P. 1
Flow 1

Flow 1

|Views: 903|Likes:
Published by Rommyboy

More info:

Published by: Rommyboy on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • A MAGYAR KIADÁS ELÉ
 • TARTALOMJEGYZÉK
 • TARTALOMJEGYZÉK 6
 • 8. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 101
 • 9. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 117
 • 10. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 129
 • 1. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG
 • AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI
 • A KULTÚRA PAJZSAI
 • FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET!
 • A FELSZABADULÁS ÚTJA
 • A TUDAT HATÁRAI
 • A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
 • SZÍNRE LÉP AZ ÉN
 • RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
 • A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT
 • KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE
 • ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET
 • AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI
 • A felkészültséget kívánó feladat
 • A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása
 • Világos célok és folyamatos visszacsatolás
 • A feladatra való összpontosítás
 • A kontroll paradoxona
 • Az Én-tudat elvesztése
 • Az idő átalakulása
 • AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY
 • ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK
 • ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA
 • AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG
 • AZ ÁRAMLAT-EMBEREK
 • MAGASABBRA, GYORSABBAN, ERŐSEBBEN
 • A MOZGÁS ÖRÖMEI
 • A SZEX MINT ÁRAMLAT
 • A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK
 • ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME
 • A ZENE ÁRAMLATA
 • AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI
 • A TUDOMÁNY ANYJA
 • AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI
 • A SZAVAK JÁTÉKA
 • BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL!
 • A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE
 • A BÖLCSESSÉG SZERETETE
 • AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK
 • AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA
 • A MUNKA MINT ÁRAMLAT
 • AUTOTELIKUS MUNKÁSOK
 • AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK
 • A MUNKA PARADOXONA
 • A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE
 • AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS
 • A MAGÁNY FÁJDALMA
 • A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE
 • AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD
 • A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE
 • A TÁGABB KÖZÖSSÉG
 • A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA
 • HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL?
 • A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA
 • AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS
 • MIT JELENT AZ, HOGY ÉRTELEM
 • A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS
 • AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE
 • A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE
 • ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME
 • EREDETI TARTALOMJEGYZÉK

arc Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW
Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília

ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991

Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

azt hamar el is felejtettem. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. mint egy folyó áramlását. azért emlékszem erre az esetre. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. Másrészt. hogyan éreznek. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. a flow koncepciója nem teljesen új. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. Viszont vannak alkalmak. erőfeszítés nélküli mozgást. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. amit csinál. szeptember 2-i száma Bill Clintont. A Newsweek magazin 1996. Önmagában sem a televízió.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. Valóban. Ok a "jü" kifejezést használták. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez." Azt hiszem. és példákkal szolgálok arra. mert ez volt az első alkalom." E gondolat szerint neveltek engem is. amikor körülbelül hétéves voltam. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. az az. Ezek azok a pillanatok. a legélvezetesebb. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. amelyeket én "flow"-nak neveztem el. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. aki azt 4 . de a gyümölcsei édesek. hogy eldöntse. amikor legjobban érezzük magunkat. ami nem csoda. és amely falunak a nevét magam is viselem. hogy megért sem. amikor az életük a legizgalmasabb. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. Ezért van az. Évekkel azután. amikor biztos voltam abban. hogy munka és élvezet együtt is járhat. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. miről beszél. mert amikor az emberek arról beszélnek. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. minden megmaradt a fejemben. keleti és nyugati írásokban egyaránt. hogy az ember élvezze azt. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. viszont amit unalmas volt tanulni. Az olvasóra marad a feladat. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. Ritkán van az. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. gyakran úgy írják azt le. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. hogyan működik szellemünk. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. hogy a boldogság tényleg elérhető. hogy több. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. sakkozva. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. aki rendszerint tudta. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. Sokszor élveztem a tanulást. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. egy tudós Sanghajból kimutatta. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. áramlani. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. milyen feltételek kellenek ahhoz. hogy lebegni. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. ami az jelenti. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. hogy elkezdtem ezt a szót használni. mint egy spontán. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. A saját tapasztalatomból tudtam. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. kérdőíves vizsgálatokkal. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. A munkának nem kell elkerülendő. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. aki a Tao szerint élt. sokszor akkor történnek velünk. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. Édesapám. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. Annak ellenére. amilyen egyáltalán csak lehetséges. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. ahol édesapám anyjának a családja élt. és éreztem. sem az új kocsi. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. fogyasztóként viselkedve. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. Emlékszem. amely a tudatosság általános alapelveire épül. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. amikor keveset kell csak tennie.

amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. látogatóik számára. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. a klinikai pszichológia. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. olasz iskolákba jártam. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. amikor Stockholmba látogattam. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét.állítják. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. szerb és koreai nyelven. és ugyanazokat a könyveket olvastam. Huszonkét éves voltam. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . amikor azt mondta. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. miközben én ragaszkodtam ahhoz. Soraya. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. és nagy sikere volt. A szociológusok. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. A sport pszichológiája. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. nagy örömmel láttam. Nyáron. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. Mivel sok magyar telepedett ott le. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. Fiume városában születtem. mit is jelent ez a fogalom. azzal a szándékkal. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. tízéves voltam. mint egy jó elmélet. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. amikor nem kellett iskolába járnom. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flow-elmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. A flow iskolákat. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. lévén elég szerencsés. amikor ölre mentem egy francia fiúval. ahol az olvasók jobban megértenék. antropológusok. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. Emlékszem. hogy feltárja. hogy szélesebb közönséghez szóljon. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. pincérként segédkeztem az étteremben. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. Fiumének volt magyar konzulátusa. gyárakat. amikor megérkeztem Chicagóba. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. Perzsia királynője. kínaira. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. biztos vagyok abban. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. majd taníthattam. 1997. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. Azóta egyfolytában itt élek. hogy nincs a világon még egy hely. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. semmi sem praktikusabb. Faruk. Természetesen különös örömmel tölt el. múzeumokat inspirált arra. Így olaszok között nőttem fel. akit Verne Gyulának hívtak. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. de lélekben szoros volt. De megtanultam magyar dalokat énekelni. Például az elmúlt ősszel. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. Chicago. hogy pszichológiát tanuljak. többek között japánra. mert azt állította.

AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 34 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 35 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 37 A felkészültséget kívánó feladat 37 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 40 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 40 A feladatra való összpontosítás 42 A kontroll paradoxona 43 Az Én-tudat elvesztése 45 Az idő átalakulása 47 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 48 4. GYORSABBAN. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 12 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 14 A KULTÚRA PAJZSAI 15 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 18 A FELSZABADULÁS ÚTJA 21 2. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 50 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 50 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 54 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 57 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 61 5. A TUDAT ANATÓMIÁJA 22 A TUDAT HATÁRAI 25 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 27 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 29 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 30 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 32 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 33 3. ERŐSEBBEN 64 A MOZGÁS ÖRÖMEI 66 A SZEX MINT ÁRAMLAT 66 6 . A TEST AZ ÁRAMLATBAN 63 MAGASABBRA.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1.

A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 117 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 118 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 120 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 122 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 126 10. HOGY ÉRTELEM 130 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 131 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 134 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 137 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 138 JEGYZETEK 144 7 . AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 101 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 101 A MAGÁNY FÁJDALMA 103 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 106 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 108 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 113 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 116 9. A GONDOLAT ÁRAMLATA 75 A TUDOMÁNY ANYJA 77 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 79 A SZAVAK JÁTÉKA 82 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 84 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 85 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 87 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 88 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 89 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 89 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 90 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 94 A MUNKA PARADOXONA 97 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 100 8.A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 68 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 70 A ZENE ÁRAMLATA 71 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 73 6. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 129 MIT JELENT AZ.

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 145 8 .

bátorított vagy támogatott valamiben. tudományosabb jellegű kivonata. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. de akiket a téma valóban érdekel. Cremin nek és Marion Faldetnek. hogy köszönetet mondjak nekik. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. Amit teszek. Rick Robinson. mint ők tőlem. Ez egyébként is lehetetlen. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. James Stigler és Brian SuttonSmith – mindegyikük nagylelkűen segített. Jean Nakamura. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. ahol az adott témát tárgyalom. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. Kevin Rathunde. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. 1990. Köszönet Marknak és Christophernek. Elisabeth Noelle-Neumann. Chicago. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. fiainknak. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. Az az olvasó. Elsőként Isabellának. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. jelenlegi elnökének. Reed Larson. Howard Gardner. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. függetlenül attól. akik elég kíváncsiak ahhoz. akiktől talán épp annyit tanultam. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. A boldogság például már az első oldalon szerepel. Doug Kleiber. Thomas Jamesnek. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. amely tippeket ad arra. John Brockman és Richard P. Jelen esetben ez lehetetlen. a kreativitás. veszélyes egy kicsit. mint az eredeti szöveg sűrített. Philip Hefner. és az 1. Hiroaki Imamura. akik segítették a mű létrejöttét. David Kipper. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. Vannak azonban. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. hogyan legyünk boldogok. akiknek különösen hálás vagyok. de nem utolsósorban. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. Ikuya Sato. Jean Hamilton. mint maga a könyv. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. H. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. Hogy a könyv tömör és használható legyen. Lawrence A. Fausto Massimini. és nem lehet recept alapján megvalósítani. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. és meg is ragadom ezt az alkalmat. George Klein. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. elejétől kezdve egész a befejezésig. az élet teljes felvállalása. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. hajlamos rá. amelyeket a tudósok használnak műveikben. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. március 9 . részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. Jacob Getzelsnek. Robert Kubey. akit érdekel. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. Jerome Singer. amit én áramlatnak hívok. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. mindenkori mentoromnak. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. az alapítvány alelnökének. Azoknak az olvasóknak azonban. Végül.

ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. Azok az emberek. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. Ha megtaláljuk a választ. nem pedig úgy. A boldogság valójában olyan állapot. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. "Tedd fel magadnak a kérdést. számtalan ember érzi úgy. milyen arccal születtünk. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. Vajon azért van ez. Mill. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. inkább attól. hogy majd boldoggá tesz minket. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. mert noha a gondolat általánosan ismert. A sikert nem lehet üldözőbe venni. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. ha unatkozott). hogy mindig többre vágyjon. nem szerezhető meg hatalommal. boldog vagy-e. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. arra. "Fölfedezésem" az volt. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. önkéntelenül kell jelentkeznie. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. Tekervényes ösvény vezet hozzá. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. nem 10 . mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. hogy tudatosan törekszünk rá. képesek arra. Míg a boldogságot önmagáért keressük. mindazonáltal nagyon találó. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. mindezek ellenére.1. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. hogy van rá mód. mert feltételezzük. Nem vásárolható meg pénzzel. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. annál biztosabban elkerül. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. S. és már nem leszel az" – mondta J. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. mi is az a boldogság. összes többi célunk – legyen az egészség. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. A boldogságra úgy lelhetünk rá. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek befolyásolni. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. amelyre fel kel1 készülni. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. ami pedig annak megtanulását illeti. ami csak úgy megtörténik velünk." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. akik megtanulják. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. hogy a boldogság nem olyasmi. szépség. hogy elvesztegeti az életét. Nem a külső eseményektől függ. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot.

néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. ami eddig még nem volt a világon. vagy egy úszónak az. amit tökéletes élménynek hívunk. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. Génjeink. sportolókra. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. Ez az érzés az. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. hogy minden más eltörpül mellette. amit látunk. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be.választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. amit érzünk és amit teszünk. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. amikor azt éreztük. sakkozókra. . sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. amit a legjobban szerettek. mikor átéljük őket. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. saját sorsunk urai vagyunk. életünk legszebb élményei nem passzív. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. navahó pásztorok. akik túlélték a koncentrációs táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. Lehet. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. A tökéletes élmény alapja a "flow". melybe születtünk. pusztán magáért. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. úgy érezte. az élmény maga lesz olyan élvezetes. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. zenészekre. de fontos feladatot. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. egymástól igen különböző emberrel. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. melyben elmondták. akik azzal foglalkozhattak. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. és egyre inkább az lesz az érzésünk. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. Ezt érzi a tengerész. tokiói tizenévesek. hogy meghaladja önmagát. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. valami. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. a gravitáció ereje. amit tesznek. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. a szél. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. hogy hiszünk abban. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. hajába kap a szél – a vitorlák. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. legyen-e háború vagy gazdasági válság. sebészekre vagyis olyan emberekre. hogy teljesen uraljuk életünket. a levegőben úszó pollen és a kor. ami nem csak úgy megtörténik velünk. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. egy hegedűsnek. ha keményen megdolgoztunk értük. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. Az o beszámolójuk alapján. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. vagyis az a jelenség. Azok az emberek. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. Ezt érzi az apa. milyen érzés azt tenni. Ezek után nem meglepő. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. 11 .és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. thaiföldi és indiai felnőttek. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. gyakran számolnak be arról. idősek és fiatalok. befogadó. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. Ezt érzi a festő. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. olyan gyönyörűséget érzünk. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz.

akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. ha valakiből hirtelen karcsú. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. A "flow". és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. mi történne abban a valószínűtlen esetben.Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. A tökéletes élmény attól függ. Olaszországban. hogy javítsunk az élet minőségén. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. mind a szociológusok. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. Vannak. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. mára már világszerte elterjedt. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. s arra okítanak bennünket. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. valamint az antropológusok. Ha az a cél. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. 12 . mi történik a tudatunkban. hogy listába szedné. mit kell tenned. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. Ez a könyv ahelyett. mit szabad és mit nem. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. közkedvelt. és minden jel arra mutat. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. Japánban és Ausztráliában is. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. az életkielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. Mos tanra több mint százezer ilyen élménykeresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. és mikor a készülék megszólal. találomra megválasztott időközönként. hogy hogyan legyünk gazdagabbak. mint annak előtte. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. jegyezze le. írott részletével. Mint minden igazi kaland. A "flow" tanulmányozása. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. mire gondol éppen és hogy érzi magát. népszerűbbek vagy karcsúbbak. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. Németországban. akik a boldogság. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. ez sem lesz könnyű vállalkozás. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. ez az első alkalom. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. Tanulmányozni kezdték Kanadában. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. és az a lényege. hatalmasabbak. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. élete filmszalagjának egy pici. hogy megmutatja. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. Az embereket valójában nem az elégítené ki.

mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. fejezet). milyen legyen az életünk. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. a házastársunkkal. A 9. hogy cselekedni lehessen. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. fejezet). Ezt annak áttekintésével kezdjük. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. fejezet). Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. hogyan kell munkánkat áramlat-élmények sorozatává alakítani (7. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. A belső tapasztalás optimális állapota az. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. fejezet). amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. a játék. annak az esélyéről van szó. Mielőtt leírnánk. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. hogyan kellene csinálni. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. többé egy fikarcnyit sem számít. amit éppen csinálunk. hogy a 13 . fejezet). Itt nagyobb a tét. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. a szüleinkkel. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. akkor már nem vágyunk semmi másra. Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. fejezet). hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. Minden. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. az a legfőbb oka. érdeklődés vagy unalom –. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy.A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. Épp ezért létkérdés. mi teszi boldoggá az embereket. a filozófia vagy a matematika (6. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. információként jelenik meg az agyban. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. Az emberek olyankor a legboldogabbak. még a legegyhangúbb. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. Állításom szerint annak. hogy megtanuljuk. és úgy érezzük. Az. "Flow" (áramlat) az a jelenség. A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). bele is vág. fejezet). eldönthetjük. mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. mikor a tudatban rend uralkodik. fejezet). amikor azért küszködnek. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. A Flow tehát azt fogja körüljárni. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. Ha ez sikerül. vagy a szimbolikus készségek használata. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. Kicsit olyan ez. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. hogyan reagál a stresszre. a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. hogy nem vagyunk karcsúak. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. Ez akkor jön létre. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. azt nagyrészt az dönti el. fejezet olyan módszereket ír le. mint a fogyókúra: mindenki tudja. Ez a metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. melyek gátolják beteljesedését. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. Az. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. mint például a költészet. vegyük sorra. hogy olyan legyen az életünk. gazdagok vagy hatalmasak. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. Hogy megértsük. könnyebben megértjük. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. amit érdemes élni. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal).

ami osztály részül jutott nekünk. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. Az a vírus. olyan pusztító események színtere. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. a vallás vagy a hit néhány évszázad. árvizekkel. tűzzel. és lehetővé teszik. Lehet. amely a boldogság útjában áll. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. mégis átkozottul kellemetlen lehet. csak a természet szavának engedelmeskedik. hogy boldognak lenni olyan nehéz. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. Ahogy J. filozófiát. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. hogy mi irányítjuk az eseményeket. H. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. A gazdagság. vagy az a társadalom. művészetet és megnyugtatást -. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. A történelem folyamán minden egyes fegyver. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. többnyire ellenségesen üres és hideg. Nem szabad azonban elvárnunk. az a legfőbb oka. kívánatos célként jelöli meg őket. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. melyek a jólétünket befolyásolják. Mill 14 . hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. Egyszerűen csak közömbös. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. de az is biztos. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. mint egy-egy csillag felrobbanása. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. Hogy az emberiség életben maradjon. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma.szükségleteinket kielégítse. Fontos. azonnal újak ütik föl a fejüket. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. melyben élnek. ellentétben azzal a renddel. hiszen mérhetetlenül nagy. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. Még fel sem találjuk az új anyagot. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. melyet védekezésre terveztek. melyek akármikor működésbe léphetnek. amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. amit éppen csinálunk. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. Ahogy J. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. több millió évig kellett küzdenie jéggel. Egyénenként nem sokat tehetünk. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. hogy elégedettek legyünk azzal. Még Földünk sem kivétel. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. és így véletlenszerűek. Mikor az emberek saját erejükből. S. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. azonnal még többre vágyunk. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. esetleg már néhány évtized után elkopik. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. Segítenek elhitetni magunkkal. az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. Nem arról van szó. de nem is barátságos. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték.

de mielőtt még erre rátérnénk. Noha a tények azt sugallják. mert életben maradásunk függhet tőle. valamint ahhoz a környezethez. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. a kínaiak. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. A jóléttel. ha viszont akár csak részben is elérjük. hogy elégedetten éljen. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. hogy ez a külső védelem nem működik. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. ennek a célnak az elérése a legtöbb. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. amit el akar érni. ritkán unatkoznak. hogy a világmindenség közepében élnek. hogy a világegyetem könyörtelen. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. természetesen viselkednek minden helyzetben. Probléma akkor keletkezik. amelyben élnek. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. 15 . Mindent élveznek. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. de bármilyen ügyesek vagyunk is. Ha meg sem tudjuk közelíteni. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. akik majd szintén életben maradnak. Ok azok. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. miért fordul elő oly gyakran. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. és meg kell vizsgálnunk. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. amelyet el szerettünk volna érni. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni.írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. hogy elérjük a céljainkat. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. mielőtt meghalunk. Az eszkimók. Új szükségletek jelentkeznek. nem teszi többé elégedetté az embereket. hogy urai a saját életüknek. amit remélni lehet. ha élvezzük az értük való küzdelmet. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. saját életünk pedig milyen törékeny. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. amit csinálnak. alattvalóinak alig volt mit ennie. azért vannak olyanok is. Később majd látni fogjuk. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. és könnyedén. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. végső soron attól függ. az Amazonas-medence vadászai. hogy mit szeretnénk elérni az életben. bánatosak vagy közönyösek leszünk. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. Ezzel eljátssza az esélyt arra. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. a navahó indiánok. A délamerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. elégedettek. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. új vágyak törnek a felszínre. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. még ha az nehéz vagy fárasztó is. nem pedig abból. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival.

a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. aki élvezi. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. hogy ha felnőtt lesz. "Várjunk csak egy percet. amit csinál. hogy elérhetjük céljainkat. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. minden jóra fordul. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. hogy az élet értelmetlen és fenntartásának semmi értelme. ha egy boldogra szeretne akadni. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. a hazaszeretet. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. és a bizonyosságot. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. "Lejárt az időd. hogy ok kiválasztott nép. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. amit át kellett volna élnem?" Magától értetődő az érzés. ma talán még nehezebb dolga lenne. elvesztik a hitüket minden másban is. semmi nem áll össze értelmes egésszé. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. az nem teljesen igaz. amely ki tudja. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. 16 . A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. ha csalódunk bennük. ideje készülődni. hogy amiben úgy hittek. Hány olyan embert ismerünk. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. Volt okunk hát. Ha kiderül. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. azonban vannak olyan idő szakok. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem.Ennek általában így is kell lennie. egy időre valóban megtalálta a módját. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. hogy az orrunknál fogva vezettek. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). látásunk romlani kezd. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. hogy azt higgyük. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. a világ leggazdagabb országában élünk. Ez a kulturális hübrisz. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. amelyet a vallásosság. hová rohan velünk. kellőképpen elégedett a körülményeivel. és úgy tűnik. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. amit ontologikus szorongásnak. mikor veszélyessé válik az az érzés. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. A múltban működő pajzsok – a rend. mikor a teremben még folyik a vacsora. ha nehézségekkel találják szembe magukat. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. attól. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. amerikaiak. általában nagy bajokhoz vezet. Úgy tűnik. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. Tagjai magától értetődően azt hiszik. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. amit megtanultak. él a remény. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. Végül is mi. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. hogy úrrá legyen a természet erői felett. Ez általában akkor következik be. hogy becsaptak bennünket. használatlan asztalokat. képzeljük csak el. Hol van az a sok pénz.

századtól Kr. és rájövünk. hogy a menekülés finomabb formáját választva. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. nem ad végleges választ. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. hogy magabiztosabbak legyünk. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. közönyösen félrenézünk. és ha túl sok időt szentelünk annak. hogy a közeljövőben az Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja irányítani. és hihető válaszokat adtak. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. Néha még be is válik ez a megoldás. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. és túl kevés az idő. u. de addig is azok. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. Ha az a baj. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. hogy a pénz. a hatalom. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. A forma. diétázni és aerobikozni kezdenek. amit a világ működéséről tudunk. Előfordul hat. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. Ha arra koncentrálunk. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. melyeknek életüket szentelhették. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. Lehetséges. mindenki különbözőképpen reagál. akár a hagyományos hiteket. Mások úgy döntenek. hogy mindet leküzdjük. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. fitnessklubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. Szexuális életünk pedig. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. Oly veszélyes útra tévedtünk. semmivel sem került közelebb a céljához. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. és újult erőfeszítéssel látnak neki. hogy nincs ideje ráébredni arra. Mégis. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. és jótékony feledésbe burkolóznak. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. hogy inkább feladják. Vannak olyan számok. hogy új barátokat szerezzünk. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. e. a VIII. Túl sok akadály áll előttünk. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. Lehetséges. több hatalmat a munkahelyükön. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. hogy senki sem figyel rájuk. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. Nem számít. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. még akkor sem. Vannak. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket.ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. fényűzőbb életstílust. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. századig a kereszténység Európában terjedt el. Néhányan megpróbálják semmibe venni. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. hogy ez a gazdag. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. könyveket vásárolnak arról. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. kinyilatkoztatások. egyszerűen azért. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. a IV. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. Kr. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. mert az illetőt annyira lefoglalja. Az is lehet. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben 17 .

1980-ra a szám megduplázódott. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma). 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). Norvégia. az AIDS hány emberéletet fog követelni. hogy a legutolsó járvány. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematika-pontszám 1967-ben 466 pont volt. amit egykor képes volt nyújtani. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. míg 1984-ben 426. ami nagyrészt annak köszönhető. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. rablás. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. mégpedig úgy. amit egy gyermek felnevelése jelent. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. Igaz. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. Még mindig nem látjuk világosan. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. élményeinek tartalma nem sokat változott. 1984ben már csaknem 900 ezret. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. A kábítószer-élvezet. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. összes halogatásainkkal. melyek az idősebbeket gyötrik. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. Utoljára. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. Franciaország) mérnek. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. nemi erőszak. 1984-ben 121). hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. mielőtt megfékezik valahogy. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. a nemi betegségek. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. Felhívta a figyelmüket arra.9 milliárd dollárról 284. amilyenek. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17.4 milliárdot érte el. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel.fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. ahol mindkét szülő jelen van. hogy osztozzon abban a felelősségben. Miért van az. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? 18 . mint kevésbé elkényeztetett őseink.

hogyan jutalmazza meg saját magát. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. nehezebb is. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. Könnyebb. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. nem pedig azért. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. addig az ember saját. Nincs semmi rossz abban. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. sose ma. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. akkor az örömöt használják fel csalétekként. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. hatékonyan biztosítja. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. botozás. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. hogy reprodukcióra programozzák a testet. ha követve ezt a genetikus 19 . Gyakorlatilag minden vágyat. ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. saját szándékainak eredménye. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. A szülők arra tanítják gyerekeiket. Ahogy R. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. mikor állás után kell nézniük.jó élet" ígérete. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. Az az öröm. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. amely bele van kódolva genetikai programunkba. mert nemsokára előléptetik őket. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. meg kell tanulnia. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. hogy ha most rászoktatják magukat arra. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. de sohasem élünk igazán. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. és nehezebb. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. hogy többé el sem tudják képzelni. hogy bármelyik szabályát megszegjék. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. ha katonának állnak. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. hogy élni fogunk. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. A szocializáció lényege az. egy olyan vágyakozásra épít. Ez a feladat könnyebb is. amit evéskor érzünk. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. hogy a faj fenn maradását elősegítse. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. különösen nem ez a mai. mert élni szeretnének. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a hadseregébe. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani.Az egyénnek. W. ami helyes. A szocializáció akkor a legeredményesebb. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. A . Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. Ahhoz. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. akár nem. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. hogy "világot láthatnak". biztosítva folytonosságukat. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. Abban a hitben nőttünk fel. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. az egyházak.

hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére épül rá. hogy most mi van a birtokában. mindannak. Ha valami jólesik. Nem az számít. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. és rabja a szexnek. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. Nem kell 20 . melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. amelyet szerencsejátékosok. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. ahogy mások akarják. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. miről is van szó. Hadd jegyezzem meg. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. amely energiánkat saját céljaira használja fel. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. mert tehetetlenek leszünk. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. meg találni a létezés értelmét. Az az ember. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. és tanuljuk meg. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. de talán javíthatunk rajta egy keveset. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. hogy nem más. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. nem veszi észre őket. ha úgy viselkedik. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. mint az iskolák. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. akkor az mindjárt helyes is. Az az ember. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. mert ezek mások. természetes és spontán. A baj csak az. mert bennünk van. inkább csak arról van szó. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. A megoldás az. mint amikre vágyik. ha tudjuk. hogy mit érhet el. Nem kérdéses. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. kitűzünk néhány olyat is. Ahelyett. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. mely aztán a keze közt semmivé válik. behódol teste kívánságainak. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. feltéve. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik.programot élvezzük az általa felkínált örömöket. Az üzenetek különbözőek ugyan. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. De ez nem jelenti azt. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. sebezhetővé válik. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. stricik és kábítószerkereskedők irányítanak. ami csak a sajátunk. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. másfelől a kereskedők. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. hanem az.

Így például a jógik arra edzik elméjüket. mi kell ahhoz. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. már régóta ismeretes. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. amely a valódi. vagy pedig úgy. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. Nem foglalható össze egy képletben. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. vagy úgy. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a káosz fenyegetésétől egyfelől. Ha igaz. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. ugyanúgy. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. És neked hatalmadban áll. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. ahogy Freud rámutatott. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. a két zsarnok. Mivel amit megtapasztalunk. hanem a saját. hogy talán holnap történik majd valami jó. mint intelligenciát. az számunkra maga a valóság. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. Nem elég tudni. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság.többé jövőbe vesző célokért küszködni. nem kumulatív típusú. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. ezért azok bámulatosan kifinomultak. ami a tudatunkban történik. róluk alkotott ítéleted. hogy befolyásolni tudjuk. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. úgy ezzel is az a helyzet. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. akár társadalmi természetűek. Először is. amely az elme feletti uralomért harcol. mint a zenben. hanem attól. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. rendszeresen. A delfi jósda felirata. ahogy a sportolók 21 . addig kívülről irányíthatóak vagyunk. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. Szemben velük ott áll az Én. az egyik a gének rabszolgája. amióta az emberi életet megörökítik a források. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. Ahelyett. nem felhalmozható. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. és csakis ott létezik. tulajdonképp éppen annyi ideje. hogyan kell csinálni. az id és a fölöttes én. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. nem ők zavarnak téged. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. a kínai. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot.

az amerikai alkotmány. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. aki belemerült az önsajnálatba. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. ellenezték a királyok. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. ez pedig nem könnyű. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. Más korokban. század iparosodó Európájában történt). A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. A misztikusok. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák.vagy a zenészek gyakorolják folyton. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. megszűnik az eredeti módon hatni. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. azt is meg kell kérdeznünk. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. hogy a társadalom kiveti magából. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. a köztársaságkori Rómában. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. ha nem tanulta meg. szorongásaitól és ezzel a társadalom befolyásától. mikor a kulturális háttér megváltozik. Azok a filozófusok és később államférfiak. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. 2. Fájdalmasan lassú azonban. Mivel újra és újra szükségessé válik. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. Freud még élt. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. ahonnan elindult. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. ha meg látja. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. A konfuciánus Kínában. mint amilyenben például mi is élünk. kitette magát annak. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. nemzedékenként. az ókori Spártában. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. hogy megszabaduljon félelmeitől. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. vajon korunk hozzá tude tenni ehhez valamit. Luther Márton. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". Az. például a fizika vagy a genetika területén. ami fontos. hogy az ember feltegye magának a kérdést. a szúfik. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. Az Evangélium. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. és az igazság keresője ismét ott van. amit elméletben már tudnak. az 22 . amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. hasznos lenne röviden áttekinteni. hogy mit jelent a tudat autonómiája. vagy hagyta. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre.

Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. amit az érzékeink közölnek velünk. önkéntelenül kellene reagálnunk. de mikor annyi mindennapibb. akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. Bármit is diktáljon a divat. az a tulajdonság. mint a belső élmények kifinomításának. és kellőképpen válaszolni rá. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. az érzéseket és a gondolatokat. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. az tényleg hihetetlen – de hát az is. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. nem engedheti meg magának. ám nem kevésbé 23 . melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. és amelyek mégis. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. a percepciót. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. melyeket egy jógi elsajátít. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. Amit egy jógi meg tud csinálni. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. amit ő a szellem birodalmának hív. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. melyekről ma még csak álmodhatunk. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. A tudat képes szándékosan mérlegelni. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. Semmi okunk rá. azokra elegendő magyarázat. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. a tudat irányításának virtuóz művésze. de ösztönösen. A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. tudnunk kell. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. hazudni.önuralom képességét nem sokra becsülik. meg kell találnunk a módját. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. Mindannyian ismerünk olyan embereket. Ebben a fejezetben erről lesz szó. Ugyanígy egy jógi is. úgy tűnik. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. mint az elme határtalan erőinek példáját. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. mi történik. és mint minden virtuóznak. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. és pusztán személyiségük erejével élni velük. Mivel specialista. mi történik "odakint". s el kell fogadnunk. Mások azt állítják magukról. attól függetlenül. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. Azokat. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. Azok a készségek. és hogy abban. amire ők képesek. akik mégis megpróbálkoznak vele. bármi lehetséges. hogy olyan információt gondoljunk ki. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". továbbá lehetővé teszi. esetleg kissé nevetségesnek is. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. A képesség. Ne reménykedjünk abban. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. de még élvezni is fogjuk az életet. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. Hogy ezt a készséget megszerezzük. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. A tudatnak az a feladata. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. hogyan működik a tudat.

melyek kívül esnek a hatókörünkön. hogy minden. hallunk. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. amire egyesek szeretnék használni. melyen nem tudunk változtatni. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. akkor számunkra nem is léteznek. látunk. Noha elhisszük. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. bárcsak segíthetnék. amely visszatükrözi azt. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. a mesterséges intelligencia. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. ahogy valaki megtapasztalta. az életünk: annak összegzése.sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. és egyik sem függ össze a többivel. érzésekre. agykutatás. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. hogy az agy hogyan dolgozza fel. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. szándékok) történnek velünk. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. kívánunk – olyan információk. a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. még akkor is. a neuroanatómia. amit az érzékeink közölnek vele arról. nem pedig az anatómiai felépítéssel. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. Például álmomban valaki elmeséli nekem. a kognitív tudományok. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. hiszen nem tudjuk irányítani őket. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. érzünk vagy íz lelünk. mégsem vagyunk tudatosak. ám mégis hatalmas. érzések. hogy ellenőrzöm. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. A tudatunk tükör.és gondolkodásmód. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. mégis elég egyszerű ahhoz. érzünk. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. amely a valóságban gyökerezik. mikor például álmodunk. Azt hiszem. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. igaz-e a hír). ami a tudatunkban megtalálja a helyét. érzünk. Semmi kétség. hogy használható legyen. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. Az az érzés. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. noha maga a meghatározás pontos. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. belekerülhet a tudatunkba. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. ami az elmében történik. hogy egy rokonomat baleset érte. Természetesen tudatában vagyunk annak. amire emlékszünk. minden. amit látunk. melyeket képesek vagyunk irányítani. gondolkodásra és tervezésre. mindazonáltal. melyekből választani lehet. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. mégsem tudok cselekedni (például azzal könnyíteni a lelkemen. hogy olyan tudatos események (érzékelés. 24 . tehát nem vagyok tudatos állapotban. hogyan működik. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". gondolunk. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. Ellentétben ezzel. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. reméltünk és elszenvedtünk. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. amit születésünktől a halálunkig hallunk. melyeket látunk. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. Annak ellenére. a saját képére formálva őket. Noha minden. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. mint ami végül bekerül. Az idegtudomány. és kétségbeesetten azt gondolom. gondolatok. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik.

vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. a legtöbb dolog azonban. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra. és az élelemre koncentráljunk. ). hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg.Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. mikor valaki tudja. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. már nehezen kombinálható. beleértve az életüket is. amely a tudatban elrendezi az információt. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. Sajnos. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. egy rózsa illata. minél többet költsön. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. hogy nem eszik. a bölcsek. Mivel genetikusan belénk van programozva. nem mondja meg. Istenhez hasonlatossá válni. csak azt tudja. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. jó szexuális életet. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá . Az ő példájuk mutatja. leíróbb megnevezés. Csaknem olyan lenne ez. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. és egészen addig járunk utána. hogy a tudatosságot sok különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. Vegyük például azt az esetet. és képes arra. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek.röviden. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. jó lakást és jóllakást –. másoktól pedig elvonja. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. Lehet valamilyen erősebb. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. vágy vagy késztetés. a szentek. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. elkezdünk ételre gondolni. mint a legtöbb ember. vagy pedig úgy dönt. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. hogy ez az az erő. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. akik képtelenek erre. A 25 . Itt tehát az éhség késztetett minket arra. amit az befogadhat. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. az evéssel ellentétes irányú szándéka. Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. keményen dolgozzon. annyi információt futhatnánk át. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. Talán a szándékról mondhatjuk azt. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. Ez azonban nem azt jelenti.. egyszerűen csak megállapítja. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. a művészek vagy a költők ugyanúgy. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. megtehetnénk mindent. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. A szándék semlegesebb. miért akar valaki valamit csinálni. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. Érezhetnénk. hogy meg akarja tenni. Azok. hogy éhes.. amit csak akarunk. A szándék is információdarabkákból áll. hogy kémiailag helytálló. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. Ha az illető személy már tudja. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. végiggondolhatnánk. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak. szükséglet. Mindenkinek megvan a lehetősége arra.

például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. még akkor is. akkor elméletileg lehetséges. Tény. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része.gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. A tudat határait jelzi az az adat. amit az agy elméletileg még feldolgozhat. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. és semmi szükség rá. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. a szám túlságosan alacsony. hogy "tömbösítse" az információegységeket. sem emlékezetre. amit valaki más mond nekünk. hogy ébrenlétünknek kb. hogy megértsük. és a legrövidebb idő. ám ha azt nézzük. hogy megértsük. Nem foglalkozhatunk például azzal. amit mondanak. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. mint a nyelv. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. mint a csúcsteljesítmény. érzésnek. ami komolyabb összpontosítást igényelne. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. és míg ezekkel foglalkozunk. vagy milyen ruha van rajtuk. hogyan sűríthetjük össze. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. óránként majdnem félmilliót. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. A többi szabadidős. amibe két egység megkülönböztetése kerül. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. vagyis percenként 7 560-at. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. Nem tudunk egyszerre futni. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . sem elhatározásra nincs szükség. Az olyan egyszerűbb feladatok. Egyáltalán nem meglepő. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is. sem gondolkodásra. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. olyannyira értékes "szabadidő"). de valójában nem az. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. Hatalmas mennyiségnek látszik. 8 százalékát evéssel töltsük. sem a boldogságot. és körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. illetve gondolatbeli árnyalatok –. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. 26 . Úgy tűnik. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. hogy az embereknek az összpontosításra. milyen a beszélők arckifejezése. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat.minden egyes gondolatnak. A nap durván egyharmad részében. A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. miért mondják. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. így koncentrációra sincs nagyon szükség. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. a matematika. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. akkor ez a szám határozottan túlzó. öltözködés és borotválkozás. nem tűnődhetünk azon. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. Azt is megtanuljuk. körülbelül hét egységnyi információ . de csak azon az áron. emléknek és cselekedetnek. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. mint például mosakodás. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. hogy a legtöbb. mint gondolnánk. nemigen van módunk olyasmit csinálni.

hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. Éppen ezért rendkívül fontossá válik, milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba; valójában ez az, ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét.

A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
Az információ vagy azért lép be a tudatba, mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket, vagy azért, mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. Ha például autót vezetünk az országúton, számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül, hogy igazán felfigyelnénk rájuk. Lehet, hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket, de aztán rögtön el is felejtjük őket. Azt az autót azonban, amelyik összevissza kacsázik a sávok között, vagy túlságosan lassan megy, esetleg szokatlan a külseje, azonnal észrevesszük. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül, tudatunk pedig rögzíti. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például, hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel, amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol, és megpróbálja eldönteni, melyik kategóriába illik bele az adott eset. Tapasztalatlan a sofőr, vagy részeg, vagy egyébként tapasztalt, csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába, ezzel azonosítjuk is. Ezek után azt is értékelnünk kell, hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen, akkor el kell döntenünk, hogy gyorsítsunk, lassítsunk, sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül, néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik, valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. Mi több, nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót, amit figyelemnek hívunk. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekkora is a figyelem, képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit, le kell tennie a kocsitelefont, ha nem akar balesetet szenvedni. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem érte, de csak addig. Az az ember, aki erre képes, rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. Két, egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe, akik jól szemléltetik azt, hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Az egyikük E., egy európai nő, aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós, de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is, amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. E. gyakran utazik politikai, üzleti vagy szakmai találkozókra, és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. Ha éppen koncert van ott, ahol tartózkodik, E. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban, ha pedig van egy szabad perce, beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Miközben E. valamilyen fontos ügyben tárgyal, a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle, hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat, mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele, hogy mi a véleménye a képekről. E. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. Általában ír valamit, különböző problémákat old meg, a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel, kíváncsian figyeli, hogy mi folyik körülötte, és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. Az üres csevegést, a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le, de ha csak lehet, elkerüli. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra, hogy újra feltöltse magát lelkileg, olyan egyszerű eszközökkel, mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton, vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. E. annyira ura a saját figyelmének, hogy

27

képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet, amikor van egy szabad perce. E. élete nem volt könnyű. A családja elszegényedett az első világháború után, ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét, beleértve a szabadságát is. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok biztosak voltak benne, hogy belehal. E. azonban mindent visszaszerzett, beleértve az egészségét is, mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Árad belőle az energia, és minden hajdani baj, minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik, élete minden egyes pillanatát élvezi. A másik ember, aki eszembe jut, sok tekintetben gyökeres ellentéte E. -nek - az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. R. vékony, első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. Félénk, a végtelenségig szerény, olyan, akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Kevesen ismerik, de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője, valamint igen finom, míves költemények szerzője, melyeket már több nyelvre lefordítottak. Ha valaki beszédbe elegyedik vele, csak úgy buzog belőle az energia. Ahogy beszél, a szeme szinte beissza, ami körülötte történik; minden mondatot, amit hall, három- vagy négyféleképpen is kielemez, mielőtt még az illető befejezte volna. Elgondolkodik azokon a dolgokon is, amelyeket magától értetődőnek vesznek, és nem nyugszik addig, míg a maga eredeti, de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. R. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom, a hűvös józanság. Úgy tűnik, folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is, de nem azért figyel fel az eseményekre, hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. Beéri azzal, hogy regisztrálja a valóságot, hogy megértse, és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. R. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra, mint E, de tudata éppoly rendezett és komplex; a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. Úgy tűnik, éppúgy, mint E., ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. és R. teszik -, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszórja. Az élet formája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően, hogy mire koncentrálunk. A személyiségvonások leírására használt szavak - mint például az "extrovertált", a "sikercentrikus" és a "paranoid" - azokra a mintázatokra utalnak, ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi

28

ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös ok-okozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre. Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermuda-szigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermuda-szigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az ok-okozati összefüggések köre. Először a figyelem 29

hogy az Énjén alakítson. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően. Vegyük például . a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről. amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. mielőtt hazament. Általában képes arra. amelyekkel dolgoznunk kell. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt. Ma azonban csak küszködik. hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. mire az üzemhez ért. hogy az egyik autógumija leeresztett. hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket. amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk. hogy miképpen éljük át: fájdalom. hogy megérthessük. hogy mennyire fontos ez a cél az 30 . Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett. alig-alig képes arra. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne. Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt. körülbelül húsz mérföldre a lakásától. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze. vagyis a figyelem szerkezetétől.segítette abban. ha javítani szeretnénk életünkön. és beárnyékolták a kedélyállapotát. amilyen gyorsan csak tudott. mi történik. mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen. Láttuk. mikor az Én belső rendje felborul. melyekkel a munka ráeső részét. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk. Julio problémája egyszerű. hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt. Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást. hogy megjavíttassa a kereket . hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat. akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. mert olyan lapos volt a gumi. hogy a munkájára koncentráljon. hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék. félelem. Az üzem a külvárosban volt. Munka után persze már újra leeresztett a kerék. Attól függően. mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. aztán olyan gyorsan bement dolgozni. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt.új gumi vételéről nem is beszélve. a különböző elemek megjelennek ugyan benne. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé. aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet. hogy addig nem lesz elég pénze arra. hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig. mi történik akkor. mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után. telepumpálta a kereket levegővel. mielőtt életünk minőségét javíthatnák. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik.Julio Martinezt. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon. vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. Julio esete jó példa arra. s ez úgy következik be. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit. hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. hogy élményeink attól függenek. míg fizetést nem kap. jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. megakadályozták. és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. de az interakciós folyamatok még nem. később pedig. hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze. és azon izgult. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz. és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette. Csak ezután leszünk képesek megérteni. aggodalom vagy féltékenység. hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. de az eddigi kép meglehetősen statikus. amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit. a vezetékek összekapcsolását végzi. harag. mondhatni triviális. Énje kezdte formálni a figyelmét. és ezzel lehetetlenné teszik számunkra. hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a mozdulatoknak a ritmusát. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. és egyike azoknak az embereknek. Ezek azok a részek.

amelyet más dolgokra fordíthatunk. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. nem egészen úgy működtek. A legrosszabb azonban az volt. az összes többi célkitűzését is módosítania kell. és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben. mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris. a figyelem egy részét mozgósítanunk kell. akkor eleve erővel bír ahhoz. mert bízik benne. péntek esténként pedig összepakolt. ha Jim önállóbb. hogy az folytathassa Énjének felépítését. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént. amely veszélyezteti. az anyjánál volt. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. milyen bajban van. ahol kimosták a gyomrát. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra. hogy veszélyezteti a céljait. így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival. Az Én az. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban. Ha elveszti az állását. hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette.. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. Az ing ujja túl hosszú volt neki. sem apámat. amelyekről úgy érezte. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj. hogy sose maradt arra ideje. éppen folyamatban volt a válóper. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget. le merjen-e vágni belőle egy kicsit. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. ha észrevették rajta. Most már egy sem. hogy összeomlása után a szülei belátták. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. amikor iskolába kellett járnia. amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. Jimnek nagy szerencséje volt. akinek nem volt ilyen szerencséje. amely majdnem megölte Jimet. Apa irtó dühös lenne. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde 31 . hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. Az a lapos gumi. vagy lehet. hogy néhány napig hadd utazzon vele. káros-e valamilyen szempontból vagy sem.Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés. hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt. hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. amely csökkenti hatékonyságát.a Grateful Dead egyik kazettája szólt. eszébe jutott. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a másik szülő iránt az ő jelenlétükben. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. A lába előtt a magnón – már egy hete . hogy kiiktassuk a veszélyforrást. Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. Szabadidejében a telefonon lógott. a válás nem érinti olyan mélyen. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. vagy pedig olyan kazettákat hallgatott. kinél legyen Jim a válás után. előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia. több ezer hasonló korú srác van. ahol nem ismert senkit. következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot. Sajnos.. hogy fenntartsa személyisége integritását. Veszélyezteti-e céljainkat. miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. Jim szülei már egy éve külön éltek. éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz. Jim hét közben. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. az Én egyfajta szervezetlensége. és azon töprengett. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. hogy a barátaival legyen. Jim pedig még idejében kórházba került. hogy összebarátkozzon munkatársaival. Ugyanígy. és eldönti. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel. Ha pedig nagyobb az önbizalma. és néhány napon belül újra talpra állt. a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. azt a zöld bőringet.

még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. és azoknak. Ha 32 . és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. mivel nincs zavar. hogy képes megcsinálni. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. és újabb. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. Rico azt tűzte ki célul. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. és minden. tudja. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. mint a tévénézés. mert. aki évekig edz. mint Julio. ha ő tudja. hogy hamarosan eléri azt a határt. Extatikus érzés tölt el. Elég. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. "mintha valami áramlat sodort volna magával". A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. áramlatélménynek. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. hogy éhes. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. míg már mindened fáj. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. Nem kell aggodalmaskodnunk. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat. mintha lebegtem volna". hozzájárul a tudat rendezéséhez. és hagyja. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. és abban is hisz. Ezek a példák jól szemléltetik. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. "Sokkal. Ezt az állapotot neveztük "flow"-nak. akik eljutnak idáig. érdekes ügy kerül elé. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. mégpedig azért. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. az önmegvalósítás érzése. A munkafázisra. amit véghezvittél – észveszejtő érzés. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. mint az előzőnek. Az áramlat-élmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. hogy elérje célját. arra. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. maga az élmény olyan lenyűgöző. Továbbhajszolod a tested. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. még ha éri is kellemetlenség.összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. erőfeszítéstől mentes állapotot. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra.mondja Rico. "Ez jobb bármi másnál" . ahogy például Rico és Pam esetében. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. odakinn már besötétedett. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. Egy másik vizsgálati alanyunk. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. de leggyakrabban nem is közli másokkal. Munkájába merülvén úgy érzi. Részben azért próbál javítani a teljesítményén. hogy elgondolkodjunk magunkon. Egyik interjúalanyunk. melyeket ők maguk tűztek ki. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. Ha mégis megtorpanunk. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. Olyan helyzetek ezek. hogy sikere észrevétlen maradjon. ahogy egy atléta készül az olimpiára . hogy ebédelni is elfelejt. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlat-élményt. Ha megkapja az oklevelét. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. de sokkal jobb. hogy úgy végzi a munkáját. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. hogy jutalmat kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. és mire észreveszi. akkor keres valami érdekesebb állást. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. hogy mi a nehézség oka. Ennek pusztán az az oka. amit teszünk." Rico tisztában van azzal. hogy ő már előbbre jár. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –.

arra. melynek eredményeképp az ember egyedivé. mint azelőtt. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. de mindenki tudja. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. hanem ugyanakkor nagyon érzékeny egységet is alkot.. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. azért küzdünk. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. Egy ilyen erős. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. nemcsak belsőleg. és mind ugyanazt érzitek." A "harc" valójában nem az Én. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. Senki nem nógat. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. akkor bármit is csinálunk. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. integrálása.. Ebben is van igazság. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. hogy 33 . hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. és nem felsőbbrendű célok érdekében. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. mint a hegymászó esetében. A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. hiszen a komplexitásnak van egy másik.legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. és amikor az áramlat-epizódnak vége. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. Társaid ott vannak. mint előtte volt. nem önmagunk ellen folyik. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. Ugyanígy az az ember. Az áramlat egyrészt azért fontos. Így fejlődik az Én. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. hanem az entrópia ellen. amikor szabadon cselekszünk. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. de csak akkor. mind a konformitást. de igen hajlamos az öntelt. mint bennük? Emberek. A gondolatok. megismerhetetlenebbé válik. mint amik addig voltunk. mindannyian egy test. Paradox módon akkor tanuljuk meg." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. mint a hegymászás. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. R. hogy újra megízlelhessük majd. A részek eggyéválása. másoktól különbözővé válik. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. egy lélek vagytok. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. Így győzte le E. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt.-nek pedig a költészete. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. mert élvezetesebbé teszi a jelent. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. egoista érzelmekben való elmerülésre. ritka képességek birtokosává lesz. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. hogyan legyünk többek annál. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. akkor mindent megteszünk annak érdekében. mint te. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is.. Az élmény harmonikus. a szándékok. amely zavart kelt a tudatban. élvezetes lesz. ami több jót kihozna az emberekből. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. a cselekvés kedvéért. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. betegségét.. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. A differenciálódás. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe.

aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd, mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű, holtbiztos út, ha megértjük, hogyan működik, mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket - harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát, amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk.

3. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE
Két fő stratégia létezik, melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. Az egyik, hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni, hogy illeszkedjenek a céljainkhoz, a másik pedig, hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani, hogy nekünk jobb legyen. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal, hogy veszünk egy pisztolyt, erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra, jobb környékre költözünk, több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban, hogy ráébredjenek, milyen fontos is a békés környezet. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. A másik módszer, melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot, felismeri azt, hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen, és akkor is képes élvezni a világot, ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll, akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. Lehet, hogy első látásra úgy tűnik, a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás, de ha valaki nem ura a saját tudatának, a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem, ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren, és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot, hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. Mint a legtöbb ember, Mídász király is azt gondolta, hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. Így hát alkut kötött az istenekkel, akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát, hogy minden, amihez csak hozzáér, arannyá változzon. Mídász király úgy gondolta, hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól, hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot, mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában, mielőtt még lenyelhette volna, így nemsokára elérte a halá1 az aranykupák és -tányérok között. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel, akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra, hogy a szép nagy családi ház, a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz, hogy megtalálják a lelki békéjüket. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban, hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit, akkor majd minden megoldódik. Ha több pénzt keresnének, jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne, akkor tényleg jól éreznék magukat. Noha tudjuk, hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot, mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére, mert azt hisszük, hogy akkor majd jobb lesz az életünk. A mi kultúránkban a vagyon, a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. Amikor híres, gazdag vagy szép embereket látunk, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy az életük hasznos és kellemes, noha esetleg mindenjel arra mutat, hogy rémesen érzik magukat. Azt is feltételezzük, hogy sokkal boldogabbak leszünk, ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk, akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük, hogy egészében véve jobb lett az életünk. De a jelképek tévútra is vihetnek, mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket, amelyet megjelenítenek. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól, hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben, akkor annak, hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról, ami történik velünk. Hogy az életünket jobbá tegyük, az élményeinket kell jobbá tenni.

34

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a pénz, az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. Valódi áldásnak bizonyulhatnak, de csak akkor, ha hozzásegítenek minket ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Máskülönben jobbik esetben közömbösek, rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között, a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek, mint a rosszabb helyzetűekben. Ed Diener, aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen, arra az eredményre jutott, hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak, míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. Ez a különbség statisztikailag jelentős, de igazán nagynak nem mondható, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. Érdekességképpen még megjegyezném azt is, hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt, hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. A többség azzal az állítással értett egyet, hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mire használja." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta, hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította, hogy boldog, mint a legalacsonyabb jövedelmű. A különbség tehát itt is megjelent, de megint csak nem volt elsöprő. Egy tíz éve publikált tanulmányban, mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg, a szerzők kijelentik, hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket, akkor célravezetőbbnek tűnik, ha nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre, hanem inkább azt próbáljuk kitalálni, hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé, mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el.

ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET
Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó, a legtöbb ember először arra gondol, hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel, jó szeretkezés, mindaz a kényelem, ami csak pénzen megvehető. Elképzeljük, micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni, érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan, akkor boldogok vagyunk azzal is, ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt, a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése, amit akkor érünk el, ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. Amikor éhesek vagyunk, az étel íze azért kellemes, mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. Az is pihentető hatással van ránk, ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük, hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ, miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat, hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó, mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből, és az újdonság erejével hat ránk, meg persze azért is, mert megtudhatjuk, hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából, de önmagában nem hoz boldogságot. Az alvás, a pihenés, az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak, visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre, nem segítik elő az Én komplexebbé válását. Az élvezet segít fenntartani a rendet, de önmagában nem képes arra, hogy új rendet teremtsen a tudatban. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon, hogy mikor érzik életüket eredményesnek, akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak, melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel, de külön kategóriába tartoznak, és külön nevet érdemelnek: örömteliek. Örömteli események akkor következnek be, mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait, szükségletét vagy vágyát elégítette ki, de túllépve azon, ami belé volt programozva, elért valami számára teljesen váratlant, olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság, a teljesítmény érzése. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk, ha olyan könyvet 35

olvasunk, amely új fényt vet a dolgokra, vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg, amelyekről addig nem is tudtunk, akkor az mind örömteli esemény. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. Lehet, hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban, de amikor visszagondolunk rájuk, azt mondjuk: "Ó, ez igazán jó volt", és azt kívánjuk, bárcsak újra megtörténnének. Egy örömteli élmény után tudjuk, hogy megváltoztunk, hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is, de a két érzés teljesen különböző. Mindenki élvezetét leli például az evésben, de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Egy ínyenc örömét leli benne, ahogy mindenki más is, aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz, hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. Ahogy a példa mutatja, egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is, ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is, ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. Egy teniszpartiban, egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet, ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. Ez az oka annak, hogy az élvezet olyan mulandó, és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. A teljessé válás azt igényli, hogy új, viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat, ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép", aki naponta új szavakat tanul meg, új mozdulatokat próbál ki. Az az elmélyült figyelem, amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik, jól jelzi, hogy mit jelent az örömteliség. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. Sajnos, idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. Talán azért van ez így, mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek, a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják, és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember, és ha ostobán azt gondoljuk, hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk, úgy végezhetjük, hogy nem örülünk többé az életnek, és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. Másfelől azonban sok olyan ember van, aki mindent elkövet, hogy örömet leljen abban, amit csinál. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert, akinek volt egy régiségboltja. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt, de nem sok pénzt hozott. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe, és miután körülnézett, megkérdezte a fából készült barokk puttók, vagyis angyalkák árát. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt - ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. Signor Orsini, a tulajdonos, valami észvesztő árat mondott a hölgynek, a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. Nekem a lélegzetem is elállt, és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. Az arca egészen bíborszínre váltott, és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom, signora, de nem adhatom el az angyalkákat." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel, ugye érti?" Mikor a turista végül távozott, a barátom lehiggadt egy kicsit, és megmagyarázta a dolgot. "Ha éheznék, akkor elfogadtam volna a pénzét. De mivel nem így áll a helyzet, miért kössek meg egy olyan üzletet, amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem, amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén, amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. Neki meg egy arcizma se rándult. Azt se tudta, miről van szó. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet, hogy feltételezze, hogy megpróbálom kihasználni. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron, akkor úgy éreztem volna, hogy engem csapnak be." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei, akár Olaszországban, akár bárhol másutt; de az a gyanúm, nem is élvezik annyira a munkájukat, mint signor Orsini. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet, néha még kellemes is, de csak véletlenszerűen, a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. Ahhoz, hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket, meg kell tanulnunk, hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. 36

melyeket több ezer. megszűnik a léttel való foglalkozás. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. mint eltérést. e ponton elegendő megjegyezni. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. hogy általában így van.A fejezet további része azzal foglalkozik. Hetedszer. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. de voltak közöttük koreai. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. elkötelezettséggel kell cselekednünk. Leírásunkat hosszú interjúkra. minden fáradságot megér pusztán az. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. hogy arra összpontosítsunk. elég hozzá egy elkapott dallam. hogy átélheti. sokkal több hasonlóságot mutattak. Ennek birtokában képesek leszünk arra. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. kortól. milyen érzés a tökéletes élmény. de kézzelfogható eredménnyel. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. és olyan kielégítő. amikor a legjobban élvezik azt. amikor felfedeztem. így beszélgettünk hegymászókkal. hogy az illető azt érzi. képesnek kell lennünk rá. sakkjátékosokkal. sőt egy navahó rezervátum lakói is. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. Hatodszor. írják le. Mi több. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. annak okai. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. de néha mind a nyolcat. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban.jól vagyok" spontán érzése. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. az összpontosításhoz szükségünk van arra. milyen az. vagy még ennél is kevesebb – a . hogy már óráknak tűnnek. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. Harmadszor és negyedszer. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. akik mindennapi életet éltek. hogy kultúrától. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. amit csinálunk. amelynek elvégzésére van esélyünk. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek. fiatal anyák. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához.sebészek. egy gyönyörű táj. Hogy mit tettek annak érdekében. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. nyugdíjasok és tizenévesek. hogy jobban megértsük. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. mi tesz egy élményt örömtelivé. és a percek addig nyúlhatnak. irodai és gyári munkások. Összefoglalva: úgy tűnik. japán. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. és megkértük őket. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. pénzzel. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. amatőr sportolókkal. csaknem extázist éltünk át. 37 . tanárok. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. A második meglepetés az volt. mint a percek. modernizáció fokától. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. erőlködés nélkül. zeneszerzőkkel. thaiföldi. Ötödször. amit csinálnak. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. Amikor az emberek megpróbálják elmondani. hogy az örömteliséget megtapasztalják. de sikeresen végzett tevékenységeket. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. Másodszor. hogy kontrolláljuk tudatunkat. paradox módon azonban az áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. Elsősorban amerikai városlakók voltak .

igényli a figyelem összpontosítását. nincs bennük semmi izgalmas.. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. Tágabb értelemben bármilyen képesség. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. a félénk emberek nagyon jól tudják. ha öncélúvá lesz. tudja. amelyben azt mondja el. A sakktáblára felállított figurák láttán egy sakkozónak felpezsdül a vére. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe.Meg kell itt említenem.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. hogy nincs mögötte semmi több. s ha csak lehet. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. A sportot. Azoknak. akik nem ismerik a szabályait. a társasági életre nem érvényes az. Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. hogy a szavakat képekké alakítsuk. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. vagy a zenész rutinja. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. ilyen például a matematikusnak az a képessége. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. hogy ellenfelünket legyőzzük. mint azt. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben. ezek a legérdekesebbek". ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája. hogy olyan módszereket fedezzen fel. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. Vannak viszont olyan képek. hogy felkészültség kell ahhoz. amikor nem is gondolnánk. ami igazi feladat. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas 38 . Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. A verseny csak akkor örömteli. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. aki birkózik velünk. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. és azt látom. akkor már nem szórakoztató többé. kerüli a társaságot. hogy örömet leljünk benne. amelyet megnézek. de azt a képességet is. hogy egyértelmű. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait.. Csakhogy ez nem igaz. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. "Az az ember. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. felkészültségnek minősül. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. az adott feladat nem megoldandó. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. Ezért van az. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. Talán első pillantásra úgy tűnik. Azt hiszem. a játékokat. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. szabályokat és egyéb feltételeket. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. amikor hangjegyeket kombinál össze. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. Más szavakkal még az a passzív öröm . hogy jelen van. Ott van például mindjárt az olvasás. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. ha részt veszünk valamilyen versenyben. Heinz Maier-Leibnitz. Hiba lenne azonban azt feltételezni. célja van.

Olyan gyorsan rohangált körbe-körbe körülöttem. de elég automatikus is ahhoz. Mennyi ideig tartott. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. aztán a gyűrűsujját. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével. leütése mely részénél tart. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. aztán jön a középső ujj. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. aztán a jobb keze középső ujját.először a jobb hüvelykujját. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. akkor azonnal meghallja. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. amelyet akár le is lehetne kottázni. Néha felé vetődtem egyet-egyet. Mindenkinek vannak apró. az végső soron komplexitásától függ. Képzeljük el. Huszárt sétálni vittem a mezőre. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. megint a mutatóujját. segítenek ugyan az unalom feloldásában. amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. ami eléggé megmozgatja ahhoz. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a 39 . Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. ravasz szemmel figyelt közben. a gyűrűsujj. hogy mondjuk a második sorozat 300. ahogy csak bírt. hogy elkapjam. Minden egyes tevékenységben. ha szerényebb keretek között is. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. és megállapítja. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. Vannak megrögzött firkálgatók. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. Aztán előbb a jobb kéz. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. Mikor vadászkutyánkat. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. Így a játék nehézségi foka állandó volt. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. a hajukat csavargatják. Aztán áttér a bal kezére. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást.konferenciákon kell részt vennie. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. ha azonban jó formában voltam. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. Mivel a leütések ritmikusan történnek. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül.annak a játéknak a prototípusát. vagyis a fogócskát. és a bal kisujjával koppint egyet. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem . a mutatóujj. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. unalmas lesz. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. meg tudtam érinteni a bundáját. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. a jobbik játékos meg unatkozik. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. A dologban csak az az érdekes. végül a kisujját. és ha szerencsém volt. mert ha nem így van. de nem sokban növelik az élmények jóságát. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. Azok az automatikus kis játékok. és lógó nyelvvel. kitalált magának egy kis privát szórakozást. aztán a mutatóujját. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára. A tenisz például csak akkor érdekes játék. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. vajon megpróbálom-e elkapni. leütésénél tart. megoldotta a problémát. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban.

erőfeszítés nélkül jön létre. A hegymászónak. hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. mit érez. amit csinálnak. és valahányszor beleüt a labdába. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. Ahogy az órák telnek. mégis remekül leírja azt az érzést. amit éppen csinálsz. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. mit érez. de valójában azt kívánod. Az írás aktusa a költészet igazolása. Egy táncos így írja le. csaknem automatikussá válik. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. teljesen feloldódom abban. tudja. akkor észre se vennéd. csak az önmagadban lévő dolgokat. én meg neki. Az energia szabadon áramlik benned. hogy jól csinálta-e vagy rosszul. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. Minden egyes lépés után ki tudja számítani. hanem folyamatos áramlás. az az egyik oka. A hegymászás igazolása maga a mászás. és a visszacsatolás rögtön megtörténik. amit csinálsz. ahogy a költészet igazolása az írás. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának." Egy hegymászó így mondja el. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. Egyetlenegy szó. és ha nem téged talál el. a tudat nyugodtan dolgozik. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. . közelebb került-e a céljához. hogy tevékenységük spontánná. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel. Nem marad fölösleges pszichikai energiája." Noha úgy tűnik. nem tudják szétválasztani magukat attól. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. amit csinálok. A teniszjátékos mindig tudja. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. hogy hamarosan eléri a célját. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered. hogy mozgásban tartsd az áramlatot.felkészültségemet. bárcsak örökké tartana.. A következő szavak. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. azért mész fölfelé. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. Ő olvas nekem. mint a lélegzés nem is gondolsz rá. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. teljesen belemerülsz abba. 40 ." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". melyek egy hegymászótól származnak. csak megmaradjon az áramlatban. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. mielőtt ő maga mattot kapna. nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. Ellazult. Ám amíg tart. hogy tovább áramoljék.. amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. A tető is rátok zuhanhatna. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül." Egy anya szavai. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul.. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. nem gondolsz semmi másra. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól. hogy vége van. hogy te is áramlat vagy. és biztosította. az önkifejezés eszköze. hogy lezuhanna. hogy az áramlat-élmény könnyedén. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. Ennek eredménye az. amit csinálnak. aki emellett verseket is ír. akkor örülsz." Sakkjátékos beszél arról. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. Az áramlat célja az. nem győzöl le semmit. amikor felérsz egy szikla tetejére. ez távolról sincs így. Nem felfelé irányuló mozgás. hogy bármilyen más. így együtt szoktunk olvasni. Nem kalandozik a képzeleted. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel..

Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. egy olyan festőnek. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. aki az OlaszAlpokban él. Másik példa az óceán magányos áthajózása." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. Mi több. Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. hogy mi számít sikeres "húzásnak". amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. így jó lesz . hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. Bizonyos alkotó tevékenységekben. de amikor a kép valamennyire elkészült. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. erőteljes visszacsatolást kap. külön teret szentel annak az izgalomnak. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. hogy egyáltalán van cél. hogy a hangjegyek. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. amely megmutatja neki. mint a belgyógyászatot: 41 . hogy valóban megtaláljak egy aprócska szigetet. akik szeretnek operálni. aki tanulmányt írt arról." Noha türelmes várakozásra van szükség.jó" és mi a "rossz". és aki azt mondta. amelyeket leír. Azok a sebészek például. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. aki jól csinálja. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem.Természetesen. hogy milyen lesz a kész festmény. és elérik a kívánt eredményt. Mindazonáltal világos. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. amely mintha általam és értem teremtődött volna. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. mi a . mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. aki élvezi a festést. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. Gyönyörűek. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. és minden olyan tevékenységgel. Amikor a beteg szervet eltávolítják.nem. Lehet. Ha a célomat úgy határozom meg. akkor tudnia kell. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. ahogy napról napra növekszenek. amíg például a sebből nem ömlik a vér. Jim Macbeth. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. belső iránytűje kell hogy legyen. ahogy megszületik ez az új föld. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. hogy jó-e az. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. amelyet a hajós érez. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. a sebész feladata véget ér. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. Honnan is tudná. mint a tenisz esetében. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. ez nem lesz jó". megfejelve némi hitetlenséggel. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. amit csinál. Ezek azonban csak kivételek. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. akkor az elért siker nem boldogítja. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. Egy zeneszerző például tisztában van vele. amit csinál. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. és ritkán fogalmazódik meg. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. Szeretem látni. és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. de ezen túl a céljai általában homályosak. gyakran mondogatják. ha az ember nagyon egyszerű célt választ. hogy szárazföldet látna. ha az ember látja fejlődni a növényeit. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. az óceánon való átkelés után. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. amikor képet fest. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. és ki az.

és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. hogy mások szeressék őket. A visszacsatolás milyensége. arckifejezése. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak.sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. hogy tudná. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. Belőlük lesznek a zeneszerzők. karmesterek és zenekritikusok. mint mások. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. valóban a megvalósulás felé halad-e az. énekesek. önmagában gyakran semmitmondó. mi folyik körülöttük. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. őket is arra kérték. a hangjában megjelenő tétova felhang. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. vajon segít-e rajta. feltéve. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. Vannak azonban olyan információk. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. Mivel nem láthatták. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. előadóművészek. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. hogy tudják. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. ritmusokat és dallamokat. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. hogy amíg tart. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. amire törekszünk. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). A sebész és a pszichiáter között az a különbség. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai 42 . hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. amibe belefogtak. melyekre alkatilag sokkal érzékenyebbek vagyunk. ha győznek egy versenyhelyzetben. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. ha képesek kombinálni a hangokat. Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. hiszen mit számít az. Ha arra szánnám rá magam. mint mások. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. és jobban is tudjuk értékelni őket. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé.

így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan. ami pedig a sakkozót illeti. Jobban bízom magamban.energia hömpölygésével. akkor összes problémádról megfeledkezel. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. és a végén közmunkásként végzi.mintha nem is léteznének. mint konkrét megvalósítása.. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis.csak a kosárlabda. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. Ha már kint vagyunk a tengeren. Még ennél is fontosabb például az. leírása minden olyan koncentrációra igaz. mint máskor. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. Jól érzem magam. és minden lényegtelennek tűnik a szél. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. ami számít. amely az időre nyílik. de ahogy játszani kezdesz. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat.. a másféle ételeket. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. nem kell aggódnia. Minden más ehhez kapcsolódik." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert. melyek élesen elválnak a mindennapi." Egy sakkozó ezt mondja: .. hogy kecsességet és szépséget sugározzak. ha még pontosabbak akarunk lenni. hogy az ember világversenyt nyerjen. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. azt kint hagyom a próbaterem előtt. Ebből fog állni a egész világ.. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma. magamhoz akarom ölelni a világot. hogy legyőzi az 43 . A tánc olyan." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren." Edwin Moses. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. mint a terápia." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". játékokban és más szabadidős tevékenységekben. Biztosan a koncentráció miatt. Az áramlat-élménynek éppoly fontos része az összpontosítás.itt nem kell aggódnunk.. akkor csak arra tudsz gondolni . De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. semmi más. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. aki elszúr egy üzletet. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. az az érzés. Lehet. Ha valami nehézségem akad." Noha Moses arró1 beszélt." Amit a megkérdezettek leírnak. de amikor kosarazol. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. s előfordulhat.a valódi élettel ellentétben . Az egyik oka annak. az időeltolódás okozta fáradtságot. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. sehová máshová. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. A balett-táncos eleshet. és teljesen uralom a saját világomat. de úgy érzem. Külön világ jön létre. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. számtalan rossz dolgot tartogató élettől. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. hogy . hogy a tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. hogy csak ide tartozom. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. az ellenfeleddel való küzdelmet. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. hogy az semmi a játékhoz képest. és te a kezedben tartod az egészet. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. a tenger és az aznap megtett út mellett. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat.. a szállodai alvást és a személyes problémáidat . Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. lehet. Hatalmas erőt érzek magamban arra. Nem félek a kudarctól. mi kell ahhoz. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz.

mint azok. melyeket a játék megszab. Fel kell ismernünk. biciklisták. az emberek nem azt élvezik. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni bennük. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója.elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. és sose lesz belőle bajnok. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. Azok a hegymászók. barlangászok vagy ejtőernyősök. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők". hogy helyesen becsülte-e fel. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. hogy a jövőbe látnak.ellenfele. ha a dolgok kimenetele kétséges. A szubjektív veszélyek azok. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. ezzel kompenzálnak valamit. 44 . bármilyen kockázatosnak látszanak is. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. hogy megjósolják. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. olyanok. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. mint a hegyi veszedelmek. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. ha kontrollhelyzetben vannak. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. Noha nincs kizárva. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. A hegymászás lényege. és nem a szerencséé. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. Ugy tűnik.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. melyben élesen érzékelik azt. búvárok. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet. mint a mindennapi élet. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. hanem abból a képességükből. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. Ahogy ez a példa is bizonyítja. leeső szikladarab. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. akik olyan tevékenységet végeznek. Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. hogy a kockázatot vállaló emberek . Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját. hogyan fog pörögni a kerék. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. Ha veszítenek. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. autóversenyzők. hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. mennyire lesz nehéz a túra. lavina. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. mint egy manhattani utcán átkelni. megdöbbentő. ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről.

hogy az élet minőségét javítsák azzal. Amikor eggyé válunk lelkileg.Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. Luchin. abban az értelemben.. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az észak-amerikai síksági indiánokról. lovaikat és a feleségeiket is. »ha olyan gyorsan megyünk. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. hogy már semmi másra nem tud figyelni. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. vagy az itt következő japán fiú esetében. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. de képtelen őket másként látni. Vladimir Nabokov novellája. tudattartalma meghatározásának szabadságát. hogy életének többi része – a házassága. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. Amikor a cselekvés automatikussá válik. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges.. Fontos. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. és mindent magad mögött hagysz. aki E3-on áll. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül.. hogy az áramlat-élménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. miután eljátszották fegyvereiket. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". Ilyenkor tényleg nagyon jó. mint sakkállásokként. akkor. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani. akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el.. Csak úgy megtörténik minden. megértek valamit. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. és azt gondolom. aki egy motoros banda tagja. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. hogy a múlttal." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról.." 45 . Paul Morphyt és Bobby Fischert. megfeledkezel mindenről. csak azt látod. mert nem feltétlenül jó.. "Megértek valami fontosat. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. ahogy csak bírunk. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. rabjukká is válhat az ember. Az egyik dolog. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. hogy egy test vagyunk mind. a barátai. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. különös figyelmet érdemel. amikor mind együtt vagyunk. aki mellesleg Luchin ügynöke . bizonyos értelemben az egótól is mentesül.. amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. és a fekete bástya fenyegeti. és annak szenteli az energiáját. hogyan játszik a tenger a hajó körül. A felesége a fehér királynő. Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk.' Annak az érzésnek a hiányát. mint valaha... hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. legyen ez a környezet egy hegy. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek. hogy rendet teremtenek a tudatban. akkor igazi Roham lesz«.és így tovább. az a legklasszabb a világon. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. mint a kábítószerre. és mégis összefogottabb vagy.. Amikor mind eggyé válunk. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. mint a meditáció vagy a koncentráció. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". sok sakk-nagymester. Luchin hallucinálni kezd. hogyan játszik a hajó a tengerrel. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. De ha a Roham jól megy. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. Mikor úgy érzed. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. Hogy is fejezzem ki magam?. egy csapat. abban a pillanatban nincs ennél jobb. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. aki annyira belemerül a játékba. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". hogy most hű de gyorsan mész. akkor mindegyikünk érzi a többieket. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének. mint hinnénk. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. Amikor ráébredünk. a sakk stratégiájához folyamodik.

ha azonnal aggódni kezdek. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. de ahogy majd később látni fogjuk. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. lépéseket és kombinációkat. az az információ. arról számol be. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. hogy az Én hiányzik a tudatból. hogy megtudhassuk. Élményként nagyszerű ez az érzés. az ég és a szél összhangjába. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. összefüggéseiben. Nem számít. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. úgy érzi. A hegymászó. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. akkor valahogy azt feltételezi. melyek biztonságosan megtartják majd őt. és hogyan reagáljunk rá.Ez az "egy testté válás". akkor az a normális. idegen dolgokkal. csakúgy. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. kik is vagyunk. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. vagy hogy nincs tudatában annak. Ha például megyek az utcán és észreveszem. fontos mozzanata az áramlat-élménynek. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. hogy piszkos-e az arca. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. méghozzá oly közelibe. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. hiszen különben túl sem élné. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. mind pedig holisztikusan. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. mi történik az agyában vagy a testével. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. amelyet ugyanaz a cél mozgat. Fel kell azonban ismernünk azt. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. A sakkjátékosok. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. és semmi szüksége sincs arra. Az. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. Úgy tűnik. mintha az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. Senkinek és semminek nincs módja arra. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. és a lét egy másik. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. nem azt jelenti. hangjegyről hangjegyre. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. milyen sérülékeny az Énünk. mint a fülébe jutó hangoknak. abban. nagyon kellemes érzés. még kevésbé a tudatosság hiányával. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. és valahányszor ez történik. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. Ez az érzés nem a képzelet játéka. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. megvannak a maga veszélyei. ez teljes mértékben lefoglalja. hogy a "szférák zenéjének" a része. Az elképzelés téves. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. akkor lehetőséget kapunk arra. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. melyek éppoly 46 . ahhoz az érzéshez. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. Az Éntudat elvesztése Éntranszcendenciához vezethet. ahogy járok. valami olyasmi. és a darab egészének – mind analitikusan. Általában épp az ellenkezője igaz. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. stabil szabályok. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. csak az Énről való tudás hiányzik. A hegedűs. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. és igyekszünk nem gondolni semmire. a versenyen úgy érzik magukat. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra.

anélkül. Itt is vannak azonban kivételek. ahogy máskor szokott.és hosszútávfutók. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból.valóságosak. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. mint elvon abból. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. "Két dolog történik egyszerre. Az objektív. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. akkor élményünk nem lehetett túl mély. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. mint máskor. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Én-érzetét. azt az érzést. mint inkább ránk erőltetik. hogy az idő nem úgy múlik. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. ha a kapcsolat örömteli. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. olyan érzés. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. hogy a legjobbat nyújtsuk. Úgy tűnik. hogy elgondolkodjunk azon. amely szükséges ahhoz. csak hitet és elkötelezettséget. de nagyon lassan növekszik. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. ó. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. úgy tűnik. akik az operációk addigi fázisait végzik. egy cég vagy egy csapat része –. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. a tudatban beállhat a várva várt rend. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. és a részét alkotó Én. mint előtte volt. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. mint addigi Énje volt. Az áramlatélmény során lehetőségünk adódik. de nagyon nehéz részét végzi. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. mint amikor valaki egy család. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. hát néhány perce még csak este nyolc volt. kitágítja a határait és összetettebb lesz. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. egy hajó. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. az Én már nem ugyanaz. Az ortodox vallások. Egy kiváló szívsebész. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. hogy ránézne az órájára. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. Az egyik. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. De miközben táncolok. általában egyszerre több műtéten dolgozik. 47 . a legtöbben arról számolnak be. inkább csak "hagyja. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. mint a percek. hogy éjjel egy óra. amely nagyobb. híres arról a képességéről. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. Utána azonban. Látom. Ilyenek például a rövid. Miután vége. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. hogy igen hamar lejátszódott. vagy az órajárása. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. hosszú percekig tart. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. mintha sokkal tovább tartana. mint az éhségérzet. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. külső időtartam. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. és azt mondom. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. melyek erősítik a szabályt. Az órák úgy telnek. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. mint ameddig valójában tarthatott. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. Ennek oka meglehetősen világos. egy hegy vagy egy zenemű -. ami tőlünk telik. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. hogy a tevékenységet jól végezhessük. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne.

és csak arra ébredt föl. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. amelybe belekényszerítették. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. Nem autotelikus élmény. amelyet az adott tevékenység igényel. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. akkor az élmény nem autotelikus. Vannak olyan dolgok is. hanem a kettő kombinációja. hogy időnként el is aludt a széken. amelyet Mozart a muzsikájába épített. amikor pedig nem. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. kivéve. hogy "ön-". Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. a "telos" pedig annyit tesz. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. mint például a baseballnak. Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. ám ha azért csináljuk. vagy pedig olyasmi. máskor zümmögött. akkor már igen . mint egy barokk trombita. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. Ami a két helyzetben lejátszódik. mert a szüleik arra kényszerítették őket. és a dolog úgy végződik. egy Mozart-hegedűversenyt. hogyan alakul a piac. mint a hegedű. akkor igen. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. ha azért spekulálunk a tőzsdén. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz.A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. tekintet nélkül arra. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. Nem világos. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. Lejátszotta az egész darabot. mint a fagott. még ha öntudatlanul is. ha nem kellene". akkor a tevékenység következményeire. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. hogy egy életre megutálja az egészet. mert élvezzük a velük való foglalkozást. olyat. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. az "auto" azt jelenti belőle. hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. ahol kimondhatatlanul unatkozott. hogy pénzt keressünk vele. az tökéletesen azonos is lehet. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. vagy recsegett. Neki persze szerencséje volt. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. Aztán egy este. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. egyszer panaszosan sírt. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. Az egyik barátom. jól akarnak keresni. hogy egy új világ tárul fel előtte. Ha szerencséjük van. hanem megvan a maga menete és ütemezése. hogy amikor autotelikus élményről van szó. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. mikor körülbelül hétéves lehetett. hogy kifejlődjön benne. Hamarosan megutálta a koncerteket. amit ő csinált. A legkülönösebb az. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. Mi. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük). hogy bebizonyítsuk. hogy "cél". de később belső jutalomértékűvé válnak. mikor vitorlázom vele". milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. annyira. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. ha azért. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. Noha valószínűnek tűnik. ha a papája rásózott egyet. hogy akkor is csinálnám. az a zenei készség. hirtelen félig behunyt szemmel. akkor magára a tevékenységre figyelünk. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan 48 . és teljesen lenyűgözte az érzés. különleges képességgel rendelkezett. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. egy Beethovenszimfóniát. amely aztán egy ponton lehetővé tette. hogy önmagában hordja jutalmát.

visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. A tökéletes élmény egyfajta energia. De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. A tűz meleget ad. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. az élet már a jelenben igazolást nyer. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. melyek később kétes. hogy igazi feladatokkal találkozzon. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. kezedben az irányítás. és még kevesebb arra. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. sőt ijesztő eredményekkel jártak. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. mielőtt az megsemmisít téged. hogy megsemmisítsd az ellenséget. önmagában nem hordoz értéket. a tudomány pusztítást hozhat. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. Az elérendő cél határozza meg. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. amelyre a való életben nincs mód. hogy láthassa. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. ha valaki utálja a háborút. A szerelemből lehet gyűlölet. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. Sokan érzik úgy. és csak azért tesszük meg. Sok dolog. az atomenergia áramot szolgáltat. de általában passzívan felszívott információk alkotják. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. hogy bárki felébredne. A kérdés még bonyolultabbá válik. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. és valóban. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. ehelyett az Énérzetet erősíti. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. ha elgondolkodunk azon. melytől kezdetben idegenkedünk. és semmi kétség afelől. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. amelyet meg kell tennünk. de éget is. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. akkor majd azt fogom csinálni". a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. hogy "ha mutat nekem valamit. és semmi nem von el tevékenységedtől. hogy később kifizetődik. olyan erőfeszítést igényel. ami legalább olyan izgalmas. vagy pedig mert azt reméljük. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. de a hatalom csak eszköz. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. vandalizmust. Ki kell békülnünk a gondolattal. és nincs szükség arra. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. Az energia hatalom. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. melyeket áramlat-élményként éltek át. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlatélményre irányuló szükséglet motiválja. fontos. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni.tevékenység felé. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. 49 . Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. Olyanok is sokan vannak. az unalmat felváltja az öröm. mert muszáj. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját.

hogy az életünk jobbá váljon. célokat állítanak fel. mint minden más. vallás vagy tudomány. nem abszolút értelemben . hogy van olyan megoldás. mert eleve olyanra tervezték őket.jó". hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. de elnyomhat másokat. és még akkor sem nagyon érdekli őket. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. amelybe bekapcsolódunk. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. sziklamászás. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye. vitorlázás. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". Jártasságot igénylő szabályaik vannak. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe.Az áramlat-élmény. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. mert rosszra is használható. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló." Az úszás ez esetben azt jelenti. Miért olyan élvezetes egy játék. tánc. jelentősebbé tenni. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. rossz is. hogy segíthet az életet gazdagabbá. Az Én-tudat eltűnik. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. amit csinálnak. legyen az politika. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. a politika területén kívül is érvényesek. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. valamint azokat a személyiségjegyeket. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. ha nehéz vagy veszélyes az. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi 50 . ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. de az emberiség egészének rossz. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". Azt. amit csinálunk. mert pusztítani is lehet vele. és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. amelyek tökéletes élményhez juttatnak bennünket. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. az időérzék eltorzul. Olyan erősen összpontosítanak arra. sakk és így tovább. érdekesebbé. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. mint a zeneszerzés. szimpatikusnak találjuk a többieket. Jefferson nyugtalanító szavai. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. Csak annyiban az. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. amit csinálnak. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. hasznos vagy veszélyes. Folyamatosan újra kell értékelnünk. mellyel később kapcsolatba került. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. akkor nem sokban különböznénk az emberszabású majmoktól. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. Illúzió abban hinni. 4. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. mi hasznuk lesz az egészből. amely mindig mindenkinek jó. amelyek elősegítik az áramlat-élmény átélését. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. de sokkal valószínűbb. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. de eszközül szolgált arra.

egy olyan kreatív érzést. Amíg az esemény tart. A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. milyen lesz a következő vadászat eredménye. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. ilyen a legtöbb sport. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. . hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. egy hatalmasabb lénnyé válnak. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. hogy ráirányítaná. hogy legyőzzük az ellenfelet. az élmény úgy formálta át az Ént. megkeverni a tartalmát. Belső sajátosságuk. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. 51 . kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. Ha a külső célokra figyelünk – arra. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. melyet segített létrehozni. hogy összetettebbé tette. hogy megtudják. mint amik valójában vagyunk. hogy kiszélesedtek a határok. a hideg futkos a hátán. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. az I Csing-pálcikákból kártyák. kísérlet arra. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. míg el nem szédülnek. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. ami könnyebben megy. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. az ilinx. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. Minden olyan tevékenység örömteli. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. akár a versengésen. hogy mind a résztvevőket. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbe-körbe. Az énekesnek. akár a szerencsén. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. de olyan tudatállapotokba is. a művészet. melyek a világegyetemet uralják. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. a mimikribe pedig azok tartoznak. Roger Caillois. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. az ünnepélyek. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. Mindegyik fél azt keresi. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. Röviden.halandótól. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. ha mások is arra kényszerítenek minket. Kutatásaink során úgy találtuk. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. melyek legfőbb jellemzője a versengés. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. és bepillanthassunk abba. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. hogy mi fog történni. hogy többek vagyunk annál. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. melyekről eddig még csak nem is álmodott. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. a szertartások és a sport. és időlegesen valaki mássá. ilyen a játék. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. A jóslás általános vonása minden kultúrának. úgymint tánc. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. színház és általában a művészetek. amelyet ki akartunk tágítani. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. A bölénycsontokból kockák lesznek.

hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység.ez esetben A eltűnik az ábráról. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. elméletileg legfontosabb vetülete. 52 . ahol a tevékenységbe kezdett (A1). mondjuk egy teniszparti diagramja. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. hogy átüsse a labdát a hálón. De megtörténhet az is. nehezebb célt tűz ki maga elé. akkor készségei fejlődnek. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. melyekkel szembenéz. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlat-állapotba. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba.) Ha Alex új. Az ábra azt mutatja.Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. hogy mind A1. így Alex úgy érzi. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. és az egyetlen lehetőség a számára. A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. Ez nem túl nehéz feladat. és rá fog jönni. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. ha már meggyőződtünk a létezésükről. akkor visszakerül az áramlatba (A4). hogy abbahagyja a teniszezést . a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. aki egy kissé jobb nála –. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van része. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. Noha mindkettő egyformán élvezetes. Az élmény két. Ha Alex szorongást érez (A3). melyekben Alex áramlatban van. Amikor először játszani kezd (AI). ám nem maradhat így hosszú ideig. és unni kezdi. aki éppen teniszezni tanul. hogyan is lehetséges ez. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. az. Tételezzük fel. Az A betű Alexet jelenti. látjuk. mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. Ha egy darabig gyakorol. a két állapot abban különbözik. azt a fiút. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. de Alex valószínűleg élvezi. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét.

Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket. összefüggéstelen darabokká töredezett. melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. hanem a színjáték. de hogy ez valóban kellemes-e számunkra. zene. hogy mind a festő. Azért összetettebb. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. vagy frusztráltak leszünk. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt. hogy csak azért. Az ember nem élvezi. az teljesen rajtunk múlik. Az ellenkezője még inkább lehetséges . hanem az is. Számtalan ideológia vetekedik azért. mint mondjuk a játék vagy a festészet. amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte. mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben. milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. hogy újra jól érezze magát. amely afelé irányul. lehet önelégült is. Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet. hogy ezekből az illető személy mennyit vesz észre. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra. hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban. Így hát a motiváció. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet. automatikusan a megfelelő élményben részesül. tánc és mindenféle játék. hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne. vagyis olyan tevékenységekből. A4 sem állandó. melyeknek elsősorban az volt a céljuk. akik több időt töltenek azzal. hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. fennmaradásuk fő oka mégis az.hogy A4 sokkal összetettebb élmény. ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. Vannak olyan új-guineai őslakosok. A játékszabályokat arra szánták. hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. Ha Alex tovább játszik. az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra. mert megtanulták. a 53 . Vagy unatkozni kezdünk. arra készteti majd. amely megmagyarázza. hiszen amit vallásnak hívunk. hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet–kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye. amit mások meg se látnak. hogy megtanulhat muzsikálni. mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. Egy hivatásos sportoló . hogy az élményeket gazdagítsák. Éppen ezért érthető. mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlat-élményre. hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. Fontos azonban. mint élelem keresésével. hogy rendet teremtsen a tudatban. a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. a másik meg ugrándozik örömében. hogy miért vezetnek az áramlattevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is. melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak.játszhat" anélkül. mint A1. hogy mit érzünk. mint a munka. Nemcsak a képzőművészet. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak. a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered. mint most. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. Nem a valóban meglevő. és semmibe veszi a hegycsúcsot. hogy közben örömet okoznak.élvezhet valaki olyan tevékenységeket is. A modern időkben a művészet. hogy zenét tanulhat. focizás közben unatkozhat. hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. A kapcsolat cseppet sem meglepő. Az objektív feltételek erősen befolyásolják. hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt. de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben. de a tudat mindig a saját útját követi. Az a kozmikus rend. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. vagy az is elképzelhető. Nemcsak az számít. Ez a dinamikus vonás az. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. de most még magasabb szinten. de mégis valószínű. irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete. hogy visszatérjen az áramlatcsatornába. hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. Noha összetett és élvezetes állapot. mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során. hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el. a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel. amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. mint A4.

Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól. hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. ha több embernek van módja arra. amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. azt kockáztatja. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat. amely valamelyik kultúra számára idegen. hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg. hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. Ha feltételezzük. ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra. hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz. bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni. de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum. hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb. földművelő és ipari társadalmakról. amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták. hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. másutt. hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. Minden olyan összehasonlítás. elnyomáson alapuló kultúra van. a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel. hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak. ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre. amelyet századunk elején az antropológusok alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült. mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. Nem illik azt mondani. és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. Egy másik lényeges kritérium az lehetne. A tizennyolcadik 54 . a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani. Megtanultuk elfogadni azt. hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja. az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. hogy egy kultúra szokásai. ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA Az amerikai demokrácia egyik fő eleme. és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat. hogy igazán tudnánk róla. és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni. Ez a "kulturális relativizmus". állattenyésztő. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek.szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt. A kiindulópont talán az lehet. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos. melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. mint egy másik. Egyértelmű. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –. Már régóta tudjuk. mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. hogy rosszindulatúnak bélyegzik. hogy egy társadalom leírására jó módszer az. és felrobbantja magát. ha meghatározzuk. mint egy másiké. Még mindig tiltakozunk. Természetesen sok olyan. hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben. hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül. etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek. Ezek azok a modern "vallások". hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. amely nem szigorúan a tényeken alapszik. mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok biztosítottak számukra. amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt. hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. de azt már nem kívánjuk. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán. mint máskor. hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká.jobb". milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá. hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el. hogy . ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető. hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte. melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. elítélve azt a hitét. hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz.

erőszakban vagy félelemben fognak élni. hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést. a véletlen művei. Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki. énekes. és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki. és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak. de egyszerűen nem voltak annak tudatában. zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. Abban a nigériai törzsben. hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban. hogy a dolgoknak így kell lenniük. hogyan építheti be életmódjába az áramlat-élményt egy kultúra. esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok.a b6ség földje. akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel. Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. mint a mi katonai nagyhatalmaink. a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma". annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat. oly mértékben intézménnyé emelték az önzést. Hogy egy másik példát mondjak. amire szükségük volt. de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált. Nagyjából minden húsz 55 . akkor énekelnek. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek. mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. szenvedést okoz nekik. amely az anyagi teljesítményt méri. harmóniában élnek egymással és környezetükkel. úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat. Ilyenkor a vének nagyon. mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. valaha is azt érezhették volna. hogy azok a takácsok. Még az is komoly feladat volt. szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét. hogy ne csak ügyes munkás legyen. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat. életük jó és gazdag volt. Szerencsére olyan kultúrák is vannak. Az ugandai ik törzs tagjai. művész és történettudós is. és semmit sem találnak olyan élvezetesnek. ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak. épp ellenkezőleg. és hogy más lehetőségük nincs is. hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia. ahol új feladatok vártak rá.század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt. és eltűntek belőle a lehetőségek. hogy . új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. hogy önzésben. mint akár előtte. míg csak bele nem haltak a kimerültségbe. Egy másik példa a Japánban. tehát megint érdemes volt élni. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban. föld alatti élelmiszerforrásokban. hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna. amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott. akiket Colin Turnbull írt le. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra. hanem egy kicsit színész. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak. életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik.függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől .azt kapták az élettől. hogy valaki elvégezze a szükségét. sem nem elkerülhetetlenek. és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére. amikor egyedül van a fák között. Ahogy sok más "primitív" kultúrában. hogy másféle alternatívák is lehetségesek. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket. akár száz évvel utána. a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát. gumókban és gyökerekben . Újból fel kellett építeni egy világot. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti. amit vártak. hiszen ez nem teszi őket boldogabbá. az emberek azt hiszik. amely már nem biztosít számukra elég élelmet. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni. bölcsen úgy döntöttek. Arra nézve nincs bizonyíték. ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek. amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. Így például az Ituri-erdőben lakó pigmeusok. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja. mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. A költözködés 25 vagy 30 évenként megismétlődött. Nehéz elképzelni. táncolnak.

Legendás az a vérszomj és harci öröm. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. hogyan kell megszületni. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. a római törvények. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. aztán meghalni. ahol addig állt. hogy biztonsággal felmérhessük. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. Az olyan kultúra. hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát. melyek lehetővé teszik. hogy tagjai továbbra is aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. akik birtokaikat művelték. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében.és szabályrendszert felállítania. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. mindig fennáll az a lehetőség. A különbség inkább csak a fokozatokban van. és behatárolják a lehetőségeket. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. Mind Thomas Jefferson. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. Egyszerű célokat tűzött ki. amelyet azért hoztak létre. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. A kultúrák normákat írnak elő. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. amely életüket irányítja. noha nagyon hatékony motiváló erő. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta 56 . felnőni. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. mint egy véget nem érő táncból. mind Mao Cetung hittek abban. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. gyermekeket nevelni. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. melyek segítenek abban. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. Bizonyosan igaz az is. nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké.évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről. hogy ez mások kárára történik. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. vagy azért. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. hogy örömtelibbé tegyék életünket. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. Az athéni polisz. amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. és felépítik a másikon. Ha minden más tényező egyezik. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. új életet kínált. Az athéni városlakók. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. rómaiak. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást. akiknek életét a virtus szabályozta. házasságot kötni. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. akik a legjobb játékosok között vannak. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. Ugyanezen az alapon az áramlat. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel.

A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. Másfelől azonban egy. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát .tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. mosogatás. és az Egyesült Államok a válások. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. Ez nem annyira meglepő. amivel eltöltheti. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. ami szó szerint annyit tesz. vagy családi és baráti programok. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. mint az amerikaiaké. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. hogy különbségek léteznek. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. Azt is tudnunk kell. csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. mint a tévénézés közben. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. javítások. ellentétben az európaiak 20 százalékával. hogy lehetővé tegye az áramlatot. a kontroll és a megelégedettség érzése –. Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. kettőt aktívabb tevékenységekkel. bevásárlás. illetve tízszer kevesebb volt. hogy a skizofrének arra ítéltettek. és a mennyiség nem csap át minőségbe. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. hogy a jómódúbb. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. akik anhedóniában szenvednek. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". főzés. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. és elégedettebbek az élettel. az azonban. ami azt jelzi. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. három órát olvasással. hogy eszközeink. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. bárhol van is. mégsem éli át gyakran az áramlatot. mint például evés. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja . melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. és hét órát társas elfoglaltságokkal. vagy a strukturálatlan szabadidővel. és akár 57 . munkába járás. Némelyik ember jól érzi magát. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. tagadhatatlan. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. hogy jobban élveznénk az életet náluk. és még sincs semmi jele annak. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. hogy jól érezzük magunkat. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. annak ellenére. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). vagy ha nem. mint például kocogás. hogy irányítsa és uralja tudatát. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. zenélés vagy tekézés. Hogy csak egy példát mondjak. Ausztrália. akiknek a fejenkénti GNP-je ötször.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket.mély koncentráció. hogy "örömtelenség". mint például moziba és vendégségbe járás. a bűnözés. amikor az ember csak ül és bámul maga elé. hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. még mindig nagyon primitívek. mi különbözteti meg őket azoktól. Úgy tűnik. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. Vannak olyan emberek. akik ezt könnyedén megteszik.magát "nagyon boldognak". az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. ha azt nézzük. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van.

hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. mint ahogy az az ember sem. és ennek az az eredménye. Amikor a Karib-tengeri 58 . aki fél attól. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. aki nem segíti az ő érdekeiket. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. hogy. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. milyennek látják őt a többiek. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik.akarják. De az a tény. mint mások. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahári-sivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is." Vagy: "A dolgok túlságosan gyorsan özönlenek be. Mindenre figyelek egyszerre. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. akik túlzottan énközpontúak. nem pedig arra. elnyomásnak. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. Ugyanígy járnak azok az emberek is. hogy semmire nem figyelek igazán. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. sem tanulásra. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. hogy képtelenek jól érezni magukat. tréfálkozni. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. s azok. végül feladták is kihaltak. hogy újakat keressen. táncolni. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. abban megegyeznek. Már nincs szavam a döntésekben. és nincs fölöttük semmi hatalmam. cseppet sem meglepő. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. akár nem. A rabszolgaságnak. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. aki folyton azon aggódik. ami ezeket a célokat szolgálja. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. Némelyek biológiai. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. hogy vannak olyanok. ha nem lehet valamire felhasználni. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. azt mutatja. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem. akkor is feldolgozzák az információt. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. mások társadalmi természetűek. egyúttal arra is ítéli magát. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. csodálatos faragásokat készíteni. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Én-tudattal. Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. Az az ember. akik ilyen körülmények között is megélnek. akik ilyen szélsőségesen működnek. és csak annak van benne helye. Azt várnánk. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. hogy mire gondolok éppen. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. Az eszkimók a maguk kopár. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. nem érzik jól magukat. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye.

a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. Úgy tűnik. hogy élményeiknek örüljenek. szorongani kezdenek. mert nem világos. ami egyszer úgy látszik. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. dr. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. Amikor egy társadalom anómiában szenved. míg az elidegenedés az unalomnak. ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Escher-típusú illusztrációt. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. hogy órákat kell sorban állni ételért. mintha bemélyedne). Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. Van két olyan szociálpatológiai fogalom. Figyelmük hajlékonyabb. függetlenebbek a környezettől. elképzelhető. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. Az anómiát. Azok viszont. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. akik saját állításuk szerint 59 . Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. és végül nem szaporodtak többé. ruháért. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. ami megnehezíti azt. akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. hogy olyan emberek is vannak.) Dr. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. egyszer meg úgy. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. Érdekes megjegyezni. mintha belemélyedne a papírba és fordítva.szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. valószínűleg elidegenedik. mintha kiemelkedne a papír síkjából. Anómia jön létre. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. akik csak ritkán előfordulókról. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. ezek az anómia és az elidegenedés. ami szó szerint "a szabályok hiánya". Amikor többé már nem világos. hogy mi az. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. A kísérlet azt sugallja. hogy tudatuk rendezett legyen. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. vagy épp ellenkezőleg. Az a munkás. illetve felvillanó fényekre figyelniük. Azoknak a gondolkodása. Dr. mi az. Hamilton eredményei szerint azok. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. mint azoknak. másrészt olyanoknak. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. az áramlat elérése azért nehéz. akkor az a baj. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. amit szabad. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. de létrejöhet akkor is. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. Azok az emberek. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. amit nem. amire vágyik. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. amely arra az állapotra utal. hogy pszichikai energiát fektessen abba. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. hogy elvesztették életkedvüket. amikor elidegenedéstől. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket.

akik olyan családi helyzetben nőnek fel. ami nem. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. hogy szüleik mit várnak el tőlük. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. a visszacsatolás egyértelmű. Végül pedig ott van a lehetőség. hogy a több áramlat-élményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. és csak azt az egyet hagyta nyitva. akik nem 60 . a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. Mi több. Azoknak a gyerekeknek. hogy azok a tizenévesek. de további kutatásokat igényel majd. azoknál az embereknél viszont. A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van.ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. mi az. ami érdekli. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. sokkal több esélyük van. vagyis a szülők igyekezete. Valószínűnek tűnik. hogy félretegye a védelmi pajzsait. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. amely lehetővé teszi a gyerek számára. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. amit a gyerekek úgy fognak fel. A második a középpontban lét. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. hogy vállalják a következményeket. ami meg van engedve és mi az. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. vagyis az a bizalom. Azoknak az embereknek tehát. hogy valaki örömre leljen az életben. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. melyik az ok és melyik az okozat. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. nem pedig azzal törődnek. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. melyben a célok világosak. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. megvan a belső motiváció és a lehetőség. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. azok a családok. hogy ők éppen most mit csinálnak. hogy a szüleiket az érdekli. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. hogy bebizonyítsuk. hogy "autotelikus családi kapcsolat". akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. valószínűleg megvan az a képességük. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. pontosan úgy viselkedtek. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. akik tudják. amely ahhoz volt szükséges.az. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. beleértve azt is. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. boldogabbak és elégedettebbek voltak. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. hogy több lehetőség közül választhatnak. Azoknak viszont. mint azok a kortársaik. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. mint az öröklődéssel. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg tevékenysége koncentráláskor visszaesett. amit úgy hívhatunk. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. akik megtanulták uralni a tudatukat. A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . Azok a gyerekek. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel.

megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. Az a gyerek. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét.. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. amennyit csak tud. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. akinek borzalmas gyerekkora volt.. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait.. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. ami kínálkozik. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. ha felnő. fejben sakkozott önmagával. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta.. (Kiemelés tőlem. Alexander Szolzsenyicin leírja. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része elvész a vitákban és a csatározásokban. A különbségek azonban megjelennek akkor is. Eva Zeisel keramikus. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. erősebbek. tornázott és verseket írt. hogy hosszabb ideig lekössön. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt többletfigyelemtől. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. vajon melegek-e.. nem az öröm komplex élményét keresi majd. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. aztán elképzelte. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. melyek fejlesztik az Énjüket. Amikor az ággyal végeztem. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. . hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. Logikus azonban. Cseppet sem meglepő. Amikor elérték a céljukat. megtapogattam a takarómat. mint kevésbé szerencsés kortársaik. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. magasságát és tájolását. francia társalgásokat folytatott. Működik-e? Ha igen. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -.. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el.szoronganak amiatt. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. Valószínű. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. hanem megelégszik azzal. vidámabbak és elégedettebbek. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. Tipikus példája ennek Christopher Burney. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. függetlenül a családjuk jellegétől. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. aki a II.. úgy tudott épelméjű maradni. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. és emlékeztet-e még valamire? . és arra a végkövetkeztetésre jutott. 61 .. amelyeket aztán memorizált. hogy az a gyerek. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. hogy csak az tartotta őket életben. .

amely a külső erők hatósugarán kívül esik. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban. mint Byrd admirális. mert ez volt az a vers. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. figyelmük befelé fordul. hogy elkészítse a saját fordítását. egy Schiller-költemény következett. újabb réteg szappant kent a cipőre. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra. Az én számomra a szögesdrót nem létezett.Ugyanezt a . A rabok számlálása ugyanúgy folyt. így például Albert Speer. majd további hónapokat vett igénybe. akik úgy próbáltak megmenekülni. vagy Charles Lindbergh. hogy az Énjüket védjék.. a rímek és képek olyan özöne öntött el. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. ami egyes embereket képessé tesz arra. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. Miután a Whitman-fordítást elbírálták. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá. mesélte. amit tenniük kellene.. ahol a cél nem az Én felé irányul. hogy 62 . de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. hogy hadd golfozhasson egyet. de belsőleg szabadok vagyunk. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. első kívánsága az volt. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott. s hónapokig tartott. hogy műfordító versenyt rendeztek. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. Ha a balsors meg akar minket bénítani. . avagy olyan erős célra irányultság. aztán továbbadták a következő cella lakójának. részben azért. olyan irányba. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. amikor azonban végre kiszabadult. Voltak. mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket.nyomán arra gondol. könnyen darabokra esnek szét. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat.akik sokat írtak arról. Azok az emberek. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. akikben megvan ez a tulajdonság. hogy úgy éreztem. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. hogy a váci börtönben. amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". Ha minden reményünk füstbe száll. ha a külső feltételek fenyegetővé válnak. Amikor már fejből tudta a sort. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. azt válaszolta. integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak.. amely jellemző az autotelikus személyiségre. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. még leromlott állapota ellenére is. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. Mikor megkérdezték tőle. akik főként azzal vannak elfoglalva." Nemcsak rabok számolnak be arról. Tollas egy réteg szappant kent cipője talpára. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. A narcisztikus emberek. és nagyobb az esélyük arra. Mivel sem papír. amely köré az Énünket szervezhetjük. hogy nekirohantak a szögesdrótnak. Végül abban egyeztek meg. hogy azt tegyék. a tömeg feje fölé emelkedem. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe. sem írószerszám nem volt. Egyik ismerősömnek. Vajon mi az. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . hanem olyan felfedezők is. akkor talán ez lehetne az. de én mind e közben valahol messze szálltam. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. hogy lehet ez. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról.. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. hogy az ép elméjét megőrizze. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. Ha sikerül. A költő Tollas Tibor. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. .

hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. amit mi ismerünk. Cabell . átélni azt az örömöt. Ha valakit nem érdekel a világ. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. Mindegy. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. akik iránt szeretetet éreztem. hogy megbirkózzon a külső valósággal. Amikor egy olyan természetes funkció. ezzel pedig elveszíti a testtel kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. vagy olyan szerencsések. sőt akár kellemetlen is lehet. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex 63 . célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. gondosan összeadva a bőr. akik összpontosíthatóbb. A kémikusok. Vannak emberek. a haj. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. mennyit is érhet egy emberi test. érint. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. ami a szexet művészetté emelné. hogy mennyit ér? Mindenben. hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam. Nézzük meg. amit a test csinál. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. nyomai sem lennének. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. egy művész friss szemével nézni. hogy egyedül kocogunk. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme. tárgyakat hajít és kap el. fut. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. hogy megpróbálják felbecsülni. Bertrand Russell. vagy mint a mexikói tarahumara indiánok. benne rejlik az öröm lehetősége. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. olyan. az épp olyan. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. Sok olyan ember van. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. mert nélküle nem lennének tapasztalatok. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. ügyességet igénylő feladattá válik. B. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. a hús. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. hogy csak néhányat említsünk –. A test azért felbecsülhetetlen értékű. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. és arra már nem marad elegendő belőle. hall. milyen módszerekkel. versenyt futunk valakivel. úszik. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást. mint a futás szociálisan kidolgozott. olyan emberekre. akkor az az ember önmagába zárkózik. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. és annak az életnek. ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk. akkor áramlat-élmény lesz. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. 5. és nem él benne a vágy. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg.visszaállítsa a tudat rendjét. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. különböző tudományágakra. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben." Ha unatkozunk." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket.

hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. hogy áramlatot hozzon létre. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. (b) találjunk módot arra. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. amennyi reálisan megvalósítható. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. Még magasabbra ugrani. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. ha úgy alakítjuk át. MAGASABBRA. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. kalapácsvetők. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikarosz-komplexust". hogy a 64 . hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. nem pedig betegségnek. A görögök feltalálták a diszkoszt. amely ahhoz szükséges.az olimpiai mottó első tagja. fortius . aki szárnyakat készített. Az az öröm. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. Bizonyos gondolatok. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok. ez is sántít. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. melyekre az ember képes. legyen bármilyen rossz formában.visszacsatolássá válik.jó. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. Vannak gerelyhajítók. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. Hogy örömet leljünk például az úszásban. mint a sport és a tánc. mert beletalálnak a hálóba. és korlátlan örömforráslehetőségeket kínál. hogy örömöt leljenek abban. a hallás. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. nyomatékosan ki kell jelentenem. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. Azoknak. emelkedhet kicsit magasabbra. hogy lássák. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. hogy élvezze. mindenki számára nyitva áll. mint eddig bárki. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. Mindenki. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. a látás és az ízlelés is. az akár legendássá is válhat. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. tekézők. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. hogy elérje a napot. A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. Mint minden olyan magyarázat. Az altius – magasabbra . hogy meghaladjuk testünk határait. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. akik erre nem hajlandók. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. Az emberiség egyik legrégibb álma. GYORSABBAN. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. de csak olyan emberek számára. Mielőtt tovább kutatnánk. hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. noha nem teljes összefoglalása annak. még a kisbabák is remekül csinálják. mégis igen komoly dolog. Ikarosz mítosza. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. citius. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. a kosárlabdázók meg azért. Mi több.

Lehet tehát. milyen rendkívül kifinomult művelet az. a felületet. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. Ahogy már korábban 65 . amelyeken el lehet tűnődni. és feltételezik. mintha teljességgel intuitívak. Azonban. Vannak nézegethető kirakatok. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. akkor mélyen élvezetessé válik. amit éppen csinálunk. vagy akkor. van. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. rövidítve: ESM). mikor a lámpa zöldre vált. akik nem választanak célt. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig is lehet unalmas vagy kellemetlen. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. mennyi érdekes dolgot láttunk. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. akkor a séta csak unalmas lötyögés. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. tekintetbe véve a test súlypontját. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. hogy csupán a konkrét valóság. csaknem művészetté válhat. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. csaknem ösztönösek lennének. melynek során a tömeg. legyen az föld. hogy ott majd jól is érzik magukat. és mégis összetett áramlat-tevékenységgé. valójában mégis nagyon intenzív. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. A visszacsatolás magában foglalhatja. de ha célunk van. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. Vannak. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. fényt derít arra. mit élnek át. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. Az ilyen emberek számára az. Jó példa erre a séta. emeljük meg a tétet. Elkövetik a szokásos hibát. Cél lehet az is. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method. és nem történnek meg azokkal. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. és olyan hatást keltenek. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. akkor vagy elesik. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. (c) összpontosítsunk arra. amit majd a talp érint. hogyan. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. aki arra büszke. vagy hamarosan elfárad. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. akik úgy időzítik lépteiket. mert az edzésre szükség van. Vannak. és milyen úton. és az. szikla. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. a lendületet. ahogy már láttuk. hanem inkább attól. Némely sétáló arra specializálja magát. magától értetődően azt jelenti. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei.kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. hogy a séta Én-tudat nélküli. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. hogy mit csinálsz. az öröm nem attól függ. fű vagy faág. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. gyökerek. az adott helyzet és esemény határozza meg. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. mások szeretik váltogatni az úti célokat. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek.

nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. autóvezetés vagy tévénézés -. öltözködünk és fésülködünk. Azért mosdunk meg. amikor kertészkedtek. amikor jól megy minden. Amikor jól megy. szükséges céloktól. Ahogy már a sportnál mondottuk. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából. akik ott vannak. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében. . olyan. ilyen a színészet és a pantomim. hogy "a szerelem mozgatja a világot"." A csoportban levő hatvan hivatásos. mit csinálnak és kivel. Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek.. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről. akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. mintha lázam lenne. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. hogy képesek legyenek eltartani egy 66 . A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. amit nyújt. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. rendszertelen időközönként megszólaltatja. pl. a módszer lényege az. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül.: motorcsónakázás. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. Még a legügyetlenebb. Ez egyáltalán nem meglepő. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. amikor egyszerűen csak beszélgettek. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. sokan azért állnak munkába. meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. amelyeknek az eszköze a test. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. önmagamnak. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. sok utazás.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét." "Mozogsz körbe a többiek között. Valahányszor a készülék felberreg. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. Most már része az életemnek. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad. ami különleges lebegést. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. Testbeszéd.. csak finom utalás arra. akkor maga a mozgás az. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. egyfajta kommunikációs eszköz. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. jelentősen kevésbé voltak boldogok.. Akkor voltak a legboldogabbak." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással áramlatot elérni. Abban van minden. hogy vonzóak legyünk. ami nélkül nem tudnék élni. örömöt ad. hol vannak. legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. Az a mondás. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. elsősorban a szex jut az eszükbe. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. amin jelzik. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed.. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. melyek a testet használják fel örömforrásnak. Megizzadok. Az eredmények azt mutatták. mintha eksztázisba esnék. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. mind lehetséges komplexitását tekintve.leírtam. Vannak más olyan kifejezési formák is. elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást.

hogy genetikailag arra vagyunk programozva. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . hogy a válasz attól függ. hogy személyesen részt vennének benne. Mint az összes többi örömforrással. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. A legtöbb kultúra kifinomult. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. hogy elmerüljenek benne. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál.partnert és egy háztartást. mi történik a résztvevők tudatában. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek voltak. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlat-élményekkel. melyekre aztán összetettebb gondolat. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. Biztonsággal kijelenthetjük. a görög Dionüszoszmisztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért.és viselkedésmintákat építhet. az udvarlás szertartása. de azt is. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. semleges. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. hogy örömet leljünk a szexualitásban. és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. A korai termékenységi rítusok. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén. vérlázító. kellemes. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. vagy függőséghez vezető szokás válik. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. idővel könnyen unalmassá válik. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. a szexszel is úgy áll a helyzet. hogy a szexet örömtelivé tegyük. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. így éri el. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. és olyan alapul használta volna. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. a gésáktól nemcsak azt várták el. hanem örömtelinek is találták.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. A vágyakozás. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. hogy képzett zenészek. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. táncosok és színésznők legyenek. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. nyugati fejlemény. 67 . A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. semmilyen speciális készségre nincs szükség. az evolúció ügyes trükkje. az érzelmek bevallása a szeretőnek. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett. ijesztő. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. A Káma-Szutra és a hasonló. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. mint a sport a fizikai tevékenységhez. Azok. élvezetes. Az. nagyjából ugyanebben az időben. Lehet. Szerencsére számos mód van arra. Olyan.

járomba fogni". az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. attitűdök megváltoztatására irányul. A második lépcsőfok.a hamisságtól. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. a fösvénységtől.Eleinte nagyon könnyű örömöt. Az első két szint az "etikai fekészülés". Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. hogy a partnerek meg ne unják egymást. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. Úgy is mondhatnánk. és ezzel kimeríti a környezetet. Szanszkritül a jóga annyit tesz. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. azt India és a Távol-Kelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. hogy örömteli legyen. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. a nijama az engedelmességet foglalja magában. az első csók. Az apró részletek nem is fontosak. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. A gyakorlatban az első lépés. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. melyek árthatnak másoknak . Az első randevú. hogy . "a tudat rendezése". aminek a neve hátha jóga. Hogy ezt a célt elérje. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. gyerekeket felnevelni. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. a pszichikai entrópia visszaszorítása. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. a jama azt kívánja. az ő helyzetéhez mi illik. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. vagyis a tisztaság. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. ugyanazokat a könyveket olvasni. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. mindenkinek magának kell rájönnie. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. azt világosan mutatja az a tény. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. milyen gondolatok és érzések. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. ha nem dolgoznak azon. a tanulás és az Istennek való 68 . Érdemes sorra venni előnyeit. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. Lehetetlen. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. meg kell állapítanunk. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. ami a módszer céljára utal. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. a jóga alapszövege. Mivel messze járnak a tökéletességtől. a tolvajlástól. Hogy ezeket felfedezhessék. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. egész életre elegendő feladat. sőt akár gyönyört lelni a szexben. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. a kéjvágytól. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlatállapotban tartják. hogy amihez csak nyúl. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát.

akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. Azok. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. úgy írják le a szamádhit.engedelmeskedés szokását. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. a jógában éppúgy egyediek. Már ebben a fázisban is látható. hogy tartsuk őket benne. halljuk és érezzük. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. hogy csak olyasvalaki képes rá. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. mint a többi. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. ami az elmében történik. Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. Lemondani az Énről összes ösztönével. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. Lehet.ahhoz. hogy hogyan jön létre ez az élmény. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. megkönnyítve így a felette való uralmat. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. mint valódi. melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. hogy a hegymászást. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. amit az elsajátítása kíván? 69 . A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. olyan szokások kifejlesztését. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. Aszamádhi. mint életük legörömtelibb élményét. ahol és amiben megalkották. részben pedig azért.) A negyedik fázis a pránájama. Az Énjét nem tudná feladni. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. hogy átvegye az uralmat afölött. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. aztán azt. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. vagyis a légzés irányítása. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. a vállalkozás valódi célját igazolja. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. akik eljutottak idáig. (Ez az. A legnagyobb eltérés az. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. a pratjáhára tükörképe. Mindkettő az összpontosítás. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. Az ötödik fázis. Végül a jógi elérheti a szamádhit. Hogy a jóga . ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. Lehet tehát azzal érvelni. hogy elfáradna vagy elkalandozna. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. mert tisztán mentális műveletek. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. A dhárana. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. hogy a szamádhi. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. A harmadik szakasz ászanákból. először azt tanuljuk meg. és ilyenformán az előző állapot. a pratjáhára ("visszahúzódás"). Vannak azonban olyan kritikusok. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. a "belekapaszkodás" az a képesség. és lehetővé teszik számára. Annak részletei. hogy hosszan összpontosítson anélkül.

csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus. sérülékenyen. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. mely mindannyiunkra süt. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. noha bármilyen információ. a szex. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. hogy hirtelen elengedd magad. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. amely közel tud kerülni a szívemhez. hogy megértsd a világot. kívül kell kerülnöm az egészen. a dzsiu-dzsicu. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. Keleten a harcos azért küzd. mintha egy 70 . valamint a kendo (vívás). látni ezeket a formákat és alakokat. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. sok közülük teljesen romos.. és tudományosan megközelítenem. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. mint valami távoli jelzőrendszert. a tűz szikrái – akár száz évet élsz. helyes lépés. akár csak néhányat. amit érzek. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. hogy gondolkodnia kellene azon. egészen különös. nem is mindig felpezsdítő. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. ami valóban nagyszerű. hogy a sport. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül.. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. a csillagok. Inkább olyan. Hogy érezd. hogy mint a nyugatiak.. Ezeknek is több változatuk van. és egyszerűen kápráztató.. ott lenni fölötte – ott lenni. Bejövök és azt mondom. hol van a helyed a világban. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki. a karate. Hányingerem lesz. melyek inkább japán eredetűek. az az érzés környékez. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. a gyönyörű régi épületeket. Néha engedélyezzük magunknak. hogy hirtelen értékelni kezdd. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. Úgy tűnik. hogy a dolgok valahogy összeállnak. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. amely segít abban. kyudo (íjászat) és a ninjutsu.. ha meglátunk egy olyan műalkotást. Egy olyan férfi meséli. a tae-kwondo. nem pedig minden idegszálammal nyitottan. a felhők folyama. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. de mégsem benne. azt állítják. hogy elérje azt a pontot. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. a tenger. az aikido. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. és hangsúlyozza.. ami olyan." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. mint a mai. "olyan volt ma reggel munkába jönni. a reakcióm kifejezetten furcsa. minden kis árnyalatot. Ide tartozik a dzsúdó.A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". vagy azt. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. de mégis. Akik erre képesek. akkor jön a teljes hatás. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. amelyről egyetlen pillantás után érzed. mert olyan csodálatos látni a várost. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. gazdag és változatos áramlat-élményekre ad alkalmat. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk. nemcsak vizuálisan. a kung fu. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. és megértsd a világhoz való viszonyodat. Menandrosz. milyen érzés valóban látni.. a rend milyen örömódája zeng fel. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. le kell hűtenem magam.. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. vagy amikor kristálytiszta az idő. hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik.

a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét.. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. hogy az egyébként jóindulatú. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. hogy az előző részben azt fejtegettük. Ahogy minden mással.. hogy ha örömet akarunk lelni benne. hogy a segítség úton van. Uram – már majdnem olyan jó vagy. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. Nem számít. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. van zene esküvőre. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. A háttérzenét halljuk. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. akik kialakulóban lévő. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. Így hát van tánczene. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). oda 71 . amelyhez elvezet. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. A tizenéveseknek. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. vagyis a tudatzavar mértékét. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. Néhányan úgy vélik. a zenével is az a helyzet. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. vallásos és hazafias alkalmakra. a világot is így látja. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. akik szerint a magatartásmód a lényeges. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. hogy felébresszék az erdőt. A legtöbb zene. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. van olyan muzsika. Lehet. Ez az. A tranzisztoros rádiók. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. ami akkor jelenik meg. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. feltételezték. Lehet. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. Ez csak azok számára jelent ellentmondást. Ellentmondásnak tűnhet. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. Nem a zene hallásától. áramlat-élményt is előidézhet. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. hogy valakinek áramlat-élménye legyen tőle. " Világos. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. az meg végképp ritkán fordulhat elő. hogy rendezett sorokban meneteljenek. de lehet. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. és az újra gondoskodjon róluk. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. Gyakran megtörténik. amely megkönnyíti a katonáknak. hogy a hangok bizonyos. amely romantikus hangulatba hoz. és olyan. temetésre. ami velünk történik. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. hasonló szükségleteket elégít ki. hogy nem az. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. és néhány napig éjjel-nappal fújták őket. és ha komolyan odafigyelünk rá. mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. most pedig azt tanácsoljuk. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. csökkenti a pszichikai entrópia. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak.Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. de nemigen figyelünk oda. a CD-lemezek. mint a Kodak. nem pedig az élmény. de ismerős hangjuk megnyugtatja a pigmeusokat. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. hogy mikor lőnek belém." A zene rendezett audiális információ. hogy valaki. talán bele is őrülnék. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. Az a mód. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. pontos stílusban. hogy ez annak a következménye.

Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. mint a hangfelvételt. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. Néha-néha meghallgat valamit. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. amelyen a rockzene alapszik –. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. dicséri a hangok tisztaságát. hogy az ember egy konkrét. míg még újabb. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. Azzal érvelni. aki nem élvezi a muzsikát. akik örömöt találnak a zenében. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. és valószínűbb. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. hogy élvezetet találjunk benne. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. csilingelő szánt idézi elénk. az az érzés. 72 . A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. de nem olyan lágyak"). Nemcsak egy szimfonikus zenekar. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. általános vonzerővel rendelkezik. mint a berlinieké?". Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. Gondosan eltervezik. vagy más zeneszerzőkével. és ha elérkezik. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. amikor még vallási szertartások része volt. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. ha odafigyelünk. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. magától értetődő. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. hogy éberen kell figyelnie. azzal a tudattal. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. mélyítik koncentrációjukat azzal. hogy "na lássuk. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. mint a fordítottja. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. Valójában. kevés más példa van arra. hogy elsötétítenek. a kürt harsogása úgy tűnik. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. mint a zene abban az időben. Azok viszont.kell figyelnünk rá. Bármilyen hang lehet örömforrás. legalább olyan elhibázott 1enne. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as felvételén". valóban létező csoporthoz tartozik. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. amelyek kellemes. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a blues-nótának több változatát. akik ugyanabban az időszakban alkottak. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát.

Platón. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. Noha legjobb. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. vagyis a civilizáció között. a zongorista csodagyerek. és azonnal meg is hallgathatjuk. Ha valaki megtanulja. Vannak zenetanárok. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre 73 . a nagy német fizikus. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. hogy ugyanezt teszi az étel is. az az étvágy a gyomornak. hanem azt akarják. egész tudatuk rendezetté válik. elvontabb harmóniája. Probléma még abból is lehet. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. hogy magára vonja a figyelmet. hogy milyen extázist érzett. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. elmondhatjuk. Lorin Hollander. hogy erre a három alapvető készségre. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. ahogy azt kell. az Énjét is erősíti. hogy elég jól játsszon ahhoz. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. A gyomor az a karmester. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. az nemcsak örömmel tölti el. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. és sok olyan sikeres üzletember van. Ezek a legendák mind arról szólnak. akik felnőtt diákokra specializálódtak. akik hegedülni taníttatják gyereküket. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. általában nem az érdekli. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. de a hangsúly a teljesítményen van. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. amit átélnek. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. nem pedig egy koncertet hallgatunk. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. ezért súlyos stresszt keltenek. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. s nem azon. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. Rockzenekarokat alakítanak. úgy gondolta. egyszer elmesélte. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". olyan tizenévesek válnak belőlük.Eddig csak azt tárgyaltuk. akik maguk is megtanulnak zenélni." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. de soha nem késő elkezdeni. a zenei képzés az első. Elkedvetlenítő. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. annak szenteli az idejét. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. Azokat a szülőket. de. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére.

Felfedezték. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. nemcsak egy-egy étel elkészítését sajátítják el. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. mint egy vadonatúj vallási szertartást. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. Azok az emberek. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. Xenophón . magának az élménynek a kedvéért. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. ma az ember kiváló vietnami. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. . Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. hogy a test örömeivel való 74 . mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. kevés olyan meglepő akad. hogy a só tartósítja a húsféléket. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze gyógyhatása van. Azok közül az életmódbeli változások közül. mint például a magas fokú összpontosítás. de örömet is okoz. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. mert ez "menő" dolog. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében. akkor megtanulják. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása.. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. Ha a velencei ételeket kedvelik. mint a többi áramlattevékenység.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. Az egyházatyák jól tudták. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. hogy könnyen függővé válhatunk tőle.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: . Nem véletlen. az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. oda kell figyelnünk arra. Az elektronikus csipogókkal végzett ESM-kísérletek azt mutatták. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. hogy mit tesz a szájába. és nemcsak érzéki élvezetet. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. akik valóban szeretnek enni.polgárjogot nyert. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. mi ehető a környezetükben).. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest főzni. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. mint a szex. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. az erő és az önbecsülés érzése. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. mit eszünk. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. Ha a közel-keleti ételek specialistái. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. a szex és a vizuálisesztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz.

továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. vagyis. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. merev és védekező lesz. hogy néhány készségnél többet elsajátítson. hogy sokszor elfeledkezünk arról. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. hogy függővé válna. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. a filozófia és a modern tudomány előfutára. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. mert így akarja. aki mindent megtagad magától. és ez sokszor fontosabb lesz számukra.. Énje nem fejlődik tovább. akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. ugyanúgy minden. sem sok pénz nem kell hozzá. hogy élvezetünket leljük mindabban. mint az az aszkéta. amely lehetővé teszi. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. mert muszáj. mennyi örömet lelhetünk benne. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. történeti és kulturális alapon értékelni. aminek a vágya velük született. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlat-tevékenység. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet. Az életet csak a szabadon választott. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az. elkezdik a látott munkákat érzelmi. hogy jobbá tegyük az életünket. Ugyanígy azok az emberek. akkor egyre többet akarnak majd belőle. elegendő készséget fejlesszünk ki magunkban. amennyit csak tud. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. Az emberi testet felépítő sejt. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. mint meghallgatnak. amely magában foglalja a festő érzelmeit. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy. akkor anélkül juthat élvezetekhez. Sem különleges képességek. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. amit testünk kínál. Gondos figyelemmel az ember 75 . A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. reményeit és gondolatait éppúgy. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. Az azonban természetesen lehetséges. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában.dilettánsok legyünk. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. hanem azt a "gondolatgépet" is. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. 6. hanem egy olyan új gondolatgép. Amikor valaki azért korlátozza magát. hogy élvezhessék. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. amelyben él vagy élt. olyan kép ez. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. hogy – a szó legjobb értelmében vett . Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. A test olyan. és a látás. hanem azért.visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. akik sok időt töltenek képzőművészettel. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. mint maga a látvány.." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. mert fél. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. hallás. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". az élete szükségszerűen beszűkül. Vannak olyan emberek. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében.

de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. Az entrópia a tudat normális állapota . Viszonylag könnyű összpontosítani. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. Ha semmi tennivalója nincs. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. ha az a tevékenység valóban örömteli. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. míg csak véget nem ér a nap. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége.felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. se nem kellemes. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. az érzelmek és a gondolat használatát. amely azért élvezetes. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. másfelől pedig az akarat. Egy szimbolikus rendszer olyan. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. mint amilyennek hangzik. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért.olyan állapot. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. beszélgetés. A sportolók jól tudják. Azt is mondhatnánk. A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. és csak azért torpan meg néha. melyek ott megengedettek. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. mert közvetlenül. mint a fizikai tevékenységeknek. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. Általában észre sem vesszük. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. az evés vagy a szex. mint például a sport. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. kellenek szabályok és célok. Amíg az emberek tévét néznek. Más ingerforrásokkal – olvasás. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. például számítógépes nyelven alapul. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre. hogy úgy tűnik. amely se nem hasznos. nem kell attól félniük. amikor még csak nem is élvezzük. de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. hogy 76 . mert tudatában vannak annak. kell visszacsatolás. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. Ez az oka annak. mint az.

elkalandozó gondolataik a kellemetlen, személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. Érthető, hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját, akkor nehezen tud leszokni róla. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az, ha olyan szokásokat sajátítunk el, melyek elősegítik azt, hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni, s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra, például a televízióra. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván, olyan szabályokat és célokat, mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel, és kimutatta, hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal, hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától, hogy elképzel egy olyan helyzetet, amikor a másik megbűnhődik –, hanem azt is lehetővé teszi, hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában, hogy így kiválassza a legjobb stratégiát, mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását, másrészt - ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk, majd azt, hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni, melyek sok örömet adhatnak, ha ismerjük a szabályaikat: a történelem, a tudomány és a filozófia. Más területet is említhetnénk, de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek, aki játszani szeretné őket.

A TUDOMÁNY ANYJA
A görögök megszemélyesítették az emlékezetet - a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. Ő volt a kilenc múzsa anyja, és azt tartották róla, hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek, melyből az összes többi származik, mivel ha nem lennénk képesek emlékezni, nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem, melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik. Sem logika, sem költészet nem létezhetne, és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is, hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni, és igaz az egyed fejlődésénél; az az ember, akinek nincs emlékezete, megfosztatik az igazi élményektől, és képtelen olyan tudatminták felépítésére, melyek rendet teremtenének az elméjében. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet... a memóriánk tart össze minket, ez az eszünk, az érzéseink, még a cselekedeteink is innen fakadnak. Nélküle semmik vagyunk." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása, az a családfa, ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. Nem véletlen, hogy az Ótestamentum olyan sok, családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. Ter 10,26-29: , Joktán fiai: Almodás, Selef, Hacarmavet és Jerák, Hadorám, Usab és Dikla, Obál, Abimael, Seba, Ofir, Havila és Jobab..."1). Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez, amikor annak még nem volt más alapja. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása, méghozzá olyan, amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. Az emlékezés örömteli, mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget, mely akkor töltött el, amikor eszünkbe jutott, hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró, elveszettnek hitt tárgyat. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes, amennyiben elősegíti azt, hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. Emlékezni őseinkre azt jelenti, hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak, mely a messzi, mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati
1

Biblia, Budapest, 1982. Szent István Társulat

77

jelentőségét, az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk, hanem minden más olyan tényt is, amely a környezetük birtoklásához kellett. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája, bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok, törvények, földrajzi ismeretek, a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve, mint a gyerekek ábécé-dalocskája. Johann Huizinga, a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt, hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást szellemi vetélkedőre, amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt, másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett, tartalmilag pedig arra használták fel őket, hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább, melyeket őseink meg akartak őrizni. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is, mint például a következő mondóka, amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek, és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg, mi az: Erős teremtmény, régibb az Özönvíznél hústalan, csonttalan, vértelen, szagtalan, feje sincsen, lába sincsen, de jár mezőn s jár erdőben, kezetlen, lábatlan. Széles, mint a földkerekség, de senki nem látta még, soha meg nem született, mert mindig is létezett. A válasz ebben az esetben "a szél". A többi találós kérdés, melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak, sokkal bonyolultabbak és hosszabbak, és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. Gyakran használtak titkos kódokat is, mint például amikor a fák neve egy-egy betűt jelentett, a 1istába szedett fák pedig szavakat. "A fák csatája" című furcsa, hosszú költeménynek, amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek, így szól a 67–70. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett), az S (fűzfa) és az L (berkenye). Ily módon az a néhány druida, aki tudta, hogyan kell használni a betűket, úgy énekelte el az éneket, hogy az látszólag a fák csatájáról szólt, de valójában olyan üzenetet rejtett, melyet csak a beavatottak érthettek meg. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni, különleges tudásanyagra, képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé, mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból, amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia; ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira, távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne, amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak, mikor megtanulta őket; a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. Csak az utóbbi száz évre jellemző, hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik, kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. Annak az embernek azonban, akinek nincs mire emlékeznie, elszegényedik az élete. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei, akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították, hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. A reformereknek még igazuk is lett volna, ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne, hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük, mint azt a képességet, hogy bizonyos 78

dolgokat megteszünk vagy létrehozunk, akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. Egy olyan elme, mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik, sokkal gazdagabb annál, mint amelyik nem. Nagy hiba lenne feltételezni, hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével, költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. Az az ember, aki emlékszik történetekre, versekre, dalszövegekre, sporteredményekre, kémiai képletekre, matematikai műveletekre, történelmi évszámokra, bibliai idézetekre és bölcs mondásokra, előnyösebb helyzetben van, mint az, aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől, amelyet környezete vagy biztosít a számára, vagy nem. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. Míg másoknak külső ingerekre – tévére, olvasásra, beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük, hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé, az az ember, akinek az emlékezete tömve van információmintákkal, autonóm és önálló személyiség. Mi több, az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb, mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt, és így azoknak a tudatában is rendet teremt, akikkel kapcsolatba kerül. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az, ha eldöntjük, mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet, konyhaművészet, az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –, és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni, hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. Fontos tudnunk, hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot, és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. Ha mi döntjük el, hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban, az információ a mi uralmunk alatt áll majd, és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik, nem pedig olyan feladattá, amit külső erők kényszerítettek ránk. Annak az embernek, akit az amerikai polgárháború érdekel, nem kell magára nézve kötelezőnek éreznie, hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja; ha például a tüzérség érdekli, akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon, amelyekben ágyúk is szerepeltek. Vannak emberek, akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében, és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van, előveszik. Hihetetlen biztonságot ad az, hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. Ha nem papíron, hanem a memóriánkban tároljuk őket, akkor a tartalom birtoklásának érzete, vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. Persze mindig fennáll annak a veszélye, hogy az, aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott, arra használja majd, hogy halálra untasson vele másokat. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik képtelenek ellenállni a kísértésnek, hogy memóriájukkal hencegjenek. Ez azonban általában akkor következik be, amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat, hogy imponáljon vele másoknak. Kevésbé valószínű, hogy untatni fogunk valakit, ha belső motiváció vezérel minket - ha őszintén érdekel a tárgy, és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni, nem pedig a környezetünkön.

AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI
Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor, ha nem állnak össze mintává, ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. A legegyszerűbb rendező elv az, ha megnevezzük a dolgokat; a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. A szó ereje hatalmas. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt, az éjszakát, a földet, a tengert és mind az élőlényeket, hogy megteremtette őket, s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige)... a világba jött, a világban volt..." 2, és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallották."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. A legtöbbjelrendszer építőkövei, a szavak, lehetővé teszik az elvont gondolkodást, és megnövelik az agy ingertároló kapacitá2 3

Biblia (Jn 1,9-10) Budapest, 1982. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. Ford. Kerényi Károly. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. Szerk. Simon Endre. Budapest, 1966. Tankönyvkiadó, 28.

79

hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. melyek a nagy folyók. sem a vagyon nem teszi boldoggá az 80 . és bizonyosan beteg. az abdéraiak. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. Cseppet sem meglepő. melyek összekötik a csillagászatot. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. osztályharc vagy technikai szükségszerűség. úgy gondolták. hogy az univerzumnak nincsenek határai. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. mindamellett fogalmuk sem volt arról. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. aztán biztosította a város lakóit arról. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. idézzük emlékezetünkbe. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. területszerző háború. mint az általa elnyerhető anyagi javak. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. egykedvűen üldögél. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. Szó sincs arról. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. mert gondolkodni jó. hogy megéljenek. legyen az háború. mivel foglalkozik. a geometriát. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. a híres orvost. az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. hogy elvesztette volna az eszét. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. a Tigris. akkor nem valószínű. azt tartják. nem természetes. csak elmerült gondolatainak áramlatában. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. úgy bizonyította be. Így például Arkhitász. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. ezekből a szabályokból nőtt ki. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. mivel meghatározzák. mi baja bölcsüknek. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. ahogy viselkedik. hogy a gondolkodást az alakítja. Ki kell itt emelnem azt a tényt.sát. Ha most eldobok egy botot. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. az Indus. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább." "Sem a test. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. amit kísérleti tudományként ismerünk. hogy elértem az univerzum határát. Elhívatták hát Hippokratészt. Látván. Démokritoszt. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. Az elvont tudásanyag és mindaz. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak. piaci helyzet. Kr. demográfiai robbanás. képszerű jellegét. melyekkel a relativitást mutatta be. azután pedig azok az alapvető szabályok. a zenét és a számtant. például Niels Bohr és munkatársai. e. Tökéletesen igaz például. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. hogy megtudják. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. A történészek. de bölcs ember is. az Eufrátesz. A külső erők nagyon fontosak. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. ami azt jelenti.

hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. a félelem elkerülésének eszköze. A lényeg az. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. és a bizakodás. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. Manipulálják őket demagóg emberek. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. amely a valóság leírásának új módját kíséri. mint az ép elme egy-egy kis szigete. és a tojást fogta a kezébe. hogy használni tudja. Tankönyvkiadó. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. könnyen a média foglyaivá válnak. kevés olyan belső 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. Szerk. hogy elvesztették volna az eszüket. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. önmagában is érvényes kis világra tett szert. 81 ."4 "Démokritosz maga mondá. Az. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. Reméljük. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. Nagy előnye van másokkal szemben annak. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. hogy mérje az időt. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. Ha valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. Nemcsak a filozófiát. hogy mi történik a külső valóságban. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. a legnagyobb jó a világon. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. Azok az eszközök. aki belemerült az elme áramlatába. 46. matematikusok. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. Simon Endre. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt.embereket. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. zenészek."5 Nem meglepő. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. akik el akarnak nekik adni valamit. köztulajdonnak számítanak. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. a kábítószertől. melyeken elménk dolgozni kezdhet. Démokritosz nem az első. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. Budapest. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. mint a perzsa királyság birtokába jutni. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. Hogy csak egy példát mondjak. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. hanem csak azt. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. 49. az azért van. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. Ford. akkor egy hordozható. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. 1966. olyan tudásból állnak. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. Ha az izlandiak csöndben. egyikünk sem kényszerül arra. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". mint bármely más országban. 5 Uo. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. De a mindennapi életünkben is hasznos. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. Kövendi Dénes. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. amire támaszkodhatunk. hogy elvont gondolataival foglalkozzon." Más szavakkal azért élvezte az életet. ami persze nem azt jelenti. amely a saját agyában működik. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. ha vannak olyan szabálykészleteink. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1.

hogy mindenre van válaszuk. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. Sok embernek kínál lehetőséget arra. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. ráadásul ez olyan készség. hogy hozzá szólok. Azt már láttuk. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. amelyben élünk. mint minden olyan készséggel. hogy az idő "szép". Ha valaki ezen a területen is önálló akar lenni. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk." Nagy kár. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. az ő válasza pedig . Némileg triviális. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. tökéletesen szabad lesz. Ennek eredménye az lett. ezzel is az a helyzet. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. akik azt állítják magukról. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. ebben benne foglaltatik az. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. Nem sokan vannak már olyanok. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. amelyekből én -. attól a személytől. öröme pedig mélyebb. a legjobb. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. Kár. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. ami visszatartaná elménket attól. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. úgy érzékeljük.szabály. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. amelyik. az ágyában. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. 82 . akkor zűrzavarba süllyed. akkor továbbra is külső ingerektől függ. melyeket nem tud uralni. bárhova magunkkal vihetjük. amelyet bárki elsajátíthat. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. hogy minden rendben van. Persze. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. Peter Berger és Thomas Luckmann. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. "szép napunk van". hogy tudata békéjét külső eszközökkel állítja-e helyre. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. Például azzal. még lényegesebb. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. Nincs szüksége többé külső mintára. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. amelyben élnek. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. mivel azt hangsúlyozom. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. Olcsó. hanem más. hogy a társalgás fő célja nem az. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. Végül. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. ismerek egy nyolcéves gyereket. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. amely gyakorlati tudást ad át. ha jó. amelyet érdemes kifejleszteni. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. hanem hogy az élmények minőségét javítsa. vagy akár vasárnap reggel otthon. A frázisok. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. A szavak használatának egy másik. mert sok érv szól amellett. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. ki nem mondott céloknak teszek eleget. Másodszor.

egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. Mivel a vers segít az elmének. hogy információt továbbítson. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. ha valaki megmutatja nekik.Az egyik módja annak. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. a magnó. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. Az írásban rejlő lassan. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. és rendet teremt a tapasztalataink között. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. A telefon. mint készség. ezért ideális arra. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. Ha az írás egyetlen célja az lenne. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. talán 83 . Az írás jó módja annak. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. hogy élményeiket szavakba öntsék. Eközben megtanulják. Az utóbbi időben többen állítják. ez lehetővé tette számukra. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. míg le nem írjuk. amelyek a tudatukra nehezedtek. nem létezik. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. Lehet. az először kissé riasztó lehet. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. valóban odafigyelünk. Az a fontos. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. amit naplókban és levelekben rögzítünk. akkor meg is érdemelné. ugyanúgy. Arra sincs ok. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. amely énekelni kezd bennünk. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. hogy feledésbe merüljön. Nemcsak élvezik az élményt. Néha egyetlen szó is elég. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. Az anyagnak az a fajtája. eleinte legalábbis biztosan nem. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. aki belső okokból ír. A nyelv legkreatívabb használati módja. mint már említettük. hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. mint jó verset. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). és azt is. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. hogy a kutyákat ették meg. Semmi kétség. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. Manapság viszont. hogy "gombóc van a torkomban". hogy nem fizetnek meg érte. nem pedig puszta továbbítása. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. és amikor lehetőség kínálkozik . hogyan kell. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. Amikor egy gyerek rájön. hogy új utakat keressünk önmagunkban. Az írás célja azonban az információ megalkotása. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. megdöbben. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. hogy találjunk legalább egy sort vagy egy versszakot. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. hogy írók lesznek. mint annak a kifejezésnek a hallatán. hogy formába öntse a tudatot. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. ha úgy merülünk el a versfaragásban. a költészet. Annak. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. s lehetővé teszi számára. könnyebben elsajátítható. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. Csak annyit kell tennünk. hogy a kutyák ettek meg valamit. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. Ahogy Kenneth Koch. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan.

Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. könyveket olvasnak el. és egy olyan értelmes történetté szervezése. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. hogy a fejünkre nőjön. amennyire csak lehet. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. hogy a sajátunk. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. hogy felépítse azt. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. a költészet vagy a matematika. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. hogy szavakból világokat teremtenek. de nagyon élvezetes folyamat is. aki azért felelős. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. Nem tudja. fényképeket őriz meg. az írás is veszélyes lehet. amelyről elmondhatjuk. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. mint Nyugat-Kanada egyik kevéssé háborgatott részén élő 84 . A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. hanem még kellemes feladat is. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. vagyis annak összegzése. Klió. hogy beszűkítse élményeit. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és visszafordíthatatlan láncolata ad. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk.éppen az az egyik oka. az írás terápia. amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. és a kérdés csak az. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. múzeumokat látogatnak. történelmi egyesületekbe lépnek be. és lehetővé teszik tudatunk számára. mint például a logika. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. a következő fokozat a család történetének megírása. érzelmi jelentőségüknél fogva. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. rendkívüli módon meghatározzák. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. Az ember naplót ír. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. noha az esetleges látogató nem biztos. A gyermekkori emlékek. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. "A történelem nem más. amelyekben úgy cselekedhetnek. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. Mint minden más áramlat-tevékenység. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. Semmi okunk rá. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell szerkeszteni. Az is lehet. ahogy akarnak. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. Lehetséges. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. hogy felismeri a "történelmi utalásokat".

hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz.M. Kuhn azt is megállapítja. mégsem igaz az. olyan rejtélyt fog megoldani. Mihelyt azonban valaki eldönti. a múltnak melyik része érdekli. de továbbgondolva a dolgot. amelyek a sziklamászásról. Ha így áll a helyzet. hogy a kimenetel hogyan érhető el. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. melyekben minden kutató egy-egy szűk területen jártas. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. Dirac. amire rábukkant. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. hanem "az a meggyőződés. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. a vitorlázásról. mind az ezekhez vezető lépéseket". Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. kreatív elmélet felbukkanásáért. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. hogy ha elég ügyes. Tény. hogy bárkiből lehet amatőr történész. és elkezd ezzel foglalkozni. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már nekünk. hiszen ismeretei lehetővé tették. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. melyekkel munkájuk során találkoznak. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. Ezek a feltételek segíthetnek abban. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. hogy . hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését.. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst. a fizikus. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. amelyet talán elviselünk. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. hogy valaki a biológia. "Azzal. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. hogy ha a tudomány célja az. noha kimenetele előre megjósolható. a rejtvényfejtésről. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. és személyes stílusában jegyzi le. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. a "forradalmi" tudósokat – azokat. ahogy Démokritosznak. amilyet előtte még senki sem. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra. Az sem igaz. Sajnos." Nem csoda. az. A sikeres ember bebizonyítja magáról. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. de nem szeretünk. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. mint P. Azokat az embereket kedvelik. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. az 85 . ahová a legtöbb pénz ömlik. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. mint megjegyzendő unalmas évszámokra.. és azért tanuljuk.. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. . mert a műveltséghez szükséges. de nagyon kedvetlenül. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés. remekül eljátszottam vele. amelyek neki magának jelentenek valamit. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket.. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. vagy legalábbis nem ilyen jól". Jól felszerelt laboratóriumok. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. nagyon is kétséges. de nem sokat tehetnek az új. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések.barátom. miért vonzó a tudomány.A. hogy kiváló rejtvényfejtő. Az is igaz. olyan feljegyzésekre." Kuhn leírása arról. Olyan terület ez. hogy ez a futószalagon gyártott.

aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. hanem mert tartottak tőle. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. Alex Muller és J. mint az ő munkája. általában azzal fejezték be. miért szentelt annyi időt annak. mindenki azt várta. a modern vegyészet atyja. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. mint aki "mindig a saját feje után megy". el ne felejtsük. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. és azért szereti a szumóbirkózást. hogy hosszú ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. és kísérletei. hogy tanítsa az "osztályát". K. a zürichi IBM-laboratóriumban. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobeldíjat. Most már nincs szükség erre az együttérzésre. melyek megvetették a genetika alapjait. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. és azzal múlatta az időt. Gregor Mendel szintén pap volt. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. Elképzelései olyan különösek voltak. hogy valaki ellopja az eredményeiket. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. Luigi Galvani. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. Susumu Tonegawát. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. úgy írta le a felesége. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. az az öröm. mintsem azért. Amikor Albert A. nem csapatmunkát – ugyanúgy. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridgeben a diplomáját. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. mintha féltek volna. legalábbis reméljük. és Kalkuttából Londonba hajózott. Galilei orvosi képzésben részesült. mi történik a hivatásos tudósok világában. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. hogy gyönyörűségét lelte abban. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki.asztrofizikus. Michaelsont. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. És. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. Néhány évvel később előbb az egyik. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. Einstein a 86 . Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. mert 1983ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobel-díjat. nem azért. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. inkább azért. Még 1933-ban. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bay-ben tartózkodott. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. hogy megmérje a fény sebességét. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. amelyekre gondolunk. Két ötletgyáros. Antoine Laurent Lavoisier. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. mert az egyéni erőfeszítést kíván. és mivel csak két diák jelentkezett rá. Vegyük észre. az első természettudományi Nobeldíjas amerikait megkérdezték. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. amely nem kifejezetten eldugott hely. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. élete végéig gyakorló orvos volt.

hogy melyek ezek a kérdések. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. mit jelent az. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. Ha az áramlattal mérjük az értékét. hogy miután eldöntöttük. Az érdekli-e. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. Vannak. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. amit a kutató elméjében teremt. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. "hivatásos" tudós. egészen addig a pontig. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. aki a legjobban védi a hazáját. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. Egyszerűen azt csinálták. Ha ilyen tág értelemben nézzük. Szükség van még alázatra. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. de ne zavarják őt a bölcsességgel. akik ásványokat keresve róják a vadont. hogy sose lesz belőle valódi. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. ezzel is az a helyzet. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. akkor már semmi esélye sincs rá. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Vannak botcsinálta geológusok. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. milyen fontos. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. akkor több amatőr tudós van. Ők és még sok más nagy tudós. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. nem ijedtek meg attól. vannak kaktuszgyűjtők. Semmi kétség. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. Vannak. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. episztemológus vagy egzisztencialista. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. Az a szellemi keret. amit szerettek. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul.legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. Minden. mindenki számára elérhető. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. meg kell tudnunk. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. részben e azért. amit csak lehet. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. elismert emberek. mint a rendnek az az érzése. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. mert azt. melyeket nem támasztanak alá a tények. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. amely őket vagy családjukat fenyegeti. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. Ha 87 . Csak kíváncsiságra van szükség. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. hogy nem hivatalosan támogatott. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. akiknek a nevét megemlíthetném. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. gondos megfigyelésre. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. akik Mendel nyomdokaiban járva. melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. hamar képet tud alkotni arról. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. mint gondolnánk.

s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. Igaz. Eredetileg azonban az "amatőr". Aquinói Szent Tamás. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. nem a tapasztalatok minőségét. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. A laikusok. Következésképpen lassan kínossá vált. ha önző célok vezérlik őket. Ugyanígy a "dilettáns". Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. mint például Baumgarten. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. azonban eközben elfelejti. amit csinál. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. amelyik az úton elindította őket. Rendszerint lenéznek mindenkit. amennyit csak tudnak. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. azt a szubjektív jutalmat írták le. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. és annyi élvezetet találni mindegyikben. az a jó. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. Semmi sem illusztrálja jobban. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. amikor valaki készen áll arra. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. Santayana és Collingwood. élvezettel megy végbe. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. nem pedig a teljesítményre összpontosított. ami már annyi baj oka volt az emberek között. aki nem ér fel egy adott szintig. nem pedig öncélúan. és Wolffot. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. mi volt az eredeti célja. De ha azért választja azt a bizonyos utat. mi a szép. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. a filozófiában is eljön az ideje annak. amelyre mindenkit ösztönzünk. a sikert. hogy bármiben is szakértővé válnának. akkor úgy érezheti. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. hiába amatőr. mindig tisztában kell lennünk azzal. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. Ahogy más tudományágakban. aki szereti csinálni. mert belülről úgy érzi. Ha valaki már tisztázta. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. hogy bizonyos dolgokat csinált. mert ezt így szokás csinálni. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. Husserlt és Heideggert olvas majd. ha valakit dilettánsnak neveznek. hogy mi az eszköz és mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. mert azt várjuk. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. vagy egy megadott menetet kell követnie. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. mint a hivatásos tudomány. amely iránt különleges vonzódást érez. ezért etikával kezdenek foglalkozni. Croce. hiszen ez azt jelentette. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. akik szakosodni akarnak valamire. Két olyan szó is van. mi az a terület. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. hogy az a fajta dilettáns tanulás. Volt idő. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. még jobban kifacsarodhat önmagából. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. olyasvalaki volt. Hogy egy példát vegyünk. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. és Arisztotelész. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. mint ők. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. hogy a dilettáns azt éri el. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. Kantot. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. amit az egyén abból nyert. akit nem kell túlzottan komolyan venni. hogy ismert tudós legyen. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. Ha valakit az érdekel. az elért eredményt csodáljuk. arra a személyre utalt. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. A németországi náci mozgalom 88 . hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. mégis az adott területre kell koncentrálnia. anélkül.valaki úgy érzi. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. annak ellenére. a teljesítményt. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. aki kevésbé tájékozott.

életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. a nyelvészetből. az anatómiából. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. In Platón összes müvei 3. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. hanem azt. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. fiatalabb. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. A cél inkább megérteni azt. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen."6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. Az az ember azonban. hol balra. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. Ám abban a pillanatban. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. mikor befejezi az iskolát. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. talán még hatásosabb is. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. Budapest. fajra. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. mintha ugyanannyit tudna. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. 1984. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. a tudós torzképévé lesznek. Láttuk. Gondolkodását a szomszédok véleménye. hogy az őskori vadászó6 Platón: Philébosz. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. akit vitatkozásra foghatott magának. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. hol jobbra. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. hogy áttekintse. Az a rossz felhang. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. 89 . Ford. hanem a politika szabályai voltak. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. Európa Könyvkiadó. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. azután pedig azt. Az lenne a jó. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. úgy megörül neki. sosem lesz valóban szabad. Sajnálatos módon a politika és a kukorica elképzelései nem mindig esnek egybe. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. a történelemből. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. . amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. Péterfy Jenő. 1. nem törődve vele. hogy mi történik körülöttünk. mint egy hivatásos. aki úgy tesz. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. mi történik. Az az amatőr. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. Úgy tűnik. a biológiából és a filozófiából. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. és valami rosszban sántikál. aki uralni szeretné saját elméjét. valószínűleg téved. öregebb vagy egykorú vele az illető. ugyanígy az emlékezőtehetség. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. különösen a leninista dogmák árnyékában. mint hivatásos társa.56. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. mint a test. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme. Sok ember abbahagyja a tanulást. és a tudást arra használják. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben.egyformán merített az antropológiából.

hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. annál nehezebb őket megvalósítani. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. hogy a munka örömteli tevékenység. hogy mennyit eszünk. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. de a minősége is nagyon változó lehet. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. közel áll az áramlathoz. a Tádzs Mahal. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. a lakóhely. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. Lehet. nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". de bőséges bizonyítékaink vannak arra. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. mind rabszolgák erejéből épültek fel. hogy valami újat tanuljon. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. másfelől azonban nincs. 90 . az csak a saját tehetetlensége. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. mi a boldogság receptje. addig a munka szükségessége nem nagy teher. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. Nem meglepő hát. A történelem folyamán azoknak az embereknek. de értelmezhető úgy is. az ipari forradalom által megkímélt. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. és minden nap újra megbizonyosodik róla. Nemcsak a munka mennyisége. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. elégedjen meg ennyivel.gyűjtögető életmódot folytató emberek. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. a kínai nagy fal. Noha minden tiszteletem a Bibliáé. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. mint a piramisok. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. Kíváncsian arra. gátak és paloták. aki megtalálta a maga dolgait. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. hogy az életet valaha is élvezhessék. Thomas Carlyle nem tévedett. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik.az étel. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. hogy a munkának ily csekély a becsülete. akiket kényszerítettek rá. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok. rövid. amelyet mindenáron el kell kerülni. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. Ebben a fejezetben megnézzük. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. mikor azt írta: "Áldott az. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. legalábbis nehezebb.17). e lo rende simile alle bestie". A nap többi részében beszélgettek. vagyis azt. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. mint semmit sem csinálni. Európában. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. az ókori templomok. sötét gyárakban. akiket gyakran napi tizenkét órán. Tudjuk. hogy ura a saját életének. óriási különbséget jelent az életünkben. mégsem 1ehet igaz. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. pihentek vagy táncoltak. hogy nehéz. hogyan élvezzük mások társaságát. és amiről megbizonyosodhat. mikor megkérdezték tőle. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. Vannak olyan kultúrák. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira.

amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. a hegyek minden hajlatát. Tisztának és boldognak érzed magad. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. amelyet a világ életében játszik. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. de inkább a láthatatlan. szabad a 91 . mit csinálna. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. Serafina úgy ismer minden fát. Amikor Serafinától megkérdezték. emberekkel beszélgetni. utazás. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. inkább Giuliana B. terelné őket a legelőn. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. Mondhatnánk azt. ha egyenesen menne. mert olyan sokat kell dolgozniuk. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. Még ha sokat kell dolgoznod. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. hogy megfejje a teheneket. kihajtani őket a legelőre. hogy elnyomottnak éreznék magukat. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. modern. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. Kint lenni a szabadban. az állataimmal lenni. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. mozi. akkor is nagyon szép..A legmegdöbbentőbb az volt. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. kitakarít. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. mint Serafina. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. Utána hatalmas reggelit főz. dalaikat. amit egyébként is tesz. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. de a többségük valószínűleg nem. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. csak az a rossz. mintha régi barátok lennének. hogy nem dolgoznak soha. A 76 éves Serafina Vinon asszony. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. fáklyával a kezében. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól. mit szeret legjobban az életben. amennyit akar. tőlük származik az egész család.. Ahelyett. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. mikor még kislány volt. a virágokkal és az állatokkal. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. minden nap reggel ötkor kel. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. aztán összeházasodtak. akkor sem. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. ha idősebb lesz. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. kényelmes körülmények között. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. a madarakkal. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. ő is néz tévét. olvas újságot. de azt is. csak nevetett. A természetben sosem vagy egyedül. Segítettek egymásnak. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. minden követ. Esténként olvas. sport.. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. amikor elfáradsz és haza kell menned. ahogy Serafina. ha erre lehetőségük nyílik." Amikor megkérdezték Serafinától. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. rendbe teszi a gyümölcskertet. amit előbb mondott: fejné a teheneket. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. ami osztályrészü1 jut nekik. gyümölcsfákat metszeni. vagy gyapjút kártol. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. Elismételte ugyanazt. művészetüket és hagyományaikat. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. és az élvezetes. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. autóval. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. látod. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. ha annyi pénze és ideje volna.

mert azt csinálok. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. Joe-nak támadt egy ötlete mi lenne. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. az legalább akkora teljesítmény. sötét. és rosszul érezné magát mások főnökeként. sőt. hanem esetenként környezetünkben is. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni." Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. Jó példa erre Joe Kramer. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. Nincs főnököm. hogy megismerje és megjavítsa. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. De mi a helyzet a városi munkásokkal. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. akit még korai áramlatkutatásaink során interjúvoltunk meg. hogy azért sikerülhetett. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlat-tevékenységet varázsolt. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. bele kellett kiabálni a másik fülébe. rövid és embertelen volt. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. legyen az bármennyire is bonyolult. hogy jól érezze magát. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. feltettem magamnak a kérdést . Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. hogy színesre fesse a vizet. hogy ha mondani akartak valamit. amelyek nem működtek rendesen. mint Joe. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. bárkinek a helyét át tudta venni.munkámban. több száz bokorral és virágokkal. A legmeghökkentőbb azonban az volt. melyekben az éhség. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. A menedzser kijelentette. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. megtalálta és kijavította a hibát. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. hogyan tanult meg összetett. tervezett egyet saját maga.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. Joe sosem vált a munka rabjává. mint a szabadon választott időtöltés. Joe lefegyverzően azt válaszolta. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. de még élvezte is őket. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. mint az. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. az talán még izgalmasabb volt. amely képes arra. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. hangárszerű csarnokban. Így hát 92 . "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. de sose akart művezető lenni. én irányítom az életemet. ösvényekkel. de még mindig élvezi a munkáját. Különösen. és ha szükség volt rá. Mivel nem talált megfelelőket. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. Amit otthon csinált. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. Amikor megkérdezték tőle. hát majd meglesz holnap. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. hogy ha még öt olyan embere lenne. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. az ipari társadalom zűrzavaros világában. amit akarok. Ha ma nincs meg valami. mert azt mondta. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. mire hazaért. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba.

intuitív megértése segít abban. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. Tingnek. vagyis a taót. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan." Wen-hui nagyurat lenyűgözte. hogy "bolyongás" "lebegés". Most már valóban készen állt a mű. mind tehernek érezte.amely pont ugyanolyan volt. és a szellem veszi át az irányítást". lába minden mozdulata. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. "úszás". hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. Lehetne azzal érvelni. és – ahogy Joe is – játszanak velük. hogy a jü a megfelelő módja annak. hogy dolgoznia kell. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak.Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. és az túlmutat az ügyességen. Csuangce műveiben találunk. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. mint egy katedrális építése. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. a jü akkor következik be. úgy fordították le angolra. Utána elindultak hazafelé. Az egyik legérdekesebb példa arra. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. térde minden hajlítása – huss! huss!. aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. Ting magyarázatából úgy tűnik. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. A jü azt jelenti. és ki merné azt mondani. feltéve. Keze minden egyes érintése. Az. Úgy tűnt. ahogy az életet élni kell – spontán módon. akik arra ítélik magukat. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. aztán némi csetepaté az asszonnyal. teljes elkötelezettséggel. a jü fogalma. vagyis megvan benne az a képesség. Csuang-ce úgy gondolta. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. és házát máris fényből. Azon emberek tapasztalatainak minősége. akik felhasználják környezetük lehetőségeit. akivel elbeszélgettünk. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. amely az objektív 93 . Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. mint azoké. hogyan kell a jü szerint . hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. Joe ritka példája annak. mit jelent az. A többi hegesztő. de ha megértjük. utat." Ezután leírta. Vannak is olyan kritikusok. és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. hogy szivárványt hozzanak létre. és az öntözőfejek közé rejtette őket. a szakácsnak az a feladata. hogy jobb időtöltés az. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. és vége volt a napnak .röviden: totális autotelikus élményként. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos.vagyis áramlatban – élni. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. színekből álló legyezők vették körül. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. "repülés" és "áramlat". vízből. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. Olyan reflektorokat talált ki. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. az az Út. Ting azonban tagadta. mint a többi. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. válla minden egyes rándulása. hogy valaki a helyes módon követi az.

Kevésbé változatos tevékenység. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. légy óvatos" . Ott állok. Ez idővel azt eredményezi. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. figyelj és légy óvatos. azt mondom magamnak. hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. Az is figyelemre méltó. és megengedték maguknak. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. megfelelő és rugalmas feladatok. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra .. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében.változatosság. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. sokkal inkább ismétlődnek a 94 . Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. Ha az értelmezésem helytálló. Ugyanez igaz a horgászatra. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. aztán letörlöm és elteszem a kést. nagyon ügyelek arra. hanem egyszerűen úgy. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. hogy több. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. míg a jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. aki nincs tisztában vele. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. ahol mások nem. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. fárasztónak és értelmetlennek találná. a munka is szabadon választottnak tűnik. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. A másik lehetőség az. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. amit csinálok. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. a legtöbb ember unalmasnak. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. amelyben az emberek részt vettek. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. hogy mi a jü. Más szavakkal. hogy magát a munkát változtatjuk addig. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. Példát adnak arra. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. annál élvezetesebb lesz. fogom a kést." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. akiknek személyisége nem autotelikus. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. akkor az áramlat-élmény avagy jü az. körülnézek. A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből.feltételek megváltoztatásán. mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. hogy teljesen feloldódjanak benne. hogy az utóbbi olvasat a helyes. felmérem a nehézségeket. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. A vadászat jó példa arra a "munkára". teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". készségeket fejlesztettek ki. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. mint egy földgöröngy.

melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. és annak megfelelően módosították a tervet. aztán a fiára bízza a munkát. A családtagok maguk tervezték a mintákat. Ha ahhoz volt kedvük. A földművesnek. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. hogy milyen szövetet szőnek. és amikor befejeztek egy vég szövetet. és vannak olyan időszakok. míg csak rá nem un. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. megünnepelték egy korty itallal. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. átváltottak egy másikra. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. A családok maguk döntötték el. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. és amikor az egyikre ráuntak. például azok. a földműves évente párszor dönt csak.néha inkább elpusztultak. bevonva családjukat is. az eke. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. a rabszolgaság eltörlését. mint a vadászat esetében. hogy sikerrel járjon. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. míg az eredmény láthatóvá válik. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. hogy a nomád vadászok amikor rákényszerültek a földművelésre . a horgászásnál és még a tévénézésnél is. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. elénekeltek néhány balladát. hogy a munka élvezet is lehet. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. Elég néhány évtized ahhoz. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. ahol még mindig létezik ez az életforma. Szerencsére mi már egy új. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. hogy mennyit termeljenek. hol veszik meg hozzá az alapanyagot. ahol a munka újra kellemes lehet. A háziipari tevékenységek és mesterségek. ahogy nekik jólesik. Ahhoz. A családok széthullottak. és az anyja át nem veszi tőle. hogy az időjárás kedvező lesz. mint a vízikerék. Nem véletlen. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. a minimálbér vagy a negyvenórás munkahét 95 . posztindusztriális korban élünk. Az olyan technikai újdonságok. hosszas előkészületeket kell tennie. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. mennyit készítenek belőle és hol adják el. ahol kényszerítették őket. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. a diszkóba járásnál. melyek a legelők bekerítését. Van. A fiú működteti a gépeket. és jóval tovább tart. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. hogy termést hozzanak. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. a tanonckodás megszüntetését. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. Saját maguk szabták meg. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. amelyeket a munkája felkínál számára. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. a gőzgép. akik megtehetik. mint Japán vagy Ausztrália. Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. olyan munkát lát el. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. A munka azért volt izgalmas számukra.feladatok. A vadász naponta többször is választhat. vagy élvezetes és örömteli. Ha jó volt az idő. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért.

Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. A másik véglet az a szupersebész. Ennek az a magyarázata. Vegyük például a sebészetet. A sebészek elmondják. Jelenleg azonban azoknak a szemében. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. akiben erős a versengésre való hajlam. akik rabjai a munkájuknak. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. amelyekkel egy áramlat-tevékenységnek rendelkeznie kell. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. akik annyira unják. új és új feladatokra van szüksége. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. Azok a sebészek. az maga a munka. de még egyszer nem képesek rá. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. hogy életet menthetnek. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. Kevés olyan munka van. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. hogy azok a sebészek. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. Ha nincs vér az üregben. bevarrhatja a vágást. ami eltávolítja őket a kórháztól. gyakran megesik. és ha nem az. hogy újra működni kezdjen. akik jól fizető. tényleg mindenki élvezné is. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. Minden. a fizetés. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. általában olyan jól felszerelt. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. vagy pedig habzsolják az életet. És ahogyan leírják ezt az érzést. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. hogy ha minden munka játékos lenne. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. hogy valaki átélje az áramlatélményt. mennyire sikeres. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. az operáció rendben halad. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. Ha a feladattal kész van. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. hogy amit csinál. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. akkor miért nem. ami azért sajnálatos. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. időpocsékolásnak tűnik a számukra . hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt. Vannak. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. vajmi keveset számít. a munkavédelem. hogy ami legjobban lelkesíti őket. amely magában a tevékenységben rejlik. hogy a munka "Ádám átka". a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. az öltések tartanak (vagy nem). és örökké az is marad. de megnehezíti a munka élvezetét. kinn van a beteg szövetdarab. a betegállomány kérdése foglalja le. És 96 . valamint kutathatnak és a taníthatnak is.nem is kevesen –. helyre kerül a csont. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. Vannak is közöttük . A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. Minél hamarabb ébredünk rá arra. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. de egyértelműen leszögezik. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik oka lehet. Vannak. Hogy lehet az.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. amely ekkora felelősséggel járna. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. Pusztán ez az oka. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. a presztízst meg azt. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlatélményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával.bevezetését mondták ki. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. akik élvezik a munkájukat. de a lényeg az. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort.

vagy a papok egy vallási szertartás előtt." Ez a második idézet jelzi. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. akik vagy halálra unják magukat. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. hogyan fogom a tűt. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. Ez azt jelzi. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. Minden attól függ. az alpesi paraszt. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. ha az áttekintés nagyobb ívű. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. mind a jelenetet. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. Nem babonából. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. ahogy kell. de az is szükséges. Joe. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. mert ugyanakkor izgalmas. hogy fejleszthetik képességeiket. egymást kiegészítő stratégia szükséges." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. Ehelyett azonban még ha jól érzik is 97 . a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. A műtő olyan. A munkával való elégedettség attól is függ. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. ami számos más játékost is magában foglal. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. de ugyanakkor azt is biztosítják. Ügyelek rá. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. csodálatban és elismerésben van részük. A sebészeknek szerencséjük van. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. Joe és Ting. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. Sokan említik. hogyan fejlesszék képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. ahogy csak tudom. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. Ezt úgy érhetjük el.mint mesterség is élvezetes.mint a sportolók egy verseny. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. hogy megtanítjuk őket. hanem mert érzik. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. olyat. hanem az is benne van. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. hogy noha fontos egy munka felépítése. Nemcsak jól fizetik őket. van benne valami gyönyörű. hova teszem az öltéseket. mint Serafina. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. ahhoz két. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. hanem még a foglalkozásuk is olyan. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. hogy segítsünk az embereknek abban. amit a mai emberek legtöbbje űz. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. vagy boldogtalanok. önmagában azonban nem határozza meg. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. helyre tenni dolgokat. A kínai szakács. Nagyon kellemes. És mindig ott van annak a lehetősége. hogy még jobban csinálnak valamit. akár mondjuk az ácsmunka. amiből logikusan az következne. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. hogy az már maga művészet. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. a házi szövés és a sebészet –. amely simán és hatékonyan működik. hogy szépen illeszkedjenek. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. hogy úgy nézzenek ki. mint egy színpad. főleg akkor. még ha nehéz is. hogy erősen motiváltak munkájukban.

Az élmények minőségében mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. vidámabbnak. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. hogy kiderítsük. amelyet mi apátiának neveznénk. Az általános trend alól mégis volt kivétel. erősebbnek érezték magukat. Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. akkor boldogabbnak. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be . A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. aktívabbnak. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. hogy az 98 . Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. nagy valószínűséggel "erősnek". a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. általában megbízhatóan jelzi. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el).személyenként átlagosan 44 darabot. Ahogy számítottuk. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. hogy nem igazán lelkesek. "aktívnak". akkor is általában azt mondják.mint példáu1 olvasás. kreatívabbak és elégedettebbek voltak. az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. Azok. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). találomra kiválasztott időközönként – csipogott. gyengének. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. ha mind a feladatok. tévénézés. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). a menedzserek. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. Az. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. akár szabadidejükben. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlat-élményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. hogy jobb szeretnének nem dolgozni. és azt. ők pedig azt mondják. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. Azon viszont meglepődtünk. jobban tudtak összpontosítani. "kreatívnak". sokkal jobban érezték magukat. A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. hogy passzívnak. 54 százalékos volt.magukat. Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. az áramlat-válaszok aránya igen magas. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. jelölje meg egy. Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. mint mikor nem voltak áramlatban. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. Ahogy az várható volt. amelyben arra kértük a válaszadót.

A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja. melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat. melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. Sokan úgy fogják fel munkájukat. nem pedig passzív pihenéssel. mint az otthoniak. Így. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik. ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. Hangsúlyoznunk kell azonban. hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. 99 . Ez mindenki számára jelenthet problémát. mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. Amikor azt érezzük. amelyet kívülről kényszerítenek ránk. ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. hogy kipihenjék magukat otthon. mint teherre. ha elégedetlen vele bizonyos szempontból. Ahelyett. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. és azok a feladatok. hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak. melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó. Az ember szeretheti akkor is a munkáját. az emberek nehezen bírják. Az eredmények azt mutatták. mivel objektív feltételekre utalnak. hogy munka helyett mással foglalkozhassanak. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt. hogy milyennek kell lennie a munkának. noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak. hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes. nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni. hogy a saját céljaink elérésében segítene.adott időpontban mennyire volt motivált. amikor úgy gondolják. erősnek. mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. mint a szabadidejükben. Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni. valaki másnak a vágyait testesíti meg. kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak. Az efféle panaszok elég valósak. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. hogy áramlatban voltak-e. míg 52 százalékuk azt mondta.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is. Szükségük van arra. de attól is függnek. s amely a valódi léttől szívja el az energiát. hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye. akadályra. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás. ha egyébként áramlatban voltak. túl nagy stressz. mint kötelező penzumot. gyengének. a szabadságuk korlátozására. hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak. a szabadidejükben pedig magas. Ting. Kutatásaink során azt találtuk. Mégsem vágynak arra. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. ahol a rutin nagy szerepet játszik.a munka során szerzett élmények általában jobbak. hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. és változtatni szeretne rajta. még akkor is. Úgy gondolnak rá. ezért boldognak. ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel. Más szavakkal. Lehetne azzal érvelni. hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk. Ekkor úgy érezzük. A kutatási eredmények azt sugallják. noha . mint az átlagos amerikai. szomorúnak. az olyan. Az a paradox helyzet áll elő. elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. mégis lekicsinylik. mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. túl kevés idő saját magára és családjára. abban. (Ellentétben a közhiedelemmel. és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban. de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban. hogy elégedetlen a munkájával. hogy miért elégedetlenek a munkájukkal. függetlenül attól. amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. A szabadidejükben. mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők. mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának.mint láttuk . a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé.

hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk. hogy összpontosítson és átadja magát neki. olyan ingerkombinációkra vesztegetjük. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak. fejlődést eredményez. a másiknak örvendetes feladat. ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. amely az egyik embert szétforgácsolja. az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ. amely a képességek használatából ered. hogy felsül. a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás. ami az amerikai életben előfordul. mihez kezdjenek magukkal. Lehet. és mereven ragaszkodik is ehhez. Legvégül. igen kirívó. a szabályok és az elvárások. Talán a legjobb módszer arra. Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem. hogy olyan színészeket nézünk. a visszacsatolás. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél.vagy nem járul . amit valódi célok megvalósítására használhatnánk. a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. a jobb családi életből. hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. amitől kiteljesednénk. objektív külső körülményekre van szükség. eldönti magában. igen gyakran fogalmuk sincs. Némi éllel azt mondhatnánk. Hogy bizonyítson. s ahelyett. a passzív szórakozás nem vezet sehová. mint a pihenést." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki. melyek között vannak a jobb szervezésen. a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók. szabályokat és célokat felállító hobbik. és több időt vesz igénybe. Az áramlat-élmény. viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel. hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk. hogy a munkát jobban lehet élvezni. ha átéljük. mint az igazi munkakörülményektől.hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához. a szabadidőt valóban azzá varázsolják. Azt az energiát. és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. és vannak munkán kívüli tényezőkből. akkor általában azért sikerül. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket. hogy közvetlen okok kiválthassák. Több száz módja van a stressz enyhítésének. amit csinálnak. most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése.Hogy egy munka változatos-e vagy sem. de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az. A szokásokat és ismereteket igénylő. és csuda kalandokat élnének át. és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. hogy saját magunk zenélnénk. mint munkaidőben. hogy mi magunk festegetnénk. ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti. mintha valami jelentősége lenne annak. ha úgy tűzzük ki a céljainkat. hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben. hogy jól használják fel az időt. mint megtenni. hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket. Stressz csak akkor van. A legtöbben azonban ahelyett. milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk. Ez azonban ritkán valósul meg. mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben. hogyan járul . mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat. hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. Ahhoz. azzal töltjük üres óráinkat. hogy ezt a zsákutcát elkerüljük. a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból. hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget. hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. Ezt persze könnyebb mondani. és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. ez nem olyan közvetlen módszer. vagy ahelyett. aminek lennie kell. Igaz. mert fél. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE Noha az emberek általában arra vágynak. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét. például a transzcendentális meditációból kiindulók. ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában. rekreációvá. hogy elmélyedjen. de ha akarjuk. mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. hiszen a munkába – ugyanúgy. fejezetben. másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben. Ugyanaz a nyomás. melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell. hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel. A szabadidő viszont szervezetlen. melyek 100 . a felelősség megosztásán. akik úgy tesznek. melyek mind arra bátorítják az embert. de mindennap órákat töltünk azzal.

látni fogják. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is. Felszívják a pszichikai energiát anélkül. akik megtanulják élvezni a munkájukat. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is. hogy soha ne legyenek egyedül. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉLVEZETE ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják. a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni. A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett. 101 . boldogságunkra nézve rendkívül fontos. hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. ami szó szerint annyit jelentett. láthatatlanná vált a többiek számára. hogy milyenek vagyunk. csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. nem vesztegetik el a szabadidejüket. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja. Semmi kétség. akikkel kommunikálunk. Apránként elfelejt gondot viselni magára. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik. amikor passzívan. mint minden mással. hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében. és gyakran vágyunk egy kis magányra. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít. avagy "nem lenni többé az emberek között". még kedvetlenebbek leszünk. Azok. amit a közösség kiszabhat valakire. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség. a kirekesztés. hogy megvilágíthassa. mint azelőtt. K. a szabadidőt is. és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. és végül csakugyan meghal. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át. Még kimerültebbek. hogy cserébe elegendő erőt adnának. hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké. hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. Némely társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az. mint akinek nincs semmi tennivalója. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk. és abból. hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat. míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt. A szórakoztatóipar. hogy "em berek között lenni". hanem azoké. hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket. hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé. hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. amelyek osztatlan figyel met kívánnak. hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. és elhagyatottnak. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál. például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk. lassan úgy gondolkodik magáról. hiszen senki sem figyel rá. az ember társas lénynek született. csalódásban lesz részünk. kiszívják belőlünk az életet. mi történik velünk ezen a két területen. akik megtanultak élni a szabadidejükkel. akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. Énünket nagy mértékben az határozza meg. életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. akit egyedül hagytak. Meg kell tehát találnunk a módját annak. nem számított. Ahogy C. és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. AZ EGYEDÜLLÉT KONFLIKTUS ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól. hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. ha a városi polgárt kiszakították társai közül. de még a magas kultúra is csak az elme parazitája. Vannak.csak utánozzák a valóságot. De. a munkával és a szórakozással is az a helyzet. A legrészletesebb információt arról. a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés. az ámis farmereknél. azoktól nyerjük. ahogyan a munkánkat végezzük. céltalannak érezzük magunkat. a tömegkultúra. Biológiailag arra vagyunk programozva. ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. Ha hagyjuk. mint elviselhetetlenné az életünket. mintha már meg is halt volna. külső okok késztetésére mélyedünk el benne. hogy inter homines esse." 8.

hogy mások társaságát keressük. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi. hogy ha valaki megtanulja azt. amikor nem. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól. ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban. mert örömet jelenthet számunkra. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért. hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal. amelyek arra késztetnek. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal. aki képtelen arra. igen kicsi esélyük van arra. hanem azért is. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan. tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé igyekezett az iskolából 102 . a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni". legváltozékonyabb részét képviselik. hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket. hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le. Talán előbbutóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat. "amikor az embereket érdekli. Megvan az oka annak. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük. akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen. hogy így még jobb munkaerők legyenek. ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják.milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. vagy egyszerűen mások társaságában. otthon pedig egy érzéketlen házastárs. amit mondok". mint Hogyan szerezzünk barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva. további okok tették fontossá az összetartást. a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. A páviánoknak például. ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. és nagyon boldogtalanná. Az emberek környezetünk legrugalmasabb. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak. amikor jól működnek. ha elkóborolnak a csoportjuktól. mely arra figyelmeztet bennünket. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást. Ezért van az. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett. hogy másoktól tanuljon. hogy az emberek akkor a legboldogabbak. sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is. hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket. egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki. távol a tömeg zajától. Mint minden igazán fontos dolog. ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek. Jól tudják ezt azok. hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. hogyan kell ki jönni másokkal. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New York-iak is. ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. Amikor megkérnek valakit. amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. mindenféle bizarr különcökkel. Azoknak az állatoknak. hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. érzékenyek vagyunk arra. ami eredetileg annyit jelentett görögül. hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. amelyeknek együtt kell működniük ahhoz. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől. Mark. hogyan bánnak velünk. amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával. hogy "a pokol nem más. mert segítenek megvalósítani a céljainkat. ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Mindenki elevenebbnek érzi magát. hogy a társaság" elismerje őket. akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak. Például a fiunk. hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. hogy elérjék az ivarérettséget. hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal. ha mások is vannak körülötte. így egyre inkább hasznát látták annak. hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. mint a többi ember". mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják. óriási változás áll be az életében. hogy másokat manipuláljunk. ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott.

hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át. A MAGÁNY FÁJDALMA A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók.Ne mozdulj. hogy a józan ész szava már el sem éri őket. hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként. mivel ilyenkor semmi sem igényli a figyelmüket. és képtelenek eldönteni. amit elvettek tőle. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok. képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani. függetlenül az óra érzelmi értékétől. De mihez fogjanak vasárnap reggel. ami nála volt (némi aprópénz. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük. a kedvenc tévéműsorok és így tovább. és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk. ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé. miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága. nem adnák-e mégis vissza az órát. mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét. a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan. mint egyedül. visszaadják-e az órát. a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra. és megkérdezte. és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet. akinek zsebre volt dugva a keze. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett. de végül hajlandóak voltak szavazni arról. . mihez fogjanak. hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az.és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. külső ingerekre és külső visszacsatolásra. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. Ne fuss. és semmit sem kell csinálnia. meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. élénkebbek és vidámabbak mások társaságában. hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta. megváltoztathatja a szabályaikat. másnak nem. különben a haverunk lelő! – közölte egyikük. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az. akiktől elvárható. mintha egyedül lennénk. amelyet a 2. hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. vagy annyira elvadultak. megint van valami céljuk. de a régi órával a zsebében. felnőttek és öregek egyaránt azt mondják. meg egy régi Timex karóra).A születésnapomra kaptam a szüleimtől. és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel. Ketten arra szavaztak. mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt. – Menj tovább! – kiabáltak vissza.Most menj tovább. a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot. ha valaki más is van velünk. amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. formálhatók. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb. amire összpontosíthatnak. akik egyedül élnek és nem járnak templomba. . Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség. hanem amikor magában van. egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. – Figyeljetek. hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz. A három fiú tombolt. hogy nagyon olcsó óra. 103 . függetlenül attól. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is. vásárlás. hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy. Mark azonban beérte őket. ha egyedül van. Elmondta. hogy igen. főleg ha semmi tennivalója nincsen. . Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet". A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott. Kamaszok. Az emberek boldogabbak. és nem rablóként kezelte a három fiút. akkor láthatjuk majd világosan. és a harmadik srác felé intett a fejével. A három fiatalember elszedte Marktól. hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. milyen hatással van az elmére az egyedüllét. és csak az ő számára értékes. hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. a figyelem csatangolni kezd. ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek. mikor egyedül vannak. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. hogy szívből utáljuk. Kutatásaink szerint azoknak. és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik.

akikkel tegnap összebalhéztam. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal. mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. és arra várnak. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll. A szerelmi életével. melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak. ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján. mert sokkal több figyelmet fektetünk be. de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. ami csak arra való. hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többé-kevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. 104 . A veszély abban rejlik. Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől. nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is. akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. és használatuk növeli a kreativitást. éppen hogy erre az uralomra. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak. Ezért van az. hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. ő nem tehet semmiről. Ez kellemes állapot. hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain. Nem meglepő. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. felhasználhat. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. mint amennyit utána fel tudunk mutatni. a pénzügyi helyzetével. hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. ha nem kötik le elméjét valamivel. az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. de csak csalóka utánzata annak az örömnek. azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok. melyeket a művész később. A kábítószer – ugyan úgy. az egészségével. hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak. ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. Ahhoz azonban. A képernyő a környezet egy jól behatárolt. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek. amikor a tudata megint tiszta lesz. Az előre kiszámítható cselekmény. hogy "agyoncsapjuk az időt". mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek. az irányítás képességére van szükségünk. gyengék. Az olyan munkából. A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés. de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. Mihelyt az elme egy kicsit lazít. meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –. mint a Kubla Kán. hiányzik az a komplexitás.Ha egy tizenéves egyedül marad. hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére. de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. kezelhető darabkája lesz. mint a televízió – megkíméli az elmét attól. hogy bármit kreatívan létrehozzunk. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére.

kell találnia valami mást. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. Azokból a tizenévesekből. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. vagyis egyedül sajátíthat el. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. nem kívánnak magas szintű képességeket. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. fejlesztik képességeinket és az Ént. ami fájdalmas ugyan. alkotó életet él. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. versengő. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. még mindig találhatott magának munkát. Egy farmer. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. akkor joga van elengednie magát. mint a káosz. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. nem tudják. hogyan kell élvezni az életet. hogy mit csinálunk magányunkban. Különösen fontos. biztosítja. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. vagy képesek vagyunk-e arra. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. Ha velük sincs semmi különös. Megtették a kötelességüket. ami lefoglalja a képzeletét. információktól zsúfolt környezetben élni. Ha valaki akár testileg. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. vagy keres egy barátot. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. túl sok felnőtt érzi úgy. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. akár érzelmileg megsebesíti magát. Az átlagos serdülő készen áll bármire. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. Az az ember. Ezek a módszerek. de segítenek abban. míg az utóbbi csak arra szolgál. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. mert túl nehéz. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. kiállta a próbát és valóban tevékeny. aki nem tudott írni-olvasni. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. a kockázatvállalásra. baráti társaságban tölteni az időt. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. Azok a tizenévesek. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. A tanulás azt jelenti. a népszerűségével. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. A tanulás nem jó. Tipikus. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. de mi van akkor. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. amely nemcsak élvezetes. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. lerakja a könyveit a szobájában. megtanulták az életben maradáshoz 105 . hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. megállapodnia. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. amikor létfontosságú. hogy menekülnénk tőle. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. koncertre vagy színházba menni.Ugyanez érvényes arra is. a szerencsejátékra. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. nem ugyanaz. akivel együtt töltheti az idejét. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. amely tisztes megélhetést és valamelyes méltóságot biztosított neki. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. Még a fájdalom is jobb. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. ahelyett. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. Sajnos. akik képtelenek elviselni a magányt. melyek összpontosítást igényelnek. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. melyek segítenének nekik a mai. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper.

szükséges trükköket. és azután költözött ki a vadonba. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. halászik és így tovább. színház. A munkahelyi csalódások. az azt jelenti. varr. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. hanem visszafelé vezetnek. kerti törpék. hogy az entrópiából. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. orchideákat nevelni. de ahhoz. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. sokan önszántukból élnek egyedül. hogyan irányítsa figyelmét. hogy ura saját világának. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. mikor egyedül van. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. megfeji a kecskét. hasogat egy kis fát. Vannak virágágyak. Dorothy szintén megtanulta. hogyan alakítsa át az élet minőségét. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. hogy élvezni tudjuk a magányt. elhagyatott részén él egy kis szigeten. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. vagy isten". A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. Ez azt jelenti. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. Mint a gyarmatokon élő angolok. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. ez a sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. hogy készen állunk arra. hogy beszélgessenek vele. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. amely az élet szükségszerű velejárója. melyeket méltónak tartunk arra. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. orrukat az ablaküveghez nyomva. megtanulni sakkozni. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. viccekkel és rajzokkal. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. hogy amikor reggelente fölébredt. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. hogy meglátogatják a halászok. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. akkor már tudja. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. Amikor valaki képessé válik arra. szórakozás. ahol a lelke megnyugodhat. mos. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. 106 . Aztán ott vannak a készletbeszerző körutak. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. de soha sincs túl későn. annál jobb. Úgy tűnik. mert nem bírta elviselni. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. hogy mi történik a külvilágban. tojtak-e a tyúkok. hogy foglalkozzunk velük. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. függetlenül attól. Dorothy kedveli az embereket. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. de még jobban szereti azt az érzést. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. közel a kanadai határhoz. megreggelizik. Akkor azonban. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. tévé. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. megnézi. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. Minél korábban kezdjük. izgalom – bármi. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. Végre módunk lesz Proustot olvasni. az vagy vadon élő állat. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. versikékkel. Ilyen ember például Dorothy. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. egészségük hanyatlása.

hogy valahogy elindítsa a társalgást. hogy a hűtőm elromlott. mint bármi más módon. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. életben maradásuk attól függ. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlat-tevékenységeket. – Hát. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. akkor pánikba esünk. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. Kevés ember érzi szükségét annak. Ismeri a vérmérsékletüket. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. amely vele ellentétes irányba igyekezett. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. mint a kábítószer-élvezők. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. A másik hajós éppen valami ragacsos. amely jól szemlélteti. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. akkor ahelyett.Az ember kibírja a magányt. ízlésüket. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. Nincs ideje arra. Nem azt akarom mondani. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. hogy jobban szeret így élni. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. de arra nem számítottam. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. aki kiképzéssel is foglalkozik. Susan azt állítja. a hatvankét lakosú Manley-től. A különbség abban rejlik. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. Van-e különbség aközött. Egyik barátom. amely megvalósítható célra irányul. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. és már kezdtem piszkosul unatkozni. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. Susan Butcher kutyatenyésztő. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat során. hogy nehezebb legyen a dolog. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. hogy találkozhat valakivel. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. Amikor azonban beáll a szélcsend. hogy magányosnak éreznénk magunkat. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. akkor a gyönyörből élők. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. és a két hajó úgy változtatott irányt. mint egy lehetőséget arra. hogy aztán takarítanom kelljen. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. a fedélzethez vágtam. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. 107 . hogy ilyen pocsék szaguk lesz. nehezen tudja elképzelni. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. hadd száradjanak egy kicsit oda. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. hogy a figyelmüket lekössék. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. Lehet. Úgyhogy ahelyett. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. nyúlós. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. Susan minden kutyát név szerint ismer. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. hogy valami feladatra leljenek. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. de csak akkor. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. a tojások megromlottak. élvezni fogjuk az egyedüllétet. meglátott egy másik kis vitorlást. Hagytam. A barátom bevallotta. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. örült.

melyeket rokonaink iránt érzünk. mint ahogy a családszerkezet más. ahol ezt alkalmazták. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. akár Észak-Alaszkában. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. tudjuk. mint bárki gyanította volna. melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –.hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. szinte kizárólag a véletlen műve volt. amellyel számolni kell. Némely család meleg és támogató. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. láthatólag sokkal sűrűbben. hogy egy házasság poligám vagy monogám. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. Azok a különleges érzések tehát. akiket szeretünk. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. úgy tűnik. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. de ez mind semmi ahhoz képest. A legtöbb ember jobban szereti. Nem számít. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. Az. A magány azonban olyan probléma. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. élete nagy része azzal fog telni. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. 108 . és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. életünk minősége nagy mértékben függ attól. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. mint idegenek között." Világos. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. alapvetően meg fogja határozni a férjek. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. akár Manhattanben él valaki. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. melyekről régebben azt gondolták. Igen nyomós biológiai oka van annak. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. mint a családon kívüli emberekkel. anyajogú vagy apajogú-e. hogy csak elvétve fordulnak elő. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. mit vártak el egymástól. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. akikkel gyakrabban kommunikálnak. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. vagy elviselhetetlenül unalmasak. Ez az oka annak. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik egymást. amit a családom jelent nekem. amely biztosítja. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. megint mások állandó fenyegetettségben élnek." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. mint az unokatestvérek.

és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. mert a családtagok szeretik egymást. magában foglalja az időről. módosítaniuk terveiket. mint a belsők. hogy a családi értékek fontosak. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. jobb helyzetben lesznek. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. amelybe belemegyünk. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak. mint egy vacsorameghívás. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. Amikor úgy dönt. Hatalmas viták zajlottak arról. akkor annak nagy része. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. melyeket a nő nem. ha a férfi olyan filmeket szeret. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. Amikor két ember úgy dönt. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. még akkor is. megkötött kompromisszumokat. Azok a családok azonban. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. ami nem más. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. a feleség talán nem dolgozik tovább. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. a helyről. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. a feleségeknek arra. zavart fog kelteni az illető tudatában. mint eddig bármikor. melyek kitartanak. akkor komolyan vették őket. mint a múltban voltak. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. ahol azért vannak együtt. Már nem telik neki Maseratira. magában hordozza az Én átformálását. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. és ezek a belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. aki megkeresi a pénzt. Természetesen. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. az nem azért alakult így. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. A "családi értékek". a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. Még egy olyan egyszerű dolog is. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. Ez mind nagyon kemény. ami az adott kapcsolatban később történik. s erre azok a családok nem képesek. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. azoké viszont talán növekszik. céljai megvalósítása során rájön. Ilyen esetben a család együtt maradt ugyan. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. hogy egymásra kezd figyelni. aki főz és rendben tartja a házat. kevesebbet fognak elmenni hazulról. hogy ehessenek. sőt. hogy megnősül és gyereket akar. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. mint pszichikai entrópia. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak. Természetesen.Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. a célok átértékelését. melyek nem léteztek számukra addig. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. ami leginkább biztosítja a túlélést. Még ugyanannak az állatfajnak a 109 . mert segíthetnek családtagjaiknak abban. az étel fajtájáról stb. ha az embereknek azt tanították. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. hogy nem férnek össze az előzőekkel. frusztráltnak fogja érezni magát. sok csalódással járó feladat. hogy gazdagítsák egyéniségüket. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. Ha régebben ritkább volt a válás. Amikor két ember elkezd együtt járni. Ha megváltoztatja céljait. ami alatt a férj. alhassanak és felkészülhessenek az életre. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. poligám vagy promiszkuózus-e. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. és fordítva. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. Észre kell vennünk. és belső konfliktus keletkezik benne.

Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. Mint a szabályok általában. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. melyek összetartják. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. hogy azon töprengjen. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. akkor jó előre át kell gondolnia. talán még a fenntartásához is. Noha ez igaz. A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. mindenkinek fontos. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. nem annyira azért. akkor már nem kell többé azon aggódnia. Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. hogy ahhoz. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. "az a természetes. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. A differenciáltság azt jelenti. mégpedig saját akaratából. jól választott-e. a felelősség különböző formáit. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. hogy "mindenki házasságban él". Cicero azt írta egykor. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. Külső okokkal magyarázva a dolgot. mert a hagyomány erre kötelezte. Szinte már közhelyszerű. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. Szükséges. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett.tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. piknikelés. Ahhoz. vajon másutt zöldebb-e a fű. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. hogy teljesen szabad lehessen valaki. az mindenki mást is érint. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni. mert nem kell arra fordítania. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. Ha nem így tesz. szekularizált társadalmi környezetben. hogy ami egyvalakivel megtörténik. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. függetlenül minden problémától. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlattevékenységgé. nem pedig azért. amelyék megmaradtak. mint egy". mint egy új dívány vásárlása. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. és a házastársat béklyónak tekintik. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. azért vagyunk monogámok. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. hogy milyen jól tanul. családi 110 . de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. Hogy áramlatot lehessen előidézni. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. Ha az egyik gyerek büszke arra. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. hacsak nincsenek erős külső tényezők. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. a család létének célja kell hogy legyen. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. hogyan is kellene élni. mint a szabadság végéről. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. Ha valaki úgy dönt. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. Például ha valaki eldönti. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. csak rá jellemző tulajdonságait. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak.

Ha nincsenek olyan célok. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. beszélgetni a jövőről. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. ami itt annyit jelent. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. és valószínűtlen. fel kellett hagynunk vele. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. új helyeket keressünk fel. mint a személyes élményeknek. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. hogy világos visszacsatolást igényelnek. amennyire csak lehet. érdekes helyekre menni. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. Szeretném egyúttal hang súlyozni. míg végül a kapcsolat szétesik. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. hogy "rá tudom-e venni?". hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. hogy elérjük-e a családi célokat. egyikük sem fedez föl ilyesmit. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket. elmúlnak az izgalmak. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. amely szükséges ahhoz. egyszerűen azért. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. akkor csaknem lehetetlen. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. vagy próbálkozhatunk azzal. Ha igen. hogy új beszédtémákat találjunk. egymás mellett dolgozni. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. ha a gyerekek már kirepültek. új emberekkel barátkozzunk össze. Az újszülött. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. a közös családi programokkal is az a helyzet.nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. hogy általában a társas kapcsolatokat. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. mi bántja a feleségét és fordítva. milyen filmeket szeret. hogy egy életre elkötelezzék magukat. melyek újból mindenkit érdekelnek. amit együtt lehet csinálni. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. persze nehezebb stratégia az. Az egyetlen mód. Gyümölcsözőbb. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. és így tovább. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. Mindennél fontosabb azonban az. bulikra. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. Ha a férj nem tudja. mert csak így tudhatjuk meg. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. hogy "meg tudom-e szerezni?". amit csak a kölcsönös érdek tart össze. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. Mindent kipróbáltak már egymáson. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. mint az evési. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. akkor legjobb. melyben az egész család osztozik. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. a női pedig az. elkerülhetetlenek a konfliktusok. miféle ember a másik valójában. Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. mit gondol Dél-Afrikáról. Hozzátartozik az élethez. hogy további örömet vagy fejlődési lehetőséget nyújtana. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli 111 . és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. a cselekvési lehetőségek elég világosak. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa.

és távoli városokba utaztak. rendszerint elköltöznek hazulról. Sajnos. olvasni. Mihez kezdhet magával egy életerős. hogy bebizonyítsák maguknak. Csak az segít. az első szó. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. örömteli tennivalókat is jelent számukra. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. Ha ilyenek nem léteznek. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. az vagy túl mesterséges. ami leköti figyelmüket. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat.abban. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a fiatalok hajlamainak kiélésére. ha élő példát. bulizásra. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. mert akkor valószínűbb. akkor ne őket hibáztassuk azért. a fiatalkori bűnözés. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. csak beszél nekik a munkájáról. ha szeretnek kertészkedni. hogy tényleg így is van. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. melyekre a szülők azzal válaszolnak. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. sok fiatal lány érzi úgy. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. hogy a felnőttek mind unalmasak. főzni. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. autózásra. Nem véletlen. Sajnos nem járható út. erőfitogtatás. Ha mást nem is csinál az ember. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. A tizenévesek testileg érettek. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. zenélni. rájövünk. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. hogy teherbe esik. amit tehet. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. hogy a saját fejük után mennek. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők aligalig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. Utcai harcok. az első néhány lépés. 112 . vagy nem elég izgalmas. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. körülbelül öt éven át. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. a napi eseményekről. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. tényleg élnek. fogalmuk sincs arról. ha nem váltak valóra -. vagy túl egyszerű. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. akkor máris segített nekik abban. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. az első firkák. Tudatosan vagy sem. felelősségteljes személyiségeknek. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. gondolatairól. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. hogy ami elérhető lenne. túl gyakran esik meg. az.

meg felel-e mások elvárásainak. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. a tökéletes bizalom. A gyerekeknek tudniuk kell. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. ha a család önbizalmat. és ha nem engedelmeskednek. kelletlen idegenek lettek –. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. eltérő céljaikat annak kedvéért. ha nem felel meg a követelményeknek. hogy barátainkkal lehessünk. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. amelyeket el kell fogadnunk. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. népszerű-e. hamarosan rossz formában lesz. Nem kell megváltoznunk azért. melyeknek megszegése büntetést von maga után. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. ha tudja. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. Az igazgatók is tudják. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. akkor az erőt ad neki. cégük szétesik. hogy bármi történik. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. ha soha nem szűnő figyelemre épül. Az olyan kapcsolatban. De azt is fel kell ismerniük. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. hogy kockázatot vállaljon. aki nem fut rendszeresen. ha jól akar trombitálni.A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. hogy természetes medrében folydogáljon minden. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. otthon csak azt akarják. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. Egy zenész nem teheti meg. akkor ébrednek rá. akkor az élet a családban örömteli áramlat-tevékenység lesz. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. csak akkor értékes. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. amellyel szabadon gazdálkodhat. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. és csökken az a mennyiség. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. annak következményei vannak. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. megy az magától is. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. Ha azonban azt érzi. mint például a 113 . és nem fogja élvezni a futást. hogy vajon szeretik-e. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. és rettentő nyűgnek érzik. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. Könnyen lehet. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. sosem kell azt mondanunk. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. Mindegyik esetben arról van szó. hogy megpróbálnák átalakítani. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. és a legjobb stratégia hagyni. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. hogy bármi történjék is. ahol mindig szívesen látnak. Az a sportoló. és érzik. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. Különben csak üres gesztus. a felek megbíznak egymásban. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. hazug színjáték." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. hogy lazít hassanak egy kicsit.

Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. szemüveges fiú volt. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. amely köztük és a magány közt állt. 114 . Mindenki úgy érzi. addig lehet ugyan kellemes. "Látni akarom. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. hogy a barátaik kiközösítik őket. és noha annyiban összetettebb. iszogatással. és nem akadt sok barátja. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. melyek vonzóak számunkra. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. Így például az "ivócimborák" intézménye. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. mint a közös tévénézés.mosogatást vagy a szemét levitelét. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. hogy részvételt kíván. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. a vendéglő. a söröző. csöndes. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. akik nem bírják a magányt. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. de nem is értékelte túl magát érte. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. A taverna. és népszerűbb akar lenni. Olyan. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. akiket egész életükben ismertek. nagylelkű fiatalember. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. A diákok. és befolyásolni tudta. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. célbadobással. azt állították. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. meg tudom-e változtatni a személyiségem" mondta. hogy elmagyarázza. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. a haját pedig egy árnyalattal kiszőkíti. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. hogy milyennek lássák kortársai. aki nem nézte le a többieket azért. Mindenki örömét leli abban. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. "magától értetődően" élvezetes. kellemes módja annak. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. a pub. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. amely a magány velejárója. mint bárki mással. belefáradt abba. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. Ez különösen igaz azokra. és napokat töltött el a tükör előtt. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. Christopher. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. hogy bármit meg tesznek azért. akkor csökken a csoporttól való függősége. hogy elfogadják őket. a házastársukat is beleértve. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. miközben vitatkoznak és viccelődnek. Érthető tehát. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. hogy mindenből kihagyják az iskolában. mert attól féltek. nem ad lehetőséget a fejlődésre. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. elég közel érezte magát a szüleihez. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. Ha a fiatal azt érzi. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek.

akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. ami annyira élvezetes. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. hogy agyonnyomja a feladat. az olyan intellektuális képességek. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. Nem hagyta. mint egy robot. aki csak instrumentális cselekedetekben él. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. hogy új utakat próbáljon ki. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. és sokan állítják azt. akik osztoznak legvégső céljainkban. ott ébredhetünk rá. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. de büszkesége is. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlatélménnyé való alakítását. amelyeket a barátság nyújthat. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. Régebben. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. a mesterember tudása. Ez közhelynek tűnik ugyan. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. Az az ember. de valójában nagy figyelmet. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. Azok. önbecsülése is megnőtt. ők azok. viccet mesélni vagy tekézni. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. az volt. amit az expresszivitás biztosíthat. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. még ha egyebekben meg is lenne mindene". Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. mint az írás és az olvasás. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. józan ítélőképességű bírók. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. figyelmes pincérek vagyunk. melyeket saját erejéből el tudott érni. Most azonban már kisebb a külső nyomás. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. Kevés dolog van. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. mint például a vadász csalafintasága. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. akivel időnként 115 .Egyik oka annak. Az igazi barát olyasvalaki. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. ha ahhoz van kedvünk. A barátságban nem találunk örömet. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. hangulatunk eltáncolása. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. táncolhatunk. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. A barátság lehetővé teszi számunkra. amelyben nemcsak örömet lelt. Mivel olyan barátokat választunk. Más szavakkal. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. Kevesen vannak. akik soha nem biztatják arra. érzéseink lefestése. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. akikkel énekelhetünk. személyes barátság. hogy az emberi viselkedést utánozza. amelyek jelen vannak más áramlattevékenységekben is. Az instrumentális képességek azok. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. hanem csak a környezetük elvárásait. A legtöbb ember úgy érzi. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. míg annyi hozzá hasonlónak nem. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. ez lehetetlen volt. olyanná válik. úgy érezzük. melyeket azért sajátítunk el. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. nyitottságot és érzékenységet kíván. mely a házasság irányába löki az embereket. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. Ez az a kapcsolat. kik vagyunk valójában. A modern házasság ideálja az. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról.

Természetesen. aki segít bennünket az önmegvalósításban. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. Örülünk. hogy mindig a papírformát hozzuk. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. semmi más teendőjük nincs. pszichikai energiát fektessünk bele. hogy igazi örömet éljenek át. és ha kudarcot vallanak. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. és így több esélyük van arra. hogy ha most újra összekerülnének. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. akik oly messze kerültek tőlük. Túlságosan mobilisak vagyunk. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. az emberbarátok hírnévre. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. az emberek itt is azt hiszik. és megbizonyosodjunk róla. hogy az ember barát segítse az elesetteket. Sajnos manapság kevés ember képes arra. mint egy természeti képződmény. figyeljünk a visszacsatolásra. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. olyas valaki. A politikusok hatalomra áhítoznak. mint a munkát vagy a családi életet. hogy ne csak saját javunkat nézzük. de nem megvalósíthatatlan. csak az. Nehezebb feladat az. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. Mint ahogy a család esetében. hogy kitűzzünk egy célt. ha meg tudjuk teremteni az áramlat-élmény feltételeit. A barátokat viszont az izgalmakkal. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. Ugyanígy. Az élet későbbi szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. feltéve. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. Vannak olyan emberek is. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak.bolondozhatunk. az az. aki nem várja el tőlünk. néha évfolyamtársaikat. vasárnapi iskolát tart. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. hogy a barátság magától keletkezik. Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. Nem számít. A kamaszkorban. Nehéz. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. kalandokkal. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. hogy ellenséges körülmények 116 . akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. környezetvédelmi akcióban vesz részt. Ami számít. amely minden komplex tevékenységben jelen van. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. el kell fogadnia egy közösség. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. mikor azt hallom. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlatélmény. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. Mindig meglepődöm. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. Ha azonban elfogadjuk azt. hogy sajnálják magukat. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. ha a családunkat össze tudjuk tartani. akkor azt kell mondanunk. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. egy etnikai csoport. nem várhatjuk el. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek.

de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. hogy uralják tudatukat. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. ha nem kell amiatt aggódnunk. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. akik betegek. és áttekintjük. de az is lehet. amely a legtöbb pénzt termeli. ha ötleteket ad ahhoz. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. aki borzalmas szenvedéseken ment át. hogy könnyű boldognak lenni. Azok. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. Ugyanakkor sok olyan ember van. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. akik úgy gondolják. akik élvezik azt. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. A politika valódi funkciója pedig nem az. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. még akkor is. amíg az egyének tudata meg nem változik. és lehetővé teszi. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. Ha valaki nem tanulta meg. akkor jó. amennyit csak lehetséges. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. hanem az. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. gazdag. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. mint hab egy olyan tortán. 9. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. de végtelenül élvezi is az életét. Az áramlatelmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. hogyan kellene őket úgy átalakítani. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. Hogyan lehetséges. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. Talán szükségtelen megjegyeznem. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. egészségből és pénzből áll. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. 117 . mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. amely szilárd alkotóelemekből. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan emberektől. és nemcsak életben maradt. Sorra veszünk olyan stratégiákat. ha valaki elég szerencsés ahhoz. míg az áramlat. ez maga az élet. hanem azt is megmutatja. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus." A tanács még mindig érvényes. Rendjén való. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. hogy egészséges. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. ha nem akadnának olyan emberek. hogy az embereket gazdagabbá.között is életben maradjanak. nagy esély van rá. ha érdekes. Csak a valódibb. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. hogy hogyan változtassa meg a világot. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. csinos és jópofa legyen. Az egészség. jól fizető állása van. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. hogy nem. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket.

mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. vagy valamikor a születésük után vesztették el a 118 . de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. Azok a betegek. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. amely századunkban úgy eluralkodott. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. büszkeség és öröm forrása volt. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. Franco bevallotta. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. hogy elfogadják a helyzetüket. A lány pánikba esett. Lucio. Ami a jövőt illeti. beiratkozott a főiskolára. Úgy kellett a környezet részévé válnom.. Franz Alexander megállapította: "Az. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta.A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. vagy dr. még tovább fogok fejlődni. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. hogy hasznára lehetek másoknak. mint például Norman Cousins beszámolója arról. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. a csoport egyik tagja huszonéves. mintha újjászülettem volna. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. Vannak azonban más igazságok is. mindig boldog lehet. remélem. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. A bénulás különösen keserű csapásként érte." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt. gondtalan benzinkutas volt. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. hogy az elme uralja a testet. aki tudja. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. főleg olyan fiatalokból. Miután megbénultam. Miután felépült a tragédia után. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. ahogy azt dr. olyan volt. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. Mindenkinek kell hogy legyen célja. és olyan komoly urológiai problémái lettek. hogy a test mennyi fájdalmat." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek." Francónak. olyan emberekből állt. Már önmagában az is.. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. többet kellett használnom a fejemet. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. Egy másik csoport. Franco élete fő értelmét abban látja. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. ha azt állítanánk. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. A kocsi azonban elromlott. A lényeg az. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. és tulajdonképpen szerette a munkáját. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. akaraterőt és türelmet igényelt. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. hogy az az ember. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. s ez elkötelezettséget. hogy újra meg kellett tanulniuk élni. Mind a munka. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. mind komplexitásban megnövekedtek. hanem gazdagodásához vezetett. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. amit az élet folyamatáról tudunk.. amit valaha tudtam. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték.. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. A balesete előtt villanyszerelő volt. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. amit toló székből csinált végig. annak ellenére. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. tudjak segíteni az új sérülteknek abban. Vannak bizonyos határai annak. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. a legalapvetőbb tény. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. A baleset után örömteli élményei mind számban. Meg kellett tanulnom öltözködni. nyelveket tanult. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. de másképpen. melyben azelőtt soha nem volt részük. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez.

de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás. valódi bambuszt használok. hogy másokkal is elnéző lehessek. A munkájában azt szereti legjobban. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. akinek a felesége szintén vak. melyeket ha ép látásával otthon marad. Aztán Anita.. olyan módon. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. mikor mindkét szeméről levált a retina. Azóta úgy élek. ezt válaszolta: Igen. úgy döntöttem. a sakkot. Harmadszor. vagy valami hasonló. És Dino. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. olyan célt és örömöt adott életének. amit éppen csinálok". nagyon vigyázok. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. Aztán ott van a középiskolai tanár. arra törekszem. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban.. hogy megvakult. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig.. s mint ahogy annyi kortársam teszi". akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. mint Manhattanben. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. hogy könyvet ír Braille-írással arról. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. Pilar például harminchárom éves nő. Csodálatos érzés. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. amelyek nem tetszenek nekem. születésétől fogva vak. aki tizenkét éves korában vakult meg. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. amelyeket egyszer már elkövettem. a sportot és a zenehallgatást. így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. Paolo. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat. a zenehallgatást. az az ülés akár húsz évet is kibír majd.. hanem 119 . a rajta keresztülmenő hívások simán futnak. hogy szerencsétlen.. amely a többiekről is szól.. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. ha Paolo nem érezné azt. nem olyan szintetikus anyagokat. aki nyolcvanöt éves. ha pénzre van szüksége. olyannak. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. Mindazonáltal meglepő volt. hogy Paolónál ugyanúgy. történt-e már ilyen vele. Mint sok más vak. elesett emberek. és azóta sem lát. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. Nagyon izgalmas". mintha Isten lennék. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi.. Felesége szintén vak. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt.. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. soha nem tudott volna elérni. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. mert "érettebbé tett.. hogy meghaladjam őket. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. házas. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. Ez azonban nem azt jelenti. hogy zenét tanít. mint régebben. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. Ha elkészül. Nem egyszerűen utazni akartam.látásukat. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. Másodszor. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az interjúkkal kapcsolatban. mint a hangszerek a zenekarban. hogy tudja. és azzal keresi a kenyerét. két gyereke van. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. Antonio.." És annyi ilyen ember van még. hogy ura saját belső életének. aki most harmincéves. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. hat éve vesztette el teljesen a látását. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. amely gazdagította az életüket. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. "Ilyenkor úgy érzem magam. aki éjjel a milánói parkokban alszik. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze." Meglepő. Paolo jelenleg azt tervezi. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. Az 1967-es háború után úgy döntöttem.

mikor elindultam gyalog Európába. amit fel kell fedeznie magában. mint amit sok. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. örömteli életté formálnia.. Mint a torzonborz próféták. Ahogy Jézus Krisztus mondta. tudja. számunkra nem fontosak. mert az embernek szenvednie kell. hogy mindig többet akarok. megnyugtatom és távol tartom az őrületet. hogy megőrültem. láttam. Az autó. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. voltam baleseteim. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. egyszerre csak egyet tud elkapni. mint a tojásból kikelő kismadár. hogy az élete ezentúl rosszabb 120 . . hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. Az ember azért született. aki nem függ senkitől. mi haszna van abból az embernek. amint a barátaim meghalnak mellettem. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. Olyan kaland ez. de a koncentrációm soha nem csökkent. ha elvesztem a világot. hogy az ember felelősséget vállal.. összerombolja az Ént. hanem hogy felismerjük. hogy az Urat dicsérjük. Minden emberben van valami. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. megengedhetem magamnak. Egy férfi nem attól lesz férfi. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. A fontos az. Az egyetlen dolog. Akkor lecsitítom érzéseimet. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. mikor kell hallgatnia. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. hogy valóban emberré válhasson. melyek arra késztették. .megtalálni önmagam. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. a szellemi útkeresésről vallott. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. Odahaza mindenki biztos volt abban. háborút. mikor van itt az ideje a beszédnek. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. hogy a világnak nincs értéke. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. Sok mindennel kellett megküzdenem. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. hogy a világ nem sokat ér. tudja. hogy tudja.. megpróbálok úgy élni. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. Ha van még húsz évem. akkor vagyok a legösszeszedettebb. és nincs értelme túl keményen küszködni. arra kényszerítve az embert. Isten. Ez pedig több. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. Úgy keltem útra. nem pedig úgy. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. mit kell mondania. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. Akkor ez a sorsom. hogy azért születtünk. ha megnyeri az egész világot.. Szabad emberként. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. halált és szegénységet. de úgy döntöttem. átjöttem Szírián.. A legjobb dolog az életben az. és nem olyan. ami most már mindenek fölött számít nekem. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. Út közben láttam éhínséget. nem számít. Mik voltak az okok.. nem érdekel. hogy lassan haladjak. hogy próbára tegyék ezen a földön. mikor a gazellacsorda után fut. amely idestova húsz éve tart. és minden szava erről a megingathatatlan célról. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. visszatértem saját középpontomba. vagy pedig egy új. Törökországon. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. amíg ideértem. a ruhák csak másodlagosak. Jugoszlávián. ha megismerjük önmagunkat. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. hogy megházasodik. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom. életem a sors kezében van. Úgy hiszem. hogy magyarázatot keressünk Reyad különös viselkedésére. Ha a második utat választja. akik őrült tempóban dolgoznak. a tévé. ha ma nem keresek semmit. aki. Jordánián. hogy kiélvezzek minden egyes percet. hogy két héten belül fel fogják akasztani. képes vagyok összpontosítani és tudom. . mint a nyugatiak. Megpróbálok ilyen lenni. Nem az a cél. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. hogy elpusztítom magam azzal. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson.

hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. Később lehet. Lucio. az nagyobb stresszt fog átélni. mihez fogjon. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. Sokan azonban – noha sokkal kisebb 121 . Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. mint egy extrovertált ember. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. Vagy magába roskad. Ha ezt az utat választja. mondjuk Jim esetét. összevész a feleségével. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. mint mások. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. Világos. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni rájuk. két. vagy a vak sakkmester. Ám az. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. aki már évek óta mondja neki. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. aki – tegyük fel – könyvelő. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. Sokkal valószínűbb. Kevés olyan ember van. egymással ellentétes módon cselekedhet. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. Még a legalapvetőbb emberi képességek. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. képességeitől. aztán másnap reggel.lesz. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. Ha azonosítani szeretnénk. nemcsak abban játszik fontos szerepet. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. vagy azzal leplezi. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). avagy a "regresszív módszer" lenne. későn kel. hogy Jim jól berúg az első este. A íjászbajnok paraplégiás. hogy olyan helyre költözik. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. De honnan. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. vagy átképezi magát. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. hatása persze függ az illető korától. amit ő "érett védekezésnek" nevez. hogy a szokásosnál többet kezd inni. hogy újrafogalmazza helyzetét. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. mint mások. ahol képességeire nagyobb kereslet van. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. a képzettség és más releváns személyiségjegyek. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. és másik állásban helyezkedik el. gyakran éppen az ellenkezője történik. A másik lehetőség. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". vegyünk egy példát. hogy egy esemény. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. Az is világos. ez pedig súlyosabb. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. az intelligencia. hogy pocsék állása van. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel.

hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. A növények megtalálták a módját. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. Volt bennük bátorság. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. akiket megemlítettek. melyeket a jó szerencse hoz. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. Azzal. melyekből aztán levél. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. az a lényeg. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. egy ifjúsági tábor-felügyelő. melyek olyan energiát szelídítenek meg. Mivel növények nélkül nem lennének állatok. Csodálatunk azt jelenti. villám és spontán öngyulladás hatására. nagyon ritka ajándék. hogyan működik ez a folyamat. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. hogy a káoszt renddé alakítsuk. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. hogy kik azok. Akiknek van belőle. Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy disszipatív struktúra. gyökér. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. és miért. hogy kivételes emberekről van szó. az alkalmazkodóképesség jele. amiben hittek. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. mint az a képesség. Bárhogy hívjuk is őket. Ha az emberek nem tanulták volna meg. akik így tesznek. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. A gőzzel. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. Ezeket az embereket és sok száz másikat. Az emberek is képesek arra. Érthető. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. kívánjuk. egy hivatalvezetőnő." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. azokat a jó dolgokat pedig. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. A Nobel-díjas kémikus. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. Ha megkérdezzük az embereket. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. a latin vir. megfőzzék az ételüket. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". és nem tántorították el őket az ellentámadások. árammal. Akárcsak az a Moliére-hős. hogy melegítsék a barlangjukat. az. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. mint az az idős hölgy. hogy fel figyelünk azokra. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. és akik követésre méltónak tartják. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. és úgy reagálnak. azaz férfi szóból. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. ha azt mondjuk. akiket a legjobban csodálnak. a magyar orvos. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. csodáljuk. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. felhasználták a szétszóródó energiát.stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. 122 . melyeket a balszerencse hoz. A tűz megszelídítése jó példa erre. Az a képesség. virág és gyümölcs lesz. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". nem törődve azzal. mert fénnyel táplálkozik. hanem annak megértésére. kéreg. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. aki a múlt században kitartott amellett. és Semmelweis Ignác. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk.

a psziché is hasonló elvek szerint működik. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. a zene vagy a fizika. és zavarja működését. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. hogy tudja magáról. komoly betegségekkel. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. ha talál helyette olyasmit. és képesek voltak megoldani őket. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. hogy bátorítsák. a talpraesettség. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. megbontja annak rendjét. például sarkkutatókat. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. és nem semmisül meg attól. akik tudják. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. akik egyedül bolyongtak a 123 . kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. azt is tudja. Ezért van az. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. Részben az is szerepet játszik. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. istenadta ajándék is lehet a számára. hogy uralni tudja a tudatát.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra.Ahogy már láttuk. Az Én integritása attól a képességétől függ. hogy fontos céljaira koncentráljon. A tudat. egy vallással vagy ideológiával. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. hogy tudja. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. és az életnek nem lenne semmi célja. a kitartás. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. akkor úgy érzi. Az. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. annak a valószínűsége. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. hogy csak jó dolgok történjenek vele. a tudat rendje teljesen felbomlik. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. a fájdalom. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. egy telefonhívás. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. Ha a sérülés nagyon súlyos. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. Srinivasa Ramanujan. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. a betegség. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. kicsoda. Öntudatlan magabiztosság. pedig oly kicsi. hogy a bátorság. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. Richard Logan olyan embereket vizsgált. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. egy pattanás. hogy szinte teljesen elhanyagolható. A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. a hazájával. amely zavart kelt az elmében. mint egy rossz osztályzat. ami nagyobb összhangban van vágyaival. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. mint például a művészetek. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. hogy egyeseket elgyengít a stressz. hogy a helyzet nem olyan rossz. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. egy jó dal eltereli a figyelmét. Miért van az. mikor rosszul mennek a dolgok. az illető el is veszítheti azt a képességét. de képtelenné válik a további fejlődésre. Ha a trauma súlyos. Némelyik ember abból meríti erejét. Komoly fenyegetést jelent az Énre. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. milyen a csalódás. hogy kirúgnak valakit az állásából. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. megnyugtassák őket. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. hogy azonosul a családjával. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. mint amilyennek látszik. s ha sikeresen túljutott rajta. kontrollálható áramlat-tevékenységgé. egy mosoly. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. hogy a szegénység. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak.

hogy alig lehetett őket látni. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai 124 . A figyelem világra való összpontosítása. hanem olyan központi mechanizmus is. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. hanem mert ő lesz az az eszköz. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. Ez volt az első alkalom. mi a baja a gyújtásnak. amilyenben évek óta nem volt részünk. akik tudják. öklükkel verik a műszerfalatáltalában teljesen hiába. mikor ráadjuk a gyújtást. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. hogy bízzon magában. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. a kocsi motorja nem akar beindulni. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. és a saját benne elfoglalt helyében. azt. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. és csodáltam fénylő vörös színét. Azok az emberek. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. a környezetében. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. és a környező világ részének érezzék magukat. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. hogy a sorsuk saját kezükben van. de figyelmük olyan széles körű. Mint ilyen. nem kételkedtek benne. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. kisebb az esély arra. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak. Ha fogalmunk sincs. úgy gondolva. Ahhoz. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. több értelme van. Bízni fog tehát abban. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. bízik a gépben. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. amivel röpül és tudatában van annak. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. mert arra kényszeríti a gépet. nagyon kevés időt töltenek azzal. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. Elátkozzák a kocsit. Amíg a figyelem befelé irányul. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. hogy engedelmeskedjen az akaratának. hogy ők sürgősen be akarnak jutni a belvárosba. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. amit el akarnak érni.jégmezőkön. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. hogy egy hideg reggelen. néztem. hogy a kocsinak mit sem számít. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. hogy mozgásra bírjuk. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. tételezzük fel. hanem arra. katalizátorként. hogy akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. Saját törvényeinek engedelmeskedik. hogy önmagukra gondolnak. ahogy mozog." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. alapvetően az szükséges. és ha sikeresek akarunk lenni. 2. amikor munkába sietünk. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. Saját Énjük akadályozza őket abban. Nem arra pazarolják összes energiájukat. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. hogy az ő vágyaik. és az egyetlen módja annak. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. addig nehéz észrevenni a környezetünket. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. Fel kellene ismerniük.

. Minden simán ment. azt látja. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. 3. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. "Ugyanaz. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. Ez a közvetlen megközelítés.. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. hogy időben be kell érnünk az irodába.. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. ami jó példa arra. akinek a figyelmét leköti a környezete. az az ember. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. melyeket nem korlátoz az idő. Az egyenruha a melle jobb oldalán. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. és olyan gondolatok. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. A halott katona volt az. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett. majd egyenként megszüntetjük őket. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. elszigeteli az embert a világ többi részétől. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen.. amely azt vizsgálta. nem tudott elszabadulni attól a gondolattól. Tételezzük fel például. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel. Másodszor. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. ha elkésünk. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra.. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. G. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. és befelé irányítja. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. Az egyik az. melyeken át láthatatlan. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. teljesen szét volt tépve. A másik az.. visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. s új módszereket találjon arra. Így valószínűleg nem halljuk meg. mint az előzők. láthatóan érintetlenül. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. ám ha ehelyett arra figyel. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. a kormányrúdra. és dühösek leszünk az autóra. beleértve magunkat is. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. falai vékonyak. aki jobban kijön a vezérigazgatóval. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. mert nem hajlandó együtt működni. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj. nyilvánvalóak és fontosak lettek. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. akkor a fejünkben csak az fog járni. aki a balkezes ernyőt kapta. A probléma ott volt. Egy volt kollégám. felfedezték. Ugyanígy az a pilóta is. Lehet. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. hogy változtasson 125 . hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. A koreai háború alatt G. egyedül hagyva frusztrációival. vagy az akkumulátorban nincs töltés. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. Általában két módja van annak. a fülke szögleteire. G. mint segít minket abban. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. A környezet felé való teljes nyitottságot. fölment nyolcezer láb magasra. hogy képtelenné vált annak felismerésére. Félelme olyan erős volt. hogy mi történik. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. Új megoldások felfedezése. melyek gátolnak a cél elérésében. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő.. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. és így lehetősége nyílik arra. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. Egy nap. még a hús is csíkokban felszakadt ott. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. de ballal könnyebb. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. aki cége alelnöki posztjának várományosa. ahol véres jobb keze belemart a testébe. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. – ezer hasonló dolog. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. ami körülötte történik." A csoport felszállt a repülőgépre. a benzincsapok. Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. hogy Phil. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. hogy megbirkózzunk a helyzettel.. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. maga is részévé válik. melyek éppoly megfelelőek. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. ami körülötte történik.entrópiát. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. hogy miért nem nyílt ki az ernyő.

mint a cég vezérigazgatójával golfozni. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. mint a másik. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. hogy vannak más lehetőségek is. stresszel teli. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. a menedék. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. a szex. hogy minél több örömöt találjon az életében. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. vagy a karrier helyett a családjának. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. nyitott marad környezete felé annak részeként. aki beteges. Az egészséges. vagy más célokat tűzni ki maga elé. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. figyel arra. mélyen átérzett. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. népszerűek. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. ha túl komolyan veszi önmagát. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. Másfelől azonban. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. gyenge és elnyomott. mi történik a vásznon. mint beledöngölni a földbe. szegény. azt például. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz.a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). akkor bajba kerül. hogy tudja. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. addig egy igazi művész. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. szükségleteit és vágyait. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. nem pedig kizárólag aszerint. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. Ahogy láttuk. ugyanolyan technikai felkészültséggel. Az életet élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. fenyegető események veszik majd körül. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. amit előre kigondoltunk. gazdag. a mások feletti uralom szükséglete. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. hogy ne kétségbeesést. és azok 126 . hogy élvezetes új kihívásokra lelne. mint a festő. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). csak az számít. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. és lehetővé teszi-e számára. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. tudja. hogy bele illenek-e abba a képbe. hogy mit kedvel és mit nem. hogy ura legyen saját tudatának. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. De biztos. Még a halál közeledte is képes arra. aki gondosan követi a vásznon történteket. műveltek és gazdagok legyünk. mint annak. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. Ily módon fel fedezhetjük. hogy tudomásul sem vesszük. akkor jó képnek kell születnie. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. és ahelyett. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. hogy milyen legyen a festmény. hogy – ellentétben azzal. állást változtat.

hogy "olyan Én. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. megrekedek a fejlődésben. Belemerülés a tevékenységbe. akkor tisztában kell lennem azzal. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. ahhoz az kell. tenyerest és fonákot ütni. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. a pénzügyekkel. aki soha nem unatkozik. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. mert úgy látom. Célok kitűzése. Ha úgy döntök. és belülről irányítottak. hogy maga választotta célokat követ. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. Az ok-okozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. az Énen kívülről. és arra utal. 127 . akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. Hogy ebben sikeres legyen. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. könnyen megengedheti magának. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben. A jól képzettségnek fontos feltétele. Cselekedetei követhetőek. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. és így tovább. meg akarják például menteni a világot. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. jobban ragaszkodik céljaihoz. ritkán szorong. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást.fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. akkor kimaradok a fontos dolgokból. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. nem is külső erők hatására. ha történetesen értelmüket vesztették. mélyen belemerül abba. akár hétköznapi dolgokról. így magából az Énből erednek. tekintve. A kifejezés szó szerint azt jelenti. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. elhatározom. akkor azért nyitok panziót. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. 2. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. Vannak emberek. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. és egyre kevésbé leszek hatékony. hogy az előbbi tudja. el lehet mondani. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. legtöbbjük fásult lesz. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. amit csinál. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. A másik véglet az. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. ugyanakkor rugalmasabb is. melynek önálló céljai vannak". abból az következik. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. és amit csinál. hogy módosítsa őket. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. Amikor reményeik szilánkokra törnek. Ha szeretnék teniszezni. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. amely nem az Énjén belül gyökerezik. megjelölik azokat a képességeket is. melyek a működtetéséhez szükségesek. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. Ha jó panziós akarok lenni. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. mikor valaki azért kuporog egy helyben. melyekért képesek vagyunk küzdeni. hogy megtanulok teniszezni. Arról az emberről. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. mert nem bízik saját képességeiben. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. Másfelől azonban. nem találomra teszi. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. akiktől hitelt szeretnék felvenni. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja.

amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. Énje mégis erősödik. vagy egy másik beszélgetőtárssal. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. amelyhez kapcsolódni szeretne. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. akkor megpróbálkozik egy másik témával. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. Koncentráció nélkül nincs részvétel. 128 . hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. Ezért jobb az. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. aki a másokkal való kommunikációra figyel. s nem pedig önmaga miatt aggódik. Azok az emberek. A sportolók nagyon jól tudják. és megpróbálja kitalálni. amelynek önmaga is részét alkotja. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. Az az ember. a sok ember között behúzódik egy sarokba. Lehet. mert a műsort reklámok szakítják meg. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. milyennek látszik kívülről. Felméri a vendégeket. paradox eredményeket ér el. hogy kimaradnak az élet áramlatából. a túlzott én-tudatosság. jártasságot szerez. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. Ha személyisége nem autotelikus. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. mindkettejük számára érdekesek. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. tönkreteszi kettejük beszélgetését. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. 3. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös ok-okozati kapcsolat köti össze. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. és ajka hangtalanul mozog. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. hogy halad előre. hogy rész vételüket kiterjesszék. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. Nem azzal törődik. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. hogy megzavarja a tömeg ordítása. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie.Például valaki elhatározza. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. talán nagyobb biztonságban van. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. olyan témákról. hogy az illető jól fogja érezni magát. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. tele van szerkesztési hibákkal. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. akkor ez azt jelenti. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. mindig úgy érzik. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. de még azt a keveset is összezavarja. Annak a személynek az Énje. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. Chicagóban a hatalmas méretű. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. abban reménykedve. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. mert önös érdekei ezt diktálják. hogy benne maradjon. jól fogja érezni magát. Bárhonnan elindul hatunk. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. ha hagyja. Arra figyelni. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. Az a szülő. ha szeretünk és veszítünk. és koncentrációkészségét fejleszti. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. mintha soha nem is szerettünk volna. észrevettem. nem pedig azért. amelyekről úgy gondolja. tartalma meg rendszerint csapnivaló. Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. hogy valaki majd csak észreveszi őt. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. akkor sokszor ahelyett. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. aki nem figyel gyerekére. ami éppen történik. vagy valamelyiküknek túl magas -. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. és nem valószínű. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. Nem számít.

A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. a kiskutyájával játszó gyerek. melynek céljai egységesek és állandóak. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. mind életünket gazdagító. házastársunk meghal. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. és akik hamarosan a helyünkre állnak. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. unalmas fráter lesz. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. Az elme kontrollálása garantálja. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. hogy harmóniára leljünk mindabban. s ezáltal többek leszünk. az. amit az Énje megenged neki. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. ami történik. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. igen kellemetlen ember vált belőle. Még a legsikeresebb pálya. akkor még úgy is képes élvezni az életet. vagy akár csak egy pohár víz. Ha élvezzük a munkánkat. Bobby Fischer. az összes többi magától körvonalazódik. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. Ez azt jelenti. laissezfaire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. amit csinálunk. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. nem elegendő azt megtanulni. mint amik vagyunk. ami történt. Ez az. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. de mihelyst letette az ecsetet. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. hogy értelmet találjon abban. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek 129 . Picasso nagyon szeretett festeni. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. barátaink társaságát. Ahhoz. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. melyek kitágítják teljesítményünk határait. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. hogy mindent. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. egy jól megkötött üzlet. A hűs szellő egy forró nyári napon. és semmibe vette az esemény esztétikai. azt felelte. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. amit látott. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. amit már ismert. mint mi voltunk. örömforrássá válhat. mert csak arra figyelt. amennyire csak emberileg lehetséges. A nyugodt. Az utolsó feladat. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. képességeket fejleszteni. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. 10. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent.Mikor megkérdeztem. az nem jelenti szükségszerűen azt. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. művész vagy politikus is örömtelen. 4. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. min gondolkodik. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. hogy gyakorlatilag bármi. hogy megpróbálja felbecsülni.

céljára. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. mely értelmet kölcsönöz mindennek. és bárhogyan is döntsön." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. A cél önmagában általában nem is fontos. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges.egymással. Akár az. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. továbbá koncentrálni tudunk rá. Fel tételezi. megdöbbenéssel láttam. nagyjából mind ugyanazt felelték. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. hogy életünk Isten kezében van. csak az számít. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. Mikor beszélgettem velük. hogy az élet önmagában értelmetlen. akár az. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveg-gyűjteményünk a környéken. melynek érdekében boldogan 130 . amelyet nehéz definiálni. Napóleon egyetlen célnak. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. mind a jövőre nézve is. Felismerhetjük ugyan. mérnök. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. mint az. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. elfogadjuk. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. MIT JELENT AZ. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. hogy a cél megközelítése. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. Az első valaminek a végére. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. és hogy szándékaikat megjósol ható. és minden érték viszonylagos és esetleges. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. hogy van egy olyan legfőbb cél. s minden ember számára egyformán érvényes. mert hisszük. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. Nem számít. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. Ez azonban nem jelenti azt. hogy elég vonzó legyen ahhoz. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. hogy mindenre kiterjedő. létezik egy időrend. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. amely értelmet ad az életünknek. üzletember. hogy Isten halott. és elmélyedni benne. Vannak olyan emberek ugyanakkor. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. összebarátkozni valakivel. mit akar. hogyan éri el ezt az eredményt. Akiket megkérdeztem erről. "Általában tudja. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. amit tesznek. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. általában van egy olyan céljuk. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. pilóta. Azoknak az embereknek. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. hogy felszívja minden energiájukat. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze. hogy gyerekeink legyenek. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. hogy segít a figyelem összpontosításában. hogy a lét céltalan. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. ha ezen azt értjük. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat.

akiben csak a vágy él. Nem is annyira az számít. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. megoldani a feladatokat. hogy megtegye. s elveszítette nevét". nem kell félnie a váratlan eseményektől. hanem mindig hasznosan alkalmazza. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. amely igazolja mindazt. mely már kívül esik érzékeinken. véghez is kell vinni őket. de nem cselekszik érte. melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. 382. 131 . mit csinál. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. In Shakespeare összes művei 4. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az.vezette halálba a francia katonák ezreit. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. W: Hamlet. dán királyfi. Ez az. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. ami többnyire örömmel is jár. Ha valaki harmóniában él önmagával. Arany János. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. Mostanában azt szokták mondani. 1961. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. az egységes cél az. A cél eléréséért meg kell küzdeni. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. akkor érzései. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. amely a síron 7 Shakespeare. aki pontosan tudja. még a haláltól sem. mit kellene tennie. Ez a végső cél határozza meg. hogy "Mi az élet értelme?". a válasz meglepően egyszerű. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. mint olyan emberrel találkozni. ami értelmet adhat az életünknek. Annak az embernek. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. Élete minden egyes percének értelme van. hogy eléri-e valaki a célt. pestist lehel magából." A harmadik. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. Ha valaki eléri ezt az állapotot. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. Európa Könyvkiadó. egységet alkotnak egymással. amit nap nap után tesz. Ford. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. bárhonnan jöjjön is. semmi másra nem lesz igazán szüksége. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. szükséges lépést. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. hogy elérje őket. A céltudatosság. fontos merény kifordul medriből. általunk végzett tevékenységek egységes áramlat-élménnyé kapcsolódnak össze. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. amit kitűzött magának. akkor nem számít. Nem elég egy olyan nagy célt találni. inkább az. egy olyan spirituális rend keretein belül. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. sajnálkozásra. de nem képes elég energiát összeszedni. akinek a tudata ilyen rendezett. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. a feltétel nélküli szeretet ad célt. akik egyensúlyba kerültek magukkal. mi történik vele. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. a szándéknak cselekedetté kell válnia. hogy segítse az elesetteket. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. mert az ő életének az Istenben való hit. és a különböző. bűntudatra és félelemre vesztegetni.

Hajlamosak azonosítani a jót azza1. A szentek éppen ellenkezőleg. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. e. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. hogy ezzel kevésbé letisztult. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. 420 és Kr. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. melyet reklámcélokra lehet használni. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. Az absztrakt elveket. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. e. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. nem pedig az absztraktabb elveket. 440-től 200-ig. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége.túlra is kiterjed. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. e. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. nem olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. néha csak évtizedekig. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. ha célok rendszereként funkcionál. Identitásuk nem vész el. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. alárendelve a művészetet. e. e. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. azt várták. de meglehetősen különböző módon. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. u. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. pontosan olyan mértékig. bemutatva. ami jól esik. a filozófiát és a mindennapi viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. Az amerikai társadalomban éppúgy. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. melyet egész haláláig követnie kellett. 200-tól Kr. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. A társadalom más tagjai saját. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. a vallást. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. 600-tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. a filozófia. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. nem materiális célok iránt érdeklődnek. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. Mind a halhatatlanság. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. Az ilyen kultúrákban a művészet. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. a csúcs Kr. gondolati és idealista fázisainak nevezte. de bármelyik a kettő közül. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. feladták individualitásukat. 400 közé esett. 400-ig tartó szakasza. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. hogy kivívják kortársaik csodálatát. 132 . Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. A vallást. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak.

Többé már nem alkalmazkodik vakon. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. Az egyén újra befelé fordul. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. mint Lee Iacocca vagy H. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait.Nemcsak kultúrák. és viszont. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. a kényelem és a gyönyör vágyával. melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. a növekedés. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. Ahogy a 2. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. Ross Perot. mint például a tévé prédikátorok. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. mint például Hugh Hefner. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. Olyan vezető üzlet emberek. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. Az előnyei közé tartozik az is. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. az Éntől való végső elfordulás. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. Konkrét kihívásokra kell reagálni. Talán szükségtelen is mondani. a komplexitás szintje attól függ. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. hanem azok komplexitásának szintjét. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. hogy megőrizze az Énjét. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. a pénz. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. miszerint ő is a választottak közül való. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. A negyedik lépés. amelynek a végcélja anyagi jellegű. egy vallási vagy etnikai csoportra. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. hogy igazának bizonyításául használja. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. mindig rendkívül népszerű. hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. de hasznos abból a szempontból. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. Olyan feladatok kitűzése azonban. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. melyeket az adott területen követ. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. Az érzéki világnézet mint lehetőség. amely az előzőekre épül rá. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. fejezet utolsó részében már említettük. például arra biztatnak mindenkit. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. hogy a szabályokat mindenki megérti. Talán nem az számít leginkább. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. a szomszédságra. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. 133 . akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei.

hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. egy transzcendentális entitásba. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. mi történhet. ami köré cselekedeteit rendezheti. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. jó esélyünk van rá. hogy feladja az egészet. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. úgy döntöttek. különböző célokkal és kihívásokkal. és még inkább azzal. a nemzet jólété az értelem forrása. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. Ebben a fázisban inkább az öröm. amellyel le lehet írni. egy eszmébe. Ám ha nem tesszük. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. A lépések száma lényegtelen. üres és értelmetlen lesz. annak az lesz az ára. a differenciáció és integráció váltakozását. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. most újra érzi annak sürgetését. úgy tűnik. amely nagyobb. Ebből a szempontból úgy tűnik. 134 . hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. A Zarándokok8. mi mindenre képes egyedül. vallásosság. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. hogy mi mindenre nem. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. akkor a közösség céljai felé fordulhat. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. akiknek az sem adatik meg. a közösség. Ha valaki elérte ezt a szintet. hogy énjük integritását fenntartsák. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. a cég. az az volt. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. hogy mi történik vagy fog történni. váljunk ennek során autonómmá. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. inkább arról adnak tájékoztatást. hogy – akár a masadai zsidók. Hitük 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. hogy felismerjük. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. A komplexitás azt kívánja. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. csak az számít. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. akik olyan célt választottak. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. a különböző képességekkel. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. akik először telepedtek le Amerikában. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. Hittek abban. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. Ha mindig megváltoztatja a céljait. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. mint az adott személy: egy gondolatba. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. gyakran jár együtt életútválsággal.mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. a gondolkodó individualizmust. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. ahol a család. mint annak. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. Nem ők voltak az elsők. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. valahányszor akadályokba ütközik. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. Vannak olyan emberek.

a koncentráció csökken. mint semmi más ezen a földön.meggyőződését követték. hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. részben mert nemigen volt más választása. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. hogy anya és feleség legyen. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. ha nem akar. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. függetlenül attól. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. és úgy tettek. Próba szerencse módszerrel. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. hogy a nő legfontosabb szerepe az. mellyel meg kell tanulnunk élni. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. ha tehetnénk – nem is tehetjük. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. tudós vagy akár katona is. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. akkor a célnak nem lesz értelme. Azért kötünk házasságot valakivel. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. Mivel így cselekedtek. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. Ha erre képesek vagyunk. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. ha nem vesszük komolyan. aki azt mondaná: "Itt egy cél. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. üzlet asszony. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. mi legyen életünk legfontosabb célja. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. saját magunknak kell kitalálnunk. Addig is hogyan állapítsuk meg. belsőleg összefüggő. hogy kitartson amellett. Ez nem azt jelenti. és ha nem készülünk fel arra. mi felé kellene fordulnunk. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. hogy egymásnak ellentmondó. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. Ma már lehet belőle művész. később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. Ha másutt zöldebb a fű. és többé nem "nyilvánvaló". Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. olyan lehetőség. amelyik összefogja cselekedeteinket. amire egyszer elszánta magát. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. Minden egyes cél következményekkel jár. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. melyik érdemes arra. céljaik valóban fontosak lettek. akkor azt kockáztatjuk. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. hogy megosszuk vele az életünket. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. vallásuk vagy művészetük kedvéért. hogy ezekkel számolnunk kell. Akik állhatatosan így tesznek. és ki mondhatná meg. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. ám ha túl könnyen feladja. Sokkal szabadabban mozgunk. 135 . Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. A bőség zavara mindannyiunkra kihat valamilyen módon. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. bárhova vezérelte is az őket. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. s ezért könnyen módosítható lett. jövendő házastársunk érdemes arra. Ha nem. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. mintha a vállalt értékek megérnék. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. érdemes ennek szentelni az életed". mert úgy gondoljuk. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában.

ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. akkor úgy kerül az áramlatba. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. hogy rájöjjön arra. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már 136 . amely a jezsuitáknál szokás. de gyakran azon az áron. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. mit is szeretne. A tett önmagában vak. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. a gondolkodás tehetetlen. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. azok a célok. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. és minden energiáját ennek szenteli. Sok nagy vezető. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. Ahhoz pedig. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. melyek végül fennmaradtak a rostán. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. Akár a pszichiáter díványán történik. Sok olyan sikeres üzletember. Ha valaki a vita activában merül el. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. hogy beválik. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. de azért meg vannak a hátrányai is. A fiatal mérnök. Ha valaki sosem törődött azzal. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. és azokat igyekszik minden erejével elérni. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. avagy a vita contemplativa. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. Az élmények feletti elgondolkodást. A belső konfliktust az okozza. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. Ebből az következik. Itt derül ki. A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. A túl sok vágy. hanem azért. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. melyek egy ideig erőt adtak. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül.Az önismeret oly régi gyógyszer. melyek nem olyan fontosak. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. mellyel alkalmazhatjuk. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. Az önismeret sokféle módon érhető el. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. annak az az egyik oka. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. vagyis a cselekvő élet. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. hogy ezt meg tudjuk tenni. hogy minden nap többször áttekintik. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. hogy ezek a szavak mit jelentenek. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd.

mikor túl kevés. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. mint mi. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. a következmény a belső harmónia érzése. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. mikor a forrásaink kimerültek. Nincs okunk azt hinni. Csaknem ösztönösen tudni fogja. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. és ha van ahhoz bátorságunk. a fájdalom és a veszély felbukkanása. harmóniában vannak önmagukkal. ami lehetne. melyeket úgy neveltek. ami van. hanem azt is. morogni kezd és prédára fog lesni. mint amennyit megér. melyek elég meggyőzőek ahhoz. szorongás. meghiúsult elvárások. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. feladat. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. Azok a kutyák. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. arra a következtetésre jutunk. egy sürgős munka. 137 . úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. lehetőség. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. a szexualitás. és annak köszönhető. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. hogy mindig többet akarunk annál. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. amire teremtve lettek. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben.kifejlődött valakiben. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. mert általában azt teszik. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. Ők is érzik az éhség. Ha céljainkat jól választottuk meg. hogy szükségletei kielégültek. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. míg éhségét nem csillapította. ami a gazella felderítéséhez kell. A pszichikai entrópia azon formái. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. akkor unatkozni. Amikor túl sok a követelmény. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az oroszlánok álmát. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. bűntudat – valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. frusztráció. többet érhetünk el. valóban a belső béke állapota lehetett. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. hogy az ember barátai legyenek. Az állatok éppúgy szenvednek. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. szenvednek. mint amit valóban el tudunk érni. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. Ez csak akkor jöhet létre. Egy jó játék. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. hogy eldöntse. Minél összetettebb egy rendszer. akkor szorongani kezdünk. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. magány. Ehhez az kell. mint amennyi valóban lehetséges. hogy saját szenvedésének okozója legyen. Amikor az oroszlán éhes. és a kudarc lehetősége sem zavarja. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. és úgy érezzük. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. erre bármilyen reális célkitűzés képes. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze.

hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. minden gyerek spontán módon cselekszik. a kultúra – a nyelvek. mint Heidegger. Az unalom olyasmi.Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. A farmer és a molnár. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. mégis előnyösebb az összetettebb. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. ahol a társadalmi szerepek. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. és minden szerep más képességeket kíván meg. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. azt. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. Ez persze nem azt jelenti. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. ami megzavarja. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. melyet maga a rendszer gerjeszt. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. valószínűleg igaz. nincs szükség kompromisszumra. hogy a primitív népek. Olyan filozófusok. hogy a gyerekek mindig boldogok. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. Többé már nem lehet minden ember vadász. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. sokan érzik úgy. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. mint mi. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. A korábbi egyértelműséget. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. technológiák – fejlődése a másik ok. hit rendszerek. hogy jó oka ne lenne rá. már tudják. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. hiedelmek. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. de azon az áron. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. Érthető hát. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. Sartre és Merleau-Ponty. és elnevezték "tervnek". hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. teljes átéléssel és elszántsággal. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. hogy lássuk. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. semmivel sem boldogabb nálunk. szegénység és betegség. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. a választási lehetőségek világosak. olyan derűsnek látszanak. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. ha nem fenyegeti őket semmi. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. mert nincs. ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. amely az ő 138 . úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. A vágyak egyszerűek. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre.

Nem minden életterv egyformán produktív. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. addig a tudata harmonikusan működött. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. hogy mi maga a döntés. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. jól szervezett intézmény része legyen. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel.szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. melyet mások írtak meg. hogy egymillió dollárja legyen. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára. Még ha minden pénzét elveszíti is. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. Békés. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. Minden valószínűség szerint áramlatélményben volt része. és biztosította. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. Itt nincs igazi alternatíva. soha nem kérdőjelezte meg. semmi más nem számított. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. de jelentéssel. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. mit kell tennie. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. akárcsak egy játék. Az életterv meghatározza. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. Amíg parancsokat követhetett. hogy amit tesz. a tudatban megjelenik a harmónia. amit tesz. Lényegében teljesen új. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. mert mindenki más ezt csinálja. értelemmel bír. a század 139 . akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. E. hogy áramlatba kerüljünk. Számára az élet értelme az volt. Malcolm X. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. Úgy tűnik. Ugyanúgy az az ember. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. Nem számít. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. önmagukban hordozzák értékeiket. az helyes-e vagy sem. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. még mielőtt betöltené a harmincat. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. Hasonló megkülönböztetés áll fenn egyfelől a saját élettervek. hogy mindaz. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. és azt is. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. általában tudni fogja. mert összetartja őket a közös cél. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. hogy egy erős. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig.

ehelyett E. apjának kölcsönt kellett felvennie. Első helyen kell megemlíteni. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. akik bele egyeztek az alkuba. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. inni kezdett. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. hogy saját élete jobb legyen. nem pedig apja hibájának. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. tizennégy-tizenöt éves lett. hogy a szegénység az oka mindennek.-t kórházba vitte. és szülei is keserűek és gyanakvóak voltak. mert minden ember esendő és kegyetlen. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. Célja körvonalazódván elhatározása egy pillanatra sem ingott meg. E. melyet még kamaszkorában választott. Így hát a következő kérdés az. tetteit és érzéseit. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. nemcsak azért. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. A kocsit egy gazdag orvos vezette. ha a problémát úgy fogalmazta meg. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. hogy apjuk egy szörnyeteg. Másik biciklire nem telt. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. hogy potenciális kihívásként értelmezze. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. 140 . élete több szempontból is jellegzetes példája annak. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. cinikussá. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. vagy ő is csak egy ember. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. Olyan élettervet teremtett belőle. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. akiknek a kezében van a hatalom. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. az nem más. akkor nem sokat tehet ellene. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben.-t és szüleit. Úgy döntött. és az ember esendő és kegyetlen. amelyet E. apja úgy érezte. hanem annak az eredménye. hogy ha nem tesz feljelentést. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. különös tanulságokat vont le az eseményből. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. kudarcot vallott az életben. A baleset után hosszú éveken keresztül E. Úgy tűnt. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. hogy az ember meg gazdagszik. Felvették a jogi karra. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. dolgozott ki magának. hanem azért is. amelyek egész életében végigkísérik. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. Úgy érezte. E. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. és azt mondta. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. aki E. hogy ügyvéd lesz. hétéves lett. aminek következtében E. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. ahhoz az kell. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni.elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. Később maga is bíró lett. arra a következtetésre jut. A szenvedés értelmezése a lényeges. amely nemcsak saját életének adott értelmet. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció. E. Valójában nem maga a trauma számít. Az. Sikerült meggyőznie E. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. aki pusztuljon csak el. Amikor E. mint ő. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. Amikor azonban E. Mondhatják azt. Egy erőszakos. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. és alig tudtak írni-olvasni. fokozatosan rájött. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. és E. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. melyeket ő rendelt maga fölé. hogy életének értelme van. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó.

hogy életcélra leljenek. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. hogy reggelre úgyis halott lesz. de még ilyenkor sem szükségszerű. és végül még azt is sikerült elérnie. ahogy később kiderült. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. van valami közös stratégiájuk. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. rákkutató lett. Akkor sem állt meg. Még gyerek volt. hogy az életnek van értelme. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. sok más ember életét teszi jobbá. Könnyebb kételkedni abban. hogy nagy művésszé. amely a miénk lehetne. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. nem tudja elérni az áramlatot. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. mondván. igazságtalanul. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. A stratégia abból áll. mint saját személyes ellenségére.Végül pedig egy komplex. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. hogy le fogja győzni. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. mivel úgy döntött. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. Ha feltételezzük. neurotikus lányként nőtt fel. hanem sokan mások is. Antonio Gramsci. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. akik értelmet tudtak adni az életüknek. és megesküdött. hogy mi történik az ellenkező esetben. míg mások egy üres. a neurotikus pedig akkor következik be. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. kora gyermek korának évei napsugaras. hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. Ha ezeknek az embereknek. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. mert azt. Eleanor Roosevelt magányos. hogy értelmi fogyatékos. szegény. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. néha az egész emberiségre is. Gottfried. Mussolini börtönében halt meg. Mi az. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. ha az ember szegény. hanem a feladat kiterjed más emberekre. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. amikor az apját több évre börtönbe csukták. Idővel orvosi diplomát szerzett. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. és sok ember életébe hoz harmóniát. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a 141 . a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". hasonló példával szolgálhat. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. E. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. a valódi vágya az életben az. akkor logikus. kedves emlékeket idéznek fel benne. annak nemcsak ő maga látta hasznát. beteg és nyomorult. Ha azonban abból indulunk ki. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. hanem minden szegény. Thomas Edison beteges gyerek volt. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. hogy tanulhasson. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. és a tanára azt gondolta róla. mert szinte már feledésbe merül. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést tulajdonítanak a szenvedésnek. Mégis beszélek róla.

A legtöbb. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. az építészet. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. hogy hogyan kell élni. a képzőművészet. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. akik tudomást sem vesznek róla. vagy azt remélni. melyek az emberi környezet részét képezik. szerető. Ez a felfogás nem különbözik attól. hogy merítsen a múltból. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. mégis képesek voltak boldogulni. hogy ott és akkor eldöntötte. a jó zene. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. oktalan elbizakodottság. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. Nem használni fel azt az információmennyiséget. Végül úgy döntöttem. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről. vagy egy olyan könyvre. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. a tüzet. ameddig eljuthattak. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. általában nem emlékeznek arra. ha elgondolkodhatnak azon. Azok az emberek. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. és a résztvevők is úgy érezték. remek példát mutat arra. Egy árvaházban. a költészet. Így például egy híres. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. Meglehetősen elégedett voltam a találkozók sikerével. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. hogy tanultak valami hasznosat. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. amikor egy kedves. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg.mintákat. a képzőművészet. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. a színház. hogy életét annak megértésére fogja szentelni. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. A vasárnap reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. a tánc. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. kipróbálok valami szokatlant. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt 142 . aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. bibliai történeteket. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. hogy mit tegyenek a következőkben. hanem megtanuljuk használatukat. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. Összehasonlításképp elmondanám. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. gyakran kiemelik. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. A sikerre való esély körülbelül akkora. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. ezért örülnek annak. Sokan vannak mégis.

Babits Mihály. sor 10 Fordította Fencsik Flóra. hogy Dante kereszténysége nem elfogadott. és mivel a hibákat képtelenek elfogadni. 196. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. mégis vannak példák az ellenkezőjére is. 1991. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára. hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. 5. Van-e arra valamilyen lehetőség. a szex és a pénz utáni vágy. Dante. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról. korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról. megtartani azt. felfedezi. de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. Vergilius sem keresztény szent. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át. akik bíznak abban. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről. Magvető 143 . Más szavakkal. sötétlő erdőbe jutottam. hogy az értelmes életnek szükségszerű része az. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik. a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. hogy a következő században új cél. Dante. felmászik egy dombra. hogy minden spirituális renden alapuló struktúra. regényében a főhősé. hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket. hanem felfedezett hit. beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe. Dante felismerte. akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. ugyanúgy. az a vallásos életterv. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". Magyar Helikon. Némi szorongással vártam. Világos azonban az is. hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni. mivel az igaz utat nem lelém. a költő szelleme.mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. 1-3.és eszközrendszerek keletkeznek. akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. amelyet megteremtett. Vannak olyan sikeres üzletemberek. velük együtt visszautasítják az igazat is. a többit pedig elvetni. és mindazok még szörnyűbb sorsának. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. püspökökkel és papokkal. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. In Dante Alighieri összes művei. mint egy mai bestsellerben. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől. óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. hanem pogány költő. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. és már fenik rá a fogukat. hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. hogy meneküljön tőlük. A három állat egy oroszlán. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt. hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben. annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival. hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet. sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. hogy van olyan út. akik sosem választottak célt maguknak. Ford. muzulmánok vagy kommunisták lesznek. mert hisznek abban. Még ma is találkozunk olyan emberekkel. Így ahhoz. Attól féltem. minden olvasó számára azonnal világos. hogy tanítómesterének tekintette. mindegyikük örök kárhozatra ítélve. és fundamentalista keresztények. Még első vezetője. mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának 9 Dante. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt. ének. 1. mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. A: Isteni színjáték. és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak."9 Ami utána történik. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. mint például az egyház. Dante végzete a hatalom. hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt.5. hogy három bősz vadállat leselkedik rá.51. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. miközben a sötét erdőben bolyong. amely kivezet az erdőből. hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. aminek jelentése van számára. hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek.

hogy energiát szenteljünk neki. Egy olyan hitrendszer lenne. hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat. Semmi kétség afelől. és az evolúció is azt tárgyalja. mint a légkör. most meg kell tanulnunk. a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát. hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. FEJEZET 144 . Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl. hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket. és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. A hitet és a hiedelmeket azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak. hogy jobban összeegyezteti egymással azt. annak olyannak kellene lennie. ami van. melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le. hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül. amit a jövőben akarunk tudni róla. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is. ami helyes és kívánatos. hanem integrálódásból is. és még inkább annak keretében. ahová kell. hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll. a szociális kontrollt. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. amely létrehozta a tudományt. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –. melyeket ismerünk. hogy a tudomány általában. hogy az egész világegyetem egyetlen. közös törvények által irányított rendszer. hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat. amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk. Nehéz elképzelni. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás. hogy nem fog folytatódni. amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja. ami lehetne. melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal. hanem együtt működni vele. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne. hogy miért olyanok vagyunk. a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket. 1. melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. melyekben reménykedünk és melyektől félünk.megoldását. és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz. nem pedig azt. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet. ami van. Felismertük. Ez a differenciálódás az. az élet is értelmet nyer. amit tudunk. ha mi nem akarjuk. érzünk. de lehet. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet. amilyenek. hogy áramlathoz vezessen. hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -. ami lehetne. JEGYZETEK A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. és azt. ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar. A specializálódott tudományágak mellett. amely most már éppúgy beburkolja a földet. amely méltó arra. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is. nevezetesen az. Rájöttünk. ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról. hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. Ha jobban megértjük. akkor át kell alakulnia. és bíznak benne. hogy az emberi lények különálló individuumok. és oly módon szabályozza életünket. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. Minden. ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket. amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan.

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 145 . Dr. From Pagan Rome to Byzantium címmel. Ruut Veenhoven Hollandiában. még nem biztos. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében. hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól. melynek címe A History of Private Life. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984). első kötete 1988-ban jelent meg.. tehát. és 10. nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet. könyve (1969) amely kiemeli. a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki.. hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat. a rotterdami Erasmus Egyetemen. melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul.19. Anyagi javak. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). fejezet). Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni. A . a második kötet előkészületben. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából. könyv és 9. hogy nem boldogtalan is egyben. ha valaki boldog. Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki. könyv. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological Well-Being c. de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. 9. Boldogság.

gyorsabban. erősebben 143 A mozgás örömei 148 A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!. 190 A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 146 .4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra.

hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 147 .A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->