Curs ( Anul I

)

COMUNICAREA INTERCULTURALA Syllabus I.Construcţia Sinelui şi a Celuilalt. Identitate şi diferenţa culturală. Strategii si repere ale reprezentării identitare. Studiu de caz . Europele : o cartografie geoculturala - Proiectia Europei de Vest - Proiectia Europei deEst - Europa Centrala/ Mitteleuropa - Balcanii II.Repere ale discursului identitar 1.Repere spatiale in constructia in discursului identitar . Generalitati : spatii ale identitatii Studiu de caz : identitatea romaneasca - Occident sau Orient ? Sindromul mimetic - Balcanii sint « Ceilalti » 2 .Repere temporale in constructia discursului identitar Generalitati : patrimoniul, mitologia istorica , marile naratiuni fondatoare Studiu de caz : identitatea romaneasca. Defazarea culturala si solutiile compensatorii - Falsificarea traditiei - Sfidarea cronologiei Fuga din timp (anacronia) 3. Repere ideologico-simbolice in constructia dicursului identitar Generalitati: (stereotipii pozitive si negative ale Sinelui si ale Celuilalt; valori si
atitudini intemeietoare; viziuni asupra lumii)

Studiu de caz : discursul identitar romanesc

Stigmatul de a fi român III.. Identitatile supra-nationale : Identitatea europeana si multiculturalismul Prezenta obligatorie 50% Forma de examinare : Examen scris Modalitati de notare : 20% participare la seminar cu prezentare de texte 80% teza .“Mândria de a fi român” .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.