0

Generalităţi vehicul
01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE INTRODUCERE MECANICĂ MIJLOACE DE RIDICARE INGREDIENTE - PRODUSE GOLIRE / UMPLERE

01D

02A

04B

05A

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01A

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze 01A-1 01A-2 01A-3

01D

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi Implantare calculatoare 01D-1 01D-3

02A

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Elevator cu două coloane: Securitate

02A-1 02A-2

04B

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi Condiţionare 04B-1 04B-2

05A

GOLIRE / UMPLERE Motor Cutie de viteze 05A-1 05A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01A

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01A-1

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Dimensiuni

01A

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01A-2

CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01A
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip de caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01A-3

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv destinate profesioniştilor automobilului. Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în acest manual au fost elaborate de profesionişti în reparaţia automobilelor. I - RECOMANDĂRI GENERALE Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automobile. Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei intervenţii. Pentru a garanta o bună reparaţie: - protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aripi etc...), - debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuitele, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de geam etc...), - în timpul sudării pe vehicul, se cuvine să demontaţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi afectate de căldură, - utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese originale, - respectaţi cuplurile de strângere, - înlocuiţi ştifturile elastice, piuliţele sau şuruburile autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, - fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supratensiunile şi erorile de manipulare, - nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o diagnosticare precisă înainte, - faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verificare iluminări şi semnalizări etc...), - curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelura fuzetei) pentru o bună aderenţă, - protejaţi curelele accesorii şi distribuţie, accesoriile electrice (demaror, obturator, pompă direcţie asistată, electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita orice scurgere de motorină pe partea de fricţiune a ambreiajului. Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este obligatoriu să remontaţi piesele sau organele aşa cum erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere cablaj, pasaj reţea de conducte şi aceasta în principal în mediul liniei de eşapament).

01D

- nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frâne, ambreiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajutorul unui agent de curăţare (precum agentul de curăţare pentru frână), - utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de îmbinare, - gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt poluante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu discernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu aspiratoarele de gaze de eşapament, - asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în timpul remontării conectărilor electrice (exemplu: demaror, alternator etc...). Un număr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară trebuie acordată în timpul operaţiilor de remontare pentru a asigura o funcţionare corectă în toate condiţiile. II - SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALIZATE FACILITATE Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu aceleaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de lucru şi o bună calitate a reparaţiei. Materialele omologate de serviciile noastre sunt produse care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care trebuie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare corectă. III - FIABILITATE - ACTUALIZARE În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie prin crearea de noi dispozitive specializate (tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este necesar să consultaţi manualele de reparaţie sau notele tehnice înainte de orice intervenţie sau memento diagnosticare. Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi dacă există note tehnice de actualizare în momentul căutărilor de informaţii. IV - SECURITATE Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese (exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de viteze automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel common rail etc...) necesită o atenţie particulară în termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă. Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cuplurilor de strângere aferente.

01D-1

INTRODUCERE MECANICĂ Generalităţi

01D

ATENŢIE Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa piesele. Protejaţi-vă sănătatea: - utilizaţi dispozitive adaptate şi în bună stare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele « universale » precum un cleşte cu prindere multiplă etc...), - adoptaţi puncte de reazem şi o poziţie corecte pentru a face un efort sau pentru a ridica greutăţi, - asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie periculoasă, - utilizaţi protecţiile individuale (mănuşi, ochelari, încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...), - în general, respectaţi instrucţiunile de securitate legate de operaţia efectuată, - nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule, - utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură, gaze de eşapament etc...), - nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite, - nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite, - utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor sub vehicul ridicat cu cric, - nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire etc...), - nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune, - fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (motoventilator etc...). V - PROTEJAŢI NATURA - nu aruncaţi fluidele frigorigene în atmosferă, - nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute de vehicule (ulei, lichid de frână etc...), - nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...). VI - CONCLUZIE Metodele conţinute în acest document merită atenţia dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce riscurile de rănire şi a evita metodele incorecte susceptibile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de utilizat.

Urmarea metodelor preconizate vă va ajuta astfel să prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehiculelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabilitate. Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a vehiculelor noastre.

01D-2

INTRODUCERE MECANICĂ Implantare calculatoare
L90

01D
2 3

1

4

6

5
109245

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Radio auto Cutie siguranţe habitaclu Unitate centrală habitaclu Cutie siguranţe relee compartiment Calculator injecţie benzină Calculator airbag-uri

01D-3

MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

02A

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

02A-1

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

02A

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), Există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

02A-2

MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de siguranţă, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

02A

02A-3

INGREDIENTE - PRODUSE Capacităţi - Calităţi

04B
Capacitate (l) 3,1

Capacitate medie de ulei (ajustaţi după jojă) (l) Motor Schimb de ulei Schimb de ulei cu înlocuire a filtrului de ulei K7J 710 3,2 K7M 710 Organe Circuit de frânare Rezervor de carburant K7J 710 Circuit de răcire K7M 710 Aproximativ 5,45 Capacitate (l) 0,5 Aproximativ 50 3,3

Cutie de viteze JH3 JH1

Calitate SAE J 1703 şi DOT 4 Benzină fără plumb GLACEOL RX (tip D) Nu adăugaţi decât lichid de răcire

Notă: Lichidele de frână trebuie să fie omologate de biroul de studii.

04B-1

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare

04B
REFERINŢĂ

DENUMIRE

CONDIŢIONARE ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZLOCTITE 518
Pentru etanşarea carterului cutiei de viteze

Seringă de 24 ml

77 01 421 162

ZDetector de scurgere pentru AC etc.

Spray ADEZIVI

77 11 143 071

ZLOCTITE-FRENETANCH
Evită desfacerea şuruburilor şi permite deblocarea

Flacon de 24 cc

77 01 394 070

ZLOCTITE-FRENBLOC
Asigură blocarea şuruburilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

ZLOCTITE SCELBLOC
Pentru lipirea rulmenţilor

Flacon de 24 cc

77 01 394 072

AGENŢI CURĂŢARE LUBRIFIANŢI

ZNETELEC (CONECTICĂ)
Degripant, lubrifiant

Spray

77 11 171 287

ZAgent curăţare injectoare ZDegripant super concentrat ZDECAPJOINT (FRAMET)
Pentru curăţarea planurilor chiulasei din aluminiu

Bidon de 355 ml Spray de 500 ml Spray

77 01 423 189 77 01 408 466 77 01 405 952

ZAGENT CURĂŢARE BACTERICID AER Spray
CONDIŢIONAT Pentru curăţarea unităţii vaporizator

77 01 410 170

ZAgent curăţare frâne

Spray de 400 ml UNSORI

77 11 171 911

ZMOLYKOTE « BR2 »
Pentru: - fusurile pivot, - palierele braţelor inferioare, - canelurile barelor de torsiune, - canelurile transmisiei.

Cutie de 1 kg

77 01 421 145

04B-2

INGREDIENTE - PRODUSE Condiţionare
DENUMIRE CONDIŢIONARE Tub de 100 g

04B
REFERINŢĂ 77 01 028 179

ZMOLYKOTE « 33 MEDIU »
Pentru: - bucşile trenului spate tubular, - bucşile barei antiruliu, - bieletele de comandă a cutiei de viteze.

ZANTI-SEIZE
(unsoare temperatură ridicată) pentru colectorii de eşapament etc.

Tub de 80 ml

77 01 422 307

ZUNSOARE FLUOREE
Pentru capuşoanele cablurilor de înaltă tensiune (bujii, bobine).

Tub

82 00 168 855

Z« MOBIL CVJ » 825 BLACK STAR SAU MOBIL EXF57C
Pentru garniturile transmisiilor.

Pliculeţ de 180 g

77 01 366 100

ZUNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Senzor roată ABS.

Spray

77 01 422 308

ETANŞEITĂŢI MECANICE

ZMASTIC
Pentru etanşarea racordurilor de pe ţevile de eşapament.

Cutie de 1,5 kg

77 01 421 161

ZRHODORSEAL 5661
Pastă de etanşare

Tub de 100 g Cartuş

77 01 404 452 77 11 219 706

Z Motor 12 F008
LACURI

Z« CIRCUIT PLUS »
Lac pentru repararea lunetelor cu dezgheţare.

Flacon

77 01 421 135

FRÂNĂ

ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână (vehicule fără ESP). ZLichid de frână « vâscozitate slabă » (Toate tipurile de vehicule).

Flacon de 0,5 l DOT4 Flacon de 5 l DOT4 Flacon de 0,5 l DOT4

77 11 172 381 77 01 595 503 77 11 218 589

04B-3

GOLIRE / UMPLERE Motor
K7J sau K7M

05A

Material indispensabil Cheie pentru golire de 8 mm

1

108421

(1)

Buşon de golire

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1018).

2

108422

(2)

Buşon de umplere

05A-1

GOLIRE / UMPLERE Cutie de viteze
JH1 sau JH3

05A

2 1
108421

(1) (2)

Buşon de golire Buşon de umplere

05A-2

0

Generalităţi vehicul
01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE COLIZIUNE VOPSEA MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE

03B

04E

05B

L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0
Cuprins

01C

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni Motoare - Cutii de viteze Elevator cu două coloane: Securitate Cric rulant - Dispozitiv "lumânare" Remorcare Identificare 01C-1 01C-2 01C-3 01C-5 01C-6 01C-7

05B

MATERIALE, SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere Scule şi dispozitive specializate Material caroserie de structură: Caracteristici 05B-1 05B-3 05B-5

03B

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese Şoc faţă: Denumire piese Şoc spate: Denumire piese Coliziune: Diagnosticare Organe de securitate: Descriere 03B-1 03B-5 03B-8 03B-12 03B-14

04E

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare

04E-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Dimensiuni

01C

A

B D

C

E H

F

G

108575

Dimensiuni în metri (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 0,774 2,630 0,843 4,247 1,480 1,534 1,470 1,740

01C-1

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Motoare - Cutii de viteze

01C
Cutie de viteze Tip

Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C K7J 710 LS0E LS0G LS0B LS0D K7M 710 LS0F LS0H IDENTIFICARE VEHICUL Exemplu: - LS0C • L: Tip caroserie (tricorp 4 uşi), • S: Cod proiect, • 0C: Indice motorizare. 1598 1390 Cilindree (cm3)

JH1

JH3

01C-2

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 I - POZIŢIONARE BRAŢE DE RIDICARE În faţă

01C

II - INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

108419

În spate
14894

Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculului, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane. Pe un elevator cu două coloane, după demontarea anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren spate, rezervor de carburant etc.), există riscul basculării vehiculului. Dacă vehiculul este ridicat pe un elevator cu două coloane cu priză sub caroserie, amplasaţi o chingă de securitate referinţă 77 11 172 554 disponibilă în magazinul de piese de schimb.
108417

Exemplu de arimare a unui vehicul în faţă

108420

01C-3

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Elevator cu două coloane: Securitate
L90 Din motive de securitate, chingile trebuie să fie permanent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare. În timpul montării chingilor, verificaţi poziţionarea corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). Plasaţi chingile sub braţele punţii şi efectuaţi un tur dusîntors pe lăţimea vehiculului. Nu strângeţi chingile prea tare.

01C

01C-4

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Cric rulant - Dispozitiv "lumânare"

01C

IMPORTANT Utilizarea unui cric rulant implică obligatoriu utilizarea dispozitivelor "lumânare" potrivite.

Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumânare", ridicaţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligatoriu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de bord (1).

ATENŢIE - Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este protejată cu produse care asigură garanţia împotriva perforării de 6 ani. - Utilizaţi numai materiale care sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a nu deteriora protecţia originală. - Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea pe braţele suspensiei faţă sau pe trenul spate. - Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul în (1).

1

108416

1

108418

01C-5

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Remorcare
L90 II - SPATE ATENŢIE - Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din fiecare ţară. - Nu folosiţi niciodată arborii de transmisie ca punct de agăţare. - Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru remorcarea pe drum. - Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica direct sau indirect vehiculul. - Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a efectua o remorcare. Vehicul echipat cu o cutie de viteze automată: - Remorcaţi vehiculul de preferinţă cu un platou sau ridicând roţile faţă. Dacă acest lucru este posibil, remorcarea poate fi efectuată excepţional la 20 km şi pe o distanţă limitată la 30 km maxim (levier în poziţia N). I - FAŢĂ

01C

108585

108586

01C-6

CARACTERISTICI CAROSERIE VEHICULE Identificare
L90 I - AMPLASARE PLĂCUŢĂ DE IDENTIFICARE VEHICUL (4) MTMA pe osia faţă (5) MTMA pe osia spate

01C

(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului (7) Referinţă vopsea (8) Nivel de echipare (9) Tip vehicul (10) Cod tapiţerie (11) Detalii suplimentare echipament (12) Serie de fabricaţie (13) Cod îmbrăcăminte interioară II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

A

108584

Parte dreapta sau stânga în funcţie de ţară. Descriere plăcuţă de identificare

6

7

8

9 10 B
108587

1 2 3 4 5 13

11
Notă:

12

În cazul înlocuirii complete a caroseriei, marcajul trebuie să fie realizat conform reglementării în vigoare.

19031

(1) Tip vehicul şi număr tip; această informaţie este menţionată pe marcajul (B) (2) MTMA (Masă Totală Maximă Admisă a vehiculului) (3) MTR (Masă Totală Rulantă - vehicul în sarcină şi remorcă)

01C-7

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90

03B

109566

03B-1

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 I - ŞOC LATERAL GRAD UNU

03B

7

5 3

4

2

6

1
110021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Parte inferioară cadru lateral Stâlp faţă Stâlp mijloc Parte superioară cadru lateral Cadru lateral parte faţă Întăritură superioară dublură aripă faţă Suport faţă dublă etanşeitate

03B-2

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 II - ŞOC LATERAL GRAD DOI

03B

11

9

10

12

13 8

110018

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

Dublură aripă faţă parţială parte spate (dublură stâlp faţă) Dublură montant cadru Dublură stâlp mijloc Dublură centură Întăritură stâlp mijloc Întăritură parte inferioară cadru lateral

03B-3

COLIZIUNE Şoc lateral: Denumire piese
L90 III - ŞOC LATERAL GRAD TREI

03B
17

14 16

28 29

15

18

19 23 27 22

21 26 24 25
110015

20

(26) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Închidere parte inferioară cadru lateral Planşeu central parte laterală Traversă faţă scaun faţă Carcasă de fixare scaun faţă Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă planşeu central (27) (28) (29)

Traversă inferioară tablier Întăritură laterală tablier Perete de încălzire Traversă inferioară cadru

03B-4

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90

03B

109565

I - ŞOC FAŢĂ GRAD UNU (1) Faţadă frontală Suport central faţadă frontală Traversă inferioară extrema faţă

1

(2) (3)

2

3
110019

03B-5

COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese
L90 II - ŞOC FAŢĂ GRAD DOI

03B

10 15 11 9 5 12 14 15 8 4

7 13 11 6 14
110020

10

(14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Lonjeron faţă parţial parte faţă Închidere lonjeron faţă Fixare faţă cadru faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Inel de remorcare Întăritură superioară dublură aripă faţă Dublură aripă faţă parţială parte faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Suport baterie (15)

Traversă laterală faţă extrema faţă Pasaj de roată

03B-6

ŞOC FAŢĂ GRAD TREI 03B 17 16 110013 (16) (17) Semibloc faţă stânga Semibloc faţă dreapta 03B-7 .COLIZIUNE Şoc faţă: Denumire piese L90 III .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B 109564 03B-8 .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 I .ŞOC SPATE GRAD UNU 03B 1 2 2 4 5 3 110016 (1) (2) (3) (4) (5) Tăblie spate Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Panou aripă spate Suport dublă etanşeitate 03B-9 .

ŞOC SPATE GRAD DOI 03B 7 6 7 8 9 110017 III .ŞOC SPATE GRAD TREI (6) (7) (8) (9) Inel de remorcare Lonjeron spate parţial parte spate Planşeu spate parte spate parţial Pasaj de roată exterior spate 10 11 14 12 13 110014 03B-10 .COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 II .

COLIZIUNE Şoc spate: Denumire piese L90 03B (10) (11) (12) (13) (14) Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Planşeu spate parte spate complet Traversă centrală sub planşeu spate Tabletă spate 03B-11 .

B2 03B-12 .C2 = G2 .B1 = G1 .Comparaţi diagonalele • 1: G2 .G2 = B2 .ORDINE CRONOLOGICĂ CONTROL Şoc faţă: .C1 Şoc spate: .G1 • 2: G1 .COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 03B J1 B1 G1 C1 J2 B2 G2 C2 J B G C 109653 I .Comparaţi diagonalele • 1: B1 .

COLIZIUNE Coliziune: Diagnosticare L90 • 2: B1 .PUNCT DE VERIFICARE CU CALIBRU TIJĂ Punct B1 .G2 G1 J1 108582 108578 03B-13 .J1 II .C2 03B C1 B1 Punct J1 .J2 108583 108576 Punct G1 .J2 = B2 .B2 Punct C1 .

AIRBAG-URI FAŢĂ Airbag şofer Calculator airbag 03B 107830 107811 II .COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 I .CENTURI DE SECURITATE FAŢĂ Fixare superioară reglabilă Airbag pasager 107809 108515 03B-14 .

COLIZIUNE Organe de securitate: Descriere L90 Rulor centură III .CENTURI SPATE CU RULOR 03B 108519 108531 Fixare încorporată pe scaun faţă 108293 03B-15 .

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 I .înlocuire lonjeron central de sub planşeu: • Injecţie cu parafină prin punctele 19 şi 20. 2. Şoc lateral: . . 6. 3 şi 4. 7. • protecţie legătură parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 12. . • protecţie legătură planşeu de pe traversă de fixare scaun faţă: Injecţie cu parafină prin punctul 8. 04E-1 .PUNCTE SITUATE ÎN INTERIORUL VEHICULULUI 04E 3 4 2 1 5 6 7 8 109652 Notă: Tratarea corpurilor cu cavităţi prin interiorul vehiculului trebuie să fie efectuată după vopsire şi înainte de remontarea garnisajelor.înlocuire planşeu central: • protecţie legătură planşeu de pe întăritură lonjeron: Injecţie cu parafină prin punctele 5.înlocuire sau reparaţie parte inferioară cadru lateral: • protecţie legătură închidere parte inferioară cadru lateral de pe întăritură parte inferioară cadru lateral: Injecţie cu parafină prin punctele 1. 13 şi 14.

În cazul în care obturatoarele sunt deteriorate sau deformate. 16 şi 17.înlocuire lonjeron spate complet: • Injecţie cu parafină prin punctele 15.Materiale şi produse necesare Notă: Punctele de injecţie situate sub vehicul sunt echipate cu obturatoare. reastupaţi toate punctele utilizate pentru injecţie. Şoc spate: . În momentul unei operaţii. 21 şi 22. . Şoc faţă: .înlocuire sau reparaţie lonjeron faţă.VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 II .înlocuire traversă laterală faţă sau semibloc faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 20. închidere lonjeron faţă şi carcasă de fixare cadru faţă: • Injecţie cu parafină prin punctele 9. 10 şi 11. (A) (B) (C) Reglaj debit produs Cap racord rapid Furtun flexibil interschimbabil injecţie 272-1 Pistolet de injecţie A B C 04E-2 .PUNCTE SITUATE SUB VEHICUL 04E 9 10 11 12 13 14 22 21 20 19 18 17 16 15 109651 1 . înlocuiţi-le cu altele noi.

VOPSEA Produse de protecţie anticoroziune după asamblare: Utilizare L90 04E Notă: Alegeţi furtunul flexibil adaptat operaţiei.Mod de operare 1 2 109692 04E-3 . (1) (2) Introduceţi sonda până la capătul corpului cu cavităţi Injectaţi atunci când scoateţi sonda Bidon produs 272 Referinţă: 77 11 172 672 2 .

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109527 05B-1 .MATERIALE.

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Banc de reparaţie: Descriere L90 05B 109530 05B-2 .MATERIALE.

GABARIT PARTE FAŢĂ 05B 16069 109425 05B-3 . SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 I .MATERIALE.

SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Scule şi dispozitive specializate L90 II .MATERIALE.PROTECTOR PLANŞĂ DE BORD 05B 18263 05B-4 .

OTALU-SA Nr. SCULE ŞI DISPOZITIVE CAROSERIE Material caroserie de structură: Caracteristici L90 CUTIE DE REPARAŢIE FILETURI Referinţă: HC TYPE 41 86 000 000 Specific RENAULT Furnizor: BOLLHOFF . acord: 100900 05B 102330 05B-5 .MATERIALE.

şi K7J sau K7M Motor pe Benzină .4 cilindri .K7 .KXX.

chiulasă: Demontare Dezmembrare chiulasă Parte superioară motor: Curăţare Parte superioară motor: Control Reasamblare chiulasă Carter cilindri: Dezmembrare Atelaj mobil: Demontare Parte inferioară motor: Curăţare Parte inferioară motor: Control Atelaj mobil: Remontare Carter cilindri: Reasamblare 10A-1 10A-2 10A-4 10A-19 10A-28 10A-35 10A-36 10A-37 10A-38 10A-39 10A-48 10A-50 10A-54 10A-60 10A-65 10A-66 10A-72 10A-80 10A-83 10A-85 10A-86 10A-93 10A-103 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .4 cilindri .chiulasă: Remontare Motor: Reasamblare Curea de distribuţie: Demontare Curele de distribuţie: Remontare 10A-110 10A-122 10A-127 10A-132 .K7CuprinsPagina Motor pe Benzină .4 cilindri .Motor pe Benzină .K7 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi Identificare motor Cuplu de strângere Parte superioară motor: Caracteristici Parte inferioară motor: Caracteristici Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Particularităţi Schimb standard Scule şi dispozitive specializate Material Motor: Dezmembrare Distribuţie .

m (± 10%). 10A K7J.m) (reamintire: 10 N.Toate cotele sunt exprimate în milimetri (mm) (exceptând indicaţia contrară).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Generalităţi I -UNITĂŢI DE MĂSURĂ .TOLERANŢE Cuplurile de strângere exprimate fără toleranţe trebuie respectate: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.în N.02 m. .kg) . .Cuplurile de strângere sunt exprimate în Newtonmetri (N.m = 1. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-1 . II .Presiunile sunt în bar (reamintire: 1 bar = 100 000 Pa).în Grade (± 6°).

5 80. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 2 4 Marcajul conţine: .(3): indicele motor .7 / 1 MEGANE XA1C XA0C XA0S K7M 704 720 790 1598 79.5 / 1 744.(5): numărul de fabricaţie al motorului II .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor I . Detalii marcaj 10A 3 K7J.IDENTIFICARE MOTOR Identificarea motorului este situată pe carterul cilindrilor între colectorul de eşapament şi volantul motor.7 / 1 10A-2 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.701 1390 79.(4): uzina de montare a motorului .(2): litera de omologare a motorului .5 9. 745 1598 79. Ea se face fie printr-o placă nituită sau printr-o gravare pe carterul cilindrilor.TABLOU CARACTERISTICI MOTOARE 108569 Vehicul Tip Service XB0B XB17 Tip motor K7J Indice motor 700 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79.5 9.7 / 1 KANGOO XC0M XC00 XA0F XA0S K7M 746 702.(1): tipul de motor 5 19858 .5 70 9.5 / 1 CLIO II LB03 XB0D K7M XB00 XC0B K7J 746 700.5 9.703 1598 79.5 80.5 80.5 Cursă (mm) 70 Raport volumetric 9.

5 / 1 9.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor 10A Raport volumetric 9.7 / 1 K7J.5 Cursă (mm) 70 10A-3 .5 80.5 Tip motor K7J Indice motor 710 Cilindree (cm 3) 1390 Alezaj (mm) 79. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Vehicul Tip Service LS0A DACIA LS0B K7M 710 1598 79.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 3 9 5 8 6 10 7 11 16 15 14 12 13 107766 10A-4 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor 4 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Şurub fulie arbore cu came Şuruburi rampă culbutori Piuliţă de reglaj al jocului supapei Şuruburi capac chiulasă Şuruburi flanşă arbore cu came Şuruburi carter superior de distribuţie 45 23 9 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte superioară motor Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 10 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 7 Şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) Şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şurub M8 22 şurub M8 22 şurub M10 44 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Reper 12 Reper 13 Reper 14 Reper 15 Reper 16 Şuruburi chiulasă Şuruburi rampă de injecţie Şuruburi repartitor de admisie Piuliţă tijă repartitor de admisie Şuruburi cutie de ieşire apă chiulasă Şuruburi cutie termostatică Senzor temperatură apă Piuliţă colector eşapament Piuliţă ecran termic Sondă de oxigen Bujii aprindere Bobină de aprindere Senzor temperatură aer de pe repartitor de admisie consultaţi metodă de strângere 10 22 20 10 10 33 25 / consultaţi strângere 22 45 de la 20 la 30 şurub M4 08 de la 20 la 30 ordine de 10A-5 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 3 5 2 107767 10A-6 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub fulie de accesorii arbore cotit Şuruburi pompă de ulei Şuruburi paliere arbore cotit Piuliţe capace bielă 30 ± 3 + 80° ± 5° de la 22 la 27 25 + 47° ± 5° Prestrângere 1 Strângere 43 Reper 5 Şuruburi volant motor Şuruburi mecanism de ambreiaj de la 50 la 55 8 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Atelaj mobil Cupluri de strângere în N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-7 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 4 2 3 7 6 5 8 9 10 11 107768 10A-8 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Parte inferioară motor Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Şuruburi pompă de apă şurub M6 12 şurub M8 22 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Reper 10 Reper 11 Şuruburi carter de închidere arbore cotit Şuruburi carter inferior de distribuţie Piuliţă galet întinzător de distribuţie Şurub tub de ghidare jojă de ulei Sondă nivel de ulei Senzor de presiune ulei Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Şurub tub de apă intrare pompă de apă Şuruburi carter inferior de ulei Buşon de golire ulei Senzor detonaţie 12 şurub M6 8 50 11 25 de la 30 la 35 20 22 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 consultaţi metodă de strângere 20 20 10A-9 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 6 5 4 7 3 8 108116 10A-10 .745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.

745 / Alternator / Direcţie asistată / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător automat Şuruburi compresor de aer condiţionat 20 20 45 40 29 57 20 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-11 .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 5 6 4 7 3 8 108117 10A-12 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.745 / Alternator / Direcţie asistată 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.745 / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Şuruburi pompă direcţie asistată Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport accesorii Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub galet întinzător mecanic Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic 20 20 45 40 29 20 - 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-13 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 744.

720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.703. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 2 4 1 7 6 5 9 8 108118 10A-14 .

710.701. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 2 1 4 5 3 108119 10A-15 .710 / K7M 704.703. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Reper 8 Reper 9 Şurub suport accesorii Şurub M8 suport pompă direcţie asistată Şurub de reglaj al galetului întinzător mecanic Şurub M10 suport pompă direcţie asistată Şurub galet întinzător mecanic Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat 40 20 40 29 20 20 40 20 10A K7J.720 / Alternator / Aer condiţionat / Pompă direcţie asistată Cupluri de strângere în N.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Şurub M10 suport accesorii Şurub M8 suport accesorii Şuruburi pompă direcţie asistată 44 21 21 10A-16 .701.710 / K7M 704. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Faţadă accesorii: K7J 700. 710. 710. 710.710 / K7M 704.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 746 / Alternator / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N.701. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Reper 5 Şuruburi suport accesorii Şuruburi pompă de direcţie asistată sau galet înfăşurător Şuruburi alternator Şurub galet întinzător mecanic Piuliţă de reglaj al galetului întinzător mecanic 44 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 700. 746 / Alternator / Aer condiţionat / Direcţie asistată (K7J 710 / K7M 710) 6 3 2 3 4 5 7 1 108120 Faţadă accesorii: K7J 700.701.710 / K7M 704.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şurub M8 alternator Şurub M10 alternator Şuruburi suport compresor de aer condiţionat Şuruburi compresor de aer condiţionat 21 44 44 21 10A-17 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Cupluri de strângere în N.m şi/sau în ° Reper 4 Reper 5 Reper 6 Reper 7 Şuruburi alternator Şuruburi compresor de aer condiţionat Şurub galet înfăşurător Şurub galet întinzător automat 21 21 21 21 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat 2 1 3 4 108121 Faţadă accesorii: K7J 710 / K7M 710 / Alternator / Aer condiţionat Cupluri de strângere în N.

m şi/sau în ° Reper 1 Reper 2 Reper 3 Reper 4 Şuruburi suport alternator Şurub M8 alternator Şuruburi suport pompă de direcţie asistată Şurub M10 pompă de direcţie asistată 21 21 44 44 10A-18 . 720 / Alternator / Direcţie asistată 10A 1 K7J. 720 / Alternator / Direcţie asistată Cupluri de strângere în N. 703. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 2 4 108122 Faţadă accesorii: K7M 702. 703.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Cuplu de strângere Faţadă accesorii: K7M 702.

strângeţi la cuplu şuruburile (7). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. (8). (4) . (8). (8). ATENŢIE Ungeţi filetele şi sub capurile şuruburilor noi.strângeţi la cuplu şuruburile (3). şi 710 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă metalică: . (4) .m.strângeţi la cuplu şuruburile (3). (9) şi (10)20 N. .m. ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. Stabilizare 3 min.desfaceţi şuruburile (7). . . (5) şi (6). ( 9 ) şi (10) 100° ± 6°. (9) şi (10).strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (20N. 10A-19 . . . .desfaceţi şuruburile (1) şi (2). (5) şi (6) 110° ± 6°.strângeţi la unghi şuruburile ( 7) . (4). . K7J. (8). . (5) şi (6) 20 N. .m. şi 710 ≠ K7M.m.strângeţi la unghi şuruburile ( 7) . şi 700 sau 701 ≠ K7M. 10 K7J.strângeţi la unghi şuruburile (3) .strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2)100° ± 6°. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 .m.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici CHIULASĂ 1 .desfaceţi şuruburile (3). 9 5 1 4 8 6 2 3 7 107772 ATENŢIE Nu strângeţi din nou şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri.strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2) 20 N. (5) şi (6)20 N.m.m). .strângeţi la cuplu şuruburile (1) şi (2)20 N. (9) şi (10) 20 N.strângeţi la cuplu şuruburile (7).controlaţi ca toate şuruburile să fie bine strânse la cuplu (20 N. . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Metodă de strângere pentru o garnitură de chiulasă nemetalică: .strângeţi la unghi şuruburile (3) . (4). extrageţi cu ajutorul unei seringi uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. . (8).strângeţi la unghi şuruburile (1) şi (2) 110° ± 6°. .Metodă de strângere chiulasă 10A K7J. .m). ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după o demontare.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10°). (5) şi (6) 100° ± 6°. ( 9 ) şi (10) 110° ± 6°. (4). ATENŢIE Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor.

06 mm Ordinea de aprindere este 1-3-4-2.03 mm Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente garaj).85 mm. Deformare maximă a suprafeţei de îmbinare: 1 .carter cilindri: 0. K7J. ATENŢIE Nici o rectificare nu este autorizată.Măsurări supape a D1 X D2 L1 L 102778 * Diametrul tijei supapei de admisie (D1) se măsoară la (L1) = 61. şi 710 ≠ K7M.05 mm Ecartament = 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Înălţimea chiulasei (X) măsoară 113 ± 0. şi 700 sau 701 ≠ K7M. şi 710 Grosimea garniturii de chiulasă metalică se măsoară în (1): 0. Cilindrul Nr.05 mm. . 6 .95 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 2 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Grosimea garniturii de chiulasă nemetalică se măsoară în (1): 1. 5 .chiulasă: 0. * Diametrul tijei supapei de evacuare (D1) se măsoară la (L1) = 67.Aprindere K7J. 10032 10A-20 . Strângere de la 25 la 30 N.37 ± 0.1 se găseşte lângă volantul motor.05 mm. 14521 4 .35 ± 0.m.Supape 3 .05 mm.35 mm.Bujii Soclu plat cu garnitură.Garnitură chiulasă 10A K7J.Chiulasă a .

625 ± 0. şi 700 sau 701 Admisie: 9. Evacuare: 8.Înălţimi maxime de ridicare a supapelor 2 K7J. 10A-21 .96 ± 0.625 ± 0.008 Evacuare 6.225 107. Plasaţi supapele cilindrului aferent în poziţia sfârşit evacuare început admisie 1 3 4 Reglaţi jocul la culbutorii cilindrului aferent 4 2 1 3 b . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 7 . pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ». Unghi de bătaie 120 (a) (°) 1 Evacuare: 8.215 mm. şi 710 Admisie: 9. 107.Control al jocului la supape Există două metode pentru a efectua reglajul jocului la supape.125 33.011 10A K7J.336 mm. Admisie Diametru tijă supapă* (D 1) (mm) Diametru cap (D2) (mm) Lungime totală (L) (mm) 6. şi 720 Admisie: 8.270 mm.75 ± 0.Metoda "basculare" 10030 ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor.2 90 K7M.751 mm.608 mm.978 ± 0.775 ± 0.821 mm.310 mm. K7J. remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (1) ca cele vechi.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Evacuare: 9.291 mm. Evacuare: 9. a . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 37.125 Admisie: 10. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M.

Admisie: de la 0.Evacuare: de la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A B Admisie 78373 (A) Poziţionaţi supapa de evacuare a cilindrului Nr.20 la 0. c .10 la 0.4. Repetaţi operaţia pentru ceilalţi cilindri urmând odinea dată.Evacuare: de la 0.Metoda supapei de evacuare deschise la maxim: 10A C Evacuare K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.25 la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .1 deschisă la maxim.Scaune supape X H D2 D1 106964 10A-22 .30 mm (fără schimbare supape) . (B) Verificaţi jocul supapei de admisie a cilindrului Nr.15 mm .Joc reglaj la rece (mm) .25 mm (cu schimbare supape) Strângeţi la cuplu piuliţa de reglaj al jocului la supape (9 N.m). 8 .3 (C) Verificaţi jocul supapei de evacuare a cilindrului Nr.

068 +0.Evacuare (X) = 12. 12 +0.Înclinări ghiduri Admisie Unghi de bătaie α (°) Mărime suprafaţă de contact X (mm) Înălţime scaun H (mm) Diametru exterior scaun D1 (mm) Diametru interior locaş D2 (mm) 9 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.050 7 +0.7 ± 0. Admisie Lungime ghid (mm) Diametru ghid (mm) Diametru ghid (mm) exterior interior 42 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici b .20 mm.141 6.5 34. Montaţi obligatoriu simeringurile tijei supapei cu ajutorul dispozitivului: 10A-23 .15 Evacuare 49 ± 0. Diametru interior locaş în chiulasă (mm) * Cota va fi măsurată cu ghidul montat în chiulasă.22 * 0 0 12 -0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Evacuare α 119° 1.Poziţii ghiduri .7 ± 0.Admisie (X) = 12.34 ± 0.158 89° 1.61 34.61 38.34 ± 0. 10 .Măsurări ghiduri Admisie şi evacuare: α = 17°.15 c . 98503 Demontarea se efectuează cu ajutorul sculei (Mot.20 mm.5 X 91881 .6 38.012 10A K7J.Ghiduri supape a .Simeringuri tije supape Înlocuiţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor la fiecare demontare a supapelor. 1335).

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Lungime liberă: 46.4 mm Lungime spire alipite: 25.cutiei de scule (Mot.2 mm 18077 Diametru exterior: 29. 104720 K7J.63 ± 0.5 ± 0.64 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 11 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 700 sau 701 Lungime liberă: 45.26 mm Diametru fir: 3.5 mm Lungime spire alipite: 23. K7J. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijelor supapelor înainte de a le monta.558 ± 28 N: 27. 1511).225 ± 10 N: 36.Arcuri supape 10A K7J.275 ± 30 N: 37 mm .8 mm Diametru interior: 21.sau cu ajutorul unui material adecvat.9 mm Lungime sub sarcină de: . şi 710 ≠ K7M.3 mm Lungime sub sarcină de: .4 mm Diametru fir: 3.536 ± 20 N: 27. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 .1 mm Perpendicularitate: 1.8 mm 10A-24 .4 mm .9 mm .

şi 710 Număr paliere: 5 Joc axial: de la 0.025 0 41.025 0 K7J. şi 710 ≠ K7M.957 ± 0.270 N: 37 mm .03 mm 10A-25 .1 mm Diametru exterior: 29.6 +0.025 0 41 +0.089 41.012 41.08 mm b . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.01 la 0.Înălţimi came H (mm) Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 1 2 3 4 5 37.089 41.025 0 H 41.05 -0.025 0 Parte volant motor Diametre suprafeţe de contact de pe arborele cu came (mm) 38.6 +0.02 -0.025 0 41 +0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Număr paliere: 5 K7M.025 0 42 +0.5 ± 0.05 -0.089 42 +0.3 +0.Diametre paliere (mm) 5 K7J. şi 700 sau 701 102771 Parte distribuţie .05 -0.5 ± 0.089 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) Joc axial: de la 0.15 mm Joc diametral: de la 0.012 Diametre paliere de pe chiulasă (mm) 42.557 ± 0.025 0 41.957 ± 0.02 -0.255 ± 0.1 mm 10A K7J.03 la 0. şi 720 Lungime liberă: 46.03 la 0.095 mm 38 +0.012 40.012 41.03 la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.15 mm Joc diametral: de la 0.957 ± 0.62 -0.650 N: 27.02 -0.012 41.257 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici Diametru interior: 21.05 -0.32 -0.6 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.5 ± 2 mm Lungime sub sarcină de: .Arbori cu came 4 a .089 41.Camă de admisie: 34.05 -0. şi 700 sau 701 ≠ K7M.025 0 41.9 mm 1 2 3 12 .025 0 Parte distribuţie 38 +0.3 +0.

K7M. şi 720 Întârziere deschidere admisie* .03 mm Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** K7M. Admisie K7M.226 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.835 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 -1° 31° - 10A Evacuare 44° -9° K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici . 10A-26 .206 ± 0.729 ± 0.Camă de evacuare: 34.Camă de evacuare: 35.03 mm .Diagrame de distribuţie (în grade °) (neverificabil) K7J Calaje teoretice pentru o ridicare de 0. şi 710 .03 mm K7M.7 mm joc nul.Camă de evacuare: 35. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.614 ± 0.Camă de admisie: 35. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.03 mm . şi 720 Avans închidere evacuare** -3° 38° - Evacuare 45° -4° Calaje teoretice pentru o ridicare de 0.Camă de admisie: 34.7 mm joc nul.03 mm Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare c .03 mm .822 ± 0.03 mm .Camă de admisie: 35.280 ± 0.7 mm joc nul.Camă de evacuare: 35.

Sens de rotire arbore cotit 10A K7J.Reper fix Punct Mort Superior carter cilindri 2 . deschiderea supapelor se află după Punctul Mort Superior. închiderea supapelor se află înainte de Punctul Mort Superior.Avans Închidere Evacuare Admisie Întârziere deschidere admisie* Întârziere închidere admisie Avans deschidere evacuare Avans închidere evacuare** -8° 27° Evacuare 29° -2° 6 .Reper mobil Punct Mort Superior volant motor 3 .Întârziere Deschidere Admisie 10A-27 . 11953 1 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Notă: * Întârzierea Deschiderii Admisiei fiind negativă.Întârziere Închidere Admisie 7 .Avans Deschidere Evacuare 8 . ** Avansul Închiderii Evacuării fiind negativ.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Caracteristici 5 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Reper mobil Punct Mort Inferior volant motor 4 .

Clase de diametru pistoane Evoluţie diametru pistoane Această evoluţie a diametrului pistoanelor este aplicată la pistoanele «al 2-lea model». între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului.15 mm. (4) Tip motor. 7 10031-1 (5) Axă a găurii axului pistonului. 2 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 8 1 5 6 3 8 1 2 4 3 7 10031 (1) Sens de montare piston spre volantul motor.485 exclusiv Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79.460 la 79. (7) Deplasare între gaura axei şi axa de simetrie a pistonului de 0.8 ± 0. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K7J şi K7M 710.475 inclusiv la 79. 2 (2) Clasă piston (A-B-C).8 ± 0.470 inclusiv la 79. (7) Deplasare. 1 .480 exclusiv A B 10A-28 . (5) Axă a găurii axului pistonului.475 exclusiv de la 79.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici I .465 la 79. (6) Axă de simetrie piston. (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor.PISTOANE Axul pistonului este montat strâns în bielă şi liber în piston. Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79. (2) Clasă piston (A-B-C). de 0. (1) Sens de montare piston. cu săgeata spre volantul motor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. (6) Axă de simetrie piston.15 mm.Marcaje pistoane 1ul model al 2-lea model 10A 6 K7J. (8) Bosaj pe piston exceptând motoarele K 7 J şi K7M 710.470 exclusiv de la 79. (3) Serveşte exclusiv pentru furnizor.

5 ± 0.AX PISTON Măsurare ax piston K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 10A K7J. şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 40.Diametru interior: de la 10. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Clasă piston Diametru piston (mm) 1ul model de la 79.030 la 0.990 la 18.Piston cu bosajul (8) K7M.994 mm .Diametru exterior: de la 18.025 la 0.490 inclusiv de la 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .480 inclusiv la 79.45 ± 0.15 mm 10A-29 .495 inclusiv de la 0.7 la 62 mm K7M.15 mm II .Piston fără bosajul (8) X1 X2 10027 107795 K7J.15 mm Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota (X2) = 41. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Măsurare diametru piston b .70 la 11 mm .15 mm .045 mm Diametru piston (mm) al 2-lea model de la 79.485 inclusiv la 79.050 mm C Joc de montare pistoncilindri 3 . şi 710 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 47 ± 0. şi 700 sau 701 Măsurarea diametrului pistonului trebuie să se efectueze la cota X1 = 48 ± 0.Lungime: de la 61.

045 mm Antrax între cap şi picior bielă: 128 ± 0.852 mm Joc diametral arbore cotit: de la 0.49 (2) Segment etanşeitate: de la 1. V .K7M: de la 0.022 la 0.cu uzura calelor laterale: de la 0.Utilizaţi un creion care nu se şterge.252 mm .478 la 1. Joc diametral cap de bielă: de la 0.6 Segment raclor: de la 0.3.Grosimi (mm) (1) Segment de compresie: de la 1.045 la 0. .5 2 .627 mm Diametru picior bielă: de la 18.K7J: de la 0.4 IV . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Diferenţa maximă de greutate a ansamblului « bielă asamblată-piston-ax » pentru un acelaşi motor trebuie să fie de 6 g. 1 2 3 10026-1 Segmentele sunt livrate ajustate.045 la 0.054 mm Măsurări biele Joc lateral cap de bielă: . .38 la 1.612 la 47.fără uzura calelor laterale: de la 0.2 la 0.Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor.028 la 0.Măsurări arbore cotit Număr de fusuri: 5 Joc lateral arbore cotit: 103280 ATENŢIE .49 (3) Segment raclor: 2.499 mm.966 mm Calele laterale se găsesc pe palierul Nr.35 Segment etanşeitate: de la 0.310 la 0.478 la 1.Joc la tăietura segmentului (mm) Segment de compresie: de la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici III .4 la 0.205 la 0.SEGMENTE 10A K7J. pentru a evita orice început de fisură a bielei.953 la 18.BIELE 1 .035 mm Diametru cap de bielă: de la 47. 1 . 10A-30 .ARBORE COTIT .604 mm.

962 43. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 .Tabele clase diametre fusuri şi manetoane Clase diametre fusuri A Clasă fusuri A sau D B sau E C sau F Diametru fusuri (mm) de la 47.972 43.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici 2 . (4): clasă diametru maneton Nr.967 43.961 43.965 43.976 43.Marcaje arbore cotit 10A K7J.979 43.966 43.003 inclusiv la 48.1 parte volant motor (3): clasă diametru fus Nr.964 43.977 43.970 43.010 inclusiv Clase diametre manetoane Clasă manetoane A 103689 Diametru manetoane (mm) 43.978 43.997 inclusiv la 48.968 43.4 parte distribuţie.1 parte volant motor. (5): clasă diametru maneton Nr.969 43. 5 107878 L O P R S T U V W Y Z (2): clasă fus Nr.997 exclusiv de la 47.990 inclusiv la 47.973 43.971 43.960 43. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.5 parte distribuţie.974 43.963 43.003 exclusiv de la 48.975 43.980 B C Detalii marcaj (A) 2 3 D E 1 F G H J K 4 (1): clasă diametru fusuri. 10A-31 .

942 inclusiv la 51.1.520 exclusiv de la 79.520 inclusiv la 79.936 inclusiv la 51. .530 inclusiv 10021 T X5 107774 Diametrele (X4) ale palierelor fusurilor carterului cilindrilor sunt reperate printr-o gaură situată în (T) deasupra filtrului de ulei.510 exclusiv de la 79.942 exclusiv de la 51.510 inclusiv la 79. Tabel diametre fusuri carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X5) = 17 (X5) = 27 Reper clasă 1 2 Diametru fusuri de pe carter cilindri (mm) de la 51.949 inclusiv 10A-32 . . Tabel diametre carcase carter cilindri Poziţie găuri (T) (mm) (X3) = 17 (X3) = 27 (X3) = 37 Reper clasă A B C Diametru carcasă carter cilindri (mm) de la 79.Reperul (1) corespunde cilindrului numărul Nr.500 inclusiv la 79. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .Identificare diametru carcase X3 10A K7J.Identificare diametru fusuri de pe carter cilindri T X4 1 4 107774 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu împerecherile diametrelor între pistoane şi carcasele carterului cilindrilor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VI . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.CARTER CILINDRI 1 . Poziţia (X3) a găurilor (T) în raport cu suprafaţa de îmbinare a carterului cilindrilor permite să identificaţi diametrul carcasei.Reperul (4) corespunde cilindrului numărul Nr.4.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici VII .pe carterul cilindrilor.Cuzineţi arbore cotit 15197 14508 Poziţionare cuzineţi arbore cotit: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1493-01).CUZINEŢI 10A K7J. 10A-33 . sens de montare cuzineţi 1 .

949 la 1.3 .959 10A-34 .953 la 1.Cuzineţi biele 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. şi cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor numerele 1 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Împerechere cuzineţi fusuri 15198 Clasă diametre fusuri carter cilindri A sau D 1 C1 = galben Clasă diametre fusuri arbore cotit B sau E C2 = albastru de la 1.946 la 1.955 C sau F C3 = negru de la 1. 2 . puneţi cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor numerele 2 şi 4.952 C1 = galben de la 1.952 Clasă şi grosime (mm) cuzineţi de la 1.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Caracteristici .pe capacele palierelor arborelui cotit.946 la 1.5. Montarea cuzineţilor se efectuează cu ajutorul dispozitvului (Mot. 1492). 3 .955 2 C4 = roşu de la 1.949 C2 = albastru de la 1.949 la 1.943 la 1.

1 Buşon calibru tijă de Punct Mort Superior Referinţă 77 01 405 952 77 01 404 452 UNSOARE CU FLUOR LOCTITE 518 Cordon Cordon Capuşoane cabluri bujii Pompă de apă Carter de închidere arbore cotit 82 00 168 855 77 01 421 162 LOCTITE FRENETANCHE 1 sau 2 picături Şuruburi pompă de apă 77 01 394 070 10A-35 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Tip DECAPJOINT RHODORSEAL 5661 Cantitate Aplicare strat Cordon Organ aferent Suprafeţe de îmbinare Capac palier arbore cotit Nr.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ingrediente INGREDIENTE 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-36 . .Toate simeringurile.Ghidurile supapelor .Şurubul fuliei arborelui cu came. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Piese de înlocuit sistematic PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC ÎN MOMENTUL REPARĂRII MOTORULUI .Filtrul de ulei.Şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.Piuliţele capacelor bielelor . .Şuruburile volantului motor.Curelele. .Simeringurile tijei supapelor. .Termostatul. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Duriturile circuitului de răcire dacă sunt deteriorate.Ansamblul « piston-ax piston » (atunci când au fost separate). .Şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit. 10A K7J. .Galeţii întinzători şi înfăşurători de distribuţie şi de accesorii. .Şuruburile chiulasei. . . .

Nu introduceţi apă în colectorii de admisie şi de eşapament. existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi deci ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Particularităţi I . III .SPĂLARE MOTOR Protejaţi diferitele accesorii pentru a evita orice stropire cu apă sau cu produse de spălare.MONTARE FILETE ADĂUGATE Găurile filetate ale ansamblului pieselor care compun motorul pot fi reparate cu ajutorul materialului cutie de reparaţie a unui filet adăugat. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.SPĂLARE PIESE MOTOR 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE În momentul curăţării pieselor. 10A-37 . II . este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele.

pompă de direcţie asistată). 10A K7J.fulia de accesorii a arborelui cotit. . curea.volantul motor sau discul de antrenare.colectorul de eşapament.conducta de intrare apă.Pregătire motor uzat pentru returnare Curăţaţi motorul.Piese de demontat de la motorul uzat Piese pe care nu trebuie să uitaţi să le demontaţi de la motorul uzat: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-38 . .sonda de nivel de ulei. .toate conductele circuitului de răcire apă.inelele de ridicare.Piese de lăsat pe motorul uzat Piese de lăsat pe motorul uzat sau de adăugat în cutia de carton pentru retur: .cutia de ieşire a apei. .contactorul de presiune ulei. pinion arbore cu came). .discul şi mecanismul de ambreiaj. . galet întinzător.filtrul de ulei.repartitorul de admisie. 3 . .montaţi buşoanele din plastic şi capacele. Fixaţi motorul uzat pe soclu şi în aceleaşi condiţii ca motorul schimb standard: . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. compresor de aer condiţionat. . . .senzorul de temperatură apă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Schimb standard MOTOR SCHIMB STANDARD 1 .suportul multifuncţional accesorii. .accesoriile (alternator. .joja de ulei.faţada completă de distribuţie (pinion arbore cotit. . . .montaţi capacul din carton care acoperă tot. 2 .carterele de distribuţie.senzorul detonaţie. Goliţi uleiul şi apa din motorul uzat. . . .capacul chiulasei.

1382) 00 00 138 200 (Mot. 445) 00 00 044 500 68621 10052 10A-39 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă (Emb. 104) 00 01 309 900 Picioare centrare garnitură chiulasă de 10250 69716 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cutie cheie de bujii Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie cu chingă universală pentru filtru de ulei (Elé.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 1518) Număr Magazin Piese de Schimb 00 00 151 800 Denumire Referinţă Metodă de ai de Număr Magazin Piese Schimb de de Colecţie centrori discurilor ambreiaj (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 99813-1 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Axul A13-01. înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului (Mot. 574-23) 00 00 057 423 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Ansamblu în cutie. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 057 422 Denumire (Mot. 582-01) 00 00 058 201 10A-40 . 574-24) 00 00 057 424 97542 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston 99614 (Mot. 22) 574- Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistonului.

591-02) 00 00 059 102 (Mot. 792-03) 00 00 079 203 10A-41 . 588) (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 76666 78181 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb 00 00 058 800 Denumire de de Bride de menţinere cămăşi cilindri Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Cheie unghiulară pentru strângerea chiulasei (antrenare 1/2») (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 591-04) 00 00 059 104 77889 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Tub flexibil magnetizat cu index pentru cheia unghiulară de strângere a chiulasei Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Placă suport motor pentru stâlp DESVIL (cu broşe de la A la W) 82919 (Mot.

1127-01) 00 00 112 701 84757 10A-42 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 923) 00 00 092 300 Dispozitiv de ridicare carter cilindri 80359 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie (Mot. 799-01) 00 00 079 901 97628 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte distribuţie) (Mot.

1135-01) 00 00 113 501 Întinzător de curea de distribuţie 96898 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simering arbore cotit (parte volant motor) Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Capac filtru de ulei (diametru 76 mm). 1329) 00 00 132 900 92645-1 98503 10A-43 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1129-01) 00 00 112 901 97160 (Mot.

1489) 00 00 148 900 99517 15867 10A-44 . Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Calibru tijă de calaj punct mort superior (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb de de (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1335) 00 00 133 500 Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă (Mot. 1378) (Mot. 1385) 00 00 138 500 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie 84900 14924 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 137 800 Denumire Referinţă Metodă Set de 2 broşe (X şi Y) adaptabile pe placa suport motor (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J. 79203).

1493-01) 00 00 149 301 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie (Mot. Antrenare pătrat 1/2» & 6 laturi ext. 1495) Dulie de 22 mm pentru demontareremontare sondă de oxigen. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. de 24 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 149 500 (Mot. 16360 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit 15031 (Mot. 1501) 00 00 150 100 14923 10A-45 . 1492) 00 00 149 200 Dispozitiv de montare cuzineţi bielă (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A Denumire K7J.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 16171 17670 Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 00 00 157 300 Denumire (Mot. 1511) 00 00 151 100 10A-46 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J. 1505) 00 00 150 500 (Mot. 1677) Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Sector de imobilizare volant motor 00 00 167 700 (Mot. 1573) Suport chiulasă 13284 15737 Referinţă Metodă Referinţă Metodă Număr Magazin Piese Schimb Denumire de de Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă (Mot.

1715) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru 10A-47 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106507 Referinţă Metodă Număr Magazin de Piese de Schimb 77 11 381 715 Denumire (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Scule şi dispozitive specializate 10A K7J.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.bucşă crestată stea interioară 8/12/14 standard 1/2" (pătrat de 12. .dispozitiv de strângere unghiulară.cleşte pensetă pentru demontare . .dulie de 22 mm lungă standard 1/2" (pătrat de 12. 10A-48 .7).suport organe. . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material MATERIALELE INDISPENSABILE SUNT: 10A K7J.7 mm) pentru demontare senzor de presiune ulei. .echipament de probare chiulasă. .cutie de reparare a unui filet adăugat.remontare pene tijă supapă.cutie de montare simeringuri tijă supape. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . .cheie dinamometrică "cuplu slab".bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru.bucşă crestată stea exterioară 30/40 standard 1/2" (pătrat de 12. 83391 . . 18077 12624 .7 mm).

jojă de înălţime.riglă chiulasă. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Material 10A K7J. . . . .suport comparator.placă cu încălzire de 1500 waţi.cutie freze pentru rectificarea scaunelor supapelor.picior cu culisă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . 10A-49 . . .comparator.cleşte pentru segmente.micrometru.

582-01 Mot. 10A-50 . 792-03 Mot. Atunci când motorul este pe stâlp. a Demontaţi: . utilizaţi obligatoriu suportul nou sau modificaţi suportul vechi la fabricant. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. puneţi obligatoriu patinele (1). a Goliţi uleiul motor.cureaua de accesorii. .prin faţa de cuplare. 1378 Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) a Demontaţi fasciculul de cabluri electrice motor.Motoare echipate cu curea striată Mot. 1 .galetul întinzător.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. a Notă: Există două metode pentru a fixa motorul pe suportul său: .prin faţa accesorii. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1677 PREGĂTIRE MOTOR PENTRU MONTAREA ACESTUIA PE SUPORT 1 1 107501 100606 a IMPORTANT Pentru a lucra în condiţii maxime de securitate la motor. .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII a .

108573 a Demontaţi: .colectorul de eşapament. a Demontaţi de lângă eşapament: . . 32 şi 33 ale plăcii suport motor (Mot.(X1) = 231 mm.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare b .(X3) = 166.5 mm.tubul de intrare apă.5 mm. . 792-03). . .ecranul termic al colectorului de eşapament.suportul de accesorii. a Dacă găurile 32 şi 33 sunt inexistente. prelucraţi noi găuri în funcţie de cotele date: .(X4) = 169 mm.accesoriile.(X2) = 121. 1378) care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile 20. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 X Y 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. (X ) şi (Y ) ale dispozitivului (Mot. Placă suport motor A 108568 Y X X1 X2 X4 X3 A 10099 a Puneţi broşele (A). . 10A-51 .Motoare echipate cu curea elastică 10A K7J.

1677). a Demontaţi: . .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a ATENŢIE Demontaţi obligatoriu volantul motor pentru a monta broşele pe carterul cilindrilor. 582-01) sau (Mot.1723).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 2 . 10A K7J. 582-01) sau (Mot.dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 10A-52 .discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare). . Notă: O NT va fi la dispoziţie ulterior pentru aplicarea dispozitivului (Mot. .volantul motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Suprafaţă carter cilindri suprafaţă mică 107321 a Puneţi broşele care se fixează pe carterul cilindrilor pentru ca acestea să se adapteze în găurile plăcii suport motor (Mot.1723) pe diferitele motoare.mecanismul de ambreiaj. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. 1677).

pentru a elibera capul atunci când motorul nu mai este pe suport. ATENŢIE Defiletaţi obligatoriu şurubul de bridare (3) până la capăt. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.blocare grad cu grad a capului.ungere permanentă a axei de rotaţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Dezmembrare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 1 20152 a Evoluţie a capului suportului motor DESVIL care serveşte la repararea motorului: înlocuirea capului TS 126 (1) cu capul TS 127 (2). 10A-53 . . a Particularităţi ale acestui nou cap: .

1677 Mot. Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase.galetul întinzător. 1677) (pentru motoarele fixate prin faţa accesorii). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . 582-01 Mot. a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare).cureaua de accesorii.DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: .Motoare echipate cu curea striată a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere.Motoare echipate cu curea elastică I .DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 109636 1 . 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .chiulasă: Demontare 10A K7J. 582-01) sau (Mot. 1573 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior Suport chiulasă 2 . 1489 Mot. II . 10A-54 .

. 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 10A-55 .Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: . 1677). 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .chiulasă: Demontare 10A K7J. 582-01) sau (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 .carterul de distribuţie inferior. 107498 a Demontaţi: .carterul de distribuţie superior.dispozitivul de blocare volant motor (Mot. a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie).fulia de accesorii a arborelui cotit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 . 3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge. 1489). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .chiulasă: Demontare 10A K7J. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi fulia arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1489). 10A-56 .

reperele (5) şi (6) ale pinionului arbore cotit. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: .chiulasă: Demontare 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . Notă: . .Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. 10A-57 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came.

.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .joja de ulei. 582-01) sau (Mot. a Demontaţi cureaua de distribuţie. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 107496 a Demontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit şi antretoaza.tubul de ghidare al jojei de ulei. 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii).chiulasă: Demontare III . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14488 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. Imobilizaţi volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe groase. 10A-58 . 107770 a Demontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor.alternatorul (dacă este echipat).DEMONTARE CHIULASĂ 10A K7J. a Remontaţi şuruburile de fixare a volantului motor (pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare).suportul alternatorului. 107769 a Demontaţi: . a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător. . .

1573). 10A-59 .şuruburile de fixare a capacului chiulasei.chiulasa. a Demontaţi garnitura chiulasei din carterul cilindrilor. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107776 a Plasaţi chiulasa pe dispozitivul suport (Mot. . 107771 a Scoateţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei (1).şuruburile de fixare a chiulasei. 107772 a Demontaţi: . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Demontaţi: .chiulasă: Demontare 10A K7J.capacul chiulasei.

de 24 mm Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Cleşte pentru demontare simeringuri tijă supapă Material indispensabil presă comprimare arc 107778 Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.piuliţele inferioare ale repartitorului de admisie (4). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.cutia clapetă fluture. 107779 a Demontaţi: .rampa de injecţie. 4 3 2 1 107777 a Demontaţi: .senzorul de temperatură apă (3) .clema de fixare a cablajului (2).şuruburile superioare ale repartitorului de admisie.inelul de ridicare (parte volant motor) (1) .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. 10A-60 .repartitorul de admisie. 799-01 Mot. . . 1335 cutie de montare simeringuri tijă supape DEZMEMBRARE CHIULASĂ a Demontaţi: . . 1511 Mot.

. 799-01).fulia arborelui cu came. .piuliţele colectorului de eşapament. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 107782 a Demontaţi: .sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.cutia de ieşire a apei din chiulasă. 1495). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): . .colectorul de eşapament. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. .şurubul fuliei arborelui cu came cu ajutorul dispozitivului (Mot.ecranul termic. 107783 a Demontaţi: . 10A-61 .inelul de ridicare (parte distribuţie). 107781 a Demontaţi (pentru motoarele fixate prin faţa volant motor): .piuliţele ecranului termic.

. Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor.arborele cu came prin partea distribuţiei. . 107789 a Demontaţi şuruburile (5) ale flanşei arborelui cu came.simeringul de lângă distribuţie.şuruburile de reglaj al jocului supapei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 107784 a Demontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 5 107788 a Desfaceţi: . 107786 a Demontaţi: . IMPORTANT Şurubul (6) obturează un orificiu destupat. 10A-62 . a Găuriţi în mijloc buşonul de etanşeitate a arborelui cu came cu ajutorul unei şurubelniţe. . a Demontaţi buşonul de etanşeitate.piuliţele de reglaj al jocului supapei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. a Reperaţi poziţia fiecărui culbutor.rampa de culbutori.şuruburile rampei de culbutori.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 H 107790 15738 a Utilizaţi materialul presă comprimare arc.arcurile. a Montaţi o supapă apoi luaţi cota (H) de la unsimering vechi în raport cu rondela inferioară a arcului de supapă cu ajutorul dispozitivului (Mot.cupelele superioare. 107791 a Demontaţi: . .penele cu ajutorul unui cleşte pensetă. a Notă: Înainte de a demonta simeringurile tijelor supapelor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A K7J. 1511) sau al cutiei de montare a simeringurilor tijei supapelor. luaţi obligatoriu poziţia (H) a vechilor simeringuri de pe partea admisiei apoi de pe partea evacuării (întrucât cota de îmbinare a simeringurilor poate să fie diferită între admisie şi evacuare). . 10A-63 .

În plus. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10 7 15738-1 15738-3 a Plasaţi tija de împingere (7 ) a dispozitivului (Mot.simeringurile tijei supapelor dispozitivului (Mot. cu ajutorul 8 15738-2 a Plasaţi tubul de ghidare (8) deasupra tijei de împingere până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa. 10A-64 . 1335). .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Dezmembrare chiulasă 10A 9 K7J.supapele. a Retrageţi ansamblul «tub de ghidare-manşon» fiind atenţi să nu desfaceţi moleta. a Blocaţi manşonul cu ajutorul moletei (10). . partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. până la contactul manşonului cu tija de împingere. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al supapei. a Demontaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.cupelele inferioare. a Introduceţi manşonul (9) în tubul de ghidare. 1511) pe simeringul tijei supapei.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Curăţare CURĂŢARE CHIULASĂ ATENŢIE 10A K7J. . 10010 a IMPORTANT .Purtaţi ochelari.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn. . . 10A-65 . corpurile străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei . Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 În momentul curăţării pieselor. Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita ca. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor ceea ce provoacă o degradare a motorului.

588 Bride de menţinere a cămăşilor cilindrilor Material indispensabil comparator suport comparator micrometru picior cu culisă riglă chiulasă jojă de înălţime recipient de probare chiulasă CONTROALE PARTE SUPERIOARĂ MOTOR a Dispozitive de măsurare indispensabile: .suport comparator. .jojă de înălţime. 2 . X X 10032 a Măsuraţi înălţimea chiulasei (X) care trebuie să fie de 113 ± 0.comparator. 10A-66 .riglă chiulasă.05mm ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. . Deformare maximă: 0.05 mm. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.micrometru. .Verificare suprafaţă de îmbinare chiulasă 10011 a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea unei suprafeţe de îmbinare.Control înălţime chiulasă 10A K7J. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.picior cu culisă.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 1 . .

255 ± 0. 4 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. consultaţi NT 2781E. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107793 a Probaţi chiulasa pentru a detecta o fisură eventuală cu ajutorul recipientului de probare a chiulasei (consultaţi Catalog Echipamente garaj).03 mm 10A-67 .Camă de admisie: 34.Verificare etanşeitate chiulasă 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 3 . a Pentru utilizarea recipientului cu încălzire. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu senzorul de temperatură apă cu un şurub în (1).Controale înălţime came H 102771 a Măsuraţi înălţimile camelor motorului aferent: K7J. şi 700 sau 701 a .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a palier Nr.5: 42 +0.280 ± 0.05 mm.02 -0.089 .Camă de evacuare: 35.palier Nr.557 ± 0.Camă de admisie: 35. .62 -0. şi 710 ≠ K7M.05 mm. -0. şi 710 a palier Nr.257 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control .5: 41.025 mm.089 .02 -0.palier Nr. K7J.palier Nr. .palier Nr.palier Nr.palier Nr. şi 720 a . şi 710 a . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7M. 0 102772 a Măsuraţi diametrul exterior al fiecărui palier al arborelui cu came de la motorul aferent: .614 ± 0.palier Nr.835 ± 0.03 mm .3: 41. 0 10A-68 . -0.palier Nr.palier Nr.822 ± 0.1: 38 +0.089 . 0 .palier Nr.1: 37.226 ± 0.03 mm . -0. 0 .012 mm.03 mm 5 .025 mm.2: 40.089 K7M.4: 41.206 ± 0.957 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.03 mm .03 mm K7J.Camă de evacuare: 35.2: 41 +0.957 ± 0.03 mm .3: 41.5: 42.palier Nr.1: 38.05 mm.012 mm.2: 41.729 ± 0.3 +0.089 .05 mm.4: 41.3: 41.32 -0. 10A K7J.05 mm.03 mm K7J.025 mm.012 mm.palier Nr. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a .4: 41.Camă de admisie: 34. -0.Camă de evacuare: 34.6 +0.02 -0.palier Nr.025 mm.957 ± 0.Control diametre paliere arbore cu came 102768 a Măsuraţi diametrul interior al fiecărui palier de pe chiulasa motorului aferent: .025 mm. -0.Camă de admisie: 35.Camă de evacuare: 35. 0 .012 mm. şi 700 sau 701 ≠ K7M. .012 mm.

.Control joc axial arbori cu came a Remontaţi: .flanşa arborelui cu came.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 6 .15 mm.înălţime de 15 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .1 şi Nr. 10A-69 . 7 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 4 5 10019 a Examinaţi starea suprafeţei patinelor şi a şuruburilor culbutorilor.diametru interior de 9 mm.Control rampă culbutori 10A K7J. 10014 a Utilizaţi dispozitivul (Mot.01 la 0. a Verificaţi ca găurile de ungere (5) came-patine să nu fie obturate.2 şi a antretoazelor (4) ale căror dimensiuni sunt următoarele: . a Jocul axial trebuie să fie de la 0.diametru exterior de 18 mm.arborele cu came. 588)(2) de fixat cu şuruburile rampei de culbutori (3) pe palierele Nr. .

. Măsuraţi lungimea supapei (L): . Jumătatea valorii măsurate corespunde jocului dintre supapă şi ghid.025 mm.Admisie: de la 0.35 mm. .85 mm.978 ± 0.775 ± 0. . Măsuraţi diametrul capului supapei (D2): .Verificare joc dintre supapă şi ghid a Verificarea jocului dintre supapă şi ghid poate fi făcută în două moduri diferite. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 102782 a Sau măsuraţi diametrul exterior al tijei supapei şi diametrul interior al ghidului supapei. 9 .Admisie: 6.011 mm.960 ± 0.029 la 0.75 ± 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 8 .Evacuare: 33. apoi cu ajutorul unui comparator măsuraţi în sensul săgeţilor şi respectând un unghi de 90° în raport cu axa arborelui cu came.2 mm.625 ± 0.Evacuare: 6. Măsuraţi unghiul de bătaie: . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 T a D2 D1 L 102778 H 102777 a Măsuraţi diametrul tijei supapei (D1): . (D1) se măsoară la 61. a Depăşiţi capul supapei cu o înălţime (H) cu 25 mm.Evacuare: 107.625 ± 0.125 mm.271 mm.Admisie: 37.014 la 0. (D1) se măsoară la 67.Admisie: 120°.Control supape 10A K7J.Evacuare: de la 0.Admisie: 107. 10A-70 .125 mm. a Jocul dintre supapă şi ghid trebuie să fie de: .008 mm. .225 mm.Evacuare: 90°.

1 mm Perpendicularitate: 1.5 ± 1 daN: 36.6 mm a Verificaţi tararea arcurilor motorului aferent: K7J.27 daN: 37 mm .4 mm Diametru fir: 3.2 mm Diametru exterior: 29.5 mm Lungime spire alipite: 23.65 daN: 27.3 mm Lungime sub sarcină de: .6 ± 2 daN: 27.27.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte superioară motor: Control 10 .5 ± 3 daN: 37 mm .5 ± 0. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1 mm Diametru exterior: 29.64 ± 0.5 ± 0.4 mm Lungime spire alipite: 25.9 mm Lungime sub sarcină de: .9 mm .4 mm Lungime spire alipite: 26 mm Diametru fir: 4 mm Diametru interior: 21.5 ± 2 mm 102776 Lungime sub sarcină de: .5 ± 0.8 ± 2.55. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Lungime liberă: 46.22. şi 710 ≠ K7M.9 mm 10A-71 . şi 720 a Lungime liberă: 46.26 mm Diametru fir: 3.Verificare arcuri supape 10A K7J.53.8 daN: 27.63 ± 0. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 K7J.8 mm Diametru interior: 21. şi 700 sau 701 a Lungime liberă: 45.8 mm Diametru interior: 21.1 mm K7M.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m / M10 44 N. 1495 X Cupluri de strângerem şuruburi flanşă arbore cu came şuruburi rampă culbutori şurub fulie arbore cu came piuliţe eşapament colector 10 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A 33 N. Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.7 ± 0.m Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic şuruburi cutie de ieşire apă şuruburi inel de ridicare (parte distribuţie) 45 N.158 mm .7 ± 0.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1. reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr.m 10 N.m . 204 parte 46°. a EVACUARE 25 N.RECTIFICARE SCAUNE SUPAPE Mot. 211 parte 75° până la obţinerea mărimii (X).m 10 N.m 22 N.m a ADMISIE .Unghi (a) = 120° Rectificarea suprafeţei de contact (1) se efectuează cu freza nr.Unghi (a) = 90° 23 N. reduceţi mărimea acestei suprafeţe de contact în (2) cu freza nr.141 mm . 208 parte 31°.m 10A-72 . 1511 Mot. 22 N. 1127-01 I . de 24 mm Material indispensabil cutie de montare simeringuri tijă supape presă comprimare arc 91880 Cupluri de strângerem senzor temperatură apă şuruburi inel de ridicare (parte volant motor) şuruburi şi piuliţe repartitor de admisie şuruburi injecţie rampă de Mot.m 45 N. 211 parte 60° până la obţinerea mărimii (X).m 22 N.m M8 22 N. 1488 Dispozitiv de montare simeringuri tijă supapă Dispozitiv de remontare capace arbore cu came (diametru 43 mm) Dispozitiv de montare simering arbore cu came lângă distribuţie (simering 30 x 42 x 7) pentru Motor "E". 799-01 a 1 2 Mot.m K7J.Mărime suprafaţă de contact (X) = 1.

REASAMBLARE CHIULASĂ 3 10030 a ATENŢIE În momentul unei înlocuiri a supapelor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 88988 a ATENŢIE Respectaţi poziţia suprafeţei de contact a supapei pe scaunul său.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. II . pentru a evita orice distrugere a ansamblului « supapă-scaun ». şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. remontaţi obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (3) ca cele vechi. 10A-73 .

1511) pe tija supapei (diametrul tubului protector trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1511) sau a cutiei de montare a simeringurilor tijelor supapelor. 15739 a Plasaţi supapa în chiulasă. a Împingeţi simeringul tijei supapei până depăşiţi tubul protector şi scoateţi tubul protector.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă a Remontaţi cupelele inferioare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15737 a Montaţi obligatoriu simeringurile tijelor supapelor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 15739-2 a Menţineţi supapa sprijinită pe scaunul ei. a Ungeţi interiorul ghidului supapei. 10A K7J. ATENŢIE Nu ungeţi simeringurile tijei supapelor. 15739-1 a Plasaţi tubul protector al dispozitivului (Mot. a Plasaţi simeringul tijei supapei (fără a fi uns) pe tubul protector. 10A-74 .

a Apăsaţi simeringul tijei supapei bătând cu palma mâinii pe partea superioară a manşonului. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15739-3 a Scoateţi tubul protector. 15739-5 a Puneţi tija de împingere pe simeringul tijei supapei. 10A-75 . a Repetaţi operaţiunile precedente la toate supapele. până la contactul tubului de ghidare cu chiulasa. 15739-4 a Plasaţi ansamblul « tub de ghidare-manşon » pe tija de împingere. partea inferioară a tijei de împingere trebuie să acopere partea superioară metalică a simeringului tijei supapei. Notă: Diametrul interior al tijei de împingere trebuie să fie identic cu cel al tijei supapei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. În plus.

107789 a Remontaţi şuruburile (4) ale flanşei arborelui cu came. Remontaţi obligatoriu şurubul pentru a evita orice scurgere de ulei motor.cupelele superioare. a Puneţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şurubul (5) şi remontaţi-l. 5 107790 4 a Plasaţi: . 1488). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107787 a Remontaţi arborele cu came prin partea distribuţie.arcurile. 107791 a Plasaţi penele cu ajutorul unui cleşte pensetă. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Comprimaţi arcurile cu ajutorul materialului presă comprimare arc. ATENŢIE Şurubul (5) obturează un orificiu destupat. a Remontaţi un buşon de etanşeitate nou (parte volant motor) cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile flanşei arborelui cu came (10 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. 10A-76 .m). .

1127-01). a Remontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 8 7 10 10012 92063 a Remontaţi un simering nou (parte distribuţie) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 107785 a Verificaţi ca nici un şurub de reglaj culbutor să nu fie în contact cu supapele. a ATENŢIE 6 Există versiuni de motoare ale căror şuruburi de fixare a rampei de culbutori nu sunt toate identice. a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de culbutori (23 N.flanşele culbutorilor poziţionând «lungimile» mici (8) spre exterior.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. a Rotiţi arborele cu came astfel încât canalul (6) să fie pe verticală în sus. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.rampa cu culbutori poziţionând poansonul (7) pe rampa de lângă distribuţie. 10A-77 .m). Poziţionaţi şuruburile (9) (de dimensiuni M8x100 28. .7 mm) în (10).

m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare a Remontaţi ecranul termic. 10A-78 ..6 la 1 mm. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.fluid » poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. a Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate.) Aplicaţi pe cutia de ieşire a apei un cordon de LOCTITE 518 cu o mărime de la 0. a Remontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot. radiator. Amestecul « produs . uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).. Un surplus de produs de etanşeitate la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile fuliei arborelui cu came (45 N. 1495). a Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic (22 N. a Remontaţi fulia arborelui cu came.m). a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N.m)..ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N. 7 3 2 6 5 1 4 107782 92066 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare 11 107783 107781 a Ungeţi filetele şi sub capul şurubului nou al fuliei arborelui cu came. 799-01). a Rotiţi arborele cu came astfel încât reperul de calaj (11) să fie pe verticală spre în sus.

a Cuplaţi bieleta de comandă accelerator. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107780 a Remontaţi cutia de ieşire a apei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Reasamblare chiulasă 10A K7J.clema de fixare cablaj. a Remontaţi rampa de injecţie echipată. a Remontaţi inelul de ridicare (parte volant motor) (12). . a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte volant motor) (M8 22 N.piuliţele inferioare începând cu piuliţa (13). . 10A-79 .m).repartitorul de admisie echipat cu garnituri noi.m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Ungeţi uşor inelele "O" ale injectoarelor. a Strângeţi la cuplu şuruburile inelului de ridicare (parte distribuţie) (22 N. a Strângeţi la cuplu şuruburile şi piuliţele repartitorului de admisie (22 N. 107778 a Remontaţi cutia clapetă fluture echipată cu o garnitură nouă. a Strângeţi la cuplu şuruburile rampei de injecţie (10 N. a Remontaţi: . a Strângeţi la cuplu senzorul de temperatură apă (33 N. 13 12 107777 a Remontaţi senzorul de temperatură apă.m).m).m / M10 44 N. 107779 a Remontaţi şuruburile superioare ale repartitorului de admisie. a Strângeţi la cuplu şuruburile cutiei de ieşire a apei (10 N. a Remontaţi inelul de ridicare (parte distribuţie).m).m).

107775 . 1677).DEMONTARE VOLANT MOTOR (PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA ACCESORII) 107773 a Demontaţi: . 10A-80 . 582-01 Mot.accesoriile.mecanismul de ambreiaj. .senzorul de presiune ulei. 103286 a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot.volantul motor.DEMONTARE ACCESORII PENTRU MOTOARE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: .DEMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI I . 1677). a Demontaţi: . . 582-01) sau (Mot. II . . a Demontaţi senzorul detonaţie. 1677 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) III .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J.dispozitivul de blocare volant motor (Mot.suportul de accesorii. .discul de ambreiaj (reperaţi sensul de montare).tubul de intrare apă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.filtrul de ulei. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 582-01) sau (Mot.

a Demontaţi carterul de închidere arbore cotit. a Demontaţi pompa de apă. 10A-81 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 103289 103278 a Demontaţi galetul întinzător de distribuţie.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107792 103288 a Demontaţi carterul inferior de ulei.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103287 a Demontaţi: .pinionul de antrenare. 10A-82 . .lanţul pompei de ulei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Dezmembrare 10A K7J. .pompa de ulei.

pentru a evita orice început de fisură a bielei. Notă: Reperaţi obligatoriu poziţia cuzineţilor arborelui cotit deoarece clasa poate fi diferită pe fiecare palier. a Demontaţi: .ansamblurile « bielă-piston ». . II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A-83 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit.capacele bielelor.piuliţele capacelor bielelor. a ATENŢIE Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare pentru reperarea capacelor bielelor.capacele palierelor arborelui cotit. 103280 . a Demontaţi: .EXTRAGERE AXE PISTOANE a Demontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente.arborele cotit. 574-22 Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor I -DEMONTARE ATELAJ MOBIL 20160 a Reperaţi sensul de montare a capacelor palierelor arborelui cotit. . . Utilizaţi un creion care nu se şterge.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: DEMONTARE 10A K7J.

10A-84 . a Extrageţi axul pistonului la presă cu ajutorul mandrinei de extragere (2). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Demontare 10A K7J. 574-22) a Plasaţi pistonul pe soclul (1). a Aliniaţi axul pistonului cu gaura de degajare a soclului (1). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 1 10052 2 1 10051 a Utilizaţi cutia dispozitivului (Mot.

Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea rapidă a motorului. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Curăţare CURĂŢARE PARTE INFERIOARĂ MOTOR a Curăţaţi: .carterul inferior de ulei.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. .În momentul curăţării pieselor.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.Curăţaţi carterul cilindrilor cu grijă pentru a evita ca aceste corpuri străine să fie introduse în conductele de alimentare şi de retur ulei.capacele palierelor arborelui cotit. . . IMPORTANT .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.arborele cotit. . .Purtaţi ochelari. 10A-85 . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn. este obligatoriu să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările lor provocând o degradare a motorului.Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă în cele din urmă să provoace o distrugere rapidă a motorului. 10A K7J.carterul cilindrilor. . .carterul de închidere arbore cotit. . . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 ATENŢIE .Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. .

03 mm. .CONTROL CARTER CILINDRI a Dispozitive de măsurare indispensabile: .riglă chiulasă.jojă de înălţime. ATENŢIE Nici o rectificare a carterului cilindrilor nu este autorizată.picior cu culisă. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. .m + 47° ± 5°) Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit I . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.micrometru. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1 lângă volantul motor.comparator. 2 . .Verificare suprafaţă de îmbinare carter cilindri a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu un set de cale deformarea suprafeţei de îmbinare care nu trebuie să fie mai mare de 0. .m + 47° ± 5° 10A-86 . 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Material indispensabil comparator suport comparator riglă chiulasă jojă de înălţime micrometru picior cu culisă 102786 1 .suport comparator.Măsurarea diametrului palierelor arborelui cotit de pe carterul cilindrilor a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând capacul Nr. 25 N.

.942 exclusiv.949.diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. 10A-87 .Clasa A sau D: de la 47. II .997 inclusiv la 48. a Gaura (1) defineşte aceeaşi clasă pentru cele cinci fusuri ale carterului cilindrilor.97 ± 0.Clasa C sau F : de la 48.942 inclusiv la 51.936 la 51.diametrul fusului carterului cilindrilor (mm) trebuie să fie de la 51. a Dacă (X) = 27 mm : . 2 .003 exclusiv. Parte inferioară motor: Caracteristici pentru identificarea claselor de fusuri. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Diametrul fusurilor (mm) (X2) trebuie să fie de: .003 inclusiv la 48.CONTROL ARBORE COTIT 1 .Măsurare diametru manetoane 21697 a Măsuraţi cota (X) pentru a identifica clasa de fusuri a carterului cilindrilor. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control cotit (X1).01 mm.997 exclusiv.990 inclusiv la 47. a Măsuraţi diametrul interior al palierelor arborelui 102806 X3 a Diametrul manetoanelor (X3) trebuie să fie de 43.Clasa B sau E : de la 47.010 inclusiv. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 a Demontaţi capacele palierelor arborelui cotit.Măsurare diametru fusuri X1 X2 10021 102805 1 X a Consultaţi 10A. a Dacă (X) = 17 mm : .

Montare cuzineţi pe carter cilindri 16359-1 103283 a Montaţi dispozitivul (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b . a Pe capacele palierelor.cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr. puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele. .cuzineţii necanelaţi de pe capacele palierelor Nr. 1493-01).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 3 . a Pe carterul cilindrilor. 2 3 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot.Control joc diametral arbore cotit a . puneţi: .Sens de montare cuzineţi arbore cotit 10A K7J. canelat în dispozitivul a Apăsaţi pe (2) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (3).1-3-5.1493-01) pe carterul cilindrilor. 10A-88 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.2-4.

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot. .calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr. a Remontaţi: . 16357 a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot. 1493-01) pe capacul palierului. 10A-89 .arborele cotit. 4 5 a Scoateţi uleiul care se poate găsi pe fusurile arborelui cotit şi pe palierele carterului cilindrilor. a Apăsaţi pe (4) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (5).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control c .3 (canalele de lângă arborele cotit).Montare cuzineţi pe capace palier 10A K7J. 1493-01). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Notă: Nu rotiţi niciodată arborele cotit în timpul operaţiei.

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr. a Măsuraţi strivirea firului de măsurare a jocului cu ajutorul hârtiei de ambalaj (3).arborele cotit.028 la 0.1 lângă volantul motor.054 mm. a Curăţaţi urmele firului de măsurare de pe arborele cotit şi de pe cuzineţi. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N. a Demontaţi: . a Strângeţi în ordine. a Plasaţi firul în axa fusurilor arborelui cotit (evitând găurile de ungere a palierelor).m + 47° ± 5°.Control joc lateral arbore cotit a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. a Verificaţi valoarea jocului care trebuie să fie de la 0. 10A-90 .capacele palierelor arborelui cotit. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 4 1 3 5 7 3 2 6 10 9 2 102807 20160 a Tăiaţi bucăţi de fir de măsurare a jocului (2). 4 . .

045 la 0. la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit la 25 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control 10A K7J. a Strângeţi în ordine.calele laterale ale arborelui cotit de pe palierul Nr.arborele cotit. . 8 4 1 5 7 3 2 6 10 9 . a Demontaţi: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103281 20162 a Remontaţi: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.cu uzura calelor laterale: de la 0.arborele cotit. 20160 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit.3 (canalele de lângă arborele cotit). . 10A-91 . a Verificaţi jocul lateral al arborelui cotit care trebuie să fie de: .252 mm.m + 47° ± 5°.1 se găseşte lângă volantul motor. a Ungeţi fusurile cu ulei motor.capacele palierelor arborelui cotit.fără uzura calelor laterale: de la 0. Palierul Nr.045 la 0.852 mm.

40 la 0. 10A-92 .Jocul la tăietura segmentului raclor trebuie să fie de la 0.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Parte inferioară motor: Control III .Verificare joc la tăietura segmentelor A 5 4 1 3 102793 B 102795 a Puneţi segmentul (3) în cilindru.Jocul la tăietura segmentului de etanşeitate trebuie să fie de la 0. a Măsuraţi jocul dintre canalele pistonului şi segmente cu ajutorul unui set de cale (1).02 mm. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .Jocul la tăietura segmentului de compresie trebuie să fie de la 0. .(A): Poziţie incorectă a setului de cale. a Jocul pentru segmentul de etanşeitate trebuie să fie de la 0.04 la 0.052 mm.35 mm a .06 mm.40 mm.05 la 0. a Măsuraţi jocul la tăietura segmentului cu ajutorul unui set de cale (5).60 mm. a . a Dacă valoarea jocului este în afara toleranţei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.20 la 0. a .38 la 1.Verificare joc între canalele pistonului şi segmente 10A K7J. a Jocul pentru segmentul raclor trebuie să fie de 0.(B): Poziţie corectă a setului de cale. a Împingeţi segmentul (3) până în mijlocul cilindrului cu ajutorul pistonului (4). a Jocul pentru segmentul de compresie trebuie să fie de la 0. înlocuiţi ansamblul « piston-ax » sau segmentele.CONTROL PISTOANE ŞI SEGMENTE 1 .

Parte inferioară motor: Caracteristici pentru determinarea cuzineţilor fusurilor.cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr.m + 47° ± 5° 10 N. 574-24 placă cu încălzire de 1500 waţi cleşte pentru segmente bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă cilindru a Pe carterul cilindrilor.cuzineţii necanelaţi pe capacele palierelor Nr. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. puneţi: . 1493-01 Dispozitiv de centrare cuzineţi paliere arbore cotit (motoare K) Dispozitiv de montare cuzineţi bielă Scule şi dispozitive pentru înlocuirea axelor pistoanelor Inel B18 şi cală C18 de montare ax piston. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.Determinare cuzineţi arbore cotit a Consultaţi 10A.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. înlocuieşte axul A13 de montare a axului pistonului Material indispensabil 103283 2 . 10A-93 .m (strângere) I -REMONTARE CUZINEŢI ARBORE COTIT 1 . puneţi cuzineţii canelaţi de pe toate palierele.2-4. Axul A13-01. 1492 Mot. 574-23 Mot.Sens de montare cuzineţi arbore cotit Mot. 574-22 Mot. a Pe capacele palierelor. Cupluri de strângerem şuruburi capace paliere arbore cotit piuliţe capace biele 25 N. .m (prestrângere) + 43 N.1-3-5.

a Apăsaţi pe (3) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (4). 16357 a Apăsaţi pe (1) până când aduceţi cuzinetul în contact cu langheta (2). 1493-01) pe carterul cilindrilor. 10A-94 . 1 2 3 4 16359 a Plasaţi cuzinetul (Mot. canelat în dispozitivul a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot.Montare cuzineţi pe carter cilindri 10A K7J. II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 3 .REMONTARE ARBORE COTIT a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa care vine în contact cu arborele cotit. 1493-01) pe capacul palierului.Montare cuzineţi pe capacele palierelor 16359-1 16358 a Montaţi dispozitivul (Mot. 1493-01). 1493-01). a Montaţi dispozitivul (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 .

1. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. a Strângeţi în ordine. a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără punct dur. a Plasaţi calele laterale ale arborelui cotit pe palierul Nr. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 103281 21698 a Remontaţi arborele cotit.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale capacului palierului N°1 trebuie să fie curate. 9 5 3 7 6 2 4 8 1 10 103282 a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând Nr.. radiator.). uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). Notă: . la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit (25 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.3 (canalele lângă arborele cotit). 10A-95 . a Aplicaţi două cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 1 mm pe palierul Nr.m + 47° ± 5°)..1 lângă volantul motor..

MONTARE CUZINEŢI BIELE 10A K7J. a Montaţi biela pe soclu. 10A-96 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare III . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Rezemaţi partea inferioară (4) a piciorului bielei de pionul de centrare. a Alegeţi suportul cuzinet (1) corespunzător motorului (marcaj al tipului de motor (2) pe suport). 3 5 1 2 15743 a Montarea cuzineţilor se face obligatoriu cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 4 15744 15198 a Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de eliminare erori de montaj. a Glisaţi suportul cuzinet în canalul (3) al soclului. 1492). 15744-1 a Montaţi cuzinetul (5) pe suportul cuzinet.

IV . 574-24). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 15745 15747 a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul corpului bielei. a Scoateţi suportul capacului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte capace ale bielelor. 15746 a Puneţi capacul bielei rezemat pe pionii (6) ai soclului. a Împingeţi suportul cuzinet (în sensul săgeţii) până când aduceţi suportul cuzinet la capăt pe fundul capacului bielei. a Utilizaţi cutia de scule (Mot.ASAMBLARE BIELĂ-PISTON 7 6 10052 a Axele pistoanelor sunt montate strâns în biele şi rotativ în pistoane.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J. 10A-97 . a Scoateţi suportul corpului bielei şi procedaţi în acelaşi fel pentru celelalte biele. 574-23) şi (Mot. 574-22) şi dispozitivele (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

Reperaţi exclusiv cu săgeata gravată pe capul pistonului.Pregătire biele a Controlaţi vizual: . . nu există bosaj pe pistoane. a Puneţi picioarele bielelor pe placa cu încălzire. 3 . a Înfiletaţi centrorul (4 ) ansamblului. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.curăţenia suprafeţelor de reazem dintre capacul şi corpul bielei. utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13-01 din cutia (Mot. Totuşi. montaţi toate bielele în acelaşi sens.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 1 .Pregătire axe piston a Verificaţi ca axele pistoanelor să culiseze liber în pistoane.Sens de montare a pistoanelor în raport cu bielele a ATENŢIE Biela este simetrică. 2 . a Încălziţi piciorul bielei până la fuziunea martorului luminos de sudură auto-decapantă. a Aveţi grijă ca întreaga suprafaţă a piciorului bielei să fie în contact cu placa. Pentru axele cu întăritură. două sensuri de montare sunt posibile. a Pentru axele fără guler. 574-24). 10A 4 K7J. plasaţi (ca martor luminos de temperatură) o bucată de sudură auto-decapantă cu cositor în (1) al cărei punct de fuziune este de aproximativ 250° C. Notă: Pentru motoarele K7J şi K7M 710. 10A-98 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 3 103309 a Montaţi axul pistonului (2) pe axul de montare (3). 574-22). 1 până la strângerea a Defiletaţi cu un sfert de tură axul de montare (3). 103310 a Pe fiecare picior al bielei.starea bielelor (răsucire şi perpendicularitate sau paralelism). a Utilizaţi o placă cu încălzire de 1500 waţi. utilizaţi centrorul C13 şi axul de montare A13 a cutiei (Mot.

canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare a .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale.bosajul (6) în sus la stânga axei verticale. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 5 6 6 7 10055 7 10054 a Poziţionaţi: .1-ul sens de montare Cilindri 1-2 Cilindri 3-4 10A 5 K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în sus şi la dreapta axei verticale.bosajul (6) în jos la stânga axei verticale. . . 10A-99 . . . a Poziţionaţi: .

şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 6 6 5 5 108413 108412 7 10056 7 10056 a Poziţionaţi: .canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. 10A-100 .bosajul (6) în sus la dreapta axei verticale. . .bosajul (6) în jos la dreapta axei verticale.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale.canalul de oprire a cuzinetului (7) al bielei în jos la dreapta axei verticale. a Poziţionaţi: . .al 2-lea sens de montare 10A K7J. . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.săgeata în (5) gravată pe capul pistonului în jos şi la stânga axei verticale.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare b .

10A-101 . recentraţi pistonul. totul fixat cu acul (10). respectaţi instrucţiunile următoare: a .ştergeţi picătura de sudură. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B18. a Verificaţi ca gaura axului pistonului să fie în alinierea găurii inelului B10.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 4 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 b .REMONTARE SEGMENTE a Segmentele. ajustate la origine. a Verificaţi ca axul pistonului să rămână la distanţă de diametrul pistonului pentru toate poziţiile bielei în piston. . . trebuie să fie libere în canalele lor. a Plasaţi.Pentru a asambla pistonul şi biela. pe soclu. a Operaţiile următoare trebuie efectuate rapid pentru a evita o pierdere de căldură. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. cu marcajul TOP în sus. a Ungeţi centrorul şi axul pistonului cu ulei motor.Pentru pistoanele «marcaje vechi» 10A K7J. a Când bucata de sudură atinge punctul de fuziune (transformare în picătură): . a Respectaţi sensul de montare a segmentelor.Pentru pistoanele «marcaje noi» 9 11 8 12 10 14524 10053 a Plasaţi pe soclu inelul B10 în (11) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect). inelul B18 în (8) cu V-ul V18 în (9) şi pistonul rezemat pe inel (orientat în sensul corect).apăsaţi rapid axul pistonului până când centrorul ajunge la capăt pe fundul soclului suport.plasaţi biela (corect poziţionată) în piston. totul fixat cu acul (12). V . eventual. a Apăsaţi axul pistonului în montaj pentru a verifica dacă el culisează liber şi.introduceţi centrorul în piston. .

. a Potriviţi bielele pe manetoanele arborelui cotit. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. VI .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Atelaj mobil: Remontare 10A K7J.prelungirile pistoanelor. 10A-102 . .împerecherea piston-carcasă a carterului cilindrilor (Nr.1 parte volant motor).REMONTARE PISTOANE-BIELE a Ungeţi înainte de montare: .m (prestrângere) + 43 N.orientarea reperului pistonului spre volantul motor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14514 98965 a Remontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru segmente. . . a Strângeţi la cuplu piuliţele capacelor bielelor (10 N. a Remontaţi ansamblurile « bielă-piston » cu ajutorul bucşei de montaj a pistonului cu segmentele în cămaşa cilindrului respectând înainte: .m (strângere)). a Respectaţi orientarea jocului la tăietura fiecărui segment.carcasele carterului cilindrilor. 103279 a Remontaţi capacele bielelor.segmentele.manetoanele arborelui cotit.

Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. 1385 Mot. .REMONTARE POMPĂ DE ULEI 10A K7J..ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare I .lanţul pompei de ulei.m de la 18 la 22 N..). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale carterului de închidere arbore cotit trebuie să fie curate.m 12 N..m Notă: 22 N. .m 12 N.m 20 N.m 8 N.m .m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . a Strângeţi la cuplu şuruburile pompei de ulei (de la 22 la 27 N.m de la 30 la 35 N.m 14 N.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.pompa de ulei. 582-01 Mot. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). 1677 Emb. Mot.m de la 50 la 55 N. 1129-01 Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă distribuţie (35 x 47 x 7) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj a Remontaţi: Cupluri de strângerem şuruburi pompă de ulei şuruburi carter de închidere arbore cotit şuruburi M6 pompă de apă şuruburi M8 pompă de apă şuruburi carter inferior de ulei şuruburi carter inferior de ulei senzor detonaţie senzor de presiune ulei şurub tub de intrare apă şuruburi volant motor şuruburi mecanism de ambreiaj de la 22 la 27 N.pinionul de antrenare.m 22 N. . radiator. 1518 103287 10A-103 .

Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 A 3 2 1 4 5 6 10061 103278 a Aplicaţi în (A) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe carterul de închidere arbore cotit. radiator.).. 10A-104 . a Strângeţi în ordine şi la cuplu şurubul carterului de închidere arbore cotit (12 N. a Remontaţi carterul de închidere arbore cotit. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate.. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.. Notă: .m). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

10A-105 .REMONTARE CARTER INFERIOR DE ULEI 1 4 5 6 7 1 . a Strângeţi în ordine şi la cuplu: . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. B 10063 a Aplicaţi în (B) un cordon de LOCTITE 518 cu o lăţime de 1 mm pe pompa de apă. uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete)..Carter inferior de ulei din tablă de oţel 8 3 2 a Notă: .m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 . 103288 a Remontaţi pompa de apă.Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. Notă: Aplicaţi una până la două picături de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile (1 ) şi (4 ) ale pompei de apă.).şuruburile M6 ale pompei de apă (12 N. 103289 a Remontaţi un galet întinzător de distribuţie.m). radiator.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate... II .şuruburile M8 ale pompei de apă (22 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

a Înlocuiţi cele două garnituri din cauciuc de la fiecare capăt al carterului inferior de ulei în (1). uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). a Aplicaţi: . . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 3 1 2 99179 20166 a Aplicaţi un cordon de RHODORSEAL 5661 cu o lăţime de 3 mm pe carterul inferior de ulei din tablă.patru cordoane (2) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm. a Verificaţi la remontarea carterului inferior de ulei ca el să fie corect aliniat cu carterul cilindrilor pentru a evita ca în momentul cuplării cutiei de viteze să deformaţi carterul de ambreiaj. radiator.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J.. 2 . Amestecul produs-fluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor. a Remontaţi carterul inferior de ulei din aluminiu echipat cu o garnitură nouă. .Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor.Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor şi ale pompei de apă trebuie să fie curate.). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Carter inferior de ulei din aluminiu a Notă: . 2 20167 10A-106 .două puncte (3) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia carterului de închidere arbore cotit şi a carterului cilindrilor...

.m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 12 16 8 4 1 5 9 13 17 20 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107773 a Remontaţi senzorul de presiune ulei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi filtru de ulei nou.şuruburile carterului inferior de ulei (8 N.m).Volantul motor nu poate fi fixat cu broşele pe loc. 10A-107 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 3 .m). Strângeţi la cuplu senzorul detonaţie (20 N.Strângere carter inferior de ulei 10A K7J. III . a Remontaţi tubul de intrare apă echipat cu o garnitură nouă.m).REMONTARE SIMERINGURI ARBORE COTIT a ATENŢIE Pentru motoarele fixate prin faţa de cuplare: . 107792 a Strângeţi în ordine şi la cuplu: . a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare apă (22 N. .şuruburile carterului inferior de ulei (14 N. a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune ulei (de la 30 la 35 N.m). 107775 a Remontaţi senzorul detonaţie.Este recomandat să demontaţi motorul din suport pentru montarea simeringului lângă volantul motor.

1129-01). 10A-108 .m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. 14523 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă distribuţie cu ajutorul dispozitivului (Mot. 103285 a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 1385). 1518). 582-01) sau (Mot. 1677). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14522 103284 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Remontaţi volantul motor echipat cu şuruburi noi. a Montaţi dispozitivul de blocare volant motor (Mot. a Strângeţi la cuplu şuruburile volant motor (de la 50 la 55 N.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter cilindri: Reasamblare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 103286 a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (de la 18 la 22 N.m). a Demontaţi dispozitivul de blocare volant motor. 10A-109 .

Parte superioară motor: Caracteristici).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .m 22 N. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1135-01 Mot. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei (consultaţi10A.m 12 N. 1715 2 1 Mot. 1489 Mot. 104) în (2).REMONTARE CHIULASĂ a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei. 799-01 Tije de centrare garnitură şi chiulasă Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior I .m K7J. Mot. 1501 Mot.m 22 N. a Degresaţi feţele combustiei chiulasei şi carterului cilindrilor. pe carterul cilindrilor.m 14689 11 N. a Montaţi garnitura chiulasei pe carterul cilindrilor.m 50 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.chiulasă: Remontare 10A 30 N.m a Verificaţi prezenţa bucşei crestate de centrare (1) pe carterul cilindrilor. 10A-110 .m 8 N.m + 80° ± 5° 20 N. dispozitivul (Mot. 1505 Cupluri de strângerem şuruburi capac chiulasă din aluminiu şuruburi capac chiulasă din plastic şuruburi suport alternator şurub tub de ghidare jojă de ulei piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie 10 N. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. 104 Mot. a Remontaţi chiulasa. a Remontaţi capacul chiulasei echipat cu o garnitură nouă.m 44 N. a Montaţi.

10A-111 .m.Metodă de strângere capac chiulasă din plastic 7 3 3 4 8 5 1 8 4 5 1 2 2 6 107771 6 107771 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu la 2 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic la 5 N.m). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .m.chiulasă: Remontare 1 . a Rebranşaţi Duritul de reaspirare a vaporilor de ulei.Metodă de strângere capac chiulasă din aluminiu 10A 7 K7J. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din plastic (11 N.m). Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului chiulasei din aluminiu (10 N.

2 1 3 4 107770 a Remontaţi ansamblul bobină de aprindere împreună cu cablurile bujiilor. a Verificaţi împerecherile cablurilor bujiilor cu bobina de aprindere. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Remontare 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 106640 a Demontaţi obligatoriu un cordon de U n s o a r e fluorată cu un diametru de 2 mm pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. 10A-112 .

Aceasta pentru a evita o alunecare între: .arborele cotit. . II .REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii). Strângeţi la cuplu şuruburile alternatorului (22 N. • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit.capetele arborilor cu came (parte distribuţie). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m).feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit.alezajele şi feţele de reazem ale pinioanelor arborilor cu came.chiulasă: Remontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. . Această alunecare antrenează distrugerea motorului.capătul arborelui cotit (parte distribuţie).distribuţie. .În momentul înlocuirii curelei. 10A-113 . suportului a ATENŢIE Degresaţi obligatoriu: .alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie. a Remontaţi tubul de ghidare al jojei de ulei echipat cu o garnitură nouă.m). . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 107769 104703 a Remontaţi suportul alternatorului (dacă este echipat). a Remontaţi pinionul arborelui cotit. . . . a Remontaţi alternatorul fără să strângeţi fixările.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Strângeţi la cuplu şuruburile tubului de ghidare al jojei de ulei (12 N.pinioanele arborilor cu came.

a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489).chiulasă: Remontare 1 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J. 10A-114 . 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior.

10A-115 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Remontare 2 .Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J.

chiulasă: Remontare 10A K7J. a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter.799-01). reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. 10A-116 .

10A-117 . . a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea. 1501). 799-01)). a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.chiulasă: Remontare 10A 14 K7J. 1489).m.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: .

703.703. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). 1501) pe fulia arborelui cu came.790: 144 Hz ± 5.745.K7M 702. a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1715) sau (Mot.K7M 702.720.710. a Strângeţi la cupluri: . 1489). . a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.m).701.m).m.şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N.m. 10A K7J. . a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.701. 1501). a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. 1135-01) în (16). a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N.720.m).710 / K7M 704.790: 144 Hz ± 5.m).744. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot.746: 162 Hz ± 5. 10A-118 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 .K7J 700.şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N. a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. până la obţinerea valorii: .şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N.K7J 700.746: 162 Hz ± 5.710 / K7M 704. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie.745. .710.chiulasă: Remontare . a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1715) sau (Mot.744. 1489). a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot. 1505) în (17). în caz contrar reajustaţi.

a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N.S. Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D.REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 .chiulasă: Remontare 10A K7J. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 107501 10A-119 .Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.un şurub nou de fixare.ZD3). a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 III .L. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. P.fulia de accesorii a arborelui cotit.un galet întinzător nou. 1489).În momentul înlocuirii curelei. 1489). . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m).K. Remontaţi: . a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie .V.Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: .F. a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N.o curea de accesorii nouă. .m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). a ATENŢIE . înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. .G.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.chiulasă: Remontare 2 .Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen. . 10A K7J. 10A-120 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°. 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).Motoare echipate cu curea elastică a Notă: .Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător.

Notă: . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Distribuţie . a Demontaţi cârligul.chiulasă: Remontare 10A K7J. 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. 10A-121 .El trebuie aruncat după utilizare.

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Mot.m sondă de oxigen piuliţe ecran termic colector eşapament şuruburi de fixare a volantului motor şurub mecanism de ambreiaj 10A-122 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 45 N. 1378 Placă suport motor pentru stâlp DESVIL Broşe X & Y utilizabile cu broşa A adaptabile pe stâlp DESVIL Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. 1129-01 A Mot. a Remontaţi tubul de intrare a pompei de apă echipat cu o garnitură nouă.m 22 N. 792-03 Mot.FIXARE MOTOR PRIN FAŢA ACCESORII Mot. de 24 mm Dispozitiv de montare simering arbore cotit lângă volant (simering 80 x 100 x 8) (motoare E şi K) Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj I . 792-03). 1518 Cupluri de strângerem şurub tub de intrare pompă de apă piuliţe eşapament colector 22 N. 582-01 108568 a Demontaţi: . 1378). (X) şi (Y) ale dispozitivului (Mot.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J.m 25 N. 1495 X Y Mot. Emb.m 18 până la 22 N.motorul din suportul motor (Mot.m 50 până la 55 N. a Strângeţi la cuplu şurubul tubului de intrare a pompei de apă (22 N.broşele (A). 1677 .

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. Cupluri de strângere pentru a cunoaşte valorile cuplurilor de strângere.În momentul înlocuirii curelei.m).accesoriile. P. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA ACCESSORII) 4 1 5 a . S. L.suportul de accesorii. 10A-123 . . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. .Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. ZD3).Motoare echipate cu curea striată 6 2 3 7 108573 a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o garnitură nouă. Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic al colectorului de eşapament (22 N.m). G. 1495). K. Notă: Consultaţi 10A. 107501 a ATENŢIE . a Remontaţi ecranul termic al colectorului de eşapament. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.o curea de accesorii nouă. F.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. . a Remontaţi . Remontaţi: . a Remontaţi sonda de oxigen.un galet întinzător nou. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului de eşapament (25 N. V. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N.

10A-124 .Motoare echipate cu curea elastică a Notă: Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua. 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen. 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei cu mâna în sens orar cu aproximativ 90°.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare b . 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen. 10A K7J. punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).

109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică. 103284 II . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.1723). a Remontaţi volantul motor.Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă.motorul din dispozitivul placă suport (Mot. a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. Notă: . . .broşele carterului cilindrilor.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. a Demontaţi cârligul. 10A-125 .FIXARE MOTOR PRIN FAŢA DE CUPLARE a Demontaţi: . 1129-01).El trebuie aruncat după utilizare. a Înfiletaţi şuruburile de fixare. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (50 până la 55 N. 582-01) sau (Mot. 14522 a Remontaţi simeringul arborelui cotit lângă volantul motor cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1677).

discul de ambreiaj. 1677). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 95414 a Remontaţi: . 1518). şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Demontaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot.m). . 582-01) sau (Mot. 10A-126 . a Strângeţi progresiv şuruburile de fixare a mecanismului de ambreiaj. a Strângeţi la cuplu şuruburile mecanismului de ambreiaj (18 până la 22 N.mecanismul de ambreiaj.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Motor: Reasamblare 10A K7J. a Centraţi discul de ambreiaj pe volantul motor cu ajutorul centrorului dispozitivului (Emb.

14488 a Montaţi dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. 582-01) sau (Mot.DEMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . .Motoare echipate cu curea striată 109636 a Tăiaţi cureaua de accesorii cu ajutorul unui cleşte de tăiere. II .galetul întinzător. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 1677 Mot. 582-01 Mot. 10A-127 .Motoare echipate cu curea elastică I . 1677) (pentru motoarele fixate prinfaţa accesorii). şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1489 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Sector de imobilizare volant motor (motoare F) Calibru tijă de calaj punct mort superior 2 .DEMONTARE DISTRIBUŢIE 107501 a Demontaţi: .cureaua de accesorii.

. 582-01) sau (Mot.fulia de accesorii a arborelui cotit. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 1 . 1677). . 10A-128 .carterul de distribuţie superior. 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.dispozitivul de blocare a volantului motor (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Poziţionaţi reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (1) aproape pe verticală în sus rotind arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie).carterul de distribuţie inferior.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. 107498 a Demontaţi: .Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 1 107500 a Demontaţi: .

3 4 2 107496 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. a Reperele de calaj ale pinionului arborelui cotit (2) şi ale fuliei arborelui cu came (3) trebuie să fie pe verticală.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 14489 a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. 1489). 10A-129 . 107497 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. a Efectuaţi repere (4) pe cartere cu ajutorul unui creion care nu se şterge. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 2 .

a Demontaţi: .reperele (5) şi (6) ale pinionului arborelui cotit. 107496 a Desfaceţi piuliţa galetului întinzător.reperele (7) şi (8) ale fuliei arborelui cu came.galetul întinzător. 10A-130 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 8 7 5 6 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi: . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare 10A K7J. Notă: Reperele (6) şi (8) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.

10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curea de distribuţie: Demontare . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 10A-131 .cureaua de distribuţie.

. 1135-01 Mot. 799-01 Calibru tijă de calaj punct mort superior Imobilizator pinioane pentru curea dinţată de distribuţie Dispozitiv de pretensionare curea de distribuţie Întinzător distribuţie curea de I . 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" Cupluri de strângerem piuliţă galet întinzător de distribuţie şuruburi M6 carter de distribuţie şuruburi M8 carter de distribuţie şuruburi M10 carter de distribuţie şurub fulie de accesorii arbore cotit buşon calibru tijă de Punct Mort Superior 50 N. 10A-132 .m 8 N. 1715 Mot.REMONTARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese după ce au fost demontate: • cureaua (distribuţie şi accesorii).m 30 N. 1 104703 .alezajul şi feţele de reazem ale pinionului de distribuţie în (1). Mot. . • şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m Notă: Degresaţi obligatoriu: .În momentul înlocuirii curelei. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.m 22 N. a Remontaţi pinionul arborelui cotit.m a 44 N.feţele de reazem ale fuliei de accesorii a arborelui cotit.capătul arborelui cotit (parte distribuţie).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. 1501 Mot.m + 80° ± 5° 20 N. 1489 Mot. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. ATENŢIE Nu porniţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.

a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 1 . a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489). 5 4 108570 a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 14489 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 2 3 107495 a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2) trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe carterul (3) efectuat la demontare. a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort Superior.Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj 10A K7J.799-01) reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare. 10A-133 .

şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.Calaj distribuţie fără calibru tijă de calaj 10A K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . 10A-134 . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 107495 a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază.

reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu reperul gravat (9) pe capacul chiulasei. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 9 8 6 7 1101 a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare (sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul (6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7) pe carter.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.799-01). Notă: Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe motoarele care nu prezintă o gaură pentru calibrul tijă de calaj. 10A-135 . a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot.

10A-136 .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A 14 K7J. a Puneţi galetul întinzător rezemat pe curea. 1489). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.reperul curelei (13) cu cel al fuliei arborelui cu came (12) (ajustaţi cu dispozitivul (Mot.m. . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 13 12 15 10 11 107494 107493 a Remontaţi o curea de distribuţie aliniind: . 1501) în (14) pe fulia arborelui cu came. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 1501). a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.reperul curelei (11) cu cel al pinionului arborelui cotit (10). a Strângeţi uşor piuliţa galetului întinzător. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N. 15 16293 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 799-01)).

K7J 700. 1489). a Întindeţi cureaua rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. până la obţinerea valorii: . 744.şuruburile M6 ale carterului de distribuţie (8 N. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 17 .m). 10A K7J. 744. 1501) pe fulia arborelui cu came. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. în caz contrar reajustaţi. 710. a Aplicaţi o picătură de LOCTITE FRENETANCH pe şuruburile carterului superior de distribuţie (18). 746: 162 Hz ± 5.m.m). 710. a Verificaţi ca reperele pinionului arborelui cotit să fie aliniate cu reperele efectuate anterior de operator a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Efectuaţi patru rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. 1505) în (17). 710 / K7M 704. 1135-01) în (16). 703. . 790: 144 Hz ± 5. a Strângeţi la cupluri: . a Plasaţi senzorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie la 50 N. 16 18 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot.m). 10A-137 . 745. a Aplicaţi o pretensionare pe secţiunea curelei în (15) cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 10 N.şuruburile M10 ale carterului de distribuţie (44 N. a Demontaţi dispozitivul de pretensionare (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare . 720.m). 1501). 701. a Strângeţi la cuplu piuliţa galetului întinzător de distribuţie (50 N. 710 / K7M 704. 1715) sau (Mot.m. . 745. 790: 144 Hz ± 5.K7J 700. 701. 1505) ca tensiunea curelei să fie de 107498 a Remontaţi carterele de distribuţie. 746: 162 Hz ± 5. 720.K7M 702.1715) sau (Mot.K7M 702.şuruburile M8 ale carterului de distribuţie (22 N. 1489). 703. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. . 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot.

REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA DE CUPLARE) 1 . şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. G.un şurub nou de fixare.un galet întinzător nou. 107501 10A-138 . K. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. a Remontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior punând un punct de RHODORSEAL 5661 pe filet. a Efectuaţi calajul arborelui cotit la Punctul Mort Superior cu ajutorul calibrului tijă (Mot. F. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 II .m). . Notă: Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi NT 3786A Tensiuni curele motoare D. .În momentul înlocuirii curelei. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua de accesorii. ZD3). P. a ATENŢIE .Motoare echipate cu curea striată 107500 a Remontaţi: . .Înlocuiţi orice curea demontată. S. 1489). 1489).fulia de accesorii a arborelui cotit. L. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m + 80° ± 5°) (arborele cotit este rezemat pe calibrul tijă de Punct Mort Superior). a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit (30 N.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J.o curea de accesorii nouă. Remontaţi: . V. a Strângeţi la cuplu buşonul calibrului tijă de Punct Mort Superior (20 N.

. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M. 10A K7J. şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109638 a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°. 109637 a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit după cum este indicat pe desen.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 2 . 10A-139 .Cureaua compresorului de aer condiţionat este o curea elastică şi nu are galet întinzător. punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional în (3).Remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.Motoare echipate cu curea elastică a Notă: . 3 1 109635 a Dispozitiv de montare a curelei elastice (1). 2 109639 a Poziţionaţi cârligul (2) după cum este indicat pe desen.

10A-140 .Dispozitivul de montare a curelei elastice este de unică folosinţă. Notă: . şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790 109640 a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia de accesorii a arborelui cotit. şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M.El trebuie aruncat după utilizare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Curele de distribuţie: Remontare 10A K7J. a Demontaţi cârligul. . 109641 a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua elastică.

1 Motor şi periferice 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR AMESTEC DE CARBURANT ALIMENTARE CU CARBURANT ANTIPOLUARE PORNIRE .ÎNCĂRCARE APRINDERE INJECŢIE BENZINĂ RĂCIRE EŞAPAMENT REZERVOR 11A 12A 13A 14A 16A 17A 17B 19A 19B 19C .

19D SUSPENSIE MOTOR .

Capitolul 1 Cuprins 10A ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor Filtru de ulei Consum ulei Presiune ulei Ansamblu motor .L90 .ÎNCĂRCARE .cutie de viteze Carter inferior Pompă de ulei Suport multifuncţional 10A-1 10A-2 10A-4 10A-5 10A-6 10A-32 10A-42 10A-44 13A ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină Rampă de injecţie Injectoare Regulator de presiune carburant: Control Pompă de benzină electrică: Control 13A-1 13A-2 13A-6 13A-7 14A ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare Reaspirare vapori de benzină: Control Absorbant vapori de benzină Absorbant vapori de benzină: Control 11A PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii Curea distribuţie Garnitură chiulasă 11A-1 11A-19 11A-29 14A-1 14A-2 14A-3 14A-4 12A AMESTEC DE CARBURANT 16A Caracteristici Admisie aer Filtru de aer: Înlocuire Cutie filtru de aer Repartitor admisie Colector eşapament Cutie clapetă fluture Cutie clapetă fluture: Branşare 12A-1 12A-7 12A-9 12A-11 12A-13 12A-19 12A-23 12A-27 Alternator: Generalităţi Alternator Demaror: Identificare Demaror 16A-1 16A-2 16A-14 16A-15 PORNIRE .Capitolul 1 CuprinsPagina L90 .

aer condiţionat Potenţiometru cutie clapetă fluture Corectare turaţie ralanti Reglare îmbogăţire Gestionare centralizată temperatură apă Particularităţi sistem (în rulaj) Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) Diagnosticare detectare rateuri de combustie Diagnosticare catalizator Diagnosticare sondă de oxigen 17B-1 17B-7 17B-11 17B-13 17B-19 17B-21 17B-23 17B-24 19B 17B-25 Golire .jojă .filtru Detector de nivel de carburant: Caracteristici 19D SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară 19D-1 .umplere circuit de răcire Purjare circuit de răcire Radiator de răcire Pompă de apă Termostat Grup motoventilator de răcire motor EŞAPAMENT Generalităţi 19B-1 19B-3 19B-5 19B-11 19B-12 17B-26 17B-28 17B-29 17B-30 17B-31 19C 17B-32 Ansamblu linii Catalizator Cameră detentă Amortizor zgomot REZERVOR Golire rezervor de carburant 19C-1 19C-3 19C-7 19C-10 17B-33 17B-34 17B-35 Rezervor de carburant Pompă .Cuprins 17A APRINDERE Bobine Bujii 17A-1 17A-5 19A RĂCIRE Generalităţi Caracteristici Control Schemă 19A-1 19A-2 19A-3 19A-5 19A-7 19A-9 19A-10 19A-15 19A-19 19A-20 17B INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente Sonde de oxigen Senzor turaţie şi poziţie Calculator injecţie benzină Calculator: Branşare Particularităţi Martor luminos injecţie Funcţie antidemaraj Strategie injecţie .

5 Cursă (mm) 70 K7M 710 1598 79.5 9.7/1 Manuale de Reparaţie de consultat: consultaţi NT 6010A. 10A-1 .5/1 Tip vehicul LS0A LS0C LS0E LS0G LS0B LS0D LS0F LS0H de Tip motor K7J de Indici motor 710 Cilindree (cm3) 1390 Alezaj (mm) 79. şi K7J sau K7M 10A Raport volumetric 9.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Identificare motor L90.5 80.

10A-2 . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. 1329). 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi K7J.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. a Strângeţi filtrul de ulei manual.

10A-3 . a Strângeţi filtrul de ulei manual. a Ungeţi cu ulei motor simeringul noului filtru de ulei. 1329 Capac filtru de ulei diametru 76 mm 10A ÎNLOCUIRE FILTRU DE ULEI 109223 a Demontaţi filtrul de ulei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1329). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Filtru de ulei L90. şi K7M.

a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior. după o declanşare a grupului motoventilator. fără să atingă reperul "MINIM" al nivelului de ulei. şi K7J sau K7M PROCEDURĂ DE MĂSURARE CONSUM ULEI 10A 1 . a Aşteptaţi 2 min pentru o scurgere totală a uleiului în carterul inferior. a Notaţi cantitatea de ulei adăugată şi kilometrajul parcurs de la ultima aducere la nivel.Readucere la nivel a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald. după o declanşare a grupului motoventilator. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. a Opriţi motorul. 10A-4 . a Opriţi motorul. a Efectuaţi un marcaj de vopsea totodată pe buşonul de umplere şi pe buşonul de golire ale carterului inferior pentru a verifica mai târziu că ele nu au fost demontate. a Faceţi un control vizual la joja mecanică. 3 . 4 . a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM".Măsurare consum ulei a Consumul de ulei = Cantitatea de ulei pentru completare (în litri) / numărul de kilometri (în mii).Aducere la nivel maxim a Notă: Operaţia trebuie să se facă cu motorul cald.Rulaj client a Solicitaţi clientului să efectueze aproximativ 2000 km.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Consum ulei L90. 2 . a Faceţi completarea până la reperul "MAXIM".

10A-5 .3000 rot/min: 3 bari Strângeţi la cuplu contactorul de ulei (3.5 daN. 836-05) şi o dulie lungă de 22 mm.CONTROL 10A Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. şi K7J sau K7M I .Ralanti: 1 bar . K7M: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Presiune ulei L90. 836-05 Ansamblu măsurare presiune ulei în cutie Asiguraţi-vă ca nivelul de ulei motor să fie între reperele "MINIM" şi MAXIM".UTILIZARE Motor K7J Motor K7M C+E+F Branşaţi manometrul în locul contactorului de presiune ulei.m). II . F A B C D E G H 87363 Utilizaţi dispozitivul (Mot.CONTROL MOTOR Motor K7J. III . Controlul presiunii uleiului trebuie să fie efectuat cu motorul cald (aproximativ 80°C).

m 10A-6 . 1159-03 Mot.m 10. 1448 Mot. 1390 Tav.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ». cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare. şi K7J. pentru a evita un dezechilibru.5 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .m 6. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.m 10.cutie de viteze L90.5 daN.m 6.5 daN. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi.5 daN.7 daN.2 daN. Pentru procedura de amplasare a chingii.remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.2 daN. 1202-01 Mot. Punte de prindere sub caroserie). Mot. Mijloc de ridicare.m 10. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1202-02 Mot.m 3.5 daN.5 daN.m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10.5 daN. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.1 daN. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple. (consultaţi 02A.m 10.m 2.

brida de fixare a bateriei (3).cutie de viteze L90. şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. şi K7J. a Demontaţi: .capacul siguranţelor şi al releelor (1).bateria. . . 2 107845 10A-7 . .port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .

şi 710 a Goliţi: . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 1448).calculatorul de injecţie în (5).circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 10A .manşonul de aspirare aer de pe caroserie. . . . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7).suporturile siguranţelor şi releelor. . . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot.uleiul motor dacă este necesar.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.protectorul calculatorului de injecţie în (4). 10A-8 . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6).protectorul de sub motor. DIRECŢIE MANUALĂ. şi K7J. .roţile faţă. . 108562 a Demontaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.cutie de viteze L90.uleiul cutie de viteze dacă este necesar. .

.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. a Debranşaţi: . 10A-9 . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 . şi K7J.Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată. 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8).cutie de viteze L90. .de pe partea superioară a cadrului (11). . şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.de pe spatele carterului cilindrilor. . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9).conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată.de pe suportul multifuncţional.

şi K7J. 10A-10 . a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat.cutie de viteze L90. şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. DIRECŢIE ASISTATĂ. şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .

Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată. .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. a Debranşaţi: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A-11 . 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent.de pe suportul multifuncţional.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . şi K7J.de pe spatele carterului cilindrilor. .de pe partea superioară a cadrului (16).cutie de viteze L90. a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. . .

IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. . 10A-12 . .opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. 107356 a Dislocaţi: . şi K7J. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: . şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.cutie de viteze L90.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie. ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.

cutie de viteze L90. 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi K7J. 10A-13 . şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22). a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze.

buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor. 31 99070 a Demontaţi: .cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi K7J.şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului. 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze.cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30). 10A-14 . .etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare.rotulele de direcţie (26). . . . .cutie de viteze L90. a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. şi 710 10A 29 25 27 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 .

a Demontaţi bieleta de preluare cuplu. 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. 10A-15 .şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. Eşapament. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.cutie de viteze L90. a Demontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . Catalizator).suspensia pendulară a motorului (33). 1453) cu chinga de menţinere. 33 108649 108648 a Demontaţi: . . a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie. şi K7J.

107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. .montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38). şi K7J. a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă.montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34).1159-03) în spatele motorului (35).montaţi dispozitivul (Mot. a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze. . a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37).coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului. 1453) cu chinga de menţinere. şi 710 10A 36 35 34 37 109229 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: .cutie de viteze L90. 10A-16 . 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .

39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi K7J. a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie. a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39).cutie de viteze L90. 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ». şi 710 . 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». 10A-17 . a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav. ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. 1390) sub cadru.coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. 1390). a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot. 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot. 1390).

m).m) . . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC. . a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.cutie de viteze L90.şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10. pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână. Baterie: Demontare . .umplerea cu ulei motor dacă este necesar. . Eşapament.m).m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.piuliţele de rotule de direcţie (3. a Strângeţi la cupluri: .5 daN. a Efectuaţi: . DIRECŢIE ASISTATĂ.1 daN. .2 daN.5 daN. .remontare).şuruburile roţii (10. . şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.5daN. Răcire.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6.m). .m).2 daN.m).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. DIRECŢIE MANUALĂ. Golire . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.5 daN.umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10.m).m).umplere circuit de răcire).5 daN.5 daN. 10A DIRECŢIE ASISTATĂ.m).m).piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6. şi K7J.buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.5 daN. 10A-18 .buloanele piciorului amortizorului (10. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare.şuruburile de fixare a cadrului (10. . a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. . Catalizator).7 daN.şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10.

2 daN.5 daN. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.remontare grup motopropulsor Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil staţie de încărcare 10A 10.7 daN.m DEMONTARE a Notă: Demontarea ansamblului «motor-cutie de viteze » se face demontând ansamblul « motorcutie de viteze-transmisii-semitrenuri-cadru ».5 daN.m Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a etrierelor de frână piuliţe de rotule de direcţie şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 10.5 daN.5 daN.m 3. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi. Mijloc de ridicare. cu chingi de menţinere Suport motor pe lonjeron dreapta pentru intervenţii fără demontare motor Suport pentru demontare . 1202-02 Mot.5 daN.1 daN. Pentru procedura de amplasare a chingii.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cutie de viteze L90. 1202-01 Mot.5 daN. Mot. (consultaţi 02A.m 10. Punte de prindere sub caroserie). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1747 Cupluri de strângerem buloane de fixare a blocului amortizor cutie de viteze piuliţă de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie buloane picior amortizor 10.m 6. IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 1448 Mot.m 6. 1390 Tav.2 daN. pentru a evita un dezechilibru.m 10. şi K7M.5 daN. 1159-03 Mot.m 10A-19 .m 10. 1453 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m 2.m 10.

2 107845 10A-20 . .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .brida de fixare a bateriei (3). . şi K7M. a Demontaţi: .port-siguranţele şi releele din suporturile lor (2). .capacul siguranţelor şi al releelor (1).cutie de viteze L90. şi 710 10A 1 3 107846 109184 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.bateria.

locaşul de recuperare electrolit de sub baterie.roţile faţă. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. . .protectorul de sub motor. şi 710 a Goliţi: .circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.cutie de viteze L90.protectorul calculatorului de injecţie în (4). a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (7). DIRECŢIE MANUALĂ. . . . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. . 1448). .manşonul de aspirare aer de pe caroserie.uleiul motor dacă este necesar.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. 10A-21 .calculatorul de injecţie în (5).suporturile siguranţelor şi releelor. şi K7M. 10A . 108562 a Demontaţi: . .uleiul cutie de viteze dacă este necesar.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 4 108564 7 5 6 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (6).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventilator (9).Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul.de pe spatele carterului cilindrilor. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 11 9 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: 8 .de pe partea superioară a cadrului (11).conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată. şi K7M. 10 a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. 109397 a Debranşaţi conectorul (10) al presostatului de direcţie asistată. a Debranşaţi: . . .cutie de viteze L90. şi 710 10A DIRECŢIE ASISTATĂ. 10A-22 . 109398 a Debranşaţi conectorul grupului motoventilator (8). . .de pe suportul multifuncţional.conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie.

DIRECŢIE ASISTATĂ. şi K7M. ATENŢIE 12 Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor .cutie de viteze L90. a Debranşaţi conectorul (13) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. şi AER CONDIŢIONAT a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. şi 710 10A DIRECŢIE MANUALĂ. 10A-23 . şi AER CONDIŢIONAT 14 109396 a Debranşaţi conectorii (12) ai grupului motoventilator 13 108107 109396 a Debranşaţi conectorii (14) ai grupului motoventilator.

de pe spatele carterului cilindrilor. .cutie de viteze L90. a Demontaţi conducta de înaltă presiune de direcţie asistată. 10A-24 .conducta de înaltă presiune de pe pompa de direcţie asistată.de pe suportul multifuncţional.de pe partea superioară a cadrului (16).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 17 108107 a Debranşaţi conectorul (17) al senzorului de presiune a fluidului refrigerent. a Debranşaţi: . .conducta de înaltă presiune de pe cremaliera de direcţie. .Duritul de joasă presiune de pe pompa de direcţie asistată şi goliţi circuitul. şi 710 10A 15 16 107924 a Demontaţi şuruburile de fixare a conductelor de direcţie asistată: . . 109397 a Debranşaţi conectorul (15) al presostatului de direcţie asistată. şi K7M.

a Debranşaţi racordurile conductelor de aer condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conducta de alimentare cu carburant (21) de pe rampa de injecţie. . . şi K7M. ATENŢIE Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe orificiile conductelor şi ale compresorului de aer condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii în circuit. 10A 20 21 19 107357 18 a Debranşaţi: .cutie de viteze L90. . 10A-25 .rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . şi 710 a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. 107356 a Dislocaţi: .conectorul electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20) de pe colectorul de admisie. IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. .conducta amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.

a Demontaţi şurubul (24) de fixare a tresei de masă pe cutia de viteze.cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 23 109493 a Extrageţi Duriturile de răcire (23) din suportul lor. şi 710 10A 24 22 22 22 108565 107934 a Debranşaţi Duriturile de răcire (22). 10A-26 . şi K7M.

rotulele de direcţie (26).etrierele de frână (25) şi ataşaţi-le de amortizoare. . .buloanele (27) ale picioarelor amortizoarelor. .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 31 99070 a Demontaţi: . şi 710 10A 29 27 25 30 26 107935 109494 a Extrageţi: 28 . şi K7M. 109213 a Extrageţi protecţia din cauciuc (31) a levierului de comandă a cutiei de viteze. a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.cablul de comandă a ambreiajului din furca de ambreiaj (29). 10A-27 .cablul de comandă a ambreiajului din opritorul teacă (30). . .cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.cutie de viteze L90.şuruburile (28) de fixare superioară a tiranţilor cadrului.

a Demontaţi bieleta de preluare cuplu.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . Catalizator).şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului. şi K7M. (consultaţi 19B. 10A-28 . şi 710 10A 32 109495 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. 33 108649 108648 a Demontaţi: .suspensia pendulară a motorului (33). a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze de caroserie.cutie de viteze L90. a Demontaţi catalizatorul Eşapament. 109214 a Demontaţi bulonul (32) de fixare a furcii de comandă a cutiei de viteze. 1453) cu chinga de menţinere. . luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare.

a Demontaţi piuliţa (36) de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze. . a Demontaţi blocul amortizor al cutiei de viteze (37).1159-03) în spatele motorului (35). 38 109230 a Efectuaţi calajul cutiei de viteze pe partea stângă a cadrului: . 1453) cu chinga de menţinere. a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu ajutorul unui ciocan din bronz pentru a decupla ansamblul « motor-cutie de viteze » de carcasă. şi K7M. luând inelul de ridicare de lângă volant motor drept punct de ancorare. şi 710 10A 36 35 34 109229 37 107929 a Efectuaţi calajul motorului pe partea dreaptă a cadrului: .cutie de viteze L90.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 10A-29 .montaţi o cală din cauciuc sub cutia de viteze (38). 107930 a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. .montaţi o cală din cauciuc sub suportul multifuncţional (34).coborâţi motorul pentru a-l imobiliza pe partea dreaptă a cadrului.montaţi dispozitivul (Mot.

a Coborâţi vehiculul până la nivelul celor patru patine ale dispozitivului (Mot. 1390).ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . 1390) sub cadru. 1390). 1453) pentru a monta suspensia pendulară a ansamblului « motor-cutie de viteze ». a Aduceţi patinele în contact sub cadru în (39). a Utilizaţi două tije filetate ale dispozitivului (Tav. 1747) pe fixările faţă ale cadrului pentru a ghida cadrul în momentul montării ansamblului « motorcutie de viteze ».coborâţi cutia de viteze pentru a o imobiliza pe partea stângă a cadrului. a Ridicaţi vehiculul pentru a separa ansamblul « motor-cutie de viteze-transmisii-semitren-cadru » de caroserie. 10A REMONTARE 17765 107927 a Plasaţi dispozitivul (Mot.cutie de viteze L90. ATENŢIE Asiguraţi-vă că nici un element nu incomodează trecerea caroseriei în jurul ansamblului « motorcutie de viteze » al caroseriei. 10A-30 . 109495 107930 a Utilizaţi dispozitivul (Mot. şi 710 . 39 108574 a Reglaţi poziţia patinelor pentru a asigura o bună stabilitate a cadrului pe dispozitivul (Mot. şi K7M.

m).5 daN.2 daN. DIRECŢIE ASISTATĂ.piuliţele de rotule de direcţie (3. .piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe blocul amortizor al cutiei de viteze (6.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10.şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.buloanele piciorului amortizorului (10.şuruburile roţii (10.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2.2 daN. .m). . . .m) .m).umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar.5 daN. pe şuruburile de fixare a etrierelor de frână. şi 710 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC. . .m).5 daN.şuruburile de fixare a etrierelor de frână (10. . Răcire.şuruburile de fixare a cadrului (10.m). Golire . a Efectuaţi: . a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit. a Strângeţi la cupluri: .5 daN. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. DIRECŢIE MANUALĂ. 10A DIRECŢIE ASISTATĂ. Eşapament.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Ansamblu motor . Baterie: Demontare .m).remontare).m). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. .5daN. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.7 daN.cutie de viteze L90. Catalizator).m). 10A-31 . a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu ajutorul staţiei de încărcare. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.5 daN.şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6. .umplerea cu ulei motor dacă este necesar.buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei de viteze (10.umplere circuit de răcire). şi AER CONDIŢIONAT a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.1 daN.5 daN. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată. . şi K7M.umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.m).

5 daN.catalizatorul (consultaţi 19B.2 daN.rotulele inferioare.5 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.5 daN.m 4.5 daN.1 daN.4 daN.m 2. 108648 6. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor . . . 1 107924 a Demontaţi şurubul (1) de fixare a conductei de direcţie asistată pe partea superioară a cadrului.cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. a Goliţi uleiul motor. DIRECŢIE ASISTATĂ 10. şi K7J.m . 10A-32 .m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie. Catalizator).protectorul de sub motor.m .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru.m a Demontaţi: 10. Eşapament. a Demontaţi: . 10.4 daN.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.bieleta de preluare cuplu. . .roţile faţă.m 10.

10A-33 . 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav. IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. 1747). şi K7J. apoi înlocuiţi-le treptat cu tijele filetate ale dispozitivului (Tav. 1747). 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului. şi 710 10A 2 107934 108645 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.

.şuruburile de fixare a cadrului. . şi 710 10A 4 4 107936 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a carterului inferior. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: .simeringul carterului inferior. şi K7J.cutie de viteze.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. .şuruburile (4) de cuplare motor .carterul inferior. 10A-34 .

5 20166 5 20167 a Aplicaţi: . şi 710 10A Notă: 6 Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor.două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.). . radiator. 10A-35 . şi K7J... uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete). Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm..

Eşapament.m).şuruburile roţii (10.m). . . şi K7J.m). 10A-36 .2 daN. .m). .şuruburile de cuplare motor .5 daN.şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.m). Catalizator).5 daN.şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu (10.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90.m).8 daN.şuruburile de cuplare motor .cutie de viteze (4.şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2. .şuruburile de fixare a cadrului (10.4 daN. şi 710 a Strângeţi la cupluri: 10A .1 daN. .8 daN.m).şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).5 daN. .şuruburile de fixare a carterului inferior (1. 107936 12 16 20 8 4 1 5 9 13 17 19 18 15 11 7 3 2 6 10 14 107792 a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: .şuruburile de fixare a carterului inferior (0.m).4 daN.5 daN. a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B.cutie de viteze (0.

.roţile faţă.5 daN.2 daN.m 2.m 4. 1747 Tije filetate pentru demontare cadru 10A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a carterului inferior şuruburi de cuplare motor . 108648 6.m .bieleta de preluare cuplu. 10.1 daN.ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. 10.5 daN.4 daN.cele două şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie.m a Ataşaţi cremaliera de direcţie de caroserie.rotulele inferioare.m a Demontaţi: 10.protectorul de sub motor. 10A-37 . .şuruburile de fixare a barei paraşoc sub cadru. 2 107934 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a tiranţilor cadrului.m 10. . Eşapament.m .5 daN.5 daN.4 daN. a Goliţi uleiul motor.cutie de viteze şuruburi de fixare a cadrului şuruburi de fixare a cremalierei de direcţie şuruburi de fixare superioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare inferioară a tirantului cadrului şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu şuruburi de roată 1.catalizatorul (consultaţi 19B. a Demontaţi: . şi K7M. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . Catalizator).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior L90. şi 710 10A 3 3 107924 a Demontaţi unul câte unul şuruburile (3) de fixare a cadrului. 1747). IMPORTANT Asiguraţi-vă ca tija filetată a dispozitivului (Tav. 1747). şi K7M. 10A-38 . apoi înlocuiţi-le treptat cu una dintre tijele filetate ale dispozitivului (Tav. 108645 108644 a Coborâţi cadrul cu 120 mm minim. 1747) să fie suficient înfiletată în filetul interior şi ca piuliţa dispozitivului să fie bine rezemată pe cadru. desfăcând progresiv piuliţele dispozitivului (Tav.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

4

4

107936

a Demontaţi: - şuruburile (4) de cuplare motor - cutie de viteze, - şuruburile de fixare a carterului inferior, - carterul inferior.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu: - simeringul carterului inferior, - şuruburile de fixare a cadrului.

10A-39

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710

10A

Notă:

6

Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate provoca o revărsare a acestui produs în momentul strângerii pieselor. Amestecul produsfluid poate antrena o degradare a anumitor elemente (motor, radiator,...).

5
20166

5
20167

a Aplicaţi: - patru cordoane (5) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 5 mm, - două puncte (6) de RHODORSEAL 5661 cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre carterul de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.

Notă: Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

10A-40

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior
L90, şi K7M, şi 710 a Strângeţi la cupluri:

10A

- şuruburile de fixare a cadrului (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie (10,5 daN.m), - şuruburile de fixare superioară a tirantului cadrului (2,1 daN.m), - şuruburile de fixare inferioară a tirantului cadrului (6,2 daN.m), - şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu (10,5 daN.m), - şuruburile roţii (10,5 daN.m).
a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament, Catalizator).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi umplerea cu ulei a motorului.
107936

12 16 20

8

4 1 5 9 13 17

19 18 15 11 7 3 2 6 10 14

107792

a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu: - şuruburile de fixare a carterului inferior (0,8 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (0,8 daN.m). a Strângeţi în ordine şi la cupluri: - şuruburile de fixare a carterului inferior (1,4 daN.m), - şuruburile de cuplare motor - cutie de viteze (4,4 daN.m).

10A-41

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7J, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-42

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Pompă de ulei
L90, şi K7M, şi 710

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei de ulei 2,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

1

108646

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a pompei de ulei, - pompa de ulei.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de ulei (2,5 daN.m). a Remontaţi carterul inferior (consultaţi 1 0 A , Ansamblu motor şi parte inferioară motor, Carter inferior).

10A-43

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-44

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2
109227

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - cele trei şuruburi (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-45

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator).

1

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-46

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - şuruburile M8 de fixare a multifuncţional (2,1 daN.m) (2). suportului

10A

a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A-47

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 4,4 daN.m 2,1 daN.m

10A

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2,1 daN.m). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - alternatorul (consultaţi 16A, Pornire - Încărcare, Alternator). a Demontaţi şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată. a Ataşaţi pompa de direcţie asistată pe cadru.

1 1

1

109226

a Demontaţi: - şuruburile (1) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional.

10A-48

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a suportului multifuncţional şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat 4,4 daN.m 2,1 daN.m

3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor.

1
109228

a Demontaţi: - şuruburile (3) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri:

2

- şuruburile de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m), - şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2,1 daN.m). a Remontaţi cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109227

a Debranşaţi conectorul (1) al compresorului de aer condiţionat. a Demontaţi: - cureaua compresorului de aer condiţionat (consultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii), - şuruburile (2) de fixare a compresorului de aer condiţionat. a Ataşaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

10A-49

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

10A

Cupluri de strângerem şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional 4,4 daN.m 2,1 daN.m

2

1 1

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Demontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator).

1

109224

2

109221

a Demontaţi: - şuruburile (1) şi (2) de fixare a suportului multifuncţional, - suportul multifuncţional.

REMONTARE
a Montaţi suportul multifuncţional. a Strângeţi la cupluri: - cele cinci şuruburi M10 de fixare a suportului multifuncţional (4,4 daN.m) (1),

10A-50

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Suport multifuncţional
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - cele două şuruburi M8 de fixare a suportului multifuncţional (2,1 daN.m) (2). a Remontaţi alternatorul (consultaţi 16A, Pornire Încărcare, Alternator). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

10A

10A-51

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m 10,5 daN.m

2
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-1

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

5

3

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-2

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-3

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 ± 10 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-4

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-5

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

1 2
14494-3

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-6

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-7

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-8

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-9

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

II - DEMONTARE CUREA ALTERNATOR

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m

2
4,4 daN.m 10,5 daN.m
109236

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. I - DEMONTARE CUREA COMPRESOR DE AER CONDIŢIONAT

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua alternatorului.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. I - REMONTARE CUREA ALTERNATOR a Remontaţi cureaua alternatorului.

109636

a Tăiaţi cureaua compresorului de aer condiţionat cu ajutorul unui cleşte de tăiere.

11A-10

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

II - REMONTARE CUREA COMPRESOR AER CONDIŢIONAT a Notă:

4

Cureaua compresorului de aer condiţionat nu posedă galet întinzător deoarece tensiunea este automată şi remontarea se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv livrat împreună cu cureaua.

5

3

16300

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare

6
109635

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot.1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).

a Dispozitiv de montare a curelei compresorului de aer condiţionat (6).

109637

a Clipsaţi dispozitivul de montare a curelei pe fulia arborelui cotit cum este indicat în desen.

11A-11

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

109638

109640

a Montaţi cureaua şi glisaţi dispozitivul de montare a curelei manual în sens orar cu aproximativ 90°.

a Rotiţi arborele cotit în sens orar până la montarea curelei pe fulia arborelui cotit.

Notă: Dispozitivul de montare a curelei compresorului de aer condiţionat este de unică folosinţă şi trebuie să fie aruncat după utilizare.

7

109639

a Poziţionaţi cârligul (7) cum este indicat în desen, punând extremitatea cea mai lungă a cârligului în spatele suportului multifuncţional.

109641

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a poziţiona corect cureaua compresorului de aer condiţionat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-12

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

Mot. 1715

ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător.

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de roată 2,1 daN.m 10,5 daN.m

3

5

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. (2) (3) (4) (5) (6)

2

4

6
106045

Arbore cotit Alternator Pompă de direcţie asistată Galet întinzător Punct de măsurare

1

109235

a Slăbiţi şuruburile de fixare a galetului întinzător (1). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-13

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A
7

105999

109235

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional. a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7). a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 204 ± 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715). a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Demontaţi şurubul (7). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-14

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

REMONTARE
Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a galetului întinzător şuruburi de fixare a galetului înfăşurător şuruburi de roată 2,1 daN.m 2,1 daN.m ATENŢIE 10,5 daN.m În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Strângeţi la cuplu: - şurubul de fixare a galetului întinzător (2,1 daN.m), ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta. - şurubul de fixare a galetului înfăşurător (2,1 daN.m). a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

DEMONTARE
a

6

5 8 3 4 7

105998

(3)

Arbore cotit Compresor de aer condiţionat Alternator Pompă de direcţie asistată Galet înfăşurător Galet întinzător

1

2
14494-3

(4) (5) (6) (7) (8)

a Rotiţi galetul întinzător în sens orar, cu ajutorul unei chei (1), pentru a destinde cureaua. a Blocaţi întinzătorul cu ajutorul unui imbus de 6 mm (2). a Demontaţi cureaua de accesorii.

11A-15

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

11A

106001

109238

a Remontaţi cureaua de accesorii. ATENŢIE Verificaţi ca dintele interior al tuturor fuliilor să rămână liber.

a Demontaţi imbusul de 6 mm. a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-16

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1505 Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru)

11A

1

Mot. 1715

Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului şuruburi de roată a a 2,1 daN.m 4,4 daN.m

2
10,5 daN.m
109237

DEMONTARE
a ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi roata faţă dreapta.

a Slăbiţi: - şurubul (1) de fixare a alternatorului, - bulonul (2) de fixare a alternatorului. a Demontaţi cureaua de accesorii.

REMONTARE
a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

11A-17

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea accesorii
L90, şi K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Remontaţi cureaua de accesorii.

11A

a Întindeţi cureaua rotind alternatorul. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715) la valoarea de 305 Hz ± 10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control tensiune curele: Utilizare). a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect cureaua. a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

4

3 5

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei, reajustaţi-o. a Strângeţi la cupluri: - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m), - bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m).
16300

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri şuruburile roţii (10,5 daN.m). ATENŢIE

(3) (4) (5)

Arbore cotit Alternator Punct de măsurare Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A, Baterie: Demontare - remontare).

11A-18

. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1135-01 Mot. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare.2 daN.m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.fulia de accesorii a arborelui cotit. Parte superioară şi faţă motor.8 daN. 1453) cu chinga de menţinere.m 6.2 daN. 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1). 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.4 daN. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.m 1 0.m + 80° ± 5 4. . Curea accesorii). 1489 Mot. a Demontaţi: . Mot.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.m 3 daN.protectorul de sub motor. 1505 Mot. şi K7J. 1501 Mot. 11A-19 .

carterul de distribuţie superior (4). şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2). 4 107499 a Demontaţi: . 11A-20 . . şi K7J.carterul de distribuţie inferior (3).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.

cureaua de distribuţie. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. 1489). REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Remontaţi galetul întinzător. . până la calajul arborelui cotit. înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. 11A-21 . a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. . 1489). şi K7J. a Demontaţi: .galetul întinzător. a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe Calibrul Tijă de Punct Mort Superior (Mot.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător.

. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10).fulie arbore cu came. 11A-22 . . 1489). 1501). . a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. Ordine de rulare: . pe secţiunea curelei de distribuţie (11).fulie pompă de apă.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. şi K7J. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător.galet întinzător. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN.fulie arbore cotit. PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. a Demontaţi dispozitivul (Mot. a Aplicaţi o pretensionare.m.

a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. . .m) (13).8 daN. pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior.şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0.m a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1505) sau (Mot. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei. a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1489). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.2 daN.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6. Ansamblu motor şi parte inferioară motor.m). ca tensiunea curelei de distribuţie să fie de 165 Hz ± 10. 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.m). Curea accesorii). a Întindeţi cureaua de distribuţie.2 daN.1505) sau (Mot.şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2.4 daN. 11A-23 . a Strângeţi la cupluri: . rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot.şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4. cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. 1715) la valoarea de 165 Hz ± 10. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. . a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN. a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. 10A. Aparat de control tensiune curele: Utilizare). 1489). a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. 1715). (consultaţi NT 3786A. şi K7J. pe secţiunea curelei de distribuţie.m + 80° ± 5). 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare.1501). 1135-01) (12). 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.m). Parte superioară şi faţă motor. reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început.m) (14).

a Demontaţi: . 108649 a Demontaţi suspensia pendulară a motorului (1).2 daN. 1715 109495 Cupluri de strângerem piuliţă de fixare galetului întinzător a 5 daN. Curea accesorii).m + 80° ± 5 4. 1135-01 Mot.m 6.m a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.2 daN. . şurub de fixare a fuliei arborelui cotit şuruburi M10 de fixare a carterului de distribuţie superior şurub M8 de fixare a carterului de distribuţie superior şuruburi de fixare a carterului de distribuţie inferior şuruburi de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului 2.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.protectorul de sub motor.m 3 daN. luând inelul de ridicare de lângă distribuţie drept punct de ancorare. 1453) cu chinga de menţinere.4 daN. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. cu chingi de menţinere Calibru tijă de calaj punct mort superior Dispozitiv de pretensionare curea distribuţie Întinzător de curea de distribuţie Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Aparat de control tensiune curele (frecvenţmetru) Material indispensabil cheie dinamometrică "cuplu slab" 11A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. . Parte superioară şi faţă motor. 1501 Mot. 1453 Suport de ancorare motor cu reglaje multiple.m ATENŢIE Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de funcţionare.8 daN. şi K7M.m 1 0. 11A-24 . 1505 Mot. 1489 Mot. Mot.fulia de accesorii a arborelui cotit.

. şi 710 11A 3 2 107359 107498 a Demontaţi buşonul de calibru tijă de Punct Mort Superior (2).carterul de distribuţie superior (4).carterul de distribuţie inferior (3).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. 11A-25 . 4 107499 a Demontaţi: . şi K7M.

a Demontaţi: . înlocuiţi obligatoriu galetul întinzător. a Remontaţi galetul întinzător. a Rotiţi arborele cotit în sens orar apăsând pe calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. şi K7M. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. şi 710 CALAJ DISTRIBUŢIE 11A 5 7 6 107494 107497 a Reînfiletaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit cu o antretoază. 1489). a Rotiţi arborele cotit în sens orar pentru a aduce reperul pinionului arborelui cu came cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct superior (5)) şi reperul pinionului arborelui cotit cu un dinte în faţa axei verticale a pinionului (punct inferior (6)). . a Montaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. . ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.piuliţa (7) de fixare a galetului întinzător. 11A-26 . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şurubul de fixare a fuliei de accesorii a arborelui cotit. 1489). până la calajul arborelui cotit.cureaua de distribuţie.galetul întinzător.

fulie arbore cotit. . 1501). a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.fulie pompă de apă. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90. a Aplicaţi o pretensionare. .galet întinzător. Ordine de rulare: . PROCEDURĂ DE TENSIONARE CUREA DE DISTRIBUŢIE a Puneţi galetul întinzător rezemat pe cureaua de distribuţie. pe secţiunea curelei de distribuţie (11). a Strângeţi uşor piuliţa de fixare a galetului întinzător. 11A-27 . cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN.m. ). a Demontaţi dispozitivul (Mot. 16293 11 a Montaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. 1501) pe pinionul arborelui cu came (10).fulie arbore cu came. şi 710 11A 8 10 9 107494 107493 a Montaţi cureaua de distribuţie aliniind reperele curelei cu cele ale pinioanelor arborelui cu came (8) şi ale arborelui cotit (9). şi K7M.

1505) sau (Mot. şi K7M. a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar. Ansamblu motor şi parte inferioară motor. reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la început. blocând volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Curea distribuţie L90.2 daN. a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot. 13 14 107492 a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie (Mot. pe secţiunea curelei de distribuţie. 1715) sau (Mot.m).m a Demontaţi dispozitivul (Mot.şuruburile de fixare a capacului suspensiei pendulare a motorului (6.şuruburile de fixare a carterului de distribuţie inferior (0. 12 a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a fuliei arborelui cotit (3 daN. 11A-28 . a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m). 107499 a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH.m) (14). . 1135-01) (12).şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie superior (2.şuruburile M10 de fixare a carterului de distribuţie superior (4. Aparat de control tensiune curele: Utilizare).m). 1715) la valoarea de 165 Hz ± 20. .1501). a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior cu ajutorul dispozitivului (Mot.8 daN. şi 710 11A a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei. (consultaţi NT 3786A. ca tensiunea curelei de distribuţie să fie 165 Hz ± 20.2 daN. a Strângeţi la cupluri: . a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de distribuţie (Mot. pe şuruburile de fixare a carterului de distribuţie superior.4 daN. Curea accesorii). 1489). 1489). 1135-01) în sens invers acelor de ceasornic. rotind galetul întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489). cu ajutorul unei chei dinamometrice "cuplu slab" reglată la cuplul de 1 daN. a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului întinzător (5 daN.m) (13).m + 80° ± 5). a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1501) pe pinionul arborelui cu came a Aplicaţi o pretensionare. a Întindeţi cureaua de distribuţie. 10A. Parte superioară şi faţă motor. .

109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. Curea accesorii).cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. .cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Curea distribuţie). a Demontaţi: . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 1448).m 108649 2. 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. şi AER CONDIŢIONAT Mot. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-02 Mot. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot. 1672). 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 1672 Mot. Parte superioară şi faţă motor. şi K7J.1 daN. 11A-29 . Parte superioară şi faţă motor.

Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor). 11A-30 . . a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere. a Demontaţi firele bujiilor de aprindere. şi K7J. 3 107361 a Debranşaţi: .manşonul de aspirare aer de pe caroserie. şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer. a Demontaţi cutia filtrului aer.

11A-31 .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie. şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5). IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare. şi K7J. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture.conectorul (7) al motorului de comandă ralanti. a Dislocaţi: 7 8 . 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. .conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare. .conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie.opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture.conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi 710 11A . . 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot.conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie. . .conectorii injectoarelor. 11A-32 . . şi K7J.rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. 1448).conectorul (11) al sondei de temperatură apă. . 10 13 107356 a Debranşaţi: .

10015 a Demontaţi: 19 18 .şuruburile de fixare a chiulasei. . a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A. şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: . 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei. .ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ». .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare.capacul chiulasei. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19). Amestec de carburant. Colector eşapament).garnitura chiulasei. 11A-33 . .cablul de masă de pe inelul de ridicare. şi K7J.şuruburile de fixare a capacului chiulasei. 109493 a Demontaţi: .

Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei. .m.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. a Consultaţi N T 6 0 1 0 A dezmembrare a chiulasei. a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă. pentru metoda de ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri.05 mm. a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie). extrageţi cu ajutorul unei seringi. .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. 11A-34 .m).VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate. a Strângere chiulasă: . . ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN. Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor. . şi 710 I .Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT .CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare. şi K7J. uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului.strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10).Purtaţi ochelari.Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. Deformarea maximă este de 0. a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei. . aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. 2 3 7 II .

strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN. Colector eşapament). Golire .prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0.2 daN. şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. .colectorul de eşapament (consultaţi 11A. DIRECŢIE ASISTATĂ. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Parte superioară şi faţă motor. a Remontaţi: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 11A-35 . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Curea accesorii) . Parte superioară şi faţă motor. Răcire.Remontare).Umplere circuit de răcire). a Strângere capac chiulasă: .m). Parte superioară şi faţă motor. Curea distribuţie).m).m). şi K7J. şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2. Baterie: Demontare . Baterie. .1 daN.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.

a Demontaţi: . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile 11A DIRECŢIE ASISTATĂ. 1202-01 Suport motor inferior Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte pentru colier elastic (model mic) Cleşte la distanţă pentru colier elastic Material indispensabil echipament de probare chiulasă Mot. Curea distribuţie). 109492 a Montaţi dispozitivul suport motor (Mot. 11A-36 . a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.m a Demontaţi şurubul (1) de fixare a suportului multifuncţional. Curea accesorii). Parte superioară şi faţă motor.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. 1202-02 Mot.m 108649 2.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90.1 daN. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 1448 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a chiulasei şuruburi de fixare a capacului chiulasei şurub de fixare a suportului multifuncţional 220° ± 10 1 1 daN. Parte superioară şi faţă motor. şi K7M. 1448). DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi AER CONDIŢIONAT Mot. 1672). . 1672 Mot.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (3) prin partea inferioară a cutiei filtrului aer.manşonul de aspirare aer de pe caroserie. şi 710 11A 2 4 108423 107358 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a cutiei filtrului de aer. 3 107361 a Debranşaţi: . 11A-37 . şi K7M. .PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. a Demontaţi cutia filtrului aer. Notă: Firele bujiilor de aprindere sunt reperate pe bobina de aprindere (cilindru numărul 1 parte volant motor). a Demontaţi firele bujiilor de aprindere. a Debranşaţi conectorul (4) al bobinei de aprindere.

11A-38 . şi 710 11A 6 5 107486 a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul de admisie (5). IMPORTANT Aveţi grijă la stropirile cu benzină când debranşaţi racordul de alimentare.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi K7M. Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant de pe rampa de injecţie.

conectorul (8) al senzorului de poziţie a cutiei clapetă fluture. şi K7M.conducta (12) a amplificatorului de frânare de pe colectorul de admisie. .conectorul (9) al senzorului de temperatură aer de admisie. 16 107357 15 12 14 9 11 108565 a Debranşaţi cele trei Durituri de răcire (16) cu ajutorul dispozitivului (Mot. .conducta (13) de reaspirare a vaporilor de benzină de pe colectorul de admisie.conectorii injectoarelor. . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. .opritorul teacă (15) al cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. 1202-02) sau al dispozitivului (Mot. şi 710 11A . a Dislocaţi: 7 8 . 11A-39 . 10 13 107356 a Debranşaţi: .conectorul (10) al senzorului de depresiune aer de alimentare. . 1448).conectorul (7) al motorului de comandă ralanti. .rotula (14) a cablului de comandă a cutiei clapetă fluture. .conectorul (11) al sondei de temperatură apă.

fixarea suportului Duriturilor (17) de pe inelul de ridicare. 11A-40 . 10015 a Demontaţi: 19 18 . 109493 a Demontaţi: . Colector eşapament).PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. 109216 a Demontaţi şurubul (18) de menţinere a ghidului jojei de ulei.şuruburile de fixare a capacului chiulasei. şi 710 11A 17 10016 a Demontaţi: . a Demontaţi colectorul de eşapament (consultaţi 12A. Amestec de carburant. . .cablul de masă de pe inelul de ridicare. şi K7M. . a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (19).ansamblul « chiulasă-repartitor admisie ».garnitura chiulasei. .capacul chiulasei.cele zece şuruburi de fixare a chiulasei.

CURĂŢARE CHIULASĂ a Curăţaţi chiulasa. 11A REMONTARE a ATENŢIE IMPORTANT . uleiul care se poate găsi în găurile de fixare din chiulasă. Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor. . Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita introducerea de corpuri străine în canalizările de alimentare şi de retur ulei. Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să antreneze obturarea diferitelor conducte de alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere rapidă a motorului. .Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu. . Deformarea maximă este de 0. a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă.05 mm.Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei să fie bine strânse la 2 daN. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a chiulasei (2 daN.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. şi K7M.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 9 5 1 4 8 6 10 ATENŢIE Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei după demontare. a Strângere chiulasă: .m). a Consultaţi NT 6010A pentru metoda de dezmembrare a chiulasei. 11A-41 . a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei (consultaţi catalog echipamente atelier de reparaţie).strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare a chiulasei (220° ± 10). ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate.m. a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita orice contact cu supapele în momentul strângerii chiulasei.Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DECAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.Purtaţi ochelari. .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. şi 710 I . . 2 3 7 II . . ATENŢIE Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după aplicarea acestei proceduri. extrageţi cu ajutorul unei seringi.VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE 107772 a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei. ATENŢIE Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată. ATENŢIE Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele vopsite.

Curea distribuţie). şi K7M.m). 11A-42 . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m). Răcire.PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR Garnitură chiulasă L90. Parte superioară şi faţă motor. şi AER CONDIŢIONAT a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului multifuncţional (2. a Strângere capac chiulasă: .2 daN.colectorul de eşapament (consultaţi 11A. Golire . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. . DIRECŢIE ASISTATĂ. .1 daN. a Remontaţi: . şi 710 11A 8 4 3 7 6 2 1 5 10016 a Montaţi capacul chiulasei împreună cu o garnitură nouă. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.Umplere circuit de răcire).cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m).Remontare).strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (1 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a capacului chiulasei (0. Colector eşapament). Parte superioară şi faţă motor. Baterie. Parte superioară şi faţă motor. Baterie: Demontare . Curea accesorii) .cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.

5 maxim 0.1: alimentare .A: comandă bobine cilindri 1 şi 4 .C: alimentare + 12 V .40 0.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .B: comandă bobine cilindri 2 şi 3 . şi 710 12A Carburant (2) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0A LS0C Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi (3) Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) K7J 710 Euro 3 752 +/.3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/.2: punere la masă 12A-1 .5 maxim 14.AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .97 < λ < 1.

3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini . 4.A: masă . 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .B: semnal .Amestec sărac < 100 mV 12A-2 .A: alimentare rezistenţă de încălzire .C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N.C: + semnal .C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J. Rezistenţă de încălzire: 3.B: masă rezistenţă de încălzire .B: alimentare + 5 V .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. 3.Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .D: .semnal Motor cald: .Amestec bogat > 850 mV .A: masă . şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .

şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .05 mm Strângere: 25 până la 30 N.95 ± 0.B1: semnal .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-3 .A: alimentare .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.B: alimentare + 5 V .Amestec bogat > 850 mV .semnal Motor cald: .D: .C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7J.A: alimentare rezistenţă de încălzire .C: + semnal .1: alimentare .A: masă . Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .B: masă rezistenţă de încălzire .m Conector cu 3 pini: .

03 100 Super fără plumb (CO 95) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară (4) (3) la 2000 rot/min CO trebuie să fie de 0.B: comenzi bobine cilindri 2 şi 3 .A: comenzi bobine cilindri 1 şi 4 .Tip SIEMENS-SIRIUS 32 JCAE Indicaţii particulare Calculator 90 pini Bobine monobloc cu ieşire dublă Conector cu 4 pini .3 % maxim compatibil CO 91 fără plumb -40 49930 ± 6790 75780 ± 6970 -10 9540 ± 10440 12460 ± 1121 25 2050 ± 123 2250 ± 112 50 810 ± 47 810 ± 38 80 309 ± 17 280 ± 9 110 135 ± 8 120 105 ± 7 Temperaturi în °C +/. şi 710 12A Carburant (2) (cifră octanică Lambda (λ) minimă) Control efectuat la ralanti (1) Motor Tip vehicul Tip LS0B LS0D Fără OBD pentru o temperatură apă mai mare de 80°C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ (2) (1) Emisie de poluanţi (3) Indice Normă Ralanti Antipoluare (rot/min) CO (%) (4) CO 2 (%) HC (ppm) K7M 710 Euro 3 752 +/.1 Sondă de temperatură aer cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistenţă în Ω) 114 ± 3 87 ± 2 Denumire Calculator injecţie Bobine de aprindere Marcă .C: alimentare + 12 V .5 maxim 0.5 maxim 14.97 < λ < 1.D: necablată Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.1: alimentare .40 0.2: punere la masă 12A-4 .

B: masă rezistenţă de încălzire . 3.C: + semnal .A: masă . 4. şi 710 Denumire Senzor de presiune colector Marcă .3 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .D: .Amestec sărac < 100 mV 12A-5 .semnal Motor cald: . 2 (numărul 1 parte volant motor) CLIP exclusiv Conector cu 3 pini: .m Senzor poziţie şi turaţie motor Sondă de oxigen amonte SIEMENS Conector integrat Rezistenţă: 200 până la 270 Ω NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.B: semnal .C: alimentare + 5 V Ordine injecţie Diagnosticare Potenţiometru clapetă fluture Tester de diagnosticare CTS 12A 1.Tip SIEMENS 5WK9681 Indicaţii particulare Senzor de tip piezorezistiv Conector cu 3 pini: .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.Amestec bogat > 850 mV .B: alimentare + 5 V .A: masă . Rezistenţă de încălzire: 3.C: semnal Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric Cuplu de strângere: 20 N.A: alimentare rezistenţă de încălzire .

05 mm Strângere: 25 până la 30 N.m Conector cu 3 pini: .C: semnal Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini: .Amestec sărac < 100 mV Electrovană absorbant vapori de benzină JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20°C Conector cu 2 pini .B: masă rezistenţă de încălzire .A: alimentare .semnal Motor cald: .C: + semnal .D: .2: punere la masă Sondă de temperatură apă Sondă de temperatură aer SYLEA DAV IATS 04 CHAMPION RC87YCL Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Termistor cu coeficient de temperatură negativ (consultaţi tabloul precedent) Bujii aprindere SAGEM RFN58LZ Senzor de presiune fluid refrigerent TEXAS INSTRUMENT Ecartament: 0.Amestec bogat > 850 mV .1: alimentare .95 ± 0.B2: masă Presostat direcţie asistată TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus 12A-6 .Tip NTK 6 L Indicaţii particulare 12A Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C. şi 710 Denumire Sondă de oxigen aval Marcă .B1: semnal . Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20°C Conector cu 4 pini .A: alimentare rezistenţă de încălzire .AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici K7M.A: masă .B: alimentare + 5 V .

şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-7 .AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7J.

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer K7M. şi 710 12A 1 2 3 1202 (1) (2) (3) Cutie filtru de aer Cutie clapetă fluture Repartitor admisie 12A-8 .

12A-9 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.capacul cutiei filtrului de aer. a Demontaţi: .AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7J. şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer. a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.filtrul de aer. .

a Demontaţi: . 12A-10 . . şi 710 12A DEMONTARE 107574 a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei filtrului de aer. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.filtrul de aer. a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.capacul cutiei filtrului de aer.AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire K7M.

conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7J. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . 12A-11 . a Demontaţi cutia filtrului de aer. 2 107361 a Debranşaţi: .manşonul de aspirare aer. şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.

manşonul de aspirare aer. a Demontaţi cutia filtrului de aer. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi 710 12A DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 12A-12 . 2 107361 a Debranşaţi: . .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer K7M.

senzorul de temperatură (4). . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2. .m 2.5 daN.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie. 12A-13 . . 1 108423 .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2).5 daN. 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3). a Debranşaţi: .senzorul de presiune (5). 2 107361 a Debranşaţi: . .m 3 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.conducta (6) de pe repartitorul de admisie.manşonul de aspirare aer.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie. a Demontaţi cutia filtrului de aer.

. .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. 12A-14 . este obligatoriu: .conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7). ATENŢIE Înaintea intervenţiei. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. 107357 a Debranşaţi: . DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. 8 a Debranşaţi conectorii injectoarelor. . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie.

Baterie. . şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9).dezlipiţi repartitorul chiulasei.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7J. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie.5 daN.demontaţi piuliţele la extremităţi. a Demontaţi repartitorul de admisie. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m). a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie. a Strângeţi la cuplu: 12 . 12A-15 .şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2. a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13).5 daN. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: . . Baterie: Demontare . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Remontare).m).piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2.

AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M.conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de pe repartitorul de admisie.conducta amplificatorului de frânare de pe repartitorul de admisie.m 5 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . . a Demontaţi cutia filtrului de aer. .5 daN. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conducta (6) de pe repartitorul de admisie. . a Debranşaţi: . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.senzorul de temperatură (4).senzorul de presiune (5). 1 108423 . 12A-16 . şi 710 12A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a repartitorului de admisie piuliţe de fixare a repartitorului de admisie 2.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). 4 6 1 107356 a Declipsaţi rotulele (3).manşonul de aspirare aer. 2 107361 a Debranşaţi: .5 daN.m 2.

să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. ATENŢIE Înaintea intervenţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Debranşaţi conectorii injectoarelor. 12A-17 . protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. este obligatoriu: .conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture.AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7). 8 107357 a Debranşaţi: . şi 710 a IMPORTANT 12A 7 În timpul acestei operaţii. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8) a rampei de injecţie. . .

m). 12A-18 .Remontare).m). 11 13 12 10 9 107486 107777 a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa de fixare inferioară centrală (13).AMESTEC DE CARBURANT Repartitor admisie K7M. a Demontaţi repartitorul de admisie. şi 710 12A REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. 107777 a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admisie de pe clema (9).5 daN. .şuruburile de fixare a repartitorului de admisie (2. a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară (12) a repartitorului de admisie. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.dezlipiţi repartitorul chiulasei.piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (2. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare .5 daN. a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a repartitorului de admisie. Baterie. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Notă: Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare inferioară centrală: . a Strângeţi la cuplu: 12 .demontaţi piuliţele la extremităţi. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al repartitorului de admisie.

.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m 0. 1 REMONTARE 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic. .1 daN.7 daN.5 daN. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator.fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă.cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament.colectorul de eşapament. şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2. 12A-19 .m 2.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: .

şi 710 a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.m). a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament.1 daN. 12A-20 .5 daN.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7J. a Strângeţi la cupluri: . .m) (dacă sunt prezoane demontate). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2.7 daN. 12A 2 1 3 6 4 5 7 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2.prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0.m).

1 .1 daN.m 2. .m 0.7 daN. 12A-21 .5 daN.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M.colectorul de eşapament. 108425 a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă. 2 108427 a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen a Demontaţi: .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. şi 710 12A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a colectorului de eşapament prezoane de fixare a tubului de coborâre eşapament piuliţe de fixare a tubului de coborâre eşapament 2.cele două fixări (2 ) ale tubului de coborâre eşapament.

şi 710 12A 2 1 3 REMONTARE 6 4 5 7 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament între colectorul de eşapament şi catalizator.7 daN.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMESTEC DE CARBURANT Colector eşapament K7M.1 daN.5 daN.m). a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. . a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de eşapament.piuliţele de fixare a tubului de coborâre eşapament (2.m) (dacă sunt prezoane demontate). a Strângeţi la cupluri: . 108427 a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a colectorului de eşapament (2. 12A-22 .prezoanele de fixare a tubului de coborâre eşapament (0.

4 5 2 107361 a Debranşaţi: .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J.manşonul de aspirare aer.conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). .conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4). a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o. 12A-23 . 107357 a Debranşaţi: . REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. . 107356 a Declipsaţi rotula (3).conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. a Demontaţi cutia filtrului de aer.

şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 12A 12A-24 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7J.

12A-25 . 107357 a Debranşaţi: .conectorul senzorului de poziţie a clapetei fluture (4). şi 710 12A 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 107356 a Declipsaţi rotula (3).conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate. a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). a Demontaţi cutia filtrului de aer. .manşonul de aspirare aer. .

şi 710 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture K7M. 12A 12A-26 .

12A-27 .AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7J. şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. Organe 222 şi 649. consultaţi NT Scheme electrice.

AMESTEC DE CARBURANT Cutie clapetă fluture: Branşare K7M. şi 710 12A A A C D 109393 Pentru branşarea cutiei clapetă fluture. Organe 222 şi 649. consultaţi NT Scheme electrice. 12A-28 .

ALIMENTARE CU CARBURANT Circuit de alimentare cu benzină K7J.jojă . şi 710 Schemă funcţională circuit de alimentare cu benzină 13A 5 2 4 1 3 6 19310 Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur. .filtru" cu benzină echipat cu filtrul de benzină (1). Circuitul este compus din: .un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină (6).un ansamblu de alimentare "pompă . . 13A-1 .o rampă (5) fără conductă de retur şi fără regulator de presiune de alimentare. Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarcina motorului. .o conductă (4) unică care vine de la rezervor. pompa (2) şi regulatorul de presiune (3) (totul situat în rezervor). şi 710 ≠ K7M.

DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0. 13A-2 .7 daN. protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic.manşonul de aspirare aer. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie .Injectoare K7J.conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2). 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: .conectorii injectoarelor.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3). a Demontaţi cutia filtrului de aer. DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. 107361 a Debranşaţi: . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. .m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .

Injectoare K7J. este obligatoriu: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 13A-3 .m). a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării. REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat.injectoarele. 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 5 101473 a Demontaţi: . .şuruburile de fixare a rampei. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0.agrafele (5).7 daN.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. . .rampa de injecţie. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi: . Baterie: Demontare . Baterie. şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii.remontare). înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului).

protejaţi alternatorul utilizând saci de plastic. . DIRECŢIE MANUALĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie . şi 710 13A 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rampei de injecţie 0. .manşonul de aspirare aer. a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer. 13A-4 .7 daN. 2 ATENŢIE Înaintea intervenţiei. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture (3). 107361 a Debranşaţi: .m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.conductele de reaspirare a vaporilor de ulei (2).conectorii injectoarelor. DIRECŢIE ASISTATĂ a Debranşaţi conducta de admisie benzină (4) de pe rampa de injecţie. a Demontaţi cutia filtrului de aer. 1 4 107357 1 108423 a Debranşaţi: .Injectoare K7M.

7 daN. Baterie. REMONTARE a Înlocuiţi inelele "O" de la nivelul piciorului injectoarelor (dacă injectorul a fost demontat.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. .Injectoare K7M.m).remontare). . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. înlocuiţi de asemenea inelul de la nivelul capului injectorului).agrafele (5).şuruburile de fixare a rampei. . a Demontaţi: . . este obligatoriu: .rampa de injecţie.să protejaţi zonele sensibile la scugerea de carburant. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de injecţie (0. Baterie: Demontare . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.ALIMENTARE CU CARBURANT Rampă de injecţie .injectoarele.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. 5 101473 a Demontaţi: . 13A a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 13A-5 . şi 710 a IMPORTANT În timpul acestei operaţii. a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în momentul branşării.

să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o presiune corectă. a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.racordul în « T » (Mot.conducta (2) echipată cu manometru conţinut în modulul de control (Mot. este obligatoriu: . a Branşaţi: 3 2 109173 . 1311-08 Mot. 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii. a Măsuraţi presiunea: .conducta de alimentare cu benzină pe racordul în « T » (3). 1 . 1311-08) (3) pe conducta de la ieşirea rezervorului.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. 1311-01) pe racordul în « T » (3). . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ 3. . . .ALIMENTARE CU CARBURANT Regulator de presiune carburant: Control K7J sau K7M.5 bari). 13A-6 .

să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. . 1 . 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 13A IMPORTANT În timpul acestei operaţii. 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. a Branşaţi: 3 2 109173 .racordul în "T" (Mot.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. .conducta de alimentare cu benzină pe racordul în "T" (3). este obligatoriu: . IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot. 1311-08 Mot. .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1311-01) pe racordul în "T" (3). 1311-08)(3) pe conducta de la ieşirea rezervorului. 13A-7 .

109174 a Introduceţi conducta (2) într-o eprubetă gradată de 2 l. 13A-8 . 5 109171 a Debranşaţi conectorul (5) al fasciculului de cabluri electrice motor-habitaclu. IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt. a Măsuraţi timpul de umplere a eprubetei.ALIMENTARE CU CARBURANT Pompă de benzină electrică: Control K7J sau K7M. şi 710 13A 8 5 1 109172 2 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie. Notă: Debitul minim al pompei este de 60 l/h.

Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de trecere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic de deschidere) emis de calculatorul de injecţie. Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi şi arşi de motor. Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin carbonul activ conţinut în absorbant.ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare K7J sau K7M. prin electrovană. absorbantul de vapori de benzină şi colectorul de admisie. se pun în legătură. 14A-1 . Pentru aceasta.PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire Recirculare vapori de benzină care provin din rezervor Recirculare vapori de benzină spre motor Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de vapori de benzină. şi 710 I -S CHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT 14A 4 7 5 3 6 2 6 1 2 5 7 3 108415 97393 II . Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul magnetic creat de alimentarea bobinajului şi efortul arcului de revenire care asigură închiderea electrovanei. Această electrovană este integrată în absorbantul de vapori de benzină.

. II . 2 1 97393 (1) (2) (3) (4) (5) Rezervor Absorbant de vapori de benzină Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină Repartitor admisie Aerisire a Verificaţi conformitatea circuitului (consultaţi 14A.poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în « picior ridicat ».un prag de sarcină dat este atins. a Controlaţi starea conductelor până la rezervor.motorul nu este la turaţie de ralanti.temperatura apei este mai mare de 60°C. . .CONTROL FUNCŢIONARE PURJARE ABSORBANT VAPORI DE BENZINĂ a Notă: O disfuncţionare a sistemului poate crea un ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului.temperatura aerului este mai mare de 10°C. purjarea absorbantului de vapori de benzină nu este autorizată.ANTIPOLUARE Reaspirare vapori de benzină: Control K7J sau K7M. şi 710 14A Material indispensabil tester de diagnosticare I .CONDIŢII DE PURJARE ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Electrovana purjării absorbantului de vapori de benzină este comandată prin pinul 4 al conectorului calculatorului atunci când: . În momentul unei diagnosticări « diagnosticare la bord ». 4 5 3 Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică de 3 %. Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de deschidere a electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină cu testerele de diagnosticare consultând parametrul PR023: « RCO electrovană purjare canistră ». Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare). 14A-2 . Antipoluare. .

piuliţele de fixare (3) a absorbantului de vapori de benzină.m a Absorbantul de vapori de benzină este situat în spatele barei de protecţie. . REMONTARE 2 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Degrafaţi conducta de aerisire (2).conductele (1) ale absorbantului de vapori de benzină (fără să demontaţi bara de protecţie). 108415 a Debranşaţi: .m). DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Demontaţi ecranul din plastic de sub absorbantul de vapori de benzină.ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină K7J sau K7M. . a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a absorbantului de vapori de benzină (21 N. şi 710 14A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a absorbantului de vapori de benzină 21 N.conectorul electrovanei. 14A-3 . în partea faţă dreapta a vehiculului. a Demontaţi: 3 108428 .absorbantul de vapori de benzină.

În acelaşi mod. CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Controlaţi această legătură branşând o pompă de vid pe conducta care merge la absorbant.Dacă nu: în condiţii de purjare (consultaţi 14A. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. • Nu: este vorba de o problemă electrică. înlocuiţi absorbantul de vapori de benzină (electrovana este integrată în absorbantul de vapori de benzină). Există o depresiune? . Antipoluare. Reaspirare vapori de benzină). aplicaţi cu ajutorul unei pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe 14A-4 . valoarea de comandă citită de testerul de diagnosticare în parametru: PR023 « RCO electrovană purjare canistră » rămâne minimă (mai mică sau egală cu 3 %. 1 108415 a Branşaţi un manometru al dispozitivului (Mot. valoarea parametrului: PR023 « RCO electrovană purjare canistră» de pe testerul de diagnosticare creşte). pe absorbantul de vapori de benzină. . CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ a Astupaţi. 1311-01 Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină Material indispensabil tester de diagnosticare 14A electrovană la ieşire.1311-01) pe ieşirea aerisirii (1 ) a absorbantului.Dacă da: cu contactul întrerupt. Depresiunea nu trebuie să varieze cu mai mult de 10 mbari în 30 s.ANTIPOLUARE Absorbant vapori de benzină: Control K7J sau K7M. verificaţi circuitul. Presiunea variază? • Da: electrovana este defectă. a Verificaţi. depresiunea trebuie să crească (în acelaşi timp. cu motorul la ralanti. să nu existe nici o depresiune pe ieşirea aerisirii absorbantului. circuitul care vine de la rezervorul de carburant.

martorul luminos se stinge.PORNIRE .Directie asistata CA . şi cu un martor luminos pe tabloul de bord a cărui funcţionare este următoarea: . martorul luminos se aprinde.FUNCŢIONARE Aceste vehicule sunt echipate cu un alternator cu ventilare internă cu regulator încorporat.Directie manuala. el indică un defect de « încărcare ».5 V după 15 minute de încălzire motor pornit cu consumatori. . Motor K7J 710 DM K7M 710 DM K7J 710 DA K7M 710 DA K7J 710 DM/CA K7M 710 DM/CA K7J 710 DA/CA K7M 710 DA/CA III . DA .Conditioned Air .IDENTIFICARE Intensitate 70 A BOSCH 100 A A 71 96 99 100 16A-1 . şi 710 I . Turaţie motor MELCO 70 A rot/min 1000 2000 3000 4000 A 55 72 77 79.CONTROL Debite minime garantate alternator sub 13.ÎNCĂRCARE Alternator: Generalităţi K7J sau K7M.la punerea contactului. II .la pornirea motorului.dacă martorul luminos se aprinde în cursul fucţionării motorului.5 VALEO 75 A A 53 73 75 79 MELCO 110 A A 80 108 116 120 BOSCH : 0124415014 100 A MELCO : A002TC0391 110 A VALEO : SG7 S013 75A Alternator MELCO : A001TA3792 16A DM .

1 daN.m 4. a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. . şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2.m).şurubul de fixare (1).1 daN. DEMONTARE 1 .alternatorul. a Demontaţi (pe dedesubt): .cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor.bulonul de fixare a alternatorului (4.4 daN.PORNIRE . a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. 16A-2 . . 2 109237 a Demontaţi: .m).ÎNCĂRCARE Alternator K7J. Parte superioară şi faţă motor. Curea accesorii). . Curea accesorii). a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului.protectorul de sub motor. . şi 710.bulonul de fixare (2). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.4 daN.şurubul de fixare a alternatorului (2.

alternatorul.m). .m). Parte superioară şi faţă motor.4 daN. . . DEMONTARE 1 .m 4.bulonul de fixare a alternatorului (4. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. a Demontaţi (pe dedesubt): .cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Curea accesorii). şi DIRECŢIE MANUALĂ 16A REMONTARE Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului bulon de fixare alternatorului a a 2.şurubul de fixare a alternatorului (2. a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A. .ÎNCĂRCARE Alternator K7M.m ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. 2 109237 a Demontaţi: . şi 710. a Strângeţi la cupluri: a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alternatorului.4 daN.protectorul de sub motor. 16A-3 .şurubul de fixare (1).1 daN.PORNIRE . Curea accesorii). Parte superioară şi faţă motor.1 daN.bulonul de fixare (2).

1 109225 2 109235 a Demontaţi: .pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. Curea accesorii).PORNIRE . Parte superioară şi faţă motor.m 2. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.1 daN. . 16A-4 .ÎNCĂRCARE Alternator K7J. şi 710.1 daN. .şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie.şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată.

a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.1 daN. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. Parte superioară şi faţă motor.alternatorul.m). 16A-5 . şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului. şi 710. . a Remontaţi alternatorul. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. a Demontaţi: . Curea accesorii).1 daN.şuruburile de fixare (3) a alternatorului. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Debranşaţi conectorul (5). ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2.PORNIRE .

şi 710. Curea accesorii). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 3 Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. .pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).m 2.1 daN.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2) trecând prin găuri în fulie. 16A-6 . .ÎNCĂRCARE Alternator K7M. Parte superioară şi faţă motor.m şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată DEMONTARE a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.PORNIRE . şi DIRECŢIE ASISTATĂ. 1 109225 2 109235 a Demontaţi: .şurubul de fixare (1) a pompei de direcţie asistată.1 daN.

şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 16A 5 4 109217 a Demontaţi cablul electric (4) al alternatorului. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. Curea accesorii). a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A.1 daN.ÎNCĂRCARE Alternator K7M. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. . a Demontaţi: . a Debranşaţi conectorul (5). 16A-7 .m). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. şi 710. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi alternatorul. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.alternatorul. Parte superioară şi faţă motor.şuruburile de fixare (3) a alternatorului.PORNIRE .1 daN. şi DIRECŢIE ASISTATĂ.

a Demontaţi: .1 daN. Bară paraşoc faţă).m 2. şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2.1 daN.pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). Parte superioară şi faţă motor. .bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. 16A-8 . .şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată. a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. Protecţii exterioare. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. Curea accesorii).PORNIRE .1 daN.m DEMONTARE a Demontaţi: . . şi 710.

şi DIRECŢIE ASISTATĂ. . . şi 710. a Debranşaţi conectorul (4). şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului.compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).alternatorul. 16A-9 .ÎNCĂRCARE Alternator K7J.PORNIRE . a Demontaţi: . a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru. a Demontaţi: .şuruburile de fixare (6) a alternatorului.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat.

Curea accesorii).şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2. a Strângeţi la cupluri: .1 daN. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2.ÎNCĂRCARE Alternator K7J. . a Remontaţi: .cureaua de accesorii (consultaţi 11A.m). a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2. 16A-10 . ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei. Protecţii exterioare.m). Bară paraşoc faţă). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.m).PORNIRE . Parte superioară şi faţă motor. şi 710. a Remontaţi alternatorul.1 daN.1 daN.

16A-11 .m 2.m DEMONTARE a Demontaţi: . . .pompa de direcţie asistată din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul). şi AER CONDIŢIONAT 16A Cupluri de strângerem şurub de fixare alternatorului a 2. 2 109397 3 108930 a Debranşaţi conectorul (1) al presostatului de direcţie asistată.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. Parte superioară şi faţă motor.1 daN.m şuruburi de fixare a compresorului de aer condiţionat şuruburi de fixare a pompei de direcţie asistată 1 2. Curea accesorii). a Demontaţi: . şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.1 daN. . şi 710. Protecţii exterioare.şurubul de fixare (2) a pompei de direcţie asistată. Bară paraşoc faţă).bara paraşoc faţă (consultaţi 55A.PORNIRE .ÎNCĂRCARE Alternator K7M.1 daN.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (3) trecând prin găuri în fulie.

şuruburile de fixare (6) a alternatorului.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat. . a Demontaţi: . şi DIRECŢIE ASISTATĂ. a Debranşaţi conectorul (4). 16A-12 . şi 710.compresorul de aer condiţionat din suportul multifuncţional (fără să deschideţi circuitul).alternatorul. şi AER CONDIŢIONAT 16A 6 4 5 109217 109222 a Demontaţi cablul electric (5) al alternatorului.ÎNCĂRCARE Alternator K7M. .PORNIRE . a Demontaţi: . a Puneţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.

Curea accesorii). a Remontaţi alternatorul.bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.şuruburile de fixare a pompei de direcţie asistată (2. Parte superioară şi faţă motor. şi DIRECŢIE ASISTATĂ. şi 710.1 daN. a Remontaţi: .1 daN. Protecţii exterioare.şuruburile de fixare a compresorului de aer condiţionat (2.m). Bară paraşoc faţă).m). .cureaua de accesorii (consultaţi 11A. . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternatorului (2.m). 16A-13 . şi AER CONDIŢIONAT 16A REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată. ATENŢIE În momentul înlocuirii curelei.ÎNCĂRCARE Alternator K7M.PORNIRE .1 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Strângeţi la cupluri: .

. .1 .5 V.DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 IDENTIFICARE MOTOR ALTERNATOR INTENSITATE VALEO A11 VI 87 E7J . având regulator de tensiune încorporat şi martor de funcţionare la tabloul de bord. CĂUTAREA INCIDENTELOR A.să nu fie ars becul martorului de bord (când circuitul este pus la masă becul trebuie să se aprindă).conexiunile electrice să fie bine realizate.DIAGNOSTICARE Aceste vehicule sunt echipate cu alternatoare cu ventilaţie internă. Martorul nu se aprinde la punerea contactului Se verifică: . atunci indică o defecţiune de încărcare. TURAŢIE MOTOR (rot/min) ALTERNATOR 75 A (A) ALTERNATOR 80A (A) 1000 2000 3000 4000 46 68 71 72 54 75 80 82 FUNCŢIONARE . . care trebuie să funcţioneze astfel: .262 VALEO A13 VI 212 75A 80A CONTROL După 15 minute de funcţionare sub o tensiune de 13. martorul se aprinde.când se pune contactul.când se porneşte motorul.Din manualul de solenza ALTERNATOR .dacă martorul se reaprinde în timpul funcţionării motorului. martorul se stinge. 16 .

o supratensiune.ruperea curelei de antrenare alternator.defectarea regulatorului de tensiune. Clientul reclamă un defect de încărcare și becul martor de la bord funcţionează corect Dacă tensiunea reglată. . . Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13.3 -14. CONTROLUL TENSIUNII Se conectează un voltmetru la bornele bateriei şi se citeşte valoarea tensiunii acesteia. tensiunea trebuie să rămână între 13.8 . . C.o diodă arsă.praful de cărbune sau uzura colectorului. întreruperea conductorului de încărcare (+ permanent). .8 V.2 .14. Se porneşte motorul şi se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată. motorul fiind pornit El indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi: . Becul se aprinde. se va debranşa în mod obligatoriu bateria şi regulatorul de tensiune (alternatorul). este mai mică de 13.defectarea alternatorului (rotor.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR . Se branşează maximum de consumatori. Defectul poate proveni de la: . 16 .5 V se verifică alternatorul.8 V. stator. cu motorul pornit.o fază întreruptă. . ATENŢIE! În cazul în care se sudează cu arc electric pe vehicul. diode sau perii).DEMAROR Alternator MOTOR E7J-262 B.

tensiunea reglată > 14. se vor verifica: .tensiune reglată < 13. .Din manualul de solenza ALTERNATOR . având orientată săgeata spre aceasta. .). Cu consumatori: . Măsurătorile se efectuează în trei etape: .8 V rezultă regulator defect. Montarea lui se face fără debranşarea bateriei.3 V .DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP şi accesorii pentru măsurători fizice CONTROLUL CIRCUITULUI DE ÎNCĂRCARE 16 Testerul CLIP permite controlul alternatorului. . Valorile obţinute în urma măsurătorilor conduc la următoarele interpretări: .tensiune reglată în gol < 13. .conexiunile bateriei. măsurând tensiunea şi curentul debitat cu şi fără consumatori electrici. curentul măsurat este prea mic.uzura alternatorului (perii colectoare.trebuie verificat curentul de încărcare al alternatorului în raport cu caracteristicile sale: INTENSITATE (A) Intensitate nominală Intensitate minimă furnizată de alternator cu maxim de consumatori MOTOR 75 51 E7J 80 60 Dacă.măsurarea tensiunii bateriei cu contactul luat. permiţând astfel conservarea datelor memorate şi valorilor de adaptare din calculatorul de injecţie.1000A).3 V rezultă baterie descărcată.vehiculul are prea mulţi consumatori electrici. . .8 rezultă regulator defect. Se montează cleştele ampermetric direct la ieşirea alternatorului. Fără consumatori: . . cauza poate fi: .tensiunea curelei de antrenare.tresa de masă a motorului. Dacă curentul măsurat este corect şi tensiunea reglată este prea mică.tensiunea bateriei ( în gol) < 12. .tensiune reglată > 14.măsurarea cu maximum de consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat.8 V sau curent de încărcare < 2 A rezultă defect de încărcare.măsurarea fără consumatori a tensiunii reglate şi a curentului debitat. .3 . etc.bateria este descărcată.conformitatea alternatorului. NOTĂ: Cleştele ampermetric este de tip inductiv (0 . 16 .

. Se scoate alternatorul prin partea superioară. Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului. .4 . . Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu.DEMAROR Alternator S.cureaua alternatorului. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensionune curele accesorii”).şurubul de fixare superioară al alternatorului. DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. .V.ţeava jojei de ulei. MOT 1505 16 . Se debranşează conducta de alimentare cu carburant. Se suspendă automobilul. Se demontează: . Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului.D.Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR . Se coboară automobilul.-URI SPECIALE NECESARE MOTOR E7J-262 MOT 1505 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Aparat măsurare tensiune curea REMONTARE Şurub fixare superioară Şurub fixare inferioară 2.filtru de aer.brida de întindere alternator. Se debranşează bateria.2 5 Automobile fără instalaţie de aer condiţionat.

5 . Se demontează roata faţă dreapta. Se întinde cureaua de antrenare a alternatorului la 263 Hz ± 10% cu aparatul MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 07 “Tensiune curele accesorii”).cele două şuruburi (2) de fixare a amortizorului pe portfuzetă. .carenajul de protecţie. NOTĂ: O curea demontată nu se va remonta. Se demontează: . Se demontează şurubul de fixare inferioară a alternatorului. . lateral pe lângă transmisia planetară dreapta. Se debranşează bateria. Se strâng şuruburile de fixare alternator la cuplu. NOTĂ: Pentru înlocuirea curelei alternatorului se va demonta mai întâi cureaua de antrenare accesorii (compresor şi/sau pompă direcţie asistată). REMONTARE Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. Se suspendă automobilul. Se demontează şurubul de fixare superioară a alternatorului. 16 . 2 1 Se rabate portfuzeta şi se scoate transmisia planetară dreapta de pe pinionul planetar al cutiei de viteze. Se demontează cureaua alternatorului.tirantul lateral (1). Se scoate alternatorul.Din manualul de solenza ALTERNATOR . se va înlocui.DEMAROR MOTOR E7J-262 Alternator 16 Automobile echipate cu instalaţie de aer condiţionat DEMONTARE Se aşează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se debranşează conectorii electrici ai alternatorului.

şi 710 16A Motor K7J K7M Demaror MITSUBISHI M000T45171ZT 16A-14 .PORNIRE .ÎNCĂRCARE Demaror: Identificare K7J sau K7M.

şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4.PORNIRE . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare a vasului de expansiune. 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază. 107847 a Demontaţi: . . a Puneţi vasul de expansiune într-o parte.capacul calculatorului declipsându-l în (1).ÎNCĂRCARE Demaror K7J.vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul).m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2).4 daN. 16A-15 . 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze. .

REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4. Baterie: Demontare .şuruburile de fixare (4) a demarorului. Baterie.m). Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.remontare.PORNIRE . şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.ÎNCĂRCARE Demaror K7J. .demarorul. 16A-16 .clema de fixare (3) a repartitorului de admisie de pe carterul cilindrilor.4 daN. .cablurile electrice ale demarorului. ATENŢIE 109220 a Demontaţi: .

PORNIRE .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.ÎNCĂRCARE Demaror K7M. 1 ATENŢIE Bieleta este montată cu o antretoază. . nu o pierdeţi în timpul demontării şurubului (2).vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul). . 16A-17 . a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 107847 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a vasului de expansiune.4 daN. a Puneţi vasul de expansiune într-o parte. şi 710 16A 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a demarorului 4. 109214 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a bieletei de comandă a cutiei de viteze.capacul calculatorului declipsându-l în (1).

remontare. 16A-18 . Baterie: Demontare . ATENŢIE 109220 a Demontaţi: . Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m). . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.cablurile electrice ale demarorului.şuruburile de fixare (4) a demarorului.clema de fixare (3) a repartitorului de admisie pe carterul cilindrilor. şi 710 16A 4 3 107486 109215 a Demontaţi: . REMONTARE a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demarorului (4.ÎNCĂRCARE Demaror K7M. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.demarorul. .PORNIRE . Baterie.4 daN.

TECHNIC măsurând tensiunea la baterie şi intensitatea absorbită în faza de demaraj.6 .curentul absorbit este foarte slab. dar împiedicând pornirea motorului.M00 2T 13581 DIAGNOSTICARE Dispozitiv special: Tester CLIP . . ANOMALII DE FUNCŢIONARE CE POT FI EVIDENŢIATE .262 DEMAROR D 907 .Demaror blocat .Din manualul de solenza 16 ALTERNATOR . . Pentru aceasta se debranşează senzorul de turaţie (situat pe carterul ambreiaj) NOTĂ: După efectuarea acestor verificări ştergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate de calculator. Pentru efectuarea măsurătorilor este necesară antrenarea motorului cu demarorul.Defect de baterie . 16 .DEMAROR Demaror MOTOR E7J-262 IDENTIFICARE MOTOR E7J .cădere mare de tensiune pe demaror în faza pornirii motorului.Defect de solenoid .curentul absorbit este foarte ridicat.

cablurile bujiilor de aprindere. . şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1. a Demontaţi: .5 daN. 17A-1 .APRINDERE Bobine K7J.conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere.blocul de bobine de aprindere. .şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: .

şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 00 168 855) cu un 82 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat.m).5 daN. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1.APRINDERE Bobine K7J. 17A-2 .

.m DEMONTARE 1 107358 a Debranşaţi: .blocul de bobine de aprindere.APRINDERE Bobine K7M. 17A-3 . şi 710 17A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a blocului de bobine de aprindere 1.5 daN.cablurile bujiilor de aprindere.şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere.conectorul (1) al blocului de bobine de aprindere. a Demontaţi: . .

5 daN.m). ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu un cablu de bujie de aprindere deteriorat. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 17A-4 . şi 710 17A REMONTARE 106640 a În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiilor. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprindere (1.APRINDERE Bobine K7M. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE F L U O R A T Ă (referinţă 82 168 855) cu un 00 diametru de 2m m de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.

5 până la 3 daN. şi 710 17A .cablurile bujiilor de aprindere.m) Demontaţi: .bujiile de aprindere cu ajutorul dispozitivului (Elé.95 ± 0. 1382). 106640 În timpul remontării bobinelor sau a cablurilor bujiei.05 mm Strângere: bujii (2. demontaţi obligatoriu un cordon de UNSOARE FLUORATĂ (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru de 2 mm de pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă tensiune.APRINDERE Bujii K7J sau K7M. Motoare K7M SAGEM CHAMPION K7J SAGEM RFN58LZ Soclu plat cu garnitură RFN58LZ RC87YCL Marcă CHAMPION Tip RC87YCL 107358 Ecartament: 0. 17A-5 .

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J. şi 710 17B 4 3 2 5 1 6 10 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 6 12 11 (6) Calculator injecţie 17B-1 .

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J. şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-2 .

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7J. şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-3 .

şi 710 17B 3 2 1 5 6 10 4 8 9 7 108559 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bloc bobine de aprindere Filtru de aer Cutie clapetă fluture Senzor temperatură aer Senzor de presiune aer Calculator injecţie Senzor de presiune ulei Sondă de oxigen amonte Sondă de temperatură apă Senzor poziţie şi turaţie motor 108562 12 6 11 (6) Calculator injecţie 17B-4 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M.

INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M. şi 710 (11) (12) Releu pompă de carburant Releu blocare injecţie 17B 9 14 13 7 10 15 109211 (8) 107357 Sondă de oxigen amonte Senzor de presiune ulei Sondă de temperatură apă Senzor turaţie şi poziţie motor (7) (9) (10) (14) (13) (15) Potenţiometru de poziţie clapetă fluture Regulator de ralanti Injectoare 8 4 5 107356 108426 17B-5 .

şi 710 17B (5) (4) Senzor de presiune aer Senzor temperatură aer DIRECŢIE ASISTATĂ 17 1 107358 (1) Bloc bobine de aprindere 109397 (17) Presostat direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 16 109219 18 (16) Senzor detonaţie 108107 (18) Presostat de aer condiţionat 17B-6 .INJECŢIE BENZINĂ Implantare elemente K7M.

1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext. a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 17B-7 .5 daN.SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.m 108426 107925 a Demontaţi: . a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J. 1495). de 24 mm 17B DEMONTARE I .m 2. .ecranul termic al colectorului de eşapament.5 daN.

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval. şi 710 II .m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.sondele de oxigen (4.piuliţele de (2.5 daN.5 daN. .SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Demontaţi sonda de oxigen. 1495).INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7J. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. fixare a ecranului termic 17B-8 . a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).m). a Strângeţi la cupluri: .

conectorul sondei de oxigen amonte din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). 1495 Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.SONDĂ DE OXIGEN AMONTE Cupluri de strângerem sonde de oxigen piuliţe de fixare ecranului termic a 4. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. de 24 mm 17B DEMONTARE I .ecranul termic al colectorului de eşapament. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M. 17B-9 .5 daN.m 108426 107925 a Demontaţi: . .m 2.5 daN. 1495). a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului (Mot.

a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).m).piuliţele de (2. a Demontaţi sonda de oxigen.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.5 daN. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.5 daN.sondele de oxigen (4. a Strângeţi la cupluri: . şi 710 II . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.INJECŢIE BENZINĂ Sonde de oxigen K7M. fixare a ecranului termic 17B-10 . 1495). .SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B 108424 a Puneţi vehiculul pe un elevator.

a Ştergeţi codurile defectelor. ET060: « Semnal volant motor pornit ». a Citiţi codurile defectelor. al treilea. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: . . a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. timp de cel puţin 3 s. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. al treilea. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. timp de cel puţin 2 s. 17B-11 . a Reparaţi dacă este necesar.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7J.

a Citiţi codurile defectelor. al treilea.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. a Reparaţi dacă este necesar. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. după înlocuirea senzorului de turaţie şi de poziţie (1) sau a volantului motor: . a Ştergeţi codurile defectelor. al treilea. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare 1 109211 a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor. timp de cel puţin 2 s.INJECŢIE BENZINĂ Senzor turaţie şi poziţie K7M. . al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. 17B-12 . ET060: « Semnal volant motor pornit ». timp de cel puţin 3 s. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. a Asiguraţi-vă de buna funcţionare a vehiculului.

m 0.8 daN.capacul calculatorului declipsând în (2).protectorul calculatorului.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.2 daN. .bateria.8 daN.şurubul de fixare (1) a bateriei. a Demontaţi: . şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de calculatorului fixare a 0.m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: .m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1. 17B-13 . 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare a protectorului calculatorului. . .

4 a După înlocuirea calculatorului: . • aşteptaţi 30 s. Baterie. • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.8 daN.şuruburile de fixare calculatorului (0. a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4). a protectorului . .Întrerupeţi contactul.Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ». efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A. Baterie: Demontare . ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat.m). ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m). Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă. a Demontaţi calculatorul. . . a Strângeţi la cupluri: .Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J.8 daN. şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şurubul bridei de fixare a bateriei (1. 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului.remontare).m).2 daN.piuliţele de fixare a calculatorului (0. • opriţi motorul. 17B-14 .

INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7J. . al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. . aceasta indică faptul că. ATENŢIE . calculatorul de injecţie nu este codat. pornirea este imposibilă. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: .Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate. 17B . timp de cel puţin 2 s. al treilea. 17B-15 .efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. 2 . a Ştergeţi codurile defectelor.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. care trebuie apoi restituite. timp de cel puţin 3 s. a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l.Sistemul nu posedă cod de depanare.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. ET060 « Semnal volant motor pornit ». După înlocuirea sa. introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. . Aceste calculatoare sunt codate definitiv. a Citiţi codurile defectelor.dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. şi 710 1 . a Reparaţi dacă este necesar.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: . al treilea.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă.

a Demontaţi: . . 2 1 107847 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.2 daN.şurubul de fixare (1) a bateriei. .m 0.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare calculatorului a 0.protectorul calculatorului. 17B-16 .m DEMONTARE 108564 a Demontaţi: .m şuruburi de fixare a protectorului calculatorului şurub bridă de fixare a bateriei 1.capacul calculatorului declipsând în (2).8 daN.bateria.şuruburile de fixare a protectorului calculatorului.8 daN. .

m). .şurubul bridei de fixare a bateriei (1.INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M.şuruburile de fixare calculatorului (0. Baterie: Demontare . a Demontaţi calculatorul. 17B-17 . a Debranşaţi calculatorul trăgând în (4). • efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ATENŢIE 3 Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. • aşteptaţi 30 s.Repuneţi contactul şi efectuaţi următoarele etape cu ajutorul testerului de diagnosticare: • utilizaţi comanda VP001 « Scriere VIN ».Întrerupeţi contactul. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CALCULATOR a 108562 ATENŢIE Calculatorul livrat ca piesă de schimb este deja programat. a protectorului . • opriţi motorul. efectuaţiprogramările necesare (consultaţi 80A. 4 a După înlocuirea calculatorului: .piuliţele de fixare a calculatorului (0.m). Baterie. şi 710 17B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Calculatorul poate fi reprogramat cu ajutorul testerului de diagnosticare dar orice reprogamare a calculatorului este interzisă.8 daN.2 daN.remontare).m).Iniţializaţi calculatorul: • porniţi motorul. a Strângeţi la cupluri: . .8 daN. 108563 a Demontaţi piuliţele de fixare (3) a calculatorului. .

introduceţi codul vehiculului în calculator şi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. ATENŢIE .INJECŢIE BENZINĂ Calculator injecţie benzină K7M. 17B . . timp de cel puţin 2 s. al treilea.Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul.Sistemul nu posedă cod de depanare.dacă starea ET002 « Antidemaraj » este activă. a Reparaţi dacă este necesar.Programări a Efectuaţi programarea ţintei volantului motor în cursul unui test rutier: . aceasta indică faptul că. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min. care trebuie apoi restituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv. şi 710 1 . a Controlaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ca această programare să fie bine efectuată. 17B-18 . al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. ET060 « Semnal volant motor pornit ». calculatorul de injecţie nu este codat.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea.dacă starea ET099 « Cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. timp de cel puţin 3 s. . al treilea. a Ştergeţi codurile defectelor.Cod antidemaraj a Calculatoarele sunt livrate necodate. pornirea este imposibilă. a Citiţi codurile defectelor.efectuaţi o deceleraţie cu întreruperea injecţiei întral doilea. 2 . . După înlocuirea sa. a Puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat) cu ajutorul testerului de diagnosticare: .

INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7J. şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat. organ 120). 17B-19 .

17B-20 .INJECŢIE BENZINĂ Calculator: Branşare K7M. şi 710 17B 76 75 90 61 31 60 30 16 15 1 109395 Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi schemă electrică adaptată la vehiculul diagnosticat. organ 120).

şi K7J. fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. Utilizare tester de diagnosticare. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi L90. În acest caz.aer condiţionat.bilanţ electric. . Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. 17B 17B-21 . şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare). Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: . Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare.

17B 17B-22 . Injecţie mutipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru sau senzor de poziţie arbore cu came. Turaţia de ralanti corectat în funcţie de: . Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată de raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. Configurare automată pentru o funcţionare cu aer condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Utilizare tester de diagnosticare. În acest caz. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi K7M. . şi 710 PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează injecţia şi aprinderea.bilanţ electric.aer condiţionat.

17B 17B-23 .potenţiometrul clapetă fluture sau cutie clapetă fluture. martorul luminos injecţie clipeşte pe intervalul de utilizare între ralanti şi 1500 rot/min. anterior clipitor. se stinge. 3 .Vehicul cu sistem antidemaraj dezactivat La punerea contactului.Vehicul fără sistem antidemaraj Martorul luminos se aprinde timp de 3 s aproximativ apoi se stinge. calculatorul nu identifică codul şi împiedică orice pornire.regulatorul de ralanti.senzorul de presiune de admisie. martorul luminos de injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. şi 710 PRINCIPIU DE APRINDERE MARTOR LUMINOS DEFECT DE INJECŢIE PE TABLOUL DE BORD 1 . martorul luminos antidemaraj roşu.INJECŢIE BENZINĂ Martor luminos injecţie K7J sau K7M. 2 . La punerea contactului. . 4 . .Defecţiune componentă sistem de injecţie Martorul luminos este aprins în caz de defect detectat pe: . acelaşi martor luminos clipeşte la o frecvenţă mai rapidă.Vehicul cu sistem antidemaraj activ La punerea contactului. martorul luminos antidemaraj roşu clipeşte. Dacă o defecţiune a sistemului antidemaraj este detectată cu motorul pornit. el se aprinde continuu 3 s apoi se stinge. La punerea contactului. Înainte de punerea contactului. La deblocarea uşilor. Martorul luminos injecţie se aprinde continuu 3 s apoi se stinge.

.VERIFICARE STARE CALCULATOR (CODAT SAU NECODAT) a Cu ajutorul testerului de diagnosticare. . Calculatoarele de injecţie trebuie obligatoriu să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona. care trebuie apoi să fie restituite. şi K7M. aceasta indică faptul că. . .Branşaţi testerul de diagnosticare la priza de diagnosticare.Selectaţi şi validaţi tipul vehiculului. .INJECŢIE BENZINĂ Funcţie antidemaraj L90. puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l.Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. ATENŢIE .Sistemul nu posedă cod de depanare.Selectaţi şi validaţi « injecţie benzină ». I .ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE a Calculatoarele sunt livrate necodate. 17B-24 .Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la magazinul de piese de schimb sau de pe un alt vehicul. şi 710 17B Material indispensabil tester de diagnosticare Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a doua generaţie. introduceţi codul vehiculului în calculator. este posibil să controlaţi starea calculatorului de injecţie. II . După înlocuirea sa. . şi 710 ≠ L90. şi K7J. pornirea este imposibilă. calculatorul de injecţie nu este codat. Aceste calculatoare sunt codate definitiv. • dacă starea ET002 « antidemaraj » este activă.Alegeţi opţiunea « stare »: • dacă starea ET099 « cod antidemaraj înregistrat » este inactivă. a Pentru aceasta.

adică. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. calculatorul de injecţie interzice funcţionarea compresorului. Acţionarea de către utilizator a butonului « AC ». . 17B 17B-25 . II . El este neregulat. . Dacă. Strategii calculator de injecţie: .Dacă fluidul refrigerent este deja sub presiune în compresor: calculatorul trece în mod de securitate de interdicţie şi pornirea compresorului este neautorizată. .FUNCŢIONARE SISTEM Sistemul de aer condiţionat este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: .un calculator de injecţie.STRATEGII DE PORNIRE COMPRESOR În anumite faze de funcţionare. Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. şi K7J.un tablou de comandă.INJECŢIE BENZINĂ Strategie injecţie . care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. şi 710 ≠ L90.aer condiţionat L90.Dacă sarcină motorului este prea ridicată (apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie. . el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului. şi 710 I . şi K7M. urcare a unei pante foarte înclinate sau vehicul foarte încărcat): pornirea compresorului este neautorizată.Dacă turaţia motorului este prea mică: pornirea compresorului este neautorizată.un compresor. situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată).

cutia clapetă fluture basculând-o. a Demontaţi: . . 107357 a Debranşaţi: . 4 5 2 107361 a Debranşaţi: . şi 710 17B 3 DEMONTARE 1 1 108423 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a cutiei filtrului de aer.conectorul motorului pas cu pas de ralanti (5). 17B-26 .conectorul potenţiometrului (4). .potenţiometrul. a Demontaţi cutia filtrului de aer.INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. .conducta de reaspirare a vaporilor de ulei (2). 107356 a Declipsaţi rotula (3).şuruburile de fixare a potenţiometrului (4). .manşonul de aspirare aer.

INJECŢIE BENZINĂ Potenţiometru cutie clapetă fluture K7J sau K7M. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 17B-27 . şi 710 17B REMONTARE a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate demontate.

permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi. Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată. şi 710 I . tensiunea bateriei. 17B 17B-28 .LEGĂTURĂ PRESOSTAT DE DIRECŢIE ASISTATĂ . turaţia de ralanti este mărită. cu atât corectarea este mai importantă. Turaţia de ralanti este susceptibilă să fie adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni. şi 710 ≠ L90. Cu cât tensiunea este mai mică.CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. Corectarea turaţiei motorului este deci variabilă. şi K7M. în consecinţă. şi K7J. Pentru aceasta. II . cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe mai multă energie.CALCULATOR INJECŢIE (DACĂ VEHICULUL ESTE ECHIPAT CU DIRECŢIE ASISTATĂ) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (care poate fi vizualizată pe testerul de diagnosticare). Corectarea debutează de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12.INJECŢIE BENZINĂ Corectare turaţie de ralanti L90.8 V.

.după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior al motorului şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: .cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128.TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare a motorului la cald şi nu este activată la ralanti.TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR010: TENSIUNE SONDĂ DE OXIGEN AVAL: valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator.la acceleraţie puternică: variabilă şi mai mare de 128.o dată cu pornirea pentru sonda amonte. şi 710 I . fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă. Ea este exprimată în mV. IV . la viteză stabilizată. Fază debuclare Atunci când sunteţi în reglare de îmbogăţire. Atunci când nu aţi intrat încă în reglare de îmbogăţire. . Dacă detectaţi o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana a fost deja memorată. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.20 mV ± 50 pentru un amestec sărac. cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV).840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. şi 710 ≠ L90. .valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire. Atunci când motorul este buclat. . La decelerare. III . atunci se trece direct în buclă deschisă.CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: VALOARE CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament). tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti. valoarea citită este 128. şi K7J.INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare de 22 °C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului. sunt: . pana va fi memorată. Numai în acest caz. şi K7M. II .valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.INJECŢIE BENZINĂ Reglare îmbogăţire L90. VI .MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii. .în caz de pană a sondei de oxigen: 128. V . Ea este exprimată în mV. 17B Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: . 17B-29 .ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt încălzite de calculator: . În acest caz.la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128. Atunci când motorul este buclat. . tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). calculatorul trece în mod degradare treptată (valoare = 128) numai dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea de 128.

INJECŢIE BENZINĂ Gestionare centralizată temperatură apă K7J sau K7M. . 1 107356 Sistemul este echipat cu o sondă de temperatură apă unică care serveşte drept: . . şi 710 17B Grupul motoventilator este comandat cu viteză mare dacă temperatura apei depăşeşte 102°C sau dacă viteza mică este defectă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 100°C. Grupul motoventilator este comandat cu viteză mică dacă temperatura apei depăşeşte 100°C sau în caz de pană a sondei de temperatură apă şi se opreşte atunci când temperatura devine mai mică de 96°C.un pin pentru indicarea temperaturii apei pe tabloul de bord. . gestionează: .sistemul de injecţie. Grupul motoventilator poate fi comandat cu viteză mică pentru dispozitivul anti supraîncălzire şi cu viteză mare pentru aerul condiţionat.releul grupului motoventilator.să indice temperatura apei pe tabloul de bord.să informeze calculatorul despre temperatura apei motorului. .doi pini pentru informaţie temperatură apă calculator de injecţie. 17B-30 . FUNCŢIONARE Sonda de temperatură apă (1) permite: .martorul luminos temperatură apă. .martor luminos temperatură pe tabloul de bord. Dacă viteza mică este defectă. în funcţie de temperatura apei. Sonda de temperatură apă (1) are 3 pini: . Calculatorul de injecţie.pilotare a grupului motoventilator. Martorul luminos este comandat de calculatorul de injecţie dacă temperatura apei depăşeşte 120°C. atunci viteza mare funcţionează în condiţiile vitezei mici.injecţie. .

B. . este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.D. atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi.D după restituirea vehiculului către client.diagnosticările electrice. . 17B-31 .D sunt: . Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată în rulaj. cu condiţia ca.diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte. . Validarea reparaţiei este deci obligatorie. şi K7J. .să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos O.D).condiţie de viteză (interval de valori).temporizare pornire. Pentru a răspunde acestei norme.condiţii motor (presiune colector. şi K7M. necesităţile sunt: . şi 710 ≠ L90. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj.INJECŢIE BENZINĂ Particularităţi sistem (în rulaj) L90. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. . condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întâlnite: .B. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. un martor luminos se aprinde pe tabloul de bord (martorul luminos O.D: Funcţionare sistem de diagnosticare O.să se memoreze defectele O. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu.B. Notă: 17B Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a martorului luminos O.B.B.condiţii de temperatură aer şi apă.B. Gestionarul O. .B. Diagnosticările luate în consideraţie de O.D: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată.diagnosticarea catalizatorului.B.diagnosticarea rateurilor de combustie.B.D este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. şi indică şoferului că trebuie să-şi repare vehiculul. .D.D. turaţie. intervale de valori şi stabilitate). CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie particulară este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a martorului luminos O.

17B-32 . rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire". sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între .6 °C şi 119 °C. şi 710 ≠ L90. al treilea. .B. 17B 2 .o deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea. temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este cuprinsă între . şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.Ştergere defecte memorate.D.D. Diagnosticările catalizatorului şi sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă.Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare.PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICARE O.INJECŢIE BENZINĂ Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) L90..Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar).D 1 . Starea ET202: Diagnosticare OBD rateuri de combustie luată în consideraţie. III .B. Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs. . motor pornit) Această programare se realizează prin: .D: I -CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit. ţintă volant motor. al treilea. chiar dacă nu există nici o aprindere a martorului luminos O.B. al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi 3000 rot/min timp de cel puţin 2 s.Soluţionaţi penele electrice.B.. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare O.LOGICĂ DE REALIZARE TESTE . II .o a doua deceleraţie cu întreruperea injecţiei într-al doilea. purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.6 °C şi 119 °C. sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ).Ştergeţi toate penele.B.Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care a putut să perturbeze programările: vană de reglare ralanti. şi K7J. trebuie să fie ACTIV.D nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului.INIŢIALIZARE COMPLETĂ O.B. .) IV . atunci diagnosticările O.Programare Cuplu-Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT.D PRIN MODURI DE COMANDĂ . . şi K7M. nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie. al patrulea sau al cincilea raport între 2400 şi 2000 rot/min timp de cel puţin 3 s..

B. 17B..ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ». Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului.B. şi K7M.ET202 « Diagnosticare O.). Condiţiile preliminare la punerea contactului şi actuale trebuie de asemenea să fie reunite.o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune.D stins.D dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive. şi 710 ≠ L90. permite ATENŢIE 17B La sfârşitul fiecărui test. Dacă după test.o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: .CONFIRMARE REPARAŢIE Verificaţi stările: . 17B-33 .o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. . pompă de benzină.B.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ». Observarea unei căderi de cuplu recunoaşterea combustiilor proaste.. testerul de diagnosticare a identificat rateuri de combustie (consultaţi MR 390.B.D. . Ele provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a martorului luminos O. Injecţie benzină. . Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. .rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj..B.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare detectare rateuri de combustie L90. controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate.B.. şi K7J.ET014 « Recunoaştere cilindru 1 »: « EFECTUAT ».B.o înfundare a bujiei.D. Nici o pană detectată şi martor luminos O. Ele provoacă o aprindere a martorului luminos O.). II . Tabel recapitulativ defecte). . I . Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări O. . Verificaţi stările: . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75 °C. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.D: Diagnosticarea poate detecta de exemplu: .D. .B.CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe.D rateu de combustie luată în consideraţie »: « ACTIV ». pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min.rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare O.ET202 « Diagnosticare O.

CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în următorul tabel.B. 17B I .să se fi efectuat programările.temperatură apă mai mare de 75°C. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 400 până la 750 380 până la 650 Durată de stabilizare (s) 11 11 Timp înainte de autorizare (min) 17 17 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II .B. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: .să nu se fi făcut diagnosticare catalizator de la punerea contactului.nici un rateu de combustie detectat. . . capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. 17B-34 .buclă principală şi buclă dublă activă.B. catalizatorul este bun.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. . Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte. el respinge oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen oscilează. el absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare mediu.D se aprinde. şi K7J. martorul luminos O.D: Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O. şi 710 ≠ L90.nici o pană electrică.ET103 « Diagnosticare catalizator luată în consideraţie »: « ACTIV ». . Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate. .DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al cincilea raport la 70 km/h. . timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare catalizator L90. III . Dacă este uzat. consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. Dacă după test. dacă.CONFIRMARE REPARAŢIE . şi K7M. .recunoaştere cilindru efectuată. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale.ET107 « Diagnosticare catalizator efectuată»: « ACTIV ». testerul de diagnosticare a identificat o pană funcţională a catalizatorului. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. . Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă. ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator.nici o pană funcţională catalizator detectată.

Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: . Dacă după test. 17B Atunci când condiţiile de test sunt obţinute. tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică. deci o creştere a perioadei sale de basculare. este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare.nici o pană detectată şi martor luminos O.temperatură apă mai mare de 75°C. şi 710 PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.D stins. .DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport.B.D. . 17B. Injecţie benzină. şi 710 ≠ L90.D prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. testerul de diagnosticare a identificat un defect al sondei de oxigen.CONFIRMARE REPARAŢIE ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test. condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: . Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. Motor Viteză (km/h) Turaţie (rot/min) Presiune colector (mbari) 380 până la 850 380 până la 850 Durată de stabilizare (s) 8 8 Timp înainte de autorizare (min) 14 14 K7M K7J 63 până la 130 63 până la 130 1856 până la 3808 1856 până la 3808 II . Tabel recapitulativ defecte). I . .să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor.D: Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului O.CONDIŢIE TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare. Calculatorul dă instrucţiunea « diagnosticare sonde luată în consideraţie ». III .B.ET102: «Diagnosticare consideraţie »: « ACTIV ». (consultaţi MR 390 Diagnosticare. . determinate în tabelul de mai jos şi dacă.o degradare mecanică a componentei electrice (spargere.nici o pană electrică detectată.să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului. . îndepărtând efectele parazite. . media perioadelor identificate ale sondei este efectuată.o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei. 17B-35 . şi comparată cu o perioadă a pragului O.B.B. şi K7J. sonde luată în .ET106: «Diagnosticare sonde efectuată »: « ACTIV ». calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare sondă de oxigen L90. la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40 Pentru acest test. şi K7M.

circuit care utilizează un lichid tip « D ».lichid de răcire gata de utilizare.sisteme de încălzire habitaclu prin radiator tip « aerotermă » sub planşa de bord. suflaţi circuitul cu aer comprimat pentru a elimina maximul de apă.protecţie până la . clătiţi obligatoriu circuitul cu apă curată. .40 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute. . consultaţi instrucţiunile indicate pe bidon). În acelaşi fel.protecţie până la . . 19A-1 . în timpul intervenţiei sub capotă. umpleţi şi purjaţi circuitul apoi « măsuraţi protecţia efectivă » a circuitului astfel: .Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă pură.antigel (necesitate de diluare. PRECAUŢIE DE ORDIN GENERAL 19A IMPORTANT Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune. aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri grave). ATENŢIE . aveţi grijă la punerea în funcţiune inopinată a ventilatorului (ventilatoarelor) radiatorului. Nu utilizaţi decât lichid de răcire precum: . Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expansiune atunci când motorul este cald.25 °C ± 2 °C pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. Nu utilizaţi niciodată alte lichide decât cel recomandat: GLACEOL RX (tip D). În timpul unei intervenţii care necesită o golire totală a circuitului.RĂCIRE Generalităţi Vehiculele gamei actuale sunt echipate cu circuite de răcire care posedă următoarele caracteristici principale: . .circuit ermetic sub presiune (supapă vas de expansiune).Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea corespunzătoare a motorului (schimb termic). .

Protecţie până la .25°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi scăzute şi temperate. Motor K7J 710 K7M 710 Debut deschidere (°C) 89 89 Sfârşit deschidere (°C) 99 ± 2 99 ± 2 Toate motoarele: tarare supapă vas de expansiune cu pictogramă mână galbenă: 1.RĂCIRE Caracteristici K7J sau K7M. . 19A-2 . Nu utilizaţi decât lichid de răcire.40°C ± 2 pentru ţările cu temperaturi foarte scăzute.4 bari. II . şi 710 I .Protecţie până la .CANTITATE ŞI CALITATE LICHID DE RĂCIRE 19A Calitate GLACEOL RX (TIP D).TERMOSTAT Motor K7J 710 Cantitate (l) Aproximativ 5.45 K7M 710 Particularităţi: .

a Puneţi circuitul sub presiune cu ajutorul dispozitivului (Ms. 554-01). a Branşaţi aparatul de control al circuitului de răcire (Ms. 554-07) pe buşonul dispozitivului (Ms. 554-01). apoi opriţi motorul. 554-07 Ms.RĂCIRE Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. . 554-06 97871 a Înlocuiţi supapa vasului de expansiune cu buşonul dispozitivului (Ms. a Încălziţi motorul până la o declanşare a motoventilatorului. Notă: . 554-07).CONTROL ETANŞEITATE CIRCUIT Ms.Presiunea de obţinut trebuie să fie mai mică cu 0.1 bari decât valoarea de tarare a supapei. 19A-3 . în caz contrar căutaţi scurgerea. 554-01 Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune Aparat de control circuit de răcire şi supapă vas de expansiune Buşon (de schimb) pentru a testa supapele de vas de expansiune 19A I .Presiunea nu trebuie să scadă.

controlaţi valoarea de tarare a supapei. . a Cu ajutorul dispozitivului (Ms.1. a Înfiletaţi supapa vasului de expansiune pe buşonul dispozitivului (Ms. Notă: . 19A 19A-4 . 554-07). 554-06) pe aparatul de control (Ms. valoare de tarare supapă.Presiunea nu trebuie să scadă. a Adaptaţi buşonul dispozitivului (Ms.RĂCIRE Control II . în caz contrar înlocuiţi supapa. 554-06). 554-07).4 bari ± 0.CONTROL SUPAPĂ a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu supapa vasului de expansiune.Presiunea de obţinut este de 1. dacă lichidul de răcire se scurge prin supapă.

19A-5 .4 bari.RĂCIRE Schemă K7J. şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1.

RĂCIRE Schemă K7M.4 bari. şi 710 19A 5 1 4 2 3 7 6 109415 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor Pompă de apă Termostat Robinet de purjare Radiator de încălzire Radiator de răcire Vas de expansiune Notă: Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului de expansiune este de 1. 19A-6 .

şi 710 ≠ K7M.Nu clătiţi niciodată un motor cald (risc de şoc termic major). a Deschideţi: .RĂCIRE Golire . Înaintea intervenţiei. a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei vasului de expansiune pentru a goli maximul de apă.Circularea se face în continuu în radiatorul de încălzire (radiatorul de încălzire contribuie la răcirea motorului). 1202-01 Mot. pentru a nu exista nici un motoventilator în funcţiune de la începutul operaţiei.circuitul de răcire la nivelul Duritului inferior al radiatorului de răcire cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A UMPLERE a ATENŢIE Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer condiţionat dezactivat.Nu strângeţi şuruburile de purjare. protejaţi accesoriile electrice utilizând saci de plastic. Notă: . a Repuneţi Duritul inferior fără colier. 108561 a Deschideţi obligatoriu şurubul de purjare (1). 19A-7 . 1448).CLĂTIRE a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Demontaţi protectorul de sub motor. . a Repuneţi Duritul inferior şi colierul său.vasul de expansiune şi şurubul de purjare pentru a goli circuitul. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.umplere circuit de răcire K7J.Efectuaţi golirea cu motorul călduţ. . . a Umpleţi circuitul cu apă de la robinet pentru o clătire. a Deschideţi şurubul de purjare. . 1202-01) sau (Mot. a Dislocaţi Duritul inferior. ATENŢIE .Efectuaţi clătirea şi umplerea cu motorul călduţ sau rece. a Reînchideţi şurubul de purjare. 1 GOLIRE .

19A 19A-8 . . IMPORTANT . .Controlaţi scurgerile eventuale. a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea lichidului de răcire.umplere circuit de răcire K7J. şi 710 ≠ K7M.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului. măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire. a Porniţi motorul.Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit.RĂCIRE Golire .Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald. şi 710 a Umpleţi circuitul prin vasul de expansiune. până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate). . a Purjaţi circuitul de răcire. . a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min.Cu ajutorul unui material omologat.Terminaţi nivelul. dacă este cazul. cu motorul pornit sau cu motorul cald. a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune. . a Închideţi şurubul de purjare imediat ce lichidul se scurge în jet continuu. a Remontaţi supapa vasului de expansiune.Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare. .

.Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât motorul este cald (mai mult de 50°C) sau cu motorul pornit. a Porniţi motorul. . 19A 19A-9 . a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min. .Controlaţi scurgerile eventuale.Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare.Cu ajutorul unui material omologat. dacă este cazul. a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire din vasul de expansiune.RĂCIRE Purjare circuit de răcire PURJARE AUTOMATĂ a IMPORTANT . până la trei funcţionări ale motoventilatorului sau motoventilatoarelor (timp necesar degazării automate). . . măsuraţi gradul de protecţie a lichidului de răcire.Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii habitaclului. cu motorul pornit sau cu motorul cald.Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu motorul cald. .Terminaţi nivelul.

şi AER CONDIŢIONAT Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Răcire. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1448) (consultaţi 19A. Golire umplere circuit de răcire). 1202-01 Mot. 19A-10 . şi 710. 2 108630 a Demontaţi şuruburile (2).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. 1 3 108633 a Demontaţi şuruburile (1). a Demontaţi parţial apărătorile de noroi ale roţii faţă. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau (Mot. 108629 a Demontaţi şuruburile (3).

a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). 109396 a Debranşaţi: . 1448).conectorii (5) pe grupul motoventilator.fasciculul de cabluri electrice.Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi suportul (7) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor.conducta de aer condiţionat (6). 1202-01) sau (Mot. 19A-11 . şi AER CONDIŢIONAT 19A 6 7 4 5 108627 a Demontaţi şuruburile (4). şi 710. a Degrafaţi din grupul motoventilator: . a Demontaţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori). a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă (dacă vehiculul este echipat).RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. . . a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer. DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul motoventilator.

umplere circuit de răcire). Răcire. 9 108107 a Demontaţi şuruburile de fixare (9) a condensatorului pe radiator. şi AER CONDIŢIONAT 19A 10 8 108104 a Demontaţi: . . 19A-12 . REMONTARE 9 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .pionii (8) de fixare a deflectorului de aer. 108430 a Demontaţi piuliţele (10) de fixare a radiatorului. ATENŢIE 108106 Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire sau ale condensatorului în momentul remontării. Golire . a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A.deflectorul de aer.grupul motoventilator.radiatorul.clemele de fixare superioare a radiatorului. . şi 710. a Ataşaţi condensatorul de traversa superioară.RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. a Demontaţi: .

Răcire. şi 710. a Demontaţi protectorul de sub motor. 109398 2 a Debranşaţi: . 1 3 109396 a Demontaţi suportul (1) al rezervorului de lichid de direcţie asistată. 1202-01) sau (Mot. 1448). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Demontaţi radiatorul.conectorul (2) al grupului motoventilator. 19A-13 . 108430 a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a radiatorului prin calandru (fără să demontaţi bara de protecţie). a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. 1202-01 Mot. DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator.RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M. Golire umplere circuit de răcire). 1202-01) sau (Mot.Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispozitivului (Mot. . 1448) (consultaţi 19A.

şi 710.umplere circuit de răcire). 19A-14 . Golire . ATENŢIE Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire în momentul remontării. Răcire. a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.RĂCIRE Radiator de răcire K7J sau K7M.

19A-15 .Aplicaţi produsul pe partea de curăţat. Parte superioară şi faţă motor.şuruburile de fixare a pompei de apă. 1448) (consultaţi 19A.RĂCIRE Pompă de apă K7J. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic . . Golire . 1202-01) sau al dispozitivului (Mot.Purtaţi ochelari.Umplere circuit de răcire). DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. . 109240 a Demontaţi: .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus.galetul întinzător de distribuţie.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Răcire. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn. Curea distribuţie). a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1202-01 Mot.m 1 daN. Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2.m . REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518.pompa de apă.2 daN. a Demontaţi: . . 19A CURĂŢARE a IMPORTANT . .

m) (1).şurubul pompei de apă M8 (2.Umplere circuit de răcire). a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.2 daN. Parte superioară şi faţă motor. Golire .m).RĂCIRE Pompă de apă K7J. Răcire. .şuruburile pompei de apă M6 (1 daN. şi 710 19A 1 4 3 5 6 7 8 2 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: . Curea distribuţie). 19A-16 . a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.

1202-01 Mot.Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor din aluminiu.pompa de apă. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. Parte superioară şi faţă motor. aşteptaţi circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu ajutorul unei spatule de lemn.cureaua de distribuţie (consultaţi 11A.2 daN.Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.Aplicaţi produsul pe partea de curăţat.m . .Umplere circuit de răcire). 109240 a Demontaţi: .RĂCIRE Pompă de apă K7M. . DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. REMONTARE 1 10063 a Notă: Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu LOCTITE 518. . Răcire. cordonul (1 ) trebuie aplicat urmărind schema de mai sus. 1448) (consultaţi 19A.Purtaţi ochelari. . a Demontaţi: . 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A IMPORTANT .şuruburile de fixare a pompei de apă.m 1 daN. 19A-17 .Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul DECAJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită. Golire . CURĂŢARE a Cupluri de strângerem şurub pompă de apă M8 şuruburi pompă de apă M6 2.galetul întinzător de distribuţie. a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. Curea distribuţie). .

m). Parte superioară şi faţă motor.m)(1). 19A-18 .2 daN. . a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A.şurubul pompei de apă M8 (2. Răcire. a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A. Curea distribuţie).RĂCIRE Pompă de apă K7M. Golire . şi 710 19A 1 4 6 7 3 5 2 8 109240 a Strângeţi în ordine şi la cupluri: .şuruburile pompei de apă M6 (1 daN.Umplere circuit de răcire).

termostatul. 1202-01) sau al dispozitivului (Mot. 1448 Cleşte pentru colier elastic (model mare) Cleşte la distanţă pentru colier elastic 19A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cutiei suport termostat 1 daN. . Răcire. 109212 a Demontaţi: . . 19A-19 . a Demontaţi manşonul de aspirare aer din cutia filtrului de aer. 2 108565 a Demontaţi Duriturile (1 ) din cutia suport a termostatului (2).umplere circuit de răcire). 1202-01 Mot. REMONTARE 1 a Înlocuiţi obligatoriu garnitura de etanşeitate a cutiei suport a termostatului. Golire .cutia suport a termostatului. 1448) (consultaţi 19A. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului (1 daN.m). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului.m DEMONTARE a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot.RĂCIRE Termostat K7J sau K7M.

RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M.şuruburile de fixare a grupului motoventilator.m). a Declipsaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul motoventilator. 19A-20 . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului motoventilator (0.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi manşonul de aspirare aer.agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat).grupul motoventilator.remontare). 1 109398 a Debranşaţi conectorul (1) al grupului motoventilator.colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. Baterie. . a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 19A Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului motoventilator 0. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. şi 710.4 daN. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. DIRECŢIE ASISTATĂ a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată de pe grupul motoventilator. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . a Demontaţi: . a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor.4 daN. . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie: Demontare .

.ştergeţi codurile defectelor.citiţi codurile defectelor. şi 710.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: . 19A 19A-21 . a Opriţi motorul. şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul.reparaţi dacă este necesar. Implantare elemente). a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă. a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator. . a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. Injecţie benzină.

109396 1 a Debranşaţi conectorii (1) ai grupului motoventilator. Notă: Identificaţi conectorii pentru a nu-i inversa la remontare. a Demontaţi grupul motoventilator. a Degrafaţi din grupul motoventilator: . a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată din grupul motoventilator. şi AER CONDIŢIONAT 19A 2 Material indispensabil tester de diagnosticare DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. .agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat). .RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M.rezistenţa grupului motoventilator.fasciculul de cabluri electrice.conducta de aer condiţionat (2). a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul său (fără să deschideţi circuitul). a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de motor. DIRECŢIE ASISTATĂ a Demontaţi manşonul de aspirare aer. . 19A-22 .colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice pe grupul motoventilator. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Demontaţi: . şi 710.

CONTROL FUNCŢIONARE GRUP MOTOVENTILATOR a Porniţi motorul.ştergeţi codurile defectelor. 19A-23 . a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.remontare). a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă. Baterie. Injecţie benzină. Baterie: Demontare . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.RĂCIRE Grup motoventilator de răcire motor K7J sau K7M. a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor temperatură apă »: .reparaţi dacă este necesar. a Opriţi motorul. . a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi 17B. şi 710. şi AER CONDIŢIONAT 19A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Implantare elemente).citiţi codurile defectelor.

Decupare linie de eşapament Liniile de eşapament sunt de tip monobloc. catalizatorul nu trebuie să sufere şocuri mecanice pentru a evita riscul de deteriorare.Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat. Eşapament.În momentul demontării-remontării.să poziţionaţi bine manşonul service.să materializaţi bine zona de tăiere. şi 710 Catalizatorul atinge temperaturi ridicate. între suprafaţa de îmbinare a colectorului de eşapament până la catalizator inclusiv. . În momentul unei înlocuirii a unuia dintre elemente. Distanţa între cele două repere este de (X2) = 80 mm. 2 . nu staţionaţi în apropierea materialelor inflamabile care ar putea lua foc.Materializare zonă de tăiere 100649 Două repere pe tubul de eşapament definesc zona de tăiere (consultaţi 19A. .Etanşeitatea. Ansamblu linii). tăiaţi linia de eşapament.să utilizaţi corect dispozitivul de tăiere (Mot.Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate. Zona de tăiere 2 19B ATENŢIE . trebuie să fie perfectă. Înainte de a tăia tubul. 2 108927 PARTICULARITĂŢI ALE LINIEI DE EŞAPAMENT X2 1 . Zona de tăiere 1 1 108351 19B-1 . . 1199-01).EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M. . Este indispensabil: . . trasaţi mijlocul între cele două repere.

Strângeţi la cuplu piuliţa de strângere a manşonului (2. Ingrediente-produse.piuliţă de strângere manşon » vertical. Rotiţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul mânerului prin rezemarea pe tub. poziţionaţi corect manşonul pe cei doi pinteni (3) şi aplicaţi MASTIC pentru eşapament (consultaţi 04B. 4 .să orientaţi elementul nou astfel încât reperele zonei de tăiere să fie aliniate (X1).ajustaţi diametrul manşonului strângând uşor. cu piuliţa în jos.să orientaţi ansamblul «şurub . 1199-01 19B X1 102118 Montaţi dispozitivul pe tub.Poziţionare manşon service 100649 Pentru a evita orice scurgere din eşapament.m). restrângeţi şuruburile dispozitivului (nu strângeţi prea tare dispozitivul pe tub pentru a decupa fără a deforma). 95478 19B-2 . pentru a evita orice risc de contact sub caroserie. Condiţionare) în interiorul manşonului: . .ca cele două repere să atingă acelaşi nivel în ambele părţi ale manşonului. ATENŢIE Aveţi grijă: . Strângeţi şuruburile dispozitivului pentru a pune dispozitivul de tăiere sub presiune pe tub.montaţi elementul nou. 3 . . şi 710 3 . Pe măsură ce tăiaţi. .Nu reutilizaţi un manşon uzat. . la capăt pe pintenii (3).EŞAPAMENT Generalităţi K7J sau K7M.Punere în funcţiune dispozitiv Mot.5 daN.poziţionaţi manşonul la capăt pe pinteni (3) pe partea uzată a liniei.

EŞAPAMENT Ansamblu linii K7J. şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-3 .

şi 710 19B 2 1 109861 (1) (2) Zona de tăiere 1 Zona de tăiere 2 19B-4 .EŞAPAMENT Ansamblu linii K7M.

108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.1 daN. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice.m 2. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. a Demontaţi protectorul de sub motor. a Puneţi vehiculul pe un elevator. 1199-01 Mot.5 daN. 19B-5 . de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.EŞAPAMENT Catalizator K7J.

. 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1). a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.EŞAPAMENT Catalizator K7J. şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: .fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator. 19B-6 .catalizatorul.

.5 daN. a Remontaţi sonda de oxigen. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4. de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. 19B-7 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Montaţi: .1 daN.m). 1495).m) cu ajutorul dispozitivului (Mot.manşonul (consultaţi Generalităţi). şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. 19A.catalizatorul. Eşapament.EŞAPAMENT Catalizator K7J.

1 daN. 1495 Tăiere tub eşapament de 19B Dulie de 22 mm pentru demontare / remontare sonde de oxigen Antrenare pătrat 1/2" şi 6 laturi ext.m DEMONTARE a IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.5 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa.EŞAPAMENT Catalizator K7M.m 2. 19B-8 . 1199-01 Mot. a Puneţi vehiculul pe un elevator. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 108424 a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata). Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. de 24 mm Cupluri de strângerem sondă de oxigen piuliţe de fixare catalizatorului a 4.

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE CATALIZATOR 14747 a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator. a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.fixările catalizatorului de pe colectorul de eşapament.catalizatorul. şi 710 19B 1 108351 107926 a Demontaţi: . .EŞAPAMENT Catalizator K7M. 19B-9 . 1199-01) între cele două puncte de tăiere (1).

m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. .manşonul (consultaţi Generalităţi). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. de fixare a a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2. a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4. 1495).EŞAPAMENT Catalizator K7M. a Remontaţi sonda de oxigen.1 daN.5 daN.catalizatorul.m). a Montaţi: . Eşapament. şi 710 19B REMONTARE 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea. 19A. 19B-10 .

1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1). Generalităţi). REMONTARE a Montaţi: 108351 . a Strângeţi manşoanele susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea.camera detentă. a Demontaţi camera detentă.EŞAPAMENT Cameră detentă K7J sau K7M. şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.manşoanele (consultaţi 19B. Eşapament. 2 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (2). 19B-11 . . 14747 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.

REMONTARE a Montaţi: . a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de eşapament pentru a asigura alinierea.amortizorul zgomot. 19B-12 . 1 108927 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. Eşapament.manşonul (consultaţi Generalităţi). . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1199-01) la mijlocul zonei de tăiere (1).EŞAPAMENT Amortizor zgomot K7J sau K7M. 1199-01 Tăiere tub eşapament de 19B DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe elevator. a Demontaţi amortizorul zgomot. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 19B.

conducta (2) conţinută în modulul de control (Mot.racordul în "T" (Mot. 2 109173 1 . 1311-08)(3) pe conducta de ieşire a rezervorului.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. 1311-08 Mot. 108650 a Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare cu benzină. este obligatoriu: . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 19C-1 . . a Branşaţi: . 1311-01 Racord pentru măsurare presiune carburant Manometre şi racorduri de măsurare presiune benzină 19C 3 IMPORTANT În timpul acestei operaţii.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul.să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant.REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M. IMPORTANT Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. a Puneţi extremitatea conductei (2) într-un recipient. 1311-01) pe racordul în "T" (3). IMPORTANT Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efectuată cu contactul întrerupt. .

REZERVOR Golire rezervor de carburant K7J sau K7M. a Lăsaţi benzina să se scurgă până când vine prin intermitenţă. a Debranşaţi + baterie al bornei (5). şi 710 19C 4 109171 a Debranşaţi conectorul (4) al fasciculului de cabluri electrice motorul-habitaclu. 8 5 1 109172 a Puneţi borna (5) a conectorului la + baterie pentru a porni pompa de benzină. 19C-2 .

1 daN.m 2.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Golire rezervor de carburant). a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.1 daN. a Goliţi rezervorul (consultaţi 19C. 108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate. 19C-3 . a Demontaţi perna banchetei spate. şi 710 19C Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a rezervorului piuliţe de fixare catalizatorului a 2.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. Rezervor.

a Demontaţi protectorul de sub motor. 1 3 109183 a Demontaţi: .pionii de fixare a ecranului termic.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. 19C-4 .ecranul termic. 108652 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a gurii de umplere. şi 710 19C 2 109177 109185 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru" de pe planşeu. . a Debranşaţi conectorul pompei de carburant. a Demontaţi cablul (2) de masă al caroseriei.

de pe rezervor.să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru.şuruburile de fixare a rezervorului. 108424 IMPORTANT În timpul acestei operaţii. .să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. a Desprindeţi ansamblul linie de eşapament de caroserie. . şi 710 19C 108650 a Debranşaţi conductele de carburant la ieşirea din rezervor. a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea stângă. a Degrafaţi cablurile de frână de parcare: .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament de braţul inferior faţă stânga. . 19C-5 .rezervorul. a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul său culisându-l (urmărind săgeata).REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M. 107926 109181 a Demontaţi piuliţele de fixare a catalizatorului pe colectorul de eşapament. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen. este obligatoriu: . .de pe caroserie. a Demontaţi: .

de fixare a a Procedaţi în ordinea inversă demontării.1 daN. şi 710 19C REMONTARE a Remontaţi rezervorul. a Strângeţi la cuplu piuliţele catalizatorului (2.REZERVOR Rezervor de carburant K7J sau K7M.1 daN. a Remontaţi ansamblul linie de eşapament. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 19C-6 .m).remontare).m). Baterie: Demontare . Baterie. 109399 a ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelul de etanşare dintre colectorul de eşapament şi catalizator. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rezervorului (2.

108525 108524 a Deschideţi cele două uşi spate a Demontaţi perna banchetei spate. .să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carburant. DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 1397 Cheie universală de demontare piuliţă pentru jojă de carburant 19C IMPORTANT În timpul acestei operaţii.REZERVOR Pompă .jojă .să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandescente de suprafaţa de lucru. . şi 710 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când debranşaţi racordul. este obligatoriu: .filtru K7J sau K7M. 19C-7 .

a Lăsaţi să se scurgă carburantul care se găseşte în ansamblul "pompă-jojă-filtru".jojă . şi 710 19C 109177 109176 a Demontaţi trapa de acces a ansamblului "pompăjojă-filtru". ATENŢIE Dacă mai multe ore trebuie să treacă între demontarea şi remontarea ansamblului "pompăjojă-filtru". reînfiletaţi inelul de strângere pe rezervor pentru a evita orice deformare. a Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" având grijă la flotor. a Demontaţi inelul de strângere al ansamblului "pompă-jojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot. a Debranşaţi: .REZERVOR Pompă . . 19C-8 . 1397).filtru K7J sau K7M.conectorul pompei de carburant.conducta de pe ansamblul "pompă-jojă-filtru".

1397). ATENŢIE Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a inelului în momentul remontării ansamblului "pompă-jojă-filtru". ATENŢIE Indexul ansamblului "pompă-jojă-filtru" şi cel al inelului de strângere trebuie să fie situate între cele două marcaje de o parte şi de alta a indexului rezervorului. Baterie: Demontare .jojă . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 19C-9 . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare).filtru K7J sau K7M. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru". a Strângeţi inelul de strângere al ansamblului "pompăjojă-filtru" cu ajutorul dispozitivului (Mot.REZERVOR Pompă . şi 710 19C REMONTARE 1 109179 109180 a Înlocuiţi obligatoriu inelul "O" de etanşeitate (1). Baterie.

REZERVOR Detector de nivel de carburant: Caracteristică K7J sau K7M. Pompă-jojă-filtru). I . organ 199).FILTRU " BRANŞARE 19C A1 B1 C1 C2 108538 Pentru branşarea ansamblului "pompă-jojă-filtru" (consultaţi NT Scheme electrice.măsuraţi înălţimea H între axul flotorului şi planul de lucru. Înălţime H (mm) 148 109 82 54 24 Măsurare înălţime H: Valoare între bornele A1 şi B1 (Ω) 33 +8/-2 110 ± 9 166 ± 9 232 ± 10 313 +5/-10 .plasaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" pe un plan de lucru.ANSAMBLU " POMPĂ .JOJĂ . II . 19C-10 . Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C.CONTROL JOJĂ Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi 19C. Pompă-jojă-filtru). . Rezervor. filtrul de benzină şi joja constituie un ansamblu inseparabil. şi 710 Pompa de benzină. Rezervor.

5 6.2 10.SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7J. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.m 10.2 6.5 19D-1 .

SUSPENSIE MOTOR Suspensie pendulară K7M.5 6.2 10.m 10. şi 710 19D 4 1 3 2 2 109231 Reper 1 2 3 4 Cuplu de strângere în daN.5 19D-2 .2 6.

Motor şi periferice INJECŢIE BENZINĂ .

Motor şi periferice Cuprins Pagina 17B INJECŢIE BENZINĂ EMS 31-32 Nr.Nr. Program: E1 . Vdiag: 15 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Asistenţă Control conformitate Interpretare stări Interpretare parametri Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 17B-1 17B-4 17B-7 17B-25 17B-27 17B-28 17B-30 17B-32 17B-66 17B-67 17B-75 17B-82 17B-88 17B-90 17B-91 .

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

117B
EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

1. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: Injecţie Benzină Nume calculator: EMS 31-32 Nr. program: E1 Nr. VDIAG: 15

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică), Dialogys. Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie. Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. 1681 Elé. 1497 Bornier Bornier

În cazul în care informaţiile obţinute cu testerul de diagnosticare necesită verificarea continuităţilor electrice, branşaţi bornierul Elé. 1497 sau bornierul universal Elé. 1681. IMPORTANT – Toate controalele cu bornierul Elé. 1497 sau Elé. 1681 trebuie să fie efectuate cu bateria debranşată. – Bornierul nu este conceput decât pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimentaţi niciodată punctele de control la 12 V. 3. REAMINTIRI Demers Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi contactul. Branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

17B-1

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Defecte Defectele sunt declarate prezente sau memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Pentru un defect prezent, aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Pentru un defect memorat, notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul. Dacă defectul nu este confirmat, verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului, – conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc.), – rezistenţa elementului detectat defect, – starea firelor (izolare topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului, – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă, trataţi problema prin efecte client.

Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare.

17B-2

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică)

Branşaţi CLIP

Dialog cu calculatorul?

nu Consultaţi ALP nr. 1

da Citire defecte

nu Existenţă defecte Control conformitate

da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată

Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată

da

Contactaţi techline.

17B-3

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare)

Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime, pentru un moment, originea unei defecţiuni. Măsurările electrice ale tensiunilor, ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte, mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Control vizual Căutaţi agresiuni, sub capotă motor şi în habitaclu. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor, al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Căutaţi urme de oxidare. Control tactil În timpul manipulării cablajelor, utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor, de la "memorat" spre "prezent". Asiguraţi-vă ca, conectorii să fie corect blocaţi. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Dacă intervine o schimbare de stare, încercaţi să localizaţi originea incidentului. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor şi langhetelor în momentul branşării. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete, apoi secţiune cu secţiune. Căutaţi un scurtcircuit la masă, la + 12 V sau cu un alt fir. Dacă un defect este detectat, realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului.

17B-4

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul.

ATENŢIE!

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND TECHLINE SAU SERVICE RETUR GARANŢIE O VA SOLICITA. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline, – pentru solicitările de aprobare, la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie, – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei, şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE ORICE INTERVENŢIE ASUPRA SISTEMULUI DE INJECŢIE Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). Buşoanele sunt de unică folosinţă. După utilizare, buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate, ele sunt murdare, o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori în mod ermetic, pentru stocarea pieselor care vor fi depuse în acestea. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. Pungile sunt de unică folosinţă, odată utilizate, ele trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţă lavete fine 77 11 211 707). Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă. De fapt, acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţie (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii o pensulă curată şi în bună stare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). Curăţaţi cu ajutorul pensulei şi al produsului de curăţare racordurile de deschis. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive, banc de montaj precum şi piesele, racordurile şi zona sistemului de injecţie). Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi în timpul intervenţiei, dacă este necesar. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie, şi pentru a evita orice fel de poluare, acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex.

17B-5

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie
Lista pieselor sub supraveghere: Calculator

Pagina 1 / 2

Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0

Resentiment client
579 Nu porneşte - pană 570 Oprire bruscă - pornire dificilă la rece Ralanti - turaţie instabilă 571 Oprire bruscă - pornire dificilă la cald Întreruperi - mers bruscat

586

Aprindere martor luminos injecţie/ preîncălzire Lipsă de putere Pornire dificilă Precizările dumneavoastră:

572

574

573 569

520

Zgomot anormal, vibraţii

576

Fum - miros eşapament

Altele

Condiţii de apariţie a resentimentului client
001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă

Altele

Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată

Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare:

Manual de Reparaţie

Notă Tehnică

Diagnosticare asistată

Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare
pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie

Pagina 2 / 2

Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem

Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. calibrare VDIAG

Defecte identificate cu testerul de diagnosticare
Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare

Context defect în momentul apariţiei sale
Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate

Informaţii specifice sistemului

Descriere:

Informaţii complementare

Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră:

FD 01 Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Prefaţă

17B

De îndată ce circuitul este deschis, astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. Ele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. Închideţi punga din plastic ermetic, chiar dacă trebuie să o redeschideţi la puţin timp după aceea. Aerul ambiant este un vector de poluare. Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. După deschiderea circuitului, utilizarea pensulei, a diluantului, a dispozitivului de suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi, a cârpei clasice este strict interzisă. În fapt, aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. În caz de schimbare a unui element cu unul nou, nu despachetaţi componentul decât în momentul poziţionării sale pe vehicul.

17B-8

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi injecţie multipunct
● ● ●

Calculator cu 90 pini "EMS 31-32" care pilotează injecţia şi aprinderea. Utilizare tester de diagnosticare CLIP. Injecţie multipunct care funcţionează în mod secvenţial fără senzor de reperare cilindru nici senzor de poziţie arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în mod logic pornind de la senzorul Punctului Mort Superior. Turaţie de ralanti corectată în funcţie de: – aer condiţionat, – bilanţ electric. Electrovană de purjare absorbant de vapori de benzină comandată prin raportul ciclic de deschidere (RCO) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de funcţionare a motorului. Utilizare (pe anumite modele) a două sonde de oxigen plasate în amonte şi în aval de catalizator. Configurare automată pentru o funcţionare în Aer Condiţionat prin schimb de semnale între calculatoare. Este imposibil să îl deconfiguraţi (chiar cu testerul de diagnosticare).

● ●

17B-9

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Funcţie antidemaraj Aceste vehicule sunt echipate cu sistem antidemaraj de a 2 a generaţie. Calculatoarele de injecţie trebuie OBLIGATORIU să aibă înregistrat codul antidemaraj pentru a funcţiona.

ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECŢIE Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocuirea sa, înregistraţi codul vehiculului în calculator, apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională. Pentru aceasta, puneţi contactul câteva secunde apoi întrerupeţi-l. ATENŢIE – Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. – Sistemul nu posedă cod de depanare. – Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la Magazinul de Piese de Schimb sau de pe un alt vehicul, care trebuie apoi să fie restituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

VERIFICARE STARE CALCULATOR (codat sau necodat) Cu ajutorul testerului de diagnosticare, controlaţi starea calculatorului de injecţie: ● branşaţi testerul de diagnosticare pe priza de diagnosticare, ● selectaţi şi validaţi tipul vehiculului, ● selectaţi şi validaţi "Injecţie benzină", ● alegeţi opţiunea "Stare". – dacă starea ET099 "Cod antidemaraj înregistrat" este inactivă, aceasta indică faptul că, calculatorul de injecţie nu este codat, – dacă starea ET002 "Antidemaraj" este activă, pornirea este imposibilă.

17B-10

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Gestionare climatizare buclă rece Climatizarea manuală este o buclă rece care pune în joc următoarele elemente: – un tablou de comandă, – un calculator de injecţie, – un compresor. Ea funcţionează în mod necomandat automat, adică, cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. Principiul de funcţionare este următorul: – Acţionarea de către utilizator a butonului "AC" situat pe panoul de comandă din habitaclu creează o stare "0" (solicitare de aer rece dezactivată) sau "1" (solicitare de aer rece activată). – Această stare este transmisă prin legătură filară calculatorului de injecţie, care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. – Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: – Turaţie motor: dacă este prea mică, el nu va autoriza pornirea compresorului. – Sarcină motor: dacă este prea ridicată (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie, sau urcare a unei pante foarte înclinate, vehicul foarte încărcat), calculatorul nu autorizează pornirea compresorului. – Presiune freon în compresor: dacă există deja presiune freon în compresor, calculatorul trece în mod securizat de interdicţie şi nu autorizează pornirea compresorului. – Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului, el transmite o stare "1" la treapta de putere care va alimenta actuatorul compresorului.

Tablou de comandă cu selector "ON/OFF" Senzor de presiune freon Legătură filară: stare "0" sau "1"

Calculator injecţie

Presiune freon

Legătură filară: stare "0" sau "1"

Treaptă de putere

Actuator compresor

17B-11

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare turaţie ralanti LEGĂTURĂ PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ - CALCULATOR INJECŢIE (Dacă vehiculul este echipat cu direcţie asistată) Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la presostatul de direcţie asistată (vizibilă pe testerul de diagnosticare). Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de direcţie asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată, cu atât pompa de direcţie asistată absoarbe energia. Turaţia de ralanti este susceptibilă de a fi adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni.

CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC Această corectare are drept scop să compenseze scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului atunci când bateria este slab încărcată. Pentru aceasta, turaţia de ralanti este mărită, permiţând astfel să crească rotaţia alternatorului şi, în consecinţă, tensiunea bateriei. Cu cât tensiunea este mai mică, cu atât corectarea este mai importantă. Corectarea turaţiei este variabilă. Ea începe atunci când tensiunea devine mai mică de 12,8 V. Corectarea începe de la turaţia de ralanti nominală şi poate atinge maxim 150 rot/min suplimentare.

17B-12

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă turaţie ralanti PRINCIPIU În condiţiile normale de funcţionare la cald, valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti variază între o valoare ridicată şi o valoare scăzută pentru a obţine turaţia de ralanti nominală. În urma unei dispersii de funcţionare (rodaj, înfundare motor,...), valoarea Raportului Ciclic de Deschidere ralanti se poate găsi aproape de valoarea ridicată sau scăzută. Corectarea adaptivă asupra Raportul Ciclic de Deschidere ralanti permite să se compenseze variaţiile lente ale necesarului de aer al motorului, pentru a recentra Raportul Ciclic de Deschidere pe o valoare nominală medie. ° Această corectare nu este efectivă decât dacă temperatura apei este mai mare de 80°C, 20 s după pornirea motorului şi dacă suntem în faza de reglare ralanti nominal.

VALORI RCO RALANTI ŞI CORECTAREA SA ADAPTIVĂ Parametru PR006: Turaţie motor PR022: RCO ralanti PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 752 rot/min. 7% < x <19% 64 < x < 192 Motor K7M 752 rot/min. 8% < x < 20% 64 < x < 192

La fiecare oprire a motorului, calculatorul efectuează un recalaj al motorului pas cu pas poziţionându-l la limita inferioară. Această funcţie numită "recalaj" este menţinută timp de 8 s.

INTERPRETAREA ACESTOR PARAMETRI În cazul unui exces de aer (priză de aer, tampon clapetă fluture dereglat,...), turaţia de ralanti creşte, valoarea RCO ralanti scade pentru a reveni la turaţia de ralanti nominal; valoarea corectării adaptive a RCO ralanti scade pentru a recentra funcţionarea reglării ralanti-ului. În cazul unei lipse de aer (înfundare, etc.), raţionamentul este inversat, RCO ralanti creşte şi corectarea adaptivă creşte de asemenea, pentru a recentra funcţionarea ralanti-ului la o valoare nominală medie.

IMPORTANT După ştergerea memoriei calculatorului, porniţi obligatoriu motorul apoi opriţi-l pentru a permite recalajul motorului pas cu pas. Reporniţi-l şi lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti până când atinge turaţia de ralanti nominal, pentru ca, corectarea adaptivă să se poată recala.

17B-13

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Reglare îmbogăţire Anumite motoare care funcţionează cu calculatorul "EMS 31-32", sunt echipate cu două sonde de oxigen numite sondă amonte şi sondă aval.

ÎNCĂLZIRE SONDE Sondele sunt reîncălzite de calculator: – de la pornire pentru sonda amonte, – după un anumit timp de funcţionare cartografiat în funcţie de Punctul Mort Superior motor şi de temperatura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval. Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în permanenţă până la oprirea motorului.

TENSIUNE SONDĂ AMONTE Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR009: Tensiune sondă de oxigen amonte": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să varieze rapid între două valori: – 20 mV ± 50 pentru un amestec sărac, – 840 mV ± 70 pentru un amestec bogat. Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât informaţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în general de 500 mV).

TENSIUNE SONDĂ AVAL Citire pe testerul de diagnosticare: parametru "PR010: Tensiune sondă de oxigen aval": valoarea citită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în milivolţi. Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze catalizatorul şi să efectueze un al doilea control mai precis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această funcţie este activată doar după un timp de funcţionare motor la cald şi nu este activată la ralanti. Atunci când motorul este buclat, cu viteza stabilizată, tensiunea trebuie să varieze într-un interval de 600 mV ± 100. La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică de 200 mV. Nu trebuie să ţineţi cont de tensiunea citită pe modulul de control la ralanti.

17B-14

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru parametrul "PR035: Valoare corectare îmbogăţire" reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de calculator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carburant văzut de sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate conţinutul în oxigen al gazelor de eşapament). Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept limite 0 şi 255: – valoare mai mică de 128: solicitare de sărăcire, – valoare mai mare de 128: solicitare de îmbogăţire.

INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE Intrarea în reglare de îmbogăţire este efectivă după o temporizare de plecare dacă temperatura apei este mai mare ° de 22°C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după pornirea motorului. Atunci când reglarea îmbogăţirii nu a început, valoarea citită este 128.

Fază debuclare În momentul reglării îmbogăţirii, fazele de funcţionare în timpul cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii transmise de sondă, sunt: – cu piciorul apăsat la maxim: variabilă şi mai mare de 128, – la acceleraţie ridicată: variabilă şi mai mare de 128, – la deceleraţie cu informaţia picior ridicat (întrerupere injecţie): 128, – în caz de pană a sondei de oxigen: 128.

MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE PANĂ SONDĂ DE OXIGEN Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la reglarea îmbogăţirii, calculatorul nu trece în mod degradare treptată (valoare = 128) decât dacă pana a fost recunoscută prezentă timp de 10 s. Numai în acest caz, pana va fi memorată. Când se detectează o pană prezentă a sondei de oxigen şi dacă pana fost deja memorată, atunci se trece direct în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035 "Valoare corectare îmbogăţire" ia valoarea 128.

17B-15

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Corectare adaptivă îmbogăţire PRINCIPIU În faza de buclare (consultaţi 17 "Reglare îmbogăţire"), reglarea îmbogăţirii corectează timpul de injecţie pentru a obţine o dozare cât mai aproape posibil de îmbogăţirea 1. Valoare de corectare este apropiată de 128, având drept limite 0 şi 255. Totuşi, dispersii pot să intervină pe componentele sistemului de injecţie şi să determine decalarea corectării spre 0 sau 255, pentru a obţine îmbogăţirea 1. Corectarea adaptivă permite să se recaleze cartografia injecţiei pentru a recentra reglarea îmbogăţirii la 128 şi a-i păstra o autoritate constantă de corectare spre îmbogăţire sau sărăcire. Corectarea adaptivă a reglării îmbogăţirii se descompune în două părţi: – corectarea adaptivă preponderentă pe sarcini medii şi ridicate motor "indice de adaptare îmbogăţire funcţionare", – corectare adaptivă preponderentă pe ralanti şi sarcinile reduse motor "indice de adaptare îmbogăţire ralanti". Corectările adaptive iau 128 drept valoare medie după iniţializare (ştergere memorie) şi au valori limite: Parametru PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motor K7J 64 < x < 192 64 < x < 192 Motor K7M 64 < x < 192 64 < x < 192

Corectările adaptive nu funcţionează decât cu motorul cald în fază buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe un interval de presiune colector dat. Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare pe mai multe zone de presiune pentru ca, corectările adaptive să înceapă să evolueze pentru a compensa dispersiile de îmbogăţire a funcţionării motorului. În urma reiniţializării calculatorului (întoarcere la 128 a indicilor de adaptare îmbogăţire), procedaţi obligatoriu la un test rutier specific.

17B-16

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

TEST RUTIER Condiţii: ° – motor cald (temperatură apă > 80°C), – nu depăşiţi o turaţie motor de 4000 rot/min. Pentru acest test, porniţi de la o turaţie motor destul de scăzută, în raportul de viteză a 3-a sau a 4-a cu o acceleraţie foarte progresivă pentru a stabiliza presiunea dorită timp de 10 s în fiecare zonă (consultaţi tabelul). Zone de presiune de baleiat în timpul testului în funcţie de tipul de motor (parametru "PR001: presiune colector") Motor K7M Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

Motor K7J Zonă nr. 1 (mbari) 258 Medie 334 410 Medie 469 Zonă nr. 2 (mbari) 528 Medie 587 Zonă nr. 3 (mbari) 646 Medie 705 Zonă nr. 4 (mbari) 764 Medie 818 Zonă nr. 5 (mbari) 873

În urma acestui test, corectările sunt operaţionale. "Indicele de adaptare îmbogăţire ralanti" variază mai vizibil pe ralanti-uri şi sarcini reduse şi "indicele de adaptare îmbogăţire funcţionare" pe sarcinile medii şi ridicate, dar amândouă funcţionează pe ansamblul intervalelor de presiune colector. Continuaţi testul, cu un rulaj în conducere normală, suplă şi variată pe o distanţă de la 5 la 10 kilometri. Notaţi după test valorile indicilor de adaptare de funcţionare. Iniţial la 128, ele trebuie să se fi schimbat. În caz contrar, reîncepeţi testul având grijă să respectaţi condiţiile de test.

17B-17

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Particularităţi sistem OBD Acest vehicul este echipat cu sistemul de diagnosticare OBD (" Diagnosticare la Bord ") care se caracterizează prin: atunci când o anomalie care provoacă o poluare excesivă este detectată, un indicator luminos se aprinde pe tabloul de bord (indicator luminos OBD). Acest indicator luminos indică şoferului că trebuie să îşi ducă vehiculul la reparat. Diagnosticările înregistrate de OBD sunt: ● diagnosticările electrice, ● diagnosticarea rateurilor de combustie, ● diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte, ● diagnosticarea catalizatorului. Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de combustie sunt efectuate în continuu. Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o singură dată prin rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de diagnosticare adecvate să fie întrunite: – condiţii de temperatură aer şi apă, – condiţie de viteză (interval de valori), – condiţii motor (presiune colector, turaţie, intervale de valori şi stabilitate), – temporizare pornire. Gestionarul OBD este complementar la gestionarea penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde acestei norme, necesităţile sunt: – să se aprindă (sau să se facă să clipească pentru anumite pene) indicatorul luminos OBD, – să se memoreze defectele OBD.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI ASUPRA REPARAŢIEI O atenţie specială este necesară în momentul intervenţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a indicatorului luminos OBD după restituirea vehiculului către client. Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci când indicii de adaptare sunt înregistraţi: validarea reparaţiei este deci obligatorie. Notă: Toate penele electrice care antrenează o depăşire a pragului de poluare provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

17B-18

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

CONDIŢII DE APRINDERE INDICATOR LUMINOS OBD În cursul unui rulaj, este posibil ca anumite funcţii să nu fie diagnosticate (de exemplu, într-un ambuteiaj).
● Aprindere indicator luminos Dacă există detectare a aceleiaşi pene OBD în cursul a trei rulaje consecutive sau pană electrică. ● Clipire indicator luminos Dacă există detectare a rateurilor de combustie care antrenează distrugerea catalizatorului. ● Stingere indicator luminos Dacă pana OBD nu reapare timp de trei rulaje consecutive, indicatorul luminos se stinge (dar pana rămâne memorată în calculatorul de injecţie). Pentru a repune la zero pana memorată în calculator, calculatorul nu trebuie să detecteze nici o pană timp de 40 teste consecutive (sau să efectueze o ştergere a penelor cu testerele de diagnosticare).

17B-19

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Condiţii diagnosticări OBD CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit, temperatura aerului înregistrată de senzorul de temperatură nu este ° ° ° cuprinsă între - 6°C şi 119°C, sau dacă temperatura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă între - 6°C şi ° 119°C, sau dacă presiunea atmosferică este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m aproximativ), atunci diagnosticările OBD nu sunt autorizate până la următoarea punere a contactului. Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de diagnosticare OBD, nici o pană electrică nu trebuie să fie prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu există nici o aprindere a indicatorului luminos OBD. Diagnosticările catalizatorului şi ale sondei de oxigen nu se pot efectua decât una după cealaltă. Atunci când diagnosticările catalizatorului sau ale sondei de oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului de vapori de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blocaţi la ultima lor valoare.

LOGICĂ DE REALIZARE TESTE – Soluţionaţi penele electrice. – Ştergeţi toate penele. – Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este necesar).

INIŢIALIZARE COMPLETĂ OBD PRIN MODURI DE COMANDĂ – Ştergere defecte memorate. – Ştergere programări (în caz de intervenţie asupra unui organ care ar fi putut perturba programările: vană de reglare ralanti, ţintă sau senzor volant motor,...).

PROGRAMĂRI NECESARE LA DIAGNOSTICAREA OBD Programare Cuplu - Gaz (Stare: ET014 recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT, motor pornit) Realizaţi această programare prin: – o decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 3500 şi 3000 rot/min. timp de cel puţin 2 s, – o a doua decelerare cu întrerupere injecţie în al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea sau al 5-lea raport între 2400 şi 2000 rot/min. timp de cel puţin 3 s.

Programare indici de adaptare îmbogăţire Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul respectând intervalele de presiune stipulate în capitolul: "Injecţie: Corectare adaptivă îmbogăţire". Starea "ET202: diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată", trebuie să fie ACTIV.

17B-20

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări de detectare rateuri de combustie Diagnosticarea poate detecta de exemplu: – o înfundare sau o înecare a bujiei, – o înfundare sau o derivă a debitului injectoarelor, – o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator de presiune, pompă de benzină,...), – o conectică proastă a circuitelor de benzină şi de injecţie (bobină secundară...). Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor vitezei instantanee de rotaţie a motorului. Observarea unei căderi de cuplu permite recunoaşterea combustiilor proaste. Această diagnosticare este aproximativ continuă pe ansamblul unui rulaj. Nerealizarea sa sau recunoaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte diagnosticări OBD. Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două tipuri de defecte: – rateurile de combustie destructori care antrenează distrugerea catalizatorului şi care provoacă o aprindere clipitoare şi imediată a indicatorului luminos OBD, – rateurile de combustie poluanţi care antrenează o depăşire a pragului de poluare OBD, şi care provoacă o aprindere a indicatorului luminos OBD dacă detectarea are loc timp de trei rulaje consecutive.

CONDIŢII DETECTARE Înainte de a începe, controlaţi ca programările să fi fost bine efectuate. Condiţiile preliminare punerii contactului şi cele actuale trebuie de asemenea să fie întrunite. Verificaţi stările: – ET014 Recunoaştere cilindru 1 = EFECTUAT şi – ET202 Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată = ACTIV

° Detectarea este efectuată imediat ce temperatura apei este mai mare de 75°C, pe trei turaţii de utilizare între ralanti şi 4500 rot/min. Acum este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ralanti pe o durată de 11 min. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat rateuri de combustie, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom.

CONFIRMARE REPARAŢIE – ET14: Recunoaştere cilindru 1 – ET202: Diagnosticare OBD rateu de combustie înregistrată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins EFECTUAT ACTIV

17B-21

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări catalizator Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este indicatorul stării sale. Atunci când catalizatorul îmbătrâneşte, capacitatea sa de stocare de oxigen scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele poluante.

CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată decât după o temporizare a funcţionării motorului determinată în tabelul următor, dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică, – recunoaştere cilindru efectuată, – nici un rateu de combustie detectat, – să nu existe nici o diagnosticare catalizator de la punerea contactului, – să se fi efectuat programările, – buclă principală şi buclă dublă activă, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 400/750 380/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 17 17

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 11 11

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în al 5-lea raport la 70 km/h. Atunci când condiţiile de intrare în diagnosticare sunt realizate, timpi de excitaţie a îmbogăţirii sunt aplicaţi, ceea ce are drept efect trimiterea de rafale de oxigen în catalizator. Dacă, catalizatorul este bun, absoarbe oxigenul şi tensiunea sondei de oxigen aval rămâne la o valoare medie. Dacă este uzat, respinge oxigenul şi sonda de oxigen începe să bată. Tensiunea sondei de oxigen oscilează. Dacă pana este confirmată de trei ori consecutiv, indicatorul luminos OBD se aprinde. Durata testului nu va putea depăşi o durată de 52 s. ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat o pană funcţională a catalizatorului, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET103: Diagnosticare catalizator înregistrată – ET107: Diagnosticare catalizator efectuată – Nici o pană funcţională catalizator detectată. ACTIV ACTIV

17B-22

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

Diagnosticări sondă de oxigen Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detecta o disfuncţionare care provoacă o depăşire a pragului OBD prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Ea se efectuează prin măsurare şi comparare a perioadelor de bătaie a sondelor de oxigen. Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de două tipuri: – o degradare mecanică a componentei electrice (spargere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică, – o degradare chimică a componentei care generează o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o creştere a perioadei sale de basculare. Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media perioadelor identificate ale sondei este efectuată, îndepărtând efectele parazite, şi comparată cu o perioadă medie a pragului OBD.

CONDIŢII TEST Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua decât după o temporizare a funcţionării motorului şi în anumite condiţii de funcţionare, determinate în tabelul de mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii contactului sunt întrunite şi păstrate: – nici o pană electrică detectată, – să se fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor, – să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen de la punerea contactului, – nici un rateu de combustie detectat, ° – temperatură apă mai mare de 75°C. Presiune Colector (mbari) 380/850 320/650 Timp înainte de Autorizare (min.) 14 14

Motor K7M K7J

Viteză (km/h) 63/130 63/130

Turaţie (rot/min) 1856/3808 1856/3808

Durată de Stabilizare (s) 8 8

17B-23

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Funcţionare sistem

17B

DETECTARE PANĂ Diagnosticarea se efectuează în utilizare client pe un raport, la viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată în următorul tabel: Motor K7J K7M Raport cutie de viteze 5 5 Viteză (km/h) 70 70 Durată maximă (s) 40 40

Pentru acest test, calculatorul inhibă purjarea absorbantului de vapori de benzină. Calculatorul dă instrucţiunea "diagnosticare sonde înregistrată". ATENŢIE La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu întrerupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe testerul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. Dacă după test, testerul de diagnosticare a înregistrat un defect al sondei de oxigen, consultaţi metoda de diagnosticare asociată acestui simptom. CONFIRMARE REPARAŢIE – ET102: Diagnosticare sonde înregistrată – ET106: Diagnosticare sonde efectuată – Nici o pană detectată şi indicator luminos OBD stins ACTIV ACTIV

17B-24

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Conector Negru cu 90 pini Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Denumire Comandă bobină de aprindere cilindru 2-3 Neutilizat Masă Comandă electrovană purjare canistră Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu GMV Martor luminos temperatură apă Comandă întrerupere aer condiţionat Semnal debit de carburant Comandă 1 reglare ralanti Semnal senzor temperatură apă Neutilizat Masă senzor presiune colector Semnal senzor presiune colector Neutilizat Semnal senzor presiune freon Tresă de ecranare senzor detonaţie Semnal + senzor detonaţie Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal senzor Punct Mort Superior Neutilizat Priză de diagnosticare L Neutilizat Masă + După contact + Baterie Neutilizat Comandă bobină de aprindere cilindru 1-4 Masă Comandă martor luminos defect depoluare Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - releu grup motoventilator Comandă - bobină releu fază de alimentare menţinută Neutilizat Comandă 2 reglare ralanti Comandă 3 reglare ralanti Semnal + potenţiometru poziţie clapetă fluture Semnal sondă de oxigen aval Semnal sondă de oxigen amonte Comandă - ciclu aer condiţionat Neutilizat Neutilizat Semnal + sondă de temperatură aer Neutilizat

17B-25

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Alocare pini calculator

17B

Pin 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Denumire Neutilizat Neutilizat Semnal viteză vehicul Semnal viteză motor Neutilizat Priză de diagnosticare K Neutilizat Semnal antidemaraj Comandă - injector 1 Comandă - injector 3 Neutilizat Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă - reîncălzire sondă de oxigen aval + injectoare Neutilizat Comandă - bobină releu pompă de benzină Neutilizat Semnal turometru Neutilizat Comandă 4 reglare ralanti - temperatură apă + potenţiometru clapetă fluture - potenţiometru clapetă fluture Masă sondă de oxigen aval - temperatură aer + senzor presiune colector - senzor detonaţie Masă sondă de oxigen amonte Neutilizat Comandă + rezistenţă viteză mică grup motoventilator + senzor presiune freon Neutilizat Semnal + presostat direcţie asistată Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă - injector 4 Comandă - injector 2

17B-26

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare - Înlocuire organe

17B

1. OPERAŢII DE ÎNLOCUIRE, PROGRAMARE SAU REPROGRAMARE CALCULATOR Sistemul poate fi programat, reprogramat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. (Urmaţi instrucţiunile furnizate de testerul de diagnosticare). ATENŢIE – Puneţi sub tensiune (alimentare de la sector sau brichetă) testerul de diagnosticare. – Branşaţi un încărcător de baterie (pe durata întregii (re)programări a calculatorului grupurile motoventilator motor sunt anclanşate automat). – Respectaţi valorile prestabilite de temperatură motor furnizate în testerul de diagnosticare înainte de orice (re)programare. După orice programare, reprogramare sau înlocuire a calculatorului: – Întrerupeţi contactul. – Porniţi apoi opriţi motorul (pentru a iniţializa calculatorul) şi aşteptaţi 30 s. – Repuneţi contactul şi folosiţi testerul de diagnosticare pentru a efectua următoarele etape: – Folosiţi comanda VP001 "Scriere VIN". – În urma (re)programării injecţiei, defecte memorate pot apărea în alte calculatoare. Ştergeţi memoria acestor calculatoare. – Lansaţi comanda RZ008 "reiniţializare programări". – Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu testerul de diagnosticare.

17B-27

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

1. CONFIGURARE

Configurare calculator prin detectare automată Calculatorul este capabil să se configureze automat în funcţie de senzorii sau opţiunile vehicul prezente. CF LC013 Legătură ABS → vehicul → → CF LC016 CU FĂRĂ

Antidemaraj → → TIP N3 TIP N2

CF

LC017

Pilotare GMV motor pornit → → CU FĂRĂ

CF

LC018

Martor luminos OBD → → FĂRĂ CU

CF

LC019

Sondă de oxigen amonte → → 1 FIR 3 FIRE

CF

LC020

Sondă de oxigen aval → → CU FĂRĂ

CF

LC021

Decalor arbore cu came → → CU FĂRĂ

CF

LC022

Martor luminos schimbare raport → → CU FĂRĂ

17B-28

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Configurări şi programări

17B

CF

LC036

Pompă de benzină cu debit redus → → CU FĂRĂ

CF

LC042

Buclă rece AC în injecţie → → CU FĂRĂ

CF

LC048

Citire configuraţie climatizare → → CU FĂRĂ

CF

LC054

Tip cutie de viteze → → T.A. CVM

CF

LC056

Parbriz electric → → CU FĂRĂ

CF

LC090

Tip de legătură viteză vehicul → → Multiplex Filară

CF

LC096

Compresor cu cilindree fixă → → CU FĂRĂ

CF

LC098

Bobină de aprindere de tip creion → → CU FĂRĂ

CF

LC113

Contact frână cu deschidere → → CU FĂRĂ

17B-29

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF002 DF003 DF004 DF006 DF009 DF014 DF017 DF018 DF022 DF032 DF038 DF044 DF045 DF052 DF053 DF054 DF055 DF057 DF058 DF060 DF061 DF062

Titlu tester de diagnosticare Circuit potenţiometru clapetă fluture Circuit senzor temperatură aer Circuit senzor temperatură apă Circuit senzor detonaţie Circuit de comandă releu actuatori Circuit electrovană purjare canistră Informaţie semnal volant Circuit încălzire sondă de oxigen amonte Calculator Circuit martor luminos supraîncălzire temperatură apă Circuit încălzire sondă de oxigen aval Circuit antidemaraj Circuit senzor presiune colector Circuit injector cilindru 1 Circuit injector cilindru 2 Circuit injector cilindru 3 Circuit injector cilindru 4 Circuit sondă de oxigen amonte Circuit sondă de oxigen aval Circuit reglare ralanti Circuit bobină 1-4 Circuit bobină 2-3

17B-30

EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. Vdiag: 15

INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

17B

Defect tester DF064 DF102 DF106 DF109 DF110 DF118 DF120 DF253 DF261 DF271 DF345 Informaţie viteză vehicul

Titlu tester de diagnosticare

Pană funcţională sondă de oxigen Pană funcţională catalizator Rateu de combustie poluant Rateu de combustie destructor Circuit senzor de presiune fluid refrigerent Circuit martor luminos OBD Masă motor Circuit releu pompă de benzină Tensiune de ieşire releu actuatori Alimentare + 5 V potenţiometre şi senzori

17B-31

Trataţi celelalte defecte eventuale. Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture (rezistenţa este nulă sau infinită în caz de pană evidentă). (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). În acest caz. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. – Faceţi să varieze uşor potenţiometrul clapetă fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Lăsaţi vehiculul cu contactul pus timp de 10 s în poziţia picior ridicat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi ca clapeta fluture să antreneze corect potenţiometrul.Interpretare defecte CIRCUIT POTENŢIOMETRU CLAPETĂ FLUTURE 1. Program: E1 Nr. aplicaţi interpretarea defectului DF345. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul potenţiometrului clapetă fluture. – Rămâneţi cu piciorul apăsat la maxim timp de 10 s. Controlaţi conformitatea. Măsuraţi branşarea şi starea conectorului potenţiometrului clapetă fluture. Ştergeţi defectele memorate. controlaţi în partea context. Reparaţi sau înlocuiţi potenţiometrul dacă este necesar. 17B-32 . (Defectul trebuie să devină prezent.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF002 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi ca evoluţia rezistenţei potenţiometrului să fie progresivă acţionând clapeta fluture de la picior ridicat la picior apăsat la maxim. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 75 Pin A potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 43 Pin C potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. dacă starea ET311 "Circuit potenţiometru clapetă fluture OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.EMS 31-32 Nr.

trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. (Defectul trebuie să devină prezent. Ştergeţi defectele memorate. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură aer. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură aer. dacă starea ET303 "Circuit senzor temperatură aer OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. 17B-33 .DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF003 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Program: E1 Nr. Înlocuiţi senzorul de temperatură aer dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură aer să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. controlaţi în partea context. În acest caz. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER 1. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator). Dacă problema persistă. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).

Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului de temperatură apă.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 1. 17B-34 . Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi ca rezistenţa senzorului să evolueze în funcţie de temperatură. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 73 Pin B2 senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 13 Pin B1 senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. dacă starea ET302 "Circuit senzor temperatură apă OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. (Defectul trebuie să devină prezent. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Ştergeţi defectele memorate. În acest caz.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Înlocuiţi senzorul de temperatură apă dacă este necesar. dar poate redeveni memorat o dată ce instrucţiunea este terminată). Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. controlaţi în partea context. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Dacă problema persistă. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor temperatură apă. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Creşterii temperaturii motorului pentru a obţine o variaţie de temperatură (o declanşare a grupului motoventilator). DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi conformitatea. Program: E1 Nr.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF004 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Măsuraţi ca rezistenţa senzorului de temperatură apă să nu fie nulă sau egală cu infinit (pană evidentă a senzorului).

EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor detonaţie. În acest caz. Ştergeţi defectele memorate.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR DETONAŢIE 1. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 20 Pin 1 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 79 Pin 2 senzor detonaţie Calculator injecţie pin 19 Ecranare senzor detonaţie Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului detonaţie. Program: E1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. dacă starea ET316 "Circuit senzor detonaţie OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi strângerea senzorului detonaţie pe blocul motor. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi conformitatea. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. controlaţi în partea context. Trataţi celelalte defecte eventuale. 17B-35 .DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF006 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: unui test rutier cu motorul cald şi în sarcină.

Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr.0 : CC. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului actuatori. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 39 Pin A2 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi bobina releului actuatori. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. INSTRUCŢIUNI Particularităţi – CO/CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori.Interpretare defecte CIRCUIT DE COMANDĂ RELEU ACTUATORI 17B DF009 PREZENT 1. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .1 pe pene prezente. 17B-36 . Controlaţi conformitatea.0/CC.DEF pentru orice pană memorată.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi releul actuatori dacă este necesar. Dacă problema persistă. Ştergeţi defectele memorate. Reparaţi dacă este necesar. Trataţi-l înainte de oricare altul. – 1. Notă: Acest defect este prioritar. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF : CO : CC. Program: E1 Nr.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 4 Pin 2 electrovană vană de purjare a absorbantului de vapori de benzină Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT ELECTROVANĂ PURJARE CANISTRĂ 1. Înlocuiţi vana dacă este necesar. prezenţa a + 12 V în pinul 1 al vanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.0 : CC.0/CC. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul electrovană purjare canistră. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC.1 pe pene prezente. Controlaţi branşarea şi starea conectorului electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi vana de purjare a absorbantului de vapori de benzină dacă este necesar. cu contactul pus. Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. controlaţi în partea context. dacă starea ET321 "Comandă purjare canistră" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. 17B-37 .DEF pentru toate penele memorate. – 1. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Dacă problema persistă. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de purjare a absorbantului de vapori de benzină.EMS 31-32 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Program: E1 Nr.DEF : CO : CC. În acest caz. Controlaţi conformitatea. Ştergeţi defectele memorate. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: activării comenzii AC016 "Electrovană purjare canistră". Trataţi celelalte defecte eventuale. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF014 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat.

În acest caz. 200 Ω la 270 Ω ± 6 Ω la 23°C Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. Controlaţi rezistenţa senzorului ţintă.EMS 31-32 Nr. Dacă problema persistă. controlaţi în partea context.DEF : absenţă semnal dinte 17B DF017 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF045 "Circuit senzor presiune colector" dacă el este prezent sau memorat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Măsuraţi curăţenia şi fixarea senzorului ţintă. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca starea ET202 "Diagnosticare OBD rateuri de combustie înregistrată". trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul semnal volant. Reparaţi dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 54 Pin A senzor ţintă Calculator injecţie pin 24 Pin B senzor ţintă Reparaţi dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi apoi un control conformitate. dacă starea ET301 "Defect ţintă volant motor OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi starea ţintei volantului motor.Interpretare defecte INFORMAŢIE SEMNAL VOLANT 1. Program: E1 Nr. 17B-38 . reiniţializaţi programările. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: acţiunii asupra demarorului timp de 10 s sau a pornirii motorului. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF : defect ţintă volant motor 2. să fie ACTIV. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului ţintă. În caz contrar.

EMS 31-32 Nr. Reparaţi legătura între pinul A al sondei de oxigen şi releul actuatori. controlaţi în partea context. Controlaţi conformitatea. Program: E1 Nr. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC261 "Încălzire sondă de oxigen amonte". Înlocuiţi sonda dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. dacă starea ET313 "Circuit încălzire sondă de oxigen amonte" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. – 1. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC.0/CC.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 17B DF018 PREZENT SAU MEMORAT 1. 17B-39 .0 : CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF pentru toate penele memorate.DEF : 2.1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit senzor comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen.DEF : CO : CC. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Ştergeţi defectele memorate. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen (consultaţi Asistenţă pentru valorile de rezistenţă). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. În acest caz. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul încălzire sondă de oxigen amonte. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniei: Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar.1 pe pene prezente. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.DEF/2.

Trataţi celelalte defecte eventuale. calculatorul să fie conform definiţiei tehnice a vehiculului. contactaţi techline. Calculator neconform sau defect. – Puneţi contactul.Interpretare defecte CALCULATOR 17B DF022 PREZENT INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.EMS 31-32 Nr. Dacă defectul persistă. Program: E1 Nr. Nu înlocuiţi imediat calculatorul. – Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi pierderea dialogului cu calculatorul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . intraţi în dialog cu calculatorul. Controlaţi conformitatea. 17B-40 . Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi ca. Executaţi următoarea procedură: – Ştergeţi memoria calculatorului. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Ştergeţi defectele memorate.1 pe pene prezente. Controlaţi prezenţa a 12 V în martorul luminos. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Branşaţi bornierul şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 9 Tablou de Bord Reparaţi dacă este necesar. consultaţi 83A.EMS 31-32 Nr.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC212 "Martor luminos alertă temperatură apă". Dacă problema persistă. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Trataţi celelalte defecte eventuale. – 1. Reparaţi legătura între martorul luminos şi siguranţă.DEF pentru orice pană memorată. Program: E1 Nr. Înlocuiţi-l dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. 17B-41 .Interpretare defecte 17B DF032 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT MARTOR LUMINOS SUPRAÎNCĂLZIRE TEMPERATURĂ APĂ 1.0/CC. Controlaţi branşarea şi starea conectorului liniei martor luminos de supraîncălzire. Efecte client.0 : CC. Tablou de bord. Controlaţi starea martorului luminos (dacă acesta din urmă nu se aprinde). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .DEF : CO : CC.

dacă starea ET315 "Circuit încălzire sondă de oxigen aval" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul Încălzire cu oxigen aval. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.0/CC. În acest caz. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul A al sondei de oxigen. Trataţi celelalte defecte eventuale.0 : CC. (Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Dacă problema persistă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.DEF : 2. Program: E1 Nr.DEF/2. Reparaţi legătura între sonda de oxigen şi releul actuatori dacă este necesar.DEF : CO : CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi conformitatea. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Măsuraţi rezistenţa încălzirii sondei de oxigen.1 : pană pe circuit de putere al încălzirii circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activării comenzii AC262 "Încălzire sondă de oxigen aval".DEF pentru toate penele memorate. Înlocuiţi sonda dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. 17B-42 . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 65 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. – 1.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT ÎNCĂLZIRE SONDĂ DE OXIGEN AVAL 17B DF038 PREZENT SAU MEMORAT 1.1 pe pene prezente. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . controlaţi în partea context.

Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. consultaţi 82A.EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate. Program: E1 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor liniei codate în pinul 58 al calculatorului de injecţie. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF044 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma punerii contactului. Controlaţi conformitatea. Tabel recapitulativ defecte. Trataţi celelalte defecte eventuale. 17B-43 . Antidemaraj.Interpretare defecte CIRCUIT ANTIDEMARAJ 1.

controlaţi în partea context. controlaţi. Controlaţi starea conectorului senzorului de presiune. dacă starea ET304 "Circuit senzor presiune colector OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. Controlaţi ca senzorul de presiune să fie branşat pneumatic. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Dacă defectul nu este prezent decât cu motorul pornit. Controlaţi conformitatea. informaţia nu este conformă. utilizaţi metoda defectului DF345. Ştergeţi defectele memorate.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 2. Măsuraţi rezistenţa senzorului de presiune (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). coerenţa parametrului PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". Program: E1 Nr. Trataţi celelalte defecte eventuale. 17B-44 . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 16 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 15 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE COLECTOR 1. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului şi creşterii rotaţiei la peste 608 rot/min timp de minim 10 s. Dacă nu este cazul. cu contactul pus. Apăsaţi uşor pe pedala de acceleraţie (de la picior ridicat până la admisie maximă) şi controlaţi ca poziţia clapetei fluture să crească regulat. Dacă problema persistă. Înlocuiţi senzorul de presiune dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Aplicaţi interpretarea PR008 "poziţie clapetă fluture cu piciorul ridicat şi admisie maximă". În acest caz. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul senzor presiune colector.DEF : evoluţie presiune colector 17B DF045 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat.

1 pe pene prezente. Măsuraţi rezistenţa injectorului 1 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). – 1. controlaţi în partea context. Ştergeţi defectele memorate. Reparaţi. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. 17B-45 .Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1 1. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 1. În acest caz.0/CC.DEF : CO : CC.0 : CC. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF052 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 59 Pin 2 injector 1 Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 1. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. La punerea contactului. Trataţi celelalte defecte eventuale. dacă starea ET305 "Circuit injector cilindru 1 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. Particularităţi: – CO/CC. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 1. linia până la releul actuatori.DEF pentru orice pană memorată. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar.

Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată. dacă starea ET306 "Circuit injector cilindru 2 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Controlaţi conformitatea. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent.0 : CC. Reparaţi. Ştergeţi defectele memorate. Program: E1 Nr.0/CC. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF053 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Dacă problema persistă. controlaţi în partea context. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 2. – 1. Particularităţi: – CO/CC. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 90 Pin 2 injector 2 Reparaţi dacă este necesar. În acest caz. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 2.EMS 31-32 Nr.DEF : CO : CC. linia până la releul actuatori. La punerea contactului. Măsuraţi rezistenţa injectorului 2 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă). Trataţi celelalte defecte eventuale. verificaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 2. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. 17B-46 .Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2 1. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.1 pe pene prezente. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. dacă este necesar. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului).

pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 3. La punerea contactului. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. dacă este necesar.EMS 31-32 Nr.DEF pentru orice pană memorată. – 1. Reparaţi.DEF : CO : CC.1 pe pene prezente.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3 1. dacă starea ET307 "Circuit injector cilindru 3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz. Particularităţi: – CO/CC. Ştergeţi defectele memorate. controlaţi în partea context. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF054 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Program: E1 Nr.0 : CC. Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa injectorului 3 (consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă).0/CC. Controlaţi conformitatea. linia până la releul actuatori. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 3. Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 60 Pin 2 injector 3 Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 3. 17B-47 . INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

0 : CC.DEF : CO : CC. Dacă problema persistă. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 89 Pin 2 injector 4 Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. pentru a nu risca o distrugere a catalizatorului). Înlocuiţi injectorul dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Program: E1 Nr.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4 1. 17B-48 . Controlaţi branşarea şi starea conectorului injectorului 4.0/CC. controlaţi în partea context. Măsuraţi rezistenţa injectorului 4. dacă este necesar. controlaţi prezenţa a 12 V în pinul 1 al injectorului 4.1 pe pene prezente.DEF pentru orice pană memorată. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. La punerea contactului. – 1. Reparaţi. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Ştergeţi defectele memorate.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF055 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuator" dacă el este prezent sau memorat. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă. Particularităţi: – CO/CC. În acest caz. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul injector cilindru 4. Trataţi celelalte defecte eventuale. linia până la releul actuatori.EMS 31-32 Nr. (Porniţi motorul şi mai ales opriţi-l de îndată ce defectul devine prezent. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . dacă starea ET308 "Circuit injector cilindru 4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.

Controlaţi să nu existe priză de aer între colectorul de eşapament şi catalizator. Dacă problema persistă. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. În acest caz. controlaţi în partea context.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF057 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Trataţi celelalte defecte eventuale. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor (în funcţie de tipul de sondă): Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen (sondă trei fire) Reparaţi dacă este necesar. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen amonte.Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AMONTE 1. înlocuiţi sonda de oxigen. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi conformitatea. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Program: E1 Nr. apoi aşteptaţi 5 min. Ştergeţi defectele memorate. asiguraţi-vă ca starea ET030 "Încălzire sondă de oxigen amonte" să fie Activă şi aşteptaţi ca starea ET037 "Reglare îmbogăţire" să fie "ACTIVĂ". Porniţi motorul. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. faceţi o curăţire a zgurii. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 17B-49 . DACĂ problema persistă. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş. Controlaţi să nu existe prezenţă apă în conector (cauză probabilă de mers bruscat la accelerare).EMS 31-32 Nr. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.

– în test rutier. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen aval. controlaţi în partea context. În acest caz. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – în test rutier. după o funcţionare a ventilatorului şi urmat imediat de o fază de decelerare (în pantă de exemplu) cu starea ET003 "Poziţie clapetă fluture: picior ridicat" ACTIV. dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 44 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 76 Pin D sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar. în conducere suplă.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF058 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. Ştergeţi defectele memorate. în conducere suplă. faceţi o curăţire a zgurii. Dacă vehiculul rulează mult în oraş. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Interpretare defecte CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AVAL 1. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. 17B-50 . raport cutie de viteze cuplat şi ambreiat. Controlaţi conformitatea. după o funcţionare a grupului motoventilator şi starea ET027 "Buclă dublă de îmbogăţire" activă. Program: E1 Nr. Controlaţi să nu existe priză de aer între cele două sonde de oxigen. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Dacă problema persistă. Dacă problema persistă. înlocuiţi sonda de oxigen. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.

0/CC. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor pas cu pas de reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor pas cu pas de reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. corectare adaptivă îmbogăţire). Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de rezistenţă.1 pe pene prezente. apoi. un control conformitate. Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF060 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul reglare ralanti. Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi. – 1.EMS 31-32 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. 17B-51 . vehiculul este susceptibil de a nu porni. Controlaţi izolarea. În acest caz. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.Interpretare defecte CIRCUIT REGLARE RALANTI 1. în acest caz trebuie să reiniţializaţi programările (consultaţi funcţionare.0 : CC. Dacă problema persistă. Program: E1 Nr.DEF : CO : CC. controlaţi în partea context. DUPĂ REPARAŢIE După o intervenţie asupra vanei de reglare ralanti. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi vana dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată. dacă starea ET320 "Circuit reglare ralanti" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA.

Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0.7 kΩ ± 15%. Dacă este necesar aplicaţi interpretarea defectului DF261. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 1-4.0 : CC. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10. Ştergeţi defectele memorate. Măsuraţi rezistenţa bobinei cilindri 1 şi 4. Controlaţi conformitatea. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Particularităţi: – CO/CC. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie împotriva perturbaţiilor. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă problema persistă. 17B-52 . Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. controlaţi în partea context.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 1-4 1. Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s. Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar. Program: E1 Nr.0/CC. Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF : CO : CC. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei. dacă starea ET309 "Circuit bobină de aprindere 1-4 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz.EMS 31-32 Nr.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF061 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate.1 pe pene prezente. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 32 Pin A bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar.DEF pentru orice pană memorată. – 1.

INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF062 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre sau senzori" şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt prezente sau memorate.DEF pentru orice pană memorată.7 kΩ ± 15%. 17B-53 . Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau să fie în viteză demaror timp de 10 s. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de aprindere 2-3. dacă starea ET310 "Circuit bobină de aprindere 2-3 OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz. controlaţi în partea context. Controlaţi conformitatea.Interpretare defecte CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 2-3 1. – 1.0 : CC. Program: E1 Nr. Controlaţi igiena condensatorului de protecţie contra perturbaţiilor. Ştergeţi defectele memorate. Particularităţi: – CO/CC. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Controlaţi rezistenţa bobinei cilindri 2 şi 3. Trataţi celelalte defecte eventuale. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.54 Ω ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 10. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Dacă este necesar aplicaţi demersul de diagnosticare a "DF261".1 pe pene prezente. Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei. Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 1 Pin B bobină cvadruplă Reparaţi dacă este necesar.DEF : CO : CC.0/CC. Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară a bobinei. Dacă problema persistă.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0.

Ştergeţi defectele memorate. controlaţi în partea context. şi prezenţa masei în pinul B2 al senzorului. Înlocuiţi-l dacă este necesar. 17B-54 . Asiguraţi funcţionarea corespunzătoare a releului injecţie (1047). controlaţi izolarea. Dacă problema persistă. Înlocuiţi-l dacă este necesar. Program: E1 Nr. Dacă problema nu este rezolvată. În acest caz. Dacă problema persistă. Controlaţi starea corespunzătoare a senzorului tahimetric. debranşaţi conectorul senzorului tahimetric. Controlaţi conformitatea. Dacă problema persistă. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul informaţie viteză vehicul. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . căutaţi eventuale agresiuni asupra fasciculului de cabluri. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins.EMS 31-32 Nr. Dacă absenţă a masei: controlaţi izolarea. Reparaţi dacă este necesar. Continuaţi testul rulând în pantă în poziţia picior ridicat. Continuaţi testul rutier în pantă cu viteză constantă.Interpretare defecte INFORMAŢIE VITEZĂ VEHICUL 17B DF064 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Unui test privind viteza vehiculului. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor. înlocuiţi senzorul tahimetric. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Releu injecţie (1047) Pin A5 pin A al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. dacă starea ET322 "Circuit senzor viteză vehicul OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. controlaţi prezenţa a + 12 V APC în pinul A al senzorului. Dacă. calculatorul injecţie nu primeşte informaţia viteză vehicul. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Senzor tahimetric pin B1 pin 53 al conectorului cu 90 pini calculator injecţie Reparaţi dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii: Masă pin B2 al senzorului tahimetric Reparaţi dacă este necesar. controlaţi izolarea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Dacă absenţă a + 12 V: controlaţi starea siguranţei de protecţie a senzorului viteză vehicul.

Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen Calculator injecţie pin 63 Pin B sondă de oxigen Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ SONDĂ DE OXIGEN Indică o incoerenţă a informaţiei primite de sonda de oxigen amonte. Dacă problema persistă. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. faceţi o curăţire a zgurii. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. 17B DF102 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 17B-55 . înlocuiţi sonda de oxigen. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament.

Interpretare defecte PANĂ FUNCŢIONALĂ CATALIZATOR 17B DF106 PREZENT SAU MEMORAT Indică o incoerenţă a informaţiilor înainte şi după catalizator. Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament. (O stropire cu apă rece pe un catalizator cald poate provoca distrugerea sa). INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. Program: E1 Nr. Reparaţi dacă este necesar. catalizatorul este înlocuit fără să fi fost găsită cauza distrugerii sale. noul catalizator riscă să fie distrus foarte rapid. Controlaţi să nu fi existat un consum excesiv de ulei sau de lichid de răcire. catalizatorul poate fi înlocuit. O deformare poate explica disfuncţionarea sa. Acestea din urmă pot distruge catalizatorul. Controlaţi dacă au existat rateuri de combustie.EMS 31-32 Nr. Acest tip de produs poate astupa catalizatorul şi să-l facă ineficient. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Dacă. 17B-56 . Dacă. DUPĂ REPARAŢIE Notaţi celelalte defecte funcţionale. Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi vizual starea catalizatorului. primite de cele două sonde de oxigen. Întrebaţi clientul dacă a utilizat un aditiv sau alte produse de acest gen. Verificaţi vizual să nu fi existat un şoc termic. cauza distrugerii a fost găsită. pe termen mai lung sau mai scurt.

– Să fie făcute programările. – Problemă pe bobina parte comandă. Ştergeţi defectele memorate. Înainte de înlocuire. Un singur cilindru este declarat defect ET093 sau ET094 sau ET095 sau ET096 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe un cilindru: – Problemă pe injector. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. Patru cilindri declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe toţi cilindri: – Problemă de filtru de benzină. Nu este necesar să ştergeţi programările.EMS 31-32 Nr. INSTRUCŢIUNI Starea ET014: Recunoaştere cilindru nr. – Problemă de tip de bujii. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Să fie motorul cald (minim 75°C). – Problemă pe bujie. pentru a diferenţia fiecare cilindru. Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric. – Problemă de tip de benzină.Interpretare defecte RATEU DE COMBUSTIE POLUANT RATEU DE COMBUSTIE DESTRUCTOR 17B DF109 DF110 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. Dacă defectul reapare. – Problemă pe cablul de înaltă tensiune sau pe bobina tip creion (dacă este echipat). 17B-57 . Cilindri 1 şi 4 sau cilindri 2 şi 3 declaraţi defecţi ET093 şi ET096 sau ET094 şi ET095 Problema este probabil cauzată de un element care nu poate acţiona decât pe acest cuplu de cilindri: – Problemă pe bobina dublă parte înaltă tensiune. consultaţi interpretarea defectelor DF109 şi DF110 "CONTINUARE". – Problemă de pompă de benzină. – Să fie la ralanti. 1 trebuie să fie "ACTIV". Program: E1 Nr. toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). ET093: Rateu de combustie pe cilindrul 1 ET094: Rateu de combustie pe cilindrul 2 ET095: Rateu de combustie pe cilindrul 3 ET096: Rateu de combustie pe cilindrul 4 Dau informaţii despre natura şi localizarea penei. În cazul în care problema persistă. încercaţi permutând cu un alt cilindru. continuaţi diagnosticarea.

Ştergeţi defectele memorate. – debitul şi presiunea benzinei. – starea pompei de benzină. 17B-58 .EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar. – Să fie motorul cald (minim 75°C). controlaţi: – filtrul de benzină.Interpretare defecte 17B DF109 DF110 CONTINUARE Controlaţi sistemul de aprindere (consultaţi Asistenţă). – curăţenia rezervorului. Reparaţi circuitul de carburant. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Nu este necesar să ştergeţi programările. – Să fie la ralanti. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi ca toate defectele să fi fost tratate. toţi consumatorii anclanşaţi timp de 20 min (1 min DF110). Dacă problema persistă. Program: E1 Nr. Controlaţi ţinta motor. – Să fie făcute programările. Reparaţi dacă este necesar. – starea injectoarelor. Controlaţi compresiile motorului. Pentru a controla reparaţia corespunzătoare a sistemului: – Să nu mai fie defect electric.

17B-59 . valoarea parametrului PR044 ar putea fi eronată. înlocuiţi senzorul presiune fluid refrigerent. Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă problema persistă. În caz de derivă a parametrului PR027. Program: E1 Nr. Controlaţi branşarea şi starea conectorului senzorului fluid refrigerent. calculatorul recalculează parametrul PR044 "Putere absorbită de compresor" pornind de la valorile de presiune a fluidului refrigerent.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE FLUID REFRIGERENT 17B DF118 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Pe vehiculele echipate cu senzorul de presiune a fluidului refrigerent (buclă rece în injecţie). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conformitatea. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor : Calculator injecţie pin 82 Pin A senzor de presiune Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor de presiune Calculator injecţie pin 18 Pin C senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Ştergeţi defectele memorate.EMS 31-32 Nr.

DEF : CO : CC.EMS 31-32 Nr. Controlaţi siguranţele tabloului de bord. Reparaţi dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte CIRCUIT MARTOR LUMINOS OBD 1.0 : CC.0/CC.1 : circuit deschis sau scurtcircuit circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 volţi 17B DF120 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Activare comandă AC213 Martor luminos OBD. Asiguraţi-vă de prezenţa unui + 12 V în martorul luminos OBD. 17B-60 . DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura: Calculator injecţie pin 34 Tablou de bord Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi izolarea. Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. – 1.DEF pentru orice pană memorată. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – CO/CC. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi conformitatea. consultaţi diagnosticarea tabloului de bord.1 pe pene prezente.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 44 Masă motor Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.DEF : circuit sondă de oxigen tip "un fir" 17B DF253 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat sau prezent: Exclusiv pe vehiculele echipate cu sondă amonte cu "un fir" (LC019 "Sondă de oxigen amonte"). Controlaţi starea maselor motor. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. 17B-61 . Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conformitatea. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Ştergeţi defectele memorate.Interpretare defecte MASĂ MOTOR 1.

Controlaţi conformitatea. Program: E1 Nr. Notă: Acest defect este prioritar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi ca.Interpretare defecte CIRCUIT RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 1. controlaţi în partea context. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Releu pompă de benzină pin 5 Pin C bobină tip cvadruplă Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 1 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pin 1 bobină 2 (tip creion) Releu pompă de benzină pin 5 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. În acest caz. dacă starea ET319 "Circuit de comandă pompă de benzină OBD" corespunzătoare unei solicitări de aprindere a martorului luminos OBD este DA. 17B-62 .DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de putere al releului pompei de benzină. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Particularităţi: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins. Reparaţi dacă este necesar. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: Activării comenzii AC010 "Releu pompă de benzină". Trataţi-l înaintea oricărui alt defect prezent sau memorat. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină. Controlaţi cu contactul pus şi activând comanda AC010 "Releu pompă de benzină". Reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI 1.EMS 31-32 Nr. inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul releu pompă de benzină.DEF : pană alimentare + după releu 2. Înlocuiţi releul dacă este necesar. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 3 al releului pompei de benzină. Ştergeţi defectele memorate. Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF261 PREZENT SAU MEMORAT Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 volţi potenţiometre sau senzori" dacă el este prezent sau memorat. contactorul inerţial să nu fie anclanşat. prezenţa a + 12 V în pinul 5 al releului pompei de benzină. Dacă problema persistă.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului pompei de benzină. Controlaţi conformitatea. 17B-63 . Dacă problema persistă. Controlaţi bobina releului pompei de benzină. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi releul pompei de benzină dacă este necesar. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a + 12 V în pinul 1 al releului pompei de benzină. Trataţi celelalte defecte eventuale. Program: E1 Nr.Interpretare defecte 17B DF261 CONTINUARE 2.DEF INSTRUCŢIUNI Este vorba despre un defect pe circuitul de comandă a releului pompei de benzină. Ştergeţi defectele memorate. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 68 Pin B2 releu pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar.

. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 5 al releului actuatori. Ştergeţi defectele memorate. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului actuatori. Deconectaţi unul câte unul elementele (injector. Controlaţi starea bateriei şi a maselor vehicul. Reparaţi dacă este necesar. Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF009 "Circuit comandă releu actuatori" dacă el este prezent sau memorat.. Deconectaţi clipsul în pinul 5 al portreleului.Interpretare defecte TENSIUNE IEŞIRE RELEU ACTUATORI 1.. 17B-64 .EMS 31-32 Nr.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit 17B DF271 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent: Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului. Controlaţi conformitatea. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. Înlocuiţi elementul defect.) utilizaţi cei 12 V pentru a-l determina pe cel care este defect. electrovană de purjare a absorbantului de vapori de benzină. Controlaţi cu contactul pus prezenţa a 12 V în pinul 3 al releului actuatori. Înlocuiţi releul dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi linia până la siguranţă. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei: Calculator injecţie pin 66 5 releu actuatori Reparaţi dacă este necesar.

– dacă este la limita de valoare la aproximativ 10. senzor de presiune colector şi senzor de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . pentru a controla dacă pana trece de la PREZENT la MEMORAT: potenţiometru clapetă fluture.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul prezent: Defectul este declarat prezent în urma: Controlaţi parametrul PR004 "Tensiune de alimentare calculator": (tensiune baterie măsurată aproximativ 12 V): – dacă este la limita de valoare la aproximativ 16 V. Debranşaţi. senzorii. unul câte unul. Program: E1 Nr. este vorba despre un scurtcircuit la masă.Interpretare defecte ALIMENTARE + 5 VOLŢI POTENŢIOMETRE ŞI SENZORI 17B DF345 PREZENT 1. senzorului de presiune colector şi a senzorului de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat). Controlaţi izolarea. Trataţi defectul aferent senzorului.EMS 31-32 Nr. este vorba despre un scurtcircuit la + 12 V al unuia din pinii de alimentare 5 V. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor potenţiometrului clapetă fluture. Ştergeţi defectele memorate. Dacă problema persistă.7 V. 17B-65 . dacă este necesar. Trataţi celelalte defecte eventuale. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Calculator injecţie pin 74 Pin B potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 78 Pin C senzor presiune colector Calculator injecţie pin 83 Pin B senzor presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat) Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia. trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii. Controlaţi conformitatea. Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar.

Asistenţă Pistă Cursor 17B = 1200 Ω ± 20% = < 1050 Ω = 53 Ω ± 10% = 0. 17B-66 . – Prezenţa a + 12 V (contact pus). – Înlocuiţi-le dacă este necesar.40°C la 20°C la 120°C Rezistenţă senzor de presiune colector Rezistenţă încălzire sondă de oxigen amonte Rezistenţă încălzire sondă de oxigen aval Rezistenţă senzor magnetic Punct Mort Superior Rezistenţă electrovană absorbant de vapori de benzină la 23°C la 23°C = 200 până la 270 Ω = 26 Ω ± 7% Temperatură în °C . Program: E1 Nr. – Controlaţi starea conectorilor bobinelor de aprindere.16 Ω = 50 kΩ = 3 până la 15 Ω = 3 până la 15 Ω Rezistenţă potenţiometru clapetă fluture Rezistenţă motor pas cu pas de reglare ralanti Rezistenţă bobină de aprindere DENSO SAGEM Rezistenţă injector la 25°C Primară Secundară Primară Secundară la .10 25 50 80 110 120 Senzor temperatură aer 50000 ± 14% 10000 ± 10% 2000 ± 6% 810 ± 6% 309 ± 6% 135 ± 6% 105 ± 7% Rezistenţă în Ω Senzor temperatură apă Rezistenţă în Ω 76000 ± 9% 12000 ± 9% 2000 ± 5% 811 ± 5% 282 ± 3% 115 ± 2% 88 ± 2% Control sistem de aprindere: – Controlaţi starea.5 Ω ± 5% = 20. – Înlocuiţi-le dacă este necesar. – Controlaţi linia între bobine şi releul actuatori. – Controlaţi starea şi valorile rezistenţei bobinelor de aprindere. – Înlocuiţi-le dacă este necesar.1 Ω = 14.40 . Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Controlaţi starea şi strângerea corectă a bujiilor de aprindere şi indicii sau referinţele să corespundă motorului. izolarea şi continuitatea fasciculelor de cabluri de înaltă tensiune (bobine cvadruple). Reparaţi dacă este necesar.5 Ω ± 5% = 11000 Ω ± 15% = 11.5 Ω ± 5% = 6800 Ω ± 15% = 0. – Controlaţi alimentările bobinelor.EMS 31-32 Nr. – Înlocuiţi-le dacă este necesar.

1 Tensiune baterie PR004: LC017: LC019: LC020: LC022: LC036: Configuraţie calculator LC042: LC048: 2 Nimic de semnalat. consultaţi interpretarea parametrului PR004. crt. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Nr. LC054: Tip cutie de viteze LC056: LC096: LC098: Parbriz electric Compresor cu cilindree fixă Bobină de aprindere tip creion 17B-67 . contact pus. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Pilotare grupuri motoventilatoare motor pornit Sondă de oxigen amonte Sondă de oxigen aval Martor luminos schimbare raport Pompă de benzină cu debit redus Buclă rece AC în injecţie Citire configuraţie Climatizare Vizualizare şi Remarci ACTIV 11.8 V < X < 13. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .2 V Cu (Dacă există opţiune) un fir (sau trei fire în funcţie de model) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cutie de Viteze Mecanică (Cutie de Viteze Automată dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Cu (Dacă există opţiune) Diagnosticare În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor oprit. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ.

consultaţi interpretarea parametrului PR017. consultaţi interpretarea parametrului PR002.EMS 31-32 Nr. 5 Senzor temperatură apă PR002: Temperatură apă X = temperatură motor ± 5°C 6 Senzor temperatură aer PR003: Temperatură aer X = temperatură sub capotă ± 5°C 17B-68 . Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. contact pus. 3 Antidemaraj ET002: Antidemaraj INACTIV Pedală de acceleraţie neapăsată ET003: PR017: PR008: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture măsurată Valoare programare poziţie picior ridicat DA 0 < X < 47 0 < X < 47 În caz de problemă. crt. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Pedală de acceleraţie uşor apăsată 4 Potenţiometru de poziţie clapetă fluture ET003: ET005: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă NU NU Pedală de acceleraţie complet apăsată ET003: ET005: PR017: Poziţie clapetă fluture picior ridicat Poziţie clapetă fluture admisie maximă Poziţie clapetă fluture măsurată NU DA 70 < X < 255 În caz de problemă. Condiţie de execuţie: Motor oprit. consultaţi interpretarea parametrului PR003. În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . consultaţi interpretarea parametrului DF044.

În caz de problemă. DF120 (ET092). Nr. În caz de problemă. 10 Vană de reglare ralanti AC014: Vană reglare ralanti În caz de problemă. crt. consultaţi interpretarea stării ET032. consultaţi interpretarea (interpretările) AC212. consultaţi interpretarea stării ET070. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. În caz de problemă. consultaţi interpretarea comenzii AC010. consultaţi interpretarea parametrului PR001. 11 Electrovană purjare AC016: Electrovană purjare Canistră 12 Climatizare AC003: Compresor de climatizare AC212: 13 Martor luminos AC213: Martor luminos alertă temperatură apă Martor luminos OBD 17B-69 . Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. contact pus. În caz de problemă. 7 Senzor de presiune PR001: 8 Pompă de benzină AC010: Releu pompă de benzină AC271: 9 Grup motoventilator AC272: Releu Grup motoventilator viteză mică Releu Grup motoventilator viteză mare (dacă este echipat) În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET039. Condiţie de execuţie: Motor oprit.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune PR016: Presiune atmosferică Presiune colector Vizualizare şi Remarci X = Presiune atmosferică X = Presiune atmosferică Să auziţi pompa de benzină pornind Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mică Să auziţi grupul motoventilator pornind la viteză mare Puneţi mâna deasupra pentru a simţi că funcţionează Electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină trebuie să funcţioneze Compresorul trebuie să funcţioneze Martorul luminos trebuie să se aprindă Martorul luminos trebuie să se aprindă Diagnosticare În caz de problemă.

1 ET060: ACTIV 5 ET014: ET030: EFECTUAT ACTIVĂ 6 Încălzire sondă de oxigen ET031: Consultaţi condiţii de funcţionare. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. În caz de problemă. 7 Potenţiometru clapetă fluture ET003: Poziţie clapetă fluture picior ridicat DA 17B-70 . crt. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.EMS 31-32 Nr. Nimic de semnalat.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. ACTIVĂ În caz de problemă. consultaţi interpretarea comenzii AC010. inspiraţi-vă din defectul DF017. 2 Comandă pompă de benzină ET020: Comandă releu pompă de benzină ACTIVĂ În caz de problemă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 3 Comandă actuator ET025: Comandă releu actuatori Semnal volant motor pornit Recunoaştere cilindru 1 Încălzire sondă de oxigen amonte Încălzire sondă de oxigen aval (dacă este prezentă) ACTIVĂ 4 Semnal volant Recunoaştere cilindru nr. Program: E1 Nr. inspiraţi-vă din defectul DF009. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET001: PR004: Dacă + După contact calculator Tensiune de alimentare calculator Vizualizare şi Remarci ACTIV 13 < X < 14.5 V Diagnosticare 1 Tensiune baterie PR004: Atunci PR006: Turaţie motor 750 < X < 910 rot/min Tensiune de alimentare calculator X < 12. Nr. consultaţi interpretarea parametrului PR017.8 V În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR004. În caz de problemă.

consultaţi interpretarea stării ET039. consultaţi interpretarea stării ET037. Nr. 10 Circuit antidetonaţie PR013: Semnal detonaţie medie 20 < X < 100 ET037: 11 Reglare îmbogăţire PR009: PR035: Reglare îmbogăţire Tensiune sondă de oxigen amonte Valoare corectare îmbogăţire ACTIVĂ 20 < X < 840 mV 0 < X < 255 Valoare medie 128 17B-71 . crt. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET039: PR006: Reglare ralanti Turaţie motor Valoare prestabilită turaţie ralanti RCO ralanti Presiune colector Presiune atmosferică Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ 725 < X < 775 rot/min = PR006 ± 25 rot/min Valori precise pentru "Corectare adaptivă turaţie ralanti" 250 < X < 500 mbari X = Presiune atmosferică Diagnosticare 8 Reglare ralanti PR041: În caz de problemă.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. Program: E1 Nr. În caz de problemă. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.EMS 31-32 Nr. PR022: PR001: 9 Circuit presiune PR016: În caz de problemă. consultaţi interpretarea parametrului PR013. consultaţi interpretarea parametrului PR001. În caz de problemă.

Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Program: E1 Nr. interpretările ET009. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. ACTIV 850 < X < 960 rot/min 300 < X < 5000 W (X < 300 W Dacă injecţia nu autorizează ciclul compresorului) 2 < X < 6 bari Dacă tip Informaţie putere absorbită completă sau buclă rece în injecţie Dacă tip buclă rece în injecţie PR044: Putere absorbită de compresorul AC PR027: Presiune fluid refrigerent În caz de problemă. consultaţi interpretările ET009. presiune fluid refrigerent 12 * Pe anumite vehicule. 17B-72 . consum electric. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului ACTIV Dacă injecţia autorizează ciclul compresorului Diagnosticare Climatizare (Aer condiţionat selectat) (dacă vehiculul este echipat) ET009: Solicitare climatizare ET070: Compresor de climatizare Grup Motoventilator viteză mică* ET035: În funcţie de condiţii şi necesităţi Calculator injecţie. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator. ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". Nr. comanda de pornire poate fi efectuată prin releu dublu. legat la alimentarea compresorului Dacă ET038: Atunci PR006: Turaţie motor Ralanti accelerat ACTIV Grupul motoventilator trebuie să pornească la viteză mică În caz de problemă.EMS 31-32 Nr. crt. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . ET070 şi DF118 sau "strategia Injecţie Aer condiţionat". temperatură apă.

EMS 31-32 Nr. Funcţie Presostat direcţie asistată (dacă vehiculul este echipat) Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Bracaţi roţile ET034: ET035: Presostat direcţie asistată Grup Motoventilator viteză mică Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. 13 ACTIVĂ INACTIV Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 99°C PR002: Temperatură apă 14 Grup Motoventilator ET036: Grup Motoventilator viteză mare (numai dacă vehiculul este echipat cu Aer condiţionat) ACTIVĂ În caz de problemă. crt. Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. consultaţi interpretarea stării ET034. PR002: Temperatură apă Grupul Motoventilator trebuie să funcţioneze când temperatura apei motor depăşeşte 102°C 17B-73 . Program: E1 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. consultaţi interpretarea stării ET035 (ET036). Nr.

Sonda indică bogat. Condiţie de execuţie: în test rutier. În caz de problemă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 2 Viteză vehicul PR018: Viteză vehicul X = Viteză citită pe contor în km/h În caz de problemă. X scade cu un interval scurt de răspuns. Sonda indică sărac. Vehicul în sarcină 3 Senzor detonaţie PR013: PR015: PR010: Semnal detonaţie medie Corecţie antidetonaţie Tensiune sondă de oxigen aval X X este variabil şi nenul 0 < X < 7° Arbore cotit Nu ţineţi cont de tensiunea la ralanti. X creşte cu un interval scurt de răspuns. interpretarea parametrului PR013. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. Program: E1 Nr. 4 Sondă de oxigen aval În funcţiune sarcină maximă Nimic de semnalat. consultaţi interpretarea parametrului PR018.5% şi variabilă Diagnosticare 1 Nimic de semnalat. crt. În decelerare după un picior apăsat la maxim 17B-74 . Funcţie Purjare absorbant de vapori de benzină Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET032: PR023: Purjare Canistră RCO electrovană purjare Canistră Vizualizare şi Remarci ACTIVĂ X > 1.EMS 31-32 Nr.Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Nr.

Control conformitate 17B INSTRUCŢIUNI Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ.EMS 31-32 Nr.5% HC < 100 ppm 0. consultaţi interpretarea parametrilor PR030 şi PR031. după rulaj 6 Emisie poluantă La ralanti. Program: E1 Nr. Consultaţi obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul. 0 < X < 208 CO < 0.5% O 2 < 0. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Condiţie de execuţie: în test rutier.97 < λ < 1. 17B-75 . Nr.3% CO2 > 13.8% HC < 100 ppm 0. aşteptaţi stabilizarea Nimic de semnalat. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune După programare PR030: Indice de adaptare îmbogăţire funcţionare Motoare: K7M / K7J PR031: Indice de adaptare îmbogăţire ralanti Motoare: K7J / K7M Vizualizare şi Remarci Diagnosticare 5 Indice de adaptare îmbogăţire 100 < X < 255 În caz de problemă.03 2500 rot/min.97 < λ < 1.03 CO < 0. crt.

consultaţi diagnosticarea climatizării.Interpretare stări SOLICITARE CLIMATIZARE 17B ET009 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. 17B-76 . Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. Calculatorul de injecţie nu detectează solicitarea de aer condiţionat. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. Controlaţi pinul 46 (climatizare de tip Legătură logică) al calculatorului de injecţie.

Ţineţi cont de această interpretare numai dacă există incoerenţă în controlul conformitate. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . înlocuiţi presostatul de direcţie asistată. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturii între: Calculator injecţie pin 85 Pin 1 presostat direcţie asistată Reparaţi dacă este necesar. 17B-77 . Controlaţi branşarea şi starea conectorului presostatului de direcţie asistată. Program: E1 Nr.Interpretare stări PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ 17B ET034 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Controlaţi prezenţa masei pe presostatul de direcţie asistată.EMS 31-32 Nr.

Reparaţi dacă este necesar. 17B-78 . Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mică dacă este necesar. – Igiena masei grupului motoventilator viteză mică. prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului. Program: E1 Nr.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MICĂ 17B ET035 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru această diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EMS 31-32 Nr. – Starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mică. Controlaţi. – Linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mică şi releul grupului motoventilator viteză mică. cu contactul pus. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 8 Releu grup motoventilator viteză mică Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mică. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mică. Controlaţi: – Starea grupului motoventilator viteză mică. – Alimentarea grupului motoventilator viteză mică.

Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului. Controlaţi: – starea grupului motoventilator viteză mare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi. cu contactul pus. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Program: E1 Nr. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Înlocuiţi releul grupului motoventilator viteză mare dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar.EMS 31-32 Nr. 17B-79 . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator injecţie pin 38 Releu grup motoventilator viteză mare Reparaţi dacă este necesar. – igiena masei grupului motoventilator viteză mare.Interpretare stări GRUP MOTOVENTILATOR VITEZĂ MARE 17B ET036 INSTRUCŢIUNI Nici un defect pe circuitul senzor temperatură apă nu trebuie să fie prezent pentru a executa această diagnosticare. – linia de alimentare între grupul motoventilator viteză mare şi releul grupului motoventilator viteză mare. – alimentarea grupului motoventilator viteză mare. Controlaţi branşarea şi starea conectorului releului grupului motoventilator viteză mare. Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. – starea rezistenţei grupului motoventilator viteză mare. Deconectaţi releul grupului motoventilator viteză mare. prezenţa a 12 V în pinul 1 al releului.

Controlaţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină (o scurgere perturbează considerabil îmbogăţirea). sonda trebuie să fie înfundată (încercaţi un rulaj în sarcină). Program: E1 Nr. Dacă ralanti-ul este instabil. Dacă vehiculul nu rulează decât în oraş. Controlaţi prezenţa a 12 V în sonda de oxigen amonte. 17B-80 . Verificaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen amonte. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . înlocuiţi sonda de oxigen.EMS 31-32 Nr. Controlaţi etanşeitatea colectorului de admisie. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 45 Pin C sondă de oxigen amonte Calculator injecţie pin 80 Pin D sondă de oxigen amonte Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi presiunea benzinei.Interpretare stări REGLARE ÎMBOGĂŢIRE 17B ET037 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Controlaţi etanşeitatea liniei de eşapament. Dacă este necesar. Controlaţi aprinderea. Reparaţi dacă este necesar. controlaţi jocul supapelor şi distribuţia.

– Controlaţi igiena conductelor legate la colector. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Controlaţi injectoarele. Program: E1 Nr. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei.EMS 31-32 Nr. – Controlaţi etanşeitatea amplificatorului de frânare.Interpretare stări REGLARE RALANTI 17B ET039 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. – Controlaţi nivelul de ulei. – Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. – Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de presiune. Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între: Calculator injecţie pin 12 Pin B motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 41 Pin A motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 42 Pin C motor reglare ralanti Calculator injecţie pin 72 Pin D motor reglare ralanti Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. – Curăţaţi circuitul de alimentare cu aer (cutie clapetă fluture. înlocuiţi motorul de reglare ralanti.) deoarece este probabil înfundat. Înlocuiţi vana de reglare ralanti dacă este necesar. – Controlaţi garniturile colector. RALANTI-UL ESTE PREA RIDICAT DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. – Controlaţi aprinderea. – Controlaţi garniturile cutiei clapetă fluture. Dacă toate aceste puncte sunt corecte. – Controlaţi prezenţa ajutajelor în circuitul de reaspirare a vaporilor de ulei. – Controlaţi electrovanele comandă pneumatică.. RALANTI-UL ESTE PREA SCĂZUT – Controlaţi funcţionarea reglării îmbogăţirii. – Controlaţi nivelul de ulei motor. Atenţie la valoarea prestabilită a turaţiei de ralanti service: PR041. Dacă toate aceste puncte sunt corecte.. Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti. 17B-81 . înlocuiţi motorul de reglare ralanti.

consultaţi diagnosticarea climatizării. Controlaţi izolarea şi continuitatea liniei în pinul 10 al calculatorului de injecţie. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . 17B-82 .EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr.Interpretare stări COMPRESOR DE CLIMATIZARE 17B ET070 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă.

– jocul supapelor. Presiune colector < presiune minimă la ralanti. – purjarea absorbantului de vapori de benzină – compresia cilindrilor. Dacă problema persistă. Presiune atmosferică incoerentă (PR016). Presiune colector > presiune maximă la ralanti Controlaţi: – etanşeitatea între colector şi senzor. – dacă eşapamentul nu este astupat. 17B-83 . Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . înlocuiţi senzorul. Program: E1 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 15 Pin A Senzor de presiune Calculator injecţie pin 16 Pin B Senzor de presiune Calculator injecţie pin 78 Pin C Senzor de presiune Reparaţi dacă este necesar. Dacă problema persistă.Interpretare parametri PRESIUNE COLECTOR 17B PR001 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Controlaţi izolarea. – dacă nu există priză de aer. înlocuiţi senzorul. Presiune colector incoerentă contact pus.EMS 31-32 Nr.

Dacă valoarea citită este incorectă. controlaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură". continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 13 Pin B2 Senzor temperatură apă Calculator injecţie pin 73 Pin B1 Senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Program: E1 Nr. 17B-84 . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.Interpretare parametri TEMPERATURĂ APĂ 17B PR002 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric). Controlaţi izolarea.

Controlaţi izolarea. verificaţi ca senzorul să urmeze corect curba etalon "rezistenţă în funcţie de temperatură". continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 49 Pin 1 Senzor temperatură aer Calculator injecţie pin 77 Pin 2 Senzor temperatură aer Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi senzorul dacă acesta deviază (un senzor care deviază este adesea consecinţa unui şoc electric). 17B-85 . Dacă valoarea citită este incoerentă.EMS 31-32 Nr. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.Interpretare parametri TEMPERATURĂ AER 17B PR003 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Program: E1 Nr.

Interpretare parametri TENSIUNE DE ALIMENTARE CALCULATOR 17B PR004 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Remediaţi această problemă şi controlaţi nivelul electrolitului în baterie. Dacă tensiune > Maximă. La ralanti Dacă tensiunea < Minimă. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Contact pus Dacă tensiune < Minimă. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . bateria este poate prea încărcată: controlaţi ca tensiunea de încărcare să fie corectă cu şi fără consumator. tensiunea de încărcare este prea mică: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. Dacă bateria şi circuitul de încărcare sunt corecte Trataţi problema aplicând metoda defectului DF345 "Alimentări 5 V potenţiometre şi senzori". 17B-86 . Program: E1 Nr. Dacă tensiunea > Maximă. tensiunea de încărcare este prea slabă: regulatorul alternatorului este defect.EMS 31-32 Nr. bateria este descărcată: controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme. Fără consumator.

. Programare la limită PR008 sau nedetectare a Piciorului Ridicat ET003 sau nedetectare a Admisiei Maxime ET005 Controlaţi ca limitatorul mecanic al potenţiometrului să nu fi fost modificat. Controlaţi comanda acceleratorului (frecare.. Poziţia clapetei fluture este fixă PR017 Controlaţi ca senzorul să fie legat mecanic la clapeta fluture..). Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 43 Pin C Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 74 Pin B Potenţiometru clapetă fluture Calculator injecţie pin 75 Pin A Potenţiometru clapetă fluture Reparaţi dacă este necesar. 17B-87 . Program: E1 Nr. obstacol. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EMS 31-32 Nr.Interpretare parametri POZIŢIE CLAPETĂ FLUTURE 17B PR017 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Înlocuiţi potenţiometrul clapetă fluture dacă este necesar. Controlaţi izolarea. Controlaţi rezistenţa potenţiometrului clapetă fluture. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .

– conductei de alimentare aer. – bujiilor. este prea multă benzină sau nu este suficient aer. – filtrului de aer. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MINIM. în reglare ralanti. nu este suficientă benzină sau prea mult aer.Interpretare parametri INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE FUNCŢIONARE 17B PR030 PR031 INDICE DE ADAPTARE ÎMBOGĂŢIRE LA RALANTI INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. – pompei de benzină. Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. – jocul supapelor. – rezervorului. – Dacă unul dintre aceşti parametri ajunge la limita MAXIM. curăţenia şi buna funcţionare a: – filtrului de benzină. Faceţi programările. Controlaţi: – compresiile. – circuitului de carburant. Asiguraţi igiena. La cald. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. priviţi aceşti parametri. – aprinderea. 17B-88 . (Consultaţi "Corectare adaptivă îmbogăţire" pentru valorile de limite exacte). Ştergeţi memoria calculatorului de injecţie. Asiguraţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină.

EMS 31-32 Nr. 17B-89 . înlocuiţi senzorul de şoc. Dacă problema persistă. corespondenţa pinilor pe schema electrică corespunde organelor montate pe vehicul. Program: E1 Nr. Controlaţi continuitatea între pinii 1 şi 3 ai senzorului de şoc. Înainte de a efectua acest control. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. verificaţi dacă. Controlaţi ca senzorul de şoc să fie bine anclanşat.Tratare moduri de comandă RELEU POMPĂ DE BENZINĂ 17B AC010 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. sub acţiune demaror. reparaţi linia pinului 3 al senzorului de şoc la pinul 5 al releului pompei de benzină. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . înlocuiţi pompa de benzină. Controlaţi igiena şi prezenţa masei în pinul C2 al pompei de benzină. Dacă nu sunt 12 V. prezenţa a 12 V în pinul 3 al conectorului senzorului de şoc. Controlaţi. Anclanşaţi senzorul de şoc dacă este necesar. Controlaţi izolarea şi continuitatea cablajului: Senzor de şoc Pin C1 Pompă de benzină Reparaţi dacă este necesar. Dacă nu este continuitate.

consultaţi diagnosticarea tabloului de bord.EMS 31-32 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .Tratare moduri de comandă MARTOR LUMINOS ALERTĂ TEMPERATURĂ APĂ 17B AC212 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. tabloul de bord ar putea fi foarte deteriorat. Program: E1 Nr. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Dacă un scurtcircuit la 12 V a intervenit pe linia martorului luminos. cu comanda activată. 17B-90 . Controlaţi prezenţa masei pe linia martorului luminos.

) ALP 4 PROBLEME DE ÎNCĂLZIRE ADIŢIONALĂ: MODELE "TEMPERATURĂ FOARTE SCĂZUTĂ" ALP 5 17B-91 .. LIPSĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL ALP 1 PROBLEME DE PORNIRE ALP 2 PROBLEME DE RALANTI ALP 3 PROBLEME DE RULARE (MERS BRUSCAT LA ACCELERARE. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Program: E1 Nr.EMS 31-32 Nr. ÎNTRERUPERI.Efecte client 17B INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi efectele client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare..

Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Program: E1 Nr. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Calculator injecţie pin 28 Masă Calculator injecţie pin 33 Masă Calculator injecţie pin 3 Masă Calculator injecţie pin 56 Pin 7 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 26 Pin 15 priză de diagnosticare Calculator injecţie pin 29 Siguranţă Calculator injecţie pin 30 Siguranţă Reparaţi dacă este necesar. 17B-92 . Asiguraţi-vă ca testerul de diagnosticare să nu fie cauza defectului încercând să comunicaţi cu un alt vehicul.EMS 31-32 Nr. Controlaţi legătura între testerul de diagnosticare şi priza de diagnosticare (stare cablu). Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea. Controlaţi siguranţele injecţie. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . motor şi habitaclu. Controlaţi prezenţa a + 12 V în pinul 16 şi a masei în pinii 4 şi 5 ai prizei de diagnosticare.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 1 Lipsă comunicaţie cu calculatorul INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi compresiile motorului. Controlaţi alimentarea electrică a pompei de benzină. Controlaţi starea filtrului de benzină. Controlaţi vana de reglare ralanti. 17B-93 . Controlaţi dacă demarorul funcţionează bine. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 2 Probleme de pornire INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: E1 Nr. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie.EMS 31-32 Nr. Controlaţi calajul distribuţiei. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Controlaţi starea volantului motor. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi starea rezervorului. Dacă nu mai există perturbare. Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de şoc. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza.

Controlaţi vana de reglare ralanti. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Dacă nu mai există perturbare. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .EMS 31-32 Nr. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot). Program: E1 Nr. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. Controlaţi ca electrovana decalorului de arbore cu came să nu fie blocată în poziţie deschisă. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere. Controlaţi starea filtrului de benzină. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi calajul distribuţiei.Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 3 Probleme de ralanti INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. (Dacă vehiculul este echipat cu aceasta) Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. cu ajutorul jojei de ulei. Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti. Controlaţi starea colectorului de admisie. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi compresiile motorului. Controlaţi starea rezervorului. Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana. ca nivelul să nu fie prea ridicat. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată. Controlaţi starea volantului motor. 17B-94 .

Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 4 Probleme de rulare (Mers bruscat la accelerare. Controlaţi colectorul de eşapament să nu curgă.. întreruperi. Controlaţi ca pneurile să nu fie subumflate. Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). tamburii şi rulmenţii să nu fie gripaţi. cu ajutorul jojei de ulei.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza. Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat. Controlaţi starea volantului motor. 17B-95 . Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de admisie. Controlaţi. Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană). Controlaţi starea colectorului de admisie. ca nivelul să nu fie prea ridicat. Controlaţi carburantul să fie bine adaptat. Controlaţi ca filtrul de aer să nu fie deformat. Dacă nu mai există perturbare. Controlaţi starea filtrului de benzină. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare .. Controlaţi compresiile motorului. Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată.EMS 31-32 Nr. Controlaţi ca răcirea să fie eficace. Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer. Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot). Program: E1 Nr. Controlaţi starea rezervorului. Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată. Controlaţi ca etrierele. Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere.

Cutia "încălzire adiţională" pilotează termoplonjoanele şi decalorul de arbore cu came (dacă vehiculul este echipat). Controlaţi branşarea şi starea conectorului cutiei "încălzire adiţională".Diagramă arbore de localizare pene 17B ALP 5 Problemă de încălzire adiţională "modele temperatură foarte scăzută" INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Înlocuiţi termoplonjonul (termoplonjoanele) dacă alimentările sunt corecte. Înlocuiţi conectorul dacă este necesar. Controlaţi funcţionarea bobinei fiecărui releu "încălzire adiţională". prezenţa a 12 V în pinii 1 ai fiecărui releu "încălzire adiţională". Controlaţi.EMS 31-32 Nr. Înlocuiţi releul (releele) dacă este necesar. cu contactul pus. Vdiag: 15 INJECŢIE BENZINĂ Diagnosticare . Controlaţi prezenţa a 12 V în pinii 3 ai fiecărui releu "încălzire adiţională". Reparaţi linia până la releul actuatori dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor termoplonjoanelor. Program: E1 Nr. Controlaţi prezenţa masei în termoplonjoane. Controlaţi cu motorul pornit şi numai în următoarele condiţii. prezenţa a + 12 V în termoplonjoane: ° – PR002: < 10°C ° – PR003: < 0°C Reparaţi linia (liniile) până la releul (releele) "încălzire adiţională" dacă este necesar. Reparaţi linia până la cutia de siguranţe dacă este necesar. Pin 3: masă Pin 9: + 12 V releu actuatori Reparaţi dacă este necesar. 17B-96 . Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între: Cutie "încălzire adiţională" pin 1 Pin 64 Calculator Cutie "încălzire adiţională" pin 7 Pin 2 Releu 1 "încălzire adiţională" Cutie "încălzire adiţională" pin 8 Pin 2 Releu 2 "încălzire adiţională" Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Înlocuiţi cutia "încălzire adiţională" dacă este necesar. Controlaţi branşarea şi starea conectorilor releelor "încălzire adiţională". Controlaţi izolarea. cu contactul pus. Controlaţi. alimentările cutiei "încălzire adiţională".

2 Transmisie 20A AMBREIAJ CUTIE DE VITEZE MECANICĂ TRANSMISII 21A 29A .

Remontare 21A-1 21A-2 21A-3 21A-4 21A-5 21A-6 21A-9 21A-11 29A TRANSMISII Identificare Ingrediente Transmisie faţă stânga Transmisie faţă dreapta Burduf de transmisie faţă parte roată 29A-1 29A-2 29A-3 29A-5 29A-7 .Disc Rulment de presiune ambreiaj Volant motor 20A-1 20A-2 20A-3 20A-5 29A TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze 29A-9 29A-12 21A CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare Raporturi Lubrifianţi Ingrediente Piese de înlocuit sistematic Simering arbore primar: Înlocuire Simering ieşire diferenţial Cutie de viteze mecanică: Demontare .L90 .Capitolul 2 CuprinsPagina L90 .Capitolul 2 Cuprins 20A AMBREIAJ Identificare Mecanism .

Motor K7J = 180 mm Grosime disc: 7.AMBREIAJ Identificare L90.6 mm Număr de caneluri: 26 Culoare arcuri: Gri 20A-1 . şi K7J sau K7M Mecanism 20A 107918 Disc 105680 Diametru exterior disc: .Motor K7M = 200 mm .

582-01 Emb. Cutie de viteze mecanică. a Înlocuiţi piesele defecte. .2 daN.m). a Demontaţi: .m DEMONTARE a Demontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A.Disc L90. 3 .AMBREIAJ Mecanism . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a mecanismului (1.Curăţaţi canelurile arborelui de ambreiaj.discul de fricţiune. 20A-2 . Cutie de viteze mecanică. a Montaţi discul de ambreiaj. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 582-01). a Centraţi discul de ambreiaj cu ajutorul dispozitivului (Emb. 107913 a Demontaţi dispozitivul (Mot. Cutie de viteze mecanică). cu ajutorul dispozitivului a Scoateţi cele şase şuruburi (3) de fixare a mecanismului.mecanismul. 95414 a 1 ATENŢIE . a Înfiletaţi progresiv în stea. 1518) (2).2 daN. Cutie de viteze mecanică). . a Remontaţi cutia de viteze (consultaţi 21A. 1518 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) Colecţie de centrori ai discurilor de ambreiaj 20A REMONTARE 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a mecanismului 1. a Blocaţi motorul (Mot.Degresaţi suprafaţa de fricţiune a volantului motor. 582-01) (1).Remontaţi ansamblul fără lubrifiant.

cutia de viteze (consultaţi 21A. Notă: 2 în momentul unei intervenţii care nu necesită demontarea cutiei de viteze sau după montarea acesteia. Cutie de viteze mecanică. a Asiguraţi-vă de culisarea corespunzătoare. a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2. 20A-3 . înlocuiţi tubul de ghidare dacă este necesar (consultaţi 21A. 107914 a Demontaţi furca (2) trăgând spre interiorul carterului de ambreiaj.rulmentul de presiune ambreiaj (1) basculând furca în (A).AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90. . A 3 1 107917 a Demontaţi: . Cutie de viteze mecanică. nu ridicaţi furca deoarece riscă să iasă din cârligele (3) ale rulmentului de presiune. 107916 a Puneţi rulmentul de presiune pe tubul de ghidare plasând cârligele (3) în furcă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Simering arbore de ambreiaj). Cutie de viteze mecanică). şi K7J sau K7M 20A DEMONTARE REMONTARE a Controlaţi să nu existe prelingere la ieşirea arborelui primar. a Plasaţi furca.

AMBREIAJ Rulment de presiune ambreiaj L90.Motor K7M (X) = 30 până la 35 mm . şi K7J sau K7M 20A X 91830 a După remontarea cutiei de viteze. verificaţi cursa de deplasare a furcii.Motor K7J (X) = 28 până la 33 mm 20A-4 . Ea trebuie să fie de: .

dispozitivul (Mot.mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A.m 5 DEMONTARE a Demontaţi: . .m).Degresaţi faţa de reazem a volantului motor pe arborele cotit.Disc). a Blocaţi motorul (Mot. aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH. Ambreiaj. cu ajutorul dispozitivului REMONTARE a ATENŢIE . 20A-5 . Cutie de viteze mecanică.AMBREIAJ Volant motor L90. a Demontaţi: . 582-01) (A).5 daN. a Apropiaţi şuruburile noi de volantul motor. a Remontaţi: . a Verificaţi starea volantului motor. .cutia de viteze (consultaţi 21A.cutia de viteze (consultaţi 21A.5 daN. Cutie de viteze mecanică).volantul motor. 582-01 Sector de imobilizare volant motor (motoare K) 20A 1 A 6 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a volantului motor 6. . Cutie de viteze mecanică. a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a volantului motor (6. 4 2 7 107913 a Montaţi volantul motor.şuruburile de fixare a volantului motor. şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. Cutie de viteze mecanică). .Disc).Curăţaţi de pe arborele cotit filetul şuruburilor de fixare a volantului motor. 582-01) (A). Mecanism . a Pe şuruburile noi ale volantului motor. . Mecanism .mecanismul de ambreiaj (consultaţi 20A. a Înlocuiţi sistematic şuruburile de fixare cu şuruburi noi. Ambreiaj.

. indică: .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare L90. .(A) Tip cutie de viteze. şi JH1 sau JH3 Motoarele K7M / K7J sunt echipate cu cutie de viteze mecanică de tip JH. .(B) Indice cutie de viteze. 21A-1 .(D) Uzină de fabricaţie.(C) Număr de fabricaţie. 21A 1 107920 A B D C 19860 Un marcaj (1). situat pe carterul cutiei de viteze.

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Raporturi L90. şi JH1 sau JH3 21A JH3 052 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 Tip Indice Cuplu cilindru Prima A doua A treia A patra A cincea Marşarier Tahimetru JH1 053 14 / 59 11 / 41 21 / 43 28 / 39 34 / 35 39 / 31 11 / 39 22 / 18 21A-2 .

Umpleţi până la nivelul orificiului. vehiculul trebuie să fie pe o suprafaţă orizontală.PARTICULARITATE 3 II . cu motorul oprit.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Lubrifianţi L90.1 3. Lubrifianţi.CONTROL NIVEL ÎN CAZ DE SCURGERE Înainte de orice control de nivel. Calitate). Lăsaţi vehiculul.1 (1) (2) Buşon de golire 21A Buşon de umplere I . şi JH1 sau JH3 Capacitate (în litri) JH3 JH1 3. 2 1 18749 21A-3 . 108355 ATENŢIE 92081 Este interzis să demontaţi valva reniflardului (3) pentru a efectua umplerea cu ulei. câteva minute înainte de a controla nivelul de ulei.CALITATE. III . VÂSCOZITATE (Consultaţi NT 6012A.

şi JH1 sau JH3 21A Tip MOLYKOTE BR2 LOCTITE 518 RHODORSEAL 5661 Condiţionare Cutie de 1 kg Seringă de 24 ml Tub de 100 g Referinţă 77 01 421 145 77 01 421 162 77 01 404 452 Organ Caneluri Suprafeţe de asamblare cartere JH / JR Buşoane filetate şi contactoare 21A-4 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Ingrediente L90.

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Piese de înlocuit sistematic L90. şi JH1 sau JH3 Piese de înlocuit sistematic după ce au fost demontate: .inelele "O".simeringurile. 21A 21A-5 . .

Cutie de viteze mecanică.rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A. Cutie de viteze mecanică). a Ajustaţi dacă este nevoie reazemul reglabil. 1445). şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi. 3 99057 (1) (2) (3) (4) (5) Cleşte de strângere Teacă Jojă 98935 Cheie Inel crestat Demontarea tubului de ghidare al rulmentului de presiune se efectuează cu dispozitivul (Bvi. 21A-6 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. 98934 2 1 3 5 4 a Poziţionaţi cutia de viteze pe suport. Lubrifierea este asigurată printr-un orificiu care comunică cu alezajul carterului.cutia de viteze (consultaţi 21A. a Reperaţi cota de îmbinare a tubului de ghidare cu ajutorul cursorului (3) al dispozitivului (Bvi. DEMONTARE a Demontaţi: . Ambreiaj. 1445) pentru a putea garanta poziţionarea corespunzătoare în momentul remontării. . Rulment de presiune ambreiaj). 1445 Scule şi dispozitive de extragere şi de montare tub de ghidare cutie de viteze "JB" 21A Simeringul şi rulmentul arborelui primar sunt solidari cu tubul de ghidare al rulmentului de presiune.

21A-7 . a Acţionaţi asupra piuliţei superioare (6). şi JH1 sau JH3 21A 6 98936 98938 a Dezlipiţi uşor tub de ghidare de presă.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. a Extrageţi uşor tubul de ghidare. REMONTARE 4 1 98937 a Plasaţi cleştele de strângere (1) pe tub. a Degresaţi tubul de ghidare. a Plasaţi teaca şi inelul crestat. a Strângeţi cu putere piuliţa. a Poziţionaţi piesa nouă pe carterul de ambreiaj. a Imobilizaţi cleştele de strângere (1) cu ajutorul cheii (4). a Aliniaţi gaura de gresare a rulmentului tubului de ghidare în faţa găurii de gresare a carterului de ambreiaj. 98939 a Trasaţi un reper pe carterul de ambreiaj în linie cu gaura de gresare.

şi JH1 sau JH3 21A 98935-1 a Montaţi piesa până la contactul uşor cu carterul jojei. Cutie de viteze mecanică. Rulment de presiune ambreiaj). Cutie de viteze mecanică). Ambreiaj. . a Remontaţi: .cutia de viteze (consultaţi 21A.rulmentul de presiune şi furca prin interiorul carterului (consultaţi 20A.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering arbore primar: Înlocuire L90. 21A-8 .

. Transmisii. Cutie de viteze mecanică. a Demontaţi protectorul de sub motor. Transmisie faţă dreapta).m 11 daN. a Demontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Bvi. REMONTARE B A 86095 a Remontarea simeringului se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Bvi.m 86031 Notă: Simeringul poate fi înlocuit pe vehicul cu cutia de viteze montată. a Bateţi simeringul pe bază cu ajutorul unui extractor de ştifturi şi al unui ciocănel pentru a-l roti în locaşul său.un dispozitiv simeringului (B). a Scoateţi simeringul cu ajutorul unui cleşte având grijă să nu distrugeţi canelurile planetarei. 945) compus din: . Lubrifianţi).CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. 945 Mandrină de montare simering planetară 21A ÎNLOCUIRE SIMERING Cupluri de strângerem piuliţă de rotulă de direcţie buloane picior amortizor piuliţă transmisie şuruburi de fixare a roţilor 3.m 10.7 daN.5 daN. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.un protector de simering (A). care asigură montarea 21A-9 .m 28 daN.

. . Transmisie faţă dreapta). Lubrifianţi).şuruburile de fixare a roţilor (11 daN.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Simering ieşire diferenţial L90. Cutie de viteze mecanică. a Remontaţi transmisia dreapta (consultaţi 29A. .m). Transmisii. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.m).piuliţa de transmisie (28 daN.m).m). 21A-10 .5 daN.cele două buloane ale piciorului amortizorului (10.piuliţa de rotulă de direcţie (3. şi JH1 sau JH3 21A A B C 86122 a Puneţi protectorul (A) uns pe planetară. a Poziţionaţi simeringul (C) uns împreună cu dispozitivul (B).7 daN. a Strângeţi la cupluri: .

m Cupluri de strângerem piuliţă suport pendular pe tampon buşon de golire cutie de viteze Mot.m 3. pentru a evita un dezechilibru.m 6.remontare grup motopropulsor Suport ancorare motor cu reglaje multiple. Lubrifianţi). arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi. piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi suport etrier şuruburi turn cutie de viteze şi demaror şuruburi de fixare a cadrului în faţă şuruburi de fixare a cadrului în spate şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cutie şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi suport pendular pe cutie 21A-11 . 1747 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a roţilor buloane picior amortizor şuruburi burduf transmisie de 11 daN. IMPORTANT În timpul acestei operaţii.5 daN.5 daN.m 10. . Mot. cu chingi de menţinere Tije filetate pentru demontare cadru Material indispensabil cilindru de organe 21A 5 daN.m 4. 1390 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1453 Tav.m 10 daN.m 3. Elevator cu două coloane: Securitate).roţile faţă.m a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A.m 3. Mijloc de ridicare.Remontare L90.5 daN.5 daN.m 11 daN.5 daN.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . 476 Mot. a Demontaţi: . a Demontaţi protectorul de sub motor. 1199-01 Extractor rotulă Dispozitiv de tăiere ţeavă de eşapament Suport pentru demontare . Cutie de viteze mecanică.5 daN. (consultaţi 02A.m 2.7 daN. Pentru procedura de montare a chingii. şi K7J sau K7M.m 2.4 daN.m 6 daN. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.apărătoarea de noroi laterală faţă stânga.

cablul de ambreiaj. . a Demontaţi fixările fasciculului de cabluri electrice. . a Demontaţi: .manşonul de aspirare aer.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . 21A-12 .portreleele stânga şi dreapta cu ajutorul unei şurubelniţe urmând sensul săgeţilor.locaşul de sub baterie. . . şi K7J sau K7M. 109184 4 107932 a Debranşaţi senzorul Punct Mort Superior (4). a Demontaţi: .capacul cutiei siguranţe (2) ridicând clipsurile (3).habitaclu. 21A 2 1 3 107846 a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 109171 a Debranşaţi conectorul fasciculului motor .bateria. .fixările vasului de expansiune.protecţia calculatorului. a Degrafaţi: . .brida (1) a bateriei. a Distanţaţi fasciculul motor în jurul cutiei de viteze.Remontare L90.calculatorul injecţiei. şi JH1 sau JH3 a Demontaţi: .

a Demontaţi piuliţa (5) a tijei de comandă a cutiei de viteze. a Demontaţi cele două piuliţe (6) ale piciorului amortizorului.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . şi K7J sau K7M. a Debranşaţi (dacă vehiculul este echipat) cablajele senzorilor sistemului antiblocare roţi. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil.PARTE STÂNGA VEHICUL 21A 6 7 5 8 107935 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze. 21A-13 . a Ataşaţi tija de comandă a cutiei de viteze în înălţime.Remontare L90. a Demontaţi cele două şuruburi (8) ale suportului etrierului. şi JH1 sau JH3 . a Distanţaţi vasul de expansiune de suportul său. 476). a Demontaţi rotula bieletei de direcţie (7) cu ajutorul dispozitivului (Tav. ATENŢIE Nu desfaceţi niciodată piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. I .vasul de expansiune trăgând în sus.

şi K7J sau K7M. a Demontaţi fixarea (1 0) a conductei de direcţie asistată de pe cadru (dacă vehiculul este echipat).piuliţa (12) a tirantului cadrului.Remontare L90.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Demontaţi: . a Decuplaţi transmisia cutiei de viteze.şuruburile de fixare (13) a treselor de masă de pe cutia de viteze. controlaţi la remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze. basculând portfuzeta. . 21A-14 . Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna. şi JH1 sau JH3 21A 11 12 9 13 10 107933 107934 a Demontaţi cele trei şuruburi (11) ale burdufului de transmisie. a Debranşaţi conectorul marşarier (9). Dacă este cazul.

a Basculaţi portfuzeta şi decuplaţi transmisia cutiei de viteze.MEDIU MOTOR a Ataşaţi ansamblul radiatoarelor de răcire cu ajutorul corzilor pe traversa superioară.Remontare L90. şi K7J sau K7M.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . a Debranşaţi conectorul (17) al sondei de oxigen.PARTE DREAPTA VEHICUL 21A 16 17 14 15 18 107925 108350 a Demontaţi cele două şuruburi (14) ale suportului etrierului. III . a Demontaţi: .rotula bieletei de direcţie (15) cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). a Demontaţi fixarea tirantului cadrului de pe caroserie. şi JH1 sau JH3 II . . a Demontaţi suportul conectorului prin şurubul (18). 21A-15 . a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil.cele două piuliţe (1 6) de fixare a piciorului amortizorului.

20 107919 a Debranşaţi conectorul (20) al senzorului tahimetric. Este interzis să găuriţi sau să a decupaţi catalizatorii. .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .Remontare L90. a Demontaţi fixările casetei de direcţie.catalizatorul.fixările (19) ale catalizatorului de pe colectorul de eşapament. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre ceramice. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. . 108351 a Întrerupeţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi JH1 sau JH3 21A 14747 19 107926 a Demontaţi: . ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa. şi K7J sau K7M. 1199-01) între cele două puncte de întrerupere situate între catalizator şi toba intermediară. 21A-16 .fixările barei paraşoc de pe cadru. a Distanţaţi cablajul de pe locaşul bateriei şi de pe motoventilator.

Patinele dispozitivului trebuie să fie plasate sub zonele (A). 21A 21 A 22 108574 107921 a Demontaţi bieleta de preluare cuplu (21) cu întăritura sa (22).demarorul. 107928 a Montaţi vehiculul.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .Remontare L90. şi JH1 sau JH3 a Ataşaţi caseta de direcţie pe caroserie. a Coborâţi vehiculul pe dispozitivul (Mot. a Demontaţi: . cadrul trebuie să rămână pe cărucior. 21A-17 . 1390) sub cadru. a Demontaţi fixările cadrului. a Debranşaţi alimentarea demarorului. 23 107924 a Defiletaţi cele patru fixări (23) ale cadrului. 1390). . 1390). a Montaţi dispozitivul (Mot. şi K7J sau K7M.şuruburile de fixare a demarorului. a Ataşaţi cadrul la dispozitivul (Mot.

.cutia de viteze. 1453) cu chingile sale de menţinere.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare . . .piuliţa suportului cutiei de viteze (24). şi JH1 sau JH3 21A 28 107930 a Montaţi dispozitivul (Mot. 27 107936 26 a Demontaţi: . a Plasaţi furca pe proeminenţele rulmentului de presiune ambreiaj. a Demontaţi: . a Poziţionaţi cilindrul de organe sub cutia de viteze. 25 . 21A-18 .şuruburile inferioare (27) turn cutie de viteze. REMONTARE a Ungeţi pereţii tubului de ghidare şi patinele furcii cu unsoare MOLYKOTE BR2. 24 107929 a Asiguraţi-vă de prezenţa şi poziţionarea bucşilor de centrare motor .prezoanele de fixare a cutiei de viteze.Remontare L90. a Cuplaţi cutia de viteze la motor.suportul cutiei de viteze (26).piuliţa (28) a prezonului cutiei de viteze. . şi K7J sau K7M.cutie de viteze.şuruburile de fixare a suportului cutiei de viteze (25). .fixările superioare turn cutie de viteze.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.5 daN.m).m). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cutie (3. . 21A-19 .m).cele trei şuruburi ale burdufului de transmisie (2. ATENŢIE Nu prindeţi conducta de frână spate în momentul remontării cadrului.şuruburile de fixare a roţilor (11 daN. . 1747) (29) pe fixările faţă pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. . ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 29 107927 a Utilizaţi dispozitivul (Tav.piuliţa suport pendular pe tampon (5 daN. Cutie de viteze mecanică. şi K7J sau K7M. .şuruburile suportului etrierului (10 daN.m).remontare). Lubrifianţi).şuruburile turn cutie de viteze şi demaror (4.Remontare L90. . . şi JH1 sau JH3 21A . Baterie: Demontare . . . . a Strângeţi la cupluri: .buşonul de golire cutie de viteze (2.m). a Aplicaţi un strat de F R E N B L O C pe filetele şuruburilor suportului etrierului.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (6.5 daN.5 daN.m).5 daN.4 daN.şuruburile de fixare a cadrului în faţă (6 daN.şuruburile de fixare a cadrului în spate (11 daN.m).cele două buloane ale piciorului amortizorului (10.m).m).m).m). .5 daN.şuruburile suportului pendular pe cutie (3. a Puneţi un manşon pe tăietura ţevii de eşapament referinţă 77 03 083 443.7 daN.m).m). .5 daN.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Cutie de viteze mecanică: Demontare .piuliţa de rotulă de direcţie (3.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".Manuel de réparation Boîte de vitesses mécanique Type JH1 Gamme Twingo Clio Clio Laguna II Laguna II JH3 JR5 77 11 299 960 MARS 2001 Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault. dans ce présent document. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault. sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document. Edition Française "Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur. © RENAULT 2001 .

m Rapports Ingrédients Capacité .lubrifiants Pièces à remplacer systématiquement Outillages spécialisés Réfection boîte de vitesses 21-1 21-3 21-4 21-5 21-5 21-5 21-6 21-7 .Sommaire Pages 21 BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m Couples de serrage en daN.

BOITE DE VITESSES MECANIQUE 121 Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JH

21

A B C D

2,5 2,5 7 19

21-1

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Coupe et couples de serrage en daN.m
BOITE DE VITESSES JR

21

A B C D E

2,5 13 2,5 7 19

21-2

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Couples de serrage en daN.m

21

Désignation Vis de tour de boîte Vis d'arbre secondaire Ecrou d'arbre primaire Vis de couvercle arrière Contacteur de marche arrière Vis de récepteur d'embrayage Vis d'axe de commande Vis de loqueteau Vis de capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée

Couple en daN.m 2,5 7 19 2,5 2,5 2,1 2 0,5 1

21-3

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Rapports
BOITE DE VITESSES JH Indice JH1-002 JH1-003 JH1-007 JH3-005 Véhicule Twingo Twingo Twingo Laguna 2 1 ère 11/37 11/37 11/37 11/37 2 ème 22/41 22/41 22/41 22/41 3ème 28/37 28/37 28/37 28/37 4 ème 30/29 30/29 34/35 34/35 5 ème 41/31 39/32 39/32 39/32 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/56 15/58 15/61 14/59

21
Tachy 21/20 21/20 21/19 Sans

BOITE DE VITESSES JR Indice JR5-003 JR5-008 JR5-009 JR5-012 Véhicule Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 Laguna 2 1 ère 11/37 11/41 11/37 11/41 2 ème 22/41 21/43 22/41 21/43 3ème 28/37 28/39 28/37 28/37 4 ème 34/35 31/34 34/35 35/34 5 ème 39/32 37/33 39/32 41/31 Mar. 11/39 11/39 11/39 11/39 Pont 15/61 15/58 15/61 16/55 Tachy Sans Sans Sans Sans

21-4

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Ingrédients

21
Organe

Type Molykote "BR2" Loctite 518

Conditionnement Boîte de 1 kg Seringue de 24 ml

N° M.P.R 77 00 421 145 77 01 421 162

Cannelures planétaires Faces assemblage des carters Filetage des contacteurs Pignon fixe et moyeu de 5 ème Ecrou d'arbre primaire Vis d'arbre secondaire

Loctite FRENBLOC

Flacon de 24 cc

77 01 394 071

Capacité - Lubrifiants
Capacité en litre JH 2,8 JR 2,5 Qualité TRJ 75W80W TRJ 75W80W

Pièces à remplacer systématiquement
Lorsqu'elles ont été remplacées : – les joints à lèvres, – les joints toriques, – les anneaux d'arrêt, – les goupilles élastiques, – les écrous d'arbre secondaire et différentiel, – les bagues sous pignons, – les circlips des roulements d'arbres primaire et secondaire.

21-5

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Outillages spécialisés

21

B. Vi. 22-01 B. Vi. 31-01 B. Vi. 945 B. Vi. 946 B. Vi. 949 B. Vi. 1000 B. Vi. 1057 B. Vi. 1058 B. Vi. 1059 B. Vi. 1161 B. Vi. 1165 B. Vi. 1170 B. Vi. 1527 B. Vi. 1570 B. Vi. 1576 B. Vi. 1581 B. Vi. 1601

Corps d'extracteur des roulements Jeu de broches pour goupilles élastiques Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JH) Mandrin de mise en place du jonc d'arrêt sur planétaire Outil de pose et dépose des goupilles élastiques de fourchette Extracteur du pignon fixe de 5 ème sur arbre secondaire Outil de blocage en rotation du différentiel Mandrin de mise en place du joint de planétaire (JR) Bagues de mise en place des roulements de différentiel Plaque support de comparateur et rondelles de calage Outil d'extraction du roulement d'arbre secondaire sur carter d'embrayage Extracteur du moyeu de 5 ème sur arbre primaire Contre-plaque de réglage du jeu des arbres primaire et secondaire Outil de mise en place billage Mandrin de mise en place des roulements dans le carter de mécanisme (JH) Support de boîte de vitesses sur pied Desvil Mandrin de mise en place du roulement guide d'arbre primaire

21-6

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Le démontage et la manutention des pièces doivent s'effectuer sur un établi avec revêtement antichocs (caoutchouc ou plastique épais).

21

– la carter arrière. Celui-ci doit être déposé dans l'axe horizontal de la boîte, car il comporte une canule de lubrification située dans l'alésage de l'arbre primaire.

DEMONTAGE Monter la plaque suppor t B. Vi. 1581 sur un pied Desvil. Poser la boîte de vitesses sur le support B. Vi. 1581.

19825-1

Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5 ème en glissant la fourchette de 5 ème sur son axe. Déposer la vis d'arbre secondaire et l'écrou d'arbre primaire.
19825

Déposer : – le cylindre récepteur d'embrayage, – les vis situées à l'intérieur du carter,

19824

19826

21-7

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
A l'aide du B. Vi. 31-01, chasser la goupille de la fourchette de 5 ème . Déposer la fourchette et le baladeur de 5 ème.

21

Extraire le pignon fixe de 5ème à l'aide du B. Vi. 22-01 et du B. Vi. 1000.

19823

Déposer les vis extérieures du carter de mécanisme. Extraire le moyeu de 5ème à l'aide du B. Vi. 1170. Placer le baladeur de l'outil B. Vi. 1170 comme pour passer la 5ème et le tourner de façon à positionner les cannelures du baladeur et du moyeu en vis à vis et retirer l'ensemble. (Retirer le capteur de régime (B) pour boîte de vitesses robotisée JH1).

21-8

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Il est recommandé de placer deux aimants ou d'obturer les orifices (C) afin de récupérer les billes et ressor ts de verrouillage des axes 1/2 et 3/4.

21

Tourner vers la gauche l'ensemble axe de marche arrière et déposer l'axe de la fourchette "marche arrière/5ème".

Retirer l'axe (A) de marche arrière. Déposer le contacteur de marche arrière (B). Effectuer un effort sur l'axe de commande vers l'extérieur. Décoller et retirer le car ter de mécanisme. Lever légèrement l'arbre primaire et déposer l'ensemble axe de marche arrière.

21-9

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Dégoupiller la fourchette 3/4 à l'aide du B. Vi. 949 et déposer l'ensemble axe et fourchette 3/4. Simultanément, déposer l'ensemble arbre primaire et secondaire avec l'axe et la fourchette de 1/2.

21

21-10

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Ne pas oublier de récupérer les bonhommes d'interdiction (A) et (B).

21

21-11

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JH

21

21-12

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Mettre l'arbre secondaire dans un étau muni de mordache, puis déposer l'ensemble de pignons. Lors de la dépose et repose des anneaux d'arrêt, utiliser d'une part une pince de circlips et d'autre part une pince plate à l'opposé.

21

Contrôle des pièces Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

Remontage de la pignonnerie. Procéder en sens inverse du démontage. Les anneaux d'arrêt sont à remplacer systématiquement.

21-13

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR CARTER DE MECANISME Ecarter les circlips avec une pince à circlips et chasser le roulement vers l'intérieur du carter à l'aide du B. Vi. 1576.

Monter les roulements à l'aide du B. Vi. 1576. Enfoncer l'outil avec le roulement à l'aide d'une massette.

19821 19821

REPOSE Placer les circlips neufs dans leurs logements respectifs. NOTA : les circlips ont des formes différentes : – circlips arbre primaire (A), – circlips arbre secondaire (B).

19822

21-14

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remplacement des roulements sur carter d'embrayage Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Déposer le guide roulement arbre primaire à l'aide d'un tube de ∅ 38.

19819

Reposer le guide roulement à l'aide du B. Vi. 1601.

REPOSE Mettre en place le déflecteur puis le roulement à la presse, en affleurement de la face interne du carter. Sertir le roulement avec un bédane.

19818

19820

21-15

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
ARBRE SECONDAIRE JR

21

21-16

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Démontage de la pignonnerie Les bagues sous pignons de 2 ème , 3ème, 4ème sont montées serrées. Celles-ci seront systématiquement remplacées lors du remontage. A la presse, déposer l'ensemble "bague, moyeu, pignon de 3 ème" en prenant appui sous les dents de crabots du pignon de 3 ème . Contrôle des pièces

21

Les dentures des pignons et des crabots ne doivent présenter aucune ébréchure ni usure excessive. S'assurer en outre que les surfaces des arbres et parois internes des pignons ne présentent aucune trace de grippage ou d'usure anormale. Il est recommandé de repérer la position des baladeurs par rapport au moyeu.

A la presse, déposer l'ensemble "bagues, pignons de 1 ère et de 2 ème, moyeu, baladeur" en prenant appui sous le pignon de 1 ère .

21-17

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Remontage de la pignonnerie Pour le remontage, il est nécessaire d'utiliser une plaque chauffante ayant une position de 150°C. Placer les nouvelles bagues sur la plaque chauffante froide. Les mettre à chauffer pendant 15 minutes, thermostat sur la position 150°C.

NOT : la synchronisation du rapport 1/2 est de type A doubles cônes, faire coïncider les encoches des anneaux synchro aux moyeux et pignons.

Procéder en sens inverse du démontage. Repose des bagues : A l'aide d'une pince, retirer une bague de la plaque chauffante et la monter sur l'arbre à l'aide d'un tube de diamètre intérieur 33 mm jusqu’en appui sur le moyeu.

21-18

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS SUR ARBRE PRIMAIRE Extraire les roulements à la presse à l'aide du décolleur.

Extraire le cône de roulement de l'arbre secondaire à l'aide d'un décolleur.

Reposer le cône à la presse. Reposer les roulements à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 25.

Chasser les cuvettes des roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube de diamètre 55 mm.

19816

21-19

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Reposer le roulement à l'aide du B. Vi. 1167.

21

Reposer les cuvettes de roulements côté carter de mécanisme à l'aide d'un tube diamètre 60 mm.

19814 19815

REMPLACEMENT DU ROULEMENT SUR CARTER D'EMBRAYAGE JR Couper à sa base la canule en plastique située au centre du roulement. Mettre en place le B. Vi. 1165 et extraire le roulement.

Chasser la cuvette du roulement arbre primaire côté carter d'embrayage à l'aide d'un extracteur ∅ 38.

19813

Reposer celui-ci à la presse à l'aide d'un tube de ∅ 46.

21-20

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DE LA PRECONTRAINTE DES ROULEMENTS D'ARBRE SECONDAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre primaire. Mettre en place l'arbre secondaire dans le carter d'embrayage avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 ou équivalent de 1,60 mm (grand ∅ extérieur). Monter les carter de mécanisme. Placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte. Monter la plaque suppor t de comparateur B. Vi. 1161 ou équivalent sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre secondaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre la cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre secondaire vers le haut en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Valeur prescrite + valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur = valeur de la rondelle de calage de précontrainte. Mettre en place : q l'entretoise spécifique du B. Vi. 1527 (A), q la vis (C), q la comparateur avec son pied magnétique. Exemple : (Valeurs en mm). 0,26 + 0,49 + 1,60 = 2,35

Valeur prescrite

Moyenne valeurs lues

Valeur rondelle préréglage

Valeur rondelle de calage de précontrainte

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 2,15 mm à 2,43 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-21

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS D'ARBRE PRIMAIRE NOTA : cette opération s'effectue seulement dans le cas où l'on remplace les roulements. Carter d'embrayage sans différentiel et sans arbre secondaire. Mettre en place l'arbre primaire avec les roulements et la rondelle de préréglage B. Vi. 1161 de 0,62 mm (petit ∅ extérieur). Monter : q le carter de mécanisme, placer et serrer au couple les vis de ceinture de boîte, q la plaque support de comparateur B. Vi. 1161 sur les fixations du bol de tripode.

A Faire tourner l'arbre primaire de plusieurs tours pour mettre en place les roulements. B Mettre le cadran du comparateur à zéro. C Tirer l'arbre primaire vers le haut, en faisant levier à l'aide de deux tournevis. D Lire la valeur sur le comparateur.

Recommencer plusieurs fois les opérations (A à D). Faire la moyenne des valeurs lues. Calcul de la valeur de la rondelle de calage Valeur de la rondelle de préréglage + moyenne des valeurs lues sur le comparateur - 0,02 (valeur à soustraire pour garantir un jeu mini) = valeur de la rondelle de calage. Exemple : (Valeurs en mm) 0,62 + 0,50 0,02 = 1,10

Mettre en place : q l'entretoise B. Vi. 1527 (A), q la rondelle d'appui (B), q la bague du pignon (C), q l'écrou vissé à fond (D), q le comparateur avec son pied magnétique.

Valeur de préréglage

Moyenne valeurs lues

Valeur du jeu mini préconisé

Valeur de la rondelle de calage

REMARQUE : une collection de rondelles de calage d'épaisseur 0,86 mm à 1,30 mm de 0,04 mm en 0,04 mm est fournie en rechange.

21-22

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES ROULEMENTS Côté couronne

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

Passer une barrette à l'intérieur du boîtier et la poser à plat sur le roulement. Appuyer à la presse, à l'aide d'un tube et extraire le roulement.

A la presse, mettre une planchette sous la couronne pour prendre appui. Pousser sur le carter d'embrayage pour libérer le circlips (A) et l'extraire.

REPOSE La cage (C) du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne. Enfoncer le roulement à la presse, en utilisant le B. Vi. 1059 en prenant appui sur la bague extérieure du roulement.

19812

Le différentiel sort en poussant à la presse sur le planétaire.

21-23

JH

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Replacer le différentiel dans le carter. Mettre une cale en bois sous la couronne.

21

Côté planétaire Retirer le circlips (A) de maintien de roulement. Sortir le roulement à la presse à l'aide d'un tube de diamètre 50 mm vers l'intérieur du carter.

Placer le circlips (B) sur l'ogive (1) du B. Vi. 946 puis l'ogive sur le planétaire. Mettre l'outil (2) du B. Vi. 946 sur l'ogive et pousser avec la presse jusqu'à la remise en place du circlips dans sa gorge. Retirer le B. Vi. 946.

Reposer le roulement à l'aide d'un tube de diamètre 65 mm. La cage du roulement doit être orientée côté opposé à la couronne.

Reposer le circlips de maintien du roulement.

Faire tourner l'ensemble et vérifier la rotation du pignon de tachymètre si équipé.

21-24

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer l'écrou de fixation du boîtier.

21

DEPOSE DU DIFFERENTIEL Retirer le joint torique. Frapper le joint à lèvres à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau pour le faire pivoter. Retirer le joint en prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du planétaire.

19811

Récupérer la cale de réglage de la précontrainte des roulements (A). Immobiliser l'ensemble boîtier différentiel - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 fixé sur le carter.

Sortir l'ensemble en poussant sur le planétaire.

21-25

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REMPLACEMENT DES CAGES DEPOSE

21

REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DEPOSE Décoller et extraire les roulements à l'aide d'un décolleur.

Chasser les cages des roulements à l'aide d'un tube engagé par l'intérieur du carter. REPOSE A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter les cages des roulements jusqu'en appui sur l'épaulement du carter. Grand ∅

REPOSE Placer une planchette sous la couronne pour prendre appui. A l'aide du B. Vi. 1059 et d'une presse, monter le roulement jusqu'en butée sur le boîtier. Petit ∅

21-26

JR

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses

21

Reposer le différentiel dans le car ter, roulement légèrement huilé. Monter le roulement côté planétaire, la rondelle de réglage de précontrainte et l'écrou. Comme au démontage, immobiliser l'ensemble boîtier - couronne à l'aide du B. Vi. 1057 . Effectuer un presserrage au couple de 1 à 2 daN.m.

Le différentiel doit tourner sous une charge comprise entre : – 0,5 et 2 daN.m pour roulements réutilisés, – 1,6 et 3,2 daN.m pour roulements neufs.

Si le réglage n'est pas correct : Déterminer l'épaisseur de la rondelle de calage en sachant que : La précontrainte augmente d'environ 0,7 à 0,8 daN.m pour une diminution d'épaisseur de la rondelle de calage de 0,05 mm et inversement.

19811

Déposer le B. Vi. 1057 et faire tourner le différentiel pour mettre en place les roulements. Reposer B. Vi. 1057 et serrer l'écrou au couple de 13 daN.m. Déposer le B. Vi. 1057, faire tourner le différentiel et contrôler la précontrainte.

21-27

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
AXE DE COMMANDE L'axe de commande est muni d'un clapet d'interdiction fixé sur le carter (A). L'étanchéité est assurée par un joint torique (B). Après avoir dégoupillé le doigt de sélection (C), déposer les vis de fixation et retirer l'ensemble de commande. Commande JH3 et JR5 Commande JH1

21

21-28

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
REPOSE DES ARBRES Poser simultanément l'arbre primaire et l'arbre secondaire muni de la fourchette 1/2.

21

Soulever légèrement le moyeu de 3/4 et placer la fourchette et l'axe de 3/4. Goupiller la fourchette à l'aide du B. Vi. 949.

19809

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 1/2 (A).

Placer le bonhomme de verrouillage d'axe 5ème (B).

21-29

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Mettre en place l'axe de 5ème (A) et l'axe de marche arrière (B) en soulevant légèrement l'arbre primaire.

21

Mettre en place les ressorts et billes de verrouillage 1/2 et 3/4 dans le carter de mécanisme et les comprimer à l'aide du B. Vi. 1570 .

19817

S'assurer du positionnement : – des douilles de centrage, – de l'aimant, – des rondelles de calages de précontrainte des roulements sur JR5.

19810

21-30

BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses
Déposer un cordon de Loctite 518 sur le plan de joint. Engager le 3 ème rapport. Présenter le carter tout en guidant l'axe de commande dans le 3 ème rapport, mettre en place le ressort et la bille de verrouillage, à l'apparition de l'axe de 5 ème. Compr imer la bille de verrouillage et achever la mise en place du carter. Sur l'arbre secondaire :

21

Mettre trois gouttes de Loctite Frenbloc sur les cannelures du pignon fixe, effectuer le montage à l'aide du B. Vi. 1175.

19807

19808

Récupérer le B. Vi. 1570. Serrer les vis de couture au couple de (2,5 daN.m) après avoir fait tourner l'arbre primaire pour assurer un bon accostage des roulements. Mettre en place l'axe de marche arrière (A).

Sur l'arbre primaire, reposer : – la rondelle d'appui (grande face côté pignon), – la bague sous pignon, – le pignon fou de 5ème équipé de son anneau synchro, – le moyeu de 5ème équipé de son ressort.

19806

21-31

Mettre en place le contacteur de marche arrière.m. Serrer la vis et l'écrou des pignons au couple : Ecrou d'arbre primaire 2. Remettre la boîte de vitesses au point mort. 19825 19823 Passer la 1ère au levier de vitesses et la 5ème en glissant la fourchette de 5ème sur son axe.m). 19824 21-32 . 21 Placer le couvercle arrière et serrer les vis au couple (2.5 daN.5daN. Mettre en place le capteur de régime pour boîte de vitesses robotisée JH1. Mettre un joint torique neuf.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer et goupiller la fourchette de 5 ème.m. Vis d'arbre secondaire 16 daN.

1601 pour boîte de vitesses JR. Vi.1 daN.m. 19826 21-33 . 21 19805 Remonter le cylindre récepteur d'embrayage et serrer les vis au couple 2.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Mettre en place le joint d'arbre d'embrayage à l'aide du B.

Vi. Vi.BOITE DE VITESSES MECANIQUE Réfection boîte de vitesses Reposer le joint de sor tie différentiel à l'aide du B. 945 pour boîte de vitesses JH et B. 945 sur le planétaire et positionner le joint huilé avec le B. Vi. BOITE DE VITESSES JR 21 A Mettre le protecteur (A) du B. 21-34 . 1058 pour boîte de vitesses JR. 1058. Vi. BOITE DE VITESSES JH Monter le protecteur (A) huilé sur le planétaire et positionner le joint (C) huilé avec l'outil (B).

TRANSMISII Identificare K7J sau K7M. şi JH1 sau JH3 TRANSMISII PENTRU CUTII DE VITEZE MECANICE JH 29A 108554 Articulaţie transmisie Tip vehicul Motor Cutie viteze de Transmisie stânga Parte roată LS0A LS0B K7J 710 K7M 710 JH1 053 JH3 052 GE86 GE86 Parte cutie de viteze GI69 GI69 Transmisie dreapta Parte roată GE86 GE86 Parte cutie de viteze RC 462 RC 462 29A-1 .

şi K7J sau K7M.TRANSMISII Ingrediente L90. şi JH1 sau JH3 29A Cantitate Aplicare strat Aplicare strat 124 ± 10 g 294 ± 10 cm3 Organ aferent Caneluri articulaţie parte cutie Şuruburi etrier frână Articulaţie RC 462 Articulaţie GE 86 Tip de produs Unsoare MOLYKOTE BR2 Adeziv FRENBLOC Unsoare MOBIL CVJ 825 BLACK STAR (livrată cu kitul de reparaţie) 29A-2 .

DEMONTARE I . 29A-3 . . 604-01 Tav.m 2 28 daN.5 daN. .piuliţa de rotulă de direcţie (3).m 11 daN. 604-01).cele două şuruburi de fixare a etrierului (2).m 4 10. Golire ulei).etrierul. a Demontaţi cele două şuruburi (4 ) de fixare a piciorului amortizorului.piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou.TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90.5 daN. 107922 a Demontaţi transmisia parte roată. Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a burdufului de transmisie şuruburi picior amortizor şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 2. a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil.PARTE ROATĂ a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).7 daN. .roata faţă stânga.m 10. a Demontaţi protectorul de sub motor.m 3 107935 a Demontaţi: .5 daN. a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. 476). a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta. Cutie de viteze mecanică. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou. 476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă a Demontaţi: . 29A .rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav.m 3.

. Golire ulei).PARTE CUTIE DE VITEZE 29A . . Notă: Verificaţi ca galeţii transmisiei să nu iasă cu mâna. a Efectuaţi umplerea şi nivelul de ulei al cutiei de viteze (consultaţi 21A. 1 107933 a Demontaţi: .cele două şuruburi ale suportului etrierului (10. şi JH1 sau JH3 II .piuliţa de rotulă de direcţie (3. Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc.7 daN.piuliţa de butuc (28 daN. Dacă este cazul.5 daN.TRANSMISII Transmisie faţă stânga L90.cele trei şuruburi (1) de fixare a burdufului de transmisie.şuruburile de fixare a roţii (11 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Cutie de viteze mecanică.5 daN. controlaţi înainte de remontare ca acele să nu fie căzute în cutia de viteze.cele trei şuruburi de fixare a burdufului de transmisie (2. a Introduceţi fuzeta în butuc.m).m).cele două şuruburi ale piciorului amortizorului (10. . REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii.transmisia parte cutie de viteze. . a Strângeţi la cupluri: . .5 daN.m).m). 29A-4 .m).m).

476 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 29A 3 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a piciorului amortizorului şuruburi suport etrier piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă de butuc şuruburi de fixare a roţii 10.m 28 daN.m 3. a Demontaţi protectorul de sub motor. . a Debranşaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). . a Fixaţi etrierul de arcul de suspensie pentru a evita tensionarea furtunului flexibil. 476). . a Împingeţi transmisia portfuzetei rotind portfuzeta.7 daN. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.piuliţa de rotulă de direcţie (1).5 daN. a Introduceţi fuzeta în butuc.m 11 daN. 604-01 Tav.roata faţă dreapta. Transmisia trebuie să intre liber până când transmisia depăşeşte suficient pentru montarea piuliţei de butuc. a Demontaţi transmisia.m 10. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90.rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (3). 29A-5 .cele două şuruburi ale suportului etrierului (2). 604-01). REMONTARE a Poziţionaţi şi introduceţi transmisia în planetara punţii. 107923 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .etrierul.m 1 108350 a Demontaţi: . .piuliţa de butuc cu ajutorul dispozitivului (Rou.5 daN.

cele două şuruburi de fixare a piciorului amortizorului (10.m).7 daN.şuruburile de fixare a roţii (11 daN.piuliţa de butuc (28 daN.m).TRANSMISII Transmisie faţă dreapta L90.cele două şuruburi ale suportului etrierului (10. .5 daN.m). şi JH1 sau JH3 a Strângeţi la cupluri: .piuliţa de rotulă de direcţie (3. .m). 29A 29A-6 . .m).5 daN. .

1168 Cleşte de colier tip "Clic" pentru transmisie cu burduf termoplastic. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 29A-7 . 108168 (1) (2) (3) (4) (5) Carcasă fuzetă Arc Burduf termoplastic Inel de strângere Arbore lalea Articulaţiile monocinetice stânga şi dreapta sunt identice pe partea roată. 93034 DEMONTARE a Demontaţi transmisiile faţă de pe partea aferentă (consultaţi 29A.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. nu desolidarizaţi carcasa fuzetei de arborele de transmisie. Articulaţie GE 86 1 2 4 3 5 93033 a Declipsaţi colierul mic cu dispozitivul (Tav. IMPORTANT Din motive de securitate. Transmisie. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). a Tăiaţi cu bomfaierul colierul mare având grijă să nu distrugeţi canalul carcasei fuzetei. 1168). Transmisie faţă dreapta sau Transmisie faţă stânga). 29A a Demontaţi burduful parte cutie de viteze a arborelui de transmisie (consultaţi 29A. Transmisie.

Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». 93036 a Tăiaţi burduful. pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. Transmisie faţă dreapta). 29A-8 . a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. a Îndepărtaţi maximul de unsoare. a Remontaţi burduful parte cutie de viteze (consultaţi 29A. Transmisie. a Puneţi în funcţiune articulaţia manual pentru a controla montarea taloanelor.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă parte roată L90. Transmisie. şi JH1 sau JH3 29A REMONTARE a Puneţi burduful pe arborele de transmisie prin partea cutie de viteze. Golire ulei). a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în carcasa fuzetei. a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A. a Înclichetaţi burduful în canalul carcasei fuzetei apoi în cel al arborelui de transmisie. a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. Cutie de viteze mecanică. ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. a Montaţi colierele şi strângeţi-le cu dispozitivul (Tav. Burduf faţă dreapta parte cutie de viteze sau Burduf faţă stânga parte cutie de viteze). 1168).

TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90.Laleaua nefiind echipată cu langhetă opritoare. 108557 2 4 6 1 2 89145 a Demontaţi laleaua (2).Nu scoateţi galeţii din fusurile respective deoarece galeţii şi acele sunt pereche şi nu trebuie să fie niciodată inversaţi. Notă: . . Transmisie. 5 3 7 2943 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Colier de strângere Teacă lalea Burduf Inel de oprire Arc Tripodă Canal 29A-9 . Transmisie faţă dreapta). ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. a Tăiaţi cele două coliere (1 ) având grijă să nu distrugeţi canalul tecii lalea. demontarea sa se face fără a forţa. a Îndepărtaţi maximul de unsoare. şi JH1 sau JH3 Articulaţie RC462 29A DEMONTARE a Demontaţi transmisia faţă dreapta (consultaţi 29A.

a Repoziţionaţi inelul elastic de siguranţă (4) de menţinere sau efectuaţi trei puncte de sertizare la 120° refulând metalul din canelurile de pe arborele de transmisie. a Ungeţi teaca lalea. 4 6 3 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (4). 90391 Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. la presă. 7 90389 a Reintroduceţi tripoda (6) în poziţia reperată la demontare. 6 90388 a Extrageţi tripoda (6). REMONTARE a Lubrifiaţi uşor arborele de transmisie pentru a facilita montarea burdufului (3). 29A-10 . şi JH1 sau JH3 29A a Poziţionaţi diametrul mic al burdufului pe canalul (7) al arborelui de transmisie. a Introduceţi teaca lalea pe tripodă. apăsând pe un extractor prin desprindere.

a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. a Poziţionaţi corect burduful în canalele sale. 29A A 90392 a Introduceţi o tijă fără tăiş cu capăt rotunjit între burduf şi teaca lalea. a Scoateţi calibrul tijă păstrând poziţia. pentru a doza cantitatea de aer conţinută în interiorul articulaţiei. 29A-11 . şi JH1 sau JH3 a Repartizaţi cantitatea de unsoare în burduf şi în teaca lalea.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă dreapta parte cutie de viteze L90. Transmisie faţă dreapta). a Lungiţi sau scurtaţi articulaţia până la obţinerea cotei (A) = 190 mm (Cotă luată între extremitatea burdufului şi faţa celui mai mic diametru al tecii lalea). Notă: Respectaţi obligatoriu volumul de unsoare recomandat în capitolul « Ingrediente ». Transmisie.

cu ajutorul unei prese. Notă: Reperaţi poziţia tripodei înainte de a o extrage. a Demontaţi transmisia faţă stânga (consultaţi 29A. Transmisie. 29A-12 .TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. Cutie de viteze mecanică. 90388 a Extrageţi tripoda. 108558 DEMONTARE a Goliţi cutia de viteze (consultaţi 21A. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 29A 1 Articulaţie GI 69 90387 a Demontaţi inelul elastic de siguranţă (1). Golire ulei). apăsând pe un extractor. ATENŢIE Nu utilizaţi niciodată diluant pentru curăţarea pieselor constitutive. 1331 Dispozitiv de montare rulment de transmisie stânga. Transmisie faţă stânga).

nu efectuaţi îmbinarea cu ciocanul ci cu presa pentru a avea o presiune progresivă. L1 85884 a Poziţionaţi rulmentul pentru a obţine o cotă (L1) = 118 ± 2 m m cuprinsă între ghidul palier şi extremitatea arborelui. Pentru a face acest lucru utilizaţi dispozitivul (Tav. 1331). şi JH1 sau JH3 29A 85933 86197 a Demontaţi ansamblul burduf şi rulment în acelaşi fel ca pentru tripodă. deci riscuri de scurgeri.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. REMONTARE a Pentru a evita deformările rulmentului care include un simering. 29A-13 .

Transmisie. 29A-14 . a Umpleţi până la nivel cutia de viteze (consultaţi 21A.TRANSMISII Burduf de transmisie faţă stânga parte cutie de viteze L90. a Reintroduceţi tripoda pe arborele canelat. Cutie de viteze mecanică. a Repuneţi inelul elastic de siguranţă. a Remontaţi transmisia (consultaţi 29A. Transmisie faţă stânga). Golire ulei). şi JH1 sau JH3 29A G 86198 a Menţinerea transmisiei pe presă este asigurată prin canalul (G) cu un extractor pentru a evita deteriorările articulaţiei parte roată.

3 Şasiu 30A GENERALITĂŢI ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ ELEMENTE PORTANTE SPATE ROŢI ŞI PNEURI ANSAMBLU DIRECŢIE DIRECŢIE ASISTATĂ COMENZI ELEMENTE MECANICE ANTIBLOCARE ROŢI 31A 33A 35A 36A 36B 37A 38C .

L90 .Capitolul 3 CuprinsPagina L90 .Capitolul 3 Cuprins 30A GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Racord şi conducte circuit de frânare Lichid de frână Purjare circuit de frânare Frână: Caracteristici Bare antiruliu: Caracteristici Cuplu de strângere tren faţă Cuplu de strângere tren spate Cuplu de strângere sistem de frânare Cuplu de strângere direcţie Gărzi la sol Valori şi reglaje trenuri rulante faţă Valori şi reglaje trenuri rulante spate Comportament vehicul: Diagnosticare 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A-8 31A-10 31A-12 31A-15 31A-19 31A-22 31A-24 30A-1 30A-2 30A-3 30A-4 30A-6 30A-7 30A-8 30A-10 30A-11 33A Portbutuc Rulment portbutuc Arc şi amortizor Braţ inferior Bară antiruliu Cadru tren ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână Garnitură de frână spate 33A-1 33A-2 33A-8 33A-9 33A-10 33A-11 33A-13 33A-14 33A-17 30A-12 Cilindru de frână 30A-13 Tambur de frână 30A-14 30A-16 30A-18 Rulment Arc Amortizor Ansamblu tren spate Strângere în poziţie tren 31A ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ 35A Plăcuţe de frână Furtun flexibil de frână Etrier de frână Suport etrier de frână 31A-1 31A-2 31A-4 31A-6 Presiune de umflare: Identificare Jantă: Identificare 35A-1 35A-2 ROŢI ŞI PNEURI .

Cuprins 35A ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri Echilibrare 35A-3 35A-4 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare Eclatare comandă de ambreiaj Comandă de ambreiaj: Reglaj Pedală de ambreiaj 37A-18 37A-19 37A-20 37A-21 37A-23 37A-24 37A-25 37A-27 36A ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie Bieletă cu rotulă axială Coloană de direcţie Garnitură tablier 36A-1 36A-3 36A-5 36A-8 Cablu de ambreiaj Comandă externă viteze: Descriere Comandă externă viteze Ansamblu unitate de comandă viteze 36B DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată Coloană de direcţie Pompă de direcţie asistată Fulie pompă de direcţie asistată Presiune pompă de direcţie asistată: Control 36B-1 36B-3 Prezentare 36B-6 ABS fără ESP: Descriere 36B-10 36B-11 Grup hidraulic fără ESP: Prezentare Grup hidraulic fără ESP 38C-2 38C-4 38C-5 38C-1 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI 37A COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal Compensator de frânare Amplificator de frânare Supapă de reţinere amplificator de frânare Pedală de frână Pedală de acceleraţie Ansamblu pedalier de frână ambreiaj Contactor stop Cabluri de frână de parcare 37A-1 37A-2 37A-5 37A-7 37A-8 37A-10 37A-11 37A-13 37A-15 .

nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. reperaţi întotdeauna reţeaua de conducte înainte de demontare pentru a le branşa obligatoriu în poziţiile lor iniţiale. 30A-1 . nu o luaţi ca referinţă pentru orificiile de racordare şi alocarea circuitelor. 105586 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală.GENERALITĂŢI Schemă de principiu circuit de frânare Frânare în « X » cu compensator dependent de sarcină Frânare în « X » cu ABS 30A 108548 IMPORTANT Aceasta este o schemă de principiu generală. În momentul înlocuirii unuia dintre elementele constitutive ale circuitului de frânare al unui vehicul.

. etriere şi grup hidraulic este efectuată prin intermediul racordurilor filetate cu pas metric. 78491 Identificare piese: .formă racorduri (C): 6 laturi exterioare de 11 mm. . . 30A-2 .În consecinţă.GENERALITĂŢI Racord şi conducte circuit de frânare L90 30A ATENŢIE .formă capăt de racordare conducte din oţel sau cupru (A).formă locaşuri filetate pe organe (B).Branşarea conductelor între cilindru principal. nu utilizaţi decât piese care figurează în catalogul de piese de schimb ale acestui vehicul.

a frânelor noastre cu discuri (pistoane cu cavităţi care transmit slab căldura. RENAULT recomandă un lichid de frână cu vâscozitate slabă la rece (maxim 750 mm2 / s la . Pentru o utilizare optimă a frânării. etriere culisante care evită să aibă o rezervă de lichid în zona cel mai puţin răcită a roţii). 1 .40°C).Lichid de frână omologat Amestecul în circuitul de frânare a două lichide de frână necompatibile poate antrena riscuri importante de scurgeri datorate în principal deteriorării cupelelor. chiar în cazul unei utilizări intensive a frânelor (zonă montană). 30A 30A-3 . 2 . Ceea ce determină să se recomande o schimbare a lichidului: consultaţi carnet de întreţinere al vehiculului. Nu compensaţi această scădere. Nivelul lichidului de frână nu trebuie totuşi să coboare sub reperul minim. limitaţi-vă obligatoriu la lichidele de frână controlate şi omologate de laboratoarele noastre şi conforme cu norma SAE J 1703-DOT4. şi în special.Completare nivel Uzura plăcuţelor de frână provoacă o scădere progresivă a nivelului lichidului de frână în rezervorul său.GENERALITĂŢI Lichid de frână PERIODICITATE DE ÎNLOCUIRE LICHID DE FRÂNĂ Tehnologia frânelor noastre. ne permite să respingem la maxim riscul de «vapor-lock». Lichidele de frână actuale suportă totuşi o degradare uşoară în cursul primelor luni de utilizare ca urmare a unei uşoare prize de umiditate. nivelul este restabilit în momentul următoarei schimbări a plăcuţelor. Pentru a evita astfel de riscuri. cantitate scăzută de lichid în cilindru.

I . a Purjaţi circuitul deschizând şuruburile de purjare în ordinea următoare: . a Strângeţi la cuplu şuruburile de purjare (6 N. . urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării. .circuitul faţă dreapta.amplificatorul.grupul hidraulic (nou şi preumplut). a Cu motorul întrerupt. Cupluri de strângerem şuruburi de purjare 6 N. . . dacă nu este corectă. a Racordaţi aparatul de purjare a aerului la rezervorul lichidului de frână al vehiculului (consultaţi manualul de utilizare a aparatului). .compensatorul. .Circuitul de reglare a frânării trebuie să fie lipsit de orice defect hidraulic şi electric. a Provocaţi o reglare a frânării.lichidul de frână.circuitul spate stânga. .Controlaţi nivelurile lichidului de frână din circuitul de frânare şi aparatul de purjare.o conductă rigidă. .cilindrul principal. 30A-4 . a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .cilindrul receptor. . controlaţi cursa pedalei. pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor după ce aţi debranşat aparatul de purjare. în cursul unui test rutier.un etrier.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare 30A Material indispensabil aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) tester de diagnosticare a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare. Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier.circuitul faţă stânga. .rezervorul.un furtun flexibil. reîncepeţi această procedură de purjare. Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa capuşoanelor de etanşeitate.PURJARE CIRCUIT DE FRÂNARE ÎN AFARA SISTEMELOR DE REGLARE a ATENŢIE Precauţie specială de respectat în timpul operaţiei de purjare a circuitului de frânare: contactul vehiculului trebuie să fie întrerupt pentru a nu activa electrovanele grupului hidraulic (dacă vehiculul este echipat).m). . Precauţii de respectat în timpul operaţiei de purjare a aerului din circuitul de frânare: .circuitul spate dreapta. a Această procedură este aplicabilă în urma unei demontări sau înlocuiri a unuia dintre următoarele elemente: .m .

a Controlaţi strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa buşoanelor de etanşeitate. a Debranşaţi aparatul de purjare. a Efectuaţi o purjare a circuitului de reglare cu ajutorul testerului de diagnosticare. apăsaţi şi eliberaţi alternativ pedala de frână (acţiune de pompare). În consecinţă. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Activaţi comanda SC006 «purjare grup hidraulic şi circuite de frânare». a Urmaţi instrucţiunile din testerul de diagnosticare. urmaţi procedura de purjare a circuitului de reglare a frânării. a Racordaţi (consultaţi manualul de utilizare a aparatului): . 30A 30A-5 . a Provocaţi o reglare a frânării.dispozitivul aparat de purjare circuite de frânare (care a primit aprobarea Renault) la circuitul de frânare al vehiculului.PURJARE CIRCUIT DE REGLARE FRÂNARE a Această procedură este aplicabilă în urma unui test rutier cu reglare a frânării în cursul căruia cursa pedalei devine incorectă. .testerul de diagnosticare. a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor. pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână este corectă. Notă: De-a lungul întregii proceduri de purjare. o cantitate de lichid de frână mai mare decât capacitatea circuitului poate fi utilizată. a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de purjare. în cursul unui test rutier. Dacă cursa pedalei devine incorectă în cursul testului rutier.GENERALITĂŢI Purjare circuit de frânare II .

6 0.3 48 238 12 10.07 18 6 52 259 12 10. 20.25 181.25 179.3 204.07 18 6 30A-6 .6 3.6 32 180.GENERALITĂŢI Frână: Caracteristici 30A Motor Frâne faţă (mm) Diametru pistoane Diametru discuri Grosime discuri Grosime minimă discuri (1) Bătaie maximă discuri Grosime garnituri (suport inclus) Grosime minimă garnituri (suport inclus) Frâne spate (mm) Diametru cilindri receptor Diametru tamburi Diametru maxim tamburi pentru înlocuire Grosime garnituri (suport inclus) Grosime garnituri primară Grosime garnituri secundară Cilindru principal (mm) Diametru Cursă (1) Discurile de frână nu sunt rectificabile.45 4.6 0. Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea.45 202.4 19 203.

5 mm.GENERALITĂŢI Bare antiruliu: Caracteristici L90 Diametru bară antiruliu faţă: 24. 30A 30A-7 .

amortizor» pe caroserie Bulon braţ inferior Şurub de fixare inferioară a tirantului cadru Piuliţă de rotulă de direcţie Şuruburi de fixare a palierului barei antiruliu şi a cadrului Piuliţă de fixare a palierului barei antiruliu Şuruburi suport etrier Şurub de fixare superioară a tirantului cadru pe lonjeron Bulon de fixare a amortizorului la portbutuc Şuruburi cadru faţă Şuruburi de fixare a casetei de direcţie pe cadru Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 1 8 9 7 4 6 3 2 5 109718 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Denumire Piuliţă de fixare a ansamblului «arc .m) 44 105 62 37 105 8 105 21 105 105 105 30A-8 .

m) 62 14 62 280 105 50 34 14 30A-9 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren faţă 30A 11 17 15 14 18 13 12 109719 16 4 Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Denumire Piuliţă amortizor pentru cupelă arc Piuliţă de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu Bulon rotulă braţ inferior Piuliţă transmisie Şuruburi de fixare a roţii Contrapiuliţă de reglaj paralelism Fixare rotulă axială pe casetă de direcţie Şurub de fixare a discului Cuplu de strângere (N.

m) 175 62 105 125 14 14 80 30A-10 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere tren spate 30A 2 2 4 6 7 1 5 3 109717 Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Piuliţă tambur Şuruburi de fixare a palierului Şurub de fixare inferioară a amortizorului Piuliţă de fixare a articulaţiei elastice Conductă rigidă de frână pe cilindru de frână Racord de conductă rigidă pe furtun flexibil Şuruburi de fixare a tamburului de frână pe tren spate Cuplu de strângere (N.

m) Piuliţă de fixare a amplificatorului de frânare Piuliţe de fixare a cilindrului principal Conductă ieşire cilindru principal Şurub de fixare grup hidraulic pe suportul său Racorduri conducte grup hidraulic Piuliţe de fixare a comenzii frânei de staţionare 21 21 14 8 14 21 30A-11 .FRÂNARE FAŢĂ ŞI SPATE Denumire Cuplu de strângere (N.m) 21 12 Denumire 14 14 34 105 14 14 14 14 14 II .COMANDĂ FRÂNĂ Denumire Cuplu de strângere (N.m) Şurub de purjare etrier faţă Şurub de purjare cilindru spate Furtun flexibil de frână intrare etrier faţă Conducte de frână intrare cilindru spate Furtun flexibil de frână pe conductă de frână Şuruburi de coloane frână faţă Şuruburi suport etrier Conductă de frână pe compensator Conductă de frână pe cilindru principal Conductă de frână pe furtun flexibil Şurub de fixare a discului şuruburi de fixare a cilindrului pe disc 6 6 17 Şurub de fixare a suportului grupului hidraulic pe caroserie Şuruburi de compensatorului fixare a 30A Cuplu de strângere (N.GENERALITĂŢI Cuplu de strângere sistem de frânare I .

m) 105 37 34 Denumire Cuplu de strângere (N.m) Piuliţe de fixare a coloanei de direcţie Rotulă axială Şuruburi furcă rabatabilă Contrapiuliţă de reglaj paralelism 21 50 DIRECŢIE ASISTATĂ 21 Şuruburi pentru casetă de direcţie Piuliţă de rotulă de direcţie 30A Cuplu de strângere (N.m) Presostat pe conductă de înaltă presiune Racord conductă de înaltă presiune şi joasă presiune pe casetă de direcţie Racord conductă de înaltă presiune de pe pompă de direcţie Şuruburi de fixare a pompei DA pe suport 12 21 21 21 30A-12 .GENERALITĂŢI Cuplu de strângere direcţie Denumire Denumire Cuplu de strângere (N.

între sol şi axul de fixare a articulaţiei elastice pe palier. 108937 Cota (W2) se măsoară în spate.GENERALITĂŢI Gărzi la sol PUNCTE DE MĂSURARE 30A W2 R1 R2 109317 Cota (R1) se măsoară între sol şi axa roţii faţă. Cota (R2) se măsoară între sol şi axa roţii spate. 30A-13 . între sol şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior. W1 108936 Cota (W 1) se măsoară în faţă.

Presiune de umflare). Valoare 2° 42’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188. Roţi şi pneuri. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client. nimeni la bord) cu plinul la jumătate. Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor.5 (Jantă 14") W1 = 192. 2 . .5 (Jantă 15") III .UNGHI DE FUGĂ Nereglabil.CONVENŢIE DE SEMNE 1 . Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. 93011 93012 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj. Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile.UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. I .GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante. 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus.Deschidere II . controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A.5 ± 10. + = închidere (sau cleşte).Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante.38 ± 10. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria. 30A-14 .= deschidere.

38 ± 10. braţ inferior.5 (Jantă 14") W1 = 192.034 mm ± 1.5 (Jantă 15") IV . 93014 Valoare 10° 17’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.5 (Jantă 15") Valoare (Pentru două roţi) Deschidere .38 ± 10.5 (Jantă 14") W1 = 192.108 mm ± 1.0° 10’ ± 30’ Diferenţă dreapta/stânga maximă = 1° Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.PARALELISM 30A Reglaj prin rotire manşoane bieletă de direcţie.108 mm VI .5 (Jantă 14") W1 = 192.034 mm jante 15": 1. Elemente portante faţă.5 ± 10.UNGHI PIVOT Nereglabil.5 ± 10.5 (Jantă 15") 30A-15 .BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE 93011 Poziţie tren faţă (mm) W1 = 188.0° 10’ ± 10’ jante 14": 1.38 ± 10.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant faţă V . Consultaţi 31A. 93013 Valoare .5 ± 10.

6 ± 10.96 ± 10.Deschidere II . 93011 93013-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. Aveţi grijă să poziţionaţi volanul drept în timpul reglajului paralelismului astfel încât să nu decalaţi poziţia unghiulară cu poziţia dreaptă a roţilor faţă. controlaţi obligatoriu presiunea de umflare a pneurilor (consultaţi 35A. 30A-16 .0° 51’ ± 15’ Poziţie tren spate W2 = 291. + = închidere (sau cleşte).GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate Înainte de orice utilizare a bancului de control al trenurilor rulante.PARALELISM Nereglabil.5 (jantă 14") W2 = 293.UNGHI DE CAROSAJ Nereglabil. Dacă garda la sol nu este conformă cu specificaţiile.5 (jantă 15") III .= deschidere. Valoare . nimeni la bord) cu plinul la jumătate. Un decalaj unghiular al volanului în raport cu poziţia roţilor ar genera o returnare client. Presiune de umflare).Închidere (sau cleşte) 30A ATENŢIE În momentul controlului valorilor trenurilor rulante. Reglaţi garda la sol a vehiculului conform specificaţiilor înainte de a verifica geometria roţilor. Roţi şi pneuri. încercaţi să o reglaţi coborând sau ridicând caroseria. .CONVENŢIE DE SEMNE 1 . 2 . vehiculul trebuie să fie gol (nici un bagaj. 93011-1 ATENŢIE Convenţie de semne practicată mai sus. I .

5 (jantă 14") W2 = 293.6 ± 10.5 (jantă 15") IV .96 ± 10.GENERALITĂŢI Valori şi reglaje tren rulant spate 30A 93011-1 Valoare Poziţie tren spate (Pentru două roţi) Închidere + 0° 44’ ± 15’ W2 = 291. Elemente portante spate. Strângere în poziţie tren. 30A-17 .BLOCARE ARTICULAŢII ELASTICE Consultaţi 33A.

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Shimmy*: vibraţie volan între 100 şi 120 Km/h.FRÂNARE 30A Aer în circuitul de frânare Scurgere internă la circuitul de frânare Scurgere externă la circuitul de frânare Cauză/ simptom Uzură Uzură plăcuţe neregulată de frână plăcuţe de frână Defecţiune Gripare Coroziune Uzură Uzură Bătaie disc de neregulată amplificator frontală disc de piston disc d e de frânare etrier de frână disc de frână frână frână frână Zgomot la frânare Zgomot permanent Trepidaţii la frânare Vibraţii la pedală Pedală dură Pedală moale Pedală lungă Pedală la planşeu Frânare permanentă x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30A-18 . I .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 II .DIRECŢIE 30A Defect Gripare receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Cauză/ simptom în în Joc Nivel de A e r circuitul direcţie ulei de direcţie direcţie asistată insuficient asistată x x x x x Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x x x x x x x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) Zgomot Vibraţii Trepidaţii Revenire necorespunzătoare la centru a volanului x Defect x asistenţă la viteză redusă direcţie asistată variabilă hidraulică x x 30A-19 .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) x 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) Exces de asistenţă la viteză ridicată direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică Defect asistenţă direcţie asistată variabilă hidraulică sau electrică x x 30A-20 .

presiune pneuri zătoare pneuri Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect (consultaţi bandă de mărime pneuri paralelism suspensie sau tabelul faţă rulare pneu degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x x x x x Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Vibraţii x x x x Shimmy* Ţinută drum proastă de x x x x 30A-21 .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză/ simptom Nivel de A e r în Joc în ulei circuitul direcţie direcţie de asistată direcţie insuficient asistată Deteriorare Defect de Defect Defect presiune tensionare coloană de montare coloană la ieşire curea de direcţie de antrenare pompă direcţie x Defect Defect unghiuri gestionare tren faţă electronică (unghi de asistenţă fugă) 30A Gripare Defect receptor de pneu frânare (piston sau cilindru) x Tragere la viteză stabilizată Tragere la frânare x x x III .ROŢI ŞI PNEURI Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.

tren şi suspensie faţă Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Uzură Stare arc amortizor de de suspensie suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x x x Dezechili.presiune pneuri zătoare pneuri 30A Direcţie (consultaţi tabelul « Direcţie » Neconformitate Defect de T r e n ş i Frânare Deformare Defect bandă de mărime pneuri paralelism suspensie (consultaţi sau faţă rulare pneu tabelul degradare « Frânare » roţi şi pneuri (consultaţi tabelul « Tren şi suspensie faţă » x x x Uzură prematură pneu Uzură neregulată pneu x x x x x x x IV .Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţii x x x x x x x 30A-22 .TRENURI ŞI SUSPENSIE Cadru .GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză simptom / Echilibrare Defect necorespun.

de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x x x x x x Dezechi.Defect bru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x x x x Tren şi suspensie spate Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Contact cu piese înconjurătoare Stare arc Uzură amortizor de suspensie de suspensie Uzură bară antiruliu sau paliere Defect de aliniere trenuri faţă şi spate Defect de Deteriomontare rare s a u d e rulment strângere portbutuc piese cadru sau tren faţă x x 30A Dezechili.Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Zgomot Vibraţie x 30A-23 .

GENERALITĂŢI Comportament vehicul: Diagnosticare L90 Cauză / Deformare Degradare simptom amortizor fixări ansamblu arcamortizor pe caroserie Stare arc Uzură Defect de Defect de DeterioContact Uzură bară aliniere montare rare cu piese amortizor de suspensie antiruliu roţi s a u d e rulment înconju.Defect libru între unghiuri suspensii trenuri stânga şi rulante dreapta Frânare (consultaţi tabelul « Frânare » Shimmy* x Ţinută de drum proastă x Geometrie tren faţă Incidente Unghi de fugă necorespunzător Cauze posibile -Braţ deformat -Lonjeron deformat Unghi de carosaj plus unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Unghi pivot necorespunzător Unghi de carosaj corespunzător dar: Unghi pivot necorespunzător Unghi pivot corespunzător dar: Unghi de carosaj necorespunzător Variaţie paralelism necorespunzătoare Paralelism necorespunzător mai mare de 6 mm Consultaţi unghi de fugă necorespunzător Portfuzetă dreapta sau stânga deformată Portfuzetă deformată Portfuzetă deformată -Braţ deformat -Lonjeron deformat 30A-24 .de sau strângere portbutuc rătoare suspensie paliere piese cadru sau tren faţă x x x x x 30A Dezechi.

REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. În momentul înlocuirii plăcuţelor de frână.şuruburile de fixare a roţii (105 N. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Plăcuţe de frână 31A a Montaţi plăcuţele noi începând din interior.m). plăcuţele şi discurile de frână. . Cupluri de strângerem ATENŢIE şuruburi de coloană şuruburi de fixare a roţii 34 N. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele din partea opusă .şurubul de coloană (34 N. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele.m . IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. a Verificaţi starea elementelor de frânare. 1 Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. a Strângeţi la cupluri: .m). a Rotiţi etrierul în sus. a Înlocuiţi piesele defecte. 108349 a Demontaţi şurubul (1) inferior al coloanei.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată. a Demontaţi plăcuţele. a Demontaţi roţile faţă. a Deblocaţi volanul. 31A-1 .m 105 N.

108922 a Defiletaţi: .furtunul flexibil de frână pe racord (14 N.m 6 N. ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. îndreptaţi roţile deoarece bracarea favorizează montarea răsucită.furtunul flexibil de frână pe etrier (17 N.m).m 2 14 N. a Poziţionaţi extremitatea mamă a furtunului flexibil de frână pe braţul de menţinere. ATENŢIE Controlaţi starea furtunului flexibil de frână.racordul conductei (1). ceea ce eliberează tubul flexibil al canelurilor.m).m IMPORTANT Respectaţi obligatoriu ordinea operaţiilor descrise în metoda de mai jos. Înlocuiţi dacă este necesar. Notă: Furtunurile flexibile livrate ca piese de schimb sunt înconjurate de un arc pentru a evita să le răsuciţi în momentul remontării. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. . 108919 ATENŢIE DEMONTARE a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.furtunul flexibil al etrierului (2). fără constrângere de răsucire. 31A-2 . a Strângeţi la cupluri: .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem furtun flexibil de frână pe etrier furtun flexibil de frână pe racord şuruburi de purjare 17 N. . REMONTARE a Remontaţi furtunul flexibil de frână lângă etrier. Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.

31A 31A-3 . a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi30A.m). Purjare circuit de frânare). a Strângeţi la cuplu şurubul de purjare (6 N. .arcul. Generalităţi.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Furtun flexibil de frână a Verificaţi dacă capătul de racordare se anclanşează liber în canelurile braţului.conducta rigidă pe furtunul flexibil de frână având grijă ca furtunul flexibil să nu se răsucească înfiletând conducta rigidă. a Montaţi: .

. . a Demontaţi roţile faţă. pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei la periferia sistemului de frânare. a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte). a Strângeţi la cupluri: .m 105 N.plăcuţele de frână.furtunul flexibil de frână (17 N.etrierul. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă.şuruburile de coloană (34 N. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat). DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .m 17 N. a Remontaţi: .m).etrierul de frână.Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată. 31A-4 .m). ATENŢIE . ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână.şuruburile (1) de coloane. .Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.m În momentul înlocuirii unui disc. . a Deblocaţi volanul. a Deblocaţi furtunul flexibil de frână de pe etrierul de frână. a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână 31A Material indispensabil presor-pedală 1 Cupluri de strângerem şuruburi de coloană furtun flexibil de frână şuruburi de purjare şuruburi de fixare a roţii 34 N. a Montaţi plăcuţele începând din interior.şurubul de coloană. Notă: Etrierele livrate ca piese de schimb sunt preumplute. a Remontaţi roţile. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul alezajului său. 108349 a Demontaţi: .m 6 N. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele.

31A-5 . În caz contrar efectuaţi o purjare completă (consultaţi. 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Etrier de frână a Strângeţi la cupluri: . a Efectuaţi o purjare parţială a circuitului de frânare.m). plăcuţele şi discurile de frână. .şurubul de purjare (6 N. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. Purjare circuit de frânare). dacă rezervorul de compensare nu este golit complet în cursul operaţiei.m). Generalităţi.şuruburile de fixare a roţii (105 N. 30A.

a Demontaţi roţile faţă. 31A-6 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi suport etrier şuruburi de coloane şuruburi de fixare a roţii 105 N.m).şuruburile (2) ale suportului etrierului. a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Montaţi plăcuţele începând din interior. 108349 a Demontaţi şuruburile (1) de coloane.suportul etrierului.şuruburile de fixare a suportului etrierului.suportul etrierului. a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului etrierului (105 N.plăcuţele.m 34 N. a Suspendaţi etrierul de frână de arcul de suspensie. a Deblocaţi volanul. . a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi piesele defecte). . înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă. a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor.m În momentul înlocuirii unui disc. a Remontaţi: . 2 1 108350 a Demontaţi: .m 105 N. REMONTARE a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul locaşului său.

. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.şuruburile de coloane. plăcuţele şi discurile de frână. 31A-7 .Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N. dacă au fost degrafate. ATENŢIE .Fixaţi furtunul flexibil de frână şi cablajul senzorului de viteză roată. a Remontaţi roţile. 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.m).etrierul. a Strângeţi la cuplu şuruburile de coloane (34 N. .m). .Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Suport etrier de frână a Remontaţi: .

a Demontaţi . În momentul înlocuirii unui disc de frână. a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului. ATENŢIE . 2 108921 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .suportul etrierului. .m 105 N. 31A-8 .Nu deterioraţi furtunul flexibil de frână. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Remontaţi roţile.şuruburile (2) de fixare a discului. a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână 31A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 14 N. .Fixaţi cablajele senzorului de viteză roată.suport etrier". a Deblocaţi volanul. înlocuiţi obligatoriu plăcuţele şi discul din partea opusă. 108350 1 a Strângeţi la cupluri: . a Suspendaţi ansamblul "etrier . .m). Zgârieturi sau uzuri prea importante impun înlocuirea lor. a Demontaţi roţile faţă.m).discul. .m 105 N. a Curăţaţi suporturile etrierului şi etrierele.şuruburile suportului etrierului (105 N.m Discurile de frână nu sunt rectificabile. dacă au fost degrafate (dacă vehiculul este echipat).Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.şuruburile de fixare a discului (14 N.

plăcuţele şi discurile de frână.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Disc de frână a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). 31A-9 . IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele. 31A Notă: Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe rezervor.

. 604-01 Tav.piuliţa (5) a butucului cu ajutorul dispozitivului (Rou. a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat). 1050-02. 1050-04 Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. a Declipsaţi senzorul de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). a Demontaţi: .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Rou.şuruburile (6) de fixare a discului.m 62 N. a Deblocaţi volanul. 1050-04 şi Tar.m 37 N. 31A-10 . a Demontaţi roata faţă în partea respectivă. .suport etrier de frână faţă » de arcul de suspensie.m 14 N. 1420-01 2 Cupluri de strângerem buloane picior amortizor bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie şurub de fixare discului de frână piuliţă butuc şuruburi de fixare a suportului etrierului de frână şuruburi de fixare a roţii a 105 N.m 3 108350 105 N.bulonul (3) rotulei inferioare. 1420. a Suspendaţi ansamblul « etrier . Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.m 5 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 6 108921 a Demontaţi şuruburile (1) ale suportului etrierului de frână faţă. 1454. .m 280 N.piuliţa (2) de rotulă de direcţie. fără cilindru). Tav. 31A 4 1 Tav. 476 Tav. 604-01).discul. . Tav.m 105 N.

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Portbutuc . .m).piuliţa butucului (280 N.m). Valori şi reglaje tren rulant faţă). 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. plăcuţele şi discurile de frână. .şuruburile de fixare a roţii (105 N. a Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A . rotindu-l spre interiorul vehiculului sau cu ajutorul dispozitivelor (Tav. Generalităţi.piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.bulonul rotulei inferioare (62 N. 1420-01) dacă este necesar. . .buloanele piciorului amortizor (105 N.şuruburile de fixare a discului de frână (14 N. 476).m).şuruburile de fixare a suportului etrierului de frână (105 N. a Demontaţi portfuzeta semitrenului faţă. IMPORTANT Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână pentru a pune în contact pistoanele.m). a Extrageţi rotulele cu ajutorul dispozitivului (Tav. 31A-11 .buloanele (4) de fixare inferioară a amortizorului.m).m).m). Notă: Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea montării lor a Strângeţi la cupluri: . . 1050-04) şi (Tav. IMPORTANT Aveţi grijă să nu vă răniţi cu piciorul amortizorului când se retrage din portfuzetă. .

Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav. Această metodă necesită utilizarea următoarelor dispozitive: .m 105 N. aveţi grijă să nu marcaţi ţinta senzorului de viteză roată în momentul remontării (dacă vehiculul este echipat). 1050-04).dispozitiv (Tav. 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare. Elemente portante faţă.m 20786 a Demontaţi butucul. 604-01). a Demontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului. Dispozitiv de imobilizare butuci Extractor rotulă 31A Tav. apăsând pe butuc cu un tub cu diametrul exterior de 36. 476 1 Cupluri de strângerem bulon rotulă inferioară piuliţă de rotulă de direcţie piuliţă transmisie buloane picior amortizor şuruburi de fixare a discului şuruburi suport etrier şuruburi de fixare a roţii 62 N. 476). 1420. . 1420-01 Rou. Portbutuc).m 105 N. 604-01 Tav. la presă.m 14 N. 1420-01). . a Plasaţi fălcile extractorului în canalul inelului interior al butucului pentru a-l extrage. 31A-12 . fără cilindru). 1050-04 şi Tar. DEMONTARE a Demontaţi portbutucul (consultaţi 31A.m 105 N. 101230 1 ATENŢIE Rulmentul este pilotat.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav.5 mm cu ajutorul unui extractor (1).m 280 N. .dispozitiv (Tav. Tav. . a Extrageţi din butuc inelul inferior cu ajutorul unui extractor cu fălci (1). 1050-02.dispozitiv (Rou.m 37 N.extractor. 1454. Tav.dispozitiv (Tav.

Înlocuiţi portbutucul dacă portbutucul este defect.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc REMONTARE a ATENŢIE 31A Nu deplasaţi vehiculul neechipat cu transmisiile sale strânse la cuplu pe butuc. această poziţie corespunde centrului locaşului (dacă vehiculul este echipat). x 101934 a Remontaţi portsenzorul (dacă vehiculul este echipat). .suprafeţele portfuzetei în contact cu rulmentul nou. . în contact cu portfuzeta şi butucul. 20787 a Demontaţi rulmentul apăsând pe inelul interior cu un tub cu diametrul exterior de 65 mm. Curăţaţi: .suprafeţele butucului în contact cu rulmentul nou.Verificaţi obligatoriu starea suprafeţei butucului şi alezajului portbutucului înainte de remontarea rulmentului. a Poziţionaţi portsenzorul la (x) egal cu 35° ± 5 de axa verticală a portbutucului. nerespectarea acestei reguli riscă să antreneze distrugerea rulmenţilor roţilor şi deteriorarea ţintei ABS. ATENŢIE Nu apăsaţi pe portsenzor (dacă vehiculul este echipat).suprafeţele interioare şi exterioare ale rulmentului nou. 31A-13 . ATENŢIE .

şurubul suportului etrierului (105 N. .m). ATENŢIE Nu apăsaţi pe inelul interior al rulmentului pentru a nu deteriora rulmentul (efort de îmbinare foarte important).piuliţa transmisiei (280 N.piuliţa de rotulă de direcţie (37 N. a Strângeţi la cupluri: .buloanele piciorului amortizorului (105 N.m).şurubul de fixare a roţii (105 N. a Remontaţi inelul elastic de menţinere a rulmentului. 31A-14 .bulonul rotulei inferioare (62 N. Elemente portante faţă.şurubul de fixare a discului (14 N.m). 20789 a Apăsaţi pe inelul interior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 50 mm. .m).rulment . 20788 a Apăsaţi pe inelul exterior al rulmentului cu un tub cu diametrul exterior de 70 mm. .butuc" pe vehicul (consultaţi 31A. .m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Rulment portbutuc 31A a Remontaţi ansamblul "portbutuc .m). Portbutuc). . .m).

a Deblocaţi volanul.ansamblul «arc .amortizor». ATENŢIE Asiguraţi-vă că. . a Scoateţi piciorul amortizorului din portfuzetă apăsând pe portfuzetă. a Demontaţi buloanele (1) ale piciorului amortizorului. a Declipsaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat).m 44 N.m 105 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 1 Material indispensabil presă comprimare arc Cupluri de strângerem piuliţă amortizor pentru cupelă arc piuliţă amortizor caroserie pe 62 N. a Defiletaţi clema de fixare a cablului senzorului de viteză (dacă vehiculul este echipat). a Suspendaţi portfuzeta. 108350 a Demontaţi şuruburile (2) de fixare a suportului etrierului.m 2 buloane picior amortizor şuruburi de fixare a roţii DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.capela (3).m 105 N. 3 108978 a Demontaţi: . a Demontaţi roţile faţă. . culorile arcurilor şi amortizoarelor sunt identice cu piesele de schimb. suspendaţi-l.piuliţa capelei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 31A-15 .

REMONTARE a Plasaţi presa de comprimare arc într-o menghină.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor a Montaţi cupelele corespunzătoare pe presa de comprimare arc şi poziţionaţi ansamblul pe arc. pentru a facilita remontarea. 31A-16 . respectaţi poziţia şi orientarea arcului şi a cupelelor dispozitivului. a Separaţi diferitele elemente care constituie ansamblul "arc-amortizor". a Dezlipiţi arcul de cupele comprimând arcul. Aplicaţi unsoare între extremităţile arcului şi limitele sale. a Demontaţi piuliţa tijei amortizorului cu ajutorul unui imbus şi al unei chei cu ochi. 31A 95435 a 108980 Notă: În caz de înlocuire a arcului.

31A-17 .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108979 a Poziţionaţi arcul în canalul cupelei.

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Arc şi amortizor 31A 108978 a Înlocuiţi obligatoriu piuliţa tijei amortizorului. a Decomprimaţi arcul. . a Respectaţi ordinea şi sensul de montare a pieselor constitutive. .m).remontare). a Scoateţi presa de comprimare a arcului. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m). dacă a fost degrafat (dacă vehiculul este echipat). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.m). Baterie.Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.m). . a Strângeţi la cupluri: . 31A-18 . Demontare . ATENŢIE . a Strângeţi la cuplu piuliţa amortizorului pentru cupelă arc (62 N.Fixaţi cablajul senzorului de viteză roată.şuruburile de fixare a roţii (105 N.piuliţa amortizorului pe caroserie (44 N.buloanele piciorului amortizorului (105 N. 108981 a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

4 5 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 476).bulonul rotulei inferioare (1). 476 Sus.m 1 62 N. .ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. a Desfaceţi şurubul superior al tirantului cadrului (3).m 3 35 N.m 2 108349 21 N.m 62 N. a Deblocaţi volanul.roata faţă.piuliţa inferioară de bieletă bară antiruliu (2). (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A Cupluri de strângerem buloane de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru piuliţă de fixare inferioară a tirantului cadrului şurub superior tirant cadru piuliţe de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu piuliţă de inferioară rotulă 105 N.buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior (5). a Demontaţi: . a Demontaţi: .m şuruburi de fixare a roţii faţă ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. 31A-19 . .m 105 N. 107934 a Extrageţi rotula cu ajutorul dispozitivului (Tav.apărătoarea de noroi laterală. .piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (4). a Demontaţi: . 1413 Extractor rotulă Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu.

m) în această poziţie.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior . a Puneţi în contact cilindrul de organe pe partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W1). a Coborâţi cilindrul de organe cu (X1) = 24 mm. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare spate şi faţă a braţului inferior pe cadru (105 N. 31A-20 . poziţionaţi braţul inferior pentru a obţine o cotă de antrax (X1) = 24 mm între partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior şi partea inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul braţului inferior (W 1). ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile braţului. a Puneţi partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior pe cilindrul de organe fără să modificaţi reglajul. a Scoateţi cilindrul de organe. a Remontaţi rotula inferioară în portfuzetă. X1 W1 6 109835 a ATENŢIE În timpul remontării. 31A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.braţul inferior. pentru strângerea articulaţiilor elastice fără constrângere.

1734). Generalităţi. Valori şi reglaje tren rulant faţă).m). 31A-21 .roţile faţă şi şuruburile de fixare a roţii faţă (105 N.şurubul superior al tirantului cadrului (21 N. Notă: Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus. .piuliţele de rotulă bieletă de retransmitere bară antiruliu ( 35 N. .m).m).m). . 1413) şi adaptorul (Sus.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Braţ inferior a Remontaţi şi strângeţi la cupluri: .piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (62 N. . 31A ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A .m).piuliţa rotulei inferioare (62 N.

piuliţele inferioare (5) ale bieletei barei antiruliu. a Decalaţi uşor ecranul termic (2) pentru a putea defileta piuliţa palierului dreapta a barei antiruliu.piuliţele (3) ale palierelor centrale ale barei antiruliu. (parte roată) Material indispensabil cilindru de organe 31A 3 4 Cupluri de strângerem piuliţe bieletă antiruliu bară 14 N. 31A-22 . . 108351 a Demontaţi piuliţele speciale (1) de fixare a ecranului termic. 1413 Compresor de blocuri amortizoare pentru montare bare antiruliu.m a Demontaţi: 105 N. Ridicaţi braţele inferioare cu ajutorul unui cilindru de organe. 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat. . 5 109145 şuruburi paliere centrale bară antiruliu DEMONTARE 2 . înlocuiţi-le dacă este necesar.şuruburile (4) ale palierelor centrale ale barei antiruliu (şuruburi de fixare spate a cadrului). Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul (Sus.bara antiruliu.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu Scule şi dispozitive specializate indispensabile Sus. 1734). a Verificaţi starea palierelor centrale şi a bieletelor.m . 1413) şi dispozitivul (Sus. ATENŢIE Poziţionaţi mai întâi palierele centrale cu şuruburile lor.

şuruburile palierelor centrale ale barei antiruliu (105 N.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Bară antiruliu a Strângeţi la cupluri: . ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a barei antiruliu. .m). 31A 31A-23 .piuliţele bieletei barei antiruliu (14 N.m).

pentru a evita o dezechilibrare. . în habitaclu. 3 4 ATENŢIE Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem de ridicare. 476 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament Extractor rotulă Material indispensabil chingă de securitate dispozitiv de blocare volant cilindru de organe 31A DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Mijloace de ridicare. arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate.m a Montaţi dispozitivul de blocare a volanului. a Îndreptaţi roţile.m 65 N. a Demontaţi.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. ele sunt conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se pot dispersa.Pentru procedura de montare achingii de securitate. Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cadrului şuruburi superioare tirant cadru piuliţe de rotule de direcţie buloane rotule inferioare şuruburi bieletă de preluare cuplu pe cadru şuruburi bieletă de preluare cuplu pe CV şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţii 105 N.roţile. a Demontaţi .m 62 N.m 35 N. şurubul şi piuliţa furcii rabatabile. Este interzis să găuriţi sau să decupaţi catalizatorii. IMPORTANT Catalizatorii conţin fibre din ceramică. 1199-01).În timpul acestei operaţii. Punte de prindere sub caroserie: securitate.m 21 N.m 21 N. a Strângeţi cu chingi radiatorul pe traversa superioară faţă. IMPORTANT . consultaţi 02A. 108351 a Declipsaţi şi debranşaţi sonda de oxigen (3). 1199-01 Tav. a Tăiaţi tubul de eşapament (4) la 130 c m de colectorul de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.cele două apărători de noroi laterale.m 105 N.m 37 N. . 31A-24 .

racordul conductei de joasă presiune de pe valva de rotaţie. 31A-25 .toba de eşapament a colectorului de la locul tăierii. 107921 10 . . a Demontaţi: . a Defiletaţi: . . a Extrageţi cele patru rotule cu ajutorul dispozitivului (Tav. . .şurubul de fixare a conductei de joasă presiune pe cadru.racordul conductei de înaltă presiune de pe valva de rotaţie. . a Puneţi un cilindru de organe pe protectorul motor fixat cu ajutorul unei chingi de securitate.buloanele rotulelor inferioare (6).blocul amortizor al tobei de eşapament la nivelul catalizatorului.piuliţele de rotulă de direcţie (8).piuliţele tobei de eşapament de la nivelul colectorului de eşapament (5). 476).şuruburile superioare ale tirantului cadrului (7). a Demontaţi şuruburile (9) şi (10) de fixare a bieletei de preluare cuplu pe motor.ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren 31A DIRECŢIE ASISTATĂ a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune. pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată. 5 107926 1 7 2 107924 8 9 6 108353 a Demontaţi: .şuruburile de fixare a cadrului pe caroserie (2) şi (1). .

şuruburile furcii rabatabile (21 N.Îndreptaţi roţile. . 31A-26 .m).m). Valori şi reglaje tren rulant faţă).m). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului.şuruburile de fixare a cadrului (105 N.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe CV (35 N.m). a Scoateţi echipamentele cadrului. ATENŢIE Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 30A.şuruburile bieletei de preluare cuplu pe cadru (65 N.şuruburile de fixare a roţii (105 N. .buloanele rotulelor inferioare (62 N. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu ordinea de strângere a cadrului. 1747) în amplasamentul şuruburilor de fixare faţă a cadrului.piuliţele de rotulă de direcţie (37 N. a Puneţi două tije filetate M12 (11) ale dispozitivului (Tav. . a Puneţi manşonul referinţă 77 03 083 443 cu "mastic pentru etanşare racord pe ţevi de eşapament" pe tăietura tubului de eşapament.cadrul.Verificaţi poziţionarea radiatorului pe traversa inferioară. a Strângeţi la cupluri: .şuruburile superioare ale tirantului cadrului (21 N. şurubul şi piuliţa furcii rabatabile. . pentru a ghida cadrul în momentul remontării sale.m). a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. 11 a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit mai întâi. ATENŢIE .m). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Generalităţi. 109241 a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. 109146 . . . a Strângeţi în ordine şi la cupluri: 31A . . REMONTARE DIRECŢIE ASISTATĂ a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2).m).ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ Cadru tren .m).

a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate. . Purjare circuit de frânare). ATENŢIE 108927 Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână. Generalităţi.CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE STÂNGA a Defiletaţi: .conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (4). I . 2 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ELEMENTE PORTANTE SPATE Conductă rigidă de frână 33A 4 Material indispensabil presor-pedală II .m Conductele prezintă o parte rigidă şi o parte flexibilă.conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (1).CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE DREAPTA Cupluri de strângerem racord conductă rigidă de frână la nivelul trenului spate racord conductă rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână 14 N.conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate (3).m). a Montaţi dispozitivul presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână. a Defiletaţi: . . a Demontaţi conducta rigidă de frână.racordul conductei rigide de frână la nivelul trenului spate (14 N. a Demontaţi conducta rigidă de frână. 108928 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Strângeţi la cupluri: .conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de frână (2). a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A. 33A-1 . Înlocuiţi obligatoriu agrafele de fixare a conductelor rigide de frână.racordul conductei rigide de frână la nivelul cilindrului de frână (14 N. Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.m 3 14 N. a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate.m).

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite.

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

F B

1

5 A 3 4

2 D C 2
98992

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire superior Arc de revenire inferior (picior) Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat
98993

a Demontaţi arcul inferior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. a Poziţionaţi un cleşte pe pistoanele cilindrului receptor.

(5)

33A-2

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta.

F

1 5 3

Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga

B

REGLAJ

X1

A D C
98994

a Demontaţi: - arcul superior de menţinere (1) desprinzându-l întâi de garnitura spate cu un cleşte pentru segment de frână,
- arcul sistemului de compensare joc incrementat (5),

- menţinerile laterale (3) menţinând tija de legătură în contact cu discul de frână, - levierul de compensare joc incrementat (F), a Scoateţi alternativ fiecare picior de segment (D) din punctul fix (C). a Degrafaţi cablul de frână de parcare din garnitură. a Demontaţi garniturile (B) şi (A). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.

98992

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru (X1) de 179,4 mm ± 0,25. a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem (F).

33A-3

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE MANUALĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

33A

98992-2

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-4

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

DEMONTARE
Cupluri de strângerem piuliţă butuc spate şuruburi de fixare a roţii 175 N.m 105 N.m

Componenţă frână (compensare automată incrementată).

2

2

F 1 5

3

B

A 4
86561

a Destindeţi la maxim cablurile de frână de mână. a Demontaţi:

D C 1
108343

- tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul inferior (1), apoi arcul superior (2) cu un cleşte pentru segment de frână. IMPORTANT Efectuaţi înlocuirea garniturilor prin tren complet, nu montaţi niciodată garnituri de mărci şi de calităţi diferite. a Puneţi un cleşte pe pistoanele cilindrilor receptori.

(A) (B) (C) (D) (F) (1) (2) (3) (4)

Segment primar Segment secundar Punct fix Picior segment de frână Compensare automată joc Arc de revenire inferior (picior) Arc de revenire superior Menţinere laterală Arc de revenire levier frână de mână Arc sistem de compensare joc incrementat

(5)

33A-5

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

33A

R E T A H

G F B

86559

A

a Demontaţi de la segmentul primar: - arcul (G), - levierul de reglaj (H). a Desprăfuiţi tamburii şi discurile cu agent de curăţare frâne.
86560

a Demontaţi: - arcurile (R) de menţinere laterală a segmentelor menţinând tija de legătură (T) în contact cu discul de frână (E), - segmentul primar (A), - bieleta (F), - segmentul secundar (B). a Decuplaţi cablul de frână de mână al levierului de frână de mână.

REMONTARE
a Ungeţi uşor filetul bieletei de reazem. ATENŢIE Constituenţii mecanismului de frână sunt specifici părţii drepte şi părţii stângi, este obligatoriu să nu-i amestecaţi.

Notă: Pe frâna parte stânga: pasul de şurub este pe dreapta. Pe frâna parte dreapta: pasul de şurub este pe stânga a Remontaţi pe segmentul primar: - levierul de reglaj, - arcul. a Fixaţi din nou cablul de frână de mână pe segmentul secundar. a Montaţi: - segmentul secundar şi fixaţi-l,

33A-6

ELEMENTE PORTANTE SPATE Garnitură de frână spate
DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT - bieleta de reazem orientând decuplarea împingătorului filetat pe partea levierului de reglaj, - segmentul primar şi fixaţi-l. a Demontaţi cleştii de pe pistoanele cilindrilor receptori, apoi remontaţi: - arcul superior, - arcul inferior.

33A

REGLAJ

86557

a Cu ajutorul unei şurubelniţe, ajustaţi reglajul diametral al segmentelor prin bieletă pentru a obţine un diametru de 202,45 mm ± 0,25 a Efectuaţi acelaşi reglaj pe cealaltă parte. a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Remontaţi tamburul. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a Compensării automate incrementate ("clic" caracteristic nivelului tamburilor). a Strângeţi la cupluri: - piuliţa butucului spate (175 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-7

ELEMENTE PORTANTE SPATE Cilindru de frână
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a cilindrului pe tambur de frână racord de conductă rigidă de pe cilindrul receptor şuruburi de purjare piuliţă tambur şuruburi de fixare a roţii 14 N.m

33A

- şuruburile de fixare a cilindrului pe tamburul de frână (14 N.m), - racordul de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (14 N.m), - şurubul de purjare (6 N.m), 14 N.m - piuliţa tamburului (175 N.m), - şi şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). 6 N.m 175 N.m 105 N.m a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A, Generalităţi, Purjare circuit de frânare). a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. a Verificaţi presiunea de întrerupere (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Compensator de frânare).

DEMONTARE
a Demontaţi: - tamburul de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână), - arcul de revenire superior cu ajutorul unui cleşte de segmente de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Garnitură de frână spate). a Distanţaţi segmentele.

1

2

108341

a Defiletaţi: - racordul (1) de conductă rigidă de pe cilindrul receptor (prevedeţi scurgerea lichidului de frână), - şuruburile (2) de fixare a cilindrului pe tamburul de frână. a Demontaţi cilindrul de frână.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi tamburii de frână cu agent de curăţare pentru frâne. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

33A-8

ELEMENTE PORTANTE SPATE Tambur de frână
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 1050-04 Reîmpingător transmisie universal (platou şi gheare, fără cilindru). Cilindru cu şurub pentru dispozitivele Tav.1420, Tav.1050-02, Tav.1050-04 şi Tar.1454.

33A

a Reglaţi frâna de mână dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A, Comenzi elemente mecanice, Cabluri de frână de staţionare). a Montaţi: - tamburul, - piuliţa. a Strângeţi la cuplu piuliţa butucului (17,5 daN.m). a Montaţi buşonul butucului. a Reglaţi garniturile prin aplicaţii repetate pe pedala de frână. IMPORTANT Cei doi tamburi de frână trebuie să fie de acelaşi diametru, rectificarea unui tambur o antrenează obligatoriu pe cea a celuilalt. Diametrul maxim este gravat în tambur. a Remontaţi roata şi strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii (10,5 daN.m).

Tav. 1420-01

Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Desfaceţi levierul de frână de parcare.

3 2 1

109374

a Demontaţi: - roata aferentă, - buşonul butucului (1) cu ajutorul unei dălţi şi a unui ciocan, - piuliţa butucului (2), - tamburul (3) cu ajutorul dispozitivelor (Tav. 1050-04) şi (Tav. 1420-01), dacă este necesar.

REMONTARE
a Desprăfuiţi tamburii, garniturile şi discurile cu ajutorul unui agent de curăţare pentru frâne.

33A-9

ELEMENTE PORTANTE SPATE Rulment
a Strângeţi la cupluri: Cupluri de strângerem piuliţă butuc şuruburi de fixare a roţii 17,5 daN.m 10,5 daN.m - piuliţa butucului (17,5 daN.m),

33A

- şurubul de fixare a roţii (10,5 daN.m).

CONTROL
a Verificaţi cu ajutorul unui comparator fixat pe tambur ca jocul axial să fie cuprins între 0 şi 0,03 mm maxim.

DEMONTARE
a Demontaţi tamburul (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

2 1

109373

a Extrageţi din butuc: - clipsul de menţinere a rulmentului (1), - rulmentul (2) cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 49 mm şi al unei prese. Notă: Verificaţi ca tubul să apese bine pe inelul exterior al rulmentului.

REMONTARE
a Urcaţi rulmentul până la rezemarea sa pe guler cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior de 50 mm şi al unei prese. a Montaţi: - un clips nou, - tamburul pe fuzeta unsă în prealabil (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână).

33A-10

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc

33A

Material indispensabil cilindru de organe

Cupluri de strângerem şurub de fixare inferioară a amortizorului şuruburi roţi 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Demontaţi roţile spate. a Demontaţi arcul (3) cu reazemul său inferior. ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.
108924

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

2

1
108341

REMONTARE
a Remontaţi: - reazemul inferior pe trenul spate (poziţionaţi bine ghidul), - arcul cu reazemul său superior în locaşul lor reperat, începând cu partea superioară. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact, cu o cală, sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate pentru a putea prestrânge şurubul de fixare inferioară a amortizorului. ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe. a Remontaţi roata spate. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul.

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (2) în contact, cu o cală, sub cupela arcului, fără a-l constrânge pe acesta.. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul (1 ) de fixare inferioară a amortizorului. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.

33A-11

ELEMENTE PORTANTE SPATE Arc
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare inferioară a amortizorului (105 N.m) şi şuruburile roţilor (105 N.m).

33A

33A-12

ELEMENTE PORTANTE SPATE Amortizor

33A

Cupluri de strângerem piuliţe superioare de fixa re a amortizoarelor şuruburi inferioare de fixare a amortizoarelor şuruburi de fixare a roţilor 14 N.m 105 N.m 105 N.m

3

În momentul demontării, reperaţi culorile amortizoarelor şi arcurilor pentru a vă asigura de conformitatea pieselor de remontat.
108341

ATENŢIE - Nu apăsaţi niciodată pe trenul spate cu un sistem de ridicare. - În momentul înlocuirii unui amortizor, înlocuiţi obligatoriu amortizorul din partea opusă.

a Ridicaţi vehiculul şi demontaţi şurubul inferior al amortizorului (3). a Demontaţi amortizorul. ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Prestrângeţi fixarea inferioară a amortizorului.

1 2

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Poziţionaţi capul amortizorului în locaşul său. a Coborâţi elevatorul pentru a pune roţile în contact cu solul. a Aliniaţi capul amortizorului cu gaura din portbagaj.
108340

a Puneţi vehiculul pe roţile sale, demontaţi din portbagaj: - garnitura pasajului de roată, - piuliţa (1) şi cuzinetul elastic (2).

a Remontaţi piuliţa amortizorului.

de

fixare

superioară

a

a Prestrângeţi piuliţa de fixare superioară a amortizorului. a Repetaţi operaţia pe partea opusă. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele superioare de fixare a amortizoarelor (14 N.m) ţinând capul şurubului, - şuruburile inferioare de fixare a amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). a Remontaţi garnitura pasajului de roată.

33A-13

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A

Material indispensabil chingă de securitate suport susţinere pedală cilindru de organe

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a palierelor şuruburi de fixare a tamburilor de frână racorduri de conducte rigide de pe cilindri de frână racorduri de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile piuliţe tambur fixări inferioare amortizoarelor ale 62 N.m

8

80 N.m

9
14 N.m

10

14 N.m

98992

a Scoateţi cablurile de frână de staţionare (8) împingând levierul (9) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe. a Declipsaţi cablurile de frână de staţionare (10). a Defiletaţi senzorii de viteză roată (dacă vehiculul este echipat). a Declipsaţi cablurile de viteză roată ale trenului spate (dacă vehiculul este echipat).

175 N.m 105 N.m 105 N.m

şuruburi de fixare a roţii

DEMONTARE
a Deblocaţi frâna de staţionare. a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate. a Demontaţi: - roţile spate, - tamburii de frână (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Tambur de frână). a Montaţi dispozitivul presor pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.

33A-14

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M

33A
11 12

2 5 1

108926

108924

a Defiletaţi racordurile de conducte rigide de pe furtunurile flexibile de frână (1). a Detaşaţi tija compensatorului (2) de trenul spate (dacă vehiculul este echipat).

a Demontaţi arcul (5) cu reazemul său inferior. a Desfaceţi racordurile de conducte rigide de frână (12) de pe cilindrii, de frână a Demontaţi tamburii de frână (11). a Procedaţi la fel pentru cealaltă parte.

ATENŢIE Dacă reazemul superior este declipsat, înlocuiţi reazemul superior.

3

4
108341

6

a Puneţi dispozitivul cilindru de organe (3) în contact cu o cală, sub cupela arcului dreapta, fără a-l constrânge pe acesta. a Reperaţi poziţia de montare a arcului. a Demontaţi şurubul de fixare inferioară amortizorului (4) cu ajutorul unei dulii lungi. a Scoateţi dispozitivul cilindru de organe.
108931

a

3

a Plasaţi dispozitivul cilindru de organe (3) în centrul trenului spate. a Arimaţi trenul spate pe cilindrul de organe cu ajutorul unei chingi de securitate (6).

33A-15

ELEMENTE PORTANTE SPATE Ansamblu tren spate
L90, şi K7J sau K7M a Strângeţi la cupluri:

33A

- şuruburile de fixare a palierelor (62 N.m), - şuruburile de fixare a tamburilor de frână (80 N.m),

7

- racordurile de conducte rigide de pe cilindrii de frână (14 N.m), - racordurile de conducte rigide de frână de pe furtunurile flexibile (14 N.m).

7

a Remontaţi cablurile de frână de staţionare. a Verificaţi ca opritoarele cablurilor de frână de staţionare să fie corect introduse în locaşul lor. a Remontaţi: - tamburii,
108923

a Desfaceţi şuruburile palierelor (7). a Coborâţi trenul spate cu cilindrul de organe.

- reazemele pe arcuri, - arcurile în locaşul lor. a Remontaţi cablurile şi senzorii de viteză roată.

REMONTARE

a Rebranşaţi cablajele unităţii de comandă a frânei de staţionare pe palonier. a Puneţi dispozitivul cilindru de organe în contact cu o cală sub cupela arcului. a Comprimaţi trenul spate. a Remontaţi fixările inferioare ale amortizorului.

ATENŢIE Faceţi câte o parte odată.

108932

a Strângeţi cu chingi trenul spate pe dispozitivul cilindru de organe. a Poziţionaţi trenul sub vehicul. a Poziţionaţi centrorii palierelor în faţa găurilor de centrare. a Remontaţi şuruburile de fixare începând cu palierul stânga. a Poziţionaţi conductele de frână în locaşul lor. a Scoateţi chinga de securitate şi cilindrul de organe. a Remontaţi tamburii de frână.

ATENŢIE Strângerea fixărilor amortizoarelor se face numai cu roţile vehiculului la sol. a Remontaţi roţile spate. a Coborâţi elevatorul. a Strângeţi la cupluri: - piuliţele tamburului (175 N.m), - fixările inferioare ale amortizoarelor (105 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m).

33A-16

ELEMENTE PORTANTE SPATE Strângere în poziţie tren

33A

Material indispensabil chingă de securitate cilindru de organe

Cupluri de strângerem buloane de fixare a articulaţiilor 125 N.m

DEMONTARE
a Deblocaţi piuliţa articulaţiei elastice. a Demontaţi ansamblul trenului spate (consultaţi 33A, Elemente portante spate, Ansamblu tren spate. IMPORTANT - În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe elevator cu ajutorul unei chingi de securitate, pentru a evita o dezechilibrare. - Pentru procedura de montare a chingii de securitate, consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Punte de prindere sub caroserie: securitate.
3312

a Poziţionaţi trenul spate cu ajutorul dispozitivului cilindru de organe, pentru a obţine o cotă între centrul butucului spate şi lonjeronul spate corespunzătoare unei lungimi de 8,2 mm ± 3. a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare a articulaţiilor (125 N.m).

2

1

108932

a Demontaţi: - buloanele de fixare (1), - palierele (2).

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Operaţia este realizată cu fixarea inferioară a amortizoarelor demontată.

33A-17

ROŢI ŞI PNEURI Presiune de umflare: Identificare
I - UMFLARE Presiune de umflare la rece (bari). ATENŢIE

35A

În caz de control al presiunii la cald, ţineţi cont de creşterea presiunii de la 0,2 la 0,3 bari şi nu dezumflaţi niciodată.

Presiune de umflare în utilizare normală (în bari) Jantă 5,5 J 14 6 J 15 6 J 15* *Jantă din aluminiu II - CONTROL ŞI ADUCERE LA NIVELUL DE CONFORMITATE Cuplu de strângere a şuruburilor de fixare a roţilor (10,5 daN.m). Bătaie jantă maximă controlată pe diametrul exterior al jantei: - jantă din tablă: 0,8 mm, - jantă din aluminiu: 0,3 mm. Bătaie radială maximă controlată pe faţa jantei: 0,7 mm. Deplasare roată: - jantă din tablă: 44 mm, - jantă din aluminiu: 47 mm. Pentru montarea lanţurilor, consultaţi Manual de utilizare a vehiculului. Pneu Faţă 165/80 R14 185/65 R15 185/65 R15 2 1,9 1,9 Spate 2 2,1 2,1

35A-1

ROŢI ŞI PNEURI Jantă: Identificare
Marcajul de identificare a jantelor se prezintă sub două forme : - marcaj gravat pentru jantele din tablă, - marcaj turnătorie pentru jantele din aluminiu. El permite să cunoaşteţi principalele criterii dimensionale ale jantei. Acest marcaj poate fi: - complet, de exemplu 5 1/2 J 144 CH 36; - simplificat, de exemplu 5 1/2 J14.

35A

Tip de roată 1 2 3 4 5 6 Lăţime (în ţoli) Profil margine jantă Diametru nominal (în ţoli) Număr de găuri Profil de acroşare pneu Deplasare (în mm)

5,5 J14 5,5 J 14 4 CH 36

1

2

5

6

4

100988

Şuruburile de roată sunt înscrise pe un diametru de 100 mm (patru şuruburi de fixare). şuruburile care fixează roţile din aluminiu nu pot fi utilizate pentru a fixa roţile din tablă. Bătaia maximă este măsurată pe marginea jantei.

35A-2

ROŢI ŞI PNEURI Identificare pneuri
Exemplu de marcaj de identificare a unui pneu: 205/55 R 16 91 V.
l

35A

h

d

101008

205 55 R 16 91 V

Lăţime pneu în mm (l) Raport h/l Structură radială Diametru interior exprimat în ţoli (d) Indice de sarcină Indice de viteză

Corespondenţă a indicelor de viteză: Viteză maximă R S T U H V ZR km/h 170 180 190 200 210 240 mai mare de 240

35A-3

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
I - CONDIŢII PREALABILE ECHILIBRĂRII ROŢILOR Echilibrarea roţilor este o operaţie de măsurare. Mai multe condiţii trebuie să fie reunite pentru a obţine un rezultat fiabil într-o singură operaţie. Echilibrorul trebuie să fie instalat conform instrucţiunilor fabricantului său. Nu ungeţi niciodată axul filetat. Verificaţi starea elementelor de reazem, de centrare şi de fixare. Înlocuiţi piesele defecte (consultaţi recomandările fabricantului maşinii). Roata şi echilibrorul trebuie să fie curate. 1 - Roată Curăţaţi suprafeţele de reazem şi de centrare. Eliminaţi pietrişul înţepenit în profilurile pneului. Curăţaţi roţile.

35A

Pentru a reproduce o montare de roată identică cu cea a vehiculului, montaţi obligatoriu pe echilibrorul de roată un centror cilindric cu diametrul de 60 mm.

2

105870

2 - Echilibror Aveţi grijă să păstraţi curate suprafaţa de reazem a echilibrorului şi toate accesoriile de centrare (inel, platoul de împingere etc...).

3 1

II - DEMONTARE ŞI ECHILIBRARE ROŢI

4
1 - Resentiment şofer O echilibrare necorespunzătoare provoacă vibraţii în volan şi/sau în planşeul vehiculului. Aceste vibraţii apar între 90 şi 150 km/h.

ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un test rutier de 2 km minim înaintea operaţiei de echilibrare a roţilor, pentru a elimina o zonă plată formată pe banda de rulare ca urmare a imobilizării vehiculului. După rulaj: - ridicaţi imediat vehiculul, - lăsaţi cele patru roţi libere, - eliberaţi frâna de parcare. Demontaţi roţile poziţionând valvele în sus. Curăţaţi obligatoriu suprafeţele de reazem ale roţilor, ale discurilor, şi ale butucilor. Montarea de roată de realizat pe echilibror este următoarea: - (1) platou echilibror, - (2) inel cu diametrul de 60 mm, - (3) roată, - (4) dispozitiv de strângere a roţii.

105871

35A-4

ROŢI ŞI PNEURI Echilibrare
La pornirea echilibrorului şi în momentul introducerii parametrilor specifici roţii, alegeţi modul de echilibrare « fin ».

35A
5

- fixate cu cârlige (plate) sau auto-adezive pentru jantele din aluminiu.

6
88659 100681

Poziţionaţi pe echilibror roata cu valva în sus apoi efectuaţi strângerea. Verificaţi ca roata să nu prezinte deformări cauzate de şocuri accidentale. Dacă este cazul, procedaţi la înlocuirea elementelor care prezintă o deformare. Suprimaţi pietrişul înţepenit eventual în profilurile pneului. Porniţi echilibrorul şi verificaţi echilibrarea roţii care trebuie să fie mai mică de 5 g în poziţie dinamică şi 10 g în poziţie statică. Dacă nu e cazul, suprimaţi vechile mase de echilibrare şi refaceţi procedura de echilibrare a roţii pentru a afişa o valoare mai mică de 5 g pe fiecare plan al roţii şi o valoare mai mică de 10 g în poziţie statică. Reproduceţi această operaţie pe celelalte roţi ale vehiculului.

(5) (6)

Jantă din tablă Jantă din aluminiu

2 - Mase de echilibrare În anumite ţări, utilizarea maselor din plumb este interzisă, este recomandată în loc utilizarea maselor ZAMAC. Utilizaţi exclusiv masele furnizate la schimb: - fixate cu cârlige pe jantele din tablă (cârlige încorporate în masă),

35A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36A

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şuruburi suport de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 105 N.m

105 N.m 37 N.m

6

107926

21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale,

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier).

- piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

3

1 2

107921

a Defiletaţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36A-1

ANSAMBLU DIRECŢIE Casetă de direcţie
DIRECŢIE MANUALĂ

36A

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale. a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (105 N.m),
108934

5 4

- şuruburile pentru caseta de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m). ATENŢIE

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă a cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (TAV. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7

Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă).

107934

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36A-2

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Dir. 1306-01 Extractor rotulă Dispozitiv de blocare bară cremalieră de direcţie (TRW) Dispozitiv de demontare remontare rotulă axială a Demontaţi: - cutia rotulă, - contrapiuliţa,

36A

- colierele de menţinere a burdufului, - burduful. ATENŢIE Aveţi grijă să nu deformaţi burdufurile: risc de deteriorare ireversibilă.

Dir. 1305-01

Cupluri de strângerem rotulă axială contrapiuliţă de reglaj al paralelismului piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi de fixare a roţii 34 N.m 50 N.m 37 N.m 105 N.m

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

1 2
102206

Notă: În momentul acestei operaţii, caseta de direcţie trebuie să fie montată pe vehicul. a Deblocaţi volanul. a Demontaţi roata faţă. a Reperaţi poziţia contrapiuliţei cu ajutorul unui marcator. a Desfaceţi contrapiuliţa de reglaj al paralelismului. a Extrageţi rotula de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). a Reperaţi numărul de ture de filet prins pentru a preregla paralelismul în momentul remontării.

a Montaţi dispozitivul (Dir. 1306-01) (1 ) pe bara cremalieră de direcţie de lângă pinion. a Deblocaţi rotula axială cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01)(2).

REMONTARE

3

108414

a Puneţi LOCTITE FRENBLOC pe filetul rotulei axiale. a Remontaţi rotula axială (3). a Strângeţi la cuplu rotula axială (34 N.m) cu ajutorul dispozitivului (Dir. 1305-01).

36A-3

ANSAMBLU DIRECŢIE Bieletă cu rotulă axială
a Aplicaţi un strat de unsoare cu litiu: - pe burduf, - pe cremalieră, - pe rotula axială. a Remontaţi: - burduful, - colierul nou de menţinere a burdufului, - contrapiuliţa, - cutia rotulă. a Înşurubaţi din nou cutia rotulă de direcţie cu un număr de ture reperat în momentul demontării. a Puneţi la loc rotula de direcţie. a Strângeţi la cupluri: - contrapiuliţa de reglaj al paralelismului (50 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şuruburile de fixare a roţii (105 N.m). a Reglaţi trenul rulant faţă (consultaţi 0 7 B , Generalităţi vehicul, Valori şi reglaje tren rulant).

36A

36A-4

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A
2

Material indispensabil tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N.m 21 N.m

4

şuruburi furcă rabatabilă

4
IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia, blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). Atunci când această funcţie este activată, toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus).

3
108914

Această operaţie nu necesită elevator.

DEMONTARE
a Îndreptaţi roţile vehiculului. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Demontaţi planşa de bord, cochilia şi volanul (consultaţi 57A, Accesorii interioare, Planşă de bord).

3

107849

a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

1

a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Demontaţi: - şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie, - coloana de direcţie.

108913

a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1).

36A-5

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie

36A

7 5 6

108915

a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj. a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE

8

- Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). - Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj. - Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare.

Notă: - Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare. - Pe o coloană de direcţie nouă, piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată.

106522

a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7).

36A-6

ANSAMBLU DIRECŢIE Coloană de direcţie
a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). a Strângeţi la cupluri: - piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. - Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C, Airbag şi pretensionatoare, Procedură de blocare calculator airbag). - Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. - Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare.

36A

36A-7

ANSAMBLU DIRECŢIE Garnitură tablier
DEMONTARE
a Demontaţi cadrul trenului faţă (consultaţi 31A, Elemente portante faţă, Cadru tren).

36A

101352

a Declipsaţi garnitura tablierului cu ajutorul unei şurubelniţe.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

36A-8

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ Scule şi dispozitive specializate indispensabile Tav. 476 Extractor rotulă Material indispensabil cilindru de organe

36B

Cupluri de strângerem şuruburi cadru tren şurub suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze şuruburi pentru casetă de direcţie piuliţă de rotulă de direcţie şuruburi furcă rabatabilă racord de înaltă presiune de pe casetă racord de joasă presiune de pe casetă şuruburi de fixare a roţilor 105 N.m 35 N.m

6
105 N.m 37 N.m
107926

21 N.m 21 N.m 21 N.m 105 N.m

a Demontaţi: - protectorul de sub motor, - roţile faţă, - apărătorile de noroi laterale, - piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la nivelul colectorului de eşapament, - racordul de înaltă presiune de pe caseta de direcţie, - racordul de joasă presiune de pe caseta de direcţie, - rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476). - şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Îndreptaţi roţile. a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă pedalier). a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă presiune, pentru a limita scurgerea lichidului de direcţie asistată.

3

1 2

107921

a Desfaceţi şurubul (1) de fixare a suportului. a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe cutia de viteze. a Rotiţi suportul (3).

36B-1

DIRECŢIE ASISTATĂ Casetă de direcţie asistată
DIRECŢIE ASISTATĂ

36B

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE Verificaţi anclanşarea inferioară a radiatorului pe traversa faţă a cadrului trenului în momentul remontării sale.

5 4

a Strângeţi la cupluri: - şuruburile cadrului trenului (105 N.m), - şuruburile suportului de preluare cuplu pe cutia de viteze (35 N.m),
108934

- şuruburile casetei de direcţie (105 N.m), - piuliţa de rotulă de direcţie (37 N.m), - şurubul furcii rabatabile (21 N.m), - racordul de înaltă presiune de pe casetă (21 N.m), - racordul de joasă presiune de pe casetă (21 N.m), - şuruburile de fixare a roţilor (105 N.m).

a Puneţi un cilindru de organe(4) pentru a susţine spatele cadrului trenului. a Înlocuiţi cele două şuruburi de fixare faţă ale cadrului trenului cu două tije ale dispozitivului (Tav. 1747) (5) pentru a coborî uşor faţa cadrului trenului.

7
ATENŢIE Efectuaţi obligatoriu un control al unghiurilor trenului faţă (reglaţi dacă este necesar) (consultaţi 30A, Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă). a Demontaţi cleştele-Durit. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.
107934

a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.

a Demontaţi: - şuruburile (7) de fixare superioară a tirantului cadrului trenului, - şuruburile de fixare spate a cadrului trenului. a Coborâţi cadrul trenului cu cilindrul de organe. a Demontaţi caseta de direcţie spre stânga.

36B-2

şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus). blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.coloana de direcţie. Această operaţie nu necesită elevator. 36B-3 . 3 108914 DEMONTARE a Îndreptaţi roţile vehiculului. Accesorii interioare. a Demontaţi planşa de bord. .m 4 şuruburi furcă rabatabilă 4 IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate sau în apropierea unuia. 3 1 107849 a Declipsaţi antidemarajul (2 ) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Demontaţi: 108913 . a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1). a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. Procedură de blocare calculator airbag). a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Airbag şi pretensionatoare. cochilia şi volanul (consultaţi 57A. Atunci când această funcţie este activată. Planşă de bord).DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 2 Material indispensabil tester de diagnosticare Cupluri de strângerem piuliţe de fixare coloanei de direcţie a 21 N.m 21 N.

ATENŢIE 8 . piuliţa-camă a furcii rabatabile este premontată. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . Notă: . . 36B-4 . a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe blocarea (7). 106522 a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu un 1/4 de tură (8). a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale furcii rabatabile după fiecare demontare.Pe o coloană de direcţie nouă.Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a erorilor la montaj.DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie 36B 7 5 6 108915 a Deschideţi colierul de menţinere a firelor contactorului de demaraj.Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare. .Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj).

şurubul furcii rabatabile (21 N.DIRECŢIE ASISTATĂ Coloană de direcţie a Respectaţi sensul de montare a şurubului şi a piuliţei-camă a furcii rabatabile. Airbag şi pretensionatoare.m).piuliţele de fixare a coloanei de direcţie (21 N. a Imobilizaţi piuliţa-camă în locaşul său (orificiu pe furca rabatabilă). 36B 36B-5 . a Strângeţi la cupluri: . . .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 88C.Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. .Ştergeţi defectul generat cu ajutorul testerului de diagnosticare. . Procedură de blocare calculator airbag). ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.m). Apropiaţi piuliţa-camă şi şurubul furcii.

a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de admisie şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată. a Demontaţi: . . a Demontaţi conducta de înaltă presiune la nivelul pompei. 108930 36B-6 . 1 108929 2 3 1 108929 a Demontaţi colierul (2) al Duritului de admisie hidraulică de pe pompă. a Debranşaţi Duritul de admisie (3). . Parte superioară şi faţă motor. . Curea de accesorii).roata faţă dreapta.m a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita orice impurităţi ATENŢIE 21 N.cele trei şuruburi (1 ) de fixare pe suportul alternator-pompă de direcţie asistată-compresor. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord de înaltă presiune de pe DA 21 N.m Protejaţi alternatorul de scurgerea de ulei de direcţie asistată.pompa de direcţie asistată.protectorul de sub motor. a Demontaţi: . DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cureaua de accesorii (consultaţi 11A.

a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Remontaţi protectorul sub motor.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată AER CONDIŢIONAT 36B REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).m). .şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. 36B-7 . ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.racordul de înaltă presiune de pe DA (21 N. apoi şurubul de pe cealaltă parte. a Strângeţi la cupluri: . ATENŢIE Strângeţi la cuplu în primul rând cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.

a Îndepărtaţi conducta de înaltă presiune a pompei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Protecţii exterioare. a Defiletaţi racordul conductei de înaltă presiune a pompei. 1 109225 1 109235 a Demontaţi: .protectorul de sub motor. Parte superioară şi faţă motor. .bara paraşoc faţă (consultaţi 55A. . a Demontaţi: . a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor şi ale pompei de direcţie asistată pentru a evita toate impurităţile. 36B-8 . a Instalaţi cleştii-Durit pe conducta de intrare şi de ieşire hidraulică a pompei de direcţie asistată. Bară paraşoc faţă).pompa de direcţie asistată.m 21 N. Curea de accesorii).şuruburile (1) de fixare pe suportul alternatorpompă de direcţie asistată-compresor.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ 36B Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pompei DA racord PÎ pe DA 21 N.m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Debranşaţi Duritul de intrare. a Demontaţi colierul Duritului de intrare hidraulică de pe pompă. .

. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii.DIRECŢIE ASISTATĂ Pompă de direcţie asistată ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Strângeţi la cupluri: .m). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată În momentul înlocuirii curelei. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. ATENŢIE Strângeţi la cuplu mai întâi cele două şuruburi de pe partea curelei de accesorii. apoi şurubul de pe cealaltă parte. a Umpleţi circuitul cu ulei direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.m). înlocuiţi obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători. 36B-9 .şuruburile de fixare a pompei DA (21 N. a Remontaţi protectorul sub motor.racordul PÎ de pe DA (21 N.

şi K7J sau K7M Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. 90317 a Îmbinaţi fulia cu ajutorul dispozitivului (Dir.4.DIRECŢIE ASISTATĂ Fulie pompă de direcţie asistată L90. Direcţie asistată. 1083-01 Dispozitiv de remontare fulie pompă de direcţie asistată 36B DEMONTARE a Demontaţi pompa de direcţie asistată (consultaţi 36B. a Utilizaţi presa împreună cu un extractor cu falcă. de îmbinare a fuliei. 1083-01) (1) până la obţinerea cotei de îmbinare (ungeţi abundent filetul şi reazemul de pe fulie).4 mm ± 0. Pompă de direcţie asistată). REMONTARE x 1 18159 a Respectaţi cota X = 25. 36B-10 .

a Puneţi un cleşte-Durit pe conducta de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea.1085 36B Fre. 244-03 1 Cupluri de strângerem presostat 1. 1204) în locul presostatului (1). 36B-11 . a Racordaţi dispozitivul (Fre. a Debranşaţi conectorul presostatului. AER CONDIŢIONAT a ATENŢIE Protejaţi alternatorul de scurgerea uleiului de direcţie asistată. ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ a Notă: Dacă vehiculul nu este echipat cu aer condiţionat. 244-03) pe dispozitivul (Dir. 108912 a Montaţi dispozitivul (Dir. 1204 Racord măsurare presiune pe conductă de înaltă presiune direcţie asistată. pompa de DA se situează sub alternator dar metoda rămâne identică.m a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control Scule şi dispozitive specializate indispensabile Dir. 1204). Manometru de control al circuitului de frânare: de la 0 la 160 bari. a Demontaţi presostatul.2 daN. a Demontaţi protectorul de sub motor. Schimb pentru Fre.

a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul la limitator. valoarea nu trebuie să depăşească 5 până la 7 bari. 1204).m). a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Ridicaţi vehiculul. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. a Puneţi un cleşte-Durit pe conductă de admisie ulei de pe pompa de direcţie asistată pentru a limita scurgerea. a Opriţi motorul. 36B-12 . a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul oprit într-o primă fază. a Coborâţi vehiculul. a Rebranşaţi conectorul său. a Asiguraţi-vă de absenţa scurgerii. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). 244-03) apoi adaptorul său (Dir.DIRECŢIE ASISTATĂ Presiune pompă de direcţie asistată: Control a Demontaţi cleştele-Durit. a Strângeţi la cuplu presostatul (1. a Umpleţi circuitul cu ulei de direcţie asistată (tip: ELFRENAULTMATIC D2). a Controlaţi presiunea pompei de direcţie asistată cu volanul drept şi fără acţiune. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune. a Demontaţi dispozitivul (Fre. a Remontaţi protectorul sub motor. a Repuneţi presostatul. 36B ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu inelele "O" ale racordurilor de direcţie asistată care au fost demontate. a Demontaţi cleştele-Durit. a Completaţi nivelul de ulei în rezervor. valoarea maximă trebuie să fie de 79 până la 86 bari.2 daN. a Purjaţi circuitul manevrând de la un limitator la altul cu motorul în funcţiune.

a Demontaţi: . a Strângeţi la cupluri: 3 . 4 108920 a Înclichetaţi corect rezervorul de lichid de frână pe cilindrul principal (6). a Demontaţi buşonul (2) al rezervorului de lichid de frână.cilindrul principal de frână.m 21 N.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cilindru principal 37A . a Umpleţi rezervorul de lichid de frână. Cupluri de strângerem racorduri de conducte de pe cilindrul principal piuliţe de fixare pe amplificatorul de frânare a ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. a Goliţi rezervorul de lichid de frână cu ajutorul unei seringi.piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (21 N. Generalităţi. 37A-1 .m).m .racordurile de conducte de frână (3) ale cilindrului principal şi reperaţi poziţia lor. REMONTARE 6 7 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.m). pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. . . 2 5 1 ATENŢIE Înlocuiţi obligatoriu garnitura (7) a cilindrului principal. Purjare circuit de frânare ). a Montaţi cilindrul principal în linie cu amplificatorul de frânare pentru ca tija de împingere să intre în locaşul cilindrului principal. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A.rezervorul de lichid de frână (5). 3 4 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108344 a Debranşaţi conectorul (1) al detectorului de nivel lichid de frână. 14 N.piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (4).racordurile de conducte de pe cilindrul principal (14 N.

Generalităţi. DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 1085-01 Manometru de control presiune circuit de frânare de la 0 la 2 5 0b a r i .COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare Scule şi dispozitive specializate indispensabile Fre. 3 1 În caz de presiune incorectă pe unul singur dintre cele două corpuri. Schimb pentru Fre. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m 12 N.m a Efectuaţi un control al compensatorului de frânare. înlocuiţi compensatorul. 1 2 108925 a Debranşaţi cele patru conducte de frână (1).m). CONTROL I . Purjare circuit de frânare).racordurile de conductă de pe compensator (14 N. Blocaţi pedala pentru a limita scurgerea. Controlaţi obligatoriu cele două circuite. a Scoateţi tija (2) a compensatorului trenului spate. . 37A-2 . Faţă dreapta/spate stânga şi faţă stânga/spate dreapta.şuruburile de fixare a compensatorului (12 N.m). a Reglajul permite să ajustaţi presiunea spate în funcţie de presiunea faţă. Notă: Vehiculele echipate cu ABS nu au compensator. Reglajul acţionează simultan asupra celor două corpuri. Cupluri de strângerem racorduri de conductă de pe compensator şuruburi de fixare a compensatorului 14 N. a Strângeţi la cupluri: . a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a compensatorului de frânare.PRINCIPIU DE CONTROL a Citirea presiunii se efectuează în X prin comparaţie între presiunea pe roţile spate şi o presiune dată pe roţile faţă.1085 37A a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A.

Generalităţi. a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A. cu vehiculul la sol. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 27 şi 38 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. ATENŢIE Rezervorul de carburant trebuie să fie plin pentru această metodă. Pentru nivelul de echipare E1. a În caz de diferenţă importantă (valoare în afara toleranţelor).COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare II . corectaţi-o dacă este necesar. 1085-01) (schema 1): . a Citiţi atunci presiunea corespunzătoare de pe roţile spate (consultaţi valoare de control). o persoană la bord. procedaţi la înlocuirea compensatorului.VALORI DE CONTROL 1 . a Procedaţi la fel pe celălalt circuit (schema 2). Purjare circuit de frânare). Pentru nivelul de echipare E2.Fără balanţă: a Pentru nivelul de echipare E0. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 33. indiferent care ar fi încărcarea pe trenul spate. . a Apăsaţi progresiv pe pedala de frână până la obţinerea pe roţile faţă a presiunii de 100 bari. 37A-3 .8 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă.unul în faţă dreapta.CONTROL a Branşaţi două manometre (Fre. a Porniţi motorul.8 şi 46 bari pentru o presiune de 100 bari în faţă. III . 37A de dispozitivul a Purjaţi circuitul de frânare prin şurubul de purjare al manometrului. Notă: Diferenţa de presiune între cele două roţi spate trebuie să fie mai mică de 4 bari. nici o intervenţie nefiind autorizată. 85925 a Controlul şi reglajul compensatorului de frânare trebuie să fie efectuate.unul în spate stânga. presiunea spate trebuie să fie cuprinsă între 32 şi 43.

trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 27. . 37A-4 . trebuie să obţineţi în circuitul spate o presiune cuprinsă între 45.COMENZI ELEMENTE MECANICE Compensator de frânare 2 .4 şi 57.Cu balanţă: a Efectuaţi controlul presiunilor pentru următoarele două încărcări: . 37A REGLAJ 4 108342 a Rotiţi piuliţa (4) până la obţinerea valorii corecte.6 bari.7 şi 39.Pentru o încărcare pe trenul spate de 550 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.Pentru o încărcare pe trenul spate de 425 kg şi o presiune de 100 bari în faţă.3 bari.

pentru a evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a caroseriei de la periferia sistemului de frânare. 37A-5 . 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (4) ale buretelui izolant. a Decalaţi uşor buretele izolant. de lângă habitaclu. 3 3 4 108933 a Demontaţi supapă de reţinere (1) a amplificatorului de frânare.m 21 N. axul dublă securitate (2) dintre tija de împingere a amplificatorului de frânare şi pedala de frână.COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare a amplificatorului de frânare piuliţe cilindru principal racorduri de conducte rigide de pe cilindrul principal 21 N. a Demontaţi: . Cilindru principal).m 14 N. . Comenzi elemente mecanice.amplificatorul de frânare.piuliţele (3) de fixare a amplificatorului de frânare. lângă habitaclu (piuliţe care fixează suportul pedalier împreună cu amplificatorul).m ATENŢIE Prevedeţi scurgerea lichidului de frână. 108348 a Demontaţi. DEMONTARE a Demontaţi cilindrul principal (consultaţi 3 7 A .

a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare (consultaţi 30A.piuliţele de fixare a amplificatorului de frânare (21 N. .racordurile de conducte rigide de pe cilindrul principal (14 N. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta.8 mm ± 0. . Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus.(X1) = 145. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. Purjare circuit de frânare). Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. Generalităţi.5.m).m).piuliţele cilindrului principal (21 N.COMENZI ELEMENTE MECANICE Amplificator de frânare REMONTARE 37A X1 91101 a Înainte de remontare. verificaţi cota: . El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. a Strângeţi la cupluri: . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 37A-6 .m).

COMENZI ELEMENTE MECANICE Supapă de reţinere amplificator de frânare DEMONTARE 37A 3 1 2 108933 a Debranşaţi tubul de depresiune de lângă amplificatorul de frânare (1). REMONTARE a Verificaţi starea rondelei de etanşeitate şi a supapei de reţinere. a Înlocuiţi piesele defecte. a Declipsaţi tubul de depresiune de lângă colectorul de admisie (2). a Trageţi rotind supapa de reţinere (3) pentru a o extrage din rondela de etanşeitate din cauciuc. 37A-7 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

şi K7J sau K7M 37A 3 4 108790 DEMONTARE 1 2 108348 a Declipsaţi contactorul stop (1) al pedalei de frână rotindu-l cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. a Demontaţi axul dublă securitate (2) de legătură pedală de frână/cilindru principal 37A-8 .

corespunzătoare a REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de frână L90. .Orice ieşire completă a pistonului (5 ) al contactorului de poziţie pedală de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului. a Verificaţi funcţionarea ansamblului. a Decalaţi axul (4) al pedalierului spre stânga până când pedala de frână poate ieşi. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Branşaţi conectorul. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate a legăturii pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. a Apăsaţi pe pedala de frână. 37A-9 . Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală repunere la loc a axului pedalierului. 108103 a Demontaţi piuliţa (3) a axului pedalierului. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. ATENŢIE . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. şi K7J sau K7M REMONTARE SENZOR 37A 6 5 4 3 x 108436 a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. a Demontaţi pedala de frână.

COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de acceleraţie L90.piuliţele (1) de fixare a pedalei de acceleraţie. 1 a 109450 .pedala. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Defiletaţi piuliţa specială (2) a buretelui izolant la nivelul piuliţei de fixare stânga a pedalei de acceleraţie a Demontaţi: . Notă: Memoraţi sensul suportului în raport cu pedala şi poziţia rondelelor.axul pedalei. şi K7J sau K7M 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalei a 21 N. 37A-10 . .inelul elastic siguranţă (3) cu ajutorul unei şurubelniţe.m). a Strângeţi la cupluri piuliţele de fixare a suportului pedalei (21 N.cablul de acceleraţie de lângă pedală îndreptândul spre partea superioară şi culisând capul cablului spre consola centrală. .m DEMONTARE 3 2 108918 a Demontaţi: .

5 108917 a Declipsaţi contactorul stop (5) dacă este necesar.ansamblul pedalier. a Demontaţi: .ambreiaj 37A Cupluri de strângerem piuliţe de fixare suportului pedalier a 21 N. . . ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală.cablul de ambreiaj din locaşul său din pedală. 37A-11 . 108348 a Debranşaţi conectorul (1) al contactorului stop al pedalei de frână.m 21 N. a Demontaţi: .şurubul furcii rabatabile (4).şuruburile (3) de fixare a suportului pedalierului. a Decalaţi uşor buretele izolant.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână .m şuruburi furcă rabatabilă 3 3 DEMONTARE 1 7 2 4 3 109449 a Demontaţi piuliţele speciale (7) ale buretelui izolant. a Tăiaţi buretele izolant pentru a-l extrage dacă este necesar. .axul (2) dublă securitate de legătură pedală de frână / cilindru principal.

Comandă elemente mecanice. ATENŢIE Schimbaţi axul dublă securitate de legătură pedală de frână/cilindru principal în momentul fiecărei intervenţii. în poziţie ambreiată.m). contactor stop). a Repuneţi .contactorul stop (consultaţi 37A.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. cu ajutorul piuliţei (6). Cablul trebuie să aibă minim 2 cm de "joc". .ambreiaj REMONTARE a Repuneţi buretele izolant. .Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Cu pedala în repaus.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu pedalier de frână . .m). a Pedală de ambreiaj în repaus. a Strângeţi la cupluri: . a Măsurarea gărzii se poate efectua cu ajutorul unei riglete în două locuri: .şurubul furcii rabatabile (21 N. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare. cablul de ambreiaj să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. Clipsaţi axul dublă securitate pe tija de împingere a amplificatorului prin basculare de jos în sus. El are un inel arc plastic care nu îşi îndeplineşte funcţia decât o singură dată.piuliţele de fixare a suportului pedalierului (21 N. a Verificaţi ca. Ungeţi axul dublă securitate înainte de a-l monta. Introduceţi axul dublă securitate de la stânga la dreapta. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze. 37A-12 .buretele izolant prin fantă. X1 X2 37A 6 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze.

COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop DEMONTARE 1 2 37A 3 I . a Apăsaţi pe pedala de frână. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar. . a Trageţi obligatoriu de extremitatea contactorului cu atenţie pentru a obţine cota (x) de la 13 mm minim la 14 mm maxim.LA O DEMONTARE-REMONTARE SENZOR x 4 108348 108436 a Debranşaţi conectorul (1) al senzorului de poziţie al pedalei de frână.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului. a Rotiţi senzorul (2) de poziţie al pedalei de frână cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier. ATENŢIE . a Demontaţi senzorul de poziţie al pedalei de frână.Orice ieşire completă a pistonului (4 ) din contactorul de poziţie al pedalei de frână (3) antrenează înlocuirea contactorului. REMONTARE a Notă: Contactorul pedalei de frână posedă un reglaj automat care se adaptează la poziţia pedalei. 37A-13 . a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. a Branşaţi conectorul.

Dacă. a Apăsaţi pe pedala de frână. a Poziţionaţi contactorul pe pedalier.Orice ieşire completă a pistonului (5 ) din contactorului de poziţie al pedalei de frână (6) antrenează înlocuirea contactorului. a Branşaţi conectorul. 37A-14 . a Însoţiţi rotirea cu pedala de frână. cota (x) este la minimul de 13 mm. ATENŢIE . .LA MONTARE SENZOR NOU 37A 6 5 x 108436 a Asiguraţi-vă că.Orice manipulare a pistonului care conduce la trei reglaje antrenează înlocuirea contactorului.COMENZI ELEMENTE MECANICE Contactor stop II . utilizaţi metoda contactorului demontat. cota (x ) este diferită. a Rotiţi contactorul pedalei de frână cu un sfert de tură în sens orar.

a Efectuaţi cinci acţionări pe levierul de frână de parcare pentru a aduce cablurile în condiţie normală de utilizare. problema reapărând rapid. 98992 a Demontaţi: . 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.consola centrală (consultaţi 57A. .roata aferentă. a Demontaţi cablul de frână de parcare.piuliţa tamburului. .m 105 N. 37A-15 .COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare 37A 2 Cupluri de strângerem piuliţe tambur şuruburi de fixare a roţilor 175 N. .blochează funcţionarea corespunzătoare a sistemului de compensare automată a segmenţilor de frână.tamburul de frână.cablul de frână (1) cu ajutorul unui cleşte şi al unei şurubelniţe. Accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament).teaca din opritorul său de pe caroserie (2) cu ajutorul unui cleşte.provoacă o cursă lungă a pedalei de frână. REGLAJ a Reglajul prost al frânei de parcare: .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. ATENŢIE Nu trebuie în nici un caz să reîntindeţi cablurile de frână pentru a remedia acest defect.buşonul tamburului. . .teaca din discul butucului de roată.cablu (3) din locaşul său. . a Scoateţi cablul colierelor de menţinere. Mecanisme şi accesorii. . 3 108347 a Declipsaţi: . .

a Coborâţi levierul de frână de parcare. a Desfaceţi la maxim piuliţa de reglaj (4). 37A 5 108343 4 109448 a Verificaţi funcţionarea sistemului de compensare automată joc acţionând în rotaţie asupra sectorului dinţat (5) (asiguraţi-vă că se roteşte bine în ambele sensuri) apoi destindeţi-l cu 5 până la 6 dinţi.de culisarea corespunzătoare a cablurilor. .cei doi tamburi. Notă: Orice alt reglaj în afara acestor intervenţii este interzis. .segmenţilor. a Întindeţi progresiv cablurile la nivelul piuliţei de reglaj central (4) astfel încât levierele (6) să se dezlipească între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de comandă a frânei de parcare şi să rămână dezlipite în a doua poziţie.de rezemarea corectă a levierelor.cele două roţi spate.levierului de frână de parcare. a Demontaţi: .COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Frâna de parcare nu este o compensare a jocului. 37A-16 . . reglaţi frâna de parcare numai în momentul înlocuirii: .cablurilor. . 6 98992 a Asiguraţi-vă: .

m).m). a Strângeţi la cupluri: . a Verificaţi dacă roţile se rotesc liber. a Verificaţi cursa levierului (şapte poziţii). reglaţi garniturile printr-o serie de apăsări ferme şi progresive pe pedala de frână ascultând cum funcţionează compensarea automată. a Cu vehiculul pe roţi. 37A 37A-17 .piuliţele tamburului (175 N.şuruburile de fixare a roţilor (105 N.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cabluri de frână de parcare a Montaţi tamburii. a Desfaceţi frâna de parcare. .

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a levierului de frână de parcare (21 N.m). 37A-18 . Comandă elemente mecanice. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. cablu de frână de staţionare). accesorii interioare) sau capacul (în funcţie de echipament). a Ridicaţi uşor levierul pentru a putea debranşa conectorul contactorului frânei de parcare (3). 2 3 109447 a Demontaţi piuliţele (2). DEMONTARE a Demontaţi consola centrală (consultaţi 5 7 A .m a Reglaţi frâna de parcare dacă levierul rămâne rezemat între prima şi a doua poziţie a cursei levierului de frână de parcare (consultaţi 37A. Mecanisme şi accesorii. a Demontaţi levierul de frână de parcare.COMENZI ELEMENTE MECANICE Levier frână de parcare 37A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a levierului de frână de parcare 21 N. 1 108347 a Declipsaţi cele două cabluri (1).

.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. Pedală de ambreiaj în repaus. 37A-19 . X2 X1 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze.COMENZI ELEMENTE MECANICE Eclatare comandă de ambreiaj L90.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . cu ajutorul piuliţei (1). şi JH1 sau JH3 Eclatare 37A 109143 Această comandă nu are compensare automată. şi K7J sau K7M.

cu ajutorul piuliţei (1). şi K7J sau K7M.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă de ambreiaj: Reglaj L90. a Pedală de ambreiaj în repaus.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. şi JH1 sau JH3 37A X2 X 1 109400 Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. . a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . 37A-20 .Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X) = 60 mm ± 5.

şi JH3 37A 2 1 3 108790 DEMONTARE a Îndepărtaţi cablul din locaşul său. şi K7M. 37A-21 . a Trageţi axul (1) pentru a elibera pedala de ambreiaj. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. şi JH1 ≠ L90. 1 2 108103 a Demontaţi piuliţa (2) a axului (1) al pedalierului. a Demontaţi pedala de ambreiaj (3). şi K7J.

pe pedală (consultaţi metoda de demontare). şi JH1 ≠ L90. şi K7J. 37A-22 . Verificaţi ca. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . cu ajutorul piuliţei (4). Cablul trebuie să aibă minim 2cm de « parte moale ». şi K7M. şi JH3 37A REMONTARE a Aplicaţi pe ax un strat de unsoare. a Remontaţi şi strângeţi piuliţa axului pedalierului.COMENZI ELEMENTE MECANICE Pedală de ambreiaj L90. a Pedală de ambreiaj în repaus. X2 X1 4 109400 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. trageţi de cablu la nivelul furcii de ambreiaj de pe cutia de viteze. a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare ansamblului sistemului de ambreiaj.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. a Cu pedala în repaus. a Poziţionaţi pedala de debreiere împreună cu arcul său. a Poziţionaţi cablul în canalul său. .Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. Notă: Nu loviţi cu ciocanul pe ax pentru a efectua o eventuală punere la loc a acestuia. în poziţie ambreiată. a Instalaţi axul pedalei.

Notă: Verificaţi ca. 37A-23 . 108551 a Extrageţi cablul din locaşul (1) al pedalei. a Poziţionaţi cablul pe furca de ambreiaj.Între opritorul teacă şi extremitatea cablului de comandă de ambreiaj (X1) = 60 mm ± 5. cablul furcii de debreiere. şi K7J sau K7M. a Apăsaţi pe pedală pentru a readuce cablul în habitaclu. 2 109400 1 a Reglajul gărzii cablului de comandă de ambreiaj se efectuează la extremitatea sa lângă cutia de viteze. ridicând pedala şi remontând cablul perpendicular pe pedală. cu ajutorul piuliţei (2). a Măsurarea gărzii se poate efectua în două locuri: . şi JH1 sau JH3 37A a Scoateţi cablul complet prin compartimentul motor. REMONTARE a Prin compartimentul motor. cablul să fie perfect în canalul pedalei prevăzut în acest scop. a Împingeţi opritorul teacă în compartimentul motor. a Pedală de ambreiaj în repaus.Între opritorul teacă şi extremitatea furcii de ambreiaj (X2) = 86 mm ± 5. X2 108550 X1 DEMONTARE a Desprindeţi din compartimentul motor.COMENZI ELEMENTE MECANICE Cablu de ambreiaj L90. introduceţi cablul în habitaclu. . a Apăsaţi pe pedala de ambreiaj pentru a clipsa opritorul teacă pe tablier. a Poziţionaţi cablul în canalul (1) al pedalei.

102896 Pentru a trece în marşarier. ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. reveniţi în punctul mort şi treceţi în marşarier ca într-o altă viteză. şi JH1 sau JH3 37A 108552 Vehiculele L90 sunt echipate cu o tijă de comandă a cutiei de viteze. şi K7J sau K7M.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze: Descriere L90. 37A-24 .

ATENŢIE Este important să nu desfaceţi piuliţa bridei de reglaj al tijei de comandă. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului. şi K7J sau K7M. a Debranşaţi conectorii sondei de oxigen aval a catalizatorului. a Demontaţi piuliţa (1) a tijei de comandă a cutiei de viteze. 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament. 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108556 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 37A-25 . 107931 a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze. 108351 1 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ecranul termic (3).catalizatorul degrafând blocurile amortizor.fixările catalizatorului (2 ) de pe colectorul de eşapament. .tija de comandă a cutiei de viteze.piuliţa (4) a tijei de comandă a cutiei de viteze. 4 3 108352 a Demontaţi: . .COMENZI ELEMENTE MECANICE Comandă externă viteze L90. şi K7J sau K7M. 37A-26 . . REMONTARE a Aplicaţi un strat de unsoare pe axele de fixare a tijei de comandă. şi JH1 sau JH3 37A 2 107926 a Demontaţi: .

a Această operaţie se efectuează după ce aţi demontat consola centrală (consultaţi 5 7 A . şi K7J sau K7M. a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval a catalizatorului. 37A-27 . Accesorii interioare. şi JH1 sau JH3 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 108351 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90. Consolă centrală). 1199-01) între cele două puncte de tăiere situate la aproximativ 130 cm de colectorul de eşapament. 1199-01 Dispozitiv de tăiere tub de eşapament 37A 14747 108555 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. a Degrafaţi clipsul conectorului sondei de oxigen aval a catalizatorului.

a Demontaţi: .mânerul levierului de viteze rotindu-l şi trăgându-l simultan.fixările catalizatorului (1 ) de pe colectorul de eşapament. 37A-28 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.catalizatorul degrafând blocurile amortizor. . a Demontaţi unitatea de comandă prin partea inferioară a vehiculului. a Rotiţi burduful levierului de comandă. . a Demontaţi piuliţele (3) de fixare a unităţii de comandă. a Tăiaţi rilsan-ul care strânge burduful la nivelul mânerului levierului. şi JH1 sau JH3 37A A 3 A 1 A 107926 3 108354 a Demontaţi: . 2 108352 a Demontaţi piuliţa (2) a tijei de comandă a cutiei de viteze. şi K7J sau K7M. a Apăsaţi pe proeminenţele (A) ale unităţii de comandă pentru a declipsa unitatea de comandă a caroseriei.burduful levierului de comandă.COMENZI ELEMENTE MECANICE Ansamblu unitate de comandă viteze L90.

DESCRIERE SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Sistemul antiblocare roţi este constituit din: . • un senzor de presiune. 38C IMPORTANT După orice intervenţie asupra sistemului.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Prezentare Vehiculul este echipat cu sistemul antiblocare roţi BOSH 8. validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier. • o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane).patru senzori de viteză roată.0 este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi asociat cu un repartitor electric de frânare. • un calculator.un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică. 38C-1 .un ansamblu amplificator de frânare. .0 Sistemul BOSH 8. .

• o unitate de modulare a presiunii (opt electrovane). . • un calculator (28). validaţi obligatoriu reparaţia printr-un test rutier 30 29 28 27 109927 Sistemul antiblocare roţi este constituit din: .SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere Vehiculul este echipat cu sistemul BOSH 8.patru senzori de roată (29). . IMPORTANT 38C După orice intervenţie asupra sistemului. A B C D E F I M L K J G H 109928 38C-2 .0 care este compus exclusiv din sistemul antiblocare roţi.un ansamblu amplificator de frânare (30).un grup electropompă compus din: • o pompă hidraulică (27).

SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS fără ESP: Descriere 38C Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (Permanent) Alimentare electrovane (Permanent) Mase electrovane şi calculator Alimentare senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta linie K (diagnosticare) Martor luminos defect frână Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 V după contact (protejat siguranţă) Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos defect ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) Presiune de frânare din cilindrul principal Informaţie senzori de roată Priză de diagnosticare Alimentare (+ permanent) Alimentare (+ după contact) Informaţie senzor lumini stop Legătură filară Legătură hidraulică Grup electropompă hidraulic. (16) (17) (18) (19) 1 3 5 15 (20) (21) (22) (23) 2 4 16 26 (24) (25) 109805 (26) 38C-3 . calculator) Priză de diagnosticare Martor luminos defect frână Martor luminos defect ABS Presiune de frânare reglată pe roata sau roţile aferente (grup Pin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă.

38C Notă: Calculatorul este solidar cu grupul electropompă. pe lonjeron. El este situat în compartimentul motor.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP: Prezentare PREZENTARE ABS BOSH 8. Grupul hidraulic este compus din opt electrovane. în aproprierea suspensiei faţă dreapta şi a tablierului.0 Grupul electropompă al sistemului antiblocare roţi este echipat cu un calculator cu 26 pini. 6 5 4 3 1 2 102311 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Circuit primar cilindru principal Circuit secundar principal cilindru Ieşire spre roata faţă stânga Ieşire spre roata spate dreapta Ieşire spre roata spate stânga Ieşire spre roata faţă dreapta 38C-4 .

m 4 22 N.m 5 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. cu firul în jos. 38C-5 . 1 3 109803 a Debranşaţi conectorul grupului hidraulic ridicând clema de fixare (1).conducta rigidă de frână (3).şuruburile de fixare a grupului hidraulic (5).m 14 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Montaţi un presor-pedală pe pedala de frână pentru a limita scurgerea de lichid de frână.SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP 38C 4 Material indispensabil presor-pedală Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a grupului hidraulic pe suportul său şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic racorduri de conducte rigide de pe grupul hidraulic 8 N. . . 109802 a Defiletaţi: . pentru a optimiza etanşeitatea conectorului calculatorului grupului hidraulic. 2 ATENŢIE Poziţionaţi fişa masei. a Declipsaţi: .cablul conectorului grupului hidraulic (2). a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a suportului grupului hidraulic.racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (4).

.şuruburile de fixare a grupului hidraulic pe suportul său (8 N.m). 38C Notă: În urma înlocuirii calculatorului grupului hidraulic: Efectuaţi programările necesare (consultaţi 38C. Generalităţi. Sistem antiblocare roţi. .m). a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 3 0 A .racordurile de conducte rigide de pe grupul hidraulic (14 N.m). Purjare circuit de frânare). Baterie). configurare).SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Grup hidraulic fără ESP a Strângeţi la cupluri: . Echipament electric. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. 38C-6 .şuruburile de fixare a suportului grupului hidraulic (22 N.

Şasiu SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI .

Şasiu Cuprins Pagina 38C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI ABS Bosch 8.0 Vdiag: 18 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini Înlocuire organe Configurare şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabele recapitulative stări şi parametri Interpretare stări Tratare stare şi parametri calculator Tratare moduri comandă Efecte client Diagramă arbore de localizare pene 38C-1 38C-7 38C-9 38C-10 38C-11 38C-12 38C-13 38C-14 38C-28 38C-29 38C-30 38C-31 38C-32 38C-33 38C-34 .

ABREVIERI ABREVIERI ABS ALP APC AVC BVA BVM BVR CAN CA CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNV GPL HLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP THLE TM UCH UPC UCT UHLE VIN TITLU ABREVIERE Sistem antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact + Permanent Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Video disc digital Diagnosticare eroare cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Limită elastică înaltă Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Limită elastică foarte înaltă Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control pavilion Limită elastică ultraînaltă Număr identificare vehicul .

ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare).0 Nr. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): L90 Funcţie aferentă: ABS Nume calculator: ABS BOSCH 8. VDIAG: 18 2.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 138C SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru ABS8. Dialogys. hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă Tehnică).0 L90 38C-1 . Scheme electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM). program: NR.0 Nr. hârtie.Prefaţă 38C 1.

Diagramă arbore de localizare pene Dacă controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile.ABS BOSCH 8. notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor. în condiţiile controlului lor. frecări). trataţi problema prin efecte client. Trataţi defectul. – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. Pentru un defect memorat. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului. REAMINTIRI Defecte Există defecte declarate prezente şi defecte declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). – starea firelor (izolare topită sau tăiată. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei.0 Nr.Prefaţă 38C 3. Dacă defectul nu este confirmat.0 L90 38C-2 . aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.). Efecte client . pini îndoiţi etc. pana este prezentă. Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare. – conectorii acestor linii (oxidare. ABS8. Pentru un defect prezent. – rezistenţa elementului detectat defect. verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului. Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente.

DEMERS DE DIAGNOSTICARE Verificaţi încărcarea bateriei şi starea corespunzătoare a siguranţelor Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică) Branşaţi CLIP Dialog cu calculatorul? nu Consultaţi ALP nr.0 L90 38C-3 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. 1 da Citire defecte nu Existenţă defecte Control conformitate da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată Tratare defecte memorate Utilizaţi Diagramele Arbore de Localizare Pene Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată da Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată ABS8.0 Nr.Prefaţă 38C 4.

0 Nr. pentru un moment. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi la diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime. conectorii să fie corect blocaţi.Prefaţă 38C 4. încercaţi să localizaţi originea incidentului. ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Căutaţi urme de oxidare. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete. al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor. Control vizual Căutaţi agresiuni. Dacă un defect este detectat. sub capotă motor şi în habitaclu. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului. originea unei defecţiuni. Dacă intervine o schimbare de stare. de la "memorat" spre "prezent". apoi secţiune cu secţiune. utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor. Măsurările electrice ale tensiunilor. Căutaţi un scurtcircuit la masă. Asiguraţi-vă ca. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Control tactil În timpul manipulării cablajelor. la + 12 V sau cu un alt fir. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă).0 L90 38C-4 . mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). ABS8.ABS BOSCH 8.

FIŞA DE DIAGNOSTICARE. 6.Prefaţă 38C 5. şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate. Această fişă este solicitată sistematic: – la solicitările de asistenţă tehnică la techline.0 L90 38C-5 . Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagube materiale sau umane: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă. permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. – pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. – este interzis să efectuaţi un test rutier cu testerul de diagnosticare în dialog cu calculatorul deoarece funcţiile ABS (sistem antiblocare roţi) şi REF (repartitor electronic de frânare) sunt dezactivate. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. ATENŢIE! ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . – pentru solicitările de aprobare.0 Nr. la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie. ABS8. Presiunea de frânare este identică pe ambele osii ale vehiculului (risc de derapaj cap-coadă la o frânare puternică). Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei. care trebuie documentată în cursul diagnosticării.ABS BOSCH 8.

pagină de imprimat şi de fotocopiat . Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) Lista pieselor sub supraveghere: Calculator ● Pagina 1 / 2 Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0 ● Resentiment client 1786 1788 Fără declanşare ABS Fără declanşare ESP 1787 1789 Declanşare accidentală ABS Declanşare accidentală ESP 1790 Aprindere indicatori luminoşi Altele Precizările dumneavoastră: ● Condiţii de apariţie a resentimentului client 004 009 Prin intermitenţă Pană subită 005 În rulare 011 La punerea contactului Altele Precizările dumneavoastră: ● Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare: Manual de Reparaţie Notă Tehnică Diagnosticare asistată Schemă electrică utilizată Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat .

calibrare VDIAG ● Defecte identificate cu testerul de diagnosticare Nr.pagină de imprimat şi de fotocopiat .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: ABS şi ESP (Control dinamic traiectorie) ● Pagina 2 / 2 Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare ● Context defect în momentul apariţiei sale Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate ● Informaţii specifice sistemului Descriere: Informaţii complementare ● Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră: FD 02 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat şi de fotocopiat .pagină de imprimat şi de fotocopiat .

Funcţionare sistem 38C Pe acest vehicul. Strategii de aprindere martori luminoşi de diagnosticare Martor luminos tablou de bord Defecte frâne Defecte frâne clipitoare la 2 Hz.0 Nr. prin reglarea alunecării roţilor spate. prin reglarea alunecării celor patru roţi. ABS ABS clipitor la 2 Hz ABS clipitor la 8 Hz Semnificaţie Funcţia de reglare electronică a frânării şi ABS nu funcţionează. ● sistemul antiblocare roţi. sistemul ABS are drept funcţii principale: ● repartiţia electronică a frânării între faţă şi spate.ABS BOSCH 8. Index tahimetric sau configuraţie vehicul neprogramată. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-8 . ABS8. Calculator ABS în mod diagnosticare.

0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Alocare pini calculator 38C CALCULATOR ABS Pin calculator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumire Masă motor pompă Alimentare motor pompă (+ Permanent) Alimentare electrovane (+ Permanent) Masă electrovane şi calculator Semnal senzor viteză faţă stânga Alimentare senzor viteză spate stânga Neutilizat Alimentare senzor viteză spate dreapta Alimentare senzor viteză faţă dreapta Semnal senzor viteză faţă dreapta Linie K Martor luminos REF Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare senzor viteză faţă stânga Semnal senzor viteză spate stânga 12 Volţi După contact Semnal senzor viteză spate dreapta Contactor lumini stop Neutilizat Martor luminos ABS Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Pin senzor actuator Siguranţă putere ABS Siguranţă putere ABS Pin 1 senzor roată faţă stânga Pin 2 senzor roată spate stânga Pin 2 senzor roată spate dreapta Pin 2 senzor roată faţă dreapta Pin 1 senzor roată faţă dreapta Pin 7 priză de diagnosticare Pin 2 senzor roată faţă stânga Pin 1 senzor roată spate stânga Cutie siguranţe şi relee habitaclu Pin 1 senzor roată spate dreapta Pin A3 contactor stop ABS8.ABS BOSCH 8.0 L90 38C-9 .

debranşaţi bateria.ABS BOSCH 8. introduceţi numărul VIN prin comanda VP001.Înlocuire organe 38C Înlocuire calculator În momentul înlocuirii calculatorului. înlocuiţi calculatorul. configuraţi indexul tahimetric prin comanda VP007. aplicaţi următoarea procedură: – – – – – – – întrerupeţi contactul. configuraţi parametrii vehiculului prin comanda VP004.0 Nr. efectuaţi un test rutier urmat de o citire a defectelor pentru a confirma funcţionarea corespunzătoare a sistemului. ABS8.0 L90 38C-10 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .

N al vehiculului.. aşteptaţi finalul "fazei de alimentare menţinută".) este înscris pe plăcuţa constructorului pe stâlpul uşă faţă dreapta şi bătut pe caroserie sub capota motor. VP007: Index tahimetric.ABS BOSCH 8. Introduceţi data intervenţiei cu ajutorul tastaturii testerului. înregistraţi data intervenţiei. întrerupeţi contactul. ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS.. VP004: Parametri vehicul. Numărul VIN (VF.0. ştergeţi memoria calculatorului. Această comandă permite să programaţi în memoria calculatorului indexul care permite să calculaţi viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor care echipează vehiculul. Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze. selectaţi parametrajul VP001 "scriere V. introduceţi numărul V. ABS8. controlaţi pe ecranul de identificare.I. ieşiţi din modul diagnosticare. La fiecare intervenţie în atelier asupra sistemului ABS. consultaţi diagnosticarea ABS BOSCH 8.I. Utilizaţi această comandă la fiecare înlocuire a calculatorului. Procedură de parametraj: – – – – – – – – – branşaţi testerul de diagnosticare.0 Nr. citirea corectă a codului înregistrat. Această comandă permite să înregistraţi manual VIN-ul vehiculului în calculator.0 L90 38C-11 .N". Această comandă permite să identificaţi vehiculul pe care este montat calculatorul.Configurări şi programări 38C PARAMETRAJE VP001: Scriere VIN. VP006: Scriere dată ultima intervenţie service. Comanda VP007 serveşte exclusiv la obţinerea opririi clipirii martorului luminos ABS în urma înlocuirii calculatorului. Selectaţi comanda VP006 de pe testerul de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .

Tabel recapitulativ defecte DTC asociat 50CC 501F 503F 50C3 50C3 500F 502F 50C3 5046 500F 501F 502F 503F 50C6 Alimentare calculator Circuit senzor viteză roată faţă stânga Circuit senzor viteză roată spate stânga Calculator Programare index tahimetric Circuit senzor viteză roată faţă dreapta Circuit senzor viteză roată spate dreapta Programare parametri vehicul Coerenţă viteze roţi Ţintă roată faţă dreapta Ţintă roată faţă stânga Ţintă roată spate dreapta Ţintă roată spate stânga Circuit contactor stop Titlu tester de diagnosticare 38C Defect tester DF001 DF006 DF007 DF017 DF020 DF026 DF027 DF055 DF063 DF090 DF091 DF092 DF093 DF188 ABS8.0 Nr.0 L90 38C-12 . Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8.

0 L90 38C-13 . Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. Controlaţi starea şi poziţionarea siguranţei ABS "F15" în cutia siguranţe habitaclu. Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe ABS "F01" şi "F02" în cutia siguranţe şi relee motor. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Asiguraţi continuitatea între siguranţele şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă +AVC în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă +APC în pinul 18). Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ABS8.ABS BOSCH 8. Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS.DEF: tensiune anormală INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu o viteză a vehiculului > 10 km/h.0 Nr. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS.Interpretare defecte 38C DF001 PREZENT SAU MEMORAT ALIMENTARE CALCULATOR 1. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. contactaţi techline.DEF: peste pragul maxim 3. Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Dacă defectul persistă.DEF: sub pragul minim 2. Ştergeţi memoria calculatorului.

0 L90 38C-14 . ABS8. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline.Interpretare defecte 38C DF006 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA CO.0 Nr. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea. controalele sunt corecte. înlocuiţi senzorul de viteză roată. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Dacă defectul persistă. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 1 Pin 5 conector calculator Conector senzor pin 2 Pin 16 conector calculator Dacă.ABS BOSCH 8.

Dacă. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 6 Pin T6 conector intermediar R2 Conector calculator pin 17 Pin T5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul.ABS BOSCH 8. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S6 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S5 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Asiguraţi continuitatea. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 6 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 17 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste 2 legături. Dacă legăturile sunt defectuoase. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V după contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 Nr.Interpretare defecte 38C DF007 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE STÂNGA CO. înlocuiţi senzorul de viteză roată. Asiguraţi continuitatea. Reparaţi dacă este necesar. controalele sunt corecte.0 L90 38C-15 .

Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. Asiguraţi continuitatea între siguranţe şi pinii 2 şi 3 ai conectorului calculatorului (prezenţă + Permanent în pini) şi între UCH şi pinul 18 al calculatorului (prezenţă + După Contact în pin). Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica în conectorul cu 26 pini al calculatorului ABS.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Efectuaţi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi masele ABS în pinii 1 şi 4 (înfiletaţi pe tablier) şi controlaţi vizual totalitatea cablajului ABS. ABS8.DEF: alimentare sau anomalie electronică internă Particularităţi: Nimic de semnalat. Controlaţi starea şi poziţionarea celor două siguranţe de putere ABS în cutia de interconectare motor.0 L90 38C-16 .0 Nr. contactaţi techline DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă. ieşiţi din diagnosticare şi întrerupeţi contactul.Interpretare defecte 38C DF017 PREZENT SAU MEMORAT CALCULATOR 1. Ştergeţi memoria calculatorului. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi demersul de diagnosticare indiferent dacă defectul este prezent sau memorat.

ATENŢIE Informaţia viteză vehicul nu este transmisă celorlalte calculatoare de calculatorul ABS. acesta informează calculatoarele (tablou de bord. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. control motor..0 Nr. Semnalul viteză vehicul este transmis de un senzor de viteză situat în cutia de viteze..).ABS BOSCH 8.0 L90 38C-17 . contactaţi techline. Calculatorul ABS BOSCH 8.. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 cu "funcţia tahimetrie" are nevoie de o valoare de index pentru a calcula viteza vehiculului în funcţie de desfăşurătoarea pneurilor.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE INDEX TAHIMETRIC DF020 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă. ABS8.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8. Dacă defectul persistă. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului.0 Nr.0 L90 38C-18 . Reparaţi dacă este necesar. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 9 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 10 conector calculator Dacă. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. înlocuiţi senzorul de viteză roată. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. controalele sunt corecte. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roată sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Verificaţi şi asiguraţi continuitatea. contactaţi techline.Interpretare defecte 38C DF026 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA CO.ABS BOSCH 8.

Interpretare defecte 38C DF027 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR VITEZĂ ROATĂ SPATE DREAPTA CO.0 Nr. Reparaţi dacă este necesar. efectuaţi următoarele controale: Asiguraţi-vă de starea şi branşarea corectă a conectorului intermediar R2. Asiguraţi continuitatea. Dacă legăturile sunt defectuoase. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Asiguraţi continuitatea. Controlaţi conectica la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. controalele sunt corecte.0: circuit deschis sau scurtcircuit la masă INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector senzor pin 2 Pin S8 conector intermediar R2 Conector senzor pin 1 Pin S7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul. ABS8. Dacă. Verificaţi şi asiguraţi continuitatea următoarelor legături: Conector senzor pin 2 Pin 8 conector calculator Conector senzor pin 1 Pin 19 conector calculator Controlaţi de asemenea izolarea între aceste două legături. înlocuiţi senzorul de viteză roată. contactaţi techline.0 L90 38C-19 . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă defectul persistă. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector calculator pin 8 Pin T8 conector intermediar R2 Conector calculator pin 19 Pin T7 conector intermediar R2 Reparaţi dacă este necesar sau înlocuiţi cablajul.ABS BOSCH 8. Controlaţi branşarea şi starea conecticii senzorului şi a calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

ABS BOSCH 8. Utilizaţi comanda VP004 "Parametri vehicule" a testerului de diagnosticare pentru a defini varianta potrivită tipului de vehicul.0 Nr. ABS8.Interpretare defecte 38C PROGRAMARE PARAMETRI VEHICUL DF055 PREZENT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat. Verificaţi înregistrarea parametrilor vehiculului prin comanda LC003 "Parametri vehicule". DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Selectaţi obligatoriu varianta corespunzătoare definiţiei vehiculului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-20 .

0 L90 DUPĂ REPARAŢIE 38C-21 . Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă). Dacă toate controalele sunt corecte. asiguraţi continuitatea. DF026.. contactaţi techline 1. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. contactaţi techline. gripare. gripare. CC. ABS8. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. etanşeitate.1 : scurtcircuit la + 12 V 1.ABS BOSCH 8. Reparaţi dacă este necesar. izolarea şi absenţa rezistenţelor parazite pe cablajul celor 4 senzori. Controlaţi branşarea şi starea conecticii la nivelul racordării intermediare (sub mochetă laterală faţă stânga) R2 cristalin 8 pini. Verificaţi calitatea fixării senzorilor de viteză roată (clipsare corectă). Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar.DEF : interferenţe Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectelor DF006.1 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat.).. Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor.0 Nr.. Dacă defectul persistă. Reparaţi dacă este necesar.). Dacă defectul persistă.DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Nimic de semnalat.. ştergeţi memoria calculatorului. Controlaţi vizual branşarea şi starea conecticii senzorilor şi a calculatorului.Interpretare defecte 38C DF063 PREZENT SAU MEMORAT COERENŢĂ VITEZE ROŢI CC. DF007. DF027 chiar memorate. purjare. etanşeitate. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier cu depăşirea vitezei de 60 km/h. purjare. Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

0 Nr.0 L90 38C-22 . înlocuiţi ţinta roţii faţă dreapta. ABS8. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . contactaţi techline. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Interpretare defecte ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ DREAPTA 38C DF090 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). ştergeţi memoria calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă toate controalele sunt corecte. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Dacă incidentul persistă.ABS BOSCH 8.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ştergeţi memoria calculatorului. Reparaţi dacă este necesar.0 L90 38C-23 . Dacă incidentul persistă. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. contactaţi techline. Dacă toate controalele sunt corecte.Interpretare defecte 38C DF091 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ FAŢĂ STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). ABS8.ABS BOSCH 8. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h. înlocuiţi ţinta roţii faţă stânga. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Dacă defectul persistă.0 Nr.

0 L90 38C-24 . ABS8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier. poluare metalică. ştergeţi memoria calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h.Interpretare defecte 38C DF092 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE DREAPTA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect).. Dacă incidentul persistă. Reparaţi dacă este necesar. Dacă toate controalele sunt corecte. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă).).. Dacă defectul persistă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. Înlocuiţi ţinta roţii spate dreapta dacă este necesar. demontaţi tamburul.ABS BOSCH 8. contactaţi techline. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar.

Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare corectă). Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-25 . curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr.. Ieşiţi din diagnosticare şi efectuaţi un test rutier.. Dacă toate controalele sunt corecte.ABS BOSCH 8. demontaţi tamburul. Reparaţi dacă este necesar. ştergeţi memoria calculatorului. contactaţi techline.). Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. ABS8.Interpretare defecte 38C DF093 PREZENT SAU MEMORAT ŢINTĂ ROATĂ SPATE STÂNGA INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Senzorii de viteză roţi sunt alimentaţi la + 12 V După Contact dar măsurarea acestei alimentări nu este realizabilă (alimentare întreruptă în cazul în care senzorul este defect). Dacă incidentul persistă. poluare metalică. Dacă defectul persistă. Înlocuiţi ţinta roţii spate stânga dacă este necesar. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier cu o viteză > 60 km/h.

Interpretare defecte 38C DF188 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT CONTACTOR STOP Particularităţi: Nimic de semnalat.ABS BOSCH 8. controlaţi starea şi branşarea corectă a conectorului calculatorului ABS. ABS8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Asiguraţi funcţionarea contactorului stop: Pedală de frână eliberată (contactor apăsat): Izolare între pinii A3 şi B1. Verificaţi branşarea şi starea corectă a conectorului contactorului stop. Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii între: Conector contactor stop Pin A3 Pin 20 conector calculator Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Pedală de frână apăsată (contactor eliberat): Continuitate între pinii A3 şi B1. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr. Test rutier cu o viteză > 60 km/h şi efectuare frânare cu o reglare ABS. contactaţi techline. Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop. Dacă incidentul persistă.0 L90 38C-26 . Dacă defectul persistă. INSTRUCŢIUNI Defectul reapare prezent sau memorat ca urmare a: Ştergere memorie defect. Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.

0 L90 38C-27 . Nr.0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Asiguraţi-vă că parametrul vehicul este coerent cu vehiculul diagnosticat. 1 Funcţie Dialog tester de diagnosticare Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare ABS BOSCH 8.Control conformitate 38C INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8. crt. Stare "Eliberată" confirmată pedală de frână neapăsată Stare " Apăsată" pedală de frână apăsată Asiguraţi-vă că tensiunea bateriei este corectă (faceţi un control al circuitului de încărcare dacă este necesar) Asiguraţi-vă că viteza vehicul este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă Asiguraţi-vă că viteza roţii este coerentă ALP1 2 Citire configuraţie Recunoaştere pedală de frână neapăsată Recunoaştere pedală de frână apăsată Alimentare calculator L0003: Parametri vehicul VP004 3 ET017: Pedală de frână 4 ET017: Pedală de frână ET017 5 PR005: Tensiune de alimentare calculator FĂRĂ 6 Viteză vehicul PR038: PR001: PR002: Viteză vehicul Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ FĂRĂ 7 Viteză roţi PR003: PR004: ABS8.

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.0 L90 38C-28 .Tabel recapitulativ stări şi parametri 38C TABEL RECAPITULATIV STĂRI ABS Stare tester ET017 ET018 ET019 Pedală de frână Funcţie ABS Funcţie regulator electronic de frânare Titlu tester de diagnosticare TABEL RECAPITULATIV PARAMETRI ABS Parametru tester PR001 PR002 PR003 PR004 PR005 PR038 Viteză roată faţă dreapta Viteză roată faţă stânga Viteză roată spate dreapta Viteză roată spate stânga Tensiune de alimentare calculator Viteză vehicul Titlu tester de diagnosticare ABS8.ABS BOSCH 8.

STARE "Apăsat" pedală de frână eliberată. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.0 Nr. – Demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pini Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Stare contactor A3 şi B1 A3 şi B1 Deschis Închis – Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.ABS BOSCH 8. – Controlaţi şi asiguraţi izolarea la 12 V a legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . STARE "Eliberat" Pedală de frână apăsată. – Verificaţi şi asiguraţi prezenţa + După contact în pinii B1 pe conectorul contactorului stop. ABS8.Interpretare stări 38C PEDALĂ DE FRÂNĂ ET017 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Aplicaţi controalele numai dacă stările "apăsate" şi "eliberate" sunt incoerente cu poziţia pedalei. Dacă luminile de stop funcţionează: – Controlaţi şi asiguraţi continuitatea legăturii între pinul A3 al conectorului contactorului stop şi pinul 20 al conectorului calculatorului. – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop. Dacă luminile stop nu funcţionează: – Controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop.0 L90 38C-29 .

Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . PR038: Viteză vehicul Acest parametru indică viteza vehiculului în km/h. PR005: Tensiune de alimentare calculator Acest parametru indică tensiunea de alimentare în Volţi a calculatorului.0 L90 38C-30 .0 Nr. ABS8.ABS BOSCH 8.Tratare stări şi parametri calculator 38C PARAMETRI PR001: Viteză roată faţă dreapta PR002: Viteză roată faţă stânga PR003: Viteză roată spate dreapta PR004: Viteză roată spate stânga Aceşti parametri indică viteza în km/h a fiecărei roţi a vehiculului.

COMENZI SPECIFICE SC006: Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare Nu utilizaţi această comandă decât dacă constataţi o prelungire anormală a pedalei de frână în timpul unui test rutier cu reglare ABS. Pilotare electrovane roţi pentru control hidraulic Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi controla dacă roţile se rotesc liber.). AC016: Test motor pompă Această comandă permite să testaţi circuitul de comandă a motorului pompă. Selectaţi şi validaţi comanda roţii aferente ("Electrovane roată faţă stânga". Menţineţi pedala de frână apăsată pentru a împiedica roata de testat să se rotească dacă aceasta este antrenată manual (nu frânaţi prea tare pentru a fi la limita deblocării). trebuie să constataţi 5 cicluri deblocare/blocare pe roată.0 L90 38C-31 . ..ABS BOSCH 8. Selectaţi comanda SC006 "Purjare grup hidraulic şi circuite de frânare" şi urmaţi instrucţiunile descrise de testerul de diagnosticare.Tratare moduri comenzi 38C ŞTERGERI RZ001: Memorie defect Această comandă permite ştergerea defectelor memorate de calculator. Selectaţi comanda AC016 "Test motor pompă". ACTIVARE AC003: AC004: AC005: AC006: Electrovane roată faţă stânga Electrovane roată faţă dreapta Electrovane roată spate stânga Electrovane roată spate dreapta Aceste comenzi permit să testaţi electrovanele fiecărei roţi. Trebuie să constataţi funcţionarea motorului timp de 5 s.0 Nr. ABS8. (Sistemul trebuie să fi fost purjat în prealabil prin metoda clasică). Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Exercitaţi manual un efort de rotaţie asupra roţii aferente..

CB.0 Nr. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 L90 38C-32 .) PRELUNGIRE PEDALĂ DE FRÂNĂ ÎN URMA UNEI FAZE DE REGLARE (CU O PEDALĂ ÎNCLINATĂ MULT ÎNAPOI LA INTRAREA ÎN FAZA DE REGLARE) PEDALĂ LUNGĂ VIBRAŢIE PEDALĂ DE FRÂNĂ ZGOMOT LA POMPĂ.Efecte client 38C INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi aceste efecte client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. DEFECTE CONSTATATE LA FRÂNARE CU REGLARE FRÂNĂ-ABS BLOCARE UNA SAU MAI MULTE ROŢI TRAGERE RULARE ÎN ZIG-ZAG FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ LA VITEZĂ REDUSĂ ŞI EFORT REDUS LA PEDALĂ FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ PE DRUM ACCIDENTAT FUNCŢIONARE ABS NEAŞTEPTATĂ CU UTILIZARE DE ECHIPAMENTE SPECIALE (RADIOTELEFON. REŢEA DE CONDUCTE SAU GRUP HIDRAULIC ALP2 ALP3 ALP4 ALP5 ALP6 ALP7 ALP8 ALP9 ALP10 ALP11 ALTE CAZURI ABSENŢĂ DIALOG CU CALCULATORUL ABS ALP1 ABS8.ABS BOSCH 8.

0 Nr. este posibil ca un calculator defect să perturbeze linia de diagnosticare K. contactaţi techline. ABS8. Asiguraţi-vă că testerul de diagnosticare nu este cauza defectului încercând să comunicaţi cu un calculator de pe un alt vehicul. şi din cutia siguranţă motor.5 V). Verificaţi dacă priza de diagnosticare este corect alimentată: – +AVC în pin 16. Verificaţi tensiunea bateriei şi efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensiune conformă (9. Treceţi la deconectări succesive pentru a localiza acest calculator. strângerea şurubului masă deasupra grupului ABS). Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-33 . – +APC în pinul 18 al conectorului cu 26 pini. Verificaţi prezenţa şi starea siguranţelor ABS de pe platina siguranţe habitaclu. Verificaţi masele ABS (calitate.ABS BOSCH 8. Dacă testerul nu este cauza şi dialogul nu se stabileşte cu nici un alt calculator al aceluiaşi vehicul. oxidare. – +AVC în pinii 2 şi 3 ai conectorului cu 26 pini.5 V < U baterie < 17. Verificaţi branşarea conectorului calculatorului şi starea conecticii sale. calculatorul este corect alimentat: – Masă în pinii 1 şi 4 ai conectorului cu 26 pini. Verificaţi dacă. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . – Masă în pinii 5 şi 4. Dacă controlul nu se stabileşte nici după aceste controale diferite. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP1 Absenţă dialog cu calculatorul ABS INSTRUCŢIUNI Fără. – + APC în pin 1.

. Utilizaţi comenzile AC003 "Electrovane roată faţă stânga".). poluare metalică. Dacă valoarea măsurată este nulă. Reamintire: Blocarea roţilor unui vehicul echipat cu ABS sau scrâşnirea pneurilor. Verificaţi starea trenurilor rulante precum şi conformitatea şi starea corespunzătoare a montării pneurilor. curăţaţi cu aer comprimat dacă este necesar. Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe o roată fără inversarea reţelei de conducte.. PR002. Verificaţi calitatea fixării senzorului de viteză roată (clipsare). Asiguraţi-vă de starea corespunzătoare a sistemului de frânare (starea garniturilor. verificaţi dacă ele sunt efectuate pe o altă roată pentru a confirma o inversare a reţelei de conducte. resimţită de un client ca o blocare. contactaţi techline. Utilizaţi parametrii PR001. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. – O posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. Dacă cele 5 cicluri nu sunt realizate pe roata testată (roată menţinută blocată).0 Nr. etanşeitate. Controlaţi vizual starea ţintei (înfundare. Dacă incidentul persistă după aceste controale. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8. pot fi legate de o reacţie normală a sistemului şi nu trebuie să fie considerate în mod sistematic drept defecte (frânare cu reglare ABS pe drum foarte accidentat (scrâşniri importante)). Dacă există efectiv o blocare roată (roţi).).0 L90 38C-34 . Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. purjare.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP2 Blocare una sau mai multe roţi INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – O posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. AC005 "Electrovane roată spate stânga" şi AC006 "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână şi verificaţi prezenţa a 5 cicluri deblocare/blocare pe roata aferentă (consultaţi Tratare moduri comandă). gripare.ABS BOSCH 8... rotiţi celelalte roţi pentru a confirma o inversare electrică a senzorilor şi reparaţi cablajul. PR003 şi PR004 rotind uşor roţile asociate şi asiguraţi-vă de coerenţa rezultatelor obţinute. AC004 "Electrovane roată faţă dreapta". înlocuiţi grupul hidraulic.

cursa este normală. Defectul persistă în aceste condiţii? da Dacă. efectuaţi o purjare a circuitului de frânare. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – o posibilă inversare a reţelei de conducte la nivelul grupului hidraulic. cursa pedalei de frână este relativ lungă. Verificaţi starea ţintelor ABS şi conformitatea lor. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Dacă. Pentru aceste două teste. nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins.0 Nr. Deconectaţi un senzor de viteză roată.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP3 Tragere INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. contactaţi techline.0 L90 38C-35 .ABS BOSCH 8. ABS8. prezenţa scurgerilor pe circuit. consultaţi şi aplicaţi metodele definite în ALP2. nu Ridicaţi vehiculul astfel încât să puteţi roti roţile şi să verificaţi: – o posibilă inversare în branşarea senzorilor de viteză. eventual. Dacă incidentul persistă. trenul faţă sau. verificaţi presiunea pneurilor.

nu rulaţi cu vehiculul deoarece funcţia "compensator de frânare" nu mai este asigurată.0 Nr. Porniţi motorul şi asiguraţi-vă că numai martorul luminos defect ABS este aprins. Defectul persistă în aceste condiţii? nu Comportament normal legat de funcţionarea sistemului în fază de reglare în principal pe aderenţă disimetrică sau acoperire proastă..0 L90 38C-36 . verificaţi presiunea pneurilor. Controlaţi starea şi conformitatea garniturilor de frâne. ABS8.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP4 Rulare în zig-zag INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi un test rutier cu ABS-ul astfel dezactivat. trenul faţă. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8. da Defect de comportament rutier nelegat de sistemul ABS. Dacă şi martorul luminos defect frână este aprins. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . Deconectaţi un senzor de viteză roată...

DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.0 L90 38C-37 .0 Nr.. ABS8. – viraj strâns cu ridicare roată spate interioară. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.). Dacă problema este diferită. carosabil umed. Acest resentiment poate fi legat de simpla activare a funcţiei "compensator de frânare" la limitarea presiunii pe trenul spate. controlaţi conectorii senzorilor de viteză (micro-întreruperi) precum şi întrefierurile. Atenţie reglarea ABS este "sensibilă" la aderenţă slabă (gheaţă.ABS BOSCH 8.. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP5 Funcţionare ABS neaşteptată la viteză redusă şi efort redus la pedală INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Este posibil să simţiţi vibraţii la pedala de frână care ar putea fi legate de reacţiile sistemului în situaţii particulare: – parcurgere pante cu mecanisme de reducere viteză activate pentru evitarea supraîncălzirii frânelor. .

Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. este normal să resimţiţi bruscări şi vibraţii la pedală precum şi scrâşniri mai importante decât pe drum bine asfaltat.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP6 Funcţionare ABS neaşteptată pe drum accidentat INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ABS8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .ABS BOSCH 8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Pe drum accidentat.0 L90 38C-38 . Rezultă de aici o impresie de variaţie a eficacităţii de considerat drept normală.

Verificaţi dacă echipamentul care pune probleme la utilizare este omologat. .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP7 Funcţionare ABS neaşteptată cu utilizare de echipamente speciale (radiotelefon. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .0 Nr.) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8.0 L90 38C-39 . ABS8. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. în special a cablajului ABS-ului (conexiuni la masă şi + După Contact al ABS-ului neautorizate). CB.. Verificaţi dacă acest echipament a fost corect instalat fără modificarea cablajului original.

Efectuaţi o purjare a circuitelor urmărind procedura recomandată în MR (utilizare moduri comenzi ale testerului de diagnosticare). Dacă efectul client este îndeosebi de pronunţat. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă defectul persistă.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP8 Prelungire a cursei pedalei de frână în urma unei faze de reglare (cu o pedală înclinată mult înapoi la intrarea în faza de reglare) INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. După intervenţie. şi dacă purjările nu aduc nici o îmbunătăţire. realizaţi operaţia precedentă încă o dată sau de două ori. ABS8. contactaţi techline. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . efectuaţi un test rutier cu reglare ABS. Trecere aer din canalele de reglare ale grupului hidraulic spre circuitele de frânare.0 L90 38C-40 .ABS BOSCH 8.0 Nr.

0 Nr. apoi spate stânga. Prezenţă aer în circuitele de frânare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. Efectuaţi o purjare convenţională a circuitelor începând cu frâna spate dreapta. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 L90 38C-41 . Reînnoiţi operaţia dacă este necesar. ABS8. Controlaţi jocul rulmenţilor faţă şi spate.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP9 Pedală lungă INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.ABS BOSCH 8. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . faţă stânga apoi faţă dreapta.

0 L90 38C-42 . Reacţie normală la pedala de frână la o fază de reglare ABS sau de limitare a presiunii de pe trenul spate (funcţie "compensator de frânare"). DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului.Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP10 Vibraţie pedală de frână INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 Nr. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare . ABS8.ABS BOSCH 8.

Pentru a determina de unde vine zgomotul.ABS BOSCH 8.0 L90 38C-43 . "Electrovane roată faţă dreapta". "Electrovane roată spate stânga" şi "Electrovane roată spate dreapta" apăsând pe pedala de frână.0 Nr. nici între conducte şi caroserie. utilizaţi comenzile de pilotare a electrovanelor "Electrovane roată faţă stânga". – Vibraţie reţea de conducte: verificaţi ca toate conductele să fie bine clipsate în agrafele lor de fixare şi să nu existe nici un contact nici între conducte. ABS8. Efectuaţi un test rutier urmat de un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Ştergeţi memoria calculatorului. – Vibraţie grup: controlaţi prezenţa şi starea blocurilor amortizoare de izolare a suportului grupului. Vdiag: 18 SISTEM ANTIBLOCARE ROŢI Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 38C ALP11 Zgomot la pompă. reţea de conducte sau grup hidraulic INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

4 Caroserie 40A GENERALITĂŢI STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE DESCHIDERI LATERALE MOBILE DESCHIDERI FRONTALE MOBILE 41A 41B 41C 41D 42A 43A 44A 47A 48A .

Capitolul 4 Cuprins 40A GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese Structură faţă: Denumire piese Structură laterală: Denumire piese Structură centrală: Denumire piese Structură spate: Denumire piese Cotă parte inferioară caroserie: Identificare Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere Suport motor: Descriere 40A-1 40A-2 40A-4 40A-6 40A-8 40A-10 40A-13 40A-15 41A-16 41A-18 41B STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere Traversă spate sub scaun faţă: Descriere 41B-1 41B-5 41C STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere 41C-1 41C-7 41C-10 41A STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport locaş baterie: Descriere Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere Suport faţă cadru faţă: Descriere Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere Semibloc faţă: Descriere Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere 41A-1 41A-5 41A-6 41A-9 41A-11 41A-12 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere Planşeu spate parte spate: Descriere Ansamblu lonjeron spate: Descriere Lonjeron spate parte spate: Descriere 41D-1 41D-4 41D-7 41D-9 .Capitolul 4 CuprinsPagina L90 .L90 .

Cuprins 41D STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere 44A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere 44A-1 44A-5 44A-8 44A-10 44A-12 44A-13 44A-18 41D-11 41D-13 Suport lămpi spate: Descriere Pasaj de roată spate exterior: Descriere Tabletă spate: Descriere 42A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere Faţadă frontală: Descriere Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere Pasaj de roată faţă: Descriere Traversă inferioară cadru: Descriere Întăritură laterală tablier: Descriere Traversă superioară tablier: Descriere 42A-1 42A-3 42A-5 42A-8 42A-10 42A-13 42A-14 47A Traversă fund portbagaj: Descriere Semibloc spate: Descriere Tăblie spate: Descriere DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă Uşă laterală faţă: Înlocuire Uşă laterală faţă: Reglaj Uşă laterală spate Uşă laterală spate: Înlocuire Uşă laterală spate: Reglaj 47A-1 47A-4 47A-10 47A-11 47A-14 47A-19 47A-20 43A STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere Dublură stâlp faţă: Descriere Stâlp mijloc: Descriere Întăritură stâlp mijloc: Descriere Dublură stâlp mijloc: Descriere Parte superioară cadru lateral: Descriere 43A-1 43A-4 43A-6 43A-9 43A-11 43A-12 48A Uşiţă trapă carburant: Descriere DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire Capotă faţă: Reglaj Uşă portbagaj: Înlocuire Uşă portbagaj: Reglaj 48A-1 48A-2 48A-3 48A-5 .

Capotă faţă Consultaţi 42A. Aripă faţă Consultaţi 47A. Uşă laterală spate Consultaţi 48A. Uşiţă trapă carburant Natură DCM 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM DC 04 AM 40A-1 .GENERALITĂŢI Structură demontabilă: Denumire piese L90 40A 6 5 3 4 2 1 110024 Reper 1 2 3 4 5 6 Denumire Capotă faţă Aripă faţă Uşă laterală faţă Uşă laterală spate Capac portbagaj Uşiţă trapă carburant Trimitere Consultaţi 48A. Uşă laterală faţă Consultaţi 47A. Uşă portbagaj Consultaţi 47A.

Inel de remorcare faţă Consultaţi 41A.2 1.2 0.2/2 2. Generalităţi Consultaţi 43A. Suport motor Consultaţi 42A.2 Consultaţi 41A.90 1. Dublură (dublură stâlp faţă aripă faţă Grosime (mm) 1. 40A. 41A.2 2. Faţadă frontală Consultaţi MR Generalităţi 400.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 40A 14 15 5 8 9 10 7 11 12 22 16 13 17 18 19 6 4 2 3 6 1 21 20 110022 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Traversă inferioară extrema faţă Suport central faţadă frontală Faţadă frontală Traversă laterală Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Pasaj de roată faţă parte faţă Suport motor Pasaj de roată faţă Inel de remorcare faţă Carcasă de fixare faţă cadru faţă Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. Faţadă frontală Consultaţi 42A.5 1.95 0. Pasaj de roată faţă Consultaţi 41A.5 1. Traversă inferioară extrema faţă Consultaţi 42A. Suport motor Consultaţi 41A.45 1. Suport faţă cadru faţă 40A-2 .

Carcasă de fixare spate cadru faţă Consultaţi 41A.2 1.95 1.90 0. Suport locaş baterie Consultaţi 41A.2/2 0. Suport faţă cadru faţă 40A Grosime (mm) 3 1. Traversă laterală faţă planşeu central Consultaţi 41A.45 1. Generalităţi Consultaţi42A. Semibloc faţă Consultaţi 43A. Lonjeron faţă parte faţă Consultaţi MR Generalităţi 401.95 Consultaţi 41A.25 0.GENERALITĂŢI Structură faţă: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Suport faţă cadru faţă Închidere lonjeron faţă parte faţă Lonjeron faţă parte faţă Traversă laterală faţă planşeu central Carcasă de fixare spate cadru faţă Trimitere Consultaţi 41A. Semibloc faţă Consultaţi 41A. Dublură (dublură stâlp faţă) aripă faţă 16 17 18 19 20 21 22 Semibloc faţă Suport locaş baterie Pasaj de roată faţă Dublură aripă faţă (dublură stâlp faţă) Traversă laterală Întăritură superioară dublură aripă faţă Semibloc faţă 0.95/1. 41B. 40A. Întăritură superioară dublură aripă faţă Consultaţi 41A. Semibloc faţă 40A-3 . Închidere lonjeron faţă parte faţă Consultaţi 41A.95 1.2 - Consultaţi MR Generalităţi 400.

15 1. 43A. 45A. 45A. Traversă spate pavilion Consultaţi 44A.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 40A 4 3 1 6 2 7 12 9 5 13 14 8 10 11 15 110023 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Pavilion Traversă faţă pavilion Traversă centrală pavilion Traversă spate pavilion Dublură centură spate Dublură stâlp mijloc Dublură montant cadru Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport faţă dublă etanşeitate Inel cadru lateral Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401.95 40A-4 . 45A. 45A. Inel cadru lateral Grosime (mm) 0. Stâlp faţă Consultaţi 43A. Dublură stâlp mijloc Consultaţi MR Generalităţi 401.65 1. Semibloc spate Consultaţi 43A.20 0.65 0. Traversă centrală pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401. Dublură montant cadru Consultaţi 41C.15 1. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A.65 0.65 1. Traversă faţă pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401.15 1. Pavilion Consultaţi MR Generalităţi 401.20 0.

20 0.95/1. Stâlp faţă 40A Grosime (mm) 0. Întăritură stâlp mijloc Consultaţi 43A.95 1.50 0. Dublură stâlp mijloc 16 Dublură inferioară stâlp mijloc 0. Parte superioară cadru lateral Consultaţi 43A.95 0.95 Consultaţi 43A. Întăritură parte inferioară cadru lateral Consultaţi 43A.95 40A-5 . Stâlp mijloc Consultaţi 41C.GENERALITĂŢI Structură laterală: Denumire piese L90 Reper 11 12 13 14 15 Denumire Stâlp faţă Parte superioară cadru lateral Întăritură stâlp mijloc Stâlp mijloc Parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 43A.

41B. Lonjeron central Consultaţi 41B. Traversă faţă scaun faţă Grosime (mm) 0. Traversă faţă sub scaun faţă Consultaţi MR Generalităţi 401.5 2 0.65 1. Traversă inferioară cadru Consultaţi MR Generalităţi 401. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B. Traversă inferioară tablier Consultaţi 42A.95 2.95 40A-6 .45 1.95 1. 42A.95/1. 41B.6 0.2/0. Traversă superioară tablier Consultaţi MR Generalităţi 401. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.2/0.65 1. Planşeu central parte laterală Consultaţi 41B.GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 40A 11 7 8 10 9 6 5 13 4 3 15 2 10 12 1 14 110025 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire Traversă inferioară cadru Traversă inferioară tablier Traversă superioară tablier Lonjeron central Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor planşeu central Planşeu central parte laterală Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Traversă faţă scaun faţă Trimitere Consultaţi 42A.

Planşeu spate parte faţă 40A Grosime (mm) 0.2 1.2 Consultaţi41D. Traversă faţă planşeu spate Consultaţi 42A.65 1. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D.2 1.8 1. Planşeu spate parte faţă Consultaţi 41D. Închidere parte inferioară cadru lateral 40A-7 .GENERALITĂŢI Structură centrală: Denumire piese L90 Reper 10 11 12 13 14 15 Denumire Întăritură ancorare scaun spate Planşeu spate parte faţă Întăritură planşeu spate parte faţă Traversă faţă planşeu spate Întăritură laterală tablier Închidere parte inferioară cadru lateral Trimitere Consultaţi 41D. Întăritură laterală tablier Consultaţi 41C.95 0.

65 0.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 40A 10 14 15 4 12 13 11 6 9 7 10 4 8 2 5 3 1 110026 Reper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire Panou aripă spate Suport spate dublă etanşeitate Pasaj de roată spate exterior (parţial) Lonjeron spate Traversă centrală planşeu spate Ansamblu lonjeron spate Suport de fixare eşapament Planşeu spate parte spate Întăritură de fixare roată de rezervă Suport lămpi spate Planşeu spate parte laterală Trimitere Consultaţi 44A. Planşeu spate parte spate Consultaţi41D.65 Consultaţi 41D.65 0. 40A Consultaţi41D. planşeu spate Traversă centrală Grosime (mm) 0.45 1.15 0.5 1. Lonjeron spate Consultaţi 41D.2 0. Panou aripă spate Consultaţi 44A.7 1.5 0.95/1.65 1. Planşeu spate parte spate Consultaţi 41D. Ansamblu lonjeron spate Consultaţi MR Generalităţi 400.2 1. Planşeu spate parte spate 40A-8 . Panou aripă spate Consultaţi44A. Suport lămpi spate Consultaţi41D. Pasaj de roată spate exterior Consultaţi 41D.

Semibloc spate 40A Grosime (mm) 0. 41D.GENERALITĂŢI Structură spate: Denumire piese L90 Reper 12 13 14 15 Denumire Inel de remorcare spate Tabletă spate Tăblie spate Semibloc spate Trimitere Consultaţi MR Generalităţi 401. Tabletă spate Consultaţi 44A.95 0.15 - 40A-9 .95/1. Inel de remorcare spate Consultaţi 44A. Tăblie spate Consultaţi 44A.80/0.95/1.15 0.

GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A K2 K1 P2 L J E B2 B1 B G A F P1 C K K3 Lo B1o Ao Co Ko K1 F J E K L B2 B1 B G A Q2 Q1 C 109653 40A-10 .

2 M10 M12 M12 M12 M12 18.2 16.75 604 403 504 Apăsare Z 16.7x29.2x24.5 620 737-7 408 -10.7-M12 24.25 Cotă Y (mm) 305 305 305 305 622 600 600 540 476 492 476 492 562.2 M6 12x12 M6 0° 0° 90° 90° 180° 0° 90° 40A-11 .8 -368 568.5 409 485.2x32x2 12.5 258 314.2 Pantă 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° x: 8° y: 0° Reper A Ao A A0 B B1 B1o B2 C Co C Co E Denumire Fixare spate cadru faţă stânga SM Fixare spate cadru faţă dreapta SM Fixare spate cadru faţă stânga AM Fixare spate cadru faţă dreapta AM Pilot faţă lonjeron spate Pilot de fixare tren spate stânga SM Pilot de fixare tren spate dreapta SM Fixare tren spate SM Fixare faţă stânga cadru faţă SM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare faţă stânga cadru faţă AM Fixare faţă dreapta cadru faţă SM Fixare superioară amortizor spate Cotă X (mm) 301 301 301 301 1883 2200 2200 2223.75 314.5 80 80 80 80 532.5 118.2 12.2x16.5 566.5 118.6-M12 Cap de şurub Cap de şurub 30x30 16.5 118.5 F Fixare superioară amortizor faţă -3 583.5 3050 -703 -703 441.5 565.8 -502 -525 -502 -525 2672.5 683 48 x: 0°35’ y: 3°40’ G J K Ko K1 K2 K3 Pilot spate lonjeron faţă Pilot spate lonjeron spate Traversă inferioară extrema faţă stânga Traversă inferioară extrema faţă dreapta Traversă superioară faţă Fixare bară de protecţie Fixare far 565.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 40A Diametru (mm) 24.5 Cotă Z (mm) 78 78 26 26 72.

5 429.5 491.5 368 M10 M10 M10 180° 180° x: 0° y: 90° z: 4° Q2 Fixare cutie de viteze 2 -254 427.5 M10 x: 0° y: 90° z: 4° A şi B = sistem de referinţă pentru aducere la asietă 40A-12 .5 20x50 Pantă 90° x: 90° y: 12° P1 P2 Q1 Fixare motor 1 Fixare motor 2 Fixare cutie de viteze 1 -310 -150 -283 492.5 514.3 320491.GENERALITĂŢI Cotă parte inferioară caroserie: Identificare L90 Reper L Lo Denumire Traversă tăblie spate stânga Traversă tăblie spate dreapta Cotă X (mm) 3289 3289 Cotă Y (mm) 575 575 Cotă Z (mm) 392 392 40A Diametru (mm) 20.5 491.

40A-13 . să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc. pentru a confirma aducerea la asietă. El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale spate.REFERINŢĂ PRINCIPALĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ Notă: 1 . C 108576 2 .Mecanică faţă montată 40A Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte.GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 I . Această situaţie este utilizată pentru un şoc spate sau un şoc faţă uşor fără demontare faţă. II . A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A). Această situaţie este utilizată pentru un şoc faţă cu demontare mecanică. El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc spate. (ex: pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate).REFERINŢĂ SECUNDARĂ FAŢĂ DE ADUCERE LA ASIETĂ A 108577 Calibrul acoperă şurubul de fixare spate a cadrului faţă (A).Mecanică faţă demontată Calibrul acoperă şurubul de fixare faţă a cadrului faţă (C).

REFERINŢĂ SECUNDARĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ B J 108583 109078 Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi centrat în gaura pilot pătrată (B). 40A-14 . Calibrul este rezemat sub lonjeronul spate şi poziţionat în gaura alungită (J). El este utilizat pentru a confirma aducerea la asietă în timpul unui şoc faţă.GENERALITĂŢI Aducere la asietă pe banc de reparaţie: Descriere L90 III . El serveşte la confirmarea asietei vehiculului în caz de îndoială asupra deformării unei referinţe principale faţă. pentru a confirma aducerea la asietă. Notă: Este recomandat în caz de îndoială asupra deformării unuia din puncte. El este utilizat pentru un şoc faţă sau un şoc spate uşor.REFERINŢĂ PRINCIPALĂ SPATE DE ADUCERE LA ASIETĂ 40A IV . (ex: pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet. să utilizaţi două puncte suplimentare situate într-o zonă neafectată de şoc.

El este utilizat pentru înlocuirea unui semibloc faţă complet.FIXARE SPATE CADRU FAŢĂ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Traversă inferioară extrema faţă Suport carcasă faţă de fixare cadru faţă Închidere lonjeron Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Semibloc faţă Lonjeron faţă parte faţă Semibloc spate Ansamblu lonjeron spate Tăblie spate Lonjeron spate A 109083 Calibrul se reazemă sub carcasa de fixare a cadrului şi este centrat în gaura tarodată (A).GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 I . 40A-15 .PIESE CARE NECESITĂ PUNEREA PE PLACA DE CONTROL 40A 6 8 10 5 4 3 7 11 9 2 1 110069 II .

FIXARE FAŢĂ TREN SPATE 40A C 109328 B1 B2 110328 Calibrul se reazemă sub suportul de fixare a cadrului faţă.FIXARE FAŢĂ CADRU FAŢĂ ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 IV . el se centrează în găurile tarodate (B1) şi (B2) de fixare a palierului trenului spate. .unui lonjeron faţă parţial sau complet. deci asupra variaţiilor unghiului de fugă şi paralelismului. el se centrează în gaura tarodată (C). el are o influenţă directă asupra dezbaterii în spaţiul triunghiului inferior. El este utilizat pentru înlocuirea unui ansamblu lonjeron spate. El este de utilizat la înlocuirea: . III . Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. 40A-16 . are o influenţă directă asupra tuturor unghiurilor trenului faţă. ATENŢIE IMPORTANT Aceste puncte contribuie la asigurarea alinierii trenului spate în raport cu caroseria. Calibrul este rezemat sub carcasa de fixare a trenului spate. ele au o influenţă directă asupra unghiurilor traiectoriei vehiculului.unui semibloc faţă. asigură alinierea cadrului trenului faţă în raport cu caroseria.

. . el se centrează în gaura (F) a cupelei amortizorului. el se centrează în găurile (P1) şi (P2) de fixare a suportului.GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 V .unui semibloc faţă.lonjeron faţă complet. . El este de utilizat la înlocuirea: .FIXARE MOTOR 40A F P1 P2 109642 109644 Calibrul este rezemat sub cupela amortizorului. 40A-17 . el are o influenţă directă asupra unghiurilor pivot.pasajului de roată.unui pasaj de roată faţă. Calibrul se plasează pe deasupra reazemului motorului. El este de utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . de carosaj şi de fugă.De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări.FIXARE SUPERIOARĂ AMORTIZOR FAŢĂ VI . ATENŢIE Acest punct contribuie la asigurarea geometriei trenului faţă. .unui pasaj de roată faţă parte faţă.unui semibloc faţă. .

FIXARE CUTIE DE VITEZE 40A Calibrul se reazemă (J) sub lonjeronul spate.unui lonjeron faţă. el se centrează în găurile tarodate (Q1) şi (Q2) de fixare a cutiei de viteze. .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 VII . el se centrează în gaura de fixare (L).unui semibloc faţă. Q2 El este utilizat cu mecanica demontată. El este de utilizat cu mecanica montată pentru repunerea în linie a lonjeronului spate. El este utilizat cu mecanica demontată pentru înlocuirea: . pentru înlocuirea lonjeronului spate.EXTREMITATE LONJERON SPATE 109081 L L J 109078 109080 Calibrul se reazemă vertical de tăblia spate. IX . 40A-18 . Parte dreapta VIII . în aceleaşi condiţii.De asemenea el este utilizat în momentul unei redresări.TRAVERSĂ TĂBLIE SPATE Parte stânga Q1 109328 Calibrul se reazemă pe lonjeron. .

unui planşeu spate parte spate.tăbliei spate. 40A 40A-19 . .GENERALITĂŢI Poziţionare piese pe banc de reparaţie: Descriere L90 Ele sunt utilizate în momentul înlocuirii: .

PARTE STÂNGA Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă de 41A Grosime (mm) 1. comandaţi suplimentar suportul locaş baterie.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 109559 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . 1 . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.45 2.înlocuire parţială. decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108610 3 1 ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului.5 4 (2) (3) fixare 1 (4) (5) Suport locaş baterie Întăritură de fixare cutie de viteze 2 . . Pentru a efectua înlocuirea parţială sau completă.înlocuire completă.25 2 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 I .2 1. 5 108605 41A-1 .

108603 41A-2 .înlocuire completă.înlocuire parţială.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 1 109558 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . . II . Pentru înlocuirea completă. comandaţi suplimentar: . .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 Înlocuire completă ATENŢIE 41A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.pasajul de roată faţă parte faţă. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTE DREAPTA 7 6 108609 3 .suportul motor.

2 2.5 ATENŢIE 108608 Pentru înlocuirea parţială a lonjeronului faţă parte faţă şi a închiderii lonjeronului.PIESĂ PE POZIŢIE 41A Lonjeron faţă parte faţă dreapta.25 2 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 .2 2. decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe lonjeronul faţă parte faţă de cea a închiderii lonjeronului. înlocuire completă 9 8 1 2 3 108606 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Suport carcasă fixare cadru faţă Carcasă de cadru faţă Suport motor Pasaj de roată faţă parte faţă Suport inel remorcare de de Grosime (mm) 1. fixare Înlocuire completă (6) (7) (8) (9) Dulie inel de remorcare 108607 41A-3 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 1 .5 1.

41A-4 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 3 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41A 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.95 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.95 1. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 41A-5 .45 0.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport locaş baterie: Descriere L90 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB PIESĂ PE POZIŢIE 41A 2 1 3 108612 108611 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Suport locaş baterie Suport calculator Plăcuţă suport piuliţă Grosime (mm) 1.

se efectuează în caz de: .2 1. se efectuează în cazul înlocuirii unui lonjeron faţă parte faţă complet. . comandaţi suplimentar traversa laterală faţă.înlocuire completă. Înlocuirea completă. .25 2 0. (2) (3) (4) 4 1 108591 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Element de închidere carcasă de fixare carcasă faţă Element de închidere faţă lonjeron faţă Suport furtun flexibil de frână faţă Suport canistră Grosime (mm) 1.95 41A-6 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 109550 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A I . Pentru a efectua înlocuirea completă.înlocuire a carcasei de fixare faţă cadru faţă.redresare a unui lonjeron faţă parte faţă. .înlocuire a inelului de remorcare faţă.înlocuire parţială. Înlocuirea parţială.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 II .POZIŢIE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 108590 108603 Înlocuire completă Parte dreapta 108589 108604 41A-7 .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41A III .

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41A-8 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Închidere lonjeron faţă parte faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 108592 (1) (2) 108603 41A-9 . Utilizarea bancului de control este indispensabilă dacă ambele părţi sunt afectate de şoc. 1 Notă: Operaţia de înlocuire poate fi efectuată fără să utilizaţi bancul de reparaţie. Punerea în referinţă se face cu ajutorul cadrului nou.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 I .POZIŢIONARE PIESE Parte stânga 41A 2 1 109560 Pentru a realiza această operaţie. pentru aceasta partea opusă nu trebuie să fie deteriorată. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Suport faţă cadru faţă Carcasă faţă de fixare cadru faţă Grosime (mm) 3 1. comandaţi suplimentar carcasa de fixare faţă cadru faţă.2 II .

şi sudaţi ansamblul.METODĂ DE POZIŢIONARE PIESE 1 2 108592 41A-10 .Montaţi carcasa (2).Fixaţi suportul cadrului (1) pe cadru. .Sudaţi suportul cadrului pe închiderea lonjeronului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. . 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport faţă cadru faţă: Descriere L90 Parte dreapta 41A Montaţi: cadrul nou şi fixaţi-l în cele trei puncte.

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB III .PIESĂ PE POZIŢIE 41A A 109543 Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Detaliu tăietura A 108601 3 2 1 108602 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Carcasă spate cadru faţă Întăritură de fixare spate cadru faţă Piuliţe sudate Grosime (mm) 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Carcasă de fixare spate cadru faţă: Descriere L90 II . I .95 1.95 M12 108593 41A-11 .

1 . 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .PARTE STÂNGA Semibloc faţă stânga. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.înlocuire completă.înlocuire parţială.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109546 2 3 7 6 4 1 8 9 5 108600 41A-12 . .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 I .

pe piesa nouă.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială.2 3 .95 1.25 1.45 1.5 1. tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.95 .1.2.2 Înlocuire completă 108594 2 .5 . 10 108595 108597 41A-13 .5 0.25 1.PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A (6) (7) (8) (9) 2 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Suport locaş baterie Închidere lonjeron Traversă laterală extrema faţă Lonjeron faţă parte spate Întăritură lonjeron faţă parte spate Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală faţă Grosime (mm) 1.

înlocuire parţială.înlocuire completă. Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.PARTE DREAPTA Semibloc faţă dreapta. 41A Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . . 1 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109545 13 17 15 14 12 16 18 11 19 108599 41A-14 .

2 3 . pe piesa nouă. Notă: Înlocuirea completă a semiblocului faţă este identică pe partea stângă.25 1. 10 108598 41A-15 .PIESĂ PE POZIŢIE PE VEHICUL Înlocuire parţială 41A 108596 2 .2 1.2 2 2.5 .2.PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pentru a efectua înlocuirea parţială.5 1. tăiaţi sudura părţii spate (10) a semiblocului faţă.5 1.25 1.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Semibloc faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Denumire Lonjeron faţă parte faţă Pasaj de roată faţă Pasaj de roată faţă parte faţă Închidere lonjeron Traversă laterală faţă Lonjeron faţă parte spate Suport motor Carcasă de fixare spate cadru faţă Traversă laterală extrema faţă Grosime (mm) 1.95 1.

5 108604 41A-16 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 PIESĂ PE POZIŢIE 41A 109547 COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 108588 2 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109087 1 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dulie de remorcare Suport inel remorcare de Grosime (mm) 2.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41A-17 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Inel de remorcare faţă: Descriere L90 41A ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă. I .5 M10 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 108613 3 108614 41A-18 . comandaţi suplimentar pasajul de roată faţă parte faţă.2 4 (4) (5) II .PIESĂ PE POZIŢIE 109553 Pentru a efectua această operaţie.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire 41A Grosime (mm) 2.5 5 (1) Placă întăritură suspensie grup motopropulsor Suport suspensie grup motopropulsor Piuliţe sudate Traversă laterală extrema faţă Pasaj de roată faţă parte faţă 1 (2) (3) 2.2 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte dreapta 41A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ FAŢĂ Suport motor: Descriere L90 III . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 41A-19 .

2 2.întăritura rigidizorului planşeului central (5).parţială spate.95 1. .rigidizorul planşeului central (4).completă.rigidizorul planşeului central (4).65 3 Reper (1) Denumire Planşeu central parte laterală Traversă scaun faţă faţă sub 2 5 4 (2) (3) (4) (5) 1.parţială faţă. . . comandaţi suplimentar: . . . Pentru înlocuirea parţială spate.5 2 Carcasă exterioară de fixare spate scaun faţă Rigidizor central planşeu 1 109549 Întăritură rigidizor planşeu central (partea stângă exclusiv) Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . (partea stângă exclusiv).STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente 41B Grosime (mm) 0. 41B-1 .traversa faţă sub scaun faţă (2). (partea stângă exclusiv). comandaţi suplimentar: . .traversa faţă sub scaun faţă (2). Pentru înlocuirea parţială faţă. .carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3).carcasa exterioară de fixare spate a scaunului faţă (3). .întăritura rigidizorului planşeului central (5).traversa faţă sub scaun faţă (2). Pentru înlocuirea completă. comandaţi suplimentar: .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 I .PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 41B 108713 Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 109082 108711 41B-2 .

40 Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 40 109086 Îmbinare: . fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table. Legături: .STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 II . Notă: Dacă punctele de sudură nu sunt realizabile cu maşina de sudat în puncte. Înlocuire parţială spate 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 41B-3 . III . fără decalarea marginii unei table în raport cu marginea celeilalte table. 109085 Îmbinare: .prin suprapunere.prin puncte de buşonare MAG. cu un interval de 40 mm. ele pot fi înlocuite cu puncte buşon.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială faţă Legături: 41B . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. cu un interval de 40 mm.prin puncte de buşonare MAG.prin suprapunere.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Planşeu central parte laterală: Descriere L90 IV .5 2 (1) (2) 41B-4 .65 1.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Înlocuire parţială faţă Înlocuire parţială spate 41B B A 108711 109428 Detaliu îmbinare B Detaliu îmbinare A 3 4 1 2 108709 108710 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu central parte laterală Lonjeron central Grosime (mm) 0.95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Rigidizor planşeu central Întăritură rigidizor (partea stângă exclusiv) Grosime (mm) 2.

nu este necesar să comandaţi sistematic aceste două piese.carcasa (2) separat.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 I .traversa (1) separat. 41B-5 . .2 355 505 108714 109643 Notă: Este necesar să respectaţi cota indicată mai sus. comandaţi: . .2 1. În funcţie de gradul şi de poziţia şocului.cele două piese.PIESĂ PE POZIŢIE 41B 2 1 109548 Pentru a realiza operaţia de înlocuire. Montare traversă sub scaun faţă Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă spate sub scaun faţă Carcasă exterioară de fixare scaun faţă Grosime (mm) 1.

41B-6 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ CENTRALĂ Traversă spate sub scaun faţă: Descriere L90 II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41B 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

parţială parte faţă. Denumire şi grosime element 1 Reper Denumire Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0. .parţială sub uşă. 41C Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.completă.parţială parte spate.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 .PIESĂ PE POZIŢIE 108703 41C-1 . . .95 (1) 109561 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: Înlocuire parţială parte faţă I .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială sub uşă 41C 109429 41C-2 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire parţială parte spate 41C 108702 41C-3 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108701 41C-4 .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C C A B D 109574 Detaliu tăietura B Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. Detaliu tăietura A 108708 108707 41C-5 .

41C-6 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura C 41C 108688 Detaliu tăietura D 120 mm 108686 Notă: Pentru a nu deteriora întăritura stâlpului mijloc. realizaţi tăietura la cota indicată mai sus.

.20 Înlocuire parţială parte spate (1) 108691 41C-7 .parţială parte spate. .completă.parţială parte faţă.STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I . Denumire şi grosime element Reper Denumire Închidere parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 1.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 109555 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . 108692 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 109824 41C-8 .

PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A A 109576 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. Detaliu tăietura A 108690 41C-9 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Închidere parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .

30 1. Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Întăritură parte inferioară cadru lateral Suport reazem cric Grosime (mm) 1. Înlocuire parţială parte spate 108694 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului.9 (1) (2) 108693 41C-10 .parţială parte spate.parţială parte faţă.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 41C 1 2 2 109430 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 I .completă. .

STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 Înlocuire completă 41C 108695 41C-11 .

PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 41C A A 109570 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. Detaliu tăietura A 108690 41C-12 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ LATERALĂ Întăritură parte inferioară cadru lateral: Descriere L90 II .

8 (1) (2) 41D-1 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură laterală planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0. Reper Denumire Suport de fixare spătar scaun spate Întăritură interioară de fixare scaun copil Întăritură exterioară de fixare scaun copil Traversă faţă planşeu spate parte faţă Grosime (mm) 0. .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 41D 4 5 2 3 5 3 2 1 4 6 109665 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685. Pentru această operaţie.95 1.completă.parţială. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.2 (3) (4) (5) (6) I .95 2 1.65 1.

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 41D 109120 109670 ATENŢIE . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. legătura se efectuează prin buşonare MAG.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-2 . III .Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor. cu un pas de 30 mm.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 II .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. .

COTĂ DE POZIŢIONARE Cote de poziţionare suporturi scaun spate 41D 412 175 410 175 225 130 75 110164 Cote de poziţionare fixări isofix (în opţiune) 353 157 109829 41D-3 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte faţă: Descriere L90 IV .

.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Planşeu spate parte faţă Întăritură de fixare roată de rezervă Grosime (mm) 07 1.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 109340 41D-4 .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .completă. 2 Pentru înlocuirea completă.parţială.2 1 (1) (2) 109664 II . I . comandaţi suplimentar întăritura de fixare a roţii de rezervă (2).

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109122 41D-5 . legătura se efectuează prin buşonare MAG. cu un pas de 30 mm. III .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 Înlocuire parţială 41D 109338 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Planşeu spate parte spate: Descriere L90 41D 109120 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 41D-6 .

5 1.PIESĂ PE POZIŢIE 3 2 1 6 5 7 4 8 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. 109342 109355 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Lonjeron spate Întăritură antretoază Dulie antretoază Grosime (mm) 1. I .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere Reper (4) Denumire 41D Grosime (mm) 2.2 2 3.45 2 M10 41D-7 .9 Carcasă de fixare tren spate Traversă laterală spate (8) Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.5 Echer spate de fixare întăritură fixare tren spate Întăritură de fixare rezervor de carburant Reazem arc suspensie spate de (5) (6) (7) 109661 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB II .

IV .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Ansamblu lonjeron spate: Descriere III . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 109342 41D-8 .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Detaliu îmbinare A 41D 109347 109122 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.

5 Închidere laterală planşeu spate Suport lateral de fixare rezervor de carburant 109663 PIESĂ PE POZIŢIE Utilizarea acestei piese nu se efectuează decât în cazul unei înlocuiri parţiale.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Lonjeron spate Inel de remorcare spate 41D Grosime (mm) 1. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 109350 1 4 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. Pentru înlocuirea completă (consultaţi Ansamblu lonjeron spate.65 1.45 3 0. 109351 41D-9 . Notă: Utilizarea bancului de reparaţie este indispensabilă.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Lonjeron spate parte spate: Descriere L90 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109122 109350 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. Detaliu îmbinare A 109348 41D-10 .

95 1. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 3 4 5 109344 109122 ATENŢIE .STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 Reper Denumire 41D Grosime (mm) 1.Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.95 (1) (2) 41D-11 . Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Traversă centrală planşeu spate Element de fixare compensator de frânare Grosime (mm) 1. comandaţi suplimentar două nituri prezoane referinţă: 77 03 047 685. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.5 (3) Întăritură de fixare spate rezervor de carburant Suport agrafă conductă de frână Întăritură de fixare rezervor de carburant (4) (5) 1.2 109660 POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru înlocuirea acestei piese. .2 1.

41D-12 . în locul punctelor SER originale.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă centrală planşeu spate: Descriere L90 PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 41D A 109345 Detaliu îmbinare A 109347 Realizaţi punctele de buşonare MAG.

5 0. cu un pas de 20 mm de interval 3 110166 41D-13 . legătura se efectuează prin buşonare MAG.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Înlocuire parţială 1 2 110165 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor. comandaţi suplimentar un nit prezon referinţă: 77 03 047 685.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire 41D Grosime (mm) 1.95 Închidere planşeu spate Întăritură de fixare faţă rezervor de carburant Suport acroşare scaun spate II . Pentru această operaţie.PIESĂ PE POZIŢIE 109662 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . .2 1.completă. Înlocuirea completă nu este descrisă în metodă.parţială. I .

41D-14 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. .Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 41D 109122 ATENŢIE .Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ INFERIOARĂ SPATE Traversă faţă planşeu spate parte faţă: Descriere L90 III .

demontaţi în prealabil: . 42A . Cuplu de strângere: Şuruburi de fixare a aripii faţă (8 N. A D C1 C B 109567 42A-1 .m). Pentru informaţii despre demontarea pieselor.apărătoarea de noroi. .lampa de semnalizare de pe aripa faţă. . consultaţi capitolul intitulat cu numele piesei aferente.calandrul.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 I .farul.ornamentul montantului parbrizului. .REMONTARE Operaţiile de demontare-remontare nu prezintă dificultăţi particulare.DEMONTARE . .bara paraşoc faţă parţial. Pentru a avea acces la fixările aripii faţă. nu veţi găsi în metodă decât posibilităţile de reglaj. şi lista pieselor de demontat.

Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonei (6) şi (7) (şurub (B)).REGLAJ DE BAZĂ 42A Particularitate reglaj aripă faţă 4 3 5 7 6 2 109827 Pentru valoarea jocurilor. Verificaţi reglajul şi strângeţi zona.Reglaj aripă .uşă: Asiguraţi jocurile şi denivelarea zonelor (2) şi (3) (şurub (C).capotă Asiguraţi denivelarea şi un joc regulat al zonelor (4) şi (5) (şurub (A)). (01C.Reglaj aripă . lufturi). 3 . dacă este necesar modificaţi reglajul capotei. consultaţi Caracteristici vehicule caroserie.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Aripă faţă: Descriere L90 II . 42A-2 .Reglaj aripă . şi piuliţă (D)). Verificaţi reglajul şi strângeţi zona. Verificaţi reglajul şi strângeţi zona.far Montaţi farul. Dacă este necesar modificaţi reglajul farului. 2 . Respectaţi următoarea ordine de reglaj: 1 .

22 1.95 1.2 Suport dreapta traversă superioară faţadă frontală 42A-3 .PIESĂ PE POZIŢIE 109654 Notă: Utilizarea dispozitivului de control (car 1736) este recomandată.2 Suport central traversă superioară faţadă frontală Suport stânga traversă superioară faţadă frontală I . 109445 109446 Toate punctele sunt realizabile precum originalul. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Traversă superioară faţadă frontală Întăritură broască de fixare Grosime (mm) 0. COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 3 4 5 Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 Reper (4) (5) Denumire 42A Grosime (mm) 1.5 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Faţadă frontală: Descriere L90 II . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. 108603 Parte dreapta 108604 42A-4 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Grosime (mm) 0. I .95 (1) Întăritură dublură aripă faţă 109444 42A-5 .înlocuire parţială.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 1 110380 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . Înlocuire completă 109443 Notă: Poziţiile tăieturilor date în metodă pot evolua în funcţie de gradul şocului. .înlocuire completă.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE ATENŢIE Parte stânga 42A Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. IV . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 III .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A A 108603 Parte dreapta 109444 Detaliu îmbinare A 108604 109442 42A-6 .

42A-7 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură superioară dublură aripă faţă: Descriere L90 42A ATENŢIE Pentru înlocuirea parţială a întăriturii dublurii aripă faţă şi a dublurii stâlpului faţă. decalaţi obligatoriu linia de sudură de pe întăritura dublurii aripă faţă de cea a dublurii stâlpului faţă.

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire completă 42A 109830 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: . I .2 108603 42A-8 .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109431 1 III .înlocuire completă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 II .5 1.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 2 109433 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Cupelă amortizor Supraînălţare cupelă amortizor Grosime (mm) 2.

Detaliu îmbinare A 109431 109432 42A-9 .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 108604 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Pasaj de roată faţă: Descriere L90 Parte dreapta IV . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

95 1.45 0.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109440 Denumiri şi grosimi elemente Reper 1 2 3 4 Denumire Traversă inferioară cadru Consolă de ştergător geam Întăritură de ştergător geam fixare fixare Grosime (mm) 0.PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 42A 109656 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .completă.5 1.parţială. .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 II . I .95 Înlocuire completă Întăritură centrală traversă inferioară cadru 109439 42A-10 .

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 III .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga Parte interioară vehicul 42A 109122 ATENŢIE 108603 Parte dreapta Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 108604 42A-11 .

PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE Îmbinare A 42A A 109440 Detaliu îmbinare A 109438 42A-12 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă inferioară cadru: Descriere L90 IV .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Întăritură laterală tablier: Descriere L90 42A Legătura se efectuează prin buşonare MAG.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element 109435 Reper Denumire întăritură tablier Grosime (mm) 1. pentru partea dreaptă exclusiv.2 (1) II . cu un pas de 30 mm. 109659 Notă: Comandaţi un nit prezon referinţă: 77 03 074 685.PIESĂ PE POZIŢIE 109435 42A-13 . III .PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB 1 Montare nit prezon. 220 I .

I . comandaţi suplimentar: .65 0.5 2.95 42A-14 .5 Întăritură stânga articulaţie capotă Întăritură dreapta articulaţie capotă 109657 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 42A Grosime (mm) 2.patru nituri prezon referinţă: 77 03 047 685. Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 4 1 3 109437 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Traversă superioară tablier Consolă de menţinere planşă de bord Grosime (mm) 0.completă.

PARTICULARITATE ADAPTARE PIESĂ DE SCHIMB Montare nituri prezoane. III .PIESĂ PE POZIŢIE 42A 109436 Legăturile sunt aproape toate realizabile precum originalul. 42A-15 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 II .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ FAŢĂ Traversă superioară tablier: Descriere L90 42A 360 160 440 160 360 109436 42A-16 .

25 2 43A-1 . demontaţi întăritura superioară a dublurii aripă faţă.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 1 2 109562 Notă: Nu este recomandat să realizaţi o tăiere a stâlpului în zona întăriturii sale.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 43A I . 108699 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) Denumire Stâlp faţă Întăritură stâlp faţă Întăritură balama uşă faţă Grosime (mm) 1. Pentru înlocuirea acestei piese.2 1.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 II . 43A-2 .PIESĂ PE POZIŢIE 43A 109571 ATENŢIE Poziţiile tăieturilor date în metodă nu pot fi decalate. ele sunt determinate în funcţie de dubluri şi de întărituri.

PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi 43A B A 109825 Detaliu tăietura A Detaliu tăietura B 108708 108697 43A-3 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp faţă: Descriere L90 III .

PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială parte faţă 109831 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .completă. .parţială parte faţă.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Dublură stâlp faţă Plăcuţă suport piuliţă Suport post conducere 43A Grosime (mm) 0. I . cu un pas de 20 mm.95 de Întăritură dublură stâlp II . 108946 43A-4 .9 0.95 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 3 2 1 108944 4 Îmbinarea se efectuează prin suprapunerea tablelor.9 1. legătura se efectuează prin buşonare.

43A-5 .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 108603 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp faţă: Descriere L90 Înlocuire completă 43A 108945 III . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

65 mm).PIESĂ PE POZIŢIE Înlocuire parţială 43A 1 109541 (1) Stâlp mijloc Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .completă: înlocuirea completă nu poate fi efectuată decât după demontarea pavilionului (grosime: 0.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosime element Reper Denumire Stâlp mijloc Grosime (mm) 0. .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 II .95 108706 (1) 43A-6 .parţială. I .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 III .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire completă Poziţionare tăieturi 43A C A C B 108705 109575 Detaliu tăietura A 108698 43A-7 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Stâlp mijloc: Descriere L90 Detaliu tăietura B 43A 108708 Detaliu tăietura C 108697 43A-8 .

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 3 2 4 109540 (1) (2) Întăritură stâlp mijloc Închidere inferioară stâlp mijloc Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod. Notă: Operaţia nu prezintă nici o dificultate particulară.2 43A-9 .5 1.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 43A I . Denumiri şi grosimi elemente Reper (3) (4) Denumire Întăritură stâlp mijloc Întăritură balama uşă 108939 Grosime (mm) 1.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Întăritură stâlp mijloc: Descriere L90 II .PIESĂ PE POZIŢIE 43A 108941 43A-10 .

2 Întăritură ancorare centură II .PIESĂ PE POZIŢIE 109556 Această piesă poate fi înlocuită într-un singur mod. Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară. I .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Dublură stâlp mijloc: Descriere L90 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Dublură stâlp mijloc 43A Grosime (mm) 1.15 1.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 2 108940 108938 43A-11 .

I . decât după demontarea pavilionului.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 II .PARTICULARITĂŢI TĂIERE Poziţionare tăieturi Această piesă nu poate fi înlocuită.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion Grosime (mm) 0.PIESĂ PE POZIŢIE 43A 2 3 1 109542 109826 (1) (2) (3) Parte superioară cadru lateral Pavilion Traversă centrală pavilion III .95 109572 B A (1) (2) (3) 0. Notă: Operaţia de înlocuire nu prezintă nici o dificultate particulară.65 1.2 43A-12 .

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ LATERALĂ Parte superioară cadru lateral: Descriere L90 Detaliu tăietura A 43A 108697 Detaliu tăietura B 108698 43A-13 .

COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 3 1 1 109563 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: . Pentru a efectua înlocuirea parţială.completă.65 0.un suport cheder de etanşeitate. comandaţi suplimentar: . (2) (3) Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) Denumire Panou aripă spate Suport cheder etanşeitate de 109128 Grosime (mm) 0.65 Întăritură ureche zăvor uşă spate 44A-1 . .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 44A I . Înlocuirea completă aripă spate se face după degrafarea pavilionului.parţială.un suport cheder de etanşeitate. comandaţi suplimentar: .pavilionul. .65 0.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 II .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109129 109120 Panou aripă spate. înlocuire completă Parte dreapta 109130 109121 44A-2 .PIESĂ PE POZIŢIE Panou aripă spate. înlocuire parţială Parte stânga 44A III .

IV .PARTICULARITĂŢI ÎMBINARE ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.PARTICULARITĂŢI TĂIERE Înlocuire parţială 44A A 109573 Detaliu secţiunea A 1 2 109132 109131 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.65 44A-3 . Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 V . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.65 0.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Panou aripă spate: Descriere L90 Detaliu secţiunea B 44A 2 1 109124 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.65 0.95 44A-4 . Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676. Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.

PARTICULARITATE ADAPTARE PIESE DE SCHIMB Pregătire piesă de schimb 109669 Înlocuirea acestei piese se efectuează în funcţie de următoarele posibilităţi: .5 44A-5 . degrafaţi jgheabul din suportul lămpilor. 4 109125 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) Denumire Jgheab lateral spate Întăritură echilibror Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Reper (3) (4) Denumire 44A Grosime (mm) 0. I .65 1. .parţială.COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 2 1 109126 3 Pentru a evita demontarea geamului lunetei spate.completă.95 0.65 Element suport lămpi spate Echer de fixare laterală bară paraşoc spate II .

PIESĂ PE POZIŢIE Suport lămpi spate. cu un interval de 20 mm. Parte stânga 109119 Suport lămpi spate.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. înlocuire completă 109120 109323 Detaliu superior suport lămpi spate.prin puncte de buşonare MAG.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 III . înlocuire parţială ATENŢIE 44A IV . Legături: . 44A-6 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Suport lămpi spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 44A-7 .

parţială. înlocuire parţială 1 109551 Înlocuirea acestei piese se efectuează într-un singur mod: .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB Denumire şi grosime element Reper Denumire Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0. I .PIESĂ PE POZIŢIE 44A Pasaj de roată spate exterior.65 Parte stânga 109127 Aplicaţi un cordon de mastic în unghi pentru a asigura etanşeitatea.POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE (1) 109120 44A-8 . III . Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Pasaj de roată spate exterior: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 44A-9 . Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.

STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 II .COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 1 109134 2 III .POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE Parte stânga 3 4 109133 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) Denumire Traversă inferioară geam lunetă spate Tabletă spate Rigidizor tabletă spate Întăritură ancorare rulor centură Grosime (mm) 0.95 2 109120 44A-10 .8 0.PIESĂ PE POZIŢIE Tabletă spate 44A 109557 I .65 1.

Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tabletă spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 44A-11 . debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.

44A-12 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Traversă fund portbagaj: Descriere L90 44A 109666 Piesă pe poziţie 1 109123 Pentru a realiza această operaţie.m) (1). strângeţi la cuplu şuruburile traversei fundului de portbagaj (21 N.

comandaţi suplimentar: .2 Dublură custodă Tabletă laterală spate 44A-13 .dublura centurii.5 2 0.8 2.65 0.5 Reper (8) (9) (10) (11) Denumire Cupelă de fixare amortizor Întăritură amortizor de fixare Grosime (mm) 1.95 1.65 1.15 0. 44A 11 4 7 5 3 9 10 8 6 2 1 109334 Denumiri şi grosimi elemente Reper (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Denumire Suport cheder etanşeitate Panou aripă spate Întăritură ureche zăvor uşă Suport lampă Întăritură dublură Pasaj de roată interior Întăritură cupelă amortizor de Grosime (mm) 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Pentru a efectua înlocuirea acestei piese.2 0.65 1.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 109130 109122 Parte dreapta 109518 109121 44A-14 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 I .PIESĂ PE POZIŢIE 44A II .

PARTICULARITĂŢI ÎMBINĂRI Îmbinare A 2 13 A B 109124 109130 44A-15 .65 0.95 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. 109120 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) Denumire Panou aripă spate Pasaj de roată spate exterior Grosime (mm) 0. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Parte stânga Detaliu îmbinare A 44A 10 2 109131 Aplicaţi un cordon de mastic pentru a asigura etanşeitatea şi protecţia anticoroziune a marginii tablei. debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură. Îmbinare B III . Utilizaţi mastic cheder vopsea 77 11 172 676.

95 Denumiri şi grosimi elemente Reper (2) (10) (12) Îmbinare C (Vedere interioară) Îmbinare D Denumire Panou aripă spate Dublură custodă Dublură centură 44A Grosime (mm) 0.65 0.65 0.80 C 12 D 109320 109333 Detaliu îmbinare C (Vedere exterioară) Detaliu îmbinare D 14 10 16 12 2 10 15 109689 109321 44A-16 .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Denumire şi grosime elemente Reper (2) (13) Denumire Panou aripă spate Parte inferioară cadru lateral Grosime (mm) 0.95 0.

95 Îmbinare E 109331 Detaliu îmbinare F E 109335 Detaliu îmbinare E 109332 109321 Aplicaţi patru cordoane de sudură MAG de 20 mm.65 1.9 44A F 0.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Semibloc spate: Descriere L90 Detaliu îmbinare F Reper (14) (2) (3) (4) Denumire Planşeu spate Traversă laterală spate Dublură custodă Echer de legătură Grosime (mm) 0. 44A-17 . Pentru a efectua legătura între cele două pasaje de roată.65 0.

POZIŢIONARE MASE ELECTRICE DE PROXIMITATE 3 Parte stânga 2 4 109650 Denumiri şi grosimi elemente Reper Denumire Tăblie spate Echer de fixare bară paraşoc spate Întăritură ureche zăvor uşă Dublură tăblie spate Grosime (mm) 0. .15 109120 (1) (2) (3) (4) 0.15 1.înlocuire completă.95 1. I -COMPONENŢA PIESEI DE SCHIMB 109118 1 III .STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 II .8 44A-18 .PIESĂ PE POZIŢIE Tăblie spate 44A 109668 Această piesă nu poate fi înlocuită decât într-un singur mod.

debranşaţi obligatoriu masele cablajelor situate în apropierea zonei de sudură.STRUCTURĂ SUPERIOARĂ SPATE Tăblie spate: Descriere L90 Parte dreapta 44A 109121 ATENŢIE Pentru a nu deteriora organele electrice şi electronice ale vehiculului. Masa grupului electrogen trebuie să fie poziţionată cât mai aproape posibil de zona de sudură. 44A-19 .

. DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.m 109646 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: .8 daN.m 2.8 daN. Garnisaj deschideri laterale mobile. Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.prin şuruburile de pe stâlp faţă (de exemplu: înlocuire caroserie). garnitură uşă faţă). 47A-1 .prin piuliţele de pe uşă (de exemplu înlocuire parte inferioară cadru lateral).

DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. I .DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). 47A-2 .

ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .m).şuruburile de balamale de pe stâlp (2. a Strângeţi la cuplu: . 47A-3 .8 daN.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.m).DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109523 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2). refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă L90 II .piuliţele de balamale de pe uşă (2.8 daN. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

47A-4 .bagheta uşii faţă.65 1. Garnitură uşă faţă). Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.15 107954 a Demontaţi: .garnitura uşii faţă (consultaţi 72A. Garnisaj deschideri laterale mobile. 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb.m 1 107947 a Demontaţi şurubul (1).8 daN.8 daN. . Panou uşă spate Întăritură broască Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.m 2.

Garnitură uşă faţă). a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 109427 a Debranşaţi fasciculul de cabluri. 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare). Garnisaj deschideri laterale mobile. a Coborâţi geamul. 47A-5 .

Mecanism deschideri laterale mobile.geamul faţă (consultaţi 54A. 47A-6 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 2 107946 107952 a Demontaţi ştergătorul interior (2). a Demontaţi: . Mecanism macara geam uşă faţă). . Geamuri. Geamuri uşă laterală faţă).retrovizorul. . 4 3 107953 107944 a Extrageţi culisoul geamului uşii faţă. a Debranşaţi conectorul (3). a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi 51A.şuruburile (4).

Broască uşă laterală faţă). 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (6) a agrafei de fixare pe broască. . .comanda de deschidere (8) dotată cu tija sa de comandă (6). 6 8 107950 a Demontaţi: .butucul broaştei uşii faţă (consultaţi 51A. 47A-7 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A 6 7 108309 5 a Demontaţi piuliţele (7). Mecanism deschideri laterale mobile. Butuc broască uşă laterală faţă).broasca uşii faţă (consultaţi 51A. Mecanism deschideri laterale mobile. 107943 a Demontaţi ghidul geamului fixat cu şurubul (5).

109523 .şuruburile (10). a Demontaţi uşa prin şuruburile (12).tirantul uşii.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A I . II . 109526 a Demontaţi uşa prin piuliţele (11). 47A-8 .DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 10 12 108514 a Demontaţi: .DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 9 11 108523 a Demontaţi şurubul (9).

a Strângeţi la cuplu: . 47A-9 .m). refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m).8 daN. . ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Înlocuire L90 47A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburile de balamale de pe stâlp (2.8 daN.piuliţele de balamale de pe uşă (2.

a Strângeţi la cuplu: . 2 109524 47A-10 .m Notă: Demontarea aripii faţă nu este indispensabilă pentru înlocuirea uşii faţă.8 daN.piuliţele de balamale de pe uşă (2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.m 2. Reglaj pe uşă 3 1 109579 109525 Reglaj pe stâlp faţă ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală faţă: Reglaj L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.m). .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.8 daN.8 daN.m).

Garnisaj deschideri laterale mobile. .m 109645 Demontarea uşii se efectuează în funcţie de două posibilităţi: . DEMONTARE UŞĂ a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A.prin şuruburile de pe stâlp mijloc (de exemplu: înlocuire caroserie). 47A-11 .prin piuliţele de pe uşi (de exemplu: înlocuire părţi inferioare cadru lateral).8 daN.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.m 2.8 daN. Garnitură uşă spate).

I . a Extrageţi fasciculul de cabluri din uşă (în funcţie de nivelul de echipare).DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 1 109520 a Demontaţi uşa prin piuliţele (1). 47A-12 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 47A 109426 a Debranşaţi fasciculul de cabluri.

ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 47A-13 . a Strângeţi la cuplu: .8 daN.m).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate L90 II .m). refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.piuliţele de balamale de pe uşă (2. .DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 2 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (2).8 daN.

garnitură uşă spate). 109645 Notă: Comandaţi suplimentar o colecţie de agrafe disponibilă la magazinul de piese de schimb.garnitura uşii spate (consultaţi 72A.m 2.8 daN. Panou uşă spate Întăritură broască 47A-14 .bagheta uşii spate. Garnisaj deschideri laterale mobile.DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A DEMONTARE Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.65 1. Natură şi grosime elemente Denumire Grosime (mm) 0.m 1 107956 a Demontaţi şurubul (1).15 107972 a Demontaţi: .8 daN. .

2 107961 a Demontaţi: 107968 a Coborâţi geamul. . a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. .geamul spate (consultaţi 54A. Geamuri.ştergătorul interior (2). Geam uşă laterală spate). 47A-15 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 109426 a Demontaţi fasciculul de cabluri din uşa spate (în funcţie de nivelul de echipare).

şuruburile (3). Mecanism deschideri laterale mobile. 108307 a Declipsaţi tija de comandă de deschidere (4) a agrafei de fixare pe broască. 4 107971 a Demontaţi culisoul geamului uşii spate.ghidul geamului. 47A-16 . .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 3 107970 107963 a Demontaţi: . Mecanism macara geam uşă spate). a Demontaţi macaraua geam a uşii faţă (consultaţi51A.

mânerul exterior al uşii spate.piuliţele (5). a Demontaţi: . I .şuruburile (7). Broască uşă laterală spate). . .comanda de deschidere. Mecanism deschideri laterale mobile.broasca uşii spate (consultaţi 51A.DEMONTARE UŞĂ PRIN PIULIŢE 108514 6 8 108523 a Demontaţi tirantul uşii spate prin şurubul (6).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 47A 7 5 108309 a Demontaţi: . 47A-17 . . .tirantul uşii. 109578 a Demontaţi uşa prin piuliţele (8).

DEMONTARE UŞĂ PRIN ŞURUBURI 47A 9 109521 a Demontaţi uşa prin şuruburile (9). .m). 47A-18 . a Strângeţi la cuplu: .8 daN.8 daN. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Înlocuire L90 II .şuruburile de balamale de pe stâlp (2.piuliţele de balamale de pe uşă (2. ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.

şuruburile de balamale de pe stâlp (2.m 2.8 daN. 109522 47A-19 .DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşă laterală spate: Reglaj L90 Reglaj ureche zăvor Cupluri de strângerem piuliţe de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe stâlp 2.8 daN.piuliţele de balamale de pe uşă (2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. Reglaj pe stâlp mijloc .m).8 daN.m).m 47A Reglaj pe uşă 109579 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. 109525 a Strângeţi la cuplu: .8 daN.

47A 2 1 109568 Demontaţi cele două şuruburi (1).DESCHIDERI LATERALE MOBILE Uşiţă trapă carburant: Descriere L90 Înlocuirea acestei piese este o operaţie de bază pentru o coliziune laterală spate. şuruburile (2) servind numai la demontarea gurii de umplere cu carburant. Notă: Nu există reglaje posibile în timpul remontării uşiţei trapei de carburant. 47A-20 .

m a Apropiaţi şuruburile (A) fără să le strângeţi.8 daN.m 2.8 daN. Deschideri frontale mobile.piuliţe de balamale de pe uşă (2. .8 daN.remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi48A. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Cupluri de strângere: .DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Înlocuire L90 48A REMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. ÎNLOCUIRE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi.8 daN. 48A-1 . este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. A 109514 a Demontaţi şuruburile (A).şuruburi de balamale de pe caroserie (2.m). a Repuneţi la loc balamalele (consultaţi urmele vechi de vopsea). Capotă faţă reglaje). ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare . 109649 DEMONTARE a Debranşaţi racordul conductei spălătorului de geam.m).

109649 A 109513 48A-2 . .8 daN.8 daN.m).remontare care necesită separarea unei legături înfiletate. a Cupluri de strângere: Reglaj pe capotă .8 daN.m).şuruburi de balamale de pe caroserie (2.m 2.8 daN.m 48A B 109514 ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .şuruburi de balamale de pe capotă (2.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Capotă faţă: Reglaj L90 Reglaj pe caroserie Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe capotă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare.

2 108506 a Demontaţi: .broasca.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe uşă şuruburi de balamale de pe caroserie 2. 109647 a Înlocuire capotă portbagaj.şuruburile broaştei (2).m 1 109412 a Demontaţi butucul broaştei capotei portbagaj (1).8 daN. 109413 a Demontaţi furca de butuc broască a capotei portbagaj. 48A-3 .m 2. .8 daN.

Deschideri frontale mobile.8 daN.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Înlocuire L90 48A 3 109515 a Demontaţi şuruburile (3). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şuruburi de balamale de pe caroserie (2.8 daN. Capotă portbagaj spate reglaje). ATENŢIE Pentru orice intervenţie de reglaj sau de demontare .m). a Cupluri de strângere: . 48A-4 .piuliţe de balamale de pe uşă (2. REMONTARE a Apropiaţi toate fixările fără să le strângeţi. este nevoie să refaceţi protecţia anticoroziune a îmbinării şi etanşeitatea şurubului cu ajutorul unui cordon preformat de mastic de etanşare. .m). a Efectuaţi reglajele necesare (consultaţi 4 8 A .remontare care necesită separarea unei legături înfiletate.

8 daN.şuruburi de balamale de pe caroserie (0.m B 109517 a Cupluri de strângere: .8 daN.şuruburi de balamale de pe portbagaj (0.m).m 0. .8 daN.8 daN.DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Uşă portbagaj: Reglaj L90 48A Cupluri de strângerem şuruburi de balamale de pe portbagaj şuruburi de balamale de pe caroserie 0.m). 104572 Reglaj pe capotă portbagaj A 109516 48A-5 .

5 Mecanisme şi accesorii 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE GEAMURI PROTECŢII EXTERIOARE ACCESORII EXTERIOARE ACCESORII INTERIOARE ACCESORII DE SECURITATE 52A 54A 55A 56A 57A 59A .

L90 .Capitolul 5 Cuprins 51A MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă Broască uşă laterală faţă Butuc broască uşă laterală faţă Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă Mâner exterior uşă Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Macara geam uşă faţă Manivelă macara geam uşă laterală faţă Suport culisă uşă laterală faţă Tirant uşă laterală spate Ureche zăvor uşă laterală spate Broască uşă laterală spate Comandă deschidere din interior uşă laterală spate Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate Manivelă macara geam uşă laterală spate Suport culisă uşă laterală spate 51A-1 51A-2 51A-3 51A-4 51A-5 51A-6 51A-8 51A-10 51A-11 51A-12 51A-13 51A-14 51A-16 51A-17 51A-19 51A-20 52A MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă Broască capotă faţă Cablu de deschidere capotă faţă Tampon capotă faţă Mecanism uşă portbagaj Broască uşă portbagaj Ureche zăvor uşă portbagaj Butuc broască uşă portbagaj 52A-1 52A-2 52A-3 52A-5 52A-6 52A-7 52A-8 52A-9 54A GEAMURI Parbriz Geam culisant uşă laterală faţă Geam culisant uşă laterală spate Geam lunetă spate 54A-1 54A-5 54A-7 54A-9 55A PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă Bară paraşoc spate Baghetă uşă faţă Baghetă uşă spate 55A-1 55A-5 55A-7 55A-8 .Capitolul 5 CuprinsPagina L90 .

Cuprins 55A PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă Ecran pasaj de roată spate 55A-9 55A-10 56A ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie Retrovizor exterior Oglindă retrovizor exterior 56A-1 56A-2 56A-3 57A ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Consolă centrală Retrovizor interior Aerator planşă de bord Parasolar Mâner de menţinere 57A-1 57A-11 57A-13 57A-14 57A-16 57A-17 59A ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă Centură de securitate spate Centură de securitate centrală spate Peduncul centură faţă Peduncul centură spate 59A-1 59A-2 59A-4 59A-5 59A-6 .

Garnisaj deschideri laterale mobile. 51A-1 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). Garnitură uşă faţă). a Extrageţi tirantul prin interiorul chesonului uşii. 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1).

Tija butucului broaştei din agrafa (1).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A 4 3 1 2 a Demontaţi şuruburile (3). a Extrageţi broasca şi tijele comenzii de deschidere (4). 108308 107943 a Extrageţi: . Garnitură uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-2 . . 5 108311 a Demontaţi motorul de centralizare (5) (în funcţie de nivelul de echipare).Tija comenzii de deschidere din exterior (2). a Debranşaţi conectica. Garnisaj deschideri laterale mobile.

51A 1 108308 a Extrageţi tija butucului broaştei din agrafa (1).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Butuc broască uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi butucul broaştei. 2 108310 a Extrageţi furca (2). Garnitură uşă laterală faţă). 51A-3 .

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 107938 a Demontaţi: . .comanda de deschidere din interior. 51A-4 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şurubul (1).

din agrafa (1). Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală faţă). a Demontaţi piuliţele (2). 51A DEMONTARE COMANDĂ DESCHIDERE UŞĂ SPATE. 2 108309 a Extrageţi tija comenzii de deschidere. Garnisaj deschideri laterale mobile. 3 108716 a Extrageţi comanda de deschidere (3). este identică cu cea a comenzii de deschidere faţă. 51A-5 . Garnitură uşă laterală spate) Notă: Urmarea demontării. 1 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mâner exterior uşă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

107945 REMONTARE a Demontaţi şuruburile (1). 51A-6 . 51A 2 107948 a Demontaţi piuliţele (2). Garnisaj deschideri laterale mobile. 109137 a Rebranşaţi conectorul. a Replasaţi geamul în poziţie. a Ridicaţi geamul la maxim. 3 107948 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. Garnitură uşă laterală faţă) a Coborâţi geamul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. a Remontaţi piuliţele (3). a Debranşaţi conectorul. 1 a Extrageţi mecanismul macara geam. a Cu ajutorul unei benzi adezive. menţineţi geamul în poziţia ridicată.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-7 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă 51A 4 107945 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Remontaţi geamul. a Efectuaţi o încercare de funcţionare.

a Coborâţi geamul. 109137 a Cu ajutorul unei benzi adezive. menţineţi geamul în poziţie. 51A-8 . 3 108671 a Puneţi la loc mecanismul macara geam. a Replasaţi geamul în poziţie. 51A 2 108671 a Demontaţi piuliţele (2). Garnitură uşă laterală faţă). a Extrageţi mecanismul macara geam. Garnisaj deschideri laterale mobile. a Remontaţi piuliţele (3).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 1 REMONTARE 108672 a Demontaţi şuruburile (1) a Ridicaţi geamul la maxim.

51A-9 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Remontaţi geamul.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Macara geam uşă faţă 51A 4 108672 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi. 5 109136 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală faţă DEMONTARE 51A 1 108673 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. 51A-10 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 51A 1 107949 a Demontaţi şurubul (1). 109140 a Demontaţi suportul culisei. 51A-11 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj deschideri laterale mobile. garnitură uşă laterală faţă). a Extrageţi parţial culisoul geamului din suportul culisei.

2 108514 a Demontaţi şuruburile (2). Garnitură uşă laterală spate). Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A 1 108523 a Demontaţi şurubul (1). a Extrageţi tirantul uşii prin interiorul chesonului uşii. 51A-12 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Tirant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

a Strângeţi la cuplu urechea zăvor (21 N.m 51A DEMONTARE 1 108623 a Remontaţi şi reglaţi urechea zăvor.m) 108623 a Demontaţi urechea zăvor a uşii (1). 51A-13 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare a închiderii uşii.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Ureche zăvor uşă laterală spate REMONTARE Cupluri de strângerem ureche zăvor 21 N.

Garnisaj deschideri laterale mobile.şuruburile (5).suportul (6).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. . a Extrageţi culisoul din suportul său. Garnitură uşă laterală spate). 7 2 3 108311 a Demontaţi: 108307 a Extrageţi tija comenzii de deschidere (2) din agrafa (3).motorul de blocare (dacă vehiculul este eha.şurubul (7). . a Demontaţi suportul. 51A 4 6 1 5 107962 a Demontaţi: . a Extrageţi ansamblul.tijele (4). a Demontaţi şuruburile (1). cpt i) 51A-14 . 107963 . .

MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Broască uşă laterală spate REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A 51A-15 .

51A-16 .comanda de deschidere.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Comandă deschidere din interior uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. .şurubul (1).

a Coborâţi geamul. 51A-17 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. Garnitură uşă laterală spate). a Ridicaţi geamul la maxim. 51A 2 107967 1 a Demontaţi piuliţele (2). a Replasaţi geamul în poziţie. REMONTARE 107964 a Demontaţi şuruburile (1). a Extrageţi mecanismul macara geam. 109142 a Cu ajutorul unei benzi adezive. menţineţi geamul în poziţia ridicat. a Remontaţi piuliţele (3). Garnisaj deschideri laterale mobile. 3 107967 a Puneţi la loc mecanismul macara geam.

51A-18 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Remontaţi geamul. 5 107966 a Strângeţi şuruburile (4) prin orificiile de control (5).MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Mecanism macara geam manuală uşă laterală spate 51A 4 107964 a Remontaţi şuruburile (4) fără să le strângeţi.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-19 .MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Manivelă macara geam uşă laterală spate DEMONTARE 51A 1 107958 a Extrageţi manivela macaralei geam (1) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

51A 1 107963 a Demontaţi şuruburile (1). Garnitură uşă laterală spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 51A-20 . din suportul culisei. 109141 a Demontaţi suportul culisei. a Extrageţi parţial culisoul geamului. Garnisaj deschideri laterale mobile.MECANISME DESCHIDERI LATERALE MOBILE Suport culisă uşă laterală spate REMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A.

52A-1 . REMONTARE a Remontaţi comanda în poziţie.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Comandă deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 108723 a Extrageţi comanda (1) de deschidere a capotei.

Protecţie exterioară. (consultaţi 55A. 2 108510 a Extrageţi broasca capotei a Demontaţi cablul de comandă de deschidere (2). Bară paraşoc faţă). REMONTARE a Efectuaţi o încercare de funcţionare a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 52A-2 . 52A 1 108509 a Demontaţi piuliţele (1).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască capotă faţă DEMONTARE a Demontaţi bara paraşoc faţă.

Bară paraşoc faţă).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă DEMONTARE 52A 1 3 108510 108718 a Extrageţi broasca capotei. a Demontaţi agrafa (3). a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi 5 5 A . a Extrageţi comanda de deschidere (4). 2 4 5 108723 108509 a Demontaţi piuliţele (2). a Extrageţi cablul din agrafele (1). Protecţie exterioară. a Demontaţi şurubul (5). a Extrageţi cablul broaştei. 52A-3 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Demontaţi cablul de deschidere a capotei.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Cablu de deschidere capotă faţă 52A 6 108637 a Extrageţi cablul din obturatorul (6). 52A-4 .

MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Tampon capotă faţă DEMONTARE REMONTARE 52A 108507 108507 a Clipsaţi din nou tamponul capotei. 1 1 108480 a Cu ajutorul unei şurubelniţe plate. apăsaţi pe clipsurile (1). 52A-5 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi arcul.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Mecanism uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108486 a Extrageţi arcul de revenire din suportul (1). 52A-6 .

a Extrageţi tija comenzii broaştei.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108506 a Demontaţi şuruburile (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 52A-7 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Efectuaţi o încercare de funcţionare. a Extrageţi urechea zăvor (3). 52A-8 . 2 3 108499 a Demontaţi şurubul (2).MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Ureche zăvor uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 108498 a Extrageţi capacul (1).

a Demontaţi butucul broaştei. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 109412 a Extrageţi tija (2) a butucului broaştei.MECANISME DESCHIDERI FRONTALE MOBILE Butuc broască uşă portbagaj DEMONTARE 52A 1 109413 a Extrageţi agrafa (1). 52A-9 .

remontare » sau la o înlocuire. Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul. 1735 Protector planşă de bord 54A DEMONTARE a Notă: La o « demontare . 1 108659 a Demontaţi retrovizorul interior (1).GEAMURI Parbriz Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului. 2 107832 a Demontaţi parţial chederul (2). 54A-1 . înlocuiţi sistematic chederele de etanşeitate şi calele de poziţionare.

a Extrageţi parţial chederul (4).GEAMURI Parbriz 54A 4 3 108663 108661 a Declipsaţi garnitura (3). 5 107993 a Demontaţi capacele (5). 54A-2 . 108662 a Extrageţi garnitura.

a Demontaţi chederul (7). Metodă generală de lipire geamuri.GEAMURI Parbriz 54A a Protejaţi zona din vecinătatea parbrizului şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare. între parbriz şi pavilion. 1735) a Efectuaţi decuparea cordonului de adeziv. 8 108665 a Extrageţi chederul (8). a Demontaţi parbrizul. a Pentru pregătire şi lipire. 54A-3 . 7 108667 a Lipiţi benzi adezive de mascare pentru a repera poziţionarea corespunzătoare a parbrizului. consultaţi NT 560A. 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv. a Demontaţi din nou parbrizul. a Poziţionaţi protectorul planşei de bord (Car. a Reglaţi jocurile şi denivelările. a Tăiaţi benzile adezive de mascare. 108666 a Efectuaţi o pre-montare. a Demontaţi braţele de ştergător de geam. REMONTARE a Montaţi chederele noi de ancadrament pe parbriz. 6 107994 a Demontaţi piuliţele (6).

montant cadru » a Lipiţi benzi adezive de mascare (9). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.« parbriz .GEAMURI Parbriz 54A 9 108666 a Respectaţi jocurile şi denivelările: . pentru a menţine parbrizul în poziţie.pavilion » . 54A-4 .« parbriz . în momentul uscării.

a Coborâţi geamul.GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 54A 1 107945 a Demontaţi şuruburile (1). 107951 a Extrageţi geamul. 107946 a Demontaţi ştergătorul interior. 54A-5 . Garnisaj deschideri laterale mobile. REMONTARE 107950 a Remontaţi geamul. Garnitură uşă laterală faţă). a Demontaţi ştergătorul exterior.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 3 109136 a Strângeţi din nou şuruburile (2) prin orificiile de control (3). 54A-6 . a Efectuaţi o încercare de funcţionare.GEAMURI Geam culisant uşă laterală faţă 54A 2 107945 a Remontaţi şuruburile (2) fără să le strângeţi.

a Demontaţi: .suportul. a Demontaţi ştergătorul exterior (3). 54A 1 3 107968 a Coborâţi geamul. Garnitură uşă laterală spate). 2 4 107964 a Demontaţi şuruburile (4). .GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1). 107963 a Extrageţi culisoul din suportul său. Garnisaj deschideri laterale mobile. 54A-7 .şuruburile (2).

REMONTARE a Remontaţi geamul. 54A-8 . a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 107964 a Remontaţi şuruburile (5) fără să le strângeţi. a Înfiletaţi din nou şuruburile (5) prin orificiile de control (6). a Efectuaţi o încercare de funcţionare.GEAMURI Geam culisant uşă laterală spate 54A 6 107969 107966 a Extrageţi geamul.

Aceste piese sunt disponibile cu amănuntul. 108658 a Protejaţi zona din vecinătatea lunetei spate şi a garniturii pavilionului cu bandă adezivă de mascare.lumina stop. calele de grosime şi agrafele de poziţionare trebuie să fie înlocuite sistematic. a Lipiţi luneta spate. (consultaţi NT 560A. 54A-9 . . a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A.şuruburile (1).agrafele de poziţionare (2) .remontare » sau la o înlocuire. Garnitură zonă spate). Tablete şi zonă spate.GEAMURI Geam lunetă spate DEMONTARE a Notă: La o « demontare . a Procedaţi la decuparea cordonului de adeziv. 54A 3 2 108657 a Demontaţi: . a Această intervenţie necesită doi operatori. 108006 a Demontaţi: . Metodă generală de lipire geamuri).calele de grosime (3) REMONTARE 1 a Pentru pregătire şi lipire. 5418 a Respectaţi mărimea cordonului de adeziv.

pavilion » .« lunetă spate .« lunetă spate .GEAMURI Geam lunetă spate 54A 108658 a Respectaţi jocurile şi denivelările: .aripi spate » 54A-10 .

a Demontaţi şuruburile (1). 108630 a Demontaţi şuruburile (2). a Demontaţi parţial apărătorile de noroi a roţii faţă. 4 2 a Demontaţi şuruburile (4).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEMONTARE 55A 3 1 108629 108633 a Demontaţi şuruburile (3). a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). 108627 a Extrageţi bara paraşoc (această intervenţie necesită doi operatori). 55A-1 .

PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă DEZMEMBRARE 55A 5 6 108619 108621 a Declipsaţi ornamentele barei paraşoc. a Demontaţi şuruburile (5). a Debranşaţi conectorul (6). a Extrageţi suportul proiectorului de ceaţă. 7 108620 a Declipsaţi grilele barei paraşoc. 108618 a Demontaţi agrafele (7). a Extrageţi proiectorul de ceaţă (dacă vehiculul este echipat). 55A-2 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Notă: Aveţi grijă să nu deterioraţi clipsurile de fixare a suportului proiectorului de ceaţă. 109589 8 108618 109590 a Tăiaţi contururile amplasamentelor proiectorului de ceaţă.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă PARTICULARITATE DE REMONTARE BARE PARAŞOC ECHIPATE CU PROIECTOARE DE CEAŢĂ 55A 109591 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei pile semirotunde. 55A-3 . cu ajutorul agrafelor (8). a Fixaţi suportul proiectorului de ceaţă.

PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc faţă 55A 9 108619 a Fixaţi proiectoarele de ceaţă cu ajutorul agrafelor (9). 55A-4 . a Reglaţi proiectoarele de ceaţă.

a Extrageţi parţial apărătoarea de noroi. 108493 a Demontaţi şuruburile (2). 2 108492 a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare spate. 55A-5 . a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi şuruburile (1).PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate DEMONTARE 55A 3 1 108491 108494 a Demontaţi şuruburile (3).

108490 a Extrageţi bara paraşoc spate.PROTECŢII EXTERIOARE Bară paraşoc spate 55A 4 108500 a Demontaţi şuruburile (4). 55A-6 . a Această intervenţie necesită doi operatori. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă faţă DEMONTARE 55A 1 107947 a Demontaţi şurubul (1). 107954 a Demontaţi bagheta. 55A-7 .

făcând-o să gliseze spre faţa vehiculului. 55A-8 .PROTECŢII EXTERIOARE Baghetă uşă spate DEMONTARE 55A 1 107956 a Demontaţi şurubul (1). 107972 a Extrageţi bagheta. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Extrageţi apărătoarea de noroi. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 3 108632 a Demontaţi agrafele (2) şi (3).PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată faţă DEMONTARE 55A 1 108633 a Demontaţi şuruburile (1). 55A-9 .

2 108495 a Extrageţi agrafele (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.PROTECŢII EXTERIOARE Ecran pasaj de roată spate DEMONTARE 55A 1 108494 a Demontaţi şuruburile (1). 55A-10 . a Demontaţi apărătoarea de noroi.

ACCESORII EXTERIOARE Semigrilă tăblie DEMONTARE 56A 1 7 6 107998 107996 a Extrageţi agrafa (6). a Demontaţi chederul (1). a Demontaţi semigrila tăbliei (7). 4 5 107997 a Extrageţi agrafa (4). 56A-1 . a Demontaţi semigrila tăbliei (5). 3 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108636 a Extrageţi Duritul (2) din racordul (3).

Garnisaj deschideri laterale mobile. a Extrageţi retrovizorul. a Demontaţi şuruburile (2). 56A-2 . Garnitură uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII EXTERIOARE Retrovizor exterior DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 56A 2 1 107944 a Debranşaţi conectica (1) (în funcţie de nivelul de echipare).

a Debranşaţi fişele de alimentare (în funcţie de nivelul de echipare). 56A-3 . a Clipsaţi oglinda. a Aplicaţi o forţă dată de o pârghie cu ajutorul dispozitivului (Car. REMONTARE a Aduceţi oglinda în poziţia de montare. 1363 Dispozitiv de demontare oglindă retrovizor 56A DEMONTARE 107955 a Protejaţi marginea retrovizorului (bandă adezivă de mascare). 1363) pentru a declipsa oglinda.ACCESORII EXTERIOARE Oglindă retrovizor exterior Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car.

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 57A-1 . a IMPORTANT Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice (airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor. a Demontaţi garniturile montantului parbrizului.m 6. 107833 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşilor (1). blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C. 1373 Dispozitiv de demontare radio auto Philips Material indispensabil tester de diagnosticare 57A 1 Cupluri de strângerem piuliţe de fixare airbaguri pasager şurub airbag şofer şurub volan 8 N. procedură de blocare calculator airbag).m 44 N.m DEMONTARE a IMPORTANT Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al sistemului de securitate. Atunci când această funcţie este activată. toate liniile de declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact pus). Airbag-uri şi pretensionatoare.5 N.

şuruburile (4) de pe fiecare parte a planşei de bord.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 5 2 4 107834 107836 a Demontaţi şuruburile (2) de pe fiecare parte a planşei de bord. 57A-2 . 107838 a Demontaţi şuruburile (6). . 3 6 107835 a Declipsaţi capacele (3) de pe fiecare parte a planşei de bord.comanda de reglaj pe poziţie (5). a Demontaţi: .

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 7 9 109242 107812 a Demontaţi şuruburile (7) de fixare a modulului airbag-ului (cu ajutorul unei fişe în stea 30). după ce aţi pus roţile drepte. .semicochilia inferioară. 107817 a Demontaţi: .şurubul (9). .volanul. a Demontaţi: . 57A-3 .şuruburile (10). 8 10 107811 a Debranşaţi conectorul modulului airbag-ului (8).

a ATENŢIE Înainte de a demonta ansamblul. 57A-4 .imobilizând rotorul contactorului rotativ cu o bandă adezivă. a Extrageţi ansamblul contactorului rotativ. reperaţi obligatoriu poziţia contactorului rotativ: . .asigurându-vă ca roţile să fie drepte la demontare.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 11 107814 107815 a Demontaţi semicochilia superioară. a Debranşaţi conectorii. a Defiletaţi şurubul (11).

a Debranşaţi conectorii. 107816 a Demontaţi şuruburile (12). 1373) 57A-5 . 107818 a Demontaţi viziera tabloului de bord. 107822 a Demontaţi radioul auto cu ajutorul dispozitivului (Ms.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 13 12 107819 a Demontaţi şuruburile (13) ale tabloului de bord.

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107797 107798 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Debranşaţi conectorii. 107865 a Extrageţi garnitura centrală. 57A-6 .

ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 14 16 107799 107800 a Demontaţi: . 57A-7 .şuruburile (14). .parţial comenzile de încălzire. a Demontaţi şuruburile (16). 15 107801 a Demontaţi şurubul (15).

57A-8 . 107806 107803 a Demontaţi planşa de bord (această intervenţie necesită doi operatori). 107809 a Debranşaţi conectorii. a Demontaţi şuruburile (19). 19 107805 a Demontaţi priza de diagnosticare (17).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 17 18 107831 107804 a Debranşaţi conectorul (18).

Procedură de blocare calculator airbag). Orice încălcare a acestor recomandări poate provoca o defecţiune a sistemelor. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 57A-9 . I . Airbag-uri şi pretensionatoare.m). 109138 a Demontaţi niturile (20).5 N.PARTICULARITĂŢI AIRBAG-URI a Asiguraţi-vă de branşarea corespunzătoare a conectorilor. 21 109242 a Strângeţi la cuplu şuruburile airbag-ului şofer (6. Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului cu ajutorul testerului de diagnosticare.m) (21). IMPORTANT 109139 a Demontaţi uşiţa cutiei de acte Deblocaţi calculatorul cu ajutorul testerului de diagnosticare (consultaţi 88C.ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord 57A 107806 20 a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a airbag-urilor pasager (8 N. respectiv o declanşare accidentală a airbag-urilor.

5 ture pe fiecare parte). 57A-10 . 108382 a Poziţionaţi manetele în linie cu tabloul de bord. a Blocaţi şurubul (22). Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după fiecare demontare. a Strângeţi la cuplu şurubul volanului (44 N. III . remontaţi cele două semicochilii (obligatoriu cu şuruburile originale). a Introduceţi ansamblul pe coloana de direcţie şi branşaţi diferiţii conectori. şi cu planşa de bord. Nu deterioraţi profilele de eliminare a erorilor la montaj ale canelurilor.m).ACCESORII INTERIOARE Planşă de bord II .PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.PARTICULARITĂŢI VOLAN 57A 22 107859 a ATENŢIE Volanul trebuie să intre liber pe caneluri (canelurile au profile de eliminare a erorilor la montaj). a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie poziţionată în centru (2.

a Debranşaţi conectorul. a Extrageţi comanda de reglaj (1) al retrovizoarelor exterioare. 107825 a Declipsaţi capacul pentru şurub (2). 57A-11 .ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală DEMONTARE 57A 1 3 107826 107824 a Demontaţi şurubul (3). a Extrageţi burduful (5) din consolă. a Extrageţi partea spate a consolei centrale. 5 2 4 107827 a Demontaţi piuliţa (4).

ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală 57A 6 107829 a Demontaţi: . .şuruburile (6). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.consola. a Debranşaţi conectorul brichetei (în funcţie de versiunea de echipare). 57A-12 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII INTERIOARE Retrovizor interior DEMONTARE 57A 1 108659 a Demontaţi retrovizorul (1). 57A-13 .

a Demontaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 2 108721 a Declipsaţi grilele (2).ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord DEMONTARE 57A 1 3 108722 108720 a Declipsaţi cercuirea interioară (3). conturul (1) al aeratorului. 57A-14 .

ACCESORII INTERIOARE Aerator planşă de bord 57A 4 108719 4 108717 a Declipsaţi clipsurile (4). 57A-15 . a Extrageţi aeratorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ACCESORII INTERIOARE Parasolar DEMONTARE 57A 1 108728 a Demontaţi şurubul (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 108730 a Demontaţi suportul parasolarului (2). 57A-16 . 108729 a Demontaţi parasolarul.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 57A-17 . a Extrageţi mânerul de menţinere.ACCESORII INTERIOARE Mâner de menţinere DEMONTARE 57A 1 108739 a Declipsaţi capacele (1). 2 108738 a Demontaţi şuruburile (2).

şurubul de fixare a rulorului (21 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnitură stâlp mijloc). 1 108519 a Demontaţi şurubul (1).m) 59A-1 .ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate faţă 59A Cupluri de strângerem şurub de rulorului fixare a 21 N.şuruburile de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime (21 N. Garnisaj interior caroserie. a Strângeţi la cupluri: .m şuruburi de fixare a mecanismului de reglare pe înălţime DEMONTARE a Demontaţi garnitura stâlpului mijloc (consultaţi 71A.m) . a Demontaţi mecanismul de reglare pe înălţime (dacă vehiculul este echipat).m 21 N. a Extrageţi rulorul.

ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurii 21 N. 59A-2 . 3 108521 a Extrageţi agrafele (3) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 108524 a Demontaţi bancheta spate.m 21 N.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2).

a Extrageţi rulorul.m) 108522 a Demontaţi garnitura zonei spate.m) .şuruburile de fixare a centurii (21 N. 108531 a Demontaţi şurubul (5). a Strângeţi la cupluri: . 59A-3 .şurubul de fixare a rulorului (21 N.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate spate 59A 4 5 108520 a Declipsaţi ghidurile centurii (4). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

şurubul (1). Garnitură zonă spate). . a Strângeţi la cupluri: .m) .şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. 1 108531 a Demontaţi: .şurubul de fixare a rulorului (21 N.m 21 N.rulorul central.m) 59A-4 . Tablete şi zonă spate. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII DE SECURITATE Centură de securitate centrală spate 59A Cupluri de strângerem şurub de fixare a rulorului şuruburi de fixare a centurilor 21 N.

ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură faţă 59A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. REMONTARE a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N. a Extrageţi pedunculul. 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3).m DEMONTARE 1 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). 59A-5 . a Extrageţi carterul (2). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).

.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Notă: Nu este necesar să demontaţi spătarul banchetei.şurubul (1).pedunculii.m 1 DEMONTARE 108528 a Demontaţi: . pentru a demonta pedunculii. REMONTARE 108525 a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pedunculului (21 N. 108524 a Demontaţi perna banchetei spate 59A-6 .ACCESORII DE SECURITATE Peduncul centură spate 59A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a pedunculului 21 N.

6 Climatizare 61A ÎNCĂLZIRE AER CONDIŢIONAT CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT 62A 62C .

Capitolul 6 Cuprins 61A ÎNCĂLZIRE Generalităţi Denumire piese Conductă de distribuţie aer faţă Tablou de comandă: Funcţionare Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Cablu de comandă reciclare aer Cablu de comandă distribuţie aer Cablu de comandă amestec de aer Cutie repartitor aer Radiator de încălzire Grup motoventilator habitaclu Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu 61A-1 61A-2 61A-4 61A-5 61A-7 61A-9 61A-10 61A-12 61A-15 61A-17 61A-19 61A-22 61A-23 62A AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri Condensor Butelie deshidratantă Compresor Vaporizator Conductă compresor condensor Conductă butelie deshidratantă .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .L90 .supapă de destindere termostatică Conductă "compresor conductă intermediară" Conductă supapă de destindere termostatică conductă intermediară Senzor de presiune Supapă de destindere termostatică 62A-9 62A-12 62A-14 62A-16 62A-18 62A-20 62A-22 62A-24 62A-26 62A-28 62A-29 62C CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare 62C-1 62C-2 62C-4 62C-5 62A AER CONDIŢIONAT Generalităţi Întreţinere Ingrediente Denumire piese Instrucţiuni de securitate 62A-1 62A-2 62A-5 62A-6 62A-8 Tablou de comandă Tablou de comandă: Branşare Denumire piese .

ÎNCĂLZIRE Generalităţi L90 61A 4 3 2 1 108641 (1) Aeratoare laterale (2) Ieşire încălzire picioare faţă (3) Aeratoare centrale (4) Dezaburire parbriz 61A-1 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 Conducte distribuţie aer (1) Conductă de aer laterală dreapta (2) Conductă de aer laterală stânga 61A 1 (3) Conductă de aer la picioare faţă dreapta (4) Conductă de aer la picioare faţă stânga Cutie de încălzire 2 3 4 108655 8 5 11 7 10 9 12 109538 6 (5) Cutie repartitor (6) Radiator de încălzire (7) Tubulaturi radiator de încălzire (8) Cutie rezistenţe motoventilator habitaclu (9) Conductă de distribuţie aer picioare faţă stânga (10) Cablu de comandă reciclare aer (11) Cablu de comandă distribuţie aer (12) Cablu de comandă amestec de aer 61A-2 .

ÎNCĂLZIRE Denumire piese L90 61A 13 14 109539 (13) Motoventilator habitaclu (14) Conductă de distribuţie aer picioare faţă dreapta 15 16 108097 (15) Vaporizator (16) Supapă de destindere termostatică 61A-3 .

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Accesorii interioare. Conductă de distribuţie aer faţă stânga 4 3 108101 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a conductei de distribuţie aer faţă stânga.ÎNCĂLZIRE Conductă de distribuţie aer faţă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 2 1 108099 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a conductei de distribuţie aer faţă dreapta.remontare). Planşă de bord). a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă dreapta în (2). 61A-4 . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi57A. a Dislocaţi conducta de distribuţie aer faţă stânga în (4). Baterie. Baterie: Demontare . ATENŢIE Conductă de distribuţie aer faţă dreapta Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 1 . Poziţia (9): • fluxul de aer este dirijat spre frizele de dezaburire a parbrizului.Reglaj temperatură aer .ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare I .Manevraţi comanda (4) pentru a pune cursorul în faţa poziţiilor reperate: Poziţia (5): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele. Poziţia (7): • fluxul de aer este dirijat spre picioare. Poziţia (6): • fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele şi spre picioare.DESCRIERE 2 . 61A-5 .Repartizare aer în habitaclu 61A 4 4 3 2 5 6 1 108642 9 8 7 108642 (1) Comandă de reciclare aer (2) Reglaj temperatură aer (3) Reglaj viteză de ventilare (4) Reglaj repartizare aer în habitaclu II . Poziţia (8): • fluxul de aer este împărţit între frizele de dezaburire a parbrizului şi spre aeratoarele de la picioare. 2 108642 Rotiţi comanda (2) în funcţie de temperatura dorită.

Există un debit de aer scăzut atunci când vehiculul rulează. Această poziţie este de evitat în utilizarea curentă.Poziţionaţi pe 1 pentru o ventilare minimă şi pe 4 pentru a obţine o ventilare maximă. Puneţi comanda (1) spre simbolul (10) reciclare aer.În această poziţie.Utilizarea prelungită a acestei poziţii poate antrena aburirea geamurilor şi apariţia disconfortului din cauza aerului neîmprospătat. ventilarea aerului în habitaclu este nulă.să atingeţi mai rapid temperatura dorită în habitaclu.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Funcţionare 3 . Poziţia 0: ..să vă izolaţi de ambianţa exterioară (circulaţie în zone poluate. .Reglaj ventilare 61A 4 .Rotiţi comanda (3) pe una din cele patru poziţii pentru a porni ventilarea şi pentru a regla puterea ei. Notă: . . aerul este reţinut în habitaclu şi este reciclat fără admisie de aer din exterior. Reciclarea permite: .Pornire reciclare aer (cu izolare habitaclu) 3 1 108642 10 108642 Utilizare normală: .). . 61A-6 ..Reveniţi rapid în funcţionare normală (aer exterior) deplasând din nou comanda (1). Astfel.

. 107798 a Demontaţi garnitura centrală. 1 107799 a Demontaţi: 107797 . 61A-7 .parţial tabloul de comandă.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare (1). a Debranşaţi conecticile. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.

cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3). a Înclinaţi tabloul de comandă. 5 Notă: . comenzile se pot deplasa pe toată cursa lor.cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3).Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 3 4 108114 . Baterie: Demontare .Pentru cablul de comandă (4).Verificaţi dacă. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă L90 61A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Baterie. 2 . . 2 6 3 108115 a Demontaţi: .pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă distanţând clemele (2).Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul. . poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă.pentru cablul (6) opritorul teacă distanţând clema (2). 61A-8 . a Demontaţi tabloul de comandă.remontare). . ATENŢIE .

ÎNCĂLZIRE Tablou de comandă: Branşare L90 61A B1 A4 B6 A7 109613 Pin tablou de comandă A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (numai pe K9) Masă Lampă de poziţie + ACC Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Unitate Centrală Habitaclu Unitate Centrală Habitaclu Pin 3 conector cutie rezistenţe Pin 2 conector cutie rezistenţe Pin 4 conector cutie rezistenţe Pin 1 conector cutie rezistenţe - 61A-9 .

a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. 61A-10 .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Extrageţi cablul de comandă reciclare (3) din tabloul de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 . . a Debranşaţi conecticile.parţial tabloul de comandă. 108115 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (2). 2 3 107798 a Extrageţi garnitura centrală a Puneţi comanda de reciclare pe tabloul de comandă în poziţia reciclare. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă.şuruburile de fixare (1).

ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă reciclare aer L90 61A 5 4 108092 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). a Remontaţi cablul de reciclare pe cutia repartitorului. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. ATENŢIE . a Extrageţi extremitatea cablului de comandă reciclare (5).cablul de reciclare pe tabloul de comandă. a Demontaţi cablul de comandă reciclare. a Poziţionaţi comanda de reciclare spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. Baterie.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.opritorul teacă pe tabloul de comandă. . a Plasaţi un calibru tijă pe comanda de reciclare. REMONTARE a Remontaţi: . a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului. Baterie: Demontare .Verificaţi dacă. .remontare). 61A-11 . comanda de reciclare se poate deplasa pe toată cursa ei. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 1 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 108643 107797 a Puneţi comanda de distribuţie pe tabloul de comandă în poziţia toate aeratoarele (1). a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară. a Demontaţi garnitura centrală a Debranşaţi conecticile.şuruburile de fixare (2).parţial tabloul de comandă. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. 61A-12 . . 2 107799 107798 a Demontaţi: .

cablul de distribuţie pe tabloul de comandă. a Extrageţi extremitatea cablului de comandă distribuţie aer (6).ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 61A 3 4 5 108114 108094 a Demontaţi opritorul teacă distanţând clema (3).opritorul teacă pe tabloul de comandă. . a Extrageţi cablul de comandă distribuţie aer (4) din tabloul de comandă. REMONTARE a Remontaţi: . a Demontaţi cablul de comandă distribuţie aer. 61A-13 . 6 108093 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (5).

ATENŢIE . Baterie: Demontare . a Poziţionaţi comanda de distribuţie spre spatele vehiculului pe cutia repartitorului. a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului trăgând uşor de opritorul teacă pentru a compensa jocul. Baterie. .Verificaţi dacă. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. comanda de distribuţie se poate deplasa pe toată cursa ei.Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. 61A 61A-14 .remontare).ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă distribuţie aer L90 a Remontaţi cablul de distribuţie pe cutia repartitorului. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

107798 a Demontaţi garnitura centrală a puneţi comanda amestec de aer pe tabloul de comandă în poziţia încălzire totală. a Demontaţi: 3 2 108114 .şuruburile de fixare (1). 61A-15 .ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. . a Debranşaţi conecticile. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.parţial tabloul de comandă. . .opritorul teacă distanţând clema (2).cablul de comandă amestec de aer (3) al tabloului de comandă.

remontare). REMONTARE a Remontaţi: . a Poziţionaţi comanda de amestec spre faţa vehiculului pe cutia repartitorului. 61A-16 . a Remontaţi opritorul teacă pe cutia repartitorului. Baterie: Demontare .Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. .opritorul teacă pe tabloul de comandă. a Demontaţi cablul de comandă amestec de aer. Baterie.cablul de amestec pe tabloul de comandă. 4 109538 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. .Verificaţi dacă. a Extrageţi extremitatea cablului de comandă amestec de aer (5). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ÎNCĂLZIRE Cablu de comandă amestec de aer L90 61A 5 a Demontaţi teaca din opritorul teacă (4). cablul de comandă amestec se poate deplasa pe toată cursa lui. a Remontaţi cablul de amestec pe cutia repartitorului. ATENŢIE .

61A-17 .şurubul de fixare (1). . a Demontaţi şuruburile de fixare (3).conducta de distribuţie aer dreapta. Planşă de bord). o geometrie bună.şurubul de fixare (2). 1 108099 a Demontaţi: . a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie.conducta de distribuţie aer stânga.m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. . 83A. Instrumentaţie tablou de bord.m 21 N.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord şuruburi de fixare a traversei planşă de bord 21 N. 3 108102 a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel. 2 108101 a Demontaţi: . pentru a permite. în momentul remontării.

a Strângeţi la cupluri: . 5 108098 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m). Baterie.traversa planşei de bord.şuruburile de fixare a traversei planşei de bord (21 N. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.cutia repartitorului de aer.ÎNCĂLZIRE Cutie repartitor aer L90 61A . ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare). .şuruburile de fixare (5) a cutiei repartitorului de aer. 4 108100 a Demontaţi: . Baterie: Demontare .m). .şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N.şuruburile de fixare (4) a traversei planşei de bord de fiecare parte a vehiculului. 61A-18 .

semicochilia superioară.şuruburile de fixare (1).ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Ms. 61A-19 . 107816 a Demontaţi şuruburile de fixare (2). 1 107818 107817 a Demontaţi: . a Demontaţi ancadramentul tabloului de bord.m 2 DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. . 554-07 Aparat de control al circuitului de răcire şi al supapei vasului de expansiune 61A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a plăcii întăritură traversă planşă de bord 21 N.

a Declipsaţi fasciculul de cabluri de pe tijă. a Debranşaţi conecticile. 61A-20 . a Demontaţi tabloul de bord.piuliţele de fixare (5) a plăcii întăriturii traversei planşei de bord. a Demontaţi şuruburile de fixare (4). . a Demontaţi: .placa întăriturii traversei planşei de bord. pentru a permite în momentul remontării o geometrie bună. 108113 4 108102 a Îndoiţi parţial covorul de sol pentru a avea acces la şurubul de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord. a Efectuaţi un reper între tijă şi tabla sudată pe tunel.ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 3 5 107819 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a tabloului de bord.

Baterie: Demontare . 61A-21 .purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A. Purjare circuit de răcire). Baterie.nivelul de lichid de răcire. .radiatorul de încălzire. a Demontaţi: . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a plăcii întăriturii traversei planşei de bord (21 N.şurubul de fixare (7). a Efectuaţi: .un control de etanşeitate cu ajutorul dispozitivului (Ms. .şurubul de fixare (6) a conductelor radiatorului de încălzire. . ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. .remontare). 554-07). a Înlocuiţi garniturile radiatorului. Răcire.ÎNCĂLZIRE Radiator de încălzire L90 61A 7 6 109538 a Puneţi o protecţie pe covor.m). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

83A. 61A-22 . a Demontaţi planşa de bord (consultaţi MR389 Caroserie. Notă: O bătaie seacă trebuie să se producă în momentul remontării GMV ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Instrumentaţie tablou de bord.ÎNCĂLZIRE Grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.remontare). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. Planşă de bord). Baterie: Demontare . a Apăsaţi pe langhetă. a Demontaţi GMV. apoi rotiţi cu un sfert de tură GMV. Baterie. 1 108094 a Debranşaţi GMV (1).

unitatea de comandă a grupului motoventilator habitaclu. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi: . 61A-23 .ÎNCĂLZIRE Unitate de comandă grup motoventilator habitaclu L90 61A DEMONTARE 2 1 108102 a Debranşaţi conectorul (2). .şurubul de fixare (1).

Scoateţi buşoanele pieselor de schimb în ultimul moment.Realizaţi un test de scurgere. cu motorul pornit cu climatizarea şi pulsorul pornit la maxim.AER CONDIŢIONAT Generalităţi L90 62A 2 1 108649 Goliţi şi umpleţi circuitul de aer condiţionat prin valva de înaltă presiune (2) şi valva de joasă presiune (1). Aer condiţionat. Ingrediente) în momentul intervenţiilor asupra elementelor circuitului de aer condiţionat.În momentul înlocuirii valvelor. în cele cinci minute care urmează încărcarea. .Puneţi obligatoriu buşoanele în conductele de AC debranşate pentru a evita pătrunderea umidităţii în circuit.m. Notă: . respectaţi cu rigurozitate cuplul de strângere de 8 N. 62A-1 . . .Respectaţi cu rigurozitate instrucţiunile relative la completările de ulei (consultaţi 62A. .

Pentru verificarea periodică a încărcării fluidului refrigerent consultaţi carnetul de întreţinere.să vă asiguraţi că evacuarea apei de condensare a dispozitivului de suflare aer rece nu este obturată. ATENŢIE Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul unei lucrări la bucla rece (consultaţi carnet de întreţinere) I . a Pulverizaţi tot spray-ul cu agent de curăţare. .AGENT DE CURĂŢARE BACTERIAN AC a Notă: Trataţi sistemul de AC cu un agent de curăţare special după fiecare perioadă de iarnă sau de nefuncţionare prelungită pentru a elimina eventualele emanaţii.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare În fiecare an. este recomandat: . dotat cu un prelungitor prin conducta filtrului habitaclului.să curăţaţi şi să suflaţi condensorul şi radiatorul de răcire al motorului. a Lăsaţi să acţioneze 15 min. pentru a evita să deterioraţi GMV. ATENŢIE Este strict interzis să pulverizaţi agentul de curăţare în intrarea de aer. 62A-2 . a Porniţi ventilatorul foarte încet timp de 5 min.

efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare). . Caz C: . în caz contrar AC va fi defectuos.RECUPERARE FLUID REFRIGERENT a Notă: .După caz. .motorul şi AC nu funcţionează (caz C).tirajul până la vid se efectuează după o pauză de mai multe ore sau zile (caz B).efectuaţi un prim schimb (citiţi această primă valoare).motorul şi AC funcţionează (caz A). .adunaţi valorile diferitelor schimburi. Caz B: . Pentru recuperarea sau controlul încărcării refrigerentului trei cazuri sunt de luat în considerare: . IMPORTANT Respectaţi obligatoriu aceste proceduri pentru a evita: .reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.efectuaţi un prim schimb (citiţi această valoare). a Efectuaţi un test de etanşeitate la sfârşitul tirajului până la vid (anumite staţii îl fac automat).reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari. .motorul funcţionează dar nu şi AC (caz B).adunaţi valorile diferitelor schimburi.reîncepeţi ciclurile de schimburi cât timp presiunea relativă nu este egală sau mai mică de 0 bari.adunaţi valorile diferitelor schimburi.porniţi AC până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire.TIRAJ PÂNĂ LA VID a Efectuaţi obligatoriu un tiraj până la vid corespunzător înainte de încărcare.proiectările de gaz în momentul deschiderii circuitului. .100 g faţă de încărcarea specificată.100 g faţă de încărcarea specificată.tirajul până la vid este de 20 min. dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau . Două cazuri sunt de luat în considerare: . porniţi sistemul câteva minute înainte de recuperarea lichidului refrigerent pentru a-i ameliora scoaterea. .aşteptaţi 15 min. .porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire. încărcarea este confirmată bună.porniţi motorul până la două declanşări ale grupului motoventilator de răcire.aşteptaţi 15 min.opriţi motorul.opriţi motorul. . dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau . .tirajul până la vid este de 45 min pentru a elimina orice urmă de umiditate. . . Caz A: . Caz A: .aşteptaţi 2 min. Caz B: . încărcarea este confirmată bună. .verificaţi ca presiunea relativă să fie mai mică sau egală cu 0 bari. 62A-3 . .100 g faţă de încărcarea specificată. .o nerespectare a mediului eliberând gaz în atmosferă în momentul deschiderii circuitului sau în momentul tirajului până la vid.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 II . .efectuaţi un al doilea schimb (citiţi această valoare). . III . . 62A . .tirajul până la vid se efectuează de asemenea după o descărcare (caz A). încărcarea este confirmată bună dacă suma găsită este egală cu + 35 g sau . . . anumite staţii nu necesită decât utilizarea conductei de înaltă presiune (consultaţi instrucţiunile staţiei de încărcare).Circuitul de aer condiţionat este echipat cu o singură valvă de umplere.

a Efectuaţi umplerea. a Goliţi conductele staţiei de încărcare.AER CONDIŢIONAT Întreţinere L90 IV . cât şi de intervenţia realizată.UMPLERE a Faceţi completarea cu ulei în funcţie de tipul şi de cantitatea de ulei recomandată. 62A-4 . a Controlaţi sistemului. funcţionarea corespunzătoare a 62A a Căutaţi scurgeri.

remontare a unui compresor Înlocuire a unui compresor Cantitate de ulei (în ml sau cm3) Măsuraţi cantitatea recuperată şi puneţi aceeaşi cantitate de ulei nou 100 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 30 Cantitate recuperată + 15 Cantitate recuperată + 10 Cantitate recuperată Nici o adăugare 62A-5 . Intervenţie asupra circuitului de aer condiţionat Golire circuit Eclatare a unei conducte sau altă scurgere rapidă Înlocuire a unui condensor Înlocuire a unui vaporizator Înlocuire butelie deshidratantă Înlocuire a unei conducte Demontare .AER CONDIŢIONAT Ingrediente L90 Tabel capacităţi răcitor vehicule în funcţie de motorizările lor şi de diverse specificităţi. Motorizare K7M K7J Capacitate răcitor (în g) Tip de compresor Tip de ulei 62A Cantitate de ulei (în ml) 135 840 ± 35 Sanden SD7V16 sau SD7V12 Sanden SP10 Tabel cantităţi de ulei de adăugat în momentul schimbării unui organ.

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 62A 17 6 14 11 7 19 20 15 5 21 18 13 12 1 8 10 9 4 16 2 3 91096 (4) (1) (2) (3) Compresor Condensor Butelie deshidratantă (6) (5) Senzor de presiune Supapă de termostatică Vaporizator destindere 62A-6 .

AER CONDIŢIONAT Denumire piese L90 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Motoventilator habitaclu Motoventilator de răcire Radiator motor Lichid de înaltă presiune Vapori de joasă presiune Vapori de înaltă presiune Senzor de presiune Habitaclu Compartiment motor Aer exterior Spre cutie de amestec aer Tablier tăblie Aer exterior sau reciclat Valvă de înaltă presiune Valvă de joasă presiune 62A 62A-7 .

. Rezultă un pericol de asfixiere. IMPORTANT .Orice intervenţie cu fluidul refrigerent trebuie făcută într-un loc perfect aerisit. şi porniţi sistemele de extragere gaze. fluidul refrigerent se descompune şi produce un gaz foarte iritant. ţineţi la dispoziţie un recipient pentru clătit ochii. Asiguraţi-vă ca. . în momentul intervenţiilor asupra sistemului. . clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min. IMPORTANT Este interzis să efectuaţi lucrări de sudură sau de lipire: .. IMPORTANT Este strict interzis să fumaţi în apropierea unui circuit de fluid refrigerent.Este strict interzis să reparaţi elemente defecte ale sistemului de aer condiţionat. clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată timp de 15 min. . purtaţi obligatoriu: • mănuşi. la mai puţin de 5 m distanţă.Fluidele refrigerente sunt incolore şi inodore. 62A-8 . Respectaţi obligatoriu parcursul conductelor. provocat de un punct cald de exemplu. un bazin.pe elementele sistemului de aer condiţionat în poziţie. • ochelari de protecţie (dacă este posibil cu membrane laterale). În consecinţă. Este posibil să efectuaţi treceri în etuvă după vopsire sau lucrări în apropierea sistemului dacă temperatura nu depăşeşte 80°C.pe vehiculul care prezintă riscul de încălzire a elementului de aer condiţionat. Informaţi medicul că arsurile sunt cauzate de fluidul refrigerent R134A. guri de aer etc. . . consultaţi imediat un medic.Înlocuiţi obligatoriu orice elemente defect. Greutatea specifică a fluidelor refrigerente este superioară celei a aerului şi ele coboară spre sol.În caz de contact cu alte părţi ale corpului neprotejate (în pofida observaţiei instrucţiunilor de securitate). conductele de fluid refrigerent să fie bine fixate pentru a preveni orice contact cu piesele metalice ale compartimentului motor.Dacă este posibil... .În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii.. IMPORTANT . La peste 100°C.AER CONDIŢIONAT Instrucţiuni de securitate L90 62A IMPORTANT În momentul manipulării refrigerentului.În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii. verificaţi să nu existe bazine. .Nu stocaţi fluidul refrigerent într-un puţ.. o piesă ermetic închisă etc.

62A-9 .imobilizaţi aparatul. a Iniţializaţi obligatoriu aparatul înainte de control. Notă: Începeţi căutarea scurgerilor cu detectorul electronic. Acest aparat măsoară o variaţie a cantităţii de fluid refrigerent din aer: el emite un semnal sonor în funcţie de această variaţie.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 Diagnosticare: Organ Zonă de detectare Piesă de înlocuit după primul control Conductă Conductă Conductă Conductă 62A Piesă de înlocuit după încărcare şi al doilea control Condensor Flanşă de legătură şi/sau vaporizator Compresor Butelie deshidratantă Condensor Vaporizator Compresor Butelie deshidratantă La intrare sau ieşire Flanşă de legătură La intrare sau ieşire La intrare sau ieşire Există mai multe tipuri de aparate de căutare scurgeri: . Acest material este foarte sensibil: în momentul detectării. Acest material nu detectează decât scurgerile relativ importante. Această referinţă serveşte apoi ca etalon pentru detectarea procentului de poluare. .calibraţi aparatul într-un punct al compartimentului motor.detectorii cu trasor. nu urmaţi decât traseul circuitului cel mai apropiat pentru a limita variaţiile datorate altor gaze. . ATENŢIE Verificaţi ca sonda din capătul tijei să fie foarte curată şi în stare corespunzătoare. înainte de a utiliza detectorul cu trasor. I . Pentru aceasta: .DETECTORI ELECTRONICI a ATENŢIE Consultaţi manualul de utilizare a aparatului înainte de orice intervenţie.detectorii electronici.

fără o nouă introducere. a Introduceţi o doză de colorant de detectare în caz de absenţă de urme fluorescente şi de etichetă semnalizatoare. 62A 2 ATENŢIE Respectaţi obligatoriu procedura descrisă. .): . . a Notaţi data de introducere a colorantului.DETECTORI CU TRASORI a Detectarea scurgerilor cu trasor constă în a se încorpora un colorant în fluidul refrigerent şi în a se localiza punctele de pierderi de încărcătură cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete.eliberaţi un mic jet de refrigerent pe cele două valve.. 105944 a Procedura de detectare a scurgerilor de fluid refrigerent se bazează pe utilizarea de colorant disponibil în capsulă de unică folosinţă (1): urmele de fluid sunt revelate cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete (2).. să verificaţi cu ajutorul unei lămpi cu ultraviolete. 1 Notă: Utilizaţi acest procedeu de detectare a scurgerilor ca ultimă resursă pentru cazurile de « scurgeri care nu pot fi găsite ». ATENŢIE Este interzis să introduceţi colorant în bucla rece dacă apar urme fluorescente. IMPORTANT Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate în momentul lucrării la bucla rece (Capitol Aer condiţionat. 62A-10 . Fără indicaţie care semnalează utilizarea anterioară a colorantului (etichetă etc.plasaţi o lavetă. a Lipiţi o etichetă. pagina 62A-8).controlaţi prezenţa urmelor fluorescente. Instrucţiuni de securitate.iluminaţi interiorul valvelor.AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 II . starea buclei reci. . Este posibil. Colorantul rămâne în sistemul de AC.

a Introduceţi colorantul în circuit. 105944 a Instalaţi sistemul de introducere a colorantului pe valva presiune joasă respectând sensul de difuzare a produsului cu ajutorul racordului (3). .porniţi aerul condiţionat până la detectarea scurgerii (în lipsă. Notă: Utilizaţi o oglindă orientabilă pentru accesurile dificile. 62A-11 . 3 ATENŢIE După utilizarea de colorant în fluidul refrigerent. Eticheta trebuie să fie plasată vizibil aproape de valva de umplere a buclei reci (capelă amortizor).Procedură de detectare scurgeri a Efectuaţi o primă verificare (motor oprit) baleind circuitul cu lampa cu ultraviolete.Introducere de colorant în circuit 62A 2 . verificaţi starea vaporizatorului).AER CONDIŢIONAT Căutare scurgeri L90 1 . a Porniţi aerul condiţionat timp de 15 min aproximativ.curăţaţi în exterior şi cu grijă circuitul de fluid refrigerent. indicaţi obligatoriu pe o etichetă (furnizată cu capsula de colorant) utilizarea colorantului şi data operaţiei. Dacă nici o scurgere nu apare: . pentru vehiculele care conţin o singură valvă.

a Decuplaţi conducta.fixările (1). a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (5) a condensorului.şurubul de fixare (4) a racordului de conductă. 62A-12 . 108105 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a buteliei deshidratante. . .m 3 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Protecţii exterioare. a Demontaţi: .AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N.deflectorul de aer (2). 2 4 5 1 108106 108104 a Demontaţi: . Bară paraşoc faţă). a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie.

ATENŢIE Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. Baterie: Demontare . 62A-13 . a Demontaţi: . efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. a Demontaţi şurubul de fixare (6) a racordului de conductă.şurubul de fixare (7) a condensorului. Baterie.m). Notă: În momentul înlocuirii condensorului. a Decuplaţi conductele. 6 Notă: 7 108107 .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. corespunzătoare a a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N. .condensorul.AER CONDIŢIONAT Condensor L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.remontare). . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Verificaţi menţinerea condensorului. adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.Efectuaţi un control al scurgerilor.

adăugaţi 15 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.fixările (1). 108106 a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a racordurilor de conductă. Bară paraşoc faţă). a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389 Caroserie. 62A-14 . 108105 a Demontaţi: . Protecţii exterioare. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.butelia deshidratantă. a Decuplaţi conductele. a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 2 4 1 108104 a Demontaţi: . .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. .m).AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem racorduri de conductă 8 N.deflectorul de aer (2).şuruburile de fixare (4) a buteliei deshidratante. În momentul înlocuirii buteliei deshidratante.

AER CONDIŢIONAT Butelie deshidratantă L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. 62A Notă: . Baterie. 62A-15 . .Efectuaţi un control al scurgerilor. ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.remontare).Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. Baterie: Demontare . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

m 2 DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. . a Debranşaţi compresorul. 62A-16 . a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă.şuruburile de fixare (3) a compresorului. Parte superioară şi faţă motor.şuruburile de fixare a compresorului (25 N.m).şurubul de fixare (2). a Plasaţi buşoane în conducte. . a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Demontaţi: . 108108 REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m 25 N.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. a Strângeţi la cupluri: . nu adăugaţi ulei. . a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A. a Decuplaţi conductele. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. Curea de accesorii).AER CONDIŢIONAT Compresor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 3 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă şuruburi de fixare a compresorului 8 N.m). a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.compresorul. 108107 Notă: În momentul înlocuirii compresorului.

AER CONDIŢIONAT Compresor L90 a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. Baterie: Demontare .remontare). ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. 62A Notă: .Efectuaţi un control al scurgerilor. Baterie. 62A-17 . .

Cutie repartitor de aer). Încălzire. . a Demontaţi: 6 108097 . a Demontaţi cutia repartitorului de aer (consultaţi 61A.agrafele (3 ) de pe fiecare parte a cutiei repartitorului de aer.supapa de destindere termostatică (6). 62A-18 .m 8 N. a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. . 7 1 2 3 108095 a Demontaţi: .vaporizatorul (7).m DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.şuruburile de fixare (2) a cutiei repartitorului de aer.AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem supapă de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. a Demontaţi peretele despărţitor amovibil (5). 5 4 108096 a Dezlipiţi parţial buretele (4).comanda voletului de amestec (1).

Notă: În momentul înlocuirii vaporizatorului. Baterie: Demontare . Baterie.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.supapa de destindere termostatică (8 N.AER CONDIŢIONAT Vaporizator L90 a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. 62A Notă: .Efectuaţi un control al scurgerilor. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m).remontare). . ATENŢIE Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A. adăugaţi 30 ml de ulei recomandat la cantitatea recuperată. 62A-19 . . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. a Strângeţi la cupluri: .m).

clema de menţinere a conductei de pe compresor. 2 1 3 4 108549 a Demontaţi: 108107 . . a Strângeţi la cupluri: . 62A-20 .m 9 N.m DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (3) a racordului de conductă de pe compresor. Notă: În momentul înlocuirii conductei.m).senzorul de presiune.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N.AER CONDIŢIONAT Conductă compresor . a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. .condensor L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă senzor de presiune 8 N.conducta compresor .m). a Decuplaţi conductele. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . a Debranşaţi senzorul de presiune (1). a Plasaţi buşoane în orificiile condensorului şi ale compresorului. .şurubul de fixare (2) a racordului de conductă de pe condensor. a Demontaţi: .senzorul de presiune (9 N.condensor (4). a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.

62A 62A-21 . .condensor L90 a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. Notă: .Efectuaţi un control al scurgerilor.AER CONDIŢIONAT Conductă compresor .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.

a Plasaţi un buşon în orificiul buteliei deshidratante. Bară paraşoc faţă). a Decuplaţi conducta. 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (2) a racordului de conductă. a Demontaţi manşonul de aspirare aer a Degrafaţi: .rezervorul DA. a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică. 62A-22 . a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.cablul de comandă far. . 108106 a Demontaţi şurubul de fixare (3) a racordului de conductă.colierele de menţinere a conductelor de pe caroserie.AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă . Protecţii exterioare. a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie.supapă de destindere termostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 8 N. 3 1 108109 a Demontaţi: . a Decuplaţi conducta. .m DEMONTARE a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.şuruburile de fixare (1) a colierelor de menţinere a conductelor de pe caroserie.

62A-23 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.AER CONDIŢIONAT Conductă butelie deshidratantă . adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. 4 108549 a Demontaţi conducta butelie deshidratantă .m).supapă de destindere termostatică (4).Efectuaţi un control al scurgerilor. Notă: În momentul înlocuirii conductei. . a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. Notă: .supapă de destindere termostatică L90 62A a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.

a Plasaţi un buşon în orificiul compresorului. 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. . 62A-24 . a Montaţi dispozitivul (Mot.m a Demontaţi: .şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a conductelor de pe caroserie. 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent Material indispensabil staţie de încărcare 62A 3 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N. a Decuplaţi conducta.conductă intermediară" L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot. 1410) în (3).conductă intermediară (4). a Decuplaţi conducta.colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie.AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . 4 108549 a Demontaţi conducta compresor . 1 108107 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă.

AER CONDIŢIONAT Conductă "compresor . Notă: În momentul înlocuirii conductei. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.m).Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. 62A-25 .conductă intermediară" L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.Efectuaţi un control al scurgerilor. Notă: . a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. . adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.

a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere termostatică.conductă intermediară L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Mot.AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică . 1410 Colecţie de dispozitive de decuplare racorduri de conducte de refrigerent 62A 3 Material indispensabil staţie de încărcare 2 Cupluri de strângerem şurub de fixare a racordului de conductă 8 N. 62A-26 . 108109 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a con ductelor de pe caroserie.m a Demontaţi: .conductă intermediară (4). a Montaţi dispozitivul (Mot. 1 4 108112 a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de conductă. . 108549 a Demontaţi conducta supapă de destindere termostatică .colierul de menţinere a conductelor de pe caroserie. 1410) în (3). a Decuplaţi conducta. a Decuplaţi conducta.

62A-27 . a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată.conductă intermediară L90 62A REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.m).Efectuaţi un control al scurgerilor.AER CONDIŢIONAT Conductă supapă de destindere termostatică .Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate. Notă: . . Notă: În momentul înlocuirii conductei. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a racordului de conductă (8 N. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea.

a Demontaţi senzorul de presiune (1). Notă: O valvă automată de închidere izolează circuitul exterior la demontare. Notă: .AER CONDIŢIONAT Senzor de presiune L90 62A Cupluri de strângerem senzor de presiune 9 N. .întrerupere joasă presiune: 2 bari. El informează calculatorul de injecţie motor despre presiunea circuitului de refrigerent. a Calculatorul de injecţie motor comandă ventilatorul de răcire motor în funcţie de presiunea înaltă a circuitului de refrigerent şi de viteza vehiculului. a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune (9 N.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Senzorul de presiune instalat la ieşirea condensorului asigură protecţia circuitului de refrigerent: .m DEMONTARE 1 82822 108107 a Debranşaţi senzorul de presiune (1).m). 62A-28 . .întrerupere înaltă presiune: 27 bari. nu goliţi circuitul de fluid refrigerent. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.Efectuaţi un control al scurgerilor.

a Îndepărtaţi insonorizantul de tablierul compartiment motor.şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică (6 N.şuruburile de fixare a racordurilor de conductă (8 N. a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat recomandat pentru a facilita îmbinarea. Notă: În momentul înlocuirii supapei de destindere termostatică. a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim. a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor.m). REMONTARE 1 a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Restrângeţi progresiv şuruburile de fixare a supapei de destindere termostatică pentru a poziţiona în mod uniform supapa de destindere termostatică pe conducte. a Decuplaţi conductele.m 2 8 N.m 108111 DEMONTARE a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu ajutorul dispozitivului staţie de încărcare. . Notă: .m).AER CONDIŢIONAT Supapă de destindere temostatică L90 62A Material indispensabil staţie de încărcare Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a supapei de destindere termostatică şuruburi de fixare a racordurilor de conductă 6 N.supapa de destindere termostatică. . a Demontaţi: . .Efectuaţi un control al scurgerilor. adăugaţi 10 ml de ulei recomandat la cantitatea de ulei recuperată. . 62A-29 .şuruburile de fixare (2) a supapei de destindere termostatică. a Strângeţi la cupluri: 108112 a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de conductă.

un calculator de injecţie. creştere înclinare sau vehicul încărcat). Sarcină motor: dacă este prea mare (tip apăsare bruscă pe pedala de acceleraţie. cantitatea de aer rece este constantă începând cu momentul în care compresorul funcţionează. calculatorul nu autorizează pornirea compresorului.un compresor. . 1 108643 Climatizarea necomandată automat este compusă din următoarele elemente: . adică. care va autoriza sau nu solicitarea de aer rece. . el transmite o stare 1 la etajul de putere care va alimenta actuatorul compresorului.Această stare este transmisă prin legătură filară la calculatorul de injecţie. .un tablou de comandă. 62C-1 . calculatorul trece în mod securitate de interzicere şi nu autorizează pornirea compresorului. calculatorul de injecţie autorizează pornirea compresorului. Ea funcţionează în mod necomandat automat. Presiune gaz în compresor: dacă există presiune în compresor. . nu autorizează pornirea compresorului.Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale de autorizare: Turaţie motor: dacă este prea mică.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Funcţionare L90 62C Dacă.Acţionarea de către utilizator a butonului AC (1) de pe tabloul de comandă creează o stare 0 (solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece activată). Principiul de funcţionare este următorul: .

parţial tabloul de comandă. 1 107799 a Demontaţi: 107797 . 62C-2 .CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C DEMONTARE a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. 107798 a Demontaţi garnitura centrală. a Debranşaţi conecticile. a Debranşaţi conectorul tabloului de comandă. .şuruburile de fixare (1). a Declipsaţi garnitura centrală prin partea inferioară.

.CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă L90 62C REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi tabloul de comandă. Baterie: Demontare .remontare).cablul de comandă (6) al tabloului de comandă în (3).Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A.Pentru cablul de comandă (4). comenzile pot să se deplaseze pe toată cursa lor. 62C-3 . a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă. . a Înclinaţi tabloul de comandă. . Notă: 5 2 .cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de comandă în (3). poziţionaţi mai întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă.pentru cablul (6) opritorul teacă îndepărtând clema (2).Verificaţi dacă. Baterie. ATENŢIE . .Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul.pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă îndepărtând clemele (2). 3 4 108114 2 3 6 108115 a Demontaţi: . .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Tablou de comandă: Branşare L90 62C B1 A4 4 A7 109613 Pin tablou de comandă A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Alocare Informaţie GMV viteză 0 (exclusiv pe K9) Solicitare AC Masă Lampă de poziţie + accesorii Comandă viteza 1 Comandă viteza 2 Comandă viteza 3 Comandă viteza 4 + ventilator încălzire Pin senzor actuator Calculator injecţie Calculator injecţie Unitate centrală habitaclu Pin 3 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 2 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 4 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 conector A al cutiei de rezistenţe Pin 1 GMV 62C-4 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 2 1 (1) Filtru habitaclu (2) Motoventilator habitaclu (3) Cutie repartitor 3 109539 62C-5 .

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT Denumire piese L90 62C 9 8 7 6 10 5 (4) Radiator de încălzire (5) Coliere radiator de încălzire (6) Conducte radiator de încălzire (7) Tablou de comandă (8) Cablu de comandă de reciclare aer (9) Cablu de comandă de distribuţie aer (10) Cablu de comandă amestec de aer 4 109538 12 11 108097 (11) Supapă de destindere termostatică (12) Vaporizator 62C-6 .

6 Etanşeitate şi insonorizare 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE ETANŞEITATE GEAM 66A .

Capitolul 6 Cuprins 65A ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale Cheder etanşeitate uşă laterală faţă Cheder etanşeitate uşă laterală spate Cheder etanşeitate uşă portbagaj 65A-1 65A-2 65A-3 65A-4 66A ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă Ştergător exterior uşă laterală faţă Ştergător interior uşă laterală spate Ştergător exterior uşă laterală spate Culisou geam uşă laterală faţă Culisou geam uşă laterală spate 66A-1 66A-2 66A-3 66A-4 66A-5 66A-6 .Capitolul 6 CuprinsPagina L90 .L90 .

ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder de ancadrament uşi laterale DEMONTARE 65A 2 1 108661 108663 a Declipsaţi garnitura (1). 2 108668 a Extrageţi chederul de ancadrament (2). 65A-1 . 108662 a Extrageţi garnitura. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 65A-2 .ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală faţă DEMONTARE 65A 108734 108735 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă laterală spate DEMONTARE 65A 108736 108737 a Extrageţi chederul de etanşeitate a uşii. 65A-3 .

DEMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 65A-4 .ETANŞEITATE DESCHIDERI MOBILE Cheder etanşeitate uşă portbagaj DEMONTARE 65A 1 108497 108496 a Extrageţi chederul (1).

Garnitură uşă laterală faţă).ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A. 66A 1 107946 a Demontaţi ştergătorul interior (1). Garnisaj deschideri laterale mobile. 66A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

66A 107950 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie. 66A-2 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală faţă DEMONTARE a Coborâţi geamul.

66A 1 107961 a Demontaţi ştergătorul interior (1). Garnisaj deschideri laterale mobile.ETANŞEITATE GEAM Ştergător interior uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A-3 . Garnitură uşă laterală spate).

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A 107968 a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.ETANŞEITATE GEAM Ştergător exterior uşă laterală spate DEMONTARE a Coborâţi geamul. 66A-4 .

Garnisaj deschideri laterale mobile. 66A 107952 107953 a Extrageţi culisoul geamului uşii. 66A-5 . a Demontaţi geamul faţă (consultaţi 54A. Geam uşă laterală faţă). Garnitură uşă laterală faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii faţă (consultaţi 7 2 A . Geamuri.

Geam uşă laterală spate). a Demontaţi geamul spate (consultaţi 54A. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 66A 107970 107971 a Extrageţi culisoul geamului uşii.ETANŞEITATE GEAM Culisou geam uşă laterală spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A. Geamuri. Garnisaj deschideri laterale mobile. Garnitură uşă laterală spate). 66A-6 .

7 Garnisaj şi tapiţerie 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSIE GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE TABLETE ŞI ZONĂ SPATE ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ GARNISAJ SCAUNE SPATE ACCESORII SCAUNE 72A 74A 75A 76A 77A 78A 79A .

Capitolul 7 Cuprins 71A GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu Covor portbagaj Garnitură pavilion Garnitură pasaj de roată spate Garnitură montant parbriz Garnitură stâlp mijloc Garnitură custodă 71A-1 71A-3 71A-4 71A-8 71A-10 71A-11 71A-13 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă Reglaj lombar scaun faţă Reglaj pe poziţie scaun faţă 75A-9 75A-10 75A-11 76A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A-1 76A-2 72A GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă Garnitură uşă laterală spate 72A-1 72A-4 77A GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Garnitură spătar scaun faţă Burete pernă scaun faţă 77A-1 77A-4 77A-7 77A-8 74A TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A-1 78A Burete spătar scaun faţă GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Garnitură spătar monobloc banchetă spate 75A ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet Armătură scaun faţă Armătură pernă scaun faţă Armătură spătar scaun faţă 75A-1 75A-3 75A-5 75A-7 78A-1 78A-4 .L90 .Capitolul 7 CuprinsPagina L90 .

Cuprins 78A GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate Burete spătar monobloc banchetă spate 78A-9 78A-10 79A ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă Ghid tetieră scaun faţă Tetieră spate Ghid tetieră banchetă spate 79A-1 79A-2 79A-5 79A-6 .

garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A. Garnisaj interior caroserie. Scaun faţă complet). a Demontaţi: .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu DEMONTARE 71A 1 108502 108525 a Extrageţi agrafa (1). . Garnitură stâlp mijloc).scaunele (consultaţi 75A. 71A-1 . Armături şi glisiere scaun faţă. 2 108503 a Demontaţi agrafa (2). 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. Consolă centrală). Accesorii interioare. .consola centrală (consultaţi 57A.

71A-2 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu 71A 108504 a Extrageţi covorul de pe planşeu. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 71A-3 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor portbagaj DEMONTARE 71A 108488 a Extrageţi covorul portbagajului.

a Debranşaţi conectorul. 4 2 108730 a Demontaţi suporturile parasolarului (4). 71A-4 . a Declipsaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion DEMONTARE 71A 1 108729 108749 a Demontaţi parasolarele. 3 108728 a Demontaţi şurubul (3). 108748 a Demontaţi iluminarea interioară (2). geamul (1) al iluminării interioare.

Garnisaj interior caroserie. 71A-5 . 7 108738 a Demontaţi şuruburile (7). Tablete şi zonă spate. Garnitură zonă spate). 107832 a Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşii (5). a Demontaţi garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A. a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74. Garnitură stâlp mijloc).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 6 5 108739 a Declipsaţi capacele (6). 107833 a Extrageţi garniturile montantului parbrizului.

a Debranşaţi conectorul (10). 9 108533 108512 a Demontaţi şurubul (9). 71A-6 . a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 10 8 108532 108534 a Demontaţi parţial chederul (8).

71A-7 . 12 108726 a Extrageţi agrafele (12) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion 71A 11 108725 a Extrageţi agrafele (11) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi garnitura pavilionului cu atenţie.

108483 a Demontaţi agrafa (3). 108501 a Demontaţi piuliţa (2) de fixare a cricului. 1 108489 3 a extrageţi agrafa (1). a Extrageţi cricul.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate DEMONTARE 71A 2 108488 a Extrageţi covorul portbagajului. efectuaţi un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic. 71A-8 .

agrafa (5).agrafa (4). 71A-9 . . a Extrageţi garnitura pasajului de roată.GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate 71A 4 5 108487 a Demontaţi: . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-10 .GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură montant parbriz DEMONTARE 71A 1 107832 a Demontaţi parţial chederul de etanşeitate a uşii (1). 107833 a Extrageţi garnitura montantului parbrizului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

. 71A-11 .capacul.şurubul (2). 2 108515 a Demontaţi: .m DEMONTARE 3 1 108535 a Demontaţi şurubul (3).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurii 21 N. 108517 a Demontaţi şurubul (1).

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc 71A 4 5 108536 108516 a Demontaţi şuruburile (5).parţial chederele de etanşeitate a uşii.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. . 108518 REMONTARE a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurii (21 N. 1 2 108482 a Extrageţi comanda (4) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.garnitura stâlpului mijloc în ordinea (1) şi (2). 71A-12 . a Demontaţi: .

71A 3 1 108534 a Debranşaţi conectorul (3). 108533 a Demontaţi şurubul (2). 2 108512 a Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie. 71A-13 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108532 a Demontaţi parţial chederul (1).GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură custodă DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. Tablete şi zonă spate. Garnitură zonă spate).

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă DEMONTARE 72A 1 2 107940 107938 a Demontaţi şuruburile (2). a Extrageţi comanda de deschidere. 72A-1 . 3 107939 a Declipsaţi grila difuzorului. a Extrageţi difuzorul. a Demontaţi şurubul (1). a Debranşaţi conectorul. 107937 a Demontaţi şurubul (3).

umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar.GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 4 107941 a Declipsaţi garnitura cu ajutorul unui cleşte de degrafat. a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330) 72A-2 . a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

72A-3 .GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă 72A 109593 109594 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate DEMONTARE 72A 1 3 107959 107957 a Extrageţi manivela macaralei geam (3). 2 107960 107958 a Demontaţi: . a Înlocuiţi agrafele dacă este necesar.comanda de deschidere a uşii.şurubul (2). a Demontaţi şurubul (1). 72A-4 . cu ajutorul unui cleşte de degrafat. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi garnitura uşii. .

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate a Notă: Pentru a facilita montarea garniturii. umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ 72A 4 109594 109592 a Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4). a Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330). 72A-5 . 109593 a Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 108525 2 2 108746 a Demontaţi şuruburile (2).m DEMONTARE 1 108747 a Declipsaţi grilele difuzoarelor (1) (dacă vehiculul este echipat). 74A-1 .TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. a Extrageţi difuzoarele (dacă vehiculul este echipat). a Debranşaţi conectorii.

a Declipsaţi ghidurile centurii de securitate (6). a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a centurilor (21 N. 74A-2 . 4 108529 a Demontaţi şuruburile (4). 108522 REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.m) 5 108521 a Extrageţi agrafele (5) cu ajutorul unui cleşte de degrafat: 77 11 171 249.TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A 6 3 108530 108520 a Demontaţi şuruburile (3) de fixare a centurilor de securitate. a Demontaţi garnitura zonei spate.

108526 a Demontaţi şuruburile (1). 2 108527 a Demontaţi şuruburile (2) a Extrageţi scaunul.m DEMONTARE 3 1 108526 a Preînfiletaţi şurubul (3) de lângă tunelul central.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A Cupluri de strângerem şurub de fixare a scaunului 21 N. 4 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a scaunului (21 N. 75A-1 .m) (4). a Avansaţi scaunul la maxim. REMONTARE PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE a Înlocuiţi scaunul.

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet 75A 5 108527 a Strângeţi la cuplu şurubul (5). 6 108526 a Strângeţi la cuplu şuruburile (6). 75A-2 . a Retrageţi scaunul.

Garnitură pernă scaun faţă). Garnitură spătar scaun faţă). Scaun faţă complet). 4 1 a Demontaţi nitul (4).m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. Armătură şi glisiere scaun faţă. a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 7 A . a Extrageţi carterul (2). 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). Garnisaj scaun faţă. a Demontaţi piuliţa (3). Garnisaj scaun faţă. 75A-3 . 108289 a Extrageţi comanda (dacă vehiculul este echipat). a Extrageţi pedunculul. 5 3 108293 108297 a Demontaţi cablul de comandă (5).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.

75A-4 . a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.m). 7 108463 a Demontaţi suportul (7). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă 75A 6 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (6).

a Extrageţi armătura spătarului. a Demontaţi piuliţele (6). Cupluri de strângerem piuliţe de glisierelor piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare fixare a a a a 21 N. 75A-5 .m 25 N. a Extrageţi pedunculul. 108299 a Demontaţi şurubul (4). 3 108293 a Demontaţi piuliţa (3). Scaun faţă complet ). 5 1 6 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). Garnitură pernă scaun faţă). Armătură şi glisiere scaun faţă.m 12 N. a Extrageţi carterul (2) 108460 a Extrageţi arcul (5).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A. Garnisaj scaun faţă.m 18 N.m 4 piuliţă de fixare pedunculului DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.

a Extrageţi glisierele. 75A-6 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.şurubul de fixare a spătarului (18 N.piuliţele de fixare a spătarului (12 N. a Strângeţi la cupluri: . şi nu pe piuliţele (6).m) .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă 75A 7 108300 a Demontaţi piuliţele (7) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului.m) .piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.m) . Arcul trebuie să aibă un joc uşor.m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate.piuliţele de fixare a glisierelor (21 N.

75A-7 . a Extrageţi comanda de reglaj lombar (dacă vehiculul este echipat) 108298 a Demontaţi reţeaua flexibilă (3). Scaun faţă complet ). 1 3 108289 a Demontaţi nitul (1).m 18 N. a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). Garnitură pernă scaun faţă).m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. Garnisaj scaun faţă. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă 75A Cupluri de strângerem piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare a a 12 N. Garnisaj scaun faţă. Garnitură spătar scaun faţă). Armătură şi glisiere scaun faţă.

Arcul trebuie să aibă un joc uşor.şurubul de fixare a spătarului (18 N. a Demontaţi piuliţele (6). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 5 6 108460 a Extrageţi arcul (5).ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă a Strângeţi la cuplu: 75A .piuliţele de fixare a spătarului (12 N. 4 108299 a Demontaţi şurubul (4).m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate. a Extrageţi armătura spătarului.m) . 75A-8 . şi nu pe piuliţele (6).

a Extrageţi carterul (4). 75A-9 . Armături şi glisiere scaun faţă.m) a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Extrageţi carterul (2). 3 4 a Extrageţi glisiera.şurub de fixare a glisierei (21 N. 2 108291 a Demontaţi şurubul (1). a Efectuaţi o încercare de funcţionare. 5 108300 1 a Demontaţi piuliţele (5) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului.şurub de fixare a scaunului (21 N. 108295 108464 a Demontaţi şurubul (3). Scaun faţă complet). REMONTARE a Strângeţi la cupluri: .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă 75A Cupluri de strângerem şurub de glisierei şurub de scaunului fixare fixare a a 21 N.m 21 N.m DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A.m) .

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj lombar scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. 75A 3 1 108298 a Extrageţi reţeaua flexibilă (3). Scaun faţă complet). Garnitură spătar scaun faţă). a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. 2 108297 a Demontaţi cablul de comandă (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108289 a Demontaţi nitul (1). 75A-10 . Armătură şi glisiere scaun faţă. a Extrageţi comanda. Garnisaj scaun faţă.

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj pe poziţie scaun faţă DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei scaunului faţă (consultaţi 77A. Garnitură pernă scaun faţă). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 75A-11 . 75A 1 108462 a Demontaţi arcurile de revenire (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Garnisaj scaun faţă.

REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă 76A Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m DEMONTARE 1 108530 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m) 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 76A-1 . a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 2 108525 108529 a Demontaţi şuruburile (2).

76A DEMONTARE Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate.ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 76A-2 . 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 76A-3 . 108471 a Extrageţi ghidurile tetierei (3). a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4). 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2).

1521). Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). a Extrageţi armătura spătarului. ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.m). 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. 76A-4 .ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). a Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurilor (21 N.

Armături şi glisiere scaune faţă. 1 3 108306 a Tăiaţi agrafele (1). 2 108303 a Tăiaţi agrafele (2). 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A. Scaun faţă complet).GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 77A-1 . 108302 a Tăiaţi agrafele (3) ale primei benzi de reţinere.

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 7 4 108292 108301 a Tăiaţi agrafele (4) ale celei de-a doua benzi de reţinere. a Demontaţi comanda (7). a Extrageţi carterul (6). 8 5 6 108291 108511 a Extrageţi partea centrală (8) a comenzii. 77A-2 . a Demontaţi şurubul (5).

1521). 108465 a Tăiaţi agrafele (12). a Extrageţi carterul (10). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 11 108296 a Demontaţi parţial garnitura spătarului. a Demontaţi ansamblul «Garnitură pernă-Burete pernă » . a Demontaţi garnitura pernei. a Extrageţi agrafele (11). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 77A-3 .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă 77A 12 9 10 12 108295 12 a Demontaţi şurubul (9).

77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat). Armături şi glisiere scaun faţă. 108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. Scaun faţă complet).GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 77A-4 . 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1).

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 4 108306 108286 a Demontaţi elasticele de reţinere (4). 5 108302 a Tăiaţi agrafele (5). 77A-5 . a Demontaţi parţial garnitura spătarului.

77A-6 .GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă 77A 8 6 108288 108288 a Tăiaţi agrafele (8). 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. 108290 a Extrageţi garnitura spătarului REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1521). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car.

a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. Scaun faţă complet). 77A-7 . 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete pernă scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1 1 1 108465 a Tăiaţi agrafele (1). garnitură pernă scaun faţă). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 1521). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. Garnisaj scaun faţă. Armături şi glisiere scaun faţă.

Scaun faţă complet). 77A-8 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. garnitură spătar scaun faţă). 1521). a Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A. Garnisaj scaun faţă. Armături şi glisiere scaun faţă. 108290 a Demontaţi buretele spătarului. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete spătar scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 77A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A.

a Demontaţi perna banchetei spate. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 108525 3 4 108467 a Tăiaţi: . a Extrageţi parţial garnitura pernei.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car.agrafele (4). a Desfaceţi nodul (2). 108524 . 78A-1 . 78A 2 DEMONTARE 1 108466 a Tăiaţi agrafele (1).agrafele (3).

Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 8 7 108467 a Remontaţi: . REMONTARE a Notă: Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare.agrafele (7). a Remontaţi agrafele (6). 1521). a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 78A-2 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 5 6 108468 108468 a Tăiaţi agrafele (5).agrafele (8). .

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate 78A 9 108470 a Apăsaţi pe buretele pernei şi faceţi nodul (9) (această intervenţie necesită doi operatori). 78A-3 .

m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 78A-4 .GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 78A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. 108471 a Extrageţi tetierele (3).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4). 78A-5 .

7 7 108479 108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei. 78A-6 . a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 5 6 108474 108473 a Tăiaţi agrafele (5). a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare.

a Tăiaţi agrafele (10). 1521). a Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751 ) cu ajutorul sculei (Car. a Extrageţi garnitura spătarului. 78A-7 . REMONTARE a Notă: 9 Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 8 10 108475 108477 a Tăiaţi agrafele (8). 108476 a Tăiaţi agrafele (9).

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate 78A 13 11 108477 108475 a Remontaţi agrafele (11).m). a Remontaţi agrafele (13). 78A-8 . 12 108476 a Remontaţi agrafele (12).

Burete pernă monobloc banchetă spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 78A-9 . 78A 108469 a Notă: Armătura nu poate fi extrasă din buretele pernei.GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 8 A . Garnisaj scaun spate.

GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete spătar monobloc banchetă spate DEMONTARE a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 78A. 78A-10 . Garnisaj scaun faţă. Garnitură spătar monobloc banchetă spate). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 78A 108478 a Extrageţi armătura din buretele spătarului.

79A-1 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă DEMONTARE 79A 1 108305 a Extrageţi tetiera (1). Notă: Nu este necesar să demontaţi scaunul pentru a realiza această intervenţie.

Scaun faţă complet). a Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat). 79A DEMONTARE a Demontaţi scaunul (consultaţi 75A. 79A-2 . 108511 a Extrageţi partea centrală (3) a comenzii.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral. 2 1 108304 3 108305 a Extrageţi tetiera (1). Armături şi glisiere scaun faţă.

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A 4 108306 108286 a Tăiaţi agrafele (4) ale elasticelor de reţinere. a Demontaţi parţial garnitura spătarului. 79A-3 . 5 108302 a Tăiaţi agrafele (5).

1521). a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6). 6 108288 7 7 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă 79A a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. a Procedaţi în ordinea inversă demontării. REMONTARE a ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. 79A-4 .

Notă: Nu este necesar să demontaţi bancheta pentru a realiza această intervenţie. 79A-5 .ACCESORII SCAUNE Tetieră spate DEMONTARE 79A 1 108471 a Extrageţi tetierele (1). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car.m 108525 108524 a Demontaţi perna banchetei spate. 79A DEMONTARE Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N. 79A-6 . 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

a Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate 79A 1 108530 3 a Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor. 4 108472 a Tăiaţi agrafele (4). 79A-7 . 2 108529 a Demontaţi şuruburile (2). 108471 a Extrageţi tetierele (3).

108474 a Extrageţi parţial garnitura banchetei.m). 79A-8 . a Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 5 108474 6 6 108479 a Apăsaţi pe clipsurile (6) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N. a Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (5). 1521). a Procedaţi în ordinea inversă demontării.ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate REMONTARE a ATENŢIE 79A Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare.

SEMNALIZARE ŞTERGERE / SPĂLARE RADIO AUTO 80B 81A 81B 81C 82A 82B 83A 84A 85A 86A .8 Echipament electric 80A BATERIE FARURI ILUMINARE SPATE ILUMINARE INTERIOARĂ SIGURANŢE ANTIDEMARAJ AVERTIZOR INSTRUMENT TABLOU DE BORD COMANDĂ .

TRAPĂ DE AERISIRE CABLAJ AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE POST DE CONDUCERE 87C 87D 88A 88C 88D .87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE MACARALE ELECTRICE GEAMURI .

Capitolul 8 Cuprins 80A BATERIE Baterie: Demontare Remontare Baterie: Securitate Baterie: Control 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră 81B-3 81B-4 81B-5 81B-6 81B-7 80A-1 80A-2 80A-3 Contactor uşă Contactor portbagaj Lampă de iluminare compartiment de depozitare Lampă portbagaj 80B FARURI Far Far cu halogen: Reglaj Becuri halogene: Înlocuire Proiectoare de ceaţă Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri 80B-1 80B-3 80B-4 80B-6 80B-7 80B-9 81C SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare Cutie siguranţe habitaclu: Identificare Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare 81C-1 81C-3 81C-4 81A ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Lampă spate Lampă spate: Branşare Lampă număr de înmatriculare 81A-1 81A-2 81A-3 81A-5 82A ANTIDEMARAJ Generalităţi Descriere Funcţionare Baterie telecomandă blocare uşi: Înlocuire Contactor demaraj 82A-1 82A-2 82A-4 82A-5 82A-6 82A-10 81B ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare Plafonieră: Generalităţi 81B-1 81B-2 Bucşă transponder .Capitolul 8 CuprinsPagina L90 .L90 .

SEMNALIZARE Contactor rotativ Ansamblu comenzi sub volan Ansamblu comenzi sub volan Funcţionare Manetă de ştergere Manetă de ştergere: Branşare Manetă de iluminare Manetă de iluminare: Branşare Contactor lumini de avarie Contactor lumini de avarie: Branşare 84A-1 84A-3 84A-8 84A-9 86A 84A-10 84A-11 84A-12 84A-13 84A-14 Motor ştergător parbriz: Branşare Spălător geam Pompă spălător geam RADIO AUTO Radio auto: Generalităţi "model de bază al gamei": Generalităţi "model de bază al gamei": Cod de protecţie Model de bază al gamei: Radio auto "model de bază al gamei": Configurare 86A-1 86A-2 86A-4 86A-5 86A-6 .Cuprins 82B AVERTIZOR Avertizor sonor 82B-1 84A COMANDĂ .SEMNALIZARE Contactor blocare uşi Contactor blocare uşi: Branşare 84A-15 84A-16 84A-17 84A-18 84A-19 84A-20 84A-21 84A-22 83A INSTRUMENT TABLOU DE BORD Planşă de bord Tablou de bord: Generalităţi Tablou de bord: Descriere Tablou de bord Tablou de bord: Branşare Tablou de bord: Martori luminoşi şi mesaje scrise Tablou de bord: Moduri degradare treptată Detector de nivel de carburant: Funcţionare Detector de nivel de carburant: Branşare 83A-1 Retrovizor exterior electric: Branşare Comandă retrovizoare 83A-11 83A-14 83A-19 83A-24 83A-25 83A-27 83A-28 85A 83A-30 Motor ştergător parbriz Mecanism motor ştergător parbriz ŞTERGERE / SPĂLARE Comandă retrovizor: Branşare Contactor lunetă spate cu dezgheţare Contactor lunetă spate cu dezgheţare: Branşare Lunetă spate cu dezgheţare: Reparare 85A-1 85A-3 85A-7 85A-8 85A-9 84A COMANDĂ .

Cuprins 86A RADIO AUTO "model de bază al gamei": Branşare "model de bază al gamei": Autodiagnosticare "model de bază al gamei": Introducere cod de protecţie Difuzoare faţă Difuzoare spate Antenă 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Contactor macara geam faţă: Branşare Contactor macara geam spate Contactor macara geam spate: Branşare 87D-8 87D-9 87D-10 86A-7 86A-8 86A-9 86A-10 86A-11 86A-12 88A CABLAJ Priză de diagnosticare 88A-1 88A-2 87B CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU Unitate centrală habitaclu: Generalităţi Unitate centrală habitaclu Unitate centrală habitaclu: Branşare 87B-1 87B-3 Implantare calculatoare 88C AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE Generalităţi 88C-1 88C-2 88C-3 88C-5 88C-6 88C-7 88C-9 88C-11 88C-12 87B-4 Precauţii pentru reparaţie Calculator Calculator: Branşare 87C GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE Broaşte uşi: Branşare 87C-1 Contactor inhibare: Funcţionare Contactor inhibare Airbag frontal şofer 87D MACARALE ELECTRICE GEAMURI TRAPĂ DE AERISIRE Macara electrică geam: Funcţionare Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă Motor macara geam faţă: Branşare Macara geam uşă spate Motor macara geam spate: Branşare Contactor macara geam faţă 87D-1 87D-2 87D-4 87D-5 87D-6 87D-7 Airbag frontal pasager Procedură de distrugere 88D POST DE CONDUCERE Brichetă 88D-1 .

Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă. . a În momentul remontării bateriei sau la fiecare debranşare.BATERIE Baterie: Demontare .m) (2). a Strângeţi la cuplu fişele bateriei (0. a Poziţionaţi capacul bornei pozitive a bateriei.65 daN. 107847 a Demontaţi capacul (1) al bornei pozitive.m 0.m Bateria este situată în partea faţă stânga a compartimentului motor.2 daN.bateria.m). REMONTARE a Poziţionaţi corect bateria în locaşul său.brida de fixare (2). a Demontaţi: 107846 1 . . a Strângeţi la cuplu brida de fixare a bateriei (1. .65 daN.borna negativă. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă.2 daN.reglare ceas.borna pozitivă. a Branşaţi: .introducere cod din patru cifre al radioului auto. ATENŢIE O strângere excesivă deteriorează borna şi contactul electric împreună cu plotul.Remontare L90 80A Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei fişe baterie 1. fără tester de diagnosticare. efectuaţi un anumit număr de programări simple. a Debranşaţi borna negativă. 2 DEMONTARE a Întrerupeţi toţi consumatorii. a Debranşaţi borna pozitivă. pentru ca vehiculul să funcţioneze corect: . 80A-1 .

I . II . Persoanele care se găsesc în apropiere sunt puse în pericol (cioburi proiectate. .O baterie conţine acid sulfuric.PERICOL RISC DE EXPLOZIE Atunci când o baterie se încarcă. care corodează majoritatea metalelor. Este foarte important. o ţigară sau un chibrit aprins. Împroşcările cu acid sunt periculoase. există creare de oxigen şi de hidrogen. Nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu face un scurtcircuit între borne. clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite. un pistol de lipit. IMPORTANT . consultaţi un medic.Dacă a existat vreun contact cu pielea. amestecul acestor două gaze prezintă riscuri de explozie. Acest amestec este foarte exploziv. împroşcări cu acid). Formarea de gaze este maximă atunci când bateria este complet încărcată. şi cantitatea de gaze produsă este proporţională cu intensitatea curentului de încărcare.să vă protejaţi ochii cu ochelari. . produs periculos. Nu apropiaţi niciodată de o baterie o flacără neprotejată. toxic. Ele atacă şi hainele. În timpul încărcării unei baterii într-un spaţiu. în timpul manipulărilor bateriilor. un arzător.BATERIE Baterie: Securitate L90 80A IMPORTANT . Detonaţia este atât de puternică încât bateria poate să se facă ţăndări şi acidul să se disperseze în aer. Oxigenul şi hidrogenul se asociază în spaţiile libere de la suprafaţa plăcilor formând un amestec detonant.În timpul încărcării unei baterii. . opriţi încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. se formează oxigen şi hidrogen. să vă luaţi următoarele măsuri de precauţie: .În caz de stropire cu acid.PERICOL ACID Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv. Punerea în gardă împotriva pericolului de explozie pe care îl poate reprezenta bateria tratată cu neglijenţă trebuie deci să fie luată foarte în serios.să purtaţi mănuşi şi haine de protecţie antiacid. Cea mai mică scânteie sau sursă de căldură este suficientă pentru a provoca explozia. 80A-2 . IMPORTANT Asiguraţi-vă de oprirea completă a tuturor consumatorilor.

PROCEDURĂ DE CONTROL a (Consultaţi NT3682A. Midtronics R 330 II . 80A. . a Opriţi obligatoriu încărcarea dacă încărcătorul nu este cu tensiune constantă.m 0.2 daN. . IMPORTANT .65 daN. clătiţi din abundenţă cu apă toate părţile murdărite.m)): .m a Utilizaţi obligatoriu un încărcător cu tensiune constantă. 1593). Baterie Control). .Test a Poziţionaţi potenţiometrul de reglaj al intensităţii de încărcare la maxim. 80A-3 . 1593 Tester baterii. să creeze scântei şi să facă să explodeze bateria.Dacă a existat vreun contact cu pielea sau cu ochii. pentru a preveni încălzirea proporţională cu intensitatea de încărcare. 1 . locaşul bateriei poate să se uzeze prin frecări induse sau să se spargă la un şoc. Aducerea la nivel a electrolitului este interzisă.m) pe borne.o strângere prea uşoară a bridei de fixare a bateriei lasă joc.BATERIE Baterie: Control L90 Scule şi dispozitive specializate indispensabile Elé. a Ungeţi bornele bateriei dacă este necesar. 2 . a Curăţaţi bornele bateriei. ATENŢIE Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu consum mic de apă. locaşul bateriei poate să se deformeze sau să se spargă.Reamintire test de validare a încărcătorului Cupluri de strângerem bridă de fixare a bateriei piuliţe fişe baterie 1. consultaţi un medic. I -CONTROL BATERIE 1 .Un contact prost poate să provoace incidente de pornire sau de încărcare.o strângere excesivă a bridei bateriei este periculoasă. a Măsuraţi tensiunea afişată pe încărcător sau la bornele bateriei.Control vizual fixare a Verificaţi ca bateria să fie corect fixată (bridă de fixare a bateriei (1. ATENŢIE Dacă tensiunea afişată este mai mare de 15 V.În caz de stropire cu acid. încărcătorul nu este cu tensiune constantă (utilizare periculoasă pentru baterie). III . Baterie.ÎNCĂRCARE BATERIE 80A a Controlul bateriei se efectuează cu ajutorul dispozitivului (Elé.65 daN. 2 . a Verificaţi strângerea la cuplu a piuliţelor fişei bateriei (0.Control vizual curăţenie a Asiguraţi-vă de absenţa acumulării de săruri (sulfatare) la bornele bateriei.2 daN.

80B-1 . a Demontaţi bara paraşoc. 108630 a Demontaţi şurubul (3). 4 108629 a Demontaţi şuruburile de fixare inferioară (4). a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă. 2 108633 a Demontaţi şuruburile de fixare (2) a apărătoarei de noroi.FARURI Far L90 80B DEMONTARE 3 1 108627 a Demontaţi şuruburile (1).

Far cu halogen: Reglaj). a Debranşaţi conectorii farului. Faruri. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 80B-2 . 7 108626 a Demontaţi şuruburile de fixare (7) a farului. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B.FARURI Far L90 80B 5 6 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (5) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (6).

a Controlaţi presiunea pneurilor. Notă: Şurubul de reglaj vertical este situat pe mecanismul de acţionare mecanică. a Asiguraţi-vă ca portbagajul vehiculului să fie gol.0%). a Acţionaţi şurubul (2) pentru reglajul orizontal. a Plasaţi un regloscope în faţa vehiculului şi reglaţi-l în funcţie de valoarea scrisă (1.FARURI Far cu halogen: Reglaj L90 80B Material indispensabil regloscope a Poziţionaţi vehiculul pe o suprafaţă plană şi orizontală. a Poziţionaţi comanda de reglaj pe poziţie la « 0 ». ATENŢIE Nu strângeţi frâna de parcare. a Puneţi sub presiune dacă este necesar. 80B-3 . 2 107876 1 108638 a Acţionaţi şurubul (1) pentru reglajul vertical.

a Demontaţi: .BEC SEMNALIZATOR DE DIRECŢIE II . .becul. Notă: Utilizaţi exclusiv becuri W5W omologate. .FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 Operaţia de înlocuire a becurilor se face fără a demonta farul. 80B-4 .BECURI LUMINI DE ÎNTÂLNIRE 3 107876 a Debranşaţi conectorul.BECURI LUMINI DE POZIŢIE 80B 2 107876 1 107876 a Demontaţi: . a Demontaţi capacul etanş (3).dulia (2).dulia (1). I . Notă: Utilizaţi exclusiv becuri PY21W omologate.becul. III .

Faruri. .FARURI Becuri halogene: Înlocuire L90 80B 4 107875 a Declipsaţi agrafa (4) de menţinere a becului.Asiguraţi-vă de poziţionarea corectă a capacelor de etanşeitate. Far cu halogen: Reglaj). Notă: Utilizaţi exclusiv becuri H4 omologate. ATENŢIE . a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B.Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen. 80B-5 .

108628 a Efectuaţi reglajul proiectoarelor de ceaţă cu ajutorul unei şurubelniţe. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă remontării. ATENŢIE Nu atingeţi direct sticla becurilor cu halogen.FARURI Proiectoare de ceaţă L90 80B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. 80B-6 . 108619 a Debranşaţi conectorul proiectorului de ceaţă. a Debranşaţi conectorul fasciculului de cabluri. 1 Notă: Nu este necesar să demontaţi bara paraşoc faţă. 108631 Pentru o înlocuire a becului. a Demontaţi cele două şuruburi de fixare (1). utilizaţi un bec H11.

. 4 5 1 6 109244 a Demontaţi: . a Demontaţi cablul. a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (2) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (3). a Declipsaţi capul tecii (6).FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B 2 DEMONTARE 3 107875 109243 a Declipsaţi maneta de reglaj.comanda de reglaj trecând pe sub planşa de bord. 80B-7 . a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. 108639 a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (4) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (5).şuruburile (1).

Ansamblul este livrat premontat. a Demontaţi ansamblul « cabluri . a Clipsaţi mecanismul de acţionare. a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare. Far cu halogen: Reglaj). a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (7). teacă şi cablu ». 80B-8 . a Demontaţi capacul etanş al becului.teci » prin interiorul vehiculului. Faruri. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare. ÎNLOCUIRE a Piesa de schimb disponibilă este un ansamblu « comandă. indisociabil.FARURI Comandă de reglaj pe poziţie şi reostat de iluminare L90 80B Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie: 7 108637 a Reperaţi trecerea cablurilor. 108640 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă.

a Anclanşaţi rotula în canalul agrafei (6). a Demontaţi capacul etanş al becului.FARURI Mecanism de acţionare reglaj pe poziţie faruri L90 80B DEMONTARE REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 108639 a Ridicaţi manşonul de etanşeitate. a Declipsaţi capul tecii (5). a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B. a Poziţionaţi tamponul cablului pe mecanismul de acţionare. 108640 3 a Trageţi parabola spre dumneavoastră pentru a readuce canalul agrafei cât mai aproape de rotulă. 80B-9 . a Clipsaţi mecanismul de acţionare. a Demontaţi cablul. 4 5 ATENŢIE Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci aşezată în canal. Far cu halogen: Reglaj). Faruri. a Clipsaţi capul tecii pe mecanismul de acţionare. a Exercitaţi o presiune pe rotula mecanismului de acţionare (3 ) pentru a da puţin joc la nivelul tamponului cablului (4). 1 Particularitate mecanism de acţionare reglaj pe poziţie 6 2 107875 a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând asupra clipsului (1) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert de tură spre interiorul vehiculului (2).

5 . 12V-21/5W Bec PY21W. 12V-21W Bec P21W 12V/21W Bec WY5W 12V-5W Bec C5W. 12V-5W Bec W5W. 1. 12V/21W Sv8.2 W (soclu negru) 81 . 12V-55W Bec AB1. 12V-21W (colorat) Bec halogen H11.5 Bec 12V. 1. 12 V-5W Bec PY21W.Din manualul de solenza ECHIPAMENT ELECTRIC Becuri 81 BECURI Lumini de drum / întâlnire Lumini poziţie Lumini semnalizare faţă Faruri ceaţă Lămpi Lumini stop. 12V-5W Bec C21W. 2W (soclu maron) Bec 12V. poziţie spate Lumini semnalizare Lampă ceaţă spate și mers înapoi Lămpi semnalizare anterolaterale Lampă plafonieră Lampă număr Lampa STOP suplimentară Tablou de bord Tablou comandă climatizare Faruri Bec H4.2W (soclu negru) Bec 12V. 12V-60/55W Bec W5W.

utilizaţi un bec P21W. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a lămpii stop supraînălţate (2 N.ILUMINARE SPATE Lampă stop supraînălţată Înlocuire bec Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate 2 N. a Debranşaţi conectorul. 108007 a Rotiţi dulia cu un sfert de tură trecând prin portbagaj. 108006 a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a lămpii stop supraînălţate. Tablete şi zonă spate.m 81A DEMONTARE a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A. Tabletă spate). 81A-1 .m). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi lampa stop supraînălţată. Pentru o înlocuire a becului.

ILUMINARE SPATE Lampă spate DEMONTARE 81A 1 2 107874 107844 a Declipsaţi platina acţionând asupra clipsurilor (2). REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi platina suport a becurilor. 81A-2 . 107843 a Debranşaţi conectorul. a Demontaţi piuliţele de fixare (1) a lămpii spate. a Demontaţi lampa spate. a Asiguraţi-vă de poziţionarea corespunzătoare a garniturii din burete pe lămpile spate.

LOCALIZARE BECURI (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 81A III .BRANŞARE (LAMPĂ SPATE STÂNGA) Pin 1 2 3 4 Denumire Semnalizator de direcţie Masă Lumină de poziţie Lumină de poziţie 81A-3 . IV .ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare I .BRANŞARE (LAMPĂ SPATE DREAPTA) 3 1 2 6 1 107874 107877 Pin Bec 1 2 3 Denumire 1 Lumină de mers înapoi 2 Semnalizator de direcţie 3 Lumină stop şi lumină de poziţie 4 Pentru o lampă spate stânga.ÎNLOCUIRE BECURI 5 6 Denumire Lumină de mers înapoi Lumină de poziţie Lumină stop Lumină stop Masă Semnalizator de direcţie Bec 1 2 3 Denumire Lumină de mers înapoi / Ceaţă Semnalizator de direcţie Lumină stop şi lumină de poziţie Referinţă P21W P21W P21/5W Notă: Numărul pinilor se citeşte de la stânga la dreapta. becul (1) corespunde luminii de ceaţă. II .

ILUMINARE SPATE Lampă spate: Branşare Pin 5 6 Denumire Lumină stop Lumină de ceaţă 81A 81A-4 .

utilizaţi un bec W5W. Pentru o înlocuire a becului. REMONTARE 1 108616 a Declipsaţi capacul translucid acţionând asupra clipsului (1).ILUMINARE SPATE Lampă număr de înmatriculare DEMONTARE 81A 108615 108492 a Demontaţi becul. 81A-5 . a Demontaţi lampa de iluminare a numărului de înmatriculare cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Debranşaţi conectorul.

după caz: .o plafonieră faţă temporizată. • la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda. .atunci când o plafonieră este în poziţia iluminare impusă. • la punerea contactului (progresivă).FUNCŢIONARE TEMPORIZARE Unitatea centrală habitaclu asigură funcţia temporizare şi stingere progresivă a plafonierei şi a lămpii de iluminare a portbagajului. unitatea centrală habitaclu impune. . . .o stingere temporizată (30 s): • după închiderea ultimei deschideri mobile.ILUMINARE INTERIOARĂ Funcţionare L90 I . .la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda. Pentru stingerea lămpilor de iluminare interioare.o lampă de iluminare a portbagajului spate (temporizată sau nu în funcţie de nivelul de echipare).atunci când o deschidere mobilă nu este închisă sau este închisă greşit (plafonieră în mod temporizat). Lămpile de iluminare interioare sunt aprinse instantaneu de unitatea centrală habitaclu: . 81B-1 . Notă: Unitatea centrală habitaclu pilotează stingerea lămpilor de iluminare interioare după o temporizare de 30 min aproximativ: .la deschiderea unei uşi sau a portbagajului spate.PARTICULARITĂŢI 81B Vehiculele pot fi echipate cu: . II .o stingere fără temporizare: la închiderea deschiderilor mobile cu telecomanda (deschideri mobile închise).o lampă de iluminare a compartimentului de depozitare.

lampa de iluminare poate fi echipată cu: .un singur întrerupător al lămpii de iluminare centrală. 81B-2 . .un întrerupător al lămpii de iluminare centrale şi un spot de lectură.ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră: Generalităţi L90 81B În funcţie de echiparea vehiculului.

ILUMINARE INTERIOARĂ Plafonieră L90 81B DEMONTARE 108749 a Declipsaţi capacul translucid cu ajutorul unei şurubelniţe plate. a Introduceţi plafoniera prin spate. REMONTARE 1 108748 a Exercitaţi o presiune asupra clipsului (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate pentru a demonta plafoniera. 107870 a Debranşaţi conectorul. utilizaţi un bec W5W. a Pentru o înlocuire a becului. 81B-3 . 108732 a Branşaţi conectorul.

ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor uşă L90 81B DEMONTARE 108617 108624 a Debranşaţi conectorul. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Demontaţi burduful de etanşeitate. 81B-4 . 2 2 1 2 108622 a Demontaţi contactorul (1) prinzând cele trei clipsuri (2).

81B-5 . REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. 1 108005 a Demontaţi contactorul portbagajului prinzând clipsurile (1).ILUMINARE INTERIOARĂ Contactor portbagaj L90 81B DEMONTARE 108484 a Debranşaţi conectorul.

107807 a Declipsaţi lampa de iluminare. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării. a Declipsaţi contactorul. 81B-6 .ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă de iluminare compartiment de depozitare L90 81B DEMONTARE a Notă: Nu este necesar să demontaţi planşa de bord. Notă: Contactorul lămpii de iluminare a compartimentului de depozitare se poate de asemenea demonta. a Debranşaţi conectorul lămpii de iluminare. a Debranşaţi conectorul. a Pentru o înlocuire a becului. utilizaţi un bec C5W.

a Pentru o înlocuire a becului utilizaţi un bec C5W. 81B-7 . a Debranşaţi conectorul.ILUMINARE INTERIOARĂ Lampă iluminare portbagaj L90 81B DEMONTARE 108485 a Declipsaţi lampa de iluminare a portbagajului. REMONTARE a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

81C 107820 108987 81C-1 . Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu.SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 LOCALIZARE Funcţia întrerupere consumator este realizată în uzină de o siguranţă care lipseşte de pe cutia siguranţe habitaclu situată în stânga planşei de bord.

disponibilă împreună cu siguranţele de schimb. şi branşaţi-o în poziţia « nr. (Consultaţi NT Schemă electrică.SIGURANŢE Siguranţă cuplu consumatori: Identificare L90 81C Notă: Utilizaţi o siguranţă de 15A. 81C-2 . organ 1016).28 » înainte de livrarea vehiculului.

SIGURANŢE Cutie siguranţe habitaclu: Identificare L90 I . 81C 107820 II .LOCALIZARE Această cutie este situată în habitaclu. Demontaţi trapa de acces pentru a avea acces la cutia siguranţe habitaclu. organ 1016). 81C-3 .ALOCARE SIGURANŢE (ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL DE ECHIPARE) 108987 Consultaţi (NT Schemă electrică. pe partea stângă a planşei de bord.

1 107845 107847 Alocare siguranţe şi relee (în funcţie de nivelul de echipare) 108989 81C-4 .SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 LOCALIZARE Această cutie este situată în compartimentul motor lângă baterie. 81C Pentru a avea acces la cutia siguranţe relee compartiment motor declipsaţi capacul în (1).

1034 .1047 .SIGURANŢE Cutie siguranţe relee compartiment motor: Identificare L90 (Consultaţi NT Schemă electrică.597 784 . 81C 81C-5 . organe (299 .336).

a înlocui o unitate centrală habitaclu. 82A-1 . numărul codului de reparaţie va fi solicitat la techline-ul Reţelei DACIA (tel. Acest cod de reparaţie este necesar în service pentru: . 82A Notă: Pentru toate operaţiile de programare a cheilor sau a unităţii centrale habitaclu.a înlocui una sau mai multe chei. O unitate electronică codată (care funcţionează fără baterie) independentă de funcţia telecomandă este integrată în capul fiecărei chei a vehiculului.a adăuga chei. Dacă unitatea centrală habitaclu recunoaşte codul cheie ea autorizează pornirea motorului şi injecţia se deblochează. Atunci când contactul este pus. În acest caz va trebui să furnizaţi numărul VIN şi seria vehiculului. Antidemarajul este activat câteva secunde după întreruperea contactului (clipirea martorului luminos roşu al antidemarajului pe tabloul de bord). .ANTIDEMARAJ Generalităţi L90 Antidemarajul este asigurat de un sistem de recunoaştere a cheii cu schimbări de coduri criptate. motorul poate porni. UCH schimbă informaţii cu capul cheii printr-o bucşă transponder montată pe contactorul de demaraj. În momentul fabricării sale. un cod din doisprezece caractere hexazecimale este alocat vehiculului pentru a permite reparaţia sistemului antidemaraj.a dezafecta una sau mai multe chei (în caz de pierdere sau de furt de exemplu). . 00 40 248500555). .

care îl compară cu codul memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului. atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie. apoi îl transmite la Unitatea de Control Electronic (U. interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii. ATENŢIE! Dacă bateria este slab încărcată. prin apăsarea butonului cheii. iar pornirea motorului este imposibilă. care este demontabil şi insertul metalic (poziţia B). Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord. În cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor. 82 .E.Din manualul de solenza SISTEM ANTIDEMARAJ Generalităţi 82 Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaştera cheii. ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţia A) din plastic. La punerea contactului. situată în jurul contactului de pornire. alimentat cu o baterie. În interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit electronic imprimat. având un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu. bucşa antidemaraj. sub carenajul inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă. Dacă decodorul recunoaşte codul cheii. care are o construcţie specială. căderea de tensiune pe demaror. la pornire. poate cauza activarea sistemului antidemaraj. capul cheii are o construcţie diferită. care se aprinde în momentul comandării blocării/deblocării uşilor. În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat. care este fixat şi asigurat prin clipsare în capul de cheie. care funcţionează fără baterie. Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă.C. pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/ deblocare a uşilor automobilului.1 . Ea poate fi separată în două elemente.) decodor.

Notă: Bucşa transponder nu este codată.BUCŞĂ TRANSPONDER 82A 2 1 108985 Bucşa transponder (2). antidemarajul este activat câteva secunde după întreruperea contactului (materializat prin clipirea martorului luminos roşu antidemaraj). situată în jurul contactorului de demaraj.UNITATE CENTRALĂ HABITACLU 3 107848 82A-2 . III . I . Notă: Unitatea electronică a antidemarajului este de acum înainte integrată în circuitul imprimat al telecomenzii. Sistemul este compus din mai multe elemente. este echipată cu o unitate electronică însărcinată să transmită codul cheilor la unitatea centrală habitaclu. 107867 Capul cheii echipat cu o unitate electronică (1) permite comanda antidemarajului şi blocarea uşilor prin radiofrecvenţă (în funcţie de versiune).CAP DE CHEIE ECHIPAT CU O UNITATE ELECTRONICĂ II .ANTIDEMARAJ Descriere