PERATURAN PEMARKAHAN PAPER 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 (SAINS

)
QUEST. NUM. CONTEXT CONSTRUCT

Ref Syllabus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Chapter 1 Chapter 1 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Chapter 7 Chapter 7 Chapter 8 Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10 Chapter 11 Chapter 12 Chapter 12 Chapter 13 Chapter 14 Chapter 14 Chapter 15 Chapter 15 Chapter 16 Chapter 17 Chapter 18 Chapter 19 Chapter 19 Chapter 19 Chapter 20 Chapter 20 Chapter 23 Chapter 21 Chapter 23 Chapter 24 Chapter 24 Chapter 25 Chapter 25 Chapter 26 Chapter 27 L= 18 M=13 H=9

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi P P P P A P P K K A P K K P P P K A P K P K K K P P P P P P K P P P K K P K P P P-24 K-13 A-3

CONSTRUCT CODE

LEVEL

DIAGRAM ANSWER

TABLE

PSNR010101 KSNR010401 PSNR010101 PSNR010201 KSNR010401 PSNR010101 PSNR010101 PSNR010201 KSNR020102 KSNR010501 KSNR010501 PSNR010201 KSNR030104 KSNR010401 PSNR010202 PSNR010201 KSNR010201 KSNR020202 PSNR010102 KSNR010201 KSNR010501 KSNR010202 KSNR010203 PSNR030103 PSNR010203 PSNR010201 PSNR010101 KSNR010501 PSNR010101 PSNR010101 KSNR020102 PSNR010101 PSNR010101 KSNR020101 KSNR020201 KSNR020201 KSNR010501 KSNR020101 KSNR010401 KSNR010203 A = 10 B = 12 C=8 D = 10

L : 5 M: 3 H : 2 M M L L L H L H H H M M M H L L L M M H L L M L H M L L L L M M L M L L M H L L

Diagram number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 -

Table number 25 -

DIKOTOMOS

C B B B D C D C C B D B B C D A A D B D B B B B A D C D C A A D A A B C D A A A