You are on page 1of 2

Vorderingenstaat rekenen: Wordt gedurende de schoolloopbaan bijgehouden. Misschien is het zinvol om hier de genormeerde toetsen eens te bespreken.