* BÍ KIẾP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ

*
THPT Long Mỹ *THCS v sin 2α L = x max = 1. Khối lượng riêng g => m = D.V = V.ρ Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2α ) Mau = đi về Chia g cho khéo, bay xa ra liền! Mẹ = về rồi 5. Lực hấp dẫn 2. Quãng đường m .m S = v.t FHd = G. 1 2 2 r Sống = vì tiền Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2) 3. Lực đẩy Ác-si-mét (răng rụng rớt xuống dưới) Fa = ρ .V.g = V.g.ρ = V.g.D = ρ .g.V Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng Pha = con-cá-rô, vợ, ghê 6. Gia tốc trọng trường Ép anh = vợ ghê cá-rô G.M g= Ép anh = vợ ghen đào (h + R) 2 Ép a = rô ghê vê Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình] 4. Nhiệt lượng 2 Q = c.m.∆t = m.c.∆t  R  g h = g0 .  Qua = cầu mới tới R+h  Què = mà có tình Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng hoa)] 5. Điện trở tất cả bình} l 7. Động năng R = ρ S 1 Eñ = m.v2 Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc 2 6. Cách đọc mã vạch điện trở Em đau = nửa mình vất-vả (v2) *Ba vòng đầu 8. Thế năng Đen không, nâu một, đỏ hai 1 Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương E t = kx 2 2 Năm xanh lá, sáu xanh dương Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2) Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh. 9. Nhiệt nóng chảy *Vòng số 4 (trị số sai lệch (%)) Q = λ.m Không màu hai chục Quên = người em Bạc mười, vàng năm 10.Nhiệt hóa hơi Tiếp là nâu một, đỏ hai Q = L.m Lục xanh lấy một chia hai, ra liền *Lớp 10 Quên = Lan em 1. Chạy cùng chiều 11.Lực căng bề mặt Trên đường kẻ chậm với người mau. Fcaê = l.σ n Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau. Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma (σ ) Vận tốc đôi bên tìm hiệu số. Ép căn = lãi nhân trùng Đường dài chia với khó chi nào 12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn (còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số) 4σ 2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi đều h = d.g.ρ 2 2as = v 2 − v0 Hồn = tứ mã xích (σ ) trên (đàn gà rô) Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình 13.Độ cứng lò xo 2 v 2 − v0 = 2as E.S Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là k = l1 dấu trừ) 3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn) Kem của em sẽ chảy lỏng Khô = em sẽ cháy lan d = a.(t*) 2 = γ .(t*) 2 Khóc = em sẽ chạnh lòng Đời = anh Thiện bình (Ô) kìa! Em sâu trên lúa 4. Tầm bay xa 14. Nội năng
2

1

A + Q = ∆U 1 K=Σ Ki K=Σ Anh + Quân = Ú Ki *Lớp 11 l=li l=Σ li 1. Điện dung 2 2 1 f = Σf i ε .S .ε 0 εS f2 =Σ 2 9 2 2 C= = (k=9.10 N.m /C ) fi 4π kd d 1 T 2 = ΣTi 2 Cua em xào (S) /[bốn biển (π ) không dùng] T2 = Σ 2 Ti Con em sao em-không /đánh Cưa em sao em-không /đứt -Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung 2. U = Ed tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu) bình 3. Q = CU -Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung đảo, Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng bình 4. F = qE + Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông minh Phải quên em đó! 5. A = qU + U đặc trưng cho cách mắc Anh quên ư ? + I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại U = A/q + R ngược với C Ừ anh /quên => R// là Cnt (cùng cách tính) 6. A = qEd => R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*) Anh quánh em đau /Anh quên em đi + C giống K 7. Hiệu điện thế + K cùng f2 (cách tính t.tự) UMN = AMN /q = VM – VN + f2 ngược với T2 (*) U nào (UMN), anh đó (AMN), chia qui, vê đầu (VM – 13. Tranzito VN) Các cực B, C, E 8. Năng lượng điện trường Ba cô em 1 εVE 2 Bồ của em W = CU 2 = 14.Tirixto SCR 2 8π k Các cực A, K, G Nửa củ Anh không ghen (Hôm) wa, em vẽ (VE2) / (tám pi ka) 15.Bán dẫn 9. Điện tích +p-n-p q = I.t n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng Quậy ít thôi! vào (E => B) Bánh quy = bánh ít +n-p-n 10.Điện năng n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên hướng A=I.U.t=U.I.t ra (B => E) Ai = I.u tôi 16.Định luật Faraday Anh = uống ít thôi A.I .t 11.Công suất m= n.96500 U2 P= Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm R 17. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f Lorenxơ) Phải = uống-bình /rượu => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f Lorenxơ , sự r 12. Ghép điện trở + tụ điện + lò xo chuyển động v của điện tích tạo dòng điện I) // Nt +Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn I=Ii I=Σ Ii chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là Q=Qi Q=Σ Qi chiều Ic từ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương của U=Ui U=Σ Ui nguồn. 1 R = ΣRi 18. Lực từ R =Σ r u r Ri F = l.I.B.sin( I , B ) 1 C=Σ Ci Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo) C=Σ Ci 19.Mômen ngẫu lực từ 2

u r r (2) bpsd M = B.S.I.sin( B, n) 31.Cách vẽ tia sáng qua gương cầu Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm) Song => tiêu (tiêu điểm) 20.Lực Lorenxơ u r r Tiêu => song f =| q | .v.B.sin(v, B ) Tâm => đối (dội ngược lại) Fải | quên| vợ bé sợ (vợ, bỏ) Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính) 21.Từ thông qua diện tích S 32.Độ bội giác kính lúp u r r Φ = N.B.S.cos( B, n) Ñ GL = K L . Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc l + d' (bé, nhỏ) r u r +Gạo-lức Φ = S.N.B.cos(n, B) Trên: không-luộc đỏ Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn) Dưới: lửa cộng dấu Φ = L.I +Ghen (ghét) Phi lí Trên: không đập (đánh) 22.S.đ.đ cảmu r trong đoạn dây dẫn chuyển động Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (| d’| ) ứng r ec = v.B.l.sin( B, v) 33.Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ) Ñ GL∞ = = D.Ñ 23.Suất điện động tự cảm f etc = L.∆ I/∆ t Trên đè, dưới ép Em lỡ yêu /tôi Dê đây 24. Từ trường ống dây Gà-luộc-vô cùng = dây đậu N .I *Lớp 12 B = 4π . l.107 1. Góc quay Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu ∆ϕ = ω .∆t 25.Hệ số tự cảm Phi = ôm tôi S .N 2 2.Tốc độ góc L = 4π . 7 ω = 2.π .f 10 .l Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N2) chia (10 triệu cho Ôm = hay bị ép Lan-nhỏ) 3.Tốc độ dài v = ω .r 26.Năng lượng từ trường ống dây Vua = ôm rắn 1 W = L.I 2 Vợ = vừa ôm vừa rờ 2 4.Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng 1 2 1J = H . A I = mR2 . 2 Ai = muốn rụng răng Nửa lỉ 5. Pt đ.l.h vật rắn quay... Nửa hả M = I .γ 27. Khúc xạ ánh sáng Mua = ít gạo-màu n1.sini=n2.sinr 6. Mômen động lượng Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ L = I .ω Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr) Lớn = ít ôm 28.Vận tốc ánh sáng +Đối với chất điểm c=n.v L = mvr .. Chồng nhiều vợ Lớn = muốn vợ rồi 29.Lăng kính 7. Gia tốc r.rọc có khối lượng A= r1+r2 r m .g Anh => rờ a a= D= i1+i2 -A I Σm ng + 2 naë Để = í trừ anh R r 30.Quy ước về dấu r + m : khối lượng gây ra gia tốc a của hệ thống a Gương cầu, em lồi, anh lõm (1) Thấu kính, em lõm, anh lồi (2) (1) người thuộc lớp... = ∆m : độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai bên ròng rọc 3

Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với Ốm = cần (mua đầu gà chia ai (I)) tình yêu (I) chia rượu-bình] Ốm = cần [mong gặp được (ai ở dưới)] 8. Vận tốc cực đại I Tloøo = 2π . vmax = ω .A x md.g . Vợ = ôm anh Tôi = hay bị canh (cbhai) [ai /(mê đá gà)] 9. Gia tốc cực đại Tôi = hay bị cắn trên ít, dưới máu ga dữ amax = ω 2.A ρ .S.g ωgoã= Anh = ôm-bình anh m 10.CT độc lập th.gian Ốm = cần cá-rô sào gừng chia măng 2  v 16. Con lắc lò xo thẳng đứng 2 2 A = x +  A ≥ ∆l0 : Fmin = 0 ω  2 Anh-bình = xạo-bình (x ) cộng {[vợ chưa (chia) ôm] Anh lớn (hoặc bằng) a lô thì Fmin = 0 17.Thế năng con lắc (gốc ở VTCB) tất cả bình} 11.Chu kì Wt = m (1− cosα ) gl => t=n.T Mua gà luộc nhân (1 trừ cos góc-lệch) Thiện-nhỏ bằng anh nờ (n) Thiện-lớn 18.Sự biến thiên chu kì con lắc đơn Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh h 1  12.Thế năng ∆T = T1  + .α .∆t  R 2  Wt = W.cos2(ω t + ϕ ) Đời tôi = tôi nhân (trên hoa dưới rượu cộng nửa hệ Bị cột (thế năng) => tính theo cos dài thiên biến nhiệt) 13.Động năng ∆T 1 h Wñ = W.sin2(ωt + ϕ ) = .α .∆t + T1 2 R Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin Tỉ đối chu kì = hệ dài chia nửa nhân nhiệt biến thiên 14.Cơ năng 2 cộng với chiều cao trên bán kính K .A E= 19. Gia tốc do F-điện gây ra 2 q .U Em bằng con (k) ảnh chia hai añieä = n 15.Tần số góc và chu kì m d Anh-điện = quánh | út| /(muốn điên) k ωloøo = 20. Vận tốc con lắc đơn x m v = ± 2lg(cosα − cosα 0 ) Ốm thì cân (cbhai) (không / mập) +Độ cứng Vợ = cắn [ hai lít gạo nhân (con nhỏ trừ con lớn)] 2 21.Lực căng k = ω .m Không = ôm bình mập v2 T = mgcosα + m . . k = mω 2 . l Kìa = chàng-mập ôm-bình Thương = em gần chết + em vẫn^2 /lòng Thương = em.gặp.chị + em.về^2/ lần m Tloøo = 2π . x Tìm = gặp mà chi + vì mình vẫn chia li k T = mg(3cosα − 2cosα 0 ) . Tui = hay bị cắn (cbhai) muốn khóc Thương = mẹ già nhân (3 con nhỏ trừ 2 con đầu) g ωñôn = 22. Bài toán bắn hòn bi A vào quả cầu B của con l lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc hòn bi Ốm = cần (gạo/ lức) A trước khi va chạm là l  M  1 Tloøo = 2π . x vv.c = Vq/.c. 1+ q.c  g  2 m .c  v   Tui = hay bị cắn lên ghẻ Vợ nhỏ= nửa vợ lớn nhân (một cộng Má lớn chia má Tiền = hai bị căng lúa /gạo nhỏ) mgd . . ωv.lí = (Vq/.c = 2gl(1− cosα 0 )) I 4

23.Bước sóng Xờ = (anh-nờ trừ một lần) em đạp lên anh 30. Cảm kháng λ0 = cT người-ta-không là chồng tôi . XL = ω L λ = vT người-ta là vợ tôi . Ôm lâu 24.Độ lệch pha của hai sóng 31. Dung kháng d x ∆ϕ = 2π . = 2π . 1 1 λ λ Xc = = ω.C 2π f .C Lệch-pha = hai bị đạp lên người Đèn-pha = hay bị xẹt lên người Nghịch đảo ôm chặt 25. Muốn chuyển các trường hợp cùng, ngược, Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo vuông pha từ ∆ ϕ (dđđh) sang d (sóng) 32. Quang điện trở Ta chia 2 rồi thay π thành λ (chia 2π rồi nhân λ ) S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên) 33. Sóng điện từ 26. Sóng tổng hợp có biên độ +Max khi λ = 2.π .v. L .C d = n.λ Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ) Đảo = nhớ người 34. Tần số góc riêng +Min khi 1 ω= (2n + 1).λ λ d= = nλ + L .C 2 2 Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] Đảo = lẻ người chia hai 35. S.đ.đ cực đại trong cuộn dây Đảo = nhớ người cộng nửa người E0 = ω .N.Φ 0 27. Thí nghiệm Y-âng +=> bước sóng λ = a.i / D  Em-không = ôm anh Phi-o Ai ngồi trên đê cũng thấy sóng 36. Hệ số phẩm chất +Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng ω.L Q= bậc k r λ .D Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn x= k   a 37. Máy gia tốc Xiclotrôn Ít = khi người đạp lên anh vm mv . . R= = a.x qB eB . . +=> bước sóng λ =   D.k Rượu = vợ mua trên (quê Bác) Anh xạo (ngồi) trên đảo khỉ, cũng thấy sóng (λ ) Rượu = mua về chia (em bé) 28. Hiệu quang trình 38. Công thức Anhxtanh ε = h. f a.x δ= Em = hai fai = hao phí D 39. Liên hệ giữa động lượng P và động năng K Đời ta (delta) = ăn xin chưa (chia) đã 29. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song P 2 = 2m K Phê-phán = hai em khóc ed . x = (n − 1 ) a

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful