You are on page 1of 6

EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI

EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA


Office: Svetog Save br. 8/I, 11420 Smed. Palanka, YUGOSLAVIA
Phone: +381 (0)26/312-821,+381 (0)64/1904460 Fax: +381 (0)26/312-821, E-mail: office@evropski-pokret.org.yu , Web: www.evropski-pokret.org.yu
Account No. VOJVOÐANSKA BANKA A.D., 355-1012092-49, PIB: 101404909, Reg. No.: 17275585, NACE code: 91330

CIVILNO DRUŠTVO
BILTEN EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Bilten br. 5, avgust 2003.
UVOD
Poštovani citaoce,
Ovaj broj biltena je zamišljen kao pregled projekata koji se na prostorima Srbije i Crne Gore realizuju u okviru programa Evropske
komisije pod nazivom Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).
Imajuci u vidu naše aktivnosti u septembru 2003. na temu »NEVLADINE ORGANIZACIJE I SOCIJALNO UGROŽENE GRUPE«
prilažemo i saopštenje za javnost Delegacije Evropske komisije u Srbiji i Crnoj Gori povodom nastavka pomoci izbeglicama i raseljenim
licima u Srbiji. Takode dajemo i osnovne informacije o radu Biroa za humanitarnu pomoc Evropske Unije (ECHO)
Sadržaj biltena ce se iz broja u broj menjati u cilju obezbedenja potrebnog skupa informacija akterima civilnog društva sa podrucja
koje pokrivamo. Nevladine organizacije svojim aktivnostima odreduju sadržaj biltena. Zato je važno da nam blagovremeno dostavite
informacije o svojim aktivnostima da bi smo ih kroz naše programe plasirali i time vaš rad ucinili vidljivijim.
Predlozi i sugestije za rad su dobrodošle.
EVROPSKA INICIJATIVA ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (EIDHR)
EIDHR program ima za cilj jacanje pluralisticke demokratije, ljudskih prava kao i vladavine prava, a sve to u okviru
podrške globalnom procesu demokratizacije, razvoja gradanskog društva i zaštite ljudskih prava. Posebno se insistira
na podršci aktivnostima i naporima nevladinih organizacija koje su aktivne na lokalnom nivou. Te aktivnosti su
komplementarne sa drugim programima Evropske unije koji promovišu stabilno gradansko društvo i odgovornu
vladavinu.
EIDHR program koncentriše svoju podršku tamo gde je najpotrebnija- na teške i nepopularne aspekte politickih
reformi i demokratskog delovanja, tamo gde su lokalna strucna tela slaba i gde se posebno oseca nedostatak
profesionalne ekspertize.
Program ima za cilj da ojaca nevladina tela i asocijacije koji po svojoj prirodi i specificnim aktivnostima mogu da
doprinesu promociji pluralistickog, demokratskog društva.
Smatrajuci da su brojni projekti koji se realizuju u okviru EIDHR od šireg znacaja u ovom broju biltena “Civilno
društvo” predstavljamo makro i mikro projekte u okviru programa EIDHR saglasno informaciji sa sajta Delegacije
Evropske komisije u Srbiji i Crnoj Gori (www.eudelyug.org/).
Za dodatne informacije obratite se Aleksandru Ðordevicu, Služba za odnose sa javnošcu, Delegacija Evropske
komisije 011/ 367 24 11, Fax. (+381 11) 367 11 43. Email: mailto@delyug.cec.eu.int, www.eudelyug.org
EIDHR MAKRO PROJEKTI
1.Caritas des katholischen Kirche Vorarlbergs Auslandspartnerschaften (Germany)- Interactive Reconciliation
and Development through Women, Youth and Minorities in post -war Kosovo
Projekat je namenjen izmirenju stanovništva u posleratnoj Ðakovici. Pokretni tim ce imati za cilj edukaciju o ljudskim
pravima žena, mladih i manjina, kao tri stuba društva. Program namenjen ženama ce staviti akcenat na ženska prava.
Multietnicki centri za mlade ce se baviti razvojem, zajednickim ucenjem i radom razlicitih etnickih zajednica. Razvoj ce
se odvijati kroz sportske aktivnosti i seminare na kojima ce svi ucestvovati. Cilj svih tih razlicitih projekata je isti:
pomiriti stanovnike Ðakovice.
2. Center for Democracy Foundation (Federal Republic of Yugoslavia-FRY)- The Institute POLITEIA
Cilj ovog projekta je da doprinese razvoju gradanskog društva i da poveca ucešce i zainteresovanost u procesu
donošenja odluka. Do tog cilja, POLITEA namerava da dode dajuci studentima i mladima uopšte, dodatne
mogucnosti obrazovanja. Taj njihov obrazovni sistem bavio bi se: vrednostima gradanskog društva, ljudskim pravima,
metodama rešenja konflikata, informacijama vezanim za demokratske institucije itd. Institut Politea imace tri vrste
seminara. Jedan od kurseva ce se zvati « Škola gradanskog društva », koja ce se odžavati tri puta godišnje u trajanju
od po deset dana, sa nedelju dana staža u nekoj nevladinoj organizaciji.
Drugi kurs je «Škola za društvene i politicke lidere », dva puta nedeljno tokom cetiri nedelje. Treci kurs nosi naziv
«Parlamentarno obrazovanje ». On je namenjen mladim advokatima koji ce moci da pohadaju staž u parlamentu u
trajanju od po dve nedelje, i gde ce imati priliku da se bliže upoznaju sa parlamentarnim procedurama.

1
3. Centar za Razvoj Neprofitnog Sektora – Jacanje institucija gradanskog društva – Jacanje struktura nevladinih
organizacija razvoj regionalnih mreža nevladinih organizacija u Srbiji.
U periodu demokratskih promena u kojima se nalazi Srbija I Crna Gora, ovaj projekat ima za cilj izgradnju i razvoj
institucija gradanskog društva. Sa jedne strane, pomagace se gradanima kako bi se uspešnije i organizovanije bavili
pitanjima koje se ticu njihovog svakodnevnog života, a sa druge strane nevladinim organizacijama kako bi uspešno
radile u novom, demokratskom društvu. Glavne aktivnosti bice vodene preko pet konsultativnih centara, Centra za
razvoj neprofitnog sektora, a na regionalnom nivou preko sedam regionalnih kancelarija.
4. Evropske Perspektive – Razvojni i obrazovni centar (Grcka) – Promocija pluralizma jacanjem nevladinih
organizacija i gradanskog društva u Srbiji
Cilj projekta je da poveca znanje, a potom i ucešce gradanskih aktera i društvenih grupa koje su aktivne na lokalnom ,
regionalnom i nacionalnom nivou u Srbiji kroz pomoc koja ce im se pružiti , a s obzirom na proces tranzicije kroz koji
Srbija I Crna Gora prolazi danas. Ciljne grupe su nevladine organizacije, lokalna vlast, vlada, lokalni i nacionalni mediji
i gradani uopšte. Pored radionica i treninga za buduce trenere poseban akcenat ce biti stavljen na ulogu medija u
izveštavanju o radu nevladinih organizacija. Neke od ostalih aktivnosti su kreiranje baze podataka i štampanje novina.
5. Cooperazione Italiana Nord Sud – CINS ( Italy) – Podrška izradi zakona i promocija ljudskih prava u sudskom
sistemu Državne zajednice Srbije I Crne Gore
Cilj projekta je pisanje zakona koji ce zatim biti razmatrani u Parlamentu i koji bi trebalo da povecaju svest o ljudskim
pravima u Srbiji i Crnoj Gori. Ciljne grupe ovog projekta su svi subjekti zakonodavnog sistema: sudije, tužioci, pravnici
i studenti. Eksperti sa Univerziteta u Firenci, Odeljenje za Komparativno krivicno pravo, bice poslati kako bi pomogli
pisanje zakona. Studijska putovanja na italijanske univerzitete i treninzi za sudije iz domena ljudskih prava takode su
deo projekta.
6.Odbor za gradanske inicijative - Ojacati nevladin sector u južnoj i istocnoj Srbiji
Cilj ovog projekta je da pomogne razvoj nevladinog sektora sa posebnim fokusom na ljudskim pravima, pravima koja
se ticu manjina, roda i osoba sa posebnim potrebama,. Projektom ce biti obuhvaceno 170 ucesnika u 37 gradova i 27
nevladinih organizacija sa teritorije južne i istocne Srbije. Seminari ce biti organizovani u 9 gradova. Informacije ce biti
dostupne preko televizijskih programa i kompjuterskih baza podataka.
EIDHR MIKRO PROJEKTI
1. RDP Radio B92 – Niz televizijskih emisija o socijalnoj netolerantnosti u Srbiji danas
Ovim projektom predivdeno je snimanje i emitovanje emisija o netoleranciji prema manjinskim grupama u Srbiji.
Emitovanje ce trajati 12 nedelja. Aktivnosti podrazumevaju: istraživanje, snimanje, i emitovanje.
Svaka emisija bavice se razlicitom manjinskom grupom.
2. Romski Informativni Centar- Mladi otvorenog srca
Projekat je namenjen mladima i cilj mu je da podigne nivo svesti o razlicitosti. Polaznici seminara ce raditi na
prihvatanju razlicitih kultura sa svim njihovim osobenostima. Modelu asimilacije bice suprotstavljen model
interkulturalnosti.
3. Udruženje sudija Srbije- Obrazovanje sudija- Škola krvicnog prava
Cilj ovog projekta je da osnaži sudsku vlast i potpomogne njenoj potpunoj samostalnosti u odnosu na izvršnu i
politicku vlast. Tokom ovog projekta 10 seminara ce biti organizovano na temu krivicnog postupka, kao i dve
konferencije za štampu. Tok realizacije projekta bice prenošen kroz mesecni bilten.
4. Ženski forum Crne Gore- Poštovanje principa jednakosti
Projekat se bavi osnaživanjem jednakosti polova u Crnoj Gori i podsticanjem predstavnica ženskog pola na
ukljucivanje u vodenje lokalnih izbora.
5. Forum gradanske akcije iz Požege- Gradanska akcija na selu
Cilj projekta je podizanje svesti o demokratiji, gradanskom društvu i ekonomiji u periodu tranzicije. Projekat ce biti
relizovan kroz volonterski rad i debate u Požegi i okolnim selima. Pored promotivnog materijala koji ce biti štampan,
projekat ce biti i medijski pokriven.
6. Produkcijska grupa UrbaNS - Ljudska prava i njihova promocija
Obrazovanje gradana o njihovim pravima i slobodama je cilj ovoga projekta koji polazi od premise da poznavanje
prava smanjuje mogucnost njihovog kršenja. Jednom nedeljno bice prikazivane televizijske emisije u trajanju od
sedam minuta.
7. Odbor za ljudska prava iz Leskovca – Štampanje novina “Prava coveka”
Odbor za ljudska prava iz Leskovca ce dva puta mesecno objavljivati novine koje ce beležiti sve slucajeve kršenja
ljudskih prava. Istovremeno, organizacija ce pratiti rad policije i sudstva.
8. Centar za liberalno-demokratske studije- Posmatranje rada saveznog i republickog parlamenta
Deset osoba ce nadgledati rad dva parlamenta, saveznog i Republike Srbije, analizirati parlamentarne odluke i
nadgledati realizaciju parlamentarne procedure, kreirati i dopunjavati bazu podataka, objavljivati i distribuirati izveštaje
o problemima na koje su naišli tokom posmatranja. Rezultati ce biti predstavljeni na konferencijama za štampu.

2
9. PSIHOFON – Asocijacija za zaštitu mentalnog zdravlja – Decji parlament
Glavni cilj ovog projekta je da se nastavnici u školama osposobe za osnivanje i rad decjih parlamenata pri školskim
ustanovama. Decji parlament je grupa daka cije su aktivnosti usmerene uzdizanju tolerancije, odgovornosti i
kreativnosti. Rad ce se obavljati kroz seminare za ucitelje, posmatranje i evaluaciju.
10. SOS Telefon I Centar za Devojke – Treninzi usmereni na pitanja vezana za mlade devojke, feministicku školu
i mrežu Puellea sa osivanjem jedinstvene baze podataka o SOS telefonima i centrima za devojke na teritoriji
Jugoslavije
Kroz intenzivne treninge cilj ovog projekta je da osposobi žene za osnivanje SOS telefona u njihovim gradovima i
ukljucivanje u mrežu Puella feministicke skole.
11. CESID-Posmatranje lokalnih vlasti u Srbiji
Glavni cilj ovog projekta je izgradnja saradnje izmedu lokalne vlasti i lokalne zajednice, cime ce lokalne vlasti biti
osnažene, a gradani aktivni ucesnici.
12. Radio Televizija Srbije- Promene koje donosi demokratija
Glavni cilj ovog projekta je da objasnii mladoj generaciji osnovne vrednosti demokratije, što ce biti ucinjeno kroz 9
epizoda televizijske serije. Te emisije bavice se aktuelnim temama kao što su multikulturalizam, prisustvo prestavnica
ženskog pola u javnom životu itd.
13. Grupa 484 – To sam ja , ko si ti? – promocija kulture koegzistencije u multietnickim zajednicama
Cilj ovog projekta je poboljšanje komunikacije medu mladima iz razlicitih delova Srbije. U projekat ce biti ukljuceni
ucenici srednjih škola i njihovi roditelji. Rezultati radionica bice prikazani u obliku izložbe i prezentacija.
14. Viktimološko društvo Srbije - Kancelarija za pomoc žrtvama – Priprema za pocetak rada
Ovim projektom bice obuhvacene žrtve kriminala u Srbiji. Cilj je osnivanje kancelarije koja bi pružala pravnu i hitnu
finansijsku pomoc. Sredstava kojima ce se Viktimološko društvo Srbije služiti su: istraživanje, uspostavljanje
kontakata sa nevladinim organizacijama u zemlji i drugim evropskim zemljama, lobiranje pri sednicama parlamenta
itd.
15. Novinska agencija Beta - Srbija i Crna Gora- zajedno ili odvojeno? – Osnaživanje demokratskog dijaloga u
medijama
Potpisivanje Beogradskog sporazuma je otvorilo novu fazu u odnosima dveju republika. Razlicita mišljenja vezana za
taj dokument ce biti iznošena preko zajednickih internet sajtova Bete i njenog crnogorskog partnera Monitora.
16. Centar za Multikulturalnost-Izveštaj iz Senke o Okviru koji se odnosi na za zaštitu nacionalnih manjina
Cilj projekta je da se povecaju i poboljšaju prava nacionalnih manjina posmatranjem primene okvira Konvencije o
zaštiti Nacionalnih Manjina u 15 gradova u Vojvodini. Posmatranje ce biti praceno izradom izveštaja koji ce zatim biti
prezentovan Savetodavnom komitetu Saveta Evrope.
17. Izdavacka kuca Kolubara- Dodatak mesecniku Kolubara o gradanskoj tradiciji, savremenom životu i
ispitivanje javnog mnjenja u Valjevu
Kao dodatak mesecniku Kolubara, izdavacka kuca ce nakon istraživanja objaviti i dobijene rezultate vezane za
gradansku tradiciju u dodatku tog casopisa.
18. BEOSUPPORT – “Trgovina ljudima u Srbiji” – nastavak našeg istraživanja na terenu
Kao produžetak filma koji je BEOSUPPORT vec uradio, nastavice se kampanja koja ima za cilj da upozori i upozna
široku publiku sa problemom trgovine ljudima. Brošure ce biti štampane, a bice organizovane i konferencije za
novinare.
19. Autonomni ženski centar- Kooperacija i poducavanje državnih institutcija koje rade sa ženama žrtvama
nasija
Stotinak profesionalaca iz osamnaest institucija u Beogradu bice obucavani u cilju vece informisanosti vezane za
nasilje u porodici. Lobiranje za zakonske promene, podrška ženama žrtvama nasilja, samo su neka od sredstava
kojima ce se ova organizacija služiti.
20. Centar za decja prava, Užice – Novine o decjim pravima
Cilj ovog projekta je promocija decjih prava i Konvencije Ujedinjenih nacija. Pet brojeva casopisa o decjim pravima ce
biti štampani, a uz to ce svakoga meseca biti organizovane radionice za volontere koji su ukljuceni u izdavanje
casopisa.
21. Prevalitana Holding – Izrada, prevodenje i distribucija vesti na albanskom jeziku pripadnicima albanske
manjine
Projekat ima za cilj prevod vesti agencije Montena Fax-a na albanski jezik (prikupljanje vesti, prevod, i distribuciju
vesti albanskim medijama)
22. NUNS-Nezavisno Udruženje Novinara Srbije – Treninzi za radnike lokalnih televizijskih stanica
Glavni cilj ovoga projekta je obrazovanje mladih novinara, kamermana i filmskih urednika za profesionalni rad u
medijama. Kursevi ce se odvijati u gradovima gde NUNS ima svoje regionalne centre, dva puta godišnje po pet dana.

3
23-24. Plavo pozorište – Nezavisna pozorišna grupa –Savremeno pozorište – Stanje otvorenog uma ( Beograd,
Srbija) – (dva projekta, broj 23 i 24)
Kroz tri cetrnaestodnevne radionice, šezdesetoro mladih iz Panceva ce se služiti savremenim pozorištem da bi izrazili
svoju globalnu i politicku svest.
Rezultati radionica ce biti prezentovani kroz štampani materijal i predstave, a u planu je i internet prezentacija.
25. Centar za tranziciju, Crna Gora – Politicka korupcija
Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju poštenog politickog i demokratskog okruženja u državnom sektoru,
koristeci iskustva iz zemalja kao što su Poljska, Hrvatska i Madarska. Rad ce biti organizovan kroz cetiri seminara na
kojima ce ucestvovati po trideset osoba.
26. Ženska multietnicka grupa iz Seleuša- Demokratija i ljudska prava za seoske žene iz južnog Banata
Svrha ovog projekta je da ukljuci tradicialno pasivnu popluaciju južnog Banata u izgradnju i ocuvanje demokratske
zajednice koja bi u potupunosti uvažavala ljudska prava. Projekat ce se sastojati od: seminara, radionica, letnjeg
kampa, radio emisija koje ce se emitovati jednom nedeljno, izrade brošura, novina itd.
27. Gradanska inicijativa MEA URBA, Ivanjica – AGORA – Trg, mesto razmene
Kombinujuci javne debate i seminare ( 6 seminara, svaki za po 36 ucesnika) ovaj projekat ima za cilj da ojaca
osnovne principe demokratije.
28. Smederevski Istocnik- Osvetliti demokratiju
Smederevski Istocnik ce u okviru ovog projekta izdati 7 knjiga o ljudskim pravima, gradanskom društvu i demokratiji.
Pored toga, organizovace tribine koje ce prenositi 12 lokalnih radio stanica i tri lokalne televizije
29. Prijatelji dece Srbije – Jacanje strukture na lokalnom nivou radi zaštite i promocije decjih prava
Cilj projekta je podizanje svesti o decjim pravima, pre svega u multietnickim sredinama. Sedam kurseva ce biti
organizovano, namenjenih pre svega aktivistima lokalnih ogranaka NVO “Prijatelji dece Srbije” i lobiranju na polju
zaštite decjih prava.
30. VIN PRODUKCIJA – Privremeni naslov: Srbija i Crna Gora – sporazumni razvod i skladna zajednica
Vin Produkcija iz Srbije i TV Montena iz Crne Gore, ce zajednicki proizvesti cetiri televizijske dokumentarne serije o
odnosima izmedu Srbije i Crne Gore, koje ce se prikazivati u obe republike. Dokumentare serija ce se baviti pitanjima
istorije, ekonomije, politike, kao i socijalnim strukturama u obe republike.
31. Nedeljnik ONOGOŠT – Prikazivanje korupcije u Crnoj Gori i njen uticaj na demokratski proces
Svrha ovog projekta ce biti iznošenje na uvid javnosti problema korupcije u Crnoj Gori. Neke od aktivnosti ce biti
sakupljanje i razrada dokumentacije, štampanje dokumentacije, komentara, pitanja i razgovora.
32. Centar za Monitoring – Seminari o izbornoj proceduri za trenere politickih partija
Glavni cilj ovog projekta je da pruži bolje uslove za fer izbore sa nadom da ce to doprineti osnaživanju demokratskih
procesa u Crnoj Gori.
33. Romski Demokratski Centar – Dobro vece romski narode
Svrha radio-emisije je da mladim generacijama Roma omoguci lakšu integraciju u društvo. Radio emisije ce se baviti
školovanjem Roma, pitanjem zaposlenja itd.
34. Inicijativa specijalista za pomoc deci sa specijalnim potrebama VELIKI MALI – Realizacija decjih prava i
širenje duha volonterizma
Glavni cilj projekta bice realizacija Clanova 2, 3, 6, 23 i 31 Konvencije o Decjim Pravima Ujedinjenih Nacija. Projekat
ce biti realizovan kroz radionice za roditelje, sastanke sa predstavnicima lokalnih vlasti, uz prisustvo advokata. Još
jedan cilj ovog projekta je obrazovanje javnog mnjenja u cilju širenja duha volonterizma.
35. Odbor za ljudska prava, Valjevo – Primereni uslovi za maloletne prestupnike u popravnim domovima –
Reforma škole- Popravni dom
Glavni cilj projekta bice sprecavanje neljudskog i ponižavajuceg ophodenja prema maloletnicima smeštenim u
popravne domove u skladu s poštovanjem Clana 3 Evropske Konvencije o ljudskim pravima. Obuka upravnog osoblja
domova imace za cilj približavanje medunarodnim standardima. Nadgledanje poštovanja ljudskih prava i uslova u
popravnim domovima je takode deo projekta.
36. Centar za toleranciju i dijalog - Pomoc u izgradnji demokratskih institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda
u Crnoj Gori
Projekat ce biti usmeren na par specificnih ali povezanih aktivnosti kojima je svrha da podrže politicke reforme i
demokratizaciju Crne Gore. On ce se odvijati kroz cetiri seminara i radionica koje ce se baviti zaštitom ljudiskih prava i
prava manjina.
37. MEDIJA Centar- Decji program: I ja imam svoja prava
Medija Centar ce snimiti 7 serija na temu decjih prava koja su nabrojana u Konvenciji o decijim pravima Ujedinjenih
Nacija. U tim serijama deca ce sa odraslima razgovarati o specificnim temama, a akcenat ce biti stavljen na decije
razumevanje tema koje ce biti diskutovane. Glavni cilj projekta je da poboljša nivo znanja kod dece o njihovim
pravima, a istovremeno kod roditelja poveca i svest o odgovornosti.
38. Petnica Naucni Centar – Regionalni centar za razvoj obrazovanja
Cilj projekta je da poboljša kvalitet obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori osnivanjem Informativnog centra za
4
nastavnike/profesore i adekvatnom pripremom za nove metode predavanja koje bi promovisale multikulturalne
vrednosti, demokratiju i toleranciju.
39. Liga žena glasaca Crne Gore – Ka jedinstvu
Kroz seminare na temu jednakosti polova, žene u politici , žene i izbori, nasilje nad ženama itd. Liga žena glasaca iz
Crne Gore ima za cilj da pokrene odredena pitanja koja se ticu žena u Crnoj Gori.
40. Centar za zaštitu potrošaca- Zakon o zaštiti potrošaca u Crnoj Gori
Cilj projekta je kampanja za usvajanje zakona o zaštiti potrošaca u Crnoj Gori kroz pisanje predloga , kampanju i
lobiranje.
41. Centar za razvoj nevladinih organizacija – Nevladine organizacije i mediji
Bolja saradnja nevladinih organizacija i medija, u cilju boljeg izveštavanja o neprofitnom sektoru u Crnoj Gori, bice
organizovana preko seminara za novinare i baze podataka sa clancima obavljenim u medijama o nevladinim
organizacijama
42. Novosadska novinarska škola - Poboljšanje medunacionalnih odnosa kroz razvoj inter-konfesionalnog
informisanja
Cilj projekta je da organizije tribine gde bi se diskutovalo o interkonfesionalnoj raznolikosti u etnicki šarolikoj Vojvodini.
Rezultati tih tribina bice prezentovani u radijskim emisijama.
43. Novosadski ženski centar- Napred u XXI vek, a ne nazad u XIX
Ovaj projekat ima za cilj da podigne svest žena o njihovim pravima dajuci im pravne savete i da se na taj nacin
osposobe za brzo prepoznavanje svake vrste kršenja tih prava, kako bi mogle da im se suprotstave. Lokalni mediji ce
biti korišceni kao jedno od sredstava u realizaciji projekta.
44. Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu – Razvoj mreže debatnih klubove u Jugoslaviji
Cilj ovog projekta je dalje širenje mreže debatnih klubova u Jugoslaviji kroz otvaranje novih. Rad ce se odvijati kroz
seminare, letnje kampove i debatne turnire.
45. Centar za napredne legalne studije – LASK – Šema legalne pomoci na Kosovu – zaštita ljudskih prava ne –
albanskih manjina zarobljenih ili optuženih na Kosovu
Projekat ima za cilj da omoguci pravnu pomoc ne-albanskim zatvorenicima na Kosovu kako bi se ocuvala njihova
ljudiska prava. Rad obuhvata dodeljivanje advokata, prevod dokumenata, pisanje izveštaja o globalnom stanju
ljudskih prava ne-albanskog stanovništa na Kosovu , kao i isveštaja o pojedinacnim slucajevima.
AKTUELNO – SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SA SAJTA DELEGACIJE EVROPSKE
KOMISIJE U SRBIJI I CRNOJ GORI
EUROPEAN UNION Delegation of the European Commission to Serbia and Montenegro
Humanitarian Aid Office (ECHO)
Beograd, 12.08. 2003.
PRESS RELEASE - SAOPŠTENJE
EVROPSKA KOMISIJA USVOJILA NOVU ODLUKU O POMOCI IZBEGLICAMA I RASELJENIM LICIMA U SRBIJI
Evropska komisija u Briselu usvojila je novu finansijsku odluku o dodeljivanju humanitarne pomoci vredne 1 milion evra
namenjenih izbeglim i raseljenim licima u Srbiji radi zadovoljenja njihovih osnovnih potreba tokom predstojece zime. Pomoc ce
biti upucena kroz misiju ECHO- Biroa za humanitarnu pomoc Evropske unije u Beogradu.
Humanitarna pomoc se sastoji u obezbedivanju sredstava za kupovinu i distribuciju neophodnih energenata - lož ulja i uglja za
grejanje više od 20.000 izbeglica i raseljenih lica koja su smešetena u kolektivnim centrima širom Srbije.
Buduci da je odluka usvojena u pravo vreme, kada se planiraju nabavke energenata za predstojecu zimu, Evropska Komisija
ocekuje da ce ovom humanitarnom pomoci za zimu 2003-2004. godine biti nabavljeno lož ulje i ugalj dovoljni za grejanje 274 još
uvek aktivna kolektivna centra u Srbiji.
Humanitarnu pomoc ce, kao i tokom prethodnih 10 godina, sprovesti ECHO - Biro za Humanitarnu pomoc Evropske unije preko
svojih operativnih partnera - medunarodnih nevladinih humanitarnih organizacija koje su još aktivne u Srbiji.
Posle decenije konflikata i humanitarne krize u regionu Balkana, tokom poslednje dve godine postignut je napredak ka
stabilizaciji i ekonomskim reformama i u Srbiji i na celom Balkanu. Pošto je proces tranzicije i reformi podstaknut svrgavanjem
Miloševicevog režima 2000. godine, humanitarne organizacije postepeno pocinju da smanjuju svoje operacije pomoci i povlace
se iz regiona.
Zato je i ECHO - Biro za Humanitarnu pomoc Evropske unije u fazi završetka svojih programa humanitarne pomoci, otvarajuci
put drugim servisima Evropske Komisije koji ce obezbedivati dugorocne programe pomoci zemlji.
U periodu od 2000. do 2003. godine, ECHO (EKO) je uspešno završio svoje projekte humanitarne pomoci u Hrvatskoj, Bosni i
Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Albaniji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.
Ø Meseca marta ove godine, ECHO je dodelio još 6,6 miliona evra pomoci za nabavku hrane, higijenskih artikala i
obezbedenje trajnog smeštaja za izbeglice i raseljena lica u Srbiji, (na internet prezentaciji Evropske unije to je odluka
pod brojem IP/03/395).
Ø Ova odluka Evropske komisije o dodeli pomoci vredne 1 milion evra je, kako se ocekuje, poslednja odluka o dodeli
humanitarne pomoci Srbiji, pošto je proces obnove i razvoja zemlje u toku.
Ø U periodu od 1999. godine do 2003. ECHO je samo za projekte humanitarne pomoci Srbiji izdvojio 219 miliona Evra.
Ø Evropska Komisija je za ceo region Balkana, od 1992. godine do sada za obezbedivanje humanitarne pomoci izdvojila
2, 3 milijarde evra.
5
ECHO - BIRO ZA HUMANITARNU POMOC EVROPSKE UNIJE
SOLIDARNOST NARODA EVROPE SA NARODIMA SRBIJE, ECHO U SRBIJI
Misija ECHO-a u SR Jugoslaviji je ustanovljena 1992. godine sa osnovnim ciljem da reaguje na talas izbeglica koje su napustile
Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
ECHO je tada pokrenuo program direktne pomoci ugroženim licima koji je trajao do 1997.g. U isto vreme, ECHO je obezbedivao
znacajna sredstva za finansiranje rada glavnih medunarodnih humanitarniih organizacija koje su pomagale osobama ugroženim
postojecom krizom.
Godine 1999, reagujuci na dogadaje na Kosovu i Metohiji i masovni priliv Srba i nealbanskog življa u centralnu Srbiju, ECHO
znacajno proširuje svoj program kako bi obezbedio raznovrsniju pomoc raseljenim licima i stalno rastucem broju socijalno
ugroženih grupacija lokalnog stanovnišva. Istovremeno, ECHO nastavlja da izbeglicama pruža neophodnu pomoc.
Programi pomoci koji ECHO pruža su veoma raznovrsni i raznorodni i sprov ode se po sektorima i to su:
Ø Pomoc u paketima sa higijenskim artiklima koji se dele raseljnim licima, izbeglicama, i socijalno ugroženom lokalnom
stanovništvu, raspodelu ogrevnog drveta, snabdevanje kolektivnih centara i insitutucija socijalne i zdravstvene zastite
cvrstim gorivom i lož uljem.
Ø Pomoc zdravstvenim stanicama i centrima, Domovima zdravlja i ambulantama, pomoc hendikepiranima, deci i licima sa
invaliditetom i posebnim potrebama.
Ø Sektor smeštaja i prihvata obuhvata održavanje i popravku kolektivnih centara u Srbiji, proširenje kapaciteta za smeštaj
izbeglica i raseljenih u socijalnim insititucijama, pomoc izbeglim i raseljenim u privatnom smeštaju i podršku projektima
kojima se podstice njihovo finansijsko osamostaljivanje.
Ø Repatrijacija je oblast u kojoj ECHO pomaže izbeglim licima da se vrate u svoja ranija pribivališta u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini
Ø Psihosocijalna pomoc obuhvata finansiranje rada psiholoških savetovališta, psiholoških i kretivnih radionica za decu i
žene
Ø Pomoc Romskoj populaciji.
Dosadašnja ukupna pomoc ECHO-a Jugoslaviji iznosi gotovo pola milijarde evra.
ECHO je za finasiranje projekata u Srbiji za period od marta 2002. do marta 2003. obezbedio 36,9 miliona evra a zatim je po
odluci Evropske komisije u februaru, budžet od marta do kraja ove godine za pomoc Srbiji proširen još za 6.6 miliona evra.
Ta su sredstva namenjena prvenstveno konsolidaciji postojecih projekata iz oblasti repatrijacije i dostave brašna i osnovnih
životnih namirnica izbeglicama i raseljenim licima.
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte kancelariju ECHO misije u Beogradu.

Tamara Motrenko
ECHO Public Information Officer

AKTIVNI PROJEKTI EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI:


CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA SEVEROISTOCNE SRBIJE u okviru projekta "Jacanje institucija civilnog društva -
izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i razvoj regionalnih mreža u Srbiji (2002-2004)" 1. Project B7-702/2001/0891,
European Commission, European Initiative for Democracy and Human Rights. Projekat realizuje Centar za razvoj
neprofitnog sektora iz Beograda sa adresom Zmaj Jovina 34, kao nosilac projekta u saradnji sa 7 NVO iz Srbije od kojih je jedna
Evropski pokret u Smed. Palanci.

RESURS CENTAR NVO u okviru projekta “Promovisanje pluralizma putem osnaživanja NVO-a i civilnog društva u Srbiji". Projekat je
partnerski kofinansiran od strane Evropske komisije u okviru Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava, Grcke NVO Evropska
perspektiva, Hellenic AID-a i Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci.

LOKALNI CENTAR ZA PODRŠKU SAVETIMA GRAÐANA na teritoriji opštine Smederevska Palanka u okviru programa “Revitalizacija zajednice
kroz demokratsku akciju”. Program je podržan od strane NVO ACDI-VOCA sredstvima USAID-a.

CIVILNO DRUŠTVO - BILTEN EVROPSKOG POKRETA U SMEDEREVSKOJ PALANCI, Br. 5/2003, 31.8.2003.g.,
Glavni i odgovorni urednik biltena: Milan Miloševic
Redakcija: Milan Miloševic, Ana Stojanovic, Tatjana Miladinovic i Jelena Miloradovic
Distribucija biltena je u okviru programskih aktivnosti Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci. Priloge za bilten slati na adresu:
civilno-drustvo@evropski-pokret.org.yuili office@evropski-pokret.org.yu, Telefon 026/312-821, 026/324-106