DISEDIAKAN OLEH: HASLINDA BINTI BUNIRAN 750724-01-6706

NOOR AZLIN BINTI SUBARI

810705-01-5486

SITI NURUL AZURA BINTI SULEIMAN 770420-01-6756

Setiap persatuan yang ditubuhkan harus mempunyai perlembagaan atau undang ² undang. Mengikut Akta Pendaftaran Penubuhan, persatuan yang ditubuhkan di luar intitusi pendidikan diwajibkan mendaftar secara rasmi dengan pendaftar penubuhan parti politik dan persatuan belia. Hanya beberapa persatuan yang ditubuhkan di bawah akta parlimen seperti Persekutuan Pengakap Malaysia, Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah dan St. John Ambulans. Antara fungsi perlembagaan atau undang ² undang ialah sebagai panduan menggerakkan persatuan, melicinkan perjalanan persatuan kerana ia menetapkan bidang tugas dan hak jawatankuasa dan ahli serta menjadi rujukan apabila timbul sebarang masalah dalam menjalankan aktiviti persatuan. Pasukan beruniform telah mempunyai peraturan atau undang ² undang tersendiri yang ditetapkan oleh badan induk.

Dibawah peruntukan Akta Perbadanan, Objektif PBSMM ´Dalam masa aman atau peperangan, memberi bantuan sukarela kepada orang sakit dan cedera samada dari angkatan tentera atau pihak yang tidak berperang, kepada orang tawanan perang, dan orang awam yang menderita akibat peperangan, mengikut semangat dan waad-waad Konvensyen Geneva dan menjalankan segala kewajipan ke atas sesuatu Persatuan Kebangsaan oleh tiap-tiap Negara yang telah menjadi suatu pihak kepada Konvensyen Geneva.µ

Subperaturan 5(1) (a) dalam persatuan-persatuan pendidikan (Persatuan sekolah) 1998. Akta pendidikan 1996 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia jilid 42, No. 11 Tambahan No. 41, Perundangan (A):P.U.(A) 196 bertarikh 1998 berikut merupakan peraturan-peraturan (perlembagaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia: Peraturan 1: Nama dan alamat Peraturan 2: Matlamat Peraturan 3: Objektif Peraturan 4: Keahlian Peraturan 5: Guru Penasihat Peraturan 6: Ahli jawatankuasa Peraturan 7: Tugas dan tanggungjawab jawatankuasa

Peraturan 8: Kewangan Peraturan 9: Penyertaan Peraturan 10: Aktiviti Peraturan 11: Peraturan-peraturan Peraturan 12: Pindaan perlembagaan Peraturan 13: Perbubaran persatuan Peraturan 14: Tindakan disiplin Peraturan 15: Hal-hal lain Perkara ² perkara lain yang ditambah kedalam perlembagaan ialah : i) Lencana / logo persatuan ii) Cogan kata / moto iii) Tugas persatuan di peringkat intitusi pendidikan, cawangan, daerah, negeri dan cawangan iv) Pendaftaran persatuan · v) Jawatankuasa kecil,

Terdapat banyak persatuan yang ditubuhkan di Malaysia. Setiap satunya berbeza cara penubuhannya mungkin kerana terikat dengan perlembagaan. Terdapat dua cara perlantikan jawatankuasa bagi sesuatu persatuan iaitu : i. Mesyuarat Agong. Semua ahli berhak membuat pencalonan, memilih dan melantik sesiapa sahaja di kalangan ahli menjadi Jawankuasa. Jawatan yang di pertandingkan antaranya ialah Pengerusi, Naib Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan jawatankuasa kerja. Pemilihan dibuat secara mengangkat tangan atau undi rahsia dengan menggunakan kertas. ii) Perlantikan oleh penasihat. Perlantikan dibuat melalui perbincangan dengan ahli atau ujian tertentu terutamanya untukpasukan beruniform. Ia berbeza kerana perlantikan melalui penasihat mengikut kepada kebolehan seseorang ahli yang tertinggi berbanding dengan ahli yang lain. Carta organisasi untuk perlantikan oleh penasihat juga berbeza daripada perlantikan ahli jawatankuasa melalui mesyuarat agong. Ia bergantung kepada keperluan sesuatu pasukan.

Biasanya, jawatankuasa akan dibentuk mengikut carta organisasi seperti berikut; PENASIHAT PENGERUSI NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA

BENDAHARI

NAIB SETIAUSAHA

NAIB BENDAHARI

JAWATANKUASA KETUA PATROL/ BIRO

Penasihat : Memberi panduan, nasihat dan tunjuk ajar serta bimbingan untuk melaksanakan aktiviti dan mentadbir persatuan. Pengerusi : Mengurus persatuan mengikut perlembagaan atau melaksanakan keputusan Mesyuarat Jawatankusa Kerja atau Mesyuarat Agong. Mempengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja. Merancang, malaksana dan menyelia aktiviti persatuan Membuat kertas kerja dan berbincang dengan pentadbir Medapat kelulusan daripada pengetua Tentukan langkah ² langkah keselamatan pemeriksaan doktor jika perlu Mencari inisiatif untuk memantapkan lagi persatuan

Naib Pengerusi : Membantu pengerusi mengurus dan mentadbir persatuan. Menjadi pengerusi mesyuarat atau menjalankan tugas pengerusi apabila ketiadaan pengerusi. Menjalakan tugas mengikut ketetapan dalam perlembagaan. Setiausaha : Menyimpan pendaftaran ahli. Membuat urusan surat ² menyurat dengan pihak luar, pentadbir institusi pendidikan atau ahli persatuan. Menjemput dan mengedar surat panggilan untuk semua jenis mesyuarat. Berkerjasama dengan pengerusi untuk mentadbir pembelian dan kewangan persatuan. Menjalankan tugas mengikut ketetapan perlembagaan persatuan. Merekod kegiatan gerak kerja ko ² kurikulum. Penolong Setiausaha : Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya Menjalankan tugas setiausaha semasa ketiadaan setiausaha Menjalankan tugas yang diarah oleh penasihat dari masa kesemasa

Bendahari : 
Menyimpan rekod dan stok harta persatuan. Memungut dan menyimpan kenyataan pembayaran yuran ahli. Mengurus dan mentadbir pembelian dan kewangan persatuan. Menyimpan dan menyiapkan penyata kira ² kira persatuan. Menjalankan tugas mengikut ketetapan dalam perlembagaan

persatuan. Penolong Bendahari : 
Menjalankan tugas bendahari semasa ketiadaan bendahari Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa

kesemasa Ketua Patrol atau Ketua Biro : 
Mengetuai

satu kumpulan kecil bagi melaksanakan sesuatu tugas yang ditetapkan mengikut biro, bahagian atau patrol. telah ditetapkan mengikut perlembagaan persatuan. 

Membantu pengerusi dan setiausaha melaksanakan tugas yang

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful