SULIT 79/1 KHB PK PERCUBAAN 2008 1 ½ JAM

SULIT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2008

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN SATU JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Maklumat untuk calon 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.

SULIT

1

[ lihat sebelah SULIT

SULIT 1. Apakah tugas utama seorang formen di bengkel? A. B. C. D. 2. Memastikan lantai yang bersih di bengkel Memastikan murid tidak membuat bising di bengkel Memastikan murid menjalankan tugas mengikut jadual tugasan Menyimpan alatan tangan untuk murid

Produk yang dihasilkan buat kali pertama dengan menggunakan bahan dan saiz sebenar serta dapat berfungsi dinamakan…… A. B. C. D. projek prototiap sampel cubajaya

3.

Antara cara yang berikut, manakah yang dapat diguna untuk mengumpulkan maklumat dan data?. I II III Iv A. B. C. D. membuat soal selidik untuk mendapat maklumat membuat pemerhatian terhadap produk yang sedia ada mendapat panduan dan khidmat nasihat guru mempersembahkan produk yang direka cipta untuk menunjukkan keistimewaannya I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

4.

Tujuan menanda dengan menggunakan penebuk pusat sebelum kerja menggerudi logam dilakukan adalah untuk ….. A. B. C. D. mengelakkan mata gerudi daripada patah mengelakkan mata gerudi daripada tergelincir meningkatkan kelajuan putaran mata gerudi mengurangkan kebisingan akibat putaran mata gerudi

SULIT

2

SULIT

D. mengecut atau retak Mempunyai permukaan yang cantik I. D. II dan IV C. I II III IV Tajuk Latar belakang Lukisan kerja projek Prototaip A I. Apakah kebaikan menggunakan papan lapis dalam kerja kayu ? I II III IV A.II. C. Pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat atau sumber ialah dipanggil A. item manakah terdapat di dalam dokumentasi?. Ringan. B. Antara berikut. kuat dan mudah dikerjakan Mempunyai permukaan yang lebar Tidak mudah meleding. II dan III B I. I. B. teknologi penyelidikan penghasilan projek faktor reka bentuk Salah satu faktor mereka bentuk yang dapat menyelesaikan masalah pengguna dan praktikal dalam memenuhi keperluan pengguna adalah A. B. C. III dan IV II.II dan III I. III dan IV 6. III dan IV D II. keselamatan kemasan kos nilai komersial 8. 7. D. III dan IV I.SULIT 5. C.III dan IV SULIT 3 SULIT .

Rajah 2 di atas adalah mesin mudah alih. A. B. D. D. C. Nyatakan peralatan yang dapat menghasilkan bentuk seperti yang ditunjukkan oleh X dalam rajah 1 di atas. B. Gergaji besi Pisau penanda Mesin gergaji jig Pisau pemotong perspek Rajah 2 10. C.Apakah fungsi bahagian bertanda X ? A.SULIT Rajah 1 9. Melindungi mata pemotong Menghidupkan motor mesin Menetapkan pegangan mesin Menetapkan mesin pada benda yang dipotong SULIT 4 SULIT .

Antara berikut. Sesiku L Gergaji puting Tolok penanda Pahat tepi serong I I II III dan II dan III dan IV dan IV 12. Rajah 3 di atas.SULIT Rajah 3 11. II dan III I. C. III dan IV Wayar yang sesuai digunakan untuk pendawaian perkakas elektrik yang menghasilkan haba ialah A B C D Wayar teras kembar Wayar tiga teras berpenebat PVC Wayar tiga teras berpenebat PVC dan beranyaman benang Wayar teras tunggal SULIT 5 SULIT . menunjukkan sejenis tanggam dalam proses reka bentuk. manakah aspek yang perlu dipertimbangkan semasa proses memilih dan menilai lakaran ? I II III VI A B C D 1 3 Bahan Harga jualan Kemudahan alatan Kos yang di tetapkan I dan II II dan III I. Antara berikut alatan tangan manakah digunakan dalam proses menanda untuk membuat tanggam itu ? I II III IV A. B. D.

menunjukkan bacaan pada meter kWj di rumah Encik Munir.18 RM 46.SULIT 31 Ogos 2008 Rajah 4 1 4 30 Sept 2008 Rajah 4. CL.18 RM 53.4 A 2860 r/min IP 44 INS.218 = RM 0. Apakah jenis motor tersebut? DV-CAPICITOR MOTOR Type YL-100L-2 3.258 1 5 Rajah 5 di bawah. B CS 400uF CV 50 uF/No XXX Rajah 5 A B C D Motor arus terus Motor gabungan Motor arus ulang alik Motor arus gabungan SULIT 6 SULIT .5 HP 240 V 50 HZ 16. Hitungkan jumlah bayaran bil elektrik pada bulan tersebut jika kadar tarif adalah seperti berikut: 200 unit pertama Unit berikutnya A B C D RM 40.53 = RM 0.53 RM 535. menunjukkan plat perincian pada motor elektrik.

1 6 SULIT Jadual 1 menunjukkan nama komponen dan simbolnya. Apakah maksud kaki J. Komponen A B C D Kapasitor Transistor NPN Diod memancar cahaya Perintang tetap Simbol Jadual 1 K J L Rajah 6 1 7 Rajah 6 menunjukkan transistor NPN. K dan L ? J Pemungut Pemungut Tapak Tapak K Tapak Pemancar Pemungut Pemancar L Pemancar Tapak Pemancar Pemungut A B C D SULIT 7 SULIT . Pilih padanan yang betul.

Cara-cara manakah boleh dilakukan untuk mengelakkan perangkap singki daripada mudah tersumbat? I Il III lV A B C D SULIT Kerap menuangkan air panas ke dalam lubang sinki Menggunakan tapis untuk memerangkap sisa makanan Menjolok lubang sinki dengan kayu halus Membersihkan sinki dengan air sabun l dan ll l dan lV Il dan lV lll dan lV 8 SULIT . Mengawal kepanasan alatan pemateri Menghalang oksida semasa proses pematerian Menetapkan kedudukan komponen sebelum dipateri Mengelakkan kerosakan komponen akibat haba berlebihan Antara berikut kelengkapan manakah yang dihubungkan terus ke meter air melalui paip perkhidmatan? I Pili dapur II Pili tandas III Paip agihan IV Tangki simpanan air A B C D I dan II I dan IV II dan IV III dan IV 20.SULIT Rajah 8 1 8 Apakah fungsi pemutar skru yang ditunjukkan dalam Rajah 8 ? A B C D 19.

Soket penjodoh 22. Tee pengecil C. yang manakah garisan tersembunyi? A B C D P Q R S SULIT 9 SULIT . Apakah jenis penyambung yang ditunjukkan dalam Rajah 9? A.SULIT Rajah 9 21. Tee sama B. Soket pengecil D. Berdasarkan rajah 10 di atas. 23. Lengkung dan bulatan boleh dilukis dengan menggunakan A B C D Jangka tolok Jangka lukis Jangka tekanan Jangka suhu Soalan 23 adalah berdasarkan rajah 10 di bawah.

SULIT Rajah 11 24. Antara berikut bongkah manakah paling tepat mewakili rajah itu ? A B C D SULIT 10 SULIT . Rajah 11 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi satu bongkah .

SULIT 25. Rajah 12 dibawah menunjukkan sebuah bongkah. Rajah 12 Antara yang berikut yang manakah pandangan dari arah Y A B C D SULIT 11 SULIT .

I II III IV A B C D kutleri periuk dan kuali gelas dan cawan pinggan mangkuk I. I. Antara berikut. III dan IV II.SULIT 26. Pilih susunan langkah yang betul untuk membersihkan alatan dapur yang berikut. IV dan II IV. yang manakah paling sesuai dihias dengan renda beropol? A B C D Sarung tangan ketuhar Sarung kusyen Beg serbaguna Beg kepit 28. II. III. siapakah mempunyai sumber dari segi kemudahan fizikal? A B C D Aminah mahir memasak Puan Susila suka menanam sayur Lily suka memasak dalam masa cuti Susan telah membeli ketuhar gelombang mikro 29. I dan II SULIT 12 SULIT . I. Pilih padanan bahagian mesin dan fungsinya yang betul? Bahagian Mesin Penekan Jahitan Pemusing gelendung Penekan Jahitan Tuas penegang benang Fungsi Menggerakan mesin Mengawal benang Menetapkan fabrik ketika menjahit Memegang buku benang A B C D 27. Antara berikut. Sumber mempengaruhi perancangan menu. III dan IV III.

SULIT 30. III dan IV 3 2 Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang keratan kayu lembut ? I II III IV A B C D Dahan yang baru matang Batangnya berwarna hijau Mudah patah jika dilentur Sesuai disemai terus I dan III I dan IV II dan III II dan IV SULIT 13 SULIT . III dan IV II. kerja sosial istirahat persendirian Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman? I II III IV A B C D Saiz ruang Saiz perabot Skema warna Kos barang hiasan I. II dan IV I.    Rosmah tidur nyenyak di bilik tidurnya Rozi mandi di bilik mandi selepas balik dari sekoleh Farah membuat kerja sekolah di bilik bacaan Kesemua aktiviti di atas dilakukan di ruang A B C D 31. II dan III I.

SULIT 3 3 Antara berikut tempat yang sesuai diletakkan pasu tumbuhan hiasan setelah pemasuan semula? A B C D Di bawah cahaya matahari Di dalam rumah Di tempat yang redup Di dalam air 34. D. B. C. dan negara adalah … I II III IV memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat meninggikan taraf hidup mewujudkan peluang pekerjaan mewujudkan hubungan dagang A. II. D. III dan IV 36. II dan IV I. I. II dan IV I. III dan IV SULIT 14 SULIT . D. C. I. Kepentingan perniagaan kepada individu. III dan IV I. B. yang manakah merupakan keperluan asas manusia? A. Antara yang berikut. II dan III I. masyarakat. Makanan Pendidikan Pengangkutan Perhubungan 35. II dan III I. Barangan manakah yang biasanya diniagakan dengan mesin runcitan automatik? I II III IV Tiket kereta api Akhbar dan majalah Minum ringan Barang-barang kemas A. B. C. III dan IV II.

C. D. Antara yang berikut.SULIT • • • nama digunakan dalam perniagaan tidak terlibat dalam pengurusan perniagaan tidak menikmati keuntungan tetapi menanggung liabiliti tidak terhad 37. Borang A Borang B Borang C Borang D SULIT 15 SULIT . manakah yang merupakan sijil perakuan pendaftaran perniagaan? A. C. C. B. II dan IV I. B. Antara berikut. yang manakah akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu perniagaan? I II III IV A. II dan III I. Pekongsi aktif Pekonngsi cergas Pekongsi lelap Pekongsi nominal 38. III dan IV 39. D. III dan IV II. Siapakah pekongsi dalam perniagaan perkongsian di atas? A. B. Penghutang Pelanggan Pesaing Pembekal I. D.

Berapakah nilai X? A. II dan IV I.000 2.000 12.00 B.00 D.000 4.200 15. RM14. Kaedah menyusun fail dapat dilakukan dengan cara … I II III IV menegak melintang bersisi bertingkat I.000 12.000 6.00 41.450 14. B. SULIT 16 SULIT . RM46.000 2.350 30. RM12.SULIT Soalan 40 berdasarkan penyata di bawah ini.850 15.000 12. III dan IV II. RM2.200 32. Jadual di atas menunjukkan penyata aliran tunai. PERKARA PENYATA ALIRAN TUNAI JAN FEB MAC PENERIMAAN Baki Jualan tunai Penghutang 10.350 16.600 40.000 X 500 ?__ 15.00 C.850.050.350.000 3. C. D. III dan IV A. II dan III I.500.850 15.500 350 400 19.000 ________ _______ 30.000 1.500 3.000 1.900 12.450 10.450 PERBELANJAAN Pembekal Sewa Gaji Kadar bayaran Baki h/b 16.

ekstraktif SULIT 17 SULIT . B. C.II dan III I. Penternakan Perlombongan Perikanan laut dalam Pembalakan I. D. Antara yang berikut. II dan IV I. Bidang pengeluaran di atas adalah … A. pengeluaran barang pengeluaran perkhidmatan pengeluaran barang dan perkhidmatan pengeluaran barang siap • • • • Pembinaan rumah Pemasangan kereta Pembuatan kapal Pembinaan lebuhraya 45. Aktiviti melibatkan penggunaan tenaga fizikal atau mental mengikut kebolehan dan kemahiran seseorang untuk memenuhi keperluan dan kehendak merujuk kepada … A. Antara dokumen yang berikut. III dan IV 44. manakah yang merupakan dokumen pada peringkat selepas jual beli? I II III IV A. manakah yang merupakan pengeluaran ekstraktif? I II III IV A. II. C. B. B. D. III dan IV I.SULIT 42. C. Penyata akaun Resit Surat tanya Nota serahan I dan II I dan III II dan IV III dan IV 43. D.

pembinaan D. B. D. C. Perbezaan antara pasar raya dengan gedung aneka jabatan ialah … A. RM12. Berapakah kos pengeluaran bagi seunit lampu? A. II dan III I. III dan IV 49. perkhidmatan Encik Nasri telah menghasilkan 200 unit lampu dengan kos seperti berikut. I. C. D. pembuatan C. yang manakah syarikat insurans akan membuat pembayaran ganti rugi? A.SULIT B.60 RM11. jenis barang yang dijual.00 RM8. D. Jenis Kos bahan Kos upah Kos overhed Jumlah RM 1. manakah yang benar tentang pemborong? I Biasanya memerlukan modal yang kecil sahaja dan ditubuhkan sebagai milikan tunggal II Merupakan orang tengah yang menghubungkan pengeluar dengan peruncit III Membiayai peruncit dengan memberikan kemudahan kredit IV Mengadakan kemudahan pergudangan A. III dan IV II. dapat mengamalkan pembahagian kerja dan pengkhususan mengamalkan cara jualan layan diri menyediakan kemudahan yang pelbagai untuk pelanggan 48. C.00 600. C.00 46.75 47. D.00 RM7. Kebakaran yang memusnahkan premis perniagaan Kerosakan harta yang disebabkan oleh bencana alam Kegagalan perniagaan kerana pengurusan tidak cekap Kerosakan stok perniagaan akibat kerusuhan 18 SULIT SULIT .00 100.00 2. Antara kejadian berikut. B.500. B. II dan IV I.200. B. Antara penyataan yang berikut.

B. C. D. Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) UDA Holdings Berhad (UHB) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Rosdi menternak ayam secara kecil-kecilan. Pengeluar C. Pengeluar D. Kuantiti yang tepat SULIT 19 SULIT .SULIT 50. C. Pengeluar pengguna peruncit pemborong ejen pengguna peruncit peruncit pengguna pengguna 53. yang manakah peyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar? A. C. Ramai pengguna tidak rasional Pengguna tidak tahu hak-hak mereka Pengguna sering ditipu oleh peniaga yang curang Pengguna berpendidikan rendah Penyelewengan bukan sahaja salah disisi undang-undang malah memberi kesan negatif kepada pengguna. manakah yang merupakan saluran agihan yang digunakan untuk Rosdi? A. D. Seorang usahawan yang kreatif akan … A. Kenapakah pengguna diberi perlindungan dalam bentuk undang-undang? A. menggunakan barang-barang buangan untuk dijual semula mencipta barang-barang baru untuk di jual menggunakan barang-barang sepenuhnya mengubahsuai semua barang yang dijualnya 51. Pengeluar B. Antara yang berikut. 54. B. Antara agensi kerajaan berikut. B. Antara yang berikut. yang manakah tidak terlibat dalam penyediaan infrastruktur perniagaan? A. D. 52.

500 1. D.000 6. B. Maklumat yang tepat C. Imbangan Duga di atas mempunyai kesilapan. RM28. Antara yang berikut.00 RM35.00 20 SULIT SULIT . Apabila Akaun Bank mempunyai baki kredit. Berapakah jumlah sebenar Imbangan Duga selepas pembetulan dilakukan? A.SULIT B. Imbangan duga disediakan setelah A.000. Maklumat yang mengelirukan D.850. B. C.500. C. B. D. Produk yang berkualiti 55.00 RM34. C. C. B. salah catatan overdraf bank wang tunai di bank wang tunai di tangan • • Debit Syarikat Bella Kredit Akaun Tunai 56.700 350 Kredit (RM) 35. Bayar kepada Syarikat Bella dengan tunai Belian kredit daripada Syarikat Bella Jualan kredit kepada Syarikat Bella Terima tunai daripada Syarikat Bella 57. Semua catatan pertama dipindahkan ke lejar Akaun Penamat disediakan Perniagaan dijalankan Akaun-akaun dalam lejar ditutup dan diimbangkan Imbangan Duga pada 30 Jun 2008 Butiran Kenderaan Modal Perabot Gaji Sewa diterima Debit (RM) 28.850 58. D.00 RM36.200. yang manakah benar tentang catatan di atas? A. ini menunjukkan … A. D.

RM4.010. B.500. hitung ekuiti pemilik.000 60. B.900 1.000 12. untung bersih perniagaan ialah … A.000 400 190 59.00 SULIT 21 SULIT . D.800 3.600 10.00 RM40.00 Modal Kenderaan Untung bersih Stok akhir Bank Ambilan RM 18. C.100 6. RM31. Berdasarkan maklumat di atas. A.500. Berdasarkan butiran yang dipetik daripada Kunci Kira-kira di atas.00 RM7. C.00 RM32.000 1.500 14. D.500 11.000.500.SULIT RM Stok awal Belian Jualan Stok akhir Gaji Sewa diterima Bil elektrik 2.00 RM1.00 RM2.210.500.00 RM37.000 19.120.

SULIT KERTAS SOALAN TAMAT SULIT 22 SULIT .