Realitatea virtualii (Virtual Reality -VR) este o tehnologie noua,.

cu ajutorul acesteia putem piitrunde in lumi neviizute, create de cakulatoare, .fi putem chiar sii influenfiim aceastii lume irealii. Universul visat este adus la viafii prin graficii deosebita, imagini video .fi sunet stereo.

p

OSibilita:tile sunt

aplica:rii ea

realita:tii apare

virtuale peste tot:

nelirnitate;

incepand cu jocurile de-a rnzboiul sau prega:tirea chirurgilor ~i pana: la instruirea pilotilor de avion in conditii de siguranta:.Ca dirnensiuni, aceste "lumin mecanice pot avea ma:rimicosrnice,sau pot fi ma:runte,ca lumea atomilor ~i a moleculelor. Este bine pentru noi sau nu? Realitateavirtuala: este tezaurul posibilita:tilor infinite. Poate fi aplicata: orice domeniu, de in exemplu in dirijarea circulatiei aeriene, in ~tiinta medicala:,in parcurile de distractii, in proiecta:rile industriale ~i in diferite domenii administrative. Dar in orice lucru bun exista: ~i ceva rnu: realitateavirtuala:poate fi aplicata: ~i pentru a distruge, de aceea poate deveni cu u~urinta:instrumentul criminalilor.

Ideea de baza a realitatti virtuale s-a nascut in anti 1930, cand cercetatorii au creat u~ simulator de avion pentru piloti. Au Incercat sa provoace cat mai convingator In piloti senzatia ca se afla la bordul unui avion adevarat. Filmul rulat In fata pilotilor a accentuat ~i mai mult irnpresia de real. in 1965, americanul Ivan Sutherland a venit cu o idee, pe care a publicat-o in scrierea sa intitulata "Ultimate Display". $i-a imaginat o lume virtuala personala, portabila, un aparat format dintr-un ffiic televizor, pe
O Un inginer-cercetator incearca o casca ~i o manu~a VR. in orice direc,ie ~i-ar mi~ca capul ~i mana. computerul va calcula imaginea pe care omul ar putea-o vedea din acel unghi ~i va proiecta imaginea potrivita pe ecran.

O Simulataarele de avian din zilele naastre sunt deja atat de perfec~ianate, incat chiar ~i pila~ii deasebesc cu dificultate realitatea virtuala de cea adevarata. Astazi, VR face parte din instruirea pila~ilar .

lang~ care a proiectat un ecran portabil sub forma unei c~~ti. in anti u~tori cercet~torii au dus mai departe ideea lui Sutherland, obtinand rezultate bune. in 1985, Michael Mc Greeveyg, unul din colaboratorii NASAlAMES a reu~it s~ obtin~ o casc:I mult rnai u~oar:I ~i mai ieftin~: a luat o casc~ de protectie, a montat pe ea dou~ miniecrane, pe care le-a prev~zut cu ni~te senzori speciali de urm~rire a rni~c~rilor: ace~tiaau transmis informatiile la un calculator sensibil ~i deosebit de performant.
121

. Dac~ Intregul gigtem egte degtinat inginerilor proiectanti gau constructori.l a luat na~teredoor in 1986:atunci a fost proiectat noul model de c. numit Dactyl Nightmare.l o imagine tridimensional. sau a jongla.5eaz~de un calculator. Prin c~~tile de sunet vor fi furnizate sunetele care apartin imaginii respective.l dau posibilitatea prezentei mai multor participanti.5~ (In unele gigteme In loc de m~nu. Al treilea tip VR proiecteaz. Myron Kreuger ~i-a expus in Muzeul de Stiinte ale Naturii din statuI Connecticut inventia sa. Imaginile necesare vor ap~rea apoi in casc~. numele de realitatevirtuala a fost dat de Lanier. Odata cu dezvoltarea tehnologiei VR au apa:rut unul dupa: cela:lalt.ltre un proiectant de jocuri video. ~i se puteau "impu~ca". actual.5i ge fologe. Jucatorii i~i pot alege rolul. In functie de gcopul utiliz~rii.lnu~ au devenit indispensabile. pentru a urm. utilizatorii.ltii virtuale utilizeaz. le putem ridica ~i chiar le putem simti. Tot in anul 19. Cagca . putem modifica mediul virtual.1nu~i. O Primul parc de distrac~ie VR s-a infiin~at in Anglia.5te joygtickul gau bagheta wando). a~a numitele parcuri de distractie computerizate. din centrul imaginii. cu suprafat:l O in comer1. Aceasta afost de fapt un teren virtual fonnat din mai multe camere. numita "Videoplace" (Terenul video).l camere de luat vederi. in prezent.l. fiind Inconjurat de realitatea virtual~. care a fogt prograrnat pentru diferite efecte de gunet gau grafic~. regpectiv o rru1nu. care vor sta intr-un unghi.l lume putem de asemenea apuca sau muta obiectele.dar varianta. Aceasta: impresie poate fi accentuata prin folosirea unor ochelari tridimensionali. in Legend Quest Nottingham. realitatea virtuala a aparut pentru prima oara sub forma unui joc de simulare.calculatorul este informat asupra mi~c~rilor capului ~i mainilor. La inceputul anilor 80 s-au creat asemenea rn. puteau alerga unul dupa: cela:lalt. Dar aceasta a fost doar inceputul.5im~nu. Dac~ privim In jur sau ne intoarcem In spate. in acestea exista mai multe lumi virtuale diferite. . pe micile ecrane. Acegta cong~ dintr-o casc~ prev~zu~ cu ecrane de televizor . Echipamentul pentru realitatea virtuala a devenit complet odata cu introducerea rrulnu~ilor. computerul va calcula imediat imaginea pe care o vedem din acel unghi. Cu ajutorul m~nu~ilor putem apuca obiecte virtuale. Acesta a fost primul dintre cele in care puteau participa concomitent doi jucttori. datorita unui sistem gra'fic interactiv. Camere de luat vederi ~i ecrane Al doilea tip al realit. Din acel moment casca ~i rn. pot forma echipe ~i pot lupta impotriva unor mon~tri. este oferita de o mul1ime de jocuri. impresia pilotarii unui avion sau a conducerii unei ma~ini. imaginile de pe ecran li vor ocupa in Intregime campul vizual. aceasta creaza impresia ca: utilizatorul face parte din lumea virtuala:.l. de exemplu mutand un obiect. Casca ~i m~nu~a (sau joystick-ul) sunt prev~zute cu senzori: prin ace~tia. atunci 122 curbata. pe care oamenii le puteau folosideodata pentru a dansa. de~i in realitate se aflau in camere diferite.lri imaginea utilizatorului in lumea virtual.l pe un ecran mare. Toate acestea se produc in timpul real (In ritmul identic cu cel din lumea real~).5tide gunet. a se juca.VIRTUALA printre imaginile programate apar in special peisaje ~i cl~diri. pe nume Jaron Lanier. din care vor determina formarea unei imagini tridimensionale In creierul uman. in momen~l In care omul i5i pune casca pe cap. Aceste sisteme de realitate virtual.5a ge ata. Cele trei tipuri ale VR Realitatea virtual~ are trei tipuri de baz~.un alt cercetator VR.85. in 1991 a apa:rut un joc pe calculator. in aceast.5iC~. probabil primul egte cel mai cunogcut. modem.

daca aceastea functioneaza. de fiecare dat~ cand s-a terminat projectul unui avion sau elicopter. este comod pentru personal ~i pentru calatori. Se putea incerca. zboara suficient de repede. de cele mai multe ori au dureri de cap ~i ameteli.a lui se vede linia terata ce pare a fi adevarata. ins~ VR este ~i a~a foarte util pentru urnanitate. proiectantul s-a a~ezat din nou. Se pot depista inainte gre~e1ilecare pot aparea mai tarziu (este foarte costisitoare construirea unei cladiri ~i demolarea pe jumatate. in ta. inainte de inceperea constructiei. se pot incerca repede tot felul de idei. care pe aceast~ cale pot participa la activit~ti sociale inaccesibile pentru ei pan~ atunci. deoarece in acest fel nu mai trebuie crea~ prototipuri extrem de cosfisitoare. c~~tile din ce in ce mai u~oare ~i calculatoarelor tot rnai performante.ii se vor putea plimba prin centrele comerciale ~i ora~ele proiectate. Dar dac~ nu avem casc~ ~i m~nu~~. Aceste parcuri de distractii ~i simulatoare computerizate pot oferi posibilit~ti de distractie. se putea pune mobilier In diferite locuri. Multi se plang de exemplu. pentru . " .nu putem intra in lumea virtual~ proiectat:I de noi. odat:I cu dezvoltarea tehnologiei. S~ne gandim de exemplu la cei cu handicap fizic.Acest proces a fost extrem de costisitor ~i de lunga durata. Ha mai mult.ii virtuale.ogramelor VR. Programele CAD (Computer Aided Design -proiectare asistat:Ide calculator) utilizeaz~ inc~ din anii 1970 posibilit:Itile date de proiectarea tridimensional~. a rezolvat modificarile necesare ~i se putea construi prototipul unnator. medicii pot patrunde in interiorul corpului uman. c~ li se .ii neprevazute. fanatici. in prezent ins~ prea putini i. Prin realitate virtual~ se pot crea deodata mai multe variante de cl~diri. in care se puteau plimba: se puteau deschide u~ile ~i geamurile. Nu demult. tara a pune in pericol via. VR in proiectare VR poate juca un rol deosebit de important in diferite domenii de proiectare. a o reconstrui altfel). Multumita realitatii virtuale. ceea ce ar trebui s~ ne dea de gandit asupra pericolelor care s-ac putea ivi. dar ar trebui s~ afl~m mai multe despre efectele lor asupra celor care le . deoarece in spatiul virtual proiectul ~i proba se leaga unul de celalalt. Cu ajutorul VR toate acestea se rezolva dintr-o lovitura. dependenti de aceste jocuri. imaginatia lor fiind "ametit~" de sunete distorsionate electronic. NASA a proiectat un elicopter. i~i pot forma o impresie despre felul in care va arnta ~i i~i pot alege varianta potrivita. Fa mai intai o proba! Una din insu~irile atragatoare ale VR este ca se pot economisi foarte multi bani cu ea. in constructii sau ~ industrie. se pot depista eventualele defecte sau gre~eli de conceptie. folosindu-se de VR. Arhitectii de aici au O Cu ajutorul realita. Exista deja proiecte bazate pe realitate virtual~ privind reconstructia total~ a Berlinului.face rau dup~ asemeneajocuri. Construc\ii de avioane Realitateavirtuala a devenit foarte populara ~i printre finnele de constructie a avioanelor. Realitatea virtual~ le poate oferi chiar ~i senzatia mi~c~rii libere.utilizea~. proiectantii ~i beneficiarii se pot plimba prin cl~dire. La Universitatea Carolina de Nord. creat o cladire VR. vor aduce parul la unru1VR-ul in casa oamenilor. in Statele Unite. dar. iar Hoeing un avion. 123 . Unii devin pasionati. realitateavirtual~ a fost utilizat:I pentru prima oara in proiectarea industrial~ la Universitatea Carolina de Nord. medicii au reu~it sa studieze mai de aproape tumora din juc~torii pot participa deci in rnai multe feluri de jocuri de aventura. inainte. In StateleUnite. a fost nevoie de crearea unui prototip pentru a vedea daca functioneaza. cu mult inainte de a incepe construirea acestora. nefiind necesaraconstrUirea prototipului.5i pot permite achizitionarea echipamentelor ~i pr.O Proiectan. ~i trebuie doar aleasa cea mai buna. mecanicul de locomotiva se va putea pregati pentru eventualele situa. Daca prototipul s-a dovedit a fi nereu~it.a calatorilor. intr-un mod documentat. Printr-o asemeneaprivire in ansamblu a proiectului.

Mal demult acest proces a fost foarte complicat ~i a durat multa vreme. Corpul sau a fost taiat in felii marunte. se vor putea apropria de sursele "'tiinta ~i tehnolo ie 31- unor emanatii de gaze toxice. Acest material va putea ajunge In cucind la fiecare student medicinist ~i poate nu va mai fi nevoie sa exersezepe bolnavi. iar robotii vor repeta m~c~rile acestora. folosindu-se de realitatea virtual~. Cel care locuiesc In aproprierea unor terenuri de instructie militarn.studentii au putut exersa In continuare. deoarece pilotii ~i proiectantii l~i pot Incerca avioanele sau alte utilaje f~rn a dep~~i limita admis~ a nivelului de zgomot. MUL11MEDIA CALCULATOARE "'tiint~ ~i tehnolo ie 34- . Operatorul ~tie ce este de f~cut. In urma acesteia fiind eliberate cantitati mari de gaze toxice. ar fi foarte bine daca metoda s-ar extinde. pentru ca ar accelera dezvoltarea . pilo.ii virtuale.REALITATE VIRTUALA toracele unui bolnav. in Statele Unite. tridimensional. vor putea repara sau Inchide blocurile defecte ale unor centrale nucleare. ce buton trebuie 124 ap~sat.iul aerian ~i obiectivele terestre ale Irakului ~i Arabiei Saudite.ie la ochi. in Anglia. inainte de razboiul din Golf. farmacologiei iar medicamentele ar ajunge O Armata poate simula lupte intregi cu ajutorul realita. O Acest cercetator exerseaza o opera. la College of Aeroncutics din New York s-a utilizat realitatea virtual~ pentru rezolvarea unei probleme de poluare a mediului. numiti marionete virtuale sunt dirijati de operatori bine instruiti. un condamnat la moarte. acesta continea mijloacele necesare. utilizand realitatea virtual~. f~rn a polua mediul. Ace~ti roboti vor avea un rol deosebit de important 1n 1ndep~rtareadiferitelor surse de poluare. Astfel. sau se poate apropria de o bomb~ care urmeaz~ s~ explodeze.ii au putut cunoa~te astfel spa. care au fost utilizati deja cu succes la Indep~rtarea de~eurilor nucleare. ace~ti roboti. mai repede la pacienti. bisturiul este legat de o bagheta speciala conectata la computer. unde trebuie s~ calce. Pentru aceasta folose~te un microscop conectat la un sistem VR ~i un bisturiu virtual. In curand medicii vor putea analiza direct tumorile. Carp virtual in Statele Unite. Institutul ~i-a procurat un sistem VR programat special pentru scopurile sale. respectiv modific~rile de temperaturn ~i culoare 1n urma su~rii. se pot bucura de binefacerile realitatii virtuale. studentii au sudat prea mult. ~i nu vor trebui s~ se multumeasc~ doar cu imaginile ecografice sau rontgen. dac~ radiatiile terapeutice ating In locul potrivit zona afectata. pe baza caruia au creat un trup virtual pentru ~tiinta medlcala. Cercetatorii de la UniversitateaCarolina de Nord de exemplu creeaza molecule virtuale. ~i-a oferit corpul pentru ~tiinta Ccondamnarea la moarte a constat inelectrocutare in scaun electric). Este posibil ca un specialist s~ rezolve de pe p~mant -prin intermediul unor roboti -reparatii 1n spatiu.iar robotul poate de exemplu s~ intre Intr-o cas~1n fl~c~ri. la Universitatea Halford s-a lucrat foarte mult la elaborarea unor astfel de roboti. ~i au putut vedea. Realitateavirtual~ este iniportanta ~i pentru c~ aduce 1n fata ochilor no~tri necunoscutul ~i invizibilul. in timpul practicii. iar In imagine va aparea felul In care reactioneaza diferite molecule cu altele. in cercetarea farmacologica realitatea virtuala are dimensiuni microscopice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful