Friday, August 29, 2008

Candrane Perangane Awak

01. Alise nanggal sepisan 02. Astane nggendhewa gadhing 03. Athi-athine ngudhup turi 04. Bangkekane nawon kemit 05. Bathuke nyela cendhani 06. Bokonge manjang ilang 07. Cahyane sumunar 08. Drijine mucuk eri 09. Godhege simbar rumembun 10. Gulune angelung gadhung 11. Gulune ngolan-olan 12. Idepe tumenga tawang 13. Irunge ngudhup mlathi 14. Irunge kencana pinatar 15. Kempole ngembang pudhak 16. Kempole nyuthang walang 17. Lakune kaya macan luwe 18. Lambene nggula sathemlik 19. Lambene nyigar jambe

Susune nyengkir gadhing . Pakulitane ngulit langsep 26. Rambute ngandhan-andhan 34. Rambute ngembang bakung 35. Pamulune prada binabar 28. Polatane ruruh jatmiko 31. Mripate blalak-blalak 24. Praene ndamar kanginan 32. Pamulune bengle kairis 27. Sinome mbibis mabur 37. Pawakanae sedhet singset 29. Pundhake nraju mas 33. Pipine nduren sajuring 30.20. Lengene nggendewa pinenthang 23. Sinome micis wutah 36. Mripate liyep lindri 25. Lembehane mblarak sempal 22. Lambene manggis karengat 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful