,~l~~IIF TI'~cC:~Il!l" inetli.!/' 'nn c;! ClI"' T'i\'f"~~F!

j

cr'1'I~ji" l, 't~r

Glnl';i'g ,dll 5idt'I~~~.", '" f:, ~nj'IiUT' 1~'(~~1fi l,gSI\!il;r.IN:~~ '~C!1a~11li i lFI:cIri~1!' ,!:I!!i.I 'rlNilCl!llJljlf No. ~6~id~ ill ptlii'IQi i~jI"lii(IOr No ..

'Ii ,JI'r!"m!m.I1J'i~n ..

"'" rill' Nfl. LlJ;:i;

Un dlill'ltvii, !CIt! g~'II::fii!!

1!J'_JICIl., IN .. Iii. p'~lIiIig IIltina n~!If:!I'~1 !It,"l lI.gi]

IUdal I~a I"I_ • p~~

id.lnin1ll.m11l' lIilg

:P.!I.;t~~rr.!!!, i'm iii~I*'II.~!iiiiW "'1:1-.1 1I.Jlld .J]h ~"' i1,l1

u ... , d. P'1\~~!li1 d., ~;gi!<iiiiiiil ~!ijii(lj!iiif1!l!\11i1~1I1

Uti .. 'ii!lli irIlPLI!!lllN iliiC!;!lI\"'.i!!iil'lliill!!!~i!iI'

~Jtlii •. Fijj,1t1 ,II] fcL~illm!ll;lal clIm.pDIt1d, __

~'hi "'I Mllftll!llCIllin'! •• !l:o!"lH;I!i!:!l!!!t_~.

'If Ibil!!ll\lH"l~"di!!!' li'iIi!!!Lmlllll'l.'fa

Matatiilm\I' II!!'~~~

_" '1"ll~!I! PairH,. Ill ..

,.,,~ I!!!IMiiil: dil' 1lYi0000utli 'i!o!i"

I"I."_I P~nI lIt)."'I~'· V,ill:lllil I"., p!lllIlI!il a.1 ",~t9i'*. "'llll!ll'~ ':ltD.1 ~~ l'IIi'Ii!Ii'''ul;tiiWoC. 11!I'I!C!IJtNlifar~ 'I !!iiI

. -

'·.C:K lEliIl, :_U--BOLJgr·,IDELJIZ AS III KI6LN

l~ I 1001

~O,~ JlO'~l

:BI:'~I"~~IiHilf"U,.. nlt.~,~ n[br.erm<e 1iIi~,'~ 1imj;~11P],ei" .' - 'tliil~,l~ ('!;~UudaQ~~)

~ei!l:n.El,te U,liFeJT~!8 !'IIil;'t!. a,~lG,e:!1' :Bet:~i!:.'1I1W_n-,g: ( '~~UiS~9l)

JlO~' ~rl1·te~ Iilit- ~,~,t.~n

110 _ r. ~Y8l'loUlir!nl.1t D3i~, t.~ J'L

lill!~g
loi
l(1~l
lO6~
'h~ai
a05S
~
M)~ ""IS u:&'i!;!1;i'g...ti., V.e!f'.kle'ldungs'koste,'!:i!

RUleI' 'U '. . _,n 111 s-:tPIRl:5. o~t . V'(Ig ~4 hS.n.b~

~i~"!mRll!!: ublc ,', :.~ Ii!liJIbu'

'1,002.

J

,J

1D02

~illIc:~~~ 1~ti'.lTtl , 1IM1-p1i1' ~Ql!' i!~I:f!l!

Md~~:. S'dfIJII FoP !II il'nlllf! iltti!i;f ~!I TiiiiL\:ymmllit An Z-i:I hi
g~ bJ~, _ . _'''''
(,'Hn •
I(,~) *1 m'~ _ :11,7 ,_ ~QlI~5Q '1
1('0'), +~ ,~" I~ _,i ,_ oDli ~O J 1
I~ ~!Wi) *:!i' H:!i!lj ~ 21 .. H) 1 I
,- ,-
~ 1''Il~lS - ~ ,_ 21", e1 ,
\2 8lE EI!3 ,~it 1!13 !let., ,fO '1
, 1M e 'x HJ 1m' g,., ... £IJ,.8 $11
, I!:. ~ II: ~ w~ 9
~ I I '~113ei ... 00' ... Q6E!!l '111' 'I
15 Ul~ ... - ... O!$,. '()1m 1
~ ~ ~i 05~ ,~, 1
"'" ...
s I 61~ ... !r.l ... 101$, .. 'Q5 9
., ~ _ :4.~ - 0&1., QlT 9
'11 " 67'39 Iii l},7 _ ~Il '1'2 "
2 ffi'!J iQ;'jI' ~ '1:)
... , i!iil .- .
c" !!o!
1~ 1 8W~ l}'1 06., l~, ~
I ,-, Iii'
1~; 18T~ i_l ~" l_J 06 .. 1~ "
1~ ~.~ - :Ii\,~-, 0]., 16 '51
I l' 2 ji 1~ Dnl - , r;
-
~1 I ,P3'i39 = ,~" tiii' OS,,, HJ !
'I~ I ,Sll9 "'" "I' .... c6 .. 1~' ".
~~ , ,A, 6 :om '1:28
ia'! I A 15 '~ S ~D ~ ,...4 .. Q ,
~ 'I'iJ~ _ 4"1 ... 00., ~ .,
'~ I015Q ~ 0, ,~~m, .. 600 1

I L
.,~ ~.'t. .. :lirl~ S 'u, ~'M"t .. ~1 _~rRlIleib~ wll
,i
i..e g~;ql!l!~~t;tlll _u t 4:5, ~,~~euL" 'volls't,,.
.. -

,

'1002

Ii IlIJ.N > 5 1~~mYm~ f·ult~b.!i lI';ell'fi~ml;if ,*IYWr..~
!!iiI;) I 1Ii·~
2,1,- Gl. 12 D.
25 I .J B :l( )C D, 9.l,..a..,e I
_.""
Il!;t- I I I }"L, Ii DJrn] 121:1
_.
I 21' I 0', I 5,., (1'5 1

I

I
I I
I

..
I
I
I

I
I

I I

I
I I
I I
11D028

IIUd·Mr.

'li:H
,
109
11
'1- 2'
I1jj
11~,
37
n6 1~
1'7 11 ,
nS
'11 -9
~t'l 16:1111. r. I ~~ '1'Ii1!l iilr FuBne'r'lIi T iil'll<lnlln - IAn~ud
,gilt I 1M I
122 I 1.1 Ji. },'} H36- 02 ~ 'Iil ge, '~'
~2· I iz:l°AEP· 't'l u}6 ... Ole ... -'Il 60 '~
]{if~:t~ s I
~I [2'30,(43 2 1 I - 02- ~r j; 21' I ,2
'll'~ ~~~ - I
1~]'iJ ~,~I 02- 2~ .. 02 1
H!~ //l/lIfl!i' r; ,~. [J~ _ - 00 1
'"
1 , 5Zrf'/~ ''''' 1 TI - oS .. 0',
...
'~2a I 'X 2-5 D, ~ 912 ooil5 .. s
1 ~ 8 11 220.:; 'v:z.k , I
~29 01§jO 0; ~OO~ 00
, - 1 O~, 2 'M -
1: :2 " ~ X :nil iD-
..
, ,. A lUll 'J
, ~, 1:;0 - ~ "', .. , (I -
-


I
I
I
I


I
t
i M1tm,~_crD~db~ ,'., ~oo; :m't - - ,t'~1 :~c· r!;1!'~~alI.e!,b'l! wlJ!ri,.
¥1!:1
- ~ ..
y,.1i!!h!c - .. f2 Bel' largil' :tins ij
If: !i!jl .
II ~ ,5,. It (!to) 2 B ~Nr •. ~1!!!lJIBrrlM'lI'I m I!!l f f Il~ ItCr!!! 'J!!!I ~ I'rj ~ m IIM'I' ,~r,rm'f,illill
fib, ~
1 I I 2~o, ij:24G 11 I 1'~ 4-5'""'091 I
2 ~ 11 ~I 8980 I '1
, .1, 2b2'7 DIB7'1S ~ ~'Ctl "
, 2310 ~2, '~ " '111 45- 0.'9
4c
s 2:3iQ ~2~5j ~ ~I'i 45""oSi
6 I .230 B245 e 111~~-'~
112 1'2 :~ 1 ~,"19 ,~
1113 11 1 ,~ ~- 'Q~o'1 Ell 42 2
11 ~c ,G' 1, "JDI, .111'52 2
,
115 ., il 4· 5,- ',jJ ..... ~,1 ... 3191 a
'11116 I I 12: .nII 9l4 -e I ,2'
11''1 ',;Iill .Hk,aMO'3, .~ 1 ,2
-
'~ 118 12.!f!i. 6(;t' 5x26Dm1·~- . .,4 ,2


I


-
I

I I I
I ,-

'1

r ···U'·

0" "','

,_. ',.

'IDOl

I

~

.,1 11

"1 '1

:!i~ 28~ n

-
1It1~i'~ ~~;J;li!i'l!ffi1billl1l"!l1~r 'F'd 1il1lijC'· 'hilrrurnm!:1!' ,A11~1;!""
ob blcs
, jlt,t'},} ., i111~ tl IJ 'I! ~tl I I 11 ~, "" 0'9- 01,. 'I Sl 1
-
ill ~Il ~ ill is fill Ell I 11",5, "" 03 .~ Q1 .. 6 1
2 ne 'IZ~ I H~5- ... 09 ,,",' 0:1,. rJe' I 1
~ ] ,6 ~ 00 - o~,. '~ $ 1
!~ 'M: 1~51J I)Df 950~am~ iIll
.5 'N 1i~!o :OlJi 9&o .. b., b 2 I
~
,; 11'tI:nt~ ~ IU~DB 9' ~Ji ~Ij% r.,
l' I :~, '~tl~ :D;m ~ 1 :z..tI-.l! ~ :~
a I ,Ii. ~~ll6Jllm '5i,,~.s.,~ ~h 'j
I
9
,~, ~ ~ :00I1' ~," .,6 ~h. " I
H I I 1M 10 .Dm'~ e-S I '~
li1! Ill' 9t!. J'y I M! ~lO DB '~,.JIe .. i!J, ~_ 2'
rIll , .il€ m :Dm '~ ~''16 [2'
"I~ I I IS'A, s II ';;&J ~
I lS 'U'~ ... 0' ,., 011,. ~1 1
lit; _~ 1'~ I), ~ .. ,D.i L'i,1"L !),""( ~'~~ ,_' co '~ o~ . O~ 1
, ' ,.,.. ~
l' }1IJ ~2 N; 1'j'~ D.rr'J ~J!i
lfl /flISJt,~ M ~2 'DB 1~19 ~
1~ ~;D iiI til 91; 17~/1 I nr.,~ - 0 ,., O~ .' ~ 1
.' I -
;.!'~ M '10 ;K 3~j V-DJ "!-b,.b 1
2;2' I :H 'itO '[rD' 9r~ .. ,t\ 1
~, f5.,' DI~ :4~3 2
,et I I r.. x: 20 DljU' 9ij, ,
~ fk!~7fJ ~'1~ ~ iO~ ... 1)'1 '. ~, 1
26 '~ll~,5 "" 02 iE!' 0'1,. OS' 1
27 13J"1.~' I '~111~,5 ... 00 . .,. Il];~ ,. Lri ~
I

1 ~'1 :5~' -

~,·10

Ct1 •. ~! G.iliIij'i~; - - -
I rJI-Nr. ~rCjg~mlllmmct' hllt1_~ rllrrLlmm' I
'!ilfJ I bl.Jl t'. . gt.1
I"
I
36 5 :t!ii! ~~QI '[jIE['J 1,ha~ ,
1
~ I 5 !'l: 2Q lim' 1'~, ~ ~I
" n~ 0, 01,. 21
- -
52 t ns~ - 29 - O'Ii' e 1
I J~ I 11" fJ3 'C
- - ' Iff , 1
~, I '~'1~ 0, ' rei .. r '11
~ I , 11 _ - 10, ,- 01 .. ~ "
:5.tS ~2 :k ~7'Dm 11.1" .~ , I
[If' .' ,
,., t I'DIB '~25 .~
:M 10 ~ 18 ,tE_' !1}- ., 2
~ ,J. 'I~ :R :l!2Q" 'vzk :2-
I' It :Ell 2 ~
2
~;2 .it '12 !IH: .8." ~
II
I

~
I
I I
I I
I
I I
I I
,t , ~.I~ii·, ~~~
1 u6.-.:· 2 ~ ,
. II KQl~ be '~fml If Brd~~lwl!1 lIind lmiup,piI iLppilW:J9 - "'_~phllll _ -, MIlP'

( )

,2,

1tli'_OIil a~r!l:!!Ii 'ril1'JiWOii l~lIi IM'Cilmtifti

'Ion

-

• "II r

I ml- .!"N-r. iWI~l'Ii1 f," ~I iI' ill!'l~mm, I
--.--" . AlliI!fI
fib "~, ,
I!i~
11 !l~.t!OI - - '51 o.e ... ifn .. " 'I
- . ""'
2, I A.H ~ 1-'5 :on,. '15dll, "
",
'I i 22 lI. !1 II 7~ ft ,
I _ 'J "" ,~ O~ m 1
..
5 M l'~~JO >>IN 92~'i 5' 2,
(; , 2' v~'8l: 2
1 M 1 rim' 9~6." s-
a '0. I: ~ ~'k ~
'I M 1~ OOJI 9~12-6 •. 9 ~I
1 -.,2 m 22M '\~:&, 2;
'12 22 x 11~5 ,~ro. 11
'. ., 2~~ DID :12
:rc 1
- .e ;:2-
1 ~ '~ ::c 2!fJ 'm; 10. .. 9 ,.
,
1,. a'EJj'~.l:,
- - ~.-
1
'~ " I ~ 2'Dm'
: 11 1
11 , 2U11' .N' 11
15 //~f7l? 01 " '_ , . ~ ~,"5 '~l
:tI
'~9 ~,'hl. -, 'I ' - {l!~I,., '1 fi 'm I
~'1 ,.. »: 5 ... '1 iii O~1l ~ i I
~ • l~·, - 03 I
... n iii @1 u,
as ~ !A, 11 mi .• CIS ~ If
, ... -
, 1\11,5 q: ~~B 1 I
, :I:
25 .-~ 11 O~I.", CI9 '~ I ,_...
= -
as 1 tU. . 11 1
I ." 1 , .- n om ,01 lb, 1 .'-
'"

• ~"II·~ ~.ii·Ik~:.i .. ... 1 '""'- - ·11i11""'Ii'i-.~'II'~~ 2Blt1 ~!tw
,. -.-,,..
]1 , 2, 11"~6-.; . , . ( )

, ,

, 1

ew~.1;iMdI ot~!Ji BliftlHrMl !ifW.lN ~g; _'lmIGtiMi,

110'11

-

I BidJ·!J';lIr. SdlI~IiI~i:rnIl.!Ntm=II'· F limJ'l e>il;, I l'a ill'li III 1ftI!I\!:;r ,II;,!Ii~!i!~~
'!lllli!, 'I,;jo, I
d It" ;2'J~ ~:lt.~ .. u .. CL "5: I 20 I
I ~ I J31.;",~~ ~I.IJ,!Ih - ~ '~ - 0,., H 1
" s5:,,((tf ' .. m,~,~ - H - 03. 11 '~ I
32 ~, '~
," 15 l( 2,5 Dm fi12 I ,
~, /1, Oft I T' :20 ~ 2~· ~' ~o ][, Wt,,~, "
3§ I U ;J8 FE 1"1;2 1 I
'36 J"J''P?lj 'I!.' 1ll~~' ,., n - ~n .' 2G "
;iT Vil'lll1' !Iit'!P !i09 ,
,e lh~, .... m 1 01m ~ I
.. , 1
~~ Jj'tt~,~ ~ lh3~ .. 11 - 01,. 2 1 .
[I" -tJ ~IO~, ., ~ 'I ,., 01,. 19 1
.2 I tJ, 11/7 .~~ ~h, h ... n ... iJI'l ' • 2a ~
h) I I 6~ ~, tim' 1~,S1 1
~ I 26 :.: ~Ii'~ :8i W9' ;2
I
h~ Ill;,t7'l ~ ~~, N:. 2B ~ 16 ,! hk~:'5i ;2
~ I '1'~'~ ,., I'll - o~,., ,. 'I
l:-, ]1~, ~~!' I ..fr~ I 1~,~ -, 'n - 0"1 .' 3~ 'I
:I,e la~~!\; ., 11 - (lrl," ~ 'I
~ tJ"',i2l1 ·#6 1ll~· 'm '11 ... (li1 • J~ 'I
~1 lk~ '. n iii ~1 .. '7 I
I :5'~ ~~~b ~ ~ 1 ~ 01., ;9 i I
I 5j //"ilW KS '~1' "" 5~ x '1' ,m W.,"5~ ~
~~ +1 ']l'G.J~. "" n ,_ 01 ,I, ,l~" t
55 '~1M.,~ - 'n - 01 .. 1~~ ~


.j! z~ ~~ ~'" +1 ~ II,'~ ~g. ,+;2 ~d. 'JIM ~~. *~ t2i~. » ~e,"
4-~ ~ S~I 2H.mi;o,. ,.;; iRlLdtln1Jlf'mli1l ~8 ~~" ·6 ~u 41 ~Q,. ''7 '~l,-
~!l),eMmhrieli ei'iI!!'i,;""I~ GHtMJi] BnIfIiWi ,"- ~U C.iiml}l~ !iIII1~r~jjjl

8i'1c1J.JtI.II. ~ S'ml~PIil!!!~l1m~ 1t~i'!;M~1 1'I!il ii jj iii j'jj;1IJ AI"i:aii;il I I
olD! M~
56 I aD~,2-' ':D:Dl ~'2 1 ~
I
I 5'1 ,~,~~, iiii ~ , ,.. 00 Iii till 1 .Bl:ltz
,9; I 'N 'UlI'M. ~ Dm ~~~;1~ .~ :b,
~ '~ II-~~ - ,., ... 00 .. 'lCl 1 h~
_ ,
6, ,1(" 1:£: Yo ,5t"., .~
~ IJ.Dx , /t~ Dm ,~,"11 2
,
5, ~"1L ,fi, '~
~; '2';i~~ A ~ , 'I
I~ I I
6'~ 1~,~, ~ ; 'I ,~ 01- ,~,S 1
65 I //lD.I.?'1, s: ~ ,~O 'I '5 X 9 'H ~l9 I ';
6'f ']a:..~~ - lJ 1 - Oil' • ";2 ~ ~I
,
&I 'U~.)lu ,. n ,_ ~n .' 5}~, 'il I
~, I ~ 95 ~ ! Eli 72'~ J '~
'n of' 11~lL .... n ~ o1 .. ~h I 1
12 $ 'I~ '~. ... U ~, ~1 .. 05 I 1
1 -----1 ~ x , :'1. 12'11 '.
1~' 90 K'2 ~: 72'~ '.
1'5 2~O e " '~ I
16 ~~ 2, Z ,
VB I III i22:z: ~~ ~j If. lj;j~~~, ;
, 11ft/'f' ~1 l ~"._; ~ H .... 01", m t
, 1 ,~~,' , - 1l~ - 01,. 62 l
~5 ~ I '19 ~ I :IDlJIf ~":r2 'I
M '1 S!t: 1,..5 E[ ~9 I I I
~,",!l\ I,L" -..,~ ,t~JJ, ~ 1~ ... [Jim .' ~ I
I I

1l1V b~ !l\m~ m1_ EiIi1E'~~~,., U H~' '1I:i!l!l1 Auf'~ :~t
:lCo~~i'lm@l',"
, , - . '. ..

El1ld· 11'. .Sd!~Ci~nl:!rmn -r IMn~1i l,~~rijutjIjji'h!lr AtiiiQh!l
elli!! Ib~
--------,
00 ~1r1j:'-.4,~ s; 1~,3A., -, 'n f!!!!!!!1 eL. M '~
~ (II :2'2: ~ 28, ~ r,; Ii 29:59' ~ I
9'~ 26x 1J~ I: ~ "
t.5 'liD ~ 1 H ~ "
~6 #&1''})lJ- iImi 'wo '~ 0 :f(, 1.:~ g l:~~5' ~
97' I ~~ ~lS-9 'I~'" liiiil 11' liiil 01., Wi '~
_ 4'~lJ,
9~ 30~ , I s DB ~,1'1 '~
99 ~ ,
1'0" .s J, ,l,y$. .... , 'I~~, _, n ,_, a~", C9 '~
1~ • illili ill ~ ~I ill ~' 2'
! ~ II!!l'lIl j illl. r5oo7 IN ~
n» Sip 12 mm 54,]1' '1
ulil ~ '16 :N 1 ~ ;, :8)',m ,,~, """;/t " I
I
1~ ,it u~ :N 22 :iDm' ,.60 !Gu, '~
,06 j'!~21$<1 I '1~3~, ,~, 71 ,~, C] .. tJo2 '~
10'1 • !II! !Ill! !II!!! ii' A I;;! 'Dll1 '~26 "
1
!I!' ~ II!II~ ~l!! !!!!] A 1::1 BIU '. ,
106 'H B, ii1l :20 ':D]l!l 933 ~tt.,e l' I
' C,,",
'l~ 'I~'J~ liii! 11' liiiiii! 01., ~ "
I
Hl ,iii, '5 jlj !Ill DU.6)O) "
~H~ lJJ',J/J~ l- I '~,~~~, .. 1i' liii! 01~ 2) '~
1 ',., ;lIt/btl ." "'0 :x a :N 56:DIH' 6885 e
~ , i, lii ' '~!I ,!5 .. 11 ,~, :21 .. 10 ,
~- , 1ily?, c;c
'" ~ S 117' tlll,J- I '~I~'S ... "if l!!!!!l 01,. 04 '~
, l i$ j] 1 21~; 1'bSb f1 01 .. I
,""' '",' 1~ '~
.
nl I}ti}~i-· '~~r~1",02 1 1~'-"1~·
.. ••• 1 II!! II!! ! II!! 11
na I ~~.~ 'I~, ,;ij, ~ f~~-,f~
,m r! III .l [il !< III ~J42·, ... :'I~~l :05
_ili___!ilL1IiUIi i [Ii iI:i 1

1116..: . [il 0 2.,. ,~ ( )

'IOlII

IIWI~Hr. H~p;c1Il".i~mm r FU&i1Q~~1 'T'!::a Ilil m_ AmlilM
iI!l~ li!lil
11, 115~E'4-0' • 1
12.1 1 ~~4-o l i 0$, ]
1,2l/' ,Jr 2 '1 , '. §·-1~
122 . , II
"
122tl 0, D 20 5<
"
12;} &. BIr 9J5- .b ,
'3~~ I 16xj H 12A I
In ] 4.2.Iil-ll~ ·0' , ' I
'126 tl ~ 1..16-22 12' I
urI I 1 1; - "Uj •
1 I n2¥/J"J.G, i 12 ;i rm _;o ~
129 1 - Jio,5 , 1'1~ I
~ i
,
I I
131 .. 11 -, ~15
-
'm,2 t2 1'1l~-212- '1,.Io.l, ]
1.J'j I l f+,5""T1- 1 .. !
1~ A DJJ , :;;;l,
I
------,
I
I

- I
~
i::hiIJ.·cJ':c'bcr:rl 'tlb:" ~~:':;;~, D iIOO;, p

~, N N~, A\L_c,~, '.... ,.,lI1a_ln""ofi"
- - --"': ,~- - ~
+2 "lIZ be J!I~ Ull' ,~bb;J.IJ?l~ -

(2)

"",'kill_"'_~ ",\~,~ ~.iC;!w;=IIo::II~ ~.~

bgj,'W nteS"til ~,t(il lfl.'e ~hB:i!I:

10_1

..!JII

I

ilIl _-1111 .. :!IE

'Ii

'iii
~I!i
~i'
~
~
~
.,
---- iflI' _[012
I lkl~Nfi
~
:2
I ~
I ~.
5
5
t
8
9
n
l -
1,
1 ill
lS I
16
1"l
,e
1~
-lJ ,. 'I C'''' 12 - 01.. ,s

+, '1 . :, - 12 ,_, 01, .. ~

L

':t".

1 _' -,2 - 0, ~ m

_ - 2 o~~' 6

~!I~~I
1 -
1
1
'1
'1
1
l[
1[
1
t
1
--,
1 I
, I 1

It I

'I

1

I'll J

~"

~ - '~'iHl!~I'I!!:i~

~'!liJ'1I!Ii1'i'll1l ,!filii] ~~Iiii' iii!, ;~,!~,

IMlJitd:ll pliHl !:'I.~ I~' ~~!l;I!!-~!!:=II

'11(1'12

ilkB- 11'. WiI!:oFipor~Ji'fUmlM1" F'uBn!!:!a~ T'!Il!ln_~mma Il' A1'i:lJill.J I ~i'li:ld:.t~i~
'Db II:J'~I; ,
:afI H 6 ~ 18 'nm ~, - ,.8 , 0",008
~I A e D'llN U;]fj 6 O .. ,OOil
:!l'~1 M e ~ 40' .., ~~ .. ~;8 6; a, .. 'om
,~' ,q '"' 11 I~,~,IC.'~Q
" 1!c.1;~ '_, '~'e ,., 05/" ,'J ~ fl,,'Q'~O
-, -
,It, 1~~ ;~ ~2 i~ 01 ,i ,~, 'I I °iO'U:!!
'5 1. ~ :x :21' Dm ,,()Q, ~ 1 O~OOial
,~ , 9~ I i,l-~
, ':!Ill, ~ mD.'l' 1
.P.' - -
I
I ,
I

I


Ie- -

I
I ~'""sMft ~:!!\I!mh:q l~fI.tIiF.'M\t! d'e:5i ·'If:!.UJiLlle'S e~:iQ :~ 1!i:l1!lje. de:

~(jFH~;g .

~' Jl1 ~

~~- ----=-"~

~~--...,r .

$3:

. 1 ~:

\

[M~~r 1)Ir;!"i'

!C'd~ [!!il' .1!XN[iM "'1;~~i!inl'lll!li' IIlarr,iii iMijIliIoiiiii

ElII~NI'~ S~!~~~~~!i'i -!fl' IMf!~1 'hilll"illlm !n'MN" .A !!'i;iilil 11 I
gb bi1,
( O,) I ,~ 1~2~, ,- n" - 00,. ~o ~
1 '~~~~, - rr - ~! ~
I
2' I JI. ~~ ::Ji!l W ~m '50" ,2
[
" '~!l!l2.4 iii il1 iii if1I:2li ,@~ ~
~, ~~~ iii 117 iii fl'~I,. ~ I ~
5 '~IIi~; ,,.. 1'7 ... (JI~I .' ~ ]
6 ~ ,. Il [I! II ii- ,iii, ~il 6201 i
• 1Ii![!!!! ~ ~[!!!I~1 6001' 'R' "
" i ,~ 2:2 x: ~' :I)g 1~1 i[:i!l 1 I
., _.
6 I I,~, am x 'L,5 'Dm '11~' 1
9 l~ i 2'20' I~ e
~1 1m, 3~ ~ ~,QI ,K 00 If. lWIlSI' 1
-
U!, I ~j II;(] M 50[ K: 00 H "~" 11
1, 11I!; 1~ x :!Ie) ':O:D1' '9~' ... 8. e :2
1~, '1M. 12' 60, [)Jll -13; 5 e 4
)% SI '-.' ~ '!!II"
15 I I 11i:~, 'ill 1'1' .., 01. ~ ' .
H) !15 'K }2 n,m 1!IJB~ 1
'11" ,I, 1',e :J: '0 'iD:m fJiOl 1
~a ~,iIlah - '~7 ~ 00,. 2~ 1 I
~~ ,~,g I, 1 1
~rI EI ~'D:m '~O'll 1
~ '~05; - ~~ - ,ain ,. ,,' '~
2", 13 ~ ~ ~ 20 1m t '~
.211. I " I X 2S:Dm l' '~
~ I " ~;I$l~ =, ~1' - 02., " ~

I
,~ ":jo!t~e~ vall &'t ,. ~~-"'II:IFk-il' ~_,iMlI ~!t

~~I Jaii~ ,iii! Iii tliHiIi '!I!t1;I.,~

~1\:I.Nt'~ Sdll\i:ijppillffil'illmma;r' 1F!1IBfiQI, T~lnl!.lmif!!¥ Ji;n~shI
QJ!) If!t~
~6 ;2 it 'I i!'!S u.m ~1'1 'I
27 ']~\~ - 1"1' - 02,., ,~ 'I
:ia~ ~, 1l\1 l( '~ ~" Dn1 9,1 "~i,lJ '.
~I 1M: 1 ~. :it ~ :Dm 9"1 , .. 8.,8 'I
!i'1 11~2~' .... n ~ O~L "110 2
'f1 ~'i'~ tl.:m ,~}' '.
" ~ 6x 1; :lnu ~na' ",,6.9 ,lEo
,PI 11J.~11' ,,,,. 18 ,,. OL, ~'n ~
J~' ;2 :.: 15 'MH 9lt. '~
~fi 9 5' 'DIN l~e '~
i[i! ,:
'1 1b~ ' .. ' 'n ,. n1 .. III ~
)9 I ,A. 22::.:: 21 'Dm '7~!i C)JJ '1
~ a 22 N. 1 ,5 :DD1 '1~ '~
, --
I
:41 I :9 'II:!' ~~5 ~'k; ~ I
!I£ ~, '~a K .:w '10m 9:)' ... b,. fI is
:~:" ~~~ "". 18,,,, 01 .. G. 11 I
I


, I
II I
I
I I
I 11)6-"

MfJ,~ ~~~.

~. ~~ ~w:!h~,~ AcG~~~ ~1 18 ~ B~.

I::."

I
Bi~~-~ • Sd'i ~~!l.!m!1'!~~ fn!l'i~i~' 1!I~~!lrmm'N ~Jrillvh;l SrCqlil, "IiB1r
!gb ~ 100 !I;
(10) ~'l~¥ ..j;. ~ .t.;!!J ~ '~9 ,. at. 1.0 " ~com 10-
'Il !;2~ : 19 ,iii en .' 01 1 ' .. 100
2 15",'~ 1 'I 5~ "", 19 ... 01. 00 'n"~~ D~lm,;
~'",I~ '~ ~l2~, "'", 1$1 'CiJ 00:. ((12: Oire.,d ,~
~" 1~~' ,_ '119 I.' i02~ ~ I!ll O[llCiiTJ
~!,6 1~2i4, ii, 19 - Q2m Ofl !!! QJ!Iart.
~ ... ' , 'iJ.i.2h ,. '19 i5 rue'., o~ !I mi':Ji,Cf"le
~~a '~:i1~ - ~, ,- llE\2l!!!! o~ 11'1 O~!il1'iO
~~'SII l.t1~ ,iii '~ 9 _, 02,. 07 " o!!,!D!7D
--
~;iO U~;}~.'·, .. , '19 - ~lII oe Ill' O~,07lJ
" '~ 11>2~ n' H, - o~ ., '~o '~ :!J,5Q1
( ~'1 ~IS .. 1'91 ii, en • ~h, '~ 'I i,&~O
-T,!! 'il;i~~ ,_ "'J ,~ m .. ra 1 1~,] i2~
! ,13 JlO til 7U 1 !!}~,00l~
~! ill S5 ,~ 19 - 07·, 06 jl ID;!!B~
Ii" ~2 it li- B 'if~~ ~ OJ!OO~
I)
t I I~'~ ,. 19 ,., 01., 0.2 I O"15@
,II'
a I ';I'~'S5 ~ '~9 .... 02., jo s~:t~, O_j;o50
9 '~I~i't!~, .. '1' iii (j!~ • 2~' " ,; ]00
~ 24 DB "JIli 9,1,2' '~ O,~'OO5
I o,~,,, ..._
'~2 'n55 - 11~ ,g 0'"" '10 1
oil'
- -
'11,' ~ ~~, ':JIl: 00 nm ,t55t)~ '] (]lJ!I~
" g
-
'~11b, ~ '11 '~)~J ?-
'~ , 6~10 '~ O.l!l~3
'ii' It. 'U, }t 7;;0, CUI ::-l
22 DD1 1 O_t~ 1-
,
,

"'!i' R:I;e_I!iJ!l!~be; t~b, ~n~is +~I ~1~N1I, 1"~ ~'''.' ,~~ ~"i': eo

~ n~ l •• ' ,~" B~~N'~. SdIJ!I! P'J!!! IffWfl'i III!!il' IFir9i"!~1Ii 'iii i!i l'nlili'li i'NI!i il" ,Aclli:!li!ih. I SlliIiilDIfWJBlib .
al1i; ~ [~Ii
,~
'1'jI' AM' H3 li: 1 ~J ~5 :niJ' '76a~, 1 ~QlQ
U~ ~O-l 1 O""'~~'1
'~'9 ,;:: }jj ~li,5 :MH Ih'T~ O~,~·
, .
al 62 li 2' DUI ~12 1 ;:I1.!!O~1
,
;r 2il!' I$,.~ ~ !lJ',!i.23!2
I ~
a5 A, ~ x 'iOIJI. ~~~ 11 e, 07f!!
... J! ......
1;4. ,A 6 ~ 5 :j J$ :[KW 6M:§ 1 iOl",O~1
25 I H, :!~, :x 1".,5 H !11iL 11 I '(lII- otlilS
-, - -
i2:1S 11l e K 'a$ DU "iJ .. 13 .. 6 ~, [II Or~I'
,!I ". ,
27 A. 6 :m!m .• 2tI 1Il !D',~I
.'
26 M , ')l: " iB DD "~ .. 6 J~. I OjOO:ei
a; A. 6- Dm 12& ~. I CJ',OOI
" !ill 1115 :t '11M :om '~~n . .b l2 IQI,~i
,2 ]'l Dm ~:~ a, 2 Q.!!OO~


II

I
I '1'1 ~ :-,

i2'

Alina VI. "7'

-

1 , ,
:xh,11jii!p!ffflUm:m Il' I I
Bil{!l\.NF. I ~ " . ... . 1 fill'll ;.1~'1 T 'r~vlfiml
I ,~h ~i r-e-
I
( 10'1 +, 1k ... 19 ... 01 10 'm
( ). ... 1 1 ~~~"i _, 1 - @ ~, ,0 I ] I
1
~ 1 ... 19 iii • 01 I 1 I
1
I
81. 1M 6"1, ·:JtlI:m '91 - .. 9 'Yz;k.
, I - B -- ~ '- it I -0
I I I
4 1 .3~ '"" 19 . cr~ '. 1
5 I I i~ ~ .. ~5 Dm 5'0} I ,
6 I 1 ,_- ~ , 2
,
"1 l M 1«<10 :DD 931 l.ti'rnk. I
.fill -5 1 .; 1 .2
1] I l~j~ ,ii 1$1 ,IiO ~l '" 09
11 I 11~3l!., _, 1~ - 1. 1'1 I 2
12 ~5,") ·11,. ,.19;l!{' 13: ~ 1
1, '~Ji -I!, ... 11~ - O'.i. '110 I a~4
0 .~~, . - 119 - c2. 0 .:H~,
[j ~ ] ., ~9 C:C llil
- _ .,
0- ~4~ H~ ~ 0: '.11 0, II
-
., 1 _ -, - ·2.11 II
-
tilll'll 1~34 ,_ 19 ,_ lOa .. 05 ~I
6,,9 l ,.,i ,_ 19 ,_, ;; ~I
Ii
.". .".
7.11'0 ~~~ [iiI 1$1 [iiiJ 00' U
'Ii
I
lfj'~ ~4j _, 151 -,020- '!1
I 'ifjl - .~-~ ... 19 _ 09 D
!Ii
'1", fl}l\l. 19 02 n I
"'" "'"
I
li+. 57.ao.7~ .I6~1 Q' .J~ 11
-"


... 'CJm:':lt iii Verzahn~. 1 .~ .b ... '''er~uns:
1 ( ) 1,6- , 'I", ......

......

18i~-Nr~ $~I!!pptifffimi m!J' F;urh~!; 'fell rlU m AI1:Ulhl SfM~IilIl~
,!;':b bill,
I _
~ -5 .... "I,!lt.'~, ..' 19 D'L, :to 'I -~,~ l'eo
'1-1 '~~~ ... 19 - (n ~ L!.O 1 5,!!,:''&]
I -
11 :~ 40 Ill, 1'~ 1 CIl:l!~!j1
F 'lJf;~ 1'9 lEn .. 1 '1 ~ 10,,900
" ,- -
.
H3l • 18 ~ '~ , 'Si :Dm 'UO~ , 0',,030
.
~ 19 ,i 1a ;:!!: i~ 'DD 1~ Cu I , I IO~~
,;i!i1 ,b1lI,,~, ~M~! ~, :2 'H ,iLl.l.L1'D1 ~ O;!'l00
m I 1 ~,_r~. ... ~I~ 'S' 011,. "10 SQ'ti!: O.[f05!~
f3 ~ ~~~, _ 19 - !:la. ~ , 0-900
l!'
~lt, ~ .. ~~.~~~~EI ][ il;;·I!.50 ~ o"n~
,Il'
:2~ " ~~, _' ... '19 ,_ O'~ '. 26, 'i O,l!O}5
~ J.i. ~5 :it. 6} '~ 6'50~ , O,:!,C1'O I
t:rl' ! 'n~ x a 'til' 6 'DIrf &00 ' ,2' I 0,008
,iI! I
18 '", ~ _ , 19 _ o~ " :61 1 l~iJi~
~I I ~'5 ~ ~ ~ 2 :; a,oe 'I Oil!01:2
,1 '2250 t:: 1 'I O~jOOS
,2 :H .,~ 1!: 11: ~ a 211'1~' 'I aJCI"~
" I 155 - '~ ~ _ o~,. lO 'I .0 - 0'110
J!
,~, I ill-! u: :Ie 5 nm '~ c,'~, I
,~ I U'i li m., ~ ~, C~,iCI!02
- " ,M. 6 - 6 .0,,006
x '15 - 91'
I I

-
-
- I J

I

9, ,

"

.J! I ,0. ~:

'11,

J

'1023

I Sfl , I 5d!tllf,i . __ :wm", r ~lill !Mil '- ~!lu!Ji , 11' A.,:iill'hl
. . ,
all bil .
- }~ ._,;. ~'~.!J~ a 11'.)'1,. 10 'I
.;3 (ji.~.., -., - _
:2 1£" '71" h8 seA 1 .~
~ .
}2'lIC I
[t :;0'10
~ no l( ~ '[1m ~~. ;2 I
~WJ,'5 _, ~ ,_ 01 ., C6 'I
" I 1M Dlll 9-~,,8 v1&k -
a BH ., 'V k I ,- 2
- 8:J; 2iD 3 'Iffiil I I
lOX~ Ii I -
H A 1 :a
,,, 1~ ~I; _ :e - 0'1 • 1 1
'.' ;-ULJ;H 25'25 Ii. 5 ~ I
1,~, 13' _!J_Sy . ' 1:_~ "'"' ~ O'!; (]iA •. O! ~ 1
'111,2e5.'b ' ,1 » _, 23 0':1 • 05 1
,
1, ,+2 1~~ .. ~ ~ 01., ~
I +,' 'l~· - - e - o~ . 06 ~


u
I

I
I
+ __:J'I.f.f Bif!~eJ:rlil'itll D '1~/51 b . I "'l,"1.'IiIi'~<[!b!r'em!i!' ~ z~ ~GCMV~= ',6~a b 1 G~ ~~.

2 zr - ,a' ollc I' 'b p~~ , LTh~ 'e,.,":· Z":rI!!lC fiVrillc . 6/~
...... __ . ;
~ til. Fc.at~r D.
11 " H 5'
" . iii I , ,

-

'-,

1]

'1102'1'

~lne'_'a~. 11l!~I" - _iB1~.

A~i'Icih9)1!If, - :PiHTj;

. ,~, _ui" 11IIUitJ '"II'!J ~

~'!!III!! '" _::Mir!l!ri~!, ~W3Qji ~Il !i!i11'kYijIJ.!ij , R18D<" iIiI~ l~u-"m H dU'ftl.~j

I
5_I!lI.NF. ~~. ~i'!!:I~lr ru~~tDiI I: fm_WlIlm lin- , .... rr~M
'lilb I m
~
'~ r~ i'.{V~ ·~l~.~ - ~ .- OL. ,!)~ .~
2 11~ _tl~r I '~l~," _". _ 27 - en ,. 02 .~
~ I ~,l;.:» - 2:r - or, C:J '1
1aJ I ·~'lil.:6 ~ zr ,~ r.:n '. el1 I '~
, gI92!1.r ~:~35 ... ~7 - cti .. 05 Ie
'5/1 '~'II,~ ... ~ ... OL. 2l ~'.;~'i;
6 I 11~ ... ~ -, en Hi '1"
~ L:rr~:t'/~ III DkrV ~ lB 11 2
a lIIl' ,~ ~ ,~,o ':ll!H ~il-a .. a 12
",.
r.i I M . ~~ . ~ JJ~. :O-lN '~j""ai'~ I ~ .
,;C
I '11 1 I!. H' i2'20~ n It uS
I '12 !Jill', I 5~~'69i :il' vri~ '~2
~'~ I//~ I"d:l~ I ~ '~a Dml!'l' ,'Ii.,o~ A2
11~ I 'il ~. ~5 ~m ':.'[171 'i,
1& 111.~ "1.~j ~1~, - ~ .. O~ i fi ,'2
j).
~a 1521' :a
1'!? lP,~1 'I' " ,113JJ - :211, - ~!l ,.~ '~
·i .. 1 1~" iii :2\ - - II '" 60 '~I
22 n~ !Jl~j- t2 14:~ s;...S4.-a 1 ., 1 0 ~,
2!2./,1 I of!; ·l~.b.,~ ,~. .24 ,~, 02,. 19 I It
~ ~n" fJIS- '~J '1[~'~ _, ~~, ,,.,. 01", OJ, 2
ib .P-i 't-~I~ it '12 :x 60 am ~1 ' ,.8 ~
~ I~,pf 2.t~l '101 12 DM 9~'-tlo I la I
:26 I_IJ; jJy,& ~'!~~. - all - 02,. H iii
21' ~ '~'~J!t 2~ o.a. ~~ 1
- ...


+ ~ehI~ ~..!,tel1 "fC\'r1Jl C'RiE'G"I.1b·t,1l T 1 A1,j!jBd,=ldt.1etri,~b@· ~U5't'" .. 2 :~n4 9 ~e,"
kit er!!:!l~ll.s~ E.:rJlll!flo~t!d,Wde:~ mJI" IJiIl ¥'er1b[D~ lIit ~t1m',~~iB'.ii;lWJ·
:~:UJ&~;:rr-iL". 2~' lli!!!lr:,I!!lJ"lII .• +!J ~e~ '.6 DiIlh~~,. ,JJi ,~l;~e:l1be !U MlL,!t.m;o,., ~
1 .. 2. n i~' ~~~I -

, . ~1!'p'~rn~mmClr I I
8IM.Nrc. _ fliilMlcl'a fi!ii~ill,!lmlJll~ j,J;!,Eg
<db Ihlis; ,
26 .11'211 .,.. I ~)\ ,_, ~,4 ~ 02 .. 15 '~I
211 ftlJrk' I :20< II} A'1' a
-
l'!'Iltl./ "5 , '-5 2ft 1 'I
.., .. ..
fl,' na 01- '1,~-'5 ~ i1h - ot, 11]1 1
J2 22 ::c Dm ?·ISO, eu 1
" 3111fR, 'l,h~~ _ 25 . _ 0'1.. 02 1
IS31 l~1.a I 1 '1:2l3· - _ 011,. q5 _.
-
" J;"}L~r ',' ~, ... 5- 'iii! {l~ " oliI 1
,t. '!C .. 1). 1 . 1 1
n :h91r'-I' ~ ~tLJ,jS . - O~~
- -I,· .-.
1M u~ J'f'ti D,· - 9'3" ru
H!
'9 A ~ '.~. ~ 7'60) Ou i2'
, ~ ;x 15 mil , 1 -s, '~
e Sl',lffi: ,w.., ,!!' .... 011 ~ 12 ~
I 1M Bx ~ , 9"" I:i
II 6o'11~ '~
... ~ ss« 2~t' lh2h< _, ~ ... 00., 11 'I
1
.... 6017
'.
~1 lJII.,,~· 1'~~· '_ 2!l - OL 1)1 'I
I
I
I I

I I
I
I

~ ....... -,,.!II ~ IOOUll. u ·IS ~lm" d ,8 mbn~.
n ........... u ........... ,.
111 -~S-, ~,.,1iJ v~~ 2, :1J:r:nrte..~h.!J~,~, ,Aliill&LC!:t~~!iCI'be AY~81i!:l(iC~U'iel!oc~.

~ Jt~ lWlii. Di:f'f'~~I'" ~'~9"LMk

~~.~ '~J! ~.t",~~'t,!~. 1b~~ dE· dt:rt"~!!lilt.1e:l .I!3Je tmi3.~~ d'tf'_eT.lJ:iIU b~oqUCO M' (!;U'e:R~'1al

H:lDtr:~~e~, &~~!I'!.g~.r1e,be~Bg 'rilr' ':D ~ 'p

'ilioft·-."

II':' oiIi ~/ a

I M'k!!l~gmru!r
~tllY-NI'= ~i!!~~' iIi~tEi'l,jR!!!1l!~ ,Ajj~gh.
,mb I ibft,
11 ,~'Q 27il~j 1 ~·4'5-= . i'
I I
,~ :2)tJj 2720 1 ~ ~F3'5-~·1
] :2 ;rJ! 2·7116 1 1435-=27
4l I 2~~ :2114, 1 l4'~2'7
5 I ] ~ " ..... 2 7',"",@ 11 .' 005 2
'IS '1 ~,H!,~, -~1"-OI1 '.' 1, 116
7 2939 B 11 2
e i!'J 1 q~ljo :D:1iM ".""a~a VZ~, 12
9 :M~ 1~"·5 :m:11' 93 ... s.e ¥1:'ik. 4-
~2 524 691 ,I, '12
'1 , A 18 IN 1~·;5'1 v~ ~2 I
'15 4:1:15 _. IU "~l1'r~k 4
Hi '~42 ,-2'1-011. 09 2 1
1"1 1 ~ 3§, 1-cl~ .. ':t4 ~
1B I '~11 2. I
32 I A :~2~27 ]).~N: 1'5~~ ]
]' 1 ~U,5- ,"S-C!" !I >e::l "
:14· I 1 24 -25-0'1i .' g5 ~
]5 1 ~·45-~~-Ql,. a,~, '~
16· 8;x}G! _ .~, "~·8' ~
11 11445-25-01,. ~6 1
J8 I I M: 1Iox:3!lD' ])l~ 9 3~,-d.;e 'I
» ~, exl,~ DIH lSer' C'u 1 I
'! .: ~ ALI. ex'. ~ ,,:Ui 56.'1 =".b 1
4,;i! I 2Jo ~a25 1 l4~~·25 -

--..

~41d~N!'" .. ~~~~I!!l!!t\Il!!'fi!~ F\iB!1!Q g a ~ ~ IJ m;.rnt'il" I
Anzl:lh!
illig II hili!
·41 , 6:t~o I Jj 9 )~~-8<l6 1 I
4S .1. eJ~1 ~. DIN '1610' 01.1 '1. I
49 '1110 DIH 19,5O m
I


I

II

I
I

I
I

I 'Ell =. N!1'~ kh~FI ' "rnl u IlIiudIl'rI ti ~ iT',c;!l rill.! mm. Anil!!:I I
I elb r 1Ilii1;
III 1 I 11 ). - ~O, ;;; 01 1
11 tl!'2 '11 S-Jo:=o2~ ,20 1
103 I II 5 3c=G'-1", 0:3- 1
10 '1 i 6~30~o ;0 0;, 1
'Q~ '10 55-:l]-oa~ 2, 2
i ti '111 ~1-'JO='CI 'I' 0.16
107 11' 5-3i1li-o 1 II 16 4-
~oa 1 Jdj It_oN 4,3,3 vzk 4
~e9 21Dt 1 :!' ~rn 1: 1
I 111 6" B li 3360' 2
112 D 12 - - 14·1 vzk ~
n' ' 11'" 5<- 9-Q1 0 ,
I ,
I
1 , : +, , 1 3iS--}IO-o 1 .' ~ " 1
I 115 -:~o , ~.o " 1l ~l5-,o
I '1 l~ -~ l~ 3~-~
, '~'1 ~. 12 3m S vz~.
e 1 '12.ilJ~3C!1""'Ol .. 03
19 " ~ 24 ~a--1l11 ;jo .04
1 ~ '1 !t}x5o ji '9Jll.~ B 2
1 , :fill ~~ -~ '2
- _.
1· j c , . I , ... ,
124 [31 6 Ii '60 , I
125 ... ,1 14, , ,-~jl]-o'3 II , 0 '1 I
I 6 33 10. 1
- . ,_' 0..-0 ..
127 14~5-'QE· 'I ' 03 .~

~
lZU:f b~ • IUl ;f'tEihrn:DB mit a.~'ltri~b bre!lll:!::iI
II
~-1 :B':riB ,'b ilit 1· I .. c I s; c 1fU-l" •

"
;2 .~ 1 ~,I!l-. 5 .. '0 rdg 030~

tile'll! Jjla"1] "" 1BfIIT!:T I
alId. .1'". I FU!Aao'l!II l:iill'li!l-[i'i . ~!"!~1tI
li:ib I b&c,
il,2~ 14-J5-'0 1," iti~· 1
, 9 I " ~~..t ~ ;0-,0';", 1Q I 1
, 31 1 4 :2 4-'30"",~:r2 " ~6 "2
, 32 1 1424-3~=c2 ~. ,~"" 11
I i J., 1424- 30-c,2 ", e.9 1
34· I 42,~·""'~,o-!J oBi 1
I.
I 14·2 4·~ 30""'10 2 .. 1
1" 12
1],6, 'j 4~4 - '50-0 ' Ii! n ~I
137' -4,2 -30-0 ,. 13 1
138 ~ 4·2'4·~ _ 0-02 " H· I 1
1 ;;,9 1 ~~4-=3o- C' 11; I
II
'4 '11 e~6 001 1 I
1'~ ~ 12 ,Dn~ '~ ", 1
143 I ., 04-;?4- )0'-0,2 "' 1,6 1
14 ~. 1 ~.~ 1 ~,5 ... 20ll) i9 S'I 1
1~5 '1&1 :~ .. ~ VII '~1'1 1
I 1 fi :25x11',2 DIm A71 '1
H!l ~I )40 0,- .6;1;; '1
19 l4L ~~'~,2'9 =0, ,I' 92 I 'I

15'1 , 4:2,~~29'~O' '.' o.'~ 1
1 2' l' . ,l~( 9=c 05 1
II<
1 ;3 1M. e~.16Dl:N 9'3' ,-8 .. &
,
1: 54 B IB DU1 1 '-'7 ,
I .",.
'15~ I I 144;-:29-iilj~ .. ' 01' 1
'1: 96 14211·- _ 9-·t\I' .. , 1~ 11
I

~ tI.i! d\.iN,., :Sdtl ~ pi p!:lffIlII mllt'llllll' I'MrtD:ill 'iii 11~lLImmlill' A~;1l;I1!J,J
mib I W,. I
'~ 51 i 4,24 -29-ll ,,"' 'Ill I '1
'~ sa, I ~ ,xl]; D:I;11 ''l,'~B IS '1
'15~ , 4,;2~,-:29 - Cl~, '. 1'0 1
16,1 14" ~, .... ,;:;!9~c,S" I
la I 1
6:2 1.4 4,-:29'= oIi .. 10 11
"i Ei"~ I 1 4,:2~,- 29'" 02 ~ 05 II
16~ 142~-Z9-o .. >06 11
165 1424-29-02;; c7 1
, 6 1 ~, 4,~ 9=01' • oS; ~ I
'1613 I 1'36-29-05 co 1'0 11
169 1156;-29-105 .. ,2>0 1
"7'1 11 'G- g-6'~ o~ 1 I
11~ ; J ~,5 DJl\li 4.';3 )
r1' ~J(2~ D'JH 9'~ 2 I I
, '74 ''1 i 3151~~9-~3", 119 '1
1715 ']1 ;15-29'=0;) '.' 06 1 I
I 176 I 1 t j 6-~'-oJ '. 07 i I
171 IS I~ ~ J)[;~ 1~5 1
11a . I 2x115 D[Ij 9 , 1.
I ~ I
1179 ~ 1 ~~-',:29- 0 ;l .. 11 1
1 (91 '~ @ H ,22~3i "-l'~k 2- I
"8~ ~ ~ Ql: 1 e, mE 9" .. B.,1Cl ~ I
1e~ , 1 4, 5, ... ,29""'1l1 OJ 15 " I I
18c4, 1 ~ ~:5-29-01 .. as '1
~a~ lij; 12 DI,:~ 14,19 '11
" I
I I[oa0/1

r:

I ~ld.Nr~ SdI ~rni,;! _ef FLI'Brlo'io I T ifi II il !;II F.i iJi[!f I·AAi!:iQM
db bil,
lB6 .~ -, ~ iiJk,Eli D.I -_,J 1 I
116'7 12 n '9J4 -6 'j
N38 tlS'- "}; t '2~-J~-o1" 116 1
ie, SA. e H: ,,s~ 1
19' I u 6::t'11 II' 5 I N 421' 'I,!''Zk ,
196 ,. ~ 5.~ ,a-'I] .. 16 ,
19' 1-" 24"", ~Q2. '110 1
1'~U~, .... 2Jc 16. 1 .~ 435-']0
, 9 "IF' '30. 2'U)o 1 -, ~·'o
I.
I

I
I

I l
I I
I
I
I I
I
I

I ~ !remee .iok 'Va _1, 't; .. +1 l!a"f;l ir -eh:tlS! V'oll£;i;,.
I BIUiI!eb'.'o lIiii~ ~'tdf!Ohf.MIUC' mil BIOI_fil Ol'i 11i'Jl~ !ddw I'\Ill

1030

OZl~!lI iI!I . . W O,"!'II~ B.1l!!:~ '_ !IIIPP~; I!~j; ~l!!r:ontH'l~ '!.!I'ii.~

i!:!!iJmI;]II.II~' !!I1,!I1!)r~Jfl! HI L'I!IJ.!1i ~ Clli lfiidil ~ 1I1W:li:!ljjjm[jjl.jj~

~~t~ pE!-IL~' "~I~._: )

~ll:~Ig"!lg'lTiil!!:C!' po. i'lill:i'i!D ~ ... E;iUJilI! if Ifllmg IiII H'i1llifl!MlmliUlt-a' 1[iI~1 IiIIfIi ~I 11 - M

B\ild~~. ~ I~i=ip~i'f\'i~mi'ii'iet F!J~I'i11 rril~~mmM' Afliiulilll
I !Ilb I il!i.fi, I
101 I H36,- j!) ,- O~ 01 1 " ~,lIOO
-I!i
lOa 1125 ... , )J ,- 02,. ~ '1 1.!i,1~
lOj H25 [iil » ... 1i:1I iii O} '1 QJI3SO
]O~ H,!i6 ... ;0 ,iii 02,., ~ '1 2,~,~
'~O; ffHtfJt 110", ,= J} -, OB,., "2tt a oj,065
1106, 11l~ij ,~ 30 O~liil oEi :a ,o,~,o-65
]01 '1112:~ ,_ :!iCl ,_, o~ ,"' 1~ I ~ O~,OO7
'1108 l,l~5 mJ] ~:3-' 4 o~ioo4
'109 28 :x '1 s ,:DD ~"fl 1 C,~IOO'
~
Hl ShB ,1,33M 2 O,~I(I(I1
112 Il/~S.l!..f ILIJ~ 1~ W.l!i l~"fgt E ~,~Of'(J
11j l.ll"}}~; 1112:5 "" ,0 ... O~ '.' 2ii 1 0",,1110
HlJ. n,6,,.. ;0 ~ 011 '. ,,~ I 1 o,~ 'Ioe
'~, 5 ,.131 'LJk "I'l~:~ ,_, ,lO ., eM'i u) 1 c,~ 4"i'11
lPS K "I~ :~'DI' "r.". ' E! @j,ilH "f
, iM! '112 Dm' i'~', I 2
lrl' J :li'1ik8 OJ GI rv
nB 112b. -, )l ·-·Olli 0, ,2 '10.ll'~
,
ng l:iI:2~ _, ;0 - 01~ 011 I ,2 O,~fJQ
121 ~ ~o ~;o :om '~3' ..,B.,S I ,2 O;!!,O}i&
122 M ~o :om ,,4 ... I :e O ... .c"l2
lie I .. 1(;1 DD' '. ~ (J.!'OO~
'~2'~ se8 B .3;~60 ~ (1,,,,001"
"'2'5' 1~ "', 30 'iiii ~Il litO 1 .... '&
l~ 1~ ' .. ' JQ ,.., 0:.., 10' iii:; 1.. .. 1&1
I 1.21 l!iJa5 ... .so' , 21 .' OJ 1 , ... ~

I

2 "~ ~n...: ( )

3 ,

·1'JIi1~1U~1 'lih Bett_~b!J" [lIr:'!dl IF. "',;t~~11 hI\!!! mttli ~Wl!!!~ilIiI_u 1r~1J I"lIruIll g_~!

1 :Will! ppcm1,l'!I!II"IR1'
~ikI~INIi'~ illM~~fi 1~tm.ni'iW" AM.i!lh1 S ri~IrWi'm~
€Ib, b[!Ii.
1~ ,- i!l:35 _ 10 ."" 2~ .' M '~ 0,$100
1~ ~2~ ,_ :!lO - a~·o, 10 I ~I I O\lifiOO
'1"~ 'I~ah, '0 Oi!!lil Q6 I 2' C~~
... ...
'~'i2 mlk2r.t '" ,.0 (]2. 01' '~ 1i:J',il}2S
I
t " J:1'~ 211~ .... ,~,~~ - 10 ,- 02'. as I '~I C1~'O$O
"1
I
'1 ~ I "I':~ ~,~\~, .., )0 C~'. ~I TIl O~I05O
'~,~ I *':2 1 ,~i2lJ .. ,@ = oe' .• H ~ 01l"~OO I
'I~ I 1:1 1'~\~ ,_ '50 .~ 02. i ~, 1 ill '~OO
fti '~,~~, ,.., ,01 ,.; 02 .. . ~, I '. 0,,00,
135 '1~2~· I
- :KI ,iiiiii, IUl2 .. 'I ~. 1 O!!,IO,~,
'~I'~ I Ue;4. _, ~ .. 0'2., 15' 11 IO""oAai
'I,!.l.'11 '''5 112: 1~ P'I'tS-j I '~ CiClJiQ I
1h2( '~i 1i;2lI, ... 10 iiii' oa~ ~ 7' , O.!I'Ql~' I
'~IW!. iM: 1~dJ~~ '!Dei '~~;,~E!J .. u I
1 oJ.m',
'~k" ~ :H: ']8 ~ , J:2' ~ ~"1 TIl @:,lI!'OO1
1~1' ~ I( '.,:!,~ 'mJ1I 'k'11 'I 000, I
i ..
''IWB< 'a li2lcJ I
B 'Ci' ,_ oa .. 2h \2 QjiOO~
'~I,~at~1 5 ·1~.J5 _, " ... [i!:!~ ,0. :2) I '~I iJ~,~
'I~ '~I~~, - ~ ... Oil" oe ~ "il~OOI
- lL_
1S1 1 ~i!II. - ~ ,~ 01,. c~ Oll.~i
'~15J!' /rh~!A~J~'1 '"" 1~ - ,29 ... ml,., 0'$ t I 1~~:miO
.~ "", 1/.1 ti,t: '1iI' a:,;:' '~6 tmJ "~ .. L,.c l' 1Q~I~ill,
Hi~· ,:Pc. ~ !I)]H 1,~ '7 OJ~
I "1 '11j I 1,~1~!5 "'" ~ - O~I., 01' ~' '~,j':m
u
I '~~ '142~ .,. ~ ,_ 0;. '~IO ' . O~.',50
'I ill B~i ~JD' ~~, ... , ~ - 03, .. m :2 C11,ii'052'
.
1:S;!3, In s ':loll ,e: JllN TI~~ M ~; H~, I O.J;jL":l~
'*' LULl:l!e ll:tnk!l,. +11 " - '~lQ'g '~~1'l,till! .. +12' iU,.;,~k~ 1:L*lt3,. +~nofl1j~' r~!{t~.
!
'*'~ S:14M~WtM ~l,!II :u].~ .~:r\o ~1:29~ 5 m~i!l!-.' I~.~ EMlllJ 'iii 1, _.'
,
- 111DI3 a IEldnguhg m~ _~rteb~~ if~d rD'Ii~~mll br(l!!!,!~c ,II nl~ nd,g ,,-a-MhRl!n;g)

O.rlil~! 1M~lIrrn 'i'Qr il:iCltJiIIJriIJ 161:''' iIII4II!p.BJ111"i1li 1E!1fIltI' ~.II "I.~ c:oo:in .... dtil iI!IAi ir<. - Il'I k.n'knIli iI ~ d'Ioi r.t!Ill'iI ,;i,a Iii tII_ Dfli'iI nw ii;'I,

(jikiimlilllfiin ~Ul' IP,UIi_miljnI) __

~~"*~~ Il!T Irr,it-J'!~ I!ft ~~~f~ r ~~ !fig. ~!:!, ~~~~ ~ gi!!rBi ~~

liid-~I'. Mi~.~ i'iI~jjjlf!ii!;f FwB;oohal 'iJ",c!i Irn.r<m mar AI".iRhl SlO.rgClwhit I
iiiib bf~
I ~" '~~, - :29 ,_ O!II,. '111] '~ 0.660
1161 1~, - 29 ,_, D5m '~'O 1 'I 1.,..,2'50
H~2 1J\!~ ,_ 29 06. n. 'I 1jJ~12~O'
~ 1~ i~~ ,_, 2IJ ... .02. 05 'i O.~,~
1~, ~h21J
~ = ~ ,_ ~. os 11 'OJ'OO~
~ ,
i 1~5 J-Jlt'~~t. '~I~~ - 29 ... (irf!~. en' 1 'OJQi1'2
~ '11," 11', ilri: '~ r,..a~, - ~I ,~ ifii:2' oa 2 C-i!j~a
-. :I!
'il,6B n,'fi - ~ '!i!iiii' t'r,,, ~O I \R!~hhr, I 2,.'20
I
'~: is' 'I ,~" Bl ,29 ,_ O~~ 00 ~ t!1~20
1
'm?11 1 ~ '~~ ,~ iii (J!!", 02 1 il1l1'iOi!!H
'1"1'2 t',:i m:m ~'3 I ,2 @~IOO~
1
11:J ~ ~ 20 III[[fl ~ 2 OJ 00,
'~ "'II!, H~D ... ~ ,- 0]. ~I~ , O,!!!Cl~
'~ 15 U30 - 29 _, 0:' . ~ ~ ~OO]
~'16 I J 'U,1ii ... 2Sl ,_ (!!~,. 07 'I Olll~
'~n I I 1$, ~ om 125
I 1 O.!!'OO~
1'7~ :2 :X 'II s lImN 9~, I 1 0-" ('(]i~1
..':
'119' l '~"" ,_ ~ _. o,. 11 '~ 1 Ci,.mJ
-
~ I ~I(!J I ~
, ~ 2' 01"'1001
U,tl, 1 ~; '~i(l! l[ 16 l!ll'N 'gi}" - .,L 2 D~02!-I
~ ,a, '~' 1:2'~ ,_ 29' "" en '. o!:1' '1 o~,n2
I
I ~&. Hlp·::; ,_, ~ , 01.. '15 '1 O,i,'28:l
I 1
'~ 8; M 12 'D.nI1 1f.L79 1 OJ'~
1 '1,196 M '12 iIJ\fiFJ' 9"1~ il 'O,~"17
,
'18]' ,~ H'l' 11;fikB- om 93h -.to. 1 iOIOcn1
I 1 I
I
l'!r l'il'~J ",~ 616. ),., J

~.FiPBlDIJmm - IFl!.!e~~i!i I . m~1
8. il!i-Nr. T- 'I ~--i" ;i\neN 'giJ~
,Itt, ~ii! i:!II1!.11mm!:::.
,
I
'-ea 'TH6 - 10 ... mi. 'US 1 C~®1'
,
1&l ., S '1 ,,50 '~I ~[jOO7
1. I. 'I,~-' . . a;J a~ ... 0., ,~, 1'i!'~
I -
lH A .~.~I 65- DIlH B§QI.I I CHOi~ ,
:)l; "II ~ .
'~,~ '1M. B K: ~5 :MIl ,'1 _ .. J.5 , O~,QOO I
'~i~~ . ., 'Ifr 'I~ ,0 to ;2 C,0"2'
'""' E_l .J~
195 lliJ.lVJ~ I x; B D-I-' - 0",002;
-
-
"196 _, 'l.~3'~ I I~· - 10 ,_ 03 .. 02 :2 C~Ji2'OO
'~llg_'1 ~!i\§, ... lO [iil n, .. IQ :2 'Ll, 'I €iIJ
-;!! -
",~s ~/Jj .. &:";1 :Ell ~ '110 tfFf,f 1'-58 ,5; ;2 I OJ'OO~:
,I
I
- I
I

I

I
I I


I
I

11 ~,~5-, 5~'10 {,~}. ~. '~otii-t~~ ~ ~~~h.fii~w:lJii 1F~:lJ.~td.JLiBi(p:cmlle t~M-

f~S] -

kt'~;t.lrntnl: .rti;r 1EJ.eU1e1ti;i!l""tmil F\E!':!rl'-i8;t~U .. ~~~:e' (~uE'" ~~]

Eo ~'lb1.~ tth~t:;~[~'u.rui F"eflt:nl:ell~!!! (;~r~~~~1 fii~ :D I~Q05 p

mbitt-oX:l"aa!:I~c' ~Jlr; !:II 1~'5 ~'

CiJIt'.o.~'~ ~em:~d.m!!, fO:;r rJi:!~ ,,~ ~il!! ,D.lltd ~~!:!IJb ~'b!::' ~~~~~1~ V~~j~m)

- ;'

I • - :]a dU, ~~1'Ii ~t f]'k1- (l:-

00, n-eir:! d£! :r.mL:14M~ (~1,iI,'tiDn POUli' ,1" ,JI.J..:t~ .. e: J

.t .... .(!!ol!!~..o pl., ~M d_e: ~ cbi.m '!f :f':~ !!ik; !c:::I;me~~en;to (~6i1.o ~~l

iOpE!!ffiit;~ ~b~&fi!!I3:rl :rail:' ~~, 't~~mMd~~~ (~~ '~~[~~)

'Oo'21"uliic: tJU fr.c,tn ,~ellJ] 1 que et IIhl 2~~ek!, de- ,~,~ClM --to h1Xrieut~n ~' iL~ ~i!'tat.ioJ'!i) Me~-E!!]l:to ,p:l.,'IIU ~1i10 !lie' ~ m~, f ~ du- !I!![Jm;;:::~I'"' mi.t;::mw "Elc.io,~ ~f'twl6lll

~!ns JJIc:.c~~ tt@"l"' O]::M:~, 't.tug: ~A!i' .ond 'hJ.":k!\.t'!,S Il'1!ILI!;; e (Em:alili l(er~,~on') ,ful" D ,~oo~ p ~d:~ ft flIt-Q!lrli iiiI!CMl!'!;Uf! 'i!i!t i:l!u [rein ~!Ei' 8,;tat.'1!i~II!J:1lt, (E~~:lfln, ~ 1 ~~~";¥1't.1~') :pi.lW I!i ~~M5 [;I

P./~~2~ ~, ~ de ~, ~a. ".l f:r~, 'tie '':-i!ltn.e:!m~;1Itl.~ tHIn ~ ~~i"t.~,ft~[I') ~n~, p

fit! - ~ ~E'!i ]~..e ,r.o~ '[II 11005 W ~'n. :aUli' ~~U!!~ ~m"'i3'

c ]1 II oo~ !JI

1030

10301£1

11~1~,Ie-,~ tUn!:8 FHm'Ollb~if;iM mil: e'e~ejjguJ\!IJ ~,m,~~or.~

..", l 1 RIM,!iki ~ ~!I:fI ~ ~ ~ 1!IlI j:i-~~fiiJ:ci C-!H'.! !R;i':k!~!'=' ,~t1ik!h[<i.I!t;~,d, "-~~E . ,
- -- - ~ -
IElikl·NIi". Sdt.1!1!PJII!ff1lim ml!J" FiliBilOli!i 11~i ~ -miijt ;I\;]ii_i\1J!l!rn
D I EJJII - I
~lO) I ~ 'I~'~ ,ii, ~ [iii] ~1 .. '10 '. I
'~OO.') ,~~ I
.g.·1 ,_, ,0 ~ 21 .. 20 1
'~I ~'2 1'1:;6 , .. , 3Q I. 02 .. [fl 1
2 ~3 1'11~ ,., }O ,., MoO '20 '1
3l U25 liil so , ... 0' .. Q'j I 1
11.56 iiiii ~ .... 00', • 1
.
, lQS.S. ~ ~, ~, OS .. ,21} 2
& lit ,71J7- n11G! _, " _, 01 .. iQ6 e
7' I n2~ ,., lO ,~ OLi 'Hi h
e I 1~".5 :D;IH' ~~~", It
s ,B,fII li: 'M ~,5 n::m' ~"'il '1
'ill 511. 6 'H' ';'00 :2
'I :2 .wtJ;l'~ J~ 1l9"t 1'111,5 - '0 ... 01 .. 2" i'
" I ~ 25 - ~ ~ 01,. oe 2
~'~ H~§. - ;'1lJ1 - en '. 09 'I I
.~ s '~'1 !lei, iii> se ... 101,. ~~ 1
"'" e-
'~ s U2, iI!3 'I,) iii OI~1 • ]"I ~
~1 Fl ~ ,~ ~'£N l:bSl I ]~ I
~ I .~: '110 Dm 9:;i~; ~C I 2 I
1~ '~la 'k, ~~~; '11~,,~, ~
_;" " ... -
2;] ']1, 1m 112,' i2
2i2 l!.lJ.lt:, ", 'lU!~, - ~o - 011 i 0' '2 I
2jl '~,b'2lL - ,.0 - ~'11'i' ~ ~
~I ]._is '-0 ~ so :DiJIll.Il 9.~l-',.S ,2
25 :1'1 '~IO 1m 9,11 ,·6 :2

I
*' '~E"'o~e' 'F~ht~,. +~I S:'!!r~~ illS U,UB., .fi2 ~~ ],t'ri.ka;;;
.If--=- ~i'I,pclbhi1, R~br~lJ ..
.
'. ;2, ',', 5:15..' '$ ii, ( ,)

.3 ,

_Th

IEI~I1iIe-:m~ U;!l'l'lliIIFdlilil"IRI ~m.I' IiWiU Be~_ Ir~Ylllil'- ~r Ukll' EI~

Sd!~
. .. l'Im'Ii!Ii' f\~~ti~!~
~11I"~r;. ' •. ~~_ .,,", , I _, T!iii!""I,;I~i!f' Ji._M_U111
~~ I Ibh
26 I ,A '10 :Cf.m ulflo :2 I
21' I se ,6 a ~i) ~
~B i"5?tISs= oJ· 11~;S~, - ,0 - I,",., 00 1
.. ,
J1~~13~ ~~:ah 03", '_
B9 +1 ... """ oe .t:~
~1 '~:I!I~~ - ~o - ~,., rOf.!. ~
,2 1/11"'" :8 :~, ~ 8lD'Dl ~~a:Mia fO
" IhJ~g :Dp,r~ O~im 'D~ M, :~
~, 1.1~ ~ Ill)¥" +2 'lli,~ ,~, ~'" oo~ 110 2
,~ 3'J~!(JI +, lb2h, )1D ,_ 0; .. I
,- 01 2
,s ..
1~1~ ~,~, ~1," ~, I
'1 JJ';j,j~ 1h·35 a; ,0, ,iOj 21,. ~ 1
,8 '~~~lI. '0 O1i,~. 1
,~ .. ul 1
I . '11~2~
" "1, - :50 ,~ 002. ~ :2
' ~ "-
,,3 . . ,2il.i'
~.~ 1s4 -:7(19 "i!ll~ ... ~'''' 02. CFi" 1
~ . I l~bl " _~ 08
'1,_J~ a, 30 ,"" ~i 1
~]i ~~ fll,~, ,ii ~ ... O~, ~ ~l
~ j",21/j 406 1,h2l\" _, lO- &2 .. ~ '~ '~
~5 IJj,1211'.r :7 '11J,~ ~ }O -. 02 .. ~2 'l
_
,~~ 1ha~, .. ~""' 0'2", ;, 11
, I
\,' ~~e''' = ~o .", o:~" 1~ '1
:~.~ I ,~,~~ - ~~ Qa. 11~ 1
h~ '" Ul \11'2) ~
_
~1 ·s ·~.2 'D.m' .~ ~1'
,
5e 11i,21~ - ~ ,_ 02 .• ~a 1
5?! ~ li2X'1 ; 5.iS;J .Dm 9b"'=lC .. ~ :~I


~ I.~~I!:' k~:d., !:!tl't. J!J ~~ !,~ ~~~ 1 .~ .. &\2 ~~k- '~pl-
~" .•. i . .•.• Imflj., . . II:! . _ ""
'I:d,t ~ Be~,. f~ :~D~; ]mH,., +~ lM~ U~". oj, , Um~ zilliChl't.c ..
i6 il[Si~JI;e~, l.1:e:!.", '1''1 '~~mI l'~hilbl!l ..
'1'~'&.,' ~1,0 (2J i2 I II i!:d· Nr;, W I"oII..II'N1'!I r' ,MIl~e' 'f'!I!UI'Ii!J ram f' A_11I;&!.iI~1
ah t ~.iJ; I
5 1 : :It '~.(I'i2' ]!Ii I 11 l
55> I ~5 x: ~ ~2 'DL'ifJ ~'11 1
.56 I GC el ~ 2
'7 ~,~ iii ~ - O~,"' 21l f.!
51/' ~.t' .. o , _ 21 ii' 2:5 -
_ .
~9 gg3,1'Q;r 5 :A 1
'9 , ~ l5 IN 9l· ~b 2
6~ I A. Ilm J 2-
G! I '"' !!II ~J !!!J I!I ,!! ~ 1 '125 - 29 !!Ol 01 ,i 28 1
n~5 29 0'1 .• ) -
. . ·iIi iii • I.' ~'11P- ~ ~ ':ii'"b - -
n:25 29 0'1,. ~~ - I
;} _l~V n"~ ;;;;; ii
6 DIN Sl,r:. .. 2
~ I u s ~ '3 210i, ~O
I


I
-,
I
~~ . :rm UrJJ r~ "
, n,s;.., I) 1'0 ( )

-

"iI'i!iIIii:Ei.~p~ til" NIilAii_aIEllJ<.!'i1519;" n&l:hl- 'lir ~FC imd IUq~fl!diil'rl. 'Ijf(l!~rlEntuditli!;O:!l\liul!mk ~ ,is lJl!uI!'ZJtllfiFn

~ ,_' -
l!illd· .. r. 5:d11!:lJ!'P~l!.Imm~1i hllI:ll!ii !!i :U:i!!llnll!mu~rti!l:l' ,~nlmml"il I Slfi~IiI;j!j!w~ I
,!:Ib mb
(10~ of l-'~!i oiii, )3 ... O~ .' 10 1
I
Un) H H~; 5' = ~IIJ 10 1
I
(~~ ~:2 I ll-'·5 ... " ,.. !Di5~ 1Q 1
PIO~ ~, 11~5 - " - ~., ]IJ 1
, 13 _ ,rz,- 11,.5 ,ii; " ,_ 4],., '161 1 ®~OOQ
,
:2 I llb., ,iii, ~, .., ~., llQ 2 10;;;,'500
-
I I I -
:3 M '11~' :Ji~~ '[:~ 960-,.,a J.; O~l~
~, M 16 ~ '~-5 .!DB ,~~S I ~ O,!!IO.",
',. :/Z,- 'illtJ' 1']~~ - '" ,-, ~., 110 1 ~;;~SO
l.f1tr I 1'1J/~ I
,6 ttf'ii9 ,-, " _, ~~'1 ., 1m 1 4jl~§O
l' ~~ I l ~q.),.'~ I M ,24 x ~ ,5 "l1tlli '5':rr 2 C .. 'lO:~
I - I
B nJ.c.~ ,iii j1 .- ~ .. '10 '11 ,,1'00
9 3JW 'Jf~- I 'll'~J.J., .~, '3 ""~E13 '10. ~ ~c4a1
1'1 11lf-5i .!!!!!' ", iii,Ol., H "2 O,jtt5
12 I 11~5 - " -,01 .. 12 :2 OJi6;n
,
13 3J&" j,~s:' 11'~5 - )~ _ ,en., " :a Ollli200
l~ 'I li't!.; ,iii ~) iii et, ,. LL, 2 0"" -
, ,
1~ J l'~~J "" ,j~ "" o~". ~, ,2 0 .. "70
~6 H,';i ,_ » ',,", (I~I 'I' l' ~ o,~~
117 H 21 ,): '~ .I!'~ Dm ~6 :2 o,:!,a62 I
liJ16 A UIl.~ .8 ~,e Dm ~ :2 ©,~,mB I
19 ~ 8 H ,~oo , Q"oo'1
.2~ I ,~a ~ ",60 ~ 41;,00'1'
- "
,S!;2 -l~~~~11 n'~.5; ,.., 3j ot, a 2
~ T_!l\IL.~ ,_ t05!rJ
of y!t[~me;-'~diC\!i:MP ~f~~;'t! iIl$t .. §,u 18LlLl!-b,. 'I ... ,~~
+1 Ii'ii ~!, ~~. I!!! ~~ jj !Ii n • '11 III 'I ... 3-,1" lj'1~~ I~~~
1 ~ j 1I'Il.,.,'~
+r2 il ii' ~ &~f'~ ~11 ,tI! til rI! i, ~.~ '1.i!l :5-;)1
+l ~I II II m1Sg~~ ~! II I]' !1'iI ii ~~ 511.11' 5-7"" ~,;!!
]iii! 11
~4...,,~ .-

-

1

.. .. - _" __ . - ~ -- .--~~-~ .. -
~
I . ~ ~&Mmti - ill" IFlilh'rli 11 n !i'i;jij' .A!'I~ghl
_I. .. ~' . Qb 1M -
I 23 ~l," o.4Jl H5' .. " ... 1}. ~ ;2
~ _~,,"1'd . 1;) ... ,~ iii 1)i!i 26 .2
l 2S 3!~1jl!t' ]'I ~I iii " ~ 011,., ;2
I 26 I ~.'I'r! M~-- ~, 2
i 21 ~10 ~,.{ ~ 2:
28 1m ~~.il mSS .. , " 106 .. , ,2 2:
~ ). x~: ~, a
I "
"1 3]"131-'" ~ 10 !!!!I r" ... 01 .. m, 10
l2: 1'1'~' ,~ " "",.~. m! I ~ I
_-!!l
II·t'~iY -" .~ " .~ , J I
" _ !i!
y~ ;'1 ' ~ 24 2: I
... ", "" - II 0
~ n s ,_. " ... ~5", to a
, '. 111~ - ;, _, es, e,l "
,. 11.j__ fi2\~ 111~ - » ~ -'011 'iG'l ,
~1 11.~ ... ' " .. , " 110 J II
iS1 1'14, _ 'c~ ,_ 451' .. ~o 11
jJ1Mn .... 1'1,6 .. ,,- .... Cli!' ~e: 1
1.~6 " , (1~1 02
61 ~~IQ ,'"' .'2' - Wili!l U~ ~
6B [K 11 ,5 Dm 9;1,~.~ ~
10" ~. 01,;;; . 1
-, ..
11 ~ '14·,x,.m :O-D1 9]3'- mb 1
1
12 • ~ Ii ~ !. ~! ~ I ~ '11,6 x 45 :a:D 9» '!i .,
,
ll~'~: ~1""10,.,9'l~~ I .~, I
.. iJ ri til iiI i iii
75 1'1'1 - ). - 01. , I 1
y~ I j - )' ... ., 1-: 1 1,013 :I 'iV11I1~ ~ I!;!lld N!Wnnlll!_~

b!Bll'd '. !g;O'ld~ lifil!l d~ej1eder'~ ;!ilo:-HiI'~J,.~ehilll\ii Viii 1t!;O~ = S;~rl~!!!"g_i!"

• ~ -:-.w.~I:W· " .~=-~~~-~~. ~--:::~~- •. - --_." -------- ~~ .. ----~"--- .-~-_,.r. --.~-- .~ .. "" - --- - ---" ---~-.-

, ~ III "Jl'l'tAC!! ~

EJjjlfillll. I!~.>!I!"~ a!l!i:n!, !'!~ ~ ~~ ~Hi!; ililml iI!iiDfi~. •

'iDp~ ,d11il.iii1in1 "If - Blrr!i!1!! ftl;::~~!'finfiil

" 'i'iii!'l!li~~\ ~r. d' m~i ~, ~1l!I U!!"I1f' ~·!'!IIii!,,"Jltn!i!.iGf!1 iiI~" ~iUij~1iI1 .;i;:!, II>i;Ipgr,.!iB-1 '1Ij1il &!iiiijiaf ~ Ulru.ti" I~ ,!ial,~

IiIIIl!M"'-r. :5'di h-.j!I,p;I!lir~l;tr.'lm.IY F~1!iI "iIgtl~!II~!1i!1!!;f Aii1;~1
g ~ ~i!l:
"1' I f.t ',4;:l,.5 ,tD.n~ "~ i'~ ~~Jl 1
T6 '~ l'~w!ll El(![[f g,~_ .olI' "t1iit I
i1 .IS9116/ .. 2;i'1 10tJ• 1 n~~;n 1
76 +'~ 2)~ 10112 1 n ~,:!n I
I n
79 ~ili' .~I.'!!l ~ :Bild Ift1"'!!i _'
81 12,' ~~I 1U'~ , " ... mlll ~6 ,2
~ ,$i"O~'1 ~~,'~S ,., [iii! 03,", uJ ;2
. . ,. .
. , '
6] '. I'l [Ii iii] ,Ii ~ ~l 101] 10 eli:, ~~,. e-
'" .. '"' '.' ~ .. I •• H, l'Oxl ,~ 2i~6 G '!j,'%ik -~
, 2 It. 12:2' DJIl~ ~ :2 ~
Sj t; 61lm lLBO ,2
65 A '~OD:IN 12d :2
81 W'f:r u.etl!!!l :(!I:1il'" B::I..J,.E!;. in.ll'·"" " ~
~ M 110 x 1 Du, 9')'~
91 .1'1'11'(.,2. '!ioITi:.r' llef'l~ :rn.ui B1l'l1 nr III n ,~
92. ~: oS :~ 1 ~ J:2. m:Dil 9tc-if},,~ :2
" ~, ~ ~2 Ei'm 00 ~ I ;2
~o ijIII, ~ 9' ii'i;;I.,C.,
~ 1 ~ 5-~ ,_, '" [_lO"riil ,~ 1
" I ']125 ,- '" _, 'ii '11 :2

I


I I I
• Sp\Iirji,~ ¥aU~ f\!!E T'l[!·i.@iIIi~~U~'f! 5:5.:rn! 'ib.i "- &~.!~,p~4r"
+1 ,~ trms 'voJ!..l~S fl!llr NQ~.o:t:J:Ei!!! sllid btl!; 3C~).Elc.'\'I-~~ ..
,2 ,Si~~~t~~ 1M: 10ll!:.1 J:Il 21,:2,ii'~ G "n k m! M\'lJl.j ~ iIln'i -

,

~'Wi!I~~ flO~fMIC' W~U !~~'der1r wild u.ngi!!fi!~ '\I"~c.9~las~l!l ~.~

'ele~kQp-V~~~a~J 'VO;~'EjiC:Kll~~k -

:mr ~ ~0c6 ~'

IJ1ciLti~Ei~:fi~ IIIjI"A ~:tQ,rJ~

llade~. both ~t.l:J D.:IMl. w:~~~13~~a,ttQ1;b,:I! ~'©p:t ~ ~~ m"J! ~ Pt14

.6Is.a1;i!!1J t~ei!iCiEJIiI\L:U!l!!~ sf. eelSll!d,en

.r~, '!il d.e:~, av e c't ~~ pg~!~!DiC:V~ ii~ .. Il~ essj gu '1033 11.,-, ~ d'~ e:~€i,~pl~t

:EJe -1i;1i:'l!l:H~~eo I!:J~ daW:l'LC:i'\\!i iI1.o~ , 9; ~ Y Ej,:hl iBMmm,Fl[1~ ~w:MM oj; mbaJ.J!1!~ de

~e d.e1 e.'J,e QJ!.~:r-o:D;ii~ Q;IJ' ~Ito do N~

"i!1!!!'~:fJ~ F'mntt. .ii~A;! Iii!1t1'll ~'kri foil.'" ]), I~ 'f'

i!:EliEl,~gU, D:van:t tfileB~Ii~Jti~,.

Ii~~~ n '~8;11!l'e\!!: a"luni; '~D ~0c5 'f'

':BJ'~' to:li!J!S'!Captl(!!1!!i leJH~iHt~m:r MtiBlJ.~ h' f:O~ dd_ ~,e: ,BJs~a;m:~i"O ~ m ~~ p

I lil;:l..N. ~I ,1=1 n'lvlri 11F:i(iIItQ:e ir wlb" , " !1' !Ili' III
cl::!! hit
10 2'] 9"1 1 I 1 ' . ~,.]
. ,D
I ,
1 '0 "56 1 '1 1 -3'
I I
I 3, l358 '1 . 1 5-~ "
, I H , 6$'Il ~5~ Dm9&l-f. .• B 4 I
I -
~ M 1 1 J5 lflN ';1:' -
,iI
5 :Jc 3'S , 11 . 5 .... -33
6 '0 "Ii 1 11 ~,5-3:,
1 "'~x1 .s - 9;ji(
, ~
B , '0 ;.565 1 111',5-:;]
9 1 5-, ;-:!o ~ 01 1
. 1 ~ '5-33-0' , t
, t4 1 1 5-:53~Cl .' . 2
~~ 1135-"-Q1 3
Hi 11 35-;r~-o'1' ~ '13 2
1"1 1x I . , ,:;6
18 H. 1,0' .. 8.1.' S (U~ 'B8.5 1
19 a ~ ,.,60
21 e :;'16.0. 1
22 1 230 j:5 IS 1 2 11,~!5~S.'
2, 1 1 5,'~3-"-1 ) ii' £2 .
2-d] '~,1 5,;-3'-" J., 6, 2
25 I 114.5"'"'J3 01 ' ~5 2
26 '~o 0,1 2
21 :30 ~o5 ~
- 5· -3j,-o _ '. J
,1 '(,21 'I~!i 'i'lO -I~ftr.t .. ~l rn.lJ!Jllm II' !~~i!I iii' "l!"Iumm r ,j,IU~fi I
~il, I bm
29 5x,o ])I; 9 2
31 '111 0- :.r~~o 11 " '1 S chI'
32 '11 ~5~J5 ... 24. oR :2
;':3 1 ~' ~ ~-35'-24 0; Ii)~ :2 J
;4, n, ~~3,~~24 ' 0;5 2
51 230 33&10 1 1_-,; ",
, 310 2986 1 , 1-\!i-~
GEl 113'-3' -011 .. 102 1
67 11l,25-3~-D~ '" 1'0 ~ I
(lie ~; , ~5 ,]i)JDli 91', ... a",B1m 2 I
6.9 I 0. ~ :5.-2 5~Q ~ .. 04 ,
7'1 I . 1 - - '" 93'~ !!a 1 I
" . 0 ~
7:2 I - " maIif ~~i,OIr!~-
M I ,
1 1
l' 11'Hi-3; -01. ~'5, ,
"4 I ~ 145-,2'-;0 t!i' 1,4 1
96 ~oM8!I' . ~-,. sees I ,

I
I

I
~ I I
I
I
I
I
I il!iiid\I'/,!ll'. '~i!!--l!:rn ---m-' F!I~I'Ie'f·1 I
,~ <_~ ___ ~ __ i!:!f ....,-!!i~I"ib!I'fI' Anz,i:ild
I 'ii!~ I ltD
------,2 :" '1~4 Ii'~ 93/1 ""a.~~t, r ~
1 :~ 14,'l(jij DIU ~,,-a.,5vilik 2'
~, I 1!,i. e 23), vz,_l!::
_5 ~,o e500 '~ 'll~~='~~'
'1 1l1l'~S:..,~,.,-C1li • oa I "
9 'I' 2',,, 11016 '~ ~'l~~"7
]0 ~c 21,a5 ~ _j '1'~~-"1
11 '1J 111, 'jl"-O~. ~I '~ I
lit! lA, 2~.J!,SJt1 .I!: ~ Dl';!; '~
1] I 111 "1 c .. '"' ~ !J:2.2iJ;l ~ I
~,~ '1,' . :rr- _2 •. 06 '~ I
16 i2;"~ 1 "i~rl ~, I '~" , ,5-31
..-
11 :e l!i ,Dm '11,1' ~
'IB I 'I 'j :;6-'~l-O~,., 'I) '~
'I '\lI1 n ~7ii02., ~ S '~
I -
El11 '~ 1 :~r - .fr ... oe .. '~'1' a
,~ :H .~&'a "'~ I);m 936 '~
~ I 2!!,~ 1115 '~ '1 ~45~'1"
~ I :M :22xiI.J!" D(]l~ "6 'I
21 I 2!!'~ 12Et!i ~ ll'~,''''' :)1'
:2",1
I e,'~ lll!i~""f
199"jf '~ ;2:'J~'
1,~ I I t H·~,ei-~"
2]1 I 2-.2
I ~~'~' l~ 1'111i':...·]1'
1 211;~'S
I 2]:m l~ n~~ .. 'l"
'I ~,",'3
I 11,~,!i'- ,,.
2;'1 1~1 1 ~""'S
eJ'~' 1:2]e ·~i'H~'-Yf
'I ~ij~

• \i:IJD S!:ii':tii:l~' Sljc\~,r-!,'tn8;;j:~i~Ittcr g H 1,2M;1 ".5 :ill 21,3l200'!6, c
T ,. iii til ~j !Iii II-! til
l:aJ)tJ.k1''em,
1 'a I '11 ~I' iQ..;~ 5 .. ]0 -

I atl~lN'r~ ~ro!i!lJl).~mMl!='!~ :11- T(l!m.:!m~' ,A~~i;!"!
QIl!; ~ hli ~1:ftuCl'i~1
I 21' I ~'1 12:12 '~ 11'~~",,:,'l
,~ .• ,4,
f2!J~ .. ~ 11 1·1'~;"'}W
,2~jj
~ ~,~1S.~'''l'..r~rii3~ '1

:M ,M, ~ ~Jtil.5 :o1tl tg1~ 1
-
-
31 ~iil!5 O~· ~olj.· 'I
)2 ~ u~lS-'''7..(;2", l' "
.]~ i~~iii'7 ,." 1
}~ 11 ;,6-}7-ct.~·. 29 1
)~ 231~ U105 ~ nlj.''''31·
~6 'B bDm 1:31 it
,1'1 '",,7 0" HJo 1 U Hh5'''''1
O~·1
11Swe' ] U-k)..,..,
,23"• 'I (II J '11.:2
·~a~, nij.'~!i11'
:2!!1 '~ i!j ,~~5,
:~,u '~&O I 11l!-,'_,]lil'
1 eI,,",
~3~ ·11 i' lil, '1 ~llt.~::n
l~, 2~1 11'716 1 nlj.~ ... :n
44 I I ~ ~ ,-6..'1~,., ~'~ ~
ll.;; I I • ,g[;l ~IOn' 1 ~r,I!.,5'-;1
'T'
45 I !2~ Dm ,~6, 1
!
r

I I
I
I
I I 1---1
I
l:J~s: 9C~ ,. [ill Ii Ii i] Ii] Iii 81C~~~er ~ :~1l. H.HU H :ii!1 }a .. t5 G' V~r:;
IIDiI:W.ef' ·rn l

9.f1cI 5 F9It 'U ~!l' . RIiI3- ~.- 'I ' ',illrwmm I" ,Aru)ii1&~
. Il'. :b~l ., !11 l!
l::lti,
g) Wirt'! oll t,. m'oh.t
J!i1!~l_!~.fIP.Tt
O~ '~u.~ ,}~lla·t,~ ni~~;1k
!Cte', l.jiJ :ert
j ~8GO/2~i5 14 6='7""' 2,., '0 1
1evo/: (:liS I 230 - 15B 1 114 <51
1 65f&- "6 ~~36-"1-o '.' lO '11 ,
1855/ , 9 2'0 , ~ 8 1 · ',~-~~'i
M 1 _,,w'; nm 9;,1 2~~ . ~t 2-
3 'M: ) .~~ II ",,""' - z
<ii' , . -
,:11 '1 ~ 2 0' '!I~ - ,~.
s I ~a6C!/205 11 5:;-}l=o5 "' 3Q 1
~8Ei{o/2 c 6, 2jO~ , 1 4'~~3"li
~I 6'5/, '2'9 I 111 ,5-'1~o' OJ 3o 11
~aiS~;69f9 'iUO~ '11 j 1·~ 5-,1
s ,.is??,&, ~ 125-·J7-05 .. [a" 1 I
I I
~ ~S~ ~ u,'~ 11 A ~'1-1l1 i 'eS 1
a 2112)~P ., ~. -i_?~t 2;5. '10T) I a 1 ~ :' '-7
s ~\7MiJr *1 ~1 lOGB ~ 111 ,1
1'1 ·ft 136-;'7-02,. 20 l
'12 Inh&"&rV ~ 28:&. ~. - iJ 1
, rJIt,P?;13 1 1 0=37 ;02. 29 '1
I ,
1 J3I f'f~L. fJo-]7 (Ii Ii 06 1 l\--'
15 b!lY ~tjt~ - 3G· ... '?- ill 'o! 09' 11
16 I ,ru; iB.···2 . ·:IL I 706u4
17 I ! 8 iO.l.N ", 4
1£; 5J1H~~"1 'j , .... ,'l-·o:iL. 15 '1
I

• Len:~ 1Icl!l,ati.!nlM& fU:r' ~Iw;pil!!hae' 'rI=! B khL' iR" -NI"',., S
1 I.oft .... •. . '11'ii"i,1i -' 1- . ~ i,"i,;n;"l-il!!iiiI, . &:hl _~ ~~';;, - "
...... .......'
2! 51el1~~B. ._ K 1~'1,11'~' H fn,E- . ¥~k m~ulfo:1"~. '11. 3 5 .. 70

ID3'1'

liIild~F. &IIi fiIlp,pnilli\ ii iTIi"IU!'f' ~~fjl 1',-1 -~tii* ~~--"IIIII
I ,~ I ~~, ,I
:r ~J" J '"l,C! I I
19 n, ""{-02,, '11' 1
2~ fJJ Jf'1f HJ - -'} 1..(;!i2: '" n ;2:
~2 "ld60/~' M ~1,~,5 - ~j" '~ I
I 7&b/~' I H ~~,,~~ nm g;6 1
1
I ~'/~~S Ii! ;2fiX'~, ~ 'fJ]H' ;,1$ I ~
11a65/~ L ,M ~~1 ,~,,~ ,m:J '36 I
;Q ~/m; "~7.~,~ ,P]N ~ 1
7865/*8 ~:t1' ~"~ '1llJi ~ '~
~~- 7Sw/205 '~ '~]6.';<1 'Iir~ 'I
I
le&Jpo6 ~~ ~ ./.11" tyl 1 'll'~5 .. '7
l ~/~B llj ~ 1....t:12 '. 4.Q I
i8D5,\~ I 23'. om ~ 1'1-CJJ~·'j7
2, I H, ,2'2:Z1 ~,5 wg;r S}6 I ~
a6 I ,g;} ,L1.III~ W5, l'
~'l' I ,il!;;a 1e2iS ~,.~., 'lIT.lJ'·'~l
2,~ 1
I 2!li .~ [j~., :Ek!d_ I ~ '~i"11
,''' 1
I 1 r~-'·"1
~31 '~~ i'LI,k;il., ~!li2
I 2~1 ~2:29 "!<.,Be4-. ~ l~'2"Y'
,e.,as
2.31 1 ~ q,5\ '1'
1~!!Q_ ~_ • .Bed. 2,lh'j
2" lDJ i'l.Betl. '~ ~~I~"J1
, E.,15
nij5;..~l
~1 11~l2 il.~. ,~~~
I :2~~ , iE" ~,:~" 'll~~""l
,2,"'~~
1'~ n~,:;i_"'lr~
.~,~ ~,.Bod. .2,;,5
,~ 1]$ ;m;'1,~".,~!2 1
'" I M '114~_1, ~ D.I:N 9lti ,II.
- j't1t!~
~] ,', .~ g'~"l-OO·.,"~ 1
)~' ;3ji "}'Y~'-" '111110·,'1-00 .. 1,'4 1 '!In"'lli11 II'U~I

ru1i1'rtn; I~ID!'! .rnJ _,Iii'! ~ DIDcLI::ii'i -Ill;' !r. dal cI!tM!ki!'!! ~~~'~~Id.~~

[ltild-'~Ii'. ,Salhl:l~Ci!ll'!!l.lll!l1'l'i - f S- iI:" 'T,~Im,JjJC ", Anz!:IM
~I_hl I i!rI!Ii \I. !Y~
" UitkYc} " 1,e~~,~7-Q2.,J 1 1
~ ~ 1,3' ,;1' .. ~ 1
~ I I ,~ &r.22 D:IN 11 ItJ'l~ ~
,6 ,E! S ::om' "". q,
~1 11,6 ... ',1 ,,," ll.,~ [I ~ ~
~ 1'13'=,'1 , .. ~ irIi .. Bcd ID,!! ~.!
~51 n, ]'1 .. 35 :n!. E!:efIJ . e, ~9
I, , -
l_.1 I I l'I,6""1- '. ,.6 'n,.:eed O,~,
~ lJi! ,'}~ '7SCOI3J!S 'll;6-37...(j~,.~ '1
~/l 11 1006 ;~)1 ~ '1 l'1l'~~-'7
,~,~ '7~55/~ 'll'lj sr-c ,.3'0 , ~
,~~ji '7~l~ M O~ l I:~~'
1 14; ... j.'7
lIJ- 766JJ~~ 1 " ... :11, .. 02,. 50 '1
D_
"t~lOO6 2;'1 11"1,t. 1 11'~~""'1
- I r~/6g28 '~ t]5...'~1\ .. (!2., 50 1 I,~
"
'ai5/~ 111:15 ~~-
~1 1 11~!h3;'1
ijJ.. i't' ' '1, 2: .. ~9 I
45" ,E El3Il'!!!I1 l!!3 ~I _1 M '~2~d .II,j 'DDl" ~,~, 'l,!'i:!.'k
[ H '] 2X~ ~IS. 2,~ ~~~, f,
. Ii'! iii .. ii iii riiil' ij
,
,_i6 ),ox a5 n:nr 9,-' ;2
~,'1 ~ S)!lKl2 ~' 900l-6~G 2
I =-
~ It. ~Dm '128 i2
, lL' I ~i ~jJ -fj
M >2
~ I ' '~ ;~"','3~O',. 'I ~ ,2
§i! J:f"}ta: ~ ~25""!,l~ ... 'O'.~, .2
'} I I 1 ~'~5"'J~OJ.(j3 .2
s.
~.
I
. ;2/ 1 'L~6...; 5,. TO -

--

( )

111037'

1DI'7 G'

S.te~'H:· f8.'tan - -1tlI 'iJ) . UnB.

l' " D 1Il-w;. 'EJI

Dtl"c:et.t,OIl'l, et M 'Ue' 012 ~ 'r!€ilil. nl~

Illr-~ Len, Y' ".,--.- '-,"- !i~ -. 1!O'1r!!1'1l.

~ 111 .a:5 F'

'1037/1

llild·~~. ~ C',l'lptlmUl'JIlFIl!!r' 1f;(jllri!8'i i!!i 1i~ni'li!1il'iim9' "'n~~N
ah !btl,
'~ + ,230 'U'l I ]
~d I U~, ... '1' ~ , !OI 00 1
~~,
,siCfte' lW .. d •• ,.:U:r',. e
,) '~ 11J!ii ,_, '7 ,_ ~ .. , ,W I 1
s:l1An: i,U' -f" .. 19;!a..,~ I I
- ) U~ - 37 ,_ .!uJ .. , ,~ ~
~1.cl1~ 'm! ~_~1h" .. ~,irtlQ,i 1~
5 ~ '1~5 "", ",. ~, 01 '~
6, 0
cl.etta Bn~N:f.o," :11
1: nl~1 .. J7 iii, ,21 .. , 06 1
f3 Hl~' , , ,,, iii, !!l .. 0' '1
sa 50 ,x, 2. :ilJJI13 ,tI,,~ I '1
'1.j H ,5 _ '" ... 4o'1' 0i5 "
I ~ ,l;, I ~ 1 i~5.i _, '1 ,_ iio. ~ '1
I ~5 H,~j - " ,_ 1+0 .. , 'n ,2
H~i H " ,.., 31 ' .. _' '", 12, .2
~:r ~14~ ... ,1 .... !+a[~l 13 :2
'~8 ~ ']'~ It,~ , ... '1' ,,.. 1+-0 .. , 1;~ '~
I~ '~14:5 _ ,~1' ,_ !m .. , 15 1
-
:21 M J~l.i!!' mIt~ .9J6, 1
~
:fa " 1~.5 ,_ ,~l _, ~ .. , '11 6
,2!J ~, 1~~1~, ,mn 9"~,O ",,5,.8 1
~ It '~~~" :mi '7~' 1
a5 '~ '1~5 .. , '1 iii ~ 21 1
e- 111
26 1 "~S' ... '1 "" ,~~ :22 "
I
1
-11' Bel H'~~~ Eri!lS.&l;ief~ I.e:8b~_QlJ.oJ. ,a;o ~IOO' ~ HI,~.nj!il.e'
~ '~'14~'-'3i"'-o],~ ~19 lriI:!,tl:1d'c~, ,r:-

L

RI'eI· Hf;; !:il€ih,1' ~ffllllmlHCif iFlUE riI~'ii I 'rill f:i y i'OOti;ff Antmn'll
li:jh h1!11
:~ ~11l1:i:S, , ,;"1' ,,., -~ '~ ,.
, .
1
:i2GI '11,il+5' , ... ",1' 'III' J.j.oli! a 1 I
,
2j ·11i~5.; ill' 3' [~l 40., ,~5 1 I
],11 '11~' iii ,-1 ., lioll' ,~~, 1
.312, '11~; "". '7 .. , ·tro., :~ ,
,~~ I 1'1~5 iiiI' ''l!r 'iili '~!i' ,ae a
.~lIf. n~' ~ :". ... 00 .. , 29 I " I
I
,,~, '~1'1,15 ,"" ,~,. ~ ~ ,}~ ';1
_Iii
I
,~ It 8~.,~ 'm I~ne .. 6[1'e, 6
~l1 I 11~iis ... 'Ii' l!ii!!j ~,., ,,,, I '1
I 31 1~ O)J '~'IO '1
}~ 1D:iJ!llu!i, ~\fj~ :;
'~" 5.x'i,,5 :mHO 68m 1
.""2: H :al.x;1,' D.JiH' 9,56 '1
~J I ,;1 '~ofi 2.
~ 1 '111,1; llOll
_, '1 _. ~ :2
,
~" I '111~ ... , .'1 ,,," ,~. ~11 iF!
-e- .. !i!'
JW , I 1llr5 _. " ... ~il ~ I :e!
i V ~l~ .. , .,,' ., 'lio,. ~" '~
4B I ~ OJ, ,06 ~
.~
,!t~ ~1'1'~ "", J7' ... 40~ ·~5 '~
I ~'~I ~11~~ iii '°1' iiiii 11:10 .. , lIl6 ~I
I ~:![!: '111T1 )1' 'a~l ~, .:52:
,.., . ....
I~~ "1 ~ ~I.S ,- ,J'l' ,.., ~~ ~I 2;
~ /, ~
,54 25; ,I'D ~ ~I e!!liiI·Nr. I :S'c%hl!~l=H!im ilmms' f~ft!~~ Ti~lrrumm!' ,AI"I~~ld
1!i9 II bij.
'55 ~KiI ... l' Ei(m 412' 1 I
,fi I n~·5 _, ~'7 -40 5~ '1
_1 _ '!II!
," oG3~. j'J ~ ~
~ O~~' ~ ~. '~I I
5'9 ~ll~S' .= ~"f ''''' ltc.!!' ~~5' .~ I
6~1 ~ ,~ :26e "
6e n~5 ... ".jl' .... ,~ .. 51 1
iii, I 11!G~ ,_ ~, ~ I~l. ;;e I ~l
bt, III !ai' '1' , ... '~'.' 1'7' I '~'I
fi,~ M lCbiJl~; ':D:iI 9"2",,5~Si' 11+,
fl) I '1~,~'5 ... ,,, '''' ~ ,62 ,t
_iii
1 1 '114.;S iIIcll .. ~, I '1
~i' ... '1 ....
I nil, ,,",40,11; ,6J.~
~ _, '1 1
I t9 ~lJRf - "1 - ~ .. ~ I ~ I
I -
'']'1 o;!5~~. ~ [;a~1 U
~ 11·~ iii 3." ... 40., 61' '~
"3 I 1 ~ _{, ''''' ",,.. ili!l. M I 11
I l I
~ 'll~5; -<'V . .,. ~. ~ '~
1'.' ~t~S _, '-1 ,_ ~., 71 ~
76 I I I ,[!'!,1Qe ~I{;r .. , , I 1
,
TI' I ~ ].~5 - ,n iii ~., ~ ~
, "
18 M 6 x 12~ D]N' :9u:2 "'U,.,9 ~
N I '~l~ ... '-1' - ,1.Hl- 15 I 1 I
, .- .
Sill , ~45· I_ jil" Iii, If..Otll ,., ;2
&1! M ~OE.l,~ mrt '§aJli!ji IB
I
I

~ ......

-

SWl!'!:!~!:!m'IIm!1lCf'

gbl II bJiIl

.•. _.. _'._.l-OC

!Ii I II I! I' I III

1f:1I,I11II~~i! r~uii.I.llr.1- AJli:MI
1.~·' !!!' ;1 _ Jf2. 10 I 1 I
~, ~~ _, '1 ,_ ,., m 3
~ ~I I~;. - ~i 'OO' ~3:j iJ 1 I
~ ~ ~,' co,,· ~ " _. l
'1 llilt. - m 9';,]1, . .. .Eilf:z. ~ 2
1M, ~~15 ami' 931· '" H\I'z' 2
~ I" to i'.' .. '" .

I
I H,l!.5-J1
1
-
'~ '1'~1~,~_' 1
1 1 ~ ~-'J .
1 t+

L

+ -tt

11~' j

r:

,,,,,iii .. - nlJ ---~ I~~I
lit .Nr. ,eb .....""1 ~!lht~ T. -lnrJ ~
m
1, JIIIS-il' 11 _,,, ' ~1 21.. 30
-
I 2. 11 s )& 2'1 .. te 1
• !!!!!
, j:J2~-", 11:;' - ~n - 0' ... [L. 2
t~ H ,5 ~~ !!!!! Cf ~ 1·
S II: ~ '.~. a Dm ~~i
I H alta 5 11)1 ........ 'I I
-
1 ~ '~ '\.,. ~
a ll~ iii ~1 ' : 01., 1· ~
I s IV 1 - [11, .£1'._. =- 5-4 H: ~. C'b ,
I II! - ,.,. e-
I n /rft~j7- I 7565 m 11
9 S~'lw2. 11110 - Z!.l ... D!. .. 11 .a
~I~ r 1Jj iJ-:(1 11~' ... 71 ... en,. rn 1
1 I/t 1c41h I 9 ~ . ~, H 1;99 s
, ,.
'l~ I I I1ld7/t'/ H,' 71 m. - I 'm
." !!!!!
1'~ 11& 1~~ .:5 'F'",5,x, 15.- I 1599 s
11 1/.1 t '6 ·]1 ,- _, '1; _, ,o,~" 11 110
r~{ ~o - ~ 1,j5 15 2£! 'I 7m' '110
1 :t
1'9 l1Jf j,lJf n36 ,_ "n -- O'!I 101 '1 10
2- III' JJ'l. , 'VI! 1·~
-
I OJ '" ,M. D'D 9)!+- v~L'l: 2w
~ 1117Jil6 nt - 71 ... 'Ill,,. os I 1
,24- ll& r~- 1 2,.5 H ,2219 #1 lffl11t ra
,2" ·,/(_/,1_lJ~ ~~ ,t-. ·t'l .,
,26 /(,IDl) ~.~.,. , 1
sse nst. I
2:1' n,il .... 7'D .., er, 0:5 "
J'j,-. 9~~~ ~ l~ilJ .. 1". ~I 01[~ n$ 1 1

, )

aild~Nr. SdIJlilillllilmvmRl -, ~r,~1 ll"' fummIJI" .A1'i:r:~ ;~di- _JOmfi
~1:! Dill
~ : I~ -r It G. .2' 1 0 ... ,0'50
I "~ , ~ A ~I 1 . OI'Oil
I.
2 (.1 2'i? H 2219 . - 0 0(1--
r
,
,......

I

~ 1
I
I
I

I

I I
-
~

~
II I
I
r I
I

-
~'~"fi~ ,'OM! 2 ,~.~'" 1Ch.1l ~ 1I,l .. ~'u ..

[~tdr :mr D ~ P

~~m~~'" ~r' lili:~_dl ''iffiiinJjj1 ~ !lmd~~lmwl~gt

[llikl~Nli. ~~Il'I~l!!"!!!!~.:rr:!iJ!? ~'BI!'I"I" 'l,i!'l1'f11lf1tm !!f ~~I
liil'h I ib&1
"I I '~I~ 4-5-41-2'~llI! 30' 1,
"" ,¢,5-4·'II'_~'1 I. 60 ~
2, ill 1 ,4 5 .... ~-211 '" 20 11
l :51 11 " :5 6-41 ''''0''9 I., ~a ~2 I
4 "1 4·~-4:1"'fl!nl 'iO W7" I ,4·
5 a 5~a :D\I~' 1'~ ,cu. 4-
If) I ~, SK1~5 ~g g'3=B. ev:Zlk I 4- I
l' 8 I 22~31 '~* 4
is '~ , ";-41 ~'oi1 ;;; i,E!] ~
9 'fiI'i :11 !5dx9~ 5.m:'1 5 ~ e GtJ 3
,
11 , "S65 D 1 "
12 I 1 i ~ Q~,'11 6'012 lI! 12 :t!.
1; I ~ '1 .~ ,5....!11 '""'Ci,1l1! 01 1
1~ I J 9l:~~ ,9 7599 5
1~ 1 '1 3 ~ ..... 1' 'l"'~11 ,.' 28 1
16, I E l!' ~.5~11 ~ 'iIiIJ, '7!S~9 6
~T I .~.~ ·;·,Ej .... 11-o1 ,il 11 1Q
t a i '1!!' 'lU 5~2011:'751~ ~o
1'91 '~ 136-71-o~ '"' 16 1ifJ
21 4, '8. ,;22;0' ~~x '~ 1
~2 I M .~ 'am I~=~ ~!';,. 2"
. ~
2~ '~ ~ 1'~'''''~'~'''''O''~ ,~ ~.~ 1
24· 2'~, 5 B 22t9 '; 2
25 ",;30,3' ,A, 15l 1
215 I 4.'~5 ,i. " I

I -

1

lD42

J

,,-

I

lil~-~I'I. ~!I~ff!lUmmlr Mm~!iI!i 11" ilmll iYI if' A llo~1 iSI-~ dfG.wld1~'
'm~' hi!li _I
,J", 8 :El'm 1t1231 "nit: ~ Ol!liji~:"
,2 Ii ~ , x: lS 1ml 1~" ell ,~, OJ' OIl'
, '~ 11~,~ ~2' "", !e'L 00 1 '1,2:,100 ,...
h _$~' .... ~2 ... a~., 102 I 1 o~oos po
, ~"4 ~~_"\ 'I -.'~2 - ~2 - 0,., :20 1 O.J!.'500
e, 'i1'4~ ll2 "",I!U., 0'7 - o.o~!i
llill,
.
~ I : ; 45 _, ~H! "" 01'. oe '11 0- ~ I 01
'"
8 1145 _, ~'2 - OL ~ '~ O"',]~
9 l,f'?S JYs' s 1 H~ _, ,~:? _ 0$. ~o '~ I 10 ... 11$5
'n I 1J.t ~~ 2'1 iU-_ 7M', CI!I '. 1011'002
,
"2 (lo/~fM £+J;i fld"-'f h - Hi! It '~ :DIril 1.r '~ ~'k: 'I 0,- f:Mn
~ )A,I:!" UI
I ", 1+ - ~_ ,) ,C't.t_~!~1 A '110 ~' 'i :n'i~' 760 Cu '. O~O(n
~oi'i\"'~' 'i~"'P~flJi~ s -
I ~B 'OlJ _
ll~ '~ 'I ~t1. ~ b_2 I~, 0.6111 10 '. °li'r(lI7~
'~15 III i, 5x -bOO'R . ~m aq, i2 O~,05lD'
~'16 ''Ij '~ j. )!Il: 10 i[ 15- (ill 11 OJ! 0 0
-
,~,1' \I 'I .5J!l: '. , H 1~ c l' O'J!!D'~ 0
19 iii B trm T:k ~' t'!,02&
21 III 16 :I: ~a 'lIT. ' 1ttQ, Cu ;2' 0.1'0(11
:22 ~- [j-r:f~, 1'1 U5 _, r:J.2 _, 2;. ~ 1 0 :2'0
rJ'..-" • -_"!
~ nt f.~''''i' 191FC'.n ':"':0 ~ 1'~ ,~ - 142 l_l ~1. 40 ~l'!i!'! O.,ll,OO
,-
1 ~ '~ ~ 112 ,iii, D §o I C,III "at'!!
:a .. •
.2 "~ ~b "" JJ2 ,;0;, 01. 60 [Il O,J<2Il I
II I t?j'~j. . J51 ?tlol

"-
,
-
I ~
"'Au~ .!:ic1riI:.., "" A'kL~r.u~ ]b~cni' +2 if_" 'tu~ 'y i" 'S
·lll, ,_ " , , •
'1 'fll' ~-;.., , .a- "'-1

I

r

Bilfil.Nr. ScM!!j:i IU1ri~titIIi ill if F~I\jj' 1r!l!~i'ni.ii!i'lm!!ir' A!'IlIiliI:hl
,~b I am ,
('110)1 1R1({fp/,b ~~.J;Jb. * 'n~·5 ... ~"' ... 2]1. ,0 '~
(00') .... ·H '~1~5 :l~l, a'~L. ~O '~
t/~ ~J.~ 'I' !Il ill E!!l lI! itlEI! ,_ -
.J ~!ll Ii!! [Ill ill III 'i'll~,5 "'" ~"~, r29[~ 10 "
, n~ = . ~"', ,.., 00.. ,:
2 !&,''1~,:r 1'1125 ,_ . 1~~1 _ O~ • 00 'i
, iQ_31 1.s~1 u 5 (iii] .~, _, 2'~I. O~ '1
~ U2:5 ,_ 33 iii, 01., M· 11
~ n2.5 ,"" !I.~ "'" Ot.. O~ '~
" n'~5 '!!' " E!!' 2'~ oa ~ I
I '1 :~, B MrJI "1EB ~k l
S M ~5 :~m "93i,}-'" lIi .fiv:Jt h
9 I 8 0: ~, ftli: ~ I
H I :~ C. :Elm 9;~-b wk ~ I
'j :2 I ,U 1]l~ :2
'13 I '9 :it jJ~5 :&m "~ 2
~It 1'0 :il: $' D.m 1.5~n 1 I
15 '~'~ n.5 ,- ~] ,_ 2~ ,~, QI) 1
lO f:ftr ,Ii:f'., ~ ':ad D.d ' : i!.'" ,.,eo -
;1' 11~ ,- iQ~ ... om .• , ~, 1
1'9- 1"·~·S liiii!i' :~,~ 'ft 22'. '0 '~
I

I I I I
I
,
I I J

t, tt~~-t~;I;>iJ.;t_ ~~\. "U '1 U~~~~1;!i . .wJ 5~10 Dml~ ;;;';:ilii:: ''IllltlJ
'I S~e~~~~b~~ s [[ 220:' ~t;: ~i:S.~ 'Z!I.t !jU.:lt..~1if;;;; ('20,) 1

l!u1'ull - . -m1t. :. itwr!. ~ ~L~~ v1th. Pip!i ~~ ,di.1ioti' '~COl'll!:I4!L1'~~ fflt..""'O [~ _ 'UJ~ ~ 'tu~U

)s~ .... ~t ~ ...

Y.&,,-

I,ik\l·Nr. :Sdd!:!IiI~r:;r!!l~mflTl~ P!SBtlOlCl 'rC1~lIl1lmmCf' ~~!l!rnll
'CI~' I ~i~
1 111, - t~~ 1 I lC 1 ...
~ l
2 J,"-li J: l [) L. J:-. 11"]"r!ii iii JiJlil l_ ct, 10 1~ 1.11,)00
4· 4Ir ·n~,;· ... lt4~ 21,. M} 1 '",,100
3J""Y/9 +1 Y11'~5- ... JtlI.I, ... 2.2., ~D 1 ~ ,&0
~ I j,_f#. ()t~ 1·,,6 ... ~w ... ~, .• ok 1 c '1$0
~ .
~ JJi'j",yr' 1 'l,iS - ~ ,- e, .. ~ I 1 O,Ui7
II' :1'11: 8x2~ Dl!N 9}jn u .. U '!t:2ik , O.[ll(n5
e :~ 6 DIU ~,. ~ v:.i: , 0 ... (N:!rf
s I ]I ~ 'Y~k. 1. 0,00'1
11 I M r6x;1~ IDlIDIl S!5)-o.,U v£!:ti, I 1 lIJ.iJiooti
112. ~:! 6:~m 9~-~ 'V:~ 1 O~OO!
11:, 6 iii e20J "Y:i~ I 1 Q~OO'~
,t.I. .JJ:S Ij~~ l. I '~ 1,6 ... ~. ... CSt. J, ~ 1U""m,
'~ ; l H ~15 ElW fil-d:!i,.b wk I 1 O~O'O
H~i l ]'~!26 ,,.. 44 ... 2~'i JQ I l
~1 I n~', - ~''''''' ·U,. 0," I ~
]13 '~1}€J; = ~~ = 10';,. 0' 1 O.l!·ll5'7
~9 I '11~~5 "" ~ 1.2", '~C 1
~1 1M 6~ ![in: 9Ji,'- .. 1::1 ,..~~ I ~ O,~Ol~
,~ I ,~i e Ei!lJ . -ti., ¥lZlc~ I ~, C.!i'OO·"
2} I ~·",2 lit 9",5 'mm 1',1'"1 ~ 0.111001
~li· 11'26 ,-, ~ - 22[~ hl 1


I .
;
I
~c~,~~ Ci~ F,li;r,:i, tt:blcC;bi!l +1 ~t~;:l ,A~ ,m' ~i:tt~~
'1 (~,) 1~.~, jl'J'1(. ..--

A'Ul.Itul"f m 1i I.oaI~ ru D ~oo~ II?

~i~'1i~~ 'Nd h )9\lptns.

Ee~]I;I!I . _.,' ,I!;V~: ~t..erl!l!i Es~:p-: ~' "!.\i~:il)~Ui.

1044·

O·_4,g

, ! Ml'Gl1lli
BJI!il).Hr. :!5irlh ~ pp!lmum I'll' l' I Fujll(lJi!i "Ii'if:1i 11'11,1 m IIJ.M'
Q'b I MI,
1 I 11,S"'44-o6!! '1 f,l1 1
2 11 ~·5 -~,.ii=(fj 1 "' 22 1
I
4f I 230, ~ge5 ~ ~ ~ ~,'~-~,4
5 '~11 '6-4,4-1O;!i ,o;t I 1 I
5 113~-4.4-c5;; 105 j1
'1 M ~ D-lH 9,,, .... S.,a 'Y'ZI.k } ,
lS I1l B.D'm 9' '-8 '!!Irzk: ~
e ::FI 2~Q~ v~ 4
~ ,4, 11136 ... Ha"'r::!!'~ .. 13, 1
~ 5 .:M, mn, :DDr ~, lOB 'II!'2:K 1
25 ,I 161:15 1m ~\;-8iOB 'm 1
26 M iJ ::Dm 9 ' - ,~, 1
.
21 16 ']I 2201 '" zJk' 1
28 9,"5 J)D' 1:216 v~t ,
....,
a'S ,I. a :m:H 1,25 "lilt: 1
""
I
-
I
I
I I
I
I
I ...-

'~a.,

or I

r'

B~dlMr. ~fG -; ~Ji\i'i!i.!Ii'DIITi~ 'M "-~ r-l-liimfljju A~D~I
_!i'l~-
,mbi! ~ Ilt~;
1 Ifff 1(ilr nYt, - l!!6 '... (U,., 0" 1 1,0SeJ
-
2 sts ?ff/~ ~I '~4; ,_ 1I6 - I(n -., 02 " O!JIO~O ,
, :t$;, 1ft' /J¥ 1IlJl~, ,im JIg ,_ 01., 0' ~ 0,000
~ 111 frl' I I l~'~S ... 1cS ,.., 01 i, ~I!- '~I 0,/030
" "-
~:;ii Inl lY2fR n~,5 ,~ , ... 101., 0' '~I 10,'1(10
,15- 6,i!i4 ':1m '125 ''!l:: t 6 0,.1001
"?' I 2 :X' 1~ R)m' V~'~, 6 I iOj,OOl
S 'i1liS <iii !;.8 , 01 ~ 08 11 0.,,1,2;
9 M &a"J 1m_; g" .,8V1ilik '11 a~~:n~
H /ft .llr-I, Pol, ~r:..o ))J[t~ ;",,..,a.,.f) nk 11 o O~i
l:il aB~'~k I ,2 O~QO~
, - 11,IJ5 - i~6 _, 01,. 1,) '1 O,1llUO
,j
I~ 1 11!! 519300 7fj65/~ 11 ~It! - ,t;,Q ~ (;01 ,. 11 rt. 1 1 l~;. .. JI+il
_~~~5M'1 1
, ~ s .~lm 9" ",~k, '1 041'00,
16 IXj ~ . il1" ,.,. iI,i..& "", (f~ I. '~ ~ e O.:Ii 00 2
:J-- .(S"~~
1b6Sl'~ 11)6; ""~ '... 01., n' - l
-
11 7b~J'9300 ent::l1ll.l't,\ [~i' :ErAt;) Q.;!D
lia I H 36 - J~ ... 0'1 '. 11~ ,;2, o ,i!i OC!'1
1~ l:lll~'" '~~~5 '"", l~ - f.fll i D9 I '1 O~o60
.21 Hl x , om h'1'1 1 04l'i::)1!!'1
,~ H~"'5 - j~ ... O~ '. 2, 1 O~Q&O
2J r3~~ M!I~ ~,~S 'V~ • O""OO2l
.a~" :! N 1 ~ n,m ~~, v:;:Jr 1 O.:;IlX:1'1
25 I I 6U~~ , OJ1OO1
'~6) • , ~2:S '""' ~ ... 05,. 00 11 G,IO:afi
Urn +.~ e ~ 0 ,~,~ WIN' IthTa '11 OJlOO
I
I
I 1
& lJifit~tijck .. '11'1 S,ilCM~:iJ]g.,
I -

iSti-!l!iilfi! '",j]LrOI '!:!iii'rlU iI!Ilj~ ilU 'if:I~I'!lI:I!M IDhipiiliiif'IJ!:!"rkil iiI!:d!li~~

lllr.d·Hr" I Y~~I!i!Jmm!:~ 1F'tie~1ii!i "I1"~ln ... mrm~ A i'llit !lild
a~ lili.~ ,
::i!'8 - - elJ!l~ ~H,'~,,,~'l~~· ~!
~ l~l~ n'4l-, iii "'l.fJ iii m .. :!ij. "
78'bSili7.JOO ~!:I 55512 '11 11l=.j~
"N llf A~Q' n~2 _, ,6 - 00, :~3' '~
3:2 1 ~~O ,~, .t~6 "", 011" a, I ~
J' n~1[!I _, ,~-, 011. 29 ~
.
~ 1111(11 ,iii, ~~ -, en, !i'~ '~ I
~ 11'~ I] '",' :t",~ "", 0.11 i 6 '. I
~ HU~ .e;. :l!J6 "" OJ11. }e '.
~1 ,ll. ~:I~ mrn !t33"'.fi .. 8 "i!.:;!:h ,
1'8 'U:I!l.!5 ,~, 1~6 _, 011, l1 '.
'9 'l1~·5 ,~ he. ~ 0'11, ~9 '.
,


I

I
I I1
I
I
I I
I

I I 'd C:QnG'Gl de!r.~ ~e

mtapoI!d:.t . • m.cce1.~ ~

~'lt11.tvo ~ a£~~lO:n

'1046

nil";, r.. Sdi - _::- i1 ~ !f!fliC'l IF'Il ot!!! T~ iTj,JmmiCI" Mimld
eJii I bll,
'1 , ~ , -4·9' 01 61
2 12 J no b._, 90.0. ~
~
12 }11 1 1
] 1 ,6.""~9-o~ .. a3
I 5 'n S;oo;' 9,-33.., 10 1
. I
6 n35,- 1-01,., Ci'? 'I
AN ~, :ro:iIN I
7 ..
8 t 0 ,. 1 ~ • '7650 1
-
9' ,.12 ~-49'-11 Il 1 1
I
0 S nIH '5t .. ,-Cl,"ov::k 1
-
1 i e iDJm !iU~. v- "
12 6' :nJ ,
II lBx"i I 4.0 621
s\ 2JQ 1· S 1
1 d· I aI b :JIm g~ ... & -nk: -
15 I _E3, 1 -16 EI 76'6 ,iI~.
1ili I 1 -- 1~ j 5\829'28 1
17 ~ 1 ~-49 .... 29., 210 ,
I I 5; ,,3 DIlr3 I
18 '1 ~!50 l
19 M ,~ D'W g~~ i'&'k 25
20 1 t 3. 5-'~9 ... 29 .. 10 11
21 11 '5x5 11 76.1'2 'll'~k 1
~ 22 \1 U~ I 1565 I 1
2, ~ '~5 mm :§IIl,- 0; ~
,4 ~ 'gl~ ~~ 'Y9~ v.~_. 9l' ,:ill 1 ~ ~.6.-:. ;5.,'w iBik!l- ' Sdi&;Ppi:fl1IU!rrI:mar ~dC'lO'l'i I Ti .1 Jjlf'tl"n r IA~~ii :1 I
. ,t:lb -~" I
2:5 :u , Dcrfj "II'_~ vzk '0
I 26 11 )6~49'''''1 6 ii, 4.9 ~I
21 l%1,1::I' ~1 YZ
28 I • 4~,1 51llN"iP~N3l5''Y':z;k: 5
I 1,%1(1) '12511vz 3 I
J'O ., .r1 5, "I~, 72 571~' E:i _ '1
3~ 5B 2203 yzk 8
I 111,6,-, 9-M~ " -6 1
35 ~ IX;10· :g _' _Ij, .,8 wk 2
}IS , lOx:; 8 :nm 9.']1"" i tJ. 1 I
}1 H 220) "'~iiSk 14,
I :5 320" c 5- '1
39 1 HPi-4' ->01. 7 1
1
,0 11145 '9-C11 i! 7;' "1
111 .5- C'ii "1 1
1 r
,2- , l~S- 9-'0' .. 75 "
1 ~ 4,5- '9-,32!! 10 1
44 11 }6,-49-,15" ,20 1
45 111 4,5-4·9 -21 '" 20 "
,,6 114.5-4·9-(:11 Ii S3 1
'1 CI , 10 SI 401 I 1
4.e I , 3.0 287' '1 '1'~ 45~~,~
, 11'6~4 .... ,1 "', 915 1
I I
50 M. Woo ,m:m "'11, .. 8,. 6w~ 1
51 1M 16/9 H ~tM '!I k 1 I

I
-I
'Q'I,~' '; 10 (~,) :i!!' mld~'r;. ~Il! p<!mumrn IMi'iI~i) .~ i fiu,.!l!mIi! !11'r' IA1ft~o'lTII
~b bill
52 '_ "'!! J2 WN ~.) .. ,k 1
53 8 a 22a} v~· 2
5 , 0 fl - - 2
55 11 1 4·5-$9 -0 1 .' 9-5
5& ,1 S,-49-37 " ;0 -
51 ',jl) 2814 - 11 . G:_. Ai- 511
5S 112 -419'~29 " '10 ,
59 - ~- Dm' -
- [I -
60 1.:z:6 :DIN 725:l1vZK 2
en 1 ~ :DIN' 12.51~ 'iI.ik 2:
62 '1 ]I 7'~2 1
IS, 1 25- ~-" i' 1S 1 I
6, l! , Y' , I 726QI1 1
65 1:B C, ,13l. 1,602 1
66 II 12V ]5,;; nm
'2 601 2 wei
V ~ '11' ~5t",
"'I 601 , ge.,Jtb
Ej'7 H:E! 121" 4w.D 112601 2
8 + 1 ~, 5- ~S7 .. CI ~
69 1-'iI , 1 2'~- ~9-- 51. 2(1 1
1'0 1 ~ ,=·49- _, ;1 ~1 2
7'~ I 11,~~49-5 II ~Gi
72 ,I 1, 100:» 72601 :2
13) Ji ... I 6197 S
0" V'2iir


-+. cb. 1~ - yol ,t,", I"ecbt ,.
" 1i :Sob li!flnWfll:': :!" 'Vol [ s't .. , l.1Us .. ) 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful