Druga gimnazija Sarajevo Sutjeska 1 Telefon: 061/503-098

23.02.2010.

Nastavničkom vijeću Druge gimnazije Sarajevo Predmet: Molba za odobrenje odsustva sa nastave

Poštovani, obraćam vam se sa molbom da mi dozvolite odsustvo sa nastave u trajanju od pet dana kako bih mogao učestvovati u Školi ljudskih prava za mlade koja se organizira u Bijeljini u periodu od 26. februara do 05. marta 2010. godine. Organizator je Helsinški odbor za ljudska prava u

S poštovanjem, __________________ Učenik III1 IB

Saglasan: __________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful