DENGUE FEVER

Walang tao ang gustong magkasakit sapagkat sa panahong ito na hindi bastabasta ang pagkita ng pera mas makabubuting umiwas sa sakit upang sa ibang bagay na lamang mailaan ang perang kinikita. Lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, talagang napakaraming sakit ang maaaring dumapo sa isang tao. Isa sa mga dapat na iwasang sakit ay ang dengue fever. Ito ay delikadong sakit na kapag napabayaan ay maaaring ikamatay ng isang tao. Tanong: Ano ang dengue fever? Sagot: Ang dengue fever ay isang nakakahawang sakit na nagmumula sa dengue virus. Ang dengue virus na ito ay naisasalin o naililipat sa pamamagitan ng kagat ng lamok.

Tanong: Ano ang break-bone fever? Sagot: Ito ay isang klase ng dengue fever na ang mas kadalasang dinadapuan ay mga taong may edad na labing-lima (15) pataas. Mga simtomas ng breakbone fever: • Biglaang pagtaas ng Lagnat • Giniginaw na pakiramdam o panginginig • Pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan • Pananakit ng ulo • Pagkakaroon ng maliliit at mapupulang pantal Tanong: Ano ang dengue hemorrhagic fever? Sagot: Ito ay malalang klase ng dengue fever. Ang mga kalimitang nagkakaroon nito ay mga batang nasa edad na labing-apat (14) pababa ngunit ang mga matatanda ay may posibilidad ding magkaroon nito.

Mga simtomas ng dengue hemorrhagic fever: • Pagsusuka • Pagkahilo • Walang gana sa pagkain • Pananakit ng ulo • Mataas na Lagnat • Pananakit ng tiyan • Pagdurugo ng ilong at gilagid • Pagdumi nang maitim ang kulay dahil sa pagdurugo ng bituka Tanong: Ano ang aedes aegypti at aedes albopictus? Sagot: Ang aedes aegypti at aedes albopictus ay mga lamok na nakakapagsalin ng dengue fever. Ang mga ganitong klase ng lamok ay nangangagat sa araw at maaari silang mabuhay sa loob at paligid ng bahay.

Tanong: Ano ang dapat gawin kung ang isang tao ay may sakit ng degue fever? .Tanong: Sino ang mga maaaring magkasakit ng dengue fever Sagot: Maaaring magkasakit ng dengue fever ang isang tao na nakagat ng lamok na aedes aegypti o aedes albopictus na nakakagat na ng taong may sakit ng dengue fever.

• Magpahid sa balat ng losyon na may “DEET” (N. • Ipagbigay-alam sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinalaang kaso ng dengue fever sa komunidad. • Takpan ang mga pinaglalagyan ng tubig upang maiwasan ang pagpasok at pangingitlog dito ng mga lamok. • Tingnan at linisin nang regular ang mga alulod ng bahay upang maiwasan ang pag-iipon dito ng tubig-ulan.Sagot: Ang taong may sakit ng dengue fever ay dapat: • Pagpahingahin • Malimit na painumin ng tubig upang hindi matuyuan ang katawan • Paggawa ng paraan upang mapababa ang mataas na Lagnat • Huwag bibigyan ng aspirin Tanong: Gaano katagal ang sakit na dengue fever? Sagot: Ang sakit na dengue fever ay maaaring tumagal nang hanggang sampung (10) araw ngunit ang pagpapagaling at pagpapalakas muli ng katawan ay umaabot ng dalawa (2) hanggang apat (4) na linggo. N-diethylmetatoluamide) katulad ng off lotion o iba pang klase ng insect repelants. • Hugasan at kuskusin mabuti ang mga plorera at iba pang pinaglalagyan ng tubig isang beses sa isang linggo. • Magsuot ng mahabang pantaloon at damit na may mahabang manggas. medyas at sapatos lalong lalo na sa madaling araw at kung palubog na ang araw na ang mga lamok ay mabagsik na kumagat. Tanong: Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng dengue fever? Sagot: Maiiwasan ang pagkakaroon ng dengue fever sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito: • Huwag mag-iimbak ng anumang bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pamugaran ng mga lamok sa loob at labas ng bahay tulad ng mga lata. bote at gulong ng sasakyan at panatilihing tuyo ang kapaligiran. Tanong: Paano masusugpo ang sakit na dengue ever? Sagot: Makabubuting magsimula sa kani-kanyang bahay sa pamamagitan ng pagsunod sa dapat gawin upang makaiwas sa pagdami ng mga lamok na nabanggit . • Gumamit ng kulambo habang natutulog sa araw o dili kaya'y lagyan ng "screen" ang mga bintana o pinto ng bahay.

Thank you for listening and God Bless!! BSN 4Y1.3 GROUP 70A ." Puhunan ng bawat tao ang kanilang katawan sa pagharap sa pang-araw-araw na gawain kung kaya't dapat itong pangalagaan. Dapat ay panatilihing malakas ang katawan upang hindi bastabasta dadapuan ng kahit na anong sakit.na nga kanina sa parte ng "Mga Dapat Tandaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful