P. 1
Flow 1

Flow 1

|Views: 903|Likes:
Published by Rommyboy

More info:

Published by: Rommyboy on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • A MAGYAR KIADÁS ELÉ
 • TARTALOMJEGYZÉK
 • TARTALOMJEGYZÉK 6
 • 8. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 101
 • 9. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 117
 • 10. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 129
 • 1. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG
 • AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI
 • A KULTÚRA PAJZSAI
 • FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET!
 • A FELSZABADULÁS ÚTJA
 • A TUDAT HATÁRAI
 • A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
 • SZÍNRE LÉP AZ ÉN
 • RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
 • A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT
 • KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE
 • ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET
 • AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI
 • A felkészültséget kívánó feladat
 • A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása
 • Világos célok és folyamatos visszacsatolás
 • A feladatra való összpontosítás
 • A kontroll paradoxona
 • Az Én-tudat elvesztése
 • Az idő átalakulása
 • AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY
 • ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK
 • ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA
 • AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG
 • AZ ÁRAMLAT-EMBEREK
 • MAGASABBRA, GYORSABBAN, ERŐSEBBEN
 • A MOZGÁS ÖRÖMEI
 • A SZEX MINT ÁRAMLAT
 • A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK
 • ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME
 • A ZENE ÁRAMLATA
 • AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI
 • A TUDOMÁNY ANYJA
 • AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI
 • A SZAVAK JÁTÉKA
 • BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL!
 • A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE
 • A BÖLCSESSÉG SZERETETE
 • AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK
 • AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA
 • A MUNKA MINT ÁRAMLAT
 • AUTOTELIKUS MUNKÁSOK
 • AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK
 • A MUNKA PARADOXONA
 • A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE
 • AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS
 • A MAGÁNY FÁJDALMA
 • A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE
 • AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD
 • A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE
 • A TÁGABB KÖZÖSSÉG
 • A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA
 • HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL?
 • A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA
 • AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS
 • MIT JELENT AZ, HOGY ÉRTELEM
 • A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS
 • AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE
 • A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE
 • ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME
 • EREDETI TARTALOMJEGYZÉK

arc Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW
Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília

ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991

Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

hogy megért sem. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. hogyan éreznek. aki a Tao szerint élt. áramlani. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. és éreztem. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. hogy lebegni. amikor biztos voltam abban. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. miről beszél. hogy elkezdtem ezt a szót használni. viszont amit unalmas volt tanulni. hogy a boldogság tényleg elérhető. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. ami nem csoda. de a gyümölcsei édesek. sem az új kocsi. és példákkal szolgálok arra. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. egy tudós Sanghajból kimutatta. ami az jelenti. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. mint egy spontán. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. Édesapám. Emlékszem. A Newsweek magazin 1996. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. amelyeket én "flow"-nak neveztem el." E gondolat szerint neveltek engem is. mert ez volt az első alkalom. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. és amely falunak a nevét magam is viselem. a legélvezetesebb. hogy eldöntse. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. Ezek azok a pillanatok. azért emlékszem erre az esetre. az az. aki rendszerint tudta. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. Ritkán van az. fogyasztóként viselkedve. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. Valóban. A saját tapasztalatomból tudtam. a flow koncepciója nem teljesen új. Évekkel azután." Azt hiszem. amikor legjobban érezzük magunkat. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. azt hamar el is felejtettem. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. hogy munka és élvezet együtt is járhat. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. amikor körülbelül hétéves voltam. amit csinál. Az olvasóra marad a feladat. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. Sokszor élveztem a tanulást. gyakran úgy írják azt le. sokszor akkor történnek velünk. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. erőfeszítés nélküli mozgást. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. Másrészt. Ok a "jü" kifejezést használták. keleti és nyugati írásokban egyaránt. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. amikor az életük a legizgalmasabb. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. mint egy folyó áramlását. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. hogy az ember élvezze azt. Önmagában sem a televízió. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. Ezért van az. hogy több. milyen feltételek kellenek ahhoz. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. A munkának nem kell elkerülendő. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. mert amikor az emberek arról beszélnek. amikor keveset kell csak tennie. Viszont vannak alkalmak. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. amilyen egyáltalán csak lehetséges. aki azt 4 . sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. sakkozva. ahol édesapám anyjának a családja élt. amely a tudatosság általános alapelveire épül. minden megmaradt a fejemben. Annak ellenére. szeptember 2-i száma Bill Clintont. kérdőíves vizsgálatokkal. hogyan működik szellemünk. az ember nehézségeket tapasztal olyankor.

gyárakat. Azóta egyfolytában itt élek. olasz iskolákba jártam. antropológusok. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. Soraya. múzeumokat inspirált arra. a klinikai pszichológia. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. amikor Stockholmba látogattam. akit Verne Gyulának hívtak. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. hogy feltárja. pincérként segédkeztem az étteremben. 1997. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. majd taníthattam. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. Chicago. Huszonkét éves voltam. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. és ugyanazokat a könyveket olvastam. Perzsia királynője. Emlékszem. nagy örömmel láttam. hogy nincs a világon még egy hely. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. lévén elég szerencsés. De megtanultam magyar dalokat énekelni. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. amikor megérkeztem Chicagóba. de lélekben szoros volt. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. mit is jelent ez a fogalom. Így olaszok között nőttem fel. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. miközben én ragaszkodtam ahhoz. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. többek között japánra. tízéves voltam. Fiume városában születtem. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. Fiumének volt magyar konzulátusa. Faruk. Például az elmúlt ősszel. amikor nem kellett iskolába járnom.állítják. Mivel sok magyar telepedett ott le. biztos vagyok abban. kínaira. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. hogy szélesebb közönséghez szóljon. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . És nagyon szerencsésnek érzem magam most. és nagy sikere volt. szerb és koreai nyelven. A szociológusok. A sport pszichológiája. mert azt állította. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. látogatóik számára. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. Természetesen különös örömmel tölt el. mint egy jó elmélet. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. hogy pszichológiát tanuljak. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flow-elmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. Nyáron. A flow iskolákat. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. semmi sem praktikusabb. amikor azt mondta. amikor ölre mentem egy francia fiúval. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. azzal a szándékkal. ahol az olvasók jobban megértenék.

AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 50 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 50 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 54 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 57 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 61 5.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 12 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 14 A KULTÚRA PAJZSAI 15 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 18 A FELSZABADULÁS ÚTJA 21 2. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 63 MAGASABBRA. A TUDAT ANATÓMIÁJA 22 A TUDAT HATÁRAI 25 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 27 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 29 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 30 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 32 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 33 3. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 34 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 35 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 37 A felkészültséget kívánó feladat 37 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 40 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 40 A feladatra való összpontosítás 42 A kontroll paradoxona 43 Az Én-tudat elvesztése 45 Az idő átalakulása 47 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 48 4. GYORSABBAN. ERŐSEBBEN 64 A MOZGÁS ÖRÖMEI 66 A SZEX MINT ÁRAMLAT 66 6 .

A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 68 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 70 A ZENE ÁRAMLATA 71 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 73 6. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 101 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 101 A MAGÁNY FÁJDALMA 103 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 106 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 108 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 113 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 116 9. A GONDOLAT ÁRAMLATA 75 A TUDOMÁNY ANYJA 77 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 79 A SZAVAK JÁTÉKA 82 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 84 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 85 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 87 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 88 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 89 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 89 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 90 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 94 A MUNKA PARADOXONA 97 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 100 8. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 117 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 118 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 120 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 122 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 126 10. HOGY ÉRTELEM 130 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 131 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 134 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 137 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 138 JEGYZETEK 144 7 . HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 129 MIT JELENT AZ.

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 145 8 .

hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. függetlenül attól. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. Amit teszek. Hogy a könyv tömör és használható legyen. Az az olvasó. amely tippeket ad arra. Rick Robinson. 1990. Végül. hogy köszönetet mondjak nekik. Ez egyébként is lehetetlen. és nem lehet recept alapján megvalósítani. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. Lawrence A. és az 1. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Philip Hefner. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. Reed Larson. amelyeket a tudósok használnak műveikben. akit érdekel. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. jelenlegi elnökének. hajlamos rá. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. Cremin nek és Marion Faldetnek. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. Hiroaki Imamura. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. Ikuya Sato. Kevin Rathunde. A boldogság például már az első oldalon szerepel. akik elég kíváncsiak ahhoz. akiknek különösen hálás vagyok. mindenkori mentoromnak. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. John Brockman és Richard P. hogyan legyünk boldogok. elejétől kezdve egész a befejezésig. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. Jerome Singer. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. mint az eredeti szöveg sűrített. Elisabeth Noelle-Neumann. Jelen esetben ez lehetetlen. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. H. Jean Nakamura. amit én áramlatnak hívok. akiktől talán épp annyit tanultam. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. de akiket a téma valóban érdekel. a kreativitás. március 9 . az alapítvány alelnökének. James Stigler és Brian SuttonSmith – mindegyikük nagylelkűen segített. Howard Gardner. és meg is ragadom ezt az alkalmat. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. Jean Hamilton. tudományosabb jellegű kivonata. Chicago. Thomas Jamesnek. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. Fausto Massimini. Azoknak az olvasóknak azonban. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. Doug Kleiber. George Klein. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. mint ők tőlem. fiainknak. Köszönet Marknak és Christophernek. akik segítették a mű létrejöttét. az élet teljes felvállalása. bátorított vagy támogatott valamiben. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. David Kipper. de nem utolsósorban. Vannak azonban. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. Elsőként Isabellának. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. Jacob Getzelsnek. veszélyes egy kicsit. mint maga a könyv. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. ahol az adott témát tárgyalom. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. Robert Kubey. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. de meg jelölik a szöveg oldalszámát.

hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. "Tedd fel magadnak a kérdést. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. A boldogságra úgy lelhetünk rá. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. mert noha a gondolat általánosan ismert. ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. nem szerezhető meg hatalommal. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. amelyre fel kel1 készülni. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei.1. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek befolyásolni. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. mi is az a boldogság. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. és már nem leszel az" – mondta J. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. ami pedig annak megtanulását illeti. milyen arccal születtünk. Nem a külső eseményektől függ. mert feltételezzük. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. ami csak úgy megtörténik velünk. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. akik megtanulják. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. hogy elvesztegeti az életét. Nem vásárolható meg pénzzel. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. arra. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. annál biztosabban elkerül." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. Azok az emberek. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. "Fölfedezésem" az volt. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. boldog vagy-e. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. Vajon azért van ez. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. hogy majd boldoggá tesz minket. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. nem 10 . Mill. Tekervényes ösvény vezet hozzá. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. nem pedig úgy. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. összes többi célunk – legyen az egészség. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. Ha megtaláljuk a választ. számtalan ember érzi úgy. A sikert nem lehet üldözőbe venni. szépség. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. S. hogy van rá mód. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. ha unatkozott). Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. hogy tudatosan törekszünk rá. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. hogy mindig többre vágyjon. Míg a boldogságot önmagáért keressük. inkább attól. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. mindazonáltal nagyon találó. önkéntelenül kell jelentkeznie. mindezek ellenére. hogy a boldogság nem olyasmi. képesek arra. A boldogság valójában olyan állapot. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott.

fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. amikor azt éreztük. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. Ez az érzés az. amit a legjobban szerettek. hogy teljesen uraljuk életünket. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. vagyis az a jelenség. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. hogy minden más eltörpül mellette. de fontos feladatot. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. milyen érzés azt tenni. Ezt érzi a festő. mikor átéljük őket. A tökéletes élmény alapja a "flow". navahó pásztorok. olyan gyönyörűséget érzünk. amit látunk. befogadó. az élmény maga lesz olyan élvezetes. zenészekre. ha keményen megdolgoztunk értük. sebészekre vagyis olyan emberekre. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. Ezek után nem meglepő. Lehet. Azok az emberek. ami eddig még nem volt a világon. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer.választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. hogy meghaladja önmagát. és egyre inkább az lesz az érzésünk. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. Ezt érzi a tengerész. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. thaiföldi és indiai felnőttek. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. sakkozókra. melyben elmondták. akik azzal foglalkozhattak. egy hegedűsnek. valami. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. vagy egy úszónak az. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. hajába kap a szél – a vitorlák.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. amit érzünk és amit teszünk. a gravitáció ereje. egymástól igen különböző emberrel. amit tesznek. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. amit tökéletes élménynek hívunk. pusztán magáért. sportolókra. hogy hiszünk abban. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. Génjeink. Az o beszámolójuk alapján. 11 . Ezt érzi az apa. legyen-e háború vagy gazdasági válság. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. a levegőben úszó pollen és a kor. gyakran számolnak be arról. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. idősek és fiatalok. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. életünk legszebb élményei nem passzív. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. ami nem csak úgy megtörténik velünk. melybe születtünk. saját sorsunk urai vagyunk. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. akik túlélték a koncentrációs táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. . mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. tokiói tizenévesek. úgy érezte. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. a szél.

ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. 12 . hogy megmutatja. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének.Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. mi történne abban a valószínűtlen esetben. s arra okítanak bennünket. az életkielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. Mint minden igazi kaland. A "flow" tanulmányozása. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. A tökéletes élmény attól függ. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. hogy javítsunk az élet minőségén. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. Japánban és Ausztráliában is. valamint az antropológusok. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. mi történik a tudatunkban. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. A "flow". hogy listába szedné. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". Ha az a cél. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. találomra megválasztott időközönként. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. Olaszországban. ez sem lesz könnyű vállalkozás. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. ha valakiből hirtelen karcsú. Tanulmányozni kezdték Kanadában. és az a lényege. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. mit szabad és mit nem. mire gondol éppen és hogy érzi magát. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. mind a szociológusok. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. mint annak előtte. ez az első alkalom. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. mit kell tenned. Németországban. közkedvelt. és mikor a készülék megszólal. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. akik a boldogság. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. hatalmasabbak. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. népszerűbbek vagy karcsúbbak. Ez a könyv ahelyett. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. jegyezze le. hogy hogyan legyünk gazdagabbak. élete filmszalagjának egy pici. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. írott részletével. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. Mos tanra több mint százezer ilyen élménykeresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. mára már világszerte elterjedt. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. és minden jel arra mutat. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. Vannak. Az embereket valójában nem az elégítené ki.

Az. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. fejezet). mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. Az emberek olyankor a legboldogabbak. mi teszi boldoggá az embereket. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. akkor már nem vágyunk semmi másra. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. mint a fogyókúra: mindenki tudja. Állításom szerint annak. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. a szüleinkkel. fejezet). mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. eldönthetjük. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. Hogy megértsük. hogy nem vagyunk karcsúak. a házastársunkkal. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. vegyük sorra. Kicsit olyan ez. azt nagyrészt az dönti el. többé egy fikarcnyit sem számít. érdeklődés vagy unalom –. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. még a legegyhangúbb. A belső tapasztalás optimális állapota az. amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. könnyebben megértjük. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. hogy cselekedni lehessen. és úgy érezzük. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. mint például a költészet. a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. A 9. bele is vág. amit éppen csinálunk. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). hogyan kell munkánkat áramlat-élmények sorozatává alakítani (7. információként jelenik meg az agyban. Mielőtt leírnánk. Épp ezért létkérdés. Ezt annak áttekintésével kezdjük. "Flow" (áramlat) az a jelenség. fejezet). az a legfőbb oka. hogy olyan legyen az életünk. hogyan reagál a stresszre. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. milyen legyen az életünk. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. Ez akkor jön létre. a játék. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. gazdagok vagy hatalmasak. Ha ez sikerül. fejezet olyan módszereket ír le. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. Az. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. vagy a szimbolikus készségek használata. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. amit érdemes élni. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. fejezet). A Flow tehát azt fogja körüljárni. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. a filozófia vagy a matematika (6. Minden. hogy a 13 . amikor azért küszködnek.A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. fejezet). hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). annak az esélyéről van szó. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. hogyan kellene csinálni. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. melyek gátolják beteljesedését. fejezet). fejezet). mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. hogy megtanuljuk. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. Ez a metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. mikor a tudatban rend uralkodik. Itt nagyobb a tét. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. fejezet). hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét.

H. Fontos. vagy az a társadalom. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. hogy mi irányítjuk az eseményeket. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. Hogy az emberiség életben maradjon. de nem is barátságos. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. amely a boldogság útjában áll. filozófiát. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. amit éppen csinálunk. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. Segítenek elhitetni magunkkal. Még Földünk sem kivétel. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. melyek akármikor működésbe léphetnek. Még fel sem találjuk az új anyagot. mint egy-egy csillag felrobbanása. melyek a jólétünket befolyásolják. és így véletlenszerűek. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen.szükségleteinket kielégítse. esetleg már néhány évtized után elkopik. több millió évig kellett küzdenie jéggel. árvizekkel. művészetet és megnyugtatást -. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. hiszen mérhetetlenül nagy. Ahogy J. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. Mikor az emberek saját erejükből. azonnal újak ütik föl a fejüket. Nem arról van szó. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. Mill 14 . Nem szabad azonban elvárnunk. Ahogy J. a vallás vagy a hit néhány évszázad. és lehetővé teszik. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. ellentétben azzal a renddel. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. ami osztály részül jutott nekünk. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték. hogy elégedettek legyünk azzal. A történelem folyamán minden egyes fegyver. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. S. melyben élnek. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. olyan pusztító események színtere. tűzzel. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. Egyszerűen csak közömbös. Egyénenként nem sokat tehetünk. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. azonnal még többre vágyunk. de az is biztos. melyet védekezésre terveztek. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. többnyire ellenségesen üres és hideg. Lehet. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. Az a vírus. csak a természet szavának engedelmeskedik. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. kívánatos célként jelöli meg őket. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. A gazdagság. az a legfőbb oka. hogy boldognak lenni olyan nehéz. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. mégis átkozottul kellemetlen lehet. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal.

" Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. amit el akar érni. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. elégedettek. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. természetesen viselkednek minden helyzetben. Probléma akkor keletkezik. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. A délamerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. és meg kell vizsgálnunk. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. új vágyak törnek a felszínre. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. akik majd szintén életben maradnak. de mielőtt még erre rátérnénk. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. Noha a tények azt sugallják. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. amit csinálnak. ennek a célnak az elérése a legtöbb. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. de bármilyen ügyesek vagyunk is. Mindent élveznek. miért fordul elő oly gyakran. amelyet el szerettünk volna érni. még ha az nehéz vagy fárasztó is. hogy a világmindenség közepében élnek. hogy elérjük a céljainkat. az Amazonas-medence vadászai. a kínaiak. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. amit remélni lehet. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. hogy mit szeretnénk elérni az életben. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni.írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. nem pedig abból. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. végső soron attól függ. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. ha élvezzük az értük való küzdelmet. mert életben maradásunk függhet tőle. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. és könnyedén. 15 . hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. azért vannak olyanok is. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. Később majd látni fogjuk. ritkán unatkoznak. hogy elégedetten éljen. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. hogy a világegyetem könyörtelen. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. ha viszont akár csak részben is elérjük. Ok azok. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. Ezzel eljátssza az esélyt arra. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. Az eszkimók. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. a navahó indiánok. bánatosak vagy közönyösek leszünk. alattvalóinak alig volt mit ennie. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. Ha meg sem tudjuk közelíteni. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. A jóléttel. valamint ahhoz a környezethez. mielőtt meghalunk. amelyben élnek. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. hogy urai a saját életüknek. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. saját életünk pedig milyen törékeny. hogy ez a külső védelem nem működik. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. Új szükségletek jelentkeznek. nem teszi többé elégedetté az embereket.

hogy elérhetjük céljainkat. semmi nem áll össze értelmes egésszé. hová rohan velünk. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. egy időre valóban megtalálta a módját. amerikaiak. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. a világ leggazdagabb országában élünk. Végül is mi. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. a hazaszeretet. Úgy tűnik. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. hogy úrrá legyen a természet erői felett. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. használatlan asztalokat. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. képzeljük csak el. aki élvezi. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. ha egy boldogra szeretne akadni. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. Hány olyan embert ismerünk. elvesztik a hitüket minden másban is. ha nehézségekkel találják szembe magukat. Ha kiderül. amely ki tudja. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. amit megtanultak. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak. mikor veszélyessé válik az az érzés. hogy azt higgyük. ideje készülődni. hogy ha felnőtt lesz. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. attól. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. amit át kellett volna élnem?" Magától értetődő az érzés. és úgy tűnik. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. "Várjunk csak egy percet. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. amelyet a vallásosság." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. amit ontologikus szorongásnak.Ennek általában így is kell lennie. hogy az orrunknál fogva vezettek. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. Tagjai magától értetődően azt hiszik. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. az nem teljesen igaz. "Lejárt az időd. A múltban működő pajzsok – a rend. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. hogy az élet értelmetlen és fenntartásának semmi értelme. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. látásunk romlani kezd. Ez általában akkor következik be. hogy ok kiválasztott nép. minden jóra fordul. amit csinál. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. hogy amiben úgy hittek. Ez a kulturális hübrisz. azonban vannak olyan idő szakok. mikor a teremben még folyik a vacsora. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. Hol van az a sok pénz. él a remény. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. általában nagy bajokhoz vezet. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. és a bizonyosságot. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. hogy becsaptak bennünket. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. ha csalódunk bennük. 16 . az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. Volt okunk hát. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. ma talán még nehezebb dolga lenne. kellőképpen elégedett a körülményeivel.

hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. akár a hagyományos hiteket. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. Nem számít. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. fényűzőbb életstílust. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. hogy a menekülés finomabb formáját választva. közönyösen félrenézünk. hogy mindet leküzdjük. Ha az a baj. több hatalmat a munkahelyükön. Lehetséges. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. századtól Kr. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. hogy ez a gazdag. semmivel sem került közelebb a céljához. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben 17 . Mások úgy döntenek. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. és ha túl sok időt szentelünk annak. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. és túl kevés az idő. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. hogy a pénz. fitnessklubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. u. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. de addig is azok. Kr. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. mert az illetőt annyira lefoglalja. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. a IV. amit a világ működéséről tudunk. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. Ha arra koncentrálunk. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. Néhányan megpróbálják semmibe venni. még akkor sem. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. Szexuális életünk pedig. Előfordul hat. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. Néha még be is válik ez a megoldás. századig a kereszténység Európában terjedt el. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. hogy a közeljövőben az Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja irányítani. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. mindenki különbözőképpen reagál. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. Vannak olyan számok. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. melyeknek életüket szentelhették. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. kinyilatkoztatások. hogy senki sem figyel rájuk. könyveket vásárolnak arról. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. egyszerűen azért. hogy nincs ideje ráébredni arra. Mégis. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. Az is lehet. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit.ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. és hihető válaszokat adtak. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. és jótékony feledésbe burkolóznak. hogy inkább feladják. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. és újult erőfeszítéssel látnak neki. és rájövünk. Túl sok akadály áll előttünk. Vannak. Lehetséges. hogy magabiztosabbak legyünk. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. A forma. diétázni és aerobikozni kezdenek. hogy új barátokat szerezzünk. a hatalom. Oly veszélyes útra tévedtünk. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. e. a VIII. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. nem ad végleges választ.

Felhívta a figyelmüket arra. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. 1984-ben 121). amit egykor képes volt nyújtani. 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). 1980-ra a szám megduplázódott. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. a nemi betegségek. mégpedig úgy. Utoljára. míg 1984-ben 426. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. élményeinek tartalma nem sokat változott. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. melyek az idősebbeket gyötrik. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. az AIDS hány emberéletet fog követelni. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. ahol mindkét szülő jelen van. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. összes halogatásainkkal. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. Franciaország) mérnek. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. amit egy gyermek felnevelése jelent. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. Igaz. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17.9 milliárd dollárról 284. hogy a legutolsó járvány. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma). mielőtt megfékezik valahogy. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat.fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. Még mindig nem látjuk világosan. ami nagyrészt annak köszönhető. aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. rablás. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. hogy osztozzon abban a felelősségben. Norvégia. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematika-pontszám 1967-ben 466 pont volt. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. mint kevésbé elkényeztetett őseink.4 milliárdot érte el. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? 18 . A kábítószer-élvezet. nemi erőszak. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. Miért van az. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. 1984ben már csaknem 900 ezret. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. amilyenek.

nem pedig azért. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. Könnyebb. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. mikor állás után kell nézniük. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. A szocializáció akkor a legeredményesebb.jó élet" ígérete. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. akár nem. ha követve ezt a genetikus 19 . ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. egy olyan vágyakozásra épít. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. mert élni szeretnének. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. hogy a faj fenn maradását elősegítse. hogy bármelyik szabályát megszegjék. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. de sohasem élünk igazán. az egyházak. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. különösen nem ez a mai. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. Az az öröm. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. botozás. A szocializáció lényege az. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig.Az egyénnek. hogy "világot láthatnak". Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. Nincs semmi rossz abban. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. addig az ember saját. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. Ahogy R. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. saját szándékainak eredménye. amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. meg kell tanulnia. hogy élni fogunk. Ez a feladat könnyebb is. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. sose ma. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. Gyakorlatilag minden vágyat. és nehezebb. akkor az örömöt használják fel csalétekként. hogy többé el sem tudják képzelni. amit evéskor érzünk. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. hatékonyan biztosítja. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. Abban a hitben nőttünk fel. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. amely bele van kódolva genetikai programunkba. A . W. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. mert nemsokára előléptetik őket. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. ami helyes. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. Ahhoz. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. hogy ha most rászoktatják magukat arra. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. hogy reprodukcióra programozzák a testet. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. hogyan jutalmazza meg saját magát. A szülők arra tanítják gyerekeiket. nehezebb is. ha katonának állnak. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. biztosítva folytonosságukat. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a hadseregébe.

Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. mely aztán a keze közt semmivé válik. kitűzünk néhány olyat is. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. Ahelyett. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. meg találni a létezés értelmét. természetes és spontán. és rabja a szexnek. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. Nem kérdéses. mint az iskolák. hogy nem más. miről is van szó. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére épül rá. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. sebezhetővé válik.programot élvezzük az általa felkínált örömöket. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. amelyet szerencsejátékosok. Az az ember. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. feltéve. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. hogy mit érhet el. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. Az üzenetek különbözőek ugyan. behódol teste kívánságainak. Nem az számít. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. hogy most mi van a birtokában. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. De ez nem jelenti azt. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. hanem az. stricik és kábítószerkereskedők irányítanak. amely energiánkat saját céljaira használja fel. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. másfelől a kereskedők. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. mert bennünk van. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. ahogy mások akarják. ha tudjuk. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. A megoldás az. ami csak a sajátunk. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. mint amikre vágyik. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. akkor az mindjárt helyes is. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. inkább csak arról van szó. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. nem veszi észre őket. és tanuljuk meg. de talán javíthatunk rajta egy keveset. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. Hadd jegyezzem meg. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. Ha valami jólesik. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. Az az ember. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. mindannak. mert ezek mások. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. A baj csak az. ha úgy viselkedik. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. Nem kell 20 . hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. mert tehetetlenek leszünk. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra.

Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. ahogy Freud rámutatott. hogy talán holnap történik majd valami jó. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. akár társadalmi természetűek. hogy befolyásolni tudjuk. a kínai. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. az számunkra maga a valóság. A delfi jósda felirata. vagy pedig úgy. ami a tudatunkban történik. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. mint intelligenciát. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. Nem elég tudni. az egyik a gének rabszolgája. nem ők zavarnak téged. amely az elme feletti uralomért harcol. vagy úgy. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet.többé jövőbe vesző célokért küszködni. amióta az emberi életet megörökítik a források. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. mi kell ahhoz. és csakis ott létezik. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. az id és a fölöttes én. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. ahogy a sportolók 21 . úgy ezzel is az a helyzet. Szemben velük ott áll az Én. tulajdonképp éppen annyi ideje. hogyan kell csinálni. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. Ahelyett. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. már régóta ismeretes. És neked hatalmadban áll. amely a valódi." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. a két zsarnok. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. rendszeresen. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a káosz fenyegetésétől egyfelől. ezért azok bámulatosan kifinomultak. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. nem felhalmozható. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. Nem foglalható össze egy képletben. mint a zenben. nem kumulatív típusú. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. Először is. hanem attól. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. Így például a jógik arra edzik elméjüket. ugyanúgy. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. Ha igaz. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. hanem a saját. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. róluk alkotott ítéleted. Mivel amit megtapasztalunk.

az 22 . hogy megszabaduljon félelmeitől. 2. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. ha nem tanulta meg. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. azt is meg kell kérdeznünk. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. megszűnik az eredeti módon hatni. az ókori Spártában. amit elméletben már tudnak. szorongásaitól és ezzel a társadalom befolyásától. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. vagy hagyta. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. ha meg látja. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. mikor a kulturális háttér megváltozik. Más korokban. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. vajon korunk hozzá tude tenni ehhez valamit. A misztikusok. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. Fájdalmasan lassú azonban.vagy a zenészek gyakorolják folyton. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. ahonnan elindult. például a fizika vagy a genetika területén. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. ami fontos. Azok a filozófusok és később államférfiak. Luther Márton. mint amilyenben például mi is élünk. A konfuciánus Kínában. Freud még élt. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. Az Evangélium. hogy mit jelent a tudat autonómiája. ellenezték a királyok. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. hasznos lenne röviden áttekinteni. a köztársaságkori Rómában. hogy a társadalom kiveti magából. nemzedékenként. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. ez pedig nem könnyű. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. aki belemerült az önsajnálatba. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. az amerikai alkotmány. század iparosodó Európájában történt). Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre. és az igazság keresője ismét ott van. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. Mivel újra és újra szükségessé válik. a szúfik. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. hogy az ember feltegye magának a kérdést. kitette magát annak. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. Az. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". melynek világi hatalmát az ő nevére építették. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta.

Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. s el kell fogadnunk. és pusztán személyiségük erejével élni velük. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. hazudni. önkéntelenül kellene reagálnunk. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. Mivel specialista. mint a belső élmények kifinomításának. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. és hogy abban. Azokat. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. és kellőképpen válaszolni rá. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. meg kell találnunk a módját. hogyan működik a tudat. akik mégis megpróbálkoznak vele. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el.önuralom képességét nem sokra becsülik. tudnunk kell. mint az elme határtalan erőinek példáját. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. melyeket egy jógi elsajátít. az érzéseket és a gondolatokat. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". úgy tűnik. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. bármi lehetséges. de ösztönösen. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. Ne reménykedjünk abban. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. A tudat képes szándékosan mérlegelni. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. amit az érzékeink közölnek velünk. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. Mindannyian ismerünk olyan embereket. de még élvezni is fogjuk az életet. Mások azt állítják magukról. esetleg kissé nevetségesnek is. Ugyanígy egy jógi is. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. melyekről ma még csak álmodhatunk. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. ám nem kevésbé 23 . mi történik "odakint". és mint minden virtuóznak. hogy olyan információt gondoljunk ki. Semmi okunk rá. az a tulajdonság. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. Hogy ezt a készséget megszerezzük. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. azokra elegendő magyarázat. attól függetlenül. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. és amelyek mégis. nem engedheti meg magának. Ebben a fejezetben erről lesz szó. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. de mikor annyi mindennapibb. amire ők képesek. az tényleg hihetetlen – de hát az is. a percepciót. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. A tudatnak az a feladata. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. amit ő a szellem birodalmának hív. Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. Bármit is diktáljon a divat. Azok a készségek. A képesség. A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. mi történik. továbbá lehetővé teszi. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. Amit egy jógi meg tud csinálni. a tudat irányításának virtuóz művésze. hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról.

hallunk. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. hogy ellenőrzöm. Az idegtudomány. szándékok) történnek velünk. Noha elhisszük. a mesterséges intelligencia. mint ami végül bekerül. tehát nem vagyok tudatos állapotban. mikor például álmodunk. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. minden. melyeket látunk. látunk. ám mégis hatalmas. még akkor is. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. amely visszatükrözi azt. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. mégis elég egyszerű ahhoz. nem pedig az anatómiai felépítéssel. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. melyen nem tudunk változtatni. Ellentétben ezzel. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. agykutatás. A tudatunk tükör. ami az elmében történik.és gondolkodásmód. érzünk. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. Semmi kétség. hogy olyan tudatos események (érzékelés. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. és egyik sem függ össze a többivel. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. érzésekre. hogy minden. hogy egy rokonomat baleset érte. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. Azt hiszem. melyeket képesek vagyunk irányítani. Természetesen tudatában vagyunk annak. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. amire egyesek szeretnék használni. hogyan működik. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. gondolunk. mindazonáltal. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. gondolatok. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. belekerülhet a tudatunkba. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. 24 . a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. Például álmomban valaki elmeséli nekem. ahogy valaki megtapasztalta. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. a neuroanatómia. akkor számunkra nem is léteznek. a saját képére formálva őket. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. melyekből választani lehet. hiszen nem tudjuk irányítani őket. amit látunk. érzések. kívánunk – olyan információk. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. mégsem vagyunk tudatosak. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. gondolkodásra és tervezésre. mégsem tudok cselekedni (például azzal könnyíteni a lelkemen. amit születésünktől a halálunkig hallunk. igaz-e a hír). melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. amely a valóságban gyökerezik. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. amit az érzékeink közölnek vele arról. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. érzünk vagy íz lelünk. reméltünk és elszenvedtünk. Az az érzés. Annak ellenére. melyek kívül esnek a hatókörünkön. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. Noha minden. hogy használható legyen. hogy az agy hogyan dolgozza fel. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. noha maga a meghatározás pontos.sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. érzünk. bárcsak segíthetnék. az életünk: annak összegzése. a kognitív tudományok. amire emlékszünk. és kétségbeesetten azt gondolom. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik.

mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. amit az befogadhat. az evéssel ellentétes irányú szándéka. Istenhez hasonlatossá válni. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. A szándék is információdarabkákból áll. és az élelemre koncentráljunk. minél többet költsön.. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. már nehezen kombinálható. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. leíróbb megnevezés. hogy ez az az erő. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. végiggondolhatnánk. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá . hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak.. megtehetnénk mindent. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg. elkezdünk ételre gondolni. mikor valaki tudja. hogy a tudatosságot sok különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. vágy vagy késztetés. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. Érezhetnénk. jó szexuális életet. keményen dolgozzon. nem mondja meg. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. Sajnos. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. mint a legtöbb ember. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. amit csak akarunk. szükséglet. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. és egészen addig járunk utána. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. hogy meg akarja tenni. akik képtelenek erre. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. Ha az illető személy már tudja. Ez azonban nem azt jelenti. Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. hogy kémiailag helytálló. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát.Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. miért akar valaki valamit csinálni. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. Mivel genetikusan belénk van programozva. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. Talán a szándékról mondhatjuk azt. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. egyszerűen csak megállapítja. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. Vegyük például azt az esetet. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. egy rózsa illata. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges.röviden. másoktól pedig elvonja. Lehet valamilyen erősebb. hogy éhes. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. a szentek. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. és képes arra. vagy pedig úgy dönt. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. amely a tudatban elrendezi az információt. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. jó lakást és jóllakást –. beleértve az életüket is. hogy nem eszik. Csaknem olyan lenne ez. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. Azok. A 25 . A szándék semlegesebb. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. Az ő példájuk mutatja. ). a bölcsek. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. a legtöbb dolog azonban. annyi információt futhatnánk át. a művészek vagy a költők ugyanúgy. csak azt tudja.

ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. vagyis percenként 7 560-at. de valójában nem az. és körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. Hatalmas mennyiségnek látszik.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. amit az agy elméletileg még feldolgozhat. öltözködés és borotválkozás. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. hogy "tömbösítse" az információegységeket. nem tűnődhetünk azon. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. körülbelül hét egységnyi információ . A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. A nap durván egyharmad részében. Az olyan egyszerűbb feladatok. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. olyannyira értékes "szabadidő"). és semmi szükség rá. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. Úgy tűnik. sem gondolkodásra. Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. akkor ez a szám határozottan túlzó. emléknek és cselekedetnek. amibe két egység megkülönböztetése kerül. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. A tudat határait jelzi az az adat. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. hogy a legtöbb. a szám túlságosan alacsony. mint például mosakodás. 8 százalékát evéssel töltsük. sem emlékezetre. még akkor is. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. Azt is megtanuljuk. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. és míg ezekkel foglalkozunk. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. vagy milyen ruha van rajtuk. amit mondanak. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. érzésnek.gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. hogy ébrenlétünknek kb. hogyan sűríthetjük össze. A többi szabadidős. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. ami komolyabb összpontosítást igényelne. mint a nyelv. a matematika. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. és a legrövidebb idő. mint gondolnánk. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. ám ha azt nézzük. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. amit valaki más mond nekünk. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. Egyáltalán nem meglepő. de csak azon az áron. így koncentrációra sincs nagyon szükség. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. hogy megértsük. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. sem a boldogságot. Tény. Nem tudunk egyszerre futni.minden egyes gondolatnak. akkor elméletileg lehetséges. hogy az embereknek az összpontosításra. Nem foglalkozhatunk például azzal. óránként majdnem félmilliót. miért mondják. milyen a beszélők arckifejezése. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. mint a csúcsteljesítmény. nemigen van módunk olyasmit csinálni. illetve gondolatbeli árnyalatok –. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. 26 . vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. hogy megértsük. sem elhatározásra nincs szükség.

hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. Éppen ezért rendkívül fontossá válik, milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba; valójában ez az, ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét.

A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
Az információ vagy azért lép be a tudatba, mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket, vagy azért, mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. Ha például autót vezetünk az országúton, számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül, hogy igazán felfigyelnénk rájuk. Lehet, hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket, de aztán rögtön el is felejtjük őket. Azt az autót azonban, amelyik összevissza kacsázik a sávok között, vagy túlságosan lassan megy, esetleg szokatlan a külseje, azonnal észrevesszük. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül, tudatunk pedig rögzíti. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például, hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel, amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol, és megpróbálja eldönteni, melyik kategóriába illik bele az adott eset. Tapasztalatlan a sofőr, vagy részeg, vagy egyébként tapasztalt, csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába, ezzel azonosítjuk is. Ezek után azt is értékelnünk kell, hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen, akkor el kell döntenünk, hogy gyorsítsunk, lassítsunk, sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül, néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik, valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. Mi több, nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót, amit figyelemnek hívunk. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekkora is a figyelem, képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit, le kell tennie a kocsitelefont, ha nem akar balesetet szenvedni. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem érte, de csak addig. Az az ember, aki erre képes, rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. Két, egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe, akik jól szemléltetik azt, hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Az egyikük E., egy európai nő, aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós, de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is, amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. E. gyakran utazik politikai, üzleti vagy szakmai találkozókra, és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. Ha éppen koncert van ott, ahol tartózkodik, E. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban, ha pedig van egy szabad perce, beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Miközben E. valamilyen fontos ügyben tárgyal, a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle, hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat, mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele, hogy mi a véleménye a képekről. E. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. Általában ír valamit, különböző problémákat old meg, a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel, kíváncsian figyeli, hogy mi folyik körülötte, és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. Az üres csevegést, a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le, de ha csak lehet, elkerüli. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra, hogy újra feltöltse magát lelkileg, olyan egyszerű eszközökkel, mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton, vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. E. annyira ura a saját figyelmének, hogy

27

képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet, amikor van egy szabad perce. E. élete nem volt könnyű. A családja elszegényedett az első világháború után, ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét, beleértve a szabadságát is. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok biztosak voltak benne, hogy belehal. E. azonban mindent visszaszerzett, beleértve az egészségét is, mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Árad belőle az energia, és minden hajdani baj, minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik, élete minden egyes pillanatát élvezi. A másik ember, aki eszembe jut, sok tekintetben gyökeres ellentéte E. -nek - az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. R. vékony, első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. Félénk, a végtelenségig szerény, olyan, akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Kevesen ismerik, de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője, valamint igen finom, míves költemények szerzője, melyeket már több nyelvre lefordítottak. Ha valaki beszédbe elegyedik vele, csak úgy buzog belőle az energia. Ahogy beszél, a szeme szinte beissza, ami körülötte történik; minden mondatot, amit hall, három- vagy négyféleképpen is kielemez, mielőtt még az illető befejezte volna. Elgondolkodik azokon a dolgokon is, amelyeket magától értetődőnek vesznek, és nem nyugszik addig, míg a maga eredeti, de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. R. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom, a hűvös józanság. Úgy tűnik, folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is, de nem azért figyel fel az eseményekre, hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. Beéri azzal, hogy regisztrálja a valóságot, hogy megértse, és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. R. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra, mint E, de tudata éppoly rendezett és komplex; a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. Úgy tűnik, éppúgy, mint E., ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. és R. teszik -, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszórja. Az élet formája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően, hogy mire koncentrálunk. A személyiségvonások leírására használt szavak - mint például az "extrovertált", a "sikercentrikus" és a "paranoid" - azokra a mintázatokra utalnak, ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi

28

ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös ok-okozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre. Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermuda-szigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermuda-szigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az ok-okozati összefüggések köre. Először a figyelem 29

A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ. Csak ezután leszünk képesek megérteni. vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel. de az interakciós folyamatok még nem. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig. míg fizetést nem kap. a különböző elemek megjelennek ugyan benne. hogy élményeink attól függenek. hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket. hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt.új gumi vételéről nem is beszélve. körülbelül húsz mérföldre a lakásától. ha javítani szeretnénk életünkön. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt. mi történik. hogy az egyik autógumija leeresztett. és beárnyékolták a kedélyállapotát. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. Az üzem a külvárosban volt. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet. hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. és ezzel lehetetlenné teszik számunkra. akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után. Vegyük például . hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk. amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. Attól függően. Láttuk. Julio esete jó példa arra. Általában képes arra. Munka után persze már újra leeresztett a kerék. és egyike azoknak az embereknek. alig-alig képes arra. mielőtt hazament. mire az üzemhez ért. vagyis a figyelem szerkezetétől. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni.Julio Martinezt. Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. hogy az Énjén alakítson. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit. amelyekkel dolgoznunk kell. RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást. Ezek azok a részek. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon. később pedig. hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze. Julio problémája egyszerű. mert olyan lapos volt a gumi. és azon izgult. hogy megjavíttassa a kereket . Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt. hogy mennyire fontos ez a cél az 30 . a vezetékek összekapcsolását végzi. mégis nagyon nyomasztóan hat rá. melyekkel a munka ráeső részét. mondhatni triviális. aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik. ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt. és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz. aztán olyan gyorsan bement dolgozni. s ez úgy következik be.segítette abban. hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé. hogy miképpen éljük át: fájdalom. hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne. mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. harag. amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit. félelem. hogy a munkájára koncentráljon. telepumpálta a kereket levegővel. Énje kezdte formálni a figyelmét. amilyen gyorsan csak tudott. a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett. és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Ma azonban csak küszködik. megakadályozták. amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a mozdulatoknak a ritmusát. Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően. de az eddigi kép meglehetősen statikus. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette. aggodalom vagy féltékenység. jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről. hogy addig nem lesz elég pénze arra. mi történik akkor. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen. mikor az Én belső rendje felborul. mielőtt életünk minőségét javíthatnák. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. hogy megérthessük. hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék.

hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt. Sajnos. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. hogy a barátaival legyen. mert bízik benne. Jim hét közben. mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. azt a zöld bőringet. a válás nem érinti olyan mélyen. amelyekről úgy érezte.. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette. amely majdnem megölte Jimet. a figyelem egy részét mozgósítanunk kell. milyen bajban van. akkor eleve erővel bír ahhoz. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. A legrosszabb azonban az volt. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. péntek esténként pedig összepakolt. akinek nem volt ilyen szerencséje. Ha pedig nagyobb az önbizalma. és eldönti. hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak. és azon töprengett. kinél legyen Jim a válás után. Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal. Jim szülei már egy éve külön éltek. Ha elveszti az állását. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. hogy sose maradt arra ideje. Az ing ujja túl hosszú volt neki. az összes többi célkitűzését is módosítania kell. éppen folyamatban volt a válóper. amely veszélyezteti. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra. előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia. milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban. hogy összeomlása után a szülei belátták. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. ha észrevették rajta. éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz. ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került. következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. hogy kiiktassuk a veszélyforrást. több ezer hasonló korú srác van. eszébe jutott. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént. az anyjánál volt. az Én egyfajta szervezetlensége. miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde 31 . és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. hogy az folytathassa Énjének felépítését. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. hogy veszélyezteti a céljait. hogy összebarátkozzon munkatársaival. Jim pedig még idejében kórházba került. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. amikor iskolába kellett járnia. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. és néhány napon belül újra talpra állt.. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. amelyet más dolgokra fordíthatunk. vagy pedig olyan kazettákat hallgatott. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. Az a lapos gumi. hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak. hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. ahol nem ismert senkit. hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. káros-e valamilyen szempontból vagy sem.Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés. az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. hogy néhány napig hadd utazzon vele. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget. le merjen-e vágni belőle egy kicsit. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás.a Grateful Dead egyik kazettája szólt. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival. sem apámat. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. A lába előtt a magnón – már egy hete . az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris. Jimnek nagy szerencséje volt. ha Jim önállóbb. hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a másik szülő iránt az ő jelenlétükben. hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben. Az Én az. Most már egy sem. vagy lehet. amely csökkenti hatékonyságát. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. ahol kimosták a gyomrát. nem egészen úgy működtek. Szabadidejében a telefonon lógott. Apa irtó dühös lenne. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. Veszélyezteti-e céljainkat. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. hogy fenntartsa személyisége integritását. Ugyanígy.

mint a tévénézés. mivel nincs zavar. Részben azért próbál javítani a teljesítményén.mondja Rico. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. Ha mégis megtorpanunk. és újabb. mert. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. Extatikus érzés tölt el. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. ahogy egy atléta készül az olimpiára . amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. erőfeszítéstől mentes állapotot. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. arra. mintha lebegtem volna". hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. hogy úgy végzi a munkáját. akkor keres valami érdekesebb állást. Elég. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. hogy elérje célját. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". A munkafázisra. Az áramlat-élmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. az önmegvalósítás érzése. így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. érdekes ügy kerül elé. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. de sokkal jobb. hogy elgondolkodjunk magunkon. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. mégpedig azért. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. de leggyakrabban nem is közli másokkal. "mintha valami áramlat sodort volna magával". Egy másik vizsgálati alanyunk. Ezek a példák jól szemléltetik. és azoknak. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. amit véghezvittél – észveszejtő érzés. akik eljutnak idáig. melyeket ők maguk tűztek ki. Egyik interjúalanyunk. amit teszünk. Továbbhajszolod a tested. mint az előzőnek. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd.összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. hogy képes megcsinálni. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. és abban is hisz. odakinn már besötétedett. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. míg már mindened fáj. ha ő tudja. tudja. aki évekig edz. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. és minden. hogy ebédelni is elfelejt. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. "Ez jobb bármi másnál" . melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. mint Julio. Ha 32 . hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. Nem kell aggodalmaskodnunk. és mire észreveszi. Ennek pusztán az az oka." Rico tisztában van azzal. hogy éhes. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. Munkájába merülvén úgy érzi. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. Ha megkapja az oklevelét. Rico azt tűzte ki célul. "Sokkal. maga az élmény olyan lenyűgöző. Ezt az állapotot neveztük "flow"-nak. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlat-élményt. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. és hagyja. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. áramlatélménynek. hogy hamarosan eléri azt a határt. ahogy például Rico és Pam esetében. hozzájárul a tudat rendezéséhez. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. hogy sikere észrevétlen maradjon. hogy ő már előbbre jár. hogy jutalmat kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. Olyan helyzetek ezek. hogy mi a nehézség oka. még ha éri is kellemetlenség.

Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. egy lélek vagytok. A differenciálódás. mint bennük? Emberek. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. mert élvezetesebbé teszi a jelent. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. Ebben is van igazság. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. Az élmény harmonikus. mint a hegymászás. Így győzte le E. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. de csak akkor. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. és mind ugyanazt érzitek. és nem felsőbbrendű célok érdekében. a szándékok. R. integrálása. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne. Így fejlődik az Én. ritka képességek birtokosává lesz. betegségét. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. nemcsak belsőleg. akkor bármit is csinálunk. hiszen a komplexitásnak van egy másik. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is.. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. egoista érzelmekben való elmerülésre. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el.. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. akkor mindent megteszünk annak érdekében. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel." A "harc" valójában nem az Én. A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. és amikor az áramlat-epizódnak vége. A részek eggyéválása. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. amikor szabadon cselekszünk. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. mind a konformitást. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. de igen hajlamos az öntelt. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. arra. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. a cselekvés kedvéért. Ugyanígy az az ember.legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. mint a hegymászó esetében. hogy újra megízlelhessük majd. hogyan legyünk többek annál. A gondolatok. Társaid ott vannak. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. mint amik addig voltunk. azért küzdünk. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. hogy 33 . mint azelőtt. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. melynek eredményeképp az ember egyedivé. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. mint te. hanem az entrópia ellen. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent.. Az áramlat egyrészt azért fontos. megismerhetetlenebbé válik." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. ami több jót kihozna az emberekből. mint előtte volt. de mindenki tudja. mindannyian egy test.-nek pedig a költészete. Paradox módon akkor tanuljuk meg. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. Senki nem nógat. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. nem önmagunk ellen folyik. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. hanem ugyanakkor nagyon érzékeny egységet is alkot.. amely zavart kelt a tudatban. másoktól különbözővé válik. élvezetes lesz. Egy ilyen erős.

aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd, mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű, holtbiztos út, ha megértjük, hogyan működik, mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket - harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát, amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk.

3. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE
Két fő stratégia létezik, melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. Az egyik, hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni, hogy illeszkedjenek a céljainkhoz, a másik pedig, hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani, hogy nekünk jobb legyen. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal, hogy veszünk egy pisztolyt, erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra, jobb környékre költözünk, több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban, hogy ráébredjenek, milyen fontos is a békés környezet. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. A másik módszer, melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot, felismeri azt, hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen, és akkor is képes élvezni a világot, ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll, akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. Lehet, hogy első látásra úgy tűnik, a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás, de ha valaki nem ura a saját tudatának, a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem, ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren, és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot, hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. Mint a legtöbb ember, Mídász király is azt gondolta, hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. Így hát alkut kötött az istenekkel, akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát, hogy minden, amihez csak hozzáér, arannyá változzon. Mídász király úgy gondolta, hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól, hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot, mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában, mielőtt még lenyelhette volna, így nemsokára elérte a halá1 az aranykupák és -tányérok között. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel, akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra, hogy a szép nagy családi ház, a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz, hogy megtalálják a lelki békéjüket. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban, hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit, akkor majd minden megoldódik. Ha több pénzt keresnének, jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne, akkor tényleg jól éreznék magukat. Noha tudjuk, hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot, mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére, mert azt hisszük, hogy akkor majd jobb lesz az életünk. A mi kultúránkban a vagyon, a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. Amikor híres, gazdag vagy szép embereket látunk, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy az életük hasznos és kellemes, noha esetleg mindenjel arra mutat, hogy rémesen érzik magukat. Azt is feltételezzük, hogy sokkal boldogabbak leszünk, ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk, akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük, hogy egészében véve jobb lett az életünk. De a jelképek tévútra is vihetnek, mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket, amelyet megjelenítenek. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól, hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben, akkor annak, hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról, ami történik velünk. Hogy az életünket jobbá tegyük, az élményeinket kell jobbá tenni.

34

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a pénz, az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. Valódi áldásnak bizonyulhatnak, de csak akkor, ha hozzásegítenek minket ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Máskülönben jobbik esetben közömbösek, rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között, a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek, mint a rosszabb helyzetűekben. Ed Diener, aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen, arra az eredményre jutott, hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak, míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. Ez a különbség statisztikailag jelentős, de igazán nagynak nem mondható, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. Érdekességképpen még megjegyezném azt is, hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt, hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. A többség azzal az állítással értett egyet, hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mire használja." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta, hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította, hogy boldog, mint a legalacsonyabb jövedelmű. A különbség tehát itt is megjelent, de megint csak nem volt elsöprő. Egy tíz éve publikált tanulmányban, mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg, a szerzők kijelentik, hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket, akkor célravezetőbbnek tűnik, ha nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre, hanem inkább azt próbáljuk kitalálni, hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé, mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el.

ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET
Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó, a legtöbb ember először arra gondol, hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel, jó szeretkezés, mindaz a kényelem, ami csak pénzen megvehető. Elképzeljük, micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni, érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan, akkor boldogok vagyunk azzal is, ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt, a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése, amit akkor érünk el, ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. Amikor éhesek vagyunk, az étel íze azért kellemes, mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. Az is pihentető hatással van ránk, ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük, hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ, miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat, hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó, mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből, és az újdonság erejével hat ránk, meg persze azért is, mert megtudhatjuk, hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából, de önmagában nem hoz boldogságot. Az alvás, a pihenés, az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak, visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre, nem segítik elő az Én komplexebbé válását. Az élvezet segít fenntartani a rendet, de önmagában nem képes arra, hogy új rendet teremtsen a tudatban. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon, hogy mikor érzik életüket eredményesnek, akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak, melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel, de külön kategóriába tartoznak, és külön nevet érdemelnek: örömteliek. Örömteli események akkor következnek be, mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait, szükségletét vagy vágyát elégítette ki, de túllépve azon, ami belé volt programozva, elért valami számára teljesen váratlant, olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság, a teljesítmény érzése. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk, ha olyan könyvet 35

olvasunk, amely új fényt vet a dolgokra, vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg, amelyekről addig nem is tudtunk, akkor az mind örömteli esemény. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. Lehet, hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban, de amikor visszagondolunk rájuk, azt mondjuk: "Ó, ez igazán jó volt", és azt kívánjuk, bárcsak újra megtörténnének. Egy örömteli élmény után tudjuk, hogy megváltoztunk, hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is, de a két érzés teljesen különböző. Mindenki élvezetét leli például az evésben, de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Egy ínyenc örömét leli benne, ahogy mindenki más is, aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz, hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. Ahogy a példa mutatja, egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is, ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is, ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. Egy teniszpartiban, egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet, ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. Ez az oka annak, hogy az élvezet olyan mulandó, és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. A teljessé válás azt igényli, hogy új, viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat, ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép", aki naponta új szavakat tanul meg, új mozdulatokat próbál ki. Az az elmélyült figyelem, amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik, jól jelzi, hogy mit jelent az örömteliség. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. Sajnos, idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. Talán azért van ez így, mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek, a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják, és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember, és ha ostobán azt gondoljuk, hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk, úgy végezhetjük, hogy nem örülünk többé az életnek, és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. Másfelől azonban sok olyan ember van, aki mindent elkövet, hogy örömet leljen abban, amit csinál. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert, akinek volt egy régiségboltja. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt, de nem sok pénzt hozott. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe, és miután körülnézett, megkérdezte a fából készült barokk puttók, vagyis angyalkák árát. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt - ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. Signor Orsini, a tulajdonos, valami észvesztő árat mondott a hölgynek, a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. Nekem a lélegzetem is elállt, és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. Az arca egészen bíborszínre váltott, és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom, signora, de nem adhatom el az angyalkákat." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel, ugye érti?" Mikor a turista végül távozott, a barátom lehiggadt egy kicsit, és megmagyarázta a dolgot. "Ha éheznék, akkor elfogadtam volna a pénzét. De mivel nem így áll a helyzet, miért kössek meg egy olyan üzletet, amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem, amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén, amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. Neki meg egy arcizma se rándult. Azt se tudta, miről van szó. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet, hogy feltételezze, hogy megpróbálom kihasználni. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron, akkor úgy éreztem volna, hogy engem csapnak be." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei, akár Olaszországban, akár bárhol másutt; de az a gyanúm, nem is élvezik annyira a munkájukat, mint signor Orsini. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet, néha még kellemes is, de csak véletlenszerűen, a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. Ahhoz, hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket, meg kell tanulnunk, hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. 36

Leírásunkat hosszú interjúkra. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. de sikeresen végzett tevékenységeket. és a percek addig nyúlhatnak. Mi több. melyeket több ezer. pénzzel. amikor a legjobban élvezik azt. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. amit csinálnak. Harmadszor és negyedszer. milyen érzés a tökéletes élmény. de kézzelfogható eredménnyel. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. erőlködés nélkül. japán. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. kortól. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. sőt egy navahó rezervátum lakói is. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. csaknem extázist éltünk át. irodai és gyári munkások. A második meglepetés az volt.jól vagyok" spontán érzése. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. elég hozzá egy elkapott dallam. modernizáció fokától. hogy az illető azt érzi. de néha mind a nyolcat. képesnek kell lennünk rá. Másodszor. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. Amikor az emberek megpróbálják elmondani. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. Elsősorban amerikai városlakók voltak . Hatodszor. írják le. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. 37 . hogy kontrolláljuk tudatunkat. Összefoglalva: úgy tűnik. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. minden fáradságot megér pusztán az. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. sakkjátékosokkal. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. Hetedszer. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. fiatal anyák. amit csinálunk. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. Ennek birtokában képesek leszünk arra. tanárok. hogy már óráknak tűnnek. nyugdíjasok és tizenévesek. Hogy mit tettek annak érdekében. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. amelynek elvégzésére van esélyünk. sokkal több hasonlóságot mutattak. vagy még ennél is kevesebb – a . e ponton elegendő megjegyezni. akik mindennapi életet éltek. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. így beszélgettünk hegymászókkal. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz.A fejezet további része azzal foglalkozik. mi tesz egy élményt örömtelivé. amatőr sportolókkal. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. mint a percek.sebészek. thaiföldi. megszűnik a léttel való foglalkozás. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. hogy arra összpontosítsunk. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. de voltak közöttük koreai. hogy kultúrától. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. hogy általában így van. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. hogy az örömteliséget megtapasztalják. zeneszerzőkkel. paradox módon azonban az áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. hogy jobban megértsük. annak okai. és megkértük őket. egy gyönyörű táj. mint eltérést. amikor felfedeztem. és olyan kielégítő. Ötödször. hogy átélheti. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. milyen az. az összpontosításhoz szükségünk van arra. elkötelezettséggel kell cselekednünk.

de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. Vannak viszont olyan képek. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. felkészültségnek minősül. kerüli a társaságot. igényli a figyelem összpontosítását. ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája. "Az az ember. amelyben azt mondja el. nincs bennük semmi izgalmas. Ott van például mindjárt az olvasás. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre. ilyen például a matematikusnak az a képessége. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. Más szavakkal még az a passzív öröm . Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. A sakktáblára felállított figurák láttán egy sakkozónak felpezsdül a vére. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. mint azt. A verseny csak akkor örömteli. A sportot. amikor nem is gondolnánk. vagy a zenész rutinja. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak.Meg kell itt említenem. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. ami igazi feladat. hogy jelen van. Talán első pillantásra úgy tűnik. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. Tágabb értelemben bármilyen képesség. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. amikor hangjegyeket kombinál össze. Ezért van az. és azt látom. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas 38 . az adott feladat nem megoldandó. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. ezek a legérdekesebbek". akkor már nem szórakoztató többé. a társasági életre nem érvényes az. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. a játékokat.. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. ha öncélúvá lesz. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. Csakhogy ez nem igaz. hogy örömet leljünk benne. Azoknak. szabályokat és egyéb feltételeket. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. Hiba lenne azonban azt feltételezni. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. Heinz Maier-Leibnitz. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. Azt hiszem. amelyet megnézek. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. akik nem ismerik a szabályait. s ha csak lehet. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. hogy olyan módszereket fedezzen fel. de azt a képességet is. hogy felkészültség kell ahhoz. aki birkózik velünk. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. a félénk emberek nagyon jól tudják. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. célja van. hogy a szavakat képekké alakítsuk.. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. tudja. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. hogy egyértelmű. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. hogy ellenfelünket legyőzzük. hogy nincs mögötte semmi több. ha részt veszünk valamilyen versenyben. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet.

amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. a hajukat csavargatják. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével. Aztán előbb a jobb kéz. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. a jobbik játékos meg unatkozik. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. meg tudtam érinteni a bundáját. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. ahogy csak bírt. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a 39 . megoldotta a problémát. Vannak megrögzött firkálgatók. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. aztán a gyűrűsujját. hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. és lógó nyelvvel. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. segítenek ugyan az unalom feloldásában. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem . amelyet akár le is lehetne kottázni. Aztán áttér a bal kezére. de elég automatikus is ahhoz. Így a játék nehézségi foka állandó volt. vagyis a fogócskát. és ha szerencsém volt. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. leütésénél tart. ha szerényebb keretek között is. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek.konferenciákon kell részt vennie.először a jobb hüvelykujját. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. ha azonban jó formában voltam. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. ravasz szemmel figyelt közben. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. Mindenkinek vannak apró. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani. Néha felé vetődtem egyet-egyet. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. A tenisz például csak akkor érdekes játék. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. a gyűrűsujj. aztán a mutatóujját. leütése mely részénél tart. kitalált magának egy kis privát szórakozást. megint a mutatóujját. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. de nem sokban növelik az élmények jóságát. a mutatóujj. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. Huszárt sétálni vittem a mezőre. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. Minden egyes tevékenységben. akkor azonnal meghallja. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. az végső soron komplexitásától függ. mert ha nem így van. és megállapítja. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. vajon megpróbálom-e elkapni. Mivel a leütések ritmikusan történnek. hogy mondjuk a második sorozat 300. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. Azok az automatikus kis játékok. unalmas lesz. Olyan gyorsan rohangált körbe-körbe körülöttem. hogy elkapjam. ami eléggé megmozgatja ahhoz. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . Mikor vadászkutyánkat. Képzeljük el. aztán jön a középső ujj. végül a kisujját. és a bal kisujjával koppint egyet. Mennyi ideig tartott. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. aztán a jobb keze középső ujját. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. A dologban csak az az érdekes. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára.annak a játéknak a prototípusát. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban.

erőfeszítés nélkül jön létre. akkor örülsz.. amit csinálnak. hogy bármilyen más. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. Ennek eredménye az. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. aki emellett verseket is ír. amit csinálnak. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. mit érez. amit csinálok. Egy táncos így írja le. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. Ám amíg tart. mint a lélegzés nem is gondolsz rá. az önkifejezés eszköze. közelebb került-e a céljához. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered." Noha úgy tűnik. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. csaknem automatikussá válik. akkor észre se vennéd." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak".felkészültségemet. Nem felfelé irányuló mozgás. Az írás aktusa a költészet igazolása. így együtt szoktunk olvasni. tudja. Ahogy az órák telnek. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. hogy vége van. Nem kalandozik a képzeleted. bárcsak örökké tartana. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. amit éppen csinálsz. csak az önmagadban lévő dolgokat. teljesen belemerülsz abba. én meg neki. A teniszjátékos mindig tudja. nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. az az egyik oka. hogy az áramlat-élmény könnyedén. mégis remekül leírja azt az érzést. Ellazult. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. A tető is rátok zuhanhatna. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. hogy tevékenységük spontánná. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. A hegymászónak.. Az áramlat célja az. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. hogy te is áramlat vagy. és biztosította. mielőtt ő maga mattot kapna. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. nem tudják szétválasztani magukat attól. amit csinálsz. 40 . hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. a tudat nyugodtan dolgozik. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. teljesen feloldódom abban. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. Egyetlenegy szó." Egy hegymászó így mondja el. és ha nem téged talál el. hogy hamarosan eléri a célját. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel." Egy anya szavai. de valójában azt kívánod. melyek egy hegymászótól származnak. nem győzöl le semmit. hogy mozgásban tartsd az áramlatot. nem gondolsz semmi másra. hogy lezuhanna. azért mész fölfelé. ez távolról sincs így. mit érez." Sakkjátékos beszél arról. és a visszacsatolás rögtön megtörténik... amikor felérsz egy szikla tetejére. . és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól. ahogy a költészet igazolása az írás. A következő szavak. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. Minden egyes lépés után ki tudja számítani. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. hogy jól csinálta-e vagy rosszul. Az energia szabadon áramlik benned. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. A hegymászás igazolása maga a mászás. és valahányszor beleüt a labdába. csak megmaradjon az áramlatban. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. hogy tovább áramoljék. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. hanem folyamatos áramlás. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. Ő olvas nekem.

amit csinál. külön teret szentel annak az izgalomnak. hogy valóban megtaláljak egy aprócska szigetet." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. de amikor a kép valamennyire elkészült. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. amelyeket leír. aki tanulmányt írt arról. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. Lehet. Jim Macbeth. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. ha az ember nagyon egyszerű célt választ. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". ahogy napról napra növekszenek. Gyönyörűek. akkor tudnia kell. ez nem lesz jó". gyakran mondogatják. belső iránytűje kell hogy legyen. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. ha az ember látja fejlődni a növényeit. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. Bizonyos alkotó tevékenységekben. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. Mi több. Honnan is tudná. Amikor a beteg szervet eltávolítják. hogy egyáltalán van cél. amely megmutatja neki. egy olyan festőnek. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. és minden olyan tevékenységgel. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. és elérik a kívánt eredményt. Szeretem látni. hogy jó-e az. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. mint a tenisz esetében. és aki azt mondta. erőteljes visszacsatolást kap. akik szeretnek operálni. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. a sebész feladata véget ér. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét." Noha türelmes várakozásra van szükség. Egy zeneszerző például tisztában van vele. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. de ezen túl a céljai általában homályosak. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. amíg például a sebből nem ömlik a vér. és ritkán fogalmazódik meg. Azok a sebészek például. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. hogy mi számít sikeres "húzásnak". és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni. aki élvezi a festést. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. így jó lesz . akkor az elért siker nem boldogítja. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. amikor képet fest. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. ahogy megszületik ez az új föld.jó" és mi a "rossz". amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem. hogy szárazföldet látna. amely mintha általam és értem teremtődött volna. az óceánon való átkelés után. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. Másik példa az óceán magányos áthajózása. mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. aki jól csinálja. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. Ezek azonban csak kivételek. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek. mi a . amelyet a hajós érez. megfejelve némi hitetlenséggel. hogy a hangjegyek. és ki az. amit csinál. mint a belgyógyászatot: 41 . hogy milyen lesz a kész festmény. aki az OlaszAlpokban él. Mindazonáltal világos. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. Ha a célomat úgy határozom meg. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. amikor érveik meggyőző erővel hatnak.Természetesen. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor.nem. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig.

hiszen mit számít az. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. a hangjában megjelenő tétova felhang. melyekre alkatilag sokkal érzékenyebbek vagyunk. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai 42 . Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. A visszacsatolás milyensége. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. hogy amíg tart. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. hogy tudná. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. karmesterek és zenekritikusok. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. Belőlük lesznek a zeneszerzők. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. és jobban is tudjuk értékelni őket. hogy mások szeressék őket. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre.sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. előadóművészek. amibe belefogtak. ha győznek egy versenyhelyzetben. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. ha képesek kombinálni a hangokat. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. mint mások. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. arckifejezése. valóban a megvalósulás felé halad-e az. mi folyik körülöttük. vajon segít-e rajta. őket is arra kérték. Vannak azonban olyan információk. Mivel nem láthatták. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. hogy tudják. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. Ha arra szánnám rá magam. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. ritmusokat és dallamokat. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. önmagában gyakran semmitmondó. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. énekesek. amire törekszünk. mint mások. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. feltéve. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét.

A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit. hogy . mint a terápia.. ha még pontosabbak akarunk lenni." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan. számtalan rossz dolgot tartogató élettől. mint konkrét megvalósítása. Biztosan a koncentráció miatt. akkor összes problémádról megfeledkezel.a valódi élettel ellentétben . Jobban bízom magamban. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. de amikor kosarazol. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. hogy a tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. sehová máshová. Hatalmas erőt érzek magamban arra. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. Külön világ jön létre.mintha nem is léteznének. és minden lényegtelennek tűnik a szél. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat. lehet. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz.energia hömpölygésével." Amit a megkérdezettek leírnak. A balett-táncos eleshet. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. hogy legyőzi az 43 . ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. azt kint hagyom a próbaterem előtt. hogy az semmi a játékhoz képest. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt. mint máskor. hogy csak ide tartozom.. hogy az ember világversenyt nyerjen. hogy kecsességet és szépséget sugározzak." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. Az egyik oka annak. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. nem kell aggódnia. játékokban és más szabadidős tevékenységekben. a szállodai alvást és a személyes problémáidat .. Még ennél is fontosabb például az. amely az időre nyílik. és a végén közmunkásként végzi. de úgy érzem. az az érzés. Az áramlat-élménynek éppoly fontos része az összpontosítás.csak a kosárlabda. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. de ahogy játszani kezdesz." Noha Moses arró1 beszélt. a tenger és az aznap megtett út mellett. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma. Ha valami nehézségem akad.. akkor csak arra tudsz gondolni . és te a kezedben tartod az egészet. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat. az ellenfeleddel való küzdelmet." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". Ha már kint vagyunk a tengeren." Egy sakkozó ezt mondja: .. mi kell ahhoz." Edwin Moses. az időeltolódás okozta fáradtságot. aki elszúr egy üzletet. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. Ebből fog állni a egész világ. leírása minden olyan koncentrációra igaz. A tánc olyan. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben. magamhoz akarom ölelni a világot. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak.itt nem kell aggódnunk. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. ami számít. és teljesen uralom a saját világomat. ami pedig a sakkozót illeti. De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. Jól érzem magam. a másféle ételeket.. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. melyek élesen elválnak a mindennapi. s előfordulhat. Lehet. semmi más. Minden más ehhez kapcsolódik. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. Nem félek a kudarctól.

mint a mindennapi élet. hanem abból a képességükből. lavina. barlangászok vagy ejtőernyősök. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. mint a hegyi veszedelmek. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni bennük. ha a dolgok kimenetele kétséges. leeső szikladarab. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. A szubjektív veszélyek azok. mint egy manhattani utcán átkelni.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját. és sose lesz belőle bajnok. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. akik olyan tevékenységet végeznek. hogy megjósolják. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. ha kontrollhelyzetben vannak. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. mint azok. A hegymászás lényege. hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. Azok a hegymászók. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet. és nem a szerencséé. Fel kell ismernünk. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. mennyire lesz nehéz a túra. Ahogy ez a példa is bizonyítja. biciklisták. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. olyanok. Ugy tűnik.ellenfele. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. búvárok. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. hogy helyesen becsülte-e fel. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. hogy a jövőbe látnak. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők". de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. Ha veszítenek. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. megdöbbentő. melyben élesen érzékelik azt. hogyan fog pörögni a kerék. az emberek nem azt élvezik. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. 44 . bármilyen kockázatosnak látszanak is. hogy a kockázatot vállaló emberek .elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. melyeket a játék megszab. autóversenyzők. ezzel kompenzálnak valamit. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. Noha nincs kizárva.

megértek valamit. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. Fontos. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. Hogy is fejezzem ki magam?. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak.' Annak az érzésnek a hiányát. az a legklasszabb a világon. hogy az áramlat-élménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. aki E3-on áll. mint a meditáció vagy a koncentráció. és azt gondolom. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. Csak úgy megtörténik minden. mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. mert nem feltétlenül jó. Amikor a cselekvés automatikussá válik. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani.. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. rabjukká is válhat az ember. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. bizonyos értelemben az egótól is mentesül. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. és mégis összefogottabb vagy. akkor. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. Amikor ráébredünk. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember"." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. különös figyelmet érdemel. és mindent magad mögött hagysz. de képtelen őket másként látni." 45 . a sakk stratégiájához folyamodik. Amikor eggyé válunk lelkileg. lovaikat és a feleségeiket is. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül. akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. miután eljátszották fegyvereiket. Luchin. egy csapat. hogy egy test vagyunk mind. abban az értelemben. amikor mind együtt vagyunk. tudattartalma meghatározásának szabadságát.és így tovább. csak azt látod. ahogy csak bírunk.. akkor igazi Roham lesz«.. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. hogy rendet teremtenek a tudatban.. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. mint sakkállásokként. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. legyen ez a környezet egy hegy. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. mint a kábítószerre. hogy életének többi része – a házassága. hogyan játszik a tenger a hajó körül. aki egy motoros banda tagja. hogy a múlttal.. »ha olyan gyorsan megyünk. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. és annak szenteli az energiáját. és a fekete bástya fenyegeti.. aki annyira belemerül a játékba. A felesége a fehér királynő. vagy az itt következő japán fiú esetében. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. mint valaha. Mikor úgy érzed. hogy most hű de gyorsan mész. aki mellesleg Luchin ügynöke . hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket. Ilyenkor tényleg nagyon jó. Luchin hallucinálni kezd. De ha a Roham jól megy. Paul Morphyt és Bobby Fischert. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". "Megértek valami fontosat. Vladimir Nabokov novellája.. a barátai.. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal.. hogy az élet minőségét javítsák azzal. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. mint hinnénk. abban a pillanatban nincs ennél jobb. Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. sok sakk-nagymester. Amikor mind eggyé válunk. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. hogy már semmi másra nem tud figyelni. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az észak-amerikai síksági indiánokról. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének.. akkor mindegyikünk érzi a többieket. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek.Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. Az egyik dolog. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. hogyan játszik a hajó a tengerrel. megfeledkezel mindenről.

kik is vagyunk. mint a fülébe jutó hangoknak. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. még kevésbé a tudatosság hiányával. a versenyen úgy érzik magukat. valami olyasmi. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. Az Éntudat elvesztése Éntranszcendenciához vezethet. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. Nem számít. nagyon kellemes érzés. A sakkjátékosok. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. melyek biztonságosan megtartják majd őt. mintha az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. stabil szabályok. és a darab egészének – mind analitikusan. de ahogy majd később látni fogjuk. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. és igyekszünk nem gondolni semmire.Ez az "egy testté válás". és hogyan reagáljunk rá. A hegedűs. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. csak az Énről való tudás hiányzik. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. összefüggéseiben. Ez az érzés nem a képzelet játéka. Ha például megyek az utcán és észreveszem. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. ez teljes mértékben lefoglalja. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. ahhoz az érzéshez. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. Senkinek és semminek nincs módja arra. Fel kell azonban ismernünk azt. lépéseket és kombinációkat. megvannak a maga veszélyei. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. hogy piszkos-e az arca. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. és semmi szüksége sincs arra. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. akkor az a normális. hogy a "szférák zenéjének" a része. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. hiszen különben túl sem élné. amelyet ugyanaz a cél mozgat. milyen sérülékeny az Énünk. mi történik az agyában vagy a testével. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak. Élményként nagyszerű ez az érzés. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. úgy érzi. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. hogy megtudhassuk. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. Az. csakúgy. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. mind pedig holisztikusan. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. idegen dolgokkal. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. és a lét egy másik. Úgy tűnik. arról számol be. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. ahogy járok. hangjegyről hangjegyre. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. akkor lehetőséget kapunk arra. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. nem azt jelenti. A hegymászó. az az információ. méghozzá oly közelibe. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. ha azonnal aggódni kezdek. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. Általában épp az ellenkezője igaz. melyek éppoly 46 . A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. abban. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. hogy az Én hiányzik a tudatból. és valahányszor ez történik. fontos mozzanata az áramlat-élménynek. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. az ég és a szél összhangjába. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. vagy hogy nincs tudatában annak. akkor valahogy azt feltételezi. Az elképzelés téves. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel.

olyan érzés. mint elvon abból. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. úgy tűnik. mint amikor valaki egy család. hogy a legjobbat nyújtsuk. egy hegy vagy egy zenemű -. a tudatban beállhat a várva várt rend. amely szükséges ahhoz. mintha sokkal tovább tartana. Úgy tűnik. Utána azonban. mint addigi Énje volt. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. Egy kiváló szívsebész. és a részét alkotó Én. melyek erősítik a szabályt. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. de nagyon lassan növekszik. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. "Két dolog történik egyszerre. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. Az objektív. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. Az ortodox vallások. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. külső időtartam. ahogy máskor szokott. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. csak hitet és elkötelezettséget. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. ó. Miután vége. egy hajó. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. 47 . és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. vagy az órajárása. de nagyon nehéz részét végzi. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. Az órák úgy telnek. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. hosszú percekig tart. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. kitágítja a határait és összetettebb lesz. hogy a tevékenységet jól végezhessük. Ennek oka meglehetősen világos. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Én-érzetét. az Én már nem ugyanaz. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. mint előtte volt. Itt is vannak azonban kivételek. híres arról a képességéről. hogy az idő nem úgy múlik. egy cég vagy egy csapat része –. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. Az egyik. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. mint máskor. és azt mondom. ha a kapcsolat örömteli. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. hát néhány perce még csak este nyolc volt. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. amely nagyobb. mint ameddig valójában tarthatott. inkább csak "hagyja. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. hogy igen hamar lejátszódott. ami tőlünk telik. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. akik az operációk addigi fázisait végzik. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. a legtöbben arról számolnak be. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. Ilyenek például a rövid. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. De miközben táncolok. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. mint az éhségérzet. mint inkább ránk erőltetik. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. Az áramlatélmény során lehetőségünk adódik. hogy éjjel egy óra.valóságosak. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. hogy elgondolkodjunk azon. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. akkor élményünk nem lehetett túl mély. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. anélkül. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. hogy ránézne az órájára. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. azt az érzést. általában egyszerre több műtéten dolgozik." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. mint a percek.és hosszútávfutók. Látom. azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel.

milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. amikor pedig nem. ha nem kellene". mint a hegedű. vagy recsegett. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. mikor vitorlázom vele". hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. mint egy barokk trombita. tekintet nélkül arra. hogy időnként el is aludt a széken. Nem világos. ahol kimondhatatlanul unatkozott. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük). hogy önmagában hordja jutalmát. a "telos" pedig annyit tesz. hogyan alakul a piac. amely aztán egy ponton lehetővé tette. még ha öntudatlanul is. hogy egy életre megutálja az egészet. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. Hamarosan megutálta a koncerteket.A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. amit ő csinált. mint például a baseballnak. máskor zümmögött. és teljesen lenyűgözte az érzés.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. Aztán egy este. ha azért spekulálunk a tőzsdén. és a dolog úgy végződik. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. akkor az élmény nem autotelikus. AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. mikor körülbelül hétéves lehetett. az a zenei készség. Ami a két helyzetben lejátszódik. ha a papája rásózott egyet. az "auto" azt jelenti belőle. hogy kifejlődjön benne. hogy "cél". Neki persze szerencséje volt. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. ám ha azért csináljuk. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. és csak arra ébredt föl. akkor igen. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. Vannak olyan dolgok is. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. Noha valószínűnek tűnik. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. hogy amikor autotelikus élményről van szó. vagy pedig olyasmi. hanem a kettő kombinációja. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. az tökéletesen azonos is lehet. Nem autotelikus élmény. mert a szüleik arra kényszerítették őket. hogy bebizonyítsuk. akkor a tevékenység következményeire. akkor már igen . Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. jól akarnak keresni. de később belső jutalomértékűvé válnak. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan 48 . Lejátszotta az egész darabot. Az egyik barátom. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. egyszer panaszosan sírt. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. hogy akkor is csinálnám. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. annyira. mint a fagott. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. hanem megvan a maga menete és ütemezése. amelyet az adott tevékenység igényel. különleges képességgel rendelkezett. Mi. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. hogy pénzt keressünk vele. olyat. egy Beethovenszimfóniát. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. amelybe belekényszerítették. A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. akkor magára a tevékenységre figyelünk. amelyet Mozart a muzsikájába épített. Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. hirtelen félig behunyt szemmel. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. A legkülönösebb az. kivéve. hogy "ön-". egy Mozart-hegedűversenyt. mert élvezzük a velük való foglalkozást. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. hogy egy új világ tárul fel előtte. Ha szerencséjük van. ha azért. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent.

hogy bárki felébredne. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. de éget is. ha valaki utálja a háborút. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. hogy megsemmisítsd az ellenséget. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. melytől kezdetben idegenkedünk. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. Sokan érzik úgy. és csak azért tesszük meg. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. a tudomány pusztítást hozhat. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. 49 . sőt ijesztő eredményekkel jártak. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. hogy láthassa. mert muszáj. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. olyan erőfeszítést igényel. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. önmagában nem hordoz értéket. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. Olyanok is sokan vannak. ami legalább olyan izgalmas. de általában passzívan felszívott információk alkotják. és nincs szükség arra. akkor majd azt fogom csinálni". és semmi kétség afelől. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. hogy igazi feladatokkal találkozzon. ha elgondolkodunk azon. melyeket áramlat-élményként éltek át. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. Sok dolog. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. Ki kell békülnünk a gondolattal. Az elérendő cél határozza meg. és még kevesebb arra. melyek később kétes. ehelyett az Énérzetet erősíti. hogy "ha mutat nekem valamit. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. az unalmat felváltja az öröm. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlatélményre irányuló szükséglet motiválja. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. az atomenergia áramot szolgáltat. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. de a hatalom csak eszköz. az élet már a jelenben igazolást nyer. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. amelyre a való életben nincs mód. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. A tökéletes élmény egyfajta energia. vandalizmust. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. A tűz meleget ad. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. Az energia hatalom. hogy később kifizetődik. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. vagy pedig mert azt reméljük. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. fontos. és valóban. A kérdés még bonyolultabbá válik. De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. amelyet meg kell tennünk. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. kezedben az irányítás.tevékenység felé. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. és semmi nem von el tevékenységedtől. A szerelemből lehet gyűlölet. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. mielőtt az megsemmisít téged.

akkor nem sokban különböznénk az emberszabású majmoktól. hasznos vagy veszélyes. mellyel később kapcsolatba került. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. Olyan erősen összpontosítanak arra. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. Azt. vallás vagy tudomány. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. amit csinálnak. célokat állítanak fel. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. mint a zeneszerzés. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. Folyamatosan újra kell értékelnünk. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. amely mindig mindenkinek jó. hogy az életünk jobbá váljon. az időérzék eltorzul. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. de sokkal valószínűbb. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is.Az áramlat-élmény. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye.jó". amelyek elősegítik az áramlat-élmény átélését. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. Jefferson nyugtalanító szavai. amit csinálunk. ha nehéz vagy veszélyes az. mi hasznuk lesz az egészből. sakk és így tovább. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. Illúzió abban hinni. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. de elnyomhat másokat. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. 4. tánc. amelybe bekapcsolódunk. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. szimpatikusnak találjuk a többieket. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. mert rosszra is használható. amit csinálnak. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. de eszközül szolgált arra. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". mert eleve olyanra tervezték őket. rossz is. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. mint minden más. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. esetleg mindkét tényező szerepet játszik." Az úszás ez esetben azt jelenti. valamint azokat a személyiségjegyeket. érdekesebbé. és még akkor sem nagyon érdekli őket. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. hogy van olyan megoldás. hogy segíthet az életet gazdagabbá. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi 50 . a politika területén kívül is érvényesek. Az Én-tudat eltűnik. amelyek tökéletes élményhez juttatnak bennünket. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. mert pusztítani is lehet vele. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. Csak annyiban az. vitorlázás. jelentősebbé tenni. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. nem abszolút értelemben . Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. sziklamászás. Miért olyan élvezetes egy játék. de az emberiség egészének rossz. legyen az politika. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben.

Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. hogy ráirányítaná. és bepillanthassunk abba. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal.halandótól. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. Mindegyik fél azt keresi. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. melyek legfőbb jellemzője a versengés. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. Ha a külső célokra figyelünk – arra. hogy kiszélesedtek a határok. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. kísérlet arra. A jóslás általános vonása minden kultúrának. hogy mind a résztvevőket. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. milyen lesz a következő vadászat eredménye. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. 51 . akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. az ünnepélyek. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. melyet segített létrehozni. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. ami könnyebben megy. Röviden. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. Minden olyan tevékenység örömteli. melyekről eddig még csak nem is álmodott. az I Csing-pálcikákból kártyák. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. egy olyan kreatív érzést. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. hogy megtudják. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. hogy mi fog történni. a hideg futkos a hátán. hogy összetettebbé tette. melyek a világegyetemet uralják. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. a művészet. ha mások is arra kényszerítenek minket. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. Roger Caillois. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. míg el nem szédülnek. . Kutatásaink során úgy találtuk. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. az élmény úgy formálta át az Ént. hogy legyőzzük az ellenfelet. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. színház és általában a művészetek. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. A bölénycsontokból kockák lesznek. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. úgymint tánc. és időlegesen valaki mássá. de olyan tudatállapotokba is. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. ilyen a legtöbb sport. Belső sajátosságuk. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. egy hatalmasabb lénnyé válnak. Az énekesnek. a szertartások és a sport. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. Amíg az esemény tart. amelyet ki akartunk tágítani. a mimikribe pedig azok tartoznak. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. akár a versengésen. mint amik valójában vagyunk. az ilinx. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbe-körbe. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. hogy többek vagyunk annál. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. megkeverni a tartalmát. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. akár a szerencsén. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. ilyen a játék. A mimikri azt érezteti velünk a fantázia.

de Alex valószínűleg élvezi. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. aki egy kissé jobb nála –. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. Amikor először játszani kezd (AI). hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. Tételezzük fel. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. Noha mindkettő egyformán élvezetes. és unni kezdi. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. és rá fog jönni. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van része. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. hogy átüsse a labdát a hálón. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. hogy abbahagyja a teniszezést . Az ábra azt mutatja. akkor készségei fejlődnek. melyekben Alex áramlatban van. Az élmény két. akkor visszakerül az áramlatba (A4).Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. elméletileg legfontosabb vetülete. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. és az egyetlen lehetőség a számára. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. aki éppen teniszezni tanul. Ha egy darabig gyakorol. mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. melyekkel szembenéz. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). Az A betű Alexet jelenti. az. a két állapot abban különbözik. hogy mind A1. így Alex úgy érzi. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). Ez nem túl nehéz feladat. mondjuk egy teniszparti diagramja. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. nehezebb célt tűz ki maga elé. azt a fiút. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van.ez esetben A eltűnik az ábráról. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. ám nem maradhat így hosszú ideig. 52 . hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység.) Ha Alex új. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlat-állapotba. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. látjuk. hogyan is lehetséges ez. ha már meggyőződtünk a létezésükről. A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. De megtörténhet az is. Ha Alex szorongást érez (A3). akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét.

Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet. mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet. A modern időkben a művészet. arra készteti majd. a másik meg ugrándozik örömében. zene. akik több időt töltenek azzal. hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek. Azért összetettebb. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlat-élményre. hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne. hogy ezekből az illető személy mennyit vesz észre. de hogy ez valóban kellemes-e számunkra. amely afelé irányul. focizás közben unatkozhat. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt. hogy közben örömet okoznak. vagy frusztráltak leszünk. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. Az objektív feltételek erősen befolyásolják. de mégis valószínű. mint élelem keresésével. A4 sem állandó. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. melyeknek elsősorban az volt a céljuk. Egy hivatásos sportoló . mint A1. de a tudat mindig a saját útját követi. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak. hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet–kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye. Ha Alex tovább játszik. hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben. Ez a dinamikus vonás az. hogy mit érzünk. hogy zenét tanulhat. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. mint a munka. Nem a valóban meglevő. hiszen amit vallásnak hívunk. hogy visszatérjen az áramlatcsatornába. amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte. a 53 .élvezhet valaki olyan tevékenységeket is. hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát. mint A4.játszhat" anélkül. hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. hogy mind a festő. hanem a színjáték. a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel. a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. Vagy unatkozni kezdünk. A kapcsolat cseppet sem meglepő. Nemcsak a képzőművészet. milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet. mert megtanulták. hogy az élményeket gazdagítsák. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra. hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el. hogy csak azért. Nemcsak az számít. hogy újra jól érezze magát. a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered. mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben. Az ember nem élvezi. irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. hogy miért vezetnek az áramlattevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. és semmibe veszi a hegycsúcsot. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. az teljesen rajtunk múlik. lehet önelégült is. fennmaradásuk fő oka mégis az. vagy az is elképzelhető. Éppen ezért érthető. tánc és mindenféle játék. Vannak olyan új-guineai őslakosok. Noha összetett és élvezetes állapot. hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban. mint mondjuk a játék vagy a festészet. hanem az is. Így hát a motiváció. Fontos azonban. mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten.hogy A4 sokkal összetettebb élmény. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. Az ellenkezője még inkább lehetséges . vagyis olyan tevékenységekből. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket. Az a kozmikus rend. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt. amit mások meg se látnak. ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. amely megmagyarázza. de most még magasabb szinten. az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra. hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban. mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet. mint most. hogy megtanulhat muzsikálni. melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. hogy rendet teremtsen a tudatban. összefüggéstelen darabokká töredezett. A játékszabályokat arra szánták. Számtalan ideológia vetekedik azért. automatikusan a megfelelő élményben részesül.

hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz. hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. Természetesen sok olyan. földművelő és ipari társadalmakról. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat.jobb". Nem illik azt mondani. melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra. hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben. azt kockáztatja. hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek. Ha feltételezzük. a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel. az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum. etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. és felrobbantja magát. ha több embernek van módja arra. és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek. elnyomáson alapuló kultúra van. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. hogy . ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA Az amerikai demokrácia egyik fő eleme. A kiindulópont talán az lehet. ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre. hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. hogy rosszindulatúnak bélyegzik. másutt. mint egy másik. elítélve azt a hitét. hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni. hogy egy kultúra szokásai. amely valamelyik kultúra számára idegen. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól. Ezek azok a modern "vallások". Ez a "kulturális relativizmus". mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. ha meghatározzuk. hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja. mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok biztosítottak számukra. Megtanultuk elfogadni azt. hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –. hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. Minden olyan összehasonlítás. amelyet századunk elején az antropológusok alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg. állattenyésztő. bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni. sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. Egy másik lényeges kritérium az lehetne. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat. hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak. hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el.szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt. A tizennyolcadik 54 . ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető. hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. Már régóta tudjuk. melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. Még mindig tiltakozunk. mint máskor. hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül. milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá. de azt már nem kívánjuk. Egyértelmű. amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb. amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos. mint egy másiké. amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt. hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. amely nem szigorúan a tényeken alapszik. valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká. a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani. hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte. hogy igazán tudnánk róla. mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. hogy egy társadalom leírására jó módszer az. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek. a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek.

de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált. hogy . Ilyenkor a vének nagyon. ahol új feladatok vártak rá. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra. hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést. Ahogy sok más "primitív" kultúrában. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban. művész és történettudós is. Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki. hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna.függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől . az emberek azt hiszik. Hogy egy másik példát mondjak. akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma".század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni. Szerencsére olyan kultúrák is vannak. szenvedést okoz nekik. hogy ne csak ügyes munkás legyen. bölcsen úgy döntöttek. és semmit sem találnak olyan élvezetesnek. hogy azok a takácsok. amely már nem biztosít számukra elég élelmet. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket. de egyszerűen nem voltak annak tudatában. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát. amire szükségük volt. ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek. énekes. mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. sem nem elkerülhetetlenek. A költözködés 25 vagy 30 évenként megismétlődött. szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés. a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. valaha is azt érezhették volna. életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. Nagyjából minden húsz 55 . akkor énekelnek. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban. mint akár előtte. de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia. a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult. mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat. Egy másik példa a Japánban. amit vártak. gumókban és gyökerekben . hiszen ez nem teszi őket boldogabbá. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja. a véletlen művei. akiket Colin Turnbull írt le. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. erőszakban vagy félelemben fognak élni. Nehéz elképzelni. amely az anyagi teljesítményt méri. hogy valaki elvégezze a szükségét. Újból fel kellett építeni egy világot. mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott. mint a mi katonai nagyhatalmaink. hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. táncolnak. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel. Így például az Ituri-erdőben lakó pigmeusok. hogy másféle alternatívák is lehetségesek. épp ellenkezőleg. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét. életük jó és gazdag volt. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat. Az ugandai ik törzs tagjai.a b6ség földje. amikor egyedül van a fák között. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak. Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély.azt kapták az élettől. és hogy más lehetőségük nincs is. hogy a dolgoknak így kell lenniük. hogy önzésben. harmóniában élnek egymással és környezetükkel. Még az is komoly feladat volt. mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba. föld alatti élelmiszerforrásokban. úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől. esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. hanem egy kicsit színész. új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. és eltűntek belőle a lehetőségek. akár száz évvel utána. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek. míg csak bele nem haltak a kimerültségbe. Arra nézve nincs bizonyíték. ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg. és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak. zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. Abban a nigériai törzsben. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat. oly mértékben intézménnyé emelték az önzést. hogyan építheti be életmódjába az áramlat-élményt egy kultúra. annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. tehát megint érdemes volt élni. és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki.

hogy tagjai továbbra is aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást. amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. noha nagyon hatékony motiváló erő. Az athéni polisz. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. Mind Thomas Jefferson. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. hogy biztonsággal felmérhessük. felnőni. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. akik birtokaikat művelték. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. mindig fennáll az a lehetőség. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást.és szabályrendszert felállítania. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. Ugyanezen az alapon az áramlat. Az athéni városlakók. vagy azért. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. hogy ez mások kárára történik. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. A kultúrák normákat írnak elő. akik a legjobb játékosok között vannak. és behatárolják a lehetőségeket. amely életüket irányítja. a római törvények. Egyszerű célokat tűzött ki. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta 56 . amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből.évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát. mind Mao Cetung hittek abban. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. A különbség inkább csak a fokozatokban van. ahol addig állt. melyek lehetővé teszik. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. és felépítik a másikon. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának. Az olyan kultúra. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. melyek segítenek abban. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. Ha minden más tényező egyezik. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. hogyan kell megszületni. hogy örömtelibbé tegyék életünket. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz. gyermekeket nevelni. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. Legendás az a vérszomj és harci öröm. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. aztán meghalni. Bizonyosan igaz az is. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. akiknek életét a virtus szabályozta. új életet kínált. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. mint egy véget nem érő táncból. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. rómaiak. házasságot kötni. amelyet azért hoztak létre. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre.

vagy családi és baráti programok. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. hogy lehetővé tegye az áramlatot. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. a kontroll és a megelégedettség érzése –.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. amivel eltöltheti. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). amikor az ember csak ül és bámul maga elé. Ez nem annyira meglepő. zenélés vagy tekézés. Azt is tudnunk kell. vagy ha nem. ami szó szerint annyit tesz. és még sincs semmi jele annak. tagadhatatlan. illetve tízszer kevesebb volt. bárhol van is. munkába járás. mint például evés. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. hogy a jómódúbb. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. és az Egyesült Államok a válások. Némelyik ember jól érzi magát. és a mennyiség nem csap át minőségbe. hogy eszközeink. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. Hogy csak egy példát mondjak. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. bevásárlás. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. mi különbözteti meg őket azoktól. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. Úgy tűnik. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja . és elégedettebbek az élettel. Vannak olyan emberek. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. vagy a strukturálatlan szabadidővel. mosogatás. hogy jól érezzük magunkat. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. ha azt nézzük. mint például kocogás.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. mint az amerikaiaké.mély koncentráció. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát .magát "nagyon boldognak". Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. hogy irányítsa és uralja tudatát. az azonban. hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. három órát olvasással. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". Másfelől azonban egy. kettőt aktívabb tevékenységekkel. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. ellentétben az európaiak 20 százalékával. ami azt jelzi. mint például moziba és vendégségbe járás. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. annak ellenére. és hét órát társas elfoglaltságokkal. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. még mindig nagyon primitívek. mégsem éli át gyakran az áramlatot. Ausztrália. hogy "örömtelenség". akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. főzés. mint a tévénézés közben. hogy különbségek léteznek. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. és akár 57 . hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. a bűnözés. javítások. akik ezt könnyedén megteszik. akik anhedóniában szenvednek. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. hogy jobban élveznénk az életet náluk. hogy a skizofrének arra ítéltettek.

Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. mások társadalmi természetűek. csodálatos faragásokat készíteni. akár nem." Vagy: "A dolgok túlságosan gyorsan özönlenek be. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahári-sivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. aki nem segíti az ő érdekeiket. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. akik ilyen szélsőségesen működnek. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. Az az ember.akarják." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. Az eszkimók a maguk kopár. táncolni. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. és csak annak van benne helye. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. mint ahogy az az ember sem. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. milyennek látják őt a többiek. Amikor a Karib-tengeri 58 . abban megegyeznek. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. hogy újakat keressen. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. hogy semmire nem figyelek igazán. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. egyúttal arra is ítéli magát. nem pedig arra. hogy képtelenek jól érezni magukat. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. tréfálkozni. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. Ugyanígy járnak azok az emberek is. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. Mindenre figyelek egyszerre. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. akkor is feldolgozzák az információt. cseppet sem meglepő. akik túlzottan énközpontúak. sem tanulásra. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. aki fél attól. Némelyek biológiai. akik ilyen körülmények között is megélnek. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. s azok. Már nincs szavam a döntésekben. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. ha nem lehet valamire felhasználni. De az a tény. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Én-tudattal. aki folyton azon aggódik. hogy vannak olyanok. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. hogy mire gondolok éppen. végül feladták is kihaltak. nem érzik jól magukat. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. ami ezeket a célokat szolgálja. és ennek az az eredménye. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. és nincs fölöttük semmi hatalmam. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. elnyomásnak. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. Azt várnánk. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. A rabszolgaságnak. azt mutatja. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. mint mások. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. hogy. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem.

Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. Amikor többé már nem világos. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. amit szabad. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. elképzelhető. hogy olyan emberek is vannak. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. ami szó szerint "a szabályok hiánya". Az a munkás. amely arra az állapotra utal. ezek az anómia és az elidegenedés. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. míg az elidegenedés az unalomnak. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. és végül nem szaporodtak többé. mint azoknak. Anómia jön létre. az áramlat elérése azért nehéz.) Dr. Azok az emberek. illetve felvillanó fényekre figyelniük. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. akkor az a baj. A kísérlet azt sugallja. Érdekes megjegyezni. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. Amikor egy társadalom anómiában szenved. hogy elvesztették életkedvüket. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket. egyszer meg úgy. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Escher-típusú illusztrációt. vagy épp ellenkezőleg. Azoknak a gondolkodása. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. ruháért. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. dr. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak".szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. Hamilton eredményei szerint azok. hogy mi az. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. mintha bemélyedne). Dr. Figyelmük hajlékonyabb. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. hogy élményeiknek örüljenek. Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. Az anómiát. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. de létrejöhet akkor is. mert nem világos. Azok viszont. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. hogy órákat kell sorban állni ételért. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). másrészt olyanoknak. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). amit nem. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. szorongani kezdenek. ami megnehezíti azt. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. akik saját állításuk szerint 59 . Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. hogy tudatuk rendezett legyen. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. mi az. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. Úgy tűnik. amikor elidegenedéstől. valószínűleg elidegenedik. amire vágyik. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. mintha kiemelkedne a papír síkjából. Van két olyan szociálpatológiai fogalom. függetlenebbek a környezettől. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. hogy pszichikai energiát fektessen abba. ami egyszer úgy látszik. akik csak ritkán előfordulókról. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul.

hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. hogy bebizonyítsuk. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. Mi több. nem pedig azzal törődnek. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. hogy azok a tizenévesek. akik tudják. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. boldogabbak és elégedettebbek voltak. vagyis az a bizalom. Azoknak az embereknek tehát. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. Valószínűnek tűnik. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. hogy "autotelikus családi kapcsolat". a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. és csak azt az egyet hagyta nyitva. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg tevékenysége koncentráláskor visszaesett. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. Azoknak viszont. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. hogy a több áramlat-élményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. ami nem. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. valószínűleg megvan az a képességük. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. de további kutatásokat igényel majd. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. Végül pedig ott van a lehetőség. hogy több lehetőség közül választhatnak. a visszacsatolás egyértelmű. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. hogy ők éppen most mit csinálnak. A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. amely lehetővé teszi a gyerek számára. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. mi az. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. hogy szüleik mit várnak el tőlük. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. akik megtanulták uralni a tudatukat. mint az öröklődéssel. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. azok a családok. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. ami meg van engedve és mi az. hogy vállalják a következményeket. hogy félretegye a védelmi pajzsait. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. hogy valaki örömre leljen az életben.az. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. amit a gyerekek úgy fognak fel. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. amely ahhoz volt szükséges. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. megvan a belső motiváció és a lehetőség. mint azok a kortársaik. hogy a szüleiket az érdekli. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent.ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. beleértve azt is. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. pontosan úgy viselkedtek. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. akik nem 60 . A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . akik olyan családi helyzetben nőnek fel. vagyis a szülők igyekezete. amit úgy hívhatunk. melyik az ok és melyik az okozat. sokkal több esélyük van. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. azoknál az embereknél viszont. Azoknak a gyerekeknek. melyben a célok világosak. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. ami érdekli. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. Azok a gyerekek. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. A második a középpontban lét.

) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. hanem megelégszik azzal. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. aki a II. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára. mint kevésbé szerencsés kortársaik. francia társalgásokat folytatott. Tipikus példája ennek Christopher Burney. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. Logikus azonban. Cseppet sem meglepő.. Az a gyerek. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. és emlékeztet-e még valamire? . mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak.. . Eva Zeisel keramikus. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is. nem az öröm komplex élményét keresi majd.. aztán elképzelte. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. hogy hosszabb ideig lekössön. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. Valószínű. vidámabbak és elégedettebbek. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt többletfigyelemtől.. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. amennyit csak tud. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. hogy csak az tartotta őket életben. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. Amikor elérték a céljukat. fejben sakkozott önmagával. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. Alexander Szolzsenyicin leírja. 61 . Amikor az ággyal végeztem. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. Működik-e? Ha igen. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. és arra a végkövetkeztetésre jutott. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre. megtapogattam a takarómat. úgy tudott épelméjű maradni.. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. tornázott és verseket írt. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. ha felnő. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. függetlenül a családjuk jellegétől. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. . vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. akinek borzalmas gyerekkora volt. melyek fejlesztik az Énjüket. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. (Kiemelés tőlem.. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk.. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. vajon melegek-e. hogy az a gyerek. erősebbek..szoronganak amiatt. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. amelyeket aztán memorizált. A különbségek azonban megjelennek akkor is. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. magasságát és tájolását. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része elvész a vitákban és a csatározásokban. ami kínálkozik. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké.

akik úgy próbáltak megmenekülni. integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. A költő Tollas Tibor. akik főként azzal vannak elfoglalva. könnyen darabokra esnek szét. Vajon mi az. hogy 62 . hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. aztán továbbadták a következő cella lakójának. ami egyes embereket képessé tesz arra. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. mesélte. amit tenniük kellene. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. hogy a váci börtönben. mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá. hogy lehet ez. még leromlott állapota ellenére is. Tollas egy réteg szappant kent cipője talpára. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. ha a külső feltételek fenyegetővé válnak. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. hanem olyan felfedezők is. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette. Voltak. amely köré az Énünket szervezhetjük.Ugyanezt a . Ha sikerül. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. részben azért. Mivel sem papír. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban.. Végül abban egyeztek meg. A narcisztikus emberek. sem írószerszám nem volt. akkor talán ez lehetne az. hogy úgy éreztem. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. akikben megvan ez a tulajdonság. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. majd további hónapokat vett igénybe. amikor azonban végre kiszabadult. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. hogy nekirohantak a szögesdrótnak. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott.. de én mind e közben valahol messze szálltam. vagy Charles Lindbergh.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. s hónapokig tartott. a rímek és képek olyan özöne öntött el. egy Schiller-költemény következett. Egyik ismerősömnek. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. Azok az emberek. . figyelmük befelé fordul. Ha minden reményünk füstbe száll. hogy az ép elméjét megőrizze. Miután a Whitman-fordítást elbírálták.. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben.nyomán arra gondol. hogy hadd golfozhasson egyet. de belsőleg szabadok vagyunk. A rabok számlálása ugyanúgy folyt. Ha a balsors meg akar minket bénítani. amely a külső erők hatósugarán kívül esik. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. hogy elkészítse a saját fordítását. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. hogy az Énjüket védjék. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. avagy olyan erős célra irányultság. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat. Amikor már fejből tudta a sort. így például Albert Speer. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra.akik sokat írtak arról. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. hogy műfordító versenyt rendeztek. hogy azt tegyék. mert ez volt az a vers. Mikor megkérdezték tőle. első kívánsága az volt. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. és nagyobb az esélyük arra. . a tömeg feje fölé emelkedem. amely jellemző az autotelikus személyiségre. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni." Nemcsak rabok számolnak be arról. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. olyan irányba. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. ahol a cél nem az Én felé irányul.. azt válaszolta. újabb réteg szappant kent a cipőre. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. mint Byrd admirális. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni.

hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. versenyt futunk valakivel. kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. és arra már nem marad elegendő belőle. olyan. akkor áramlat-élmény lesz. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. ügyességet igénylő feladattá válik. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. sőt akár kellemetlen is lehet. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. benne rejlik az öröm lehetősége. és nem él benne a vágy. mert nélküle nem lennének tapasztalatok. gondosan összeadva a bőr. akik iránt szeretetet éreztem. Mindegy. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. Sok olyan ember van. fut. és annak az életnek. rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. A test azért felbecsülhetetlen értékű. Cabell . átélni azt az örömöt. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. A kémikusok. az épp olyan. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. tárgyakat hajít és kap el. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. Amikor egy olyan természetes funkció. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. nyomai sem lennének. B. olyan emberekre. hogy mennyit ér? Mindenben. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. akik összpontosíthatóbb. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. a hús. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. egy művész friss szemével nézni. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. a haj. mint a futás szociálisan kidolgozott. Nézzük meg. hogy egyedül kocogunk. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam.visszaállítsa a tudat rendjét. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. amit a test csinál. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. vagy mint a mexikói tarahumara indiánok. hogy megpróbálják felbecsülni. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. hogy megbirkózzon a külső valósággal. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme. Vannak emberek. akkor az az ember önmagába zárkózik. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. ami a szexet művészetté emelné. Bertrand Russell." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. úszik. 5. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. ezzel pedig elveszíti a testtel kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. amit mi ismerünk. hall. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. érint."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg. Ha valakit nem érdekel a világ. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást. hogy csak néhányat említsünk –. mennyit is érhet egy emberi test. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex 63 ." Ha unatkozunk. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. milyen módszerekkel. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. vagy olyan szerencsések. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. különböző tudományágakra. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le.

de csak olyan emberek számára. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. hogy a 64 . Mint minden olyan magyarázat. mindenki számára nyitva áll. A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. ez is sántít. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. a látás és az ízlelés is. Vannak gerelyhajítók. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. nem pedig betegségnek. hogy lássák. az akár legendássá is válhat. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. (b) találjunk módot arra. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. hogy meghaladjuk testünk határait. aki szárnyakat készített. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. még a kisbabák is remekül csinálják. GYORSABBAN. hogy elérje a napot. Mielőtt tovább kutatnánk. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. ha úgy alakítjuk át. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. Mindenki. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. Mi több. tekézők.az olimpiai mottó első tagja. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikarosz-komplexust". Az az öröm. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. legyen bármilyen rossz formában. a hallás. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. amennyi reálisan megvalósítható. hogy örömöt leljenek abban. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. hogy áramlatot hozzon létre. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. noha nem teljes összefoglalása annak. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. melyekre az ember képes. mint a sport és a tánc. hogy élvezze. mint eddig bárki. a kosárlabdázók meg azért. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. akik erre nem hajlandók. mert beletalálnak a hálóba. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. Még magasabbra ugrani. A görögök feltalálták a diszkoszt. kalapácsvetők. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok. hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. Az emberiség egyik legrégibb álma. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. és korlátlan örömforráslehetőségeket kínál. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. mégis igen komoly dolog.jó. Hogy örömet leljünk például az úszásban. amely ahhoz szükséges. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. Az altius – magasabbra . Azoknak. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. nyomatékosan ki kell jelentenem. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés.visszacsatolássá válik. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. citius. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. Bizonyos gondolatok. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. fortius . Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. emelkedhet kicsit magasabbra. MAGASABBRA. Ikarosz mítosza.

(d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. az öröm nem attól függ. emeljük meg a tétet. Némely sétáló arra specializálja magát. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. hogy mit csinálsz. hogy csupán a konkrét valóság. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. mit élnek át. a lendületet. tekintetbe véve a test súlypontját. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. az adott helyzet és esemény határozza meg. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. akkor mélyen élvezetessé válik. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. Lehet tehát. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. fényt derít arra. akik úgy időzítik lépteiket. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. hogy a séta Én-tudat nélküli. mennyi érdekes dolgot láttunk. gyökerek. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. Ahogy már korábban 65 . magától értetődően azt jelenti. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. fű vagy faág. vagy akkor. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. Vannak. és mégis összetett áramlat-tevékenységgé. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. hogy ott majd jól is érzik magukat. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. és az. van. ahogy már láttuk. A visszacsatolás magában foglalhatja. (c) összpontosítsunk arra. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. mert az edzésre szükség van. mintha teljességgel intuitívak. legyen az föld. Az ilyen emberek számára az. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. aki arra büszke. Vannak. Elkövetik a szokásos hibát. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. vagy hamarosan elfárad. rövidítve: ESM). hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. csaknem ösztönösek lennének. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. és nem történnek meg azokkal. és feltételezik. hanem inkább attól. és olyan hatást keltenek. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. akkor vagy elesik. csaknem művészetté válhat. mások szeretik váltogatni az úti célokat. valójában mégis nagyon intenzív. milyen rendkívül kifinomult művelet az. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. melynek során a tömeg. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. Vannak nézegethető kirakatok. amit majd a talp érint. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. hogyan. akkor a séta csak unalmas lötyögés. de ha célunk van. Azonban. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. mikor a lámpa zöldre vált. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. amelyeken el lehet tűnődni. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig is lehet unalmas vagy kellemetlen. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. szikla. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja.kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk. akik nem választanak célt. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. Jó példa erre a séta. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. és milyen úton. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. Cél lehet az is. a felületet. amit éppen csinálunk.

meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja.leírtam. amikor kertészkedtek. akkor maga a mozgás az. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. melyek a testet használják fel örömforrásnak." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. egyfajta kommunikációs eszköz. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. Az eredmények azt mutatták. Ez egyáltalán nem meglepő. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről. autóvezetés vagy tévénézés -.: motorcsónakázás. pl. olyan." A csoportban levő hatvan hivatásos. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából.. . akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. Most már része az életemnek. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. hogy képesek legyenek eltartani egy 66 . Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében. ami nélkül nem tudnék élni. Akkor voltak a legboldogabbak. akkor valóban a zene nyelvén beszélek.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. öltözködünk és fésülködünk. önmagamnak. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. a módszer lényege az. sok utazás. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. Ahogy már a sportnál mondottuk. amit nyújt. elsősorban a szex jut az eszükbe. Abban van minden. elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. Azért mosdunk meg. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. csak finom utalás arra. sokan azért állnak munkába. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. Valahányszor a készülék felberreg. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. hol vannak. amelyeknek az eszköze a test. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. Amikor jól megy. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. ilyen a színészet és a pantomim... Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. Megizzadok. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. amikor egyszerűen csak beszélgettek. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad. mind lehetséges komplexitását tekintve. mit csinálnak és kivel. hogy vonzóak legyünk. amikor jól megy minden. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. mintha eksztázisba esnék. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. Még a legügyetlenebb. szükséges céloktól. ami különleges lebegést. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. amin jelzik. Vannak más olyan kifejezési formák is. rendszertelen időközönként megszólaltatja. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. jelentősen kevésbé voltak boldogok. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe. akik ott vannak. és az anyám mindig dohog a munkám miatt." "Mozogsz körbe a többiek között. Az a mondás. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. Testbeszéd.. mintha lázam lenne. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással áramlatot elérni. örömöt ad. hogy "a szerelem mozgatja a világot". Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül.

a szexszel is úgy áll a helyzet. táncosok és színésznők legyenek. a görög Dionüszoszmisztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. így éri el. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. de azt is. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. A korai termékenységi rítusok. mint a sport a fizikai tevékenységhez. Biztonsággal kijelenthetjük. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. nyugati fejlemény. hogy személyesen részt vennének benne. Szerencsére számos mód van arra. kellemes. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek voltak. Azok. A Káma-Szutra és a hasonló. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. az evolúció ügyes trükkje. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. Lehet. hogy képzett zenészek. nagyjából ugyanebben az időben. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. A legtöbb kultúra kifinomult. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. az udvarlás szertartása. 67 . megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. hanem örömtelinek is találták. és olyan alapul használta volna. az érzelmek bevallása a szeretőnek. vagy függőséghez vezető szokás válik. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. idővel könnyen unalmassá válik. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. hogy a szexet örömtelivé tegyük. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. semmilyen speciális készségre nincs szükség. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett. Az. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez.partnert és egy háztartást. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. élvezetes. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. semleges. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. Olyan. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. melyekre aztán összetettebb gondolat. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. A vágyakozás. mi történik a résztvevők tudatában. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően.és viselkedésmintákat építhet. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . a gésáktól nemcsak azt várták el. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. ijesztő. hogy elmerüljenek benne. hogy örömet leljünk a szexualitásban. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. vérlázító. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. Mint az összes többi örömforrással. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlat-élményekkel. hogy a válasz attól függ.

a hamisságtól. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. a kéjvágytól. hogy amihez csak nyúl. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. mindenkinek magának kell rájönnie. a nijama az engedelmességet foglalja magában. meg kell állapítanunk. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. Az első két szint az "etikai fekészülés". hogy . ha nem dolgoznak azon. Szanszkritül a jóga annyit tesz. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. Lehetetlen. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. attitűdök megváltoztatására irányul. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. az első csók. A gyakorlatban az első lépés. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. A második lépcsőfok. aminek a neve hátha jóga. milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. ugyanazokat a könyveket olvasni. Mivel messze járnak a tökéletességtől. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. Az apró részletek nem is fontosak. a tolvajlástól. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. "a tudat rendezése". milyen gondolatok és érzések. hogy örömteli legyen. Hogy ezeket felfedezhessék. Úgy is mondhatnánk. azt világosan mutatja az a tény. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. egész életre elegendő feladat. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. és ezzel kimeríti a környezetet. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. a jóga alapszövege. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. a pszichikai entrópia visszaszorítása.Eleinte nagyon könnyű örömöt. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. a fösvénységtől. az ő helyzetéhez mi illik. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. hogy a partnerek meg ne unják egymást. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlatállapotban tartják. azt India és a Távol-Kelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. gyerekeket felnevelni. ami a módszer céljára utal. vagyis a tisztaság. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött.járomba fogni". hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. Az első randevú. Hogy ezt a célt elérje. melyek árthatnak másoknak . ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. sőt akár gyönyört lelni a szexben. a tanulás és az Istennek való 68 . amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. a jama azt kívánja. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. Érdemes sorra venni előnyeit.

mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. Hogy a jóga . ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. hogy átvegye az uralmat afölött. mint életük legörömtelibb élményét. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. ami az elmében történik. részben pedig azért. aztán azt. A dhárana. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. akik eljutottak idáig. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. amit az elsajátítása kíván? 69 . Aszamádhi. Lehet tehát azzal érvelni. nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. olyan szokások kifejlesztését. a pratjáhára ("visszahúzódás"). Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. mint a többi. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. Mindkettő az összpontosítás. Végül a jógi elérheti a szamádhit. a pratjáhára tükörképe. akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. Lemondani az Énről összes ösztönével. melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. hogy hosszan összpontosítson anélkül. A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. mint valódi. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. a jógában éppúgy egyediek. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. hogy a hegymászást. halljuk és érezzük. Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. Az ötödik fázis. először azt tanuljuk meg. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. A legnagyobb eltérés az. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. A harmadik szakasz ászanákból.) A negyedik fázis a pránájama. Vannak azonban olyan kritikusok. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. ahol és amiben megalkották. Annak részletei. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. (Ez az. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. és lehetővé teszik számára. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. hogy elfáradna vagy elkalandozna. úgy írják le a szamádhit. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. Azok. a vállalkozás valódi célját igazolja. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. a "belekapaszkodás" az a képesség. hogy csak olyasvalaki képes rá. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. vagyis a légzés irányítása. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. és ilyenformán az előző állapot. Az Énjét nem tudná feladni. hogy tartsuk őket benne. hogy hogyan jön létre ez az élmény. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. mert tisztán mentális műveletek. Már ebben a fázisban is látható. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. megkönnyítve így a felette való uralmat. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. hogy a szamádhi.ahhoz.engedelmeskedés szokását. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. Lehet.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül.

aki Chicago egyik kertvárosában lakik. mint a mai. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges.. és egyszerűen kápráztató. hogy a sport." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. hogy gondolkodnia kellene azon. kyudo (íjászat) és a ninjutsu. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. gazdag és változatos áramlat-élményekre ad alkalmat. vagy amikor kristálytiszta az idő. ami valóban nagyszerű. nemcsak vizuálisan. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. amely segít abban. amelyről egyetlen pillantás után érzed. milyen érzés valóban látni. hogy megértsd a világot. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. noha bármilyen információ. mint valami távoli jelzőrendszert. hogy hirtelen elengedd magad. a kung fu. a tűz szikrái – akár száz évet élsz. melyek inkább japán eredetűek." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. amely közel tud kerülni a szívemhez. akár csak néhányat. azt állítják. hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. az az érzés környékez. látni ezeket a formákat és alakokat. Ezeknek is több változatuk van. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk. mely mindannyiunkra süt. Hogy érezd. hogy elérje azt a pontot.. de mégsem benne. a szex.. Keleten a harcos azért küzd. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. sérülékenyen. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. Néha engedélyezzük magunknak. minden kis árnyalatot.. a csillagok. Úgy tűnik.. sok közülük teljesen romos. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. a tae-kwondo. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. a felhők folyama. nem pedig minden idegszálammal nyitottan.. de mégis. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet.. helyes lépés. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. Menandrosz. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. Ide tartozik a dzsúdó. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. hol van a helyed a világban. ha meglátunk egy olyan műalkotást. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. hogy mint a nyugatiak. vagy azt. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt.. Egy olyan férfi meséli. a tenger. valamint a kendo (vívás). Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. Bejövök és azt mondom. a gyönyörű régi épületeket. a reakcióm kifejezetten furcsa. ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. a rend milyen örömódája zeng fel. "olyan volt ma reggel munkába jönni. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. amit érzek. kívül kell kerülnöm az egészen. egészen különös. nem is mindig felpezsdítő. ami olyan. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. az aikido. a karate. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki. és hangsúlyozza. a dzsiu-dzsicu. Inkább olyan. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. hogy a dolgok valahogy összeállnak.A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. akkor jön a teljes hatás. Hányingerem lesz. hogy hirtelen értékelni kezdd. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. Akik erre képesek. és megértsd a világhoz való viszonyodat. hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. ott lenni fölötte – ott lenni. és tudományosan megközelítenem. mert olyan csodálatos látni a várost. le kell hűtenem magam. mintha egy 70 . hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül.

mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. az meg végképp ritkán fordulhat elő. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. nem pedig az élmény. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. A tizenéveseknek. a zenével is az a helyzet.Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal.. talán bele is őrülnék. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. ami akkor jelenik meg.. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. Az a mód. hogy valaki. A legtöbb zene. Nem a zene hallásától. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. Ez az. " Világos. feltételezték. Ahogy minden mással. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. amelyhez elvezet. áramlat-élményt is előidézhet. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. hogy ha örömet akarunk lelni benne. Gyakran megtörténik. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. a CD-lemezek. amely megkönnyíti a katonáknak. a világot is így látja. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. és ha komolyan odafigyelünk rá. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. hogy az előző részben azt fejtegettük. hogy rendezett sorokban meneteljenek. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. hogy a segítség úton van. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. vallásos és hazafias alkalmakra. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak. hogy mikor lőnek belém. hogy a hangok bizonyos. és néhány napig éjjel-nappal fújták őket. Nem számít. mint a Kodak. pontos stílusban. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. Ellentmondásnak tűnhet. de ismerős hangjuk megnyugtatja a pigmeusokat. vagyis a tudatzavar mértékét. most pedig azt tanácsoljuk. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. hogy ez annak a következménye. Lehet. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). de nemigen figyelünk oda. hasonló szükségleteket elégít ki. A tranzisztoros rádiók. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. csökkenti a pszichikai entrópia. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. amely romantikus hangulatba hoz. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. Lehet. oda 71 . Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. van zene esküvőre. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. Néhányan úgy vélik. hogy valakinek áramlat-élménye legyen tőle. hogy nem az. akik szerint a magatartásmód a lényeges. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. A háttérzenét halljuk. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. de lehet. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. hogy felébresszék az erdőt. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. Ez csak azok számára jelent ellentmondást. hogy az egyébként jóindulatú. és olyan. temetésre. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. ami velünk történik. Így hát van tánczene. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. akik kialakulóban lévő. és az újra gondoskodjon róluk. Uram – már majdnem olyan jó vagy. van olyan muzsika." A zene rendezett audiális információ. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap.

Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. kevés más példa van arra. hogy élvezetet találjunk benne. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. amikor még vallási szertartások része volt. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. Gondosan eltervezik. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. és valószínűbb. és ha elérkezik. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. akik ugyanabban az időszakban alkottak. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. csilingelő szánt idézi elénk. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. míg még újabb. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. mint a berlinieké?". Azok viszont. Bármilyen hang lehet örömforrás. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése.kell figyelnünk rá. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. Valójában. azzal a tudattal. Azzal érvelni. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as felvételén". Néha-néha meghallgat valamit. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a blues-nótának több változatát. A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. hogy éberen kell figyelnie. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. valóban létező csoporthoz tartozik. amelyek kellemes. mint a hangfelvételt. mélyítik koncentrációjukat azzal. hogy az ember egy konkrét. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. mint a zene abban az időben. ha odafigyelünk. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. aki nem élvezi a muzsikát. a kürt harsogása úgy tűnik. dicséri a hangok tisztaságát. általános vonzerővel rendelkezik. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. mint a fordítottja. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. magától értetődő. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. akik örömöt találnak a zenében. az az érzés. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. legalább olyan elhibázott 1enne. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. hogy elsötétítenek. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. 72 . Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. de nem olyan lágyak"). hogy "na lássuk. amelyen a rockzene alapszik –. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". vagy más zeneszerzőkével. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle.

A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. Ezek a legendák mind arról szólnak. amit átélnek. Elkedvetlenítő. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. de soha nem késő elkezdeni. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". Probléma még abból is lehet. a zenei képzés az első. hogy ugyanezt teszi az étel is. Ha valaki megtanulja. mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. és azonnal meg is hallgathatjuk. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. általában nem az érdekli. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére. akik hegedülni taníttatják gyereküket. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. olyan tizenévesek válnak belőlük. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. hogy elég jól játsszon ahhoz. általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. a zongorista csodagyerek. ahogy azt kell. de a hangsúly a teljesítményen van. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. a nagy német fizikus. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. elmondhatjuk. ezért súlyos stresszt keltenek. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre 73 . amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. hogy erre a három alapvető készségre.Eddig csak azt tárgyaltuk. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. hogy milyen extázist érzett. úgy gondolta. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. egész tudatuk rendezetté válik. hanem azt akarják. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. s nem azon. egyszer elmesélte. Lorin Hollander. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Vannak zenetanárok. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. és sok olyan sikeres üzletember van. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. hogy magára vonja a figyelmet. annak szenteli az idejét. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. az nemcsak örömmel tölti el. nem pedig egy koncertet hallgatunk. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. elvontabb harmóniája. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. az az étvágy a gyomornak. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. Noha legjobb. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. az Énjét is erősíti. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. vagyis a civilizáció között. Azokat a szülőket. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. Rockzenekarokat alakítanak. akik felnőtt diákokra specializálódtak. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. de. Platón. akik maguk is megtanulnak zenélni. A gyomor az a karmester.

mert ez "menő" dolog. akik valóban szeretnek enni. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. Az egyházatyák jól tudták. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. Ha a közel-keleti ételek specialistái. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. nemcsak egy-egy étel elkészítését sajátítják el. Ha a velencei ételeket kedvelik. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. de örömet is okoz. az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. magának az élménynek a kedvéért. hogy a test örömeivel való 74 . Azok az emberek. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. . hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. Az elektronikus csipogókkal végzett ESM-kísérletek azt mutatták. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. Felfedezték. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. hogy mit tesz a szájába. akkor megtanulják. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. az erő és az önbecsülés érzése. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. mint a többi áramlattevékenység. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest főzni. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: .polgárjogot nyert. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. és nemcsak érzéki élvezetet. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. Xenophón . a szex és a vizuálisesztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. hogy a só tartósítja a húsféléket. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. ma az ember kiváló vietnami. mint a szex. oda kell figyelnünk arra. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. mint például a magas fokú összpontosítás. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze gyógyhatása van. a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. Nem véletlen. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk.. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. mit eszünk. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. hogy könnyen függővé válhatunk tőle. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. Azok közül az életmódbeli változások közül. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása. mint egy vadonatúj vallási szertartást. mi ehető a környezetükben). hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt.. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. kevés olyan meglepő akad.

hogy sokszor elfeledkezünk arról. sem sok pénz nem kell hozzá. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. amelyben él vagy élt. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". hogy élvezhessék. Vannak olyan emberek. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle. amely lehetővé teszi.visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. hanem egy olyan új gondolatgép. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. vagyis. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet. amit testünk kínál. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. a filozófia és a modern tudomány előfutára. hogy – a szó legjobb értelmében vett . hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. Az emberi testet felépítő sejt. Énje nem fejlődik tovább. hogy néhány készségnél többet elsajátítson. hogy függővé válna. akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. hanem azt a "gondolatgépet" is. mert fél. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. reményeit és gondolatait éppúgy. Ugyanígy azok az emberek. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. történeti és kulturális alapon értékelni." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlat-tevékenység.. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. hanem azért. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. A test olyan. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. olyan kép ez. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. Az azonban természetesen lehetséges. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. aminek a vágya velük született. 6. mint maga a látvány. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. az élete szükségszerűen beszűkül. akkor egyre többet akarnak majd belőle. elegendő készséget fejlesszünk ki magunkban. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. és a látás. mert muszáj. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű. merev és védekező lesz. mint meghallgatnak. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. amely magában foglalja a festő érzelmeit. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában. hallás. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy.. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. mert így akarja. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. amennyit csak tud. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. hogy jobbá tegyük az életünket. Az életet csak a szabadon választott. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével.dilettánsok legyünk. Gondos figyelemmel az ember 75 . és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. Amikor valaki azért korlátozza magát. aki mindent megtagad magától. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. ugyanúgy minden. mint az az aszkéta. mennyi örömet lelhetünk benne. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. akik sok időt töltenek képzőművészettel. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét. elkezdik a látott munkákat érzelmi. hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. hogy élvezetünket leljük mindabban. Sem különleges képességek. akkor anélkül juthat élvezetekhez.

Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. Más ingerforrásokkal – olvasás. például számítógépes nyelven alapul. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. Ha semmi tennivalója nincs. Az entrópia a tudat normális állapota . de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. melyek ott megengedettek. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. mint amilyennek hangzik. A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. amely se nem hasznos. az evés vagy a szex. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. mint a fizikai tevékenységeknek. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. amely azért élvezetes. mint például a sport. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. Egy szimbolikus rendszer olyan. nem kell attól félniük. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. kell visszacsatolás. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. Azt is mondhatnánk. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. Általában észre sem vesszük. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. Amíg az emberek tévét néznek. másfelől pedig az akarat. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. Ez az oka annak. se nem kellemes. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. kellenek szabályok és célok. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. mert tudatában vannak annak. ha az a tevékenység valóban örömteli. míg csak véget nem ér a nap. az érzelmek és a gondolat használatát. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. beszélgetés.felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. amikor még csak nem is élvezzük. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. hogy úgy tűnik. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. A sportolók jól tudják. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. mint az. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. mert közvetlenül.olyan állapot. és csak azért torpan meg néha. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre. hogy 76 . valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. Viszonylag könnyű összpontosítani.

elkalandozó gondolataik a kellemetlen, személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. Érthető, hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját, akkor nehezen tud leszokni róla. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az, ha olyan szokásokat sajátítunk el, melyek elősegítik azt, hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni, s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra, például a televízióra. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván, olyan szabályokat és célokat, mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel, és kimutatta, hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal, hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától, hogy elképzel egy olyan helyzetet, amikor a másik megbűnhődik –, hanem azt is lehetővé teszi, hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában, hogy így kiválassza a legjobb stratégiát, mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását, másrészt - ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk, majd azt, hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni, melyek sok örömet adhatnak, ha ismerjük a szabályaikat: a történelem, a tudomány és a filozófia. Más területet is említhetnénk, de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek, aki játszani szeretné őket.

A TUDOMÁNY ANYJA
A görögök megszemélyesítették az emlékezetet - a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. Ő volt a kilenc múzsa anyja, és azt tartották róla, hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek, melyből az összes többi származik, mivel ha nem lennénk képesek emlékezni, nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem, melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik. Sem logika, sem költészet nem létezhetne, és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is, hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni, és igaz az egyed fejlődésénél; az az ember, akinek nincs emlékezete, megfosztatik az igazi élményektől, és képtelen olyan tudatminták felépítésére, melyek rendet teremtenének az elméjében. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet... a memóriánk tart össze minket, ez az eszünk, az érzéseink, még a cselekedeteink is innen fakadnak. Nélküle semmik vagyunk." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása, az a családfa, ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. Nem véletlen, hogy az Ótestamentum olyan sok, családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. Ter 10,26-29: , Joktán fiai: Almodás, Selef, Hacarmavet és Jerák, Hadorám, Usab és Dikla, Obál, Abimael, Seba, Ofir, Havila és Jobab..."1). Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez, amikor annak még nem volt más alapja. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása, méghozzá olyan, amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. Az emlékezés örömteli, mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget, mely akkor töltött el, amikor eszünkbe jutott, hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró, elveszettnek hitt tárgyat. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes, amennyiben elősegíti azt, hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. Emlékezni őseinkre azt jelenti, hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak, mely a messzi, mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati
1

Biblia, Budapest, 1982. Szent István Társulat

77

jelentőségét, az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk, hanem minden más olyan tényt is, amely a környezetük birtoklásához kellett. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája, bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok, törvények, földrajzi ismeretek, a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve, mint a gyerekek ábécé-dalocskája. Johann Huizinga, a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt, hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást szellemi vetélkedőre, amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt, másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett, tartalmilag pedig arra használták fel őket, hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább, melyeket őseink meg akartak őrizni. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is, mint például a következő mondóka, amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek, és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg, mi az: Erős teremtmény, régibb az Özönvíznél hústalan, csonttalan, vértelen, szagtalan, feje sincsen, lába sincsen, de jár mezőn s jár erdőben, kezetlen, lábatlan. Széles, mint a földkerekség, de senki nem látta még, soha meg nem született, mert mindig is létezett. A válasz ebben az esetben "a szél". A többi találós kérdés, melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak, sokkal bonyolultabbak és hosszabbak, és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. Gyakran használtak titkos kódokat is, mint például amikor a fák neve egy-egy betűt jelentett, a 1istába szedett fák pedig szavakat. "A fák csatája" című furcsa, hosszú költeménynek, amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek, így szól a 67–70. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett), az S (fűzfa) és az L (berkenye). Ily módon az a néhány druida, aki tudta, hogyan kell használni a betűket, úgy énekelte el az éneket, hogy az látszólag a fák csatájáról szólt, de valójában olyan üzenetet rejtett, melyet csak a beavatottak érthettek meg. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni, különleges tudásanyagra, képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé, mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból, amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia; ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira, távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne, amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak, mikor megtanulta őket; a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. Csak az utóbbi száz évre jellemző, hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik, kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. Annak az embernek azonban, akinek nincs mire emlékeznie, elszegényedik az élete. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei, akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították, hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. A reformereknek még igazuk is lett volna, ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne, hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük, mint azt a képességet, hogy bizonyos 78

dolgokat megteszünk vagy létrehozunk, akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. Egy olyan elme, mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik, sokkal gazdagabb annál, mint amelyik nem. Nagy hiba lenne feltételezni, hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével, költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. Az az ember, aki emlékszik történetekre, versekre, dalszövegekre, sporteredményekre, kémiai képletekre, matematikai műveletekre, történelmi évszámokra, bibliai idézetekre és bölcs mondásokra, előnyösebb helyzetben van, mint az, aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől, amelyet környezete vagy biztosít a számára, vagy nem. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. Míg másoknak külső ingerekre – tévére, olvasásra, beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük, hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé, az az ember, akinek az emlékezete tömve van információmintákkal, autonóm és önálló személyiség. Mi több, az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb, mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt, és így azoknak a tudatában is rendet teremt, akikkel kapcsolatba kerül. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az, ha eldöntjük, mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet, konyhaművészet, az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –, és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni, hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. Fontos tudnunk, hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot, és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. Ha mi döntjük el, hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban, az információ a mi uralmunk alatt áll majd, és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik, nem pedig olyan feladattá, amit külső erők kényszerítettek ránk. Annak az embernek, akit az amerikai polgárháború érdekel, nem kell magára nézve kötelezőnek éreznie, hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja; ha például a tüzérség érdekli, akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon, amelyekben ágyúk is szerepeltek. Vannak emberek, akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében, és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van, előveszik. Hihetetlen biztonságot ad az, hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. Ha nem papíron, hanem a memóriánkban tároljuk őket, akkor a tartalom birtoklásának érzete, vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. Persze mindig fennáll annak a veszélye, hogy az, aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott, arra használja majd, hogy halálra untasson vele másokat. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik képtelenek ellenállni a kísértésnek, hogy memóriájukkal hencegjenek. Ez azonban általában akkor következik be, amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat, hogy imponáljon vele másoknak. Kevésbé valószínű, hogy untatni fogunk valakit, ha belső motiváció vezérel minket - ha őszintén érdekel a tárgy, és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni, nem pedig a környezetünkön.

AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI
Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor, ha nem állnak össze mintává, ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. A legegyszerűbb rendező elv az, ha megnevezzük a dolgokat; a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. A szó ereje hatalmas. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt, az éjszakát, a földet, a tengert és mind az élőlényeket, hogy megteremtette őket, s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige)... a világba jött, a világban volt..." 2, és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallották."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. A legtöbbjelrendszer építőkövei, a szavak, lehetővé teszik az elvont gondolkodást, és megnövelik az agy ingertároló kapacitá2 3

Biblia (Jn 1,9-10) Budapest, 1982. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. Ford. Kerényi Károly. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. Szerk. Simon Endre. Budapest, 1966. Tankönyvkiadó, 28.

79

Szó sincs arról. Ha most eldobok egy botot. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak. azt tartják. ezekből a szabályokból nőtt ki. hogy megtudják. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. idézzük emlékezetünkbe. piaci helyzet. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. képszerű jellegét. csak elmerült gondolatainak áramlatában. aztán biztosította a város lakóit arról. a zenét és a számtant. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. e. úgy bizonyította be. azután pedig azok az alapvető szabályok. mint az általa elnyerhető anyagi javak. melyekkel a relativitást mutatta be. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. mivel meghatározzák. mindamellett fogalmuk sem volt arról. ahogy viselkedik. amit kísérleti tudományként ismerünk. melyek összekötik a csillagászatot. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. mert gondolkodni jó. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. demográfiai robbanás. úgy gondolták. például Niels Bohr és munkatársai. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. de bölcs ember is. A történészek. osztályharc vagy technikai szükségszerűség. Tökéletesen igaz például. A külső erők nagyon fontosak. az Indus. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. legyen az háború. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. mi baja bölcsüknek. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk.sát. Kr. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. a geometriát. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. a híres orvost. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. Démokritoszt. Látván. Elhívatták hát Hippokratészt. Így például Arkhitász. és bizonyosan beteg. az Eufrátesz. Ki kell itt emelnem azt a tényt. Az elvont tudásanyag és mindaz. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. akkor nem valószínű. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. ami azt jelenti. hogy elértem az univerzum határát. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. melyek a nagy folyók. a Tigris. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. Cseppet sem meglepő. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. hogy az univerzumnak nincsenek határai. sem a vagyon nem teszi boldoggá az 80 . Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. területszerző háború. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. az abdéraiak. mivel foglalkozik. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. egykedvűen üldögél." "Sem a test. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. hogy a gondolkodást az alakítja. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. hogy megéljenek. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. nem természetes. hogy elvesztette volna az eszét.

"4 "Démokritosz maga mondá. Hogy csak egy példát mondjak. Nagy előnye van másokkal szemben annak. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. mint az ép elme egy-egy kis szigete. Tankönyvkiadó. zenészek. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. 81 . mert megtanulta kontrollálni a tudatát. Reméljük. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat."5 Nem meglepő. 49. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. Simon Endre. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. amely a saját agyában működik. Nemcsak a filozófiát. egyikünk sem kényszerül arra. akkor egy hordozható. Budapest. 1966. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. hogy elvesztették volna az eszüket. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. amely a valóság leírásának új módját kíséri. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. és a tojást fogta a kezébe.embereket. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. Manipulálják őket demagóg emberek. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. mint a perzsa királyság birtokába jutni. Ha az izlandiak csöndben. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. amire támaszkodhatunk. és a bizakodás. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. hogy mérje az időt. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. De a mindennapi életünkben is hasznos. A lényeg az. 5 Uo. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". ha vannak olyan szabálykészleteink. melyeken elménk dolgozni kezdhet. könnyen a média foglyaivá válnak. 46. Az. olyan tudásból állnak. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. hogy elvont gondolataival foglalkozzon. Ford. aki belemerült az elme áramlatába. az azért van. matematikusok. Démokritosz nem az első. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. mint bármely más országban. hogy mi történik a külső valóságban. önmagában is érvényes kis világra tett szert. hanem csak azt. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. Szerk." Más szavakkal azért élvezte az életet. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. Ha valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. hogy használni tudja. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. kevés olyan belső 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. köztulajdonnak számítanak. a kábítószertől. akik el akarnak nekik adni valamit. a legnagyobb jó a világon. ami persze nem azt jelenti. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. a félelem elkerülésének eszköze. Kövendi Dénes. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. Azok az eszközök.

hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. hogy tudata békéjét külső eszközökkel állítja-e helyre. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. A frázisok. ha jó. gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. ráadásul ez olyan készség. ebben benne foglaltatik az. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. Némileg triviális. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. amelyekből én -. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. hogy mindenre van válaszuk. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. ki nem mondott céloknak teszek eleget. ismerek egy nyolcéves gyereket. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. amelyben élnek. Persze. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. "szép napunk van". ezzel is az a helyzet. hogy hozzá szólok. Azt már láttuk. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. még lényegesebb. amelyet bárki elsajátíthat. Olcsó. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. amelyben élünk. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. hanem hogy az élmények minőségét javítsa." Nagy kár. öröme pedig mélyebb. melyeket nem tud uralni. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk. Ha valaki ezen a területen is önálló akar lenni. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. az ő válasza pedig . hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. attól a személytől. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. az ágyában. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. akik azt állítják magukról. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. hogy minden rendben van. ami visszatartaná elménket attól. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. 82 . Például azzal. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. a legjobb.szabály. amelyik. Végül. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. bárhova magunkkal vihetjük. Sok embernek kínál lehetőséget arra. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. vagy akár vasárnap reggel otthon. akkor zűrzavarba süllyed. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. amely gyakorlati tudást ad át. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. Másodszor. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. Peter Berger és Thomas Luckmann. hogy a társalgás fő célja nem az. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. Kár. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. tökéletesen szabad lesz. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. amelyet érdemes kifejleszteni. mert sok érv szól amellett. akkor továbbra is külső ingerektől függ. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. úgy érzékeljük. Ennek eredménye az lett. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. mint minden olyan készséggel. hogy az idő "szép". Nincs szüksége többé külső mintára. hanem más. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. Nem sokan vannak már olyanok. mivel azt hangsúlyozom. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. A szavak használatának egy másik. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban.

A telefon. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. Annak. hogy a kutyákat ették meg. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. amelyek a tudatukra nehezedtek. és amikor lehetőség kínálkozik . ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. Nemcsak élvezik az élményt. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. hogy élményeiket szavakba öntsék. az először kissé riasztó lehet. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. hogy új utakat keressünk önmagunkban. valóban odafigyelünk. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. mint annak a kifejezésnek a hallatán. hogy feledésbe merüljön. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. mint jó verset. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. és rendet teremt a tapasztalataink között. amely énekelni kezd bennünk. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). ez lehetővé tette számukra. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. Néha egyetlen szó is elég. a magnó. hogy információt továbbítson. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. míg le nem írjuk. eleinte legalábbis biztosan nem. a költészet. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. Csak annyit kell tennünk. A nyelv legkreatívabb használati módja. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. Amikor egy gyerek rájön. ha úgy merülünk el a versfaragásban. mint már említettük. hogy formába öntse a tudatot. Az anyagnak az a fajtája. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. mint készség. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. és azt is. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. talán 83 . hogy a kutyák ettek meg valamit. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. hogy nem fizetnek meg érte.egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. Semmi kétség. hogy írók lesznek. ugyanúgy. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. ezért ideális arra. Az írás jó módja annak. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. Arra sincs ok. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. Manapság viszont. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. Lehet. Az írás célja azonban az információ megalkotása. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. könnyebben elsajátítható. Ahogy Kenneth Koch. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. amit naplókban és levelekben rögzítünk. nem létezik. Ha az írás egyetlen célja az lenne. hogy "gombóc van a torkomban". hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. Az a fontos. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. Az utóbbi időben többen állítják. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. Mivel a vers segít az elmének. akkor meg is érdemelné. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel.Az egyik módja annak. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. s lehetővé teszi számára. Eközben megtanulják. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. Az írásban rejlő lassan. megdöbben. hogy találjunk legalább egy sort vagy egy versszakot. aki belső okokból ír. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. nem pedig puszta továbbítása. hogyan kell. ha valaki megmutatja nekik.

ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. a következő fokozat a család történetének megírása. de nagyon élvezetes folyamat is. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. hogy felépítse azt. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. hanem még kellemes feladat is. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell szerkeszteni. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és visszafordíthatatlan láncolata ad. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. és lehetővé teszik tudatunk számára. vagyis annak összegzése. Mint minden más áramlat-tevékenység. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. "A történelem nem más. érzelmi jelentőségüknél fogva. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. Semmi okunk rá. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. hogy beszűkítse élményeit. hogy a sajátunk. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. Az ember naplót ír. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. ahogy akarnak. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. Klió. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek.éppen az az egyik oka. múzeumokat látogatnak. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. hogy a fejünkre nőjön. amelyekben úgy cselekedhetnek. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. és a kérdés csak az. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. hogy szavakból világokat teremtenek. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. Lehetséges. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. az írás terápia. noha az esetleges látogató nem biztos. és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. mint például a logika. az írás is veszélyes lehet. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. és egy olyan értelmes történetté szervezése. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. a költészet vagy a matematika. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. A gyermekkori emlékek. amelyről elmondhatjuk. aki azért felelős. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. rendkívüli módon meghatározzák. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. könyveket olvasnak el. amennyire csak lehet. Nem tudja. történelmi egyesületekbe lépnek be. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. Az is lehet. sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. fényképeket őriz meg. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. hogy felismeri a "történelmi utalásokat". Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. mint Nyugat-Kanada egyik kevéssé háborgatott részén élő 84 . amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba.

hogy kiváló rejtvényfejtő. és azért tanuljuk. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés. mint P. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. a rejtvényfejtésről. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. amire rábukkant.A. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. de továbbgondolva a dolgot. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. melyekben minden kutató egy-egy szűk területen jártas. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé.. de nagyon kedvetlenül. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. amelyet talán elviselünk. remekül eljátszottam vele. hogy ha elég ügyes. Tény. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. noha kimenetele előre megjósolható. a vitorlázásról. amelyek neki magának jelentenek valamit. hogy a kimenetel hogyan érhető el. mégsem igaz az. olyan rejtélyt fog megoldani. az 85 . amelyek a sziklamászásról.M. melyekkel munkájuk során találkoznak. és személyes stílusában jegyzi le. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. nagyon is kétséges. mert a műveltséghez szükséges. Jól felszerelt laboratóriumok. a fizikus. és elkezd ezzel foglalkozni. Az sem igaz.. Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. a "forradalmi" tudósokat – azokat.barátom. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. Azokat az embereket kedvelik. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra. ahogy Démokritosznak. "Azzal. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. Kuhn azt is megállapítja. hanem "az a meggyőződés. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". olyan feljegyzésekre. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban." Kuhn leírása arról. Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. Dirac." Nem csoda. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak.. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. hogy . hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz.. Sajnos. hiszen ismeretei lehetővé tették. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek. Olyan terület ez. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. hogy ha a tudomány célja az. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst. vagy legalábbis nem ilyen jól". mind az ezekhez vezető lépéseket". Mihelyt azonban valaki eldönti. de nem szeretünk. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. ahová a legtöbb pénz ömlik. a múltnak melyik része érdekli. miért vonzó a tudomány. A sikeres ember bebizonyítja magáról. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. Ezek a feltételek segíthetnek abban. Ha így áll a helyzet. amilyet előtte még senki sem. de nem sokat tehetnek az új. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. Az is igaz. kreatív elmélet felbukkanásáért. . hogy valaki a biológia. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már nekünk. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. az. hogy ez a futószalagon gyártott. hogy bárkiből lehet amatőr történész.

és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. Most már nincs szükség erre az együttérzésre. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. Antoine Laurent Lavoisier. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. miért szentelt annyi időt annak. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. És. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. az első természettudományi Nobeldíjas amerikait megkérdezték. Vegyük észre. mert 1983ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobel-díjat. általában azzal fejezték be. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. Michaelsont. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. hogy valaki ellopja az eredményeiket. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. amelyekre gondolunk. Einstein a 86 . az az öröm. mert az egyéni erőfeszítést kíván. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobeldíjat. hogy megmérje a fény sebességét. nem csapatmunkát – ugyanúgy. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. hogy gyönyörűségét lelte abban. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. és azzal múlatta az időt. Galilei orvosi képzésben részesült. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridgeben a diplomáját. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. inkább azért. Alex Muller és J. hogy tanítsa az "osztályát".asztrofizikus. mint aki "mindig a saját feje után megy". Még 1933-ban. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. úgy írta le a felesége. mi történik a hivatásos tudósok világában. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. Gregor Mendel szintén pap volt. Néhány évvel később előbb az egyik. és Kalkuttából Londonba hajózott. mintha féltek volna. hanem mert tartottak tőle. el ne felejtsük. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. Amikor Albert A. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bay-ben tartózkodott. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. és mivel csak két diák jelentkezett rá. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. és azért szereti a szumóbirkózást. mintsem azért. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. Luigi Galvani. legalábbis reméljük. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". K. és kísérletei. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. hogy hosszú ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. Susumu Tonegawát. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. Két ötletgyáros. a modern vegyészet atyja. mint az ő munkája. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. mindenki azt várta. nem azért. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. élete végéig gyakorló orvos volt. Elképzelései olyan különösek voltak. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. a zürichi IBM-laboratóriumban. amely nem kifejezetten eldugott hely. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. melyek megvetették a genetika alapjait. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat.

és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. melyeket nem támasztanak alá a tények. vagy új hibridvirágokat hoznak létre.legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. Vannak. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. mint gondolnánk. melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. hogy melyek ezek a kérdések. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. episztemológus vagy egzisztencialista. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. amit csak lehet. nem ijedtek meg attól. aki a legjobban védi a hazáját. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. mit jelent az. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. milyen fontos. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az a szellemi keret. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. "hivatásos" tudós. gondos megfigyelésre. mindenki számára elérhető. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. hogy miután eldöntöttük. akik ásványokat keresve róják a vadont. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. Csak kíváncsiságra van szükség. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. Ha ilyen tág értelemben nézzük. elismert emberek. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. akkor már semmi esélye sincs rá. Egyszerűen azt csinálták. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. meg kell tudnunk. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. Vannak. Minden. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. hogy sose lesz belőle valódi. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. Vannak botcsinálta geológusok. amit a kutató elméjében teremt. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. de ne zavarják őt a bölcsességgel. Szükség van még alázatra. hogy nem hivatalosan támogatott. amely őket vagy családjukat fenyegeti. vannak kaktuszgyűjtők. akkor több amatőr tudós van. részben e azért. ezzel is az a helyzet. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. hamar képet tud alkotni arról. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. Ők és még sok más nagy tudós. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. Az érdekli-e. amit szerettek. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. Ha 87 . Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. Semmi kétség. mert azt. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. mint a rendnek az az érzése. akik Mendel nyomdokaiban járva. akiknek a nevét megemlíthetném. egészen addig a pontig. Ha az áramlattal mérjük az értékét.

hiszen ez azt jelentette. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. mert azt várjuk. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. Két olyan szó is van. hogy ismert tudós legyen. mégis az adott területre kell koncentrálnia. hogy bizonyos dolgokat csinált. Croce. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. Ugyanígy a "dilettáns". Ha azért írjuk le a meglátásainkat. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. olyasvalaki volt. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. Kantot. Aquinói Szent Tamás. a teljesítményt. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. A laikusok. akit nem kell túlzottan komolyan venni. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. élvezettel megy végbe. mert belülről úgy érzi. nem a tapasztalatok minőségét. aki nem ér fel egy adott szintig. az elért eredményt csodáljuk. hogy mi az eszköz és mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. Ha valakit az érdekel. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. hogy az a fajta dilettáns tanulás. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. Ha valaki már tisztázta. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. mint például Baumgarten. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. ha valakit dilettánsnak neveznek. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. amikor valaki készen áll arra. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. amit az egyén abból nyert. aki kevésbé tájékozott.valaki úgy érzi. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. amennyit csak tudnak. az a jó. Eredetileg azonban az "amatőr". ezért etikával kezdenek foglalkozni. és annyi élvezetet találni mindegyikben. Volt idő. mi az a terület. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. mi a szép. A németországi náci mozgalom 88 . ami már annyi baj oka volt az emberek között. még jobban kifacsarodhat önmagából. a sikert. a filozófiában is eljön az ideje annak. akkor úgy érezheti. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. mert ezt így szokás csinálni. Hogy egy példát vegyünk. ha önző célok vezérlik őket. Husserlt és Heideggert olvas majd. aki szereti csinálni. nem pedig öncélúan. mint ők. akik szakosodni akarnak valamire. Következésképpen lassan kínossá vált. anélkül. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered. nem pedig a teljesítményre összpontosított. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. azonban eközben elfelejti. annak ellenére. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. Semmi sem illusztrálja jobban. és Wolffot. De ha azért választja azt a bizonyos utat. mindig tisztában kell lennünk azzal. Santayana és Collingwood. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. és Arisztotelész. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. Igaz. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. Ahogy más tudományágakban. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. vagy egy megadott menetet kell követnie. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. amely iránt különleges vonzódást érez. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. amelyik az úton elindította őket. arra a személyre utalt. mi volt az eredeti célja. amit csinál. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. mint a hivatásos tudomány. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. hogy bármiben is szakértővé válnának. hiába amatőr. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. azt a szubjektív jutalmat írták le. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. hogy a dilettáns azt éri el. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. amelyre mindenkit ösztönzünk. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. Rendszerint lenéznek mindenkit.

mint hivatásos társa. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. a biológiából és a filozófiából. talán még hatásosabb is. Európa Könyvkiadó. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. 89 . különösen a leninista dogmák árnyékában. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. mint a test. öregebb vagy egykorú vele az illető. Budapest. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható. hol balra. Az lenne a jó. fiatalabb. a tudós torzképévé lesznek. a történelemből. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk."6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. aki uralni szeretné saját elméjét. mint egy hivatásos. úgy megörül neki. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. 1. Péterfy Jenő. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. hol jobbra. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. . valószínűleg téved. Az az amatőr. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. Sajnálatos módon a politika és a kukorica elképzelései nem mindig esnek egybe. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. Ford. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban.56. hanem azt. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. Láttuk. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. és a tudást arra használják. milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. Az az ember azonban. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. és valami rosszban sántikál. In Platón összes müvei 3.egyformán merített az antropológiából. sosem lesz valóban szabad. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. A cél inkább megérteni azt. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. 1984. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. ugyanígy az emlékezőtehetség. mi történik. Gondolkodását a szomszédok véleménye. hogy mi történik körülöttünk. Úgy tűnik. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. aki úgy tesz. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. az anatómiából. nem törődve vele. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. hogy az őskori vadászó6 Platón: Philébosz. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. a nyelvészetből. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. Ám abban a pillanatban. A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. hogy áttekintse. fajra. mikor befejezi az iskolát. Az a rossz felhang. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme. azután pedig azt. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. mintha ugyanannyit tudna. Sok ember abbahagyja a tanulást. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. akit vitatkozásra foghatott magának. hanem a politika szabályai voltak. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét.

Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. másfelől azonban nincs. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. hogy nehéz. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. a lakóhely. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. akiket kényszerítettek rá. óriási különbséget jelent az életünkben. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. mégsem 1ehet igaz. a Tádzs Mahal. akiket gyakran napi tizenkét órán. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. Thomas Carlyle nem tévedett. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára.17). Ebben a fejezetben megnézzük. hogy valami újat tanuljon. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. pihentek vagy táncoltak. nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". vagyis azt. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. A nap többi részében beszélgettek. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. hogy a munkának ily csekély a becsülete. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. Vannak olyan kultúrák. az ipari forradalom által megkímélt. rövid. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. de értelmezhető úgy is. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. Nemcsak a munka mennyisége. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. és minden nap újra megbizonyosodik róla. Nem meglepő hát. legalábbis nehezebb. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. a kínai nagy fal. Tudjuk. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. az csak a saját tehetetlensége. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. de bőséges bizonyítékaink vannak arra. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. de a minősége is nagyon változó lehet. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . Noha minden tiszteletem a Bibliáé. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. Kíváncsian arra. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. közel áll az áramlathoz. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. aki megtalálta a maga dolgait. hogyan élvezzük mások társaságát. mi a boldogság receptje. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. mint a piramisok. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. amelyet mindenáron el kell kerülni. hogy az életet valaha is élvezhessék. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. elégedjen meg ennyivel. Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. az ókori templomok. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. és amiről megbizonyosodhat.gyűjtögető életmódot folytató emberek. A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. annál nehezebb őket megvalósítani. Európában.az étel. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. addig a munka szükségessége nem nagy teher. mikor megkérdezték tőle. mikor azt írta: "Áldott az. mind rabszolgák erejéből épültek fel. e lo rende simile alle bestie". rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. gátak és paloták. hogy ura a saját életének. hogy mennyit eszünk. sötét gyárakban. A történelem folyamán azoknak az embereknek. hogy a munka örömteli tevékenység. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok. Lehet. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. mint semmit sem csinálni. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. 90 .

fáklyával a kezében. A természetben sosem vagy egyedül. és az élvezetes. Amikor Serafinától megkérdezték. ami osztályrészü1 jut nekik. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. hogy elnyomottnak éreznék magukat. szabad a 91 . amennyit akar. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet.. mozi. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. Segítettek egymásnak. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik. rendbe teszi a gyümölcskertet. dalaikat. mit csinálna. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. ő is néz tévét. de inkább a láthatatlan. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. Még ha sokat kell dolgoznod. amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. Esténként olvas. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. terelné őket a legelőn. csak nevetett. modern. mikor még kislány volt. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. hogy megfejje a teheneket. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. mert olyan sokat kell dolgozniuk. de azt is. Kint lenni a szabadban. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. aztán összeházasodtak. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal.. minden nap reggel ötkor kel. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól. a madarakkal. ha idősebb lesz. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. Ahelyett. a virágokkal és az állatokkal. autóval. mintha régi barátok lennének. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. amikor elfáradsz és haza kell menned. amit előbb mondott: fejné a teheneket. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. inkább Giuliana B. Mondhatnánk azt. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. Elismételte ugyanazt. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát." Amikor megkérdezték Serafinától. de a többségük valószínűleg nem. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. ha egyenesen menne. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. amit egyébként is tesz. a hegyek minden hajlatát.A legmegdöbbentőbb az volt. olvas újságot. emberekkel beszélgetni. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. Serafina úgy ismer minden fát. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. tőlük származik az egész család. akkor sem. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. vagy gyapjút kártol. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. mit szeret legjobban az életben. utazás. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. ahogy Serafina. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. látod. hogy nem dolgoznak soha. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. mint Serafina. amelyet a világ életében játszik. csak az a rossz. kényelmes körülmények között. akkor is nagyon szép. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. kitakarít. ha erre lehetőségük nyílik. művészetüket és hagyományaikat.. gyümölcsfákat metszeni. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. ha annyi pénze és ideje volna. Tisztának és boldognak érzed magad. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. kihajtani őket a legelőre. minden követ. Utána hatalmas reggelit főz. sport. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. A 76 éves Serafina Vinon asszony. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. az állataimmal lenni.

ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlat-tevékenységet varázsolt. de még mindig élvezi a munkáját. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. de sose akart művezető lenni. bárkinek a helyét át tudta venni. hogy színesre fesse a vizet. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. hogy ha még öt olyan embere lenne. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. ösvényekkel. amit akarok. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. Amikor megkérdezték tőle. A legmeghökkentőbb azonban az volt. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. Joe lefegyverzően azt válaszolta. amely képes arra. amelyek nem működtek rendesen. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. hogy ha mondani akartak valamit. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. tervezett egyet saját maga. és rosszul érezné magát mások főnökeként. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. hogy megismerje és megjavítsa. Különösen. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. hogyan tanult meg összetett. hát majd meglesz holnap. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast.munkámban. de még élvezte is őket. hanem esetenként környezetünkben is. sőt. mire hazaért. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. Amit otthon csinált. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. legyen az bármennyire is bonyolult. mert azt csinálok. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. Mivel nem talált megfelelőket. Joe sosem vált a munka rabjává. mint a szabadon választott időtöltés. az legalább akkora teljesítmény. akit még korai áramlatkutatásaink során interjúvoltunk meg. A menedzser kijelentette. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. hangárszerű csarnokban. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. Ha ma nincs meg valami. melyekben az éhség. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. rövid és embertelen volt. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. feltettem magamnak a kérdést . a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot." Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. több száz bokorral és virágokkal. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. bele kellett kiabálni a másik fülébe. az talán még izgalmasabb volt. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. megtalálta és kijavította a hibát. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. én irányítom az életemet. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. Így hát 92 . hogy jól érezze magát. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. Nincs főnököm. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. Jó példa erre Joe Kramer. mint az. Joe-nak támadt egy ötlete mi lenne. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette. sötét. De mi a helyzet a városi munkásokkal. mint Joe. az ipari társadalom zűrzavaros világában. hogy azért sikerülhetett. és ha szükség volt rá. Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. mert azt mondta.

amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. a szakácsnak az a feladata. térde minden hajlítása – huss! huss!. hogy szivárványt hozzanak létre. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. vagyis a taót. Olyan reflektorokat talált ki. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. és a szellem veszi át az irányítást". aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . Csuang-ce úgy gondolta. és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle." Wen-hui nagyurat lenyűgözte. Ting azonban tagadta. a jü fogalma. és az öntözőfejek közé rejtette őket. és vége volt a napnak . mint a többi. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. vízből. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. mit jelent az. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. "úszás". Az egyik legérdekesebb példa arra. Tingnek. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. mint azoké. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. hogy jobb időtöltés az. mind tehernek érezte.Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. Ting magyarázatából úgy tűnik. mint egy katedrális építése. úgy fordították le angolra. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. színekből álló legyezők vették körül. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. amely az objektív 93 .amely pont ugyanolyan volt. Utána elindultak hazafelé. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. hogy "bolyongás" "lebegés". ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. lába minden mozdulata. és – ahogy Joe is – játszanak velük. intuitív megértése segít abban. Vannak is olyan kritikusok. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. "repülés" és "áramlat". akik felhasználják környezetük lehetőségeit. és ki merné azt mondani. a jü akkor következik be. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. Lehetne azzal érvelni. válla minden egyes rándulása.vagyis áramlatban – élni. aztán némi csetepaté az asszonnyal. és az túlmutat az ügyességen. Úgy tűnt. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. hogy valaki a helyes módon követi az. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. Csuangce műveiben találunk. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. feltéve." Ezután leírta. Keze minden egyes érintése. hogy a jü a megfelelő módja annak.röviden: totális autotelikus élményként. ahogy az életet élni kell – spontán módon. A többi hegesztő. Joe ritka példája annak. akivel elbeszélgettünk. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. és házát máris fényből. Az. vagyis megvan benne az a képesség. de ha megértjük. teljes elkötelezettséggel. az az Út. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. hogyan kell a jü szerint . hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. Most már valóban készen állt a mű. hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. akik arra ítélik magukat. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. Azon emberek tapasztalatainak minősége. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . utat. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. hogy dolgoznia kell. hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. A jü azt jelenti.

sokkal inkább ismétlődnek a 94 . hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. amelyben az emberek részt vettek. Ez idővel azt eredményezi. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. körülnézek. mint egy földgöröngy. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. légy óvatos" . Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. készségeket fejlesztettek ki. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. Ott állok. figyelj és légy óvatos. Más szavakkal. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. Ugyanez igaz a horgászatra. akiknek személyisége nem autotelikus. felmérem a nehézségeket. azt mondom magamnak. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. a legtöbb ember unalmasnak. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. annál élvezetesebb lesz. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. megfelelő és rugalmas feladatok. fárasztónak és értelmetlennek találná. fogom a kést.változatosság. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. Ha az értelmezésem helytálló. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. míg a jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. és megengedték maguknak. teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. hogy magát a munkát változtatjuk addig. aztán letörlöm és elteszem a kést. hogy több. akkor az áramlat-élmény avagy jü az. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). Az is figyelemre méltó. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. ahol mások nem. a munka is szabadon választottnak tűnik.feltételek megváltoztatásán.. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. hanem egyszerűen úgy. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. hogy mi a jü. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. aki nincs tisztában vele. A másik lehetőség az. hogy az utóbbi olvasat a helyes. amit csinálok." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. A vadászat jó példa arra a "munkára". A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra . hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. Példát adnak arra. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. hogy teljesen feloldódjanak benne. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. nagyon ügyelek arra. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. Kevésbé változatos tevékenység. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése.

miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. míg csak rá nem un. és jóval tovább tart. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. aztán a fiára bízza a munkát. hogy mennyit termeljenek. bevonva családjukat is. A családok széthullottak. a rabszolgaság eltörlését. a földműves évente párszor dönt csak. a diszkóba járásnál. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. posztindusztriális korban élünk.feladatok. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. ahol még mindig létezik ez az életforma. A vadász naponta többször is választhat. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. vagy élvezetes és örömteli. amelyeket a munkája felkínál számára. Van. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. és amikor az egyikre ráuntak. hogy a nomád vadászok amikor rákényszerültek a földművelésre . A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. hogy az időjárás kedvező lesz. mennyit készítenek belőle és hol adják el. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. a tanonckodás megszüntetését. A családtagok maguk tervezték a mintákat. a minimálbér vagy a negyvenórás munkahét 95 . mint Japán vagy Ausztrália. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. A háziipari tevékenységek és mesterségek. megünnepelték egy korty itallal. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. mint a vízikerék. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. A fiú működteti a gépeket.néha inkább elpusztultak. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. hogy sikerrel járjon. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. Az olyan technikai újdonságok. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. Saját maguk szabták meg. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. hogy termést hozzanak. Ha ahhoz volt kedvük. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. ahol kényszerítették őket. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. Szerencsére mi már egy új. és az anyja át nem veszi tőle. és annak megfelelően módosították a tervet. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. és vannak olyan időszakok. például azok. mint a vadászat esetében. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. hogy milyen szövetet szőnek. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. A családok maguk döntötték el. Elég néhány évtized ahhoz. ahol a munka újra kellemes lehet. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. és amikor befejeztek egy vég szövetet. melyek a legelők bekerítését. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. hosszas előkészületeket kell tennie. Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. akik megtehetik. míg az eredmény láthatóvá válik. átváltottak egy másikra. Ha jó volt az idő. A munka azért volt izgalmas számukra. ahogy nekik jólesik. Nem véletlen. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. A földművesnek. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. a gőzgép. elénekeltek néhány balladát. olyan munkát lát el. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. hogy a munka élvezet is lehet. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. az eke. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. Ahhoz. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. hol veszik meg hozzá az alapanyagot.

új és új feladatokra van szüksége. akkor miért nem. hogy újra működni kezdjen. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. Kevés olyan munka van. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész.nem is kevesen –. akik jól fizető. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. amelyekkel egy áramlat-tevékenységnek rendelkeznie kell. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. gyakran megesik. a munkavédelem. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. vagy pedig habzsolják az életet. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. A másik véglet az a szupersebész. És 96 . mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. ami eltávolítja őket a kórháztól. az öltések tartanak (vagy nem). mennyire sikeres. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. az maga a munka. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. És ahogyan leírják ezt az érzést. Jelenleg azonban azoknak a szemében. a presztízst meg azt. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. tényleg mindenki élvezné is. Pusztán ez az oka. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. amely magában a tevékenységben rejlik. hogy valaki átélje az áramlatélményt. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. a fizetés. hogy a munka "Ádám átka". akiben erős a versengésre való hajlam. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. ami azért sajnálatos. akik rabjai a munkájuknak. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. Hogy lehet az. általában olyan jól felszerelt. Vannak is közöttük . s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. Minden. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. hogy életet menthetnek. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. hogy amit csinál. hogy azok a sebészek. Minél hamarabb ébredünk rá arra. akik élvezik a munkájukat. Vegyük például a sebészetet. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. hogy ami legjobban lelkesíti őket. az operáció rendben halad. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. helyre kerül a csont. amely ekkora felelősséggel járna. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlatélményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. kinn van a beteg szövetdarab. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. a betegállomány kérdése foglalja le. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. időpocsékolásnak tűnik a számukra . Azok a sebészek. Ha nincs vér az üregben. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt. hogy ha minden munka játékos lenne. Vannak.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. de még egyszer nem képesek rá. Vannak. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. de egyértelműen leszögezik. de megnehezíti a munka élvezetét. és ha nem az. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. A sebészek elmondják. Ha a feladattal kész van. Ennek az a magyarázata. és örökké az is marad. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. akik annyira unják. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. vajmi keveset számít. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik oka lehet.bevezetését mondták ki. bevarrhatja a vágást. de a lényeg az. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla.

Minden attól függ. hogy az már maga művészet. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. vagy a papok egy vallási szertartás előtt. az alpesi paraszt. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen. Nagyon kellemes. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. ahogy csak tudom. hogy noha fontos egy munka felépítése. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. csodálatban és elismerésben van részük. mint egy színpad. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. A munkával való elégedettség attól is függ. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. És mindig ott van annak a lehetősége. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. önmagában azonban nem határozza meg. akár mondjuk az ácsmunka. hanem az is benne van. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. A kínai szakács. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. mint Serafina. de ugyanakkor azt is biztosítják. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. Nem babonából. amely simán és hatékonyan működik. hogy fejleszthetik képességeiket." Ez a második idézet jelzi. Nemcsak jól fizetik őket. ahhoz két. de az is szükséges. még ha nehéz is. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. van benne valami gyönyörű. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa.mint mesterség is élvezetes. Ügyelek rá. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. hogy szépen illeszkedjenek. helyre tenni dolgokat. vagy boldogtalanok. a házi szövés és a sebészet –. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. Ez azt jelzi." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre.mint a sportolók egy verseny. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. ahogy kell. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. hogy erősen motiváltak munkájukban. mert ugyanakkor izgalmas. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. Ezt úgy érhetjük el." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. Ehelyett azonban még ha jól érzik is 97 . hanem még a foglalkozásuk is olyan. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. A műtő olyan. akik vagy halálra unják magukat. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. ha az áttekintés nagyobb ívű. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. főleg akkor. hogy segítsünk az embereknek abban. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. Joe és Ting. egymást kiegészítő stratégia szükséges. A sebészeknek szerencséjük van. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. amit a mai emberek legtöbbje űz. olyat. Sokan említik. ami számos más játékost is magában foglal. hogyan fogom a tűt." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . hogy még jobban csinálnak valamit. hanem mert érzik. hova teszem az öltéseket. hogy megtanítjuk őket. mind a jelenetet. amiből logikusan az következne. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. Joe. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. hogy úgy nézzenek ki. hogyan fejlesszék képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat.

kreatívabbak és elégedettebbek voltak. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. hogy az 98 . hogy nem igazán lelkesek. az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. Ahogy számítottuk. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). az áramlat-válaszok aránya igen magas.személyenként átlagosan 44 darabot. Azon viszont meglepődtünk. Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. és azt. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket.mint példáu1 olvasás. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlat-élményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. Azok. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. akkor is általában azt mondják. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. akár szabadidejükben. Az általános trend alól mégis volt kivétel. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. a menedzserek. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). Az. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. hogy jobb szeretnének nem dolgozni. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. jelölje meg egy. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. akkor boldogabbnak. amelyben arra kértük a válaszadót. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. jobban tudtak összpontosítani. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. hogy passzívnak. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. amelyet mi apátiának neveznénk. amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. gyengének. Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. Az élmények minőségében mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). "aktívnak". De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. tévénézés. vidámabbnak. hogy kiderítsük. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be . nagy valószínűséggel "erősnek". általában megbízhatóan jelzi. Ahogy az várható volt. aktívabbnak. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak.magukat. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). "kreatívnak". Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. sokkal jobban érezték magukat. mint mikor nem voltak áramlatban. ők pedig azt mondják. 54 százalékos volt. Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. találomra kiválasztott időközönként – csipogott. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. erősebbnek érezték magukat. ha mind a feladatok.

A szabadidejükben. ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. hogy áramlatban voltak-e. lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. és azok a feladatok. elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak. s amely a valódi léttől szívja el az energiát. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja. A kutatási eredmények azt sugallják. mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni. még akkor is. Úgy gondolnak rá. ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. Mégsem vágynak arra. amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. de attól is függnek. legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív. és változtatni szeretne rajta. hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak. hogy miért elégedetlenek a munkájukkal. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. mint az otthoniak. amelyet kívülről kényszerítenek ránk.mint láttuk . hogy elégedetlen a munkájával. mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. mint a szabadidejükben. mint teherre. hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak. az olyan. Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni. melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. szomorúnak. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel. Az efféle panaszok elég valósak. de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban. a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt. függetlenül attól. noha .) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. ahol a rutin nagy szerepet játszik. Így. Az eredmények azt mutatták. akadályra. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás. ha elégedetlen vele bizonyos szempontból. hogy a saját céljaink elérésében segítene. hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. (Ellentétben a közhiedelemmel. Ting. Szükségük van arra. és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban. hogy kipihenjék magukat otthon. Más szavakkal. ha egyébként áramlatban voltak. gyengének. az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. nem pedig passzív pihenéssel. hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye.a munka során szerzett élmények általában jobbak. mivel objektív feltételekre utalnak. mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. Kutatásaink során azt találtuk. abban. melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat. hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. az emberek nehezen bírják. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak. mégis lekicsinylik. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van. hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. a szabadságuk korlátozására. valaki másnak a vágyait testesíti meg. a szabadidejükben pedig magas. Sokan úgy fogják fel munkájukat. mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes. hogy milyennek kell lennie a munkának. kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk. míg 52 százalékuk azt mondta. amikor úgy gondolják. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők. mint kötelező penzumot. 99 . hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. Az ember szeretheti akkor is a munkáját. Ez mindenki számára jelenthet problémát. mint az átlagos amerikai. túl nagy stressz.adott időpontban mennyire volt motivált. Hangsúlyoznunk kell azonban. Lehetne azzal érvelni. ezért boldognak. hogy munka helyett mással foglalkozhassanak. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik. utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is. Ahelyett. ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. erősnek. Ekkor úgy érezzük. melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó. Amikor azt érezzük. Az a paradox helyzet áll elő. túl kevés idő saját magára és családjára.

amitől kiteljesednénk. a passzív szórakozás nem vezet sehová. hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal.vagy nem járul . igen kirívó. de ha akarjuk. ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az. a másiknak örvendetes feladat. mert fél. melyek mind arra bátorítják az embert. objektív külső körülményekre van szükség. hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével. Több száz módja van a stressz enyhítésének. a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók. a jobb családi életből. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak. hogy mi magunk festegetnénk. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét. akik úgy tesznek. azzal töltjük üres óráinkat. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. melyek között vannak a jobb szervezésen. Stressz csak akkor van. Ahhoz. Némi éllel azt mondhatnánk. és vannak munkán kívüli tényezőkből. Ezt persze könnyebb mondani. Igaz. az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ. hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel. hogy ezt a zsákutcát elkerüljük. és csuda kalandokat élnének át.hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához. mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. Lehet. melyek 100 . fejezetben. hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket. A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE Noha az emberek általában arra vágynak. aminek lennie kell. ez nem olyan közvetlen módszer. amely az egyik embert szétforgácsolja. hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti. a visszacsatolás. A szabadidő viszont szervezetlen. amit valódi célok megvalósítására használhatnánk. Hogy bizonyítson. hogy közvetlen okok kiválthassák. A szokásokat és ismereteket igénylő. hiszen a munkába – ugyanúgy. és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. olyan ingerkombinációkra vesztegetjük. mintha valami jelentősége lenne annak. mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél. amit csinálnak. Ez azonban ritkán valósul meg. és több időt vesz igénybe. de mindennap órákat töltünk azzal. s ahelyett. mihez kezdjenek magukkal. hogy a munkát jobban lehet élvezni. mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat. mint a pihenést. és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus. hogy összpontosítson és átadja magát neki. hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk. hogy elmélyedjen. szabályokat és célokat felállító hobbik. Legvégül. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget. hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben. a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból. a szabályok és az elvárások. ha úgy tűzzük ki a céljainkat. ha átéljük. vagy ahelyett. Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem. Azt az energiát. és mereven ragaszkodik is ehhez. ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában. hogy felsül. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket. mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben. A legtöbben azonban ahelyett. hogyan járul . amely a képességek használatából ered. igen gyakran fogalmuk sincs. ami az amerikai életben előfordul. eldönti magában. és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. rekreációvá. másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben. például a transzcendentális meditációból kiindulók. mint az igazi munkakörülményektől. a szabadidőt valóban azzá varázsolják. milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk. akkor általában azért sikerül." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki. a felelősség megosztásán. mint megtenni. hogy jól használják fel az időt. melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell. mint munkaidőben. hogy saját magunk zenélnénk. most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése. Ugyanaz a nyomás.Hogy egy munka változatos-e vagy sem. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. fejlődést eredményez. hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. Az áramlat-élmény. Talán a legjobb módszer arra. hogy olyan színészeket nézünk.

és elhagyatottnak. lassan úgy gondolkodik magáról. De. a tömegkultúra. és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. hogy "em berek között lenni". hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében. amelyek osztatlan figyel met kívánnak. nem vesztegetik el a szabadidejüket. életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk. hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. céltalannak érezzük magunkat. az ámis farmereknél. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉLVEZETE ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják. még kedvetlenebbek leszünk. avagy "nem lenni többé az emberek között". AZ EGYEDÜLLÉT KONFLIKTUS ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik. és végül csakugyan meghal. boldogságunkra nézve rendkívül fontos. Vannak. hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. mint azelőtt. Még kimerültebbek. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít. akik megtanultak élni a szabadidejükkel. a szabadidőt is.csak utánozzák a valóságot. és abból. ami szó szerint annyit jelentett. de még a magas kultúra is csak az elme parazitája. A legrészletesebb információt arról. nem számított. és gyakran vágyunk egy kis magányra. hogy milyenek vagyunk. A szórakoztatóipar. amikor passzívan. Ha hagyjuk. Felszívják a pszichikai energiát anélkül. ha a városi polgárt kiszakították társai közül. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké. akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség. Ahogy C. mint elviselhetetlenné az életünket. a kirekesztés. akikkel kommunikálunk. K. hogy cserébe elegendő erőt adnának. a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés. hogy megvilágíthassa. mint minden mással. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt. ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében." 8. amit a közösség kiszabhat valakire. hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. csalódásban lesz részünk. külső okok késztetésére mélyedünk el benne. az ember társas lénynek született. Énünket nagy mértékben az határozza meg. csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is. hanem azoké. a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni. látni fogják. akik megtanulják élvezni a munkájukat. Biológiailag arra vagyunk programozva. mi történik velünk ezen a két területen. kiszívják belőlünk az életet. Azok. Némely társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az. hogy soha ne legyenek egyedül. Semmi kétség. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet. hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. 101 . mint akinek nincs semmi tennivalója. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja. nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat. míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt. hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át. amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk. A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett. hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket. Apránként elfelejt gondot viselni magára. a munkával és a szórakozással is az a helyzet. azoktól nyerjük. hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is. és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. hiszen senki sem figyel rá. hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat. láthatatlanná vált a többiek számára. mintha már meg is halt volna. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál. hogy inter homines esse. ahogyan a munkánkat végezzük. hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé. csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. akit egyedül hagytak. például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. Meg kell tehát találnunk a módját annak.

ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. amelyeknek együtt kell működniük ahhoz. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt. Talán előbbutóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat. óriási változás áll be az életében. mint Hogyan szerezzünk barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal. mert örömet jelenthet számunkra. tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé igyekezett az iskolából 102 . amit mondok". Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett. hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak. amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. Mint minden igazán fontos dolog. hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki. "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni". hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. ami eredetileg annyit jelentett görögül. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is. mint a többi ember". legváltozékonyabb részét képviselik. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől. Megvan az oka annak. ha mások is vannak körülötte. hogy másokat manipuláljunk. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával. hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal. amikor nem. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan. további okok tették fontossá az összetartást. hogy így még jobb munkaerők legyenek. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket. ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük. hogy elérjék az ivarérettséget. hogyan kell ki jönni másokkal. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva. Jól tudják ezt azok. A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott. hogy a társaság" elismerje őket. Ezért van az. ha elkóborolnak a csoportjuktól. ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek. akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen. hogyan bánnak velünk. sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra. hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. hogy az emberek akkor a legboldogabbak. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi. ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. hogy "a pokol nem más. hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New York-iak is. otthon pedig egy érzéketlen házastárs. érzékenyek vagyunk arra. Azoknak az állatoknak. A páviánoknak például. hogy mások társaságát keressük. mindenféle bizarr különcökkel. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le. mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják. vagy egyszerűen mások társaságában. ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért. mely arra figyelmeztet bennünket. az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket. így egyre inkább hasznát látták annak. hogy másoktól tanuljon. hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Az emberek környezetünk legrugalmasabb. Amikor megkérnek valakit. Mark. távol a tömeg zajától. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja. hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. és nagyon boldogtalanná. igen kicsi esélyük van arra. hanem azért is. mert segítenek megvalósítani a céljainkat. akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak. egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. amelyek arra késztetnek. "amikor az embereket érdekli. amikor jól működnek. a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket.milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. hogy ha valaki megtanulja azt. amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól. Mindenki elevenebbnek érzi magát. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit. Például a fiunk. hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket. aki képtelen arra. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban. a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad.

fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség. meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. külső ingerekre és külső visszacsatolásra. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett. hogy szívből utáljuk. . a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik. ha egyedül van. amire összpontosíthatnak.és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók. másnak nem. mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét. mihez fogjanak. ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé. mint egyedül. hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át. Ketten arra szavaztak. és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel. beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az. és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. ha valaki más is van velünk. milyen hatással van az elmére az egyedüllét. De mihez fogjanak vasárnap reggel. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk. a figyelem csatangolni kezd. A három fiú tombolt. A MAGÁNY FÁJDALMA A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez. akinek zsebre volt dugva a keze. akiktől elvárható. meg egy régi Timex karóra). függetlenül attól. amelyet a 2. . hogy nagyon olcsó óra. és képtelenek eldönteni. miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága. úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan. és a harmadik srác felé intett a fejével. akkor láthatjuk majd világosan. hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. A három fiatalember elszedte Marktól. de végül hajlandóak voltak szavazni arról. akik egyedül élnek és nem járnak templomba. főleg ha semmi tennivalója nincsen. Kamaszok. hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta. visszaadják-e az órát. mintha egyedül lennénk. Ne fuss. élénkebbek és vidámabbak mások társaságában. és nem rablóként kezelte a három fiút. mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt. hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. és megkérdezte. mivel ilyenkor semmi sem igényli a figyelmüket. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet". Mark azonban beérte őket. egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé.Most menj tovább. és csak az ő számára értékes. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra. 103 . Az emberek boldogabbak. képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani. a kedvenc tévéműsorok és így tovább. és semmit sem kell csinálnia. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott. formálhatók. vásárlás. hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket. megváltoztathatja a szabályaikat. függetlenül az óra érzelmi értékétől. és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet. de a régi órával a zsebében. Kutatásaink szerint azoknak. a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot. nem adnák-e mégis vissza az órát. hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy. hogy igen. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. Elmondta. amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. mikor egyedül vannak. . vagy annyira elvadultak. – Figyeljetek. hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként. a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része. amit elvettek tőle. míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. felnőttek és öregek egyaránt azt mondják. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük. hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz. hanem amikor magában van. hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. különben a haverunk lelő! – közölte egyikük. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az.Ne mozdulj.A születésnapomra kaptam a szüleimtől. ami nála volt (némi aprópénz. ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek. hogy a józan ész szava már el sem éri őket. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is. megint van valami céljuk.

mint amennyit utána fel tudunk mutatni. a pénzügyi helyzetével. hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. A kábítószer – ugyan úgy. hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben.Ha egy tizenéves egyedül marad. de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal. az irányítás képességére van szükségünk. Mihelyt az elme egy kicsit lazít. melyeket a művész később. hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére. hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak. hogy bármit kreatívan létrehozzunk. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. 104 . hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. ha nem kötik le elméjét valamivel. felhasználhat. A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. ami csak arra való. hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. Az előre kiszámítható cselekmény. sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. hiányzik az a komplexitás. nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek. hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. Nem meglepő. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. A veszély abban rejlik. mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert. mert sokkal több figyelmet fektetünk be. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak. de csak csalóka utánzata annak az örömnek. A szerelmi életével. ő nem tehet semmiről. a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. hogy "agyoncsapjuk az időt". és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. mint a Kubla Kán. Ezért van az. Ahhoz azonban. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk. mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat. az egészségével. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok. meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain. amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre. hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. és arra várnak. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok. de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. akikkel tegnap összebalhéztam. A képernyő a környezet egy jól behatárolt. amikor a tudata megint tiszta lesz. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. Az olyan munkából. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. és használatuk növeli a kreativitást. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többé-kevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. kezelhető darabkája lesz. melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. éppen hogy erre az uralomra. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. Ez kellemes állapot. akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől. mint a televízió – megkíméli az elmét attól. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. gyengék. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll. hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít.

Tipikus. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. amikor létfontosságú. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. biztosítja. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. kiállta a próbát és valóban tevékeny. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. akivel együtt töltheti az idejét. nem ugyanaz. Egy farmer. baráti társaságban tölteni az időt. mint a káosz. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. amely nemcsak élvezetes. akik képtelenek elviselni a magányt. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. Az az ember. koncertre vagy színházba menni. versengő. fejlesztik képességeinket és az Ént. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. akár érzelmileg megsebesíti magát. Azok a tizenévesek.Ugyanez érvényes arra is. túl sok felnőtt érzi úgy. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. hogyan kell élvezni az életet. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. vagy képesek vagyunk-e arra. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. alkotó életet él. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). melyek segítenének nekik a mai. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. akkor joga van elengednie magát. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. kell találnia valami mást. vagy keres egy barátot. amely tisztes megélhetést és valamelyes méltóságot biztosított neki. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. hogy menekülnénk tőle. melyek összpontosítást igényelnek. információktól zsúfolt környezetben élni. Ezek a módszerek. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. hogy mit csinálunk magányunkban. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. A tanulás nem jó. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. a kockázatvállalásra. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. Azokból a tizenévesekből. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. míg az utóbbi csak arra szolgál. Megtették a kötelességüket. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. ami fájdalmas ugyan. vagyis egyedül sajátíthat el. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. a szerencsejátékra. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. Ha velük sincs semmi különös. Az átlagos serdülő készen áll bármire. nem kívánnak magas szintű képességeket. megtanulták az életben maradáshoz 105 . Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. Még a fájdalom is jobb. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. mert túl nehéz. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. Ha valaki akár testileg. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. ami lefoglalja a képzeletét. megállapodnia. Sajnos. lerakja a könyveit a szobájában. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. Különösen fontos. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. ahelyett. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. aki nem tudott írni-olvasni. de segítenek abban. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. még mindig találhatott magának munkát. de mi van akkor. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. nem tudják. a népszerűségével. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. A tanulás azt jelenti. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik.

tévé. Ez azt jelenti. ahol a lelke megnyugodhat. de még jobban szereti azt az érzést. sokan önszántukból élnek egyedül. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. izgalom – bármi. melyeket méltónak tartunk arra. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. annál jobb. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. ez a sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. Minél korábban kezdjük. megnézi. hogy foglalkozzunk velük. orchideákat nevelni. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. hogy meglátogatják a halászok. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. hogy élvezni tudjuk a magányt. versikékkel. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. mert nem bírta elviselni. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. Úgy tűnik. hogy beszélgessenek vele. megfeji a kecskét. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. hogy ura saját világának. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. mikor egyedül van. színház. az vagy vadon élő állat. Dorothy szintén megtanulta. 106 . vagy isten". varr. szórakozás. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. Amikor valaki képessé válik arra. akkor már tudja. viccekkel és rajzokkal. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. és azután költözött ki a vadonba. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. az azt jelenti. elhagyatott részén él egy kis szigeten. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. Vannak virágágyak. függetlenül attól. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. hogyan irányítsa figyelmét. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. Akkor azonban. közel a kanadai határhoz. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. egészségük hanyatlása. de ahhoz. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. Aztán ott vannak a készletbeszerző körutak. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. de soha sincs túl későn. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. hogy készen állunk arra. mos. halászik és így tovább. nyáron pedig az jelenti a változatosságot.szükséges trükköket. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. hanem visszafelé vezetnek. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. hasogat egy kis fát. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. orrukat az ablaküveghez nyomva. hogy mi történik a külvilágban. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. hogyan alakítsa át az élet minőségét. tojtak-e a tyúkok. Ilyen ember például Dorothy. Végre módunk lesz Proustot olvasni. Dorothy kedveli az embereket. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. megtanulni sakkozni. hogy amikor reggelente fölébredt. megreggelizik. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. Mint a gyarmatokon élő angolok. hogy az entrópiából. A munkahelyi csalódások. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. kerti törpék. amely az élet szükségszerű velejárója. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve.

melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. életben maradásuk attól függ. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. Úgyhogy ahelyett. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. Egyik barátom. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. és a két hajó úgy változtatott irányt.Az ember kibírja a magányt. – Hát. Ismeri a vérmérsékletüket. hogy valami feladatra leljenek. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. nehezen tudja elképzelni. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. Susan azt állítja. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. 107 . hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. Lehet. hogy találkozhat valakivel. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. de csak akkor. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. a hatvankét lakosú Manley-től. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. aki kiképzéssel is foglalkozik. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. ízlésüket. akkor pánikba esünk. mint bármi más módon. Hagytam. hogy jobban szeret így élni. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. hogy valahogy elindítsa a társalgást. amely jól szemlélteti. hogy nehezebb legyen a dolog. mint egy lehetőséget arra. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. mint a kábítószer-élvezők. A másik hajós éppen valami ragacsos. a tojások megromlottak. Amikor azonban beáll a szélcsend. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlat-tevékenységeket. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. Nem azt akarom mondani. hadd száradjanak egy kicsit oda. akkor ahelyett. A barátom bevallotta. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. Kevés ember érzi szükségét annak. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. Susan Butcher kutyatenyésztő. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. Van-e különbség aközött. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. akkor a gyönyörből élők. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. hogy a hűtőm elromlott. örült. meglátott egy másik kis vitorlást. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. hogy aztán takarítanom kelljen. de arra nem számítottam. amely vele ellentétes irányba igyekezett. Susan minden kutyát név szerint ismer. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. hogy a figyelmüket lekössék. nyúlós. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat során. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. és már kezdtem piszkosul unatkozni. a fedélzethez vágtam. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. Nincs ideje arra. élvezni fogjuk az egyedüllétet. A különbség abban rejlik. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. amely megvalósítható célra irányul. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. hogy magányosnak éreznénk magunkat. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére.

hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. akiket szeretünk. ahol ezt alkalmazták. Azok a különleges érzések tehát. Némely család meleg és támogató. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. szinte kizárólag a véletlen műve volt. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. amit a családom jelent nekem. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. Nem számít. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. mint ahogy a családszerkezet más. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. de ez mind semmi ahhoz képest. A legtöbb ember jobban szereti. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. akikkel gyakrabban kommunikálnak. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. mint az unokatestvérek. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. mint a családon kívüli emberekkel. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. tudjuk. élete nagy része azzal fog telni. mint idegenek között. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. anyajogú vagy apajogú-e. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. életünk minősége nagy mértékben függ attól. úgy tűnik. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. Ez az oka annak. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. akár Észak-Alaszkában. Igen nyomós biológiai oka van annak. amely biztosítja. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. mint bárki gyanította volna. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása.hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. hogy csak elvétve fordulnak elő. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik egymást. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. láthatólag sokkal sűrűbben." Világos. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. alapvetően meg fogja határozni a férjek. akár Manhattanben él valaki. 108 . mit vártak el egymástól. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. Az. melyekről régebben azt gondolták. melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. amellyel számolni kell. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. melyeket rokonaink iránt érzünk. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. vagy elviselhetetlenül unalmasak. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. hogy egy házasság poligám vagy monogám. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. A magány azonban olyan probléma. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be.

hogy nem férnek össze az előzőekkel. Természetesen. poligám vagy promiszkuózus-e. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. ha az embereknek azt tanították. ami az adott kapcsolatban később történik. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak. jobb helyzetben lesznek. céljai megvalósítása során rájön. alhassanak és felkészülhessenek az életre. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. a feleségeknek arra. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. Amikor két ember elkezd együtt járni. magában hordozza az Én átformálását. Ha régebben ritkább volt a válás. módosítaniuk terveiket. akkor komolyan vették őket. hogy egymásra kezd figyelni. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. az nem azért alakult így. Ilyen esetben a család együtt maradt ugyan. zavart fog kelteni az illető tudatában. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. kevesebbet fognak elmenni hazulról. melyeket a nő nem. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. Már nem telik neki Maseratira. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. mint a múltban voltak. Ha megváltoztatja céljait. mint egy vacsorameghívás. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. Észre kell vennünk. magában foglalja az időről. hogy gazdagítsák egyéniségüket. ami leginkább biztosítja a túlélést. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. mint pszichikai entrópia. és fordítva. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. Amikor két ember úgy dönt. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. aki főz és rendben tartja a házat. mint a belsők. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. hogy a családi értékek fontosak. ahol azért vannak együtt. megkötött kompromisszumokat. az étel fajtájáról stb. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. melyek nem léteztek számukra addig. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. és ezek a belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. mint eddig bármikor. a helyről. akkor annak nagy része. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. aki megkeresi a pénzt. Ez mind nagyon kemény. a célok átértékelését. a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. Amikor úgy dönt. Még egy olyan egyszerű dolog is. mert a családtagok szeretik egymást. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. melyek kitartanak. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. amelybe belemegyünk. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. azoké viszont talán növekszik. hogy megnősül és gyereket akar. Hatalmas viták zajlottak arról. sőt. még akkor is. ami nem más. hogy ehessenek. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. Még ugyanannak az állatfajnak a 109 . Azok a családok azonban. s erre azok a családok nem képesek. ami alatt a férj. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. Természetesen. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. és belső konfliktus keletkezik benne. A "családi értékek". melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. frusztráltnak fogja érezni magát. a feleség talán nem dolgozik tovább. sok csalódással járó feladat. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. ha a férfi olyan filmeket szeret.Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását.

A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. nem pedig azért. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. A differenciáltság azt jelenti. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. hacsak nincsenek erős külső tényezők. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. és a házastársat béklyónak tekintik. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. csak rá jellemző tulajdonságait.tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. hogy azon töprengjen. mint egy új dívány vásárlása. Ha nem így tesz. jól választott-e. Külső okokkal magyarázva a dolgot. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlattevékenységgé. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. Hogy áramlatot lehessen előidézni. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. Ha az egyik gyerek büszke arra. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. hogy teljesen szabad lehessen valaki. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. mindenkinek fontos. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. Mint a szabályok általában. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. Például ha valaki eldönti. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. függetlenül minden problémától. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. Cicero azt írta egykor. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. akkor már nem kell többé azon aggódnia. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. hogy ami egyvalakivel megtörténik. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. Ahhoz. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. hogy milyen jól tanul. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. az mindenki mást is érint. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. azért vagyunk monogámok. a család létének célja kell hogy legyen. nem annyira azért. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. piknikelés. hogyan is kellene élni. melyek összetartják. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. mert nem kell arra fordítania. talán még a fenntartásához is. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. mint egy". Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. a felelősség különböző formáit. hogy "mindenki házasságban él". "az a természetes. mint a szabadság végéről. mert a hagyomány erre kötelezte. vajon másutt zöldebb-e a fű. családi 110 . Szinte már közhelyszerű. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. hogy ahhoz. mégpedig saját akaratából. amelyék megmaradtak. Ha valaki úgy dönt. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. Noha ez igaz. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. akkor jó előre át kell gondolnia. szekularizált társadalmi környezetben. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. Szükséges. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni.

új helyeket keressünk fel. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. fel kellett hagynunk vele. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. hogy világos visszacsatolást igényelnek. miféle ember a másik valójában. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. beszélgetni a jövőről.nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket. mert csak így tudhatjuk meg. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. bulikra. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. hogy elérjük-e a családi célokat. Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. Szeretném egyúttal hang súlyozni. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli 111 . Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. Ha igen. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. akkor csaknem lehetetlen. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. hogy "rá tudom-e venni?". amit csak a kölcsönös érdek tart össze. hogy új beszédtémákat találjunk. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. Ha nincsenek olyan célok. érdekes helyekre menni. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. mi bántja a feleségét és fordítva. és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". melyben az egész család osztozik. amennyire csak lehet. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. hogy általában a társas kapcsolatokat. hogy egy életre elkötelezzék magukat. Mindent kipróbáltak már egymáson. Ha a férj nem tudja. a női pedig az. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. hogy további örömet vagy fejlődési lehetőséget nyújtana. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. melyek újból mindenkit érdekelnek. hogy "meg tudom-e szerezni?". igyekezzünk őt mélyebben megismerni. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. új emberekkel barátkozzunk össze. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. mint a személyes élményeknek. milyen filmeket szeret. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. mit gondol Dél-Afrikáról. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. vagy próbálkozhatunk azzal. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. amely szükséges ahhoz. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. elmúlnak az izgalmak. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. a cselekvési lehetőségek elég világosak. elkerülhetetlenek a konfliktusok. akkor legjobb. egymás mellett dolgozni. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. mint az evési. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. míg végül a kapcsolat szétesik. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. ha a gyerekek már kirepültek. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. Mindennél fontosabb azonban az. és valószínűtlen. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. a közös családi programokkal is az a helyzet. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. egyikük sem fedez föl ilyesmit. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. persze nehezebb stratégia az. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. Gyümölcsözőbb. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. Az újszülött. és így tovább. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. Az egyetlen mód. Hozzátartozik az élethez. amit együtt lehet csinálni. egyszerűen azért. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. ami itt annyit jelent.

hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. Ha mást nem is csinál az ember. hogy tényleg így is van. és távoli városokba utaztak. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. örömteli tennivalókat is jelent számukra. Ha ilyenek nem léteznek. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. az. melyekre a szülők azzal válaszolnak. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. Csak az segít. vagy túl egyszerű. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. bulizásra. főzni. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. az első néhány lépés. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. ha nem váltak valóra -. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. hogy bebizonyítsák maguknak. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. az első szó. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. A tizenévesek testileg érettek. hogy ami elérhető lenne. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. Tudatosan vagy sem. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. csak beszél nekik a munkájáról. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. körülbelül öt éven át. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. fogalmuk sincs arról. hogy a saját fejük után mennek. akkor máris segített nekik abban. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. a fiatalkori bűnözés. tényleg élnek. 112 . autózásra. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. hogy teherbe esik. akkor ne őket hibáztassuk azért. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. a napi eseményekről. az vagy túl mesterséges. zenélni. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. hogy a felnőttek mind unalmasak. Sajnos. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. rendszerint elköltöznek hazulról. az első firkák. Nem véletlen. vagy nem elég izgalmas. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba.abban. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. rájövünk. mert akkor valószínűbb. Utcai harcok. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. Sajnos nem járható út. túl gyakran esik meg. gondolatairól. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. ha szeretnek kertészkedni. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. olvasni. erőfitogtatás. amit tehet. sok fiatal lány érzi úgy. felelősségteljes személyiségeknek. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. ami leköti figyelmüket. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők aligalig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. ha élő példát. Mihez kezdhet magával egy életerős. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a fiatalok hajlamainak kiélésére. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is.

melyeknek megszegése büntetést von maga után. Könnyen lehet. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. ha jól akar trombitálni. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. amellyel szabadon gazdálkodhat. hogy a fennmaradása biztosítva legyen." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. hogy megpróbálnák átalakítani. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. amelyeket el kell fogadnunk. Ha azonban azt érzi. ha nem felel meg a követelményeknek. A gyerekeknek tudniuk kell. és nem fogja élvezni a futást. akkor az élet a családban örömteli áramlat-tevékenység lesz. otthon csak azt akarják. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. hogy bármi történjék is. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. sosem kell azt mondanunk. kelletlen idegenek lettek –. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. Az olyan kapcsolatban. népszerű-e. a felek megbíznak egymásban. hogy barátainkkal lehessünk. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. Egy zenész nem teheti meg. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. hazug színjáték. aki nem fut rendszeresen. megy az magától is. hogy bármi történik. mint például a 113 . ha a család önbizalmat. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. eltérő céljaikat annak kedvéért. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. és a legjobb stratégia hagyni. meg felel-e mások elvárásainak. annak következményei vannak. Különben csak üres gesztus. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. ha tudja. és érzik. és ha nem engedelmeskednek. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. hogy kockázatot vállaljon. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. De azt is fel kell ismerniük. és rettentő nyűgnek érzik. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. ha soha nem szűnő figyelemre épül. a tökéletes bizalom. hogy lazít hassanak egy kicsit. csak akkor értékes. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. hamarosan rossz formában lesz. hogy vajon szeretik-e. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. Az a sportoló. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. és csökken az a mennyiség. Nem kell megváltoznunk azért. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. hogy természetes medrében folydogáljon minden. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. akkor az erőt ad neki. akkor ébrednek rá. cégük szétesik. ahol mindig szívesen látnak. Az igazgatók is tudják.A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. Mindegyik esetben arról van szó. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják.

amely a magány velejárója. belefáradt abba. A diákok. de nem is értékelte túl magát érte. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". a haját pedig egy árnyalattal kiszőkíti. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét.mosogatást vagy a szemét levitelét. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. akik nem bírják a magányt. hogy elfogadják őket. Mindenki örömét leli abban. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. amely köztük és a magány közt állt. és noha annyiban összetettebb. Olyan. hogy milyennek lássák kortársai. akkor csökken a csoporttól való függősége. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. Mindenki úgy érzi. hogy részvételt kíván. A taverna. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. nagylelkű fiatalember. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. hogy a barátaik kiközösítik őket. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. és nem akadt sok barátja. "Látni akarom. Érthető tehát. hogy bármit meg tesznek azért. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. és befolyásolni tudta. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. mint a közös tévénézés. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. a pub. addig lehet ugyan kellemes. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. elég közel érezte magát a szüleihez. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. aki nem nézte le a többieket azért. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. azt állították. mint bárki mással. "magától értetődően" élvezetes. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. csöndes. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. célbadobással. iszogatással. és népszerűbb akar lenni. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. hogy mindenből kihagyják az iskolában. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. Ha a fiatal azt érzi. 114 . nem ad lehetőséget a fejlődésre. a vendéglő. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. Ez különösen igaz azokra. Így például az "ivócimborák" intézménye. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. akiket egész életükben ismertek. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. mert attól féltek. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. szemüveges fiú volt. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. a söröző. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. meg tudom-e változtatni a személyiségem" mondta. miközben vitatkoznak és viccelődnek. és napokat töltött el a tükör előtt. kellemes módja annak. a házastársukat is beleértve. Christopher. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. melyek vonzóak számunkra. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. hogy elmagyarázza. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett.

A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. Kevesen vannak. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja. kik vagyunk valójában. személyes barátság. nyitottságot és érzékenységet kíván. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. mint az írás és az olvasás. amit az expresszivitás biztosíthat. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. hangulatunk eltáncolása. Az az ember. A barátságban nem találunk örömet. Az instrumentális képességek azok. táncolhatunk. aki csak instrumentális cselekedetekben él. de büszkesége is. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. józan ítélőképességű bírók. úgy érezzük. Nem hagyta. míg annyi hozzá hasonlónak nem. Kevés dolog van. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. A legtöbb ember úgy érzi. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. érzéseink lefestése. hogy az emberi viselkedést utánozza. mint például a vadász csalafintasága. ez lehetetlen volt. Régebben. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. akivel időnként 115 . akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlatélménnyé való alakítását. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. Mivel olyan barátokat választunk. hogy új utakat próbáljon ki. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. a mesterember tudása. mint egy robot. hogy agyonnyomja a feladat.Egyik oka annak. ami annyira élvezetes. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. viccet mesélni vagy tekézni. az olyan intellektuális képességek. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. mely a házasság irányába löki az embereket. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. Ez az a kapcsolat. Más szavakkal. amelyeket a barátság nyújthat. ők azok. ha ahhoz van kedvünk. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. Most azonban már kisebb a külső nyomás. akikkel énekelhetünk. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. figyelmes pincérek vagyunk. akik osztoznak legvégső céljainkban. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. amelyek jelen vannak más áramlattevékenységekben is. Azok. olyanná válik. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. amelyben nemcsak örömet lelt. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. ott ébredhetünk rá. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. Ez közhelynek tűnik ugyan. az volt. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. hanem csak a környezetük elvárásait. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. melyeket azért sajátítunk el. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. akik soha nem biztatják arra. és sokan állítják azt. A modern házasság ideálja az. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. melyeket saját erejéből el tudott érni. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. de valójában nagy figyelmet. akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. önbecsülése is megnőtt. Az igazi barát olyasvalaki. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. A barátság lehetővé teszi számunkra. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. még ha egyebekben meg is lenne mindene". Ezek adódhatnak egyszerűen abból.

Ami számít. feltéve. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. el kell fogadnia egy közösség. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. Túlságosan mobilisak vagyunk. A politikusok hatalomra áhítoznak.bolondozhatunk. akkor azt kell mondanunk. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. Mint ahogy a család esetében. és ha kudarcot vallanak. és így több esélyük van arra. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. Nehezebb feladat az. hogy igazi örömet éljenek át. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. mikor azt hallom. hogy a barátság magától keletkezik. Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. Nem számít. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlatélmény. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. néha évfolyamtársaikat. hogy ellenséges körülmények 116 . felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. és megbizonyosodjunk róla. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. Természetesen. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. nem várhatjuk el. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. aki segít bennünket az önmegvalósításban. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. Mindig meglepődöm. A kamaszkorban. vasárnapi iskolát tart. A barátokat viszont az izgalmakkal. akik oly messze kerültek tőlük. az emberbarátok hírnévre. aki nem várja el tőlünk. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. Nehéz. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. környezetvédelmi akcióban vesz részt. az az. semmi más teendőjük nincs. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. az emberek itt is azt hiszik. hogy az ember barát segítse az elesetteket. Ha azonban elfogadjuk azt. amely minden komplex tevékenységben jelen van. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. kalandokkal. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. Ugyanígy. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. mint a munkát vagy a családi életet. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. Az élet későbbi szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. Vannak olyan emberek is. de nem megvalósíthatatlan. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. hogy sajnálják magukat. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. pszichikai energiát fektessünk bele. egy etnikai csoport. figyeljünk a visszacsatolásra. hogy mindig a papírformát hozzuk. olyas valaki. hogy kitűzzünk egy célt. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. hogy ne csak saját javunkat nézzük. Örülünk. mint egy természeti képződmény. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. ha meg tudjuk teremteni az áramlat-élmény feltételeit. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. hogy ha most újra összekerülnének. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. csak az. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. Sajnos manapság kevés ember képes arra. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. ha a családunkat össze tudjuk tartani.

hogy nem. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. hogy könnyű boldognak lenni. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. ez maga az élet. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. és lehetővé teszi. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. Ugyanakkor sok olyan ember van. és nemcsak életben maradt." A tanács még mindig érvényes. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. csinos és jópofa legyen. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. ha valaki elég szerencsés ahhoz. nagy esély van rá. hanem az. A politika valódi funkciója pedig nem az. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. de az is lehet. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. amely szilárd alkotóelemekből. Ha valaki nem tanulta meg. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. ha nem akadnának olyan emberek. ha ötleteket ad ahhoz. még akkor is. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. 9. Hogyan lehetséges. Az áramlatelmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. ha nem kell amiatt aggódnunk. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. jól fizető állása van. Az egészség. hogyan kellene őket úgy átalakítani. akik élvezik azt. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. amely a legtöbb pénzt termeli. Rendjén való. 117 . Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. aki borzalmas szenvedéseken ment át. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. hogy egészséges. és áttekintjük. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. Azok. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. hogy hogyan változtassa meg a világot. Csak a valódibb. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. gazdag. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. Sorra veszünk olyan stratégiákat. hogy az embereket gazdagabbá. amennyit csak lehetséges. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. akkor jó. de végtelenül élvezi is az életét. hogy uralják tudatukat. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. amíg az egyének tudata meg nem változik. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. ha érdekes. akik betegek. egészségből és pénzből áll. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. Talán szükségtelen megjegyeznem. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan emberektől. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. akik úgy gondolják.között is életben maradjanak. mint hab egy olyan tortán. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. míg az áramlat. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. hanem azt is megmutatja. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát.

melyben azelőtt soha nem volt részük. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. Úgy kellett a környezet részévé válnom. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. mintha újjászülettem volna. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz.A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. tudjak segíteni az új sérülteknek abban. Franz Alexander megállapította: "Az. hogy hasznára lehetek másoknak. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. mind komplexitásban megnövekedtek. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. vagy valamikor a születésük után vesztették el a 118 . éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. Egy másik csoport. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. hogy az az ember. akaraterőt és türelmet igényelt. amit toló székből csinált végig. többet kellett használnom a fejemet. főleg olyan fiatalokból. A balesete előtt villanyszerelő volt. Ami a jövőt illeti. olyan volt. Franco élete fő értelmét abban látja. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. mint például Norman Cousins beszámolója arról. és olyan komoly urológiai problémái lettek. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. hanem gazdagodásához vezetett. ha azt állítanánk. amit az élet folyamatáról tudunk. Már önmagában az is. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. Vannak bizonyos határai annak. A lényeg az. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. aki tudja. beiratkozott a főiskolára. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez.. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta. gondtalan benzinkutas volt.. hogy a test mennyi fájdalmat. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. nyelveket tanult. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. olyan emberekből állt. de másképpen. Mindenkinek kell hogy legyen célja. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. Mind a munka. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. Franco bevallotta. és tulajdonképpen szerette a munkáját. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján.. Miután felépült a tragédia után. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. még tovább fogok fejlődni. ahogy azt dr. Azok a betegek. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. remélem. Vannak azonban más igazságok is. Miután megbénultam." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek. A lány pánikba esett. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. hogy újra meg kellett tanulniuk élni.. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. mindig boldog lehet. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. s ez elkötelezettséget. A baleset után örömteli élményei mind számban. A kocsi azonban elromlott. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette." Francónak. a csoport egyik tagja huszonéves. annak ellenére. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. vagy dr. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. hogy elfogadják a helyzetüket. Meg kellett tanulnom öltözködni. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. Lucio. a legalapvetőbb tény. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. amely századunkban úgy eluralkodott. büszkeség és öröm forrása volt. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. amit valaha tudtam. A bénulás különösen keserű csapásként érte. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. hogy az elme uralja a testet. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette.

telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. Nem egyszerűen utazni akartam. történt-e már ilyen vele." Meglepő. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. a sakkot. hogy tudja. Másodszor.látásukat. hat éve vesztette el teljesen a látását. születésétől fogva vak. Paolo jelenleg azt tervezi. Csodálatos érzés. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. a sportot és a zenehallgatást. Pilar például harminchárom éves nő. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. nem olyan szintetikus anyagokat. az az ülés akár húsz évet is kibír majd.. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. Az 1967-es háború után úgy döntöttem. úgy döntöttem. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. amit éppen csinálok". akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. hogy könyvet ír Braille-írással arról. hogy Paolónál ugyanúgy. ha Paolo nem érezné azt. "Ilyenkor úgy érzem magam. ha pénzre van szüksége. hogy megvakult. Mint sok más vak. Ez azonban nem azt jelenti. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba.. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is.. házas. olyan módon. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. és azzal keresi a kenyerét. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi. nagyon vigyázok. hogy ura saját belső életének. arra törekszem. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. hogy szerencsétlen. s mint ahogy annyi kortársam teszi". Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak. Ha elkészül. hanem 119 . egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. mint a hangszerek a zenekarban. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. és azóta sem lát. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában.. És Dino. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. melyeket ha ép látásával otthon marad. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás.. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. aki most harmincéves. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. ezt válaszolta: Igen. A munkájában azt szereti legjobban. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. Azóta úgy élek. Antonio. Aztán ott van a középiskolai tanár. amelyek nem tetszenek nekem. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az interjúkkal kapcsolatban. Nagyon izgalmas". hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe.. Paolo. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. amely gazdagította az életüket. Harmadszor. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. mikor mindkét szeméről levált a retina. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. olyannak. így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. elesett emberek. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. hogy zenét tanít. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani.. Felesége szintén vak.. hogy másokkal is elnéző lehessek. aki tizenkét éves korában vakult meg. olyan célt és örömöt adott életének. Mindazonáltal meglepő volt.. akinek a felesége szintén vak. a zenehallgatást. mint régebben. aki nyolcvanöt éves." És annyi ilyen ember van még. két gyereke van. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. mert "érettebbé tett. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. aki éjjel a milánói parkokban alszik. Aztán Anita. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. amelyeket egyszer már elkövettem. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak.. mint Manhattanben. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. hogy meghaladjam őket. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. soha nem tudott volna elérni. mintha Isten lennék. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is. amely a többiekről is szól. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. valódi bambuszt használok. vagy valami hasonló.

ha elvesztem a világot. Egy férfi nem attól lesz férfi. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. Jordánián. aki. Ha a második utat választja. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. akik őrült tempóban dolgoznak. akkor vagyok a legösszeszedettebb. hogy valóban emberré válhasson. nem számít. arra kényszerítve az embert. mit kell mondania. láttam. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. hogy tudja. és nem olyan. és minden szava erről a megingathatatlan célról. mikor van itt az ideje a beszédnek. nem pedig úgy. mikor a gazellacsorda után fut. Sok mindennel kellett megküzdenem. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. Úgy hiszem. . hogy megházasodik. Mint a torzonborz próféták. Út közben láttam éhínséget. voltam baleseteim. hogy két héten belül fel fogják akasztani. ami most már mindenek fölött számít nekem. vagy pedig egy új. hogy az Urat dicsérjük. Akkor ez a sorsom. örömteli életté formálnia. és nincs értelme túl keményen küszködni. . Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. mikor kell hallgatnia. Ha van még húsz évem. . egyszerre csak egyet tud elkapni. A legjobb dolog az életben az. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. Úgy keltem útra. megnyugtatom és távol tartom az őrületet. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. mikor elindultam gyalog Európába. hogy próbára tegyék ezen a földön. hogy megőrültem.. életem a sors kezében van. Mik voltak az okok. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. ha ma nem keresek semmit. mi haszna van abból az embernek.. mint a nyugatiak. Szabad emberként. aki nem függ senkitől. hogy az élete ezentúl rosszabb 120 . de a koncentrációm soha nem csökkent. Akkor lecsitítom érzéseimet. hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. a tévé. visszatértem saját középpontomba. hogy azért születtünk. összerombolja az Ént. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. hogy magyarázatot keressünk Reyad különös viselkedésére. megpróbálok úgy élni. hogy mindig többet akarok. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. Nem az a cél. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. halált és szegénységet. Ez pedig több. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. amíg ideértem. hogy elpusztítom magam azzal. hogy kiélvezzek minden egyes percet. A fontos az. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. mint amit sok. Ahogy Jézus Krisztus mondta. tudja.. amit fel kell fedeznie magában. mint a tojásból kikelő kismadár. megengedhetem magamnak. Az autó.. Az egyetlen dolog. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. Minden emberben van valami.megtalálni önmagam. ha megnyeri az egész világot. de úgy döntöttem. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. Az ember azért született. amely idestova húsz éve tart. nem érdekel. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. háborút. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. Olyan kaland ez. mert az embernek szenvednie kell. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –.. Isten. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. Jugoszlávián. ha megismerjük önmagunkat. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom. átjöttem Szírián. melyek arra késztették. tudja. Törökországon. hogy a világ nem sokat ér. hogy a világnak nincs értéke. a szellemi útkeresésről vallott. amint a barátaim meghalnak mellettem. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. számunkra nem fontosak. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. hogy az ember felelősséget vállal. hanem hogy felismerjük. a ruhák csak másodlagosak. Odahaza mindenki biztos volt abban. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról.. hogy lassan haladjak. Megpróbálok ilyen lenni. képes vagyok összpontosítani és tudom.

A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. vagy azzal leplezi. Kevés olyan ember van. az intelligencia. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. ahol képességeire nagyobb kereslet van. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. Sokan azonban – noha sokkal kisebb 121 . a képzettség és más releváns személyiségjegyek. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. Ha ezt az utat választja. mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. hatása persze függ az illető korától. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. Sokkal valószínűbb. hogy a szokásosnál többet kezd inni. ez pedig súlyosabb. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. Ám az. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. mint mások. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. képességeitől. összevész a feleségével. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. aki már évek óta mondja neki. A íjászbajnok paraplégiás. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. mint mások. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. és másik állásban helyezkedik el. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. amit ő "érett védekezésnek" nevez. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. hogy pocsék állása van. aztán másnap reggel. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. avagy a "regresszív módszer" lenne.lesz. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. Vagy magába roskad. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. Ha azonosítani szeretnénk. az nagyobb stresszt fog átélni. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. hogy olyan helyre költözik. De honnan. hogy Jim jól berúg az első este. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. gyakran éppen az ellenkezője történik. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. mihez fogjon. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. hogy egy esemény. aki – tegyük fel – könyvelő. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. két. nemcsak abban játszik fontos szerepet. mondjuk Jim esetét. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. egymással ellentétes módon cselekedhet. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. Később lehet. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni rájuk. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. hogy újrafogalmazza helyzetét. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. vegyünk egy példát. Még a legalapvetőbb emberi képességek. vagy a vak sakkmester. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. vagy átképezi magát. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel. A másik lehetőség. Lucio. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. Világos. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. Az is világos. későn kel. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. mint egy extrovertált ember. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra.

Az a képesség. és nem tántorították el őket az ellentámadások. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. azokat a jó dolgokat pedig. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. akik így tesznek. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. azaz férfi szóból. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. és Semmelweis Ignác. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. 122 . ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. mint az az idős hölgy. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. mert fénnyel táplálkozik. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. kívánjuk. hogy kivételes emberekről van szó. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. melyeket a balszerencse hoz. Ezeket az embereket és sok száz másikat. és akik követésre méltónak tartják. egy hivatalvezetőnő. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy disszipatív struktúra. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". aki a múlt században kitartott amellett. hogyan működik ez a folyamat. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. akiket megemlítettek. hogy fel figyelünk azokra. Az emberek is képesek arra. melyekből aztán levél. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. a latin vir. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. az a lényeg. A gőzzel. csodáljuk. az alkalmazkodóképesség jele. Érthető. Ha az emberek nem tanulták volna meg. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. melyek olyan energiát szelídítenek meg. mint az a képesség. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. megfőzzék az ételüket. árammal. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. A tűz megszelídítése jó példa erre. virág és gyümölcs lesz. hanem annak megértésére. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. egy ifjúsági tábor-felügyelő. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. villám és spontán öngyulladás hatására. és úgy reagálnak. kéreg. Akiknek van belőle." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. és miért. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". Csodálatunk azt jelenti. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk. az. gyökér. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. hogy kik azok. A növények megtalálták a módját. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. nem törődve azzal. akiket a legjobban csodálnak. Volt bennük bátorság. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. Ha megkérdezzük az embereket. ha azt mondjuk. felhasználták a szétszóródó energiát. hogy melegítsék a barlangjukat. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott.stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. Bárhogy hívjuk is őket. melyeket a jó szerencse hoz. Mivel növények nélkül nem lennének állatok. A Nobel-díjas kémikus. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. Azzal. a magyar orvos. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. amiben hittek. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. hogy a káoszt renddé alakítsuk. Akárcsak az a Moliére-hős. nagyon ritka ajándék.

anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. Ha a trauma súlyos. egy mosoly. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. a fájdalom. egy vallással vagy ideológiával. istenadta ajándék is lehet a számára. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. a hazájával. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. Srinivasa Ramanujan. hogy bátorítsák. Részben az is szerepet játszik. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. megbontja annak rendjét. az illető el is veszítheti azt a képességét. hogy a helyzet nem olyan rossz. a tudat rendje teljesen felbomlik. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. hogy tudja magáról. hogy kirúgnak valakit az állásából. a talpraesettség. Az. s ha sikeresen túljutott rajta. a kitartás. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. Richard Logan olyan embereket vizsgált. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. amely zavart kelt az elmében. mikor rosszul mennek a dolgok. egy pattanás. azt is tudja. egy jó dal eltereli a figyelmét. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. ha talál helyette olyasmit. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. Az Én integritása attól a képességétől függ. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. Öntudatlan magabiztosság. milyen a csalódás. kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. hogy szinte teljesen elhanyagolható. mint például a művészetek. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. hogy a bátorság. Komoly fenyegetést jelent az Énre. hogy uralni tudja a tudatát. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. komoly betegségekkel. mint egy rossz osztályzat. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. hogy fontos céljaira koncentráljon. kontrollálható áramlat-tevékenységgé. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. akik tudják. A tudat. és zavarja működését. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. hogy egyeseket elgyengít a stressz. akik egyedül bolyongtak a 123 . egy telefonhívás. a zene vagy a fizika. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk.Ahogy már láttuk. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. annak a valószínűsége. Ezért van az. pedig oly kicsi. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. és képesek voltak megoldani őket.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. kicsoda. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. ami nagyobb összhangban van vágyaival. akkor úgy érzi. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak. és nem semmisül meg attól. de képtelenné válik a további fejlődésre. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. hogy csak jó dolgok történjenek vele. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. és az életnek nem lenne semmi célja. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. mint amilyennek látszik. például sarkkutatókat. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. Miért van az. megnyugtassák őket. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. hogy a szegénység. hogy azonosul a családjával. Némelyik ember abból meríti erejét. a psziché is hasonló elvek szerint működik. Ha a sérülés nagyon súlyos. a betegség. A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. hogy tudja.

hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. hogy önmagukra gondolnak. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. Azok az emberek. hogy a sorsuk saját kezükben van. és az egyetlen módja annak. azt. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. hanem mert ő lesz az az eszköz. amikor munkába sietünk. kisebb az esély arra. nem kételkedtek benne. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. Ha fogalmunk sincs. ahogy mozog. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. Ahhoz. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. Amíg a figyelem befelé irányul. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. hogy bízzon magában. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. nagyon kevés időt töltenek azzal. A figyelem világra való összpontosítása. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. Saját törvényeinek engedelmeskedik. a környezetében. Saját Énjük akadályozza őket abban. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. Elátkozzák a kocsit. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. Nem arra pazarolják összes energiájukat. akik tudják. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. Mint ilyen. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. hanem olyan központi mechanizmus is. hogy engedelmeskedjen az akaratának. hanem arra. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. addig nehéz észrevenni a környezetünket. Fel kellene ismerniük. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak. bízik a gépben. és csodáltam fénylő vörös színét. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. hogy mozgásra bírjuk. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. 2. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. öklükkel verik a műszerfalatáltalában teljesen hiába. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. és ha sikeresek akarunk lenni. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. mikor ráadjuk a gyújtást. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. amit el akarnak érni. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. katalizátorként. hogy egy hideg reggelen. hogy a kocsinak mit sem számít. a kocsi motorja nem akar beindulni. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. mert arra kényszeríti a gépet. Ez volt az első alkalom. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. úgy gondolva. hogy alig lehetett őket látni. mi a baja a gyújtásnak. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. de figyelmük olyan széles körű. hogy ők sürgősen be akarnak jutni a belvárosba. és a környező világ részének érezzék magukat.jégmezőkön. hogy akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. alapvetően az szükséges. tételezzük fel. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. néztem. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. Bízni fog tehát abban. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. amilyenben évek óta nem volt részünk. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. hogy az ő vágyaik. amivel röpül és tudatában van annak. és a saját benne elfoglalt helyében. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai 124 ." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. több értelme van.

a fülke szögleteire. aki cége alelnöki posztjának várományosa. A probléma ott volt.. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. felfedezték. láthatóan érintetlenül. Másodszor. hogy képtelenné vált annak felismerésére. melyeket nem korlátoz az idő. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle.. azt látja. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. melyek gátolnak a cél elérésében. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. ami körülötte történik. aki jobban kijön a vezérigazgatóval.. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. Új megoldások felfedezése. mint az előzők. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. akinek a figyelmét leköti a környezete. Ez a közvetlen megközelítés. visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. Az egyenruha a melle jobb oldalán. melyek éppoly megfelelőek. A halott katona volt az. ha elkésünk. nem tudott elszabadulni attól a gondolattól. Egy nap. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. a kormányrúdra. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. Az egyik az. és befelé irányítja. Így valószínűleg nem halljuk meg. ami körülötte történik. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját." A csoport felszállt a repülőgépre. mint segít minket abban. Lehet. akkor a fejünkben csak az fog járni. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj.. teljesen szét volt tépve. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. ami jó példa arra. ahol véres jobb keze belemart a testébe. amely azt vizsgálta. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. hogy időben be kell érnünk az irodába. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. és dühösek leszünk az autóra. elszigeteli az embert a világ többi részétől. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. falai vékonyak. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe.. majd egyenként megszüntetjük őket. hogy megbirkózzunk a helyzettel. Ugyanígy az a pilóta is. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. "Ugyanaz. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. A másik az.. mert nem hajlandó együtt működni. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. A koreai háború alatt G. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. még a hús is csíkokban felszakadt ott. Tételezzük fel például. egyedül hagyva frusztrációival. vagy az akkumulátorban nincs töltés. Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. s új módszereket találjon arra. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett. az az ember. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. – ezer hasonló dolog. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. A környezet felé való teljes nyitottságot. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. és így lehetősége nyílik arra. beleértve magunkat is. Félelme olyan erős volt. melyeken át láthatatlan. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). Egy volt kollégám. és olyan gondolatok. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. fölment nyolcezer láb magasra. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. a benzincsapok. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. aki a balkezes ernyőt kapta. G. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. hogy Phil.entrópiát. de ballal könnyebb. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni.. hogy változtasson 125 . nyilvánvalóak és fontosak lettek. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. ám ha ehelyett arra figyel. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. 3.. Minden simán ment. Általában két módja van annak. hogy mi történik. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. maga is részévé válik. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. G.

hogy hogyan hatnak érzéseinkre. és azok 126 . hogy nem a külső erők határozzák meg azt. a mások feletti uralom szükséglete. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. Az egészséges. addig egy igazi művész. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. állást változtat. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. nyitott marad környezete felé annak részeként. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. figyel arra. mélyen átérzett. mint a másik. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. amit előre kigondoltunk. akkor jó képnek kell születnie. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. mint annak. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. Ahogy láttuk. gyenge és elnyomott. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. fenyegető események veszik majd körül. és ahelyett. és lehetővé teszi-e számára. hogy bele illenek-e abba a képbe. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. szükségleteit és vágyait. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. De biztos. ha túl komolyan veszi önmagát. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. a menedék. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. hogy vannak más lehetőségek is. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. Az életet élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. vagy más célokat tűzni ki maga elé. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). hogy mit kedvel és mit nem. mi történik a vásznon. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. hogy tudja. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. aki beteges. népszerűek. szegény. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. hogy ura legyen saját tudatának. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. hogy ne kétségbeesést. hogy tudomásul sem vesszük. hogy milyen legyen a festmény. azt például. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. mint a festő.a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). ugyanolyan technikai felkészültséggel. mint beledöngölni a földbe. hogy – ellentétben azzal. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. aki gondosan követi a vásznon történteket. vagy a karrier helyett a családjának. nem pedig kizárólag aszerint. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. gazdag. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. csak az számít. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. műveltek és gazdagok legyünk. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. Másfelől azonban. Még a halál közeledte is képes arra. stresszel teli. Ily módon fel fedezhetjük. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. akkor bajba kerül. tudja. a szex. hogy minél több örömöt találjon az életében.

Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. nem találomra teszi. akkor tisztában kell lennem azzal. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. akár hétköznapi dolgokról. Ha úgy döntök. Hogy ebben sikeres legyen. melynek önálló céljai vannak". hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. 127 . Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. aki soha nem unatkozik. mert nem bízik saját képességeiben. megrekedek a fejlődésben. Másfelől azonban. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. Cselekedetei követhetőek. akiktől hitelt szeretnék felvenni. hogy megtanulok teniszezni. hogy maga választotta célokat követ. amit csinál. és arra utal. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. megjelölik azokat a képességeket is. ritkán szorong. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. hogy "olyan Én. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. A kifejezés szó szerint azt jelenti. Belemerülés a tevékenységbe. Ha jó panziós akarok lenni. és amit csinál. mert úgy látom. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. legtöbbjük fásult lesz. A másik véglet az. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. el lehet mondani. Arról az emberről. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. és így tovább. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. Az ok-okozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. nem is külső erők hatására. akkor azért nyitok panziót. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. a pénzügyekkel. Ha szeretnék teniszezni. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. tenyerest és fonákot ütni. Amikor reményeik szilánkokra törnek. meg akarják például menteni a világot. könnyen megengedheti magának. melyekért képesek vagyunk küzdeni. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. hogy az előbbi tudja. tekintve. elhatározom. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. és belülről irányítottak. amely nem az Énjén belül gyökerezik. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben.fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. így magából az Énből erednek. ha történetesen értelmüket vesztették. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. Célok kitűzése. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. ugyanakkor rugalmasabb is. akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. az Énen kívülről. Vannak emberek. 2. és egyre kevésbé leszek hatékony. mélyen belemerül abba. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. mikor valaki azért kuporog egy helyben. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. akkor kimaradok a fontos dolgokból. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. jobban ragaszkodik céljaihoz. abból az következik. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. melyek a működtetéséhez szükségesek. A jól képzettségnek fontos feltétele. hogy módosítsa őket. ahhoz az kell.

akkor megpróbálkozik egy másik témával. abban reménykedve. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. mindig úgy érzik. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. aki a másokkal való kommunikációra figyel. hogy rész vételüket kiterjesszék. Bárhonnan elindul hatunk. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. Felméri a vendégeket. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. 3. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. és ajka hangtalanul mozog. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. a túlzott én-tudatosság. nem pedig azért. talán nagyobb biztonságban van. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös ok-okozati kapcsolat köti össze. tartalma meg rendszerint csapnivaló. a sok ember között behúzódik egy sarokba. olyan témákról. észrevettem. és koncentrációkészségét fejleszti. és megpróbálja kitalálni. akkor ez azt jelenti. aki nem figyel gyerekére. Nem számít. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. jól fogja érezni magát. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. hogy az illető jól fogja érezni magát. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. tönkreteszi kettejük beszélgetését. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. A sportolók nagyon jól tudják. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. hogy megzavarja a tömeg ordítása. és nem valószínű. hogy kimaradnak az élet áramlatából. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. Ha személyisége nem autotelikus. mintha soha nem is szerettünk volna. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. mert a műsort reklámok szakítják meg. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. de még azt a keveset is összezavarja. tele van szerkesztési hibákkal. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. ha szeretünk és veszítünk. ha hagyja. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. Énje mégis erősödik. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. Lehet. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. amelynek önmaga is részét alkotja. amelyhez kapcsolódni szeretne. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. Az az ember. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. 128 . mert önös érdekei ezt diktálják. milyennek látszik kívülről. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. vagy egy másik beszélgetőtárssal. hogy benne maradjon. Arra figyelni. Annak a személynek az Énje. hogy halad előre. Ezért jobb az. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. akkor sokszor ahelyett. Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. mindkettejük számára érdekesek.Például valaki elhatározza. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. Chicagóban a hatalmas méretű. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. Koncentráció nélkül nincs részvétel. Az a szülő. hogy valaki majd csak észreveszi őt. Azok az emberek. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. Nem azzal törődik. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. vagy valamelyiküknek túl magas -. s nem pedig önmaga miatt aggódik. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. jártasságot szerez. paradox eredményeket ér el. amelyekről úgy gondolja. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. ami éppen történik. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul.

Az utolsó feladat. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. azt felelte. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. az. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. hogy gyakorlatilag bármi. Ez az. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. 4. házastársunk meghal. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. amit látott. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. 10. vagy akár csak egy pohár víz. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. mint mi voltunk. laissezfaire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. nem elegendő azt megtanulni. amit már ismert. A hűs szellő egy forró nyári napon. Ahhoz. művész vagy politikus is örömtelen. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. a kiskutyájával játszó gyerek. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek 129 . és akik hamarosan a helyünkre állnak.Mikor megkérdeztem. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. min gondolkodik. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. hogy megpróbálja felbecsülni. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. hogy értelmet találjon abban. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk. ami történt. barátaink társaságát. Picasso nagyon szeretett festeni. s ezáltal többek leszünk. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. de mihelyst letette az ecsetet. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. Bobby Fischer. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. amit az Énje megenged neki. mert csak arra figyelt. örömforrássá válhat. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. amennyire csak emberileg lehetséges. hogy mindent. unalmas fráter lesz. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. Ez azt jelenti. melyek kitágítják teljesítményünk határait. képességeket fejleszteni. egy jól megkötött üzlet. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. ami történik. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. az nem jelenti szükségszerűen azt. melynek céljai egységesek és állandóak. A nyugodt. hogy harmóniára leljünk mindabban. mind életünket gazdagító. Még a legsikeresebb pálya. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. igen kellemetlen ember vált belőle. és semmibe vette az esemény esztétikai. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. Ha élvezzük a munkánkat. Az elme kontrollálása garantálja. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. mint amik vagyunk. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. az összes többi magától körvonalazódik. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. amit csinálunk. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. akkor még úgy is képes élvezni az életet. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út.

csak az számít. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. melynek érdekében boldogan 130 . továbbá koncentrálni tudunk rá. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. ha ezen azt értjük. és minden érték viszonylagos és esetleges. "Általában tudja. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. és bárhogyan is döntsön. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. hogy van egy olyan legfőbb cél. Ez azonban nem jelenti azt. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. mely értelmet kölcsönöz mindennek. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. hogy életünk Isten kezében van. hogyan éri el ezt az eredményt. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. létezik egy időrend. üzletember. mert hisszük. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. mit akar. hogy gyerekeink legyenek. hogy a cél megközelítése. hogy az élet önmagában értelmetlen. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveg-gyűjteményünk a környéken. céljára. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. MIT JELENT AZ. hogy felszívja minden energiájukat. Az első valaminek a végére." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. Vannak olyan emberek ugyanakkor. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. A cél önmagában általában nem is fontos. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. pilóta. mérnök. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. megdöbbenéssel láttam. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. Akár az. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. nagyjából mind ugyanazt felelték. hogy segít a figyelem összpontosításában. Azoknak az embereknek. Napóleon egyetlen célnak. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. mind a jövőre nézve is. s minden ember számára egyformán érvényes. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. hogy elég vonzó legyen ahhoz. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. elfogadjuk. hogy Isten halott. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. amely értelmet ad az életünknek. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. és elmélyedni benne. mint az. akár az. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni.egymással. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. és hogy szándékaikat megjósol ható. Fel tételezi. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. összebarátkozni valakivel. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. hogy mindenre kiterjedő. Akiket megkérdeztem erről. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. általában van egy olyan céljuk. Mikor beszélgettem velük. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. amit tesznek. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. amelyet nehéz definiálni. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. hogy a lét céltalan. Felismerhetjük ugyan. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. Nem számít. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. Az életnek valóban nincs ön magában értelme.

Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. akinek a tudata ilyen rendezett. A cél eléréséért meg kell küzdeni. melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. Ha valaki harmóniában él önmagával. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. megoldani a feladatokat. aki pontosan tudja. inkább az. mely már kívül esik érzékeinken. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. mint olyan emberrel találkozni. akiben csak a vágy él. 131 . nem kell félnie a váratlan eseményektől. semmi másra nem lesz igazán szüksége. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. Ez a végső cél határozza meg. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. Nem elég egy olyan nagy célt találni. amely igazolja mindazt. általunk végzett tevékenységek egységes áramlat-élménnyé kapcsolódnak össze. mit csinál. még a haláltól sem. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. akkor érzései. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet." A harmadik. és a különböző. Ha valaki eléri ezt az állapotot. Mostanában azt szokták mondani. hogy eléri-e valaki a célt. s elveszítette nevét". Annak az embernek. szükséges lépést. amit kitűzött magának. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére. Ez az. hanem mindig hasznosan alkalmazza. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. A céltudatosság. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. akkor nem számít. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. egy olyan spirituális rend keretein belül. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. W: Hamlet. egységet alkotnak egymással. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. bűntudatra és félelemre vesztegetni. ami értelmet adhat az életünknek. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. hogy elérje őket. dán királyfi. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. véghez is kell vinni őket. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. de nem cselekszik érte. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. a szándéknak cselekedetté kell válnia. pestist lehel magából. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. a válasz meglepően egyszerű. mert az ő életének az Istenben való hit. 1961. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. sajnálkozásra. az egységes cél az. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. akik egyensúlyba kerültek magukkal. bárhonnan jöjjön is. ami többnyire örömmel is jár.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. mit kellene tennie. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. hogy "Mi az élet értelme?". mi történik vele. a feltétel nélküli szeretet ad célt. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. Európa Könyvkiadó. hogy segítse az elesetteket. Nem is annyira az számít. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. de nem képes elég energiát összeszedni. In Shakespeare összes művei 4. Élete minden egyes percének értelme van. Arany János. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. Ford. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. amit nap nap után tesz. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű.vezette halálba a francia katonák ezreit. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. fontos merény kifordul medriből. amely a síron 7 Shakespeare. hogy megtegye. 382. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé.

a filozófiát és a mindennapi viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. hogy kivívják kortársaik csodálatát. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. alárendelve a művészetet. Az amerikai társadalomban éppúgy. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. de bármelyik a kettő közül. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. A vallást. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. a filozófia. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. A szentek éppen ellenkezőleg. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. Mind a halhatatlanság. 420 és Kr. hogy ezzel kevésbé letisztult. e. a csúcs Kr. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. melyet egész haláláig követnie kellett. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. gondolati és idealista fázisainak nevezte. e. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. e. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. nem pedig az absztraktabb elveket. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. a vallást. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. 600-tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. A társadalom más tagjai saját. 440-től 200-ig. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. 132 . s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. ami jól esik. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. Az absztrakt elveket. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. Identitásuk nem vész el. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. nem materiális célok iránt érdeklődnek. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. de meglehetősen különböző módon. ha célok rendszereként funkcionál. melyet reklámcélokra lehet használni. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. 200-tól Kr. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. u. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. azt várták. 400 közé esett. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. e. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. feladták individualitásukat. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. pontosan olyan mértékig. e.túlra is kiterjed. néha csak évtizedekig. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. bemutatva. 400-ig tartó szakasza. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. nem olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. Az ilyen kultúrákban a művészet.

Az egyén újra befelé fordul. amelynek a végcélja anyagi jellegű. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. Olyan feladatok kitűzése azonban. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. az Éntől való végső elfordulás. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. Az előnyei közé tartozik az is. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. A negyedik lépés.Nemcsak kultúrák. a szomszédságra. Talán nem az számít leginkább. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. hanem azok komplexitásának szintjét. mint például a tévé prédikátorok. melyeket az adott területen követ. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. a kényelem és a gyönyör vágyával. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. Konkrét kihívásokra kell reagálni. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. mindig rendkívül népszerű. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. de hasznos abból a szempontból. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. hogy a szabályokat mindenki megérti. hogy igazának bizonyításául használja. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. és viszont. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. Ahogy a 2. hogy megőrizze az Énjét. mint Lee Iacocca vagy H. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. a pénz. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. Többé már nem alkalmazkodik vakon. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. mint például Hugh Hefner. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. Az érzéki világnézet mint lehetőség. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. 133 . hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. Olyan vezető üzlet emberek. például arra biztatnak mindenkit. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. egy vallási vagy etnikai csoportra. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. fejezet utolsó részében már említettük. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. amely az előzőekre épül rá. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. a növekedés. Talán szükségtelen is mondani. Ross Perot. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. a komplexitás szintje attól függ. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. miszerint ő is a választottak közül való.

egy transzcendentális entitásba. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. üres és értelmetlen lesz. a gondolkodó individualizmust. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. hogy mi történik vagy fog történni. jó esélyünk van rá. amely nagyobb. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. a különböző képességekkel. különböző célokkal és kihívásokkal. mint annak. hogy mi mindenre nem. mi történhet. Ha valaki elérte ezt a szintet. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. ahol a család. Ám ha nem tesszük.mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. annak az lesz az ára. akik először telepedtek le Amerikában. a közösség. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. Vannak olyan emberek. úgy tűnik. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. akiknek az sem adatik meg. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. akkor a közösség céljai felé fordulhat. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. most újra érzi annak sürgetését. A Zarándokok8. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. amellyel le lehet írni. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. és még inkább azzal. a differenciáció és integráció váltakozását. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. az az volt. Ebben a fázisban inkább az öröm. Ha mindig megváltoztatja a céljait. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. hogy énjük integritását fenntartsák. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. hogy feladja az egészet. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. Nem ők voltak az elsők. ami köré cselekedeteit rendezheti. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. mint az adott személy: egy gondolatba. A lépések száma lényegtelen. mi mindenre képes egyedül. Hittek abban. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. hogy – akár a masadai zsidók. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. inkább arról adnak tájékoztatást. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. a cég. a nemzet jólété az értelem forrása. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. Ebből a szempontból úgy tűnik. 134 . hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. csak az számít. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. hogy felismerjük. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. vallásosság. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. egy eszmébe. A komplexitás azt kívánja. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. valahányszor akadályokba ütközik. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. váljunk ennek során autonómmá. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. Hitük 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. úgy döntöttek. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. gyakran jár együtt életútválsággal. akik olyan célt választottak.

hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. amelyik összefogja cselekedeteinket. 135 . vallásuk vagy művészetük kedvéért. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. hogy kitartson amellett. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. a koncentráció csökken. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. és úgy tettek. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. aki azt mondaná: "Itt egy cél. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. Sokkal szabadabban mozgunk. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. hogy megosszuk vele az életünket. Addig is hogyan állapítsuk meg. ám ha túl könnyen feladja. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. Minden egyes cél következményekkel jár. amire egyszer elszánta magát. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. mi legyen életünk legfontosabb célja. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. Próba szerencse módszerrel. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. melyik érdemes arra. Ma már lehet belőle művész. olyan lehetőség.meggyőződését követték. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. Azért kötünk házasságot valakivel. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. hogy egymásnak ellentmondó. részben mert nemigen volt más választása. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. hogy anya és feleség legyen. Ez nem azt jelenti. érdemes ennek szentelni az életed". később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. saját magunknak kell kitalálnunk. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. és ha nem készülünk fel arra. hogy ezekkel számolnunk kell. Ha erre képesek vagyunk. akkor azt kockáztatjuk. A bőség zavara mindannyiunkra kihat valamilyen módon. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. belsőleg összefüggő. Akik állhatatosan így tesznek. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. ha tehetnénk – nem is tehetjük. s ezért könnyen módosítható lett. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. Ha nem. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. mint semmi más ezen a földön. függetlenül attól. bárhova vezérelte is az őket. Ha másutt zöldebb a fű. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. mintha a vállalt értékek megérnék. akkor a célnak nem lesz értelme. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. ha nem akar. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. üzlet asszony. mellyel meg kell tanulnunk élni. tudós vagy akár katona is. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. hogy a nő legfontosabb szerepe az. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. Mivel így cselekedtek. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. és ki mondhatná meg. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. és többé nem "nyilvánvaló". nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. ha nem vesszük komolyan. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. jövendő házastársunk érdemes arra. céljaik valóban fontosak lettek. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. mi felé kellene fordulnunk. mert úgy gondoljuk. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. és nehezebb elérni az áramlat-élményt.

és meg kell találnunk a korszerű mód szert. Ha valaki sosem törődött azzal. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. hogy beválik. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. hogy rájöjjön arra. mellyel alkalmazhatjuk. A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. A fiatal mérnök. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. melyek végül fennmaradtak a rostán. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. A belső konfliktust az okozza. Akár a pszichiáter díványán történik. Ahhoz pedig. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. hogy ezt meg tudjuk tenni. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. Itt derül ki. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. melyek nem olyan fontosak. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. Az önismeret sokféle módon érhető el. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. hanem azért. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. és minden energiáját ennek szenteli. Sok olyan sikeres üzletember. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. amely a jezsuitáknál szokás. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára.Az önismeret oly régi gyógyszer. azok a célok. ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. A tett önmagában vak. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. de gyakran azon az áron. akkor úgy kerül az áramlatba. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. melyek egy ideig erőt adtak. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. Ebből az következik. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. Ha valaki a vita activában merül el. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. avagy a vita contemplativa. és azokat igyekszik minden erejével elérni. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. de azért meg vannak a hátrányai is. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. Az élmények feletti elgondolkodást. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. a gondolkodás tehetetlen. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. annak az az egyik oka. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már 136 . A túl sok vágy. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. vagyis a cselekvő élet. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. mit is szeretne. hogy minden nap többször áttekintik. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. Sok nagy vezető. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. hogy ezek a szavak mit jelentenek. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel.

akkor szorongani kezdünk. hogy saját szenvedésének okozója legyen. Minél összetettebb egy rendszer. Ez csak akkor jöhet létre. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. és a kudarc lehetősége sem zavarja. hogy mindig többet akarunk annál. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. a szexualitás. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. míg éhségét nem csillapította. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. frusztráció. akkor unatkozni. mint mi. Amikor az oroszlán éhes. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. feladat. mert általában azt teszik. magány. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. Ha céljainkat jól választottuk meg. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. melyeket úgy neveltek. Azok a kutyák. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. többet érhetünk el. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. mikor túl kevés. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. és úgy érezzük. melyek elég meggyőzőek ahhoz. szorongás. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. Ehhez az kell. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. hogy szükségletei kielégültek. Csaknem ösztönösen tudni fogja. a fájdalom és a veszély felbukkanása. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. hanem azt is. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. és annak köszönhető. Ők is érzik az éhség. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. A pszichikai entrópia azon formái. meghiúsult elvárások. mint amit valóban el tudunk érni. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. valóban a belső béke állapota lehetett. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. hogy az ember barátai legyenek. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést. erre bármilyen reális célkitűzés képes. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. mint amennyi valóban lehetséges. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. Az állatok éppúgy szenvednek. szenvednek. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. ami van. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. bűntudat – valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. 137 . hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. amire teremtve lettek. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. arra a következtetésre jutunk. hogy eldöntse. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. Egy jó játék. lehetőség. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. és ha van ahhoz bátorságunk. harmóniában vannak önmagukkal. mikor a forrásaink kimerültek. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az oroszlánok álmát. morogni kezd és prédára fog lesni. ami a gazella felderítéséhez kell. mint amennyit megér. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. ami lehetne. Amikor túl sok a követelmény. egy sürgős munka. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. a következmény a belső harmónia érzése.kifejlődött valakiben. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. Nincs okunk azt hinni. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie.

Sartre és Merleau-Ponty. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. ha nem fenyegeti őket semmi. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. mert nincs. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. melyet maga a rendszer gerjeszt. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. nincs szükség kompromisszumra. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. hiedelmek. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. hogy a primitív népek. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. de azon az áron. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. ahol a társadalmi szerepek. olyan derűsnek látszanak. a választási lehetőségek világosak. ami megzavarja. Többé már nem lehet minden ember vadász. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. technológiák – fejlődése a másik ok. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. teljes átéléssel és elszántsággal. hogy a gyerekek mindig boldogok. A vágyak egyszerűek. a kultúra – a nyelvek. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. mint mi. hit rendszerek.Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. mint Heidegger. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. sokan érzik úgy. amely az ő 138 . A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. és minden szerep más képességeket kíván meg. hogy jó oka ne lenne rá. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. valószínűleg igaz. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. hogy lássuk. A farmer és a molnár. szegénység és betegség. semmivel sem boldogabb nálunk. Ez persze nem azt jelenti. A korábbi egyértelműséget. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. Olyan filozófusok. Érthető hát. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. már tudják. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. Az unalom olyasmi. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. minden gyerek spontán módon cselekszik. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. azt. és elnevezték "tervnek". A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. mégis előnyösebb az összetettebb. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban.

akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. értelemmel bír. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. Lényegében teljesen új. Számára az élet értelme az volt. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. E. Az életterv meghatározza. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. Itt nincs igazi alternatíva. addig a tudata harmonikusan működött. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. Még ha minden pénzét elveszíti is. Malcolm X. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. hogy amit tesz. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. amit tesz. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. még mielőtt betöltené a harmincat. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. de jelentéssel. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat.szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. az helyes-e vagy sem. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. Úgy tűnik. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. semmi más nem számított. hogy egy erős. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. hogy egymillió dollárja legyen. a század 139 . Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. Ugyanúgy az az ember. jól szervezett intézmény része legyen. önmagukban hordozzák értékeiket. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. általában tudni fogja. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. és biztosította. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. Nem minden életterv egyformán produktív. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. Hasonló megkülönböztetés áll fenn egyfelől a saját élettervek. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. Minden valószínűség szerint áramlatélményben volt része. soha nem kérdőjelezte meg. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. Amíg parancsokat követhetett. melyet mások írtak meg. és azt is. akárcsak egy játék. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. hogy mi maga a döntés. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. mert összetartja őket a közös cél. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. Nem számít. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. a tudatban megjelenik a harmónia. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. Békés. hogy áramlatba kerüljünk. mit kell tennie. mert mindenki más ezt csinálja. hogy mindaz. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján.

de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. A kocsit egy gazdag orvos vezette. ha a problémát úgy fogalmazta meg. hogy ügyvéd lesz. amely nemcsak saját életének adott értelmet. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció.-t kórházba vitte. tizennégy-tizenöt éves lett. hanem annak az eredménye. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. Úgy érezte. cinikussá. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. Úgy tűnt. élete több szempontból is jellegzetes példája annak. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. hogy a szegénység az oka mindennek. A baleset után hosszú éveken keresztül E. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. hétéves lett. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. akik bele egyeztek az alkuba. hogy ha nem tesz feljelentést. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. amelyet E. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. inni kezdett. Olyan élettervet teremtett belőle. aki pusztuljon csak el. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. nemcsak azért. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. melyeket ő rendelt maga fölé. dolgozott ki magának. mint ő. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. E. mert minden ember esendő és kegyetlen. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. különös tanulságokat vont le az eseményből. nem pedig apja hibájának. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. hogy az ember meg gazdagszik. hogy saját élete jobb legyen. Amikor E. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. hogy életének értelme van. amelyek egész életében végigkísérik. A szenvedés értelmezése a lényeges. és E. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. akkor nem sokat tehet ellene. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. fokozatosan rájött.elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. az nem más. ahhoz az kell. Az. Első helyen kell megemlíteni. Egy erőszakos. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. Másik biciklire nem telt. melyet még kamaszkorában választott. E. és szülei is keserűek és gyanakvóak voltak. tetteit és érzéseit. Felvették a jogi karra. arra a következtetésre jut. Mondhatják azt. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. Amikor azonban E. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. apja úgy érezte.-t és szüleit. apjának kölcsönt kellett felvennie. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. E. hogy apjuk egy szörnyeteg. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. kudarcot vallott az életben. aki E. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. Később maga is bíró lett. Sikerült meggyőznie E. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. Úgy döntött. vagy ő is csak egy ember. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. hogy potenciális kihívásként értelmezze. Valójában nem maga a trauma számít. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. 140 . aminek következtében E. hanem azért is. Célja körvonalazódván elhatározása egy pillanatra sem ingott meg. és azt mondta. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. és alig tudtak írni-olvasni. akiknek a kezében van a hatalom. és az ember esendő és kegyetlen. Így hát a következő kérdés az. ehelyett E.

és megesküdött. beteg és nyomorult. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. hogy nagy művésszé. nem tudja elérni az áramlatot. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. hogy le fogja győzni. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. igazságtalanul. Ha azonban abból indulunk ki. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. Eleanor Roosevelt magányos. a neurotikus pedig akkor következik be. Könnyebb kételkedni abban. van valami közös stratégiájuk. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. hasonló példával szolgálhat. Thomas Edison beteges gyerek volt. akik értelmet tudtak adni az életüknek. hanem a feladat kiterjed más emberekre. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a 141 . ahogy később kiderült. neurotikus lányként nőtt fel. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. annak nemcsak ő maga látta hasznát. hogy mi történik az ellenkező esetben. sok más ember életét teszi jobbá. Még gyerek volt. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. Antonio Gramsci. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". hogy reggelre úgyis halott lesz. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. Gottfried. kedves emlékeket idéznek fel benne. E. mivel úgy döntött. hogy az életnek van értelme. Ha ezeknek az embereknek. mondván. amely a miénk lehetne. de még ilyenkor sem szükségszerű. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. mint saját személyes ellenségére. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. hanem sokan mások is. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. míg mások egy üres. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. néha az egész emberiségre is. szegény. és sok ember életébe hoz harmóniát. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. mert azt. Ha feltételezzük. hogy életcélra leljenek. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. és végül még azt is sikerült elérnie. Mi az. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. Mégis beszélek róla. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. A stratégia abból áll. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést tulajdonítanak a szenvedésnek. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. Akkor sem állt meg. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. kora gyermek korának évei napsugaras. hogy tanulhasson. hogy értelmi fogyatékos. amikor az apját több évre börtönbe csukták. rákkutató lett. Mussolini börtönében halt meg. akkor logikus. Idővel orvosi diplomát szerzett. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. hanem minden szegény. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. ha az ember szegény. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. a valódi vágya az életben az. és a tanára azt gondolta róla. mert szinte már feledésbe merül. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az.Végül pedig egy komplex.

a tánc. hogy életét annak megértésére fogja szentelni. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. gyakran kiemelik. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. bibliai történeteket. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről.mintákat. hogy hogyan kell élni. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. szerető. és a résztvevők is úgy érezték. hogy ott és akkor eldöntötte. amikor egy kedves. általában nem emlékeznek arra. Ez a felfogás nem különbözik attól. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. akik tudomást sem vesznek róla. ameddig eljuthattak. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. Sokan vannak mégis. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. vagy egy olyan könyvre. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. hanem megtanuljuk használatukat. hogy merítsen a múltból. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. mégis képesek voltak boldogulni. kipróbálok valami szokatlant. az építészet. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. oktalan elbizakodottság. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. Azok az emberek. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. a képzőművészet. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. Így például egy híres. a képzőművészet. remek példát mutat arra. Nem használni fel azt az információmennyiséget. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. ha elgondolkodhatnak azon. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. a színház. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. a költészet. a jó zene. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. vagy azt remélni. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. Összehasonlításképp elmondanám. Egy árvaházban. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. Meglehetősen elégedett voltam a találkozók sikerével. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt 142 . ezért örülnek annak. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. a tüzet. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. A legtöbb. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. hogy tanultak valami hasznosat. Végül úgy döntöttem. melyek az emberi környezet részét képezik. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. A vasárnap reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. A sikerre való esély körülbelül akkora. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. hogy mit tegyenek a következőkben. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről.

mindegyikük örök kárhozatra ítélve. regényében a főhősé. In Dante Alighieri összes művei. hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket. 1991. ének. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át. hogy három bősz vadállat leselkedik rá.5. minden olvasó számára azonnal világos. és már fenik rá a fogukat. mint egy mai bestsellerben. akik bíznak abban. hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben. aminek jelentése van számára. hogy van olyan út. Dante felismerte. Vannak olyan sikeres üzletemberek. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. hanem felfedezett hit. hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. Magyar Helikon. 1. Babits Mihály. Dante. 5. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. 1-3. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől. az a vallásos életterv. akik sosem választottak célt maguknak. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik. hanem pogány költő. beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. ugyanúgy. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. miközben a sötét erdőben bolyong. Vergilius sem keresztény szent. hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból. amely kivezet az erdőből. Világos azonban az is. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. velük együtt visszautasítják az igazat is. felfedezi. Így ahhoz. mert hisznek abban. sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. és fundamentalista keresztények. Ford. hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. a költő szelleme. mégis vannak példák az ellenkezőjére is. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. hogy meneküljön tőlük. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". mivel az igaz utat nem lelém. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. és mindazok még szörnyűbb sorsának. Attól féltem. hogy minden spirituális renden alapuló struktúra. mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának 9 Dante. hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni. megtartani azt. mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. Más szavakkal. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. Még első vezetője. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt. hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. hogy tanítómesterének tekintette. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. muzulmánok vagy kommunisták lesznek. korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról. hogy az értelmes életnek szükségszerű része az. Még ma is találkozunk olyan emberekkel. és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak. Magvető 143 . és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. felmászik egy dombra. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. mint például az egyház. a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról. a szex és a pénz utáni vágy. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről. 196.és eszközrendszerek keletkeznek. Némi szorongással vártam. annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival. A: Isteni színjáték. és mivel a hibákat képtelenek elfogadni. hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet. sor 10 Fordította Fencsik Flóra. óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. amelyet megteremtett. püspökökkel és papokkal. Dante végzete a hatalom."9 Ami utána történik.mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. Dante. hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. hogy a következő században új cél. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva.51. A három állat egy oroszlán. hogy Dante kereszténysége nem elfogadott. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. Van-e arra valamilyen lehetőség. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal. a többit pedig elvetni. sötétlő erdőbe jutottam. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát.

Rájöttünk. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. és azt. amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja. hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. közös törvények által irányított rendszer. hogy nem fog folytatódni. melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. melyekben reménykedünk és melyektől félünk. amely most már éppúgy beburkolja a földet. és oly módon szabályozza életünket. most meg kell tanulnunk. hogy az egész világegyetem egyetlen. mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. de lehet. ami van. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. és még inkább annak keretében. a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát. mint a légkör. és az evolúció is azt tárgyalja. amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. érzünk. és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. ami lehetne. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –. hogy energiát szenteljünk neki. ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar. hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket. például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. Ha jobban megértjük. hogy az emberi lények különálló individuumok. nem pedig azt. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz. annak olyannak kellene lennie. melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le. ami lehetne. akkor át kell alakulnia. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet. Ez a differenciálódás az. ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is. ahová kell. és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. hanem együtt működni vele. Minden. a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket. JEGYZETEK A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. amit tudunk. melyeket ismerünk. A hitet és a hiedelmeket azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak. hogy jobban összeegyezteti egymással azt. ha mi nem akarjuk. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől. hogy miért olyanok vagyunk. A specializálódott tudományágak mellett. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne. akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat. FEJEZET 144 . ami van. melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -. hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül. hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel. 1. ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról. és bíznak benne. Semmi kétség afelől. Felismertük. amely létrehozta a tudományt. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás. Nehéz elképzelni. nevezetesen az. hanem integrálódásból is. ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat. hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is. hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -. hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. hogy áramlathoz vezessen. ami helyes és kívánatos. hogy a tudomány általában. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. amit a jövőben akarunk tudni róla. hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk. amilyenek. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat.megoldását. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra. amely méltó arra. Egy olyan hitrendszer lenne. hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl. a szociális kontrollt. az élet is értelmet nyer.

melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. a rotterdami Erasmus Egyetemen.19. EREDETI TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 145 . könyve (1969) amely kiemeli. Anyagi javak. nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). fejezet). A . amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984). Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. még nem biztos. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét. a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. From Pagan Rome to Byzantium címmel. könyv. és 10. Ruut Veenhoven Hollandiában. Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni.. hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat. melynek címe A History of Private Life. 9. hogy nem boldogtalan is egyben. ha valaki boldog. tehát. könyv és 9. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological Well-Being c. Boldogság. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából. Dr. első kötete 1988-ban jelent meg. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban. a második kötet előkészületben. de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen.. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében. hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól.

erősebben 143 A mozgás örömei 148 A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!.4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra. gyorsabban. 190 A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 146 .

hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 147 .A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->