SEKITAR ISU KEBAHASAAN

Dalam sebuah akhbar ada menyiarkan sebuah rencana tentang fenomena nama nama jalan di sekitar ibukota Kuala Lumpur yang tidak menggambarkan imej Melayu atau dalam ertikata yang lain meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Nama jalan yang disenaraikan antaranya ialah Jalan Gurney, Jalan U tant, Jalan Templer dan banyak lagi nama -nama yang tidak menggambarkan imej Melayu.

Sebenarnya unsur peminggiran Bahasa Melayu dan imej Melayu ini bukanlah perkara baru di negara kita, malahan ianya telah bermula sejak di negara kita dalam cengkaman penjajah lagi. Bila negara kita mencapai kemerdekaan dan pentadbiran negara kita diambil alih oleh anak watan maka amat besar harapan para pencinta dan pejuang Bah asa Melayu agar bahasa yang diperjuangkan oleh mereka ini didaulatkan. Namun begitu harapan tinggal harapan, tempoh 10 tahun iaitu dari tahun 1957 hingga 1967 yang diberikan bagi menukar penggunaan bahasa inggeris ke Bahasa Melayu secara beransur-ansur berlalu begitu sahaja. Setelah melebihi tempoh 10 tahun µbulan madu¶ masih lagi tiada kemajuan dalam penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152 perlembagaan persekutuan.

Akibatnya Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) yang sebelumnya hanya menumpukan perjuangan kebahasaan melalui kaedah kempen kempen kesedaran, dibawah kepimpinan Anwar Ibrahim dan Nordin Razak telah bertukar kepada bentuk-bentuk radikal dan serangan terhadap unsu r-unsur peminggiran Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Yang paling besar penentangan yang pernah dilakukan dalam sejarah penubuhan PBMUM ialah demonstrasi papan tanda pada tahun 1970 yang mana pada masa itu mereka bertindak membakar surat-surat dan kenyataan rasmi pihak pentadbir Universiti Malaysia yang dalam bahasa Inggeris dan mengecat semua papan tanda yang berada di sekitar kampus universiti yang ditulis dalam bahasa Inggeris.

Saya melihat pelanggaran -pelanggaran terhadap kedaulatan Bahasa Melayu ini mulai rancak selepas Anwar Ibrahim tiada dalam kabinet.Walaupun peristiwa itu hanya berlaku di peringkat kampus universiti namun ianya telah memeranjatkan pihak kerajaan dan masyarakat umum. Tetapi kita harus ingat bahawa penggunaan bahasa dan sebutan baku ini hanya dititikberatkan dalam urusan-urusan rasmi sahaja. µlupa¶ menjadi µlupe¶. Di Putrajaya yang menjadi pu sat pentadbiran kerajaan persekutuan yang sepatutnya menjadi pusat pengembangan dan penyuburan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi begitu subur dengan sebutan -sebutan asing . Kerana kalau diamalkan juga dengan ejaan lain sebutan lain maka bahasa Melayu akan hilangnya kewibawaannya sebagai bahasa yang bersistema tik. Setelah sebutan baku dihapuskan dalam sistem sebutan bahasa Melayu. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tidak perlu sebenarnya penggunaan sebutan baku kerana masyarakat sudah terbiasa dengan sebutan yang biasa digunapakai. Bukannya sepanjang hari dan bukannya hingga kepada keluarga pun kita perlu bertutur dalam sebutan baku. Yang paling ketara ialah penggunaan sebutan baku dalam urusan rasmi. peranan bahasa Melayu terus diketepikan dalam penyampaian bidang ilmu pula apabila bahasa Inggeris mula mengambil peranan dalam pengajaran subjek sains dan matematik atas alasan ingin meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Namun begitu perlaksanaan sebutan baku ini telah dihapuskan beberapa tahun s elepas Anwar Ibrahim disingkirkan daripada kabinet. Namun begitu saya tidak setuju kerana sepatutnya suatu sebutan itu adalah berdasarkan kepada ejaan. Dengan adanya Anwar Ibrahim dalam kabinet kerajaan bermula 1982 sedikit sebanyak Bahasa Melayu sudah mula diambil perhatian. bukan ejaan berdasarkan sebutan. sistem ejaan juga perlu diubah misalnya µsaya¶ menjadi µsaye¶. Dalam masa lapan jam masa bekerja pun saya pasti tidak sampai lapan jam kita perlu bertutur dalam sebutan baku. Kalau benar-benar ingin menggunakan sebutan yang biasa digunakan. Memang tidak dinafikan bahawa sebutan baku ini agak menyulitkan para penutur. menunjukkan sikap PBMUM yang tidak lagi mahu bertolak ansur dengan elemen -elemen yang merosakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan.

Alangkah manis jika digunakan ayat penjenamaan semula ³Nisa¶ Sepagi Bersama Tok Guru´. Produanya pula banyak menggunakan nama-nama haiwan yang terdapat di hutan rimba Malaysia seperti Kancil. usaha mereka untuk memperjuangkan kepentingan Melayu dan bahasa kebangsaan semakin jauh dari pandangan. Sedangkan banyak lagi sebutan -sebutan yang boleh diambil dari kamus dewan untuk kita jadikan nama bagi kedua -dua keluaran kereta nasional yang sepatutnya menjadi kebanggaan kita melalui namanya yang menggambarkan imej Malaysia. Jika Protonnya dengan nama-nama yang berunsur Sanskrit yang diasimilasikan dalam bahasa Melayu seperti Iswara. Hal ini penting kerana jika kita lihat fasal 6 kurungan 7 dalam perlembagaan Pas. Itu belum disentuh lagi dalam bidang penyiaran yang mana istilah seperti µinfotainmen¶. Jadi kita tidak mahu jadi macam Umno yang mana usaha mereka untuk memperjuangkan Islam kita tidak nampak. kereta nasional kita pula dinamakan dengan nama yang tidak menggambarkan Malaysia iaitu Myvi bagi keluaran Produa dan Savvi bagi keluaran Proton. Kalau dahulu nama -nama bagi kereta nasional begitu sinonim dengan imej Malaysia sesuai dengan imejnya sebagai kereta nasional. antara usaha-usaha Pas ialah mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara yang tunggal dalam amalannya disamping mengembangkan bahasa Al-Quran. Putra. Bercerita lagi tentang isu kebahasaan dalam Pas ini.seperti presint. Baru-baru ini pula kita dapati fenomena ini telah berjangkit kepada jenama bagi keluaran baru kereta nasional. Palace of Justice yang jelas meminggirkan bahasa Melayu dalam bidang pentadbiran. Alamanda. Namun kini seolah -seolah sudah kehabisan sebutan Melayu. Rusa dan Kijang. anta. sureheboh yang bagi saya tarafnya merupakan sebutan-sebutan slanga yang hanya layak diungkap oleh kutu kutu jalanan sahaja. Tidak juga dilupakan penggunaan tajuk rancangan ³Nisa¶ Morning with Tok Guru´ dalam program yang dianjurkan ba wah dewan muslimat Pas pusat. Wira. anti sebagai kata ganti diri. ada juga kedengaran komenter dari segelitir ahli yang membidas kebanyakan ahli Pas yang meminggirkan bahasa Melayu dengan mengutamakan istilah -istilah bahasa Arab dalam komunikasi mereka misalnya penggunaan ana. boulevard. penggunaan istilah .

ijtimak. walaq. Tainment hanya boleh berdiri sendiri atau membawa maksud apabila disebutkan dengan penu h ialah entertainment yang membawa maksud hiburan. Jadi perkataan ini tidak memenuhi ciri -ciri sebuah akronim dan ianya lebih membawa kepada kecelaruan bahasa. Mungkin daripada hujah istilah dalam jem aah Islam ini ada pihak yang akan berbalik kepada isu-isu bahasa dalam bidang penyiaran itu tadi bahawa perkataan sureheboh dan infotainment ini boleh menjadi laras bahasa penyiaran. Abim dan Jim dan jemaah islam yang lain di pelbagai peringkat juga menggunakan istilah -istilah yang diambil dari bahasa Arab ini sebagai istilah komunikasi di kalangan mereka. Kalau tidak mengapa Jakim menggunakan nama Dewan Muktamar Pusat Islam. Sedangkan istilah -istilah yang menjadi laras bahasa dalam jemaah Islam itu tadi diambil daripada perkataan bahasa Arab yang standard. lajnah dan banyak lagi istilah -istilah Arab yang biasa ahli Pas gunakan. Di sini kita perlu ingat bahawa penggunaan istilah seperti sureheboh . Apa yang perlu kita maklum di sini ialah mungkin istilah-istilah tersebut sudah pun menjadi laras bahasa yang tetap dalam sesebuah jemaah atau harakah islam dan ianya tidak terhad kepada jemaah Pas sahaja. perkataan sure yang bermaksud pasti dalam bahasa Inggeris digabungkan pula dengan perkataan heboh yang berasal dari bahasa Melayu. bukan Dewan Perhimpunan atau Permesyuaratan Pusat Islam.muktamar. infotainment adalah kerancuan atau percampuran bahasa yang jika hendak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pun tiada istilah tersebut. mungkin alormof info memberi maksud maklumat. tetapi alormof tainmen jika diterjemahkan dalam bahasa Inggeris tidak membawa apa-apa maksud. . Infotainment pula.

Mekanisme penguatkuas aan dan tindakan perlu dirancang dengan rapi agar sikap tidak menghormati bahasa kebangsaan dipandang serius oleh semua pihak. tidak pula undang undang melanggar peruntukan Perlembagaan negara yang berkaitan dengan dasar bahasa atau akta pendidikan yang memperuntukkan b ahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama tidak diberi perhatian sama sekali. Amatlah ironis halnya apabila penguatkuasaan undang-undang pembuangan sampah yang tidak menentu dan kesalahan lalu lintas. . sama dengan seriusnya tindakan kepada orang yang melanggar undang -undang negara yang lain. bahasa rasmi dan bahasa ilmu. 1. bahasa rasmi dan bahasa ilmu perlu dipertegas dalam pelaksanaan dan penguatkuasaannya . diberi perhatian.Merenung Mendatang dan Merancang Pemerkasaan Bahasa Melayu pada Waktu Pastilah usaha merancang bahasa Melayu sebagai bahasa tamadun bangsa dan negara untuk waktu mendatang memerlukan waktu dan kaedah yang serapi -rapinya. dalam penulisan ini saya sekadar mencatat beberapa fikiran umum yang mudah-mudahan dapat membantu sedikit banyaknya perancangan bahasa Melayu dalam tempoh setengah abad mendatang. misalnya. Perancangan yang berkaitan dengan taraf dan peranan bahasa Melayu i. Peruntukan undang-undang tentang taraf dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. maka tindakan yang sama hendaklah dikenakan kepada sesiapa jua yang tidak menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. sebagai pelan tindakan yang menerjemahkan Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan K ebangsaan. Namun. Jika Kerajaan bersedia meminda atau memperluas Akta DBP dalam hal pemberian kuasa untuk mengambil tindakan kepada pihak yang menggunakan bahasa Melayu yang salah di tempat awam. Perlu ada sesi khas untuk sumbang saran pelbagai pihak dan perlu ada pendokumentasian strategi perancangan itu.

Demikian juga. Pengayaan khazanah ilmu dalam bahasa Melayu untuk pelbagai lapisan khalayak perlu dijadikan agenda negara . Taraf dan peranan bahasa Melayu perlu diperluas ranah penggunaannya . Perlu ada dana yang khusus untuk menjayakan agenda memperkaya khazanah ilmu dalam bahasa Melayu. Beberapa undang -undang yang berkaitan dengan bidang perdagangan yang selama ini µ menyekat¶ penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu disebabkan akta yang berkaitan telah µluput tarikh¶ (sebilangannya diaktakan sebelum atau pada awal kemerdekaan) hendaklah segera dipinda dan dimasukkan unsur penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu ke dalam akta pindaan itu. misalnya pengecualian penggunaan bahasa Melayu dalam sistem kehakiman.ii. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu sebagai salah subjek wajib. dalam bentuk cetakan mahupun elektronik. iii. Langkah mengembalikan pengajaran m ata pelajaran sains dan matematik dan subjek teknikal dalam bahasa Melayu baru -baru ini hendaklah disusuli dengan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di peringkat tingkatan enam. remaja dan kanak -kanak. termasuk di IPTS sebagaimana yang ditetapkan dalam akta tersebut hendaklah dilaksanakan. Mana-mana pengecualian yang tidak munasabah tidak harus wujud lagi dalam Akta Bahasa Kebangsaan atau akta-akta lain. iv. Institut Terjemahan Negara Berhad. Taraf dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar pendidikan sebagaimana yang termaktub dalam Perkara 17(1) Akta Pendidikan 1996 hendaklah dikuatkuasakan dalam sistem pendidikan negara . . matrikulasi dan pengajian tinggi. Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (Mappim) yang menggemblengkan penerbit institusi pengajian tinggi dan insitusi penyelidikan dan badan -badan lain hendaklah digerakkan agar benar benar memenuhi tanggungjawab sosial dalam pen yediaan dan penerbitan karya ilmu untuk kelompok dewasa. kedudukan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi (termasuk perdagangan).

vi. dan hal itu pasti disokong penuh. Penghematan berbelanja dalam pelaksanaan projek bererti halus dan teliti dalam cara berbelanja. kepemimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka pula perlu berusaha memenuhi tujuan -tujuan badan itu ditubuhkan sebagaimana yang terkandung dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka dengan tidak terlalu terikat atau mengikat dirinya dengan kehendak semasa pihak tertentu yang bertentangan dengan peranan DBP. Gangguan terhadap pelaksanaan badan tersebut sebagai badan yang diberi amanah memajukan dan mengembangkan bah asa kebangsaan. tetapi tidak harus sampai tidak berbelanja untuk projek -projek yang penting untuk kemajuan bahasa. . sastera dan ilmu semata-mata kerana hendak memberikan kesan kepada tuan politik bahawa pemimpin DBP pandah berhemat (tetapi sebenarnya tidak memenuhi amanah menjayakan misi memajukan dan mengembangkan bahasa dan persuratan negara. terutama dalam bidang pentadbiran .v. khususnya oleh pemimpin negara tidak seharusnya wujud. Dalam pada itu. Perlu ditubuhkan jabatan atau uni t audit bahasa yang memantau penguatkuasaan dasar bahasa. Usahlah diletakkan pimpinan dan karyawaan DBP dalam dilema. Dewan Bahasa dan Pustaka yang diaktakan sebagai badan perancangan bahasa dan sastera kebangsaan hendaklah diberi wewenang sebagaimana yang seharusnya. antara melaksanakan misi Negara dengan memenuhi arahan yang tidak menepati misi tersebut. Bidang kuasa dan tujuan DBP ditubuhkan untuk memajukan dan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jabatan ini boleh ditempatkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam yang bertanggungjawab memastikan mutu perkhidmatan yang baik. DBP perlu t erus kreatif dan inovatif dalam gerak kerjanya. bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak harus terganggu oleh arahan semasa yang bertentangan dengan Akta DBP sendiri. bukan mengurangkan atau menghentikan kegiatan dan projek.

maka tidak harus kita terima penggunaan bahasa ragam kolokial dalam urusan rasmi dan ilmiah. Yang sungguh -sungguh kita bimbangi ialah kegagalan masyarakat menempatkan ragam bahasa yang betul pada kont eks dan situasinya. ii. Langkah Kerajaan mengadakan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan langkah positif yang dapat dimanfaatkan untuk turut membudayakan penggunaan bahasa yang baik dan santun. Dengan demikian tidaklah menular fe nomena ³sekerat ular sekerat belut´ (seperti yang diistilahkan oleh Datuk Seri Utama Dr. Mudah -mudahan komponen ³bahasa Melayu tinggi´ dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan kempen tersebut. bahasa Melayu dapat bertahan sebagai bahasa yang mewakili budaya tinggi. Kita barangkali memang tidak dapat membendung fenomena bahasa rojak. . usaha bersepadu melalui semua kementerian. Namun. jabatan dan agensi kerajaan serta swasta perlu dirancang untuk membudayakan atau memasyarakatkan bahasa Melayu tinggi. dengan mengupayakan penyajian program-program yang dapat memasyarakatkan bahasa Melayu tinggi. Media. slanga dan segala bentuk bahasa yang mewakili reality sosial yang ada. Perancangan yang berkaitan dengan pemupukan bahasa Melayu tinggi i. baik media cetak mahupun media elektronik perlu meningkatkan peranannya dalam pembudayaan bahasa Melayu tinggi. Konsep bahasa sebagai ³warisan tidak tampak´ atau ³warisan tidak ketara´ sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 perlu dikembangkan dan direalis asikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita tidak mengharapkan bahasa yang baku digunakan dalam komunikasi sehari-hari tidak rasmi.2. Rais Yatim) dalam penggunaan bahasa bagi tujuan yang rasmi. Sebagai bahasa tonggak tamadun.

Cameroon. 1991). Liberia. Dewan Bahasa dan Pustaka yang memperoleh kelulusan Kabinet pada tahun 1997 untuk menggerakkan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) (yang sudah mula beroperasi sejak tahun 2000 tetapi kini katanya sedang melalui proses µpenyederhanaan¶ sehingga tidak kedengaran lagi aktivitinya) perlu mengaktifkan semula badan antarabangsa itu. perbincangan tentang pengajaran bahasa Inggeris kepada penutur asing menjadi tema yang mendapat perhatian besar sehingga perbincangan tentang . Sierra Leone. Kanada dan Guyana (Fishman et al. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa antarabangsa. Malawai. khususnya dalam zaman bahasa Melayu klasik pada sekitar abad ke-15 dan beberapa abad berikutnya. Amerika Syarikat. iaitu bahasa serantau dan bahasa antarabangsa. Nauru. dalam upaya memperkuat bahasa Melayu di peringkat negara. Trinidad. Lesotho. Bahasa Melayu yang gemilang dalam zaman Sriwijaya dan Kesultanan Melayu ialah bahasa yang tidak terikat oleh batas ge opolitik. menjadi bahasa rasmi atau bahasa kedua di Botswana. Barbados. Sekali lagi kita perlu belajar daripada rakan bukan Melayu kita yang mempunyai rangkaian yang cukup erat dalam pakatan Cina antarabangsa. Filipina.. Ireland. Langkah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa supranasional Bahasa Melayu perlu dirancang menjadi bahasa supranasional. Kongres Dunia Melayu Dunia Islam perlu disemarakkan terus. Dengan kedudukannya sebagai bahasa dunia yang dominan dan kini dipercayai antara bahasa dunia yang berperanan besar dalam proses globalisasi. 1977). Ghana. Sesungguhnya banyak manfaat yang diperoleh daripada kegiatan pengantarabangsaan bahasa dan sastera Melayu. Oleh itu. Swaziland. Uganda. Jamaica. Gambia. Malta. Fiji.3. Namibia. Tukarlah gaya atau apa -apa sahaja yang perlu. Mauritius. Australia. segala upaya memadukan kerjasama dengan negara-negara berbahasa Melayu yang lain dan mana -mana sahaja pihak yang dapat membantu melonjakkan citra dan kedudukan bahasa Melayu hend aklah dilaksanakan. tetapi bukan menyirnakannya. New Zealand. Afrika Selatan. Tanzania. Pada masa ini bahasa Melayu belum sampai ke tahap bahasa antarabangsa yang dominan sebag aimana halnya dengan bahasa Inggeris yang telah menjadi bahasa ibunda atau bahasa pertama lebih 45% penduduk 10 buah negara di dunia seperti United Kingdom. Nigeria. Tonga. Singapura. Saomoa Barat dan Zambia (Richards. India. Zimbabwe. Sekretariat Melayu Antarabangsa perlu digerakkan semula.

pengajaran bahasa Melayu kepada penutur asing mungkin dianggap oleh sesetengah orang sebagai kurang relevan. Yang penting ialah bahawa atas dasar adanya keperluan bahasa Melayu diajarkan kepada dan dipelajari oleh penutur asing itu. perlu ada perencana an yang rapi untuk memenuhi keperluan tersebut. Pengarah The English Company (UK) Ltd dalam jurnal The Future of Language (27 Februari 2004) bahawa bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang amat pesat berkembang. antaranya seperti pernyataan David Graddol. Namun bahasa Melayu mempunyai kedudukannya sendiri dalam perkembangan bahasa-bahasa utama dunia sehingga memang ada keperluan pengajarannya kepada penutur asing meskipun tidak seluas keperluan pengajaran bahasa Inggeris. Perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan dibincangkan dalam bahagian selanjutnya. Fakta mutakhir yang cukup memberangsangkan ialah pernyataan tentang perkembangan dan pot ensi bahasa Melayu sebagai bahasa dunia yang dominan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful