You are on page 1of 12
Fingals Grotte i det Indre Hebriderne ved Skotland 22. årgang nr. 2 – sept. 2010

Fingals Grotte i det Indre Hebriderne ved Skotland

22. årgang nr. 2 – sept. 2010

BESTYRELSE:

Næstformand:

Knud Quist Jensen, Elvigvej 2, 4440 Mørkøv , 59 27 55 27 quistjensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Asbjørn Grarup, Strandmøllevej 80, 4300 Holbæk, 59 43 72 30 h-agrarup@dlgtele.dk

Sekretær:

Svend Pedersen, Kærsangervej 31,4300 Holbæk, 59 43 40 27 svend_p@mail.tele.dk

Lisbeth Skovgaard Berggren, Rolighedsstræde 12, 1. tv. 4300 Holbæk, 29 43 60 84 strandgaden@ofir.dk

Jens Veilmark, Pilevej 17, 4491 Jerslev, 59 59 52 86 veilmark@mail.dk

Redaktør:

Lotte Pradel, Lærkevej 10, 4450 Jyderup, 79 37 02 90 steen-pradel@turbopost.dk

Indlæg til næste nummer af Spadejen bedes mailet til Lotte Pradel på ovenstående adresse inden den 1. februar 2011. Alle indlæg skal være til at kopiere ordret og direkte, d.v.s.:

Teksten i indlæggene skal være skrevet i den endelige form (teksten skal ikke renskrives)

o

Word dokument

o

Skrifttype Verdana

o

Skriftstørrelse 12

o

Ingen tvungne linjeskift

Billedmateriale skal være indsat de rette steder i teksten.

Hvis disse forhold ikke er på plads, når deadline udløber, vil bladet få det antal sider, der er indlæg til. Jeg rykker ikke for indlæg.

Lotte.

Har du fået ny adresse, telefonnummer eller mail adresse, så send disse til:

Asbjørn Grarup h-agrarup@c.dk

Klubbens girokonto: 246 5388 Klubbens bankkonto: 1551 246 5388 (Danske Bank, Holbæk)

Klubbens Hjemmeside: www.nordvestsj-stenklub.dk

Klubaftener - Vinterens foredrag og møder 2010 - 2011:

Hvor intet andet er nævnt, afholdes foredrag og møder kl. 19.30 på Kildebjergskolen, der ligger på Skamstrupsvej 18, 4440 Mørkøv.

Man kan parkere på skolens legeplads syd for skolen, hvor man også finder indgangen til skolen.

7. Oktober

Sommerens fund.

Vi indleder vores møderække med at tage vore bedste

fund med og vise dem for de øvrige medlemmer. Tag

også de fund med, som du ikke har kunnet bestemme,

så kan nogle af de øvrige deltagere måske navngive

dem. Vores æresmedlem, Erling Bondesen, vil gerne deltage, hvis der ikke dukker uventede ting op for ham.

29. oktober

Generalforsamling.

Se andetsteds i bladet.

Også i år vil der tilbydes spisning før generalforsam-

lingen (kl. 18.00)

På valg til bestyrelsen er Knud, Lisbeth og Jens.

4. november

Vulkaner.

Erling Bundesen kommer denne aften og fortæller om vulkaner i alm.

9. december

13. januar

kl. 19.30

Julekomsammen. Ligesom sidste år vil der blive budt på gløgg og æble- skiver. Medbring også en pakke (til ca. 25kr.), som vi senere på aftenen kan benytte til en pakkeleg.

2011

Besøg hos Lene Gurli Rasmussen. Lene har gennem en række år samlet en del fossiler, som hun gerne vil vise frem og fortælle nærmere om. Mødet foregår derfor hos Lene, som bor:

ygårdsvej 23 4573 Højby.

Af hensyn til for plejningen (kaffe / te) bedes I give

Svend besked om jeres deltagelse senest 7. jan. 2011

3. februar

Jordskælv

Adjungeret professor Søren Gregersen har lovet denne aften at fortælle noget om årsagerne til jordskælv og også kommentere nogle af de nyeste skælv.

3. marts

Emnet for aftenen er endnu ikke fastlagt.

7. april

Emnet for aftenen er endnu ikke fastlagt.

Klubbens feltture 2010:

(Deltagerne bedes tilmelde sig til turlederen senest 2 dage før. Hvis transport/samkørsel ønskes, bedes turlederen underrettet. Han/hun vil da forsøge at arrangere dette, men transport kan ikke garanteres. Turene begynder præcist. Hvis deltagere er forsinket, bedes man snarest underrette turlederen på dennes mobiltelefon. En turs varighed vil normalt være til kl. 16. Enhver deltager kan dog afslut- te turen, når det ønskes. Deltagelse i turene er på eget ansvar).

Søndag den 12. september kl. 10 00 . Kelstrup Strand. Mødested: Ved vej 277, hvor vejen går fra mod Kelstrup Strand. Kør ad E 20, ved frakørsel 40 mod Vemmelev ca. 3 km, derefter ad vej 277 ca. 7 km. Turleder: Asbjørn Grarup 59 43 72 30, mobil 24 45 90 41. Vi forventer at kunne finde mange sten og en del fossiler.

Lørdag og søndag den 25. og 26. september. Geologiens dage

Klubben har ingen feltture på disse dage. Men klubben arrangerer ”ÅBENT HUS” med omvisning i klublokalerne om søndagen mellem kl. 10 00 og 15 00 . Der bliver demonstreret stenskæring og – slibning samt de første trin i sølvarbejde. Klubbens samling af danske sten og fossiler fremvises. Bestyrelsen håber rigtig mange af medlemmerne møder op den 26.sep

Medlemmer kan evt. deltage i andre organisationers arrangementer i lokalområdet. Se pressen om aktiviteter.

Søndagsaktiviter:

Vi starter på sten og sølvarbejde i klublokalet i kælderen på Kildebjergskolen igen efter sommerferien.

Datoerne for sæsonen er:

12. sep., 10. okt., 14. nov., 12. dec., 9. jan., 13. feb., 13. marts, 10. april, og så er

der ferie frem til den 11. sep

Vi begynder kl. 9 og slutter ca. kl. 15.

Samme dage er klublokalet åbent for medlemmer, som er velkomne til at bese ud- stillingerne og evt. låne bøger i biblioteket.

For yderligere oplysninger: Ring Lisbeth 29 43 60 84.

Turen til Vollerup Strand.

20 medlemmer mødte op til turen i godt humør. Det var meget varmt ca. 30 gra- der.

turen i godt humør. Det var meget varmt ca. 30 gra- der. Erling Bondesen som mentor.
turen i godt humør. Det var meget varmt ca. 30 gra- der. Erling Bondesen som mentor.

Erling Bondesen som mentor.

Vi

havde geolog Erling Bondesen

og

frue med, så Erling øste villigt

ud

af sin viden, så vi blev meget

klogere.

Vi fandt mange fine ting. Addy

fandt en meget fin havsvamp med en 5 cm. høj musling, Mogens fandt en fin sammen-rullet trilobit. Der var andre gode fund som rhompeporfyr, påskallavikporfyr, kvarts, dalaporfyr, ignimbrit, koral, orthoceratit, endoceras, sømus, haleskjold af megistaspis, ølands-

kalk og scolithussandsten.

Vi fik også spist vores medbragte

mad og drukket kaffen i hyggeligt samvær. I alt en meget vellykket tur. Vi sluttede kl.15:00.

samvær. I alt en meget vellykket tur. Vi sluttede kl.15:00. Påskallavikporfyr Vollerup Strand Fotos: GQJ Lizzie

Påskallavikporfyr

samvær. I alt en meget vellykket tur. Vi sluttede kl.15:00. Påskallavikporfyr Vollerup Strand Fotos: GQJ Lizzie

Vollerup Strand

Fotos: GQJ

Lizzie

Generalforsamling

Torsdag den 29. oktober 2010 på Kildebjergskolen Skamstrupvej 18, Mørkøv

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

2.

æstformandens beretning

3

Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent

4

Valg af formand

5

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Knud Quist Jensen ønsker ikke genvalg,

6

Valg af revisorer og revisorsuppleanten udgår i år, da de først er på valg næste år.

7

Valg af udvalg.

8

Indkomne forslag. Forslag skal være næstformanden i hænde senest 8 dage før general forsamlingen.

9

Eventuelt.

Spisning:

Inden generalforsamlingen er der spisning kl. 18.00 for de deltagere, der har lyst til det.

Tilmelding senest d. 22. oktober til Margaretha:

i dagtimerne 59 43 23 53 og i aftentimerne 59 43 99 90 eller.

: margareta@holbmus.dk.

Du kan også tilmelde dig til Lotte:

. 79 37 02 90 eller

:steen-pradel@turbopost.dk

Pris ca. 70 kr. Som sædvanligt medtager man selv bestik, tallerkener og drikkevarer.

Lyt til… Fingals Grotte Fingal`s Cave er en grotte på den ubeboede ø Staffa, som
Lyt til… Fingals Grotte Fingal`s Cave er en grotte på den ubeboede ø Staffa, som

Lyt til…

Fingals Grotte

Fingal`s Cave er en grotte på den ubeboede ø Staffa, som ligger i det Indre Hebriderne ved Skotland.

Den består udelukkende af hexago- nale basalt søjler, som er dannet ved meget langsom nedkøling af en

varm lava (kontraktion). Dette kan være sket mod vandkanten eller en istids glacierrand, hvor vandet fra lavasmelten er fordampet, og skiftevis afkøling og opvarmning har henholdsvis udvidet og sammentrukket smelten, og derved er de

regelmæssige sekskantede søjler opstået.

og derved er de regelmæssige sekskantede søjler opstået. Indgangen til grotten er over 6 etager høj,

Indgangen til grotten er over 6 etager høj, og bølgebruset giver genklang mellem søjlerne i grotten, der er 70 m. dyb. Grotten har en stor buet indgang, men både kan ikke sejle ind i grotten. Det er dog muligt i sommertiden at lande et andet sted på øen og gå en tur i grotten hvor en række af brække- de søjler udgør en gangbro lige over vandstanden og tillader udforskning til fods.

Komponisten Felix Mendelssohn besøgte i 1929 grotten og komponerede Ouverturen Heb- riderne. I denne ouverture fanger Mendelssohn det mægtige svulmende ocean udfor Skotlands kyst. Stykket er skiftevis roligt og voldsomt som havet selv. Hvis du har mulighed for at gå på internettet kan du Google ”Fingal´s Cave” og her lægge øre til lyden af havet ud for Skotlands kyst, samt se flere videoer og billeder. Informationerne er hentet fra internettet. GQJ

Artikel fra Helsingborgs dagblad 12/7 2000 Sand Med urgamle rejsende under fodsålen. Varmt sand man

Artikel fra Helsingborgs dagblad 12/7 2000

Sand

Med urgamle rejsende under fodsålen.

Varmt sand man borer tæerne ned i. Små hvide sandpartikler som sætter sig på dine ben. Plud- selig fanger en solrefleks et lille korn der skin- ner som en diamant. Korn der har flyttet sig tu- sindvis af kilometer gennem millioner af år. Et sandkorn på dine ben kan være den sidste rest af en bjergkæde fra urtiden på et helt andet kontinent.

Millionvis af hvide kvartspartikler smyger sig om dine fodsåler. Og en flig af glimmer fanges af sollyset og blænder dine øjne. De skurer mod dine fødder. De kradser i din seng om natten.

Korn der er mellem 0,6 og 2 millimeter i diameter. Er de større end det, så er det ikke sand men grus. Er de mindre kaldes de silt og så findes de læn- gere ude i havet på dybt vand.

Partiklerne under dine fødder er de allerstærkeste og mest modstands- kraftige. De har skvulpet og skurret mod hinanden langs kontinenternes kyster til de har opnået den nøjagtige størrelse og vægt, for til sidst at bli- ve skyllet op på netop denne strand. Hvor gamle de er og hvor længe de har rejst ved ingen.

Kvarts er et af de få mineraler der kan holde til en lang rejse. Kvartssand er sand i en af de reneste former. Og en af de mest almindelige. På Vens strande findes sand af halvædelstene. Det består helt og holdent af bittesmå røde granater. Når man tager det op og lader det løbe mellem fingrene er det tungt som bly. netop fordi det er så tungt, lægger det sig i lag. De andre materialer er blevet frasorteret af havets kræsne hånd.

Granatsand er meget sjældent. En del af det kommer fra Kullen, for millio- ner af år siden blev det transporteret med isen til Ven. På sandstranden findes der en mængde skjulte skatte. Sydafrika har strande der indeholder guld som udvindes og sælges. På Namibias strande graver man diamantsand op med bulldozere. Sand- stranden er også det perfekte sted til at finde olie. Tryk dybt nede i under- grunden presser dyrebare sorte dråber ud af klippegrunden, der lægger sig som olielommer i sandstrandens porøse underlag. Helsingborgs strande er typiske oliestrande. Men her har man dog ikke fundet olie.

Umiddelbart ser de fleste strande ens ud. I hvert fald de hvide, som er de mest almindelige. Men fra liggende stilling på et håndklæde under palmer- ne på en koralø i det Caribiske Hav, ser man at sandet alligevel ser ander- ledes ud end på stranden der hjemme. Der er en labyrint af forskellige former og sindige små detaljer.

Her ses bittesmå snoede snegle, tynde små cylindre af koral med hul i mid- ten og skarpe svagt perlemorsskinnende dele af muslingeskaller. Koraller- nes klare farver er gennem lang tid blevet bleget af solen.

Selv i Skåne findes koralsand. Det er så gammelt at det er forstenet. Hele Kristianstad hviler på en hvid undergrund af forstenet koralsand, der stammer fra en varmere epoke.

af forstenet koralsand, der stammer fra en varmere epoke. På Bahamas findes der perlestrande. Der er

På Bahamas findes der perlestrande. Der er sandkornene bittesmå kugle- runde perler af kalk. Her indeholder vandet så meget kalk, at det ikke kan absorbere det hele, så kalken udfældes og lægger sig som bittesmå partik- ler i havbunden.

For millioner af år siden, fandtes der lignende sand på Gotland. Nu ligger kalkperlerne forstenede i den Gotlandske undergrund. Syd for Stenshuvud, på østkysten af Skåne er strandene gule. Gule korn med rødgul feltspat er blevet slebet af Linderödåsens grundfjeld. De har derfor ikke været langt undervejs. De er tungere og større end kornene på Skånes kvartsstrande, og er derfor blevet aflejret her hvor stranden er stejlere end strandene ved Helsingborg. Ved Stenshuvud ville små lette kvartskorn ikke kunne holde sig fast, de ville blive skyllet med ud i havets evige malstrøm. På Österlen findes en grønligskinnende undergrund som har været en strand med grønt sand. Sådant sand findes kun langt ude i havet, der først må tørlægges for at blive til en sandstrand. På Hawaii findes en grøn sandstrand, der leder tankerne hen på en mosbe- klædt lysning i skoven. Den ligger ved foden af en vulkan, som har olivin i sine årer. mineralet olivin er ikke sjældent, men en strand af rent olivin- sand er så unikt, at det er næsten umuligt. Det er vulkanen som bliver ero- deret af vejrets hårde kræfter, og som små grønne korn samles ved dens fod. Men disse korns livstid er meget kort og de vandre ikke langt med ha- vets strøm, før de bliver slået i stykker. Sand sort som kul, danner en skarp kontrast til bølgernes hvide toppe på Bali, Hawaii, Lanzarote og flere andre steder på vores mærkelige jordklo- de. Sort sand, brændende varmt under dine fødder, med gnistrende dråber af vulkansk glas og lava. Sorte strande der breder ud med vulkanske bag- grunde. En rød sandstrand i en hesteskoformet vig.

En anden af Jordens underværker. Dette røde sand er blevet slynget ud af en vulkans glødende mave som jernholdig aske. I fugtig luft og salt vand begynder den at ruste og ændre farve fra askegrå til rustrød. Det hvide sand på en del af Nordvestskånes strande har været tusindvis af kilometer undervejs og kan være millioner af år gammelt. Det har været bjerg i mindst to omgange inden det er blevet til sand. Først har der været en del af et urbjerg som blev dannet, og fortsat dannes langt inde i Jordens inderste, under stort tryk og varme. Nogle eksempler på urbjergarter er granit og gnejs. Mange af åsene i Skåne består af sådanne bjergarter. Når urbjerget kommer frem i dagens lys, begynder det at nedbrydes af vejr og vind og de første typer af sand opstår. Det er den type sand, der findes syd for Stenshuvud og som også er almindelig nord for Skåne ved Hallands ky- ster. Lag på lag af sand aflejres ved urbjergets fod og til sidst bliver der ældste sand, der ligger underst, udsat for tryk og deraf stigende temperatur. Alt afhængig af klimaet og temperaturen tager det forskellig tid på forskellige steder i verden inden sandet er forstenet og blevet til en ny bjergart so be- står af såkaldte sedimentære bjergarter. Hele Helsingborg by hviler på en undergrund af forstenet sand ligesom mange andre steder i Skåne. Når det nye bjerg dukker frem i lyset og begynder at erodere, bliver partik- lerne til det finere kornet kvartssand, som bl.a. findes på strandene rundt om Helsingborg og på sydvestskånes strande ved Skanör, Falsterbo og langs kysten. Hvor mange gange kvartssand har været et bjerg er umuligt at sige.

Fra artikel i ”Stenen” juli 2010.

langs kysten. Hvor mange gange kvartssand har været et bjerg er umuligt at sige. Fra artikel

Fotos til klubbens album:

Har du taget nogle gode fotos af klubbens udflugter i årets løb, vil jeg være meget glad for, om du vil give nogle af dem til klubbens album. Husk at skrive bag på hvert billede: dato og sted.

HannaHannaHannaHanna Grarup.Grarup.Grarup.Grarup.

Regler for udlån af bøger fra klubbens bibliotek:

Det lånte skal registreres i ”Den røde Bog”, der ligger i reolen.

Om efteråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest den sidste klubaften inden jul.

Om foråret skal de bøger, der lånes, afleveres senest den sidste klubaften in- den feltturene begynder.

Bøger eller genstande markeret med ”IKKE TIL HJEMLÅN” kan selvfølgelig ikke lånes.

feltturene begynder. • Bøger eller genstande markeret med ”IKKE TIL HJEMLÅN” kan selvfølgelig ikke lånes. 11

Udvalg:

Turudvalg:

Asbjørn, Mogens, Jørgen.

Mødeudvalg:

Svend, Inger, Mogens.

Lokaleudvalg:

Finn Hemmingsen, Ole, Lizzie.

Festudvalg:

Knud, Lotte, Margaretha.

Værkstedssudvalg:

Lisbeth, Knud, Jane.

Udstillingsudvalg:

Mogens, Gerda, Jens.

Kaffe/kageudvalg:

Karin, Addy, Hanna, Elli.

Redaktionsudvalg:

Asbjørn, Svend, Lotte.

Bibliotekar:

Karin.

Pressemeddeler:

Lotte.

Velkommen til nye medlemmer:

Der er ingen nye medlemmer kommet til foreningen det sidste halve år.

Lotte. Velkommen til nye medlemmer: Der er ingen nye medlemmer kommet til foreningen det sidste halve

Rate