COSTEL NISTOR

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri

Cuvânt înainte „...să nu uităm că în afaceri nu primeşti ceea ce meriţi ci ceea ce negociezi” Capacitatea de a genera „gânduri complexe” şi apoi de a le comunica într-un mod clar joacă un rol important în cadrul negocierii şi derulării oricărei afaceri. Negocierea este o activitatea care implică stăpânirea „artei conversaţiei”, capacitatea de a comunica şi de a-i învăţa şi de ai convinge şi pe alţii. De forte multe ori se dovedeşte că este mai important modul cum comunici decât ceea ce comunici, indiferent de sfera de activitate în care se derulează acest proces. Pornind de la adevărul economic potrivit căruia „primul instrument al omului în procesul de socializare este comunicarea” , prezenta lucrare îşi proune să analizeze acestă problematică care are ca principal obiectiv procesul complex al negocierii în afaceri Lucrarea „Comunicare şi negociere în afaceri” se adresează tuturor studenţilor de la facultăţile cu profil economic, oamenilor de afaceri şi tuturor celor care sunt pasionaţi de fasciantul domeniu al afacerilor. Acestă lucrarea are ca principal obiectiv formarea şi perfecţionarea specialiţtilor în domenul comunicării şi al negocierii ca formă de comunicare, ajutându-i prin cunoştinţele dobândite să-şi maximizeze rezultatele, în condiţiile în care relaţiile dintre partenerii comerciali (de afaceri) devin tot mai mult un factor determinant în reuşita oricărei activităţi economice. În acelaşi timp prezenta lucrare prezintă interes şi pentru toţi aceea care doresc să-şi îmbogăţească cunostinţele şi cu alte puncte de vedere în legătură cu acestă problematică. În prima parte (capitolele 1-6) sunt abordate elementele fundamentale ale comunicarii în general şi ale comunicării în afaceri în special, dar şi principalele forme prin care se poate

ii

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri realiza acest proces la nivelul oricărei entităţi economice, dar şi între acesta şi mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Partea a doua a lucrării analizează problematica negocierii ca şi formă de comunicare în afaceri. În cadrul acesteia sunt prezentate informaţii legate de elaborarea unei strategii, despre tehnicile şi tacticile folosite în derularea oricărui proces de negociere economică. În urma parcurgerii acestei cărti cititorul poate realiza analize pertinente în legărură cu complexul proces al comunicării şi negocierii în afaceri, beneficiind totodată şi de o serie de sugestii practice pentru aşi înbunătăţi activitatea de negociere. Autorul

iii

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CUPRINS CAPITOLUL 1 – Comunicarea interumană- caracteristici 1.1.Istoria şi evoluţia noţiunii de comunicare şi a sistemului de comunicare...............................................................................1 1.2. Definiţii ale comunicării........................................................2 1.3. Particularităţile comunicării...................................................3 1.4. Procesul de comunicare......................................................5 1.5. Elementele procsului de comunicare....................................9 1.6. Tipologia comunicării.......................................................12 CAPITOLUL 2 – Comunicarea în afaceri 2.1. Comunicarea în afaceri – caracteristici generale............18 2.2. Trasăturile caracteristice ale comunicării în afaceri..........19 2.2.1. Caracterul predominant pragmatic....................19 2.2.2. Preocuparea pentru eficienţă............................19 2.2.3. Adaptarea mesajului în funcţie de auditoriu......20 2.2.4. Crearea unei imagini favorabile.........................20 2.3. Succesul comunicării. Eficacitate şi eficienţă.......................20 2.4. Cercetări în domeniul comunicării organizaţionale..............21 2.5. Canale interne de comunicare în organizaţie......................23 2.6. Reţele de comunicare în organizaţia economică.................24 2.7. Parteneri de comunicare externi organizaţiei......................26 2.8. Rguli de bază ale comunicării în afaceri..............................27 2.9. Raportul dintre comunicarea internă şi cea externă.............29 2.10 Dimensionarea necesităţilor de informare ale organizaţiei. .29 CAPITOLUL 3 – Tehnica comunicării orale 3.1. Forme de comunicare orală.............................................31 3.2. Stiluri de comunicare orală..............................................32 3.3. Calităţile generale ale comunicării orale în afaceri..........34 3.4. Calităţile particulare ale comunicării orale în afaceri.......36 3.5. Tipuri de comunicare orală..............................................36 3.6. Semnale non verbale în comunicarea orală....................39 3.6. Reguli de conversaţie......................................................39 CAPITOLUL 4 – Comunicarea scrisă în afaceri 4.1. Specificul scrierii de afaceri.............................................43 4.2. Formele comunicării scrise în afaceri..............................44

i

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL 5 – Comunicarea non verbală 5.1. Limbajul corpului..............................................................60 5.1.1. Expresia feţei.............................................61 5.1.2. Mişcarea corpului.......................................63 5.1.3. Forma şi poziţia corpului............................67 5.1.4. Aspectul general........................................68 5.1.5. Comunicarea tactilă...................................69 5.2. Teritorii şi zone de comunicare........................................69 5.3. Limbajul lucrurilor şi al culorilor.......................................71 5.4. Limbajul timpului..............................................................72 5.5. Limbajul paraverbal.........................................................73 CAPITOLUL 6 – Negocierea – formă de comunicare în afaceri 6.1. Conceptul de negociere...................................................74 6.2. Principalele caracteristici ale negocierii...........................76 6.3. Funcţiile negocierii...........................................................77 6.4. Elementele fundamentale ale negocierii comerciale.......78 6.5. Tipologia negocierior.......................................................82 6.6. Organizarea negocierilor.................................................85 6.6.1. Etapele procesului de negociere...............87 6.6.2. Formarea echipei de negociere.................88 6.6.3. Mandatul echipei de negociere.................91 6.6.4. Agenda negocierii (ordinea de zi)..............92 6.6.5. Conceptul de „plajă de negociere” sau „zonă de acord posibil” (YAP)........................................93 6.7. Modalităţi şi tehnici de argumentare................................95 6.8. Tipuri de negociatori........................................................99 6.9. Confruntarea personalităţilor în procesul de negociere 103 6.9.1. Cooperarea..............................................104 6.9.2. Ostilitatea.................................................104 6.9.3. Dominaţia.................................................105 6.9.4. Pasivitatea...............................................105 6.9.5. Creativitatea.............................................106 6.9.6. Raţionalitatea...........................................106 6.10. Natura atitudinilor interpersonale şi ieşirea din situaţii conflictuale ...........................................................................107 6.10.1. Factori care determină natura atitudinilor interpersonale....................................................107 6.10.2. Ieşirea din situaţii conflictuale................108

ii

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri

CAPITOLUL 7 - Strategii, tehnici şi tactici de negociere 7.1. Strategia de negociere...................................................110 7.1.1. Etapele construirii strategiei............................111 7.1.2. Reacţii spontane..............................................112 7.1.2.1. Buldozerul.............................................113 7.1.2.2. Papă – lapte..........................................114 7.1.2.3. Evitantul................................................114 7.1.2.4. Delicatul................................................115 7.1.3. Deciziile strategice...........................................115 7.1.4. Tipuri de strategii.............................................117 7.2. Tehnici de negociere.....................................................119 7.2.1. Tehnici integrative (cooperative).....................120 7.2.2. Tehnici distributive (manipulatoare).................122 7.3. Tactici de negociere -Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere..............................................................................129 7.3.1.1. Tactici ofensive.............................................131 7.3.1.2. Tactici defensive...........................................136 CAPITOLUL 8 – Finalizarea negocierilor comerciale 8.1. Modul de abordare a obiecţiilor partenerului.................141 8.2. Metode de respingere a obiecţiilor................................142 8.3. Empatia..........................................................................143 8.4. Metode de compromis în etapa finalizării negocierilor. .144 8.5. Metode de finalizare a negocierilor...............................145 CAPITOLUL 9 – Comunicarea şi negocierea interculturală 9.1. Stiluri de comunicare şi negociere în afaceri.................148 9.2. Modelul lui Geert Hofstede............................................155 9.3. Combinarea celor dousprezece dimensiuni ale comportamentului în negociere cu valorile culturale ale lui Geert Hofstede (comparaţie între şase tări).........................157 9.4. Concluziile modelului Geert Hofstede...........................176 Bibliografie.....................................................................................177

iii

Editura Stiinţifică.n.n. bineînţeles.11.1900). la aceasta se adaugă. Istoria şi evoluţia comunicării Comunicarea interumană constituie un obiect de studiu cu o importanţă mult mai mare decât aceea a studierii altor sfere ale comportamentului uman. Voiculescu Dan – “Negocierea. Toate aceste subiecte nepătrunse asteaptă încă a fi elucidate. raportul care se formează între raţiune şi comportament. 1 1 .1 COMUNICAREA INTERUMANĂ 1. Pătrunderea şi înţelegerea sistemului de comunicare deschid şi înlesnesc drumul cunoaşterii personale şi a celor din jur. 1991. perioada contemporană. . cartea lui John Stewart Mill. pentru a intra în secolul nostru cu o serie de necunoscute şi încă dintre cele mai esenţiale: cum acţionează stările emoţionale asupra comunicării.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL NR.1.). p. „On Liberty of Thought and Discussion” (1859) sau cea a lui Herbert Spencer. „Philosophy of Style” (1871). ca de exemplu. Bucureşti. pentru o mai bună cunoaştere de sine şi pentru ca acţiunile raţionale să prevaleze asupra manifestărilor primare ale comportamentului uman. fiind în măsură să clarifice ierarhizarea oamenilor în societate după anumite criterii de valoare.1 În secolul al XIX-lea literatura în domeniul comunicării este destul de săracă.e. Reţinem totuşi contribuţia în sfera transmiterii mesajului – cum ar fi cea a lui Henry Innes. • perioada modernă (1600 . cu lucrarea sa „The Rhetorical Class Book” (1834) – sau în sfera dentologiei. motivaţiile şi interdependenţele acestora cu comunicarea. formă de comunicare în relaţiile interumane”. Evoluţia teoriei sistemului de comunicare umană parcurge deci o perioadă de peste 2000 de ani.1600).400 e. aproximativ delimitate: • perioada clasică (500 î. Istoria şi evoluţia studierii sistemului de comunicare interumană au cunoscut mai multe perioade principale. • perioada Evului mediu şi a Renaşterii (400 .

3. a obţinerii stabilităţii sau a unor modificări de comportament individual sau de grup”.11 2 2 . prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei sau relaţii spirituale. 2002. Editura Universităţii din Oradea. Comunicarea este definită ca fiind: „1. Comunicarea are trei dimensiuni2: 1. O transmitere de informaţii. realizată în limbaj articulat sau prin alte coduri. 3. informarea. trei explicaţii date de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române pentru termenul comunicare: 1. ştire. cu un pronunţat caracter Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. hotărâre) în vederea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor ce decurg pentru ele din aceste acte. în limita unor termene care curg obisnuit de la data comunicării. contacte verbale în interiorul unui grup sau colectivităţi. o sursă influenţează stările sau acţiunile altui sistem ţinta şi receptorul alegând dintre semnalele care se exclud pe acelea care. 2. veste. aducere la cunoştiinţa părţilor dintr-un proces a unor acte de procedură (acţiune. Definiţii ale comunicării Dicţionarele franceze dau explicaţii diferite termenului comunicare. acoperind aproape toate domeniile în care acest termen este folosit. Dicţionarul enciclopedic oferă termenului “comunicare” o definiţie deosebit de complexă. Există comunicare când un sistem. în vederea transmiterii unei informaţii.2. întâmpinare. a unei lucrări ştiinţifice. 2. p. aducere la cunoştiinţă. Mod fundamental de interacţiune psihosocială a persoanelor. dar sensul lor este convergent în a da termenului semnificaţia de “ punere în comun” .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 1. transmise prin canal. înştiinţare. Există trei semnificaţii. leagă sursa cu receptorul. înştiinţare. o difuzare concretizată prin două aspecte: a. Prezentare într-un cerc de specialişti. apare ca o producere de sens. fiind făcută de oameni.

dar acestea au ponderi diferite în funcţie de specificul comunicării. b. întrucât locurile nu sunt neutre (nu este acelaşi lucru dacă îmi întâlnesc superiorul în biroul său sau în barul de vizavi). 1. 2. . Particularităţile comunicării Din analiza tuturor definiţiilor date comunicării putem identifica câteva din particularităţile acesteia: • comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni în legatură unii cu ceilalţi. informarea este concomitent şi o co-producere de sens.situaţia este provocată sau nu.situaţia este simetrică sau asimetrică. prin prisma căreia trebuie luat în considerare faptul că oamenii sunt diferiţi („ eu nu sunt celălalt"). 3 .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri subiectiv. dar am câteva puncte comune cu celălalt"). dimensiunea socială. însă pentru ca ceea ce se transmite să devină informaţie şi pentru receptor se impune şi intervenţia acestuia. Situaţia este denumită situaţie comunicaţională şi poate avea mai multe dimensiuni: a. Situaţia se determină în funcţie de trei elemente : . . deşi oameni sunt diferiţi. Important aici este şi contextul spaţio-temporal. În fiecare proces de comunicare există în acelaşi timp o transmitere de informaţii şi o relaţie. în acest context relaţional apare problema interpretării. dimensiunea personală.3. care indică faptul că. urmare a relaţiei dintre receptor şi emitent. în sensul că acelaşi mesaj are semnificaţii diferite în funcţie de situaţia dată.situaţia este conflictuală sau nu . b. 3. O relaţie . O situaţie. ei au şi elemente comune („eu nu sunt celălalt."a comunica" înseamnă a intra în relaţie cu cineva”. Informaţia este produsă de un emitent. în mediul în care evoluează.

Procesul de comunicare 4 . cât şi între receptorii aceluiaşi mesaj. procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o sfera mai mare de cuprindere. datorită faptului că orice comunicare odată iniţiată are o anumită evoluţie. 1. metacomunicarea (ceea ce se înţelege dincolo de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare individ în forul său interior). • orice proces de comunicare se desfăşoară într-un context. social. prin conţinutul mesajului se urmăreşte realizarea anumitor scopuri şi transmiterea anumitor semnificaţii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • în procesul de comunicare. el nu mai poate fi oprit în drumul lui către destinatar. fizic sau temporal. se schimbă şi schimbă persoanele implicate în proces. • semnificaţia dată unui mesaj poate fi diferită atât între partenerii actului de comunicare.4. • procesul de comunicare are un caracter ireversibil. • orice mesaj are un conţinut manifest şi unul latent. cu care se află într-o relaţie de strânsă interdependenţă. • în situaţii de criză. adică are loc într-un anume spaţiu psihologic. adeseori acesta din urmă fiind mai semnificativ. în sensul că. • procesul de comunicare are un caracter dinamic. • orice proces de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea exteriorizată (acţiunile verbale şi neverbale observabile de către interlocutori). odată transmis un mesaj. cultural.

Cea mai simplă schemă a structurii procesului de comunicare a fost propusă încă din anul 1934 de Karl Buhler. Emiţătorul are scopul de a oferi. Acest mesaj este constituit într-un anume cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri aflaţi în contact.1. 1.1. dând naştere mai multor teorii ale comunicării. canal. cât şi receptorul sunt entităţi orientate către un scop. în vreme ce mesajul se caracterizează prin coerenţă. referent (figura nr. în lucrarea "Die Sprachtheorie" (figura nr. mesaj Emitator Feed-back Receptor Figura nr. Informaţia pleacă de la emiţător şi devine informaţie pentru receptor. receptorul are scopul de a primi.2. cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte". Atât emiţătorul. Altfel spus.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri A fost imaginat în mod diferit de teoreticieni. care va iniţia o acţiune de decodare a mesajului ce i-a fost transmis.1. Între mesaj şi cod există o anumită discrepanţă. fiecare proces de comunicare are o structură specifică reprezentată de un anume tip de relaţie dezvoltată de relaţia emiţător-mesaj-receptor. Ulterior. adaugându-i încă trei componente: cod. B. Relaţia de comunicare se realizează astfel: emiţătorul transmite un mesaj întrun anumit cod (limbaj) către receptor. 5 . Roman Jakobson. Potrivit acestei scheme transmiterea mesajului se realizează într-un anume cod. urmărind schema lui Karl Buhler.1). Între emiţător şi receptor are astfel loc un transfer care realizează elementul comun al informaţiei.). A. dezvoltă structura procesului de comunicare. Astfel. Karl Buhler defineşte comunicarea "un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal.

abstract. mesajul este transpus în semnale (y) care pot străbate canalul spre receptor. codul e fix.3. fiind determinat de loc.2.J. claritate. C. invariabil. redus la un număr destul de mic de semne.3. oral sau în scris. 1.1. de starea psihică a emiţătorului.W. O. de timp. Receptorul trebuie să decodeze mesajul transpus în semnale şi să-l interpreteze (x'). Pentru citirea acestuia. el trebuie să-şi codeze mesajul. Comunicarea poate fi îngreunată de un surplus nerelevant de informaţie (z) sau de 6 . informaţia trebuie să fie inteligibilă. Figura nr. La rândul lor J. autorii menţionaţi oferă urmatoarea explicaţie: dacă un emiţător doreşte şi transmite informaţia (x) unui receptor.Scholten şi G. Odată codat.Van Cuilenberg. Pentru a se face înţeles.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri cursivitate.Noomen realizează un "model fundamental al procesului de comunicare" (figura nr.) x y x+z x' emiţător canal receptor EMITATOR codare decodare efect zgomot de fond Figura nr. să folosească coduri. 1.

). Acelaşi model indică însă obstacolele ce pot interveni astfel încât izomorfismul să nu se realizeze: pot interveni erori de codare sau de decodare. Autorii nu sunt interesaţi de conţinutul acesteia3. Reuşita în comunicare implică într-o măsură oarecare izomorfismul dintre (x) si (x'). Prin intermediul unui canal (cablu telefonic sau telegrafic) mesajul va fi primit de receptor cu ajutorul unui alt aparat telefonic care va reconstitui mesajul (vocea). Weaver. Este un model matematic. întrucât autorii în cadrul prezentei teorii nu vorbesc decât de telegraf şi telefon şi nu iau în considerare şi alte canale de comunicare. 68 3 7 .4. informaţia fiind considerată o cantitate măsurabilă. Însă acest lucru ar fi fost abuziv. Aceasta se dorea să reprezinte o teorie generală a comunicării. codificare canal EMITENT RECEPTOR (mesaj) codificare Figura nr.4. W. deci de intenţiile emitentului. . University of Illinois Press. decodificare decodificare C. 1. a lui Shannon & Weaver (modelul micului telegrafist. Mecanismul de funcţionare a acestui model pleacă de la premiza că emitentul poate fi o persoană sau o maşină. D.1. media de masă etc. Shannon. modelul liniar al comunicării) . p. Teoria standard. îl va decoda. În activitatea de comunicare este important să se ţină cont de sensul mesajului. precum şi zgomotul de fond. receptorul acordă mesajului o semnificaţie (x') care e aceiaşi ca şi pentru emiţător (x-x').Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri zgomotul de fond. Acest mesaj este trimis prin intermediul aparatului telefonic care transformă mesajul în semnal electric.demonstrează că mesajul circulă într-o manieră liniară."The mathematical theory of communication". Preocuparea celor doi a fost legată doar de ceea ce putea deforma sau întrerupe mesajul (figura nr.). aplicabilă la orice (situaţia de faţă în faţă. El produce un mesaj. 1949.

principiu aplicabil în orice domeniu: mâna care duce furculiţa la gură.) permite acţiunii să-şi atingă scopul. Herman. De aici a dedus că felul în care mesajul este transmis va avea un impact asupra receptorului. comunicarea nu mai este liniară. Haley. verbal şi conştient al lui Shannon şi dezvoltă o teorie mai globală. pasa jucătorului de fotbal etc. Teoria lui Wiener va constitui fundamentul ciberneticii. sociologie. 1948. Don Jackson) ale căror cercetări pot fi reunite în acelaşi curent de gândire. mesaj EMITENT ect circ ular feed . Orice individ trăieşte într-un ansamblu de reguli pe care le utilizează obligatoriu în cadrul comunicării sale. piciorul care apasă pedala de frână. Watzlawick.1.120 4 RECEPTOR asp 8 . F. timp de vorbire. Şcoala de la Palo Alto (California): „ Totul este comunicare" Şcoala de la Palo Alto îşi trage numele de la oraşul american situat la sud de San Francisco. unde s-au întâlnit mai mulţi cercetători (Bateson.) este deci imposibilă. Procesul circular al retroacţiunii (figura nr. psihologie).back Figura nr. aceşti cercetători sunt împotriva modelului liniar. Norbert Wiener . care introduce axioma: "nu putem să nu comunicăm". fiind aplicabil doar în domeniul tehnic. apropierea de interlocutor etc. p.5. Importantă este retroacţiunea (feed-back-ul). considerat nepotrivit în raport cu ştiinţele sociale. Norbert Wiener . Wiener a fost militar în timpul celui de-al doilea război mondial şi a observat fenomenul de recul al tunurilor.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri E. comunicarea verbală şi cea non-verbală formând un tot unitar.5. 1.realizează o abordare a comunicării din punct de vedere sistemic 4. În acest model emitentul şi receptorul comunică în acelaşi timp. Acestă abordarea respinge modelul lui Shannon şi Weaver."Cybernetics or control and communication in the animal and the machine". Disocierea mesajului verbal conştient de contextul său (nivel sonor. Proveniţi din domenii foarte diferite (psihiatrie. etnologie.

• existenţa unui canal de transmitere a mesajului. Procesul de comunicare ia astfel naştere ca urmare a relaţiei de interdependenţă ce există între elementele structurale enumerate mai sus. în general. a acţiunii de codificare şi de decodificare a mesajului. orice proces de comunicare are câteva elemente structurale caracteristice : • existenţa a cel putin doi parteneri (Emiţător şi Receptor) între care se stabileşte o anumită relaţie. • capacitatea partenerilor de a emite şi recepta semnale într-un anumit cod. şi altcineva căruia îi este destinat mesajul.1. Cercetarea trebuie deci să ţină cont de această complexitate. Indiferent de forma pe care o îmbracă.5. destinatarul. datorită faptului că presupune 9 . cunoscut de ambii parteneri (de menţionat faptul că. Orice proces de comunicare să se desfăşoare astfel: există cineva care iniţiază comunicarea. a feed-backului. Figura nr.6. Acest mesaj este o componentă complexă a procesului de comunicare.). de această circularitate şi de context pentru a putea avansa întelegerea procesului de comunicare (figura nr. întrucât nu permite reconstituirea întregii semnificaţii a comunicării. emitentul. în orice proces de comunicare partenerii “joacă” pe rând rolul de emiţător şi receptor).Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 1.1. Elementele procesul de comunicare Analiza unei singure componente (un gest sau un cuvânt) nu prezintă nici un interes.6.

ponderea cea mai importantă o deţine. o formă vocală reprezentată de tonalitatea şi inflexiunile vocii. având un grad redus de conştientizare. de deprinderile de comunicare ale emitentului şi destinatarului. În cadrul procesului de comunicare realizat de fiecare individ. în mod surprinzător. datorită faptului că acest tip de comunicare este deosebit de subtil şi de complex. presupune existenţa unor canale de transmitere. limbajul neverbal. prestabilitate. canale neformale stabilite pe relaţii de prietenie.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri etape precum codificarea şi decodificarea. interes personal. este influenţat de dependenţa modului de recepţionare a mesajului. limbajul verbal reprezintă limbajul realizat cu ajutorul cuvintelor. 2. Indivizii au tendinţa de a pune întrebări pentru a verifica modul în care a fost recepţionat mesajul de către receptor. de contextul fizic şi psihosocial în care are loc comunicarea. a întelegerii corecte a semnificaţiei lor. telex. pauzele dintre cuvinte. "căile" urmate de mesaje. Pentru obţinere feedback-ului de la primitorul mesajului în cazul comunicării orale se foloseşte chestionarea şi parafraza. fax. ritmul de vorbire.). Calea cea mai utilizată de a avea confirmarea că mesajul transmis a fost înteles corect este totuşi întrebarea. preferinţe. ticurile verbale. Canalele de comunicare au un suport tehnic reprezentat de toate mijloacele tehnice care pot veni în sprijinul procesului de comunicare: telefon. mimică etc. cum ar fi sistemul canalelor ierarhice dintr-o organizaţie. Limbajul neverbal este urmat de cel paraverbal şi apoi de către limbajul verbal. Se impune o prezentare succintă a fiecăruia din aceste concepte. Limbajul paraverbal este o formă a limbajului neverbal. mijloace audio-video. modul de accentuare a cuvintelor. canale formale. Astfel. calculator. 10 . Limbajul neverbal este limbajul care foloseşte altă modalitate de exprimare decât cuvântul (gesturi. Există două tipuri de canale de comunicare: 1. Mesajul poate fi transmis prin intermediul limbajului verbal. neverbal sau paraverbal. Canalele de comunicare reprezintă "drumurile". Feedback-ul în cadrul acestui oricărui model de comunicare este procesul de verificare a mesajelor.

considera că în procesul de comunicare există urmatoarele bariere de limbaj: • aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane. În procesul de comunicare. barierele pot fi clasificate în bariere de limbaj. • cel ce vorbeşte şi cel ce ascultă se pot deosebi ca pregatire şi experienţă.factori fiziologici. • starea emotionala a receptorului poate deforma ceea ce acesta aude. • utilizarea unor cuvinte sau expresii confuze. bariere de concepţie. bariere de mediu. de la Grand School of Business. întreruperi succesive ale procesului de comunicare). În funcţie de caracteristicile pe care le au. semantici. perceptivi. zgomotele. Barierele de mediu sunt reprezentate de: • climat de muncă necorespunzător (poluare fonică ridicată). Perturbaţiile pot fi de natură internă . 11 .care apar în mediul fizic în care are loc comunicarea (poluare fonică puternică. factori interpersonali sau intrapersonali şI de natură externă . Perturbarea mesajului transmis poate avea o asemenea intensitate încât între acestea şi mesajul primit să existe diferenţe vizibile.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Mediul comunicării este influenţat de modalităţile de comunicare. • folosirea de suporţi informaţionali necorespunzători. • climatul locului de muncă poate determina angajaţii săşi ascundă gândurile adevarate pentru că le este frică să spună ceea ce gândesc. barierele reprezintă perturbaţiile ce pot interveni în procesul de comunicare. barieră reprezintă orice lucru care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj.Universitatea Columbia. • dificultăţi de exprimare. Leonard Saules. Filtrele. • ideile preconcepute şi rutina influenţeaza receptivitatea. bariere datorate poziţiei emiţătorului şi receptorului. există mediu oral sau mediu scris.

alegerea momentului potrivit pentru efectuarea comunicării. • rutina în procesul de comunicare. Tipologia comunicării În funcţie de criteriul luat în considerare distingem mai multe forme ale comunicării. existând câteva aspecte ce trebuie luate în considerare pentru înlăturarea lor: . . Deşi îmbracă forme diferite.folosirea unui limbaj adecvat.clarificarea ideilor înaintea comunicării.determinarea precisă a scopului fiecărei comunicări. de asemenea. • caracterizării diferite de către emiţător şi receptor a situaţiei în care are loc comunicarea • sentimentelor şi intenţiilor cu care interlocutorii participă la comunicare. . O ultimă categorie o constituie barierele de concepţie. acestea fiind reprezentate de: • existenţa presupunerilor. Potrivit acestuia în practica comercială regăsim : 12 . . .6.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Poziţia emiţătorului şi receptorului în comunicare poate. • concluzii grăbite asupra mesajului. barierele nu sunt de neevitat. • lipsa de atenţie în receptarea mesajului. 1. • lipsa de interes a receptorului faţa de mesaj. Un prim criteriu are în vedere modalitatea sau tehnica de transmitere a mesajului. constituind reale probleme în realizarea procesului de comunicare. constitui o barieră datorită: • imaginii pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi despre interlocutor. • exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător. I.planificarea comunicării.

. întâlnită atunci când fluxurile informaţionale se realizează de la nivelele superioare către cele inferioare. Comunicarea comercială (sau marketingul) constituită de: • publicitate. În funcţie de modul natura activitătii economice desfăsurate: a. semnale transmise prin cablu etc. reviste) • comunicare înregistrată (film. Comunicarea internă cuprinde: • acţiunile ce au drept scop informarea personalului. • relaţii publice. • promovare. situaţie în care se folosesc tehnici secundare de comunicare: scriere. • acţiunile care urmăresc obţinerea unei participări.comunicarea ascendentă. realizată de la nivelele inferioare către cele superioare ale unei organizaţii. putem identifica: .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri o comunicare directă . III. b. bandă) • comunicare prin fir • comunicare radiofonică II. în funcţie de relaţia existentă între indivizii din cadrul unei organizaţii. tipăritură. mimică. precum şi facilitarea circulaţiei informaţiei. 13 .comunicarea descendentă. disc. • acţiunile care vizează crearea de relaţii verticale în ambele sensuri şi orizontale în interiorul firmei. • marketing direct. situaţie în care mesajul este transmis prin mijloace primare: cuvânt. o comunicare indirectă. gest. În cadrul comunicării indirecte distingem: • comunicarea imprimată (presa. În funcţie de modul de realizare a procesului de comunicare. a unei implicări. a unei dinamizări a personalului.

dialogul interior pe care îl purtăm cu noi înşine reprezintă un autentic proces de comunicare. băncilor. Prin intermediul acestui tip de comunicare individul se cunoaşte şi se judecă pe sine. ci exclusiv unul mental. e. evaluează decizii sau repetă mesajele destinate altora. cel intrapersonal nu presupune codificarea şi decodificarea mesajelor. În funcţie de numărul participanţilor şi tipul de relaţie dintre ei există următoarele tipuri de comunicare: 1. întrucât ele nu trebuie să străbată un spaţiu fizic. Comunicarea intrapersonală. Ea este privită ca fiind forma de consiliere a individului uman cu sine însuşi. gândeşte. pentru a-i sensibiliza în sensul intereselor particulare ale anumitor grupuri profesionale şi pentru a încerca să influenţeze evoluţia cadrului juridic al sectorului respectiv. instituţionali). Alte tipuri de comunicare. cu metode specifice. presei financiare. Spre deosebire de toate celelalte tipuri de comunicare.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri c. 14 . se întreabă şi răspunde. IV. În unele cazuri este necesară abordarea unor aspecte specifice. Lobbying-ul este o tehnică de comunicare ce vizează decidenţii (politici. Comunicarea financiară are ca obiect gestiunea informaţiei şi a relaţiilor cu parteneri de tipul acţionarilor. Anglo-saxonii includ în cadrul acestei categorii: • lobbying-ul (grupurile de presiune) • comunicarea business-to-business. privind un public anume. În cazul acestui tip de comunicare emiţătorul şi receptorul sunt “indiscernabili”. d. analiştilor financiari etc. adimensional şi subiectiv. atunci când ascultă "vocea interioară". Deşi nu presupune existenţa unor comunicatori distincţi. analizează şi reflectează. presă sau chiar marele public. Comunicarea „corporativă" sau „instituţională": are ca principal obiectiv promovarea imaginii întreprinderii şi nu a unei componente particulare a acesteia vizavi de unii parteneri ce sunt în funcţie de natura întreprinderii: reprezentanţii puteri publice.

dată fiind promptitudinea răspunsului ce caracterizează acest tip de comunicare.Prima este nevoia de incluziune care se manifestă sub forma aspiraţiei de a obţine de la ceilalţi recunoaşterea valorii proprii.A doua nevoie interpersonală este nevoia de control. b. stabilirea şi menţinerea de relaţii semnificative cu alte fiinţe umane: William Schutz afirmă că printre factorii ce determină comportamentul nostru comunicaţional se numără şi aşa numitele "nevoi interpersonale". persuadarea interlocutorului. schimbul de informaţii cu interlocutorii umani direcţi ocupând. Obiectivele comunicării interpersonale sunt următoarele: a. imediate. Aceasta presupune prezenţa a cel puţin doi participanţi în comunicare. ajutorarea semenilor reprezintă motivaţia şi obiectivul unei clase bogate de comunicări interpersonale. . O trăsătură specifică a comunicării interpersonale este importanţa retroacţiunii. chiar şi în cele cu totul pasagere. f. d. un loc destul de modest. atitudinile şi credinţele oamenilor. deoarece nevoia lor de afecţiune e mai mare decât a altora. Aparent marginal şi frivol. Ei aşteaptă un comportament asemănător şi din partea celorlalţi. Prin intermediul acesteia se urmăreşte influenţarea opiniilor. descoperirea lumii exterioare: cunoştinţele noastre despre lume provin din multe alte surse. jocul ocupă în viaţa omului şi a omenirii un loc mult mai important decât consimte să-i acorde opinia comună. jocul şi distracţia implică şi ele o comunicare interpersonală. de regulă. e. expresie a dorinţei de a impune celorlalţi voinţa noastră. Poţi ajuta pe cineva sfătuindu-l bine.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 2. 15 . acordându-i asistenţă profesională etc. autocunoaşterea: presupune dirijarea interacţiunii cu partenerii de comunicare în aşa fel încât să-i determine să ne destăinuie constatările pe care le-au făcut în legătură cu trăsăturile şi manifestările noastre. Unii oameni sunt calzi şi prietenoşi în toate relaţiile lor. consolându-l într-un moment greu. Comunicarea interpersonală. pe faţă sau din umbră . Chiar dacă nu îmbracă o formă verbală. . replicile sunt aici. din acest punct de vedere.A treia este nevoia de afecţiune. de a-i conduce ori măcar influenţa. c.

sunt considerate tipice pentru această formă de comunicare grupurile zise "mici". Când numărul membrilor creşte peste această valoare. în care legătura interpersonală a fiecăruia cu fiecare nu este grevată de nici un fel de îngrădiri. În legătură cu acest tip de comunicare au fost elaborate mai multe teorii: a. de la cei vocali (tonul. O atenţie deosebită se acordă comunicării în cadrul şedinţelor de brainstorming. afirmând că succesul comunicării depinde exclusiv de abilitatea acestuia. Faptul că. În genere. selectarea şi testarea acestora fac obiectul unor cercetări amănunţite. atunci când vorbim. Profesorul spaniol Jose Aranguren formulează explicit o 16 . absolutizează rolul emiţătorului. ritmul vorbirii. Modalităţile optime de definire a problemelor de rezolvat. receptorul jucând rolul unui simplu receptacul pasiv. supranumită şi a "ţintei". stabilirea criteriilor pentru evaluarea soluţiilor. logica argumentării etc.) sau vizuali (caligrafie. acurateţea pronunţiei etc. având drept scop prioritar eficientizarea grupurilor de lucru. grupul are tendinţa să se fragmenteze în subgrupuri. deşi rămân interconectate. formarea grupurilor este urmarea dorinţei de cooperare în vederea atingerii unui ţel comun. ne auzim vorbind. îngreunează schimbul de replici între oricare dintre participanţi. care. Teoria interacţională sau a "ping-pong-ului" recunoaşte rolul interlocutorului. identificarea. b. până la aspecte de conţinut (claritatea ideilor. Comunicarea de grup este o altă ipostază a comunicării interpersonale. cu cel mult zece participanţi.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Un tip aparte de conexiune inversă îl reprezintă autofeedback-ul. Comunicarea de grup cel mai mult studiată este cea din cadrul echipelor de profesionişti angajaţi într-un proiect comun. Comunicarea publică implică prezenţa unui emiţător unic şi a unei multitudini de receptori. dar. 3. iar când scriem. avem în faţa ochilor rândurile redactate anterior creează condiţii pentru ajustarea pe parcurs a diverşilor parametri ai comunicării. Limita superioară variază de la caz la caz. Teoria acţională. volumul. 4. Se ia drept punct de plecare observaţia că o trăsătură esenţială a comunicării este caracterul ei cooperativ. ce presupune mai mult de doi participanţi. în general. ortografie).). înălţimea glasului.

Odată cu recunoaşterea valorii comunicative a comportamentului. Deşi îmbracă forme dintre cele mai variate acest tip de comunicare se caracterizează în toate cazurile printr-o slabă prezenţă a feed-back-ului. 17 . c. Există. incomplet şi mult întârziat comparativ cu cel din domeniile comunicării interpersonale sau publice. în ultimele decenii. a cercetărilor privind comunicarea nonverbală a condus la o nouă schimbare de perspectivă. ci de două fluxuri informaţionale continue şi simultane.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri condiţie: "Comunicarea este o transmitere de informaţie la care se aşteaptă răspuns". El se prezintă ca un producător instituţionalizat de mesaje adresate unor destinatari necunoscuţi. ca în sistemul telegrafic duplex. 5. Teoria tranzacţională sau "a spiralei". Comunicarea de masă presupune prezenţa obligatorie a gate-keeper-ului. Aprofundarea. telefoanele puse la dispoziţia publicului etc. Ipoteticului schimb de acţiuni şi reacţiuni i se substituie acum ideea concomitenţei sistematice a "replicilor". orientate în sensuri contrare. fireşte posibilitatea unei conexiuni inverse prin poşta redacţiei. nu se mai poate vorbi de asumarea alternativă a rolurilor de emiţător şi de receptor.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL NR. societăţi comerciale. . sprijin. Comunicarea de afaceri se desfăşoară în cadrul sau între organizaţii formale: întreprinderi. Organizaţia formală este creată şi compusă din oameni ale căror eforturi trebuie coordonate în vederea atingerii obiectivului stabilit de organizaţie. 18 .existenţa unei organizaţii formale. este dat de contextul particular în care acesta se desfăşoară.într-o mare măsură – o construcţie a comunicării.1. idei necesare desfăşurării oricărei activităţi cu caracter economic. sfaturi. Conţinutul comunicării în afaceri. instituţii publice. În cadrul acesteia un rol primordial revine comunicării.legătura comunicării cu sarcinile şi rolurile oamenilor în cadrul derulării unor afaceri. şi are nevoie înafară de alte resurse şi de informaţii. grupuri sau organizaţii din exterior. Fiecare depinde de altul. fundaţii etc. însăşi organizaţia poate fi privită ca fiind . Coordonatele de bază ale contextului de afaceri sunt: . în general. Sarcinile oamenior de afaceri pot fi îndeplinite doar prin interacţiuni cu alţi membri ai organizaţiei sau cu persoane.2 COMUNICAREA ÎN AFCERI 2. Comunicare în afaceri – caracteristici generale Comunicarea în afaceri ca formă a comunicării interpersonale reprezintă procesul de transmitere a unui mesaj despre „ceva” receptorului în legătură directă sau indirectă cu îndeplinirea mai multor sarcini profesionale: sarcini îndeplinite de oameni în cadrul unor organizaţii formale. pe de altă parte. De aici provin anumite trăsături specifice.

Astfel în cadrul unei negocieri – comunicarea se poate realiza atât între membrii propriei echipe de negociere. în funcţie de caracterul sarcinilor pe care fiecare individ.2. în vederea colectării de informaţii de pe piaţă şi de asemenea pentru adoptarea unor decizii care presupun un schimb permanent de opinii între cei implicaţi într–un astfel de proces. determinat de urmărirea unor scopuri practice. 3. Nevoia de comunicare este diferită. Adaptarea mesajului în funcţie de auditoriu. Comunicarea apare şi pentru a transmite ordine în vederea evaluării modului în care sunt realizate şi executate sarcinile. Trăsăturile caracteristice ale comunicării în afaceri Comunicarea în afaceri are următoarele caracteristici principale: 1. Caracterul predominant pragmatic În activitatea de comunicare în afaceri domină funcţia practică a limbajului. 2. 4. Cea de a doua categorie de sarcini sunt cele neprogramate. negociatorul nu trebuie să obţină prea multe informaţii. 2. Caracterul predominant pragmatic.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Comunicarea corectă sau incorectă în cadrul derulării oricărei afaceri va afecta modul în care sunt realizate sarcinile: la timp şi cu consum redus de resurse. trebuie să le îndeplinească. Din acest motiv pentru îndeplinirea acestui tip de sarcini indirecte.2.2.1. Preocuparea pentru eficienţă 19 . Preocuparea pentru eficienţa procesului de comunicare. şi ştie cum să procedeze pentru realizarea acestora. 2. acestea fiind definite a fiind acelea pentru care nevoia de informare a oamenilor de afaceri este foarte mare. membru al unei organizaţii economice.2. Unele dintre acestea sunt sarcini de rutină (programate) pe care individul le-a îndeplinit deseori. între aceştia şi stafful societăţii pe care o reprezintă. dar şi între membrii celor două echipe de negociere care vin în contact. Preocuparea pentru promovarea propriei imaginii. 2.

2. Crearea unei imagini favorabile În afaceri este foarte importantă şi imaginea care se creiază despre sine. 20 .un mesaj uşor de înţeles. precisă. Dacă şi-a atins obiectivul propus putem spune că comunicarea a avut succes. transmite informaţia. Din aceste considerente o deosebită importanţă în comunicarea de afaceri o are modul de structurare a mesajului transmis.3. Eficacitate şi eficienţă. Timpul este o resursă rară şi din acest motiv comunicarea trebuie să fie concisă.2. care din acest punct de vedere trebuie să fie uşor de înţeles – sarcină care revine în special celui care comunică.2.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Comunicarea profesională urmăreşte rezolvarea problemele apărute în desfăşurarea acţiunii de comunicare cu un consum cât mai redus de resurse.4. Eficienţa comunicării presupune ca procesul de comunicare să se desfăşoare cu un consum cât mai mic de resurse. sarcină care revine celui care îl comunică. Adaptarea mesajului în funcţie de auditoriu În comunicarea de afaceri o deosebită importanţă o are sarcina de a concepe – realiza . cu adresare directă la subiectul în discuţie.3. Succesul comunicării. 2. Caracterul predominant pragmatic al comunicării în afaceri ridică problema necesităţii evaluării efectelor acesteia. Prin aceasta se deosebeşte comunicarea legată de afaceri pe o parte de comunicarea cotidiană. Scopul comunicatorului este să realizeze întotdeauna mesaje adaptate interlocutorului pentru a fi uşor de înţeles şi convingătoare. 2. Principalul criteriu de măsurare a efectelor este succesului comunicării adică. dacă nu putem spune că comunicarea s-a soldat cu un eşec. De imaginea bună a organizaţiei în faţa clientului poate depinde însăşi succesul acelei afaceri. măsura în care comunicatorul îşi îndeplineşte scopul propus. despre produsele sale şi despre organizaţia pe care o reprezintă.

stilul dominant de management • modul în care sunt motivaţi angajaţii • relaţiile de muncă • cerinţele legate de un anumit comportament sau aspect vestimentar • disciplina în muncă 21 . ale turbulenţei şi incertitudinii. Eficienţa comunicării se referă la posibilitatea omului de afaceri de a transmite mesaje cu un consum minim de resurse.A. normelor. În anii '50 preocupările specialiştilor s-au orientat mai ales asupra mijloacelor de comunicare orală şi scrisă.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Calitatea comunicării de a realiza obiectivele pe care şi le-a propus comunicatorul este desemnată prin termenul de eficacitate. regulilor. O motivaţie bună vine şi din constrângerile lumii de afaceri actuale. Elton Mayo a întreprins experimente la compania Western Electric din Chicago care au pus în evidenţă faptul că există o legătură directă între productivitata comunicării şi grija manifestată de conducere faţă de această comunicare. Uneori nu se poate găsi o cale de a realiza simultan eficacitatea şi eficienţa iar cel ce realizează comunicarea trebuie să decidă de cele mai multe ori care din cele două aspecte poate să fie într–o anumită măsură sacrificat. Problema comunicării ocupă astăzi un loc important în preocupările actuale ale managerilor. Cultura organizaţională poate fi definită drept totalitatea standardelor. 2. Cultura organizaţională se regăseşte în manifestări concrete cum sunt: . tradiţiilor şi valorilor împărtăşite de membrii organizaţiei în procesul muncii lor.U. Aceasta se bazează pe capacitatea persoanei de a şti cum trebuie acţionat şi ce trebuie făcut pentru a realiza prin comunicare ceea ce îşi propune. Cercetări în domeniul comunicării organizaţionale Primele studii asupra problemei comunicării în cadrul organizaţiei au fost iniţiate în S.4. aflate sub semnul schimbării generale. Din anii '60 comunicarea în organizaţii a devenit un obiect de studiu interdisciplinar la care îşi aduc contribuţia şi discipline ca sociologia şi psihologia. Organizaţiile au culturi specifice la fel cum oamenii au personalităţi individuale.

Acest tip de comunicare este atribuit oamenilor orientaţi spre putere. Cultura puterii se dezvoltă cu succes în organizaţiile mici antreprenoriale. • scopul şi obiectivele organizaţiei. de marketing. C. Este o cultură de echipă care se bazează pe puterea de expert şi mai puţin pe cea a poziţiei ierarhice. Acesta se caracterizează printr-un control centralizat în care deciziile se iau ca rezultat al puterii şi influenţei. un anumit proiect sau obiectiv.prezenţa unor sectoare puternic specializate (compartiment financiar. • mediul de operare al organizaţiei. • profilul profesional şi tehnologia. Handy identifică organizaţionale: în practică patru categorii de culturi 1.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Procesul de formare a culturii organizaţionale poate fi marcat de: • originea organizaţiei şi proprietarii acesteia. în organizaţii politice. de relaţii cu publicul). • evenimentele dramatice ce au loc în interiorul organizaţiei. • mărimea organizaţiei. grad înalt de standardizare şi formalizare. • stilurile şi strategiile de comunicare. în general în organizaţiile cu scop unic şi limitat. comunicarea având loc de sus în jos şi având un caracter prescriptiv. Este caraterizată prin: . Cultura sarcinii este o cultură orientată spre o anumită sarcină de îndeplinit. în unele sindicate. Recompensarea se face proporţional cu stingerea unor standarde. materiale şi financiare. climatul este defensiv. Cultura rolului se dezvoltă în organizaţia formală clasică. stilul de comunicare este cel de blamare şi de dirijare. spre asumarea de riscuri. • obiectul activităţii organizaţiei. În cadrul acesteia asistăm la un grad înalt de 22 . 2. climatul de comunicare rezultant fiind defensiv. • oamenii din care este compusă. 3. Reţelele de comunicare formală sunt bine structurate iar sursa majoră de putere este poziţia de pe care se realizează acest proces. comunicare fiind puternic interactivă. Are următoarele caracteristici: aducerea împreună a resurselor umane. totul fiind controlat de reguli şi proceduri.

Stilurile de comunicare. 23 . Aceste canale sunt de mai multe feluri: Canale verticale pe care comunicarea se realizeză de sus în jos (dintre superior şi subaltern): pe acest tip de canale se transmit instrucţiuni. obiectivele sau metodele de dezvoltare stabilite. Îndeplineşte o serie de funcţii: transmiterea de informaţii despre problemele ce pot să apară în organizaţie. de convingere şi consultare sunt singurele acceptate în acest context cultural. Forma clasică a acestui tip de comunicare este aceea când subalternul raportează asupra modului de îndeplinire a sarcinilor. 4. climatul comunicării este de cooperare.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri autonomie şi relaţii de muncă agreabile. A. 2. stilurile de comunicare sunt stilul de convingere sau consultare şi de rezolvare de probleme. Organizaţia este subordonată individului şi există prin acesta. Acestea se pot clasifica în două mari categorii: canale formale şi canale informale. Canalele interne de comunicare din organizaţie Comunicarea în organizaţie se desfăşoară printr-o diversitate de canale. cel puţin în primele faze. Acest tip de comunicare are un rol important în ceea ce înseamnă coordonarea eforturilor tuturor membrilor organizaţiei.5. Canalele verticale pe care comunicarea se realizeză de jos în sus – cea dinspre subaltern spre superiori. Cultura persoanei se întâlneşte mai rar. De asemenea se transmite subordonaţilor şi feedback-ul asupra performanţelor lor. Canalele formale (oficiale) fac parte integrantă din structura organizaţională formală a întreprinderii şi au ca scop să faciliteze îndeplinirea sarcinilor prin prescrierea şi controlul circulaţiei mesajelor în rândul personalului angajat. pe calităţile şi performanţele sale. Strategia de acceptare şi egalitară sunt cel mai adesea adoptate. sugestii pentru îmbunătăţirea muncii proprii. Prin acest tip de comunicare. informaţii despre politica organizaţiei. Climatul comunicării este de cooperare. Ea se focalizează în jurul individului. subalternul capătă sentimentul valorii sale şi se simte implicat. exprimarea opiniilor angajaţilor. ceea ce sporeşte motivaţia şi satisfacţia muncii.

Atitudinea managerilor faţă de sistemul de comunicare a informaţiei este în general negativă deoarece nu-l pot controla şi îl consideră un producător de informaţii distorsionat. Caracterul canalelor informale este acela că acesta este o formă rapidă şi eficace de transmitere a informaţiilor. ca urmare a nevoilor lor imense de comunicare. stabilite în mod deliberat de către conducere. Cu toate acestea. 2. prin aceasta putându-se testa reacţiile angajaţilor la deciziile pe care conducerea intenţionează să le aplice. Canalele informale se structurează în mod spontan. Canalele informale completează canalele de comunicare formală şi răspund nevoii de informaţii a oamenilor care nu pot fi acoperiţi pe cale oficială. neorganizat. Formele canalelor de comunicare sunt variate în cadrul oricărei organizaţii economice existând următoarele tipuri de reţele: 24 . ce sunt folosite în mod repetat. notele interne şi rapoarte. acestea rezumându-se la: contacte personale.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Comunicarea orizontală – dispune de canale mai puţin variate. Acestea canale se formează spontan şi se prezintă ca o reţea din care fac parte grupuri ce îşi transmit unii altora informaţii. chiar şi managerii sunt integraţi în această reţea de comunicare.6. Anumite studii au arătat că mai mult de 85% din informaţiile care circulă în întreprindere se transmit pe alte canale decât cele oficiale. Managerii pot folosi această formă de comunicare pentru a transmite mesaje mai rapid decât pe canalele oficiale. Reprezintă una dintre cele mai importante forme de comunicare din organizaţii. Ea este necesară deoarece contribuie la coordonarea mai uşoară şi mai promptă a activităţii între grupurile de persoane. Stilul de conducere care este predominant în organizaţie îşi pune amprenta în mod direct asupra comunicării orizontale. B. Reţele de comunicare în organizaţiile economice Canalele de comunicare reprezintă contacte între indivizi sau roluri de muncă. şedinţele. între angajaţii unei întreprinderi.

fără a fi necesar să aibă loc un schimb simultan de mesaje. Reţeaua echipă este un tip de interacţiune în care fiecare membru este reciproc interdependent şi comunică cu fiecare alt membru.2.5.2.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Reţeaua comasată este acea formă de realizare a canalului de comunicare în care mai multe persoane obţin informaţii din aceeaşi sursă. reţelele de comunicare pot fi dezvoltate într-o mare varietate de structuri. B A A C A E A D B A A D A E A C 25 .).2.2.4. Relaţiile interpersonale sunt bogate. Reţeaua liniară reciprocă reprezintă tot o succesiune de canale dar între persoanele ce compun.3. Să luam ca exemplu un grup format din cinci persoane care lucrează în acelaşi compartiment sau la acelaşi proiect. Exemplu: la nivelul grupurilor mici. În această situaţie domină comunicarea într-un singur sens. lanţ (figura nr. Eficienţa comunicării depinde în această situaţie de mărimea echipei care comunică dat fiind faptul că interacţiunile bilaterale vor fi cu atât mai numeroase cu cât sunt mai mulţi membri. prin care trece cea mai mare parte a informaţiilor.). Simbolul “A” apartâţine persoanei centrale (managerul sau şeful de proiect).). comunicarea se desfăşoară în ambele sensuri: comunicarea de jos în sus şi de sus în jos pe diferite nivele ierarhice sau chiar comunicarea care se realizează la acelaşi nivel ierarhic între specialişti. Reţeaua secvenţială este o formă de organizare în succesiune a unor canale unilaterale de comunicare în care o persoană obţine informaţii de la cea de înaintea sa şi le trimite mai departe. cerc (figura nr. Între membrii grupului veţi observa urmatoarele tipuri de retele: roata (figura nr. reţea Y (figura nr.) si stea (figura nr.). O astfel de reţea apare în comunicarea unor instrucţiuni de la nivelele ierarhice superioare spre altele inferioare. În acest tip de interdependenţă relaţiile interpersonale sunt slabe şi comunicarea interpersonală este sporadică.1.2.2.

Figura nr. Formele de comunicare cu aceşti parteneri externi sunt foarte variate: . 2.2. A A B D B A A D C A E A C A E A Figura nr.2. C A E A Figura nr.2.4.5.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Figura nr. Partenerii de comunicare externi organizaţiei Organizaţia acţionează într-un mediu economico-social şi politic.2.1.7. A A B D Figura nr.comunicarea cu concurenţii. 26 .relaţiile publice sau negocierea. .2. .comunicarea financiară care de cele mai multe ori este guvernată de reguli specifice statuate prin acte normative.2. stabileşte relaţii şi comunică permanent cu partenerii săi exteriori.3.

• negociere. Comunicarea cu aceşti parteneri se realizează sub forma activităţii de relaţii publice care urmăresc în special promovarea imaginii organizaţiei. de cea naţională şi în unele situaţii chiar şi de cea internaţională. • vânzare.8. Partenerii politici reprezentaţi de autorităţile publice locale şi de puterea centrală. societăţile de asigurări şi alte instituţii financiare. Comunicarea cu aceştia se realizează de cele mai multe ori în mod individual prin negocieri care au ca scop perfecţionarea cadrului juridic şi legislativ în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea. 2. 3. Partenerii economici sunt furnizorii. Partenerii financiari sunt cei cu care organizaţia negociază pentru a-şi procura fonduri sau alte resurse financiare. Regulile de bază ale comunicării ăn afaceri 27 . De exemplu cu băncile comunicarea se realizează sub forma negocierilor pentru angajarea de împrumuturi iar cu societăţile de asigurări comunicarea se realizează sub forma negocierii contractelor de asigurare. 4. Partenerii sociali sunt reprezentaţi de comunitatea locală.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Partenerii externi organizaţiei cu care acestă stabileşte relaţii de comunicare pot fi grupaţi în: 1. • activităţi de relaţii publice. iar o altă formă de comunicare cu aceştia este comunicarea cu sindicatele. Printre partenerii financiari ai unei organizaţii economice sunt băncile bursele. 2. • comunică prin acţiuni de cercetare a pieţei. cumpărătorii şi concurenţii. • comunicarea necesară derulării contractelor. • comunicarea cu ocazia derulării contractelor. Cu aceştia organizaţia comunică sub mai multe forme: • prin negocierisau puneri de acord.

Comunicarea în toate sensurile: În cadrul unei întreprinderi există: comunicarea verticală descendentă 5 (cea a căii Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. refuzul de a informa creează circuite paralele ale informaţiei.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Realizarea unei comunicări eficiente între oameni. cum sunt5: 1. iar înainte de a vorbi trebuie să asculţi de două ori mai bine. Existenţa voinţei de a comunica: Nu este suficient să dai o direcţie comunicării pentru a rezolva problema. Ascultarea: Dacă omul are o gură. 4. Anticiparea: Rezultatele comunicării apar doar pe termen mediu sau lung. în special între întreprindere şi partenerii săi. În lipsa acestei anticipări. se va ajunge la decalaje ce vor genera prejudicii importante. 3. discursul va emite informaţii fără a ţine cont de receptor. care aşteaptă un dialog sau cel puţin o informaţie care să răspundă aşteptărilor sale. Schimbul: reprezintă principiul fundamental al comunicării multilaterale: se schimbă idei. alimentate de zvonuri şi cu efecte subterane din cele mai periculoase. Trebuie să existe o voinţă veritabilă de a comunica a echipei de conducere. prin care trebuie să obţină din partea personalului o participare activă şi nu o supunere pasivă. Dacă nu. însă fundamentele unei politici de comunicare. Întreprinderea trebuie deci să anticipeze contextul care va exista peste o anumită perioadă de timp. sub toate formele sale. Acesta reprezintă şi fundamentul comunicării interne la nivel de unitate economică. 2002. el are şi două urechi. Dacă este normal să nu accentuezi niciodată punctele slabe.17 28 . 2. presupune respectarea câtorva reguli simple. să răspunzi sau să fii transparent faţă de mass-media. Editura Universităţii din Oradea. sunt adevărul şi încrederea. Invers. cu riscurile implicate: nu este întotdeauna plăcut. 5. 6. Credibilitatea: Se poate comunica prin minciună sau utilizând manipularea. p. puncte de vedere şi se construieşte mesaje pornindu-se de la aceste schimburi. este complet greşit ca toate informaţiile emise să fie false. de exemplu.

ca şi un grup. Dimensionarea necesităţilor de informaţii ale organizaţiei 29 . Ele de multe ori se influenţează şi completează reciproc. spre furnizori). În nici un caz ea nu trebuie redusă la dimensiunea verticală descendentă. În condiţiile în care mediul extern este acela care decide în ultimă instanţă asupra succesului sau insuccesului organizaţiei este vital ca eforturile acesteia să fie orientate spre exterior (spre clienţi. În exteriorul întreprinderii. Aceste câteva reguli reprezintă mai mult o filozofie.comunicarea orizontală (posibilitatea schimburilor de informaţii între servicii).9. Respectarea identităţii fiecaruia: Un individ. 7. Crearea unei dinamici a firmei. obţinerea unei imagini bune necesită respectarea identităţilor care stau la originea forţei întreprinderii. Ele permit însă o utilizare mai eficientă a comunicării în sensul realizării optime a obiectivelor urmărite. nu poate exista decât dacă are o identitate proprie care trebuie să fie percepută şi de ceilalţi. 2. comunicarea de asemenea trebuie să se realizeze în toate direcţiile. o artă a întreprinderii pentru a se insera mai bine în mediul uman. comunicarea verticală ascendentă (posibilitatea oferită diferitelor eşaloane de a se exprima şi de a furniza informaţiile necesare până la nivelele de decizie). sociologic. economic.10. Raportul dintre comunicarea internă şi cea externă Preocupările legate de comunicarea internă şi cea externă a organizaţiei nu trebuie separate în mod rigid.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri ierarhice). rezultată din experienţă. . cultural decât exprimarea unei legi empirice oarecare. de la emitentul ierarhic care reprezintă firma spre toate categoriile de public receptor. 2. indiferent dacă organizaţia are sau nu relaţii directe cu aceştia.

Remedierea deficitului de informaţii se poate realiza prin extinderea reţelei de relaţii. Dacă individul primeşte mai multe mesaje.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Pentru desfăşurarea unei activităţi economice. unitatea economică este înglobată într-o reţea formată din cei care furnizează informaţii necesare pentru desfăşurarea propriei activităţi şi cei care primesc de la aceasta informaţiile necesare desfăşurării propriei activităţi. 30 . În această situaţie. oferind la rândul lor prea multe sau prea puţine altor utilizatori de informaţii. Uneori este posibil ca reţelele de comunicare să nu fie bine dimensionate şi/sau să nu funcţioneze corespunzător existând situaţii în care unii primesc mai multe sau mai puţine informaţii decât le este necesar. includerea de noi surse de informare şi primirea de la sursele deja existente de alte noi informaţii. fluxul informaţional depăşeşte capacitatea sa normală de informare şi de prelucrare a informaţiilor ceea ce duce de cele mai multe ori la o stare de stres. situaţia poartă numele de „deficit de informaţie” şi aceasta face ca individul să adopte decizii superficiale şi inoportune. Dacă individul primeşte mai puţine informaţii. el se află într-o situaţie de „exces de informare”.

Comunicarea în cadrul grupului. cu structură şi durată de funcţionare permanentă sau temporară (secţii. în funcţie de numărul participanţilor care iau parte la acest proces poate îmbrăca mai multe forme. 3. În activitatea profesională se face adesea apel la acest tip de comunicare pentru rezolvarea unor sarcini curente care apar pe parcursul derulării procesului de negociere.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL NR. Comunicarea în faţa publicului.1. Comunicarea interpersonală în care sunt angajaţi doi indivizi poate avea un grad diferit de formalizare.3 TEHNICA COMUNICĂRII ORALE Comunicarea orală ca formă a comunicării interumane. Aceste forme de comunicare presupun reguli specifice făcând apel la tehnici diferite de abordare. departamente. Cea mai importantă formă de comunicare în cadrul grupului este şedinţa. Adesea reprezentanţii organizaţiei sunt puşi în postura de a se adresa unui auditoriu mai larg. comunicarea orală poate îmbrăca forma comunicării de la persoană la persoană. Forme de comunicare orală În funcţie de numărul participanţilor. echipe de negocieri). acesta fiind format din persoane din cadrul organizaţiei sau din 31 . de la persoană la grup sau către un public larg. Comunicarea orală de la persoană la persoană. În cadrul organizaţiei funcţionează grupuri şi echipe.

formală. evitându-se argoul. cotidiană şi intimă. Stilul rece – în cadrul acestuia. Prezentarea de cele mai multe ori exclude dezbaterea temei analizate. Stilul formal poate apărea în toate formele de comunicare orală între persoane. Aceasta se poate regăsi şi în discuţiile realizate în cadrul grupului sau în faţa unui auditoriu mai larg. Putem concluziona că comunicarea orală în cadrul organizaţiei se desfăşoară aşadar pe mai multe nivele: individual. Există în comunicarea orală cinci stiluri de comunicăre: rece. Comunicarea este marcată de importanţa subiectului sau diferenţa de statut dintre participanţi. Această situaţie poate fi prezentată prin termenul generic de prezentare. Are de cele mai multe ori un rol de informare. emiţătorul nu cunoaşte auditoriul şi nu poate primi feedback de la acesta. mesajul fiind şi de această dată bine pregătit în prealabil. Discuţia individuală între două persoane poate constitui o situaţie de negociere. în echipă sau în faţa publicului. frazele lăsate în suspensie. repetiţiile. Stilul de comunicare poate fi foarte nuanţat în funcţie de gradul său de formalism. având caracterul de comunicare unidirecţională. Limbajul este îngrijit. fiind imprevizibile. Comunicarea orală se realizează diferit în funcţie de anumite exigenţe ce se impun pentru fiecare categorie de manifestare a acesteia. în cadrul grupului dar şi în comunicarea realizată în faţa auditoriului larg. 3. altele decurg liber.2. Stilul consultativ-informaţional – comunicarea informală presupune ca discuţiile să se desfăşoare liber. fără a se supune unor 32 . comunicarea este de cele mai multe ori unidirecţională. consultativă. Stiluri de comunicare orală Întâlnirile sunt abordate în stiluri foarte diferite: unele respectă proceduri şi reguli ferme în desfăşurare.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri afara acesteia. Mesajul este pregătit de regulă cu foarte mare atenţie pentru a nu da naştere la interpretări. Stilul formal – potrivit acestuia comunicarea se bazează pe reguli şi proceduri standard.

menite a conferi enunţării o notă evidentă de ceremonie. reluări sau dezacorduri. Comparativ cu stilurile anterioare. Partenerii iau parte activă la discuţii. ingnorîndu-se într-o oarecare măsură. exprimându-şi propriile puncte de vedere dar arătat totodată interes şi consideraţie faţă de a celorlalţi. acesta permite o deplină libertate în abordarea subiectelor sau în alegerea modului de comunicare. altele decât cele fireşti. Stilul intim – este utilizat în conversaţia dintre persoane foarte apropiate. Potrivit acestui stil subiectul comunicării nu este stabilit în prealabil. Stilul ştiinţific – se caracterizează prin aceea că în procesul comunicării se apelează la formele de deducţie şi de inducţie ale raţionamentelor. În cadrul acestui stil limbajul este relaxat. Stilul beletristic – specificitatea acestui stil constă în marea bogăţie de sensuri la care apelează şi pe care le foloseşte. Mesajele conţin nu numai fapte şi opinii ci exprimă şi sentimentele şi trăirile sufleteşti ale vorbitorilor. Limbajul este emoţional şi abundă în coduri personale. sensibilitatea şi imaginaţia. acceptându-se ezitări. O anumită pregătire a comunicării este totuşi necesară urmărindu-se fixarea scopului sau a unor reguli generale ale comunicării. măreţe. În cadrul acestui stil. este stilul care încearcă să abordeze dicţionarul unei limbi în exhaustivitatea sa. Stilul consultativ este din ce în ce mai agreat în organizaţiile moderne. 33 . cuvinte sau moduri de adresare. reclamate de scopul realizării unei bune comunicări.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri reguli şi proceduri stricte. acesta dezvoltându-se după dorinţe şi inspiraţia participanţilor. are ca trăsătură specifică căutarea minuţioasă a acelor formule. Stilul cotidian – exemplul cel mai edificator de înţelegere a stilului cotidian îl reprezintă conversaţia liberă între partenerii sau colegii de serviciu. se recurge uneori la argou sau la coduri cunoscute doar de participanţi. în vederea exprimării unor gînduri şi sentimente grave. solicitată de împrejurări deosebite. care au semnificaţie doar pentru participanţi. Stilul solemn – sau protocolar. profunde. limbajul este mai relaxat.

dirijarea spre anumite scopuri. fapt ce îl apropie de stilul beletristic. cu ajutorul cărora se efectuează o comunicare specifică instituţiilor. urmărind informarea auditoriului. de a simţi ceea ce simte celălalt. de a emite judecăţi de valoare şi de a critica. dar îl deosebeşte de acesta faptul că pune accentul pe informaţie mai mult decît pe forma de prezentare. care are ca element definitoriu prezenţa unor formule sintactice clişeu. aceasta se traduce prin stăpânirea emoţiilor negative. Calităţile generale ale comunicării orale de afaceri Comunicarea orală în afaceri urmăreşte scopuri practice. Empatia – reprezintă capacitatea persoanei de a privi lucrurile prin ochii celuilalt. 34 . urmărind să activeze eficienţa şi eficacitatea acestuia. Pe plan comportamental interpersonal. Stilul publicistic – abordează o mare varietate tematică. precise dar reprezintă în acelaşi timp şi o modalitate prin care emiţătorul îşi manifestă interesul pentru ce se întâmplă în jurul său şi pentru ceilalţi oameni. cum este de exemplu cel al vânzărilor fără această aptitudine nu este posibil ca cineva să devină un bun profesionist. Stilul de comunicare managerială – stilul în care mesajul managerului caută să aibă un impact puternic asupra auditoriului. Pe plan relaţional comunicarea de afaceri este sprijinită în primul rând de empatie. informarea.3. de naturaleţe. a tentaţiei de a acuza. În anumite domenii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Stilul administrativ – un stil funcţional. Calităţile acesteia trebuie să vizeze deci ambele planuri: al conţinutului dar şi al relaţiei. Aceasta nu înseamnă că vorbitorul trebuie să fie întotdeauna de acord cu interlocutorul său ci înseamnă că nu trebuie anulat respectul pentru interlocutor ca persoană şi nu trebuie contestat dreptul său de a avea propriile opinii şi sentimente. angajarea la rezolvarea de probleme. iar pe planul conţinutului aspectele esenţiale sunt: claritatea gândirii şi claritatea limbajului. Empatia se asociază cu capacitatea de a accepta şi înţelege interlocutorul. 3.

precizia mesajelor comunicate este o altă calitate a stilului folosit în comunicarea în afaceri.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Calitatea gândirii – Comunicarea trebuie să aibă la bază un mesaj clar şi uşor de înţeles. cu sensurile în care acestea sînt folosite de anumite grupuri de vorbitori. cuvinte a căror întrebuinţare este locală. Puritatea – are în vedere folosirea numai a cuvintelor admise de vocabularul limbii literare. un limbaj folosit doar de anumite grupuri de vorbitori care conferă cuvintelor alte sensuri decît cele de bază pentru a-I deruta pe cei care nu cunosc codul şi jargonul. Proprietatea – se referă la modalitatea folosirii cuvintelor celor mai potrivite pentru a exprima mai exact intenţiile autorului. . care este un limbaj de 35 . Pentru ca discursul vorbitorului să devină cât mai pertinentă trebuie să respecte următoarele reguli: . Simplificarea gândurilor astfel încât acestea să devină uşor exprimabile se poate realiza prin: . .investirea de timp şi abordarea cu răbdare a comunicării propriu-zise. În activitatea de afaceri este preferată exprimarea simplă şi directă. Uneori complexitatea gândurilor devine o barieră. Acesta poate întruni aceste calităţi numai în situaţia în care gândurile celui care expune mesajul sunt la rândul lor clare şi bine organizate. ieşite din uzul curent al limbii. care reprezintă cuvinte vechi. cuvinte recent intrate în limbă. putem identifica două categorii de termeni: argoul. Potrivit cu valoarea de întrebuinţare a cuvintelor. lungimea optimă a frazei se consideră de a fi de maxim 22 cuvinte. potrivit cu evoluţia limbii putem identifica arhaisme.formularea ideilor trebuie să se realizeze în fraze scurte.clarificarea obiectivelor urmărite şi organizarea adecvată a punctelor mesajului. Claritatea limbajului – se bazează nu numai pe cunoaşterea subiectului abordat sau pe deţinerea unui vocabular bogat dar şi pe modul în care sunt abordate etapele comunicării. precizia se realizează având la bază informaţii corecte şi valoroase. intereselor şi poziţiilor proprii dar şi pe cele ale interlocutorului.luarea în consideraţie a obiectivelor. neologisme. mai ales dacă vorbitorul nu are timpul necesar pentru realizarea comunicării respective. specifică unei zone. . al căror uz nu a fost încă pe deplin validat şi regionalisme.

el trebuie să se concentreze asupra mesajului şi ascultătorilor încercând totodată să fie preocupat şi de sine (cum arată. cum se mişcă). sentimente. 3. Pe parcursul comunicării.vorbitorul nu trebuie să aibă ambiţia de a fi perfect (el poate greşi pentru că acest lucru este absolut uman). folosiţi pentru a realiza o comunicare mai rapidă. fără divagaţii suplimentare şi neavenite. 3. idei. Demnitatea – impune utilizarea în exprimarea orală numai a cuvintelor sau a expresiilor care nu aduc atingere moralei sau bunei cuviinţe. Tipuri de comunicare orală 36 . antisemit. dar şi cu necunoscuţi.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri termeni specifici unor anumite comunităţi profesionale. S-au găsit unele „remedii” pentru atenuarea unor astfel de situaţii: . vorbeşte. misogin sau androgin. Fineţea – folosirea unor cuvinte sau expresii prin care se exprimă într-un mod indirect gînduri. În această ultimă situaţie el este adesea în pericol să devină rigid.5. stângaci sau să simuleze. Armonia – obţinerea efectului de încântare a auditoriului prin recurgerea la cuvinte şi expresii capabile să provoace auditoriului reprezentări conforme cu intenţia vorbitorului. Concizia – urmăreşte exprimarea concentrată pe subiectul de comunicat. mai nou este invocată în acest sens şi atitudinea politically corectnnes. opusul armoniei este cacofonia. vorbitorul interacţionează cu persoane cunoscute. Calităţile particulare ale comunicării orale de afaceri Naturaleţea este o calitate absolut necesară pentru o bună comunicare în afaceri şi se bazează pe o atitudine adecvată faţă de interlocutor. Precizia – are drept scop utilizarea numai a acelor cuvinte şi expresii necesare pentru înţelegerea comunicării. evitarea referirilor cu caracter rasial.4. . şovin.

relatarea. discursul. a unor acţiuni fără implicarea celui care participă. care îşi transmite opiniile cu privire la un subiect. expunerea. Conferinţa cu preopinenţi este aceia în cadrul în cardul căreia conferenţiază mai mulţi conferenţiari. Conferinţa cu preopinenţi poate fi regizată sau spontană. intervenţia. Acesta nu trebuie să depăşească trei. opiniile. fapte. prelegerea. care presupune emiterea. seminarul. Relatarea este o formă de comunicare în care se face o decodificare. argumentarea şi susţinerea unor puncte de vedere şi a unor idei inedite. ferită de subiectivism şi de implicare personală. în această formă a comunicării există totuşi feed-back. interviul. Monologul este acea formă a comuinicării în care emitentul nu implică receptorul. care pot prezenta idei opuse pe aceeaşi temă. 37 . dialogul. Prelegerea este situaţia comunicativă în care publicul care asistă la o prelegere a avut posibilitatea să sistematizeze informaţii. apelând la un tip sau altul de limbaj. interpelarea. a unor stări de fapt. predica. a unei realităţi obiective. pledoaria. dezbaterea. Expunerea este forma de discurs care angajează în mod explicit personalitatea. o dezvăluire. colocviul. povestirea. evenimente anterioare angajării acestui tip de comunicare. Conferinţa presupune o adresare directă. Acestă formă de comunicare presupune un nivel de abordare mai ridicat.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Dintre formele comunicării orale ne vom referi la următoarele: monologul. o prezentare. Discursul este forma cea mai evoluată şi cea mai pretenţioasă a monologului. conferinţa. toastul. care exprimă un moment sau o situaţie crucială în evoluţia domeniului respectiv. alocuţiunea. patru minute. rezumîndu-se să le prezinte cu fidelitate pe cele ale autorilor despre care conferenţiază. fără o introducere de acomodare cu subiectul pus în discuţie. Toastul este o rostire angajată cu prilejul unor evenimente deosebite. publică în care cel care susţine conferinţă evită să enunţe propriile judecăţi de valoare. sistemul de valori ale celui care vorbeşte.

în mod deosebit îi este specifică angajarea dimensiunii temporale sub forma trecutului. Povestirea este forma cea mai amplă a comunicării. Predica este acel tip de adresare în care posibilitatea de contraargumentare şi manifestare critică sunt reduse sau chiar anulate. îşi acordă acelaşi statut. Dialogul este acea comunicare în cadrul căreia mesajele se schimbă între participanţi. specifică instituţiilor puternic ierarhizate. dar are un moderator. Pledoaria este asemănătoare ca formă şi funcţie discursivă cu alocuţiunea. fiecare fiind pe rând emiţător şi receptor. acesta din urmă declarându-şi. acordul cu mesajul enunţat. subiectivitatea povestitorului este prezentă din plin. diferenţiindu-se de aceasta prin aceea că prezintă şi susţine un punct de vedere propriu. este destinată clarificării şi aprofundării unor idei. pe anumite domenii. fie şi tacit. în care se folosesc cele mai variate modalităţi. prin intervenţie emitentul adînceşte un punct de vedere şi îl susţine. lăsându-şi amprenta pe forma şi stilul mesajelor transmise. participanţii la dialog fac un schimb de informaţii. dar cu măsură. nu trebuie să depăşească 10 minute. toţi participanţii la dialog se consideră egali. Intervenţia este situaţia în care emiţătorul vine în sprijunul unor idei ale unui alt participant la discuţie.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri trebuie să fie o comunicare care face apel la emoţionalitatea celor prezenţi. nu are un centru de autoritate vizibil. rolurile de emitentul şi receptorul se schimbă reciproc. la emoţii. 38 . Alocuţiunea reprezintă o intervenţie din partea unui vorbitor într-un context comunicaţional având drept scop ilustrarea unui punct de vedere. Interpelarea poate fi definită ca situaţia în care cineva. Dezbaterea este o formă a comunicării în care nu sunt implicate structuri evaluative. la cunoştinţe anterioare. care face apel la imaginaţie şi sentimente. aflat în postura de distribuitor de informaţie cere unor anumite surse o mai bună precizare în anumite probleme.

prin participarea fiecăruia la discuţii îmbogăţindu-se sfera subiectului abordat. reflectând totodată ataşarea de subiect. Astfel vorbirea rapidă este asociată cu un mesaj urgent. Semnale non-verbale în comunicarea orală Comunicarea verbală este întotdeauna însoţită de semnale nonverbale.6.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Seminarul reprezintă formă de comunicare dialogală care implică serioase structuri evaluative. care este şi centrul de conducere al discuţiilor din cadrul seminarului. dintre care cele mai relevante sunt calităţile vocale. timbrul etc. în care rolurile de emitent şi receptor nu se schimbă fiind folosit ca mijloc de obţinere de informaţii despre cineva. Dicţia reprezintă modul în care sunt prezentate cuvintele. 39 . accentul în vorbire. Colocviul este forma de comunicare în care participanţii dezbat în comun o anumită idee. Tonul vocii va fi situat în zona entuziasmului (reţinut). are un centru autorizat de comunicare. Vorbirea neclară poate fi cauzată de încordarea muşchiului gâtului. Acestea au un rol important în asigurarea eficacităţii transmiterii şi receptării mesajelor. a buzelor şi a maxilarului. implicarea în expunere şi dorinţa de a convinge. Volumul vocii este reglat de obicei în funcţie de distanţă şi de condiţiile de zgomot. Calităţile vocale cele mai importante sunt volumul vocii. tonul. pe un anumit subiect. iar legat de aceasta vocea poate fi auzită de la distanţă fără a fi nevoie ca vorbitorul să ţipe strident. Rolul esenţial în controlul volumului îl are respiraţia corectă. Ritmul vorbirii influenţează nu numai claritatea sunetelor dar şi semnificaţia mesajului. Interviul este o forma rigidă a dialogului. în baza unei discuţii. dicţia. 3.

Întrebările închise sunt folositoare pentru că îi fac pe ceilalţi să dezvăluie lucruri precise legate de persoana lor. Există două tipuri de întrebări: • închise • deschise. care ulterior vor fi detaliate. Ele cer explicaţii şi prezentări detaliate şi. s-ar putea ca problema să nu rezide în faptul că partenerii sunt neprietenoşi sau dezinteresaţi. Reguli de conversaţie 1. Greşeala poate consta şi în tipul de întrebări şi în felul în care sunt ele formulate. Întrebările deschise sunt în genul celor puse elevilor la lucrările scrise. Dacă vrem să menţinem o conversaţie vie şi să o facem mai interesantă şi profundă. trebuie să avem în vedere două aspecte: întâi. Când alegem întrebările pe care vrem să le formulăm. care solicită răspunsuri lungi. dar puţine sunt persoanele care ştiu cum să o facă astfel încât să încurajeze eficient conversaţia. ci şi la ce anume îl interesează pe celălalt 40 . încât vrem să aflăm cât mai multe. Deşi au un anumit rol în comunicare întrebările închise succesive duc la o conversaţie plicticoasă şi sunt urmate de tăceri stânjenitoare. exuberanţă). 3. dar care reclamă răspunsuri formate dintr-un cuvânt sau două.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Timbrul este dat de inflexiunea „sus – jos” a vocii şi trădează adesea sentimentele de moment (tristeţe. Atunci când întrebările noastre abia trezesc reacţii. furie. ori că împrejurările nu sunt favorabile. după o întrebare închisă este bine să urmeze una deschisă. în al doilea rând în cadrul acestui proces trebuie să ne străduim să menţinem o dublă perspectivă. Întrebări care încurajează conversaţia.7. Toţi indivizii pun întrebări. Întrebările închise sunt întrebările cu o singura opţiune de răspuns sau cele cu mai multe opţiuni. aceste întrebări trebuiesc folosite numai atunci când vrem într-adevăr să auzim ceea ce are de spus cealaltă persoană. adică să ne gândim nu numai la ceea ce vrem noi să spunem şi să aflăm. spre satisfacţia partenerilor indică şi faptul că suntem atât de interesaţi de ceea ce au spus.

să-l ascultăm cu simpatie. Dacă vrem să câştigăm un partener. Editura Polimark. iar întrebările-clişeu generează de obicei răspunsuri-clişeu : "Binişor". ascultându-l. A asculta activ înseamnă a comunica emitentului ce înseamnă pentru noi mesajul său. "Mai nimic" etc. Ascultarea activă este foarte utilă în două situaţii: . Whitney. Impresia noastră este. iar nouă ne permite să ne clarificăm impresia. Cu alte cuvinte. "se zice că auzim jumătate din ceea ce se spune.60. Cel mai bucuros ar fi să-şi audă propria voce şi. b. avem tendinţa să auzim ceea ce vrem să auzim şi să vedem ceea ce vrem să vedem. despre subiecte care probabil îi interesează şi pe ceilalţi şi cu care par familiarizaţi. În plus. "Nu prea rău". dar până la o limită. . 1999. Olson şi C. 6 41 . fiind puse în scopul deschiderii comunicării. întrucât celălalt este mult mai interesat de propria sa persoană decât de noi. să avem certitudinea că înţelegem ceea ce ni se spune6.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Greşeli obişnuite în formularea întrebărilor . Reguli de ascultare. Din aceste motive. autorii cărţii "Să conversăm". Ascultarea activă reprezintă un mod deosebit de a reacţiona pentru că îl încurajează pe celălalt să continue să vorbească şi ne permite.Întrebările deschise sunt bune. Bucuresti. „Liniştea este de aur” într-o conversaţie. Sathre. p. în acelaşi timp. Fiecare individ are o dorinţă profundă de a fi ascultat.când nu suntem siguri că am înţeles ce vrea să spună cealaltă persoană. R. de multe ori. Allan Garner – “Limbajul vorbirii”. După cum afirmă F. pentru că aceasta îl face să se simtă mai bine şi mai important. astfel de întrebări sună ca un clişeu.când ni se transmite un mesaj important sau cu un Allan Pease. Acest lucru îi permite să-şi dea seama că îl ascultăm. departe de intenţia celeilalte persoane. Cele prea deschise cer un efort atât de mare şi un timp atât de îndelungat pentru a răspunde încât mulţi renunţă. deci. ascultăm cu atenţie jumătate din ce am auzit şi ne amintim jumătate din ce am ascultat”. mesajul transmis nouă este adesea diferit de cel pe care îl creăm noi din semnele care ne stau la dispoziţie. trebuie să-i acordăm întreaga atenţie. Conversaţia trebuie începută cu întrebări uşoare.

să-i spunem ce înţeles ni se pare că trebuie să atribuim acţiunilor sale. principiile ascultării active sunt uneori încălcate: o luăm înaintea vorbitorului. Mesajele nonverbale sunt mult mai greu de interpretat decât mesajele verbale. obiectivul nostru este să punem întrebări relevante despre clientul potenţial şi despre nevoile lui. de exemplu un zâmbet sau braţele încrucişate.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri conţinut emoţional. La acest nivel. să-l întrebăm dacă concluzia noastră este corectă. de exemplu. să-i ascultăm răspunsurile şi să încercăm să obţinem informaţii care ne vor ajuta să perfectăm afacerea şi să „ne vindem" lui. în schimb avem capacitatea de a asculta 400 de cuvinte pe minut. De aceea interpretările trebuie verificate prin trei procedee: 1. Ascultarea activă a mesajelor non-verbale. deşi ne gândim la cu totul altceva) partenerul poate nu va crede nimic rău despre noi. Experienţa arată clar că cei mai buni comercianţi din lume sunt cei care ştiu să asculte cel mai bine. 2. dar a doua oară nu ne va mai ierta: îşi va pierde încrederea în noi. Ascultarea activă este un mod excelent de a-i încuraja pe ceilalţi să ne vorbească. Reguli de ascultare în situaţiile de afaceri. dând afirmativ din cap. În lumea afacerilor. Interesul pe care îl arătăm îi va determina adesea pe oameni să fie mai vorbăreţi. să-i spunem celuilalt ce anume din ceea ce am auzit şi am văzut la el ne-a condus la concluziile noastre. Vorbim cu o viteză de aproximativ 125 de cuvinte pe minut. ceea ce înseamnă că ascultăm de trei ori mai repede decât vorbim. serviciile sau propunerile noastre. din cauză că aceeaşi expresie non-verbală. poate indica sentimente foarte diferite. dacă suntem surprinşi pentru prima oară că simulăm ascultarea (ne uităm în ochii partenerului zâmbindu-i. gândurile noastre se îndreaptă în altă parte. Din această cauză. În lumea afacerilor. prima etapă a vânzării este ceea ce se numeşte „treapta ascultării". Un alt pericol al simulării 42 . Prin urmare. În comerţ. 3. obiectivul este de regulă „să ne vindem pe noi" mai întâi şi apoi produsul. Faptul că nu le criticăm gândurile sau sentimentele îi va face să se simtă mai bine şi să se destăinuie. priceperea noastră de a asculta cu atenţie este în relaţie directă cu succesele comerciale şi cu cele din domeniul negocierilor.

mass-media.coordonarea – rapoarte despre coordonarea activităţii . 4. de la colectarea faptelor până la transmiterea informaţiilor.planificare şi previziune – rapoarte despre mediul extern. comunicarea scrisă ocupă de asemenea un loc semnificativ. a executării şi controlului operaţiunilor.conducerea – rapoarte despre strategiile firmei . Specificul scrierii de afaceri În activitatea de afaceri. Comunicarea scrisă contribuie la îndeplinirea tuturor funcţiilor manageriale (de conducere): . . să aibă un caracter obiectiv. Scrierea documentelor are rolul de a asigura informaţiile necesare luării deciziei. scrierile de afaceri trebuie să îndeplinească câteva caracteristici mai relevante: să aibă un caracter pragmatic. CAPITOLUL NR.4 COMUNICAREA SCRISĂ ÎN AFACERI Comunicarea scrisă ocupă un loc important în viaţa modernă: în afaceri.controlul – rapoarte legate de activitatea întreprinderii Caracterul obiectiv al scrierii de afaceri. Caracterul pragmatic al unei scrieri de afaceri este dat de faptul că aceste înscrisuri se întocmesc în legătură cu îndeplinirea unor sarcini de muncă. deschisă şi sinceră a principalelor activităţi ale scrierii de afaceri.1.organizarea – rapoarte privind stabilirea structurii organizaţiei. în administraţie. în politică. să asigure accesibilitatea lor. Pentru ca comunicarea să-şi atingă scopul propus. restructurare.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri ascultarii este că putem pierde informaţii importante care ne-ar putea ajuta să ajungem la soluţii favorabile. Obiectivitatea comunicării scrise poate fi asigurată prin abordarea sistematică. Obiectivitatea depinde de: 43 . . educaţie. cercetare ştiinţifică etc.

O lucrare prost întocmită –inaccesibilă – este asociată imediat cu deficienţe în modul de a gândi şi de practici de muncă incorectă. Pe de altă parte.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri secţia de cercetare formată de autor. Din punctul de vedere al celui care transmite mesajul scris. codifică şi transmite mesajele esenţiale având la bază două elemente: modul în care gândeşte şi modul în care structurează textul. Preocuparea pentru asigurarea accesibilităţii. Din această cauză o parte a 44 . Structurarea trebuie să se bazeze pe organizarea sistematică şi logică a informaţiilor. Autorul unor documente de afaceri nu trebuie să fie un maestru în arta scrierii. concise şi corecte pentru ca ideea să devină clară şi în mintea celorlalţi. 4. Accesibilitatea este dată de modul în care autorul planifică.2. ideile ce se doresc transmise trebuie exprimate cu claritate. respectând anumite modele uzitate de organizaţia în care acest înscris este folosit. Formele comunicării scrise în afaceri Formele comunicării scrise în organizaţie sunt variate. ceea ce contează mai mult este ca mesajele clare şi accesibile pentru destinatar. depinzând în primul rând de tipul sarcinii de muncă căreia li se asociază pentru cele programate – nevoia de informaţii este în principiu mai mică decât în cazul sarcinilor neprogramate. incă din perioada anterioară redactării înscrisului (autorul nu trebuie să influenţeze cititorul prin redactarea numai a unor elemente ce corespund realităţii) respectarea exigenţelor gândirii logice în interpretarea faptelor. modul de prezentare a ideilor. Lipsa abilităţii de a scrie corect poate deveni un handicap pentru orice angajat afectând nu numai comunicarea dar şi propria sa imagine. - Accesibilitatea scrierii de afaceri. O mare parte a documentelor scrise vizează transmiterea de informaţii de rutină la intervale regulate de timp. datorită legăturii intrinseci dintre gândire şi scriere aceasta din urmă devine un exerciţiu care ne poate ajuta să îmbunătăţim chiar modul nostru de a gândi.

aşa cum sunt scrisoarea comercială (cu excepţia scrisorii tip). deci special elaborată pentru fiecare din partenerii vizaţi.Broşura generală Are ca obiect prezentarea întreprinderii. 45 . să exprime imaginea întreprinderii. din uzanţe interne şi internaţionale. va fi rar citită. oficializate de formă şi conţinut totuşi acestea trebuie să se conformeze cerinţelor generale de profesionalism legate de conceperea şi prezentarea acestor documente. broşura destinată unor parteneri anume. conţinând informaţii despre obiectivele acesteia. A. la prima vedere. obiective contradictorii: să fie citită. chiar dacă este redactată şi ilustrată perfect. să fie memorată. Documentele distincte comunicării externe sunt guvernate de principii şi reguli ce rezultă în mod expres sau implicit din anumite acte normative. politica sa sau atrăgând atenţia asupra anumitor aspecte sau probleme. realizările. al cărei conţinut nu este standard. broşura şi nota internă sau raportul.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri documentelor prin intermediul cărora se realizează comunicarea sunt tipizate – pretipărite sub formă de formulare. Broşura Există două tipuri principale de broşuri: broşura destinată tuturor partenerilor întreprinderii. Chiar dacă scrierea acestora nu se supune în general unor reguli stricte. O broşură generală de prezentare a firmei are. cu excepţia celor interesaţi personal sau din punct de vedere profesional. mijloacele ei. Este clar că o broşură foarte completă. Îndeplinirea sarcinilor de muncă neprogramate reclamă alte forme de comunicare scrisă. să prezinte întreprinderea şi activităţile ei în manieră completă. 1.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Timpul acordat lecturii acestui tip de broşură este foarte redus. c. O broşură bine întocmită va permite stabilirea unei legături între cifre şi tehnici. Ea permite atragerea atenţiei elevilor asupra întreprinderii. d. de aceea aspectul vizual este fundamental. produse sau oameni şi completarea în acest fel a imaginii întreprinderii. Broşura elaborată în scopul recrutării de personal. Broşura destinată celor din domeniul învătământului – poate fi destinată profesorilor sau elevilor/studenţilor. B. În schimb. întrucât experienţa demonstrează că. prezentarile. mesajele conţinute de legende şi titlurile sunt cele care sunt de obicei reţinute. 2. cercetări. Broşura destinată mediilor financiare – trebuie să reuşească să acopere lipsa de informaţii a mediilor financiare despre tot ceea ce nu înseamnă informaţie financiară propriu-zisă. Broşura destinată personalului. Alte tipuri de broşuri sunt mult mai elaborate. Raportul Raportul este o formă de prezentare care se realizează de regulă în cadrul unei organizaţii şi care are în vedere un anumit subiect ce trebuie cunoscut şi de alte persoane pentru a-şi îndeplini 46 . broşurile de informaţii sunt publicate în fiecare an de mărci sau de întreprinderi pentru consumator. Broşurile destinate unor parteneri specifici a. b. Difuzarea broşurii este fundamentală. Broşura destinată unor prescriptori. neavând legatură cu produsul. în lipsa unor strategii adecvate. ci cu întreprinderea. Fotografiile. atrăgând atenţia asupra unui aspect particular al domeniului financiar. direct sau indirect. Broşura destinată consumatorilor – broşurile publicitare sau tehnice de utilizare a unui produs nu ţin de relaţiile publice. f. o parte importantă a tirajului riscă să rămână stocată şi apoi repede să devină perimată. e.

Introducerea – pregăteşte „scena” pentru cititor menţionând pe de o parte termenii de referinţă. În acest spirit părţile formale de bază ale raportului sunt introducerea. concluziile. . spune. În practica comercială contemporană regăsim mai multe tipuri de rapoarte: . un eveniment pe baza unor argumente pertinente. Acestea au ca principale obiective atât informarea terţilor cât şi de comunicare a acestora în legătură cu un anumit subiect. eveniment sau proces. Termenii de referinţă ai unui raport pot avea în vedere elemente cum ar fi: . Acesta trebuie să pună în evidenţă stadiile de realizare a activităţilor curente.raportul de analiză – analizează şi interpretează faptele relevante legate de o anumită situaţie. Structura formală a raportului Regula de bază în construcţia formală a raportului ca şi a altor lucrări scrise este: „spune ce vei spune. o schimbare de procedură.prin care este justificată o acţiune.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri în mod corespunzător sarcinile de muncă. iar pe de altă parte trecerea în revistă a problemelor ce vor fi abordate în ordinea în care sunt prezentate în corpul rapoartelor.propunerea – raportul propune o soluţie la o problemă existentă sau o cale de valorificare a unei oportunităţi. 47 . .raportul de justificare . Rapoartele de informare şi de activitate înclină spre componenta „infirmare”. propunerile sau recomandările dacă este cazul. În funcţie de obiectivele urmărite de autor se pot distinge mai multe tipuri specifice de rapoarte.enunţarea scopului – raportului. corpul raportului. . iar cele de justificare sau propunerile spre cea de convingere în timp ce rapoartele de analiză prezintă o combinare aproape echilibrată a celor două aspecte. spune ce ai spus”.raportul de activitate – informează asupra stadiului îndeplinirii unei anumite activităţi sau asupra rezultatelor acesteia.scurt raport de informare sau document de mică dimensiune care prezintă interes pentru destinatar – legat de sarcinile sale de muncă. .

Corpul raportului este partea cea mai importantă a raportului ce cuprinde conţinutul acestuia structurat pe secţiuni şi subsecţiuni care poartă fiecare un titlul distinct. oferirea de soluţii pentru o anumită problemă.forma de prezentare a scrisorii contribuie la rândul său la obţinerea unei atmosfere favorabile pentru realizarea tranzacţiei. poate să înceapă printr-o scurtă introducere (în care are loc enunţarea problemelor ce vor fi abordate) şi se poate încheia prin concluzii. cei mai mulţi autori preferă să o scrie (redacteze) după ce au încheiat întregul material. 48 . Astfel. Nota internă Nota internă este un document scurt care circulă în interiorul organizaţiei. cine a comandat raportul. prezentarea unei cereri. Fiecare secţiune. fiind concepută să servească comunicării rapide a unor informaţii legate de o problemă urgentă. D. pe lângă selectarea limbajului şi a tonului adecvat pentru textul scrisorii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri precizarea fără probleme este tratată exhaustiv sau sunt vizate doar anumite aspecte particulare. Scopurile cele mai frecvente ale unei note interne sunt: transmiterea unor fapte prin care destinatarul este ţinut la curent cu o anumită problemă. o panglică bună.hârtie de calitate superioară. transmiterea unor instrucţiuni. scrisoarea necesită şi o formă de prezentare atrăgătoare. Această primă parte a raportului poartă de regulă. Deşi este plasată la început. De regulă aceasta are un caracter neformal. dar şi o dactilografiere corectă şi estetică. Scrisoarea comercială Subordonată obiectivului avut în vedere la expedierea scrisorii crearea unei impresii pozitive asupra partenerului . chiar titlul „introducere” şi la un raport de câteva pagini nu poate depăşi mai mult de 3 – 4 fraze. la rândul ei. corespunzând unei scrisori cu circuit închis. deoarece numai atunci el are o viziune clară asupra ordinii problemelor tratate şi le pot sintetiza mai uşor. C. realizată prin folosirea unui material de scris corespunzător . înregistrarea unor fapte.

pentru anumite etape ale tranzacţiei şi formulare tipizate. 49 .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Pentru corespondenţa oficială (de afaceri. în funcţie de lungimea acestuia. a datei scrisorii şi a numărului de pagini.5-3 cm în partea stângă a colii de hârtie.over).  continuarea textului pe o filă nouă numai dacă acesta conţine minimum două rânduri (la fila de continuare se fac în colţul din dreapta jos al primei file următoarele menţiuni: -/ 2. Pentru a obţine un aspect estetic al scrisorii trebuie să se respecte câteva cerinţe:  plasarea echilibrată a textului dactilografiat pe coala de hârtie. sau . în partea din stânga la nivelul semnăturii sau mai jos (în limba engleză se folosesc pentru „anexe" abrevierile Encl../ Enc/ Enclos). în cazul operaţiunilor repetabile care au în vedere obiecte de serie sau de mică valoare.  dispunerea textului în paragrafe. lăsând între acestea un interval suplimentar faţă de rândurile din text.) cu menţionarea lor în finalul scrisorii. lista de colisaj.  alinierea capetelor de rând în partea dreaptă a colii de hârtie cât mai uniform posibil. se pot folosi . broşuri. conosamente etc.  evitarea post-scriptumului (PS). factura.) se folosesc de obicei coli de hârtie cu dimensiuni standardizate. lăsând un spaţiu de minimum 1 cm. este posibilă şi folosirea unor alte dimensiuni justificate de necesităţi tehnice sau de eficienţă. specificaţiile tehnice. cataloage. tehnică etc. facturi.  evitarea despărţirii cuvintelor în silabe la capătul rândului./ En.  menţionarea pe a doua filă a antetului de report (constând din denumirea expeditorului şi a destinatarului). care poate crea destinatarului impresia unei neglijenţe din partea expeditorului scrisorii. instrucţiunile de transport etc.  lăsarea unei margini de 2. oferta.  eventuala ataşare la scrisoare a diverselor documente denumite „anexe" (liste de preţuri. Acestea includ cererea de ofertă.

corpul de clădire etc... de regulă în mijlocul acesteia. Acesta se plasează în partea superioară a colii de hârtie. dar ele sunt în general simple. codul poştal).  semnătură.  numerele de telefon. De obicei. societăţii. fără elemente ornamentale inutile. Forma şi grafica antetelor este extrem de variată. îndeplinind pe lângă funcţia de identificare şi informare şi pe cea de publicitate. numărul. reprezentanţei.  dată.  obiectul scrisorii. hârtia folosită pentru corespondenţă este prevăzută cu antet tipărit sau gravat. Antetul În mod obişnuit. acesta se va dactilografia în colţul din dreapta sus al colii de hârtie.  adresa şi sediul central (se indică strada. băncii. fabricii etc.  formulele de încheiere şi salut. ţara.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Prin uzanţele internaţionale s-a stabilit ca o scrisoare cu caracter oficial să cuprindă următoarele elemente:  antet.  adresa telegrafică. În lipsa unei hârtii cu antet tipărit. sucursalei. d1.  referiri la anexe. cu aspect plăcut. 50 . instituţiei. bulevardul. antetul cuprinde:  denumirea întreprinderii. În cele ce urmează vom prezenta fiecare din aceste elemente din punct de vedere al conţinutului lor şi al plasării în pagină.  conţinutul scrisorii. firmei.  numărul de telex.  formula de salut/ adresare. piaţa etc.  referinţe.  adresa destinatarului/ interioară. statul. uneori apar completări ale antetului în partea stângă sau chiar la subsol..  domeniul de activitate.

Dec. Spre deosebire de acestea. Deci după cifra care indică ziua se scriu terminaţiile numeralului respectiv: ex. pentru 31-st (31st) etc. 23rd). dar şi în textul scrisorii. care folosesc pentru corespondenţa lor limba engleză. d. Mar. 15th). codurile folosite la redactarea corespondenţei telegrafice. July nu se prescurtează. ca marcă de fabricaţie înregistrată la Camera de Comerţ sau alt organism oficial.: . 2™ 2006. Sept. Denumirea lunilor anului se pot prescurta astfel: Jan. Înaintea cifrei care indică anul nu se mai pune virgulă.. se obişnuieşte ca denumirea lunii să preceadă cifra care indică ziua.. între 21-23 se reiau terminaţiile cifrei respective (21st. Aug.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri numărul căsuţei poştale.  băncile cu care firma..2.rd (3 rd) de la 4-20 th (4 th. Este de asemenea obligatoriu ca în antetul firmelor britanice înfiinţate după 1916 să se indice numele directorilor şi al secretarului firmei.   În cazul întreprinderilor comerciale sau industriale din Marea Britanie.. 22nd. June. care în majoritatea lor sunt organizate ca societăţi pe acţiuni cu răspundere limitată. societatea etc. În sistemul folosit de firmele americane. Febr. firmele americane sunt încorporate şi abrevierea adăugată este "Inc". Nov.. fie a variantei britanice fie a celei 51 .. indică numele respectiv. . Oct. Numele lunilor May.. Apr. Data Data emiterii corespondenţei este plasată sub antet şi poate fi scrisă sub următoarele forme: (EB) 2nd August 2006 (EB) 2nd Aug 2006 nd (EA) August 2 2006 (EA) Aug. Adoptarea de către firme din diferite ţări. nu numai pentru exprimarea datei. de asemenea cifrele pot fi folosite şi fără terminaţii: August 2nd 2006 sau August 3 2006. . are legături de afaceri. pentru 24-30-th.Ltd". înlocuirea denumirii lunilor anului cu cifre romane sau arabe nu este recomandabilă şi se indică evitarea folosirii acestora. la numele firmei se adaugă cuvântul "Limited" sau abrevierea "Co. Asocierea numelui firmei cu litera „R" sau semnul ®.st (1st).nd (2 nd)..

ar putea fi înţeles „5 oct. precum şi pentru o facilitare a repartizării corespondenţei. sau pe aceeaşi linie cu data. poate duce la confuzii grave.. d. Referinţele Referinţele se plasează de obicei în partea stângă a colii de hârtie.3. introduse prin abrevierea „Our Ref. numărul de dosar al contractului etc. Locul de emitere se plasează întotdeauna înaintea datei. introduse prin abrevierea „Your Ref. Abrevierile prox. Referinţele se introduc prin abrevierea „Ref. Astfel. sub dată în cazul formei bloc. serviciului sau lucrătorului care se ocupă de problema respectivă.." în cea americană. scopul introducerii acestui element în scrisoare este identificarea corectă a scrisorii de către serviciile 52 . Adresa interioară a destinatarului Adresa destinatarului se plasează în partea stângă a colii de hârtie.199. (ultimo) însemnând „luna trecută" sunt considerate forme învechite şi nu se mai folosesc.4." în scopul identificării cu uşurinţă de către aceasta din urmă a corespondenţei anterioare...Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri americane de exprimare a datei.." (reference) şi includ iniţialele numelui lucrătorului. În cazul anumitor corespondenţe sau documente.10. 17th July 2006 d. 5. a dactilografului sau stenografului (separate între ele printr-o diagonală. Referinţele sunt incluse în scrisoare în scopul identificării cu mai mare uşurinţă a direcţiei. (proximo) însemnând Juna viitoare" şi ult. dar şi a celor ale firmei destinatare.199. pe lângă dată se indică locul emiterii acestora. Exemplu: Galati. sub linia de referinţă. iar la firmele americane prin două puncte) precum şi diferite numere de ordine emise de secretariat sau registratură. Există uzanţa includerii în scrisoare nu numai a referinţelor firmei expeditoare." în variantă britanică dar „10 mai 199. care se plasează în partea dreaptă în cazul formei dantelate."..

) 53 . Ltd. Ed. Aceasta cuprinde numele destinatarului. Unei întreprinderi. Numele va fi însoţit de formule de politeţe sau de funcţiile oficiale sau onorifice ale persoanei respective.. Modul în care ne adresăm destinatarului diferă în funcţie de scrisoare. firme. (Exemplu: Messrs. aşa cum este folosit de către aceasta.. cu două rânduri mai jos. inclusiv ţara de destinaţie. precedată de cuvintele „Attention". Această indicaţie poate fi plasată şi la sfârşitul adresei interioare. social sau personal.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri poştale. Vom prezenta în cele ce urmează diversele posibilităţi de adresare care s-au generalizat în uzanţele corespondenţei. sau „For the attention of.Ltd.. ne putem adresa menţionând numele acesteia (Exemplu: National Iran Oils. calitatea sa. Numele respectiv poate fi precedat de abrevierea Messrs (de la cuvântul francez Messieurs). formal. în special în cazul folosirii unui plic cu decupaj transparent....." (în atenţia. unei persoane fizice: de la o anumită firmă sau instituţie (sau unei persoane particulare) ne adresăm cu numele său complet. instituţii. 3.. 1. care poate avea un caracter oficial.. fără nici o prescurtare. Inc. Messrs National Iran Oils. băncii etc. Corp.). (Exemplu: Gilbert Adams. menţionând forma de organizare a respectivei societăţi (Ltd. sediul instituţiei căreia ne adresăm. John F. unui funcţionar al cărui nume nu-l cunoaştem sau unui serviciu din cadrul unei instituţii sau firme ne adresăm denumind funcţia acestuia sau serviciul.G. Menţiunea este subliniată. Ltd.). precedate de articolul hotărât „the".. Gibson).White & Bob Green. instituţiei. După numele persoanei sau funcţionarului căruia i se adresează scrisoarea se indică denumirea firmei. bănci etc. în limba engleză formulele de politeţe sunt: 2.. Co.

abreviat U. menţionând de asemenea eventualele titluri sau funcţii.5. d.K.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Sub denumirea întreprinderii. formulele de salut vor fi: . numele statului trebuie indicat după numele localităţii.Dear Sirs. fără virgulă între ele. întrucât oraşe cu acelaşi nume pot fi întâlnite în state diferite. districtul poştal şi. sau numai pe acestea din urmă. şi ţara. Dacă ne-am adresat unei instituţii sau firme în general. care cuprinde Anglia (England). formula va fi de următoarea formă: . se indică adresa acesteia. instituţiei.Dear Sir (Stimate domn). care face parte din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. In cazul unei corespondenţe expediate în SUA. La acestea se adaugă Irlanda de Nord (Northern Irelandj. acestea vor fi folosite şi în formula de salut. numărul. menţionând strada. Modul în care o exprimăm depinde de formula de adresare pe care am folosit-o către destinatar. pentru firme despre care se ştie că sunt conduse de femei) 54 . în cazul folosirii plicurilor cu decupaj transparent. firmei etc. pentru o femeie. (Stimate doamne. (Stimaţi domni) .Dear Madam (Stimată doamnă). Dacă ne-am adresat folosind nume proprii. pentru un bărbat . localitatea.Dear Mesdames. În ceea ce priveşte indicarea statului. Pentru corespondenţa expediată în ţările de limbă engleză se menţionează mai întâi numărul şi apoi strada. Formula de salut Formula de salut se plasează cu aproximativ 3 spaţii sub adresa destinatarului. În cazul în care destinatarul este o persoană fizică. Scoţia (Scotland) şi Ţara Galilor (Wales). este de reţinut faptul că denumirea oficială a insulelor Britanice este Marea Britanie (Great Britain). căreia neam adresat denumind funcţia pe care o îndeplineşte.

(Domnule) şi Sirs. Există uzanţa ca obiectul scrisorii să fie precedat de abrevierile Re: (prescurtarea cuvântului latin „res" . În corespondenţa redactată de instituţii sau firme din SUA. Trebuie reţinut că toate formulele de salut prezentate mai sus sunt urmate de virgulă. şi se subliniază. rolul său este de a prezenta succint problema care este tratată în corespondenţa respectivă. acesta cuprinde: paragraful de introducere mesajul scrisorii încheierea Paragraful de introducere este strâns legat de obiectul scrisorii la care face referire sau pe care îl conţine ca atare: confirmarea 55 . De regulă. Obiectul scrisorii Formularea care constituie obiectul scrisorii se plasează spre mijlocul paginii un rând sub formula de salut. chestiune) sau Ref: (prescurtarea cuvântului „referring" .referitor) când vrem să atragem atenţia destinatarului asupra unor scrisori anterioare legate de problema tratată.7. Conţinutul scrisorii Conţinutul sau textul propriu-zis al scrisorii reprezintă partea esenţială a corespondenţei şi de aceea trebuie redactată cu deosebită grijă. formula de salut este Gentlemens: (Domnilor) urmată de semnul „două puncte".Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Formulele Sir. în cazul în care problema tratată în corespondenţa respectivă este prezentată pe scurt. (Domnilor) sunt doar rareori întâlnite creând prin folosirea lor o atmosferă de distanţă între parteneri. d.6.lucru. d. includerea obiectului scrisorii în corespondenţă nu este obligatorie şi poate fi omisă. în primul paragraf al scrisorii. Spre deosebire de celelalte elemente ale scrisorii. dar acestea sunt tot mai rar întâlnite în corespondenţa modernă.

Mesajul scrisorii cuprinde punctul de vedere al expeditorului faţă de problemele tratate.. fiecare problemă tratată făcând obiectul unui paragraf separat.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri primirii unei corespondenţe. dintre acestea ar fi: We/ l hope to hear from you soon. Este de reţinut faptul că toate aceste formule sunt urmate de virgulă. a mulţumirilor pentru modul în care acesta a rezolvat unele probleme. deşi pot fi folosite şi în cazul anterior) Yours (very) truly.. (se folosesc cu precădere de către firmele şi instituţiile din S U A). documente etc. a unei dorinţe de continuare sau întărire a relaţiilor de colaborare cu partenerul. de aceea ideile trebuie exprimate clar. Traducerea acestor formule este: Al dv.) Yours sincerely. (Noi dorim/ Doresc să aflu curând veşti de la dv.) We are/I am (Suntem/ Sunt) 56 . a unor scuze pentru unele erori etc.. formularea unui răspuns la o corespondenţă anterioară etc. folosind un vocabular adecvat şi un ton corespunzător. Sincerely yours. Formulele cele mai des întâlnite sunt: Yours faithfully. Salutul propriu-zis de încheiere prezentat mai sus poate fi precedat de alte câteva formule. Este recomandabilă folosirea frazelor scurte.. întro înlănţuire logică. mărfuri. care îi atribuie acestuia un caracter mai formal. spre mijlocul paginii.8. fidel/ cu respect/ sincer. (în special când expeditorul se adresează unei persoane cunoscute. (când expeditorul se adresează unei instituţii/firme etc. Încheierea trebuie să reprezinte concluzia logică a punctului de vedere cuprins în mesaj. (Very) truly yours. a unor recomandări de rezolvare. Formula de încheiere şi salut Formula de încheiere şi salut se plasează de obicei cu 2-3 rânduri sub textul scrisorii. directe. d. Faithfuliy yours. aceasta se poate materializa în exprimarea unei promisiuni.

civil engineer etc. 57 . s-a statornicit uzanţa indicării iniţialelor celui ce a redactat scrisoarea şi a dactilografului în colţul din stânga jos. Manager etc. professor. prin semnătura respectivă. este recomandabil ca acesta să fie evitat. Semnătura Semnătura se plasează sub formula de încheiere şi salut. Iniţiale şi post-scriptum La unele instituţii. precedată fiind de numele firmei.9. în loc de a menţiona aceste elemente în cuprinsul referinţei. şi în numele conducerii instituţiei. titlul (doctor. dacă este cazul. represenîative etc. Tot aici se indică numărul de exemplare în care s-a dactilografiat sau multiplicat lucrarea.10. funcţia (Managing Director.). firme etc. indicându-i-se calitatea (agent. firmei etc. În ceea ce priveşte post-scriptum-ul (PS).). La persoanele de sex feminin se va specifica şi starea civilă cu abrevierile „Mrs" sau „Miss" pentru a cunoaşte modul de adresare către acestea în corespondenţa de răspuns. deoarece folosirea sa ar putea fi interpretată de către adresant ca o omisiune din textul scrisorii şi deci ca o dovadă de neglijenţă din partea expeditorului. Imediat dedesubt este obligatorie dactilografierea numelui complet al celui ce semnează corespondenţa. În acest caz în corespondenţă se face o menţiune specială referitoare la calitatea celui ce semnează. Deputy Director.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri -With our/ my best wishes/ Kind regards (Cu cele mai bune urări) d. Această exigenţă apare din consecinţele de ordin juridic ce decurg din angajarea de drept a instituţiei.) şi. Uneori corespondenţa poate fi semnată pentru. firmei etc. firma sau persoana căreia i-a fost expediată. destinaţia sa cât şi instituţia. d.

îi capătul de jos al colii de hârtie.Factură .Certificate of origin 58 .Conosament ./ Encl. atunci când vrem să subliniem un aspect foarte important sau de ultimă oră. d./ Encs) 2.B/ L .Anexă/ Anexe (Enclosure/ Enclosures-abreviat: Enc.11. Exemple: 1. uneori post-scriptum-ul se foloseşte tocmai în scopul de a atrage atenţia asupra sa. .3 Anexe: Enclosures: 3 . Anexe Atunci când scrisoarea este însoţită de anexe.Certificat de origine .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Totuşi. .Invoice . acestea se menţionează în final.

a limbajului timpului. • Comunicarea neverbală bazată pe folosirea însemnelor (steaguri. simbolurilor şi semnelor.).5 COMUNICAREA NON-VERBALĂ Comunicarea verbală este utilizată cu precădere pentru transmiterea informaţiilor. în comunicarea orală. în timp ce canalul non-verbal este folosit pentru exprimarea atitudinii interpersonale. auzului. altar. Comunicăm neverbal chiar prin simpla prezenţă (cum arătăm) sau prin lucrurile din jurul nostru (cum le alegem sau cum le aranjăm). următoarea: 7% cuvinte. decoraţiile. În ceea ce priveşte comunicarea managerială ceea ce contează este comunicarea neverbală senzorială. Există mai multe tipuri de comunicare neverbală: • Comunicarea neverbală denumită senzorială. distanţa dintre rânduri etc. tactil şi gustativ. muzică.). insigne. culorilor şi a limbajului grafic. • Comunicarea neverbală estetică (pictură. mirosului. dans. A. identarea. 38% paralimbaj (în principale 59 . iar. aşa cum putem cu cea verbală. care are loc prin intermediul diferitelor fome de exprimare artistică şi comunică diferite emoţii artistice. titulatura etc. pentru a înlocui mesajele verbale. icoane etc. care pot fi verbale şi neverbale. Weiner au fost printre primii care au studiat limbajele neverbale şi au constatat că proporţia în care folosim limbajul verbal şi limbajele neverbale este. Este practic imposibil să blocăm comunicarea neverbală.).Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL NR. în anumite cazuri. cele legate de religie (cruce. de exemplu. spaţiului. forma literelor.Mehrabian şi M. imagine etc. Putem comunica cu ajutorul limbajelor. uniforme etc.) sau statutu social (gradele de ofiţeri.) şi a simbolurilor specificeca. Comunicăm astfel fără să vrem şi fără să ne dăm seama. deoarece se bazează pe ceea ce recepţionăm prin intermediul simţurilor văzului. Limbajele neverbale care însoţesc comunicarea scrisă sunt legate de aspectul grafic al foii (spaţiul alb. structura şi formatul scrierii.

Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor. restul fiind neverbal. 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia feţei. În interpretarea limbajelor neverbale trebuie să ţinem cont de următoarele aspecte: • pentru a evita interpretarea greşită a unui element de limbaj neverbal este bine să-l interpretăm în contextul tuturor celorlalte elemente verbale şi neverbale. Comunicarea neverbală poate sprijini.1. experienţă de viaţă etc. • caracteristicile de personalitate individuale. • modul de folosire şi interpretare a limbajelor neverbale diferă. ci şi de la profesie la profesie.).Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri intonaţia şi inflexiunile vocii). gesturile şi postura corpului). de educaţie. de la colectivitate la colectivitate şi de la cultură la cultură. nu numai de la individ la individ. să devenim conştienţi de felul în care noi înşine folosim şi interpretăm aceste limbaje şi de impactul lor asupra celor din jur. Limbajul corpului Limbajul corpului contribuie la comunicare prin: • expresia feţei • mişcarea corpului (gesturi) • forma şi poziţia corpului • aspectul general • comunicarea tactilă 60 . 5. trebuie ca. încurajarea interlocutorului să vorbească etc. o reglează şi o controlează (de exemplu. aprobarea/dezaprobarea. Mesajul neverbal este cel mai apropiat de realitatea emitentului şi este cel căruia i se acordă de către interlocutor atenţia cea mai mare. Pentru a ne îmbunătăţi abilitatea de a comunica prin limbaje neverbale. prin gesturile care simbolizează dorinţa de a prelua conversaţia. sunt elemente care trebuie luate în considerare în interpretarea corectă a limbajelor neverbale. în primul rând. sub multe aspecte. contrazice sau substitui comunicarea verbală.

ascunderea unor informaţii. satisfacţie. expresia privirii. nas încreţit – neplăcere.). Expresia feţei Comunicarea prin expresia feţei include mimica (încruntarea. buze strânse – nesiguranţă. acceptare. Interpretarea sensului zâmbetului variază de la o cultură la alta. înainte de toate de timpul cât suntem priviţi direct sau cât ni se captează privirea pe durata conversaţiei.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 5. Mimica – Fiecare parte a feţei noastre comunică: fruntea încruntată semnifică preocupare. Chiar a privi sau a nu privi pe cineva are un înţeles.1. bucurie. cinism sau jenă. ei părând nedemni de încredere. capabil să exprime o gamă largă de stări. O bază reală de comunicare cu o alta persoană se poate realiza doar privindu-ne ochi în ochi. În mod normal. 61 . de la plăcere. ochii şi partea de jos a feţei sunt privite cel mai intens în timpul comunicării. În timp ce cu unii oameni ne face placere să stăm de vorbă. mânie. Zâmbetul – Este un gest foarte complex. fiind strâns legată de tipul relaţiilor interumane în cadrul acelei culturi. ţuguirea buzelor etc. încreţirea nasului.). sprâncenele ridicate cu ochii larg deschişi – mirare. frustrare. cu alţii este un chin. Faţa este cea mai expresivă parte a corpului şi expresia acesteia constituie un mijloc de comunicare foarte important. surpriză. la promisiune. încredere şi prietenie. dacă cineva minte sau tăinuieşte ceva: privirea sa se întâlneşte cu a noastră doar o treime din timpul petrecut împreună. Privind pe cineva confirmăm că îi recunoaştem prezenţa.1. Toate acestea depind. direcţia privirii etc. ezitare. ridicarea sprâncenelor. interceptarea privirii cuiva înseamnă dorinţa de a comunica. zâmbetul (prin caracteristici şi momentul folosirii) şi privirea (contactul sau evitarea privirii. că există pentru noi. nări lărgite – mânie. Privirea – Modul în care privim şi suntem priviţi are legătură cu nevoile noastre de aprobare.

întrucât partenerii se pot simţi. faţă de care avem o atitudine de sinceritate. la vederea a ceva plăcut. răceală. Mişcarea ochilor în sus exprimă încercarea de a ne aminti ceva. modestie. în jos. Pentru a construi relaţii bune cu alte persoane.nutreşte faţă de noi un sentiment de ostilitate O privire directă poate însemna onestitate şi intimitate. o privire insistentă şi continuă deranjează. Realizarea contactului intermitent şi scurt al privirilor indică lipsa de prietenie. lipsă de confort sau vinovăţie.ne găseşte foarte interesaţi sau atractivi .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri dacă privirea sa o întâlneşte pe a noastră mai mult de două treimi din timp. În general. Clipirea frecventă denotă anxietate. 62 . Privirea într-o parte sau neprivirea cuiva poate denota lipsa de interes. în triunghiul ochi-buze. privire oficială: privim într-un triunghi format pe fruntea celeilalte persoane. aceasta înseamnă fie că : . Evitarea privirii înseamnă ascunderea sentimentelor. Privirea influenţează rezultatul negocierilor şi calitatea relaţiilor. tristeţe. ofensaţi sau mulţumiţi de respectul indus de felul în care sunt priviţi în timpul tratativelor. dar în anumite situaţii comunică ameninţare. Pupilele dilatate indică emoţii puternice: pupilele se lărgesc. Aceasta trezeşte simpatia celeilalte persoane faţă de noi. timiditate sau ascunderea unor emoţii. privire de anturaj: îndreptată sub nivelul ochilor celeilalte persoane. Ea se foloseşte la recepţii şi întâlniri neoficiale. Există patru modalităţi de a-l privi pe celălalt: 1. neplăcerii. privirea noastră trebuie să se întâlnească cu a lor cam 60-70% din timp. Aceasta se utilizează: • când purtăm o discuţie de afaceri: creăm astfel o atmosferă serioasă şi partenerul realizează instinctiv că afacerea ne interesează. • vom păstra controlul asupra discuţiei atâta timp cât privirea nu coboară sub nivelul ochilor celeilalte persoane. după caz. în general. 2. pupilele se micşorează ca manifestare a nesincerităţii.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 3. privire intimă: triunghi ochi-centrul pieptului sau chiar mai jos 4. privire laterală: este folosită pentru exprimarea: • interesului (asociată cu sprâncenele uşor ridicate şi un zâmbet); • ostilităţii, atitudinii critice (însoţită de încruntarea sprâncenelor, ridicarea frunţii). 5.1.2. Mişcarea corpului Modul de mişcare a corpului are deosebită importanţă in “arta comunicării”. Mişcarea corpului are ăn vedere comunicrea prin gesturi, poziţia corpului şi prin modul de mişcare a corpului: • mişcări laterale – sunt vizibile în special la darea mâinii; dacă managerul îşi mişcă braţele în lături, în mişcare circulară şi are tendinţa de a efectua mişcări predominant pe lateral, este un bun comunicator; • mişcări faţă-spate – managerul care face acest fel de mişcări îşi extinde mâinile direct în faţă când dă mâna, iar când vorbeşte se înclină în faţă; acest fel de mişcare caracterizează pe omul de acţiune; • mişcări verticale – în timp ce dă mâna, managerul se va desfăşura pe verticală, iar la aşezarea pe scaun se va aduna şi va ţine braţele în jos; acest individ are putere de convingere şi este util în organizaţiile cu moral scăzut. Gesturile – Limbajul trupului, asemenea oricărui alt limbaj, constă din cuvinte, propoziţii şi o anumită punctuaţie. Fiecare gest este asemenea unui cuvânt, iar un cuvânt poate avea mai multe înţelesuri. Numai analizat într-o propoziţie, alături de alte cuvinte, putem înţelege pe deplin sensul unui cuvânt. Gesturile apar şi ele grupate în "propoziţii" şi transmit neîncetat adevărul despre sentimentele şi atitudinile persoanei în cauză. Este de asemenea necesară observarea concordanţei dintre semnalele non-verbale şi cele verbale. Când cele două sunt în disonanţă, oamenii se bizuie pe mesajul nonverbal, greu de falsificat.

63

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Pe lângă observarea grupurilor de gesturi şi a concordanţei dintre vorbire şi mişcările trupului, gesturile vor fi considerate în contextul în care apar. De exemplu, dacă cineva stă aşezat la un capăt de linie de autobuz cu mâinile şi picioarele ţinute strâns unele peste altele şi cu bărbia lăsată în jos, într-o zi friguroasă de iarnă, în mod sigur persoana nu este în defensivă, ci îi este foarte frig. Dar dacă respectivul ar adopta aceleaşi gesturi în timp ce un altul aflat în faţa lui ar încerca să-i vândă un produs, interpretarea corectă ar fi că el se manifestă în mod negativ sau defensiv faţă de situaţie. Semnificaţiile diferite ale unor gesturi. În funcţie de context sau de mediul din care provine cineva, gesturile pot avea semnificaţii diferite7. Exemple: - Degetul mare ridicat: - Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă autostopiştii; - semnifică OK; - Grecia trivial - Italia - când se numără ceva, acest gest semnifică unu, doi fiind degetul arătător ş.a.m.d. Semnul "V": - Australia, Marea Britanie, Noua Zeelandă - dacă palma este întoarsă spre exterior, semnifică victoria - palma întoarsă spre interior semnifică ceva obscen, o insultă în Europa - palma întoarsă spre interior poate înseamnă şi cifra doi Interpretarea greşită a gesturilor poate avea consecinţe neplăcute şi întotdeauna trebuie luat în considerare mediul cultural

Robert McCord, George Straton – “Arta de a negocia”, Rentrop &Straton, Bucuresti, 1997, p.92.

7

64

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri din care provin oamenii înainte de a trage concluzii pripite din gesturile lor. Falsificarea gesturilor - se pare că nu este posibilă. Ea poate fi făcută cel mult pentru o scurtă perioadă de timp, căci în cele din urmă trupul se va destinde şi va emite acele semnale care sunt independente de acţiunile conştiente. Gesturile mâinii Unul din cele mai puţin observate, dar, totodată şi cele mai eficiente semnale non-verbale este descris de palma omului. Utilizarea corectă a palmei îl poate investi pe om cu un anumit grad de autoritate şi cu capacitatea de a-i dirija pe alţii prin gesturi8. Există trei gesturi de îndrumare a palmei: - palma îndreptată în sus, - palma îndreptată în jos - palma strânsă pumn, cu degetul arătător întins. Diferenţa dintre cele trei poziţii este ilustrată de următorul exemplu: să presupunem că rugăm pe cineva să ridice o cutie cu dosare şi să o ducă în altă parte, utilizând acelaşi ton, aceleaşi cuvinte şi aceleaşi expresii faciale, schimbând doar poziţia palmei. Palma întoarsă în sus este utilizată ca un gest de supunere, neameninţător, evocând gestul cerşetorului de pe stradă. Cel rugat să schimbe locul cutiei nu va simţi nici o presiune în cerere, iar în cadrul relaţiei normale de superior/subordonat nu se va simţi ameninţat. Palma întoarsă în jos asigură autoritate imediată. Cel căruia îi adresăm rugămintea are impresia că a primit un ordin, iar în funcţie de relaţiile pe care le are cu noi pot apărea la el sentimente contradictorii. De exemplu, dacă persoana solicitată este de acelaşi rang cu noi, ea poate refuza cererea. Dacă este vorba de un subaltern, gestul este corespunzător, întrucât avem autoritatea de a-l utiliza.
Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”, Editura Universităţii din Oradea, 2002, p.94
8

65

Cel care are palma îndreptată în jos. Forma modernă a acestui străvechi ritual de salut este întinderea mâinii şi strângerea palmelor atât la întâlnire cât şi la despărţire. 2002. O strângere de mână moale sugerează slăbiciune. îl domină fizic pe celălalt. mai ales dacă mâna este rece şi umedă. bate şi ritmul cuvintelor sale. De câte ori acei oameni se întâlneau. din contră. dar nici o strângere de mână brutală nu este indicată Apucarea vârfurilor degetelor celuilalt sugerează o lipsă de încredere in sine. p. apărând gesturi cu palma pusă pe inimă şi multe alte variante.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În cazul palmei închise. nu mai mult.96 9 66 . Editura Universităţii din Oradea. concomitent. Degetul arătător întins este unul din cele mai iritante gesturi ce pot fi utilizate în timpul conversaţiei. mai ales dacă vorbitorul. Ţinând cont de ceea ce am spus până acum despre impactul comenzilor date cu mâna îndreptată în jos sau în sus. în timp ce egalitatea implică palmele aşezate vertical. să analizăm importanţa acestor poziţii în strângerea de mână9. Situaţiile în care trebuie să daţi mâna cu cineva sunt: Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. degetul arătător întins devine o bâtă simbolică cu care vorbitorul îl ameninţă pe ascultător pentru a-l supune. înălţau braţele în aer cu palmele deschise pentru a arăta că nu au arme la ei. Cu prilejul întâlnirii şi strângerii de mână poate fi transmisă una din cele trei atitudini de bază: • dominarea • supunerea • egalitatea Strângerea de mână cu palma în sus induce atitudine de supunere. De-a lungul timpului acest gest al palmei ridicate s-a modificat. O strângere de mână corectă este fermă şi durează 3-4 secunde. Strângerea de mână – Strângerea de mână este o relicvă din epoca în care omul vieţuia în peşteri.

• poziţia relaxată. mişcări largi.1. • când daţi peste cineva cunoscut în afara biroului. Forma şi poziţia corpului Postura sau poziţia corpului comunică în primul rând statutul social pe care indivizii cred că îl au sau vor să îl aibă relativ la alţii. căldură sufletească. înclinat pe scaun spre spate. în jos. Alte semnificaţii ale gesturilor • braţele deschise denotă sinceritate. aplecarea corpului în faţă semnifică interesul faţă de interlocutor.3.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • când sunteţi prezentat cuiva şi când vă luaţi rămas-bun. 67 . acceptare. cel al bărbaţilor diferă de cel al femeilor. poate indica detaşare. Urmărirea posturii corpului ne dă informaţii şi despre atitudine. • în general. Exemple: • o persoană dominantă tinde să ţină capul înclinat în sus. stres. emoţii. uneori. mîna la gură – surpriza. fără nici o reţinere) diferă de cel al europenilor (controlat. nervozitate. • modul în care americanii îşi încrucişează picioarele (relaxat. • bâţâitul picioarelor denotă plictiseală. • când cineva din afară intră în biroul dumneavoastră. atent la poziţia finală). • când părăsiţi o adunare frecventată de oameni din afara instituţiei dumneavoastră. dar. iar cea supusă. 5. plictiseală sau autoîncredere excesivă. şi nelinişte şi preocupare. nerăbdare sau stres. • strângerea pumnilor – denotă ostilitate. acoperirea gurii cu mâna – ascunderea a ceva. grad de curtoazie. • mâinile ţinute la spate pot să exprime superioritate sau încercare de autocontrol. mânie sau solidaritate. • utilizarea gesticulaţiei excesive este considerată nepoliticoasă în multe ţări.

postură prin care se defineşte spaţiul disponibil activităţii de comunicare şi se limitează accesul în cadrul grupului. comunică informaţii despre acesta. miros specific). nu interacţionează sub nici o formă. prima situaţie comunică predispouiţie pentru conversaţie. de includere/neincludere. 5. participarea intensă conduce la postura congruentă (similară cu cea a interlocutorului). Aspectul general (prezenţa personală) Prezenţa personală comunică prin intermediul formei corpului. iar dacă există diferenţe de statut. se disociază de ceilalţi membri ai grupului). a bijuteriilor şi a altor accesorii vestimentare.4. O persoană care arată bine este asociată automat cu o persoană care are succes social. 5.1. în acest context. Îmbrăcămintea se poate folosi şi pentru a crea un rol sau poate marca statutul social real sau pretins.5. 3. a mirosului (parfum. endomorf şi mezomorf) constituie un element important ce trebuie conştientizat în evluările în cadrul interviurilor. Îmbrăcămintea oglindeşte personalitatea individului. a îmbrăcăminţii. Prin ceea ce ne comunică. iar a doua. elegantă şi de calitate.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Există trei posturi pe care le iau oamenii în legătură cu relaţia dintre ei: 1. Pentru situaţii de afaceri este apreciată îmbrăcămintea simplă. apar posturile necongruente (persoana nu priveşte spre interlocutor. bazat pe anumite atitudini sau idei preconcepute pe care le avem. neutralitate. de congruenţă/necongruenţă.1. este un fel de extensie a eului şi. forma corpului (ectomorf. Ea poate afecta chiar comportamentul nostru general sau al celor din jur. 2. postură care comunică intensitatea cu care o persoană este implicată în ceea ce spune sau face interlocutorul (sau grupul). de puncte de vedere sau de opinii. de orientare corporală – doi oameni pot alege să se aşeze faţă în faţă sau alături (paralel).Comunicarea tactilă 68 .

Locuitorii fiecărui teritoriu îşi manifestă o neclintită fidelitate faţă de teritoriile lor şi în apărarea acestora sunt adesea neîndurători. Prin urmare. Numim teritoriu şi suprafaţa sau locul pe care o persoană îl consideră ca fiind al său. Editura Gemma Press. precum şi un anumit spaţiu aerian din jurul trupului său. În timp ce unele culturi. ca de exemplu cea japoneză.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Se manifestă prin frecvenţa atingerii. ajungând chiar la omucidere. ca şi când ar fi o prelungire a trupului său. interiorul maşinii sale. ca de pildă casa proprie împrejmuită de gard. apropiere). 16 11 Birkenbihl Vera F. Unii oameni evită orice atingere. Hall a studiat printre primii nevoia de spaţiu a omului şi a creat la începutul anilor '60 termenul "proxemics” (din englezescul "proximity" = vecinătate. Este cunoscut ce comunică aceste tipuri de atingeri pentru români. Bucureşti. 5. prin modul de a da mâna. Distanţe zonale11 10 Allan Pease . p. 1997. relaţie şi cultură. dar în diferite culturi ele pot comunica lucruri diferite. Fiecare om are teritoriul său personal şi el cuprinde suprafaţa din jurul posesiunilor sale. Forţa şi tipul de atingere depinde în mare măsură de vârstă.2. de luare de braţ. distanţa zonală personală este determinată cultural10. 1999 69 . Distanţa pe care o persoană o menţine în relaţiile sale cu alţii este influenţată şi de statutul ei social. Spaţiul personal reprezintă spaţiul aerian din jurul corpului. Editura Polimark. Teritorii şi zone în comunicare Antropologul american Edward T. bătutul pe umăr etc."Limbajul trupului". statut. Omul îşi are propria sa „bulă de aer" pe care o duce cu sine şi a carei mărime depinde de densitatea populaţiei din locul în care a crescut. Bucureşti. – “Semnalele corpului”. modul de îmbrăţişare. s-au obişnuit cu aglomeraţia altele preferă spaţiile larg deschise şi le place să menţină distanţa (australienii).

dacă atingem prietenos cu mâna pe cineva pe care abia l-am cunoscut sau îl cuprindem pe după umeri. soţul/soţia. Cu cât avem relaţii mai apropiate cu alţii. deşi aceştia nu fac decât să-l menţină la distanţa zonei sociale până îl vor cunoaşte mai bine. 2. iar românii de 30 cm. Intrarea în zona intimă a cuiva trezeşte acestuia o reacţie negativă. În negocieri. faţa de noul angajat şi faţă de cei pe care nu îi cunoaştem prea bine. Zona personală (46 cm -1.60 m). se pompează sânge în creier şi muşchi. Doar cei apropiaţi emoţional au permisiunea să pătrundă în ea (părinţii. sărut). cu atât mai mult ni se permite să pătrundem în interiorul zonelor lor.3. japonezii de 25 cm nordicii. 3. în unele cazuri. îndrăgostiţii. în zonele lor intime.60 m). Zona intimă (15 . Există şi o sub-zonă care se întinde până la 15 cm de trup: zona intimă restrânsă (în care se poate intra doar în cursul contactului fizic: îmbrăţişare. copiii. organismul pregătindu-se astfel pentru o posibilă reacţie de luptă sau fugă. Este distanţa pe care o păstrăm faţă de necunoscuţi. în cele din urmă i se va permite accesul în zonele lor personale şi. Un nou angajat. de exemplu.22 m).22 m . prietenii şi rudele apropiate). până când.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 1. va simţi la început o răceală din partea celorlalţi. 4. Dintre toate distanţele zonale. 70 .46 cm). danezii de 20 cm. Zona socială (1. nevrând să ne jignească. Aceasta înseamnă că. distanţa teritorială faţă de el va scădea. determinând chiar schimbări fiziologice: inima începe să bată mai repede. chiar dacă respectivul zâmbeşte şi aparent se bucură. este cea mai importantă: omul îşi apără această zonă ca pe o proprietate a sa. creşte adrenalina. După ce va fi mai bine cunoscut. popoare diferite pot intra în conflict datorită neînţelegerii aspectelor legate de zonele intime din ţările de unde provin: americanii şi europenii au zona intimă cuprinsă între 64 cm 1. putem trezi în el o reacţie negativă. Zona publică (peste 3. Aceasta este distanţa corespunzătoare de fiecare dată când ne adresăm unui grup mare de oameni. Aceasta este distanţa pe care o păstrăm faţă de alţii la întâlniri oficiale ceremonii sociale şi întâlniri prieteneşti.22 m.

Odată cu creşterea densităţii aglomeraţiei. • obiectele de pe masă. iar odată cu creşterea mulţimii. 71 . mărimii şi aranjării birourilor. Cultura organizaţională se exprimă cu ajutorul limbajului lucrurilor prin: • obiecte de décor folosite. iar cele pale. • modul de iluminare (iluminarea scăzută nu îndeamnă la comunicare şi muncă. • la o comunicare formală. aceasta devine tot mai furioasă şi ameninţătoare. gândirea creatoare are loc în mod optim într-o cameră cu mult roşu. Ele spun multe despre modul de abordare a afacerilor şi despre managerii care le conduc: • o comunicare directă. • aşezarea laterală faţă de interlocutor înseamnă că interacţiunea nu a fost dorită de persoana respectivă. cea de perfectare a ideilor într-o cameră cu mult verde. Limbajul lucrurilor şi al culorilor Oamenii comunică şi prin modul în care aranjează lucrurile din jurul lor. • designul şi decorarea coridoarelor. este uşor de înţeles de ce tocmai în locurile cu cea mai mare densitate a populaţiei înregistrăm cel mai mare număr de crime şi acte violente.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri O mulţime furioasă sau un grup de protestatari care luptă pentru o cauză comună reacţionează altfel decât individul atunci când i se încalcă teritoriul. între interlocutori poate fi interpusă o masă. extrovertiţi.3. de timizi. 5. Având în vedere toate acestea. De exemplu. anexelor a sălii de şedinţe sau de consiliu. comunicativi. introvertiţi. deschisă. managerul trebuie să acorde importanţă poziţiei. culorile strălucitoare sunt alese de oamenii de acţiune. iluminarea prea puternică poate genera agitaţie). • siglele folosite. fiecare individ va avea un spaţiu personal mai mic şi atunci apare la fiecare o stare de ostilitate. • culoarea – de exemplu. o relaţie de prietenie şi încredere impune aranjarea scaunelor faţă în faţă. De fapt se întâmplă ceva cu totul diferit. putându-se declanşa o încăierare. • tablouri expuse pe pereţi.

anotimpurile impun anumite activităţi şi un anume fel de viaţă. în general. limbajul timpului poate fi utilizat pentru a manipula. de aceea modul în care alegem să îl folosim comunică atitudinea noastră faţă de cel care solicită o parte din această resursă 3. relaţia de comunicare pozitivă se dezvoltă proporţional cu frecvenţa interacţiunii (deci cu timpul petrecut împreună). roşu) stimulează comunicarea. inhibă şi îi distrag pe comunicatori. Deci. verde.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Culoarea afectează comunicarea şi sub alt aspect: culorile calde (galben. se simt desconsideraţi şi inferiori ca statut social. monotonia.4. Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este corelat cu: 1. timpul ca simbol pentru repetarea activităţilor. percepţia statutului şi a puterii. există un ritm zilnic al activităţii. portocaliu. precizia timpului. Limbajul timpului Limbajul timpului este studiat de ştiinţa numită cronemică. supune şi controla sau pentru a comunica respect şi interes. în timp ce culorile reci (albastru. precum şi varietatea excesivă de culoare. 2. a veni mai târziu sau mai devreme la o întâlnire de afaceri sau a fi punctual sau nu la o şedinţă are anumite semnificaţii: comunică atitudinea faţă de interlocutor sau faţă de activitatea respectivă. Cu cât oamenii sunt lăsaţi să aştepte mai mult cu atât ei se simt mai umiliţi. lipsa timpului. 5. respectul şi importanţa acordată.5. sărbătorile şi ritualurile sunt marcate de timp ( oamenii de afaceri ştiu că în preajma sărbătorilor de iarnă se cumpără mai mult şi se munceşte mai puţin). gri) inhibă comunicarea. Limbajul paraverbal 72 . 5. s-a constatat că. Timpul este perceput ca o resursă personală limitată.

ele trebuie conştientizate şi eliminate. repetarea necontrolată a unor cuvinte sunt erori de paralimbaj. Tactica presupune parcurgerea urmatoarelor etape : a) păstrarea liniştii timp de câteva secunde. în contextul comunicării. mulţi specialişti o recomandă atunci când partenerul propune un compromis. de convingere. rezonanţa vocii. ritm. articularea cuvintelor. va exista timp pentru reflecţie. Este şi ea o tactică a comunicarii non-verbale. Ticurile. plâns. 3. “Ce-ar fi dacă…”. • separatorii vocali (îî. Păstrarea tăcerii are şi ea anumite funcţii comunicative. ceea ce va deschide alte căi de acţiune. dar şi foarte multă confuzie. iar cel prea lent plictiseală. aa). următoarele aspecte: • calităţile vocii: domeniu de frecvenţe. • parametrii vocali: intensitate. În afaceri. extensia vocii. înălţime. Ritmul prea rapid poate genera neînţelegerea mesajului. 73 . ăă. mm. Pauzele între propoziţii sau cuvinte pot fi folosite pentru a accentua anumite părţi.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Pentru un manager deprinderea de a folosi în mod adecvat limbajul paraverbal este foarte importantă în comunicarea de influenţare. Ştiinţa vocii umane se numeşte paralingvistică şi are în vedere. 2. vânzatorul va gândi că oferta sa nu este suficient de bună şi cu siguranţa o va îmbunătăţi. a-l forţa pe interlocutor să spună mai mult. va încerca să-şi justifice oferta. controlul mişcării buzelor. • caracteristicile vocale: râs. oftat. introdus prin întrebări de tipul : “Şi dacă…”. b) repetarea cuvânt cu cuvânt a ofertei făcute c) păstrarea în continuare a tăcerii. pauzele etc. “Presupuneţi că…”. pentru a da timp de gândire. El poate adăuga bogăţie comunicării. viteza de vorbire. şoptit. ezitările. Aceasta atitudine are trei avantaje : 1. a genera anticipaţia.

în general şi comercial. politice.1. diversitatea afacerilor pe care le derulează agenţii economici fac ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preţioase atribute ale vieţii contemporane. În sens larg. în funcţie de poziţia de pe care acestea sunt abordate. şi în Dicţionarul explicativ al limbii române. de mijlocire a unei afaceri". consultaţii sau alte legături directe sau indirecte". Pistol Gheorghe. efectul scontat. p. 2002. Desigur. negocierea este privită drept forma de comunicare al cărui scop constă în rezolvarea unor probleme cu caracter civil." sau "o acţiune de intermediere. discuţii. negocierea este definită drept "o acţiune. a celor economice. în una sau mai multe probleme aflate în discuţie. Este sensul restrâns al noţiunii de negociere. într-o mare măsură. având avantajul că realizează. Ea se referă la o situaţie în care părţile participante interacţionează în dorinţa de a ajunge la o soluţie acceptabilă. Ele servesc.6 NEGOCIEREA FORMĂ A COMUNICĂRII ÎN AFACERI 6. cel mai des utilizat. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. negocierile sunt chemate să răspundă problemelor complexe ce derivă din nevoia obiectivă a dezvoltării continue a relaţiilor interumane. prin negociere se înţelege acţiunea de a purta discuţii. în cel mai scurt timp. în special. De altfel. având rolul de a da răspunsuri la problemele complexe pe care acestea le presupun12. în vederea ajungerii la o înţelegere. prin care se tratează cu cineva încheierea unei convenţii economice.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL NR.7 12 74 . Într-un asemenea context. Bucureşti. Tribuna Economică. Conceptul de negociere Complexitatea vieţii social-economice şi politice. culturale etc. în particular. Alte definiţii includ în conceptul de negociere "orice formă de întâlniri. eforturilor de diversificare a direcţiilor şi domeniilor afacerilor. în cele mai multe cazuri. În definirea conceptului de negociere se remarcă multe deosebiri.

având în vedere cele prezentate. tratative desfăşurate între doi sau mai mulţi parteneri. a comerţului. în timp ce Dicţionarul diplomatic defineşte un asemenea concept prin prisma importanţei negocierii în acest sector de activitate. în general. în vederea realizării unei înţelegeri. De altfel. aceasta este prezentată în sensul de "tratative multilaterale cu privire la probleme de interes comun". negocierea poate fi definită ca fiind forma principală de comunicare. definirea acesteia este tot atât de variată. De fapt. independent de natura şi amploarea acestora". 6. unde se defineşte noţiunea de negociere colectivă. consultări. un complex de procese.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Circumscriind negocierea în domenii specifice de activitate. Astfel. Ajungând la domeniul economicului. în particular. iar contactele pot continua. Atunci însă când solicitările uneia din părţi sunt ignorate. respectiv "functie centrală a diplomaţiei şi mijlocul cel mai important şi mai eficient de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor şi conflictelor internaţionale. în ultimă instanţă. rezultatele negocierii nu sunt cele aşteptate. într-un asemenea context. scopul principal al negocierii îl constituie satisfacerea unor anumite necesităţi umane. de activităţi. negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are interese directe sau indirecte pe care doreşte să şi le satisfacă. negocierea se încheie relativ uşor. cu succes. este evident faptul că negocierea poartă amprenta comportamentului uman. negocierile trebuie privite în sensul de "tratative. întâlniri. Atunci când cei doi parteneri au în vedere dorinţe reciproce. Principalele caracteristici ale negocierii 75 . În concluzie. potrivit Dicţionarului de economie politică. discuţii purtate între doi sau mai mulţi parteneri. constând în contacte. în legătură cu un deziderat economic comun.2. în vederea realizării unor înţelegeri sau tranzacţii comerciale".

a unui consens şi nu neapărat a unei victorii. realizarea unei judecăţi. Aceasta presupune prezentarea propriei poziţii. negociatorul reprezentând o insulă izolată într-un ocean. Aceasta. negocierea se desfăşoară într-un cadru formal. negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman. ajungerea la o soluţie acceptabilă pentru toţi cei implicaţi în procesul de negociere. evitarea confruntărilor şi care presupune o permanentă competiţie. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. pe baza unor proceduri şi tehnici specifice. ce presupune armonizarea intereselor. dar şi ascultarea. Bucureşti. Măsura succesului în negociere este deci dată de modul în care negocierile sunt finalizate prin acordul de vointa al participanţilor. în general. o analiză pertinentă a acestuia trebuie să aibă în vedere.9 13 76 . De regulă. următoarele caracteristici13: • procesul de negociere este un fenomen social ce presupune existenţa unei comunicări între oameni. neputând fi însă ignorat contextul social în care acestea se desfăşoară. De fapt acest comportament determină rezultatul negocierii. Chiar şi atunci când negocierea se realizează în afara unui asemenea cadru. fie şi numai datorită faptului că fiind un proces realizat de oameni. • negocierea este un proces organizat. în particular. prezentarea argumentelor. în care se doreşte. cu atenţie. Altfel spus. Practica Pistol Gheorghe. dar şi cunoaşterea poziţiei celuilalt. în principal. p. părţile trebuie să respecte anumite cerinţe de ordin procedural şi deontologic. ambii parteneri (şi nu adversari) trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ceea ce şi-au propus.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Indiferent de modul în care este definit conceptul de negociere. negocierea se consideră încununată de succes atunci când toate părţile sunt câştigătoare sau consideră că au învins. Tribuna Economică. a contraargumentelor. consacrate ca atare de-a lungul timpului. • negocierea este un proces cu finalitate precisă. de poziţia de pe care este abordat. Iată de ce modul în care comportamentul uman este perceput reprezintă elementul principal ce stă la baza teoriei negocierii. 2002. între cele două părţi. pe cât posibil imparţiale şi. pe cât posibil. Ea are drept obiectiv realizarea unui acord de voinţă. în final.

Funcţiile negocierii Negocierea comercială ca şi forma a comunicării în afaceri indeplineşte o serie de funcţii: 1. prin excelenţă. 77 . de cele mai multe ori. competiţia va permite înfruntarea competenţelor individuale în realizarea scopului propus. în practică sunt foarte puţine cazurile în care negocierile se desfăşoară uşor. În ultimă instanţă.3. state) prin realizarea echilibrului între nevoile de schimbare şi nevoile de stabilitate. procesul ca atare urmăreşte afirmarea elementelor de interes reciproc. fondată pe interactivitate şi înţelegere. partenerii urmărind atât satisfacerea unor interese comune. economice. 2. internaţionale). cu vecinii. până la atingerea echilibrului. politice. În pofida faptului că. decizia. 3. ce reclamă o serie de eforturi prin care se urmăreşte evitarea confruntării şi ajungerea la soluţii reciproc avantajoase. încă de la început. negocierea presupune concesii reciproce şi repetate.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri negocierilor arată că principala dificultate în atingerea finalităţii propuse este aceea că. cât şi a unora contradictorii. culturale. fără probleme. rezolvarea conflictelor în care apar antagonisme deschise (conflicte familiale. negociatorii să aibă în vedere un deznodământ găsit de comun acord. reglementarea sistemelor complexe (întreprinderi. organizaţii politice. pe care îl apreciază în funcţie de nevoile sale şi de informaţiile de care dispune. • negocierea este. 4. fiecare parte considerându-se coautoare a acesteia. negociatorii pleacă de la ideea că interesele divergente trebuie transformate în scopuri comune. 6. sociale. La rândul ei. modalitate care priveşte domeniul tranzacţiilor ce guvernează activităţile economice. un proces competitiv. schimbul. Iată de ce este absolut necesar ca. dincolo de caracterul competitiv al negocierii.

social.între alte elemente . Contextul include atât mediul global al negocierii (de exemplu condiţiile politice. 1.) în funcţie de domeniul abordat. climat). mai mult sau mai puţin cuantificabil sau mai mult sau mai puţin "calitativ" (clauze. Aceste elemente formează un câmp de forţe în cadrul căruia se va forma dinamica derulării negocierii. gânduri ascunse cu care va porni negocierea). consideraţi în sensul relaţiei lor impersonale şi psihosociologice. interpersonal etc. altfel spus: confruntarea comportamentelor lor. diplomatic. de importanţă deloc neglijabilă pentru continuarea evenimentelor.). Abilitatea negociatorului constă . principii etc.Obiectul negocierii se înscrie întotdeauna într-un context.4. Editura Universităţii din Oradea. Contextul conţine şi o dimensiune istorică: antecedentele care au structurat relaţia. cât şi circumstanţele particulare (loc. Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”.nu este întotdeauna uşor de identificat sau precizat. economice. p.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 6. implică o serie de elemente ce reacţionează în mod interactiv. culturale etc. el poate avea doar o idee vagă despre ceea ce se va negocia. sociale. indiferent de domeniu.) şi este mai mult sau mai puţin complex. iar pe de altă parte poate avea obiective mascate. Contextul . Obiectul negocierii . mai mult sau mai puţin divizabil în puncte de negociere.în identificarea în context a ceea ce este pertinent pentru derularea prezentă. Sunt necesare cinci elemente pentru a defini esenţa şi dinamica negocierii14: obiectul contextul miza asimetria de putere (raportul de forţe) negociatorii. 2. Obiectul depinde de asemenea de subiectivitatea negociatorului (pe de o parte.108 14 78 . Elementele fundamentale ale negocierii comerciale Orice negociere. Obiectul depinde în principal de domeniul de aplicare (comercial. 2002.

Puterile de care dispune un negociator pot fi analizate ca fiind produsul forţei intrinseci a poziţiei sale dată de capacitatea de a o pune în practică. Rar există o simetrie perfectă într-o negociere. Într-o negociere. precum şi vulnerabilităţi şi elemente de slăbiciune.110.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 3. aşteptări.Negocierea aduce faţă în faţă actori. Editura universitătii din Oradea. precum şi din maniera în care atuurile sunt folosite cu bună-ştiinţă în negociere.capacitatea de a exercita în mod direct sau indirect o presiune asupra părţii adverse (de exemplu ameninţări credibile. Forţa rezultă din mijloacele mobilizabile şi credibile (resurse intrinseci) ale negociatorului. miza corespunde în principal noţiunii de "raport". 15 79 . adică confruntării sau comparării câştigurilor sau avantajelor sperate cu riscurile sau pierderile anticipate. Confruntarea acestor puteri nete formează raportul de forţe ce poate fi foarte favorabil sau foarte nefavorabil uneia sau alteia din părţi (raport dezechilibrat) sau relativ echilibrat. de a răspunde unor "preocupări". Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. p. preocupări. nevoi. Una din trăsăturile dominante ale negocierii o constituie faptul că aceasta reprezintă efortul fiecăreia din părţi de "a-şi promova" sau de "a-şi apăra interesele". Puterile mobilizate de negociatori creează un raport de forţe în negociere. fiecare având anumite resurse şi atuuri. ultimatumuri împlinite). Asimetria de putere (raportul de forţe) . Există cinci resurse pe care trebuie să se bazeze negociatorul pentru a-şi spori puterea: a. într-un cuvânt de a satisface aspiraţii şi nevoi. Raportul de forţe reprezintă situaţia la un moment dat a capacităţii relative pe care o are fiecare din părţi de a influenţa strategia şi comportamentul părţii adverse15. de a atinge "obiective". 4. 2002. Miza reprezintă tot ceea ce va avea o influenţă ("o greutate") asupra ansamblului de interese. constrângeri şi riscuri resimţite (mai mult sau mai puţin explicit) de negociatori.

logicii i se pot opune contradicţiile date de realitate. De asemenea. O cerere având "putere de lege" este generatoare de putere întrucât se sprijină pe un dispozitiv relativ stabil a cărui contestare este delicată şi complexă. Cu toate acestea. cunoaşterea capcanelor ce trebuie evitate. Prezenţa. adică aplicarea efectivă a artei negociatorului. iar raţionalităţii i se pot opune imaginarul sau iraţionalitatea. caracterul său logic şi raţional sunt surse ale puterii normative.fiind o relaţie . În plus. Ea nu are valoare decât dacă negociatorii abordează negocierea având "reguli de joc" aproape identice. sprijinul unor terţi (formarea de coaliţii şi alianţe) sau posibilitatea de a mobiliza resursele. întrucât faptelor li se pot opune principiile sau alte fapte sau chiar o altă interpretare a faptelor. adică forţa de convingere a cererilor şi ofertelor sale legate de dispozitivul normativ sau instituţional. e.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri b.). c. aptitudinea de a domina şi de a conduce o dezbatere sau o reuniune. rezistenţa la uzură şi la stres. d. conformitatea sa cu uzanţele. "evidenţa" sau "oportunitatea" unei pretenţii. Această capacitate de a organiza mediul în favoarea sa este deosebit de importantă într-o negociere. toate aceste caracteristici sunt tot atâtea mijloace prin care negociatorul îşi formează ascendentul în negociere. maniera de acţiune. reputaţia. credibilitatea şi soliditatea. capacitatea de a stabiliza sau destabiliza adversarul.nu are valoare decât dacă este percepută de partea adversă (aceasta fiind legată de calităţile interlocutorului şi de credibilitatea pe care şia clădit-o).valoarea "normativă" a poziţiei sale. capacitatea de a deţine ascendentul în negociere. capacitatea de a "recompensa” partea adversă (avantaje acordate sau promise. talentul de a argumenta şi de a obţine o soluţie favorabilă. Un negociator a cărui poziţie se bazează pe o cunoaştere aproape completă a faptelor şi pe "logica" ce leagă poziţiile şi faptele dispune de un instrument valoros de putere. puterea normativă este relativă. contrapartidă şi compensaţii etc. "negocierii raţionale" i se poate opune "negocierea ideologică" sau "afectivă". 80 . puterea . capacitatea de a provoca intervenţia mediului sub forma unor evenimente oportune.

16 Jocul de putere într-o negociere generează deci un raport de forţe între părţile adverse care este uneori echilibrat. 1995."Profession negociateur". 311 81 . 16 17 Prof. dar această neutralizare poate fi lentă şi costisitoare. ea nu este niciodată absolută. enumera o serie de caracteristici ce demonstrează relativitatea noţiunii de putere într-o negociere: puterea depinde de timp (moment). p. Paris. .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Puterea negociatorului este deci compusă din date rezultate din faptele concrete. negociatorul A deţine un raport de forţe dominant. iar alteori dezechilibrat.este considerată ca un mijloc şi nu ca un scop. Şansele de a încheia cu succes acţiunea îi sunt superioare faţă de negociatorul B. dintr-un anumit răspuns al mediului şi din capacitatea de a fi eficace în negociere. Natura acestui raport şi evoluţia sa sunt esenţiale în dinamica negocierii fiind exprimat prin ceea ce se cunoaşte ecuaţia raportului de forţe17. RF = (XA – XB) + (YB – YA) unde: RF = raportul de forţe XA = punctele forte ale negociatorului A XB = punctele forte ale negociatorului B YB = punctele slabe ale negociatorului B YA = punctele slabe ale negociatorului A Dacă RF este pozitiv. ea antrenează costuri importante în termeni de energie şi resurse mobilizate. Profesorul Gottschalk. Ceea ce caracterizează această putere este dozarea utilizării celor trei piloni. de context şi de circumstanţe. ci relativă în raport cu o altă persoană sau un alt grup. este limitată (întrucât poate fi neutralizată). Gottschalk. de la London Business School of Graduate Studies. de la London Business School of Graduale Studies Patrick Audebert Lasrochas .

Mulţi specialişti acordă acestui aspect relaţional o importanţă crucială : multe tehnici şi tactici se bazează pe impactul pe care se presupune că acestea îl vor avea asupra derulării negocierii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În domeniul comercial. 1992. cum ar fi o informaţie esenţială obţinută în timp util. Clasificarea lor se poate realiza după mai multe criterii18: a. uneori. poate fi chiar inversat datorită unui element nou. Ed.cumpărare • de cooperare • de service • de transport. Tipologia negocierilor În lumea contemporană există o mare varietate de negocieri. punctele forte sau slabe pot fi. În funcţie de felul tranzacţiei: • de vânzare . p.5. locul negocierii. asigurări • arbitraj valutar • turism • de bursă b. 16 82 . 5. care rezultă din confruntarea comportamentelor lor. informaţiile etc. timpul. Galati. După obiect negocierile pot fi clasificate în: • de bunuri de consum • mijloace de producţie • materii prime 18 Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”. de exemplu. 6. nivelul intelectual. experienţa. Porto-Franco.relaţiile şi comportamentele actorilor Ultimul element fundamental este dinamica relaţională care se instalează şi se dezvoltă între părţi. Negociatorii . De reţinut că raportul de forţe variază în cursul negocierii în funcţie de datele noi care apar şi că.

După nivel la cere se realizează negocierile pot fi: • între grupări economice • între grupări economice şi guvern . p. 17 21 Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”.11 20 Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”.19 d. Ed. crearea cadrului instituţional de desfăşurare a relaţiilor dintre state.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • • maşini şi utilaje alimente c. p. financiare.) • multilaterale Pistol Gheorghe. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. După numărul de participanţi21 implicaţi în derularea negocierii acestea pot fi: • bilaterale • plurilaterale(triunghiulare etc. Porto-Franco. negocierile desfăşurate la nivel guvernamental urmăresc încheierea de acorduri. p. convenţii sau alte înţelegeri (economice.nivel micro De regulă. 2002. macroeconomic facilitează şi crează cadrul derulării unor negocieri la nivel inferior.nivel macro • interguvernamentale • între guverne şi firme • între firme . Ed. Porto-Franco. Galati. în timp ce la nivel neguvernamental. 17 19 83 . Bucureşti. După scop20 negocierile se împart în: • pentru noi tranzacţii • de prelungire • de modificare • de normalizare e. politice) ce vizează. Tribuna Economică. creând condiţiile favorabile dezvoltării schimburilor comerciale. microeconomic. 1992. Galati. turistice sau realizarea de noi înţelegeri. negocierile au în vedere încheierea de diferite contracte. Înţelegerile rezultate în urma negocierilor la nivel înalt. în esenţă. 1992. după cum existenţa unui sistem diversificat de înţelegeri la nivel microeconomic stimulează convenţiile dintre state.

altfel spus impunerea unei soluţii de "dictat" sau "victoria" prin ultimatum).prin intermediar directe în timp . 22 84 . 2002. aceasta neînsemnând însă că cele bilaterale au scăzut în importanţă f. Ea urmăreşte prin urmare menţinerea şi consolidarea calităţii relaţiei dintre parteneri. Fiind asemenea unui joc cu sumă nulă. După modul cum se poartă: • • • -faţă în faţă -prin corespondenţă . În acest fel negociatorul distributiv nu provoacă ruptura.succesive . Negocierea predominant conflictuală (distributivă) vizează diferenţierea interlocutorilor în funcţie de puterea de care dispun. După orientare: • negocieri predominant cooperative (integrative) • negocieri predominant conflictuale (distributive) Negocierea predominant cooperativă (integrativă) . Negocierea integrativă poate conduce la modificarea obiectivelor particulare şi a priorităţii lor. p.este orientată spre respectarea aspiraţiilor negociatorului astfel încât partea adversă să poată considera rezultatul de asemenea ca fiind satisfăcător.simultane g.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În perioada actuală se manifestă fenomenul de intensificare a negocierilor multilaterale. -prin telefon indirecte .114. Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. întrucât nu trebuie să distrugă o relaţie pe care o consideră inevitabilă. Editura universitătii din Oradea. fiind totuşi o negociere. pentru a nu fi învinşi. tinzând spre obiective apropiate de interesul reciproc22. este orientată în sensul solidarităţii reciproce şi nu al antagonismului. ea determină protagoniştii să vrea să fie câştigători. însă. ea se opreşte acolo unde începe confruntarea (căutarea câştigului total şi a supunerii complete a celuilalt.

Bucureşti. Editura Naţională. • elaborarea proiectului de contract. • pregătirea variantelor şi dosarelor de negociere. • simularea negocierilor. fazele.rezolvarea problemelor . Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. dialogul părţilor va concretiza. Practic. 6. punctele de înţelegere şi înţelegerea însăşi. Etapele procesului de negociere Analiza procesului complex al negocierii evidenţiază existenţa unor etape distincte. b) negocierea propriu-zisă demarează odată cu declararea oficială a interesului părţilor în soluţionarea în comun a problemei în cauză. cu eventuale întreruperi şi perioade de definire a punctelor de vedere ale partenerilor de negociere. Tribuna Economică.12 23 85 .1. p.6. în particular al sistemelor înfruntare . etapele procesului de negociere sunt următoarele24 : a) prenegocierea are ca punct de plecare prima discuţie sau comunicare. Bucureşti. când partenerii lasă să se înţeleagă faptul că ar fi interesaţi în abordarea uneia sau mai multor probleme.6. • culegerea şi prelucrarea unor informaţii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri oportună sau necesară şi poate chiar utilă şi benefică în anumite circumstanţe. O asemenea etapă va cuprinde: • activităţi de pregătire şi organizare a negocierilor. în mod treptat. 2002. 1998.23 În cadrul unor asemenea etape. • întocmirea şi aprobarea mandatului de negociere. Distincţia realizată între cele două tipuri de negocieri trebuie replasată în cadrul mai general al sistemelor de decizie. p. Organizarea negocierilor 6.13 24 Pistol Gheorghe. în vederea realizării unor obiective de interes Gavin Kennedy – “Negocierea perfectă”.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri comun şi. abia la sfârşitul negocierilor putându-se lua o decizie comună care. ce începe cu o analiză intimă a dorinţelor şi mai ales a posibilităţilor de care se dispune în raport de problema negociată. • prezentarea argumentelor şi contraargumentelor. de fapt. Este etapa dialogului între părţile participante. Tribuna Economică. cea mai eficientă. Este important ca ambii parteneri să pornească de la ideea că nici o negociere nu are din start învingători şi invinşi. dă dovadă de prezenţă de spirit. • utilizarea unor strategii şi tactici de contracarare. ce conţine măsurile care urmează să fie îndeplinite pentru realizarea obiectivului în cauză. reprezintă încheierea propriu-zisă a procesului de negociere. Un bun negociator este acela care. reciproce. de perspicacitate. se fac presupuneri. 2002.13 25 86 . negocierea este un proces previzibil. Acum se prezintă cereri şi se fac oferte. mai ales. De regulă. p. Negocierea propriu-zisă se concretizează în adoptarea unei înţelegeri. pentru ca apoi să se analizeze mai multe variante posibile. continuând cu examinarea poziţiei faţă de partenerul de negociere. Bucureşti. dialog ce se desfăşoară la masa tratativelor. urmate de contraargumente. negocierea propriu-zisă cuprinde şapte secvenţe. • acordarea de concesii pentru apropierea punctelor de vedere. de simţ al oportunităţii. apar eventualele concesii. în etapa desfăşurării procesului de negociere. de regulă scrisă. în majoritatea cazurilor. pentru a sesiza corect momentul concluziei şi pentru a evita prelungirea inutilă a discuţiilor. Pistol Gheorghe. după ce a avut loc o primă simulare a negocierilor care vor urma. se aduc argumente. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. fiecare parte cunoscându-şi interesele faţă de obiectul negocierii. Practic. • convenirea unor soluţii de compromis. • perioada de reflecţie pentru redefinirea poziţiei. alegându-se. respectiv25: • prezentarea ofertelor şi contraofertelor. în final. • semnarea documentelor.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri c) postnegocierea26 începe în momentul semnării înţelegerii.2. p. protonegocierea neputându-se însă substitui procesului propriu-zis de negociere. Formarea acesteia echipei şi numirea conducătorului O parte componentă a procesului de pregătire a negocierii o reprezintă constituirea echipei de negociere şi rezolvarea tuturor problemelor aferente acestei acţiuni. într-o asemenea fază a negocierii. în cele mai multe cazuri. • rezolvarea pe cale amiabilă a unor reclamaţii şi a litigiilor apărute. În condiţiile complexităţii Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”. Ed. pentru partenerul de negociere. dimpotrivă. Galati. va avea loc şi analiza rezultatelor reale ale operaţiunii în cauză. Concluziile desprinse în urma unei asemenea analize reprezintă. prelungirea sau completarea clauzelor contractului. Cadrul în care are loc protonegocierea (condiţiile interne şi internaţionale. descurajatoare. Porto-Franco. atmosfera creată de mass-media) are un deosebit rol în finalizarea sau în blocarea discuţiilor. Este aşa-zisa etapă a protonegocierii. probleme referitoare. •soluţionarea litigiilor şi neînţelegerilor în justiţie sau prin arbitraj. 1992. a intereselor. putând constitui. semnale marjatoare sau. un punct de plecare pentru noi înţelegeri viitoare. Asemenea acţiuni cunosc o desfăşurare intensă şi continuă. d) dincolo de aceste trei faze. etapă ce constă în acţiuni şi reacţii ale părţilor manifestate prin actele unilaterale. Acum se rezolvă problemele apărute după semnarea contractului. 19 26 87 . comparativ cu cele scontate. • eventuale negocieri privind modificarea. conjunctura politică şi economică.6. a atitudinilor. 6. există însă o activitate susţinută şi permanentă de armonizare tactică a punctelor de vedere. incluzând obiectivele ce vizează punerea în aplicare a prevederilor acesteia. în principal la: • greutăţi apărute ca urmare a unor aspecte necunoscute în timpul negocierii şi la semnarea contractului.

cât şi în cadrul achipei propriu-zise. specialişti în domenii diverse. argumentaţii. o elasticitate în care conducătorul să aibă. de organizarea şi coordonarea activităţii desfăşurate. O caracteristică de seamă a echipei trebuie să fie elasticitatea acesteia. numai în acest fel. în principal. de la 2-3 persoane la 10-12. Este de preferat ca echipa de negociere să aibă continuitate. să existe o coeziune. fiind condiţionată de mobilitatea şi elasticitatea gândirii acestora. evitându-se eventualele tentative ale partenerilor de a utiliza divergenţele de pareri care pot aparea în echipă. ci mai degrabă a profilului şi pregătirii profesionale a fiecăruia dintre membrii ei. participarea concomitentă a mai multor persoane. 2002. contraargumentaţii.27 Eficienţa activităţii unei asemenea echipe nu este neapărat rezultatul mărimii acesteia (de obicei. p. Într-un asemenea studiu. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”.negocieri care presupun evaluări.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri negocierilor actuale . este indicat să se aibă în vedere o serie de elemente referitoare. dar şi abilitatea de a conduce eficient. Toţi membrii echipei trebuie să cunoască şi mai ales să se implice în rezolvarea problemelor specifice. destul de importantă în cadrul echipei de negociere este sincronizarea activiţilor desfăşurate de fiecare membru al acesteia. acţiune care se face din timp.. precum şi o coordonare adecvată. În acelaşi timp. posibilitatea. Pentru pregătirea echipei de negociere. în raport de complexitatea tranzacţiei şi implicit a negocierii). indiferent de structura echipei. Bucureşti. tuturor acestor cerinţe. Iată de ce. fără grabă. este nu numai recomandabilă. explicaţii etc. în bune condiţii. ci şi obligatorie. potrivit locului ce-l ocupă în ierarhia organizatiei de la care provin. cunoaşterea partenerilor şi a relaţiilor pe care se contează. Pistol Gheorghe. Tribuna Economică. este practic imposibil ca un singur om să răspundă. care formează o echipă. definirea variantelor de negociat. este necesar de abordat şi rezolvat un studiu al problemelor. care să permită creşterea sau reducerea membrilor. componenţii ei având posibilitatea să se cunoască reciproc.27 27 88 . în linişte. pe de o parte. la scopul şi obiectivele negocierii.indiferent de domeniu .

indiferent dacă structura acesteia este comercială sau tehnică. Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. însă el trebuie să aibă suficiente cunoştinţe despre toate problemele implicate în negociere . • să finalizeze şi să semneze contractul. să numească pe membrii echipei care să susţină punctul său de vedere. • să întocmească raportul asupra negocierii. • să conducă negocierile şi. împreună cu aceştia.comerciale. comercială sau care vin din domeniul producţiei.124 28 89 . în cazul unor eventuale eşecuri.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri iar pe de altă parte. • să ia toate hotărârile legate de nivelul concesiilor. La alegerea conducătorului echipei se recurge la următoarele două criterii: • abilitatea de a conduce echipa de negociere. p.care să-l facă capabil să-şi aducă o contribuţie valoroasă la fiecare problemă discutată şi să coordoneze eficient activităţile şi luările de cuvânt ale membrilor echipei de negociere şi ale celorlalţi specialişti atraşi pe parcursul negocierilor28. conducătorul echipei trebuie ca permanent să susţină moralul colegilor şi să caute să obţină de la fiecare membru al echipei contribuţia maximă pe care o poate da. • să pregătească planul de negociere. să-şi asume responsabilitatea. Editura Universităţii din Oradea. el fiind un exemplu în acest sens. În afara celor arătate mai sus. • să se îngrijească de primirea mandatului de negociere. • gradul de responsabilitate şi de decizie pe care şi-l poate asuma şeful echipei pe parcursul negocierilor. pe parcurs. 2002. tehnice şi clauze contractuale . Formaţia liderului nu este importantă. întrucât acest rol poate fi foarte bine jucat de persoane de formaţie financiară. prin simulare. Sarcinile liderului sunt: • să selecţioneze membrii echipei.

Editura Porto-Franco.21.30 Se pot adopta şi alte roluri în funcţie de specificul negocierilor. Băiatul Bun. livrare.de multe ori acelaşi echipier interpretează mai multe roluri. Galati. pregătiţi în prealabil prin simulări. Bucureşti. clauze. tehnic: calitate. cărora le revine sarcina de a salva situaţii extrem de grele29. b. p. credit. Băiatul Rău. c. transferul riscurilor şi cheltuielilor etc. specificaţie. Editura Naţional.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Reuşita unei echipe de negociere depinde în mare măsură atât de capacitatea individuală a fiecărui membru. know-how. În afara calităţilor profesionale şi a pregătirii de profil. Durul şi Mintea Limpede. d. Marile companii comerciale dispun de un număr de negociatori foarte buni. dar şi de "echipe de şoc" (aşa zisele "TIGER TEAMS") care reprezintă o combinaţie de experţi negociatori în probleme comerciale şi tehnice. Nu este obligatoriu ca fiecare rol să fie jucat de o persoană . O echipă de negociere poate fi constituită din membri permanenţi şi din specialişti atraşi pe măsură ce se ivesc probleme deosebite. Definirea rolurilor din echipă Fiecare echipă de negociere reclamă interpretarea anumitor roluri "clasice" pentru bunul mers al negocierilor: Liderul. cât mai ales de felul în care ei funcţionează împreună. comercial: preţ. juridic: condiţiile contractului. 1998 90 . 29 Toma Georgescu – “Negocierea afacerilor”. 1992. service. ambalaj. la selecţionarea membrilor echipei trebuie să se ţină seama de abilitatea de negociator a persoanei în cauză şi de o serie de calităţi. rezolvarea litigiilor. arbitraj. 30 Floyer Acland Andrew – “Abilităţi şi atitudini perfecte”. care-i reflectă de fapt propriile trasaturi de caracter. asigurare. garanţii. Mărimea şi structura echipei sunt în funcţie de domeniile de acoperit: a.. politică comercială. financiar: condiţii de plată.

piaţă. Editura Polirom. preţul minim. trebuind să se decidă asupra rolurilor şi răspunderilor pe care trebuie să şi le asume membrii echipei: Se pricep mai bine să asculte decât să vorbească? S-au mai întâlnit cu membrii opoziţiei? Sunt extrovertiţi? 6.4.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri O strategie bună presupune desfăşurarea optimă a personalului.3. care este elaborat de echipa de negociere şi care reprezintă maniera în care echipa urmează să aplice mandatul. transport etc. d) să sintetizeze informaţiile culese despre produs. Galaţi.32 6. b) să menţioneze persoanele care fac parte din echipă şi ce probleme vor avea de rezolvat acestea. service. p. e) să stabilească căile prin care se poate comunica. Mandatul echipei de negociere Constă în instrucţiunile date conducătorului echipei de negociere de către conducerea companiei şi este diferit de planul de negociere. este evident faptul că mandatul de negociere are un caracter secret. Agenda negocierii (ordinea de zi) 31 Toma Georgescu — "Negocierea afacerilor ".Iaşi.170 91 .6. respectiv maxim acceptabil. 26 32 Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şu negociere în afaceri”. partener. 2000. programul de desfăşurare). Mandatul este pregătit în formă scrisă şi semnat de directorul firmei.6. calitate. Având în vedere conţinutul său. modalităţi de plată. Conţinutul mandatului trebuie31: a) să precizeze cine este conducătorul echipei de negociere.. f) să fixeze perioada de desfăşurare şi finalizare a negocierilor (data începerii acestora. credit. condiţiile de livrare. Editura Porto-Franco. concurenţă. c) să definească obiectul de negociere. respectiv problemele care urmează să fie discutate. 1992. p.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Elaborarea unui proiect al ordinii de zi, a negocierilor este utilă pentru a orienta desfăşurarea acestora astfel încât să se obţină realizarea obiectivelor strategice urmărite. După clarificarea obiectului tranzacţiei, aspectele acesteia se negociază pe rând, într-un sistem "combinat" în care soluţiile găsite şi convenite pentru diferite aspecte sunt considerare provizorii şi pot fi modificate, până la convenirea soluţiei finale care să fie acceptabilă ambelor părţi în ansamblu. Desfăşurarea negocierilor se realizează corespunzător planului de Iucru convenit între părţi. Planul (sau agenda) este compartimentat pe genuri de activitate, potrivit caracterului obiectului de negociat. În cazul unor negocieri comerciale, de complexitate sporită, se profilează şase genuri de activităţi : • dezbateri referitoare la condiţiile tehnice şi calitate; • dezbateri referitoare la condiţiile comerciale; • dezbateri referitoare la condiţiile de plată; • dezbateri privind transportul, asigurarea şi expediţia; • dezbateri privind elaborarea proiectului de contract; • dezbateri referitoare la probleme diverse, auxiliare. 6.6..5. Conceptul de „plajă de negociere” sau „zonă de acord posibil” (ZAP) Un negociator are, de regulă, trei "poziţii" sau modalităţi de fixare a unor valori corespunzând unui obiect (sau punct) de negociat33. Aceste valori exprimă mărimea pretenţiilor sale în termeni de cereri (exigenţe, revendicări) sau în termeni de oferte (ceea ce este gata să acorde). • În primul rând, există poziţia afişată la începerea negocierii. În ciuda influenţelor culturale sau a factorilor de circumstanţă care explică marile variaţii ale mărimii relative a acestor poziţii, s-a constatat că în general ea este formulată astfel încât să asigure o "marjă de manevră" suficientă, uneori foarte mare, iar alteori relativ redusă.
Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”, Editura Universităţii din Oradea, 2002, p.131
33

92

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Deşi fixarea nivelului poziţiei de plecare răspunde unor necesităţi tactice, negociatorul nu are libertate deplină în acest sens: o poziţie prea ridicată (în raport cu anumiţi termeni de comparaţie: poziţiile negociatorilor concurenţi, precedente, analogii, date obiective sau conjuncturale, norme etc.) poate fie să-l discrediteze pe negociator, fie să provoace o rigiditate imediată a părţii adverse (care poate merge până la încetarea discuţiilor). Adoptarea unei poziţii afişate care este foarte departe de aşteptările şi intenţiile reale ale actorului nu este însă o formă de dezinformare sau o lipsă de integritate, întrucât negocierea este o activitate marcată structural de incertitudine şi risc şi de o anume doză de ambiguitate. Ea nu poate progresa decât prin transformarea poziţiilor astfel încât să se apropie gradual de interesele reale. Este deci necesară maleabilitatea. De aceea există o regulă nescrisă, dar universal admisă potrivit căreia "este legitim pentru negociator să afişeze poziţii de plecare care nu-i prejudiciază în mod necesar mişcările viitoare". În unele cazuri, poziţiile afişate pot rămâne aproape neschimbate pe tot parcursul negocierii, neavând şanse de succes decât în anumite condiţii: reformularea obiectului, renunţarea la anumite probleme, lărgirea ofertei etc. • A doua poziţie, aflată la cealaltă extremă (a scării) este numită: punct de rezistenţă/punct de ruptură (în engleză, rezervation price). Este vorba de pretenţia minimă care, dacă nu este respectată, îl va determina pe negociator să prefere să iasă din joc decât să consimtă să depăşească această limită, această " linie de ultimă rezistenţă ". Negociatorul trebuie să abordeze cu mare prudenţă conceptul de punct de ruptură (uneori putând avea în vedere chiar un interval de ruptură) în pregătirea negocierii. • Există şi o a treia poziţie, intermediară între poziţia afişată şi punctul de rezistenţă, numită poziţia realistă / aşteptată. Aceasta

93

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri traduce aprecierea negociatorului privind ceea ce crede că poate obţine, ţinând cont de dorinţa (oportunitatea sau necesitatea) de a ajunge la o soluţie reciproc acceptabilă. Dacă primele două poziţii se stabilesc în funcţie de interesele şi strategiile proprii, poziţia realistă depinde în principal de confruntarea de interese, de forţe şi de atitudini ale forţelor implicate al căror joc este dificil de anticipat perfect înaintea începerii discutiilor. Determinarea ZAP ajută la prefigurarea soluţiei negocierii precum şi, într-o anumită măsură, la anticiparea derulării acesteia şi a strategiilor celor mai eficiente. De asemenea, ea ajută la rezolvarea prealabilă a două probleme majore:  prima se referă la anticiparea şi analizarea (pe măsura derulării negocierii) poziţiilor PRO (poziţia realistă sau obiectiv) şi PR (de rezistenţă) ale părţii/părţilor adverse. În acest sens, faza de informare, de explorare şi testare reprezintă un moment-cheie în care un negociator abil va putea evalua exactitudinea ipotezelor sale, având posibilitatea de a le corecta în funcţie de observaţiile făcute pe parcurs.  a doua problemă este cea a fixării priorităţilor şi, la fel ca şi în cazul precedent, posibilitatea de determinare a acestora este uneori facilă pentru sine, dar mult mai dificilă în cazul partenerilor. Conceptul de cea mai bună alternativă în caz de absenţă a acordului (AAA sau 3A ) Fisher&Ury: BATNA (Best Alternative In a Negociated Agreement) - cea mai bună alternativă a unui acord negociat. Fisher şi Ury au propus evaluarea unei negocieri prin confruntarea continuă cu cea mai bună alternativă în raport cu conţinutul acordului posibil şi în raport cu absenţa acordului34.

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton – “Succesul in afaceri”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p.95.

34

94

schimbul de informaţii are ca finalitate convenirea unei soluţii la o problemă. afectivă) 95 . Argumentarea se poate prezenta sub două forme: • formă activă: • formă defensivă. • Argumentarea activă cuprinde: . 6. ci un simplu mijloc de atingere a unui scop. În susţinerea punctului său de vedere. lupta pentru a obţine câştiguri şi formarea unui acord. Argumentarea apare în procesul comunicării când se doreşte "construirea" în mintea altei persoane a unor convingeri care să declanşeze un anumit comportament sau acţiune. crearea de valoare.persuasiunea (apropiere intelectuală . nu este de mirare că unii consideră situaţia 3A ca fiind unul din elementele fundamentale ale negocierii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Această noţiune exprimă foarte bine esenţa negocierii care este o activitate voluntară şi "oportunistă".7. conceptul permite negociatorului examinarea negocierii sub un alt unghi: cel al costului de oportunitate global. Modalităţi şi tehnici de argumentare În procesul de comunicare între parteneri. întrucât poate servi ca punct de referinţă pentru orice iniţiativă sau mişcare pe care o are în vedere în timpul derulării negocierii. În fine. preferând în aceste sens decizia comună iniţiativelor unilaterale. Scopul ei final este obţinerea adeziunii interlocutorului la ideea prezentată.convingerea (apropiere intelectuală) . fiecare partener îşi organizează expunerea sub forma unui sistem complex deschis de argumente. Regula de aur a argumentării: constă în a nu presupune că partenerul ştie de la început tot ce are de câştigat el din tranzacţii. întrucât aceasta nu este un scop în sine. şi anume: două sau mai multe părţi convin să găsească împreună o soluţie. Ea reprezintă şi un ghid preţios pentru negociatorul în acţiune. la fel ca miza (interesele). În acest ansamblu. În aceste condiţii. situaţia 3A fixează "limitele negocierii".

analogia. Convingerea şi persuasiunea utilizează "raţionamente". Aceasta presupune nerecunoaşterea "adevărului" sau a validităţii argumentului advers. continuă cu fapte şi argumente care susţin teza şi eventual cu respingerea contraargumentelor. abordarea logică . inducţia logică. . c. care să asigure adeziunea emoţională a partenerului. de a simţi evenimentul descris în imaginaţia şi cu participarea sa.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Pentru a convinge. încheindu-se cu o concluzie logică. Editura Universităţii din Oradea."a propune" sau "a recomanda" (persuasiune liberală) . 2002. generalizare. deci contestarea sau respingerea sa."a sugera" sau "a impune" (persuasiune autoritară). Regulile de tehnică a argumentării folosite în cadrul negocierilor comerciale35: Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. sinteză. alternativa şi paradoxul. Există trei modalităţi de abordare a argumentării: a. Persuasiunea presupune crearea sau modificarea unei credinţe. ipoteza. obiecţiuni sub formă de scuze.140 35 96 . p. Persuasiunea poate consta în acelaşi timp în . capacitatea b.pune accentul pe interlocutorului de analiză. cele mai utilizate fiind: explicaţia. • Argumentarea defensivă se bazează în principal pe utilizarea obiectării. este necesar să aduci probe pentru a antrena adeziunea şi asentimentul intelectual al interlocutorului."a insinua" (persuasiune manipulatoare). Formele acesteia sunt variabile: obiecţiuni de principiu. abordarea combinată .apelează la capacitatea interlocutorului de a trăi.porneşte de la enunţarea tezei într-o formă care să trezească interesul partenerului. sprijinindu-se în particular pe "raţiune" şi afectivitatea celui care trebuie lămurit. obiecţiuni de detaliu şi false obiecţiuni. deducţia. abordarea afectivă .

trebuie să existe un minim de acord asupra tezelor avansate de cei doi parteneri. regula redistribuirii argumentelor . 4. Aceasta trebuie să înceteze în momentul acceptarii propunerilor partenerului. 2. • clarificarea obiectivelor urmărite prin acţiunea sugerată • prezentarea justificărilor şi raţionamentelor şi ierarhizarea lor din punct de vedere logic şi al impactului psihologic. când negocierea a progresat în alte aspecte.dacă o anumită ordine a argumentelor nu a adus acordul. regula substituirii argumentelor . este preferabil să se stabilească o altă ordine. 5. regula limitării întrebărilor şi a solicitărilor de justificări privind poziţiile avansate. spre a se reveni asupra lor mai târziu. regula continuării: aspectul discutat trebuie aprofundat până la realizarea unui acord minim. 7. 6. regula abandonării temporare a unor aspecte în care opiniile sunt divergente. regula stabilizării: afirmaţiile asupra cărora s-a căzut de acord nu trebuie readuse în discuţie. altfel discuţia nu poate avansa. care trebuie să aibă în vedere: • enunţarea concluziei. 3. 97 . Planul de argumentare Orice argumentare este precedată de întocmirea unui plan.un argument sintetic trebuie prezentat prin substituirea lui cu argumentele componente. regula înţelegerii .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 1. • identificarea problemelor şi anticiparea obiecţiilor.

clientul este incitat de beneficiile pe care le poate avea cumpărând un produs şi nu de caracteristicile pe care le are.fiind evaluarea convingerii clientului Metoda prezintă avantajul de a fi un bun instrument pedagogic.desemnează confirmarea (demonstrarea) acestui avantaj I . sistematic şi metodologic. dar rămâne greu de aplicat în practică. Asemenea caracteristici ale procesului de negociere ţin.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • obiecţii. cât şi o artă. de personalitatea.Tipuri de negociatori Negocierea este atât un demers ştiinţific. găsirea celor mai bune soluţii la aceste probleme şi Metode de argumentare 1. În fond. 98 . Metoda „CAB” fiecare produs are mai multe Caracteristici fiecare caracteristică are mai multe Avantaje fiecare avantaj are mai multe Beneficii Se întâmplă frecvent ca vânzatorii să-şi centreze argumentaţia mai mult asupra caracteristicilor unui produs decât asupra avantajelor sau beneficiilor sale. 2.pentru a se menţiona avantajul caracteristicii produsului dumneavoastră P .pentru a rezuma aşteptarea clientului A . Metoda „RAPIDE” R .8. dar şi o intuiţie. în mare măsură de psihologia negociatorului.reprezintă interesul pentru acest avantaj D .desemnează diferenţierea în raport cu concurenţa E . 6. de aptitudinile şi temperamentul acestuia.

are o dorinţă lăuntrică de a fi util şi este satisfăcut atunci când poate depăşi momentele conflictuale. dar odată ce face acest lucru. p. Tribuna Economică. pentru evitarea blocării negocierii şi găsirea unor soluţii conciliante. imaginaţia. dar şi de negociere. iar când vorbim de temperament. în principal. pe parcursul negocierii intervine sporadic cu idei sau cu propuneri. dar încearcă şi. flexibilitatea. observarea şi atenţia. participare activă şi. de cele mai multe ori. retragere pripită. avem în vedere rapiditatea în luarea deciziei. inconsecvenţă. chiar dacă asemenea indivizi sunt foarte buni profesionişti în domeniul lor de activitate. nerăbdare. 2002. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. este un bun organizator. irascibilitate. este preocupat în clarificarea neînţelegerilor. în practica negocierilor s-au conturat. fiind interzis să facă parte din echipele de negociere indivizi dominaţi de nervozitate. încearcă. să-şi impună părerea. are caracter rigid şi este puţin receptiv la argumentele sau informaţiile partenerului. dar paradoxal. agitaţie. b) • • • • Pistol Gheorghe. este lipsit de iniţiativă. Bucureşti. gândirea. cooperant: este un sentimental. mânie. reuşeşte să fie realist. civilizat. următoarele tipuri de negociatori:36 a) • • • • autoritar: este pasionat de activitatea desfăşurată. dar şi nervozitatea sau emotivitatea. control şi stăpânire de sine.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În noţiunea de aptitudini trebuie incluse inteligenţa. supărare. plăcut şi sociabil. pripeală. este un partener ideal de echipă. expectativă exagerată. educaţia şi tenacitatea. cu orice preţ. mai ales.39 36 99 . constructivă. Temperamentul cel mai potrivit negociatorului este cel definit de calm. În contextul celor prezentate. este un bun cunoscător al spiritului de echipă. apatie. răbdare. memoria.

Alte tipuri de negociatori . şi abia după aceea un organizator eficient. creativ: este. mai întâi. 2. în totalitate. de cele mai multe ori nu rezistă până la sfârşitul negocierii. răspunsurile parţiale sau evazive. cât şi căutarea soluţiilor. de foarte multe ori. are un stil flegmatic. O supleţe excesivă ar fi caracteristică mai degrabă unui negociator apatic şi moale. nu este totuşi un negociator prea puţin ferm. de rigiditate în ceea ce priveşte atât scopurile şi aspiraţiile. Negociatorul integrativ este caracterizat prin fermitate în ce priveşte scopurile. 1.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri c) • • • • • • d) • • permisiv: nu doreşte să fie neapărat convingător. Desigur. are abilitatea de a tolera ambiguitatea şi conflictele.Diversitatea clienţilor şi complexitatea modurilor în care aceştia se comportă determină în 100 . Tipologiile menţionate au mai degrabă un caracter teoretic. trăsăturile uneia sau alteia din categoriile de mai sus. preocupările şi aspiraţiile majore şi supleţe în căutarea soluţiilor reciproc acceptabile. nu face uz de autoritate şi este iubit de colaboratori. acceptă dezordinea. tinzând să abandoneze prematur partida. din contră. un vizionar. dar este un sentimental. dar vine. nu este preocupat neapărat de problemele concrete ale ordinii de zi. tipurile de negociatori prezentate nu epuizează toate cazurile întâlnite în practica negocierilor. cei mai mulţi dintre negociatori neavând. Negociatorul distributiv Dă dovadă. dar nu acceptă nici postura de învins. Negociatorul integrativ Deşi este deschis şi conciliant. cu soluţii concrete.

De exemplu. cooperare sau atitudine paşnică 2. demagogie sau manipulare Se degajă astfel patru profiluri de negociatori care pot fi prezentaţi schematic printr-un cerc în care fiecare rază reprezintă un tip specific. apără interesele negociatorilor şi acţionează într-un cadru de încredere totală. Experienţa arată că toate relaţiile comerciale sănătoase şi cooperante sunt durabile. Negociatorul cooperant se bazează pe o voinţă reală de a reuşi şi pe respectul faţă de partener şi faţă de obiectivele sale. conflictuală.37. Bucuresti. Este un generator de relaţii bune pe termen scurt. fiecare având o dominantă cooperantă. afectivă sau demagogică). semidemagogic. El exclude efectele nefaste ale raportului de forţe. semicooperant. negocierea conflictuală poate apare în momente în care actorii abordează subiecte sensibile cum ar fi preţul. În afara celor patru tipuri principale de negociatori figurează şi alte raze reprezentând fiecare un tip de negociere (semiconflictual. 1998. negociatorii pot schimba genul negocierii în funcţie de temele abordate.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri mod concret existenţa unei multitudini de tipuri sau stiluri de negociatori şi a unui mare număr de genuri de negocieri. mediu şi lung. 37 101 . În cursul unei întrevederi. afectivitate sau emotivitate 4. pentru că sunt bazate pe negocieri sănătoase şi pe interese reciproce convergente. p. termenele de plată sau comparaţiile în raport cu concurenţa. Negociatorul cooperant Este cel mai eficace dintre toate tipurile de negociatori pentru că negocierea lui se înscrie în cadrul formulei "învingător-învingător" în care toate formele de demagogie. Există patru categorii principale de comportamente37: 1. conflict sau adversitate 3. Ele se traduc printr-o fidelitate reală şi un parteneriat fiabil şi solid. semiafectiv. de conflict sau de altă natură sunt excluse. Ed. Hassan Souni – “Manipularea in negocieri”. Antet. 3.

Negociatorul afectiv Este o persoană care acţionează şi negociază potrivit sentimentelor şi emoţiilor sale de moment. voinţa de a ajunge la un aranjament pozitiv. Foloseşte des expresii cum sunt: am chef. el acţionează în funcţie de afinităţile sale şi de gradul de afectivitate care îl leagă de partenerul său. fie să-l aduci pe terenul "afectiv" sau "cooperant". fie să i te supui provizoriu pentru a câştiga negocierea. prefer. Maniera cea mai bună de a-l combate este să-i pătrunzi în universul afectiv. cu condiţia să fie abordat cu supleţe şi treptat. 4. el poate decide în privinţa unei cumpărări sau exprima un refuz. 6. îmi place. Nici demagogia nu va fi eficientă în cazul său. respectul pentru obiectivele sale. ci s-a obişnuit pur şi simplu să ţipe mai tare pentru a arăta că are dreptate. căile cele mai bune de a face faţă unui negociator conflictual sunt fie să fii şi mai "conflictual" decât el. Nu este neapărat demagog. Strategic. parteneriat şi adversitate. doresc. Impulsiv. precum şi pe prietenie şi respingere. să folosească şantajul sau ameninţarea. fără un motiv evident sau raţional. Este inutil să-l contrezi pentru că se va indigna. Modul lui de a acţiona se bazează pe subiectivitate. Negociatorul demagog 102 .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri A fi un negociator cooperant presupune respectarea unui anumit număr de reguli cum sunt: transparenţa. grozav. să renunţe cu uşurinţă la dialog şi să abuzeze de raportul de forţe. incredibil etc. Modul cooperant se poate dovedi în schimb valabil. Departe de a fi raţional şi pragmatic. loialitatea faţă de partener. dragoste şi ură. zero. Este într-un fel un artist pasionat. Negociatorul conflictual Este o persoană care acordă prioritate forţei şi nu diplomaţiei. pe plăcere şi durere. 5. extraordinar.

fără a se considera poziţia acestuia ca necinstită. după împrejurări. simulărilor şi duplicităţii. logic şi legitim. să aducă argumente şi contraargumente. manipulărilor. ci ca o poziţie comercială firească în măsura în care respectă etica comercială. 6. În procesul de confruntare a personalităţilor la masa tratativelor. posibilităţile de a câştiga sunt în acelaşi timp numeroase şi restrânse. în scopul contracarării tacticii adoptate de oponent. În faţa unui demagog. Lupta pentru un preţ mai bun este legitimă. De fapt. Confruntarea personalităţilor în procesul negocierilor În procesul negocierii tranzacţiilor de afaceri se confruntă personalitatea indivizilor participanţi. pentru că tacticile şi tehnicile demagogice sunt aproape nelimitate dacă vrei să adopţi acelaşi comportament ca şi demagogul. conflictuală şi afectivă. Epuizarea argumentelor se face în mod gradual. înseamnă a te integra în dinamica progresului tehnico-ştiinţific mondial. cel puţin din punct de vedere psihic. O astfel de epuizare ar însemna naivitate şi infirmitate comercială. ambele la fel de importante. înainte de toate. Abordarea temelor are un caracter normativ şi altul psihologic. fără a se cădea în extrema naivităţii dezvăluirii intimităţii interesului comercial.9. impusă. 103 . fiecare parte poate să pună întrebări. Orice afirmaţie va fi legată de apărarea propriilor interese comerciale. în contextul tacticii şi strategiei comerciale. a lupta pentru un nivel tehnico-calitativ superior. pentru că în afară de folosirea aceloraşi atitudini nu rămâne decât utilizarea celorlalte trei forme de negociere: cooperantă. atunci când se duce cu mijloace corecte. mulţi negociatori se refugiază în spatele minciunilor. în corelaţie cu contraargumentele oponentului. a unor tactici şi strategii. o luptă pentru un preţ mai bun înseamnă. să dea răspunsuri. balanţa câştigurilor înclinând de partea celor mai bine pregătiţi. Numeroase. Nici o parte nu-şi epuizează de la început toate argumentele.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În lipsa unor mijloace intelectuale. Restrânse. Orice argument adus în discuţie se cere a fi fundamentat economic. va fi bazată pe o sinceritate relativă. De la bun început se va avea în vedere că factorul dominant care impune la masa negocierilor selectarea adevărurilor comerciale este legea economică obiectivă a concurenţei.

Este tipul de negociator bătăios. elemente de bază ale comerţului electronic”.9. Ostilitatea Se manifestă prin agresivitatea unuia sau ambilor oponenţi. celelalte sunt de recomandat. uneori dramatizante.39 Este atitudinea adoptată de firmele comerciale de reputaţie. în goana după supremaţie. bazate pe înşelăciune şi actele care decurg în mod firesc din natura negocierilor. Editura Caraiman. la eşec.2.759 39 Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”. pripit. În confruntarea dintre oponenţi se manifestă mai multe categorii de atitudini interpersonale38. 2000. Primele sunt de condamnat. predispus să întrerupă expunerea partenerului. Tehnici. Bucureşti.1. Cooperarea Cooperarea este atitudinea adoptată în tranzacţionarea marilor afaceri şi în afacerile tradiţionale. Atitudinea de ostilitate îl caracterizează pe negociatorul orgolios care face obstrucţie la intervenţiile oponentului. strategii. Fiecare partener se străduieşte săşi impună punctul de vedere. Când ambii parteneri adoptă o atitudine de cooperare. Cooperarea este atitudinea ideală care creează premise certe promovării relaţiilor comerciale între partenerii în cauză. În situaţia în care se declanşează o competiţie în supraestimarea argumentelor proprii. Este diametral opusă cooperării.9. Iaşi. Editura Polirom.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În procesul negocierilor trebuie să facem distincţie între actele deliberate pentru a obţine profituri maxime în detrimentul partenerului. p. p. indiferent de atitudinea firmei partenere. se ajunge la iritare. Negociatorul cooperant porneşte de la premisa că trebuie să încheie contractul pe care îl dezbate. Mihai Stoian – “Comerţul internaţional. care aduce obiecţiuni destructive. Ion Stoian. în ciuda inconsistenţei argumentelor pe care le aduce. 2001. reuşita afacerii este în cea mai mare parte asigurată de la bun început. 6.69 38 104 . 6. bine pregătite şi orientate. Emilia Dragne. a calităţilor profesionale şi intelectuale.

ori de câte ori se cronicizează. care în mod fatal va comite grave greşeli. pe care i-l oferă piaţa. 6. 6. în aparenţă. până la exasperarea actorului agresiv. de acord cu toate argumentele oponentului său. De cele mai multe ori. dovedind diplomaţie şi rafinament comercial. Beneficiind de rolul său dominant. destructivă ce se soldează cu un eşec total. de punere la adăpost prin tăcere.9. Adică. El îşi respectă ţinuta de sobrietate şi corectitudine. de tăcere. Indiferentul se declară. de evitare a intrării în jocul de ceartă. lucru ce se întâmplă de cele mai multe ori. Un aspect grav al pasivităţii este indiferenţa. căutând să beneficieze de conjunctura favorabilă întrun mod abil.9.3. subtilă şi eficace.4. în împrejurări în care piaţa îi este favorabilă. el adoptă o asemenea atitudine pentru a-l determina pe oponent să-şi epuizeze toate rezervele de argumente. se va strădui să obţină maximum de avantaj fără a-şi subordona şi umili partenerul şi fără a-l ruina.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri care nu de puţine ori devine furios şi încăpăţânat. o armă puternică. Dominaţia Atitudinea de dominaţie este adoptată de negociatorul care are o multitudine de posibilităţi de a încheia afaceri cu firme din diverse ţări. Se va aştepta ca oponentul să obosească. În cazul în care pasivitatea se manifestă în procesul normal al discuţiilor. Soluţia cea mai bună în faţa unui asemenea personaj constă în adoptarea unei atitudini de calm. el părăseşte etapa de indiferenţă şi trece la ofensivă. de care însă un bun negociator niciodată nu abuzează. care poate să ducă la complicarea negocierilor şi la consumarea inutilă a timpului. devine o armă foarte periculoasă. El nu admite nici un fel de compromis şi transformă negocierile în ceartă. Este o atitudine în aparenţă firească. În final. 105 . dar până la urmă nu este de acord cu nici unul. Pasivitatea Pasivitatea este indicată ca metodă de apărare în negocierile în care oponentul adoptă o atitudine de ostilitate sau de neprincipialitate. foarte derutantă în jocul negocierilor declanşat în mod neprincipial de către unul din negociatori. în faţa unei asemenea manifestări iraţionale se va adopta o atitudine de pasivitate.

Un bun negociator depistează de la început atitudinea de indiferenţă simulată şi-l invită pe partener să negocieze sau să amâne discuţiile. de clasă superioară. Negociatorul se străduie să înţeleagă poziţia intimă a oponentului. el îşi va căuta parteneri serioşi cu care să poată negocia pe bază de cooperare. interesele lui minimale. Natura atitudinilor interpersonale şi ieşirea din situaţiile conflictuale 6. raţional. fără a neglija avantajul partenerului său. caută soluţii avantajoase pentru ambele părţi. Partenerii se manifestă în mod sobru. cu multă experienţă şi cu un deosebit talent în arta de a negocia. urmărind să se afle în permanenţă într-o stare de neutralitate şi obiectivitate. 6.5.6. în limite comerciale raţionale. creativitatea este atitudinea cea mai constructivă. Raţionalitatea Este o atitudine bazată pe logică.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri bineînţeles în măsura în care interlocutorul său se complace în acest joc derutant. Totodată. Fiecare manifestă o încredere limitată şi luptă pentru obţinerea avantajului maximal.10. Factorii interpersonale care determină natura atitudinilor 106 .9. Pe primul plan se pune calculul raţional de interes reciproc. fără nici un exces de politeţe şi afectivitate. El manifestă iniţiativă în permanenţă pentru a înlătura orice obstacol din calea negocierilor şi de a se evita situaţiile de descurajare.10. de rentabilitate.9. dar care trece dincolo de limitele cooperării fireşti.1. 6. Creativitatea Alături de cooperare. pe legitimitate şi respect reciproc. 6. Se înţelege că o asemenea atitudine nu poate fi adoptată decât de negociatori de elită.

Orice negociator are puteri limitate. Membrii acesteia. în caz de nereuşită. poate duce la înlocuirea coordonatorului. Uneori. El poate fi împins până la umilire. În asemenea situaţii. determinându-l să adopte atitudini de conlucrare şi apărare a intereselor întreprinderii. dispus să aibă iniţiativa. Înlocuirea coordonatorului la presiunea membrilor echipei poate să se producă şi în cazul în care se dovedeşte că el întreţine 107 . coordonatorul este obligat să dea lămuririle necesare şi. analizată şi filtrată. fiind nevoit să suporte atitudinea de dominare promovată de către acesta. Câteodată se întâmplă ca presiunea specialiştilor să fie neprincipială. c) Presiunea membrilor echipei de negocieri.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Natura atitudinilor interpersonale trebuie privită evolutiv şi în contextul general al pregătirii. mai mult sau mai puţin utilă. pot exercita presiuni asupra coordonatorului. să adopte o atitudine de cooperare şi chiar de creativitate. presiunea specialiştilor. conjuncturii comerciale etc. experienţei. poate constitui un factor important de orientare în definirea atitudinilor de adoptat la noile negocieri. comportării echipei de negocieri. Dimpotrivă. Toate manifestările şi rezultatele fiecărei şedinţe de dezbateri sunt supuse zilnic analizei şi criticii colective. situaţie din care poate ieşi numai în cazul noilor interese majore ale oponentului şi capacităţii acestuia de adaptare. din cauze subiective sau din necunoaşterea unor stări de lucru interdependente. neîndeplinirea acestor obligaţii îl situează pe o poziţie inferioară în faţa partenerului său. cu adaptările impuse de specificul noului obiectiv şi de situaţia pieţei. în calitate de specialişti. El vine la masa negocierilor cu capul sus. de a nu abandona o relaţie comercială. să ceară asistenţă superioară. voinţa lui fiind subordonată voinţei colective a echipei de negocieri. Factorii esenţiali care stau la baza atitudinilor interpersonale sunt următorii: a) Experienţa ultimelor negocieri În cazul în care au mai avut loc negocieri cu echipa oponentă. experienţa acumulată. când este făcută în limitele disciplinei şi mandatului. b) Modul în care au fost îndeplinite obligaţiile anterioare Îndeplinirea corectă a obligaţiilor contractuale anterioare întăreşte poziţia negociatorului şi a echipei sale. de ansamblu.

diferiţi factori şi anumite împrejurări creează situaţii conflictuale. Se au în vedere cu precădere interesele majore de perspectivă. dar care să nu afecteze substanţial rentabilitatea.2. Mihai Stoian – “Comerţul internaţional. De multe ori. Emilia Dragne.10.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri legături neprincipiale cu oponentul sau cu vreunul din membrii echipei acestuia. elemente de bază ale comerţului electronic”. p. În mod Ion Stoian. oponentul să nu poală aduce nici o învinuire. încât. în limitele neştirbirii demnităţii lor. 6. puternică influenţă a factorilor politici etc. precum: interese insuficient conjugate. Substituirea poate să fie camuflată sau făţişă. trebuie înfrânată spre a nu se periclita viitorul.760 40 108 . în mod regizat. în pofida unor concesiuni de moment. accentuându-se avantajele ce îi pot reveni oponentului din afacerea încheiată şi pierderile pe care le-ar avea dacă ar renunţa la ea. Se cere multă îndemânare şi abilitate. determinată de împrejurări conjuncturale. Orice lăcomie. dar de aşa manieră. O altă cale de ieşire din situaţii conflictuale constă în stârnirea interesului şi mândriei echipei oponente prin dezavuarea propriilor specialişti. Editura Caraiman. 40 Din situaţiile conflictuale respective se poate ieşi numai recurgându-se la minunata armă a diplomaţiei comerciale. temperamente şi caractere diametral opuse. Calea cea mai potrivită pentru ieşirea din situaţii conflictuale este aceea a adoptării unei atitudini de substituire a negociatorului în rolul oponentului său. strategii. Simularea substituirii în rolul oponentului este bine să se manifeste pe tot timpul discuţiilor spre a se putea mai uşor pătrunde în intimităţile argumentelor şi ale intereselor fundamentale ale acestuia. piaţă agitată cu schimbări cronice bruşte. Oponentul va fi invitat să-l asculte pe negociatorul partener asupra felului cum ar proceda acesta dacă s-ar afla în locul celuilalt. până la adoptarea consensului. negocierile se desfăşoară normal. în situaţii de excepţie. Bucureşti. când se dovedeşte că partenerul este rău intenţionat. Ieşirea din situaţiile conflictuale În situaţiile în care partenerii adoptă atitudini de cooperare şi de creativitate. Tehnici. negocierile vor fi abandonate. răbdare şi simţ de răspundere. cel puţin formal. Numai în extremis. 2001.

de aprofundare a analizelor comune. Strategia în negociere 109 . negociatorul va acţiona de aşa manieră încât să-şi determine colegii de echipă să retracteze anumite poziţii obstrucţioniste. atunci când în reuniunile plenare apar obstacole ce ameninţă cu blocarea. se va acţiona în direcţia atragerii specialiştilor din echipa oponentă la elaborarea unor soluţii logice. prin aducerea de argumente fundamentale.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri abil.1. stârnindu-le mândria de specialişti obiectivi.7 STRATEGII. TEHNICI ŞI TACTICI DE NEGOCIERE 7. de interes comun. CAPITOLUL NR. Pe de altă parte.

care priveşte conducerea generală a razboiului. Hassan Souni propune înlocuirea cuvintelor „militare” şi „război” cu altele din domeniul afacerilor. puţin cam abstractă.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Astăzi. Oradea. lăsând o marjă de manevră acceptabilă. a strategiei de negociere. În toate cazurile însă. dar complet inaplicabilă în multe altele. Strategia este o linie de gândire care se poate dovedi valabilă într-o situaţie concretă. 1998. Paris. O linie strategică vizează efecte pe termen lung. cuvântul strategie a fost folosit timp îndelungat doar acolo unde era vorba de război sau de politică. 1995. 7. 2002.”41 Ceea ce urmează după intrarea în coliziune a armatelor ţine deja de tactică. Editura Universităţii din Oradea.1. În dicţionarul Le Robert . în marketing şi în management. gândirea strategică este subordonată obiectivelor globale şi finale.150 42 41 110 . pentru a obţine : „strategia este partea ştiinţelor comerciale care priveşte conducerea generală a negocierilor. Practic.1. Strategia poate fi jucată sau dejucată prin acţiuni tactice premeditate sau prin reacţii spontane şi manifestări impulsive.” În această a doua definiţie. O altă definiţie de dicţionar consideră strategia ca fiind „partea ştiinţei militare. Editura Antet. În trecut. p. p.Această etapă este necesară pentru determinarea strategiei. se vorbeşte mult despre strategie. vom întelege de aici că strategia de negociere este un plan coerent de alegere şi articulare a unor tactici şi tehnici.456 Hassan Souni – “Manipularea in negocieri”.113 43 Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”.”42 Această frază poate fi o definiţie formală. Înainte de orice trebuie fixate obiectivele în mod precis. Dictionnaire de la Langue Française. Obiectivele sunt greu de atins atunci când tipul de strategie ales nu este compatibil cu situaţia concretă sau cu stilul personal al negociatorului. p. cu efecte pe termen scurt. cuvântul „strategie” este definit prin „arta conducerii unei armate. Etapele construirii strategiei Prima etapă: fixarea obiectivelor43 . Obiectivele stabilite trebuie realizate şi formulate în mod Le Robert. care asigură cele mai mari şanse de realizare a obiectivelor. până în momentul în care intră în contact cu inamicul.

• etapa finală: încheierea afacerii (vânzării).Acum trebuie listate toate şiretlicurile. 111 .În această etapă este necesară descompunerea ciclului negocierii (a parcursului global) în mai multe faze. vicleşugurile. fazele strategiei şi obiectivele adecvate pot fi: • faza prealabilă: obţinerea întâlnirii prin telefon. precum şi pe cele ale interlocutorului său. tacticile şi tehnicile posibile. pentru ca aplicarea strategiei să fie mai uşoară. • prima întrevedere: cunoaşterea reciprocă şi crearea unei relaţii cât mai bune. Ele trebuie să ţină seama de asemenea de obiectivele interlocutorului. • evitarea pierderii unui client important acordând o concesie. Pentru fiecare fază a strategiei alese se vor înşirui cât mai multe tehnici şi instrumente ajutătoare pentru negociere. negociatorul trebuie să identifice toate instrumentele pe care le are la dispoziţie. • un articol de ziar despre proprii concurenţi. Este evident că în timpul derulării acestor cinci etape trebuie căutate şi stabilite tacticile şi acţiunile cuvenite pentru sporirea şanselor de reuşită. De exemplu. Etapa a treia: determinarea fazelor intermediare . Etapa a patra: căutarea tehnicilor şi tacticilor . Obiectivele unei negocieri ar putea fi: • vânzarea la preţul cel mai scăzut pentru câştigarea unui client potenţial. • pătrunderea cu un nou produs la un client modest. • acordarea unei marje mai largi unui client.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri concret. dacă obiectivul principal este introducerea la un client potenţial important. Etapa a doua: identificarea mijloacelor . • a doua întrevedere: prezentarea celui mai reprezentativ produs din gama respectivă. Acestea ar putea fi: • chestiunile care îl interesează pe client. • a treia întrevedere: argumentarea vânzării.După ce au fost fixate obiectivele şi mizele aferente.

se încăpăţânează.În acest stadiu trebuie gândite acţiunile cele mai eficiente. a unui abandon prematur şi nejustificat. Editura Polirom. fie pentru că apar brusc factori externi care modifică datele de bază ale strategiei alese. se poate întâmpla ca uneori să fie necesara schimbarea tacticii în cursul negocierii. este greu să mai judecăm lucid şi detaşat. minte. Etapa a şasea: simulare şi control . dar şi a unei concesii generoase sau a unei capitulări umile. p. loveşte sub centură. tremurând de teamă. adică cele care au cele mai mari şanse să genereze rezultate pozitive. fie din cauză că aceasta nu a fost bine aleasă. fără să gândim suficient. dar e uşor să cădem pradă uneia dintre numeroasele genuri de reacţii spontane. Timisoara. Poate lua forma unui exces de autoritate. Iaşi. a fricii. Această etapă permite detectarea erorilor şi rectificarea lor. a unui atac brutal la persoană. încolţeşte. Patru genuri extreme. 1994. a disperării sau a bucuriei. Etapa a şaptea: aplicarea . dar frecvente.54 45 44 112 . Editura de Vest. unelteşte. ridică tonul sau dă cu pumnul în masă.2. de reacţii 45 comportamentale impulsive merită un scurt comentariu. Reacţii spontane Reacţia spontană ar putea fi înţeleasă ca o descătuşare bruscă a furiei.Este momentul trecerii în revistă a strategiei în cele mai mici detalii pentru a o putea controla.44 Când adversarul atacă dur. manifestăm tendinţa fireascarae a reacţiona impulsiv.1. 2000. 7. Etapa a cincea: evaluarea şi alegerea acţiunilor .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • un studiu despre produsul propus. Vor trebui de asemenea prevăzute tacticile alternative în cazul că cele prevăzute eşuează sau nu corespund. adică : William Ury – “Dincolo de refuz”. Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”. Este vorba deci de acele acţiuni care permit trecerea cât mai uşoară de la o fază la alta. Oricare ar fi pregătirea negocierii. Atunci când suntem confruntaţi cu situaţii conflictuale dificile. sfidează.În această etapă se trece la aplicarea progresivă a strategiei.

care se supun pentru că adversarii sunt percepuţi ca mari şi tari. Este un comportament activ. cade repede de acord. competitive şi vindicative. În fapt. relaţia ca atare este privită ca o competiţie cu un singur câştigător posibil. Partenerul este privit doar ca adversar . Tu te înseli. Merge imediat pe mâna adversarului.eviţi. În mod normal capitularea fără condiţii nu înseamnă doar înfrângere. foloseşte toată puterea de care dispune. te retragi.” 7. energic. abandonezi lupta prematur.2. Persoana manifestă tendinţa de a-şi satisface interesele proprii. adică cedezi. rupi relaţia şi laşi totul baltă (evitantul) . adică îţi reprimi politicos nemulţumirea sau ignori suferinţa (delicatul). pentru că demolează uşor şi construieşte greu.taci şi înghiţi. fugi. Buldozerul crede ca cineva nu poate să câştige fără ca altcineva să piardă. Înghesuit în corzi.cedezi totul şi capitulezi fără condiţii (papă-lapte) . plătind cu aceeaşi monedă şi aplicând legea talionului (ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte).ataci sau întorci lovitura (buldozerul) . ci şi frământări. Papă-lapte este ori submisiv. 7. Îi dă deplină satisfacţie. dar un fel egoist de a gândi o relaţie doar în termeni de victorie/înfrângere. de toate căile şi mijloacele care conduc la înfrângerea adversarului. Buldozerul este mereu gata să spună ceva de genul : “Eu am dreptate. agresive. ori pasiv. Buldozerul Acestă reacţie este caracteristică mai ales persoanelor autoritare.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri . Asta înseamnă că sunt buldozer şi atunci când răspund atacului cu un contraatac. În acest scop. Nu sunt de acord. frustrări şi regrete 113 . Ascultaţi-mă pe mine ! Este aşa cum vă spun eu. fără să ceară ceva în schimb.1. Eu decid ce trebuie făcut. fără a ţine seama de cele ale partenerilor. comportamentul de buldozer este efectul violent al unei tendinţe inconştiente de a ne proteja de durerea eşecului. Buldozerul loveşte şi calcă în picioare sau opune loviturii o nouă lovitură.2.1. Papă – lapte Este specifică persoanelor “moi” sau pasive.2.1. Acest comportament autoritar şi agresiv este numit buldozer. Ba nu! Este o prostie.

în care fugarul evită atât victoria cât şi înfrângerea. de nevoile tale. Cum vrei tu.2. Există desigur destule situaţii în care retragerea. aşa este”. Mă înşel. Ţin cont de tine. Papă-lapte rămâne pasiv. Nuşi impune propria soluţie. nu impune. Este gata oricând să spună ceva de genul : “De acord. abandonul sau fuga pot fi soluţiile bune. Spune un DA prefăcut. contestare şi reproş îndreptate în direcţia adversarului. mai întâi. subiectul este lipsit de importanţă. conducând la mascarea sau reprimarea manifestărilor de nemulţumire. fuga nu ajută pe nimeni. În sinea sa. Mda. Delicatul Se manifestă printr-o aparenţă lipsă de reacţie din partea persoanei care nu se impune autoritar.1. Într-o confruntare negociabilă. deposedat şi demolat. nu se retrage din conflict. când oricum nu ai nici o şansă să rezolvi ceva sau când ai altceva mai bun de făcut. Persoana delicată şi politicoasă care respinge ideea de conflict cu partenerul sau are. Acea persoană se încarcă 114 . nu mai are nici un cuvânt de spus şi nici un control asupra a ceea ce se va întâmpla. atunci când conflictul nu te priveşte cu adevărat.1. nevoie de un refuz interior de a lua act de existenţa condiţiilor conflictului. fizic sau emoţional. Teama de ruptură ia aparenţa delicateţii şi politeţii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri ulterioare. Cade uşor de acord şi face concesii fără să ceară ceva în schimb.4. Cel abandonat ajunge să vorbescă la pereţi. nu de ale mele. Este înţelept să te retragi.2. când miza este mică. Este o formă de fugă şi de neimplicare. ci se supune fără convingere. se lasă prea uşor convins. ci evita sau fuge. Ocazii şi afaceri bune sunt ratate.3. moale. iar cel care se retrage din conflict. Evitantul Se manifestă prin ruperea bruscă şi prematură a relaţiei cu persoana sau cu firma dificilă. Bine spuneţi. Ai dreptate. Negociatorul care nu se bate este etichetat ca prea concesiv şi slab de înger. 7. Nu luptă. “Lasă-mă în pace! Îmi iau jucăriile şi plec!” 7. nu cedează. dar nici nu acceptă soluţia adversarului. cedează. dar nici nu cedeaza.

fără ocol.1. pentru că ţine să păstreze doar aparenţa relaţiei amiabile şi calme… cu orice preţ. În raport cu potenţialul de luptă şi puterea părţilor negociatoare. Cu toate acestea.152 115 .3. Strategia indirectă mai progresivă.Acesta presupune căutarea constantă de soluţii noi permiţând rezolvarea diferendelor ce separă negociatorii şi ajungerea la o soluţie reciproc acceptabilă. se poate face o distincţie categorică între strategiile directe şi cele indirecte (laterale). Editura Universităţii din Oradea. dar nu implică absenţa sistematică a compromisului. urmărindu-se câştigul propriu. precum şi conducerea negocierii propriului "scenariu". Aici apare strategia "paşilor mici" care reglementează dificultăţile apărute şi pune mare preţ pe eşalonarea în timp. momentului şi ocuparea terenului negocierii. iar în raport cu instrumentarul psihologic utilizat. locului. schimbările tehnologice au adus progrese ale mijoacelor folosite în confruntarea dintre două sau mai multe parţi negociatoare. p. Strategie directă sau indirectă . s-a făcut distincţie între strategiile competitive şi cele cooperative. 4. Strategia defensivă presupune o poziţie de aşteptare sau chiar de eschivare. natura conflictelor şi bazele strategice şi tactice ale rezolvării lor au rămas fundamental aceleaşi.46 1.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri inevitabil cu frustrări şi resentimente. 7. Strategie ofensivă sau defensivă – Aplicarea acesteia înseamnă alegerea procedeelor. 46 Strategie de deschidere sau de închidere a negocierii Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. 2. Strategie cooperativă sau conflictuală . mai calculată se bazează uneori pe decupaje în timp. fiind completată de contraatac. Deciziile strategice De-a lungul istoriei. 3. 2002. Strategia conflictuală presupune o cooperare redusă.Strategia directă implică o abordare promptă.

produse determinante .Unii negociatori răspund sistematic şi simetric cu aceleaşi strategii cu care operează partenerul. O strategie "deschisă" nu este neapărat o strategie cooperativă. între sau unul între mai 8. şi anume: a. 6. între un acord scris sau verbal.negociatorul refuză orice abatere de la punctele pe care şi le-a fixat şi orice extindere în purtarea discuţiilor în afara perioadei de timp stabilite.având un caracter mai complex. Strategie de negociere scurtă sau lungă . Alegerea între aceste două strategii este în funcţie de situaţie (constrângerile privind ajungerea la un acord înaintea unei anumite date limită. între un acord pe termen lung condiţionat de o anume conjunctură. Acord complet sau parţial . Răspuns simetric sau asimetric . Strategia este cunoscută sub numele „tit for tat" (dinte pentru dinte). de exemplu) sau în funcţie de maniera în care negociatorul intenţionează să folosească timpul în raportul de forţe (ultimatum. 5. acesta fiind indisolubil legat de categoria în care se află produsul.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Strategia deschisă . Această strategie reclamă o flexibilitate foarte mare şi multă creativitate din partea negociatorului care progresează pe un teren incert. Alţii aleg strategii diferite de cele ale partenerului.Jocul timpului (în dublul sens al momentului şi al duratei) este strategic în negociere. materii prime sau auxiliare cu specificaţii extrem de exigente) implicând o rată a riscului foarte ridicată (negociere integrativă) b. componente mai numeroase şi deci o rată ridicată de risc (negociere mixtă / integrativă) c.). maraton etc. manevre dilatatoare. tragere de timp. între un acord total sau o simplă declaraţie de intenţii. acordul cu clauze amănunţite sau cel redactat în termeni generali. 7.produse banale .cu o rată scăzută a riscului (negociere distributivă) 116 . Decizia strategică în funcţie de risc . decizia strategică nu poate face abstracţie de riscul asumat. Strategia închisă .produse strategice (utilaje de înaltă tehnicitate.Strategia poate decide acordul global sau parţial.Din punctul de vedere al clientului.negociatorul acceptă să se discute orice propunere a partenerului.

6. Strategia „CÂND": Capacitatea de a delimita timpul optim pentru luarea deciziei are următoarele forme de aplicare: a. 117 . 2. oferirea a ceea ce doreşte clientul: asigurarea satisfacţiei clientului şi stabilirea de relaţii durabile. 4.preţul pe piaţă este în creştere şi vânzătorul speră să vândă la preţul cel mai mare posibil.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 7. Strategia de aşteptare: când condiţiile pot fi îmbunătăţite prin trecerea timpului şi majorarea numărului ofertanţilor (preţuri cu tendinţă de scădere pe piaţă). Stimulare – reactie: urmăreşte atingerea obiectivelor: • trezirea atenţiei clientului potenţial. • determinarea clientului să-l cumpere. Strategia activă: urmăreşte achiziţionarea produsului în perioade conjuncturale optime. 8. 5.1. când aşteptarea ar duce la condiţii dezavantajoase (de exemplu: preţuri în creştere pe piaţă). 3. • • • Necesitate – satisfacţie: urmăreşte obiectivele: aflarea necesităţilor clienţilor potenţiali. Strategia pasivă: urmăreşte cumpărarea în mod eşalonat în funcţie de necesităţile de consum. abţinerea de a lua o decizie . • crearea dorinţei de a avea acel produs. Tipuri de strategii Strategiile majore de negociere sunt următoarele: 1. Stratgia mixtă: îmbină aprovizionarea ritmică cu achiziţii ale produsului în perioade conjuncturale optime. Strategia deciziei rapide: presupune contractarea imediată a produsului. 7.4.

Partenerul forţează luarea deciziei până la o anumită dată sau oră (ultimatum).producerea de marfă peste capacitatea de absorbţie a pieţei. surpriza . iar cererea depăşeşte mult oferta. retragerea aparentă .condiţionarea unui import de exportul unor mărfuri în barter sau obţinerea unor condiţii avantajoase de credit.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri b.diversificarea în mare măsură a surselor de aprovizionare. Strategia „CUM" ŞI „UNDE": include următoarele forme: a. participarea . credite etc.). faptul împlinit . 8. operaţiuni de hedging sau semnarea contractului de cumpărare după ce şi-a asigurat în prealabil revânzarea mărfii cu un profit. desfacere etc.. c. d.pentru a forţa acordarea de concesii de către partener. profitând de lipsa de informaţii a partenerului. c.condiţionarea vânzării sau cumpărării unor produse de cumpărarea sau vânzarea altor mărfuri în sortimente mai slabe sau de prestarea unor servicii.obţinerea sprijinului unor terţi (în cazul unor negocieri multilaterale sau acordare de credite. intersecţia . formare gratuită. simularea . limitarea timpului de negociere . livrarea unei cantităţi mai mari decât cea convenită. pătura . d.prin schimbarea bruscă a argumentelor. b. care se teme că negocierile nu se vor mai relua. 118 .creează impresia de posedare a mai multor debuşee decât în realitate. e. investiţii. f. asocierea si dezasocierea .exercitarea de presiuni psihologice.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri

e. hazardarea - utilizarea legilor probabilităţii matematice, „sau câştigi totul sau pierzi totul", adică strategia norocului; speculaţii de tipul „à la hausse" sau „à la baisse"; f. testarea reacţiei - prezentarea (etalarea) unor exponate create special, la târguri şi expoziţii. 7.2. Tehnici de negociere Tehnicile reprezintă metodele prin care negociatorul abordează conţinutul negocierii, adică obiectele (temele, punctele) de tratat. Ele sunt deci legate de mişcarea negocierii, adică de avansarea spre găsirea soluţiei. În comparaţie cu tacticile, tehnicile sunt caracterizate printr-o anume constanţă într-o fază a negocierii, în timp ce tacticile sunt legate în special de un moment anume al negocierii, fiind în funcţie de circumstanţele particulare şi de oportunităţi.47 7.2.1. Tehnici integrative (cooperative) Tehnicile de "decupare" a) Negocierea "salam" - constă în înaintarea punct cu punct, felie cu felie, prin mici compromisuri paralele, spre încheierea acordului.48 Decuparea fiecărei probleme mari în paşi mici, realizabili, prezinta anumite avantaje: - este mai uşor să-l pui pe partener în situaţia de a spune de mai multe ori "da" în probleme de mică anvergură, decât să obţii de la acesta un "da" global şi definitiv;

Christophe Dupont - "La négociation - Conduite, théorie, applications" Dalloz, Paris, 1994, p.77 48 Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p.54

47

119

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri - instaurarea unui climat de succes, de câştig, care contribuie la obţinerea acceptului în punctele esenţiale ale unor afaceri, întrucât din punct de vedere psihologic oamenii sunt atraşi de succesul unei tranzacţii în momentul în care câştigurile s-au acumulat, ceea ce înseamnă că partenerul a investit deja în proiect; - o investiţie de ordin emoţional, în măsura în care între cei doi parteneri se creează o relaţie interpersonală; - obţinerea unor succese mici tinde să faciliteze comunicarea şi încrederea între părţi. b) Tehnica "bilanţului" - În prima etapă a desfăşurării tranzacţiei, partenerul este invitat să-şi formuleze pretenţiile pe care negociatorul le reformulează, arătând marile avantaje care decurg din ele pentru partener şi marile dezavantaje care decurg din ele în ceea ce îl priveşte. La fel ca în bilanţ, această primă parte constituie deci "activul" părţii adverse. Trecând la descrierea "pasivului", se arată că acesta va trebui să fie reechilibrat. Astfel, partenerul va trebui fie să-şi reconsidere pretenţiile, fie să acorde contrapartide. În acest caz, este necesară o foarte bună pregătire a negocierii, centrată pe anticiparea cererilor partenerului şi pe evaluarea contrapartidelor avantajoase pentru ambele părţi. Negocierea de acest tip este dură, dar echilibrată, cu condiţia ca negociatorul să ştie, pe de o parte, să-l facă pe partener să se exprime şi, pe de alta, să fie el însuşi în stare să argumenteze convingător. c) Negocierea "pachet" sau "laşi tu, las şi eu" - Teoria jocurilor a scos în evidenţă faptul că este mai uşor şi mai satisfăcător din punctul de vedere al interesului comun să se negocieze, de exemplu, în acelaşi timp preţul şi termenele de livrare decât fiecare dintre aceste clauze separat. În acordul "pachet" există mai multe şanse ca fiecare să-şi atingă obiectivele, întrucât negocierea este abordată ca o cale pentru găsirea unui echilibru global. Marja de manevră este mai largă, cu condiţia ca raportul de forţe să nu fie prea inegal, iar părţile să dorească să coopereze. Este necesară, în acest caz, buna

120

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri cunoaştere a intereselor reciproce sau, în caz de informaţii insuficiente, stăpânirea tacticii întrebărilor adecvate. Tehnicile de lărgire şi de transformare a) Tehnica lărgirii câmpului negocierii - O negociere poate fi legată de altă negociere, paralelă sau ulterioară, iar câmpul ei poate fi lărgit sau transformat prin abordarea obiectului negocierii dintr-un alt unghi. Aceasta implică adăugarea unor clauze sau aspecte, intervenţia unor terţi pe parcursul negocierii, căutarea unor contrapartide (care pot fi diferite de obiectul negocierii) sau a unor compensaţii. b) Tehnica transformării - Într-un moment critic al negocierii, una din părţi propune o nouă miza. De exemplu, în comerţul internaţional, negocierea unui contract de mare anvergură se transformă într-o negociere de cooperare economică sau de "jointventure". c) Tehnica apelării la un terţ - Apelarea la un terţ pentru concilierea punctelor de vedere sau pentru mediere confirmă importanţa comunicării în procesul de negociere. Părţile sunt puse, prin intermediul acestei tehnici, într-un context psihologic care facilitează înţelegerea dintre ele, întrucât abordările şi compromisurile care le sunt sugerate pot fi mai uşor acceptate nereprezentând punctul de vedere al nici unuia dintre parteneri. 7.2.2. Tehnici distributive (manipulatoare) Jocurile manipulării, ale stratagemelor reprezintă de cele mai multe ori lipsă de respect pentru partener, ambiţie nesăbuită, orgoliul de a fi "cel mai tare", obsesia de a învinge într-o lume în care ar acţiona legea junglei, dar în care nu reuşeşte cel mai puternic, ci cel mai şiret. Stratagema tinde să destabilizeze, iar negociatorul manipulator încalcă regula încrederii reciproce, admisă ca normă minimală în uzanţele negocierii. Chiar dacă se alege cu un câştig în detrimentul partenerului, viitorul relaţiei cu acesta va avea de suferit

121

Iaşi. a obţine informaţii sau instrucţiuni şi. fie că trebuie să evite un pericol. o tendinţă spre egocentrism pot duce la convingerea că este singura persoană în stare să ia o hotărâre şi singura care ştie ce este bine. este rugat să nu răspundă imediat. ci să mai reflecteze.uzează răbdarea partenerului. c.93 50 Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”. care reprezintă un capital deosebit. însă. • pauzele . Bucureşti. 1998. Există trei cauze (de natură psihologică) care îi incită pe negociatori să-şi manipuleze partenerii: a. p. b) Scurtarea perioadei de negociere . formă de comunicare în relaţiile interumane”. Pagubele s-ar putea manifesta şi în planul bunei reputaţii a omului de afaceri.presupune formularea propriilor pretenţii cu multă precizie. Ea constă în plasarea "adversarului" într-o poziţie de constrângere temporală şi acţională. a evalua progresele realizate. • tehnica "bel ami" .prin fixarea unui moment-limită. Tehnicile manipulării timpului49 a) Trecerea timpului . Editura Polirom. lipsa de încredere în sine. lipsa de încredere în oameni. la fel de important.. Partenerul.poate fi folosită pentru a-l obişnui pe partener cu propunerile făcute. pentru odihnă şi recuperare. Editura Ştiinţifică. p. un echilibru emoţional precar.110 122 . înclinaţie spre "combinaţii" şi confuzie este caracteristică pentru individul care doreşte să reuşească fără a-şi dezvălui propriile contradicţii (nici măcar lui însuşi).50 49 Voiculescu Dan – “Negocierea. b.pot fi utilizate pentru a formula o nouă strategie. teama de eşec. 2000.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri sau va fi compromis. o imagine negativă despre protagoniştii tranzacţiei. Ipostazele implicate: • tragerea de timp .. negocierile desfâşurându-se în mai multe etape. făcându-l să creadă fie că trebuie să profite repede de o ocazie.

• treapta a patra . c) Tehnica "prafului în ochi" . dar cu siguranţă acceptabilă pentru partener.Un negociator abil poate crea o falsă impresie cu privire la punctul său de rezistenţă. insistând asupra absurdităţii ei şi arătând că este departe de a fi realistă şi echitabilă. contracararea acestei tehnici reclamă examinarea motivelor care se află în spatele ofertei şi nu a ofertei in sine. partenerul cere o concesie care nu reprezinta mare lucru. şi pentru partener. în final. negociatorul îşi fixează patru soluţii. se sare apoi la treapta întâi care îl incită pe partener la o poziţie defensivă pentru ca. b) Tehnica concesiei limită .Un negociator poate să obţină un avantaj de la partener manifestând o falsă dorinţă.soluţie inacceptabilă pentru sine şi prezentată în mod caricatural.soluţie nu prea avantajoasă pentru sine. negociatorul utilizează un subterfugiu. De exemplu. • treapta a treia . • treapta a doua .soluţie acceptabilă pentru sine şi. să se propună treapta a doua drept compromis final. În loc să io acorde imediat. numai de formă.După ce analizează situaţia. ierarhizate după propriul interes şi după şansele de acceptabilitate din partea partenerului. care va fi adoptată doar în caz de repliere. Aceasta creează o oarecare destabilizare psihologică a partenerului şi facilitează argumentarea critică a treptei a treia.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Cazul cel mai obişnuit este cel al clientului care şi-a rezervat biletul de întoarcere cu avionul şi pentru care data plecării se apropie cu repeziciune. dar dificil de admis pentru partener. Tehnicile falselor concesii a) Tehnica celor patru trepte . Negociatorul prezintă la început treapta a patra. Întrucât nu există nici o metodă pentru a afla dacă concesia limită a partenerului este reală sau falsă. probabil. Este important ca în acest caz 123 . • treapta întâi — soluţie ideală pentru sine. supralicitând valoarea concesiei cerute. Prin contrast.

Eventualitatea unor înţelegeri între companiile naţionale si guvernul respectiv nu trebuie exclusă. trebuie să fie cel puţin binevoitoare şi înclinată să facă concesii. În aceste condiţii. în urma refuzului scontat al partenerului. partenerul poate invoca o hotărâre a guvernului său privind procentajul taxelor. cald şi utilizând formule ca: "relaţia noastră a devenit de mult o legătură trainică. adevărata miză a negocierii i se ascunde partenerului. Această afirmaţie nu trebuie să fie acceptată atâta timp cât nu a fost verificată. Tehnicile emoţionale a) Tehnica "învăluirii" . "să se mulţumească" cu obiectivele principale urmărite de la bun început. Contracararea acestei tehnici se face prin verificarea afirmaţiilor partenerului. 124 . Având câteva reuşite cinstite la activ. pe care o acordă vreunui punct al negocierii. mai mare sau mai mică. el inspiră încredere. promiţându-le profituri mari şi ocazii unice şi determinându-i astfel să-şi făurească vise.Este tehnica miliardarului american Howard Hughes care constă în negocierea cu "speranţele oamenilor". Cele mai sigure surse de verificare în acest sens sunt relaţiile de afaceri şi camerele de comerţ ale ţării în care se negociază. Oferta acestuia este întotdeauna "exclusivă".Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri negociatorul să nu dezvăluie importanţă. În acest mod. formulate în mod imperativ pentru ca. Crearea unui climat de apropiere afectivă de partener se realizează vorbindu-i acestuia pe un ton amical. atitudinea celuilalt negociator. De exemplu. dragă prietene" sau "dintre toţi partenerii noştri. chiar dacă nu este strict simetrică. Politica comerciala a unui guvern poate fi cunoscută prin studierea altor contracte aprobate de acel guvern. pe dumneavoastră vă simpatizăm cel mai mult". iar pentru această ofertă el va pretinde întotdeauna că este foarte solicitat. Vorbind sentimentelor. negociatorul versat adoarme spiritul critic al partenerului de afaceri. Exemplu: Tehnica "deplasării atenţiei": se invocă pretenţii şi acţiuni secundare sau chiar inventate.

. Contracararea acestei tehnici agresive reclamă cunoaşterea mecanismelor sale psihologice. . În negocierea comercială partenerul poate să te învinovăţească pentru o greşeală. starea lui psihică şi activitatea cognitivă se deteriorează. 51 125 .crearea unor condiţii improprii (lipsa aerului condiţionat.. o tensiune. oricât de neînsemnată. c) Tehnica culpabilizării . Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”.Este contrariul tehnicii învăluirii. p. Dacă însă încordarea. Editura Polirom. " sunt obişnuite în acest caz. vara.. iarna).51 Partenerul profită uneori de ambianţă tensionată cu scopul de a cuceri avantaje pe care într-o ambianţă calmă nu le-ar putea obţine. Răspunsuri ca: "sunt de acord cu dumneavoastră. Duşmănia personală între parteneri sau prezenţa unui terţ ostil creează de asemenea o situaţie tensionată. Însuşi faptul de a negocia provoacă o emoţie. Tehnica tipică este nu argumentarea poziţiei sale în negociere. frigul. . dar am mare nevoie de un anume lucru. Regula principală pe care trebuie să ţi-o aminteşti în aceste situaţii este că nu trebuie niciodată să-ţi asumi o vină care nu a fost demonstrată.comportarea agresivă a partenerului. de lipsa de experienţă sau de slăbiciunile sale de tot felul. un stres.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri b) Tehnica "enervării" partenerului .schimbarea de mai multe ori a cadrului negocierii.tergiversarea.110. Atât timp cât acestea se menţin în limite normale stresul este benefic (absenţa oricărei emoţii este neproductivă). ci atragerea atenţiei asupra necesităţilor sale. Partenerii pot încerca să te facă să te simţi vinovat pentru a te sensibiliza să faci concesii. pe care ai comis-o (o întârziere la o şedinţă. Sursele de stres sunt numeroase: . un document pe care nu l-ai adus la timp) dramatizând la maximum "daunele" provocate. tensiunea negociatorului cresc exagerat.Forţa economică a unui negociator îl incită pe partenerul său dintr-o ţară mai puţin dezvoltată să-i stârnească simpatia făcând caz de relativa sa sărăcie.

că în cazul în care acordul va fi supus controlului de către superiori.85 52 126 . Modalităţi de contracarare: . b) Tehnica scoaterii din mânecă a Marelui Patron . fie prin întrebări directe. c) Tehnica „Da. Acest lucru se realizează fie contactând surse exterioare. ca un negociator să declare că are o putere de decizie mai mică decât o are de fapt pentru a-şi menaja timpul de gândire. de la bun început. alteori. ceea ce-l transformă într-un simplu proiect (care va suferi modificări.. una din părţi afirmă că noul contract trebuie aprobat mai întâi de preşedintele firmei. partenerii consideră acest procedeu inacceptabil şi renunta definitiv la contract. iar aceştia cer alte concesii sau modificări.. Dar." Se concretizează prin acordul partenerului cu propunerile care i se fac. ca aprobarea fiecărui punct să fie acordată înainte de a se trece la alte puncte de care depind aspectele majore ale contractului.să se prevină partenerul. a tergiversa un răspuns prea direct sau a-l pune pe client în situaţia de a renunţa la unele concesii. dar.insistenţa ca factorul decizional să ia parte de la bun început la negocieri. Se întâmplă.) Uneori. cu mult tact.După perfectarea înţelegerii finale. schimbări de clauze etc. 52 Contracarare unei asftel de tehnici se poate realiza prin: Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şi negociere în afaceri”. această tehnică reuşeşte şi partea străină acceptă compromisuri inacceptabile doar ca să evite pierderea a zeci de ore consacrate negocierii. Iaşi. A şti dacă măcar unul dintre interlocutorii aşteptaţi la masa tratativelor are autoritate decizională este un factor esenţial pentru succesul negocierii.partenerul trebuie să insiste. .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Tehnicile duale de negociere a) Tehnica celor două feţe ale lui lanus . însă. . fiecare acord fiind însă însoţit de o cerere complet nouă. Editura Polirom. p. 2000.Cunoaşterea partenerului începe cu cunoaşterea locului său în ierarhia firmei. atunci întregul contract va fi supus renegocierii.

elimină orice altă alternativă. ea este dăunătoare relaţiei dintre parteneri. pot organiza o demonstraţie chiar în faţa clădirii unde se desfăşoară negocierile. la televiziune. fără să ştie care va fi reacţia acestora.Practicată în negocierile internaţionale de anvergură.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri . Editura Ştiinţifică. dar nici nu este în poziţia de a o respinge. din această cauză. d) Tehnica implicării altor parteneri în negociere . c) Tehnica ameninţării şi tehnica zădărnicirii acesteia Partenerul emite cereri excesiv de mari pe un ton care să inspire teama.Deşi conţine o doză mare de risc. Când un om de afaceri nu vrea să facă o concesie. se acţionează conform propriilor motivaţii şi se aşteaptă reacţia partenerului. Cel mai des. b) Tehnica faptului împlinit .Această tehnică implică destule riscuri. se apelează uneori la propriul guvern. formă de comunicare în relaţiile interumane”.redeschiderea negocierii privind punctele anterioare şi/sau introducerea unor noi puncte proprii.prevenirea partenerului încă de la prima sa tentativă că toate punctele de pe agenda de lucru vor trebui renegociate în cazul în care se introduce un punct nou. p.53 Ca şi tehnica ultimatumului. este tentantă şi. După o pauză planificată pentru a mări sentimental de frică. dar îşi pot manifesta opoziţia. dar avem mâinile legate de guvern ". Astfel. În realitate. spunând: "Tranzacţia ne-ar interesa foarte mult. În majoritatea cazurilor. De asemenea. 1998. Tehnicile extremiste a) Tehnica ultimativă . folosită frecvent pentru testarea poziţiei partenerului. întrucât unul din parteneri acţionează împotriva aşteptărilor şi chiar a intereselor celorlalte părţi. concertată cu cea a „surprizei".94 53 127 . Se poate aduce la masa tratativelor şi un grup interesat (o grupare ecologică. . în presă. poate decide să aducă şi alte părţi la masa negocierilor. de exemplu. sau. de exemplu) care să se opună concesiei cerute. stratagema este folosită în situaţii grave. Voiculescu Dan – “Negocierea. Bucureşti. persoana sau grupul la care se apelează nu sunt prezente fizic la negocieri. care să aibă motive întemeiate împotriva acceptării concesiei. în unele cazuri.

de încredere în forţele proprii. cu condiţia ca partenerul să accepte concesiile care i se cer. Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri negociatorul agresiv se oferă să reducă din pretenţii. care poate fi ameninţat. la privire!). i se va da prilejul să redevină raţional (atenţie la ton. la atitudine. La ameninţare se adaugă deci umilirea. Aceasta tehnică profită de o eventuală lipsă de siguranţă a partenerului.54 Negociatorii fără principii morale practică atacul la persoană în loc să atace poziţia interlocutorului sau conţinutul cererii/ofertei sale. Există mai multe atitudini posibile: • să pui la îndoială credibilitatea ameninţării. căci poate duce la ruperea relaţiei şi în acest fel toţi vor pierde. Sunt preferabile alte trei tactici verbale: • propunerea de a face o pauză: simpla trecere a timpului poate risipi o atmosferă ameninţătoare şi negocierea poate reîncepe pe noi baze. Această ultimă tehnică este cea mai periculoasă. • să pui la îndoială faptul că ai pierde ceva dacă ar fi îndeplinită. • să ameninţi la rândul tău. • să ignori ameninţarea sau să te faci că nu o înţelegi. • să pui tu însuţi în practică ameninţarea partenerului. • evidenţierea naturii neprincipiale a ameninţării: îndemnand partenerul să reexamineze premisele pe care se bazează poziţia sau cererea lui. Editura Universităţii din Oradea. p. Cea mai bună tehnică defensivă constă în ignorarea ameninţărilor şi adoptarea unei atitudini credibile. Prima reacţie a celui care primeşte ameninţări este să le evalueze credibilitatea şi eventualele consecinţe. de exemplu.164 54 128 . că va fi pedepsit dacă superiorii vor afla că nu vrea să coopereze. 2002.

dar şi de personalitatea. p. În cadrul tacticilor ofensive . odată cu acestea. Asemenea tactici sunt preferate de negociatorul dinamic. mai întâi. referindu-se la acestea în mod global55.169 55 129 .se folosesc mai ales întrebările de testare. pe care le putem defini drept tehnici fragmentare . tacticii aparente şi să se integreze în strategia generală adoptată. Editura Universităţii din Oradea. presiunii necesităţii. în ofensive şi defensive. experienţa şi abilitatea negociatorului. Încercând o clasificare a tacticilor de negociere. Tactici de negociere. diferenţa dintre ele constând în durata sau amploarea folosirii lor. acestea pot fi împărţite. Formularea de întrebări menţine relaţia şi contactul îl poate face pe partener să renunţe la ameninţare. căci răspunzând la întrebări este forţat să vorbească civilizat şi tensiunea se reduce. 1984). denumirea unei tehnici este aceeaşi cu a unei tactici. partenerii utilizează tactici. Abordarea oricărei tactici trebuie să fie însă flexibilă şi adaptabilă ordinii subiecţilor.3. de multe ori. să dezvăluie astfel intenţii ascunse. să treacă în defensivă. Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”.ceea ce explică faptul că. Dar. În acest fel. cooperant şi plin de iniţiativă. argumentelor. ce urmăresc descoperirea punctelor slabe de apărare a partenerului. partenerul va fi obligat să ofere explicaţii suplimentare. înainte ca acesta să se lanseze în atac. Acestea se folosesc de cele mai multe ori spontan. Tehnicile structurează negocierea în mod decisiv. definiţia tacticii se referă la "un maximum de eficacitate" (DEX. 2002. în dinamica parţial imprevizibilă a negocierii.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • ignorând ameninţarea sau afirmând că nu o înţelegi poţi readuce discuţia pe terenul problemelor de rezolvat în mod concret. 7.Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere Dacă prin tehnică se înţelege "totalitatea procedeelor întrebuinţate pentru a-şi atinge un anume scop". iar selectarea lor depinde de conjunctura. punctelor vulnerabile. timpului disponibil.

de genul tergiversării. repetarea creează un moment de respiro şi posibilitatea de a câştiga timp pentru o analiză mai profundă a argumentelor partenerului. încercându-se astfel să se determine partenerul să vorbească.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Tacticile defensive . partenerul să fie determinat să repete expunerea deja făcută. se înscrie şi aceea de a spune numai atât cât este absolut necesar. Mai mult. urmând a fi prezentate în cele ce urmează. să "se dea de gol". în funcţie de fenomenele care apar în cursul dezbaterilor.. Desigur. apelului la simţăminte. De cele mai multe ori se recurge la o combinare a tacticilor în funcţie de împrejurări şi de poziţia adoptată de oponent. în general negociatorul cel mai bine pregătit. cooperant şi plin de iniţiativă. Tot în cadrul tacticilor defensive. urmând ca cea care le stăpâneşte cel mai bine. respectiv a afacerii. sub diferite pretexte. Pe parcursul negocierilor sunt utilizate şi alte tactici.3. altele constituindu-se în variante ale acestora.urmăresc ca. În acest fel. la "lucruri sfinte". politeţii exagerate. de cele mai multe ori. recurgându-se la obosirea partenerului. 130 . intimidării. unele dintre acestea fiind tehnici de bază. să aibă câştig la încheierea negocierii. Numai în rare cazuri poate să fie utilizată o singură tactică ofensivă în procesul negocierii. Toate categoriile de tactici si tehnici de negociere pot fi şi. el ar putea fi mai convingător. în funcţie de împrejurările concrete şi mai ales de poziţia în negociere a partenerului. la contraîntrebări etc. la reluare. cea mai abilă şi cu mai multă experienţă. sunt utilizate în procesul negocierii de către ambele echipe. 7. reproşului. linguşirii. pe parcursul procesului îndelungat al negocierii se va recurge la o combinare a tacticilor şi tehnicilor de negociere. precum şi altele. cele mai multe dintre acestea. La fel de diverse sunt şi tehnicile de negociere. în multe cazuri tacticile ofensive sunt substituite de cele defensive sau combinate cu acestea.1 Tactici ofensive Tacticile ofensive sunt preferate de negociatorul dinamic. la întreruperi.

el recurge la întrebarea ultimativă „DA sau NU".762 131 . în cazul în care întrebarea de testare nu duce la rezultatele scontate. De aceea. Mihai Stoian – “Comerţul internaţional. care este întrebarea specifică.întrebarea de testare.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Totul depinde de măiestria negociatorului şi de sfaturile pe care le primeşte de la membrii echipei sale de negocieri56. ambalaj. a) Suita de întrebări Aceasta este compusă din trei întrebări: . metode de calculare a nivelului de preţ. în mod normal. p. temeinic fundamentată. se recurge la o a doua întrebare. În cazul în care chiar de la începutul negocierii unul din parteneri recurge la această tactică. Bucureşti. . De aceea.întrebarea specifică . la finalul unor discuţii anevoioase. Cu alte cuvinte se trece la negocierea de fond. după ce au fost clarificate aspectele de fond şi unul din parteneri a avut iniţiativa să tragă concluzia finală. b) întrebarea „DA sau NU" . Este evident că orice prelungire a discuţiilor ar fi inutilă şi chiar nocivă. nivel tehnic. La întrebarea specifică răspunsul nu poate fi evitat şi el trebuie să fie precis. Tehnici. urmează întrebarea de atac a cărei forţă rezidă în gradul de informare şi de documentare. Editura Caraiman. strategii. condiţionare. Emilia Dragne. lucrurile se simplifică şi negociatorul aflat în ofensivă poate trece direct la întrebarea de atac care să-i permită ajungerea rapidă la concluzia finală. excluzând orice posibilitate de 56 Ion Stoian. 2001. De cele mai multe ori însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple întrucât şi echipa oponentă dispune de propria strategie şi tactică de negociere.întrebarea de atac. constatând că partenerul său este ambiguu şi nedecis. modalităţi de plată etc. Aceasta se referă la condiţiile de calitate. În cazul în care acestea sunt descoperite. După epuizarea analizei comune specifice. elemente de bază ale comerţului electronic”. Testarea constă într-o întrebare de tatonare a poziţiei oponente în scopul descoperirii de la început a punctelor slabe. transport.Această tactică trebuie să fie aplicată.

constrângere. nu intră în caracterul meu să vorbesc fără rost. corbul se infatuează şi deschide pliscul.este aplicată în situaţii dificile pentru oponent care este nevoit să facă concesii maxime şi să încheie tranzacţia pe 132 . şantaj. dacă aţi şi cânta puţin . are pe piaţă o poziţie net dominantă şi este un negociator needucat. în general. vă rog să nu vă supăraţi dacă îmi permit să vă întreb ce şcoli aţi frecventat ?" (sau altfel spus: vai ce pene frumoase aveţi.este de multe ori folosită când negociatorul în cauză constată că oponentul său este un îngâmfat căruia îi place să fie lăudat. Întrebarea "DA" sau "NU" poate fi utilizată.Este o tactică necinstită la care recurge negociatorul cu o structură morală dubioasă. va căuta soluţii de apropiere. Cu deosebire cad în cursa flatării negociatorii tineri. incompetent şi needucat. Ca alternativă. nu vreau să vă flatez. pentru atingerea obiectivului propus. El profită de slăbiciunile unor membri ai echipei oponente. c) Exercitarea de presiuni asupra membrilor echipei oponente . de dictat. când dorim să destrămăm poziţia negativistă adoptată în mod cronic de către partener. cade caşul. întrebările pot fi astfel formulate încât oponentul să nu poată răspunde decât prin „NU".Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri manevrare din partea oponentului său. Flatarea . într-o varietate de forme rafinate. îl va afecta foarte mult mai ales un şir constant de răspunsuri prin „NU". dar cu o solidă pregătire şi cu o vastă cultură. precum: flatare. de multe ori. Oponentul nu are decât alternativa retragerii din negocieri sub forma elegantă a amânării lor . dar sunt fericit că am un asemenea oponent şi sunt sigur că ne vom înţelege uşor spre folosul ambelor părţi. neexperimentaţi: „vă rog să mă iertaţi domnule X dacă am să spun că îmi place foarte mult modul în care abordaţi problemele. ce prietenos. corupţie. ce capabil sunteţi. de multe ori cu succes. cel puţin sub aspect psihologic. cu deosebire de slăbiciunile şefului echipei oponente şi exercită asupra lor presiuni necinstite. pentru sporirea forţată a profitului şi. Se va continua cu astfel de întrebări până când partenerul se va enerva şi. vulpea îl mănâncă). înseamnă că el se situează pe o poziţie dură. să nu mă înţelegeţi greşit. îi vom pune întrebări la care să nu poată răspunde decât prin "DA". Constrângerea . nu ştiu ce experienţă aveţi în negocieri întrucât constat că sunteţi foarte tânăr.

iraţional. Se încalcă principiul avantajului reciproc. în cazul în care a greşit.este o tactică aplicată de un negociator necinstit în măsura în care a depistat în echipa oponentă unul sau mai mulţi membri necinstiţi şi mai ales dacă reuşeşte să corupă pe şeful echipei oponente. dar nu va renunţa la serviciile lui. Firma îl va schimba de la negocierile respective. Un negociator cinstit şi intransigent nu se lasă şantajat şi mai ales ademenit. Partenerul. reducerea cantităţii.are la bază ameninţarea oponentului cu dezvăluiri din viaţa Iui intimă.Această tactică este specifică celui puternic şi îngâmfat care se sprijină pe marile posibilităţi ale 133 . înrăutăţirea calităţii. de cele mai multe ori. Pe ascuns. Sunt mituiţi membrii comisiilor de adjudecare. Şantajul . pe calea constrângerii. Din nefericire se practică pe scară largă în cazul licitaţiilor organizate de stat. apreciind cum se cuvine cinstea dovedită. în ţările în curs de dezvoltare. ştie că nu are unde să plaseze marfa ce se negociază dacă el nu i-o cumpără. anularea ofertei sau.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri care o negociază. Oponentul este ameninţat cu pierderea termenului de livrare. membrilor corupţi din echipa oponentă li se oferă importante sume de bani sau alte avantaje materiale spre a divulga anumite intimităţi comerciale şi spre a pleda pentru acceptarea condiţiilor propuse la masa negocierilor de corupător. Sau. ameninţându-l cu divulgarea faptelor comise. va dovedi curajul necesar să mărturisească firmei pe care o reprezintă că într-un moment de slăbiciune a greşit şi este şantajat. Corupţia . Ştie că în acel moment oponentul nu are de unde să cumpere marfa respectivă decât de la el sau dacă oponentul este vânzător. pentru adjudecarea contractelor de investiţii pe bază de cooperare internaţională. ignoră perspectiva relaţiilor cu oponentul său şi acţionează dur. Apoi îl constrânge să-i accepte la negocieri punctul de vedere. după caz. lacom. îl aruncă peste bord. menite să-l compromită moral sau profesional. cu anularea comenzii etc. Descoperirea lor este pasibilă de pedepse aspre (legile islamice prevăd pedeapsa capitală). îl ademeneşte pe acesta să comită fapte potrivnice integrităţii lui morale sau potrivnice interesului firmei pe care o reprezintă. d) Comportarea arbitrară . Şantajistul se documentează şi dacă este cazul depistează anumite fapte reprobabile din viaţa oponentului său.

negociatorul care recurge la comportarea arbitrară face un mare deserviciu firmei sale şi ori de câte ori este depistat de conducerea firmei este înlăturat.Este tactica adoptată de negociatorul slab. nedocumentat. Nu respinge nici o propunere şi-l lasă pe partener să epuizeze toate argumentele. să divulge multe din intimităţile comerciale pe care le deţine sau de către negociatorul de rea credinţă care de la primele tatonări psihologice şi-a dat seama că are un oponent coleric foarte sensibil. El adoptă deci o poziţie activă de aprobare aparentă. pot să supere numai pe un negociator slab. impasibil la presiunile care enervează. negocierile se soldează cu un eşec rapid şi total. În cazul în care ambii negociatori aplică tactici arbitrare. la dezvăluiri de secrete comerciale. obosit fizic sau psihic. uşor de iritat. sâcâitoare. Poziţia lui privilegiată pe piaţă îl determină să respingă fără eforturi orice argumentare logică i s-ar aduce. jenante. seducătoare. f) Acceptarea aparentă . Cel care aplică această tactică mizează pe faptul că oponentul său se va comporta în mod raţional. care dă impresia falsă că oponentul este de acord cu toate argumentele partenerului său şi cu propunerile pe care le face. mai mult 134 . creând astfel o bună atmosferă de negociere. care mizează pe posibilitatea de iritare a oponentului său spre a-l determina să se supere. indiferent de poziţia pe care o ai pe piaţă. în faţa unui negociator calm. În realitate. tactica iritantă a partenerului său nu are nici un efect.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri firmei pe care o reprezintă de a vinde sau de a cumpăra. Va avea grijă întotdeauna să-şi păstreze mici rezerve „nevinovate". întrucât vei provoca fisuri în bunele relaţii comerciale. Se înţelege că propunerile nelogice. Când iritarea îşi atinge scopul. toate soldate cu pierderi de beneficiu. e) Iritarea oponentului . răbdător.Este o tactică extrem de rafinată. Un principiu elementar al diplomaţiei comerciale spune că niciodată nu trebuie să faci presiuni asupra oponentului pe cale de comportare arbitrară sau sub orice altă formă. ceea ce nu va face nici o dată un negociator de elită. îl împinge la pripeală în luarea deciziilor. lipsit de înţelepciune. provoacă dezechilibrul în gândirea celui afectat. firmă care deţine o poziţie de dominare pe piaţa externă.

La orice propunere logică a oponentului. de tatonare şi de iritare. a rezultatelor pe trepte de negociere. va acţiona decisiv.Este o tactică de şicană. care formulează pretenţii exagerate.Constă în poziţia agresivă. oponentul. uneori paradoxale. clădite pe dezvăluirile făcute de partenerul său. în forţă. revine şi propune FOB. făcându-l pe partener să renunţe la o asemenea tactică destructivă. h) Uliul şi porumbelul . să se retragă 135 . „suntem de acord să vă acordăm un credit de şase luni cu o dobândă rezonabilă. care nu ni se -pare exagerat. are dificultăţi de desfacere. va trebui să vedem condiţiile de ansamblu ale creditului şi contractului" etc. În final. Desigur. prin contrapropuneri consistente. sub semnătură. Desigur va trebui în final să vedem şi corelarea lui cu parametrii de calitate". Dacă unul propune condiţia de livrare FOB.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri formale în aparenţă. Este o tactică utilizată cu precădere în cadrul strategiei „simulacrul". practic anulând consimţământul dat. celălalt propune CIF şi în momentul în care este acceptată. care şi-a dat în aparenţă consimţământul. în aparenţă speriat. în vederea înţelegerii pe baze comercial realiste. Este mult folosită la negocierea textelor de contracte când fraze logice sunt de multe ori transformate în ilogice prin inversare. în exemplul nostru. g) Propunerea contrariului . Desigur. va trebui să dea dovadă de multă răbdare şi rafinament. adoptată de primul vorbitor. timid. dacă porumbelul. chiar dacă această propunere este ilogică. în mod fin şi delicat. dar nu de ordinul celor formulate de uliu. Cu alte cuvinte este tactica negociatorului suspicios la orice propunere a partenerului său şi de aceea propune de mai multe ori contrariul cu intenţia evidentă de a-l obosi şi supăra. urmând să facă concesii „porumbelului" care. Sunt situaţii când cel care are un astfel de partener face de la început propuneri ilogice care prin inversare să devină logice. caută soluţii de refugiu pentru a nu cădea în ghiarele uliului închipuit. Dacă porumbelul este înţelept îl lasă pe uliu să obosească şi îl invită să se convertească în porumbel. dar în realitate cu un profund conţinut: „suntem de acord cu preţul propus de dv. negociatorul în cauză propune ceva în contrast. Un oponent bine pregătit nu se va lăsa antrenat de acceptarea aparentă a partenerului său şi va propune consemnarea în scris.

Numai aşa tactica uliului va fi contracarată şi el va obosi. rezonabile.3. din orgoliu profesional. DAR" . întrucât nu reuşeşte să înţeleagă toată propunerea făcută. va fi pradă sigură a uliului. prin concesii minore. pasăre de pradă. naiv. b) Tactica „DA. Oponentul repetă şi se străduie să dea amănunte. numai ochi şi urechi.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri din faţa agresiunii uliului. negociator de ocazie. Scena este bine regizată. nedispus să facă decât concesii minore sau 136 . multe ori renunţând la pretenţiile exagerate. Se utilizează de negociatorul şiret sau de cel de o prudenţă exagerată. făcându-l să repete propunerile şi argumentele etalate. Partenerul îi mulţumeşte. Tactici defensive a) Pretinsa neînţelegere .Este o tactică care îşi propune să producă obscuritate şi ambiguitate. Este evident că cel care vorbeşte mult. în scopul derulării echipei oponente. 7.2. pozând în victimă care a suferit ceva de natură patologică. de. sub pretextul unei veşnice neînţelegeri. Crede că este suferind sau într-o gravă eclipsă de percepere şi de memorie. cu lux de amănunte. în tonul realităţilor conjuncturale. cel în cauză adoptând o poziţie pasivă de ascultare şi de nemulţumire de sine că nu înţelege. greşeli care se amplifică dacă iau cuvântul şi unii specialişti din echipa de negocieri spre a da explicaţii „tehnico-ştiinţifice". El merge până acolo încât se miră ce s-a întâmplat cu el în ziua respectivă de este greu de cap: „este foarte important ce spuneţi şi am înţeles unele lucruri care mi se par logice. dar nu am înţeles totul. neexperminetat. intimităţi comerciale. căutând în final să depisteze expunerile neconcordante. repetaţi". v-aş ruga să. oftează şi se întristează. punctele slabe. face şi greşeli multe. dezvăluind. Este clar că un porumbel nepregătit. înregistrând toate peroraţiile debitate de echipa oponentă. îi pare nespus de rău că-l oboseşte pe colegul său şi cere repetări şi explicaţii suplimentare. În realitate el este foarte receptiv.Prin aceasta se urmăreşte smulgerea a cât mai multor informaţii de la partener. indirect. Cu respect îl roagă pe oponent să mai repete şi dacă se poate mai dezvoltat sau să permită diferiţilor specialişti din echipa de negocieri să facă completări şi dezvoltări.

predispusă sa facă mari concesii. prin care se urmăreşte smulgerea de cât mai multe destăinuiri contradictorii.Se aplică de multe ori de către orice negociator în situaţii critice. de încordare a dezbaterilor. în scopul dirijării discuţiilor pe făgaşul raţiunii şi al bunei cuviinţe. cu scopul de a fi retrase în procesul negocierilor. „Credem că recunoaşteţi că rafinăriile pe care le construiţi sunt de un nivel tehnic inferior. De exemplu. „Da. prin dislocare şi proiecţie într-un alt domeniu înrudit. ?'. păstrând unele rezerve minore. deci a unor pretenţii de paie fără valoare în sine. „poate" sau „nu". dar" că partenerul său îi acceptă propunerea. dar" poate să însemne „da". iritante.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri deloc. Oponentul naiv poate înţelege prin „Da. contrar uzanţelor. ca şi un „om de paie". Contraîntrebarea se referă la probleme colaterale. Uneori se utilizează în situaţii în care negociatorul este somat să dea răspunsuri imediate şi el are nevoie de timp pentru examinarea problemelor complexe ivite. uneori chiar absurde. ca şi în cazul „pretinsei neînţelegeri" însă pe o cale mai rafinată. de unde necesitatea ca şi partenerul său să fie conciliant şi să accepte compromisuri substanţiale. vechi de 50 de ani ?". dându-se impresia echipei oponente că susţinătorul acestor pretenţii este o persoană elastică. Oponentul recurge la o contraîntrebare: „Ce informaţii aveţi despre gradul de fiabilitate a utilajelor pe care ni le-aţi livrat spre a fi integrate în rafinăria utilizată de noi în ţara X cu doi ani în urmă. întrebarea este dură şi incorectă. având ca scop să abată atenţia de la starea conflictuală existentă. d) Tactica problemelor de paie . Se urmăreşte înseninarea atmosferei negocierilor. ca rezultat al unor întrebări dure.O problemă de paie este fără valoare. iar oponentul competent îşi dă seama de natura confuză a tacticii partenerului său şi nu se lasă antrenat într-un dialog dirijat de această tactică. nediplomatice. rafinărie apreciată şi de specialiştii dv. adică un om de nimic. negociatorul care doreşte să cumpere locomotive electrice recurge la pretenţii neuzuale precum: 137 . c) Contraîntrebarea . Tactica clădită pe această bază urmăreşte introducerea în negocieri a unor pretenţii exagerate.

Metodele folosite sunt de o mare diversitate. O delegaţie sosită din Europa în Asia. are nevoie de odihnă şi de adaptare. Dar cea mai rafinată metodă utilizată de echipa de negocieri din ţara gazdă constă în amplificarea manifestărilor protocolare. f) Obosirea echipei oponente . ca urmare a oboselii acumulate în timpul transportului şi din cauza lipsei de acomodare. de anotimp. fără plata unui avans şi cu un termen de garanţie de 15 ani. cu plata 10% în dolari şi 90% în compensaţie cu citrice şi măsline. mai înainte de acomodare. rambursarea creditului să înceapă după o perioadă de graţie de doi ani. Prin aceasta se urmăreşte obosirea fizică şi psihică a membrilor echipei de negocieri oponente. Foarte incomod va fi pentru această echipă să negocieze în condiţii de căldură şi umezeală excesivă său de geruri excesive. de climă şi de multe alte împrejurări. incorectă. fiind nevoie de un anumit timp de analiză colectivă. indiferent de manifestarea oponentului său. În timpul negocierilor el renunţă treptat la toate aceste pretenţii de paie. Amânarea discuţiilor mai poate fi cerută de oricare din negociatori când oponentul său se manifestă ca o persoană dificilă. e) Amânarea discuţiilor .Este o tactică foarte rafinată şi ademenitoare. cu dobândă de 2% pe an. făcând presiuni asupra ofertantului să-i facă concesii de preţ. De reţinut este faptul că un bun negociator nu va recurge niciodată la întreruperea bruscă a dezbaterilor. în ţări cu mare diferenţă de fus orar. cu mărturisirea că se străduieşte să 138 . în „lumina" argumentelor aduse de oponentul său. aplicarea lor depinzând de locul unde se duc negocierile. în sectorul produselor pe care le negociază. ce recurge la metode de iritare sau adoptă o poziţie arbitrară. El va recurge întotdeauna la amânarea discuţiilor sub pretextul că trebuie reanalizat mandatul primit. Australia sau America. Această tactică dă unele rezultate când cel care o utilizează are o poziţie de dominare pe piaţă. greu de respins. Invitarea ei să negocieze la câteva ore de la sosire o pune în situaţia de a nu putea dispune de plenitudinea condiţiei fizice şi psihice.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri vânzarea să i se facă în condiţii de credit pe 10 ani. Prelungirea negocierilor în orele de noapte de asemenea poate să afecteze condiţia fizică şi psihică.Se aplică ori de câte ori apar în negocieri probleme greu de rezolvat.

cu speranţa că oponentul va ceda şi va da mai multe explicaţii. ulterioară". generale. fără a fi nevoie de aprobare superioară. h) Lipsa de împuternicire . introducerea de alcool în camerele în care locuiesc membrii echipei musafir. De aceea. Este vârât la colţ şi încearcă să scape. g) întrebarea „DE CE ?" .. bine documentat. el a aflat că poate să obţină condiţii superioare pe altă piaţă sau în relaţia cu alt partener. Desigur. Soluţia este una singură: să fie respinse diplomatic aceste manifestări. Folosită cu grijă. Ce poate să mai facă partenerul în defensivă în ceasul al douzecişipatrulea decât să afirme că nu are împuternicire şi cere amânarea negocierilor. care să fie folosite de cel care întreabă ca argumente de combatere. lipsa de împuternicire invocată deranjează întregul proces al negocierilor parcurs. program încărcat de spectacole şi distracţii în orele târzii de noapte. poate da rezultate în situaţii dificile. când în mod eronat cel în defensivă s-a angajat prea mult şi doreşte să se retragă în mod elegant.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri creeze condiţii optime de viaţă musafirilor. Întrebările pot continua.Este o tactică în aparenţă defensivă. menită să îl determine pe partener să dea cât mai multe explicaţii logice. va întreba de la început: „Aveţi împuternicire de a încheia contractul. mese bogate cu mult alcool. Partenerul. unele care să-i fie defavorabile. organizarea de excursii excesive şi obositoare. negociatorul care se teme că partenerul său va putea recurge la asemenea tactică.Este o tactică clasică de defensivă. în realitate. 139 . ajuns spre finalul negocierilor. îi acceptă rapid toate pretenţiile spre a grăbi încheierea contractului. Contratactica la asemenea întrebări repetate (chiar până la exasperare) constă în formularea de răspunsuri scurte.

Modul de abordare a obiecţiilor partenerului Psihologic. 1992. Formulările nu Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri CAPITOLUL 8 FINALIZAREA NEGOCIERILOR COMERCIALE 8. care ascund în spatele lor adevăratele probleme. bazată pe fapte. Ed. care „se citesc” pe faţa partenerului.1. Tipuri de obiecţii ridicate de parteneri57: neexprimate. El trebuie să aprecieze faptul că obiecţiile reprezintă o confirmare a interesului de cumpărare manifestat de partener şi evidenţiază poziţia pe care se situează acesta. Galati. false. cifre etc. De asemenea. întemeiate. datorate lipsei de informaţii corespunzătoare. p. specialistul nu trebuie să se teamă că partenerul va ridica obiecţii. Porto-Franco. 92 57 140 . Obiecţiile vor fi respinse utilizându-se o argumentare solidă. datorate prejudecăţilor. argumentaţia trebuie dublată de o atitudine prietenoasă şi politicoasă.

reformulate într-o formă convenabilă şi apoi respinse. l) analiza ulterioară a obiecţiilor partenerului în vederea găsirii celor mai bune argumente pentru contracarare. cauzate de dorinţa partenerului de a-şi manifesta „personalitatea” şi de a se impune. h) evitarea de a se da „sfaturi” care pot avea efect contrar. însă acesta este avantajul principal). i) evitarea formulării unor răspunsuri puţin analizate. necondiţionat. Anumite obiecţii ridicate de partener pot fi utilizate abil ca şi contra-argumente (aparatul este întradevăr mic. j) verificarea înţelegerii şi acceptării răspunsului de către partener. 8. Metode de respingere a obiecţiilor 141 . În vederea combaterii cu succes a obiecţiilor ridicate de partener se vor avea în vedere următoarele aspecte: a) localizarea precisă a obiecţiei şi aflarea motivelor care se ascund în spatele acestora prin formularea întrebării „de ce?”. e) acordarea unei anumite valabilităţi obiecţiei formulate. dar se va încerca diminuarea importanţei acesteia. b) păstrarea calmului şi amabilităţii şi evitarea manifestării de surpriză.2. k) schimbarea subiectului după clarificarea obiecţiei – spre a face ca negocierea să progreseze. subliniind avantajele care compensează. Obiecţiile „tari” şi întemeiate formulate de partener vor trebui reluate. f) omisiunea unor obiecţii minore sau acceptarea lor ca o solutie de compromis (cu cedări în alte probleme). c) evitarea contrazicerii directe a spuselor partenerului.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri trebuie să conducă la contrazicerea spuselor partenerului de o manieră care ar duce la concluzia că acesta spune neadevărul. Pe parcursul negocierilor este preferabil să se accepte o obiecţie condiţionat decât să se recurgă la o respingere brutală. d) respectarea opiniei partenerului care poate părea a fi greşită. g) abordarea cu tact a obiecţiilor.

” Acceptarea condiţionată – în anumite condiţii. care să completeze argumentaţia logică. Metoda interogativă– răspunzând la întrebare cu o i) Metoda martorilor – invocarea unei terţe persoane care să aducă „mărturie”. fie scoţând în evidenţă erorile de calcul ce stau la baza obiecţiei. prin care aceasta devine nulă. fie prin dezvoltarea unei teze personale contrare obiecţiei partenerului. Analogia – cu fapte şi situaţii petrecute în trecut. întrucât este contrazisă de fapte. lipsa de materii prime etc.. obligându-l să improvizeze altul.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri a) Anticiparea – în cazul obiecţiilor previzibile argumentaţia proprie poate fi organizată astfel încât să înlăture cel puţin parţial obiecţiile partenerului dezorganizând astfel planul de expunere al acestuia.. g) h) întrebare. 142 . fie prin demonstrarea faptului că susţinerea partenerului este falsă. Reducerea la absurd a obiecţiilor.. j) Negarea directă a obiecţiilor nefondate şi încercarea de a localiza obiecţia de la întreaga problemă numai la o parte a acesteia. dar. b) c) d) Negocierea indirectă – „da. creşterea preţurilor.. insuficient analizat. f) Metoda paradoxului – prin utilizarea cu măiestrie a suspensiei. arătând: fie ca obiecţia este lipsită de validitate. prin arătarea consecinţelor ce decurg din aceasta. e) Metoda bumerangului – prin care obiecţiile partenerului sunt respinse. aluziei şi reticenţei. k) Amânarea răspunsului în vederea câştigării de timp.. apelând la situaţia incertă de piaţă.

fără a cădea în extrema denigrării acestora. . În cadrul echipei care o coordonează. p. În momentul în care va reuşi să înţeleagă scopul urmărit de oponent. Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”. accentuând avantajele ce îi pot reveni oponentului din afacerea în cauză şi pierderile pe care le-ar avea dacă renunţă la afacerea respectivă. conducătorul echipei poate să-şi dezavueze membrii echipei sale (cu acordul prealabil al acestora). de a pătrunde în cât mai mare măsură în esenţa obiectivelor pe care acesta le urmăreşte58. fiind tot timpul pătruns de convingerea că trebuie să existe o cale de a se ajunge la o înţelegere. invitându-l pe oponent să-l asculte cum ar proceda el daca s-ar afla în locul său. Din punct de vedere al tacticii se vor folosi toate prilejurile de a stârni interesul şi mândria specialiştilor din echipa oponentă. va fi stăpân pe situaţie şi va fi mult mai în măsură să adopte tacticile ce se impun. negociatorul trebuie să exercite – sub formă de argumente şi contra-argumente – susţinerea simulată a partenerului de pe poziţia acestuia. 1992. Simularea este indicat să se exercite chiar în situaţii de tensiune a negocierilor. determinându-i să-şi retracteze propunerile care au încordat situaţia. Empatia Este abilitatea negociatorului de a se substitui în rolul oponentului său. Ce atitudine ar adopta şi ce contra-argumente ar aduce. de a le sublinia logica şi a-i atrage la propriul punct de vedere.3. 94 58 143 . Ed. De asemenea. Negociatorul trebuie să pornească în formularea gândirii şi argumentelor sale de la întrebarea ce ar face el în locul oponentului. Simularea substituirii trebuie efectuată pe tot parcursul etapelor de negociere.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri l) Ignorarea obiecţiilor şi încercarea de a schimba subiectul discuţiei. 8. Galati. Porto-Franco.

cu date noi. apoi reîncepe negocierea vechii cantităţi la noul preţ. la o dată ce urmează a fi convenită.4. Explicarea faptului că nu s-au luat în considerare toate elementele şi introducerea unei formule de compromis. cu totul diferit de cel precedent şi sublinierea caracterului de compromis al acestuia cu respectarea interesului ambilor parteneri. 8. concretizat prin dictonul „s-a pierdut o bătălie dar nu războiul”. Metode de finalizare a negocierilor Prevederile prin care se poate afla care este punctul în care partenerul ar accepta finalizarea sunt: a) tehnica finalizării condiţionate – cumpărătorul se oferă să cumpere o cantitate mai mare sau o calitate inferioară dacă preţul va fi redus cu un anumit procent. 3. e) avea în vedere faptul că „menţinerea contactelor şi a relaţiilor comerciale pe termen lung” este mai importantă decât insuccesul unei singure negocieri. 4. Minimalizarea diferenţelor între punctele de vedere şi prezentarea unei propuneri de eliminare a acestor diferenţe în spiritul avantajului reciproc.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri 8. Rezumarea celor două puncte de vedere diferite şi formularea unei propuneri de armonizare a lor printr-o soluţie reciproc-avantajoasă. 144 . În cazul unei desfăşurări negative a negocierii se va urmări: a) întocmirea unei sinteze care ar scoate în evidenţă neînţelegerile. spre a crea premisele pentru o despărţire „pozitivă” de partener. d) încheia convorbirea cu alt subiect decât cel al negocierii.5. b) plasa în centrul atenţiei persoana negociatorului partener şi se va încerca disocierea acesteia de rezultatul negativ. Metode de compromis în etapa finalizării negocierii 1. 2. Prezentarea unui nou punct de vedere. c) încerca obţinerea acordului pentru purtarea de noi negocieri în viitor.

se va cere partenerului să aleagă între două aspecte pozitive distrăgând în felul 145 . se negociază de la noul nivel. se pot utiliza următoarele metode: A. momentul va trebui ales cu grijă. g) tehnica întrebării directe – formulată „în ce condiţii sunteţi dispus să încheiaţi tranzacţia?” – care oferă date despre intenţiile partenerului. f) tehnica ofertei ultime şi finale – are un caracter de ultimatum şi revenirea asupra propunerii afectează credibilitatea şi prestigiul celui ce o utilizează. metoda este simplă dar eficace. Opţiunea maximă – se utilizează în cazul unui partener ezitant. Aprobarea tacită – este mai simplu de obţinut decât un răspuns afirmativ. pentru achiziţionare. o simplă înclinare a capului. însă. astfel se pot afla alternativele de ofertă ale vânzătorului. În funcţie de punctul în care partenerul ar accepta finalizarea. legală. acţionează corespunzător. care se teme să ia decizia de cumpărare. uneori. B. decât un anumit buget. în funcţie de reacţia cumpărătorului. dacă se agreează ideea. un mormăit sau o tăcere semnifică un acord a spuselor specialistului. Întrebarea directă – este o concluzie logică a unei argumentări raţionale şi bine conduse şi care conduce la formularea : „consider deci că sunteţi de acord şi vă rog să-mi spuneţi când să începem livrarea”. de o concesie a celuilalt şi. apoi. e) tehnica concesiilor legate – în care unul din parteneri propune o concesie posibilă. C. c) tehnica ofertei adecvate – vânzătorul caută să afle ce preţ ar fi dispus să plătească partenerul pentru o marfă „ideală” şi apoi încearcă să vândă la acest preţ produsul real de care dispune. d) tehnica bugetului limitat – cumpărătorul se arată interesat de produs dar declară ca nu are la dispoziţie.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri b) tehnica comparaţiei – vânzătorul povesteşte despre o tranzacţie asemănătoare care s-a încheiat la preţul „X”.

ei nu ridică obiecţii dar solicită „un răgaz de reflecţie”. Prezentarea unei situaţii asemănătoare – se va povesti partenerului o situaţie similară cu cea în care se găseste acesta. F. desigur. în acest caz se va simula întreruperea tratativelor prin strângerea hârtiilor de pe masă. se va putea spune „deci. metoda presupune o bună cunoaştere a realităţilor de pe piaţa partenerului.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri acesta atenţia lui de la opţiunea majoră a semnării contractului: „preferaţi plata în 12 sau 18 rate lunare?”. în final. D. nu va accepta să rămână în urma concurenţilor săi şi va putea fi convins să procedeze la fel. G. ca o concluzie. pe care l-a omis intenţionat. se va face o prezentare detaliată bazată pe cifre şi comparaţii. Bilanţul – pentru parteneri care achiziţionează produsul din calcule economice extrem de minuţioase şi care sunt obişnuiţi cu bilanţurile. în reacţia de surprindere dar şi de destindere a partenerului. Referinţele – se va prezenta partenerului o listă cât mai lungă de parteneri importanţi. Stimularea – un partener abil ştie să treneze tratativele până în momentul în care apare teama de a nu finaliza discuţiile şi când i se vor face concesii suplimentare. uneori pentru a nu da impresia că cedează. logic şi optimist al elementelor convenite. I. putem încheia contractul”. Afirmaţia continuă – în cazul în care partenerul ezită să finalizeze discuţia. specialistul va face un rezumat rapid. subliniind avantajele obţinute de un alt partener de pe o alta piaţă sau pierderile suferite de un alt partener prin neachiziţionarea produsului. Surprinderea – partenerii extrem de tenaci şi dificili refuză să cedeze în faţa unor argumente logice sau emotive. a căror satisfacţie poate fi probată. de la care poate rezulta finalizarea propriu-zisă. a tuturor efectelor pozitive care vor rezulta prin achiziţionarea produsului. se vor aduce în discuţie două elemente care sa stimuleze partenerul: 146 . H. indicând abandonarea speranţei de a finaliza discuţia. E. afirmativ la fiecare punct menţionat de specialist. când tensiunea a devenit maximă. partenerul va răspunde desigur. specialistul va aduce argumentul ţinut în rezervă. partenerul.

Stiluri de comunicare şi negociere în afaceri Este folositor să cunoaştem cât mai multe amănunte despre obiceiurile altor naţionalităţi. pentru a putea judeca propriile noastre obiceiuri într-un mod sănătos şi pentru a nu ne imagina că tot ce este diferit de stilul nostru este ridicol sau ilogic.9 COMUNICARE ŞI NEGOCIERE INTERCULTURALĂ 9. CAPITOLUL NR.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri a) dorinţa de a câştiga. Ceea ce face ca o persoană să fie un bun negociator într-o cultură poate să nu funcţioneze în altă cultură.1. b) teama de a pierde. precum şi ordinea şi modul în care diferitele 147 . Accentul plasat pe anumite aspecte. Una din cele mai mari greşeli apărute în orice discuţie referitoare la practicii de negociere este ignorarea diferenţelor dintre culturi. aşa cum fac deseori cei ce nu au văzut nimic diferit.

mai degrabă decât la evidenţierea forţelor lui. p. p. Dar. dar condiţionează totodată valorile fundamentale deţinute de negociatori. nu ar trebui să urmeze un stil în care alţi oameni au forţe pe care el nu le are. 2002. Diferenţele dintre culturile naţionale nu numai că influenţează acest comportament de suprafaţă. de asemenea. Una dintre cele mai semnificative distincţii se poate face între concepţii despre negociere ale americanilor şi ale europenilor. un detaliu despre modul în care arabii comunică unii cu ceilalţi este faptul că la ei contactul fizic este diferit de cel al locuitorilor Europei de Vest: o unire a degetelor. Tehnica. Este caracterizat înainte de toate Pistol Gheorghe. Orice negociator trebuie să devină conştient de forţele lui şi să îşi exerseze priceperea în a le exploata. să fie conştient că alţi oameni lucrează altfel. 117 59 148 . Trebuie. De exemplu. Un negociator competent trebuie să îşi creeze un stil potrivit propriilor sale forţe . Este important a le respecta modul de lucru diferit fără a fi servil în faţa lor. 2002. negociatorii arabi sunt încrezători faţă de occidentalii care adoptă aceste gesturi. Bucuresti. Bucureşti. Tribuna Economică. îşi păstrează propriile politeţuri. Ei respectă cealaltă parte atunci când aceasta. Tribuna Economică.59 Oameni din ţări diferite se deosebesc prin valori. atitudini şi experienţă. Bucureşti.26 61 Bill Scott – “Arta negocierilor”. sau chiar contact facial. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”.25 60 Pistol Gheorghe.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri elemente ale negociei sunt abordate. un stil care va duce la evidenţierea slăbiciunilor lui naturale. respectând tradiţiile arabe. Ei au forţe şi slăbiciuni diferite unii faţă de ceilalţi60. p. Ed. El nu ar trebui să încerce să urmeze stilul unei alte culturi. pot diferi în mod radical între culturi. Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. În ceea ce urmează încercăm să scoatem la iveală unele dintre aceste presupuneri şi practici fundamentale. Stilul de comunicare şi negociere american este probabil cel mai influent din lume. 1996.inclusiv celor caracteristice culturii din care provine. Fiecare persoana vine la masa tratativelor cu deprinderi si cu obiceiuri de care de multe ori nu este constient si exista doar in subconstient”61. Este stilul care domină literatura şi pe care mulţi oameni încearcă să-l copieze.

Forţele lui sunt mari în special în fazele de tocmeală ale negocierii. Şi folosesc intenţionat cuvântul "pachet". strategii. deoarece cuprinde ceva despre ideea de produs şi ceva mai mult despre forma în care acest produs este prezentat. 62 Ion Stoian. Negociatorul intră în camera de negocieri încrezător şi vorbind afirmativ. 2001. Bucureşti. Emilia Dragne. apreciază această atitudine de urmărire a câştigului economic. Tehnici. El se mişcă natural cu rapiditate în aceste faze ale negocierii. cumpărătorul se aşteaptă ca vânzătorul să ofere un pachet clar. · profesionalism.62 În cadrul culturii americane respectul este asociat succesului economic. p. Sunt deci patru caracteristici pe care le-am identificat în legătură cu abordarea negociatorului american: · exuberanţă. El însuşi este expert în a folosi anumite tactici pentru obţinerea de avantaje şi se aşteaptă ca şi ceilalţi să aibă acelaşi profesionalism. Simbolul stilului american îl constituie bunăstarea materială. Cu acest tip de atitudine. concentrat pe procesul de tocmeală.762 149 .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri de personalităţi debordante care transmit instantaneu sinceritate şi căldură. Editura Caraiman. care se referă la preocuparea de a obţine simbolurile succesului material. · abilitate de a se tocmi. Negociatorul american. elemente de bază ale comerţului electronic”. pe de altă parte. · interes pentru pachete. negociatorul american este interesat de "pachete". Mihai Stoian – “Comerţul internaţional. personalităţi care sunt încrezătoare şi sigure pe ele şi care au uşurinţa de a trece imediat la o conversaţie exuberantă. începând negocierile cu entuziasm. Un vânzător se aşteaptă ca cel ce cumpără să fie capabil să facă un bilanţ al pachetului pe care îl solicită. Modul în care el "joacă" presupune că şi alţi negociatori ar trebui să fie guvernaţi de aceleaşi reguli. Există o tradiţie bine definită: "wheeler-dealing". Îi admiră pe cei care sunt experţi în a se descurca în procesul de tocmeală şi pe cei care joacă după aceleaşi reguli ca şi el.

Negociatorul german identifică înţelegerea pe care speră să o facă. Stilul de negociere german arată cu totul diferit. aceasta contrastând cu modul de abordare pas cu pas al americanilor. preferă să facă o înţelegere schiţată. Şi. riscând enorm prin lărgirea frontierelor. Ei pot astfel să-şi prezinte perspectivele. Identifică problemele care consideră că ar trebui să fie cuprinse în negociere. şi aşa mai departe. sistematic. inflexibil şi nedispus să facă compromisuri. la pionierii care căutau o nouă formă de a trăi. la fel ca de Gaule. el va arăta elementele şi oferta clar. Negociatorii francezi sunt recunoscuţi pentru trei caracteristici principale în înţelegerile internaţionale: multă fermitate. Tiparul negocierii este surprinzător de asemănător cu anumite interpretări ale caracterului german: direct. Nu este deschis compromisului în mod semnificativ. acoperind pe rând întreaga lărgime a înţelegerii. apoi să stabilească titulatura. având în vedere că negociatorului german este atât de bun la a se pregăti şi se mişcă cu atâta naturaleţe şi viteză în faza de ofertare. Odată enunţate. Forţele lui ies la iveală în special în faza de ofertă a negocierii. aşa că partea de tocmeală este micşorată.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Parţial. Este un stil de negociere foarte puternic atunci când este practicat de negociatori pricepuţi. Stilul de comunicare şi negociere german. El identifică forma exactă a acelei înţelegeri. dar trebuie să facă acest lucru tranşant. ofertele par să capete un grad de sfinţenie. Apoi pregăteşte o ofertă rezonabilă acoperind cu grijă fiecare chestiune a înţelegerii. bine pregătit. ei au o mare capacitate de a câştiga spunând „non". insistenţa de a folosi limba franceză la negocieri şi un stil de negociere fără doar şi poate lateral. În timpul negocierii. aceste caracteristici pot fi descoperite în istoria americană. 150 . Cum se poate face faţă? Din punct de vedere al procedurii este de preferat ca cealaltă parte să se asigure ca explorarea şi declaraţiile proprii să aibă loc în faza premergătoare înaintării acestor oferte. Stilul de comunicare şi negociere francez. Adică. În special pregătirea pentru negocieri a germanilor este absolut superbă. apoi o înţelegere de principiu. fiind serios influenţaţi de instinctele comerciale ale locuitorilor evrei. ferm şi afirmativ.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Stilul de comunicare şi negociere englez. Motivele ce stau la baza acestor caracteristici. în orice caz pentru ţările scandinave. Nu se plasează pe acelaşi nivel cu americanii şi germanii în ceea ce priveşte abilitatea de a face oferte. prietenoşi. Nord europeanul abordează negocierile mult mai tăcut decât americanii sau germanii. nu sunt greu de înţeles: morala creştină. Finlandezii şi norvegienii se încadrează în acest tipar. Aceştia sunt văzuţi de celelalte naţionalităţi ca fiind: · amatori. Danezii tind să aibă un stil scandinav şi unul german. suedezii se încadrează şi ei dar sunt influenţaţi într-un mai mare grad de americani şi de birocraţia suedeză. agreabili. 151 . Pentru a-l putea influenţa. Este totodată foarte bun în a recunoaşte posibilităţile creative şi în a ajunge la decizii creative. Saluturile şi aspectele sociale degajă căldură. Este dificil a fixa discuţiile la nivelul anumitor înţelegeri sau la nivelul anumitor faze de negociere. Stilul de comunicare şi negociere nord european. · mai degrabă prost pregătiţi decât bine pregătiţi. Este tăcut. sociabili. să fie flexibil şi creativ. aşteptaţi-vă ca el să exploreze. economiile bazate până nu de mult în principal pe agricultură şi pescuit. sunt utilizate cu exuberanţă posturile şi gesturile. stabilitatea politică. vorbeşte încet şi poate fi cu uşurinţă copleşit în această fază. · flexibili şi receptivi la iniţiative. Este foarte deschis în declaraţiile pe care le face şi este dispus să ajute imediat cealaltă parte să obţină informaţii despre poziţia pe care o adoptă. spre deosebire de profesionaliştii americani. Stilul de comunicare şi negociere mediteranian. nici cu americanii în privinţa capacităţii de a se tocmi. Există o anumită reticenţă în modul în care se implică din punct de vedere social la începutul negocierilor. dar poate fi încăpăţânat. care îi determină abilităţile creative din faza următoare. Forţa nord-europeanului stă în francheţea lui şi în deschiderea pe care o are în fazele de explorare ale negocierii. · drăguţi. Cultura mediteraniană este în primul rând mai călduroasă.

Nu este de dispreţuit nici cazul în care comunitatea. sistemele. în forma statului. Cum se poate face faţă? Anticipaţi: trafic preliminar dificil. Abilitatea lor de a-şi păstra slujbele depinde de succesul pe care îl au de la o negociere la alta. În unele ţări comuniste acest lucru este impus de către sistemul politic în care nu este neobişnuit ca în echipa de negociere să aibă un reprezentant care să verifice conformitatea şi performanţele celorlalţi membri ai echipei. probabil incluzând anumite specificaţii. Abordarea negocierii în aceste culturi trebuie să reţină tipurile de educaţie pe care le-am deosebit. forma şi forţa comportamentului lor în timpul negocierilor. Trebuie urmate protocoalele. pe natura.  152 . Metodele. Stilul de comunicare specific ţărilor din Europa Centrală şi de Est. În această situaţie negociatorii au o preocupare de securitate necunoscută celor din societatea vestică. Este privită ca o practică normală şi nu are caracterul repulsiv (ca pentru nord-europeni) de „mită".muncitori de rând . Aspectul birocratic duce la un grup de oameni care sunt implicaţi în negociere. Acest stil de comunicare este în mod obişnuit unul birocratic. Cum nici o companie occidentală respectabilă nu doreşte să fie asociată cu ideea de mită. În plus. această problemă a „ungerii" este o temă centrală în culturile anumitor ţări mediteraneene. îşi asumă responsabilitatea problemelor economice. proceduri şi obiective care în mod normal ar fi necunoscute negociatorului care provine dintr-o altă cultură şi a căror semnificaţie este greu de apreciat de către negociator. totodată. uneori cu tonuri politice.cer ca performanţele celor care pot influenţa succesul economic să fie verificate. şi. la fel ca şi ţelurile sunt birocratice. regulile şi procedurile birocratice. să ţină seama de nevoia de a „unge". interesele membrilor comunităţii . Ei au obligaţii faţă de bugete. de rapoartele făcute pe baza acestor negocieri. este necesar ca aceasta săşi asigure o agenţie locală şi să aibă grijă ca acea agenţie să se poată descurca cu „ungerea".Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În unele regiuni. anumite înţelegeri trebuie să fie „unse".

achitări de datorii detaliat prezentate în scris şi nevoia de a continua negocierile pentru proiectarea acestor achitări. o a treia persoană le poate întrerupe venind să discute o cu totul altă problemă. înainte de aceasta fiţi pregătiţi pentru întârzieri şi întreruperi. Profetul Mohamed a fost războinic şi contra-atacul este mai respectat decât compromisul. nevoia de a avea semnăturile tuturor celor care au participat într-un fel sau altul la negociere . În timpul fazei dominante „sociale" unele aspecte ocazionale ale explorării intră în discuţie deşi uneori incident. Apoi. Consecvenţa tiparului negocierii pune accent pe primele faze ale negocierii. Negociatorul din Orientul Mijlociu vine dintr-o tradiţie a deşertului . Negociatorul european lipsit de experienţă se poate dezechilibra în urma acestei pierderi a terenului câştigat.şi de obicei cel puţin una în plus. socială şi uşor comercială poate apărea respectul reciproc şi pot ieşi la iveală relaţii acceptabile de posibilităţi comerciale. dintr-odată înţelegerile pot fi încheiate. o tradiţie în care ospitalitatea este forţa care guvernează. Timpul este neesenţial: încrederea este importantă.o formă extinsă a creării de climat / spargerii gheţei . Aspectele sociale . Din această discuţie vastă.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri   schimbări de formă după ce înţelegerea începe să fie discutată. Uşa stă tot timpul deschisă şi chiar când negocierile au atins un punct critic. utilizarea dispozitivelor birocratice cum ar fi falsificarea proceselor verbale ale unei întâlniri. Dar.o tradiţie tribală în care comunităţile sunt apropiate şi compacte. iar vizitatorul trebuie să câştige această încredere. El trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a se adapta la acest tipar. Bineînţeles că va fi binevenit şi întâmpinat în cea mai bună tradiţie arabă. de a accepta 153 . eforturi puternice de a reduce treptat preţurile care le-au fost oferite (un proces de reducere a preţurilor este diferit de „tocmeală".    Stilul de comunicare şi negociere specific orientului mijlociu.durează foarte mult.

Tiparul este deci unul care pune accent pe formarea climatului.şi se simt privaţi dacă negocierile nu includ un ritual potrivit de tocmeală. financiar. Problema „faţadei" este cea mai importantă.o tocmeală tipică pieţei . expertul de distribuţie şi alţi trei experţi. Specializarea înseamnă că la negociere vor fi nenumăraţi experţi . Înţelegerea finală trebuie să îi permită să îşi menţină . cu tot mai mulţi arabi fiind expuşi tiparelor americane de educaţie şi influenţă şi preluând abordarea americană bazată pe ofertă şi tocmeală. o persoană care are o maşină scumpă şi şofer îmbrăcat într-o uniformă corespunzătoare. Negociatorul chinez se distinge prin: preocuparea pentru „faţadă". o persoană a cărei carte de vizită directorială este prezentată elegant.178 63 154 .sau de preferat să-şi îmbunătăţească imaginea percepută de către cunoştinţele lui. Chinezii sunt suspicioşi cu occidentalii. Acest lucru duce inevitabil la negocieri tergiversate. În mod eficient. Negociatorul chinez trebuie să fie văzut negociind cu o persoană care are o poziţie cheie şi autoritară. p. Stilul de comunicare şi negociere indian. Bucureşti 2000. Editura Teora. Chinezii acceptă mai bine interesul pentru familiile lor. Indienilor le place să se tocmească . Tiparul tradiţional a fost în unele puncte înlocuit de revoluţia petrolieră. Stilul de comunicare şi negociere chinez. să conducă discuţia înapoi şi să recâştige teren. Le displac în special încercările occidentalilor de a-i conduce spre discuţii politice. Un cadou pentru fiu Jeffrey Edmund Curry – “Negocieri internaţionale de afaceri”.expertul tehnic. fiecare expert stabilindu-şi şi păzindu-şi faţada în timpul negocierilor. iar noi nu ne putem menţine faţada impunătoare în cazul în care retragem o afirmaţie fermă pe care am făcut-o.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri lipsa relativă a importanţei timpului şi de a fi capabil. acest tipar tradiţional oriental poate împiedica serios fazele de ofertare şi de tocmeală în drumul către o înţelegere. la un moment dat. El nu trebuie să fie forţat să piardă din imagine prin a fi nevoit să-şi retragă spusele ferme din timpul negocierilor. specializare. suspiciune faţă de occidentali63.

rezonabil şi adecvat pe parcursul derulării unui proces de negociere. în contrast cu un prânz de afaceri luxos. E de preferat ca negociatorii din fiecare cultură să îşi dezvolte forţele naturale. ei ar trebui să respecte şi să promoveze (fără a fi subiectivi) obiceiurile de negociere ale acelei culturi. Rezultatele obţinute de Hofstede64 arătau că:  indivizii din diverse ţări au puncte de vedere diferite referitore la definiţia unui comportament corect. am identificat o serie de modalităţi diferite de a aborda negocierea.2.  aceste diferenţe pot fi explicate într-o măsura mai largă prin următorii factori cheie („cele cinci dimensiuni”) ale programării mentale): 1.000 de angajaţi ai companiei IBM din 72 de ţări diferite. nimic ostentativ) este preţios. Franţa şi Belgia. Când întâlnesc altă cultură.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri (un mic dar în care a fost pus un gând. Ed. 9. Culturile cu o „distanţă faţă de putere puternică” se caracterizează prin şefi care au mult mai multă putere decât subordonaţii lor. Geert Hofstede (un specialist olandez ce lucrează în domeniul managementului şi organizaţiilor internaţionale) a anchetat 116. mai degrabă decât să adopte abordări care le vor evidenţia inevitabil slăbiciunile. Hofstede – „Cultures`s Consequences”. Distanţa faţă de putere – aceasta indică măsura în care o societate acceptă şi se aşteptă ca puterea în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor să fie distribuită inegal. care este inutil. Mai exact. distanţa fată de putere este asociată cu gradul de centralizare a autorităţii şi cu întinderea conducerii autocrate. Beverly Hills. 1980 64 155 . Orice cultură are o abordare diferită şi analizând o serie de culturi. Modelul lui Geert Hofstede Într-un studiu de referinţă referitor la culturile naţionale. pe parcursul perioadei 1967-1973. G. deţinători de putere care au dreptul la privilegii şi subordonaţi care consideră ca şefii lor sunt un alt tip de oameni. Exemple de astfel de culturi includ Portugalia. Grecia. Sage Publications.

3. Astfel de exemple sunt: Danemarca. America Latina şi Japonia. 4. de asemenea. În ţările cu un indice ridicat al masculinităţii (USA. Norvegia şi Marea Britanie. Grecia. Societăţile masculine. Germania. Indonezia). Acolo unde individualismul este ridicat. oamenilor le pasă numai de ei înşişi şi de membrii familiei lor. Italia. achiziţia de bani şi bunuri. şi un sentiment de ruşine. Individualismul – este opusul colectivismului şi descrie măsura în care persoanele sunt integrate în grupuri. Canada. Australia) se caracterizează 156 . Membrii societăţilor individualiste plasează accentul pe respectul de sine. În ţările în care sunt importante valorile feminine (Suedia. valori cum ar fi afirmarea. Belgia şi Franţa. Marea Britanie). Filipine. Franţa. 2. sentimentul de siguranţă că vor putea munci în companie cât vor dori. membrii culturilor colectiviste acordă o mare importanţă integrării în armonia grupului şi salvării aparenţelor. oamenii preţuiesc posibilitatea crescută de câştig. Hong Kong. Portugalia. prin respect pentru ierarhia poziţiilor dintr-o relaţie. chibzuială. Italia. Ţările cu orintare pe termen scurt (Marea Britanie. definesc rolul genului mult mai rigid decât societăţile „feminine”. Japonia. traiul într-o zonă adecvată lor şi familiilor lor. recunoaşterea pe care o merită când au făcut o treabă bună. Orietarea pe termen lung şi orientarea pe termen scurt – Ţările cu o orientare pe termen lung (Coreea de Sud. precum şi nepăsarea vizavi de ceilalţi. munca cu persoane cooperante. Studiul sugerează că ţelurile bărbaţilor sunt foarte diferite de ţelurile femeilor. dorind ca rudele lor să fie interesate de ei şi să le fie loiali. munca plină de provocări care sa le aducă un sentiment de împlinire. Israel. Individualismul este mai pronunţat în ţările anglo-saxone. Japonia şi America Latină) se caracterizează prin hotărâre şi perseverenţă.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Culturile cu o „distanţă faţă de putere redusă” se caracterizează prin angajaţi care se aşteaptă ca superiorii lor să fie accesibili şi care deseori trec peste şef în ideea de a-şi rezolva problemele. posibilitatea avansării în funcţie. Masculinitate – reflectă măsura în care valorile dominante în societate sunt alcătuite din „barbaţi”. oamenii preţuiesc o relaţie bună de muncă cu şefii lor. el este mai redus în Spania. Danemarca.

Un grad înalt de evitare a incertitudinii indică faptul că oamenii doresc să controleze viitorul. protejarea reputaţiei. tradiţionalist şi superstitios. corelăm dimensiunile variabilităţii culturale ale lui Hofstede cu comportamentul în negocierea interculturală pentru şase ţări. În mod interesant. favoruri şi cadouri.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri printr-un sentiment de siguranţă şi stabilitate. stabilirea unor roluri mai formale. 9. Sugerăm că o atentă aplicare a studiului lui Hofstede la marele volum de studii despre comportamentul în negocierea interculturală este un prim pas în simplificarea şi clarificarea nivelului de înţelegere. respect pentru tradiţii. 5. Variaţia culturală este recunoscută ca fiind un factor fundamental în modelele internaţionale de negocieri. s-a făcut o trecere sistematică în revistă a studiilor anterioare în legătură cu comportamentul în negocieri pentru şase ţări – Japonia şi primii cinci dintre partenerii săi de comerţ: USA. complete. răspuns la saluturi. Mexic şi 157 . precum şi acceptarea posibilităţii adevărului absolut. respingând ideile şi comportamentul deviat. Acest lucru este asociat cu a fi dogmatic.acest factor măsoară gradul în care oamenii în cadrul societăţii se simt ameninţaţi de situaţiile ambigue şi măsura în care ei încearcă sa evite situaţiile nestructurate prin obţinerea unei cariere sigure. Germania. autoritar.3. o trecere în revistă a literaturii despre negocierea specifică fiecarei ţări a relevat eforturi insuficiente de a corela dimensiunile variabilităţii culturale cu acelaşi mare volum de lucrări care există referitoare la comportamentul în negocieri. Combinarea celor douăsprezece dimensiuni ale comportamentului în negociere cu valorile culturale ale lui Hofstede (comparaţie între şase ţări) Patruzeci de ani de cercetare interculturală asupra comportamentului în negociere au dus la crearea unui amalgam de informaţii. Pe măsura adunării datelor. elaborarea unei sinteze ample. Evitarea incertitudinii . Pentru a testa această abordare. În analiza următoare. apare nu doar atrăgătoare ca mijloc de a facilita înţelegerea dar şi ca un element necesar elaborării de cunoştinţe adevărate. China.

Apoi. evitarea incertitudinii şi orientarea pe termen lung. S. bazate de existenta muncă de cercetare. În 1985. Prin contrast. Weiss – „Negotiating with foreign business people: An intoduction for Americans with propositions on six cultures”. Cu toate că acest cadru original a fost propus în urmă cu mai mult de cinsprezece ani. comportamentele în negocieri se învart în jurul uneia sau mai multora din dimensiunile lui Hofstede. Propunem un set de relaţii între dimensiunile lui Hofstede şi comportamentul în negociere al fiecărei ţări. mentalitaţile negociatorului corelate cu interacţiunile în negocieri erau cuprinse de încă trei dimensiuni. Cadrul consta în douăsprezece dimensiuni grupate în cinci categorii: două dimensiuni erau clasificate ca fiind corelate cu un model sau concept general de negociere. masculinitate. W. în sfârşit. Stripp. lucrările efectuate pentru confirmarea valabilităţii studiului lui Hofstede referitor la valorile culturale sunt numeroase. Weiss şi Stripp65 au propus un cadru de analiză a negocierilor interculturale. Probabil unul dintre motivele pentru care cadrul nu a fost validat empiric este acela că un anumit număr de dimensiuni au încorporat concepte care nu au fost reciproc exclusive sau nu au putut fi urmărite de-a lungul unei scale bipolare. mediu şi scăzut. puţine dintre aceste studii au încercat să structureze informaţiile despre diferenţele culturale referitoare la comportamentele în negocieri. În mod surprinzăator. o dimensiune legată de rezultatele negocierii. până în prezent nici o investigaţie empirică a valabilităţii ei nu a fost publicată. 1985 65 158 . cuprinzând mai mult de 1500 articole publicate. În 1998. alte trei dimensiuni erau legate de aspectele procesului de negociere. New York University. Am clasificat comportamentul fiecărei ţări în douăsprezece dimensiuni de negociere pe trei nivele: înalt. testăm aceste relaţii prin măsurători nonparametrice de corelaţie.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Brazilia. trei dimensiuni se refereau la aspecte ale rolurilor negociatorului. ei au propus o îmbunătăţire a cadrului original. individualism. Apoi. şi prin urmare s-a dezvoltat o înţelegere completă a comportamentului de negociere tipic fiecărei ţări. Am descoperit că. am clasificat fiecare din cele şase ţări în funcţie de valorile indicilor celor cinci dimensiuni ale variabilităţii culturale ale lui Hofstede: distanţa faţă de putere. S-a început prin analizarea literaturii despre stilurile de negociere din fiecare din cele şase ţări.

consultându-l pe Weiss am căutat să ancorăm mai ferm aceste dimensiuni în literatura despre negociere şi comunicare rămânând în acelaşi timp fideli scopurilor şi conţinutului cadrului original. Perspectiva distributivă Negociatorii din ţările care se încadrează în acest profil cred că există un câştigător şi un învins.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri În următoarele secţiuni. Negociatorii ajung la un acord utilizând abordări creative de rezolvare a problemelor şi nu prin compromis pentru a găsi soluţii de a mări “bucata de placintă” a fiecăruia. lucru care poate fi îndeplinit fie folosind ameninţări şi promisiuni fie printr-o atitudine politicoasă şi neutrăa. negociatorii integrativi fac o abordare de soluţionare a problemei concentrându-se pe schimbul de informaţii pentru a identifica substratul problemelor şi intereselor ambelor părţi astfel încat rezultatele negocierii să fie în beneficiul ambelor părţi. 159 . De-a lungul schimbului de informaţiii. prezentăm o îmbunatăţire a studiului lui Weiss şi Stripp. În consecinţă. În plus. a fost remodelată astfel încat să se potrivească unei scale bipolare. Conceptul de bază al negocierii: distributiv versus integrant. Această dimensiune se referă la modul cum vede fiecare parte procesul negocierii. Scopul este de a determina partenerul de negociere sa-şi schimbe atât atitudinea cât şi poziţia. Perspectiva Integrativă Negociatorii din ţările care se încadrează în acest profil cred că pot fi generate soluţii benefice ambelor părţi. fiecare parte reacţioneză la argumentele celeilate părţi şi îşi ajustează poziţia initială asupra problemei. Negociatorii fac o abordare dură căutând să împlinească numai ţelurile şi interesele proprii pentru a-şi maximiza profitul. Fiecare dimensiune. Atmosfera poate fi combativă sau frustrantă şi o ţinută competitivă domină deoarece negociatorii se concentrează pe nevoia ca cealaltă parte să cedeze.

obişnuiţi să caute consensuri şi intuitivi mai degrabă decât decişi. Sarcina Negociatorii din ţările pentru care problemele legate de sarcină sunt mai importante petrec cea mai mare parte din timp discutând detalii operaţionale specifice proiectului. sunt mult mai înclinaţi să rezolve conflictele prin soluţionarea problemelor.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Comportamentele în negociere descrise mai sus corespund comportamentelor observate în dimensiunea masculinitate/feminitate a lui Hofstede. membrii culturilor masculine sunt împinşi spre a câştiga şi este mult mai probabil să-şi rezolve problemele prin competiţie. Thousand Oaks: Sage Publications. Compromisul şi cooperarea nu mai sunt scopuri deoarece a recurge la compromis înseamnă a ceda la dorinţele celuilalt ceea ce se traduce printr-o pierdere a ceea ce ar fi avut de câştigat66. 2001 66 160 . Relaţionarea G.: profit. Oamenii de afaceri din cultura feminină sunt cooperanţi. utilizării şi împărţirii resurselor(ex. management. Negociatorii simt că este important să rămână cu o imagine clară asupra controlului. competitivi. Cel mai semnificativ tip de problemă: sarcină versus relaţionare. Practicile feminine în afaceri pot fi cooperante. H1b: Ţările cu punctaj mic al indicelui masculinităţii al lui Hofstede vor adopta un concept de bază de negociere care este cel integrativ. În consecinţă. Practicile masculine în afaceri subliniază supravieţuirea celui mai potrivit. Hofstede – „Culture`s Consequences: Comparing Values. proprietate). membrii culturii feminine. propunem: H1a: Ţările cu punctaj mare al indicelui masculinităţii al lui Hofstede vor adopta un concept de bază al negocierii care este distributiv. Institutions and Organizations Across Nations”. opuse obiectivelor generale. decişi şi dornici de afirmare. Oamenii de afaceri din cultura masculină sunt agresivi. Conform lui Hofstede. Pe de altă parte. Această dimensiune se referă la tipurile de probleme pentru care negociatorii petrec mai mult timp discutând. Ei au tendinţa să negocieze un contract punct cu punct. Behaviours.

Exemplele de aptitudini şi experienţă includ educaţia. cunoştinţele tehnice sau ştiinţifice. vocaţia realizării. O bună relaţie trebuie stabilită înainte ca problema sarcinilor să fie discutată. pregătirea. problemele de sarcină se vor amesteca şi în final se vor rezolva.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Negociatorii din ţările în care problemele relaţionale sunt mai importante petrec cea mai mare parte a timpului angajându-se în activităţi care construiesc încredere şi prietenie între membrii fiecărei echipe discutând obiective generale (intenţia părţilor de a lucra împreună şi interesul mutual pe termen lung). experienţa de negociere sau fluenţa în exprimare. implică un set individual de valori. Abilităţi Managerii din culturile bazate pe realizări. în culturile colective ”relaţiile personale sunt puse înaintea sarcinilor…şi trebuie stabilite primele” în timp ce în culturile individualiste “sarcinile se presupune să fie puse înaintea oricărei relaţii personale”. echipele de negocieri din culturile bazate pe realizări pot fi formate dintr-un număr mare de consilieri tehnici şi oameni care au demonstrat eficienţă şi cunoştinţe despre proiectul respectiv. Pe masură ce relaţia socială se dezvoltă. în care relaţiile sunt puse înaintea sarcinilor este imposibil de separat oamenii de probleme. Hofstede spune de asemenea că. când selectează membrii echipei de negocieri apreciază aptitudinile şi experienţa. De aceea. Status/poziţie 161 . separarea oamenilor de probleme. care după cum s-a văzut mai sus. Această dimensiune se referă la criteriile pe care fiecare parte le foloseşte pentru selecţia echipei de negociatori. este o practică comună printre negociatorii cu o viziune de genul sarcinii. H2a: Culturile cu un grad înalt de individualism vor pune un mai mare accent pe sarcini în timpul negocierii. H2b: Culturile cu un grad scăzut de individualism vor pune un mai mare accent pe relaţii în timpul negocierii. Selecţia negociatorilor: abilităţi versus status. lucruri pe care ei le consideră relevante într-un caz particular de negociere. În culturile colective. Conform lui Hofstede.

Rolurile în ierarhia organizaţiei se pot schimba. Oamenii mai în vârstă sunt foarte respectaţi. Pe de altă parte în culturile cu un grad ridicat al distanţei faţă de putere. 1993 67 162 . Şefii din ierarhia organizaţiei sunt priviţi ca nişte oameni superiori. Oamenii de la toate nivelurile din ierarhia organizaţiei câştigă respect în funcţie de cât de eficient îsi duc la îndeplinire sarcinile şi cât de adecvate sunt cunoştinţele lor. În consecinţă. culturile cu un grad scăzut al distanţei faţă de putere au tendinţa să minimalizeze importanţa privilegiului şi poziţiei atribuite. experienţa. relaţiile influente. Respectul se bazează pe vechime şi pe o poziţie cât mai inaltă în ierarhia organizaţiei. propunem că: H3a: Culturile cu un grad înalt al distanţei faţă de putere vor pune accent pe status în detrimentul abilităţii în selecţia negociatorilor. Influenţa aspiraţiilor individuale: colectivist versus Individualist. Această dimensiune se referă la rolul important al negociatorului în atingerea scopurilor individuale şi nevoia de recunoaştere personală (individuală). Irwing Professional Publishing. echipele de negociere din culturile bazate pe status. H3b: Culturile cu un grad scăzut al distanţei faţă de putere vor pune accent pe abilităţi în detrimentul statusului în selecţia negociatorilor. care au o mare influenţă în organizaţiile în care lucrează şi care pot impune respect în comunitate67. Exemplele de caracteristici relevante cuprind familia din care provin. pot fi constituite in mare parte din oameni cu vechime şi poziţii înalte. Vârsta nu este nici respectată nici de temut. vârsta sau sexul.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Managerii din culturile bazate pe status se gândesc atent la cine sunt candidaţii şi pe cine cunosc ei când selectează membrii echipei de negociere. În consecinţă. o persoană care este subordonată cuiva azi poate deveni şefului lui mâine. inegalităţile dintre oameni sunt de aşteptat şi de dorit. Potrivit lui Hofstede. Individualist Fons Trompenaars – „Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business”. Burr Ridge. Hofstede sugerează că distanţa faţă de putere afectează importanţa poziţiei negociatorului.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Negociatorii individualişti sunt independenţi emoţional faţăa de organizaţia din care fac parte. Echipa de negociatori îşi va asuma responsabilitatea colectivă şi/sau vor primi recunoaşterea colectivă pentru acţiunile şi deciziile luate. Această dimensiune se referă la sistemul folosit de obicei de negociatorii pentru a lua decizii în interiorul echipei. sarcinile de serviciu sunt organizate în aşa manieră încât interesul angajatului şi cel al angajatorului să coincidă. Comportamentele în negociere descrise mai sus corespund comportamentelor observate în dimensiunea valorii individualism/ colectivism a lui Hofstede. Colectivist Negociatorii colectivişti au un grad ridicat de identificare cu organizaţia din care fac parte şi loialitate faţă de aceasta. În consecinţă. se vor lupta pentru obţinerea de beneficii care sunt în interesul organizatiei şi o vor face fără să aştepte câştiguri şi stimă personală. Procesul de luare a deciziilor interne: independent versus consens. Conform lui Hofstede. Pe de altă parte. 163 . Negociatorii se pot lupta pentru a realiza rezultate care sunt în propriul lor interes. pot ţine cont de interesele şi ţelurile organizaţiei dar o vor face doar pentru că se aşteaptă să primească stimulente şi stima pentru deciziile lor. de la angajaţii din culturile individualiste se aşteaptă să acţioneze raţional în funcţie de propriile lor interese. de la angajaţii din culturile colectiviste se asteaptă să acţioneze în conformitate cu interesele organizaţiei care pot sau nu coincide cu interesele personale ale angajatului. În consecinţă. De asemenea. H4a: Negociatorii din culturile individualiste vor fi foarte influenţaţi de propriile aspiraţii H4b: Negociatorii din culturile colectiviste vor fi foarte influenţaţi de aspiraţiile colectivităţii. Independent Liderii sau alţi indivizi influenţi din cadrul echipei de negociere pot lua decizii independent fără să ia în calcul punctele de vedere ale celorlalţi membri ai echipei.

Ei îşi stabilesc orare pentru întâlniri şi se conformează programului. Liderul echipei trebuie să aibă susţinerea tuturor membrilor şi să fie receptiv la sfaturile lor. Intercultural Press Inc. culturile cu un puctaj mare de evitare a incertitudinii au tendinţa să demonstreze o înclinaţie spre procesele decizionale consultative şi spre deciziile luate în grup. propunem că: H5a: Culturile cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii vor adopta procese interne de luare a deciziilor care necesită consens. Ei separă timpul acordat sarcinilor de serviciu de timpul acordat plăcerilor proprii. Yarmouth. 1990 68 164 . Hall – „Understanding Cultural Differences: Germans. cred că timpul înseamnă bani. În consecinţă. Edward Hall. culturile cu un grad redus de evitare a incertitudinii tind către procesele decizionale independente şi către deciziile luate individual.. Conform lui Hofstede. Monocronic Negociatorii din culturile monocronice. French and Americans”. Ei îşi programează cât va dura şederea în altă ţară pentru o serie de întalniri ceea ce creează presiune psihologică pentru a ajunge la o decizie la o anumită dată. H5b: Culturile cu un grad scăzut de evitare a incertitudinii vor adopta procese interne de luare a deciziilor în mod independent. Negociatorii din culturile monocronice au de asemenea tendinţa de a nu amesteca afacerile cu plăcerea. Pe de altă parte. Ei cred că problemele amânate sau nerezolvate în cadrul unei negocieri trebuie rezolvate eficient într-o durată de timp alocată. Hall68 a indentificat două concepte culturale diferite asupra timpului ca fiind importante în afacerile internaţionale: monocronic sau policronic.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Consens Puterea de luare a deciziilor este delegată întregii echipe. Orientarea asupra timpului: monocronic versus policronic. M. Această dimensiune se referă la valoarea pe care fiecare parte o dă folosirii timpului. R.

Hofstede remarca faptul că în culturile cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii se caută clararitatea şi structurarea.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Policronic Negociatorii din cultura policronică cred că timpul nu este niciodată irosit. Ei consideră că acordarea de timp pentru cunoaşterea partenerilor şi construirea unei relaţii este mult mai importantă decât respectarea unui orar prestabilit. Ei au tendinţa de a integra timpul alocat sarcinilor de serviciu în timpul acordat activităţilor socio-emoţionale. vor acţiona pentru a evita riscul eşecului de a ajunge la o înţelegere. În acelaşi timp. ei pot accepta stimulente mai mici pentru o probabilitate mai mare de succes. până şi planuri importante pot fi schimbate până în momentul execuţiei. propunem că: H6a: Culturile cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii vor prefera timpul monocronic. întrucât oamenii din culturile monocronice se ţin ”in mod religios” de planuri. Înclinaţia către asumarea riscurilor: împotriva riscurilor versus tolerant la riscuri. 1983 69 165 . Nimic nu este stabilit sau ferm. pe când culturile cu un grad redus de evitare a incertitudinii se simt confortabil în ambiguitate şi haos. În consecinţă. problemele în culturile policronice par a fi într-o continuă stare de flux. Împotriva riscurilor Negociatorii care sunt împotriva riscurilor. Conform lui Hall69. Timpul efectiv discutând şi rezolvând probleme este de importanţa minoră. H6b: Culturile cu un grad scăzut de evitare a incertitudinii vor prefera timpul policronic. E. Anchor Books Doubleday. Hall – „The Dance of Life: The Other Dimension of Time”. ei mai degrabă vor face concesii pentru a evita acest risc. par să corespundă comportamentelor observate de-a lungul dimensiunii valorii de evitare a incertitudinii a lui Hofstede. Aceste comportamente. monocronic şi policronic. New York. Această dimensiune se referă la deschiderea negociatorilor de a-şi asuma riscuri. În consecinţă.

negociatorii din unele culturi cred că cealaltă parte îşi va îndeplini obligaţiile B. Negociatorii toleranţi la risc arată o mai mare dispoziţie spre acceptarea riscului de eşec de a ajunge la o înţelegere făcând câteva concesii sau cerând mai mult. o relaţie între aversiunea faţă de risc şi evitarea incertitudinii. În acelaşi timp. 15(2). Ei sunt mai degrabă interesaţi de reducerea riscului decât de evitarea totală a lui. încrederea dă fundamentul pe care ambele parti ale unei negocieri pot lucra împreună. pe când culturile cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii au tendinţa de a limita riscurile pe care le iau doar la acelea care sunt cunoscute. Ba mai mult.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Tolerant la risc Negociatorii toleranţi la risc adoptă o perspectivă în care există un nivel de risc acceptat care trebuie asumat în cadrul unei negocieri. Kahn şi Sarin70 sugerează că aceiaşi factori psihologici care duc la aversiune faţă de risc duc de asemenea la evitarea incertitudinii. de asemenea. Fundamente ale încrederii: externă către parteneri versus internă către relaţii. Journal of Consumers Research. Sarin – „Modeling ambiguity in decisions under uncertainty”. În consecinţă. totuşi. În consecinţă. Kahn. K. E. ei sugerează că ambiguitatea accentuează efectele date de aversiunea faţă de risc. R. H7b: Negociatorii din ţările cu un grad scăzut de evitare a incertitudinii vor adopta comportamente de negociere tolerante la risc. Încrederea este credinţa uneia dintre părţi că cealaltă parte va face tot ce-i stă în putinţă pentru a onora înţelegerile la care s-a ajuns. În toate culturile. este mai puţin probabil ca ei să facă concesii pentru a evita riscul esecului de a ajunge la o înţelegere. este probabil ca ei să aleagă o strategie ce le va oferi stimulente mai mari dar cu o probabilitate mai scăzuta de succes. 1988 70 166 . Culturile cu o tendinţă către un grad mai scăzut de evitare a incertitudinii acceptă nu numai riscuri cunoscute dar şi riscuri necunoscute. propunem că: H7a: Negociatorii din ţările cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii vor adopta comportamente de negociere împotriva riscurilor. Hofstede sugerează.

un partener de încredere este unul care se conformează legii. pentru tranzacţiile comerciale. Externă către părţi Negociatorii au incredere în cealaltă parte deoarece un contract a fost negociat şi acceptat care poate fi atacat în instanţă şi aplicat. Irwing Professional Publishing. accentul este mai puţin pus pe detalii. Internă către relaţii Negociatorii au încredere în cealaltă parte deoarece ei au investit într-o relaţie care a fost construită de-a lungul timpului şi cred că cealaltă parte este fidelă relaţiei. Relaţia dintre părţi este ceea ce contează. încrederea in Fons Trompenaars – „Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business”. Un partener va onora termenii unui contract deoarece sistemul legal îi va impune sancţiuni în caz contrar. Negociatorii cred ca cealaltă parte va considera unice şi schimbătoare circumstanţele de-a lungul unei relaţii. Sistemul legal şi agenţiile guvernamentale sunt privite ca factori ce furnizează un cadru adecvat. În consecinţă. În acest context.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri deoarece există un contract semnat şi sancţiunile legale care să-l acopere. în timp ce negociatorii din alte culturi cred că cealaltă parte îşi va îndeplini obligaţiile din cauza relaţiilor existente între ei. de incredere. Burr Ridge. pe contractele scrise. 1993 71 167 . În culturile unde sistemul legal şi agenţiile guvernamentale sunt văzute ca furnizori ai unui cadru stabil şi de încredere pentru tranzacţii comerciale. Un partener de încredere este unul care se luptă să menţină relaţia chiar prin modificarea unui contract existent pentru a reflecta noile realităţi71. În consecinţă. Cuvântul scris creează obligaţii: o afacere este o afacere. contractul este doar un simbol al legăturii dintre părţile care l-au compus. încrederea în sistemul legal ajută parţile care nu se cunosc foarte bine să facă afaceri.

Membrii echipei trebuie să se comporte conform normelor de cultură şi vor avea parte de o critică severă chiar pentru mici devieri de la normă. reguli de negociere cât şi ospitalitatea arătată partenerilor de negociere. Atenţia 168 .Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri sistemul legal întăreşte comportamentul care este in concordanţă cu comportamentul din culturile cu un grad redus de evitare a incertitudinii – o deschidere mai mare de a-ţi asuma riscuri necunoascute şi de a intra în afaceri necunoascute cu parteneri care nu sunt bine cunoascuţi. Formal Negociatorii din ţările în care există o mare grijă pentru protocol vor adera la reguli stricte şi detaliate care guvernează conduita personală şi profesională. Aceasta ne conduce la a propune că: H8a: Negociatorii din ţările cu grad înalt de evitare a incertitudinii vor avea încredere in relaţii. pe care nu te poţi baza. fac ca organizaţiile să facă afaceri numai cu parteneri foarte bine cunoscuţi. Grija pentru protocol: formal versus informal. H8b: Negociatorii din ţările cu un grad redus de evitare a incertitudinii vor avea incredere în sisteme ce nu includ relaţiile. Regulile ce guvernează un comportament acceptabil pot include coduri de ţinută. Această dimensiune se referă la importanţa pe care membrii unei culturi o acordă existenţei unor reguli de conduită şi aderării la acestea şi la un comportamentului social. Negociatorii din echipă cred că există cateva căi potrivite pentru a răspunde la o situaţie particulară şi există un consens general în echipă despre ceea ce reprezintă acţiunea corectă. Informal Negociatorii din ţările cu o grijă relativ scăzută pentru protocol sunt adepţii unui mult mai mic şi mai destins set de reguli. Preferinţa pentru încheierea de afaceri numai cu cei cunoscuţi şi limitând riscurile la cei cunoscuţi este în concordanţă cu comportamentul din culturile cu un grad înalt de evitare a incertitudinii. uzanţa de titluri şi modul de aşezare la masa negocierilor. lipsa de încredere în sistemul legal şi instituţiile guvenamentale. în culturile în care legile instituţionalizate nu prezintă un cadru adecvat pentru afaceri. Pe de altă parte.

Negociatorii se aşteaptă ca partenerii lor să intuiască şi să înţeleaga intenţiile ascunse. Ei au tendinţa de a folosi limbajul indirect. gesturi subtile şi alte aluzii nonverbale şi de ambient. caută structurare şi formalizare în încercarea de a face ca interacţiunile şi evenimentele să apară într-o formă uşor interpretabilă şi previzibilă. 1996 72 169 . munca sau G. Oamenii din culturile cu grad înalt de evitare a incertitudinii. J. sentimentele. chiar ritualice de-a lungul negocierilor. Pe de altă parte. Ed. produsele. Context înalt Negociatorii din culturile cu un context înalt sunt mai sensibili şi se bazează mai mult pe aluziile nonverbale. Usunier – „International Business Negotiations”. Hofstede. Totuşi. Negociatorii din culturile cu context înalt se vor considera ofensaţi când partenerii critică direct firma. Aluziile nonverbale cum ar fi expresiile faciale. H9a: Culturile cu un grad înalt de evitare a incertitudinii vor arăta o grijă crescută pentru protocolul formal de-a lungul negocierilor. Hofstede şi Usunier72 sugerează că negociatorii din culturile orientate spre evitarea incertitudinii preferă proceduri extrem de structurate.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri compulsivă de a observa regulile nu este necesară şi aceia care deviază de la norme nu sunt neapărat criticaţi. Aluziile nonverbale dau context pentru comunicarea din toate culturile. Această dimensiune se referă la gradul în care oamenii se bazează pe aluziile nonverbale pentru a transmite şi interpreta intenţiile şi informaţiile într-un dialog. Pergamon. ambiguu şi incomplet. H9b: Culturile cu un grad scăzut de evitare a incertitudinii vor arăta o grijă redusă pentru protocolul formal de-a lungul negocierilor. C. Membrii echipei cred că există multiple căi de a răspunde corespunzător unei situaţii particulare dar pot avea idei conflictuale despre ceea ce este potrivit. unele culturi se bazează mai mult pe aceste aluzii contextuale decât altele. Oxford. oamenii din culturile cu grad redus de evitare a incertitudinii sunt toleranţi la abiguitatea din structuri şi proceduri. gesturile şi mişcările dau înţelesuri adiţionale. Pe parcursul unei conversaţii ceea ce este spus arată doar o parte din sensul mesajului. Stilul de comunicare: context înalt versus context jos.

în timp ce comunicarea în context jos este folosită predominant în culturile individualiste. Ei nu vor ajunge la înţelegeri cu partenerii de afaceri pe care nu îi plac. H10b: Negociatorii din culturile colectiviste vor aborda un stil de comunicare în context înalt. şi alte date palpabile. În timp ce negociatorii din culturile cu context jos preferă să facă afaceri cu oameni pe care îi plac. Gudykunst. Sage. 1988 73 170 . Ed. valori de piaţa. Aceştia sunt exacţi şi adesea nu percep aluziile nonverbale. S. Negociatorul este direct şi la obiect. este posibil ca ei să încheie întelegeri şi cu oamenii pe care nu-i plac personal. Context jos Negociatorii din culturile cu context jos sunt mai puţin înclinaţi să remarce şi să înţeleagă aluziile nonverbale. Această dimensiune se referă la tipurile de dovadă pe care negociatorii le folosesc pentru a dezvolta argumente convingătoare. Ting-Toomey – „Culture and Interpersonal Communication”. folosind un limbaj precis. Conform lui Gudykunst şi Ting-Toomey73. B. deschis şi franc. opinii ale unor experţi. Dovezile folosite pentru a-şi susţine argumentele convingătoare includ lucruri precum: dovezi ştiinţifice. H10a: Negociatorii din culturile individualiste vor aborda un stil de comunicare în context jos.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri propunerea luată în discuţie. costuri. Newbury Park. standarde profesionale. Hofstede este de acord cu aceste lucruri şi remarcă faptul că acele lucrurile care sunt evidente în culturile colective trebuie comunicate explicit în culturile individualiste. W. comunicarea în context înalt este folosită în primul rând în culturile colective. Natura convingerii: indusă de fapte versus afectivă. Indusă de fapte Negociatorii care folosesc metoda convingerii prin fapte îşi bazează argumentele pe fapte empirice şi folosesc o logică liniară ( afirmaţii „dacă – atunci”) pentru a convinge partenerul. Negociatorii care folosesc convingerea prin fapte cred că cea mai bună negociere este facută prezentând cele mai bune argumente de la bun inceput.

Dovezile folosite pentru a veni în sprijinul argumentelor de convingere includ lucruri ca standarde morale. Contract explicit Negociatorii sunt în favoarea şi cer contracte scrise şi cu bază legală. H11b: Negociatorii din ţările cu un grad scăazut de evitare a incertitudinii se vor baza pe forma de convingere bazată pe fapte. negociatorii cred că un contract scris dă stabilitate care permite firmei lor să facă investiţii şi să minimizeze riscul de a-şi pierde afacerea. Stanford University Press. Formele de inţelegere: contract explict versus înţelegere implicită. Adair. culturile cu un grad înalt de evitare a incertitudinii au tendinţa de a favoriza raţionamentele deductive – tragerea de concluzii despre situaţii specifice duc la seturi de principii generale.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Afectivă Negociatorii afectivi îşi bazează argumentele pe teorii abstracte. În consecinţă. În consecinţă. Negociatorii afectivi îşi dezvoltă argumentele indirect. propunem că: H11a:Negociatorii din ţările cu un grad înalt de evitare a incertitudinii se vor baza pe forma afectivă de convingere. J. tratament egal. Pe de altă parte. referinţe la poziţii şi relaţii şi/sau apelează la simpatie74. culturile cu un grad redus de evitare a incertitudinii au tendinţa să favorizeze raţionamente inductive – dezvoltarea de principii generale din fapte empirice. Această dimensiune se referă la forma preferată de înţelegere între părţi. Un contract scris înregistrează înţelegerea şi specifică cu certitudine ceea ce fiecare parte a fost de acord să facă. tradiţii şi reciprocitate. Palo Alto. Conform lui Hofstede. Brett – “Culture and Negotiations: Integrative Approaches to Theory and Research”. Ed. idealuri. W. 2003 74 171 . Ei îşi pot începe pledoariile cu argumente indirecte prezentându-şi argumentele cele mai solide la final după ce partenerul a reacţionat. un contract formal scris sau înţelegeri verbale informale.

ei pot crede că un contract inhibă parţile de la a explora oportunităţile neaşteptate sau mai puţin obisnuite pentru îmbunătaţire şi succes. H12b: Culturile cu un grad scăzut de evitare a incertitudinii vor prefera forme de înţelegere care sunt implicite. În particular. Behaviours. Dimensiunile negocierii Pentru a testa ipotezele. Separat. de aceea ele reprezintă un mecanism de reducere a incertitudinii. 2001 172 . De-a lungul acestui proces s-a dezvoltat o înţelegere completă a comportamentului de negociere “tipic” din fiecare ţară.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Înţelegeri implicite Negociatorii sunt în favoarea unui limbaj vag sau general întrun contract deoarece ei cred că termenii contractuali definitivi sunt prea rigizi pentru a permite unei bune relaţii de munca să evolueze. autorii au adoptat o trecere în revistă sistematică a studiilor anterioare despre comportamentul în negocierii a şase ţări – Japonia şi cinci din principalii ei parteneri comerciali: SUA. China. De asemenea. Thousand Oaks: Sage Publications. Conform lui Hofstede75. ci pentru că relaţia şi nu contractul primează. Metodologia. Negociatorii văd contractul ca pe un ghid general. nu pentru că doresc să evite responsabilităţile. Institutions and Organizations Across Nations”. In consecinţă. în cazul unor relaţii noi negociatorii pot avea senzaţia că este imposibil să anticipezi şi să documentezi toate variantele ce pot apărea. În unele cazuri. Germania. S-a început prin trecerea în revista a literaturii referitoare la stilurile de negociere a fiecăreia din cele şase ţări. culturile cu tendinţă de evitare a incertitudinii încearcă să evite situaţiile ambigue şi preferă structurile care le permit să prezică cu certitudine şi să interpreteze evenimentele. Hofstede – „Culture`s Consequences: Comparing Values. Mexic şi Brazilia. un contract oral poate fi suficient. Înţelegerile scrise dau un cadru clar definit pentru relaţii. propunem că: H12a: Culturile cu un grad înalt de evitare a incertitudinii vor prefera forme de înţelegere care sunt explicite. comportamentul fiecarei ţări a fost clasificat în ceea ce priveşte cele douasprezece dimensiuni ale negocierii în 75 G.

Am început prin obţinerea valorilor indicilor celor sase ţări în ceea ce priveşte variabilitatea culturala a celor cinci dimensiuni ale lui Hofstede: distanţa faţă de putere. ordonarea valorilor culturale se potriveşte perfect cu ordonarea dimensiunii negocierii. s-a determinat că o ipoteză va fi declarată suficient de convingătoare dacă corelarea poziţiilor era 1. medie şi joasă. aceasta a părut a fi o concluzie rezonabilă. aceasta a fost facută în primul rând cu scopul de a oferi claritate în explicarea relaţiei dintre valoarea culturală şi dimensiunea negocierii. Analiza modelului Geert Hofstede 173 . Analiza datelor a constat dintr-o corelare nonparametrica a poziţiilor în care poziţia valorii culturale a fost împerecheată cu punctajul dimensiunii negocierii. masculinitate. am recurs la o metodă Delphi modificată pentru a rezolva cele câteva discrepanţe care au aparut în evaluare. cu toate că două ipoteze “a” şi “b” au fost raportate pentru fiecare dimensiune. 1 fiind cea mai mare şi 6 cea mai mica. de exemplu. Folosind punctajul acestor indici am renunţat la scală ordonând ţările după fiecare valoare în funcţie de punctajele lor. evitarea incertitudinii. am adoptat o abordare similară în ceea ce priveşte punctajul dimensiunilor valorilor culturale. numai ipoteza “a” fost testată formal. În cazurile în care numai una din perechi nu sa potrivit cu relaţia ipotetica şi ordonarea a diferit cu numai o singură poziţie. “b” a fost demonstrată de asemenea. În analiză. Având în vedere faptul că cinci din cele şase ţări au demonstrat relaţia ipotetică. Cum ipoteza “b” reprezintă inversul ipotezei “a” . orientarea pe termen lung.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri funcţie de o schemă înaltă. Având în vedere valoarea foarte mică a mostrei. Dimensiunile valorilor culturale Deoarece am lucrat cu numai şase ţări şi am folosit o scală restrânsă în evaluare. Chiar dacă acurateţea evaluatorilor dintre ţări a fost mare. se poate deduce că dacă “a” a fost demonstrată. individualism. aceste ipoteze au fost considerate ca fiind de ajutor mediu. În final.

Aşa cum am remarcat la început. Per ansamblu. Un asemenea studiu care foloseşte o mostră de dimensiuni atât de mici are limitări evidente. La fel de important 174 . Acestea au fost ipotezele referitoare la procesele interne de luare a deciziilor. Aceste şase ipoteze au fost cel mai semnificativ tip de problemă. Trei dintre ele merită a fi comentate. Pentru cercetătorii negocierii. Deoarece cadrul este de încredere şi poate fi aliniat la valorile culturale. Există implicaţii pozitive atât pentru cercetătorii negocierii cât şi pentru practicieni. influenţa aspiraţiilor individuale. bazele încrederii. stilul de comunicare şi natura convingerii. Ipoteza 1 care se concentrează pe conceptele de baza ale negocierii şi ipoteza 3. inclinaţia de a-şi asuma riscuri. volumul de literatură care descrie diferite aspecte ale negocierii în diferite ţări este vast dar inegal repartizat din punct de vedere calitativ şi comparativ. preocuparea pentru protocol şi formele de înţelegeri.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri Analiza a găsit fundament pentru zece din cele douăsprezece relaţii ipotetice. Cadrul conferă managerilor o unealtă folositoare care să-i ghideze în a identifica ce aspecte ale negocierii interculturale sunt susceptibile de variaţie. Ei pot folosi cadrul pentru a-şi organiza informaţiile în moduri care le vor permite să facă comparaţii mai degrabă decât să abordeze studiul negocierii într-o anumita ţară chiar dacă acest studiu este unic şi distinct. rezultatele demonstrează de asemenea. selectia negociatorilor. utilitatea valorilor culturale ale lui Hofstede în identificarea poziţiei unei anumite culturi în cadrul variatelor dimensiuni ale negocierii. Patru din acestea au găsit fundament solid. managerii ar trebui să parcurgă volumul mare de cercetare care dublează studiul lui Hofstede pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele despre negociere. orientarea faţă de timp. În cele şase ţări incluse în studiu a existat o variaţie semnificativă în volumul de literatură – literatură abundentă în Japonia şi China şi mult mai puţină în Brazilia. s-au dovedit nefondate. Alte şase ipoteze au avut un fundament moderat. Aceasta a reprezentat o problema deosebită pentru cercetători în a face comparaţii. În plus. cadrul le oferă un beneficiu asemănător. aceste rezultate sugerează un fundament solid pentru valabilitatea cadrului Weiss şi Stripp ca fiind un mijloc de identificare a variaţiei culturale importante vis-a-vis de cele douăsprezeze dimensiuni ale negocierii.

Cu Hofstede şi cu mulţi alţi cercetători care au îmbunătăţit studiul lui. 9. În plus. Chiar dacă acurateţea evaluatorilor dintre ţări implicaţi în acest studiu nu a fost o problemă esenţială. Intenţia acestei lucrări a fost în parte sî testeze un cadru care ar permite comparaţii sistematice. Pentru a rezolva această problemă. Având o abordare care se concentrează pe trecerea în revistă a literaturii despre negocieri extistente în fiecare ţară. Paradoxal. O modalitate de a compensa problema mărimi reduse a mostrei este de a creşte numărul respondenţilor din fiecare ţară. analiza statistică este mult mai credibilă cu o mostră mai mare. una dintre contribuţiile lui e o dezvoltare iniţiala a unor criterii pe care un sistem metric poate fi stabilit. Chiar şi o analiză statistica nonparametrică este forţată atunci când mărimea mostrei se reduce la un singur digit.4. Una dintre provocări în a face acest lucru a fost absenţa unui standard convenit. chiar dacă lipsa unui sistem metric comun este o limitare a acestui studiu. A doua limitare a acestui studiu decurge din prima. O ultima limitare a studiului a fost dimensiunea mică a mostrei. evaluatorii au fost copleşiţi de faptul că a trebuit să compară diferite vocabulare pentru a descrie ceea ce de multe ori păreau a fi concepte sau comportamente similare. echipa noastră de cercetători dezvoltă în prezent un chestionar de evaluare pentru a fi folosit de echipele de experţi din fiecare ţară. variaţia în cantitate şi calitate a informaţiei despre negociere în cele şase ţări ridică problema dacă sau nu un set diferit de evaluatori ar fi putut evalua ţările diferit în ceea ce priveşte cele douăsprezece dimensiuni. continuarea studiului în această direcţie va beneficia de eforturile colective ale echipelor multinaţionale de cercetatori care încorporează unul sau mai mulţi experţi în negociere din fiecare ţară inclusă în studiu.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri este faptul că nu a fost disponibil un sistem metric comun pentru a face comparaţii. Concluziile modelului Geert Hofstede Acest studiu este un prim pas spre abordarea unui mare volum de informaţii despre compotamentul în negocieri căruia îi 175 . Această evaluare va evidenţia aspecte specifice ale fiecăreia din cele douăsprezece dimensiuni în acest fel permiţând o comparaţie superioara în cadrul dimensiunilor.

Ed. Bucureşti. rezultatele sunt prezentate într-o formă care facilitează compararea comportamentelor de negociere între ţări. W. 15(2). dând posibilitatea managerilor să lege comportamentele de negociere ale ţărilor “noi” de alte ţări cu care ei sunt familiarizaţi. K. Editura Gemma Press. şi astfel să evităm problema unui stereotip complicat. Shannon. théorie.Conduite. Ed."La négociation . C. Paris.1988 Bill Scott – „Arta negocierilor”. 1996 Birkenbihl Vera F. AppletonCentury-Crofts. Sarin – „Modeling ambiguity in decisions under uncertainty”. În plus. Prin unirea variaţiilor culturale în douăsprezece dimensiuni ale comportamentului în negociere cu cadrul lui Hofstede. 1953 176 . Journal of Consumers Research. Ed. D. 1997."Limbajul trupului". Maslow – „Motivation and Personality”. Editura Polimark. Tehnică. H. . 1994. R. 1999 Allan Pease . este permis să contextualizăm aplicarea dimensiunilor valorilor culturale. Dunod. dându-i puţină coerenţă şi astfel făcându-l mai accesibil managerilor. În concluzie. C. Harper and Row. 1970 Alexandru Puiu – „Management internaţional”.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri lipsea o structură clară. Bucureşti. E. Prevet – “Mercantique et négociation internationales”. Bucureşti. Christophe Dupont . furnizăm o structură de sintetizare care permite o analiză mai eficientă a negocierilor pentru cercetatori şi o negociere mai eficientă pentru practicieni. Weaver. 1994. O. University of Illinois Press. – “Semnalele corpului”. applications" Dalloz. Brăila. BIBLIOGRAFIE • • • • • • • • • • A. New York. McClelland – „The Achievement Motive”. Independenţa Economică. B. Kahn. Pasco."The mathematical theory of communication". Ed. 1949. 1999 C. Paris. unind dimensiunile lui Hofstede cu aspectele specifice ale comportamentului în negociere.

Bucureşti. Nastărel – „Argumentul sau despre cuvântul bine gândit”. Southern Speach Journal. 1952. French and Americans”. 2001 G. Bucureşti. R. Usunier – „International Business Negotiations”. Ed. 1996 G. 1980 Edward Hall. Bucureşti. Ed. Antet.1800. C. J. Ştiintifica. Thousand Oaks: Sage Publications. Ştiintifica. 1980 G. New York. Madgearu. Teorie şi practică”. Ed. ”Eighteenth Century British Logic and Rhetoric”. Hofstede – „Culture`s Consequences: Comparing Values.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dan Popescu – „Conducerea afacerilor”. Intercultural Press Inc. Beverly Hills. 1990 Ehninger Douglas . Princetown University Press. Bucureşti. 2000 Hall – „The Dance of Life: The Other Dimension of Time”. Uzanţe şi protocol”. Bucureşti. Ed. Irwing Professional Publishing. 1993 G. Scripta. 1998. Institutions and Organizations Across Nations”. Hofstede – „Cultures`s Consequences”. Ed. Pistol – „Negocierea. Bucuresti. 1998 Fons Trompenaars – „Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business”. Ed. Bucureşti. Ed. Howell Wilbur Samuel. V. Bucureşti. Luminiţa Pistol – „Negocieri comerciale. Expert. M. ”Dominant Trends in English Rhetorical Thought 1750 . 1998 Dan Voiculescu – „Negocierea – formă de comunicare în relaţiile interumane”. Ed. Oxford. Editura Naţional. 1971. 1998. 1952 Ehninger Douglas. 200 E. Yarmouth. 177 .. 1983 Hassan Souni – “Manipularea in negocieri”. Hall – „Understanding Cultural Differences: Germans. Pergamon. 1994 Gavin Kennedy – “Negocierea perfectă”. Hofstede. Anchor Books Doubleday. Institutului Naţional de Cercetări Comerciale. Floyer Acland Andrew – “Abilităţi şi atitudini perfecte”. Southern Speach Journal. Tribuna economică. Sage Publications.”Dominant Trends in English Rhetorical Thought 1750 – 1800”. Gheorghe Pistol. Behaviours. Ed. 1991 Dragoş Vasile – „Tehnici de negociere şi comunicare”. Editura Naţională. Burr Ridge.

Patton – „Succesul în negocieri”. Editura Teora. Dacia. Petre Tănase – „Uzanţe diplomatice şi de protocol”. Brăila. 1956 N. 1995. Kate Keenan – „Cum să comunici”. Paris. 1995. 2000. 1944. Bucuresti. 1999 Luminita Soproni – „Comunicare şi negociere în afaceri”. Ed. Ruxandra Răşcanu – “Psihologie şi comunicare” 178 . Pistol Luminiţa – “Negocieri comerciale”. 1995. Cluj-Napoca. Rentrop&Straton. Tehnici.I."Cybernetics or control and communication in the animal and the machine".Iaşi. Jean M. Paris. Rentrop &Straton. Bruce Patton – “Succesul in afaceri”. ”A History of Educattion in Antiquity”. Prutianu Ştefan – “Manual de comunicare şu negociere în afaceri”. 1997 Kate Keenan – „Cum să negociezi”. Roger Fisher. Liliana Gherman – „Negocierea în afacerile economice internaţionale”. 1997. Cluj-Napoca.„Psihologia persoanei". Editura Polirom. Independenţa Economică. Mărgineanu . R. Universitatea Constantin Brancoveanu. elemente de bază ale comerţului electronic”. Sheila Udall – “Arta negocierii”. Emilia Dragne. Editura Teora. Norbert Wiener . Mihai Stoian – “Comerţul internaţional. Ed. Ury. Herman. Editura Universităţii din Cluj-Napoca. Editura Dacia. 1997 Ion Stoian. Ed. 1998 Le Robert. Fisher.Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ioan Popa. Ed. George Straton – “Arta de a negocia”. Hiltrop. New York. 2002. Bucureşti."Profession negociateur". Bucureşti 2000. Ed. strategii. William Ury. W. Bucureşti 1998. Rentrop&Straton. Bucureşti. Bucureşti. 1993 Pistol Gheorghe. Patrick Audebert Lasrochas . 199 Robert McCord. 1948. Dictionnaire de la Langue Française. Bucureşti. Editura Caraiman. 2002 Marron H. 2001. Bucureşti. coordonator– „Tranzacţii internaţionale”. Ed.. B. Jeffrey Edmund Curry – “Negocieri internaţionale de afaceri”. ediţia a Il-a. Universităţii din Oradea. Tribuna Economică. Economică.

Costel Nistor – Comunicare şi negociere în afaceri • • • • • • • • • • • • Stoian. Timisoara. Bucuresti. 1992 Voiculescu Dan – “Negocierea. G. 2003 W. Fota. Palo Alto. S. 2000 T. Toma Georgescu – „Negocierea afacerilor”. 1998 Şoproni Luminiţa – “Comunicare şi negociere în afaceri”. Weiss – „Negotiating with foreign business people: An intoduction for Americans with propositions on six cultures”. Ştefan Prutianu – „Manual de comunicare şi negociere în afaceri”. H. 1992. Bucureşti. Gudykunst. Galati. Ed. New York University. Ed. Ilinca – „Negociere şi diplomaţie comercială”. Adair. iunie. 1988 W. Bucureşti. Iaşi. Ting-Toomey – „Culture and Interpersonal Communication”. 2002. Brett – “Culture and Negotiations: Integrative Approaches to Theory and Research”. 1991. Stripp. Administration Science Quarterly. 1994. ASG. Pfeffer – „A Social Information Processing Aproach to Attitudes Behaviour and Job Characteristics”. Polirom. Georgescu – „Organizarea şi conducerea reprezentanţelor economice ale României”. Porto-Franco. Editura de Vest. S. formă de comunicare în relaţiile interumane”. Newbury Park. Stanford University Press. 1979 T. J. W. 179 . Galaţi. Editura Stiinţifică. Editura Universităţii din Oradea. C. 1985 William Ury – “Dincolo de refuz”. Sage. Salanick. 1978 Toma Georgescu – “Negocierea afacerilor”. B. Ed. Editura PortoFranco. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful