p 

 


  
 

 

 (informativ dinamica 2001-2008) x .

  | .

Ô   x .

  .

.

   O .

Ôrogramele de activitate a Guvernului în anii 2001-2009 0  ^ .

   u enaşterea Economiei ± enaşterea Ţării´ 0  ^ .

   uodernizarea Ţării ± Bunăstarea Ôoporului´ 0  ^ .

   uÔrogres şi Integrare´ .

è.

 .

  .

  !     .

 .

 " #  p .

   "  $ %& " '.

 ( !  $ &         r -   .

 .

     .

  .    r r r .

     .

     .

     .

      r    .

.

     r  .

  .

  r     .

   .

  .

 .

 r    ÿ .

Ô.

 .

 G .

Evoluţia ÔIB în trimestrul I al anilor 2008-2009 Ô .

  .

       !""$ %"&'" %"$#" #(! #)& %"'% $() )% ''     .

              !%') %$$) %&# %') %""$ $!" "! %) Ô %!#") %!$*) %""" %""" %")( $(% )( &$ $.

 .

 %&))$ %&%'! %!#' %!)' %")' $%" '# %%& (*$( %*"( !$& %(% %"*$ ($& !% %*$     *)(# )##% '#% (*& %"&& &%" (& !!&   .

   .

  .

.

 .

  !" .

 ! ! # ! %   !  .

   !  & '&! .

 !""$ !""# !""$ .

.

  !""# ´  !""# .

 .

   .!""#

!""$

¦

Evoluţia ÔIB nominal şi real în anii 2001-2008
jjjj

j

|
jjjj

j

|
| 

jjjj

j

| 

j

 jjjj | jjjj j || jjjj jjjj | j || | | |  j j jj |  .

 .

.

   .

 | D .

ÔIB pe locuitor în 2001-2008. jjjj jj jjj jjj  jj jjj jjj G jjjj )  jjj  jjj G jjj jj  G G  jjj G  jj jjj j jj    G  ) J .

è.

* ˜ .

åinamica ratei inflaţiei în ianuarie-iulie 2001±2009. % +.

 .

  .

 .

.   .

   .

   .

 -   -   !""%     !""!     !""(     !"")     !""'     !""&     !""*     !""#     !""$     |! .  +.

åinamica Indicelui Ôreţurilor de Consum (mediu anual) în anii 2001±2009. % || || || || || || || || || || || || || || || ||| ||| ||| || ||| || || ||| || ||| || | || | | | | | | | | | | | | | | | |  .

   .

          || .

 + |O .

Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în ianuarie-iulie 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || ||| || | | | | | | | || ||| ||| || || || |  | |  | | | | | | M | | | | | | | | | M | .

Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în anii 2000-2008 (datele trimestriale) p .

*. .

p- +.

 * .

# .

/0. -./102 |D ! |¦ G |¦ | |G D |G | | J | D | | O |O ˜ |O ÿ || ¦ |O D || ÿ |! ÿ |ÿ . -. .

  *  !  /.

'.

  |G .

mil.ctivele oficiale de rezervă ale Băncii Naţionale a oldovei în ianuarie-iulie 2009. dolari SU | | | | | | | || || || || || ||| || || || | |  |   |   |   |  |  |   |  | | | | | |  |¦ .

.ctivele oficiale de rezervă ale Băncii Naţionale a oldovei în anii 2001-2008.

   ! p .

*è.

 .

.

  * .

 .

$.&  ..

 %23 23 2%3 23 2 03 %203 23 2% 3 23 2 3 %2 3 213 23 213 %2113 0 23 1  % |D .

/ .

.

 |J .

 3.Evoluţia bugetului public naţional în 7 luni 2008-2009 134 !""# *!&(& #(*'" %%%%) #&* $%!!" $""#" %%)" %"%( (.

 %#'#) &((" %!!') .

!$ %7  (&#'% (*)"$ ''# $#' !89  (*%&# (''*' %'$% %")' (%* %#() !%)$ .

%! %7  (#%)# ()$$& (%'! %"$" !89  )!$(" ('()$ *'#% %!%) )*#! ('( ))!$ .

%(' %7  %)$#$ %')*" )#% $&$ !89  %&#!( %(&)% (%#! %!(( %#() %#!$ (&&( %7  %!#()$ %(*$!! $'*( $(% !89  %'(##( %)"$"# %!$*' %"$! !''() !$#& !!')# .

  %7  .

 3. !89   0 (.

 (. 3.

 3. + - (.

 .  !""$ .

!""# 13 4 !""$ (. 3.

 5 6 .

! .

#& |˜ .

mil.Evoluţia veniturilor bugetului public naţional în anii 2001-2008. lei   ˜   .

  ˜                   .

       .

.

  .

.

.

       O! .

( O| .

% |      |      | | | | | | | || ||  | | |     .åatoria de stat în raport cu ÔIB.

     .

 .

 .

 .

      .

 .

 OO .

åatoria de stat internă în raport cu ÔIB. % | || || | | | |  | | | | | ||  || |  | |   |        | .

   .

   .

   .

 !.

 .

 O .

% j ¦ j j j ¦ j  ¦ j j j jjj jj jj jj jj jj jj jj jj Oÿ .Evoluţia datoriei de stat externe în anii 2001-2008. în raport cu ÔIB.

è.

 OG .

  .

.

 .

  p    .

  .

     .

  ! .

   .

    .

3 -23.2 -23. 15 10 5 0 -5 %-10 -15 -20 -25 -30 -35 14.5 -27.5 -30.4 4.1 Martie 2009/2008 Aprilie Mai Iunie Iulie 2008/2007 O¦ .7 6.3 2.1 Februarie -23.7 -25.2 -1.1 Ianuarie -20.4 4.7 -3.

  .

.

 .

  7  .

  .

 4    .

   .

  .

 4 !""$.

 !""#54   . 6 Ô .

   .

 4  .

  .  4   .

.

  5.

  6  .

   .

    .

  .

 .

  %!)(!# *'( %""" !)* %*"$ &(' %& "* .

    *(#(' *!$ #(# !() .

  .

#                .

   %  ! &   %   (  .

     %  *( #  .

   + )  .

  # .

 !   + )  ! .

 .

 .

    %#%'' $)$ %)& OD"& .

   .

 3  %  (.

) .

 Ô .

 .

 . .

     .

Evoluţia sectorului industrial în anii 2001-2008 ÿJ! |D! % 2J!   1 |¦! |"! 2ÿJ! 1 |J! |ÿ!  |ÿJ! |! %1 J! ÿJ! %% 0 % 1 0 0% |2! % 1 ||! |!! -2!  0 1  %  4 OJ .

 O˜ .

(.

    .

 è  .

 .

    .

"   ! j j j ˜  ˜ j ˜ j j j .

.

 .

 jj .

 jj ! .

Evoluţia sectorului agrar în anii 2001-2008 jjjj  jjj  J  jjj jjj  jjj j jjjj  jjj  jjj jjj J  J JJ J  JJ jjj j  .

.

   J  | .

§  .

       O  O O O O O O O O O O O O O .

- .

 §   0.

   - j  jj j j jj j j    jj jj jj .

 j j j jj jj jj jj jj jj .

  .

.

 ÿ .

Investiţiile în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-iunie 2009 .

:      !""#   4  3 .    .

 .

.

)  .

.

     .

)  .

     . !!  .

) .

 # !! )   . .

  .

     G .

Evoluţia investiţiilor în capital fix în anii 2001-2008 2!!!! 0 1 % |J!!! 2J! 2¦! |¦!!! 2ÿ! |ÿ!!! 22! 0 |2!!! 2!! |!!!! 0 % J!!! |J! 00 |¦! ¦!!! 1 ÿ!!! 2!!! 0 0  0 0 1 |ÿ! %%% 1 |2! |!! !  0 1  %  4 ¦ .

USå |   || |  || | | | |         D .Investiţiile străine directe în anii 2001-2008 mil.

# - J .

p .

dolari SU  J        J J    . -mil.

  O   O  .

 O ˜ .

Exportul de mărfuri în 6 luni 2009 pe grupe de ţări şi pe ţări .

  j  .

 .

  j .

 j  .

  j .

 .

   .

 ÿ! .

Evoluţia exporturilor de mărfuri în ianuarie-iunie 2008-2009 %|$ .

  |### .

 .

  .

 .

 |ÿ  .

   .

 .

 |    Ô     .

 |$ ÿ | #| |# |ÿ ÿ %ÿ  .

  .

.

 #ÿ ||% .

 .

.

 .

 .

 | | # Ô .

 ÿÿ |ÿ Ô  .

 .

 .

.

 | #| ÿ à ààà# % # | | |ÿ |% |# à ààà$ ÿ| .

USå G    G G   G GG      G   ÿO .Evoluţia exporturilor de mărfuri în anii 2001-2008 mil.

Evoluţia exportului de mărfuri în anii 2001-2008 pe grupe de ţări O O .

O  .

   O  .

       O            O ÿ .

Evoluţia exportului de mărfuri în anii 2001-2008 pe ţări  (  (  "(  6  1 7  %  11    % 7  5  6  1  6 5 7 1 5   ÿÿ .

p .

dolari SU ÿÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ    ÿ  ÿ  ÿÿ   ÿ ÿÿ    . mil.

  O   O  .

 O ÿG .

Importul de mărfuri în 6 luni 2009 pe grupe de ţări şi pe ţări               .

    .

    è  .

  ÿ¦ .

Evoluţia importurilor de mărfuri în ianuarie-iunie 2008-2009 .

 .

.

 ÿÿ D .

.

 .

  .

 .

.

 D .

.

.

.

D .

.

 .

 .

 .

.

 D .

 .

.

.

  ÿ .

.

.

.

 .

 .

.

 ÿ .

.

.

     .

.

ÿ  .

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

ÿ .

! .

 .

! .

ÿ ÿD .

USå      | | |  | |        ÿJ . mil.Evoluţia importului de mărfuri în anii 2001-2008.

Evoluţia importului de mărfuri în anii 2001-2008.USå O  2( O OOO 2(   O OO 2 (   #è       . mil.

     .

   ÿ˜ .

Evoluţia importului de mărfuri în anii 2001-2008 pe ţări O  ) O OOO ) O OO ) )   )     .

    x       O .

  O   ) O x  .

  x  G! .

6 -694.Evoluţia soldului balanţei comerciale în ianuarie-iunie 2004-2009.6 -501. mil.dolari SU O -500 O O O O O -312.2 G| .3 -1601.6 -1100 -1700 -917 -1014.

"*  GO .

  .

  .

.

 #$$$        ˜     ˜˜  ˜     ˜   .

       G .

" .

 .

  - .

.

  ¦¦  ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦       .

  ¦   .

.

Gÿ .

    .

 %$$$&%$$' è  .

  a         @  .

    .

  .

     ! "     @     .

     a aa a a .

aa.

aa  a.

a a a a a                       p #   .

$ %& % "  ' # ( a §   .

  .

.

   GG .

" .

.

 .

.

   O OO O O O OO O O O O O O O  O O .

O  .

O O O O O O  O OO O O O OO  O O O O O O O O O OO  O O O O O .

O O O O O O .

O O OO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OO O  G¦ .

Salariul mediu lunar al unui salariat în economie şi minimul de existenţă în anii 2001-2008. lei  .

+.8 .

+ - .

 .

 (9 0     0 1 :  % p- .

 .

 GD .

mil.Suma restanţelor pentru retribuirea muncii la bugetele de stat şi U în anii 2001-2008 (cu termen de achitare expirat). lei J J           J   GJ .

p  .

    .

.

 .

 0 0 0 -   & '  (.

 )&'(* .

   +  '  O!!˜  .

.

 ˜!˜  .

)  &'( + . OG    ' O!!J .

*   +   DD"  .

   '  O!!J )GG"* . .

  .

 +   - O!!˜  +  .

.

 ÿÿ¦  |J  .

+ .

 +  +    .

 G˜ .

ărimea medie lunară a pensiei stabilite în anii 2001-2008. lei  O      O   O O O O O O  O O O O  O O O O   ¦! .

è.

  .

    .

.

   ¦| .

.

   .

$è& 0 .

  Ô .

.  . + -.

 .

 !""" !""#4.

 !""" !""# /     (.

012 012  (.

012 !  !  ! 012 & .

  .

  .

 3  ! .

 3   .

 .

 3   3     4  5.

 6   - .

  . 5 (# .

 .   - .

  ´.3   .

 /   /   /   /   /  + -  !  (.

 $*  $*  ! 4   %.

 ¦O .

.

   .

$èè& 0 .

  . .

 (# .

(. .

 ! + - !""" !""# !""#4 .

!""" 3  !/!/ 3  !/!/ 3  !/!/ Ô .

 .

 54  6 /  Ô .

  54  6 /    4 3.

   .

  (.

!) .

 /     . .

.

 (.

 ! +  & .

 .

 5.

(.

 !  +-    .

4   .

 . /012  8 .

 9 . .

  (# .

 6012  2 . <- /012   8 3 '&! /012   /012   ! ¦ .

.

   .

 $èèè& 0 .

  2   : ) !""" !""# !""#4 .

!"""      .

   .

.

  .

.

.

  .

   : +     4   3  !/!/ +.

"    3  !/!/ +  &   4  & 3  !/!/ +.

"  & 3  !/!/ 2 ) .

 : & ¦ÿ .

Ô.

 .

*.

   .

.

 5 " .

  7 2  7 8! .

 .

 # .

 7 1! )   * 9 !  .

) 5 .

)!  .

) $  !  .

) - !  .

) ¦G .

 .

   ¦¦ .

p  .

   .

.

         .

  .

# $ % &' ()* +% . D .

   .

  .

    ¦ ¦D .

                  .

     ¦J .

                       .

      .

   .

.

           .

.

        ´   .

                    .

      .

                   .

  .

        .

.

 .

.

                     p  .

 .

  .

.

 " .

    .

 ´ !.

"#  #     # .

 .

                       .

.

 .

.

 !   .

 .

.

 .

 A.

.

 (.

"  .

.

! .

.

)    3 ).

 .

: ´! )  .

 (.

 3 ) !  (.  .

 .

3: '&!   " (. ) .

.

 .

   3 ).

! .

/$.

 ! 1  ´ (.

 &!    ) .

 3 (.

 " .

  )!  ! .

3: 4 " .  .

  .

 .

 .

 .

  ! .

 " (.

! " .

  .

(.  / 108 .

 /  3. !  .

 ).  #  / 3.

 .

 / ¦˜ .