You are on page 1of 6

FILIPINO 4

Lourdes School of Mandaluyong


Pagsasanay Para Sa Unang Katlong Taong Pagsusulit

Bilugan ang salitang hinihingi sa bawat pangungusap.

(payak) 1. Maagang gumising ang bata.


(maylapi) 2. Naligo siya agad dahil papasok pa siya sa paaralan.
(inuulit) 3. Bumaba siya ng dahan-dahan sa hagdan upang hindi magising ang
kapatid na natutulog pa.
(tambalan) 4. Ngunit sa hapag kainan ay nandoon na ang kanyang Nanay at
Tatay.
(payak) 5. “Inumin mo na ang iyong gatas,” sabi ng kanyang ina.
(tambalan) 6. Nagpalaman sya ng itlog sa kanyang pan de sal.
(maylapi) 7. “Siguradong mabubusog na naman ako nito!” sambit ng bata.
(maylapi) 8. “Mabuti nga iyan nang hindi ka magutom sa klase,” sabi naman ng
kanyang ama.
(inuulit) 9. Dumating ang school service at dali-daling humalik sa mga
magulang ang bata at umalis.
(tambalan) 10. “Salamat naman at hindi ako nahuli sa klase,” nasabi niya sa sarili
pagkapasok sa kanyang silid aralan.

Salungguhitan ang simuno at bilugan ang panaguri sa bawat pangungusap.

1. Inipon ni Lola ang tubig ulan.


2. Ang mga basurero ay dumarating tuwing Lunes.
3. Si Nita ay nagtanim ng kamote sa likod bahay.
4. Bumili ng bagong damit si Elsie.
5. Hinuli ng mga pulis ang magnanakaw.

Suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang K kung ang mga ito ay nasa
karaniwang ayos at DK kung ang mga ito ay nasa di-karaniwang ayos.

______ 1. Nandito sa bahay ang aking mga kalaro.

______ 2. Kami ay mag-aaral ng linya sa aming dula.

______ 3. Ang dula ay ipapalabas sa susunod na ligo.

______ 4. Panonoorin ito ng aming mga kamag-aral.

______ 5. Sana ay hindi namin malimutan ang aming mga linya!

Filipino 4 1 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
Isulat sa patlang ang kayarian ng bawat pangungusap. Isulat ang payak, tambalan,
o hugnayan.

____________ 1. Ang mga hayop sa kagubatan ay nangamatay sapagkat naubos ang


mga puno.

____________ 2. Naiiyak ako sa mga pangyayari ngunit kailangan ko na mag-isip ng


paraan.

____________ 3. Gagawa ako ng sulat sa alkalde ng aming bayan.

____________ 4. Maging daan nawa ang aking sulat upang malaman niya ang
nagaganap na pagsira sa kalikasan sa aming lugar.

____________ 5. Ako ay nangangakong tutulong sa pag-aalaga sa kalikasan at sisikapin


kong ibalik ang dating ganda ng kagubatan.

Isulat nang tama ang sulat gamit ang malalaking titik.

agosto 31, 2009

mahal kong ate tina,

kamusta na kayo diyan sa australia nila tiyo ben at tiya lydia? sabi sa
akin ni inay ay marami ka nang kaibigan diyan. mabuti naman kung
ganoon upang hindi ka malungkot. huwag mo kaming alalahanin nila joey
at camille dito sa pilipinas. hinahanap ka rin ng mga kaklase mo sa san
isidro. sana ay makasulat ka rin sa amin. nasasabik na ako sa mga kwento
mo.

nagmamahal,
lorenzo

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Filipino 4 2 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
Kilalanin ang uri ng pangngalang naka-salungguhit. Isulat kung ito ay tahas (konkreto)
or basal (di konkreto).

____________ 1. Ilang kamatis ang ginamit sa lutuing iyan?

____________ 2. Nagsimulang mamuo ang galit sa kanyang puso.

____________ 3. Ang tunay na pagkakaibigan ay walang pinipiling panahon.

____________ 4. Hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay.

____________ 5. Pinunit niya ang papel matapos basahin ang liham.

____________ 6. Magaganda ang mga bulaklak na natanggap ni Bb. Santos.

Pagtambalin ang mga pangngalan ayon sa kasarian.

 ninong  reyna  tatay  sastre


 modista  ninang  kuya
 nanay  ate  hari

PAMBABAE PANLALAKI

Hal. dalaga binata

Paano ginamit ang mga pangngalang nakasalungguhit. Isulat kung ito ay ginamit
bilang paksa/simuno, kaganapang pangsimuno, layon ng pang-ukol, o layon ng
pandiwa,

____________ 1. Mahusay na manunulat si Erwin.

____________ 2. Sumusulat siya ng mga kwento tungkol sa iba’t-ibang mga lugar.

____________ 3. Minsan din ay sumulat siya ng kwento ng isang batang bayani.

____________ 4. Ang kanyang trabaho ay hindi madali.

Filipino 4 3 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
____________ 5. Ngunit masaya siya dahil nagugustuhan ng mga mambabasa ang
kanyang gawa.

____________ 6. Lagi niyang sinasabi na ang kanyang ginagawa ay para sa Panginoon


at sa kanyang mga mambabasa.

____________ 7. Ang kanyang mga akda ay kanyang kayamanan.

____________ 8. Ang manunulat na si Erwin ay talagang kahanga-hanga.

Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat lamang ang titik ng
iyong sagot.

_____1. Agaw-buhay ang kawawang sundalong a. Maraming tao


tinamaan ng bala. b. Nagugutom
_____2. Hindi magandang maniwala sa mga balitang c. Kumukuha ng
kutsero. hindi kanya
_____3. Bantay salakay ang mga taong akala ko ay aking d. Walang pera
kaibigan. e. Sariling sipag
_____4. Kami ay mga anak pawis na nakatira sa lungsod. f. Maramdamin
_____5. Malikot ang kamay ng aming tindera. g. Naghihingalo
_____6. Napaka-balat sibuyas naman ni Yna. Binibiro lang h. Taong nagbabait-
naman sya. baitan
_____7. Wala pang tanghalian, mahapdi na ang sikmura i. Hindi totoong
ko. balita
_____8. Hindi mo na kailangang utusan si Toto. May j. Manggagawa o
sariling palo ang batang iyan. magsasaka
_____9. Butas ang bulsa ng aking ama. Marami kasi
kaming gastos sa bahay.
_____10. Di mahulugang-karayom ang Divisoria lalo na
kapag malapit na ang Pasko!

Isulat ang MK kung ang mga salitang may salungguhit ay magkasinghulugan at MS


naman kung ang pares ng salita ay magkasalungat.

_________________ 1. Pandak si Diego ngunit mas mababa pa sa kanya si Jose.


_________________ 2. Lumingon ka muna sa kaliwa at tumingin sa kanan bago
tumawid ng kalsada.
_________________ 3. Makitid ang eskinita papasok sa bahay nila samantalang
maluwag naman ang kalsada sa labasan.
_________________ 4. Gumising na ang ina habang naiidlip pa ang kanyang

Filipino 4 4 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
sanggol.
_________________ 5. Tumigil na sa kanilang pananaghoy ang mga naulila at
nagsimulang ngumiti.

Kilalanin kung ang mga sumusunod na pahayag ay katotohan o opinyon. Isulat ang
iyong sagot sa patlang.

____________ 1. Si Armando Malite, isang Pilipino, ang naka-imbento ng Armalite.

____________ 2. Magandang kwento ang “Ibong Adarna.”

____________ 3. Masarap magluto ng adobo ang nanay ko.

____________ 4. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas.

____________ 5. Masayang mamuhay sa lungsod.

Isulat ang maaaring maging bunga ng bawat sitwasyon sa ibaba.

1. Nanood ka ng TV at hindi nakatulog ng maaga.

______________________________________________________________________________

2. Ibinalik mo ang 100 pisong napulot mo sa inyong silid aralan.

______________________________________________________________________________

3. Nagtanim ka ng buto ng kalabasa noong isang buwan.

______________________________________________________________________________

Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong na sumusunod.

Ang Alamat ng Makopa

Noong unang panahon, may isang bayan kung saan ang mga mamamayan ay
namumuhay ng tahimik at masaya. Ang lugar na ito ay kilala sa pagkakaroon ng
mga mamamayang masisipag at madasalin. Walang away sa kanilang lugar at ang
lahat ay nagkakasundo.

Sa simbahan ng bayang ito ay may malaking gintong kampana. Itinuturing


itong kayamanan ng mga mamamayan. Iniingatan nila ito at inaalagaan upang
hindi mawala ang taglay nitong kinang. Nagsisilbi itong inspirasyon sa kanilang
buhay. Gayon na lamang ang pagkainggit ng ibang bayan sa kanilang lugar.
Naniniwala ang mga ito na ang gintong kampana ang dahilan kung bakit ang
bayang iyon ay napakasagana.

Isang araw, may mga masasamang loob na nagbalak nakawin ang gintong
kampanang ito. Sa kabutihang palad ay nalaman nila ito agad at ibinaon sa lupa sa
likod ng simbahan. Nang dumating ang mga masasamang loob ay wala silang
dinatnang gitnong kampana. Sa galit ng mga ito ay pinatay nila ang mga taong
nasa loob ng simbahan.

Filipino 4 5 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
Tuluyan nang hindi nalaman ng ibang tao kung saan naitago ang gintong
kampana. Hanggang isang araw ay bigla na lamang may tumubong puno sa likod
ng simbahan. Ang balat ng bunga nito ay mapula habang ang loob naman ay
parang bulak sa puti. “Hugis kopa ng alak ang bunga!” sambit ng ilan. At magmula
noon ay tinawag na ang punong ito na makopa.

1. Ano ang iniingat-ingatang bagay ng mga tao sa loob ng simbahan?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Bakit sinalakay ng masasamang loob ang simbahan?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Saan nanggaling ang pangalang “makopa?”

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Sumulat ng talata laman ang buod ng kwentong binasa gamit ang 5 hanggang 7
pangungusap lamang.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pillin ang pares ng patnubay na salita kung saan makikita ang mga salitang sa ibaba.
Bilugan ang titik ng iyong sagot.

1. gayak 3. kanila
a. gawak – giha a. kanot – kanumay
b. giho – gipit b. kanaw –kanonigo
c. grano – gulay c. kapag – kapkap

2. pamamahay 4. sipsip
a. pamansa – pamuhatan a. sipilis – sisiw
b. pakunwari – pagba b. sisiwa – soldadura
c. palupalo – pamanhikan c. silindro - sinauna

Filipino 4 6 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©