You are on page 1of 15

SULIT 1249/1 Sejarah Kertas 1 September 2009 1 jam

1249/1

MAKTAB RENDAH SAINS MARA
1 2 4 9

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

SEJARAH Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

SULIT 2 1249/ 1 1 Penyataan berikut merujuk kepada proses pembentukan tamadun awal. Aktiviti di atas merujuk kepada A B C D mewujudkan petempatan kekal membentuk sistem pemerintahan mengamalkan kehidupan berorganisasi melaksanakan pengkhususan pekerjaan 2 Apakah kehebatan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan Angkor ? A B C D Bandar terancang Sistem pengairan Pembinaan kapal Penciptaan roda 3 Mengapakah bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktiviti maritim semasa kerajaan awal ? A B C D Mudah dipelajari Merupakan bahasa ilmu Perdagangan dikuasai orang Melayu Perdagangan berlaku di Asia Tenggara [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT . Barangan yang dihasilkan oleh kumpulan tertentu berbeza dengan kumpulan yang lain.

SULIT 3 1249/ 1 4 Maklumat berikut merujuk kepada tindakan Maharaja Rom.a.69 M) telah menghentikan perdagangan logam emas dengan India. • Hadari • Badwi Masyarakat tersebut berbeza dari aspek A B C D fahaman politik tahap pendidikan lokasi petempatan taraf sosioekonomi 6 Mengapakah tindakan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.w di Makkah gagal ? A B C D Kekuatan strategi Islam Kewibawaan pemimpin Islam Pengislaman tokoh penting Quraisy Perpecahan dalam masyarakat Quraisy [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT . Apakah kesan tindakan tersebut kepada India ? A B C D Hubungan dengan China terjalin Penghasilan barangan arca berkurang Perdagangan ke Asia Tenggara meningkat Hubungan diplomatik dengan Rom tamat 5 Maklumat berikut menunjukkan pembahagian masyarakat Arab Jahilliah. Maharaja Vespian (tahun 67.

SULIT 4 1249/ 1 7 Mengapakah kehidupan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam ? A B C D Ancaman daripada kerajaan Parsi Penguasaan ekonomi oleh Yahudi Perbezaan amalan kepercayaan Kelemahan undang-undang 8 Mengapakah peperangan dibolehkan dalam Islam ? A B C D Meluaskan pengaruh Mempertahankan diri Melindungi pemimpin Menjaga kepentingan ekonomi 9 Bagaimanakah Khalifah Umar bin al-Khattab mengawal salah laku hakim ? A B C D Diberi gaji yang tinggi Dikenakan hukuman berat Disediakan kediaman khas Dipantau oleh Majlis Syura 10 Mengapakah berlaku perubahan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Cordova semasa pemerintahan Bani Umaiyyah ? A B C D Perluasan kuasa Pemberontakan Bani Abbasiyah Penentangan rakyat di Damsyik Pusat kegiatan ekonomi [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

Terengganu Wujud seni muzik dabus di Tanah Melayu 13 Apakah peranan istana dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara pada kurun ke 15 ? I II III IV Tempat latihan pendakwah Pusat pendidikan tidak formal Pusat penterjemahan kitab Tempat perbincangan hukum agama A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT . Jawa Catatan pada batu bersurat di Sg.SULIT 5 1249/ 1 11 Apakah kesan penaklukan Kerajaan Turki Uthmaniyah ke atas negara-negara Eropah pada tahun 1453 ? A B C D Islam tersebar ke rantau Balkan Bahasa Arab menjadi lingua franca Eropah menjadi pusat latihan ketenteraan Eropah menjadi pusat perdagangan masyarakat Islam 12 Apakah bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China ? A B C D Wujud perkampungan di Ta Shih. Tersat. Sumatera Catatan pada batu nisan di Gerisik.

SULIT 6 1249/ 1 14 Senarai berikut merupakan karya saduran Arab. Anjing dengan bayang-bayang Apakah nilai moral dalam cerita tersebut ? A B C D Jangan bersikap tamak Jauhi perkara yang ditegah Bijak membuat keputusan Sabar dalam kehidupan 16 Mengapakah orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh pada Zaman Pertengahan ? A B C D Tidak mahir ilmu pelayaran Islam menguasai Mediterranean Tiada galakan daripada pemerintah Bersikap taklid kepada ajaran gereja [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT . • Hikayat Muhammad Ali Hanafiah Apakah kepentingan kedua-dua karya di atas semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka ? • Hikayat Amir Hamzah A. Apakah kepentingan kedua-dua karya di atas semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka? A B C D Menjadi rujukan pembesar Membakar semangat tentera Sumber cerita lisan rakyat Sumber penyebaran agama Islam 15 Maklumat berikut merupakan cerita lisan dalam masyarakat Melayu tradisional.

Tahun 1700 1750 1801 Jadual 1 Apakah kesan pertambahan tersebut kepada Britain ? A B C D Kemerosotan sistem sosial rakyat Pengenalan Akta Pemagaran Tanah Kemunculan golongan monarki baru Penguatkuasaan Akta Sepuluh Jam Jumlah 5.5 juta 9 juta 18 Mengapakah British menumpukan pembangunan ekonomi di pantai barat Tanah Melayu ? A B C D Pangkalan tentera Pusat penyelidikan Penempatan imigran Pusat pentadbiran [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .SULIT 7 1249/ 1 17 Jadual 1 menunjukkan anggaran penduduk England dan Wales pada abad ke 18 dan 19.5 juta 6.

SULIT 8 1249/ 1 19 Apakah faktor yang menyebabkan pengusaha Cina mengambil alih lombong-lombong kepunyaan orang Melayu ? I II III IV A B C D Buruh yang ramai Modal yang besar Perbalahan antara pembesar Mendapat keuntungan mudah I dan II I dan IV II dan III III dan IV 20 Mengapakah British gagal menggalakkan orang Melayu menanam padi ? A B C D Kekurangan tanah yang sesuai Tanaman getah lebih menguntungkan Permintaan terhadap beras yang rendah Kebanyakan golongan belia berpindah ke bandar 21 Mengapakah Sarekat Islam mendesak Belanda menubuhkan Volksraad di Indonesia ? A B C D Memajukan sektor ekonomi Mengatasi kemiskinan rakyat Menuju ke arah kemerdekaan Memantapkan kedudukan bangsawan [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

SULIT 9 1249/ 1 22 Berikut merupakan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. • • • Majlis Am Sangha Sametggi Katipunan Viet Nam Quoc Dang Dang Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas ? A B C D 23 Penubuhan kerajaan republik Bekerjasama dengan penjajah Kemerdekaan melalui revolusi Menamatkan sistem monarki Pernyataan berikut berkaitan gerakan nasionalisme di Thailand. Parti Rakyat melancarkan Revolusi 1932 Apakah kesan peristiwa tersebut? A B C D Pemerintahan raja berperlembagaan Pemerintahan bercorak autokratik Penubuhan kerajaan republik Pelaksanaan sistem oligarki 24 Mengapakah Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) diterima oleh orang Melayu ? A B C D Asas kesedaran perpaduan Pertubuhan bersifat politik Menggalakkan kemahiran berkarya Tuntut hak dalam perkhidmatan awam [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

SULIT 10 1249/ 1 25 Apakah matlamat penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM) ? A B C D Mendorong perpaduan pemuda Melayu Membangkitkan semangat nasionalisme Merangka gerakan sulit menentang British Menanam sifat mementingkan ilmu 26 Kedaulatan dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka merujuk kepada A B C D sistem pemerintahan beraja lambang-lambang negara alat-alat kebesaran diraja raja yang memerintah 27 Apakah isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ? I II III IV A B C D Kerakyatan yang sama rata Pesuruhjaya Negeri mengetuai setiap negeri Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai Persekutuan Pembentukan Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri I dan II I dan IV II dan III III dan IV [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

• • • Kesedaran politik perlahan Persatuan berpecah belah Aktiviti tidak berkesan Apakah kesan daripada keadaan tersebut ? A B C D 29 Penyerahan Sabah tidak ditentang secara terbuka Pentadbiran SBUB melaksanakan dasar pemusatan Pemimpin Sabah tidak terlibat dalam birokrasi moden Pegawai SBUB bebas memperkenalkan peraturan baru Maklumat berikut merujuk kepada cadangan Jawatankuasa Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.SULIT 11 1249/ 1 28 Maklumat berikut berkaitan keadaan politik di Sabah sekitar tahun 1940-an . Bilangan ahli 52 X Cara keanggotaan Pilihanraya Dilantik Siapakah yang melantik X ? A B C D 30 Ratu England Gabenor Negeri-Negeri Selat Pejabat Tanah Jajahan London Pesuruhjaya Tinggi British Mengapakah British yakin untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada tahun 1957 ? A B C D Perpaduan kaum Pembangunan ekonomi Pengaruh Gagasan Melayu Raya Pengaruh bekas Pegawai Tinggi British [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

SULIT 12 1249/ 1 31 Rajah di bawah menerangkan reaksi negara-negara jiran semasa penubuhan Malaysia. Indonesia Penubuhan Malaysia 1963 Filipina Apakah cara penyelesaian bantahan tersebut ? A B C D 32 Campur tangan PBB Penubuhan ASA Pembentukan ASEAN Penubuhan MAPHILINDO Apakah isu yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ? A B C D Tarikh penubuhan Malaysia Bantahan Indonesia dan Filipina Perpaduan antara kaum di Tanah Melayu Kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak 33 Apakah peruntukan mengenai Sabah dan Sarawak yang dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia ? A B C D Kuasa mengawal pertahanan awam Agama Islam sebagai agama rasmi Kuasa hal ehwal perkhidmatan awam Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 34 Apakah kepentingan Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia ? A B C D Menjelaskan Islam sebagai agama rasmi Menjelaskan syarat-syarat kewarganegaraan Mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu Mengukuhkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

SULIT 13 1249/ 1 35 Apakah bidang kuasa Kerajaan Negeri ? I II III IV A B C D Tanah Kewangan Pertahanan Perhutanan I dan II I dan IV II dan III III dan IV 36 Apakah nilai murni yang terkandung dalam lagu Negaraku ? A B C D Rajin Kesetiaan Dedikasi Amanah [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .

• NATO • PAKATAN WARSAW • SEATO Apakah faktor penubuhan pakatan tersebut ? A B C D Piagam Atlantik Perang Dunia Pertama Perjanjian Versailles Perang Dingin [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .SULIT 14 1249/ 1 37 Senarai berikut merujuk kepada agensi yang bertanggungjawab memajukan ekonomi negeri. • • • Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) Apakah fungsi agensi tersebut ? I II III IV A B C D Menggalakkan perindustrian Menyediakan premis perniagaan Menggalakkan kegiatan koperasi Menyediakan pinjaman modal I dan II I dan IV II dan III III dan IV 38 Senarai berikut adalah pertubuhan ketenteraan.

Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1989 telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi.SULIT 15 1249/ 1 39 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Pertubuhan Komanwel. Apakah yang terkandung dalam deklarasi tersebut ? A B C D 40 Menentang dasar aparteid Menghapuskan sekatan ekonomi Membanteras penyalahgunaan dadah Mengatasi masalah pencemaran alam Sebagai negara anggota ASEAN. apakah faedah yang diperolehi daripada perjanjian zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ? I II III IV A B C D Kerjasama ekonomi Perdagangan serantau lebih terbuka Kemasukan barangan luar dihadkan Pelaburan luar terkawal I dan II I dan IV II dan III III dan IV KERTAS SOALAN TAMAT [ Lihat sebelah 1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT .