DISEDIAKAN OLEH: EN.

AZIZI JAAFAR JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS KOTA BHARU, KELANTAN

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

1

DEFINISI KURIKULUM
GREECE Chariot @ kereta kuda berlari LATIN Racing chariot @ kereta kuda berlumba

Kurikulum merangkumi segala pengalaman yang ditimba dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seseorang yang bermula dari peringkat kanak-kanak sehingga dewasa

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

2

DEFINISI (KAMUS)
NEW INTERNATIONAL Kandungan kursus yang ditawarkan oleh sesebuah institusi pendidikan INGGERIS OXFORD Kursus yang diajar di sekolah atau institusi pendidikan

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

3

PANDANGAN TOKOH PENDIDIK
Pandangan Tokoh FRANKLIN BOBBI (1 18) Pandangan  ese ata
e eri

a

e

ala a

sa a a a terara ata ti a
er e a

ti a , tera ca
f s

ya
a

e a a

i

ivi

secara e le

e yel r ala a i a se e atas e i i a ya 

se ala ise ia a a

la secara se ar ri ri

ert j a

JOHN DEWEY (1 02) 

Pe a

ajia a

i se ari

la asa la a

e i

a

il ira a i i

¥¢

/5/2010

azizijaafar. l

¢ ¤ £¢
s

¡

 

t.c

4

PANDANGAN TOKOH PENDIDIK
Pandangan Tokoh Valiga (2001) Pandangan Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak. Doll (1996) Isi kandungan dan proses formal dan tidak yang mana pelajar memperoleh ilmu dn kefahaman, mengembangkan kemahirandan mengubah sikap serta menghargai dan

mempelajari nilai murni di sekolah.

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

5

Menurut Laporan Konteks Malaysia
Pandangan Tokoh J/Kuasa Kabinet 1979 Semua perancangan pendidikan yg dilaksanakan oleh sekolah @ Institusi pendidikan utk mencapai matlamat pendidikan, mengandungi 2 aspek; sukatan dan Definisi Kurikulum

kandungan m/p dengan aktiviti P & P. Akta Pendidikan (1996) Program pendidikan yg merangkumi aktiviti kurikulum dan kokurikulum yg mencakupi semua ilmu pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, elemen, budaya dan kepercayaan utk membantu mengembangkan murid sepenuhnya dari aspek JERI serta memupuk dan memperkembangkan nilai murni yg diingini serta menyebarkan ilmu pengetahuan.
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 6

KONSEP UMUM KURIKULUM
Pengalaman-pengalaman pembelajaran yg dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yg diinginkan, yg dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu dan pengalaman, di bawah naungan sekolah, bagi pertumbuhan murid dari aspek kecekapan sosial peribadi secara berterusan dan bersungguh-sungguh.
y Kurikulum sekolah boleh dibentuk melalui satu siri peristiwa yg

terancang bertujuan untuk memberi impak pendidikan kepada murid di sekolah
y Semua pengalaman pembelajaran yg dirancang dan diarahkan oleh

sekolah utk mencapai matlamat pendidikan
y Rancangan yg dibuat utk membimbing pembelajaran di sekolah lazimnya

termaktub dlm dokumen yg mengandungi pelaksanaannya di dlm bilik darjah.
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 7

KONSEP UMUM KURIKULUM
Apakah yang harus diajar? Kepada siapa ia harus diajar? Mengapa ia harus diajar? Bagaimana ia harus diajar? Bila dan bagaimana susunannya? Bagaimana kita harus tahu bahawa pembelajaran telah berlaku? y Apakah sumber yg digunakan? y Dalam keadaan bagaimanakah kurikulum akan dilaksanakan? y Apakah aspek situasi bilik darjah yang akan digambarkan dalam kurikulum?
y y y y y y
¦
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com

Renungi soalan di bawah
y Apakah definisi anda tentang kurikulum ? y Adakah anda rasa kurikulum itu statik? Mengapa anda

berkata demikian?

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

9

Jenis- Jenis Kurikulum
y Kurikulum Formal

Rancangan di mana aktiviti pembelajaran dijalankan supaya matlamat @ objektif pendidikan dan sekolah tercapai. y Kurikulum Tersembunyi Suatu yg tdk terancang dan tdk formal. Tak rasmi, terlindung.Dikelolakan diluar konteks pengajaran rasmi. Perlakuan dan sikap yg dibawa ke dlm BD tanpa disedari. Peraturan tdk bertulis, adat resam dan nilai budaya.

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

10

Renungi soalan di bawah
y Fikirkan beberapa tingkahlaku yg dapat anda

kenalpasti sebagai kurikulum tersembunyi ketika anda mengajar dalam bilik darjah. Dapatkah anda mengawal tingkah laku ini?

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

11

KURIKULUM TERSEMBUNYI

CADANGAN KURIKULUM

KURIKULUM BERTULIS

KURIKULUM SOKONGAN

JENIS-JENIS KURIKULUM

KURIKULUM YG DIAJAR

KURIKULUM YG DIUJI

KURIKULUM YG DIPELAJARI

KURIKULUM MASA DEPAN

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

12

y Kurikulum trsembunyi; diluar konteks pengajaran

rasmi, belajar secara implisit, mengandungi peraturan tdk bertulis, adt nilai, budaya dll.
y Kurikulum bertulis; yg dimuatkan dlm panduan

kurikulum, negeri, daerah ;KBSR, KBSM
y Kurikulum sokongan; dibentuk oleh sumber yg

disediakan utk menyokong @ menyampaikannya.
y Kurikulum yg diuji ; set pelajaran yg dinilai dlm ujian

yg digubal oleh guru, dibina diperingkat daerah dll

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

13

y Kurikulum yg dialami; semua perubahan pada nilai,

persepsi dan tgkahlaku yg berlaku adalah hasil drpd pengalaman persekolahan.
y Kurikulum masa depan; y Merangkumi pendekatan berpusat murid y Pengalaman belajar direka utk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru bgi melahirkan celik akal melalui banding beza, menganalisis y Pengalaman belajar membolehkan murid menggunakan pengetahuan secara bermakna srpt kajian masa depan.

y Cadangan Kurikulum; dicadangkan oleh pakar

pendidik, profesional, pembuat dasar.

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

14

La isa

rik l

DIHASRATKAN DINYATAKAN TERSEMBUNYI

PENGALAMAN

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

15

MODEL KURIKULUM

MODEL TABA

MODEL STENHOUSE

MODEL TYLER

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

16

1. Model perkembangan Kurikulum Tyler
1. Apakah tujuan pendidikan yg perlu dicapai sekolah 2. Apakah pengalaman pendidikan yg boleh diberikan yg mungkin dapat mencapai tujuan itu. 3. Bagaimana pengalaman pendidikan ini boleh disusun secara berkesan? 4. Bagaimana dapat ditentukan samada tujuan boleh dicapai atau sebaliknya. Penekanan pada pembentukan objektif tingkahlaku Kandungan Kursus

Objektif

Kaedah

Penilaian

y Kelebihan; sistematik dan memberi panduan kukuh utk

menentukan objtik tgkahlaku-menyedaiakan hasilan yg jelas supaya kaedah dan penyempaian dpt disusun dan hasilnya boleh dinilai
azizijaafar.blogspot.com

9/5/2010

17

2. Model Perkembangan Kurikulum TABA 1. Kurikulum sbg rancangan bertindak 2. Pendekatan bawak ke atas thd kurikulum, guru main pernan utama. 3. 7 langkah perkembangan kurikulum: 1. Mendiagnosis keperluan 2. Pembentukan objektif 3. Pemilihan kandungan 4. Pengurusan kandungan 5. Pemilihan pengalaman pembelajaran 6. Pengelolaan aktiviti pembelajaran 7. Penilaian
§
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 1

3. Perkembangan Kurikulum Stenhouse 1. Kurikulum sbg suatu proses 2. Bukan berbentuk fizikal tapi berkaitan interaksi guru murid dan ilmu 3. Perkara sebenar yg berlaku dlm BD, proses yg aktif, perlu menyediakan asas utk merancang kursus. 4. Dibentuk bermatlamat mudah diakses utk diteliti dan dikritik, menterjemah dlm bentuk hipotesis yg boleh diuji 5. Pembelajaran berpusatkan murid; fokus pd interaksi; proses pembelajaran merupakan perhatian utama guru.
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 19

Renungi soalan di bawah
y Model kurikulum yg manakah yg mempunyai kesan

terhadap pembentukan KBSR kita ?

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

20

KERAJAAN Memilih polisi utk melaksanakan kurikulum

MATLAMAT DAN PRIORITI PROGRAM; Tujuan, matlamat, objekt utk program pendidikan

FAKTOR YG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN & PERUBAHAN KURIKULUM KANDUNGAN KURIKULUM Pemilihan kandungan KEPERLUAN INDIVIDU Minat, kemahiran 3M, mproleh kemahiran sosial, memahami diri, mengembangkan minat, potensi, pembentukan perwatakan KEPERLUAN UNIVERSAL Utk menyebar ilmu & latihan kpd murid, penambahbaikan cara hidup, menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran utk kstabilan masy, motivasi indv dan kawalan tgkahlaku
21

KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT Mproleh kemahiran asa, konsep, teknik dlm kehidupan dr sudut politik, sosial, ekonomi. Utk memenuhi aspirasi masyarakat, cita2 ideologi
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
1. Terbagi 2 tahap; tahp 1 (tahun 1-3) tahap 2 (tahun 4-6) 2. Matlamat KBSR Untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi indiv secara seimbng dan bersepadu yg termasuk aspek JERI untuk menghasilkan indv yg seimbang.
Prinsip KBSR 1. Aktiviti pembelajaran dihubungkait dgn pengalaman hidup murid 2. Suasana kondusif sekolah yg menggalakkan 3. Aktiviti BD harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. 4. Aktiviti organisasi dan PBD perlu fleksibel 5. Penekanan pada nilai(merentas kurikulum) 6. Penguasaan 3M 7. Penilaian perlu diintegrasi dlm semua aktiviti pembelajaran dlm BD.
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 22

OBJEKTIF KBSR
1. Menguasai BM 2. Menguasai kemahiran asas bahasa 3. Mengembang dan meningkatkan kemampuan intelek;kritis kreatif 4. Menguasai kemahiran mengira . Mengguna dlm kehidupan 5. Menguasai kemahiran belajar dan berfikir 6. Menguasai BI sbg bahasa kedua 7. Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri . Menjadi peka thd manusia dan persekitaran 9. Menguasai kemahiran saitifik dan teknikal 10. Memahami dan menghargai budaya serta aktiviti riadah 11. Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal 12. Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti 13. Memproleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat2 dlm Al Quran 14. Mengukuh asas akidah dan nilai murni 15. Menyemai semangat kenegaraan 16. Mengembang bakat dan aktiviti dan sikap positif
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 23

Kemahiran berfikir

Nilai merentas kurikulum Patriotisme merentas kurikulum

Kemahiran asas 3M CIRI-CIRI KBSR BM merentas kurikulum Strategi berpusatkan murid
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com

Pemulihan dan pengayaan Penilaian berterusan
24

STRUKTUR DAN KOMPONEN KBSR
Bidang Komunikasi Komponen Kemahiran asas Mata Pelajaran Fasa I Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Fasa II Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Pendidikan Seni PJK

Manusia dan persekitaran

Spiritual, nilai dan sikap

Perkembangan Individu

Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum

Pendidikan Muzik Pendidikan Seni PJK

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

25

PENGUBAHSUAIAN DALAM SUKATAN KBSR
Sejak diperkenalkan tahun 19 2,KBSR disemak semula 19 dan ditukar dari Kurikulum Baru Sek Rendah kepada Kurikulum Bersepadu Sek Rendah utk mencerminkan matlamat dan objektif FPK dan Wawasan 2020, globalisasi dan ICT. Antara perubahan dalam KBSR ; Penerapan nilai dalam P & P Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dlm aktiviti harian Menyusun semula kemhiran belajar daripada asas kpd kompleks mengikut topik Mengulangkaji sukatan bagi setiap mata pelajaran. Mengintegrasikan penyelesaian masalah ke dlm topik MP Alam dan Manusia di bahagi 2 iaitu Sains dan Kajian Tempatan Penggunaan bahasa Inggeris dlm sains dan mate Penggunaaan Tekno Maklumat dan ICT dlm P & P mate Sains

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

26

Renungi soalan di bawah
y Sejauhmanakah objektif KBSR tercapai di sekolah

anda? Bincangkan isu ini dengan rakan sejawat untuk memikirkan apa2 yang boleh dilakukan bagi objektif yang belum tercapai lagi ?

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

27

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KBSR/KBSM MENILAI MELAKSANAKAN MENGUBAHSUAI MERANCANG MENTAFSIR

¨

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

2

MENTAFSIR
1. Memahami dan menghargai FPK dan matlamat Pendidikan (sikap, positif, beriltizam utk mengembangkan kurikulum;membaca, memahami, organisasi pengalam dan menghargai objektif sukatan 2. Mentafsir sukatan (mengkaji sukatan, Panduan Khas oleh PPK ubahsuai mana perlu) 3. Memindah matlamat, objektif dan domain yg terpilih sesuai dgn keperluan.

MERANCANG
1. 2. 3. Rancangan semester, RPH(objektif P & P, topik dan kandunga, strategi, penilaian). Mengatur aktiviti pengajaran utk murid dgn cara yg sesuai bagi memudahkan pembelajaran. Pemilihan strategi pengajran, bahan isi kandungandan pengalaman pembelajaran utk mencapai hasil yang diinginkan.

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

29

MENGUBAHSUAI
1. 2. 3. Berdasarkan keperluan murid Sumber yang ada Penggunaan ICT

MELAKSANAKAN
1. Melaksanakan dalam bilik darjah

PENILAIAN
1. 2. 3. Untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi Analisis keputusan Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

30

Guru bukan hanya menyampaikan kurikulum. Mereka memperkembangkannya, mentaksirkannya dan juga menginterpretasinya. Inilah apa yang difikirkan oleh guru, apa yang dipercayai dan dilakukan oleh guru di bilik darjah dan akhirnya murid akan menerima pembelajaran ~ Hargreaves (1994)~

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

31

Renungi soalan di bawah
y Analisis peranan anda dalam melaksanakan KBSR

di sekolah anda. Cuba renungi pelaksanaan kurikulum dan senaraikan aspek yang perlu disemak semula.
y Pernahkah anda menggunakan kurikulum dalam

mata pelajaran anda? Dalam bentuk apa dapat anda melihat kurikulum? Bincangkan bagaimana seseorang guru memainkan peranan dalam pelaksanaan KBSR di dalam BD anda. y Adakah anda membawa pulang banyak lembaran kerja? Jika tidak, apakah contoh kerja yang dibawa pulang oleh anda?
9/5/2010 azizijaafar.blogspot.com 32

Renungi soalan di bawah
y Sebagai seorang guru sekolah rendah, analisis

dan tafsirkan ciri2 utama KBSR. y Pada pendapat anda sejauhmanakah KBSR berjaya mencapai matlamat FPK.
y Huraikan bagaimana anda boleh mainkan

peranan melaksanakan KBSR dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

33

Rujukan
y Pusat Perkembangan Kurikulum (2001), Falsafah

Pendidikan Kebangsaan, Kuala Lumpur ; KPM y Egan, G (1990). The Skilled helper. Pasific Grove: Books Publishing. y Barrow. R. (19 4). Giving Teaching Back To Teachers. Brighton: Wheatsheaf Books. y Bondi. W. (19 9) Curriculum Development: A Guide To Practice. Ohio; Merrill Publishing Co.

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

34

9/5/2010

azizijaafar.blogspot.com

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful