HINDI

NUMBERS

1-100

Û

shoonya Ek do teen chaar paaNnch chhah saat AATh nao das

Ê

gyaarah baarah terah chaodah Û] pandrah

solah ] Û È satrah AThaarah Unnees bees Ikkees baaEEs teEEs chaobees Í Þ Ò pachchees chhabbees sattaaEEs ATThaaEEs Unatees tees Ikatees battees taiNtees (taiNntees) chaoNtees (chaoNntees) paiNtees (paiNntees) .

chhattees saiNtees (saiNntees) ADdatees Untaalees chaalees Ekataalees bayaalees taiNtaalees (taiNntaalees) chaovaalees paiNtaalees (paiNntaalees) chhiyaalees saiNtaalees (saiNntaalees) ADdataalees Unachaas pachaas È Ikyaavan baavan tirepan chaovan pachapan .

Ü Ò chhappan sattaavan ATThaavan UnasaTh saaTh IkasaTh baasaTh tiresaTh chaoNsaTh (chaoNnsaTh) paiNsaTh (paiNnsaTh) chhiyaasaTh saDdasaTh ADdasaTh Unahattar sattar Ikahattar bahattar tihattar chaohattar pachahattar .

chhihattar satahattar AThahattar Unaasee Assee È Ikyaasee bayaasee tiraasee chaoraasee pachaasee chhiyaasee sattaasee Ò Þ È ATThaasee navaasee nabbe Ikyaanabe baanabe tiraanabe chaoraanabe paNchaanabe .

com .chhiyaanabe sattaanabe Ò Û ATThaanabe ninyaanabe sao www.hindigym.All rights reserved .