scanned by "_yD_

"

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula

A Magyar Királyi Honvédség
külföldi gyártású páncélos harcj ármuvei
1920-1945

PETIT MILITARY KÖNYVEK
Sorozatszerkeszto: Sárhidai Gyula, Szakály Gábor

SÁRHIDAI GYULA A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjármuvei 1920-1945 PETIT REAL Könyvkiadó Budapest.BÍRÓ ÁDÁM . 2006 .ÉDER MIKLÓS .

' 105 "'.. Kpfw. 81 42 43 43 44 és pá"l~ljármuvek ~ "~.és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917 -1945 A magyar királyi honvédség páncélos jármuveken alkalmazott jelzései Csapat jelek Toronyszám Egyéb anyagok Forrásmunkák 189 191 196 198 204 213 241 52 52 52 5 .5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadász páncélos 4. '. M Vickers páncélgépkocsi 29. 7 9 11 11 12 13 15 15 16 17 17 19 20 20 24 28 31 .Pz.~". Kpfw.hadijelei. a gép. 39 41 41 68 68 70 70 71 73 74 76 MELLÉKLETEK Fotók. V Párduc közepes harckocsi Pz. Schützen-Panzerwagen lövészpáncélos Svédország Landsverk L-60 könnyu harckocsi Landsverk L-62 harckocsivadász Csehszlovákia S-II A (T-ll) könnyu harckocsi S-II Skoda T-2I közepes harckocsi OA vz.. újságillusztriciók. 33 34 34 36 39 . Harckocsitípusok fo adatai híradófelvételek 81 . Pz. Renault 35 (f) vadász páncélos Le. VI Tigris nehéz harckocsi TNH-P [Pz. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi Franciaország Renault R 35 könnyu harckocsi Hotchláss H 35 és H 39 könnyu harckocsi Somua S 35 közepes harckocsi Renault UE páncélozott loszerszállító gépjármu Lengyelország TKJTKS kisharckocsi c:::' - . IV közepes harckocsi Pz."'.. 1könnyu harckocsi Kl. 38(t)} könnyu harckocsi Marder II páncélvadász Marder 111 Aus! M 7. Kpfw. 46 48 48 48 50 A magyar páncéljárIlluvek .Tartalom Eloszó helyett 6 Nagy-Britannia 29.. Be! Wg. 111 rohamlöveg Pz. . Kpfw.. KV-II nehéz harckocsi STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu BA-10 páncélgépkocsi Amerikai Egyesült Államok M3A2 General Lee közepes harckocsi M3A1 könnyu harckocsi Magyar gyártású páncélos harcjármuvek 1920-1945 Külföldi gyártású páncélozott harcjármuvek a Magyar Királyi Honvédség használatában 1920-1945 Külfóldi gyártású harckocsik és egyéb páncélozott harcjármuvek 54 54 56 56 57 57 58 60 60 62 62 63 66 66 A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HARCJÁRMUVEI (A gyártó államok szerinti csoportosításban) A magyar péncélosfegyvemem beszerzési lehetoségei Olaszország FIAT 3000 B könnyu harckocsi FIAT -Carden-Loyd Mk. Kpfw. . Kpfw. M Crossley páncélgépkocsi Valentine 111 közepes harckocsi Szovjetunió T-27 kisharckocsi T-28 közepes harckocsi T-26 könnyu harckocsi BT könnyu (gyors) harckocsi T-40 könnyu (úszó) harckocsi T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi T-34/76 közepes harckocsi T-34/85 közepes harckocsi KV-I..7 cm Pak(t) auf Gw.. II könnyu harckocsi Pz. Kpfw. 1Aus! B Pz.i~::'>. 111 közepes harckocsi StuG. VI kisharckocsi FIAT-Ansaldo CV 33 és CV 35 kisharckocsi Németország Büssing-Fross páncélgépkocsi LK II könnyu harckocsi Pz.

és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökrol. Közös munkánk támogatást nem kapott. Valószínuleg az elso volt. aki már nem lehet közöttünk. remélve. A szerzok személyes ismerose volt. emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. ott egyszer megjelenhetnek.Eloszó helyett A könyv. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott. Bajtos Iván Kassán élt. több mint 10 év munkájának az eredménye. amelyet az olvasó a kezébe vesz. aki elkészítette az összes magyar és német jármu rajzait. A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt. de csehszlovák állampolgárként. Értékelését az utókorra bízom. több száz jármu rajzait készítette el. A szerzok gyujtomunkája mintegy 30 évet tett ki. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt jármuvek részletes dokumentációjának elkészítéséhez. a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg. magyarként. de egy ilyen anyag kiadására 1990 elott lehetoség nem létezett. A szovjet jármuvek rajzolása közben fiatalon. legalábbis az elkészítést illetoen. hosszú. Magyarországon alig tudtak róla. rajzait elküldte Magyarországra. súlyos betegség után hunyt el. Sárhidai Gyula 6 .

" HARC JARMUVE 1 (A gyártó államok szerinti csoportosításban) 7 . A MAGYAR" KlRALYI HONVEDSEG ..

valamint Svédországból. Mivel a fegyverzetkorlátozási tilalmak miatt hazai gyártás nem volt lehetséges. emellett a megcsonkított Magyarországot jelentos jóvátételi összegek megfizetésére is kötelezték. Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. csupán külfóldrol beszerzett . 1 típus nem felelt meg a magyar igény eknek. A szigorú tilalmak ellenére az ország katonai vezetoi figyelemmel kísérték a fegyverek fejlesztésének külfóldi folyamatát. A hadügyi tárca megfelelo magyar tervek hiányában külfóldi harckocsitípusok beszerzésére kényszerült. A kormány és a honvédelmi tárca szakadatlan erofeszítéseket tett a kor színvonalán álló hadsereg létrehozására. Anémet Pz. melyet vontatóként rejtjeleztek. s megtiltották mindenfajta katonai jármü és eszköz (repülogép. Mindezen túl a békeszerzodés szigorú szankciókkal béklyóba kötötte az ország katonai fejlesztését: Magyarország . az 1938 és 1941 nyara közötti idoszak Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kihirdetésétol a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott. 1920 és 1938 között.fejlesztésére korlátozódott: a WM gyárban 1933-tól folytak kísérletek a V-4 típusú közepes harckocsi prototípus ával. Ezen idoszak egyetlen legális vásárlása 2 db korszerutlen 29.az azóta "Gyo ri Programként" ismert beszédében . M Vickers páncélgépkocsi volt. Az elso idoszak a Katonai Ellenorzo Bizottság magyarországi jelenléte alatt lezajló rejtett fejlesztés évei voltak.Magyarország katonai fejlesztésének ütemtervét. személyautó.kiépítésének három jól tagolható korszakát lehet elkülöníteni.harcjármuvek álltak rendelkezésre akiképzéshez: 14 db LK II típusú.nem rendelkezett harckocsikkal. (A V-3 mint alvázprototípus. Ezen évek alatt teremtették meg . a Svédországból.1 db FIAT -Carden-Loyd. a Rendorújonc Iskolában folyó leplezett katonai oktatással. lakosságának felét elszakították. azonban a honvédség vezetoi további korszeru külfóldi típusok kipróbálását. páncélosereje csupán néhány egyedileg eloállított (Romfell. 1 db FIAT-Ansaldo CV 33 és 150 db CV 35 típusú kisharckocsi.épült.és teherautó-alvázakra épített páncé 19épkocsi-utánzatokkal. mely szerint a kormány a hadsereg megerosítésére és korszerusítésére 600 millió pengot kíván fordítani. de a svéd könnyu harckocsi és páncélvadász változata kedvezo értékelést kapott a katonai szakértoktol.elemi szükségletként jelentkezett. Mintajármuvek érkeztek Németországból. Magyar Waggon és Gépgyár . március 5-én Gyorött bejelentette . a Landsverk üzembol. A WM-ben folytak még a kísérletek a Straussler-féle V-4-es harckocsi fejlesztésén. illetve megvásárlását szorgalmazták.mint a Monarchia hadseregének része . Az ország területének kétharmadát.A MAGYAR PÉNCÉLOSFEGYVERNEM BESZERZÉSILEHETOSÉGEl Az elso világháborúban Magyarország fegyveres ereje. elso világháborús könnyu harckocsi .) páncélgépkocsiból állt.nem rendelkezhetett reguláris hadsereggel.ezen belül a páncélos fegyvernem . Junovitz P A. A motorizált eszközök .a 35 000 fot számláló rendfenntartó erokön fölül. sot. Az anyagi alapok biztosításával megkezdodhetett a páncélos jármuvek hazai eloállítása.a legnagyobb titokban .) gyártását vagy külfóldi beszerzését. a V-4 mint fegyveres jármu prototípusa épült meg.Weiss Manfréd. A gyártók azonban megfelelo harcjármutervek hiányában nem tudták gyártásukat megkezdeni. Ganz. melyeket Nagy-Britanniából sikerült beszerezni. 9 . A kisantant ellenséges országainak gyurujében a katonai fejlesztés . A rejtési idoszak egyedüli magyar páncéljármu . páncélozott harcjármu.rejtett . s tisztában voltak a hadsereg korszeru technikai felszereltségének szükségletével.) A páncélos fegyvernem kiépítésének második üteme.melyekbol csupán 6 db-ot alkalmaztak . tüzérségi eszköz stb. 5db FIAT 3000 B könnyu harckocsi.a páncélos fegyvernemi kiképzés alapját a RUISK-ban. A tilalom betartását az országban állomásozó antant Katonai Ellenorzo Bizottság a legnagyobb szigorúsággal ellenorizte. s ezek az idoszakok alapveto en meghatározták a magyar páncéloserok fejlesztésének irányát. Olaszországból kalandos úton becsempészett harckocsikkal. a Magyar Királyi Honvédség . A harcjármuvek gyártása négy nagyüzemre .zömében elavult . A vesztes háborút követoen háborús részvételéért a trianoni békeszerzodés cikkelyei súlyos árat fizettettek az idoközben önálló állammá alakult Magyar Királysággal. a prototípus készen állt a próbákra. MÁVAG.így a harckocsizó alakulatok létrehozása .

amelyre sem hadserege létszámában. június 27 -én .idoközben teljesen elhasznált és ela vul t . a Csaba páncélgépkocsi gyártása. sok esetben egyáltalán nem teljesítette. Bár létrejöttek a harckocsiállomány feltöltését szolgáló megállapodások.a trianoni döntés által elcsatolt terÜletei végleges visszaszerzésének reményében .a kis számban gyártott Zrínyi II rohamtarackon kívÜl . A veszteség pótlására a magyar hadiipar képtelen volt. Magyarország 1941.sorozatgyártása. sem technikai felszereltségében nem volt felkészÜlve. közepes harckocsival a honvéd páncélosalakulatok nem rendelkeztek. csehszlovák zsákmányból 3 db. Az 1. A magyar hadsereg által használt kÜlfcildi gyártású harcjármuvek típusait a továbbiakban egyrészt a használatba-vételi idopontok sorrendjében. A súlyos harckocsiveszteségek pótlására a hazai Üzemek képtelenek voltak.a Toldi könnyu harckocsi és a Nimród önjáró légvédelmi gépágyú . Az 1. A kivonuló erok ennek több mint háromnegyedét az elso négy hónap alatt. A pótlás sal egyÜtt 95 db Toldi I. a német fél e megegyezéseket csak késve. Ebbol 24 Toldit és 25 Csabát lottek ki. harckocsiezredét ezért csak a német hadsereg által átadott harckocsikkal tudták 2 zászlóalj eroben felszerelni. a jószerével korszerutlen típusból sem volt képes a hadsereg igényeit kielégíteni. a többi hibák miatt esett ki. megoldódik a közepes harckocsik gyártásának Ügye. ugyanis a hazai hadiipar a háború elso éveiben csupán könnyu harckocsikat állított elo. 420 db Turán I-II és 66-68 db Zrínyi . 11O db Toldi könnyu harckocsival és 92 db Csaba páncélgépkocsival rendelkeztek.A Landsverk L-60 és L-62 típusok gyártási jogának megvásárlása után megkezdodött a magyar változatok .Németország oldalán belépett a Szovjetunió elleni háborúba. zászlóalj a nem állt fel. Gyártásának kezdetétol folytak kísérletek továbbfejlesztésére.nem jutott a hadsereg birtokába. magyar hadsereg felállítása idopontjában a honvéd vezérkar nem tudott egyetlen páncélosalakulatot sem a frontra küldeni. A roncs-Ansaldókat nem javították ki. Korszerii közepes harckocsi beszerzésére több országgal folytak tárgyalások: Németország akkor elzárkózott a kérés elol. Az utolsó "békeévek" idoszakában apáncéloserok fejlesztése csaknem kizárólag magyar gyártású harcjármuvekbol történt. kÜlföldi eredetu páncéljármu . A hadba lépés idopontjában a magyar páncélosalakulatok 150 db . 57 db Csaba. már elavult fegyverekké váltak. azonban amikorra a Turán harckocsik a frontra kerÜltek. azonban . a keleti front orosz-angol-amerikai gyártású harcjármuvek zsákmányából származó nem nagyszámú páncélos állt a Magyar Királyi Honvédség hadrendjében. átvizsgálásuk után tancélokat szolgáltak.a Turán harckocsik módosított változatai sem bizonyultak megfelelo harceszköznek. s a többit is újból alka1mazták. Ez azt jelenti. de 1943-44-ben a német hadiipar már a Wehrmacht számára sem tudta az elvesztett harcjármuveket pótolni. A magyar ipar még ebbol. a magyar honvédség csupán a szövetséges Németországra támaszkodhatott. tábori páncéloshadosztály 30. a WM 17 db Csabát generáljavított. Abba a háborúba. A magyar ipar által eloállított és a német hadsereg által átadott harcjármuveken túl a lengyel hadsereg viszszavonuló alakulataitól 18 db. az átadási mennyiségek a szerzodésekben rögzítettek alatt maradtak. 10 . hogy ebben az idoszakban a honvédség páncélos harcjármuveinek egyharmada német eredetu volt. Svédország és Olaszország pedig nem tudott megfelelo típust felajánlani. Végül egy kiforratlan csehszlovák prototípus licencének megvásárlásával úgy tunt. a Toldik 80%-át. Folytatódott ugyan a Toldi harckocsik gyártása. Ezek azonban bevetésre nem kerültek. a Csabák 20%-át jelentette. de 1942 tavaszán. 135 db Nimród. másrészt a gyártó országok csoportosításában ismertetjÜk. a 2. vagy csak részben tudta kielégíteni. Az ezred Ill. A magyar csapatokhoz gyakran már elavult típusokjutottak. 1942-ben a Ganz és a MÁ VAG 62 db Toldit. 1941 októberére a keleti fronton elvesztették. így a magyar honvédség igényeit már nem. tábori páncéloshadosztály német harcjármuvekkel történt feltöltése sem tudta megoldani a magyar páncélos fegyvernem súlyos helyzetét. A gyorshadtest páncéloseroibol ez a veszteség az Ansaldók 100%-át.Ansaldo kisharckocsival.a három mintakocsin túl . A szovjet hadmuveletek kezdetétol a második világháború befejezéséig tartó idoszak a magyar páncélos fegyvernem fejlesztésének harmadik szakasza.összesen 701-703 magyar harcjármu mellett a német igazolt átadások a 350-es darabszám körül mozognak. Mindezekkel egyÜtt a háború négy esztendeje alatt gyártott 80 db Toldi Il. Ezekkel egy idoben folyt az egyetlen hazai fejlesztésu harcjármu. 1941 végén minden jármuvet hazaszállítottak. 65 db Ansaldo kerÜlt ki a hadmuveleti terÜletre. és megkezdodött a Nimród önjáró gépágyú sorozatgyártása. további 80 darab épült.

A fegyverzetkorlátozási idoszak csaknem valamennyi harckocsija Olaszországból érkezett. Az A változat ágyúval.67 m széles és 2.. ezért a harckocsitípusok felsorolását az olasz harckocsik ismertetésével kezdjük. A betuj elek a következo nyilvántartási számokat takarták: A = 12. B = 8. C = 9. az lnO-as évek közepére készült el a Renault jármu alapján épült olasz könnyu harckocsi. Az elso 5 FIAT harckocsiból álló szállítmány 1931-ben érkezett hazánkba. Az 5 db FIAT 3000 B jelu harckocsival váltották le a RUISKharckocsi-alosztályában szereplo elavult LK II típusokat. A késobbiek során a kocsit vízhutéses 8 mm-es 07/l2M Schwarzlose géppuskával szerelték fel. sz.. sz.OLASZORSZÁG A magyar harckocsiállomány bovítésére 1931 és 1936 között csak az olaszországi beszerzés adott lehetoséget. D = 10. ún. melyet két változatban gyártottak. a FIAT TIPO 3000 típus. A 3. . A harckocsikat betujellel tartották nyilván. A FIAT 3000 B harckocsikat elavulásuk után apáncéloscsapatok logyakorlatain céltárgyként használták. s itt.Renault M-17 és M-18 FT. A gyártási jogot megvéve. számú harckocsi. késobb ikergéppuskával volt felszerelve.. E = 11. A Magyarországra fegyverzet nélkül. aB típus egy. hátulról és oldalról 16 mm-es. sz.Franciaországtól megvásárolta. A háborús ellenfélbol kereskedelmi partnerré vált Olaszország szívesen állt a magyar hadügyi vezetés rendelkezésére a harckocsivásárlásban.20 m hosszú. titokban szállítsa Magyarországra a megrendelt harcjármuveket.20 m magas B változat 5. A FIAT harckocsikból egy kísérleti harckocsiszázadot állítottak fel.6 tonnás tömegét a 63 LE-s motor 16-22 km/h sebességgel mozgatta.a terepen történo biztonságosabb haladás elosegítésére . mezogazdasági gépként álcázva. A viszonylag magas felépítményu harckocsit . A két fo kezelot elölrol. Még arra is vállalkozott. sz. Az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával a magyar honvédség 1931-ben 5 db FIAT 3000 B típusú könnyu harckocsit rendelt a torinói FIAT gyártóI. alkatrészekre bontott és ládákba csomagolt jármuvet a legnagyobb titokban állították össze Hajmáskéren. hogy a hadfelszerelési korlátozás kijátszásával. Fegyverzet híján a torony elején a fegyverzet részére kialakított nyílást kezdetben fémlappal lezárták. FIAT 3000 B könnyu harckocsi Olaszország 1917/18 telén két könnyu harckocsi típusát . 1.hátul félköríves csúszószerkezettel. a hajmáskéri Hideg-völgyben végezték el próbaüzemüket. Ezt követte 150 darab Ansaldo kisharckocsi.. felülrol 6 mm-es páncélzat védte. "farokkal" is felszerelték. FIAT 3000 B könnyu harckocsi II .

az olasz harckocsiba a vízhutéses angol géppuska helyett léghutéses FIAT -REVELLI géppuskát rendszeres ítettek.) A Magyarországra vasúton. VI típusÚ. o FIAT-Carden-Loyd CV 29 12 . Saját beépített fegyvere 1 db Vickers géppuska. Vásárlással vagy gyártási jogának megvételével a brit hadseregen kívül 13 ország hadseregében rendszeresítették. A kisharckocsi fegyverzet nélkül érkezett. A lánctalp felso vezetését fa csÚsztatógerenda végezte. Olaszország: FIAT-Ansaldo CV 33. A második harckocsi számára fenntartott 14.C a rden-Loyd típusnéven 1930-tól gyártotta a kocsi olasz változatát. utánfutó val is felszerelheto és egyéb tüzérségi vontatási célokra is felhasználható konstrukciónak. (Szovjetunió: T -27. hátul duplatárcsás lánc feszíto. A FIAT -Carden-Loyd jármuvet a továbbiakban harckocsi-vezetési célokra használták.aknavetos. illetve hadrendbe állítását. További eltérés a fegyverzetben volt. míg páncélvédettsége elöl 9. TKS. Lengyelország: TK-I-3. nyilvántartási számÚ .00 m . szétszedett állapotban. VI kisharckocsi A Carden-Loyd Mk. kétszemélyes kisharckocsit 1928-ban rendszeresítették az angol hadseregben. majd közös konzolon 2-2 futó görgo. 06.46 m. A 22. Az egészen kicsiny . Egyszeru futómuve oldalanként csupán 6 kerékbol állt: elöl fogas meghajtó-.70 m. Az alaptípus után számos további változatát is gyártották . nyilvántartási számot nem adták ki. azonban a csapatpróbák eredményei után a katonai szakemberek nem javasolták további kocsik vásárlását. s késobb sem szereltek bele sorozatlövo fegyvert.) Az olasz hadiipar a mintajármu és a gyártási jog megvásárlása után FIAT . löveges stb. (Eredetileg két harckocsit rendeltek.a rendszámlista szerint 13. melybe a négyhengeres Ford T motor helyett a 20 LE-s FIAT-motort építették be.) (Külön érdekesség.lánctalpas jármu kis méretén túl további kedvezo tulajdonságokkal is rendelkezett.angol licenc alapján gyártott FIAT -Carden-Loyd kisharckocsi. szélessége 1. Franciaország: UE. A maga korában igen kedvezo jellemzokkel rendelkezo jármu számos ország érdeklodését felkeltette. Ezzel a jármu legnagyobb sebessége 45 km/h-ról 40 km/h-ra csökkent.az angol eredeti és a cseh MU kivételével. Az egyre kedvezobben alakuló magyar-olasz kapcsolatok jegyében 1932 tavaszán az Olasz-Magyar Együttmuködési Bizottság támogatásával jutott Magyarországra egy . "mezogazdasági gép és alkatrészei"címen érkezett jármuvet a RT! szakemberei szerelték össze szerkezeti és összeállítási rajzok nélkül. illetve továbbfejlesztett típusát gyártották. magassága fejvéd nélkül csupán 1. TKW. A RUISK kísérleti századának parancsnoki szakaszába kívánták rendszeresíteni a kisharckocsit. Csehszlovákia: MU. kiselejtezéséig.használták. oldalt 6 mm vastagságÚ volt. hogy a magyar páncélos erok az elozo felsorolás csaknem valamennyi típusát .hossza 2. de a FIAT cég csak egy kocsit szállított.5 LE-s motor 45 kmlh maximális sebességet biztosított a mozgékony.FIAT-Carden-Loyd Mk.. CV 35.

Ajobb kitekintési lehetoség megvalósítása érdekében késobb 45 harckocsira. Alapveto harcászati céljaira . a bevetés ben résztvevok sem tuzeroben. A CV 35-ös változatból mintegy 2500 darab készült. A H-168 rendszámú. valamint páncélzatának vastagságában (12. Ehhez a tartalék görgok helyén pc. A hét db tükrös periszkóppal ellátott figyelotorony sem tette lehetové a tökéletes körkörös megfigyelést. magyar tervezésu bukótoronyba szerelt Gebauer ikergéppuskákkal szerelték fel. majd a Az olasz FIAT cég a Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesztett változatát. A kisméretu harcjármu úton 42. melyekbol egyetlen ev 33-as. mely a görgok ismételt cseréjével járt. 13 .20 m. kipróbálásra. az 1940-es erdélyi és az 1941-es délvidéki bevonulások során komolyabb harci bevetés nem károsította. Emiatt a jármu hátulról gyakorlatilag védtelen volt. a hátfal közelsége miatt . (E két jármuvet feltehetoen a szovjet csapatok hadizsákmányként elszállí tották. A változatok járószerkezetükben teljesen megegyeztek. mely teljesítmény a harmincas évek elején .ládákat helyeztek el. azonbana páncéltest alakjában minimális eltérés mutatkozott. ettol kezdve csak kiképzési célokra használták. s csak a teljes lánc cseréjévellehetett a hibát megszüntetni.elore és oldalt kialakított figyelonyílásokon tudott kitekinteni. hatótávolságában (110 és 150 km). 1938-ra a kocsik járószerkezetei nagyfokú károsodást szenvedtek.15 m és 1. CV 35 típusú harckocsik voltak.a szokásos álcázott szállítással .03 m és 1. 1935-ben 68 darabot rendeltek akisharckocsiból. összesen 151 darab Ansaldo érkezett.más harckocsi híján . figyelotomyot építettek. CV 353.FIAT -Ansaldo ev 33 és ev 35 típusú kisharckocsi ev 33.a kis belso tér.7 t. azonban a felépítmény hátsó lemezén lévo figyelorés használata .felderítés.csaknem lehetetlen volt.jónak volt tekintheto. Az eredeti Breda géppuskával felszerelt Ansaldo elnyerte a honvédség szakértoinek tetszését.ezúttal traktorként feladva . CV 35 3. s a Magyarországra mintakocsiként küldött és véletlenül itt maradt lángszórós változatú Ansaldóval (H-160) a harckocsiszertárban nyert elhelyezést. egyetlen CV 33-as típusú jármu fegyverzet nélkül a Ludovikára került. de ezek már a javított. Így az Ansaldo lett a magyar páncéloserok elso rendszeresített harckocsija. sem páncélvédettségben nem bizonyultak megfelelonek. Magyar rendszámaik: CV 33 . 1936 márciusáig megérkezett a további 67 fegyvertelen harcjármu is. hosszúsági és magassági méreteiben (CV 33 3. Az olaszok 1934 júniusában eladásra felkínálva . Mindkét kezelo . kiképzoharckocsiként.foként békekörülmények között . terepen 15 km/h sebességgel volt képes haladni.H-1 O1-H-167.3 t). Az idoközben teljesen elavult CV 35 típusú kisharckocsikat 1941-ben a Szovjetunió elleni háború elso idoszakában a gyorshadtest állományában még felvonultatták. A terv nem valósult meg! A szolgálatba állított Ansaldo harckocsik . illetve 43 LE). CV 35 . vonóero tekintetében (40.Magyarországra juttatták ev 33 típusú kisharckocsijuk mintajármuvét. A harckocsik legnagyobb része már a menetek során használhatatlan állapotba került. H-169-H-252. Bár a harckocsikat 1939-ben Kárpátalja meg szállásában. Ezek közül is elso helyen kell megemlíteni kedvezotlen kilátási lehetoségét.28 m). s a próbák és a vizsgálatok után. A bukótoronyba beépített M 1914 típusú ikergéppuska a haladási irányban.1935 augusztusában érkezett Magyarországra. menetbiztosítás . függoleges és vízszintes szögtartományokban is képes volt tüzelni. 1936 végéig további 83.H-168. A hibaforrások sorát a hernyótalp zárta: huzamosabb használat után a lánc megnyúlt. Az Ansaldók voltak a legnagyobb számban alkalmazott külfóldi gyártású harckocsik a magyar hadsereg állományában. A Honvédelmi Minisztérium utasítására 1941 szeptemberében a megmaradt Ansaldókat kivonták a harci állományból. A két változat tömegében (CV 33 2. 1941-re harcértéküket nagymértékben elveszítették. illetve 13 mm) különbözött egymástól. a FIAT-Ansaldo ev 35 típu st 1933-tól 1936-ig nagy szériában gyártotta.) A honvédségi szolgálatba állított Ansaldókat új.fegyverzete is megfelelo volt. Azonban az Ansaldók több negatív tulajdonsággal is rendelkeztek. a lövészülés feletti fedlapra. és egyúttal 35 MAnsalda kisharckocsi néven rendszeresítették. Utánrendelést követoen. Az elso Ansaldo harckocsi . Ugyanekkor tervezték az Ansaldo kisharckocsik R-1 rádióval való felszerelését. a többi ev 35-ös típusú volt. További hátrányos tulajdonsága a bonyolult futómurendszer gumiperemes futógörgoinek gyakori sérülése volt.állandó használatban álltak.a vezeto és a lövé sz .

. o " •• •• "~O . átadtak a Horvát Köztársaság hadseregének.. 00"8"00 III • o FIAT -Ansaldo ev 33 o o o o ~ o o FIAT -Ansaldo ev 35 14 .1942-ben a megjavított állományból 10-10 darabot átadtak a rendorségnek és a csendorségnek. 1 darabot (H-212) a cserkészeknek. további 10 darabot. 00000" 0g /1 . csökkentett fegyverzettel (csak egy géppuska). Gyakorlatilag hadrafoghatóságuk 1941 oszétol megszunt.

a "Királytigris" harckocsi kivételével valamennyi alvázcsalád több-kevesebb példánya jutott a Magyar Királyi Honvédség páncélos fegyvememe. A Monarchia összeomlása után a Büssing páncélgépkocsikból két példány a magyar állam birtokába került. A Büssing páncélautó kétkerék-meghajtása miatt nem volt terepjáró. ezért az antantbizottság figyelmeztette a magyar hatóságokat.. ami alkalmazásának lehetoségét nagyban korlátozta. azt állítva. és kiképzési célokra is csak szükségszeruen alkalmasnak ítélték azokat. illetve a rohamtüzérség állományába. O" . Ekkorra már elavultnak.NÉMETORSZÁG Büssing-Fross páncélgépkocsi A Büssing-Fross páncélgépkocsi is az osztrák-magyar hadsereg számára készült rögtönzött páncéljármuvek közé tartozott. Az egyik a vezeto mellol menetirányba lott. és hadihasználatra alkalmatlannak találta. Úgy alakították ki. A vaslemezek mérete. Az erosen elhasznált két páncélkocsit az 1930-as évek elején selejtezték ki. hogy a két gépkocsit a háború után. O . Amíg a húszas évek elejétol1936-ig .:a t :. A Dunántúlon állomásozó harcjármuveket 1919 oszén a Lehár-különítmény használta. Novemberben a két Büssing a Nemzeti Hadsereg demonstrálására részt vett Horthy fovezér budapesti bevonulásán. A harcjármu fo fegyverzetét két beépített géppuska alkotta. ideiglenes jelleggel.Olaszországtól szerezte be a honvédség páncélozott harcjármuveit. a másik a felépítmény tetején lévo forgótoronyból körbe tüzelhetett. 1927 után a honvédség tulajdonába került. 1922-ben a magyar kormány kérte a jármuvek karhatalmi célokra való felhasználását. hogy a jövoben kevésbé valósághu utánzatokat készítsenek. A két páncélgépkocsit az antant ellenorzo bizottsága megvizsgálta. <T. rendfenntartási célokra készítették. TI-. A motorházat ugyanilyen lemezborítással védték. A trianoni béke megkötése után a két páncélautót Szombathelyen rejtették el. A két jármu 1923-tól a rendorség. VI-B. hogya Büssing teherautók alvázára ötvözetlen vaslemezbol készült. a gondos szerelés és a jármuvek felépítése azonban igen emlékeztetett az igazi páncélautókra. I :1 Büssing-Fross páncélgépkocsi 15 . a második világháború teljes idoszakában a szövetséges Németországból érkezett a külföldi gyártású páncélosanyag 90 százaléka. A Pz. zárt felépítményt helyeztek. A felépítmény falán lévo lorésekbol a jármuben tartózkodók kézifegyvereikkel is harcolhattak.a hazai páncéloserok fejlesztésének rejtett idoszakában .

ellentétben a "Whippet"-tel . Anémet leszerelési anyagból. nem fixen beépített géppuskát az oldallorések bármelyikébe lehetett beállítani. Maga JozefVollmer is a svéd Landsverk harckocsigyártó üzem tervezogárdájának mérnöke lett. amikor is Bernola Károly . Az elso világháború végéig csupán néhány darab készült el. anémet leszerelési anyag részeként... A háború után. A 7. A 3 fos személyzet a harckocsitest hátsó harmadában lévo "kazamata"-részben nyert elhelyezést.. . '\' . 1921-ben további 12.5-14 km/h sebességet ért el.: °0'1:-: ) LK II könnyu harckocsi ••~ " 16 .. . . .forgótorony volt..hosszú ideig szétszedett állapotban .. . 1 oktató) a RUISK állományába került. A4.felügyelo parancsnoksága alatt megalakult a harckocsialosztály. .. . 'I't.950x2. új svéd motorral Stridsvagen ml2i típusjelzésseI gyártotta. . '1 . . ' •• '1' . de harctéri bevetésükre már nem került sor. majd selejtezték.~:.. Ebben kapott helyet a harcjármu beépített fegyvere. A harckocsikat a legnagyobb titokban . június 13-án készült el. Az olasz FIAT 3000 B típusú harckocsik megérkezése után az idoközben teljesen elavult harckocsikat már a következo évben kivonták az állományból. Egy másik.352 m méretu harckocsi az angol "Whippet" típusra emlékezteto páncélteste 8-14 mm-es páncélzattal rendelkezett.. majd kipróbálásuk után. • o..732x1. o~~o_ "" E! :: . összesen 14 darabot beszerezni. :LJ.LK II könnyu harckocsi A Jozef Vol/mer által tervezett LK II könnyu harckocsi elso példánya 1918.. (Rendszámuk: I-VI. svéd közvetítéssel sikerült a magyar államnak 1920 tavaszán az LK II harckocsibó12 darabot. .késobb Bereznay (mint századost lefokozták) . majd végül 6 db (5 gyakorló. '~. . a vízhutéses géppuska. melynek tetején .7 tonnás harcjármu 55 LE teljesítményu motorja segítségéve13. A Landsverk gyár az LK II-es harckocsit továbbfejlesztve. . az elkészült és gyártás alatt álló példányok Svédországba kerültek..1: '.) Az LK II-esekkel a rejtett harckocsioktatás a RUISK keretében 1930-ban indult meg.~.tárolták.' : .

illetve 5 futógörgo.harckocsi-vezetési oktatás céljaira használtak. . Pz.Pz.4 és 6 tonna. Pz. a tornyot elhagyták. J típusú könnyu harckocsi két változatban épült: az A típus sorozatgyártását 1934-ben kezdték meg. tömegében . Ausf. 1 könnyu harckocsi A Pz. Kl. illetve 40 kmIh különbözött egymástól.Fu 6. Kpfw.4. A kazamata jellegu felépítménybe csupán egy géppuskát építettek. aB 442 cm. A magyar páncélos erok állományában mindhárom típus képviseltette magát. parancsnok). c Kl. a futógörgok számában . 1 Ausf. amelyben 3 fonyi személyzet kapott helyet (vezeto. A parancsnoki-felderíto változatból mintegy 200 darab épült.a tornyot leszere1ve .a gyorsan mozgó páncélosalakulatokkal. LE-teljesítményében . Az A tÍpusból 1 db mintakocsit vásárolt a Honvédség 1937 -ben. AB változatból 8 db érkezett hazánkba. a támogató légierovel és a magasabb parancsnoksággal álltak híradókapcsolatban.37 km/h. Wg. Bef. Fu 2 . Bef. a két géppuska fegyverzetével és a két fos kezelolétszámában megegyezett. de a gyengének ítélt harckocsiból további vásárlások nem történtek.Pz.az A hossza 402 cm. Két rádióval . I-B 17 . B A B változat alvázára építettek egy parancsnoki (rádiós) felépítményu típust is.5. 1939-ig mintegy 1800 darabot gyártottak belole. A Wehrmachtban1938 és 1940 között állt szolgálatban. melyeket . A két típus méretében . a B változatot 1935-tol gyártották.57 és 100 lóero. A két. közel azonos megjelenésu harckocsi 13 mm-es páncélzatával. A hatásos rádióforgalmazást a harckocsi felépítmény ére szerelt keretantenna biztosította. valamint a maximálisan elérheto sebességében . Wg. rádiós.

I-A Pz. I-B 18 . Kpfw. Kpfw.Pz.

5-11. A Pz. A Don melletti harcok során valamennyi rádiós-harckocsi elveszett. Wg. A lengyelországi és a franciaországi hadjárat befejezése után harc értékÜk csökkent. II harckocsi fejlesztése 1934-ben kezdodött.5-35 mm. 14. Fejlesztése során igen sok változatát építették meg: al. állítólag néhány darab a fronton .épített úton . A Pz. II harckocsitípus magyar vonatkozása igen kevés.A rádiós változatból1942 oszén az 1. magyar tábori páncéloshadosztály könnyuharckocsi-szakaszait Pz. Az alkalmazásukról szóló . Pz. a2. Kpfw. II-F típusú harckocsikkal kívánták felszerelni.legtöbbször csak személyes jellegu visszaemlékezések formájában jelentkezo . kezeloszemélyzetÜk . B. H-255-H-260. Magyar nyilvántartási számuk ismeretlen.92 mm urméretu géppuska. D.8 tonna tömegu.az "L" változat kivételével . A 9. a3. Egyes források szerint anémet technikával 1942-ben felállításra került 1. C. 140-180 LE motorteljesítményu harckocsi kÜlönbözo változatai 40-60 km/h maximális sebességgel voltak képesek . 1942-ben 860 db állt a Wehrmacht páncélosalakulatainak szolgálatában. G. I-A . Kpfw. tábori páncéloshadosztály hadmuveleti területen 6 darabot kapott a németektol. Páncélzatuk igen gyenge. fegyverzetük 1 db 20 mm-es harckocsiágyú és 1 db 7. 1940-ben 955 db.3 fo volt. A. l. E. I-B. 1941-ben 1067 db.bizonyítékok igen csekély értékuek. A típus gyártásának befejezéséig összesen 2011 darab készÜlt belole. .H-02l. b. F.H-253. II könnyu harckocsi A Pz. s a típus kÜlönbözo változatainak gyártását 1943-ig folytatták. L.) Más források szerint 1944-ben a kecskeméti 3/II harckocsizászlóaljnál is volt kiképzési célokra egy-két darab belolük. (l942-ben összesen 10 db. Pz. Bef. 1 Pz. Pz. II-F 19 . az oroszországi háború második esztendeje után a felderítoalakulatok állományába kerültek. H-022.átképzési célokra .mégis a magyar páncélosalakulatokhoz került. típusú harcjármuveket a Honvédség az alábbi rendszámokon tartotta nyilván: Pz.haladni.lH-7l9-lH-724. Bár erre nem került sor. 1942-re.

hogya 17 db harckocsit átvették. a doni frontan elszenvedett veszteségek pótlására adott át a ném et hadsereg 10 db L/60 csohosszúságú.db Pz.5 cm-es lövegnek még hosszabb (L/48) változatával készült. III közepes harckocsi Anémet páncéloserok az 1939 és 1942 között egyik alaptípusaként használt közepes harckocsi tervezését 1935-ben kezdték meg. rövid (L/24) csövü löveggel voltak felszerelve.és páncéltöro ágyúk lövedékei ellen.és farpáncélzatuk 20 mm volt. APz.Pz. A magyar páncélosalakulatok hadrendjében három ízben találkozhattunk a Pz. lIl-M mintájú közepes harckocsi késobb. rövid (L/24) harckocsiágyúvallátták el. létszámuk a Franciaország elleni Ütközetekben bovÜlt. 1940-ben már havi 30 rohamlöveget állítottak elo.E sorozat 1939-ben hagyta el a Daimler Benz.100 darabos . IH-877. lovashadosztályná1. lángszórós. 1944 augusztus után elfogytak. a 3. az A .62 cm urméretu harckocsi.SO mm-es homlokpáncéljuk nem nyújtott védelmet a 7. homlokpáncélzatuk 50 mm. lIl-N jármu került kölcsönként az 1. csak rövid ideig harcoltak a magyar erok alárendeltségében. Ezek a harckocsik nem kerültek a magyar honvédség tulajdonába. gyártásukat beszüntették. a 300 LE-s motor 40 kmlh végsebességet biztosított a 6 kisméretu futógörgovel szerelt jármunek. IH-878 sz. augusztus 6-tóI a Haditechnikai Intézetnél alapos vizsgálat alá vetették. végül a G típusok sorozatgyártása. Kpfw. egyszersmind 7. Mivel van jelentés az IH-876.5 cm-es. Ezért 1942 végétol az L és M szériák homlokpáncélzatát 20 mm-es elotét-páncélzattal erosítették meg. majd a hosszabb csovel felszerelt F. A magyar honvédség 1943.rohamlöveg.5 cm urméretu lövegekkel felszerelt StuG. páncéloshadosztály veszteségeit. valamint parancsnoki jármu . januári harcokban elvesztek. A módosítások ellenére 1943-ra harc értékük lecsökkent. 1942-ben idult a D. A Pz. tábori páncéloshadosztályhoz. s csak az alvázaikra épített rohamlövegeket állították elo nagy tömegben. vadászpáncélos. az Nváltozatokat 5 mm vastagságú lemezekkel "kötényezték" is. III harckocsi alvázára telepített 7. homlokpáncélzatát további 20 mm-rel erosítették meg. az 1944 szeptemberében. III típusú harckocsikkal. Az alvázára épített kÜlönféle felépítményu típus . a G jelu végso változat a 7. Ezek az 1943. 5 cm-es löveggel felszerelt Pz. május 4-én Model tábornagy parancsára pótolták a 2. A késobbi F változat hosszabb (L/43) lövegcsovel épült. oldal.összmennyisége 15 305 darab volt. III közepes harckocsi 12 változatából (A-N) 1937-tol1943-ig összesen 5545 darab készült. de magyar müszaki kiszolgálással. felderíto. Az A változat mullszériájának csapatpróbáira 1936-ban kerÜlt sor. Ezek német jelzéssel maradtak. Közülük az IH-874 rendszámú kocsit 1943. de az akkorra elavultnak számító harckocsit a magyar hadseregnél történo rendszeresítésre nem javasolták. A páncéloseroknél a harckocsikat (a II darabot) 1H-865-1 H -875 közötti rendszámokkallajstromozták. III rohamlövegek sorozatgyártását az Alkett gyár 30 darabos nullszériája nyitotta meg 1938-ban. Az 1939-41-ben még korszerunek számító páncélosok a szovjet fronton megjeleno T-34/76 és egyéb nehezebb harckocsikkal már hátrányos helyzetbe kerÜltek. A lengyelországi hadjáratban még kisszámú Pz. Eloször 1942 oszén. Az egy század ereju.5 cm-es. III rohamlöveg Anémet "villámháborús" stratégia alapveto harceszközei voltak a gépesített lövészalakulatok harcát közvetlenül támogató rohamlövegek. A Don mellett 1942 november-decemberében 10 db Pz. de ném et személyzettel. 1940 végére a B változatból 184 db állt a Wehrmacht szolgálatában. páncéloshadosztályhoz került és a magyarországi harcok során megsemmisült. német személyzettel. jármuvekrol az 1. lIl-M harckocsi került magyar használatba. hadsereg állományában megalakult 1. az Alkett és a MAN gyártóüzemeit. lIl-M típusú közepes harckocsit. 5 cm-es harckocsilövege pedig nem jelentett komoly veszélyt az 50-75 mm-es páncélzatú szovjet harcjármuvekre. melyeket a háború végéig használt a német hadsereg. lIl-M típusú harckocsit kapott a németektol. valószínu.F szériák 7. 20 . Az alváz.más források szerint 17 . de nagyszámú bevetésÜkkel a Szovjetunió elleni támadás elso-második évében találkozhattunk. A rohamlövegek elso változatai. li Galíciában 1944. A harckocsik kezeloszemélyzete fo volt. a motor és a futómu azonos volt a harckocsiéval. magyar rendszámot nem kaptak. Az elso nagyszériás . StuG. III vett részt. Pz. augusztus elején II . Ennek során 10 vagy 12 db Pz.

III-F Pz.Pz. Kpfw. Kpfw. III-J Pz. III-H 21 . Kpfw.

I1I-M 22 .Pz. Kpfw. I1I-J (késobbi változat) Pz. I1I-L Pz. Kpfw. Kpfw.

.. 40 G Saukelkopf lövegblendével 23 .=L. 40 G StuG.J StuG.••.~ ~ . III-D StuG.

IH-837-lH-853. IIl-G típusú rohamlöveget adtak át a ceglédi 311 harckocsi-zászlóaljnak. Átadások: 1944. 1937 -ben 42 db B típus.7 és 20 tonna tömeguek. 1944 tavaszán. Tervezését 1934-tol végezték. errol két fotó is van. IV típus volt. 09. a késobbi típusok 21 és 25 tonna közöttiek voltak. de a páncéltest oldalán és farlemezén piros-fehér-zöld hadijellel és fehér színu toronyszámmallátták el. 1940/41-ben már 760 db E . a G és a H kivitel.valamennyi harcjármuvét elvesztette. Az osztály súlyos harcokat vívott Makó-Orosháza körzetében. lH-855-1H-858. az F2. de a személyzet átképzése . Lengyelország megtámadásának évében csupán 45 db D változat készült.és taktikai jelekkel kerültek a magyar alakulathoz. A magyar páncéloserok kötelékében a Pz.01. ahol. 10 db. 10 db. A fo fegyveren kívül valamennyi típust 2-2 géppuskával is felszerelték.a korábban az érsekújvári javítóbázisra került 9 sérült rohamlövegén túl. és 3. A G típusból 904 db. IV-nek négy változata szerepelt: az Fl. A rohamlövegek német hadi. a 712 üteg egyik kocsiját kilotték. rohamtüzérosztály 1. a Galíciában harcoló 2. de a magyar hadijelet késobb sem festették fel rájuk. illetve a H változatot légvédelmi géppuskával is ellátták. IV-D változaton történt. B.08. amelyek késobb visszatértek anémet csapatokhoz. A harckocsitest frontpáncélzata a különbözo változatoknál 20 mm-tol a végso szériáknál 30+30. D változatok 17. tehát Budapesten csak az állomány egy része maradt. A háború kezdetétol annak befejezéséig használt alváz on 9214 harckocsit és kb. aH és J változatoknál L/48 csohosszra változtak. 50 és 80 milliméteresre változott.összesen 9760 darabot gyártottak. Hosi halált halt Koszeghy Barnabás fohadnagy. valamint a páncéltest oldalára festették fel a nagyméretu magyar taktikai számokat (700-740). majd a megmaradt állomány muködoképes rohamlövegeivel a budapesti ostromgyurube került. Az induló A. IV közepes (a magyar hadseregben nehéz) harckocsi A Wehrmacht legnagyobb számban eloállított harckocsija. azonban a csohossz az A . a Don mell etti ütközetek során a ném et parancsnokság 10 db StuG. 10 db. Az elfoglalt területet azonban a szovjet túlero miatt nem lehetett megtartani. tábori páncéloshadosztálynak. 1935/36-ban elkészült a Rheinmetall. 1938-ban a C változatból140 db épült. 5100 önjáró tüzérségi eszközt. 10 db.F 1 típusok L/24-es méretétol az F2-G típusnál L/43. 3073 és 3161 darabbal. Az átadott jármuvek az utóvédharc ok során megsemmisültek.feltehetoen újak .a Pz. ütege 1944 októberében Kecskemét. AH és J változatokat köténnyel szerelve adták át a csapatoknak. A harckocsi fo fegyvere végig a 7. a páncéloserok standard típusa a Pz. páncéloshadosztály súlyos veszteségeket szenvedett.ném et személyzettel . A rohamlövegek magyar rendszámot nem kaptak. rohamtüzérosztály 1944 augusztusában és szeptemberében Tapolcán 40 db StuG.Velencei-tó térségében harcolt. a község visszafoglalása során. hanem a Pz. A rohamlövegek hadijel nélküliek . 1936-ban az A változatból 35 db nullszériás. Csanádpalotán.voltak. A visszavonulás során a 712 rohamüteg egy orosz harckocsiezreddel volt kénytelen harcba szállni. 1942 telén. 26. 07. üteg 1945-ben a Balaton-felvidéken állt harcban. 40-G típusú rohamlöveget vett át a magyar-német fegyverzet-átadási megállapodás keretében. A 300 LE-s motor 38-42 kmlh maximális sebességgel mozgatta a 8 kisméretu futógörgovel épült jármuvet. összesen több mint 14300 harcjármuvet gyártottak. AStuG. valamint 3 tiszt és 32 fonyi legénység. 08. A nehézfegyverzet nélkül felállt sümegi 7. csupán a köténylemezekre. december elején pedig Székesfehérv ár.F 1. 24 . A 7. Kpfw. s ezek a késobbiek során is a jármuveken maradtak. A legnagyobb szériában aH és J változat készült. A javításra leadott rohamlövegek késobbi sorsa ismeretlen. Elso ízben azonban csak ideiglenesen kerültek a magyar hadsereg alárendeltségébe. IlI-C vagy -D típusú rohamlöveget adott át . harckocsiezrede. tábori páncéloshadosztály 30.5 cm kaliberu harckocsiágyú maradt. az üteg az utolsó lövegig megsemmisült. a MAN és a Krupp 1-1 prototípusa.nem ezeken a kocsikon. A harckocsik személyzete minden változatnál 5 fo volt.német oktatók közremuködésével . III alvázára építve . Bár az éjszakai harc során sikerült 15-20 szovjet harckocsit és rohamlöveget kiloniük.A rohamlövegek kezeloszemélyzete 4 fo volt.az 1. III mintájú rohamlövegek három alkalommal szerepeltek a magyar páncéloserok állományában. Pz. 08. 28. Magyar rendszámaik: IH-833. 17.3. ütegparancsnok. Az önjáró lövegek különféle változataiból . Az 1. A kocsikat Esztergom-táborban vette át az alakulat. A harckocsik megtartották eredeti Wehrmacht-szürke alapszínüket. Az elvesztett Turán harckocsik pótlására május 4-e után a németek 10 db StuG. A rövid csövu Fl típusból 1942-ben 22 darabot kapott a németektol a doni frontra induló 1.

Kpfw. IV-Fl 25 .Pz. Kpfw. IV-D Pz.

Közülük a másodikjármu magyar jelzésu G típus.magyar használatban nehézként nyilvántartott . Korotojak és Uriv terül etén . IV-H-val Apahidára érkezett Lengyelországból. A 12 páncélost a ceglédi 3/1 harckocsi-zászlóalj kapta meg. A páncélosok a Don magyar védelmi szakaszán. Nemrég kaptunk egy lengyel eredetu fotót. magyar páncéloshadosztály öt zászlóaljában még 16 db Pz. Ezekbol 20 darabot német páncéloshadosztályhoz kiképzett személyzet.adták át a csapatoknak.sok esetben a mágneses aknák elleni "zimmerit" -bevonattal. veszteségei pótlására.5 cm-es hosszú csövu löveggel (L/43) felszerelt harckocsit kapott. Szeptember 5-én rakodták ki Szamosfalván az augusztusban átadott 20 darabos készletet.01. 1942-ben páncélos-átképzos.. amely 1945 nyarán Ausztriában brit eroknek átadott 16 db Pz.H típus . anémet hadseregtolIO db Pz. augusztus-december között 72 db Pz. januári szovjet áttörés során a súlyos harcokban az alakulat csaknem valamennyi Fl-es harckocsiját elvesztette.1942.vívták ütközeteiket. További Pz. 01-jén fohadnagy. magyar páncéloshadosztály 27 db Pz. 1945-ben soron kívül százados). harckocsiezred tisztje (Tarczay E. Újabb keletu brit adat szerint (német exportadatok alapján) 1944. IV-F2 típusú közepes .60-70 darab hosszú csövu Pz. az iratok a háború forgatagában eltuntek.Az 1.további mintegy 62 db . IV-G és -H változat került a honvédség birtokába. A német hadsereg 1944 májusa és 1945 januárja között több ízben adott át a magyar páncélosalakulatoknak . tábori páncéloshadosztály . augusztus 10 db. Az 1942. IV-es harckocsival és 5 db Nimród páncélvadásszal vett részt a harcokban. Csupán egyetlen kocsi tért vissza a Don mellol Jónás Miklós törzszászlós parancsnoksága alatt. a Tigris harckocsik magyar használatánál még szólnunk kell. 7.Pz. A H változatot már gyárilag köténypáncélzattal . januári harcok során megsemmisült. Az 1945. de több G . szeptember 1-jei KSZV-jelentés közölte. július 10 db. a 3. 1945. 1H-859-1H-864 lajstromszámokkal.új. IV-H típusú harckocsi került bevetésre. január l6-án a Mór-Sárkeresztes-Csór körzetében. 12 db Pz. 1944. tavaszi dunántúli harcok során egy Pz. a három hídfoben . május 4-e után a Kárpátok eloterében harcoló 2. páncéloshadosztály megmaradt anyaga. harckocsiezred 1. január 7. augusztus 23-ról. Német adatok szerint . A harckocsik nagy része az 1943. akirol késobb. illetve Kurszkban rakodott ki. hogy Esztergom-Hajmáskérrol 5 db Pz. Az 1944. irányítottak. páncéloshadosztályhoz.veszteségeik pótlására . Feltételezhetoen nagy részük a visszavonulás során megsemmisült. IV-H típusú közepes harckocsit kapott anémet csapatoktól.s ezt a mennyiséget szovjet és nyugati források is emlitik . IV jármuvet mutat.Scsucsje. vagy ha történtek is. Ekkor havi 20 db jármu volt a program. Így a magyar honvédségnek átadott páncélosokról és egyéb nehézfegyverzetro1 nem ismertek pontos számadatok. Jellemzoje volt a kör alakú parancsnoki kupolafedél. magyar rendszám. IV harckocsi parancsnokaként halt hosi halált Tarczay Ervin százados. Pz. december 11. magyar páncéloshadosztály Turán típusú harckocsijainak pótlására. IV harckocsit indítottak a 2. hogy az 1. Az 1943.hadmuveletek során Gánt és Sárkeresztes arcvonalán anémet "Holste"-csoport kerettben la Zsedényi Zoltán vezérornagy parancsnoksága alatt álló 2. Az 1945. Így többek között az 1945. hadijel nem került a harckocsikra. 10 db. augusztusi harcok során a magyar páncéloshadosztály. IV átadás ok: 1944. december 19.10 db. 1941-es avatású gyalogos hadnagy. A megmaradt harcjármuveket feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. március elso napjaiban megindult német -" Tavaszi ébredés" . 12 db.Veress Lajos altábornagy parancsnoksága alatt . valószínuleg a többi is a 2. Jelentés található 1944. Ezek a harckocsik könnyen megkülönböztethetok valamennyi változatuktól körte alakú csoszájfékeikkel. IV-J és -H harckocsit szállítottak Magyarországnak. Nadwomán. százada 6 db Pz. A két részletben átadott harckocsikat magyar rendszámokkal is nyilvántartásra vették 1H-834-1H-836. július 10-én érkezett ki a hadmuveleti területre. IH-854. mert nem volt elegendo Mindenesetre 12 darab átadása bizonyított: 1944. és pótolják veszteségeit. a német "Black" hadmuveleti csoport alárendeltségében harcoló 2. 26 . Feltehetoen az ezeken a frontan történo ad hoc átadások során nem készültek hivatalos feljegyzések. IV-es harckocsi átadásáról hivatalos irat nem maradt fenn. V és 20 db Pz. IV típusú harckocsikat. szeptember 10 db. Az átadott harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal kerültek a magyar páncéloserokhöz. zászlóalj ának 3.magyar használatát igazolják az 1945. és Sztari Oszkolban. január-március közötti hadijelentések.

D tB · Pz. IV-G 27 . Kpfw. Kpfw. IV-F2 Pz.

Bár tervezése már 1937-ben megkezdodött. 1941 végén azonban a fejlesztés felgyorsult. Kpfw.[j Pz. Kpfw. IV-J Pz. kétségtelenül a szovjet T-34-es harckocsik megjelenésének hatására. sot. V Párduc volt. 28 . V Párduc közepes harckocsi A második világháború idoszaka alatt gyártott német harckocsik között kétségtelenül a legjobban bevált közepes harckocsi a Pz. Kpfw. a rövid csövu harckocsiágyúval felszerelt VK 3001 H prototípusok csak 1941 októberében készültek el. egyes külfcildi szakértok szerint a világháború legsikeresebb konstrukcióját ez a harckocsi jelentette. IV-H Pz.

. Kpfw. V-G Párduc 29 . Pz. Kpfw. V-A Párduc DIC! Pz. V-D Párduc 010 . Kpfw.DID Pz.

viszonylag kicsi (0. az A és a G változatokon a félgömb alakú. 1 torony. A Budapest ostromát feldolgozó könyv is említ . Az A és a G típusokon legömbölyített alakú. generálozott harckocsik német hadijellel kerültek a magyar csapatokhoz. az A 45. A~~ tonnás harckocsi 650 LE-s motorja igen kedvezo fajlagos teljesítménnyel (20 LElt). Ezt anémet iratanyag ismeretében valószínütlennek kell tekinteni.a román hadsereg 1944. páncéloshadosztálynak dokumentált a KSZV irataiban. hogy az 1. 10 darabból álló Párduc-szállítmány is a magyar csapatok birtokába jutott. Bizonyítékok hiányában ez a mennyiség nem számítható a magyar használatban állt. gyorsaságával (46 km/h). sértetlenül eljutottak a saját vonalakig. ún. Az 1944. viszont egy élo tanú megerosítette a 2 Párduc magyar használatát a pesti harcokban 1944. géppuskasínnel fel szerelt parancsnoki kupola kapott helyet.8 tonna tömegu volt. végül a G változatból 3740 darabot adtak át 1944-45-ben a Wehrmacht páncélosalakulatainak. páncéloshadosztály harcokban. páncéloshadosztály 1944 oszén. hiányzott róla a légvédelmi géppuska rögzíto sínje. valamint a vezeto kitekintonyílása jelezte az eltéro típusváltozatot. A német harckocsi legénysége 5 fo. de már nem átadható. 5 darab Pz. 60 mm-es. a fo fegyverzeten kívül 1 homlok-. szeptember l-jei 5 db Pz. hengeres alakú volt. hosszú csövu (L/70). E típusnál csak apáncéltest fedlapján elhelyezett három periszkópon tudott a vezeto kitekinteni. Ezzel 10 db biztosan. a G típuson egyenesen futott a farlemezig. bázisuk a Budapest XIII.2 db magyar személyzetu Párduc harckocsit. állítólag. A G variáns jellemzoje a lefelé meghosszabbított lövegpajzs (Walzenblende) volt. a Ferdinánd hídnállotték ki. Épült 80 db Bergepanther és 5 db F jelu prototípus is. 1942-43-ban gyártott. a szovjet hadsereg budai gyurujét áttörve. Ebbol a típusból 534 darab készült. A háború vége felé az utolsó sorozatnál a parancsnoki kupolára infratávcsövet is felszereltek. A magyar páncélosok hadrendjében a Párduc harckocsik csak kis számban szerepeltek. A három változat külso képében igen hasonlított egymásra: a nagyméretu.viszonylag kisméretu . 7.Válaszként a szovjetek igen gyors. amelyek. külföldi eredetu páncéljármuvek sorába. átlapolt 8 dupla futógörgo valamennyi típusnál azonos maradt. A második világháború során legjobban bevált német harckocsi alvázán. kerületi Véso u. 7. döntött frontlemezévei. A 2. Az egyiket a Nyugati pályaudvamál. további 5 db valószínüen volt a magyar csapatoknál. A frontlemezen a vezeto felnyitható. augusztusi átállása után egy. V mindhárom típusából gyártottak parancsnoki típusú harckocsikat is. A harckocsitest külso élhossza aD és az A változatoknál a hátsó részén megtört.szintén szemtanúk visszaemlékezésére alapozva . döntött homloklemezu páncélzattal jó védettséggel rendelkezo és a 76. 382 példányt (más forrás szerint 413 darabot). Mindhárom változat páncélteste kétoldalt . A tömeg növekedésévei a fajlagos talaj nyomás értéke 0.és 1 légvédelmi géppuskával szerelték fel. Írásos dokumentummal nem megerosíthetoen. A szériakivitelu harckocsik közül az A és a G változatokat már 80 mm-es frontlemezzel.81 kp/cm2 értékével. AD típus 44.köténylemezzel volt védett. alatti lKART üzemben volt.8 cm urméretu páncéltöro löveggel felszerelt vadászpáncélost (Jagdpanther) is építettek. A Pz. a 60 mm-es páncélzattal ellátott.73 kp/cm2) fajlagos talajnyomás-értékével. A Párduc harckocsi elso bevetésére az 1943-as kurszki ütközetben került sor. A viszonylag "öreg". V átadása a 2. 30 állományában 1945 februárjában még 2 darab Párduc vett részt a dunántúli .5 cm urméretu harckocsilövegével megelozte szovjet vetélytársát. január 12.5. V-D típusú Párduc harckocsit kapott a német hadseregtol. a 12 hengeres Maybach HL 230P jelü motor 700 LE-t teljesített 15. A D változat parancsnoki kupolája egyszeru. veszteségei pótlására. A Párduc harckocsi három változatát gyártotta a háború végéig a német hadiipar. Az elso homloklemezen a géppuskacso elhelyezésének formája. téglalap alakú kitekintonyílása a D és az A típusokon azonos volt.bár eközlés dokumentummal nem támasztható alá . csupán fényképek és visszaemlékezések bizonyítják.88 kp/cm2-re emelkedett. a G szérián hiányzott. Visszaemlékezések szerint . 1943-ban az A típusból1768. a román páncélosalakulatoknak szánt. az 1942 szeptemberére elkészült VK 3002 prototípus szárnos harcászattechnikai mutatójával megelozte szovjet ellenfelét. de közel azonos maradt a késobbi T-34/85-ös típus 0. a szovjeté 4 fo volt. 100 mm vastagságú lövegpajzsával és nem utolsósorban nagy teljesítményu. között. a G 44. "Kugelblendében" helyezkedett el a géppuska csöve.5 LElt fajlagos teljesítménnyel. alacsonyabb. december vége és 1945. a D változaton függoleges lapka fedte be használaton kívül a géppuskanyílást. Késobbi sorsuk ismeretlen. Elsoként a D változat sorozatgyártás a kezdodött meg 1942-ben.2 mm-es ágyújával nagy tuzerot képviselo T -34/76 típus megjelenésére. 8.

Pz. Kpfw. VI Tigris nehéz harckocsi A német hadsereg legendás Tigris nehéz harckocsijának tervezését 1939 szeptemberében kezdték meg. Az elso szériában gyártott harckocsi, a Pz. Kpfw. VI-E típus 1942 augusztusában készült el. A 110 mm homlokpáncélzatú, 55 tonnás harckocsi, 650 LE-s motorjáva1 38 kmlh sebességgel tudott épített Úton haladni. Fajlagos motorteljesítménye 11,8 LElt értéket képviselt. Fo fegyverzete, a 8,8 cm urrnéretu, hosszÚ csövu (L/56) harckocsilöveg a háborÚ végéig hatásos fegyvernek bizonyult szovjet, angol és amerikai ellenfeleivel szemben. A harckocsilövedék páncélátüto képessége - lövedéktípustól függoen - 900-os becsapódási szög esetén 500 méteren 90-156 mm, 1000 méteren 100-140 mm, 2000 méteren is még 84-100 mm-es páncélzat átütését biztosította. A harckocsi test - a korábbi Pz. III és IV típusok építési stílusát követve - elölrol, oldalról és hátulról csaknem függoleges helyzetu lemezekkel határolt téglatest alakÚ volt. A harckocsi védettségét hátrányosan befolyásoló lemezállásokat a páncéltest megerosítésével biztosították. A homloklemezt 100 mm, az oldalés farlemezeket 60-80 mm, a toronyt 100 és 80 mm vastagságÚ páncélzat alkotta. A Tigris frontális támadás ellen védett harckocsi volt mind a szovjet T-34/85, mind az amerikai M4 Sherman tankok tüzével szemben. Az 55 tonnás nagy tömeg fajlagos talaj nyomása - az átlapolt, 8 darab triplakerekes járószerkezet és a széles láncfelfekvésnek köszönhetoen - csupán 1,04 kp/cm2 volt, ezzel együtt a Tigris harckocsi nagy tömege a laza talajt nem kedvelte, s nem minden európai híd volt számára alkalmas az átkelésre. A Tigris harckocsi további "gyengéje" nagy üzemanyag-fogyasztása volt: 100 kilométeren, Úton 570 1, terepen 850 l volt, ugyanakkor a négy üzemanyagtartályában tárolható 534 liter - épített Úton - még 100 km megtételét sem biztosította. Az üzemanyaghiány szárnos Tigris harckocsi kényszeru hátrahagyását okozta. A Tigris nehéz harckocsiból1942-ben 78, 1943-ban 649, 1944-ben 623 db, összesen 1350 db készült. Az alvázán kialakított, 38 cm-es mozsárral felszerelt Sturmtigerbol csupán 18 darabot gyártottak. A Tigris harckocsik elso bevetésére Leningrád térségében került sor 1942-ben. Ettol kezdve Észak-Afrikában, a keleti és a nyugati fronton a háborÚ végéig szolgálatban állt. A Tigris harckocsiból a magyar páncéloserok csupán néhány darabot használtak. Galíciában, a Kárpátok eloterében 1944 májusában jutott a magyar honvédség 2. páncéloshadosztályának birtokába 10 darab Pz. VI-E típusú Tigris nehéz harckocsi.

Pz. Kpfw. VI-E Tigris

31

A harckocsikat az 503. német nehézharckocsi-osztály adta át a Tarczay Ervin fohadnagy és Veress János százados parancsnoksága alatt álló ceglédi 3/1 harckocsizászlóalj 2. és 3. századának elvesztett Turán harckocsijainak pótlására. A "zimmerit"-bevonattal ellátott, terepszínu álcázó színnel befestett harckocsik német hadijellel és toronyszámokkal, valamint egyéni jelekkel kerültek az alakulathoz, s ezek a magyar használat ideje alatt is a kocsikon maradtak. A májusi átadás után a típusra történo átképzést német kiképzokeret végezte. A magyar személyzetu Tigrisek Nadwoma és Sztaniszlau térségében eredményesen harcoltak, de a magyar hadsereg Kárpátok gerincére történo visszavonulása során - melyben a Tigris harckocsik az utóvéd csapatok szerepét töltötték be - 7 kocsi elvesztését okozták. A kocsikat üzemanyaghiány, valamint meghibásodások miatt kényszerültek a kezelok hátrahagyni. Végül a 10 kocsiból csupán 3 darab került üzemképes állapotban a németországi javítóbázisra. Innen többé nem jutottak a magyar páncéloscsapatok birtokába. További 3 db Tigris harckocsi is a magyar csapatok állományába került. Néhai dr. prof. Garamvölgyi Miklós közlése szerint 1944. július 22-én a 2. páncéloshadosztály parancsnoka, v. nemes Zsedényi Zoltán vezérornagy ajándékba kapott 2 db használt, rossz álapotban levo Tigris harckocsit Heinrici vezérezredestol, a szomszéd hadsereg parancsnokától. Ezeket Bercsényi László ezredes, a harckocsi ezred parancsnoka osztotta be, foleg védelemre. 1944. augusztus 23-án Hollósy-Kuthy László vezérornagy, akkor a 25. hadosztály parancsnoka kapott a születésnapjára egy Tigrist ajándékul Heinrici vezérezredestol. A menetképtelenjármuvet a 25. hadosztálynál beásott tüzeloállásból használták. A visszavonuláskor ezeket a jármuveket, amelyek nem kaptak magyar jelzést, felrobbantották. Visszaemlékezések szerint 1945 tavaszán a dunántúli harcok során német hadijellel ellátott 10-12 Tigris harcolt magyar személyzettel a német csapatok alárendeltségében. Azonban e tényt sem erosíti meg semmiféle írásos dokumentum, de teljesen valószínutien, mert a kiképzett személyzet Tarczay Ervin százados vezetésével Pz. IV-es jármuveken harcolt.

aD

Pz. Kpfw. VI-E Tigris (késobbi változat)

32

TNH-P [Pz. Kpfw. 38(t)] könnyu harckocsi TNH-P - késobbi német megjelölésén Pz. Kpfw. 38(t) - az 1930-as évek végén a könnyu kategória kiemelkedo teljesítményu harcjármuve volt. Az oldalanként 4-4 nagyméretu futógörgovel szerelt harckocsit kiváló terepjáró képessége - mely sáros és egyéb nehéz talajviszonyok között is megbízható menettulajdonságokat biztosított - kedvezo, 42 km/h maximális sebessége, 17,5-25 mm-es páncélvédettsége, tuzereje [1 db 37 mm-es harckocsiágyÚ 1/45 csohosszal és 2 db MG 37(t) géppuska] kora egyik legjobb konstrukciójává avatta. A harckocsi személyzete 4 fo volt. A 10,5 tonnás jármu 125 LE-s motorja, kedvezo, 0,53 kp/cm2 fajlagos talajnyomása, egyszeru járószerkezete Csehország német megszállása után a Wehrmacht katonai szakembereinek figyelmét is felkeltette. A megszállás során lefoglalt 80-100 darab TNH-P hadrendbe állítását követoen, a CKD és a BMM (BöhmiseMarishe-Masinenfabrik) gyár a német hadsereg részére a gyártást tovább folytatta, s 1942-ig összesen mintegy 1574-1600 harcjármuvet készített. A német szakemberek az alapjármuvet folyamatosan fejlesztették. 1939 májusától novemberig az A változatból150, 1940 novemberéig a B, a C és aD változatokból325, az E és az F típusból 1941 májusáig 275, végül az utolsó, a G változatból 1942 júniusáig 824 darab harckocsit gyártottak. A Wehrmacht páncélosalakulatainál a lengyelországi háborúban 57, a franciaországi hadjáratban 230, Jugoszláviában 125, a Szovjetunió elleni támadás elso évében, 1941-ben 660, de még 1942-ben is 114 darab Pz. 38-as állt hadrendben. A német gyártás során a Pz. 38 két változatát: széria- és parancsnoki kivitelt is eloállítottak. A parancsnoki változaton apáncéltest homlokgéppuskáját leszerelték, helyette egy nagyobb teljesítményu rádiót is beszereltek (Fu 5 + Fu 8). A Pz. 38(t) - magyar elnevezésén: T 38 - a magyarok által használt külföldi gyártású harckocsik közül az Ansaldók után a második legnagyobb számban alkalmazott típus volt a második világháború során.
A cseh konstrukciójú

Pz. Kpfw. 38(t) G (TNH-PS)

33

A szovjet fronton az 1942 tavaszán bevetett gyors hadtest az elso négy hónap alatt elvesztette páncéljármÜveinek háromnegyedét. Így 1941 oszén a német nyomásra felállított 2. magyar hadsereg 1. tábori páncéloshadosztálya nem rendelkezett harckocsikkal. Mivel mind a német, mind a magyar hadvezetés tisztában volt azzal, hogy páncélosalakulatok nélkül a hadsereg harcértéke jóval kisebb lenne, apáncéloshadosztály 30. harckocsiezredét német harckocsikkal szerelték fel. Így került - a már korábban említett 22 db Pz. 1V-F] típusú harckocsi mellett - 1941. október eleje és november vége között elobb 89, majd végül összesen III darab csehszlovák eredetÜ, a németek által használt Pz. 38 G típusú harckocsi a 30. páncélosezred állományába. Ezekbol] 05 darab az alaptípus G változata, 6 pedig parancsnoki kivitelu típus volt. A harckocsikat az eredeti Wehrmacht-szürke színÜ alapszínnel festették le, melyre a páncéltest két oldalán és a farlemezen háromszínÜ magyar hadijelet, a toronyra fehér színÜ taktikai jeleket festettek. A T 38-as harckocsik magyar rendszámokat kaptak; az alaptípusok 1H-725-1H-727, 1H-729-1H-756, IH-758, 1H-760-1H-832, a parancsnoki változatok az IH-728, IH-757, IH-759 rendszámokat viselték. Ez 108 db, a 3 utolsó parancsnoki kocsi rendszáma 1H-876-1H-878 volt. A 30. harckocsiezred a Don melletti hídfocsaták idején, majd az 1943. januári szovjet áttörés során T 38 mintájú harckocsijainak csaknem teljes állományát elvesztette. A Don mellol csupán 9 harckocsi tért vissza Magyarországra. A hazaéikezett harckocsik közül egy darabot a rendorségnek adtak át - mely feltehetoen Budapest ostroma során semmisült meg -, a többi egy ideig kiképzokocsiként szolgált, majd az 1944-ben felállított 3. magyar hadsereg 1. páncéloshadosztályához került, s a késobbi harctevékenységek során megsemmisült. A hazai területen maradt készletbol 1943-ban 2 db az Államrendorség állományába került RR 817, 818 jellel. Ezek 1944-ben Budapest bekerítésekor még megvoltak, a gettót orizték, késobbi sorsuk ismeretlen. Marder II páncélvadász, 7,5 cm Pak 40/2 auf Gw. II Marder II (Sd. Kfz. 131) Az eros páncélzatú T-34 és KV típusú szovjet harckocsik megjelenése arra kényszerítette a német hadvezetést, hogya Wehrmacht páncélelhárításának átütoképességét és mozgékonyságát jelentosen növelje. A német hadvezetés azonban 1941 végén még nem rendelkezett saját fejlesztésÜ olyan páncéltöro ágyúval, amely hatásos lett volna az új szovjet páncélosokkal szemben. Ezért zsákmányolt, 76,2 Ürméreru szovjet páncéltöro löveg ek felhasználása mellett döntöttek. A páncélelhárítás mozgékonysága érdekében a lövegeket harckocsiként már elavultnak számító könnyÜ páncélosok alvázára építették. A merev, nyitott toronyban elhelyezett ágyú kezeloit a gyalogsági lövedékek és repeszek ellen vékony páncélzat védte. Az így kialakított úgynevezett páncélvadászokat csak átmeneti megoldásnak tekintették. A legelterjedtebb páncélvadászok a Pz. 11 könnyÜ harckocsi alvázán kialakított Marder (Menyét) 11 és a 38(t) könnyÜ harckocsi futómÜve felhasználásával készült Marder 111 jelzésÜ harcjármÜvek voltak. Ezeket 1942 elejétol az év oszéig szovjet eredetÜ lövegekkel gyártották, késobb német szerkesztésÜ, 75 mm Ürméretu páncéltöro ágyút helyeztek rájuk. Jelzésük: 7,62 cm Pak 36 (R) Gw. 11 D Marder 11, valamint 7,5 cm Pak 40/2 Gw. 11 D Marder 11 volt. A Pz. 11 alvázán 1942-ben 327 db, 1943-ban 204 db épült. Ugyanezen az alvázon a 10,5 cm-es tarackból Wespe néven 1943-ban 518 db, 1944-ben 164 db készült el. A loszerszállító változatból 1943-ban 103 db, 1944-ben 55 db épült, így az összes alvázak száma 1556 db. Anémet hadvezetés 1942 végén 5 db, 75 mm urméretu löveggel felszerelt Marder 11 típusú harckocsivadászt adott át a fronton harcoló magyar 1. páncéloshadosztálynak. E harcjármÜvek - amelyek részt vettek az 1943. januári harcokban - azonban nem kerültek a honvédség tulajdonába. Az 1943 nyarán a doni frontról hazakerült 2 db páncélvadászt - miután a RT1 alapos vizsgálat alá vette - visszaküldték Németországba. Az egyiket a HTI használta a Toldi alvázára épített páncélvadász prototípusának kísérleténél. AjármÜvek német jelzéssel, magyar személyzettel harcoltak, rendszámot nem kaptak. Néhány igen rossz minoségÜ fotójuk a Harcoló Magyar Honvéd címÜ lapban jelent meg. Marder III Ausf. M 7,5 cm Pak auf 38(t) páncélvadász A nagyobb tÜzerejÜ és páncélvédettségÜ szovjet tankok megjelenésével 1942 tavaszára a Pz. 38 típusú harckocsik elavultak, gyártásukat a német ipar beszüntette. A jól bevált alvázon azonban a háború végéig szárnos páncélvadász és önjáró tüzérségi harceszközt építettek. Elsoként 15 cm-es löveget telepítettek az alvázra, ebbol csak néhány darab készült. A páncélvadász 34

5 cm Pak 40/2 Marder II 7. 38(t) Marder III-M 35 .5 cm Pak 40 auf Gw.7.

a Sherman páncélost 800 méterrol megsemmisítette. AMarder lII-M típus magyar használatát csupán egyetlen fénykép igazolja. A viszonylag igen kisméretu.5 cm urméretu. míg a parancsnoki változatba egy további. Az alaptípusba Fu 5 mintájú rádiót rendszeresítettek. oroszországi felhasználásra enged következtetni. azaz összesen 1217 db volt. aMarder Ill-H és aMarder lII-M típusokat már anémet 7.74 kp/cm2 fajlagos talaj nyomású páncélosnak. csoszájfék nélküli. A kis méret mellett a kedvezoen kialakított. Másodiagos fegyvere 1 db MG 34 típusú. de a 38 mintájú Skoda harckocsi alvázán csak 1944 elején indult a fejlesztés. nagyobb hatósugarú. utóbbiból 181 darab készült. "Saukelkopf" -blendével védett. 2.havi 1000 Hetzer . A Hetzer további változatai: lángszórós és muszaki-mento harcjármu. a keleti fronton támadó szovjet hadsereg nyomasztó páncélosfölényét anémet hadvezetés az önjáró páncélelhárító fegyverek tömeggyártásával igyekezett kiegyenlíteni. Ettol kezdve a gyártás és a folyamatos továbbfejlesztés nagy ütemben folytatódott. Elobbibol 20. az alakulat.úton 120.78 kp/cm2).7 tonnás harcjármu kedvezo értéku fajlagos talajnyomásával (0. elölrol ún. 160 LE-s motorjával 43 km/h sebességgel tudott haladni. 1944-ben 308 db. A páncélvédettséget a jármu oldalára szerelt köténylemezzel tovább növelték.típusokból viszont jelentos mennyiséget gyártottak. megbízható. Igazi nagyszériás változata .ne m sikerült teljesíteni. valamint a zsákmányolt francia harckocsik alvázán is harckocsivadász harceszközöket.63 m széles. 1944 kezdetén. A német tervezok a második világháború során épített vadászpáncélosok legsikerültebb típusát alakították ki a Skoda alvázán. az angol Cromwellt 1500 méterrol. III és IV harckocsik alvázának felhasználásával.62 cm-es szovjet páncéltöro ágyúval. L/48 csohosszúságú páncéltöro löveg volt. 220 LE-s. az alvázon kialakított Jagdpanzer 38(t) Starr típus már új. a szovjet T-34185 és a KV-85 harckocsi csak &00 méteren belül volt ellene hatásos. A loszerszállító változatból 1944-ben 102 darabot gyártottak.a szovj et JS-II kivételével . Fu 8 mintájú rádiót szereltek. a Hetzer már 800 méterrol kilotte ellenfeleit. illetve 780. melyet a tetopáncélra telepítettek. Már 1942-tol építettek a Pz. kivitelezésére azonban már nem került sor.és hátfalak 20 mm-es páncélzattal voltak védve. az oldal.87 m. valamint a felhasználás idopont ja és története ismeretlen. összesen 2827 darabot gyártottak.valamennyi páncélosellenfelével tüzérségi fölényben állt. 7. terepen 170 kilométert volt képes megtenni. A páncélvadász álcázófestése az 1943 nyári. 36 . léghutés es Tatra dízelüzemu motorja 46 km/h végsebességet biztosított a könnyebb. így is 1944 áprilisa és 1945 március a között a prágai BMM és a piiseni Skoda gyárban 2047. illetve 381 darabot gyártottak 1943-ban. köténnyel 2. A harcjármu kezeloszemélyzete 4 fo volt. Viszonylag csekély üzemanyag-fogyasztása . A Schwere Infanterie Geschützbol1943-ban 224. Bár a Hitler által kituzött irreális célt . Pak 39 mintájú.27 m hosszú. Marder III típusjelöléssel 1942-ben 344 darabot a zsákmányolt 7. Az alvázon a lövegkezeloket csak elölrol és oldalról védte páncélzat. összesen 370 db készült el.5 cm urméretu páncéltöro löveggel (7. a 4 fo személyzetbol csak a vezeto helyezkedett el páncélvédettségben. míg azok csak 500. További változataiból a 15 cm-es löveggel felszerelt Bison és a 2 cm-es légvédelmi gépágyúval felszerelt típusból összesen 232 darab épult.Hetzer páncélvadász volt. 1944-ben 146 db. II. Üzemanyag-újratöltés nélkül úton 260. csovel 6. 320 literes üzemanyagtartálya nagy manoverezési lehetoséget biztosított. (14 tonnás) 0. Ebbol a változatból a háború végéig csak 14 darab készült a Skoda Muvekben. illetve 600 méterrol voltak ellene eredményesek. torony nélküli páncéltest 60 mm-es homloklemezének dolése 300-os volt. 15. A Hetzer .5 cm Pak 4013 L/46) szerelték fel. belülrol távirányítással kezelheto géppuska volt. 38(t) alvázán megépített változatok legsikeresebb és legnagyobb számban gyártott harcjármuve a Hetzer vadászpáncélos volt (a Hetzer jelentése: üldözo). Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélos A gyors. A háború utolsó hónapjaiban kísérleteket végeztek a hátrasiklás nélküli löveggel fe/szerelt Hetzer-prototípussal. olcsón eloállítható Pz. cso nélkül 4. 1943-ban 799 db. terepen 180 1/100 km -.a késobbiek során ismertetésre kerülo . Az ágyúhoz 40 db loszer állt rendelkezésre.10 m magas. A gyártás 1942-ben 110 db. A H és Mtípusokból4l8. A Hetzer fo fegyvere nagy függoleges és vízszintes szögtartományban mozgatható (Kugellafette). 1944 márciusában készült el a prototípus. 1941 végén.

. Ausztriának. Ugyanakkor a fegyverzet megoldására csak egyetlen lehetoségként a magyar gyártású. A még rendelkezésre álló anyagkészlet csak korlátozott számú rohamlöveg eloállítására volt elegendo. A felállt további 6 osztályt a honvéd vezérkar német páncélosanyaggal kívánta felszerelni. és 10. 1944-ben a 10. a 16.saját csapataik súlyos páncélosveszteségeinek pótlása mellett . 25. 105 mm osztott loszeres 1940 M tábori tarack állt rendelkezésre. rohamtüzérosztályt. szeptemberi államközi szerzodés alapj án.. Ennek következményeként elobb került sor a Zrínyi 11 gyártására. Svájc a G-13-asokat dízelesítve 1974-ig hadrendben tartotta. 20. osztályhoz. Azonban a németek . illetve rohamlövegekkel tervezték felszerelni. Több példány befejezetlen maradt. Jagdpanzer 38 Hetzer 37 . ezért StuG. azonban a nyersanyaghiánnyal küzdo harckocsiüzemek 1944 elso negyedéig csak két rohamtüzérosztályt (1.ellátniuk az 1944. Akivonáskor 7 darabot visszaállítottak eredeti benzinmotorral. Ezzel egy idoben az akkor még kiképzo keretekként muködo 7 leendo rohamtüzérosztályt egy-egy (illetve közülük négyet ketto-ketto) Zrínyi II-vel látták el.nem tudták a magyar igényeket maradéktalanul kielégíteni. s a háború után 1946 és 1950 között ezekbol. Franciaországnak.részben . rohamtüzerosztályt töltötték fel. illetve újonnan gyártott példányokból G-13 jelzéssel 158 darabot adtak el Svájcnak. Svédországnak és az USA-nak adták át. rohamtüzérosztályt is csak úgy lehetett hadiállományra emelni. 111 és Hetzer páncélvadász jármuveket rendeltek NémetországtóI. így a gyártott alvázak száma 3252 db. Hetzerrel is csak három. Az 1943-ban felállított rohamtüzérosztályokat Zrínyi 11és Zrínyi 1 rohamtarackokkal. 111típussal csak a 7. Így került sor a Zrínyi rohamlövegek legyártására.A Hetzer-alvázon a BMM gyárban 141 db 2 cm-es légvédelmi páncélos és 70 db felderíto harckocsi is épült 1943-44-ben. További 200 db épült St-l és St-IIl jelzéssel a csehszlovák hadsereg részére 1946 és 1950 között. hogya kiképzoanyagként kiadott rohamlövegeket a többi osztály tóI bevonva. átutalták a 10.) tudtak Zrínyi II-vel feltölteni. Az 1943-ban kialakult nagymérvu anyaghiány miatt a korábban beindított Turán-programot nem lehetett véghezvinni. s muzeális anyagként az akkori NSZK-nak. Elsoként a hajmáskéri 1. A tervek szerint Zrínyi 1 ágyús és Zrínyi 11tarackos (2:1 arányban) készult volna. A nehézfegyverzet nélküli hat osztályból StuG. osztályt sikerült .

január 20-án újabb 20 darab Hetzert vett áto A H etzerekkel részben felszerelt harmadik magyar alakulat. hogy az átadott rohamlövegek gyártásból kikerült új jármuvek voltak. február 1-jén 24 jármuve volt. 1945. majd 1945. hogy a megállapodásban rögzített 75 darabos átadáson kívül további Hetzer vadászpáncélosok nem kerültek a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. február 12-énAlsótekeresen 12. rohamtüzérosztály 1944. 1945. ezekbol 8 bevetheto volt. 38 . a dunántúli és a Garam-térségben folytatott üt- A debreceni 16. azonban ezek sohasem kerültek magyar állományba. rotü. a 25. Az osztály maradéka 1945. A kiképzés céljaira 9 darab Hetzert kaptak. Ezek szerint a német-magyar megállapodásban rögzített 75 darab Hetzer átadása megtörtént. s december 9-én adtak át. december 7-én indítottak. Galántán 25 darab. rohamlÜzérosztályt 1944. s még március 25-én a "Zsuzsanna-vonal" védelménél is 13 db harcképes Hetzer állt szolgálatban. azonban a . A nehézfegyverzetét elveszített két üteg 1945. végül Szentkirályszabadján 1945. üteg személyi állománya az esztergomi Duna-hídon a Garam térségébe vonult vissza. 1945. a következo 25 darabot december 10-én vagonírozták és december 12-én fogadták Magyarországon. Az osztály teljes feltöltését igazolni látszanak a korabeli hadijelentések: 1945. április 5-i harcértékjelentés szerint 6 darab bevetheto és 3 darab sérült jármu volt. de valószínusítik azokat. a 20. március 8-án Veszprém térségében 15.és üzemanyaghiány miatt a kezelok valamennyi rohamlövegüket felrobbantották. A 16. december 25-26-án Kesztölcnél vett részt elso bevetésén. január végén a dunántúli hadszíntérre vezényelték az alakulatot. A feltöltött ütegeket a dunántúli hadszíntérre vezényelték. január 13-án érkezett a magyar rohamtüzér-alakulatokhoz. Elso bevetésükre közvetlenül az átképzést követo napon. azonban az esetleges közvetlen átadásokról nem maradtak fenn hitelt érdemlo dokumentumok. és a 2. március 20-án Lepsénynél13 db Hetzerrel vett részt az ütközetekben a 20. azonban a visszaemlékezok csak 9 darab Hetzert említenek. A Hetzerek-kel felszerelt magyar rohamtüzérosztályok közetekben harcoltak. ezeket egy Sopron melletti német szakmuhelybe szállították. Mindezek mellett nem lehet kizárni. néhány esetben az esetenkénti átvételi darabszámok eltérést mutatnak. április 12-én lépte át a magyar határt. 75 és 150 közötti darabszámok jelentek meg a különbözo szakkiadványokban. Ezután a megmaradt rohamlövegeket leadták az arra kijelölt német alakulatoknak. rohamtüzérosztály 9 darab. december 6-án vezényelték Esztergom-táborba a Németországból érkezo roham löveg ek átvételére (lásd: a fenti december lO-i dátum). A magyar rohamtüzérek visszaemlékezései csak részben igazolják a fenti átvételi adatokat. A darabszámot illetoen megegyeznek a német forrás adataival. A rohamlövegeket vasúti szállítással Bodajkra irányították. Ebbol 25 darabot 1944. február 20-án Szentkirályszabadján további 20 darab Hetzert kapott az alakulat. A 20.osztály 21+ 25+ 20 = 66 darab jármuvet vett átoFeltételezheto. február 9-1O-én Lepsénynél 15. végül a maradék 25 darab Hetzer 1945. Ezekbol a 16. december 26-án Dorog-Esztergom térségében került sor. A legtöbb külföldi forrás a 75 darabos átadást erosíti meg: angol. A két üteg 1945. Az egri 20. rotü. erre azonban a visszaemlékezok kétséget kizáró bizonyossággal nem tudtak felvilágosítást nyújtani. osztály állománya (parancsnok: Bernolák Pál ornagy) a december közepén átvett 9 darab Hetzerre az átképzést 1944. december l2-i dátum) Kenyérmezon 21 darab.. január 13?) a Vág-Garam térségében. amely szerint a magyar hadseregnek vasúti szállítás sal 75 darab Jagdpanzer 38-ast adtak át. szovjet. "december közepén" (lásd: 1944. majd gyalogosan vettek részt az ütközetben. március 15-én Balatonbozsokon 15. Az ütközet során loszer.osztály. Siófok irányában 15. rohamtüzérosztály (parancsnok: Henkey-Honig Józse! ornagy) a Kenyérmezon átvett 21 rohamlövegével 1944. Esztergom elestekor az esztergomi Dunahídon Garamkövesdre vonultak vissza. csehszlovák kiadványok mellett több német könyv adatai is ezt támasztják alá. Egy. ahol 25 db Hetzer rohamlöveget vett át.kizárólag emlékezetre támaszkodó . február l5-én rakodott ki. valamint a magyarországi átvétel ek dátumait is közli.1944 végén" egy Strans melletti kiképzotáborban. a közelmúltban megjelent német hadi technikai könyv a darabszám mellett a németországi feladások. január elején Galántán került feltöltésre. Az osztályt Kovágóörsre irányítják. Az 1945. Ekkorra már csak 5 erosen sérült Hetzer maradt az osztálynál. "január elején" (1945. rohamtüzérosztály . tehát nem Magyarországon kapott átképzést a Hetzer vadászpáncélosokra. amely február l-jén 16 db jármuvel rendelkezett.átvételi idopontok. december 25-én fejezte be. ahonnan már nem kerültek vissza az alakulathoz. tehát számukat nem sorolhatjuk az átvett jármuvek közé. Az 1. február 13-án Enying térségében vettek részt a hadmuveletekben.A németektol átvett harcjármuvek közül talán a Hetzerek száma a legvitatottabb.

A 100 LE-s motor viszonylag kicsi üzemanyagfogyasztásával (úton 40.néhány német könnyu. terepen 70 1/100 km).és 4 dupla futókerékbol álló járószerkezettel volt ellátva. késobbi sorsuk ismeretlen. A 11 tonnás harcjármu csupán 20 km/h sebességgel tudott haladni. 250) lövészpáncélos A német "villámháború" sikereinek egyik feltétele a harckocsik eloretörésével egyÜtt haladni képes. A 4. páncélozott csapatszállító jármuvet (le.7 cm urméretu cseh páncéltöro löveg felhasználásával egy torony nélkÜli. elöl 25. Használatukat egy korabeli haditudósító-film bizonyítja. 1945. A frontra induló 30.8 tonna súlyú harcjármu 12 változatából mintegy 7500 darabot gyártott. Egy nemrég talált harcjelentés szerint 1944.festették fel a magyar taktikai jeleket T betujellel és számjegyekkel. A jármuvek németjelzést viseltek. április végén a Hetzereket leadták a német alakulatoknak. lovashadosztály a lengyelországi harcokban harckocsi-zászlóalj ának valamennyi Toldi és Turán harckocsiját elvesztette. 1944. A német ipar 1939-tol a háború végéig gyártott féllánctalpas. JV-F 1 típusú harckocsijaival megtartott hadgyakorlatain még részt vettek. SPW Sd. páncélosezred Pz. Le. A rohamlövegek oldalára . Ezek egy részét páncélosalakulataiba besorolva a Szovjetunió elleni háborúban változtatás nélkÜl bevetette. páncélzata is viszonylag gyenge. Benesov körzetébe vezényelték. 1941 februárjában elkészÜlt az elso. láncfeszíto.66 m méretu.sok esetben anémet felségjelet eltakarva . Kfz. terepjáró. Az átképzés során a rohamtÜzérek páncélvadász-alakulattá szervezodtek. gázlóképesség 70 cm. A páncélkocsiban 1+6 fo kapott helyet. 38(t) és Pz.95x1. 140 literes benzintankjáva1350-200 kilométeres hatótávot tett elérhetové. lesíkozott felépítményu lövészpáncélos.oktatási célokra . A magyar honvédség páncélosalakulatai 1942-ben . 08. A lövészpáncélosokat feltehetoen visszaadták a német hadseregnek. gyalogsági szállítójármu hadrendbe állítása volt. hátul meghajtó-. páncélozott. 18-án anémet csapatok 10 db Hetzert adtak át. A három szakaszos (3x3 Hetzer) páncélvadászÜteget Dél-Csehországba. A páncéljármuvek további sorsa nem ismert. A gyenge harcértéku. 39 .7 cm Pak(t) auf Gw. de valószínüleg TOOl-O 75-ig terjedt. Így készÜlt a Renault R 35-ös alvázán a 4. 5. A hadsereg 1940 decemberében 200 darabot rendelt a könnyu harcjármubol.5 mm. Renault 35(1) vadászpáncélos Németország a francia fegyverletétel után nagyszámú francia harckocsit zsákmányolt. A sikeres próba után a megrendelt szériát legyártották: 174 darab ágyús és 26 darab csak géppuskával felszerelt parancsnoki jármuvet adtak át a Wehrmachtnak. Az alaptípus fegyverzete 1 db MG 34 mintájú géppuska volt. elölrol és oldalról páncéllemezekkel védett vadászpáncélos. rohamtüzérosztály (parancsnok: Maklári László százados) 1944 végén jutott 9 db Hetzer rohamlövegéhez. A magyar megszálló alakulatok 1942 nyarán a partizánok elleni harcra a német csapatok állományából néhány darab Renault-alvázra szerelt páncélvadászt kaptak. A háromfos személyzetu páncélvadászt felderítési és terÜletbiztosítási célokra alkalmazták. 250) kaptak. Schützen-Panzerwagen (Sd.rendelkezett. ezek fedezték a visszavonulást. augusztus elején az 1. a hadosztály hazaszállításától sorsuk ismeretlen. elavuló páncélosok alváz ain pedig különféle löveges önjáró harcjármuveket épített.A kolozsvári 25. A TOll . vasfelépítményu próbajármu. A lövészpáncélos páncélvédettsége elöl 14. Épített úton a jármu maximálisan 65 km/h sebességet ért el. oldalt és hátul 20 mm volt. melyen két darab harcjármu szerepelt magyar honvédségi felhasználás ban. oldalt 20 mm volt. A vegyes járszerkezet kiváló terepjáró képességgel-lejtomászó képesség 24 o. Az osztályt Stransba vezényelték anémet rohamlövegekre történo átképzésre. 4. Kfz. árokáthidaló képesség 190 cm . elöl kormányzott gumikerékkel.56x1.T 040 jelzés ismert. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a Hetzerek ném et hadijellel kerültek a magyar alakulatokhoz.

4. SPW (Sd. Renault R 35(t) Le. 25011) 40 .7 cm Pak(t) auf Gw. Kfz.

de ez a két harcjármu beszerzése indította el a magyar harckocsigyártás folyamatát. parancsnoki kupola nélkül.egy harckocsit és egy páncélvadászt -. A járószerkezet oldalanként egy elso meghajtó.00 m széles és 1. két nagy nyílású oldalajtó:val. Még tartott a Magyarország elleni hadfelszerelési emb~rgó.a csapatpróbát. Igen kedvezo volt a harckocsitest kialakítása is az erosen döntött (30°) elso frontlemez. így a jármu csak 8 méteres köríven tudott fordulni. melyen a svéd harckocsi bizonyult megfelelobbnek.harckocsihoz. o volt ugyanis a Magyarországra került elso harckocsi. az LK 11 tervezoje is. A Landsverk hadiüzem 1931-ben kezdte meg egy könnyu harckocsi tervezését Jozef Vollmer tervezomérnök irányításával. Az egyszeru futómu jó menetteljesítményt tett lehetové. 41 .85 m magas harckocsi üzemanyag-fogyasztása úton 110 liter/lOO km. az oldallemezek 720-os döntése. amely a késobbi L-60-as típus számos külso és szerkezeti elemét magán hordozta.úton . hathengeres. vízhutéses motor 23. 4.kölcsönözzenek egyet a csapatpróbára. (Vollmer nevével a magyar páncéloserok történetével foglalkozó szakemberek már InO-ban találkozhattak. A harckocsi elonyei közé tartozott a páncélzat hegesztéses technikával történo illesztése. derékszögben"sarkon" .folytatódott. A kisantant államainak fegyverkezést tiltó rendszabályai ellenére InO-ban Svédország közvetítésével jutott eloször a magyar honvédség anémet leszerelési anyagból .ha nem is nagyszámú . A fékkaros irányváltoztatás helyett kormánykerékkel történt a kocsi irányítása.a magyar fejlesztésu V-4 típusú közepes harckocsival összehasonlítva . A három jármubol csak az elso ketto került megvásárlásra. 4 közepes méretu futó. felül 6 mm volt.61 m hosszú. A kért közeli idopontra a svédek nem tudtak mintakocsit szállítani. Egyben e rendszer volt okozója egyik hibájának: a lánctalpakat nem lehetett teljesen leállítani. mely sebesség a harmincas évek elején kategóriájában igen elokelo helyezést szerzett számára.8 tonnás tömegét a 160 LE-s. valamint egy kerekes alvázú páncélgépkocsit ajánlott Magyarországnak megvételre. a katonai szakértok azonban kérték. A harckocsi jó manoverezhetoségét a 40° -os lejtomászó. hogy még a megrendelt harckocsi megérkezése elott mutassák be a típust Magyarországon is. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi A késobbi Toldi típusként gyártott harckocsi eredeti svéd alaptípusát a magyar katonai bizottság.SVÉDORSZÁG semleges Svédországgal Magyarország kapcsolata a két világháború között kedvezoen alakult. A háromfos személyzetu. Fegyverzete 1 db 20 mm-es automata lövegbol és 1 db. A megvásárolt gyártási jog alapján épített magyar harcjármuvek bizonyos mértékben különböztek az eredeti svéd típusoktói. kúpos kiképzésu palásttal épült. A viszonylag gyenge páncélzat tette lehetové a kis súlyú harckocsi gyors haladását és jó manoverezési képességét. amikor 1936-ban a svéd kormány hallgatólagos beleegyezésével a Landsverk Muvek két lánctalpas harceszközt . Az egyszemélyes torony kör alapú. egyetlen gyengéje a nagyobb terhelés hatására sérülékeny torziós rugó volt.65 m-es lépcsomászó és az 1. Loszerjavadalmazása: az ágyúhoz 300 gránát. ezért azt javasolták. A Landsverk L-60 könnyu harckocsi 6. hogy a bemutatóra a szomszédos Ausztriából. egy hátsó láncfeszíto kerékbol. m133) változat 1934 tavaszára készült el. Így 1937. a géppuskához 3000 db loszer. Az L-10 további fejlesztése két váltótalpas jármódú (kerék/lánc) harckocsin ~ Typ 30 és Typ 80 . illetve a gyártásban érdekelt MAVAG vezetoi 1936-ban Svédországban ismerték meg egy bemutató során.) 1934-ben készült el az L-10 jelu harckocsi mintapéldánya. Az L-60 páncélzata elöl és oldalt 13. melyeket így a magyar használatban állott külföldi harcjármuvek közé sorolhatunk. 2.és 2 felso tartógörgobol állt.5 LE/t-ás igen kedvezo fajlagos motorteljesítménnyel épített úton 48 km/h sebességgel hajtotta. ezzel párhuzamosított géppuskából állt. a 0. augusztus 17-én az Ausztriából érkezett L-60 harckocsival rendezték meg .50 m-es árokáthidaló képesség igazolta. valamint a viszonylag kicsiny magasság eredményeként. 220 km volt. így 250 literes benzintartályával hatótávolsága . A Landsverk-jármu különlegessége új kormányrendszere volt. A megfigyelést és a célzást optikai berendezések segítették.ahol már május óta szolgálatban állt .nem. A megfelelonek ítélt L-60 harckocsiból a MÁ VAG egy darabot megrendelt. míg a késobbi magyar változat alapját képezo L-60 (Strv.kb. mely a szögecselt páncélzatúakkal szemben a kocsit a modem típusok sorába emelte.

Bár az L-62 típusú. Késobb megérkezett. A mindenre kiterjedo.30.némi tulajdonjogi vita után . A nagy. Ugyanakkor az oldalfalak nem befelé.kismértékben eltért a svéd alaptípustÓl. a 40 mm urméretu Bofors gépágyút a toronyalaplemezére telepítették. a cso alapállásban az elolapon kialakított nyílásba illeszkedett. a MAVAG pedig megvásárolta az L-62-es prototípusát és gyártási jogát. S bár az L-60-as futógörgoinéllOO mm-rel kisebb kerekeken futott. Landsverk L-62 harckocsivadász Egy évvel az L-60-as harckocsi megvásárlása után. eroátviteli egységei.Az osztrák tulajdonú L-60 harckocsit a próbák után visszaadták. alapos próbák kedvezo eredményei után a HM mintakocsit rendelt a Landsverk gyártói. 6-10 mm-es páncélzattal védve. 1937 tavaszán újból Landskronába utazott a magyar ipari-katonai küldöttség.32.00 m volt. has. felülrol nyitott torony oldalpalástja szabályos csonkakúp alakú volt.alvázán épült. Az eredeti svéd típus méretében kissé eltért a késobbi magyar változattól is. Hossza 5. Az elso homloklemezre szellozo nyílást és fényszóró-takarókúpot készítettek. mint a harckocsié. A páncélvadász kocsiteknojének homloklemeze megtartotta 300-os dolési helyzetét.hosszabb . szélesebb és magasabb volt. kormányszerkezete és futómurendszerének elve megegyezett elodjéével. mely a 230 cm átméroju tornyot hordozta. A 10. A harcjármu egyetlen fegyverét. szélessége 2. azonban a felépítmény elso része. egyúttal megszüntették Landsverk L-60 (Strv. A megvásárolt mintakocsi . magassága 2. Az elooldalán kissé megemelt toronypalást magassága 60 cm volt. oldal. 650-ban döntött oldalfallal. A svéd önjáró gépágyú személyzete 5 fo volt a magyar változat 6 fos kezeloszemélyzetével szemben. eredeti svéd harckocsivadász az L-60-as harckocsi módosított . Ennek a prototípusnak kisebb átalakítása után került sor a magyar Nimród páncélos gépágyú sorozatgyártására.5 tonnás önjáró gépágyú 155 LE-s motorjával 50 km/h maximális sebességgel közlekedett. hanem kifelé doltek.a Honvédség birtokába került. most az L-62 típusú harckocsivadász bemutató próbáira. 35 cm-es hasmagassága azonos maradt. A H-004 rendszámmal nyilvántartott kocsi .és farpáncéll Omm.már a magyar kívánalmaknak megfeleloen . eredeti svéd mintajármu.és tetopáncélzat 6 mm. Ajármu páncélvédettsége: mellso páncél 10-13 mm. ml33) 42 . motorja. a magyar kívánságok szerint részben módosított. Hasonló maradt hegesztéses gyártási technológiája is.

harckocsiezredét pedig anémet Wehrmacht harcjármuveivel szerelték fel. E prototípuson még szerepelt a H-004 rendszám. A mintakocsit H-005. E kocsi alváz ának felhasználásával 1943-ban építették meg a Lehel páncélozott sebesü/t. A csere másik oka. az oldalára szerelt konzolra egy-egy íves védo lemezt erosítettek. hogy a magyar hadseregnek átadott G változat már német fejlesztés eredménye volt. a Turán közepes harckocsi a magyar páncéloserok legnagyobb számban gyártott típusa lett. Beszerelték a Magyarországon gyártott Bofors gépágyút.a parancsnok . 1940-ben vásárlás útján került Magyarországra a T-21 harckocsi prototípusa.zsákmányként. magyar hadsereg 30. melyeket késobb páncélosoktatás céljaira használtak. melynek továbbfejlesztett változata. CSEHSZLOV ÁKIA Csehszlovákia az az ország. 38(t) típusú . tehát mindkét ország érintett volt a típus megépítésében. A kárpátaljai. A kétségtelenül csehszlovák eredetu harckocsi végül a magyar hadsereg által használt német páncélosok között került bemutatásra az alvázán kialakított Marder és Hetzer típusok közeli "rokonsága" miatt.jutott a Magyar Királyi Honvédség.Landsverk L-62 (Afutógörgok és a láncfeszítokerék-küllozet a valóságban csak a fele volt. A tornyon nem szerelték fel a lövegcso védelmét szolgáló két függoleges védolemezt.csehszlovák tervezésu.) az alsó homloklemezen lévo szerviznyílást és annak takaródobját.részére férohelyet. Ugyancsak magyar kérésre a mintakocsit a gépágyú nélkül szállították. 1942-ben a doni frontra induló 2. 43 . a rajz a túloldaliakat is ábrázolja. Az így átalakított harcjármuvet 36/40 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú elnevezéssel rendszeresítették. melybol111 darab a Pz. A mintakocsi tornyát a HTI tervei alapján átépítették: a toronypalást elöl magasabb lett. 1939. 38 . 1937 és 1939 között a harckocsiból 428 darabot gyártottak.Skoda Lt. vásárlás és közvetíto állam segítségével . hátul egy toldalékkal megnyújtották és kiszélesítették. Így teremtettek a hatodik személy . könnyu harckocsi volt. évi harccselekmények során 2 darab Lt-35 mintájú harckocsit és 1 Tatra páncélgépkocsit zsákmányolt a magyar hadsereg. késobb H-400 ideiglenes rendszámmallátták el.és csapatszállító gépkocsi proto típusát. amelynek páncélostípusaihoz három módon . s a további módosítások után. A fejlesztés során az elso kísérleti példányokat 1936 nyarán próbálták ki. vz. A jármu késobbi sorsa ismeretlen. 8-II A (T-ll) könnyu harckocsi A Skoda Muvek szakemberei 1935-ben egy könnyu harckocsit fejlesztettek ki.

Szögecselt páncélfelépítménye viszont már az 1930-as évek közepén is túlhaladott megoldásnak számított. A sérült harckocsi a magyar honvédség kezére jutott.Romániában R-2 típusú . Tárgyalások folytak a svéd Landsverk gyárral a Lago típusú harckocsi megvételérol. A két jármu 1940. Ugyancsak 1939-benjutott egy csehszlovák típus (T-ll) magyar kézre. esetleges vásárlási szándékkal. így a szovjetek a két mintakocsit. Kpfw. Csehország német megszállása után a Skoda gyár és a szovjet partner között megszakadtak a harckocsik megvásárlására irányuló tárgyalások.harckocsit adtak el. Csehország 1939.0 m volt. A javításokat 1939 októberében a Skoda Gyárban elvégezték.3 m. A nyilvántartásokban 1943-ig szerepeltek. 35 . S-II C . a Lago és az olasz M ll/39-es típu st a katonai szakértok nem találták megfelelonek. tágas küzdoterével. 35 (tJ típusjelzéssel1941-ig alkalmazták a Wehrmacht páncéloseroiben. Az 1939-ben magyar kézre került két harckocsi története igen kalandos. késobbi sorsuk ismeretlen. A harckocsi lejtomászó képessége 280. külso rugózású futómuvével. 34 tip) harckocsiágyúval. A Szovjetuniót megjárt két harckocsit a szlovákok azonnal hadrendbe állították. forgótornyában 37 mm-es (Skoda UV vz. A Csehszlovák Köztársaság 1938-ra 298 darab T-ll . ahol 1941 januárja és márciusa között csapatpróbán vizsgálták az immár kijavított harckocsikat. Miután idoközben Magyarország megvásárolta a Skoda T-21 típusú harckocsijának licenciáját. 1939. akik a harckocsikat kipróbálták. 120 LE-s Skoda T-11/0 mintájú. március 14-én érték el az akkori csehszlovák határt Kárpátalján. vasúti szállítás sal Csehszlovákiába küldték vissza. Ezért 1939 tavaszán a honvédség képviseloi több országban tettek kísérletet közepes harckocsi beszerzésére. a Vickers cégtol átvett kisgörgos. Mindketto hadizsákmányként került a magyar honvédség állományába. s egy feltöltés seI 120 km-t tudott megtenni. A próbák alapján a kocsikat T-35 típusjellel rendszeresítették. március 24-én Kárpátalján újabb fegyveres konfliktus tört ki a szlovák és a magyar csapatok között. késobb a szlovák hadsereg állományában 54 harckocsi volt.cseh típusjelzésén: Lt vz. és a Skoda Muvek exportálhatott minden befejezetlen példányt.A 10. amikor fegyveres összecsapás robbant ki Magyarország és Szlovákia között. A két zsákmányolt harckocsit a HTI-be szállították. (Az utóbbi típus tilalmát késobb feloldották. melyet a katonai szakértok megfelelonek tartottak a honvédség részére. A kocsik az esztergomi páncélos iskolába kerültek. így közepes harckocsi nem állt a páncélos fegyvernem rendelkezésére. árokáthidalási képessége 2. majd megbeszéléseket folytattak az olasz partnerrel is az M 11/39 típus megvásárlásáról. Egyetlen tárgyalás sem hozott azonban eredményt. a gyár a javítást ingyen végezte el. vízhutéses motorja segítségével úton 34 km/h maximális sebességgel volt képes haladni. gázlómélysége 0. 1939 áprilisában a magyar katonai küldöttség Németországban tárgyalt 180 db közepes harckocsi 27 millió márkáért történo megvásárlásáról. A harckocsik 1939. ahol a kocsikat alapos vizsgálat alá vetették. A magyar katonai szakértok a harckocsit megfelelonek tartották a magyar hadsereg részére. gyakorlókocsiként. Az ütközet során az egyik T-11-est egy magyar páncéltöro löveg kilotte. s 1938 nyarán két mintakocsit a szovjet hadsereg is kipróbált a kubinkai gyakorlótéren.közöttük 244 db T-ll-es . külföldi eladását. IV típus eladásától. A4. közöttük a T-lJ. lépcsomászó képessége 0.06x2. s másnap be is vetették. és az idoközben ném et irányítás alá került Skoda gyárnak is megtiltották a német hadseregben rendszeresített típusok.harckocsival rendelkezett.5 tonnás harckocsi a harmincas évek végén számos tulajdonságával kiemelkedett kategóriájának harckocsijai közül. ezért a HM felkérte a Skoda Muveket a két jármu kijavítására. valamint a további két géppuskával a korszerií harckocsik közé tartozott.a németek kezébe kerültek. éppen azon a napon. A magyar fejlesztésu V 4 típu st nem tartották a hadsereg számára megfelelonek. márciusi német megszállását követoen a cseh hadsereg páncélosai . és IH-406 és IH-407 (cseh nyilvántartási számuk: 13673 és 13903) rendszámmal a magyar hadsereg állományába felvették. A Román Királyi Hadseregnek 1937 és 1939 között 126 darab T-ll-es . Németország pedig elzárkózott a Pz. négyhengeres.) 44 . Románián keresztül.Skoda T-21 közepes harckocsi A magyar honvédség könnyu harckocsival történo ellátásának gondja a Toldi harckocsi gyártás ával megoldódni látszott. szeptember 5-én érkezett vissza Magyarországra.37 m méretu harckocsi 8-25 mm-es páncélzatával. s mint használható típust Pz. fejlesztését leállították.8 m.90x2. A Szlovák Köztársaság megalakulása után. melynek során Nagymihály község határában a magyar csapatok zsákmányul ejtettek egy T-ll mintájú szériakocsit.

Kpfw.Pz. 35(t) (S-II A- S-II C Skoda T-21 45 .

A harckocsi tornya csaknem függoleges helyzetu téglalapokkal határolt szögletes építmény volt. Magyar kérésre 1940-ben a honvédség és a hadiüzemek képviseloi részére Pilsenben bemutató keretében próbákat tartottak a prototípussal. 30 Tatra T-72 páncélgépkocsi A Tatra Autógyárban 1926-ban kezdodött el egy 6x6 kerékképletu.80 m lépcsomászó. 80 darab loszerkiszabattaI. Összességében: aT-21 páncélvédettségét.56x2. amelyeket a németek eladásra engedélyeztek.20 m árokáthidalási eredményével megfelelo akadályleküzdo képességgel rendelkezett.7 cm kaliberu Skoda A II típusú harckocsiágyú. Így a surített levegovel muködo tengelykapcsoló. a torony alakjának megváltoztatásában.58 kp/cm2 fajlagos talajnyomású harckocsi 400-os lejtomászó. s hatótávolsága elérte a 180 km távolságot. OA vz. 37 típusú géppuskával a kor kívánalmainak megfelelo tuzerot biztosított. a forgatható parancsnoki kupola rögzítésében. A 2. 1940 áprilisában Korbuly János. júniusára elkészült.és fékrendszer a korszerubb típusok közé emelte. A 0.45x2. 16.52x2. amely nyomán a HM megkötötte a megállapodást: ennek értelmében a prototípust. tuzerejét megjelenése idején kielégítonek lehetett tekinteni. A hazánkba érkezett mintajármu 4 fos személyzetét a késobbi magyar szériajármuveken 5 fore egészítették ki. magyar típusként történt a gyártása. fegyverzete 2 darab könnyu géppuska (vz. június 10.és farlemez. és 20.78 tonnás. Hatótávolsága 300 km. Az egyszeru páncélfelépítményu. háromtengelyes terepjáró páncélgépkocsi tervezése.02xl. A HTI 1940. hátul csúcsban találkozó két oldallappal. de a magyar Turán változatának hadrendbe állításakor már nem volt korszeru. Az elso átépített prototípus 1941. A fobb változtatások a fegyverzet cseréjében. két konzolon elhelyezkedo 2x4 ikerkerekes futógörgo. melyekkel szárnos kortársát megelozte. A T-21-es harckocsi futómuvének hibái. az S-11 C (v 4 H CKD) az 1937-ben elkészült SP-II b típus továbbfejlesztett változata volt. A parancsnoki kupola forgatható volt. 1927-re elkészült az elso . eléggé bonyolultjárószerkezete . között a prototípus sal Magyarországon komoly csapatpróbát tartott. végül a 4 duplakerekes visszafutó görgo . de anémet megszállás után fejlesztését leállították. Vickers-jellegu.Tatra 26 típusjelu . A próbák eredményei után Vaclav Fiegl. ahol meghatároztáka harckocsival kapcsolatos átalakítási kívánalmakat. a pneumatikus kormány. egy páros ütközokerék. 32 LE-s motorja 60 kmlh haladási sebességet tett lehetové.viszonylag jó terepjáró képességgel rendelkezett.37 m méretu. a Skoda gyár igazgatója megállapodott a magyar képviselokkel180 harckocsi eladásáról vagy a licenc átadásáról. A Magyarország által megvásárolt eredeti prototípus. . a szegecselt páncélzat negatívuma mellett néhány igen korszeru részegységgel rendelkezett. Ezek között szerepelt aT-21 típusú közepes harckocsi is. Egy további . A HT! a gyártási jog megvételét szorgalmazta. valamint a gyártási jogot a magyar fél megvásárolta. a toronyba történo bejutás csupán ennek felso nyílásán volt lehetséges. a 25 mm-es oldal. A fo fegyveren kívül a toronyban és a harckocsitest homloklemezén elhelyezett 1-1 VZ. A 30 mm-es homlok-. Az 5. egyik a forgatható toronyban.és fenéklemez 1939-ben még megfelelonek volt tekintheto. másik a homlokfal baloldalán. felülrollesíkozott toronyvéggel. melynek egyetlen proto típusát még megépítették. 36) volt. Apáncélgépkocsit 46 golyóbiztos gumiabroncsokkal szerelték fel.5 tonnás harckocsi 240 LE-s Skoda motorjával50 kmlh sebességgel volt képes úton haladni. de a közel függoleges helyzetu páncéllemezei szögecselt rögzítéséveI nem tartozott a korszeru harckocsik közé. a páncélzat erosítésében. 0. 0.90 m gázlóképességéveI és 2. a hátsó meghajtókerék. októberi magyarországi látogatása során bemutatta azoknak a harckocsiknak a listáját. de ettol kezdve már Turán néven.géppuskát is rendszeresítettek a kocsihoz. A kedvezo döntés megszületése után.02 m méretu harcjármu.tartalék . 4. valamint a kezeloszemélyzet 5 fore történo kiegészítésében öltöttek testet.prototípus. A továbbfejlesztett Tatra 26/30 mintajármuvel 1930 decemberében kezdodtek el a csapatpróbák. miután a tornyon oldalt búvónyílás nem készült. A harckocsi fegyverzete 1 db 4. a 10 mm vastagságú teto. 3-6 mm-es páncélzattal védett jármu tágas küzdotere 3 fonyi személyzetnek nyújtott megfelelo elhelyezést. a WM muszaki igazgatója Pilsenbe utazott katonai küldöttséggel.oldalanként egy elso láncfeszíto.A Skoda Muvek igazgatója 1939.

a Szlovák Köztársaság hadseregében 18 kocsi maradt. Az elso 6 kocsi 1934. Abevált páncéljármubol a csehszlovák hadsereg további 49 darabot rendelt meg. január 6-án a kárpátaljai Munkácson lezajlott csehszlovák-magyar fegyveres összecsapás során került a magyar csapatok birtokába. Magyarország 1 db Tatra T 72-es jármuvet zsákmányolt. Az álló kocsi motorházára felugorva. A csehszlovák erok támadást indítottak a magyar csapatok ellen. A Tatra páncélautót elobb A-955 ideiglenes. ahol alapos muszaki vizsgálatokat végeztek a páncéljármuvön. A magyar csapatok ellentámadása elol a cseh jármu az úton megfordulva igyekezett visszavonulni. a páncélkocsi hátramaradt. lovasdandár páncélgépkocsi-századába került. Ugyanakkor a toronyban tartózkodó Vanek Jindrik cseh ormester a géppuskával fejbe lotte Rozs fohadnagyot. Rozs fohadnagy (térképhelyesbíto) a vezeto látrésén belott. a HTI-be szállították. Tatra 72 OA VZ. késobb P-18 rendszámmal ellátva 72130 LE páncélgépkocsi típusjellel rendszeresítették. ahol 1941-ig oktatójármuként szolgált. április 9-ére készült el. A parancsnoki páncéljármuvet a magyar gyalogosok kézigránátköteggel megállították. 30 47 . 13326 rendszámú csehszlovák páncélgépkocsi 1939. melyeket a Tatra gyár 1935-ben adott át. A no.A csapatpróbánjó eredményt elért páncélgépkocsiból a csehszlovák hadügyminisztérium a hadsereg részére egy kis sorozat megépítését rendelte meg. Az élen haladó Tatra páncélkocsi továbbhaladt. de aj eges útfelületen megcsúszott és az árokban megfeneklett. A zsákmányolt páncéljármuvet a magyar csapatok elszállították. Románia 9. Csehszlovákia német megszállása után az 55 páncélgépkocsibó123 darab a Wehrmacht állományába került. A cseh gyalogságot 3 páncélgépkocsi támogatta. A kocsi személyzete elmenekült. majd a füleki katonai gyakorlótéren kipróbálták. Késobb Budapestre. Abevizsgált páncéljármu a 2.

gyalogságot támogató harcjármu kialakítására. A 20-25 harcjármu mindegyike német "közvetítéssel" jutott a magyar hadsereg birtokába. szeptember l-ig 1074. IH-394 rendszámmal ellátva a csapatoknál kiképzojármuként használták. 100 példányt Törökországba és 50 harckocsit Lengyelországba exportáltak. a maradék állomány egy részét a Wehrmacht páncéloscsapatainál változtatás nélkül alkalmazták. Ebbol amennyiségbol 40 darabot Romániába. részben öntési technológiával épült . alvázukra löveg es felépítményt telepítve. Kpfw. ugyanakkor megtartották annak legfobb hibáit. A németek az R 35-ös alaptípust Pz. A tornyon nem volt parancsnoki kupola. Legjobban szembetuno ismertetojele a futómu volt: a páronként rugótekerccsel összekötött futógörgobol a két páron kívül elöl fél pár volt szerelve. összesen mintegy 1600 darab R 35-ös könnyu harckocsit gyártottak. ami a bent tartózkodó kezelore kibírhatatlan hatással járt.az egyik a vezeto . ezekbol 850 harckocsit sértetlenül zsákmányoltak a ném et csapatok. 50 darabot Jugoszláviába. A német támadás elott a francia hadseregben mintegy 1100 db R 35-ös állt szolgálatban. hogy az elso francia gyártmányú harckocsik magyar kézbe kerüljenek. más részüket átépítve.könnyu harckocsi 82 LE-s motorja segítségével igen lassan. 1939. oldalt és hátul 40 mm vastagságú volt. A három visszafutógörgo mindkét típusnál azonos. Hatótávolsága 138 km. és mindkét típusra felszerelheto volt a farok-csúszó szerkezet. A lengyel hadseregnek eladott 50 darab R 35 típusú harckocsiból1939 szeptemberében a ném et hadsereg támadása elol menekülo lengyel alakulatok három darabot a magyar hatóságoknak adtak át a lengyel-magyar határon.nem volt képes harchelyzetben gyorsan elvégezni a felderítés-célzás-ágyúkezelés tevékenységet. részben közvetlen átadással. Renault R 35 könnyu harckocsi Az elso világháborús Renault M-17 /18 típusú harckocsi továbbfejlesztése során 1933-tól folytak kísérletek egy könnyu.00xl. Közvetlenül viszont a német hadsereg zsákmányanyagából a fronton átadott francia harckocsik képezték a magyar megszálló és biztosító alakulatok külföldi gyártmányú harcjármuveinek keretét. 3. 9. önjáró lövegként sorolták a hadrendbe.85x2. 50-971.7 cm urméretu SA 1918 mintájú. melynek során Hotchkiss és Som ua harckocsik. Az öntött torony egy érintoleges találat esetén keletkezo anyagrezgés miatt harangszeru zúgást fejtett ki. és a rövid csövu. a páncéltesten hátul két ajtó volt. illetve ennek továbbfejlesztett változatai bár néhány jellemzojükkel megelozték a Renault cég konstrukcióját. 1939 szeptemberében a Wehrmacht eroi elol menekülve érkezett hazánkba a lengyel hadsereg 3 db Renault R 35-ös harckocsija.7 cm kaliberu harckocsiágyú kis kezdosebességu lövedékei hatástalanok voltak a német páncélosok ellen. A két fo hiba a kezelolétszámban és a harckocsiágyú kis hatásfokában öltött testet. s még 1945-ben is szolgált 6 darab a hadseregben. de alapjában a ném et hadsereg játszott meghatározó szerepet abban. 1940-ig további 541. majdnem a talajt érintve muködött. 19 km/h sebességgel tudott csak haladni. Az R 35-ös vezetoülése. azokat IH-390.86 kp/cm2 volt. Közülük 100 darabot az olasz.4.5 mm urméretu géppuskát. A kétfonyi személyzet . A rövid csövu ágyú a német harckocsik ellen hatástalan volt. Az azonos tornyot vis elo R 35-öst és a hozzá nagyon hasonló H 35/39 típusokat az alábbi jegyek alapján lehetett megkülönböztetni. a kipufogócso a farlemezbol indult. A harckocsitest páncélvédettsége elöl 45 mm. A toronyban helyezték el a harckocsi fegyverzetét: 1 db 3. 40 darabot a bolgár hadseregnek adtak át. helyette félgömb alakú fejvédet alkalmaztak. az APX-R egyszemélyes öntött torony páncélzata elöl 45. Közvetett úton. részben közvetett. 35 R(f) 731 (f) típusjellel használták. s néhány UE lánctalpas vontatójármu jutott a honvédség birtokába. rövid csövu (Ll21) harckocsiágyút és 1 db 7. a hátsó láncvezeto kerék alsó állásban. aH 35. 51-004.8 tonna tömegu. 48 . így párviadalban német ellenfelükkel szemben mindig alulmaradtak. fajlagos talajnyomása 0. A harckocsik eredeti lengyel nyilvántartási számai: 50-947. A kicsiny . A Renault cég által kifejlesztett R 35 típusú harckocsik 1935-ben kerültek a francia hadsereg állományába. IH-393.10 m méretu.FRANCIAORSZÁG A francia harckocsitípusokból kevés állt a magyar honvédség szolgálatában. illetve figyelonyílása a kocsi baloldalán épült. Hotchkiss H 35 és H 39 könnyu harckocsi A francia hadsereg páncélosalakulatai részére a Hotchkiss üzem által gyártott könnyu harckocsi. A három harckocsi a magyar hadsereg állományába került.

mint az R 35-ös (4. aH 39 12 tonna tömegÜ volt. A 75 LE-s H 35-ös 28 km/h. míg a 39-es 207 literes tankjával150 km hatótávolsággal elozte meg korábbi változatát. késobbi változata 22-45 mm erosségÜ páncélzattal bírt. a vonóero és a sebesség mutatóiban tértek el egymástól. AH 35 11. Renault R 35 Hotchkiss H 35 49 . A 35-ös 180 literes üzemanyagtartályával129 km.AH 35 típusú harckocsi 22 cm-rel hosszabb volt. A Hotchkiss 35-ös típus és a késobbi H 39/40-es modell külso megjelenésében azonos volt.4 tonna. a páncélzat vastagsága. csupán a tömeg.22 m). aH 39 típus 120 LE-s motorjával 36 km/h maximális sebességgel haladt. A könnyebb jármÜ páncélzata 22-34 mm.14 m). szélessége is megegyezett (1.85 m) Renault társáéval. magassága a megegyezo toronymodell (APX-R) miatt azonos volt (2.

hosszú csövu (L/32) harckocsiágyÚ és egy vele párhuzamosított 7. javított változatát 1938-tól gyártották. A két változatba a 3. Bár a toronyra már felszerelték a parancsnoki kupolát.használta. a hátsó láncvezeto kerék felso állásban muködött. illetve állítottak a Wehrmacht szolgálatába.a H-038-H-048 (11 db) magyar rendszámokat kapták. aH 39 típusból 40 darab épült. Somua S 35 közepes harckocsi A francia hadseregben 1936-ban rendszeresített Somua 35 s harckocsi megjelenésének elso éveiben nemcsak saját hazájában. és ezzel a megfigyelés lehetosége bovült. és egy korabeli haditudósító-film tanÚsága szerint a három színu magyar hadijellel ellátva kerültek bevetésre. H 35/38(/). Magyarországnak 2 db S 35-ös harckocsit adtak át. 450 db S 35 típus készült. 410 literes üzemanyagtartály ával 260 km-es hatótávolsággal rendelkezett. célzás és lövegkezelés -. Kedvezo volt a jármu 0.egyben csaknem minden korabeli francia típusnál visszatéro . a többitol különálló futógörgo is volt. a Somua A C-3 1934-ben készült el. 1936 és 1940 között kb.A harckocsitest csaknem valamennyi eleme. Az R 35-östol eltéroen a vezetoülés a jobb oldalra került. SA 35 típusú.és vezetokerék mellett a 2x4-es egységbe foglalt futógörgon kívül elöl még egy.7 cm kaliberu.Pz. Kpfw.PX 1 CE típusú toronyba volt beépítve a tank fegyverzete: 1 db 4. páncélozott vontató. Anémet páncéloseroknél a S 35 típus egy részét változtatás nélkül alkalmazták.hiba a téves en megállapított kezelolétszámból adódott.) Ezekbol szervezodött a 101. A 4. A kocsikat a 101.5 mm-es géppuska. a kipufogó kimeneti nyílása a kocsi bal oldalára került. további sorsa máig ismeretlen. önjáró löveg és páncélvadász.75 kp/cm2 fajlagos talaj nyomása is. a század megmaradt állománya a szovjet csapatok 1943-as tavaszi támadása során semmisült meg. önálló harckocsiszázad. loszerszállító. Franciaország kapitulációja után a ném et csapatok mintegy 600 db H 35/H 39 típusÚ harckocsit zsákmányoltak. iskolakocsi . a töltés és az egyéb mechanikus tevékenységek nem hagytak kello idot a megfigyelésre. Még 1945-ben is egy-két S 35-ös a Wehrmacht szolgálatában állt. (A háborÚ végén szovjet fogságba került. más részüket különféle felépítményekkelparancsnoki (rádiós). ez kedvezotlen terepviszonyok között is biztosította manoverezési képességét. irányítás. A 20 tonnás harcjármu öntött technológiával készült páncélteste és tornya 40-50 mm-es páncélzattal védte a háromfonyi kezeloszemélyzetet. rugókötegekkel összekötött futógörgovel rendelkezett. Az egész futómurendszert külso védoburkolattal látták el. 50 . rövid csövu (L/21) SA 1918 típusÚ harckocsiágyÚt és egy 7. 1940-ben egy kis szériát már 220 LE-s dízelmotorral gyártottak. A lánc felso vezetését 2 kisméretu visszafutógörgo biztosította.használták. Eltérést mutatott a járószerkezet is: aH 35/H 39 oldalanként három pár. A harckocsi prototípusa. A partizánokkal vívott összecsapások során a harckocsik megsemmisültek.7 cm urméretu. A ném et hadsereg a H 39-es típust H 38 típusjelzéssel . hogy harci körülmények között nem volt képes parancsnoki teendoit hatékonyan megoldani. a motortér fedolemeze hátrafelé lej tett. H-034.egyes források szerint . de Európa-szerte az egyik legjobb közepes páncélos volt. 1940-ben a német hadsereg 297 harckocsit zsákmányolt. 1935-ben indult a sorozatgyártás. A magyar megszálló hadsereg 1942 oszén. melyekbol 1941-ben az olasz hadseregnek 32. Különleges volt a harckocsi járószerkezete is: a meghajtó.7 cm kaliberu harckocsilöveg korának valamennyi típusú páncélosellenfele megsemmisítésére képes volt. Az átadott francia eredetu harckocsik . AH 35 prototípusa 1934-ben készült el. Az egyetlen . A maga korában igen gyors harckocsi 190 LE-s motorjával40-45 km/h maximális sebességre volt képes. 734(/) . 1942-ben Bulgáriának 6. 1944. A magyar hadsereg megszálló és hadtápÚtvonalat biztosító alakulatai 1942-ben Ukrajnában a német hadsereg állományából 11 darab (más források szerint 15 db) H 35/39 típusÚ torony nélküli harckocsit kaptak. Elobbibol 1936 és 1938 között 680 darab. Az öntött A. Magyar rendszámaik: H-035. A parancsnokra oly sok feladat hárult . a torony egésze öntött technológiával készült. A gerillaháború során 9 harckocsit vesztett az alakulat. Parancsnok: László József százados.megfigyelés. Ukrajnában kapott 2 db Somua 35 közepes harckocsit anémet hadseregtol. önálló harckocsiszázad H 38-as típusÚ harckocsikból álló könnyuharckocsiegységénél parancsnoki jármuként használták.5 mm urméretu géppuskát szereltek. amely az utánpótlási Útvonalakat biztosította a partizántámadások ellen. december 31-én még 29 db H 38-as szerepelt a német hadrendben.

Somua S 35 Renault VE 51 .

Az angol alapváltozaton a kétfonyi személyzet fejét csak fejvédo kupolával védték. A kezelok fejét félgömb alakú fejvéd oltalmazta. A harmincas évek második felében kísérleteket folytattak páncéltöro ágyú beépítés ére.5 LE-s Ford T motorral. A négyhengeres Renau/t motor 38 LE-t teljesített. A magyar honvédség 1942-43-ban kapott a zsákmányanyagból néhány UE vontatót. de eredménytelenül. Akisharckocsi páncélzata 3-8 mm. A kisszámú (4-5 db) páncélozott harcjármuvet a magyar alakulatok vontatóként alkalmazták. az angol Carden-Loyd továbbfejlesztett változata 3 pár kisméretu futógörgobol.00 m volt. illetve TKS kisharckocsit . A 2. majd megvette a kocsi gyártási jogát is. 52 . fegyverzete 1 db 7. Az 1. 3 mm-es páncélzattal ellátott jármuvet a 22.1939 oszén a német hadsereg elol visszavonuló lengyel alakulatok adták le a határon a magyar hadsereg megbízottainak. Az utánfutó oldalanként 2-2 nagyobb méretÜ futógörgovel rendelkezett.Renault VE páncélozott loszerszállító gépjármu A harmincas évek elején a francia gyalogság fegyverzetének korszerusítése keretében a Renault. a TKS modell.32 m méretu. valamint forgótornyos változat kialakítására is. páncélozott. Bár a lengyel hadsereg által Magyarországon leadott harckocsik között 3 db közepes harckocsi is szerepelt.utánfutóval további 500 kg szállítmányt volt képes úton-terepen továbbítani a harcoló alakulatoknak. melybo1300 db készült. A harckocsiba 42 LE-s Polski-FIAT motort szereltek. A kétfonyi személyzetet páncélozott felépítmény védte a gyalogsági fegyverek tüzétol. TK/TKS kis harckocsi Lengyelország 1929-ben 16 darab Carden-Loyd kisharckocsit vásárolt Angliától. a felépítmény jobb oldalán beépítve. a lengyel változatnál a kezelok védelmére nagyobb.7 cm-es önjáró páncélvadászjármuként is alkalmazták. valójában lengyel eredetu harceszköz csupán a Carden-Loyd angol típus lengyel változata. a hátsó láncvezeto kerék mellett oldalanként 2x2.50 m. A franciaországi hadjárat során a Wehrmacht szárnos lánctalpas harcjármuvet . A kisharckocsi elso változata. ugyanis az R 35-ös harckocsi importból származott. valamint a 4 visszafutógörgo alkotta egyszerÜ járószerkezet kedvezo menetteljesítményt lett lehetové. melybol a hadsereg 1933-34-ben 390 darabot kapott. A 16 darab TK-3.30 m hasmagasságújármu fajlagos talajnyomása 0. 1930-ban elkészült a továbbfejlesztett TK-3 (Modell 31) változat.56 kp/cm2 volt. a TK-2 változatot 40 LE-s motorral gyártották. mely 40 km/h végsebességet és 180 km hatótávot tett lehetové.közöttük UE loszerszállító kisharckocsit .92 mm-es géppuska volt.3 tonnás jármu 400 kg hasznos terhet.75 t tömegÜ. így ismertetése is a francia típusok között szerepel. 1933-ban készült el a végso. melynek páncélvastagsága a frontlemezen 9 mm volt. a Lati! és a Citroen Muvek kisméretu. jobban páncélozott. lépcsomászó képessége 0. A TKS típus páncélvédettsége 3-10 mm. közös rugón muködo futógörgo. 0. egy páncélozott .43 tonnás. Már a vásárlás évében megkezdodött az URSUS Autógyárban a tervezomunka egy korszerubb lengyel változat megépítésére.9 mm urméretu Hotchkiss-géppuska. lánctalpas szállító-vontató jármu kifejlesztésén dolgozott. a TK kisharckocsi volt. A jármu fegyverzete 1 db 7. tömege 2. Egy korabeli haditudósító-filmen két jármu szerepel. A három vezeto francia hadiüzem mintajármuvei közül a Renau/t gyár prototípus a került sorozatgyártásra. Egyúttal korszerusítették a futómuvet is.szintén hernyótalpas . Négyhengeres Ford A típusú 40 LE teljesítményu motorja úton 46 krn/h legnagyobb sebességet tett elérhetové. A futómu. A jármu az ebben az idoben Európa-szerte igen kedvelt Carden-Loyd kisharckocsi francia változataként épült.zsákmányolt. A német kézre jutott UE harcjármuveket (ném et jelölésén: 630(f)) a rendeltetésszeru loszerszállítás mellett parancsnoki változatban. 2. LENGYELORSZÁG A lengyel gyártású harcjármuvek száma elenyészo a magyar páncéloserok állományában. gázlóképessége 0.45 m.74 t. a TK-l típus volt. meghajtó és láncfeszíto kerékbol és 2 db kis visszafutógörgobol állt.a 3 db R 35 könnyu harckocsival egy idoben . Ajobb megfigyelés céljára új típusú periszkópokat építettek be.78x1. zárt felépítményt terveztek. A kisharckocsikat a honvédség kiképzési célokra használta. az elso meghajtó-. üzemanyagtankja 200 km megtételét biztosította.58x1. A csupán 3. repülotéri biztosító harcjármÜként. rádiós harckocsiként és egy változatát 3. árokáthidaló képessége 1.

TK-3 TKS 53 .

. IH-389 (w 03-292). • e •• .o • . O'. . összesen két típus 2-2 darabja került Magyarországra.. .pedig a szovjet csapatoknak Nagy-Britanniából küldött haditámogatás harceszközeként került a frontra. 1939 szeptemberében a lengyel hadsereg 450 darab TKJTKS típusú kisharckocsival rendelkezett. •• . IH-399 (w 02-470). Az idoközben elavult jármuveket selejtezték. A német hadsereg számos TK kisharckocsit zsákmányolt. hanem a rendorség tulajdonában volt. A ném et csapatok elol visszavonuló lengyel alakulatok 16 db TKJTKS típusú harcjármuvet magyar területen adtak le. M Vickers páncélgépkocsi Az 1920-as évek elején több ország hadiipara kísérletezett a harcjármuvek tökéletesítésén. Acél: keréken gyorsan haladni képes. IH-398 (w 02-552). IH-395 (w 01-841).sok esetben. melyeket felderítési és vontatási célokra használtak. IH-384 (w 03-923). IH-396 (w 03-330).2 db Valentine harckocsi . azonban ezek anémet harckocsikkal szemben esélytelenül harcoltak. A kocsik muszaki bevizsgálása után a kisharckocsik a magyar páncélosalakulatokhoz kerültek. 9 db TK-3 típus: IH-382 (w 01-768). •. ahol azokat oktatási célokra alkalmazták. IH-387 (w 03-246). IH-391 (w 03-586).A német-lengyel háború kitörésekor. '1' . A másik két harcjármu . . 29.. 29.. IH-383 (w 03-893).. a RUISK használta. további célkituzésként ... IH-392 (w 02-754).. s ott egy álcázott katonai kiképzo egység. IH-386 (w 03-386). IH-388 (w 02-738). 7 db TKS típus: IH-381 (w 04-107). A magyar rendszám ok mellett ismertek a harckocsik lengyel nyilvántartási számai is. Katonai felhasználásuk is csupán muszaki átvizsgálásból és kiképzojármuként történo használatból állt. IH-385 (w 03-362).úszó harcjármu kifejlesztése volt.. s ott késobb hadizsákmányként jutott magyar kézre. Az elso két páncélgépkocsi 1928-ban. . . vásárlás útján érkezett hazánkba. M Vickers 54 . NAGY-BRITANNIA A magyar honvédség tulajdonában angol gyártmányú páncélozott harcjármu jóformán mutatóban is alig fordult elo. Formálisan nem is a honvédség. IH-397 (w 01-089).. lánctalpon terepjáró képességgel rendelkezo .

87 m széles. forgatható tornyában két géppuskával felszerelt Vickers páncélgépkocsit választották.és személygépkocsik alvázára épített utánzatok nem rendelkeztek harcértékkel. illetve a cseh Skoda gyár váltótalpas jármuvei fordított rendszeruek voltak. igen gyors .58 m magas jármu félgömb alakú tornyán két géppuska részére volt kilövonyílás. hogy a négy futókerék a talajt nem érintette. 29. Az 5.85 t tömegu. a brit hadsereg nem állította hadrendjébe. a maga korában korszeru építésunek számító. 93 literes benzintankjávall92 km-t tudott újratöltés nélkül megtenni. 1928-ban elso ízben kapott engedélyt a Magyar Királyi Rendorség harcjármu legális vásárlására karhatalmi célokra. A trianoni fegyverkorlátozási tilalommal sújtott Magyarország az 1920-as években nem juthatott korszeru nehézfegyverzethez. Az elavult harcjármuveket a harmincas évek végén selejtezték. épített úton. A RUISK tulajdonába került páncélgépkocsikat 1929 végétol kiképzési és karhatalmi feladatokra alkalmazták. gyenge páncélzatú fegyvertelen harcjármu került a RUISK állományába. azonban magyar használatban csak egy 7/12 M Schwarz/ose géppuska volt rendszeresítve. a felhúzott 4 futókereket esetenként leengedték. Így Magyarország ezúton sem jutott katonai szempontból megfelelo harceszközhöz.úton 60 km/h sebességu . M Crossley 55 . A Vickers páncélgépkocsi kezeloszemélyzete 4 fo volt.02 m hosszú. (A svéd Landsverk. 5-7 mm-es páncélzattal rendelkezo jármu 50 LE-s motorja segítségével épített úton 60 km/h maximális és 32 kmlh átlagos sebességgel volt képes haladni. A négykerekes jármu két oldalára lánctalpas futómuvet erosítettek. Azonban a 2 db Vickers páncélkocsi lánc talpas futómuvét nem adták el Magyarországnak. külön meghajtórendszere és oldalanként három pár futógörgoje volt. A lánctalpas járómu teljesen fuggetlen volt a futókerekektol. A 4. Az angol Vickers jármu sem váltotta be a hozzá fuzött reményeket.félgömb alakú. noha apáncélosfegyvernem megteremtéséhez égetoen szüksége lett volna páncélozott jármuvekre. Mindezért fogadta el nagy örömmel a hadügyi tárca az angolok eladási ajánlatát két páncélgépkocsira. A magyar V-4 és az amerikai Christie harckocsi még egyszerubben oldotta meg a váltótalpas jármódot: a harckocsi kerékrendszerére terepmenetben felhelyezték a lánctalpat. A teher. A két páncélkocsit P-1 és P-2 rendszámmal tartották nyilván. melyet terepmenetben leengedtek úgy. s végül egy valójában elavult. lánc talp volt az állandó járószerkezet.Angliában a kísérletekre a kéttengelyes. 2. ) A váltótalpas jármuszerkezetek azonban nem bizonyultak használhatóknak bonyolult szerkezetük és a jármód váltásának hosszú idot igénylo munkája miatt. Az elso világháború befejezése után. 1.

A 16. Valentine III közepes harckocsi Az 1938-ban elkészült Valentine harckocsi prototípusa . P-3 és P-4 rendszámmal a korabeli besorolásban szerepelnek is. hatkereku alvázkonstrukcióját találták a legmegfelelobbnek erre a célra. Úgy vélték. 1939-ben a brit hadügyi tárca 275 db Valentine Az egyszeru. 111 és Mk.63x2.rádiós páncélgépkocsiként is muködött. Mindezek után a két prototípust nem követték újabb megrendelések. a felépítmény elso és oldalfalai 60 mm.29. a torony elöl és oldalt 60. a páncéltekno frontlemeze 30 mm. ezért elhatározta. IV típusokon 4 fore emelték.25 tonnás Valentine 111 gyártás ának évében az eros páncélzatú harckocsik közé tartozott.a Vickers-Armstrong konstrukció jegyeit hordozó közepes harckocsik továbbfejlesztéseként jelent meg a brit arzenálban. Az angol Crossley cég háromtengelyes. a másikat a gépkocsi tetején lévo. olcsóbb és kevesebb munkát igénylo típus II fejlesztési változatából az angol hadiipar 1940 májusától1944-ig 6855 darabot állított elo. felülrol 20 mm-es páncélzattal rendelkezett. l-II II Val en tine III 56 . 57 mm urméretu löveg beszerelése után . egy feltöltéssei 177 km távolság megtételére volt képes.02 m méretu harckocsi 131 LE-s motorjáva124 km/h sebességgel haladt. ahol 1420 db Valentine 111 harckocsit építettek. Vickers típusú forgótoronyban helyezték el. A jármu azonban nem elégítette ki a katonai követelményeket. A páncéljármu fegyverzetéhez két géppuska tartozott.a toronyszemélyzet létszámát ismét 2 fore csökkentették. amely a személyzetnek a gyalogsági acélmagvas lövedékek ellen 60 m távolságig védelmet nyújtott.4lx2. ahol az 1930-as évek elején kiképzési és karhatalmi feladatokon túl rádiós páncélgépkocsiként is használták. tozata után (Typ A-9 és A-lO). ezenkívül nem volt lehetoség a katonai páncélgépkocsiktói ebben az idoben megkívánt "elore-hátra" vezetohelyek kialakítására. M Crossley páncélgépkocsi A magyar hadvezetés az igényeinek megfelelo kész páncélgépkocsikhoz külfcildrol sem juthatott hozzá. az egyiket a vezeto baloldalán. A gyártásba bekapcsolódott Kanada is. Az alváz erosebb páncélzatot nem bírt el. Ugyancsak itt végezték el a páncélozást. A honvédség által 1928-ban rendelt két alvázra a felépítményt a Diósgyori Al/ami Gépgyár készítette el. hogy ismét nehéz teherautók alvázán alapuló páncéljármuvek önálló fejlesztésével oldja meg ezt a problémát.Jeszenszky Jeno százados tervei szerint .a nagyobb méretu. azonban az 1941 végén kialakított új változatnál . hogy a hat kerék lehetové teszi a jármu terepen való használhatóságát. A kezdetben 3 fos kezelo személyzetet a Mk. Ezek közül az utolsó szériák már dízelmotorral készültek. Két javított válkorábbi Cruiser típusjelu változatot rendelt.3 . Az elkészült két mintapéldány a Rendorújonc Iskola állományába került. AP . Az 5.

5000 darabot adtak át. A harckocsi alváz ának felhasználásával számos variánst készítettek: Bishop néven önjáró löveget.25 megépítését.2 7-es típus gyártását 1931-ben kezdték meg.62 mm urméretu géppuska volt. Archer néven 76. Ezért . Kanada 1388.83xl.45 m méretu. átadásokat többé-kevésbé írásos dokumentumok rögzítették. fegyverzete 1 db 7. I94I-ben kivonták a harcoló állományból. Késobbi sorsuk ismeretlen. a zsákmányolt harcjármuvek pontos mennyiségérol . ettol kezdve tüzérségi vontató ként alkalmazták. 2520 db loszerrel. a K . A harckocsikat IH-404 és IH-405 rendszámmal a magyar honvédség állományába sorolták. azonban amíg a vásárlásokat. Több harckocsit . 2x3 futó. A szovjet csapatok által hátrahagyott harceszközökjobbára szállítási. 2.92 mm-es és 1 db 7.mára nem maradtak fenn részletes kimutatás ok. és 1939-ig a Vörös Hadsereg részére összesen kb. vontatási és gyakorlási célokat szolgáltak. A gyártást a harmincas évek közepéig folytatták. A 30 literes benzintank 85 km-es hatótávot biztosított. I939-tol már csak gyakorlóharckocsiként használták. A megjelenésében Carden-Loyd jegyeket viselo harceszköz fejvédpáncélzattal készült. A brit eredetu harcjármuveket a 'ETI-ben tesztelték.jó terepjáró-képességet biztosított a harckocsinak. A mintajármuveket a moszkvai 37. aT-27 -A megépítésére.elso vezeto. hátsó meghajtó kerék.2 LElt volt. járószerkezete csaknem teljesen megegyezett az angol eredeti jármuével. Mint háborús ellenféltol.a reaktív fegyverek oktatása során vontatott céltárgyként használtak.a fényképek és a filmek alapján azonosítható típusok ismertetésén túl a darabszámokat nem lehet statisztikai kimutatásban hitelt érdemloen rögzíteni. hosszú csövu (L/50) harckocsiágyú. hiszen fegyverzetük. majd aN Kozirev vezette tervezogárda megkezdte a módosított orosz prototípus. 97 db loszer-javadalmazással. A kisharckocsiból az elso évben 348 darabot gyártottak. 57 .és haditudósító-filmeken. 650 db Valentine III és VIlI típust úszóképessé (DD) is átalakítottak.59xl. korabeli híradó. Fajlagos motorteljesítménye 13. majd oktatási célokra használták. összesen 3782 db Valentine III harckocsit szállított a Szovjetunióba. késobbi változatában 75 mm urméretu. a FIAT -C a rden-Loyd egy példányát is megvásárolta. Néhány darabjukat hadizsákmány-kiállításon készült felvételeken. T-27 kisharckocsi Az 1929-ben gyártott angol Carden-Loyd Mk.foként T-34/8 5-ös típu st .ha ezekrol készültek is jelentések . Az új változatból1693 daraJ készült.a kis számú. Az egyszeru járószerkezet .és 3 visszafutógörgo . E jármuben az ered~ti Ford AA motor helyett már a szovjet GAZ AA jelu eroforrást építették be. a jármuvek birtokbavétele csupán hadizsákmányként volt lehetséges. azonban a ténylegesen birtokba vett és használt jármuvek számát ezek alapján nem lehet felbecsülni. A Vörös Hadsereg támogatására Nagy-Britannia 2394. Snake elnevezéssel aknarobbantó és a Valentine II alvázán hídveto harckocsit. A végleges T . 1932-ben került sor az új. I942-ben ezek közül két harckocsi a honvédség hadizsákmánya lett. számú üzemben alapos vizsgálat alá vették. majd egy olasz "másolat". Oroszország elobb egy eredeti angol. A fofegyverzet mellett 1 db 7. loszerük és alkatrész eik utánpótlása folyamatosan nem volt megoldható. VI kisharckocsit számos ország hadseregében alkalmazták.2 mm urméretu páncéltöro löveggel szerelt páncélvadászt. amennyiben ez a "használat" a szó szoros értelmében használatbavételt jelent. SZOVJETUNIÓ A magyar használatban állt külföldi gyártású páncéljármuvek közül legkevésbé tisztázott a szovjet típusok darabszáma. A 2. A kétszemélyes harcjármu páncélzata 6-9 mm. ténylegesen igazolt mennyiségek kivételével . javított változat.7 tonna tömegu kisharckocsi 40 LE-s motorja 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. tehát a szovjet típusok mennyiségi adatait az összesítésben nem vehetjük számításba.7 mm urméretu géppuskával volt felszerelve.A harckocsi fegyverzete: kezdetben 40 mm. a haditudósítók vagy a magyar frontkatonák által készített fényképeken lehet felfedezni. Másrészt az épségben vagy kisebb sérüléssel birtokba vett harckocsik és egyéb páncélozott jármuvek a legtöbb esetben nem kerültek harci bevetésre.

a két melléktoronyban 1-1 DT géppuska volt rendszeresítve. A 28 tonnás.a nagy tömeg ellenére . illetve a további harcok során a szovjetek ellen bevetettek. árok-áthidalási távolsága 1. hátsó meghajtó kerékbol. A nagyméretu harckocsi viszonylag jó manoverezési képességgel rendelkezett: 300-os lejtomászó.4 m. 650 literes benzintankjával190/120 km hatótávolsággal rendelkezett. T-28E 58 .81 x2. A magyar csapatok 1941-42-ben 9 db T.27 típusú kisharckocsit zsákmányoltak. Magyar rendszámaik: H-024-H-033. Ll10 csohosszúságú löveg en kívül 5 géppuska volt felszerelve. 0. Ezeket a fronton vontatási célokra alkalmazták. A T-28E típuson a 76.22 m volt.2 m árokáthidaló képessége jónak volt tekintheto.volt.és 4 visszafutó görgobol állt.72 kp/cm2 értéket képviselt. majd Magyarországra szállították. terepen 160 km hatótávval.8 m lépcsomászó. A harckocsi járószerkezete elso láncvezeto. 0. A löveghez 70 db loszer került kiszabatra. A késobbi változat. 1. töltokezelo. Elso harctéri bevetésére az 1940-es finn-orosz háború idején került sor.27 lejtomászó képessége 45°.2 m gázló. ahol oktatójármuként használták.82 m) harckocsi személyzete 6 fo . T -28 közepes harckocsi Az angol Vickers A 6 Independient és anémet Grosstraktor típusokra emlékezteto T . A futómuvet oldalról lemezzel védték.A T .66.8 LElt fajlagos teljesítménnyel 37 km/h maximális sebességet tett lehetové. A jármu fajlagos talajnyomása .parancsnok.és 3.2 mm-es Model 27/32 típusú harckocsi löveg és 1 db DT géppuska.kedvezo. A kocsikat elhasználódásuk után selejtezték. nagyméretu (7 . és az az évi május elsejei demonstráción jelent meg a nyilvánosság elott. A hosszú harckocsitesten három torony volt: a nagyméretü fotoronyban 1 db 76.28 E típusból a finn csapatok számos példányt zsákmányoltak.28-as 1933 februárjában került a Vörös Hadsereg állományába. amely értékek teljesen megegyeztek az angol mintajármu hasonló mutatóival. Az M l7L jelu 500 LE-s motor 17.2 8 E típusé 10-80 mm vastagságú volt.2 mm urméretu.28 típusú közepes harckocsi elso prototípusa 1932-ben készült el. 6x2 db kisméretu futó. az erosebb páncélzatú T.28 E típus 23 krn/h sebességgel volt képes haladni. Az elso változat páncélzata 10-30. vezeto és két géppuskalövész . úton 220. gázlómélysége 0. lövegirányzó. a T. amikor az erosebb páncélzatú T.44x2. lépcsomászó képessége 0. Az elso 10 darab T.

céltárgyként megsemmisítették. T-27 T-268 59 .A magyar hadsereg által zsákmányolt T -28 típusÚ harckocsiról több fényképfelvétel készult. ahol a hadizsákmány-kiállítás fo helyén mutatták be. A harckocsit H-037 rendszámmal oktatójármuként használták. A kocsit Magyarországra szállították.egyes állítások szerint . majd .

Sikeresen harcoltak anémet hönnyu harckocsik ellen.2 mm-es Model 27/32 harckocsilöveggel is. A mintajármuvekbol1931-ben két darabot a szovjet kormány megvásárolt.kerék/lánc . 1 db könnyu géppuskával a torony hátulján és 1 db légvédelmi géppuskával ellátva.26-os könnyu harckocsi járószerkezete valamennyi változatánál megtartotta az eredeti Vickersfutómuvet: az elso meghajtó. valamint 1937-ben a leningrádi üzemben elkészítették aT -26P Kúszó harckocsi prototípusát is. A T-26-os újabb típusaiból 1936-tól1941-ig 5500 darabot gyártottak.) Az elso három BT-2 mintajármu az 1931.41 m méretu. A T-26A-ként is nyilvántartott kéttornyos típus két változatban: széria. A T . akkor a hátsó meghajtó kerék muködött meghajtóként. a kúpos toronnyal épült T -26 Model 1935 (T-26D) 1 db 45 mm-es löveggel. árokáthidaló képessége 1. gázlómélysége 0. A Leningrádi Tüzér Akadémián ajármuvet kipróbálták. a másik toronyban 1 db 7.és parancsnoki (T -2 6TU) jármuként épült. A szovjet csapatok állományában elso harci bevetésükre 1940-ben. OT -130 típusnéven továbbfejlesztett lángszórós változatban (Model 1938). május 23-ára készült el. terepmenetben felszerelték a lánctalpat. St-26 jelöléssei pedig hídveto harckocsiként került a hadseregbe. BT könnyu (gyors) harckocsi A BT sorozat tervezése újból egy külföldi . A felvétel érdekessége. majd ezek alapján megkezdték az átalakított BT (gyorsharckocsi) szériatervezését. 1 DT géppuskával a frontlemezen. A német támadás elso idoszakában.2 típusból 396 darabot gyártottak.T-26B . A továbbfejlesztett Christie M 1930-as modellbol193l-ben 7 prototípus készült. AT -26A kéttornyos változat 1-1 géppuskával készült.32-ben az elobbi típusokból 1032darabot gyártottak. AT-26-os készült 76. Az oldalankénti 4 nagy. A parancsnoki kocsira a felépítmény két oldalán antennakeretet szereltek. a T-26S (Model 1939) típus gyártását 1939-ben kezdték meg. A lánc felszerelésére 30 percet kellett fordítani. Egy T-26C (Model 1935) típusú könnyu harckocsi korabeli katonai filmen szerepel a Ludovika Akadémia harcászati gyakorlatán.88x2. majd 45 mm-es harckocsiágyúra és 2-3 gép- A magyar honvédség 1941-42-ben néhány T-26-os harckocsit zsákmányolt. november 7-i díszszemlén jelent meg a nyilvánosság elott. A Christie harckocsi páncéltest-formáját és a járószerkezetet megtartották.az ötágú csillag . db 37 mm-es. 1931. 1941-42-ben a T .83 m volt. majd a brit eredeti nyomán 1931-re megépült a T-26 (Model 1931) prototípusa. hatótávolsága az A változat úton-terepen 140/100 km-es értékérol az "S" típusé 225/150 kilométerre növekedett. majd 1935-ben ennek továbbfejlesztett változata.és a 4 visszafutógörgo alkotta járómu lejtomászó képessége 45°.T -26 könnyu harckocsi Az 1928-ban elkészült Vickers-Armstrong 6 Ton. hogyaharckocsin az eredeti hadijel. A Typ 192-23 jelu prototípus a vegyes jármódon kívül úszóképes harckocsi volt. 60 . 4.harcjármu tervezését. dupla futógörgos járószerkezet vegyes jármódban muködött.típus alapján indult.most egy amerikai . prototípusa 1930-ban érkezett Oroszországba. A kétfonyi személyzetu. Fegyverzete az elso típus 2 db géppuskájáróll puskára erosödött. Az év során a BT .90 m. amely a vízben 3. 45 mm urméretu (Model 32) löveggel és 1 vagy 2 géppuskával felszerelve.26-os típus még szolgálatban állt. a hátsó vezeto kerék.cserélték ki.még lekapart formájában is jóllátható a tornyon. Walter Christie 19l9-ben kezdte meg egy váltótalpas . AT-2 6-os elso változatai részt vettek a spanyol polgárháborúban a köztársaságiak oldalán. A harckocsit H-046 rendszámmallátták el. lépcsomászó képessége 0. de igen gyenge páncélzatával (6-25 mm) anémet harckocsikkal szemben alárendelt szerepet játszott. a tornyot viszont a Vickerstípus szovjet változatára . A tancélokra használt harckocsi késobbi sorsa ismeretlen.38 m hasmagasságú harckocsi 91 LE-s motorjával30 km/h legnagyobb sebességet ért el. majd a T-26B típus 1 db 37 mm-es (Model 28) harckocsilöveggel. AT-26C (Model 1933) tornyos típus 1931-benjelent meg.76 m. Az utolsó.62 mm-es géppuskával. 0.5 km/h sebességgel volt képes haladni. a finn-orosz háborúban került sor. Az elso szovjet prototípus 1931. (A B T -1 az eredeti amerikai jármu megjelölése lett. a 2x4 kisméretu kettos futó. Kerékmenetben a hátsó futó görgo hajtotta a jármuvet. AT-26A alvázán OT-26 típusnéven lángszórós.49x2. BT-2 típusjellel tartották nyilván.

BT-5 TU 61 .

(A torony azonos aT-26C típuséval. Az 1941. A magyar csapatok . a torony teton légvédelmi géppuskával ellátva. 450. végül 500 LE -.2 t. kétfonyi személyzetu. 25-35 mm-es páncélzattal.aT-3 8-as típus továbbfejlesztéseként .95 m). 62 AT-4 O-es típus továbbfejlesztett . amely már új. A harckocsi egyetlen feltöltéssei kerekes és lánctalpas jármódban 500-350 km-t tudott megtenni.63 kp/cm2 fajlagos talajnyomásávaljó terepjáró képességgel rendelkezett: 400-os lejtomászó. Az egyszeru járószerkezet elso meghajtó. A gyorsaság ára a gyengébb páncélvédelem volt: aB T -2 és aB T-5 6-13. Az ágyúhoz 780 db.5 km/h sebességgel haladt. Az 5. BT-8: 14. a tornyon elöl és hátul 1-1 DT géppuskával.33x1. BT-7 és egy BT-7 A (H-047) típusú harckocsit zsákmányoltak.5 t.35x1. A harckocsik késobbi sorsáról információk nem állnak rendelkezésre.5 tonna tömegu. a kedvezo . kúpos toronnyal. A harckocsi 220 km-es hatótávval rendelkezett. A 85 LE teljesítményu motor 44 km/h legnagyobb sebességet biztosított a jármunek. azonban gyenge páncélzatuk miatt alacsony harcértékkel rendelkeztek.6-34 LElt fajlagos teljesítményüket. A feltehetoen vontatási vagy felderítési célokra felhasznált típusról további információ nem maradt fenn. Elobbit H-036 rendszámmal kiképzési célokra alkalmazták. A viszonylag könnyu harckocsi (B T -2: 10. utóbbi egy hadizsákmány-kiállításon szerepelt.62 mm urméretu géppuskával volt felszerelve. 1942-ben egy magyar használatban álló. így a típusok tömegnövekedése ellenére megtartották a 33.75 m . A BT-5 (Model 1933) kiadás 1933-ban készült el.48 kp/cm2 . aB T -51 db 45 mm-es ágyúval és 1 géppuskával. aB T-7 és aB T -86-20 mm közötti páncélzattal épült.75 m-es lépcsomászó. 4 közepes méretu futó. kisméretu (4.0.4. 350. A BT típus minden variánsa "gyors" harckocsi volt: aB T -2 keréken 70. magyar hadijellel ellátott T . A változatok fegyverzete is állandóan erosödött: aB T-2 1 db 37 mm urméretu ágyúval és 1 db géppuskával. a géppuskához 945 db loszert szállított magával. 500 db loszerrel.8 t.7 t) igen kedvezo.l1x2. új toronytípussal. T-60 (Model 1941) könnyu harckocsi változatából 1941-42-ben 6355 darab készült. A harckocsi fegyverzete is kis tuzerovel rendelkezett: 1 db 12. a BT-8 típusjelu változat 1939-re készült el. 0. valamint lángszórós harckocsit is építettek. amely úszva 6.10x2. Az 5.2 mm-es löveggel és 1 db 7.) Az utolsó.fényképek tanúsága szerint . A motorteljesítmények minden változatnál növekedtek . 45 mm-es kaliberu M 1932 típusú harckocsilöveggel volt felszerelve.7 mm urméretu géppuska. láncon 52 km/h. BT -5P Kh jelzéssel úszó.fajlagos talajnyomás is azonos értéket képviselt.harckocsit erosebb. 1 db 20 mm urméretu ágyúval és 1 db 7.62 mm-es géppuska. 0. A T . valamint OP-7 elnevezéssellángszórós típus is épült.2 mm urméretu löveggel felszerelt. hátsó vezeto kerékbol. 45 mm-es harckocsilöveggel.4 O típuséval.1 m árokáthidaló képességet biztosított a harcjármunek. valamint 1 db 7.és 2. A BT-7 (Model 1935) harckocsi 1935-ben hagyta el a szerelocsarnokot.343. aB T-7 és aB T -8 az elozo éveI azonos kaliberu ágyú mellett 1-3 géppuskával. BT-7: 13. évi német támadás idején a BT típusok még szolgálatban álltak.0 m-es gázló. magasabb tornyú változat. 1.A BT-2 (Model 1932) két változata épült meg.4 O-es harckocsiról egy fénykép alapján szerezhettünk tudomást. 2016 db loszerrel.1940-ben kezdodött meg.és 3 visszafutó görgobol állt. A BT-típusokból 1931 és 1939 között mintegy 5000 darab készült. illetve 62 km/h teljesítményre volt képes. aB T -8 pedig 86. BT-7 A jelöléssei 76. AB T -5 alvázán BT -5TU jellel parancsnoki (rádiós). gyengén páncélozott (10-13 mm) harckocsiból csak 222 darabot gyártottak. végül aB T-7 A típus 1 db 76. ennek fo fegyverzete már 45 mm ürméretu harckocsilöveg volt.néhány BT-5.5 tonnás. BT-5: 11.62 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. T-40 könnyu (úszó) harckocsi Sorozatgyártás a . a T -4 O könnyu harckocsival csaknem megegyezo méretu . a másik típus 3 DT géppuskával volt felszerelve.6 O járószerkezete megegyezett a T . az egyik 37 mm-es harckocsiágyúval.

3.10. míg a második típust. oldalt és hátul 45 mm.lesíkozott. A T . A 70 LE-s motor 42 km/h maximális sebességet és 450 km hatótávolságot tett lehetové.aT-4 O-es kerek tornyával szemben .2 méretu csovel készültek.6 O-as magyar használatát szintén csak egy híradófilm-részlet bizonyítja.Pz. A 4 fo kezeloszemélyzetu harckocsi a fo fegyverzeten kívül 2 db 7. azonban a T . II. aB 28. L/4l. a harckocsikat e változtatások alapján betujelekkel.95 m árokáthidaló képesség. 2.65 kp/cm2.45. amelynek páncélvédettsége az 50 mm urméretu páncéltöro ágyúk lövedékének is ellenállt. 2. A felderítési és menetbiztosítási célokra készült harckocsi kezeloszemélyzete 2 fo volt. míg az 1944-es kiadáson megjelent parancsnoki kupola mellett egy további kerek bebúvónyílást alkalmaztak. 38 . IV. Az újabb kiadásoknál a torony páncélzata is erosödött: az 1941-42-es B kiadás toronypáncélzata elöl. igénytelenebb dízelmotoros meghajtás 18. Ugyanakkor a saját 76. A torony felso bebúvónyílása is állandóan változott.07 m.A-2 O .5 csohosszal.2 mm-es harckocsiágyú a "névadója" a T-34176-os. aB és a C típusúak öntött toronnyal.71 m lépcsomászó.74 kp/cm2 lett. 457 méterrol képes volt átütni. a T-34/85-öst a 85 mm urméretu fegyvere alapján típu sjelölték. a nagy teljesítményu V-2-34 típusú dízelmotor mindkét típusra jellemzok.5~553 darabot gyártottak. Mindkét változat alváza lényegében megegyezik: a Christie futómu az 5 nagy dupla futógörgovel. Az A típus hegesztett toronnyal. Az elso. 63 .75 mm páncélzatú. 400 kilométeres hatótávolságot biztosított a kitunoen kialakított. T-34/76 közepes harckocsi A Christie futómuvel készült BT típusú harckocsik továbbfejlesztett változatai. 1942-ben pedig már . illetve a fejlesztések évszámával különböztették meg.4 O-es típusé. AT-3 417 6 típusú harckocsiból1940-ben 117 darabot. Az M. a géppuskához 2394 db loszer állt rendelkezésre.95 m.62 mm urméretu DT géppuskával volt felfegyverezve. az eros páncélzatú tekno és felépítmény. 1. Változott a csohossz is: az 1939-ben épült prototípus és az A változat L/30. AT-34-es sorozatot lövegének urmérete két fo típusra osztja: a 76.A harckocsitest néhány cm-rel alacsonyabb.92. magyar rendszám és hadijel nélkül. 6. a T .2 csohosszú.A-3 O .2 mm urméretu.00.69 kp/cm2.65 m között mozgott.37 m gázló. lll. B és C alapváltozatokon túl a gyártó üzemek is kisebb-nagyobb eltéréssel gyártották a fejlesztés során aT-3 417 6-os harckocsi tornyát. 300-45°-500-os döntésszögu lapokkal határolt.44 és 2. végül 0.és 2. az A 26. M 40 típusú harckocsiágyú lövedéke a 65 mm erosségu páncélzatot. az 1944-es változatnálezek az értékek 52-75 mmr re növekedtek. Egyszersmind a páncélosokon túl a T 34-esek ellen hatástalan fegyverré vált az 5 cm-es és annál kisebb urméretu páncéltöro löveg is. A löveghez 70 db.mozgékonyság. 600-os becsapódási szög esetén.T. a 300-os dolésszögu frontlemezzel épült.00. A harckocsi akadályieküzdo paraméterei: 300-os lejtomászó. míg a C változat súlya 30 tonnára változott. 0. öntött-hegesztett technológiával készült harckocsinak. aT-3 417 6-os típus tornyát viszont több ízben módosították. az egybenyíló. páncélvédettség.6 O-as harckocsi már nem volt úszóképes.3 t. 0. Az oktatási célokat szolgáló jármurol további adatok nem állnak rendelkezésre. AT -34176 három alapváltozatának mérete nagymértékben nem változott . 6. mint a T .egy csapásra elvesztette a szovjet páncélosok elleni.32 1938-39-re elvezettek a háború egyik legsikeresebb típusának. AT-34-es típus megjelenésével a német páncélosok nagy százaléka . a lövegpajzs 20-40 mm vastagságú. új lövegblendével tértek el elodjeiktol. nagy fedél helyett az 1943-ban épült típusokon két kör alakú nyílásra módosult. BT IS . magassága 2. 7 oldallapból összeállított és kisebb méretu lett.a harckocsi hossza 5. szélessége 3. aT-3 4-es harckocsi prototípusának megteremtéséhez. A könnyu harckocsi hadgyakorlaton szerepelt.9 LE/t fajlagos teljesítmény mellett 53 krn/h sebességet. A páncélzat erosödésével a harckocsik tömege is folyamatosan nott. 1941-ben 3014 darabot. 45.jó összhangban egyesíteni. A toronyformák. Az egyszerubb. az utóbbi változatok L/41. Koskin vezette leningrádi tervezocsoportnak sikerült a korszeru harckocsi összes jellemzojét .6 O-as tornya . elso változatnak. a fegyverzet és a páncélerosség alapján az A. Pz. Ezzel együtt a jármu fajlagos talajnyomása 0. tuzero . korábban birtokolt fölényét.

T-40 T-60 64 .

T-34/76 - 1940 T-34/76 - 1942 o a n n T-34/76 - 1942 T-34/76 - 1943 65 .

a tetopáncélzatot 20 mm-re növelték. Egyes források szerint 1942-43-ban egy-két harckocsit . A KV-l mintakocsi még egy rövid. a páncéltekno elöl 70+25. KV-I.3 m. terepen 17 km/h maximális sebesség elérését biztosította. A magyar hadsereg a zsákmányolt T-34185 típusú harckocsikat a reaktív páncélelhárító fegyverek . Ez a páncélvastagság a C változaton elöl 90+40. ezért a tervezok kisebb. 66 . OT-34. valamint Ausztriában és Kínában. A KV típusú harckocsik páncélzata igen eros volt. A harckocsi kiváló harcászat-technikai képességét bizonyítja. 1 db hátsó toronygéppuskából állt. gázló.magyar hadijellel. aB és C típus úton 335. páncélrém. magassága az új toronnyal 2. valamint a súlyosabb löveg beépítésével a harckocsi tömege 31/32 tonn ára növekedett. a frontlemezt 75.páncélököl.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel 51 km/h legnagyobb sebességet biztosított.35 típusú nehéz harckocsi páncélvédettsége igen gyenge . T -34/85 közepes harckocsi AT -34-es sorozat erosebb páncélzatú. majd 90 mm-re.l prototípusa már csak egy toronnyal volt felszerelve.2 mm-es löveggel volt ellátva. A T-34185 harckocsi lejtomászó képessége 30°. ATO-4l és ATO-4 2 jelöléssellángszórós változatokat is gyártottak. hossza cso nélkül 6. 10 fo kezelolétszámú T. lépcsomászó képessége 0.SMK. A torony fedlapján körkörös megfigyelést lehetové tevo parancsnoki kupolát helyeztek el.5) ágyúval fegyverezték fel. 85 mm urméretu M431M44 (D-5T85) típusú. új formájú. a tetopáncélzat 25 mm. de páncélzata a frontlemezen 75 mm.30 mm . . 600-os becsapódási szög esetén 914 méterrol átütötte a 95 mm vastagságú páncéllemezt. erosebb páncélzatú tornyot terveztek. súlyosabb változatát új. a felépítmény elejét és hátlemezét 75 mm-re.és árokáthidaló képessége 1. A visszaemlékezéseken kívül errol megbízható információ nem maradt fenn.000 darabot gyártottak. nagyméretu. hosszabb csövu (L/5l . V-12 V-2K jelu dízelmotorja 12. A KV típusok 550/600 LE-s. oldalt 75-77.a szovjet csapatok ellen is bevetettek. Az ágyú lövedéke 793 m/sec kezdosebességgel hagyta el a lövegcsövet.81 kp/cm2-re változott. A harckocsitest méretei csak kis mértékben tértek el a T-34176 típusétól.5 m volt. ezzel fajlagos talajnyomása 0. 1939-ben ugyan még két kéttornyos típus . a torony elöl 75+35.6 LE/t fajlagos teljesítménnyel úton 35 km/h. KV-II nehéz harckocsi A leningrádi Kirov Traktorgyárban 1938-ban új nehéz harckocsi tervezését kezdték meg. Az 1939-ben elkészült a KV . L/11 csohosszúságú 76. AT-3 4176 típusból a honvédség néhány üzemképes darabot zsákmányolt. Adízelüzemu. A páncélzat erosítésével. L/4l.07. a két 7. Még 1956-ban is exportálták: Egyiptom hadseregének 150 darabot szállítottak. AT-34-es harckocsi változataiból a háború során több mint 3(. A KV-lA 650 literes üzemanyagtartályával úton 225 km.2 csohosszú löveggel készültek. szélessége 3.60 m-re változott. nagy páncélvédettségu. az üzemanyagtartály egy feltöltésseI 300 km-es hatótáv elérését tette lehetové. A nagyobb kaliberu löveg beépítéséhez nagyobb. hogy a háború után 10-15 évvel késobb is változtatások nélkül . Szálasi-röppenytyu stb. A harckocsik másodlagos fegyverzete 2 db eloretüzelo. a toronyelolapon 120 miliméterre nott. oldalt és hátul 75. terepen 200 km megtételére volt képes.A harckocsi alvázán SZU-122 és SZU-85 típusjelzéssel önjáró tüzérségi és harckocsivadász.szolgálatban állt a Varsói Szerzodés valamennyi tagállamában.62 mm-es géppuskához 1953 db loszer állt rendelkezésre. a vezeto elotti lemezen további 25 mm-es elotétpáncéllal 100 mm-re erosödött. és urméret feletti lövedékek hatásvizsgálataira céltárgyként használták. A harckocsi kezeloszemélyzete 5 fo volt. A korábbi öttornyos. Pontos mennyiségükrol konkrét adatok nem állnak rendelkezésre. a késobbi változatok közül a KV-lA L/30. a páncéltest a vezetofronton 75+35. amelyben 3 tagú kezeloszemélyzet helyezkedett el.00. V-2 típusú 500 LE-s motor 15.5 (a T-34/76lövegével megegyezo). T-lOO-as harckocsi . Megerosítették a harckocsitekno és a felépítmény páncélzatát is. A harckocsikat vontatási és kiképzési célokra használták. a toronyteto 35 mm-es páncélzattal volt védett. 3 löveggel és 5 géppuskával felszerelt. illetve 2.prototípusa készült el. csovel 8.volt. a farlemezen 75.15. új futómu-rendszerrel ellátott nehéz harckocsi kialakításán dolgoztak. de a kisebb méretu. a KV-IB és C típusok M 40 mintájú.75 m. ennél nagyobb darabszámot csak az amerikai Sherman típusok értek el. egyedi rugózású futógörgos megoldás a következo évben elvezetett a KV (Kliment Vorosilov) nehézharckocsi-család alaptípusának kifejlesztéséhez. A harckocsilöveghez 56 db.kezelésének oktatására.

T-34/76 Model 1941 T-34/85 KV-II 67 .

BA-tO páncélgépkocsi A Szovjetunióban 1931 óta folytak fejlesztési munkálatok egy háromtengelyes. 1942-ben a C típusból1753 db készült. 0. A magyar honvédség 1941-42-ben több sérült és néhány ép KV .80x3 . a korábban 122 mm. a kocsi hossztengelyével megegyezo irányban. A magyar csapatok 1941-42-ben néhány darab BA -6 és BA-1 O típusú páncélgépkocsit zsákmányoltak. A 4 fonyi kezeloszemélyzetu végleges kiadást.1 és KV . A felépítményelolapján egy 45 mm-es páncéltöro löveget telepítettek.86 kp/cmLre emelkedett.1 tonnás harcjármunek.1 2-es harckocsi. forgótoronnyal ellátott páncélgépkocsi kialakítására.és 2. a hátsó láncvezeto kerék mellett 2x2 db futó. A szovjet-német háború idoszaka alatt néhány Komszomolec rakterére 57 mm urméretu. A 4.rendeltetésszeruen tüzér . a BA-10 típust 1935 és 1937 között gyártották. Pontos mennyiségük nem ismert.40x1.az STZ-3 alvázára szögecseléssel és hegesztéssei szögletes. oldalt és hátul figyelonyílásokat alakítottak ki. STZ-3 Komszomolec páncélozott tüzérségi vontatójármu Az STZ-3 típus volt az egyetlen olyan szovjet vontatójármu. majd kiképzési célokra használták.fehér kereszt . 1. 10 mm-es páncélzattal védett páncélgépkocsi aT-26C kÚpos változatú tornyába egy 45 mm urméretu.7 mm-es géppuskával volt felszerelve. Az Ml (GAZ-AAA 1938) mintájÚ motor 50 LE teljesítménnyel 53 krn/h legnagyobb sebesség elérését biztosította az 5. Egy nagyobb tornyÚ változatából. Készült fotó a Tábori Csendorség állományában alkalmazott BA -10 jármurol is. Ll46 csohosszúságÚ harckocsiágyút szereltek be. A páncélkocsi hatótávolsága úton 300 km. amelyek viszont sebességben és tuzeroben elozték meg a KV sorozat jármuveit.a helyi autószerelo üzemekben-muhelyekben .24-es harckocsi futómuvével.A nehéz harckocsik évente továbbfejlesztett változatokkal bovültek. a kocsitest frontlemezére további egy géppuskát telepítettek. a KV-lI-es 52 tonna tömegre változott.84.l-es harckocsik kezeloszemélyzete 5 fo. Darabszámukról nincs adat. A 4. mint anémet Pz. VI típusoké.hadijellel ellátva.11-es harckocsit zsákmányolt. késobb 152 mm-es ürméretu.30 m magas) méretu jármu elején kazamata jellegu felépítmény szolgált a vezeto és a géppuskalövész elhelyezésére.és 2 db visszafutó görgobol állt. terepen 200 km volt. 3. löveges STZ-3 jármubol1 db a magyar csapatok birtokába került. 1941-ben aB szériából1121 db. A páncélkocsikat magyar hadijellellátták el. AD-8 és D-12 modellek után elkészült a BA-3.83.21 m méretu. melyen 6 katona . 1940-ben az A változatból 141 db. de rendszámok nem ismeretesek.és beszállásra. géppuskával ellátva gyártottak. elöl.jobbak.feltehetoen .91 m lépcsomászó. 1935-tol a T .1 tonna tömegu. A hadizsákmány-kiállításon 2 példány szerepelt. A különleges jármurol . 9. amely az elso meghajtó.50 m (ponyvával 2. 1941-ben . magas.l-es típusok akadályieküzdo adatai . felfegyverzett vontatójármuvet ezért a harcjármu-kategóriában regisztrálták. A jármuveket a magyar gépjármuemblémával és egy szokatlan . a KV-lA 43. végül 0. A löveg mellett a toronyban 1 db.foglalhatott helyet.1-es harckocsi tömege a páncélzat erosítésével folyamatosan növekedett. A lánctalpas. A felépítmény mögött. A vontatójármubol1937 és 1941 között 4041 darabot gyártottak.77. aB 47.5 m legkisebb fordulati sugár . a KV-II típusé 6 fo volt. DSK 12.több fényképfelvétel készült. V és Pz. amelyet páncélozott kivitelben. A KV . 71 m méretu KV . vontatási és szállítási célokra alkalmazták. egymásnak háttal elhelyezve két üléssor volt kialakítva. A honvédség 1941-42-ben néhány Komszomolec vontatójármuvet zsákmányolt. Az 1935-ben gyártott BA-6M típus aT-2 6B változat tornyával. a C változat 48 t. Az átalakított. A KV .5 t. s felderítési és biztosítási feladatok ellátására használták. Ll20 csohosszÚságú löveggel felszerelt KV -11 nehéz harckocsiból 334 darabot gyártottak. Feltételezhetoen a kocsikat kipróbálták. A Komszomolec járószerkezete 1930-tól megegyezett a T. A páncéltest hátán ajtó szolgált a ki.0. Ennek megfeleloen a fajlagos talajnyomás értéke 0.8 m árokáthidalási képesség. Egyik példányuk egy korabeli filmhíradóban látható: katonai szervizmuhelyben állt javítás alatt. A 6. provizórikus felépítményt építettek. Darabszámuk ismeretlen. melyek közül két fotó közismert.65x2.45 m gázló.85xl. alkalmi felépítménnyel épült.32x2. 68 . 0. majd 1934-re a BA-6 változat. Z1SZ 29 mintájú páncéltöro löveget telepítettek.5 t.07x2.

KV-IB Model 1941 KV-IC Model 1942 STZ-3 Komszomolec 69 .

A 75 mm urméretu harckocsiágyú lövedéke 600-os becsapódási szög esetén 457 méter távolságról 60 mm-es páncéllemez átütés ére volt képes. a torony teton 25 mm erosségu páncéllemez volt. a háború végéig összesen 7287 db harckocsit és 1807 db önjáró löveget küldött a Vörös Hadsereg támogatására. vontatási célokra használták. hadizsákmányként. A 28.73x3. utóbbihoz 41 db loszert rendszeresítettek. a felépítmény 13-25 mm.5 tonnás harckocsi fotornyában 1 db M5 mintájú. a löveggel párhuzamosított géppuskát. magas építésu harcjármu páncélzata a kocsitekno frontján 50 mm.BA-IO AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK Az USA 1941-ben 182 db. darabszámuk elenyészo az egyéb külföldi típusok mellett. Az 5.64x2. oldalt 38 mm. a tornyon lévo parancsnoki kupolában egy újabb. felül 13 mm.angol elnevezésén General Lee . Ezek közül került néhány darab a magyar hadsereg birtokába. apáncéltest kazamatafelépítményében 1 db M2 mintájú. 70 .néhány prototípusa. 1941 áprilisában készült el az M3A2 . E mennyiségbol1676 db M3Al Stuart típusú könnyu harckocsi.12 m méretu. 37 mm urméretu löveget.5 csohosszúságú. L/28. Elobbihez 179 db. A toronyban egy. Pontos mennyiségükrol információk nem állnak rendelkezésre. 1942-ben 3023 db. 75 mm urméretu ágyút telepítettek. 1386 db M3A3 General Lee és 4102 M4A2 Sherman közepes harckocsi volt. a torony 50 mm. majd szériaváltozata. másokat muszaki kipróbálás után oktatójármuként alkalmaztak. valamint a harckocsi-felépítményben további 2 géppuskát helyeztek el. M3A2 General Lee közepes harckocsi Az 1939-ben a T5E2 prototípus alapján kifejlesztettM2Al közepes harckocsiból1940-ben 108 darabot adtak át az amerikai hadseregnek. Néhányukat muszakimento harckocsiként.

A Vörös Hadsereg támogatására 1942-ben 1386 darab M3A2 típusú harckocsit szállítottak.M3A5 1941 A 420 LE-s motor 14. hátsó nagyméretu vezeto kerékbol.és 3 visszafutó görgobol állt. majd az ebbol továbbfejlesztett M2A4 1940-re készült el.fényképpel igazolt .29 m-es árokáthidaló képességgel rendelkezett.brit elnevezésén Stuart .9 LElt teljesítménnyel 59 km/h maximális sebesség elérését tette lehetové. 2x2. Az M3AI típus járószerkezete elso meghajtó.35 m méretu harckocsi kerek forgótornyába 1 db 37 mm urméretu harckocsiágyút építettek. A 3x2 futógörgos járószerkezet. melynek elso bevetésére Észak-Afrikában került sor. közös rugózású. A harckocsi 230 km hatótávolság megtételére volt képes. 71 .02 m-es gázló.0 LElt teljesítménnyel 40 km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetové. A magyar hadsereg 1942-ben 1 db .6 mm kaliberu géppuskával szerelték fel. 1. Egy darab rendszáma ismert: IH-402. a harcjármu másodIagos fegyverzeteként 3 db 7.45x2.97 kp/cm2 fajlagos talaj nyomás mellett 0.és 2.22x2. M3Al könnyu harckocsi Az M3A 1 . A harckocsi páncélzata a frontlemezen 43 mm volt.harckocsi fej lesztése 1931-ben kezdodött. Technikai átvizsgálásuk után muszaki-mento harckocsiként vontatási célokra alkalmazták. A sértetlen harckocsikat magyar hadijellellátták el. A szögletes tornyú. 1941-re készült el az M3AI Stuart-lIl jelu változat.M3A2 típusú közepes harckocsit zsákmányolt. 0. A 13 tonnás. Az 1941 és 1942 augusztusa között épült 5811 harckocsiból1676 darabot a Szovjetunióba szállítottak.6 mm-es géppuska volt. parancsnoki kupolával épült M3 Stuart-l fegyverzete 1 db 37 mm urméretu löveg és 5 db 7. közepes méretu futó.61 m-es lépcsomászó. A 4 fo kezelo személyzetu könnyu harckocsi 220 LE-s motorja 16. Fényképek tanúsága szerint 1942-ben 3 db M3AI típus a magyar hadsereg zsákmánya lett. 1934-ben a T-12 jelu prototípus. 4. A kocsi további sorsa ismeretlen.

M3A1 .1942 M3A1 könnyu harckocsi 72 .

Vagon 135(+10) MÁVAG/82 1 Más források szerint 81 db. 9 db eü.H-490 IH-630-1H-718 80(+8)1 WM/GANZ (+57) Gyártódb 66(+6) 12(+6) M. Vagon által gyártott lH-001-IH-086 sorozatból 8 db kocsit átfegyvereztek 75 mm-es lövegre. harckocsi. ? Rendszám 3H-000-3H-059 ?H-3012H-000-2H-053 Pc-163-Pc-181285 GANZ/l08 2H-054-2H-061 1H-001-1H-086 WM 135 MÁVAG GANZ190 MÁVAG2 H-801. 1944.Vagon2 M. hogy 1944 októberéig összesen 180 db 41 M Turánt adtak át. Átalakítások: 5 db parancsnoki (Vezérturán). 1943/44: 40 db (elso széria). 1 db Toldi vadászpáncélos prototípus.) 2 3 4 5 6 7 73 . május vége: 20 db (második széria). a megmentett alvázakból a Ganz Budai Gyárában 1-2 darabot még összeállítottak. Az M. Más források szerint 145 db. 1 db Toldi m. Akiadott rendszámok szerint valószínu. így csak 279 db készült 40 mm-es löveggel. Átalakítások: 80 db Toldi lIA. (Ez valószínuleg 6 db + 4 test maradt a gyár elott. Típus P-19 Pc-162. I db Turán m. 1944. H-802 Pc-400-Pc-411 3H-On 916 H-055-H-100. július 27-én még 6 db elhagyta a gyárat. mivel csak a Ganz gyár nem teljesítette a tervet.MAGYAR GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARC JÁRMUVEK 1920-1945 P-5H-803-H-871 H-254Pc-101-Pc-161.

9 A 75 ismert jármu mellett 1944. E(11. 10) 1H-855-1H-858 H-252 db H-168 13. 74 ..KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG HASZNÁLATÁBAN 1920-1945 (10)4? Feltételezett Magyar ?I-rendszámtaktikai IH-759. 10 db német személyzettel. magyar személyzetu Tigris harckocsik harcoltak. 4 5 7 Egyes források szerint a Romániának német alárendeltségben.859 (+106) (+20)5 (+ 10)7 (+12)6 12)8 158 IH-833. ? IH-758 A(12).. C(9). 6 Nem igazolt átadás ok.) -IH-864 ismert 396 taktikai H-169-H-251 szám 1H-729-1H-756. szám LK II 3000 B FIAT 1H-760-1H-832 J 2 Más források szerint 149 db. lovashadosztályhoz.. 18-án 10 db jármu került az 1. Német személyzettel. IH-757. Nem igazolt átadások. 08. H-100-H-167. 5 IP6 H-253 H-021-H-022142 1H-719-1H-724 VI . 1H-876-1H-878 (+ T-OO1-040-ig1H-725-1H-727. 3 Más források szerint 17 db. IH-85 IH-728. Csak 6 db állt használatban. D(10). IH-854. sz. 1H-837-1H-853. sz. 8 40 22 10 12 30 15 13 2 105 700-740 15011 (+6+10) Ország/típus(+ 16)1H-865-1H-875 B(8). 8 Egyes források szerint 1945 tavaszán a dunántúli hadmuveletekben szánt páncélosokat a magyar honvédség kapta meg. ? 1H-834-1H-836.

IH-404. P-2 IH-393. Ország/típus1) H-038-H-048 rendszámdb (+2) 22 18 (A-955). 29. (+ ? (+1) (+5-10) MagyarIH-381-1H-397 IH-394 P-I. M Vickers Renault M3AI R 35 75 . IH-405 (+3) IH-390. (+7) H-033.Feltételezett ? H-036 l H-035 H-407 2 9 ? H-004 H-037 H-024-H-032 16 1111 3 H-005 H-034 4 110 1 H-406. P-184 2 (+4) II T-27 Stuart TK-3/TKS L-60 T-11 Landsverk 3 Más források szerint 15 db.

4%-átjelenti. ha a használt páncéljármuvek harcértékét vizsgáljuk. Ez összesen 259 teljes értéku harcjármu.eros jóindulattal . valamint . a 13 db Tigris. Az amerikai M4 harckocsivaI28. ha a világháború más résztvevoinek hadseregeivel hasonlítjuk össze. azonban ebben a formájában is nyújt némi támpontot azoknak.. A magyar harckocsik és páncélozott harcjármuvek valóságos mennyiségét akkor tudjuk megítélni. az 50 db StuG. Használatbavételük. Természetesen egy ilyen jellegu statisztikai mérleg felveti annak kérdését. 76 . hogy tökéletes. felhasználásuk idején teljes harcértékunek volt tekintheto a 336 db magyar gyártású és a 259 db külföldi harcjármu-gyártmány. III rohamlöveg és a 75 db Hetzer. a 15 db Párduc. IV típusok 106 darabbal. Ez 336 páncéljármuvet.sohasem készülhet. A teljes páncélosharcjármu-állományt. optimá1is esetben 738 darab külföldi harckocsival és egyéb páncélos harceszközzel együtt összesen legfeljebb 1711-es darabszámot képviselt.6: 1. . amely a külföldi gyártmányok 42%-a. esetleg 973 magyar harcjármu a 623. s ez az összmennyiség 36%-át képviseli. aT-34 típuss al 24: 1 a teljes magyar páncélosero aránya.feltételezve valamennyi kétséges átadás valós voltát: a Pz. a szovjet T -34-es típusból több mint 11 0.000 db önjáró löveget. az 1711 harckocsit és egyéb jármuvet alapul véve. Mindkét ország egyhavi gyártási mennyisége 20-30%-kal magasabb Magyarország teljes harcjármuparkjánál. az önmagában nagynak tuno magyar arzenál milyen nagyságrendet képviselt a második világháborúban.000 darab készült.000 db önjáró löveget gyártott. A külföldi típusok közül csak anémet gyártmányok bizonyos hányada jöhet számításba .a 135 db Turán 75 harckocsi. a Szovjetunió €. amely így összesen 595 darabot jelent. az USA 83. A magyar 1711-es darabszámmal szemben az amerikai Sherman harckocsibó149 000. illetve a háború idoszakát felölelo jelen kimutatás valószínuleg tartalmaz téves adatokat is. darabszámra-rendszámra pontosan egyezo összeállítás . Bizonyos.KÜLFÖLDI GYÁRTÁSÚ HARCKOCSIK ÉS EGYÉB PÁNCÉLOZOTT HARCJÁRMUVEK db Ország Olaszország Németország Svédország Csehszlovákia Franciaország Lengyelország Anglia Szovjetunió Egyesült Államok Összesen Feltételezett 158 396 2 4 18 16 4 (+ 106) (+7) 22 3 623 (+2) (+115) Magyar gyártású összesen: Külföldi gyártású összesen Összes magyar felhasználás 916 623 1539 (+57) (+ 115) (+172) = 1711 db A második világháborút megelozo. a teljes hazai állomány 37. hogy ez. Összehasonlításként: a világháború öt és fél éve alatt Németország 43 000 db harckocsit és önjáró löveget. illetve harci bevetésük idején a 900 magyar gyártmányból teljes harcértékunek tekintheto a 135 db Nimród önjáró légvédelmi gépágyú. Még lehangolóbb a kimutatás.a dokumentumok hiányában . a 66-72 db Zrínyi II rohamtarack. akik a több mint fél évszázada lezajlott háborús események hazai vagy külföldi történetének tárgykörévei foglalkoznak. Az 1938 és 1945 között gyártott 916.000 harckocsit és "14.ClOOO harckocsit és 22.

a Wehrmacht pedig 10-10 db Pz. és ha a szovjetek valamennyi lánctalpas harceszközét . 3 db VZ. ezzel töltöttek fel 3 harckocsi ezredet. 1940 után átadtak a CKD-nél Lettországnak épült 21 db Lt-40 harckocsit Ebbol alakult meg két szlovák páncélosdandár.kerekítve . VZ. de ezek leszállítása kérdéses. majd a további 10 darabot 7'-11jellel már Németországból kapták meg. a Román Királyság. Németország a balkáni stabilitást fontosnak tartva. ezek vettek részt az 1941-es és 1942-es hadjáratban.I harckocsi állt Természetesen ezek a számítások . 7 db S 35 harckocsi és 20 db Sd. a Független Horvát Állam. 33 kisharckocsit. Kft. Olaszország pedig 10 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit.35. Hazai gyártás vagy átépítés nem volt.ebben a formában . a Szlovák Köztársaság. 34 lengyel és az ADGZ osztrák eredetu páncélautó. Ezekbol alakult meg a hadsereg egyetlen páncélosdandárja. Az összes kimutatható harcjármu 346 db volt. 251 jármu is.Ennek ismeretében aT-34 típusú harckocsik es etén a9f. illetve 1941-benjött létre. hogy a szerb és a hazai partizánmozgalommal elbánjon. Hazai gyártás nem volt. majd 1936-ban 8 db Vickers Mk. 1940-tol vásároltak kb.irreális értékeket képviselnek.lV-Hharckocsit adott át. ha a magyar gyártást és az átadott mennyiséget a többi kis hadviselo állam teljesítményével vetjük össze. 1942-ben a Wehrmacht erosítésként 37 db Pz. Ill-N. hogy helyette 10 db Pz. de lényeges harcértékük nem volt. 111és 25 db Pz. 30 db átalakított Lt. 20 db wz. Pz. Az viszont tény. A fenti fejtegetésnél reálisabb képet ad. Ezekhez járult a kb. Mivel Bulgária nem lett hadviselo fél a Szovjetunió ellen. lV-G harckocsit átadott a horvát eroknek.600 darab magyar teljes harcértéku páncélos állt. II-F. 40-G. 52 db Lt. 1941-ben a Wehrmacht átadta a zsákmányolt exjugoszláv Renault R 35 kocsikból mindazokat. VZ.27 és 18 db VZ. 77 .34 vagy KV .38 harckocsit és 40 db Renault R 35-öt. akkor például 1 db magyar Turán ll-vel szemben 186 db T . IV-G és 51 db PZ. illetve öröklött eszközökbol állt. Az 1943-44-es évben anémet fél 55 db StuG. A kimutatható 234 db átadott jármu mellett hazai gyártás vagy átépítés nem volt. Pz. átépítések nem ismeretesek. Horvát Köztársaság Harcjármuveirol csak közepes szintu adatokkal rendelkezünk. szeptember 10-e után ezekkel fordult a Német Birodalom ellen a Szovjetunió oldalán. A készletbol az 1944. a Bolgár Királyság rendelkezett. 12 db Mardert és néhány Pz. 35 könnyu harckocsit. Bolgár Királyság Hosszabb ideig semmit sem tett a harckocsizó fegyvernem érdekében. Kft. viszont a 3 további állam fejlesztéseit békeszerzodések nem korlátozták. 16 db Pz. itt az arányszám 67:1.30 páncélautót. Az összes harcjármu alig érte el a 120 darabot.OOO darabbal szemben . 138) jármuvet adott át. 18 db Marder (Sd. 46 db Pz. ebbol a szlovák és a horvát állam csak 1939-ben. 7 db Pz. 38(t). llI-L. 20 db lengyel eredetu TKS és TK-3 kisharckocsit. VZ. amely foleg Boszniában harcolt a Tito-féle partizánok ellen. de 1944. amelyek épen maradtak. Ezek a kezdodo partizántevékenység elhárítására megfeleltek. 1 harckocsit kiképzésre.vesszük alapként. erosítette a bolgár haderot. A háború eloestéjén ebbol alakult meg egy páncélosezred. IV-Fl. 000 darabot . Szlovák Köztársaság Egész haderejét 1939 márciusában mesterségesen hozták létre a felbomlott csehszlovák hadero szlovák nemzetiségu tagjaiból. 1942-43-ban Magyarország 9 db Ansaldo ev 35-öt eladott. A Wehrmacht átadott kb. de a magyar páncéloserok valós harcértékérol elgondolkoztató összefiiggéseket vethetnek fel. A Wehrmacht amegörökölt és lefoglalt csehszlovák anyagból átadott 30 db VZ. Emiatt felszerelésük csak átadott. Ill-N-et Több átadás nem volt. 1944 októberében már csak 5 harckocsival rendelkeztek. E jármuvet Csak 1938-ban rendeltek a Skoda cégto126 db Lt.a ~. 19 db H 39.32 db Lt 38(t) közepes harckocsit. augusztusi szlovák felkelés során kilottek 30 könnyu harckocsit. 38(t). Kft. 15 db Lt-40-et. Ezt kiegészítette néhány Somua S 35 és Sd. Harckocsizó erokkel a Finn Köztársaság. 222 páncélautó Bulgáriába került 1943-ban. 1934-35-ben vásárolták az elso 14 db Ansaldo ev 33/35 kisharckocsit. 1942-ben ígértek 10 db Pz.

lV-G harckocsit szállított. Ebbol. A használatba vett jármuvek: 1 db KV -1. december 6-án zsákmányolta az elso páncélautókat a bolsevik csapatoktói. hogy a zsákmányolt anyagokból kell a haderot felszerelni. vz. október l-jén elfoglalták Petrozavodszkot és visszafoglalták egész Karéliát. A német-szovjet viszony miatt Németország csak 1941-tol támogatta a finn hadsereget. Finn Köztársaság Az alakuló finn hadero 1917. Ezek csak a javítható és szolgálatba állított eszközöket jelentik. Így 34 db T -6 O és 21 db R-2 alvázat 76.Román Királyság Az elso világháború utáni jobb helyzete ellenére nem rendelkezett harckocsigyártási kapacitással. lll-N. E Mod. Kjz. E (finn jele T-2 6E) és a szovjet T-26 lényegében azonos típus volt. Ez az állomány vett részt az 1941-es hadjáratban. B jármuvet vásároltak. Vickers Carden-Lyod Mk. 1941-ben megkezdték az egyetlen finn páncéloshadosztály szervezését. 3 db T . Ennek ellenére az 1939. augusztus 26-tóI kezdték meg 32 db hiányos Renault FT-17 harckocsi javítását és felfegyverzését. 1 db T-40. 35(t). Hosszú ideig ezek. de jó részük csak alkatrészpótlásra volt alkalmas. svéd Landsverk 182 páncélautók. III 40-es harcjármu került Romániába. 1937-ben 32 db Vickers Mk. amely 1941-ben 125 db harckocsit és 153 db páncélautót és vontatót tett ki. és átadtak 7 db AB-41 olasz páncélautót is. A román hadiipar harckocsit és páncélautót nem gyártott. lV-H és 114 db StuG. 4 db StuG. 126 db Renault UE és 41 db Renault R 35-öt Franciaországtól. Vickers Mk. 5 db M31. 251 típusú páncélozott jármuvet is. Ennek során 1941.26. Kft. 27 páncélautót a cseh készletbol.2 mm-es ZISZ-3 ágyúval. 19 db T-37. 250 és 27 db Sd. 126 db R-2 (Lt.1940. Ekkor a visszavonulások miatt zsákmányanyag már nem lehetett. Már Németország adott el 9 db OA. 166 db zsákmányolt harckocsi. mert külfcildi anyag vásárlására nem lett volna mód és pénz. 14 db Sztalinyec. ehhez 6 db Landsverk Anti II. 40 típusú harcjármuvet. de volt. 1943-ban az adatok szerint 41 db zsákmányolt jármu került a román haderohöz. II db Pz. június 25-tol részt vett a Szovjetunió elleni háborúban területeinek visszaszerzéséért. A békeidoszakban 35 db R-1 (AH-lV. IV. 38(t). A Téli háború elott 1938-ban építették át a meglévo Renault FT-17 jármuveket hazai 37 mm-es páncéltöro ágYÚra. Finnország 1941. Ez a készlet képezte a román páncéloserok anyagát. Jelentos volt az 1941-ben szerzett szovjet zsákmányanyag. 2 db T-27. amely 641 db beszerzett. 1919.R). Az a döntés született. korábban nem. Az 1942-es év zsákmányairól nincs adat. Szintén 1944-ben kaptak még 5 db Sd. a zsákmány kb. A közben ejtett hadizsákmány száma nem ismert. II db Pz. ebben 4 db M3C. 103 db páncélautó. 250 rádiós. 78 . Ezek képezték a 2 román páncéloshadosztály felszerelését. kiverve azokat az országból. 1000 darabot tett ki. 1922 után néhány olcsón vett brit és francia jármu került Finnországba: Saint Chamond Mod. mivel a Vickers Mk. 5 db Valentine. mert a loszer gyártását megoldják. A Hetzer-alvázon épített Mareshal típusú páncélvadász 1 db prototípusát a szovjet csapatok vitték el. vz. A ném et szállítások a román térség stratégiai fontossága miatt fokozódtak: 1943-ban átadtak 50 db Lt. A front ezután megmerevedett. vz. Ezek belefagytak a hóba.38. 31 db Pz.mindösszesen 807 harckocsi és 244 db egyéb páncélozott jármu volt. 33 db T . 1941 után végzett átépítési tevékenységet. 32 db BT-7. 2 db T-28. 40 db Sd. 40 mm-es önjáró gép ágyút vásároltak SvédországtóI. Ennek érdekében igyekeztek közös típusokat kialakítani. november 30. a háború alatt 1941-tol muködött a VTT jelu üzem Juvaskijaban. 35) harckocsit vásárolt Csehszlovákiától. a TACAM muvek is csak a háború alatt. és helyben maradtak. hogy a szovjet zsákmányanyagot használható állapotba hozza. A TACAM vállalat 1942 és 1944 között csak átépítéseket végzett. A veszteségek miatt Németország olaj ért szállított utánpótlást. Kft. 30 db T-60. de új jármu építésére egyik sem volt alkalmas. és 1944 elejéig nem sokat változott. a cári orosz csapatoknak szánt jármuvek képezték a finn páncéloseroket. 30 és 3 db OA. közti Téli háborúban 350 db szovjet harckocsit és páncélautót zsákmányoltak ép állapotban. VI. 2 db T-34. 30 db R 35-alvázat 45 mm-es szovjet ágyúval láttak el. 36 db Komszomolec. 33. 1939-ben a menekülo lengyel csapatok 34 db Renault R 35 harckocsit és több páncélautót hagytak hátra. 1944-ben augusztusig a román hadero megerosítésére 100 db Pz. de 100 darab felett volt. március 15. 91 db beszerzett és 153 db zsákmányolt páncélautó és vontató . ezeket a hazai javítóüzem átépítette a Bofors cégtol vett 37 mm-es páncéltöro ágyúkkal. A Varkausban lévo Központi Fegyverjavító Üzem volt az egyetlen harckocsijavító bázis. . 1942-ben 26 db Lt. az eredeti ágyúkkal. a kb.-21. vz. 5 hadosztálynyi anyagból kezdték meg 1940-ben a finn páncéloszászlóaljak feltöltését.

szeptember 4-én kilépett a háborúból. majd a válságos helyzet miatt 1944 augusztusában 29 db StuG. Németország elsosorban zsákmányolt szovjet jármuvek és loszerek átadásával segítette a finn szövetségest. Mivel az egyetlen járható terep a Ladoga-tó mellett volt. Finnország 1944. 40-G rohamlöveget. IV-J jármuvet adtak át. 13 4 29 1 2 56 10 195 - I T-38-alvázra 2 3 4 épített T-34-makett a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. 01. 05. 01. 1942. Finn nehéz harckocsi. az erdos. a szovjet támadások ellen 1944 elején 30 db StuG. s legalább 450 darabot zsákmányanyagból állított hadrendbe. de ez sem akadályozta meg a Mannerheim-vonal áttörését. 06. 79 . A háború alatt ném et részrol átadott további szovjet anyag nem dokumentálható. a védelemben a régi elavult típusok is jól beváltak. 40-G-t és 15 db Pz. 31. október-novemberi lappfOldi hadmuveletekbol származott. 427 46 398 4 234 6 21 10 18 12 32 29 31 36 3 19 7 18 15 11 134 184 13 19 98 182 07. 1944. Mindösszesen Finnország alig 148-150 harcjármuvet vásárolt vagy kapott. az állományba került néhány további német harcjármu az 1944.A háború alatti harckocsikészlet áttekinthetetlen a rendelkezésre álló kevés irodalomból. Anémet típusok közvetlen átadása csekély volt. 12. 20 27 1941. mocsaras terep nem is engedte meg nagyobb harckocsizó erok alkalmazását. ezek darabszámára nem találtunk adatot. osszel még 9 db T-34-et szállítottak Finnországnak. vizes. A finn harckocsiállomány 1941-1944 idoszakából U-152V Típus -10 53 9 3 30 6 1 -7 3 -1 1 24 369 4 464 9 23 21 3 8 12 47 58 53 2 63 1 22 1943. 31. hogy 1944 tavaszán Danzigból 9 db T-34/85-öt. KV-makett T-34-alvázon a páncéltöro tüzérség gyakorlataihoz. BT -7-alvázon átépített páncélozott szállítójármü. Az biztos. ezért táblázatban közöljük az egyes idopontokra vonatkozó állományt.

ezekkel szinte 1945. 738 db) beszerzése Összesen: 1539 db + 172 db = 1711 db harcjármu kb. hogy illesse a fronton hosiesen helytállt honvédeink emlékét.csak Magyarország folytatott jelentos páncéljármu-gyártást. kimaradt a katona.Mindezekbol az alábbi kép alakul ki: Magyar Királyság 916 db hazai (max. olasz. Az utókor minden megbecsülése kell. nem mérheto a magyar helyzethez. életét adta esküjéért.a német. az egész kivitelezés az 1938 és 1944 közötti 7 évre esett. szinte hihetetlennek tunnek azok a sikeres harctevékenységek. Ebbol a rideg statisztikai "számháborúból" azonban kimaradt az a számjegyekkel ki nem mutatható érték. A Magyar Királyi Honvédség alkalmazta darabszámra a legtöbb harcjármuvet. hazájáért. Ezzel egész Európában a kis és közepes államok között is az elso volt. Norvég. görög gyártás nem volt. dán. a svéd és a svájci helyzet egyedi. amely a gépekbol honvédo fegyvert varázsolt. és még nagyobb tisztelettel hajtsunk fejet azok elott. 120 346 234 1051 598 db db db db db külföldi külföldi külföldi külföldi külföldi harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu harcjármu Független Horvát Állam Bolgár Királyság Szlovák Köztársaság Román Királyság (csak átépít) Finn Köztársaság (csak átépít) A tengelyhatalmak közül. Mindezt olyan viszonyok között érte el. hogy 1920 és 1936 között gyakorlatilag nem gyártottak semmit. mert Hollandia és Belgium gyártása jelentéktelen volt. ha kellett. 973 db) gyártása 623 db külföldi (max. hosiesen harcolt. Elsosorban páncélautókat készítettek. 80 . aki a túlero ellenére is bátran. A harceszközök darabszámát ismerve. akik életüket áldozták Magyarországért. melyeket a második világháborús hadinaplók megörökítettek. március utolsó napjáig harcolt. japán nagyhatalmakat leszámítva .

Fotók. újságillusztrációk.MELLEKLETEK . híradófelvételek 81 .

.

AH-8 és aH-9 rendszámú kocsik a laktanya udvarán fegyverzet nélkül FIAT 3000 B könnyu harckocsi a RUISK vezetési gyakorlatán 1932-ben FIAT könnyu harckocsi díszeleg a Szent Kristóf-szobor felavatási ünnepén (Képes Vasárnap) Az olasz FIAT -Carden-Loyd CV 29 kisharckocsi (két fotó) Az elso UNITAS harckocsiatrappok (Éder Miklós gyujteményébol) Fegyverzet nélküli Ansaldo CV 35 típusú kisharckocsi a harckocsiszertár elott 83 .

1942 tavaszán A honvédség elso harckocsijainak egyike. I-A típusú könnyu harckocsi a magyar páncéloserok állományában. Esztergom-tábor. fegyverzet nélkül Az egyetlen Pz. I-B könnyu harckocsi a Magyar Honvédség használatában 84 . rendszámú LK II könnyu harckocsi a RUISK állományában Pz. I-A könnyu harckocsi terepgyakorlaton Az átépített Ansaldo ev 35 parancsnoki kupolával.AH-236 rendszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi Pz. Kpfw. I-B tipusú könnyu harckocsi (német jármu) LK II és FIAT 3000 B könnyu harckocsik a RUISK páncélos-alakulatában Pz. a VI.

magyar páncéloshadosztály állományában 1942 telén (Magyar Futár) Az 1H-874 rendszámú Pz. II tipusú harckocsija (német jármu) Pz. III-M típusú közepes harckocsi vizsgálat alatt a HTI-ben. I-B alvázán (német jármu) a Haditechnikai Intézet udvarán 1943-ban Könnyu felderito harckocsik az 1. 1943 augusztusában (két kép) Pz. III-N közepes harckocsi magyar személyzettel 1942 decemberében 85 . rádiós) harckocsi a Pz. II-B/C tipusú könnyu harckocsi (német jármu) Az "Afrika Corps" Pz.Marder II páncélvadász Könnyu felderíto (parancsnoki.

rotü osztály StuG. IlI-D rohamlöveg (németjármu) 86 . !II-A rohamlöveg (németjármu) AStuG. osztály mindkét változatot használta (két kép. !II-G korábbi változata és a késobbi. német jármuvek) StuG. !II-N-ek egy része magyar muszaki személyzettel 1942 decemberében Kötényezett StuG. rotü. a "Saukelkopf' lövegblendével szerelt típuso A 7. !II-D rohamlöveg magyar kezelo személyzettel (Magyar Futár) 1942 nyarán A sumegi 7. 40 páncélvadász magyar használatban StuG.A kölcsönadott Pz. 40 tipusú rohamlövegei (Hiradófilm) gyakorlaton StuG.

Valószinuleg a 7. IV-Fl harckocsíkra magyar használatban (két kép) 87 . rom. elhagyottjármuve 1945 márciusában a Balatontól északra Ezen a Pz. harckocsiezred harckocsízóít a Pz. osztály 712. IV-D típusú közepes harckocsin képezték ki a 30. sz.

lV-F2 közepes harckocsi magyar kezeloszemélyzettel Pz. Ausztriában átadott Pz. lV-H jármuvei 1945 tavaszán. lV-H harckocsi átadása Esztergom-táborban 1944 októberében Magyar páncélosok Pz. A második jármuvön látható a felségjelzés (Militaria) Pz.ho. lV-H harckocsikkal felszerelve A 2. pc.Pz. lV-G magyar használatban 88 .

V-D Párduc harckocsi magyar használatban. V-D harckocsi egyike 1944 tavaszán A Pz. 1944.Pz. 89 . július 23. toronyszámú Tigris lesállásban 1944 júliusában Tlumaczyknál A 3/1. Kpfw. V-D harckocsi (német j ármü) Az elsoként átadott 5 db Pz. alul a harckocsik kezeloszemélyzete (két fotó) A 214. harckocsi zászlóalj két Tigris harckocsija felvonulóban Stanislau védelmére. VI-E Tigris nehéz harckocsi parancsnoki kupolájában Tarczay Ervin fohadnagy Pz.

harckocsiezred állományában Marder lll-M magyar használatban Gyári új Marder III a BMM Gyár udvarán (német jármu) AT-38 tipusú harckocsi parancsnoki változata A T-038-as taktikai számmal ellátott Hetzer vadászpáncélos a 20. Kfz.T 38-as (Pz. Kpfw. rotu. 250/1) (Képes Vasárnap) 90 .7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálló egység használatában A T-040 jelu Hetzer "Marika" egyéni jelzéssel 1945 márciusában Haditudósitó felvétele egy hadgyakorlatról: Toldi harckocsi és könnyu lövészpáncélos (Sd. 38(t) könnyu harckocsi a 30. osztály állományában 1945 márciusában Renault R 35-alvázon 4.

7 cm-es páncéltöro ágyúval (ném et jármu) A Landsverk L-62 típusú önjáró légvédelmi gépágyú Magyarországon Az Le. vz. német jármu) Az 1939. Kfz.Az osztrák hadseregtol a magyarországi kölcsönzött L-60-as csapatpróbán Renault R 35 vadászpáncéJos csehszlovák 4.) könnyu lövészpáncélos (két kép. 35-ös csehszlovák könnyu harckocsi AT-21 tipusú közepes harckocsi prototípusa a magyarország í csapatpróbán Eredeti svéd Landsverk L-60 típusú könnyu harckocsi 91 / . március 15-én zsákmányolt Ll. SPW (Sd.

30 páncélgépkocsi.A magyar löveggel és géppuskával felszerelt T-21-es harckocsi Az 1H-390-es magyar rendszám mal ellátott lengyel R 35-ös könnyu harckocsi Árokba csúszott cseh páncélautó (Képes Vasárnap) Lengyel személyzet R 35 harckocsit ad át 1939 szeptemberében (É. M.) A Munkácson zsákmányolt Tatra OA vz. még csehszlovák rendszámmal 92 .

önálló harckocsiszázad használta A Renault harckocsit torony nélkül vontatójármuként (a képen ném et használatban) is alkalmazták Somua S 35 tipusú francia közepes harckocsi. 30 páncélautó (Képes Vasárnap) 93 .Az R 35 tipusú harckocsi oldalnézeti képe A Hotchkiss H 35 típusú könnyu harckocsit a 101. önálló harckocsiszázad Árokba csúszott cseh OA vz. A német hadseregtol hadmuveleti területen 2 darab S 35-ös harckocsit kapott a 101.

hadseregnél 1942 nyarán 29. VI kisharckocsi nyomán gyártott francia Renault VE vontatójármu A Renault VE használatban a 2.A Carden-Loyd Mk. M Vickers páncélgépkocsik a RVISK használatában (három fotó) A FIAT F2 atrapp egyik példánya A menekülo lengyel hadsereg által Magyarországon átadot! TKS kisharckocsi (két kép) 94 .

M Vickers páncélautó-utánzatok a RUISK hadgyakoratán Zsákmányolt szovjet T-27-es kisharckocsi magyar hadijellel Valentine III közepes harckocsi (két kép) T-27 -es harckocsi a magyar hadseregben mint vontatójármu 1942-ben T-28 típusú nehéz harckocsi A 29.FIAT F2 és 29. M Crossley páncélautó egyik példánya magyar kezelokkel 95 .

július 25-én (MNMTF) T-35 nehéz harckocsi hátulról (MNMTF) Sérulten zsákmányolt T -26C harckocsit oriz egy magyar katona (Híradófilm) T-26C a Ludovika hadgyakorlatán 96 .T .26 A típusú szovjet könnyu harckocsi Magyar katonák zsákmányolt T-28-as harckocsit vizsgáInak T -26C típusú könnyu harckocsi T-28 típusú zsákmányolt Zsákmányolt harckocsik 1941.

augusztus 5-én Szkala-Nova és Zsitva közölt (MNMTF) Kilott BT-5 harckocsi 194] nyarán (MNMTF) Zsákmányolt T-26B harckocsi 1941.2 6 A könnyu harckocsi 1941. augusztus Kamenyec-Podolskinál (MNMTF) 23-án BT -5-ös könnyu harckocsi a hadizsákmány-kiállitáson Elhagyott.Zsákmányolt T . ép állapotÚ T-26B harckocsi 1941 oszén (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt BT-5-ös harckocsi BT-5 típusÚ könnyu harckocsi Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi 97 .

Kilott és ellenorzés alá vett M3A2 Lee (gy.: W-309104) 1942 telén a doni fronton Elhagyott. zsákmányolt T-38 úszó harckocsi 1941. MNMTF) 16-án. sz. augusztus személyzete halott (két kép. BT .7 A tipusú harckocsi aZ 1942-es hadizsákmány-kiállításon (Képes Vasárnap) Zsákmányolt BT-7 A és T-27 a hadizsákmány-kiállitáson (Képes Vasárnap) T-27 harckocsi hangszórós propaganda változata 1942 augusztusában a budapesti hadizsákmány-kiállitáson (MNMTF) T-40-es típusú szovjet könnyu úszó harckocsi Kilott T-37 úszó harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) 98 .

T-40-es harckocsi magyar hadijellel (Hiradófilm) Zsákmányolt BT-7 könnyu harckocsi (MNMTF) az 1942-es hadikiállitáson T-60-as szovj et könnyu harckocsi Zsákmányolt T-60-as zsákmány-harckocsi magyar hadgyakorlaton (Híradófilm) T-34/76C harckocsik fehér-keresztes hadijellel T-34/76C közepes harckocsi harckocsi 1942-ben Zsákmányolt T-34/76C 1942-ben 99 .

augusztus 3. MNMTF) 1941 nyarán a pályaudvaron 100 . Magyar Futár) Kilott T-34/76 harckocsi 1941 nyarán (MNMTF) Elhagyott KV-ll-es nehéz harckocsi 1941 telén. magyar katonákkal a "fedélzetén" Elhagyott Ukrajnában KV-IB és T-35 nehéz harckocsik (két kép. (MNMTF) Kilott és zsákmányul ejtett T-34/85 típusú közepes harckocsik I944-ben (két kép.Átlott ágyúcsövu T-34/76B harckocsi magyar kézben. 1941.

teljes fegyverzetu T-28 harckocsi a budapesti hadikiállításon 1941-ben (két kép. Gy. S.) Zsákmányolt.A második példány zsákmányolt T-28 harckocsi géppuskák nélkül 1942 augusztusában az Iparcsarnok elotti mudombon (két kép. MNMTF) Krivoj Rognál zsákmányolt BA-32 páncélautó és 76 mm-es 10 M tábori ágyú (MNMTF) A magyar csapatok által zsákmányolt KV .1A (Model 1941) nehéz harckocsi Zsákmányul ejtett M3A2 General Lee amerikai eredetu közepes harckocsi 101 .

sérült BA-l O típusú szovjet páncélgépkocsi A doni harcoknál zsákmányolt 2 db T-60 szovjet harckocsi. a szovjetek által használt amerikai M3A 1 típusú könnyu harckocsi Átalakított. 1942 nyara (MNMTF) Magyar honvédek zsákmányolt M3A 1 harckocsit vizsgáinak (Magyar Futár) Zsákmányolt. löveges Komszomolec a Magyar Honvédség birtokában M3A l Stuart III harckocsi magyar hadijellel a Haditechnikai Intézet udvarán. hátul egy M3A l Stuart ég.Zsákmányolt STZ-3 Komszomolec vontatójármu magyar hadijellel Zsákmányolt. 1942-ben 102 .

(~ A H-245-ös alvázszámú Ansaldo ev 35-ös kisharckocsi a visszacsatolt Felvidéken Zsákmányanyagból kapott francia UE vontatójármu magyar használatban. magyar felségjelJel A 30.<{ . 1942-1943 Renault R 35-alvázon. tábori harckocsiezred T-38-as Ukrajnában harckocsija 103 . 4.7 cm-es löveggel felszerelt vadászpáncélos magyar megszálJó egység szolgálatában (két kép) R 35-ös harckocsi a magyar megszálJó csapatok használatában.

IV-F2-es nehéz harckocsi egy gyakorlaton 1943 nyarán A 824-es alvázszámú.Magyar Pz. IV-Fl útban a Don-kanyarba Turán 75-ös és Pz. 1944 nyara) 104 . 413-as toronyszámú T-38-as hadgyakorlaton Zsákmányolt M3A l típusú könnyu harckocsi a magyar honvédség használatában Tigris nehéz harckocsi magyar használatban Magyar használatban álló Tigris harckocsik a Kárpátok eloterében Magyar kezeloszemélyzet oktatása a Tigris harckocsi használatára (Nadwoma.

Harckocsitípusok és páncéljármuvek fo adatai 105 .

.

62m 5. helyben 2. oldalt 6 1x REVELLl gpu. oldalt 6 Ix7.5 mm gpu.7 2 24 30-38 elöl 9. / 4000. magyar haszn.6 1. / 4800 25 0.8 1300 970 44.5 13.7 2 27 45.4-1.6 2 M~~~ Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonlkm Láncvezeto kerék (elso) Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm faroktámasszal/nélkül Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/m2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton 95 Üzemanyag-kiszabatll 95 Páncélzatlmm test elöl-oldalt-hátul 16.4 0.2 FIAT -Carden-Loyd FlAT/1930 FIAT LE LE/t Sebességek száma eJorelhátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm fejpáncéllal Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km úton 20 11.9 Árokáthidaló képesség/m 1.6 mm gpu.6 1.4-1.63 1.4 0.8 Típus Gyártó/év Motor Carden-Loyd 1928 Ford modell T 22. helyben 2.6 Gázlóképesség/m 0.8 1300 970 44.5 elöl 9.5x140 /120 290 2500 1700 1220 0.25 3/1 hM~ 22/16 100 795 1340 190x280 /44 340 4290/3700 1670 2200 0.Típus Gyártó/év Motor FIAT 3000 B FIAT/1928 FIAT li LE/t Sebességek száma elore/hátra ~ 11.5x140 /120 290 2460 1700 1220 0. Lejtomászó képesség/o legnagyobb dolésszög hátra 51 Lépcsomászó képesség/m 0. / 3500 25 0. teto 6 F egyverzetlloszer/db 2x6.2 4/2 elöl 45 160 4.: 1x8 mm 7/12 M Schwarzlose gpu.2 Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 107 .6 4/2 elöl 40 160 4.6 1.

21 harckocsi 108 .0 01"\0 -:n:· FIAT 3000 Mod.:"':. • ..0 . = . = o o = ..

21 harckocsi 109 .FIAT 3000 Mod.

110 .

'ck ':'engely_ Als6 z6-óiv ~Fe15o z6-óiv Felso homlok_1 o Erosités falá.n a z2.o o 00000 " O O O o O O 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 35 M ANSALDO kis harckocsi bukótornya Felso homlok Zár6heneeJ.rónengerelc 35 M Ansaldo kisharckocsi bukótornya 111 .

o o 35 M FIAT -Ansaldo ev 35 112 .

o o o o <) o o~: <) o <) <) 35 M Ansaldo L3/35 kisharckocsi 113 . · }.[.

nélkül 4732.3 2 40-50 65 4 1300 50x200/141 250 3200 1400 1300 1485 0. 616.5. hátul 12. toronyátm.92 mm gpu.5. oldalt 8.8 1650 2610 250 420 vonóhoroggal 5012.63 3.5 4/1 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Meghajtó-láncfeszíto kerék JE/mm Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/lan Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Motorházteto/mm Oldalajtó/mm Hátsó ajtó/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm test 1/100 km úton hátul 504 14/3.6 0. kocsitest 1120. 644 560x1932 504x672 530x765 0.6 ~1 elöl 42/15 140 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Láncfelfekvés/mm Láncméretlmm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm figyelotomyos Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabatll Páncélzat/mm 11100km úton elöl 42/15 110 4.425 3 46 280 8-14 2x7.45 O. futómu a kocsitesttol 140 2352.7 1. 1. kocsitest 4592 1900. toronymag.4 ~1 elöl 42/15 150 L3/33 U.45 front 13.45 Típus Év Motor LK II 1918 Benz. illetve NAG 55 6.64 8. 1934/35 FIAT-SPA ev 3 43 12.5 front 13. 1008.7 1. vez. teto 5 lx8 mm M 1914 gp. /4800 45/60 0. 41 3 3 2 Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 114 . oldalt 8.front 13. elöl-oldalt-hátul többi 6 teto 6 2x8 mm 34/37 AM gp. O.65 3~ 2 40-50 65 3~ 2 40-50 65 8. taligával 5600 1400 1300 taliga 1500x1510 0.1 1300 50x200 /141 250 3030 1400 1200 0. torony toldat átm.Típus Gyártó/év/db Motor FIAT-Ansaldo eV33 FIAT 1933/34 FIAT 3-005 40 12 4/1 ev 35 1934/36/2500 FIAT 3-005 45 13.61 4 1300 50x200/141 250 3350. 0. /2650 FIAT-OCI lángszóró / 250 I 45/60 45 F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m O.5 60-70 1.

88 3 110 146 14.42 0. Bef.5 felép. Wg.37 0.8 1. Kpfw.1 5/1 elöl 37 Pz.7 6/1 elöl 40/20 190/125 4.5 cm Pak 40/2 / 37 db 1 db MG 34 / 600 db 30 0.8/10.0 2 100/125 146 13 2xMG13 /2250 db 30 0. JI-F MAN/Henschel/MIAG 1937/40 625 Maybach/NORDBAU 140 14.76 6.5.7 115 .72 1670 2470 280 295 4420 2060 1720 1500 0. elöl 2x14.6 0. J-B Daimler Benz 1936/38 200 Maybach NL 38 TR 100 17 5/1 elöl 40 170/1 15 2.75 6/1 elöl 40/20 190/125 4.8 3 90/135 170 tekno elöl 35.43 5.1 530x80 70085-72 1670 2400 280 295 4420 2060 1990 1870 0.4 2 100 144 13 2xMG13 / 1525 db 30 0.5+20.-hátul 14. Kpfw. oJd.5 elöl 14.1 530x80 70085.6 0.76 6.1 530x80 700(190)85-72 1670 2470 280 295 4020 2060 1720 1500 0.8 7.5 Ix7.5 lxMG34/ 900 db 30 0.5 cm Pak 40/2 Marder LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Támaszkerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság csovel/cso nélkül/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/l Páncélzat/mm tekno torony Fegyverzet/loszer/db 1/100 km úton/terepen Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m FAMO 1942/44 1217 Maybach HL 62 TRM 140 12.43 6.5 lx2 cm KwK 30/180 db 1 db MG 34 /1425 db 30 0.4 Pz.-hátul 14.8 550x100-55 220xl05 1920 2400 300 345 4810 2280 2020 1595 0.5+20.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.8 550xl00-55 220x105 1880 2400 300 345 6360/4810 2280 2200 1940 0.-hátul 14. J-A Henschel/MAN 1933/34 477 Krupp M 305 57 11.4 140/115 2. 14.4 Fu 6 JI LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo Láncvezeto kerék Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza.42 0.37 0.925 1.1 5/1 elöl 40 KI.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I (2 tartály) Páncélzat/mm Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió Típus Gyártó/év Db Motor 150/100 2. old. Kpfw.39 5.5 3 150 170 elöl 14. old.6 0. J-B MAN/Wegmann 34/4 I 1800-2000 Maybach NL 38 TR 100 17.37 0.8/9.

'. 1··iP " .-J -'1II...'I:}7'· ri:! ·1· _I I 1íIlI'" • " j ::: ~In:~:..'.:" . LK II harckocsi 116 .~ ..1t ..1-. L. .

D • Pz. B könnyu harckocsi 117 . Kpfw. 1. Ausf.

I-B parancsnoki harckocsi 118 . Wg. Bef.Kl.

8 a o .. Kpfw. Ausf. {] l:::) •• Pz. F könnyu harckocsi 119 . II.

5 cm Pak 40/2 auf Selbstfahrlafette II / Marder II páncélvadász 120 .7.

III-M Ausf. Kpfw. M közepes harckocsi 121 .Pz.

93 15.8 2.8/21.8/22 4 195 310 elöl 50 oldalt-hátul 30 Ix7.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 390 5400/6770 2950/3410 2160 1570 1.8 2.8 2. III-B-D 7.5 cm StuK 40 L/48 / 54 db 1xMG 34 / 6000 db 30 0.5 cm Alkett/MIAG / 1940/41 734 Maybach HL 120 TRM 265/300 13.6 0.85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 375 5400 2950 1960 0.59 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szél esség/mm/köténnyel/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üres/harci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nun test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/100 km úton elöl 50+20 oldalt-hátul 30.13 5 182 320 StuG. 50 elöl 50.59 StuG.9 4 200 310 elöl 50+30.00 122 .85 520/95-398 310/70-203 2510 2860 120x400 / 93 385 5560/6412 2970/3410 2500 1900 0.5 611 elöl 40 155/95 5.Típus Gyártó/év Db Motor Pz.2 611 elöl 40 155/95 5.6 611 elöl 40 165/95 5. oldalt-hátul 30 Ix5 cm KwK L/60 / 84 db 2xMG 34 / 3800 db 30 0.04 15. 40 G Alkett/MIAG / 1942/44 7900 Maybach HL 120 TRM 265/300 12. Kpfw. III-M Daimler Benz / 1942 J-L-M 1907 Maybach HL 120 TRM 265/300 14.94 15.6 0.5 cm StuK L/24 / 44 db 30 0.8/23. oldalt 30 Ix7.6 0.

1 5.89 22.6 ]2.92 6.4 0.00 ].5 KwK30+20 / 120x400 / 99 Maybach HL ] 20 250/350 0.5 ]x7.00 12.6 ]3.5 IV]x7.1 23.5/ 3] L/43 Fl 1.79 ]470x75-660 80 2.7 0.3 Pz.6 L/24 2. 5920/6630 /40420+20/20 48/87941/42 // 480 KruppINibe]ungenwerkNOMAG TRM Kpfw.92 6.Típus 2450 210/130 523 4030/20 elöl 400 ]21942/340 210/130 525 400 38 470 2880 25 3330 2880 1942/43 KwK40L/87/87 120x360 ]0] H J12 G 2450 470x75-660 470x75-660 2400 3520 470 38 20+20/20 250/350 80 300/180 3520 30/20 elöl 680 200/130 3720 400 elöl 42 20 5 2680 5920/6630 2680 2880 2680 3300 1943/44 L/48 / 30]x7.2 0.7 0.00 0.] 5.92 470 6.5 5030lx7.3 Fu 5 123 .00 ].84 5.5 265/300 Fu 30 265/300 1944/45/3800 265/300 30 F2 5050 5920/7015 5920 6.] 1.

G páncélvadász 124 . III Ausf.7.5 cm Sturmgeschütz 40. StuG.

... IV Ausf. . Kpfw.O····:· .. . - . Fl nehéz harckocsi 125 . .~ . ~ Pz. :.

Pz. Kpfw. IV Ausf. F2 nehéz harckocsi 126 .

Kpfw. H nehéz harckocsi 127 .Pz. IV Ausf.

92 mm MG34 gpu.9 0. oldalt-hátul 45 elöl 110. /4200-5100 30 0.Pz. oldalt-hátul 45 elöl 110.9 2.-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabaUI Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 280/700 720 (5 tartályban) elöl 80. oldalt-hátul 45 Ix7.6 15.5 cm KwK 42 LI 70/79 2x7.88 44.45 Fu 5 280/700 280/700 720 (5 tartályban) 720 (5 tartályban) elöl 80.92 mm MG34 gpu.9 1.. Kpfw. oldalt-hátul 45 Ix7. Párduc 1942/43 aimler Benz/Henschel/MAN/MNH Gyártó összesen 5928 Év/db Motor Típus D 3270/3420 3270/3420 10 560 2160 3920 2160 250/100 10 7/1 G 5 5 2995 2995 250/100 HL 230 P 30 64x660x 3920 860/821 6870-8660/9090 86 elöl 55/30 64x660xl50 860/821 560 6870-8660/9090 elöl 55/30 7/1 600/700 600/700 1943/44 150 /230 P 30 1943/45 A 44.9 1. /4200-5100 30 30 0.5 cm KwK 42 LI 70/86 2x7. V. oldalt-hátul 45 elöl 110.9 1.88 0.8 0.5 cm KwK 42 LI 70/86 Ix7.8 15.9 2~ Fu 5 2~ Fu 5 128 . oldalt-hátul 45 elöl 80.6 Maybach HL 86 Maybach LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton/terepen Hatótáv útonllan Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/megha jtókerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm LáncméreUmrnldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm cso elore/hátra Szélesség/mm kötény nélkül/köténnyel Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üza .

79 1. VI-E Tigris Henschel 1942/44 1355 db Maybach HL 210 P 45 650/700 11.5/56. Kpfw.04 52.4 8/4 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm normál/szállítási lánccal/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db normál/szállítási Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t üreslharci Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test cso elore/hátra/mm elöl 45. 60 elöl 100.4 100/60 7 800x95 2822/2622 3605 63x725x130 / 63x520xl30 470 6316/8450/8434 3705 3000 1.92 mm MG 34 / 3920 db 35 0.Típus Gyártó/év/db Motor Pz.3 Fu 2 vagy Fu 5 129 . oldalt-hátul 80 lx8. oldalt-hátul 80.8 cm KwK 36 L/56 / 92 db. 2x7.2 2.9 5 535/935 / 96 l/l 00 km úton/terepen torony F egyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 534 (4 tartály) elöl 150.

Kpfw.[) Pz. A nehéz harckocsi 130 . V Panther Ausf.

E nehéz harckocsi 131 . Pz.• • • • @ II. Kpfw. VI Tiger I Ausf.

E nehéz harckocsi 132 .Pz. VI Tiger 1Ausf. Kpfw.

8 1.5. felépítmény elöl 14. lx7.92 mm MG 37(t) /1200 db 30 0.53 9. 38(t) Marder III-M BMM 1943/44 / 381 db BMM 103 13.7 Skoda KwK 38(t) L/40 vagy L/45 /72 db.92 MG 37(t) /2700 db 30 Lejtomászó képesség/o 0. hátul 8 8-25 torony Fegyverzet/loszer/db lx3.9 Gázlóképesség/m 1. oldalt 10 Ix7.8 II .75/10.6-15.8 Árokáthidaló képesség/m Rádió Fu 5. 2x7.8 5/1 elöl 42 240/160 5 725 220/535 1775 2920 104x293/93 400 4610 2140 2250 1670 0.5 cm Pak 40 auf Gw.63 10.3 5/1 elöl 47 240/160 5 755 220/535 1775 2900 104x293/93 38 5020/5680 2150 2350 2000 0. (50). 38(t) G BMM/Skoda 1939/42/1424 db Praga EPA vagy THH-PS 12.5 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv úton/terepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/meghajtó kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomáslkp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo 4 901135 Üzemanyag-fogyasztás 11100 km úton/terepen 220 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 25. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 7.Típus Gyártó/év/db Motor TNH-PS Pz.8 Lépcsomászó képesség/m 0. oldalt 17.8 4 901135 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Támasztó/láncvezeto kerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m Rádió 218 elöl 25. Pz.5-0.5.8 Fu 5 133 .5 cm Pak 40/3 L/46/38 db. Bef. oldalt-hátul 15. Kpfw.15/10.

Típus Gyártó/év/db Motor Jagd. Skoda (1944/45) 780 db X Praga AC/2800 160 9.78 16 4 120/180 320 front 60.5 1560 2400 260/ 123 320 4020/4245 1850 1850 1825 0.88 35 R(f) LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonallmm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag -kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen II Fegyverzet Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 3 160/280 168 elöl 25.8 1. Pz.4 5/1 elöl 43 260/170 4. 38 Hetzer BMM / 2407 db.1 1. Bef. Fu 8 Típus Gyártó/év/db Motor 4.5 105/60 8. oldalt-hátul 20 elöl 60.92 MG /1200 db 25 0. Ix7. oldalt-hátul 20 Ix7. Renault Renault 1940/41/ 174 db Renault 447 82 7.65 1.7 cm Pak(t) auf Gw.5 cm Pak 39 L/48 /40 db.6 134 .4 4/1 elöl 20.5 Fu 5.4 cm Pak(t) LI 43 0. oldalt 20 lx4.54 825 2123 3020 104x350-104x380 380 4870/6270 2630 2170 1670 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélküllcsovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 11100km úton/terepen / 96 felépítmény Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség1m Árokáthidaló képesség/m Rádió 0.5 0.Wg.

38(t) Ausf. Kpfw. 387.o o o o o ~Io o o LT VZ. széria Pz. G közepes harckocsi 135 .

38(t) Ausf.•• o • I OT • • o o •• • 9 O • •• I • • • IIII • o • •~ n O 1.1 O I Pz..:. Kpfw. G közepes harckocsi 136 .

v v ••. G közepes harckocsi 137 .•j o l . Pz. Kpfw. 38(t) Ausf.

~ -. 38(t) Ausf.. Kpfw. G .• o • o • •• • o.futómu nélkül 138 . • •• • • ~II: Pz.

. 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 139 .! vz.

- I I I \ ' J . 38 harckocsilöveg 37 mm (Skoda A-7) 140 .J Ll . I 1 l' <r. 1 vz.

Az LT 38(0) harckocsigörgo-elrendezés;

vz. 37 ZB géppuska az LT 38(0) harckocsihoz

141

Pz. Kpfw. 38(G) G harckocsi metszeti rajza

142

o

Jagdpanzer 38 Hetzer páncélvadász

143

Típus Gyártó/év/db Motor

Le. SPW (Sd. Kfz. 250/1) DEMAG 1840/45 / 7500 db Maybach HL 42 TRKM 100 17,2 7,3 65 320/200 9 elso gumikerék 1630, lánctalp 1580 1020 160/240/38 285 4560 1950 1660 5,8 1+5 40/80 140 elöl 12, oldalt-hátul 8 1x7,92 mg 34 24 0,7 1,9

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Sebesség/kmlh úton Hatótáv /kmlh úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/IOO km úton/terepen

Fegyverzet Lejtomászó képesség/o Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

Típus Gyártó/év Motor

Landsverk L-60 (Strv. m/33) Landsverk 1934 Büssing NAG type L8 V636 TR 160 23,5 5/1 elöl 48 220 4,5 2066 2972 65x220 /125 350 4610 2000 1850 0,52 6,8

LE
LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás l/IOO km úton/terepen Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m

3
110/100 250 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 elöl-oldalt-hátul 13, teto 6 Ix20 mm autom. ágyú / 300 db, Ix7,6 mm gpu. / 3000 db 42 0,65 1,00 1,5

144

Kpfw. oldalt 10.5/11 Kezelok száma/fo 4 Üzemanyag-fogyasztás 1/100 km úton/terepen 81/120 Üzemanyag-kiszabat/I 153 Páncélzat/mm test elöl 8-25. teto-has 6 Ix40 mm Bofors gá.1 145 .9 40 775 535 220 1660 3140 320 / 105 350 4900 2060 2370 4450 2140 2200 1710 0.7 2.5/11 5 125 250 elöl 10-13.7 5/1 elöl 50 200 5 2066 3180 65x286/ 132 350 5320/5718 2300 2010 0.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fodulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Futógörgo/mm Meghajtókerék/mm Támaszkerék/mm Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tuzvonal 8-II A (Lt.0-2. 34/78 db. oldalt 16 Fegyverzet/loszer/db Ix3. 2x vZ.37 gpu.58 10.51 Tömeg/t 10. 35(t) EKD 1935/40/ 434 db T IllO 120 11.52 II Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0.4 6/6 elöl 34 190/120 7 T-ll német gyártás 10.8 0. hátul 7.Típus Gyártó/év/db Motor Landsverk L-62 Landsverk 1936 Büssing NAG type L8 V 636 TR 155 14.7 Skoda UV vz. 35) Pz. vz.9 Árokáthidaló képesség/m 2. / 2700 db Lépcsomászó képesség/m 0. /160 db 40 0.8 Gázlóképesség/m 0.6-0.

Landsverk LVKV-40. L-62 Anti légvédelmi gépágyú 146 .

LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 147 .

o o o o o o Ilo o oo LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 37 mmm-es A-3 löveggel 148 .

ri'O O 1 •••• • O •• ••••••• ••••••• 0 ... • • • • • . ••••• . i~~ • O '~: • • • • O O O O ••••• •• • • • O O o O •• e.•• O • O O ••••• LT 35 (S-II A) vagy T-ll közepes harckocsi 149 ... .. .

o o O Ol' II • O ' o o o • o • o o o LT 35 (S-II A) T-ll közepes harckocsi 150 .

helyben 4 2020 3550 420/106-107 380 5560 2450 2370 0.58 16. / 3000 db 40 0. 37 gpu.Típus Gyártó/év Motor S-II C Skoda T-21 EKD 1938 1 prototípus EKD Skoda V-8H 240 14. 26 könnyu gpu.8 0.5 6/6 hátul 3.3 0.7 cm SkodaAIl /80 db. 2xvz.3-47.78 3 55 3-6 2x ZB vz.8 4/1 hátul 60 300/250 3 1300 300 4020 1520 2020 2.5 4 160 265 16-30 1x4.5 151 .2 180/125 12. + 1db tartalék 0.2 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúsághnm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/IOO km úton Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Nyomtáv/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet Lejtomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tatra 72 OA vz. 30 Tatra 1933/34 / 51 db Tatra 71 32 8.28 0.9 2.

.::.:: c..:: :0 (!) .::.. O o o o O .c: . o oo •• o •• c O o o o • O o o o o oo o 152 ..) o o 00 O O.o O O o • 11 o 11 O •• <Jj >ifJ ] ..) N~ "ó gOV.• ol N a c.

....[) :~: •• o o o •• o o do o o o o • o o o o o o • o o o •• o o • o o o o • •••••• 0 ••• 00 •••••• 00000 o o... . :f[]l • •• • 153 ..c: (Jl .. • •• • •• • .J .. ~eJ >{/) •o ~ • o o o Q) o:l •..• o:l • ~ "Vi eJ o o o • o o o ~ j~H [J ... :L-=. • o o o o o • o •• • • • • o • o • • • • • • • • • o -. Q) .. N N :0 o '"o o. ..... ..... .

~ t r.1 :~: e . __ ~ c C D Skoda T-21 közepes harckocsi 154 ... · cm"'" •• ~l .~ : :1 1. ~ Q •• •••• • O " 00 010 • • O O ( ( O O O • Op • 'j~' .~~ '. ... " •• .~ ...: :1: o • ~o:l' ~o rt.Q " O Q •• " • O o o o •• . "" to •• ~ -.

155 .

.o • o o •• • ti .n • :~: ••• O O. O O O O 00 •• • • o o o •• o o o 000000000000000 O O O O O O.Il_ _il.. O. ~ N :0 V • O •• O O •• o •• • •• •••••••• •• •• •• •• • . 0000 O O ••• o o O • O O .: •• 156 .) o. ti O O O O O O O o o ti O O o o ti ti O •• o O o O O o O • ti 0(ij O O O O O O O O () O ro ~ () ....<:: •. til <l.

O O O O • o .0 o O (O o O o O o 00 Do• O O O O oOO O (o O o ( oO O o o o O O I • O Op Skoda T-21 közepes harckocsi magyar 40 mm-es löveggel 157 .

./ Tatra OA VZ.•. 30 páncélautó 158 .... " \ } • I / ...

8 1. Kpfw.-hátul 40.5 138/80 8. felépítmény 12 elöl-oldalt-hátul 45.Tipus Gyártó/év/db Motor Renault R 35 Renault 1934/39/1600 Renault 447 82 8.-hátul 40.5 0. felép.85 1.5 1560 2400 260 !l23 320 4020 1850 2100 0.6 5/1 elöl 28 H 39/40 (pz. H 35(t) Hotchkiss 1935/39 /400 db Hotchkiss 6 L 6 75 6.8 2 139/230 207 (2 tartály) elöl-old. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 /100 db Ix7. 20 elöl-old. /400 db 0. H 38(t) Hotchkiss 1935/39/680 Hotchkiss 6 L 6 120 10 5/1 elöl 36. /2400 db 0. teto 30 Ix37 mm SA 38 Ll33 / 100 db I x7.8 torony APX-R Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 159 .85 11.85 1. 45. 45.9 12 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen 240/129 8.5 0. hátul 40.5 mm Model 193 I gpu.5/16 150/90 8.4 2 130/218 207 (2 tartály) elöl-old. felép. 20 elöl-old. Kpfw. hátul 40.5 mm Model 1931 gpu. / 400 db 0. teto 18.6 Típus Gyártó/év/db Motor Hotchkiss H 35 (pz.5 mm Model 1931 gpu.4 4/1 elöl 20. teto 30 Ix37 mm SA 18 Ll21 / 100 db vagy SA 381/33 Ix7.86 9.8 2 122/214 168 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtávl1nm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony APX-R F egyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 40.5 0. teto 18.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.25 1530 2530 260/107 370 4220 1850 2140 0.

H 35(f)] 160 . Kpfw.Hotchkiss H 35 [Pz.

H 35(f)] 161 . Kpfw.o Hotchkiss H 39 [Pz.

teto 30 I x47 mm SA-35 L/34 / 118 db. Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test \1100 km úton/terepen elöl 30 125/60 6 1530 1450 vas 170.68 2.76 1. teto 20 elöl 35.74 5/1 hátul 45/37 260/128 3 1700 3500 360/ 144 420 5380 2120 2624 0.3 1.2 162 .00 2. gumi 230/ 132 300 2800 1740 1250 0. hátul 35.5 LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton/terepen Hatótáv útonlterepenlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság faroktámassza\l Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton 3 170 410 (2 tartály) elöl-oldalt 40.5 3/1 db LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm.5 mm Model 1931 / 3000 db 0.6 2 Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 45/95 56 9 50 0. I x7.13 torony APX 1 CE Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor Renault VE Renault 1934/37/6200 Renault 38 11. oldalt-hátul 45.Típus Gyártó/év/db Motor Somua S 35 Somua 1935/36 / 450 db Somua V-8 190 9.75 19.

50 0.9 mm FIAT 140/93 T 1930/33 / 300 db 0.415.Típus 45 1933/39 45 TK/TKS 3-8 Browning Browning 2 /2360 2 2 3 2580 1340 140/93 1320 140/93 300 Ford180/130 teto 1320 Model TK-l Polski 1320 780 1780 580 elölelöl 6/1 1340 48 6/1 300300 40 42 1340 elöl 6/1 1.45 0.50 Hotchkiss 22.940 45 31) 390 1780 (Model TKS Ford 0.3 12.9db46 0.85 4 93 5-7 Ix8 mm 7/12 M gpu.4 hátul 60/32 192 3 2 425 5020 1870 2400 4.64 1.001.432. /3500 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh max.64 1.75 16.5 URSUS AutógyárIx7. M Vickers Vickers 1929 50 10.500. /2360 52580 Ix7.74 8-10.640.8 TK-3 2.45 0.00 felépítmény 3 200/150 Típus Gyártó/év 29.00 elöl-oldalt-hátulModel /Alx7.látlag Hatótáv útonlkm Tengelyek száma Meghajtott kerekek száma Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok számalfo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/nuTI test Fegyverzet/loszer/db 163 .450.

rlllll Somua S 35 könnyu harckocsi 164 .

o • • ••• . o . :11 o o o o E o TKS kisharckocsi 165 .. II • -! . .

.:-:.:.II . . 29.1. : : :I :: :: 29. .....: . '.. 'D":. '1" -: . M Cross1ey páncé1gépkocsi 166 . . .' ':.. .. II . M Vickers páncé1gépkocsi. .' ..':. .0.. " .:... • : ' .

..111 cll: • O : .~ . II•• l' I O I•1' • • • • • .: . · 167 . .• ci O" ol) O o o _1 10 !.. T-27 kisharckocsi • • o • • •" . •I •• ...10 o 011 ••••... .... c '.. .. ••••• ·1 •• • • I • 1.!.. • .. '" ::0 .

1 hátul 24 177 2150 3180 370 390 5410 2630 2020 0. hátul 60. teto 20 Ix40 mm / 97 db.25 4 elöl 30.91 0.7 mm BREN gpu. / 600 db 0.22 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 168 . /2520 db 45 0.69 16.62 mm DT gpu.36 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Gázlóképesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Tipus Gyártó/év/db Motor T-27 Moszkvai 37. /1575 db. teto 17. Kanada 1420 db AEC 131 8.91 2.40 0.66 1.8 elol 40 80 137 290 2590 1830 1445 0.7 2 30 6-9 lx7. vezetofront-oldalt 60. oldalt 60. hátul 65. felépítmény 7-20 elöl 65.Tipus Év/db Motor Valentine III 1940/44 Nagy-Britannia 6855.75 2. Üzem 1931/41 /5000 db (Ford AA) GAZ AA 40 13. Ix7. Ix7.9 mm BESA gpu.2 T-27-A 14. sz.

58 10.7] 0. 30 0.83 ]. teto] O ]x37 mm Mod.62 DT gpu. ] 932.83 169 .62 mm DT gépu. teto] O ] x45 mm Mod.8 1.62 mm DT-43 gpu.83 0.Típus Év/db Motor T-28 Putyi]ov Gyár] 933/38 /203 db M]7L 500 ]7.82 32 6 650 ]0-80 db LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m ]x76. oldalt-hátul ]O elöl-hátul 25.72 28 6 650 ]0-30 ] x76.tfOd> GAZ Model 37 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 1/]00 km úton 9] 9.3 3 ]30 292 elöl 25.8 hátul 37 220/160 560 7440 28]0 2820 0.7] 0. teto] O elöl-hátu] 25.6 hátul 23 ] 90/120 560 7440 2810 2820 0. L/46/ 156 db 2 x7.4 3 ]30 258 225/150 2]60 3300 ]30x255 /98 380 4880 2420 24]0 0.7] 0.76 ].56 9.2 3. oldalt-hátul] O elöl 45.8 T-28E 1938/40/400 M ]7L 500 ]5.2 mm 26/32 / 70 db 3x7. / 3654 db 45 45 0.2 3.2 Típus Év/db Motor T-26A ]931/32/ ]032 db GAZ Model 3] 88 10.8 elöl 30 175/120 2160 3300 130x255 / 98 380 4880 2420 2280 0.6 3 ]30 ]82 T-26B ]934/41/5500 db GAZ Model 33 T-26S ]937/4]1 C i. 26/ ]47 db 45 0. 7938 30 0.76 1.53 8.7 e]öl 27 9] 8.2 elöl 32 ]40/100 2]60 3300 ]30x255 / 98 380 4880 2420 2080 0.76 elöl 25. oldalt-hátul 10 elöl-hátul 25.2 ].2 mm L/IO / 70 db 5x7.

o o o o o o TI o T-37 úszó harckocsi 170 .

0 ) • : o • o o re o o 1: • T-37 úszó harckocsi 171 ... i' ·. • . I o o 0° o o :' ..:..: o o II II ( .:.uo o o o : c:c::lll • • • • • II • 0.' •• o o o o ol ft .o . . o ~ o o -O' • " fr . :.

O •• o o ··0· O O o o o o o T-37 úszó harckocsi 172 .o o o .0• o SJ • 1: ~:I: • o o 10 ti 00000 o " o O o O O O ° o o .

• o o T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 173 .

. -~ J · ·111: " 01"" IFl II •• • o \\ •• • ~ •• • O • • • •• • .0... •• •• O __ c O •••• f•••• _ 1) • O •• O O•\ O •• •• •• a • P : O • ••• • · •• O • T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 174 .o O • - 0111 :··: © ~ -\\ •• o ••"OIIo "•• • •• o • o o •• •• II .•••.

o o • :. u I I I I I I I T-38 M2 ÚSZÓ harckocsi 175 ..00 • o o o o o o .Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ...

_ I0. oO O'~O O oo o o o .és toronykialakítása 176 . r : II -~~-*I o .+.+..00 ~ o.O'o oo II O o000o o J:LODO000 oI oO O • I 00 o O O O II I r : I-t--o .o Io 0. O I oo 0'0 o .+. __:4 000 o o o ! oq o I o 41 00• oo oo O • ~I ~I o 100 ~I 1 T-38M2 úszó harckocsi test.

T-50 könnyu harckocsi 177 .

o o "0I •• I o •• o I on ~•• 010 IIttt11'"t1I o II't1'Ttt1II 1= o o o ~ 1 T-50 könnyu harckocsi 178 .

'1' <ID T-50 könnyu harckocsi 179 .

o II19:.és toronykialakítása 180 . o III o • II~O o b=> o e '"'''' : · 1 T-50 könnyu harckocsi test.

T-60 könnyu harckocsi és toronykialakítása 181 .

o o o o o o o o o o o o o o o o ol 101 Ol 10 ol 10 o 00 o O o o T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 182 .

o o • Q @ @) o @ 000 ~OO I • . T-60 könnyu harckocsi 1942-es változata 183 ..

5 elöl 44 6.8 30. 1x7. 38/152 db 32.75 10.Típus 620 360 120 / 2000 450 500 375 2420 3 M-5 62 53 hátul 170x290 64 620+170 500 100 100 100 M-17T1x37 64 2250 5660 2290 2230 2420 380 2290 73V-2 400 250 86 2000 700 90 40 40 1939/40 1x45 ///mm Mod. 15.00 100 33.6 1931 0.00 11.0 0.70 1. Liberty/ 64 elöl-oldalt-hátul oldalt-hátul1013.1 0. felépítmány 6-10 1935/38 52 db 53 170x290 64 1933 hátul 3600 BT-7 BT-8 5580 2230 5580 2000 2200 400 300 380 70 30/96 /115-146 elöl 22.5 2 70/140 260 10-13 Ix12.75 13.45 5.o Lépcsomászó képesség/m Árokáthidaló képesség/m 184 . / 500 db.62 mm DT gpu.2 mm Mod.1 2.7 1.7 LE LE/t Meghajtás Sebesség km/h úton km/h úszva Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db HasmagasságlInm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magassághnm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test l/100 km úton/terepen Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség.7 mm gpu.7 322. /2016 db 30 0.4 3600 0.5 14.72 0.63 BT-7 A Ix76.6 34. 27/32/50 db Típus Év/db Motor T-40 1940/41 /222 db GAZ 202 85 15.2 L/46 db Ix45 mm Mod.74 2520 1.5 380/185 2080 2450 125x250 / 80 350 4110 2330 1950 0. teto 40 3 BT-5 3600 170x290 db BT-2 hátul 2.1 0.

lx7.5 Ix76.5 elöl 42 450/300 2080 2450 116x250 / 86 300 4100 2330 1750 0.3 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 6100/6680 3000 2440 0. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.2 mm M40 Ll41. C öntött F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl-oldalt-hátul 45. oldalt 15.85 4/1 (5/1) hMcl 53 300 c 1942/43 V-2-34 dízel 500 16.48 5.8 1. teto 16 elöl (60) 75. oldalt 25. teto 16 lövegpajzs 20-46 lövegpajzs 20-46 Ix76. old.71 0.7 0.37 1.71 1. teto 7 lx20 mm gá.2 Ix76.37 1.95 185 .H.7 Típus A 1940-44-ig 1940/41 V-2-34 dízel 500 19 4/1 (5/1) hMcl 55 300 T-34176 B T-34/76 összes változat .-hátul 45.8 2 105170 LE LE/t Meghajtás Sebesség/kmlh úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test 1/100 km úton/terepen torony F egyverzetlloszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 320 elöl 35.Típus Év/db Motor T-60 (Model 1941) 1941/42/6355 db GAZ 202 70 12.6 4/1 (5/1) hátul 55 300 7.62 mm DT/2394 db 2x7.62 mm DT/2394 db 30 30 30 0)1 0.62 mm DT/2394 db 2x7.2 77 db 77 db 77 db 2x7.65 26. /780 db.62 mm DT /945 db 30 0.7 2360 3850 155x560 /65 370 6070/6750 2950 2650 Év Motor LE LE/t Sebességek száma elorelhátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv útonlkm Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mmldb Hasmagasság/mm Hosszúság cso nékul/csovellmm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzatlmm test 11100km úton 7) 2360 3850 155x560 / 65 370 5920 3000 2450 0.719 db 1941/42 V-2-34 dízel 500 17.2 mm M40 Ll41.37 2.95 2. teto 16 elöl-oldalt-hátul 45.69 28 0)4 30 4 180 550 4 180 550 4 180 550 torony B.2 mm Ll30.95 2. hátul-teto 13 elöl 25.

5 111 db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 0.5 5 195/320 650 IC 1942/1753 V-12 dízel 600 12.91 1.2 I11 db 111 db 3x7. 75-77 felépítmény 75+25/70/35 torony elöl/old.8 186 .45 2.6 5/1 1940/141 LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Legkisebb fordulatu sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo V-12 dízel 550 12.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2710 0.5 2630 4410 700/88 520 6750 3320 2670 0.5 / 56 db.tJ.póttartállyal400 7. vezeto front 90. teto 20 Ix85 mm M 43/M Ll51. old./hátul/teto Fegyverzet/loszer/db 1x76.62 mm DR / 3024 db 0. old. 75-77 elöl 90+40.45 2.6 5/1 hátul 35 335/250 9.91 1.8 elöl 70+25.5 2630 4410 700/88 520 6800 3250 3280 0.5 5/1 hátul 35 335/250 9.45 2.91 1.84 48 5 195/320 650 II 1941/334db V-12 dízel 550 10.4 5 hátul 26 195/320 Üza.77 47. old.75 1.3 2.6 4-5/1 hátul 55 db LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság cso nélkül/csovel/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test l/l 00 km úton 300.91 0.7 2450 3850 200x560 /72 370 6070/8150 3000 2600 0.86 52 5 195/320 650 elöl 110.8 2.8 335/250 9. teto 25 75+25/70/20 120/70/20 Ix76. 77 elöl 75+35.76 46. old.5 5/1 hátul 30 335/250 9. teto 20 elöl-oldalt-hátul 75.45 1.2 mm Ll30.62 mm DT /1953 db 30 0. 2x7.Típus Év/db Motor 1943/45/ T-34/85 1945. l/l 00 km úton/terepen 650 Üzemanyag-kiszabat/I Páncélzat/mm test elöl 70+25.778 V-234 dízel 550 15.5 torony öntött Fegyverzet/loszer/db Lejtomászó képesség/o Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m Típus Gyártó/év/db Motor KV-I-II Leningrádi Kirov Gyár lA IB db 1941 / 1121 db V-12 dízel 550 11.83 32 5 180 550 (póttartállyal 815) elöl-oldalt-hátul 45.5 2630 4410 700/ 88 520 6750 3320 2750 0. hátul 75. decemberigf.-fogy. 75 110/70/35 Ixl22/152 MM Ll20 36 db 0.2 mm M 40 Ll41.

9 elöl 58 W-970-9A LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km NyomtávlJnm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 135/113 1960 3034 260 350 4450 2220 2350 0.1 2+6 60/100 100 6 lx7.6 mm Browning M 1919A4 gpu. 10-12. felép.33 4.Típus Év/db Motor STZ-3 Komszomolec LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test Fegyverzet Típus Év Motor 1/100 km úton/terepen 1937/41/4401 db GAZ-Ml 60 14. ponyvával 2300 0. 2x7.8 hátul 53 300/200 3 4560 2070 2210 5. / 8270 db 0.6 elöl 45 170/95 1560 2050 90x300 / 77 300 3400 1850 1500.62 DT BA-tO 1935/37 GAZ-MI 50 9. teto 23 1x37 mm M5 Ll50 / 103 db.1 4 6-15 Ix45 mm Ll46. hátul 19-25 elöl 38.91 1. oldalt 35. oldalt-hátul 30. 3x7.61 0.83 187 . teto 10.61 13 4 elöl 51. vezetofront 38.62 DT géppuska LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Tengelyek száma Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat test-torony/mm Fegyverzet Típus Év/db Motor M3At Stuart-Ill 1940/45 / 5811 db Wright Continental-Stern 220 16.

5 /90 db.2 2. 2x7. Ix37 mm M5 L/53.62 gpu.26 torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m 188 . oldalt-hátul 38. teto 25 Ix75 mm M3 L/37.60 0.2 179 db.2 5 395 637 elöl 51. oldalt 38.3 2260 3850 585/79 395 5840 2660 2740 0.95 30.62 mm M 1919A4 / 4750 db. teto 19. 3x7. oldalt-hátul 51.Tipus Év/db Motor M3A2 General Lee 1940/41 / 525 db Wright Continental-Stern 430 14 R-975-EC2 LE LE/t Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/terepen/km Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Páncélzat/mm test torony Fegyverzet/loszer/db Lépcsomászó képesség/m Gázlóképesség/m Árokáthidaló képesség/m elöl 40 230/193 2110 3580 320 440 5640 2730 3120 0.5 /41 db. lx12.97 28.2 5/1 elöl 40 185 11.90 2. felépítmény 13-25 elöl 76. teto 25 lx75 mm M2 L/28.5 6 elöl 50. felépítmény 12-25 elöl-oldalt-hátul 50.7 mm M2 / 500 db 0. / 8000 db 0. felül 13.61 1.29 Tipus Gyártó/év/db Motor LE LE/t Sebességek száma elore/hátra Meghajtás Sebesség/km/h úton Hatótáv úton/km Legkisebb fordulati sugár/m Nyomtáv/mm Láncfelfekvés/mm Láncméret/mm/db Hasmagasság/mm Hosszúság/mm Szélesség/mm Magasság/mm Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 Tömeg/t Kezelok száma/fo Üzemanyag-fogyasztás Üzemanyag-kiszabat/l Páncélzat/mm test 1/100 km/úton M4A4 Sherman General Motors 1942/46/49230 db az M4 családból Wriht Continental-Stern R-975-C 1 400 13.

a gép. nyugállományú honvéd ezredes 189 .és harcjármuveken alkalmazott csapat jelek Összeállította Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos fohadnagy.A magyar páncéljármuvek hadijelei.

AC-II. Pa.4. XIII III [J I 15 18 19 20 16 17 É8 UT ÁNZA TOK LK-ll Az LK-II.4. RÁBA Pa. C.6. HONVÉDSÉG H26 114 8 1923-1929 13 1932 LK-[J 1942 LK-ll FIAT 13 J923 12 LK-II Xl LK-[J 1936 LK-ll 1929 FIATX3000 13 LK-ll LK-[J A 3000 300013B7 LK-II lj9FIAT 131931 3000 300013 LK-[J LK-II CFIAvm LK-II LK-ll E1939T FIAT B3 LK-ll LK-JI D1940Xll30001354 LK-[J 10 LK-ll IX 13 3000 B REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK CARDEN-L. A FIAT 3000 B harckocsik abeszerzéskor betujelzést kaptak. 4. BÜSSING4. BMW 13MW VII XlV VI V IV. H. FIAT Vp 9 161929BÜSSING 15 RÁBA Vp 12 VICKERS 13 5 10 7 14 FIAT 4 2 3 6 8 120 LE II A M. harckocsikat római számmal jelölték. F2 1932 RÁBA BÜSSING IATF2 FIATF2 ROMFELLROMFELL1'2 VICKERS FIATF24. KIR. KIR. p. Pa. 17193!VICKERS 4. Vp F219311918Vp 1937TATRA 1932 F2 1 TATRA 1943 1929 1925 FIAT AUSTINCROSSLEY F2 CROSSLEYp. 1939 RÁBA F2LE BÜSSING p. Pa. 4.A M. pa. e. RÁBA BÜSSING e.4. HONVÉDSÉG 21' 2F JGL. BÜSSING 1930 T2/30 1940 pcgk.<\RDEN-L. pe. Pa. 4. 190 . BÜSSING BÜSSINGTATRA F219321919 F2 F1931 1'2 IAT F2 FIAT F2 AC-Il. 3 2F 120 LE P REJTETT ÁLLOMÁNY ÁBAN NYIL V ÁNT ART OTT HARCKOCSIK RÁBA F2 BÜSSING ÉS UTÁNZATOK PA.

A markáns fehér keresztszegény azt az érzetet keltette a vezetoben. 4.és kiképzotáborának parancsnoksága által beterjesztett hadijeljavaslat.arányainak megtartása mellett . A gyorscsapat gyakorló. A szombathelyi tárolás következtében késobb még a Prónay-különítményben is megtalálható volt a két kocsi a közölt jelzéssel (1919-1920). A 2. melyet szintén rendszeresítettek. A zászlóalj a felterjesztett tervezetet. annak szegélye. 10. 2. mintaként. Az 1938 novemberében a felvidéki mozgósításkor az akkor nyílttá vált magyar légiero rendszeresített hadijele a korabeli 2. 3. Az elso világháborúban a magyar személyzetu Romfell páncélgépkocsin. Végül is ezt a jelet rendszeresítették. s csak a vonatparancsnok egyéni kezdeményezéseként került oda. sz.tulajdonképpen alapjelváltozatként. hogy 1941-ben a szovjet hadmuveleti területre vonult páncéljármuvek között ezt a jelzést is megtalálhatjuk. mivel a hadijel csak egyértelmu és egy kifejezésu lehet. Mindössze egy Toldi harckocsira festették fel. 8. valamint elöl és hátul. felderíto-zászlóalj körbe foglalt keresztet javasolt. felderíto-zászlóalj az ábrán bemutatott jelzést javasolta . illetve javaslattételre utasította az érintett páncélosalakulatokat. ezt a tervezetet javasolta.(Csak egyszer kellett valakinek ezt az észrevételt megtenni!) 191 . az ideiglenes "hadijel" is megszunt.350 mm-es nagyságban kell alkalmazni (2. s a rendori karhatalmi szervekhez beosztva. a színelosztás arányainak változtatásával. Az 1941-es délvidéki hadmuveletek megindulásakor szükségessé vált. A vezérkar fonöke. a hadijeltol függetlenül. még mielott arról az összevetések során döntöttek volna. sz. A 2. Így az 1. 6. A parancsnokság a felterjesztésében. 9. hogy a szemben álló elhárító fegyver irányzójának támpontot nYÚjt. szárvastagság 80 mm. Elhelyezés: valamennyi páncéljármu tetején. a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztályán keresztül. mindkét oldalán. Az utasítás szellemében az érdekelt parancsnokságok sorra felterjesztették hadijeltervezeteiket. ahol önálló páncélosalosztályok voltak. A meg szállt célállomás elérésekor. július 16-án a Honvédelmi Minisztérium 3/b osztálya a páncéljármuvek hadijelének megtervezésére. a motorház páncélozott hutomaszkján és a kocsiszekrény két oldalán alkalmazott jelzés. lovasdandár. Mivel az elfogadott nyolcszögletes forma megközelítoleg egyezett a zászlóalj javaslatával. szegélyezo szögsáv 50 mm. Ebbol adódott. A gyorshadtest-parancsnokság és a Haditechnikai Intézet közös javaslata. kísérleti jelleggel. azonnali hatályú rendelettel határozta meg a páncéljármuvek hadijelét. A 4-9. ahol a színek elrendezésével kifejezték volna az alegységeket is. A csapatok gyakorlati javaslatára: ha valamelyik megadott területen az 500 mm-es méret nem férne fel. Az 1919-ben megalakuló Nemzeti Hadsereg dunántúli szervezése során hadrendbe állított két darab Büss ing-Fross páncélgépkocsi-felismerteto jelzése. 1940. ábrák ennek eredményét tartalmazzák. A békeszerzodés végrehajtásával az idoközben "Orautó" -vá minosített páncélgépkocsikat kivonták a honvédség hadfelszerelésébol. sz. 5. az alapjel a nemzeti színek felhasználásával egészült ki. felsobb utasításra. A rendelet a következokben adta meg a méreteket: keresztátméro 500 mm. hogy végre döntést hozzanak a hadijel kérdésében. A páncélvonaton való alkalmazás szabálytalan volt. páncélvonat oldalfalain látható. Megegyezett a repülogépeken lévo talpas (máltai) kereszttel. ugyanis mind a Toldi harckocsi. rajzra. el is távolították. úgy a jelzést . ahol a kereszt. a felfestések megmaradtak. 7. talpára állítva. Utalva a 4. rendelet).A magyar páncéljármuvek hadijelei 1917-1945 (Összeállítás a borító 3.mint látni fogjuk . A hadijelnek a jármu elejére való felfestése rossz pszichikai hatással volt a jármu vezetojére. valamint a körcikkek a nemzeti színeket fejezték ki. minden harcjármuvére felfestette. oldalán) 1. így ezek a jelzések az erdélyi bevonuláskor ott is voltak a Csaba páncélkocsikon. Ez a zászlóalj szintén felfestette összes érintett jármuvére a javasolt jelzést. már külön javasolja a csapatjelek bevezetését (alosztályig való lebontásban). Ugyanakkor az illetékes legfelsobb helyen a javaslatot nem fogadták el. mind a Csaba páncélkocsi vezetoje éppen az elso hadijel mögött ült.

(6) 67.3.3.24. az "egységes honvédségi gépjármuembléma " 1941 után fokozatosan megszunt. 500x500 mm-es nemzeti zászlót is rendszeresítettek.-1940.11. Az 1943-as harcok során .348/eln. A kiegészíto zászló tulajdonképpen a saját repülok. A hadviselo felet .b. rendelet (11.3. A magyar szolgálatba állított német harckocsik "átjelzése" többnyire nem történt meg.535/eln.) Az ideiglenes páncélosjelvény méretezése az 1940-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) A ~!J ---------------=11 A gépkocsizójelvény.b. hallgatólagosan feleslegessé vált. egységes honvédségi gépjármuembléma néven.3. három méretnagyságot határoztak meg.673/eln.-1940. sz. rendelet). illetve visszatéro menetben a saját fOldi csapatok tájékoztatására szolgált. A rendelet szerint a jelet a jármuvek minden fosíkjára fel kellett festeni.07. sz. amely eleinte domború fémöntvénybol készült.több német harckocsi került a magyar alakulatokhoz.-1942. sz.3. sz.10/eln. így jóval olcsóbb volt A 800 400 320 B 680 340 280 A fehér keresztes hadijel méretezése az 1942-es rendelet szerint (a méretek mm-ben) 192 .3. Gyakorlati alkalmazása alig valósult meg.b. (12.) (5) 515.16.-1941.) (2) HL 440. rendelet (07. A gyakorlatban azonban csak a felso és a két oldaljelzést tartották szükségesnek (3. Rendeletileg ugyan nem vonták ki. A páncéljármuvekre 1938 óta elhelyezett matrica. A második világháború folyamán az egyszerusítésre.-1944. A zászlót 1944-ben 1mx1m méreture módosították keret nélkül. illetve az egységesítésre való törekvés a hadijel megváltoztatásához vezetett.b.b. A harcviszonyok közötti felismerhetoség végett minden kocsihoz keretre erosítheto.10.) (4) 47. A katonai jármuvek jelzésére vonatkozó rendeletek: (1) HL 471. a fenéklemez kivételével.b.291/eln.483/eln.kiegészítésként. sz.16.egyértelmuen a német hadijel fejezte ki. s helyette a légieronél már bevezetett fekete négyzet alapú fehér keresztet rendszeresítették.a szövetség jegyében . 1942 novemberében a páncéljármuveken addig rendszeresített jelzést megszuntették.-1940. illetve pótlásként . Igazodva a felfestési felületekhez. 1938-ban. Rövidesen felragasztható matrica lett. sz (09. sz. Ennek oka részben a szükséges festékek.) (3) HL 18. de legfoképpen az ido hiánya volt. rendelet (02.

t.. a: :0 ••••• N örvezet<3 ormester honvéd .92G-IJlJB..r' ~..l'L"NDIJR I/JIIHI1/$/lDLA 1.. .1'1' ~ SZAZADOS szakaszvezetö UJ ~/= (J) LU ~ UJ ••••• CI) FÖHADNAGY N (J) N (J) ••••• ••••• ..' HADNAGY ZASZLOS I tiszthelyettes ••••• -1 N - ~I « törzsarmester ~ .I~IIISI( (2~~C1~ . A7~ "' .~r:r == .... ALEZREDES -'. tizedes (J) ••••• ~. (J) ":§I. ~ 0\ .•:. - ~[!... ! LU ••••• =!f1" . ~ ...

JELLEG ISMERTET 6 ÉS ÖSSZEHASONLITÓ TÁBLÁZAT AZ ELS6 VILÁGHÉBORU HARCKOCSIJAIRÓL: MARK V :MARK VIlI WHIPPET SCHNEIDER ST. CHAMOND RENAULT FIAT 2000 FIAT 3000 A-7-V LK-II 194 .

-.r.k/leg~:S-n1t1tr/e/o' ~ t:1 ös.J.raT (.~f/ It •• / ~~~~Q7 /.It..--. / 0~~ .:/47 JQt}{) B ('UNN LLOY/) H-f I? 195 .. . I.lIAeuonh.oCNll'rU>'y 2/ LR./arf .J• -3't/J'J'I/Y1J -/../'. ~/.«'.r/4T 2F ~.' "".ht>"""-"J' ~qt:1I'#1U~"O"/ "920 ./.!I.-L I ..

Az így elvonuló egységek saját hatáskörÜkben kialakították a maguk jelzéseit. század jelzése fehér mezoju kör (pont) lett.kötelékébe osztották be. belso kezdeményezésre. E szakasz kocsijaira jelzésül körbe foglalt öklelo bölény került. század Örkénytáborban állomásozott. lovasdandár kötelékébe kerülo 1. Örkény ötöt.RU/SK . ami fehér mezoju egyenlo oldalú háromszög volt. ha rejtve is. ) A háborút követo békeszerzodés Magyarországnak csak rendorségi. Ettol eltekintve az egységek kötelékei szellemére is jó hatással voltak. a jelekbol kitunik. E háromszögeket Hajmáskéren a csúcsára állítva. hogy a figurális jeleket kerülték. s ekkor a repülok mintájára. 196 . A 6. Az ekkor megjeleno jelzésekre még nincs egységes központi intézkedés. Ugyanakkor a küzdotér két oldalán a SZOMBATHELY felírás látható.. hogy egyszeru mértani ábrák legyenek. E fedonév lényegében 7 db kisharckocsi-századot rejtett. de fokozatosan megindult a páncélosok fejlesztése. A békeszerzodési tilalmak ellenorzésének megszüntetésévei. sz. A sorszám utalhat a közös hadsereg nyilvántartására. 3. amely egyrészt az alkalmazást. század alkotta a felállításra kerülo 2. század az 1.. a 3. míg a 7. Ez a két kocsi eredetileg a németektol került hozzánk az elso világháború végén. nyilvánvalóvá válik. Amikor a Csehszlovákiával kiélezodött helyzet fedett mozgósítást eredményezett. azonban már elvként megfogalmazódott a követelmény. mind az ellátó és irányító szolgálat követelményei miatt igen lényeges volt. felmerült az egyes századok felismerheto megjelölése. s ha összevetjük ezt a rendorség 12000 foben meghatározott állományával. amely mellett fiiggoleges vonások jelezték a szakaszt. Gyakorlatilag azonban csak két kiképzobázist alakítottak ki 3 századdal. lovasdandár alárendeltségébe került. Magyar vonatkozásban páncéljármuvekrol csak az elso világháború után tehetünk említést. Gyakorlatilag a "Rendorújonc iskola" . amelyeket bárki különösebb rajzkészség nélkÜl felrajzolhat. Annak ellenére. a kisharckocsi-századok elfoglalták hadrendi helyÜket. amit a kocsik elejére és két oldalára festettek fel.A magyar l(irályi honvédség páncélos jármuvel(en alkalmazott jelzései A páncélos harceszközökön alkalmazott különbözo jelzések a saját egységek felismerhetoségét szolgálták. A kiképzésre beállított harckocsikat megkülönbözteto jelzéssel kellett ellátni. Az 1938. és 7. A 2. A jelzésekkel szembeni követelményelsosorban az egyszeruség volt. a fegyvernem kialakulása. A jelzés rövidesen lekerült. Ugyanakkor a központi készletbol kiállítottak egy 6 kocsiból álló önálló szakaszt mint fovezérségi rendeltetésu tartalékot. Az olaszoktói beszerzett Ansaldo kis harckocsikkal megszerveztek 7 úgynevezett" vegyesdandár gépjármuszázad"-ot. amely mind a harcászati vezetés. A 2. hogy mindöszsze 12 db páncélgépkocsink volt. mivel az alkalmazás nem rendorségi célt szolgált. mivel az elso önálló magyar egység a Prónay-különítménynél található: két Büssing típusú kocsiból álló szakasz volt. s az elhelyezé si forma jelölte a hovatartozást. ábra). Az elso világháborúban megjeleno harckocsikon már megtaláljuk ezeket az egységekre utaló jelzéseket. század megjelölése így született meg. A kocsik vezetotéri elopáncélzatára kétoldalt festették fel a fehér kettos keresztet. illetve 5. karhatalmi páncélgépkocsik tartását engedélyezte. míg Örkényben a talpára állítva helyezték el. Alá a sorszámot jelzo 7-es és 8-as számot. A kiképzési célra viszont századonként csak 5-5 harckocsit vehettek igénybe. Az elgondolás nagy vitát váltott ki. valamint a páncélautó feliratot festették. A Gyori Rába 1925-ben az akkori típusai közül a Rába V tehergépkocsi-alvázra épített fel államrendorségi használatra egy "Vp" jelzésu páncélgépkocsit. század Hajmáskéren. Ennek már eleve alapjául szolgált az addigi kiképzési anyagokon alkalmazott háromszög. hogy minden 1000 fo rendor után 1 páncélgépkocsi lehetett. gépkocsizó dandár felderítozászlóaljat. azaz Hajmáskér tizet. kiterjesztett szárnyú sast alkalmazott jelzésÜl. (A számok alapján az ellenfél több kocsit feltételezhetett. század tort markoló. másrészt a felismerhetoséget könnyítette meg. és 4. augusztus 23-án kimondott fegyverkezési egyenjogúsággal az addigi 7 gépjármuszázadból nyíltan is kisharckocsi-századok lettek. de inkább megtévesztésre szolgált. A 6. A jelzés tehát az alkalmazásra utalt. E kötöttség azt jelentette. amely kötelék a villám jelzést kapta. Az akkori gazdasági helyzet miatt még ezt a keretet sem tudtuk kiállítani. Egyszeruségüknél fogva az általánosan ismert francia kártya ászfigurái jelentek meg. amelybol az 1-2. hogy nem követték mindenÜtt ezt a meghatározó elvet. A szolgálatba állításnak megfeleloen a vezetotér homlokpáncélzatára "ÁR" betujelzés került. A jelvényben a bölény az új légiero hadijeléhez hasonló piros-fehér-zöld éken áll (13.

így gyakorlatilag kézenfekvo volt annak átvétele. amely zavart kelthetett. Az 1941-es szovjet hadjárat megindulásakor a mozgósított alakulatok ismét felvették a jelzések szükségességét. az elvonuló alakulatok saját maguk alakították ki jelzéseiket. hadsereggel elvonuló 30. polgári ruhán viselheto jelvényeket is. páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban rendeletileg rendezte és meghatározta az alárendeltségébe tartozó egységekjelzéseit. A második világháború folyamán lassan rendezodtek a csapatjelzések. Egyes alakulatok a bajtársi összetartozás jegyében az egészséges közszellem megnyilatkozásaként levélpapíron. Amikor a kerékpáros zászlóaljak hadrendjeiben megjelentek a kisharckocsi-szakaszok.Amikor a muszaki alakulatok szervezésében felállt a vegyiharc-zászlóalj. és mindinkább kifejezésre jutott az az elv. A jelzés méretét egy képzeletbeli. Kialakult egy olyan irányzat is. Az 1940-es újabb hadállományi felvonulások elrendelésekor határozottan letiltottak minden jelzést. amelynek jelzése a "Kinizsi-pajzs" volt. Ennek következményeként az eredeti jel mellé egy újabb is kerülhetett. meghívókon a jelet nyomtatott formában is feltüntették. ahol elfelejtették eltávolítani a jelzést. pontokkal jelezve a vonatkozó zászlóaljat. A békealakulatoknál határozottan el is tiltották a használatát. és ennek keretében hadrendbe került a ködfejleszto. A jeleket a jármure külön alap nélkül fehér festékkel kellett felvinni. gázfertozo és gázfertotleníto. A következo tanévben a Ludovikán végleg felállt a páncélos tagozat. amely mint hagyományt. Kisebb kiviteli eltéréssel tehát egy jelvény két jelentést is kapott. ezeket a kocsikat utalták ki. Kivételt csak a tancsapatok képeztek. felállító jelzést kapták. A tiltó rendelkezés ellenére a bölény jelzés véletlenul megmaradt. Tulajdonképpen a jutasi anyagból kaptak kocsikat. és ezeken belul járulékos formák és jelek fejezték ki a csapattestet. illetve 1. A buzogány a rombusz hosszabb átlóján helyezkedik el. többnyire az eredeti. A. Kialakultak az alapj elek. illetve ennek megfeleloen a hátsó zárófalon történt. azonban akad példa arra is. illetve az azon belüli tagozódást. és terveztek egyénileg. A páncélos csapatjelek természetszeruleg nemcsak a páncélos jármuvekre.muvészi karikatúrákat alkotott. Az ekkor felfestett jelzések helyét és nagyságát még nem határozták meg. Mivel ezek a kocsik gyakorlójármuvek lettek. a kiképzoanyag megszüntetés éveI a jelzések is eltuntek. és így az újonnan felállított gyorsfegyvememi hadapródiskola is jelzést kapott. A békeszervezésre való visszatéréskor a kiképzési anyagok ugyan visszakerültek. Az átszervezés ek. Elhelyezésük a jármu menetirány szerinti bal elso sárhányóján. de a Ludovika ekkor már csak az L. jelzést vezette be. illetve a lángszórós harckocsiszakasz. az egység a mérgezo hatásra utaló halálfej-jelzést választotta. így a bölény az akadémia jelévé vált. Ennek az önálló szakasznak a kocsijai visszakerültek a központi tárolóba. mint alkalmazási jelet meghagyták. A doni 2. hogy itt-ott egy-egy jól rajzoló beosztott . Kivétel az 1. hanem a hadrend valamennyi egyéb jármuvére is felkerültek. Ma már szinte tisztázhatatlan az idoközben kreált különbözo alegységi jelzések értelmezése. hogy csak a hadra kelt seregnél alkalmazzanak ismertetojeleket. harckocsiezred jelzéseként megjelent a rombuszba foglalt buzogány. és a 2. a villámot továbbvitte. Amikor 1939 áprilisában a Ludovikán felállított alattostiszti tanfolyam páncélos kiképzésu hallgatói részére megalakult egy kiképzoszakasz. A vitát központilag nem döntötték el. felderíto-zászlóalj páncélgépkocsi-százada. lovas dandár páncéljármuvén a szám és kezdobetu alkalmazását engedélyezték. és a 2. 197 . amely hallgatólagos beleegyezéssel a csapat jelzések jelképpé válását szorgalmazta. illetve a kocsik technikai állapota miatt az állományokban szabályos keveredés következett be. Ugyanakkor a jutasi altisztképzo is kapott egy kiképzo szakaszt. amelyek valamelyik hadmuveleti egységre utaltak. amelyeken rajta volt az ottani jelzés.nyilván közmegelégedésre . csak az 1. Fokozatosan bizonyos rendszer alakult ki a jelzések terén. A kialakuló helyzet feloldásaként felsobb utasításra minden jelzést letiltottak. Mivel a tancsapatok (Ludovika és Jutas) kocsijait a mozgósított csapatok kiegészítésére elvitték. maximum 20x20 cm-es négyzettel kellett behatárolni. Mivel az iskola erdélyi elhelyezése összeegyeztetheto a jutasi pajzs-jelvénnyel. Az 1. míg Jutason ismét a korábbi pajzsot festették fel. felderíto-zászlóalj.

23.1941..1. 1939-1940. 1939-1945.zlj.és harcjármuvein alkalmazott csapat jelek 1. 1. 19. 1942-1945.. 1943-1945.. lövészzlj. 27. 1919-1921. 46. 1941. 4.2. "Ludovika" Akadémia.4. 1941. pc. .. 1938. gjm. 30. gjm. 24. gjm. Hajmáskéri kiképzési anyag. lövészzlj. "Csaba Királyfi" Hadapródiskola. 1. 25. 9. muhely. felderíto-zlj. gk.2. 1938. 1936-1938.1. vdd. vdd. 36. 3... 1941. hdttörzs. . 1941-1943. tábori pc. gjm. 51.. pc. 45. felderíto-zlj. (hk) zlj. embléma (matrica) 2. 1941-1945. 26.képzo iskola.. 1. 1943-1945 198 Szombathely Budapest Hajmáskér Örkénytábor Örkénytábor Hajmáskér Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Nyíregyháza Budapest Piliscsaba Budapest Budapest Kassa Nyíregyháza Cegléd Budapest Budapest Jutas Marosvásárhely Budapest Budapest Budapest Kassa Ungvár Kassa Munkács Munkács Budapest Kassa Jászberény Rétság Nyíregyháza Budapest szovjet front szovj et front Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Esztergom Párkány-Nána .szd..szd. 1/1. 44.. 10. 12. 22. 17. 1939. 1938.-zlj.2.. 42.1. 16.-tözs.dd. 6. 1943-1945. 38. gjm. 18. felderíto-zlj.2. 1943-1945. szak. lov.1.. 1943-1945. gjm.. 1.szd.szak. pe. 43. 1938. 1938 7. közp. 1. kp.. 1. felderíto-zlj. dd.hír. 1. 1938. és löv. 1941. 28. lov.. dd.6. pc. pc. Egységes honv.1.-zlj.3. lövészzlj..dd. 20.dd. felderíto-zlj. "Ludovika" Akadémia.2.. harckocsiezred.4. 6.. lövészzlj. pe. 1941-1945. felderíto-zlj.z1j.. feld. lov.dd. 35. . 1941. 5. Örkényi kiképzési anyag. közp.zlj. 13. 1.2. 1943-1945.9.. "Kinizsi Pál" csap. 11.dd. lov.A magyar királyi honvédség gép. gk.1.dd. 1938 8. .szd. vdd. kp. vegyiharc-zlj. 47. hk.dd. 41. 1936-1938. Ill. pc. 1.zlj. 34. 21.szd. összevont tábo hk. Fovezérségi közvetlen önálló hk. gk.-gk. 39. 1. 14. lov. Államrendorség. 1.3.zlj. lövészzlj. 1941. vdd. 1943-1945.szd. thtts. 1925-1927. vdd. II.. .11. 1939-1940. Prónay-különítmény. 1941.. 15.. 1939. pc. 1943-1945. szak. gk. 1. gjm. hegyidandár. 29. vdd. . 1939-1940. vdd.. pe. lov. 1941.szd.2. 5. gk. 1939-1940. 5. 1941-1945. lov.5. (hk) zlj.dd. 32. . 1941-1942. 1941. 33.vadász-zlj. 6. 1941-1945.7.2. iskola. szd. lov..ho. 31. 37. lövészzlj. lövészdandár. gk.. gjm. 1939-1941. 1941. lov. szak... gk.. 1939-1940.. 40. 1... gk..

. 1943-1945 76.3. 61. 1943-1945.. 51. gk... 1943-1945 75.3.ezred. harckocsiezred. számújelzéseket határozta meg.2.5. gk. zlj.oszt.. löv.ho. üteg 1944-1945.vonat oszt. 2. 1943-1945. gk. 1943-1945. hk. 52. 55. 51. 1943-1945 82.6..2. 1943-1945 86.3/II. tü. gk. 1943-1945.oszt. 1943-1945 87. pe.. 30.. 1943-1945 83. 50. 1. vonatoszt.2. 163/eln.zlj. 58.oszt. hk. légvédelmi tü. löv. 59. 1.. lovasho. 49. felderíto-zlj. gk. hareko csiezred törzs. 1943-1945.. zlj. 1.3. 30. löv. 64. gy. gk. 1. gk.zlj.. pe. 16. pe. 3/II!. harckocsiezred II.zlj. pe. hk. 5.zlj. harckocsiezred !. 73. 53..zlj. nehézhadihíd-oszlop.-1942. pc. 1943-1945. löv.2. 1942 92.ho.30. pe. légvédelmi pe.-hdt.. forgalom-szabályozó szd. az I.. . 1. légvédelmi tü.hk...ho. 3. 54. 1943-1945 81.. löv. 1943-1945. 1. pe. löv. 1943-1945... gy. pe. 1943-1945 88. gk.2.zlj.ho. híradószd. 68..-törzs.. 3.oszt. 52. utászzlj. gá.oszt..zlj. tü. 5. üteg 1944-1945. 72. 1943-1945. utászzlj. 1943-1945. zlj.. 1945-1945. pe. gk. 70.. 56. 60. gk. tü. 52. 1943-1945. 1944-1945. 1943-1945. 67.zlj.oszt. 1942 90.. 1943-1945 77.2. haditudósító szd.pság Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Budapest Kecskemét Kassa Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Cegléd Ungvár Kassa Ungvár Munkács Zenta Zenta Szilágysomlyó Hajmáskér Sümeg Debrecen Vác Budapest Budapest Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest-Háros Budapest Budapest Ungvár Kecskemét Kassa Nagykorös Ungvár Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Esztergom -tábor Esztergom-tábor (Zenta) Esztergom-tábor Budapest ll.. nehézhadihíd-oszlop.. l/III. sz. 1943-1945. lovasho.ho. rohamtüzéroszt. 1943-1945 85. 62.zlj. gá. 1943-1945 80. 1943-1945 89. rendelete 199 .2. gk.zlj. híradószd. 66.. utászzlj..ho.6.... 1943-1945.48. 1943-1945 84.zlj. 1. hk. 1943-1945. 71. 1943-1945 74. 31!.51. 1.. és a 72388.2.. gy. lill. 1943-1945.vk. 1943-1945 79.4. 63.ho. Megjegyzés: a 40365. 65. 1943-1945. zlj. pe. századai 1943-1945. gk.3. löv. pe.. 1.. 1943-1945.zlj.ezred. 1. gy.zlj. löv. 69. rohamtüzéroszt.7. 57. pe.forgalom-szabályozó szd. 1942 91. 1. törzs. tü. 1943-1945 78.. felderíto-zlj. . 1943-1945. rohamtüzéroszt. 1943-1945.

3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19 21 200 .

hgy.22 23 24 25 26 27 v 28 29 l. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 201 .

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ~~ ~ 111111 66 67 68 69 202 .

70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 89 90 91 203 .

május elején tartott kormányzói szemlén is. Az ezredbe a 3/1. Az azonosító számok rendszere viszont már végeláthatatlan viták szövevényében vajúdott. 2 közepes és 2 nehéz harckocsi. nehéz század. 3-mal kezdodo számokkal. fogalmakkal való megjelölés mellett a számok alkalmazása mutatkozott a legalkalmasabbnak. hivatalosan nem került használatba. hogy ki a harckocsi parancsnoka. A páncéloshadtest parancsnoksága 1943-ban kidolgozott egy rendszert a felállított 1. pc. 1. A jelölések ismétlodési lehetoségét ugyanakkor alapveto en ki kellett zárni. A 30/11. Ezt viselték az 1942. és 2. a kötény nélkü1ieknél elofordult csak a hátlapon lévo szám is. Kezdeti kiképzési képeken van néhány Pz. zászlóaljnál volt az 1. zászlóaljnál volt a 4. Az átadott Pz. IV-Fl és Pz. Fényképek és emlékiratok szerint Esztergom-táborban ezeket eloször kísérleti jelleggel. szakasz 1. a harmadik a szakaszon belüli jármuvet jelölte. Az o személyes jegyzetei és visszaemlékezései alapján rekonstruálta a számrendszert jelen sorok írója az 1980-as években. 1. aki fohadnagyként a 30. Az elképzelés nagyban növelte volna az azonosító számok tag számát. A leközölt rendszert Toperczer Oszkár tervezte és foglalta rendszerbe. Az eredeti terv szerint a 30. A számozás szerint: elso szám = a zászlóalj száma második szám = a század száma (l-4-ig) harmadik szám = a szakasz száma negyedik szám = a kocsi száma a szakaszon belül.Toronyszám Mint szakkifejezés. Már maga a számok mennyisége is problémátjelentett. nehéz század. A fényképek és visszaemlékezések szerint a 4 jegyu fehér számokat a 3. ennek megfelelo 4-gyel. A magyar Nimród jármuvek hasonló. századokat 204 . A századok számozását l-tol12-ig a zászlóalj csapat jelvénye mellett felfestett fehér arab számmal jelölték. nemhogy az idegenbol származót. s ez az 1-3.fehér színnel festették fel. Az 1. páncéloshadosztály önálló felderíto és páncélgépágyús zászlóaljai 3 jegyu toronyszámokat alkalmaztak. így a zászlóalj számát követo második számjegy Ovolt. A különbözo nevekkel. a második a szakaszt. zászlóalj. Az anyag csak 2 zászlóalj részére volt elegendo 6 századdal. 2-vel.fújósablont használva ..zászlóaljakkal rendelkezett. de kisebb háromtagú számot viseltek a torony két oldalán és a hátlapon.ezrednek 3 zászlóalj a lett volna 9 harckocsiszázaddal. Ezt használták a téli átfestésig. Már a békegyakorlatok során is általánosan elofordult. század. Sajnos ez az irat sem ismert. Alapjában véve a feltüntetése nem jelentett nehézséget. közepes és a 6. majd a szakasz és a jármu száma következett. és 1/11. IV-es 9-cel kezdodo számmal. hk. valamint 1-1 törzs. A magyar harckocsikon eloször 1942-ben a frontra induló 1. és 5.. azaz a 3 számból az elso a századot. A rádiós kötelékvezetés keretében nem lehetett vételre bírni sokszor még a saját kocsit sem. A 30/1. A törzsnél 02 a kezdo szám. A végleges számokat indulás elott . A gyakorlatban ez a tervezet nem valósult meg. 6-tal kezdodo számok. Így a 9-es számsort átszámozták. A 3111 például a 3. harckocsiezrednél a torony két oldalára és a hátlapra festették fel.hadosztállyal. 38(t) harckocsikon megmaradt anémet számozás. század-. harckocsiezred csak az l/l. és a 4-6.hadosztály jármuveirol használható fotó alig ismert. zászlóalj-. vagyis ezred-. 3/II. Tulajdonképpen a harckocsik azonosítását szolgálta.kal. gépágyús századai lO-nél kevesebb jármuvel rendelkeztek. segédtisztje volt. csak valószínu. A számokat a torony két oldalán és a hátlapon is viselték a rádióforgalmazás miatt. A zászlóalj törzs Ol-gyel kezdodo számokat kapott. közepes. azaz szakaszparancsnoki kocsija. lovas (hadosztály) harckocsi-zászlóalj és a 2. Az azonosításra több elképzelést is megvitattak. A zászlóaljak törzsés pe. és 3/II1.és önjáró légvédelmi gépágyúszázaddal. Az egyes számokkal a köteléki hivatkozást is kifejezésre akarták juttatni. l-gyel. hogy a muködo köteléket máshonnan vett kocsival kellett kiegészíteni. amely viszont hátrányos volt. Tábori Páncélos Hadosztály jármuvein kellett megoldani a toronyszám kérdését. hogy rendszere azonos a 2. szakasz-szintig lemenoen. a törzs mellett az 1. Az 1. Ilyenkor a parancsnoknak esetleg fogalma sem volt. valamint a 3. krétával rajzolták fel. harckocsiezred II. 5-tel. pc. számozását dokumentálni nem tudjuk. és 2. páncéloshadosztály számára. harckocsizászlóalj tartozott. Ez az alakulat nem volt teljesen feltöltve. Ez a kötényezett jármuveken mindenütt látható. amikor is a fehérre lemeszelt tornyokon feketével megerosítették a korábbi számokat. zászlóaljanként más számmal.

jelentette. Emellett 1 Csaba pe. gépkocsikkal felszerelt százada és az 51. páncélgépágyús Nimród zászlóalj a volt. Utóbbi 3 században 3x6, azaz 18 Nimróddal rendelkezett. A rohamlövegeknél számos fotó szerint a taktikai számok a test és a kötény két oldalára kerültek eltéro méretben. A roham tüzérség számozása csak az 1. és a 7. osztálynál követheto. Itt az 1. osztály fehér számokat viselt a kötény két oldalán, a fehér keresztes hadijel elott és mögött megosztva. A 3 üteg - plusz a parancsnoki kocsi - 31 jármuve az 1+ 1-toll + 1O,a 2+ 1-to12+ 1O-ig, a 3+ 1-tol 3+ 1O-ig számsorban volt, az elso szám adta az üteg, a második ezen belül a kocsi számát. 1944 áprilisában még nagyméretu számokkal vonultak ki, ezt hamarosan kisebb váltotta fel feltuno jellege miatt. A 10. osztály legalább 2 ütege kapott Zrínyi II kocsit, egy ütege Turánokat. Ennek számozására nincs dokumentum. Mivel a jármuveket a többi osztályok kiképzoegységeitol vették el, valószínu ezek számai rajtuk maradtak. Fotók szerint a Zrínyi II jármuveken a testen is volt fehér színu számozás, a felségjel mögött. A 7-es osztály 31 db StuG. III-G jármuve a kötény második tagján nagyméretu 700-731-es fekete számot viselt. Egy 1945-ös felvétel szerint például a 712-es szám feketével a test két oldalán is rajta volt, Így valószínu, hogy az összes jármu Így használta a számozást. Az osztály elvileg 40 db jármuvet vett át, tehát a legmagasabb szám 740 volt. A 3 üteg számozása elvileg lehetséges volt, de valószÍnuleg a jármuveket keverve alkalmazták. A 75 db Hetzer páncélvadász számozása részlegesen ismert. A késobb érkezett jármuveket nem festették át, de a német kereszt felso ágán keresztül húzódott a T-Oll-tol T-040-ig ismert számozás. Mivel 3 osztály kapott a jármuvekbol, nem biztos, hogy mindenütt ezt alkalmazták. A számsor elvileg T-001-tol T-075-ig tart. Voltak egyedi, idoszakos számozások is, amelyeknek hadrendi szerepe nem volt. Gyakorlatok alkalmával vagy bemutatón krétával festettek fel toronyszámokat és Írtak fel szövegeket a páncélzatra, csak egy-két napi használatra. Erre jó példa az esztergom-tábori bemutató 1942. május elején a 30. harckocsiezred részvételével. Itt a különbözo tÍpusú számokon jól látszik a szabadkézzel történt felrajzolás.

205

"

tv o 0\

1.
tJIj ..b. I.Pc. (Egyben pi1PIOgyelóJ csapat (Js gk./öv.
.E= ~ ~ fl'I.Pc. A, ll::I/.fr.OOl,q;..ll::I2.Jt>.

c. hdt.
Budapest

~ ~Ci.

l~
ft.pe.
Budapest

.t.pc.
pe.

L
12.pe.
Kecskemét

t.Hk.~{J{k.
~.Hk. ~fJ.~k.

~f{Hk.l1.

~tI.Hk-'''.

0J.Hk.~tJ.Hk.


t.
~
1.f>5)

1.f>5)

ESZir;'

T. (PórliIny-!lt.inaJ f'HkAr . '-!..)
Z.

f. .Já51bereng

3. ~ ~

!-lk.
Q:) •• íJ.i
c&

~+5)

».~
u,.SJ

~
C~d ~tHk.~ Kecs~mtit .,.

_t!. !;;>J. !;;>·4.
1. ~8.
Cegléd i!t 6. ~ (,"S)

~ ~HI ff

EJ

$)f.Hk.~ f=
(f/'I"5)
(11'"")


(/11'5) O+S) (I1"S)

.5.Esztergan~1. _6. (ftirkány-Nána) ~8.
1tHk. (J+~l ~
~

U*'S)

ÚftS)

8
F
J·'Hk. N
• ~

5.
~ ~g
UI+5)

rSJiHk.~ 1=
fa. ~ff. Jászberény • ""5}

~
tf1+5)

9.

~f2. ~
t!l}

Q:) "í}I (fH)
~

m /(ecskemet
~ ~

~
I(jskunhalas

(J+5)

Rétság

t? ~
cnl.}
(tZ*~"')

~ ?iQ

8 8
~)

Bk.
~.LöV.(fl'#~)-

:?!J$qg.
IQ I

,
G)j
u2t
t> ) ~~

Ct.l1Jv.. ~_)@f.{fZo1Z~) ~

~löV.

-

Budapest
~'Löv.~" Aszód ~

lQ_ ~
~
Budapest

Ungvdro

~~ ~

"f;(

~~ ~

~

,.,

X)

lIáros$ziget

Budapest

~~ ~ Budapest
0101.
Bu~

l;[ov.~,

t:.UM /(assa

~liH.

~ ungvár

l;im~~ /1.001</1I'0111 I1un/aics

Pe.

r

~Iga.

;;

If

JUT. . gd

(f+&

(f+

~

::.c

I/itb:
~t.
~

c:i

t;F. •.
Bvdapest

~

~.~. O ~

il
E3tf8tytm( Es;lef!P1lttÍbor)

(;.F.

_~.

Q
Kassa Naw~
TtJZllkirva

,ij

~l

XaS8Q

~

l:. ~

~ ~

til Tü. 1-

'PM
lJngKiJO

~ ~/!Jgy.gá~
lU.
Szafmárnémsfl

~~~ )[;(
tegféd

~

11.0.

BS

Von.

&Pc.u.

"BfJdapest

(IbroSszi(J8tJ

l;.tiJ~1f. '4'

;t ~í:;~1 ~ ~ .2.lJ. II

&~tElf.
ffoJ

tfunkáC3

19Lf3.
M.KIR.HDNV. Hl=IDRENDI
PC..JM.

KELL~LLI=IDf!K
Al'(III1LIT
I
2.

~ háT.~~Qá()~ zh:

&dc.

c4
m

f3

J
4-.

h 11l:o./rol%
t: #ko eZl"ed
.;. '/, It'.l

8$
SO
.5
..jo

ft)
NI"LS'

&.

J
81

zu.

~: ~ //k.~
/./; ~ /,Ii. 4.'

AW~~nqlJ1
81
<9.'

26 26
2&

/2
/2

44-3 44-3 4t~3

/2

7. 1:/é/d zá
8..
lJ.

58
d<csf

ft~. ~ r#.
1: (}k.Ioi'. rJ..

/8
/2 /2

/02
6'0

Jbda eST
.b'vO'b.oe.r1

It?

2. elle;. %Ú:
J. Ck.,0;, z#3. ~ ~z/'ed' h>"ru J~

6'0
ilO

II
/}?'

.,{.a!d

/2

C~kd
(er;kd

3
81
6'1
IJI

5
26 26
/2

~O

lJ
l.f

/dz~

44-3

3A /d. 4-=

Racd~~Y

/f
/6:
/7,

;/./k //.{ rJ:

28

/~ /2

44-3

4~o
.5'13

2. kk' ZI;
.7'2. ~ ~
~

~

/B
R&Wi?

/02
Gf)
ó'tJ

18.

C~ /ep. zh:

,/2
/Z

/9
20.

$ Il~mi-.~:

thbVO;'

2/,

t
.7.

G.

Ck /O~.rI. #vn.tabs·

-

/2

Go

Itu. ho.

/$. d:

81

2& 27

a8j
/08

22.

hok/ zb:

ÖS5ZF5ENI4111200

80lf8Q

4020
207

JfJ.IIA.•.

"TORO/YYSZI/1N le,J/Bzell

,en~zere. 1142.

215 2.31 21Lr 222 234 225 224 223 236" 2~t 2.3J 221 -

2/2 ~ ~/O 21/1 J . .rzc/. ••Ucl. ~J'Zd. f..rrcl.
~

209 2/3

I.~Mz/ÓO~·

1__

1

A. -If
7-.18
kM'

n6h"i

hi.
LJSO h J'ZOn7: /'/ I

D
+
208

1

r

'öz~h/.
ktWlJlJ

.Jh~zoá I
~Qko.n
..J}~z __ /y,i

~Q',:t

J'~.,

hJ.

/kr,"~:I

.rrd", ..

hi.

7/2 8098/f 6// 61/3uJ:J'Zd8/0 814835 8/S 82/ 8// /3 832 834 !lOg 823 825 833 822 624 ..J'Zt7.(d I..3 /'0 6'/2 5tJ9.3/ 8. "/. It Zo"z$oj 209 .8/0 a".'. 5// ~J.

január legénység 6-7.Gk~DD. A megalakuló Wünsdorf-ba fenti állománya kiképzésre a németországi u~baindul. 9 hetes 8.' 210 .sokkal a pc.ho.A pc. 17..szabvány való ellátás anyaggal technikai is jobb volt. azonab és a hadosztályközveteleheket ujonan kellett felállitani.szd-ok j8/t/ tipusu harckocsi hl~yá?an a harckocsi az ezred.-a "Tol.és 38 t anyagra/ 1942. nl.Iv. / ~/.lkezett.l20 ~o és 52 ~o müszaki 1942. .igy vonult el.viszonylag ezredet ideje fe~all6Jös8zekovác801t. 1942.irn!.de.A közepes bk.mint szempontjából a hdt-eknél. Kezdetét-ves~i a_Kikép~é~.. anyaggal séges volt felszerelve.szd.illetve harci tapasztalatokkal A harckocsi már ezred.január a keret ezred a 30.minden elkövetett. az eddig lövész ezred elonyös egységként szereplo 1.magasabb néven szinte 12.Andrássy személyzet.nehéz szd-a az u.-keret Esztergom-táborba volt a hadosztál~ szempontjából.áll-át.Páncélos-hadosztály megalakulása.P~. /- 1.·-.n.vadász szd-ok "N.igy .melynek A felállitott kpnnyü hk. csak két zászlóaljjal bk-kal vol~ak r~ltöltve./Kivéve.hogy 1.E dandár.vonatot!: jobb volt a ~öbbi egyAjavité tipusu.. A hadosztály rövid kiképzés után Esztergomban a elétt.ho.di"-..ódll-okatap'tak".zlj-át nem tudták feltölteni.~ nélkül szervezeti változtatás ment át a hadosztály" alárendelt· ségébe.Az l.együttmüködési gyakórlatot mutatott ~e..hogy a ho-t lehetoleg gjmü-anyaggal lássa el. 1942.IV.Hk./Kiképzé8 Pz. A kiképzett.gjmümagasabb harckészültsgg egységeknél..március a8 ezred mozgositása Igen önálló. r.január 1942.1<"'. jól ~elszerelt alakulat volt. a.május kormányzó 9.Gépkocsizó érkezik."rövid csövü" Pz.kivéve a Felderitó zlj-at.e. két zlj.II.kal !en.Budapest..Ez laktanya.' .hosszabb rendelkezé.Megfelelo számu ezred III. alkotta 38 tiszt. k A hadsereg pság. t:". /1'> /.// l' "!' \ ~~:S~ /' . .s megkezdodik.IV.

hk.3 T·!.Gv. Peg. 'Távb.köz.szak. 2 k.k.szak. 1.szak.üteg . 'S"Told.Gk.nehéz szd. T.2 7"'<1.ágyus üteg 1.Pe.bk.Gv. Törzs 2 ko!>.2 npu.Pc..Zlj. Törzs.sz. 14 mkp. 5.szak. l-). 20-20 köz.törz~.Felderitó zlj.d. 1.h.2 gp.2 - 211 .Gk./Toldi/ 1-3.z1:j • l. á 4 löv.old'.üteg 51.szd. 51. Távb~szak.ho.oszt. Gk.szak.Páneélos hadosztály szervezete: 3 o.bk.szab.szd. szd.gépág.l Toldi 1. Hk.Lgv. Mkp.szd.szd.löv.. Ark.szak. Z.1.. 12 gp.hiradó szd.szak.vus zlj'.2.löv:szd. Hk.ezred H Törzs 3 köz. 4 löv. Petá.gv. Távb.szak.2 gp.szak.szd.oszt. Müh.ho. Forg. Távb.szak.d. Könnyü hk.~k.8. I-II. Zlj.Lgv.szak.besz. Jt0rg. U) Száll.löV.lövész ezred Ark. Árk. 6 Nimród.szak.örz8 Árk. szd. 1-3.oszt. 1-3l1'gk.Pe. .szab.k:.Pe. .vonat .sz • Árk.'o la Toldi á 4 löv.• 15 Csaba. 12 gsz.tü. 2-3.tü.szd .tü.szd.gv. T-loll Müh. """~ 1.. II n. I-Ir.utász ezred 1.4 'SImm av. Gp.gp.S7. 1-2. Mkp.

'./EGYJ/ERl'L'Tl.: t .-_..~ .#I .iG 7 i ~... ~ 778 -..3 1.ff l2J 181.371 1) .uW1le~~·o~~h --~I(/-0 II *-~ .~ " .--.tt I/ If J I lt) 't . -8 76 1'2Q. JG 7~ ~ .~ 'GI . h. /.jgj 5'6. J4/tf./Ht/./ARHtI ~'2 ~~ ~~ 1~189 22 J~ IJJ .g/ ~ /~ J~.~-.fJ"..1 1.. 1 ~j.12$.~~ 1'112I 36-/0 822 2q 4-~IS.. t .34..i13 5" 32/1 2 12 47 ~t3 425 '3 8919~I1-~ ~ 1.. 91.~ ~") "----JltJ/YT4TI1 I 12~-I252 4/21.I"j~77 .f-12G203 ~ IPAItCE/.329. _. Ac.:JjjO 1•. 2 é72 /8 IISJí <l ss ~ 22 52f) /21~gg ~G 7.31" ./r .~.- N N óf/71J:/rln .~ '"•. /2~ le2 ti~ 23 217 21 22 119 29 .. 4/6 '~'~ II'" j. (IZ J'.: i '.•• "'.~7 18# " . 19-8*17~ofl::s /1$8·3$?S ~ Ir.J.7 /727416 JG I61 263 ..."J2~ S /2J9. dldtl szd./9+1 Ih.f..tzP.go -S~3. --I -4 '--.f: /11'/ ..a .f "'-~ 292 147 /87 ~~ ~~ ~""4~395 ~ 2f'?-.~ ~ G~P..: - 1 SRrrezeitur/ ~.lu/n/ ~mtfngQ $'2e~i..324-2 911/67 2I--l f/3 12I02~-.::. /10..a~ t'km-~ ~. 6 I'Mt."f2f-02-24 /1..f"17 2§/ ~ 1.'9..il4 .

a halálfej et és a szárnyakat lehetoleg mellozzék a tervezésbol.a javaslataikat. Ezek sajnos nem maradtak meg. Honvédségi Közlöny . k. Ugyanekkor a központi elképzelés a jelvény elhelyezését a zubbony jobb felso zsebe fülé tervezte. világoskék posztó alátéttel. A felhívásra az érintett alakulatok meg is tették . szabálytalanul. sz. Ennek ellenére.899/eln.2.a.-1940. kir. A kérdés végrehajtására a közbeeso viták miatt a háború végéig sem került sor. 1941-1943. ami már eleve széles.Egyéb anyagol( Hímzett HADITUDÓSÍTÓ JELVÉNY (A zubbony jobb felso zsebe fölött) A jelvény magassága 78 mm. Már akkor felmerült a csapatnemeket megkülönbözteto jelvények bevezetésének igénye. Em1ékjekvény-tervezet a keleti fronton harcoló csapatok számára 1. illetve jelvényterveiket terjesszék fel. Ebbol kiindulva a gk.396/eln. 10. m.-1940. lövészek. körrendelet (1941.01. 5. A tervezési felhívásban meghatározták.1941.illusztrációval. 12-én kelt 57. páncélos ho. r. fekvo jelvényre inspirált. A lovasság a lovassági kard meghagyásával már eleve felismerheto. nem dokumentálhatók. Az érintett alakulatokat utasÍtották. 1942 folyamán ugyan elkészült egy páncélosjelvény-sorozat ajánlásként. oszt. búzavirágkék posztó hajtókát és tisztek (tisztjelöltek) részére sötétkék társasági zubbonyt (hajtóka nélkül) rendszeresítettek. Elfogadására és rendszeresítésére semmilyen intézkedés nem történt.1. hogyajelvényekre vonatkozó elképzeléseiket.) Közzétéve: 5. rendelettel újonnan felállított gyorsfegyvernem öszszes csapatneme részére világos. 1943 telén 213 . igen sokan viselték. sz. szélessége 90 mm 113. hogya Szt. Gyorsfegyvernem részére hajtóka és társasági zubbony (szín) rendszeresítése Az 1940. sz. Ennek ellenére a legtöbb ajánlás a három közül legalább kettot felvett. Koronát. kerékpárosok s nemkülönben a páncélosok is (akiktol ekkor vették el az eddigi sötétkék hajtókát és adták a híradóknak) igénylik a megkülönböztetést szolgáló felismerteto jelvények bevezetését. gk.23. A megkülönbözteto jelvények bevezetésével foglalkoztak is az illetékesek. M. A gyorsfegyvernemen belül az egyes csapatnem-jelvények rendszeresítése iránt késobb külön intézkedem.

/eln. ismeretlen okból. Így csak ez az egyetlen írásbeli bizonyíték. Fém kivitel.2. doboz 1943 A Pc. évi 03. Megjegyzés: az értekezletrollevéltári adat nem maradt fenn. kir. Gjm. vk. osztály 21. Az ábrázolt példányból 12 db került kiadásra a nevelointézetek CSEPEL segédmotor -kerékpárj aira. 290. Eredeti nagyság. hogy az üggyel idoközben valamilyen formában foglalkoztak. embléma 1941. köz. tar. 22-én kelt 2. Pcjm. Og. értekezlet összehívás a HL VKF. Honv. A tervezett jelvény.Hdt. alatt értekezletet tart. Egységes Honv. sz. sz. 214 . RUISK.Mérethu ábrázolások! 1930. 9. 1943. gv. így a jelvény további sorsa nem volt nyomon követheto. Orosz hadjárat. em.-1943 Páncélos csapatnemjelvény rendszeresítése tbn. A tárgyra vonatkozólag más dokumentumot a Hadtörténelmi Levéltárban nem találtunk. 362. M. VIlI. nem valósult meg./eln. 3. HAJMÁSKÉR 1929. RUlSK 1930.437. A zománcozott címer nem eredeti.-1943. felterjesztésére a páncélos csapatjelvények rendszeresítése tárgyában elhangzott vélemények egyeztetése céljából október 20-án 12 órakor a Nádor u. 1. Bp.

ezredpk. Páncélos öttusa-emlékplakett a Ludovikán...900/eln.• . 1944. Kivitelezte: Ludvig Csapattiszti jelvény (csapattal kivonuló tisztek részére.-ig bezárólag) 215 .'[ . 52. Páncél jármuvezeto jelvény (Kiadásra nem került) Ügyességi jelvény. Méret 50 mm...kik.7. sz. 1940. Tervezte: Kömlody Imre akadémikus.

lE/glIYlJl / / I P. I I .4/fCELTORO ® 216 . I / •• /1 P./"!l~2 -194-5.4I1CELGffJf/fJCS/ &L1. Jjf///$IJI{ IJf /fff! RfllllJ'ZíRfJ'/7fT7 All/tl/#J .

III.21.ho.utján/ ••• 6.gy.ezám:i Az orosz hdm.fel nem sorolt alakulatok jelzését a hop.tpst../2.e.hdt./~jmü-Vek megjelölése: Az alapjelzések a tehergépjármüveknél 30.hop-nak f.Jármüvek megjelölése: A.jelz48:/1e~yen 2. 10.lgT.állapitja meg.-ig: Irásban: A 62..az l.lov.utj.a továbbiak figyelembevételével a 10./IT.pság./:Lásd léklet. :/ l.O.42.melléklet szerinti alapjelzést rendszeres1tették.e.ü. 6. letre/:IV.p8ág. 10. A vonalak szélessége 15/:alapjelzée:! ill.hu./ /:18 páldány:{ 7.e.e.aloszt-ok jelét kell elhelyezni.paág-ok ezirányu javae lataikat . 5.tü. E jelÖlés csupán keret.zlj. 10.és a lO.gy.lov. a 10.paág.stb.hogy a jármüvek hovatartozása •• az els6 pillantásra megállaplthat6 legyen.ho.!eln. E jelzés célja az. A többi.pság. 10.átmér6jü képzelt körben legyenek elhelyezhet6k..zlj.tU./aIY.-1942.von.gá./aIT.hda.rende.IG mm.terUleten a'táj~koz6dáe ée az alakulatok fe11emerásének megk8nyitéaére az alábbi jelzéseket kell használni: I.pság.l..hó 27-ig terjesszék e16.azd.1 ••7.sz.pság./aIY./:oszt.paág ••••••••••••••••••••••••••• .szd.hir.e.ttl. .p8ág ••••••••••••••••• ~ •••••••• 4.a személygépjármüveknél 20 cm.sz.ss. a 36.K i a d v á n y ok: l.fo~.1~.26.gy.p8ág. A k.f6azmstr. 10.utj~ •••••••• 3.gy.melyben a csapa~ test./:csap.utján/.ezd.von.h1r.alakulatai részére.peág.e.ho~alakulatai közül a 6.:/és ö.6.~.pság •••••••••••••••••••••••••• 2.mel- -~217 .szd.

~. FV. IIIjPaág. Példa az l.khe~1a A::pv/d.:/pság-ig bez.~e·.sz.x35 CD~nagyságu /:35 ~~ viz8~1ntes'mérets/nyers deszkatáblára kell az 81&kulat 15 cmKnagyságu je1zését ~ekete festékkel ráfesteni. Ehhez az alakulatok minden fogat olt és gépjármüvükhöz 1-1 drb.nagyságu nélkül:/melyet nemzeti Bzinti zászló /:cimer a saját repUl6 megjelenésekor a jármUvek tetéjére ki kell fesziteni.vagy szövetségee repti16k megjelenéeekorminden jármüvet iamertet6 jelzéssel ..zá8z16t szerezzenek be.melléklet szerint/:3./Anyagiakr~ y.jelz6 táblák. BzemélygépjáI'mÜveknél el~.és hátul a bal sárhány6.melléklet 4. A pság-ok /:zlj-/:oszt.A sablonokat és a feetéehez szükséges egyéb anyagot az alakulatok elvonuláskor vigyék maguJqcal.ábra:/ tétele repU16k kocsis/az alakulat jeltéee II. n. -2- 218 . mell.ol~alo~ elbelyezett 2.2.sz. .sz.JármÜvek feltÉmerhet6vé számára: Saját. Pogatolt ~áI'mÜTeknél. A pság-ok ezekb6l 10-10 táblát készittessenek el.bb intézkedem.melléklet ezerint. 3./ '.a bal .hátul a koc8ie~ekr~ny k~~ep~n."k/ kell ellátni.eleeég alá kerUljön.~2/JfthI-q2.ábra szerint ~örténi~.vagy ráégetni./12.Az 1smertet6 jelzés legalább Ixl m.:/ helyének 6s az odavezet6 utaknak megjelölésére az elvonulás e16tt az l. A jármU rendeltetését feltüntet6 irás /:p1../6öm-ve~megjelö16'es.l kell ~el~ee- téni.sz./s~ ktl~elépens/kell elhelyezni.áb~a szerinti táblákat kell elkéeziteni./ 2./Utak és helységek megjelöl~8e: *e utak é8 helységek megjelöláae az-~z.ápre. A jelzéseket ~ehár ~eetékk. A jelzéseket tehergépjáI'mÜveknél elli 8 bal éárhány6n. Példa az l./A jelzéseket az elvonulás e16tt kell felfeeteni.

Büt~ / oszl..o.. /S. F)4. t.élm-.• 219 . Menetzene 231~mü./1. r.l.!og.sz'l. t6.lu!l~~ás szu. /'1.száll.törzs 104. 1/2 IV. l05.z •. l. táb .!Ilunkis szd.:.vez.b../5.gko.l • :nur ~:::.-: ·.ázd.}4. lO..számu melléklet... lO.seb.ht.•l.

lO.kez.száll.ko.ezáll.oszl.-~.eü. ~X t •"::.seb.élm.gko. 220 . ~l.. lO~/3.JOI~_ ko. lO. . -" d~. ko.számu mell~klet~ ko.losz.ko.zlo ág.von.••• [~j @ [8J gx (lJ ~ ~ ~~ .oszl.oszl.~(.l6sz.16sz.élm.száll.száll. ~ lO./2.!1.süt6 lO.12/Jj~2-1fJ./l.. 1c: r. IV./3.16sz.fog. ~r g ~.száll. 2. 1/2 IV.száll./4..cBop. . " '} • ro M-. lO. ~.rögt..• ~~ lO. lO.PSág• '-..16sz.t~ ~ ~~ ~X lO.

l04.táb.munkás sli!ld./7. ~04.Menetzene l04.táb. 221 .munkás szd./5.munkás szd./6.~áb.

számu me~leklet.8z. • 36.ho ko.. 222 .l. Ü. 36.pct. zlj 36.1942. 36./t./kt •.zlj. zlj.Ill./rII.e.szd 36.-gy.árk. . 36. 'szd p.av. tett Jelzé~ek 1 I reJ [@l (@ (@] o @J [@J ijl o ~ ~ ~ ~~ 36. kiséro a 49~./IIJ~z-$e. 36..szd.. gp.ó.szd.

~co./3.~ Jel~~s ~ ..ko.! 223 . ~T .tL. lG. lO.tü. lösz. ./2. lO. ~~Z-~tl!. -~.ko.lösz.J @J@J i ltJ ([l~' 00 @] (!hí) t@J~. ' 2 lO.lgv\gp.lösz..ho.kez.hir.ko.' '" .von... szd • lO. 'A ~ ~ 9.l0sz.. lO.~J ~~}} O/.IBsz.lO/II. _'.pság.tgko •száll.i4.oszl.száll.ko./I.10BZ. ' .szill.oszt -" C. 135. ~ .sz&ll. szd.s~ill. lll. . ". lO./ . IO. "'ll ~.

e..0 // .e /.~.' ['7.-- 2../.liI' aj ••• a1!1P- l::.ben ao·J:\O . 224 .ulataUak ~..e~.J'.:J.~. '·~VC:/ vonalvasta./P~ág./III..1!C PÉLDA] .ala).ho. 20 cm 1 i 51 ~-"----- ····f . 4./Gjm-vek Csak'példa! "'y.3e1z'. pság.".alakulat jelz5 tábla: C~. Ps~pattest jelzás/ o "•.geág:· 10 mm I. . .~"..8.\ ...:.' '." ••• ~5'oJll k~r ~ képzelt !.. --- jéiz~~~. /hármas .55 25 cm r J t t : " 2..".1sEgk.pk.eleságkocé:1 ~ \iI ...7lj.". . -..balóm:/ • vona1váatagság ö~~\ ~ l 15 mm +--'../A °100.SI •• ~.'~i / -- '-60"cíi -~. . o / o..1.•lS. eg.

ho. pshg. (- -~ ) IV.t 6.----.-a 32.k. k csapa~ ~s vonat ~214/eh. . csap. csapa~ ~ vonat 1~. IV.L-1942-hc.L-/9~2.s vona t 12.r.z. 225 .13 1. hdt.ln. ho. csapa. vonab 10.ho. m"JI~kle:t. közv.i. k. /e. hdt. IV. hdt..

akkor sajá~ tz.'2.n~s az.zlj. surinH jdÚ.ddig· j~I:::~s~ba./.z. zli· lV.s: A vm: kp.\. r---·" lV..r. 1942.s ad J2IJ/e).I. n ~A.sc c. 'av.bs.n~ . ~Ü. szd. 17.os~t.V.nrse. ~2.. \. sz. M. s I IV. oszt. .tU.ul-hsz zlj.. szt o m~. Q I már eddigi j~lztsét hasznbUa a hdt. IV.lkalrnauC! J.ki~f..rn l(!. W.!r. me. 226 -/~J2. Arn~t1flyiben j-zl!. szd. lV. hir.lgondalbsa j(l.r.. a. . Iov..\I~kl~~ .mu. alopq.~s~ na.-ha.~gj~9YZ. ~ü. zd.t v: 1-ig jd(U1tse.13leln.. hu. IQ]] 1.

Hdl.1g 9 p.8 okt.süfóoszloP C lVü::zIOP ue.h b. szd. 240./6.hadihldoszlo p hadih'idoszfop ~rm) .\'On.ddmlZ~ oszlop le )( X Je ~)CP\") (v.muszal<i bürüo5~op ~. ps6g.-~)C~) =105.$ll:b~ü1I:sr@lj1Ó gJ(o. a von. ocsi szlop k o ®lII ) + J C" ~)e ~)( IV.csioszlop @1/ )( 113.tbb. 1V-/1.Je ®I )( IV·/'lk. " ' 227 .soPfIa9· )C~ IV.•.. ürü osz._ka -1 I x )( x X)e ~ ) (l )e.li'I1S6) ---.szlop 102. oszlop )C~ 1V.l1g4~-haz. IV.M~b .~'fiJF --\tt...!2.k. C++)( C" IV.~) c .ps~.hadihldomop ~ oszlop C~)C~) IV.l6szukemló IV.--m. 1\f. 1v.C!Of'~ ~2 v11.16.. m:zll~ldcz. •• ) IV.ft).iúl}smllilb gko./2.v.kocsi.3./1.1IOIl c.munkás szd.. 3213/efíí. 107. v.ubtó OSzlO) C . ) V. ~l1om~s f6b.táf. lI1un~ ml./2. C IV.kbrh& IV. sz./2.~JA A . IörtS 107.t a./1. C hdt. lV. IV. 107./Ü6b.üza. ataKvlarok je tzé. IV.g ./2. gk. 10S·/ hL szd. k6rhtÍz IV·/tseba./l.lop C~ 8.OSZIO) IV.se.··~ ~ Je- •••••••••••• n~ ) 0-0' (0-0-0) ll. 1V. von./?.SÜroosz. szd.hídcso . gko.f.hdl.gko. Cri.ls.lop b IV.

t6b16t.. 228 .inne.:.< ~ ~Il [ ono Z ~~- } i!.gYCllloz:aL P7J7iil G~::' "D' 1. mell~kld."05 ~ZIIiFl~ 1 tc. l's b <-- 9.1a. sz.Z.4.1.·. 1942.!:~mhllz. a 3213/e.rn.:.l fq.dve J21J /e1n. -/g~.1 a\akuial: 6O jelz6 c.ln.!'./C • • ci Dtl1l:l ""251 sz.

k ~6blbJbl m~r~ ~6volshgb1 mu~a~ja... 6 lr& n~jell~ ~51 hal~5~gn~vt&bl&k f~liratQ 1ran!lJ~. az.. l'l'LlLIG.. &. bbrQ.. bra.Z -/9t2. A ~&braheg~~s r~sr~ben I~"b SlÓtn a hlZ~s~gn{l.1... 2.ie\z~ J2/ J /e.. 229 . irb"'1.:~ 1 '1 IOIaD p~1d(l~ J:KIEV &D~ }i·J1 E·B 3.bru.

z1j. gv (gépvontatású) k. pe. gk. hk. légy. lilII. törzs 5. 21. 25. szd. törzs. törzs lll. hadihídoszlop 5. törzs 51. 1l. oldalon. pe. pe. gy. 52. u. 230 . u. gk.ho. 9. gk. hk. feld. gk. 31. isk.zlj.I. oszt. hír. 33. 6. muhely isk. közp. 16.zlj. Pe. pe.ho. gá. 13.oszt.oszt. 2. tÜ. 7. hk. 1. 3.szd. 12. 2. 3. pe. 5. pe. 10.-1943 Fsz. törzs hk. tü. zlj.zlj. szab. 41. tü. 2. törzs 4. alatti 51. 39. löv.zlj.ho.oszt. gá. azaz Nimródos. 23. (gépvontatású) k. 37. zlj . pe. hk. pe. hk.e.zlj. szd.oszt. gv (gépvontatású) k. tÜ. 1. kék hajtókás. hír.zlj.szd. 1. 3/II1. pe. 2. Megjegyzés * A jelzések lásd a 231. gk. piros hajtókás. gk. gá. löv. 6. törzs 1. hadihídoszlop 2. 23) irat melléklete (másolat) Jelzése* Megjegyzés Budapest Budapest Esztergom-tábor Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest (Háros) Esztergom-tábor Esztergom Esztergom (Nána) Jászberény Rétság Budapest Budapest Budapest Aszód Kecskemét Ungvár Kassa Kassa Kassa Cegléd Tiszakirva Szatmámémeti Munkács Cegléd Cegléd Kecskemét Kiskunhalas Ungvár Kassa Ungvár Munkács Budapest Kecskemét Vác (Budapest) Budapest Budapest Ungvár Az alakulat megnevezése 1. pe. von. 34. gá. 35. 1. oszt. 52. 43. 5. tü. tü. 52.e.zlj. hk. von. forg.szd. löv. ** Azonos a 6. törzs 1.e. 311.-jal. 1.szab. oszt. 14. gk.hadt.zlj. feld. 51.oszt. 3/II. löv.zlj. IÖv. 22. 18.vk. gk. szd. 42. (XII. forg.ho. 26. zlj. IÖv. 3. 1. 2.ho.ho.ho. gk.ho. 40.163/eln. pe.e. 15. [sz. 38. n. 8. 2. löv. 11. 3. u.zlj. 1. 2. 1. ** 2. 4. 30.e. IÖv. közp. 28.oszt. 1. pe. 51. oszt. 19v. 32. gv (gépvontatású) k.e. Hsdt. 27. törzs 1. 19v.zlj. hír. 36. gk. 3.z1j. gk. Pe. lilL hk.ho. Pe. pe. és gk.e. 24. 1. IÖv. 20. 29. pe. n. 19. gk. 17. törzs 6.hadt.

~\ 40 1O~ ~'\ ~ ~\ 42 1117 \~\ 41 36 35 37 '\><-\ [2] [Q] [fJ ill \.*"'~ [lJ @] [2] 1*1 [i] e [lJ 43 ~ N w •...• [TI 10 15 .\/~ 1631 ~ 18 24 34 ~ 22 ~ 23 25 29 ~~ 28 30 32 838~ 939 '\.• ...

fe1derítoosztá1y gépkocsizó aknavetoszakasz 10. (tehergépkocsi-oszlop) 237. ho.M"(gyalagsági felállította 101/2. száll. IV.3311.von. 12/2.munkásszd. 33. 10.zlj. muszaki és híradóalakulatok jármuveinek megjelölése Felderíto 30. 101/1. melléklet Szekszárd Mohács Tolna Szekszárd 12/4.e. losz. törzs (loszer gyalogezred (sütooszlop gy. (könnyuIV/1. ho. 31.(gyalogezred)(könnyuparancsnok)hds.k. géppuskás század) 12/5. 32. (tüzérparancsnok) lY. 12/5. Pécs gá. ho.12. felderítoosztály páncélgépkocsi-szakasz 10. 12/1.) vonatszázadsütooszlop felállította lY..e. (sebesültszállító "M" munkaszolgálatos szd. mu. 19v.hadtápszd. 101/3./eln. gá. 130. tgko. yez.pság. 12/4. könnyu19v.tpk.kez. pság.hír.ho. sz. oszt. felderítoosztály kerékpáros távbeszélo szakasz 10.(gy. 12/1. 35. 23. hír. felderítoosztály kerékpáros árkászszakasz 10.pság. (légvédelmi ü.-1942. ko.szd. sz. hdt.gko. 105/2. . 36. gp. Pécs 12.I. tü. ho. apjelzésében alkalmazandó megkülönbözteto jelzések M" M" Felderíto-. 12/2. 37.éla. felderítoosztá1y gépkocsizó páncéltöro ágyús szakasz 10. seb. felderítoosztály-parancsnok 10. ko. számhoz 2. gépágyúsgépkocsioszlop) 12.e. 12/3.oszlop))közérdeku 3.aszI. 34.(kocsioszlop)század) kezdo vonatparancsnokság) 18.(tüzérezred) (muszaki gy. sütoaszI. IV/1. tábogypk. Kaposvár 1O.vezetési törzs) IV.(élelmezési(hadtápszázad) iker)üteg) légvédelmi 12/3. 10.e. vonatosztály Csapatkórház. felderítoosztály lovasszakasz Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Gyékényes Gyékényes Pécs 232 . gy. (egészségügyi oszlop) felállította eü.fogatolt (18. aszI. felderítoosztály kerékpáros század 10.oszlop) lY.szd. (híradó " 48.(lovasszázad) fogatolt kocsizó lov.

szd.szd. tüzérosztály törzs 46. 1. 6/6. 63. 6. 3. ö. á.) 10/1. 75. üteg 11/3. 64. lY. oszUörzs 10. 6/1. híradózászlóalj törzs (pság. gy. üteg 47. üteg 11. av. 6/2. 1. szd.szak. gy. 6/3.szak. törzs 6.e. 6/5. utászszázad 40. távb. 6.e. 61lI. 67. 74. 60. gy. üteg 10/3. 10/1. tüzérosztály 49. pct. 1. zlj. üteg 11/2. üteg 48. 70. tüzérosztály törzs 54. emv. gy. 6/I. oszUörzs 11. utászzászlóalj törzs 39. 6/4. üteg 11/3 üteg 12. tü. üteg 10/1. 101lI1. 77. szd. 76. 2.e. 6/1. híradó század 10/2. szd.e. tüzérosztály törzs 50. 10/11. 10. szd. gp. gp. 43.e. üteg A 6. 73. pct. üteg 56. Kaposvár Baja Kaposvár Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 233 Baja Baja Baja Baja Pécs Pécs Pécs Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Pécs Pécs Pécs Pécs Tolna Tolna Tolna Tolna Kaposvár Pécs "M" "M" . oszUörzs 12.szak. 6. 62. 3.utászszázad 41. üteg 55. 6/1. 6/1. gyalogezred gépjármuveinek megjelölése 59. 68.Utász 38. 65. távb. árk.szak. 2. gá.e. tüzérosztály 53. gy. 44. zlj. utászszázad Híradó 42. üteg 11/2 üteg 52. üteg 11/1. szd. szd. 61. 6. híradószázad Tüzéralakulatok jármuveinek megjelölése 10. méroszázad 58. 19v. 61lI. 6. 61lI. 71. 69. 66. üteg 57. gy. 3. tüzérosztály 45. üteg 11/1 üteg 51. szd. á. szak. 2. 72. szd. 10. 10. üteg 10/2. távb.

106. 10/6. 8/III. 118. szd. 110. 94. 99.szak. á. kocsio. 10. 8. 114. távb. szd. gy. szd. 8. 116. szak. gy. 107. gp. 80. 108. 6/III. 104. gp. 10/3. 81.78. 8/5. 8/3. 8/8. gp. 112. 111. szd. Kaposvár Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád Nagyatád A 8. 10/9. 95. voncsop. Vonatalakulatok jármuveinek megj elölése 113. 8II. gy. szd. 85. távb. 8/III. szd. f.szak.szak. 115. á. 100. gy. zlj.e. 8/2. 8/II. 8/4. 6/9. távb. 105. kocsio. 96. szd. 121. 84. szd. 109. szd. kocsio. á. á. kocsio. 6/8. gy. 82. Pécs Baja Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pálrnonostor Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs 103. pet. kocsio. szd. gp. kocsio. szak. 87.e. szd. 8IIII.e. szak. 6III. 6/7.e. 8/1. (aknavetoszázad) 8. 8/II. 8/6. zlj. szd. 83.szd. 119. 92. szd. 6/III. kocsio. szak. 97. 10/5. 93. 6/III. 89. 120. 8III. szd. 123. pet. szd. 8. lov. ko. 124. 19v. 10/2. 8/7. á. fog. 10/1. távb. 88. árk. zlj. 102. szak.pság. av. 10. pet. pet. 79. 90. 98. 101.szak. 10. 91. pet. (felderíto) 8. 8/1. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 234 . pet. á.e. 8/II. 10/4. gyalogezred jármuveinek megjelölése 86. von. szd. gp. szd. 117.e. 122. 10/7. 8/1.szak. 8/9. 8/III. szd. 6/III. 10/8. távb. szak.szak. 8. kocsio. zlj. kocsio. gy. 8/1.

(ló ellátó) 10. kez. 136. 10. 132. O. 10. menetzene 138.szd. o. gy. 10. gko. mu.e. tábo or. 10. sütoo. o. 10. 129. 126. von. seb. losz. tgk. 10/2. (személyszállító állomás) 235 .o. 133. tábo kórh. szi. 139. o. álls. 134. 130. 135. 10. eü. 128. 131. 10.o. 10/1. 10/1. Pécs Pécs Pécs Pécs Pécs "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" "M" 137. 8. 140. gko. élm.125. 10/2.o. lóello. muh. seb. 10.szd. 10. 127. hhid. tgk. száll. 10. száll.

WW~ 1 2 3 w\Y~~ 4 5 6 8 9 10 12 13 14 7 w~\9~ CW9~C@ 11 15 <Www 16 17 18 ~\V~W 19 20 21 22 w9~~ 23 24 25 26 O(!J0 27 28 236 29 .

(J féJ féJ .reJ 30 31 32 33 ~[§J~~ 34 35 38 39 36 37 40 41 ~(iJ(iJ 42 43 44 ~~~~ 45 46 47 48 .~~~~ 49 50 51 52 (@J(@~~ 53 54 57 55 56 (~J [!J 58 237 .

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~%~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ [ID~~~~~~~ 238 .

~~(8)~~s

~~~~[8Y§~~ ~~~~[8j3~~

~~~~[87§~~
~~~~~§~§

~~~~[87§~S

ID~W~~§~§
239

tv

~

o

~.
115 116 117 118 122 123 124 125

CD ~

C!J ~

113

114

[lJ (!J
119 126

(!J(!J[!J[!J~~(]J ~~~~CV~~
129 130 131 132 133 136 137 138 139 140

120

121

127

128

00~~~(!J(§J

134

135

Ágotay István roili. hdgy.: A 7. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Armour in Profile, Nos.1-24. 1968, Profile Publications Ltd. Bombai-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik 1916-tól napjainkig. Zrinyi. Bonhardt Attila: Tigris angyalbörben. Haditechnika, 1997/2. Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest, 1992, Zrinyi. Barbarski, Krzysztof: Polish Armour, 1939-45. London, 1982, Osprey Publishing. Bronyetankovaja Tyehnika. Sztran Evropi, 1939-1945. Bronyekollekcija no 5/26, Moszkva, 1999. Chamber1ain, P. und Doyle, H. 1.: The Panzerkampfwagen 111 and IV Series und Their Derivatires. 1989, Iso-Galago. Dombrádi Lóránd: A horthysta katonai vezetés erofeszítései a páncélos fegyvernem megteremtésére (1938-1940). Hadtörténeti Közlemények. 1970.4. sz. Dombrádi Lóránd: A magyar páncélos-magasabbegységek kiépítésére tett erofeszítések a háború idoszakában (1941-1944). Hadtörténeti Közlemények, 1970. Dombrádi Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó. Dombrádi Lóránd - Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945. Budapest, 1987, Zrinyi. Dombrádi Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003, PETIT REAL Könyvkiadó. Éder Miklós pe. fhdgy.: A 16. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Éder Miklós: Magyar felségjelek, 1917-1945. Budapest, Haditechnika, 1996/2. sz., 10-15. old. Egon Kleine Volmar KÜhn: Tiger die Geschichte einer legendaren Waffe, 1942-45. 1981, Motorbuch Verlag. Feist, Uwe & Culver, Bruce: Panzerkampfwagen. 1995, Panther-Ryton Publications. F .M. von Senger und Etterlin: Kampfpanzer 1916-1966. 1966, MÜnchen, l F. Lechmanns Verlag. F. M. von Senger und Etterlin: Die Deutschen Panzer, 1926-1945. MÜnchen, 1965, J. F. Lehmanns Verlag. Forty, George: German Tanks of World War Two in Aktion. 1987, Arms and Armour Press. Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992, Európa Könyvkiadó. Grove, Eric: 11. Weltkrieg Panzer. 1976, Wehr & Wissen. Harckocsik és páncélozott jármuvek típuskönyve. Budapest, 1980, Zrinyi. Heigl's Taschenbuch der Tanks. Teil I, Teil II. 1935 (Neuauflage 1970, 1971), MÜnchen, Lechmanns Verlag. Hiroshi Ichimura: Achtung Panzer Panzerkampfwagen 111.1991, Dai Nippon Kaiga. Ivanov, H. v.: Oruzsije pobjeargyija, 1941-1945. 1975. Mo1odaja Gvargyija. Jedrzejewski, Dariusz - La1ak, Zbigniew: Sojusznicy Panzerwaffe CZeSc 1. Varsó, 1998, Pegaz. Kárpáthy Taszi1ó rotÜ. fhdgy.: A 20. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Kliment, Charles K. & Francev, Vladimir: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles, 1918-1948. Schiffer Pub1ishing Ltd. Magnuski: Von Tankograd nach Berlin. Berlin, 1980, Mi1itiirverlag DDR. A magyar harckocsizó fegyvernem 60 éve és a harckocsi 80 éve. HM Oktatási és Tudományszervezo Foosztály, 1996. Perrett, B.: Fighting Vehicles of the Red Army. 1969, lan Allan. Peter Chamberlain und Chris Ellis: Britische und amerikanische Panzer des Zweiten Weltkrieges. MÜnchen, 1972, F. Lechmanns Verlag. Regensberg, Werner - Scheibert, Horst: Beutepanzer unterm Balkankreuz - Französische Kampfpanzer. 1990, Waffen-Arsenal Band 12l. Scheibert, Horst: Die Bilddokumentation der Deutschen KampfPanzer des Zweiten Weltkriges. Podzun-Pallas Verlag. Soós Tibor rotÜ. fhdgy. (1945-ben hdgy.): A 20. rotÜ. osztály 1. üteg története. Szóbeli visszaemlékezés, 2001. Smelev,1. P.: Tanki BT. Hobbiknyiga, 1993. Spielberger, Valter l: Militarfahrzeug. Band: 2.,3.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,14. 1984-1989, Motorbuch Verlag. Szvirin, Mihail: Pantera Pz. Kpfw. V. 1996, H-Hobbi. Szvirin, Mihail: Sturmgeschütz 111.1996, H-Hobbi.

l

241

Szvirin, M., Baronov, O., Olomiec M., Nyedogonov, D.: Boji u ozera Balaton. 1999, Ekszpirit HB. Touzin, Pierre: Les engins blindesfrancais, 1920-1945. Paris, 1976, SERA. Ungvári Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Veress D. Csaba: A balatoni csata. Veszprém, 1976, Veszprém, Veszprém Megyei Nyomda. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945. Budapest, 1984, Zrínyi. Wemer, Oswald: Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundesvehr. 1982, Motorbuch Verlag. Withe, B. T.: British Tanks and Fighting Vehicles, 1914-1945. 1970, IanAllan. Zách Sándor rotü hdgy.: A 25. rohamtüzérosztály története. Konferenciai eloadás, 1997. Az eloadások kéziratai a szerzo birtokában. Zaloga, Stewen - Grandsen, James: Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two. 1984, Arms and Armour Press.

Rajzok
Bajtos Iván Benczúr László Bíró Ádám Doyle, Hilary Louis Dyer, D. P. Éder Miklós Gere Zsolt Joshikatsu Tomioka Petrovics, Alekszandrov Ignatyiev, Szergej Szvirin, 1. Utkin Zaloga, Steven 1.

242

o .:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful