ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3308 din 02.03.

2009

1.1. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA TEORETCĂ – PROFIL REAL SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ŞTIINŢE ALE NATURII

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Informatică Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 TC+CD 8 4 2 2 11 4 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 29 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 TC+CD 7 3 2 2 11 4 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 29 30 1 CDŞ

1

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

1

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei.03. 3308 din 02. CD = curriculum diferenţiat. cercetării şi inovării nr.2. ŞTIINŢE SOCIALE Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Limba latină MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 10 30 TC+CD 10 4 3 2 1 6 2 2 1 1 7 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 29 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 10 TC+CD 10 4 3 2 1 6 2 2 1 1 8 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 30 1 1 CDŞ 1 TC = trunchi comun. CDŞ = curriculum la decizia şcolii 2 .2009 1. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA TEORETCĂ – PROFIL UMANIST SPECIALIZĂRILE: FILOLOGIE.

** Ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.2009 1. respectiv acompaniament – pentru secţia pian.3. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * Ora de educaţie muzicală se alocă pentru studiul disciplinei instrument la alegere.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. 3308 din 02. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA MUZICĂ Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală* Educaţie plastică Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 11 1 1 9 1 1 12 32 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 11 1 1 9 1 1 1 1 2 2 31 1 1** 1 1 2 1 1 19 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 - Clasa a X-a CD 11 1 1 9 1 1 12 32 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 11 1 1 9 1 1 1 1 2 1 1 31 1 1** CDŞ TC = trunchi comun. CD = curriculum diferenţiat. cercetării şi inovării nr.03. 3 . orgă.

4 . CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * Orele din CDŞ şi ora de educaţie fizică se alocă pentru educaţie artistică specializată.4.03.2009 1. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA COREGRAFIE Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică* CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 12 1 1 10 1 1 13 34 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 12 1 1 10 1 1 1 1 2 2 32 2 2* 1 1 2 1 1 19 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 - Clasa a X-a CD 12 1 1 10 1 1 13 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 12 1 1 10 1 1 1 1 2 1 1 32 34 2 2* CDŞ TC = trunchi comun.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. cercetării şi inovării nr. CD = curriculum diferenţiat. 3308 din 02.

3308 din 02.5.03. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 10 1 1 8 1 1 11 31 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 1 1 2 2 30 1 1* CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 10 1 1 8 1 1 11 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 1 1 2 1 1 30 31 1 1* CDŞ TC = trunchi comun. CD = curriculum diferenţiat. cercetării şi inovării nr.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * Ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.2009 1. 5 .

2009 1. CD = curriculum diferenţiat. 6 .6. ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei.03. cercetării şi inovării nr. ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică Educaţie artistică de specialitate EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 Clasa a IX-a CD TC+CD CDŞ 6 10 1 1 8 1 1 11 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 1 1 2 2 30 31 1 TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD TC+CD 6 10 1 1 8 1 1 11 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 1 1 2 1 1 30 31 CDŞ 1* 1* 1 TC = trunchi comun. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * Ora din CDŞ se alocă pentru discipline de specialitate. 3308 din 02. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZĂRILE: ARHITECTURĂ.

03. cercetării şi inovării nr. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * Ora din CDŞ se alocă pentru pregătire sportivă practică. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL SPORTIV TOATE SPECIALIZĂRILE Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică Pregătire sportivă teoretică Pregătire sportivă practică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 2 1 1 10 2 8 1 1 13 33 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 11 1 2 8 1 1 2 2 32 1 1* CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 2 1 1 10 2 8 1 1 13 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 11 1 2 8 1 1 2 1 1 32 33 1 1* CDŞ TC = trunchi comun. 3308 din 02.2009 1.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. 7 . CD = curriculum diferenţiat.7.

3308 din 02.03.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. cercetării şi inovării nr.2009 1. CDŞ = curriculum la decizia şcolii 8 . PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR / EDUCATOARE Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Comunicare didactică MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Discipline psihologice şi pedagogice Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Pregătire practică de specialitate Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 10 30 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 3 29 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 10 30 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 29 1 CDŞ 1 1 TC = trunchi comun. CD = curriculum diferenţiat.8.

9. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST. INSTRUCTOR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE. CDŞ = curriculum la decizia şcolii 9 . INSTRUCTOR-ANIMATOR. PEDAGOG ŞCOLAR Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Comunicare didactică MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Discipline psihologice şi pedagogice Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Pregătire practică de specialitate Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 10 30 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 3 29 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 10 30 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 29 1 CDŞ 1 1 TC = trunchi comun. CD = curriculum diferenţiat. cercetării şi inovării nr.2009 1. 3308 din 02.03.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei.

3308 din 02. CDŞ = curriculum la decizia şcolii 10 .2009 1.03.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei.10. CD = curriculum diferenţiat. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ (Licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor) SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică Atac şi autoapărare CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială PREGĂTIRE MILITARĂ ŞI LEGISLAŢIE Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 10 30 TC+CD 8 4 2 2 6 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 29 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 10 30 TC+CD 8 4 2 2 6 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 29 1 CDŞ 1 1 TC = trunchi comun. cercetării şi inovării nr.

3308 din 02.2009 1.11. CD = curriculum diferenţiat.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. CDŞ = curriculum la decizia şcolii 11 .03. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL MILITAR (Licee ale Ministerului Apărării Naţionale) SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală/ plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Informatică Educaţie antreprenorială PREGĂTIRE MILITARĂ Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 CD 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 10 30 TC+CD 8 4 2 2 9 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 29 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 10 30 TC+CD 7 3 2 2 9 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 29 1 1 CDŞ TC = trunchi comun. cercetării şi inovării nr.

ora de religie din TC şi ora din CDŞ se alocă pentru discipline teologice. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ Aria curriculară/ Disciplina TC LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Limba latină Limba greacă MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie Discipline teologice ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 * Clasa a IX-a CD 3 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 10 30 TC+CD 9 4 2 1 1 1 6 2 2 1 1 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 29 1 1 * Clasa a X-a CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 * CD 3 1 1 1 4 4 2 1 1 1 1 10 TC+CD 9 4 2 1 1 1 6 2 2 1 1 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 30 CDŞ 1* 1 TC = trunchi comun. cercetării şi inovării nr. 12 .ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. CD = curriculum diferenţiat.2009 1.12. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a. 3308 din 02.03.

13.2009 1. 3308 din 02.03. CD = curriculum diferenţiat. 13 . cercetării şi inovării nr.ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a. ora de religie din TC şi ora din CDŞ se alocă pentru discipline teologice. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA PATRIMONIU CULTURAL Aria curriculară/ Disciplina TC LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie Discipline teologice ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică Discipline artistice de specialitate EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1* 1 1 2 2 19 Clasa a IX-a CD 1 1 2 2 6 1 1 4 1 1 10 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 2 6 1 1 4 1 1 1 1 2 2 29 1 1* CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1* 1 1 2 1 1 19 Clasa a X-a CD 1 1 2 2 6 1 1 4 1 1 10 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 2 6 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 29 30 1 1* CDŞ TC = trunchi comun.

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. teologic unitarian. teologic penticostal.03. 3308 din 02. CD = curriculum diferenţiat.2009 1. teologic reformat. teologic adventist. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA TEOLOGIE: teologic catolic.a X-a. 14 . teologic musulman Aria curriculară/ Disciplina TC LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE Consiliere şi orientare TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială DISCIPLINE DE SPECIALITATE Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1* 1 1 2 2 19 Clasa a IX-a CD 1 1 2 1 1 1 1 6 10 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 6 29 1 * Clasa a X-a CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1* 1 1 2 1 1 19 CD 1 1 2 1 1 1 1 6 10 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 29 1* 1 CDŞ 1 TC = trunchi comun. ora de religie din TC şi ora din CDŞ se alocă pentru discipline de specialitate. teologic baptist.14. cercetării şi inovării nr. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * În clasele a IX-a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful