P. 1
Hanon - Pianistul virtuoz

Hanon - Pianistul virtuoz

|Views: 659|Likes:
Published by Matei B

More info:

Published by: Matei B on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

C. L.

Hanon

PIANISTUL VIRTUOZ

©2009. Toate drepturile rezervate. Copierea de orice fel se va efectua exclusiv cu acordul scris al Casei de Editură GRAFOART.

EdiŃie îngrijită de Matei Bănică

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României HANON, CHARLES-LOUIS Pianistul virtoz / C. L. Hanon. - Bucureşti : Grafoart, 2009 ISBN 978-973-9054-33-1 786.2

IlustraŃia copertei: Luc Barbier (1930-1978), Jean Fellot (portret)

În elaborarea acestei lucrări s-a folosit: C. L. Hanon - Der Klavier Virtuose Edition Peters, 1931, Leipzig şi C. L. Hanon - Pianistul virtuoz EdiŃie îngrijită de Otto Weinreich Editura muzicală, 1962, Bucureşti

Casa de Editură GRAFOART str. Braşov nr. 20, sector 6, Bucureşti Tel.: 0747 236 278 ; Fax: 0318 15 15 13 Web: www.grafoart.ro ; e-mail: comenzi@eGrafoart.ro Comenzi online: www.eGrafoart.ro

Charles Louis Hanon
(Renescure, 2 iulie 1819 - Boulogne-sur-Mer, 19 martie 1900)

Profesor şi compozitor francez, Hanon s-a făcut remarcat pentru Pianistul Virtuoz în 60 de ExerciŃii care face parte din metoda standard a profesorilor de pian moderni. Cele 60 de exerciŃii sunt, în primul rând, exerciŃii pentru dezvoltarea agilităŃii degetelor, implicând exerciŃii repetate, în general pe mai multe octave, care, spre deosebire de diversele studii ale compozitorilor clasici, nu au un scop muzical, ci sunt, în principal, pur şi simplu mecanice. Cartea este împărŃită în trei părŃi, cuprinzând exerciŃii de la un nivel uşor la un nivel greu, toate executându-se în tonalităŃi majore. Studierea implică exersarea fiecărei combinaŃii de degete (3 şi 4, 2-3 şi 4, 3-4 şi 5, 1-2-4 şi 5). Sunt exerciŃii pentru triolete, pentru tril, pentru execuŃia gamelor, pentru controlarea braŃului şi pentru exersarea articulaŃiei mâinii. Aceste exerciŃii sunt, de asemenea, pregătitoare pentru figuraŃii de octave, pentru tril dublu şi tremolo. Cartea este adresată tuturor elevilor de pian şi îi ajută pe aceştia să dobândească agilitatea şi capacitatea tehnică urmărită. Această metodă este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute şi continuă să fie foarte utilizată. Charles Nunzio, un muzician al anilor '90, a scris „Hanon pentru acordeon”, un set de exerciŃii compuse pe aceeaşi structură, deschizând calea spre alte domenii. De asemenea, a fost scris şi „Hanon pentru chitară”. Se spune că un pianist celebru, Vladimir Horowitz, a cerut să aibă o carte cu exerciŃii de Hanon în mormânt, justificându-şi dorinŃa spunând că „Niciodată nu am vrut să fac ceva fără să mă antrenez; şi asta include pregătirea pentru moarte”. Aşadar, această culegere se adresează tuturor pianiştilor care doresc să devină virtuozi şi pregătiŃi să depăşească orice dificultate tehnică.

PREFAłĂ
O nouă ediŃie a apreciatei lucrări de studii tehnice a apărut, fiind deosebit de binevenită, totuşi maniera în care se lucrează temeinic astăzi un astfel de material a devenit cu totul alta. Obiceiul de odinioară de a repeta la infinit unul şi acelaşi exerciŃiu, în scopul de a nivela în mod oarecum automat dificultăŃile pe care le cuprindea, este astăzi mai mult sau mai puŃin depăşit. În schimb, se caută ca prin reliefarea problemelor, care pentru fiecare individ sunt adesea foarte divers situate din punct de vedere tehnic, prin concentrarea asupra acestui punct – adesea numai asupra unui deget, a unui interval sau a două până la trei succesiuni de sunete – precum şi prin exerciŃii speciale corespunzătoare să devii stăpân pe o execuŃie impecabilă. Această soluŃionare împreună cu o tratare specială a dificultăŃilor denotă un studiu raŃional, economiseşte timp, duce mai repede la Ńintă şi, ceea ce este tot atât de important, face munca executantului mai interesantă. Desigur, o asemenea exersare dusă la capăt reclamă o atenŃie reŃinută şi s-a terminat cu „cântatul pe dinafară”, fără intervenŃia gândirii. Chiar şi diferitele feluri de accentuare reclamă o observaŃie deosebită, ritmarea – o solicitare multilaterală a auzului, ca şi mişcările contrare, micile studii în canon, diversele feluri de a cânta ale celor două mâini, transpoziŃia ş.a.m.d., care pretind o intensă activitate muzicală, astfel că nu se mai poate în nici un caz vorbi de execuŃii tehnice aride. În acest sens, ar putea fi reînviat „Pianistul virtuoz” de Hanon. Trierea şi găsirea variantelor sunt o problemă a profesorului sau a elevului inteligent – aceeaşi variantă nu este necesară fiecărui executant, nici măcar totdeauna pentru ambele mâini ale aceluiaşi executant. S-a renunŃat aproape cu totul la prescripŃiile tehnice în vederea tuşeului, spre a nu limita posibilităŃile de execuŃie. Pe de altă parte, este de datoria profesorului să Ńină aici socoteală de cerinŃele speciale ale lecŃiilor individuale. Trebuie să se tindă la aducerea exerciŃiilor în conformitate cu utilizarea lor practică. Din acest motiv s-au ales adesea digitaŃii care, trecând peste execuŃia micilor formule, îşi găsesc rostul abia în exigenŃele lucrărilor muzicale. Aceste formule pot oferi înlesniri în special în cazul compozitorilor mai noi, dar nu numai atunci . Unele exigenŃe din vechea ediŃie au fost menŃinute pentru interesul lor „istoric”. În rest, întreaga împărŃire şi succesiune a exerciŃiilor a rămas neschimbată. OTTO WEINREICH Din prefaŃa ediŃiei iniŃiale reproducem următoarele pasaje, pentru a arăta caracteristica intenŃiilor lui Hanon şi a timpului său : „Dacă cele cinci degete ale fiecărei mâini ar fi perfecŃionate în mod uniform, ele ar fi în stare să execute tot ce a fost scris pentru acest instrument şi atunci am avea în faŃa noastră numai o problemă de digitaŃie, a cărei rezolvare s-ar putea găsi fără dificultate”. „Această lucrare poate fi cântată de la început până la sfârşit într-o oră, iar când se posedă perfect şi se repetă zilnic câtva timp această problemă, atunci dificultăŃile dispar ca prin farmec”. (Hanon)

PARTEA I
ExerciŃii pregătitoare pentru obŃinerea agilităŃii, independenŃei, forŃei şi perfecŃionării absolut egale a degetelor
Cele 20 de exerciŃii ale degetelor din această primă parte se vor executa astfel încât să se înceapă cu indicaŃia 60 a metronomului, pentru a se ajunge încetul cu încetul până la 108 (se înŃelege deci, motivul pentru care au fost puse două indicaŃii de metronom la începutul fiecărui exerciŃiu).

Nr. 1
Degetele se vor despărŃi şi ridica bine, pentru ca fiecare notă să poată fi auzită cât mai clar.

Se va continua cromatic în toate tonalităŃile majore.

-5-

PARTEA a II-a
Nr. 21

Reamintim: se va trece prin toate tonalităŃile majore!

Dublă mişcare contrară

înapoi

© 2009. GRAFOART

- 26 -

PARTEA a III-a
Nr. 44

Mai folositor în această formă sau cu accente precise

precum şi multe alte forme. Aceste exerciŃii pur gimnastice vor antrena puternic întreaga mână, presupunând că se va respecta un bun staccato al degetelor.

Nr. 45

De asemenea digitaŃia prin toate tonalităŃile
© 2009. GRAFOART

- 72 -

CUPRINS

Despre C. L. Hanon PrefaŃă Partea I Partea a II-a Partea a III-a

3 4 5 26 72

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->