You are on page 1of 1

Uit het contact met een wijkbewoonster

“Sjaan is er niet meer, maar ik heb veel met haar te doen, zo niet te stellen gehad. Ze was
bejaard, krakkemikkig, maar geen sprake van de regie uit handen geven. Bovendien had ze een
scherpe tong. Haar leven was hard geweest, met als grote klap de dood van haar verslaafde
dochter. Sjaan heeft de nodige hulpen, artsen en andere hulpverleners de deur uit gejaagd.
Maar bij het wijkpastoraat bleef ze komen, totdat het niet meer kon. Ik bleef haar bezoeken,
ook toen de bel kapot bleef en ik door de brievenbus moest roepen. Soms was de situatie in
huis mensonwaardig: vervuild, stank en Sjaan ziek, maar geen opname of dokter, soms ook
geen geld voor eten. Dan ging ik met een doos eten naar haar toe. Mijn grote zorg was dat ze in
huis zou vallen en niemand zou kunnen waar-schuwen. Sjaan wimpelde dat altijd weg,
zeggend: “zo ga ik dan dood, niet erg, want er is toch niets meer aan. “ Sjaan had gelijk. Een
week voor haar dood hadden we het er weer over.
Ik had mij voorgenomen als het weer ter sprake zou komen, dan te vragen wat ze dan wilde.
Haar antwoord: “Jij moet mij begraven, op de begraafplaats waar mijn dochter begraven is”.
En zo is het gegaan. Ze is gevallen, heeft drie dagen in huis gelegen, deur opengebroken, naar
het ziekenhuis, in coma geraakt, een nacht bij haar gewaakt, bijgekomen, kwaad en toen weer
in coma. Toen is zij gestorven, alleen, net toen mijn collega even weg was. Precies Sjaan.
Zij heeft mij, soms hardhandig, geleerd om respect te blijven houden voor mensen, ook al zijn
ze in de war, of nemen ze verkeerde beslissingen. Dan kun je toch trouw blijven. Dat is wel een
opgave, maar het is de moeite waard”.

Paul Bergmans werkt als buurtpastor fulltime in de Rotterdamse wijk Het Oude Noorden.
De pastorale zorg voor buurtbewoners krijgt daarbij veel aandacht.

Beweging van Barmhartigheid Boxtelseweg 60 5261 NE Vught


tel. 073-6577044 fax 073-6577008 giro 9148656