Liceul Teoretic ,,Decebal” Constanţa Catedra de: Limbi Straine Disciplina: Limba Engleza Semestrul I An şcolar 2008-2009 Profesor

Comanici Izabela

Raport de autoevaluare semestrial
Activitatea didactica desfasurata in semestrul I s-a realizat conform planificarii calendaristice ce a avut in vedere aplicarea prevederilor programei scolare in vigoare si respectarea metodologiei de elaborare a planificarii.Activitatea a fost proiectata conform tipului de planificare emisa de inspectorul de specialitate si transmisa tuturor profesorilor de limba engleza.Aceasta a cuprins toate activitatile ce vizeaza competentele specifice , continuturile unitatilor de invatare , numarul de ore si modalitatile de evaluare. Desi clasele aIX-a folosesc acelasi manual, ( HEADWAY) , planificarile au avut in vedere particularizarea lor in concordanta cu profilul clasei de elevi.Astfel, planificarea s-a facut diferentiat la profilul uman ( a IX- a E) fata de cel real( aIX-a A). De asemenea am intocmit proiecte ale unitatilor de invatare pentru clasele: -a IX-a : Unit 3 “Telling Tales” ( manual HEADWAY)-materie parcursa - a-IX-a : Unit 7 “The World of Work” (manual HEADWAY)- materie ce urmeaza a fi parcursa -a-V-a: Unit 3 “A WOW! Holiday report (manual WOW!) – materie ce a fost parcursa -a V-a: Unit 4 “A WOW museum (manual WOW)-materie ce a fost parcursa -a X-a –Unit 1 (manual MISSION2) materie ce a fost parcursa -a XI-a- Unit 1 “Something to shout about” (manual UPSTREAM advanced) materie ce a fost parcursa -a XII-a Unit 1 “Getting the message across”(manual UPSTREAM proficiency) – materie ce a fost parcursa. Modalitatile de realizare a activitatilor prevazute in programa s-au rezumat la aplicarea metodelor si strategiilor variate care sa conduca la obtinerea unor rezultate satisfacatoare in intelegere si aprofundarea materialului parcurs.Metodele folosite au fost: conversatia,exercitiul, lucrul pe grupe, studiu de caz, expunerea, toate contribuind la formarea deprinderilor de limba: comunicare fluenta, intelegerea textului, redarea coerenta a ideilor, scriere si citire corecta. In spijinul acestor metode am utilizat metode audio: CD-uri, casete audio, care insotesc manualele si pe care se bazeaza rezolvarea unor exercitii,imagini ca suport vizual pentru conversatie, tabele de verbe, culegeri de exercitii, Internet. Toate acestea au adus un plus de interes si atentie din partea elevilor si i-au pus pe acestia in fata unor situatii ce necesita rezolvare imediata , totodata corectand si pronuntia deoarece materialul audio este redat de vorbitori nativi de limba engleza. Pornind de la evaluarea initiala realizata la fiecare clasa , am stabilit nivelul la care se aflau la inceputul semestrului si apoi prin aplicarea evaluarii periodice prin teste, eseuri, monologuri si conversatii, am avut posibilitatea sa constat evolutia ce s-a realizat pe parcurs sau lipsurile si sa incerc remedierea lor. La toate clasele am aplicat evaluări curente şi sumative. Pentru o evaluare obiectivă am realizat şi aplicat frecvent fişe de evaluare
1

la clasele la care predau reies din următoarele tabele şi grafice.95  10 8 6 4 2 0 clasa a IX-a A (matematica-informatica) . Clasa/medie Semestrul I Lb. Rezultatele evaluării realizate în timpul semestrului I.92 5 8.75 10C 8. de elevi 7 7 9 3 1 0 27 2 . engleza 9A 8.cu participarea claselor a IX-a • Concursul national de evaluare in educatie ( administrator de test .(profesor supraveghetor) • Concurs de monologuri “Speak Out” ( membru in juriu) • Activitate metodica pe oras in luna decembrie ( prezentare material “Teaching technologies:creating interactive materials ) • Participarea la activitatile metodice lunare • Participarea la intalnirile organizate de editurile Macmillan si Cambridge • Activitati de pregatire a elevilor pentru olimpiada si alte concursuri • Participarea la cursul ECDL(in derulare) Rezultate foarte bune la concursul national de evaluare la limba engleza au obtinut elevii claselor a IX-a A si a IX-a E.2 ore/săpt.32 11E 8. Numarul elevilor Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 Total elevi nr. .Activitati extrascolare: • Olimpiada de Limba engleza-faza locala ( profesor evaluator si supraveghetor) • “Halloween”.82 12G 8.23 11A 8. profesor supraveghetor si corector) • Cangurul Lingvist.44 11C 8.59 9E 8.

4 ore/săpt. medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 total nr. de elevi 7 9 10 2 0 0 28 12 10 8 6 4 2 0 Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 Numarul elevilor  clasa a X-a C (matematică informatică) . medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 total nr. de elevi 3 6 16 5 0 0 30 3 . clasa a IX-a E (filologie) .2 ore/săpt.

de elevi 4 10 11 3 1 0 29 12 10 8 6 4 2 0 Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 Numarul elevilor  clasa a XI-a C (matematica -informatica) –2 ore/săpt. medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 total nr. 4 .18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 Numarul elevilor  clasa a XI-a A (matematică informatică) -2 ore/săpt.

de elevi 3 9 10 4 2 0 28 12 10 8 6 4 2 0 Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 Numarul elevilor  16 14 12 10 8 6 4 2 0 clasa a XI-a E(ştiinte ale naturii) – 2ore/săpt.medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 total nr. de elevi 1 5 14 8 0 0 28  clasa a XII-a G (stiinte ale naturii) 2 ore/săpt. 5 . Numarul elevilor Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 total nr.

medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 Total elevi nr. medii medii de 10 medii de 9 medii de 8 medii de 7 medii de 6 medii de 5 Total elevi nr. de elevi 6 8 5 1 0 0 20 6 . de elevi 10 7 10 1 0 0 28 12 10 8 6 4 2 0 Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 Numarul elevilor  clasa a V-a 2ore/sapt.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Medii Medii Medii Medii Medii Medii de 10 de 9 de 8 de 7 de 6 de 5 Numarul elevilor Avand in vedere rezultatele obtinute de elevi pot spune ca obiectivele propuse la inceputul semestrului au fost realizate ‚dar desigur exista si elevi care necesita o pregatire mai intensa pentru a recupera lipsurile acumulate pe parcursul a mai multor ani de studiu. pregatire ce urmeaza a fi continuata si pe parcursul semestrului al II-lea. 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful