Con Sonido

Se spune c demult s-au întâlnit câteva sentimente i câteva calit i ale omului. Când PLICTISEALA bomb nea a treia oar , NEBUNIA a propus: hai s ne juc m de-a ascunselea.

INTRIGA a f cut pe mirata iar CURIOZITATEA, f r s se ab in , a întrebat: De-a ascunselea? i cum este asta?

sesc´. . v voi c uta i. în timp ce voi r. Când termin de num rat. v ascunde i. Când pân v g sesc´.³Este un joc în care eu m fac (îmi acop r fa a) i încep s num r. explic NEBUNIA. de la unu la un milion. NEBUNIA.

cea pe care n-o interesa nimic.ENTUZIASMUL dansa de mul umire iar BUCURIA op ia pentru c a reu it s conving ÎNDOIALA i chiar INDIFEREN A. .

Dar nu to i au vrut s participe. De ce? Pentru c la sfâr it îl g seau mereu. . ADEV RUL a preferat s nu se ascund .

În fond îl deranja c nu fusese ideea lui.ORGOLIUL considera c jocul acesta era o prostie. . Iar LA ITATEA a preferat s nu ri te.

NEBUNIA a început iute s numere. .

s-a tol nit pe prima piatr care i-a ie it în cale. a a cum face mereu. .Prima care s-a ascuns a fost LENEA care .

INVIDIA s-a ascuns dup TRIUMF. care prin propriile puteri. . a reu it s se urce în copacul cel mai înalt.

. Fiecare loc i se p rea minunat pentru oricare dintre prieteni.GENEROZITATEA aproape nu reu ea s se ascund .

Lacul cristalin pentru FRUMUSE E. .

Coroana unui copac era perfect pentru TIMIDITATE. .

.O adiere de vânt i se p rea magnific pentru LIBERTATE.

.În fine. GENEROZITATEA s-a ascuns într-o raz de soare. dup ce s-a gândit la to i.

.EGOISMUL în schimb a g sit un loc foarte bun de la început. Era aerisit. doar pentru el. comod.

MINCIUNA s-a ascuns dup curcubeu. .

printre vulcani.Iar PASIUNEA i DORIN A. .

DRAGOSTEA înc nu g sise un loc s se ascund c ci toate erau ocupate. .Când NEBUNIA aproape terminase de num rat.

Pân ce într-un târziu a v zut o tuf de trandafiri i s-a hot rât s se ascund între flori. .

³Un milion!´. zise NEBUNIA. i începu s caute. Prima care a ap rut a fost LENEA care era la doi pa i. .

PASIUNEA i DORIN A s-au sim it în vibra ia vulcanilor. .

. i a g sit imediat i TRIUMFUL.F r s vrea a g sit INVIDIA.

Pe EGOISM nici n-a trebuit s -l caute pentru c a ie it singur. Ascunz toarea lui era de fapt un cuib de viespi. .

i apropiindu-se de lac a descoperit FRUMUSE EA. NEBUNIEI i s-a f cut sete. .De atâta c utat.

A fost mult mai u or s g seasc INDOIALA. St tea i nu putea s se hot rasc unde s se ascund . .

.A a i-a g sit pe to i.

TALENTUL era în iarba crud .

. într-o pe ter întunecat .NELINI TEA.

în spatele curcubeului .MINCIUNA.

i a g sit chiar i UITAREA. care uitase c se joac de-a ascunselea. .

.Doar DRAGOSTEA nu era de g sit.

.NEBUNIA a c utat în fiecare copac. în fiecare izvor. pe crestele mun ilor.

i când era s se dea b tut . . a v zut tufa de trandafiri.

Imediat s-a auzit un ip t de durere. .A luat un b i a început s mi te crengile.

.Spinii r niser ochii DRAGOSTEI.

a implorat. . a cerut iertare i a promis s r mân mereu împreun . s-a rugat.NEBUNIA nu tia ce s mai fac s se scuze. A plâns.

De atunci DRAGOSTEA este oarb NEBUNIA este mereu lâng ea. i .

dar m car s iube ti nebune te.´.De aceea se spune c ³S iube ti este o nebunie. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful