You are on page 1of 39

Car serla

III

Caroseria modelelor GOLF/VENTO este autoportanta. Podeaua, plafonul ~i partile laterale sunt asamblate prin sudare. Atat parbrizul ~i luneta, ~i geamurile laterale din spate sunt lipite. De aceea reparatiile in cazul unor avarii mai mari la caroserie, ~i inlocuirea geamurilor lipite trebuie sa se faca la un atelier service. Compartimentul motorului, capota portbagajului, portierele ~i aripile din fata sunt montate prin asamblari filetate ~i se pot schimba u~or. La montare se mentin acelea~i cote, altfel portiera va vibra, sau pot aparea zgomote provocate de aerul care patrunde in habitaclu. Fanta de aer trebuie sa fie in orice caz paralela; acest lucru inseamna ca distanta dintre piesele caroseriei trebuie sa fie egala pe intreaga lungime a fantei.

Pe langa partile componente ale caroseriei se prezinla in acest capitol ~i echipamentul interior, banchetele ~i tapiseria. Daca trebuie efectuate lucrari de sudura la caroserie,Irebuie executate operatiuni de sudura de rezistenta prin puncte (RP), dear daca nu peate fi mental un cle~te de sudura, se folose~te un procedeu de sudura In gaz inert.

Indicatii de siguranta la lucrarile la caroserie

. Tntimpulln

care se executa lucrari de sudura sau aile lucrari cu producere de scantei In apropierea baterieide acumulatoare, trebuie demontata complet bateria de acumulatoare. Urmati instructiunile pentru demontarea bateriei de acumulatoare, vezi pag. 229.

Demontarea ~i montarea grilei radiatorului

4

3

2

A

5

1 A

A

A

1

- Grila

radiatorului

Echiparea de serie.

2 - Grila radiatorului
Echiparea GTI. 3 - Lamele (GTI) Fixate in grila radiatorului. 4 - Baghetele de prindere 5

-

Emblema firmei Fixata in grila radiatorului.

166-3631
,,

-

. Pieselesistemuluide climatizarenu trebuiesudate 9i
nici unse cu vaselina. Acest lucru este valabil pentru lucrarilede sudura la vehicul, daca se mentine pericolul, ca piesele sistemului de climatizare sa se incalzeasca. Atentie: Circuitul de agent refrigerant de la sistemul de climatizare nu trebuie deschis. . La partile componente ale caroseriei amenintate de coroziune se folose9te tabla zincata. Nu 91efuitistratul de zinc inainte de lucrarile de sudura (se 91efuie9te dear in cazul unor operatiuni complexe de sudura). Intensitatea curentului de sudare se mare9te cu circa 10%. Aten1ie: In timpul operatiunii de sudura a tablei din otel zincat se produce oxid de zinc care este toxic; de aceea aveti grija ca lucrarile sa fie efectuate intr-un spatiu bine aerisit. . Indepartati grundul 9i materialele de etan9are din zonele ce urmeaza a fi reparate cu 0 perie de sarma sau suflati cu aer fierbinte la maxim +1800 C 9i apoi indepMati-le cu un 9paclu.

. In cadrul reparatiilor de vopsire vehiculul poate fi incalzit intr-un cuptor uscat sau intr-o camera de preincalzire pa~a la maxim +800 C. In caz contrar pot fi avariate modulele electronice de pe autovehicul.

Demontarea
. . Deschideti capota motorului. Demontati cu 0 9urubelnita carligele superioare 9i inferioare de prindere -A-. . Demontati tragand in sus grila radiatorului din suportul de inchidere.

. Daca este cazul, demontati din dame baghetelede prindere-4-. Montarea . GTI: prindeti in cleme baghetele de fixare la grila
. radiatorului. Montati grila radiatorului in partea centrala - sageata 9i apoi fixati-o in cleme.

I I I
I

I

Demontarea ~i montarea barei de protectie din fata

1

2

3

4

liitit Fixeaza capacul de pasajul rotH. 3 - Tampon 4 - Bara transversa Iii 5 - :;iurub cu 6 muchii, 5 Nm 6 :;iaibii de etan~are 7 Ghidaj 8 :;iurub cu 6 much ii, 5 Nm 9 Spoiler Este fixat in capac.

1 2

- Capac - Nit cu capiit

-

-

10 - Capace
Exista dear la bara de protectie vopsita.

5 6

10

8

9

I V63-0184 I

Demontarea
. Demontati grila radiatorului.

.

Demontati canalele inferioare de aer de la capacul barei de protectie. lampife de semnalizare.

. Demontati~tecar-elede la farurile de ceata ~i de la

. -::~:;~~:::.,;.:

. Demontaticu 0 ~urubelnita niturile cu capat latit din
pasajul rotii. . Rasuciti spre stanga ~i spre dreapta cele 3 ~uruburi de sus -5- ~i cele 5 ~uruburi de jos -8- de sub placuta cu numarul de inmatriculare.

.:::-

\

~':::::":::

--::::::------

~ jill ,::::=~\

:~li!=:~

. Apasati carligele de prindere din stanga ~i din dreapta cu 0 ~urubelnita - sageata - 9; demontati barB de protectie din dispozitivele latera Ie de fixare.

Montarea
. Cu ajutorul altei persoane impingeti barB de protectie in dispozitivele laterale de fixare ~i potriviti-o pana cand ambele carlige de prindere se incadreaza sub faruri.

. Montaticele 8 ~uruburide sus ~; de jos la barBde
protectie cu 5 Nm, deci strangeti u~or. Montati niturile cu capat latit in stanga ~i in dreapta, la pasajele rotilor. . Conectati cablurile electrice la farurile de ceata/lampile de semnalizare. . . Montati canalele de aer in barB de protectie. . Montati grila radiatorului. . Reglati farurile de ceata, vezi pag. 249.

~emontarea ~i montarea barei de protec1ie din spate
1
2
Limuzina 1 - Bara de protectie
2 - Piulita cu 6 muchii, 25 Nm 3 - Elementul de deformare 4 Dispozitivul de prindere 5 :;iaiba de etan~are (material plastic) 6 Capacul/Carligul de remorcare 7 - :;iurub cu 6 muchii, 5 Nm 8 Capac Pentru dispozitivul de sus\inere.

-

:'i'"
f:l~

.

.

9 - Capac
Pentru i?uruburile de sus cu 6 muchii.

9

8

7

6

5

4

I V63 -01861
Variant
1

3

4

- Demontarea
Deschide\i

barei de protectie: capota din spate.

Demonta\i cele 4 capace -11-, demonta\i cele 7 ~uruburi cu 6 muchii -8- i?i demonta\i bara de protectie din dispozitivele laterale de fixare.

2 - Clema 3 - Piulita cu 6 muchii, 25 Nm

1

4

5 6 -

Elementul de deformare Dispozitivul de prindere :;iaiba de etan~are (material

plastic) 7 :;iurub combinat, 1,2 Nm 8 - :;iurub cu 6 muchii, 6,5 Nm 9 - Capac/Carligul de remorcare

-

10

Rama barei de protectie Demontarea: Aceasta se des-

face din cleme de la capac. 11 - Capac/:;iuruburile de sus cu 6 muchii 12

6

-

Capac/Dispozitivul de sustinere

9

8

7

I N63-0002 I

Demontarea
. . . Deschideti capota portbagajului. Demontati capacele -9- (4 bucati). Demontati $uruburile cu 6 muchii -7- (7 bucati) $i bara de protectie din dispozitivele laterale de fixare, cu ajutorul unui levier.

Montarea
. Operatiunile de montare au lac in ordine inversa tala de demontare.

Demontarea ~i montarea capacelor
din pasajele rotilor
.

Montati niturile cu capat latit in partea din tala. Apasati varful niturilor cu degetul. . Montati cu mana toate $uruburile de fixare ale capacelor $i strangeti-Ie cateva rotatii. Dupa ce ati mental toate $uruburile,strangeti-Ie.Atentie: Strangeti toate $uruburile dear cu 1pana la 2 Nm, deci foarte U$or. . Montati roata din tala cu marcajul pe butucul rotii $i strangeti $uruburile de fixare cu mana. roIlier in cruce cu 110 Nm (strangeti $uruburile M 14 de la janta cu 5 orificii cu 120 Nm).

. Coborati autovehiculul pe sol $i strangeti $uruburil

Demontarea ~i montarea aripilor din fata
1 23
3
I

2

66-362

I

Demontarea

.
. . . . . .

Siabiti $uruburile rotilor cand vehiculul se afla pe sol. Marcati cu creta pozitia jantei pe butucul rotii. Astfel roata echilibrata peate fi montata in aceea$i pozitie. Suspendati vehiculul. Demontati roata din tala. Demontati $uruburile -1- (7 bucati) $i piulitele -2-. Desprindeti niturile cu capat latit -3-. Cu 0 $urubelnita mica demontati varful $tifturilor. Apasati in interior capacele din flan$a acestora $i apoi demontati-Ie.

Montarea
. Veriticati inainte de montare pozitia $i starea piulitelor in pasajele rotilor. Dad! este cazul demontati-Ie $i schimbati piulitele. . Montati capacele in pasajele rotilor.

150-16171

1

Demontarea
. Demontatigrila radiatorului. Demontatibara de protectie din fata. . Demontaticapacele din pasajele rotilor. . Dacij exista, demontati antena (pentru radio) de la aripa din fata. . Demontati:?uruburilecu 6 muchii -1-, vezi imaginea. . Demontatibolturile cu 6 muchii -2- :?i-3-. . Aripa este fixata prin stratul de protectie din podea ~i prin banda de etan:?are.Ca sa se desfaca aripa, este nevoie de un ton, care sa atinga 0 temperatura de eel rutin +450° C. Daca nu aveti la dispozitie un ton, se recomandasa se taie stratul de protectie din podea cu un cutit ascutit.

Montarea

.

.
.

Daca este cazul vopsiti aripa.

Curatati suprafetele de a:?ezarede la aripa, daca este cazul reparati-o. . Dispuneti in punctele de asamblare cu ~urub din zona aripei :?i a coloanelor A (coloanele fixate pe partea portierelor din fata) Gate0 :?aibaintermediara din zinc, VW Nr. AKL 381 035 50. Aceasta :?aiba serve:?te ca mijloc de protectie impotriva coroziunii. . A:?ezati banda de etan:?arede la aripile vehiculului pe suprafetele de a:?ezare. . Montati aripile, a:?ezati-Iecorespunzator :?iapoi fixati-le in :?uruburi. Aveti grija sa Ie a:?ezati simetric intre compartimentul motorului, aripi :?iportiere.

Atentie: aterialul M desubpodea(material ePVC)se poateincalzi d foarte u$or$i repede.Materialul PVCnu trebuiesa-$imodifice de culoarea $inicisaseformeze bulede aer.Aparastfelvaporitoxici$i acizi esafecareprovoaca d coroziunea. . Demontaticu atentie aripa desfacimd fiecare piesa.

Atentie:Strange!i toate$uruburilee fixaTe$uruburilee tabla) d ( d doarcucirca Nm, eci oarte 5 d f U$or.

.
. . .

A:?ezati materialul de protectie de sub podea pe partea

interioara a aripei. Daca este cazul montati antena. Montati bara de protectie. Montati grila radiatorului.

Demontarea ~i montarea bareila suportului farurilor
1
2
3

- Capacul
- Bara
-

de la carligul de remorcare
din fatii cu piirtile

componente
:;>urub, 5 Nm

4

- Piulitii 5 - :;>urub cu 6 much

ii, 23 Nm

5

150-17331

I'

Demontarea
Demontati cablul de la Incuietoarea capotei motorului. Demontati canalele de aer din zona pasajului rotii. Demontati ~tecar-ele multifunctionale de la faruri ~i de la lampile de semnalizare de pe partea dreapta, In tala, din compartimentul motorului. . Daca exista, demontati furtunul de tur de la instalatia de curatare a farurilor, vezi pag. 267. . Trageti In tala capacul -1- de la carligul de remorcare folosind 0 ~urubelnita ~i apoi demontati-I din suportul lampilor de semnalizare. . . .

.

.

Demontati ~uruburile combinate -3- ~i ~uruburile cu 6 muchii -5-, apoi imobilizati barB cu ajutorul altei persoane. Demontati barB.

Montarea
. Operatiunile de montare au lac In ordine inversa tala de demontare. Dupa montare reglati farurile, vezi pag. 249. Montati cablul Bowden la Incuietoarea motorului. capotei

.

.

Demontarea ~i montarea cablului de incuietoarea capotei motorului
Atentie: Cablulnutrebuieindoit,deoarece maitarziuacestase poaterupein acelloc. Cablurile indoitenutrebuiemontate.

1

-

Maneta de actionare Se demonteaza cablul.

2 - ~urub de tabla 3 - Buc~a de etan~are 4 - Clema 5 - Cablul

4

3

2

1

8

6 - incuietoarea capotei motorului Se demonteaza cablul. 7 - ~urub cu 6 much ii, 12 Nm $uruburile noi se autoblocheaza. La refolosire: se cura(a filetul ~uruburilor cu 0 perie de sarma ~i filetul piuli(elor cu un tared, unge(i filetele ~uruburilor cu 0 substan(a de siguran(a VW AMV 197 000 01. 8 - Clema

7

4

6

I

55-271I

Demontarea ~i montarea/reglarea capoteimotorului
Demontarea

. Demontati uruburile la balamale9i impingeticarDia 9 de motorului elungime,n directietransversala, anacand p i p capotaestesimetrica9i paralelacu aripile. . Strangeti9uruburile balamalecu 20 Nm. in

, Deschideti carDia

motorului.

, Dad'!exista, demontati furtunul 9i 9tecar-ele de la duzele 9tergatoarelor parbriz. de

V.4806

sens marcati pozitia 9uruburilor cu 0 carioca pe balama. I' Demontati 9uruburile din balamale 9i apoi demontati : carDia motorului. Pentru aceasta operatiune este nevoie de 0 alia persoana. Tnainte sa demontati 9uruburiledin balamale puneti un material de protectie intre carDia 9i caroserie.

:

, Marcati ozitiade montarea capoteimotorului,in acest p

Montarea
. Montati compartimentul motorului, montati 9uruburile, fixati carDia motorului 9i strangeti 9uruburile. Fixati cablul de masa in partea stanga la balama, vezi imaginea de sub paragraful "Demontarea".

. Tn cazul in care carDia motorului trebuie reglata pe inaltime: strangeti tamponul 2 de reglare pe cat posibil in tabla de inchidere. . Montati incuietoarea astfel incat carDia motorului inchisa sa fie imbinata corect cu aripile. Dupa reglare strangeti din nou 9uruburile. . Reglati apoi tamponul de reglare: lipiti plastilina sau cauciuc pe ambele tampoane 9i inchideti carDia motorului. Deschideti apoi carDia 9i masurati grosimea cauciucului presat. Strangeti tamponul de reglare cat este necesar. CarDia trebuie sa stea inchisa pe ambele tampoane de reglare.

Demontarea ~i demontarea capotei portbagajului
Demontarea

Reglareacapotei motorului:

. Demontati9uruburile de la dispozitivul de inchidere al capotei.

. Demontati chederul apoiridicati arDia-2-. -1-, c

,

1 - ~aiba 2 - Racord, 15 Nm 3 - BraWl de siguran\a 4 - Cilindrul de amortizare

3 4
Demontati furtunul conductei de la duza ~tergatoarelor lunetei. . Demontati ~tecar-ele de la motorul ~tergatoarelor. . Daca exista, demontati furtunul de presiune de la elementele sistemului de Inchidere centralizata de la capota portbagajului. .

155274
.

I

Demontati cilindrul de amortizare de la capota. In acest scar ridicati bratul de siguranta -3- cu 0 ~urubelnita ~i demontati cilindrul de la racord. Daca trebuie demontat cilindrul, acesta se demonteaza In acela~i fel de la racordul inferior.

Atentie: Bratu/ de siguranta -3- nu trebuie demontat comp/et de /a
racord, deoarece se poate Indoi.

.

Marcati pozitia de montare a capotei, In acest scar marcati pozitia ~uruburilor cu 0 carioca la balama. . Sprijiniti capota.

I
Atentie: Oaca trebuie In/oculi ci/indru/ de amortizare, menghina

V55

- 0080

I

trebuie scos

u/eiui din ci/indm/ vechi Inainte ca acesta sa fie dus /a fief vechi. In acest scop trebuie fixat ci/indm/ln Taiati apoi ci/indm/ln In zona x = 50 mm. Iota/a a acestuia Pentm a co/ecta cu 0 In timpu/ cu fierastrau/ de protectie Arcu/ trebuie fixat In aceasta zona, altfe/ exista perico/ de accident! prima treime din lungimea zona sectionata p/ecand de /a cantu! de pe partea tijei pistonu/ui. u/eiu/ care curge, acoperiti procesu/ui de sectionare. carpa. In afara de aceasta purtati oche/ari

,

Demonta\i~uruburile de la balama cu 0 cheie tubulara cu 12 canturi, la\imea cheii sa fie de 8 mm ~i apoi demonta\i carDIa. Pentru aceasta ave\i nevoie de ajutorul altei persoane. Inainte sa demonta1i ~uruburile din balama pune1i un material de protec\ie Intre carDIa ~i caroserie.

ontarea
Monta\i carDIa, monta1i ~uruburile burile cu 20 Nm. ~i strange1i ~uru-

. In cazulln care carDIa portbagajului trebuie reglata pe Inaltime: strangeti tamponul 2 cat de mull se peate. CarDIa trebuie sa stea Inchisa pe ambele tampoane de reglare. . Strangeti ~uruburile Incuietorii cu 20 Nm. 0 Montati furtunul la duza 1?tergatoarelor. La carDIa portbagajului conectati mufele electrice la motorul ~tergatoruluL . Montati tapiseria capoteL

Variant

Monta\i cilindrulla racorduri, fixa\i bra\ul de siguran\a. Regla\i carDIa. Strange\i ~uruburile Incuietorii cu 20 Nm. Monta\i furtunulla duza ~tergatoarelor. Monta\i ~tecar-ele la motorul ~tergatoarelor. Monta\i tapiseria capotei.

1

2

eglarea capotei portbagajului
imuzina

1 - Buc~a filetata (cu filetul pe stanga) 2 - Distan!ier 3 - $tifturile cu canelura de demontare 4 - Carligele de prindere de reglare de baza

5 - Orificiul pentru carligele de prindere 6 - $aiba blocare 7 - $urub cu clema 8 - Tampon din cauciuc

.

Slabi\i ~uruburile Incuietorii, nu Ie demonta\i complet. . Slabi\i ~uruburile de la balama 1?iImpingeti carDIa portbagajuluipe lungime, In directie transversala, pana cand carDIa este simetrica 1?i aralela cu aripile. p

Ridicati 1?tiftuldin canelura de demontare cu 0 1?urubelnita mica 1?islabiti tamponul de reglare. 0 Demontati tamponul din cauciuc 1?i1?urubul cu clema (cu 6 muchii interioare 3 mm) pana la marginea 1?aibei de blocare.

.

1

2

3
V-4816

.

Regla!ibuc~a filetata -3- la distanta a = 3 mm. Verificati distanta de exemplu cu 0 cheie cu 6 muchii interioare -2-. Montati din nou tamponul din cauciuc.

. Montati tamponul, apasati ~tifturile. . Apasati carDIa in treapta a doua a Incuietorii. . Deschideti din nou carDIa.

Atentie: in pozilianovase regleaza tamponulladistanlade 3 mm. Distan{ierul stain acestcazpe buc$afiletata-3-. -1-

1

I

2

1

I N55-0010 I
. Strange(i u~or ~urubul cu clema -1Pentru realizarea cuplului de strangere

N5S-000S

I

cu 0 cheie cu 6 muatelierele service

. Demontati ~aiba de blocare ~i strangeti-o din nou pana cand carligele de fixare -2- se incadreaza In orificiul -1. Distantadintrecarcasa ~i tampon trebuie sa fie b = 10 mm.

chii interioare SW 3 cu 2 Nm, deci cu foarte mare aten(ie. folosesc 0 ~urubelnita pentru cuplul de strangere.

Demontarea ~i montarea tapiseriei capotei portbagajului
Variant
1

1

2

- Clema
Clema este formata din

doua part!. Demonta\i mai intai ~tiftul. 2 - Piulita 3 - Capac Demontarea: Roti\i la 90° ~i apoi demonta\i-I.

/ / / / / I /

4 - Clema suport 5 - Tapiseria Demontarea: Demonta\i clema -1-. Demonta\i ~urubul cu cap in cruce -6-. Demonta\i tapiseria din cleme. 6 - ~urub cu cap in cruce

~ ~~.

I N70-0062 I

6

5

4

pemontarea ~i montarea dispozitivului de inchidere (incuietoarei) a capotei
rortba gaj u Iu i
1

../

Variant Pima la 7/95
1 - Piulita cu 6 muchii, 2 Nm 2 :;>urub cu cap in cruce, 7 Nm 3 - Tasta de apasare Demontarea: demonta!i din cleme capacul capotei. Manerul este fixat cu un ~urub cu cap in cruce, Demonta!i ~urubul -2- cu cap in

-

cruce,

Demonta!i

clemele

tijei -5-

~i demonta!i

tasta de la capota, 4 - Rama manerului Demontarea: demonta!i capacuL Demonta!i piuli!a cu 6 muchii -1-, desprinde!i tija -5- din cleme ~i demonta!i rama mi'merului de la clapa, 5 - Tija Se demonteaza tara sa fie ac!ionata, 6 - Incuietoarea capotei
7

8 :;>urub cu montare pe verticala, 20 Nm 9 Tabla de inchidere 10 - Cilindrul de ghidare 11 Inel de etan~are Dispozitivul de apasare 12 13 Arcul de presiune 14 - Carcasa

-

-

:;>urub cu montare

pe verticala,

20 Nm

-

I
9
'

V-4831

I

15 16

- Parghie - Cilindrul

de in chid ere

Dispozitivul de inchidere al capotei portbagajului - Variant / Din 8/95
1 - Clema de siguranta 2 - Maner Demontarea . Demonta!i apaculcapotei. c

if--'I

8

I

i
:

I

fi
7

l

'
'---,-:-,,=\

I , I
I
,

,

-

--~--~=-I

"~yl,, J,?;:f'
'.
\', '\
\'

-,~-~~ ~JL__~
'"--,'

f
I

;

{-<So - r--'--,

r/?t'~,-=

~ ~~
-~
~
'

,

f1-

1

e2

. Demonta\i tija -8-,

. Demonta\i ~tecar-ul de la lampa portbaga.
jului, daca este cazul demonta!i tija de ac!ionare de la inchiderea cemtralizata,
Demonta\i la capota, ;;uruburile Torx -7~i manerul de

ridica\i clema de siguran!a -1- ~i demonta!i carcasa cilindrului de inchidere din maner -2-,

5
4 3

6

~

I\'\' I

~r

,,:,

3 - Tabla de inchidere 4 - :;>urub, 20 Nm 5 - :;>urub, 20 Nm 6 - Incuietoare 7 - :;>urub Torx T45

\

"
\

~r

~' '-- d -~~!'-'=>'/-7(;;/ '.
V 1~::?
I
N55-0054

~

8-

Tija

9 - Carcasa cilindrului de inchidere Demontarea

.
I

. Demonta\i capacul capotei.

Demonta!i tija -8-, ridica!i clema de siguranta

/;;/!;/~

-1- ~i demonta!i carcasa cilindrului de inchidere din manerul -2-,

1

Mfmerul capotei, Variant Din 8/95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

Garnitura

-

Maner
Buc~a de ghidaj Maner Clema de siguranta Axe Inel de siguranta Arc de presiune Inel de etan~are Cilindrul de inchidere Demontarea . Demonta\i capacul capotei. . Demonta\i tija (daca este cazul tija de ac\ionare de la inchiderea centralizata), ridica\i clema de siguran\a -5- 9i demonta\i carcasa cilindrului de Tnchidere din maner -4-.

,

/
"

. Demonta\iclema de siguran\a
:j) '\c; , \' .~ \\

~" . ~ ':~j

9 10

11 12 13 14 15 -

15

~~~
14
I

-15- 9i cilindrul de inchidere (cheia trebuie sa se gaseasca in cilindru). Carcasa cilindrului de inchidere Clema tijei Bara de legatura Tija Clema de siguranta

13 12 11

I

N55-0025

I

Demontarea ~i montarea baghetelor de pe plafon
1 2 3 1
Limuzina
Demontarea Demonta\i baghetele plafonului -1- din clemele de fixare -2- cu ajutorul unui 9paclu din material plastic sau lemn. Montarea A/entie: Dace se folosesc acelea$i baghete, acesteatrebuiefixatein zonacleme/or, eoarece d se pot indoi in uti/izare.Lelimea interioare/a clemetrebuiese fie de 8,6 mm; daceestecazu! indo/Iibaghetacorespunzator . Inlocui\i toate clemele de fixare -2-. Apasail clema cu un cle9te 9i demonta\i-o din bol\urile T -3-. Fixa\i noile creme. Monta\i zona anterioara a baghetei Tntre aripa 9i coloana A (= coloana de care este articulata portiera din rata). Monta!i bagheta 9i fixa!i-o Tncleme. .

-- ---

---.

'I

.

.

166-3611

femontarea ~i montarea balustriizii plafonului

~
I

~
~.:

,---~
.~\

Variant
' , ,

~~

~Q
'/

I'~~

~

'---

'----

I

'~~\~

2~«l
W

Indicatie: Baluslradanu paatefi manlala din nau,penlru aceasta este nevaie de a baghetanaua penlrupIafan, 1 - Demontarea balustrazii plafonului Demonta(i dopurile -6- ~i 9uruburile cu 6 muchii interioare -5-, Trage(i in sus balustrada plafonului. Daca aceasta trebuie demontata impreuna cu bol(urile de fixare: demontali dopurile din platen ~i demonta(i ~uruburile cu 6 muchii -6-, Trage(iin sus balustrada plafonului. 2 - Bol\urile de fixare cu 0 banda de etan~are 3 - Garnitura 4 - :;>aibadistan\ier 5 - :;>urub cu 6 muchii interioare (cu microinchizatori), 9 Nm 6 - Dopuri/balustrada plafonului 7 - Dopuri/plafonul 8 - Piuli\ii cu 6 muchii, 20Nm

"'"

~J~<l~

//(\-'//

'"

'" "".
/'
/'
1

~('1
~!~ ~'I~/
I' "
8

I '\V)i I /',

"v

,/

,/"",

"',

<"
'"

/; 1/
"

"'"

,

jV fJ.rA
,6
"

I '-'Y(~
5

"",
'"
,

I ~\1..>-, '>
/

:
l/

"
,

/'

(~
,'tEf1

4

I

/L

2/

~
,W

I
,

i
!

I

~7
.

3/

~/:

!,/,/ v

I N66-0004

I

!oemontarea ~i montarea/reglarea ~portierelor din fata I
I

I
I I

La modelele GOLF/VENTO sunt montate doua tipuri de balamale,tineti cant deci ca se demonteaza diferit.
"

I

.Demontarea
, I

. Scoateti ~tecar-ul electric multifunctional (de exemplu de la dispozitivul de inchidere a geamurilor, de la dispozitivului electric de reglare a oglinzilor exterioare, de la inchiderea centralizata) de la partea din fata a portierelor, vezi imaginea, . Daca exista, decuplati furtunul de depresiune a aerului de la sistemul de inchidere centralizata de la ~tecar-ele portierelor din fata,

Demonta(i piuli(a de siguran(a -14- 9i scoate(i bolturile -13-. . Primul tip de sistem (ghidaj cu 9urub cilindric): scoate(i 9urubul cilindric -18- din balamalele superioare 9i inferioare 9i trage(i portiera In sus din balamale. . AI doilea tip de sistem (ghidaj tara 9urub cilindric): scoate(i 9urubul -17 - din balama. Mai Intai marcati pozi(iade montare, In acest sens insemnati capetele 9uruburilor cu 0 carioca. Pentru demontarea 9uruburilor ave(i nevoie de 0 9urubelni(a pentru 9uruburi torx, de marimea T 45, cu lungimea maxima de 35 mm. Demontati portiera. Montarea Primul tip de sistem (ghidaj cu 9urub cilindric): monta(i portiera in balama 9i strangeti 9urubul cilindric cu 25 Nm. Portiera se regleaza dear daca trebuie inlocuita sau daca trebuie demontata din balama. . AI doilea tip de sistem (ghidaj tara 9urub cilindric): montali portiera, fixa(i-o 9i strange(i 9uruburile cu 40 Nm. Apoi regla(i portiera. . Monta(i culisa la portiera, strange(i piulita de siguran(a cu 7 Nm, deci nu foarte strans. .

.

Siabiti 9uruburile penei de Inchidere de la portiera asttel in cat aceasta sa poata fi impinsa u9or. Pentru slabirea 9uruburilor aveti nevoie de 0 cheie marimea T 40. . Pentru reglarea elementelor de legatura slabiti 9uruburile din balamalele de la caroserie (coloanele A, respectiv B), nu Ie demontati complet. Reglati elementele de legatura prin impingerea portierei.

.

. Conecta(i furtunul de depresiune al sistemului de
inchidere centralizata la 9tecar 9i conexiunile electrice. Sageata de la 9tecar-ul portierei trebuie sa coincida cu 9tecar-ul de pe caroserie. Conecta(i 9tecar-ul, pentru aceasta rasuciti piuli(a din material plastic spre dreapta. .

Reglarea portierei
Portiera trebuie reglata daca nu este pozi(ionata corect pe caroserie, respectiv daca se monteaza 0 portiera noua. . In partea din spate a portierei se afla dispozitivul de reglare cu pana de inchidere. Siabiti 9uruburile penei pima cand peate fi impinsa u9or. Inchide(i portiera 9i regla(i-o. Deschide(i apoi portiera cu atentie 9i strange(i 9uruburile penei de Inchidere cu 10 Nm. Pentru a controla mai bine acest proces de Impingere, de inchidere cu 0 carioca. marca(i pana

Deschideti portiera 9i slabiti 9uruburile -1- (Torx T 45) din balamalele de sus, respectiv din cele de jos cu un instrument special VW-3320 -2-.

. fmpingeti portiera In interiorul orificiilor mari 9i strangeti 9uruburile cu 35 Nm. Pentru aceasta aveti nevoie de 0 alta persoana care sa va ajute. . Reglati pozitia portierei pe caroserie: Daca portiera In pozitie Inchisa nu se Imbina perfect cu caroseria, slabiti 9uruburile balamalelor 9i reglati portiera corespunzator. Portiera din spate peate sa fie cu maxim 1 mm mai In interior decal portiera din tala.

r-1\

ot:

\

~
157-4271

1

2

5

6

7

1
2

-

Capac Este fixat in cleme. Este fixat in cleme. (La vehiculele cu sistem electric de ridicare

- Capac

3

4 5

a geamurilor) Capac Se scoate din ramele portierelor (fixat in cleme). - Amortizor

-

6
7
8

-

-

- :;iurub cu cap in cruce Rozetii Tapiseria Cleme de fixare Cu doua parti. Pana la 12/93 partea inferioara este fixata cu un $tift. Pentru clemele folosite din 1/94 peate fi utilizat un cle$te de desfacere HAZET 799-4.

9

10

-

- :;iurub cu cap in cruce Buzunarul portierei Pentru demontare trebuie sa se

11
I

10

9

8

I N70-0067 I

scoata mal InIal tapiseria. 11 - Capacul difuzorului Pentru demontare apasa!i carligul de sus!inere cu 0 $urubelni(a prin orificiul din interiorul portierei - sageata. 12 - :;iurub cilindric 13 - Manerul de deschidere (corpul principal) Se demonteaza prin partea din spate a tapiseriei. 14 - Buton de actionare Se scoate (este presat).

I
pemontarea
. De~uruba!i butonul sistemului de blocare, vezi imaginea mare. . Demonta!i butonul de reglare a oglinzii ~i scoate!i tapiseria tragand puternic. Daca monta!i 0 oglinda care se regleaza electric, demonta!i ~tecar-ul cablului de la comutator.

~ 4)

. Demontati parteatriunghiulara
si!i la montare un capac nou.

din col\ul

din dreapta

al

ramei portierei. Daca se distruge clema de fixare, folo-

. Ridicati cu atentie partea de jos a capacului din manerul
de fixare folosind 0 ~urubelnita lata sau un cutit.

. Daca exista, demontati ~tecar-ul din comutatorul
electric pentru actionare ferestrelor.

A

0
,','

)\

'y;: . "'!;;i';

170-611

I

.

Daca este cazul demontati buzunarul portierei, pentru aceasta desfaceti din cleme difuzorul, demontati 9uruburile ~i demontati buzunarul portierei - vezi sagetile.

.

Demontati cele 2 ~uruburi.

Th

--

1
170-6101
. Impingeti inelul distantier -1- pe manivela ferestrei in sensul indicat de sageata, pentru aceasta desfaceti clema de sigurantit In acela~i timp demontati manivela ferestrei din suport. . Dadi exista, demontati 9tecar-ul de la difuzorul portierei.

2

I V-4832 I

Daca este cazul demontati folia de amortizare -1/2-. 1 - din 1/94: prezinta un adeziv a~a cum se arata in imagine; daca este cazul se folose~te banda adeziva cu parte dubla. Peate fi montata ~i In vehiculele de pana atunci. 2 - pana la 12/93: folia de amortizare este autoadeziva.

a

Montarea
. Lipitifolia de amortizare de jos in sus pe rama portierei cu atentie ~i tara sa se formeze cute. Folia de amortizare are rolul de a etan~a interiorul vehiculului de curenti de aer, zgomote ~i infiltrari de apa. Folia de amortizarecare se fixeaza singura este livrata ca piesa de schimb. Daca nu aveti suficient adeziv folositi banda adeziva cu parte dubla VW-Nr. AKL-43401925 sau D469101A3. Suprafata adeziva: zona cu striatii, vezi imaginea.

I

N70-0008

I

11---

. Impingeti manivela geamului pe ax astfel incat manivela sa fie orientata In sus la un unghi de 45° :t 12° cu geamulinchis. Montati mai Intai inelul din material plastic. . Fixati in cleme capacul nou triunghiular In punctele de fixare.

Demontarea ~i montarea geamului portierei din fata Demontarea 1
. Demanta\i tapiseria de pe interiorul portierei.

I V-4833 I
I

I

. Presatifolia de amortizare -1- cu 0 rola -2- pe toata suprafa\aportierei. . Verifica\i clemele de fixare a tapiseriei. Inlocui\i clema avariata sau indoita. Monta(i partea inferioara a tapiseriei in elementul de sustinere, fixa\i-o in partea superioara ~i fixa\i-o in 9uruburi. Conecta\icablul difuzorului. Monta\i tapiseria portierei ~i fixati-o in cleme in zona manivelei geamului. Daca este cazul demontati mal Intai cablul de la geam ~i de la oglinda. Fixa(imanerul interior al portierei sus ~i jos in ~uruburi. Apasati bagheta pe manerul interior al portierei ~i fixati-o cu cateva lovituri. Daca este cazul, conectati ~tecar-ul multifunctional la sistemul electric de actionare al geamului ~i la dispozitivul de reglare a oglinzii. Montatibagheta ~i butonul de reglare a oglinzii. Manta\ibutonulla sistemul de blocare.

'.

. .

.
. .

.

Demontati chederul interior.

. .

I

. .

Fixati chederul interior. Montati tapiseria interioara a portierei.

Reglarea geamului portierei

L
3'

.

Demontati tapiseria portierei.

Geamul portierei din fata

. Lasatijos in

geamul 9i de9urubati-1 de la macaraua

geamului, pentru aceasta demontati piulitele -3- din suportul de fixare,

.
. Lasati in jos geamul pana cand se pot vedea piulitele -3- in orificiile de montare.
sageata - 9i

. Siabiti piulitele,apasatigeamulin rama -

strangeti clemele cu ajutorul piulitelor -3- cu 10 Nm, deci nu foarte strans.

i}
",~ "~ "'~
~~I
I

Geamul portierei din spate

,,

V

/

,1/

.
. . .
Tndreptati geamulin

=-=
::'jS7-334 12:

fata 9i scoateti-I din cadru,

Montarea
I

Introduceti geamulin portiera. Fixati in 9uruburi geamul la macara, nu strangeti 9uruburile, Reglati geamul 9i strangeti 9uruburile,

58-361

I

.

Lasati in jos geamul, pana cand piulitele -1- din cleme stau in orificiile de montare,

. Demontati lemele de fixare, apasati geamul in fata c
in cadru - sageata - ~i strangeti clemele cu ajutorul piulitelor-1- cu 10 Nm, deci nu foarte strans. . Montatitapiseria portierei. -----------

Demontarea ~i montarea macaralei de ridicare a geamului
Actionare manuala sau electrica Demontarea . Demontatigeamul din portiera.

. Desfaceti clema -

sageata - de la cablul Bowden.

. Siabiti ~uruburile cu ~ase muchii -1- ~i apoi demonta1i :;;uruburilecu ~ase muchii -7-. . Ridicati putin macaraua, ca sa puteti trage ~uruburile cu 9ase muchii -1- prin orificiile de montare. . Demontati macaraua de ridicare a geamului, din
portiera, tragand-o in jos.

Montarea
. Montati macaraua 9i strangeti u~or ~uruburile -1-. . Montati cablul Bowden in cleme. . Monta1i~uruburile -7- ~i strange1i-le cu 10 Nm, deci nu foarte strans. Mai intai strange1i ~uruburile -1-. . Daca exista, conecta1i9tecar-ul cablului.
Montati geamul portierei.

. In cazul macaraleielectrice de ridicare a geamului:
Demontati :;;tecar-ul cablului.

.

. Monta1itapiseria interioara a portierei.

Demontarea ~i montarea portierei din spate

19 22 21 20

1

2

3

5

1 2

-

34 5 6 7 8 -

6 7 8 9 10 11

9

-

10 -

Portiera Chederul geamului, bara Prins de bara mediana. Chederul geamului Prins Tnraffia geamului. Geamul portierei Fereastra triunghiulara ~urub cu cap Tncruce Bara mediana ~urub cu ~ase much ii, 6Nm Chederul interior al gea. mului Montat pe raffia. Macaraua de ridicare a geamului

11 - :;>uruburicu ~ase muchii, 10 Nm Se demonteaza dear la demontarea macaralei de ridicare a geamului. 12 - Capac 13 - ~urub cu ~ase much ii, 25 Nm 14 - Tija culisanta 15 - Racord 16 - Dispozitivul de Tnchidere a portierei 17 - :;>urub cu ~ase muchii, 8 Nm 18 - Suport 19 Bolturi, 10 Nm 20 - Balamalele portierei

-

Fixate la portiera !;>i la coloanele B. in func\ie de echiparea vehiculului se monteaza la balamale bol\uri !;>ise asigura cu !;>uruburl cilindrice. 21 - ~urub Torx T 45 22 - ~urub cilindric, 25 Nm (Nu la toate modelele).

18 17 16 12 13 15 14

13 12
158-360

I

Demontarea
. De~urubatibolturile -19- de la suportul portierei. . Demontati ~tecar-ul electric multifunctional (de exemplu de la dispozitivul de inchidere a geamurilor, de la dispozitivul electric de regalare a oglinzilor exterioare, de la Inchiderea centralizata) din partea din fata a portierelor, vezi imaginea. . Daca exista, demontati furtunul de presiune a aerului al sistemului de inchidere centralizata de la ~tecar-ul pentru portierele din tala. . Tipul de balama cu ~urub cilindric: demontati ~urubul cilindric -22- din balamalele superioare ~i inferioare ~i demontati portiera prin ridicare din balamale.

0 carioca. Pentru demontarea

~uruburilor

aveti nevoie

de 0 ::;urubelnita pentru ~uruburi torx, de marimea T 45, cu lungimea maxima de 35 rom. Demontati portiera.

Montarea
. Primul tip de sistem cu ~urub cilindric: montati portiera In balama ~i strangeti ~uruburile cilindrice cu 25 Nm. Portiera se regleaza doar daca trebuie Inlocuita sau daca trebuie demontata din balama. . AI doilea tip de sistem tara ~urub cilindric: montati portiera, fixati-o ~i strange!i ~uruburile cu 40 Nm. Apoi reglati portiera. Monta!i suportulla portiera, strange!i bolturile cu 10 Nm, deci nu foarte strans. Conecta!i furtunul de depresiune al sistemului de Inchidere centralizata la !?tecar!?iconexiunile electrice.

. Tipul de balama tara ::;urubcilindric: demontati ::;uruburile de I.. bClIClmCllele portierei, Tnlimp ce 0 alIa persoana tine portiera. Mai Intai marcati pozitia de montare, In acest scop Incercuiti capetele ~uruburilor cu

.
.

Manerulde portiera I sistemul de inchidere

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10

11 12

~

18

17 14 16 15

13

157-551

I

1

-

Suport

10

2 - Manerul portierei 3 - Cilindrul de inchidere 4 - Inel de etan:?are 5 - Clema 6 - Suport 7 - ~urub cilindric, 8 Nm 8 - Sara de siguranta
II - 6utonul de siguranta Mentat pe bara.

- Sistemul de inchidere 11 - ~urub, 8 Nm

(broasca) al portierei

12 - Ghidaj de inchidere 13 - ~urub cilindric, 8 Nm 14 - Tija de actionare 15 - Tija de legatura
Prinsa in carcasa cilindrului de inchidere. 16 - Arc de presiune 17 - Clema

18 - Maner interior

Demontarea si montarea manerului , de la portiera
Demontarea
. Deschideti portiera. . Desfaceti ~urubul cilindric -7- din spatele partii frontale (Ia Inaltimea manerului de la portiera), vezi imaginea care urmeaza. . Impingeti manerul de la portiera In fata, deci In sensul de deplasare.

5

. Verificati clema -5- daca prezintaavarii ~i daca

este

cazul schimbati-o. . Montati manerul portierei astfellncat acesta sa se asambleze cu tabla portierei tara fanta de aer - sageata. . Impingeti In spate manerul portierei ~i strangeti ~urubul cilindric -7-.

fnlocuirea/repararea inchidere
Demontarea
. .

cilindrului

de

I I

Introduceti cheia In broasca. Demontati manerul portierei, respectiv clapeta de Inchidere. . Demontati cu atentie cilindrul de Inchidere cu 0 cheie care poate fi introdusa.

2
.

1

157-555

I

Atentie: Dacademontatin acestmomentcheia,cadplacutele i de inchidere din cilindru.Daca este cazul inconjuraticilindrulcu 0 bandaadeziva, poiputetiseDate a cheiafarasaprovocati varii. a

Doar la portiera conducatorului vehiculului: introduceti cheia In broasca ~i rasuciti-o la 900, apoi mecanismul de antrenare -1- elibereaza maneta de actionare -2- a broa~tei portierei din manerul acesteia. . Demontati manerul din portiera.

c

Montarea
. Doar pentru portierele vehiculelor cu sistem de Inchidere centralizata: Inainte de montarea manerului, mecanismul de actionare al tijei de legiHura -15- trebuie sa stea In pozitie verticala - sageata, vezi imaginea 57-555.

. Pe baza numarului de la cheie, atelierul service peate mantaun cilindru de inchidere care sa se potriveasca la vehicululrespectiv efectuand ° lucrare de repara(ie -C-. Numarulcheii se afla pe suportul din material plastic care este livrat impreuna cu cheile pentru vehicul. Partial, numarulse afla 9i pe cilindrul de inchidere de la portiera ~oferuluisau de la portiera din dreapta.

. La sistemul de Inchidere centralizata: Daca este cazul demonta(i cablul electric 9i furtunul de depresiune din broasca.

Demontarea clapetei interioare de actionare

Repararea
Prinpatrunderea apei, in special in timpul iernii cand se impra~tie safe, se pot coroda placu(ele de inchidere, astfel incat cilindrul de inchidere nu se mai peate mi9ca In carcasalui. . Spala(icilindrul de inchidere 9i carcasa cu combustibil ~i indeparta(i astfel toata unsoarea. . Unge(icilindrul de Inchidere cu ulei de protec(ie impotriva coroziunii, de exemplu cu "Caramba" 9i lasa(i-I sa ac(ioneze. . Verifica(i mobilitatea placu(elor de inchidere. Pentru aceasta apasa(i placu(ele de inchidere cu 0 9urubelni(a mica. Face(i acest lucru intotdeauna de pe partea unde se aria un orificiu mic langa placa de inchidere. Placa de inchidere trebuie sa poata fi mi9Galau90r 9i sa revina singura. . fn caz contrar demonta(i placa de inchidere. Pentru aceasta incercui(i cilindrul de inchidere cu banda adeziva, pastra(i placa de inchidere demontata. Atenlie: erecamandaaplaculele 5 c deinchidere saserepare individual, eaarece schimbarea d la cheiinuse malpatrivesc. stepractic E imposibil sadescaperili dinnaupaziliacarecta placiide inchidere. a . Scoate(icheia.

-,,;;.':",

': <?'J,,~~

:~~,

.t?,>." ., .~~~~...

~

, ,

f:,:

~'\.:l

-'

::::

157-3411

. Demonta(i clapeta de siguran(a cu 0 9urubelni(a din orificiul de pe partea interioara a portierei. . Impinge(i dispozitivul interior de ac(ionare in sensu! de deplasare, apoi demonta(i clapeta din portiera.

Montarea . Monta(i clan(a interioara in portiera 9i Impinge(i-oin spate,panacand se fixeaza.

. Demonta(i placade

inchidere

din orificiul

arcului.

Ave(i

grija sa nu avaria(i arcul.

. Cura(a(icu aten(ie toate piesele cu ulei de protec(ie
impotriva coroziunii. . Unge(iplacade inchidere ~i arculcu vaselinaVW G 000400 sau cu alta vaselina multifunc(ionala rezistenta la umidilate 9i monta(i-Ie din nou.

. Verifica(i modul

de func(ionare.

. Introduce(icheia, demonta(i banda adeziva. . Monta(icilindrul de inchidere. . Monta(imanerul portierei, respectiv clapeta de inchidere.

sistemului de inchidere a portierei Iclapetei interioare de actionare
Demontarea

Demontarea

~i montarea

157-5541

.

fnchide(i geamul de la portiera. . Demonta(i tapiseria portierei, demonta(i cu aten(ie folia de amortizare din partea din spate.

.

Slabi(i 9urubul de reglare - sageata - inainte de montarea clapetei interioare de deschidere a portierei. Ave(i nevoie de 0 9urubelnita Torx, de marimea T 20.

. Demonta(i $uruburile cilindrice -13-. 57-554. la laver.

vezi imaginea

. Suspenda(itija dispozitivuluiinterior de ac(ionare de

Atenlie:Lapartiera dinspate$uruburileufiletspredreapta, a deci slabili uruburile $ rasucindu-Ie spredreapta.

Montati dispozitivul de inchidere, montati tija de siguranta la sistemul de inchidere centralizata ~i tija la manerul interior (clapeta interioara). . Strangeti ~uruburile cilindrice -13-. . Montati manerul portierei, vezi rag. 202.

.

. Strangeti~urubulde reglare-

sageata - cu 3 Nm, deci

foarte u~or. Pentru aceasta reglati dispozitivul de inchidere. Tineti cant ca ~uruburile au filetele spre stanga ~i spni dreapta in functie de partea vehiculului. . Montati tapiseria portierei.

Sistemul de inchidere centralizata

10 11

V57-0578
rezervorului La demontare trebuie desfacut mai intai capacul portbagajului pana la pasajul ro\ii. 3 - Distribuitor T Locul de montare: coloanele B/bara inferioara. 4 - Elementul de inchidere a capotei portbagajului 5 - Elementul de inchidere a portierei din spate 6 - Elementul de inchidere a portierei din fa\a 7 - ~tecar multifunctional Locul de montare: coloanele A :;;iB la vehiculele cu patru portiere. 1 2

I

- Pompa dubla de presiune - Elementul de inchidere a clapetei

8

-

9 -

10 11 12 13 -

Marcajul colorat Conductele trebuie sa fie impinse pana la marcajul colorat in racorduri. Racordul conductei Doua sisteme diferite: despar(itura in :;;tecar-ul multifunclienal sau in exteriorullui. Teava din poliuretan Doar pe partea :;;oferului. Elementul de inchidere a portierei din fala Elementul de inchidere a portierei din spate Pompa dubla de presiune de la modelul VENTO

Sistemul de inchidere centralizata (echipare suplinentara) este format din pompa electrica de presiune, din :onductele de presiune ~i din elementele de comutare Jentru fiecare broasca. Pompa de presiune formeaza 0 ;uprapresiune a aerului la deschiderea broa~tei, jar la nchiderea acesteia 0 depresiune, care ajunge la fiecare ~Iement de comutare al broa~tei prin conducte. Sistemul de inchidere centralizata poate fi repus in unctiune doar dura 0 actionare repetata, in cazul in care 'ehiculul nu a fast folosit mai mull limp ~i dura ce a fast nlocuita pompa dubla de presiune.

Tn cazul unei instalatii intacte, Sistemul de inchidere centralizata trebuie sa functioneze dura circa 2 secunde. Daca pompa dubla de presiune functioneaza mai mull de 5 secunde, instalatia nu este etan~a. In cazul unei instalatii neetan~e, pompa dubla de presiune poate sa functioneze maxim 30 de secunde, apoi trebuie deconectata unitatea de comanda a pompei. Ca sistemul de inchidere centralizata sa functioneze irepro,;,abil, bateria de acumulatoare trebuie sa fie incarcata ~i sigurantele electrice sa fie OK. Daca este cazul verificati alimentarea cu tensiune a pompei de presiune conform schemel electrice.

Daca instalatia nu este etan!?a, demontati sistematic furtunele la pompa, din distribuitoarele (racordurile) T. de Uisa\ipompa sa mearga. obturati racordurile T ~i descoperi\iasUelpartea neetan~a. Inlocuiti elementul de comutareneetan~sau furtunul neetan~. Intotdeauna impinge\i furtunulpana la capat. Ca sa puteti impinge furtunul mai u~or, ngetiintai racordurile cu solutie de apa cu sapun. u Dinaprox. 1/97 conductele de depresiune sunt montate cu racorduri modificate. Pentru demontarea racordurilor apasatiinelul din rata !?i desprindeti asUel racordul. La montarea racordului impingeti ~i fixati racordul.

Ungerea ~inelor structurii

Atentie:in cazuri e necesitatee ung$inelestructurii d s exclusiv cuvaselinapeciala WG0004,50 s V 02,deoarece ltfelnusemai a asigura functionarea acestora.n nici un caz nu se folose$te I vaselinabi$nuita o multifunctionala. Curatarea furtunurilor de scurgere a apei
1. furtunul de scurgere a apei; 2. supapa de scurgere a apei.

Demontarea ~i montarea duble de presiune

pompei

Pompa dubla de presiune a sistemului de Inchidere centralizatase aria pe partea dreapta (Ia GOLF) ~i pe parteastanga (Ia VENTO), In portbagaj. Demontarea

3

1 2

IV60 . 05671
1. furtunul de scurI

N57 - 00041

gere a apei; 2. ghidaj; 3. supapa de scur-

. Demontati mula cablului sau suspenda\i cauciucul de prindere ~i demontati elementele de amortizare -3- de la pompa dubla de presiune. . Demontati ~tecar-ul multifunctional -2- ~i conducta de presiune-1- de la pompa dubla de presiune. Cand conectati~tecar-ulmultifunctional, verificati fixarea corecta.

gere a apei (dear in tarile cu mull praf sau in USA).

Montarea

.

La montare se efectueaza acela~i proceduri ca la demontare, in ordine inversa.

Demontarea

~i montarea trapei/ca-

pacului plafonului
Lucrarile la trapa/la capacul plafonului se bazeaza de obiceiatiH pe ungerea 9inelor structurii, cat ~i pe curatarea furtunurilorde scurgere a apei din caroserie. Pentru efectuarea repara\iilor este nevoie de experienta ~i de aceea esteindicat ca acestea sa fie facute la un atelier service.

IV60 - 05661

3

1

2

La vehieulele eu trapa care se impinge exista furtunuri de seurgere a apei, care eondue apa de pe plafon in exterior. . Curatati furtunurile de seurgere a apei obturate eel mai bine eu un eablul flexibil de la "kilometraj". Pentru aeeasta utilizati un eablu lung de 230 em. Daea este eazul fixati eablul intr-o borma~ina eleetriea ~i euratati furtunurile de seurgere a apei. . Furtunurile de seurgere a apei situate in rata tree prin eoloanele A (eoloanele din rata ale earoseriei) ~i se termina intre portiera ~i eoloana A. Curatarea ineepe in zona trapei/a eapaeului plafonului. . Furtunurile de seurgere a apei situate in spate tree prin eoloanele C (eoloanele din spate ale earoseriei) ~i se termina lateral, in spatele eapaeului barei de proteetie. Curatarea ineepe de la eapatul inferior al furtunului, mai intai demontandu-seeapaeulbarei de proteetie din spate.

-

.
.

Demontarea ~i montarea capacului
din sticla de la trapa/plafon
Demontarea . Ridieati rapa/eapaeul t plafonului(parteadin spate).

Siabiti ~uruburile de fixare -1- eu 0 ~urubelnita Torx, de marimea T 25 ~i demontati ~aibele -2-. $aibele -2sunt fixate prin ~tifturile -3-. Demontati eapaeul de la trapa/plafon tragandu-lin sus.

Montarea
. Capaeul trebuie sa fie montat in pozitia zero, adiea in pozitia de inehidere/lnehis. Verificati eapaeul in aeeasta pozitie.

'.;,,(,,".LJ~}j.~\U:~I~ ~j;~U::: Uc,iL};JDnU JJ',i): 60-494

I

I

I 60-5691
. Impingeti trapa -1- in spate. . Tmpingeti rama -2- in spate (rama este prinsa in cleme in zona structurii din rata -A- ~i eu dopuri -Bin partea din spate).

.

Verifieati pozitia zero la eapae: - Dopurile -3- trebuie sa stea in interiorul mareajelor (caneluri) - sageata. - Carligele de sustinere -4- trebuie sa fie ineadrate in ~inele structurii. Daea nu se obtine aeeasta pozitie, strangeti montati paralel dispozitivul de aetionare. eablul ~i

.

. Demonta\i cu 0 *?urubelnita mica ghearele -1- din canalele de montare: ridicati Intai 0 parte complet ~i apoi apasati trapa In sensul opus.

. Montati capacul

trapei/plafonului burile Torx de fixare.

~i strangeti

u~or ~uru-

'Atentie: strangerea La $uruburilor orx-1- fine(icantdepozifia T coree/aeman/are $aibelor-2-: $tifturile seaflain orificiile d a -3transversale ale$aibelor. . Reglati capacul trapei/plafonului pe Inaltime In sectiunea din platen: pe cantul din rata capacul trebuie sa fie cu 1 mm mai jos, pe cantu I din spate acesta trebuie sa stea cu 1 mm mai sus decal chederul plafonului. Strange\i $uruburile de fixaTe In aceasta pozitie cu 6 Nm, deci nu foarte strans.

. Demonta\i arcul -2- ~i demontati capacul trapei din partea din rata din platen, La demontare trebuie sa Indoiti marginile plafonului (arcul -2- mental este foarte pu\in vizibil).

Montarea
. Montati trapa In platen. Introducet; ghearele de pe 0 parte In canalele structurii. Ghearele de pe cealalta parte introduce\i-IeIn canale cu ajutorul unei ~urubelnite mid. . Impingeti trapa In sens contrar celui de deplasare, pana cand se fixeaza arcurile -2-, vezi imaginea de sub sectiunea "Demontarea",

Demontarea ~i montarea trapei
Demontarea
. Demontaticapacul trapei/plafonului. . Aduce\i dispozitivul In pozitia zero, vezi capitolul "Demontareacapacului trapei/plafonului",

Demontarea (Ia vehicule fabricate din 9/94)

Vehicule fabricate pana la 8/94

\

I

I I

\ \ i
\

---==
cD

2

1

I
.
/.-

N60-0052

I

Demontati din cleme extremita\ile
pe partea

-2-

de pe 0 parte ~i

apasa\i trapa spre aceasta parte. Ridicati ~ina -1- de
opusa (din

rataspre

spate) cu 0 ~urubelnita

din canalele structurii. . Demontati capacul trapei.

Montarea
. Montati capacul trapei In platen. Introduceti 1?ina capacului (9inele se fixeaza pe capacul trapei) In canalele structurii. Montati 9ina -1- de pe cealalta parte In canalele structurii 1?iixati extremitatile laterale -2-. f

Verificarea/reglarea
Verificarea

~inelor trapei

. Aduceti capacul din sticla In pozitia "Inchis". . impingeti Inapoi cu mana capacul trapei. . impingeti In spate ramele 1?i coateti-Ie din cleme, vezi s capitolul "Demontarea capacului trapeilplafonului". Capacul peate sa ramana mental.

I

V60 -0571

I

. impingeti capacul sistemului de actionare prin cablu In sensul indicat de sageata, desfaceti carligele 1?i coateti-I. s . Demontati cere 2 1?uruburi e la sistemul de actionare d prin cablu 9i trageti mecanismulln jos. Pinionul mecanismului nu trebuie sa mai fie fixat de cablu.

I

.
.

I

...~.~,

;,:.;."...:;".:

-

IN60.0051 I
. Carligele de sustinere (cu role) -1- trebuie sa fie fixeze In 9inele de culisare.

/"

~
IN60.0051!
. impingeti ghidajele din fata spre spate cu mana pana cand: . Carligele de prindere -1- sunt fixate In 1?inelede culisare. . Ghidajele din spate stau cu bolturile -2- Intre caneluri - sageata. . Montati sistemul de actionare prin cablu (In pozitia 0) 9i fixati-I cu 9uruburi noi ce se strang cu 3 Nm, deci foarte vechi, curatati u1?or.Indica1ie:daca folositi 1?uruburile filetullnainte de montare cu 0 perie de sarma 1?i ngeu ti-Ie cu 0 substanta de protectie. . Montati capacul sistemului de actionare prin cablu In platen 9i prindeti-ITn carlige. . Prindeti rama In cleme.

. Bolturile -2- trebuie sa stea In interiorul marcajelor
. (canelurilor) - sageata. Daca nu se Intampla acest lucru, reglati culisarea paralela dupa cum urmeaza:

Reglarea . Demontati cablul de masa (-) de la borna negativa a bateriei de acumulatoare cc:md aprinderea este deconectata. Aten1ie: Astfel se Intrerupe functionarea modulelor electronice de comanda, de exemplu memoria de defectiuni a motorului sau modulul de codare a radioului. inainte sa deconectati bornele este indicat sa cititi 1?iinstructiunile din capitolul "Radioul", respectiv "Demontarea 1?i ontarea bateriei de acumulatoare". m

. Montaticablulde masala borna negativ8 (-)

a bateriei

de acumulatoare cand aprinderea este deconectata.

. Reglati ceasul. Introduceticodul radioului, vezi capitolul "Codarea radioului"

~emontarea ~i montarea oglinzii retrovizoare exterioare 1 - Carcasa oglinzii 2 - Geamul oglinzii 3 - Capacul carcasei
1 2 3

A

Se demonteaza individual: se desface geamul oglinziidin creme ~i se impinge carcasa oglinzii spre geamul portierei. Se apasa carligele de prindere -A- ~i-B- ~ise seDate capaeul carcasei. 4 - Dispozitivul de reglare a oglinzii 5 ~urub, 2 Nm 6 - Element de amortizare 7 Capac

-

.~~
~1:31:3

~

~

7
emontarea

6

5

4
Montarea

I

66 - 364

I

Dear eglinda exterioara cu mecanism mecanic de reglare: demontati capacul portierei. Demontati apoi butonul de reglare cu cablurile Bowden din suportul interior portierei. al Coboratigeamul portierei. Demontati capacul -7- Impreuna cu elementul de amortizare-6- ~idemontati ~uruburile-5- din interior. Demontatioglinda exterioara. Daca exista, demontati ~tecar-ulelectric.

. Daca exista, conectati ~tecar-ul cablului. . Strangeti ~uruburile interioare de fixare -5- cu 2 Nm, deci foarte u:?or. . Mecanism de reglare mecanic: montati cablurile Bowden, montati capacul portierei. . Prindeti In cleme capacul Impreuna cu elementul de amortizare pe partea interioara a portierei.

Inlocuirea geamului de la oglinda
Geamurile oglinzilor sunt prinse dear In cleme, demontarea lor nu depinde de tipul de mecanism de reglare al oglinzii (manual sau electric). Dezlipiti cantul inferior al carcasei ~i astfel II protejati de avarii.

.

I 66-371 I
. Apasati cu atentie
geamul oglinzii cu un ~paclu plat din

I 66-372 I
.

material plastic In spate, mai Intai In iDS,apoi In sus.

. Daca exista, demontati ~tecar-ul de la sistemul de
Incalzire a oglinzii de pe partea din spate.

Montati geamul oglinzii ~i fixati-Iln cleme. Apasati apoi dear In centrul geamului. Ca sa evitati sa murdari\i geamul ~i din motive de siguranta, se recomanda sa a~ezati dedesubt 0 carpa curata sau sa folositi manui',)i.

Demontarea ~i montarea cutiei pentru manu~i
Vehiculele tara sac gontlabil pentru pasagerul din dreapta

1

2

3

4

5

6

7 8

1

-

Cutia pentru manu~i

2 3 4 5
6 7

- ~uruburi - Bolturile

cu cap in cruce
balamalelor

- ~uruburi cu ~ase muchii - Broasca
de actionare inchidere u:;;a dear

- Capac - Dispozitivul 8 - Clapa 9 - Cilindrul de

10 - Buc~i! Se demonteaza

cu cheia introdusa. 11 - ~uruburi cu cap in cruce 12 - Lampi!
13

- Piuliti!

13

12

11
I

70-619I

temontarea
Demontaticompartimentul de sub cutia pentru manu9i, vezicapitolul"Demontarea tabloului de bord". Demontati9uruburile cu 9ase muchii -4-.

. Deschideti utiapentrumanu9i,demontati9uruburile c -3.

Montarea . Montati cutiapentru manu9i, strangeti 9uruburile. . Montati ompartimentul. c

emontarea si montarea consolei centrale 1 2 3 4 5 6
1 - :;iurub cu cap in cruce 2 3 4 5
6

.

-

Dop de sustinere Bolturi distantiere

- Piulite cu ~ase muchii
Capac

:;iuruburi cu ~ase muchii

I N68-0088 I Demontarea . Comutatorul luminitrebuiesa fie deconectat. de . Desfaceti cremebaghetade la burdufulmaneteicutiei de din viteze dinconsolacentrala9i trageti-oin sus. . Demontati scrumiera9i slabiti9uruburilecu 9asemuchii-6-, veziimaginea. . Demontaticapacul -5- din spatele consolei centrale, desfaceti mufeleelectricede la lampascrumierei. . Demontati piulitelecu ~asemuchii-4- 9i ~uruburilecu cap in cruce-1-. . Trage!i consola spate9i scoateti-o tabloulde bordo in din . Demontati cablulmufeielectricede la sistemulde iluminare.

-

Montarea
. Conectati 9tecar-ulla sistemul de iluminare a scrumierei 9i a casetofonului. . Montati distantierele pe bolturile de sustinere. . Montati consola Impreuna cu dopurile de sustinere In
tabloul de bordo

. . . .

Fixati consola In 9uruburi. Prindeti In cleme burduful manetei schimbatorului de viteze. Prindeti In cleme 9tecar-ul de la capacul din spate, fixati capacul In 9uruburi. Montati scrumiera.

Demontarea si montarea tabloului de bard ,
Vehiculele tara sac gontlabil pentru pasagerul din dreapta

1

3

2

4

Asamblarile filetate de la ta. bloul de bard:
1
2

- Piulitii
~aibii de etan~are Aveti grija sa nu uitati la montare ~aiba de etan~are.

3 - Peretele frontal 4

- Grinda

tabloului

de bord

I V70-0617 I
Demontarea
. Demontati cablul de masa (-) de la borna negativa a baterieide acumulatoare.Atentie: Astfe! se Intrerupe functionarea modulelor electronice de comanda, de exemplu memoria de defectiuni a motorului sau modulul de codare a radioului. Bateria de acumulatoare trebuie deconectata dear cand aprinderea este deconectata, attfel peate fi avariat modulul de comanda al echipamentului de injectie. Inainte sa deconectati bornele este indicat sa cititi 9i instructiunile din capitolul "Radioul", respectiv "Demontarea 9i montarea bateriei de acumul.atoare".

. . .

Demontati consola centrala. Demontati radioul, vezi pag. 258. Demontati volanul 9i comutatorul de semnalizare a schimbarii directiei de deplasare, vezi pag. 142/253. . Demontaticomponentele tabloului de bard, vezi pag. 251.

I 70-612 I
18Demontaticapacul -1- al placii de relee, apasand In acela~itimp ambele capete ale sigurantei - sageata (acestease desfac).
. .

\.
170-6131 . Demontaticu atentie rama -1- de la dispozitivulde
Incalzire ~i demontati ~uruburile situate dedesubt. Apasati dispozitivul de Incalzire -2- In spatiul tabloului de bard; cablurile raman montate.

Demontati ~uruburile cu ~ase muchii din cantul inferior al tabloului de bard, In total sunt 11 ~uruburi. . Demontati capacul de la cutia de apa (gratarul situat sub capacul de protectie contra vantului), mai Intai demontati bra!ele ~tergataarelor de parbriz. . Demontati piulitele cu ~ase muchii -1- din cutia de apa de pe peretele frontal, vezi imaginea mare V70-0617. . Demontati tabloul de bard de pe peretele de bard ~i demontati cablurile de comanda, apoi demontati tabloul de bard din vehiculul.

Montarea
. Monta!i cablurile de comanda In partea din spate a
tabloului de bordo

. Montatitabloulde bard~ifixati-IIn ~uruburi. tentie: Nu A

1
Ridica!i capacul inferior -1-.

I 70-61.4I

. . . . .

Demonta!i ~uruburile cu cap In cruce ~i trageti suportul oblic Tnjos din ghidajele -3-. Demontati ~uruburile din suportul din partea dreapta a conducatorului vehiculului ~i trageti suportul oblic In jos din ghidaje - sageata.

. . . . .

. .

uita!i sa monta!i ~aibele de etan~are -2- Intre tabloul de bard ~i peretele frontal, vezi imaginea 70-617. Mantati capacul cutiei de apa ~i fixati-I In ~uruburi. Manta!i bratele ~tergatoarelor de parbriz, vezi rag. 265. Montati componentele tabloului de bard, vezi rag. 251. Monta!i comutatarul de direc!ie, valanul, vezi rag. 142/253. Monta!i supartul de pe partea conducatorului autovehiculului ~i din partea dreapta a acestuia, fixati capacul, vezi imaginile de sub capitolul "Demontarea". Montati capacul pe placa de relee. Manta!i dispozitivul de Tnd~lzire~i fixa!i bagheta. Montati radioul, vezi rag. 258. Montati consala centrala. Montati cablul de masa la borna negativa (-) a bateriei de acumulatoare.Atentie: Bateria de acumulataare trebuie montata dear cand aprinderea este deconectata, altfel peate fi avariat modulul de comanda al echipamentului de injectie. Reglati ceasul. Intraduceti cadul antifurt al radioului, vezi capitalul
"Cadarea radioului".

Demontarea ~i montarea tapiseriei de pe coloanele portierelor I a platonului
Tapiseria trebuie indepartata in cazul diferitelor lucrari la caroserie, la centurile de siguranta sau la trapa. Coloanele sunt denumite din fata spre spate astfel: coloanele A, B, C.

Demontarea tapiseriei coloanelor C

Demontarea tapiseriei

coloanelor A

I}..
'/

~
'
I"

:_:'-.

170-7151
--=-"'--::"\

. Demontati 9urubul cu cap in cruce -1- 9i trageti tapiseria din partea superioara. (2 - clema de fixare, 3 - 9aibade etan9are, 4 - clema elastica, 5 - piulita de fixare.)

Demontarea tapiseriei plafonului

3
.

2

164 -3281

. . .

Demontati 9urubul cu cap in cruce -1- 9i indepartati tapiseria de la coloanele A, apoi desfaceti clema -2-. . Demontati capacul -3-.

Demontati sistemul interior de iluminare. Demontati capacul de la sistemul de actionare cu cablu. Demontati geamul 9i manerele de sustinere. Manerele din fata sunt marcate la vehiculele cu trapa cu litera "V", jar cele din spate cu "H".

Demontarea tapiseriei

coloanelor

B

4

1

.,

170-7261

2
170-7141

. Demontati din cleme tijele -1- (din fata capacului
. plafonului). Coborati tapiseria plafonului $i scoateti-o cu ajutorul altei persoane din vehicul (pericol sa se rupa).

. Demontatiapiseria-1-, clemelede fixare-3- (doarla t
. vehiculele cu 2 portiere) 9i -4- raman la coloanele B. Declipsati bagheta -2- din tapiseria -1-.

Montarea
. La montare se efectueaza acela9i proceduri ca la demontare, in ordine inversa.

Demontarea ~i montarea capacului de la portbagaj
Variant

4

Indica tie: Capacul ortbagajului p poate montat fi ulterior 1 - Prelata capacului 2 - ~urub cu !(iase muchii
3

- Capacul

interioare

cu ~aibii, 8 Nm

portbagajului

cu !(iine $ina este fixata in nituri de capacul portbagajului.

I N68-0028 I
Demontarea si montarea scaunului din fata , , 1 6 2

4 - Capac Este prins in cleme de capacul portbagajului. 5 - Piulitii Exista in orice tip de vehicul. 6 - Capacul din spate al portbagajului Crestaturile pentru 0 montare ulterioara sunt marGate pe partea posterioara.

4

7

s

3

I 72-176 I

Scaunul este fixat in trei ~ine, pe acestea scaunul peate fi ~i culisat.

. La GOLF, VENTO: Demontati ~uruburile cu ~ase muchii interioare -1balamalele -2-.

~i demontati partea banchetei cu

Demontarea

.

. . . .

Demontati cablul de masa (-) de la borna negativa a bateriei de acumulatoare cand aprinderea este deconectala. Aten~ie: AsHel se intrerupe functionarea modulelor electronice de comanda, de exemplu eel de codare a radioului. Este indicat sa cititi ~i instructiuniledin capitolul "Demontarea ~i montarea bateriei de acumulatoare". La scaunele cu sistem de incalzire, deconectati dispozitivul electric ~i airbag-ullateral. Desfaceti clema de la tija capacului -1- ~i trageti in spate tija de la ~ina banchetei din dreapta. Pe ~ina din stanga demontati cablul -2- de la capacul -3- cu un cle~te plat. Impingeti scaunul in rata ~i demontati piulita cu man~on -4- de la maneta de reglare. Apoi imobilizati ~urubul -5-, scoateti-I prin spate.

Montarea
. Verificati ~inele -6- din stanga ~i din dreapta, ~i pe cea din rata -7- daca prezinta avarii sau sunt prea uzate inlocuiti-Ie. . Ungeti cele 3 ~ine cu vaselina multifunctionala. . Montati scaunul. . Montati ~urubul -5-, montati piulita cu man~on -4- cu 10 Nm. . Montati capacul -3-, fixati cablul -2- pe partea din spate. . Montati tija capacului -1- ~i fixati-o cu cleme. . Daca exista, conectati cablurile electrice. . Montati cablul de masa la borna negativa (-) a bateriei de acumulatoare. Reglati ceasul. Daca exista, introduceti codul antifurt al radioului. . .

La Variant: Demontati ~uruburile cu ~ase muchii interiDare -1- ~i demontati partea banchetei cu balamalele. Deta~ati cele 2 spatare.

Demontarea si montarea banchetei , din spate
Demontarea
. Ridicati bancheta impreuna cu furtunul.

3

I
. la lagarul central -2- al spatarelor.

N72-0030

I

Demontati ~aibele de siguranta -1- din bolturile -3- de

1

2

I

N72-0031

I

2

3

.
.

Apasati carligul de fixare -1- la stanga ~i la dreapta cu 0 ~urubelnita ~i trageti In sus spatarele -2- din lagarul acestora -3-. Demontati spatarul din lagarul central ~i demontati-I din vehicul.

Montarea
. Montati spatarul cu bolturi In lagar. . Impingeti ~aiba de siguranta pe bolt. . Trageti ambele spatare i;>i verificati daca s-au fixat coree!. . Montati bancheta cu i;>uruburile i;>ase cu muchii interioare.

Sistemul de pretensionare a centurii de siguranta
In imagine este prezentat delul GOLF cu 2 portiere. 1 mo-

11 10 9

Dispozitivul automat al centurii de sigurantii 2 - ~urub cu !?asemuchii, 40 Nm 3 - ~urub cilindric, 23 Nm 4 - Tijii suport 5 - ~urub cu !?asemuchii, 40 Nm 6 - Veriga de fixare 7 - Bolturi filetate 8 - Canalul cablului Pentru dispozitivul de pretensionare. 9 - Dispozitivul de pretensionare Se asigurii: Prin slabirea piulitei de siguranta -10- se blocheaza Sistemul de pretensionare a centurii de siguranta, ~i invers. se repune in functiune. Dispozitivul de pretensionare este parte componenta a centurii de siguranta. 10 - Piulita de siguranta, 20 Nm 11 - Punctul de fixare a dispozitivului automat al centurii de siguranta Carligele de fixare determina pozitia centurii de siguranta.

-

Sistemul de pretensionare a centurii de siguranta este fixat In dispozitivul automat. Acest sistem are rolul de a strange centura de siguranta pe langEi corp In cazul unor coliziuni frantale puternice ~i Impiedica alunecarea persoanei pe sub centura. Dupa 0 lovitura frontala puternica se reduce tensionarea centurii de siguranta. La actionarea sistemului de pretensionare a centurii de siguranta este detonata 0 capsa pirotehnica de caire un arc contra unui i;>tift de ricoi;>are. Gazele degajate la explozia capsei imping un piston In jos In teava de presiune. Pe

piston este fixat un cablu, care rasucei;>te rala centurii. Chinga centurii este rulata In limp de 10 ms (miimi de secunda) pana la 150 mm. Sistemul de pretensionare a centurii de siguranta nu necesita lucrari de Intretinere. Dupa actionare trebuie Inlocuit complet dispozitivul automat al centurii de siguranta. Dad'! sistemul de pretensionare a centurii de siguranta este declani;>at se peate recunoai;>te dupa blocarea centurii de siguranta, sau daca derularea centurii se face cu zgo-

mot/pacanit claro Aten1ie: un sistem de pretensionare a

centurii de siguranta care nu este declan~at trebuie Inlocuit urgent (Iucrare de atelier service). Atentie:Pentru evitadeclan$areaedoritaa sistemului epretena n d sionarea centurii esiguranta, cestase demonteaza d a completcand se efectueaza lucrari,in cazulin carese productrepidatii utemice. p Lucrarile demontare centurilor esiguranta a d trebuieefectuate un la atelierserviceVW

Montarea Atentie: La montarese efectueaza acela$iproceduri a la c demontare, ordine in inversa.

Demontarea ~i montarea capacului cutiei de apa
Capacul cutiei de apa trebuie demontat de exemplu la demontarea mecanismului ~tergatoarelor de parbriz sau a componentelor de la sistemul de incalzire.

Indicatii de siguranta pentru sistemul de pretension are a centurii de siguranta
. Sistemul pretensionare de
.

Demontarea
. Deschideti capota motorului.

a centurii de siguranta nu

trebuie nici deschis, nici reparat. . Sistemul de pretensionare a centurii de siguranta care a fast scapat pe jos nu trebuie mental.

. Centurilede siguranta care prezinta avarii mecanice
. (umflaturi, rupturi) trebuie Inlocuite complet. Nu trebuie sa lasati niciodata sistemul de pretensionare a centurii de siguranta nesupravegheat. Tnchideti mereu sistemul de pretensionare a centurii de siguranta daca este demontat.

. Nu trebuie sa ungeti centurile de siguranta cu ulei,
substante de curatare sau cu substante asemanatoare.

. Nu supunetisistemul de pretensionarea centurii de
siguranta la temperaturi peste +100° C, nici chiar pentru scurt limp.

Demontarea ~i montarea de siguranta
Demontarea

centurii
1

-

Capacul

din dreapta

al cutiei de apa

2 - Adaptatorul 3 - ~urubul din material plastic

4 - Clema
5

Atentie: ademontare L trebuie aurmati s ordinea etapelor.
. .
.

-

Partea de legatura

Demontati bagheta. Demontati tapiseria coloanelor B de sus ~i de jos,
respectiv inveli~ullateral. Demontati piulita de siguranta -10-, nu inainte de a demanta dispozitivul de pretensionare -9- ~i de a-I asigura.

. Demontaticapacul din dreapta al cutiei de apa:
demontati ~urubul din material plastic, desfaceti din cleme capacul ~i demontati adaptatorul. . Demontati in acela~i fel capacul din stanga al cutiei de apa, totu~i demontati inainte ~tergatoarele de parbriz, vezi rag. 265.

. Demontati tija -4-. . Demontati dispozitivul de directionare din cele 2 ~uruburi cu cap In cruce. . Demontati dispozitivul automat al centurii de siguranta -1-. . Demontati dispozitivul de pretensionare -9- din canalul cablului -8-.

Montarea
Prindeti In cleme capacul cutiei de apa ~i asigurati-I cu ~uruburi din material plastic. . Montati bratele ~tergatoarelor de parbriz, vezi rag. 265.

.