LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP NAMA PELAJAR: Tan Yee May PROGRAM: 8 PISMP Sc 3 NAMA SEKOLAH: SK Puteri Pandan 2, KL.

NAMA PROJEK/ AKTIVITI: Kitar Semula TEMPOH PELAKSANAAN: 12 Julai ± 23 Julai 2010 OBJEKTIF: 1) Memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang kitar semula. 2) Memberi kesedaran tentang kepentingan kitar semula. 3) Memupuk semangat kerjasama murid-murid dalam bilik darjah. 4) Memupuk sikap bertanggungjawab kepada bumi dan alam sekitar. 5) Menyenaraikan jenis-jenis bahan kitar semula. 6) Memberi peluang dan kesempatan kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti kitar semula.

STRATEGI PELAKSANAAN: 1) Mengadakan taklimat ringkas berkaitan dengan kitar semula kepada semua murid semasa gerak gempur pagi. 2) Memaparkan maklumat tentang pencemaran alam sekitar dan risalahrisalah tentang kepentingan kitar semula di setiap kelas. 3) Menganjurkan pertandingan antara kelas yang berjaya mengumpul bahan-bahan kitar semula terbanyak dan berkesan. 4) Memberi pengiktirafan kepada kelas yang menyumbang dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan program kitar semula ini.

plastik dan tin-tin aluminium. Selain itu.melalui risalah yang diberikan kepada setiap kelas Mereka juga menggunakan bahan kitar semula yang telah dikumpul dalam pertandingan rekacipta dengan bahan kitar semula semasa Hari Kokurikulum. kami menyediakan plastik hitam bersaiz besar bersama labelnya untuk membezakan kumpulan bahan-bahan kitar semula misalnya kertas. 6) Menyediakan beg plastik hitam dengan label kepada setiap kelas agar mereka dapat mengkategorikan jenis-jenis bahan kitar semula mengikut kumpulan yang betul misalnya kertas. mendidik murid-murid tentang cara yang betul untuk membuang sampah dan menanamkan sikap kepimpinan dan tanggungjawab antara murid ±murid. 7) Menghubungi agensi-agensi berkaitan untuk mengumpul semua bahan kitar semula yang berjaya dikumpul oleh murid-murid di setiap kelas. Program Kitar Semula kali ini berpeluang mengurangkan bahan-bahan buangan pepejal (solid waste). Melalui taklimat ringkas yang diberi kepada murid-murid dapat membantu mereka memahami dengan lebih jelas berkaitan dengan isu kitar semula. Semua murid juga berkesempatan mengenali bahanbahan buangan yang boleh dikitar semula seperti yang disenaraikan.5) Menjalankan aktiviti pungutan dan pengumpulan bahan kitar semula pada hari penamat program ini. Bertitik-tolak . Program Kitar Semula dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran murid-murid tentang kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar sejak bangku sekolah lagi. manambah pendapatan dan memupuk sikap jimat carmat. REFLEKSI: 1) Kekuatan Projek/ Aktiviti: Kitar semula bermaksud mengumpulkan dan memproses semula barangbarang terpakai dan terbuang untuk dijadikan barangan baru yang berguna. plastik dan tin-tin aluminium. Murid-murid juga sedar akan kepentingan kitar semula seperti mengurangkan pencemaran.

Pertandingan ini secara tidak langsung dapat memupuk sikap kepimpinan dan kerjasama murid-murid dimana ketua kelas akan membahagikan kerja kepada murid lain supaya mengumpul bahan-bahan terpakai yang berlainan kategori untuk kelas masing-masing. sekolah mewujudkan persekitaran belajar yang kondusif ataupun dikenali sebagai hands-on learning environment di mana murid dapat melatih dan meningkatkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga menjadi rakyat yang mempunyai perilaku mulia dengan mengurangkan penggunaan sumber. Seperti yang diketahui. Hal ini menunjukkan murid-murid mula menyedari tanggungjawab mereka agar tidak membuang sampah merata-rata tempat sesuka hati dan amalan memelihara dan memulihara alam semula jadi untuk generasi akan datang. penglibatan murid dalam program ini adalah sangat aktif kerana mereka sanggup mengumpul semua botol-botol plastik atau tin-tin aluminium walaupun di luar kawasan sekolah. Melalui pemerhatian saya selama 2 minggu ini. Sementara itu. Dengan melaksanakan program kitar semula. Apa yang difahami oleh murid dalam dua minggu ini adalah bahan-bahan yang boleh dikitar semula dan tujuan mereka ialah . kami juga menganjurkan pertandingan µPengumpulan Bahan-bahan Kitar Semula¶ antara kelas dengan menyediakan ganjaran kepada kelas yang berjaya mengumpul bahan kitar semula terbanyak. jelas membuktikan bahawa murid-murid memahami tujuan Program Kitar Semula yang diadakan kali ini dan memberi sokongan penuh untuk menjayakannya. 2) Kelemahan Projek/ Aktiviti: Tempoh masa Program Kitar Semula selama dua minggu ini adalah singkat dimana kesedaran murid-murid terhadap tujuan sebenar kitar semula tidak jelas dan efektif.daripada manifestasi ini. Kitar semula mengurangkan penggunaan bahan mentah dan menggunakan sedikit tenaga berbanding pemprosesan bahan dari sumber asli. tajuk kitar semula memang dimasukkan dalam sukatan matapelajaran Sains Tahun Empat.

botol plastik dan sebagainya ke kelas masing masing untuk memenuhkan plastik kitar semula yang diberi kepada setiap kelas. Info berkaitan penggunaan semula bahan-bahan kitar semula juga tidak disampaikan oleh semua murid. murid-murid telah membawa semua suratkhabar lama. polisterin dan juga kertas haruslah diggunakan kedua-dua belah sebelum membuangkannya. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Menganjurkan pertandingan yang memberi hadiah kepada mereka yang berjaya menghasilkan program yang menpraktiskan kaedah guna semula bahan-bahan secara berkesan. Kini sudah tiba masanya untuk mengalihkan semangat dan kreativiti kanak-kanak dalam menambahkan usaha dan niat mereka daripada sudut kualiti dan bukannya kuantiti. mungkin tidak semua murid yang tahu bahawa bahan-bahan kitar semula ini sebenarnya boleh dijual dan menambahkan sedikit pendapatan kami di samping memberikan peluang pekerjaan kepada sesetengah pihak untuk mengurangkan kadar pengangguran rakyat Malaysia. Sementelahan itu. Mereka tidak menyedari dengan kepentingan kitar semula yang menyatakan ia dapat menjimatkan kos. Oleh itu.mamastikan kelas mereka menang dalam pertandingan Pengumpulan Bahan Kitar Semula. Oleh itu. kertas-kertas bercetak. sumber dan tenaga atau mengurangkan penggunaan sumber kerana kami tidak memberi maklumat lanjutan tentang tindakan yang boleh diambil selain daripada mengumpul bahan-bahan terpakai. Pertandingan yang diadakan hendaklah meliputi cadangan kaedah pengurangan bahan-bahan yang memberi kesan yang musibah kepada alam sekitar. Ganjaran seperti kupon diskaun membeli buku di koperasi sekolah boleh diberikan kepada mereka yang . Program Kitar Semula kali ini kami hanya sempat menyampaikan maklumat asas tentang kitar semula kepada murid-murid dimana aktiviti ini sebenarnya perlu diteruskan pada jangka masa yang panjang dan dimana-mana jua sahaja anda berada. kami tidak menggalakkan murid-murid mengurangkan penggunaan plastik. Contohnya.

banyak menyumbang demi menjayakan program kitar semula. Aktiviti pengumpulan bahan-bahan kitar semula boleh dijadikan tabiat setiap warga sekolah dengan menyediakan tong-tong sampah kitar semula yang sesuai agar setiap orang dapat membuang sampah mengikut kategori yang sesuai dan mengurangkan pencemaran di sekitar sekolah. KESIMPULAN: Semua murid mempunyai pengetahuan am terhadap bahan yang boleh dikitar semula dan diguna semula. tetapi boleh diubah secara beransur-ansur. Kesedaran ke atas kepentingan kitar semula agak tinggi di kalangan murid-murid sekolah ini. Akhir sekali. Tunjukkan kesungguhan dan usaha anda melalui teladan dan amalkannya sehingga ia menjadi sebahagian hidup anda. Maklumat berkaitan dengan kitar semula seperti pengenalan. Selain itu. Amalkan konsep kitar semula selangkah demi selangkah untuk memelihara ruang hidup kita dan wujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat tanggungjawab semua rakyat. barang-barang kitar semula dan sebagainya harus ditampal di setiap sudut sekolah untuk mengingati semua warga sekolah dari semasa ke semasa. menjadi insan yang mulia dan bertanggungjawab serta sebagai contoh kepada orang lain. kepentingan. akan tetapi sesetengah murid seperti Tahun 5 dan 6 kurang menyumbang dalam aktiviti ini. Mereka memahami bahawa mempraktikkan kitar semula merupakan satu amalan yang baik. . Tabiat lama memang sukar dikikis. program kitar semula perlulah disertai oleh semua warga sekolah bersama-sama agar mendapat sambutan yang baik dan berjaya. pihak sekolah boleh bekerjasama dengan kantin sekolah agar mengelakkan penggunaan plastik atau polisterin dan menyeru murid-murid membawa bekas sendiri ke sekolah begitu juga dengan botol air. cinta terhadap alam sekitar. sebagai menyahut seruan kerajaan.

_____________________ (CIK TAN YEE MAY) Bendahari. NORLIZA BADRON) GPK Kurikulum. Kuala Lumpur. _______________________ (PN. Disahkan oleh. SK Puteri Pandan (2) Kuala Lumpur. MUHAINI ABDUL KADIR) Guru Besar. Disemak oleh. _______________________ (PUAN HJH. Projek Kitar Semula SK Puteri Pandan (2). .Disediakan oleh. SK Puteri Pandan (2) Kuala Lumpur.