You are on page 1of 11

A.

JENIS-JENIS KEGIATAN EKONOMI

Melalui hasil kajian yang telah saya lakukan, ia menunjukkan kegiataan ekonomi

yang utama di Kamunting ialah perindustrian, perdagangan dan pengangkutan.

1. Kegiatan Perindustrian

Hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan pekan Kamunting mempunyai

berbagai jenis kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada pendapatan kawasan kajian

ini. Kegiataan yang sedang rancak membangun ini tertumpu di kawasan Kamunting

Raya. Kegiatan ekonomi ini dibahagikan kepada industri ringan, industri sederhana dan

industri berat. Jenis-jenis industri di kawasan kajian pula boleh dibahagikan kepada dua

iaitu industri berasaskan sumber dan tidak berasaskan sumber seperti yang terdapat di

dalam jadual berikut.


Industri Jenis Industri Produk Nama Kilang
Industri Industri berasaskan Tayar, sarung tangan Silverstone, Rusch,

Berasaskan getah getah dan alat-alat Latex

Sumber perubatan
Industri Bukan Industri Piston dan alat-alat Izumi, Silverstone,

Berasaskan kelengkapan ganti kereta Perodua

Sumber pengangkutan

automobil

Di samping itu, di kawasan kajian ini juga terdapat ramai pendatang asing yang

datang ke sini untuk mencari nafkah di sini. Kebanyakkan daripada mereka berasal

daripada Nepal, Vietnam, Bangladesh dan Indonesia. Antara jawatan pekerjaan yang

ditawarkan di sektor perindustrian ialah operator pengeluaran, pengurus, kerani dan

sebagainya. Graf di bawah menunjukkan industri berasaskan sumber dan tidak

berasaskan sumber. Jika dibandingkan dengan negara Singapura, kegiatan perindustrian

utama ialah eletronik, bahan kimia, kelengkapan penggerudian minyak, pembaikan kapal,

pemprosesan getah dan mengeluarkan getah. Saya rasa amat bersyukur dan gembira

apabila melihat hasil pengeluaran dari kawasan ini.

2. Kegiatan Perdagangan

Melalui hasil kajian yang telah saya lakukan, ia menunjukkan di kawasan kajian

atau Pekan Kamunting banyak menjalankan kegiatan perdagangan. Sektor perdagangan

yang menyumbang kepada ekonomi di Kamunting melibatkan perniagaan borong, runcit,

restoran dan sebagainya. Jadual berikut menunjukkan kegiatan ekonomi yang terdapat di

dalam sektor ini.

Jenis Perdagangan Keterangan Nama Kedai Barangan yang


dijual
Runcit -kedai runcit D’Mart, Jaguh, Beras, roti, tepung,

-pasar mini MKJ gula, makanan

-pasaraya segera dan

sebagainya.
Borong -perniagaan yang Ceria 99, MF Mart, Alat-alat tulis, alat-

dijual secara pukal Pasarayaku alat ganti kenderaan,

kepada individu, barangan dapur dan

peruncit atau sebagainya.

pemborong lain

Melalui hasil kajian, kaum Melayu kebanyakkannya menceburi bidang

perdagangan secara runcit seperti kedai-kedai runcit dan sebagainya. Kaum Cina pula

kebanyakkannya lebih suka membuka perniagaan seperti restoran-restoran, kedai basikal

dan sebagainya. Bagi kaum India pula mereka lebih banyak bergiat aktif di dalam

perniagaan barang-barang tekstil seperti kain dan sutera. Jika dibandingkan dengan

negara Singapura, negara Singapura banyak mengeksport barangan seperti barangan

elektronik, bahan kimia dan bahan mineral. Di samping itu juga, Singapura turut juga

melakukan aktiviti import seperti mengimport barangan makanan segera, minuman

berkarbonat dan sebagainya. Kegiatan ekonomi bagi sektor perdagangan di Singapura

banyak melibatkan perairan yang membabitkan kegiatan pelabuhan. Pelabuhan di

Singapura merupakan antara pelabuhan yang tersibuk di seantero dunia. Saya berbangga

dilahirkan di Pekan Kamunting kerana dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh

penduduk di sini.

3. Kegiatan Pengangkutan
Berdasarkan hasil kajian yang telah saya lakukan, kegiatan pengangkutan di

Pekan Kamunting semakin pesat membangun. Kegiatan pengangkutan telah banyak


Jenis Pengangkutan Contoh Fungsi / Peranan
Pengangkutan Darat - jalan raya -motorsikal -membawa penumpang dan

-kereta barang ke destinasi yang

-bas ekspress hendak dituju.

-bas harian -menggunakan jalan darat

-teksi seperti jalan raya.

-lori -mempercepatkan masa

untuk sampai ke sesuatu

destinasi.
- jalan keretapi –ekspress -membawa penumpang dan

-harian barang dalam jumlah yang

banyak ke destinasi yang

hendak dituju.

-menggunakan jalan darat

seperti jalan keretapi.

-tidak menyebabkan

kesesakan lalu lintas.


menyumbang kepada ekonomi di Pekan Kamunting yang melibatkan jenis pengangkutan

darat. Jadual berikut menunjukkan kegiatan ekonomi yang terbabit di dalam sektor ini.

Melalui jadual di atas, pengangkutan sememangnya sumber kegiatan yang penting

kepada kawasan kajian ini. Kegiatan pengangkutan di sini terbahagi kepada dua iaitu
jalan raya dan jalan keretapi. Syarikat Red Omnibus ialah salah satu contoh syarikat yang

memajukan pengangkutan bas di sini. Selain itu, dengan adanya terminal bas yang maju,

kegiatan ini semakin berkembang. Tidak lupa juga akan keretapi yang diuruskan oleh

Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). Berbanding pula dengan negara Singapura,

penduduk di sana lebih gemar menggunakan kereta api bawah tanah. Ini kerana

perkhidmatannya cepat dan tiada berlaku sebarang pencemaran. Di negara Singapura,

kemudahan pengangkutan yang diberikan cukup lengkap berbanding dengan kawasan

kajian ini iaitu Pekan Kamunting. Walau bagaimanapun, saya tetap berbangga kerana

dilahirkan di sini.
B. SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP KAWASAN

KAJIAN

1. Peluang Pekerjaan

Setiap sektor kegiatan ekonomi banyak mewujudkan peluang pekerjaan untuk

penduduk di Pekan Kamunting dan ia juga menarik minat pelancong asing untuk bekerja

di sini. Melalui kajian yang telah dijalankan, perindustrian merupakan sektor yang paling

banyak menawarkan peluang pekerjaan. Sektor perdagangan menyediakan peluang

pekerjaan kedua yang paling banyak kerana kebanyakkan penduduk tinggal di kawasan

kajian ini dan menyenangkan mereka untuk membeli barang-barang keperluan asas.

Seterusnya diikuti pula oleh sektor pengangkutan, kerana ia tertumpu di kawasan yang

ramai penduduk.

Sektor Kegiatan Ekonomi Contoh jenis pekerjaan yang disediakan


Perindustrian Pengurus, akauntan, juruaudit, jurutera,

juru analisis sistem komputer, kerani,

operator pengeluaran dan sebagainya.


Perdagangan Jurujual, pekedai, penjaja, akauntan,

pemandu lori, pengurus dan sebagainya.


Pengangkutan Pemandu lori, pemandu bas, mekanik,

jurujual tiket, pengurus dan sebagainya.

Melalui jadual di atas, kadar pengangguran di Pekan Kamunting semakin

berkurang. Jika dibandingkan dengan negara Singapura, sektor perdagangan negara

tersebut menyediakan peluang pekerjaan yang terbanyak. Ini kerana mereka lebih
menumpukan kegiatan entreport dan eksport di pelabuhan. Pelabuhan Singapura adalah

pelabuhan yang tersibuk di dunia dan mengatasi Honh Kong dan Shanghai. Sektor

perindustrian menyediakan peluang pekerjaan terbanyak di Singapura kerana di sana

terkenal dengan pembikinan wafer dan penapisan minyak. Namun begitu, saya bersyukur

menjadi rakyat di Pekan Kamunting.

2. Pendapatan

Melalui hasil kajian yang telah dilakukan, pendapatan penduduk di kawasan

kajian telah meningkat dari hari ke hari. Ini akibat dari kegiatan ekonomi di sini yang

semakin maju. Sektor utama yang menyumbang kepada fenomena ini ialah sektor

perindustrian. Ini kerana sektor ini kebanyakkannya daripada kilang-kilang di sini

merupakan kilang yang terkemuka di dunia. Oleh sebab itu, gaji yang ditawarkan

memang cukup lumayan bagi pekerja-pekerja sektor ini. Sektor kedua yang menyumbang

kepada kegiatan ekonomi di sini ialah sektor perdagangan. Ini kerana sektor ini juga

menawarkan gaji yang agak lumayan. Ini disebabkan oleh keobsesan penduduk di sini

yang berlumba-lumba membuka perniagaan sendiri untuk menempa keuntungan yang

tinggi. Sektor ketiga yang menyumbang terhadap kawasan kajian ini ialah sektor

pengangkutan. Ini kerana, terdapatnya sebuah terminal bas yang besar dan juga teksi.

Oleh sebab itu, gaji yang ditawarkan tidak terlalu murah. Jadual berikut, adalah buktinya.

Sektor Kegiatan Ekonomi Anggaran Gaji Yang Diterima Sebulan


Perindustrian RM 500 – RM 2000
Perdagangan RM 400 – RM 1500
Pengangkutan RM 300 – RM 1000

Jika dibandingkan dengan negara Singapura, sememangnya pendapatan di sana

tentulah berlipat kali ganda dari kawasan kajian ini. Sektor perindustrian bagi Singapura
menawarkan gaji yang agak lumayan kerana perindustrian di sana sedang rancak

membangun. Sektor yang paling banyak menyumbang kepada negara Singapura ialah

sektor perdagangan kerana adanya pelabuhan yang tersibuk di dunia yang menjalanakan

kegiatan inport, eksport dan entreport. Sektor pengangkutan di sana juga tidak kurang

hebatnya dengan pelbagai ekonomi yang telah tercipta. Akhir sekali, saya bersyukur

kerana dilahirkan di Pekan Kamunting ini.

3. Kemudahan Infrastruktur

Melalui kajian yang saya telah lakukan, kemudahan infrastruktur di sini telah

membangun dengan giatnya. Sektor utama yang telah menyumbang terhadapnya ialah

sektor pengangkutan. Ini kerana akibat dari teknologi pengangkutan yang semakin

meluas telah tercipta jalan raya dan jalan kereta api untuk kemudahan semua orang.

Sektor kedua yang menyumbang kepada fenomena ini ialah sektor perindustrian. Dengan

adanya sektor ini, bekalan air dan elektrik telah berkembang dan tidak lupa juga akan

kemudahan telekomunikasi. Sektor terakhir ialah sektor perdagangan. Dengan adanya

sektor ini, tapak pasar malam telah didirikan. Ini memberikan kemudahan kepada peniaga

untuk berniaga. Tidak juga dilupakan kemudahan lain seperti terminal bas, tandas awam,

masjid, balai raya dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan negara Singapura, sememangnya kemudahan

infrastruktur di sana lebih banyak dan meluas. Dengan adanya sektor perdagangan, telah

tercipta satu pelabuhan yang tersibuk di dunia. Bagi sektor pengangkutan pula telah

tercipta berbagai kemudahan seperti jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang,

kemudahan telekomunikasi telah tercipta. Manakala bagi sektor perindustrian pula, telah
tercipta bekalan air dan eletrik. Sesungguhnya saya berbangga menjadi rakyat Pekan

Kamunting.
C. KESAN-KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM

SEKITAR

1. Perubahan pandang darat (landskap)

Melalui kajian yang telah saya lakukan, perubahan pandang darat telah banyak

berlaku di kawasan kajian ini. Apabila sesuatu kawasan baru dibuka untuk suatu jenis

kegiatan ekonomi, pandang darat di sesuatu kawasan akan berubah. Perubahan pandang

darat yang dihasilkan berlainan bergantung kepada jenis kegiatan ekonomi yang

dijalankan. Jadual berikut menerangkan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi dan contoh

perubahan pandang darat yang telah berlaku di Pekan Kamunting.

Jenis Kegiatan Ekonomi Tujuan Perubahan pandang darat


Perlombongan -Bijih timah - Bekas-bekas lombong,

tanah tandus, tahi lombong

dan mendapan kelodak

dalam sungai
Pengangkutan -Terminal bas -Petempatan, jalan raya,

-Rel kereta api jalan kereta api dan

-Lebuhraya sebagainya.
Perindustrian -Pembinaan tempat -Kilang-kilang dan

pengeluaran sesuatu produk sebagainya.


Perdagangan -Pembinaan premis-premis -Tapak pasar malam, kedai-

perniagaan kedai dan sebagainya.

Kegiatan perlombongan banyak mengubah pandang darat di kawasan kajian ini

diikuti oleh sektor-sektor lain. Tetapi akibat dari perlombongan ini jugalah pekan

Kamunting menjadi antara tempat yang terkenal di Malaysia. Jika dibandingkan dengan
negara Singapura pula, perubahan pandang darat di sana lebih banyak berubah akibat dari

kegiatan perdagangan iaitu pelabuhan yang tersibuk di dunia. Selain itu, akibat dari

sektor pelancongan telah terbinanya hotel-hotel, restoran-restoran dan sebagainya kerana

Singapura kaya dengan tempatnya yang menarik untuk dilawati. Di samping itu, di dalam

sektor pengangkutan pula dibina jalan raya, jalan kereta api bawah tanah dan lapangan

terbang. Saya gembira dilahirkan di Pekan Kamunting ini.