ng Pandiwa ay ang salitang nagpapahiwatig ng kilos, gawa o kalagayan. Ito ay tinatawag na Verb sa wikang Ingles.

[baguhin] Mga Uri ng Pandiwa ayon sa Kaukulan
[baguhin] Payak Ito ay ipinalalagay na ang simuno. Halimbawa: Lubos na malasin, mahirapan, at masaktan ang nambababoy ng wikang ito. [baguhin] Katawanin Ito ay may simuno ngunit walang layong tumatanggap. Halimbawa: Ang masipag at determinado ay nagtatagumpay. [baguhin] Palipat Ito ay may simuno at tuwirang layon. Halimbawa: Naglinis ng silid si Aonica.

[baguhin] Mga Aspekto ng Pandiwa
[baguhin] Pangnagdaan/Naganap na o Perpektibo Ito ay nagsasaad ng kilos o gawang natupad na. Halimbawa: Nagluto ng corned beef sa kusina si Michelle. [baguhin] Pangkasalukuyan/Imperpektibo Ito ay ang pagkilos na nasimulan na pero hindi pa tapos. Halimbawa: Natutunaw ang yelo sa baso. [baguhin] Panghinaharap/Gaganapin o kontemplatibo Ito ay ang kilos ay mangyayari pa lamang.

suma . maging. [baguhin] Tahasan Ito ay ginaganap ng simuno ang isinasaad na pandiwa. magsa. [baguhin] Balintiyak Ito ay hindi ang simuno ang gumaganap sa isinasaad ng pandiwa. [baguhin] Maramihan Ito ay marami ang simuno at kilos na isinasaad. maki. Halimbawa: Si Andres Bonifacio ang nagtatag ng Katipunan noong 1892. isa. Halimbawa: Ang pagtatatag ng katipunan ay pinasimulan ni Andres Bonifacio. Halimbawa: Ang aso ay nagbabantay ng bahay tuwing gabi.Halimbawa: Kakain si Gerald sa carinderia. [baguhin] Kailanan ng Pandiwa [baguhin] Isahan Ito ay kapag ang pandiwa ay nasa payak na anyo. magka. [baguhin] Mga Panlaping Makadiwa [baguhin] Panlaping Banghayin Ito ay ang panlaping nagbabanghay sa sarili samantalang hindi nagbabago ang salitangugat. Halimbawa: Ang mga aso ay nagsisipagbantay ng bahay tuwing hatinggabi.

Nyutral Naganap Nagaganap Magaganap magbigay nagbigay nagbibigay magbibigay magsagawa nagsagawa nagsasagawa magsasagawa [baguhin] Panlaping Makabanghay Ito ay kapwa nababanghay ang panlapi at salitang-ugat na nilalapian.Mao hin an an An o Mamag Maka mang han in Pa. in.Pag. . mauna nauna nauuna mauuna [baguhin] Pandiwa sa Ipa Ito ay nagsasaad ng utos o mungkahi. i.Pagan an in Nyutral Naganap Nagaganap Magaganap lumilipad lumipad lumilipad lilipad tumatakbo tumakbo tumatakbo tatakbo Um Ma [baguhin] Pagbabanghay ng mga Pandiwa [baguhin] Pandiwa sa Ma Ito ay nagsasaad ng kasadyaan o ikaaari. Ka. ipaabot ipinaabot ipinapaabot ipaaabot [baguhin] Pandiwa sa Ipag Ito ay nagbibigay ng utos o pakiusap.

mapabuti napabuti napapabuti mapapabuti [baguhin] Panlaping Magka Ito ay ginagamit para sa di-kusang pagkilos.ipagbili ipinagbili ipinagbibili ipagbibili [baguhin] Pandiwa sa Mag Ito nagbibigay diwa sa pagganap. magsikain . makibagay nakibagay nakikibagay makikibagay [baguhin] Panlaping Mapa Ito ay nagbabadya ng maaaring maganap. magkasundo nagkasundo nagkakasundo magkakasundo [baguhin] Panlaping Magsi Ito ay para sa sabay-sabay na pagkilos. magsabi nagsabi nagsasabi magsasabi [baguhin] Pandiwa sa Maki Ito ay nagsasaad ng pakikisama sa gawa.

makatakas nakatakas nakakatakas makakatakas [baguhin] Panlaping Magsa Ito ay nagsasaad ng magkatulad na pagkilos. magsadula nagsadula nagsasadula magsasadula [baguhin] Mga Uri ng Pandiwang Di-Karaniwan [baguhin] Maykaltas Ito ay kapag may titik o pantig na kulang sa salita. Kunin (kuhanin). sidlan (siliran) [baguhin] Maypalit Ito ay kapag mayroong isa o dalawang titik na napalitan ng iba. tawanan (tawahan) [baguhin] Maykutad Ito ay may ponemang napapalitan ng iba. tamnan (taniman) . Hagkan (halikan). .nagsikain nagsisikain magsisikain [baguhin] Panlaping Maka Ito ay nagsasaad ng kasadyaang pagkilos. damhin (damahin). Tupdin (tuparin). bathin (bati-hin) [baguhin] Maylipat Ito ay may titik na nag-iiba ng lunan sa loob ng salita. datnan (datingan).

[baguhin] Ganapan Ang lugar o pook ang ganapan ng kilos. mangtahi = mananahi mambato = mamato [baguhin] Pagkakaisa ng Simuno at Pandiwa • Ang simunong nasa kailanang isahan ay nangangailangan ng pandiwang isahan din. Halimbawa: Ang aklat ay inilipat niya sa mesa. ma-. Halimbawa: Nagsayaw ng limbo rock ang mga kalahok sa paligsahan sa programang Eat Bulaga. [baguhin] Layon Ang paksa ng pangungusap ay ang layon. Halimbawa: Si Tonio ay naglalakbay sa kahabaan ng Edsa. at magpa-. mang-. maka-. dalhi (dalhan) [baguhin] Metatesis (pagkakaltas + paglipat) hal. .Sarhi (sarhan). ang mga panlaping ito ay nasa aktor-pokus. Aktor-pokus-nagtuturo na ang tagaganap o aktor ang siyang simuno ng pangungusap.um-. • Ang simunong nasa kailanang maramihan ay humihingi ng pandiwang maramihan din. mag-. buksi (buksan) . makapag-. maki-. Halimbawa: Si Tonio at Juan ay nagsipagtapos sa kolehiyo. [baguhin] Pokus ng Pandiwa Ito ay ang relasyon ng pandiwa sa simuno.

[baguhin] Kaganapan ng Pandiwa Ito ay ang relasyon ng pandiwa sa panag-uri. Halimbawa: Ang unang anibersaryo ng kanilang kasal ay ipinagdiwang ng mag-asawang Leny at Ariel. Halimbawa: Ang Chocolate Hills ay pinuntahan nila. [baguhin] Direksyon Ang paksa ay nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa. [baguhin] Sanhi Ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi. Halimbawa: Ipagsasalok mo ng suka ang bisita para inumin nila.. [baguhin] Kaganapan sa Layon Ito ay kung ano ang bagay na tinutukoy ng pandiwa. [baguhin] Gamit Ang kasangkapan o bagay na ginagamit ang gagawa ng kilos. [baguhin] Kaganapang Tagaganap Ito ay ang bahagi ng panaguri ang gumaganap ng kilos ng pandiwa. Halimbawa: Ang abaka ay ipantatali niya sa duyan. Halimbawa: Ikinagagalak niya ang pagtanggap sa kanyang pag-ibig.Halimbawa: Ang bakanteng lote ay tinataniman nila ng gulay. [baguhin] Tagatanggap Ang simuno ang pinaglalaanan ng kilos. .

[baguhin] Kaganapang Direksyon Ito ay nagsasaad ng direksyon ng kilos na taglay ng pandiwa. Halimbawa: Ang mga panauhin naming balikbayan ay ipinasyal namin sa Luneta . [baguhin] Kaganapang Tagatanggap Ito ay kung sino ang nakikinabang sa kilos ng pandiwa. [baguhin] Mga Gamit ng Pangngalang Pandiwa Ang pangngalang-pandiwa ay binubuo ng panlaping pag. Halimbawa: Nagluto si Nida ng Spaghetti para sa kanyang mga anak.Halimbawa: Sumasayaw ng tinikling ang mga taga nayon.at salitang ugat. Halimbawa: Nag-aararo sa bukid ang ama ni Ryna Angelica [baguhin] Kaganapang Kagamitan Ito ay kung anong bagay o instrumento ang ginagamit upang magawa ang kilos ng pandiwa. Halimbawa: Ang lamesa ay pinunasan ni Jonathan ng basahang tuyo . [baguhin] Kaganapang Ganapan Ito ay nagsasaad ng lugar na ginaganapan ng kilos ng pandiwa. pag + sukat = pagsukat pag + tulong = pagtulong [baguhin] Bilang Simuno ng Pangungusap Halimbawa: .

[baguhin] Tuwirang Layon sa Pandiwa Halimbawa: Si keith dexter ay mahilig sa paglalaro ng volleyball.wikibooks.org/wiki/Tagalog/Pandiwa" Kategorya: Tagalog . Ikinuha mula sa "http://tl.Ang pagtulong sa kapwa ay pinagpapala. [baguhin] Bilang Di-tuwirang Layon Halimbawa: Si Andrew ay magtatayo ng paaralan ukol sa pagtuturo ng Ingles. [baguhin] Bilang Kaganapang Pansimuno Halimbawa: Ang susi sa tagumpay ay pagtitiis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful