arc Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW
Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília

ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991

Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. mert amikor az emberek arról beszélnek. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. miről beszél. és példákkal szolgálok arra. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. Ezért van az. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. amikor körülbelül hétéves voltam. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. amely a tudatosság általános alapelveire épül. A Newsweek magazin 1996. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. erőfeszítés nélküli mozgást. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. fogyasztóként viselkedve. amikor keveset kell csak tennie. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. hogy eldöntse. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. azt hamar el is felejtettem. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. hogy az ember élvezze azt. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. és éreztem. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. viszont amit unalmas volt tanulni. hogyan éreznek. sem az új kocsi. mert ez volt az első alkalom. milyen feltételek kellenek ahhoz. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. Édesapám. hogyan működik szellemünk. Sokszor élveztem a tanulást. kérdőíves vizsgálatokkal. aki azt 4 . és amely falunak a nevét magam is viselem. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. ami nem csoda. Ezek azok a pillanatok. minden megmaradt a fejemben. az az. egy tudós Sanghajból kimutatta. Valóban. azért emlékszem erre az esetre. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. áramlani. a legélvezetesebb. ami az jelenti. amit csinál. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. Önmagában sem a televízió. Évekkel azután. keleti és nyugati írásokban egyaránt. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. hogy több. Annak ellenére. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. amelyeket én "flow"-nak neveztem el. hogy elkezdtem ezt a szót használni. amikor biztos voltam abban. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. Ok a "jü" kifejezést használták. Emlékszem. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. de a gyümölcsei édesek. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal." Azt hiszem. és valami iskolai dolgozatot böngésztem." E gondolat szerint neveltek engem is. A munkának nem kell elkerülendő. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. gyakran úgy írják azt le. hogy lebegni. ahol édesapám anyjának a családja élt. Ritkán van az. Viszont vannak alkalmak. hogy megért sem. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. Másrészt. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. hogy a boldogság tényleg elérhető. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. a flow koncepciója nem teljesen új. amilyen egyáltalán csak lehetséges. hogy munka és élvezet együtt is járhat. amikor az életük a legizgalmasabb. mint egy spontán. sakkozva. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. aki rendszerint tudta. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. mint egy folyó áramlását. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. szeptember 2-i száma Bill Clintont. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. A saját tapasztalatomból tudtam. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. sokszor akkor történnek velünk. Az olvasóra marad a feladat. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. amikor legjobban érezzük magunkat. aki a Tao szerint élt.

és hogy a svéd rendőrfőiskola a flow-elmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. antropológusok. Soraya. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam.állítják. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. olasz iskolákba jártam. Perzsia királynője. Chicago. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. tízéves voltam. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. kínaira. hogy nincs a világon még egy hely. Huszonkét éves voltam. azzal a szándékkal. De megtanultam magyar dalokat énekelni. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. látogatóik számára. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. a klinikai pszichológia. mert azt állította. hogy pszichológiát tanuljak. akit Verne Gyulának hívtak. múzeumokat inspirált arra. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. amikor nem kellett iskolába járnom. hogy feltárja. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. Fiume városában születtem. Fiumének volt magyar konzulátusa. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. hogy szélesebb közönséghez szóljon. és nagy sikere volt. Például az elmúlt ősszel. amikor azt mondta. Természetesen különös örömmel tölt el. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. mint egy jó elmélet. A szociológusok. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. szerb és koreai nyelven. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. majd taníthattam. gyárakat. 1997. miközben én ragaszkodtam ahhoz. Így olaszok között nőttem fel. de lélekben szoros volt. Emlékszem. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. lévén elég szerencsés. pincérként segédkeztem az étteremben. semmi sem praktikusabb. nagy örömmel láttam. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. Faruk. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. és ugyanazokat a könyveket olvastam. biztos vagyok abban. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. amikor Stockholmba látogattam. Mivel sok magyar telepedett ott le. ahol az olvasók jobban megértenék. amikor ölre mentem egy francia fiúval. amikor megérkeztem Chicagóba. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. mit is jelent ez a fogalom. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. többek között japánra. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . A flow iskolákat. A sport pszichológiája. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. Azóta egyfolytában itt élek. Nyáron.

A TUDAT ANATÓMIÁJA 22 A TUDAT HATÁRAI 25 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 27 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 29 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 30 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 32 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 33 3. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 34 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 35 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 37 A felkészültséget kívánó feladat 37 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 40 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 40 A feladatra való összpontosítás 42 A kontroll paradoxona 43 Az Én-tudat elvesztése 45 Az idő átalakulása 47 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 48 4. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 63 MAGASABBRA. GYORSABBAN. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 50 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 50 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 54 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 57 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 61 5.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 12 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 14 A KULTÚRA PAJZSAI 15 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 18 A FELSZABADULÁS ÚTJA 21 2. ERŐSEBBEN 64 A MOZGÁS ÖRÖMEI 66 A SZEX MINT ÁRAMLAT 66 6 .

A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 68 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 70 A ZENE ÁRAMLATA 71 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 73 6. HOGY ÉRTELEM 130 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 131 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 134 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 137 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 138 JEGYZETEK 144 7 . A GONDOLAT ÁRAMLATA 75 A TUDOMÁNY ANYJA 77 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 79 A SZAVAK JÁTÉKA 82 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 84 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 85 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 87 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 88 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 89 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 89 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 90 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 94 A MUNKA PARADOXONA 97 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 100 8. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 129 MIT JELENT AZ. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 117 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 118 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 120 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 122 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 126 10. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 101 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 101 A MAGÁNY FÁJDALMA 103 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 106 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 108 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 113 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 116 9.

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 145 8 .

ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. James Stigler és Brian SuttonSmith – mindegyikük nagylelkűen segített. George Klein. Jacob Getzelsnek. Elsőként Isabellának. 1990. Vannak azonban. ahol az adott témát tárgyalom. akik segítették a mű létrejöttét. akik elég kíváncsiak ahhoz. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. Jelen esetben ez lehetetlen. és az 1. veszélyes egy kicsit. amelyeket a tudósok használnak műveikben. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. Hogy a könyv tömör és használható legyen. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. akiktől talán épp annyit tanultam. John Brockman és Richard P. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. mint ők tőlem. Jerome Singer. hajlamos rá. Elisabeth Noelle-Neumann. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. a kreativitás. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. hogyan legyünk boldogok. de nem utolsósorban. mint az eredeti szöveg sűrített. az alapítvány alelnökének. Azoknak az olvasóknak azonban. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. Jean Nakamura. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. Fausto Massimini. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. amely tippeket ad arra. március 9 . Amit teszek. bátorított vagy támogatott valamiben. Végül. Doug Kleiber. Hiroaki Imamura. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. Howard Gardner. elejétől kezdve egész a befejezésig. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. akiknek különösen hálás vagyok. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. Reed Larson. tudományosabb jellegű kivonata. az élet teljes felvállalása. Rick Robinson. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. Philip Hefner. Kevin Rathunde. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. akit érdekel. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. Köszönet Marknak és Christophernek. mindenkori mentoromnak. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. Cremin nek és Marion Faldetnek. H. hogy köszönetet mondjak nekik. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. A boldogság például már az első oldalon szerepel. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. David Kipper. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. és meg is ragadom ezt az alkalmat. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. Ez egyébként is lehetetlen. Jean Hamilton. mint maga a könyv. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. Lawrence A. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. Chicago. Az az olvasó. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. fiainknak. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. Robert Kubey. amit én áramlatnak hívok. de akiket a téma valóban érdekel. Ikuya Sato. Thomas Jamesnek. jelenlegi elnökének. és nem lehet recept alapján megvalósítani. függetlenül attól.

nem szerezhető meg hatalommal. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. összes többi célunk – legyen az egészség. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. nem pedig úgy. mert noha a gondolat általánosan ismert. amelyre fel kel1 készülni. Mill. hogy elvesztegeti az életét. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. képesek arra. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. hogy a boldogság nem olyasmi. önkéntelenül kell jelentkeznie. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek befolyásolni. számtalan ember érzi úgy. Nem a külső eseményektől függ. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. hogy tudatosan törekszünk rá. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. Nem vásárolható meg pénzzel. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. Ha megtaláljuk a választ. nem 10 . és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat.1. arra. Vajon azért van ez. A boldogság valójában olyan állapot. mi is az a boldogság. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. S. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. mindazonáltal nagyon találó. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. hogy van rá mód. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. hogy majd boldoggá tesz minket. A boldogságra úgy lelhetünk rá. boldog vagy-e. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. ha unatkozott). ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. Azok az emberek. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. mindezek ellenére. "Fölfedezésem" az volt. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. Tekervényes ösvény vezet hozzá. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. "Tedd fel magadnak a kérdést. ami pedig annak megtanulását illeti. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. akik megtanulják. annál biztosabban elkerül." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. hogy mindig többre vágyjon. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. és már nem leszel az" – mondta J. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. inkább attól. ami csak úgy megtörténik velünk. A sikert nem lehet üldözőbe venni. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. Míg a boldogságot önmagáért keressük. milyen arccal születtünk. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. mert feltételezzük. szépség.

vagy egy úszónak az. Ezt érzi a festő. Ezt érzi a tengerész. egy hegedűsnek. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. melybe születtünk. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. . amikor azt éreztük. sebészekre vagyis olyan emberekre. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. hogy teljesen uraljuk életünket. amit tesznek. ha keményen megdolgoztunk értük. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. mikor átéljük őket. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. olyan gyönyörűséget érzünk. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. hogy meghaladja önmagát. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. legyen-e háború vagy gazdasági válság. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. milyen érzés azt tenni. Ez az érzés az. Lehet. az élmény maga lesz olyan élvezetes. amit tökéletes élménynek hívunk. 11 . vagyis az a jelenség. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. pusztán magáért. Ezt érzi az apa. hogy hiszünk abban. a szél. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. tokiói tizenévesek. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. valami. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. sportolókra. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. gyakran számolnak be arról. de fontos feladatot. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. úgy érezte. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. akik túlélték a koncentrációs táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. akik azzal foglalkozhattak. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. navahó pásztorok. Génjeink. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. befogadó. A tökéletes élmény alapja a "flow". amit az emberek általában boldogságnak neveznek. egymástól igen különböző emberrel. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok.választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. és egyre inkább az lesz az érzésünk. ami eddig még nem volt a világon. sakkozókra. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. a levegőben úszó pollen és a kor. a gravitáció ereje. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. zenészekre. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. amit látunk. Ezek után nem meglepő. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. saját sorsunk urai vagyunk. thaiföldi és indiai felnőttek. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. életünk legszebb élményei nem passzív. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. idősek és fiatalok. ami nem csak úgy megtörténik velünk. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. melyben elmondták. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. amit érzünk és amit teszünk. hajába kap a szél – a vitorlák. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. Azok az emberek. Az o beszámolójuk alapján. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. hogy minden más eltörpül mellette. amit a legjobban szerettek.

Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. mi történne abban a valószínűtlen esetben. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. és mikor a készülék megszólal. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. Vannak. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. ha valakiből hirtelen karcsú. 12 . hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. jegyezze le. Az embereket valójában nem az elégítené ki. Németországban. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. közkedvelt. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. s arra okítanak bennünket. Japánban és Ausztráliában is. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. hogy hogyan legyünk gazdagabbak. ez sem lesz könnyű vállalkozás. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. találomra megválasztott időközönként. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. mára már világszerte elterjedt. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. hatalmasabbak. élete filmszalagjának egy pici. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. mind a szociológusok. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. Mos tanra több mint százezer ilyen élménykeresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. mi történik a tudatunkban. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének.Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. és minden jel arra mutat. Olaszországban. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. hogy listába szedné. A tökéletes élmény attól függ. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. Ha az a cél. Ez a könyv ahelyett. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. mint annak előtte. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. népszerűbbek vagy karcsúbbak. A "flow". hogy megmutatja. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. hogy javítsunk az élet minőségén. valamint az antropológusok. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. A "flow" tanulmányozása. írott részletével. mire gondol éppen és hogy érzi magát. Tanulmányozni kezdték Kanadában. és az a lényege. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". Mint minden igazi kaland. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. mit kell tenned. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. mit szabad és mit nem. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. akik a boldogság. az életkielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. ez az első alkalom. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit.

érdeklődés vagy unalom –. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. mint a fogyókúra: mindenki tudja. a filozófia vagy a matematika (6. vagy a szimbolikus készségek használata. és úgy érezzük. milyen legyen az életünk. A 9. hogy a 13 . gazdagok vagy hatalmasak. amit érdemes élni. Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. A Flow tehát azt fogja körüljárni. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. Ez a metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. információként jelenik meg az agyban. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. hogy olyan legyen az életünk. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. mint például a költészet. még a legegyhangúbb. bele is vág. vegyük sorra. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat.A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. a házastársunkkal. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. Ez akkor jön létre. hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. Ha ez sikerül. fejezet). fejezet). hogy megtanuljuk. Az emberek olyankor a legboldogabbak. annak az esélyéről van szó. a játék. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. eldönthetjük. mi teszi boldoggá az embereket. melyek gátolják beteljesedését. mikor a tudatban rend uralkodik. Mielőtt leírnánk. hogyan kell munkánkat áramlat-élmények sorozatává alakítani (7. amit éppen csinálunk. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. Minden. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. fejezet). Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. Ezt annak áttekintésével kezdjük. "Flow" (áramlat) az a jelenség. mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. fejezet). de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. Az. hogyan kellene csinálni. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. azt nagyrészt az dönti el. amikor azért küszködnek. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. Itt nagyobb a tét. fejezet). többé egy fikarcnyit sem számít. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. fejezet). mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. Az. a szüleinkkel. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. akkor már nem vágyunk semmi másra. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. Állításom szerint annak. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. hogyan reagál a stresszre. Hogy megértsük. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. Kicsit olyan ez. hogy cselekedni lehessen. fejezet olyan módszereket ír le. Épp ezért létkérdés. fejezet). az a legfőbb oka. hogy nem vagyunk karcsúak. könnyebben megértjük. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. A belső tapasztalás optimális állapota az. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. fejezet). hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is.

de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. A történelem folyamán minden egyes fegyver. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. tűzzel. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. Egyénenként nem sokat tehetünk. árvizekkel. melyek a jólétünket befolyásolják. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. Nem szabad azonban elvárnunk. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. mint egy-egy csillag felrobbanása. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. kívánatos célként jelöli meg őket. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. hogy boldognak lenni olyan nehéz. az a legfőbb oka. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. olyan pusztító események színtere. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. és lehetővé teszik. Ahogy J. de az is biztos. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. Nem arról van szó. Mikor az emberek saját erejükből. ami osztály részül jutott nekünk. mégis átkozottul kellemetlen lehet. A gazdagság. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. többnyire ellenségesen üres és hideg. Mill 14 . és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. de nem is barátságos. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. H. hogy elégedettek legyünk azzal. Egyszerűen csak közömbös. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. vagy az a társadalom. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. filozófiát. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. Fontos. a vallás vagy a hit néhány évszázad. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. ellentétben azzal a renddel. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. S. esetleg már néhány évtized után elkopik. hogy mi irányítjuk az eseményeket. melyet védekezésre terveztek. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. melyben élnek. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. művészetet és megnyugtatást -. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal. Hogy az emberiség életben maradjon. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. Még Földünk sem kivétel. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. hiszen mérhetetlenül nagy. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. amely a boldogság útjában áll. Lehet. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. több millió évig kellett küzdenie jéggel. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. Segítenek elhitetni magunkkal. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. azonnal újak ütik föl a fejüket.szükségleteinket kielégítse. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. amit éppen csinálunk. Ahogy J. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. csak a természet szavának engedelmeskedik. Még fel sem találjuk az új anyagot. melyek akármikor működésbe léphetnek. Az a vírus." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. és így véletlenszerűek. azonnal még többre vágyunk. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős.

mert életben maradásunk függhet tőle. hogy mit szeretnénk elérni az életben. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. nem teszi többé elégedetté az embereket. de bármilyen ügyesek vagyunk is. Ha meg sem tudjuk közelíteni. nem pedig abból. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. és könnyedén. ha élvezzük az értük való küzdelmet. A jóléttel. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. hogy elégedetten éljen. Noha a tények azt sugallják. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. de mielőtt még erre rátérnénk. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. valamint ahhoz a környezethez. azért vannak olyanok is. elégedettek. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. még ha az nehéz vagy fárasztó is. hogy ez a külső védelem nem működik. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. Később majd látni fogjuk. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. amit remélni lehet. saját életünk pedig milyen törékeny. a kínaiak. amelyet el szerettünk volna érni. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. Mindent élveznek. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. és meg kell vizsgálnunk. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. hogy urai a saját életüknek. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. új vágyak törnek a felszínre. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. ha viszont akár csak részben is elérjük. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. Új szükségletek jelentkeznek. miért fordul elő oly gyakran. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. amit csinálnak. 15 . ritkán unatkoznak. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. hogy a világegyetem könyörtelen. hogy elérjük a céljainkat. végső soron attól függ. bánatosak vagy közönyösek leszünk. természetesen viselkednek minden helyzetben. Az eszkimók. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. Ok azok. a navahó indiánok. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. ennek a célnak az elérése a legtöbb. az Amazonas-medence vadászai. A délamerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. alattvalóinak alig volt mit ennie. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. hogy a világmindenség közepében élnek.írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. Ezzel eljátssza az esélyt arra. amit el akar érni. mielőtt meghalunk. akik majd szintén életben maradnak. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. Probléma akkor keletkezik. amelyben élnek. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán.

Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. használatlan asztalokat. és a bizonyosságot. ideje készülődni. elvesztik a hitüket minden másban is. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. és úgy tűnik. 16 . egy időre valóban megtalálta a módját. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. amit át kellett volna élnem?" Magától értetődő az érzés. ha nehézségekkel találják szembe magukat. ma talán még nehezebb dolga lenne. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. mikor veszélyessé válik az az érzés. kellőképpen elégedett a körülményeivel. hogy azt higgyük. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. Ha kiderül. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak. amelyet a vallásosság. semmi nem áll össze értelmes egésszé. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. amerikaiak. Volt okunk hát. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. a hazaszeretet. Tagjai magától értetődően azt hiszik. ha csalódunk bennük. Végül is mi. ha egy boldogra szeretne akadni. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. hogy amiben úgy hittek. hogy elérhetjük céljainkat. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. a világ leggazdagabb országában élünk. Hol van az a sok pénz. hogy ok kiválasztott nép. hová rohan velünk.Ennek általában így is kell lennie. amit csinál. amit megtanultak. aki élvezi. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. az nem teljesen igaz. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. hogy az orrunknál fogva vezettek. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. mikor a teremben még folyik a vacsora. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. amely ki tudja. minden jóra fordul. Úgy tűnik. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. amit ontologikus szorongásnak. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. látásunk romlani kezd. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. általában nagy bajokhoz vezet. Hány olyan embert ismerünk. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). "Lejárt az időd. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. A múltban működő pajzsok – a rend. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. hogy becsaptak bennünket." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. Ez a kulturális hübrisz. hogy ha felnőtt lesz. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. él a remény. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. "Várjunk csak egy percet. hogy úrrá legyen a természet erői felett. hogy az élet értelmetlen és fenntartásának semmi értelme. attól. azonban vannak olyan idő szakok. képzeljük csak el. Ez általában akkor következik be.

de addig is azok. egyszerűen azért. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. hogy senki sem figyel rájuk. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. hogy a közeljövőben az Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja irányítani. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. Mégis. mert az illetőt annyira lefoglalja. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. Oly veszélyes útra tévedtünk. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. Előfordul hat. Szexuális életünk pedig. és ha túl sok időt szentelünk annak. Ha arra koncentrálunk. Néha még be is válik ez a megoldás. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. hogy új barátokat szerezzünk. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. mindenki különbözőképpen reagál. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. és újult erőfeszítéssel látnak neki. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. diétázni és aerobikozni kezdenek. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. hogy inkább feladják. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. e. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben 17 . beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. Lehetséges. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. hogy nincs ideje ráébredni arra. fitnessklubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. hogy ez a gazdag.ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. Nem számít. kinyilatkoztatások. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. Túl sok akadály áll előttünk. hogy magabiztosabbak legyünk. és túl kevés az idő. és rájövünk. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. A forma. hogy a pénz. századig a kereszténység Európában terjedt el. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. Az is lehet. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. a IV. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. Ha az a baj. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. Vannak. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. és hihető válaszokat adtak. u. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. nem ad végleges választ. és jótékony feledésbe burkolóznak. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. Mások úgy döntenek. a VIII. semmivel sem került közelebb a céljához. a hatalom. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. Néhányan megpróbálják semmibe venni. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. könyveket vásárolnak arról. amit a világ működéséről tudunk. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. Lehetséges. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. hogy mindet leküzdjük. hogy a menekülés finomabb formáját választva. még akkor sem. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. Vannak olyan számok. több hatalmat a munkahelyükön. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. melyeknek életüket szentelhették. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. századtól Kr. közönyösen félrenézünk. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. Kr. fényűzőbb életstílust. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. akár a hagyományos hiteket.

A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. melyek az idősebbeket gyötrik. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. Igaz. hogy osztozzon abban a felelősségben. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. amilyenek. a nemi betegségek. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematika-pontszám 1967-ben 466 pont volt. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. amit egykor képes volt nyújtani. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. nemi erőszak. élményeinek tartalma nem sokat változott. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. 1984ben már csaknem 900 ezret. 1984-ben 121). 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. Norvégia. rablás. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. amit egy gyermek felnevelése jelent. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat. az AIDS hány emberéletet fog követelni.fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. míg 1984-ben 426. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma). az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. Felhívta a figyelmüket arra. mégpedig úgy. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? 18 . minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. összes halogatásainkkal. A kábítószer-élvezet. FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. 1980-ra a szám megduplázódott. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et.9 milliárd dollárról 284. hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. ahol mindkét szülő jelen van. mielőtt megfékezik valahogy. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. ami nagyrészt annak köszönhető.4 milliárdot érte el. hogy a legutolsó járvány. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. Még mindig nem látjuk világosan. 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). Franciaország) mérnek. Miért van az. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. mint kevésbé elkényeztetett őseink. Utoljára.

hogy reprodukcióra programozzák a testet. hogy többé el sem tudják képzelni. botozás. Az az öröm. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. mert élni szeretnének. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. saját szándékainak eredménye. de sohasem élünk igazán. A szocializáció akkor a legeredményesebb. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. Ahhoz. mikor állás után kell nézniük. Nincs semmi rossz abban. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. mert nemsokára előléptetik őket. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. ha katonának állnak. nem pedig azért. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. és nehezebb. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. biztosítva folytonosságukat.jó élet" ígérete. egy olyan vágyakozásra épít. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. hogy élni fogunk. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. hatékonyan biztosítja. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a hadseregébe. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. hogy ha most rászoktatják magukat arra. sose ma. Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció.Az egyénnek. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. akkor az örömöt használják fel csalétekként. A szülők arra tanítják gyerekeiket. akár nem. Ahogy R. meg kell tanulnia. amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. amit evéskor érzünk. nehezebb is. hogyan jutalmazza meg saját magát. az egyházak. A szocializáció lényege az. hogy bármelyik szabályát megszegjék. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. hogy a faj fenn maradását elősegítse. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. ami helyes. hogy "világot láthatnak". mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. különösen nem ez a mai. ha követve ezt a genetikus 19 . hogy mindig holnap van lekváros kenyér. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. W. addig az ember saját. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. Könnyebb. Abban a hitben nőttünk fel. Gyakorlatilag minden vágyat. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. Ez a feladat könnyebb is. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. amely bele van kódolva genetikai programunkba." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. A . hogy személyes előnyünkre szolgáljon.

melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. mert bennünk van. de talán javíthatunk rajta egy keveset.programot élvezzük az általa felkínált örömöket. meg találni a létezés értelmét. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. sebezhetővé válik. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. akkor az mindjárt helyes is. ami csak a sajátunk. De ez nem jelenti azt. természetes és spontán. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. ha tudjuk. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. Nem kell 20 . egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. Hadd jegyezzem meg. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. Az üzenetek különbözőek ugyan. mert ezek mások. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. stricik és kábítószerkereskedők irányítanak. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. mert tehetetlenek leszünk. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. amelyet szerencsejátékosok. Az az ember. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. kitűzünk néhány olyat is. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére épül rá. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. nem veszi észre őket. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. Ahelyett. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. A baj csak az. és rabja a szexnek. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. hanem az. mint amikre vágyik. ahogy mások akarják. A megoldás az. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. inkább csak arról van szó. Nem kérdéses. mely aztán a keze közt semmivé válik. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. hogy most mi van a birtokában. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. és tanuljuk meg. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. hogy nem más. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. ha úgy viselkedik. feltéve. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. amely energiánkat saját céljaira használja fel. mindannak. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. Ha valami jólesik. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. Az az ember. mint az iskolák. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. hogy mit érhet el. miről is van szó. behódol teste kívánságainak. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. Nem az számít. másfelől a kereskedők. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad.

miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. amely az elme feletti uralomért harcol. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. már régóta ismeretes. úgy ezzel is az a helyzet. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. ami a tudatunkban történik. ezért azok bámulatosan kifinomultak. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. akár társadalmi természetűek. És neked hatalmadban áll. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. nem felhalmozható. a két zsarnok. Ha igaz. ugyanúgy. mint intelligenciát. Mivel amit megtapasztalunk. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. mi kell ahhoz. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. Így például a jógik arra edzik elméjüket. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a káosz fenyegetésétől egyfelől. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik.többé jövőbe vesző célokért küszködni. az számunkra maga a valóság. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni. Szemben velük ott áll az Én. az egyik a gének rabszolgája. az id és a fölöttes én. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. róluk alkotott ítéleted. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. ahogy a sportolók 21 . vagy pedig úgy. Nem elég tudni. amely a valódi. tulajdonképp éppen annyi ideje. Nem foglalható össze egy képletben. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. A delfi jósda felirata. Először is. és csakis ott létezik. rendszeresen. hogy befolyásolni tudjuk. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. hogyan kell csinálni. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. nem ők zavarnak téged. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. hanem a saját. ahogy Freud rámutatott. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. mint a zenben. vagy úgy. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. nem kumulatív típusú. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. Ahelyett. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. hogy talán holnap történik majd valami jó. amióta az emberi életet megörökítik a források. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. hanem attól. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. a kínai. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van.

Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. A misztikusok. ha meg látja. a köztársaságkori Rómában. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. század iparosodó Európájában történt). szorongásaitól és ezzel a társadalom befolyásától. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. Azok a filozófusok és később államférfiak. 2. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. amit elméletben már tudnak. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. hogy a társadalom kiveti magából. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. ez pedig nem könnyű. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. Luther Márton. ellenezték a királyok. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. aki belemerült az önsajnálatba. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. például a fizika vagy a genetika területén. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. vagy hagyta. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. kitette magát annak. hasznos lenne röviden áttekinteni. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. az ókori Spártában. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. mint amilyenben például mi is élünk. megszűnik az eredeti módon hatni. hogy megszabaduljon félelmeitől. nemzedékenként. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. Más korokban. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. hogy az ember feltegye magának a kérdést. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. és az igazság keresője ismét ott van. Az. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. ami fontos. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek.vagy a zenészek gyakorolják folyton. az 22 . ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. Az Evangélium. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. hogy mit jelent a tudat autonómiája. azt is meg kell kérdeznünk. Freud még élt. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. ha nem tanulta meg. az amerikai alkotmány. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. A konfuciánus Kínában. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. mikor a kulturális háttér megváltozik. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. vajon korunk hozzá tude tenni ehhez valamit. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. ahonnan elindult. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. Mivel újra és újra szükségessé válik. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. a szúfik. Fájdalmasan lassú azonban.

és mint minden virtuóznak. A tudat képes szándékosan mérlegelni. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. akik mégis megpróbálkoznak vele. Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. de ösztönösen. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. önkéntelenül kellene reagálnunk. és hogy abban. hogy olyan információt gondoljunk ki. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. amit ő a szellem birodalmának hív. Bármit is diktáljon a divat. nem engedheti meg magának. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. és kellőképpen válaszolni rá. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. hazudni. a tudat irányításának virtuóz művésze. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. melyeket egy jógi elsajátít. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. de még élvezni is fogjuk az életet. esetleg kissé nevetségesnek is. amit az érzékeink közölnek velünk. bármi lehetséges. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. Ugyanígy egy jógi is.önuralom képességét nem sokra becsülik. mint a belső élmények kifinomításának. és amelyek mégis. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. Azok a készségek. Mindannyian ismerünk olyan embereket. úgy tűnik. a percepciót. Mások azt állítják magukról. de mikor annyi mindennapibb. Ebben a fejezetben erről lesz szó. mi történik. meg kell találnunk a módját. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. A tudatnak az a feladata. továbbá lehetővé teszi. Semmi okunk rá. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". attól függetlenül. azokra elegendő magyarázat. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. ám nem kevésbé 23 . és pusztán személyiségük erejével élni velük. melyekről ma még csak álmodhatunk. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. mi történik "odakint". hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. Mivel specialista. Ne reménykedjünk abban. amire ők képesek. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. A képesség. hogyan működik a tudat. az a tulajdonság. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. az érzéseket és a gondolatokat. s el kell fogadnunk. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. Azokat. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. az tényleg hihetetlen – de hát az is. tudnunk kell. Amit egy jógi meg tud csinálni. A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. mint az elme határtalan erőinek példáját. Hogy ezt a készséget megszerezzük.

ami az elmében történik. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik. gondolkodásra és tervezésre. amire egyesek szeretnék használni. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. amely visszatükrözi azt. belekerülhet a tudatunkba. melyen nem tudunk változtatni. mégsem tudok cselekedni (például azzal könnyíteni a lelkemen. még akkor is. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. Például álmomban valaki elmeséli nekem. reméltünk és elszenvedtünk. Annak ellenére. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. melyekből választani lehet. hogyan működik. gondolatok. hogy minden. A tudatunk tükör. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. hogy az agy hogyan dolgozza fel. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. Azt hiszem. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. Noha elhisszük. és egyik sem függ össze a többivel. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. látunk.és gondolkodásmód. 24 . hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. és kétségbeesetten azt gondolom. akkor számunkra nem is léteznek. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. mindazonáltal. a mesterséges intelligencia. kívánunk – olyan információk. amit az érzékeink közölnek vele arról. melyek kívül esnek a hatókörünkön. agykutatás. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. amely a valóságban gyökerezik. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. a kognitív tudományok. hogy használható legyen. amit látunk. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. hallunk. szándékok) történnek velünk. a neuroanatómia. mikor például álmodunk. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. ahogy valaki megtapasztalta. melyeket képesek vagyunk irányítani.sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. érzésekre. érzünk vagy íz lelünk. ám mégis hatalmas. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. noha maga a meghatározás pontos. érzések. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. nem pedig az anatómiai felépítéssel. mégis elég egyszerű ahhoz. az életünk: annak összegzése. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. Noha minden. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. gondolunk. mégsem vagyunk tudatosak. Az az érzés. érzünk. Természetesen tudatában vagyunk annak. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". melyeket látunk. hogy olyan tudatos események (érzékelés. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. Ellentétben ezzel. érzünk. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. Az idegtudomány. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. minden. hiszen nem tudjuk irányítani őket. amit születésünktől a halálunkig hallunk. mint ami végül bekerül. hogy egy rokonomat baleset érte. a saját képére formálva őket. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. tehát nem vagyok tudatos állapotban. hogy ellenőrzöm. Semmi kétség. amire emlékszünk. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. bárcsak segíthetnék. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. igaz-e a hír).

Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. Érezhetnénk. Istenhez hasonlatossá válni. Az ő példájuk mutatja. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. jó lakást és jóllakást –. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. Ez azonban nem azt jelenti. csak azt tudja. A 25 . akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. Ha az illető személy már tudja.. Talán a szándékról mondhatjuk azt. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. keményen dolgozzon. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. egy rózsa illata. amit csak akarunk. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá .Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. A szándék is információdarabkákból áll.röviden. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. akik képtelenek erre. Azok. és egészen addig járunk utána. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. a bölcsek. a legtöbb dolog azonban. Csaknem olyan lenne ez. mikor valaki tudja. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. hogy éhes. megtehetnénk mindent. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. jó szexuális életet. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. Sajnos. már nehezen kombinálható. és az élelemre koncentráljunk. vágy vagy késztetés. elkezdünk ételre gondolni. annyi információt futhatnánk át. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. a művészek vagy a költők ugyanúgy. hogy meg akarja tenni. ).. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. Lehet valamilyen erősebb. hogy ez az az erő. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. vagy pedig úgy dönt. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. a szentek. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. miért akar valaki valamit csinálni. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. Vegyük például azt az esetet. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. egyszerűen csak megállapítja. hogy nem eszik. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. végiggondolhatnánk. A szándék semlegesebb. szükséglet. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. és képes arra. hogy a tudatosságot sok különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. az evéssel ellentétes irányú szándéka. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. amit az befogadhat. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. amely a tudatban elrendezi az információt. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. másoktól pedig elvonja. hogy kémiailag helytálló. nem mondja meg. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. mint a legtöbb ember. Mivel genetikusan belénk van programozva. minél többet költsön. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. leíróbb megnevezés. beleértve az életüket is. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra.

és míg ezekkel foglalkozunk. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. öltözködés és borotválkozás. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. milyen a beszélők arckifejezése. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. mint gondolnánk. mint a nyelv. Az olyan egyszerűbb feladatok. és semmi szükség rá. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk.gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. körülbelül hét egységnyi információ . sem elhatározásra nincs szükség. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. Nem tudunk egyszerre futni. Tény. illetve gondolatbeli árnyalatok –. Egyáltalán nem meglepő. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. Úgy tűnik. még akkor is. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. olyannyira értékes "szabadidő"). nem tűnődhetünk azon. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. A többi szabadidős. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. Azt is megtanuljuk. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. a szám túlságosan alacsony. érzésnek. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. akkor ez a szám határozottan túlzó. mint a csúcsteljesítmény. sem emlékezetre. hogy az embereknek az összpontosításra. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. A nap durván egyharmad részében. miért mondják. óránként majdnem félmilliót. de valójában nem az. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. hogy "tömbösítse" az információegységeket. vagyis percenként 7 560-at. hogy megértsük. A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. Hatalmas mennyiségnek látszik. hogy ébrenlétünknek kb. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. hogy a legtöbb. amit mondanak. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. a matematika. vagy milyen ruha van rajtuk. A tudat határait jelzi az az adat. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. és körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. emléknek és cselekedetnek. hogy megértsük. 26 . amibe két egység megkülönböztetése kerül. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. sem gondolkodásra. hogyan sűríthetjük össze. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. de csak azon az áron. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. 8 százalékát evéssel töltsük. ami komolyabb összpontosítást igényelne. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. mint például mosakodás. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. amit valaki más mond nekünk. akkor elméletileg lehetséges. ám ha azt nézzük. így koncentrációra sincs nagyon szükség. nemigen van módunk olyasmit csinálni. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. sem a boldogságot. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. Nem foglalkozhatunk például azzal. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is.minden egyes gondolatnak. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. és a legrövidebb idő. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. amit az agy elméletileg még feldolgozhat.

hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. Éppen ezért rendkívül fontossá válik, milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba; valójában ez az, ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét.

A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
Az információ vagy azért lép be a tudatba, mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket, vagy azért, mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. Ha például autót vezetünk az országúton, számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül, hogy igazán felfigyelnénk rájuk. Lehet, hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket, de aztán rögtön el is felejtjük őket. Azt az autót azonban, amelyik összevissza kacsázik a sávok között, vagy túlságosan lassan megy, esetleg szokatlan a külseje, azonnal észrevesszük. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül, tudatunk pedig rögzíti. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például, hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel, amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol, és megpróbálja eldönteni, melyik kategóriába illik bele az adott eset. Tapasztalatlan a sofőr, vagy részeg, vagy egyébként tapasztalt, csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába, ezzel azonosítjuk is. Ezek után azt is értékelnünk kell, hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen, akkor el kell döntenünk, hogy gyorsítsunk, lassítsunk, sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül, néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik, valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. Mi több, nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót, amit figyelemnek hívunk. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekkora is a figyelem, képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit, le kell tennie a kocsitelefont, ha nem akar balesetet szenvedni. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem érte, de csak addig. Az az ember, aki erre képes, rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. Két, egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe, akik jól szemléltetik azt, hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Az egyikük E., egy európai nő, aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós, de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is, amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. E. gyakran utazik politikai, üzleti vagy szakmai találkozókra, és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. Ha éppen koncert van ott, ahol tartózkodik, E. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban, ha pedig van egy szabad perce, beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Miközben E. valamilyen fontos ügyben tárgyal, a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle, hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat, mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele, hogy mi a véleménye a képekről. E. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. Általában ír valamit, különböző problémákat old meg, a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel, kíváncsian figyeli, hogy mi folyik körülötte, és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. Az üres csevegést, a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le, de ha csak lehet, elkerüli. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra, hogy újra feltöltse magát lelkileg, olyan egyszerű eszközökkel, mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton, vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. E. annyira ura a saját figyelmének, hogy

27

képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet, amikor van egy szabad perce. E. élete nem volt könnyű. A családja elszegényedett az első világháború után, ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét, beleértve a szabadságát is. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok biztosak voltak benne, hogy belehal. E. azonban mindent visszaszerzett, beleértve az egészségét is, mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Árad belőle az energia, és minden hajdani baj, minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik, élete minden egyes pillanatát élvezi. A másik ember, aki eszembe jut, sok tekintetben gyökeres ellentéte E. -nek - az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. R. vékony, első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. Félénk, a végtelenségig szerény, olyan, akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Kevesen ismerik, de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője, valamint igen finom, míves költemények szerzője, melyeket már több nyelvre lefordítottak. Ha valaki beszédbe elegyedik vele, csak úgy buzog belőle az energia. Ahogy beszél, a szeme szinte beissza, ami körülötte történik; minden mondatot, amit hall, három- vagy négyféleképpen is kielemez, mielőtt még az illető befejezte volna. Elgondolkodik azokon a dolgokon is, amelyeket magától értetődőnek vesznek, és nem nyugszik addig, míg a maga eredeti, de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. R. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom, a hűvös józanság. Úgy tűnik, folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is, de nem azért figyel fel az eseményekre, hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. Beéri azzal, hogy regisztrálja a valóságot, hogy megértse, és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. R. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra, mint E, de tudata éppoly rendezett és komplex; a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. Úgy tűnik, éppúgy, mint E., ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. és R. teszik -, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszórja. Az élet formája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően, hogy mire koncentrálunk. A személyiségvonások leírására használt szavak - mint például az "extrovertált", a "sikercentrikus" és a "paranoid" - azokra a mintázatokra utalnak, ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi

28

ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös ok-okozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre. Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermuda-szigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermuda-szigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az ok-okozati összefüggések köre. Először a figyelem 29

megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett. hogy az Énjén alakítson. amilyen gyorsan csak tudott. hogy addig nem lesz elég pénze arra. körülbelül húsz mérföldre a lakásától. mire az üzemhez ért. a vezetékek összekapcsolását végzi. alig-alig képes arra. aggodalom vagy féltékenység. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet. hogy az egyik autógumija leeresztett.új gumi vételéről nem is beszélve. harag. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk. Énje kezdte formálni a figyelmét. de az eddigi kép meglehetősen statikus. aztán olyan gyorsan bement dolgozni. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel. ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt. jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. de az interakciós folyamatok még nem. Attól függően.segítette abban. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz. mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után. amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit. Munka után persze már újra leeresztett a kerék. Julio esete jó példa arra. félelem. aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik. később pedig. hogy élményeink attól függenek. a különböző elemek megjelennek ugyan benne. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig. mondhatni triviális. amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Csak ezután leszünk képesek megérteni. Julio problémája egyszerű. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről. hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze. és azon izgult. mi történik.Julio Martinezt. mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit. és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Általában képes arra. telepumpálta a kereket levegővel. a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. mi történik akkor. RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást. mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette. hogy a munkájára koncentráljon. hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket. vagyis a figyelem szerkezetétől. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne. ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. hogy megérthessük. Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően. mikor az Én belső rendje felborul. vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. hogy mennyire fontos ez a cél az 30 . Ma azonban csak küszködik. hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék. megakadályozták. Az üzem a külvárosban volt. Láttuk. ha javítani szeretnénk életünkön. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk. és egyike azoknak az embereknek. míg fizetést nem kap. mielőtt hazament. hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. Ezek azok a részek. hogy megjavíttassa a kereket . Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. melyekkel a munka ráeső részét. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig. amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. mielőtt életünk minőségét javíthatnák. hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. és beárnyékolták a kedélyállapotát. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt. Vegyük például . Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival. és ezzel lehetetlenné teszik számunkra. hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. s ez úgy következik be. akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ. hogy miképpen éljük át: fájdalom. hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a mozdulatoknak a ritmusát. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen. amelyekkel dolgoznunk kell. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon. mert olyan lapos volt a gumi.

ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. Az a lapos gumi. az Én egyfajta szervezetlensége. és azon töprengett. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra. a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. Jim szülei már egy éve külön éltek. ha észrevették rajta. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. Jimnek nagy szerencséje volt. vagy lehet.. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde 31 . hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. Ha elveszti az állását. azt a zöld bőringet. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. ahol kimosták a gyomrát. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. amely majdnem megölte Jimet. A legrosszabb azonban az volt. ha Jim önállóbb. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot. Ugyanígy. amelyet más dolgokra fordíthatunk. ahol nem ismert senkit. hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. kinél legyen Jim a válás után. Az Én az. A lába előtt a magnón – már egy hete . mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. akinek nem volt ilyen szerencséje. akkor eleve erővel bír ahhoz. amely veszélyezteti. hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak. és néhány napon belül újra talpra állt.. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. Sajnos. egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. Jim pedig még idejében kórházba került. ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget. éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz. és eldönti. hogy összeomlása után a szülei belátták. mert bízik benne. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. több ezer hasonló korú srác van. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. amelyet az apja táborozáskor szokott hordani.Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés. miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. Jim hét közben. Ha pedig nagyobb az önbizalma. így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival. hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak. hogy néhány napig hadd utazzon vele. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. milyen bajban van. hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt. hogy kiiktassuk a veszélyforrást. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. Szabadidejében a telefonon lógott. hogy összebarátkozzon munkatársaival. hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. hogy az folytathassa Énjének felépítését. amelyekről úgy érezte. hogy veszélyezteti a céljait. amikor iskolába kellett járnia. nem egészen úgy működtek. sem apámat. Apa irtó dühös lenne. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. Veszélyezteti-e céljainkat. az összes többi célkitűzését is módosítania kell. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a másik szülő iránt az ő jelenlétükben. hogy sose maradt arra ideje. péntek esténként pedig összepakolt. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént. előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. a válás nem érinti olyan mélyen. hogy fenntartsa személyisége integritását. és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben. a figyelem egy részét mozgósítanunk kell. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel.a Grateful Dead egyik kazettája szólt. milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban. éppen folyamatban volt a válóper. Az ing ujja túl hosszú volt neki. Most már egy sem. amely csökkenti hatékonyságát. hogy a barátaival legyen. vagy pedig olyan kazettákat hallgatott. káros-e valamilyen szempontból vagy sem. le merjen-e vágni belőle egy kicsit. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. eszébe jutott. az anyjánál volt.

" Rico tisztában van azzal. arra. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. és abban is hisz. odakinn már besötétedett. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. tudja. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. de leggyakrabban nem is közli másokkal. mert. Ezt az állapotot neveztük "flow"-nak. hogy hamarosan eléri azt a határt. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. hogy úgy végzi a munkáját. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlat-élményt. Rico azt tűzte ki célul. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. Egy másik vizsgálati alanyunk. áramlatélménynek. míg már mindened fáj. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. hogy éhes. Olyan helyzetek ezek. "Sokkal. mintha lebegtem volna". ahogy például Rico és Pam esetében. akik eljutnak idáig. hogy ebédelni is elfelejt. és hagyja. Részben azért próbál javítani a teljesítményén. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. ahogy egy atléta készül az olimpiára . Extatikus érzés tölt el. mint az előzőnek. és minden. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat. amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. és újabb. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. hogy ő már előbbre jár. mivel nincs zavar. A munkafázisra. és mire észreveszi. Munkájába merülvén úgy érzi. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. hogy elérje célját. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. még ha éri is kellemetlenség. mint a tévénézés. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. mint Julio. de sokkal jobb. mégpedig azért. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. Nem kell aggodalmaskodnunk. Ha megkapja az oklevelét. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. Továbbhajszolod a tested. érdekes ügy kerül elé. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést. maga az élmény olyan lenyűgöző. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. hogy jutalmat kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. hogy sikere észrevétlen maradjon. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. Ha mégis megtorpanunk."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. hogy elgondolkodjunk magunkon. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. hogy mi a nehézség oka. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. és azoknak. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. "Ez jobb bármi másnál" . akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. akkor keres valami érdekesebb állást. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. hogy képes megcsinálni. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. melyeket ők maguk tűztek ki. aki évekig edz. ha ő tudja. erőfeszítéstől mentes állapotot. Egyik interjúalanyunk. Ennek pusztán az az oka. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. amit teszünk. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. Ha 32 . még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. Ezek a példák jól szemléltetik. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. hozzájárul a tudat rendezéséhez. Elég. amit véghezvittél – észveszejtő érzés. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal.összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. Az áramlat-élmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. "mintha valami áramlat sodort volna magával". az önmegvalósítás érzése. így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár.mondja Rico. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak.

mint te. egy lélek vagytok. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. mint a hegymászó esetében. A differenciálódás. akkor mindent megteszünk annak érdekében. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. de igen hajlamos az öntelt. hanem ugyanakkor nagyon érzékeny egységet is alkot. Ebben is van igazság. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. betegségét. Társaid ott vannak. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. a cselekvés kedvéért. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt.. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. mint amik addig voltunk. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. Így győzte le E. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. Az áramlat egyrészt azért fontos. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt.. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. és nem felsőbbrendű célok érdekében. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. Senki nem nógat. mint azelőtt. Így fejlődik az Én. R. mert élvezetesebbé teszi a jelent. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne.. amikor szabadon cselekszünk. mint bennük? Emberek. A gondolatok. Ugyanígy az az ember. másoktól különbözővé válik. nemcsak belsőleg. hiszen a komplexitásnak van egy másik. arra. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. mint a hegymászás. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. Egy ilyen erős. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel." A "harc" valójában nem az Én. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. és amikor az áramlat-epizódnak vége. azért küzdünk. ritka képességek birtokosává lesz. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. és mind ugyanazt érzitek. élvezetes lesz. mindannyian egy test. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. egoista érzelmekben való elmerülésre. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. hogyan legyünk többek annál. hanem az entrópia ellen. hogy 33 . de csak akkor. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. a szándékok.-nek pedig a költészete. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. akkor bármit is csinálunk. mint előtte volt. Az élmény harmonikus. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. amely zavart kelt a tudatban. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. hogy újra megízlelhessük majd. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. A részek eggyéválása.legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. integrálása.. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. nem önmagunk ellen folyik. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. mind a konformitást. melynek eredményeképp az ember egyedivé. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. ami több jót kihozna az emberekből. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. megismerhetetlenebbé válik. de mindenki tudja. Paradox módon akkor tanuljuk meg. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel.

aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd, mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű, holtbiztos út, ha megértjük, hogyan működik, mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket - harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát, amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk.

3. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE
Két fő stratégia létezik, melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. Az egyik, hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni, hogy illeszkedjenek a céljainkhoz, a másik pedig, hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani, hogy nekünk jobb legyen. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal, hogy veszünk egy pisztolyt, erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra, jobb környékre költözünk, több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban, hogy ráébredjenek, milyen fontos is a békés környezet. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. A másik módszer, melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot, felismeri azt, hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen, és akkor is képes élvezni a világot, ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll, akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. Lehet, hogy első látásra úgy tűnik, a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás, de ha valaki nem ura a saját tudatának, a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem, ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren, és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot, hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. Mint a legtöbb ember, Mídász király is azt gondolta, hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. Így hát alkut kötött az istenekkel, akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát, hogy minden, amihez csak hozzáér, arannyá változzon. Mídász király úgy gondolta, hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól, hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot, mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában, mielőtt még lenyelhette volna, így nemsokára elérte a halá1 az aranykupák és -tányérok között. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel, akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra, hogy a szép nagy családi ház, a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz, hogy megtalálják a lelki békéjüket. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban, hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit, akkor majd minden megoldódik. Ha több pénzt keresnének, jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne, akkor tényleg jól éreznék magukat. Noha tudjuk, hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot, mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére, mert azt hisszük, hogy akkor majd jobb lesz az életünk. A mi kultúránkban a vagyon, a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. Amikor híres, gazdag vagy szép embereket látunk, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy az életük hasznos és kellemes, noha esetleg mindenjel arra mutat, hogy rémesen érzik magukat. Azt is feltételezzük, hogy sokkal boldogabbak leszünk, ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk, akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük, hogy egészében véve jobb lett az életünk. De a jelképek tévútra is vihetnek, mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket, amelyet megjelenítenek. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól, hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben, akkor annak, hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról, ami történik velünk. Hogy az életünket jobbá tegyük, az élményeinket kell jobbá tenni.

34

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a pénz, az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. Valódi áldásnak bizonyulhatnak, de csak akkor, ha hozzásegítenek minket ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Máskülönben jobbik esetben közömbösek, rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között, a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek, mint a rosszabb helyzetűekben. Ed Diener, aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen, arra az eredményre jutott, hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak, míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. Ez a különbség statisztikailag jelentős, de igazán nagynak nem mondható, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. Érdekességképpen még megjegyezném azt is, hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt, hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. A többség azzal az állítással értett egyet, hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mire használja." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta, hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította, hogy boldog, mint a legalacsonyabb jövedelmű. A különbség tehát itt is megjelent, de megint csak nem volt elsöprő. Egy tíz éve publikált tanulmányban, mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg, a szerzők kijelentik, hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket, akkor célravezetőbbnek tűnik, ha nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre, hanem inkább azt próbáljuk kitalálni, hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé, mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el.

ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET
Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó, a legtöbb ember először arra gondol, hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel, jó szeretkezés, mindaz a kényelem, ami csak pénzen megvehető. Elképzeljük, micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni, érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan, akkor boldogok vagyunk azzal is, ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt, a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése, amit akkor érünk el, ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. Amikor éhesek vagyunk, az étel íze azért kellemes, mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. Az is pihentető hatással van ránk, ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük, hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ, miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat, hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó, mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből, és az újdonság erejével hat ránk, meg persze azért is, mert megtudhatjuk, hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából, de önmagában nem hoz boldogságot. Az alvás, a pihenés, az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak, visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre, nem segítik elő az Én komplexebbé válását. Az élvezet segít fenntartani a rendet, de önmagában nem képes arra, hogy új rendet teremtsen a tudatban. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon, hogy mikor érzik életüket eredményesnek, akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak, melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel, de külön kategóriába tartoznak, és külön nevet érdemelnek: örömteliek. Örömteli események akkor következnek be, mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait, szükségletét vagy vágyát elégítette ki, de túllépve azon, ami belé volt programozva, elért valami számára teljesen váratlant, olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság, a teljesítmény érzése. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk, ha olyan könyvet 35

olvasunk, amely új fényt vet a dolgokra, vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg, amelyekről addig nem is tudtunk, akkor az mind örömteli esemény. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. Lehet, hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban, de amikor visszagondolunk rájuk, azt mondjuk: "Ó, ez igazán jó volt", és azt kívánjuk, bárcsak újra megtörténnének. Egy örömteli élmény után tudjuk, hogy megváltoztunk, hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is, de a két érzés teljesen különböző. Mindenki élvezetét leli például az evésben, de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Egy ínyenc örömét leli benne, ahogy mindenki más is, aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz, hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. Ahogy a példa mutatja, egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is, ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is, ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. Egy teniszpartiban, egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet, ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. Ez az oka annak, hogy az élvezet olyan mulandó, és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. A teljessé válás azt igényli, hogy új, viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat, ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép", aki naponta új szavakat tanul meg, új mozdulatokat próbál ki. Az az elmélyült figyelem, amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik, jól jelzi, hogy mit jelent az örömteliség. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. Sajnos, idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. Talán azért van ez így, mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek, a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják, és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember, és ha ostobán azt gondoljuk, hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk, úgy végezhetjük, hogy nem örülünk többé az életnek, és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. Másfelől azonban sok olyan ember van, aki mindent elkövet, hogy örömet leljen abban, amit csinál. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert, akinek volt egy régiségboltja. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt, de nem sok pénzt hozott. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe, és miután körülnézett, megkérdezte a fából készült barokk puttók, vagyis angyalkák árát. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt - ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. Signor Orsini, a tulajdonos, valami észvesztő árat mondott a hölgynek, a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. Nekem a lélegzetem is elállt, és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. Az arca egészen bíborszínre váltott, és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom, signora, de nem adhatom el az angyalkákat." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel, ugye érti?" Mikor a turista végül távozott, a barátom lehiggadt egy kicsit, és megmagyarázta a dolgot. "Ha éheznék, akkor elfogadtam volna a pénzét. De mivel nem így áll a helyzet, miért kössek meg egy olyan üzletet, amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem, amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén, amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. Neki meg egy arcizma se rándult. Azt se tudta, miről van szó. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet, hogy feltételezze, hogy megpróbálom kihasználni. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron, akkor úgy éreztem volna, hogy engem csapnak be." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei, akár Olaszországban, akár bárhol másutt; de az a gyanúm, nem is élvezik annyira a munkájukat, mint signor Orsini. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet, néha még kellemes is, de csak véletlenszerűen, a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. Ahhoz, hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket, meg kell tanulnunk, hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. 36

elég hozzá egy elkapott dallam. amikor a legjobban élvezik azt. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. milyen az. hogy kultúrától. hogy arra összpontosítsunk. sokkal több hasonlóságot mutattak. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. melyeket több ezer. vagy még ennél is kevesebb – a . amelynek elvégzésére van esélyünk. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. egy gyönyörű táj. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. hogy átélheti. thaiföldi. Harmadszor és negyedszer. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. A második meglepetés az volt. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. és olyan kielégítő. de voltak közöttük koreai. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. hogy az illető azt érzi. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. Hatodszor. és a percek addig nyúlhatnak. 37 . pénzzel. sőt egy navahó rezervátum lakói is. hogy általában így van. sakkjátékosokkal. amit csinálnak. mint eltérést. Összefoglalva: úgy tűnik. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. Elsősorban amerikai városlakók voltak . E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. és megkértük őket. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. minden fáradságot megér pusztán az. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban. amit csinálunk. hogy már óráknak tűnnek. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. e ponton elegendő megjegyezni. hogy az örömteliséget megtapasztalják. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. de néha mind a nyolcat. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek. zeneszerzőkkel.sebészek. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. csaknem extázist éltünk át. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. de kézzelfogható eredménnyel. annak okai. paradox módon azonban az áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. Mi több. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. Ennek birtokában képesek leszünk arra. modernizáció fokától. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. amatőr sportolókkal. Leírásunkat hosszú interjúkra. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. Hogy mit tettek annak érdekében. irodai és gyári munkások.A fejezet további része azzal foglalkozik. milyen érzés a tökéletes élmény. Ötödször. Hetedszer. japán. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. az összpontosításhoz szükségünk van arra. hogy kontrolláljuk tudatunkat. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. kortól. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. erőlködés nélkül. megszűnik a léttel való foglalkozás. így beszélgettünk hegymászókkal. mint a percek. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. képesnek kell lennünk rá. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. tanárok.jól vagyok" spontán érzése. hogy jobban megértsük. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. nyugdíjasok és tizenévesek. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. mi tesz egy élményt örömtelivé. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. írják le. elkötelezettséggel kell cselekednünk. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. Másodszor. amikor felfedeztem. fiatal anyák. akik mindennapi életet éltek. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. Amikor az emberek megpróbálják elmondani. de sikeresen végzett tevékenységeket. Először is olyan feladatot kell vállalnunk.

szabályokat és egyéb feltételeket. ezek a legérdekesebbek".Meg kell itt említenem. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. Azoknak. ami igazi feladat. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. igényli a figyelem összpontosítását. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. a játékokat. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. "Az az ember. nincs bennük semmi izgalmas. de azt a képességet is. mint azt. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. A sportot. hogy jelen van. A sakktáblára felállított figurák láttán egy sakkozónak felpezsdül a vére. ha öncélúvá lesz. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. hogy nincs mögötte semmi több. Más szavakkal még az a passzív öröm . Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. felkészültségnek minősül. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. amelyet megnézek. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas 38 . ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. hogy felkészültség kell ahhoz. ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája. ha részt veszünk valamilyen versenyben. amelyben azt mondja el. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. és azt látom. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. amikor hangjegyeket kombinál össze. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. Heinz Maier-Leibnitz. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. hogy olyan módszereket fedezzen fel. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. hogy egyértelmű. Ezért van az. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. Talán első pillantásra úgy tűnik. a félénk emberek nagyon jól tudják. hogy ellenfelünket legyőzzük. Hiba lenne azonban azt feltételezni. amikor nem is gondolnánk. Ott van például mindjárt az olvasás. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes.. ilyen például a matematikusnak az a képessége. Csakhogy ez nem igaz. akkor retteg az informális kapcsolatoktól.. vagy a zenész rutinja. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. a társasági életre nem érvényes az. hogy örömet leljünk benne. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. célja van. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. hogy a szavakat képekké alakítsuk. A verseny csak akkor örömteli. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. s ha csak lehet. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. Azt hiszem. akik nem ismerik a szabályait. akkor már nem szórakoztató többé. az adott feladat nem megoldandó. Vannak viszont olyan képek. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. Tágabb értelemben bármilyen képesség. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. tudja. aki birkózik velünk. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. kerüli a társaságot.

a hajukat csavargatják. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. végül a kisujját. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. meg tudtam érinteni a bundáját. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. és a bal kisujjával koppint egyet. hogy mondjuk a második sorozat 300. az végső soron komplexitásától függ. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. Így a játék nehézségi foka állandó volt. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben.annak a játéknak a prototípusát. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. unalmas lesz. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára. A tenisz például csak akkor érdekes játék. vagyis a fogócskát. amelyet akár le is lehetne kottázni. Mivel a leütések ritmikusan történnek. hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. Aztán áttér a bal kezére. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. Képzeljük el. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani.először a jobb hüvelykujját. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. akkor azonnal meghallja. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. aztán a gyűrűsujját.konferenciákon kell részt vennie. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. ami eléggé megmozgatja ahhoz. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. Néha felé vetődtem egyet-egyet. és lógó nyelvvel. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével. a mutatóujj. amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. leütésénél tart. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. Mennyi ideig tartott. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. Vannak megrögzött firkálgatók. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. ravasz szemmel figyelt közben. és ha szerencsém volt. segítenek ugyan az unalom feloldásában. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. vajon megpróbálom-e elkapni. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a 39 . és megállapítja. Aztán előbb a jobb kéz. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban. mert ha nem így van. Minden egyes tevékenységben. a gyűrűsujj. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. Olyan gyorsan rohangált körbe-körbe körülöttem. Azok az automatikus kis játékok. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. ha szerényebb keretek között is. Mikor vadászkutyánkat. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem . de elég automatikus is ahhoz. Huszárt sétálni vittem a mezőre. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. Mindenkinek vannak apró. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . de nem sokban növelik az élmények jóságát. megint a mutatóujját. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. aztán a jobb keze középső ujját. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. ha azonban jó formában voltam. ahogy csak bírt. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. megoldotta a problémát. leütése mely részénél tart. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. aztán jön a középső ujj. aztán a mutatóujját. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. a jobbik játékos meg unatkozik. hogy elkapjam. kitalált magának egy kis privát szórakozást. A dologban csak az az érdekes.

erőfeszítés nélkül jön létre. csak az önmagadban lévő dolgokat. és biztosította. így együtt szoktunk olvasni. amit éppen csinálsz." Egy anya szavai. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. teljesen feloldódom abban. hanem folyamatos áramlás. hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. mit érez. én meg neki.. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel. hogy tevékenységük spontánná. és a visszacsatolás rögtön megtörténik. hogy te is áramlat vagy. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. és ha nem téged talál el. A hegymászás igazolása maga a mászás. amit csinálok. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. A teniszjátékos mindig tudja.. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. hogy mozgásban tartsd az áramlatot. tudja. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. A tető is rátok zuhanhatna. A következő szavak. . mint a lélegzés nem is gondolsz rá. nem győzöl le semmit. csak megmaradjon az áramlatban. Nem kalandozik a képzeleted. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. Ennek eredménye az. akkor örülsz. hogy lezuhanna. amit csinálnak. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól. és valahányszor beleüt a labdába. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. mielőtt ő maga mattot kapna. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. Ő olvas nekem. a tudat nyugodtan dolgozik. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. ez távolról sincs így. az önkifejezés eszköze. 40 . amit csinálnak. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. Egyetlenegy szó. hogy vége van. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. hogy jól csinálta-e vagy rosszul. Az energia szabadon áramlik benned." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. Nem felfelé irányuló mozgás. nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. aki emellett verseket is ír. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. Az áramlat célja az. amikor felérsz egy szikla tetejére.felkészültségemet. Ahogy az órák telnek. Ám amíg tart. hogy bármilyen más. akkor észre se vennéd." Noha úgy tűnik. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. csaknem automatikussá válik. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered. hogy az áramlat-élmény könnyedén. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. az az egyik oka. Minden egyes lépés után ki tudja számítani." Sakkjátékos beszél arról. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. hogy hamarosan eléri a célját. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel.. teljesen belemerülsz abba. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán.. nem gondolsz semmi másra. Ellazult. mit érez. melyek egy hegymászótól származnak. bárcsak örökké tartana. közelebb került-e a céljához. amit csinálsz. de valójában azt kívánod. A hegymászónak. Az írás aktusa a költészet igazolása. ahogy a költészet igazolása az írás. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. azért mész fölfelé. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni." Egy hegymászó így mondja el. nem tudják szétválasztani magukat attól. mégis remekül leírja azt az érzést. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. Egy táncos így írja le. hogy tovább áramoljék.

aki tanulmányt írt arról. hogy mi számít sikeres "húzásnak". hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. egy olyan festőnek. belső iránytűje kell hogy legyen. aki az OlaszAlpokban él.nem. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. akkor tudnia kell. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. Szeretem látni. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. Amikor a beteg szervet eltávolítják. és ki az. amely mintha általam és értem teremtődött volna. mi a . Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. mint a belgyógyászatot: 41 ." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. Másik példa az óceán magányos áthajózása. amelyet a hajós érez. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. Ha a célomat úgy határozom meg. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. Mi több. Egy zeneszerző például tisztában van vele. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. amelyeket leír. gyakran mondogatják. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni.Természetesen. hogy szárazföldet látna. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. amely megmutatja neki. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. ahogy megszületik ez az új föld. megfejelve némi hitetlenséggel. így jó lesz . amit csinál. Azok a sebészek például. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. hogy milyen lesz a kész festmény. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. és aki azt mondta. amíg például a sebből nem ömlik a vér. amit csinál. mint a tenisz esetében. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt.jó" és mi a "rossz"." Noha türelmes várakozásra van szükség. Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. hogy valóban megtaláljak egy aprócska szigetet. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. Honnan is tudná. Bizonyos alkotó tevékenységekben. ez nem lesz jó". amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. aki jól csinálja. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. külön teret szentel annak az izgalomnak. ahogy napról napra növekszenek. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. ha az ember nagyon egyszerű célt választ. Jim Macbeth. és minden olyan tevékenységgel. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. amikor képet fest. aki élvezi a festést. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. Lehet. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. ha az ember látja fejlődni a növényeit. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. de ezen túl a céljai általában homályosak. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. és ritkán fogalmazódik meg. a sebész feladata véget ér. az óceánon való átkelés után. erőteljes visszacsatolást kap. akkor az elért siker nem boldogítja. Ezek azonban csak kivételek. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. hogy egyáltalán van cél. hogy a hangjegyek. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. Gyönyörűek. és elérik a kívánt eredményt. hogy jó-e az. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. Mindazonáltal világos. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. de amikor a kép valamennyire elkészült. mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. akik szeretnek operálni.

és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. mint mások. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. és jobban is tudjuk értékelni őket. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. arckifejezése. Ha arra szánnám rá magam. hogy mások szeressék őket. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. valóban a megvalósulás felé halad-e az. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. énekesek. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. a hangjában megjelenő tétova felhang. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. Belőlük lesznek a zeneszerzők. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. hogy tudják. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. Mivel nem láthatták. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). ha győznek egy versenyhelyzetben. A visszacsatolás milyensége. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. előadóművészek. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. vajon segít-e rajta. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. ha képesek kombinálni a hangokat. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai 42 .sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. feltéve. őket is arra kérték. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. Vannak azonban olyan információk. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések. ritmusokat és dallamokat. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. mi folyik körülöttük. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. karmesterek és zenekritikusok. hiszen mit számít az. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. amire törekszünk. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. mint mások. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. hogy tudná. melyekre alkatilag sokkal érzékenyebbek vagyunk. amibe belefogtak. hogy amíg tart. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. önmagában gyakran semmitmondó.

Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit. A balett-táncos eleshet. a tenger és az aznap megtett út mellett. a szállodai alvást és a személyes problémáidat .csak a kosárlabda. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. számtalan rossz dolgot tartogató élettől. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". lehet. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. hogy az ember világversenyt nyerjen. Ebből fog állni a egész világ. de amikor kosarazol. hogy legyőzi az 43 ." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. mint konkrét megvalósítása. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis. s előfordulhat. ami pedig a sakkozót illeti. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. amely az időre nyílik. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. akkor csak arra tudsz gondolni .. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. ami számít. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat." Edwin Moses. Nem félek a kudarctól. játékokban és más szabadidős tevékenységekben. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. azt kint hagyom a próbaterem előtt. és te a kezedben tartod az egészet." Amit a megkérdezettek leírnak. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. Az áramlat-élménynek éppoly fontos része az összpontosítás.. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad.. Hatalmas erőt érzek magamban arra. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat. Biztosan a koncentráció miatt. mint máskor. Még ennél is fontosabb például az. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. hogy az semmi a játékhoz képest. és a végén közmunkásként végzi. mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. hogy . Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton. magamhoz akarom ölelni a világot." Egy sakkozó ezt mondja: . Lehet. mint a terápia. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. Ha már kint vagyunk a tengeren.. az az érzés. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. Jól érzem magam. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az.mintha nem is léteznének. Jobban bízom magamban. ha még pontosabbak akarunk lenni. a másféle ételeket. de ahogy játszani kezdesz." Noha Moses arró1 beszélt. Külön világ jön létre. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. de úgy érzem.a valódi élettel ellentétben . De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. semmi más. hogy csak ide tartozom. akkor összes problémádról megfeledkezel. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. Ha valami nehézségem akad." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. és teljesen uralom a saját világomat.. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz. hogy kecsességet és szépséget sugározzak.. aki elszúr egy üzletet. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. hogy a tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. és minden lényegtelennek tűnik a szél.energia hömpölygésével. az időeltolódás okozta fáradtságot. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt. Az egyik oka annak. Minden más ehhez kapcsolódik. nem kell aggódnia. melyek élesen elválnak a mindennapi. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. leírása minden olyan koncentrációra igaz. az ellenfeleddel való küzdelmet.itt nem kell aggódnunk. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. sehová máshová. mi kell ahhoz. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. A tánc olyan.

A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. A szubjektív veszélyek azok. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. hogy helyesen becsülte-e fel. és sose lesz belőle bajnok. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. 44 . mint a hegyi veszedelmek. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. hogy a jövőbe látnak.elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. A hegymászás lényege. lavina. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. bármilyen kockázatosnak látszanak is. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. mint a mindennapi élet. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. olyanok. hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. hogyan fog pörögni a kerék. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. ha a dolgok kimenetele kétséges. barlangászok vagy ejtőernyősök. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. búvárok. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. és nem a szerencséé. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. akik olyan tevékenységet végeznek. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját. mint azok. Ahogy ez a példa is bizonyítja. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. hogy megjósolják. melyeket a játék megszab. mennyire lesz nehéz a túra. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. megdöbbentő. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar.ellenfele. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők". melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. Ha veszítenek. leeső szikladarab. hogy a kockázatot vállaló emberek . Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. ha kontrollhelyzetben vannak. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. Noha nincs kizárva. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. Ugy tűnik. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni bennük. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. Azok a hegymászók. mint egy manhattani utcán átkelni. autóversenyzők. biciklisták. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. ezzel kompenzálnak valamit. az emberek nem azt élvezik. melyben élesen érzékelik azt. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. Fel kell ismernünk. hanem abból a képességükből. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben.

A felesége a fehér királynő.Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. de képtelen őket másként látni. akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket.és így tovább. Fontos. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik.' Annak az érzésnek a hiányát. "Megértek valami fontosat. hogyan játszik a hajó a tengerrel. miután eljátszották fegyvereiket. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. akkor igazi Roham lesz«. akkor. hogy életének többi része – a házassága. Luchin hallucinálni kezd. mint valaha. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az észak-amerikai síksági indiánokról.." 45 . Az egyik dolog. ahogy csak bírunk. mert nem feltétlenül jó. Luchin. »ha olyan gyorsan megyünk. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. különös figyelmet érdemel. és azt gondolom. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. hogy most hű de gyorsan mész. aki annyira belemerül a játékba. Vladimir Nabokov novellája. és mindent magad mögött hagysz. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani. mint a kábítószerre. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. hogy már semmi másra nem tud figyelni. Csak úgy megtörténik minden. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. Ilyenkor tényleg nagyon jó. hogy a múlttal. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". vagy az itt következő japán fiú esetében.. tudattartalma meghatározásának szabadságát. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. Mikor úgy érzed. az a legklasszabb a világon. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. Amikor a cselekvés automatikussá válik. hogy egy test vagyunk mind. hogy rendet teremtenek a tudatban. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül. Amikor mind eggyé válunk. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. egy csapat. aki E3-on áll.. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. megértek valamit. Hogy is fejezzem ki magam?. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. csak azt látod. Paul Morphyt és Bobby Fischert.. mint hinnénk. megfeledkezel mindenről. mint sakkállásokként. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. aki egy motoros banda tagja. és a fekete bástya fenyegeti.. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak.. lovaikat és a feleségeiket is. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. De ha a Roham jól megy. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. hogy az áramlat-élménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. Amikor eggyé válunk lelkileg. abban a pillanatban nincs ennél jobb.. bizonyos értelemben az egótól is mentesül. és mégis összefogottabb vagy. a barátai. amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. és annak szenteli az energiáját. Amikor ráébredünk. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. sok sakk-nagymester. aki mellesleg Luchin ügynöke . mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. akkor mindegyikünk érzi a többieket.. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. hogy az élet minőségét javítsák azzal. hogyan játszik a tenger a hajó körül. legyen ez a környezet egy hegy. abban az értelemben. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra.. amikor mind együtt vagyunk. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. mint a meditáció vagy a koncentráció. rabjukká is válhat az ember. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. a sakk stratégiájához folyamodik..

Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. ha azonnal aggódni kezdek. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. arról számol be. nem azt jelenti. hogy az Én hiányzik a tudatból. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. hiszen különben túl sem élné. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. ahhoz az érzéshez. Nem számít. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. a versenyen úgy érzik magukat. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. és igyekszünk nem gondolni semmire. mi történik az agyában vagy a testével. méghozzá oly közelibe. az az információ. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. lépéseket és kombinációkat. akkor az a normális. de ahogy majd később látni fogjuk. úgy érzi. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. még kevésbé a tudatosság hiányával. Általában épp az ellenkezője igaz. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. akkor lehetőséget kapunk arra. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. Senkinek és semminek nincs módja arra. milyen sérülékeny az Énünk. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. stabil szabályok. ahogy járok. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. megvannak a maga veszélyei. és valahányszor ez történik. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. ez teljes mértékben lefoglalja. hogy piszkos-e az arca. mind pedig holisztikusan. Úgy tűnik. Fel kell azonban ismernünk azt. az ég és a szél összhangjába. és hogyan reagáljunk rá. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak.Ez az "egy testté válás". abban. Az. és semmi szüksége sincs arra. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. A sakkjátékosok. valami olyasmi. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. melyek biztonságosan megtartják majd őt. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. A hegymászó. A hegedűs. fontos mozzanata az áramlat-élménynek. vagy hogy nincs tudatában annak. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. csak az Énről való tudás hiányzik. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. Az elképzelés téves. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. hogy megtudhassuk. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. Ha például megyek az utcán és észreveszem. kik is vagyunk. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. Az Éntudat elvesztése Éntranszcendenciához vezethet. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. hogy a "szférák zenéjének" a része. Ez az érzés nem a képzelet játéka. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. hangjegyről hangjegyre. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. amelyet ugyanaz a cél mozgat. Élményként nagyszerű ez az érzés. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. mint a fülébe jutó hangoknak. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. akkor valahogy azt feltételezi. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. összefüggéseiben. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. idegen dolgokkal. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. melyek éppoly 46 . nagyon kellemes érzés. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. csakúgy. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. és a darab egészének – mind analitikusan. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. és a lét egy másik. mintha az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával.

Az ortodox vallások. Az egyik. hogy ránézne az órájára. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. ahogy máskor szokott. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. Ennek oka meglehetősen világos. de nagyon lassan növekszik. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. mint az éhségérzet. egy hegy vagy egy zenemű -. hát néhány perce még csak este nyolc volt. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik.valóságosak. Az objektív. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. csak hitet és elkötelezettséget. De miközben táncolok. mint addigi Énje volt. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. akkor élményünk nem lehetett túl mély. melyek erősítik a szabályt. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Én-érzetét. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. az Én már nem ugyanaz. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. Miután vége. hogy elgondolkodjunk azon. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. mintha sokkal tovább tartana. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. inkább csak "hagyja. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. kitágítja a határait és összetettebb lesz. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. azt az érzést. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. mint előtte volt. amely nagyobb. Úgy tűnik. egy cég vagy egy csapat része –. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. a legtöbben arról számolnak be. anélkül. azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. Az áramlatélmény során lehetőségünk adódik." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. és a részét alkotó Én. hogy a legjobbat nyújtsuk. mint amikor valaki egy család. de nagyon nehéz részét végzi. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. ha a kapcsolat örömteli. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. ó. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. Itt is vannak azonban kivételek. hogy igen hamar lejátszódott. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. mint inkább ránk erőltetik. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. Ilyenek például a rövid. egy hajó. Az órák úgy telnek. úgy tűnik. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. vagy az órajárása.és hosszútávfutók. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. és azt mondom. amely szükséges ahhoz. mint a percek. Látom. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. hogy a tevékenységet jól végezhessük. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. általában egyszerre több műtéten dolgozik. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. "Két dolog történik egyszerre. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. a tudatban beállhat a várva várt rend. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. Egy kiváló szívsebész. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. olyan érzés. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. hogy az idő nem úgy múlik. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. akik az operációk addigi fázisait végzik. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. mint elvon abból. külső időtartam. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. hogy éjjel egy óra. mint máskor. Utána azonban. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. híres arról a képességéről. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. ami tőlünk telik. mint ameddig valójában tarthatott. hosszú percekig tart. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. 47 .

hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. ha azért spekulálunk a tőzsdén. különleges képességgel rendelkezett. Nem autotelikus élmény. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. hanem megvan a maga menete és ütemezése. akkor már igen . amikor pedig nem. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. ha a papája rásózott egyet. jól akarnak keresni. Neki persze szerencséje volt. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. mikor körülbelül hétéves lehetett. Lejátszotta az egész darabot. az tökéletesen azonos is lehet. akkor magára a tevékenységre figyelünk. akkor az élmény nem autotelikus. még ha öntudatlanul is. Noha valószínűnek tűnik. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. hogy amikor autotelikus élményről van szó. Mi. amelybe belekényszerítették. és a dolog úgy végződik. egy Mozart-hegedűversenyt. ha azért.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. de később belső jutalomértékűvé válnak. hogy "cél". ahol kimondhatatlanul unatkozott. akkor igen. Ha szerencséjük van. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. hogy önmagában hordja jutalmát. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. máskor zümmögött. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. vagy recsegett. akkor a tevékenység következményeire. hogy egy új világ tárul fel előtte. hanem a kettő kombinációja. mint egy barokk trombita. vagy pedig olyasmi. annyira. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. és csak arra ébredt föl. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. Vannak olyan dolgok is. a "telos" pedig annyit tesz. amelyet az adott tevékenység igényel. mint a hegedű. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. amit ő csinált. hogy kifejlődjön benne. mint például a baseballnak. milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. amely aztán egy ponton lehetővé tette. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan 48 . A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. mint a fagott. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. hogy bebizonyítsuk. az "auto" azt jelenti belőle. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. mikor vitorlázom vele". hirtelen félig behunyt szemmel. ám ha azért csináljuk. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük).A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. A legkülönösebb az. hogy "ön-". hogy akkor is csinálnám. Az egyik barátom. AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. Aztán egy este. Hamarosan megutálta a koncerteket. az a zenei készség. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. hogy időnként el is aludt a széken. olyat. kivéve. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. amelyet Mozart a muzsikájába épített. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. mert a szüleik arra kényszerítették őket. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. mert élvezzük a velük való foglalkozást. ha nem kellene". amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. Nem világos. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. és teljesen lenyűgözte az érzés. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. hogy egy életre megutálja az egészet. egy Beethovenszimfóniát. egyszer panaszosan sírt. Ami a két helyzetben lejátszódik. hogy pénzt keressünk vele. tekintet nélkül arra. hogyan alakul a piac.

sőt ijesztő eredményekkel jártak. hogy később kifizetődik. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. A szerelemből lehet gyűlölet. amelyet meg kell tennünk. melyek később kétes. az atomenergia áramot szolgáltat. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. vagy pedig mert azt reméljük. melytől kezdetben idegenkedünk. Sok dolog. Az energia hatalom. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. olyan erőfeszítést igényel. az unalmat felváltja az öröm.tevékenység felé. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. fontos. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. hogy "ha mutat nekem valamit. ha elgondolkodunk azon. és semmi nem von el tevékenységedtől. mielőtt az megsemmisít téged. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. amelyre a való életben nincs mód. melyeket áramlat-élményként éltek át. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. és csak azért tesszük meg. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. de általában passzívan felszívott információk alkotják. hogy láthassa. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. ha valaki utálja a háborút. hogy megsemmisítsd az ellenséget. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. és még kevesebb arra. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. vandalizmust. és semmi kétség afelől. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. a tudomány pusztítást hozhat. 49 . Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. az élet már a jelenben igazolást nyer. A tökéletes élmény egyfajta energia. ami legalább olyan izgalmas. és nincs szükség arra. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. önmagában nem hordoz értéket. hogy bárki felébredne. A tűz meleget ad. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. Az elérendő cél határozza meg. kezedben az irányítás. akkor majd azt fogom csinálni". a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. Sokan érzik úgy. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. de éget is. De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. és valóban. hogy igazi feladatokkal találkozzon. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. A kérdés még bonyolultabbá válik. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. Ki kell békülnünk a gondolattal. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. mert muszáj. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. de a hatalom csak eszköz. ehelyett az Énérzetet erősíti. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. Olyanok is sokan vannak. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlatélményre irányuló szükséglet motiválja. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé.

az utóbbi elé pedig gátakat állítani. 4. amelybe bekapcsolódunk. de sokkal valószínűbb. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. akkor nem sokban különböznénk az emberszabású majmoktól. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. érdekesebbé. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. hogy segíthet az életet gazdagabbá. amely mindig mindenkinek jó. Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. nem abszolút értelemben . Folyamatosan újra kell értékelnünk. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. mellyel később kapcsolatba került. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. vallás vagy tudomány. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. Jefferson nyugtalanító szavai. mert rosszra is használható." Az úszás ez esetben azt jelenti. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. Miért olyan élvezetes egy játék. legyen az politika. mi hasznuk lesz az egészből. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. vitorlázás. ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". mint minden más. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. sziklamászás. valamint azokat a személyiségjegyeket. tánc. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. hogy az életünk jobbá váljon. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. a politika területén kívül is érvényesek. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi 50 . és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. de az emberiség egészének rossz. mint a zeneszerzés. hasznos vagy veszélyes. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. jelentősebbé tenni. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is.Az áramlat-élmény. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. hogy van olyan megoldás. mert eleve olyanra tervezték őket. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. és még akkor sem nagyon érdekli őket. de eszközül szolgált arra. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. szimpatikusnak találjuk a többieket. amelyek elősegítik az áramlat-élmény átélését. sakk és így tovább.jó". amit csinálnak. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. Illúzió abban hinni. amit csinálnak. Olyan erősen összpontosítanak arra. célokat állítanak fel. amit csinálunk. mert pusztítani is lehet vele. ha nehéz vagy veszélyes az. rossz is. de elnyomhat másokat. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. Az Én-tudat eltűnik. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. az időérzék eltorzul. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. Csak annyiban az. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. amelyek tökéletes élményhez juttatnak bennünket. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. Azt. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni.

a hideg futkos a hátán. ha mások is arra kényszerítenek minket. hogy mi fog történni. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. A jóslás általános vonása minden kultúrának. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. melyet segített létrehozni. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. de olyan tudatállapotokba is. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. akár a versengésen. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. és bepillanthassunk abba. színház és általában a művészetek. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. ilyen a legtöbb sport. Az énekesnek. hogy összetettebbé tette. Roger Caillois. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. megkeverni a tartalmát. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. úgymint tánc. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. ami könnyebben megy. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. hogy legyőzzük az ellenfelet. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. Kutatásaink során úgy találtuk. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. hogy megtudják. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. Röviden. ilyen a játék. 51 . Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. melyekről eddig még csak nem is álmodott. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. az ilinx. amelyet ki akartunk tágítani. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. Belső sajátosságuk. melyek a világegyetemet uralják. az élmény úgy formálta át az Ént. Mindegyik fél azt keresi. egy hatalmasabb lénnyé válnak. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. míg el nem szédülnek. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. egy olyan kreatív érzést. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. Amíg az esemény tart. hogy mind a résztvevőket. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. mint amik valójában vagyunk. Minden olyan tevékenység örömteli. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. hogy kiszélesedtek a határok. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. . hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. kísérlet arra. Ha a külső célokra figyelünk – arra.halandótól. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. a művészet. a mimikribe pedig azok tartoznak. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. A bölénycsontokból kockák lesznek. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbe-körbe. az I Csing-pálcikákból kártyák. akár a szerencsén. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. az ünnepélyek. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. a szertartások és a sport. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. hogy ráirányítaná. milyen lesz a következő vadászat eredménye. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. melyek legfőbb jellemzője a versengés. hogy többek vagyunk annál. és időlegesen valaki mássá. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig.

52 . és unni kezdi. ám nem maradhat így hosszú ideig. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van része. Tételezzük fel. Amikor először játszani kezd (AI). mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. akkor visszakerül az áramlatba (A4). így Alex úgy érzi. a két állapot abban különbözik. hogy átüsse a labdát a hálón. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. mondjuk egy teniszparti diagramja. hogyan is lehetséges ez. és az egyetlen lehetőség a számára. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. Az élmény két. Ez nem túl nehéz feladat. akkor készségei fejlődnek. hogy abbahagyja a teniszezést . A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). nehezebb célt tűz ki maga elé. De megtörténhet az is. melyekben Alex áramlatban van. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. Ha Alex szorongást érez (A3). de Alex valószínűleg élvezi. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van. mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. melyekkel szembenéz. Ha egy darabig gyakorol. azt a fiút. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). és rá fog jönni. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. Az ábra azt mutatja. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlat-állapotba. mind A4 olyan állapotokat jeleznek.) Ha Alex új. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. látjuk. elméletileg legfontosabb vetülete. ha már meggyőződtünk a létezésükről. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. aki éppen teniszezni tanul. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. Az A betű Alexet jelenti.ez esetben A eltűnik az ábráról. hogy mind A1.Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. aki egy kissé jobb nála –. Noha mindkettő egyformán élvezetes. az. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte.

Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlat-élményre. Nem a valóban meglevő. melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. Ez a dinamikus vonás az. hogy közben örömet okoznak. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát. Számtalan ideológia vetekedik azért. amit mások meg se látnak. mint most. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. A játékszabályokat arra szánták. Az objektív feltételek erősen befolyásolják. hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet–kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye. hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. de mégis valószínű. tánc és mindenféle játék. arra készteti majd. melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. Ha Alex tovább játszik. mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet. irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete. Vannak olyan új-guineai őslakosok. mint élelem keresésével. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet. amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. Az ember nem élvezi.hogy A4 sokkal összetettebb élmény. hogy mind a festő. mint A4. Azért összetettebb. és semmibe veszi a hegycsúcsot. hanem a színjáték. vagy frusztráltak leszünk. Az ellenkezője még inkább lehetséges . amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet. automatikusan a megfelelő élményben részesül. Nemcsak a képzőművészet. mint a munka. hogy visszatérjen az áramlatcsatornába. mint A1. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket. melyeknek elsősorban az volt a céljuk. focizás közben unatkozhat. hogy ezekből az illető személy mennyit vesz észre. vagy az is elképzelhető. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. amely megmagyarázza. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne. hogy csak azért. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen.játszhat" anélkül. hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el. hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek. hogy mit érzünk. hiszen amit vallásnak hívunk. Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet. A modern időkben a művészet. Fontos azonban. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. A4 sem állandó. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is. összefüggéstelen darabokká töredezett. fennmaradásuk fő oka mégis az. Noha összetett és élvezetes állapot. mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során. hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt. akik több időt töltenek azzal. hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak. hogy rendet teremtsen a tudatban. hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban. Egy hivatásos sportoló . Így hát a motiváció. Az a kozmikus rend. mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben. a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered. az teljesen rajtunk múlik. A kapcsolat cseppet sem meglepő. de most még magasabb szinten. hogy zenét tanulhat. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. mint mondjuk a játék vagy a festészet. hogy miért vezetnek az áramlattevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. Éppen ezért érthető. a másik meg ugrándozik örömében. hogy az élményeket gazdagítsák. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt. hanem az is. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. mert megtanulták.élvezhet valaki olyan tevékenységeket is. vagyis olyan tevékenységekből. amely afelé irányul. Vagy unatkozni kezdünk. a 53 . Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel. hogy újra jól érezze magát. az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra. hogy megtanulhat muzsikálni. zene. lehet önelégült is. de a tudat mindig a saját útját követi. de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben. Nemcsak az számít. de hogy ez valóban kellemes-e számunkra.

hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb. Már régóta tudjuk. A tizennyolcadik 54 . Természetesen sok olyan. Ezek azok a modern "vallások". hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte. milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá. hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz. és felrobbantja magát. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat. hogy egy társadalom leírására jó módszer az. ha több embernek van módja arra. mint egy másiké. hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak. valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká. a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek. Ha feltételezzük. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz. Minden olyan összehasonlítás. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán. Ez a "kulturális relativizmus". A kiindulópont talán az lehet. hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. hogy igazán tudnánk róla. etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére. hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el. Nem illik azt mondani. mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták. ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető. mint máskor. mint egy másik. de azt már nem kívánjuk. hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra. Egy másik lényeges kritérium az lehetne. sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben. hogy rosszindulatúnak bélyegzik. Egyértelmű. amely nem szigorúan a tényeken alapszik. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum. hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. Még mindig tiltakozunk. melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. másutt. hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. elnyomáson alapuló kultúra van. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg. ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok biztosítottak számukra. állattenyésztő. a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel.szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt. amely valamelyik kultúra számára idegen. melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt. de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek. azt kockáztatja.jobb". elítélve azt a hitét. és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat. ha meghatározzuk. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos. hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak. és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni. hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja. amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani. hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek. Megtanultuk elfogadni azt. bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni. ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA Az amerikai demokrácia egyik fő eleme. hogy . hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. amelyet századunk elején az antropológusok alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült. hogy egy kultúra szokásai. mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. földművelő és ipari társadalmakról.

és eltűntek belőle a lehetőségek. akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel. mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. bölcsen úgy döntöttek.a b6ség földje. ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek. Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak. Egy másik példa a Japánban. erőszakban vagy félelemben fognak élni. az emberek azt hiszik. szenvedést okoz nekik. Nehéz elképzelni. és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki. és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére. hogy önzésben. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban. amely már nem biztosít számukra elég élelmet. Még az is komoly feladat volt. szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés. harmóniában élnek egymással és környezetükkel. életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. akiket Colin Turnbull írt le. épp ellenkezőleg. hanem egy kicsit színész.függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől . mint akár előtte. A költözködés 25 vagy 30 évenként megismétlődött. Hogy egy másik példát mondjak. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak. de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket.század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt. táncolnak. akkor énekelnek. amikor egyedül van a fák között. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra. hogy . föld alatti élelmiszerforrásokban. hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat. művész és történettudós is. a véletlen művei. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét. Ilyenkor a vének nagyon. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja. hogy valaki elvégezze a szükségét. amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. és semmit sem találnak olyan élvezetesnek. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni. és hogy más lehetőségük nincs is. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat. akár száz évvel utána. hogy azok a takácsok. hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált. úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől. tehát megint érdemes volt élni. és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak. oly mértékben intézménnyé emelték az önzést. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban. amely az anyagi teljesítményt méri. amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott. ahol új feladatok vártak rá. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat. míg csak bele nem haltak a kimerültségbe.azt kapták az élettől. hogy ne csak ügyes munkás legyen. annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. Így például az Ituri-erdőben lakó pigmeusok. életük jó és gazdag volt. Az ugandai ik törzs tagjai. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket. hogyan építheti be életmódjába az áramlat-élményt egy kultúra. zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. Nagyjából minden húsz 55 . amire szükségük volt. mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. hogy másféle alternatívák is lehetségesek. hiszen ez nem teszi őket boldogabbá. Abban a nigériai törzsben. új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. Szerencsére olyan kultúrák is vannak. de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti. énekes. hogy a dolgoknak így kell lenniük. Ahogy sok más "primitív" kultúrában. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult. amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. sem nem elkerülhetetlenek. de egyszerűen nem voltak annak tudatában. valaha is azt érezhették volna. Arra nézve nincs bizonyíték. Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki. mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba. amit vártak. akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma". gumókban és gyökerekben . mint a mi katonai nagyhatalmaink. Újból fel kellett építeni egy világot. mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek. hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést. mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban.

és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. új életet kínált. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. Az athéni polisz. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. hogyan kell megszületni. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. házasságot kötni. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre. akik a legjobb játékosok között vannak. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből. Mind Thomas Jefferson. Ugyanezen az alapon az áramlat. akik birtokaikat művelték. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. hogy örömtelibbé tegyék életünket. hogy ez mások kárára történik. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. ahol addig állt. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. amely életüket irányítja. Ha minden más tényező egyezik. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. Az olyan kultúra. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá.évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. gyermekeket nevelni. mind Mao Cetung hittek abban. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez.és szabályrendszert felállítania. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. felnőni. Az athéni városlakók. Legendás az a vérszomj és harci öröm. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta 56 .) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz. rómaiak. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. aztán meghalni. Bizonyosan igaz az is. nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. melyek lehetővé teszik. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. akiknek életét a virtus szabályozta. a római törvények. amelyet azért hoztak létre. vagy azért. mint egy véget nem érő táncból. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. hogy tagjai továbbra is aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. noha nagyon hatékony motiváló erő. mindig fennáll az a lehetőség. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. hogy biztonsággal felmérhessük. és felépítik a másikon. A különbség inkább csak a fokozatokban van. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. és behatárolják a lehetőségeket. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. Egyszerű célokat tűzött ki. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. A kultúrák normákat írnak elő. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. melyek segítenek abban. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel.

akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. mint például moziba és vendégségbe járás. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). mi különbözteti meg őket azoktól. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. ami azt jelzi. ha azt nézzük. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . a bűnözés. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. kettőt aktívabb tevékenységekkel. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. ami szó szerint annyit tesz. három órát olvasással. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. hogy jól érezzük magunkat. tagadhatatlan. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. az azonban. hogy eszközeink. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. mégsem éli át gyakran az áramlatot. Azt is tudnunk kell. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. főzés. mint például evés. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. Vannak olyan emberek. munkába járás. és akár 57 . Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik.magát "nagyon boldognak". a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. ellentétben az európaiak 20 százalékával. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. Némelyik ember jól érzi magát. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. Másfelől azonban egy. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. hogy "örömtelenség". csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. Hogy csak egy példát mondjak. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. zenélés vagy tekézés. mint például kocogás. vagy a strukturálatlan szabadidővel. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. amikor az ember csak ül és bámul maga elé. illetve tízszer kevesebb volt. Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. és még sincs semmi jele annak. bevásárlás. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. amivel eltöltheti. hogy a jómódúbb. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. mint a tévénézés közben. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. javítások. és elégedettebbek az élettel. és az Egyesült Államok a válások. és hét órát társas elfoglaltságokkal. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. vagy ha nem.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. hogy irányítsa és uralja tudatát. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. hogy különbségek léteznek. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja . Ausztrália. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. bárhol van is. Úgy tűnik. Ez nem annyira meglepő. melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. hogy jobban élveznénk az életet náluk. akik anhedóniában szenvednek. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". annak ellenére. a kontroll és a megelégedettség érzése –. és a mennyiség nem csap át minőségbe. mint az amerikaiaké. hogy a skizofrének arra ítéltettek. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát .mély koncentráció. vagy családi és baráti programok. akik ezt könnyedén megteszik. hogy lehetővé tegye az áramlatot. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. mosogatás. még mindig nagyon primitívek.

Ugyanígy járnak azok az emberek is. egyúttal arra is ítéli magát. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. mások társadalmi természetűek. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Én-tudattal. akkor is feldolgozzák az információt." Vagy: "A dolgok túlságosan gyorsan özönlenek be. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. Az eszkimók a maguk kopár. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. táncolni. hogy újakat keressen. ha nem lehet valamire felhasználni. végül feladták is kihaltak. De az a tény. elnyomásnak. hogy. sem tanulásra. tréfálkozni. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. hogy képtelenek jól érezni magukat. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem.akarják. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. cseppet sem meglepő. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. és nincs fölöttük semmi hatalmam. aki nem segíti az ő érdekeiket. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. és csak annak van benne helye. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. nem érzik jól magukat. A rabszolgaságnak. Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. Mindenre figyelek egyszerre. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. akik ilyen szélsőségesen működnek. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. Már nincs szavam a döntésekben. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. nem pedig arra. milyennek látják őt a többiek. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. Az az ember. akik túlzottan énközpontúak. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. azt mutatja. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. abban megegyeznek. aki folyton azon aggódik. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. és ennek az az eredménye. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. mint mások. akik ilyen körülmények között is megélnek. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. Némelyek biológiai. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. akár nem. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. hogy vannak olyanok. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. mint ahogy az az ember sem. hogy semmire nem figyelek igazán. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. csodálatos faragásokat készíteni." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. Amikor a Karib-tengeri 58 . és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. ami ezeket a célokat szolgálja. Azt várnánk. hogy mire gondolok éppen. aki fél attól. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. s azok. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahári-sivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után.

hogy az áramlat két társadalmi akadálya. egyszer meg úgy. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. amikor elidegenedéstől. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". Az anómiát. Azok az emberek. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. Figyelmük hajlékonyabb. Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. Az a munkás. hogy olyan emberek is vannak. akkor az a baj. amit szabad. A kísérlet azt sugallja. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. Azok viszont. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. szorongani kezdenek. mintha bemélyedne). ruháért. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. és végül nem szaporodtak többé. hogy órákat kell sorban állni ételért. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. Anómia jön létre. hogy pszichikai energiát fektessen abba. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. ami szó szerint "a szabályok hiánya". mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. hogy élményeiknek örüljenek. Azoknak a gondolkodása. mintha kiemelkedne a papír síkjából. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket. akik csak ritkán előfordulókról. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. vagy épp ellenkezőleg. ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Escher-típusú illusztrációt. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. mert nem világos. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. de létrejöhet akkor is. dr. Dr. Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti.) Dr. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. illetve felvillanó fényekre figyelniük. amely arra az állapotra utal. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). amit nem. valószínűleg elidegenedik. akik saját állításuk szerint 59 . akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. ami megnehezíti azt. mint azoknak. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. az áramlat elérése azért nehéz. ami egyszer úgy látszik. míg az elidegenedés az unalomnak. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. Hamilton eredményei szerint azok. másrészt olyanoknak. Érdekes megjegyezni. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. Van két olyan szociálpatológiai fogalom. hogy tudatuk rendezett legyen. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. ezek az anómia és az elidegenedés. hogy elvesztették életkedvüket.szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. mi az. amire vágyik. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. Amikor egy társadalom anómiában szenved. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. elképzelhető. Amikor többé már nem világos. hogy mi az. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. Úgy tűnik. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. függetlenebbek a környezettől.

hogy azok a tizenévesek. ami érdekli. hogy a szüleiket az érdekli. és csak azt az egyet hagyta nyitva. vagyis az a bizalom. hogy szüleik mit várnak el tőlük. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg tevékenysége koncentráláskor visszaesett. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. amely lehetővé teszi a gyerek számára. melyben a célok világosak. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. boldogabbak és elégedettebbek voltak. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. Végül pedig ott van a lehetőség. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. mi az. amit úgy hívhatunk. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. hogy valaki örömre leljen az életben. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . Mi több. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. hogy több lehetőség közül választhatnak. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. pontosan úgy viselkedtek. Valószínűnek tűnik. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. nem pedig azzal törődnek. hogy "autotelikus családi kapcsolat". amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is.ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. melyik az ok és melyik az okozat. azoknál az embereknél viszont. amit a gyerekek úgy fognak fel. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. hogy vállalják a következményeket. mint az öröklődéssel. sokkal több esélyük van. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. valószínűleg megvan az a képességük. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. A második a középpontban lét. hogy ők éppen most mit csinálnak. beleértve azt is. A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. a visszacsatolás egyértelmű. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. Azoknak az embereknek tehát. Azoknak a gyerekeknek. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. Azoknak viszont. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. hogy félretegye a védelmi pajzsait. ami meg van engedve és mi az. akik nem 60 . Azok a gyerekek. hogy a több áramlat-élményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. vagyis a szülők igyekezete. hogy bebizonyítsuk. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. akik tudják.az. ami nem. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. megvan a belső motiváció és a lehetőség. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. azok a családok. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. akik olyan családi helyzetben nőnek fel. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. de további kutatásokat igényel majd. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják. mint azok a kortársaik. akik megtanulták uralni a tudatukat. amely ahhoz volt szükséges.

Működik-e? Ha igen.. és emlékeztet-e még valamire? . függetlenül a családjuk jellegétől. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. megtapogattam a takarómat..szoronganak amiatt. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része elvész a vitákban és a csatározásokban. akinek borzalmas gyerekkora volt. hogy csak az tartotta őket életben. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. Eva Zeisel keramikus. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. Valószínű. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. erősebbek. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. melyek fejlesztik az Énjüket. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. (Kiemelés tőlem. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. magasságát és tájolását. hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára. mint kevésbé szerencsés kortársaik. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. ami kínálkozik. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. Cseppet sem meglepő. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. 61 . úgy tudott épelméjű maradni. Az a gyerek. Amikor elérték a céljukat. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre.. hanem megelégszik azzal. hogy az a gyerek.. és arra a végkövetkeztetésre jutott. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. francia társalgásokat folytatott.. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt többletfigyelemtől. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. Logikus azonban. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. ha felnő. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. vajon melegek-e. aztán elképzelte. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. hogy hosszabb ideig lekössön. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. . hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. nem az öröm komplex élményét keresi majd. Tipikus példája ennek Christopher Burney. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. Amikor az ággyal végeztem. vidámabbak és elégedettebbek. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. amennyit csak tud.. . hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. amelyeket aztán memorizált. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. tornázott és verseket írt.. aki a II. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül.. A különbségek azonban megjelennek akkor is. fejben sakkozott önmagával. Alexander Szolzsenyicin leírja. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk.

és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. s hónapokig tartott. Ha sikerül. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott.akik sokat írtak arról. részben azért. avagy olyan erős célra irányultság.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . sem írószerszám nem volt. olyan irányba. Egyik ismerősömnek. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések.. hogy a váci börtönben. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. újabb réteg szappant kent a cipőre. amely jellemző az autotelikus személyiségre. ami egyes embereket képessé tesz arra. még leromlott állapota ellenére is. mesélte. aztán továbbadták a következő cella lakójának. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. hogy hadd golfozhasson egyet. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat. A költő Tollas Tibor. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . ahol a cél nem az Én felé irányul. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. mint Byrd admirális. hogy 62 . Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. amit tenniük kellene. akik főként azzal vannak elfoglalva. hogy az Énjüket védjék. hogy nekirohantak a szögesdrótnak. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. Ha a balsors meg akar minket bénítani.. Amikor már fejből tudta a sort. A rabok számlálása ugyanúgy folyt. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. azt válaszolta. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel.Ugyanezt a . hogy az ép elméjét megőrizze. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. akikben megvan ez a tulajdonság. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe." Nemcsak rabok számolnak be arról. majd további hónapokat vett igénybe. akkor talán ez lehetne az. de én mind e közben valahol messze szálltam. a tömeg feje fölé emelkedem. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. amely a külső erők hatósugarán kívül esik. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban. Vajon mi az. figyelmük befelé fordul. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. Tollas egy réteg szappant kent cipője talpára. hogy elkészítse a saját fordítását.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. . A narcisztikus emberek. amikor azonban végre kiszabadult. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat.. Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette. de belsőleg szabadok vagyunk. ha a külső feltételek fenyegetővé válnak. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá. első kívánsága az volt. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. így például Albert Speer. hogy műfordító versenyt rendeztek. Voltak. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. és nagyobb az esélyük arra. Ha minden reményünk füstbe száll. Miután a Whitman-fordítást elbírálták. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. hogy lehet ez.nyomán arra gondol. . hanem olyan felfedezők is. Végül abban egyeztek meg.. Azok az emberek. hogy azt tegyék. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. a rímek és képek olyan özöne öntött el. könnyen darabokra esnek szét. amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. Mikor megkérdezték tőle. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. akik úgy próbáltak megmenekülni. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. hogy úgy éreztem. mert ez volt az a vers. vagy Charles Lindbergh. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. amely köré az Énünket szervezhetjük. Mivel sem papír. egy Schiller-költemény következett.

ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk. A kémikusok. akkor áramlat-élmény lesz." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást." Ha unatkozunk. hogy egyedül kocogunk. a hús. Sok olyan ember van. Nézzük meg."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. A test azért felbecsülhetetlen értékű. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. B. Amikor egy olyan természetes funkció. ami a szexet művészetté emelné. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex 63 . mert nélküle nem lennének tapasztalatok. Vannak emberek. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. amit mi ismerünk. és nem él benne a vágy. Bertrand Russell. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet.visszaállítsa a tudat rendjét. hogy megbirkózzon a külső valósággal. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket. versenyt futunk valakivel. kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. 5. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. ezzel pedig elveszíti a testtel kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. olyan emberekre. hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. olyan. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. mennyit is érhet egy emberi test. nyomai sem lennének. Ha valakit nem érdekel a világ. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. úszik. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. akik összpontosíthatóbb. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . különböző tudományágakra. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. akik iránt szeretetet éreztem. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. gondosan összeadva a bőr. ügyességet igénylő feladattá válik. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. tárgyakat hajít és kap el. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. hogy mennyit ér? Mindenben. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. a haj. az épp olyan. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. milyen módszerekkel.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. hogy csak néhányat említsünk –. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. és annak az életnek. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. érint. vagy olyan szerencsések. átélni azt az örömöt. egy művész friss szemével nézni. amit a test csinál. rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. és arra már nem marad elegendő belőle. akkor az az ember önmagába zárkózik. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. Mindegy. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. vagy mint a mexikói tarahumara indiánok. hall. benne rejlik az öröm lehetősége. sőt akár kellemetlen is lehet. mint a futás szociálisan kidolgozott. Cabell . hogy megpróbálják felbecsülni. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme. fut. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal.

meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. nyomatékosan ki kell jelentenem. hogy örömöt leljenek abban. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. GYORSABBAN. Azoknak. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. mint eddig bárki. MAGASABBRA. mert beletalálnak a hálóba. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok.az olimpiai mottó első tagja. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. aki szárnyakat készített. Mielőtt tovább kutatnánk. citius. amennyi reálisan megvalósítható. Mint minden olyan magyarázat.visszacsatolássá válik. tekézők. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. amely ahhoz szükséges. hogy élvezze. noha nem teljes összefoglalása annak. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. a hallás. Ikarosz mítosza. de csak olyan emberek számára. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. fortius . a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. nem pedig betegségnek. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikarosz-komplexust". szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. emelkedhet kicsit magasabbra. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. mint a sport és a tánc. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. a kosárlabdázók meg azért. Az az öröm. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. hogy lássák. Az altius – magasabbra . Az emberiség egyik legrégibb álma. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. kalapácsvetők. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. melyekre az ember képes. az akár legendássá is válhat. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy.jó. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. akik erre nem hajlandók. a látás és az ízlelés is. A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. Még magasabbra ugrani. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. ha úgy alakítjuk át. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. hogy a 64 . hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. Bizonyos gondolatok. Hogy örömet leljünk például az úszásban. Mi több. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. Mindenki. és korlátlan örömforráslehetőségeket kínál. hogy áramlatot hozzon létre. hogy elérje a napot. Vannak gerelyhajítók. ez is sántít. (b) találjunk módot arra. A görögök feltalálták a diszkoszt. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. még a kisbabák is remekül csinálják. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. legyen bármilyen rossz formában. mindenki számára nyitva áll. mégis igen komoly dolog. hogy meghaladjuk testünk határait.

amit majd a talp érint. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. Vannak. akik nem választanak célt. tekintetbe véve a test súlypontját. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. Lehet tehát. az öröm nem attól függ. akik úgy időzítik lépteiket. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. hogy a séta Én-tudat nélküli. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. és mégis összetett áramlat-tevékenységgé. Azonban. csaknem művészetté válhat. szikla. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. mit élnek át. mintha teljességgel intuitívak. fényt derít arra. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. melynek során a tömeg. amelyeken el lehet tűnődni. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. Az ilyen emberek számára az. ahogy már láttuk. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. legyen az föld. A visszacsatolás magában foglalhatja. vagy hamarosan elfárad. és az. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. Elkövetik a szokásos hibát. mikor a lámpa zöldre vált. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. akkor vagy elesik. emeljük meg a tétet. az adott helyzet és esemény határozza meg. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. akkor mélyen élvezetessé válik. (c) összpontosítsunk arra. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. Ahogy már korábban 65 .kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat. mert az edzésre szükség van. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. valójában mégis nagyon intenzív. amit éppen csinálunk. gyökerek. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. fű vagy faág. Némely sétáló arra specializálja magát. mennyi érdekes dolgot láttunk. Jó példa erre a séta. és olyan hatást keltenek. van. magától értetődően azt jelenti. csaknem ösztönösek lennének. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. hogyan. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. hogy ott majd jól is érzik magukat. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. hogy csupán a konkrét valóság. és nem történnek meg azokkal. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. a felületet. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. és feltételezik. rövidítve: ESM). a lendületet. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. hogy mit csinálsz. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. Vannak. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. milyen rendkívül kifinomult művelet az. és milyen úton. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig is lehet unalmas vagy kellemetlen. akkor a séta csak unalmas lötyögés. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. Cél lehet az is. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. hanem inkább attól. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. mások szeretik váltogatni az úti célokat. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. de ha célunk van. aki arra büszke. Vannak nézegethető kirakatok. vagy akkor.

Most már része az életemnek. Az eredmények azt mutatták. mintha eksztázisba esnék. rendszertelen időközönként megszólaltatja." A csoportban levő hatvan hivatásos. hogy képesek legyenek eltartani egy 66 . Még a legügyetlenebb.leírtam. csak finom utalás arra. Akkor voltak a legboldogabbak. . sok utazás. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. Az a mondás. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad.. elsősorban a szex jut az eszükbe. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából. Abban van minden. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. amikor egyszerűen csak beszélgettek. Testbeszéd. szükséges céloktól. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. Ahogy már a sportnál mondottuk. ami különleges lebegést. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. Amikor jól megy. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. hol vannak. amikor kertészkedtek. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. autóvezetés vagy tévénézés -. melyek a testet használják fel örömforrásnak." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. amin jelzik." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. mind lehetséges komplexitását tekintve. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. jelentősen kevésbé voltak boldogok. Ez egyáltalán nem meglepő. meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. mit csinálnak és kivel." "Mozogsz körbe a többiek között. akkor maga a mozgás az.. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. Azért mosdunk meg. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. amikor jól megy minden. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. hogy vonzóak legyünk. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. pl. Valahányszor a készülék felberreg.: motorcsónakázás. egyfajta kommunikációs eszköz. elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. a módszer lényege az. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással áramlatot elérni. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. amit nyújt. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. olyan. ilyen a színészet és a pantomim. sokan azért állnak munkába. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. akik ott vannak. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe. öltözködünk és fésülködünk. mintha lázam lenne. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. amelyeknek az eszköze a test. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint.. önmagamnak. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny.. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. hogy "a szerelem mozgatja a világot". hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. Megizzadok. örömöt ad. ami nélkül nem tudnék élni. Vannak más olyan kifejezési formák is.

Mint az összes többi örömforrással. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. semleges. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek.és viselkedésmintákat építhet. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. A korai termékenységi rítusok. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. A vágyakozás. nagyjából ugyanebben az időben. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. de azt is. mi történik a résztvevők tudatában. hogy képzett zenészek. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlat-élményekkel. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. hogy a válasz attól függ. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől. így éri el. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. Biztonsággal kijelenthetjük. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. az érzelmek bevallása a szeretőnek. melyekre aztán összetettebb gondolat. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. ijesztő. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. mint a sport a fizikai tevékenységhez. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. hogy személyesen részt vennének benne. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása.partnert és egy háztartást. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. hogy örömet leljünk a szexualitásban. nyugati fejlemény. Olyan. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. az udvarlás szertartása. a gésáktól nemcsak azt várták el. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. hogy a szexet örömtelivé tegyük. vagy függőséghez vezető szokás válik. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek voltak. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. az evolúció ügyes trükkje. Szerencsére számos mód van arra. hogy elmerüljenek benne. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. A legtöbb kultúra kifinomult. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. semmilyen speciális készségre nincs szükség. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. Azok. 67 . amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. hanem örömtelinek is találták. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. és olyan alapul használta volna. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. táncosok és színésznők legyenek. Az. Lehet. élvezetes. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . a szexszel is úgy áll a helyzet. kellemes. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. idővel könnyen unalmassá válik. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. A Káma-Szutra és a hasonló. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. vérlázító. a görög Dionüszoszmisztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett.

A gyakorlatban az első lépés. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. a jama azt kívánja. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. Az első randevú. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát. aminek a neve hátha jóga. a pszichikai entrópia visszaszorítása. a kéjvágytól. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. az első csók. milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. attitűdök megváltoztatására irányul. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. hogy a partnerek meg ne unják egymást. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. A második lépcsőfok. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve.Eleinte nagyon könnyű örömöt. a tanulás és az Istennek való 68 . aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. Az első két szint az "etikai fekészülés". Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. Mivel messze járnak a tökéletességtől. meg kell állapítanunk. hogy . egész életre elegendő feladat. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlatállapotban tartják. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. melyek árthatnak másoknak . minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. a nijama az engedelmességet foglalja magában. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. ugyanazokat a könyveket olvasni. a fösvénységtől. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. mindenkinek magának kell rájönnie. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. Úgy is mondhatnánk. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. hogy amihez csak nyúl. Hogy ezt a célt elérje. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. a tolvajlástól. Az apró részletek nem is fontosak. gyerekeket felnevelni. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. és ezzel kimeríti a környezetet. sőt akár gyönyört lelni a szexben. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. Szanszkritül a jóga annyit tesz. ami a módszer céljára utal. Érdemes sorra venni előnyeit. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. azt világosan mutatja az a tény. vagyis a tisztaság. Hogy ezeket felfedezhessék. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. a jóga alapszövege. hogy örömteli legyen. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. Lehetetlen. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené.járomba fogni". ha nem dolgoznak azon.a hamisságtól. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. azt India és a Távol-Kelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. milyen gondolatok és érzések. "a tudat rendezése". hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. az ő helyzetéhez mi illik.

hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. mint a többi. akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. (Ez az. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. Az Énjét nem tudná feladni. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. Mindkettő az összpontosítás. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. hogy hogyan jön létre ez az élmény. ahol és amiben megalkották. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. aztán azt. ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. mint valódi. Azok. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. és lehetővé teszik számára. hogy a hegymászást. Már ebben a fázisban is látható. Annak részletei. amit az elsajátítása kíván? 69 . hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. hogy tartsuk őket benne. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is.) A negyedik fázis a pránájama. hogy a szamádhi. úgy írják le a szamádhit. ami az elmében történik. Vannak azonban olyan kritikusok. hogy csak olyasvalaki képes rá. Lemondani az Énről összes ösztönével. a vállalkozás valódi célját igazolja. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. mint életük legörömtelibb élményét. a pratjáhára ("visszahúzódás"). mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. Aszamádhi. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. olyan szokások kifejlesztését. megkönnyítve így a felette való uralmat.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. mert tisztán mentális műveletek. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. vagyis a légzés irányítása. Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. és ilyenformán az előző állapot. hogy hosszan összpontosítson anélkül. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . A következő két fázis a testi felkészülést irányítja.engedelmeskedés szokását. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. először azt tanuljuk meg. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. halljuk és érezzük. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. a "belekapaszkodás" az a képesség. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. a jógában éppúgy egyediek. A legnagyobb eltérés az.ahhoz. Hogy a jóga . A dhárana. Végül a jógi elérheti a szamádhit. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. Lehet tehát azzal érvelni. részben pedig azért. akik eljutottak idáig. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. A harmadik szakasz ászanákból. hogy átvegye az uralmat afölött. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. Az ötödik fázis. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. a pratjáhára tükörképe. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. Lehet. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. hogy elfáradna vagy elkalandozna. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot.

amely közel tud kerülni a szívemhez. Keleten a harcos azért küzd.. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül. egészen különös. amit érzek. ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. a kung fu. a karate. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. Úgy tűnik." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. nemcsak vizuálisan. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. a szex. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. hogy megértsd a világot. a csillagok. ott lenni fölötte – ott lenni. hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. és tudományosan megközelítenem. nem pedig minden idegszálammal nyitottan. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. Inkább olyan. vagy amikor kristálytiszta az idő. mintha egy 70 . ami olyan. Bejövök és azt mondom. az az érzés környékez. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. nem is mindig felpezsdítő. hogy gondolkodnia kellene azon. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. valamint a kendo (vívás). amit az idegrendszer fel tud dolgozni. látni ezeket a formákat és alakokat. a tűz szikrái – akár száz évet élsz. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. Hogy érezd. hogy hirtelen elengedd magad. mely mindannyiunkra süt. "olyan volt ma reggel munkába jönni. a rend milyen örömódája zeng fel. nem láthatsz náluk csodálatosabbat.. Egy olyan férfi meséli. az aikido. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. a felhők folyama. a gyönyörű régi épületeket. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. ha meglátunk egy olyan műalkotást. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. hogy elérje azt a pontot. milyen érzés valóban látni. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. noha bármilyen információ. le kell hűtenem magam.. ami valóban nagyszerű. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. gazdag és változatos áramlat-élményekre ad alkalmat. hol van a helyed a világban. akkor jön a teljes hatás. Ezeknek is több változatuk van.. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. mint a mai. kyudo (íjászat) és a ninjutsu. és egyszerűen kápráztató. a reakcióm kifejezetten furcsa. hogy hirtelen értékelni kezdd. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. hogy a sport. helyes lépés. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. és megértsd a világhoz való viszonyodat. sérülékenyen. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt.. a tenger. a dzsiu-dzsicu. akár csak néhányat. Menandrosz. vagy azt. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. Hányingerem lesz. mert olyan csodálatos látni a várost.." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél. hogy a dolgok valahogy összeállnak. Akik erre képesek. Ide tartozik a dzsúdó. melyek inkább japán eredetűek. de mégis.A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. minden kis árnyalatot. amely segít abban. Néha engedélyezzük magunknak. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. és hangsúlyozza. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja.. mint valami távoli jelzőrendszert. amelyről egyetlen pillantás után érzed. de mégsem benne. kívül kell kerülnöm az egészen. sok közülük teljesen romos.. a tae-kwondo. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges. hogy mint a nyugatiak. azt állítják.

mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. Ahogy minden mással. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. nem pedig az élmény. Gyakran megtörténik. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. A tranzisztoros rádiók. hogy valaki. a világot is így látja. vallásos és hazafias alkalmakra. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. de nemigen figyelünk oda. hogy az egyébként jóindulatú. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. Lehet. hogy ha örömet akarunk lelni benne. de ismerős hangjuk megnyugtatja a pigmeusokat. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. Ez csak azok számára jelent ellentmondást. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. Nem számít. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. A tizenéveseknek. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. hogy rendezett sorokban meneteljenek. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. az meg végképp ritkán fordulhat elő. Ez az. mint a Kodak. Így hát van tánczene. a zenével is az a helyzet. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. amely megkönnyíti a katonáknak. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak. amelyhez elvezet. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket." A zene rendezett audiális információ.. hogy a hangok bizonyos. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. most pedig azt tanácsoljuk. és olyan. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. hogy felébresszék az erdőt. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. hogy ez annak a következménye. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. hasonló szükségleteket elégít ki. Néhányan úgy vélik. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. A legtöbb zene. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz. hogy mikor lőnek belém. és néhány napig éjjel-nappal fújták őket. pontos stílusban. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. és ha komolyan odafigyelünk rá. temetésre. Lehet. Nem a zene hallásától. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. van olyan muzsika. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. de lehet. hogy nem az. áramlat-élményt is előidézhet. ami akkor jelenik meg. van zene esküvőre. a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. akik szerint a magatartásmód a lényeges. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. akik kialakulóban lévő. vagyis a tudatzavar mértékét. amely romantikus hangulatba hoz. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. csökkenti a pszichikai entrópia. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni.. hogy az előző részben azt fejtegettük. Az a mód. a CD-lemezek. ami velünk történik. és az újra gondoskodjon róluk. feltételezték. oda 71 . mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). hogy valakinek áramlat-élménye legyen tőle. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. " Világos. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. A háttérzenét halljuk. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. talán bele is őrülnék. Uram – már majdnem olyan jó vagy. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. hogy a segítség úton van. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból.Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. Ellentmondásnak tűnhet. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal.

hogy elsötétítenek. legalább olyan elhibázott 1enne. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. hogy élvezetet találjunk benne. mint a zene abban az időben. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a blues-nótának több változatát. dicséri a hangok tisztaságát. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. hogy az ember egy konkrét. 72 . Azzal érvelni. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. mint a hangfelvételt. hogy éberen kell figyelnie. és ha elérkezik. aki nem élvezi a muzsikát. ha odafigyelünk. amelyek kellemes. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. Néha-néha meghallgat valamit. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. Gondosan eltervezik. amikor még vallási szertartások része volt. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. vagy más zeneszerzőkével. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. azzal a tudattal. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. Azok viszont. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. az az érzés. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. de nem olyan lágyak"). Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. akik örömöt találnak a zenében. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. valóban létező csoporthoz tartozik. akik ugyanabban az időszakban alkottak. csilingelő szánt idézi elénk. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. kevés más példa van arra. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett.kell figyelnünk rá. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. mint a berlinieké?". mélyítik koncentrációjukat azzal. Valójában. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. míg még újabb. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as felvételén". kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. a kürt harsogása úgy tűnik. magától értetődő. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. Bármilyen hang lehet örömforrás. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. mint a fordítottja. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. amelyen a rockzene alapszik –. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. és valószínűbb. általános vonzerővel rendelkezik. hogy "na lássuk. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra.

általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. akik felnőtt diákokra specializálódtak. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. Azokat a szülőket. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. Ezek a legendák mind arról szólnak. Elkedvetlenítő. olyan tizenévesek válnak belőlük. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. a nagy német fizikus. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. és azonnal meg is hallgathatjuk. hogy magára vonja a figyelmet. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. akik maguk is megtanulnak zenélni. de. hogy elég jól játsszon ahhoz. Lorin Hollander. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. az nemcsak örömmel tölti el. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. ahogy azt kell. Vannak zenetanárok. elvontabb harmóniája. úgy gondolta. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. egész tudatuk rendezetté válik. az Énjét is erősíti. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. de soha nem késő elkezdeni. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. Probléma még abból is lehet. egyszer elmesélte. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. amit átélnek. a zongorista csodagyerek. akik hegedülni taníttatják gyereküket. nem pedig egy koncertet hallgatunk. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. hanem azt akarják. a zenei képzés az első. elmondhatjuk. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki.Eddig csak azt tárgyaltuk. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. Rockzenekarokat alakítanak. hogy ugyanezt teszi az étel is. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre 73 . és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére. az az étvágy a gyomornak. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. ezért súlyos stresszt keltenek. vagyis a civilizáció között. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. és sok olyan sikeres üzletember van. de a hangsúly a teljesítményen van. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. s nem azon. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. A gyomor az a karmester. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. Ha valaki megtanulja. Platón. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). hogy milyen extázist érzett. annak szenteli az idejét. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. Noha legjobb. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. hogy erre a három alapvető készségre. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. általában nem az érdekli. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett.

Az egyházatyák jól tudták. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. Ha a közel-keleti ételek specialistái. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. akik valóban szeretnek enni. a szex és a vizuálisesztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. Az elektronikus csipogókkal végzett ESM-kísérletek azt mutatták. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. hogy könnyen függővé válhatunk tőle. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. mit eszünk.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. Nem véletlen. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. mi ehető a környezetükben). melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. nemcsak egy-egy étel elkészítését sajátítják el. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. Xenophón . a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. mert ez "menő" dolog. Felfedezték. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. hogy mit tesz a szájába. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: .. és nemcsak érzéki élvezetet. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. magának az élménynek a kedvéért. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. akkor megtanulják. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. mint például a magas fokú összpontosítás. . akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. hogy a só tartósítja a húsféléket. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. oda kell figyelnünk arra. Ha a velencei ételeket kedvelik. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. Azok az emberek.polgárjogot nyert. mint egy vadonatúj vallási szertartást. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. kevés olyan meglepő akad. az erő és az önbecsülés érzése. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest főzni. mint a többi áramlattevékenység. hogy a test örömeivel való 74 . a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. de örömet is okoz. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is.. ma az ember kiváló vietnami. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. mint a szex. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. Azok közül az életmódbeli változások közül. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze gyógyhatása van.

Az életet csak a szabadon választott. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. hanem azért. mert így akarja. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle. mennyi örömet lelhetünk benne. hanem azt a "gondolatgépet" is. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. az élete szükségszerűen beszűkül. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az. vagyis. hogy jobbá tegyük az életünket. Az azonban természetesen lehetséges. Ugyanígy azok az emberek. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. amely magában foglalja a festő érzelmeit. amennyit csak tud. Vannak olyan emberek. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. és a látás. merev és védekező lesz. akkor anélkül juthat élvezetekhez. Énje nem fejlődik tovább. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. reményeit és gondolatait éppúgy. sem sok pénz nem kell hozzá. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. olyan kép ez. elegendő készséget fejlesszünk ki magunkban. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy.. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. A test olyan. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. mint maga a látvány. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. a filozófia és a modern tudomány előfutára.dilettánsok legyünk. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. mert fél. amit testünk kínál. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet. aki mindent megtagad magától. hogy élvezhessék. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. Sem különleges képességek. akik sok időt töltenek képzőművészettel. aminek a vágya velük született. hogy néhány készségnél többet elsajátítson. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. ugyanúgy minden. hanem egy olyan új gondolatgép. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. hogy sokszor elfeledkezünk arról. mint meghallgatnak. hogy élvezetünket leljük mindabban. Amikor valaki azért korlátozza magát. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. Az emberi testet felépítő sejt. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. hallás. történeti és kulturális alapon értékelni. amelyben él vagy élt. Gondos figyelemmel az ember 75 . hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. mert muszáj. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlat-tevékenység. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. akkor egyre többet akarnak majd belőle. akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában.. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. 6.visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. mint az az aszkéta.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét. hogy – a szó legjobb értelmében vett . hogy függővé válna. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. amely lehetővé teszi. elkezdik a látott munkákat érzelmi.

milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. amely se nem hasznos. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. mint amilyennek hangzik. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. melyek ott megengedettek. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. mint a fizikai tevékenységeknek. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. Az entrópia a tudat normális állapota . Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. az evés vagy a szex. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. amely azért élvezetes. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre. A sportolók jól tudják. Ha semmi tennivalója nincs. például számítógépes nyelven alapul. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. beszélgetés. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. kell visszacsatolás. mint az. nem kell attól félniük. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. mert közvetlenül. Amíg az emberek tévét néznek. míg csak véget nem ér a nap. az érzelmek és a gondolat használatát. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. kellenek szabályok és célok. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. másfelől pedig az akarat. hogy úgy tűnik. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. Azt is mondhatnánk. és csak azért torpan meg néha. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. amikor még csak nem is élvezzük. hogy 76 . mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. se nem kellemes. Más ingerforrásokkal – olvasás. mert tudatában vannak annak. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. Viszonylag könnyű összpontosítani. de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk.felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. Általában észre sem vesszük. mint például a sport. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. ha az a tevékenység valóban örömteli. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között.olyan állapot. Egy szimbolikus rendszer olyan. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. Ez az oka annak. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren.

elkalandozó gondolataik a kellemetlen, személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. Érthető, hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját, akkor nehezen tud leszokni róla. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az, ha olyan szokásokat sajátítunk el, melyek elősegítik azt, hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni, s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra, például a televízióra. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván, olyan szabályokat és célokat, mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel, és kimutatta, hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal, hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától, hogy elképzel egy olyan helyzetet, amikor a másik megbűnhődik –, hanem azt is lehetővé teszi, hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában, hogy így kiválassza a legjobb stratégiát, mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását, másrészt - ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk, majd azt, hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni, melyek sok örömet adhatnak, ha ismerjük a szabályaikat: a történelem, a tudomány és a filozófia. Más területet is említhetnénk, de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek, aki játszani szeretné őket.

A TUDOMÁNY ANYJA
A görögök megszemélyesítették az emlékezetet - a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. Ő volt a kilenc múzsa anyja, és azt tartották róla, hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek, melyből az összes többi származik, mivel ha nem lennénk képesek emlékezni, nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem, melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik. Sem logika, sem költészet nem létezhetne, és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is, hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni, és igaz az egyed fejlődésénél; az az ember, akinek nincs emlékezete, megfosztatik az igazi élményektől, és képtelen olyan tudatminták felépítésére, melyek rendet teremtenének az elméjében. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet... a memóriánk tart össze minket, ez az eszünk, az érzéseink, még a cselekedeteink is innen fakadnak. Nélküle semmik vagyunk." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása, az a családfa, ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. Nem véletlen, hogy az Ótestamentum olyan sok, családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. Ter 10,26-29: , Joktán fiai: Almodás, Selef, Hacarmavet és Jerák, Hadorám, Usab és Dikla, Obál, Abimael, Seba, Ofir, Havila és Jobab..."1). Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez, amikor annak még nem volt más alapja. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása, méghozzá olyan, amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. Az emlékezés örömteli, mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget, mely akkor töltött el, amikor eszünkbe jutott, hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró, elveszettnek hitt tárgyat. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes, amennyiben elősegíti azt, hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. Emlékezni őseinkre azt jelenti, hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak, mely a messzi, mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati
1

Biblia, Budapest, 1982. Szent István Társulat

77

jelentőségét, az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk, hanem minden más olyan tényt is, amely a környezetük birtoklásához kellett. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája, bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok, törvények, földrajzi ismeretek, a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve, mint a gyerekek ábécé-dalocskája. Johann Huizinga, a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt, hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást szellemi vetélkedőre, amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt, másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett, tartalmilag pedig arra használták fel őket, hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább, melyeket őseink meg akartak őrizni. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is, mint például a következő mondóka, amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek, és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg, mi az: Erős teremtmény, régibb az Özönvíznél hústalan, csonttalan, vértelen, szagtalan, feje sincsen, lába sincsen, de jár mezőn s jár erdőben, kezetlen, lábatlan. Széles, mint a földkerekség, de senki nem látta még, soha meg nem született, mert mindig is létezett. A válasz ebben az esetben "a szél". A többi találós kérdés, melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak, sokkal bonyolultabbak és hosszabbak, és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. Gyakran használtak titkos kódokat is, mint például amikor a fák neve egy-egy betűt jelentett, a 1istába szedett fák pedig szavakat. "A fák csatája" című furcsa, hosszú költeménynek, amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek, így szól a 67–70. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett), az S (fűzfa) és az L (berkenye). Ily módon az a néhány druida, aki tudta, hogyan kell használni a betűket, úgy énekelte el az éneket, hogy az látszólag a fák csatájáról szólt, de valójában olyan üzenetet rejtett, melyet csak a beavatottak érthettek meg. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni, különleges tudásanyagra, képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé, mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból, amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia; ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira, távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne, amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak, mikor megtanulta őket; a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. Csak az utóbbi száz évre jellemző, hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik, kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. Annak az embernek azonban, akinek nincs mire emlékeznie, elszegényedik az élete. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei, akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították, hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. A reformereknek még igazuk is lett volna, ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne, hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük, mint azt a képességet, hogy bizonyos 78

dolgokat megteszünk vagy létrehozunk, akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. Egy olyan elme, mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik, sokkal gazdagabb annál, mint amelyik nem. Nagy hiba lenne feltételezni, hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével, költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. Az az ember, aki emlékszik történetekre, versekre, dalszövegekre, sporteredményekre, kémiai képletekre, matematikai műveletekre, történelmi évszámokra, bibliai idézetekre és bölcs mondásokra, előnyösebb helyzetben van, mint az, aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől, amelyet környezete vagy biztosít a számára, vagy nem. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. Míg másoknak külső ingerekre – tévére, olvasásra, beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük, hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé, az az ember, akinek az emlékezete tömve van információmintákkal, autonóm és önálló személyiség. Mi több, az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb, mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt, és így azoknak a tudatában is rendet teremt, akikkel kapcsolatba kerül. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az, ha eldöntjük, mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet, konyhaművészet, az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –, és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni, hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. Fontos tudnunk, hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot, és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. Ha mi döntjük el, hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban, az információ a mi uralmunk alatt áll majd, és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik, nem pedig olyan feladattá, amit külső erők kényszerítettek ránk. Annak az embernek, akit az amerikai polgárháború érdekel, nem kell magára nézve kötelezőnek éreznie, hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja; ha például a tüzérség érdekli, akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon, amelyekben ágyúk is szerepeltek. Vannak emberek, akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében, és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van, előveszik. Hihetetlen biztonságot ad az, hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. Ha nem papíron, hanem a memóriánkban tároljuk őket, akkor a tartalom birtoklásának érzete, vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. Persze mindig fennáll annak a veszélye, hogy az, aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott, arra használja majd, hogy halálra untasson vele másokat. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik képtelenek ellenállni a kísértésnek, hogy memóriájukkal hencegjenek. Ez azonban általában akkor következik be, amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat, hogy imponáljon vele másoknak. Kevésbé valószínű, hogy untatni fogunk valakit, ha belső motiváció vezérel minket - ha őszintén érdekel a tárgy, és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni, nem pedig a környezetünkön.

AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI
Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor, ha nem állnak össze mintává, ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. A legegyszerűbb rendező elv az, ha megnevezzük a dolgokat; a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. A szó ereje hatalmas. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt, az éjszakát, a földet, a tengert és mind az élőlényeket, hogy megteremtette őket, s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige)... a világba jött, a világban volt..." 2, és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is, mint hallották volna, s azután is, hogy már meghallották."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. A legtöbbjelrendszer építőkövei, a szavak, lehetővé teszik az elvont gondolkodást, és megnövelik az agy ingertároló kapacitá2 3

Biblia (Jn 1,9-10) Budapest, 1982. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. Ford. Kerényi Károly. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. Szerk. Simon Endre. Budapest, 1966. Tankönyvkiadó, 28.

79

osztályharc vagy technikai szükségszerűség. Szó sincs arról. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. mivel foglalkozik. a zenét és a számtant. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. hogy elvesztette volna az eszét." "Sem a test. A külső erők nagyon fontosak. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. Ki kell itt emelnem azt a tényt. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. azután pedig azok az alapvető szabályok. Démokritoszt. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. sem a vagyon nem teszi boldoggá az 80 . de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. ezekből a szabályokból nőtt ki. mi baja bölcsüknek. Így például Arkhitász. hogy megéljenek. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. de bölcs ember is. mivel meghatározzák. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. ahogy viselkedik. amit kísérleti tudományként ismerünk. az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. és bizonyosan beteg. piaci helyzet. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. az abdéraiak. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. hogy az univerzumnak nincsenek határai. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk. Látván. Tökéletesen igaz például. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. úgy gondolták. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. mert gondolkodni jó. A történészek. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. Elhívatták hát Hippokratészt. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. aztán biztosította a város lakóit arról. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. például Niels Bohr és munkatársai. az Eufrátesz. a geometriát. idézzük emlékezetünkbe. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. a Tigris. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. egykedvűen üldögél. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. nem természetes. az Indus. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. képszerű jellegét. hogy a gondolkodást az alakítja. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. Ha most eldobok egy botot. mint az általa elnyerhető anyagi javak. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. legyen az háború. csak elmerült gondolatainak áramlatában. Kr. Az elvont tudásanyag és mindaz. akkor nem valószínű. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. mindamellett fogalmuk sem volt arról. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. melyek a nagy folyók. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. melyekkel a relativitást mutatta be. hogy megtudják. azt tartják. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. a híres orvost. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól. úgy bizonyította be. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. hogy elértem az univerzum határát. területszerző háború. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. demográfiai robbanás. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. melyek összekötik a csillagászatot. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. e.sát. Cseppet sem meglepő. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. ami azt jelenti.

Tankönyvkiadó. hogy használni tudja. ami persze nem azt jelenti. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. Azok az eszközök. Budapest. Nagy előnye van másokkal szemben annak. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. 5 Uo. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. hogy elvont gondolataival foglalkozzon. amire támaszkodhatunk. Ford. kevés olyan belső 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. Ha valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. mint a perzsa királyság birtokába jutni. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. egyikünk sem kényszerül arra. Kövendi Dénes. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. a legnagyobb jó a világon. Szerk. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. melyeken elménk dolgozni kezdhet." Más szavakkal azért élvezte az életet. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. és a bizakodás. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. Hogy csak egy példát mondjak. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. önmagában is érvényes kis világra tett szert. a félelem elkerülésének eszköze. Démokritosz nem az első. hogy mérje az időt. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. Reméljük. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. 81 . a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. A lényeg az. a kábítószertől. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. Az. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. könnyen a média foglyaivá válnak. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat. Nemcsak a filozófiát. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. mint az ép elme egy-egy kis szigete. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. akkor egy hordozható. amely a valóság leírásának új módját kíséri. és a tojást fogta a kezébe. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. az azért van. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. hanem csak azt. 1966. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. 49. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban."5 Nem meglepő. olyan tudásból állnak. Ha az izlandiak csöndben. matematikusok. 46. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. hogy mi történik a külső valóságban."4 "Démokritosz maga mondá. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. ha vannak olyan szabálykészleteink.embereket. De a mindennapi életünkben is hasznos. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". Manipulálják őket demagóg emberek. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. akik el akarnak nekik adni valamit. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. köztulajdonnak számítanak. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. hogy elvesztették volna az eszüket. aki belemerült az elme áramlatába. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. zenészek. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. Simon Endre. mint bármely más országban. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. amely a saját agyában működik.

gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. Nem sokan vannak már olyanok. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. hogy a társalgás fő célja nem az. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. Végül. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. hogy minden rendben van. Például azzal. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. hogy tudata békéjét külső eszközökkel állítja-e helyre. Azt már láttuk. amelyekből én -. akkor zűrzavarba süllyed. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. amelyik. akkor továbbra is külső ingerektől függ. Persze. ráadásul ez olyan készség. az ágyában. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. az ő válasza pedig . Ennek eredménye az lett. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. öröme pedig mélyebb. hogy mindenre van válaszuk. a legjobb. mivel azt hangsúlyozom. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. "szép napunk van". Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. amelyet bárki elsajátíthat. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk. ha jó. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. A szavak használatának egy másik. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. mint minden olyan készséggel. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. Másodszor. Peter Berger és Thomas Luckmann. mert sok érv szól amellett. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. 82 . attól a személytől. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. hanem más. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. ami visszatartaná elménket attól. amely gyakorlati tudást ad át. tökéletesen szabad lesz. hanem hogy az élmények minőségét javítsa. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. A frázisok. Sok embernek kínál lehetőséget arra. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli.szabály. Nincs szüksége többé külső mintára."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. bárhova magunkkal vihetjük." Nagy kár. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. Kár. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. ezzel is az a helyzet. vagy akár vasárnap reggel otthon. Ha valaki ezen a területen is önálló akar lenni. amelyet érdemes kifejleszteni. hogy az idő "szép". ebben benne foglaltatik az. még lényegesebb. Némileg triviális. ismerek egy nyolcéves gyereket. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. ki nem mondott céloknak teszek eleget. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. Olcsó. hogy hozzá szólok. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. melyeket nem tud uralni. amelyben élünk. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. úgy érzékeljük. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. amelyben élnek. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. akik azt állítják magukról.

Nemcsak élvezik az élményt. hogy találjunk legalább egy sort vagy egy versszakot. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. könnyebben elsajátítható. hogyan kell. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. nem létezik. az először kissé riasztó lehet. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. amely énekelni kezd bennünk. Csak annyit kell tennünk. hogy a kutyák ettek meg valamit. nem pedig puszta továbbítása. Az a fontos. hogy írók lesznek. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. ha úgy merülünk el a versfaragásban. akkor meg is érdemelné. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. hogy a kutyákat ették meg. Manapság viszont. hogy "gombóc van a torkomban". Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. Az anyagnak az a fajtája. Ahogy Kenneth Koch. ha valaki megmutatja nekik. Semmi kétség. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. Néha egyetlen szó is elég. Lehet. a költészet. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. Ha az írás egyetlen célja az lenne. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. és amikor lehetőség kínálkozik . a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. és azt is. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön.Az egyik módja annak. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. aki belső okokból ír. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. hogy élményeiket szavakba öntsék. Az utóbbi időben többen állítják. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. valóban odafigyelünk. Eközben megtanulják. eleinte legalábbis biztosan nem. A telefon. míg le nem írjuk. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. hogy új utakat keressünk önmagunkban. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. ugyanúgy. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. amit naplókban és levelekben rögzítünk. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. amelyek a tudatukra nehezedtek. mint jó verset. A nyelv legkreatívabb használati módja. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. megdöbben. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. mint készség. Az írás célja azonban az információ megalkotása. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. mint annak a kifejezésnek a hallatán. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze.egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. hogy nem fizetnek meg érte. Arra sincs ok. hogy feledésbe merüljön. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. s lehetővé teszi számára. mint már említettük. Az írásban rejlő lassan. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. ez lehetővé tette számukra. talán 83 . hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. és rendet teremt a tapasztalataink között. hogy információt továbbítson. ezért ideális arra. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. hogy formába öntse a tudatot. a magnó. Mivel a vers segít az elmének. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. Annak. Az írás jó módja annak. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. Amikor egy gyerek rájön.

hogy felismeri a "történelmi utalásokat". noha az esetleges látogató nem biztos. mint például a logika. fényképeket őriz meg. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. hogy szavakból világokat teremtenek. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. és lehetővé teszik tudatunk számára. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. de nagyon élvezetes folyamat is. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. könyveket olvasnak el. A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. hogy a sajátunk. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". amelyről elmondhatjuk. és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell szerkeszteni. Semmi okunk rá. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. rendkívüli módon meghatározzák. "A történelem nem más. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. hogy a fejünkre nőjön. Nem tudja. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. a következő fokozat a család történetének megírása. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. Lehetséges. Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. amelyekben úgy cselekedhetnek. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. és egy olyan értelmes történetté szervezése. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. hanem még kellemes feladat is. történelmi egyesületekbe lépnek be. és a kérdés csak az. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. amennyire csak lehet. az írás is veszélyes lehet. múzeumokat látogatnak. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. Az ember naplót ír. sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. hogy beszűkítse élményeit. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. a költészet vagy a matematika. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. aki azért felelős. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. vagyis annak összegzése. ahogy akarnak. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. Az is lehet. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. A gyermekkori emlékek. Mint minden más áramlat-tevékenység. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és visszafordíthatatlan láncolata ad. amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. Klió. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése.éppen az az egyik oka. érzelmi jelentőségüknél fogva. az írás terápia. hogy felépítse azt. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. mint Nyugat-Kanada egyik kevéssé háborgatott részén élő 84 .

Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés. Kuhn azt is megállapítja. de nem szeretünk.M. amelyet talán elviselünk. Sajnos. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. hogy ez a futószalagon gyártott. hogy . ." Kuhn leírása arról. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. amire rábukkant. hanem "az a meggyőződés. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. hogy kiváló rejtvényfejtő. és elkezd ezzel foglalkozni. az 85 . a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. hogy bárkiből lehet amatőr történész. Mihelyt azonban valaki eldönti. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. ahová a legtöbb pénz ömlik. mégsem igaz az. hogy ha elég ügyes. a rejtvényfejtésről. Az sem igaz. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban. miért vonzó a tudomány. Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst.barátom. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. olyan feljegyzésekre. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". Az is igaz. Dirac. amelyek neki magának jelentenek valamit. noha kimenetele előre megjósolható. a fizikus. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. és személyes stílusában jegyzi le. Ezek a feltételek segíthetnek abban. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. A sikeres ember bebizonyítja magáról. Azokat az embereket kedvelik. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. de nem sokat tehetnek az új. de nagyon kedvetlenül. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. Ha így áll a helyzet. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. kreatív elmélet felbukkanásáért. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet.. hiszen ismeretei lehetővé tették. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. a múltnak melyik része érdekli. Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. mert a műveltséghez szükséges. ahogy Démokritosznak. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. hogy valaki a biológia. Tény.A. vagy legalábbis nem ilyen jól". melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. melyekben minden kutató egy-egy szűk területen jártas. de továbbgondolva a dolgot. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések. és azért tanuljuk. nagyon is kétséges. remekül eljátszottam vele. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. a "forradalmi" tudósokat – azokat. mint P. melyekkel munkájuk során találkoznak. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő.. amilyet előtte még senki sem. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve.. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek. Olyan terület ez. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már nekünk. a vitorlázásról. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. hogy a kimenetel hogyan érhető el. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. az. Jól felszerelt laboratóriumok. "Azzal.. mind az ezekhez vezető lépéseket". olyan rejtélyt fog megoldani. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. hogy ha a tudomány célja az. amelyek a sziklamászásról." Nem csoda. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak.

amelyekre gondolunk. mindenki azt várta. legalábbis reméljük. Két ötletgyáros.asztrofizikus. Susumu Tonegawát. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. Luigi Galvani. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridgeben a diplomáját. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. Galilei orvosi képzésben részesült. mintha féltek volna. a modern vegyészet atyja. a zürichi IBM-laboratóriumban. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. és azért szereti a szumóbirkózást. az első természettudományi Nobeldíjas amerikait megkérdezték. mint aki "mindig a saját feje után megy". el ne felejtsük. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobeldíjat. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. mert az egyéni erőfeszítést kíván. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. Amikor Albert A. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. melyek megvetették a genetika alapjait. és azzal múlatta az időt. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik. hanem mert tartottak tőle. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. Vegyük észre. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. miért szentelt annyi időt annak. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. Antoine Laurent Lavoisier. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. K. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. hogy hosszú ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. és mivel csak két diák jelentkezett rá. Most már nincs szükség erre az együttérzésre. és kísérletei. mintsem azért. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. Még 1933-ban. Gregor Mendel szintén pap volt. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. inkább azért. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. nem azért. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. hogy megmérje a fény sebességét. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. Einstein a 86 . amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. úgy írta le a felesége. élete végéig gyakorló orvos volt. mint az ő munkája. és Kalkuttából Londonba hajózott. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. nem csapatmunkát – ugyanúgy. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. az az öröm. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. általában azzal fejezték be. Elképzelései olyan különösek voltak. hogy valaki ellopja az eredményeiket. mert 1983ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobel-díjat. Alex Muller és J. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. hogy gyönyörűségét lelte abban. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. És. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. amely nem kifejezetten eldugott hely. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". mi történik a hivatásos tudósok világában. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bay-ben tartózkodott. Michaelsont. hogy tanítsa az "osztályát". melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. Néhány évvel később előbb az egyik.

részben e azért. Ha ilyen tág értelemben nézzük. akik ásványokat keresve róják a vadont. Vannak. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. mindenki számára elérhető. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. Vannak botcsinálta geológusok. ezzel is az a helyzet. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. hogy sose lesz belőle valódi. hogy nem hivatalosan támogatott. Csak kíváncsiságra van szükség. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. mert azt. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. amit csak lehet. Minden. egészen addig a pontig. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző.legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. amit szerettek. hamar képet tud alkotni arról. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. mint gondolnánk. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. amit a kutató elméjében teremt. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. meg kell tudnunk. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. milyen fontos. elismert emberek. melyeket nem támasztanak alá a tények. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. Egyszerűen azt csinálták. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. Ha 87 . melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. Semmi kétség. hogy miután eldöntöttük. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. Ha az áramlattal mérjük az értékét. Szükség van még alázatra. mit jelent az. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. aki a legjobban védi a hazáját. episztemológus vagy egzisztencialista. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. akik Mendel nyomdokaiban járva. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. "hivatásos" tudós. Az a szellemi keret. Ők és még sok más nagy tudós. de ne zavarják őt a bölcsességgel. akkor több amatőr tudós van. amely őket vagy családjukat fenyegeti. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. vannak kaktuszgyűjtők. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. akkor már semmi esélye sincs rá. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. mint a rendnek az az érzése. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. Vannak. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. hogy melyek ezek a kérdések. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. nem ijedtek meg attól. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. gondos megfigyelésre. akiknek a nevét megemlíthetném. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. Az érdekli-e.

a teljesítményt. akkor az az amatőr filozófus megtanulta.valaki úgy érzi. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. hiszen ez azt jelentette. mert azt várjuk. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben. nem a tapasztalatok minőségét. hogy bármiben is szakértővé válnának. amit csinál. Semmi sem illusztrálja jobban. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. a sikert. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. mi a szép. mégis az adott területre kell koncentrálnia. Igaz. mi volt az eredeti célja. aki kevésbé tájékozott. amennyit csak tudnak. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. aki szereti csinálni. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. nem pedig öncélúan. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. Két olyan szó is van. mindig tisztában kell lennünk azzal. azonban eközben elfelejti. olyasvalaki volt. amit az egyén abból nyert. hogy az a fajta dilettáns tanulás. hiába amatőr. Ahogy más tudományágakban. arra a személyre utalt. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. mert belülről úgy érzi. Ha valaki már tisztázta. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. Hogy egy példát vegyünk. mint ők. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. mi az a terület. Aquinói Szent Tamás. Santayana és Collingwood. hogy ismert tudós legyen. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. és Wolffot. ha valakit dilettánsnak neveznek. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. Eredetileg azonban az "amatőr". akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. akit nem kell túlzottan komolyan venni. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. Rendszerint lenéznek mindenkit. Kantot. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. anélkül. az a jó. ha önző célok vezérlik őket. élvezettel megy végbe. A laikusok. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. és Arisztotelész. mint a hivatásos tudomány. amely iránt különleges vonzódást érez. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. De ha azért választja azt a bizonyos utat. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. annak ellenére. Következésképpen lassan kínossá vált. Ugyanígy a "dilettáns". hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. a filozófiában is eljön az ideje annak. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. az elért eredményt csodáljuk. amikor valaki készen áll arra. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. amelyik az úton elindította őket. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. nem pedig a teljesítményre összpontosított. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. ami már annyi baj oka volt az emberek között. Ha valakit az érdekel. mert ezt így szokás csinálni. amelyre mindenkit ösztönzünk. akkor úgy érezheti. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. hogy mi az eszköz és mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. Husserlt és Heideggert olvas majd. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. és annyi élvezetet találni mindegyikben. A németországi náci mozgalom 88 . azt a szubjektív jutalmat írták le. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. ezért etikával kezdenek foglalkozni. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. aki nem ér fel egy adott szintig. hogy a dilettáns azt éri el. hogy bizonyos dolgokat csinált. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. akik szakosodni akarnak valamire. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. vagy egy megadott menetet kell követnie. mint például Baumgarten. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. még jobban kifacsarodhat önmagából. Croce. Volt idő. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak.

milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. Európa Könyvkiadó."6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. Az lenne a jó. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. mint egy hivatásos. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható. hogy az őskori vadászó6 Platón: Philébosz. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. Sajnálatos módon a politika és a kukorica elképzelései nem mindig esnek egybe. nem törődve vele. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. hanem a politika szabályai voltak. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. a biológiából és a filozófiából. mintha ugyanannyit tudna. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. úgy megörül neki. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. azután pedig azt. talán még hatásosabb is. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. Láttuk. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. Péterfy Jenő. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. mi történik. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. akit vitatkozásra foghatott magának. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. az anatómiából. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. ugyanígy az emlékezőtehetség. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. Az az ember azonban. a történelemből. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. a nyelvészetből. és a tudást arra használják. a tudós torzképévé lesznek. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. és valami rosszban sántikál. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. sosem lesz valóban szabad. 89 . Liszenko arra vonatkozó elképzelése. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. Gondolkodását a szomszédok véleménye. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. hol balra. hanem azt. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. In Platón összes müvei 3. A cél inkább megérteni azt. 1984. fajra. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. mint a test. mikor befejezi az iskolát. különösen a leninista dogmák árnyékában. aki uralni szeretné saját elméjét. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. Ám abban a pillanatban. hol jobbra. valószínűleg téved. öregebb vagy egykorú vele az illető. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. Budapest. hogy mi történik körülöttünk. Úgy tűnik. Az a rossz felhang. fiatalabb. Az az amatőr.56. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. 1. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. Ford.egyformán merített az antropológiából. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. hogy áttekintse. . még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. Sok ember abbahagyja a tanulást. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. aki úgy tesz. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. mint hivatásos társa. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett.

Nem meglepő hát. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. mint a piramisok. Európában. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. rövid. az ókori templomok. Tudjuk. Thomas Carlyle nem tévedett. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. mégsem 1ehet igaz. mikor megkérdezték tőle. de a minősége is nagyon változó lehet. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. mikor azt írta: "Áldott az. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. mind rabszolgák erejéből épültek fel. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. de értelmezhető úgy is. pihentek vagy táncoltak. hogy nehéz. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban.gyűjtögető életmódot folytató emberek. hogyan élvezzük mások társaságát. hogy a munka örömteli tevékenység. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk.17). akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. de bőséges bizonyítékaink vannak arra. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. és amiről megbizonyosodhat. aki megtalálta a maga dolgait. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. e lo rende simile alle bestie". Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. Lehet. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. 90 . nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. és minden nap újra megbizonyosodik róla. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. hogy az életet valaha is élvezhessék. vagyis azt. a kínai nagy fal. Nemcsak a munka mennyisége. hogy mennyit eszünk. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. legalábbis nehezebb. a lakóhely. az ipari forradalom által megkímélt. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. mi a boldogság receptje. az csak a saját tehetetlensége. akiket gyakran napi tizenkét órán. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. hogy ura a saját életének. a Tádzs Mahal. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". A nap többi részében beszélgettek. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. amelyet mindenáron el kell kerülni. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. Ebben a fejezetben megnézzük. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. óriási különbséget jelent az életünkben. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. elégedjen meg ennyivel. hogy a munkának ily csekély a becsülete. Vannak olyan kultúrák. mint semmit sem csinálni. addig a munka szükségessége nem nagy teher. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. akiket kényszerítettek rá. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. gátak és paloták. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. másfelől azonban nincs. sötét gyárakban. Kíváncsian arra. A történelem folyamán azoknak az embereknek. Noha minden tiszteletem a Bibliáé.az étel. közel áll az áramlathoz. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. hogy valami újat tanuljon. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. annál nehezebb őket megvalósítani. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok.

hogy nem dolgoznak soha. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. kényelmes körülmények között. terelné őket a legelőn. Esténként olvas. Tisztának és boldognak érzed magad. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. ő is néz tévét. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. A természetben sosem vagy egyedül. dalaikat. mint Serafina. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. és az élvezetes. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. de azt is. amit előbb mondott: fejné a teheneket. amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. vagy gyapjút kártol. kihajtani őket a legelőre." Amikor megkérdezték Serafinától. amit egyébként is tesz. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. A 76 éves Serafina Vinon asszony. hogy elnyomottnak éreznék magukat.. Még ha sokat kell dolgoznod. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. autóval. Kint lenni a szabadban. mintha régi barátok lennének. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. Amikor Serafinától megkérdezték. fáklyával a kezében. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. Segítettek egymásnak. modern. csak nevetett. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. Ahelyett. aztán összeházasodtak. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. amelyet a világ életében játszik. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. akkor is nagyon szép. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. Serafina úgy ismer minden fát. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. rendbe teszi a gyümölcskertet. látod. minden követ. szabad a 91 . az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. gyümölcsfákat metszeni. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. a virágokkal és az állatokkal. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. sport. ahogy Serafina.. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. inkább Giuliana B. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik.. mikor még kislány volt. amennyit akar. az állataimmal lenni. de inkább a láthatatlan. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. mert olyan sokat kell dolgozniuk. művészetüket és hagyományaikat. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. mozi. ha annyi pénze és ideje volna. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. Mondhatnánk azt. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. akkor sem. minden nap reggel ötkor kel. ha erre lehetőségük nyílik. olvas újságot. mit csinálna. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól. emberekkel beszélgetni. a hegyek minden hajlatát. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz.A legmegdöbbentőbb az volt. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. tőlük származik az egész család. ami osztályrészü1 jut nekik. de a többségük valószínűleg nem. kitakarít. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. Utána hatalmas reggelit főz. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. mit szeret legjobban az életben. hogy megfejje a teheneket. Elismételte ugyanazt. utazás. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. ha idősebb lesz. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. csak az a rossz. a madarakkal. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. amikor elfáradsz és haza kell menned. ha egyenesen menne.

bele kellett kiabálni a másik fülébe. A legmeghökkentőbb azonban az volt. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. mint Joe. sötét. mert azt csinálok. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. Ha ma nincs meg valami. rövid és embertelen volt." Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. Joe-nak támadt egy ötlete mi lenne.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. feltettem magamnak a kérdést . hogy megismerje és megjavítsa. Joe sosem vált a munka rabjává. bárkinek a helyét át tudta venni. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. mert azt mondta. amely képes arra. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. akit még korai áramlatkutatásaink során interjúvoltunk meg. ösvényekkel. Joe lefegyverzően azt válaszolta. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. hát majd meglesz holnap. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. hogy ha mondani akartak valamit. Amikor megkérdezték tőle. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. Különösen. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. de még élvezte is őket. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. legyen az bármennyire is bonyolult. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. hangárszerű csarnokban. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. megtalálta és kijavította a hibát. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. Nincs főnököm. A menedzser kijelentette. és rosszul érezné magát mások főnökeként. hanem esetenként környezetünkben is. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. mint a szabadon választott időtöltés. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. az legalább akkora teljesítmény. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. de sose akart művezető lenni. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. mint az. hogy jól érezze magát. hogy színesre fesse a vizet. hogy azért sikerülhetett. De mi a helyzet a városi munkásokkal. hogyan tanult meg összetett. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. több száz bokorral és virágokkal. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. és ha szükség volt rá. az talán még izgalmasabb volt. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. melyekben az éhség. az ipari társadalom zűrzavaros világában. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. sőt. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. amelyek nem működtek rendesen. Amit otthon csinált. én irányítom az életemet. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. Jó példa erre Joe Kramer. Mivel nem talált megfelelőket. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. tervezett egyet saját maga. Így hát 92 . ahol vasúti kocsik összerakását végezték. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. amit akarok.munkámban. ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlat-tevékenységet varázsolt. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. de még mindig élvezi a munkáját. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. hogy ha még öt olyan embere lenne. mire hazaért. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette.

teljes elkötelezettséggel. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. Az egyik legérdekesebb példa arra. "repülés" és "áramlat". Úgy tűnt. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. mint a többi. és házát máris fényből. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. hogy valaki a helyes módon követi az. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. Utána elindultak hazafelé. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . Vannak is olyan kritikusok. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. Lehetne azzal érvelni. Csuang-ce úgy gondolta. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták." Wen-hui nagyurat lenyűgözte. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. hogy jobb időtöltés az. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. Tingnek. mind tehernek érezte. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. a jü fogalma. Ting azonban tagadta.vagyis áramlatban – élni. Ting magyarázatából úgy tűnik. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. akivel elbeszélgettünk. az az Út. ahogy az életet élni kell – spontán módon. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. Joe ritka példája annak. vagyis megvan benne az a képesség. a szakácsnak az a feladata. de ha megértjük. A jü azt jelenti. hogy a jü a megfelelő módja annak. Most már valóban készen állt a mű. mint egy katedrális építése. a jü akkor következik be. hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. hogy dolgoznia kell. vízből. válla minden egyes rándulása. és a szellem veszi át az irányítást". aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját.amely pont ugyanolyan volt. színekből álló legyezők vették körül. Keze minden egyes érintése. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására.röviden: totális autotelikus élményként. A többi hegesztő. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. Olyan reflektorokat talált ki. Azon emberek tapasztalatainak minősége.Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét." Ezután leírta. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . akik arra ítélik magukat. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. Csuangce műveiben találunk. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. mint azoké. feltéve. mit jelent az. utat. "úszás". csak munkánkon keresztül teremtjük meg. és az öntözőfejek közé rejtette őket. akik felhasználják környezetük lehetőségeit. lába minden mozdulata. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. és az túlmutat az ügyességen. vagyis a taót. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. hogy "bolyongás" "lebegés". és – ahogy Joe is – játszanak velük. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. aztán némi csetepaté az asszonnyal. hogyan kell a jü szerint . és ki merné azt mondani. és vége volt a napnak . az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. hogy szivárványt hozzanak létre. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. úgy fordították le angolra. térde minden hajlítása – huss! huss!. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. amely az objektív 93 . vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. Az. intuitív megértése segít abban.

Minél jobban hasonlít egy munka a játékra . hogy teljesen feloldódjanak benne. fárasztónak és értelmetlennek találná. aztán letörlöm és elteszem a kést. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. fogom a kést. amelyben az emberek részt vettek. A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. hanem egyszerűen úgy. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. A vadászat jó példa arra a "munkára". hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. hogy több. körülnézek. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. Más szavakkal. teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. akkor az áramlat-élmény avagy jü az. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. annál élvezetesebb lesz. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. amit csinálok. sokkal inkább ismétlődnek a 94 . légy óvatos" . mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos.feltételek megváltoztatásán. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. A másik lehetőség az. a munka is szabadon választottnak tűnik. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. megfelelő és rugalmas feladatok. Ott állok." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. azt mondom magamnak. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. a legtöbb ember unalmasnak. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. ahol mások nem. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. Példát adnak arra. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. hogy magát a munkát változtatjuk addig. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". Ez idővel azt eredményezi. mint egy földgöröngy.változatosság. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. akiknek személyisége nem autotelikus. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. Az is figyelemre méltó. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől.. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. aki nincs tisztában vele. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. hogy mi a jü. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). felmérem a nehézségeket. és megengedték maguknak. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. Ha az értelmezésem helytálló. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. míg a jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. Kevésbé változatos tevékenység. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. hogy az utóbbi olvasat a helyes. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. nagyon ügyelek arra. készségeket fejlesztettek ki. Ugyanez igaz a horgászatra. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. figyelj és légy óvatos.

Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. vagy élvezetes és örömteli. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. posztindusztriális korban élünk. A családok maguk döntötték el. és annak megfelelően módosították a tervet. A háziipari tevékenységek és mesterségek. és vannak olyan időszakok. akik megtehetik. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. amelyeket a munkája felkínál számára. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. a minimálbér vagy a negyvenórás munkahét 95 . bevonva családjukat is. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. a diszkóba járásnál. melyek a legelők bekerítését. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. és amikor befejeztek egy vég szövetet.néha inkább elpusztultak. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. A vadász naponta többször is választhat. hogy a munka élvezet is lehet. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. Szerencsére mi már egy új. olyan munkát lát el. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. mint a vízikerék. Van. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. a földműves évente párszor dönt csak. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. A földművesnek. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. Ahhoz. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. a gőzgép. Saját maguk szabták meg. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. megünnepelték egy korty itallal. A munka azért volt izgalmas számukra. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. a tanonckodás megszüntetését. ahol még mindig létezik ez az életforma. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. Az olyan technikai újdonságok. elénekeltek néhány balladát. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. hogy az időjárás kedvező lesz. Ha jó volt az idő. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak.feladatok. ahol a munka újra kellemes lehet. Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. A fiú működteti a gépeket. ahogy nekik jólesik. a rabszolgaság eltörlését. hogy mennyit termeljenek. A családok széthullottak. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. hol veszik meg hozzá az alapanyagot. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. mint a vadászat esetében. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. átváltottak egy másikra. míg csak rá nem un. ahol kényszerítették őket. Nem véletlen. mint Japán vagy Ausztrália. és jóval tovább tart. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. hogy milyen szövetet szőnek. hogy sikerrel járjon. és amikor az egyikre ráuntak. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. mennyit készítenek belőle és hol adják el. például azok. míg az eredmény láthatóvá válik. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. Elég néhány évtized ahhoz. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. hosszas előkészületeket kell tennie. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. hogy termést hozzanak. hogy a nomád vadászok amikor rákényszerültek a földművelésre . és az anyja át nem veszi tőle. aztán a fiára bízza a munkát. A családtagok maguk tervezték a mintákat. az eke. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. Ha ahhoz volt kedvük.

ami eltávolítja őket a kórháztól. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. hogy ami legjobban lelkesíti őket. hogy amit csinál. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. az öltések tartanak (vagy nem). Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. hogy valaki átélje az áramlatélményt. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. akik rabjai a munkájuknak. Vannak. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. Ennek az a magyarázata. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. vagy pedig habzsolják az életet. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. Ha a feladattal kész van. Vannak is közöttük . Pusztán ez az oka. a betegállomány kérdése foglalja le. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. de még egyszer nem képesek rá. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. és örökké az is marad. a presztízst meg azt. hogy újra működni kezdjen. bevarrhatja a vágást. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. A sebészek elmondják. mennyire sikeres. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. Vannak. általában olyan jól felszerelt. új és új feladatokra van szüksége. gyakran megesik. akik élvezik a munkájukat. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlatélményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. akkor miért nem. akik annyira unják. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. és ha nem az. Ha nincs vér az üregben. Minden. de a lényeg az. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. ami azért sajnálatos. amely magában a tevékenységben rejlik. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. hogy ha minden munka játékos lenne. amelyekkel egy áramlat-tevékenységnek rendelkeznie kell. időpocsékolásnak tűnik a számukra . hogy életet menthetnek. A másik véglet az a szupersebész. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. Vegyük például a sebészetet. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik oka lehet. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. a fizetés. hogy a munka "Ádám átka". akiben erős a versengésre való hajlam. tényleg mindenki élvezné is. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. de megnehezíti a munka élvezetét. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. Minél hamarabb ébredünk rá arra. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. Kevés olyan munka van. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. Jelenleg azonban azoknak a szemében. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. amely ekkora felelősséggel járna. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. de egyértelműen leszögezik. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ.nem is kevesen –.bevezetését mondták ki. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. kinn van a beteg szövetdarab. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. Hogy lehet az. helyre kerül a csont. És ahogyan leírják ezt az érzést. hogy azok a sebészek. az operáció rendben halad. a munkavédelem. Azok a sebészek. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. az maga a munka. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. És 96 . vajmi keveset számít. akik jól fizető.

mint Serafina. És mindig ott van annak a lehetősége. hogy úgy nézzenek ki. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. hogy segítsünk az embereknek abban. Ezt úgy érhetjük el. mint egy színpad. hogy erősen motiváltak munkájukban. hanem még a foglalkozásuk is olyan. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . vagy a papok egy vallási szertartás előtt. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. akár mondjuk az ácsmunka. A műtő olyan. hogy még jobban csinálnak valamit. van benne valami gyönyörű. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. Joe. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. A munkával való elégedettség attól is függ. hogy noha fontos egy munka felépítése. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. önmagában azonban nem határozza meg. Ez azt jelzi. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. hogy fejleszthetik képességeiket. hogyan fejlesszék képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. a házi szövés és a sebészet –. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. Minden attól függ. A kínai szakács. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. ahogy kell. A sebészeknek szerencséjük van. hogyan fogom a tűt. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. főleg akkor. ahogy csak tudom. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. ami számos más játékost is magában foglal. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. hova teszem az öltéseket. ahhoz két. Nagyon kellemes. az alpesi paraszt." Ez a második idézet jelzi. de ugyanakkor azt is biztosítják. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. hogy az már maga művészet. de az is szükséges. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. hogy megtanítjuk őket. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. vagy boldogtalanok. amely simán és hatékonyan működik. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. olyat. egymást kiegészítő stratégia szükséges. hanem az is benne van.mint a sportolók egy verseny. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. hanem mert érzik. amiből logikusan az következne." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket.mint mesterség is élvezetes. amit a mai emberek legtöbbje űz. Nem babonából. Ehelyett azonban még ha jól érzik is 97 . hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. mert ugyanakkor izgalmas. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. még ha nehéz is. Joe és Ting. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. csodálatban és elismerésben van részük." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. ha az áttekintés nagyobb ívű. mind a jelenetet. Sokan említik. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. akik vagy halálra unják magukat. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. Ügyelek rá. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen. hogy szépen illeszkedjenek. Nemcsak jól fizetik őket. helyre tenni dolgokat. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni.

és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. aktívabbnak. mint mikor nem voltak áramlatban. amelyben arra kértük a válaszadót. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). nagy valószínűséggel "erősnek". Az élmények minőségében mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be . amelyet mi apátiának neveznénk. Ahogy számítottuk. Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. "aktívnak". hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. Az. hogy passzívnak. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. ők pedig azt mondják. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. erősebbnek érezték magukat.mint példáu1 olvasás. és azt. minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. hogy nem igazán lelkesek. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. Azok. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. jobban tudtak összpontosítani. találomra kiválasztott időközönként – csipogott. Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. a menedzserek. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. Az általános trend alól mégis volt kivétel. Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlat-élményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. általában megbízhatóan jelzi. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. hogy kiderítsük. vidámabbnak. A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. Azon viszont meglepődtünk. gyengének. Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. az áramlat-válaszok aránya igen magas. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. hogy az 98 . a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. kreatívabbak és elégedettebbek voltak. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. hogy jobb szeretnének nem dolgozni. és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. tévénézés. akkor is általában azt mondják. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . akár szabadidejükben. ha mind a feladatok. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak.személyenként átlagosan 44 darabot. "kreatívnak". A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. sokkal jobban érezték magukat. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). akkor boldogabbnak. 54 százalékos volt. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra.magukat. mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. jelölje meg egy. Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. Ahogy az várható volt. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék).

hogy elégedetlen a munkájával. noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív. Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni. hogy milyennek kell lennie a munkának. a szabadságuk korlátozására.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek.a munka során szerzett élmények általában jobbak. gyengének. Az a paradox helyzet áll elő. mint az átlagos amerikai. hogy miért elégedetlenek a munkájukkal. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. és azok a feladatok. ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. nem pedig passzív pihenéssel. nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni. Ez mindenki számára jelenthet problémát. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik. ha egyébként áramlatban voltak. míg 52 százalékuk azt mondta. melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat. a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé. melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó. Ahelyett. Lehetne azzal érvelni. hogy a saját céljaink elérésében segítene. hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. túl nagy stressz. Szükségük van arra. hogy munka helyett mással foglalkozhassanak. hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes. A szabadidejükben. Az efféle panaszok elég valósak. Az ember szeretheti akkor is a munkáját. Ekkor úgy érezzük. az emberek nehezen bírják. mivel objektív feltételekre utalnak. és változtatni szeretne rajta. valaki másnak a vágyait testesíti meg. noha . hogy áramlatban voltak-e. akadályra. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van. amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. Más szavakkal. szomorúnak. mégis lekicsinylik. mint a szabadidejükben. mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. amelyet kívülről kényszerítenek ránk. az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak. mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. ahol a rutin nagy szerepet játszik. utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is. Úgy gondolnak rá. ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. Sokan úgy fogják fel munkájukat. s amely a valódi léttől szívja el az energiát. túl kevés idő saját magára és családjára. és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban. hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. ezért boldognak. erősnek. az olyan. ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. még akkor is. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt. legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. mint az otthoniak. ha elégedetlen vele bizonyos szempontból. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők. ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. de attól is függnek. hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak. Kutatásaink során azt találtuk. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel. amikor úgy gondolják. melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás. Hangsúlyoznunk kell azonban. a szabadidejükben pedig magas. hogy kipihenjék magukat otthon. hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak. hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk. A kutatási eredmények azt sugallják. függetlenül attól. Amikor azt érezzük. mint kötelező penzumot. (Ellentétben a közhiedelemmel.adott időpontban mennyire volt motivált. Az eredmények azt mutatták.mint láttuk . Mégsem vágynak arra. abban. elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak. hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban. mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. 99 . mint teherre. lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. Ting. Így.

Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. melyek 100 . a szabályok és az elvárások. hogy ezt a zsákutcát elkerüljük. amit valódi célok megvalósítására használhatnánk. hogy mi magunk festegetnénk. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. Igaz. például a transzcendentális meditációból kiindulók. igen kirívó. Azt az energiát. Ezt persze könnyebb mondani. hogy saját magunk zenélnénk. milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk. eldönti magában. a másiknak örvendetes feladat. a jobb családi életből. hogyan járul . viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. hogy felsül.Hogy egy munka változatos-e vagy sem. a szabadidőt valóban azzá varázsolják. igen gyakran fogalmuk sincs. fejlődést eredményez. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét. ha úgy tűzzük ki a céljainkat. amit csinálnak. Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem.vagy nem járul . hiszen a munkába – ugyanúgy. Az áramlat-élmény. azzal töltjük üres óráinkat. Ahhoz. ez nem olyan közvetlen módszer. hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat. de ha akarjuk. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget. aminek lennie kell. a visszacsatolás." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki. hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk. hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben. és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. A szokásokat és ismereteket igénylő. a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók. az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ. Hogy bizonyítson. hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével. mint munkaidőben. amely a képességek használatából ered. mint a pihenést. mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél. A szabadidő viszont szervezetlen. ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában. mint megtenni. mert fél. mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben. a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból. hogy jól használják fel az időt. hogy a munkát jobban lehet élvezni. hogy olyan színészeket nézünk. melyek között vannak a jobb szervezésen. a passzív szórakozás nem vezet sehová. hogy összpontosítson és átadja magát neki. hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk. és vannak munkán kívüli tényezőkből. hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel. olyan ingerkombinációkra vesztegetjük. amitől kiteljesednénk. Stressz csak akkor van. másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben. melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell. mint az igazi munkakörülményektől. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. vagy ahelyett. fejezetben. amely az egyik embert szétforgácsolja. ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. hogy elmélyedjen. rekreációvá. de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak. Némi éllel azt mondhatnánk. de mindennap órákat töltünk azzal. ha átéljük. most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése. Több száz módja van a stressz enyhítésének. akkor általában azért sikerül. mintha valami jelentősége lenne annak. Legvégül. Ez azonban ritkán valósul meg. objektív külső körülményekre van szükség. ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti. Talán a legjobb módszer arra. a felelősség megosztásán. és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. akik úgy tesznek. melyek mind arra bátorítják az embert. ami az amerikai életben előfordul. mihez kezdjenek magukkal. s ahelyett. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus. hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel. A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE Noha az emberek általában arra vágynak. Ugyanaz a nyomás. és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás.hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához. hogy közvetlen okok kiválthassák. A legtöbben azonban ahelyett. hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. és mereven ragaszkodik is ehhez. és több időt vesz igénybe. a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. Lehet. szabályokat és célokat felállító hobbik. mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. és csuda kalandokat élnének át.

csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet. hogy cserébe elegendő erőt adnának. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is. De. hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. boldogságunkra nézve rendkívül fontos. lassan úgy gondolkodik magáról. azoktól nyerjük. amelyek osztatlan figyel met kívánnak. mint akinek nincs semmi tennivalója. de még a magas kultúra is csak az elme parazitája. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át. Semmi kétség. Meg kell tehát találnunk a módját annak. hogy soha ne legyenek egyedül. Felszívják a pszichikai energiát anélkül. avagy "nem lenni többé az emberek között". hanem azoké. hiszen senki sem figyel rá. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk. hogy "em berek között lenni". Vannak. akikkel kommunikálunk. láthatatlanná vált a többiek számára. még kedvetlenebbek leszünk. csalódásban lesz részünk. ha a városi polgárt kiszakították társai közül. Ahogy C. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉLVEZETE ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják. életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik. ahogyan a munkánkat végezzük. mint azelőtt. a munkával és a szórakozással is az a helyzet. Apránként elfelejt gondot viselni magára. A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett. Ha hagyjuk. hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében. hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. ami szó szerint annyit jelentett. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség. hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. és elhagyatottnak. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké.csak utánozzák a valóságot. akit egyedül hagytak. akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. Énünket nagy mértékben az határozza meg. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk. és végül csakugyan meghal. amit a közösség kiszabhat valakire. hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. céltalannak érezzük magunkat." 8. Biológiailag arra vagyunk programozva. hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat. AZ EGYEDÜLLÉT KONFLIKTUS ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé. a szabadidőt is. mint elviselhetetlenné az életünket. K. az ember társas lénynek született. nem vesztegetik el a szabadidejüket. és abból. és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket. amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk. hogy milyenek vagyunk. A legrészletesebb információt arról. amikor passzívan. és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. akik megtanultak élni a szabadidejükkel. mintha már meg is halt volna. hogy inter homines esse. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál. látni fogják. nem számított. az ámis farmereknél. a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni. hogy megvilágíthassa. csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt. a kirekesztés. mint minden mással. a tömegkultúra. Némely társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az. a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés. és gyakran vágyunk egy kis magányra. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja. Még kimerültebbek. ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt. kiszívják belőlünk az életet. Azok. hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat. hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. külső okok késztetésére mélyedünk el benne. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is. A szórakoztatóipar. akik megtanulják élvezni a munkájukat. mi történik velünk ezen a két területen. 101 .

ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. hogy "a pokol nem más. mert örömet jelenthet számunkra. amelyek arra késztetnek. mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják. akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen. amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. hogyan bánnak velünk. mert segítenek megvalósítani a céljainkat. A páviánoknak például. "amikor az embereket érdekli. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Mint minden igazán fontos dolog. Mark. amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni.milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. így egyre inkább hasznát látták annak. hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük. "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek. amelyeknek együtt kell működniük ahhoz. hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. igen kicsi esélyük van arra. Azoknak az állatoknak. óriási változás áll be az életében. hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal. akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak. ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. Jól tudják ezt azok. tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé igyekezett az iskolából 102 . Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől. hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket. hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. aki képtelen arra. mint Hogyan szerezzünk barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. ha mások is vannak körülötte. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal. Amikor megkérnek valakit. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával. Az emberek környezetünk legrugalmasabb. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le. a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket. mint a többi ember". a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. és nagyon boldogtalanná. a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni". Ezért van az. Mindenki elevenebbnek érzi magát. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért. ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. hogy az emberek akkor a legboldogabbak. vagy egyszerűen mások társaságában. hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. hogy ha valaki megtanulja azt. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban. hogy elérjék az ivarérettséget. hogy így még jobb munkaerők legyenek. amikor nem. mindenféle bizarr különcökkel. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New York-iak is. távol a tömeg zajától. hogy másoktól tanuljon. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan. hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. hogy mások társaságát keressük. Talán előbbutóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett. érzékenyek vagyunk arra. Megvan az oka annak. A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott. hogyan kell ki jönni másokkal. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt. hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit. ami eredetileg annyit jelentett görögül. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást. ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. ha elkóborolnak a csoportjuktól. hogy a társaság" elismerje őket. hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki. sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra. az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit. amikor jól működnek. legváltozékonyabb részét képviselik. hanem azért is. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is. otthon pedig egy érzéketlen házastárs. Például a fiunk. egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. mely arra figyelmeztet bennünket. ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. további okok tették fontossá az összetartást. hogy másokat manipuláljunk. amit mondok".

. hogy nagyon olcsó óra. miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága.Most menj tovább. megváltoztathatja a szabályaikat. hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. A három fiatalember elszedte Marktól. Kutatásaink szerint azoknak. nem adnák-e mégis vissza az órát. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is. és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel. és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az. – Figyeljetek. vagy annyira elvadultak. külső ingerekre és külső visszacsatolásra. a kedvenc tévéműsorok és így tovább. és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet. mikor egyedül vannak. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. amire összpontosíthatnak. élénkebbek és vidámabbak mások társaságában. hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként. Az emberek boldogabbak. hogy a józan ész szava már el sem éri őket. hogy szívből utáljuk. és nem rablóként kezelte a három fiút. hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka. képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani. hogy igen.Ne mozdulj. meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét. amit elvettek tőle. akkor láthatjuk majd világosan. ha egyedül van. . mint egyedül. amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott. milyen hatással van az elmére az egyedüllét. másnak nem. mintha egyedül lennénk. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség. hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át. 103 . egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. függetlenül attól. Ne fuss. amelyet a 2. Kamaszok. . úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet". Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti. Mark azonban beérte őket. megint van valami céljuk.és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra. akiktől elvárható. és képtelenek eldönteni. a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része. A MAGÁNY FÁJDALMA A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez. felnőttek és öregek egyaránt azt mondják. a három fiú pedig az ellenkező irányba ment.A születésnapomra kaptam a szüleimtől. hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy. főleg ha semmi tennivalója nincsen. meg egy régi Timex karóra). és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. és csak az ő számára értékes. de végül hajlandóak voltak szavazni arról. vásárlás. hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz. visszaadják-e az órát. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. hanem amikor magában van. különben a haverunk lelő! – közölte egyikük. Elmondta. és megkérdezte. ha valaki más is van velünk. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk. mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt. mivel ilyenkor semmi sem igényli a figyelmüket. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. függetlenül az óra érzelmi értékétől. ami nála volt (némi aprópénz. formálhatók. ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek. A három fiú tombolt. de a régi órával a zsebében. mihez fogjanak. a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot. De mihez fogjanak vasárnap reggel. akinek zsebre volt dugva a keze. és semmit sem kell csinálnia. a figyelem csatangolni kezd. hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket. hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. Ketten arra szavaztak. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb. akik egyedül élnek és nem járnak templomba. és a harmadik srác felé intett a fejével. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az.

Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek. felhasználhat. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. A képernyő a környezet egy jól behatárolt. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. éppen hogy erre az uralomra. de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől. mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek. melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. az egészségével. Ez kellemes állapot. akikkel tegnap összebalhéztam. megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal. és használatuk növeli a kreativitást. amikor a tudata megint tiszta lesz. kezelhető darabkája lesz. hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. Mihelyt az elme egy kicsit lazít. melyeket a művész később. hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. A szerelmi életével. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. ami csak arra való. Ezért van az. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain. ő nem tehet semmiről. nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is. hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól. sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. de csak csalóka utánzata annak az örömnek. hiányzik az a komplexitás. ha nem kötik le elméjét valamivel. gyengék. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak. A veszély abban rejlik. hogy "agyoncsapjuk az időt". amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak. hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. az irányítás képességére van szükségünk. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben. hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak. de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. A kábítószer – ugyan úgy. hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. mint amennyit utána fel tudunk mutatni. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert. meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –. azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok. mint a televízió – megkíméli az elmét attól. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. és arra várnak. hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján. Az olyan munkából. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok. mert sokkal több figyelmet fektetünk be. A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés. Az előre kiszámítható cselekmény. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többé-kevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek.Ha egy tizenéves egyedül marad. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. mint a Kubla Kán. az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. Nem meglepő. ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. 104 . a pénzügyi helyzetével. hogy bármit kreatívan létrehozzunk. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk. valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. Ahhoz azonban. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől.

egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. de mi van akkor. aki nem tudott írni-olvasni. Különösen fontos. A tanulás nem jó. akivel együtt töltheti az idejét. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. ami lefoglalja a képzeletét. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. Ha valaki akár testileg. Azokból a tizenévesekből. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. túl sok felnőtt érzi úgy. ahelyett. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. mert túl nehéz. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. biztosítja. vagy képesek vagyunk-e arra. lerakja a könyveit a szobájában. Még a fájdalom is jobb. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. melyek segítenének nekik a mai. Ezek a módszerek. alkotó életet él. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. Tipikus. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. de segítenek abban. megállapodnia. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. nem kívánnak magas szintű képességeket. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. Azok a tizenévesek. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. akik képtelenek elviselni a magányt. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak.Ugyanez érvényes arra is. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. hogyan kell élvezni az életet. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. nem ugyanaz. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. Az az ember. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. a népszerűségével. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). Sajnos. míg az utóbbi csak arra szolgál. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. akkor joga van elengednie magát. a kockázatvállalásra. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. ami fájdalmas ugyan. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. amikor létfontosságú. koncertre vagy színházba menni. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. kell találnia valami mást. megtanulták az életben maradáshoz 105 . Egy farmer. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. a szerencsejátékra. hogy menekülnénk tőle. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. még mindig találhatott magának munkát. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. mint a káosz. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. nem tudják. amely tisztes megélhetést és valamelyes méltóságot biztosított neki. kiállta a próbát és valóban tevékeny. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. vagy keres egy barátot. hogy mit csinálunk magányunkban. Megtették a kötelességüket. fejlesztik képességeinket és az Ént. melyek összpontosítást igényelnek. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. vagyis egyedül sajátíthat el. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. Az átlagos serdülő készen áll bármire. Ha velük sincs semmi különös. A tanulás azt jelenti. baráti társaságban tölteni az időt. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. amely nemcsak élvezetes. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. információktól zsúfolt környezetben élni. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. versengő. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. akár érzelmileg megsebesíti magát. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek.

függetlenül attól. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. színház. 106 . az vagy vadon élő állat. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. hogy amikor reggelente fölébredt. Dorothy kedveli az embereket. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. elhagyatott részén él egy kis szigeten. Vannak virágágyak. versikékkel. sokan önszántukból élnek egyedül. viccekkel és rajzokkal. hasogat egy kis fát. mert nem bírta elviselni. szórakozás. de soha sincs túl későn. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. varr. hogy ura saját világának. akkor már tudja. Aztán ott vannak a készletbeszerző körutak. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. Akkor azonban. Dorothy szintén megtanulta. tojtak-e a tyúkok. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. Ez azt jelenti. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. Végre módunk lesz Proustot olvasni. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. Mint a gyarmatokon élő angolok. mikor egyedül van. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. mos. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. halászik és így tovább. megfeji a kecskét. de még jobban szereti azt az érzést. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. annál jobb. hogy élvezni tudjuk a magányt. ahol a lelke megnyugodhat. az azt jelenti. hogyan alakítsa át az élet minőségét. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. hogyan irányítsa figyelmét. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. megreggelizik. hanem visszafelé vezetnek. izgalom – bármi. tévé. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. és azután költözött ki a vadonba. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. kerti törpék. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. melyeket méltónak tartunk arra. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. hogy az entrópiából. Ilyen ember például Dorothy. vagy isten". Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. hogy mi történik a külvilágban. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. egészségük hanyatlása. Úgy tűnik. ez a sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. Minél korábban kezdjük. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. megtanulni sakkozni. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. A munkahelyi csalódások. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. orrukat az ablaküveghez nyomva. hogy meglátogatják a halászok. hogy készen állunk arra.szükséges trükköket. hogy beszélgessenek vele. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. amely az élet szükségszerű velejárója. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. Amikor valaki képessé válik arra. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. de ahhoz. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. megnézi. hogy foglalkozzunk velük. orchideákat nevelni. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. közel a kanadai határhoz. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk.

hogy a figyelmüket lekössék. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. Nincs ideje arra. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. Kevés ember érzi szükségét annak. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. A különbség abban rejlik. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. hogy a hűtőm elromlott. a fedélzethez vágtam. meglátott egy másik kis vitorlást. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. A másik hajós éppen valami ragacsos. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. Van-e különbség aközött. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat során. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. A barátom bevallotta. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. hogy nehezebb legyen a dolog. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. a tojások megromlottak. hogy valahogy elindítsa a társalgást. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. nyúlós. nehezen tudja elképzelni. Hagytam. hogy magányosnak éreznénk magunkat. és már kezdtem piszkosul unatkozni. Lehet. örült. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. Nem azt akarom mondani. akkor ahelyett. amely jól szemlélteti. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. Ismeri a vérmérsékletüket. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. hogy találkozhat valakivel. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. de csak akkor. mint a kábítószer-élvezők. hogy valami feladatra leljenek. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. 107 . hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. mint bármi más módon. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. ízlésüket. akkor pánikba esünk. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. hogy jobban szeret így élni. és a két hajó úgy változtatott irányt. Susan azt állítja. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. Amikor azonban beáll a szélcsend. hogy aztán takarítanom kelljen. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. a hatvankét lakosú Manley-től. mint egy lehetőséget arra. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. Egyik barátom. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. Úgyhogy ahelyett. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. hadd száradjanak egy kicsit oda.Az ember kibírja a magányt. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. aki kiképzéssel is foglalkozik. Susan minden kutyát név szerint ismer. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. akkor a gyönyörből élők. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. amely megvalósítható célra irányul. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. Susan Butcher kutyatenyésztő. amely vele ellentétes irányba igyekezett. de arra nem számítottam. élvezni fogjuk az egyedüllétet. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. életben maradásuk attól függ. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlat-tevékenységeket. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. – Hát.

A legtöbb ember jobban szereti. ahol ezt alkalmazták. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. Azok a különleges érzések tehát. mint idegenek között. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. mint az unokatestvérek. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. mint a családon kívüli emberekkel. akiket szeretünk. hogy csak elvétve fordulnak elő. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. Nem számít. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. élete nagy része azzal fog telni. amely biztosítja. akár Észak-Alaszkában. mint bárki gyanította volna. A magány azonban olyan probléma. tudjuk. hogy egy házasság poligám vagy monogám. Ez az oka annak. Az. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. 108 . hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. de ez mind semmi ahhoz képest. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. úgy tűnik. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. láthatólag sokkal sűrűbben. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. akikkel gyakrabban kommunikálnak. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. mit vártak el egymástól. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik." Világos. akár Manhattanben él valaki. Némely család meleg és támogató. amit a családom jelent nekem. amellyel számolni kell. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. mint ahogy a családszerkezet más.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. életünk minősége nagy mértékben függ attól. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. Igen nyomós biológiai oka van annak. melyeket rokonaink iránt érzünk. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. szinte kizárólag a véletlen műve volt. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. alapvetően meg fogja határozni a férjek. melyekről régebben azt gondolták. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg.hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. anyajogú vagy apajogú-e. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik egymást. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. vagy elviselhetetlenül unalmasak.

mint a belsők. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. Még egy olyan egyszerű dolog is.Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. zavart fog kelteni az illető tudatában. melyek kitartanak. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. az étel fajtájáról stb. magában foglalja az időről. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. alhassanak és felkészülhessenek az életre. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. hogy a családi értékek fontosak. sok csalódással járó feladat. Azok a családok azonban. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. kevesebbet fognak elmenni hazulról. akkor komolyan vették őket. a feleségeknek arra. hogy gazdagítsák egyéniségüket. s erre azok a családok nem képesek. megkötött kompromisszumokat. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. sőt. ami alatt a férj. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. poligám vagy promiszkuózus-e. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. a helyről. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. mint egy vacsorameghívás. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. Ez mind nagyon kemény. Még ugyanannak az állatfajnak a 109 . hogy nem férnek össze az előzőekkel. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. aki főz és rendben tartja a házat. ami leginkább biztosítja a túlélést. Amikor két ember úgy dönt. Ha megváltoztatja céljait. mert a családtagok szeretik egymást. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. Természetesen. melyek nem léteztek számukra addig. aki megkeresi a pénzt. Ha régebben ritkább volt a válás. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. Észre kell vennünk. melyeket a nő nem. a feleség talán nem dolgozik tovább. hogy egymásra kezd figyelni. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. hogy ehessenek. akkor annak nagy része. mint a múltban voltak. és ezek a belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. a célok átértékelését. hogy megnősül és gyereket akar. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. ami nem más. és belső konfliktus keletkezik benne. a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. Amikor úgy dönt. ahol azért vannak együtt. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. frusztráltnak fogja érezni magát. Amikor két ember elkezd együtt járni. mint pszichikai entrópia. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. az nem azért alakult így. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. céljai megvalósítása során rájön. és fordítva. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. Természetesen. Hatalmas viták zajlottak arról. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. azoké viszont talán növekszik. A "családi értékek". amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. Már nem telik neki Maseratira. ha a férfi olyan filmeket szeret. módosítaniuk terveiket. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. mint eddig bármikor. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. Ilyen esetben a család együtt maradt ugyan. amelybe belemegyünk. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. jobb helyzetben lesznek. ha az embereknek azt tanították. még akkor is. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. magában hordozza az Én átformálását. ami az adott kapcsolatban később történik. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak.

Mint a szabályok általában. Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlattevékenységgé. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. nem annyira azért. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. melyek összetartják. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. mint a szabadság végéről. hogy ahhoz. szekularizált társadalmi környezetben. hogy "mindenki házasságban él". Cicero azt írta egykor. Ha az egyik gyerek büszke arra. hogy milyen jól tanul. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. Ha nem így tesz. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. Szinte már közhelyszerű. Ahhoz. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. mindenkinek fontos. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. mint egy új dívány vásárlása. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. azért vagyunk monogámok. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. hogy azon töprengjen. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. akkor már nem kell többé azon aggódnia. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. csak rá jellemző tulajdonságait. és a házastársat béklyónak tekintik. hogyan is kellene élni. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. családi 110 . hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. mint egy". nem pedig azért. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. Hogy áramlatot lehessen előidézni. a felelősség különböző formáit. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. Ha valaki úgy dönt. hogy teljesen szabad lehessen valaki. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. Például ha valaki eldönti. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. akkor jó előre át kell gondolnia. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. "az a természetes. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e.tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. függetlenül minden problémától. A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. mert a hagyomány erre kötelezte. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. mégpedig saját akaratából. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. Noha ez igaz. Szükséges. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. hogy ami egyvalakivel megtörténik. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. az mindenki mást is érint. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. a család létének célja kell hogy legyen. amelyék megmaradtak. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. hacsak nincsenek erős külső tényezők. vajon másutt zöldebb-e a fű. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. talán még a fenntartásához is. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. A differenciáltság azt jelenti. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. jól választott-e. piknikelés. mert nem kell arra fordítania. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. Külső okokkal magyarázva a dolgot. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású.

melyek újból mindenkit érdekelnek. Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. mint az evési. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. hogy további örömet vagy fejlődési lehetőséget nyújtana. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. a női pedig az. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. egyszerűen azért. hogy "meg tudom-e szerezni?". Ez természetesen nem történhet meg anélkül. mi bántja a feleségét és fordítva. vagy próbálkozhatunk azzal. Az újszülött. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. mert csak így tudhatjuk meg. Szeretném egyúttal hang súlyozni. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. akkor legjobb. hogy általában a társas kapcsolatokat. míg végül a kapcsolat szétesik. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. amely szükséges ahhoz. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. elmúlnak az izgalmak. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. a cselekvési lehetőségek elég világosak. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. új helyeket keressünk fel. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. Az egyetlen mód. egymás mellett dolgozni. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. hogy elérjük-e a családi célokat. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. amit csak a kölcsönös érdek tart össze.nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. hogy egy életre elkötelezzék magukat. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli 111 . mint a személyes élményeknek. Mindent kipróbáltak már egymáson. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. miféle ember a másik valójában. persze nehezebb stratégia az. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. ha a gyerekek már kirepültek. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. amit együtt lehet csinálni. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. Hozzátartozik az élethez. Gyümölcsözőbb. egyikük sem fedez föl ilyesmit. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. beszélgetni a jövőről. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. a közös családi programokkal is az a helyzet. bulikra. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. új emberekkel barátkozzunk össze. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. fel kellett hagynunk vele. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. amennyire csak lehet. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. és valószínűtlen. akkor csaknem lehetetlen. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. Ha a férj nem tudja. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. mit gondol Dél-Afrikáról. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. Ha nincsenek olyan célok. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. érdekes helyekre menni. hogy világos visszacsatolást igényelnek. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. és így tovább. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. Ha igen. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. Mindennél fontosabb azonban az. melyben az egész család osztozik. hogy "rá tudom-e venni?". és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". ami itt annyit jelent. elkerülhetetlenek a konfliktusok. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. hogy új beszédtémákat találjunk. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. milyen filmeket szeret. így a legtöbb szülő eleve beletörődik.

112 . örömteli tennivalókat is jelent számukra. hogy ami elérhető lenne. akkor máris segített nekik abban. az első néhány lépés. hogy a saját fejük után mennek. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. sok fiatal lány érzi úgy. ha élő példát. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat.abban. zenélni. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. Sajnos nem járható út. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. Ha ilyenek nem léteznek. hogy bebizonyítsák maguknak. ha szeretnek kertészkedni. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. Utcai harcok. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. felelősségteljes személyiségeknek. a napi eseményekről. bulizásra. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. Sajnos. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. az. ami leköti figyelmüket. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. fogalmuk sincs arról. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. gondolatairól. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. Csak az segít. körülbelül öt éven át. Nem véletlen. rájövünk. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. A tizenévesek testileg érettek. főzni. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. az első firkák. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. rendszerint elköltöznek hazulról. Ha mást nem is csinál az ember. csak beszél nekik a munkájáról. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. mert akkor valószínűbb. vagy nem elég izgalmas. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. amit tehet. túl gyakran esik meg. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. és távoli városokba utaztak. Mihez kezdhet magával egy életerős. autózásra. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. hogy tényleg így is van. hogy teherbe esik. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. hogy a felnőttek mind unalmasak. melyekre a szülők azzal válaszolnak. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők aligalig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. az első szó. vagy túl egyszerű. a fiatalkori bűnözés. tényleg élnek. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a fiatalok hajlamainak kiélésére. az vagy túl mesterséges. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. olvasni. Tudatosan vagy sem. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. akkor ne őket hibáztassuk azért. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. erőfitogtatás. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. ha nem váltak valóra -. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly.

kelletlen idegenek lettek –. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. és a legjobb stratégia hagyni. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. aki nem fut rendszeresen. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. és csökken az a mennyiség. sosem kell azt mondanunk. és rettentő nyűgnek érzik. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. De azt is fel kell ismerniük. annak következményei vannak. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. Könnyen lehet. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. a tökéletes bizalom. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. akkor az erőt ad neki. cégük szétesik. Egy zenész nem teheti meg. hazug színjáték. a felek megbíznak egymásban. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. csak akkor értékes." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. és érzik. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. Különben csak üres gesztus. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. eltérő céljaikat annak kedvéért. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. otthon csak azt akarják. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. meg felel-e mások elvárásainak. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. mint például a 113 . Az igazgatók is tudják. hogy természetes medrében folydogáljon minden. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. akkor ébrednek rá. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. akkor az élet a családban örömteli áramlat-tevékenység lesz. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. hogy lazít hassanak egy kicsit. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. Az olyan kapcsolatban. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. hogy bármi történik. és ha nem engedelmeskednek. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. Mindegyik esetben arról van szó. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. melyeknek megszegése büntetést von maga után. ha jól akar trombitálni. ahol mindig szívesen látnak. hamarosan rossz formában lesz. A gyerekeknek tudniuk kell. Az a sportoló. Nem kell megváltoznunk azért. hogy kockázatot vállaljon. Ha azonban azt érzi. amellyel szabadon gazdálkodhat. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. és nem fogja élvezni a futást. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. ha a család önbizalmat. amelyeket el kell fogadnunk. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. hogy vajon szeretik-e. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. megy az magától is. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. hogy megpróbálnák átalakítani. hogy barátainkkal lehessünk. ha nem felel meg a követelményeknek. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. ha tudja. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. hogy bármi történjék is. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. népszerű-e. ha soha nem szűnő figyelemre épül.A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot.

Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. és népszerűbb akar lenni. 114 . csöndes. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. és nem akadt sok barátja. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. akiket egész életükben ismertek. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. hogy elfogadják őket. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. a pub. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. azt állították. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. mint a közös tévénézés. A diákok. akkor csökken a csoporttól való függősége. és befolyásolni tudta. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. hogy részvételt kíván. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. célbadobással. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. amely köztük és a magány közt állt. addig lehet ugyan kellemes. Így például az "ivócimborák" intézménye. elég közel érezte magát a szüleihez. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal.mosogatást vagy a szemét levitelét. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". Mindenki úgy érzi. Érthető tehát. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. nagylelkű fiatalember. miközben vitatkoznak és viccelődnek. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. hogy a barátaik kiközösítik őket. de nem is értékelte túl magát érte. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. nem ad lehetőséget a fejlődésre. meg tudom-e változtatni a személyiségem" mondta. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. a vendéglő. "magától értetődően" élvezetes. Olyan. hogy milyennek lássák kortársai. kellemes módja annak. Ez különösen igaz azokra. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. iszogatással. hogy mindenből kihagyják az iskolában. Mindenki örömét leli abban. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. Christopher. a söröző. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. a haját pedig egy árnyalattal kiszőkíti. Ha a fiatal azt érzi. hogy elmagyarázza. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. "Látni akarom. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. mint bárki mással. mert attól féltek. akik nem bírják a magányt. szemüveges fiú volt. hogy bármit meg tesznek azért. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. a házastársukat is beleértve. aki nem nézte le a többieket azért. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. belefáradt abba. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. melyek vonzóak számunkra. és noha annyiban összetettebb. és napokat töltött el a tükör előtt. amely a magány velejárója. A taverna.

hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. Az az ember. amelyek jelen vannak más áramlattevékenységekben is. mint például a vadász csalafintasága. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlatélménnyé való alakítását. hogy agyonnyomja a feladat. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. Az instrumentális képességek azok. Más szavakkal. Régebben. ők azok. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. a mesterember tudása. az olyan intellektuális képességek. hangulatunk eltáncolása. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. mint egy robot. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. de büszkesége is. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. Az igazi barát olyasvalaki. ott ébredhetünk rá. amit az expresszivitás biztosíthat. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. viccet mesélni vagy tekézni. akivel időnként 115 . ha valakinek a házastársa a legjobb barátja. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. amelyben nemcsak örömet lelt. Mivel olyan barátokat választunk. akikkel énekelhetünk. érzéseink lefestése. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. úgy érezzük. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. mely a házasság irányába löki az embereket. akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. Ez közhelynek tűnik ugyan. Azok. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. de valójában nagy figyelmet. hanem csak a környezetük elvárásait. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. még ha egyebekben meg is lenne mindene". józan ítélőképességű bírók. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. Kevés dolog van. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. A barátságban nem találunk örömet. melyeket saját erejéből el tudott érni. Ez az a kapcsolat. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. akik osztoznak legvégső céljainkban. Most azonban már kisebb a külső nyomás. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. személyes barátság. Nem hagyta. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. ami annyira élvezetes. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. A barátság lehetővé teszi számunkra. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. míg annyi hozzá hasonlónak nem. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. olyanná válik. az volt. önbecsülése is megnőtt. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. ha ahhoz van kedvünk. hogy új utakat próbáljon ki.Egyik oka annak. figyelmes pincérek vagyunk. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. amelyeket a barátság nyújthat. nyitottságot és érzékenységet kíván. ez lehetetlen volt. A legtöbb ember úgy érzi. melyeket azért sajátítunk el. hogy az emberi viselkedést utánozza. A modern házasság ideálja az. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. kik vagyunk valójában. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. táncolhatunk. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. akik soha nem biztatják arra. mint az írás és az olvasás. aki csak instrumentális cselekedetekben él. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. Kevesen vannak. és sokan állítják azt.

Ha azonban elfogadjuk azt. Az élet későbbi szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. vasárnapi iskolát tart. Ugyanígy. Mindig meglepődöm. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. hogy sajnálják magukat. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. az emberbarátok hírnévre. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. az emberek itt is azt hiszik. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. mikor azt hallom. ha a családunkat össze tudjuk tartani. A politikusok hatalomra áhítoznak. és megbizonyosodjunk róla. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. Túlságosan mobilisak vagyunk. Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. hogy ha most újra összekerülnének. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. aki nem várja el tőlünk. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. Mint ahogy a család esetében. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. hogy igazi örömet éljenek át. és ha kudarcot vallanak. Vannak olyan emberek is. Ami számít. A barátokat viszont az izgalmakkal. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. figyeljünk a visszacsatolásra. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlatélmény. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. kalandokkal. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. egy etnikai csoport. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. ha meg tudjuk teremteni az áramlat-élmény feltételeit. Örülünk. akkor azt kell mondanunk. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. hogy ne csak saját javunkat nézzük. Nehéz. Nehezebb feladat az. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. feltéve.bolondozhatunk. nem várhatjuk el. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. semmi más teendőjük nincs. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. néha évfolyamtársaikat. Nem számít. el kell fogadnia egy közösség. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. hogy a barátság magától keletkezik. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. hogy kitűzzünk egy célt. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. környezetvédelmi akcióban vesz részt. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. csak az. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. olyas valaki. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. akik oly messze kerültek tőlük. mint a munkát vagy a családi életet. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. az az. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. mint egy természeti képződmény. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. amely minden komplex tevékenységben jelen van. aki segít bennünket az önmegvalósításban. A kamaszkorban. Természetesen. hogy ellenséges körülmények 116 . hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. pszichikai energiát fektessünk bele. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. de nem megvalósíthatatlan. Sajnos manapság kevés ember képes arra. hogy mindig a papírformát hozzuk. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. hogy az ember barát segítse az elesetteket. és így több esélyük van arra. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni.

de végtelenül élvezi is az életét. gazdag. hanem az. nagy esély van rá. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. és lehetővé teszi. amely a legtöbb pénzt termeli. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. de az is lehet. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. csinos és jópofa legyen." A tanács még mindig érvényes. Ugyanakkor sok olyan ember van. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. aki borzalmas szenvedéseken ment át. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. Sorra veszünk olyan stratégiákat. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. amíg az egyének tudata meg nem változik. Hogyan lehetséges. hogy uralják tudatukat. Ha valaki nem tanulta meg. ez maga az élet. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. ha nem akadnának olyan emberek. Talán szükségtelen megjegyeznem. amennyit csak lehetséges. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan emberektől. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. mint hab egy olyan tortán. ha ötleteket ad ahhoz. akkor jó. hogy az embereket gazdagabbá. ha valaki elég szerencsés ahhoz. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. ha érdekes. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. amely szilárd alkotóelemekből. Azok. akik élvezik azt. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. 117 .között is életben maradjanak. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. A politika valódi funkciója pedig nem az. hogy egészséges. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. és áttekintjük. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. hogy könnyű boldognak lenni. ha nem kell amiatt aggódnunk. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. jól fizető állása van. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. Az egészség. egészségből és pénzből áll. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. még akkor is. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. és nemcsak életben maradt. Rendjén való. Az áramlatelmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. 9. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. akik úgy gondolják. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. míg az áramlat. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. hogy nem. hogy hogyan változtassa meg a világot. hogyan kellene őket úgy átalakítani. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. hanem azt is megmutatja. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. akik betegek. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. Csak a valódibb.

amit valaha tudtam. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. hogy az az ember. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. mintha újjászülettem volna. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. Úgy kellett a környezet részévé válnom. Bernie Siegel írása az öngyógyításról.. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának.. olyan emberekből állt. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. többet kellett használnom a fejemet. hogy újra meg kellett tanulniuk élni. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. aki tudja. mind komplexitásban megnövekedtek. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. akaraterőt és türelmet igényelt. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. A baleset után örömteli élményei mind számban. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. Franz Alexander megállapította: "Az. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. Miután megbénultam. annak ellenére. A kocsi azonban elromlott. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. hogy az elme uralja a testet. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. és olyan komoly urológiai problémái lettek. amit az élet folyamatáról tudunk.A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. Azok a betegek. és tulajdonképpen szerette a munkáját. hogy hasznára lehetek másoknak. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. ha azt állítanánk. A balesete előtt villanyszerelő volt. beiratkozott a főiskolára." Francónak. amit toló székből csinált végig. A bénulás különösen keserű csapásként érte. hogy elfogadják a helyzetüket. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. vagy valamikor a születésük után vesztették el a 118 . tudjak segíteni az új sérülteknek abban. A lényeg az. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. Vannak bizonyos határai annak. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. büszkeség és öröm forrása volt. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta. amelyet a milánóiak tanulmányoztak." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt. Lucio. remélem. még tovább fogok fejlődni. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. Meg kellett tanulnom öltözködni. de másképpen. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. Már önmagában az is." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek. mindig boldog lehet.. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. gondtalan benzinkutas volt. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. nyelveket tanult. főleg olyan fiatalokból. ahogy azt dr. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. A lány pánikba esett. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult. Franco bevallotta. Vannak azonban más igazságok is. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. mint például Norman Cousins beszámolója arról. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. Egy másik csoport. hogy a test mennyi fájdalmat. vagy dr. amely századunkban úgy eluralkodott. Mind a munka. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. olyan volt. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. a legalapvetőbb tény. Ami a jövőt illeti. Franco élete fő értelmét abban látja. Miután felépült a tragédia után. hanem gazdagodásához vezetett. Mindenkinek kell hogy legyen célja. s ez elkötelezettséget. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni.. melyben azelőtt soha nem volt részük. a csoport egyik tagja huszonéves.

Harmadszor. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. Antonio. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. ha Paolo nem érezné azt. mint régebben.. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. hanem 119 . ezt válaszolta: Igen. a sakkot. házas. aki nyolcvanöt éves. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. hogy Paolónál ugyanúgy. Felesége szintén vak. Azóta úgy élek. A munkájában azt szereti legjobban. Pilar például harminchárom éves nő. hogy tudja. Aztán Anita." Meglepő. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is." És annyi ilyen ember van még. Paolo. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. olyannak. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. amelyek nem tetszenek nekem. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat.. arra törekszem. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. az az ülés akár húsz évet is kibír majd. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. mikor mindkét szeméről levált a retina. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. hogy ura saját belső életének. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. Csodálatos érzés. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. Paolo jelenleg azt tervezi. olyan célt és örömöt adott életének. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. nagyon vigyázok. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. Ez azonban nem azt jelenti. Ha elkészül. Másodszor. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. és azzal keresi a kenyerét. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. olyan módon. s mint ahogy annyi kortársam teszi". így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. soha nem tudott volna elérni. születésétől fogva vak. amit éppen csinálok". Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt. mert "érettebbé tett. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül.. hogy szerencsétlen. amelyeket egyszer már elkövettem. aki most harmincéves. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi.. vagy valami hasonló..... És Dino.látásukat. akinek a felesége szintén vak. nem olyan szintetikus anyagokat. Az 1967-es háború után úgy döntöttem. Mindazonáltal meglepő volt. mintha Isten lennék. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az interjúkkal kapcsolatban. ha pénzre van szüksége. a sportot és a zenehallgatást. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak. amely a többiekről is szól. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak. Nagyon izgalmas". "Ilyenkor úgy érzem magam. amely gazdagította az életüket. hogy meghaladjam őket. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. történt-e már ilyen vele. mint Manhattanben. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. a zenehallgatást. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. elesett emberek. Mint sok más vak. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. valódi bambuszt használok. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. hogy zenét tanít. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. melyeket ha ép látásával otthon marad. Aztán ott van a középiskolai tanár. hat éve vesztette el teljesen a látását. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. Nem egyszerűen utazni akartam.. két gyereke van. hogy másokkal is elnéző lehessek. úgy döntöttem. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. mint a hangszerek a zenekarban. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. és azóta sem lát. aki éjjel a milánói parkokban alszik.. aki tizenkét éves korában vakult meg. hogy könyvet ír Braille-írással arról. hogy megvakult.

hogy kiélvezzek minden egyes percet. hogy lassan haladjak. amíg ideértem. mint a nyugatiak. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom. hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. Ez pedig több.. Út közben láttam éhínséget. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. ha megismerjük önmagunkat. hogy két héten belül fel fogják akasztani. . Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. Úgy keltem útra. Egy férfi nem attól lesz férfi. mint a tojásból kikelő kismadár. és nincs értelme túl keményen küszködni. Olyan kaland ez. mit kell mondania. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. Jugoszlávián. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. halált és szegénységet. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. tudja. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. életem a sors kezében van. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. de a koncentrációm soha nem csökkent. amint a barátaim meghalnak mellettem. hanem hogy felismerjük. hogy az ember felelősséget vállal. mikor van itt az ideje a beszédnek. Nem az a cél. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. hogy tudja. Odahaza mindenki biztos volt abban. hogy megőrültem. amely idestova húsz éve tart.. Akkor lecsitítom érzéseimet. mikor a gazellacsorda után fut. mert az embernek szenvednie kell. Sok mindennel kellett megküzdenem. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. A legjobb dolog az életben az. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. Ahogy Jézus Krisztus mondta. megengedhetem magamnak. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. mikor kell hallgatnia. A fontos az. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. ami most már mindenek fölött számít nekem. ha megnyeri az egész világot.. . ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. megnyugtatom és távol tartom az őrületet. Isten. hogy az élete ezentúl rosszabb 120 . a ruhák csak másodlagosak. képes vagyok összpontosítani és tudom. ha ma nem keresek semmit. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. Szabad emberként.megtalálni önmagam. Törökországon. Megpróbálok ilyen lenni. de úgy döntöttem. mi haszna van abból az embernek. hogy az Urat dicsérjük. hogy magyarázatot keressünk Reyad különös viselkedésére. hogy a világnak nincs értéke. ha elvesztem a világot. hogy azért születtünk. örömteli életté formálnia. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. hogy valóban emberré válhasson. vagy pedig egy új. aki. láttam. Ha van még húsz évem. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. nem számít.. voltam baleseteim. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. Minden emberben van valami. Az ember azért született. nem érdekel. Jordánián. mikor elindultam gyalog Európába. Az egyetlen dolog. és minden szava erről a megingathatatlan célról. nem pedig úgy. hogy elpusztítom magam azzal. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. mint amit sok. akkor vagyok a legösszeszedettebb. aki nem függ senkitől. számunkra nem fontosak. hogy mindig többet akarok. háborút. összerombolja az Ént. Akkor ez a sorsom. átjöttem Szírián. a szellemi útkeresésről vallott. tudja.. Mint a torzonborz próféták. Úgy hiszem. hogy a világ nem sokat ér. megpróbálok úgy élni. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. hogy megházasodik. akik őrült tempóban dolgoznak. és nem olyan. hogy próbára tegyék ezen a földön. egyszerre csak egyet tud elkapni. visszatértem saját középpontomba. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. Ha a második utat választja. melyek arra késztették. Mik voltak az okok. arra kényszerítve az embert. a tévé.. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. . amit fel kell fedeznie magában. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. Az autó. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel.

Ha azonosítani szeretnénk. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. mint mások. vegyünk egy példát. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. egymással ellentétes módon cselekedhet. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. vagy a vak sakkmester. Az is világos. vagy átképezi magát. A íjászbajnok paraplégiás.lesz. hogy pocsék állása van. a képzettség és más releváns személyiségjegyek. hogy egy esemény. aki – tegyük fel – könyvelő. hogy újrafogalmazza helyzetét. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. Vagy magába roskad. hatása persze függ az illető korától. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. Lucio. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. hogy Jim jól berúg az első este. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. A másik lehetőség. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. De honnan. ahol képességeire nagyobb kereslet van. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". Később lehet. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. mint egy extrovertált ember. Ám az. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. vagy azzal leplezi. az intelligencia. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. Sokkal valószínűbb. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. képességeitől. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. hogy olyan helyre költözik. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. avagy a "regresszív módszer" lenne. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. későn kel. aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. aki már évek óta mondja neki. nemcsak abban játszik fontos szerepet. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. amit ő "érett védekezésnek" nevez. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. mint mások. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. aztán másnap reggel. két. és másik állásban helyezkedik el. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni rájuk. A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti. Világos. mihez fogjon. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. ez pedig súlyosabb. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. Kevés olyan ember van. mondjuk Jim esetét. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. gyakran éppen az ellenkezője történik. mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. Még a legalapvetőbb emberi képességek. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. hogy a szokásosnál többet kezd inni. az nagyobb stresszt fog átélni. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. összevész a feleségével. Ha ezt az utat választja. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. Sokan azonban – noha sokkal kisebb 121 .

Mivel növények nélkül nem lennének állatok. nagyon ritka ajándék. kéreg. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. kívánjuk. villám és spontán öngyulladás hatására. és nem tántorították el őket az ellentámadások. Az emberek is képesek arra. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. melyekből aztán levél. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. és Semmelweis Ignác. akik így tesznek. megfőzzék az ételüket. hogy kik azok. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. Ezeket az embereket és sok száz másikat. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. az. hogy fel figyelünk azokra. Azzal. akiket a legjobban csodálnak. Akárcsak az a Moliére-hős." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. Ha megkérdezzük az embereket. egy ifjúsági tábor-felügyelő. 122 . nem törődve azzal. Az a képesség. és úgy reagálnak. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. egy hivatalvezetőnő. azaz férfi szóból. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. A Nobel-díjas kémikus. Akiknek van belőle. hogy a káoszt renddé alakítsuk. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. az a lényeg. a latin vir. A gőzzel. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. gyökér. melyeket a jó szerencse hoz. Bárhogy hívjuk is őket. aki a múlt században kitartott amellett. Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy disszipatív struktúra. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. és miért. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". A tűz megszelídítése jó példa erre. hogyan működik ez a folyamat. felhasználták a szétszóródó energiát. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. csodáljuk. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. Ha az emberek nem tanulták volna meg. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. amiben hittek. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket.stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. hogy kivételes emberekről van szó. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. a magyar orvos. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. azokat a jó dolgokat pedig. az alkalmazkodóképesség jele. hogy melegítsék a barlangjukat. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". már félig fel is készültek a sorscsapásokra. ha azt mondjuk. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk. virág és gyümölcs lesz. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. melyeket a balszerencse hoz. Csodálatunk azt jelenti. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. Volt bennük bátorság. mint az az idős hölgy. akiket megemlítettek. és akik követésre méltónak tartják. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. melyek olyan energiát szelídítenek meg. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. árammal. mint az a képesség. A növények megtalálták a módját. hanem annak megértésére. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. mert fénnyel táplálkozik. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. Érthető.

az illető el is veszítheti azt a képességét. hogy szinte teljesen elhanyagolható. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. a psziché is hasonló elvek szerint működik. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. és az életnek nem lenne semmi célja. hogy csak jó dolgok történjenek vele. akik egyedül bolyongtak a 123 . a talpraesettség. hogy a helyzet nem olyan rossz. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak. hogy fontos céljaira koncentráljon. mint egy rossz osztályzat. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. Komoly fenyegetést jelent az Énre. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. Némelyik ember abból meríti erejét. a hazájával. egy telefonhívás. Az. A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. istenadta ajándék is lehet a számára. kontrollálható áramlat-tevékenységgé. mint amilyennek látszik. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. hogy tudja magáról. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. Ezért van az. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. akkor úgy érzi. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. egy mosoly. ami nagyobb összhangban van vágyaival. A tudat. Richard Logan olyan embereket vizsgált. mint például a művészetek. Ha a sérülés nagyon súlyos. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. Öntudatlan magabiztosság. hogy kirúgnak valakit az állásából. hogy a bátorság. a fájdalom. egy jó dal eltereli a figyelmét. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. és zavarja működését. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk. például sarkkutatókat. a kitartás. megnyugtassák őket. amely zavart kelt az elmében. de képtelenné válik a további fejlődésre. hogy bátorítsák. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. ha talál helyette olyasmit. a betegség. Srinivasa Ramanujan. Miért van az. Részben az is szerepet játszik. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. a zene vagy a fizika. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra. hogy uralni tudja a tudatát. a tudat rendje teljesen felbomlik.Ahogy már láttuk. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. komoly betegségekkel. annak a valószínűsége. azt is tudja. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. kicsoda. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. hogy tudja. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. Az Én integritása attól a képességétől függ. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. megbontja annak rendjét. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. pedig oly kicsi. akik tudják. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. egy pattanás. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. egy vallással vagy ideológiával. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. mikor rosszul mennek a dolgok. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. s ha sikeresen túljutott rajta. és nem semmisül meg attól. hogy egyeseket elgyengít a stressz. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. és képesek voltak megoldani őket. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. milyen a csalódás. hogy azonosul a családjával. Ha a trauma súlyos. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. hogy a szegénység.

tételezzük fel. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait.jégmezőkön. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. Mint ilyen. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. hogy a sorsuk saját kezükben van. hogy bízzon magában. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. mert arra kényszeríti a gépet. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. és a környező világ részének érezzék magukat. öklükkel verik a műszerfalatáltalában teljesen hiába. és az egyetlen módja annak. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. katalizátorként. Nem arra pazarolják összes energiájukat. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. hogy akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. mi a baja a gyújtásnak. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. hogy ők sürgősen be akarnak jutni a belvárosba. hogy a kocsinak mit sem számít. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. akik tudják. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. Ez volt az első alkalom. hogy alig lehetett őket látni. hanem arra. hogy az ő vágyaik. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. bízik a gépben. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. és ha sikeresek akarunk lenni. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. és a saját benne elfoglalt helyében. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. néztem. a kocsi motorja nem akar beindulni." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. Azok az emberek. Amíg a figyelem befelé irányul. nem kételkedtek benne. amit el akarnak érni. úgy gondolva. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. Saját törvényeinek engedelmeskedik. Elátkozzák a kocsit. Fel kellene ismerniük. kisebb az esély arra. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. a környezetében. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. amilyenben évek óta nem volt részünk. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. hogy mozgásra bírjuk. hanem olyan központi mechanizmus is. Ha fogalmunk sincs. mikor ráadjuk a gyújtást. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. amikor munkába sietünk. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai 124 . nagyon kevés időt töltenek azzal. több értelme van. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. addig nehéz észrevenni a környezetünket. hanem mert ő lesz az az eszköz. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. amivel röpül és tudatában van annak. és csodáltam fénylő vörös színét. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. Saját Énjük akadályozza őket abban. azt. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. hogy engedelmeskedjen az akaratának. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. A figyelem világra való összpontosítása. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. de figyelmük olyan széles körű. Bízni fog tehát abban. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. ahogy mozog. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. Ahhoz. 2. hogy önmagukra gondolnak. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. alapvetően az szükséges. hogy egy hideg reggelen.

hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. Egy nap. fölment nyolcezer láb magasra. A halott katona volt az. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. ahol véres jobb keze belemart a testébe.. azt látja. és olyan gondolatok. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. aki jobban kijön a vezérigazgatóval. beleértve magunkat is. maga is részévé válik.entrópiát. nem tudott elszabadulni attól a gondolattól. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. akinek a figyelmét leköti a környezete. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. G. falai vékonyak. akkor a fejünkben csak az fog járni. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. a kormányrúdra. melyeket nem korlátoz az idő. láthatóan érintetlenül. – ezer hasonló dolog. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. melyek gátolnak a cél elérésében. Ez a közvetlen megközelítés. az az ember. ám ha ehelyett arra figyel. ami jó példa arra. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. Félelme olyan erős volt. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. ha elkésünk. A koreai háború alatt G. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. Új megoldások felfedezése. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe.. "Ugyanaz. hogy Phil. hogy időben be kell érnünk az irodába. és befelé irányítja. 3. a benzincsapok. hogy képtelenné vált annak felismerésére. Egy volt kollégám. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. hogy változtasson 125 . elszigeteli az embert a világ többi részétől.. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. vagy az akkumulátorban nincs töltés. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. mint segít minket abban. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. ami körülötte történik. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. Tételezzük fel például. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. Így valószínűleg nem halljuk meg. Általában két módja van annak. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki.. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. és így lehetősége nyílik arra. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. felfedezték. G. majd egyenként megszüntetjük őket. hogy mi történik. mert nem hajlandó együtt működni. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. és dühösek leszünk az autóra. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. aki a balkezes ernyőt kapta." A csoport felszállt a repülőgépre.. A probléma ott volt. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. de ballal könnyebb. A környezet felé való teljes nyitottságot. nyilvánvalóak és fontosak lettek. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. Lehet.. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. melyeken át láthatatlan. visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. egyedül hagyva frusztrációival. ami körülötte történik. még a hús is csíkokban felszakadt ott. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. s új módszereket találjon arra. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. Az egyenruha a melle jobb oldalán. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. melyek éppoly megfelelőek. Minden simán ment. Másodszor. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. hogy megbirkózzunk a helyzettel. A másik az.. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. mint az előzők. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. aki cége alelnöki posztjának várományosa. Az egyik az.. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. Ugyanígy az a pilóta is. teljesen szét volt tépve. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. amely azt vizsgálta. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. a fülke szögleteire.

az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. Még a halál közeledte is képes arra. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. amit előre kigondoltunk. gazdag. hogy – ellentétben azzal. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). szegény. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. mi történik a vásznon. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. hogy minél több örömöt találjon az életében. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. Másfelől azonban. mint annak. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. hogy milyen legyen a festmény. csak az számít. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. ugyanolyan technikai felkészültséggel. ha túl komolyan veszi önmagát. műveltek és gazdagok legyünk. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. aki beteges. hogy ura legyen saját tudatának. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. mélyen átérzett. hogy mit kedvel és mit nem. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. vagy más célokat tűzni ki maga elé. hogy tudja. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. De biztos. azt például. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. a szex. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. nem pedig kizárólag aszerint. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. állást változtat. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. népszerűek. hogy bele illenek-e abba a képbe. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. szükségleteit és vágyait. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. akkor bajba kerül. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. mint beledöngölni a földbe. tudja. hogy ne kétségbeesést. hogy tudomásul sem vesszük. a mások feletti uralom szükséglete. akkor jó képnek kell születnie. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. Az életet élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. addig egy igazi művész. nyitott marad környezete felé annak részeként. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. Az egészséges. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. és lehetővé teszi-e számára. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. és azok 126 . Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. mint a festő.a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). a menedék. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. gyenge és elnyomott. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. stresszel teli. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. Ahogy láttuk. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. aki gondosan követi a vásznon történteket. figyel arra. és ahelyett. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. Ily módon fel fedezhetjük. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. hogy vannak más lehetőségek is. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. mint a másik. fenyegető események veszik majd körül. vagy a karrier helyett a családjának.

Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. és belülről irányítottak. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. hogy maga választotta célokat követ. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. akiktől hitelt szeretnék felvenni. megrekedek a fejlődésben. hogy az előbbi tudja. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. megjelölik azokat a képességeket is. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. nem találomra teszi. Cselekedetei követhetőek. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. és arra utal. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. 127 . melyekért képesek vagyunk küzdeni. aki soha nem unatkozik. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. legtöbbjük fásult lesz. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. és egyre kevésbé leszek hatékony. ha történetesen értelmüket vesztették. A jól képzettségnek fontos feltétele. hogy megtanulok teniszezni. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. akkor tisztában kell lennem azzal. A másik véglet az. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. ritkán szorong. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. mert úgy látom. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. tekintve. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. akkor kimaradok a fontos dolgokból. el lehet mondani. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. melyek a működtetéséhez szükségesek. a pénzügyekkel. akkor azért nyitok panziót. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben. meg akarják például menteni a világot. és így tovább. amit csinál. tenyerest és fonákot ütni. Amikor reményeik szilánkokra törnek. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. Ha jó panziós akarok lenni. A kifejezés szó szerint azt jelenti. hogy módosítsa őket. az Énen kívülről. és amit csinál.fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. Másfelől azonban. abból az következik. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. Célok kitűzése. nem is külső erők hatására. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. Arról az emberről. mikor valaki azért kuporog egy helyben. Belemerülés a tevékenységbe. Ha szeretnék teniszezni. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. mert nem bízik saját képességeiben. melynek önálló céljai vannak". Vannak emberek. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. hogy "olyan Én. akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. Az ok-okozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. ugyanakkor rugalmasabb is. Ha úgy döntök. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. jobban ragaszkodik céljaihoz. amely nem az Énjén belül gyökerezik. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. mélyen belemerül abba. elhatározom. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. ahhoz az kell. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. akár hétköznapi dolgokról. Hogy ebben sikeres legyen. könnyen megengedheti magának. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. így magából az Énből erednek. 2. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet.

de még azt a keveset is összezavarja. hogy az illető jól fogja érezni magát. Ezért jobb az. hogy halad előre. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. Arra figyelni. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. tartalma meg rendszerint csapnivaló. akkor megpróbálkozik egy másik témával. amelyhez kapcsolódni szeretne. és koncentrációkészségét fejleszti. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. Bárhonnan elindul hatunk. mintha soha nem is szerettünk volna. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. Annak a személynek az Énje. és nem valószínű. paradox eredményeket ér el. vagy valamelyiküknek túl magas -. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. mert a műsort reklámok szakítják meg.Például valaki elhatározza. ha hagyja. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös ok-okozati kapcsolat köti össze. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. hogy rész vételüket kiterjesszék. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. jól fogja érezni magát. aki a másokkal való kommunikációra figyel. 3. hogy megzavarja a tömeg ordítása. A sportolók nagyon jól tudják. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. mindkettejük számára érdekesek. Felméri a vendégeket. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. Azok az emberek. mert önös érdekei ezt diktálják. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". Chicagóban a hatalmas méretű. talán nagyobb biztonságban van. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. és ajka hangtalanul mozog. hogy valaki majd csak észreveszi őt. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. Lehet. tönkreteszi kettejük beszélgetését. Koncentráció nélkül nincs részvétel. Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. mindig úgy érzik. vagy egy másik beszélgetőtárssal. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. ami éppen történik. a túlzott én-tudatosság. olyan témákról. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. Énje mégis erősödik. ha szeretünk és veszítünk. észrevettem. Nem azzal törődik. abban reménykedve. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. Nem számít. akkor sokszor ahelyett. s nem pedig önmaga miatt aggódik. Az a szülő. akkor ez azt jelenti. nem pedig azért. Az az ember. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. hogy benne maradjon. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. a sok ember között behúzódik egy sarokba. 128 . aki nem figyel gyerekére. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. Ha személyisége nem autotelikus. amelyekről úgy gondolja. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. és megpróbálja kitalálni. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. milyennek látszik kívülről. jártasságot szerez. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. tele van szerkesztési hibákkal. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. hogy kimaradnak az élet áramlatából. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. amelynek önmaga is részét alkotja. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból.

hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. képességeket fejleszteni. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. nem elegendő azt megtanulni. örömforrássá válhat. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. Ha élvezzük a munkánkat. mind életünket gazdagító. és akik hamarosan a helyünkre állnak. Ez az. mert csak arra figyelt. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. Ez azt jelenti. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk. amit látott. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. házastársunk meghal. az összes többi magától körvonalazódik. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. mint mi voltunk. vagy akár csak egy pohár víz. melynek céljai egységesek és állandóak. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. hogy mindent. A nyugodt. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. amit csinálunk. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. amennyire csak emberileg lehetséges. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. A hűs szellő egy forró nyári napon. és semmibe vette az esemény esztétikai. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. hogy megpróbálja felbecsülni. amit az Énje megenged neki. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. amit már ismert. mint amik vagyunk. akkor még úgy is képes élvezni az életet. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. melyek kitágítják teljesítményünk határait. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. az. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. Az utolsó feladat. ami történt. az nem jelenti szükségszerűen azt. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. Az elme kontrollálása garantálja. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől.Mikor megkérdeztem. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. unalmas fráter lesz. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. hogy harmóniára leljünk mindabban. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. laissezfaire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. Picasso nagyon szeretett festeni. egy jól megkötött üzlet. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. a kiskutyájával játszó gyerek. Bobby Fischer. Még a legsikeresebb pálya. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. Ahhoz. művész vagy politikus is örömtelen. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. barátaink társaságát. de mihelyst letette az ecsetet. hogy értelmet találjon abban. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek 129 . meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. ami történik. azt felelte. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. hogy gyakorlatilag bármi. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. 4. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. 10. igen kellemetlen ember vált belőle. s ezáltal többek leszünk. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. min gondolkodik.

amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. Akiket megkérdeztem erről. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze. akár az. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. hogy segít a figyelem összpontosításában. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. amely értelmet ad az életünknek. Ez azonban nem jelenti azt. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. csak az számít. A cél önmagában általában nem is fontos. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. Fel tételezi. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. és elmélyedni benne.egymással. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. mérnök. mint az. ha ezen azt értjük. hogy a lét céltalan. Mikor beszélgettem velük. nagyjából mind ugyanazt felelték. összebarátkozni valakivel. hogy van egy olyan legfőbb cél. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. Felismerhetjük ugyan. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. Nem számít. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. és bárhogyan is döntsön. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. hogy felszívja minden energiájukat. melynek érdekében boldogan 130 . általában van egy olyan céljuk. elfogadjuk. s minden ember számára egyformán érvényes. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. Akár az. mind a jövőre nézve is. mert hisszük. létezik egy időrend. céljára. Vannak olyan emberek ugyanakkor. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. hogy gyerekeink legyenek. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. amit tesznek. mit akar. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. és hogy szándékaikat megjósol ható. továbbá koncentrálni tudunk rá. hogy az élet önmagában értelmetlen. Azoknak az embereknek. amelyet nehéz definiálni. mely értelmet kölcsönöz mindennek. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. Napóleon egyetlen célnak. hogyan éri el ezt az eredményt. hogy életünk Isten kezében van. megdöbbenéssel láttam." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. hogy Isten halott." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveg-gyűjteményünk a környéken. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. hogy a cél megközelítése. MIT JELENT AZ. hogy mindenre kiterjedő. és minden érték viszonylagos és esetleges. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. üzletember. "Általában tudja. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. hogy elég vonzó legyen ahhoz. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. Az első valaminek a végére. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. pilóta. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének.

hogy megtegye. bárhonnan jöjjön is. Ha valaki eléri ezt az állapotot. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. 382. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. 1961. egy olyan spirituális rend keretein belül. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. pestist lehel magából. melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. az egységes cél az. s elveszítette nevét". dán királyfi. 131 . hogy segítse az elesetteket. hogy "Mi az élet értelme?". Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. ami többnyire örömmel is jár. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. és a különböző. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére. amit nap nap után tesz. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet." A harmadik. fontos merény kifordul medriből. inkább az. amit kitűzött magának. amely a síron 7 Shakespeare. mint olyan emberrel találkozni. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott.vezette halálba a francia katonák ezreit. Ez az. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. semmi másra nem lesz igazán szüksége. egységet alkotnak egymással. In Shakespeare összes művei 4. a feltétel nélküli szeretet ad célt. nem kell félnie a váratlan eseményektől. hanem mindig hasznosan alkalmazza. A cél eléréséért meg kell küzdeni. megoldani a feladatokat. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. szükséges lépést. mit kellene tennie. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. amely igazolja mindazt. Mostanában azt szokták mondani. véghez is kell vinni őket. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. a válasz meglepően egyszerű. akik egyensúlyba kerültek magukkal. de nem képes elég energiát összeszedni. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. hogy elérje őket. akinek a tudata ilyen rendezett. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. Európa Könyvkiadó. akkor nem számít. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. Élete minden egyes percének értelme van. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. Nem elég egy olyan nagy célt találni. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. sajnálkozásra. Ha valaki harmóniában él önmagával. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. Ford. hogy eléri-e valaki a célt. Ez a végső cél határozza meg. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. aki pontosan tudja. ami értelmet adhat az életünknek. mely már kívül esik érzékeinken. mert az ő életének az Istenben való hit. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. még a haláltól sem. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. Arany János. a szándéknak cselekedetté kell válnia. bűntudatra és félelemre vesztegetni. általunk végzett tevékenységek egységes áramlat-élménnyé kapcsolódnak össze. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. akkor érzései.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. mi történik vele. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. mit csinál. W: Hamlet. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. Nem is annyira az számít. akiben csak a vágy él. de nem cselekszik érte. Annak az embernek. A céltudatosság.

u. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. hogy ezzel kevésbé letisztult. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. de meglehetősen különböző módon. e. gondolati és idealista fázisainak nevezte. feladták individualitásukat. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. melyet reklámcélokra lehet használni. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. de bármelyik a kettő közül. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. A szentek éppen ellenkezőleg. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. 420 és Kr. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. bemutatva. A vallást. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. a csúcs Kr. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. Az amerikai társadalomban éppúgy. a vallást. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. a filozófiát és a mindennapi viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. hogy kivívják kortársaik csodálatát. 440-től 200-ig. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. melyet egész haláláig követnie kellett. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. e. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. nem pedig az absztraktabb elveket. e. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. nem olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. 400-ig tartó szakasza. Mind a halhatatlanság. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. e. Az absztrakt elveket.túlra is kiterjed. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. 600-tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. alárendelve a művészetet. 200-tól Kr. nem materiális célok iránt érdeklődnek. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. A társadalom más tagjai saját. e. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. néha csak évtizedekig. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. ha célok rendszereként funkcionál. pontosan olyan mértékig. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. ami jól esik. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. Identitásuk nem vész el. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. a filozófia. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. Az ilyen kultúrákban a művészet. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. azt várták. 400 közé esett. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. 132 .

de hasznos abból a szempontból. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. a kényelem és a gyönyör vágyával. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. Az érzéki világnézet mint lehetőség. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. Többé már nem alkalmazkodik vakon. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. miszerint ő is a választottak közül való. a komplexitás szintje attól függ.Nemcsak kultúrák. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. és viszont. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. 133 . egy vallási vagy etnikai csoportra. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. amelynek a végcélja anyagi jellegű. hogy megőrizze az Énjét. Talán nem az számít leginkább. Az egyén újra befelé fordul. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. Ahogy a 2. fejezet utolsó részében már említettük. Az előnyei közé tartozik az is. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. a pénz. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. mint például Hugh Hefner. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. Olyan feladatok kitűzése azonban. hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. mint Lee Iacocca vagy H. Talán szükségtelen is mondani. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. amely az előzőekre épül rá. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. A negyedik lépés. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. Ross Perot. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. mint például a tévé prédikátorok. melyeket az adott területen követ. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. a növekedés. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. Olyan vezető üzlet emberek. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. hogy a szabályokat mindenki megérti. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. hogy igazának bizonyításául használja. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. Konkrét kihívásokra kell reagálni. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. a szomszédságra. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. az Éntől való végső elfordulás. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. hanem azok komplexitásának szintjét. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. például arra biztatnak mindenkit. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. mindig rendkívül népszerű. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak.

Ebben a fázisban inkább az öröm. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. az az volt. a különböző képességekkel. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. akik olyan célt választottak. Ebből a szempontból úgy tűnik. a nemzet jólété az értelem forrása. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. Ha valaki elérte ezt a szintet. úgy döntöttek. most újra érzi annak sürgetését. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. hogy mi mindenre nem. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. ami köré cselekedeteit rendezheti. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. mi mindenre képes egyedül. jó esélyünk van rá. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. a cég. vallásosság. A komplexitás azt kívánja. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. Hitük 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. Ám ha nem tesszük. váljunk ennek során autonómmá. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. hogy mi történik vagy fog történni. mint annak. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. Vannak olyan emberek. hogy énjük integritását fenntartsák. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. Ha mindig megváltoztatja a céljait.mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. Hittek abban. annak az lesz az ára. és még inkább azzal. csak az számít. 134 . Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. hogy feladja az egészet. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. A Zarándokok8. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. úgy tűnik. üres és értelmetlen lesz. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. akik először telepedtek le Amerikában. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. amellyel le lehet írni. mint az adott személy: egy gondolatba. gyakran jár együtt életútválsággal. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. egy eszmébe. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. valahányszor akadályokba ütközik. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. Nem ők voltak az elsők. A lépések száma lényegtelen. mi történhet. a gondolkodó individualizmust. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. egy transzcendentális entitásba. a differenciáció és integráció váltakozását. különböző célokkal és kihívásokkal. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. ahol a család. inkább arról adnak tájékoztatást. akkor a közösség céljai felé fordulhat. akiknek az sem adatik meg. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. amely nagyobb. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. hogy felismerjük. a közösség. hogy – akár a masadai zsidók.

az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. 135 . A bőség zavara mindannyiunkra kihat valamilyen módon. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. Próba szerencse módszerrel. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. saját magunknak kell kitalálnunk. akkor azt kockáztatjuk. ha tehetnénk – nem is tehetjük. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. mi legyen életünk legfontosabb célja. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. hogy anya és feleség legyen. ám ha túl könnyen feladja. érdemes ennek szentelni az életed". üzlet asszony. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. mint semmi más ezen a földön. Ha másutt zöldebb a fű. nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. és többé nem "nyilvánvaló". hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. amire egyszer elszánta magát. Ez nem azt jelenti. részben mert nemigen volt más választása. hogy kitartson amellett. céljaik valóban fontosak lettek. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet.meggyőződését követték. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. Akik állhatatosan így tesznek. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. tudós vagy akár katona is. hogy megosszuk vele az életünket. jövendő házastársunk érdemes arra. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. mi felé kellene fordulnunk. Addig is hogyan állapítsuk meg. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. Minden egyes cél következményekkel jár. hogy ezekkel számolnunk kell. hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. mert úgy gondoljuk. mintha a vállalt értékek megérnék. ha nem akar. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. mellyel meg kell tanulnunk élni. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. aki azt mondaná: "Itt egy cél. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. Mivel így cselekedtek. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. Sokkal szabadabban mozgunk. ha nem vesszük komolyan. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Ma már lehet belőle művész. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. a koncentráció csökken. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. hogy egymásnak ellentmondó. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. és ki mondhatná meg. függetlenül attól. Ha erre képesek vagyunk. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. hogy a nő legfontosabb szerepe az. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. melyik érdemes arra. olyan lehetőség. Ha nem. és ha nem készülünk fel arra. bárhova vezérelte is az őket. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. belsőleg összefüggő. és úgy tettek. s ezért könnyen módosítható lett. akkor a célnak nem lesz értelme. Azért kötünk házasságot valakivel. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. vallásuk vagy művészetük kedvéért. amelyik összefogja cselekedeteinket. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia.

és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. azok a célok. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. mellyel alkalmazhatjuk. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. mit is szeretne. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. hogy ezt meg tudjuk tenni. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. és minden energiáját ennek szenteli. Ha valaki sosem törődött azzal. A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. Az élmények feletti elgondolkodást. A belső konfliktust az okozza. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. és azokat igyekszik minden erejével elérni. A túl sok vágy. de gyakran azon az áron. melyek nem olyan fontosak. Az önismeret sokféle módon érhető el. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. hanem azért. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. avagy a vita contemplativa. hogy ezek a szavak mit jelentenek. a gondolkodás tehetetlen. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már 136 . annak az az egyik oka. Sok olyan sikeres üzletember. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. melyek egy ideig erőt adtak. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok.Az önismeret oly régi gyógyszer. A tett önmagában vak. amely a jezsuitáknál szokás. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. Ebből az következik. hogy minden nap többször áttekintik. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. hogy rájöjjön arra. Ha valaki a vita activában merül el. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. A fiatal mérnök. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. Sok nagy vezető. Ahhoz pedig. melyek végül fennmaradtak a rostán. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. Akár a pszichiáter díványán történik. akkor úgy kerül az áramlatba. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. hogy beválik. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. Itt derül ki. vagyis a cselekvő élet. de azért meg vannak a hátrányai is.

magány. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. Ők is érzik az éhség. mikor túl kevés. amire teremtve lettek. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. meghiúsult elvárások. Amikor az oroszlán éhes. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. Amikor túl sok a követelmény. 137 . Az elmének nemcsak azt kell tudnia. feladat. mert általában azt teszik. hogy eldöntse. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. Csaknem ösztönösen tudni fogja. hogy saját szenvedésének okozója legyen. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne.kifejlődött valakiben. akkor unatkozni. A pszichikai entrópia azon formái. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. Ehhez az kell. mint amit valóban el tudunk érni. mint amennyit megér. hogy az ember barátai legyenek. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. erre bármilyen reális célkitűzés képes. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. míg éhségét nem csillapította. Ha céljainkat jól választottuk meg. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. Egy jó játék. és ha van ahhoz bátorságunk. és a kudarc lehetősége sem zavarja. egy sürgős munka. és annak köszönhető. hogy szükségletei kielégültek. a szexualitás. szorongás. arra a következtetésre jutunk. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. a fájdalom és a veszély felbukkanása. harmóniában vannak önmagukkal. mikor a forrásaink kimerültek. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. és úgy érezzük. többet érhetünk el. bűntudat – valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. Az állatok éppúgy szenvednek. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. lehetőség. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az oroszlánok álmát. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. ami van. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. a következmény a belső harmónia érzése. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. morogni kezd és prédára fog lesni. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. mint amennyi valóban lehetséges. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. melyeket úgy neveltek. akkor szorongani kezdünk. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. frusztráció. Azok a kutyák. hanem azt is. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. Minél összetettebb egy rendszer. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést. szenvednek. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. hogy mindig többet akarunk annál. ami lehetne. melyek elég meggyőzőek ahhoz. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. mint mi. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. Nincs okunk azt hinni. valóban a belső béke állapota lehetett. ami a gazella felderítéséhez kell. Ez csak akkor jöhet létre. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni.

Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. ami megzavarja.Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. valószínűleg igaz. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. sokan érzik úgy. Az unalom olyasmi. azt. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. már tudják. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. Többé már nem lehet minden ember vadász. hit rendszerek. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. de azon az áron. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. mint mi. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. és elnevezték "tervnek". Olyan filozófusok. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. amely az ő 138 . mint Heidegger. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. A korábbi egyértelműséget. mert nincs. A vágyak egyszerűek. ahol a társadalmi szerepek. A farmer és a molnár. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. hiedelmek. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. Ez persze nem azt jelenti. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. melyet maga a rendszer gerjeszt. Sartre és Merleau-Ponty. amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. hogy lássuk. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. semmivel sem boldogabb nálunk. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. hogy a gyerekek mindig boldogok. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. szegénység és betegség. hogy jó oka ne lenne rá. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. ha nem fenyegeti őket semmi. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. a választási lehetőségek világosak. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. Érthető hát. mégis előnyösebb az összetettebb. nincs szükség kompromisszumra. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. a kultúra – a nyelvek. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. és minden szerep más képességeket kíván meg. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. teljes átéléssel és elszántsággal. technológiák – fejlődése a másik ok. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. olyan derűsnek látszanak. minden gyerek spontán módon cselekszik. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. hogy a primitív népek.

de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. Itt nincs igazi alternatíva. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. amit tesz.szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. akárcsak egy játék. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. Nem minden életterv egyformán produktív. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. mert mindenki más ezt csinálja. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. Hasonló megkülönböztetés áll fenn egyfelől a saját élettervek. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. Minden valószínűség szerint áramlatélményben volt része. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. Számára az élet értelme az volt. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. Az életterv meghatározza. hogy amit tesz. hogy egymillió dollárja legyen. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. Békés. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. mert összetartja őket a közös cél. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. addig a tudata harmonikusan működött. Úgy tűnik. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. és biztosította. de jelentéssel. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. önmagukban hordozzák értékeiket. semmi más nem számított. jól szervezett intézmény része legyen. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. mit kell tennie. Malcolm X. hogy mi maga a döntés. Még ha minden pénzét elveszíti is. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. Lényegében teljesen új. a tudatban megjelenik a harmónia. Ugyanúgy az az ember. Amíg parancsokat követhetett. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. hogy egy erős. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. soha nem kérdőjelezte meg. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. még mielőtt betöltené a harmincat. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára. hogy mindaz. Nem számít. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. E. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. melyet mások írtak meg. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. hogy áramlatba kerüljünk. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. értelemmel bír. általában tudni fogja. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. az helyes-e vagy sem. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. a század 139 . gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. és azt is. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek.

különös tanulságokat vont le az eseményből. fokozatosan rájött. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. dolgozott ki magának. mint ő. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. apjának kölcsönt kellett felvennie.-t és szüleit. és alig tudtak írni-olvasni. cinikussá. hogy életének értelme van. aminek következtében E. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. Úgy érezte. mert minden ember esendő és kegyetlen. aki pusztuljon csak el. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. hogy ha nem tesz feljelentést. amely nemcsak saját életének adott értelmet. Amikor E. A kocsit egy gazdag orvos vezette. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. ha a problémát úgy fogalmazta meg. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. amelyet E. tetteit és érzéseit. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. apja úgy érezte. Egy erőszakos. Az. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. Úgy döntött. Később maga is bíró lett. hogy saját élete jobb legyen. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. akkor nem sokat tehet ellene. 140 . az nem más. és az ember esendő és kegyetlen. hétéves lett. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. és azt mondta. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. nemcsak azért. Olyan élettervet teremtett belőle. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. hogy potenciális kihívásként értelmezze.elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. tizennégy-tizenöt éves lett. E. ehelyett E. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. hogy az ember meg gazdagszik. Úgy tűnt. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. arra a következtetésre jut. amelyek egész életében végigkísérik. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. hogy a szegénység az oka mindennek. hanem annak az eredménye. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. Valójában nem maga a trauma számít. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. hogy ügyvéd lesz. és E.-t kórházba vitte. hanem azért is. Sikerült meggyőznie E. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. Felvették a jogi karra. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. Így hát a következő kérdés az. E. melyet még kamaszkorában választott. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. Első helyen kell megemlíteni. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. ahhoz az kell. nem pedig apja hibájának. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. élete több szempontból is jellegzetes példája annak. inni kezdett. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. Másik biciklire nem telt. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. akiknek a kezében van a hatalom. Célja körvonalazódván elhatározása egy pillanatra sem ingott meg. Amikor azonban E. A szenvedés értelmezése a lényeges. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. Mondhatják azt. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. és szülei is keserűek és gyanakvóak voltak. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. hogy apjuk egy szörnyeteg. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. aki E. E. akik bele egyeztek az alkuba. A baleset után hosszú éveken keresztül E. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció. melyeket ő rendelt maga fölé. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. kudarcot vallott az életben. vagy ő is csak egy ember.

Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. neurotikus lányként nőtt fel. Ha ezeknek az embereknek. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. Ha feltételezzük. szegény. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. van valami közös stratégiájuk. mondván. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. hogy életcélra leljenek. mert azt. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. mert szinte már feledésbe merül. mivel úgy döntött. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. hogy az életnek van értelme. rákkutató lett. hogy reggelre úgyis halott lesz. igazságtalanul. mint saját személyes ellenségére. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. Eleanor Roosevelt magányos. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. és sok ember életébe hoz harmóniát. Gottfried. és megesküdött. Mussolini börtönében halt meg. Idővel orvosi diplomát szerzett.Végül pedig egy komplex. a neurotikus pedig akkor következik be. E. Antonio Gramsci. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. de még ilyenkor sem szükségszerű. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. ahogy később kiderült. és a tanára azt gondolta róla. néha az egész emberiségre is. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. Még gyerek volt. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. nem tudja elérni az áramlatot. Mégis beszélek róla. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. kedves emlékeket idéznek fel benne. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. míg mások egy üres. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést tulajdonítanak a szenvedésnek. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. annak nemcsak ő maga látta hasznát. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. ha az ember szegény. hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. hogy mi történik az ellenkező esetben. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. hogy nagy művésszé. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. sok más ember életét teszi jobbá. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. Ha azonban abból indulunk ki. akkor logikus. A stratégia abból áll. hanem a feladat kiterjed más emberekre. Thomas Edison beteges gyerek volt. a valódi vágya az életben az. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. és végül még azt is sikerült elérnie. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. akik értelmet tudtak adni az életüknek. hogy tanulhasson. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a 141 . Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. kora gyermek korának évei napsugaras. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. hanem sokan mások is. hogy le fogja győzni. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. Könnyebb kételkedni abban. amikor az apját több évre börtönbe csukták. Akkor sem állt meg. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. hanem minden szegény. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. hasonló példával szolgálhat. beteg és nyomorult. amely a miénk lehetne. hogy értelmi fogyatékos. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. Mi az.

hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. Összehasonlításképp elmondanám. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. Meglehetősen elégedett voltam a találkozók sikerével. a képzőművészet. kipróbálok valami szokatlant. hogy merítsen a múltból. vagy egy olyan könyvre. gyakran kiemelik. Egy árvaházban. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. hogy tanultak valami hasznosat. a képzőművészet. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. oktalan elbizakodottság. bibliai történeteket. vagy azt remélni. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt 142 . akik tudomást sem vesznek róla. a tánc. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. Végül úgy döntöttem. melyek az emberi környezet részét képezik. Nem használni fel azt az információmennyiséget. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. hogy mit tegyenek a következőkben. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. általában nem emlékeznek arra. hogy hogyan kell élni. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. ameddig eljuthattak. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. az építészet. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. Ez a felfogás nem különbözik attól. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. ha elgondolkodhatnak azon. hanem megtanuljuk használatukat. A legtöbb. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. remek példát mutat arra. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. hogy ott és akkor eldöntötte. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. és a résztvevők is úgy érezték. hogy életét annak megértésére fogja szentelni. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. a jó zene. mégis képesek voltak boldogulni.mintákat. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. a tüzet. A vasárnap reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. a költészet. ezért örülnek annak. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. Sokan vannak mégis. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. Azok az emberek. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. a színház. A sikerre való esély körülbelül akkora. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. amikor egy kedves. szerető. Így például egy híres. a könyvek és bizonyos modellek segítségével.

akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. felmászik egy dombra. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. mert hisznek abban. Más szavakkal.5. Így ahhoz. beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe. hogy a következő században új cél. hogy három bősz vadállat leselkedik rá. és mindazok még szörnyűbb sorsának. hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben. óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. Dante. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől. a költő szelleme. és fundamentalista keresztények. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta.és eszközrendszerek keletkeznek. akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. amely kivezet az erdőből. sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat."9 Ami utána történik. hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. akik sosem választottak célt maguknak.mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. Vergilius sem keresztény szent. de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. a szex és a pénz utáni vágy. hogy az értelmes életnek szükségszerű része az. Magyar Helikon. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára. A: Isteni színjáték. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy.51. hogy van olyan út. mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. megtartani azt. hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. 1-3. mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának 9 Dante. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. mégis vannak példák az ellenkezőjére is. annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival. Attól féltem. 5. Dante. és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak. hogy meneküljön tőlük. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt. mint egy mai bestsellerben. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. velük együtt visszautasítják az igazat is. Némi szorongással vártam. hogy minden spirituális renden alapuló struktúra. akik bíznak abban. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. Még ma is találkozunk olyan emberekkel. és mivel a hibákat képtelenek elfogadni. hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik. In Dante Alighieri összes művei. 1. sor 10 Fordította Fencsik Flóra. az a vallásos életterv. a többit pedig elvetni. korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról. hanem pogány költő. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről. Dante végzete a hatalom. 196. ugyanúgy. és már fenik rá a fogukat. hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt. miközben a sötét erdőben bolyong. hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket. minden olvasó számára azonnal világos. püspökökkel és papokkal. mindegyikük örök kárhozatra ítélve. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. Magvető 143 . Dante felismerte. Világos azonban az is. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. hogy tanítómesterének tekintette. hanem felfedezett hit. Még első vezetője. regényében a főhősé. a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. Van-e arra valamilyen lehetőség. muzulmánok vagy kommunisták lesznek. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról. mivel az igaz utat nem lelém. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal. 1991. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. Babits Mihály. amelyet megteremtett. mint például az egyház. ének. hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. felfedezi. Vannak olyan sikeres üzletemberek. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. hogy Dante kereszténysége nem elfogadott. A három állat egy oroszlán. Ford. sötétlő erdőbe jutottam. aminek jelentése van számára. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt.

és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet. akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. és még inkább annak keretében. amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. hogy az egész világegyetem egyetlen. hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. Ha jobban megértjük. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet. és az evolúció is azt tárgyalja. melyeket ismerünk. ahová kell. Ez a differenciálódás az. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal. FEJEZET 144 . Az evolúció jövője a mi kezünkben van. amely most már éppúgy beburkolja a földet. de lehet. ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar. mint a légkör. ami lehetne. A hitet és a hiedelmeket azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak. ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket. hogy a tudomány általában. melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. amit tudunk. Felismertük. Egy olyan hitrendszer lenne. 1. Rájöttünk. például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. melyekben reménykedünk és melyektől félünk. ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is. a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát. ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról. hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. amely méltó arra. A specializálódott tudományágak mellett. Semmi kétség afelől. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is. hanem együtt működni vele. hogy miért olyanok vagyunk. és bíznak benne. hogy áramlathoz vezessen. a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat. amilyenek. ami helyes és kívánatos. érzünk. a szociális kontrollt. hogy jobban összeegyezteti egymással azt. ami van. hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel. és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. ami van. hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra. hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -.megoldását. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz. hanem integrálódásból is. hogy nem fog folytatódni. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk. hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket. hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül. ami lehetne. és oly módon szabályozza életünket. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat. az élet is értelmet nyer. közös törvények által irányított rendszer. Minden. melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -. most meg kell tanulnunk. hogy energiát szenteljünk neki. és azt. amit a jövőben akarunk tudni róla. akkor át kell alakulnia. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne. amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja. Nehéz elképzelni. hogy az emberi lények különálló individuumok. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll. JEGYZETEK A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. nem pedig azt. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –. annak olyannak kellene lennie. melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le. nevezetesen az. ha mi nem akarjuk. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől. amely létrehozta a tudományt. akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat.

a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni. ha valaki boldog. A . hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat. könyv. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét. melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban... Anyagi javak. a rotterdami Erasmus Egyetemen. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological Well-Being c. könyv és 9. hogy nem boldogtalan is egyben. a második kötet előkészületben. Ruut Veenhoven Hollandiában. 9. From Pagan Rome to Byzantium címmel. tehát. EREDETI TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 145 . Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). könyve (1969) amely kiemeli. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében. nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet. hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól. melynek címe A History of Private Life.19. első kötete 1988-ban jelent meg. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából. Boldogság. amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984). fejezet). és 10. Dr. de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. még nem biztos.

190 A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 146 .4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra. gyorsabban. erősebben 143 A mozgás örömei 148 A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!.

hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 147 .A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az.