PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ

ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L.
EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.

CAPITOLUL 4
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „STRUNGAR – BORVERK – IST “ DIN CADRUL S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.

4.1.Procesul de muncă Procesul de muncă are drept scop prelucrarea prin strunjire, alezare şi frezare prin intermediul strungurilor şi borverk-urilor, a diverselor componente semifabricate metalice, în vederea realizării produsului finit.

4.2.Elementele

componente

ale

sistemului

de

muncă

evaluat

mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie: • Maşini – unelte pentru strunjit – strunguri : o SM o SM 320 400

o SMA 800 o SMA 580 • Maşini – unelte pentru alezat şi frezat (borverk-uri) : o AF 85 o AF 100 • • • Maşină de mortezat; Maşină de danturat MD 250 ; Maşini de găurit în coordonate: o GC 2 M 960 o MICROMAT 4B
ing.sp.Gabor Anton – S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L.
EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.

31

Maşini de ascuţit . • Reglarea dispozitivelor maşinii . alezare şi frezare : adică selectarea vitezei.R. a ustensilelor şi materialelor. prelucrarea cu maşinile a pieselor de diferite forme şi mărimi pentru a fi aduse la dimensiuni. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. Containere pentru semifabricate . Ulei pentru ungere. PROFI SERV GROUP S. Containere pentru deşeuri metalice (şpan. uneltelor de fixat şi pieselor de lucru .Sarcina de muncă • • • Aplicarea tehnologiilor. scule de hornuit . Cunoaşterea modului de operare pe strunguri şi borverk-uri (utilajele de alezat Capacitatea de a citi şi folosi schiţe şi alte documente de acest gen şi de a stabili şi frezat) . ing. alezoare.L. Întreţinerea utilajelor folosite. pulberi.C.sp. Respectarea normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă . Macara monogrindă cu electropalan. Maşină pentru lipit plăcuţe de carburi metalice . EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.Gabor Anton – S. • • • • Efectuarea de tăieturi fine. 32 . b.2 t . Semifabricate metalice .C. Maşină de polizat portabilă . acurateţe şi grad de finisare specificat. uleiuri de răcire. aşchii) . emulsii pentru racire .• Maşini de găurit cu două axe : o MAS WKV 100 o Chinezească • • • • • • • • • • • • • Mese rotative (de divizare) plane şi basculante. modul de execuţie al operaţiilor de strunjire. Burghie.A. Maşini de polizat fixe (polizoare duble) . Răspundere la solicitările organizaţiei pentru realizarea obiectivelor de producţie. instrucţiunilor şi procedurilor specifice compartimentului . Macara pod rulant bigrindă cu electropalan cu sarcina maximă 5 t . Macara pod rulant bigrindă cu electropalan cu sarcina maximă 3. grindă fixă cu sarcina maximă 1 t.

hală de produţie. posibilitate de accidentare în timpul deplasării la /de la serviciu precum şi pe căile de acces. manuală..Factorii de risc identificaţi A. scule.• • Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară. Gaze toxice de la locurile de muncă învecinate.frezare. Cădere liberă de piese. etc. înţepătoare). alezat şi frezat (strunguri.Factori de risc mecanic: • • Organe de maşini în mişcare . Răspunderea faţă de calitatea procesului de pe utilajele pe care lucrează. 33 . borverkLovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la uri. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. în timpul funcţionării acesteia . PROFI SERV GROUP S.lovire accidentală la deplasarea în incinta Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare. Ventilaţie naturală şi artificială . polizoare. borverk-uri) pentru care este autorizat : • • • • Iluminat natural şi artificial . la toate utilajele de strunjit. alezare . aşchii.Mediul de muncă Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă. b. secţiei. material abraziv la operaţiile Balansul cârligului podului rulant . maşini de găurit. 4..C. Vibraţii ale maşinii unelte – borverk-ului.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie a.3. Curenţi de aer pe traseul de lucru .R. antrenare de către strunguri. polizare.Gabor Anton – S.prindere.sp. materiale poziţionate incorect sau la manipularea Proiectare de şpan. c. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.L. de strunjire.Factori de risc termic: ing. • • • • • • Rostogolire de piese (semifabricate) neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate. deplasarea prin incinta fabricii. pulberi metalice.A.C.

d.Factori de risc proprii sarcinii de muncă a. C.Acţiuni greşite: ing. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.L. Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule.Factori de risc electric: • • electrocutare prin atingere directă.C.C.semifabricate incandescente (t ≈ 1150°C).R. atingere indirectă. gaze. pulberi metalice fine etc. Calamităţi naturale – seism. planuri de operaţii.Factori de risc chimic: • Fum. b. D. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate. borverk-uri).Factori de risc proprii executantului a.Conţinut necorespunzător : • • Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din incinta secţiei . Efort dinamic la manipularea maselor mari . fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară : desene de execuţie.sp. vapori toxici de la locurile de muncă învecinate. PROFI SERV GROUP S.A. b.• Contactul accidental cu suprafeţe foarte calde . lucrul cu substanţe inflamabile – ulei. c.Factori de risc proprii mediului de muncă a. c.).Gabor Anton – S. tensiune de pas. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt sau la respectarea documentaţiei de execuţie a produsului finit .Suprasolicitare fizică: • • • Efort static prelungit la postul de lucru.Factori de risc fizic: • • • • Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile halei de producţie. scheme de ungere şi instrucţiuni speciale de securitatea muncii corelate cu prevederile din cartea tehnică a utilajului. fişe tehnologice. Lucrul la utilaje (strunguri.Factori de risc chimic: B.Suprasolicitare psihică: 34 .

staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte.L.C..• • • • • • • • • • • • • • Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă. sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat. sub sarcina utilajelor de ridicat.C.A. etc.. 35 . Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie.Omisiuni: ing.R. Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării. b.. etc.sp.Gabor Anton – S.. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă. pe direcţia de degajare a reziduurilor metalice. Pornirea defectuoasă a maşinii unelte (strungului. Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunzătoare. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare. Comandă greşită la utilaj ( . Pornirea utilajului. borverk-ului).. Lucrul cu cuţite uzate.. Deplasări.prindere mână). PROFI SERV GROUP S. dezechilibrare. fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută. Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat. împiedicare. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare. scule uzate. burghie uzate.

12. 6. posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la serviciu precum şi pe căile de acces. 17. fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară. Cireş Marius CONSE-CINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ CLASA DE GRAVITATE ENTA UI DE Ă CLA DE PROB BILIT E E DE ŢIE L CĂ FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC FIZIC 2 1. 5. 3 INV gr.Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate.Proiectare de şpan. scule. antrenare de către borverk-uri. 7.Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule. material abraziv la operaţiile de alezare . Maniţiu I.Fum. etc. 9.Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare. 3. 2. borverk-uri). 19. 13. 11.lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei. Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii. III DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV gr.Vibraţii ale maşinii unelte – borverk-ului.A.Balansul cârligului podului rulant .C. înţepătoare). atingere indirectă.Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile halei de producţie .Contact accidental cu suprafeţe foarte calde semifabricate incandescente (t ≈ 1150 °C).Cădere liberă de piese.prindere. 16.: 4.A. ec. tensiune de pas.Gabor Anton – S. III DECES 4 4 7 5 5 2 ITM 45180 zile ITM 45180 zile INV gr. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. pulberi metalice fine etc. 14.Rostogolire de piese (semifabricate) neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate. aşchii..sp. roducţie DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb MUNCĂ: R – BORVERK -IST FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI 1 FACTORI DE RISC MECANIC CLASA DE PROBA-BILITATE ECHIPA DE EVALUARE: ing.sp. Organe de maşini în mişcare .FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 11 MECANICĂ ORĂŞTIE S. 10. 20. 4. Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din incinta secţiei.C. PROFI SERV GROUP S. 8. materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală.Calamităţi naturale–seism.. 36 .Electrocutare prin atingere directă. în timpul funcţionării acesteia. gaze.4.frezare. vapori toxici de la locurile de muncă învecinate. pulberi metalice. 15.L.R. III DECES DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile 3 3 4 7 2 2 4 7 7 2 2 7 2 7 2 3 2 2 3 3 3 1 6 5 2 1 1 6 5 1 6 NA CĂ FACTORI DE RISC CHIMIC CONŢINUT NECORESPUNZǍTOR 1 6 5 SUPRASOLICITA-RE FIZICǍ 6 5 ing.).Lucrul la utilaje (strunguri. Efort dinamic la manipularea maselor mari .Lucrul cu substanţe inflamabile–ulei. G ing. 18. maşini de găurit. polizoare. polizare. Efort static prelungit la postul de lucru .

. Deplasări. Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt. 26. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare. etc. 32. Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte.SUPRASOLICITA-RE PSIHICǍ ACŢIUNI GREŞITE ANT 21. 31. 37 . III DECES DECES DECES DECES DECES DECES DECES 2 7 7 7 7 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 6 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 OMISIUNI 1 2 ing. 23.. Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie . Pornirea defectuoasă a maşinii unelte (borverk-ului). dezechilibrare . UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare ITM 3-45 zile DECES DECES DECES DECES INV gr. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. 34.Gabor Anton – S. sub sarcina mijloacelor de ridicat. 28. 30. Lucrul cu cuţite uzate. Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării. pe direcţia de degajare a reziduurilor metalice etc. III INV gr. 27. Pornirea utilajului.C. sau la respectarea documentaţiei de execuţie a produsului finit . PROFI SERV GROUP S. Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat.Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă .sp. fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută. împiedicare. III INV gr. Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunzătoare.C. 24. sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat.L.. 22.R.A. 33. staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto. Comandă greşită la utilaj (. burghie uzate. scule uzate. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă 35. 25.prindere mână). 29..

27 ing.C.sp.L.Gabor Anton – S. 38 .A. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.C. PROFI SERV GROUP S. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.R.Nivelul de risc global al locului de muncă este: Nr = ri ⋅ ∑ Ri i =1 n ri ∑ i =1 n unde i = 1 şi n = 35 Nr = [1(5 x 5) + 5(4 x 4) + 29(3 x 3)] / [1 x 5 + 5 x 4 + 29 x 3] = 3.27 Nr = 3.

R.C.sp.A.L.27 ing.NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă: STRUNGAR – BORVERK -IST Nivel global de risc: 3. N I V E L U R I P A R TI A L E D E R IS C 6 5 4 3 2 1 0 F1 1 F1 3 F1 5 F1 7 F1 9 F2 1 F2 3 F2 5 F2 7 F2 9 F3 1 F3 3 FACTORI DE RISC F3 5 F3 F9 F1 F5 F7 39 .Gabor Anton – S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. PROFI SERV GROUP S. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.

UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.LEGENDǍ F Organe de maşini în mişcare . 5 F Balansul cârligului podului rulant . sau la manipularea manuală .lovire accidentală la deplasarea în incinta secţiei. 1 maşini de găurit. în timpul funcţionării acesteia. etc. atingere indirectă. 40 . 3 F Cădere liberă de piese. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. F Rostogolire de piese (semifabricate) neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate. scule. 1 0 F Lucrul cu substanţe inflamabile – ulei . 7 F Vibraţii ale maşinii unelte–borverk-ului. materiale poziţionate incorect.A. 4 F Proiectare de şpan. 6 F Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare.L. înţepătoare) .R. aşchii. PROFI SERV GROUP S. 1 ing..Gabor Anton – S. antrenare de către borverk-uri..prindere. tensiune de pas . polizoare. posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la serviciu precum 2 şi pe căile de acces. F Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii. material abraziv la operaţiile de alezare frezare.C.C. 9 F Electrocutare prin atingere directă.semifabricate incandescente ( t ≈ 1150 °C). pulberi metalice.. 8 F Contact accidental cu suprafeţe foarte calde . polizare.sp.

PROFI SERV GROUP S.Gabor Anton – S. 1 3 F Calamităţi naturale – seism . 1 9 F Efort dinamic la manipularea maselor mari. ing. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.F Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile halei de producţie . fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară). 41 .L. 1 8 F Efort static prelungit la postul de lucru . gaze. 1 2 F Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate . pulberi metalice fine etc.C.sp. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. 1 6 F Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces din incinta secţiei. 1 4 F Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule.).A.R. vapori toxici de la locurile de muncă învecinate. 1 7 F Lucrul la utilaje (borverk-uri).C. 1 5 F Fum.

PROFI SERV GROUP S. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. 2 2 F Pornirea defectuoasă a maşinii unelte (borverk-ului).F Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt. sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A. 42 . 2 3 F Pornirea utilajului.Gabor Anton – S. 2 1 F Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă.C. sau la respectarea documentaţiei de execuţie a produsului finit .L. 2 4 F Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat. fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută.sp.prindere mână) . 2 8 ing.C. 2 7 F Lucrul fără rabatarea ecranelor şi dispozitivelor de protecţie. 2 5 F Comandă greşită la la utilaj (.R. 2 6 F Reglarea parametrilor de lucru la valori necorespunză-toare.

scule uzate.R.. 3 5 - ing.. 3 4 F Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.sp. etc.F Părăsirea utilajelor în timpul funcţionării. dezechilibrare. sub sarcina mijloacelor de ridicat. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. PROFI SERV GROUP S..C..A. staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto. 3 2 F Cădere la acelaşi nivel prin alunecare..C. împiedicare. 2 9 F Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte. 3 1 F Deplasări. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. 3 0 F Lucrul cu cuţite uzate. pe direcţia de degajare a reziduurilor metalice etc. burghie uzate. 3 3 F Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă.Gabor Anton – S.L. 43 .

A.Gabor Anton – S. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.L.R.sp.C. PROFI SERV GROUP S.ing. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. 44 .C.

L. deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie. Măsuri tehnice: . pulberi metalice. Măsuri organizatorice: .C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.instruirea cu privire la necesitatea utilizării ecranelor de protecţie.interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa. 2. aşchii. Măsuri organizatorice: . material abraziv la operaţiile de alezare .prindere. 45 . maşina de debitat etc.verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului. cât şi a celorlalte mijloace de protecţie. . LOC DE MUNCǍ/ FACTOR DE RISC 1 F1: Organe de maşini în mişcare .Fişa de măsuri propuse Locul de muncǎ: „BORVERK-IST” Nr.verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de începerea lucrului.R.instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie.A. PROFI SERV GROUP S. F5: Proiectare de şpan. 3.5.C.repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă regulile de securitate. polizare. crt 0 1. . posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la serviciu precum şi pe căile de acces. 4 4 ing.sp.frezare. a ochelarilor de protecţie.4. a mănuşilor de protecţie. antrenare de către polizor. NIVEL DE RISC 2 5 MĂSURI PROPUSE (Nominalizarea măsurii) 3 Măsuri tehnice: .Gabor Anton – S. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. Măsuri organizatorice: . F2: Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii.

planuri de operaţii. 4 Măsuri organizatorice: . UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. a regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută.dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată. Măsuri organizatorice: . 46 . F18 Lucrul la utilaje (borverk-uri).instruirea privind interzicerea lucrului la maşinile unelte–borverk-uri.A. fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută.instruirea privind interzicerea pornirii utilajului.R. şi/sau prin sondaj. sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat.. din parte şefilor ierarhic superiori. .C. 4 ing.verificarea prin control permanent.L. Măsuri tehnice: . fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară (desene. fişe tehnologice.C. din partea şefului formaţiei.sp. F24 Pornirea utilajului. PROFI SERV GROUP S. fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară.semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurile de muncă 4. fără alegerea (în prealabil pornirii).. Măsuri organizatorice: . scheme de ungere şi instrucţiuni speciale de securitatea muncii corelate cu prevederile din cartea tehnică a utilajului). 5. F35: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 4 6.Gabor Anton – S. sculelor utilizate şi materialului piesei de prelucrat. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.

PROFI SERV GROUP S. Cei şase factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:  F1: Organe de maşini în mişcare . fără alegerea regimului de lucru corepunzător operaţiei care se execută. maşina de debitat etc.sp.6. – nivel de risc parţial 5. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.5). Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”. antrenare de către polizor. polizare – nivel de risc parţial 4. prelucrat – nivel de risc parţial 4. aşchii.  F18 : Lucrul la utilaje (borverk-uri).4. din care se observă că din totalul de 35 factori de risc identificaţi numai şase depăşesc. fără ca lucrătorii să posede documentaţia necesară – nivel de risc parţial 4.  F35: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4.27 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu.Gabor Anton – S.A. ca nivel parţial de risc.  F2: Lovire de către mijloacele de transport auto şi motostivuitor la deplasarea prin incinta fabricii.Interpretarea rezultatelor evaluării Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „STRUNGARBORVERK – IST” este egal cu 3. pulberi metalice. sculelor utilizate şi materialului piesei de ing.C.prindere. o ceilalţi cinci încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu. posibilitate de accidentare în timpul deplasării la/de la serviciu precum şi pe căile de acces – nivel de risc parţial 4.C. el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3. valoarea 3: o unul încadrându-se în categoria factorilor de risc mare. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.R. 47 .L.  F24: Pornirea utilajului.  F5: Proiectare de şpan. material abraziv la operaţiile de strunjire.

C.R.L.Pentru diminuarea sau eliminarea celor şase factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil). sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S. 40. ing. factori proprii sarcinii de muncă. EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S. factori proprii mediului de muncă. PROFI SERV GROUP S.sp.71 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).43 %.Gabor Anton – S.28 %. 14.28 %. 14.A. situaţia se prezintă după cum urmează: • • • • 31. factori proprii mijloacelor de producţie.01 %. 48 . factori proprii executantului. În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare. Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65.

EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.ing.sp. 49 . UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.L.C.A.R.Gabor Anton – S. PROFI SERV GROUP S.C.

C.L. 50 . EVALUĂRI RISCURI PROFESIONALE S.sp.27 FACTORI PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 40.43% FACTORI PROPRII MEDIULUI DE MUNCA FACTORI PROPRII SARCINII DE MUNCA 14.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ: „STRUNGAR – BORVERK -IST” NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.C.R.28% 14. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.01% 31.A. PROFI SERV GROUP S.Gabor Anton – S.28% FACTORI PROPRII EXECUTANTULUI ing.