PMA Group List Group 1 Kshitiz Garg Kunal Roy Rohit Chowdhary Sagarnil Bhattacharya Tarun Pal Singh

Group 2 Maneesh Pamnani Sonal Agarwal Sonal Nayyar Souvik Sarkar Surabhi Chabra Group 3 Ajay K.J.Sujit Murad Jawed Monika Gupta Shivanker Singh Siddharth Parakh Digesh Agarwal Group 4 Arun Babbar Ashish Agarwal Ashish Bansal Dhirendra Mishra Ina Sethi Rishi Pathak Group 5 Anjana Arya Arunima Dutta Heena Agarwal Nikhil Anand Pratyush Parashar 06 HR 005 (midterm-IKEA ) 06 HR 011 06 HR 021 06 HR 037 06 HR 039 06 HR 010 (Midterm-Infosys) 06 HR 012 06 HR 013 06 HR 018 06 HR 022 06 HR 043 06 HR 002 06 HR 023 06 HR 033 06 HR 034 06 HR 046 06 HR 048 06 HR 058 (Midterm –Acme tele power) 06 HR 030 06 HR 049 06 HR 051 06 HR 052 06 HR 053 (Mid-term- Hewitt Associates) 06 HR 026 (mid-term not submitted) 06 HR 027 06 HR 044 06 HR 045 06 HR 055

Group 6 Anurag Jain Mansi Bansal Preeti Sinha Shreya Shrivastava Sonal Krishen Varkey Mathew Group 7 Ashish Jain Raja Chandna Group 8 Ankur Poddar Baninder Preet Kaur Malik Dinesh Chandra Siva Kanyaratna Tripathy Latika Kushwaha Group 9 Gagan Preet Singh Dhrubajyoti Mandal Maqsood Ahmed Neeraj Singla Dheerendra Pathak Rajat Bhandari Group 10 Akanksha Bhatia Anshu Rai Kapil Anand Group 11 Dharani Bandhu Shukla Muddhana Praveen Kumar Swapan Kumar 06 HR 017 (mid-term not submitted) 06 HR 035 06 HR 054 06 HR 003 (Mid-term SBI) 06 HR 007 06 HR 025 06 HR 020 (Mid-term Tata Chemicals) 06 HR 029 06 HR 032 06 HR 036 06 HR 038 06 HR 042 06 HR 006 06 HR 016 06 HR 019 06 HR 024 06 HR 028 (mid-term -lAditya Birla group) 06 HR 008 (Mid-term proposal Bharti) 06 HR 031 06 HR 040 06 HR 047 06 HR 050 06 HR 056 06 HR 014 (Mid-term not submitted) 06 HR 041 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful