COMENZI AUTOCAD AREA – calculează aria unei figuri AUDIT – determină validarea unui fişier desen şi permite corectarea

erorilor BHATCH – umple un contur definit automat cu un model de haşură stabilit într-o casetă de dialog BREACK - înlătură părţi ale unei entităţi sau separă o entitate în segmente CHAMFER – teşeşte o intersecţie COLOR – setează culoarea unei entităţi, independent de layer sau de culoarea blocului COORDINATES – schimbă afişarea coordonatelor pe linia de stare, din statică în dinamică COPY – face copii ale obiectelor DBLIST - listează informaţii referitoare la toate entităţile din desen (când este executată această comandă, AutoCAD trece la ecranul Text şi listează informaţiile bazei de date pe ecran. Puteţi opri defilarea tastând Ctrl-S şi relua apăsând orice tastă. Pentru a anula listarea se foloseşte Ctrl-C, iar pentru a o tipări la imprimantă Ctrl-Q) DIM – comută în modul de cotare (DIM: ...........) ALIGNED – plasează linia de cotă paralel cu o entitate selectată ANGULAR – cotează unghiul dintre două linii CENTER – marchează centrul unui cerc sau arc CONTINUE – vă permite să folosiţi cota anterioară ca referinţă pentru cota următoare DIAMETER – cotează diametrul cercurilor şi arcelor HORIZONTAL – se utilizează pentru cotarea orizontală LEADER – vă permite să construiţi linii de indicaţie complexe între textul de cotă şi obiectul care este cotat NEWTEXT – vă permite să corectaţi textul cotelor asociative OBLIQUE – stabileşte un unghi de înclinare pentru liniile ajutătoare ale cotelor asociative ORDINATE – adaugă coordonata X sau Y ca pe o cotă RADIUS – cotează razele cercurilor şi arcelor ROTATED – setează un unghi de rotaţie pentru cotele liniare RESTORE – setează un stil de cotare denumit STATUS – listează setările curente ale tuturor variabilelor de cotare TEDIT – vă permite să schimbaţi poziţia şi unghiul textului dintr-o cotă asociativă (TextEDIT) TROTATE – modifică orientarea textului într-o cotă asociativă UNDO – determină renunţarea la ultima operaţiune de cotare VERTICAL – cotează distanţe verticale DIST – calculează distanţa dintre două puncte DIVIDE – divide o entitate în părţi egale DONUT – inserează un cerc sau un inel, umplute cu o textură de tip solid, în desenul dumneavoastră ELEV – (ELEVation) prmite stabilirea înălţimii planului de construcţie XY curent, în direcţia axei Z END – asigură salvarea desenului şi ieşirea din AutoCAD ERASE – determină ştergerea entităţilor selectate din desen FILLET – permite racordarea (rotunjirea) intersecţiilor a două entităţi sau a segmentelor unei polilinii, prin scurtarea sau extinderea lor şi plasarea între ele a unui arc de cerc de rază specificată GRID – determină apariţia unei grile rectangulare de puncte de referinţă în cadrul suprafeţei alocate desenului HATCH – permite efectuarea, din linia de comandă, a haşurării suprafeţelor închise ID – (IDentification) are ca efect obţinerea coordonatelor unui punct MEASURE – plasează puncte sau marcatori, distanţaţi la distanţe egale, de-a lungul unei entităţi 1

fără să le adăugaţi permanent desenului curent şi fără să le alteraţi conţinutul ZOOM – afişarea vederilor mărite sau micşorate ale desenului 3DFACE – permite desenarea suprafeţelor planelor în 3D 3DMASH – permite crearea reţelelor poligonale 3DPOLY – permite desenarea poliliniilor 3D 2 .Xref) o parte integrantă a desenului curent XREF – permite să lucraţi cu alte desene.permite accesarea comenzilor de operare din interiorul AutoCAD-ului SNAP – stabileşte dimensiunea pasului discret de deplasare în desen STRECH – permite deformarea obiectelor STYLE – asigură încărcarea unui font pentru text TEXT – permite inserarea textelor în desen TRACE – permite desenarea unei linii cu lăţime TRIM – ajustează entităţile după o muchie de tăiere UCS – defineşte sau modifică sistemul de coordonate UNITS – stabileşte formatul de afişare şi precizia unităţilor de măsură pentru desenare WBLOCK – (Write BLOCK) salvează pe disk o copie a unui bloc (sau a unui întreg desen) XBIND – permite să faceţi dintr-un obiect extern dependent (bloc.MIRROR – permite crearea unei imagini în oglindă a unei entităţi MOVE – permite deplasarea obiectelor la o nouă poziţie din cadrul desenului OFFSET – crează o entitate paralelă cu entitatea originală OOPS – recrează ultimul grup de entităţi şterse din desen RENAME – asigură posibilitatea redenumirii obiectelor care au asociate nume ROTATE – permite rotirea obiectelor SCALE – permite scalarea obiectelor SHADE – determină obţinerea rapidă a perspectivei obiectelor 3D (operaţie numită rendering) SHAPE – asigură introducerea de forme într-un desen SHELL . stil de cotare sau layer dintr-o referinţă externă .