NUME INSTITUTIE Direcţia Economică şi Administrativ Serviciul Administrativ şi Aprovizionare

SE APROBĂ, ORDONATOR DE CREDITE

PLAN DE MĂSURI
referitor la: aplicarea Legii nr. 132 din 30 iunie 2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
Art. 7 - (1) Fiecare instituţie publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, pe categoriile prevăzute la art. 3, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea colectării selective către terţi, obligativitatea elaborării planului de măsuri privind colectarea selectivă revine terţei părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului. (3) Planul de măsuri privind colectarea selectivă prevăzut la alin. (1) va conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: a) numele şi datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectării selective la nivelul instituţiei publice; b) descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de containere, planşe cu precizarea amplasării locaţiilor); c) obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor; d) modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate; e) programul de instruire a angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor; f) programul de raportare a rezultatelor; g) programul de informare a vizitatorilor instituţiei publice; h) detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv.

1

Nr. numele şi datele descrierea Crt. de contact ale organizării responsabilului colectării selective cu organizarea (scop, tipuri de colectării containere, selective planşe cu la nivelul precizarea instituţiei amplasării locaţiilor) publice

obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor

modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate

programul de instruire a angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor

programul de raportare a rezultatelor

programul de informare a vizitatorilor instituţiei publice

detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv

1

Ec. Pricop Marin – şef serviciu administrativ şi aprovizionare numită prin Decizia nr. 25 din 30 februarie 2011, a Preşedintelui Institutiei Publice tel/fax: 021.333.33.33 centrală: interior 0014 mobil 0733.333.333

întrucât sunt

birourile angajaţii vor fi informaţi de

stocarea instruirea temporară a angajaţilor se deşeurile, se va va face face permanent atât de

deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare,

informarea biroul vizitatorilor se achiziţii va face publice, încheia

de va

pe uşile de intrare birouri, de unde în spaţiul de se vor goli avea în birouri, având vedere, amplasarea menţionate la tip În cazul de deşeu, nerespectării amplasate în aplicarea legii, spaţiul destinat atât pentru sediul din Str. Sperantei, cât şi pentru sediul din Blvd. Preciziei îndatoririlor

aplicat pe uşile deşeurilor de intrare în colectate spaţii; selectiv, conform prin grija biroului de informatică, se vor prezenta lege. Datele din registru vor fi

de intrare în sedii spaţii din Str. Speranței şi Blvd. Preciziei.

Protecţia Mediului.

întocmit: Ec. Pricop Marin - şef serviciu administrativ şi aprovizionare- responsabil cu organizarea colectării selective a deşeurilor
2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.