Lekcija 1.

Biznismeni I menadžeri

Nikada nije bilo nikakvih pitanja u vezi budućnosti menadžera I menadžmenta. Oni su neophodni za nacionalizovane industrije i državnih korporacija, kao i za privatne firme. U svakom industrijskom sistemu, organizatori su neophodni. Danas je madžerski prestiž visok, i raste. Neki radnici su smatrali da je nacionalizacija značila kraj šefova – ali sada su otkrili koliko su pogrešili. Javnost može često da pročita žalbe u novinama u vezi toga da Britanski menadžment nije dovoljno dobar. Ali ne može da se ne pročita da su uloženi napori za poboljšanje menadžmenta kao i u drugim profesijama poput medicine, arhitekture, ili nastave.Ministarstvo za rad prvo je dalo dao državnu podršku za menadžment obuku u Velikoj Britaniji i tražio da se poveća snabdevanje menadžerima za industriju. Profesionalni menadžment je sada solidno uspostavljen. Njegova uloga u društvu, ,bilo da je kapitalističko, socijalističko ili mešovito je postavljena kao civilna služba. Biznismeni su nešto drugo., oni upravljaju, kontrolišu, odlučuju o politici, i imaju moć. Oni pronalaze, nasleđuju, poseduju, kupuju, prodaju i proširuju poslove – i mogu ih staviti u stečaj. Oni su poslodavci menadžerima, koliko su i poslodavci radnicima. Oni su ljudi na vrhu.

Lekcija 5.

Stručni izvršilac

Gospodin Cecil N. Keats, dobro poznati Američki menadžerski konsultant i pisac daje intervju ma poziciji stručnog izvršioca o njegovim glavnim zadacima. Evo kako počinje svoju izjavu: Keats: Pa, rekao bih da je njegov prvi posao d asve obavi kako treba - drugim rečima od njega da bude efektivan. Intervjuista: Da li mislite da je moguće naučiti da budete efektivni? Keats: Da. Vidite, efektivnost je kao neka navika. Nazovite je navikom uma ako želite. Intervjuista: Možete li mi reći nešto opširnije o tome, molim Vas? Keats: U redu. Kao prvo izvršilac mora da zna kojim vremenom raspolaže, da se uveri da to malo svog vremena koristi najbolje moguće. Intervjuista: Da, shvatam. Sastanci odbora, osvajanje i trpezarija sa gostima i slično mora da su veliki potrošači vremena. Keats: Jesu. Zatim izvršilac mora biti zainteresovan za rezultate. Njegovo prvo rezultati od mene očekuju?“ Intervjuista: I koji je sledeći sastojak u vašem receptu za uspešnog izvršioca? Keats: Mora biti izgrađen na snazi, ne na slabosti. Treba da brine o tome šta njegova firma ne može da uradi. Njegov posao je da se uveri da radi sve ono što može, najbolje moguće. Intervjuista: Nije li takođe važno da se koncentriše na određene oblasti pre nego da širi svoj trud previše? Keats: To je sasvim tačno. Izvršioci moraju da selektuju nekoliko glavnih ciljeva i daju im prednost u celom radu. Intervjuista: Niste još ništa rekli o donošenju odluka. Keats: ne, to sam ostavi za kraj.mada to svakako nije najmanje važno. Donošenje odluka je proces biranja, uključujući uzajamno zavisne korake koji nam pomažu da dođemo do rešenja problema na racionalan način. To se odnosi na planiranje, organizovanje, vođenje i upravljanje. Npr. Planiranje strategije zasnovano na dugoročnim ciljevima i najbolje strategje za njihovo postizanje. Odlike su takođe potrebne za dobit ljudske snage i za pobude koje bi najbolje odgovarale organizaciji koja se brine za motivaciju ljudi na poslu. Slično tome, moramo doneti odluke o tome kako da kontrolišemo izvršenje odluka koje smo doneli. Glavna stvar je da izvršioc ne treba žuriti sa odlukama. Intervjuista: Pretpostavljam da on konstantno mora donositi odluke? Keats: Ne mora. Ustvari, trebalo bi da dinese svega nekoliko odluka ali moraju biti ključne. Intervjuista: Znači, glavni princip čini se da je – radi što manje i što bolje. Keats: zaista veoma domišljato. Moram to da upamtim. pitanje uvek mora biti:“ Koji se

je gotovo ko da pripada državnoj službi. Učesnicima će verovatno biti plaćen smeštaj i izdržavanje i njihovi putni troškovi od strane firme. Fabrike robe široke potrošnje ima niži prestiž Pravi čovek za posao . Glasanje se vrši na isti način za kandidate koji se kandiduju za određenu funkciju na konferenciji. Često su formulari ili upitnici. predsednik će otvoriti sastanak. molim za reč“. ora biti prihvaćen od strane većine. nikada ne smemo stajati u mestu. U cilju da učestvuju uspešno. koji su postavljeni dok je konferencija u toku. naročito međunarodna. mada mogu biti sazvani i za specijalne namene. On može držati miting sa mesta gde sedi ili sa govornice. Dok ostali pričaju.da bi predlog bio izglasan. mogu ostaviti svoje ime na listi spikera. Činovnici moraju biti imenovani za konferenciju. verovatno i podpredsednik i sekretar. Lekcija 7. Delegar ti mogu izraziti slaganje sa prethodnim spikerom. dok samo nekolicina traži top biznismene. vodeće kompanije već godinama uzimaju pola ili celu stranu u u novinama poput Gardian ili Times da utvrde prednosti dobijene od mladih ljudi koji žele da se pridruže kompaniji. Veliki sastanci se bično nazivaju konferercija. Ono što kompanije naglašavaju je prestiž njihovih imena i perspektiva koju njihova vrsta firme ili industrije nude. koji traže karijeru vrednu truda. Danas je inzvanredna prilika za karijeru. Dokumenti trebaju biti poređani po redu. Ukoliko smatrate da ste zainteresovani da radite u timu koji je postigao ove uspehe za Veliku Britaniju. i odlaže sastanak. ili dati prigovor na rčeno. U njihovim naporima da privuku diplomce. Glasanje može biti tajno. Na kraju sesije. ili ostati suzdržani. Dokumenti su prvo sastavljeni. Ovaj prigovor može biti prihvaćen ili odbačen. Može objaviti da je diskusija otvorena ili može pozvati određenog spikera koji je prethodno zamoljen da održi govor. Lekcija 2. Od delegacija na konerencijama se često zahteva da služe u komitetima . ili predsednik može jednostavno reći: „ molim Vas. i neki delegati će izraziti zahvalnost firmi domaćinu. Ako su svi na strani prdedloga . treba biti sastavljen plan rada i unajmljeno osoblje. Predsednička odluka tačke reda je obično prihvaćena kao finalna. koliko ste vi veliki da je napravite. Nalaženje pravog posla Mladi čovek koji misli da uđe u veliki biznis ne treba da gleda dalje od strana sa oglasima u novinama. zatim kopirani za distribuciju. Pozivnica će sadržati datum i mesto gde će sastanak biti održan. izglasan je jednoglasno. koji među ostalim dužnostima vodi zapisnik na sastancima. Delegati mogu glasati za ili protiv predloga. Domaćinska firma na konferenciji može obezbediti službe za pisanje.Intervjuista: Hvala Vam puno gosp. dužnost predsednika je da održava red na sastanku . Primećeno je da kompanije ne daju definitinvnu indikacijuo platama u njihovim oglasima. Ako ovi pozvani ne mogu da prihvate poziv . i rezolucija je prošla. jer u velikim organizacijama poput naše . Kada je konferencija u zasedanju . već i da budu upoznati sa konferencijskom terminologijom. Glasi ovako: Za mlade ljude koji žele postojanu i raznoliku karijeru. glamurozni. Na kraju konferencije. poslaće pozivnice delegatima. Debata Oni koji žele da govore. Tokom debate mogu biti izneti mnogi predlozi. Takvi sastanci su često održani u redovnim intervalima. Pre konferencije važno je da su pravila procedure unapred određena. objekte za kopiranje i sto za davanje informacija blizu hola za konferencije. možda će recimo. potvrdite špodizanjem ruku“. Keats na veoma jasnom izlaganju. Zvanični dokumenti – poput ugovora su podeljeni na poglavlja. Većina velikih firmi sada shvata potrebu za regrutovanjem talenta za menadžment. Činovnici konferencije Činovnici konferencije su predsednik. oni će napismeni reći da nisu u mogućnostui da prisustvuju sastanku. Industrija aviona ima najveći prestiž. Biće određen dnevni red. predsednik zatvara debatu. moraju biti izloženi. ne samo da imaju dobru osnovu u komercijalnom engleskom. podsektore ili paragrafe i podparagrafe. Progresivna organizacija koja radi na svetskom tržištu koje stalno raste. pišite nam. on će verovatnoodržati završnu reč. Budućnost je ovde. strani biznismeni moraju. Ovaj članak pruža brojne osnovne izraze potrebne za formalne sastanke. Oni mogu sadržati fusnote i rpiloge. dok industrija nafte . Pripremanje konferencije Firma koja je domaćin konferencije . Pre nego što budu izglasani. Potrebni ste nam. Predsedniče. morati da zamoli delegate da se drže teme o kojoj se diskutuje ili zamoli spikere da budu kratki. poslati delegatima da ih popune. sektore. ili da iskažu svoju želju za učestvovanje u debati tako što će reći predsedniku: „ gop. Budućnost je velika. kompanija. nudi mogućnosti odgovornim mladim ljudima. sa tačnim vremenskim rasporedom. Od delegata se takođe može zatražiti da služe ako savetodavci. Engleska konferencija Stalno rastući brojevi izvršilaca učestvuju u raznim vrstama sastanaka gde je glavni jezik engleski.

pretpostavljam. gosp. Oni često voze te kamione na trajekte bez skidanja tereta. mase iporuke. jedan od razloga je što je prevoz drumom fleksibilniji. potreba za svim vrstama transporta takođe raste. Shaw ima li nešto u budućnosti međugradskog prevoza što biste spomenuli? Shaw: samo to da verujem da će saržajna eksplozija nastaviti da se razvija ubrzano u nekoliko narednih godina. avionom i morem. Shaw . Intervjuista: šta je sa velikim kamionoma koji idu od zemlje do zemlje u Evropi? Shaw: potpuno ste u pravu. mada ima tu jedna teškoća. vrste robe. Intervjuista: savremen prevoz brodom je svakako složen poso. Intervjuista: sada. ekspert za transpot+rtna pitanja .neka gosp. dobra luka mora imati napredne olakšice i brodske trgovačke posrednike da iznajme brodove. glavna prrdnost prevoza robe avionom je brzina? Shaw: da. Intervjuista: pretpostavljam. Intervjuista: čuo sam da železnice osećaju veliki pritisak od strane konkurencije drumske vuče? Shaw: da. ali sa druge strane. treba da postoji adekvatna zaštita dokova . Ali. Intervjuista: želeo bih da znam. zar ne? Shaw: da. da li mislte da prevoz robe avionom prednjači u odnosu na ostale načine prevoza robe? Shaw: svakako postaje sve popularnije. shvatam da skladište robe mora biti glavni problem pa pretpostavljam da je tu nekoliko organizacionih dužnosti koje se moraju razmotriti. Koji će se način koristiti zavisi od destinacije. P prevoz drumom i železnicom su obično dopunske usluge u transportu morem i avionom. Intervjuista: hvala puno. gosp. mašinerija poput dizalice. gosp. Simon shaw. Shaw. zahtevane brzine.Lekcija 9. npr. Shaw: da. Intervjuista: pa u nekim slučajevima moe biti lakše poslati robu morem Shaw: lakse i jeftinije Intervjuista: kjoi drugi faktori bi trebalo da se razmotre priliko slanja robe morem? Shaw: korisno je imati uzletište ili dobro pristanište blizu krajnje destinacije robe Intervjuista: šta čini dobro pristanište? Shaw: pa npr. Ali još nismo ništa rekli o drumskom prevozu.luka bi trebalo da bude pristupačna lako i i da nudi dobar prostor za usidravanje Intervjuista: I onda vam trebaju dobre olakšice i oprema za tovarenje i istovar brodskog tereta . magacin za odlaganje robe itd. Intervjuista: oni su veoma raznovrsni. avionski prostor je u takvoj potražnji da često mora da bude rezervisan veoma dugo unapred. zaboravio sam ih. železnicom. cene i sigurnosti. Intervjuista: da. Shaw: Nismo. Shaw: da. objasni svoje poglede na temu. Prevoz robe Postoji 4 načina prevoza robe: drumom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful