LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP NAMA PELAJAR: Tan Yee May PROGRAM: 8 PISMP Sc 3 NAMA SEKOLAH: SK Puteri Pandan 2, KL.

NAMA PROJEK/ AKTIVITI: Kitar Semula TEMPOH PELAKSANAAN: 12 Julai ± 23 Julai 2010 OBJEKTIF: 1) Memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang kitar semula. 2) Memberi kesedaran tentang kepentingan kitar semula. 3) Memupuk semangat kerjasama murid-murid dalam bilik darjah. 4) Memupuk sikap bertanggungjawab kepada bumi dan alam sekitar. 5) Menyenaraikan jenis-jenis bahan kitar semula. 6) Memberi peluang dan kesempatan kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti kitar semula.

STRATEGI PELAKSANAAN: 1) Mengadakan taklimat ringkas berkaitan dengan kitar semula kepada semua murid semasa gerak gempur pagi. 2) Memaparkan maklumat tentang pencemaran alam sekitar dan risalahrisalah tentang kepentingan kitar semula di setiap kelas. 3) Menganjurkan pertandingan antara kelas yang berjaya mengumpul bahan-bahan kitar semula terbanyak dan berkesan. 4) Memberi pengiktirafan kepada kelas yang menyumbang dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan program kitar semula ini.

manambah pendapatan dan memupuk sikap jimat carmat. Program Kitar Semula kali ini berpeluang mengurangkan bahan-bahan buangan pepejal (solid waste). plastik dan tin-tin aluminium. Selain itu. Melalui taklimat ringkas yang diberi kepada murid-murid dapat membantu mereka memahami dengan lebih jelas berkaitan dengan isu kitar semula.5) Menjalankan aktiviti pungutan dan pengumpulan bahan kitar semula pada hari penamat program ini. mendidik murid-murid tentang cara yang betul untuk membuang sampah dan menanamkan sikap kepimpinan dan tanggungjawab antara murid ±murid. 7) Menghubungi agensi-agensi berkaitan untuk mengumpul semua bahan kitar semula yang berjaya dikumpul oleh murid-murid di setiap kelas.melalui risalah yang diberikan kepada setiap kelas Mereka juga menggunakan bahan kitar semula yang telah dikumpul dalam pertandingan rekacipta dengan bahan kitar semula semasa Hari Kokurikulum. Semua murid juga berkesempatan mengenali bahanbahan buangan yang boleh dikitar semula seperti yang disenaraikan. 6) Menyediakan beg plastik hitam dengan label kepada setiap kelas agar mereka dapat mengkategorikan jenis-jenis bahan kitar semula mengikut kumpulan yang betul misalnya kertas. Program Kitar Semula dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran murid-murid tentang kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar sejak bangku sekolah lagi. Murid-murid juga sedar akan kepentingan kitar semula seperti mengurangkan pencemaran. plastik dan tin-tin aluminium. kami menyediakan plastik hitam bersaiz besar bersama labelnya untuk membezakan kumpulan bahan-bahan kitar semula misalnya kertas. Bertitik-tolak . REFLEKSI: 1) Kekuatan Projek/ Aktiviti: Kitar semula bermaksud mengumpulkan dan memproses semula barangbarang terpakai dan terbuang untuk dijadikan barangan baru yang berguna.

daripada manifestasi ini. Seperti yang diketahui. tajuk kitar semula memang dimasukkan dalam sukatan matapelajaran Sains Tahun Empat. Melalui pemerhatian saya selama 2 minggu ini. Pertandingan ini secara tidak langsung dapat memupuk sikap kepimpinan dan kerjasama murid-murid dimana ketua kelas akan membahagikan kerja kepada murid lain supaya mengumpul bahan-bahan terpakai yang berlainan kategori untuk kelas masing-masing. Sementara itu. Apa yang difahami oleh murid dalam dua minggu ini adalah bahan-bahan yang boleh dikitar semula dan tujuan mereka ialah . 2) Kelemahan Projek/ Aktiviti: Tempoh masa Program Kitar Semula selama dua minggu ini adalah singkat dimana kesedaran murid-murid terhadap tujuan sebenar kitar semula tidak jelas dan efektif. Hal ini menunjukkan murid-murid mula menyedari tanggungjawab mereka agar tidak membuang sampah merata-rata tempat sesuka hati dan amalan memelihara dan memulihara alam semula jadi untuk generasi akan datang. penglibatan murid dalam program ini adalah sangat aktif kerana mereka sanggup mengumpul semua botol-botol plastik atau tin-tin aluminium walaupun di luar kawasan sekolah. sekolah mewujudkan persekitaran belajar yang kondusif ataupun dikenali sebagai hands-on learning environment di mana murid dapat melatih dan meningkatkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga menjadi rakyat yang mempunyai perilaku mulia dengan mengurangkan penggunaan sumber. Kitar semula mengurangkan penggunaan bahan mentah dan menggunakan sedikit tenaga berbanding pemprosesan bahan dari sumber asli. kami juga menganjurkan pertandingan µPengumpulan Bahan-bahan Kitar Semula¶ antara kelas dengan menyediakan ganjaran kepada kelas yang berjaya mengumpul bahan kitar semula terbanyak. jelas membuktikan bahawa murid-murid memahami tujuan Program Kitar Semula yang diadakan kali ini dan memberi sokongan penuh untuk menjayakannya. Dengan melaksanakan program kitar semula.

Program Kitar Semula kali ini kami hanya sempat menyampaikan maklumat asas tentang kitar semula kepada murid-murid dimana aktiviti ini sebenarnya perlu diteruskan pada jangka masa yang panjang dan dimana-mana jua sahaja anda berada. Info berkaitan penggunaan semula bahan-bahan kitar semula juga tidak disampaikan oleh semua murid. Oleh itu.mamastikan kelas mereka menang dalam pertandingan Pengumpulan Bahan Kitar Semula. Mereka tidak menyedari dengan kepentingan kitar semula yang menyatakan ia dapat menjimatkan kos. Ganjaran seperti kupon diskaun membeli buku di koperasi sekolah boleh diberikan kepada mereka yang . botol plastik dan sebagainya ke kelas masing masing untuk memenuhkan plastik kitar semula yang diberi kepada setiap kelas. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: Menganjurkan pertandingan yang memberi hadiah kepada mereka yang berjaya menghasilkan program yang menpraktiskan kaedah guna semula bahan-bahan secara berkesan. Sementelahan itu. kertas-kertas bercetak. murid-murid telah membawa semua suratkhabar lama. Contohnya. kami tidak menggalakkan murid-murid mengurangkan penggunaan plastik. Oleh itu. mungkin tidak semua murid yang tahu bahawa bahan-bahan kitar semula ini sebenarnya boleh dijual dan menambahkan sedikit pendapatan kami di samping memberikan peluang pekerjaan kepada sesetengah pihak untuk mengurangkan kadar pengangguran rakyat Malaysia. Pertandingan yang diadakan hendaklah meliputi cadangan kaedah pengurangan bahan-bahan yang memberi kesan yang musibah kepada alam sekitar. sumber dan tenaga atau mengurangkan penggunaan sumber kerana kami tidak memberi maklumat lanjutan tentang tindakan yang boleh diambil selain daripada mengumpul bahan-bahan terpakai. Kini sudah tiba masanya untuk mengalihkan semangat dan kreativiti kanak-kanak dalam menambahkan usaha dan niat mereka daripada sudut kualiti dan bukannya kuantiti. polisterin dan juga kertas haruslah diggunakan kedua-dua belah sebelum membuangkannya.

Maklumat berkaitan dengan kitar semula seperti pengenalan. KESIMPULAN: Semua murid mempunyai pengetahuan am terhadap bahan yang boleh dikitar semula dan diguna semula. Aktiviti pengumpulan bahan-bahan kitar semula boleh dijadikan tabiat setiap warga sekolah dengan menyediakan tong-tong sampah kitar semula yang sesuai agar setiap orang dapat membuang sampah mengikut kategori yang sesuai dan mengurangkan pencemaran di sekitar sekolah. Akhir sekali.banyak menyumbang demi menjayakan program kitar semula. tetapi boleh diubah secara beransur-ansur. Amalkan konsep kitar semula selangkah demi selangkah untuk memelihara ruang hidup kita dan wujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat tanggungjawab semua rakyat. Selain itu. program kitar semula perlulah disertai oleh semua warga sekolah bersama-sama agar mendapat sambutan yang baik dan berjaya. akan tetapi sesetengah murid seperti Tahun 5 dan 6 kurang menyumbang dalam aktiviti ini. cinta terhadap alam sekitar. Tabiat lama memang sukar dikikis. kepentingan. sebagai menyahut seruan kerajaan. Tunjukkan kesungguhan dan usaha anda melalui teladan dan amalkannya sehingga ia menjadi sebahagian hidup anda. pihak sekolah boleh bekerjasama dengan kantin sekolah agar mengelakkan penggunaan plastik atau polisterin dan menyeru murid-murid membawa bekas sendiri ke sekolah begitu juga dengan botol air. barang-barang kitar semula dan sebagainya harus ditampal di setiap sudut sekolah untuk mengingati semua warga sekolah dari semasa ke semasa. menjadi insan yang mulia dan bertanggungjawab serta sebagai contoh kepada orang lain. Mereka memahami bahawa mempraktikkan kitar semula merupakan satu amalan yang baik. Kesedaran ke atas kepentingan kitar semula agak tinggi di kalangan murid-murid sekolah ini. .

. Disemak oleh. Projek Kitar Semula SK Puteri Pandan (2). Disahkan oleh. NORLIZA BADRON) GPK Kurikulum. _______________________ (PN. MUHAINI ABDUL KADIR) Guru Besar.Disediakan oleh. Kuala Lumpur. _______________________ (PUAN HJH. SK Puteri Pandan (2) Kuala Lumpur. _____________________ (CIK TAN YEE MAY) Bendahari. SK Puteri Pandan (2) Kuala Lumpur.