) III" I III"
tl --- _ -- _- ---I
I~ ~ ~ -
I I') . ~ ~ --"'I
t) - ... ... ...
I - I -
.
.
11 r._,. _ - _ ._,. ._,. .. ~ .. _ . .;,. ."..
!IU,n
--
. ~ .: .. .;. ~ .
tJ - ._.. -
!IU:: - . ~._ .
_ ~1'" __ ."..
1- .......
~ _ -

It) • ,. ~ - ...... -
f'~'· ~ -- -- - ,..;,. ~.
-
, 1').. _. -
.
It) -.... • -. --", --- -
lIL 'f:. • • • 'f:. ~ • _. • , ..
- _.
III"
f"
lin
·
·
~ • ~ .. • ••• ..,.~ . .. • -
·
· ,
-., ,. • _. B.W;XI.(d

......:_tl _. ~._ --.L--+-
,
I It) ........ -..
.a
t) - - -. I"
I IJ
It) ... i-* 1*- i"
-
.
.
IJ~ .• * ~*._ It:--- Ij-:---~
! IU_.
~. - It- ~
,.* ~*.

v
I:' - .• * ~*.- 1!!!!!!I!!!-.iI_ --
- ... ..
1J.IoI -
f) . .
- --.-- •
1 V:: _.~ ~*'.- I ... -
-
_ I

t) - .......
,1 • • ~~ .. ..
k_ · *. ~*
.
, 'it} ~-- , r t ma.gni _ ficat, ma.gni _ ficat,
Ma _ _ _ _ gm _ Ica,
...... _ l ~ l
·
. .
I lin Ma _ _ gni _ ficat, r, T t r , f'
- - ma_~m _ rear, rna_gIll _ ieat,
'#--
. · .
~ _ gill _ fleat,
Ma _ - - - - ma.gni _ ficat,.
11'-' ...
.
·
._.'_ ___....... 7. 1-1 ma.gni '; ficat,
Ma _ _ _ _ - _ gru .: leat,
~. ~~ •• ••
·
Ma_gni _ fieat, ma_goi _ ficat,
• .... ... I~ •
·
·
--. ... .... ..... 10

,-'tJ . .
.
I If) , I
1\ • .. i __".
j I Ur- i I - r
,
I ....
..,
\ j."-
If) .. ......... :-
· l_l 1
·
~ I
!~~ .. . ~-f!.ttl .
I ... - - ..... ........... ....... --
I _l ~~ •• .-.
,

f) ........ - -
-, ~ ..
11:- .. .-
........ --- ,_,.. -
~,i,l_ --- ~
If) •
11:- ~ ..... l .• ~ .. .-.._
I r - r ....... ........
ll.. _ _. !!!!I...
f) • .. -
J. ... .. • • •
._ - - ............
.. .;. .. . .... _1!! •• ~ .. .
,
II:U r _ gni _ fieat, rna _ gnifuiat nima
rna _ - - _ a _ me , It, It _ _
..., ...... l ~I ~ • .-....! .
"
.
jilU .- _ gnl _ f'L
IlIa _ - - _ gni _ fieat a _ - _ nlma me _ It, rna _
••• • .6 • _- »<:
. . .
.. r -
rna _ - - _ gni _ ficat, ma r , :: gnl _ fieat, ma _ gni - ,fLeat, lUa _ gni_ ficat, rna _ - I
"1''' ,L .._ ...---:. I
. .
.
r - ~a_ , r • fLeat, . fieat, ;:-:-- _
mil _ - - _ gni _ ficat, gni _ ficat, rna _ gm _ ma _ gni _ I,
.*~ , ... .~ ••• L . - ~ ..
· .
r. r..1 t - gnJjc~lt ... Rima I
ma_ gill _ rear, rna _ _ - - - - - - - _ a _
. ' ~"1fI_ - ! • .fL-. •• i
·
·
<, • ... - - ....... ,.-"/j .. ..... • ... d .• t: ..... ~ .... f!:. ~ .... .,,~. •
,
t It) I - -1
IJ .... ; .
<
~ IUo 41-
\ -
tJ ...... * .. i I
~
.
.
-
- 1rJ:. ~
!uo. -_ ...... .- - -. .. ""_ ~ tt •
- ~ ~ .......
_e-1I"~.~ ~ jl .. - ,.-.._ ---- ... ~
u .- ...... --- -,._ ~
! 0. • • ~,. 1".. tt.
It) - ...... - ---- ......... .._..
-
Il .. I I- ""'- .,.
It) • -
!l~ .• .:-.. i jl - :::- ~ - ,......., ..,.,
- . .". -
- .... ~ ...... - ...... ........~
.~ - J

t) ~ ..
.". '11" ..
~
- _.- II ~ ~ r-. - I.". l " ~ .... -
IIU ._. _ nima 1: nima me.,a, nima me..a Do _ 1iiIiiII.
- - _ _ me.ia, a - a _ - _ _ _ _ _ _mI_
... ~ .11" J., k l • ~~ - -~ ~ --
.
.
II~ ........... . ~. rt r. r r I - ..... ~
cat, rna _ - gm , lea a _ nima,1t _ - _ mma me_It, It _ _ nima me_It, It _ - _ nima ma.a Do _ _ ml_ _
...1.l.. ~. ."..". - .".. ."..". ~ \ . .". • .---- . .... _1
gni _ fleat, ma _ gni _ fi.eat _ nima :-! niml.l r ........ r r. ~ mi _
- a _ me_It,. me..a, a _ _ _ mma me.a Do _ _
lJLn. •• •• ------ . . __:.:,___ ~ ---.. l
.
. n t~ • r '. r. ri r _._ r ~
gm _ Ica, ma ~ _ _ gnl "' fLcat Ii __ mma me..a, i>IJla.gol _ I eat a ; - _ ni c-ma me_1l Do __ _ mi ,
· ./l_ ~ ..-_ l _ h:i, n .
·
r ... r.L IiII .r r r
me.,a, It _ _ nima mc_a, a _ _ ruma me;a, a - nima me_It, a _ - _ ni _ rna me - It Do .ml _
, • .. .. .6_ •
·
·
'" fI' • '* fI' .. .. 12

.//'; • Jf_ _._ ,
I L I I ,
,
IJ 1.L i1..._ ~
~ U I ........... I, , )
IJ I !.
,
tJ .. 1,",- 1
°
- -
~ 1': .... -':0 ~t,~~t~~~ .,.0 f."~~~k~ ~
~
1JJ.l ~ -- -- ~

IU - -
II~M ~ ~o _£_~1'"_

/';J.l
°
rt) I I .. r
,
II:" -~ ~ 1_~~ i
I i -
11 .. ~1:c
It) ., ~ ~~
• 1. ., • Jf_
- ~ ~ *._ .•. • ••
.
liD ... :a ...
num, ilia - - - - - _ gni _ ficat, miLgII; _ field., .:. - - -
_I!!I!!IBI!!!I -- .
·
.
ro r ". ~' - .........
num, rna _ - - - - _ gui- fieat, rna_gm _ fleat, rna _ - - -
.J • 0 •• •
r p- o I .. It ma.gni _ ficat, ma.gni _ fieat,
oum,ma _ - - - gni ; rear,
110 ° ~.
. ·
r .. t . ;:. ma.gnl _ ficat, ma.gnl fit'at,
num, ma _ - - _ 10(111 _ ieat,
. .
0 ·
num, ma.gnl _ ficat, .. . ~
ma_glll _ fieat,
...... !!!II
°
0
--; .. 4J *' s.w; \1.(1)

/1'1 ~
,
-'--1
U ! i I
1'1
< -"' ===F== 1
u !
I IJ
-
--
U I
I ' '
·
· _.!!"_
,--_
F~ ,
~ u:~ ~ ~ ~
I~ .,. llt.

u ! ~ "'"
! IU'" ..... .-------_ l+±o-:----·
".
-
tI~ !II . -
.
:u - ....... - I
!u'" _.oIII 1. 1.. !±. ,
I ..........
tI~ - ,_....., I _......., It.
if:} .... -
l±. .. ~
-::..::
~ I .,,_. -
i- • .. . ~ . III •••• .. .;.~ .
lin gni _ float, gni _ ficat, - gni _ ficat, ma ,
ma _ rna _ - - - - - - - -
_l ..:._ -
.
ilin • ~. I t - -- f' It ~-
gIll _ wa, ma_ gni _ fleat, rna _ - - _gni _ lca,
.#~~".JJ. • • •• 10 .•• # ...
IDa _ gni _ fil~~ll, 5iiII
- - - IDa _ - - - -
lin. .
JIiiI .. - J,li _ fleat,
mil _ - - -
.,...
·
·
~ ... gni _ ticat,
IDa _ _ _ -
10 •
·
·
'"" ~ ..... 4- ~ .. fl. W. xr, CIl

it
./'" ""'-
t)
Il ,.,."",
'-' ... i
I.
I ~
I~
.
.. . _._ ..

••

-

- -

..

..

~ ....... -

...... ...

..

.... -fI"_

-

-

....

. rr" t

rna _ grn _ lea,

_;, .

_

.. -

-

U I •

...........

• _~ l~

~ ..

,IIU gni _ fic~t,

\

ma _ gni _ fieat, ~ \..

ma _ gni _ ficat, . i

r

rna _

..

-

.....

_

rna _ gni _ heat,

IIIU

. ~f" t

gill _ tea,

• .... _ I.

rna _ gill _ fieat, _.__._

...

; lin.

"""'I ._. gni _ fieat,
_ _ _ - - _ _
_II!II!I -.. l ~
..
rna .... gni _ fical,
_ - _ _ _ r • f' t . ~ t . ~fi

ma_gm_ I_ea, rna _ gm _ nea, rna_gID _ L

_- .

.... rna _

-

_. _ gni _ ficat,

_ gni _ ficat, ma.gni _ fi-

_ grii _ fieat, mlLgni _ fi

r r . tfi ma_gm _ J

~--

ma . _

~

._. . ~f' t

gnl _ lea, _

magnLfi _

..

-' II , ••.

(t/ -;~~~ .. ~¥_t_~~~~~~~~~~~~~

u

--

-

_--

_11-

.,,-

..

... ~

[

I

- - ....

II •

rna _ gni _ field,

f~;J cat,

ma.gni _ fi eat,

IIU eat,

~ I

r r • ~f' II ma.gm _ 1 ea,

.

rna _ gni _ fieat,

cat,

" f" t-

mlLgm _ 1 CIl, rna _

~ gni _ficat,

"fi ~ it

rna _ gill _ lca ,

*.

"

-

-

ma_

_ gni _ f'il~al,

~. ~

... ." f" it

mit _ _ _ _ gm _ Ica,

.• _0 ~ ...... "0

"f" L. _ gULI_CIU,

~

rna _

.. " !!'fi t

gm _ I _ ca, rna _

lIIa_

" fi I r

_ gIll _ Ica, ilia _

~ r--. Il1o..

16

~IJ -fiJ-' ~ . . -c., ~
I -
~ u I I
II .,. .,. ...
~ u -
II
-
..
u ~
.: I'
.
.
I :.. ~~~.,. .. r
) OJ"" ,_ • 0 --. .:--
_r -... ~
( tl,w" • ...... - .............
... - • ._ -
u
! OJ'" ,;-- 1'-. ,.---- -~
....
r ~ ~
Il,w, ....... --"' ,,1!IIoo.
U ... - .. ...._ -_
~ ~: ~ _ ........ -- ..,.~ ~! .,.;- -~----

• •
\
U .,.' -~. - .. .,.' ..... j.
_ --- - __. , .,.. •• .,.,..,. .,.~
- - .....
t- ._' I • •• . .,. .,. ~ . ~
.
I~ :a _ _ - _ gni _ fieat, IDa _ gni _ fi~al, IDa _ gni ficat, rna _ gni _ fi&t, rna _ _
_
~ I._ I. I._ L ~ I._ • -
lilt) ........ - r • fi ""IIIIiIIII gnifi:;' ...... .. -
ma ____ glli:_ fieal, lOa _ gm _ ieat, rna _ _ _ a _ mlDa me , a, a _ _ _
- -
I _ ... . __ .
~ni _ tical, __ gni _ fi
rna _ gni _ fical It _ _ nimame _ a, 'lOa _ _
II'" I ~
. .
r. ~ • t:_1 r. r It r r C ~
gIll _ ticat, ' ma_ gm _ fical, mll_ gill _ ICIl , rna _ gni _ fieat, rna _ _
-~ . - .1h':::.
· .
·
r _ ~ ..... - ~ -
gni _ fieat, rna _ gni _ ti _ cat, rna _ _ _ _ _ _ gnifleet: a _ _ nima
~- -
· I
"' .. .. • H.W. XI. (I)

-

tJ
'" ~ ~.
<
t)
I '" ~
tJ
°
0 •

-

-

--

,

- -

• •

-

't) - _

-

-

-

.. __

-

-

. - . -

- ~ ,~~~i ) ._~.

-

-

-

-

I

IIIU gni _ ficllt, mil _ _ _ gni _ fic~t •

• r

II _ _ mma me_a,

r • r·l t .

mlLgm_ CII a Dl_IDIi

me..a Do __ mi ,

r.

_ mma me_a,

a _ _ nima me_II,

. .. ~~

_ mi _

0
~ . ;..r r _ riiIKa r I r - r - ~-
cat, rna _ - gm , leat a _ nima,a _ - me.;a, a _ - _ nima me_.a, a _ - - nima me. a Do -
110 ° _0 ... - ..... ~ ----. _l ~ C·' ::::::-----

gni _ ieat, rna _ _

_ gni _ fieat a _ nima rrie_~,

l ~

-

_ ~iJa me _ II Do __

11-

_ mi ,

r r me..a,

- Iii .

a _ _ mmll mc_a,

. r

II _ mmll me_lI,

-III.

a _ mma me_a,

a _ :- _ rna me _ _ II Iln.mi ,

!rf~ __ - . ~~ . -
~.
IU ~~
11
\ • •
~ ~I
.a I ...
I
:u

--
l.Ji. •
II:" .~ ~~ f:. ... ... ~.~ ... I~ • -
s: i"'-- • ... :ft:ft

Il.~ ~ - --
... -':-': ... _ ... f. ~ ... I .... s: r.
It) ... ~~ ...
I U'" - -
-~~
. .. . ... .
.......... ....
_n_~ - ...... - .....
- -
t.J .. ,,_..
. ~.'-" ........ ~ - .. -. -.
Il~ ... .
I ::I • "",:ft .. -- --
[u ... -
~ I - --
- ...
V -- - -
I
• .. IT
. . ~ 1!:. • ...
.... ... • •
-
V __.
[lin
Dum.
N
"urn.
,l
Dum.
lJLo •
I
num.
·
nino.

· ~
· .. ~
-..
..
- ... IiiI
..... .-'1'1 .10 • ~ .... . .... * .f:- ... fr f9
I . ....... a,
- ..
IU
1'\
< fr __
. . ---...
ru .
~ ...... - .......
,.,
\
It)
·
· 1
Il.lO f:.,. o!!. -
-
• .. .... 1.; . ----
! IU_. ~ ~ .. f....g. --- .~

• .. ... 1,9-· --
I:';'· ---
. 1-.-.
It)
!U" *.
. --
1--.:- -
-- -
~jj. -
~ ---
. ...... ~ ---- -
It) .
- .. ---_-
~.IO - •
!
It) • --
~ -
~jj. - ...... ___.. ......
~
.
It) iii
...J.l.. .. •• ,. . .,. ,. . I~ .....__. •
• • • ~ .
V .....
En

IU

-
~
I.,n
-
:-
· -:-
·
r-
-
· -
· ,.
'"'
" ~ R.W. XI.(I)

• •

• •

_l

I

- I

- -

I

-

.......

-

II) -

- -

.....

.......

-

'rv •

-

..... -1-

..... *.. .. .. ~* ..

.... _.

,..... -_... .

.....

...

I.,~

I-r.

.• ,. _h.

...

-.-

21

Viola.

"',., ... ~ ~ .-!!!!I!III ~ ~
t. IP - .. ""---- ~*" • -
~.ioI .. - - - ,.._,
L
" ...
it.1 ~ . "-- :j: •
~ ~ . _.....,
- '-" - ... ---
u
lID .....
., ___ ,. ..... --"", . -, j~
.
.
-- I - -
~ V,olino I. ~ \'iolino n. ~

Soprano D.

Organo e Continuo.

_._-..~~ -.. ~ - _.
--~ ..- .......
'-.! IiiiiIoI-.I - '---" '- ~ ptano '-.:'"
................ ......
t'l.iol ~
.
t. - - '-.,.: -..; • -:j l:j'
• _ . ....
'!" ........... - -
-~ -"'" ..
IU r ~ r ... "'!I
Et ex; ul _ ta _ vit spLri _ tus
_... I _h~_
·
-.. ~I ... .. I (piano)____""
~ _._-.~~ .... ~
,.,.,.,.1 -- .-.
.
t.J -.....J 'frrle .....m - - "-""C ~iano ..~
Il.iol .... • -
U . - \.....-- ...._" .... ~ia;o \.....- . . -
• _._ I~ • ......., ........,
.
- piano .
J.l ... """
IU r IiiiiiI r ... -~
me _ us, et ex.ul _ ta _ vlt spLrL tus
_j_ _.::_ 1~"
·
·
--. (fortc) '!"" .. --. ~
- (piano) B."~XI. (I)

22

-

-

-

-

-

-

. .

- .

........

1.1 •

-

.

-

me..us,

-

...

-

- ,.,,-

-

.

r -

et ex , ul _ ta _ .vit,

...... ~ ... spLri _ tus 'me _ us,

.-.-.

et

!iii -

ex ~ ul - ta _

I

...

..

- '-"

~:!±~ .-oil!! - -
..;1'1 .I ~_,.,-...,
it) - -- - ..,_,_..~.!_ J '-'C_ ;...--
-
1'1.1 -_ -
tJ ",,_. T - . . - .++~~~ ~ - -.,. !~
.. ........ -~ _. - .......
- - .. I"
~ -- ~.,.
u. ~ .... • ~ :-:- -, .; ----
.
m - - - I r _ ~ :_Fu _
_ - - - - - _ vit spi _ ri - tus me _ us in De _ _ _ ta _ _ _ -
""" - .J, ......
-- ........ . -
.
.
-. ... ...__...,_ 1'f • --- .. ,,_- ._ \J!_:'" --I'; ..-.... - -
tJ ,_.---- ""~ -'-'~ ~
1';.1
U
r
~. III •
IIU - - _riI!" I!I'
_ - ri, sa _ Iu - ta _ - - - _ - - - - - _ - - - - - - - - - - n
• ,....,..", - 1 T i
.
-. • Tf- .. 1 1 .J • T
- - - B.W. XI. (I )

-:--" "

.£/J" 1I. _~ ___ ~;_ --r-- ~. .,~. ~# -
-.
tJ ,::;; -
I: ~ .. ~ ..:.
t.J jorte ~
. .,. jJ. .,.. t:. ~
*" ...
(lorte) -
u. I!!. • #. #.
lin r in De- 0 salu -; ta ..._.... .~ I
me , 0, - - - me _ - o.
.. ....... ,."
.
.
- • - --- • (forte) !'I' ... I _ ./1: 1I ..-!II ..
-.. _....
u "-' ~U~· .,J
-
,........",,_ "- ~
I'l" -
e, ... ~ .. \.__* u*· • •• ·""it "iJ
# .. ..
~ 4- '*
l I .•. ~.
.
lin Et ex , nl Iiiii;- -
ta _ _ vit spi _ ri _ tus me _ us in
_ ,.-.." .
.
.
I '* ._ . - r;;;;;1O) - !

./ fl .. -
tJ -----c.. f-?~ v· ._..~ ~':"
(piano)
II J.I
tJ
.
~ .. II ..' ._ ~
. .
.
r~ I r - r r - r. -
De_ - _ - 0 sa _ III - ta _ - - _ ri, sa _ III _ ta _ _ _ _ _ - _ _Ii me _ _
.-..!!!I
..-..
.
.
"' =-. ..... r - IIII' _ _""'-
._..,. - B.W.xr.(I)

...,11 ... - ....- _.-oIl
_+ •
U (piaao] '___ ~ f..--" - I:i..I .. -~ --
-
f--4-b. .-II!! -- ~ r •. l
..
t._, (piattO/. 4-:j: :J. " . . -j- I ~ ......
-
- ___....., • • ~
(piallo) • .. ~ ! --
- ... ~ I L ... .... + .. --
lilt) IIIiiiI - ...... ~ r
0, in Dc _ - - _ '0 !:'ll""'"_ - In - ta_ _ rl, III De_ 0 sa _ - lu.tu _
I
,
,
-. ~ - -. :'" ~
- ._... ........ ,1) ~ ;"\ . - ~
t- Il!': , - ... ~ ~i"'#
forte
IlJO - - -
t.J «: \._' ,
,
• _.....,
.
....... r .. ~
(forte)
~ ,___ Iii!!!!
...
,
I,~ ~ ~- ~ _lu _ ~ _ ...
- - fl me _ _ 0, in De , 0 ri .me,- - o.
- ~*,.
• ~. . . .
.
,
~ ---- IiiiiIo...lI rfortej ~ -
- ........ 1\ J, - ~ ~ . .-.....,_-- --.
· .
U " -...J .. IiiIIoo...,j -
JiiIIIiIII""'.-rIII .....
~-~ - ....... ~
, '
'- ~ ," T · - - \...,;:' ._
,_......, · • • ... •
,
-tt " - ~
I,ll
<.l. ... I
,
,
.. 11
..... -... r T.
-..; ...._.. B. w, xr.r 1)

Soprano I.

Ol'gano e Continuo.

~1'l. :~ ..... I!!!!!oIIo... ,....._ - ~ -----...
1--.....
, ,
"
u ~ .__,_ .... • ._...
~
~~ .. ~.
-ra .. ---
Qui _ It re _ ~pe _ _ xit
I l ---
·
·
• ~ .... ./Il ------ . ., .. i£~~_._.L ...• #" -- 1 _____ ~ .• rr-. ..c:=::::::.
.
U ....... I ~ - -- ---
-
.......... .... + .~L " ~ ~
I~ IIiiii; --- IIiiii __ r
bu _ mi _ Ii _ ta _ _ tern, hu _ mi _ Ii _ ta _ _ tern an _ - eil , lac su _ _ ae,
~ ---- ~
·
·
"""' • • II1II"" I _. • qui - - a re _ spe _ _ xit

hu _ wi _ li _ ta _ _ tern,

#

R.W. xr, (I)

28

fr

hu _. mi _ Ii _ ta _ r: tem . an _ ~iL _ lae su _ _ ae:

,

ee , ce, ee _ ee,

ee., ee, Be _ ee,

eecee e _Dim ex hoc be _ a _ tam,

ecce e _ Dim ex hoc be_

Ii _ tam,

be _ Ii _

_ lam me dLcent, be.a _

_ tam.be _ It _

_ tam me di _

Flauto traverso I.

Flauto traverso II

Oboe d'amore I.

Oboe damore II

Violino I.

Violinoll.

Viola.

Soprano I.

Soprano II.

Alto.

Tenore.

Basso.

Organo e Continuo.

27

/flJ -- -- -- ~ ~---
t) - .. -
/';a -II!II!I!!I_---= .... ~
It. r ~ TT ~
f'1 ,~ ~ ~.~ "'1i.Jt.loio
t. - 1----
f'1 .. --
It. · __ SiiiiiiiiiiIiii .. ..
-
Il~ o!! • ..-.. ~ !IIIIIIa ___ !Ii. I~ f: ~ ~ 'f:. ~~. •
It) - ...
1J.ioI II ..- - ~
t. ........ - --
-_ ~. .,. ~ -..JL. __,,_ I0I0 _
' ......... l.....1li .. JIiiIII"""" ~
I ~ -tk: ~ 11; ~l± • .Ioio
liD ccnt 0_ mnes, omnes ge _ ne _ ra _ ti I~---
_0 ______
.- _LJ --
I~U --- ~ l'
o _ - - - - - - _ mnes, omnes, omnes ge _ ne_ra_ti _ 0 - - - -
~ - ~ _:A __LA ~ ''''.I0I0_
r'.. r ge_ nc_t"d _ ti _ r r omnes, omnes ge_ ne _ ra_ti _
omnes, omnes o _ nes,
Ilq • .ioI .•• -
...- 1iiIii-
0 - - --- mnes ge _ ne _ ra _ - _ ti_o_nes, emnes, omnes
• ...... .-II .. * l
·
·
--- r IIiiII l' TT -.. -= -
emnes, omnes ge _ ne_ fa _ 1 _ o _ - - - - - - - - - - _ ncs,
I - _ _... .,...,..
·
-
~ ....... 1 1'1' .• - - - .. ..
- B. w. XI.(.)

--II~ -- ~ !!!!!!!!!!!!!I ,.__ ~
<,
~ . IiiiiiiiiI -
==
.
U 1'1'- I ~ - . - ~
fl .. == ~ """--
~ - --
II -
U -- - - • -
II:J ~ ~- • • iii I!I:. .. ... .. -
I u ~
-
II", - _.......
I -
U ""-TI'.- iIIIIIIII I
_I IIII!I..... ~~~~
-'' -
-- .. I - - II!
I~ - r r r r r
- - - - - - - - - - - - - - __ nes, u.ames, u.mnes ge _ nc_ra_ ti ,
- ~ II!!!!!.
IIU - r r r r r • ~
- - - - - _ nes, 0_ mnes, 0_ - - - _ runes, o_mnes ge _ ne _ ra _ ti _ o _ _ _ -
_. I... ~ ....... - ,......._ .~
,
IIIIiIiiiiI I ~
o _nes, 0_ mnes, o_mnes ge _ ne _ ra _ ti - o _ - - - - - - - -
11610 ~
III .". . ' . -_
!I;(l _ ne _ ra _ ti _ 0 _ - - - - - - - - - nes,
.. .. .... -- . .. _L _ .. •
.
.__ -
0_ mues, o_mnes ge _ ne _ ra _ ti - o _ nes, o _ - - _ mnes, 0_ miles "
~ LJ. .. _- ..
.
• -...- +11.1'1'- ...... ·Il*i'" • ., .... .". ..... ....- B.W. \1.(1)

./IJ..I - ~ ..oIL ..oIL ~
I tJ lII"" .......... ~- -
,., ~ --~ __II!!IIIIIIIII -
.0--. ... -- - I
1'1 -""- I ~ .~ 11- 11-~ I_L..&
·
, tJ • -- ......... - I
~ fl .... - • _j/I_ _. .. _L ~ -
u-~_ ........ - ........
1'Ijj, "I:- t. t. "I:- ~.,~ ~!l. ~~ .,. "'i::. _h~ ...... ~
U -
l .. ... --
fl~ .-.
~ -
u. ~ .~ .If .~.
.. ....... I" ......... _ ......
I..; J. - . ' . ,.1':' ~ 1':' "/I{ . ~11_~
·
[~n • - ....... I
0 - -. - . ~ . nes, n , . - . . - . • runes, o.mnes ge . ne . ra . ti _ o • . . . .
,1 • • _._ _j/I_ _j/I_ ...oIL .....-.... -
IIU'-"_ _ ........ r ---
- . _ · . . · _ . - . nes, o.mnes ge _ ne _ ra- ti _ _ 0 • _ _ . . _ - . - . -
- ~ ~ ~ ~ ~ .... ~ .J.l .. ~~.~. -<L , .
- --
_ • ne8, O_IDues ge. ne _ ra _ ti , .0 • - - - . . - - - - - . . - . . - - ... - -
lin ~ • ~ ._ .......
.. - ,: c ~ I - -
0 . - - ~ mnes, u , mnes ge:.. ne • ra_ti_o . . - . - . . . - - . - - - -
• _J. .~- B!!!!!!!!!!!!! ..JIIIIIII:l __ ~
.
-
..... r 1'1'- ., .. ~ === - I
ge _ . ne _ ra. ti • o· _ . - - . - - . - - . . - . . . - - . - - . . - -
- - -- ..
,
.
-.. IT • • 1'1' .--- '* B.W. XI.el)

30

....... I'llol I I!!!!!I!!!!!!!! I!!I!III!!!!!!I ~ -
I ,
, '" -
~ I'l" .
..
.
~ ~. •
I'l • • • • • -~ ..... ~
, ~ I - -
I -
I'l 1 -
U I ..
f.ilol . j!. • ~
rU iIIIII:I -.- llliil
, sir-. .. ...!!I...l .-!!! ~
\
'" - - I -
-
• ~ .ioI ... ~ ~ .01 ~ ~ ~~ _1:_
- ~ - -
./ u _. • • • • -- ---
I flU r - -
nes, 0_ mnes, 0_ mnes- gtl_ ne ; ra _ ti - 0 - :. - - - - - - - - _ nes,
l -
II~ I IIIiIiIIII - .
nes, u_mnes, o_mnes ge_ na ; ra _ ti _ 0 - - - - -
I
nes, 0_ mnes, 0_ mnes
',," ---
.. r r -=
nes, o_wnes, 0 _mnes ge _ ne _ ra _ Ii _ _ 0 _ - - - - - - - - -
.- -._. JI_ _._ JfI_ _._ _.__....
·
·
- _ r r r r
nes, omnes, umnes gtl _ De _ ra _ ti _ _ 0_ - - - _ nes, 0_ maes, o_mnes gtl _ De _ ra _ ti _
" -- 101 • .01 ,L
· ~
..... - .... - - - B.W.Xl.(J)

I

~~~- _______..,-.._~ ,'I ~'L~u-_' -~~- ~-~
- "T--- ~ ., ::F= ---ci:-1±~ --f-~: -#-~!~ ~:~. .,
-
Itt===- .... ~~ I piallo
.> r- b
I'l .. ~ ~.::- • ~ -----
.
It) u I - .~~ I
I'l" ~ - ..... III!!!!!I!d _. ".--.. •. ~ ---
'.
UAI> IIIiiiiiiIIlI - ~:-- i
. .
,
. .
~ ~~
u. ~ ~, r=> -- ~~::::-- ~
,. /-,,_
- - ~
:
=== !\fit ".'('
- /"'!I' - II_
:
-- 6-"""""- . -_. ~ - plano.
7 - fI I' f! - L

_--

..

,..-"/;/11 ~ -
~I'lJO - .... r . ~
c-t- ~ >,_; .-ii/
~/ piaI/o.
I'lll
~.J plfiiiii ~*W" #~J~~
/:,. >,_;
It) pi(fIIO "-
II:
D::... ... _ ~~ ~ .,.,. ~ ... :-'. I. ... • ~ ~
-.
:
1-' - ._
Ian _gen, mit Ver lan , geT! driiek' iell delne zar _ - - - - _ ten ~Yarr _ gt'lI,
-- ...... II •
:
"' • 7

766 I>

7 r.

fI

,.

I

--I'lll ~. .~~. ~ t ,..-;;-. ~ ,.-._
IUI'lJO piOllfl tr~ -::::-. It:-..... ~ ~ .... -
,.-._
.
, I t)~11 }lIal/(I - "/--. --. . . <::» -~-
~ ---
.
,t),., .. jiMIiO - ~ '-_ -
-
.
It) ;i~ . r.,. .- .~ .
• ~ . -----------~ .-
. .
PinIUJ - ---... ~, ,. .,.~ f. It ~_~_
. - .... "_,, •• ~~ :!: ! ... ... ~_6" •
-.-- _Jl _
~-~ ~ -
~. I- ~ -- - - 1-'
mit Vcr _ Ian - ~J" k' irh dei _ _ ten
- - - - - - - - U;l'U ruex - - (It' z;n' _ -
"""" . " . •
: ----t+- - ,....,_ .
<, t: . tr

.:

32

...... 1') .w. ~ -
t, .. • .. - -
".Il ,..."_,, -
u v ~ -
-
- I ~_._ ~~ .....
t) J -
l t., ~ -
/\ - - • • • •

t.J - - -
1I.w. It. -..... - ~
_/ <,
I t.J - ___. _''' ........ ~- -.
1I.Il -
-
t.J ~ - • ••
• .w. .. - -
.". ...... I - -
I--- ,I , .. .-.eI II!!!! • .• 11:" ~ .....
ro - I "
0_ nes, o_mnes, 0_ mnes ge- ne _ .. It _ ti _ o _ - - - - _ Des, 0 _ - _ mnes, 0_ mnes
u II1II -l , • • • • • -
Ir~ r r r r --- r
- Des, e • nmes ge _ ne _ I'a _ ti ; 0_ - - _ Des, 0_ mnes, 0_ mnes ge _ De _ rd_ ti _
JJ, __ - ~ ...... ~ --------., h
IIIi ~ ~ -.. === _I
ge _ De _l"d _ ti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ nes,
110 --- - • •
r r III r I .......
- nes, 0_ mnes, 0_ mnes gil _ ne - ra _ 1 _ _ 0 _ - - - - - - - -
~ ~ -A ~ .-A ... _ _l • .w. .. -
·
·
--, 1iiiiiiiiiiIii&_ .__
- - - - - - - - - - - _ nes, 0_ mnes, 0- mnes ge _ ne _ ra _ ti _ 0 - - - - -
I!!!!!I!!!!!!I! I!!!!!!I!!!!!!!- -=
·
·
.~j". _, .... Tf- ........ .. • • ~ . ./ 1\ J_ I!!!!!!!!!!!!!!
0
l tJ ft· l;1li - ,-...:..
-
II~ "........ - ~
tJ I ..... I
fJ ~ . •• loI .... ~.
tJ - .... T' ....
II .-..._ ... III -
tJ I..-liiii -- - 1 I
fJ,w. ~ •• • • • ~ . ~.
tJ - -
~ jj.
0
t., -j ........ 1 1
,I!~ • .' • • .... JJ
--....-__... - - r I
~ .. . •• .... ..
It) - T' r
ge _ ne _ ra _ ti _ 0 _ - - - - - _ nes, gc_ne_ra _ ti-o - _ nes,
---- .101, l l ~ ~
.
IIU ...... - I I
0 _ - _ - - - - - _ _ _Jles, ge_ na.ra _ ti _ ~ - _ nes, emnes,
... • .-fJ ~ ~ ~
.
- r ,.. ~ 1
omnes, orones, ge _ ne _ ra _ ti _ _ 0 _ _ - - - - - -, - ues, omnesj omaes
I,n
0,
r r r r r 'I' r r ..
- nes, omnes ge _De _ !'a _ tLo._ _' nes" umnes, umues ge_ne -
=:-, .- L ~~11;" .. .
0
0
"' -- - r . r ~
'. - _ _ - - _ nes, orones . ge _ ne _ ra _ ti - o _ - - - nes, omnes, omues ge _n,e - rll_ti _
" ,,.,I, ri I
0
.
"" .... - - fI' ~ :i B.W.X1.(I)

_, 1\ .. lJ: ... __ -f- 'i:t. ~. .
~ -~ ~
t)
( I'J" l:!. ~

t) ! I
IJ ~ li6 ". =~
,t:L
t)
l±. ~~ ~. ~\
Ii -tEL
tJ
1\" ~ 11 C
t) I
Il ... r-.
tJ or I
1':\
;j *
"
I I
~ 11 ~ _l -- I!!!II!!!!!I!!! - rt-.
lit> .... -=-
omnes,o _ runes gc - ne _ fa - ti _ _ 0 _ - - - - - - - - - - - _ nes, 0_ mnes, 0 _ nrues
l - - ~ ... ,~
IIU iiiii; r' =- - . r r r r
0_ nines gc _ne _ ta _ ti - 0_ - - - - - - - - - - - - - - _ nes, 0- runes, n. mnes
> ~~~.~ ...
~ +.:J. ~. rr.
. ---- -
ge _ ne ~ l'a _ h _ 0 _ __ - - - - - - - - - - - - - - - _ lies, 0_ mues, o_mnes
1'0 l - .- - t:'\
fI . - I -- I =-
ra _ ti - 0 - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - _ nes, 0_ runes, o_mues
• ~ ._ I /"':"'I
·
!=*I=I r
0_ _ - ~ - - - - - - nes, 0_ DInes, 0 _ runes ge _ ne _ ra , ti _ _ 0 - _ nes,
!":"
·
·
..
- -:;J. -:;J. .. -:J :;t B."~ Xl.( I}

..--",; ~ - r-.
--
, tJ -
I "IJ. - - ~.
u ==== ,.,.
Il ~ ... rl. 1#" ~ .. ... ... "! ... _ r.'\
, u -- - - I
, ~ - 0
";c
\
t_; - -
"J.I .- ": ..... .... ~ ~. II" r-.
.
U I
IlJ.l - r.'\
u 1'1' - ,., 4J. +. . .. ~
... ~ r.'\
- T ?t
~ J.I. ... .- ...... ... it. J.I Ir r.'\ ....
II[) .. I
ge _ ne., rd _ ti _ o _ Des, () _ runes, 0 _ runes ge , De - I'll _ ti - - () - - - - - lies.
-Ll k 1IIII!!!_l l ~ flo r.'\
.
II:D r r - r r r r
ge- ne _ I'll _ ti _ o _ nes, o _ - - - - _ runes ge _ De _ - I'll _ _ ti _ 0 _ - nes.
...... . ...11. ..... .,., r.'\
r r r r r r r r t I I
ge _ De _ ra _ ti_ o _ nes, Q._- - - - - - runes ge _ lie _ _ I'a _ _ti_o_ _ nelS.
lin • l ~ .l I!!!!I!!It f..._ I.. ~
.
.. -
ge- ne _ ra _ ti - o _ ncs, o _ - - - - - runes ge _ lie _ _ I'Il_ -ti_o_ _ Des.
- r.'\
·
·
-.. I11III ,1'1- • - IIIII::i '-J ~
0_ runes, 0_ runes ge _ ne -' ra - ti - _ 0'. - - - - - - - - - - - - - - _ Des.
- - ~
·
·
....... I ,.,. .- ~ -:;. .~
- B.W.D. (I)

Basso.

O"gano e 'Conti u uo.

Solo

-- • . • •
*'U
fi 't 'h' quLa Ii u 'h'
Qui.a ILCI nu, I magna, e_Cl nu, I
, ......... #-'" *' • ..... '-
"
-- .. "" I ~ -- .. r .. _, l • -_ ~ .1"._ .L
,~ ~ ~ - -- _ tens,4ui po_t~ns est;
magna, qm po _ _ _ - - - - - - - - - - - -
#- #- #- .#-" ... • ~ --
"' ~ I ~ -- ~ - ,-/ .-.-!!!III .#- • #- ~ _._ • ~
r, f'e_:it mLhi --::--~- "~ , - -
qui..a rna _ - _ gna,qm po, _ - - _ _ tens est, et sanctum no _ men.L,
"" ~
·
-. - ~ IiiIiIIIIII ... .. ,/ <" l #-,#- • .... • • • #-" .. •
·
e _jus, et ~ ~ etum nomen, et :- _ etum nomen e _jus, sanetum
san _ - - - - - sanctum nomen e -Jus, san _
u •• ~
-- - ~, ~ ~ '" ~ . ./ «.#-.#-.-;.. .,..#,c ,ii.'" I""h I ~-
·
no _ - men L, e_jus, et san _ _ ~ c~n no _ men e _ _ jus, quLa fe_cit ~liJll
,__" "'" ... ~
"', • • .. --- ~ ., * tr

,.--:---.. b, l

L

.... '-t - --

rna _ _ _ gna,IIID po _ _ _ ens est, et san _ _ _ _ _

,. 1L _1", .,.."

--

_ ,_ _ ctrun no _men,

... .

"" .'

san _ etum no_men e _ II!!Ioo..

I

-

_, "
jus, ~#- "'JL#-~
.u. • 1" • .1. ~
-- - "" I "'I -- ~ R. w XI,(I)

31

Violino J eon sordino

Flauto traverse I. vrou no I.

Alto,

/1'lJi, I .-- ....-! ~ ,-.... - ,-.
1 ~ ....... --- ............ - - ........ ~
I'lJO Violino ll.;:;on Moroin.::;. .... .... ~--
\ r
u "-- ._ - '-' -....- ~ -- _elf"
Vi~n sonlino",- _1~ _j_ .~ ~ ~ •
. ___ - - - -
LI.
lin
_l • •
.
'""' . I .' .. r I "* .. r I fF" r I ~F" r ~':;' r Flauto traverse U, \lollno u,

Yio1a.

Tenore,

O"gano e Continuo.

F> ~-
._ ----
1'1 JO -
.1
lu -- <:s:
-- I
- --
u . ~ _ .. --:---;,_ __ _._ It . ~.~. J.~ - _1_' ~.
Et rui-se_ri eor.dt,a, ___ mi-St. _ ri cor_ di.a __ a pro_ge _ _ _ nLe in __ pro_gil _ DL
'II .... ~ _II. ~ ~ '_J ~ •
t-- Et rrii-se _ ri - dLr ..... r. d' r I. in • ~ I •
cor_ a, ___ lDl.se _ rI eOr_ l~a __ a pro_geDl_e pro.gem.es.m pro.ge _ DI.,.
• _II. _L I
'-, I I _"' .. I ..... r \ #7 .. r I ~ ...... r ":i:.i* r I r I: > I - --- .-...'I I ~ 1I.---" _j_ CL .-.
~~ """""-I -... - - ~I
~ JJ. ... ... .... .. -~ --.
t.J _.. ,_ - '-' _. ~ ---- ~ i~ __ ~~f
......... """ 1. ~. ~ .-=,
I - - \ I - . .....
.
es, et rni.se _ ri,
:11 ....
. .
~s, et mi.se , ri,
• • •• .IL • • •
-- I #TT r I ~FT r p)~ .. .. r B.W. XI. (I)

1

./1';", " ~ --- -- ---.. __."
u pialto - -I. I - -.:- •
flJJ. --.. -- --"'
'IU (pfalw) '.._; - ~--.___/ r r ~"f"' -
~.~~ -r:: I
.i. ~
fl·
(piullo) • .,. ____ ~ - - I
V --._ ~~ ~ .". ~.~~6. .11 •• ';;'.
eor., dLa, mi..se., ri eOf_ dla __ a pru.ge.ni,e in pl'o_genLes,in !.- es I tLmen _ tibus
pro_ge _ m
,,0>. ~ ~ ~~b .a:». 1._--:--;' ,----
eurc di..a, ___ mLse_ri eor_ dLa __ a pru.ge , . ~ . - !_. es tLmen _ tibus
- _ m_e Ul ___ pro_gil _ m - -
• .'" " • • •
·
·
......._ ~ .. . r - .... T f:' l .. ~ .~ ••• ."~~~~
--
, IJ JJ. _l ~ ~ - :::" ,-..
IU ft· ''_'' - <:» -- - - .._...
• ~~~~~. ~.., .r-:«>,
I ,f¥.~_'_~,L ~
u, .*6. lL r-. •
e _ urn, tic men _ - - _ tihus e _ UIII,
I" .... ~ r< ~.
e _ UIIJ, tLmen - tibus e _ urn,
- • • 1 6.~ ~ I~ 11:~
·
"' ... r I r \ r r r ~ ,_., ,., ",I'i'. ..-.. _ - I ~ --- -- , ~
._."" I - ....... r ....... ~
II", -.-
fl JJ. --"I .- -..;.. -. -
Iu '-'---'" ._.. ........... ......... ~'-UJ r' r .~ -
I -~. ... ~.". ~ r -
- ~.~ - ''_ ' .....
-- L - ..L .I/o, ._ 11:
" et r. . r,. t'OL di.lt" ___ ' mise _ ri .:=_ dLa __ '_ .:. r _ ~ ~ .!'" .... nL
nn.se . rl a pro_ge_m_.e III pm.ge.nies, ur pro_gil _
I"",, -... .-- .1. .,....,.._ ~
et mi.se., ri cor _ di.a, __ mise _ ri ~ dl ! '.. . ...... .
eor_ l_a __ a pro_gil _ - _ Dl_e 111 ___ pI'O_ge _ Dl_
l
"' I ..... r r "' . ** I .... r 1- • I .... .. su

j ". .. • r-; ~ • 1'" 1'" --- -.-
- - ...... ~
/ '~J .--,... ~ - - I
r .....-~ - ~ -- .....- _.
t)
l! •• • 1'"_ - I'"'-
~
I ! - I -
--.
l'"'- I'"'- 1-' ).1'"~ .~ _!;.,.~n .
.- r· ti.men _ tihus t: _ Ulll, ti.men _ ti _
es. Ii ; melt _ tibus e _ mn, - - - -
I' .... ~ .... n .~ ~ """'"-
bs tLmen - ~ ~ tibus e _ UI:1, ti _ men - tibus e _ unr, tLmen _ ~ h_
• • • • • •
·
·
._, 4'4 •• .... f I ** r I "'- -~ .-..01 I ~ - - ".....--:;. ~ -
u .............. ~ .._.... .._ __..
II JO - - I ~
it.! '-' - -:> -- r- .......: ~'-' ~ - ~ ..
_l_ ~- -~ I - l
- "-..!!
~ 1'".;;',-- /" r-..~ • - ,-- r-, r-.. tt. 1'" ,--..
bus, ti _ men - t· b' ti.men.tihus e _ _ urn, tLmen _ -- _ tibus e _
- - - - - - L US, - - - - -
I.,n - LI. -
r- blus, ....... ..... ._. tLrenJibuS ~_ urn, - - .._....
tl , men _ - - - _ tt.bus, ti men _ - - _ tibus e _ -
• •
·
._, I #T'T r rw- r ~/~ r _.. _.. '-'" --- 1 ". I - ~ _......I ,...__ ---- - ~. ~-
U forte ........ ~ I .~111110100.1 - - ........:J -- --- ~
II JO . - - - - .-.-I _ ~
t.! (forte) --- .- - "-' -- :::..___;.r '--f--'" ~11'. .. r. - '~r
.- - !\ L ~ --- -- • ~
(forte) - - -
LI.
urn.
I.,ft
um.
• • •
:
""' . ..... f I ........ I tTT r I irr r n r I ~. (forte)

R. w: XI. (t) .

40

Tromha I.

TI'omba II.

Tromha Ill.

Timpani.

Flauto traverse J.

Flallto traverse U.

Oboe I.

Oboe II.

Violino I.

Violino U.

"iola.

Soprano I.

Soprano D.

Alto.

Tenore.

Basso.

Organo e Continuo'.

TeTTI.

..-Il
U
,.,
<
I u
Il
If)
·
·
IlJ.l • • • •
~ uM .
.
-
• • • •
,
,
f) -
~ v:: .-
,
~ -
"_",, ~ -
,
t.J •
~ v"' iii
,
. ,
( M i..
.' • 1=· •• • I~
t.J
'.
--- ... ;_ L • ~. ~~
I~ r r
Fe_eit po _ ten _ tiam, fe _ eit pu.ten _ tiam,
L . __ . ......
,
IIU r r r
Fe..eit po _ ten _ tiam, fe _ cit pu.ten _ tiam,
• , ,a ..... ,
Fe_~it po _ ten _ Ii am, fe _.cit po_ten _ tiam,
lin -.~ ~~_j~~ .~b.~ ..•
Fe_:- Iiiiiiiiiiii ;;5iiiiI"
1'0- ten _ - - - - - - - - - - - - - ,. - - - - - -
· .
·
"- r r r r
Fe_cit po _ ten _ tiam, fe _ cit pe..ten _ tiam, = ....
• ..
·
,
"" - 9· 4- - B.W. xi. (t)

'~-

41 :-=

---

-

-

-
~ .. ~ •• •• ~ .. f- I.,. . .,..,.
f .. f. _L. _.. 1 ~ f. ~'1'
.. .. ..~ _L • ~.
.
..
.
.
._.."",. ....... 1
... ... • ..
. ,.

lin

_L ..

..

lin

r

fe_cit pn , ten _ tiam,

r r I

fe , cit pu.ten _ tiam,

fe_cit po _ ten _ tiam,

fi ~ . r .

e _ CIt pu.ten _ ham,

r -- r ~ - ..... - IIIIIIIiII -

.,fe- cit po _ ten - _"'" - _ _ - - _ _ -

Ii,. •.••

..

r iii' t' r r

_. ti , am in bra _ _ ehlo su _0, po _ tcn _ tiam,

fe _ cit po_tl)n _ tWn

-

jn bra _ _ chio su _ _

. .

••• --- 110.. - .... -
.
" ... ... ~
R. )y.-\ r. (j) fo_cit po _ ten _ tiam,

r '. re _ cit po_ten .. tiam,

, --11
I - - --
tJll
I Ull
f_.,
·
·
! u~: • • • •
_I .
• • • •
.
-"
U
! UM --
-....... _I
11~ ..... ~.
tJ- • -
! UM
. .
r
/1 .. I.
~ •• • I~ ••• ~'*
.
..- · ...... I. • I-:.~'
IIU r; ·t r t r . fc _ cit po.ten _ tiam,
e _ CJ po _ en _ lam,
-- ~ - .'~d .... ! - -
IIU r IIIiIiii-.I r .. -~-~:=:= ....
fe., cit po_ ten _ - - - - - - - - - - ,- -
_J. 1/1:. 111:111: _. -- . •
r r ;;-- 'in -~ r in bra _
- tLam in ra __ C 0 so _0, po _ tee , tiara, fe _ cit po.ten _ Ham - chLo SII _ -
lin. ... .' ~I _l
.
·
r._ ' .. r r r -- r r r -
0, di _ ,spcr-- :.. - - - - _ sit, fecit po _ ten _ tiam, fe _cit pe.ten _ tiam, di sper _ - - - sit, dispcri;il,
· ·
·
.
r r r r
fe _ cit po _ ten _ tiam, fe _ cit pu.ten _ tiam,
110... to.. .~ ... .
·
· ..
......._ .,. ~ IiiIII ~. ... - ='J === 43

.-/IJ •• c •• ... ~. ~~
t t)
IJ ~ .... '
·
<
I ~, .~ -
·
\ - ...
'tJ
,....., - ~I
,
, .
.
! I'\.J ~ ...f. •• •• f. ... ~ I~' ,.,.
t) ~ ... f. ~ .... ~ I" ~A
II~ . ' ••
u
I ,. ... ... ... •• • •
,
'U
IJ~ ...
,
t) -..... ...... 1
!~:: .- ... 'c • ...
·
·
.
t) ~ .,. .... ~
... I ...
· .
v " • -' -
·
En r r. I ~ . r .
fe _ cit po _ ten _ tlam, e _ Cit pn.tea _ ham,
LL _ .... ...... _ . - _, . _
clln ... r r )u ~ in bra _. _ ehi,o su _
_ tLam in bra _ _ e _0 SIl_O, pe , ten ; tiam, fe , cit pn.ten _ tlam -
..... _ _ _. ~ _ ........ _ ... .,. ... ' .
r , fi ' r, I r r
0, dLsper _ - - - '- - SIt, emt po _ ten _ ham, fe _ cit po.tea _ tiam, di _ sper , - - - si~, dispersit,
lin l l L •
di-- r lt ~ lt r [ r I r
. _:sper~ _ _ - ' - - 81, em po_ en _ lam, fa _ cit pn.ten _ tiam, dL per_sit, dispersit, dL
- "'-- ~~-.
·
·
" ~~ r - -~-~~ _.... .
e., CIt po _ ten _ - - - - - - - - - - - -
~. __ ... - ... - •
·
·
<, - F ~ • .... - '* ~ 1-' ~~
...-'~ • • F . ' ••
U -
~ . ~ ~""
IU ..____
I ~ ., ._. .-
,
IU ~ ..
·
!I~: # # #" #" ,
* # * # ~. ..-

U
! :" ----I
,
,
._. -
tJ~ ,.....,."" -
,
t)
! uM , ,

~~ l
tJ r • - - •
• • JIl
" ,
'" • ._,~q~~6# .... ... • ••
11m T - r ~_ ~~~~
fe , cit po i. ten ___ - - - - - - - - -
. 6#. .~ ~ .' •• • _# .._,. ..• •
,
lin T, -- _ sit, fecit po _ ten _ ham,
0, di , sper _ - - - - fe _ cit po .ten _ tiam, di _ sper _ - - _ sitydispersit,
........ _ .~ .. • • • .u.
,
,
r r tl "t. { r. r d' r
1Ii _ sper - - - - - - sit, fecit po _ ten _ tiam, e_eI po_cn_ lam, 1_ pen.sit, dl.spersit, di _
1110 I.
,
,
.... - r f, ~t r: rl dL r it r
spersit, di , sper _ _ _ _ _ sit, fecit po _ ten _ tiam, e _ Cl po_ en _ lam, spersn, di _ spersit,
- ~ l ~ . •
·
· ,
.
f r . bra _ )u 8n_o, fecit po_ ten _ tiam, fe _ cit po.ten _ Ham in bra _ _ chLosu_
_ I_am m - C _0 -
.... ... I 1<0 I!!I!! .... •
·
·
....._ ... • - ,- .. -:i .,. .. ... 45

,./'" • .. f!~ .• ~. . , .
1'--' __. - -- - -
'"
1'--' .... ... ... ... .... ... ...
'"
I
,t) I ... • "** .... *"*
_I 1
.
"'.ioI ..... _. ..... - - .e: -- -- I,.~~~~ ..... • .. ....
ItJ .,._,. d .. _d... #' ...
1'1 ... -- ... - - ~ ..... ---
It)
1'1 ... ~I
· .
1 t) • • ~ - .. I
"'.ioI - .......
·
.
It) • • ~ ..
1I.io1 .. ' #' .'_~.f*' •• • ...
·
It) -
JI.ioI _I _,."."" .-oil
·
It) • • ..
~ ... .II_. ... ~
·
- -
~.~ -- -- · - . •
lID .: ~ ~~; ~ po _ ten _ tiam, fe_cit po.ten _ flltffl in bra _ _ ehi.n su _
- h_am ID bra _ _ ehle so_o, - -
.. ... . .... ... ~ --- --
·
IIU di - r 't 11 't r ; r 1 fe_~t ~t
_ sper _ - - - - - ·SI, CCI po , en _ lam, po.ten _ tiam,di _ spersit, di.spersi , ilL
. " • .~ ~ _._. _._. __ -_ ~' ..... •
·
~t - sit, fecit po _ ten _ ri~m, r ,
spersl, di _ sper _ - - - fe_cit po..ten _ tiam, di _ sper _ - - _ sit, dispersit,
Iq ~ • ,
·
.. f 't ; r. I r
dLsper_sit, dLspersit, e _ Cl po_· en _ Illm, fe:..cit pu.ten _ tiam, di _ spersit, di.spersit, dL
,. _~~.,. _k' _1!,fI' • • • • l
· .
·
.- - lit, fecit po _ ten _ tiam, d' r It di _ spersit,
0, di , sper _ -_ - - - - fe_cit pu.ten _ Iiam, i.spersn,
.... .~~,.~ .fI'~ • •••
·
·
"'"' - .. • - iiiiii ... _,Il ~ _ ~, • ~ r *'~
I t.! - ...,_ .........
Il ._ ~ _._
It) - --
I 1\
, .... "
t)
~ ,__ ~ ..
.
.
"':"
lu" .11. !l. *' ~ _6~ * ~ .~. • ~ ~ ~~
--~ .
""'" ~. oIo!. f'" oI!. . ~ _~ I~ .~. _._ .~ . lA ..*
It) I0...Il ~ f
!IU'" •
~ - -= il..-ll ~ ....... ~ -.....!
""~ - -- ..... ......
It.! ... ~ - .- fI- -- r
!IU'" • .• *.1#' '~+l. *' It. .~ *' I, j. _6. ~ ..
,
fj", - ~ .. _ r-"W ~ .... ~
It.! 1- - ...... ... ...
.-':' • OI_ *" ~ I~ .-

- • ""l\iliiii
•• 1#'. -~_ _.-_II.. _II.. • ~,. ~ •
I~ -- , r
0, di_sper_ - - - - - - - - - _ sit, di- sper _ _ sit, di _ spersit, dispersit
I • • ~-~ ..... • .._ l
I~ r , -. r r it di lt dispersit
spersit, di _ sper _ - - - sit, di , sper_ - - - - - - - _ SI, spersl,
- _ ... ~,;- ~ ~_ _II.. --
r 1 ....... - - r !t d' '!,t d' 'I
dL sper _ - - - - - .- - - - - - - - . - - - - _ sn, ispersrt, l_spersl, dL
110 ~ ~ ~ == ~ I!!!!I!!!!!!I!! ~ ~
r . - ~ ........ il d'- u
spersit, di.spersit, di _ sper _. - - - - - _ - - !l1, Isper _ _ 81 , dr_ spersit,
.,. .. ,.....~ .1
·
·
..
di-spersit, di _ spersit, -_ 1 ill ' d' 't
dL sper ____ - - - - _ Sl, spersit, t.sperst
IIrro. ..II!!!II!. • - ...
·
'" .,. - IiiIiiiiiI - ... • ... 47

/,., A a~lO. 19- ~ o ~ ~~~ .- If 1"':'\
_
u/
II ~ fr 1"':'\
~.
iu
II _, 1"':'\
IU I I ,4
I 1":"'.
.
.
1 u" ..-fIll 01 ... . ......_ I":"'.
.. , I ,
~ .. I .£ I":"'.
It.! - I I I I
11:' ~ ...11..' 1"':'\
.
-- I I I I I
II .. .. - I I 1"':'\
IU ~'l'I' ~ • , In
~ .(l ,_ I~ ~ I":"'.
flU" -!. • • •
... _- (:\
,.,.11 I ----- I~ fr
It) I II -
1"':'\
• .. ,_~ __ I~ .. , .~ ~ -rt. --= ... .p. 0
- , I I ~
V ~~ ~ ~ ~ .~
_" .....
II~ superhos men _ te eor_dis su _ - - i, men - te cor_dis su _ - - i,
_l _l j_ 1"':'\
II~ r ~ •
superbos men _ te cor_dis su _ - - i,men - te cur _dis su _ - - i,
~-II- .. (!J ? 1"':'\
(!J 0
r't r cOf_dis
spersl superhos men _ te su _ - - i, men - te cor_dis su _ - - i,
1 _,-- ..... '. ....,_~~ 1"':'\
illq ~
or, r r , 'le
dLspersit superhus men _ te .euf_·dis su _ - - i, men - cor _ dis su _ - - i.
- (!J " 1"':'\
·
·
r- r _r eorc dis '.
superbus men _ te su _ -. - i,men _ te eorcdls su _ - - i,
.... 1"':'\
·
·
""" ~ ~ • ". '" .. ".- 7'J d

Il.W.XI.(')

Tenore.

.-:'_~ ~ ~ _ _. .. I. I!!!!!!! _.,....;
.. .
. ,
if) IiIIIIIIIIIIIi r f! ;. 111' -
Illq
I
I i •• .".6. ."..
. .
.
+-; • - "'ioliui

all' unisune.

Orgnuu e (jOUliLlUO.

-ra» ~ _ ... -- I.. II! ~-
.
U T if· - 11' - '" , ... 4-ii~ --
-- Solo.
~q_ •
..
He
I I I .....
· .
·
.
..... ~.- .. III -
. ../ Il '" "" ...... ~
If) *lJ: __ L~· 11'
11011 II' ~ l - -
. .
:-.. r de IiiiiIiI ,.. --r it
po _ - - - - - _ su_ it, po _ - - - - - - _ SU_1 po _
I •• ."., .".. _
· .
·
-- .. - _ _ _ dl~,

B.W. xr. (I)

./ J'I~ +I - .. .- ...
tJ "*,,-1''' .... r
II'" I. ---- «r>: «>», _ •.• # I~ ~ ......
...... IiiIiiiI ._. - - ~
ex _ at _ ta _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ vit hu _ nil -
- • -
·
·
...._ • ... ./J'I~+I'" • ....... .-... --
.
.
tJ ......... ....... ... .. ...- lIIIiij
lin
.I .
les,
I _. .#.
·
·
.... I I .... IJii IIIIIIIIiIIII • ,./ II ~ +I .-
tJ !_! .,. I#~~&. ~j ~ IIIiIIIIIIj -- ......

lin - ~~ .. - L ,-....
.
dll pO _ .._ r _ su.it, de ~
- - - - - po _ - - -
.-II J I. •
·
,
-- _.. ......... .. I .' ...... -

-

et

-

-

tJ 1'1" .. *fr.1'''
110. -
" fr".
- -- _ de,
..
.
·
.... :;t
~ •

J

...

ex _ al _ ta _

B.W. XI. (I)

50

...- 1lJJ. oiof • .f -,..".~ ----:-.. ~- --_
tJ iiiI"'" ........... --- -' _.. --

110 #.,;_ • _l
. .
_ vit, :t ex _ HI vit hU _ --- ~~------
- ta _ _ -mi _ - _ It's,_
- - -
,l .". • .". -
·
·
-, ~ ... ! ,. • .-' 1\ JJ. ~ - - -.. ~ .
. --
tJ ~ - I~" ...
lin l ~ - _. ~, •
.
---- --- ! - ~~ - _ vit ~_ -
et ex ral, tll_ - - - - _ mi_ _ les,
~ • _l - I
·
·
~ -1IIIIilllIIIIII .- • ~ • .,; Il .. lt - i_ II!! • _....... l""""""'I ~ ~
.
.
it) r I ff ff. !1 ...._
, ...
I ._ . ~
· .
·
<, - I I "'"" r. JJ. ~ _-- --=- --
.
t) fI' ft- 'rT - I 'rT- 4J.' U=v
lin
I ... .1
·
·
" ~4J.' ~ • H. w; XI. (I)

Alto.

-'1'"",, .•. ~.' ._ .• ~~~~ i ~ .. ~. ~ ....... • •
.
.~
Il.ilf I!II""'I ~ II!!o.. .... .~# ~ h
. .
t.J . ~ ..... IiiiII .._ .
,1 ""
pizzicato
.
.
'" r *" r • Flaulo traverse I.

Flauto traverse n.

Organo e Continno.

fr --

_.. 1\ ,,"-Ii .. ~.,;.. ~ . ,. "~J1. __ ~ .. .-. .#fr. .... 11. ...:..
tJ ,__, IIIIIIIIIIIIII
Il ... ~ .. ~ .. ~ ~~~~II. .... r=-»; fr ...
.
t.J ~ - ._. ...... .......
...
~ - .... • •
·
·
"' • - .. .. .. (fr)

fr

-'1I,,"lf • _ ....... . __ .,..;,. . _.1*-' ~;, ~ •.• 1*-_;'
t.J ~.~
II ... ~ ..-! 11-1 ~ _..,
.
. .
t.J ..~~ t: ..... .... .....
. 01 .. . ' • . .. . . .. ..... • ... • .".,..11- • ... ....
r
E _su _ ri , en.tes im pIe _ - _ vit be.nis, e _ Sll _ ri _ en.tes im ple _ _ vit bu.nis, et
l l -
·
·
r *" • • ..... /1,," If ~"'1*- •. ~~~,.,~. • .c» ,..,.--;.
,
tJ - !II"""" - ......
11 01 ~ .- ~._ _.,_, --
\
tJ -;- ,~, ..... - -
"" #~ ..... fl. ...
di . t ;.-!. u " et di _ ,1 _ tes di _ mi _ sit, di mi , sit ill _ a _ nes, et
I_Vl_ es l_nn_Sl, -

·
·
"' .. • r r - H. w. xt.u)

52

.-' IJ .... f; ~r~ F~r~ t= ~:-I- . •• _
.
u fr .;r~ ~ ~
Il ... If "' .. ~
, ..... -- IiooI
u
.. ' -I • ....... _ - ~ I" I
~~.- di ~ sit in r ~ , , ,I
di _ vi _ tes I_nll_ - - a _ - - - nes, di _nn _ SIt. m:.a _ - _ lies;

·
·
..... • .-' IJ .. <f '~!-F ~ f; _ ....... _ . ,~t~!: f:. , .6~' ~;
.
f.} ....
tl .. oioI _ .. :. 11' .. . fr
.
.
\
U ........ - - .... ..... .....
.. • •
.
-..-
e _ sn _ _ ri _ en.Ies illl
I~ l .. .. •
·
-- • ~ ·fr

• fr

./ 1lJJ," ~ .4 ...• r .. · .,.;, .. ~ .. ~ • ... ~ ~
f) ~
Il .. <f _-----, ~ . _ ~ .- .. .. ~
.
f.} , fr ._. -
.. , • __ ~=t:.,..~ • ,. .... _ l ... . . ...
pIe _ - _ vit bu.nis, e _ su _ ri _ euctes illl pie _ _ vit :=:= _ _ - - ...........1:i:::IIIIIII~
- -~-
_
·
·
....., r • ... .. • ~1J .. l1-.· ,. ...... f:~ .,. ...... ' .,.._ . ' . .. :. fr
• ,.. ..
f) --...
Il .. If • , .. ... • . .. .,... ~ .. :. fro
. . .
U --
,1 .. • ... ~-.,. ....... _ .... .. _ •• .
_ .oIL
--- ......... 'in! pie _ IIIIiIIIiIII IiII"'" IIIIIIII P"" -
- - - - _ nis, - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - -
.--. - • ,. ~_'I'" JJ. .. ~
·
·
..... ... • . r ... ... 4 ... ..... n, W. XI. (1)

~ .. F;::F~~1'"_I_ ;~
,/ ~~ !! F
tJ ~, 1'".f:.~"/I_ ~ .. ~
Il .. ~ ~.L
tJ ,.. -
.. .#~~~.*.- .1 1'"1!:__~~_ .A Jl. ~--
- r - ,
- - - - - - - - - _ "it bo _uis, eL di _ vi _ It·s dl _ mi -r- sit, et di _ vi _ tes (I _
1'" b. ~_ - ~. .. /I_
·
·
-- ,..; Il.I.I ~ ~~~f:.~1'". Jl. i ~~- ..
IU
I! .. II .---- - 1'" L ___
IU ._. --.oiii
... • - Jl. .J. & ~.J.i._ •
~. ~ X ~ . it r
mLsit, 1_00_ - _ sit in _ a _ Des, _ mt- Sl in a _ Des, ill _ mi _ sit in_a _ - -
- - ........ ..
·
·
'" • I '* ,./ 1lJ.i. !! . --. .... . . .. ~~ :~ ,. .. ~ . 1-.;'~. _/I_ • ..... ~~.~
U ,~: fr
Il .. Jl ..-'I ~ ... ' .. .• #. .... ~.i fr
. .
IU . ~ .... ""'" ~ ........
. .It
nes,
l ..1.
·
·
'" .... r • • ~. Ir

. tr

,/ AJ ~ ~-- .. - ~- .• -----.~fr ~l_.~_
tJ ,.---,.~~*.- ._....
/I.lJ. ~ -- .. 1'". tr __._ ..:..
.
IU .._. ~ -
..
. ... • -
·
·
... r .. Oboe 1.11. all' uniso u 0 •

Soprano I.

Soprano n.

Alto.

Organo e "io[onc('lli senza Violone I) Basseui.

/'ioJ

tJ ~~ ~
l.- • ~. ... • ,
~
ID S - . - '~ll _ ~
. u.sce _ pit L - srael pu - e - rum _ om, so_see _ pi
• .... "1*' ~ •
I~ ~ . I- _ srael
Sn_sce :: plt pu _ e - rum
.u .. I ~ I ,...
Su.see - ';ir srael ..... - -
I - - pu _ e _ rom su _ urn,
II.,. I l I I I
.... I I I I ,....-_/lJ.l ~. '" . " . O· . ----:-;- ----
tJ
• • •• . ~ - l . 1*' •
.
IIU ~ su_=: _ ";it -
I - - srael, su_see _ pit I - - srael, [ - - srael, su_ see _ pit
L ,..... -
.
..
IU I - it I srael, su.see _ ~ I - srael,
su - - urn, su_see _ pI - - -
1*'._ • - . -
.
- I ~ I ~ :--- - -
Sll_see _ pit 1_ - srael, su.see _ pI 1_ sra i. el pn - e - rum !ill _ urn, su _
110 J.i. - " IJ • ... ~ ~
.... r , .. .
.
tJ
v ~ ~ .... ~- .. ~ ... . ~

.
liD I' _ 8;; _ :fill pu , e , rum su _ uw,su..see _,pit, sus cepit 1_ - _ sra.el pu _ e rum su - -
.." L iIIIIIo - ,.._ ~ l
IIU su..see - ;U i:. ._. . r ~t I I _ --lira _ lei ~u _ '. - --
_ sra _ el, su _ seep! - - - e , rum - sn - -
J.i. • r: -. ~ ...
- L_. _ srael, ~ r_ ;-: _ el ~
sea ; pit su.see _ pI pn_ - - - rum su - -
.JJ"'- ~ ~ .,. .,. ~ .. 'f'-. . - I I
- I - I --- B.W.XI.(l)

--~ ... ". -(;. . . .
t.-
V s>; --.. L :- r-, ,- ,,'
II',) .... ~ \ \ . ri _ cor
urn, re _ cor _ da_tus nn , _ se - - - - - - - - - - - - - -
I .-......L ---... L - ~
.
IU ... ~ .Iii I, .__ ri
um, re - cor' - tus ml - se - - - cor - - - - - _ di -
u. .... , '"'"' I - I
.... - I !
urn, re _ cor - da , tus mi-se - ri _ _ cor - - - - - - - I - _ - - - - _ -
110 i I I I I I
-- , , I I I .....- ~JJ,
. .
tJ I I I
~ , , x>. .~ ~ <, • .101- ~ L
IIU - - _ dLae su - ae, z: ~._ _ da _ ius mi - - - se _ _ ri ; _ COl' - - - -
, --- I L .. ,..._
I~) .__ .e. ~ :-- -
ae, re _ _ da _ tus ml _ - - se , _ ri- - _ cor_ - _ di - ae, mi _ - - - _ se _ ri -
u. I I - ~
~ _ di ; ~ _ da _ tus mi _ ri _ coi; _ _ di
- - - _ ac, re _ eor _ _ se _ - - '- - - - - - - -
_Ilft =~ • ~ - • til k ..
- • • .,;~~
. . . .
tJ I I I I I I I I
-- u. • .. • ~ k_L L , l
.,
II;) I di- ae su _ ae, mi- se_ri _ eo~ _ - I _ di _ lac ~ ~u_ _ ae.
- - - - - - -
L L l -
IIU l' --';""1-"
oor_ - - - - - - - , - - - - - - dLae so - - - - - _ ae.
- - -
... • , ,
e
. .'
- ,i . d' r
ae, mLse _ ri , .. eor _ - - - - dL ae, ml _ se _ rl _ _ cor _ 1_ ae su _ _ Ite.
11ft .. • ~
.
" I I ~ +. 1l,\\',XJ.(I)

Alto.

./
II;)
~
II~
I .....
so dut 10 _
_ I - -
_l ~ .
Hi - cut 10 i eu - - - - _ Ius list ~d I'a - tres no - - - stms, A_ - bm-
.L
"' - Soprano I.

Soprano D.

Tenore.

Basso.

Organo e Continuo.

./
m
m
• • •
Si - cul 10 _ _ 'eu _ _ _ tus est ad pa _ tl-es
I,,~ ~
.
~- est Jd pa _ tres no _ _ stros, A _ bra _ ham et mi~i - [as in
en _ _ _ tus - se _ e_ -
-----.. ,
ham et se _ mini ~ jus in se _ ~u _ _ la , si..eut 10 _ en - tus ~st in
1 I I
-- .. - .. ./
m ~
_l
m 8i - cut io _ - Cil - - - tus est ad pa _ tres no - - - stres, A _ _ bra ,
...--:;r-.., ~ • -----..
.
no - - - stros, A - bra _ ham et se _ mini e _ - _ jus 11) se .... _ eu _ la, in
"..,. .,..-....._ _l _L -I I
se _ _ ~u_ _ la, ~L eut 10 _ _ cu _ _ t&s est in se _ _cu _ - la, si _ -
I • .c:::::::::::::
"
~ ~e _ _ ell_ rIa, si- cut 10 _ CII _ _ fos erst lid pa _ tloes 'no _ _ stros, si _ cut 10 _
- -
1 1
-- [ .. " fl, W, '(I. (I)

,.; ...
li'~ ~.~- I
SL - eut 10- _ tus est ad pa _ tres
1/1 ~ _l _l _j_ 1 1. _ ,_oil
.
11",) bam et mini - jus in se _ _ en la, A _ bra ham et mini jus in
se _ e·_ - - - se _ e - -
". • ~ ~ ". ~ . -_
se _ - eu _ - - la, ill se - - .,. - eu - _ la,
I lin. 1/1 ~ _j_
. .
cut 10 _ en_ _ tus est ad pa_ tl-es . no _ - - strns, sLent 10 _ _ cu - tus est in
-> ,~;
.
-- eu tus bst in ~e _ eu _ la,
- - -
lJ. • u 1/1
--- I I I ./ lJ. ...--, III L
.
m no _ - - stros, A - bra ham el se _ mini e _ - _ jus in se _ - en , la, sLeut 10 _ -
u. I I ,. I I _D_ 1__ _III
ID se: eu _ _ .la, sLcut 10 _ _ eu - - tus est ad pa ctres no stros in
- - - -
_._ 1/1 _1/1 ~ _D_
~i - cut 10 _ eu - - - tus est ad Pit. _ fl'es no - - - stroll, A _ bra _
I lin. I
~ si ~ut 10
se _ - eu _ _ la, - -
~ :....-
I I _, " I
.
ill;) eu_ tus tlst ' in se _ - en _ la, si _ cut 10 _ cn - tis est in
u ~ I J I [, ~
.
liD se - - eu - - _ia, ad pa ; tres ~o:- - _ stros, si - cut 10 _ .en _ - tus est ad pa , tres
III· ---..
.
,
ham et se_ mihi e - - jus in se _ _ en_ - la, sLcJJ 10 - cu _ tus est in
lin. ~
.... tns est td pa _ tres no _ stres, A_ bra hOm et se_ mLni ~:"" in
en _ - - - - e _ _ JUS
_jj, I
.._ ~i cut 10 ~- tus est ad pa _ tres
- - -
1----- I I I _jj,
I _- B. W. XI. (I )

./- "' ~ ... f} *_. • ~ J __
ID se _ - eu - - la, ,t - bI'll. _ hll.Rl (~t se , miui e _ ,i~s, A - hI'1I. _ hum ct sc _ milli t~ _ jus in se - -
--
·
II~ strus, A - bra ham, A bra _ ham et se , mini ,!, A bra , ham et se , niiui
110 - - - - - e _ JUs, -
...
· . #---
se _ _ eu - - la, A - bra _ ham, A - hra, ham Pi. .se , mini e - jus, A __ bra , ham et se _ nriui
"A --- • •
·
·
se _ - CIl - - la, A- b~a _ ham, A - hra _ ham et ~e_ miuf" e i.jus , A - bra- ham et se , mini
-, J, · • . ~
'" stros, A _ bra ham, A bra _ ham et se _ mini e _ jus, A hra , ham et se , mini
DO - - - - - -
.It, · • . ~
· .
'" ./ Ll.-:p. ~_ ~ ,.[ ~ ;;---;" ~ -...._,
Ttl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - eu , - Ia, in
~
I:;) e_j~s in se _- - - eu la, in se _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
f) ._ ~ a ~-- ""I, f) _.
.
_ jus in se_ -. la, A _ bra ham et se _ mini jus ill
e _ - - - - - - - eu _ e - -
" ..... ,__ -
e _ j~s In se _ - - - - I _ I'll la, in SI' -
- - - - - - _,. - -
-
e- jus, se ; mini I' _-jus, se s mini e _ j~ in se _ I'll la, si.eut 10 ,I ~st ad pa , tres
- - I'll _ - - tu't
_ -- ~ I I I
-.. - .... OF • _... L • ~,., . '
II~ , la, A_bra_ ham et se _ mini jlls in la.
se _ - eu _ - - e - - se _ - I'll - - -
- I i'"""I 1':'\
m---::-, - - - eu , _ la, ",\" _ hra ; ham et se _ mini e - - jus in Se _ - eu - - - la.
--,,\ .. , 1 1 ~ 1':'\
·
la, A_ hra , ham mini jus in - lao
se _ - eu _ - - et se _ e - - se - - - Cli - -
lin 1":\
·
I _ cu- la, A _ bfa_ ham et se _ mini e - - jus in ·se _ - I'll _ - - lao
- - - -
~~. _...- <, 1':'\'
·
t
.""
~ no strus, A_ bra _ bam et se mini e _jus ill se eu la , I
- - - - - - - - - - -
L -- -.., ,1":\
4- I - U --.-i R. W. XU!)

TI·ombaI.

Tl'omba n.

Tl'ombaBr.

Timpani.

Flaulo traverse I,

Oboe I,

Oboe If.

'loJino I.

'lolino n.

'TioJa.

Soprano I.

SopranoD.

Alto.

Tenore.

Basso.

Organo e Continuo.

./I'J
t t.J
I'J
<
~ u
~
f)
.
.
IIJJ. ~.~~ _,. . .,1/,(£
{I~"
·t·~~ .,.. ~151-

t.J
{ ;" _1'"' ._p ·

~~
·
f) I (I
I'J~ ·
1 ~" ·
I r I
li
·
f)
l
·
·
~ ...• 0 3~ 3 .. -#' *151-
rEU 610_ rLII, .,..... - rill
glo _ _ _ - - -
3 3_ •
·
liD ... -- - 1 rri~
Glo_ rLa, II;lu- - -
•...•. ~ 3 n JO, ...-t. !j;~-.~~JO_~
. ·
-
Glo_ri_a, glo ~_ - - - - - - - - - - rill
I.n 3 ~ .• fr ~- ..-_
.
. ·
Glo_ri_a, glo _ ....- 1 r .1
- - - - - - - - - - - - - na
. 3 . .,. fr ~ . ~
. .
.
r- .--- - 1'1'- - I "J
GIo_rLa, glo _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - na
~ _' "- ~ fro .,"if Tosto solo

# (~

B.W.XI. (1)

/1'\
I tJ
fJ
u
, IJ
\
U
.-r-- -~

.Il ~ .(2 .(l ... ~.t ..... ~
........ -j-.,....
{ tJ ,. ~.(l
II jJ. ~n n . _ "

U
II~
{U I I
fJ~
tJ r I , I
Il~ ""- _.
t.
IIJJ. f.. I
tJ r I
I I
· .
3_ a ~.,.~ II' ,..""", ~ ~ •.• a ._",
I ~t) -- ..... l' -
P'd_ trl, glo - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - ri-a FL Ii-o,
.3 ~ ~ ,......"""
I~ P ( glo _ ....... - ~- rLa FL u,«,
a_ n, - - - - - - - - -
~ :1 ~ ..... ~ (11') jJ. • I f.. I
.
. · .
Pa., tri, ......... ...- -.... _ rLa F' i. I
gill _ _ -. - - - - - - - - - - - - 1_ 1_0,
·110 3 ~ •• ,1 I. ••• n
·
_.
Fa t' 1'1' .. ~ -:--~
_ I'l, glo _ . - - - _ rLa I"i _Ii-o,
~ a jJ. • JJ •.• n
- I .,.._. -
PlLtri, glo _ _ _ _ - - - l'La Fi _ li,n,
- .-
.
-- 4- 4- - (Tflsto solo)

B.W. xi. (t)

__ tJ _L ,L_L ••
U
tJ -.
·
t) I
~ • ,.-_
'-' I -
1 ~ 1
.
tJ~ lfll~ ~ F' ~.~t
I
t) ...
t 1'1~ "* ...... ~ ~ ••

t) ~
~;,),
t ~.


u - , r
~~ ~~ ...... ... l' ~~
\ u
( 1'\.,. - • .1-

t) I~ ~t ~ ~ 1. '
· ~;: ... -
.'1 'I 3 ... fr~, ....
v ....... 3 ... .. - · ~~
In glo - ~~ _ rLa et Spi _ ri tu.i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
; .... 3 • '1 fr . ,..-.. .....
.
_lit) glo _ -- _ ~_ _~ -:- - ri_a et Spi _ ri tu.I
- _ - _ - - - _ - - -
/J 3 ~ fr _ .. iL... _._ ~ _._ _Il_ _._ · ~
glo _ --- _ ~ _ _ _- ~_ _ ri, a et Spi _ ri _ tu.i
_ _ _ _ -
Illn ~ • .... _.- ,L.
·
- --- - - ._.. I - ,
glo _ - - _ _ ~ - - _ - _ _ - _ rLa et Spi _ ri - tu.i
• '1 _;._ ..... ~
·
.
-.. -~ l' -~:---~ - . -:.
glo _ _ - - - - _ 1"1_a et Spi ri - tu.i
~ ...... 'J
.
- ....... .- -- ( Tflst() s(}I() )

( accomp.]

R."~ XI.(_.)

62

_1'J~J,j .. J,jlr . -
I.//J n I
\ tJ .. -
Il ... fr 1":'\ -
< -
( t.J ... - - .... -
~ 1":'\ -

tJ - ....... .. -; .. - .. 1"- ...
- I I 1":'\ I j_ 1
.
--
. Il ~ ~ ~ I':" ._ -.. I~ .
.1.- ~~ ~ ~. t
t=
~
tJ .' ~-. I~
of' 1":'\ fL·
~ /)~ .._ ~ +=

t.J -I
1lJ,j - fr 1":'\ --- -- l
! t.J ._ IIIIIIII -
1lJ,j I ~ 1":'\ -- - - . !!!!!I!!!!!!I!!
. .
tJ .~- .. : A., ., . .,
\ 0" -6 .. X- ~ ~ ..
~
, t.,
~ Il J,j ~. 1":'\ -

'.f) .......... !.IIi 1":'\ t . ......_
.f~.--;' .. a •
-
..- .; <, '!: 1":'\
IU SlllI - _ .- _ _ _ - _ eto l
u. .,---- - 1":'\
I~ I I - _ eto!
san _ _ _ _ - - _
~
<, n --.1. e :
_ eto! S· t t I ~
san _ _ _ - _ _ _ JeU e , 1"H III pnn ,
_j[ft 1":'\ _ ..
.....
I - _ cto! s· r t t·- ~
san _ - - - - - - leu e _ ra III pnn,
n .~
. -
.
-c, . _ do!
slin _ - - - - - -
1":'\ .,. •
-~ (;I ~ • ~ _"fl • - .. .-
~. -----
::_
~T ._ , .-
r, ~ - .-
-
t) -- --
Il ~ _..
U - ..
J
.
.
. ~f-h. A_f:~~_ ....... ... ~ t,. ...
fl.J !b___'~"~·"_ ...
I ~
,
u _A ~ -t. ....
. fl'" ... .e : , .... , ., .. ...
--
t) -
,.,,1, ------ _ .. .... _
I · .
tJ - -
Il .. · . ---

U - ._....
fl'" .. ... ... ~ ....
1 u - -
j Il .. _l _............., ~
\
U I .... --.;;
• • - .t.~.
l.I.
-
V ,1 .... .. ~ .... · ..L:d_~ t-~ ••
,
lin Sicut c_rat in prin l el _ pi,n, sieut e , rat in priu
.l1li ~I!!! l ~I .... .. ~ ...
·
. liD -
l'Iicut e , rat in prin ; ci _ pLo, sieut e _ rat in pnu,
,1 ~_.
.
.
ei _ pi,u, ~.J;t~_ral .-~. '. ~. J!I" prin,
ill pnnt ei _ PLO, ill
lIn J. hl.l J.. ~
.
f-IL"-l-Ic-¥- -~ ----,,".
ei _ pLo, sient e_l'lIt . !_. . pLo, in (rin .
In prlD_ CI _
1 .... .- .
·
· ·
r- Sieut c _ ;t in • ~. 1; ~ sl cut ';'_ rat . .7:\ . ", ~ prin,
prIll _ CI _ PI-OJ m prlD _ CI _ pI.O, ill
~ .... - ,. • ........
·
"" ill""" ,.. • ... ... - R.W .. XT.(t)

./ II •••
t ~ ill - r
fl
·u .. ill"""" ~
t Il _-
tJ ....
III . l
.
- ."~~1t ...
Il~ · _.
{ ~. -
_. ,.~

tJ IIIIiiiI r .• ~i. ., ••
Il~ _.
{ Uo•
• ••
·
._.
'- ....... r
'l.iol ~ ••
{ ~M I
·

t. ~
••
V ~ .. .. ~~. • .....it ..fr ~ loi ..~ ..
,
ro ci _ pio, in prineL pL ° , et DllQC, nunc et semper et in se _ eula,
_. l III l l
'ffi '.1 .r;;;.. r nunc et :mper:rt' in se _ cum,
ei _ PlU, mp _ Cl-pl_O, et nune,
•• l l _11_1_ ~1:_ ~ ..
ei _ pio, . r. r. . nunc et semper et in se _ eala,
mpnner., pl_0, et nunc,
lin l _l .1.
.
r. r,i inprincL pLo, et ntrite :t semper et in ,-'
Cl _ PIO, nuuc, 'se _ eula,
l ~1 •
. .
.... ci _ pio, :~ r. • • et nunc et semper ~t in se _ eula,
ID pnnei , pl_0, nunc,
"" ~~ • . _ ,.._" ••
- ---...! ..... .. Iii' R. w, XUl)

t) IJ

- ...

_ . ... _-., ...
_;iii - - ........ "'"""'"IIIIi
...., -...
-
lllllii1"""'" ---..; -
"0.- ---0 • • fr __ ---.;.,,-1

• f'.}

---

fr __ ------I

-

-.

u

.._.-

• •

I

- ___

-

r, r r .,.;j 10
et in se.eula se _ cu - - - - - - - - - .; - - - - - - - -
• • - ---
. .
;t in sa.eula - 10 I
se _ cu - - - - - - - - - - -
,-- --
. liD

It [n sa.eula se _ ':' _ 10_

II~

_1- _

.fi~-

-

so_c,n _

et in se., cola

10 _

- ~ - - . ~.,. ....

;t ill seeu., Ia se _ eo _ 10 _ - - - - -
~ ....
,. T •

B."\\~ XI.()

60

- ~ . ._.~. f"':'\
.-'/J -= 1 I Jl_'
I ~ - ~ ._, -- -- -- - ~ I
Il - iIIIIo.
- . - ......... ~ --
~ .- - --
/J _...., ~- --.
- * - - ........ -
~ -;.*
_j_ .. I ... ~ I
.
.
- -
~ 1.~~_ ~ ... . " ... : IIiIIII!!! .. ~.~ ._._ ... h_._
{ tJ -- ~. - - --
1J.l 1_' Jl... . ,. .,.~ . IIIIiI!I ..... .;..~ .... ~ ...
-- '. - --
~ -
{~ -" JIll ,.;. ~. .. ;,. ~. - .tl"~
..... ... -..... - -
"" .. - ~-- ~ ~
- ~ ....... - - ~~
rtJ ~
{ ~,. _ .. I,.. ~ .. ~ ... .~ ....... __._ ....
-
~ - - ._
_ll~ - ~ ... _l_
,tJ ....... l1li""""' .. _....... . __ _..... - - -
_L _.f- l:t .:f!:. • • • . _..,
-- - . -~
1.-'----- .- - ,-;-"' - ~~ .... .;,. ~. ..~ «<:
I,~) -. - rum, A_
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ men.
- - - - -
~ -
IIU _ I - ~- I - _ rum, A _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ men.
~ ~ I':::-c ~ ~/ ::-:-, •• ,.~ . .. _._
- - ~---:- "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ rum,A _ _ men.
II~ .Ib ....-_ •
. .
1- ~ 1 ~- - - _ rum,'A_ _ men.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
~; ----'1". .Jl.,. ... !11-. •• _. _.
r", - - -=~~~ - _ rum,A _ .:. men.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
._ ~ - ..- -- - ~
.
- • • -.- - -.- • .,_ B.W. U.(I)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful