1

Nhật ký thị kiến Thiên Chúa của Vassula Rydén Tháng 01 Năm 1989
Ngày 10 tháng 1, 1989 - Lạy Chúa! - Cha đây. Tất cả điều quan trọng mà Cha đòi hỏi nơi các con là các con hãy cầu nguyện với tâm hồn thánh thiện. Các con hãy cầu nguyện không ngừng! Các con hãy cầu nguyện với trọn tâm hồn mình! Các con hãy cư xử tốt với nhau! Các con hãy phản chiếu lại Hình Ảnh của Cha, Hình Ảnh Thần Thánh của Cha. Các con hãy nên như những tấm gương phản chiếu Sự Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Cha! Các con hãy để cho thế gian nhận ra các con là những người thuộc về Cha, là con cái của Chúa Tình Yêu. Nơi đâu có Thần Khí của Thiên Chúa, thì ở đó có Thánh Thiện và Yêu Thương, có Ánh Sáng và Ánh Sáng rực rỡ. Vậy các con hãy yêu thương nhau, và thương yêu cả kẻ thù của các con nữa! Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở Trên Trời là Đấng Trọn Lành! Phúc cho tất cả các con! Phúc cho những người mới đến! Cha nói thật với các con điều này: Cha là Cửa dẫn tới Sự Sống Đời Đời. Ai tin vào Cha thì dù có chết, cũng sẽ sống. Cha là Sự Sống Lại. Các con hãy nhận lấy Bình An của Cha! Cha ban Bình An c a Cha cho các con. Các con hãy nhận lấy bình an này và ủ mang đi trải rộng cho toàn thế giới. Các con hãy trở nên miêu duệ của Cha! Các con hãy để mọi linh hồn nhận ra Cha nơi các con. (Ngay trước lúc Chúa muốn tôi trình bày công khai S Điệp của Ngà i, thì có ứ người đến và tặng tôi một thánh tượng Mẹ Fatima thật đẹp (cao 70cm). Tôi biết rằng Đức Mẹ đến đây đúng lúc, để cùng đồng hành với tôi trong tất cả các buổi hội họp công cộng. Tại một buổi hội họp được chuẩn bị ở ngoài Lausanne, người ta nói với tôi đừng mang theo thánh tượng Mẹ Fatima, vì họ đã xếp đặt xong tất cả rồi. Vào đêm đó, trong gi ấc mơ tôi nhìn thấy Đức Mẹ Fatima, như bức tượng, đối diện với tôi. Tôi xin Đức Mẹ ban cho tôi một dấu chỉ để tôi hiểu là Đức Mẹ có đồng hành với tôi trong các buổi hội họp của tôi hay không và ngay khi tôi nói những lời này, Đức Mẹ mở rộng vòng tay của Mẹ và ôm chặt lấy tôi và cứ giữ mãi như thế. Tôi thức giấc. Và sáng hôm đó, Đức Mẹ Fatima viết: “Đừng bỏ Mẹ ở lại. Hãy đưa Mẹ đi với con!”) - Vassula ơi, con hãy nhận Bình An của Mẹ! Con hãy đọc các dấu chỉ mà Chúa ban cho con. Con hãy nhớ nhận thức cho rõ ràng và cư thế mà làm theo.
2

“Đời Sống Thật Trong Thiên Chúa”

- Xin giúp con để nhận ra. - Mẹ đang giúp con. - Xin tạ ơn Mẹ, lạy Mẹ Thánh. Hôm qua con đư biết về ph ản ứng của một linh mục khi nghe về con, ợc ngài nói: “Hãy tránh xa ch ta ! Chị ta là kẻ lừa bịp!” Một cách nào đó, thì sự ị nhận xét của ngài làm hài lòng con, vì con đang bị kết án là kẻ mạo danh, cũng như Chúa Giêsu đ bị nh ững người Pharisêu tố cáo là tiên tri giả. Điều này ã nhắc cho con về sứ điệp mà Mẹ đã trao ban cho con (7 tháng 12, 1988) và Chúa Giêsu đã nói với con rất nhiều lần, là con sẽ bị khiển trách, bị ngược đãi và bị tra vấn. Thật đúng như những gì Ngài nói. Con vui sướng bởi vì con cũng bị khiển trách và bị ngược đãi vì Ngài. - Này con của Mẹ ơi, con hãy cầu nguyện cho những người tố cáo con và phê phán con. Con hãy cầu cho họ biết mở lòng mình ra! Con hãy cầu nguyện cho tất cả những linh hồn đó, những người không nhận ra được các Dấu Chỉ của Lòng Thương Xót Thiên Chúa. Con hãy luôn ở bên Mẹ. Chúng ta, chúng ta? - Vâng, chúng ta, chúng ta.

Ngày 13 tháng 1, 1989 - Chúa Giêsu ơi? Một linh mục lại nói rằng, những Công Việc mà Chúa đang trao cho con thì thu ộc về thuật chiêu hồn, bởi vì dùng qua các chữ viết. Xin Chúa giúp con với! - Vassula ơi, Cha sẽ giúp con. Con hãy vinh danh Thiên Chúa vì đã giải thoát con khỏi sự dữ! Con cứ để cho người đời nghi ngờ và tố cáo con bằng mọi loại vu khống . Con hãy nhớ lại lời Cha trong Thánh Kinh: cây tốt sinh quả tốt. Vassula của Cha ơi, bình an cho con! Con hãy vui mừng khi người ta phỉ báng và ngược đãi con, vì phần thưởng của con sẽ lớn lao ở trên Trời. Con yêu dấu, đối với những người khăng khăng nói rằng những Công Việc này không đến từ Cha là Chúa, mà đ qua thuật ến chiêu hồn hay thuyết huyền bí, Cha muốn hỏi họ câu này: Satan có thể tự chia rẽ và chống lại chính mình không? Nếu nó tự chia rẽ chống lại bản thân nó, thì làm sao nước nó có thể tồn tại được? Này con của Cha ơi, trong con đầy ân sủng của Cha, có điều họ không hiểu mà thôi. - Lạy Chúa, những người tố cáo con và phê phán con trước khi họ đọc hay gặp con cũng chính là những người không muốn tin rằng có nhiều người trở lại nhờ vào Sứ Điệp của Chúa. Họ không tin con!
3

- Thực sự họ có tai mà lại không chịu nghe. Vassula ơi, ngay từ buổi đầu, Cha đã thường xuyên gửi các tiên tri đến, nhưng nhiều sứ ngôn này đã bị tàn sát và bị bách hại. Bản tính con người thường thì không thay đổi. Cha là Chúa muốn nói điều này: nếu ai công khai tuyên bố mình thuộc về Cha trước mặt người đời, thì Cha cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ Cha trước mặt người đời, thì Cha cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt các thiên thần của Cha. Những ai không ở cùng với Cha là người chống lại Cha. Những ai không cùng Cha thu gặt chính là người chỉ âm mưu phân rẽ. Cha tuyên bố cho mọi thế hệ đều biết rằng các Công Việc của Cha sẽ không bao giờ chấm dứt. Thật vậy, Thần Khí Cha đang ở giữa các con. Cha thương yêu tất cả các con bằng tình yêu vĩnh cửu, và chính vì tình yêu này, Thánh Tâm Cha sẽ không để các con đổ ngã. Các con hãy nhận ra các Công Việc của Cha! Con hãy nhận diện cho rõ các thần khí! Thánh Kinh nói: ai nói tiên tri thì nói v ới dân chúng để cải thiện họ, khích lệ họ và an ủi họ 1. Thánh Tâm Cha tràn đy lòng Thương Xót với Tình ầ Thương Yêu sâu như V ực Thẳm, thế mà bị người ta quá hiểu lầm. Thế hệ các con đã chết rồi, nhưng Cha là Chính Đấng Phục Sinh sẽ làm cho mọi người sống lại. Các con hãy cầu cho những linh mục có tai nhưng lại không muốn nghe. Tình thương yêu của Cha dành cho họ thì Khôn Lường, thế mà họ lại đem đến cho Cha quá nhiều đau đớn và buồn phiền... Này con của Cha ơi, con hãy chia sẻ Thập Giá của Cha. Cuộc chiến đấu chưa chấm dứt. Cha là Chúa ở với con đến cùng. Chúng ta? - Vâng, lạy Chúa. - Chúng ta? - Vâng, lạy Chúa của con, đến muôn đời và muôn muôn đời. Amen. (Ngày 16 tháng Giêng, tôi đư ợc mời tới Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội để gặp Tổng Giám Mục Damascus. Ngài muốn nghe và nghiên cứu về các Sứ Điệp. Chúa Giêsu đ ã gửi tôi đến vào đúng Lễ Kỷ Niệm tuần lễ hiệp nhất. Đó là một dấu chỉ. Ngày Kỷ Niệm được cử hành vào ngày 18 tháng Giêng cũng là Ngày Lễ của Tòa Phêrô và c ũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi vẫn còn nhớ tình trạng của ngày 20 tháng 5 năm 1987 như thế nào, vào lúc ấy chưa có một linh mục nào ủng hộ tôi, và những người biết và nâng đỡ tôi chỉ gồm một vài người bạn. Sau khi Chúa Giêsu đọc cho tôi viết về Giáo Hội và tương lai hi ệp nhất của Giáo Hội, tôi đã bực mình hỏi làm sao Sứ Điệp này có thể tới được đúng nơi đúng chỗ, vì tôi chỉ là người ngoài cuộc, sống tại Á Châu

1

1 Co 14,3-4.

4

(tôi cũng phải thú nhận rằng, lúc đó tôi không có một khái niệm gì về Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội). Chúa Giêsu chỉ đơn giản nói: “Sẽ xẩy tới !” (sứ điệp 20 tháng Năm, 1987). Tôi đã hiểu rằng câu “sẽ xẩy tới” đã được xẩy ra vào đúng ngày 16 tháng Giêng. Còn việc họ có từ chối Sứ Điệp hay không, đó là chuyện khác.) Ngày 17 tháng 1,1989 (Tôi cảm thấy đang bị tụt lại phía sau. Cho nên tôi đã cầu xin Chúa Giêsu giúp tôi tiến tới, và nhắc cho tôi nhớ đến những tư tưởng mà Ngài đã dạy tôi, để cảm nhận rõ ra Ngài và nghe rõ Ti ếng Ngài nói.) - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con gái yêu quý ơi, Cha sẽ nhắc cho con về phương thế chiêm niệm và làm thế nào để nghe được tiếng Cha. Cha là Ngôi Lời, sẽ linh ứng cho con và hướng dẫn con bằng Thần Khôn Ngoan. Con hãy mở lòng ra! Con hãy mở rộng lòng ra và hãy để cho Thần Khí Cha đổ đầy xuống tâm hồn con. Phải, con hãy chiêm niệm, vì đâu còn cách nào khác để con có thể đến được với Cha? Trong thinh lặng và cùng với lòng tin, con hãy nâng hồn con lên tới Cha! Con hãy dâng lên ý chí con cho Cha là Cha của con, và Cha là Đấng biết được các nhu cầu của con, Cha sẽ hướng dẫn con và nuôi dưỡng con. Vậy, này hỡi người con bé mọn, con hảy cố gắng làm việc, hãy làm việc chăm chỉ hơn! - Lạy Chúa, con sẽ cố gắng. - Con hãy làm hài lòng Cha bằng cách thưa chuyện với Cha! Con hãy c ầu nguyện cùng Cha! Con hãy cầu nguyện, và cầu nguyện luôn! Tất cả những gì Cha xin nơi con gom l ại một điều là cầu nguyện. - Lạy Chúa, viết với Chúa có phải cũng là một hình thức cầu nguyện không? - Phải đúng là như v ậy, bởi vì đó chính là lúc con đang ở trong cuộc đàm đạo với Cha là Thiên Chúa Toàn Năng c ủa con. Cha hài lòng khi Cha ở với con, vì còn gì lớn lao hơn cho con là được liên tục kết hiệp với Cha là Thiên Chúa của con? Giờ đây Cha đã kết hi ệp với con. Cha và con, con và Cha, chúng ta cùng hiệp nhất trong tình thương yêu. Này Vassula con của Cha ơi, bình an cho con! Làm sao mà con có thể nghĩ rằng con có khả năng viết ra tất cả các Sứ Điệp này chỉ dựa vào sức riêng con? Thực ra, một đôi khi Cha muốn ẩn Mặt đi, để làm cho con cảm nhận và hiểu rằng con không th ể nào viết được, và khi không có Cha dù chỉ một chữ về Thần Thông Hiểu Biết con cũng cũng phải bó tay. Cha chính là Đấng Mạc Khải, Đấng đang
5

nói, Đấng ban tặng, Đấng hướng dẫn, Đấng mạc khải, Đấng làm sống lại và nuôi dưỡng những kẻ vô thần. Này Vassula của Cha ơi, con có cảm thấy hạnh phúc được ở với Cha không? Con có vui sướng khi con biết mình thuộc về Đấng ấy không? Đấng ấy là chính Cha, là Thiên Chúa, Thiên Chúa H Sống, Đấng Tạo Hóa của con. ằng Cha là Chúa Tình Yêu. Cha là Cha c con, là Đấng giờ đây đang nói với con. ủa Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi C Thánh. Con hãy phó dâng mình con cho Cha. ực Cho dù con chẳng là gì, nhưng Cha vẫn tìm đến con, như người tình tìm đến người mình yêu. Cha đã thuyết phục được con yêu mến Cha và chia sẻ các Công Việc của Cha. Này hỡi người con bé mọn, Cha không kể gì đến các tài năng mà con không có. Cha là Đấng Toàn Mãn, thế nhưng Cha vui thích có con trong Nguồn Ánh Sáng của Cha. Cha vui thích có con trong Sảnh Đường Cha. Cha vui thích nuôi dưỡng con và làm cho con trở nên tốt lành. Này con của Cha ơi, con có hiểu như vậy không? Con đừng gây đau buồn cho Cha nhé! 2 Có người cha nào lại không muốn ở gần luôn bên con cái mình! Con hãy luôn sống thân mật với Cha! Dù ở hoàn cảnh nào, con đừng quên Sự Thánh Thiện của Cha! Cha thương yêu con và Cha mu ốn con yêu mến Cha với tâm hồn thánh thiện. Con hãy tôn trọng Lề Luật của Cha, vì tôn trọng Lề Luật là tôn trọng Cha. Con hãy yêu mến Lề Luật của Cha, vì khi yêu mến Lề Luật, con cũng yêu mến Cha nữa. Con hãy sống theo Lề Luật của Cha, vì khi sống theo Lề Luật, con cũng sống theo Cha nữa. Lề Luật của Cha sẽ dẫn con đến với Cha trong Nhà Cha, và cũng là Nhà của con nữa. Con hãy tìn tưởng nơi Cha, Cha là Đấng Quyền Năng Cao Cả. Chúng ta, Cha con ta? - Đến muôn đời, lạy Chúa. - Con hãy tán tụng Cha! - Lạy Chúa, xin giúp con tìm trong Thánh Kinh một Chương Tán Tụng, để con đọc cho Chúa. - Được rồi! Con hãy mở Thánh Kinh ra! (Tôi mở Thánh Kinh ra. Đó là chương 3, 52-90 Sách Daniel. Tôi đ đọc cho ã Chúa nghe nh ững câu ấy. Chúa tỏ vẻ hài lòng.) Ngày 17 tháng Giêng, 1989 (Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện. Được viết cho ngày 17 tháng Hai)
2 Do bởi sự thân mật và thân tình, cho nên một nghi ngờ chợt thoáng đến với tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi có phải Thiên Chúa đang nói hay không. Điều này khiến Người đau buồn.

6

- Bình an ở cùng các con! Lời Cha là Nguồn Sáng. Lời Cha là Bình An và Yêu Thương. Lời Cha là Hiệp Nhất và Hy Vọng. Các con hãy đến với Cha và hãy đọc Lời Cha thường xuyên hơn. Các con yêu dấu, Cha đây là Chúa Giêsu, là Đấng giầu lòng Thương Xót, là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của các con, Đấng hạ mình ngự xuống qua dụng cụ yếu hèn này để Lời Cha ghi khắc trong đó. Tình Yêu Vô Biên và Lòng Thương Xót Rất Mực Dồi Dào của Cha đã thôi thúc Cha ngự xuống trong sa mạc này và cũng là nơi khô cằn này, để tuôn đổ Thần Khí Cha trên mọi người trong các con. Hỡi loài người thụ tạo! Cha ngự xuống để dẫn thủy vào vùng đất cằn cỗi này và khơi nên những dòng sông tuôn chảy ra từ chính mảnh đất đang khô cạn nước này. Cha ngự xuống để đổ tràn trên con Phước Lành của Cha, như những giọt sương mai trong lành. Cha đến để xua tan tất cả sự dữ này và diệt trừ mọi điều trái với luân thường đạo lý, mà thay thế vào đó bằng Bình An và Yêu Thương. Ngày nay Môi Cha b khô dộp lên vì khát mong tình thương yêu. Cha ị cần tình yêu mến của các con. Cha khát mong tình yêu mến. Cha khát tình thương yêu... Thánh Tâm Cha mong muốn các con học biết được cách yêu mến Cha như thế nào! Cha mong muốn làm sao một ngày kia các con đạt tới tột đỉnh của tình yêu mến và tự thốt lên tiếng: “Bố ơi Bố!” Lúc đó... chỉ lúc đó, các Vết Thương của Cha mới bắt đầu được chữa lành… Cha rất mong muốn các linh mục của Cha biết kín múc từ Nguồn Suối Tình Yêu Vô Biên c Cha và đổ đầy vào lòng họ! Tình thương yêu của Cha ủa dành cho họ thì Cao Cả, Cao Cả đến nỗi chỉ khi nào ở trên Thiên Đàng, họ mới thể hiểu được Tình Thương Yêu sung mãn ra sao. Các ngài phải phất cao Ngọn Cờ Hiệu Sùng Mộ của mình, cần giơ cao Ngọn Đuốc Chung Thủy của mình, luôn luôn mặc Áo Lễ Hội Khiết Tịnh của mình, và Tình Thương Yêu phải nên như biểu tượng cho đời sống mình, như vậy các con chiên Cha mới có thể nhận ra Cha ở trong các ngài và nhìn thấy rõ được Hình Ảnh Cha trong các ngài. Cha muốn các mục tử của Cha phải tinh tuyền, để trong sự tinh tuyền, hoa quả của họ sẽ nên vẹn toàn tươi tốt. Các con hãy làm cho Thánh Tâm Cha vui m ừng, và hãy hết lòng vâng theo Giới Răn của Cha. Yêu mến Cha là sống theo các Giới Răn của Cha. Hỡi con cái của Ánh Sáng, các con hãy yêu th ương nhau! Các con hãy sống Lời Cha. Các con hãy sống theo Lời Cha... Các con hãy nhận Bình An của Cha, và giữ gìn Bình An ấy trong lòng các con! Con hãy nhận Tình Thương Yêu của Cha và để Tình Thương Yêu ấy đổ ngập đầy tâm hồn các con. Cha sẽ đổi mới các con hoàn toàn, nếu các con biết mở lòng ra và đón nhận Cha. Các con hãy tin tưởng vào Cha. Các con hãy đến với Cha và Cha sẽ biến đổi các con nên một dân tộc mới, một dân tộc tinh tuyền! Các con hãy sống các Sứ Điệp của Cha và hãy suy niệm Sứ Điệp của Cha. Các con hãy đến cùng Cha v ới tình yêu mến! Các con hãy bước theo các dấu chân Cha! Các dấu chân này sẽ dẫn các con đến với Cha, tiến vào trong Nhà Cha và cũng là Nhà của các con. Các con đừng thẹn thùng, cho dù các con bất toàn đến thế nào, Cha sẽ mở rộng vòng tay đón nhận các con, cho dù tình yêu c ủa
7

các con có nguội lạnh đến đâu. Con hãy ngả vào vòng tay Cha, rồi Cha là Đấng Chủ Tể của Tình Thương Yêu, sẽ dạy các con biết yêu mến Cha và yêu thương lẫn nhau. Các con cứ đến với Cha, ngay cả những người chưa hề yêu mến Cha! Cha đã tha thứ cho các con rồi! Các con hãy đến, và Cha sẽ chữa lành các con. Phúc cho các con là những người có lòng tin, mặc dù mình chưa được thấy! Phúc cho những linh hồn bé nhỏ của Cha, những người mà Cha thương yêu riêng biệt. Các con hãy giữ tâm hồn mình bé nhỏ và đơn sơ, và đừng bao giờ muốn trở nên một cái gì đó. Các con hãy sống tinh thần bé nhỏ, để các con có thể len lỏi vào được tận thẩm cung Thánh Tâm Cha. Các con hãy sống như các trẻ thơ, với một Niềm Tin như-trẻ-thơ, vì sống như thế rất đẹp lòng Chúa Cha. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Các con hãy làm vui lòng Cha mà cầu nguyện với tất cả tấm lòng! Cha mong muốn các con cầu nguyện cho việc hiệp nhất, Sự Hiệp Nhất của Nhiệm Thể Cha. Cha mong muốn các con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Giáo Chủ. Cha mong muốn các con cầu nguyện cho tất cả các linh mục, cầu nguyện cho các con chiên vẫn chưa thuộc quyền Phêrô dẫn dắt. Tất cả các con trở hãy về với Phêrô mà giải hòa. Các con hãy cầu nguyện để chỉ có một Đàn Chiên và một chủ chăn. Các con hãy cầu nguyện cho Hoà Bình, Hiệp Nhất và một tình thương yêu rộng lớn hơn giữa các con. Các con hãy cầu nguyện để các con có thể cùng xum họp quanh một Nhà Tạm đề cùng ngợi khen Cha. Hỡi các con yêu dấu, các con hãy hiệp nhất và hãy nên một với nhau, như Chúa Cha và Cha là Một và như nhau. Cha chúc lành cho t ất cả các con. Ngày 22 tháng 1, 1989 - Chúa ơi? - Này con của Cha ơi, Cha đang ở bên con. Con hãy đi theo phương thức Cha đã đặt sẵn cho con. Con hãy cầu nguyện để Thần thông hiểu và chân lý hằng ngự trên con! Con hãy kiên trì, ngay cả khi người ta ngược đãi con. Con nhớ hãy chạy đến với Cha và Mẹ Thánh của con. Vassula ơi, hãy gìn giữ tất cả những gì Cha đã ban cho con. Con không phải là tiên tri đầu tiên bị các con cái yêu quí của Cha kết án và đối xử bất công đâu. Không, không ph ải. Chính các người bạn tâm phúc của Cha đã gây nên những Thương Tích trầm trọng trên Nhiệm Thể Cha. Chính họ không hiểu và cũng không biết việc họ làm. Này con yêu dấu, lòng dạ các bạn tâm phúc của Cha bị bối rối không yên, họ bối rối về việc Cha đã chọn con, họ bối rối vì đâu ngờ Cha lại có thể đoái đến một Người Tồi Tệ, và còn yêu thương người tồi tệ này nữa. Các bạn Cha đã không hiểu Thánh Tâm Cha là Nguồn Thương Xót sâu như Vực Thẳm.
8

Nhiều người trong họ còn mang tâmđịa thù hằn. H ằng ngày khi cầu nguyện cùng Chúa Cha, liệu các bạn ấy có đến cùng Ngài với một lương tâm trong sáng để xin Ngài tha thứ cho mình, cũng như họ tha thứ cho người khác không? Làm sao các bạn ấy có thể xin Chúa Cha tha thứ cho mình, trong khi cho tới nay, họ lại không tha thứ cho con? Họ phán xét con một cách không đắn đo do dự gì cả. Họ lớn tiếng kêu gọi hòa bình, mà hòa bình không tới. Chẳng có người nào trong nhóm họ biết sám hối về tình trạng tồi tệ của riêng mình. Niềm khao khát Hòa Bình m các h nồng nhiệt của các con ở đâu? Niềm khát mong ột hiệp nhất của các con ở đâu? Cớ sự khiến các con chia rẽ nhau hôm nay chính là do tình trạng tồi bại của các con, cùng với tinh thần Không Biết Tha Thứ của các con. Hỡi loài người thụ tạo, tình thương yêu của các con để đâu rồi? Các con có còn chút tình thương yêu nào không? Các con chẳng lẽ k hông còn sót lại chút khôn ngoan nào nữa sao? Cha là Chúa muốn nói rằng Cha sẽ trao ban ân sủng cho cả những người hèn mọn nhất trong các con, và đồng thời Lời Cha nói cũng đến với mọi dân tộc qua những người biết nói tiếng lạ và qua môi miệng của các dân ngoại nữa. Vậy mà những người ấy vẫn không biết lắng nghe Cha. Này Vassula của Cha ơi, con đừng lo lắng. Sự ngược đãi vẫn luôn xẩy ra. Phần con, hỡi con yêu dấu, con hãy nắm giữ những gì Cha đã ban cho con. Giờ đây con là con gái yêu quý của Cha, vì con đã được ơn Thánh Thần Cha tác động trên con. Vậy con hãy bám chặt lấy Cha! Con hãy kiên trì! Cha không bao gi ờ bỏ rơi con. - Vinh danh Thiên Chúa vì Lòng Xót Thương và Tình Yêu Thương của Ngài đã đoái xuống con! - Con hãy tin tưởng! Con đang ở trong Vòng Tay của Bố con mà! Chúng ta, Cha con ta. - Vâng, đến muôn đời. Ngày 27 tháng 1, 1989 - Cha là Chúa thương yêu con. Cha là Nguyên Lý hướng dẫn đời sống con. Con hãy cứ luôn sống như thế, vì Cha thực là Nguyên Lý của đời sống con. Con hãy ở lại trong Nguồn Ánh Sáng Cha. Con hãy làm hài lòng Cha bằng cách dẫn đưa các linh h đến với Cha! Con hãy t ra thương mến Cha với ồn ỏ những lời thân thưa ngây thơ của con. Con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Con hãy luôn cảm thức về Sự Hiện Diện của Cha. Giờ đây con hãy cư xử với Cha như một Vị Vua! Con hãy dâng lên Cha những vòng hoa đầy tình yêu mến. Con hãy dâng lên Cha lời nguyện cầu tựa hương trầm bay lên tới Thiên Đàng. Con hãy
9

dâng lên Cha các linh hồn, để Cha cứu rỗi họ. Con hãy dâng mọi người lên Cha, để Cha đem họ vào Lò Luyện Lửa trong Thánh Tâm Cha. Cha mu biến mỗi ốn người thành Ngọn Đuốc Sống Động của Lò Lửa Tình Yêu. Giờ đây con hãy tôn vinh Cha và con hãy truyền bá Tin Mừng với tình yêu mến dâng lên Chúa Tình Yêu. Con hãy đến và hãy dâng lời chúc tụng Cha. Xin chúc tụng Chúa vì đã đoái nhìn đến Nỗi Khốn Khổ của con và đã nâng con lên. Xin chúc tụng Chúa vì đã làm cho con được sống lại từ cõi chết. Vinh danh Thiên Chúa vì đã ngự xuống và bằng mọi cách đoái thương xu ống chúng con, để cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi. Xin chúc tụng Chúa, vì lòng thương xót Ngài ban cho các con cái c ủa Ngài. Amen. - Con hãy ăn lương thực từ Cha ban xuống. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa của con. Ngày 29 tháng 1, 1989 (Tối qua, tôi có một giấc mơ có tính cách biểu trưng: Tôi tiến vào trong một Nhà Thờ chật ních người. Thánh Lễ đang được cử hành. Mhà thờ quá đông người, nên người ta đã phải đứng. Hương trầm tỏa ngợp trong bầu không khí. Vị linh mục mang theo một chiếc hộp và tất cả chúng tôi đều biết chiếc hộp có chứa một Chim Bồ Câu còn sống. Linh mục sẽ thả Bồ Câu ấy ra, để Bồ Câu có thể tự do bay quanh chúng tôi, tạo niềm vui cho mọi người. Khi được thả tự do, Chim Bồ Câu bay lượn quanh chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều vươn cánh tay giơ ra để Bồ Câu có thể đến được với mình. Chúng tôi ai cũng đều biết rằng đó là một Ân Huệ nếu được Bồ Câu đến với mình. Chim Bồ Câu với mầu xanh da trời ấy bay về phía tôi. Tôi cảm thấy mình rất yêu mến Bồ Câu và tôi cũng biết rằng Bồ Câu cũng yêu mến tôi. Tôi giơ tay tôi về hướng Bồ Câu, thì Bồ Câu liền đậu trên các đầu ngón tay của tôi. Một cảm giác vui mừng đến độ kinh ngạc lan rộng chung quanh tôi. Một vài người tỏ ra bỡ ngỡ. Một số người khác hy vọng Bồ Câu cũng đến với họ nữa! Thế nhưng Bồ Câu lại tiếp tục bay vòng vòng không nghỉ, và rồi một lần nữa đến đậu trên các ngón tay của tôi. Tôi cẩn thận giữ Bồ Câu trong tay tôi và trìu mến áp Bồ Câu vào má trái gần tai tôi. Tôi nghe được những nhịp đập nhanh của trái tim Bồ Câu. Trái tim Bồ câu đang rộn ràng đập! Tiếp theo đó tôi thấy mình đang cô đơn bước đi trên một con đường, đó là con đường mòn. Dọc theo bên lề đường mòn ấy tôi thấy nhiều con vật nhỏ lạ
10

đang vồ nuốt nhau ngấu nghiến. Trên đoạn đường tôi đi, có một con chuột, mà mồm còn đang ngoạm một con vật, tiến về phía tôi, có ý làm tôi sợ hãi. Tôi không sợ, và tôi tỏ cho con chuột biết rằng tôi là “chủ nhân” ở đây. Tôi vội vã bước đi. Nó biết thế nên tránh sang một bên, rồi nó tấn công con sóc từ phía sau ở bên cạnh đường và lập tức nuốt chửng con sóc đó. Tiếp đến có con rắn xuất hiện ngay trước mặt tôi cách chừng 7 thước. Nó cũng chặn lối tôi đi, bằng cách nằm chắn ngang con đường mòn từ bên này qua bên kia. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi trông thấy được nó, bởi vì nó trong suốt như giấy bóng kính, khiến người ta không nhìn thấy nó mà dẵm lên, và sẽ bị nó cắn. Tôi không sợ nó, vì tôi đã quyết định tránh nó bằng cách bước qua nó. Thế rồi đột nhiên, từ phía sau tôi, ở bên phải, một con rắn khác trườn đến. Nó khác với con rắn kia, vì đây là một con rắn thích “tấn công”. Nó cũng trong suốt, nhưng có một dấu nhỏ trên lưng nó. Con rắn này nhỏ bằng ngón tay tôi và dài tới 3 thước. Tôi thấy mình bị mắc bẫy, nhưng lập tức tôi được Cha Trên Trời nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tôi được nhấc lên cao khỏi mặt đất đến 3 thước, nhưng tôi vẫn sợ con rắn dài ấy có thể chồm được lên tới tôi. Cho nên Cha Trên Trời kéo tôi bay về phía trước, lướt trên tất cả những con rắn này và đặt tôi xuống mặt đất bên cạnh một người bạn. Hai chúng tôi đang đứng ở phía cuối đường mòn, nơi có một bức tường, một bức tường chặn ngang cuối đường. Tôi quay đầu về phía bên phải, vì tôi nghe thấy điều gì đó. Tôi thấy con rắn thứ nhất đang tìm kiếm vật gì. Tôi liền bảo người bạn là người không trông thấy con rắn: “Đừng có di đ ộng! Hãy đứng yên!” Tôi tránh nói có con r để bạn tôi khỏi sợ và có thể cứ di chuyển. Tôi ắn, thấy con rắn thứ hai cũng đến nữa. Nó tới gần con rắn kia. Thế rồi con rắn thứ nhất, đang đói, đã tấn tàn bạo công con rắn thứ hai ốm yếu, nuốt chửng nó với một âm thanh đáng sợ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm, vì biết rằng con rắn đó giờ đây chỉ muốn ngủ, cho nên nó để cho chúng tôi được bình an.) - Cha sẽ nuôi dưỡng con ngay trước mắt những người bách hại con. Cha sẽ nâng con lên cùng Cha, đ họ không thể chà đạp lên con. Chính Cha là Đ ể ấng sẽ đồ mưa Sương Công Chính c Cha trên con. Này bông hoa yêu quýơi, Cha sẽ ủa không để cho người nào hủy diệt được con. Con được Cha bảo vệ và con được ẩn nấp trong cách tay của Bố mình. Con đừng sợ! Cha ở bên con. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Ngày 30 tháng 1, 1989 - Chúa của con ơi? Ôi lạy Đức Giavê, con yêu mến Chúa biết bao!! - Cha đây. Bông hoa yêu quý ơi, Cha thương yêu con. Thần Khí của Cha ở trên con. Con hãy cảm nhận ra Sự Hiện Diện của Cha! Không có Cha thì con v ẫn còn nằm
11

chết giữa những kẻ chết! Cha là Chúa đầy Lòng Thương Xót, đã cho con sống lại để qua con Cha dùng Sứ Điệp của Cha mà hồi sinh dân tộc vô thần này. Ngày tháng đang qua đi. Th giờ cũng đang chạy nhanh với một tốc độ ời kinh khủng nữa, và loài người thụ tạo của Cha thì lại điếc! Người ta đang lao mình vào trong t ăm tối. Người ta không để tai lắng nghe, mà cũng chẳng thèm tin vào những Dấu Chỉ Thương Xót của Cha! Với Tình Yêu và Lòng Thương Xót, Cha đã cứu chuộc các con và nâng các con lên cùng Cha, nâng niu đ các con ặt vào trong Thánh Tâm Cha. Cha ng xuống từ Thiên Đàng, từ Ngai Tòa Thánh ự của Cha và thương tình đoái xuống thế hệ vô ơn này. Tay các ngươi vẫn còn vấy máu tươi của các con cái Ta. Là máu, bởi vì các ngươi từ chối tin vào Sứ Điệp mà Ta đã ban tại Fatima. Như thế các ngươi đã từ chối tin vào sự cấp bách của Sứ Điệp. Và giờ đây các ngươi lại đang lặp lại những sai lầm của các ngươi. Máu mới sẽ lại tuôn chảy vì sự cố chấp của các ngươi. Này con của Cha ơi, rất nhiều con cái yêu dấu của Cha đang bị lòa mắt vì khói của Satan! Chính những con cái yêu dấu này đang nổi loạn không chút sợ hãi và chẳng chút do dự. Những người này chẳng còn chút lòng thành nào cả. Cha cũng chẳng tìm thấy nơi họ chú gì thánh thiện. Cha muốn tìm kiếm tình thương yêu, thế mà Cha chẳng tìm thấy. Nơi những người này không còn có công lý, và Khôn Ngoan lại được thay thế bằng Ngu Xuẩn. Đấng Khôn Ngoan ruồng bỏ họ, vì miệng lưỡi họ qúa ư lắt léo, chỉ lảm nhảm những lời giả dối. Những người nổi loạn này đã để Sự Kiêu Căng trở nên vương miện cho mình, và họ lấy Sự Bất Tuân làm châm ngôn sống và còn dùng như gậy quyền cho mình. Nơi họ Cha chẳng tìm thấy chút gì là bình an. Thực sự là không có. Đường lối suy nghĩ của họ không phải là đường lối của Cha. Họ đang đưa dẩy Thành Đô của Cha đến sự tàn phá và đổ nát. Ôi Cain! hỡi Cain? đâu là Thần Khí Ta đã phú ban cho ngươi? Có phải ngươi lại đang hướng tìm đến chỗ tự hủy diệt nữa hay sao? Ta đã biết ngươi chỉ thích bạo động ngay từ ngày ngươi sinh ra. Chắc hẳn ngươi cũng biết rằng điều này không mới lạ gì đối với Ta, nên ở đây ngươi dùng lối trá hình và ăn mặc như Linh Mục Thượng Phẩm. Ngươi đã lấy y phục của Ta mà hóa trang cho ngươi, đó là y phục của Ta bằng vàng và bạc, để che dấu đi chiếc áo choàng đen bên trong của ngươi, chiếc áo mà Con Thú Đen đã trao cho ngươi. Thự c sự trong ngươi không còn ánh sáng dẫn đường, nên ngươi muốn che dấu bộ mặt ghê tởm của mình bằng cách đeo mặt nạ để cho dáng vẻ bề ngoài của ngươi đánh lừa được cả những Người Tuyển Chọn của Ta. Mặt nạ của ngươi không thể đánh lừa được Ta, vì Mắt Ta biết rằng ngươi đang che dấu một ý đồ hủy diệt vô cùng to lớn đằng sau bộ mặt con chiên hiền lành. Ngươi tự trang bị đầy mình bằng những Sự Dữ! Và giờ đây ngươi đang có mưu đồ chinh phục thế giới, để dập tắt nốt chút ánh sáng còn sót lại trong lòng mọi người. Ngươi có mưu đồ làm tăng thêm tình trạng vô kỷ luật và hủy diệt tất cả những gì là Thánh Thiện, truất phế những người có thẩm quyền, để ngươi độc chiếm Thánh Điện của Ta. Này con của Cha ơi, đây là những loài Rắn Độc mà Cha đã cho con thấy trong một thị kiến. Chúng bò lên tất cả các Bí Tích Thánh và bò vào cả trong Nhà
12

Tạm của Cha. Chúng sẽ đánh lừa được nhiều người. Người ta sẽ trở nên mù quáng, mù quáng trước cái mã bên ngoài c những kẻ mạo danh. Những linh ủa hồn đáng thương này dễ tin theo biện luận muốn thuyết phục rằng những gì họ được nhìn thấy tận mắt và ở ngay trong thời đại của họ, là chính Vị Linh Mục Thượng Phẩm kia! Dưới nếp áo ngụy trang hào nhoáng của minh, Vị Này sẽ đem vào trong Giáo Hội Cha cả một Phong Trào Đại Phản Đạo. Người ấy sẽ mang đến sự tàn phá, thế nhưng tất cả tàn phá ấy sẽ được ngụy trang bằng những hiện tượng lạ, bằng những điềm báo kỳ bí cũng như bằng những dấu chứng trên bầu trời. Họ quăng ném Hy Lễ trường cửu của Cha xuống, dày đạp dưới chân và dẹp bỏ. Tất cả đều được thực hiện dưới hình thức ngụy trang một cách thâm độc. Thành Đô Thánh của Cha sẽ bị đặt dưới quyền lực của Cain, bởi vì họ đã chối bỏ những Cảnh Báo của Cha. Cha, với đôi chân không, đã đến với họ một cách bất ngờ, thế nhưng họ lại chế nhạo Cha. Nhờ có các linh hồn dấu yêu của Cha mà Quyền lực của Cain chỉ kéo dài được một thời gian ngắn mà thôi. Những linh hồn này biết sống đời sống đền tạ, cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Cha đã biết tất cả mọi việc này và các hy sinh của các con đã không trở nên vô ích. Lời cầu nguyện của các con có thể chấn áp được Sự độc ác và tội lỗi. - Chúa ơi, điều gì sẽ xẩy ra cho những người thánh thiện của Chúa? - Thật là hết sức đớn đau cho Cha, vì nhiều người sẽ bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài của kẻ ấy. Dưới mặt nạ ngụy trang là con chiên hiền lành, kẻ ấy sẽ lôi kéo được nhiều người đồng lõa ủng hộ mình. Thế nhưng Cha đã cho phép con nhìn thấy sự thật bên trong của kẻ ấy giống những thứ gì. Đó là những thứ thuộc loài Rắn Độc, chết chóc... Vassula con ơi! Cha sẽ dùng sấm sét kinh hoàng và tia Lửa để đạp đổ tên Phản Loạn này cùng với tất cả những kẻ đi theo nó. Cha sẽ đạp nát nơi trú ẩn của họ, vì nơi này dựa vào chính Sự Giả Dối mà xây nên. Cha sẽ biến đổi nơi trú ẩn của họ thành đống rác rưởi, vì nền tảng cơ sở nầy cũng dựa trên Sự Dối Trá. Rồi Cha sẽ triệu tập các Abel của Cha lại. Cha sẽ ôm tất cả vào lòng với tình thương yêu lớn lao . Cha s để tất cả trú ngụ trong Thánh Tâm Cha. Mọi ẽ người sẽ như những bồ câu tinh tuyền, và sẽ được nương náu trong Thánh Tâm Cha. Con hãy nhìn chung quanh con mà xem! Con không th ấy gì sao? Con không nhận ra bao nhiêu người anh chị em của Cha đang âm mưu chống lại Cha sao? Này con của Cha ơi, Cha đang bị phản bội bởi chính những người thân yêu nhất của Cha. - Chúa ơi, tại sao họ làm điều này cho Chúa? Phải chăng là họ thực sự không nhận thức được điều họ đang làm sao! - Này con của Cha ơi, chính lòng Kiêu Căng và Bất Tuân của họ đã làm cho họ bị mù quáng.
13

- Hình như họ đơn sơ nghĩ rằng minh đang làm đúng! - Làm sao họ có thể tin điều mình đang làm là đúng khi họ tự phá bỏ Lề Luật Cha? Họ không vâng lời. Cha không bao dung sự bất tuân nào cả! Họ đi theo lề luật của kẻ thù Cha. Họ đang triệt để đi theo vết chân của kẻ thù Cha. Chính kẻ thù Cha đang muốn dẫn họ tới chỗ tự sụp đổ và tàn phá! Như cơn gió Đông thổi, Cha sẽ làm tan tác những kẻ nổi loạn này. Con cứ chờ mà xem! Con hãy cầu nguyện thay cho họ! Con hãy yêu mến Cha và hãy làm dịu Phép Công Thẳng của Cha! Con hãy vinh danh Cha bằng việc đem các linh hồn đến với Cha, để họ có thể nhận được ơn cứu rỗi. Mắt Cha đặc biệt sẽ lưu tâm tới giới trẻ của thời đại đen tối này. Nào, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Ôi lạy Cha, xin thương đến các con cái Cha, nhất là các bạn trẻ! Xin hãy nhận lấy các linh hồn này và đặt họ dưới bóng cánh Cha. Xin cứu họ khỏi tay Quỉ Dữ. Xin đưa họ ra khỏi trạng thái hôn mê đang bao quanh h ọ. Xin đổ xuống họ đầy tràn ân sủng Thánh Thần Chân Lý của Cha và đem họ vào trong Ánh Sáng của Cha cho đến muôn muôn đời. Amen”. - Con của Cha ơi, con hãy đến m à nghỉ ngơi! Cha không bao gi bỏ rơi con. ờ Những thứ người ấy sẽ không thể lấy đi khỏi con Ánh Sáng mà Cha đã ban cho con. Nên con đừng sợ! Cha luôn ở với con. Nào, Chúng ta, Cha con ta? Con cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha chứ? - Vâng lạy Chúa, con yêu mến Chúa cho đến chết.

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful