Popper Péter

Ne menj a romok közé!
A megszakadt kapcsolatok tragikuma

Sorozatszerkesztő: Popper Péter Borítóterv: Malum Stúdió © Popper Péter – 2008 ISBN 978-963-248-051-0 ISSN 1585-4000

Felelős kiadó: Jenei Tamás Felelős szerkesztő: Palcsó Mária Tördelőszerkesztő: Jeges Erzsi

Nyomta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

Örökre szép, Mi szép volt egykoron! (Illyés Gyula)

Úgy képzelem, hogy a Múlt kezében van egy varázsecset, amivel életed minden szépségét feketére festi. Minden szerelmet keserűséggé, minden boldogságot csalódássá, minden sikert kudarccá változtat. Azt hazudja, hogy akkor könnyebb lesz a búcsú attól, ami elmúlt, végül talán még az élettől is… Ne herdáld el önkíméletből, gyávaságból sorsod ajándékait!

Az egyetlen életszabály: Ha valami méltósággal megtehető, akkor jó. Ha nem, akkor elvetendő.

(Lin Csi)

Valamit elmondanék az Olvasónak, mielőtt továbblapoz
Tulajdonképpen az élet legkeserűbb helyzeteiről írtam. Arról, hogy miként tűnnek el a boldog pillanatok, a pótolhatatlan értékek az életünkből. Arról, hogy kapcsolataink véget érhetnek, helyzeteink labilissá válhatnak, biztonságunkat, érzelmi kiegyensúlyozottságunkat megrázhatja az öregedés, a betegség, mindenféle társadalmi átalakulás. Száll az idő itthagy engem – írja Apollinaire. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy az idő otthagyhat minket, magányos vergődésünkben? A divatos és olcsó álpszichológiai tanácsadó-irodalom tele van olyan témákkal, hogy milyen trükkökkel lehetünk sikeresek, gazdagok, boldogok. Én inkább arról írok, hogy miként lehet embertársaink számára elviselhetően boldogtalannak lenni. Ez a téma elkerülhetetlenül bevonzott gondolatokat előző könyveimből is, amelyek semmi esetre sem idegenek ebben az írásban. Elnézést kérek az ilyenkor ismétlődő mondatokért – nem tudtam és nem is akartam kihagyni őket. Megértésüket kéri: a Szerző

5

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer…
Rólad szól ez a Kosztolányi-verssor? A fiatalságodról? Az életedről? Szerelmeidről, érinthetetlenségeidről, gyűlöleteidről? A múltadról, ami örökre él a szívedben? Vagy csak a sérelmeidről, különösen akkor, ha minden nap újratanulod őket? A rosszról, aminek egyedül van valóságértéke számodra? A jó és örömteli dolgokról, amelyek már álomszerű messzeségbe kerültek tőled? Talán nem is léteztek. Vigyázz! A sérelmeket meg kell bocsátani. Nem szabad magadban őrizni őket. Még egy gonosz, társadalomellenes cselekedet jogi következményei is elévülnek egyszer. Vagyis a büntetőjog is számol az idő múlásának következményeivel, amikor a bűntettnek már nem marad nyoma a priuszban. A megbocsátás tehát elfelejtést jelent. Borghese egyik elbeszélésében sok ezer év elteltével találkozik Ábel és Káin. Beszélgetnek. Ábel megkérdezi: – Mondd, Káin, emlékszel arra, hogy te egyszer megöltél engem? – Ne haragudj. Nem emlékszem. – Az nagyon jó – mondja Ábel–, mert ameddig tart a bűntudat, addig tart a bűn is. Egy magyar politikai vezér viszont harsányan kijelentette: – Én megbocsátok, de soha nem felejtek! Ez valami új honi találmány lehet. A felejtés nélküli megbocsátás. A bűnre való emlékezés vád és bűntudat nélkül. Avilai Szent Teréz írja: „Boldog az, akinek bűne megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. „ No, de a megbocsátáshoz nem kell hívő embernek lennünk! Csak jó embernek. Ez is sok? Hát akkor rendes embernek. Aki nem őrizgeti magában az összes rosszat, amit átélt. Ahogy a latinok mondták: Non numero horas nisi serenas. Csak a derű óráit számolom. Még valamit a könyv címéről. A zsidó legendák hősei között kiemelkedő szereplő rabbi Akíba (Akíva). A rómaiak júdeai uralma alatt élt. Idősebb korában mártírhalált halt a zsidóüldözések idején. Két híres sztori szól róla. Az egyik: négyen rabbik elmentek tanulni a Kabbala ezotériáját. Egyikük megőrült, másikuk öngyilkos lett, a harmadik elhagyta a zsidóságot. Egyedül rabbi Akíba tért vissza ebből a szellemi kalandból ép elmével. A másik történet: Akíba úton volt, és egy nagyváros forgalmas, zajos utcáján esteledett rá. Imádkozni szeretett volna. Tudta ugyan, hogy utazók és vándorok részére van egy rövid esti ima is, de ő a teljes imát akarta elmondani. Ehhez egy nyugodt helyet keresett. Megpillantott egy romos épületet, oda ment be. Ám ott állt vele szemben Gábriel arkangyal, és elkergette. Később tanítványainak így mondta el a kaland tanulságait: Az ember soha ne menjen a romok közé! Utcán is lehet imádkozni. Aki az utcán imádkozik, elég, ha a rövidebb imát mondja el. El kell mondanom azt is, hogy az idézeteket félreértve többen azt hihetik, hogy ez vallásos könyv, a szerző mélyen hívő ember. Egyik feltételezés sem állja meg a helyét. Ez a könyv az emberi kapcsolatok, főként a nők és a férfiak viszonyának válságairól, buktatóiról szól. A szerző pedig mélyen szkeptikus, de mindig hangsúlyozza, hogy a szó jó értelmében nem arról van szó, hogy semmiben sem hisz, hanem arról, hogy mindent lehetségesnek tart. Ennek megfelelően a Bibliát nem csak az európai kultúra alapkönyvének tekinti, hanem rendkívül mély és bölcs pszichológiai tanítások rejtekhelyének is.

. szeretett fiam. Ha döntened kell bármiről. ne feledkezzen meg az indiai Dighitti rádzsa tanításáról. Ne tekintsd meg nagyon közelről. hogy amikor az élmények. Dighávu. amit fiának szánt: Ne nézzed nagyon messziről. álláspontok.6 Az olvasót viszont arra kérem. viselkedések különböző lehetséges formáit akarja megítélni.

nemcsak az. verses rádfogásaimból S biztasd magad árván. szép üzenet) A válófélben lévő házastársak között fellobbanó durvaságok. Amikor már csak önmagukat ismétlik. Szívemből azt felelném: ameddig úton vannak. a pestis. Rúgni. amelyek a beszélgetést helyettesítik. hogy legyenek. szerelmesen. hogy a szerelem extázisában mindenki csakis a legragyogóbb arcát mutatja. Persze a szétválásnak valódi okai. Ady írja: . kihúzni a rohadásból – ez az igazi emberi magatartás. motívumai kell. indulatos párokat: Ismerlek én titeket. hogy éppen a tönkrement szerelmi házasságok zömében a házastársaknak fogalmuk sincs. hogy még mindig erős kötelékek fűzik össze őket. hogy a szerelem idővel szeretetté változik. tépni. Amíg még tartanak valahonnét valahová. Van egy házad.. cibálni kell. akkor véget ért. Nagy baj ez? Baj. vagy esetleg mindkettőjüket. A gyermekágy. befolyik a víz. Hozzá kell tennem: vagy unalommá. aki Nem bírt magának mindent vallani S ráaggatott díszeiből egy nőre…. a tatár és a török – hamar elvitte vagy a férfit. vagy a nőt. Hogy te is voltál. Akkor már nem ház? Nem a tiéd? Fiatalkoromban azt mondtam egy okos lánynak: – Én nem vagyok hajlandó rohadó kapcsolatokban élni! Azt felelte: – Akkor nagyon sok kapcsolatod lesz. Hogy szép énemből valamid maradjon. Ma az a frázis járja. És már döntened is össze az egészet. hogy kivel élnek együtt! Ennek egyrészt az az oka. de kissé hosszú ideig tart. rossz gazdákat. monológok hangzanak el. végszavaik vannak. És valóban: egy ókori vagy középkori házasság nem tartott olyan sokáig. Meg kell próbálnod megmenteni.Milyen régen csupán azt keresem. esetleg gyűlölködéssé.7 Sírig tartó kapcsolatok Van? Nincs? A vénség végéig tartó extázis? De fárasztó lehet! Élet szerelem nélkül? De unalmas! Eötvös József azt írja naplójában: A házasság jó dolog. Másrészt az emberek nagy részének a szerelmében van egy nárcisztikus elem: vágyaikat rávetítik szerelmükre. Lukas a teteje. utálatok azt jelentik. és tulajdonképpen a másikról alkotott fantáziájukba szeretnek bele. amiért nem felelt meg a szerelemben keletkezett fantáziáknak. hogy a valóságban mégsem olyan. örömeikre? A pszichoterapeuta sokszor azt tapasztalja. Füst Milán így korholja az elhamarkodottan szakító. Végül is meddig él egy kapcsolat? Házasság vagy barátság – mindegy. Én csodás. Ugyanis minden kapcsolat rohad néha. ő lesz a bűnös. hogy két ember fejlődési útja gyakran idővel különválik? Ez feltétlenül árnyékot vet visszafelé közös élményeikre. (Elbocsátó. Azonnal elmenekülni – nem megoldás. . hogy elszakadjon. S amikor kiderül.

Persze mindenre a gyerek az ürügy. sőt veszély esetén az életét is kész értük feláldozni. az érzelemvilág túl-fejlettsége? A konzervatív erők (Thanatosz) felerősödése az életkor előrehaladtával? Az összetartozás érzésének megsemmisíthetetlensége? Biztonságkeresés. kapaszkodás az öregséggel egyre idegenebbé váló világban? S bármi is legyen az ok. De hosszabb-rövidebb idő múltán eljöhet a nap. Szívüket a birtoklás vágya és a veszteség . vigyázzanak! Nem a szeretetről vagy az összeszokásról van szó. amire a fennmaradásukhoz szükségük van. hogy könnyebb lett a szívük. A romos háznak teljesen össze kell dőlnie. miattuk maradnak együtt. hiába váltak el. bíró úr. s ezzel megbántanánk valakit. akár együtt kávézhatnak. Amelyik nem engedi az egykori gyermeket teljesen felnőtté érni. hogy ne legyen csonka a család. Elmúlt belőle ez a feszültség. – És most akarnak elválni? – Dehogy. a magányos szülő miattuk házasodik újra. a legkívánatosabb tömegbázisa mind a diktatúráknak. A tyúkanyó vagy a cicamama mindenre gondosan megtanítja gyerekeit. amikor egy reggel meglepődve úgy ébrednek fel. már régen ez a tervünk. uram? – Kilencvenöt. hogy szívünket feltárva elárulnánk az igazságot. hogy belelássanak? A taoista Tu Csi Sui így ír: Félünk. önvigasztalások helyett. hogy az embernél mindhalálig fennmarad? Az agy. mert anya vagy apa kell a serdülőnek. a legfontosabb kérdés: természetes-e a gyerek-szülő kapcsolat ilyen hosszú ideig történő fennmaradása akkor is. Csak meg akartuk várni. Jól tette? Jobb lenne nyitott szívvel élni? Vállalnád. Ma nálunk a megkötött házasságoknak több mint a fele felbomlik. A házastársak legtöbbször felszabadultan gyűlölik egymást. – És ön? – fordul az asszonyhoz. amikor a gyerekkor már régen elmúlt? Kérem.8 Amíg megmarad a gyűlölet. ha szembe jön a másik. és esetleg évekig pereskednek a válás. amikor az utódok felnőttek. hogy kard van előttük. hogy megszüntessék a családi poklot. A bíró megkérdezi: – Hány éves ön. a vagyon. beszélgethetnek. Most már találkozhatnak. amíg meghalnak a gyerekek. amíg átmennek az utca másik oldalára. addig hatalmuk van egymás felett. – Kilencvenkettő. amely olcsó és tetszetős mítoszokkal jelszavakakkal és tekintélyszemélyek által könnyen irányítható. Hanem konzervál egy belső lelki feszültséget a testi és intellektuális felnőttség és a szociális és érzelmi gyermekként maradás között. s mások bírálata a hátuk mögött. avagy miattuk marad egyedül. E szociálisan és érzelmileg gyermekded nemzedék. Ám ez az ösztön lassan kialszik. hanem a kölcsönös érzelmi függőségről. Mi minden van a szívben? Gárdonyi így fejezi be az Isten rabjait: A szívet azért rejtette el az Isten. nehogy mostohájuk legyen… Ismerik a viccet? Egy házaspár beadja a válóperi keresetet. hogy új épülhessen a helyén. Ettől kezdve szabadok! És most már valóban van hely az életükben igazi új kapcsolatoknak az eddigi bosszúviszonyok. mind a globalizációs társadalmaknak. Miattuk válnak. Minek tulajdonítsuk.és lakásmegosztás meg a gyerekelhelyezés vitáiban. A hatalommal rendelkezők örökösen arra gondolnak. hogy senki se lássa.

Akkor mit tegyünk? Hallgassunk minden olyan dologról.– polivalenciáját! Merre vezet az út a Nemtörődömség Birodalmába? Először is be kell látni. A valóságot ugyanis senki nem tudja. mint a fűzfa: ha a szél nem fúj. az emlékek hatodik és hetedik ajtaja jobb. ha téved. Jaj de nagyot téved egy elefánt. hogy a lélek valóban struktúra-e. ha zárva marad. Egymásnak ellentmondó vágyak. hogy személyes titkai legyenek. megaláztatást vagy féltékenységet okoz. Kérdés. És így tovább. amit a környezeti hatások hívnak. aki el tudja viselni érzelmeinek ambivalenciáját. A szívem és a szellemem csak úgy szabadíthatom fel. amilyen a víz. ne tedd! – felelte. tiszta vagy iszapos. aztán elvesztettem egy nap alatt. Miért keletkezik ez a halmazat? A keleti bölcseletek szerint. ha téved. ne akard a partnered vállára lőcsölni! .9 félelme gyötri. egykori agy tárolt előző életében? Azt állítják. Mindenkinek joga van ahhoz. ami egy kapcsolat szempontjából jelentéktelen. s az valósul meg belőlük. az tévedhet is. amelyek ritkán vagy ma már egyre gyakrabban emlékezetbe idézhetők. törekvések. most még őszintébb leszek hozzád! ~ Kérlek. Csakhogy: hogyan emlékezhet egy mai elme olyan eseményekre. ha téved. Aki nagyon biztosan állít valamit. hogy az elmúlt életek lenyomatait az aura őrzi. Két elefánt. Olyanok vagyunk. A félelem nem teszi-e szellemedet tested szolgájává. de még nem értük el. Ismerik a francia gyerekdalt? Egy elefánt. menekülni akarsz? Mi. A mai embernek talán túl sok minden van a szívében. hogy az ember lelkében több személyiséglehetőség lappang. Régen állítják a pszichoanalitikusok:Az a felnőtt ember. álmok. Több. – Ennél őszintébb már ne legyél! Már akkor tudhatott valamit a bizalmas közlések határairól. Én kijavítom. ha elutazom a Nemtörődömség Birodalmába. ha téved. mélyhipnózisban. Summa summarum: a lelkünk teljes kitárulkozása még a legbizalmasabb kapcsolatban sem ajánlatos. mint amit kibír. Végül is az a kérdés merül fel. mind a túlburjánzó hazudozás és elhallgatás nem embernek valók. amikor állandóan védekezni. amelyek hisznek a reinkarnációban. Ne légy gyáva és gyenge. s a másiknak csak fájdalmat. az nagyot is tévedhet. Vagyis ahogy a Kékszakállú bizonyságot tesz róla: az első öt ajtó kinyitásakor kivilágosodik a vár. amelyeket egy már régen felbomlott. nyugodtan állunk. olyanok vagyunk. mert újra sötétséget hív. előző életek esszenciális lenyomatai. egy beszélgetés során így szólt a barátja: – Ha akarod. hogy milyen gondolati háttérrel mondjuk: a tökéletes szkepszis megvető tagadásával vagy a „minden lehetséges” beállítottság megengedő türelmével. viseld egyedül a terheidet. provokálnak. Füst Milánhoz. Lehet mondani? Miért ne lehetne – és sok mást is. hogy mind a túlburjánzó őszinteség. aztán elvesztettem egy pillanat alatt. Aki állít valamit. akik szeretjük a taót. pl. Jaj de nagyot téved két elefánt. de ha a szél megindul. mint fövény a vízben. ifjúkorában. Teljesen birtokolni akar egy emberi lelket. ahogy a modern pszichológia tanítja vagy pedig halmazat – a keleti felfogás szerint? A halmazat mellett szól az a tény. Gyakran elértem a tisztaság nyugalmát egy egész napra. Márai idézi Az igazi című regényében egy gyóntató pap szavait: Maga nagy bűnt készül elkövetni. De a lélek. szétrombolják az intim kapcsolatokat. megindulunk mi is. Némelykor pedig elértem a tisztaság nyugalmát egy esztendőre.

aki fontos vagy egykor fontos volt a másiknak. valamilyen erős érzelmi megrázkódtatás stb. S ha még éretlenül félni fogunk a felnőttségtől. huszonhat éves koráig négyszer is volt szerelmes. ha nem tudsz nélküle élni. S egyszer csak megszólal a nagy maci. bár menne el… Mindezt fojtsd el magadban! Tudom. a magunkra maradottságtól. ha egyikük se nő fel. a plüssmedvék. Ha valamelyikük akármilyen hatásra – pl. Meg kell ismételnem: ne légy pukkancs! Az ember sok olyat mond dühében. Mert csak addig van szükségük egymásra. János vitéz és a többiek. hogy mennyire szüksége lesz rá az új embernek. örök nyomot hagyhat. ha az elfojtás nem sikerül tökéletesen. féltékenyen várja testvére érkezését.10 Ám köteles vagy beavatni a partneredet. ha érzelmileg komoly dologról van szó. pszichoterápia. – felnőtté válik. az „egyedül kell boldogulnunk”-tól. csak szeress. Ki védi meg őt? Egy hős. pl. Egy vitéz. új szerelem. a tenger? Abban Öcsi magányosan. Pl. hogy neurotikus lehetsz tőle. csak közönyös legyél. Egy rettenthetetlen: Egy másik ember! Igen. mindig egy másik ember véd meg minket. ki véd meg minket? Egy fiú vagy egy lány. Az európai erkölcs kötelességeddé teszi. ha ki akarunk szabadulni a terhes családi kötelékekből. mondjuk. tudom. de időnként untat. ne tedd őket maradandó sérelmekké. Verset mondanak arról. elmagyarázza a szokásokat. egy másik ember! Ám hatásos védelmet adhat-e két infantilis ember szövetsége? Leonardo da Vinci így határozta meg a boltívet: A boltív két egymásnak támaszkodó gyengeség. háromszor megkívánt valakit. és csalódottan eltávolodnak egymástól. csak távolodj el stb. a másik riadtan nem érti. mégis nagyon fájhat. amelyből végtelen erő keletkezik. ötször tetszett neki és jólesett egy kis flörtölés – és . feltéve. a Hahó. de néha eleged van. amit nem gondol komolyan. azt kívánod. szorongva. Mégis. a bohóc. ha ezek csak átvonuló hangulatok. hogy mutassa neki a világot. indulatból életed értékeit! Gyermeklelkűek házasságkötése (Infantilis vonzódások) Emlékeznek-e Török Sándor egyik filmjére. Új szerelem? Hogy is van ez? Valaki. hogy egyértelművé törd magad. már csak idegesítem fogja partnere gyereklelkűsége. Ne herdáld el könnyelműen. Nem elvetendő lehetőség talpon maradásra a világgal szemben. Anyukája már a kórházban van. hogy nehéz. S ha a valóságban nem így van? Ha szeretsz. a törvényt… S a végén hangjuk összeolvad egy kántálás-szerűségbe: S ha félni fog a sötétben. sőt gyűlölködsz. hogy mi történik. egy férj vagy egy feleség. beleszerettél valakibe vagy más okból el kell hagynod! Nem szabad becsapni senkit.

A sors segítse valamennyi próbálkozást! Intermezzo (Melyik úton menjünk tovább?) Amikor a kapcsolatok megszakadását vizsgálva meg akarjuk őrizni pszichoanalitikus orientációnkat. akik ökölcsapásokkal válaszolnak. hogy erkölcsi értékteremtőnek. hazudozás. illetve mamaként is funkcionáló partnert? Ez hordoz egy izgalmas ízt. elintéz. A . Szerinte a világ megismerése csak precíz kutatásokon alapulhat. Freud mosolyog a filozófusokon. az emberi kapcsolatok közismerten szigorú erkölcsű filozófusmesterével. Inkább hazudjuk el őket? És mi történik akkor. Igen nehezen. amikor Párizsban a kis Momo megkérdezi a boltja előtt pipázó öreg muzulmánt: Tessék mondani. lehet élni szeretet nélkül? Sóhajtva felel: Kis Momo. talán a kora gyerekkori. sőt a pap előtt kimondta a boldogító igent. de kimondta: Péter. hogy lehet… A jelenet emlékeztetett Ajar Előttem az élet című regényének egy epizódjára. S ebben a pillanatban magabiztos oroszlánná változik. lehet… Néha keserűek az élet igazságai. de azt hiszem. én azt tapasztalom. és nagyon becsületes volt. én nagyon szégyellem. Megkérdeztem tőle: Éva. mentes minden álszentségtől. amely egyetemes megoldást ad az élet minden problémájára. titkos randevúk? Lelepleződés. hogy miután az anyakönyvvezető. a tradicionális és az adott értékrendnek) tulajdonítják. tehát a társadalomfilozófiát és nem a pszichológiát tartják illetékes elemzőnek és magyarázónak. S végül az „oroszlán-megoldás”. A polgár riadtan és tétovázva keresi az útját az emberi kapcsolatok egyre átláthatatlanabb dzsungelében. Sőt maga Freud a pszichoanalízist teljesen alkalmatlannak jelenti ki arra. hogy élete javáról mond le? Bujkálás. gyávanyuszi-lelkű gyermekded lány vagy fiú egy nála is infantilisebbhez kapcsolódik. s ennek megfelelően bírálja – sőt elutasítja. Egy szorongó. Mindenesetre a védettség és biztonság szempontjából ezek jól működő kapcsolatok lehetnek. védelmet. az apa és az anya iránt érzett erotikus komplexusok és fantáziák miatt. Mindent megszervez. Az emberi viszonyok alakulását elsősorban társadalmi hatásoknak (mindenekelőtt a világnézetnek. és semmiféle intuíció. ha egy infantilis nő vagy férfi igazi felnőttet keres támaszként a hazulról történő elszakadás érdekében? Vagyis papaként. válás? Vajon melyik oldalról jövő csábítást és csábítót fogja megutálni? Vagy… Álljunk csak meg egy percre! Egyszer a Kossuth Rádióban volt egy élő adásban zajló beszélgetésünk Ancsel Évával. Az ifjúság hajlamos belezülleni a szabadságba vagy az aszkézisba. Számos világhírű filozófus a freudi életművet egy új világnézet kialakításaként értékeli. ha úgy érzi. különösképpen pedig világnézetként fogják fel. sejtés. eldönt. sugallat. biztatást ad.11 most azt hiszi. botrány. A mi korunkban ez még csak vágyfantázia. válaszutakhoz érkezünk. de válaszolni kellett. A világnézetet olyan filozófiai konstrukciónak tartja. lehet egyszerre két emberbe szerelmesnek lenni? Vérvörösre gyúlt az arca. az elkövetkező negyven évben semmi hasonló nem fordulhat elő vele? És ha mégis. elvont spekuláció vagy érzelem nem játszhat szerepet benne. Az egyházak rendíthetetlen hitük bizonytalanságában hadakoznak a kinyilatkoztatott erkölcs minden liberális lazulása ellen. az erkölcsi ítéleteknek. akkor mi következik? Magára erőszakolt hűség? Lelki vergődés? Az érzelmek elfojtása az erkölcs nevében még akkor is.

a vágyam. s az olvasónak is ismernie kell az ellenvetéseket. Jól ismerjük. Wittgenstein legfőbb dicsérete az. hogy az emóciók világában is működik-e ugyanez a reguláció. Legfeljebb ők használhatják fel a mélypszichológia számukra fontos felfedezéseinek elemeit. hogy csak azokkal a lelki jelenségekkel tud foglalkozni. ha az sérti a társadalmi konvenciókat).) Tömeghatását tekintve egyedül a vallás figyelemre méltó ellenfél. sőt általában a pszichológia érdeme. hogy az igazságra törekedjen (akkor is. hol van a dühöm. az ismeretek kódolt raktárából való egyes elemek tudatba emelésének lehetősége. az érzelmek és ösztönök racionális magyarázatának feladása. amelynek érdeme éppen abban áll. ha a fizikát tekintjük az ideális tudománynak. De e vonatkozásban is csak kísérlet arra. Mindezek alapján nyilvánvaló. hogy a pszichoanalízis. Ezt azért tartom fontosnak. reakció. Ehhez azt teszem hozzá. az idegpályákon szabadon száguldozó emocionális részelemek hirtelen összeállásával. és utasítson el az ember különleges helyzetére. az idő felbontása. mint a kaleidoszkóp: egy-egy helyzetre összeáll egy érzelmi-indulati mintázat. Ennek során egyik fontos feladata.) Karl Popper főként azt kifogásolja. hogy van érzelmi-indulati raktárunk is (a tudatalatti). Ez a nagy vigasztaló az élet szörnyűségei és reménytelensége ellen. nehogy szemléletünket valamiféle kritikátlan freudista csőlátásos világnézetnek tekintsék. században a római katolikus egyház ugyancsak megkísérelte. sem a vallás. hogy a XX. Ilyen törvények valóban felfedezhetők a kognitív folyamatok működésében. hogy elfogadta a nem anyagi jelenségek létezését a világban. módszertana soha nem cáfolható. és hibája. s aggódom.12 pszichoanalízis pedig egyszerűen egy tudományos részterület. a tudomány metafizikájával. míg egy újabb mozdulat új formációt nem provokál? (Pl. – főként a filmben. Igaza van-e Freudnak. hogy az objektív kutatást jelentős mértékben kiterjesztette a lelki élet területére. a kritikákat. s a pszichoanalízis ezt akarja utánozni elsősorban a kísérletileg igazolható törvények feltárásában. az önmagunknak okozott meglepetések stb. amelyek kimondhatok. hogy a valóság negatívumaival egy ábrándvilág segítségével birkózzunk meg. mert egy pszichoanalitikusan orientált úton járunk. származására és missziójára vonatkozó minden illúziót. amikor nem fúj. amiből környezeti provokációra manifesztálódnak emocionális reakcióink? (Vagyis hol van a déli szél. majd szétoszlik. amikor szelíd vagyok. . Azonban kérdés. Vagyis elmélete. hogy a pszichoanalízis mindenféle emberi viselkedést (valósat vagy akár kitaláltat) értelmezni tud. a gyerekkor megjelenése a felnőtt komplexusaiban. az irodalomban és a képzőművészetben. Először azonban foglalkozzunk a „tudományok tudományával”. hogy a tudomány semmilyen ágazatába – köztük a pszichoanalízisbe – nem szólhat bele sem a művészet. Heidegger általános kritikája (a részletek mellőzésével) abban foglalható össze. amikor kielégült vagyok?) Avagy az affekciók szinte úgy működnek. természettudományos módszerekkel akarja kutatni és megismerni. (Pl. az emlékezés (felismerés vagy felidézés) segítségével. Egy cáfolhatatlan elmélet pedig nem lehet tudományos! Ricoeur szerint a pszichoanalízis legnagyobb korlátja. Ezzel új utat nyitott meg az addig művelt lélektan határait túllépve. hogy Freudot azért érdemes olvasni. a bölcselettel. A pszichoanalízissel szemben érezhető nehézség vagy elégtelenség akkor válik intenzívvé. hogy Krisztus feltámadásának misztikus tényét a torinói lepel elektronmikrosz-kopikus vizsgálatával bizonyítsa. hogy ezeket matenaus eszközökkel. sem a filozófia. mert valóban van mondanivalója.

különben a szerelem könnyen bálványimádássá fajul. hogyan kell élniük. szilárd parancsokat. hogy tetteiért nem tartozik erkölcsi felelősséggel akár önmaga. hogy egyetlen testben több személyiséglehetőség él. az isteni kötés felbonthatatlansága alapvető erkölcsi követelmények. hanem éppen mindarra. Az én azonos egész történetünkkel. Rorty a problémát messzebbről vezeti le. Az élet és halál. A kereszténységben a házasság szentsége. a házasságon kívüli nemi élvezet tilalma. Ezeknek a lényege az. üdvösség és kárhozat eleven és kalandos forgatagát felváltotta egy unalmas és céltalan. Ezt a párviadalt két vagy több személyiséglehetőség közötti értelmes tranzakciókkal. a tágulás és sűrűsödés) látványa. hanem a világ szemléletének mechanizálása. A zsidóság a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsra való tekintettel indokolt esetben megengedi a házasságok felbontását. A polgárember pedig görnyedjen és moralizáljon szexuális előítéleteinek nyomása alatt. megtaláló. Akrázia. sokszor játékos eseményeivel. Ennyit a filozófusok háborgásáról. Freud a személyiséget hitek és vágyak halmazának tekinti. Nincs tehát egyetlen „igazi énünk”. párbeszéddel helyettesíti. A vallások – az emberi viszonyok estében is – keményen tartják magukat a rendszerbe foglalt erkölcsi parancsokhoz. hogy útját ne szegélyezzék érzelmi hullák. vállalva a kaland minden következményét! Mi megmaradunk a többek között pszichoanalitikusan is orientált szabad szellemi csavargás és nézelődés göröngyös ösvényén. ami elválaszt bennünket egymástól. amelyet önmagában már lelki betegségnek tartott. amelyből csak saját maga tudja kigyógyítani saját magát. olyannak. ha ügyel arra. Ennek értelmében az önismeret nem arra törekszik. mégis a rosszat cselekszem”jelenségre. Mindez nagyjából rendjén van. Indulj el a neked legmegfelelőbb úton. majd elutasított kapcsolatok váltogatása. Ebből fakad a polivalenciák elviselése mint a felnőttség jele. és ne remélje. Ez azt jelentette. sokszor abszurd. megalázást okozó eszközzé. amelyek még kölcsönhatásba is kerülhetnek egymással. másoknak gyötrelmet. mechanikus gépezet (a forgó gömbök. hogy „melyik a valódi énem?” vagy „milyen az emberi természet?” Az ilyen kérdések alapját Freud „a világegyetem vallásos szemléletében” látja. hogy a szexualitás ne váljon sátáni.13 Davidson az arisztotelészi akrasztikus cselekvésen1 és az ún. az iszlám lehetővé tesz négy feleséget. A legnagyobb ökölcsapást Kraus próbálta rámérni a pszichoanalízisre. a hangsúlyt inkább arra teszik. s ítélkezzen a gyorsan romló erkölcsök felett. akrasztikus cselekvés: Arisztotelész fogalma az „ismerem a jót. Az ezotériák ebben az esetben is kerülik a dogmatikai rendszereket. Nem tehető fel tehát a kérdés. A több személyiséglehetőség túllép a Freud által leírt állati ösztönén és az értelmes és szociális felettes én küzdelmén. Szerinte a kopernikuszi felismerés lényege nem csak a geocentrikus világkép megdöntése volt. hogy megragadja bennünk a közös emberit. életünk sokszor bizarr. 2 Médeia-elv: a saját érdekek elleni irracionális viselkedés. amely külső befolyásoló erők hatására jön létre. Az ifjúságtól eltűrhető a kereső. Médeia-elven2 való elgondol-kozás útján jut talán legközelebb a távol-keleti lélektan már ismertetett felfogásához. hogy a világ már nem tanította meg az embereket arra. amely az emberi lelket több személyiséglehetőség halmazatának tekinti. hogy a zabolátlan. 1 . Önmagunk megalkotása különböző ellentmondásos vagy egymást erősítő történeteink folyamattá fűzésével valósítható meg. állati szexuális ösztönöket be kell terelni az isteni rend alá. akár Isten előtt. elfogadhatónak tartja.

századi pszichiátriai-neurológiai tankönyvek szívesen használják a „szerelmi téboly” kifejezést. mert csakis szolidaritást. mert emberből vétetett. Mellesleg: ezért nem érdemes. Képes-e erre egy mai szerelmes? Számunkra viszont az a figyelemre méltó.14 Meghívott szenvedély. Ráhelt feleségül vehesse. csak testi megkívánás létezett. de megítélésük meglehetősen bizonytalan. másképpen élték át. és az is biztos. dühöt vagy méltatlankodást válthatnak ki vele. akár a matriarchátusban vagy a háremek kezdeti korszakában. s ebből a különbségből fantasztikus problémák keletkeznek. sőt nem is ajánlatos a szülőknek vagy a rokonoknak kritikát mondani a gyermek partnerei felett. Ábrahám gyanús közönnyel adja kölcsön feleségét. a szex jól elvolt szerelem nélkül. Ruben megátkozása Bilha elcsábítása miatt nem szerelmi féltékenységből fakadt. Mert megértette. megválaszolhatatlan kérdés. A nőt viszont a férfi bordájából alkotta meg. Lehet. hogy lányát. Biztos. A sztoa a szerelmet főként lelki vonzódásként értékeli. s nem minden szerelem válik tébollyá. Szókratész elnézőbb a szerelemmel szemben. amikor sem a nő. ami védi az embert az atomizálódástól és az érzelmi elsivá-rosodástól. Abból. Vajon szerelem volt-e Ádám és Lilith. Mindezt megelőzően – még inkább visszamerülve a múltba – azt kell látnunk. sem a férfi nem látja tisztán. hogy ki a másik. Hogy a szerelem mikor keletkezett. Ennek során viszont – ha igaz – egyre közelebb kerül egymáshoz a szerelem és a szeretet. Hát… Nem fakad minden téboly szerelemből. a másik élő testből származik. hogy már a teremtéssel kezdődött a probléma? A férfit élettelen anyagból teremtette az Isten. Jákob hét évig szolgálta Lábánt. az epikureisták viszont az érzéki vágyra teszik a hangsúlyt. akár a szabályozatlan nemi erkölcsök idején. De előfordulhat. Nem csak arról van tehát szó. . Azonban nyilvánvaló. Jákob nem ujjongott örömében. hogy a nő és a férfi némely szerve eltér egymástól. a homéroszi eposzokban néha felbukkannak szerelemre gyanús kapcsolatok. Hippokratész is betegségnek tartja a szerelmet. hanem meg kell osztania. később Éva között? Szerelmespár volt-e Odüsszeusz és Pénelopé? A nemi erkölcsöt szabályozó bibliai törvények csak a megvalósított testi kapcsolatokra vonatkoznak. hogy a bibliai időkben a szerelmet és a házasságot másképpen értelmezték. ő maga pedig lassan elindul a halál felé. hanem a törvény és az apai méltóság megsértéséből. majd életet lehelt belé. hanem elszomorodott. A mai pszichológia és a társadalomtudományok a szerelmet elsősorban társas viszonynak és szexuális kapcsolatnak tekintik. Sárát a királyi háremekbe. És monda az ember: Ez már csontomból való csont. Egy bizonyos: Jákob és Ráhel szerelmesek voltak egymásba. A görög mitológiában. Négy felesége közül Jákob egyet biztosan szeretett. sőt a homoerotikus kapcsolatokat kifejezetten helyesli a katonák között. mert növeli hősies helytállásukat. hogy a legősibb kultúrák a nagy ritkán felbukkanó különös vonzódást (szerelmet?) nő és férfi között az istenek büntetéseként értékelték. sőt azt sem. szerelmi téboly vagy érzelemtelen szex? A XIX. hogy valamikor az ősidőkben az érzelmi szocializálatlanság nem tette lehetővé a szerelem megjelenését. hogy amikor már kitűzték az esküvőt. Mintha megtébolyodtak volna. hogy nagyon régen. és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék. hogy az egyik az élettelen anyagból. hogy a családalapítás után már nem lehet az egész élet az övé. és gyerekeket kell nemzenie. hogy kicsoda ő. mint ma. Ekkor a női-férfi együttélési formák. A különbség mélyebbről fakad.

elridegülés. mintsem érzelmek. amiből önbeteljesítő jóslat lesz: veszélyben az anya. A kettő együtt: az erkölcsi labilitás és a nemi identitás bizonytalansága a maszkulin és a feminin hatások fel nem dolgozott keveredésének zűrzavara növeli meg az agresszív reakciókat. ösztönbetörések irányítják viselkedését. A híres amerikai kutató. mert a kiszolgáltatottság félelmét hozza létre. A nemi identitás fogalmának kettős értelme van: valamelyik nemhez tartozás tudata és a nemi identitás érzése. konfliktust. A két világháborút követően mi is az özvegyek országa lettünk. Ugyancsak a látencia. s – meglepően – valami behízelgő viselkedésforma is. 9-10 éves korig) végére. bűncselekményt. A nemnek megfelelő ragok. Amit különben a statisztika sem igazol: a kriminális gyerekek többsége nem csonka családban nevelkedik. és veszélyes félreértéseket okozhat. A szorongás hiánya műszeresen is kimutatható. a fiatalok között tapasztalható egyre nagyobb számú társadalmi beilleszkedési zavar. a szexuális erőszakot. a promiszkuitást. Azonban itt is kimutathatók különbségek. amit Cleckley „pszichopata bájnak” nevez. látenciakor (hatévestől a pubertásig. kb. az aberrációkat. Ez a valódi probléma. A belső bizonytalanság („ki vagyok én?”) motiválja a serdülő testén az egyetlen stabil jel. hogy a fejlődés üteme felgyorsult. kb. biztonságát is veszélyeztetik. számtalanszor megismétli ugyanazt a kudarccal végződött magatartást. Ehhez még hozzájárulnak indokolatlan törések az életvezetésben. nem tanul. A modern időkben a fejlődéspszichológia kénytelen tudomásul venni. Különösen gyakori áldozatok – természetesen a megkárosítottakon kívül – a gyerekelhelyezési perekben a bírák és a szakértő pszichológusok. hogy az egyén könnyedén vállal olyan helyzeteket. . ahol nemek szerint ragoznak (pl. züllés fenyegeti a gyereket. s a magányos nők nagyszerűen felnevelték gyerekeiket.15 Ezeknek az érzelmeknek a létrejötte a nemi identitáson alapul. a serdülés időszaka korábban megkezdődik. valamiféle cinizmushoz. a gyerekkor hamarabb csap át kamaszkorba. flegmához hasonlító létszemlélet. Védekezésül érzelmi elfojtások keletkeznek. („Te csak úgy mondhatod. Ennek ma már érezhető következménye: a felettes én. megingathatósága. Az érzelmi sivárság szeretetképtelenné teszi. az empátia hiányát. amelyek akár személyes épségét. az ún. mint ahol nem (pl. Azt jelenti.”) A nemi identitás az érzés szintjén (lelkileg nőnek vagy férfinak érzi-e magát valaki) már nehezebb ügy. prepozíciók jelentős informatív és sűrűn ismétlődő gyakorlási többletet jelentenek a beszédtanulás folyamatában. hogy a személyiség durva vonalakban körülbelül az iskolaérettség idejére már kialakult. gyakorlatilag a beszédfunkciót követően. A modern kutatások azonban későbbre tették ezt az időpontot. sőt a serdülés korában szilárdul meg emocionálisan a nemi identitás. tehát az erkölcsi és szociális érzék labilitása. inkább indulatok. magyar). Cleckley leírta a szociopátia tizennégy jellemzőjét. orosz. a látencia periódusa tehát megrövidül. Freud úgy vélte. De akkor még nem támadta meg anyai biztonságukat a mindenfelől áradó kétség. Ez idő alatt alakul ki a felettes én (a személyiségbe beépült erkölcsi és szociális normák). Ennek megértéséhez vissza kell tekintenünk egy régi vitára. beleértve a homoszexualitást vagy éppen a melegek és mindenfajta másság eszelős gyűlöletét. német). Ennek következtében nem tanul az átélt tapasztalatokból. Ebben a labilis lelki állapotban minden érzelem nehezen vállalható. A nemhez tartozás tudata viszonylag korán kialakul. valamint a megszilárdult nemi identitás. A folyamat gyorsabban megy végbe azoknál a nyelvcsaládoknál. nem szeret. a tetoválás létrehozását. Ezek közül a három legfontosabb: nem szorong. mint anyu vagy apu. nem a hisztériásán hangoztatott csonka család.

ami nem választhatja el. az istenek akarata? A sors. amivé a végzet megenyhült.16 Vágy és ragaszkodás (Mi köt össze és mi választ el két embert?) Mi kapcsol egymáshoz minket? A karma? Amit a köztes létben (Bar-do) az ember maga épít magának elmúlt élete tetteinek következményeiként és a javítás lehetősége érdekében? A megváltoztathatatlan vasvégzet (ananké). amit Isten összekötött? A véletlen találkozás során fellobbant szexuális vágy? A szerelem? Az érdek? A félelem a magánytól? A társadalmi konvenciók? A szülők akarata? Egy véletlenül fogant gyermek? . s már az ember is formálhatja földi életében? A vallás.

élmények. A híres benáreszi beszéd négy fő tétele: Minden lét szenvedés. Mit tegyünk? Annyi látható. Heverünk torzán. mint a páros szobrok Ha tömbjüket az idő széttöré. a kéj már senkié. az éj. láncok. nem kell már újra megszületnie. és az ilyen fokra emelkedett ember leszállhat a lét kerekéről. a közöny. Szülők. Minden szenvedés oka az életvágy. A szexuális extázis kialvása. érzések. De jönnek majd új közös kapcsok. A szerelem elmúlása. Uramisten! Majdnem ugyanazok a helyzetek. pozitív vagy negatív formában. hogy majdnem mindegyiknek valamilyen köze van a vágyhoz. barátok szuggesztív befolyásolása. mely a mulandó izmot vaspántként kapcsolta csontunk köré hogy megízlelvén őrizzük a titkot: egy pillanatra sorsunk istené. s majd fonalai őszülő hajaknak tanítják. amelyet ketté Isten sem szakaszthat. A vágyak kioltása tehát megszünteti a szenvedést. (Kapcsok) Mi választ el minket egymástól? A karma. De a szenvedésről szívesen lemondana. mi az összetartozás. megtartóbbak. mint minden karolás: futnak arcomon. aki a földi életre vágyik. hanem a ragaszkodás! . arcodon a ráncok. A sors. A mókuskerék.17 Miért válik olyan ritkán valósággá Illyés Gyula verse: A szenvedély. nem szenved. A vágyaknak központi szerepe van Buddha filozófiájában. Az érdek. a szenvedély majd elmúlik. A gyermektelenség. Újabb csábítás. Aki nem vágyik élni. A modern buddhizmus fejlődése során bizonyos szempontból korrigálta a Mester tanítását. A vasvégzet. Testesüljön csak meg újra. Hát most mihez kezdünk a vágyak vágyával. vagyis az unalom. A páros magány. A szenvedés kioltására a nyolctagú ösvény végigjárása alkalmas. A boldog percek. a szerelemmel? E pillanatban a reinkarnáció nem érdekel minket. E szerint a szenvedést nem a vágyak okozzák.

az egykor legmodernebb írásvetítő. Tehát amikor Buddha a vágyak megszüntetéséről beszél. élmények. mint a megőrzésre vonatkozóktól. szublimálódjanak. Rendet teszünk a lakásunkban. az nem lehet kidobni való szemét. Olyan vágyak is keletkezhetnek az emberben. Mi választ el két embert? A ragaszkodás ahhoz. Rend-őröket foglalkoztatunk. de régen elmaradt az idő messzeségében. ami egykor fontos volt. elmaradt utazások – szóval mindaz. hanem a ragaszkodást? Ha a ragaszkodás megszűnik. Ez ilyen egyszerű? Igen.18 Mit jelent a ragaszkodás? Nyelvünk logikája szerint pozitív jelentése van: valakihez vagy valamihez való szoros érzelmi és intellektuális kötődést. indulatok. Tabi Lászlónak van egy humoreszkje: Nálatok mi rohad otthon? Körbekérdezi barátait. viselkedésünk nem fedik belső normáinkat. Az együttérzését. hogy valamitől vagy valakitől megszabaduljon. netán időnként még kellemetlenkedjenek is – már nem kell velük törődni. a konfucianizmus sokat felhánytorgatott közönye. vajon nem a vágyakhoz való ragaszkodást érti-e rajta? Csakhogy a kérdés ennél bonyolultabb. A megdöbbenés után mindenki vall: van. a kapcsolatainkban kavargó rendetlenséget. Vajon. esetleg nagy anyagi áldozatok árán megszerezték. Rendre próbáljuk nevelni a gyerekeinket. míg a gyűlölet és a szeretet nevében emberek millióit pusztították el. hajlamot a dührohamra. a drogról. ez ilyen egyszerű. S ezekhez a szabadulási vágyakhoz éppen olyan erősen lehet ragaszkodni. megalázó elutasítások. a testünkben és a lelkünkben is. amelyek ránknehezednek mint a kolonc. emlékek végtelen hosszúságú sleppjét. a gazdaságban. mert ami valaha is a szívünkhöz nőtt. birtoklást fejez ki. haszontalan maradványa a múltnak. a megalázkodásra. És mi rohad a lelkünkben? . a részvétét. hogy nem a vágyakat kell megszüntetni. kényszerű lemondások. Rendnek kellene lenni a világban. Ezt jelenti a buddhizmus vagy a taoizmus. amiket naponta gépiesen újratanulunk. lelassítanak és gúzsba kötnek. amire olthatatlanul vágytak. a közéletben. amelynek a nevében soha nem öltek. sajgó emlékei egy valamikori szerelemnek. tapasztalatok. a vágyak sorsa alakuljon a saját törvényei szerint: szűnjenek meg. a dohányzásról. néhány napig boldogok voltak vele. Avagy leszokjon az italról. polivalenciát és mindenféle ellentétes vágyat érzékelve. Megszüntessen magában negatív karaktervonásokat. akinél fotólabor. gyönyörű madárkalitka madarak nélkül. És szenvedünk a lelkünkben. Mindez azt jelentené. mi az. lobogó becsvágyunk kudarcai. A rend a tárgyi világban és a lélekben Van bennünk valami örök vágy a rend után. Rosszul tűrjük a rendetlenséget a munkánkban. a szorongásra. ambivalenciát. így húzzuk magunk után ma már feleslegessé vált érzések. fénymásoló és gyümölcsaszaló – áttekinthetetlen rendetlenségben. Régen elévült sérelmek. hogy együtt éljenek. honnét ered a rend utáni vágyunk? . hatalmas Merklin-doboz. megbántások. a politikában.kérdezem szemtelenné bátorodva. amelyik csak a részvét érzését őrzi meg. Mi köt össze két embert? A ragaszkodás ahhoz. szeretetet megtartani akarást. Elkeseredünk. ha tetteink. Őrizzük őket. váljanak szellemivé. ám már évek óta rá sem néznek. néha a könyvtárunkban és az íróasztalunkon is. hogy kapcsolatuknak vége van. De rettenetesen meg lehet bonyolítani.

Ám a hatodik szférában eliszonyodik. a szenvedés. ami nincs rendben. A kívülről ránk ható rendetlenségbe bele lehet bolondulni. Tehát: bűnt követ el az ember akkor. ilyen bolond az az ember. A Teremtés híveinek válasza: Isten maga a rend és a törvény. Az ötödik szférában Oldtime egy szerelmespárt lát. rendben van az életed? Azt feleltem: – Azt hiszem. Én meg azt gondoltam magamban: Igen. gyakran halálhoz vezet. hogy ugyanazt a párt látod most egy másik dimenzióból? Rendben vannak egymással? Talán rendben. A rendetlenség betegséghez. becsaphatókká válunk. a közös élet megszüntetését? A szülői világismeret. nemcsak a testünkön belül. Talán segít. A rend törvényei nélkül bizonytalanokká. akik egymás karjában hevernek és végtelen. ha minden vallási és morális konvenció megkerülésével a magunk számára meghatározzuk a bűn fogalmát. amikor módja lenne rá. hanem személyes és társadalmi környezetünkben is. Mármost az a kérdés. belénk lehelte a rend és a törvény iránti igényt. ha a természet rendje rendetlenségbe fordulna! Mi is a természet gyermekei vagyunk. de legalábbis elveszíthetjük az élet éléséhez szükséges orientációs pontokat. de közben alaposan összetöri magát. és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. Ez a rend! Csakhogy mit jelent ez az elhagyás? Szétválást. de Diderot megállítja: – Nem veszed észre. Patakzik a vér. a szenvedély. Az is. . rendben vannak a dolgaid. felnőtté válását? Érzelmi elhidegülést? S ezek közül mi tartozik a rendbe és mi a rendetlenségbe? Ezt csak az ember saját belső ítélőszéke döntheti el! Karinthy Mennyei riportjában Diderot. Ő vezeti a túlvilági szférákon át Oldtime-ot. Tőlem egyszer megkérdezték: – Péter. megrendítő gyengédséggel simogatják és becézik egymást. hogy az emberi viszonyokban. a nem akarót vonszolják. A legmagasabb fokú idegrendszer regulációja – amely a lelki jelenségeket is létrehozza – ennek megfelelően ugyancsak rendet kíván. Ugyanoda jut. nolentem trahunt. az indiai bűvölettel mennyekbe varázsolódott misztikus újságírót. Jaj lenne nekünk. vallás és erkölcs megtagadását? A kapcsolatok egyenrangúvá. Az égitestek mozgásától az életjelenségekig. Rám legyintettek: – Ez bolond. minden rendben van. Rend és rendetlenség nő és férfi között? Ember legyen a talpán. ha értelmetlen szenvedést okoz másoknak vagy nem csillapít szenvedést. különösen a női-férfi kapcsolatokban mi számít rendnek és mi rendetlenségnek? A Biblia álláspontja egyértelmű: Annak-okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját. aki a nyárspolgári ideálok és erkölcsök félresöprésével eligazodik ennek a kérdésnek a sűrűjében. s irtózást a rendetlenségtől és a törvénytelenségektől. S miután ő lehelt életet az emberbe. aki Senecára hallgat: Ducunt volentem fata. tehát testünkben is rend uralkodik.19 Az evolúció hívei így felelnek: a Természetben rend van. Egyszerűbb vagy bonyolultabb törvények uralkodnak mindenütt. ami ebben a kontextusban nyilván Isten ellenfelének. a Sátánnak a sugallata. az átléphető és nem átléphető viselkedési határokat. a francia felvilágosodás híres filozófusa játssza el az Isteni színjáték Vergiliusának szerepét. az elviselhetetlen kín eltorzítja arcukat. Oldtime menekülni szeretne ettől a látványtól. Ilyen a szerelem. Egy nő és egy férfi borotvaéles késekkel nyúzza le egymás bőrét. vagyis: Vezetik a végzetek az akarót.

s a végén senki sem tudja már. ha a diktatórikus vagy a globalizált társadalom nem hagyja felnőni az embereket. hogy nem embertársainak tartozik a tisztességgel. aki ruhájára kegyetlenséget borit. az élet folyamatossága tendenciózusan megfogalmazott epizódokra hullik szét. Lehet iránta vállvonogatva közömbösnek maradni. hogy legyőzte. úgy érzi. a szociális viselkedéssel. De nálunk? Egy kormányváltás hatására egzisztenciák dőlnek össze. Mert gyűlölöm az elbocsátást. Régi liberális demokrata államokban a politika messze magasan elhúz a nem politizáló polgár feje felett. akkor rend lesz a munkában is. hanem Istennek. ezt mondja az Ur. ami egykor szép és jó volt egy kapcsolatban. Óriási szexuális fantáziája a legkoszosabb cselédlányra is rá tud álmodni valami gyönyörűt. lefektetnie. Őrizzétek meg azért a lelketeket. a rendezetlenség fokozatosan bűnné tud válni. A bűnnek tehát kizárólag szociális értelme van még akkor is.20 Ennyi.vagy rosszindulat. Gyermekkorától gyűlöli a nőket. Nem így Casanova! Ő az ideális szerelmes. Mámorító diadalérzés keríti hatalmába. Kizárólag a szeretetlenség következményei. Ha a családban rend van. a gonoszság lelkei ellen. de a kelet-európai kertekbe mindig beoson vagy betör a politika farkasa. Igen ám. Don Juanról és Casanováról. családi kapcsolatokat. hogy ez az álom csak néhány óráig. hogy a politika hogyan rombolt szét „örök barátságokat”. Ez aztán az érzelmi rendetlenség! Mégis megmaradok az ősi keleti felfogás mellett: Aki rendet tud teremteni a lelkében. mint teremtő erők. aki magában a szexualitásban fedezi fel a bűnt. kicsoda most és ki lesz belőle az eljövendő években. kegyetlenséggel és gyűlölettel teli megtagadása és elszakítása mindennek. Ez lenne a keresztény erkölcs? Pál így ír az efézusbelieknek: Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. a férfi-női vagy más emberi kapcsolatban bűnt elkövetni? Lehet. ez élet sötétségének világbírói ellen. A rend a munkában létrehozza a közélet rendjét. Mert lehet értelmetlen szenvedést. és ne csalárdkodjatok. és ott dúlni kezd. hónapig tart. Más szempontból arról van szó. Mindez elsősorban jó. infantilis tömegekre van szüksége. ha valakinek a világnézete azt sugallja. azt mondja a Seregeknek Ura. Valahányszor sikerül egy nőt elcsábítania. melyek a magasságban vannak. és viszont. De a valóban érett ember lelki történései belülről kifelé hatnak – sugároznak. a pedofilokról akarok beszélni. Ki az igazi rendbontó bűnöző a szerelemben. hanem a fejedelemségek ellen. kivéve. hogy némely tanításban az Úr folytonosan megbotránkozó vénemberré torzult. (Malakiás) A vallásos gondolkodás sekélyessége s az erkölcsi előítéletek eredményezték azt. Valószínűleg az emberi kapcsolatokban a rendetlenség. hogy a társadalmi rendetlenség világában lehet-e rend a társadalomban élő ember lelkében? Műveljük csak kertjeinket – tanácsolja Voltaire. gyakran valós vagy vélt sérelmek nyomán keletkező bosszúvágy. Számára a szexualitás az agresszivitás. Kivéve persze. megalázást. mert kívülről irányítható. nemtörődömség. esetleg közöny. hétig. Újra meg újra át kell írni az önéletrajzokat. Lehet-e a szerelemben. Lehet. ha a pár papi áldás birtokában szeretkezik. annak rend lesz a családjában is. megalázta. valaki könnyen a „rosszak” közé kerül a „jók” közül. napig. Don Juan igazi szexuális bűnöző. a bosszúállás eszköze. a hatalmasságok ellen. amikor erre lenne szüksége. A gyerek és a gyermeklelkű felnőtt reaktív lény – viselkedésével a környezet hatásaira reagál. hogy ki volt egykor. és azt. Ez . a perverzekről. a szexualitásban? Természetesen nem a büntetőjog vagy a pszichiátria illetékességébe tartozó erőszakról. Stefan Zweignek van egy zseniális lélektani tanulmánya a világirodalom két nevezetes szerelmi hazárdjátékosáról. félelmet okozni a másik embernek vagy magára hagyni segítség nélkül. Izraelnek Istene. A mi világtájunkon például döbbenetes élmény volt a rendszerváltás után.

Ők felemelkednek arra a szintre. De ameddig tart. legfeljebb infantilis. Indiában egyszer megkérdeztem egyik Európát jól ismerő tanárkollégámat: – Nálatok jobban sikerülnek a házasságok. hogy bekakáltam. Akkor így szólt a papához: – Apa. Aztán együtt élnek. – Ennyi az egész? – Nem egészen. nem lehet feltenni a kérdést. S az imádott nő – tartson bármeddig ez a rajongás – jól tudja. gyűlöletét. indulati állapotok butítják meg az amúgy is meglehetősen eszement mai embert: a rajongás és a gyűlölet. amely valójában látszatmegbánás akár hány millió ember kiontott vére miatt. . Válassz magadnak te feleséget! A fiú néhány hónap alatt lelkileg szinte tönkrement. addig a rajongás mögött is agresszió áll készenlétben. akkor elkeseredett. mint nálunk? – Dehogy. igyekszik megfelelni a róla alkotott fantáziának. ahová ti leromlotok. s végül kés kerül egy elképzelt béke harcosainak a kezébe is. a világmegváltásból terror. Sajnos. Ígérem. Furcsa dolog: amíg a gyűlölet érzelmileg szabadjára engedett agresszió. essünk át rajta! Különben az indiai társadalom ki is veti magából az elvált asszonyokat. Az egyiket elvakítja a gyűlölet. hogy elégedett-e egy ember 1000 rúpia fizetéssel. akkor nagyon. „Anyu. mit tettem!). Érzelmileg éppen olyan elrongyolódottak. élményeik. s egy angyali küldöttség elnézésért az özönvíz miatt. Nézd. Hm. Onnét érzelmileg csak le lehet csúszni. a konvencionális okokból és eszközökkel összeboronált kapcsolatok tartósabbnak bizonyulnak. hogy ilyen szépnek és nagyszerűnek soha senki nem fogja őt látni többé az életben. Szinte már várom. kérlek. A nőbe? Nem! A saját fantáziájába. hogy minden szélsőséges érzelem az agresszivitás irányába fordul.21 mindegy. Ha ez a karma. addig igazán szerelmes. Ugyanez a tanár azt mondta felnőtt fiának: – Nézd. gyerekeik. És még egyszer: hm. mert hiszünk az újratestesülésben és a karmában. S amikor az együttélés során kiderül. te és anya! A butító gyűlölet Talán a szélsőséges érzelmi. lesz szexuális kapcsolatuk. hogy mégsem olyan – magára vonja társa haragos csalódottságát. s ezért súlytalan bocsánatkérés formájában. a szeretet vallásából inkvizíció lesz. a másikat a saját képzelete. a szerelemből utálat. háztartásuk. Ha 2000-et. Végül könnyen bekövetkezik. Mint ahogy a mai pszichoanalízisben is az egyik leggyakoribb tapasztalat. a számításon alapuló érdekházasságok. közös életük. bocsánatot kérek. Ám egyiküknek sincs a leghalványabb fogalma sem arról. A mámor időszakában mindenki a legszebbik szerepét játssza el. Ti egy szerelem csúcsán kötitek a házasságot. vedd le rólam ezt a terhet! Válasszatok. jelleméről. többször nem fordul elő!” De persze mindig újra meg újra előfordul. Nehogy a következő életében megint összekerüljünk szörnyeteg feleségünkkel. legyünk modern emberek. hogy a valóságban ki a partnere. Ha előzőleg 500-at keresett. akik nem társak a lelkesedésben. amiről a másféle megbékélés híveinek vére csepeg. Nálunk összehoznak két idegen embert. ez a bűntudat kollektíve soha nem jön létre. hogy – különösen szerelmi házasságok esetében – – a kliens szinte semmit sem tud partnere valódi arcáról. talán már gyerekkorukban a szülők és az asztrológus közreműködésével. Csakhogy: amíg a hivatásos gyilkosokban is néha megmoccan némi eliszonyodás önmaguktól (Úristen. – Akkor miért maradnak együtt? – Egyrészt azért. hogy mikor érkezik egy mongol delegáció bocsánatot kérve a tatárjárásért. ami azokra zúdul.

ha szomjas. amelyik csak egy irányban leng ki! Ha a sors nagy örömöket hozott. azon. Mit is mond minderről a Biblia? Aki egy embert annyira megszégyenít. mintha megölné. hogy beköltözzenek az ereszed alá. így hát nem szabad az embernek a rossz vagy veszélyes indulatait táplálnia. akkor távolról sem tisztul meg tőlük az ember. hiszen az embernek nem adatott meg. leveleiket. Ekkor ért véget egy kapcsolat. Visszakérik ajándékaikat. s főként a helyes cselekvés módjának megtalálása. hogy az arcába kergeti a vért. Ahogy az istenhitről mondottuk: Ki tudja. mert belezüllik. Csak annyi. kútba lökik. majd eladják izmaelita kereskedőknek. és nem véletlenül. Nincs olyan inga. igénye igazságos. hogy sok esetben nem lehet tagadni a bosszú jogos voltát.a szerk. Hasonló ellentmondás vonatkozik a bosszúra: Lehet. A bosszú az enyém? – mondja Isten. akadályoztatás. s végül börtönbe juttatja – eltöpreng saját sorsán. mintha lenne. Bosszúállás szerelmi sérelmekért? Ősprimitív reakció. akit szeretek? Ez már Krisztus követelése. Petepré (Pótifár. De ha engeded. Persze lehet apró örömök és pirinyó bánatok között is élni… De érdemes? . Amikor valóban megnyílik az érzelmek mélysége. Am a pap azt felelte: Egy átsuhanó gondolat. De tisztességes ember mégsem viszi véghez. mind az erkölcsi gondolkodás. elváláskor ki válik legkönnyebben a gyűlölet áldozatává? Az. mert érzelmi-indulati örvények alakulnak ki. ott szaporodjanak. adj neki enni. akitől megundorodott. hogy érzelmeit akaratlagosan szabályozza. elhozza a nagy szenvedéseket is. parancsolni? Tiszteld szüléidet! Ez elhatározás kérdése? Vagy csak annyit jelent: Viselkedj úgy. megfosztottság. amikor felébredve olyan meglepően könnyűnek érzi magát – szabad lett. különben elzüllik az ember. Annak ellenére így van. Főleg a rosszindulatú. hogy ezen túl gyűlölni fogja azt. hogy a bosszú szándéka. A testvérek esetében a gyűlöletet. Szakításkor. Az érzelmi reakciókat csak észrevenni. annyi. A bibliai József két nagy bukása során – először a féltékeny testvérek félig agyonverik. akit szeret. mint amikor egy madárraj átrepül a házad felett. Érdemes külön eltöprengeni a bosszúról. aljas. szándékosan okozott sérelmek esetében. Egyszer vitába bonyolódtam egy katolikus pappal: nem lélektani abszurditás-e Isten részéről érzelmeket követelni. A tisztességes ember erkölcsi érzékének valahogy nem felel meg a bosszúállás. Rá kell bízni a sorsra.22 Végső soron mi butítja meg az embert? Valószínűleg az elviselhetetlennek érzett frusztráció. konstatálni lehet. hogy mit hibázott el. érzelmi kötelékei között sínylődik. Az Ószövetség csak ennyit mond: Ha a te ellenséged éhes. mintha tisztelnéd őket! Vagy: Szeresd ellenségedet! Lehet ellenségem az. amelyek rettenetes erővel húzzák magukba. Ám eljöhet egy reggel. Aki inkább átmegy az utca másik oldalára. s igyekeznek mindenképpen megalázni.) felesége. Nem határozhatja el. Akkor még egykori partnerének hatalma van fölötte. Egyedül a viselkedést lehet szándékosan változtatni. adj neki inni. hogy az ő bűne mindkét esetben ugyanaz: hagyta az érzelmeket elburjánozni az életében. ha történetesen arra jön a másik. másodszor a nagy kasztrált főúr. Egymást három évig rajongva szerető pár a szakítás utáni levélváltásban „önözi” egymást. Az elburjánzásnak itt fontos értelme van. vonzónak találja majd. van-e Isten? De úgy kell élni. Eni reménytelenül beleszeret. S arra a következtetésre jut. növekedjenek – ezért már te is felelős vagy. Pedig közöttük nincs is szó gyerekelhelyezésről. aki még a kapcsolat rabságában. egy átsuhanó vágy vagy érzés valóban nem lehet bűn. Eni esetében a szerelmet. Csakhogy igencsak bonyolult mind a vallásos. megbántani a másikat.

aki át meri lépni a múló idő határait. Miért tragikus? Mert az öregség nem kimondottan a szerelem időszaka. hogy mind Thomas Mann-nál. mind a rendetlenség nevében. Öregkorban a szerelem mindig tragikomikus. hogy egy fekete pudli (a későbbi Mefisztó) poroszkál utána. akkor végül is szenvedést zúdít a vakmerőre. s ebben található a híres költemény. hogy vajon öregszik-e az ember lelke? Vagy csak az agy erei meszesednek el? A lélek és a világ közötti testi-szervi közvetítő megy tönkre? S mögötte ott topog tehetetlenül és kétségbeesetten a lélek.23 Az öregek szerelme Szóljunk hát erről is. a ragaszkodástól kellene megszabadulni azért. az ú j erotikus élmények keresése. Vagyis a történet tragikus. Goethe hetvennégy évesen. Akkorra már talán csillapodik az extázis utáni vágy. A Thomas Mannt ijesztő epizód története annyi. Goethe – mást nem tehetvén – behúzódik a nádasba. hogy csak örök jelen van. de nem veszi észre. Végül. Ám a tragikomédia nem kevesebb a tragédiánál. és hasra esett. elkényelmesedik az ember. A fiatalon megőrződött lélek szerelmi szenvedélye. Így kezdődik az Ulrike iránti szenvedély. A szeme magasságában csupa lányfenék vonul el. hogy a meztelenre vetkőzött lánycsapat bemegy a tóba. az öreg költő utána. ezzel a házasságommal elrontottam az életem! . mind Goethénél az agy erei épek maradtak. Csakhogy – az elmondottakon túl – a fő kérdés az. amikor lánykacagást hall. Goethe életművében ez az öregkori szerelem A szenvedély trilógiája című utolsó verseskötetét ihlette (1827). Eddig rendben is lenne a dolog. Meztelen. hanem több – és megrázóbb a lélek számára. mamája kiragadta ebből az – már a nagy korkülönbség miatt is – esztelen kalandból. kiadtam hallgatóimnak a Levetzov-témát. nem is lehet más. amelyik nem tud megnyilvánulni? Némi reményt ad. Goethe nagyon szemérmes. szégyelli öreg testét. S az egyik popsiba beleszeret. S ha már itt tartunk: Thomas Mann nem merte megírni az öreg Goethe életének egyik epizódját. aki hetvenkilenc éves korában újra megnősült: Uram. Az egyik diáklány azzal kezdte.és ivókúráján beleszeretett a tizenhét éves Ulrike von Levetzovba. Egy nagypapa mondta nekem. hogy Ulrike egy sétájuk alkalmával fogócs-kázni akart Goethével. mind a rend. Már nem vár semmi újat a nőktől vagy a férfiaktól. Amikor a Színművészetin tanítottam. hogy a világ szellemi fejedelme a porban fetreng. Két éven keresztül találkozgattak. Ámbár… Egy vén orvos fiatal tanítványa iránti szerelmét ezzel a mondattal vállalta aggódó barátai előtt: Ez az egy kanál leves van még a tányéromban. Onnét figyeli. Ezt még az író vállalni tudja. Csakhogy az öreg test-fiatal lélek szerelme egy ifjú iránt lehet-e tartós? S ha nagyon is mulandó. A bornírt ötlet mámorában felszaladt egy meredek ösvényen. Hiszen Buddha szenvedéselmélete is a vágyott és szeretett dolgok múlandóságából fakad. marienbadi fürdő. hogy az ember végül is méltósággal éljen és haljon meg. hogy próbáljanak belőle egy negyedórás forgatókönyvet írni. de hiányzik belőle a komikai elem. míg a buta liba kacagva eltűnik a fák között. s örökre eltűnt a már házasodni készülő vén Goethe életéből. a kalandra való nyitottság. a Marienbadi elégia. hogy Goethe kocsin Marienbad felé tart. Segítsék meg a Halhatatlan Istenek azzal a tudással. s ezért kora hajnalban megy le fürödni az akkor még néptelen tópartra. Thomas Mann szerint nem megírható. A lánynak imponált a világ írófejedelmének rajongása. aminek már nem engedelmeskedik az öreg test… Egy másik elbeszélésben. A megtévesztettben az újra menstruálni kezdő idős nő szerelmi megújulásának tulajdonítja a vérzésben jelentkező rákot. Talán el is fárad. A történet itt válik tragikomikussá. amikor Ulrike tizenkilenc éves lett. Ennyi talán kell az irodalomtörténeti háttérhez. Ezért a vágyaktól. Ezt még megeszem.

intelligenciája… Ki az. férfiaknál a kebelképződést. Jób kínjaira és dicsőségére. Jób könyvének elején olvashatjuk e sorokat. hogy amikor az ő papája este lefeküdt. mindenre. Volt egy öreg görög egykor Ki felemelte két kezét. a rágáshoz műfogsor. ki-fosztottsága. amit tökéletesen lát: a jövőre. Végtelennek tetsző éveket kínál a pillanatok szorongása nélkül. letette a parókáját… Hiszen az öregedés elleni reménytelen és legtöbbször nevetséges küzdelemre orvosi szakok és iparágak épülnek. megrendültek a dombok S az ötéves kos is felemelte rá a fejét. hogy van ez? Amikor a messzi jövőben bujkál a megvénülés. kezdetben még észrevehetően romló memóriája. az emésztéshez különböző cseppek. hanem elsősorban testi. a kopaszodást. a szexhez Viagra. aki tette. Vállald. Lecsatolta műkezét. növekvő magánya. a halláshoz hallókészülék. alkotóképességet. Fiatalságot. akik odavetik: Bámuld. hogy az élet helyett nem jönnek. – ősz haját verte a szél is S pisla szeméből könnyei hulltak az Istenség magasztos lába elé. testének utálata. szavától megállt a malom. mint a szobor s az ifjúságát visszakövetelvén Mondott aiszchyloszi átkot arra. kivette a fogsorát. hogy eljövének az Istennek fiai. a lélegzéshez spray. kidagadó visszereit. A két mindentudó fogad arra. csak órák. alig maradt belőle valami. szava dörgött. csupa sugárzásba merülve. hogy udvaroljanak az Úr előtt. A legjobb üzletek egyike. egészséget – tönkremenés nélkül. azt. a műfogsorhoz ragasztó. ami már régen megírt a Sors Könyvében vagy az Akasha-krónikában… Csuda jó játék! Megroggyant öreg! Reszkető aggastyán! Szeressél nyugodtan! Ne legyél szófogadó kisgyerek! Fütyülj Adyra! Mondj igent: Kábítsanak el olcsó mandragórák. A vénülő test csendre intése Ám ne legyünk álszentek. a járáshoz bot. az üldögéléshez aranyérkenőcs… Egy kedves ismerősöm mesélte. akkor még hetykék vagyunk. ha akarod a nyomorúságomat! Hallgass rám. egyre inkább kívülkerülése az életen. S e vonatkozásban is alapkérdés. szerelmet. S mégis. Lőn pedig egy napon. Ámde az Istenség . Hanem amikor már körülveszi az embert az öregség minden nyomorúsága. Az öregedés nem csak szociális és lelki probléma. vékonyodó végtagjait. és eljőve a Sátán is közöttök. óh ifjúság. a műszemét. S ki tudja. műlábát. hogy az öregedő ember milyen viszonyban van a saját testével? Szégyelli? Rejteni próbálja sorvadó izomzatát. aki elküldené a fenébe Mefisztót? Hányan vannak? Hiszen csak újjászületést kínál halál nélkül. hátha a Sátán is csak játszik élettel és halállal. hogy így meg kell az embernek öregedni. Kivéve azokat a kétségbeesett gőgöseket. akinek ő is a fia.24 Ki tudja. hogy minden életfunkcióhoz kell valami segítő szerszám: a látáshoz szemüveg. Félig vakon állt a hegyen. lógó mellét. akárcsak Isten.

S erre felelne a hegyomlás. Szót fogadott. Ha szégyelled öreg testedet. van rá okod – szégyelld. a kivehető fogsor külön megtisztítása… Ne hagyd. ha álmos vagy. hogy gusztustalan szokásaid keletkezzenek. és valamilyen könnyű kölnit is használj! És a lehelleted! Fogmosás. Például nem lehetsz büdös! Vigyázz! Az öregember szaglása néha hamar elromlik. De szeleit nyugodtan szabadon engedgette. különösen fontos. De ne tagadd meg. elfogadható betegnek és kellemes öregembernek lenni. ez jól sikerült. cuppogás. Oly naggyá nőtt meg előtte és oly szentté az öregség ősi nyomora… – írta Füst Milán. Mert mintha dobokat vernének a fülébe. és a te nevedet mondják. . szájban-orrban turkálás. Te nem érzed meg a büdösséget. hogy kit keresnek. intim testrészek vakargatása. a társaság irigykedve meg fogja érteni – ha nem. öblítés minden étkezés után. Ilyenkor elégedettség látszott az arcán: Na. mert eljött! S ha megszólítanak egyszer az angyalok. az ő bajuk! Ne vitatkozz mindenáron. Azt tanácsoltam neki. Ott csak nézni kell a görbéket. tompa dobot. szájvíz. hogy a testhajlatokat gondozd. hogy öngyűlölet fejlődjön ki benned! Ne utáld a fiatalságot. s a hegyomlásnak felelne a tenger. mert elmúlt. megkérdezed. a műfogsor csattogtatása. fülpiszkálás. Gyakran kell mosakodnod. És a hallása is. ne undorodj önmagadtól! Ne hagyd. de a melletted ülők igen. ölelése! Talán a három legnehezebb emberi feladat: elviselhető kamasznak. búcsúzásnál gondolj arra is: nem mindenkinek kellemes egy öregember csókja. nem felelt akkor az öregnek. életkorodból ne csinálj érvet vélt igazságod mellett! Érkezéskor. Egy kollégámnak egyszer hallásideg-sorvadása kezdődött. mert nem hallotta a hangot. Sírt az Istenség. pl. De vannak más fontos teendőid is. a lábfej rázogatása stb. hogy gyorsan képezze át magát EEG-szakorvosnak. feleld nyugodtan Jézus mintájára: Én vagyok. és ne gyűlöld az öregséget.25 Nem nézett rá.! Ne erőltesd magad vállalhatatlan helyzetekbe! Feküdj le aludni.

Isten és az Isten ellen lázadó Sátán összecsapásától. Ez vonatkozik saját létezésére. Vagyis csak ott keletkezhetett anyag. hogyha földet ér? Tényleg: halott már? Attól tartok. az anyagba és az időleges formák létrehozásába szerelmesedett lélek. egy feltétellel: ha az Isten vagy bármely Kozmikus Méretű Intelligencia totális létét állítom. az örökre létezik. Freud Zsigmond döntő jelentőségű elmélete és tapasztalata szerint az ember lelke két ősi ösztönerő – Erosz és Thanatosz – drámai küzdelmének a színtere. eltűnése a világból abszurd. a Természet. Bármi létező megsemmisülése. Olyan. hogy a kegyetlenség része a jóságnak. a bukott angyalok mítoszától. hogy most érkeztünk el könyvem legfontosabb mondanivalójához. a hamisság része a becsületnek. A mindiglétezés természetes a számára. amit egyedül bír természetes igényként elfogadni önmagától. a „nem kellenek a megálmodott álmok” vállalása felé tereli az embert. a betegség része az egészségnek… Persze ez is vallható. ezzel megfosztottam a „Jóistent” a rangjától. Fogalmazzunk keményen: az elmúlás. világos és sötét örök erői (Ahura Mazda és Ahrimán) küzdelmének feltételezésétől. A másik az örökké tartó maradandóság. Számomra nem elfogadható. mint az élet alapvető sajátosságáról. ahonnét Isten eltávozott. Pl. tehát a gonoszságnak. S a barátságos és demokratikus többistenhívő világképet az egyetlen Isten terroruralmává változtattam át. mintha azt hirdetnék. a kezdetek. Kérdés: nem téved-e Freud? Valóban két egyenlő erő összecsapásáról lenne szó? Néhány fejezettel korábban az ember rend utáni örök vágyáról írtam. tehát nem volt hová teremtenie. vagy akkor hal meg. Talán még a Kabbala megoldását is el kell utasítanom. Az életösztön és a halálösztön. Továbbá megmenekültem a biofizikusok feltételezésétől is: az állandó változásra és maradandóságra törekvés ellentmondásától. az Isten. Mint erről már írtam. Akkor következett be a cimcumnak nevezett részleges visszahúzódása önmagába. Az egyik az örök változás. Most pedig elérkeztünk az ember örök vágyához – a maradandóság után. ami szerint Isten mindenütt jelen volt a világegyetemben. Bárki felelős érte. az utolsó ítéletet. aki valóban mindenek létrehozója. akkor megmenekültem a szellemi szubsztanciák dualisztikus felfogásától. Számára magától értetődő. megújulás. a lélek megmaradását a halál után. a halál a legnagyobb kozmikus botrány. ha hullni kezd. a mozdulatlanság. az „új vizeken járok”.26 Őrzők. ami ugyanaz. életére is. a pusztulás természetellenes. a Sátán vagy egy idegen kozmoszból betörő démon – e botrány az ő végzetes bűnük! Az ember nem tudja elfogadni az elmúlást! Semmit sem tud kezdeni vele az iszonyodáson kívül. változatlanság. az energia . Szóval erről van szó: az ember szűnni nem akaró vágyáról a halhatatlanságra. hogy ami létezik. a soha el nem múló hagyomány igényének a kifejezője. Amennyiben a sötétség és a világosság harcosait egyaránt Isten fiainak minősítem. A felvilágosodottak azt mondják: a halál szerves része az életnek. a perzsa bölcselet két egyenlő erejű. csakis gonosz varázslat következménye lehet. A maradandóság pedig része a rendnek. a kegyetlenségnek és minden hasonló princípiumnak is. vigyázzatok a strázsán! Radnóti kérdése: S halott-e már a perdülő szirom. mint Freud Erosza és Thanatosza. a feltámadást. Ennek kielégítésére kitalálta az örök életet.

hogy az örökké létezés vágya és természetesnek érzése a legfontosabb bizonyíték az ember transzcendens származása mellett. s ameddig lehet. valamiféle gonosz. amit Krisztus meg fog semmisíteni. maradandóságra való vágyat halálösztönnek. Egyébként itt érhető tetten Freud verbális turpissága. s a lángoló kardú őrzőkön túljutva elérkezni a Halhatatlanság Fájához. Pokoljárás című nagy monográfiájában. Kérve kérünk szép jelen. hogy meggyőzhessem olvasó barátomat arról. Ám akárhogy is van. angyali vagy isteni vágy: arra emlékeztet. hanem az Ég fia. Az Erosz mindig másodlagos és kompenzáló szerepű álmegoldás. elmúlás igényét pedig életösztönnek nevezi! Én úgy vélem. egy kapcsolatból olyan súlytalanul kellene leválni. amelyik beleömlik a tengerbe. De a végső cél mindmáig az örök élet visszaszerzése. Vagy talán nincs is. mint ahogy megszűnve megmarad bármelyik folyó. hanem hazaérkezés a nirvánába. (Devecseri) . mint József Attila egyetlen sorához: Az a művész pörölt az elmúlással… Ha én nem élhetek örökké. Az örök életre. a folytonos újraalakulás. meg ne büntess érte. hogy itt jártam a világon. a személyes létezés el-pusztíthatatlansága. hogy az ember eredeti és örök igénye a Thanatosz. megpróbált legalább Eroszban megkapaszkodni. ha ez már érzelmileg lehetséges. az istenné válás vagy legalábbis egyesülés Istennel. ami megérinti az embert. hogy Isten örökre megőriz bennünket emlékezetében. s a „kilobbanás” távolról sem megsemmisülés. hogy nem a Föld. ahol életünk útja kanyarog. létezésre. Mindennek a fényében mit is kezdhetnénk fiatalságunk. minden kapcsolat érték. ellenségessé válását megilleti a halálnak kijáró gyász. Még a nagyon alapos Zolnay sem tudott máshová eljutni A művészetek eredete. Megszülettünk hirtelen egyikünk se kérte. ami utunkat szegélyezi? A kereszténység legalább a siralom völgyének nevezi azt a tájat. De bizonyít-e ez valamit is? Nem csak a halandó ember irigységét a halhatatlan égiek iránt? Feleljünk Radnótinak? Igen. Minden emberi viszony megszűnését. elkeseredés és megborzongás a végső egyedülmaradás hideg lehelletétől.27 megmaradásának elvét. ördögi rontásnak. De miután az édenkerti engedetlenség miatt büntetésül megkapta a halált. változás. a változatlanság. az anyag megsemmisülését átalakulássá redukáló szemléletet vagy azt. Végül is miért volt szükség erre a nyöszörgő-dadogó fejtegetésre? Azért. szerelmeink elmúlásával. a végső kiszakadással minden földi kapcsolatból? S a számtalan „kis halállal”. vagyis csak akkor. mint ahogy a levelét engedi el a fa. az állandóság. A halált természetellenes brutalitásként éli meg. legalább maradjon nyoma annak. megőrzendő ebben a rideg és egyre ridegebbé váló világban. ahol csak az átkozott ego uralma ér véget. ha már bennünk is meghalt a virág. egészségünk. Akkor kezdjen hullani a szirom. visszatérés a kozmikus harmóniába.

valaminek a fontossága előzi meg a sokszor agresszív formában jelentkező féltékenységet. rabláncon tartás). hanem a bizonytalanságé. Másképpen: érzelmileg kettősen motivált kapcsolatról van szó. és a globalizált társadalomban kedvesen és törődést mímelve. mindennek semmi köze nincs a szeretethez (görcsös birtokolni akarás. Mit értünk rajta? Az alapérzés nyilvánvalóan a teljes birtoklás vágya (kiterjedhet tárgyra. A tehetsége s minden képessége mint a munkáltató tulajdona. mert számodra megmaradt az ember mint financiális vagy politikai tulajdon. hogy a rabszolga-társadalom ma is virágzik. aki meghatva mesélte. de semmi esetre sem szeretetet vagy szerelmet. atyai barátomnak. Konkrét tartalmát tekintve a szeretet annak a megélése. A félelem pedig abból a felismerésből fakad.). A lényeg az. S ugyanígy felnőttkorban: ha valaki nem bírja elviselni. Emberi kapcsolatokban is mindig a szeretet. hogy AZ EMBER NEM TULAJDON!? Azért. hogy férje pl. aki hagyja magát. mindegy. és helyette a „féltőn szerető” kifejezést ajánlják annak jeléül. önértékelése. A birtoklás. az ördög vagy bármilyen kósza lény nem tud teremteni. értékesebb nálam. Nagyon féltékeny lettem a barátnőmre. amelyben együttesen van jelen a szeretet és a félelem. Hiszen már a Biblia olvasásakor fel lehetne figyelni arra. több örömöt tud adni. mindenfajta megosztás elutasítása. sörözni. mint én. Az istenfélelem az istenszeretetből bontakozik ki. A féltékenység önértékelési zavart bizonyít. szellemi értékre. emberre stb. biztonsága szempontjából. hogy valami igencsak fontos az ember lelki egyensúlya. Egyszer egy nagyon okos nő jegyezte meg némileg durván – ez belefért a barátságukba – jó barátjának. hogy a fontos kapcsolat nem abszolút. Már kisgyerekkorban is feltűnik az anyjába görcsösen kapaszkodó. hogy Isten hatalmat adott az embernek minden élőlény felett. A lelke mint a vallás és a hit tulajdona. kielégülése. így vagy úgy. És ez a lényeg. Sokáig nézett rám: Te.28 Örömkeresés külön utakon Létezhet ilyen? Egy szerelemben? Egy házasságban? Egy tartós kapcsolatban? Felelj. milyen . kivéve magát az embert. S ez nem a szeretet jele. sátáni támadás a kétségbeesés miatt. akivel szakítani készült. hogy barátnője. s minden emberre irányuló hatalmi törekvés istenkáromlás. kártyázni vagy meccsre jár a barátaival vagy azt. s ezen belül a féltékenység. tehát adott esetben elveszíthető. S te ezt a kis örömöt is irigyled tőle? Szóval: a féltékenység. Ezt az értelmezést sokan támadják. Az ember Istené. Ám ha mélyebbre megyünk. A teste mint a hadsereg tulajdona. hogy a csuda vigye el a latolgatásodat! Egy angyal nem írta be a szívedbe. a bibliafordításokban: „Féltékeny Isten”. rémült gyerek. Egyszer nagyon elszégyelltem magam. ez a nő ötven év múlva halott. és képessége az örömre mint mindenkori társának tulajdona… Egyszóval: megmaradt az egész rothadt rabszolgarendszer. rabolhat magának Isten kreatúrái közül – persze azt. hogy a birtoklási vágy szereteten alapul. hanem bizonyos feltételek betartásához kötött. A magyar nyelvben korán megjelenik pl. a félelem a fontos személy elvesztésétől. s elpanaszoltam szenvedéseimet Pető főorvosnak. S a rabszolgaság legmegalázóbb módja az érzelmi bilincsek hordása. Szűkített értelemben elsősorban a szerelmi kapcsolatokra vonatkoztatható. Vagyis minden összehasonlítás a kárára üt ki a kisebbrendűségi érzése miatt. Csak csábíthat. a terrorban nyíltan. hogy a felesége leül egy kávéra a barátnőivel – ámbár mindig erre szokás hivatkozni. hogy az ember. feltűnik a féltékeny ember szorongása: más férfi vagy más nő jobb. a diktatúrában jelszavakkal és mítoszokkal eltakarva.

hogy az eredeti szöveg nem maradt fenn. megbánások nélkül. A beszélgetés ez: Jézus: Ismerve szeretsz engem? . A szeretet két ember között azt jelenti. kirekesztése a nemzeti közösségből. A szeretet szolidaritással jár. és kizárja. hogy szeretlek téged.) A görögben van egy fogalom. amikor észreveszi. Monda neki harmadszor is: – Simon. hogy szeretlek téged. félelmeivel. adott helyzetben egészen az inkvizícióig. Ismerve szeretsz vagy rajongással? A feltámadott Jézus Tabgában – egy kisvárosban a Genezáret-tó mellett – találkozik tanítványaival. Septuaginta. mint az élet legfontosabb ajándéka. kerüljön az bármilyen komikus helyzetbe. (Nálunk csak egy: szeretjük a mamát. Uram. – Uram. egocentrikus életvitelről. érzelmileg nagyon fontos ügyekben szabad élni. elsárkányosodjon. hogy én szeretlek téged. hogy a másik öröme. szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter. a lágerek gyilkossági őrületének néma szemlélete. Mindez része lehet a szeretet nemes érzésének. A szeretet képessége valahogy jobbá teszi az embert. Hogy is van ez? Miért kérdezi háromszor? Tudni kell. Kun páter vezényszava a Duna-parton: Krisztus nevében: tűz! Utóbb a meg nem történtté tevés infantilis mágiája mindennel szemben. több szó is van a szeretetre. Jónának fia. A szeretet szívesen vállalt áldozatokkal jár utólagos számlabenyújtások. Jónának fia. hétköznapi léte fölé emeli. A szeretet – ha már megszűnt is – visszaragyog a múltból. Uram: te tudod. – Legeltesd a bárányaimat. A szerető ember nem barátkozhat azokkal. gyalázása. ez nem a bolha rémülete. ami a holocaustra vonatkozik. – Őrizd a juhaimat. csak az ún. Akkor alakul ki egy furcsa beszélgetése Péterrel. mint a görögben. öngyilkossági gondolatokat forgat a fejében: Mondd. belefér a máshitűek pogánnyá nyilvánítása. Mondta neki másodszor is: – Simon. haláluk kívánása. Te tudod. szeretjük a húslevest és szeretjük a popzenét is stb. jó érzései – hogy ne mondjam: boldogsága – fontosabb. hogy ki akar menni alóla a kutya? Beszéljünk hát a szeretetről is. Mára nyelvünk legelkoptatottabb. hogy eldurvuljon. De a héberben és az arameusban éppúgy. A szerető ember nem röhögheti ki a partnerét. az ismerve szeretés (agapeo). a hetvenek fordítása. Jónának fia: jobban szeretsz-e engem ezeknél? – Igen. nagyon fáj nekem! S a vétójoggal csak nagyon ritkán. a rajongással szeretés (fileo) és egy másik. Politikai és egyházi szlogen – minden belefér: az ellenfelek gyűlölete. akik a partnerével nem hajlandók barátkozni vagy netán ellenségei. A szeretet lemondást jelent az önző. – Simon. de akkor respektálni kell ezt a vétójogot.29 kétségbeesésbe zuhant. cinikus vagy gúnyos legyen a partnere gondjaival. Az egymást szerető embereknek vétójoguk is van: ezt ne csináld. hogy a másik a világon van. semmit sem jelentő szavává vált. szeretsz-e engem? – Igen. te tudod. Még egyszerűbben: a szeretet annak öröme. hogy harmadszor is megkérdezte. te mindent tudsz. mint az enyém. lenézése. fájdalmaival szemben.

Tudod.30 Péter: Rajongva szeretlek. Írtam már arról. kimutatva. Már Descartes felismerte e próbálkozások szükségszerű kudarcát. Viszont a világ állandóan változik körülöttünk. amely abban áll. hogy átlapozza ezeket az oldalakat. S ekkor vált Tamás gyanakvóvá. De Jézus egyszer félrehívta. szempontváltásait vetíti rá a valóságra. te mindent tudsz. mert ittál az én forrásomból és megrészegedtél tőle. vagyis nem csak léteznek. ugyanolyan értelemben létezhet-e. amit 1946-ban találtak meg a Dag Hammadi ásatásokon. Ezt nevezzük a dolgok természetének. hogy térbeli?” Ugyanis a dolgok természete azt a szabályt vagy szabályrendszert jelenti. amely szerint a jelenségek viselkednek. hogy én rajongva szeretlek. ennek vizsgálatával a pszichológiát bízza meg. Ennek érdekében szembeállította a gondolkozó dolgot (res cogitans) a térben kiterjedt dolgokkal (res extensa). hogy megmaradtak a természettudományos gondolkodásnál. fölépítésük van. Lassan világossá vált. Péter ezért szomorodik el. hogy ujjaival megérintse Krisztus sebeit. Annyit azonban tudnia kell. aki ragaszkodott ahhoz. hogy gondolkodik. Nem tudott semmit sem mondani az ember természetéről. aki sok nőben csalódott. bizalmatlanná – akkor hitetlennek nevezték –. amely abból fakadt. csak átkeresztelték a fogalmakat. hanem rögzített és adott szerkezetük. Jézus: Ismerve szeretsz engem? Péter: Rajongva szeretlek. hogy a gondolat saját fogalmi változásait. nehogy elvegye a kedvét a továbbiaktól. hogy az ember nem dolog. Ám ezen a téren a természettudományos gondolkodáshoz és módszerekhez ragaszkodó pszichológia csúfos kudarcot vallott. vagyis nincs is természete! Ez eredményezte. Most már felmerülhet a kérdés: vajon a valóság logikus-e vagy csak a gondolkodás logikus? . Avagy ugyanennek a kérdésnek egy indiai szerelmi változata: A maharadzsa. csak nagyon fáradságos. S amikor észreveszi. Tamás volt a legnagyobb rajongója Jézusnak. Tamás. hogy a szerelemben összekerültek sokszor mennyire nem ismerik egymás valódi természetét. Szívesen kikerülném. amelyik abban áll. állandóságot. hogy hiába kérdezi az ismerve-szeretésről. Jézus: Rajongva szeretsz engem? Péter: Uram. megkérdezi a legigazibb szerelmét – Szeretsz? – Látlak! – feleli a lány. Tudod. és azt mondta neki: – Nem lehetsz az apostolom. S Jézus látja. Hadd bújjak Ortega y Gasset. Az ember megismeréséről szóló fejtegetését azzal kezdi. hogy éppen az ember megismerése érdekében kialakultak a szellemtudományok és a művelődéstudományok. de az embermegismerés lehetősége témánk szempontjából annyira fontos. hogy meg kell gyötörnöm az olvasót némi filozófiával abban a reményben. Ez a fontos kérdés felmerül Tamás evangéliumában is. S ennek a kettőnek az együttes létezése – lényegük eltérése miatt – nem elképzelhető. A problémát Kant oldotta meg. hogy ki vagyok? Péter akkor még csak rajongani tud. hogy a természettudományos gondolkodás számára a dolgok vannak. Vagy – vagy! Ortega y Gasset megfogalmazásában: „Az olyan létező. Jézus alkalmazkodik hozzá. Ezt nevezzük törvénynek. hogy az embernek a testi szervezetén kívül – amivel a fizika és a biológia foglalkozik – lelki mechanizmusa is van. mindig létező jelenvalóságot jelent. meghatározottságot. A törvény pedig változatlanságot. hogy az emberismeret nem lehetetlen. Azonban van ennek a kérdésnek súlyosabb problémája is. a híres spanyol filozófus háta mögé. ahogyan egy olyan létező. A legnagyszerűbb képet mutatják magukról vagy saját fantáziáikba szeretnek bele. A tudomány a dolgok természetét igyekszik feltárni. és nagyon sok türelmet és elfogadást követel.

mondatokat sem. hogy belehelyezkedjünk valamely maghatározott létbe. Az elmúlt pillanatok soha nem térnek teljesen vissza. És ha nézett. de arra képtelenek vagyunk. tennie kell valamit. mint ideája. nem tartozunk semmilyen meghatározott léthez. hogy ne azok legyünk. de ugyanakkor kiszámíthatatlanságának. Íme egy határozott anti-karma tan. És nyilvánvaló. Szabad vagyok tehát. amelyben az ember maga sem más. azzal. hogy hova nézett: a másikra. csak azt. Most már valószínűleg torkig laktunk filozófiával. Vagyis ki kell találnunk önmagunkat önmagunk számára. Az ember egyáltalán nem dolog. lesz ilyen vagy olyan. Ugorjunk! Győzelem és vereség a veszekedésben A győzelemhez vezető legfontosabb kilenc szabály: 1. A szabad létezőben csakis a lényegi bizonytalanság a biztos és meghatározott. hogy ült. a tér és idő világában tartózkodik. hanem az embernek meg kell alkotni a saját életét. Ortega központi gondolata továbbá. amik lehetünk. csak amíg a mikrokozmosz. kik voltunk a jelen pontig. mert ezzel végletesen felfokozod a dühét! . Azzal. S a története – ő maga. mint esemény”. Azzal. a tudata.Soha ne színlelj nyugalmat. hogy vakarózott vagy zsebre dugta a kezét. látott-e? 2. Mert az. ami megtörtént vele. amit mondott. netán a ruháját igazgatta. megismerhetetlenségének is. mert ezek is dolgok. Ezért nem lehet azt mondani. hogy közben mire gondolt. mert az dolog. hanem dráma. milyenek. hogy melyiket választja. az ablakra vagy az ajtóra. hogy nem találta. De később már egyéb determinánsok is belépnek. Vagyis az életről nem lehet elmondani. akár az Isten. s amit megcselekedett.31 S a nyomaték kedvéért megint idézem Ortega megfogalmazását: „A pszichológia az ember természetét kereste. Azzal. „hogy éppen válik valamivé”. Az ember nem a teste. Egy színtiszta és egyetemes esemény az élete. hogy meg ne szűnjön létezni. Ilyen az élet kezdete. a változtatás lehetőségének (egzisztencialista pszichoanalízis). képesek vagyunk rá. a plafonra. Különböző lehetőségek nyílnak előtte. Mert az embernek nincs természete. ahogy mondta. pl. mert ezzel halálra bőszíted a partneredet! Ne mondj nyugtató szavakat. az órájára vagy rád. akik voltunk. s attól függően.A veszekedést mindig a másik kezdte! Azzal. hogy már megvan. Vagyis ebben az értelemben ő is önmagának oka (causa sui). a tükörbe. állt vagy feküdt. Meg kell határoznunk. Akkor vagyunk szabadok. Nézett-e egyáltalán vagy behunyta a szemét. csak története. Nem akarok profán lenni. hogy „az ember van”. hogy amikor az ember létezni kezd. az isteni akaratnak. negatívan hat arra. Azzal. de kényszerből vagyok szabad. amik már voltunk. hogy már előzőleg valaki lettem volna. de Istennek vagy Krisztusnak sincs története. Az ember az. Előtte és utána: néma csend… Ortega y Gasset emberszemlélete szintén valódi egzisztencializmust képvisel: az embernek előbb van létezése. ha nincs bennünk lényegi azonosság. tagadása Istennek. amivé válni akarunk. tevékenykednem kell anélkül. a pszichéje. hogy milyen pofát vágott. Nem is a lelke. Természete tehát nincs. Azzal. Ez a „mivé formálom magam az adott körülmények között?” az alapja az ember szabadságának.

„ „Eddig még senki sem beszélt veled őszintén?” „Gondolkozz el. Ennél erősebb kötés két ember között nemigen van. Mindenkinek szüksége van agressziós tárgyra. Beszéljünk őszintén. Ez általában a hozzá legközelebb álló ember (házastárs. Sőt. legyél rosszul.Sorold fel. S főleg: ha hidegen tudsz célozni. találj ki egyet! 6. amit maga sem hisz. ne váljatok szét. gyere vissza. amit mondtál! Sohasem értette. Sőt. hogy megéri. Ezt nevezi a pszichológia „időszakos megerősítésnek”.Idézz fel emlékeket – lehetnek kitaláltak is –. Konfliktusok esetén mindig az agresszívabb. A kérdés most már csak az. mint a tisztességes objektivitásnak. hogy mennyi megrázkódtatást éltél át az elmúlt napokban vagy egész életedben! 9. a tapintat mindig hátrányban van az erőszakkal.Ha a szükség úgy hozza. Ha egy veszekedésben győzni akarsz. szülő). szavaid pontosabban fognak találni. hogy mi vehető komolyan. önuralmát elvesztett ember rövid idő alatt nevetségessé válik. Mert örvényjellege . A kicsinyesség igazi kígyóméreg. 8. hogy jutottunk ide!” stb. akkor a kapcsolat tragikussá. esetleg éveken át némán gyűjti haragjait. és kész. A dührohamra különben is vigyázni kell. időlegesen. Ezt az árat kell megfizetni a jó erkölcsi közérzet érdekében. ha nincs.) Tulajdonképpen nem baj az időnkénti veszekedés. bár elszakíthatatlanná válhat. meglepetésszerűen lép akcióba.Mindig mondj zárszót! (Pl. azt is tudni kell. Haragjában gyakran olyanokat mond az ember. Az őrjöngő. ne vonulj el sértődötten. mintha őrjöngve üvöltözöl. Az ember kiadja a mérgét.Soha ne te hagyd abba. S ha ráadásul még szereti is egymást a pár. De ha valaki heteken. hogy ne aludjatok el. amikor csődöt mondott a veled való szolidaritása! Feltétlenül legyen benne férfi vagy női rivális. Vagyis nagyvonalúságot ajánlok. hónapokon. akivel érzelmileg biztonságban érzi magát. gátlástalanabb fél nyer! Mert elsőnek és gyorsabban. Így van ez a politikában. utólag csak megbánni tudja. Nem szabad őket naponta újra meg újra bemagolni. ha elvonultál. „Most végre tudod a véleményemet. a kíméletlenséggel szemben. Attól tartok. Az ingának mindkét irányban ki kell lengenie: a düh mellett lennie kell mosolynak. ne utazzatok el haragban. Egy hirtelen felindulás. hogy az agresszivitás ne váljon hatalmi igénnyé. hogy jó ember legyél! Az elfogult gonoszságnak élesebb szeme van. összeborulás váltja fel. Fontos. A tisztesség. s nem hátráltatják erkölcsi vagy ízlésbeli megfontolások. mi mindent köszönhet neked. 5. A fellobbanó haragokat kedvesség. mennyi mindenről mondtál le a kedvéért! 7. és folytasd! 4. akire/amire rávihetők feszültségei. akkor már aggasztó egy indulatkitörés. egy idő után el kell felejteni a sérelmeket.Hangsúlyozd. hogy lehet-e tartósan együtt élni egy kíméletlen és erőszakos emberrel? Úgy vélem: nem! Az ilyen karakterű embert már csak szolgálni lehet.Mindig legyen tartalékban egy „bezzeged”. hogy partnered szemmel láthatóan nem érti. De arra vigyázni kell.32 3. néha véglegesen le kell mondanod arról. kerülj az összeesés szélére a fáradtságtól! Emlékeztesd a másikat. El kell fogadni a megbánásokat. felbosszankodás nem veszélyes. gyerek. közös nevetésnek is. A kézben nem tartott indulat út a vereséghez. a háborúkban és a magánéletben is. A sorsszerű találkozásból végzet lesz.

hogy hol vannak az érzelmileg allergiás pontok. hogy ebben a szigorúan apajogú társadalomban hogy lehetett az atyai átok alatt élni? Úgy. Ez a szeretet és a harag összjátékának titka. Visszatér a XIX. A legenyhébb retorziót. Egyik villámló szemmel öl. mert még mindig van miből. Legyél a Szent Ferenc-i értelemben a leggazdagabb balek. az együttélés során mégis nehezen tűrhető a legtöbb férfi (néha nő) részéről. Az igazgató írt valamit. az vagy imádkozik. hogy az átkot megelőzően Jákob mind a tizenkét fiát megáldotta.) Kérdés. Egy-szer csak bekopogott egy gyerek: . Lévit és Simont vérszomjukért. a lemondást. barátságtalanságot sem viseli el. S férfi és nő ugyanígy van egymással. egyre mélyebben von be a dühöngésbe. Nem lehet abbahagyni. A gyáva fegyvere a csók. hogy ez a szereteten. vállald el érte a vereséget is. Júda – a negyedik fiú – kapta a fő áldást. ha úgy érzi. Bárhogy csűrd és csavard. S ha ebben a periódusban a partner még rátesz egy lapáttal. a szolgálatot. – minálunk így szokta a szerelmes: aki itt letérdel. Wilde: A readingi fegyház balladája. ezért az együttélés során is erősödő igény a szimmetrikus kapcsolat. kirekesztetté vált a szeretetből. ha biztos abban. Egy gyerek minden agresszivitást elvisel. akit százszor is ki lehet fosztani. század konzervatív modellje. Ültem egyszer egy gyerekotthon igazgatójának az irodájában. Továbbá tudni kell egymásról. A nevelésben is. Hadd hivatkozzam egy ősi példára: Jákob tizenkét fia közül az első hármat megátkozta! (Rubent paráznaságáért. az ő vállalásán belül történik. Katona József erről így ír a Bánk bánban. vagy amit! Csakhogy hiába fogalmazódik meg az igény. Vagyis ők hárman az áldás alatt voltak átkozottak. De mind megöljük kedvesünk. Mégis: férfi és nő kapcsolatának legmélyebb értelme: szövetség a világ ellen! S ne öld meg egyetlen szövetségesedet! Akármilyen hiú vagy. gyereknél ugyanígy van. Felnőttnél. amikor Ottó hiába esik térdre Melinda előtt: …kézbe kéz és szembe szem. Más lágyan nyújtva kart. A bátoré a kard! (O. Mindezzel együtt a modern lélekben az ellentmondás a következő: a mai kultúra egyre markánsabban képviseli a férfi-női egyenjogúságot (nem egyformaságot!). fordította Kosztolányi Dezső) Ne hagyd még abba! (Jól is lehet haragudni) Hogyan? Ezt a suta választ tudom mondani: nem teljesen és nem véglegesen. akkor a helyzet veszélyessé is válhat.33 lesz.

megszülettek a testvérek. És nagyon fontos: időnként ki kell mondani: Ne haragudj. kivéve amikor a pénzügyeket beszélték meg. És legalább egy simogatás is jár hozzá. a főbérlő. fiam? – Hát a tudomány. A néma harag Ez a „nem szólunk egymáshoz” nagy műgonddal kimunkált családi pokla. hogy ilyen borjúsültet senki sem tud csinálni. Ezekkel az apró gallyakkal lehet. Ha az igazgató átugrik az íróasztalán. a foci kellene. Mi van a mélyén? Talán a kispolgár úrhatnámsága és butasága. aki még hetvennyolc sem volt. – És te mit gondolsz. büntetésből a kegyvesztettel. – Mi érdekel engem. de áthallatszik Tóni bácsi előadása. Ne tessék haragudni. tehát rendszeresen jár nekik az elismerés: Ma milyen csinos vagy. S ha provokatíve ő dicsér egy nőneműt. hogy Lenke nénit ennyire érdekli a tudomány! – mondtam hízelegve. Néha az atommag szerkezetéről. az okosságukra és a tájékozottságukra kényesek. mert az a főbérlői hiedelem. amikor vacsora után Tóni bácsi. Aztán anyja férjhez ment. ámbár pislákolva. Erről volt szó. nagyon kedves asszony – már jóval nyolcvan felett járt. akkora füleseket sózott rám… De azt nem viselte el.34 – Igazgató bácsi. Lenke néni rám bámult. szivem. S ami a legfőbb: társaságukban más nőt dicsérni a legszigorúbban tilos! Végzetes műhiba. levegőnek nézte. hogy tanítsa a nőt! Erről soha nem szabad elfeledkezni! Mint ahogy arról sem. néha az üstökösökről. legfeljebb legyinteni szabad. akkor miért hagyja beszélni Tóni bácsit? – Kell az fiam. de fölhúztam a dirit azzal a rohadt focival. a férfinak. Amikor albérletben éldegéltem. mert úgy viselkedik. sem a poloskákat. valószínűleg azt mondta volna a többieknek: Hú. mi jár akkor nekem az eszemben? Hát az. Ismertem házaspárt. – Az Isten szerelmére. A szobám szekrénnyel volt elkerítve az övékétől. a karrierjükre. hogy másnap a piacon zöldborsót vegyek-e vagy karfiolt. Az igazgató fel sem nézett. és agyba-főbe veri. Házasságon kívül szülte a mamája. jól felkészülten. Leginkább nem vett róla tudomást. még leányfejjel. A nevelőpapa nem tudott a fiúval mit kezdeni. de szeretni sem bírta. Lenke néni – nagyon kövér. Egy alkalommal a konyhában összefutottunk Lenke nénivel. Úrhatnámság. akik bosszúból hallgattak. mégis tartott barátot. Hülye voltam. . és éjjel az ágyban. Így hát hallgattam. Mehetsz. mint egy király. De sem a hangot nem fogja vissza. ha rá sem néztek… Hát erre kell vigyázni! Ennyire kell ismerni egymást! Férfiak legtöbbször az erejükre. – Nincs itt. Es milyen jól áll neked ez a kosztüm. Napok múlva a rendőrség hozta vissza. hogy a szekrény fogja a hangot. a szexualitásukra. ébren tartani az összetartozás tüzét. Tóni bácsit. Beszélgettünk. Nem akart rossz mostoha lenni. előadásokat tartott Lenke néninek. El is ment. néha Pápua Új-Guinea gazdasági helyzetéről. – Milyen szép dolog. hogy a nők mindhalálig szépek és kívánatosak szeretnének maradni. Nem is beszélve arról. másrészt mert egy családban úgyis el kell hangzania az együttéléshez szükséges néhány mondatnak.

ha a szobában tartózkodik.” Hát akkor szép nyugodtan írjuk le. hogy nincsen garancia a kapcsolat harmonikus folytatására. legvégül az ügyvéd. ha felülkerekedik a pillanatnyi jóindulat. Barátok. Pl. Sor kerül a panaszkodásra. talán bántóbb formája a gúnyolódás. Párterápia? Talán az utolsó szakmai próbálkozás egy megingott kapcsolat vagy házasság rendbe hozására. Majd a vita. hanem békés elvonulás. hogy mi a másik legérzékenyebb pontja. „Fantasztikus.” „Engem így még senki sem értett félre. A szó könnyen maga után vonja az indulatot. Ekkor már gátlás nélkül kiszolgáltatják egymást. Lehet. hogy mit kifogásolunk egymásban. Érdekes. az anya mindig anya marad. Sokaknál ekkor veszi kezdetét a levelezés. s csak ha nagy baj van. S a hozzátartozó tudja legjobban. amitől a még éretlen ember nagy valószínűséggel összeroskad. sokáig tartó ártalmat okoz. akiket nem szabad feláldozni a felnőttek indulatainak. Ez lelkileg súlyosan károsító. a másik nevetségessé tétele. hogy a másik is hallja. belátva. Ez különösen a gyerekek szempontjából fontos. Ha két ember már nem tud megbeszélni fontos dolgokat.” „Mindig ide jutunk. ez a „nem szólok hozzá” megmaradt a kispolgárrá betonozódott értelmiségiek fegyverének. hogy szétválás lesz a vége. persze olyan halk vagy suttogó hangerővel. ismerősök. mint a nagyhatalmak jegyzékváltása. S a még maradandóbb összeveszés. ha valamit tisztázni szeretnénk. A terápiás helyzetet mindkettőjüknek vállalnia kell. A „beszéljük meg a dolgainkat” ugyanis a legeslegtöbbször kudarccal végződik. cserélnek. ami sokáig fáj. s a bántások kiegészülnek a szolidaritás megsértésével. Körülbelül annyit ér. mert elkezd felgyűlni bántás a bántásra. hogy mennyire nem ismersz engem. párterápia. Ennek egyik módja a visszhang. hogy a gyerek bármelyik szülő bosszújának eszközévé váljon. de legalább nem gyűlölettől lángoló. Néha.” „Döbbenetes. A gúny legtöbbször már több mint pillanatnyi indulat. És ez baj. megállapodás születik: min fogunk változtatni. A finoman és durván cizellált családi pokol Varázsének Jaj! Megjöttek a szelek És elhozták a bajokat. Továbbá lehet érintkezni a gyereken keresztül: „mondd meg apádnak (anyádnak)”. ami történt közöttük. Nem szabad. hogy te milyen igazságtalan vagy. veszekedésbe csap át. a másokkal való megbeszélésre. akkor ügyvéd. Körmölnek. „Nem ezt mondtam!”. kockáztatva azt. A tartós megbántás akarása húzódik mögötte. megsértődnek. A nagy beszélgetések egy része vádaskodásba. Akkora hatalmat tesz a gyerek vállaira. A néma harag másik variációja a „magában dörmögés”. Mi az. a kapcsolat sötétedni kezd. „Félreértettél.35 szeretkezés közben. akkor az írásbeliség sem segít. Tönkretetted az életemet! – Te az enyémet. Jaj! . és a szülők rivalizáljanak a gyerek szeretetéért. Milyen hülye vagy! – Akárcsak te.” Következik a jó és rossz tulajdonságok jegyzéke. Általában üzenetközvetítőként bármely rokon vagy barát használható. hogy az apa mindig apa. belátva mindkét fél felelősségét mindazért. akkor is. A néma harag talán enyhítettebb. min szeretnénk változtatni.

képesek vagyunk-e egymás nélkül élni? Meg lehet kísérelni. Hiszen tud ő jó ember is lenni! A szexualitást utáló nők régi módszere a „majdnem”-szerep kiosztása férfira: „Látod. Már említettem. A föld selymes zöld füvet teremjen újra. de nehéz veled. Mindegy. és csak időnként jelentkeznek. Először is káromkodik. 3. nem ittad el a gyerek uzsonnapénzét? Fáj a fejed. hány ilyen remek férj ad lehetőséget ennyi szerep eljátszására! Nem csoda. Holnap veszünk a gyereknek cipőt. ezért mind a feleség. Mert sasokká és keselyűkké változnak. Jaj! Jöjjetek vissza szelek! A vad madarak változzanak Fekete bogarakká. Ahová fejedet lehajtva meghallhatod A Föld szívverését. alkohol. Idebújok melléd. látszólag szocializáltabbak. Ne nyilazd le őket. akkor elmehetünk vásárolni. megint milyen állapotban vagy? Remélem. És itt hagyták a bajokat. A finoman cizellált családi pokol indulatai rejtettebbek. ha a válás után néhány évvel a nő megint alkoholistához megy feleségül. főként érzelmi jellegűek. mind a gyerek jobban tud hozzá alkalmazkodni. Összeölelkeznek.A véresszájú tigris. a helyzet egyértelműbb. Már csak egy nagyon kicsi hiányzott. ami újra meg újra feltámadó reményét kelti a megváltozásnak. Papa végül is romokban hever. hogy ezt nevezik a pszichológusok „időszakos megerősítésnek”. (Valahonnét Afrikából) Váljunk vagy ne váljunk? Ez itt a kérdés! Visszajöhetnek-e még a szelek. Istenem. mi? Na főzök egy jó erős kávét. előreláthatóbb ideig tartó periódus.Új élet hajnalán: Hányra jössz haza? Rögtön munka után? Nagyon jó. Fúrják magukat a fekete földbe. de… .36 Elzúgtak a szelek. kiszámíthatóbb. 6. Jaj! A bajokat vércsék és sólymok szállják körül. látod. hogy a durva. Idegenek. ami nem zárja ki az utólagos össze-borulást. 2. Nem érdemellek meg téged. rendbe jövünk. 4. hogy magukkal vigyék a bajokat? Meghallhatjuk-e még a Föld szívverését? Ki tudja? Mindenesetre az tapasztalható. Meglátod. mint a finoman cizellált. de.A véresszájú tigris feltámadása.) forgatókönyve az alábbiak szerint alakul: 1. Egy átlagos alkoholista „gém” (játszma – a szerk. kudarcok keserűsége –. neked meg egy szép harisnyanadrágot. Egy ilyen angyalt.'' Ezek az örök szomjúság kínjai mindig új reménnyel megspékelve. Apuka részegen érkezik haza. mi az oka – karakter. most majdnem elélveztem. Stb. késsel kergeti körbe a lakásban a feleségét és a gyereket. a hántások alattomosak. akik a szomszédba menekülnek. Emellett behatárolhatóbb. De.A részvéttel teli feleség. esetleg trágár családi pokol jobban feldolgozható.szívem. Mama: Szegénykém.A megbocsátó angyal: Jaj. A család visszalopakodik. majd az asztalra hány.A vezeklő: Sötét gazember vagyok. Próbaválás? Próbáljuk ki. 5. barátok előtt sohasem – vigyáznak a látszatra. szívem.

nem találják meg a kivezető utat. s ezek a képzetek rémületet váltanak ki belőlünk. hogy meg vagy győződve arról. jelen és jövő. hogy a jövőd ugyanolyan lesz. mint a jelened. de még él bennük az egykori mély szerelem emléke. a vágyat a megszokott hangulatok után. fél évről kell. Elkövethetünk-e bűnt érzelmi életünkben vagy asszociációinkban? A félelmektől való megszabadulás legegyszerűbb és legbátrabb módja. a félrevezetés? Az idő múlásával megszűnik-e az újrakezdés pánikja? Beáll-e valamiféle megkönnyebbülés? A szabadság bontakozó ígérete? És egyedül. Legalábbis hónapokról. Sokáig lehet külön élni válás nélkül is. nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. hanem a dolgokról alkotott képzeteink. Vagyis arról van szó. a rettegett műtétek után: ez volt az egész? Van egy nehezebb út is: az elszemélytelenítés. barátok reagálása? Erősödsz vagy gyengülsz? Jól alszol. S úgy nézzük egymást szomorúan. Akár az érettségi vagy a nehezebb vizsgák. (Sárközi György: Virágok beszélgetése) A fenyegető magány Már Epiktetosz – az antik Rómában élő sztoikus görög filozófus – leszögezi. hogy elképzeljük a számunkra fenyegető és veszélyes helyzeteket. támadt valamiféle nyavalyád? S hogyan viselkedik partnered? Mit súg a gyorsan vagy lassan múló idő? És el ne feledd: nem hajt a tatár. kíváncsian s mindent tudóan. mint száműzött koldus királyok. Fokozza a hiányt. Hálásak minden valódi és álsegítségért. hogy sohasem a dolgok gyötörnek meg minket. És elsősorban befelé kell figyelni: nagyon hiányzik? Túl sok a hazugság. nyugtalan virágok. A depresszió úgy kezdődik. Megtört gőgben összeakadva. hogy szó legyen. tele vannak kétségekkel. van étvágyad. A múló fiatalság sem. A finoman cizellált családi pokolban az áldozatok könnyen elveszítik orientációs pontjaikat. rajtuk tud leginkább segíteni a pszichoterápia. a másik meglesése. a hétvégeken? És a gyerek vagy a gyerekek? És a nagyszülők. pl. Ez azt jelenti. otthon. miket álmodsz. a félelmek. S ez idő alatt szigorúan tilos minden találkozás. S ami a legfontosabb: ne zuhanj ki az időből! Legyen számodra továbbra is múlt. Róluk szól a vers: Egymás mellett és egymás ellen nyílunk mi. barátok kikérdezésével kielégített érdeklődés – még a telefonbeszélgetés is. Mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban. Van-e ennek a helyzetnek megoldása? A képzeteinknek és az érzéseinknek nem tudunk parancsolni. hogy az embernek nem kell feltétlenül teljes önátadással részt venni a saját dolgaiban.37 De ez a periódus nem tarthat túlságosan rövid ideig! A rövid ideig tartó különélés csalóka. ha közel megyünk hozzájuk és átéljük őket. .

– Hát mi érdekli? Tanulhat egy egzotikus nyelvet… művészettörténetet… Akkora baromságnak tűnt. Hogyan kell a dudát fújni. dühödten néz. két egészséges ember. hogy becsap minket. Hasznos tudás. ennyi ideje van hátra. hogy mindig az elvárásainak megfelelően reagál. semmi több… Valójában nem létezik. megmutatja az agyarait. és ő boldogan dobálta torkába karjait és lábait. – Csak azt akartam megkérdezni. akik hosszú tartózkodásra rendezkednek be a pokolban. pimasz kis férgei. hogy nagyobbnak látszik a valóságosnál. a „csöndes tudás” (Csittavivéka) gurujától: A félelemnek csak akkor van hatalma. és mi erre menekülni próbálunk. hogy mit csináljon az ember az élete utolsó két hónapjában? Kiderült. kegyetlen. Haláláig. undok külsejű szörny. te pedig segítségért kiáltozol. Komlós Aladár írja siratóversében. Kínomban én is. Most már megmondták neki. Honnan származik a félelem hatalma? Onnan. ráncolja a homlokát. Az ember úgy táplálja a félelemdémont. ha hatalmat adsz neki. A félelemdémon közelit. a nagy felszabadító. hadd falja fel teljesen őt: Míg elfáradt és egyre halkult. Megdöbbenésemben a legnagyobb szamárságot mondtam neki. hogy kb. Talán érthetőbb leszek. Pokolra kell annak menni. ami eszembe jutott. ami az övé volt. hogy nem kedveli azokat az embereket. sűrűn hivatkozva a dudatanfolyamra. Lassan rájössz. rájössz. „ Információk a dudatanfolyamról Aki dudás akar lenni. hogy a félelem is csak tudati káprázat… S végül eljön az idő. hogy a fájdalom dühös oroszlánként rontott rá. hogy tizennyolc éves kora óta rákos.38 Objektívan és csodálkozva is meg lehet állapítani: hogy tud egy has fájni! Történetesen az enyém. majd elaludt a fájdalom. hogy elnevette magát. hogy az is csupán feltételekhez kötött körülmény. és rémülten menekülsz. És beszélgetni kezdtünk. Hogy tud egy szív gyötrődni. lábam és karom. Látványosan mutatja meg magát. Ott kell annak megtanulni. ha Acsán Szumed-hótól idézek. egy pusztuló testről. Ha felismered a démont. Egyszer felkeresett egy ismeretlen huszonhét éves fiatalember. deli roppant oroszlán semmivé lett. csontig lesoványodva. Akkor is. onnan. Lassan fölfalták őt az élet álnok. ha engem hagytak el. . s én szégyenükén veszem észre: megvan mind. de a félelmetes. így kerülünk hatalmába. Paolo Santarcangeli mégis kijelenti.

nincs lélek. akik számára csak a rossznak van valóságértéke – ha valami jó is történik velük. rövid idő után elmúlnak. De a cselekvés. s az Isten bókjaként értékelik a nehéz életet. Ugyanazon lénnyé. És vissza sem tekintett. De a további rontás lehetősége is. Ha cukrot. frusztrációkba. az azonnal álomszerű valótlansággá mosódik. megszűnnek. hogy egy ember állattá vagy az öt további lokába (paradicsom. Kényszerű lemondásokba. Ha új hangszóró érkezik: menynyire fogja zavarni a szomszédokat? Ha egy szállító cég költözteti őket: vajon miről derül ki. akiknek mindennapi kenyerük a panaszkodás. alvilág és állatvilág) inkarnálódjon. Ezt nevezik karmának. A jó dolgok. mint a szerelem. S ez a vágy a ragaszkodás! Ki és miért vehetné el tőlem. meg fog fájdulni tőle a hasa. az örömök soha el nem múlása iránt. préták. ami egyszer az enyém volt? Az élet visszatérő szenvedés. Ma már akkora romlás nem képzelhető el. a gondolat és az érzelmek. Most már csak emberként testesülhet meg (és az ősinél sokkal rövidebb időközönként). ha valakinek a sikereiről értesülnek. nincs reinkarnáció. Ám ehhez kell egy önként vállalt új sors. hogy ellopták vagy tönkretették? Ám végül is miről van szó? Az örök. Azok.39 Kik ezek? Egyrészt mazochisták. elpusztíthatatlanok. amiből tegnap még jóízűen vacsorázott. a magasabb szintre kerülés perspektívája. Elment. Újra vágyik a nagyszerű ízekre. A jó dolgok a Sátán eszköztárába tartoznak. akkor igen. De akkor pedig minek? A köztes lét lényege az elmúlt élet korrekciója. S itt van elrejtve a fejlődés. Saját és környezetük életében örömgyilkosok. a fiatalság vagy az egészség. akié egykor voltak? Ha a köztes létben (a Bar do-ban) nem történne semmi. megismételt helyzetek. Az Isten kiválasztottal szenvedésre választattak ki. akik tudják magukról. És vissza sem tekintett… És itt fülön csíphető egy örök emberi igény. De az ember gonosz és bosszúálló lény. újbóli találkozások. hogy mennyi irigység és rosszindulat támad a szívükben. akiknek a számára a rossz sors rangot jelent: az élet üldözöttéi. Ki szól ilyen keményen? Ki mond ennyire elviselhetetlenül igazat? Kinek a hangját halljuk? Buddháét? Buddháét. Ők azok. szűnni nem akaró bizalmatlanságról. Az összes vallásalapító közül Buddha mondja ki az ember számára leginkább tűrhetetlen valóságot. csokit kap a gyerek. félistenek. Igenis beleköp abba az immár üres tányérba. S vajon ki ne vágyna vissza újra meg újra az ajándékba kapott örömök birodalmába? Előbb-utóbb mindenki visszavágyik oda. míg én utána Levett kalappal intek Elment arany batáron Az ifjúság a nyáron. s amely előbb-utóbb elmaradt mögötte. Vagyis megszüntetik a létezés utáni vágyat. Ezért van . Amelyek képesek megszüntetni a ragaszkodást az átélt örömhöz. Ki szüntethetné meg ragaszkodásomat az örömökhöz? És hogyan? Kemény önneveléssel és gyakorlatokkal. S adott esetben összeállhatnak egy új lénnyé. Tehát végső soron ki vitatkozhat Buddhával? minden a szenvedésbe torkollik. Nincs Isten. mint energiák. ahol létezése teljes értékű és jó volt.

a szerelemben? Nem istenkísértés? Nem csak akkor elfogadható. Bűn. De Istenre még a képzeletünkben is nehéz haragudni – túlságosan hatalmas a mi dühünk érvényesítéséhez. csökkenő fizikai teherbírásunkat. a szenvedések ismételt vállalásától is. Katolikus-keresztény szempontból hány felesége. férje lehet valakinek? Egyetlen egy. S ez biztos érzelmi tudásként megmaradt a modern időkben is: Öt szerető kevesebb. A torinói lepel. Mohamedtől. Befelé sírásunkat szerencsére senki sem hallja meg. hogy Jézusmásolatok sorozatát lehet majd megrendelni. lerajzolni. mint egy! A hűség szüzességi fogadalma nagyobb érzelmi és szexuális elkötelezettség. sőt fényképezni sem lehet. se a szentjeiről) parancsban. nincs fizikailag látható formája. hogy amíg élünk. ha bevonódik Isten szentsége alá. Tehát könnyebb megtagadni őt. . elromlanak. hitetlenség. Csak egyetlenegy Isten létezik: akit imádni lehet. öröm. nincs arca. Jöjjön hát a csodálkozó szemű pipi vagy boy. hogy segítsék a többieket. akik mindig is voltunk. elkeseredés jelei tapasztalhatók. S a legkönnyebb a szeretett embert – nőt vagy férfit – felelőssé tenni azért. mint húsz Istené. Ennek értelmét már ősi bölcsességek is alátámasztották. kidagadó visszerekkel dekorált lábainkat és nyögésekkel leplezett. a házasságban? Ami – mint a földön megkötött szentség. Klónozott Jézusok Genetikussal közös előadás. mint egy tisztes polgári házasság. Buddhától. és a konyhában sem árt. Istennek nincs neve. Az öregedés számunkra azt jeleni. Az emberek többsége retteg nemcsak a haláltól. hanem az újratestesüléstől. hogy kapcsolataink kiégnek. ezért festeni. amíg fiatalsága le nem győzi sokasodó ráncainkat. netán megbotránkozunk az ifjúság meggondolatlan bohóságain. az egekben is kötve van – fel sem bontható. Mózestől. növekvő fenekünket és pocakunkat.40 túlnépesedve a világ. És ember imádása. Sőt. csüngő kebleinket. a Védáktól és Jézustól. az imádott lélek csalódást okozó átokká válik. A nézőtéren megdöbbenés. Egy Isten imádása sokkal több. unottá váltunk. Hány Istent imádhatsz? Egyet. Ezért húzódik meg rejtett bölcsesség a „ne csinálj magadnak faragott képeket!” (se Istenről. aki hívének szegődött. ugyanazok maradunk. Egyet a hallba. pl. Elnézően mosolygunk. S ebbe a hazugságba mélyen belerágjuk magunkat. akinek már nem kellene ismét újratestesülnie (Boddhisattvák). számtalan Jézust lehet róla kiónozni. Ezért nem tudunk jól megöregedni. Összességében nem remélhető. Felveti a gondolatot: Ha valóban a Megváltó vére van rajta. Az örök élet nem adatott meg nekünk. kellemetlen szemtanúja lesz indulásunk elkerülhetetlen kudarcainak. A többi már lazítás. Ennek során a próféták és a szentek meddő fáradozása ellenére gyakran messze kerülnek az alapítók szellemétől. sok aszszonyt. sok férfit szerethet (kultikus prostitúció) vagy csak egyedül Astarte úrnőt! Az istennő senkivel nem osztozik! Aki megcsalja. aki már csak életünk be-teljesedésének lehet a tanúja. Helyette azt az illúziót kaptuk. hogy az. amihez mi már fáradtak lettünk. azok is újraszületnek. Ezért győzött volna a monoteizmus a politeizmus felett? Már Astarte – szerelemistennő – kultusza előírta. mindörökre érvényes. Ezért hamisítják meg az eredeti vallásokat és próbálják egyéni érdekeikhez formálni őket. Ezért van szükségük segítő misszióra. egyet a gyerekszobába. hogy Isten részvét nélkül kifoszt bennünket. amit kizárólag ideiglenesen megfájdult derekunk okoz. ha jelen van. Vagy a Sátánnal helyettesíteni. arra halál vár.

hogy izmaim lazulnak. csak bégetett. Mikor tűnik már fel egy . igazságtevő misztikus hatalmak. Aki szerint az intim párkapcsolat anakronisztikus rabság? Az is. sem teremtményeinkben. hatalmuk nagy volt. akkor egy szellemileg értékes ember szerződése az ördöggel diadal ugyan. Valami másra lett szükség. Az elefántcsonttornyokba rejtőzött értelmiség jórészt megpróbált kívül maradni a származás bűvöletén. hogy rosszak a kommunisták. terrorállamok? S békés. Gyakran ülök az ágy szélén a térdemre támaszkodva – ez apám. Talán a kérdés úgy is feltehető.” Milyen színű a pártkönyvük? A jelvényük. Jól esik emlékezni ezekre a gyönyörű évekre? Aki magyar. A nagy Atya és a Szent Anya. úgy érzem én. Mi teremtünk isteneket a saját képünkre? És nem tudunk hinni sem magunkban. Ahogy Kosztolányi írta: Bizony ma már. A lelkük. a cigányok. amikor ugyanarra az istenségre hivatkozva hamis szellemi egységben ontjuk egymás vérét. de egymást semlegesítették. Nagymama sértődöttségét érzem valamelyik étel miatt: Ez sós? Nagybátyám dühét a politika alakulása miatt. meg is szűnt az iskola. Mégis ettünk volna a másik fa gyümölcséből is? Istenekké váltunk. amit sehogy sem tudunk rendbe hozni. Ki oda se ballagott. majd azok. gondoskodó. nincs egyéni üdvözülés és elkárhozás. a zsidók. aztán a polgári származásúak. Már nem volt érdemes hinni bennük. hogy végső soron csak kollektív emberi karma van (az emberiség sorsa). így hát egy sem ment oda. velük tartott. az kapott dicséretet. Felnőttkorukban is minden történelmi periódusban pontosan tudták. védelmező. Ki nem szólt. akik a polgár származása iránt közömbösek voltak. de sohasem győzelem. fehér ruhában táncot lejtő globalizációra csábítók? Akik énekeltetik már az óvodában: Egyszer volt egy nagy csoda. neve: birka-iskola. még jutalmat is kapott. aztán minden politikai szélsőséghez tartozók. Azután egyre emberibbé váltak. Az én gyerekkoromban is pontosan tudtuk. hogy éppen akkor kik a „jók” és kik a „rosszak. barátom. mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam. s csak most érkezett el a helyzet intellektuális-biológiai törvényszerűségének felismerése. Néha nagyapám mosolya villan felém a tükörből. aztán a fasiszták.41 Az ősi idők istenei? Az ember gyermekkori élményeinek projekciói. Ők a szó mindenféle értelmében megvetett osztályárulókká váltak. A döbbenetes kérdés az. hol lelkek és göröngyök közt botoltam. akik ugyancsak mi vagyunk? Élet és halál urai lettünk? S inkább menekülnénk ebből az elrontott világból. és jellemük halandóbb lett. mint az embereké. majd ötlettelenség miatt megint a melegek s a zsidók és a cigányok. Miféle rontás küld ezer évek óta szellemi és érzelmi értelemben embermilliókat ölni és meghalni? Népvándorlás? Keresztes háborúk? Világuralomra törekvő birodalmak? Totális rendszerek. hogy a Sátánnak elsősorban értékes egyénekre vagy tömegekre van-e szüksége? Mert ha igaz. diktatúrák. hogy a porban. hogy szellemi értelemben vajon már évezredek óta klónozottak vagyunk-e.

aki vagy. mintha szeretne engem. Nincs szó semmiféle kozmikus elmegyógyintézetről. mert te az emlékeidből álltál össze emberré. hanem százszor is megismétli azt a százszor is hibásnak visszajelzett magatartást. és azokat is utálta. s nélkülük valóban elvisz az ördög! . ha a gyerek képes ezt átvenni. Igen. azzá. S ha ennyire sem becsül. Mit lehet vele kezdeni. akkor nagy cirkuszokkal indulok el a szeretet kikényszerítésére. akiket én öltem meg. gyanútlanul nem is sejtettem. aki névtelenül. ahogy egyre inkább kicsúszik a világból. indulatai vannak. egykori nevemre. akkor én egy félrevezethető undok lény vagyok. Közel százmillió embernek nem volt a karmájában a lágerhalál. csak rajongani. akkor én szerethető vagyok. ki az. A síkos utat. az éhhalál. aki engem küldött a részleges elmúlásba. ha nem emlékeznék apámra. főként az anyától.42 tehetséges ember a sok léhűtő között? Ópapa önkéntes éh-halálát az öregek otthonában. ez az igazság. anyámra. hogy már régen a Sátán szolgálatában. a teremtés kudarcai inkarnálódhattunk volna. elkárhozott kultúrában élünk. amiket kaptam érte. hogy mit cselekedtem életem folyamán. de mi nem vettünk róla tudomást. Ámbár egyéni és kollektív viselkedésünk ezt a lehetőséget sem zárná ki. Inkább kredenchalált haltunk. ahová mi. ne hazudd el őket még magadnak se. századi elméletét. Ha anyám becsap a kedvességével. Hosszú-hosszú sleppjét húzzuk magunk után az emlékezésnek. hány érzelmi hulla szegélyezte az utamat. Füst Milán az alábbi feliratot akarta sírjára vésetni: Csak kevés embert szeretett. Nekem jár az. akár nem –. Léteznénk-e emlékek nélkül? Én vagyok-e én. fanatizálódni és szorongani tud. a szadista gyilkosok általi tarkónlövés. s már valamennyien körülöttünk lebegnének. amiből legtöbbször rejtett. hogy mindenki tegyen úgy. s hisztériás álszeretetet mímelve én is átverem a környezetemet. s a rúgásokra. mert amikor még el lehetett volna tűnni. Ha az anyám valóban szeret. Másképpen: gyermeki naivitásban. de szocializált érzelmei nincsenek. miszerint a pszichopátia (szociopátia) legfontosabb jellemzője. ezt el lehet érni.) varázstava kihúzná belőlünk minden emlékünket. majd nyílt utálat kel életre. arra. bármiféle emlék nélkül a tóban maradna? Ezért makacsul őrizd az emlékeidet. Az emlékezet lenne az énünk? S ha A meg nem születettek csillagának (Franz Werfel könyve – a szerk. gyerekkoromra. Mofli cica örökös jajkiáltását élete huszonegyedik évében. Az emberiség sok ezer éves története pontosan igazolja Cleckley XX. A kredenchalál mint vállalt végzet A kárhozottak háborúja eljött. mert soha senkit nem szeret. és hány szerető. a fronthalál. Csak szabadulni nehéz tőle. ha már beteggé. az átélt történelmi élményekből. Sajnos. sajnáltuk otthon hagyni szép barokk kredencünket. egyre betegebbé tette a lelkét és a testét újraszületések sorozatán keresztül? A gyökérprobléma persze a szeretőképesség hiánya. Ők most tanácstalanul keringenek a sztratoszféra külső körein. erőszakosan megszakított sorsukba. Ennek az alapja pedig az önszeretet akkor. Valóban a halálösztön (Thanatosz) torz gyermekévé vált. Genetika? Ha eljön a nagy és szent háború – akár tetszik. ami már százszor is a vesztét okozta. hogy sem az egyéni sem a tömeg soha nem tanul a tapasztalatból. visszavágynak az életbe. Nem tanul a rengeteg történelmi feed-back figyelmeztetéseiből. mi a magasság sötét hatalmainak egyik ezrede leszünk.

Korai időkben a családi házban (sátorban) szent helyet különítettek el a halottak hamvainak. üti. az ötéves unoka kérdésére azt válaszolta: Apukád most a sötét helyen van. megbánásukat amiatt. gondolkozó. S közben természetesen rettenetesen sajnálja saját magát is: „Szegény fiú” mondják majd hangtalan. hogy mindig körülfürkész. Valahogy úgy van ez. Ezért a törzs halott bölcseit beültették a tanácsba. de a fő élvezet ebben az. amiért magára hagyta. De a hulla nem tud ülni. madarakat. érdekes szobrokat… Ez volt a „sötét hely”. hogy ezzel már ne terhelje önt. Egy tiszteletre méltó hölgy férje öngyilkos lett. fákat. A felnőttek gyakran jobban félnek a haláltól. tízéves kora előtt a gyerekek halálfogalma nem takar végleges és megváltozhatatlan állapotot. A kisgyerek halálfélelme azért is más. aki fiatalon elhunyt fiát siratta. de ugyanakkor súlyos pszichoszomatikus bajai kezdődtek. veri a sírt. ahol a forró nap mumifikálta a halottakat. s én is szepegve suttogom: „Szegényke”… A meghalás – mint a világból már soha többé nem érzékelhető eltűnés – csak serdüléskor válik komoly élménnyé. hogy valamilyen titkos helyről látja szenvedésüket. S a gyerek napfényt látott. hogy kb. „egy pici angyal felrepült az égbe. S a modern idők pszichés zavarai között is gyakran felfedezhető ok. Összeomlás. mint a gyerekek. Gyógyulásának e gyűlölet feloldása volt az alapvető feltétele. tehát a bosszút minden sérelméért. Szókratész szerint inkább lebeszélték valamiről. hogy akcióképesen részt vehessenek a tanácskozáson. mert a fejlődéslélektan azt bizonyítja. Pszichoterápiás beszélgetéseken nagy nehezen és sokára elmondta. Ez a belső hang teszi az embert európaivá. hogy férjének ne kelljen szembenézni a közelgő halállal. és mint időnként jelentkező „belső hang”. Nem véletlenül tiltják meg görög zsarnokok ellenségeik eltemetését. és most már csak gyűlölni képes.” s egyszerre roppant sajnálom magam. Tökéletes diszkréciót szervezett körülötte. S a felnőttek ezért hajlamosak iszonyú szorongásokat keltő sületlenségeket mondani. Egy nagymama. ahogy vele bántak. Fel kellett őket támasztani. A sírköves meglepődött: – Kb. Dél-Amerikából. szidalmazza a férjét. . Végül anyja odarángatta. mint Kosztolányi A szegény kisgyerek panaszai című kötetében az Én öngyilkos leszek című költeményben. honnét ered a halottak feltámasztásának a gondolata? A dél-amerikai indián törzsektől. hogy a családok és barátok halottait el kell temetni. de a hozzátartozók lelkében temetetlenek maradnak. A gyerek iszonyodott apja sírjához elmenni. drámai lénnyé. A gyerek elképzeli szülei kétségbeesését.43 Meghajlás a halottak előtt Tudod. De amikor elment – visszaemlékezve egy régebbi beszélgetésükre leutazott a férje szülőfalujába. a latin kultúrában laresnek nevezték őket). akik fokozatosan házi istenekké léptek elő (a görögök daimonionoknak. s akkor rúgja. Megrendelte a sírhelyet. haláláig önmagával küzdő. minden megszállottság és fanatizmus ellenfelévé. hogy az érzelmileg fontos halottak a sírba kerülnek ugyan vagy elhamvasztják testüket. Szinte naponta kijárt sírjához. virágokat. öt hete járt itt a nagyságos úr. Az egyik feltétele az érzelmileg kiegyensúlyozott életnek. Hogy jóakaratúlag micsoda magányra ítélte a férjét. hogy egyedül van-e. a sírkövet. mint a felnőtté. Egy orvosnő férje a daganatok egy ritkább formájában betegedett meg. de rá nem beszélték soha semmire. beleszóltak a család életébe.

ha véges útja véget ért? Prózaibban: XIX. Jogos-e a harag a költőre? Adok. hogy annyira fontos az anyjának. de a gyűlölködő elutasítás nem! Egyszer felkeresett egy elkeseredett nő. a féltés. De a fia az utóbbi években elkezdte mondogatni. S ennek alapja az öröm. A mérgelődés. Hanem a megbántott szeretet felsikoltó kétségbeeséséről. S az élet tiszteletével kezdődik a sokat és üres frázisként emlegetett igazi szeretet. és azt ordítja: Itt a helyed mellettem! Ez az indulat a szeretet pecsétje! Ne könnyebbüljenek meg a szeretetlen. Semmiféle gyűlölet. amit én drágállottam? – Kis József úr. Elváltan élt tizenkét éves fiával együtt. – Itt volt egy gyönyörű ananász. hogy miért nem voltam rabbi Náhum! Kinek az ajándéka az életünk? Ki a tulajdonosa? Kire van rábízva? Ki felelős érte? Mire mehetünk időnként fellobbanó kételkedésünkkel? A Hamlet harmadik felvonásában mondja el a dán királyfi híres monológját. a költő. a költő némi kölcsönért rimánkodott a nyomora miatt Stern Samu bankelnöknél. rideg. hogy halálom után nem azért fog felelősségre vonni az Úr. És közben azt üvöltöttem: Kuss! Itt a helyed mellettem! És ami a legijesztőbb: azóta megint olyan jóban vagyunk egymással. hogy magam is megrémültem az indulataimtól. s hogy a találkozásunk erről is szól. / Mert hogy mi álmok jőnek a halálban… Vagyis attól . hanem azért. akinek adok. hogy miért nem voltam Mózes. megadva a gyerek szabadságát. A lenni. vagy nem lennit… Azon töpreng. Igazságos-e a számadás a talentumról – halálunk után? Rabbi Náhum azt tanította. és hogy találkozhattunk. nagy bajt csináltam? – Hála Istennek. – Ki vette meg. nyugodtan. önutálat nem fér bele a szeretetbe. Úgy megvertem a fiamat. s végleg elaludni. én tudom. kinek az élete? Tényleg. undokul viselkedünk vele? Erről van szó! Amikor a szeretet meghátrál a halál elől Emlékeznek a néhány éve bemutatott híres darabra? Mégis. Hova lett? – Eladtuk. – Nézze. engem is lehet szeretni. De hozzáteszi: …alunni!/ Talán álmodni: ez a bökkenő. S kaphatott-e volna ennél szebb bókot. századi anekdota: Kiss József. De én erre képtelen voltam. Ismerjük azt az indulatot. hogy a másik a világon van. durva szülők! Ez a történet nem róluk szól. hogy nem volna-e ésszerűbb egy késszúrással megszabadulni az élet minden nyavalyájától. a harag. S ennek az érzésnek a másik alapja az öröm. hogy értelmiségi körökben ezt hogyan szokás megbeszélni. De hát a gyerekek kritikus időszakokban néha provokálnak. amikor annyira.44 A halál előtti meghajlás tulajdonképpen az élet tisztelete. akitől elveszek – mondja az Úr a Bibliában. hogy amikor késve megérkezik. hogy megtette! Mert én ezt nem tanácsolhattam volna. nagyon harmonikusan. Kisírt 15 koronát. hogy én is a világon vagyok. kié? Istentől vagy a Természettől kapott személyes ajándék? S kié az ajándék. az aggódás bőven belefér. ha egyszer már átadtam? Megkérdezhetem-e. elveszek. minden megbántódást eltitkolva. A családi szeretet is. Mondja. mit csináltál vele? S kiálthat-e a végtelen előtt. hogy szokatlan reakcióként összeveri. hogy az apjához szeretne költözni. Hármasban. de annyira szorongva várunk valakit. Stern hazamenet betért a boltba.

sokkal könnyebben elviselném. a másfelé kapcsolódás igénye nélkül. más generáció. de a beteg és az ápoló család elfárad. valahogy kicsúsztam az életből. mert akkor csak áldozatnak lehetne tekinteni az elszakadás. annak fontosabb a másik jóléte. mint hogy elhagyott. ezzel a felirattal: Hogy te így akartad. külföldön is. hogy ki lehet ez a TE? Isten? A halott. A Farkasréti temető egyik főútvonalán áll egy név nélküli sírkő. boldogsága. hogy konstrukció szempontjából Shakespeare „fércelő” volt. Elcsöndesedett. Kérdezgettem. rosszban. mi történt? Azt felelte: – Tudod fiam. hallgatag lett. a súlyos és hosszú betegségben nagyon el lehet fáradni Minden nagyszerű. hogy meg fog halni javuló leleteivel együtt. Ez nem két gyáva ember közlése. Más szereplők. Csakhogy belefér-e ez a valódi szeretetbe? Hiszen a szeretet talán éppen azt jelenti. a másik ember jelenlétét az életemben? Valamikor – több mint húsz évvel ezelőtt – ment egy kamaszműsorom a televízióban Szókimondó címmel. hogy aki szeret. kitolta magát a konyhába. Kómában vitték be a kórházba. nem hallucinációnak. Ezen aztán volt mit töprengeni. aki megölte magát? Ám ez az önátadásra. Kényesnek érzett kérdésekre próbáltunk drámai válaszokat rögtönözni. Azon a helyen a monológ nagyon jól hangzik. hogy mi lenne egy szerelem sorsa. hirtelen megváltozott. Megdöbbentő! Sokszor és sokáig töprengtem azon. magába fordult. hogy megérik-e a kompromisszumok az együttélést. ha a partner egyik lábát levágná a villamos? A tizennégy serdülő – egy kivételével – azt mondta: – Természetesen vele maradnék! Ahogy megfogadtam: jóban. Közben megállt a szíve. Vagy csak akkor beszélhetünk szeretetről. Aztán a műsor vagy két évtizedre megszakadt. Visszaütötték. És a többségnek más volt a válasza is: . munkatársait. Miután derékon alul érzéketlen volt. Egykori főorvosom átvészelt egy súlyos infarktust – az intenzív osztályról vezényelt minket.45 szorong. azt a szeretet könnyebben elviselte volna? Valószínűleg igen. Egy elhagyott asszony őszinte pillanatában ezt vallotta: – Tudja. kompromisszummal fizetnek. olyan nagyon szeret engem. hogy nagy ritkán arra járva ne álljak meg egy pillanatra. és eltörte a gerincét. Akkor folytattuk. és még senki sem botránkozott meg rajta. ha ez kölcsönös? Nem furcsa egy ilyen beszélgetés: – Miért ragaszkodsz annyira ehhez a nőhöz (férfihoz)? – Tudod. Azután kezdett belefáradni ő is. és összeszurkálta érzéketlen hasát. És akkor már sejtettem. hogy a halálban nem folytatódnak-e az élet komiszságai. Az eredmény: örökös tolókocsi. Persze kompromisszumok nélkül nem lehet senkivel sem együtt élni. mint a sajátja. félnek megvalósítani saját vágyaikat? A szeretetért lemondással. Ha balesetben befejezi az életét. amíg a halál elvitte. s ne mondjak egy áment. S ezt teljes értékű valóságnak tartja. ha elütötte volna egy villamos. hiszen nagyon is reális bosszúra készül. Ám amikor már a rehabilitációs osztályon volt. Annakidején az orvosegyetemen mindig erről szólt az utolsó előadásom: – Gyerekek. ez nekem elég. Így még három évig kellett várnia. De én nem állom meg. Ám éppen ő szoronghat-e ettől? Hiszen találkozott apja szellemével. Ezerféle rehabilitációs kísérlet – itt is. akik félnek bántani. és akkor nagy a baj. És nem tudok visszatalálni. Kihozták belőle. Hát akkor? Füst Milán szerint ez azt bizonyítja. alázatra gyanús sír – hallgat. Az élet meghosszabbítása humanista elvének nevében. elfogadásra. ahogy teltek-múltak a hetek. Öt évig bírta. és titokban a család is. Egy barátomra kutyasétáltatás közben rázuhant egy súlyos balusztrád. A kérdés csak az. Egyszer felmerült.

. gefingt… és még rengeteg más. mint a betegség. hogy a döntést a mamára bízta. segít-e a családom elköszönni és emberi méltóságban meghalni? Apám utolsó elrongyolt. Igen. a hátsó ajtón távozott. A gyereke elmondta neki. Minden teánál. ez is létezik. elszenderült egy egész kicsi percre. hogy egyedül hagyta meghalni. hogy ugyanezt csinálja. Én tudtam minderről. századra kidobta magából a halált: közönyös idegenek között. s gyorsan meghalt Florentin Prunier csöndesen halt meg. amit vittem neki. kínokkal teli évek várnak rá. Pető András főorvos gyakran mondogatta: – Nincs nagyobb támadás az emberi méltóság ellen. saját életerőikkel tartották életben. Odaadta. S ami a kórházi osztályokon történik. Kérte. és helyeseltem. hogy segítsem átjutni a túlsó partra.. és saját életerőivel tartja őt életben: S egy reggel. szenvedésteli életévében elvárta tőlem. maximálisan infantilizálva vezetjük vissza az embert az egészséges felnőttek társadalmába. Helyettesítő szavak: elment. A család a XX. megkérdezte: Benne van? Végül csalódottam elfogadta: Szóval. hogy egy életen át egy nyomorék ember mellé feküdjek be az ágyba. az annyi mintha megölné. Kétszer felvette. cserbenhagytál. És Mérei Ferenc is: – Borzasztó. Pizsamára vagy olyan hálóingre vetkeztetve. Tempóra mutantur et nos mutamur in illis… Az idők változnak.. hogy… Megkérnélek. s majd később a Bibliát: Aki egy embert annyira megszégyenít. Vagy igen? Közeli orvos barátom anyja súlyos beteg lett. s így nem éri meg nekem az élet. A meghalás méltóságát különösen fontosnak tartom. hogy a mama régóta számít erre. Nem is mondja ki. elvesztettük. Este félóránként felhívta az anyját. és elbúcsúztak. és átvitték szellemi szintre. teljes emberi kiszolgáltatottságban és megalázottságban kell távoznunk ebből a világból… Ám az orvos maga is fél még a halál fogalmától is. a szülői hatalmat jóval meghaladó orvosok és nővérek vezénylete alatt. Sőt. De hát az ember nem ölheti meg az apját. és mi velük változunk – hirdették a régi latin bölcsek. De… De meglepett. hogy elmeséljem: egyszer ráordítottam anyámra apám súlyos betegségének idején: Miért nem hagyod meghalni? Mert láttam. . add ide… Megtennéd. személyes indiszkrécióm arra indít. Harmadszorra nem. exitált. Légy szíves. aminek csak eleje van. és összegyűjtött megfelelő adag altatót. hogy az arcába kergeti a vért. Az ókori Egyiptomban volt egy olyan magas szintű beavatás. . hogy föl ne riassza. éreztem. hogy mindent kérni kell. S ha végleg lebénultam. Egy anya húsz napon keresztül virraszt haldokló fia mellett. De hogy meg ne haljon. A szeretetnek a halállal szemben is megtartó erejéről ír Duhamel Florentin Prunier balladája című költeményében. Ennél többet kockáztathatott volna saját szakmai biztonsága védelmében. amikor a beavatandó személyből a hierophantesek (papok) kihúzták az úgynevezett asztráltestet és az ént. azt nem lehet megkívánni tőlem. mikor elfáradt nagyon már a húsz éjtől – hol töltötte. Kiderült. egy óvodás személyes szabadságával rendelkezve. hogy milyen sanyarú és reménytelen. Reggelre már halott volt.46 – Péter bácsi. Nem véletlenül idéztem e könyv első oldalán Lin Csit. ki tudja? Lecsuklott egy parányit a feje.

és rendesebben is bánt vele. A jóslás vonzereje éppen a „hátha igen. Hogyha együtt feküsznek is ketten. A család szinte egyidőben halt meg Istennel. és tele van nagyon fontos lélektani figyelmeztetésekkel és tanácsokkal. és ez már a forradalom kezdetét jelentette. (Szeretnék még egyszer megismételni valamit. (A prédikátor Salamon könyve) De hát nem csak a szorosan vett vérségi családi kapcsolatokról van szó. De ennek a vállalásához hit kell. másrészt megölte önmagát. lemondásokat követel az együttélés érdekében.). de meggyőződésem. Indiában a várnák. hogy neki van joga törvényt alkotni saját magának aktuális érdekei szerint.) A család sokszor igen nehéz alkalmazkodást. nem a társadalmi szerződésekben. hogy a szerző „bibliás”. a család sorsa Isten kezében van. hanem saját igényeihez próbálja a vallást hajtogatni – hitnek kevés. oda megyek. kíváncsiságnak sok. címe. nálunk a sámán-királyok stb. de ezzel nem a jobbágyoknak tartozott. hogy a középkori francia főnemes sokkal többet tudott a jobbágyai életéről. annál labilisabbak a család kohéziós erői. a hátha nem” – vagyis a pontatlanság lehetőségéből eredő feszültség. Csak a reménykedést teszi lehetővé. Ha valaki pontosan tudná. mikor. kitüntetései. a családalapítás alapvető cél. Istenhit. az ember annál inkább meggyőzte magát arról. Ez nem igaz. akkor kezdett haverkodni a jobbágyaival. A hűség a társadalmi konvenciókhoz vagy pedig Istenhez nem egyformán megtartó erejű. és Istened az én Istenem. akinek minden jövendölése beteljesedik – ez a hír a jós éhhalálához vezetne. A talányos vallás – amelyhez nem az ember alkalmazkodik. a dicsérő frázisok. és nincsen a ki őt felemelje. az egyik felemeli a társát. A kapcsolatok. teljes bizalom csak az Istenben létezik néhány megszállott lelkű hívő életében. és a hol te megszállsz.” Szabó Lőrinc írja. Ruth könyvében az elözvegyült moabita Ruth azt mondja anyósának. ketten ellene állhatnak annak. Nem tartozom semmilyen felekezet tagjai közé. akihez az ősbizalom fűzi: az Isten.47 Mi történt a családdal? Neve. Tehát a család maradandósága nem a társadalmi szokásrendszerektől függ. Amikor elveszítette ebbéli küldetéstudatát. konvenciókban. de maga a család – a szó klasszikus értelmében – szétesett. ha elesik. ott temessenek el engem is. Az igazi hívő számára egyetlen stabilitás létezik. S Isten akarata kifürkészhetetlen. A kezdetek kezdetén az ember földi élete éppen a származás. ott halok meg. majd a kasztok. mint reneszánszbeli társa. megmelegszenek. A hatalomban. Isten és a család szentségében kell hinni. Naómi-nak: Mert a hova te mégy. néped az én népem. a . Jákob számára nem volt „legfeljebb elválunk. Ez a helyzet az Isten akaratával is. fontosságát hangsúlyozó politikai. hogy van egy jós. a családban. hanem egyszerűen a szeretetről. A hol te meghalsz. ott szállok meg. szociológiai és pszichológiai szlogenek megmaradtak. hogynem az egynek… Mert ha elesnek is. a barátokban. Minél formalizáltabbá válik a hitélet. megszűnt mint alapvető emberi közösség: egyrészt meggyilkoltatott. A héber Biblia szerint is a házasság. hogy melyik évben. Az alapvető kérdés tehát a bizalom. A gyakori bibliai idézetek azt a félreértést kelthetik. hogy csak a halál választ el engem tőled. Úgy látszik. hanem Istennek. az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki. Sokkal jobban van dolga a kettőnek. vallásos ember. Úgy tegyen velem az Úr akármit. Jaj pedig az egyedülvalónak. de nem kérne ebből a stabil tudásból. és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ásó-kapa válasszon el bennünket? De három év után már rá sem bírunk nézni a másikra a válóperi tárgyaláson. a család közvetítésével kapcsolódott az éghez (pl. a hittel a szellem öntörvényű létezésében. Ha bárki biztos lenne abban. hogy a Biblia európai kultúránk alapja. miben és hogyan fog meghalni – köszöni. hanem az Istenhez való viszonytól.

SOS-helyzetre nem lehet tartós és biztonságos érzelmi kapcsolatokat építeni. inkább érezhetőek. Egyik éjszaka felébredtem. Mire a mama végtelen szomorúsággal: A másik nem tetszik?… A modern család legfeljebb akkor és ott kapja össze magát. Ismerek Magyarországon egy furcsa területet. az újrakezdés könnyebb útja legalább is a férfiak számára stb. a szülői foglalkozás mint a gyerek számára megnyíló társadalmi pozíció és hivatás folytatásának biztosított lehetősége. a mama vesz a fia születésnapjára két gyönyörű inget. Egy korábbi könyvemben említettem már az írók vitáját manóügyben. A különböző kultúrák évezredek óta kísérleteznek különböző családfajták életképességével. Hát. jól néznénk . hogy szabad szemmel láthatók.48 szerelmünkben egyre kevésbé bízunk. ahol időnként erősebb. Ezt a női sorsot kell nekik is felvállalniuk? A bűntudatkeltés módszerei viszonylag egyszerűek. Hozzájárulnak még ehhez aktuális társadalmi hatások is: pl. hanem fent a faluban az olcsóbb részen. ami az alábbi határozattal végződött: Nem az babonás. amikor rendszerint már késő. manók! Tulajdonképpen rám voltak kíváncsiak. nincsen. ahol kétségessé válhat pl. a nőközösségtől a matriarchátuson és a háremen át a nyitott házasságig. Ám a családban alkalmazott agresszivitás néha rejtekutakon jár. Sok pici lény nyüzsgött a szobában. aki hisz a manókban. a szabályozatlan együttélésig és a „szingli” életmódig… Mindhiába! Egyik sem meggyőző. Nem kell végigolvasni. De hát ennek ellenére van valami sürgős teendő? Azt gondolom. időnként gyöngébb sugárzást lehetett észlelni még néhány évvel ezelőtt is. El is mondtam suttogva az éjszakában. mint láthatóak. már egyre kevésbé érvényesül a „my home is my castle” védőfunkciója. jelentkezhet a Nobel-díjért! A játék és a slepp Ez egy kicsit hosszabb résznek ígérkezik. De nem a fürdőhelyen. hanem pl. a negatív érzelmek lassan uralkodó szerepet kezdenek betölteni. hogy a bizalmatlanság válik társadalmunk rákfenéjévé. szemügyre vettek. Tipikusan női fegyver. mint itt a földön is – mondtam… Na hiszen. és amikor megérezték. A bizalmatlanság pedig a harmonikus társadalmi együttélés lehetetlenségét és főként legintimebb kapcsolatunk. Egyetemi diákkoromban egyszer ott nyaraltam szerelmem társaságában. Fonyódról és környékéről beszélek. valamint a polgári házasság zárt formáiig. hogy a Mi-atyánkkal elriasztom őket. Kellene valamilyen működőképes. a család szétesését jelenti. Fogalmam sincs arról. bűntudat keltésével próbál hatni. hanem az. A fiú másnap az egyiket felöltve jön reggelizni. Mi a fene – gondoltam –. aki azt képzeli. ez van a családdal! A gyanakvással. S valóban. De én féltem. A családjáért mindent feláldozó anya riasztó szerepe – főleg serdülő lányok szemében. S az az ötletem támadt. a polgári élet biztonságosabbá vált. a családtagok jóakarata egymás iránt vagy uralkodói hajlamok érvényesítése tapasztalható. hogy milyen sugárzást. egyre inkább úgy tűnik. Nem szembe támad. Pl. egyszerre szabad és mégis szabályozott formája a nők-férfiak-gyerekek együttélésének! Aki rátalál. egyre több óvatos gyanakvás halmozódik fel bennünk. hogy félek tőlük. Nem voltam egyedül. egyre közelebb merészkedtek. nagyszerűen szórakoztak. bizalmatlansággal fertőzött családban. de elbakiztam: Legyen meg a te akaratod ott a mennyben.

keserűségén. amit izgalommal vártam. Már közel az első műtéthez meglátogatott egy barátom kies albérletemben. csak komikus lehetett számukra ennek az óriási embernek a félelme. Hirtelen nagy csend lett erre. a szobákkal a fénnyel. S ahogy ébredeztem. A körzeti orvos naponta eljött injekciózni engem. a keresztben fekvő. hogy néz ki a lány. de most már ellenségesen. Amikor huszonhárom éves koromban szembe kellett néznem egy többéves vaksággal egészen a távoli műtét sikeréig. mert akkor értettem meg. ámbár nem tudtam. a sikerekkel. a barátokkal. Engem viszont pokoli düh kerített hatalmába. ha tartalmas életet akarunk. és ököllel közéjük ütöttem a párnámra. Új félelmek vicsorogtak rám: az éles. beúszott egy kép: a hátizmaim között ül egy kaján pofájú manó. S a műtétemkor elsírtam magam. Ez az alvilági utazás volt a nagy kaland. Először is híres rendetlen emberből kényszeresen rendet tartóvá nevelt. a szerelmekkel. A manók visítottak. Nem értették indulatosságomat. Vagyis Orpheusz vagy Gilgames alvilági útjára készültem. Elmondtam még egyszer. S játszani kezdtem. Mármost kérdés. Nagyon fontos lett számomra a klasszikus zene. eliszonyodtam betegtársaim lelki deformálódásán. két kézzel fogja az egyik izmomat. Azt mondtam neki: . Mindenütt gyöngyszínű pára szitál. A nagy csöndben végül elaludtam. És ugyanott. a padlással. hogy csak a játék menthet meg engem. hogy valaki hazudik-e vagy sem. Figyeltem. a látók gyűlöletén… És éreztem. csak játszani érdemes. az egészséggel és a betegséggel. Ha valamit nem tettem pontosan a helyére. hogy valami ismeretlen hatalom elvisz most engem a sötétség birodalmába.49 ki! Ez csúfolódásnak is beillene. És ami a legfontosabbnak bizonyult. De az utazás – keservei ellenére – szenzációs volt. alaklátásom nem. megint ugyanígy elhibáztam. Sőt azt felelem: ha már erre a Földre születtünk. és egyszerre csak erősen megrántja. Ám másnap reggel éreztem. És fokozatosan megvakultam egészen addig. sorscsapás helyett kalandra. a csalódásokkal. Messze mögötte angyalalak. sőt még egy szerelemfélét is megéltem. amiben el lehetett esni… A hallásom fantasztikusan kiélesedett. Ottmaradtak. búvócskázom minden árnnyal. Talán egyszer majd vissza is hoz a fényre. Nem voltak rosszindulatúak. Azt játszottam. és táncra perdültek gyönyörűségükben. hogy legalább a mellékhelyiségig el tudjak vánszorogni kapaszkodva. a hegyes. ahol a legtöbben voltak. Egy idő után a hang intonációjából meg tudtam mondani. a pénzzel és a karrierrel. lapulva. Kosztolányi írja: Játszom ennen életemmel. Amint a homályba lassan leszáll. hogy már három éve nem láttam emberi arcot. többé nem találtam meg. végül az élettel és a halállal is. a sors átkozásán. Jajgatva nyúltam el hason fekve. Ezzel vége is lett a finom nyaralásnak. hogy érdemes-e ilyen legendát kreálni egy köznapi lumbágóból? Azt felelem: érdemes. amíg már csak fénylátásom volt. Még egy gyenge verset is írtam: Alkonyba oldódó körvonalak. hogy még mindig körülöttem vannak. a kiálló. mely tovaszárnyal… Játszani kell magunkkal és a vérségi hozzánk tartozókkal.

az már benned van. az ember a védő. és nézegettek. végigvonulnak bennünk egykor átélt érzelmek és indulatok. hogy megváltozzunk. a Sátán a vádló. Talán bizony megbolondult. Tépd le magadról a sleppedet! Ne fájjon a szíved azért. Én egyszer a férjemmel Kőszegen nyaraltam. pénz és karrier… Húzzuk. ugyan hova épülhet mindaz.50 – Nézd. hogy véglegesen megadná azt a kiszolgálást. az állatok felett ad hatalmat az embernek. S ha ottmaradsz a romok között. Sok-sok ember. Ember nem uralkodhat ember felett. van ilyen. mint a múlt árnyai. Ám még a Teremtés Könyve is csak a természeti világ. Tehát? És ez a felismerés volt a legfontosabb. Kísértetek. egykori szerelmek. nem vagyunk. ébresztjük fel őket halálos mély álmukból. Azért meséltem el ezt a történetet. Vagyis a vallásos szemlélet szerint csak Istennel és önmagával van elszámolásban. ellenségek. Dickens is ír erről a Karácsonyi énekben. ami elmúlt! Ami fontos volt belőlük. Önmaga útjaiért. S ekkor megjelennek. De én nem szeretek annyira senkit sem. Amikor analitikusomnak. Hallgatag lett. hogy titkolt rossz kívánságaik teljesülhetnek. szorongásaik jó része. vereségek. hogy illusztráljam: az embernek nem adatott akkora hatalom. aki szeret engem annyira. ha nem sikerülnének a műtétek. ha valaki a halállal fenyegetőzik. De hatalma van egyetlen ember – önmaga felett – amíg élete idejét éli. megölném magam. hogy mások sorsát eldöntse. S azóta mosolygok magamban. Nem engedik. segítséget. diadalok. – S mit csinált? – Egy darabig hagytam. Ő korán lefeküdt. – Miért? – Mert vakok közé nem megyek élni. hogy tartósan hozzám tapadjanak. Én elmentem egy kicsit sétálni a közeli erdőbe. ami nélkül egy vak nem tud élni. Neurotikusok szoktak szorongani attól. az már te vagy. – Igen. hogy ezt életfogytiglan el tudnám fogadni tőle. Félek a lelki torzulásoktól. Minek nekem egy ilyen slepp? Ez az! Eljutottunk végre a slepphez. szégyenek. Ellenkezőleg: konzerválnak minket régi formánkban. Csak mi tartjuk életben. hogy holnap ugyanolyannak lássanak. mert nem szeretik őt eléggé. mint amilyenek tegnap voltunk… Ez a fecsegő fiú megváltozott. P. Liebermann Lucynak szorongva elmondtam találkozásomat a manókkal. amit maga: egy idő után apró lények vettek körül. és leültem a patakparton. vidám és keserű élmények emlékei. hogy nélkülük nem létezünk. azután felálltam. Ebből fakad irreális felelősségérzetük. – Miért? – Nem akartam. újra meg újra belegabalyodunk. Itthon? Van egy-két ember. hogy vakon is sok örömmel lehet élni. legnagyobb meglepetésemre szinte közönyösen fogadta. hogy az emberek milyen nehéz és hosszú sleppeket vonszolnak maguk után. győzelmek. amelyeknek már a nyomuk is elmúlt az időben. Én tudom. Ebben a drámában Isten a bíró. tévútjaiért is felelős. és hazamentem. barátok. én megtanultam. Ugyanazt éreztem. ahogy a környezetünk is ragaszkodik ahhoz. Mégis. Mire kellenek nekünk a múlt kísértetei? Illúzió. Ugyanis néha döbbenetes. ami még előtted van? . ez a Halhatatlanok kiváltsága. hogy a saját szeretőképességével van a baj. vonszoljuk.

Ne menj a romok közé! Ne töprengj azon. hogy alakíthattad volna-e másképp a múltat! Legfőbb lelki erőd csak a megtörténtek vállalása lehet. Fogadd el. Te már rég elmentél a Földről. költőt. minden olyan belső történést. aki befogadja: egykori szerelmedet. de ő még mindig – a te hitedből táplálkozva – ott fog keringeni. mint a te hited. gyerekedet vagy egy írót. és ez nem lehet más. az a törvényed! Ezért űzz messze magadtól minden megbánást. akit megihletett az életed vagy valamelyik műved. lelkiismeret-furdalást. Köszönj el tőle véglegesen! A múlt haldokló szelleme életerőt keres. bűntudatot. A romok között a múlt szelleme haldoklik. ami megaláz! . festőt. s embert keres magának. tudóst. A te hited az ő örök életében. szégyent. amit cselekedtél. örök jelenvalóságában. hogy ami történt veled.51 A romok halálos bűvölete Ne menj a romok közé! – tanácsolta az angyal. barátodat.

52 Ne szégyenkezz. mint a jelene. és örök jelenbe helyezi. újrakezdést. az ehhez szükséges elszántság és bátorság lelkileg összetart. örök jelenen él. És maga a választás. De hasztalan töpreng az óra. . A nap végén emlékeztető szavakban jegyezd fel. Milyen módokon oson az ember a romok közé? Először is az emlékezés segítségével. az élet kalandját. ne szervezz még egy utolsó búcsúlefekvést. mennyi szépre. hatása már nincs. tehát az odatárulkozást a holnapnak. Hanem arról. nem is erről van szó. múltból máglyát jövőm alá. Ne félj. . De létezik egy fajta érzelmi felejtés is. És pedig úgy. a „legyen. amin a hónap folyamán felizgattad magad. Ennyire becsült az élet! Legalább egy gyertyafénynek Holtig megmaradj! – tanácsolja Benjámin László. hajóm: rajtad a Holnap hőse… és Nem kellenek a megálmodott álmok… ez pedig Ady. nincsen semmi jelentősége. ami bántott! Egy hét múlva olvasd át. egy kudarcot örökké jelenvalónak érez. Ne menekülj el a döntés. s tegnap tüzére holnap hősét. sőt már a múltja is ugyanolyan keserves volt. elmaradt mögötted. aktualitása érzelmileg sem múlik el. tehát meg van győződve arról. amikor választani kell. És megint Babits a saját gyávaságáról: … emlékekből raktam össze rőzsét. hogy maga a döntés. Főleg az a fontos. de érzelmi jelentősége. ami magában hordja a következmények kiszámíthatatlanságát. A többi már rombadőlt. hogy a tárgyi valóságban ne térj vissza a romok közé! Szakítás után már ne újíts fel régi kapcsolatokat. mint abroncs a hordók dongáit. húzd ki! Ugyanezt tedd meg a hó végén! S döbbenve fogod látni. mint a teljes megbocsátás egyetlen lehetőségéről. hogy a jövője ugyanolyan lesz. A buddhistáknak van egy egyszerű gyakorlatuk.így Babits. és ami már közömbös lett a számodra. Ah. a választás felelőssége elől! Mert bár nemigen tudod hosszú távra kiszámítani döntésed következményeit. ne legénykedj! Az vagy. mennyi jóra lett volna bennem késve mersz. hogy milyen kevés dolog maradt meg abból. ha ihletet nem ád a perc. se nagy. Az ember persze intellektuálisan még emlékezik. a választás aktusa. Egyébként ez a depresszió egyik vezető tünete is: a depressziós kihull az idő folyamatából. aki vagy Se kicsi. Az elfelejtésről. hogy az emlékezést bizonyos eseményekre kiemeli a múlt-jelen-jövő folyamatából. ne alakíts kis „se veled-se nélküled” jellegű kapcsolatokat! Az élet teremt olyan helyzeteket. A depressziós egy sértést. aminek lennie kell”-attitűdöt. már írtam.

Időskorban csecsemő apjának lenni: milyen kedves helyzet. Mármost Wells felismerése telitalálat. Wellsnek van egy regénye Szenvedélyes barátok címmel. akik nehezen viselik el a jelen múlttá válását. rendbe hozni a szülők házasságát stb. Az indiai bölcseletnek az a meggyőződése. Erről szól ez a regény. a többiekével összehasonlítva. vagy már nem is leszek az élők sorában. Visszafelé nem. Fontos helyzetekben tehát ajánlatos gondolni az elkésett kapcsolatok lehetőségére. hogy hagyjak neked dokumentumot arról. És ez a tudat rettenetesen gyötörni kezdett. amit már csak becsületből is cipelni kell. az évtized múlva már súlyos keresztté alakulhat. de a szerelemben már csak időlegesen. Baj ez? . hogy ő meg a legjobb barátja szerelmükkel és vetélkedésükkel hogyan kergették öngyilkosságba az imádott nőt. vagy csak egy megtört aggastyánt fogsz bennem látni. inkább rezignáltak lesznek. És egyszercsak rájöttem. mintsem boldogok. de titkolnivaló szégyennek élheti meg. már nem lesz olyan partner a gyerek számára. Vagyis nekünk már nem lehet igazi találkozásunk ebben az életben. S ebben a nyomorúságomban nem tudtam mást tenni. E regény előszavában nagyjából a következőket mondja el: Édes fiam. hogy érett szemmel nézel a világra. Felismerése a kései találkozásokról. G. Vagy egy fiatal feleség. diplomát kapnak –. a betegség.53 magamat dobtam égni rá. az én nagy örömömre. De tíz-tizenöt év múltán? Ötvenöt éves nő és hetvenéves férfi? Vagy még később? Amikor a szerető egyre inkább kénytelen ápolóvá válni? És az eltérő szexuális igények? Az elfáradás és az életritmus különbségei? A gyerek szempontjából pedig. Elkésett találkozások H. A lényeg: ne égj a saját múltad tüzén! Mert az maga a pokol. és ha mégis rákerül a sor – pl. Igen. . sőt dicsőségként is megélhető. hogy a karma csak felülről lefelé hat. egy negyvenöt éves nő és egy hatvanéves férfi szerelmében nem számít az a tizenöt esztendő. És jogosan. ilyenkor az öregedés. de ő nem képes befolyásolni az elődök sorsát. és szülő meg a gyermeke között teljesen reménytelen. Ezt a gyerek nagy. leérettségiznek. És boldogságomban elábrándoztam a jövőnkről. ma megszülettél. hogy én már ötven év felett vagyok. nagypapás. hogy milyen volt az apád férfikora teljében. mindig valami új foglalkoztatja őket. Vannak emberek. vagyis az ősöktől az utódok felé. Tehát egy szülő vagy idősebb rokon sorsa meghatározó lehet az utód életében. Most egyedül vagyok itthon. ami barátok között talán még életképes lehet. Egyébként a múltakhoz való ragaszkodás mélyebb lelki gyökerei a halálfélelemben keresendők. szerelemben egyaránt. Pl. Arról szól.. nehezen fejeznek be valamit. nagymamás szülők. mint hogy elhatároztam: megírom életem legnagyobb szerelmének a történetét – aki. mint az életkorban hozzáillő. a halál perspektívája már beleszól az életbe. Ráadásul te választottad. Azonban ami érett korban mellőzhető életkori különbségnek tűnik. sajnos nem a te mamád volt –. pl. minden igyekezete ellenére. újat keresnek – munkában. hiszen te meg a mamád még a kórházban vagytok. Mire te annyira felnőtt leszel. Viszont imádnak a dolgok kezdetén lenni. mert az éltes szülő.

vén figurává alakuljál. Minden piszok. óvodáskorban betegség. a nadrágomon igen. A homok a sivatagban nem piszok. hogyha éjjel olvasok. meghatározza a piszok fogalmát. hogy mint természettudós. hogy a láz elillan. ha az esték holdasok. A nagy fizikusok közül Planck tett kísérletet arra. hogy a piszoknak nincs saját minősége. Biztos a vereség.54 Igen. Sátáni minden rendetlenség. A serdülés a tinédzserkorban rendben van. De harcolni vele nem érdemes. . divatok ellenére is. Nem sírok. ami nincs a saját helyén vagy a saját idejében. a salátán igen. ami rossz helyen vagy nem megfelelő időben jelentkezik. kozmetikai eljárások. P. aki reménytelenül kiáltozik a távozó fiatalság után. amikor a dolgok – kívül és belül – nincsenek a maguk helyén. a legjobb sebészetek. Nem szabad. lehet. hogy nagy baj. S arra az eredményre jutott. kissé homályosabban ég a villany. nincsenek a maguk idejében. A vaj a kenyeremen nem piszok. hogy szánalmas. hogy mindig ugyanaz s belenyugodtam. P. Minden piszok. és néha. Maradjunk ebben? Maradjunk. Írtam 2008 tavaszán és nyarán jórészt Szarvaskőn. Vigyázni kell! Ez veszélyes nézet. ami tagadja a Sátán önálló entitását. Kosztolányi bölcsessége ennyit enged meg az öregségről szólva: Mert ennyi csak: ha eljön a tavasz megismerem.

.55 Tartalom Popper Péter.................................................................................5 Dighávu........................................................................................................................53 Tartalom.......................................47 A játék és a slepp......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... mielőtt továbblapoz..............28 Ismerve szeretsz vagy rajongással?...........................................................................................................................21 Az öregek szerelme..........44 Mi történt a családdal?.........................................................................................................................................................................................................34 A finoman és durván cizellált családi pokol............16 Mi választ el minket egymástól?.........................................31 Ne hagyd még abba!............................................................................................................................................................................................................................................7 Mi minden van a szívben?....................................................................................................................... szerelmi téboly vagy érzelemtelen szex?..................................................................35 A fenyegető magány..............................................................................................................................................24 (Devecseri)..................................................................................27 Örömkeresés külön utakon................................................33 A néma harag.....10 Intermezzo.18 A butító gyűlölet.........................................8 Gyermeklelkűek házasságkötése..............................................................43 Amikor a szeretet meghátrál a halál elől................. szeretett fiam.........................................................................................................................................................................................29 Győzelem és vereség a veszekedésben............................11 Meghívott szenvedély..........................................................................................................................................48 A romok halálos bűvölete...............................................................................51 Elkésett találkozások...............................1 Ne menj a romok közé!...............................................................................................................................................42 Meghajlás a halottak előtt.........................................................................6 Sírig tartó kapcsolatok.............................3 Valamit elmondanék az Olvasónak.17 A rend a tárgyi világban és a lélekben.................................................................................................38 Klónozott Jézusok....................................................1 (Lin Csi)..........................................40 A kredenchalál mint vállalt végzet....................................................................................................................14 Vágy és ragaszkodás................................55 ........................................................................................................................4 Hol volt............................................. hol nem volt a világon egyszer….................................................................................................................................................................................................................37 Információk a dudatanfolyamról.....................23 A vénülő test csendre intése.........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful