LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJOS PRANEŠIMAS APIE LVGA XXXIX SUVAŽIAVIMĄ

2010 metų spalio 15 d. (penktadienį), 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje (Tilžės g. 18, Kaunas) vyks XXXIX Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkė:

10.00. Veterinarijos farmacijos ir kitų įmonių parodos atidarymas. 11.00.-12.00. Suvažiavimo dalyvių registracija. 12.00. Suvažiavimo atidarymas. 12.10. LVGA prezidento metinė Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos veiklos ataskaita. 12.30. LVGA Garbės teismo ataskaita. 12.40. LVGA Revizijos komisijos ataskaita. 12.50. VMVT aktuali informacija. 14.00. LVGA įstatų pakeitimas, pasiūlymai, diskusijos, nutarimų priėmimas. 14.30. Koncertas. 15.00. Darbas LVGA sekcijose. Bendrosios praktikos sekcija lieka aktų salėje, Valstybinės veterinarijos tarnybos sekcija- I auditorija, Veterinarijos farmacijos asociacija- IV auditorija, Smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija- III auditorija, Maisto ir kontrolės sekcija- II auditorija.

LVGA valdyba