A.

PASCULLI

CONCERTO

SOPRA MOTIVI

DELL' OPERA LA FAVORITA DI DONIZETTI

for

Oboe & Piano

MUSICARARA

MONTFITX FRANl'F

Oboe

CONCERTO

SOPRA MOTIVI

DELL' OPERA LA FAVORITA DI DONIZETTI

A. PASCULLI

Andante Oboe ~~ e I

11

r.'\ 6 6 _____

H j_lJ!1I1HidJJJJtdQJB§h? tJJjJ

'PP I en I (I men te =====- -==:- ====-

AIle gro reloclss i me

tr ,.... ,..... ~

--- -- -- --.----.... ~ . ~

,~ £¥ til!! I f I f I f If UnnH

con p asston e ====-

6

6

r.'\""'____

r i" r F r F I J j j) 13 1 j;t J 1d

I _ \ \11./_ ._1 _I r _ . I • , rt."-7' I l. .. • n.

3

>q> > Adagio 3 f.'\ ----
4, F' fifl '" r.\
r ij F' V RII e F I - II II - I r ... ~
L d
sf st e nt PP dolce cresco

.rit ... ten~

7 ~r r r F" ~ I r trJ- r J 1-

f = =-

f' 1 r r

====-- cresc . ====-- pp .PPP

n CC(' I. -====-

smorz.

4

# ~-\ .~

~ F F't r

pp

cresco

pp ======-

(,) cresco ~

~ ~jmjJjJJJjJJJjJ J JJDJJ4n~ J1M!l!JUl2211{JUQJl

---- ppp acrel. poco a poro

~ jeJJB141tVi@] Qj tt1dW(J ill!JJ aid tJ !J h ~~ ?~ ~

. > > >

-- - ------

- -

Allegretto

4~ i i 21

5

Pill mosso

(,) ?

~. ~ I jjJJJMtf linEr t r I [{rEU I ;W]j] I dB] da

.~ p ~' .d--'

'3' , ~ ,~I":"I II

~. HU t j I du ti IruE ftftt£fE®'Wj].P~'

1.2

~. r~r C ~ t t t F I b1 c¥ 6ff r I J]J J JiJ] J I Ji ~ ij(; I r'~t rtt r t I

~ ~ ~- <5 ____

~---- , ., , ~,', ' ....., ~ ~ "

~. Err nit [; IE Ht f rr r I :iJ] bE [J I [~Pt Httr r I

Pin mosso

, ~

~. ~frttLbtiIEl'Ftrrtt~l~d~Cf:llr rtettErl

4· [1 L¥ {If r I rnJ ] din I §J]r;GFIF'1 L d r tr I

cresco

14 1":"1

II - II

6

,~ mmatw'#WW6frffiIiFmwqp

~ 3 .

,~ mmwiE,nAmwlf'4!JwiUW'

====- 3

7

,. dftitfTI ,CffrdUtfIrtrTr ,tETfrrTntfrui'

ppp >

/~ ~ ~ r---, ~~~ ~ _~ ~ ~ ~ ~

t' aUIU@fUiJliUdu=rrfltHllfffJtEwFfFtfffl

> > > > >

~ ~ ~ ~ ~ /----.... ~ ~ ~ ~~

~. ~rfUrf4rUlw[UiUtfffl'.fqtfr[m'

> > > > >

r •

4· [ffFm[rEFii'~[rfriitrrr[m I tEfrE[rrr1wl

~, frfrrmqilrrrr' [rEF mrsii'~[MooWHfrr' ~. [rfr&ffclrrrr I P ~ aBEfTEI ffffbITutfF,rTfI

8

Molto Largo in quattro

4~~! cGi-=---r -r--r -I Let rNWrI 1

f .

con pass tone

r» ~

E r

-------

--------

--------

)r --- ~ a tempo

r Frf ~II E [fiCE i 81 irq-pc-rei [1 gfE]J

Piu mosso

, II &t

pp

.'1

.'I

9

~tr ::::;17\
1\ I ". ~ q~ ~-------e~q~b~ ~b~ ... L -----
~
.
.. 7 I I I 'I ~r 'r ~,.t',.
----------------------- .... ---------------------

----------------------------------------------

---------------------------------------------

----------------------------------------------

> > > > > > >

" ---------- (lcre/, poro a poco > >

:B}J.J] j] JJ ]]J]]]]]j JJ ]j U]j jJ J] ] J ] j],J]j] J]j ]1

> ~ > > > > > q

~> > > > >

J]J] j] J] ] ]Jj]J J ]J]J] J ]J J1]]J]]]J JjJ J]j J JJ1J] J J ] J ] JJB J

> ~> > > > > > > > > >

.ff.f 'PP:P cresr, poco a poco

J]JjJJ JJjJ Jt]J]l]J] ] ]JJ ]mmJJ,JJJM] JM]]]]] JJJJJ~jJJ]

JJJJmJuJJ]JJJU]J] J]JJJ]JJ]] J]] ] J] 1] J]] ] ] J]] J]]] J~

~> > > '> > > > > > > > > >

dim.

_- q -====:

-------

10

Allegro velocissimo

- ~ ~

4 ~ I F D O,D I r4 'B fir fi' I n 1& err fF I r Pc rtf n I

pp

i_ . . . . ------. ~~ . -------.;, --- #;,

~~ MEt r tfa I FIt f OEf r I f#jE F r rLF I pr E I Lbp F I

~ --~====~~=====

pp

-

11

Piit mosso in Uno "3'

kf II FE IT t r r

rr
~~ ? J ; J J fJJ -1 J j ~ pfrt j r
F F F F EiJ I I L· tt J I
~ .s.
Pili mosso
-z>. IT •
~& -s- EJj J j J J fJJ ~ rrr c
r F F r I h "1 U II
• 3
.s. ff 3 ------- rRr E ~. IT -zr-: IT
~~ Fc -, ~ r F r r Cr-·
E r tJ I • I • I •
J 3 F j J
3 3 3 3 ~. tf?~ IT j I eVE IT j I p , J J~J I ~ un t rfF I

p cresco

-

I r *

II

f.l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful