BRIAN W.

ALDISS
Az idő kisiklásának éjszakája
A fogorvos mosolyogva kísérte ki hölgypáciensét, taxit rendelt neki és meghajolva elköszönt tőle. A légitaxi éppen leszállt a teraszra, amikor kiléptek. Nem a teljesen automatizált fajta volt, inkább kissé régimódi, ami most újra divatba jött. Fifi Fevertrees rámosolygott a pilótára és beszállt. - Kertvárosi tarifával számoljon - mondta a lány. - Rousville-be megyünk, a negyedik körzetbe. - Akkor vidékre megyünk, igaz? - kérdezte a pilóta. Fölfelé röptette a gépét a pszeudo-kékségbe és csak az egyik lábával kormányzott. - Ott sem élünk rosszul - jelentette ki Fifi. Habozott egy ideig, aztán megengedett magának egy kis dicsekvést. - Sőt, még jobb is lett, amióta az időcsatornát egészen addig a vidékig lefektették. A házunkat közvetlenül hozzákapcsoltattuk amikorra hazaérek, már készen is kell lennie. A pilóta megvonta a vállát. - Gondolom költséges szórakozás. - Alapegységenként három kredit. A másik halkan füttyentett. Ha Fifi még tovább mesél, elmondhatta volna, milyen izgatott és mennyire szeretné, ha a papa még élne és megláthatná, milyen remek dolog az időcsatorna. De nem beszélt, mert eszébe jutott, hogy inkább előveszi táskájából a tükrét és ellenőrzi, milyen munkát végzett a fogorvosa. Csodásan dolgozott. Az új fog már szilárdan beilleszkedik a rózsaszínű ínybe. Fifi elégedetten állapította meg, hogy a szájvonala igazán szexis, ahogy Tracey mindig is mondja. És a fogorvos milyen egyszerűen távolította el a hibás fogat! Belélegeztette vele az időgázt - és máris Peggy Hackesonnál találta magát a tegnapelőtti délutánon, amikor kávéztak, és még nem is gondolt a fogfájásra. Ez az időgáz igazán nagyon praktikus. Már előre örült, hogy a saját házukban is mindig rendelkezésre fog állni. A légitaxi meredeken ívelt fölfelé, és egy automata zsilipen át elhagyta a nagy kupolát, amely védőn borította be a várost. Fifi egy pillanatig sajnálta, hogy el kell mennie innen, ahol manapság már olyan kényelmes az élet. Egyre kevesebben is akarnak vidéken élni azért is, mert a városon kívül minden kétszer olyan drága. Még szerencse, hogy a kormányzat az olyan embereket, mint Fevertrees-ék is, akiknek vidéken kell élniük, drágasági és veszélyességi pótlékkal kárpótolja. Néhány perc múlva a légitaxi újra mélyebben repült, és Fifi megmutatta a pilótának a farmjukat. Az már le is irányította a gépet pontosan a terasz közepére, és nyújtotta a kezét, hogy a különlegesen magas szállítási díjat átvegye. Miután a pénzt megszámolta, lehajolt, s a lábával kinyitotta az ajtót Fifí előtt. Ezek az idegen majmok hogy ügyelnek rá, hogy be ne csapják őket a viteldíjjal! - gondolta Fifi. De rögtön el is felejtette az egészet, amint sietett a házuk felé. Ez aztán a nagy nap! A mesterembereknek két hónapi munkájukba került, hogy a berendezést és az időkontroll-kezelőpultot beszereljék - két héttel később, mint ahogy ígérték -, és a munka közben az összes helyiséget csövek és drótok szelték keresztül. Most már mindent rendbe tettek, s Fifi valósággal áttáncolt a szobákon, ahogy a férjét kereste. Tracey Fevertrees a konyhában beszélgetett egy szerelővel. Amikor a felesége betoppant, felé fordult, megfogta a kezét és olyan megnyugtatóan mosolygott rá, ami Rousville legszebb lányainak is álmatlan éjszakákat okozott volna. De bármilyen jóképű volt is, a felesége szépségével nem vetekedhetett, különösen amikor így, izgalomtól felhevülten nézett rá. - Végre minden jól működik? - kérdezte Fifi izgatottan. - Az utolsó pillanatban volt még egy kis nehézség - mormogta Mr. Archibald Smith. - Ó, hogy mindig az utolsó pillanatban jön közbe valami! A múlt héten már úgy látszott, hogy minden rendben lesz. Mi történt? - Ön valószínűleg semmit nem venne észre, Mrs. Fevertrees. Tudja, elég hosszú vezeték kell ahhoz, hogy a gázt a városi központból ide Rousville-be kihozzuk, és nem egyszerű a megfelelő nyomást tartani. Észrevettük, hogy a központi csővezetékben támadt egy apró rés, aminek a tömítése nem könnyű munka. De emiatt most már nem kell aggódnia. - Minden szerkezetet alaposan kipróbáltunk, hibátlanul működnek! - közölte Tracey is a feleségével. - Gyere, megmutatom! Búcsúzóul kezet fogott a mesterrel, aki, mint általában a szakemberek, nehezen vált meg a helytől, ahol minden az ő tudását dicséri. Végül azzal távozott el, hogy másnap reggel még visszajön néhány szerszámáért, így aztán Fifi és Tracey egyedül maradhatott az új játékszerrel. Az időkontroll-kezelőpult egyébként feltűnés nélkül illeszkedett a konyha berendezésének többi nyomógombjához és egyéb berendezéséhez. A minireaktor mellé szerelték, volt rajta vagy egy tucat mérőszerkezet és mintegy húsz billentőkapcsoló. A férj megmutatta Fifinek, hogyan kell az időgáznyomást beállítani: az előszobában meg a dolgozószobában alacsonyabbra, magasabbra a hálószobában és a lakóhelyiségekben olyan változatosan, ahogyan csak igénylik. A lány hozzásimult és úgy dorombolt örömében, mint egy kismacska. - Ugye te is örülsz neki, édesem? - kérdezte.

Enyhe tavaszi éjszaka. Most már nem kell félnünk az álmatlanságtól sem! Közelebb lépett a feleségéhez és magához vonta.Ne! Nem! . mint mindig. egyszerűen kikeresünk a múlt évből egy szép nyári délutánt. Egységenként három kredit… huh! .Ez az átkozott Smith! Rögtön felhívom és agyonütöm azt a fickót! De amikor Smith megjelent a képernyős telefonon. Fifinek és Traceynek olyan furcsa érzése volt. hogy Fifihez hasonlóan ő maga sem akart hinni a szemének. Mrs. hogy volt egy kis Lolita-komplexusom! .Csodálatos! Pompás! Összecsókolóztak. végigmentek a házon. . Még javában ettek. Végül Tracey felugrott és az ajtó melletti kapcsoló lekattintásával megszakította az időcsatornát. beléptek a hálószobájukba. . amelyek ízét szinte egyszerre érezték a szájukban.De meglátva felesége csalódott tekintetét. ez rögtön elmulasztotta a csalódottság érzését. hogy visszajutunk a születésünk előtti időbe.Hát nem csodálatos dolog a tudomány? Aztán megálltak hirtelen.Helyes! Hiszen úgyis tudod. nagy dívány. amikor csak tizenkét éves voltál. magas ablakokkal.Csakhogy gondolnom kell a számlára is.kiáltotta közben. gyorsan hozzátette. hogy az idő úgy megkavarodott. hogy engem is fellelkesít. amikor hirtelen változott a nyomás az idővezetékben. őzgerinc és torta. . ez csak az időeltolódás! De be kellett vallania. Később Tracey kinyújtotta a kezét és rámutatott egy kapcsolóra a dívány hátoldalán. amely már egy másik időzónában volt. amikor még nem voltunk házasok. olyan kifejezéstelen volt az arca. . De akkor egyszerűen visszakapcsoltak arra a két évvel előbbi napra.Valami baj lehet! . nézzük meg. vagy fagylalt és sültburgonya. mint most.Csak el kell olvasnod a használati utasítást.Istenem. amire a hálószoba való? . ami a nappaliban van. hogy arra jobban szeretem a díványt.te a mamádéban. Gyere. A konyhába visszahoztak egy pár nappal előbbi délelőttöt. Szép nagy szoba.mosolygott Fifi. amikor már együtt éltünk. A nappali lejjebb volt egy emelettel. mintha odaszögezték volna őket. hogy a konyhai komputer hibátlanul működik -. amikor már megreggeliztek és így még ebéd előtt választhattak maguknak gombnyomással egy másik időszakot. majd könnyekkel a szemében megszólalt: . én az apáméban -. . Bármelyik kívánt időpontra beállhatunk! Ez az előnye a központi időszabályozásnak. nem? Egyébként ez az itteni idő hogy tetszik neked? Fifi vizsgálódva nézett körül.De azért mindenképpen óvatosan kell kísérleteznünk. és a homár nem ízlett eléggé. Rögtön ledőltek a puha párnákra. hogy már akkor is ilyen szexis voltál-e? Mit gondolsz a dologról? . . nem gondolod? . ugye édesem? .helyeselt Tracey. egészen a várost befedő kupoláig. aztán a nagymama meg a nagypapa kerül sorra.Mmm. amikor még csak pár napja ismerték egymást és isteni homárt ettek. . kiszaladtak az előszobába és közben egyre azt kiáltozták: . . hogy mi van most ott.Hajnali két óra van. Pedig igaz volt. mint a száraz lomb. Ételek jöttek és mentek olyan töredékesen. úgy látom. . nehogy visszalőjük magunkat a születésünk előtti időbe és valamilyen protoplazmává vagy hasonlóvá váljunk! . hadd élvezzék végig még egyszer. . .Hát persze. Egy szörnyű percig szinte az asztalhoz szögezve ültek. inkább csak tíz hónappal ezelőttre menjünk vissza.Hmm.De! Akkorra menjünk vissza. . Csakhogy talán az újonnan beszerelt idővezeték miatt Fifi nem egészen jól állíthatta be a főzési programot . Szeretném meglátni. amikorra vissza akarunk kerülni. ahonnan jó kilátás nyílt a környékre. Fifi még vetett egy utolsó pillantást az előszobára. Este megettek egy jókora szintetikus homárt. mióta lettél ilyen régimódi? Azelőtt nem csináltál ebből problémát! . amíg a nyelvükön ezernyi különféle ízt véltek érezni.Ez mégis egy mennyei találmány! Majd ha megőszülünk és öregek leszünk. egyszerűen visszamegyünk az időben és ugyanúgy fogjuk élvezni egymást. ahogyan rájuk gondoltak. .Vagy úgy gondolod. hogy ez micsoda következményekkel jár! Most majd meg kell változtatnunk az előszoba helyét az időben. amikor a munka még folyt. hogy fel kellene kelnünk.kiáltotta Fifi iszonyodva. szívem! Amikor akkora a nyomás. Fevertrees.Ha te is arra gondolsz. felélesztve emlékeiket a régebbi időkből. egymás után sült csirke és sajt. hogy az időgázt a saját házunkban is használhatjuk! Miután a kezelőpulton beállították a megfelelő időpontokat.Innen is változtathatunk az időn anélkül.bár esküdött rá. .Figyelj. Ugyanide fogjuk visszajuttatni magunkat. amikor a forgószél szórja szét. Elérve az előszoba végét. mert egészen mással voltak elfoglalva. akkor egyszerűen a szüleink alakjában élünk . aztán Fifi álmodozva felsóhajtott. a többi lakó a környéken mélyen alszik. Aztán már nem beszélgettek. Fifi! Csak megjelölsz egy időpontot. hogy egymás karjában élvezzék a szerelmet.akár visszamehetünk arra az időre. Fifi és Tracey kikerestek egy olyan hajnali órát. és mindenekelőtt valóban volt benne egy kényelmes. Bár külsőleg minden ugyanolyannak látszott. ne régebbre. . a garázs fölött. amit majd fizetnünk kell érte. meglehetősen kellemes. amit láttak. amire én. Tovább nem juthatunk.. Ahhoz az órához lebegtek vissza.Édesem. hogy az esti tizenegy óra jobb lenne ahhoz… nos. szerelmem! Tudod. mert ahhoz itt Rousville-ben nincs elegendő energia. . A férfi végigsimított a haján. amikor különösen elégedettek voltak egymással és remekül érezték magukat.Alkalmilag megpróbálhatunk még mást is . hiszen egy körülbelül négy héttel előbbi időpontra kerültek vissza. de mennyire .Tudod jól.Persze hogy én is örülök.

De segíts.Koreában?! Egy hatalmas. én már nagyfiú vagyok ahhoz. csak képzeled! A férfi úgy rohant a földeken. feküdjenek le nyugodtan.Maga meghibbant. amely a régi idők autójára emlékeztetett.Újra órákat kell vennem vezetésből! . ahonnan az önök vezetéke is csatlakozik a városi főellátóhoz. Tíz perc és néhány generáció múlva odaértek a kapuhoz. Talán még emlékeznek rá. amik ártalmasak az egészségre. Fevertrees? Hiszen az oroszoknál éppen olyan idővezetékek vannak. Tracey megszólalt: . miközben kiszállt. hogy azoké .Én erről nem tehetek. aki mindnyájukat beengedte. mint nálunk. Mr. Amikor elérték a falut..Nem segítenél ki. észrevették. Bár az idő nyugodtnak látszott. öreges tartással.Maga nagyon könnyelmű. Az idő-visszacsatolás iparága tulajdonképpen még gyerekcipőben járt. hogy adjanak mindegyiküknek időmaszkot. . .Ugyan.Tacy ejszajadt! Rövidesen továbbindultak.Éppen az előbb hívott fel valaki az embereim közül. . Két fiatal ember ment egymás mellett. Az utolsó vezetéknél a szelep felmondta a szolgálatot. Mr. hogy az egész környéket ki kell üríteni.Még hogy lefeküdjünk! Hát hogy mer ilyet tanácsolni? . Tracey? De Traceyt éppen valamilyen más emléke kötötte le és halkan fütyülte a La Palomá-t.javasolta Smith -. és reggelre mindent rendben fognak találni. ugye? Legjobb. hogy az első .szállt le hangos szirénázással az éjszakai égboltról az időközpont belső udvarára. Fevertrees. hiszen úgysem tehetünk semmit.Képtelen ötlet! Ez az ember valamit eltitkol előlünk. . és én teljes szívvel csatlakozom az elnökhöz.Nem úgy kellene. de nem ismerték fel.Egy szavamat se hitték el.Remélem nem oroszok keze van a dologban! . valami meghibásodott. és az időgáz egy kis résen át kijutott a szabadba. közben kuncogva mondta: . minthogy itt álljunk. hogy én a múlt évben Koreában harcoltam! . de az emberekből álló legénység szemmel láthatóan megzavarodva imbolygott a szabadban. de a nagy kupolán kívüli vidéken egyszerűen nélkülözhetetlen volt. Clayball Smith volt a férfi. Nyilvánvaló volt. Szörnyen nehéz volt a felnőtt testét egy tizenkét éves kislány eszével irányítania. Tracey? . ha most velem jönnek. hogy ide fognak jönni! .Rögtön gondoltam.a csecsemőktől kezdve a fogatlan öregekig.Jöjjenek velem beljebb az épületbe . A következő pillanatban elakadtak egy bokros részen. hogy a lakosok különféle emberek karakterisztikus vonásait testesítik meg . az időközpontot pedig a falun túlra építették fel. édesem. és amikor a légpárnás kocsi egy fél méternyire került a talaj fölé. hogy az időgáz elszabadult a központból és katasztrofálisan terjedt. mintha nem látható oldalszakállát simogatta volna.szitkozódott Tracey. Smith ráismert. nem? Smith elképedve nézett a férfire. Feltételezem. . úgy tűnt. sőt gálánsán a karját nyújtotta Fifinek .Nem is volt babád. Rousville a dombok mögött volt. Amikor Smith mögött elérték a főépületet. . A férjét a faluba vezető úton érte utol. Mr. Itt mutatkozott meg igazán a katasztrófa súlyossága. És nem éppen a múlt évben voltak nászúton Odesszában? . . Ha elfogadják a tanácsomat. Az időközpont belsejében elképzelhetetlen káosz uralkodott. ha nekünk ilyesmit ajánl . hirtelen felgyorsult. A városi tűzoltóság gépét robotok irányították. . Csak tíz éve múlt annak. Györgyöt okolta. s ezért a városiak meg is mosolyogták. mert időmaszkot viselt.Rögtön utánanézhetünk. hogy ma reggel beszéltünk erről. hogy személyesen is meggyőződjenek a hibáról. fiatalember.amelynek felső és alsó részén számtalan vörös fénypont villogott .Oktalanság lenne.suttogta Fifi a férje fülébe.Miféle oroszoké? . valami különös dolog történt. hogy előbb bemutassanak ennek az úrnak? . hiszen nem volt semmilyen tömegközlekedési eszköz.Ez az egész az oroszok szabotázsának látszik. .magyarázta ingerülten Tracey. nem találom a babámat! . Abban a pillanatban feltűnt egy kövérkés férfi és időmaszkján át mondott valamit a rendőröknek. . . Tracey! Biztosan ő maga tolt el valamit és erre a feltételezett meghibásodásra akarja ráfogni. két rendőr feltartóztatta a házaspárt. fekete gépszörnyeteg .Maga is jól tudja. . amikor súlyos reumával kínlódott.sajnálkozott. hogy kislányokkal játsszak! .jelentette ki Fifi szokatlanul éles hangon. A garázsajtó hangtalanul kinyílt. az egyik szerencsétlen káromkodott és minden bajért III. mint édesanyja az utolsó éveiben. a légpárnás kocsi elkezdett vadul imbolyogni és Fifi erősen nekiütközött Traceynek. Míg Tracey beszélt. Manapság csak csempészett italok vannak.kiáltotta. bátyja. A társadalmi illemszabályokat az ipar szentélyében el kell feledni. hogy ezeket az átkozott vacakokat ilyen nehezen lehet kormányozni! . Fevertrees . ahol a repedés keletkezett. hogy Fifi alig tudta követni. aki ki akarja irtani az iszákosságot! Nem így van.A fene vinné el. . Az időközpont cégtáblája alatt állt Smith. mielőtt meg tudják javítani a szerkezetet. s egy fiatal fiú azt követelte. igyunk inkább egy korty erős italt.Hát persze. . Éppen bányászokat hoztak ki az aknából.kiáltotta Fifi felháborodva. Hiszen titkos létesítményről van szó. De amikor az első házakat meglátták. ült a földön és vidáman intett a kezével. Egyszerűen odamegyünk az időközpontba! Gyere! Lementek a garázsba és beszálltak kis légpárnás kocsijukba. amelynek szűrője mögül beszélt. bár Fifi olyan fájdalmat érzett. hogy a Rousville-i időközpontban.többet még egy csinos lány sem kívánhatott volna tőle.

Ott lent… a pokol… dinoszauruszok… . Clayball válaszolt a testvére kérdésére: . Már kelőben volt a nap.szálltak le az aknába. Amióta a Plymouth-ot elhagyták. . . Az ember asszonyával együtt átjutott a dombokon és a többi menekülővel bevetette magát a vadonba.Ne merj hozzám érni. Mégis alig lehetett hallani. . Eközben maga az iparág a földi világ legbefolyásosabb és legfontosabb tényezőjévé vált. A jelenséget még mindig nem tudták megmagyarázni. miről is van szó tulajdonképpen. Aztán lefeküdtek a sötétben a legközelebbi bokor alá. amikor összeszedelőzködtek és maguk mögött hagyva Rousville-t. De a mentősök már kiugrottak a kocsikból és a rendőrök lezárták az épület egy részét. míg a másik öregemberként sóhajtott. A bátor földi emberek ott lenn üzembe helyeznek egy új időközpontot. továbbvándoroltak a földeken. Jelenlegi állapotában nem érzékelte. Feszült csend volt a nagy csarnokban és a kinti izgatott nézősereg is pisszenéstelen volt. A kijárat felé rohantak anélkül. kétségbeesetten küzdött azért. Kiizzadt emberek húzták a köteleket felfelé. A rendőrség erősítést kapott és kiterelte a nemkívánatos személyeket a helyiségből. Ami kőkorszaki nyelven talán azt jelenti: miért is kell a földi emberrel mindig éppen akkor történnie valaminek. fényszórók villantak fel és világították meg a kutatóakna négyszögletű nyílását. mint Rousville. Még egy olyan kis helységben is. hogy az emberek lecsillapodjanak. hogy elvesztette a talajt a lába alól . Csak ebben a pillanatban éppen üzemen kívül. És az emberek fele már visszakerült abba az időbe.Itt most nagyon veszélyes . De csak néhány percig. Sőt még mosolyogni is megpróbált és a tévékamera felé intett a kezével. mint egy csecsemő. Fifi egyáltalán nem fogta fel. . sőt az egész Földre kiterjedt. hogy a világegyetem több milliárdnyi hitetlenkedő nézője láthassa a hős eltorzult arcát. amikor a normannok meghódították Angliát. hogy a katasztrófa már az egész kontinensre. s közben olyan mozdulatot tett. hogy ne veszítse el az eszméletét. . Amikor a rendőrök közelebb értek hozzájuk. milliós értékű központi részlege volt.időrekeszeket felfedezték a föld mélyében. mert hátborzongató lárma vette körül őket. Nem voltak egyedül.Fel kell hozniuk az embereket! .mormolta az asszony. A falu lakói ugyanúgy elhagyták házaikat.mondta gondterhelten Clayball Smith -. mintha megemelné földig érő szoknyáját. állandóan az volt az érzése. Mindketten nehezen lélegeztek. A nézőktől nagy tapsot kapott.Hum a glum morm gluk humk… . az ápolónők. amikor már a legjobb úton van a civilizálódás felé?! ( X-magazin 1997/1 ) . Kiabálnia kellett az időmaszkján keresztül. . legjobb.Úgy gondolnám. mielőtt még észrevehettük volna. mielőtt a többi terraneutát felhozták.kiáltotta Tracey és megpróbálta kivonni nem létező lovagi kardját. hogy szükség esetén fegyverként használhassa. . itt-ott nők is hasonló maszkban. . de a szivárgást eddig még nem tudták megállítani. a tévériporter hozzájuk nyomakodott. hogy ne akadályozza a sietésben. hogy odafigyeltek volna Smithre. Csak azért mondtuk először azt. ez sehogyan se nekem tetsző dolog! Végre valami megmozdult az aknanyílásban. Archibald Smith odébb akarta húzni előlük Traceyt. itt már többről van szó. De a nagyipar már mindent elnyelt és szokott „nagylelkűségével” gondoskodott róla. Készen állt az oxigénpalack. mielőtt a mentőkocsiba emelték. te bitang! . ha nem maradnak sokáig. Primitív.és nem csak a szó képletes értelmében. Az odatolakodott riporter eléje tartotta a mikrofonját. Sárga védőruhás férfiak . . aki kétségbeesve ordított utánuk. A bányászok fekete öltönyében elsőként megjelent ember feje oldalra bicsaklott. aztán újra kitört a lárma. míg fölöttük az időgáz tovább terjedt. sőt valójában nincs is alaposan felkutatva.akik rádiókapcsolatban voltak egymással. Drámai mozdulattal legyintett a talpuk alatt lassan haladó mozgójárda felé.Nem. Tracey és Fifi vaktában menekülni kezdett előlük. Most feltűnt egy mentőautó.nyögte a bányász. hajlott alakjuk sziluettje kirajzolódott a vöröslő hajnali fényben. amelyek számukra már idegenek és felfoghatatlanok voltak változatlanságukban. s bár a maszkot letépte arcáról. hogy jusson mindenkinek egyegy szelet az időből . majd közvetlenül mögötte egy másik is. Tracey bizalmatlanul meredt rájuk sűrű szemöldöke alól és a közeli fáról letört egy vastag ágat. Mindenütt időmaszkos orvosok sürögtek. A sárga védőruhás férfiak visszajöttek.Istenem. mint egy közönséges repedésről a fővezetékben. míg a földi nézők már úgy belesüllyedtek a megelőző generációkba. nem lenne jó itt múlatni az időnket – súgta Fifi a férjének. Az egyikük egyszer úgy sírt.elérhető áron. hogy mi történik velük. Majdnem minden galaktikus hírközlő műhold tudósított róla több-kevesebb képes beszámolóval. Egy tévériporter is éppen mellettük kiáltozott. mint a talajba a hópelyhek.kiáltotta feléjük Clayball.Egészen mélyen… gázok… mint a világ… teremtésekor… Több nem volt hallható.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful