4

9

m

n

max
obiectiv

m=4
cB
0
0
0
max

n=9
Baza
a2
a5
a4
Delta-j

c-->
Solutia

m=4
cB
1
1
0
1
max

n=9
Baza
a1
a3
a8
a5
Delta-j

c-->
Solutia
19/315
8/105
16/105
32/315
5/ 21

7
5.33
3.33
24.33

12
lin inc

1
col inc

2
a1

3
a2

0
-0.33
0.67
1.33

1
a1
1
0
0
0
0

cB

Baza

5
a3
1
0
0

0

Algoritmul

1
a4

1
1.33
0.33
1.67

1
a2
113/315
31/105
- 358/105
124/315
- 1/ 21

1
a3
0
1
0
0
0

Coeficient Vectori,D Vector ap
i,Matrice elta-ij
iese din
baza
0
a5
0
0
1

0
a6
0
1
0

0

0

1
a4
134/315
73/105
###
- 23/315
- 1/ 21

1
a5
0
0
0
1
0

-1
-1
0
3

SIMPLEX

Completeaza cB

COMENZI

Completeaza baza

Calculeaza Delta-ij

Caroiaj marginal

Ce vector intra in baza

Format Cond.Vectori,Baza

Caroiaj interior

Rezolvare Completa (butoane)

Sterge Coroiaj

Restabileste problema initiala

Pune Fractie 2

intra in baza

Ce vector iese din baza
a1

iese din baza
Selecteaza pivotul

Modul de rezolvare

Pas cu pas

0
-0.33
-0.33
0.33

0
0
a6
a7
37/315 - 1/ 63
- 1/105
4/ 21
- 107/105
8/ 21
- 4/315 - 5/ 63
- 2/ 21 - 2/ 21

Initializare Tabel Simplex

a1

0
a7

Pune Fractie 3

Modul de rezolvare ● Iteratia urmatoare Rezolvare completa Pas cu pas Continuu Sterge Tabelul Simplex .

5.11/105 .33 0.33 998.67 m=3 cB 999 999 999 min 999 999 1 min 3 999 1 min 3 5 1 min 3 0 1 min n = 10 Baza a8 a9 a10 Delta-j a8 a9 a4 Delta-j a2 a9 a4 Delta-j a2 a3 a4 Delta-j a2 a5 a4 Delta-j a1 col-pivot c--> Solutia 5 7 10 0 1 2/ 3 7 3 1/ 3 8661 1/ 3 1 2/ 3 5 1/ 3 3 1/ 3 5336 1/ 3 3 4 2 31 7 5 1/ 3 3 1/ 3 24 1/ 3 2 a1 1 0 2 -2995 1/ 3 0 2/ 3 -331 2/ 3 1/ 3 .00E-11 a1 toleranta lin-pivot Vector aq Valoare intra in funcţie baza 999 a8 999 a9 0 -1 0 999 a10 1 1 0 999 996 0 a8 0 0 1 0 0 0 a9 .22/105 61/315 .13/315 .1/ 3 2/ 3 1 1/ 3 3 a2 1 1 0 -1995 1 1 0 -1995 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .1/ 4 3/ 4 1 3/ 4 0 .1/ 21 0 0.1/ 3 2/ 3 333 1/ 3 1/ 4 .

.

5 a3 0 1 1 -1993 .1/ 3 0 1/ 3 1331 2/ 3 .1/ 4 -1 1/ 4 0 1 0 0 999 0 -1 0 999 0 -1 0 999 .1/ 3 1 1/ 3 -661 1/ 3 .1/ 3 -332 2/ 3 1/ 3 .1/ 4 .1/ 3 332 1/ 3 1/ 4 .1/ 4 3/ 4 0 .1/ 3 1/ 3 0 1 0 0 0 1 -1 0 1995 3/ 4 .1/ 4 994 3/ 4 1 1 0 996 1 0 .1/ 3 .1/ 3 1/ 3 1/ 3 666 2/ 3 .3/ 4 1/ 4 1000 1/ 4 0 -1 0 999 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1/ 4 3/ 4 .1/ 3 .3/ 4 1/ 4 4 1/ 4 -1 -1 0 3 999 a9 999 a10 1 -1 999 1/ 3 0 .1/ 4 1/ 4 1/ 4 998 1/ 4 0 1/ 3 1/ 3 998 2/ 3 .1/ 4 .3/ 4 3/ 4 .1/ 3 1 1/ 3 1/ 3 -1326 1/ 3 0 1 0 0 1 1 1/ 3 1/ 3 1 2/ 3 1 a4 1 0 3 -3995 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 a5 -1 0 a6 0 a7 999 a8 1 -1 999 -1 0 0 999 -1 1 0 -996 .

.

iesire. Aceşti vectori vor forma o bază a spaţiului restricţiilor. pentru iteraţiile următoare completarea bazei se face automat prin program. Ce vector intra in baza . Rezolvarea in modul pas cu pas are scop didactic. După acţionarea acestuia în partea stângă a panoului de comenzi devine vizibil butonul Rezolvare completa şi făcând click pe acesta se obţine soluţia optimă. Butoanele de comandă din partea dreapta panoului de comenzi au funcţii de formatare a unei zone selectate iar ultimul sterge tabelulul simplex. formatare si eventual pentru astfel de date pentru dezvoltări ulterioare. Se acţionează apoi butonul Ce vector iese din baza.valorile coeficienţilor din funcţia obiectiv şi valorile termenilor liberi) Selectaţi. Pentru orice observaţie legată de erori în execuţia programului sau pentru îmbunătăţirea acestuia aştept e-mail la adresa de mai jos: vasile_masgras@yahoo. Rezolvarea în modul continuu are ca scop evitarea etapelor de actionare a butoanelor descrise anterior. Se repetă acest procedeu de acţionare a butoanelor pănă când în cele doă căsuţe text este acelaşi vector (adică pâna când vectorul care intră în bază coincide cu cel care iese din bază). Aceste butoane se acţionează în ordinea indicată mai sus. Pentru utilizarea programului se vor parcurge următorii paşi: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Se selectează sheetul Simplex In celulele A1 şi B1 se intoduc numerele întregi m şi n care reprezintă dimensiunile problemei adusă la forma standard (Ax=b. cu menţiunea că primul buton se actionează ă singură dată. Butoanele de comandă de pe coloana din centrul panoului de comenzi au funcţionalitate parţială. Se acţioneză apoi butonul Iteratia urmatoare. Observaţii: Celulele din primul rând al sheetului Simplex sunt rezervate pentru date de intrare. La actiunea butonului Ce vector intra in baza imediat sub acest buton se poate vedea numele vectorului care intră în bază. Ce vector iese din baza . In celula C1 se completează unul din cuvintele max sau min care semnifică programului cerinţa de maximizare sau minimizare a funcţiei obiectiv. Celulele din cel de al doilea rând al sheetului Simplex sunt distinate pentru a da o descriere prescurtata a valorii celulei de din primul rând de pe aceeaşi coloană. Acţionarea butonului Selecteaza pivotul esre opţională şi are scopul de vizualiza pe tabelul simplex care este pivotul in iteraţia curentă.acela de a putea urmări tabelul simplex dupa fiecare iteraţie.x>=0).din panoul intitulat COMENZI.matricea sistemului de restricţii având m vectori coloană unitari. Iteratia urmatoare precum şi două căsuţe text. Dacă se continuă acţionarea butonului Iteratia urmatoare se afişează un mesaj că s-a obţinut soluţia optimă. Rezolvarea se face printr-un click pe butonul de opţiune continuu. La acţionarea acestuia în partea stângă a panoului de comenzi devin vizibile butoanele Completeaza baza . au fost folosite la construcţia programului.Rezolvarea problemelor de programare liniara.aşa încât apasarea acestui buton pentru următoarele iteraţii nu are nici un efect.com . Au fost concepute două moduri de rezolvare: pas cu pas şi continuu. Selecteaza pivotul . modul de rezolvare a problemei. în căsuţa text de sub acest buton putându-se vizualiza care este acest vector. Se selectează o celulă de inceput a tabelului simplex (rândul acesteia sa fie >= 3) Click pe butonul Initializare Tabel Simplex Introduceţi datele de intrare (elementele matricii A. Rezolvarea se face printr-un click pe butonul de opţiune pas cu pas.

2/ 3 .25 -0.5 3.25 12497.Ex.5 3/ 5 .5 0 0.1 m=3 cB 0 0 0 max 0 0 5 max 0 4 5 max 3 4 5 max Problema 18 de la pag.5 0.7/10 .1/ 5 2 4/ 5 -1 9999 -1 0 0 9999 -0.5 0.5 -24995.3/ 5 1/ 5 -1 1/ 5 9999 1 -0.1/11 .1/10 .5 -1 9998 -0.25 -2499.5 -24993.38 0.2/11 0 a5 0 1 0 0 0 1 0 0 .75 0.5 -0.13 -0.5 -0.5 -1.2 m=3 cB 9999 9999 9999 min 9999 2 9999 min 3 2 9999 min 3 5 9999 min 3 5 0 min 2 5 0 min 4 a1 1 4 1 4 1/ 3 3 1/ 3 1/ 3 2 1/ 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3 a2 3 2 1 3 2 1/ 3 1 1/ 3 1/ 3 1 1/ 3 2 1/ 5 2/ 5 1/ 5 2/ 5 1 0 0 0 5 a3 2 2 3 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 a4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5/11 .5 -14997. 180 n=8 Baza a6 a7 a8 Delta-j a6 a1 a8 Delta-j a2 a1 a8 Delta-j a2 a3 a8 Delta-j a2 a3 a5 Delta-j a1 a3 a5 Delta-j c--> Solutia 11 5 13 289971 6 2.5 1 25 4 3 6 23 2 a1 2 2 1 -49993 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 -5 49987 0.75 -0. 180 n=6 Baza a4 a5 a6 Delta-j a4 a5 a3 Delta-j a4 a1 a3 Delta-j a2 a1 a3 Delta-j c--> Solutia 12 15 12 0 4 7 4 20 3 3/10 2 1/10 3 3/10 24 9/10 1 1/ 2 1 1/ 2 3 25 1/ 2 Ex.1/ 5 2/ 5 -1 1/ 5 .8 .5 .5 2.5 0.5 1 0 0 0 3 a2 3 1 1 -49992 2 0.5 -0.13 0.1/22 7/22 .25 9998.1/11 .1/ 5 1 9998.25 0.5 4 -39990 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.2/ 3 1/ 3 -1 2/ 3 .25 -2498.5 0.5 -24993.75 0.5 1 1 0.3/11 .63 0.5 164988.5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 a4 -1 0 a5 9999 a6 1 Problema 20 de la pag.25 -0.5 2.2/11 .1/10 3/10 .5 10.3/ 5 .38 -0.5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/ 5 .15/22 0 a6 0 0 1 0 .13 -1.25 0.5 3 1 9 90002 3 2 4 40015 2.75 0.1/11 5/11 -1 1/11 5 a3 1 1 3 -49990 0 0.5 0.

2 -200.4 -999 0 -1 -0.1/ 3 .1/11 6/11 .6 -0.6 599.4 0 0.33 -0.2 0 0 1 0 0 1 a3 3 -2 1 1 -998 5 -2 1 1 1002 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 a4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.8 9.33 Problema are solutie infinita Problema Primala m=3 cB 0 0 0 max 0 4 0 max 0 4 1 max 2 4 1 max n=6 Baza a4 a5 a6 Delta-j a4 a3 a6 Delta-j a4 a3 a2 Delta-j a1 a3 a2 Delta-j c--> Solutia 7 9 10 0 2 1/ 2 4 1/ 2 1 18 2 1/ 6 4 1/ 2 1/ 3 18 1/ 3 1 2/11 3 10/11 8/11 18 8/11 2 a1 2 1 0 2 1 1/ 2 1/ 2 -1 0 1 5/ 6 1/ 2 .2 4.2 0.2 0 -0.1/ 6 1/ 2 .33 -0.33 0 -0.2 0.m=4 cB 0 -999 -999 0 max 0 1 -999 0 max 1 1 -999 0 max 1 1 -1 0 max n=9 Baza a4 a8 a9 a7 Delta-j a4 a1 a9 a7 Delta-j a3 a1 a9 a7 Delta-j a3 a1 a2 a7 Delta-j c--> Solutia 12 8 1 5 -8991 4 8 1 5 -991 0.3/11 .2 0 -199.4 1 9.33 1 a1 1 1 0 0 1000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 a2 -2 1 0 0 998 -3 1 0 0 -2 -0.1/ 3 0 1/ 3 .6 0.2 -189.4 -0.67 -0.6 0.33 -0.33 4 10.67 1 a2 1 0 3 1 4 a3 1 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 a4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6/11 .1/ 2 1/ 2 -1 -2 .1/ 3 -1 2/ 3 .2/11 1/11 3/11 .67 0.6 0 -0.2 -1 -0.1/ 3 1/ 3 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 a5 0 1 0 0 .67 0 1 0.4/11 -1 7/11 0 a6 0 0 1 0 0 0 1 0 .2 -0.3/11 2/11 .33 -1.2/11 0 0 a5 a6 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -999 -999 1 0 -1 0 0 -1 0 0 1 -999 0.

1/ 3 2/ 3 1 1/ 3 3 a2 1 1 0 -1995 1 1 0 -1995 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 a3 0 1 1 -1993 .1/ 4 3/ 4 1 3/ 4 0 .3/ 4 3/ 4 .1/ 3 1 1/ 3 -661 1/ 3 .1/ 3 1 1/ 3 1/ 3 -1326 1/ 3 0 1 0 0 1 1 1/ 3 1/ 3 1 2/ 3 1 a4 1 0 3 -3995 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 a5 -1 0 a6 -1 999 -1 0 0 999 -1 1 0 -996 .3/ 4 1/ 4 4 1/ 4 -1 -1 0 3 .m=3 cB 999 999 999 min 999 999 1 min 3 999 1 min 3 5 1 min 3 0 1 min n = 10 Baza a8 a9 a10 Delta-j a8 a9 a4 Delta-j a2 a9 a4 Delta-j a2 a3 a4 Delta-j a2 a5 a4 Delta-j c--> Solutia 5 7 10 0 1 2/ 3 7 3 1/ 3 8661 1/ 3 1 2/ 3 5 1/ 3 3 1/ 3 5336 1/ 3 3 4 2 31 7 5 1/ 3 3 1/ 3 24 1/ 3 2 a1 1 0 2 -2995 1/ 3 0 2/ 3 -331 2/ 3 1/ 3 .1/ 4 -1 1/ 4 0 1 0 0 999 0 -1 0 999 0 -1 0 999 .1/ 3 2/ 3 333 1/ 3 1/ 4 .1/ 4 .

75 -0.5 -0.38 0.5 .5 -0.1/ 5 2/ 5 0 9997.4 .5 0.75 -0.13 0.25 9997.9999 a7 9999 a8 1 0 -1 0.25 12498.5 24996.5 1.5 -4 49989 0 0 -1 9999 0 0 -1 9999 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -0.

33 0 -999.0 a7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -999 a8 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 -1000 -0.2 0.33 1/ 3 1/ 3 1 2/ 3 351.6 0.33 1 0 0 0 9 a2 1 0 2 -2988 1 0 2 -2988 0 0 1 0 0 0 1 0 10 a3 0 3 2 -4985 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 a4 -1 0 0 999 -1 0 0 999 -1 0 0 999 .33 .33 1.3/11 4/11 8/11 .67 -1 -998.67 re solutie infinita Problema Duala m=3 cB 999 999 999 min 999 10 999 min 999 10 9 min 7 10 9 min n=9 Baza a7 a8 a9 Delta-j a7 a3 a9 Delta-j a7 a3 a2 Delta-j a1 a3 a2 Delta-j c--> Solutia 2 1 4 6993 2 1/ 3 3 1/ 3 5331.33 2/11 3/11 1 7/11 18 8/11 7 a1 2 1 1 -3989 2 1/ 3 1/ 3 -2327.6 0 0.67 .1/ 3 2/ 3 -662.1/ 3 1/ 3 333.2 -799.2/11 .2 0.6/11 2/11 1/11 1 2/11 0 a5 0 -1 0 999 0 .67 0.33 -999 a9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.33 1 5/ 6 1/ 3 1/ 6 -1829.1/ 3 .

0 a7 999 a8 1 999 a9 999 a10 1 -1 999 1/ 3 0 .3/ 4 1/ 4 1000 1/ 4 0 -1 0 999 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1/ 4 3/ 4 .1/ 3 .1/ 3 0 1/ 3 1331 2/ 3 .1/ 4 994 3/ 4 1 1 0 996 1 0 .1/ 4 .1/ 3 1/ 3 0 1 0 0 0 1 -1 0 1995 3/ 4 .1/ 4 1/ 4 1/ 4 998 1/ 4 0 1/ 3 1/ 3 998 2/ 3 .1/ 4 3/ 4 0 .1/ 3 -332 2/ 3 1/ 3 .1/ 3 1/ 3 1/ 3 666 2/ 3 .1/ 3 332 1/ 3 1/ 4 .1/ 3 .

.

67 1494 6/11 2/11 .1/11 .1/ 2 0 1/ 3 0 0 .2/ 3 1 0 1661.2/11 3/11 1/11 .1/ 3 1/ 2 0 665.4/11 6/11 997 9/11 998 3/11 995 1/11 .1/11 .6/11 3 10/11 999 999 999 a7 a8 a9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1/ 3 0 0 .1/ 2 -495 3/11 .0 a6 0 0 -1 999 0 0 -1 999 1/ 2 0 .67 0 1 1/ 3 .3/11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful