ΑΧΝΑΡΙΑ

Το 'κτισ' ο γέρος ένα καιρό αθύμιστο, να βάλει κάπου τα δυό του χέρια. Τα χέρια, που τρέμανε. Σπιτάκι αθώρητο με τις τρεις του τζαμιές μέσα στο ξύλο, που μύριζ 'αμμόφυτα. Το ξύλο που έσταζε. Και πάνω πετεινάρι στην ακροδεσιά, φλογάτο, αγερόσουρτο, δειχτάρι του άνεμου. Του άνεμου, πούτσουζε. Της ακροπελαγιάς τα φευγάτα μηνύματα δε φτάναν, να γδύσουν τον τόπο. Τον τόπο τον άβραχο. Το γκριζοβούνι στα δύο τον ουρανό του κομμάτιαζε και της θωριάς του η σκιά μες τα σκέλια. Σκέλια κακόμορφα. Με τ 'αγριοβρόχι λάσπη ο κάμπος σκέτη κι αγγυλερά σπαγγόφυλλα αγγάθια. Αγγάθια για τρύπημα. Τόσο μικρό το σπίτι με τον κόκορα! Τόσο σκληρό το χώμα με τα φίδια. Φίδια, που καίνε. Κι εκεί απόβραδο έπαψε ο γέρος τις αναθύμισές του. Ακαμπτος, άγινος, άπιστος. Απιστος στους θεούς

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful