You are on page 1of 50

 c_

~., " i
I
I ~
1-- ~
.,.i io. ~ ----

- - - .- -- --- - - I

,!rAAHNH

I

,

I 1

I '

-_. -- -

'n-· I'· pl .. · 0··'--·-······ 0' ~·O .--. ~

" . _' i .... _... ..~/ a Ie" .,._ .....

E--'N'·O-· TH···~I

.. 1: .•.•...•••....... ·i~ ~

I~XYPA

AM- . Y··N····_·A-

.. . ..•... . ... ····1

'... I .. .. ., I

. .. I ..., ..

I ...., .

I . . ! ,",

., ... . . .. . .. ,. . .'.

- - - - - - -- - - - _.-

i '

I

, '

I

,

,

I I

r'

21 ·AnPIAIOV

"

- - ~_ --= - - - -=_ - ~- - - - - - -- - . . - __ I • _ p_ _ - _ __ _ -- - - - - _ _

EIXArfJFH

1~ "H re1l,tu·~ A1,e60vttu·,,· IlOAtT,~fjr;'.Ap{,"1}' 1:'11" Xw,(!a,· pia" /J,B'

' ... " ... 1:... ..:.. I ··;tV ·1_'.·· .~. . .'~ .'\ .I. I. ~ 8.'1

TYJ" ,s;e,u',Ol11j TO'V nafl'O"1:0'~ . ~·y,"OAit·,tov, ,ex,S". a'f),Ol'(;'O "auOJaTJ '(J8 .·AO'V"

TO'V~ ·tl EAAfj''';8, T,i,~ dv'a7l"aie" ~a,i Xfl~'(jt:p8,~' d:a'Tj'yts, rId Ta ,pBT,ea .1CflO-

a-¥·a· ala r- .""\~I' li\Jl'a: T "('11 _It -0 'Vn £'0)' (J ... ,1'" ..,..'.lIi'" (l,d .£Ii - '-"'c§''''u-r -- . I .. - - - ~.l. .... v - ~. '1f~·'V"_.,:~w; .~":-.tl!:J·vn·.A,.r.:'d:·B,,,'., rlui,,_ '0' n'c"fJl/Jt ~"W,.i'l 'PBOV 1IOAtt/A·O,.:, r,ta

T~"l ,Q.pT:tfJ,Err:ru.nt,rJ'1 '1',00'" ",,,6v,,(01" nov ,neO.8Ie'X0'P-ratdnol ,a 1(/1JI',par.,w,€t 1j .a't'op""d ,onAo ,nov To·iu; an·St.AIOtrv.

17 ., ~\ ,. d·· _.\ t' A·. " . ., .. .... ..J. ".... \. . .' . . . . p .. - --

l.l OAA,S, an- 1:'~ 0'U'17",8r; Ttl~ ·l1.XBT,''''o, /J,B T1171' nafJ'ox'fJ jf,eroT£Ol1' .' '0'11-

(J--'tr~ (1' \ Tt1afi.·,l··.., r . - ."..~.... . .. .,.Irl"a'~rrn '"l"I".i"Il""'a"r~itl ·IU ~ - - 0···: J... X· 1111(J- - - - o.tJ~aoJn~1 uo» ,,' ,6' 1~'-)Vr~a.c;;,'B~.''''i,,,a-6aO/J~'- ;~, Jr,'v:r:n;'~'IW'Y n,.·.JL".,3l'.,U __ r.:.~,'·tfJc;:U'V~'i

crT',,,, nA1}f).vap.,ol ,,',ta T~'" ,a:J'Tt/AB'f.(hn,tu1} n'(1f1,ol'oiW7J ,,'aTaur·aO.8'W'2' ,,,,al

, __ " __ :,. .. .,. _ _ ... J' . .i ., ~." ,.. -l r . • •• ,.., - ••• (j" ..... _' ".'. #!Oil.

x,aT·(l 1:71'1' 8tfJ'l'Pl/Ufj' .'n8Q,tOuo' ae a''f-ifJ'X'fJ,paT,a 'TYJ~ ~a'fJ P-S(! '7PfJ , ~ (J)'I}'~.

2'.. MAxe·' 'TO" llfllitro, llay',uol(J/J,tO' n dlBllo, 0' nalepo'" tlts,E:f}YBT'O

- "a·e., ... \ .. ~. - s . -;PI""" , 1ru- ~ - ·a~n ...• ' . - -.1' .... ,..1, ... .",· . .l~iIO·· a-.~ . Tllla··· '11: 11.~ T·- 0'." - - lIe PS-'·'S#UII·ru,J.' ,a",It·,wlI·,a/1;~_·" .··."r::.·a"Bvp,a •. ,w·" lJU·Y',"'·fI.,/" .I.. It; . 'rr'":'~;V' JY.lf~:'·-

, ..... . .. .. ." ". "..,.. " ,. .....,. (I..... - - .. . .. \I .' - -_ . ~I ·.lll ....,.. ",--- - . . .... t» -

TWnJOV, ~a·t I',aVr,ItO ·Ta· ,,:a,(;aJ","e,e1n:,I~,a ,O!3tOT8AII$_-,fJa,;·a TOV' nBe",m(?t~()"-

TrO ('V,,~8Iro~ 1001"O"X,cO(!O TWl1 .n;ol.lBIl,t'HW1' ,hetx8,"e~(JB'ro" ..

T?\ "A Ig' IT I.. TT' 'J! " .I .. - .' 1:' . '1 ,

naTa 1',0" LJS·tJT8,e'O V(.JOJ" ,.i.layu,Of1ptO .l..10.AB/JO', AOj',Cf)7:1J" ,6~.BA,':-

.'·B.(I)" t:fl~ :I A8eon'I(J'f]la~'~ai Tfj""r·8·Jt8tOnO,t~:aB·WI" Trot' PBt10J71 t5te'·ay·wyij", ·TOrV,. 'Ta ".a.1:a'U1::tl,enTt~a dnOT'sUUpa·T·,a. ,snSE:STa()Tj(lla" a:s O~d~A'1eO T,d

sdarpo" 1'00," ti,rl:mdAlOtI. . -

T?'a··· .. a , ""'01 .•. ~1a-·r "'0' : .. v···~· ""·0- 11/1:0, .. 4,'. a'~·'D"'a .,v· .~rp ... (J' 11' xa -)':"',Ilt'j,n, 11.,0· ··''''''''0· ·t~I(J'~t1 ~

E1J, '1;' _. .1;"_ 1Ic;;..AL .. , '11__' ,J'fi_Al5rvr'':;;'.I1!...:_/i,:,., ,- ~,' "",, Q h'~ -iu'r"'.ctl"'.f! I ~I '~I"

"A'~ .. '\ p·· .. 1! fJ· -.\ :!Ii. a····· I .~ ""(71; -0 - -0 - . I .'" _."'P '']'"" - .... -- .-'

. ··.·,ft,O,/J"I"1) .. ·;u/J,·',a ":a, 811 r V'P'S,X8·'·g., t] ~ .. (JlerIIY'''·I·~'1"".·a a3Z0'&BABu/J,a .. ",a TrCD'V

onolin" el,,·a£ "'a'Ta n'O'AV :na'TaaTtJe3tTIU,WT,Bfl',a "a,i dnd T~" .lJsy,aAVTSfJ'1 {Joppa .nov, .8Xf2fJtJ"P'O'Jl:O,t~:(J1J n,oT8 0:6 ~&l8,"o,.

E~fJe(!a., ol fJ&p.P,8~' ,,'al 'r'a .pe,a,a ,f.t8t:'atpo'(!a~ 'r,COI",. ,8X,OlfJJJT'8ArBtOno,t'1IFJii ,a6' TBt:'IOt!o fJaf)fJ'o" CO,Ol'8 ~a dt5l'a~T'a, 0" Bf./,nOA8:pOit ",d:. nA~E'oiV" oiot'ltSn1E10'';,B GTOX'O ps' p,eyOl'11:axw'l1:a ~al. la:Hel{J,B,aps T~" ,dnA~ ,nts(J'l

8"d, .'Jteo:I'PtotJ. .

3 Xg l,'a "'80 1'&'()ABPO' fJ8 TaTo'Ia "a1:'aaT,'(}enTt1ea llnla d sx6(!d" 8d hut;tch~lI"d I!xn uV":';opo ~al~~fJJ~~t~·n~da::ro;eAe(J~rl. . .'

·'A .. all.mt'ofJ·-~Tt1T,a. ,(~'tl ,s"3E,t1:,etJri./'ll8 ,O'A.a ~'o'vTd~·1.8'a:a, "a,l 8,antotp'

rrr I -.''', u r: r:

nOAsro, 01&01) lOa eVe la",oJ'7:at· ,flxt /1610' ano,v,(5aio". uTf},a'f.tf1Jrr,noi (fr&xo,.

·dUla, ;eal .:1t'o,;tv,· i1pa.x,o, .1r;ArJtj,v'(]/Jo", /J,8 'TO"" ,(1"°37;,0 ,,~a :-te° ",tlASan' A'H-

..... - ..... ·a'116a'.e<r tUf·a···T'alY""'f!"no··mA. - iii·' l·· "I.'01Ja(~' - r ~' .. - ./18. . .. - ·a' .... J -"'flPF/- .. ,../, . - ..... _,

r".B'II'r~:rQ'" "'_"V "'~"r'OI~' ",·a,· rier -.A81~ ,(J3t(JJ'A·te·~ ,.0), a·";"II·enaAO T,OV, n,ov'

Od ,8l0W' adp' IdnoT,eA,SUl'a. "axdan' Tel .~,f)',,,& "tOrti', ,,'·d .nal},uA{,al1,,,d l.lfJ ne'o{JaAl1 a,,~t(tT:al1'fJ' ~',a,i"a U·a7:a,fJ,(]eV'CTOrV"· oZ' "E1'OnAS" A""aps"""TOV 1l:'O . .a')

. _ f .

Y:flfJ'Y"OfJ'WT,6J'J',a.,

.Ka" ,ae ,nBet~',roa7J dx,r$fJ1J "a-ra ~~r" 01'iota :0'£1 Bp,nla';e,ow at ,;';·0- Aepops nv'e7Jl'tua 8n,,l·a. Mer,ala KeaT:'1, -.~ ,ov,;j'S7:Be&T11'~ de" ,1r:(}'o'O'7:Q,TBVs£ dna, T~lI eadtB1'SerO d,eaanoll?lla( ea~,te"e,(Jya "aTdAolt.na) •. Td eatltevB(ly'a l1BtprJ ,~'.B'Pr Y'P'ruetCo'V1J '(JVl1'O'rfJ'~) aAAla liyo?JT',a., "al rpS(j,o"Ta, dno' 'T'OV', &"8',P'O'V'" xa.l ,dnS&lOIVt" 8X6e'06" qJ.tA01J,' ~,a,l lo:vd81:8e'OV£",

"'oovea,.d, ~,B"'" ,6d ,8111at ,n,lA'o'" ,avrJe?:',Btl0", ,,,al "8" 6'a el~a, dV"Q,T'O'1l

,,'a sAeyxer'al dno'T,eA,eapaT"",a,~ .

4. ·,EntrJf}" 01' s'YHo-ra,(Jt'aas&,' :nvl~'1",,,fj'~ A"eey,ela" ",t,d ,elQ1J',""ofiJ'~' ,aH'Q,1;COV'", xatJ''1lJ8fll/Ila noll,an'la,a "aC OPT'lat. ilvf21J",t'Je'a 18~ila, ,fe1aT'aax'svaCo,t'",a" fJ' ,el"a,& anOOfJ"8vp,8t1lrJ'~ ,psT:arp,s(J,o,lllTa, dno' I"a 1'8(JIO' as aUo".

[[OWl' ,a,O,t1J'O" anoHAelet 1"'la a'rv,XYJfJ,a ~: I'tan:ed'E'l' ,aoAtotpf),Oe,(l', ,pA' dn,oT8ABCJ>I',a T~lI' ,(!'a"',olo"",~l) ,po:ltJJItJ'1 Tij,,' dT,l'oflf{Jole,a, ~(Jl ,b' ;xal-

_. f1/iIft •. " •..... ' •

Q''P ,e~WlVIJ""

6:·' 8A·· ·.·.····1 1: at, ua- ,~' a -8; ~en I~ I',J"a'9)1 ;I""'O"T:--/lO" c. Ji'fr:41',., ;r:rn,'11lt14U;U'O' 4'; ""0- 'J ,l',IJ.O-V' ,$ :'411

I. 'I' "~~ ,AliI" ." ,"'~_ _ ........• _ "P~'l;'ill.r.\;V". '~, ...w',,_: -'It:'IJ!II'II!~.,,~, I!I""'U'I~-."''''''''n,; _:. ,'"" ,tlIiAer_, '::" O~,,.

6ti, n:nS1r;el ,,',a ~ cin,oxAs,tla8Iii.-·· 'h',a,1- T'on,,~'ol" n,OA,BII.OIr':' ~~B' (Jv~J.fJ'-"laT",,,,a IOnia,

~ ;'1' II - r: ~I r: r:

,onoTB lIa ,j:n,aQ,E'ovII "a,- 'TOTS "aT'a,;:n;(jIO''P'BI", ~17V,e'~la;;e"" "QT'aeeBva,et'

OlX'Oldo:fAWV, '7:(J'avp,aTle" 11"(),flOJ,1I:OI, ,",'OV ,,,t,,,c5,v'Pcs'v'ov, dnd d'GIf/Jv'Ela f} ,,,aTa-'

- iJ·- If!/a·.·· ( .. c,n1. -)- 41 11

n:,.,/!1,(i'Ii· , vo,".... """.11..11.,

tlll'l, _ _I 1_.

6.,' ~Jt1rQ'o,' c? BJI'la: t'BT',O,IfJ' "t,,~v"'o nOlv /J,li, a1l:,8,t,Aei, ,i~ta: ,as ,n'Bel'-'

1, '1 , .~, 'I: - "!! ~. ~l) .. ~ '''A''

11Et:(Jj'a1j ,1l0A'SPOV' pI!, nV(!'l'""a ,UtEA,tI, 8,"(J11, ,'a"',B,e'o, f)'TI,,' .£IU"'X," .-- -,II/tWa,

p"a,' XWQ'a,' as" n:esn,B,' 'I'd ur1J(}IC'B~'a'I' 1'0"'0' 'C1Tl,~' IIE,,'o,nAs'I' LlVt"ap8tl, T71', 8n(J)t;. Jl:aTa TO naeelO&71, tUld xal·u8 ol&~lfJtlo 'fO" nlf/OOO/AO TTJ' r,,' - :",d 8,l"a,l, Idna,ealT'T}'T1J' ~; ,n;,e'Dna,fJat1,"8V~' 1:'06 ,apa,x,ov 1I:A1J16v,fJiJofi ,dnd

Ttlp' ,x',atC?,dl 'Tij" ,6le~:""7J", y"d T~'" d'PTlp8TW,n,t,ClYj' Too,' ~t,,,t.5V'I,rut' a~' ,'"a ,8"-' d'8XOI'eJ"O ,n,oAspo., ,Ell1IQ,t ,C~t:1J,'fJ,a,n'eo"ilota,' .""ai, ,neol{Jlsn7:I,,,d7:'1}''f'O''', X'C01_' ,e',' TOV-rO ,,,:0 'f11/pat1':TI ,81:, av'1:'o tid, ,ne,oIHaAeul1' 'Tid" n6Asl"o,.

A"T~ 1j neonaeaausvYj dnofJUns& UTO "Ii n1'l(!orp0t?rJ(Jfj OUUA'1eO~ d nA1J'O'tJ,(J/Ad, 31:0"°,,1. ,el"a, o,i ,,:[l1ditypo,1 no'v TOt' dne'tA,O'VJ1 la'8 ,B"a PS,AAO'PT'-' ~'d nolsp'o tea,l ,11:,0 ia 1'81:Qlla n'lenS'I ",(t l,dpo,vp' Til K~laT'o, Kat ,a,l ,n'oA'iTSG' y,a "d ,/J8,tW,aOfJtl T£" 'JeQTaUTeO"f{J,B,' ;,,'ai: 'Tll,~' lanrnABlt8":, IxoI1l~'8' ,n'Q1''fo.,B

t' "". 11 IrI'L.: 1iI)1 , l] ," ,I!' '1:. ,,' ~I _I .... . . e

v1t (J,fIJ1l1' (if " (J(J'OI I'ByUA:O,',"', U,I ewa« Ot ,",'''OV.!O',' a:V~'O'~1 B' TOV'~'O'," 0'&

,n'la"~ld" . B,it.5,ov', "·aTaa~eOI,rpB,, ;"al Mw,le,te,' 86t',a"Ta,t 'I'd ,fJBtOJI6'0v" ,,,a,Ta ':7IOI,tv eq)'ola,01' ,Al1rpfj,ofj" ''f'la ,~ltl,T,dA.a'1~a {A,er;:ea, ,

IIe',ene',I 10 ,x,aOAi'a, 1"'& dn;ol,~:T~'f1rl vY'l1AO ,afa0'lfJ,a eVtJ,Vl''1'C ~a,l .',d la'VTtl1JrpOfl' OT, ~ ,CI(dTfj'ela I(lV1t"OV ~a,l T,OV aV1'IOAOV :(;}I,cI elvo» dnoTe'Ae,~pla

'UO-ltWji-, - nooaxa -(J···'"la··-",. Vila" ""'''V-I-''' ,flA'a" -,' ".,·0···· '!!!JI ''''I'~~U

'" .11<,'; ' .. ,I'!!I ""IIt::'_:"U,"'"': c'iO"":'.!\Ii~ .c1.!I:' 'II' 'v .:c., "':!II "' 'Ii" i.f:!lf . ". AIlILo urr:

n-"'~j ~E-"IN"A-,I-AY-"-'N'-A'T'O""'N"-' N' "A 'E,·.D'IZ-'~B~'

_ I I!IIII~,~, '. i--, _, " ,u - _ __ c __ - -""_," ",' , 1,- '_,_ , ',_,~,_ I, .~

K- ECI>'" A' AAIO- 'N'" - ')

- I 1'1,' ~ l .' "., I

'_ - "-_ , ,_ ,. I"". '. , ,- I II

'T:! EI'NA'I IIOA:ITIKH ,AMY,N'A KAI :D'IOI'A H ,AnOETO'A'B: THE,

T'o K!p<lToS'" lrPIiOiS' lavT'I,llETdl'Tr'lcr'l1 TOOV' KCXTaOTpO'q>OOV 'Kat 'TOOV' ,oerroo,i\,EI,IOOtl 'T'OV' 1TA,lll6v'tTIJOrU aTT'O'T'Q'US ,~OIJ~'a"p61alJ,OUS" EXEI, a,pyav,ooaet Ttll1 "Y'Trf]pe:alla rtex. ) A,JlV\1lliS,. «H, c'Yrr'Tllpeaicx au"; :e'Ival 'U1TEV9vv'T) 'V"O: ~U:A,e'T~, 'VO: opyavoolv'1J Kat V'll l(ICXT,EU6vv'TJI aha yevlKoo:s' TO: IJE'Tpl,a TO! ,o~Toi'a' Tnp,EllEI, va 'Aa,J3VJ'~EKal IOOS :K'IP,a,TIO'5Kat, GOsA,a:!6's.,

'''EXE,l 00'5 &1TOla",oi\~, a,e: '1Ts:p,i1TTOOC111 '7rOAEiJO:U' va: 1f,po7\a:I31Jt; va IJE1,oo'a1J Ti,s 'aTrOO,j\,EIES TOU' 1TA116vaIJ,ou' K:alTi~Sk"a'TaaTp,ol'P',es T'OOV UA.'lK1OOV' ay,a6wlv 'TOU, va e~uu.-Jooa1J, L,6,;6IK,iO TOU 'Alaov, va: TOl" Tfp·· .. ,O,E'TO,IIJO::,CMJ

T,l!., _'

J " '\ IC\ 9······ t '\. \ " ..-Il, "" ,1'·" K··· . ", "A - -,

Kia, va: TO'l' ~IOT})'l101J yl,a vc a:yooivlIUQ1J1 'Ila,,,), ~e 'T'tS' ,_,P'aTll(,E'S _cc,P"XES'

,\ ", ,

'1TP'O'5' T'OiV ICTK10I1T'o,aU'TOV,.

LCcV' oplyavaT1l5' X1Pl1,CJ1:IJ'OTro,tei T'lcl I'OOIJ,aT'O: ' AO""cpCXAetas (X, (I) Pi l 'Kt;S, 'AaTuv,oJjicxS 'nloi\eoov' xed TIuiPIIOI'Oi,~:e,o-',lKils ,e'Y'1TT}P,ECrias) Tr'O'V (jlpl'la'K:O"VT,al as IOAll 'Til v ETrlKP"O:T:ElO:. TO: ~oo~a'Ta: "Aaltpla'Aefas ,exov\1 6p'yav'wae:l, Mov',c],5"E'5 n:OA. "'Al;Jvvll,S a,E o,i\es Tls 1T6~E'I'S 'K:al KJOJ"IJOrroA.St,S ,ava-' A~o'ya IlE 'T'OV 'TrA116ualJ'Q TOUS, IJE TrpO,aOO1TI,Ko a,1TO o:vSp:s'S Kod yuv,aiKES'

III _'"" "

'1T"OV 1("aT01KOiUV aTOVaV'TO'V "florr'Q'.

Ol M,IQ,vaoes nlo'j\. '~AIJW'll'5 elvCIl 6p,yavlcu:JJEv:es a'A IOI~I6:,8'E'S., ~l:IJ'Ol-'

IP- fes' ,Aio,x:. 'OUIe' Kai, T 6:y, .. c,llaTla.~

, ,-,)

'T 0- rrpocoornxc 'TOOV' Mova,lfj,oov 'n'DA,. ",AlJwn'5' e,~a,18Ev,e,T'a:1 KaSe'

, ' • 11,-

X P IOiV 01 a'ls: '~llT'tilJ,aT,an'O,A. '.A,lluv'l1S iced IT''po,f37\ErrsT1al, oe,cpio,S[a'a:~6s'

TOu's Il,e OACl' TO: &vayl<a'ia: 'UAIK,c] '1("0:1 IJE"a1a '1T'O'U' ,Cnr,cx'lTouvT'a:t 'Y'la: Via:

" .... ,. - '" "l." -

e,KTrA,11IP'WIQ'",oivv TTlv a,1To[a~',oj\:l1, TO'U:S.

I'Ti'5 M'ovCc,Ses' n'o:i\. "AlJoV'l1S'U'TrOX,p,:e,ovv'Tlal K,ene:: T'Ov N,c'IlO 'va, Tr'pOIO""'P'E'!pIO;UV 'Ti,) 'u1fllps'ai,es' T'C,US ,oi I_~, -ISpe:s '1T'OU ,6e,v ETrlaTp'aTE:v'OIVT'ICll, ,aTls ''''Ev',o"rri\:es ,1l,uv"eXIlE'IS, &Vool T'OOV 1,6, ETIOO'V', 'OOrS' xed ol yuva:iiKE'S &V'(I) TC(nl

18', ,'~'T'OOIV '.

. ... . c ...

°10'00'1 10::plvofiv'T1a:1 'v,a TrpOla(pe'p'ovv Tis V1TTlP'E1a'I':es TOOV C"TflV 'no'A. ",Alluv,a: T11,J.lCi»lp·.,OUVT'lal IO'TrOO'S' 1Tp~6~A;e1T1J',_, '0 N6:IJ"Q'5 '«1TEp:' •.• I, TT"OAITI'KHI:

- - I - _ ,t-' II . I

,AM,YN'H,I».

'E,kTIOS a'lTlo, Tl,s Movo:,8'ES no:i\. " A:~'UV"lliS Kat' ,as QIA"a 'TIC: :IJEy,O:'Aa

, E~ - " '" J E--:-' ,. - -, _' ';' "'0-' " , -

"-'IPy',o'aT'O:'IQ"'la K,Ol ~"I'S -,1T'IXE.1PllaS1'5' Y:ElJ'lKOO'S" aTOUS . '_'P'Y"a\)'IG',IJOVS

KO' 1Ivnlf'" t'!"ms··c- ... ·Ec-"'a· '5- '1('0:·"1 A" 'I: 110'- "I' ecY -n p-'E·KT("e=-r :!!e·"'x· E", 'Y·)l'''''E"l' '0"'· p·y····at'.II"··~a·n, 'T"O- V-'

'I"~ • .ll \JI'J'","_::,I\~, ;,:',/~_,: ,L.l"III~,_,'a,,,:_) ,TII1,-"-,V-'',)"_,>,:.> V''C:_' '., r= ', '!,'I:_r,V\J!IJ'-I'IJ~-'" .

- - - - . . - - - - - ,- '. "" . - .' . " .-' '.'- '

1T'IPo'cr'CUTr'lK~OU TCUV, Yl.la Tll,V' 'Tr~pOaTatTlla TOOV',.,

AAl'4BANO',ME::N:A 'METP,A D'Q,AIT.IKHE ,AMYNRE

T a :IJST'pla Tr':p0aTa:o"f:o::s' TOU '1TAl16vCTIJOV' '1£'0,\1 'TrP'OiETOi'l1J/0:4sI .~ '7'

,~.

'n'OA,l'TIK,ll-A.:lJuva, .1l1i'OpOVIJS via T~ XGUlp'laool'lJE a:A, 'TrPo:A..1T,ITT'I'Ka, S'l1'~a:8n

.:It' . w". _... , "",.. (.\L .. - .... " .- .l.1.. . - . _ 't. ,,,.., _ . J!' " ,,,. ~ f

EKEI·\1'a ~5'U A~,IJt-'uVOI\1Ta:l, cerro -ro I<CX"PO ~T"S' EIP'llV115 IJEX'PI '~"'?' ;E.V~'p-

~:e(ji)S 'TO'U 1irlol\e:(J,IO'U" Kat, ,a,E, K<XT.c(aTa'i\'T'IKa,. 8'flAaO'tl E,Kei'v,a' '1T01U Aall1!f3a-

V'OVTia'J, :IlSTCX' Tf)'l1 Ax~'Pl1<:" ,E,.ri:e,ea11I~. "

:DIPnol'YJn~'LX,& I'C·1:'P,(l· '1IlV'ClI. ':

a·. npoeT~lJJ,atTila 'K'eX'AOU' au'laTTJlJaT'OS' ovv'ay:eplJo'v.. ciJ~e, v'a elS,o'TrO'lt;Tal ~alploos: ,0 'TrA."ev1a'lllos· 'Y"tX Tls lae.pO'TrO:P1K,ES' .e,1TIISpO:IJ~S ;;

ytla: TQ'V' Klv'S:UllIO ,ernb 'T'C: paS'1EV',epyaKO'TaAO'l,'7fa. .

(3. Ka,'TC(,aK.EUll, 'KQ1-atp,u'yloov' xed oIIPUY'llleXT,(Uv YICx'VO:' npa'cpui\aaOCTQl

10, 'TrAll.ev'~lJiOS IlOA1') -arrllavE.l auvlayeplllJos. -

'y., ·'·ApalooCTII EyKa:ip'(jJ:5 'TOU' 1TA"eu'la'~oij' nOi\} Sell' A'p"y&tETQI. (ye'POVTES', 1TQI,S'la, &a8e.veJ's·." ... _fKClVOl K.A .• rr.) ~al Bev :&Ival '&va~ai'o's 'y'la 'T"" ·'·ESv'tKTJ ., AI[JUV'O: &TrIO 'Tls 'TrOAe.ts 01 o~oi:e5 Evl6ExSTQI Via e'lv',Ql. aT'OXOI 'Til,s' AX:6'Pli_··_ - '-',E'POTr'op,·f:as.·

IS. JIA,p~a'I,oo,a~ ,B10:IJ:"-·'x.···avl,Clv K:o:l ·A1TO~'~6S'v T,pO'tnl'lJ.oov.

, 1111 " , VIII. T

E. 1\.';''+'111 ilJh'pOOl1 Imi01('O,TII,a's:oos', YlO: VIO:: :~,p1T',o,6'f~STa'l '';1 1T,apaT~!p'llal1l T'llS :ex6pIKii,s '·'AeploTI'op,ias KaTlCx' T';V VWT'a •.

I~" •• Alaq>,ooT'laTl Kat ,EK1T'afS:EVaTll TaU' 1TAll61Jall'o(;' Y'ICt: 'T'OIVS KI'V';6w'o'u'S 1TO:U TO'l} &rrel'~o(jVI Kla'l Ta' 'lJsa'a Tr'po'aTaa'{.cx5 T'O'V.

KN--'-~N'I\ ftIIlliU'J. I'.I . .!.·"""P--··'" -'~I---'V·I!e-L·l

iule-CCy· "\AA,,~.n,g, r •. I",I~~iWllil' ... ,I.,·Iw.; .•

(X'. 'iA1rEi\eveeproa~ _ TW'lI' Tr,Q,YlSs,vpevoolv., '1Tct:P'O'Xfl1TEIP19'0:1\\fJ'sOOJS K.,o:i

PS'T,acpopla, TooV T,paul-laTl,OO'V'OT,a No,aO'KO:lJsi'a.--

(3'. 'ne:p"lavAhOY'T], 'Ka:l Ta,cp'", T'OOIV VEK'POOV' Yl'CX 'niVI cX1TOq>UYf) .e- TlS'''I~IOOVI' y. 'K~&a'(3eO'1l, TOOv' TrU,p:K.a:loolv -,Y'la 'TT}vl'TrpI6i\1l'flf1 :IJEy:CXAU'YS'POO'V' 'K:aTla'-

,f¥'

0'11 plo,oo·" .•

.,..

--. n'apoxt't 1Tepl,9'~,+,s~-- 5 a·~· ,6aovs InAfJi)'11C700' &no . 1,-'0('5 l~olJ~la,pl-'

81.a'IJOVs'.

:S:.. n,pos180,,,,:o,'I11ICT1l 'T'OU' 1T1\"evalJ,OiU 'T'OO'V nep"I!oXOOIV' ''IT/OIU' ,Ct,n.Ell\,oWT'C(" lel,nOI TO: p,aSlisve:py,a KaTaA,oll,nQ' Y'Ul'TTJ'V i\fJ''Pll IlJtT'POO'V npocrT'a'crfas'.

I~,. J'E,~:ouSleT'epooOTl T'&)'V' ~O'P,~'looivK,al 1f3IAl1ll'Ccroo,v 1TOO BSv :E:~epay",arC(v. '11.· "A1Tlo'1\UIJ:av'O'1l ,ch,6'lJoov 'lecxl '1Te:lpl,O~OO'V &:p:~lro TO: p,o:8'lev,e,py"Ct 'K.laTa·A.Oj·l1Ta xed X,l1'1J1K:es oua(e·s",

'0·-·' K···· 0:-. :'1' T-.l'" OS-I ~o· K-'~a"'~a' IT'n ·Kcrr·· ,~ TO"·· £"1' IHlt'Nf"'r'O"', 'I T NV 1T - O·~E· ·\11116"· S·ll"r":;'·"··

'.. u) .. ,"ti\. :__~, '" II, ! _,,:v., "IV ~..':I.J.... II, I ·.1_",·""" I" - ..• Uvv,"", ,.:. 'Vi .. 100; , - 'IP' 'i: ~.'. f '-_'u' \,A.oIIII,V

'~llill00\1." I.S·'q:: laTO: :elplyla KO IV'ij '5' ,OOcp,e'A:ei·Q'S" 'YIO: va: auveXJ,a6ij 0' ,p,v61l.oS' TfjS ~,OO'~I'S.·

..

'K' E' CD A- I\AI-O' . N 2-'-

I',", .. ,: _"':.1."_~1_- :"'::'_ ',I ",'. I ". '"'1 _'. ,I '- _'

. _:__:='- . , ,",-,' "",,:...:".. ",.,

-,; ,11- 'E;~I--N-'A"I-f' A",-'Y':T·-O •• ·,',nJlp__:o·.···','~TA·· ·.~,I,·A'····-o··,·p~'ri'A-NiO'~,'HI i A- -y-'=-_TiIIB~I~-,A' N-TlA,~rK',-A-:I-A," M' 'E~'~'~',

, '_ •• , .. In __ I :__ ,-- - 1 __ ",.~- , __ ~ ,~ ,.- __ I _~~I~' ,-, -" ,-. ~ __ ::0:'_.::0:_' 1-1" .,11 ,--::_ J -iiIIiiI!i::t .. -

ITi, elv'f('l AU1:'O'Tt'pO'aTtlio'!(.ex.,

Ilop' lol·\o 'TIC: 'lJsrorpex nou' 'Tr"CXlp,v,Et, r, IToA,. '1'A,fjVVO: nl1Tpo,-

I -)1. , '\ e- -, I;, ,~, - X-c I .- '~' "

O"T'acr'la 'TOU' a~axov 'lT1\,Tl'~"u',a"IJOV xm 11, a'~u'vc( T'llS.cA)P<CIS YEVlK,W'S" 'u:EV

e,c: :ei'vC"(l a'1To7EAE'CrIJ,a"T11<1l" E,Q,V' ,eSe,v A6::~r1J IJEP'OS K,a! Jj,ai\, t, crT'tC( 'f'aV ,5',EV'

e -\, "", ' .. '. I '\ tf - (;:;.r C . 6' . - ,-

ovvepycxr 'nl ua aUT'l1 '1T,Al1P-W'S KO.1 'CA'O'S 'OO!lJO,X'OS TrATrUcr',ll'OS.

'I"il _ , '. '

KaeE TIOl\tT'l1S' '1T'P'ETr:St V(:x S'iVCX,l lKorvosvlJ: i3o'1l6tlO"'1J ~rov e,O:,VT'O, 70:V'" TllV OiKOYE,VE16 T'Q,U K,o:i'TO:V 'yei''T':o'v'a TO'U :C"E K,'a6e Bu,crK:Oi\l1 cr~lY'll",~

A'.) " ,( A " 6" .'. ,-,' . A:':) . " '\ "; - .' . '. . '. s;::,'

UTT} 11 ~'OrrE.l,a ASYSTOl _ "UT'O'TI"'P'OO"'TC(O'lCC Kat ElV'O:] T'O aTrIO'Vu'O'IO

'TE'P'O Kod '~r6 lJ3a'CfiK,,;.YTSpO ll:ETP'O ylO: T1lV no.],. ""Ai~UVc(~ 'Q"qJ'S{AEI AOl1fOVi l(ca,es a:T'o:lJ.oVa ElVCXl ,as 6E'(J-n K,o:lvCc y' < voop f,~'Tj 'TI'WS ea, ~,o"llailcrtJ 70V

I, ~ " ,to_ :1'-'."

E'QV'T'O T'ou,~nv' 'OiKO'Y" ·,Ev'Ela TOUKOi TOV Y········ elT'ov'o: T'O"U c),T,av A'O~JIIP.C(P~ 51,0-6,"

- . - ." - '. ., - II , I . - .' . - - I I' - _' I_ '_'. ~- - - ,J -. L.'·- - . - - -' - - ,tJ ~ r' w -1 .. 1:

1i TIEPIOX,i} lS1TO'V O,ICXPlEV'E'l.Kave:is ,6!iEV TI!pS1TE'1 v'a Vi'Olllf~1J. O'Tl 1i f30'T16sla 'T'OU 8ev - xpEla~:E'Tc(l Kia'! Oirl T'C ,KP<X7'OS '6'a' cppov'Tia'~ yta 'TT]V rrpo'aT'aala 70'U 1(0:1. a,a T'O'U 13d."cr'!1 .. i" ~.~'o,n,a'Elo:.("01Tom,o'\ :QiKETIT'S"Tloa ET',cr'l,.... ,6e,v' EX···········S:I

l'l>il t-' ~, :1 ,) ... ~

'V7roAo,y{,o:e'l KOA,a TI,ola, KO:To:aTacrll 66: 0111J10U'iP'Y116ij 'IlSTO: 'TO'V' 130':JJf'ap .. ,

.~ , -IT ' "~,1 ,I.' n .' ftl .. \ , -'... , ~

ul,allo. '. Iple'TrSt vaexcv':lJs V1T 'Q'\V'11 !J(XS OT'L 'KaTO 'TllV Kip'lcrrlll1 aVTI~1

'o"TIY~'n E'I(siv'O'l 1TO',) ea:E'TT1~,,,a,ouv 1<ai a'a ~,pE,aOVV 'Kov7',a, ,tTTls Ka-r'a O'TP-O<p,ES 'ea eIV!CXl ol 1-1.6\101 1T'O'U' aleX SuvavT'cXl va rrpoceepovv &~lJe;aoo!s 'T'l,s '1fP'OOTES ,130'Tl6S1ES' OTO'OS O"Uva,vflpOOlf.O'U'$ TOOV, 01,6,'1 ,;, J3'O,',;6:Ela L'OOll 'oP'Y'eXv,ool1 'n'OA,., "AIlW11S 6,0: ,Ei\&tJ apy'oTSptCt" Ko6;t ,c'O'"o'v 'arro:lTe'iTa'l ,1(<1'110'1105 X,povos Yla:va: ep,euv'f)jCfOVV 'K,01 EKT11J"aOVV 'TlS K,aTocrr,pOI'cp,es

1:J< , ",.t C\ ",-

IKQ,_ sv ,avveXE1 <;t: V'C( errsupouv aT'O K:P1a1IlO arUJE1,'CI.

'Ev T'ct> IleTa~v' OIJCOS' 1J,1TOpO:VV' veX yivovv 1ToAi\a.TI.X,. NO:: aGlI~'

- '''1 '\ ' " C \\ u.L1l " O' " '\ - .5:'. . . ,- .

(j'GC':~E, 1TIOiv\O'US' TIP,avll'CXTl,es' uno 'T!l1V TrP'OU'TrUQ'EaTl O'Tl, '··a' u1ClTllP'la'UJIJ:E

TtlV \Vux'pal.'llf"cx: 110:5' Kcxlea yVUJ,p,i~",..)'~e '7TiO(CX ,[3'of)6s'l,a 'TI"PS1tEl via- TOVS npo',atps'pooIJjs. Naa(3v'a'OJIJ,e Tis YU'Picu P1KpeS TrUp't<,aies, a'p'KEi' va, 'yv'oopiZ;OOtJE T'OV' TpOn-O 'Tfis KccTa:a(3easoos',. Mia, aTO'fjlK1l 1(361Jf3cc '6,a Trlp'oKaA,ECiJ:

X1:At,0:,S,sS ,IJIKipS'S TrV'pKoieS' y'upoo 1<01 ,I1IQ,K'pu,a: OTIC) Tilv' EK:Pll,~Tl, xed Tis

- ,f . . ".., f). , ''.i, ,f ~1 S~- -t .."'l _" _ N'

'1re:pllaa'o'TE,peS urropovps va a!tJvaoo'Jj6 ca TreVTE E(u'S ···SKO. 1'\,E1TT;a "rl1S

&>pa's IJS AiYlll &,ll'JJO 1i v,e:,po ·fl aAAa 1Tp6X:E1P'O' ~eao:.,'E,O::v o'tAU),S ol IlJl'K,P,es oUTs)' nvp1<oie,s' oev' 1<O:,TC(1T"oAelJ,116ouv &Ilsacus, a,e Ai'y'o XPO,VIKO S16~ ,O"Tl1IJO: aec ~atrAoo,e;OiUV Kai S,st' Sa e'iv'al ,(j,e aelo" Via Tis 1(ji3'~a1J KO'IJ,ia . - u'po,a:f3SO'T'lKf] "Y1T1lpeaf,cc.

'ATrlJ 'Ta ,av'C.u"TSpOO' S'lrVaTc(1 va EKT11J1l9ij 1i &~ia 7tlS A'UTO'1T"POi-

~a-' -cr' - '1'~'r«"

~I I" _' "J'~. I~'I)I.

'IOlpyavlwlol1 Tij~ AU''t'01tP'O'01C'I,t2,(J'[,rx~.

:rla: va: llvTa1T'oKp16,ou'(J,e crrlS 'V1ro'xp,eoo'aslS [la'St 1T"pS1TEI v'a opy1av:cb'aoolJ,s Titv ,aVT'OI1TpOOlQC"'(,a 'Kal va KO:VO'VI)SKoi 100 IP '1,10" IJEV'9S' rrpceroipaaf,es' TrOV iSla, slvcn ,Suvocrov v"a, yf:vovv 'T'f] v TSA:E,u:Tafcx <TTl¥illtl.

_ 'ria, T'O'V aK:OTrO alrrov o'Pyav'&'vET,al 'n, OliK!Oy:svsl,a,Knl Kai 1i K01- -,' 'OT1,1(,,, A'OTo1T,PIOaTo::a'la.

9

'T1;V OlK:O'yevElaKll: AlrrO'1TpoOTaai'a TT]V' 1Tp'OeTO'lilrla'~OV:IJ'E ,slJ,sIS

- c: "6······ -. . . - . '\ -, . ". .'... ·1' " " .".'

-._,: '''' __ , , __ ' _, _'''' '_ ••• _' •••• '_ ,_".' I_~"'- I ...... _' ·I- .. · ..... '~ 1---:--_, """'-1 ," '--.'_-, __ ,.---:-. 11.,_j - ',-,-,.(._

01 11,01 Yl,O: TQV ,EcruTO p,as K:Cl:1 TTl" 10 1l(:O'Y,EVEt,la, Ilas.

'Tirv' KO'IVOTI:KT] AUTO'TrpO'aT',aai,a 7T]V 'TIpO'ETOIIl6:~OVV 01\,011, IJ,IO:~'~ oi 1<Cc,TOl'KO"1 'Tr'O:U' ,611a:pE,VOUV as, -ICC ,1; 1Te,p'la,a6~Ep,o: 'oi'1(,0,8IO'1.11KO: 'T,STp,a:yoolvla', as'1J t~a 11 TIE,p'I,CT'aOTsp"es: '1[" - .'UI('CXT,o,'IKie:5' Kai· ,aVi,o,l- OTsA,o;w I;';,'"~ K01VOT'l,Ta AU"O"1T'p'OaT,acrfas. r/OA'O"1 oi K:CrrO'IK,Qil opyav'oVVI!"ral as Kot ...... VOTtlTe:s A,UTOTIpO,tTTaai"CtS !J,e, TT)V ,EuOVVl1K,a'i E\Tril~,i\E'~l1 iOU' ,i!lO'll<l1TO;ij: 'T'OU "'A:aT'UVO',IJI1(;O',ij 'TllJn~,'O:TOS' TfiiS' '1lEp'l<pepeia,S" ·TOO\1'.

~'\ "6····· 'K" .'.. A·~' . .- t.... c. f'7 'G 'A········ . '. •

L,&K:CXi;S,_O"IV,OiTllTacUTorrp,o,aT',aUL,as o'p,l~e,Tal OOS' . - 'P'Xl1YoS ev,a

'WPIOIO"OO"TrO eOO'TrO'A,rrl fTokiai 'aeI3a,~6, ,aTO' OTI"Oio, lr'P'E1TE'1 'va U1TC(1(OUCU~' 151\,01", O'Aa' S:S T'el: IlEA'l Tll'S',~ ,&,v',aAO:IJ.l~,aV'Ouv 'OOP"CYiIJEVa Kaeti!~OlJ7Ia'.

Tc 13"acrI KeX' Ka,e1iKO'V'~'a TiU' IJ;·· ,&)iV '~1l,S: :K01VOTT]T05 ,auiTl'5' stv'CCI: '-,OU' oiKoq:nj:i\aKo,S" 'TOU O,i,Ko1TV!po,a,'-' aT'OU '_ I 'T'O(' 'Ol'K,O'VOao1(,o,IJOu,.

Ka61i'K:o'~U'Ta 'oIKocpul\.aKo,s' xed olxorrvpoof a,,',oiu &v'aAa'IJ,I3'a,v'o,u~

&v,6:PiESKOl 'Oi,l(ov"Oa'O'K:6'iJ'Q'u auvn600s 'yvv'aiKE,S,~, . .. .

'O·,A,p:Xl1YOS T11'S' K,o'"I,V'o'Tl1L'OS o"pi"eITliv ael,~p,a ~o:l'Ta: 'l<aeil~OVTa

'trOY &vaA'CXIJ['av',E'1 K -e :IJEAiOr5 aUTTl'S. _

'tnp·- ·0· .. ",'''T'''·7e-l· .y .. ·····'1· 1;V ,m1.1' '1T~--'P' 10· . ,'I tn6 .• ~"~'l- "'t '11"'0:-'1' ,0·· -::U' .. y' , .... v,.4V, ·Tp-"·'~n, 'O·C"l',,,\, cov ',. ·T"::'iV· ..•..... Q,!tTr·',N."".

\.1-1' I .... .". .. IL,?_I. .. ,... .~, .. II ~IV . 1_ __ ~'~ II . ~ .'-' R .. , ..- ...' :I'.t: .... '_.. ,~W ,II I. . ... I\r!rJiJ ... . \AI . .. . ..... ... ~

:pal"Tf)'TOOV' OA 1 1(001)' 11,00 X,p:Ela!,OVTCX'1 Y1ICx' Tilv ,aUTO'1T'p'OaTa,af'a Tiils KOIV'O,TllT'O"S (Vy:EIOVOP'I:KO Ka:i (t>,a'p'~O:KEUTIKOUAIK,6; UAII(:a YIIQ Ttl" TrU':p,o'a(3ea'll K:ai cruaxoT'I,a" ),Kal IJ;EPlIIJV~: y"a: T1lv' 1(,air'aaKE'V'liKat, cnJVTi)Pll<Jll T'OOiV' Ka'T'a~tpuyi,oov xed opvY,lJaT',OOiV' 7",sKoIV"OIT11T"OS+_

TIC: ,IJEA1l1 Ti;"S' K01VI01"ll'T'O'S' Y'l,a \1ayvloo'plt,~ouv T',a: KQ'6';KOVTa 1TC?~ 810: EKTSASaovv, ,ooSKal Tilll 'X,P1;Oll T'OOV' &,VOOTSP'OO' OAIKOO\1", YIICc 'T';'" tr'pIO'CTr,aala Til,s K';OlV6'T11!TOS',EK1T,o::t"S:eUOiVTal Cerro 'Til, V' 'n'OAIT'I1<'; "A,Ll'VV'CX ..

·A\I'CXYXCliu, • YlIX Q:, Hul M,ECJfI, A01:'onp'O"ClITCC,O[,CI'';.

T'e:, lJE:ialC] YIO: Ti)l VI o:py&Voola" Til,s; OiKoyev',EliaKris I(ai i<O'lV'OTIKiil'5 A.lrr'OI1TP'OIO"T'laai:,aselval:: .

'Q •. KaTacpUY1,a Kat ,O!pUYIJ!a'T'a.

13. ,A:O::~I'X'Ev'l,es iii TIAo::o-rIK:ES s'v'6u',IJ,cx'a'i:es,. A~o:aT'IXEv'la 'yCwT'ICX xed Tritt- 1TOUTala '1<0:'1 aT',o:pIKTl '1T'po,cr'OOTrfS;cx.

y'. (Jl'O:IP"JjlQKCX iced 'uye,I,QV'OIJIKO UAI'KO,.

lSI. Me'Cia y'IO: "';VI '&1T'Oi\V':llav'~ll"

E. ME,aa 'Y110: !TIp"K'aT,aa(3lsall T'6lV 1T'upKai'oov., ,. Me'oro' YU:I TtilV ,tTUOK~6'Tllcrl1·

11., 'E'x6S'I'a Yla 'niv '(1VVTt;,PtlaTl (TpOlicp111a', ve:plo, cpOOTla~6'5). 6.M:,E'G"CXY'10: TI~V' eTrl1(Olv'O)via' IJE 'TT)'V'n'OA1TIK1l,*,A,IJUvc( (Pa,6;lO-

,CP,OOtJ'O ) .~. .

'Ta' aVOOIT,ep'oo IJEaa '1fp'OaTaa'icxs" oa,a'sIval ,aT,op:lKO: 'Ga 7'& 1flpla- 1J1le:e:ue'ij 'k:a:i6"Q: Tel' E~a:a,cp,aAiia1J KI¢l6e IT'oi\,l'Tfl,S ylCx 'TO'V' .eaUTO' 'TOU' 'KCX.~ 'T'C:' :IJSA'l1Tl1IS' O,iKOYSV'EI,as TOiV" claa' S,:eetv·O:'I. ,Q'lJta8,t.Kcl .1i KOl'V'OT111S Alrro .. ,

- - - - I

1T~p,o,crTa'crlas'.

10

K··E' ''1'A'~' A.A····~····,··[,·O···N-'·- 3 .: "'"

,_. ,_. _' ,"II. _-1'\'. ' _". . _ . ' '.

'O··.'.IIAA_ J :'~.'. 'OMA' •.... ,-,., 4'- r ~KRE KA".----- T'I ",'A~,T_ P'IO.·,_·· ~~:

, __ .. ~.~_ .. I. I~_ I .'aI'~

r" •

D'o,icx, IE'I Vt.l,t ''1"'& OIKAU, 7CIOU (."(£'10: tinE,LA!o'UV.

a,. 01 a,L"O,IlIK;es 1(01 'Q,S!pCyovl'K.es ~6'J.l~e's" ol ctlT'OisJ) :etv"CXI, TO: veOOTc:pa 1CalKaT'a:(TI~p:e'IITIKooiT'ep,a 01TA,a' TrOIU' 'll'"rrapx'ovv, K,a9" o'O'O'V' nepl6-

XO'VV 1T'OA'U' l,Jeya7\"Tl :SKPlll,KT'l,1<iJ 8UV'QIIJ1l" XlAl6:6,es <p'O'P,ES' 1,00X'u'IPO'TEIP:11

xed a"1T-O" ,T1\"'1 I 'E~'y' ···~-''\vt'TE'''p-'n l::V'p' ···n'v''''I'''l·~ Ir:lOf •• "a·-·- T'O'UOIIIII, 'TrIE"'P-'cx'-"a- 'I'U~'V' O"'U" l!l'f"I"'o-' "I'I·,OU

1"\" '_'.1, ~., '''''iIV I'-'I'-,,'U/\ 110'-:',-"1 '1IiiiiiIl'l,,- ,.,."',il'''''~III,1 1'-""" t-At-o"'< - .', Ijl.'~,_" ~.~" ui/\~ ... '>,.,

,A OC: ", 'lla,' '" 'I' t1 .1,'1 \;.

fJ'. '. ,'.'1 :EKpnKTtK,Es ~O'Il'f'es nov E':VQI O:IJOIES' :1-1.: aU'Tt:S 'iTO'U' ex'pnal'p,Q-

'1TOlltiell,l~av Ka,TO: TOV' '1T:e'pa,alJeV"OI noi\.,EIJO, CiJ\A.a: '1TE Pi I acr'O:TE po' TeAsI~

'1T- '0" un US"V' le- '5-

- ,_:: "_ 1,1 I """,,e-. .

y., Oi EIJ1T'IPl1,aTIKSs (36IJ,~'ES 'TrO,Q 1Tpl'oK:ai\o'vv ,a.1T'OK,AE,llo-t;'IKOO,) K;ai, 1.16 .. , vov TrV'p'Kdies,.,

S,. Ol tro,j\:e:!lJlK,ES 'XllJ.lI,KIES' 'o'ua£:es (l1X.O) K,a'i Ta, 1l1Kpo,f3'la 'TrOiU IJIOAV~O'\N 1<01. Trp'O'Kai\ovv'aaa,EVE1ES" f3A6:{3e:s Kal, eaviaTo'us as IclVt}p,t:lTTOVS, ~65la"

1 "

tea" 'cpUTa:.

D:wt;: a& p[tJI"l] '0' EXI9'pcol; ~I& '07l:'AtI 'rij;: OI'CZSLXij.; XCllt'ClCJ';lpOcp'ij~.,

'T'e: 100vCiYf,ep'(U' a,a 'pl,ltp90uv O:,1TO TOV EX'6pI6:

,ac. M,E 1rU'pO~,6IACX: 'ylO:' IJI,K:!peS a1Tocrraae'I,S' (ch,o'lJlKcl,I(,a1 T[iaA'Q1IOU 'TVlT'ov).

f3. ,M's aep0TrAaVa Y1Cc lJ,eya,Ass' ,a1ToaT'aa:EtS.,

y,. ,Me TrU'p,cxU:hco,v'S'K;ai,KQT,EU'eVV'o'IlS,vc:x: (31 ArUJ,oTO:: rrov ,lJlrop,o{ivva' ~,eaO"olvvcrrro' l'n,V' 1-1'1 a, "Hrrsipo a,.,;v' orAA" ,ae EAO:XlaT'o XpOI'VO.

r '1 M' I'~ " - -'.r/ e: "A"· '\

~.,; .'_5 1TpaK~T'op,e5' TO:V 'TrO'U' 7a TO'TI"o6s'TO'U\}' OTrOU',E'OVV ~Kal '1rpo-a

,t<o.Aoiiv 'TT"V EKP",~';, 'TOO"V lana :1J,'Q:I<pu,a IJS: ,oolpo,i\oYlaKO i1 '1Tvpo,8o-

"TIKO' 1"'11X'CXVU.T~6. -

II'lo'I(,'OU'~' a'r6xo,u'~, fl& 71:'A1];''O' 0, EXOpal~.

,

Ms Or,TO,IJ'lKSS IJlo'flpeS 60: 1TAtl~1J Kvplf.u,S aTOp,l1<:es_ ~"6:a'El,S,, AIJj,E,VES

1(10:\ 1t1:e'ya'j\es 1TO':AS:1S' OTIO'U elva:! e:,pyo,aT'aol,lo, ~'l,ofJl1xa.v{,e:s, e,YKa,ToaT6t .. , eElS 1<OIVT;,S oo'<pe7\,e{as' J(,ai y',evIKO: ,EKei' O"lTOV ~,iiKai e.py,6:~e'T',al a TrOAU( 1T'An6u'au,6,s'.

~......-- . - -. - -- - .

M',E "Ja 1<:ai 1J10VOI CcT'O,1J1Kf} 1(36,U,~a' ,1J,1TOIPsi' 0 ;SX6,pO'S v'eXTrPOt<aA,E01J

ilEY'O:'j\ES,' 'KOTcca'Tp'O<p'ES "«,al Qi1TOOAEl'E:S., r"I'O: va ,ETrITUX,1J TO 't811'O' a'1T,oT:EAe·,

\ 1 " -e~"- - fR" rJ. e·-·", I', - "} '\ \, :II - '\ I . - ., .'.-

olla' 'I-J,E: TIS 'CfUVTl-S1S ~I"O':lJtJ',E'S' -<'a exp,ela'~ETO 'Tro,l\l\a oepOTr,l\cxva 'yla TTl"

llETOtpllOlpa ,EKOTOV'T'OS,CUV -1i X1AIO:ISCUIV aUVT1600v ~o~f3&v'. ~rlJ:l TOUS' lJ:l~' 1<PO'US' OTO'X,O:U'5 ea xp11'al~,01TOll.Tla1iJ J3,6'1J~'ES e,KKpl1IKTI'KE,S.

:n,w"t; npOKltlAO"U'\iI1:'CCiL ot K«~CXlaT!PfJcpEC; ItX7C',a T11~ a'1:0~'KEI~

" I:t

~"- O(L~IEC;.

,Me nilV 'EKPll,~'" Tns aTo:Jllkt;IS' 136:JlI3"as ,Sl1iJJlov'P,yo'vv'T'al T'saaa'ipies

11

8:U\"alJ,e,l'!), 01 ol1To,ies Tf'pO'Ka'AIOVV TiS TE,p'o:aTIES Kct~raaTp,o<pE5' 'Ko:l '''ris 'lJ,e.yaAES a1T,ooj\elES K,a:l aUTIE''S' e I val :

T '\ ,_, ..... ~,- - 'n ;:II -- - '~- """,.

c. 0, K1JIIJO' 'TOlJ O:E:P'O'S' 11 'U)I(1T'IKOiV KU:Il'O'.

",.T'c 'K,Vl1a Ttl'S 'eS'PP10Tl1IT"OS n ,eEp~IK" &K'T1VO~"O'A'{'CX., y., c'H apX,lK1iill C('IJElaos ,pa:,ol:E,\lE,pYElla ..

6,. re PCX,'o16,vep,ya, K,aTaAO'i,Tr'O.,

Tl ei'v"rtl, T"O XU,(L'tZ ,'t'OIU ICt'E IP ,0 I';' YJI c.i)a~L,x'oV ~·Xijl~CX".,

'~:T'O IOrUJE.'i,ol [Tiis E,Kpll,~e.oos T'ris ,aTo'1J1,1(,TlS :f3,61J~llas' ,61~qIJ1[OV,py,E'i7[al

" "'~ \ tI:Jr , -~, I - 1\, - 'N' fI'l

'T1lV l,ula, aTI,Y:lJll eva l'(jX:UP'OT'C(TIO' KU'Jj,a ,cx.e'p'IQ'S [TrO'U K1VE1T,Ot 'TrP'OS 'Ol\:S:[5

T'i.s' 1<,crreu6uvae,IS IJE O,lp'X1K." Ta,XUT'llITCX, T'f}V' TOX,VT1lTla TIOV ilx'o,v. T,o 'OOltT-Tl1(,Q KUJAla slvcn ,EKEiVQ TrOll Tr'POK'QA:eli [Tis (Jsy'ai\uTEpIS'S K,c(T[a:-

" K"" - - t T' '\ " - '\ 1\ " :I '\ ~'

IcrT'!po<p:e:[s. i,'aT'(X1<IPll~V'1I",el TC1::K,'T1P,U:X: K,Ol t'tS' E'Y1<aTOaT'olcre::l') 1TO'U ,~'Pl-

O"K!OV'T'o(l IJ:ECr-O' O"TllV ~OOV'l1 ~rolv. -. -

n· -,. - '\ , ." iii", , ~. S· -, -

. a,pa:avIPst, ,UT"Q, 1T:epc'CT,IJ,a T',QUTa rrovrc, KT1P1C(" a,v',_p'~';Y1TO'US[,

oxn,~laTa:, Se,v6pO'KA1T,. ,auve:A,{~IIOV'T,as' T,a 1<,UP1'OA.;S,KT1K,a.

OlKQT',aaT'p,Q'<pes Q,UT[SS' TrlpO[KQ'A,Oiu'V'Ta'l la'E, XP'OV1KO 61aa-rru.u:x .51-6

1:'- - - "1 " ~" - 1. ~,; ... " .- - ,L"l.. - - .'\ 1 .. " .-,- - iN - fl.1 [, - - :A. ·-5

ue,UTspo/\,E'l rT'OOV 1(,0:1 as ,EKTloall aV'W,\oYll, I-oUS T'1lV[ 'Ia,Xv' TLllS l;"O'IJ[pa,.< •

TL eI'vtXLTo X'U'I-"tX 8ep',IL,lo'tVlTIO',C;, i} 81EPIlllX'IJ ,tXX,TlVO'(30Aiu,., "A,lJsa,oos 'lJ:e,TO: T'';V eKp'l1l~ll Kai ere X:P,IQ"V'lKO ,8 I. 0:'ICTT"1,!-1CX' A,'ly'oo'TSpIO; &rro 1J11aloi 161:evTsp,oi\,EtlTO" [6'11.'1Jl'OlvpyeiTcxl IJIO: ,a<p,oilplC( 'a,Tr'[o OIWVP'C(' Ka1

CPc')"['O,~[6Aa aEIP1'o, 111 o1T,oia K,ai\siTCl.l1T·U:PIVll 'CT'ql,O::i'p,a. -

- 'ATr,(:JTllV' 1TVPIV1l a,uTfl, a <p,aip'cx: e1<'1TLep~l1Ts7O:1K'Gllcx '6SIP'1l0IT'l1TO'S

'WOO K'ai[E:1 ~O:v A.,O:iA .. ' a,.

I~

"H eeIPI~loIK,pa!a'ia: KaT',a TT]V' ,aTIY;Il'; 'TllS' :EK:p,ti~,EC1J'S W[E:P'XST10l rn- 8'av'ools a,e 'EK1a'T"OrIJIJU'lplCX: ~llo:6IJoo;vKei\aiovKcxi KO!T:S'u6uv[ETat (j's ,oAfS 'Tt)' lC'aTsu6'uVC1S,15 IIJ:e: 'T[wlV TlaXVTll'T'CX, T'OV (PCUTOS 511i']\,06" 3,0110'.0.0'0 'Xt'i\lolusrpc TICI iO'EVTSP,OI,A:S1TTIOI,.,

LT'D 'TrPOOT[OI oEVT:ep,o'Ae:rrro K6:€J.e ev,cpIAEKTO lJ'A.1KO 'TIOl) 6,,0: ovvev-

, - ,JJ. '"}., .'\ [5:::.. - " - ... "" .''l ,',

T11'a1J, ava'<p'I'\,eY'E,7cxl, 'K,O"1 ulT)IJ.l,ovpy'O'U·VTIc(I. srei lflJ':PK'O'I ES' os lJ;E,YOl\ES QTrO-'

'U'T'a,ae'l'S[ ana 'TO, a11,IJsio, E,K:p1i,~:eooIS [Tt;S ~16'1J,~~as'.

,K,C(T,a T1lV aL'IY'~,f]: TillS' ,em<:'p;~i~'E".()IS' ,av' (3AE,Tr'l1 'Kraveis '1TpOS 'Tt;V ;e'K Pllll'~", 'ea 'Trel6" IT PliO oro IP IV'll, TU'ICP:AOOII01l ,av 0X1 Op'laT],K:ti" K,a6oos E1T1CTl> Kal ,EYKaV,J..u):T,a, ,a,'a' aK,[O:A'U1TT'O ~,epl1l [TO'V a1oo:lJ,a,Tlos 'T'OIU t,

"H 6eptllK,T] 6:K,TtV'O~lIo:i\i:a a'Tf"OI 'P'iP'O <pla'T'ol crrf'O T1lV '&,T:~,6Icr"(p'O:IIPCX ern,o T'JlV' 'o'1Tofa: IS 'I ep;XETICX: 1, K,a'\. 'Trlap:E'IJTTOI18i~E,T,al IcX"lTOI K,a,6s e,iS,ov'S' &,VT'I,'-' KE,iilJ,EV'O [TO ,o'Tro'i'O 1Ta:pE'IJ,~',ai\i\eT',aJ CfT'r,V ol:o:8pollJ'tl, Ttl'S'.

~

Til E:tVCI,L 'i)~ &pX,LK'Y) 1] UI!LEI(J'iOC; p'Cl8ILE\I,E,Py'e&rt.

-, _'

'H Ct'P'XIKT) paIBt:evElp,Y,Ela elv,o:~ &O'P"QTS') ,cXK,TivES' [(.lIS' (:lsya:'A:ll ,0'1:5:1:0"'-[ If3:VT1Kll ,6W'(X"1J1l '1TIOPIQ',",OIES 'r;J.:e: 'T:is ,tXK,T'i'Ves X, 1TOU aK,Tl,vL0(310:hOUV'T'O[1 'tl)" CIT[I:y,IJT11 ~iliS :E,l<p1i,~,e(f~IS la"iro, T'~,V 'TrO'PIVT) o'ltp'O:ipa K'oi 61a:p,~o(ro ,Eva: """P- ;;",~o··· ~'e-~To' K" II"'IO'-uv'~- -T[O-' 1 Tr--- P o"r O[rl·~E-S·- T"S' K""""'--'..oU'-- -- 6·1· In'i Tn, . Ta·· -X'U"-,

I" '_"W'-.~'.=-' ,I\~: rrn •. ·.·'_,"If ... ,,_~,.)', n r •. ;)/\-,; ',_1''1,,' 1,;Uii "t.ul\JIi_'V'1a-::_,s ~E, [-,_l.IV '--,', -[

12

~f'PTl'TNT' -IO-V-' Im'''''·'''T,'''r 'H-i " a··~·'p·'·X'l'V.n p-.rv:r;;:_lCV-"'P--Y··~c.,!-rv· sl rt"'>:'::'V" si a-T'ot, n"i"7~II't""Ii ~'r7'1' ,~'J'-

I; II:~ . \"t\, '. _ '. 'T ~- v J'.' __. "., " ,Po, ~ Ii I, ". ~U, G _ SI, '!O,;, ~,~ '~I V U . ,""" ,_ '. _ _. -' v '\.A.o!"t"",,-", ' .. VJ'Iit 0,1"'-

6Ipl6.1TrOO'\J' xed TOOV ,~,cbICUV' 1(,0:1 '1TlpoKlcxAei' &v,6:i\o'yo: IlE 'ni,v ,eviC1oa'n 'T~ll'S' T,otXEOJIS' '~f'6,v' 6'avOtT'o ii paS lcxiO"6,e:vE io el\Ollcpipa TJ, :Jjaps:lICt e'XEl Be KCtY'cx:aTp:elTTu<1l iKa-v"O'T11T(X: a1T,6IaTo:at 5,010-5",000 :IlET'lpa, "Ooe 'ilal,(!piV'TEpl'a[3p'lcrK,6;~acr'T:e ,.6'0"0 Ti EV'T'(l'ai; Tt)'S 'EIV'a'l :IJEIOOIlEV'll.tIOTaV' 5 ',E P:X6TQ 1 1001T'O ICil'aq)op(x aTE:,p'Ea Cev'Tl,1(:ehlEV'CX 'OTT'OOIS T'OV :1J;6AV!~,Bo, 0-1-' S'l1pol, IIlTI"El'OV'" X(~lJa,~'UAo KATT'. e~o:,aaE,vi~El O:U'cXAOY'C( :ll,e 'TO, 'Tr' - -05 l<al TIC eISa'S TOVUA1,KOV.

T,L £1 val p,et,6lEvE1Py'a x a1:',ciA 0 ILTC'CI '.

:M!6A'IS e,Kp'cxyfj D! 'a,TOlJ1Klli f3,6~13a: :e,i7E (TTllV ETfl<p"O:VEla TllS 'YTl'S

" _ ., . ·~.t,1 -. " ;C:.' ~ . . . "'" '~ . _ J! - _ _.\. _ ~' _,

S:'IT,S as: '1J1KpIO' U'lllO'S 00 aTE 11 TIVP1V11 'crl1'"o:tpa vo KTuTr1lO"l1i ""IlIV 'Yll" 'T'OiTS

''TE,pacrl"t:E5 1T'O'CfO'Tll,TE'S UAlKt;j,V, (n,e,"'p'E:S, XCJ,Jj:cx, TOUJ3'i\'D: KA n) '1<OVl'O'P'T~ '1T'O'Lov,~eVCCK.ai. E,so:e:pIIO'U'lJiEV"Q: 1To'p,aaup"OVTO:l 'OTIO T'C: &;S:IPIICC Tfis 1361~Jlf3'as K'c.(l 6:vu'Pov~e'v',a, aX"lJaT.i!~o'U\1 TO pa,81Ev'E'p;yove,os'~ 'TO YV'Ci):aTO :~aV1Tap .. ··.1, .. 1rOU' elv,oa SUVO:~"OIV va ,ma6:a~ (JE vVJos' 2.5".000 IlET'P,~OOV 'J(}0I1

,.·T l'dT-' .

. "\. I' . !!'"f " Ii ~ . --. ~", " e- -~, ,I

iT/\S!ov._ '0, 1lECPOS aUT'O' K,lVEI'T,a:l rrpoc 7111.1 'K,a.T'EU-;UVO"fl, TOU 'oo),EtlO'U

KCXt Eivla,l SuvaT'O va 'cp6'c],(71J1 ,as TI"OAU IJsya'A,es a1ToaTlaaSIS, (~.i1KCS ,51010XI,AI6~eTpo: 'a11'O TO ar)'lJeio, 'Til'S eK,p{l'~:e(uSKal 1TAaTo5' "10:,0 XI'A4 'fa, Pl1'K,OS' lOO!O X1,A.Kai TrAO:TO5' 5,OX1:i\.).

·Ol,i\a' 'QU'TO: TCc VA,lKO ylv10vTai pa,61EvE,pya wal oTav 'f'UX6oUV K,at, aT',ep,01Tlol116,ou'v '&pXi~ouv vO: TI,ecpTov'v.AuT'f.l' e:lvO::1 'T6: Ae,y'oIlE:va pa5'1ivepy',o: KQ,T,aAO'l1TCC.

is

'Ta" £\a'-"p'U"~E'p'a" aJ;'1T' a·U"-T.l .. · e"mTOUV- -1( - 'UfiT"a" ~.1. an' ueto "'Pns ~K'P''''

'~' :1"':'_;,-' ;'L-'~' .•.•. .,- ." u 1T 'T ,,-,_: ,'Ov,' 'V ro .", -I,,~;''-I-'I' 1:,- c;', 1II,I'!!!IiII'

~ (arUJeio' 'lJll,SSv)Kcxi S'1l1J1o,vp,yoiiv' ni,v pa,61:Evep,yol 81CX,alTOpa: yopCll 41i6 T'CI OT)lJsi'o aUTO., T,e: eA,a::cplp6TEp1a: Kl,V'ovvT'al TrP'OS Tliv "oP'C: To'ii ~OU', kat EV aUVE,XE'i,'Q: 1TSCPTOUV' 'OUVE'XOOS Ka:l T'OVACrx'lai"O'V En I, i,lea .::l,pes ,aTO 'E,611C!Xq}'os', - TO orro'i,o, IlO,A:UV'ouv'.

'·OTav' 11 'l'oPI3:Q: eKlpayii Trlo,j\,) '\VTti\a 0-79'V' oepa xoo'p1S ',;, WP'lVll

GfCdpa . va 'KTU1T1i:a1J, ',,;,v y;;. 'T'OT:S p,a,;tiIEVElp,ya KccrO:A01Tra" '6a :sIva'IJ , . ~-, wol\siltlJo,'T,a Til,) EK'p",,~eOO'5 Kai ei\6:X10"-rES 7f'oaO'Tl1T:eS O"KOVl1IS' TrOll '<',av ,cXvv,+,oo6r]aav 'IJ~ TJiv ,EKPl1~'ll. ITJiv TrEptUTOOI~lll aun; ,'a pa~"lSIEpy,a KaT'laA,o'rrra Sev :e{v'cxl E,1TtKlv'Suva.,

i:;t xl'v6uvo!1. m'no! 'T& pICC&L'6vepym 'Xti'1:'clA'OI1t'CI.,

.

- ,TO: pa81Evepyo: KCXTaAonra OTCXV 1Tsaow aTJiv y;; e[vo:t ETrlKt"", ,-- .', 'I',~ .YI'crrt. fJOA'UVOVV Il:e Tn, pa81ev'l~pye'la Ta 'rrciv'Ta (av6pcblT'o'vs, '~Ioola, ~ Tp'o'P11,lJa l(:i\:n.). Elvcn 'U1TOVAOiS ex6p'OSt Yla,"Tl- S,EV _',-'0: J?i\e,Tr'oulJ&: -, ~,6lrroIT,e, O(,TE, 'T,aoia6av6:IJ"O'CTTE ,orrav 1TE<pTOVV yViPOO 11 E'1T'CxVOO 'Ilas'.

-, .. _' r: \ s::' . ,I' . I' . ." '1-' . ,!it ." -. - " ......-

" ;,:01 ,EKlTE,.Il'lrOVV TTl,V pauls'vspy'sl'cx, TOUS TrOV etvcn aOPaTE'S' ,aK,Tll1,ES·

, ,aI~ :rrpo,a(3&hAOU1V TO 0"00':11,0: T:WV av6p"cb'rroolv Kal TOOiV ~'oo"uV' Kat ,CW'IO:-

~-- - '.\ " fIi, ,,"~, _ -'. _ _ .'~. _" . ..1.

,', __ ""'1 G' IJE' Tll,V 1T,oaIOT'T]Ta 1TO'U' '01TSPPO<PT]OE, 'TO aoo'lla: 1Tp'OKa/\El,T'CX:J u'

"''-'''. - 'OS 11 pla:5 laa6ev:E 1 0' ('O:pSl,Q: 11 si\,acppla,. .. '

'TJ.. ·8" " ~ '~ .. , t ,., Il. . \ ".- T ftiiI .. - fl .. -

'.' ov 1_:'IO,K'IVuUV'O' ,,)1.aTpe,xo:uv ot a,v v 'p cerro 1 Kal TO c..,(J)'a o~rav

'-, ' '. '1 a, " .:OTrOIOVVVE,PIO Kcxl TPO'cpe:s 1T',O'U e,xo,uv' lJOA'uv8'fj IJE p"o:6''I"e,vEp'ya . - _,-' l-aAOI1T1Q.

'T eX P'Q,8IEVE,'P'Y'eX Kai'O:AOI1TCC 1TOIU 1TE<p'-,OiVV' auVTIO:I!OOTEpa: laT~IV _, ' peTa 'Tf)'V EKPtl~'l1 'Tii,s' a,TOlll,l(,i;) :~,61J13'as, expuv' IT'O'AV ;EVTO"Vll ,p~B1E'0 '-_:-, -,.:--,_,' Kai KOTO: 'Tis 'n'p,ooIT:es .,,'ItlSp,S,S elv'a! 1TOAV E1Tl1<ivS'vv'IQ:'. JE,;~,aKo,~,

< ',- '-~'_'w YI,Q: 'TrOA,i\sS' t'~;Ep'e,s (eU),S" 15 ';J.lE'peS') v'a elva1 S1TIK{V,SVVQ',

'~1errl c_ p'aI6Iu:~vepy:e,1&To,U) XCtvel a'lya-o'1 y'a, 'T';V Elrr1aa,; TTlS' Jl,e TO

,...-.., -- . - - -- -- ..". - - .

. _ UIJQ TO'V XP,OIV'OV.

I: .' aUT 6 , 'ciO",o apy'o'Tep"x rr,E'q>'TOIUV' ,aT1;,v yfj" 'T'6,Q'"ov 'A1YC:)"TSPO

='l:.v,-w,6,- -0 6'lOT:P'S'XQ"IJ!E, la,n'·' aU'Ta.

, ;!O: :ei\,a"cplpa KaT,aAol,TIa (ol aKoves), E,TrE18'f], 'I1E,Taq>e'p,oV'Ta'! JJE - ,Qv:elJ,o'V'S'ETr1. TIOAU' X,'p6,vo aTilt" ch~,6crcpatp,a elva:l crX,eSlov aKiv-

- ,oTav '1Tealo,vv' aT~v Ylll* C.H 1TIE,P'10X'~ TrOIU 1TSq>T'O'U'V' TrSpl!lacroT:e,p,a

~~_'If'IW_i_',ol1Ta ~Q;i\'Vv,eTIO:'1. Kat' 1T,e,p'laa'OI7ep'o 'I(ai aa'c 'TrEplaaI6''T,E~P'O Xp6vo --:-.," .~.·'-lJfEvoulle a'E aUTT), T'Oe-'O f3,ap'(rTEp,a S'a &a6ev'f) oco I-lE" 'Eav las '11"'" , - ',pel lJoAua:J]Ev'" nsplo'xi] 1Tlo:p,olJsiv(IlIJE AlY'O Xpovo, iacuiS S~V aa

-- - "1. ,:'_,aoopls:· Ko:66:i\o,v iii 60: 6:cre,e'v'n,aoo'~e EAa<p'pa. 'E,Cxv' o'lloo'S7ra'p'alls.(-

-, -',1 __ ",: ,m' 1TOAU XIP'OIVO 6,a' aa6sv'T)laculJeaoJj,ap,Q: ,aav \)'0:: 1T'C(piialle:iv'ap~-

'~ nep'IOIXT,r lTOAO' :LJOAV'O"':IJEVll. A.UTO IlTV,P,IJ'oIVE1Y'IOCTi 1}i Slo,all Tll$' pa~ : .. - ,~ .', -YS~CXS 1TOV '1TCdPVEl TO o-oolla IlCXS au~6:vel auveX6>S, e<p"oCfov s~a.- _-.- -_~ _~oVlls \}'a: 'Tr"OpaIJEvoo:IJ,E ,ea'T'C\) K,ai ae,e:A!o:<ppa, ~,o'Ava:lJevl1 1rElplO,~,-,',_., :_, cXnpwTlot aVIlTrTlOO~a~Ta 'TTlS ,p,a:8Ia,cr6:Eve:i'QS 'Elv'al a'E ei\olcpip,Es ""'-'-'~laeIS, ~'aA,6:tj,aK,al e:IJ,;JeTOiS" as ('ap,vTE:pe'$ Se, 'rrS,pl'TrlOOaelS a:i~ . _',- ~ppay'ieS" 'PIXQ'lrTlOO'aS'I'S" crrt~el'S 'l'ov S"eplJaTIQ,) (crl1lJa,S "a) K:AlT .'

Ms nilV EKpl"~'ll 'TfiS~611J,(3a's 'ti, nOA,l,'T1KT] JlAll'uva ;lJs eiolK'eX EK,1r'a'IIIC'

,- 4

S,eV'IJEV:ES o'IJ!0:!8sS ExEl 'TIl'" el#x,EpIE,la Via 1TapaK,OAou6:1J, T'O IpaSIev&py ,\' VEI'P0S aT';V' 'TIopefa T'OU, V',a' IlETp'ij IlE ei,61K,Cx olpyava 'T'O' noa'_ I ',-'

p'cx,61Evepyelas Kat npoj37le-rrCWTas . EYKaipoos 'fI'oieS mp1oxe· . . .

AVV "'~IW &11"0 Tex pa'8'lEve:p;y'CI 'KQT,c:XAollTa" v'C: 8i,1l'Qcxe,TIKa .. ~

'OOlatiE EyKaf,poos' va ei,,6,o1fO'I,t;TQ,I, '0 TfAl1IOu'cr'IJ'OS TrOU' ea 1T"1I6Il"! .__

SI'Ce 'va :i\a:~1J,TO: 'Kcrt'(vJ',11JA,IO IJs'T'pa 1Tpo!O"Ta:alas 'T'ou.. \_ T,;v' EVT',aall 'Tiii's paB'1E,v:epy:eias 'niv IJETlpIOU:lJE p.& T'C! Kcrr'~\_-._rr_ --.. lop'y,ava ,(JE 'Ta' 'o,troi'a elv'al e'P'061aalJ,~\1es 01. Mo'v~a8,es' n:o~,. • AIJ,Uvqs;' ~ X " .

OAIl l'llv'~,oolp,a.

,-M:~ 'T 0\1 M s 'T P '11 'T 1): :E V'Ta 1(7 e 6) IS P la 6 I IV s P Y :E civaKaA:uTI"T,6TCX'I, 'i) 'TrE:P'lOXT]: 'TrOU :s,{v,al :1l0AUitT,pEvl1 a,n,C Tiel. pa!6-~-' ~a,TlclA.ol1ra.

-,Me T"CI,,' Me: 'T Ip11: 'T llV X a 1.111 A ii~ IS eVTlaa:e:oos

V'ETICXI e:o:v EXOVV lJoAuv'8fj, 'T'O aooiJa, 'Ta ,poiixa lilias, ,005' K,ai '1T6~-~ ').uv'61lG'av •

,_ Mi, T'C' '··,A, TOil I,K 01 8, 0 o i 1.1 ,S'T' IP 0, ~IJETpiEiTal '11 '1T-ocJ6TIl~'

(860'11) 'TnS po:51ev~Epysias 1rOV &1T~ppO,,;&rJ &tro 'TO CJoo:j.la Pas .. ,

",v' SI'O:lp,KEla rr'1;,S '1Ta'pcx';ll:OV;;S lJas ,a'E :lJla :lJoAv,a:lJivl1 1TEP'IIOX~1 IQ. - Ta clvooTepoo 'opy'ava ~e,Tp'o(,V' Til,v p'a,61,E,V&,p'YEla G&:

PaiVTyt<ev (R). .. .. ..• . .

·ECw T',e aoolJa IJtXS eAa:13e 1ToacTl1Ta !OOliC 'Xi,i\,IE:S (1000) ~I ~_'~

'P" '~, '~yJ(&\1 (,R) 'K,!cxi. aVOOEtt,epXETo:1 'YPllyo"p,a ,0 eavCXT'OS. -E,Qp '1iiD-..

7IOO'-100!0' R lo6io:v'aTos etv!,cxl - '1~IO:10S IJsaa a,e i\iyes' '1)IJEIP:es Ill· 1IioII_', ',~ .. \ .... ttl'6IOOJ,6!T'llTES'11110: :hr'l~tillaovv :EAaX'laTol •.

'Eav 'EAQ'l3e 30101 _, 51010 :R T,che lJlaeIS1T'lelo:vI6T1lITeSExel'T'ol'-~~-<:,'~"

va &v'o:~p,pIIOOa1J a,e .5-6 liliivESKal &AA:ES 'Toae,s'vo: 1Teeav~.,

, Eall EACxiA1E 1IOO-2'5IOR. TO' O:TIO'I~ 11;0, 8'E116a 'Trse·Ca1!' ,., 6J\A~ #t. ,a,,' -, <' ,-; '. . ~

It-' ~ t""" ": .. 1 i ,I I -' - .

"8'Q".'.I.'.' '~II,a.· '. '. p .... .,.L~'n 1T'i ~e-p' .1'~1TO--U~' T·· IP.···· ,s/i.. 1l;;1"~V' ·'Eer .

~ ~ u , ..... ~ l'itv II'". I, . I .\ , . I . . ... ". . ..- I) 1,111 II, _ ;) ..

-,Eal), e:A.al?is 2,5-11010IR 610: &SI,a6eT'fI,OlJ, Afylo! Kai eo:: BW~·-·:I -.~ .-:

. ~,~ " ~ .. ~ _. ,~~ _

,auv:EX1C1lJ TrpJ IE:pya:a'la 'TOU.

",H: ,610Oll Tiis ~po:8IevEp'yeias 1T,06' P1Topei' va rra:{p"V'lTO 'troopa }_~'"

avepOOilrlOU ,ers lJ,io' e,(3"So!JjeXI6Ia X,oop1S Kiv8'uvo, elval IIJ'IicrOI Ipal ~ = '~:-

:';:IJEPll'a'ioo!s. M,E,TO: TO TeAOs'olJ~oo'S~ii's e,~!610,~,,6:,S'os,eav aWextafJ(i, :~' ~

1"S'ia 15;60"'11" T'OTE, aUT'; 'yive:T'ICCI ,S1T1K1V,8Iuvll,., .

K.aTC: T,Q,V Tr6,j\elJ:OA6y~ la,vCryK1lS', ,; &v'CIJ~'I&Tll S'OIaT) 8war' __ ,~, :~ _, ' cp,6'acr1J I~'a 2,5 'pctivTy'KEv' Yla :e:lp;yloai,Q 3-4 looploov lJeOlJ as I,"

'TT~.· .. I~e·. :P'l~OX-.··· •.... -.r,,_ '·0>10'"01 10,1 '00'("" ~~C::PI~·ilP····O·'IIl:h"a.··. I,~,' ~U~.I. 'TftV' 8,6~ ,. ,'r:~ .. , "it" ~ 'Ip'~' 1,,-

~ '-, 'I il: '" .'. ~. f'i'" .J \.A, 11'1. ~ ,,~T I!~ .. "'-AiV' U, _ "I 1- 'III - . - - .' Utili ,.I:"illl:.

:1l:rr,othJ':e ;EV lau'vEX,Ei~ IJEa'a O"e lloAu'a,IJ:El111 1TE'pIIOX'T] '1Tap'Ct Ig:rrElT:Q' ' ,

.. ~'p .. ,vE:~'O"X··'· ..... IP~ '.0'."'111 11'''0' (H-' ~ ~E-·t" "T,a, "A:"n 'T" -.nIt"" Ip~'a~5:1!E·.~.V·'E'p···iy~e:"'la..'~ '·e·' I'¥"rT--~='I':!:"'E'-Ta,-" ',1- '111 ~I.'I', r - ~ .J

U ,,1"\1.,.: 1\ . .. ~'~..."~.. ,'~ 'v I,' .\.01 ~ ii, II ~ J! .... ,U 1,-', _ ,! C;"l ,='\,''''''' " • VW'V I I... ..".' t"'it: -, 1'11"'1,-

'PO'O 10: IT'OIU X'P"O'VIOV" xed ,6:Ko'i\o;ue;ei'T'OIV~E~fils' Kavova :' ,«G10TQV' 6 'X,IPIiOVOIS Y"iV'ET'O::), e'j,lT'a: tpolpl:e:s 1T,e pIO",aOTSp OS'" 1\ ,:,'~~~' _--,,: "

,.;;s: plaSIEv,epYE,I:las 'yi'VET'CXI QEKa ,'O'p,SSAJ,yOOTSP'll!».

. "ET'O"'I, ACw el~'OJ aT'IC urra'1Sp,o, 1i E'vTlacr111 'Tiis paB'IEv:epyE'I:,0:S 1:1 ~.'~

1rp~ ,wpapeTa T1)VEKPll~t eIvcn 1.000 paivT)t1<6v (OavaTT}cp6pos) , iPETO: eXlUO i"lrTcl ,C:OP:ES' 'e,a &iv'al 100 pat'vTyJ<&V' (axe S OlJ' ,ciK,fv'&An1,~"":'-d

1:5

E,i nOllCe lXTaa'" ICPOlcX'VIOiU\I 011 'x,et1:,OtG'1:P'OCP'Et;, 1:"ij;c;, &~'OI'LX:9jt;;

A6t.~ Am~. -

I", Ie-I-'.~

- -

Ei,6o:~s Tr'PIOlllyo'VIJ,EV(J.)S 'T'( ef.60,'v'SK:QTaaT'p'o,tpE'S 1Tlp,oK,aAouv __ 10111

6tnJa~El'S' Tiis' aT'0J.11KllS ~61J~'O:S, 61lltajS" TO KUlla TOU ,eX .. EpOS, ,10, KO'~a

- '----'6 .... " Ie; ~ , £::' I. - \ \ 6 \ '''':l .-

",,'Suep~OT1TTOS, 11 'OIP'Xl'K'11 P'C(U'1SVepY:E,1C( KOa 70: P'O'-'1E,V':Ep,'ya KaTQ'/\,'Olrra.

"A' '''5: .,. t " - ~ I e~·· I 'C . - t.

_ _:',) luUJ,1lE Toopa ;1l,EX'pl rrotox f'K'Ta:(j,E'WS;' <p,'_,avouv 0'1 Kc(T'aaT'po'~,ES':

cHI' '1. . .~! .. ..... ~''i'' ''1 1_. tl -

; ,I: EK'T'OCYTl, TC0V KaTOtTTpOCPOOV ervcn ~'OlcrOI lJEy'CX'/\'VTSPll oco tJS~

yaAUte'P'll ,eIVIO:l ';1 EKP'llKT1K,r, ~SU'V'O:llll 'Til's l36fl(3CXS.

'~' " - ~1· ,'_' - . . -,..". ~ s::: ,-.. '(I' -. - , ,J..,

L,TT)V :EKT'Cl'C111 TGUV 'l(,aT'OO'TpO<p(}J'V E1TlUP'qc 1('Oa TO'V,+,O'$ TTlS' el<,pll~'

~e'ooIST'iis (310""f3IQ(S (lITO T'll,V'Ytl.

M itA' ,aTO'lJtK:;", ~6~:~cx y~> ~u,~ va 1T'p~,o~ev',;cr1J, Tls IJE,Y- ··"CXAtrreIPiES 'KOTo:aT ~IC'''I

·.1 .r' t-', . - 1,- I . 1_

.~\ .{'. .' 'l. . , - ... '\ ~ . .-, ~.... 1. ,r,. . . :iI ,. '!lJo'i~ -

I,'C) as lJ,a'1Tol\l1" 1TIPE1TEt vo ,E~K,p,aY1J 0':8 'CYPi i,O"IJS'VQI V~IOS 'O:1TO TO Eu!O<pOSU!

- AUTOi 'ylv'ETa'l 'ylO: 7ls :~nK!pES J361l~,es 01T'UJS fl, ~6:t)f3o: 'T,OOV 20.1000

'TOV'VOOV (2:,0 Kl'AOtr'ov,voo·p) (1).

Mill J,301JI3dC( o'lJoo'S 'Il,E 'lJ;syaAl1: ,EKIPllK:T'I.Kfll SVVCXlJll 01TOOS '!"OOIV 1101., '-010,.1010:01 ~r6'v'\1OJv (10 IJEYCC'TOV'Vu"v) xed avcu (2)", 'KOrVEl 'KaTaaTlp'0<p~5' ae sl(,Taa'l1 1TiO,AV :IJEyaAtrr,ep1l o:n' aUT" '1TOV EXOVV ol ,all~e!plV',ES 1J61Z yaMs 'ITOAElS eO-TeA) Ked ~o:v s<payiJ C1TtlV s-rncpCxvE1c( Tils ytl,S.

(1.) B61J~a _:20 K.1AO'T'OVVVJV (2,10.000 TOVV'OOV) :e,pp'i.qJ,61l, 'CTrf)V Xtpot1i~a, Tills 'I,a,lr,oo'vfas

- ,], '-'4····'5'·· -

TO, .9,"-·.

(2) '··~,V~S'Kl,7\'oT6vvo,siaoo,uvaIJEi ,ils fKpl1,K.Ttl(,'; 8u-v'o:p.T] 1.0010 T'c,.W,OOV TIVpf,Tl,5gs TNiT (TP'tV'l,TPOTO'UAOV'OA''l,S) Kat :Evas ~&y,a,"T6'v~voS 'Ils l~,OOO.QOO' T6'\Jvo,US ""15

ISlasacp'ilKTlKfjS 'O:A'flS. - -

16

r--·' - :1'- '\ ~" . S··· . \ II \ . - . . t "" "" c Cl' :A Ii J

, 'I Q,VT'O 0 ,e:x: .'p'OSUrC( 1T~pO'Tl:Il'rlcr1Jva eJt<:paY1J 11 :FiO':llt~.t"CX TOU ,E\TI'~1

,N .~' .. ,,\, _. 11 .. .' . .f:f _ _.' . ":I-I :Ii" ~" " - . ,. _,

''''S' YTlS '11 '0'":1:, 1l1KPO' VqJ'OS,Yl'O:T'l ,ETa1 SKTOS cerro TllV KCXTacrTpOqJll 71lS

'lTOAeWS 66: orll.uovpyn6ovv Ked TI'OAAO: paolEVepya K(lTCcAC>1'rra, TCI 61T'o:ia:6'0: TIrpO;Ka'Ae:ao'vv 1Tpolcr6sT,E'S cX1TW'i\SISS O"e IlEy6:7\'fl EKTa:al1l.

~H E'h<:6,vC( crTn, 'cYsAfoa 1,8 lJ'cxS B,ei'XlJEl C"e '1Tot,a: EK,T,cx'al1 'cp;6,CtV'oVV 0:1 :KlaTOo-rp,Q'cp,es Ill-a,s' f3'olJ13as' 1,0 '~eyaT6,vvu.)v EO::V EKP"O:'Y~i aTllV 'ITAQT'ei'-a ·"Olle,vo,l,as ''I',oo\}, "'A6'l1vlw,V 11 a,E. ~u<p'o tH.v'os Ian" ,aU'Tt;:s. '2Ti,s 'K,UK'AlK.S;5 ZOO'V'ES arU.lE,IOIUV'TCll, oi Tr·6AElS Kat'Ta Xi(i)i:plla, 1TOU' '1T,Epli\CXIJ(36:VO'VT'O:l ,as: ,-: ··at3,E ~OO'Vll,.

cH :S:iKOVO: O"Tll crsAf6cx 1'9 ~.u5;s' ,6eixvEI TeX'i,Su:x &7r6TEAecr~aTa ,1l,laS .: _;

I).IK,~P'i1$ (36flj3a's 20 K.li\OiTOV'V'OOV ,ea,v' siKlpa,Y'ij 0l'0 1r6'lo,~u5po's9 .~

CH ,Z'OOIV11 A' opi\CX:Or;h1 10 X···.·.,oop-os y"U'PI.CU a'1f'O 'T~'\l 'Q',1l0V010 eo TIel'S"1 .'~

I~ I, II II !II II ".'. _ I, _, IJ ,I 1J,1'i J'

,6A1K'; KOTa'cr"T'p,lc'<PT) Y'lOTi 01 'OVVO:'IJ:SlS Til'S e,Kp'''~:EOO'S elval i!tJxvp"es' Kat ~~

I11<Q,6:e: ~{Q( aV(JTIAl1iPWVEI 'Tls KaT,cx,(JT':prOcpSS 'T"fils &i\I\:ll'So )/ETO"l 10-7" Zckrvl1 ." A." OEV 6a OTI"'OriJ,el11n o,x····'eo,ev ':',oon '-Y'-ICXTI : .

. .... ~~I .... '. "? 'a ~ ,

o; ·,OA,a O){efj'Qv Ta l('T{p'la 6,6: KO'Tap'peV,tT'OUV 'a1TO T'O K,VIJ,a T'OV . ae'pos xed ol ,o,v6ip'U)1T'Ol aa cpoveu6ou'v eav 8',E,V ,~"p,iaKOVt'al rOE [3,aOS10: . ~ xed laxu,p'eX l<,a~ro::q>,vYI·o:;'o-rao"1Toia 8,~,ro'S Ktv6,UVElJOUV xed ':liraAl va.

S' , \ .~. ~/ :II". -. "6""--· '" . ".- .·r --.

TIE _ ovovv 0:1[,0' ,aacpl."~~JO: aov O'KETIO!.a-'ouv 'OTIO' 1"0 ep,El1T1CX,.

:" ,0 ITo K,ulla TllS ,eEp~6711TO'S ea 'Tr!poK,OAealJ 'Tf;),V 'eW,aT'o ,Jjs {),avoTl1<P,opa " :eYKClvllccT'C( IO"TOVS'· av6'lpcl)1To,vS 1TO'V Sev f}6! eivcx} 1T;pO[cpUi\ay':~EV'OI, a·a av'a,tU'n' TrOAAE:S' '1TUp.K,cxie:s K,al ·a"a: O'V!JlrA,llIP·····'c:~)cr1J Tis t<a'Tia'(jTpl~"o,~es.

T ~'l:I., . '. . 'T

'y. 'H aPX1,K''; p"O:OleVE,pIY';EU:( eo: elVC(,l 'SaVaTll<po'pJlOS yl'O: TOU'S ,O:v6p"d.l'1TOUS "

1rOU S:EV' ala' elv'cxl a:Ei'axupaK,cn~cx''P'Vylctt I

"H Zcovn B' 5'11IA,08,,; 0 XWIP'O'S yvpu) OTrO 'Tf}'V ZOOVl1 v A' OEVea 1Ta. -I ".

OAlKll, K,c(Ta,aTp,Qltpf]. 1

A1Y~YTepes K,a'T'aa~'p,oqJl'ES' eo: ,EXUJ,IJS aT~V' ZooV'l1,V r" KOd. O:Kotlfl, ~

Aly1ooT',epe:s' O"T"';V ZOOI1)'llV ./1',. :.

~Tis Z'OOVE:S B' .T", /1" K'ol O:UOI O:1T'OIl(XKPVV'OIJOaTE crITe, ~ro KEvTpa

,~ '::!' I s: C '7 ' ,\, ,iJ , 'l. 0" '\. . . .r. "E· . .

TlllS' E.KPlll'~EOOIS't 0"1 ",l1IlI,ES' Kia'! la,TI'OO/\E,lESvC( l\'l,YOOT,EUIOVV'. . errcn :

e, Ta I<T'lp"a ea 1Ta6oluv K'(l'TOa-rPOq>ES cX1T'O' 'Q"ol3apeSf IJETPIE'S J.\;E,XPIS .. EAa'<pps'S (1), &.vai\oy,a :1J,s' 'T'~IV o:rr6aTatT11 1TO'U' exovv' '&1T'O "~o l<iEVTP'Q, 'Til's 'EKp~~'eOJ'S ·Kai. 7f}V iaTspslo'TTl,7,a 'T'O'US'.

131• Tee, a,T'OIJe: 'TrO"U eo '(3pE'9',ow &Kai\u1TTcx 'Oa '1T,6:6o'uv eYK,cxvlla~',a CnrOI~; TrPOOTO'V :~EXpll TP1TOU' [31'ae:~Jo(j (2)" &V6::AOYO: lJ;e Tll'V,a.rrOlaToOTl 6:rro':"

,;, - """ , 's: . .

TO KEVT,PO, Tll$' eK'PTi'~:SGUS',.

(1) (2)

I'o'~lIa',pe,s' ~aTao-rpO"ES elVla1, oas)' 8&l) e1T'101C!U,a~OVT,a1. MeTp'!ES a\J}TSS 'lTO'V Kctta "'f,O, 1TAei'aTO'l1 ;e1TlaKe.va,'oVT,at.

TOt eyt<1ao:lJa~a TO'V' TpI.T'OlJ. f3'a6lJolu K:aT,aaTp;ecpouw T'C ~&AU11""TO 5!epllCX 'Ked TOUS '1Ia~r'OI'u'S' Yl' aUTO Ked elva:'. S1T'Uclvio,uva.

T',o(, ,8'SUT!;pO'U ~aell,o'ij' TrpOKrQA,OUV cpi\OK7alVES (cp'Qvcnca'i\,es) Mal. e(vaI7uy'G>TEpo·

81Tl'KfvSvva. - -

T',ov 1TP&>TO'V l3o'1J80U 'KIOII(K1VI~,o'UVT'O S,epllJa

',-;-, -1111- ..•.....

. ,I-I ,I

I 11_1 : '~I

, ·0·--· M· 0-·1'1-

.11 ,., . ,

B u ,_.. ". '.', '

.10 .. 1,

, I

II'

1I~,1 l1Iil ,II I.'pl, ,1'1&;11 ,UIUlIIl_

: ,

, I

1_,

,

i

'I-II' -,,'

. '

I '

_I _

II

1111 .

'lUlL I B'I

It 1IlnIM- ,-

: '1_ I I

_ .. ,-'",' , ,~,

........ , I, 1 •• 1I't' -RIIC I'UAIUI'UL

lUll, .'

\'i

..

'... .. ~

.. ,

It ,_IJPIOI"_

,

,

.,

y,. Ol lTUp'KQi,es ea Aly,oaTEu,ovV 'OU'O &1fOI~aKp'vv'6:lJialaTe Q,lT'CI 'T,Om ..

~.:D ",S:

TIP10 Tlll') EK,IPI'll~~,:EUlS,.

8,. IH apXIKTli p'aS1Ev'EP'YE1CC aTT]V Z[OOV11! 8' X&VEl 'Tflv ,EVT,o'laill TllS Ka~ s'lva,1 'AIy[ooT:ep'o EI"1T'lK~ivSvv'll 'Y'la' TO'VIS' a,v'ep,OO'1TO;V'S,.,

I~·r'is' Z'OOIVISS' _,"Kai ll" elvol TE:AefooS ,eXl(lV',Bv'Vll.

Me:acI a,e aUTe:s 71s 'TP:E'i[S'ZOOIV:E"S B" F K,ai 6.' ,&~uE,au)r5 'IJST'C! TTl 'V' EKP'''~l1 Tils ~611JJ3'o:s ea 1<:J,v'rr6o'iiv 'TO' olp,Ylava: 'TTlS n'oIA. • A Jj:UV'TlS 'K,ai OAES oi Kp'Q'Tl'KES cY'Trl1IP':E'lcrfe:15 Y10: va O'IQ'awao:vv' ~'ro'u's K:t,v8VV'E,vOVTIO:S, V'tI CF'13'uaOluv Tis TrVP'KrC(l'eS Kal ViCe [a,TI'OKO'TaaTfJ,'a,ov'v Tis' ~ll;lJi,es .•

Katlevas 'IlTrOP=,s'i va Imav7a"cre1J'~1 '1T"oia' Ka:T'acrr'C«(J"~ eo: 6n.~'.'10U'p~~·.··Y'C'T]I~,-.M.

_- _ 'T II ~ I rl II t-" I I 'UI 11)1

~1 " . . ,. "\ .. . , e'" ')'- . . ''l, ''1 ~ " ~.,

L~ PIC( IJ,SY'Ot\1l 'IT,e:'p'IOXll-Q' ,EXOUIJE TrO'/\I'\OV5 VEKP'OVS' KCXl 'TpaVlJaTt,es'"

IAEy'aA;ES' 1<0:1, 1J1'1<:pe,s 1~'''lJIIE,S (1T10 'K,T1P'1c('" IT'OAA,E'S' 'TIV'iP'KCC:ieS" ~EyaA:l1 aUyX.llaT) Kcxi&vOTap'O·x,tl 'aT" ~IUJ1iKal iaoos' Icl1TO'Y'OIT],TSVCTlli xed 1T'aVI1KD' ,m, 'IT'OAAa CXTO"IJ:Ct.

A'VTO,) ei'v'CX:'I '0, i\IOYO'S' yl!O:TOV o'1Toi[o' E1Tl(3,6:7ti\ETal allvav'aYI<11i it 0PY·'O:V"U)'Olli Tiis no:A.~,A,:I;.uiv'T]S 'Y'IO,TllJ,c)VQ ETC-'ll eo: 'O'VV116ij TO KpaToi5 lae -,auve'Pyo'afo:: loAf TOY' AaOI\}'IO:: QVT1lle:TCU1Tf01Jr T'ft,V KaTO:aT'aall 'Tr'olv6a 'lxfJ- 51lrlJ,'IO'U'Pi)'116'fji; U'aT,E:pa aTrOi ,e:v,cc: I~O'IJ,~apSI,aIl6".

, I .. '.. • '.. .'. ,f!!I!II .. - . '.' . . . .t.. ..'

,~IOl,C2, 'ft'PO'G'TaGLICI, I-',CI,~ 'ft'POGrp~'PIOUI\f 'TCC

O!P'U'YfL,(I;'ttl '.

T,;v' 'K[eXAi\l'TE'P'll 1T!p'o,aTa'aio: Qlcrcpo:i\ooS TtlV Exo'Vlle sav' (3P,S{)O,UIJ&

~ " " l.._ , . .,' . . .'. - f.\ - . Cl. . - 8-" . -- A· 11· "" '~1· - -

'llaKpUa 0,1('0' TOV' To/no T'OU' tJ,OlJp,ap;,'laJjOU.-_'VTO 1011'00') oev 'Il1TCIP:QV:IJ,e

v,O! TO 7T,p'o,r;7\,e'YOOIlE" 'K:a6'· [QlaIOV ,6,EV 'YV'loo,p'l['OV,I)E ~ro(j Kat 7r'O'TE 0 ,Ex6[p'0s eo: ~as' ·13,o'IJ,I3,alp6,io1J. "E~ 1C!t.A.A:OU Se,v' e:'iv,al, IS'uv:,a~TO 0 1TA,1,,8uaIJOs' 'va' ,IyKa-[~,aAeol1T~, 01T'OTSSt;'TI'OTe nlv' TIoi\1l1 Kai TtiV' ep,yac,.,fa, TOV, Y"laTl IT-al '1;1 ~:oo" sex ro-rO:JjloTo(;ae.

, r ··,Q'lT'CUIS ~':Ae'1Tov':lJe, Sev' ,elva'1 ,S'UV'OlT'O' vayv,oopi'~OJ,lle 'TrOV eo: I~'pe~ e\o:u'~e KaTO: '''rtlv' IOOpiia 'TrOll 'K1V,6Iv,v·oU.

rl"_·". -'·-{:·a··'l •... 1', .,.,. .' - ,\. I ,:'. - '--'~·-"'-·---::'·"f;'-'-··, -"." .... 'ti , __ I"!oI., :,,·····V'a

I aUT'O' ,E .'V ' .' , avo,YKll crTOV TO'1TO 'TTJI) l(,a,'T01,K,as J(,'al, TTJS S'iP i [ '~~

ai;t'Yr, uox 1J'CX1 e·S:a-··~t'T"ma····· :\·I~'"...r~""11 iE' , T.·'n:\'" ""p' '0" a" 'T' 'a--,""'a' .'. ~ 1I'C(·Ir" e''!·v· "cx--' 6·····Jl. ;l.;'Tr-- O~·' .... 'a" "N'al'I(~~'~'~

I . I'~~I t-"" \) , ',:, 'i:':; ':'Uf' '/\,'V \,AJ't-A!-, I.' _ 1_,'!If IIIL 1,[, I , I !.':,...., 110., ~ ")',' .': :,t;::, ',,-,. I '. .. It-'\iii\,:.:. I. '.'\AI-

' .. epa Ilfaan'po,a'T[a'aiaiS elval ITO: K:CXT,a'q>Uyl[CX xed T'a opVy".:u:n~cx,.

KaTo:q>,Vy'l'c( 1T'OV' Via 1TQlpeXOVVI 'Trpo(FT'a'a'l:a aTr'O Tis' chOI~I,K~ l5i6~es· ,e'xo['uv '1<'aTCX'01(e,v·a'~'ii '1TO,AU A'lya ~,Tro IJEpllKa 1Jey~~i\ '1TA,!o'Oal,a

, .' .. ~ .. et --,'.,,\C- n, "A···· 'II ~EP"'IK"""-( "C, Pcoolc ';'1 ~o··un'l:l· a-· c; CE-'"l f:\'~l'a····' !iII1~.· ... -, K' 'a-'I

KP"" 'i~ 11" O'Tr'uJJ') .1- I' ,r~. I[ 1.1" , I I _i I ~IVI :I"~t ~; I ,£),..'; ,Il ~ U I', '11, 1-·/\f'G .• - ,_,'<11\1\ 1T' I.

~O,{;TO B'116Tl K,oaTf.,~'OI'VV' 'Tr'lo'p,a' '1iTO,AU'.

20,

,

,

'E,'K TOO" &\lCUT:ep(J.J av~1TEpa{V'OU"lle, CTI ,..0 Tr'locriyovpo, :lJe.Cf'Oi -rrpOaTCX:afas 'TIOV' n-:i\f]6uI0""Il'oV &,1TO T,a: &,Tr'O'T'eA,E'a'~O::TO: KCc,6e eiS,ous i(3101J:~1

Q'"'" r " '\, .~, , ,

tJ'OOV e~VO:l TO: 'K,'~CX<p:uy'I"a 1<.01 'Ta: OP'UYlJotT'a.

D,w'~ ''ltPE1tE,t 'v,Ct, 1tP'OE1:'Oll~<i,aolull£'E ~lcX x,0[--rCX'cp'UY1L,(X,.,

;'1"-:'''' f3" , " 1. I " I.,:) '\ " . " I'tiil'

.~ Q"'O'ICjl:KO' 'aUTO uaoo 1Tp. ·.O'O~TaalCX:S 1T'p. 'E1TEI CJt1T'O TOV xcapo Tn,s

- II I I I I

", ~. , ., , ., " . G ". . . . , . ... . \_ \,

EIP'llVT)S 01 KO'l,VQIT"qTES 'OUTO:np,ocrTaO''l,as '1«(:(1, 01 OlK,oy:e,VElO:"PXES vex: T',a

'Tr'p,OI:e,TOtlJ'O:ICTOV'V KaivQ:, 1TpIO~Ael"IJOUt1' Y'IO: TO:, K,Ccroo61:

a:., 'ECrv O"TTtV'KO'lVICrr'1lT6:: ~'o:s,lrrr6(:p'x~: 0111).,6010 'KlTracp,Vy'lo v'a Q,P:[,_ ocous 'auD' 'TOOpCX Troia lJ;EATl a,a K,tlAU<p6,oiiv' e,K:E,i as 'oo'p,a CeVtlyKT),'S'" 1Too1s'6a '1T"O::VS Y'PllYOP'W'TEP'c( xed 1T,oi.es EAA;sll.jJs:I'S exe:, 'T'o'KaT'o:<p;uY'IO' Y'IO:: v'rO: 0"U'~1T7\1l,poo6,ovv ,Ccrro T,oo'p"a.

A. 'E,Cxv 5ev v1Tap'X'1J 5,n'I,.l:60'lo KaTamuY','l'O' 1T'lp.e1TEI, va: e,T"O'llJ,'oaUl'JlE K,aTcl,

to' I, r ' II, ,~ I,T, " .

1TIPOTl,Il'11,a1l TO 'UTrIOYS10 TfjS KaTOU(l,as 'Il a's , ooSI<:~,acpUYIO Kal Slav tlrSv

:ltrra:PX1J 'unoyslo, e.v,a Scu'IlCrrlO ,eO"CUTsp'IKO' TO, orroi'o, v',a ~1iv EX1J Tf.p'OltrO""IJll1, aTIO'V ,SpiiOPO 11 TOV <pOJ'T"ayu)y6.,

'y. 'E'Q:,lJ' S'l,QIJEVO,VIJS: ,a's 1T'OA'UK'aT'Ol.Kla KO:TaI01(,eU'aa~eVll alTO 'Il'TreT'OY'

, c.... , .... ,'..l.,' '" ,,~

T'a U1T'OYSlcX TTl'S elValK,aTaAA1'lACX: V"uYIV"O'UV' KaTQ"<pUYla ,JlOVOV ea.\1

eXvTEXO'VV V'O: 'KIPo:',~ti,O"OUV' TO: ,e'pei1TI,(X T,OOV 'O'POltpOOV' Kai oe,v KIV'6,uvevo,vv' V'a aKETrO::OTOVV 'T:EAEf,ooS Crrr'aGrra.,

'E,Ctv ,6e\1 ,e,~la,tjqtl,aA'f,~eTa'l aU~'6, TOTS, ol IJsaiaiol ,0, p o"tpo', ,elv'al TIIO KCXT'clAA:IlAO'l Y10: KQTa,VY10 'Kat as aVTOUS 1rpsnSI va KCXT'aq>vyovv Kai ,olao'l 6'la~evovv' 'o"T'IOU''S rrovco K:o:i K'O:T'OO op,6<p'ou's;.

'·0 Ts'7\,e,uTaios IQ'P'OCP'oS 'T'f)S 1TOI~UK:aT,OIKias' S,Sv' Tr:P,E'Tr,E,1 Via x,pl'laIIJOTrO~l-

IW. . _ \ .". .,.

, ,T,al, y'la: l(,'crra<pVYIO.

8". "Ooot 'KO:,T01K'Ol 'T'f)s K10IV'OT'1lTOS' S,EV' exouv' K',a70:i\A,11,A1oXoopo aTflV Ka'T'OlKia: 'f'OUS YIO: Ka~["'a'PVylo, tpplovTi~ouv va, I~po'uv'e: aV1o'lKTO'US' 'X&J-, po'uS ,aTo, OlTCC 1,6 IPO: 'aTOUs O'TI"'Oli,o'u:s '6a: 'K'OCraO"kEv,o:,o-,ouv KO'l'Va, KO'T"a-

,lftvy,'.·· .. ·····I'·'a·'··, ot/T-'a-·'v·," E"l-'·§:::'O' '1T- ',O-.·'1-116····.··o·-"u--v·' :a:"~"rr, ,0"', 'T=nv, Tlo .. ·'''lT-. ,1v~II'A··~, .'J'UV·'· .'Iai·.·'

'T"- ," ". '. .'. '_ '. U ':- "I .' .. ' ....,... I !II I' 1,/,\. ,'('\, II ~ ,t"""t,. ~,.

e. TSAOS' Il1TO'po(i',I.l:E, va X,Pl1O"IIJOTr'O'ltia'oulJ:e Ka6e xoopo' 1TOU elva"! ,8uv,a-

\\ . x. '"\.. .1. . . . .' tv ..." . . '. .'. . ..,tt .1'. . Ci , . . . ." ,_

TOV EU~OI/~a v'a lJe~'a,T'pcrn'1J 'O",E, KO,TatpUYI,IO" orrcos ~.'lCX' urroyato arl'-

'ff . . ,t',~ . .. '. "l

,payya" ,s,va G'll11!/\a:'10 J(,.I\,.'Tr •

• 0'1..'01 ol X'OOP"OI nov Cevsltp:ep&r,a'av, ylCc 'V"D: ll'a'S TrOP,EXOUV '1rp~

l!"'f!"'Pa""I'a'''~' a~" .-\.. ''''''0'''' P' ·a-~'1'E"·'e·~p··· Y ··.'a' K' "0:" topL "l.O'· '1'1T' 'a" . '1T-pS'~'1T- S'I ",,1'.At, '~tCXaKeV-: -a-L\,ow--:'

U' .. '_~U ,-.Tr'O I'.~ , __ ',,'U'I.,:c_,V,_,,_, '.~" I" UI'\_", i., I __ I, , ,', 'V \A, U.' " '_', ,C,' _- uv ,

Ka~I"&AAll'Aa Kat is'Ia: vat<As'l'voU1)' ,EP':IJ,11Tu<Cx 0'1. eiao,S,ol Kal ,E'~O,SOI Klal \1'a, TOn-06eTOUVT'OI elSIIC'O: cp{ATpO,,&'OTS, va ,elJ1To'oli,~e,T,al, ,;, ei'a-,o,Bo's Too''1

,2,1

'l'W'\I' pa;61JE,VSp'y,Cilv 'l(aTaAO{1T'OOV Ka:'i '1'1 p,cx:8'1'ev,ep'YE'la, 'T'OOV 'via :IJ'fl 5,Ova~ Tal 'V'O: Sl'a,1T,ElprcXa1J TO: 'T'O, I'X,C:) ll,crr6:: 'T'6.)V.

ria va Mlo1\cr-OOIJE. KaAAhepa 'Jr6)s 6tval 8waTO ol XOOPOI cnFrol vO: y{'V'O'UV' KaAa KaT',a'cpvYll~ ,as' 'Tra'pl"l'JJE cils 'Tr'la'p6:S,sIY'lJcc: e'va 0PUYIlCX a~ clv'O'lKTO' XOO'P'OI, T'C, O'1TOio,v' :euK;O'AQ' '9,Cx' 'T'C IlET'rC(T,p,:eqJ'oolJ's Qi,E, KaA,o

KaTacp,vYl'O IOOS :E~iiS:1 -

1::lx:'O'\lICI 4. :ME""rIXT'P'01t-l) 'OPI'OY'J£CC:1:'OI-;: ,a'i OlX'OYE,\I'S'LCtx"O' 'XCI,1:ClCPUY'O' 2tIP 0 crE'ua (tt.;'

- - ,mno ,,"'10;, IP,(I,6'L:E"'E'PY'ti, Xit~tiA,OL7ttl.

'To ~,6:6',ors 'TOr,\j 'oPUY'IJQTO'S' "'P,ETrEI va: elva:1 5,\10 (2:) JJ,sTp"a '1Tepf1f:ov'~ T 0' '1T1u:X:TO'S 'TO'U 1 ,,510~'1 ,8JO :1),e,Tp,a:. T,c rl-1'..,I(,O) T'O,V ,a,v':cXAo'ya IJE, TICc IclToilJO: n01u 'eeA,c4lIJ6 'VIC: 'TrpO,aT'laTSUla,ool'IJE. ~I ,IAEVPIKC<, ,E,QrV 'TO XWIJCX' :elv',cx,> p,cDlat<,o, Trpe,Tr,SI Vra IcrT",p'{'_~Tal, IJE 'T,o'i'X,O' 11 aaVi'Su.lIJ.a Y'lCc va' lilT] 'TrEtp'TOW

,. . ,

T'Q xoo~,aT'a',.

J',E'1TavU), TrPS,TIEl vlx O1<e1T',aaSfj 'Il'S 'q>uA~,a Acx",a,pivcxs xed cr'ov'iSc.J).1a '1ll0U' 'v'a Jj,TrrOpo:iiv va: 'lrrrol~raaT'la~O'vv 'XOOIlQ, 1T'O:TrnJS.V'O 1!(XXOVS' 'TOV:A6:~

I,', I' ~' " ~ " e- '\" .' ... s" -, -, ~

XI'O'"TOV E.V'rO"S 'Jj,eTpo,u,. L,TO ea'oo'TElpIKO·c' 'ex' 'T"01T'Oi,~I,eTrl'O"'CA)lJe ~la, 1<.lVl1T• i

aKO:A,a Y'tO:: 'v'a' l&v'e~I'aiv,ou'lJe'Kal Ka,T'e,~a:{vou'lle E,UKoA!a,.,

8' ,-, t:\' \\ " ", ,~ - ,:\11'",~ . "\" :I -

1_ '(X 7"OU ~laA,oiVlJe rlJ,lc( TrO,pITa: ,lllKP'l1, E'llaOIOO"V-'E~:!OO'OU K'O/\CX: E'VI,"

r-rvu- -" ~.!.vn

_ 1\'- 'l'-"'t, .. ·'·.i I·

Tel\olS ytCc TO'V ,ae,'p'lO'll:O TO'U ea 1r'IPO_, .ecr,o;vJjIE GTO' e:v',a &Kpo T'O'U .evlC( cr'oo:i\Tlvex' JlE 'CP'1A:T:PO, YIO:: Ttl v eiao,S,o 'T'O'\) lae1p(X Kcxi, 'O"T'O lfAAO' ,aK'plo aoo:i\"v'la, ETrfcrl1S 'IJE, q>'IA,Tpo, yllCc' 'Tt;V' er~:oI6,ol 7'OU 100,ep"6c. 'Ta crrolJt,a TIOOr'V ,aoo':A';,V'O~)V 1TP,Elf',El va: :E'lV,Ql CTr'pIlO:IJIJ,EVQ' TIIP'O'S "rtlv yiil, 'Y1Cx 'v'a '~1l KA;Ef:V'O'U\1' a,,-r,o Tt,'V O"KOV'll.. (1)., B"AE1TE eiKov'a 4,.

,A'iJT,rj TO KClTaq>IUYlrO ll,aS 1ra'p,eX:S1 &~p1<eTil 1TP'O,tTTo:'ala aTr'Q TICc pa:S"IEVE:pya KaTraAO'l1T',a',.

(l) r'l~ Tis' AleTrTOi():~lpe:,ES TOO" q>1'1\TpOOIV K'al TOll' aspla'IJ,O '6'a ,aas 8'GlaOIUV 'Q,5'l1yle 'TO: lop,yava Tiis n'01\ITU(ilS" A,.~ujvil1'S·.

~ .

"A" ... ...- ., .' - - p - . . . , I"

·~·.A,I\a: ~E(JCI 7t1_~ 'Oa'1:'C('Oll,CI,~.

Ol ev,Slu:lJaa'i,~s a1T'O'E;\,laaTIK'O" T',o: AaaT'lX5V1,a: yo:\rrl'O Kcti rro-

""""0 ,- .- . - . .0,",,- - . "1 ,t p- 0" ,."".,. -VTIK..f11 . ,....,...'·'.,.,.l/~ S"'V,' "1 ~ - - .. v -_l-a II;-VT,ala, K'O,'V'005' l<CX· ",Tr,I,"aT~,'-,'e' .',.II'lT'P'VV:WIL 'U,a'~:l·_a"'v.,O~lK,a:JJ"Ea

''1Tp,oaTc~aiaS'1TO'O' EIJ,1T10B,i,ouv Ta, 'KlaL'6:~Aol1Ta, va eA60'uvae &:lJsa1l 'Elraq>ll illE T'C aoollJ,a IJOS,vo: e~1T'I'Ka6"a'ouv ,~e, 1Ti\1ly,es 'Ti;1J'Q: e:i,aei\61ovv' ~e T:"V' CeVc(1TVOti O"7'O'V [opyav'laIJO JJ'O:S 1Tpo'ai~,[6:AAO,l)Tas T,OV,. iMe aUT'a 'TO:lJtaa sIval e<poo81aa~voi ol av8pesTf\s'· TTOAIT1Kiis ~ AlJvv"s nov ~Xo'uv O:1TO'aTO'A1;, tt' ,Ovl,xveu,ouv 'T';'" paS['lEvep'ye,lo 'I(,ai ,-ls ,X-rUJl:KES'

-nOAeIJIKES OlJ'.Cfies. 'Ta IJEaCx aUTO: EXO"U'v 'T'O [TrASIQVEKT1lIJ,a O[TI IJET'O 'Tf)V "XP1la1'l)oTroi"all TrA:e,v'o,vT',al, O:TrIQ,J\V'lJa{V[O'V'TaI Kat &ep[t~,O[VTal e,UK:oi\a ~~'i slvcn ,8'uVaTT) 1i :EI<: 'veov' X'p11la1IJo!1T'ofl1a'i} TU)v.M,;E Ta, i,6l'a IJEa,a 60:

r :elva:t 'xpti,al~o va :stpO[Olaa6fj xed KereS [1TO,i\{Tns. ,Be(3a:1a 5,5V' 'UTrO:IPXOVV' eiSI,KE'S' eVOIV';lJaai,ES lTO'V' Vl~ rrp,a"a''P,epoluv Icrn,6~i\V'Tl11Tpiolcrra,ai,cx an',Q[ ''l'a ~':o:rlaj\:orTf'a" &'AAQ 1; 'TrPO('TTCX'CTia Tt;,S' 'E~aaTlKii,5 E118v'lJ,aai,as elv,a't 1TOi\V

',. iK.aAtll oTa.v lJeivUJ'1J6, AJ,yO, 'XPOV"OI as lJoi\'VO-'tlE,V'TlI Tf,epl.'O'X,';. .~ Av"o:i\OYl1 1T'p1ocrraai,cx lJ,as npolO'<plepouv Kat T'cl KO'lV'la po,(;Xa: xed KelS,e Ileao' :IJA' TO OTroio 66: KaAU,+,OOllS Tel &K6:Av1TTa IJ~PT'l 70t; O'OO~aT6s ~as. T Cr , , !!oVxa aV01'KT[OU XP,OOlJaTOS' 'IJIO::S Trp,OlaTaTEUIQUV Tr'OIA.U 1(:cx:i\AIT'spa

<ITrO _'Tti,'v6sp[IJ.1Kll OtKT[tV0(30IA fa'". 'YlaTi aVTav,aI(:i\ouv !(,.lsyaAe, 'IJ.S,pOS 'Tii,s -as p .: '~ IOT'flIT,a,s'·~'

- 1- t'!'. .'. - [.

'H! IclTrOAUUavtf1l, &11"'0' TO: p',o:,6IEvElp'ya: KaTCiAOlTrCX e'ivalEn-:(,al1S ,Ev,a,

:. ..' ..... 'f . - . , A"\ ,~", " , I

·avayt<,cxlo useo TrpOIO'Ta'CY1CXS."VT1li 'u,EV YIV,ET,Ql IlE cpapllJaKa YlaTl 11

"~'~'8IE,VE!pYEla ,8ev E1T",p,e(l,~eTal alT' aUT a:., CiA"ACl !1l0VIQ 'IlE TOU xp6vo

~,~,a',age,vi'e'l Kai X,a,vEl Tl1v eVT'CX~Tll'S'. -

T t),v O:1T'OIA.UlJav'CTll Tti'V KO:,V"O'UIJE I,JS [T'nIV ,a1ToJjO:K,P'UVa1l1 TOOV' KaTa., Ao,i1T'QJV a1T'Q ncXvoo ,Ilas OO"'O'V T"O ·5vv'cc,T'o, Y'PllY'OP,ooTs"pa:. rt' (xVT'O OTCXV

,aV'T1AT],q_l16ovtJE 'OTI !~p,e,e'n[KO:'(Je, cr:e lirElp'10xn, P'001EVe,Py,6:1V' KC,(,T'CC,A,OiTrOO'-1 xed :lJoA:vv6fl,KOtJS" ,O,EV' &upEA;ei va Tpe:,~o'ulJ,e, a,E K,CXTa<pUY1JO., 'CH Tr'IO' acucrr." ,e.v:s!PYE1CX elv'():'I. 'va iOTr,EVia'oo,ll,e, ,a,IJi,E'O(uIS" 'v'Ce TIf"AVV'o)llE' TO, aWlJa IJCfS IJE a'<p6Iov'o vepo Kcxl ,aO:1Touvl ylO: v 'a: a'1TO'I1Cl,KPUVOOJj:E T'a' J<a7ai\o'11T,a, ,an-,o Tr'CXV1OO 'lJ,as" 'va' <pop,;Ea'(.J~e K,a6'cx,p'Cx: 'p,oGXa Kat lll,ETa va IJ1TOVIlS laT;':'

, , I

Tf'I"O"- K···IO-V'~T'l-V·!O·· .... 'K··~a-.·· tn'llI'·Y-."···l'O-·.

I"'" _, . __ .' - _.' _- - ~ II;. _. 'T - . "I 1_.'. - •• '

"Eav ,be,v u'rrICcIP'X'1J 1(,'OTIOI<pIV'Y'IIOI", T6~re, 1J,1Tai,v'oIU'I1E, G'TO'V 1T'i\1litf1,e.aTe,P'O k'Ae,l,aTO' XOOIIPIO. riO: TO' O"KO'1T'O (X,UTO ,; 'K,O'IV071Ktl, a,U7"O'TIp:Q1aaa(,'a

- .. ' - . \,,', - . -,' ,tt . I '\ - ,,..., ,-, K" " '-1

1TP,ETrEl ve eX,iIJ, 'q>poV'Tta1J orrcoc Jjsa,o: OL'OV X.'OOPO ''T'llS .',O'lV'O'TllTO') K:a"

I., - ''"'1 " "l. t' " K···· " 'iZ I '1." - t¥ 1,

IJE'aC( '11, TrOAV' 1T l\llGI0IV CTT'CX 1,_aT(X,cp'uy'l'CX V"TT'apXO,U'V'K/\EtaTO lX,OO,'P'Ol ill;ti

ve,p'o, cccrroovt, ,[3,oup'T'O"es K,al IO,'Tl. aAAa: IJ;ECTD: x,pel,a~;OIV'Tal -'YlICc' T"11I"

" '1,' -

CXTrO/\U'.111 ~'CXV(:rn-~' '.

,t" - - I

"Orrcos yiVETO,l 1i cTTO'lll1(,n aITro'AU't10v'a11, :ETalyfv'E,Tal xed n OTrOAV~IO:V"crll laT'O: ,ox'ti~aTIO:,. O''T'OVS 6,o:J\6:~IOUS'" aTCc epyaAsia, a,'ov's ,6p'1oJ,JO'V'S" " a7i.s 1TA,aT'Ei'e,S' K'7\,1T 1J,:e ,o:cp,6ol'vo 'V'E.p'O, 1TOV eKT:o"~:E.,jE.T'al 1-\,6, 1Tf':e,01l

" - \ 1\. ~'5:'.,', - - - .." '\ ,\. , - ~ " , - - - 'T·· L .\ !I" - ,

,a1T'O T'O!, sionco 1(j'UV'Epiyslla' Yl0 'Tl1'V 'QTI'lo/\vlJ,av'CJl1,. "a 'vep'o: aU'Ta rrperrss

v'a: 8101'XE,'T,E'(U:il'VTI(X'1 ,as TrO''T'IO:'~'O ''1 uTrov'oll'O 1(10:1. v'a a1TO'IJOK,pUVcintTc(l,-,

, ,,' . .1' - I . . :; .' ~ '-. . . , '\. ,~, e

Y'l,'OTl S:O,V' 'rrapcqJS1,V"O'UV ylVOV'T'C(t :E,Trl'K:'lV'UIVVO: 'ylCl' T'O'V '(X,V ,P"OO'ITO'.

T&' 'cpaplJ,CXK:O: xed 'T'C' 1q>C("p~a,1<eVTIKO tj,A,l'K'O elval a1Tlo:'pla'i"TllT'ay'l~' Tis '1TP'OO'TE,S fjo'tl&elE5 O"T'OUS Tpavll'Q!,T'ie,s 'J(cxl 7IO'U'5' ,a,ae,eveiS (1),.

T 0' VAlKO aU'T"O' T'C Trrp'OIIJ,1l'6,EUOIJ,CXaT,e, 'Y'ICx Tf)IV' OlK,ol'ye,v'E'lQK'ti KQ,-' KOi'VIOTIKll QlrTOiTrp'OaT'ccafa Kat T'D 1T'pocp:UAaO"lcr,o'U,IJE lle:cra ae Kt.'I300'T'I- I

"," !Ii' "1.- - - '~' , '" 'c s: ,N

11 'aal(1(O, QTr'OT,E/\.El.'Tal uS cerro T'C:: e~""S':

,--!,arr'ouvl'OC: &V'T ltT'll 1 LrT'IKO:, OiV01TVEV')Ja, irllo'lo,. - ",A lfO(TTElPOOIJ·EVl1 y,a~:o:: Kat l~a:~:t~6:Kl., ~~:ui\i\,o'yes e1TlSe.cr;~UJIV TrpOO'T'OO'\1 ~01l6E1OOV,.

-'ftlAJ,Ot, 'K'Q'plq>lT'aes'" i\6::~e;5' ~v!p'ia',IJIO:TOS.'

'A I , !Il~'

,- _,_~1TI'PIV'SS', T:aal.

-'~laKf,a YlO: TllV 100,1T'ol:AvllaV(rf] V:E'pO'ij~X&pT'l,V'CC: '1T'O'T'';pl1a,. ,-8',EIPIJO'IJETPO. aTaylolv,6,~E,T'pIO.,

-~:ox,ei'a'~pla'cr;IJO'u, eslp'Il'OCP,lOpes" 'TrETae,TES, 1T,ap,a;lJo:vE'S '&atp"ai\E{'a:,~:

,Mie,GCI unup'CXlil£'1),''1:lI l'l,a, "--~I'V 'x,C(~'ci,(JI(3IE, .,~ 'nu'p'xcc'LWV.,

,-erE'v'a S,oX,e,io I,.1EyaJ\ol 11 ,600 IJI1<P'O:: yE'Jl1ocTla 'V'E,p'O,.

,-,/lu'o IO,o~.:l:eia: y-.·,~e~. '1:lclTa·_ . ..' ,Q,''',:' 'I. 'II I ~·o.,

- . ,\ - - If-"" - - -' . I~I~

~~Ev'la 'fJ'allio,~ IIJS :IJOVCA)T1Kll i\a:.f3i) YIICc' 'va 'K,6f3oUiJE 'T',e: 'TtAleKTp'Olql'OP' = _

""a'.······ .• ~· I'.' '.'''''' .~.' ,;Ia'.-',· n _" _I'\~U . "_" I.

~C[)av6:'Pl, ,aKCXTr,aVll, T1a',EK,O'VP'O:KI" TJ,A,e,KT'pIK:O ''PavO iii ,Aa,[(.,l1Ta TrE-

''\ '

'Tpe:'-~C('lol'U'.,

I-~,Ev,a i\O:aT'IXEV1'O' CfG,)A'ii,vo:: lJ:aKPV.,

~~:E\1lJ= 1TUIP'OG'Ir:l'E,crrn'pa: uy···.> p,··.··o'u-.... .- I~i,a .. ···.:~' mop" '''''T~, 'v4:-6'pav,.'-'T'~f_· a-,.,

- . '- - ,t-'"'. - - I, il, _ -, " - , fA - . T - I I . II I: 1'\

:24

M- ,t .... ", .. "

EGCI 'Tim, ~l1v (J'U GXO''t' il,Gl], .'

__ ,K,o,vp'Tl,vs'S ;; x,alp'Ti, tJKO'-YSl.V'OV x,pcb~a,ToIS Y'lO: 'Ta: lTcx'p&6vpa" Tis,

,( . 'i' \\ "

1T'O'P,TES' 1<0: TOIU'S <pey'y'lTES'.

X· - '~, t , '\' ''\ _,~, "l, ,,#/ItI!

-, a:PT!O'KOVPOV XP00 I-lCXTOS: yta: T11V KOi\V\f'll TOOV 1ll\E1<TpIKOOV

A,O:,-, 1TTT] pCU'V •

,M'E'Gtx, 'YILt2 1:1)!" a'u'v't~PYJI(J'l1.' - T,p,6,q>ll~la Kat vspo.

-,P'oUx,C( xed 'KA'lvo"al<::E'Tr'O:,(j':Il'o(T'a.,

.... ' "" I '\" .. U' '.. ~ II' -',

J.II.EGtX YLCX TYlV GU'VEV'''',O'1] 0'1]1 ,prE 1:'1]" ,OAt T,l'K" ,',;I'UVICI.

,- "EvapO'010q>'OOIVQI 'n Tp',a,V'T,~faTIO'p, IJ& ecpeo'pl'lK:es' IlTra,T,a'p{:es,.

TO: &,VOOTEIP"(jJ 'Ta 7T'p'O, .. tfJeEU6'~c(,CiTS ylO: 'Tll,v' tTrO'~lK," l(alo,!l(o~

" ." .. '. " ... '., .

yeVE.l,QKlll evvrn plTl all, I~a:s crT'O: K:QT,a:<puYla.

T' ,'\ , '6 ' , _, ",. " ," . ::-.l,.. l'

0: Eq"l'O,.·,'I,a TPO'CPlPOOV Kal, VE'PI'OV 1Tp:STrE'l va E'TI"'CC,PKOVV ylQ ,1,',_,

70VAO:X1aT"OV' T)IIJSP':S) (1).

nlWi~' )Cell norre 8,& y'i'J'o,ulv' 01 ~'~AE"U1:'IC!iE,~ ftPO'ET'OLll'm· "lee; I "Orev ea: npo'KE1'T,(11l va clIP'x{a1j TI,6'i\ElJ'OIS'" ';1 Ku('ep,vT]OTJ, edt ,'8'0" 1T01,;a~ 'Tll,V ITo,i\171K:',;"A:fJvva Kat «(tiT 11, ,6'10: KO'A,E,a1J T'CV a"I.l,axo' FrrAllii,eu~ O"IJ'o IJE '1(·a,6s ,IlEao,. (Pa8'I,lo,GpUJ'vo" 'E'qllllJE,pf6,e,S, npO'K:llP,("~SIS KAn) _ Yla:, V'a. Aaf31J T'O: KC(,T'O(AA,,,Aa Jj,s'Tp"a '1T1p!OI'(JT'o:afas' 'T',OV 'I(,o:i 'OhOl1 'iJa!;l, _eel

, ' ,I: a'·' ,_,,~ " ~'.' - .' . , ." ~ .. - . .' a ~' ,.-

. rrpsrrst vc ,ETOllJ,aCr'.'ov:~e 01TGUS EI1TCXl-l.e (xVOOT,ep'oo yta vex CXIJUVvOiUIJi

alia KTVrrllv.'c('Ta TOV e,x6p,o,ii.

Elvcn 01.,1'1005- '1Tt6a:v'Q 6 TI'OAE'I:'OS va el<p_~15 &,1Tp···~··6IorrT"X. 'oTr6'TE "-,'-,;tI,

t" - tA _ . ~ ,I "i,ll. "

ea V1TCx'PX1J apK,ET'O'S 'Xp6vo,s YIO: V'C: avll1TAll,pd;lO"cuv,.e, T.lS TrPOE1:'Ol:lJa:crles

'l)a5·. ,IT'ft,V' 7r,ep'llTTu)all, la'VTne:XEl lJeyaivq '01llJaa{a Vl~ Slcrr11!IPliJlO'OCt'

" I' '\ \ " £l. I N' -"\ #><i ", ., ~ 'l. .L '

'T",V qlUXpOllllO: Kat 710, l1v'1KO !-las',. .I,a TI'O::IJE all,e'tTCU') vaCXVQ"u ,=ICI)la'i -.

'TO: KaS"K,OIV'TO: J.lCXS EKsi O'1T'OV 6,0: ~a,S EX1J IOP,ial1 itnoJA1TIK,,;"AIJ:uv'C( ,;, i va UTraK'O'VOO:IlE IJS crrpaT1Cl)TIK,1l nE16apixta CTT1S ,o,oll,y'i:es- 'T£'OO 8& :p:(i,)

.£:,1' . ,~; , M- '." 31 -.o.'!; ., \.', '\ e" ',J.

uIV'1J; aVT'1l9 , rove ,ST'al 'va ctlro"cpvY'OOIJ:E TT}V' (Tvyxv'a'f) Kal· ra Il1TOPIlC100Il,s

aVv'TO"lJa va, aUll1TAll!p"OOlaooIJEK:ai Tis E7\,Asi\f",e,lS 'Ila,)'. "Orev 11T'p,6tceITa',~' Ixia '1TIEIP10'xilTfii') XoopaS V"O: a.1fSlft:1116ij anc &.epo"Trlorp'It~", eTrf8e0T) 'II &~TrOI 'T'O: IPIC(,OI.Ev:s,pya: 'KOC'-cXA01'1TQ,; n nO'AIT'IKfJ "A~vvo:, a,a aru.lav, i ,,-,'-II,'_

vay·.· •. ···,I;P-1l0 ·y···tOt va: :fj.cxs '1Tp~,ole,t,60'1Tolfta"'I' v'a A,'Q,ClOOIJE TO: IJET,p~,a 1Tp,· ..• OCTTQ,CF','··Q .

_ ~ - _ I. II I 111111 ~ _' _I r I •

~

lAO'S·

To ,crij,JlCC TO'V' 'O"UV'ICl'y,e,pli),QU 6,,0: TIC' cX1<OUlaoops, alTO TIC IpaIBI6'6)1I'O~11 Tls' aSIPiiv'ss'" Tis 'K'C\)1600VO'KP'O,vO'"'i,E'S KA1T" elv'al SIS, l!t.A.Ao TO aTj"a: YIO: ¥qi1 a,ep,On""OPI1<'T) ,sTri'6eall 1(,01 aAA,o ylO: TO: P(X,SlEv'e!pYO:;K:aT,&:i\OITr'O('fI

"Orcv 'Tf,Sp,aaT}, 01 Kiv'SUV'OIS, TrelA I ''; 'nO'AI71'1(," "A,'lllW,a ell Pas ei,6Io'1TO'l1i'atJ iJlE 51C(,tpO"P,:STIKO aii(Ja OTt EAlli~EV 6 auvay:e:'p'Il'Os Klal T~& iJ.olv'o '1TP,E1TEI v,a i3'yOVIJ:E Q:,TI"'O' 'T'O 1<:'CXTaq>'vYl'O ~as', aAAoo'5 1Clv6'uveo'oulJ&.

(1) :I:Tqv IsA,j:,6a ,46 ava'cpep'OVTQ1T,a 'Tp,oqUiJ,CX 1TOV 1T':pa1til va: ,IX6lPEaTO 'KaTo:cpUyl0 Y'I!& ''';,V C1JVT~Ip'"a!~i ~UX5'

/'

TIL, npIE:n:'EL veX, H;cXVOUIP.'I, IOTICI,VI 1(J'l:I£c1vlla:uvlC(,YII'P,l'lI''iYii,. &E1P'lfll-

ft'01Pl')('iJ e:rcl,9£:G'1]"

{a. n"perrs:1 'Ilsaa aTa: 5' Tr'IPOOTCJ!7\ETrT'a TfjS 00, p as' 'v'a U1TOUIJS 1000~fCI KaT'a~

~u~"'Y····' ·····~'IO··· . iII",a- ·'1' v~'-a~'·· K-'"\·E·.-·:"I'a··-'I"·,,\,II'·~I',e "":"",1 Tr'lol.'p~;T- !-a·· '.' T- -0" ·V··'

~. " .. , .. " '. ..... 11"\,_.·,., .' __ .··1\ .". ' ... ' '¥J~~ I, II IV ,_' ..... _ 1 .. - ,_ .. '" •

·~~I3,.l:Ta ,5,1' (x,U,.-'IO: ,1\S",lrTIO:: Kat 1T'lplv Oi1TE,Q'aIO,vlJs:,tTTOKaTacp;Oylo nps1r&1 '~va' KAe,iawlJ:e ~T'01J 'yevlKlo ,SlaK:01T"Tll ~o(i V'E'P'OU, T,OV 1i?,-E:K7,p,t:KOU, 'T'OY 4'PlooIT'las:pio'u', 'Tlc(iK,CXAC?':P"llcp,ep, 'T'ov6:e:p'lJolai<p'OJva, l('ex,6'00,) 'Kai T'Cc' '1Tap,a6v'p,6- f,;uAA~a 'TOU larrl,T'I'O'U :Il'as.

~'y'. -Av !~p:ee,o,u',lJe ,aTo 15'IP',olJo, aTol urraI6Ip'o, KATr'. KCXTolPeUyoUIJ:E 'crTO . 'Tr' ,.. nt'Tl-~a- -iT- s 'po - '0:-' 'K-7,a--T- la-"mu:-',y~ ?I-',O-·I ~ a~l)~""'.l, '0- 'K<O" :~:a"'"\ ~. 1"'111' 'O'!, X···,I"":""p, '0'.. rrp 10' r 'Kl <a!''\ 'I flun ~,.1n"

I ,1'\ II! ,II""' _c;;, -- ':, .'- . ---'T- ,'" 11,-1\1\,· 1 .. -," " 1\1'\"11 ~I'\,- .....•... 'I",N .: ' U' · .. ·,).1\- T II! U!' G.\"""o\,'V

"I:"}., ~E"1'1! 'une - -,kp' X- -." T-O'T'S- ''''ITle'''m-~O''uue- I ~e"·, -'-::0" 1T'P""-"'':'''' -,- ~." ME"'~'a'mo~ va' . 'i' ~V~'a'"

"tut, U'-,'V" _ '~_I·,.I,'I" -, -,_ .• '~l~ TT _ ~ .. ' ~,_-, T-I ,_ ,_loawTI'O 'U'" '0 ,-V'_.'T') ~" eJr\e,~,·· ' .. -

~~~,o;ulJe 'T'O 'KE,<p,aAl pas',., -

]E'lx:ovICI ,5. Kti",lu,tP''l1 ,Cino '~'i);v EX'Pl1,'~1J "~ijj6J A~O,p,l:Kij,6 ,(3,,6p.(3cc1t;: eno, 'Gn'ri,I;8'lpo".

·S. "'A,J' o ,6'llY'oU IJs: C(,u'Tlo1<i,V'l1,'TO, 'TO :~y6:~,o"UlJeyip"y"Olpl,a' E~OO ern,,) T'IOV ;6lP,6~J,o 11 CfTalJ~a'T,o(;lJe, aT'flV 'aK,Pl1 'TOU IB1P6:I)OV Y'la:vcl IJti E'IJ1TIOI6i~cop,e Til,'v' KfvlTla'l1 TOOV 'O'X'tllJeXT'(-,)'V 'TO'U LTp,OTiO(; K:o:l. 'Tn,'S' n'OA.ITIKT1S" A.IJWl1S'"

. . . . . I. . . .. ..'\ -.'l. ' . . II .~:I . '. .' ,

~KlotTE:~"O:ltJ'OVlJe Kal Kal"\UrrTOIJ;OiC'TE: '01T,c.osel1T',a'~e, ,aVOOTe,poo

'8,. 1eTlcl 'niv laeplO1TOIPIKfI Erri6ealllf]lnO:Al,'TlKtl n,AIlV\Jla eo: a"p6:~ .~. 'T';V'

. ~ -/'. S:n, ~'O'U'~' In;"1I,fV' a-- Y'" ,-'~p,- I ~ ·0···· 'V-- K··.·-a-·· ·'I··T-· -,0' ~·e·~, o'rt~ ·.O~·. 1'1' uo ,'5'- ·6 ••• · ,~ orrs ·v',,,,,,:,,,·""Ir. ~ 'IE·" ,I'T"~ '1T-ep"~" ,(IOX"'/" '~Nt"

',1" I' l':t!! II 1..-- v'v _/ , C;;" '1""""" I, "-' . ' .. la:,', I\._~:. ',1_ \,o.i\ U I I '- ' .. v' \00I\I,.,..__ V' . '1111 c:; , .. 1_> ,I' I .~:"'"""'J

'Y"la: va ~"ol1I61ia'oo'lJe 'TOV'S 'Tpcru'lJaTi,;es,v'Cc' la'lf3u'aoo~e T'iS 'TNpKaiES -Kal. 'v,·a Sl'O'p·e,oola,oo:~;e TiS'TlI--l'I"es T'IOYPllYOPOOTEIP10YI,Q:'V'0:' ovv',eX'la6ij

c 7 "'K'a' iii, 'Cc Ip'Ya'a-'a

"111 1,,0011, i: " sovo , ., u,

Ked 'aUTO TrPE1T61V'O' 'y(v:e,-,a:1 eTIe'ITO:' &no Ka·ee auv'lay,epiJo. "EI-,aJ.v #t "O'II:IQ.I~"a· 'T'~i"TIO &TO.I.l~ .. ,5,E1.1' Trp.:·'e~'1T:EI 'va 1.,,-'y····· ..• ·O .•• · .. ,U~~,E ,a;JI1T,o' T'a"'i ;'\'!ai,:,T',a.-·., .... ,

- .' .' - III I t-'... 11""'11-" '. .! I - - - . - ~ R. ,II I, - - - . . ..... . - . . t-' , I ~ - . - -' ... ". It"'__

~,(ryla' ,Eal} ,6,EV' IJO:S :si,5'01T'OIt;ClJ 'n nO'AtL1K,,,IIA,IJUV'Q, Yl,QT:j IJTr'Onpe,i 'va 'tc:IV'SUVWIOO11J& '&::lJsaOO5' ,an-o' 'p,a61,ev.Elpl¥'O: 1(laT,aAol'rr,a.,.

-:Ea,v EKp'ayfl 'Q:,T'OLltt<,; ~,61Jf3,a' IQ'i"CPV16 I CliaT'lKa: Kat alrt',o, 'ea TO, ~&vTIA" CP;6'Q!VIJSa1T'Q 'Ti);v' EKTU'<pA:(,.l<TI:Kf) Aa:iJ"'+'11 , 1Tp'E'lTeIVa 1T_En'OOlJe

~ '~p"~ .. ~.! ,a·:-.iM1T,a·· •• ," K.'Crr'~' il'~II,l:, T" ,,0", ''''I'''if"p. - 10'·." . "","'I"·"TT- -0: ..•. , Tr'PI-'O~ '5,' ,"'\',1 'y., til ~,a- .···1 t,.I,a·l ," v.-u"\. "JlIJ',''''''\'IIS'-

- ,,,,' I.""'" u: I< _, '. ... 1_,_, , , . ""'" ..... !iij'_ Illl .. _ V ~ '. ..._. . ..... .. II II lit" II ir\, -' v' - Ir-.UI\''''T W'tI,1-"" .

2:6

r

:B:lx,o¥CI 7. 'K,tiAu''''ll '&n"o',,:'~iJ'''_: ExIPl1'~'l1 'Tij,e;: &~OI',IKfj~ 'l)(r~I8·-~'; .• ·'"l'O fSrt'(ll8:,poT'L 8&, 'Klcivwl"E, 10'T'iI'V IfJ''J,IL'c1,\lI!) Icr'U"(I'Y'EP,I',Q~ YilCi pCl,8LE,"'EIPY~-

" - '

U'M1:Cllo' '1IEN'

Al..,., ~ ~'. ,_. . .,- ., I _ ~.I'\A"

~,E,lJeTs ,5',EV' elval 8vvaTov 'Via YV(A)iP"'~,OOIJ:e ".O"TE a,a 1l'0:'S" 1Tploa~a-

.,. "'~ , "", ~ .'~'\ 1::'",. .. - - ,:..-. ,

nOW T'a IpCC'utevepy'C( K'O:Tal'\OI,Tr'Or, srrsion u,:EV' J.lTr'OpCIVIJE, 'Ou:'IE va: T'·

al,aSaveO'U',IJE K,oi axs,6,ov QIUTE v'a 'Ta: iSovlJ,e.

M- - " . ..1 ·n· ',., . .'\i~ '''A·· . c. v" - . ttl '. .." - .' .. ~-''l - .. -

OIVOIV '11 ,101\l,TIKTl, "illvva E'XE,'I, OTI(',J,S E:l1T'O(IJ,e:" p'O:lo'101'\Joyl~;,

olp,y,ava IJ:E, T'C: ,onoi:a ,Q,VaKaAVTr,El nov' V1TO:PX,El, 'p"a'Oll,EvepYSla, Trlapal()oAo;v6eiTtiv 'Tro'pe:'{a T'OO'V' p,O(,6lE'V:Epy'OO;V' 'KaT CXA'O I,TrIOOI'V' 'Kat aUT';, erm:lJ6tvrtl· 'TC'V lauv,ay····.·.··E,P':IJ'Q,. 'E"C(v' o K1V'!O"UVOS elv'a1 ao r:'a,p"_' IIOS.·· KO'I 01T&p·~.-e

- II I III,il , ' _ I~ . , I 1'\

1Tsp'l'6'OOP'I'Q XpOVO'V, ea l.u5:,S' :EiI60'",ol1.f]la~ 1i 'TT'O'A,1,711(,1l, JfA:Il'uvo VIO' I):ETO'

'k,IV'l1e'loij~;e Q,1T'IO' TIC: O'Ul'TtO 'I;J'OS as (J:sIP111 nov' ,8,0: 'Ilal) ,o~p,ia1Q, aUTTJ., "E,en,

S····,l..,. '.,' I '\ , ,f e···· ", 'it - e'~' _". 11

'~~ll' 'V1T,apX,TJ 'XpOV'OS 'Yl'O 'llETOt<'IV'lll'cr", '"'ro,'TE "(X' vrrox,p"e'OOi~'O'U:JJ:e' va: 1TpO-

~, . 6= ,_ \\ "" E·l'··· 1\ ,tt 'fl. .. - _. , -- ,

CPUi\ax", 'OV:(U.E 100To'K:aTa<pvyla IJOS., ,'·,val <p'CXV',EIP'Q QT'1 OT'OV' al1plJ:vlJ "

ovvay,ep'IJCS S,EV 'ea 7TpOI7\o:'(300:IJE 'v'C: 1To:'p"(jJIIJ,e 1J,'O:I~'i Ilas o~l,a l(at1a<pI':-y's,a ,'0: 'irlp6yllaTa TO: Q'1T,Q,i'o:: 610: III as' IE'iva:1 aTr'arP'O:("T''l,Tla' Yla va 1",a'oo':IlE' olao 'X'POIV'O V7TIOXP,E,OO"eIO(;IlE va; llEfv,ool'IJIE: as au-ra, O'OlTO'i'oS IllTOP' v,a e:tv,al. 2 xed '3 il,ll:e:'pIES ill xed I..U~XP'I 16'(,'10 ,e(3 ,O,o'l).cX6,es.,

r"I'e: 'T'IOV' :;\Oly'o aUTO 1T1P.,E'1T:EI Via cp,povTiaoo~E 'v'a IJST,acpep- _ T'O:' avay~~' ""Kal,a ,E:m,08lO:: aTO 'K!CXTIO'(hVY""lO 'lJas '1T'OAV Trp,lv' '0T):",O:1l11- -

I 'TT _. _'_

- - - "'1_

Y'E" ·PIIIIOS:"

,- .II~" 1_ .. ,

-T':a'- aWIVp·la·,'T1l'-·';"T' a-< 'e·,mIO"~I",a········. 'Y'.'I'i,O'\ T' '01 'K-"a~"''''''a-:mrvy' "10'-:" ,E-'I"'\I' ·,a-·,'II !

, " .. '. ., J . U', . '.' " '.' 1_- .IT - U I. '., I , I... '.' , ," - .'. 'T' _ ' .. ..·_1...

Q. ,ITPOOI(J,laT,a, JJa~'lA,6:'pla, I<:OIVI3,E,p'Te:s., p,. T:p,a,ll,e~,lla" Ka:p:EKAeS.

27

y. ,P:aSI'16cplCA)v'o Tpav'~fcrTOPI, ,E<peSI!p'IK,ES ~1Tcrra'pies xed ,oo'POi\6Y'IOI.

,,' • 'H· ''''~'''P'l'I(O''1 m"a··.~:·.-K·O' n'1T~'a···.···P··'l;'E-:~ Im~'V'IO'-IV"-. a.·.iTI·I'I'p'·······T. 'a--

.:_.. - n,GI'I1 - -' - T' '-' ~,I \oA; " ',- ,--), T"-'''''' -" '.." ,- . ..'

'&:.' M,'f,a ,1J1TaT,apia Yl,Q: V'IO: EXOlIJE. peii:(Ja Yla <p,0071'(11-10' (ea,v Jj,1TIO!P'OVIJS'),.

,. n'letta "'ax aipl"a, 'IT"Il pIOIVVlO:, KQTa,apoi\es" TaaYlsp,a:K,.A.1T' •

.

- 'T--JIW.. - ..- " 1-' 4,-1, . -, - - " " .. .,', - " '5: 'II, .. 5' .' .'. .~ ,"l ,I

11!., '-' 'pw'rI,:lJa Yla' -,,'- - 11: I)EP'ES' Q,1!""o' aVT'C: 1TOV u'EV1T'CC, - 'c(lVOUV' IO:~t\Ol00at1

'Ie,al, Tra'pa'aKSua~,o'v'Tal ,S(}'K'OA,a, 511:A'CXO'l) ~'" pes 'irplo<pe's, 1T,oAAes 'Ko,vae,p:~-:eS'1 'Trla:e 1,IlQI6, 1 c, qJ'p'l,ya,v"IES 1<0:1 c'}\J:t. ,auT'la TU'A,I,Y"IJE'v'a as 'nA,aa'T1Kes :- aKO'u:k\SS' I<:al Ilea-a: 'ae Kl[3ooTla il crup"T,ap"a ,ctv \rrra'pIX,ouv'.

8,. N:epo 1T,oJaI.IlO' YIO: 14 1i",s:lps's O'S, S,oxeia 1TAo:aT'lKO: '~ a~' yvO:Al,VES:

CP"'I-"~''''e;5'- I(·a······l·- ,a-,l, ICI.":a·· .• P .• ,e~'!'l-,,.,, 1<·······'~:e~I'~,)y 'Y·····"la'~ 1T""v":a,.· '11110 ..•• II'~ a·~'v·cx·.· .• '~.·o····,::-Y········l'ICX~' '2'CC' 5·.·', K'I'~a~ . un i' .'. . .I. ,t, f"I'" _,1\ ~ _1\,· ,\J ,l, \.A. . .' ".' - ,1\ . ..' I, ,t" - t"'G, ....,. _I'\:_ .' .,., _, . - ,', . . ,1\"

-1C&fie ~IIIJ~'P- a Y:.···· 'I,a: J(',ae,e: aTO fj!O.

IIII I 1_ -

iK'··.·.I·A~~¥P'l,O··.·. ,~ a·· .. ·,'~'t'~16·····.·.·.1,O-· 'lIe ma-p·.····,.'a· •. ·.···.'I"E-'UT'·-· "l·~'K··.·O:', ·U·c'~l'K:IO",

• ' '.'1:-''''''' I - - .111 .. '!l;.,.oI\~f\. . '._: . I - 11'""'- T···, r- ~,f'\! ..... .' .' /'\, '-' "- '.

1(. l\acTrlxwla: 'y'avTl,a K,Ia) na'povTal'cx, '&:O'I'&~lpOX,O:, 1T,P'OIOi',oo1Ti,S:es. ).. :B:',~:i\la' K!al l!t.A.AQ' IlE;aa ,+,uX,ay'looY'iaS KaS,ooS' 'Kai '1Ta'I'yv"io'la: Yla: '.6: TraISl'O:.

p. 6oxei,Q &TI"OP"p'll~urroo,v'", xed ,a,,05,e,u,aeoos' :IJ,ea"O( xed e~,ool 'O:1T"O TIC>

"#¥f!r.~m{1V10··· '. II .;i ·K·· - I~~"-U" ",. 'I I la" :T· 0:' la~'a: '~,e":aTl K""/l" a·1T-o.·····:a- I-It .'n~'l- 'K,~'a~ ,-

"",,,"'_"T'" " . - ' t: ,-'-"\- I"""I~" I -., _.' t". "'. '.' I, '-' Vti, ,. . I~·' I, 1 ,-.,

-n l. ,-, ,.-:,'

v. .' .rTO":t:,TES, a'CXTrOVV1" xapT'J, Ka6cxipIIOT11T'O'S'.,

DpOE~'O 'I',Cl'CJ',('E;: OlE, 'ftE,P' ['ft1:(t)a~ &plcc,'Wla'ICI),~,.

,ITi)'v' 1T;Ep('1T""~aTl 'K,'aTa ~l)IV ,o1r'o,i,a: 1i ,Kv'(3'E'PV11'all cX1Tocpaa'fa1l, Via'

11",,"""''I:,·.~,tTn 'T' -0·' u-"-s·· 'K' cere ~', Il'I~'1(- . ·'O·'U· . ··5···· 111'1- a!""':'s- "'--0"" 'e' -,I",·'"\S~' 'Tr' --':,0: ··,v" - ,~,"8···.······"x· -'e· rrcn "Ia' ", 'e" :r:·v'a·.··'-

.... ' • ":1'11,." 111- '\I . I ' '.. . \",A 1&, .' _, ., . . _ _ ...,.."_ '.' .. _ ./\ -'''''''''' ." .'_- c; 111 .. t: _ <, ~v, _- L, / '.,'

crt'DX',OS 'T'OV :ex9p'o,v, ol 'O"1TO,j'O", ,S'EV' Epy'al~oVTal Kai elv'O::1 avf.'Kav,ol (ytpol 6a8&yeis, 1TQ',6'lCc' _K.'i\,.1T'.), OTrIOOS 1<cxl aT1l,'v ~e,pi'l~'oo'all,_'Tro'O' 0:1 Kd~OI'KOI IlJlaS' TrSPJI0XTl,) ,eIval ,avcXyK1l Via IJET'aKIV1i1610VV Yla va' awe>',:(,yOW' 1,-& paS'I:eV'E,ip¥'Q KaTai\oITrQ', 'i) 110A1Tl'Kll • A,:l).v\J,a: :&:I,,50'Trol,e'i _11& 'vp _.6'TQi1Ilaa&ij, 6 1Tj\l1eV'a':~6:s. '9,tlKaB'opiO'"ij, '1Toi,o! ea' lleT'aK1VllI8,ou'v', ail TrC:lo IJE'P'OS' 6'0: p.E,T'!a,~o(i\1,., T'C: IJE,T'acp·Q"p'lKa IJE,a,a" 'T'OV'S 'X,cb'pov'S 11'OIV . ~.:_ yfVIJ ill - ETrll3f~a'al1" ni'v oo:p:a Kq;i la' SPO'lJoi\,6Y'la.

IOP,<ploova pe 'T'is o,6'11Iyi:es 'T11S, &a S'T:OI'llaaoolls laTJiV Tr,e:pi'1TTIOOI0T) '.~i 'Ta TrlO la-rrapa'ITT)rT'CX ej'S'l1 a:e 'Tpotpl,lla" p,o.{jxa: M:IV'O'aKE1T,6:crpa,.a: '1C:.').".'1T. xed 'T'C! 6'lTlo'ia 1T"P'STr,S:l, va: T'o'Tr'o'6sT'1l6oiiv as (3,aA'I,'Tae,15 ,- I a&KKous' K:al va: Ta IJETlacp'E'p,oolle-crro, O'l1l:ll,e.i'o nov ea 'yf'v1JiJ: E,1Tii3'i~,aaTJ;·.,

ITOi\, 'T,onOI IT'O'U ,6,0: :1J6Taq>epI6o'\JIJ! aa IJ,CiS 'lrrr'Ol6,E1X6ovv 101 'Yrrnpsoles' no7\,I,Tl,Kfj's ",A'IlQV'll'S TrOll ,6,0; CP'Plo:vTflao:uv YIO:: Tliv laTsyaall 'Kat, m:p,18dA:'fI'i1 Il,as •

.. '.·'ILX.~ ,clx,6p,'1~ x,p'iJ'crL'l'e,,~ O,8VJ:y,(,'8'';. npms:1 V'la yvoop'~loolJe O'T!::

II., ·:E~ Ix,OOlJe a-rrOIJ,'CQ(,P"W'E,1 'T'CX eCi'q>AeKTa OA1Ka Q:,Tr"OI T'IO' a'1l'fTI lJ,as _ ;. :pl;l«Xl- anal 'TrpJ' Ta'p,aTcr,ex p,asa'! 1ru'pl'i<a~ie:s nov aa &VD:'¥Ow

28

I I ,

'~'-I _,.'10 Tt')v ,gKIPT1,~,ll, 'TfjS ,~61IJl3a'S' 66:: e'i~v:al rro'7\:u . j\,lycll'TE,P,E$'. T:o i'B,'i'o, ,SCI yf'vg: 6Crv EXOOIJE ,00a~,e,aTooaEl 'T'O: T~~a:1l1a', 51,OT', T'Cc &(j~eaTUl"JJ.E,va, 7~a;.. ilia ApTro81~ouv' 'TIC 1J"eyaAlrrepo IJEp'OS aTrIQ 'T'O 'KVilJa Tils'eSIPIJOTllTOS'

"J..., ".,rij '1ILa~ 'a~' xed V-' _,'~, 'a~' 'iIII,1'a:"lun m.r·"T-l'E\'S-' (1)·."

-_ Q, 1f'A 1_' I ,_, .... ~ I, ,. ,J"\_ ~ aI< """" v' T .I~.' 'T\AJ' I - I -, .' > : •

!~;,. c:,~ i\:6:IJ~ 100TrO' 'Tn:V :EKIPll;~T], 'Tfi'5 ,aiioP;1,KfjS' ~,,61J'i~O(S, :sTvO:'1 1TOAAes CPIOpis' l,oxvp6Tepl1i Ot1T'O pro q>ClS TOV ';A'iou' xed '6a: 1i"aS TU'tpAOOOll Y'IO: 6;PK&TO XPOVllKO 81'O:'O"TT]IlO: em1 j3i\,S'1TOU'Il,E lTP'O',S 'TO Oi")IJ,eio 7iis ~:' 'IP'" ~'S:E:CI)5",iP

-- _I lil':l ' ,"

Y'., Tal vepa 'Tr'OV sIval ere cl,KOD\vTrT:es SE~'OaJe'V'ES'1 nTly,a81,O: KaiA,{Il,VES ,. ~Ival hr'l'Klv,S;uv',o, Ylar'l. a'a EX'O'VV 'Treael :(lea'cx 'KaTaJ\'orTra, ,EVOO' ~ro T'pex'OUIJEV'O alTO lTT),yi) ,elvat aKl,VQVV'O.

IS. T,o VSIPOI o'Tav' pro ''P1ATpa,pOOlJs T]I TO atpiaOO,IlS vaKCXTa,aTaA,a~" (KcrT,otKa6'fla'l) KOA,6:" 'IJ'TrOpo.{j~,e 'XOOlplS aO,(3a:IPo K(,VOUVO Via 7'0' '1TIIO(ilJs.

,3:.. T:ove:po 1T'O'V ~'!p'iaKe,Tal 0710 K(XA'Op'!'q>sp, aTe)'\] 6eplJoa{<p(uVCX, K'O:I, 710 ',-,ilCTU'C T'OOV' IO"OOA,T)V'OO'V' iOU O"I,[l'TIOV :lJ.as ea, sIval, 1TO,7\:UTtl,J,Q Yla: T'f]V

r" .. "tA-1 iIQ, .• r !1"T""F,.l. v,~.··." ,y'(h'u'y·.,"-l'O' .. , r'-'Il·, 'CX-·U-'T-O'" ''''T'p,''ETfIEl- v,cx",.' K-A,e--"Lt-a-oo.I,.,',e' 'TO'V-~5' 61'i"V-,

"~I il P'" ;, V iii, U n,\oA," '~'T "'-. " ,,_, - ' ,. ii, I, .,' - .,', '--' ,', to'" _ . ' __ u.;

Karnes -rrpiv &lTfOVIJE aTO KQTacpvytO, Y10: va 1.1'1) aVaKcnEvETOO IlE TO 'II'~PO T'OU' uS1IPayooye,{ov TIOU i,crc.us slvcn ~,oAv;cr~e,vo,.

~r' 'n';' 'I' ·L". {S:' \ " ~ ,''II, " -, _ _ - \\ :n _ . ,_ -- ,.' "

". ' i'p,:.l1 tlvO';,:O'UIJE '~l5 KOlv,a,ep'tJE') xcn 'Ta 'i<'OVT'lc( TIOV :EX,OVV llsaa T:a,

,-p6cpl,lJlX, np,sn,EI v',a TO: K,o:ea:pf~oo(J,E Ko:i\a: an)1 ~§oo" va . S'IIc:,'XVloo'~e,

'-fill" - IJOAVa~~,VTJ a~6'Vl1 TrOV IIlTI"OI,p:ei va:unO:pX''ij.'To, 'iOIO K:a,VOV'l.leKai,

"y"I&: l..a S,OX,SJ'IC(, T'O(j 'v:e:po'v,. -

q. np~,1TE1 v,a YVCA)pi"oo!ll,e, OTI T'CI vepb 'K,al 'Ta: 'T"p,OCPI,IIjCX,. 'Tr'O~ (3'p,e,Sn'aav II~Q), &Tro TiJI\1' ZOOV'f! 'Tro,l' lao13o'p'oov 1<aT!O:IO'TPOCP1OO\1, ,S,E\) 6,0: slva'i E1T'I.dv8w,. 6001 (3el3a1(x 8ev l.1oAuv6ouv a1To pCX61Evspya ll(CX'TaAOI1l'CX. ",E'1Tf!Di]'S' 0:1 '1Ta,~',6:T.,e'5'1 'TIC: K,pe,1l1l0ola, T;a K(Xp'O'Ta Kat Tee: ocrn"plcx' :eCw' KQ-' 8ap.a600v Kat 1TAv60iiv KaAa Ked (3yiJ 1;' ,]I,ov80: TOUS Bev eivcxl S1Tl-

lC'f,v,Suva. _.

'-QllJo'ICOS Tee CPP'OUT'O:: 'pET'e: Tt;v a:<paip,eal1l '-rtlS 'P'Aov,6,as il, &pKETo'vrra~ 'XO,US q\'Ol'V, Kai'TCI:KAEICTTCc i\ax'cxv"LK,cX :lleTO: Tf}V acp,a:i,ps;al1 TrOAAoovetoo'cn:pIKlbv 'cpOAACOl1 T',OO'V Kcxl ""0 1I"'AVO"lllo, 610: elva,l Q:,KivSivva:.

-", f'olyCCAcc: xed T'O' Kp,ea.s T'OO'V - '&>100111 Tr'O'O 'TPStpOVTCXl IlS _!Iploq>',es .. Illoi\vI ;P'VES pe paS'IEvepya KaTaA,o'l'Tr',a", 'aa e.lv!Ql ,ETrlKi,vB:uva:,. rl'cl' va ei':llaaTE

.' .' · ',aCt OTI 5i11 K1VSWeUoVj.lS va 1,10AU116oii~e Crno Ta TpocpllJa, Trpi-

1rE:1 vCl:.AAE,YXE,Ta.'t 'Ii, pa8t,Svepysl;.,a T10VS'. -

"-". npm!1 va ,EXCL"'lJS, Orr' O\fJ'lli Illas OTt TJ: ~,OOT) 1fO~Ai\OO'\1 &,.OIJOOV ae Eva

"'~t' ... uy- '-,~, '~\I'O, .. I ,--1-· I!i'f'l"'I 0::-'1'\'" ,~C' .,,_c 'I' 'Ie'p' ·s'· s' .' ,6' •... ·a',-, '1T' ,a' ~ ······P-':I'O-Iu',a, :1- cx";7_ n ~,u'a'K-O:· ... ,"\ ·f,: CS----'·· rl:; ·a-'v-:tT~'

I'i,,*,, .. w'> . ,I:~ ~ L _ In 1\1'\f;;, ':I' t"" , , :,' . _ ,_, .. .. .. _ .- _ . ,'"' .'1.11 U _.. . 1\, c;_.. ., '_ .... .. ' I U

_ .. Z-.. -..l.. u-!l! . - . \ - c, ."\ ' 1" ... t I' '\ e ·0 -.- - _l , t ex'· IIt:le' , a·l T- ~ 'u' r £:"'1 '"lOU

1rP_;llEI, IQ ~Ugt::\1las V'C( 01T/\1~,eTal I~,e U1T-'IlOVll,v'" oepsrc .0 ,~ WV\ ',5"

11& sIva I, ,CtvEKTI1(,'O,S xed v:'O: '1TSP'l:0iPI,'tI ,.15 E~'16v~ie:5 TO'U.

',:1') T~ T~:all,I,a: sa, Ocr I}{o',uv auatrsl 6K61Ja, Sl,6T't 'TIC' J(,v,pa 1"OU Q:,ipos Ip,x,rra:1 IJET~: 1"0 'kU:p,a: TqlS 8epl1oTrrros.

I. /JAne TO KaTCXq.QYIO nps1TSt VO: Exoo~e awexfi braq>1]! ~,e "[1;'11 UOA1- TIK11 "AIJUVCXIJETO Pa81o,cpOOVO ytlCx va, O:KOVIJS I Tis o8T)yisS T115, " kat va "",; (3yaiVOOJ.lE e~oo aTIlt miTO ECw Sev uapOOI;IJSEVTOAf1 O:'JToaVrn .. /JEavDlJoos 1I.oy'tl aa~ccp;;s d:VeXyK11S vnoxpeoo(}ouJj,e va J3yOUIJE, 'TOTe nps1TEl 'va: 1~,op,Ea"'JlJe, npOI,(7TtaTEVl"I1<T]: Sv'ou'lJ,ocaia Ylla Ta-KcrraAor-r;,a,.,

·'0···· .' . . ~ - -, - ." . -- - 1'- - " e'" '"l ." -"_' ,~ I

··· .. 'TOV '((11"01 _lJoJ'\'lI'la'IJEvll 'rreploXll '-E/\,OO~U::. via IJTI'O'U'IJE, aT'o:K'a:To,<p:U'_·

Y"LO'1T'!p'OO:Tot I&Ai\,a~o'U'IIJE ploGXa Kai Kaecxpf~O'UlJle K:O!'A,a "'Q 1',a1T'OU'T'lj~la

.~ . . ..' '.. . ..' .- .....,. , . . '. . ' . . ... , .. ' - .... ...1 . .... . . -

,(J:as 'Kal llETIC[ TrIO:',IJE O"TOKQT"Clq>UY1,IO.

K -. fuel TO a~vcnlJo TooV 7rupl(,aiGSv a-nivo:pxli TauS, 1TpihrEI va ~EpOOIJ,S

1, ,C~ :s: ,.."

'~O::l 'T'C(' e~l1S::

('11-' )~.. M" ~-'-. " -(3'" -[ - - '. _'It .. - ~, .: ,::I\II"~! A" ,

.,,' I"~' I_,,'_" ,: I ·,::_. __ ""11:', ,'I 1':":'1'-:'-.:' "-'.",'-',-:":, 'r __ II: ~ ,'-","1':'" ,'~ ,'::._ .. ,'1 - I-II "1', ," ..... _".'·_·';-·!',,-'I",\,,-_r,., .:_' i-_I---=- -I __ -_' ',''-:_' :'__-.'.'I:~-"-I .. '_ ,L

_ .... _ .~. -. _,E TO VE1PO 0" __ T)lvou~e Tll ,(uTI,a: nov ,aVQqJE ae, errllTa, XO:,P'T1CX"

'ue" ,-,.' "'~'I 1- . - - ,'I"'¥' 'v"l, -IT. /'T'-. 'S-'p.·-. ·"·e. ~I)., -:,t~'"l '-'K:'-

' ... rpa,v' lJ,aT\ooo\, 1"./\ , __ .. vT_ ""~ V,/'\,I_, _,a.

(2') T:~lv' tpooTI"a' TIOV &vIO:I~e IJ:E uyplasu<pi\E:KT'CC UJ\I,KCc (1TIE7:pEAal,:o,~ J3iEv~i:l1ll, 1\a51; O,iV,oi1Tv:e,U',lJa KA1r,.) 6,,0: KQ'i\:eaOOIJE' 'TO TT'up,o,a,~,:eaTl,J(b Iuv',epy,E'io 'va 'T'f),V oJ~rna1J1 lJe:eI6'I'KIO:US' Tru':p'oaJjeaTt;pes, 'YlaTI ,,0. '\I,epo, 'Tilv lJe:yai\cOlv'e'~ &v'Tlva 'T'ilv cr,~'~V'Tll'. AUTEs 'Ti,snvp1<::ai's's Tr'Oi\J' S'EV IlTI"O'POVJIE e, is va' Tis ,a'i31i:(j'OO~E, 71s' '1TEPlO:p,i~bU'll)ie IP"i'X'VOiVT'Ol)

a'Utl':O'... 'O"T'O:KTn., 1'.' Tls.··· ~a'i\U\1TT'OU'fJe IJ:e KOUIr:l .. ,.~··,ep-Tes·· - KA1T' -

-~II:-"I ~ II '1111 "_' --' .. - - - .' - - toA- t". ,. ItJ - ',: ---- - ..•

(,31)~,1 ,rIO: Tl,s 1TVipL-Kaies Tr'OIU &VO:~J.,J·.av as IIJ1'lj,X··· ••••• • •. ·O:v,ss' ~:I K:a'A'WI,61a IJE

.' '.', - 'T 11·.··,- ',I -

T]A:eK,Tlp'IKIQ! IpeU;J'O:" oeViX,Pll. CJ1Jl'O'1T'OIO,V],.U:ll:epO, StO:T'l K't vSu'veVO'VI..lEVa

Tra800IJ;E 1illeKTpIOITrA,,,~'ila'. -

A 1<' ''tJ . ."'. \ . '. . S···· - . . ''10 . . " . - . :1.- ~

_ ,.~ '--.- Tl5 TrVp'KalS:S 1f'pOaTra--'outJ~!e v'a i'IS- lTOIJ!ollJooa'OJlJe, alqlnov 1TpUJTlct

KOllV'OV:IJS T'O: KCCA"oo,Slla Il;E qJ'Q'J\iOl TI10U ,EXEI :IJO'V'Ul'T'IKtl AaJ3i) '.

(4) "E'1T,elS" 1J1rlo'pe,t' va K'(:tT'aaTp"cxcplij 'TO 8iK,TU'O 6:Sp,:eu'ae,C1)'S aTrOTOU$, J3o~,l3a'p,Sia~,ovs, 1~rp'ETrel 'va ~il.aTtlPoGr:IJE 'TIcivTOIT,E VEPO lae ,ale~aIJ6Ves il

~ .. . -'.7, - .. .10:" 'V' ~'~-1, , IJ},X'" ;,., i ~e 'KOV" ---a~' Tr"Y' . 'a" "~ 1 'TE,TrO"rra :tl_, !/u2:v' E_. w~- ....••..•. ,.'T __ , - _ --~ I, .. - U ,'"

X''U'''ft··I· ·KE····: '!111:1;!"1 D' 'O-AE·· - c-. '··ITrEl'''l'I O· ,,"'C"'IE:-'!III'

~ .nLYAll - ' .. - ' .. II . 1- '.1"11'_- 1-1111. -~r6!I .. _ .. 1 L& ~~. II1iIii

"OTTUlS &va,~pa;lJe, Eva Cmo To:o1TAa PO:~lKils xcrrcxO'Tpoq>fis elvaL oi X,1l1:lllKe,'5 n,olj\;S:llIKES' Ouaies (x.'n'.o'.) Tr'OU' O:Tf'O:KctAoV'VT'O'l ,ovv'ti,'8,oos, n,O,A.E,M:IKA, ,A.E,PIA.

TO: nO'I\EMIKAAEPIA E,Iv"O:'1 iKavavCt 'lTP:QI'KaAs1ao;vv TO'V e,&~, vecro TOU ,av·6poo.Trou, T!O'V TPCCUIJ;QTJ"t;r,lJo 1i E:pc61alllo''T'O'UKOd ";,, lJeloo,-

N c" . .'- . - , -- -.v

011 'T11'S' I,KOOJ'O:Tll'T'OS TO __

'TI,oAEIJIKa: aep'u:x EX~Pl1iQiI~,OTIIOII,1ilell!,a'av KCXTeX 'TOll A' rraY'K,ca',lJlo) Troi\elJlol '&,"-01 'T'O'V5 replJccv'o;u,) K~a:l r&AAOV5' liJE rrap,a' Tr'OA:V Icr,oi3o:pa ,&rroTsAeo",-"QT1a. ·,As lal1IJE'I'ooiOij, OT'l oi ,a1TooAE1,E5 il,aav TPO:llaKT1KeS. M6v,ov o:rr,ol 'Ta K!cru'lcrrl'~a asp"o: 'T'E,TpaKOaU3S XIAl6:6es ave'p'OO'lTOI !13pfj,_, '1(;001' 'TOV 6'(rLl(l,T'O.

"A- , ~" ,,, . . ··i - .• ' ''\ ~ - - - -- . 'L, . ::p' - - . -~-,'-

_········~,Tr· 'auTa 1tO'U exouv !X'Pll1l 0-1 1.1,0"11"'01'11 'I(:a;. al\l\a .1T!O'U ,avSK.u.t\:U-

,e"crav &pyonpa 81a6ahouv lJEyclAa ecrroSslJaTa .... CJ'1]lJEpa Kalal. Sub

3,0

"eyeXAOt O'Vvo:cnrtapol xed Bw IJ:1TOPOUIlE veX &7roKAelaoolJE TO, EvBex6 ... SlEV'O 7;;,'5 XP11la11J!OITr,ol1i,aeoo,s ~,oov a,e Eva lJeAAovTI:KOI Tf'o!j\s,lJo., rl"e:: TOI\} .' ,ayo . cruTO II ITo~1T1K1i ... AlJvva \nroxpeoincxL va lTPOTrCXPCXO"KSVcX011 iOIVII1A,IlQ){'o nA1l6vCfIJ,Q &~n-O 'T'IOI11 'Ka'lpo, Tii's ,eipfJ,V'l1S ooaT,e: v'la ,IJTr:Opiij va:: civTI 'pe,T'IOOTfia1J, 'Kat crUTO,V T'IOiV' IJEyaA,O Ki"vS;uvo Tr'O'U T'OV' arrS1Aei • . .;, T 0:_ 'Trlo~,e::p'IKa o:eplla elva I, ,as IJOP''P~, ~Epela'l oy'pa: K'al, as'p'lo

te'al OC IX· 6p t, - S··" -- a' ." l U .- 1,· J.. ' ,. ~ I 1 t:l' ~ 1. '- '_' 'I I' e-_"'-'CS-a_ T_~, P'lT 1:1 us .'l?'OO1T'lallu. CXTCO ,aep01TI\av'o", IJE p'O'Il,t""ES" IJ.

~I"i\llJJ,aTO: 1TVP'0j3'OA1KOV" IlE OA,IJ,IOVS', ,llS 'POiU1(E,T,es Kal clK'O';(J'l1l ;IJE X,El:POtJ3ol-lpfoes.

. T a ~O'AelJlKa &e:'pla o:v&1\,lo'ya IJE, 'T~V S'P'O:lall, 'TOVS aTOl}' ,6py,avl:-

.., ~--". 6 " ," -

:.aIIJO TO'V av} ipOO1TOU' 'ICaT'aT:o::a,aOIV'T'c(I, ,:

a. • A'CJ"CPUX'T:LXci:: AUTa Trploa(3lcXAAouv T'C Q'va,TI'v:eVO'T'I,KO aVaTl1lJ.;ul,. ~,. TO~lKa,: IT ploal~I&AAovv' TOV' cllpyav"la~~U7) KaT'a 'T'P'Oi1TO TrOV 1TapelJ~ ;'TroS",~ET',a,l, 1i :IJETCtICPO'P,Q 'To(i o'~ivy'6vo;u 'O"TO'U'S; i,aTOllrS TOU a'OO'llat,OS

y.. KClUG'lil'KlcI:: Tl pOI~aAoiivl EyKa6:lJaT,a laTO' S,ep'lla Kale,iOTrv'soJj.6va: 1T'poa,l3,aA7\,QVV T"O ,av'aTrVe,U,aT1Ko cnJcn:1l pa:

'_. • AipLCI ""EU'Pro,,: n'p,oa~aA,Alo'UV 'TO'V QIIP'yav"lIO'"I--UJI T'OV' CwepOOTrOU 'K,a'710:' T'P'01TO' TrIOU Ka,TaaTpe~ie,Tal, ''; l,a,oIPp,orria I~ETla~v To:(i 'OVIJ,Tro:6'1-Tl,'~OO xed 1Taplaav~Tra&rrrll(,OV' auo-rfu.u:rros.

e, ·,E~E1:lXfi,: Inp'01<a"AOUl1' ,i3'fixa "al T'lclCTilI 1TpOS EI)6TO',.

,l;. 4tJ,xpUIYIOVU:: n p'Ol(iaA,IO'U'V Elpe,el,OIJ,C, T'OOV ,~:a,Tlloovi 'Koi E1TfIlO'VO

- . . -- -,'-

. oocPUp:p,ola.

IE·'" " JJE e· £'.1' '\" . 'l ,. . . . "

11. .LpEula~ll'K,ec: ·,!pe,- .i~,OUV 'T'CX' :I-U%TlCC Ka: TO CC\l'lalTVEV'aTIKiQ lavaTlllJa.

i _'. NEIE~ ',~ I.~_, •. I' • 'ETrl,S:El,Kvv:e-ra'l TO: ITeAeVTaia' X"p'OVla: EVI61Cl€pEIP'OIV' Yla ,.1'5' ou,ai"e,s aUTe:s' ol,oTroie,5 EV'ElpyouV' :IJOV'OV 1TO:lplOal:I~6: ,aT'o'\J"5' 1&\1'- 8P'OOI'TrOV5 Kial 'T:O:1I15 a<p'a:lp'O'l/V' 'niv' S;vvia,Tcrr11T'CX BI:p,~ae(jJS.,.

"ATrOI OA,a la' av'oo~poon'O,AeIJJKla laepla, e,Ksiv"a 1TOQ' elval S1T1K'iv,S,uv,a xed 'vrrapxe'l TICI ,Ev,Sex6:IJS,\I"oveX' XP'l1,aIIlO1ToI116olull :el'val Ta laa<pu'-' KTI:I(,a, Tlel, TIOI~IKa, Tl,a KrauaT'I,K,Q: K,a!. 'T'el aeplQ 'veupoo:v.

lIEPlI',PA'IZtB RAI' ANAADH' TON AIIOTE:AE- - '~'ATnN TSl'N' I·-O',AEMI~ KO'K ,AE,P'ION--II'PO:E:TAEIA,.,

'AGcp'U'K'1:'IX"ti.,

-.A'Cf'cpUKT1Ka: aEp"la EX'P1lC1I'1l01TO"I,ne'TJ,a',001 YIICt 1TP'OOT" 'P,ol'p,a a1llo' "TOUs replJCWo.Us Kerr&:· TOV A' nayxoO'll1o. n6).e[Jo Kat etxav G,s cmOT&A:E'alJo 10, .. 0010 1Ts:'pi1TO'U 1001TooAS'I;es.

IT';V ·~CtT11,yclplfa TOO'V' &acput<~'lK,OOV laeplfoorv' TrE'pl,i\laJJ~avovTla:1

tcUIPII,'OOS '.

To XA,cbpl0, . 'TO (J),oolay,a,'lOI,. T'O illlcpooayevl'o,.

'npol'k:cOlloiuv :E,ps6'la',,*ol O"TOv ).apuy'y'lo, Ko:1, TllV' Illrrl1 IJE &1TO'T'E~ ').ea:lla TT,'V 1T'P6K).11IO"1l i,ax,up:ou ~iii,xa: Kai l&a'Pv~,lfas,. To ,X'i\,ciJ:P'I,'O ,elv',?,l Id,6',PlI0' KI'TP'lvo:-trpaatvo lAS o'a:Il''', 8,pllJ:eila: Kat ,a'IT'OTr\1'I.KT'lKln,. Elaepx:6-

31

A I, -" "e' , P .. "l e' ' - ,]'\ 'l J "" L . - --

_UT'O'1 IT'OU -'C( Trpo'(jp/\l1'ouv' cerro TO ,aa'ql'UKTtK'O' al:pl,a 1Tia:po ~

O'"la:~ovv: Biix,Cl', ,sp,s61a:IJOI aTO 'i\6pv'y'y'oc Kla~ IIJUTl1l, 5'U'O"XeP'ElCX ItTr~r' O:V'Q,1TVOll, Kal 'Trovo' (1TO 6WIIP'IOKC(t 6"a:KpUPP'Ola, KO'lTICA)Ia11, 'KV',CtvOOCT) OtT"

'"\,

XE, t,,/\11.

"O l(i,v,Civv',os 'Tt~)V' C(CT(PU1(T'lKWIV O:,Epioov' e'iva- 1,-10 lTPOOTCC' i\.t?I:cr'~'{.

Tee: ICTUlJ,1TT'WIJO,TIO: 'OUV'O'TO'V 1JO: '1TO:POV1crl,o::cr6ovv :~E :e,Trll3i1p(1:o,u-v'al1.

" ""eaa, 'ft_- OIGTotGlIQtI_,:, ClUTI_ ~llol1,ge;["(l,, xa:l :~ol'l,e'E"~-ClC;,.

cO~,a',SlKo 'lJ,e:cr',o TIlpolO"Tacrfaselv,(l1 TloKaTaq>liYl'O. 'E,w ~:-E'" :U:_, ,-, ' Ileac: aTO XOOIIPOI 'lrpo(j"~lo'"\\ils ea 'TrP,E1TSI va &Tro~aK,pUVe'OlvlJe Oao 'TO . ~vaT,oy!p111ylo"PlooTSP'O: a".,6 Tr,V' 1T'E,plOIXn 1<pIOIPW'VT'OS Tll'J' 1T"poa'OOTr"'So:', _"r. EXOOIJS, 11. ;~a:~oviTas Eva ~av'51l1\1, o"T'1} v ~UTll 1IJ,ICl'_,. (Bj\rn'., eil<:6v', - •• ,BO~ie,E1C( 8:ev' ~1Tolploii'p.eva: rr P O(T"rp,EIP' 1(.\) JlS: ,o:AA11 aTov' 1TPOIO"'tp'7\'1,'eh-'_ EKTIOS 6:HOI~'OIV VI():- Xai\(XIP'OOO,o'UIlS '7'0' ,pouXO: 'T:O'V, va TO'V 'Tl1P' ~_:,ao'--· lie Il,e ',;pE~\'iq: ,ere 6slp,Jj,Q 1TE,P'll3'O:AA'QiV, 'o"K,e1T6:~olv'T6:s TOV ~O:l va - . -ij ?~-',"~ vouus T,SX'V1Kf] Q:,va,1TVOlll,eo'" eTrl,~II6:i\A,ETal,,~

Elx6,vCI,8., 'E,6"'tO',IL'J: "R,c'p."cixiP'UVcnJ ~ ~7CO 't"~, 'V' X:(Ll,PO nJ~IU -.'0 J}'-_ '8'11C8

7tOAS:!!J.,LH,m eXciP' 'fj- x,Cll 1,&,&, pu6t.cv1ep,:trt, X,Cl1:,fi).,_ In._ .'

cY'1T" O"\fI'l1 'O'TI, 'TIOt Tp o,'P' 1,:Jj,Q, '1(0::1 T'O VElpO arrOK:T10UV' Pia 16ua;6:pe- I_~I--_

, ,.' \ tI - -"\ . e- - --- . ~. "\". 'I. rl - .' _. :II' , - . -_~II... ..1.., -

'y's,u'O"ll xot ooun 'OTCXV ~'O/\,VV'~ouv', a/\Jot\o U"aT',Epa cerro IJ a 'wpa wI'_··'1.,5 __

alJ'ol S,e,v :eIva,1 errlKi,v'S'uv1ot, nA'T) v 7WV' ,A.1'TrO,pOOV TrpOcpOOV,.

~T'''V' . 'KaTlly'ol,pia:T(:;:)V T'O~I'KWV IO'VO' 1 oS V' Tr'Elpli\,altJj3'eX,voIVTlal: - T,o, c'Y8'po'K,V(IV'lIO:. T'OI Xi\,oolp'lloiiX:o 'KlHlV'10 1«(X1 ol ',Alp,a{vES,.

To cY'S,p,o'Kvavlo 'EX'PTl'o"l~01rOI1i611KaTa T,QV A," rJaYKo'C"'(j,IO' 1116-. :',-'~IJO" lJ.Ai\Q' p.,E '1T'IO:i\,v J\lY,Es 'O:1TWi\;SIE:S, Y'IOTf 0 aT'p"aToIS ElXe ,E,qlo81CX,cr6fj, ',-!~: Trlpoacu1Ti O"ES ..

T·JJ- -.. s: " , . , . . ..... 'iii e \ " . ~,

_ . '_ a T'O ''",1 K'O: 'O:Erp,l'O XIP'110"'1,~',01T'OI0IV'V""lo::t os uypa 'KoTocrTo'allJ' e·xovvi

- '-1 .' ~- .. . "i! " e 5::' 'iI,,, I '" , '\ , [5::"

·',a u-,il,OTr-V'I'KT1'Kl1, oalJ'l1, 0'1 oe apatl)'ES exouv Olcr~,,, 100J(IOpt)OU'.,

,DPOXClAO:U\IL,eVtI G _ ·1'7t~WIIL[OI;T;ltX.

-",E"p,e6IcrlJ,Q,S 'L'OU' .A orp uy'y ,CC ," 'I.lU'Tll'S, ~'nxa'S xed ,ou'a1TVO'lo _

_ ' -',e610"':IJO'S crT'a IJaTlO:. "

~nOVIO'KE<plai\os, I"&,A,,,, vavTlla, e~e'TIOS" ,ETrl'TO:XUV'all T[OV puelJOV

'-ii"s ttv'cx1TVo'ris '1<0'1 lap'YO[T',ep,a E1Tl(3p,a,Buvlall.

-T:ej\,os 'PlY" xed rrQ,Vol1l T-fis avaTIVoris.

I .~ ·,6'To(3lo'~e'£I,CI Ketl, np,blTIE';' r~ilO'~,8IElE,~.

,I:WTO;lJll a1T1oJj,tlK!pVVCfTJ orrro, Til" TrSIP1,OXflr '1<:0:1 X,p'l1allJ'O'1T'o'il1aTJ

-filS 'TrlpoG'oo'TIiSas' E,arv vTraiPX1J,., --

8p'cx,V,al11<od, 'ToITro:8ET'1l0'11 1l1las 'ill S'lIO' &':~,'1T'IOUA,OOV VliT,P"OO'Sou's a:[IJI:~fou ~aa aT,,'V' Tr'po!aooTrISa Kai, E1Tavlo:'i\'ll,'t'll 1<:0::1"0. SI,a,J\el,IJ~~I(Xra 3-4~ ),J:'lnu,v.,

'Texv'I:K1), eXv'lcx1TVIOll e:q>" cao'v' aTfOI,T:siT,al.

Ii 'Trep'i1TTiOOa" 1T"p'ola;~,oA'fi's IJE a'p,a(vES, T'nIPl101l 'TOU aa6evo,v's[

A, _ I 1-· " J " J! ", ,\",,,,

'. II,PE'IJ,I~ tea I Q'1TOlJaK'pUv'all 'TO'V cerro Tl1V' 1TsP'i'QIXl1 IJIE cpope,l,a.

, l' ":'_'lu'vGJ) 'T,pOtpl~WV 'Kcc,l \lIE,p10U.[

'Ta 'TpOCP1IJCl Kat 'T'O vepo crrr'IOKTO;VV IJ,'(CX: '1TpIOla1oopIVT] IOla',IJ'';" 11, lmota ypi)yo,pa e~lal'PctVi~eTal,. [To, 'V:EPO &,1TO"KT~ 1.1."ia' yeula1l IT'IKp;';., E_:I'_'f,pe:011 allO[TEAOU'V ol AI1TO:IP'ES [TPOCP'ES', oi 01T10YeS IS'IE:V'lTP,E'lTE'l, 'v'a TPOOY'OVTCC:I •

. : 'lIU"G1:'IX,& 1tOAE,!.LlX,& tiiPI,rx.

TCX KQU,a'rIK'Q: a,e:'pl[a ,eIva:1Yv'OOaT.cX" [O'1T'OOS ,elrrafj.:e, O!"lTIQ, 'T'O't" '1T1P'I6j'T:O _ ~6alJ'l[o' nOA,elJoKai elva:! :'

_C'IO c'YTrSpi,TTl'S, ". -A1T:E[aTaY"llsv,o'S' c'YTrE:pli~TJS KC(1 0 Ae~'l~{Tl1IS,.

X'p'l1,at,lJo'lToloiivTal as K:O:Ta'ltTTccICTf) 'vy'p[a xed exolvv ,oall'; CTKO':P-

33

a,. "A,v'e~:tiY"TOS ,34,

MECJ"CX npOGTcca[:tL,C;'.,

COlt:' a3-1T' --0' 'T·e--'"l· e(j~. I ~'a·i"'t'IK··~'a"······ I l:e'a- "a" .. ' ~p- '0'· ~Ta' ····-al' Nr '~'o'~ I 'T- a",-, K' -'0:- "V~'lK" 'a"- '1T'O···· :-...

~";) - '.. '. 1\,,,.. - t-"-, ,II . t-" ,'._ .1! - 'IiJ .:...11;.;1\,) \J., • I.· ,', _ V I; ~ . , . 1 1_

'AEIJIKiCx aepl'la e'lV(XI, 't; TrpolacvniSa Kat 0 TI"IP'IOaTCCtSUTIK05' i'llaT·latl'os'.· "E'1Tl TI"7\elo'v oi aAlollqoES SAL Y'Ul~' TO: p,cXT'lCX: xed M5 Y10: 'T'TJI'V ,E,1rl,S'E'p'll,iSa. 'CI'OT'QV' 'til 1l6'~uV'a'11 e:Iva.l, Tr:eplloo,plaI-\EV11, xp"Tla'11.10'rr-Olo_v'P& &AOI,'~ M',S. ~E:rri,al1S eav ,e'X:S1, '(JoAvv'6ii :~lKlpIO IIlE,p'OS 'TOIU' i:J:~u:tTlaiIJOIV' Jjas, urro-

- \:",' ,- -

rp:OUI);e V'IO: 'TO, a1TOK'O~"ll,~;e.

npo"a1oX1lr !la' ~"" (3'Q:1\OO"(JS, aAO'l(P'T] MS aTCc llCrrt,o:.

I En'[Sp'CI'O''l, 'TWV' X'(C,U'GT'l'XWV' 'ftIOAEfLIX:iii" ClElpl[,t\J'v GTm, 'l:p6ICPI':I',(l~'

'1' "

KU, 1:"0 "'EpO.,

TO: 'Tlp6cpl:IJO: Kat TO 'vepo 'O"T'QLV 'I).OIi\uveouv lJ,e KaUlTT'l'KES 'T'O:Aelll:KEs~

ou~'a' "es ._j1 --vT-O'UV."...· - y" ··,e'u'·".." 'K-a-'-'I'· O:fI ,.,...111" ~'-U'''''O:''·P~·E·I'''f"oT-'''· 'y' ·-,'-v-·O······'T·a-l- ~'T} '''\.". 'TTI-P"I' ,:!""

"I .. _ l,-c' .,', aTIO~' I ..'" ~. 1'....,'.11. _.1",- ~ II I U .'. V'I .. ' ~,_,IU .' 'I' ,,' " v_ U 1\' _ '.: .. 1"",-'

18i11 Kat ,E,1TIK,{v8U\1'Ci Kai YI.' ,aU1TO TrPE1TE,1 va KlaTaa·[~p,ecplioolvTal.

-A "ii-I

. "-'TtOAU !L:cxv0'l: '.'

CH laTro,A'v',Il'a~val1l TOU ,E5;0:'cpous" e,YKaTa'o-ra,ae.oov" OX'" fj,eXT'(IJVKATr ~ . elval 6waTf}. IlS . CrnoAuIlcxvT1KES oQaies, O'ITOOS iJE XAoopo:aJjeo-ro, 016:-· AU:lJlJa' DAN C KAn.,

",A,E,P l,tI V'E·UI1P'Cl)'V •

.

T'e: aE,p'lla V:EV'iPOlV &vEK,ai\vcp'&l1,acxv V110 TOOV repllav'oo"v 'T"O ,eT'os~

19··~.·'3.·9-'- "in'"'1 -'\·'~v······· '~'e·"\1······ e"x.· .-.'p-,nl~t'I'.'~!'01TO'l,.r,lena~'" :·,~J..X· .. ··p'·1 aft.ll:eplolv'-

. ..,' II 1-/\ ,_ ,II' U .. ' - .. , .. ' , fli;,;;!l"It""" - .... - I. , I - I I, ~v 1""'1: ." . 1 .. ' - I .,11""" .. ' - - .-

2711" K:CXT1ly,o'pia 'TOOV &epi'uJ.v 'TIO{rrOOIV 1T,ep'Aa:p(3,wOIV'TO:1 Ttl :

~TAB,U'N' CA

,-SAPIN' CB

,-S,OMA'N C:D

TIC: as,pl,a ,au'TO: :Ils: 6'1T'010VI6'n'Trlo~e T"p,o'Tro I<ai O:v Il'Tro(iv'E aTOll O'PYCXV'IOiI~IO TrlpIOa',~la'i\Aolvv' 'T'CI veu'plKO 'OV,aTlllla." Lt,E' ,CrrroTEM:a,JjCX Ttl1P' 6'i'a,T'a'p'ox,; 'T',OOV 1To"p,a,av,IJ'TraBrrTlI<OiU v',evp'IK.OV aU'aT'tllJlaTOS.

Ft a" T-'O"V- "\.·'O·'y:· -'0' 'a-· -U"-T- ,0\ 0-:111 'A~' ~ 'EP' -: :l-K-a··~·v-o,· .' J T'a~'- ,a:~ "1T- E' ·K···",4."'1. 'E~"a' - ",a'-v' ,. a~E~'p::-la-" v '-ev',p·. -(,~Ji'." .

. I_I "., I~ .'~' .' ,"\.. '_ . >- " I.' :., -, _ _ 1-"'--, .- ,.... - i ' .._ ... _ 1 ,_. , _- .,\.,;I!ol\ n . _.'. -._. _'_'_ I.'. . ... _ ,- ,-. 'v' c;...

Xtx!pClXT'1!pL,ITt"lK'tX cZEP,(CJ)IY \I'.:U,P'WV'.

'a., ,aoAO' 'Ta a:s'p"lD: aUTCx J3iP,i:OKO'VTlal O"e UYpO: KaT'CciaT,O!IOT]. 131., Elvcn :i\lav TO~I'K,a xed 'f), e'v;epyE'u5~, TooV sIvcxl alJEal1.

'Y'. Elv'la'l (rXEI6,olv (X,IOCTIl,a as Ka6ap'T] IJOP~Ii).

8,. n'p,oKaAouv 7',axuTaTa: KaTO!aTpSTrTlI<Cx &1To'Te~e,alJ,aT'a.,

:e:. Tic ,o:vTIS'Q'T'O' ylO: oA.a '1"0: &,eptICX 've'tJ'pcuv' :EY,\1lal 1]1 ·,A"IP"onivll. ,n(lIPOI'U'oL(l~'61I',EV,(1 ,crulLn'Tw!",m'Tcx G'1:'OY ciV,O"P'WJiE',l'V'O' o'PY'c&V'IIGI"-

linD 'TiJv npio"G'(3oA:ij 'TO'\» I'E, a,&:p'LCC, 'YE,Ulp,CI)v. '

"H 1Tp,oa'I~IOAT] TOG ol,p,yav'IaIlOu O:1TO TIC: &:epla: VS'VpICUV Slarr'laT,&)-. "err"at aTrOTa KaT,oo;6'1 'OlJIlTrTdJ,lla'T'la.

·B··.',a'·p· ' .. ,'0,." IRT' _'O~I. l~n,e··c.:."O· ·S·· ",a···" '1" ~U'I'"'PU'O- "~'l'a'·. ~n\1" a'-v' Q'. ·"T'P'1I"'IO~····/'

. _.,' . ), v·.· V II • I. .... r n· ,~, U_, u n,_/\". _ V I· '!!I II," .' ... ', _ .. _ , ,1'1, 'v', II! I,.

e I'r#If! '. IW' 'I f'" -..,

y., oAooo'T) T'OO'V IJ,QT'I,CuV Ka'i, 'O",IJ, IJ< PUV"01l, Til's' KOp'f]S.

'5.. "'Y1TE:p(3'OAIKIOS IS'p:ooITas.

'K'" , I , ,~, , "UTrO.c ... -'-' .' .• '. ·•· r ··y.··.·.,····'a.~_'·.··, .. ·,a·'_ .. ,·,-~· r,!p' .. "1',0 .. _ ..•..•

E. ,CXT,a:aT'cxa" :IJCU,PI..c.:S" v'auT'la" e,lJ:e--ros'" novo's 07,0 '

:to.. . ... " __. _ .' . ,II... ._

'laI(lpaT,E,la ovpcov,

aT,. 'nO'V,QIKE:<P(X'AOIS', KaT'alcrraal1 vttv'l1,:A'ias, 'K,loollJa,6:v'CX:Ia8T)ai,Q 'Kat'T',A'OS 'tfJa,v'aT'o,s.

;',Ern[S,p«'u''], Iti,Epiw,V V'E,UIP'W\l1 'G'r'I& ~lpI6"qllllLlX Keel 'V"E,P,OI,.

ED c. . . I . 'I . ." . .' .' '. II. N' ',Ii .t.... ...'. . '5::"'\,

_ rrs UYP"CC, SLTE es KaT'OrYf'aal1 QTIJ.lCuV''T'la Q,ep'l,a V'EU!P",uV u'll,/\llT'l1-

'lP'I,6:~,OIUV' 'TIC: T'pIOIq>llJla 1<:ai T'C v'e:lpOI xed T'O:: K:a6I,o-r[=ou'v' &K:aTO:Ai\,l1ACC 'K:a:'l il,-;rlKi'v8'vv,a.. M.1TOp,ovll:e 'via: x,plllalll'OI1T'oll1)aoolv.e 'TIPOCPes ere KIO'VlaElp'~':E,S,.

A,u~'o,[3o'~6ELU,.

e. ITfl,'V' IJ,OAU'GIIlEVll &~11J:6!altpal'pla: 'lTpSrrSI V'(X' KpaT"fiTctl, ti 100V'laIIVlo,; ~'K:ai, VIC: Trpola'a:PIJ'61~,eTO:l &'~e,a',oos rrpoocorrldo.

A'T'" c.' ,_" I· r , .. , ." I' ,N Ji"~_

lfrJ'. .0 vyp,ol 'TOU' ospicu Tr'P,S1TEI cx~,eaoosvo:, a'<p,a:I,P1l,'T'·a,1 a1T'O' 'Til iV

.) 's:: "5:' t "1.".. '" \ jj e"· ,\. ~~-~

;,E1TI,uE'P'lll'ulla' 1(,0:1 vc 'Trt,EV'ETa,1 ,a,UL'~1 us am=-OV10' vspc Kat aa,1T,OiUVI,.

II . ~ II T I

"y. n,p,E,TIE,1 V',&:: 1&,1To~&i\i\eT,al, T'O T'O:XVTe,ipIOI '0 i:lJcrTla'1l0S 1TO'V' fixe,.,

iJ'OAuv'6ii •

1~6. X'pITl,al,:!Jo'lTOllO(i',1J6 eX'IJScr(UIS Tf}'V' Crr:p'OTri·Vl1" 1TOI'V :elv,al TO' 'IJOVrCCS'l1(IO tlvT'iS'O'TO.

InpOlla'~(Xa icc '.'

K~ -EmA' A' A·' IO"'N" 'i' 6'

_ I "·-IIW>'_,...:·:',· --~," " .. '. __ :.-,1 " .. ",-,J

KL'v5uvole; &71:101 '1:'1& JLlxp6(3I,lICl.

·'E'va 'a Tr'Ci TO: OTr'Aa 'TO'U 1T'iO:AE:!JOV slvoi '1<.ral'TIO: lJ,lKp6~11c(: • .o.l1AaS" " ,EX6rpoS 1T'lSav'IOV 'va pi\jJ1J 1.l1Kp6r?10: la,TIO' TIC: 'errr,oi,a 6,0: EXOJIJE ,S1TI- 5'1l1.1'ieS &a6:E,V'E,I,OOV a',e aVep,cb,.rolv)",~oola: xed 'P'UTa.

"Orov ,a,a X,P"1l'0"1,1101'1T'Ol116',ovv' T'el' '1J1KlpI6~lI0( eXTro 'TOUS 'avTrrrai\,o'us"

" 't: 1'1 '5::' . ~ t, . .{' ,r ." ~ "l. "\.'" s··" I: .." '1

'70'TE, 10 'K1V'UUVIOS' I(JIEV E Vial, 'IJOVOYI 'CXVTOVS,. rll'\/\ct._·a: E,val ·KO.l 'yla TOV'S

<ni,Se:T'EpoVS,· K,a6,)1 'OIQ""IOIV' ol E1T'181l1J,les 5,EV e'x,ovv au'voIIPIC( l(,al av a: 11 cp 1,-'

~ I O' '\ s: '1.. e·' - \ '\ "5:'-' . " liI'/~.. ", ,

c r'TfTl1,Tla '10: ~arri~w"OUV'I(Ia:,'t 'Q'"TOV5' OrUIUI:E'TEIPO'VS ,as Ol\OI 'T'IOV KOO"'IJ,IO.,

<H. ,arr,e,lA'ouJj.:evll E'lr18'1l"JIO: '1T16avlov v'a: slvcn eav',aT1lq>6~p,oS Y'la

.. 'ii, ~I e" , . e'~'\ 'rot .,,'" '\ .P.. ," .' I~ '\ 'ft

-r.QIV av'-p'V)'1TO'" 1Tl~c(VO'V O~UA"5' v'la "rev P'qJlJl aTO' KPEt-'0TI, IlS ~'O:lple,l'a: 11,

35·'·

., .

n· ..... 0-' ".. , I,T ~'" e :1. e" ...,;

IOOlti_C£ ~C( IP,l'Y'Yl: ,0 E)C··pO<;. _

'CIO :ex6pos Sa 'pl'llJ1J; iIlI'Kp6!~'l.a KAelap~Eva I(JE BOX,Eicx iro~u e,~ 'a-If&oouv ~:E, lJ'l1X~CXVla"~o' a',E, OJlpl,a~UEV"O U\V'OS n OTO::V aCe '1TE'Q'"'OVV OT11'v Y'i;, 11 !J,e: \fJ'EKaa'(J,Ovs' x,p'f}al'IJ.'OTrO'I,6'v'~·ro:s aE,p"O'1fA,av,o:, lJ.E'1TU"paVAovs K,alnp,6:-

I

i(~,.',o,pes TOU.

DOOle;, '81m IL,E:Ta8,o,9n 1), iE7tIL,8YJ~(I.

,M'oAIS a1To:cr1J1 'TO Q"OXEio' 1T'OV IT:e,pl:e,XE'l TOt (310'AO'yt'KO: e'iS" KCXTaO'TPOCPllS (~1t<p6131~) cxlITer·· ea 01O:O'KOp7fl0'6ovv· !-I.STOv &tpa Kal Tc2 'T'P,EX:oUp.sva' v'spa' ,as O',All T'T"V nsp1Iox,ti.,

. Ol o:v'e'pOO:TIO'1 l<,a1. T'O: ~ooa 6,a '1T,pO(j~i\ll,eo'(i'v ano T'OV 'IJ8AVO"Jj6vo

,a,e'pa 1TOU ea, ava:1Tv',eo'vv' 11 'TO: tJo"j\'U'C"'IJ,EVCC: 'TP'O'ql'llJ,a, 'nov &,0: ,ave ft T'OI Ilo:j\va~v'o 'v:epo TrOV a,Cx TI10'W 11 altO TO, T'C1'ilJ:1T11IJCC ~O,A:uall6vQW E,VT'IOIJOO'V.

Doi'E6 eLV',(",:L el KL8tXVE,C; ciG'fJEVE"IE~: TOU 13L'O,A.OY,LX'OU' R01.',ptou.

r'I'Q: TOUS av6p"ooTrO'U'S:

-XOAep,a, 'TTavIOOAll,S',," Av6!p"al§, lJ,E~'cxve" Jj'CX,T'IK10S TUq>05',· 'Tu:cpo&,.,8,1'1 '~,

1TVpeTIOS, MEA,'lTCXio'S TIVP'ETO'S', "AAAavTiaOll.. 'f'l"·'T&KOOCJ11.

I'TO::<p'U,hOK,OK{aall., r p'1Tr1T1l.

Fi a T'IO: Z 00 o.

_' Acp6,ooons: lTV'P,E'TOS, Davc:,i\l1IS" XoA,epa'.

B llOIAOY l)(,~, 'II A,I-' u'va.

T" icn)V"OAO'V TOOV' :~eTpoov 'TI'O'V j\O:':I.J.~6:v,ov'Tal Yl~ v'a ,&\rr'IIJSTCIm"

0' '. ·-S"-. J n,· - I . - PI. "l.. . \ . rl. ''}, ~,t' B= ~ ',JI'A·

"~,I IJlc( plO/\O'¥lKTl Tr':PO'lO':tJ0I'\,,, I\,SY;ETOI ;~'lO'l\'OylKT)", IJvva:.

'Ta ,~:E'"T'p,orauTO: slvcn :

10'. 'TaX,u'T'O:TfJ IOlcXyvoolC111 TfjS f.1T181111l1o:S,f.· 8nAa,oil 'lrol:,aei-vCl_ ,_

~ a-' .

a,(j',eVE'la.,

113,. "Arrouovcccn T6JV &"r6evoov.

" 'E ' ~. , R ~, tv . s: ,.,.. t··· c ~ ~' ,IV ·Y··· .

'y •. '--KTE/\E'O"ll 6lTCX](,Ptl-"ooS TWV oiccrcrycov K,Ct ,ou'flY'lOOV "'OO'v',yllo~

_ .i¥ ~, ,...,

V'O~lK,c.uV ap~;x-.· ... t. .. (jJIV.,

- I '.~

M"E1:',p,CX 'xal ,IL'Ea'rL 7t,P'OGTct,a{"t;'. o, np'OIAV)1t't'LXCc ,fJ,E,,;p,,ex,.

-Klo:61a::PliOTT1S 'C"OO!IJ,a,T'o,s, eVlov~ciT'U)V xed X,cbpoov.

-"EIl~lIoAl,o:aJJ,os lJ,e "ra '&,Tr,o:,pal'~l1T'a etJ,~6IAl'O:.

-'K'aTCXa'Tp"ocpi) T,t;),V eVTol,!JOOV xed TOOV 1TOV'T1K'OO"V.

K ,"\, S:-' 1

.._ ,0/\11 ,ulCXTP'Oq>'T],.

36,

Ifl., KCt.1:"CI'fJ'TClATlXrl I'E'tP'CI.,

CDI 'U a 'I l(, 0: IJ e '0"' '0:'.

-BpaalJ:o,s TOU' 1Tro'ai:lJ:ov' VSr'O:'T'OS.,

-~'E'K'fJEall 'CTTOV' 'TlI'AJ'OI En) 1T,o'~Ae,'5 ,ciJP'ES',.,

X 11: ~, '1 'K 10: IlJ ,E cr Q.

-"',Aal~elaTIOO,lJaK,aT"otKl,OOV xed ,A'Ol1TIOOiV' X OOIP(UrV,. ,-IaTrOVVl xed 8J,Cx"CP"O'PCX a-rro'p'lp1vrraVT1,K,a.,

,-,Il'I,aAuaT) a',ov~,1T:A1IJE", <P,Q'IV'OA,1l,5, KPE,~6All'5, <p,O"pr:!JO,l\iVllS KA,Tr., -OIV'011VE,U'IJ,'a:.

r'la K&6e 1r,E'pf1TT'CUall, Sa o,lvo,VV' ·Y1TT]p'sai:es Kai, '6'a: 1TP:S1TEI VICx: i6t'1i1T'OI'T,E.

O,S'll,yfE'S' 01 :ETTI'TO'1T1ES ,c:Y:Y,S:lCN'OIJ1.' ecpa~pI1J61~"oovTal a'lJ:eaoos xed 61T'CDa-'

1~7'-'

,.,;tI' '

M- E· ro .,." B-:

_, _I ~_ ! " ...... : _ _< .. ;:;_ .~.I

K- -E-CO· ···A· A" A·' 1-0· "'N· 1

I :, .,".. ., _ I I'

[ ' .... ' '-I'" ',': '_' ,'.:_' _- I • ,""'_ , __

~'8

.;)':1

, '

I' I

.1

" I

I

I

Ii

':

,

I I

E"x' 6"""\1-,," '1' '10,'

Ii ':,' ...

I ,,_. ~ _ • '"_-_ ..

K ~--'\ " $: ,- , '\ ", " ''\ '1 II -_ f'I

a. pCXT:OVI~;E 'TOV 'TIP'oulJ,aTt'o l~a1T'A,ool:~e:VO IlE T'O' K,EtpCll\1 07101 ,,6,1'0 'u'+'OS'·;

1.1& TO '~lTr6IA,OI,1T'O O"'OO:IlCX, :EKT'O'S E'Cr,V' 1flo:,pIOulal6:'I~1J! TIPllaU'lJ;a tTTO 'KS'q>O:i\l. T'OU, OTr'OTE T"O' ,avaC711 KOOV"OV:lJ:E: E'A'CX<p!po: K!O:I SII,a'Y1lpIOU'IJE T'C ,a"OOilO':

TOU' OtT'O T'c) ,SUV'rC(TO ,~,ea'~r6,. _

,~I. ~E,lav' EVas T'P"aUIlOTi,a'S oev TIa:p'O'UQi'1I6:I~'1J, ,SlTll<'iv,8,vV'11 or'i~,o'p,p,ay[or·":

O'o(3apo eYKavlJa ii Bsv ~p{01<ETO:\ as KCl'TO:O'TaO'11 KCXTa'iTA,,~{as (aOK). T'6ITE: 'Cp:p,o'vTi~;o'Ulle: IJOiV'Q, YliO"'V :~;e:T"a'<p,op,6:, 7IO;V.

'y. llo'TIE ,S;,ElJ ,6iv'O'U~E a',E ,eva: aT"O,IJO 1TO'V EX oos T1S aia9'ti,asIS 'TO'U' V,EIP': ii, T1POcpi] ,(81"lAaB'fll Tl,1rOTE a1TO' T'CI larr'ol,lJ,a).

39

El"-'~"""" '1' ,4 _-j XOVf2, _,.I.,.,

,'. ,6iv :rnlTpe1TOV':pS 'CM""Oll' 1T,acrX,OVTCX va, rrapIC(T1l,lpfj TO: TlpavlJCXJO'ra T'O'U. '~\j, itEv&a,p,uvIO'UIJS I<!ai TOVIOO'VIOIV~e qlU'X1.KOOS 'TOV TipaU:1l0Tio: Kcxl TICIV ~'",-~epalcbvo'v"lJe O'TI SiE,V ,6u:tTlpeXE'1 lao,~,apIOKiv,8,uv'o,.

:_, ;PIWTIEC; l3'o~'9IElEC; erie ''RE,p'Ln'1:'Wfl'lJ, u'ifl-O@lpexylcc,c;.

I·O,TQV' ,e:V'Q' 'T~pClii~la' ai~,o"ppayfj, evs,py"o,u'~e:ypnylolpa a,s E~fj5:

:~,,~~, "-Ac::,V!OV~e 70\1' - TpC(,'U~JlaTi,o:: l(,cxl ,00rroyupv',cQ'VOIV:IJ.E TO 'TpcxUIJOC'•

" '" " "~lJe IJE 'Tnpoa'o'x,'; 7.Or I~'eva: aC:.llla,Tc(, TrIO'V L'UX'OIV UTrapx,ow

- , l' tl " " "oI¥' , » 'e' /W' " :,,,\, - -J,.

TlpavlJla, 0XI O~OO'S' Kal :eK,:S,LV'IC( 'TrOU IEXOVV a''Pl1v'Ci.)''-1J aTtlv 'Tr/\1lY11:,.

'~V' X'Pl1OilIl0IlTO'lo'iilJ,e clVT'I0'"'1l!1TT1K:0: (rOOISlIO'KA,'1T) '1T'clVUl ani:"

,"'TlYf)" aA"Aa YlJ'IP'IU) orr" aUT'''". .

'n 1..,7" J "" - \: e ,fUl '- " r' "~, -

,_,'Jl,t:',=-OU'IlE lax'Vp,o: 7'0 "'p"au~,a TrOU ,a'1~Opp"aYl1 lJ,e yaL:;a' 'TrO'O' '11,-11"

I_'~>',OULIE SITrAOOaS:l TrIOA'A,ES <pO'P',E,$ (T'alJ"TTOV') ii, I~E K1a6a1p"o TE:l)a)(IIO' 'D:'Tr'O - ,aa'I-, =_, (ev &V6:YK1J axi~'o'v~e ~e:llax"a atria, ,ev(XU'TrOKCxIJI,aO, aevT'6v, ,~'_,Tr) 1\ EclV O€V' EX,OOIlE 7'iTIOTE 10:11",11 'O'Ao: lauT'C: "rlE~OVlJe lollS T'OI 'X,E:PI 'iJ,CCS.,

M6AIS ,; ail)oppayia aplxi'(j1J va 'A1YO'0"L"',E,U1J" 'rrp,o!cr6sTOVIJE 1(--

_,a 'T,S:llieXXI,la: y,6:~las' KArr xed ,eTI1B,ev"o;v:I~U:: 'T'C Tip,aUlJa,. nO'TE Bell I&'CPOOpo'£j'lJE TOv' Elrfo'E,tTIJO.

~Eav TO T,p"aVlJa eIvo::! a _,'O XE,'PI ;; ,aTIO TrOSI" '10 ovaa11!I.,..,.., I. ~

,10'

I I I "_"

Ka· l' . \.. O· 0'--- ..1 - 1 .L... .. R'a! 1 . A-J...,L_ s;S:'l. f A 'I TO I(,P,T(cU'P6 1TpOS T'CX 1T'u-vOO', t"' .. ,:,I~,OV .-as cerro K'ttL-OO tiv,a: jJO';,ll\,(X:P" '~:'I

KaT"1 l!I.AAO. .

. "',A'Tr,o'cpsVyou',Jj,e 'va' XP'''IOlll'O'~· QllOVlJe :JJETCc' Tf),V §1T',S,s:al 1T1S'aT 1 1<:0,

e1Tf:6e'a~o 'ii ,ai:IJOaT',QTl'kf] Tonv'icx' Y'I,'o! va 'aT'alJaT'r"aooIIJS T.1]V ;ailJ,o,p~p,ay'{a.

D'PW'~'EC; :~'O~~,eIE'l'E~: de: ft'lp'_,7£'T'W i'J IEy)((I,U!Lct"~, ';~G

JAcpOl,pO'UIJ:e, TOt ev'5,vl).,crra TrOU KCtAu1TT'OVV T'O, eYKaU'IJ,Cl', EKT'osea:v elv',cxl 'I<O'AA" IJs,,'cx.

KaAVTrTO'VIJ;E Tf)\1' ,Err- <pO:V'E1c( TO'U' eyKO!u'fj,CXTOS IJE. ~v'a K,06o:'p'o KO:l a-rs'yVQ vq>c~,alJa1(,a:l. TO S,e,vo,'u'~e: ,e7\o'cppecoao x,p,e:-~6::~eTal Yla, 'va ~1l: erpX,ET'ClI, ere E,rracp'll 'llS T'OV O'TlIOO'CPCC'lPlKO' ,aep'cx.

, " " l1ev XPl1CY11l0TrOlOVll6 aAOCPS) , KA1T acros eav a\rro ovaTaefj

,&Tr,o Icrrp6. 'O'OTCX,V 'TrP,Q'l(lEl,T'al, Y'lO: eY'K:aulJaTa 0'PeiA,o'I1E,VCX: a,e X'fU.111<.:ES oVO-'ies, 1TAEVO'Vll,SK,CC7\,Q !l,e K:a6C('IPO v',epol Tr,vETflcpavE1c( TO'V ,EyKali'lJaT'O"S

1Tlp.· "I, !1, 'I T. '.-,,'" ·v· K' '.a· .. ' .''\. 'U'I\fJi· ... ,' .. "'. n'E- I.!'~ TO'~. I 1(. ,-A., IO-··.·.··p··-.·· 0' U~tI.·.' .. 'qKX. ' .. ' .. 'a-i.' 'I·".a·.. . ....

. ~ i"V' I' I -",1-\ _,' "'''''-'~. ~It; ,-:,U'U1'n' ~- .. ~.' .. ,,- - t. t-A' ... _ II.

,- I ..

n"pO;T'pe1TO:U'~e: T"O" lau_6ev,'N va TrlVTJ ,:'.~.,ova 6ypa.

LLPIOOI~( -,~ f3'o'~;'Oe,le,~ I.'> 'K'E1P,(n'TWIO'YJ 'K,tJ}~lciYIA,rJ·i_-'~I~.

• E,av 5:6,11' :etvol aT1rol,i\VT'o's &V&yKT) V"O: l.leTaKIV"etj ,0 TpaV~aT"as' IJE Kch'(],ypa, s,ev T'OV IlETOKI,VO(;:JjE 'OUTS: KaVOU;lJE KaJJ~'(a E,V,E'P'YE'lCX lJE·Xpl.)

01TOV ,ei\6trI j,CXT,pOS. .

T··' e· . ,N " '6:...... . . . .. ,t . ,,- " '. .:J... -. . -

01TO .. ST'O'UIJ'S IlOiV'O aTO K',Tay,Il~: 'TrQ,Y'O'KUCTTll Yla 'va:. CX\J,aKO'V-'

cpi'O"'OJIl!S: T'OV'. 1raaxoVTQ' O:7rO 'T'OUS1TOVIOIVS. .

IiE,'a'·v· 'e· 'v'· a'l ,.t·v' &vK··n ",A-, i IS'-'T' ,·'·"""'1iI,v,/,!rr'I,. ... '~ ,e 'Tr o"'·v- .. T::pa·····v·' I ~,~l'a-· , 'T·O-1T'·O· O' . "e· ._

" -:_ ,,·J,i· .~ '_ i ,'I • 'I'~, t""'-, "",nlo ~! f"" \JUltAG I... .., ..... I ' -! .. ,' r-"~ , ' ' , ,_ I, '- '" .' ..• '

TOUfjS T'C o1TOCcr:lJIE,V'O il,EAO:S' as 'v6:p61lKa (JE T'p,orr"ov' 'OOO"T,S: TO ,a1T"a,(j~E,V'O 'IlEAos v,a IJT] '1l'1TOP'fj 'va IlETotl(]Vt;,T,al •

. Ia:v valp611Ka ~Tr,ol:poG:tJe vO:X'Pl1,O""I'Jj:O'ITOl ~,' .·OOIJII).'I,a aavt,6cx' n 'TrOAAes :~a,~.i E<{)llllep,'fS,ES Sl1Tj\o~)IJEves'-ii EV'CX ''lTlpo01(,:ecp,aAo •. 'nep116eviOVilE 'TO" 'vapi81lKCl 'lJ,a,~l I-I,S: T'C aTr'CXal1EV'O "E:~OS. aAA:a 0X'I Tro:pna 1To"i\.V 'Cfcp'1'KTa" Y'IO: V'la ~'~: 51aKOTrij ,; KUKA'ocpolpfa ToV,ccill,QTOS.

·OTCXV TO KeXT'aYllalV'lal, aT"c) xepl, t; TOV OOIJ,O, T,Q'TS" &:tp!O'U' :~6:j\'-,UIlS "O'1J' v a.'p,e"K'a,

,aTa6e:p'O'1TO'10VIJ:e T'C

- P,OVIJ.GtTlO"'tl,eV'oIJEA:OS'

.,

. . -__ " . . __ _ . '\ II ..

'f(PE:IJUJVTCC:5' 'TO IJE svo

,E,Tri,6,ealJo .f) Aioopio,a

. "" -

". 1'llaT'O,S crro T'O'V'

· '. '., ,E,)'a BAElT! E'iKova 1 ,2 ~

M1TO,pO:VlJrE E,rrial1,S v'a

, 11 ," 1

Kp·e:(:lcxa'ool1E T'O Xepl l:1l,~.

,I .105 aT,a 'o"'Y;;6oS rrsp-

. \ '~ I

" " . "CIS 7'10 'aTO' olaKEVO

'RI'H6v'm 12~, '9'EO'r) vcX,PfJ'l1:KCI 01:0 x,cz:pno T,.·"ij, XeIPL,OU (1,. Meti - (3,peLX,lo\t·", (2).

A,I t'V ,_

'OO'V xouurncov .' O'V Q', nc-

, - I

KaK'"ov 1~O'V T:paV(lCX'TIO.

.1' E \ti,. • . . ," . .1..- -~ '"1 - J",.,"'l 1::'.1

o,av VlTO'1TTEVOIl,a'O"T,e K'U'(ay'lJa 'Tl1S GTrIOVuU'i'\'lKl1'S o Tii.l\1lS" 'o~v

'IJ;eT"C(,K'I,vo.i:i'lJ:e: 'T'OV Tp .. ,au~CtT"a 'lJeX""'/'P'~"'lS' OTOIU' 'Tr'O:p. Cl.A,1i!I,tn,6n.·.·· aTr'O' ''1'0 TIP r '0-

J I . , I _ Ii liT -11,1 I

auYITI K'QI 'TW'V rTpOOTCUvBOllSS100IV,iJ

"Eav op:oos s:lva:IE'Trl'T'aKT1K:il ,; lJeTaK'lv'llla~, T'O'U" ¥lO via: 1J·r, 1Ta6"Q :Pf'YCXAVTE:P'Q KctKO, TOO JJ:eTOKI'VQ'VIJE f36:~ov'T6s 'T'O'V ,a' EV"Q' aa,v'i,IBl ~, OTP. 00:1-1,10: iKal '1Tp.~o,a~O;U'IJ:e va ~?i ''hvy,.I·.·. fT:r' T'O ,aoo'lJ<l 'TOU,.

, I ~ 1\, - II, I " ~'li .

'Eav TO KaTaYIJ,a ailJo'p'po:yij, ev:e,py'ou'~e O'1TOOS' :e:i'rra:IJE, Tropia:

'Tr'W'IOO 'YIO: va aT,al-~.aT1i"a1J '1;, alIlO"Plp,cx:yia, aAAa IJs: Alyoo'TSP11 '~rri:Eall, aTO'

N - "c ..., .'

'allllE 1'0' TrO'U' (X"IIJO"P :P,cxYl1,.

nlpGl"r'e,,~, I~O~I;9rE:iE~' Ge 7t,epl:n:1:'fJ)loll X(!,;rrLn'AYj';(a,c; (crox),.

'HKClTalTAllle'io: (raoIK) Bw'cxT,al va Trpo,EA.61J aU'D' ~ap,elcX Kat ,EKTST'aIJEV'(] E,YKaUJjCX,TICl, 1< oT'ayIJQ,TCt '11 lJiAAO 'T"paU:IlO!T,a ii ano' ,EVTO'Vl1

__ '." • '\ .' o. _ .r "'. ._

'lfJ\IXIKl1 ,_. a\Jy1(lVl1'Cll,~ '.' . . .' ..' _ .

T' ~, .. ',.-..A " ... .' "\ :$:' .. l' ~. " .. A .,1 ... 0

,0 'QTO'iJ'O TrO'U Tru1val,V,El K'O:7'CC:1T'I\:1l~la', E'va1 OO'XP"O, Trepl~'peXE'T,al

IJE,K,PV,QI vopOOTla"O a'<puYIJOS' TOU elval TaX,'US xed 'T'EAI KW'S' TrE:Pl'1Ti7rTS:l as, 'K,aTia:O"TaOTl: eXv,ala6llcri,as.

=larri\oovov:lJ;e: ~ro &7'01.1,0'1 T'OlTo6ST'oCiv'T',ES TO:1T'o,,8ta' 'TO;~ A,lyo \f'1lj\rOT':epa.; ':Ea'vEx'1J TP'C;XU'IlCX aTO Ke(pa'~l,t O:V'l1CllIKWIV,?VIJS 'EAlocppa 'K.ai ~,o

.,~ " .. "}' ,,_'. ,-._, ", '-'"\- , ,,-,-

~E'cp,ai\l TOV' Kat XO/\:O:,PWV'OV:IlE l'a po:v)('a YU'iPo..) ,a,TTO TOV/\OI"IJO'KO,lT'l1,V

Ilea" TO'U xed TOV aKETra~IO'UlJe Yi'e: va :lJ"- KP'UOOV1J.

"Ea,v avY'X'POVCUS' 'To,iEi'l.'Q, aT'OIlO ,ext:} 1T'a6El ,eYKQ,UIlCX', KO:TaY'lJo: il

c. . t - e····" 3 . , - ", ~. " '''}, . - n- ,_ 0 B" I e- - - - - "- - . -

,al;~oppa:y'l'O:t '.CX E'<pa'plJo'O"VJIlE 'T'ts Q'Vcx/\oy:e,s II '. pW'Tes' . ·'011EI.ES', rCxq>ou

IC1Jl},Sj\61Q 1Tp!l~rra a1T'C 'TnV l<o:~r,ettrAll ~i,a.

'M'" .'. ,f "\ ' "leo 1 6- I 1 .'\ - ..". '\: ~ e'

.. ·····.,01\'15: a'J'v'e/\"'~ T'IOV 'Ka "llO'UXcx"O"V,IJ,E Kal TO'V' 'T'IOV'(i)V'OV:lJE 'T'O Tll-

Ke., "Eav :1J,TrOp·· .. ~til vo: KC(,T'CX1TI P'I 'T,QV -S,i,VO'V'IlE Eva 1T'OT~p,~rl vsp .. o 'O"TO 'O'TIo,io

\1 '~, .. ,I " ,

,exo,'vllS 'p{~el eva Ko:u,-aA .. aKl ICjol,8,a,K:,al 1/4 'TIOV 'KOVTCXAlIOV &'A,clT"l. ,A'UT'O

~olle,ei Yla va 1--\11 'X,ElpO'TspeVC"1J: TO aO'K,.

N',e: IJ.'; 5,i,V'u)JlE TrO'T,S O:1T'Q TO (]T,6'~a 0', T'l S'';'lTO'TS ,as ,a,TO':IJO TrO'U

TraaXEl &,1T'O' '«ctta1Ti\'ll~ia" S<PI" OIO"OV l<:aV'E'1. eiIJET'O ii ;EiV'D:1. &vaia6llTO 11 T):IJl,avo:icrS"fT'Q il ,eXEl T'pa,U'~,aaTn,VK'OlAI6:.

fi,PW't'EC; ~IO,lj9IElEC;' DE 1t'EP (7t'~wICJl1 I&acp'u!~![a,~.,

42

~ Ea,v S,Ev'elva'l Suv'a~',o ,aUTO'" 'T,6Te 1TaT'OO'VTOS' 'nOvoo as :e'l1,a :crre: .. 'yvo laaviSI'L1;, X,a,pTO'VI 'IJETCXK1V'OVIlE T'O '1i'~eK,Tlpl0'P,61Iplla KaA,OJOI,Q !J,e, 1J1a '~UA1,V'" Ip'o:'(3IBo ii 'pi: e,,"T'1 laJ\''Ao ,&vT'lk:e.'l~e,v"o" Tr,OcvT'Q OTE,YV'O 'K:al O'XI lJe-

"1. "\, '

'Ta/\I\,l1<O.,

:I E' ,. '\ D - . -1- - - , ,,. - -,,~ . ". - ,,y - f '

- _ -,Icev' T'O 'aTOI~O e,_,v'a,l, iJlEa-a' cs uloo~,aTI,O ye:Jj,a,T'O <poollo,ep'l.'o" '1(0:-

,1T'rt10" ~, 'V' ·e.-.lp·· o~ 'TIC" ~y"'a' ,r'O-:'V'-~'E' ·E'$:'''~~I 'yo · .. P'·ftIY,'·····,-:O· '.p., .. a' 'TI-'O"'U~~ ·x·-a-''"'.a- 'IP- ':~"IV'O·V-'III'E·~' """a'" 'P"O- 'V_'X··' a".,

IIII'V_ II ',' -, ' It'"', '. '. '::>' ' I~~ ':__',:.,""" , ..• ~ ,:.., ., , I, '.,. "-,./\,,,-"~ ,. '. 1'""': l '.' ,_ •• ' , '.,

K.I, TOU or<plalpOIVJJE a:lJ,eaooIS 1(106,e &,VTI'KEiIJE,V"O a,TIC TO O"*llo'll,a il TIO'\I ICP,6:,pUyy'la, T'C. 61roio TOU' <plplO:laeJ 'Tn'V &va1TVIOIf) Kaecx:pi,~o'v,."o:S K'OA'Q:, - T'O aTO:~O: TOU'• -Ene:ITCC' 'TIOV'KcXVOiU'IJE T,eXVl1Tf) leXVICCTIVOTJ, I~S' e:~:ii's :

TBX'NHTB ,ANADNOB

.'8105'Ollti CJ'TI61'"tl 1~IE crT6,p.tZ ij G"T,6p.m ,I"E, I',U'T!) (cpllA'lII"" ~:'Wijl~:')'. B6:~olulJe T'CI O:TIQIIJO 'U1TTla' (&v6::mc:ei\,a) 'K,,01 l(,paTo(i'lJ,e T'C KS(PeXAl

'Trp,aS TIC: rrlecc ,ETlal ,6)crr:e T'CI Tr11,yoVVI va: aTlKr(u'6ij, TrplOS T'O: ,&vloo xed 6 A'.(X'IIlOs 'va ,elva. 'T'e'Aeioo,'s' TEVT'6.lol.iEv'os. 'T'pIO:,~'OVlJe TTtV KO:TOO' alayOll,a: (Tr11,YOWI) 1T'POS Tiel KCnO) &laTE v',a '&,\10'~1J T'C IcrTlolJ,lcxl<ai i] yAlc~)aaa: va tplVy'" 'ane) T'OIV' cp6:pvyya Y'IIO: va 'ilT) TOV KAefv'T). :B:i\eTreei,Kova: 13. (<b&asJI5' 1, 2" 3" 4)

B:bc6,v., 181" eAZ:B'1Z TiEX,v~ITiJ~: '\HIftVofjl,., lI_oliolS fI~6111. iM" iG'-r6I'CI. 431

'n'o:lpvovlls, '1.110 (30:6eta: ei:anvo1f1 xed &voiYOVTCXS TO OTOIl'Q Ilas

TO'" TO -0- e-,e.T - ,ofiioti, - - " - ---, ,1- ,', \ ir , ..... ' " , ""

r '.'> orr I,-~, 'O'U"IJE a,II<,Ta tTrCXVOO OTO O'-TO'IJCX 'TOU 'Tro:a-X0,V'TOS aT10I).OU'.

KaT'O: 'T'':'V 'iSl'O X,P'OV10 1(:Aef'voV:IJE 'Tilv IlVTll~ (P'OOIf)OOV'SIS) TOU 11"&,-' crxOVTO'S IJ& TO JJ6:yOVA'O pas xol a:p'X"'O:U'IJE va EK11V'EOO1IJ'E., Ei'K,ov,a 13, (fJlaan 5.

",AIJ~aoos lle'TO: T'rrV '~pOOTlll EK1TVo,; pas' yUpf~OiUlJE, TO KSCP(l'A,l, :IJC!S' 1TAa,yfoos_ K,ai 1TpOla1faeO(/:~e \7'10: 0:1<,Q1vaUJIJE Tll'l1ETrl,T1POltp',;, TOV aepa

\ " " - -,' 't , --'1 ,~ "

'1TOi~ a,''P'llll!aIJE lJ,e'O"'a O"T'O' Ololla TOiU' 1TCX:crX,OVTO'S, ~vct> ouYXpo,vooS'

1Tle~,ou,1lS eAacp,p,a :Ils TOV aYKoo'va iJcxS' TnV K,'O'lAJO: TO"U '1r'Q,(J"XQV'T'OSI

EIK'ov'a 1:3 (p,O:,lan 6., - -

'E' 1 -" , Ji ,- ," 'I, ,- -, "7' ,. 1.J.. ' , .....

- ,av TllV' CX1<OUa'OO~E, avveXI",o,villE via EK1TV:ti:,OOlJE 'aT'Y crrouc 'TOU

rra'OXO'U'TOS SwS'EK,a (1,2,) I,axup:es' SKlIVOE'S' OTIO ,A~e1TTo Tfis ,ooplas' sav elva I EVti:AIKOS'" 1i eiKoal (:20) Il,STP1E'S SK'1TVO':ESaTO AS1TTO 'T'fjs 'OO"P'CXS

.J: \ -'r- - - , ~I' "E' \ - '5:' ,. -,' ',' , , j; --, ---- III ',AI

sov e,l'va'i rrcoci. ',I-a" oev CXKOUtTUlIlE Tlllv'eTrlaTp,o<P'l1TOV' aep'o TllS

, ftj ,,.~ ~I L",\' Il.' N ~ ,_ 'I N ''1.'

EKTrV'o11S lJa,s, el\~'IX'OVIJS, '1Tu/\l 'Tt)'V vsal1 ,'ou KECPICl/\1 OU' K.a: T1lS yi~ooa-'

a,as 'TOU n-O:,CJ)(OV'TOS' 1<01 eavSllIO:,1TlaT(~a'OO'Il,e, O:T'l 'elval laT';l 6sO'1l '1TOIU'

IT'pmS'l, xed S,EV' &KiovlJE 'T'f)'v ,SlrlO"T'P'Otp",;, TOU' 'ae,'pcx" ii K,Q7a T'';V' El<,TfV'On,

, ,,- " ",,~, ""l ,I ,N' - ,

:J.lC(S' laTOI aTOlla 'TOU 1Toax:o,vTO!S otIV'CXVT'aIlE uVaKOi\,la" '1Tp,aYllcx TrO'U

xed ylO: Tis Svo ns:plTrT'OO,trEl'S ICTltJ,o:iv,E,'1 1TOO'Slo iO"ooS 1<001T:OIO '~EVO a'oo(J('( K7\elvl1: 'T'OV q>a:pvyy,a T'O'V1T'O:IO}{OV'T'OS, TOT,e :PETCXKl\110'llfjE TOV 'TI"'O:iaXOVTCX allscroo's' 1TAa,yta, KCld, 1(,TU'1T'ot'lle 'l,axv,p'o: 'T'C l.1eT'a,~V TOO'\1 'OOIJ;O"T'i\,~OO"V' 'Ollcl:aT11 IJ,C(, IJE, TnV' Trc(J\6:(Jlll IlO:IS IJE 'T,tl,V' ,eA trf8o:vo: cl1TOlllaKP,uvI6fj 'TO' ~,ev'o (jIOO'Jj<X 1TOll' ~,pi,01(ET',al TUXOV crrov q>6:,puyyai; laTOV'S (3p6yx,o,VS.

"A . 1'\ ~,L A,' 6':: 1" ".~ I '1 fl

: ,v' '1TPO'K'E'ITO'l, YIO: ,t-'Pt:q>O'5 'II 1J,1KipO Tral~' TO'TE ecp,a,pl(J,o't,'OU'IJE OTI

:e,i1T'laIJ,E TIlO' '1TQ:,\1'OO Koi Y',' 10: va ,am, 'CXlpL ee'1J~1 T:O 'TUX,', OV ,S::S110 aool'~!a. &,1f'OI -rov

,T '1'1_ ,. ~ ,.

e: " 'I ~ .. t, - ,'"' "S:J:=ii" \,' ~'

<pa'pvyyo:: '11 TOUS' !r"POYXOUS' TOIU', t<:pcrr,a:llE, TO '1Ta'luL, arro TO, 1T'O'ulc(,

o:varro:6a, (IJE. T"O' Ke'cpraAl TrIP'OS TOe 'l(;aTOO) KcxlIOU1TO"IJE 2-'3, cpop:e:s aVIO:Ilsa'cx: aTls ·oo:J.lonJ\,clTes 'T'OV',IlS T''';V TCai\.a::~" ,Il,as.

"ECwI gei\,0l1IJE va 'K:av'u)~e TnV Texv"'T'~, &vcxrrvOll tn61J1C( JjE II).VTl1:" T6rr~E K:1\ei'v'IQUIJ,STO aTlo(jla TOU TIaax,o,VTO'S Kat T'01TO,6,s'TOV(JIE'TO tTT'IOlla I~U:C:S' ,E,rravOJ sis' TO'US Ipoo6oov1as' TrOV' 1T'aOj(,O'VT'O"S '~cc:1 'SVS'PY,OVIJE

CI •. ;~ rv H " " ,\ II ~ J). ,'\ ,

O'1TCUS aiKpl~"OOS errrcus QV'OOT,e:poo YICX 'TllV TEXy'llT',1 IQvanvo:Tl a7"OIIJO

- \\ - If - -

IJS O'T"olla.

rIO: EKSil1'O'V'S 1tO"\J' ISS,V IJ1TO!pOVV' V'O: i3,O:7\,ovv TO (TT'O'J.lCX 'TOU'S 'aT'O aTO'Il'a '11 Tf}V 'IlUTl1l TO:\/ 1TO:C')('O,VTOS, ~V'ltTTaTal OTr(J)5 'T'01Toee~l1eij ,aT'la, O"'TolJa f1 aTr.: iJVr"rl T'OU ,n6:·n"V,.,OVTOS ev'(x T,e:IJO:X-10 AE,'1TTooma-

III "111 IIII ~I\ '_ . ."'1 'T

,a'~,a 'Tf'OV ,8ev6,0:, e:~lIoSi'~1J ao~a,po: v'la (JTIiiI (;) &eplO!S 7'11'S SK1TVOT1S' IJCXS

- ,," , . .'-, - .' -', - ,

'O"TO:US' TrVEVIl,ove:,s TOV 1To,aX,ov'TO'S'.

NA'T'O'lla Tr'IOV ;6ev,aei\o~uv ll,S,EV :(J,1TOPOIVV' va X'PTlal,ilOlfOlTt,aIOVV' TnV :1l,S6o,olol T'O(; <PtA1i,1JCXT'OS' 7'ils ~oofis', 1TperrEl va XP'T)O"'IP,OTr'Oltl,O"OV1J 'aA,-

Al1i ~eaosilo TS'XVTlTTlS ,00v'O'TIVOI11S.· . ,

'TSTO'lSS ,avvlcrT:001Il,Eves' :lls6o ,8'0 I ;elv'a':I:

J':--e9o,6ot I',E ~iJ\l1 '1t('E'GYj 'fOU (J't~,eOiU,~ 1:0'U '7ttil"XO:VTO~.,.

T II ~ " , ,'fI ('~' ~) .3' "

ex. :, '01T'O'QST'OU ~~le' 'TOV 1Taax OVTOC 'UlTT1,a ""a~llO!a.Ke,I\'a, t IC(VV1l.V.(JJVIQU IJE

TOU'S I3p,exX,i'o,vo:s T'O'U K("lt lru~,~o;u'lJe tl,STO crW:IJ'C( :IlOCS 'n ll~' TO: XE'p"a'

44

uas' T'O'V &OOp'CXKeX, TOU' ,S,OOS'E,I(,Q (j'OPISS aTOM'1TTO YlCx' TOll' ~V~,AJ1("a xed eiK'Olal Y'lla T'C, 1Tal,6,i.

~'.' TOTrO,6eT10IUJje: T'C'\1 TrCcO)(,OYTa 1TP'l1Vl1,S0V (pn-POiUIJUTa), O:1nrA'OOVOUIlE TIO'U'S l3'po:xi,o'vcXs TO'U' 'Kat '1TIEI'OiU'I.!E 'T'OV' 6',QJ'paKa, TiO'U' ~U3 'TO: XepliCC ~as

1TJ\EU~IP1Ka' 8oo,5'EK:a t{JIOIPiES To,i\eTrTo' Yla 'TOll' e,l1TtAl1<<X Kcxl eiKloa'l y'IO: 'TO: .

Trial S, I,a,. Bi\,S1T,E :eiK,lov:a' 14.

'nip lv' x,p",al~'01TOlll,la'CUIJ& 'TlS' IJE,6,oS,o'uS

e UT'· e"r .. 11' p' ·,e~'1TE"'I'. v···.·a1. ·K··:'I'a.···~,a·· "'-'P'" (-·a··'''''''I'IIS- TO' ICTr,ol','I,a-'

'." . 1._), .. , '_ I_I .,' ..... , .. ~~U' .. ' ," . , .. ~~ . - '. '._- It-"'I. "

Kat. TO'V'S - poo6culves' T'OV 1T'IClIC7XOVTO'SY1Cx 'VO:lJflV ,sIJTr'OSf,eTcc'l ,; eiaoSios Kat ti ,E~OS'O'S 'TO'V ,aep'a: aTOllS' [3p6yxous TOU naoxolvToS' K,ai 1T'poaExou'pE Vi'a e'Ivol. 'T'C' aT'O';PCC' a110t,KT,Q Kat, Ii- YAoo,aa'ava: ~"

'K"-A' EI'I"V-- T'OV' ... ,- ···.L_p-u--y· 'Y'-a" .

'_ - 1.- ';"1J- .' r-' -, ," "'10' I'" -_ .'

.. ,! .'i.:_, '" I -', " __ ', ····'1·· ':_" """..: ... ' ,:. . .'

",EMyxo'u'lJs :1J,e f3,o'fl'66 pas' Eat", ~O'Vy'E'Ta:l '0 sA,a<p"p'Os \IJ'f'6vpoS 'TrIOU' 'lfpe'1re,l. 'yO: KOO11J !o ae,!po:s 'lTO'l) :ei"a'Eplx,e~la'[, Ko:i e~,ep'x:e'Ta:'1 '~'IO'O;fI.' "TT'v,.·'e'=u-'~11'~~,OV,Et'.. ~u. t·"'EX·'. {~.·.::O'IU"I"IIE 'us ,E1tl-

w' .. - - Ji' II,.... . ... It-"'! . ilJ" ". 'I' .' ":J - I""" - ........ - -

, ',,' " .. ',. 1.10\1';,' e~ OTOU Q 1T6:axoov apxlOlJ va

1l0VOS TOU n eros I &rav 81a1TJOt'oo6ij an elva, 1TA!OV vs<p6s.

4S·'C .. '

.

I'-':_ •

TP04t'IMA-

, _', 1'-' I."

_~ ..., .' l,,_ .

I., "A'rOIlO' i#i~LHlu~: clV,b)' ''T'W\I ,2 k,GiV.,

,rai\sTTa ~e:rp" ii ,P.1rlIO'KO'Ta

K····•·· ',a .. ,-_.· '. m .. ,1_. ,,1.: '-I,S··_: ,;\_ -1·_' -r ,t""r, _, a .. ;. '_.'._",_i

'Tit "II I,W, !Ii .. ' ..... 'I" •• ' it iI .' .. ' ••• II' .. '" '. '.' it rj ' •• ' ·ill I." ... if! .. !II "

,K,ov'aep~'I'SKpela,s (Kopve-M'Tflcp 1(A:Tr) ,Kov'C",ep(Oes 'o/'apl'O.(; 11.1,& A,aS. i\ K,ov'a,&p~leI5 Klpea'5' TV1TJO'U

7 - - -''I: I

,,;a;I-11T',O V' .'.. ,It ii, " '. .' .. '. ., ;; '.' • '. ,It, .. .. .' ., .. ,', .' '.' '. .' " '.' ., .. 'ii'" '. .. .. .. 'f •

Zv~!a:p'tKa ~i PUI' ,

',~,O·.'i.U--. ,.I~.,I :E.·_,(,_I i"II'"V_ .: ·.-',:.:··6'-u_ .... 'n,·,.

t&;,. .,I~I:) U ~ -v ~ II ;j;!Ii iii 'tl " ,', .. t 't '" .. *' ., .. ,iii .' .. I •• i II; Ij I ••• ' '. " '.' .' '. '. " .' I. "

Bo,{rru,IPo,__,I\{,1r,oS~M,apyapfvl1 , ,EA'al,oAa:o'o

MEpi6a YUX EtI'a 'clTOIJO

I-I

14,0

60

140

8,5 l45

90 15

3,01 30,

45 75

601 3,0

1,5

1.40

140 84,

840

19601

1190

1.260

2:10 420'

,840

140

210

.. .. • .' .. • ... '.' ., .' .' '. .' .. .' • .' • , .. ,"~ .' '.' ., .•. .' ., .' " 'f '."f· .' .. '. '.'

2,. 'uA1:'o',pO' 1}l,LJ('CI~ )(lck1:lt) ~6)V ,2 ,S'r'W'V',.

raAiTT',a ~'ax,alP',ool~ev" '~, ~1rlaKI6T:a .' ........ ' ••• ' '" •• ' ••••• '.

r ai\,a ,01(:,61\111 ,Z~~'ap~I"1 la;E: T,&illaX.·.··,'m,Q'

~'~A I_I 11'1 .

Kovuip·.· ,~es' AaX: .. aV'IKWV ,.,., . .,.,,, !.' ,., .. .' '. '. '.' '" .. .' '. .. '. '. • ' • ., '. .. .' '. ,. .'

l~ - .:'J

PU',,' fl all.' my6ai\ 1

,1\.I1Tapa ., ....... ' •• ,t

'. '. j ., ' •• ' '.' .. '.' ".' .. , ••• '.' '.'.'.' '.

46

"Oooi ,6'laf.3,aaav' T'O' e'Y'KOATrIO' a,UTO, Trpe"lTE1, \1'a: wlcp:ei\,tl6n,'a'cc,v, SlOT', crX,11v.'O:Tlaav T';V Cf'OO,aT1i to'E,a TIO:VOO 'aT'O a-,I,r,o,vS"o:i'o 'E6vlKO'

e- '-- 1\ ,,_.. ..."... .,-" .1'... ..' C .N .' ') ... 1..

. E,lla TrO,V CtV'la,cpl,E:lpe~,., "q: aV'IJ1TSp,oa'llaTa aT'a 01T'O'l'a rrparrst via KaTa:,-

i\'l1~'av 0::\,01 eIVla~l::' -

'a., "O 'K'(v'8uv'o,S' TOIU &:~~U:(XO;V' TIA,ll'eVa"llo:ij 1&\1!IO 'T'O: 'CfUyx,pova 1T'OAS-

;111'1<:'0 O'lTAa :eIv,at ~,ey,6:,AO'5.- -

.

,- ·0- C '.- , - .. - - - - - '1. I - - - e" '!\ - _c_ "- - .' 6'" ."", _lI' - - -"\ .. ty "

C\,. I., Tl 0 K,lV,5'uv,oS TOU tr'Ol\,E,iJ'O"U ·,a 'V1TOP'"X"1J KO!")'· •. 'Q, lJasa1TEI/\1'Ji 1T'OV,-

r' .' " ..

~'O'Te, e:i~e JjE ,aTOIJ1KleX', SIT'S IIJE '7T:Q'AO:l0U TU1TO'V' ,orrAa, ecp6aov' 8ev 6'0,

E~ ~"".-'I"Y'''jjf!'''P~'la'''' ''"'' ',1""'l'9· '-', "'U'~I' '1'0'- v- , '1' II' 11:,,-, E-"I~ 'p' ''1- f v· " .. - a" TO' It I' K'<'O' 1t'T'I' 1:,0: .

_""',v· _,"\VI'·1 I~ - .' 11;,,1:""'" I , _~'" _ L ......', 1/' _ .' .... u ~_ ..

" II.· _ ' -

y., rrOT.'1 :Eql"OaOV 'U1To:,'PXE,l, K{v8vv'oS" TO KpclToS' xed 0, i\aos' ,EX01UV1 i,EpOI

, , , C "\,'T i" "l, . r:\ " ""'l, 'I' "

XI,- - '5 V'IO( 'T'OV U1TOi\O'Y'I ,,'OVV' KCX"_ va 1\'O:IJ...."a,vou'v osa 'T,a :1l:ETp'a yllCX 'va

TOV E,~ov8eT',ep,cbao,vv 11 va TO'V' p,e,twaIQuv.,

S. "On Tel: IIlE'T':pa YICx Ttl V' sl§o,v8sT,E'P"ooal1 TOOl" K1V6u'vtUV Bev IJ1rOp,o'u~e, va: 'Ta' ETI01:!J:aaOOI:IlE TtlV TEAJEUTa:ia aT'aYlJfl TrO'U' 'ea 'q?'Q\1'fj 0' K1V'-

£0 .' .... ~ n' 'e' - .':;.. , . - " ... -. - - .' va"p' '- .~ t" E'''pll,v·n,[l' v-a'" V-IK--nl"'ft'I"."\IIE· Pf!"~v'uuv'o';,. _P'1TEI alrO TOOIP,Q TO 1f'.,IJ ~'I'O T1l')'·~1;.,~' II~)' ',":,'. '~-.IVWltA~' ';,1, I ..

,aSp6:v:e:'la- 'KO:i Tfl,V &~Io'ui\i'a KCX:i v'a - 'K'eXVUJIJE 'T'C'V K01TO 1<0:'1 T1iV' olxovol1'lKTl 6u'aio: '1(,0:1 v',a 1Tpole,To1:I:-~u5:a'culle E.1(Ei:va' 'TT'O'U' TrP'E1TE'l 'Y'u~c -r'~I'\1 rrpocrrc-

I' .., 'I .. S:" ";'. ,,, "l " - - --- --

'0""10:' :11,0'5, YlaTI " CX:'':"l"a TO'U"S E1V',a'l a,vv1T'ol\la'ylo-"I~ll"

:e" ~OTI, 7,01 KIPO:TOS eXE'l K·6::IJ:E'l 1&,p~eT'la ,~'rUlaTa Y'Ul TT)V 1Tp'OtJTlaaia T'OIV &~u:xXO'V TIA·1l,'6'u'a;lJ.o'li', K'ai eXEl 'c p,yav,w as I 'TllV n,OA.tTIl<·ft! "Auuvc. 'AAAlJ.. 71,Tro"T':e 8,EVIllt"O'pei 'Via' Ka,lJ1J '~I no'i\ITI.iK:1i1 » A,l).vv,a, ,Say' ,6,:sv

,e:XEI 0"1"0 1Ti\eup!o' 'T'l1S o'AO 'TOO O:'l1axo 'nA'116u'0"1J·'o,.

ripemll,i\ol~6v, vo:yivo~6i\OI' ~i1TOi\hES a~paTl00TES Tiis nOA1TIKii's n Allvvas" v,a SKT,E'Aovv aVi',a 1TO'lI' i\:ES.'l, T'D ",EY'Ko,i\1Tl0' IlEU1T'IOI,J,O'v'1i K'al ,E1TI,'IJ:ov1'11 1<01 v'a 'TrS'I,eapx,ou'v' o-ri's EVITo,j\,es 'T1;S 'nO'AIT1K;;'S ,II A,I.!Vlla:s. .

M " - - II , 'e: A' 'i - - ,'e, n' ''\ - '\ J:'A --- - - e······· ,:Iii' ..,.. .... ., -.' \,

OV'O'V srot K,a:l 100:5 ,~cxos Ka.l OOS' _ ,O'/'\ITIKl1- '_,lJvv'a '~'a EK.1T/\1lIPoolaoo'll,e 'T'O't'

-'I ... "\, '. '. '.. .. \\ -l~" .... 0;:"" .• ' I"fl'- , .. , .. -' V C/'"I!n r- r : - -. --'I "-'\

u~l1,l\o' '~as aK'OTIO nove, vca v' O"(lJlvOJIJETO .. ' e!~vT'OV' lJ,as xcn 010"0 'T'O

5'UV'QTO '1TEIPloo'oT:e:pO'V5 auvav6P'OO'1TOUS :(J,as 'K,al VAlKO:: aya6a.

~. =- A'CPIOV yv'cupi",OUIJE 'Toop1a TIO',O",ol -: '-ya'?\,l1 :E,v8vv'1l 1TSCPTS'1 aT'IOUS' ,ooIJOVS

K6:6e· 'Tr'Q,j\i'Tl1" ,EX,O'IJ:e, xpeo!) OAO'1 lJ,a's' 'v'a: aK,e:I'Pe,o,v~ .. e 1<"ai\,Q: laUTTl, T1ilv'

~'a' '-I 1\ , " .--0. ""'" "" '.. . ,--

:EU .uv1l KCX" v'a: (J1Tsu'laOOIIJE,\1ICl auv'epyalUQ,ovpe crT':sv'a IlE, T,a opyav'Q 'T1l'S

nOIA.'lTI'K,ii,'5 ",AI.l:VVlai5 xed 'via 'TO: aulJl~OI'v'i\Eue'o'iilJe Y'I,'Cx 'TIC, T( Trp,E'1TEI va:

Klc:vullJ:e 'K,o:i, rrO'T:e xed ,IJE rrolo as'I'p'c): '1TP'E1TEI 110: ap'x:facu(Je, 'v'a 'T'Cc'

,

'K--rv'I' I'~'I' 'I;,E-' _' '. ,'-"" ~ I-' It

'.

I

""