ÎNCHIZÎND CICLURI

Paulo Coelho Romancier brazilian

Întotdeauna este bine de tiut când anume se termin o etap din via . Dac insi ti a te men ine în ea dincolo de timpul rezonabil, î i vei pierde bucuria i sim ul a ceea ce se afl în afara ei. Închide cicluri, sau u i, sau capitole. Important este s le po i închide i s la i în urm momente ale vie ii, momentele care se încheie.

ii-ai terminat munca? munca? i s-a încheiat o rela ie? sNu mai locuie ti în acea cas ? Trebuie s pleci într-o c l torie?... întrtorie?... Po i petrece mult timp din prezentul t u, scufundînduscufundîndu-te în de ce -uri, în a revedea caseta i a încerca s în elegi cum i pentru ce motiv se întîmplar cutare i cutare lucruri.

Dar te vei consuma degeaba i la nesfîr it, c ci în via , tu, eu, prietenii, fiii, fra ii t i, i, noi to i, ne îndrept m inevitabil c tre a închide capitole, c tre a da pagina, a termina etape sau momente din via , i de a merge înainte.

Nu ne putem afla în prezent, ducînd dorul trecutului. Nici m car întrebîndu-ne de ce . întrebînduCeea ce s-a întîmplat, s-a întîmplat, i trebuie sss te eliberezi, s te desprinzi de trecut. Nu putem fi copii eterni, nici adolescen i întîrzia i, nici angaja i ai unor firme care nu mai exist , nici a p stra leg turi cu cei care nu vor s aib leg turi cu noi.

Faptele trec, i trebuie l sate s treac ! De aceea, cîteodat , este a a de important s distrugi amintiri, s faci un cadou, s - i schimbi casa, s rupi hîrtiile, s arunci documente vechi, i s vinzi sau s faci cadou o carte.

Schimb rile externe pot simboliza procese interioare de evolu ie. A uita, a se desprinde, a se avînta. În via , nimeni nu joac cu c r ile însemnate, a a c ai de înv at cum s pierzi i cum s cî tigi. Trebuie s ne eliber m, s d m pagina i s tr im numai cu ceea ce ne ofer prezentul.

Trecutul a trecut. Nu a tepta s i-l dea nimeni iînapoi, nu te a tepta s te recunoasc nimeni, nu a tepta ca, vreodat , cineva s - i dea seama cine ai fost. Las deoparte resentimentul. Repetarea cu înc p înare a filmului t u personal î i va face r u sufletului i min ii, i te va învenina i am rî.

Via a nu se afl decît înainte, niciodat înapoi. Dac treci prin via l sînd u i deschise pentru orice eventualitate, niciodat nu te vei putea desprinde de trecut, nici nu vei tr i ziua de ast zi cu mul umire. Iubiri sau prietenii pe care nu i le sco i din suflet? Posibilit i Posibilit de a te întoarce? La ce? Nevoie de explica ii? Cuvinte ce? ii? nerostite? nerostite? T ceri care au invadat cuvintele? cuvintele?

Dac le po i înfrunta chiar acum, f -o. Dac nu, las -le s se duc , închide capitolele! Spune- i ie însu i c nu Spunele mai vrei înapoi. Dar nu din mândrie sau orgoliu, ci pentru c TU nu mai faci parte din acel loc, din acea inim , din acea înc pere, din acea cas , din acel birou, din acea meserie.

Tu însu i nu mai e ti cel de acum dou zile, sau trei luni, sau un an. Prin urmare, nu exist nimic c tre care s te întorci. Închide u a, d pagina, închide ciclul. Nici tu nu vei fi acela i, nici mediul la care te întorci nu va fi acela i, c ci nimic nu r mîne imobil sau static în via . Pentru s n tatea ta mintal i sufleteasc , desprinde-te de ceea ce nu se mai desprindereg se te în via a ta.

AduAdu- i aminte c nimeni i nimic nu este indispensabil. Nicio persoan , niciun loc, nicio munc . Nimic nu este vital pentru a tr i, pentru c atunci cînd ai venit pe lume, ai venit singur.

Este, a adar, obi nuit s tr ie ti cu tine însu i, i este o îndatorire personal s înve i s tr ie ti singur, f r acea apropiere uman sau fizic , de care î i vine atît de greu s te despar i ast zi.

A se desprinde este un proces de înv are care, din punct de es vedere uman, se poate realiza. Adu- i aminte, nimic i nimeni nu Adusunt indispensabili. Este numai obicei, rutin , nevoie. Deci, închide, încheie, cur , arunc , oxigeneaz , desprinde-te, desprindescutur -te, elibereaz -te.

Sunt multe cuvinte care înseamn s n tate mintal , i oricare vei alege, te va ajuta s mergi înainte în lini te.

Asta e via a! a!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful